RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh : 12 Jun 2009 Tahun : 6 Arif Hari : Jumaat Bilangan

Pelajar : 38 Orang Masa : 7.45-8.15 pagi Jantina : Lelaki/Perempuan Tunjang Pembelajaran : Kemahiran Bidang Pembelajaran : Olahraga Padang Unit / Fokus Pembelajaran : Kemahiran Asas Lontar Peluru Fokus Pembelajaran : Teknik Pegangan dan Lontar Peluru Gaya Berdiri Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah membuat rujukan daripada buku teks terlebi h dahulu sebelum sesi pengajaran Murid dan pembelajaran dengan arahan guru pada akhir sesi pengajaran yang lepas. Objektif Pembelajaran : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalank an diharapkan pelajar dapat : Psikomotor : 1. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik memegang peluru dan kedu dukan peluru dengan lakuan yang betul. 2. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik lontar peluru gaya berdiri dengan lak uan yang betul. Kognitif : 1. Menerangkan secara lisan teknik memegang peluru dan kedudukan pelu ru dengan betul. 2. Menyatakan 5 otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran lontar peluru. Afektif : 1. Pelajar menunjukkan sifat keprihatinan kepada aspek keselamatan semasa mela kukan aktiviti. 2. Menunjukkan sifat toleransi dan kesungguhan semasa melakukan aktiviti.

. dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B.Guru memberitahu murid P G P ABM : Pengenalan bahawa mereka akan belajar P P I ) Carta ( 1 minit ) teknik pegangan dan lontar peluru gaya berdiri.Pelajar yang berada di tengah bulatan perlu mengelak dari terkena bola.Pelajar dibahagikan kepada ( 2 minit ) nadi. Persediaan Guru : Skittel ( 6 ). Permainan bola beracun . peluru ( 2 ). . Meningkatkan suhu Prosedur permainan P = Pelajar badan badan dan kadar . b ola tampar ( 2 ) dan wisel ( 1 ).Penerangan guru . carta ( 3 ).Pelajar B akan membaling bola kepada pelajar kumpulan A di tengah bulatan. B B B B B B A A B B A A B B A A B B B B B B A = Kumpulan A B = Kumpulan B .Strategi Mengajar : Stail ( A ) Perintah KBKK / Nilai / Kemahiran : Menganalisis setiap pergerakan yang dilakukan semasa aktiviti pegangan dan lontaran Proses Sains dilakukan. Persediaan Murid : Alatulis dan buku nota.Pelajar membuat bulatan. bola sofbol ( 5 ).Pelajar kumpulan A akan masuk di tengah bulatan. .Pelajar yang terkena balingan akan keluar dari bulatan sehingga semua pelajar di dalam bulatan terkena balingan. . P P P P G = Guru Ii ) Stand Iii ) Bola Memanaskan 1. FASA / MASA AKTIVITI MAKLUMAT P&P ORGANISASI CATATAN PERMULAAN . 2. . .Balingan hanya dibenarkan di bahagian bawah badan sahaja.

kumpulan B pula akan masuk ke tengah bulatan.Guru membahagikan pelajar kepada 10 kumpulan.. Teknik memegang peluru. · Pastikan peluru tidak berada pada tapak Organisasi Pelajar : P G P P P P P P P P P P P P . Aktiviti regangan Pembahagian kumpulan Tunjuk cara dan penerangan guru ( teknik pegangan dan kedudukan peluru ) . (a) G PP PP PP PP PP PP PP PP K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Petunjuk : G = Guru K1 = Kumpulan 1 K2 = Kumpulan 2 K3 = Kumpulan 3 K4 = Kumpulan 4 G ABM : i) Carta ii) Stand iii) Bola sofbol iv) Wisel Gambarajah teknik pegangan peluru.Selepas itu. PERKEMBANGAN Langkah 1 ( 5 minit ) 3. Guru menunjukkan teknik memegang peluru dan kedudukan peluru kepada pelajar.Regangan dari bahagian kepala hingga ke bahagian kaki. · Letakkan peluru di bahagian pangkal tiga jari yang terpanjang. · Renggangkan sedikit ketiga-tiga jari. .

G = Guru P = Pelajar tangan. .

Organisasi Pelajar : P G P P P P P P P P P P P P Gambarajah teknik pegangan peluru di leher sebelum peluru dilontar. · Siku menghala keluar badan dengan pangkal lengan membuat sudut 45 darjah dengan badan. ke bawah sedikit daripada dagu. · Bawa peluru ke leher. · Pectoralis Major · Bisep · Trisep · Deltoid · Trapezius -Pelajar mengaplikasikan teknik pegangan yang di tunjukkan oleh guru di kumpulan masingmasing. G = Guru P = Pelajar . Guru menyatakan otot yang terlibat dalam lakuan lontar peluru.

Kuasa tolakan tadi perpindah kepada tangan dan melontar sekuat yang boleh. .Pelajar akan mengilaskan badan dengan memusingkan bahu.Guru menunjukkan kepada pelajar teknik melontar peluru gaya berdiri. Organisasi Pelajar : P G P P P P P P P P P P P P G = Guru P = Pelajar . Fasa Lontaran .Langkah 2 ( 12 minit ) . .Pergerakan ini disusuli dengan pergerakan menolak bola dengan menggunakan bahagian bahu. pinggang naik ke hadapan dan diikuti tolakan dada ke hadapan. .Pelajar pada kedudukan ini akan menggunakan kaki yang dibelakang menolak dengan kuat sehingga badan melentik. Fasa Persediaan.Lontar peluru gaya berdiri .Pelajar berdiri dan sambil memegang peluru dalam kedudukan sedia .

Fasa Ikut Lajak .Pelajar akan mengaplikasikan teknik melontar peluru tanpa peluru terlebih dahulu . K4 = Kumpulan 4 K5 = Kumpulan 5 K6 = Kumpulan 6 K7 = Kumpulan 7 K8 = Kumpulan 8 K9 = Kumpulan 9 K10 = Kumpulan 10 = Arah Balingan .Pelajar akan membuat lontaran secara statik dengan menggunakan bola softbol. K1 K2 K3 K4K5 K6 K7 K8 K9 K10 K1 = Kumpulan 1 K2 = Kumpulan 2 K3 = Kumpulan 3 Ansur Maju 3 .Selepas lontaran.Seterusnya. pelajar akan mengaplikasikan teknik melontar peluru menggunakan bola sofbol. . G = Guru P = Pelajar Ansur Maju 2 .Pelajar melakukan hayunan dengan membawa berat badan ke hadapan dan seterusnya melontar. melonjak dengan kaki kanan untuk mengimbangi badan sambil memerhati arah peluru mendarat. Organisasi Pelajar : P G P P P P P P P P P P P P Ansur Maju 1 .

· Hanya lontaran yang mengikut teknik yang betul dan sah dari segi peraturan permainan sahaja yang akan diberikan mata. P P P P P P P P A B A = Kumpulan A B = Kumpulan B = Arah Balingan ABM : i) Peluru ii) Borang skor iii) Wisel PENUTUP . · Setiap pelajar diwajibkan melakukan lontaran sebanyak 2 percubaan. . .Menyejukkan badan. . · 1 mata bagi lontaran yang sah dan mengikut teknik yang betul manakala tiada markah yang diberi bagi lontaran yang batal. PP PP PP PP PP G PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP P = Pelajar G = Guru ii) Stand iii) Lembaran kerja. .KEMUNCAK ( 6 minit ) . .Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan.Pertandingan melontar peluru antara kumpulan.Pelajar melakukan PNF ( Propriorceptive PP PP PP PP PP ABM : i) Carta ( 5 minit ) Neuromuscular Facilitation ) secara berpasangan dengan tunjukcara oleh guru.Peraturan pertandingan.Setiap pelajar akan melakukan 2 kali percubaan di dalam pertandingan ini.

.

Penilaian Kendiri: Penilaian Penyelia / Guru Pembimbing : _ _ _ Disemak oleh: . Tarikh : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful