r---I

'-

0 .. ---+ -

\

" ..... _L
.,

T

T
__l__

, " I

t-

C~l(ULA1~D P~RFDRHA~C~
ToP SPfED: CRUISE; RAIl: OPCLfHB:
.-. _. --.-.--~-i

t>

65 M.P.H, 5'5H,P.H· 350fT(MIf.j.

f->------~-------

.. ~_-

ui·,"'·

STAll: lANDI"" SPHD: UJDtJRAIJC£ RANG[

2(, MPH· 30 I1PI-I 51-IIZs. 250 HilES

S?EClF"lCA.TIO!JS

SPAN:
CHORD: AIIUOIL: Qi-IODE \l.JlfoJ(' ARE-A: WI~G LoAPIIJG: SPA~ lOA()I~G:

24~'·
-I ST.C;HIr;S~;:IZ

POwER. LOADI~G: WEIGfln

27,2

LBS/I-l.P.

tI~PfCl

RATIO:

s.s

4' - :. •

102 S~.FT. 4·2 l8S/SQ. FT IS-I L6S 1fT.

fMPTY: FUfl: PilOT: GlZoH WEIGHT:

230 lBS
3{; LP..5 IrO LB5

LI36 ll3S

U.lCI!JE: SQ.lGCS &'<>TRATTOI-I MODU 401.1[1'1 '4 CyCLf-,W,,-, en. Ie; [..If'. <;5',0 cc 82 LS5.

Y4"

SCALE

=

r'~o'

8 J EI'JDURO

3-VIEW

J.: SPkc'~

.. ...... H ~'~.f

D'~IC:;foJED l.O~lJ'"

"'?:>C~-1 __

8'1 22

CD ®
@ @ @

DRAWING, 115T
"3·YU:W k 'SPEC',;; rUSHA(;EASSH-1BLY
TAIL

®

suo

tJE;TAILS

U pp fR FJ2AM E k W HJG B RAC 1<0.5 LoW!:R fRA~E DHAU ..S LOW~ R fRAI1E FMTf"-lERS

® ®
@

CD

®

@
'SkiD A TAlt.. SU PfoRT

@
PAIJ~L

HJGlf.JE~PRoP
E IJbl IJ E

FROJJT .HJD-WIIJDSHIElD f120fJ, UJD ..IIJ5HWMWT
lAI-lDlfo,JG" LAIJDIJJ' HJCIIJf; C;;EAQ.

@

@

s: PRoP

®

WI~G WI~C;

@

@

2 PROP

GEAR

@RUDDER.
@

CAS TAJ..lK IllSTAlLATtOtJ f:t...fV,ATOr:2
RLI DDEI2.~rLEVATOI2.ASS~k1f3Ly

® ®
@

WIMC:; A1L£ROl..]

® @COUT!2.0ls
COIJT120LS

5HWT A5HHSlY

11'-10/'1.'-----------------------1

1--------------

-

10' -

O~

.
J

-5

~

_J_ ,~

I

51l

=!I

I

I

1~

0.0.;< ·08~ 60(,1T(;' AI.UI'1. Twf?lJf..JG

/

2" ~2'" ALuM.

.12S

GDGI TG Tuf.JI'-IG

sq

""\
LUJE upn/ls ~ID~ WITf.I DWG,.# 3

)
/ /

/ /

..........
o

e-,

____

--··---r

~
ASSf.t-1BLY Ue .. be ..t 8e,"u..J0'" 2

r-~S~C~A~l~~--.----~~~~-=F~U~5~~L~A~~7E-----r~Dk~S~IG~~~~D~~~O~RA~W~N~eY~.~· -,~O~R~~~w7.\~~,~~~~.

1--- - - --------l

I
I
TAIL BOO,", TOPVI';,W

I

RUDD~R

I
I

J

Vol ITf.I DWC;:Ii 2

Lr~~ urTI~IS

""[>~
~

:
I I
I
I I %,·RAO.
CUT fROM 1/4·' ~2~ 2021.i i4 R~c.'IiIJ(,.ULAg ALUM. BAR

I

I

~~I-----------~

I-

~

(
~/~m
(2RW'P)
/' E.l~VATDR SuPPORT

I

0:::;

::Oz
\.I) ....

FU LL seA LE

-:"'dl '~:::l •t\,!\[l O'f~
I

N[:rZ

""irlUJU

Q_"'(2",o{.J2.S GOGIT' TAIL BOOM

ALUr1.,uB,/oJ,

I ~ O·D.:

.063 /

GObl-Tf>
.ALUM. TUBII--lG
/ (C UT OPHJ II-/G, IIY 60TT0i'15Q.TUBlfJ0

.(

--~.

~

~"'k- ,I 8I ~

Ci>ti
AD 86

[

" <, - - - -- --- - - -:t&_ -"lr<:I)
<, <,

-

-

-'>..........
"-;/

CT

ORJLL,/Lj-fIOLE~THllu BoTH 5G. k l2ou"-lD -.....::. __ TuGI1J6 AND fA~TtiJ /"'-. WITi-I- AD 8i.t B5 <, 00,...,' HEAP PoP

<,

<,

1=?lvn.s era REO'D Cl'If'.)
<, <, <,

PRilL 0, , WOleS tOR
DOME HUD . PDf' , RIVETS (T'(P.)

@L~_
L-~I
~L_-L __ ~ ~ __ -L

as

<, <,
<, <,
'~ __ ~

<, <,

~L-

~"ro

~

I~

2 liz'
SCAI.;

3"

AS SuO'iHJ

BJ

ENDURO

TAil HJO DHAllS

3

Ll
B

THI~

AIoI3G5·4~8

RD\IJ·. AI-IG-15A AI) 8('

!lTDPI-IUn (2. QEO'O)
13$ I)O)oi£ I-\~All

ilOL1S(2REQ'O)

~"I~

pop RIVE.TS ('i REO'D)

Row:

,"
N

-

VJf:W

B-B
'2" •. 125 ('0(,1 TuGI~'
-T6 5QUAR~ ALU .....·

BJ tNDURO

UPP~R rRAI-lE' & WI '-lc. 6RA.CK£TS

DESIG.lJlD

4J.c. ... 'be ..~

8r

DI1AWI.l

8Y:

'be ...... J"'..,

zs

. :~.~
r:-:1
.---

CUT fROM Z02.ljT'! ALuM. Rcc:.rMJClIIA" BAR

Ya" i

U

.t!' (2.

12~~it:»

I
tJ.'2 ... 2
H.lG,IIJ& SuPPORT

. ..

/

~ROt.lT ElIlJ.C& l"d!t%CIZ5 ALUM.A~'~ Zo2tj 13 (Z REO'O)

(2

ALUM.MJt:1I.606IT6 srs Ow.:; :M 1'2~ 11 R';Q'D)

.... IZS

_I
'--

--r'---r-"r-.---.-:____;::;.l,.\
15
2 .. 2". GOGI tZS: SQ ..... M. TUBIN':;; W -r", (2 REQ'D) -."

\

T __.___

, ",,,00

_l_.
----

.

-

lI

I

\
>~

\

,
4"

5(CT101-I A·
SCAlJ;.~·=I·

'"

J..

~ ~ ,Yz."2,,
60<01 T (,
.125

(2 R~Q'O)
'" 5

Alur1.AJJc:Lf

SEE. DW';;

e

-

Iit."

:1-

SkAT AiTAClII1~IJT 11'2" .125' ALUM. #lGLj;; ':;061 TG

IY~~

- ......

~"(O
"KEEL"

_......\------W.fZIES--i
_____ VAQ1ES

---.--r=~~~::==::~~~~~~~~~--~~~~~~;------.",~~~~~~~~-,~~ BJ [~D U RO e'C'
LOW!;R fR~t;:

D.E.TAILS

+le ..be..t B~au.Jo"

OkS1Cr-J!;D g. DRAWf.j

l)RAw'r-J';;

IJ~

:>

A

26

SUTION

SCAI-E '/2"z I"

A.-A

StLTIOIJ B- B
SCJI~

1:/-1"

SfCT10fJ f -,E'
5CAL~

1z'

=.

I"

jC
AtJ4"-S IOYfeOlT Af.l 310-10 CA~TLI: IJwr At.! ::380-3-3 COTtc.Fa PIN

CD
SfCTrOt-J C-C
SCALE /2"'" I"

BOLT ® {A1-l4~HS5ARW'D) (2
At-!;?(;'5" -428

£

(9 S~TS RW'D)

AN4-Z5.A Bon AN 3GS - .lf29 STOP tJUT

,

Af.l

(z. sns R.EG'D)

AN 3G5-624

6-7A

BOLT 'j"TOP/JUT

STOP.>JUT

®{

®

AN {~
AN

SET::' R.eO'D)

4 - 276 l?:OLT 3GS -4 zg SToP '-JUT

CD[AD8'i RivETS (8 Hf.AD I?>s DOH~ pop T<.f:Q'D)
S~CTIO\..! D-D
sc..N.J:,

AD s~ as DOH!; HEAt:> Pop RI'iETS C 31i QfQ '0)

[]
'.,

'

I

I

o

r

Y2.· = ~~'
1

o

o

AS SHOW'"

BJ ENDURO

LOW£R FRI\lvlf. fASTUJ~RS

le,..be~.J..t>",

.. u..J""'"

5' B
27

_-- _-----SH TAIL.FND N1,o.ILS

BI::WD lUBI~ASSI-101jJ~

1% 0.0 .c . OB3 Aw t-I ,(JallJl;.

"'0'1

-iC;-

.'

I

/

CuT SQ.·H.J~LNG TO A.~1.DW PLACEl'iLI.IT or IWlHJD "TLl i31"-lc> AS SIIOWt-l

DRIll,Y.(HOLES IJ..I !;Q TUC>II-JG i<O<JI-JD Ttl BIIJG ,OUTH£R AfJD pop I<l~er ':'-IITH- AD ~lt i3$'DOH~ HfADS (1.Il REO'D)

s:

1',TtP,

'SklD/ .. :.:n! .q -!. ..... ..
<'r--'L ......

~-AS SI-IOWIJ

SCAL~

=SJ EtJDURO

51<ID .TAI L ~UPPORT

s

_. __J-l .... b,-+ B" a uj

. Df.s\(;/lJmLC~'"

ray
.. ~

SC.AL.f.

~ ••

I"

ALL .<1TTACI-I~1~NrS WINDSHIELD: AIJ 525 -10 RB WAS~ER ).lEAD SCREWS AfJ 3'3-1032 STOPNUTS (IB SETS RE.Q'D)

, ----.,

-:> ~D
c,
f 1=
<II <II

J5~ 5S' ,...OGO

PI.!;XIG~AS!:;

SlCTlON
SCAL~'

Y4" = I"

A-A

15-,( 58·
l'~I"-,(,Ob2

( S!;!JD AS $~10WIJ ")

PL~X1ClA>S

-L

060

--------

--->
____...

&

&

2024T3 ALUM,AlJGLt:

(2

RWe»

G>

e

I

"
-

IF=;
I!I

1

I ,(;, .

I

SIN:

VI1.W

SCALE :-'8"= ,"

fRONT VIEW sC:Al~ Yeo - t'

BJ ENDURO

FRONT HID W1I-IDSI.nELD

DES LG:"'~D

io-

DAoo.W'"

ay 29

+I", .. I.,,~.j.

"B .. auJo"

BLOCK OfF OP!;)JIIJC. IN 2><.2 susn. TU0J/J(; WITH POL 'I$Tyt<f:: IJf
80TH TOP

;/"

s: BOTTOM

'.'Z _
_~ '.CUT OUT rop.

. . >y',/"~';..-v-.' /

roorsrsr

I

,,,-

_,A·

~

/
SID~ PANHSPClYST(R/;'lJf

"

f-PO)(r"TO fFl/lr-1f - ItJ~TALL. MnFl BOLTI1-I(' ON PLtX1GLASS - 2 REO'D. ~Ac!-.j PAlJfL IS A MIR.ROr<. lH;:\GG"" ofnl£ OTHj;_P.. 5Cf,LJ; Y<j"= I"

C 2,2

CUT fROH BlUE #cu, fT.) }""-ID

_j_

.

/
' ,

J,...;..._'__ '_....I _j_
1t..JSTIWM.ldJT PA~EL CUT fROM V~"I'1AH(X'VJY PLYWOOD &- fPCX:Y TO SlOE PANELS AJ-JD fRAMf 5CAl..E ~": I'

-J'
ASSI-NBLY

(I R&o'D)

SCALE

~"

"

I"

BJ fNDURO

fROJ-JT HID 1/..l57RUH£!.JT PAIJEI-

OESIG"'~D

..,..DRA ....... ~
"U_J

8'1 '
0",

.He. .. be-f l? '"

B
lQ

3/8 '" 5PP!fJG

2Y~ SnE

L AUTO Hon .... E S'TDCk ~

Af..l.L{{, -I l:.Yt8Dl1 ( A~ 310-" CAS1lE fjUT Au 380-0-3 ConER PIN -: A .. f.-fA sorr

t

A~

[2

%s- ('24 SToP t-.l\JT '5ns R&Cl, 'D)

'\
AI..! 10 - f1 A
AN 3'-5 -

("' s~n l2.m'o) 8
~---340/J.CO -5 T !{~E.S- 2 p~ (2 'f 23" APPRO"':,

s z 'I

6DL.'
~TOp NUT

I
I

I

I

SCALf
',II /

FROhlT YI~W
y~'
3

I"

Q[dD)

BJ 1NDURO

LAIJDIIJ(' GtAR

DES)" .. I;DJ.l:>flNo.It-.ll~Y I

D~wr,'.J"

f..l~

+le .... ...-!---r;:,,,-"UD.-, l:.""

9

o
o

0
0

SCAL~ Y<j" .. I·

S \t)I. VI f=W

BJ E~DURO

[J.]JDI~G GfAR

XliSICIJWJ.DAA\I,II,I ev -+1c.~b,,~tlO .. auJ<""

tJI2AWHJ&

IJ~

10

----------

rI
'QN
~NI""""lI(l

.,"'r .... ~~'2L +"?"1-'T'/t
:A~ !1"'\,ttl<l 'P Cl~N?r~~u

dO~d 3N,';)N:I.

-%'JI ~"m
.... m

\.
-,,:-oUJ
.
-i'

~I

.

0

C) NO '" , .-jXX l::\.I.l> • OJ X -lOt:.

~cpr:::

p 07:'

IN
;0>""l:::~

.l::

1)"0
~(;:l'

N'D~=
'1'I!::.-u

c::rnN

~ ~

-..I

:!-.t>.

-ICP

X
({\

fT'I_lT"

-t
0 00 0
@

I

f\):tl~r><I' rn ...... ... u> ~5'I

",ev

-

><'I;CiE~
..... 0
lI;];IO

>>S'l("')~~

~
(\\

rr:

co:.t'\
[}Ie:.
<J> Jl'1

.r:::r-~

1\)-

--!

-< ~

"'l

s
"D

I.

-e J::O N
~-I
1IJ

z:-l
O~

0

tn

rr-

IT"

0<:0

cO

.()"O ~J:.

N~

tn ....

70

rn

C_U
..,+;.

0 Z.

~ z

S :x.
-c

1.

°

s-

0

0 00 Q
@

e e-e00 00
0

e

@~

e

1

H

Zl

:lNl,N3

dQlld ~

OClnaN3 [9

--~-

~ !
I\l

0

"
)I.

o :l>IJ)

'" ~ 0 ~ ~
r-

t:;i

'"

.... )<.'

» .... '" ~
.e

">-

"" :Co
1<:",

t~
V.:l> -.
Cr)(.
"1]

~

I
!
I

","I -I1\l

~'" "".1N'"
1I1~

no

~r

0,

~'" ~X
_,i;

<II ....

:rN »).
~!\)

nlOx
I;/I~

()-

~~ :;>.('>
o.A

\

,x.
U1 6\

i{lf'.o

-0<, ~:N

Avt
Jl-l

~
6\

O)l< )oN

lJ0
I>.l

0,-..
()\JT

GH

q s::.
I::; Q

~>
::t

"() C. -. :t )<. •

-1<\",

1J~ ~ "'0 ''IN »....1>
"'1>..1

I)l>'

ol~

11'16\ '-.0

['lUI

01'_ Ol-ol 3;

2:
G'I

... "
t:.

J>.

~" n».
I:

..,
6\

0

IIl~

J:.
UI r-

Gle:.

'6\

.r-

-t

~6\ 1'\-

~:
m

'11

r "'

"'-I ~uo t:

)..

3Z.

o
}:.. eI::;

0

c:

»
).

rn-l

" l>.
... I::
:1

I~

«

'11

"

;:t

~ ~ z;

"'

... '" m

~ z

z:

~

... '" '11

tTl

c :;;0 o

z: o

11'2·-4

-10)

8>.... ~

'"00 7)0 -0' tJ'N

> 1:
Vi

.,
:0::

."

1::.

~
OJ

0
('0

C ,..,

~
OJ n

5
0

z::.

-'"

+-r - i-

I1t z c .... -

5

11]
II'

~ '" '"
:J:;

;t;

:t a c
V>

~

1>-

c

...

\l
r}0-

'" ~
Z.

'" r
c
VI

~

1:

-l

'"

~

----&-

'"

" '"
tD

z ...

!

I

J

-

~

(!) ~

-I=ftl-~

--@--

e - e --~ ........ fJ

- ----@--

- ----@-- -

-

(8

v

<4 CYCL~ rG !-I.p@. 3':;;00 RP~
MAX. 2G 16$ TORQUE"

I" >< .040 -4130 5T;;U.BA~DS DRill YL.j" ~IOlfS I)J fIJD~

AS.SHOW:: ~WD)
~""'--" --...._~»», ...,......---

AD Se;. 1;5
DOl"1E

PDp

RtVETS12 VOL1

~~At>

0ATHfZy
l.OCATED

I-If,Ilf

CAS_ TAIJK MADE FROM 5 c..AI-LO!J

r-..I.1I
1

J

-1

Dp.uM. ')urflClfNI RMJGE

FOR. 4-S"

I
J

HDl.JnS @ C!ZUl5!; ;..: APPfWx· 2~O Hll!;"

''----0.,1
I 01 J

r I
1

oL

_ o

1

CD

o

,
1><1 >I.OGZ 2024T3 ALUM. AfJGlE •

I

-,

I)('J".1:25 G;O;;;JTG ALUM AJ.JGlf" 2" lOfJ" (2 REO'D)

I 2 "LoJ.J':;

(_2 J2~Q D)-

S!O~
<:'C~LE:

/ SCALE

VIEW Vij "::; I'"

AS S40WIJ

BJ HJDURO

GA":. TAr..lI<
IllSTAllATIOI-J 16

~-.-.

--.--~.

31"

/I"

_---->t-t--I
1

Sit "

n"

1/32' pOPLAf2. PL'{WooD Df'~lNG TOP ~ BonoM

r/

I' T~lC~ !3lU~ P()l"'51'(!1~ tJ!; RI~s AI.ID t10ULP'~c;,

~
,'TUlCK r.!lBS SLUE

POl'tSi'CRE"toJE'

:-..~
C\I
I

I
I

Crt p) ,'12 •-.( ,0('5
all" 202"1 13

a: o
r-

~

~ ~

ALUM "UBIIJC

(

LOI.lG

..u
:>-

...J

0

0

Q

0

Ui

C_,

i

a

'Is"

~

---

1"'--·

+

_1_:_-

I

I

,
J

AI
12."-

AJ

..

"fOp i- IOOrroM

PLY BtJlLD'UP

IJ>

--- 14k~

----i'f-·5
TOP

1.1

,1.1

---jt_-

-. -- 14r'l.. --

I,

VI£.W ELEVATORSc.:AL.£,Yg":: J"

t - +iz' ---

__ 1_'1'2."-

~------------------------~-~oll
tis"
plYIVOOD STQ.IP'; TO fIIoJO BOTfOH OF Tu61fo,j(; EIb)(Y ~ Pl..y

TO Tl.13 u.t G.

"5EG.T10Io.l A - A
SCA!..!;:

liz" '" 1 •

Sf.CTtD~ B - B Sc,t\lI. yz" ~ I"

B_J~JJDURO

EL£VATOR

DE~tG"NtD.,c

DT2A""'" roy
be~u_)<>~

1:>Jl..',I\{I~IG

10-):0:.

+lc,_b<~+

15
31

r
B

F=~-===-===~==~~

---:-- -----1
Y3 2
p(lPL.Ar2

1

PlYwOOD .DEC.KIJo.Ji; 'SIDes

Bon.!

1
A

B

L

_}

L
•I •• • •• ~. _ ",-

EPOn

18' PLY
TO

"TUBING.
"PAI/-lT" WITIj

EPO~'!

1

5fCT10f,.) A-A
SCALE-: FU lL

~

I "Tl-IICk

BlU E

PDl't~ T'(R!;f-li<- FCAt1 Qles (lj RW'D)

I

'\

I

=¥f
I
I

Epol"Y TIlA'l-IM'

~

~

AS

EDGES,e;.CTION
'5CAl-~:

'?/-IOW!.)

B-B
FULl-

"

". , ••••.•

I

t
rRQIJT
SCALE :

SID]; VI r;w
'S~~E;

I Y8 "" I

'~

n

Y8"~/"

Yr~w

RUDDf.R
SCALE

A'o. SHOWt-.I

BJ ENDURO

RUDDE'R

OHI'''l£D

L D!U>.w t-J By
"Be.4<.J.Je ....

CIZAWIN(.

+lr:.~b~~.f-

I-I~ 1(' 31

it

LI

)..l'ClH:JS<; Y "tiOl"Q'A31:J '7 ~~dan~

O(j'nON:r rg

llJlj
3.1'>':>£.

1---- -------

---l

l~

_L~.. _

I :;_';·.-I~ .. _}25 ---( 20Z4T.3 AuJM.A.IJ'lE: TOP BOTTOM

~

a

5: .. ~

88G 8

z"---8

1
J

.1

.1

rI
I.!I u

1

~
ttv1

en

J III

1\
',I

A1LE~ON

"'"R)I(Q_UE

, L

JY2."x.O~9" I"iS"j.O~ 202"1 T30 Al..uP"1

ruez /

If

"-S

y"--'" I:: - - - - - - - _
_ _ _ _ _ __ __
fUll.. ~PAI.l A1LGr<DIJ

-

- -I-----''-Rl

\_J

--7B"
...

144"(1'2 FT)

-~-------~~-~-~---~-__.~---------

4._$_TRU_T
fROI.jf SPAR FITTIJ...l"

B_I<I-'-_1;

---I~

~

{r--~

~~~.
+/-=-1..-+ -"Ac ......j.... .
Il~SI"IJEDJ.DR..Aw).j

-...IG
er
()IMWIN' I...i.~

BJ E.~DURO

18

50" 1----+----

30'

20'

15

10

..

i

I
I

I rr---~,----~I---------,------~----' ===J====l=========t=========t=========I==::==::~~~::~J:========t===::::~-~~~;==::]:==t=~!=Jljj'--~--~1~~-'~1~1~13~
I',

:

__

~

i

-----:_

i
~

i
,

!

I

--=--=--~I--------~i~------~--------r--------+----~!

!

IS'

t--- __

-+l

+-I

I ~~~--~----~--------~----------r----------~i--------~----------~--------~--------~-----+-----F=--~~~-+~O
I

-

\~

-----

_,,~=--:
'I
,

:
I

I

,

I

I

~

2'

I

--

y. i

WI J...IGSE:l.T\O~
SC.AL~

1s" =

(U%

fOI2 C(JTTP.4G

fO,At'l

I:2ll;3o;.)

I"

RJ--IODf ST GlfJE-S't;.

32

(HICH

LIFT

-MILD

STt<U)

-

--~---.--

-- ---.

--------

- -~--~--

51"

_________

~~

~

~

~

-----;-.J
I

5PW~ i.EADriJ' E'Dc,f' ___..

'\ ~

f-- -----~

9

.J_~;'__
II~"

I%'!~I\~_
__. _

I
!

I
I

---~---_,---------~-------

I

SCA\..c

AS5HOWf.!

! BJfNDURO

DHLG-iJEO [

ij..DRAWI,J e-y

l--J,~b,~.j-

"2:.~~ w_Jr~

I"_j_ " I
,

t _,_~-

3"

3"~
!

L..7====~,1.~

D'~
i
fRD~T SPI\R \-lINe!: (R~AR. SIPD SCALE: Y2": I" l(z.'
T~ tc
i{

SPAR

!-II1J6E on. 'OTlWT f"IT,'Njd

__

AJoI"'J -10 A BO~T

(I'" ")

S!;CTIOIJ
SCALE'

I/Z" " J.

A

U~E M.."HOLE~ Tj,jlZ..OlI~H O~i .

'SJ;.CTIOfJ B S<:;4.LE-: Yz'=I"

J<lAI2. SPAtz H I )..IC~ (REAR VI&W) 'SeAL ~ ; = I"

V1'

BJ [lJDURO

+-l<~ b,~4 '"8" .....J"'..

PESI6IJEO

J.. !)Q,4,WIJ BY

DIl.A.....,IIJ~

I-J ~

20

I
I

AN 43·10 A

J AtJ 910 - 4 LJDOD WA~J.lf.1ZS
I At.i 2"1-8 CLI<V IS 5O~T I /.1.1'1 '310 - 'I Cp.STlE NUT

AIJ·3G.S-42S

HE' BOLT

'3TOPiJUT

I Ar-I :}80-2-2

(10

ssrs R.W'p)
(I'tf'.)

CNTf:~PI'"

i 1
I
I~~

AJ

328

~.

La
------~~---"0 (,."

--------+ __ --... __

., I

2. >j

I
I
1

l------ ---

.. ----

-.-.-----~

------~-_--~-

._ .. -------'~~

L

-I/--;;- _ :-__ -11
...- 5,.{t;, RAD
__,

---,

--/1------(
I...._

--f/----

-

__I

I

-"

- 'J

-,

'I' sn ,! .049,
10ZI.j

ALUM. Tul)rN(.

T3

t!
:l $CAl-c,FUL.l..

1
I

\i

.:
,"Ul

I

\

,

I I

I

',I-~
"O{;,I Ftitol'1 2."" 2"": .llS TI:o ~<Il, AI-un. ,. .... ?)I.,r"-

:'"

r'tc,~"~

/
CUT

m.or! i", i ".125'
Awn jo.!-IGLE

AI Lk:.ROW H II-JC
"OG,I T"
l:>'~I,;;tJ[!)
";)CALi"

r- SEc:TtOU
DolA"'"''''

••

It

6- B
t..t

fULL

AIllROj.l \-IORI-l &- l-l11J' E -St:CT JOI-J"A-A-

(8 flEQ'D)

(2

RcO'D)

B_J. t~DURO

AILERQI-J

+1"'_~b. _ _J.

&-

'D~"'''

f,N

'B('~-J"-

2i

z:

S1fWr

FIHtl-(("

STRUT ASSt:MBlY
.SCAlf!';

Y:z.":1

I"

- -:- +:
I
-~~-

1

"X'--~'----':--

.

(ROlon

(

»-

\--+--r-;::=====~"iI-1

.
I

~

S£,LTIOM·'A.-A"
S;;:"';'I.E: FLl LL.

L,r:: . ~-+- ' . ,)j"--j-

t3In'~,

,~~

,Y,s" 'j

J
BJ fJJDU RO
STRuT MHHBl)' 22

----------~---- -

__

.

__ ~------~r---------

"

01

- -.-~~-

:z:
:L V> "g~

~
0

..................

v';:'~0:l
f-,:J!l.t-2

"'-J

"':' ........ -..:...
lr"'

--'.

c!) ...

~s;,
:; ::. to.. .--,\)

l:
0
()

<f v>

'"
_,

g2~2Q_~ lul!
~J::!'_~V'"
9,
UJ

r.."" o~v I-r:!~
::J I..J C-

'"' -::,
I~:; .::;:):2 e, t-Q

C:2;'t::!. Iu""'"
tl
-

~t:!

___,~----~ -o(!.~

C!l

c..LI.('IJ,

0
-r.L

(\j
"'>(

~ ~
-J __,

'"

">~B"'OOD t.; .... ",
tlglILnC::l

~'_'~<l;~Cr

°G\S,sp ::",Cl<r'<
I N~

1-~3~'\

ot;" to oo_D
~o
,'-'w

G/. \

C!.

j[!

«

,IU

<l<rw It')1c:!

~w)1 .::l 0'" c..f"<-'l

C'I

c

&

~;:2:Z2:::
-c -<t
<;:::

.:r - ....

IC~"'''''_

"I')

<II'
I

UJ

<t(")<ntf)'"

~~&t;;

,

1<>"'11O "t '"

<l;..__,

oo{'<l q;,"l;'--'

:z::i. 2·2-

:z20

~

~

"" '"
~

~

@

~

I

::.z <::x:

__, '"' P

~

_-_._._-

-

--

__ ._-

-,

'~S O£I'"

-.

£1;>0-)0'

'NI9nJ.

.,

8A;)I~

13:115

G
@__"

.

e!
._..
SQo.u:
.. L

I"

u

8

b

~n~

1/2"=-l

u

BJ E~DURO

COllTROL-'::,
4S

'~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
pUS~'·I"ULl lU(3\Nc.
~Lf·.'jt.·:.\· ~

.:
COtJTROL SYSTf.M
RUOD~R.l.A,LERoI-J ELfVATO~
COHp'>ltJATtOIJ

A~ [3D -[(..

5 iU~~UC.i'LElo

ItJDEPElJbftJT

-:'CALE

AS SHO'JiN

B.J.HJOURO

COtJTROL5

D['i,l(;iJlO';'

Oflol.W.o.l SY

,we.-6r ..+ ne.au..l"''''

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful