Universitatea Politehnica Bucureşti Facultetea de Inginerie Aerospaţială Disciplina : Organe de Maşini şi Mecanisme

Proiect OMM I

Student : Jipa Ioan Vasile An : III Grupa : 933

Titular curs : Prof.Dr.Ing Stanciu Seiciu

Ştefan

Îndrumător proiect :Şef lucrări Lucian

An universitar 2001—2002 Universitatea Politehnica Bucureşti Facultatea de Inginerie Aerospaţială Disciplina :OMM Lucian Seiciu

Student : Jipa Ioan Vasile Anul III , Grupa 933. Îndr.proiect :Şef lucrări

Tema de proiect
Să se proiecteze o „Presă cu piuliţă rotitoare” având regimul de frecare la limită (ungere rară). Dispozitivul este prevăzut cu un rulment axial protejat împotriva prafului (etanşat). Mecanismul are un dispozitiv cu clichet. 1

Caracteristicile tehnice ale dispozitivului sunt : • forţa maximă aplicată : F=24000 N • cursa maximă a traversei : H=200 mm • deschiderea maximă : D=200 mm Schema cinematică a dispozitivului este prezentată mai jos :

Universitatea Politehnica Bucureşti Facultatea de Inginerie Aerospaţială Disciplina :OMM Lucian Seiciu

Student : Jipa Ioan Vasile Anul III , Grupa 933. Îndr.proiect :Şef lucrări

Fişa de lucru

Nr. Crt 1.

Data

Etapa

Stud. 100%

Prof.

10.10.2001 Primire tema

2.

Calculul gradului de mobilitate. 24.10.2001 Diagrama de forte si momente din piesele principale. Alegerea materialelor pentru piesele principale. Alegerea tipului de filet. Verificarea

100%

2

conditiei de autofranare. Determinarea numarului de spire al piulitei. Verificarea preliminara a surubului la flambaj. 3. 07.11.2001 4. 21.11.2001 Proiectarea completa a surubului si piulitei. Alegerea rulmentului axial. Desen de ansamblu preliminar. Proiectarea dispozitivului de actionare cu clichet. Desen de ansamblu avansat. Calculul celorlalte piese. Calculul randamentului mecanismului. Desen de ansamblu definitiv. Desen de executie incipient. Desene de execuţie definitive Fisa de lucru pentru surub si piulita. Predare şi susţinere proiect 100% 100%

5. 05.12.2001 6. 19.12.2001

60%

7.

15.01.2002

1.Caracterizarea Transmisiei Şurub-Piuliţă Transmisia şurub-piuliţă este alcătuită dintr-un şurub şi o piuliţă aflate în mişcare relativă. În timpul funcţionării se realizează transformarea mişcării de rotaţie a piuliţei în mişcare de translaţie a şurubului. Presa cu piuliţă rotitoare este un mecanism plan la care gradul de mobilitate se calculează cu formula: M=3n-2C5-C4 În cazul nostru n=3 numărul de elemente în mişcare,C 5 numărul de cuple clasa 5-a, C4=0 numărul de cuple clasa 4-a. Fornula devine: M=3·3-2·4-0=9-8=1 În pagina următoare am alcătuit diagrama de eforturi pentru a identifica şi observa zonele şi punctele critice.

3

Şurubul în diagramele I şi II este solicitat la compresiune şi la răsucire cu excepţia porţiunii de deasupra piuliţei unde nu este solicitat deloc. Din schema cinematică unde este reprezentat simbolic şurubul încastrat în traversa 6 ce execută presarea pe porţiunea comună şurubului şi piuliţei în spirele acestora forţa de compresiune pe care trebuie să o asigure presa se distribuie uniform în spirele şurubului (l1 este lungimea şurubului). Momentul cu care se acţionează prin intermediul pârghiei 3 asupra piuliţei 2 se împarte la rândul său în două momente M21 şi M25 , adică piuliţa la rândul ei acţionează asupra şurubului şi asupra coloanelor corpului 5. În spirele şurubului pe porţuinea comună cu piuliţa, momentul M12 se distribuie uniform pe lungimea l2 a piuliţei de aceea pe porţiunea 2’4’ momentul variază liniar. În încastrarea 6 avem reacţiunile M21 şi F. Din diagramele III şi IV piuliţa este solicitată la tracţiune şi răsucire. Piuliţa este prinsă în corpul 5 iar reazemul corpului 5 a fost înlocuit aşa cum se vede în figură cu forţa F2 .În spirele piuliţei forţa F2 şi momentul M12 se distribuie uniform pe lungimea ei. Sunt asigurate relaţiile F2=F şi M12=M21 conform principiului acţiunii şi reacţiunii. Pentru ca bara să fie în echilibru mai trebuie să avem relaţia în momente M=M12+M52. Unde M52 este aplicat în punctul 5 şi reprezintă momentul în care corpul 5 acţionează asupra piuliţei.În punctul 2 se aplică momentul M care este momentul cu care se acţionează asupra piuliţei prin intermediul pârghiei 3. Astfel, forţa axială variază liniar pe porţiunea 1-5 iar momentul pe 1-2 liniar până în valoarea M x 12 pe urmă apare un salt datorită momentului M şi scade tot liniar până în 5 la valoarea M52 . M x 12 =momentul distribuit pe lungimea l2’ M y 12 =momentul distribuit pe lungimea l2’’ => M x 12 + M y 12 = M12 ; l = l2’+ l2’’ . Despre coloanele de ghidare ale corpului 5 se va discuta şi se vor trasa separate diagramele de eforturi. Pentru aceasta trebuie presupus un model pentru corpul 5. Corpul 5 este format dintr-o traversă fixă şi din coloanele de ghidare, aşa cum se vede în următoarea figură :

4

Atunci sistemul nostrum devine un sistem dublu static nederminat. Forţele P1. Sistemul fiind simetric. Pentru trasarea diagramelor de eforturi se va ţine seamam că sistemul este simetric din punct de vedere al încărcării şi se va lucra cu jumătate de system.P1 P2 P4 P3 Se observă că sistemul este încărcat cu forţa F de presare ce se transmite prin şurub care se află în planul cadrului dar şi cu forţele P1 şi P2 provenite din tendinţa de rotire a piuliţei şi forţele P3 şi P4 provenite din tendinţa de rotire a plăcii de presare.0= F D F ⋅D ⋅ = 2 2 4 5 .P2.P4 care sunt perpendiculare planul cadrului se pot neglija deoarece sunt mici în comparaţie cu F=24000 N. necunoscutele vor fi x1 pentru forţa axială şi x2 pentru momentul de încovoiere. Sistemul se va rezolva prin metoda eforturilor M2. Lungimea traversei se ştie fiid egală cu deschiderea maximă D=200 mm.0 = M3. Lungimea coloanei nu se cunoaşte şi se va nota cu h.P3.

2 = m2.⋅ = 2 2 4 M3.D 2 2 X2 F 2 X1 M2.2 m1. δ1 .2 m2.V A 2 ⋅ F ⋅ l2 8 ⋅ h + 16 ⋅ l 1 Fl 2 ⋅ F ⋅ l(h + l) = MB =− 2 22 8 ⋅ h + 16 ⋅ l 6 . δ 2 . δ1 .0 F D F ⋅D = M3.0 M2.2 m1.0 h 3 Din figurile : M2. δ 2 .HA ⋅ h = -2 ⋅ MA = MF = M B .0 scriem relaţia : Desfăşurat avem: m1 m2.2 = m3.2 m3.2 = 1 m3.0.1 Se presupune că momentul de inerţie al coloanelor este egal cu cel al traversei şi deci avem : Icol =ITrav =I şi se vor calcula coeficienţii de 0 0 1 2 1 2 influenţă δ1 . Din desenele următoare avem formulele: X1 = MA = MD = F ⋅ l2 8 ⋅ h + 16 ⋅ l X2 = HA = HB = - F ⋅ 3 ⋅ l2 8h 2 + 16 ⋅ h ⋅ l MB = MA . δ 2 .

MB B I C MB I + F h l 2 l 2 X1 A D HA F + MF X1 X2 VD MA VA Coloanele sunt solicitate totodată şi la F VA = VD = . 2 tracţiune de forţele 7 .

8 .

aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu.rezistenţa de rupere la tracţiune σ =350 N / m 2 (minim). . . La piuliţă se va folosi fonta care rezistă la uzură un condiţii de frecare cu ungere. - 3. care conferă rezistenţă mare la uzură. Se allege acest oţel deoarece limita de curgere este sufficient de mare pentru ca şurubul să reziste în exploatare.2.Materialul trebuie să reziste la uzură şi să aibă un preţ scăzut.rezistenţa de rupere la tracţiune σr = 630 ÷ 800 N / mm 2 . Şurubul se realizează din OLC 45 (tratat termic) aparţinând STAS-ului 880-80 .La şurub se vom folosi un oţel carbon de calitate pentru tratament termic de îmbunătăţire.Pentru şurub se va alege un material cu rezistenţă la solocitari compuse a lui şi a spirelor.PREDIMENSIONAREA FILETULUI. care are următoarele caracteristici mecanice: . care are următoarele caracteristici mecanice: . ALEGEREA TIPULUI FILETULUI ŞI DIMENSIUNILOR STANDARDIZATE A Necunoscutele care trebuie determinate în cazul dimensionării unei cuple şurub-piuliţă sunt: 9 .ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU CUPLA ŞURUB PIULIŢĂ Condiţiile care trebuie îndeplinite de către materialele cuplei şurubpiuliţă ne conduc la alegera materialului pentru şurub şi piuliţă. Pentru a se asigura σc = 430 N / mm 2 oţelul se căleşte iar apoi se execută o revenire înaltă (CR). Piuliţa se execută din fontă antifricţiune FcX350 din STAS 8541-86. În cazul şurubului se va folosi oţelul iar pentru piuliţă se por folosi diferte aliaje cum ar fi fonta.bronzul. Se alege această marcă de fontă turnată în piese pentru maşini-unelte deoarece conţine grafit lamelar. r m rezistenţa la încovoiere σ i = 540N / m m2 (minim).modulul de elasticitate E = 90 ⋅ 10 3 N / mm 2 . Pentru a rezista la uzură se va alege un matreial cu calităţi antifricţiune.limita de curgere σc = 430 N / mm 2 .

• • • tipul filetului.permite eliminarea jocului axial rezultat în urma uzării. cc = coeficientul de siguranţă . a) Alegerea tipului filetului Filetul ales este cu profil trapezoidal. rezistenţa spirelor la solicitarea compusă de încovoiere şi forfecare. mărimea filetului (diametere etc. răsucire.poate treansmite sarcini mari. σa = σc . Predimensionarea la soliciterea compusă.F1 fiid forţa de care acţionează asupra şurubului principal.Din diagramele de eforturi-pentru construcţiile prezentate-rezultă că şurubul este solicitat la compresiune. Are o bună rezistenţă şi rigiditate.50 şi calculăm diametrul necesar pentru şurub: d3=diametrul interior al filetului şurubului .). c σc = limita de curgere .45 ÷1.variabile.în ambele sensuri. încovoiere. 10 . în condiţiile date. se face la compresiune pe baza unei forţe de calcul Fc = g ⋅ F1 . b) Predimensionarea filetului Dimensiunile filetului trebuie să corespundă simultan următoarelor cerinţe necesare: • • • • • rezistenţa corpului şurubului la solicitere compusă. iar g ( g >1) factor de majorare a forţei F1 pentru a considera şi solicitarea de răsucire: alegem γ = 1. să asigure condiţia de autofrânare. rezistenţa spirelor la strivire ( uzare). numărului de spire în contact. dacă şurubul este solicitat la compresiune. 2 Fc γ ⋅ F1 π ⋅ d 3 4 ⋅ γ ⋅ F1 Anec = = = ⇒ d3 = unde : σa σa 4 π ⋅σa c σa = tensiunea admisibilă la compresiune. să nu flambeze.

5 ÷ 3 .4 .25.diametrul nominal mediu: d2 =33mm.0.5 ⋅ 24000 = 36000N . vom considera d3 =29mm.0.pasul filetului: p =6mm. .În gereral practica de proiectere recomandă pentru coeficientul de siguranţă normală cc = 1.877 Ţinând cont şi de celelalte verificări care urmează şi de alte solicitări care pot să apară.5 avem Fc = 1.6) ⋅ σ c Alegând avem γ =1. pentru σ a = (0. Pentru predimensionarea şuruburilor de mişcare valorile coeficientului de siguranţă. 11 . O astfel de recomandare este : c σ a = (0.429895m m => d3 ≥ 17.45 π ⋅150 .85 şi d 3 ≥ 4 ⋅ 36000 =17. 1 σa = 0.35⋅ σc de unde cc = 0. Acest filet trapezoidal are următoarele date : Tr 36x6 STAS 2114/3-75: . c pot fi mai mari penru a asigura şi siguranţa la flambaj ca şi pentru a obţine un număr rezonabil de spire în contact.25.877MPa 2.diametrul nominal al filetului: d =36mm.4)⋅ σ c pentru d3 < 30mm.4)⋅ σ c .35 = 2.85 => σa = 430 = 150. . .0. pentru d3 > 30mm σ a = (0.diametrul interior al filetului: d3=29mm.

În czul de faţă cuplul de materiale este oţelμ =0. Dacă alegem µ =0.VERIFICAREA CONDIŢIEI DE AUTOFRÂNARE La sistemele acţionate manual este preferabil ca autofrânarea să se realizeze direct de către filet.1 avem 18 fontăantifricţiune pentru care α tg ψ = 6 = 0.965925826 cos 15 12 . ϕ’ : ψ≤ ' ϕ unde: tgψ = p π ⋅d 2 iar tg ϕ' = µ' = cos µ α 2 în care : α reprezintă unghiul profilului filetului. Filetele asigură autofrânarea atunci când unghiul de înclinare al filetului.31 o că şi ψ =arctg 0. . rezultă ψ =3. este mai mic decât unghiul de frecare redus.31 o 0.103527618 . de calitatea şi starea de ungere a suprafeţelor. o 0.4.08 ÷0.1 de unde .057874524 π ⋅ 33 0. µ este coeficientul de frecare ce depinde de cuplu de materiale. ψ .3122712 o ≅3. Pentru filetul trapezoidal = 300 .057874524 =3.1 tg ϕ' = = = 0.

6mm 4 . se poate lua 2 π ⋅ d 3 π ⋅ 841 A= = = 660 .VERIFICAREA LA FLAMBAJ Am ales această variantă de flambaj deoarece se presupune că piuliţa cu rulment este o articulatie iar şurubul cu traversa o considerăm tot articulaţie.5749 mm 4 ≅ 34718 . unde lungimea de flambaj.5198554 mm 2 ≅ 660 .249999206 mm ≅ 7.45 ) H . H este cursa de realizat.ϕ' =arctg 0. Se calculează coieficientul de zvelteţe λ şi se determină tipul flambajului: λ= lf i min este coeficientul de zvelteţe. i min = Imin = 34718 = 7.25 mm A 660 .52 13 . calcul: i min = Im in A i min lf = L = 3 3 0 m este m este raza de inerţie minimă cu formula de Pentru un calcul acoperitor.5 ⋅ 200 = 330 mm unde L = (1. 64 64 un . ϕ ≅5.35 ÷1. În această lungime 330 mm au fost introduse porţiunea de şurub care intră în traversă şi porţiunea de şurub care intră în piuliţă.9 o ⇒ψ  ' 1 ϕ' deci condiţia 5.5H = 1.52 mm 2 4 4 4 π ⋅ d 3 π ⋅ 707281 şi Avem Imin = = = 34718 .910638915 de frânare este îndeplinită . Pentru un calcul acoperitor se ia L = 1. o .103527618 =5.

λ0 reprezintă valoarea limită a coeficientului de zvelteţe. solocitările spirei filetului sunt: încovoierea şi forfecarea. fără să se rupă dar se deformează plastic. DETERMINAREA NUMĂRULUI DE SPIRE ÎN CONTACT Numărul de spire necesare fi în permanenţă în contact . 25 pentru OLC 45 STAS 880-80). se determină din condiţia de rezistenţă la uzură.6775 Ff = 395 .VERIFICAREA SPIREI FILETULUI Gândind pe modelul fizic al unei grinzi încastrate (vezi figura). λ= 6. σas 14 . numărul de spire necesare rezultă din relaţia : F z= π 2 (d − D12 ) ⋅ σas 4 este presiunea admisibilă de strivire. Pentru ca uzura să fie foarte mică se allege σas =10MPa. Ff Cf = ≥Cfa . 2 2 (36 − 30 ) ⋅10 4 Se allege 8 spire pentru ca jocul dintre şurub şi piuliţă să fie foarte mic (se consideră încastrare).51724138 ≅ 45 .87727823  Cfa iar Cf = 24000 => şurubul rezistă la flambaj.2 = 395 . În acţionarile cu viteze mici. 7. Pentru flambajul plastic avem Ff = σF ⋅ A cu σF = a − b ⋅ λ .unde : Cfa = 3 ÷ 5 este coeficientul de siguranţă admisibil. Calculând avem σF = 449 −1. 24000 z= = 7.52 = 261054 .226 MPa şi 261054 . principalul parametru care determină intensitatea uzurii şi implicit durabilitatea.716603301 ≅ 8 π spire.6775 N = 10 .z. sunt tensiunile în contact (presiunea) între spire. În ipoteza repartizării uniforme a sarcinii pe spire şi neglijînd unghiul de înclinare al spirei. Pentru cuplul de materiale oţel-fontă antifricţiune valorile presiunii admisibile se pot găsi în domeniul σas =10-15MPa. Se calculează coeficientul de siguranţă la flambaj Cf .67 ⋅ 32 .330 = 45 .5 < 85 = λ 0 => flambajul este plastic ( λ 0 = 85 7.226 ⋅ 660 . iar F Ff este forţa critică de flambaj.

Acest coieficient ţine seamă de repartiţia neuniformă a tensiunilor.6 N / mm 2 . Rezultă σf =10 .6mm 3 6 15 . unde A = π D 4 ⋅ ( + 2li ⋅ tg15 ) 2 A => A = 472 . .57395424 ≅ 10 . se recomandă să se verifice la solicitare compusă atât spirele piuliţei (material cu caracteristici mecanice reduse).55 ÷ 0. cât şi ale şurubului (secţiunea de încastrare mai mică).6 pentru a asigura un calcul acoperitor. Se allege Km =0.267 ) 2 2 W= = 320.86 mm2 . a) verificarea piuliţei .solicitarea de încovoiere : li = H1 3 + ac  li = + ac = 2mm . 2 2 F ⋅ li Mi . unde σi = = z W W 2 σ i = 1 87 1 4 9 0 ≅915874 2N / m m .Deoarece cele doua eforturi apar în secţiunea de încastrare.75 . F P 0 . Km este coeficientul de corecţie Km = 0. P π ⋅ D4 ⋅ ( + 2 ⋅ li ⋅ t g1 05)2 b ⋅ h2 W (= ) = 2 6 6 6 π ⋅ 37 ( + 2 ⋅ 2 ⋅ 0.solicitarea la forfecare σf = km ⋅ z .5990528 ≅ 320.

5 σechiv = 28 .solicitarea de forfecare . unde : li = = 2 W P π ⋅ d 3 ( + 2li ⋅ tg15 0 ) 2 => 2 W= 6 6 π ⋅ 29( + 2 ⋅ 2 ⋅ 0.Tensiunea echivalentă. a unde σa = σr Cr = 2.490909713 ≅ 13.1N / mm 2 .2803387 ≅ 251.9 N / mm2 P + 2li ⋅ tg15 0 ) 2 6 A = π ⋅ 29 ( + 2 ⋅ 2 ⋅ 0.6199685 ≅ 370 . z .62 mm 2 2 rezultă : A = 370 . se calculează cu teoria a III-a de echivalenţă : 2 2 σ echiv = σ +4σ i f ≤σ .3 N / mm 2 .1N / mm 2  143 .267 ) 2 2 W= = 251. A = π ⋅ d3 ( σi = 23. pentru un calcul acoperitor.05842481 ≅ 36 .solicitarea de încovoiere .5 N / mm 2 . iar cazul cel mai defavorabil.3 N / mm 2 = σa => spirele şurubului la soliciterea compusă . Tensiunea echivalentă pentru un calcul acoperitor.5 N / mm 2 σf =13 . σechiv = 36 .3mm 3 6 . σa =143 . 2.267 ) = 370 .2821256 N / mm 2  140 N / mm 2 = σa => spirele piuliţei rezistă la b) verificarea şurubului .3 N / mm 2 . σa = Se alege Cr =2. oţel. unde σa = pentru cc 430 = 143 .62 mm 2 şi σf = 13. σa = 3 σechiv = 36 . σ i F H1 li + ac => li = 2mm .5 ÷ 5 .333 ≅ 143 . fiid solicitarea compusă.8758456 ≅ 23. VERIFICAREA PRELIMINARĂ A PORŢIUNII 16 . 8.5 Cr pentru fontă σr = 350 N / mm 2 . 350 =140 N / mm 2 . se calculează cu σc echiv i f a teoria a III-a de echivalenţă: σ = σ2 +4σ 2 ≤σ .

. σ = 36. M 12 64279 .2MPa => σ echiv< 9. σa = calculăm un unde σechiv = σ 2 + 4τ 2 ≤ σa . σa = 430 = 143 .335 N/mm 2 . 2 σ echiv = 36 .PROIECTAREA PIULIŢEI ROTITOARE DE PRESĂ Piuliţa are rolul de a prelua sarcina de la şurub prin intermediul spirelo în contact.33501673 ≅ 36. F 24000 σ= = = 36.335 N/mm 2 2 2 solicitarea la compresiune este π ⋅ d3 π ⋅ 29 4 4 .335 + 4 ⋅13 .86885 ≅ 64279.87 τ= = = 13.FILETATE A ŞURUBULUI Deoarece dimensiunea filetului determină implicit dimensiunile altor elemente ale sistemului. d 33 M 12 = F 2 ⋅ tg (ψ + ϕ ' ) = 24000 ⋅ tg (3.În cazul modelului de faţă al presei nu este nevoie să calculăm momentul de frecare în cel de-al doilea reazem.87 N ⋅ mm . σechiv = 45 . având diametrul cel mai mic.31 + 5.La partea superioară a piuliţei se găseşte roata de clichet.3 N / mm 2 3 cc σa =143 .3 N / mm 2 ≅ 45 .să se efectueze şi o verificare la solicitare compusă a porţiunii filetate a şurubului. pentru ca randamentul ansamblului să fie cât mai bun.45 2 = 45 .91) = 64279.42304685 ≅ 13.87 N ⋅ mm 2 2 M 12 = 64279 .333 ≅ 143 . Sarcina preluată de piuliţă este transmisă către corpul traversei printr-un rulment axial.45 N/mm .45 N/mm 3 3 3 solicitarea de răsucire este . Solicitarea este de copresiune cu forţa F şi răsucire cu momentul de înşurubare M12. este util ca încă din această fază.2 M Pa . acolo unde este pisibil. care serveşte la acţionarea piuliţei prin intermediul unui mecanism cu clichet.2088733 σa . σc cc = 1.5 ÷ 3 . π ⋅ d3 π ⋅ 29 16 16 3 τ =13 . 17 . care este de obicei secţiunea periculoasă. În această soluţie constructivă roata de clichet nu face corp comun cu piuliţa.

π Fc σr Amin = (De . unde D4 este diametru nominal exterior al filetului 4 πσ at 4 ⋅ 28800 + 37 2 = 44.De Wmin = = ⋅ . unde σai = .170718 mm . σat = 63MPa . De min = π ⋅ 63 De min = În acest caz. pentru fontă cr ≅ 5 . Înălţimea gulerului piuliţei se poate dimensiona din solicitarea de încovoiere. 4 σat cr Se alege cr = 5.5 = 63 .Vom alege De = 55 mm . Considerăm forţa de calcul : Fc =γ ⋅ F . interior.2 => Fc =28800 N. Se alege Dg = 78mm . pentru fontă cr = 5 ÷ 6 .a) Dimensionarea piuliţei. prin neglijarea forfecării. unde D este diametrul exterior al rulmentului.D4) = .5 =>σat = 5. În continuare se dimensionează g diametrul exterior al al gulerului ( D ). Se alege γ =1. 350 PRISMA HEXAGONALA Hp De H Di hg Dg 4γ ⋅ F + D 2 .unde γ este un factor care ţine seama de efectul răsucirii. cr 6 σai 4 18 . în care: σat = .Utilizând un model fizic similar celui de la studiul solicitărilor spirei filetului se poate scrie: σr π ⋅ De ⋅ hg 2 F Dg . De a fost determinat dintr-o predimensionareb la tracţiune cu o forţă de calcul Fc .6363664 ≅ 63 MPa . cu relaţia: Dg ≅ D .

5 KN. Δ=2 p = p = 6mm .reprezintă teşiturile piuliţei.înlocuind se obţine: 5 2π ⋅ De ⋅ σai 3 ⋅ 24000 (78 − 55) hg min = = 8.σai = 350 3 ⋅ F(Dg . 2π ⋅ 55 ⋅ 70 z Înălţimea totală a piuliţei se determină cu relaţia: Hp = z ⋅ p + Δ . 2 Hp = 8 ⋅ 6 + 6 = 54 mm .care are d=55mm D=78mm D1=57mm T=16mm r=1mm Co=76. Se alege un rulment axial următoarele caracteristici tehnice: 51111 STAS 3921-86. c) Dimensionarea şurubului: Se estimează lungimea totală minimă a părţii filetate (Lf): 19 .Se alege hg =12mm . b)Alegerea rulmentului.De) = 70 MPa . hg min = .273892373 mm .unde -numărul de spire ale piuliţei p -pasul filetului.

87 N ⋅ mm 2 M 12 = 64 .91) = 64279 . Şuruburile care folosesc un reazem fix pentru preluarea sarcinii nu trebuie să se rotească. La partea inferioară a şurubului se execută o gaură pe unde va trece un ştift pentru fixarea şurubului de traversa mobilă. Această dimensiune este cunoscută de la punctul a).31 + 5. Luăm Lf=260mm.CALCULUL MOMENTULUI DE FRECARE DINTRE SPIRE De regulă.Lf=Hp+H. unde: H-cursa de realizat . d ds Se alege diametrul capului şurubului Dc ≅ d => Dc = 36mm . momentul de frecare la nivelul reazemului trebuie să fie mai mare decât momentul de înşurubare în piuliţă. solicitarea este de compresiune cu forţa F şi de răsucire cu momentul de înşurubare M12.3 N ⋅ m 20 .86885 ≅ 64279 . Pentru aceasta. Lf=54+200=254. Hp-înălţimea părţii filetate a şurubului care se află în piuliţă. 10. d M12 = F 2 tg (ψ + ϕ ' ) => M12 = 2 24000 ⋅ 33 tg (3.

Mf = M25 = µF dm = 55 + 78 = 66 .01 . M12=64. CALCULUL MOMENTULUI DE FRECARE DIN RULMENT Momentul de frecare din rulment se estimează: dm d +D .5 Mf = 0. Mtot = 72.01 deoarece acesta este cazul cel mai defavorabil. unde d m = .11.008 ÷ 0.28 ≅ 72. F6-forţa care acţionează asupra traversei.98 Nm .3 Nm (se alege în funcţie de condiţiile de lucru) x y M12 = M12 + M12 = 64 .3 + 7. 2 66 . FORŢELOR ŞI MOMENTELOR ÎN DISPOZITIVELE MECANISMULUI F1=F2=F5=F6=F=24000 N F1-forţa care acţionează asupra şurubului.5mm . F2-forţa care acţionează asupra piuliţei. M25-momentul de frecare în rulment.01 ⋅ 24000 = 7980 Nmm . 2 12. 2 2 Se alege µ = 0. CALCULUL EFORTURILOR.iar µ = 0. F5-forţa care acţiomează asupra corpului presei.3Nm .3Nm 13. M12-momentul de frecare dintre spirele piuliţei şi ale şurubului.98 = 72. Mf = 7. VERIFICAREA COMPLETĂ A ŞURUBULUI ŞI A PIULIŢEI Şurubul şi piuliţa trebuiesc verificate în toate secţiunile periculoase: 21 .3Nm Mtot = M12 + M25 = 64.

σech = 552 .3MPa cc 3 ≅ 27 . Pentru o verificare cât mai bună se alege momentul în secţiune Mo egal cu momentul de înşurubare M12. 22 . de diametru do=d 3.018973142 π 3 π 3 .57851 MPa π 4 π 2 .35 M Pa ≤143.00 MPa Dc 36 16 16 σc 430 σa = = = 143 . solicitarea este de compresiune şi de răsucire cu un moment mai mic decât cel de înşurubare.3M Pa =σa => porţiunea de asamblare a traversei va rezista la solicitare comusă care apare.3 τ= τ= = 7. σ = 23. σech = σ 2 + 4τ 2 ≤ σa .3Nm. F 24000 σ= σ= = 23.25 +196 = 27 . 2-2: În această secţiune a degajării filetului.d do 1-1: În această secţiune de diametru Dc=36mm apare o solicitare de compresiune cu forţa F=24000 N şi o solicitare de răsucire cu momentul M12=64. τ = 7.333 MPa .35415873 σa =143 .5MPa Dc 36 4 4 M12 64.

46 = 45 . τ = 7.8 =13 .3 3-3: În această secţiune a filetului de diametru d3=29mm (diametru interior al filetului) apare o solicitare de compresiune cu forţa F şi o solicitare de răsucire cu momentul M12 (calculate anterior).43 MPa .2MPa ≤ 143. 14. care are diametrul De’=46mm (aici se montează inelul de siguranţă). τ = 13. => τ = 4788. apare o solicitare de compresiune cu forţa F şi o solicitare de răsucire cu momentul M12. .6 +721 .d3 Se vor folosi următoarele câmpuri: d-4h d2-8e d3-8h. τ = 13.9MPa 2 2 2 (D e − D 4 ) ( 46 − 37 ) 4 4 M12 64.0149 MPa π π => . ALEGEREA AJUSTAJELOR ŞI TOLERANŢELOR: σ= F σ= 24000 Se va realiza un şurub cu filet trapezoidal Tr 36x6 STAS 2114/1-7 cu lungimea de înşurubare de 260mm. F 24000 σ= = 36 .00 MPa '3 3 3 3 (D e − D 4 ) ( 46 − 37 ) 16 16 2 2 σech = 43.d2. 8 pentru D2. Se aleg: .2M σech = 45. 4-4: În această secţiune a piuliţei.clasa de execuţie : mijlocie. σ = 1320 .23 MPa <σat = 63MPa => piuliţa rezistă la σech = σ + 4τ ≤ σa . ABATERELE FUNDAMENTALE ŞI TOLERENŢELE VOR FI: 23 . unde solicitarea compusă.9073 MPa π '2 π => .34 M Pa .treptele de precizie: 4 pentru D1 şi d.lungimea de înşurubare: lungă (L).43 MPa π 2 => σ = 660 .3 τ= τ= = 7. = 40.3MPa = σa => secţiunea de diametru d3 a şurubului rezistă la solicitarea de compusă. D1=4H D2=8H 15. Implicit rezultă că rezistă şi la secţiunea de diametru d a şurubului.43 MPa => secţiunea degajării 64 . σ = 40 . . în condiţii de execuţie obişnuite.52 d3 4 2 ech Pa σech = σ + 4τ 2 ≤ σa .τ= π Mo d3 o 1 6 filetului nu este în pericol.

Cc 2. π d 02 F Anec = = .6 9 -as=0µm -Td3=649µm Filet interior: -diametru mediu: -D2=33mm Tr 36x6-H8 -Ai=0µm -TD2=560µm -diametru interior:-D1=30mm -Ai=0µm -TD1=500µm 16.500 24 . Se alege: C c = 2. unde: 4 2 σ at σ 430 σ at = c = = 172 MPa .5 + φ33 0 0.35 Tr 36x6-e8 -as=0µm φ3 −0 7 -Td=375µm -diamertu mediu: -d2=33mm .PREDIMENSIONAREA COLOANELOR Se alege soluţia constructivă în care sunt asamblate ambele capete şi se face o predimensionare doar la tracţiune a secţiunii periculoase (cea din zona degajărilor).5.Filet exterior:-diamerul exterior:-d=36 6 0 . tensiunile admisibile la tracţiune se vor lua mult mai mici decât cele normale (C c = 3 ÷ 4).560 + φ30 0 0. Pentru siguranţă.4 -Td2=425µm -diametrul interior:-d3=29mm φ2 00 4 9 − .1 3 −018 -as=-118µm φ3 −053 .

Coloana se realizează din oţel OLC 45 CR STAS 500/2− 80. rezultă că rezistă şi secţiunea de diametru d 0. Dimensionarea plăcii de presiune: Dimensionarea se face constructiv. după care se fac verificările necesare. Asamblarea dintre capul şurubului şi placa de presiune se face cu un ştift cilindric B 8 × 60 STAS 1599− 80. d 0 min = 2F π σ at = 2 ⋅ 24 . − lungimea: l = 60 mm. Se alege: d 0 = 14 mm. 2 = 24000⋅ 4 = 152. h ≅ 260 mm. D = 24 mm. Dimensiunile acestui ştift sunt: − diametrul: d = 8 mm.789M Pa< 172 M Pa= σ at ⇒ π ' 2 2π ⋅ 102 ⋅d 4 0 F 17. realizat din oţel OL 60 STAS 500/2− 80. Dacă rezistă secţiunea de diametru d 0’ rezistă.6 mm. VERIFICAREA ASAMBLĂRII CU ŞTIFT: Asamblarea este solicitată de către momentul de înşurubare în piuliţă: 25 . d 0’ = 10 mm. − înălţimea maximă a teşiturii: c max = 1. Verificarea coloanelor se face la solicitarea de tracţiune în zona degajărilor: σt = secţiunea degajării (d 0’) rezistă la tracţiune.403 mm .000 = 9. iar π ⋅144 constructiv: D 0 = 16 mm. care are rezistenţa la rupere la tracţiune: R m= σ c = 430 MPa.

269 τf = = 18.930.269 N⋅ mm. Dc este diametrul capului Af π d s 4 şurubului care se fixează în placa de presiune. În acest π ⋅ 30 calcul am folosit τas = 30 MPa ( τas = 20 ÷ 40 MPa ) pentru a evita griparea şi pentru asigurarea unei durabilităţi ridicate.134 mm .750 MPa < 80 MPa = τ a ⇒ asamblarea cu ştift 36 ⋅ π ⋅ 8 2 rezistă la solicitarea de forfecare. iar d s reprezintă diametrul ştiftului.930. d s ⋅ Dc2 6 ⋅ 33.930.635 MPa < 100 MPa ⇒ 8 ⋅ 36 2 asamblarea rezistă la solicitarea de strivire dintre ştift − şurub. Se alege: Dc = 36 mm.M t = M21 = 33. Amin = π F ⋅ Dc2 = 4 σ as ⇒ Dc min = 4F = π σ as 4 ⋅ 20 . iar s = 10 mm reprezintă grosimea peretelui plăcii de presiune în zona asamblării. 4 ⋅ 33. unde: τa = 80 MPa. σ ss = c) solicitarea de strivire ştift −placă de presiune: Mt σ sc = ≤ σ as .269 = 19. a) solicitarea de forfecare: Mt F D τ f = t = c 2 ≤ τ a . unde: σas = 100 ÷ 120 MPa. unde: σas = s ⋅ d s ( Dc + s ) 100 ÷ 120 MPa. b) solicitarea de strivire ştift − şurub: 6Mt σ ss = ≤ σ as .000 = 29. 26 .

Asamblarea dintre roata de clichet şi piuliţa pe care se montează se realizează printr-un profil hexagonal. Această acţionare poate fi privită ca o introducere de energie în sistem − energie necesară învingerii rezistenţelor din cupla şurub – piuliţă. în care: n = 6 n⋅ 6⋅ ⋅ ⋅ σ as 3 3 2 2 reprezintă numărul de laturi ale profilului. Profilul dreptunghiular permite o inversare mai rapidă a sensului de rotaţie prin 27 . Se alege: σ as = 100 MPa pentru ca uzura să fie cât mai mică.5 ⋅ d e = 20 mm. . prin mişcări alternante la care o cursă este activă şi una pasivă. Latura profilului va fi: a ≈ 0. Se alege di = 35 mm pentru ca peretele piuliţei să fie suficient de gros şi să reziste la solicitarea de strivire. În zona asamblării cu piuliţa. acţionarea se face prin elementul care execută mişcarea de rotaţie. Se alege diametrul cercului exterior profilului: de = 40 mm. În cursa activă clichetul împinge în dintele roţii de clichet care antrenează piuliţa. Diametrul cercului înscris în hexagon este: di ≈ a tg 30 0 = 34. a) Proiecterea roţii de clichet şi a clichetului: Roata de clichet este plasată în fluxul de forţă între clichet şi elementul final de antrenare (piuliţă). iar σas = 80 ÷ 120 MPa.647 MPa < 100 MPa = σ as 10 ⋅ 8 ⋅ (36 + 10 ) ⇒ asamblarea rezistă la solicitarea de strivire dintre ştift − placă de presiune. Din solicitarea de contact se determină lăţimea minimă necesară a profilului: Fn M 72300 Fn = tot = = 1807.5 Bmin nec = = 3.5 N Bmin nec = a 20 1 a . Corespunzător acestor rezistenţe. în diagrama de eforturi s-a folosit notaţia M tot pentru momentul rezistent total. cu flancurile paralele. 18.σ sc = 72300 = 19. încovoiere şi forfecare.641 mm . unde: . 1 20 ⋅ ⋅ 100 2 2 Se aleg dinţi cu profil dreptunghiular. În principiu. iar clichetul din oţel OL 50 STAS 500/2− 80.615 mm. Alegerea materialelor: roata de clichet se realizează din fontă FCX 200 STAS 8541− 86. Dinţii roţii de clichet şi clichetul sunt solicitate la strivire. roata de clichet este solicitată la strivire. PROIECTEREA SISTEMULUI DE ACŢIONARE: Pentru sistemul în discuţie. Rezultă: 1807. dispozitivul cu clichet permite acţionarea de pe o singură parte.

Solicitările sunt de încovoiere şi strivire. π π 1 − 0. apoi se determină lăţimea minimă necesară roţii de clichet la contactul cu clichetul. Se alege: Di =58 mm. Din solicitarea de strivire rezultă: 28 . 4 ⋅ π De π ⋅ 84 = 0.5 ⋅ ⇒ z Di 58 De = = = 68. în ipoteza acoperitoare că forţa s-ar aplica la capul dintelui. 6 σ ai σ ai b ⋅ σ ai 2 M tot De = unde: 2 ⋅ 72300 = 1721.43 N .5 ⋅ 1 − 0.87 mm . 84 = 13. iar forfecarea se neglijează. 4 ⋅ p e = 0. iar apoi se calculează diametrul mediu: De + Di 84 + 58 = = 71 mm. în ipoteza unor dinţi cu înălţimea h = 0. Din solicitarea de încovoiere. rezultă: Wmin = Fne = 6F ⋅h B b 2 M i Fne ⋅ h = = ⇒ Bmin = 2 ne . z 10 Se alege b = 11 mm. iar σ ai = 80 MPa.808 mm.25 ⋅ pe (unde pe este pasul pe cercul exterior): π De De = Di + 2 h = Di + 2 ⋅ 0.5 ⋅ z 10 Se alege De = 84 mm. 2 2 b = 0.555 mm. 2 2 Se calculează înălţimea h şi lăţimea b = 0. Împingătorul cu arc al clichetului şi forma simetrică a clichetului fac posibil acest lucru. Diametrul exterior al danturii (De). Stabilirea numărului de dinţi: Diametrul interior al danturii (Di) trebuie să fie suficient de mare pentru a cuprinde asamblarea roată − piuliţă şi pentru a asigura rezistenţa corpului roţii. 4 ⋅ = 10. Se recomandă: Di ≥ d e + (10 ÷ 15) mm ⇒ Di ≥ 40 + 15 = 55 mm. Bmin = 6 ⋅1721 .43 ⋅13 112 ⋅ 80 Se alege B = 15 mm. iar numărul de dinţi ai roţii se poate lua z = 10.4 ⋅ p e a dinţilor în funcţie de valorile finale ale diametrelor D i. D e şi z : Dm = h= De − Di 84 − 58 = = 13 mm .mutarea clichetului în poziţia simetrică.25 ⋅ pe = Di + 0.

Lungimea minimă de contact dintre bolţ şi clichet (B) se determină din solicitarea de strivire: F Fn σ s = n ⇒ Bm in = .62 N . cu ajutorul unui bolţ cilindric cu cap. Manivela se confecţionează din oţel OL 34 STAS 500/2− 80.62 = 6.036 mm . . 2 ⋅ 8 ⋅ 20 29 . se alege h’= 12.5 mm. Se alege: d b = 8 mm. 71 b) Proiecterea asamblării dintre clichet şi manivelă: Asamblarea dintre clichet şi manivelă se realizează printr-o articulaţie. 8 ⋅ 20 Se alege un bolţ B 8 × 30 STAS 5754/1− 80/OLC 45. unde: σ as = 20 ÷ 40 MPa. La montarea bolţului cu cap se foloseşte o şaibă prelucrată pentru bolţuri: şaibă 8 STAS 5974− 80. δm = 2036.5 ⋅ 80 2 ⋅ 72300 = 2036. σ as = 20 ÷ 40 MPa. π ⋅ 80 Lungimea minimă de contact dintre bolţ şi manivelă (δ m) se determină din solicitarea de strivire. Anec = h' B = Fn = Pentru oţel/fontă σas = 80 ÷ 120 MPa.73 mm . Fn Fn σs = ⇒ δm = . τ af 4 π τ af Se alege σat =120 MPa d b min = ⇒ τ af ≈ 80 MPa. Se alege σas = db ⋅ B d b ⋅ σ as 20 MPa pentru ca uzura să fie mică. Solicitările în zona asamblării clichet − bolţ sunt: forfecare (două secţiuni) şi strivire. Se alege: δm = 8 mm.62 = 12. Bmin = 2036 . Se alege σas = 80 MPa pentru ca uzura să fie mică.62 = 4. Diametrul bolţului (d b) se determină din solicitarea de forfecare: F π d2 2 Fn Anec = n = 2 ⋅ b ⇒ d b min = ⋅ .Fn Fn 2 M tot ⇒ Bmin = .026 mm.36 mm . realizat din oţel OLC 45 STAS 880− 80. 12 . Se alege: B = 14 mm. Pentru ca uzura să fie mică se alege σas = 20 MPa. Bmin = 2 ⋅ 2036.62 = 2. În ipoteza unui contact mobil (ipoteză 2δ m ⋅ db 2 d b ⋅ σ as acoperitoare). realizată din oţel OL 37 STAS 500/2− şi un şplint 2 × 16 STAS 80 2036. unde: Fn = σ as h'⋅σ as Dm h’− reprezintă înălţimea efectivă de contact. unde: τ af ≈ 0.65 σat .

Se impune săgeata la montaj f 1 = 3 mm. realizat din sârmă moale de oţel OL 34 sau OL 37 STAS 500/2− 80. Rigiditatea arcului trebuie să fie mică şi pentru şi pentru a putea fi comutat. n= 8. 30 .5 mm a împingătorului (săgeata arcului în funcţionare) atunci când clichetul este basculat pe poziţia de deşurubare.667 spire. care are următoarele dimensiuni: L n = 7 mm.5 = 5. Astfel. Arcul împingătorului trebuie să aibă rigiditate mică pentru a nu împiedica oscilaţiile clichetului în cursa pasivă.77 mm.37 mm. în cursa pasivă clichetul ar antrena roata şi ar produce deşurubarea. D m = 6.37 mm < B = 13 mm.37 d= m = = 0. Unghiul la vârf al împingătorului se stabileşte în funcţie de forma clichetului. F n = 13.94 mm. pe poziţia corespunzătoare deşurubării.4 N. i 10 Numărul de spire active se determină cu relaţia: Gd4 n= . c) Proiecterea împingătorului cu arc: Împingătorul cu arc are rolul de a asigura refacerea rapidă şi sigură a contactului dintre clichet şi dinţii roţii. 8 ⋅ 6.5 ⋅10 4 ⋅ 0. Se alege D m = 6.5 mm.6 4 = 5.94 Se alege un arc de compresiune 0. iar C rigiditatea arcului. D 1 = 5. 2 STAS 893− 89. unde B este lăţimea clichetului şi i = 10 indicele arcului. D = 6.97 mm. C = 0.37 3 ⋅ 0. Arcul se va confecţiona din oţel OLC 55A STAS 795− 80. unde: G OL = 8.6 mm.637 mm . Se impune forţa maximă de funcţionare F n ≅ 10 N.6 × 6. Se alege sârmă RR 06. prin simpla apăsare cu degetul.5 ⋅ 10 4 MPa este modulul de 3 8 Dm C elasticitate transversal.37 × 6 STAS 12243/2− 86.1991− 89. Diametrul sârmei arcului este: D 6. atunci când el trebuie să treacă peste dinţii roţii. d = 0. Rezultă deformaţia maximă în funcţionare a arcului: f n = f 1 + s ⇒ f n = 3 + 2. Pe desen s-a stabilit cursa s = 2.

iar k =1 + 1.6 3 arcul rezistă la tensiunea maximă care poate să apară.În continuare se calculează rigiditatea arcului cu valorile finale d.6 1. i 10 ⇒ τt = 8 ⋅1. Se verifică tensiunile din arc corespunzătoare săgeţii maxime: τt = 8 kFn ⋅ Dm π d3 ≤ τ at .887 ⋅ 5.16 .5 ÷ 2 reprezintă numărul spirelor de reazem pentru un arc cu capete închise prelucrate.887 ⋅ 3 = 2.883 N.37 3 ⋅ 6 Forţa maximă în funcţionare a arcului va fi: F n = C ⋅ f n = 0.16 ⋅ 4.5 ⋅ 10 4 ⋅ 0. Se alege: n r = 2 ⇒ n t = 6 + 2 = 8 spire. Forţa de prestrângere la montaj: F 1 = C ⋅ f 1 = 0.37 = 425.413 MPa <900 MPa = τ at π ⋅ 0.6 =1 + =1.6 4 C= n = = = 0.883 ⋅ 6.5 = 4. 31 . unde: τ a t ≈ 900 MPa (STAS 893− 80). 3 f n 8 Dm ⋅ n 8 ⋅ 6.663 N. unde: n r = 1. Numărul total de spire: n t = n + n r .887 N / mm . D m şi n: F Gd4 8.

36 mm. clichetul.576 ⋅ 6 + (2 − 0.1 ⋅ d este jocul dintre t = 0.06 mm . Se alege: 130 Ra = 600 mm.06 = 1. P1 a  π dp π ⋅ 1 5 3 W = = = 6 6 2m . unde: M i = Fm ( Ra − Lm ) . Se alege: d p = 15 mm.6 27 9 32 32  Faţă de limita de curgere. fn + j . Lungimea sârmei: l = cos α 0 cos 4.1 ⋅ 0.576 d) Proiectarea manivelei: Manivela susţine roata de clichet.5 + 0.6 = 10.36mm. M i = 1 3⋅ (5 0 5− 2 7 )2= 40 3 N8 ⋅ m1  0m 43810  3 3 ⇒ σ i = = 6 6 M.576 6 j = 0. unde: n j ≈ 0.6 = 0. Ra = 72300 = 557 mm .6 + 5. iar Lm = 220 mm se determină de W pe desen. Forma şi dimensiunile manivelei sunt determinate de condiţiile tehnologice (execuţie şi montaj) şi de solicitările mecanice care apar.591 mm . Prelungitorul trebuie verificat la încovoiere în secţiunea de încastrare în corpul manivelei: M σ i = i . 6m 7 9 6 . Manivela are un prelungitor montat într-un alezaj cilindric.504 . bolţul şi împingătorul cu arc.5)⋅ 0. mm. 0 Unghiul de înclinare al spirelor: α 0 = arctg π D = arctg π ⋅ 6. unde: F m = 100 ÷ 150 N.37 ⋅ 8 = = 160.504 0 t 1. se recomandă un coeficient de siguranţă: σ C = c > C a = 2 ÷ 3.5)d = 1.37 = 4. Înălţimea arcului în stare montată: H n = H 0 − f 1 = 10.Pasul arcului: t = d + spire în stare încărcată. σi 32 .36 − 3 = 7. Se determină raza (R a) la care trebuie aplicată forţa muncitorului: M Ra = tot . m π Dm ⋅ nt π ⋅ 6. Se alege F m = 100 N pentru Fm ca muncitorul să nu depună un efort prea mare. 1 . Înălţimea arcului în stare liberă: H 0 = t ⋅ n + (n r − 0.

EVALUAREA RANDAMENTULUI TRANSMISIEI: Lu Randamentul transmisiei este: η = . Operaţia crt.162 ⇒ prelungitorul va rezista la solicitarea de încovoiere. Se alege o bară din oţel rotund φ 15 N STAS 333− 87/OL 34 STAS 500/2− 80. φ 10 Cuţite interioare 33 . Randamentul transmisiei este: η = 454274. φ 8. corespunzător unei rotaţii complete a elementului de antrenare. Fişa film pentru şurub Nr. L u = F ⋅ δ = 24.000 N⋅ mm. Lc este lucrul mecanic consumat. unde: δ = p.3 = 0. L c = M tot ⋅ 2π = 72300 ⋅ 2π = 454274. 1 Debitare 2 Găurire de centrare Schiţa Maşini + SDV SN 400 Şubler Cuţit de debitare SN 400 Burghiu φ 10.995 > 3 = C a 27 .000 ⇒ η = 32 %. în care: Lc L u este lucrul mecanic util.3 N⋅ mm. C= 190 = 6.5.000 ⋅ 6 = 144. 19.5.316989098 144 .Prelungitorul se execută din OL 34 STAS 500/2− 80. Acesta se estimează pe baza momentului total (M tot) din diagramele de eforturi. care are limita de curgere: σc = 190 N/mm2. corespunzător unei rotaţii complete a elementului de antrenare. p fiind pasul filetului. Acesta este dat de deplasarea sarcinii F pe o distanţă δ .

3 4 5 6 Strunjire Teşire muchii Filetare exterioară Găurire SN 400 Şubler Cuţit de strunjire SN 400 Cuţit de teşire SN 400 Cuţit de filetare Burghiu φ 7 Fişa film pentru piuliţă Nr. Operaţia Schiţa Maşini + SDV 34 . Crt.

1 Turnare semifabricat Formă + miez Cuptor 2 Strunjire frontală 1 SN 400 Şubler Cuţit de strunjire frontală 3 Strunjire interioară 2 şi centrare SN 400 Cuţit de interior Ceas comparator 4 Strunjire 3 SN 400 Şubler Cuţit de degroşare Cuţit de finisare 5 Strunjire 4 SN 400 Ceas comparator Cuţit de degroşare Cuţit de finisare 35 .

6 Strunjire 5 SN 400 Şubler Cuţit de strunjire frontală 7 Strunjire interioară SN 400 Şubler Cuţit de strunjire interioară 8 Teşire muchii exterioare SN 400 Cuţit de strunjire 9 Strunjire degajări SN 400 Cuţit pentru degajări 10 Filetare interioară SN 400 Şubler Cuţit pentru filetare interioară 36 .

1 Carcterul transmisiei 1.11 Filetare exterioară SN 400 Cuţit de filetare exterioară CUPRINS A.2 Schema de principiu a sistemului mecanic proiectat 1. Descrierea sistemului mecanic cu transmisie şurub-piuliţă 1. Memoriu tehnic de calcul 1.3 Calculul gradului de mobilitate 37 .

2 Fişa tehnologică de execuţie a piuliţei 9.4 Calculul şi proiecterea bolţului 5.3 Calculul şi priectarea clichetului 5.5 Calculul şi proiectarea arcului 6. Calculul dispozitivului de actionare cu clichet 5. Partea grafică 1. Desenul de ansamblu 2. Tehnologia de execuţie 8. Calculul şurubului 3.8 Verificarea condiţiei de autofrânare 1.1 Calculul şi proiectarea manivelei 5.2 Desenul de execuţie a piuliţei 38 . Calculul piuliţei 4.2 Verificarea şurubului 4.5 Diagrama de forţe şi momente Alegerea materialului pentru şurubul de mişcare şi piuliţa de mişcare 1.1 Calcule în piuliţă 4.10 Alegerea rulmentului axial 2.3 Verificarea corpului filetului piuliţei 4.1 Desenul de execuţie a şurubului 2. Bibliografie B.1 Predimansionarea şurubului.4 1.1.2 Predimensionarea corpului piuliţei 4.9 Determinarea numărului de spire al piuliţei 1. Alegerea materialeor pentru elementele componente 3. alegerea filetelor şi piuliţei 3.7 Alegerea tipului de filet 1. Desenul de execuţie 2.4 Alegerea toleranţelor filetului şi corpului piuliţei 5.6 Dimensionarea şurubului 1. Calculul elmentelor secundare 7.2 Calculul şi proiectarea roţii de clichet 5. Calculul randamentului sistemului mecanic 8.1 Fişa tehnologică de execuţie a şurubului 8.

39 .

40 .