Korzeń to zwykle, podziemna część rośliny. Jego główna funkcją jest zaopatrywanie rośliny w wodę i sole mineralne.

Korzeń przytwierdza roślinę do podłoża i utrzymuje ją w pozycji pionowej. Korzeń nigdy nie wytwarza liści.

Czapeczka korzeniowa Jej zadaniem jest ochrona wierzchołka wzrostu w trakcie przeciskania się korzenia przez podłoże. Zewnętrzne komórki czapeczki nieustannie obumierają i złuszczają się. Na ich miejsce powstają nowe komórki.

©WCZESNA EDUKACJA CZYLI ANTKA I KUBY ŚWIATA ODKRYWANIE (2011) http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com

Wierzchołek wzrostu Jest to szczytowa część korzenia, z reguły w kształcie stożka lub kopuły. Wierzchołek wzrostu zbudowany jest z komórek twórczych. Odpowiada za przyrost korzenia na długość.

Strefa wydłużania Nazywana jest także strefą elongacyjną. Składa się z niezróżnicowanych, szybko rosnących komórek. Tak, jak wierzchołek wzrostu odpowiada ona za stałe wydłużanie się korzenia.

©WCZESNA EDUKACJA CZYLI ANTKA I KUBY ŚWIATA ODKRYWANIE (2011) http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com

Strefa włośnikowa Jest to miejsce dojrzewania i różnicowania się komórek w tkanki stałe korzenia. W tej strefie następuje pobieranie wody i soli mineralnych z gleby. W strefie tej znajdują się liczne, nitkowate wypustki zwane włośnikami.

Strefa korzeni bocznych Nazywana jest także strefą wyrośniętą. Jest to strefa, z której wyrastają korzenie boczne. Nie ma ona określonej długości, a u wielu roślin przyrasta także na grubość. W strefie tej znajdują się w pełni ukształtowane tkanki.

©WCZESNA EDUKACJA CZYLI ANTKA I KUBY ŚWIATA ODKRYWANIE (2011) http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com

Włośniki to kilkumilimetrowe, długie, nitkowate uwypuklenia tkanki okrywającej (skórki). Pokrywają one korzeń białym nalotem. Włośniki zwiększają powierzchnię chłonną korzenia.

Korzeń główny jest zazwyczaj przedłużeniem pędu rośliny. Rośnie pionowo w dół i zagłębia się stopniowo w glebie.

©WCZESNA EDUKACJA CZYLI ANTKA I KUBY ŚWIATA ODKRYWANIE (2011) http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com

Korzenie boczne wyrastają z walca osiowego korzenia głównego. Rozrastają się w glebie poziomo lub ukośnie. Wraz z korzeniem głównym tworzą system korzeniowy.

Budowa korzenia

©WCZESNA EDUKACJA CZYLI ANTKA I KUBY ŚWIATA ODKRYWANIE (2011) http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful