CONFIDE TIAL

• •

COli fl D,EIITI AL

SEA

OF

RE'ORtOf SII,fS' 'I·OUAU<NEIIT nUll

suun ,un

SHIMIZU AREA -1945
nlHlUtDBY
NUT ,P,[PUJIIUIT C. UClUSlIE (F)

STUDvn

PACIFIC

o

CEA

N

nUIHGHM.B

CONFID~JIAl

CONTENT

PART 1-.8- M~L\RY

0 '0'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!''a.XC ~~i
.'.0 •••••••• , 0 •• , ••• '0,

PART U-D.EscnlI>TION

OF BOMBARD)IBNT

1(.1

Appendb.: l-Chati P'ARTIU-JAPAN

of Bombarom(!nl Tnteli. 81 Jul)', 191:;

UGHT Llt8i'A,U M.

en

A I'Li\NT

••

~~~

•••

4

••

~

~~

••

~

..

Nlhon f{eJkhrmkll K" K., Shimt~u Kojo (11lp,'ul Ugllt )Iemb, Co., Ltd. Shimizu 'IVorkfl)

Sootion Ol!(!-l>e~ri Ir~ion of TurRet
(/I) Fi!l'lctlo!la,l

(b) Ph)'{lIClll
Sed10n 'Two--AnalYllis
(n.)

(Including plol pian)
0 •••••••••••••• ,.

of D3lJWJre ..••....•............•.....

III.q

Ph,)'~k"ll

(b) Functio!llli

Appendix I-Fall

of Slu:.tand DamBIl',C PIM

cr

AppendIx

2-PhotogTr,phs

Ap~!ldic~ S·1-8<lonomic
I>ART H'-,\'EGIETABI..B

Data

OIL f'LA '1' i\ND

on.

REF'hEfty

1'11.1

nOMI! Sl!lyu

(lionel! Oil
Section

Co"

R. K.,

Kojo Uti. ,Shimll'U PL'lnt)
Shiml,zu

O,nll-l)escrlptiO!l

of 'i'nr:ll'et

(II.) FUDdioDnJ

(b) PhYllieal

(lJIcludill$ ,

pklt ,

pbn) .

SecUon Th'O-Anlilyaisof

'Dall'4'lge

,(M Functional
Appoendlx I-Fnll
App,mdix

(a) J>h)~iCl\l

"" ... "".

of Shol and Daml!&'e Plan

2--PhoWgrophs

Appendioo.$

8-Jj-HWnomi.:: Data

PAGE ill

Repoot of Shi... • BombMd,_" &.cJo.ut .. IF)

SU ....." P..tr

CONFIDENTI ..... L

.. • • .. • .. •

..

R.f"'" of Shi... • 8om",-,<irno.' f.dolu •• (f}-I'_rt I

Survey Party

CON FlD&nlA L

I'
PART Y_HI.UIZ . RAII,RO.\U
1)('

1:1'

N.
V·t

ST T10N
t

ND YARD

rip

n of T I"Jt

St'Cti

11

'1\o.o-ADlII). i of

I>:unaJt'
PLA T, Kojo , •...........•.••.•• 1·1

r

himl~u <I!'(!1I. loml I on north"'e I hort· of • urultl\ i'I:)' nbout tw 'niy mil. ..,ulh" ,lor /IIou.nt Fuji. 'HIli oomunrded by. ven d troy. ers (wm oooG to ~ :u July lSiG. ·t:(IflIl· 111')' Ill! .hm durillg' nnd-s hillllinK " II 01
UrIlRll

RT ''1

)IlT ,\10 LIGHT llfn'

HIl)·.T I1Ict.'

Japan I.ilth\. If

'I. II;

Jtituhl Sl.>l",lfu,ho K. K., Shimitu

CHIt: hi
Sed'!
II

)(anuf

«uring

OmpllDY.

Imlw Work&)

Onll'-DestriJIllon

or Tol1l' t pIoL pi n)

Ca) FIIncUoDllI (b) Phy<ieal (Including Sef:doll Two-AnalYlIk AI)Jll'ndi ppcIK!i l-Pholbsrmphli • 2 I-F.conomie LL'HJPV (~bi Stttion OneSection ","o-Anttly Apptlldix A~ I-Plot D1ltl RD ...... of DrunAge

'\ 0·1

eommen, r.ft,y~ven illumillBting nd 11ft 'n common projecUl~ , nil 1i~'4!-incll, Fu'll of II· lunlln. linlt' pmj tiI- '" re ~l on ''sII( .. In <Ill attempt to obtnln incendillry ('ffeet. bUl there i no \'idenc· that an)' lin; \\' re ,U1t100 by projecmc ex])lo.ions Ihm Iv . . fredinK area were major inoomb .lmelt on 7 July, minor lncendilllT bomb nll«c:ks on 24 F bnlJlI'), • nd 2 .<\URlI5t. and lIlinorhlgh CXlllo!;ivc bonlb • Und: on 10 Jun 19·16, ~ndiary
Oth 'r nl18ck

Alumlnn Plnnt (JIlI~'ln USl:ht llelnls Complln~', Ltd. himiw Worlttl). " II t 1,1 Oil Plil.nt nnd 011 !felloe r y (Honen 011 Company, Ltd, Shimizu Work ), Rnllro:.ld tation. nd YArd. umitomo l.iRM i\101L'\L. P1nnl C. himinl Work of IIllodii 1II11nuCacluring Compnny). and II • nll'U hip.. )·nrd. ToL:lI round" til 'd \V()re 901 lIoLi.:!.irernCt

K. K. Kano.Mslll Zoa<rt!ho
hipbulldinJl' Co.• Lid) 'p ion of Target ..iI or DamaS' PlatIllnd Ino:qndillr,)' Dam.g!' Pinn

2-Phol.o#aphs

P RT "III-URBAN

RE

.. , ........•. of Tllrg l

,

, ........•................

Vln·l

SecLion One-Dt.>Kripuon ApJ)t'ndix l-FlIl1 of AJIP('1Idix 2-lncendmr), ApJI(!Ildlx 3-PhotOlmlph hot

Section 1'\\-o-AnlII)'l!is or Damnlt!! u,.m: If Plnn

PART tX-};FP8CT 01' BOMIJJ\RDMENT ON TRM; PORT TION NO 'oml NI. , TJO,'S FA ILITIS • r BLI 'TIL1TJ.ES, fORM.E .. LJPB NO HEALTH OF COM." 'IT" .. , ,.... .., .. ,..................
Appendix I Electric PI.I"'t"r Output

J:tW n LiRh~ ~I ml' omlllln~' \ ork .. "hieb 11l'O(\lJced about lhirt) .. two perwzJt or ulumi!ln mllde in J. j'l;'In. hnd by 111'1)'HUE; ... 'ped n drop of 'ighlQ' perc'lIt from IlI!lJk production due to $lTinlt'enc)' of IIIII' Ill. ten(l!, Ul}Pl)·. D:un· 1111 • ~~nteej, m ttnd idl ness ,Uribulnbl" to ni .. :u(<Ick ClIUM.'<I mere 'In production I ~ t nin t).-ninc I r'Cenl by end of July 191ti. [)urin,n. II: loombnrdm\"nl (ony ighl pro· jl'CUI within pi nt bollndRri\" Damage resulllnJ:' WftOS minol' • nd :III production h:1I1 nlr 1I.,ly lm~t stopPC!d. pri nel 1;1111 NTecl. "Ill to lner liKe nblllmt~",1.m nnd Iurth rio,,' r I1loml ' or work I ,

1'3rste d· IltNItl!d to firinsr ip; 101'110 Ught ~[et.aIsPlllollt" found to ' etuaUy himizu \\ orlu< or Hilachi llAnu(aclW'" in!:, COnlp.!in),. principal product. b...ing 3.ir eemp SSt> and cast. I·~ nding 1'1' r component. [or ainlrllft.. PI nned production "Hl.!! never achieved •• l 11. t du to elf of mSl:hln· tool~ then lack of mw m: t.,ti, 1'. and 111U111y ~ nli«'i5ll1 • nd i<llene du to !lir tt e . Pumt Prol r '\'lIJ< undo rnng:d by any form of BU k, Gunfire p ntb' (II 0\' r I\M 1 in . djn nt forested hlllJ<, allhou~h three projceLII" ~\ruck in op;:n f~kL within hI' plMt bound ri~

rt

r.1I

m II Shlp)'urd j,; dj. c.!111 to J pan Uj[ht Nell\ll Compnny. N'onnal J'lrodu(ti<)o "'lIS (our Ilt )··Ion Ii hinst: ts r )'e r, Plant \\ J. nlOll1 campi Ie\)' d 11'0)'00 1.1)' Inct"ndiaT')' IItl1lck 7 July. Xu projl'C:t.l1 hit plant 111'1:,. Pow r comr..1JlY plant I.hrt'il hundred )'aro.. to ('•.~l ' 'i\loo upertlci. I d.n'l..'\& rrom Ih~' pro)eclil hits,

IX.t

lion n 011 Comp;ln)" rkprodu enl II oil, QOiOkinJl' 011 tmd glue from ~)' be:m!l. By nrl,)' 1915 output had dl'opped to thin) PI'''" C I'll of CIlPl cih' du to rndlc.1 drop in. 11I..'3n iml>Ort Ir m Mnnt:hurin. By SO Jub' thin n

hnd ",.'11 developed port >\III indU.l!Lri.nI fRel!i· L!' I'ri r to . II), AUlI k cit)· hlld 16.000 houses, On 7 Jub' tlNlI d tr'Oyed 0.71 lIqU&i'e mlles, ,bout 11ft)' percent of built up A1'N. On 31

ilY popubtl

D

was 69.000 111 1910 lind city

PAGE Iv

P..... !-PAGE RT

I

------------------------------------------------------------------~~
&.do,..-. tfl-P.ri 1--I~l1n\1OdI
bport Gf S!l:p>' 8onib.,<1",.~.1s.,.....y P;my eOlilflOENlIAL Juuo' 6U proj('CIIi.... ~ II I'1lll1n cit), limil~ , Th~~ro)'<'" ~ix~-·I'i'·(' hO-\l&(':I'. ~ii< !101M'",,· Id,'nlbd bu[lding~, IIndtln(' thrim'!: nlodt'm~rb' dJimngro lw.mt}'.niIlO houses and tour nonre~dcnUaI building,;: nnd ~liIrhtlr d.'I.IfI:l1!ed nine II.,,,,,,,",, ."00 fO)lIr "lh~ r bu illfinn;. rcdt'd
been S\.'1'[OIlS!Y dil!tulltoo b~' ,ur ''It(!~k~ prior ttl 1lIl''il1 bombardment. ~n\~ gunftro cut el~lricnlpowcr lin'~ in Afty places, teJl.i\ins requiring two d.,,)I'><.Gunlll"l) terrifIC<! poputaoo to elCtent 1l!..1.t 1wo dty or. fl~;"l.~ lelt HUlt ~~"Nnl'su~h bomool'tlm('nl$ wlluld ~pprtdnbl~' lltT<'Ct .lI!lbtic: ,,~nrngncss to t:'Ontinue war. Quuntl~cs (ronl: IIU nUac'kJ.. \Vcro reported 10 be:

R"p,otf of SNp.- Sornb •• " .... "Is..n.'1 End,,,,,,. lFl-p••1 II

iP_""

CONFlO6NIIAL

Tcl<,ph!>nelI~·,;tcm hnd

I)urlng ni.Rh~ ot 30.31 Jllly HNG\, in eenfo)ml.!mcc I';lh dil<pttlch dit:ttt,,'o from Com. mnndl'r Thin!: FlMI: ()('~I1'()YH ,SqllndroD T"''CIl(y.flw~,(On,~jslinR"of JOHN ItOl>CERS, liAR.
SCII'ROEDt.:lt. and DASmr:.a.L. comluct,i."rl all llnti·t<hiPllitlji!" 811"('('P SUniga !Jm'flnd !>om· of Il:lrdmcnt of rnllwrW tlndmanufsehl1"iru:r (1).. jcdil'('!I in city QfShlmiw,Shl~uoka Pretcclllre, Primary mis:<iol1 "'iltI ~arch for and dl'!ltrueliol1 of nI),)" enemy ~hipl'inR" encoun.I('F\ xi ill SU!'llgtJ. 8.:1)'_ ShQI1) bomblirdm('nt of 5111mh;u, the PlII1J(1.~.(' Oor whic:h was to cause n'llllo.'rilli dnmR.lle ~nd intctFUllt «tmnmrucalions, WlL~ n S«ondllr)' rnl~ion toLoe ,cnniod out in event no 'flipping WUIl encountered.

RISON.

Me KEE,.

M 'ItRAY,

RINGGOLD.,

R.'ln"ra... 1rarl!'pOI1atiOil ":J,S nOot ~riou.I)·M· in Shimu:u lIn'a by any form or Il1t.ack.

.. lltrrOO SUNa;. IIII)' DIl n northl'rly I\t 22i6, Th .. 11'" ri -d ant'''lIhlppinll" l\"'<'eP nlonR"th,',-n:alcm and northrm (I(lCUt of tt... 1m}" dlsdo, w d no eo my lIIIII'Il;n!" "r lrnJlQrtl\QeC7, At 2.'j.',o, "ill1 1'hip'> ill eolumn, covr!e was du.nR"OO to 200 T" ~pt'eol 22 h ,I • fttr homlnm:lml'nt of hClt.:- iMlalta!~ ,~mnl( eommelllX'd:l. 000;. n nd c .sed:lt QOO(I' ra :;ge w tnnM.l> lor the lIi1 t:Il'M 1 P ',r. (rom IO,OQ!) 10 12,:.00 ) nnl , 5qunllron
I:(IUl"l<"

Ql~bt Air Atl.nek DeiJd 7 117
62

Cc\uud by GUllfh,., ·17 26 21

OOIInt.I'I'I'<I.

XOi.'I1<'my oPJIO!Iition 10 1.04mb: "Inv nt YoM en-

Seril'>U8if "OlInde'" S li$h Us weun ded

Fol! ..."inR" Inb!l' AAClI\ ammunition ~ ""I"'11ll1'd nnd ~hol'l! largd.~ liN'" on I)}, eaeb s.hip t..'tklnsr pa Iii n :u.'t.ion.

,(,i\RGE'1:
J3pt111 )"I'I~I'l!'
J!lJl:lII

Slur
)leK6lt

'l'VPEO'" A~nfO.

F'ZI~G ~IT~' ($If(')

);U~IIJER6F I!Ot:);OS 110

-

U~ht
Phml

Y:u:-d

Mcl:l.l~ Plllnl :lnd S'nl.1ll Ship

LiRht

MRRAY

;;"/$ III
RODGERS

5" 3 AA ."}" a.:> 111 ;0 AAC

ED

16
113
11

lITF

BD
(-SI~

'l

Sumliom() l.tRIII ~Iet.lll Plnnt VI:'gei:lbl(' 011 l'l!ln~ lind Oil Refinet:)' !lnd 'lnrtl~

HARRISON JUNGGOLD
SCHROEDER

5"'3 5" 38 ~"",~18 ;;~ :
:1'/:iS 5" 88

AAC

111
AAC

)I'I'F

:rm
(~(e)

119 16

III
AAC Com A..\C AA

MTF (~r{»

nD

180
11

Rail'l"W!d Su.li"'Q

B:D
BD

UD

J3~ 100 1:>1>

II)

Rldlrmd SI:'Ilion nnd Y3m'~
IInliI rCl.1d Stnlion lind Yards

.'i"/:J$ 5" 3$

DASHIELL

DO

Tow roundscl'ir>endcod in (hi~ 8n~'ek Wl'ro !IllI Oil PI",n! :1Ilt! on R('finer,.: .IS"~ AAC nnd JS AAC, r,7 ill.. and 16 CoII1, 01 thl'S.o! 28.1 AAC m. nt U:1i 1",,111 StRllonn nd \" nb. 11111 j. I'll nnd 27 III. were 1l17\.'Il JnJ)lll1 Light )'lc~/lL~ n:'ltl ng I' rtlj<-c Ii"'" " ,'F\' Ill't'd for in~lIdillry nl I'IRnt,: J,I9 AA nnd 16 III. nt Sumltome J.i!lht I)UI'fI(l, I<'or dllb 'I",rinng :I«lIl't1C}, ~f c r h.
:'i[~bll~ PlJmt: 100 i\A
lind

II III" at, "VQgl'Ulbll'

~:Il~1Do; Un"'

(J),

R4.poc1 ·of ShIpI' ~[F]-P""

,8otM>.u&o.",s..,....., '.n:y
II-{CeM;"ued)

CONR DWJ.I Al.

R~pon 01 S~I'~' 80.......,·01"",", s.,.... 1 P.rI)' a Enclolu.a tF)-:P~rlII-{Co"" "ut<lJ

OONFIDEt·rUAL

I)ynng bonlb!l.rd men I li'u' "th ~r ,,~ fill,.,,,, IIble wflb mIm stu. A IIlIrtlle.! hou,' ,,00 Ibin cloud 1'lIy('r lit 2-:J"OOO ieot ,,1t1'l coll'lpletOi! high O\~t dIdnol I'\.'!<triet &url_ "isiui1ity. but tended 10 Oh.'!et!A' 11"'00)' 11:1>':1 10 ,,<,nlf.' ('>1:'1'nt.

i,'!' WI'I'(' controlled from ;lhil~' pJoUinll 1'OO1lUI. u~inG' indlrc<t Ii..... At 0001 DASfUEI.L nredi two ~'IK lEi 10... pedes lit II poMibl~ 2,000" ton ~(,!ll.\' FTC. and "n n:!th~ml'nt from tho 00)', nODGERSand ,\IKt~l-; <:,lI'pomd;.od r'i2 rounds 'of ::;",38 AAC prnJl'elilell at poo:~lbk ~'nNI1Y pid,etl~t8.
~}

'''.'£1
~.R

on..o.lfll!A.nO!l!l
&

H'

$'"'~

.nn

O}- yUrf .... '[ COl. OU..,
t '.01 ~ ItU'1<l1Y :} J".A" ~IO'" .W[f'l' ",_..".

t'

~~----------_+-----H~'~;-~'~'~~ll~-~S~"~.~~T~~~-

PJlII1' ll-PAGE

2

e....:I(>I~ (fHad ...

Ropod O'f Sh'p."eo."bo ,d,...n :;......"yl'.ofy
III

CONFiDENTIAL

Niholl Kelkmzoku K. R., Shimrz~ 1(01<>

(n) Punet.iOllnl'

Shimi~u W(>rk~ or .Joll3n Light ~letnJ. Com, p,'ny, Ltd.' wn...uuln dun,u!" period from AURU5t 1939 to lIm-eh 1$13. Ilnrtilll opernl;on cernmendns: In Septemoor 1911. Function Df planl
WIIS 10 produC\'

l'Oml'~l~ the ""ure., of 8111'1'1> or Ihn m'lll roat~riaJ wen" I'Mltt ically ru L off ADrf pbn 1 ~ 11.1 ltJrain ro~\ "1'\,'<1 in ,mJor to use alum t ..!tC and 1)( he r 1oCIIl1)' 1I\·l!.itl\bl~ ;r lu m inOI) 0 h' J I lllI\uire more ~ium h} dru'lide 001 \\ I th) ,,'ld 0:>1'11)' about I G milch .• lumin;. ,,<'"r I ! ore 31> dlX'J! b!lu):i~, B)' convers on I .. II of Ihese infrrio:>r mat~ri:d", alumina 1:.o1f.aelt~· of

mCi.!l1impo!'tnnl.

eryolitt'. ahimtnum nuond!.". and. nlumiol'l lor uw by tduminum

IIl1lnt Wfl~ ~uecd

by IIhQ\lt

33' • Pr<~lueli"n
of u'tiCAI

feU ~IJII lowrr',

I)roducios: nn ,:I.\f~rnKe oJ sa.o mell-ie WJ\ll. 1"1'11' dllY in JIll;)' '19-14. Theroaftcr jlrodlicHon de~Iinl.'dl>ecau&:! of bnuxile :shorw,ge;s ~ultins;:' f.rom ~hipplllS! blockndes nR<!'sinkinn, As roo oejpUlof bnuxltc declined, ,,11UIIUnI'lil 'V9S eon. \fcrted in order to u~ f1ll1rninous shale from No rth Ch IflU; bu t I)y t'lI(' time eon,'endon \\,1$

redu.c lion plnnt,; OrSlllTleOOIllI)llIl)' a1 Ka:m Imm and NUW\ln:The pbnt \\'11>0 built 10 prodllre IIlllmlnn from bauxite,. tI. hig;h qUlllit;y nluminous oro,ol11;)'lnoo ear'!rin \\:rr fl'Om Bintnn IsL1nd. south of Singnpol't', R,l\",ing l\ toted C!lp.1cll,)· of 2,10 metric Iion~ of ,!lj'umin(1per day'. ([tbout 32'" of wt!!l Jnlltl, 1I .~elltlimillll etlp.1.clty) SbimizlI. Work~ ''''lIl! .

sllort.1lI" or ~ium h)-dro:tide. From p<.~1o; pr.... ductic>n of 10,000 m trio:: tons ill :lII.) 19-1 J, prod uetlon fell 10 nbolll Z,000 m etrit to n.~ PIlr
month
<11.1 Iing earl)' p..U\ of 191:;.

however,

00ea1Ue

lli.nutge

to

Rild ~Iud Plant by air aU;l,('k ·of 1111u,,'I," CiJII1i<.'<l J
IlNd'uctiotl stopJlIISl" of ten d:j):s. PI"<l<Iuction again 5toilpOO lollo\\inlC" air 3ltfLeli: of i Jut)', nnd mt~ IIIUmiM '~:bI'lOIiuONl thtl"l<:dter. aI. Ihol.lll'h repair.:< \\'l"~ completed by .'11<1 of month. O:lm.[l"(' fromlh<':<c nURets and lsbor nbsentee18m l\.nd idINl~:<"'1enusl.'d try ~r 1I1.'rtl' in JUlIe and July 1'915 c..'lll~ed n IIlJ1h~r d~:ljn(' in p~ ductlon to It th.n 100 Ion. in JUI!t' and to :.3 Willi In Jub' 19,1:1, Pl!oriuctjnn lind I'rnctit'ruly at op Jlo!d prior ft. naWll bomb: rdrnl"l1lon SI'J Jub' 1915.
(':1" ... K.1'<>IoaUI.Jr." To&.-yo, SO\:-"r !lwo .~I: of NI,. '1_ PmIQloku I':'t>.. (.hp&b £I.,.....",p. ~I""urarla ..h'l: Co.. I.ld), " .. ,"~ .. , 1bIoN.'!IW'. llIIh....... Pn-! .... ,_: ~nd~' of.u.r" Ql .\ .... I 1\~ltin&Ok. K.K. IAWI k Licht M I.iII c.", U,I), l>«><!L Ko ..... P"'~rtt ... In ...""""",1>(:1. 'Dil(Hn~ In _oil''''' ~r """to ... " r.h(IQ. .. f" ....Pl!<'t>di1< ~. Th~ 1f'",1 nr 1 Jt,r • """"" In ApP<'ndir G, ·I'rod....u." ft~w '" ~ .. >ftLI<d \II pJM""ll;." .6'Thi. In Ptod""u _ nol _" 1 by &1>)" ",pp"""hibl~ .r"':lin. III ee,1'1,,1'1"'"11. 1... ,,01 <>1. pk,)•• ....... , M Hm ... d u rlnlt 11\1. ""ri«i i, ........ In ,~'p""r41 •. I'roduotlo .. 10M _ ... ~~ hI' ",,"w:.U,·~ ~!T<'eM 1I;rM(o 0..... I...,M ital .d.ftkulllr<l ~" ndlDJ: lIlel. "'e •• ,cd trilkal' lIpplJ" ct oodl~'" h.r.

"r

");our ... u"Vll.d by )m .. ne Fl:jii; he .. 1 a_n1.!n~ R)'1Ibri 110.""" chI-.r 5«:nlllf}'; and \·n....ul.o, ~h:)'a'Wri',.'kEt A:«GWi.hllI'L '~I.ln Gf JR.""''' IJKlil lie ..... c"., Ltd,' .1 No.2. 1..,IIQmf, '\\'. I (; I".... K}lobovh I·Iou. Tak$o. eo.., """" h" lOll ,glhoriud ~"1'11lt.1I""li<)" or Y!OO,' 000.000. or .. tilth YI~,ooo t. roM, up. About !!!I' OIf .tocl: (" bold b)' Ftr 1'I.l~~"".M",,·,ri·c Cq..L1.d. l\" 0. ~, 2-cl>n",o, Jlnlllllorxhl, I\QJlm~.bH<v, T<iil;yo: .bQul to" 1»' Tt\il .. " In<I~lrlal ,,,. Im.nl:o Co..loCd.. Nfl. I. l-tho""" T.mQI1I.Ho, Shiba.liu. Tok)",:. and aI:"'lI\ 13' by W.ul", nn.... i~ :So. 10<, t-ehezne, ~....,o, "·oJlm~hl.lnr, T<>lI:,..,. 'SJ1 imillu, ""mho ... , &Ild X IIJlllIa Planlll ..... lhoe ollly ,,1en t.o .lavon 1.111:111 )1.""1. Co.. Ltd. 11""'''" ...... "" P""f 00"11"<>1. <>11i 1'1""111 b,· oi.d ... ... ""!dinK M" .10010 o( Nlpl"''' lIo.n<l<>-K·o!lYO 1\.1\", (111. Jap.o.lI AI·urnl"o .... hrdllnA"" CO.. !.Ill). No .. 2, '1.ch",_, W ... ,
<!<JlaHlllt'nl;

;r

..m...

"""''''n

'Co I'OoC'l I i. ·of.lI I" poLUn I po_" of

"_n..........

«I'"

om.,...

y"""

or

or

r,,1I' ,,,1'1 ...... "r ~ .. "r ""...

01"""1.....

PART III-PAGE

'I

It.pori ·or eom ..... dm."1 So.rr."P.tty ~"'. (Ft-P..t 1lI--{c..t;~~ llore th"'" "dOlqu t .. ~l,Ipptl~3 i>! !lvnlhtlla ... (I')'olil(, /IJld :duwillum 11U1)ride h.willll' been 1\00 cumubl,!Id:, pmd\!dlon of I.h~"" pMyet« "II..< dillCOntinu<'CI in &,tcmber IUKI :":O\·,emkr 191 I
n>spedi'·"I)',

$1;;,,'

OONFIDENTIAl

(b) Plo~"lilt:tl S'hlmi~ Wor-k.~ of Jllp;!,n IJll'ht ~1('w.. ComLtd. ill ,!oQ,tt'd mille city of Shimizu. '«'hidl Ji~ "'PJlro:.. ilTlll~lr hlfl> IIY betl>'C'I!ll { TokJ.·" .. nd XIIgl), 011 _Ill ('(>."'1 of H"""ht! !I(l;'Ir head o(,sUniga bay. A 1llUTO'" wr""d !luip o( I!'Ind. tht J.liho Penin.rub, prot«(o!; Sldmiu
fIaDJ."

h",rbor frolllopen sea. On inland .. m:e ot lid. penimwla. Rpllml~ from mnln. Shimim dock :roN3 by MI inl t 600 l'lI!'d",,~de, ~llIM tho buildill$ltl {\nd eqlliprnent of the Light Mchtl$ PklnL Toml L.'UId' nNn or th" pbn!. including' rt'~ldeneut\nd bolInlinlf hOU6~. mC3WNS liPpl'OltillU\lt'ly 9,Gr.mltuon ,~u3'rer""'l. ToI~'1 floor ""',. in plan~ .p!-op.er was llbout 1.37 l!lililon ..qunro feeL On(' hundred nnd cilt'htequipmcnl areasand btllid in~ 1:1 r w,riou~ $i)l('$ :md ~}'pe (I r const1\1diOD made UI" t h eoj'l(' noti (I.g 1:\)'0\1 t. (S('!I (ollo...n$l" tllblellndl i Prot Plan on )!nil'\' 1lI.:s. J .0\ deso:ri pfion of pri nei:pal nm.chlllcry Itnd cheml~Il'fj\lipm~nt 'i~ shown in, Appendb: 3. PLOT PLAN

• .. • .. • • ,;;...
~ ~

.. • .. •

I.tfGENI> TO

xc o:ln'.~

!luHaj~J:Or J._ Xu ...bee

(I,IS,,,_
s~ Y,n U"" ..
St.o( ..;~

Sl<l_~

.1
~
00

~D
M 116 61 6IJ',~ ~l
~l!

IIOcIno rch Labo"'I<I'l' liI...,O ....
W&>II Rt

Gua~ T _ !'u,... s

p

SI4U""

!liI
~I

!>bat,. "" !:n.ll Mo M
C.:t.iICIt"

~~"~

Io.chl c.",...'?<9' ~"'~" 1t su"¥,,

ct; &G, 61... Gill
C'l.

N!::;:'th
CoM'I'(\C'

Glaub..... SaIl ,..... t Alu"",.", PlalII 0001 Cao .l'1&li, G... T..,k R<paI. :''hop S.......,1tt !Ul..:I e.. "tor Shop
.!o'M11

PI..,,,,.., Om.:..

Sib""," AI" ... ft~'" ~1'... ,1do f'l nl . CQ"OIIl<PI&n, If Jd'",n""rio: Add M.o.n, FIo!.ILu... l'lt.n.

'iZ 1l. 7~ 1QA.:n i6£1. ~ • 80
7~

n

;0

"

8J 112

SoIA ID M.st: Ii1
BliA

lS•• h"'''I' S"".I«" Ilrid: S"'".~

w ...... Jr.. ",.1,
Of!!.... XV.PO",lio",
'ft..l'lt

SIoOnu;. P.mp 110.....

"'.Ii"

""B
..

C-.oo~ifl:r~

~9C

').'~IA.

&m
'-i!j,

n

!I3A !I'IlB.WA ~IB

ROfKId of Sh iPI' l~o... 1M.elm ... , s.......oy iP'riy &..:I... ure Irq-fl,." III-(Conlinl>Od)

Shimi~u WOI'lu!\I(!Ui flamflgcd. by an 'llrcmft HE nttack on 10 June 19,16. rn aUllCkll on '1 JIII.r ,md 2 AUl{lI~t,. lind II mW,1I1bombardment. onal JllLy Jl'hl", FolIl)\V'nll fll!IW~on or .,h)'!I. i(~.1 dllnlllJ(C i~ di\'hl~'(l into, , ,c'tion., cO"('ring oaeh of Ilw.w,.U.o:ek"" 1\.I'jIendix I ~h(m'" n ,11(11. oomb hit"" lullo! :sh(lt. !111ft()\'ernll dam·of
nge.

liB AI.taek.on

10 June 191:;

Tw 1\'1" boml'ts feU in plant area, Bombs 1 lind 2 lrmded In nn 1I,('n IJ<Oonlledb)' thre.... buildinlCi! oran.wood. CO!l;ltnlction. Pl'lI!l guide;; ~p<>rtcd thalli CQl1'11'ni.cr ~hol) (Bldg. 113) Ww! I>(INe",IY dllm8goo and :sulR;~UI'I1Uy remoV«l: a blllcbmith shop (Bldjl,. 101)and II mnchlnory stol.'ag<l building (Bldg. ,16) were mQllcrtltlll~' d;lI11flSl'cd; throe othorl)ul.ldlng$ (12;1., ·1211, ,15) :suITur('(! :!UI",rliciul roor nnd :side glrippinjl .• AdlJal measurements of dam3$!"OOareas eolltd riot be made' lIt Umeoi .IIlU·Wl'

'l:g"'<1 find one IlUmp at corn r or bulldlng""3l< de-;.lro).',,'<I,. f!cp..~i." to building ,lind to eonerete ,,',nll' ot a wllk'r dn,jooge sump lUIdt~..,n mnd". f mlml!ml .lnmasr i.olhl'l.'l'CO!!Cl'llk _Iiru: Wllh·r ton,·"" nwrby. and bta.l dl\m.~~ 1.(1 n l!A!~tionof 12" Irnn pi!l@ blld Dol l)l"'n l'llpaln:d. (Photo., 13. n, J ~) Bomb 1 cmterod in II I'03d""4y :mil d U'o)'ed n lImnll wood fmm omc> build Ins: (;il Il) ~Ix~ tel·!! ('{'t a,,-oy. It \\11.00 " porto'" thnt Itn overhead ~'1I11m1 01 th~ ~knm and t,.·o WlI.ter lines hid recel"'ed r~cnt 'LAmns: tor a di&tanee of nbout60 TM~ d:unnl[o had beeD re p:l.i red. IJomb ~lnIek ncar a ~nerct .. pIer 3t "lI1er'~

r~1..

edge and ~\l",-~t

lIJ{hl d,\II'I<lII'l' 10 pier.

because

I'(1pail'$

had

ilX'Cl'I ...ffee~."l:I.A

"Iuds of

Bomb ;;·crntered between t\\,(1 eoncret cooling water towel'1l in Arell " • noth IOI':er.! were
:<Iilrhtly <1111'111\1(('11. URhl wQOd lattic(! work wlthln lowor~ wns dnlIl3j[l>d superr1clll.Uy by blMI. A scction of 12" water pipe WM d ..

.JnlKlnC'M pi(lures (Photos 17. I , 19, 20) and Ilfc-l'lIi(i, 3erial ~"(O\t(ll' WBS used in making R dfUIlO.Jre U<_<:jjeMment. Bom!);; 3 and 'I c::rntcl'i):d (llong "'aiel'fnll!l. Crulen; were csHmllte<'1 10 1t&\I.elx~n 10 fed in dJnmeter. A ",ood fl.llm building (47). Il ed ror I)rick ~torl!g·. WI\g moo ernlel)' danul!;I:t'd by ene bomb. l\llPfOKinmtl!ly 40 fed of one 1'1\11. \''71.\' lrack \YOS d.~m,Hged by the ather.

stroyed. (Pholo IG)

SlImb 6 dclo11litedlit

oomer

of Uuildjl'ljl tiO.
8(>\'.

Jnp:me~ pllmt olliclnls.rtpoft«i Ih"t this wood
lmlrdlnR'.!I ,'ump house containinG' erul In:rf{e wnterlmml!;s'. \\lAS mooer:ltcly

rmm\:

dnm.

(lomb 9 euu~<'d e.:.nll-idl'rnble damn.1OO llJ equipm"nl in Iito:d Jolud PI'lI!t. &mb apJ1<Il'l'ntl} detlJlllI«ri \'cry near II ,.0' dis.metH Don' thIck. ener in Bui Idin, 7 I. A triangular .w::ti"n III f e.:~ .alonR' periJlh ery thick.- Il,' r,lIIff extondl 1Igrllllinll~'to eenter 1\. nllp..... 0",," In~ctnal 4 ..~I..'lJfe mldng m«'Mm sm "'rul. h "'A L' il}' dAm. I'II",-d, There "!Ill :struduinl dam."\jlt' 10 11 bght wood wori;inlt platform and stee I Irame "upportill,g members over 811 aren 20' x SO' in \ricinit)· of lbickencr, Se\'~ml ~ cyllndrio:al iron storogetan ks Cor eau ~tic sod Q il4lu UOJ1ll were d:ul1Nted l,), 'l";)8'fI! 'Ill<!. ndnforwd eonc:n::r.c w;llI,. and nlrNIm ltd n,. It~It>.~ roo f '"!I' .I ever ~tecl Cr:nminJt of buildinll: \I-C1'll superficio.lly dnnUU!oo Ill' il'lll[Tllcnt-<; II.lIdblnl;:t. It WRS esl1nml'Cd b), plnnll;lffiei.ats Il'lfl( 11"0 months '\Guld be the minimum time in which ~p:li!'S to nil djlmllll'~ oould bI' rn.!lde. (Pho\(l.' 10. II) Bomb 10 crnten-d ;'It eern r or Building 7. Ctonler of crater \\'3'1 von ('i'l out~ld· IluUd. ing.. ApprolCim.,t Iy one hnlr of nlrrusrnt!d , 50 bcslo roofing and bidillg of building \"WI blown o iT. Wood 'framing \\;15 stroctunU,)' damaged evera 1'1 1\1'('.,' ,OS' x 60'. (Photo J 2) Bomb II crnlen.--d :lboul 100 feel from Build. insr • Thcrl' ""11.5 minor :-<!lperllc4d f'mgm1:l11 druna.go I'" COMl'II!te aide W,.U 0 r thil\ bu iId in~. Bomb 12 cmtered neer Building 9,/1.. Thi, .bulldlng, Rl'II!lnfon:edconerete oo)l;.like strut-

or

PART 1II-f'A.GE

S

Report of SNp!' Surw.y Puly ~f'O (I')--'.rt Ill--(Co .. trnvotd] ture, oowe housing. C<lUn·1l 1 1'1.,,;:; 1"1.11 lor b\ll ('mp1.)· .It lin'" or n(b,ek. ~ulr...... ~~~rridn.l 'CI frnsrmfnt dmn.'1JIe \\·ood·fnIJ)1~'il B\uldinJl 90, rompl"t(>ly burnoo In IB IItLllck <If .. J'uly, \\3>1 p..'ftinlly d"",\ro~l-d b) ~hl. l>(Imb .I~rding 10
pL."n

!Iomw,d"",,,'

10

CON flDENTI ....!..

10

I" "•

Itt porlol Ship,' e:o...bI.cI .... "1 S~..... y:l'. rty 'E&* .... ' (f}-I't .. UI......jCo..I;nued)

CONI'IDlSNJlAl

port<'(1 that (pilot" 1)
IIpp<'r

~~Qlffi ifill' dill

n(lt

o:....tdl

are.

"

t

!'\'¢Om"..

wrtio;Al st~ I fmme lI1..m~1'I< or sail; hll!.flor (Area 1,1,). :'Ilem"'..r wILq cut, but dnm. ' "J.'I"" w .. ~ (lllt"rwise SUpcrlldlll, (Photo Ii) I:.l'j!'e tmn~J'l CI'I!U1f.) in c«Il ~tll~!g\l yllrd (An':\ ~). (Photo 3) Thor". \I'll!< DC' GtJlQr d:trlllllfl' to "moe' except ~!'Y Bli~hl !mmnent dJlJll.flgol 10 'on' motor. second tmn5port crane wu,~ u\'6lI:,bkl for U"'"' "'hll~ bneket of f;J'l!,l '~IIS beiDR' rrpkll:ed, Hits 6 ,md i' dOlomite<! on t1'llIlSPOrt. emile raJl nnd mil (QumlAUQn j'n Area 9-IB, ,\ twolve fool ~Iion or Mlil hntl 1(1 be I1I'!Ji]:.'~. in ench o:ne. FraRlI1ent dllmnge to ecnerete founfll1Uon nee itated mlnorrepain<. (Pi,ot!) 4) RlL~ • 9, Uil. 11. 12. ia a11l11·( slJUtk a Ill''' thick n>!nfQrQ;ld eeneretc [()lninifl$l wlIH around tile bIIuxite ~Iomfli' ~·(,td "\rea9-tB). l>rojectiles apparenQy detonated on impottt In 'each ease, Il.nil holes In wal] \'aried in ~tze from 10 1024 inches in di:unctcr. The 0]1I~' other dam .• liRe "88 ven;' alight rm.gment danlll.ll{: 10 an ore \I~I03ding emne CII.tISed by nit 9. IUt 16 d"IOM.I('€I on n 'iiII'll! 81~'«1 (romt'lol'llcl' used fO'r ~upporUng IlOwer w>ro~. Supc!rtkilll dlll1'lllge teIIU l'It<1. Hit 16 pencil'llted roo! of Building $1. C.orruSlalcd $lK'lItos rooflnJl was bro\\'J1 off over nn nno" llbout 10' )C 10'. There WIL~ no stl'llduml dt!mnge to the 8~eeJ Iml'llc root nwmool'll. llit 17 penelrnl:ed a IlOnllt'(!~' Willi !looVClll1d of !l 1I.te!!1.lram~ root nlO:mlloFon Buildlrut' 'N, P.rojecUJe nppa.n:ntly dut'I!l:li<'d In monilor 811ft cut (oM J)l!rUn. '" n "ren 0 ( rooting II boul rl x 10' ....{Is blol'Y!l ofT. (Phot02l) lilt 18 IMlD utru 1«1 III e roof 0 r IIu iMi nt: '73 lind IIpp..1rently detoR!ltcd bet~,~cntJJeroof nnd ~und Hoor. There "'WI slight rrngmen~ dnm. 3Jl;e to .1\ fu= ~kd nn tl'ie groundlo\!el, n.nd nlo:o, to " 12" d inrn{'te J' mc'n I 11u(' con neeted

lilt ·1 detonnl«<1 {)n inlPl'tt "ilhcmc

of Iho

'.

to Ule Iunweo.'Jlle !lllproximntely I'hirty

dnmllgo to the flue ....1l!iI ft'<:'l.libovil the fl!mlle •

appr:oximalel)'

6> Ieet of It b.,,1 oJ lroyed. n,1t

IB .\,lInd.·"

i JuJ." WId:!

U,.IIUSI 19,1:>

"f"

llit ;; ~erlOil~Ir d",n\J1~,'Iletem ~h('!lbu~k~l

Bulldi",,-s90. 91.-\, ~l, t1-1i\ .l'Id pc\rt:. flf 93A find "~rc Cl>mr>!elely d" ,tro}<iod by fiR' in 7 July Urb.:m .l.rr3 18 atto:cl< all Shinnr.u. Build. ill$!' 93 It ";\II bu m,,J (In :! AuJlU~ t. PIli nt olll· CJal~, I'l'port<'4 th~1 onl)' .J .. m.'I.J1number or ill. Ol'rtdi:u'Y bomlni Ilk ,. illllD. the plant area on 2 A til(\! t. COllIS etion of all build ing!' 9.IId pari'/; 1m of buildings thllt burned was ,,,000 fmmll "~III wood s;diM', X:!I'I'1d Bombarilm"nlltn 3{ Jul} 191:>

lilt 19 IlCMlTIIted tho roof of IM1'd ing'i 4 I1lul. d<ltonntedonimp"'ctw;ih 1!o.7oo cu. <:nu~tJe IIQdn me.'It<unngl.'mk. A 2<;-ln<:11dlamter hole W3.~ TiPI,lCdln tile I.IIn kat ill! base. StClirn hCllting coils within thli! tllnk "'era ruptulT'd. The stt1leturaillupport forlhe lAnk "'us dnml\get!,ThI~ !l1l.1J<'.a1'C'li· to 00 the most t<Criou dllml\ge caused bJ' '8 :''' proJcdU in the pial'll aNn. (Photo /j) HIIS:!O, 21 Md 22 delonnt,d
01>

n.

EHt 28 pellet'nn~ roof .. fO'UiMing :;'1 and !)3:!..-wd through 9. vertl~ ullcket d \'1Il.or3h1l1l. Til e hol In both !ideJI ofele<'lItQr dLnU "'IU flJiProximlitch' eight indlcli M1USI'O. rojectlla P IIlI1Y have boon 1'I dud ,illQl:: 110 e'i'ideneeM dam. "gC {rom detonatIon colild be t:ou lid. Rit2S deUM too !n ....Or of BII j ldi DK" 00. Slruc. l luml dlllTlllsre to, thiA Ughl wood r_ sto~ building c,a"erW Wl :\1-",112' lC 12', Hit SO pen1:·lrnh'll roof and dt'IOlIIItro within ,,,ood lnune BIIMlng 6.'i. Oll~ roof ~upportlng beam, ,I" x 4" 3ppro)(im"teb', wa.~ eut, Roofinv WM not blown off. 'Th.~n. ,,-..,.rl':lgm~nt d.llmll..,K' to 1!1oster wall! ever anarea 00" x 00". lit 18 81 And 3'~ dctonakd in Build; nil G2. One 11roj~ U le ClU.<.ed Ilgh t s t rutlll"" dn mill{ C to one wood roof member. An area ,,010<1 I"<>'>t. hlK approxinmlel.l' I' x I' "'&!i itnppe<! Thc other projectil'epl!nelmted J'I)O! lind detonMed on or n~r IInOl~ S3re. One door of foIIfe w:u hC3vilr dll1118$1'OO one osid<lrupturro. (Fno!o lind 7)

III .... t~!' cylindrio;'nll!ooo. ~toro(( lnnkl!. in Are3 m 'if, Two of tile mnks hit "'en! or Ught .t~ I
ooMt!'llcLiofl wilh an Il~'bc:s~o~l!Iogging encl~ in II \'.1.'1')' li$rht iron .shcllthing, The hole ripped in each or these truth me~urtd nppro)[imatel)' 'I' x 6', The third lank did noLh;1..\'cl!.n ~8t08 Ja$!Rillg, Tlle dl\mn.~1 1I1X:II in this tank was IIpproximntcb' one holt as large as thot ill the oUtenl. (Photo 6)

t.hr<'(: 1 '

or

rlMt arra.. Pm'~kal damtlsrc caU!kld by thre-ineh
projedi Ie.< 'r.\S so:al\J('rW nnd lI'enerv.lb· in d· It'<:lhe in ~topping plMt oNmtions. A rn>scTip. \Jon ot o::;,ch Incidtnt r~lIows. .

A toW Itr r(lny ...i~ht hits "~n' found "~lhln

Jilt 2S dctoonlcd in roof ot Building "I .. 'I'11CN! was slight dllmtl.llC to one 8t~1 ~lnd eoneret.e beam. Tho IlIl!I1 of .8upcr1icinl dnm,1,gc to Ih c wood roo fingm easured about 21J'x 20 ',
Hit 2<1penetrated .!'oof of BulldinJl 6-1 ne:o.r neomer, The, round WlISI!. dud. Hit 21illludoo (f!1 II concreto l"O.'l.dwl!.Y and riooch olcd fll!I\i "lit. sid(' of Il!info~ eone Il! te Buirdin$l 82. (Pho\o S) .Projectlle penctl'3l~ H I!. G lhick eoncll!lo willi, makIng n hole 12" in diameter, II npp .. rentb' dclolll1ti'd ~ just nfter passing lhrolJJlh wall. There Wl!l!- lILinor (mil" mentdllmllJlc to Ilioo lines, nnd une ru~:l!l4s in.!'uln.tcd ~t~llIlLell \l\'ftpomlor WlI.II pcrlomtcd by n Imsmnml which ripped" hole ":oc 12".

FIll I d('tonllted on impact "'th II l'ein(o~ COIlC....,!.. "bl ck n t boilfto hwu (B1dsl.82). A 1I01t!appl'O»tin'llll~I)' thre~ r ~ in diameter Willi made ill Q ne aid!) of ~tACk.
Hit 2 d~wlIII~ in n low. earth·lllloo. wooden blast wlIIlI )lroW:l,:inR' 115111 n,1t'of IrQ towcnllIlId lIuxllIRJ'}, plpllIR' lit till' 11M producer pL'Ult C IIIdK, 83), A PPI'(II,tj !JIlI4-l,,,' fh e reet of this wall d~ycd, T"o tQ"l!1"l! lind two pipeswel"l! pc'rtornlcd in ,II 8l."01'l1 of p.t,cC"J! i»' '1I).,n IrnJ!" m~nl:3. Uaml'lll'(' to t<quipmc.nl \\:..! rcportl.'d repail'l!d. in t .... wet'liI· . Ove,..lIlI ,oJK"nI'lion: f .!l&!I o o prod U(;(:J' III"n I "'lI.!I 1101 m.u('ri~)' 'Ilft-etul'. (Photo 2)

HIt 33 detonatoo in II light ,,,GOd frome ~hetl annex to Building :;S. AD 3.1'('& 01 lh e sh t'<i n ball l 12' x 12' '\IlLS d~tro)'ed.
UiU! 3-1, 8.;, 3S lind 31i penetrated 'j" U.ick eenerete ~ide ,,':oJ1 ",,!nlol'Ced ecnerete Build. o( inR"'l(l.(Pho.\o 9). 'nil'«' projHtilt>!! dtlolL!l~ on 1\':\..,,,,<ln8 through w:l1I making' holes npprox. iml1lclyth~ (.'oIl in diJlmct.:r. Thero ..... no ulher dlIrui\fl....from the hits. Fourth PNjec-Iil(' p.'\{I Id through ""an v.::i thou l de Lo!lItU!lg. mnklrlll' ,j ho~ :lpprox,iDlately ~in. dlrunder, A 26' ,1I"mel"r Q'lindrleali ronk con~t.J'lleted of 9mm iron plate was 10000tod u«feci from wnll, Projl'e~lJe cnteroditho bnk.eutUng II hole 7" in diameter. nod "pJ)llttntl),oktonnW in or II,',.", Ihoop])03it(' $idc ripping D S, x 'I' holt, Hit!' 3 , 3!1 Md 10 dnlpped. on Building 'jO, One of {he~ hlUl ~ II dud, Tll~ othf!r two CIIUSI.'d ~uPt'I1icll!.1 d!uu:n$!c II mc II n Ii I'll!' 10 IIfl:'U nOOu'l 1,5" x 16' in the 83.\\'·toolll wood roofing.,

' 'll!6

Hit 3 poe n cU1Ited 1\ tlt~, ~taJr PlI holder (Art"R ''''). Approxlmawly 1\ dO-UD small (rag. men! ilO!N ....ere D1Jld" In wp und 'ide byprojedll'e d~ton,ntilll( ",-jUIlII hold"r. It \\lUI re.

p
~

rut 26 dClollllLed in 10]) dotmerofroof of Building 39, COm<h'Uetion of buildinEr "'M ~tc-el, i'l'nrne \~ith !tllbeslos roofing and ~iding,. Tlu.'re w~ 110 stTUtiurnl dllmngo, The nrea of roof .~lripping meMurednlK>ut r;' ... :0',
HIt 21 ~rntel'<.od Inynl'd 3dj neen t lo Bu iIding 31, Ontl' dlll'llagc \l!1l8 to B 8l:'\:)lion of fence,

.tJ-'" V
~

_,
~.

'PAR.f IIl-fAGE6

J

.~

PART HI-I'AGE

7

CONFIDENTIAL

~. b
Hi~ 41 and 12 d.un
use

CONFIDENTIAL '~.-

in}"

near

BuikiinK' 'i0.

.:d

3

• nd

DUIl<>t 1Z"1',&n;

d.~ to 3t I Imming or II11)tora w I'1i' d"lll3goo.

or enb.

'0

1£1 IS. H. IG and IS r,dJ on BuUd 1m: ts RuildinK \\'. .1.s!1 trnm' "ith COn~n'le " Its I\cd eOrnlgn!.1d I roofing. 'MIr of hibs d('tolJ3t,d in roof rlK'mb' ..J1I eau ng flO t<tnJCllural danlJ\jl' . Roof. trlppinJ: • t ~. eh .ndt! nt 1;'O\'erod nil l,~'x I,,'. Fourth hit d~t(!fI.IIl~'<I

(b) FuncUoMl In ItS much u production hlld virtu Ill' e :l1:l«I from other nlllse.5 prior 10 nll\'al bomb:n'dm nt, "ITed; of bombArdment upon exi8ting produc.tion w re n~lixible, It lIppenra thllt If ihd plllDt bad been opernling ilL full Pllcit)· at h tim of nttl\d:. production !<to}IP.'IJir" reo;ultil)jl {rom n!tnck would 1m\' been hout on dny. (rom ItnmllJ'l to ph}'8ieal 1ISby gunllro has been (l3Iimni;(d at. \'1 .000. hleh J'(lPI'1i'. n nbolll l" par nt of the tot I vl'llue of • ieh II: . t,... .

(

\

on

COIICl'l"1

~ dlUMg. damage.

lfFOund floor. There \\ . II'RJIl'Ilnt to pipin • in tn . • • but no I'\lctuml
aat~nod in • ro..dwJI.)' jib c

mt

Ii

ellU ';I\JI' no

(' on pi r n ar A1'«\
J:C ".
<

ts muud

Finaneildl~

wung :I.I'CNlnd lind th

------'

'1
I

SUILOI G S SEE TEXT

TO

N

(APPROX)

\
o
II.n_
J

\
~ S ~8(N£

Z

It"' ~u, .,.
.,

FALL

OF SHOT 8 TARGET
'0 9 SUPt:AFIOIAI.

JAPAN LIGHT METALS A
NIHON KEIKINZOKU K

HI

fl.OOft

CROU 0

CliATEA I

HI $

DUDS

PART In-PAGE 8 EiCLOSURE

CFJ SHIMIZU-PART

III APfE DIX

CON F IDE. I TIA. L

a...~.....•.....·..• .· -. -.-... .
.

,',

__

-'. 1_,._-

GJD'' ._.' . '.
--_. --

r~"~.J
c

·8.·-_
")

,

'CW. .__ ... , _

~ ~

Ji4' 'r;;l'O rr"21lO' 1W L:.J

Do .....
--On
!~ D!S

011

o
OM)
-

[~]
-------'
N (APPROX.)

r J

0'
-~

I~--- __ NOTE

FOR KEY TO eUllOlNG

NUMBER,S SEE TEXT

DAMAGE ASSESSMENT I.EGEND
1JlV.lJ. I'(I.YSl.IIII 1M' 3t Ji'UI.," '" .. ,
j.I( ~t)

\
"'8011£ IlROlJ NO F~OOIl HilS

"tlACoP:
"''')'

;;: 1.\10 ..,."

, -., "

~I ,a;' l.aedo

..
fj ITS

FAll

OF SHOT

a

~
D~t~AGE PLA~
1177

TARGET No 9018

C:-'t//,!
WORKS

JAPAN LIGHT METALS ALUMINA PLANT. SHIMIZU
NIHON KEilKINZOKU K K,
JAPAN liGHT

SH;IMIZU KOJO

METAts ce., lid, SHIMIZU IIPPBOX SCALE IN FEET

'.
o

CAATtRING

OI)OS

OSURE

IF}

SHIt.4IZU-PART

III AP/IENDIX

:1

• • • •

Ropo of Sl.lp" Bomb.td ...... ' Su",.,. P.rty [F}--I' •• I III-(Conlln ... dJ

&.do"".

CONFIDENTIAL

ALUMINA

PLANT

ANTI-SHIPPING CAMPAIGN CUT BAUXIT£SUPPlY UNE
lnereased ab..,*,nteei!<m Imd Idl II were th· principIII erret:i:l of the four minul Ih,"lIlroyer bombnrdment on July 31. 1946, for aluminll production w ISa'~ldr down 99~~ Irom 1\ p('8k Or 10.000 WII~ per roonth, bout 80~ of th production 1_ wn du to ntl8hillping CIlnlpaillll which caused critirld hort, g of b3 le raw moterl 1 • no nbly bauxlto and am tic: sod • Tll re of (Mproducllon I \\ the result or ,'aMoII, ,ir Rtlack.

ClIo"";,.,,, ...........

Photo 2-.'1' pI'OJ«d!. dt", ... ttd I.. "n"'61~ w-ood.D hi .. t ... 11 or. I t_~nI hoi" In PI _ ."d pip< lin." .( p.o. p....:J'.".., pia"" I)" ..... }ft.... "" .. rrpolmL Elf ..... Qn • ." plant <)Ij>II',.tOQn..... IlJrht,

01>

Ph<>tG a. ...~"'I'd bl' ~. "'1»<' ";1" rolO(. t~ f"" . On. "<'lIon of rail. """ Ii 1"('qU11"'d' II

,-f)......

'I<>"

'pl'OkdJl" d.t"""u.
of
nl.

tOI"""~
I

''''1It .. ~l )' ••
bNdl

ENCLOSURE

IF)

SHIMllU-PART

III JAPAN

LIGHT

eTAl..S---oAPPE OIX 2-PAGE

R.potl of Shop.' Botn!.a"j"". s......y Party Enclo ..... (f)-P...t III~Co"r ,,0<1)

CO FlO(,N tAL

PI"" .. '; t.1>ovo)-St •• 1 om.. af _ _"uil) d.t.JTW<od lor ,. p",joeill... 1.",....tinJa: or • M It. Pholo roo.t .. ~)'
""n.~~

IrigbU~' proJ...u1 ,nod< and rko<lw-I...I. ~ .. 1....lln,l[ I.~ eer .. tb.ftI.l. piP!' II. • •• d .. hutow. (Siu 0: ho!~ ill " .. 11-12· in 011." •

... """"~ G· 1b1e1. to 1.h l'<'<Iull<d. 'rd.

'."""'1.."

..... 11 and <l<-IOnatin,: •• ar thin lUdJl(. ~'l. rtaJ!1l'.ftL

"'.1»....

Photo ~.. tlbt lowl- P'ou., :i. pmjoc'(Wf:'$ • t E'VC' 'f'ftIJ~ fo~ _<I'fl ,,~1I or 11M)!. to. Th_ dtl"", ..,<d In • 1- Ihlck •·•.11.mAkIDII hoI. I~'" rio In ,II. • ~Ie.: 00", pO>. N lb"""lIh ( • MI.I and .lOnalro ",Ihm 1.1'1<(' IlIn!; In bldK. nPldnll Iutlofo $' 7'.

E CLOSUREIF) SHIMfZU-f>ART III JAPAN

IGHT METALS-APPENDIX 2-PAGE 2

ENCLOSURE(fJ SHIMIZU-PART III JAPAN UGHT METAlS-APPENDIX 2-f>AGE J

R.pori 01 SNp' 8om1M.d_n' ,Erodow •• (F}-I'." Ul-(~n\' ~td)

s-., P.n.,

CONflDENllAl

Rtp<l.1 ,of S1\ip!' Bortib-. rdmonl $wc".,y P. r1y '&.do ..... (F}-I'.,I lII-Ieo..tinuodJ

CONFIDENTIAL

J..

I~O' I"' .....diol"h
..... Irf ,pU"'l1P

J.p:r._'[)tg.

pJ('tU-J1II

.,t,u 111 ,~. ••
Mt'l

"now_

dt.~"",

't.1I

ly ~"Kifd.

t-r" P~mp 0... 10_

Fboto 1&-Slhlb~ ~1~u ... 1 d:.mol!o oD<lO'lQll""onl ,.. " eaused hi' 'HE bomb .,,"'rilll! """. to"em ... .,.,:Ilng ... tf"r to .. ree.

to.. n, ,...,p:t.lrod. ....... _nl .... tt'r \~.,..ftc!

I't>Olo t6-PUmJl

'Ho'''.

(~Ol .... d ..,nn~U!

.... ",.It<'
pi~

... l"

h~.n..

..,,,,,,,,,1<,""I' h.a~ «><'Irnl[

I'h..to 12- 0.,.. liE li.>mb ~.. !~ml_~ ernm Ih., <om" of 1M...... J·I...,....:t l>ul1dl"". Sllu<,,,R1 damalC~ '''Mndf<l .,,' ••• n om 65' x W. 'Co""'P.I~ .. 1;(001011 _",,~ "'u 'lrip~; f'om h.l:r of l~. 'bul1'dlnJf. 001»0' " .... ~k'u, .. ~ . '.1

r..,1

Pho'o 1';- 8n',,0'<> raJ ,Iun""" '0 ..._1· (...... IIb<~· .... hh Shop (I ~) .. n I~~ ri... ••nil )t..~h IM'Ff ,Sto ... ~o hI bUITol!"lt(ml ,on MI: "'11J~ b)' 11K bornbtl. IJ.II'!"..... p!<lu .... l ENCLOSURE

1'11101<> I' .. ~n\'" :,,"op (13) ,"'"t«I~l) aflOr liE bomb ••, e!WlOro<I no.. by. )1~hl"U¥ S'Onil:Ol B"II<IInll (~') IJ "-Ibl., I.. '_~II:l'OI .. n<l. (J.,..nO',", 'pltluft.1

1Ft

SHIMIlU-I'ART

III JAPAN UGHt

MEfAl5-APPiNDIX

Z-I'AGE

5

ENCLOSURE

If]

SHIMfZU-PART

III JAPA N UGHl

M'ETAl.$-.o\PP£N'DIX

2-PAGE

"

e...:ro."",

Ropottof

SIIIps' k"'t...,J

...... t S-.y P.,fy

CQNFiOENTIAL

[11-1'." III-{Cont;"""1

"

"

. •

R'porl ,,,' ShIp'" 'i!o",b;.",J ... nlm.y &do",olF)-Pollt III-(Cont .. u.o)

p,01y

COHFlO!NTI .... l

PI'RNDlX

3

PRI ' WM" BQ IPl!IENT
Jnpan Piunt CaleinillS( Plaut Grinding Plarlt Digcstion Plnnl -.-Rolll.rycal· tininlt' kiln Tub<: mill
!JilL

Ulf\'!t

)!elals

Company.

lAd Capacl ill
QUlLnti.t),

3,,00(1' mill x Icnlrth "';,000 mm

HI lon/li.
ton

X 4 40

Dia.. '1.000 mm x I nR1h 2,600 rum DIll, Z;'i.OOO mm x length ij &00 mm

hr

,,"olume 20 M ;; UP sr:e.ared
nlnlOr

Red Mud
PIli I'll

No.1
TI'll)'

DOH
Tltidlener

.,

Dia. Hi,DOO mm x hci2bl ,000 mm (j.·our oompnrtmcnv,l Dla, 10,,;:;00 mm x heig111 ~,OOO mm (Two eornpnrtm enL~) 60 m'

3
i'

~o. 2 Dorr
TTa}'

2: IIp, geo, rt:l
meter

Thickener

V('rlic. ... Kelb' 1 Fillor Jlo~iv,:mt.:tl Kelbr Filter

Filtmtlon ur~a ...
Fillrnlion 100 m'
DNU

s
12
\'olumt>

Ryilmte Planl

Tllnk

Dcooml~i.tion
. SffiI, Tank

Din. 8,,000 mm x nelgbt 12.000 mm Dill. 1.1•.000 mm x hei!lht 9,000 mOl (f'our COlllp.!lrtmcOU.) D13. 2.450 mm x length "',260 mm D11I.2,I'iOO mm (enlarged ume 2.800 mm) x lenjlth 60.000 rom Tl"i pic .. IT eel \.aeu u m \lLpomlor, DIll. 3,500 mm x he(lIht 7.250 mm

00

67S m' Vol~me 1'16 m

Don Tra)' 'Thickener Olk~r F'ilt"r Alumina Kiln 1"1I:ml EvuporflilQlI Pl3nl
WcLmm,'lI G"_~ Prod Ue<' r

12 :~

ISO tolt.q/ds.)'
90 ion.~ldo:J,·

9'

Rotnn'
KIln

Aluminn

700 m' day

6

Gfill Pl'odl!.etT Plnn!

Wo!Im8u'B lyPll
DI'I, 3,,600, mm x

:;10

10n~/rl.y

12

heillht3.200 "'"'

~CLO$UII:E

IF) SHIMIZU-PART

III JAPAN

UGHT MElALS-

.... pEHDIX 2-P ...GE I> P

PART UI=A'PPENOIX J-I'AGE

I

01 $hi",' s-bt,.,_". s..r-, EndOsun (F}-I'm UI-(Coof"-d)

It..,....

p.,._,

CONFIDENTIAL

Repoo't or Ship" lIomb4rdmtnt Surv.y P"tI)I e-so.urc (FI-Port III-(COnl;" ....d)

CONFIDET'Al

AI'I'ENDIX

I ( on.lnuc<l)

(All 1IJ1'11 Olll~r
8:l.u:cltc:

It"'

.lap,ul l..illh~ )letllis
In4!trie tOM

01<., I.td.
olhl.lrwi..e illdleat~.) Bnu: it..·

unleu

OUI r
Alumin

A[umino,\lS

Fluon!

r

Coal 21.446 2.&68 1.289 3,616.6 KWH 1.631.721 1.629,0<14 1.S47.3~6 2.04&.697 2.1 .,129 2.21 .760 2.263,849 Jm 'tb :\1. r Allr
l!l !

OJ' •

II

1'1uo, 1,003 1,160

r

I' 20. I!) 21.6.1 21.725 24),-1 I 22.522 23211 1!1 1 11. 6:> 17,917 16-199 16.779 11,16" 2-10.151 7.·IO~. 10,1019 '191 6.116 6,1192

otic
III 61G 1.61' 1321i
1,281 :),116.6.'10 KWH

Orel

Jan

P 1941
1!)42

14.917

1912 1942 1942 1942 1942 1942 19~2 1942 Oct 1912 :o,'o\' I!U2 Dee 1912 TWIll JIUI Feb liar Apr ~Iay Jun Jul AuII' 1948 H143 1943 1943 1913 1943 1M3 lOt'! p 19f5 Oet 1943 No.' 1943 Dee 1&43 Total

F"b llllr Apr )hU' Jun Jill Aq P

l.aG!>

'l.'168

9 17,&U

2.5,
20.15~

25.!I-I1

.56
6

s.rn

17.377
14

1 1,687 1.17,1;; 3.042 1.07 1992 2.MI 1107 1.21 1.169 691; 2.012 I1

17,561 12.361 17.082 12.701 17,170 17.l!U 21,1 6.916 11,646 19.6 185.849
12.9;)3

2·16

I0

1M ·136 232 793
620

1911 1911 IMI ;I!fo)' 19~1 JUIl 1~ll .Iul 1 ·11 Aug 194 S<!P llll

26,661'1 lIl.92

:1.266
:;,307

16.626

I.m
I, ~I
1,:}30

122

s.r 2.600 3.22'l. (I

2. 63.110

1.292
913

:).261).o~1)

2.032.'164

Del I!I.U

I

20.021 13.9 ·1 .) ,: 66 1l,11':'!
!;,2:1Q
• :) .j

U3) 1.328
399

1.11 513 6:> 613 249

336 2'13 307 1. G 6,717 919 1.776 ),:)06

2.0.lIl669 2.11 .205 2,01 .090 2,,19·1.23V

Nov 19H Dec 19 '4 1'01111 J'\II p._'b ;\lllr Apr :\fllY Jun Jul Au," II HUr; Itlol 1 "Ii 19lr; 191G 191r, 191G 194G HII6

1. 9
171.22.1 12.206 .0 t 1.012 103 6·1 G3

2!1S
IQ. !l

47

::,017,130 2,00. 0 2.21, :t:. 12.3.1 0 2,133.650 2.Qiu 2'if)
t

] ,:J:;:i,2.

2,017 931 1,332 1.9'.H
1.;;00

lM2S
I 1$3 593 62 I1 313 161

3'l.:ml.l :.0 1.::'19,:;3(J I. 72.700 1.3' 1 0
I,O:~&.l:10

27 50,176 2 ;;29-.301
1

23.66S
1O.J31 21399 22.950 37.844 2'l2.l'l9

17.701l) II. 1 26,:HO 21.128 40.60~ 10.226

19.:>23

1.92

1.603

934

2f:i.771 26926 23.M'? 13,229 1 .2<11 29,017 1'1.9 0 20.2'1 21. 2 18.01 19.246 2'16,173

1.190
949 1,139 9~9 767

947
\)74

1.261 2,?10 loI.386

2,686.560 2,907.046 3.010,6 9 3.006.4(;7 3,0 2.71 3,194.390 :1,0&6121 3,079,058 :J,2.13.710 8.101 .620

2~o:,7 1,GG8

630
·100 10•. 313

lim..

2.U~ 1.:l61 16.660

27..

9 .910 ..00.03(1 37 68Q 27',110 31;;'&so 7.91 ..110
lab«>I."': J "',

Tolnl
'II"

3,229,340

a. • : ,, __

17,SlID

36,,222,810

U', lH.lrt~ "Itoku K<"lki.wu To,w,I 10\. C nl of .. .feln: IIi I.. ,.' I.O~: 01 ... O.S~. 'Olh •• 111""",...._ mA!rrilLls.Sour_: In! P "In.,."" H~h h ... I'lU<lTOPU, ('-<>u~nltlO 01 01'1 n: ChIna .NI~ ot(A. '(;(,al. IJw.I " J.p>n C<><Il ,npaQ)' 1.Id. c..u.tk Soo1.o, D""I.,.: :-Ii !Xboli Co.. I.td 2&.3"1 I Den Sello). '" .• W 1•••• 10! '.; J i Illd I 1,101, _G~'. I , .I«lrle 1'_ r, SIIu.... : J.pan f'o .. er Com"",,), 1.1d.

.~ • : :';,ohlld ScM)1 Co.,

PART III-APfENOIX 4-ofAGE 2 PAIlT III-A1'PENOIX 4-I'AGE I

OONFlDENTlAl

•• ••

'R~potf of Skip" Bomb.rd""'''IS" Enclo'"f~ (fJ-P.rt 1II-ic....II"

"'1

_,. P.rty

CONFIOENTIAI:.

APPBNDlX

5

Al'I'ENHIX
JApan

s

(l'onUnutd)

Ught 3!tlm Co.. J.td.
toM

(I-'igun:s in metric

at end

Oi'II'ACh

month.)

TOCK"
Coal; B!!llxit(1 31i1.S01

Oat ..

Ba.uxit .. 169.060 131.945 119.097 19.913 33,779
19.310

Alum Stone alld Otlwr Al;umlnl}u~ O.~

F1uofICPllr

Sep 1~1
1942 Ftob ts.t2 liar 1942 Apr 1942 )'4)' 1942 JUII I!H! lui 1942 Ault 1942 Sep 19-12 o..t 1942 No\' 1942 D« 1942 Jan 19-13 Feb 1943 )Jar I!WS Apr 19-13 Jail

92

92

ss
1

12.30':; 10.441

13.89.1 llhiS

7.764
6.. 26 8
6,478

AI'llm Slone 'lind Olh~r .:I.lunuI10"" Oros 391
.fj'l

('0.11

Cnu .•ue SodlI. 119 166

11.124
D D G6 12,157 20',435 12,335 9.336
2,097

".626 .900 6,490 6,2.90 186

'1,1626

8;989

3.888 USI

132

73

4.216 :Ji6S6 3.769 2.'166 2,772 2.!iG9

()el 111-11 I'{OI" 19 14

306
(;9,3

Dt~ .19H
.;11111

2311 4.H1
G.l~(i

U1M

19·16 ~b 1915 Mar J9~5 ,\pr 19~1i MnJ.· 1916

.1.8,1,1 6,{165 1.'113

2SG S:;Z
1,096 M61 1•. 66 7
2;

4317 3.TiO UI 4.00'i

'''.l90

279 2&3
g9S 246

'!!9
123

1.8$

JUn

Jun 1943 lui 1943 Auj!' 19t8
1943 19-1:1 19-14 F..b 1944 Mar ISH Apr 194,1 )fIU'19U Jun 19U lui 1941 Au" 1914 8II'p 1944 SII'p Oct No\' Dtc Jan 19-J3

MB)' 1948

2.099 S6~ 6.2'lG JI,'J72 32.2h2 21':3&3 23,695
16.51(1 16.~

621 188 201 940 2.. 90 1 1.'181 1.2 I

10.689 80487

1.001
z.G43

9GI

Jul 1946
Aug 1946 &,p 1941;

1.946

8.• 61 7 .1.0

4.6lU 'I,H9
2.(!O~

aer
:WG 12'7
2'19

·1.2~n X.A.·

1.70S

MOB 160 1,.0&2 1.08G

1943

732 7118

11,559 12,809 6.382 6,.1&0 10.GOS 7,GSl

9&4
1.138

61)3

12.1)18 16,040 31.140 36,620 019.445 30,242 12.605 !i.47i UYi4 2m3 12.816

8.108
G,.300 3.• 33 2 2,27G 1~101) 3.;llJ.8 1.647 1.2lili 3A44 6.411 6.54F,i

833 919 396 Glil
3<14 165

003 907 1S2 1,146

970 '265 ,1111

226

Z71
1'19 4&7 136

"IS
30-1

476
102
J)8.Ii

a.sltS

Ir.r.
l
I

6.824 2,619

182

,,,'l

IT.Yo _U~ ...d oa n""'l p ....

PART III-APPENOIX5-PAGE

PART Itj......APPl:IilDtX s-I"AG£

2

CONflDENTIAl

R~P"fl oJ S~lp" 8otnb .. ~nl S""'Ov Party ElIc.Io,~. IF,}m-tCo"t;.,~,dl

P....

CON FlOENTIA L

APPENDIX ['ROD

,I,

,\PI'HSDfX (All flKU

(i

(Conllroutd.)

CTION' In metric ten ,J

.!W!\TI1F.'I'IC CftYOl,11 ~; f'lWD'C'TIO~

AI. MINA PROD GTION
Y('srAnd Monlh Sep I!Hl Oct 1941 No,' isu Dec 19-11 'l'ot;\I 1911 Jnn Peb liar Apr )1",· Quanlily Prod~l'd 223 Mill 2,1'62 Yenr and ;llonlh Sep 19-13 Oct I !J.I 3 No\' UH3 QUlInlity PI'tldUk'<i Y(>3J" ",ud )!t",lll Qunntit)· Pl'II)du~ 57 1<= and
QuIlDllty

lJonth
JIUI Feb :Olar Apr :'<IAY
JUII

I>rodu~ lSI

9,066
9\3118 9,062, 9,481

3,069 GAM 3.8'42 2.929
lii'O$

:t:

Dee 19~3

Mil)' Jun ,lui AUll Sep

TOtill !'IUS

10l.a:lO 8.'lS!) 8"l90 91372 7,13'1
'6,902 7,02.1 6,000 9.850

1913 19-13 I~IS !!l·13 19013 Del 19.13 Nov 191~!

HHI
nUl

109

60

11;'

Oct 19-.2
:\0\'

Jul 19-12 AIUK 1912 Stop UH2 19-12 Dec 1912

Jun

1912 )9-j2 1912 19~2 19.12

19"2

Jan

19-1'1, Feb 190M
)I[U' Hili

Dec 1!)~3

121 l.B 1.12, 193 9·10

1911 19-11 1911
nlll

16!l 1;67 III ':>1

lGII 156

Ju1 HI-II ;"IU( 1911 Toft'll 1911

71

Tolal HM3

1..Q83

6.286
5.8(13

Apr 19-1>1

~In)' 19-14
Jul AUK

D,003 5,(13& 1.213

Jun

3.71-1 G,~ 5.',,19.;

U21 ·U9'1

Od

Sep
flee,

No\'

194·' I'!IN 19·U 190l0i 19101 1911

lQ,07:> ,103

AL ~nN ,I PL'ORIOE ('ROD'CTIOX

19,·,

:;;080
9,213

2;03(;

YUl',md
;llontil Od H).I3 X"o\' J'9-IS De<: l!HS T"tn11913 Jlln U.... , "'eo Ul1·1 l[nr In-I>! Apr 19<11

QUAntll.y Produced
88

yl.... and r
~tonth May 1901:4,
JUI>

Quanllt)' Produ~

Tolnl 1912 JIlIl

Tol.1d 19"" Jlln Feb Mlllr Allr 191r;

1913 Fvb I!WI

liar 19-1:1 Apr 11).13 :\fR~'11'1.13 Jun 19.t3 Jul 19.5 AuI!' HI 13

6.241 G,'i1!8 .010 ,101
..lor, ,201 9,22 9~1JQ

2,,024
3.(180

82 106
iiI

19-11;

·n
.IS 3a
41

1911

19'15 IllIG ;11:1,), 194G Jlln 1911i Jill 19,m TotnJ L9 II;

2.3-Jr;
1,72-1

Jul 1911 Aug 19t1 Stop 1.9U

76 108

as

Oc:L tS,U'
Totnl 1911

1.,168
362

ss

11.0:;6

PART III-APnNOlX

6--I'AGE

1

PAItT ""-APPENOIX Io-IAGE2

!qpott 01 SWpf' ~.~ ... Eedoswe (F}-I'..t II...... ~

s.-.y

P..ty

CONFlOE;NTlAL

uch.,",. !F}o-Put IY

Report "I SlIlp,' kmlH,d .....1'I s,.,,,0'l

,.Jfy
ND O.JL REFINBR)"

CONflDEN·1JAL

APrEN,DJX7 I.E\'EL 01-' E~IPLOYllENT'

.."tin

1\·........ W;GF!l·ABLFl OIL PLANT

(ntlntn

HOMn $(.1,11 KK. Sh!m~u Kojo 011 Co.• I.td. Shimizu PlII:nt) Of thl: 7 ,000·1111'1~totk ot ><0)' be.rul» Iin dudInK IMt ]ArKe ' hlpmen!.. whleh arrI"M in June). 6.000 WM "',o:~ bum(!l! In lneendian' IIttack of 1 July t!li:;, ",11 111Md t.royed 11t:n.DI1'Om'!cr leh but ClIUR:d little damage 10 pfOeClo5ing ('quipmen t. Plant WIllI pl'Zetic.UyrJi.ut d·own lit lime ,of M"a1 bombudment on 31 Jwy 191:). EmpJo,ym;!nt .... IllrlS @nstant from btglnw ninl!' of Will" until ~'[IIY 194:>, nit r whieh the movement find rtPl'lIr of equipml.'nt required employment 01 8dd1iioQi (K'QOnn<"l'.

JlI'fIan I.i¥hl M...tnl~ Co•• I.td.
fULl. Tr)IF. D8te lf~n PART TiME WORKERS (II) Fum:lioDnl' ALL \YORKERS

WORKERS Woml/n
'21
27 &I T"lII]

;0.1"1\ 9'2 93
121 126 120

Women

Tbtal

Men
$6S SOO; 1212

Iwomenl
21 27

Totnl

Hon~ Oit Col,' ill ('I)PSCcd in U10 ,,:dClcl~on. lind mllnirut' of mntel'iAlsrrom IIOY beans. Tho
p1ilnt's produa~con!SiBl of rocrude 011 'rom which lubricaling,cutting. rond hnrdtning olb tire obtained in other relineri~ II loring 011101' use in eooJ.;iTlI!'.and xlue for UM by other plWllo in the proiluct;ionor pb""ood. p;J.pcr. and othor
products,

1'.110Shimim

plillJl'. one

I)r

four pl~\.II

I)r Uw

Sf" 19n 1 JIIII 1M2 I Apr 1912 1 Jul 1912
I I

771

1!1S 1l,,1j
16$!l

92 8
211 28
2(1

2
t(19l 1282 1600

Oo:t 1912

n, :>9
III
71

..

29

1339
1187

93 11I!I
161

liS
l·Ui 1,87
1&.

1720 1I

IIOS

G2
82
f!{l

12'M 1190 1807 1932 e26'O 2291

m

800

1 Jul
1

I Jlln 1913 I Apr 19-13

1723
;!()(l2

12:;
17(;

Od

1913 19-13 I{l.U 1911 1911 1911

2OO_;; 211.>0 2CJ71

72
71'i

2013 2t197
21'!1'.i 21':;0 218-1 2'101 ~15.1

1112
11;6 162 I~ 1139

12 12 13 11

2177
2177 2'MG

sa
~
&1

S!J

1G9 173
204

2261

1 Ian I Apr 1 Jul I Oct

2(' 'j 2.101
23.')[1

10(1 9:;' 97 ,9
9;)

7ll 99

12
IJ IS 15 II I'J 1.2 2

U!O
107 16 n

uro
til

133

2'>-33 2277 :M70 2;179
2112
22(1)

'00
III

111

~

2.'i23

lOS
112 112 109 10:; 51 21

2581 2537

I Jan 1916 1 Apr 1915 I Jul 1911>

'Til IVugllou I. Ihe war row !TIfI1~rl8b" especiolly 5(1)" bea!'ls, W(!I'I(' tlw limiting factor in procIuction.· ] n. 1S.12thl)l'I(' '''1m) ,sufficien tOOJ.Mc for 14 pl:ra!nt uli.lkalion caJ)llcii,y.. During t9.tS IUld 1944 :production WlU only slightly lower fhM In 1942, bull\tllmporl~ of so~· bean.~ from the continent fell prtelpilolllllyin 19'15" producUoll ('II! to llbolll 30 (K'lUnl or e«p..ell),. Duringlheln1.e:sllring end '1m'ly summer or

"r

II! 10000ttd on IN !It-u p gmu tid .long main W81B front of Shlmlw Harbor north of en:t.nmce of Orido &y. 'PL'\lIt i! bounded on north and
south by smn:U bo.'tt bulns. on~~t I))' II sea "'1111.:tnd on west by !'!\Jlroad sidin,ga lind urban liN" of cl~'or Shim.bu. PlMI. encloses an a_ of IIJlP~rma.tely 950.000 S(l,tI!I:re feet, The eem11110: Is nllld(o up of nr~f-onebuildinp or vnrious81tc8 "nd eOll!Itl'l,lCtlon. See liS't of butlding!l lind {unl:lions 011 P.llgll Dnd plol plan on PO.R1l 1\'-3,

JJ.M~nOI1COmpMr.

Ltd,

Shiml%l:l Worb.

23O.i
~II

:MC02
2312 2'1$1
2245

122

:!IS!! 21G2

GO

26201
2872 2383

l!Jj(i ene of tilc Il!rec 0llcxt1'llctil!J.!' ulll\l!ol the rilIl~

~9 2187
2(21)

IIJllnt Willi mo;'oo to Kin~i (~~h"'Mt of Mukden), i\lonchuril1. near sources ·of rn .... mllte-

r"r.2

2«<i
f.ilG

!I:l 52 21

2117 6!17

.,. "'" 1'1
3Tj

17 'lfl 17

2292
217,1

69..1

'71·1

'I).to. ." ppl! C'd by lIukhI w.to. ....b<. t"!.nll ),I.n· apt; )IIu",. Ht<J<I of BlI)!in""r:lnx D~pI.: Sri !:hlo1H>)'\I,Chl~f ClIo'" lito 1 Rn .,.,.. $hJn>lru Pt.~\.... latillJhNl In Itls:. "1':1>< 0\1\ .. lII_ pl.nllo ..... L:Ii~ N.rolO 1'1.0"1. II)W:<> I'rrlKIQ"fo, J.I"'"II; SI.u,Id~ ~I.n\. Sabld*Il.q:t._ l'..rKI"~ J• .,_", and lml ... n 1'1""1. I)ooh~n. Dbl rid., ." .... hurl ..

".""0

go""n.

"0"10>

''I'II. lion." on I.'d, ..... "" aat.h... b~ ... pltallA. !kon "f Y I (I.CII;».ooo. lOll of ~b 10 ",14 up. K ia1.U'O Su~"".Pml~nt (If "'" Comp.r.or. boliM lIG'l. 01 ,"" .t.«lc. n,~ pltnd",! ..m... bat" Nkb9mI. "'oJj,. m;KhJ· kII. ToIq-o, J .I'U>. 'Rffflp\O of no" ......It .. ol• ._ obo ..... ib "',~ ... &. 'Prod,...uon ~IT •• re p.-"l4'<'1 I" App!Jldis ''Rtnpl'O)"""nl lin,.. OR' p ...... "lN (" AI'P"..tix l.

c...

PA'RT IV~AGE PAR' II1-'Pl'ENO.IX 7-PAGE. 1

I

~

R.po<t of $hlp" ~bo.d .... lltS-r I'otdy •• IFt-P.d 1V-tConIi......ij

CON flDENTIAl

FlInclioll 2 It SA Soy iII:. " SIDnI.i!l' So) Beall Ston.,:w Puking Bo.~ Stom~ Siorag,e 011 Tank". (Refin,;.d

Bldg.

No.
21 21> 26 27 2:8 29
3fI

fo'unthOIl

By.prodU~UI rll~(,;inll:"& Slor!l~
By.prodlltl>l 8101111(\'

I Ii
(;, 7 S A
(I

Sl,.." S~lIns:e "ton,"e)

« erude

011

AMembly llllil :, fp"n ter Shop ,Soy Bl':lll Slonlge Can 5lonlJ:t:

CTudl!OIl ~!nmJfne{urinll" ShOl'
Office 'l'r.. ....(orm~r llt..c:ellnnooll~ StOrllKl!' MaTking Room (Tnil~mnrkIlrinling) Crude' on Mnuufaeturing ShOJI PlL!!IC! ~rnnllrneturln,g ,Soop

11
12 13 II 16 16 17 J8 1~ 20 21 22 23

10

G"mJt~ Gum ub:<hltll,e Shop OI.nu(II~lu"" or ru~ nile) Rbl R()OI!"I Dr iflR Room Refimng Shop Rtfini"" Shop

31 82 33 3-.1

s.s sr

:16

F'lour 1IIII
PfL.~te Stol'llJl"e Rell'Lir Shop Repa.ir Shop Empl~' CAn 5101'.'11<' Wallie on Slo,"",ge S<>ttllOS" Room R(;eo"~r)t of WIllie Oil \\'IIti':r Pump T ling Room ~lW!ne StOrlllru M~I81 ,Goods SI0):8110 Idle )Illehine Stonge

Ib.tb HOLl

Gu:ml Hou._<c ~llIin Olr1Cl' L:I borlltory T""tln~ &: Laboratory lhncrial StONge By·prod II¢l8 Slorng~ R)"prod lieU 510 no S<' Wti!l"hinll' Room 0 II '['an k (Reilnftl ei I) Bolltr HolIS(! C.lInnioJ!' Room By·produet .. Pllckiug &: Slol"llif'!

38 30 10 11 12 J3
II

1Ii 1.6 17
,IS

49

PART IV-PAGE 2

iRepolil
~v.ro

Qr SNpf

e.-b"rd",~"t Surv,oy P.rly IF}-Put IV-IConti~~odl

CONFIDENTIAL

by II IM!9 011 3 April 19c15. A bulldinsr wh plnn ltre;) "'lUI 16,,000 !l<junrt> I~ t "~l.; diJrn.'\Il' Ik."<lprior to nll~ol oomlAl.rd'mcnt
1.(1,

lonn :]fire.

111'I.'3k.

Wor:k~" with inc('ndiflri~lI on 7 July 19·IG, Tv.'th'cbuil'dinlll' were eornpJeWir dC$troyed in this rn.id, lind two buikllngs were moilcll.lely danlllSj:('(J.Tltis !l.(,(tick MC"'Ullt~-d ((>f n I,obd or I 9,'107 ,~"nnl'l.' f~t of Illruetllwl dRmllJi!(~One buildIng" whllol(! pili" !lre!I' ~~, ,7GO ~'J.unrefeet IYlI$ oonll.'l!lel)" de. S Rlroy('d by 111'0re uning from, ono it1re dropped
V,lU'

UObell 011 Qm!]mn)'.

3fur~kcd

I'ril)l'

to )18'-.111 bonlb:\rrlrn~nt

Ltd, Shhniw

'T'v.-~,nty·,t"'o proj «We hill. wtr"localed in. ~irlc plllnl lxIur!d~ri • nnd Ih" of these hUs struek buildings. Eight projectll delollll{ed, 011 sltes of buildlnp previously d{~troy,r!d b)' IOe(>llllinr)' ro id , No II'\!eln ral da mllgeor seri. ou. c'lUi,pmHlt dam'lSl"I'I.'$UIWd Itr.rm nava] IxImlmnlmcnl. Thl\.all.!, of [('5ults()t hits on bundln.g.~ are dcseribed ~lo,,' in a tnbulitr:!otlmnu'lry or damllg;e.

'A'R.J IV-4'AGE S

• ,
,

, ,,.. ,

....
~ ~
~.

#!o

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ft

:3 ,-

,.,.
~

iI Z

~

;
'"

s

.,

... ...

::

..

Repo.f of

Shipl'

EacJoow. (F)-P~

£_,*dment IV-{Coctti-.l)

s..,..,.,. P.tty

CONFIOENr'AL

• • ,•

(t1)

,,'unt'tioMJ

I.·.·n 1t\'IIi1l\l)lc I'rotiuttilll1 Io,~ w ulll not III'" 'R ~1I1 Itl< 1111'"" " .. ' 110 , 'nOJlH dmnl'JS« tD important pJVCII'N<inJ( ,,<!UlPJ11<'III. FinllRciallo! ' ....m dllmlllP to llhy lcnll ~ t Mu~d b)' nlwlll oombanhl1lml i tinmt~ by th· (adory manURer 81 Y 40.001'1•• bout two perc nt of I tAl VIllu of liuch •

Pmdudion hnwnJ!' pmcti\'3lJy tf~ plior to navAl bom rdm nt bi>(1IlU(' of UllII.'·l!.il: billt}" or 1"3" Ol3t rill~. th ottad had I'rru:ticalb' no e ITl'!' n preductlen. g"m if rn" m.!ltl.'rilIl~ h tl

,• ,•
~ ~ ~ ~

,•

COIiFIDEILIIAL

"..

",;.

r
®

-17

KEY TO BUILDING M8ERS SEE TEXT

-

__
:ND
0-- DAMAGE} DAMAGE FIVE 18

FALL OF SHOT

a

TARGET No. X{URAL

VEGETABLE OIL
HONEN Oil
100 M PART IV-PAGE 8

PLANFIOIAL

7 JUL 4~
- INOH

HONEN SEIYU K. K"JUT

ce.,

ltd.,

~

o

APPROX. SOALERING
100

NAVAL PROJEOTILES 31 JUL 4~

21

r
®

r.l.48

U

I °4d
I

--_j
~QIE.:
FOR KEY rOBUILDING NUMBERS SE,E TEXT

N.~
x
Q

~ .... .... <

4

FALL

OF SHOT

a

DAMAGE

PLAN ~

LEGEND
STRUCTURAL DAMAGE} SUPERFICIAL 'ROOF HIT G.RATERING, H~IT DUO DAMAGE.. IB 7 JUL 45

TA.RGET No. XX I 6080 !£i

VEGETABLE OIL PLANT

HONEN SEIYU K.K., SH'IMIZUKOJO HONEN OIL Co... Ltd., SHIMIZU WORKS ,
APPROX. SC.ALE IN FEET
100 H 0 . 100 200.

a.

OIL RE,FlNERY
.

f'ZZ)


®

FIVE

- INC'H

NAVAL PROJECTILES 31 JUL 45

300

.4r

o

. !" r
~ ~ ~ ~

...

• • • •

..

A'port of ~'I'.' Etrd ..... r.11'1---f'II

t

"'" It! S.""'1 P.l'ly tv....(Co~t" ....)

COHFlD~ll

...L

r1'

rI" r!'
~

.". rI!

'•.

ENCLOSIJRE

IF!

SHIMl1.U-PAIU

!IV V8SHAlU.EOn.

P,LAtU-.I\.PfENOtX

t_'AGE

I

R,port of Shlp,t' 8oMb.o,d_nl s..rv.1' P.r:ty Endow •• 1F)-PAC1 IV -(ContlllUOld)

CONflDENTfAl

•• •• •• •• •• •• .,. •
~ ~

Rtporl of Shop" e.n....d.....nl s-..( Plrty Endo.o'o IF: Pdrf IV-!Co"h~odJ

CON FIDfNllAL

IU;C J::Jl>'1• Of' U.\ W l!.\Tf:m.\I_'

fI"'!'A
~.

~ ~ ~

)lutcrilll..; nnd Sou~

"....

Soy Bl:aM (.)lnnelmrin)
JI1Il,

Cool iTokfli S<,klt.~n KK) rrOklii Co.,1 ('0 .• Ltd.)

BelR.ine (Sekiyu Tooci KK)
lP'lrolf;'um Control C.o.. Ltd •. )

· ·
I'Iii>to :tf">.-ff.,I. 1>10 ,n ~•• ttnlo,..,.,d .... -... .d<toaa.lolII' IUl'

i\lnr 1£).1,2:
Apr 1!l~2 M{I~' 1912 Jun 19-12 Jul I!H2 Aug- 1~l-I2 $ep 19-12 Oet 1!)'12 NOI' 1912 1lC'C 1912

1M2' F..::b 1(112

0,;31:; :;.630
7,189 11.$1;; 8.143

.as
1;21
913

79.
1.269 2.211

~

--

12.3U :1.900
13,129

116:;

9.:tZS·
13.800 6..93.'; 12.36;' 1]0.972 Gt'i-ill 10,~.a:9 7~7';1 1).12-1

3.300
1.1;;0 1,;;50 2;830 16.17i 197 620 290 1,:;,,1

s.t
12.0 I. t 11.9 I .3

0>"""'''' ..·0.11of

c",,,", on Mtlro Shop (30) 1»' dir<ct hi, or~' 5iillh. t...",m.,,' dan' ... I<> .k-Yllor.

,,'!!

1'1'0$""11,,

'fotnll\H2
Jon

l'~eb 1913
Mnl'1911(;

1'!l18

ee

6.2

1.9;(J

Apr 11113 r;rr~)· 19 1t1 Jun t&13 Jut UI13

,I!JO 9,;.71
7,,2:Ul 10.810 9,7

2.sso

u'l

Au:1l' HUS
Scp 1913

Oct
}I.I,>\'

1913

1!l13 DN! HIlS 1'olnl 1.913

9.638 ,D'i!I
0,311 101,~18

1,lJl?9 l.118 97·1 3,&38 1.1201 11.1'10

',j1)

2:1.;
9.6 lUI 19.1 111.3

PA.R.T IV-J\PPa-lDIX 1HCl000RE

3-P"GE

I

(F) $HIMIZU-I'ART

IV YEGEJA.SU

O.IL Pl,ANT-APPENDIX

2-PA.GE

2

CONFIDENTIAL

APPENDIX 3 «'on.lnlled)
Rt«Ipt

or

Raw i\!tII.riabI

•• •• • •• •• •• .,.

R.pod Encloluf~

or ss,ip"

!Ff-P.,I

B., nb.,d","o' ., Petty IV-!COMI,"" .. CI)

.,

.

\PPF.NDI».. pnODl"t'TION
HOIINI 011 Cu., !.td.

I

hlmizu Pl. nl

)' Beans ( llAnchuria) ITokai tTok i

0aI

kilnn KK)

I Co .• Ltd.)

kiyu 'J1 i KK) (Petroleum Control Co., Ltd.)
(

B.nlin·

P riod
rud Oil
liln 1 12 '1

Product 'nil: Kilo ton

F

nJ(

011
J2it 126

Jan 1944 F b 1944
lIar Apr lla)' Jun Jul Aq 1944 1944

766

9.9U 9.981
9.678 ;J,7S8 9.390

UH4
1944 1944 194" 1944 1944 1944 1944

7.21

7.676

39 799 1.617 995 1.127 1.216 9S'?

79
1.2~'7 1.J ;? 1.W2 3'1'9
1";;"

86.0

23.9
8.0 29.9 7.6 7.0

Io'·b 1912 ~fnr uU:!

30
1.316 1.125

Apr

19·12

.'lIt)' Hll2 Jun 19012

I.:!iIO

Sep Oet

6.835
",712 ;;,359 6.128

488
774 1.366

lU
18.2

Jul 19·12 Aus:: 19-12
"I'

I,m
1.661 2,217

1.1$.1

1.242

$11 115 3M <.109

1~179

1.0
1.1'

·m
17
80G 1 111

No\'

Oel
~O\'

J~12

IfllZ

Dee

Dee 10.706 187.1

1~12 19'12

l.m
1.;)00

1,010
12 1.0"22 13.1 1.191
51

Total 1944

9l.309
9.280

Jan 194 Feb 1946
Mar Apr ~. JUlI Jul Aq Sep 194$ 1945 I9-&G 1941> 19-&0 1941) 19-&5

".080 3,$44
6,296

~
9S8 1,110

Total 1912 Jn 1".1) )f,r A('Ir ~In)' Jun Jul Aug ~ '1' 1 13 HI~3 1.91!' 1913 191a 1.918 1913 1918 191:~ o« 1 IS No\' I 13

16,319 11

18.
8.9

.~
2O:i
21{' 213

1111

1.037
1.1,1$

".966

802
717 182 281

'1,750 738 272

"

83.3 11.0

I.IM)

U!
1.182 l.GG9 1.fl31

1.160

2'27

1•. 83 6

1.030

1611

160

1.&83 1.,Il'iS
1.190
1.107

1.S6'2 Ii

1.0;;;;
1.0·9

SGO
SSG
2<19

Di!C HUS
Total 1913 Jnn L!U I F<!b LflU ;\I.ur 1911 '\1,r 1911
MIlY 1911

1.S •
11.913
1.1·16

15.1 1.160 1.11;; l.tH;)

210

~G
$3{\

215 1(13

Jlln 1911 Jul 1911

1.619 I.;;. I.MIS 1.~97

1.(11,
1.281

1,12:2

1.313

PART IV-API'&IOfl(

l-PA6E

2

PART IV-APPENDIX 4-PAGE

1

CONFIDENTIAL

PPENDlX

~ (C'onllnu«l)

•• •• •• • •• •• •
"" ~
~ ~

R"port of SI,ip,' Bo",b.rdm.~1 Survey P rty

e"do,u,,,

CONFIDENTIAL

(f)<-f'.,1

IV~<>nl;lII<.d)

I.EVEL Oft BlIPI.ol'ME:-lT
H(lnN" 011 0>., Ltd .. Shlmj~u Plli.nt

P riod Aug 19·U p 19.1.1 Oet l!US No,' ISH Dee 1944 Total )1;,89 91 I,H2 1.231

P\"oduet Unit: Kilo ton

fi'l"yillJ[ 00-1,087

Glu
277

990
1.8l)2

162
139
3{i

674

68 11,7 721 217 1,1>79 I 189 112 134

~ ~ ~

'"
.,:,

r

Dale

.., Ll~ TI~U:; "ORKER )ll.'n To I
II!)

PART 'rillE WORK .R

ALL WORKERS

)Ien

"'·omen

To

)[

D

Women

Jlln 1031 I Jan
1932 1 Jltn 193.1

1·15 110

JIG
I0

---

To\.ll.l 1·1 188

110

HU
138

1.38 138
1;ti

13lI 18l!
I;;';'

Jan 19>j1'i Feb 1941';
liM Apr lIllY Jun Jul 194:; 1945 19-10 194:; 19-16 Au, 1945 p 1945

ess
191

Jlln 1931
J

HIS
S r, 3
·1 t6i;

316
5()2

214

926

125
27

21
88

•• •• • •• • .,,:,
.,JI'
~

..:!'

Jlln 19Sf.i
1936 Jltn HIII7

1 Jan

1I
16'7 171 176 165 200 211 213

151 167 171 176 165
12

115:5
172 lTI

s
G

172 171

1 J n 1938 I
JIIII

19311
1910 1911

12
17 182 216 2:!S 220 216 WI 225

1 J8n
1 J.:ln

17
ttl

200
211

IS
17 12 12 I~ 12 12 12 12 12 12 12 12
12

"if

1 .rAn 1942 1 Feb 1912

'" '"
J

,,;,

I

~(6.1'

19-12

I 1 1 I I
1 1

I
I

Apr 1912 May 1912 Jun 1912 Jul HU2 Aug 1912 el' 1912 0 L 1912 No, 19'12 ~ 1 12

20 200 200
202 HI

213 2
2(){1

200
20'Z

17 12 12 12 12

220
212 211';

220

Ul1 191

un
19'1

10
197 191 191 1!)2 19'..

1.2

:nl
211l 2!Y.l 208

212 215
2].1

19'1 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

210 209 203

203 :!Ot
I

203 2I 20-1
208 2

I 1 11 1948 1 F h 1913 1 Mnr 1913 I ApI' 1913 I lift)" 1913 I Jun 19'13 I JuJ !!lIS I Aug HUS

196
I7

191; 100
1 1

lOCI
192 101 I!lt

IrIG lilt JIll
1!l2

12 12 12 12 12 12

200
2

199 200 208
204 206 206

12
I

201 200 200

PART IV-APPENDIX ~AGE

2

PART IV-APPENDIX >-PAGE

Report 01 ShIpe''_"',d_fIt .... , P.rty &cloture (Ft-J'..t IV-{CoIm-.l)

CONFfDENTlAl

APPENDIX':;

(ConlinutCI)

••
Total
18 18 13 13 -:\len :W; 211i 'I'otld 2Ui 216 216 21 J 1 I :2 21 217 21 217 220 22S 229
2"1(;

.. • ,,;.p
~ ~

• • • •• ••

yP. y

CONfiDENTIAL

I'\)iff! \ -. ·ftf~I1Z• R.\lI.no \0

S .\110:':

~I)

YARO'

FULL TI)IE
Date l P 1 Oct 1 No\' 1 Dee 1 Jan I F~b 1 liar I Apr 1 Ma,. 1 Jun 1 JuJ 1 A~ 1 &!p 1 Oct 1 ev 1~ IJBD I Feb 1 liar 1 Apr I May I Jun 1 Jul I Aug 1 &!p 19~5 19-13 11).13 WORKER )1 n 208 208 200
Ij

PART TIME
WORKJ,~R

etton Ont'-Dc'Suiplion

of 'lul'l(l'l Y I'd • r1! ta• himiw n r serve milro. )1. ln t: lton erving 1).11 nfol' I'\'idnl;

Tolnl 200 23 2(1.'\

)1 n --W;mt'n 12 12

."",
~ ~

12
12 12 12 I I
I

ll).tS

2

25
205 201 :!o'''i I, 20.~
206

21" 217
21'1 216 217 :2lr. 228 W> l?2i 222 20 2 27
2Cfi

19-11 19-11 19-11 I9-I~ Il).U 19-1. 19-1.. 1911 19-1,' 19-11 19a1 19-11 11).16 19-15 111-15 1915 19-15 IlW; 19-11'.1 10.15 19-16 19-15

205 2(1.1 20.'; 1.

12

18 18 13

."
",

himt~~1 Rail r ad Stntlon . nd c ted fit cut cdI((' of elt~, of tel' front. Station :",d \"nnll! \ tr: flle on Toknido Min Lin'. buildilllr ... IIwtion p!ltt.formll for. Irol'll nnd freight. /II\d f clIiU~ rolling lock are pre ent. Hllion Two--

nnl)'l\i • or ~m:lsre

1'1 J 1(1

:2 :2

19
20
22

2
8 S

)9
19 19

3 3
3

a

:3

22
2'~ 22
22

~

19
19

3 3 8
3

3
3
3,

H'
I 19 193 19",
1

22 22 26
27

8 3
7

211 211 210 210

• '"

."

On II February 19·1;; inrg t s ufl'eMl ntg· thi~ In ndillry lilliblo damage from elj::hh',Ull'et

un
193 190 217 211

I0

1 Oct

21'13 2S2

211 2J1

um

2{l3

232

7 I 2 81 81 lf1 37
12

2.00 200 213

209
21l)

220

2)0
213

121 12,1 12<1 IlM

~1 2ll 200

:1 31

3-1
87 31 3

21l 3.18 8!!2 327

m

0

3

u;

319

n

3M
9J'j

PART V-PAG£

1

PART 1V-APPENOtX s-PA6E

2

R. port of Ship" Bomh,., d","" E,.clo'~'. IF}-Po,1 VI
['

t

s.,'~'.)'

"'ri)"
IITmm biGHT )U7rM.g PI.AN'T

CONFIOEiNm'AL

[' ,\ I(

'I.....aU

m

:Gol Sc-bUlku~ho K.K., Shimizu

Kojo '\~orks)'

(n!l:ud>! .lo!lUlufacturing CompAny, Shimizu Sed Ion One-~tlpl,on (n) P\1n eli onal' This planl, crroneolJsb' bcH<ll'oo to be- an aluminum plant or $Umitorno Light ~rel.lll~ Co.. is Shimiz~Workll of Hltaehi ~1n:nufllcturiT\g Ce., I.M', one of UU! lnrxeSct cte.:trieal ,quipment mllnulllcliuring companles in J.np:m. SM. of TarJccl

mfru WQrks. estnblLhed In ~h.rd1 19U.
Qng3.ged plineipnl!y Pl"USOt'S for sirend~ in produetton

,~(1,3

lIOnen 11;, tor :\1rt:nl At no time WI\S plll:nt IIbtc 1,0 nita; n planned

of IIiI'"eemfind: ~Mcilll o;1I!lIt steel eomfl I[,nd Ing 1I"~'r",

produdion raW&. Durinjf the sprinsr Md urn. mer of L9H, inabiUI,yto obtain OW'tDln I)'pt." of machine toOl~ a_nd eledric rumaces ho:!ld vrodudio!l Iarbalow pLanned Ales. Later. !lUllpHes of «,Rain ,nlW ma!;l:rial.!i"nolabb' pi£' i...:m, 0031, coke. OJJd carbon eJcdrodn. became limit· in,K rtlctol$ in p:rod ueti on. (Princip{!' I'3W rnat.C'rilll.~teel$CAp'. wll:i5available in adequate qualltit,)',') Fin"lIy, Iabor8~leciamaml, idlenees eaused by air alta~b affl'doo production lIiRllifienntly in )flU' and June aJldve)' seriou~lyin July 1940. B}'time of :surfoot 110m· banintenton 31 July 1945,producl:iOD had ItllI n to abou t 20 ~ of poo.k production",

1!):I4 l'rodu ctlo n

19.15

Name oi Produet ~ast ,1001 CIMItfnll16 Air compreMOI"l5 CII.9t iron C"IIStings Chemk31 plant equipment
S~jat Total

(Allr/194~l-Mnr/191:;) (l000 Y... l o
PlannEd 1'1,130
Act'lInl

..,

(Aprfl9-ll)..JuI/IM5,) (1000 y 11)

Prod lIction

Planned
8,200

I Actual
;;',!'NO

r-;

2,,060 3,.494
878

MI96 1.120
2.319 312 9.8'1'1

29
I

Gi S1!
11

900 600

660 -160

1S
77 7(\

68

270
0,9'10

100 6.860

23,003

69

·D~I.... ppll~ 1>)' ll", 1\00",on. 1I"U,Jr<1\ ·au.ll~b1 )1." u f~uri ~ R Co.. Ltd ho.. ." .ulhoo'rim;! ,"'"plllIll ... lloII of Y1C1O.ooo1llOO "M." Y'~7 "soo,OOO I. of !MIld up, Pri""lp<>l oIIW 111 S'o. 12 M .. .,."<6IIdI1,,2 eli"",,". ""llmn,h], 1'01\".. Th h';~"W'lh,""'II ot '''''"1'.~.'''' 11.1«1, In App<ool" I of 1'.1101tV,. (OJ, 'C"mpO .... 11l11I1l~1C" " ~pp1lt<1 \0 !'I.., 1011..,. "'1",",(,1 Co., 1M: 1i y ~1 u(IIo(;t"ri"J:' 0... lAd: AI.hl Co., IMI lllt.oubiohl If.... In-

dlalri"",,
p_"'",

.II'

1(0"'''''

n'. [...

Ark""'.

vy

l,td: ud K,.....,. "" .. rail. Co.. LId. Air ....... .. ~ .... O1IppHNI 10' Annr FOI(II IltaoSq..arl.n; N.. bjima .ur....:f~ Co>.. Lid: ........ul Alm.ft Co., . Ltd; Sunuwno )1fl.ll!Co., 1.ld; lIllAIbIaIIl 8 .. "7 I ru:!,..:trla) ('0., 'lo.Id: .. "" !)oJ"" $pod.li S'oft Co.. LId. 'R<'Ci'lpt. of .. w .... 1.ri.1 <l>oorn III Ap,...H11. No> "«On!. ..,lltoctln,k labor ft\ftWlt ...... u.. Itu1 """"...., of oj. ra!<iI .,... .v&llabt., .:.~ "~_ .... p""""ltd In "'p~ S. ·1'''''''utllcn8J[)1 ..... ,... 1'...... 10<1 lD Appt'IIIIlz 4.

"ART VI'-I'AGE 'I

,
Report of ~I",' ,Bombard .... ot $!lfY<IY P. rty E:r.tJ... ... o {F}--f>ttf VI-(Comi'"","O CONf.IOEN'IA~

Sec don O"ne--J)(o,;cri plion of Thllt'~t (eon;! 1nued)
(b) Physi~lIl IWnd.i ~'lnnurl\eIUrinll Company. ,shimizu \,Vork~, ,~ loe.1 ~ em north wen ouler frinl(\: of ~i~' of htm,z:u. Plan! 1l! bounded Ol'! (our !!ide.; b)' gnll!."Y ri~tds which merge with hlUlo'wooded l(md to nort]'n\!e t, Limit:!! of plant propert>' end~ :III :n'ea of approxutlllteiy lS.!l27"OOO ,:sQII.8rt' feet, rouR'hly ~tangulnr in !<hnpe, th· IonA' n,,,i~or whleb rtllll' north..: • t nnd <Sl>uth. t'3bt. All o/lhe bulldhlgil in thi~ eompl 11ft of wood Irame eo1lllt1'Uetlon. with wood ~idinJl Rnd tile roofs. (Photo< 29, SO, 31,~1. Pln.llt is mado up of Ihlrt~'-fi"e mitior buildings, tUllctlon~ of \\'hr~h :lJ'C ru. follow~:

Bldg.

No. 20 i2 28 IH
2U 21 (9

Funetioll

"~linH . nd Rl'Se:U'eh D pnrlm SpeciAl SIt"'l FOlIl'ldr)' Spec!;! I StNl Foundr)' Spo,>;:illlSI,c I Foundry SpI'olinl St.>cl Foundr)'
Spole1!'] St~ I F(lundry Spa:ial SlcC!I~'Olilldt')'

nl

. . .. .
,P

• •

,

,

.",.!I
~ ,,!I

26 2S
29 27

Sp« il! I Skd "'"undr)'
Spceiul

.,,!'

so
81 3!!

Sp«hll Stctil ]!"oundry S~illl Steel Foundry
l>aUcrnS 11'0 p Pattern Sl'Iop

Steel

Foulldnr

.".".
~ ~ ~

~ ~

C'1L,'\t Iron I'~oulld1')' M ,~t Iron Poundr~' ~_£lI~t Iron i"ourtds: SeeUon TWo-.\n.;lb'~i'8 o[J}"mage

sa

'Cast fron Fvunc1r)'

"",

LBGE!"f)

TO A<'COIUPANY

PLOT P,I'.AN

ifrdK. No,
1 IA OlHce Oflice

2
3 I Ii 6 i

9
10 11 12 1.1, II J Ii

Air Com p re.uor Shop Air Compressor Shop Under Con..~IruCliQn T(J(II" Equipment rn..1 Repair SlIol) Tools, Eq!JlplIl'lIl and Repail' Shop Ch em ":10 I Plant Equipment Ch~mi<:al 1'lIIm Eilulpl'l'!('nl Power Plnnt Wat'\'hoUM' \\"lNhou.-<:
I1dt>r CoI1~lru~l!ol1 lll'ld~r CoIl~lrud ion Oll1re U"d~r Co'",trlLcl' Oil

Surrnce bom~rdmcnlor 31 Jub' 19~,l'i had 110 CffC¢lSlI pon Im)liu Clion lit Shimizu \Vorkll 01 Hifnelli :'ilanulacluril18' Co .. Ltd, cXe(lpt Ihrouih labor ilbsent~i~JlI :tnd idl nere', which caused n production IClII.~cqufll wonlJ,' Il tow dny,~' production lit the tLlrcnd.)' low p!'c.(I~(Mk n ..te,

••

•• •• •

.' ~
,~

"",.

F.inl'lncll.t ION! rc, ulling from ."amage by }{lInIiK' to IIhysiclll !lb<'~Ui ill eoItimntedal 1'20,· OOO,abQul six hund~ltlt.qo" one JWreent ,ot lola I \'01 II e (I f !'!Jeh Ii."'" ~t.<. lJ.,2!1 InOOlldl!l r), nl~ I,\ck of 6Jl' July 1946 had caused damu.ll:c ill. Hlh-inll: '" linnncio:l 10&1 of 1'220.,000, about !<Oven IcnUl$ of one pereent of tho (olill vnlue or IIII' wOTk.~' flEi< et~. Thill drLl'IUlg,' \l'1\ll cnlirel\' ~nfincd to compnny hou~lnll: whith did nOLlie wi~lIln lindl'" of planl. Shimiz,u Work>l proper tiuffered no dnmnge (,rom an), torm ,of IlHnek durinl( course of war, allhould't th~t!(! projl!1:tile.'l fell within !relds in· ~hlc the pllOnl boundllrl,'lS on rn .JuIY I94G,

.-I J

...,
~ ~ ~ ~

....
w:

~ ~ ~
:::E

16

UnidcntlrtMl
Unio"nlilil,ld

i ::

17 I"

Te<llllR 111111. R

~,,~h DePArtm~nl

J

PARl Vl-f>AGE 2

s
~

l: ,""

-.;)

of Shlp"a-IN,d ......' &.cao-. tFJ-P.rt V~~n....tJ

It..,..

s...v.1'

hrty

CONflOENUAL

• • '•' • . •• ••

! S.N

t PArty

CONFIDautAL

Hitnehi

.llIlIU r!l~tU"",r Comll3.ll)·, EIc-cuie Power (KWH)

I.ld .. Shimi~u '''orks Sic I Scrap
(lons)

C",ri.J<)1'I f%'a'rod
(toil",)

Apr 19,11 Mny 19H
Jue hom An< ......"''',. ...~ CO ... ~ .. y 11 "1: lia .hdd, and klt. AI rilthl ,!dr .. eomP&%17 1 01. "_ •• , .. dlota..." ere ....uklrta !l'hI",!~ .... 1d.nlLd <H.t .... 1.
PJw>IO i$-t-li.Int

100.000

g,A
6.2 't'i 12.9

·J:'W.ooo
·110,000 ])78,000 318,000

o
I) I)

19-101

,.,..,U.

n&-

'

D'

10

Jul Aug

19·11 1911

Sep 19<101 Oct 19,11
No\' 1.9,B

;)19,;000

13.6
9'~ 1 .s 11}.6 S.9 12.
6..')

•• •• •• J
.,;"

Dec
JIlIl

19H 1.91~ !9,1J)

71'>8.000
779,000

&n.ooo

..

Ii

33'l
17'1

793 13 ICiG 103 129
2

Apr

Peb 19H; Milt 19'1S

83<1,000 943.000
860,,000

942,000
9d3"OOO 9,1000 41)0,000 221),,000 11,270,000

5.,1 LIJ.7

:'If"" 19'16 Jun l~r;
Jul AUR

J
~

19·15
l~HI'j.

H.3 6."1.
3.6 2,1 1019:6

SSt
I
36

."'"
J J
~ ." .?'
.

o

TOTAL

2,911

J
~ ~

;.J
1'1>01.0 3Z-1,.oOlo:ln .... ulh ••• r. O;mp&n ![lOup ,,' "[Kill malo' bull<lInp u "1I''h~e<mIptioe. 'jl<'d ..l '1 ("lind>}". Thu. _lion planl .... IIG<Il'te of .I .(t t&ndlnllC !!Oar compO .tnt..

J'

0'

PART VI-APPE.NOIX 2-PAGE

I

CON Fi O.eNllAl

..

.. • .. •
• ..

Enclo""o

Report of Sh;p,' B"", .. ~,dm. ' S"''''''11! e (~}-P&,' VI-<{ "od.)

0'

.. ty

CON FlOENJIAL

APPENDIX

3

• •

,\PPE~I)IX 4
PROD CTlO. Wor'k~

U:VEL

OF ElIPLOYMENT'

Hit:leht lIlInu(scturiJI.Jr HIl.L TIME

Comp!m)', Ltd .• Shimizu

Works ALL WORKERS I'i'nod Total 1.210 1.6,70 2.'100 2,Gr.0 2;690 allr 1914
Mil,)' 1(1.1·1

Uil1lchi ;Unnufacturi!'lll' Com[)llj'Q', Ltd .. Shlmlw SpecioJ CMt SIee:! ~,.Ung,s

IPitoe
Apr

WORKERS
lr\'n 289 519 U)9$ 1.365 I,m 1,1 I~I 1,(162 1,0$
I,QSS

Women 150 200 29.1 261

Toml

PART TillE WORKERS lien Women ToW GOO
6W 6JO
500

Air COmllR'."Mr'I!

----.

C\[~tric TOnJ)
0.7 I.'; 61'16

Vnlue ('1'1111) 17.600 3'1.:;00 169,000 519.900 1)2;;,000 ilO~,OOO 900.000

Xo. 2

T)'JJe

Value (y-en-j-

lien 91.1611 1,.'143 1.855 1,001 1.688

Women
381 liOl 79l; 6'17
8(1:7

HHI

-373
669

I !lll 19-11 19J1 1941 Sell l~~ Oct 19-11 ]\lfolv 19011 IRe 19-11 Jan 19t1) F~b 19.15 liar 191.'; Apr 1915
lla}'

loll)' Jun Jul Aut

1.389'
1.619

297 301 151

GOI

891 1,.001 1.101
1,001

'101,'1

J'un 19J I Jui 1914 Aut ISH
Sell 11).11 Oib 1'9", No!,' Hili Dee WI·I

e:;l

1,6S3.

2.66
219

Zfi 251

1,130 I.I~~ 1.311 1,213 1 ..110 1,138 2.661

5&. 695 69S 81G 16 15 96Q ij60 630

656 6!;i6

OOG
1)56

Uo5.

1,111

2.724
2,7/1l

20. 3,1.0 202
21>.4 35.0 111.1

S!>o.oOO

1.261

r.sn

1.919 1.87'1
1.8Gl 1,96

S'2'l
80S 1fIR

2,GS2
2i611

Iif>Ij

1.. 71 8

1,(00.000

19-15

Jun UWi Jul 1915 AUI[ I9-U;

1.31 2.016 2.,10'1 2.133 1.982 1.881 28S
:?'if>

120
&1

~

G37 711 ,671 8'i

2.7,11 2 11
2,.6.}3 2.fi22 309 339
t't<'~ ,.bo

1I1J
76D 113
(I I)

61i6 636 GOI {iOI

656 GOO

323

SeP 1"'5
Ott
.",_

8$

19-16

280

ri9

u
nll",r,..r

60-1 0 0

l.217
T)

1 .•101 1.IiJG 1.116 1,166 I,.2H 1.2G:1

2.t7S
2,iWG

818
976 1,10-'

e.rn
3.MI
8,680 3,910

100 HP :; 100 HP 6 100 lIP 13 100 UP 10 100 FlP 10 100 tIP 20 100 UP 1.:1 100 tiP 10 10 tiP IS JOO HI" U} HI' 10
Vi 10 100' HP
;;;0

21,000' .'>2~';OO
IOS,.ooo 136,000 105.000 1005.000 21TJ.OOO 100;000 lU6AKlO

Jan 1915

;'1.1
'60.2

1,·100.000

2/m 2. i3
2;712 21600 2S8 276 280

1,l'l3

1,218 1•. 76 1 1.130 31;

.1,001
3,917 3.7,89

r··,,]).
-'for
Apr

191:,

1.300.000

1=>
1,1

:;

100 HP
50

Ill" 10 UP HI'

230.000

n

0

o

38 69

32.3 309
339

Hill;

65.0 Gr;;0 10.0 .15,.0 I~O

1,800'.000 2,000.000 I~ ..OOO

10 1.;· 10

10 flP 100 HI'

2.'>0.000
200.000 2-10;000

(9Ir,

tI........ 050 I>Ot 1 luM el.. b, ...

.1>01>1 ~OO.

MflY IIIJf,

.JUII lOll; Jul 191G

1.800,01)0
JOO •. OO O

100 r. 10 to 100 ZO 10 I:; 100 10 1 100 l,~ 10

:w

10 UP Ill'

UP

I"

Ill' UP ElP HP

lGO;OOO
220.,.000 00.000

liP tiP

T()TAL

001.11>

lG,Oi3,900

I II 10 l'eO

100 H;P <iO HI" 10 Ill"

2.380lJOO

PART 'A-APPENOIX

3-PAGE

I

• • • ~
• •

.

E"""' ....re IF}---P.r1

R.po<t of St'p'- lIo"'l..,dml~'
'I'll

SV""~Y

'.rty

CONFIDENTIAL

K. K .. KIU\l\IIUtU

1..oul1!lho

(KIlDl.ua.'\hl ShipbulldinRCo .. Ltd)
framing-of Building i!a ....u mod~11!tclf dam. iI1!'''-d. (Photo 34) Building 29. t1l<:> othe~ ~leeJ frnm~ ~ru(l\!r~ WII& damsll"d ~uperrll:ll!lIy. bUI I! wood fMlomc 8nllll:~ "as d~yoo lind ;ioout onl: lull! of 111 mathine 1.OO1s in .:DtirC ghop w·l'C' ~"rlou~l)" dnmoKoId. One lance 1;,:'1". ellngeroll~ in Bulld;lIg 21 !lnd ,one j[bcmne nt d'r}, doc:k were d~lro)"l-d. EntiA! prroduclion ot th i.' )rard. W811 ~topJX.rt. " ftcr foul' month3 of !l:t1.1'''lIing und repairs, ,ron!ltruc\ion on ~U bon~ WI\:< s.rC\I;ll.!t' und~rI\'II)' on alimiled ~hedQI~ (Photo 36) There were 110 h;~ in pI:lInt A~ during nnval bombardmCl11 of 8) Jul)'. Three fm:-ind! hils

Y81'd of ]'{nn8.113ahiShipbuilding Ltd, ill 1'Kllled on Mlho Penin.\ul •. a ,is bounded on north I.W ShiO\ltu\\'ork.~ 01 J[lpnn rAgbi '\lctAl~ ComJl3n~',OJlcalit b~' a ItCmeral ing slallon of Jnp."l. Elechic Gcno~8t· illil and TmrumilliDgCompany and em :<ou\h ond WC8l bV Ocido B'ay. Totlll ~ite :n'l)::l. IIICllWrt:!< npproximnicly 320 .. 00 lI<I.ul'lrc feet. Thirty.two 0 buildings, nil or wood (mme construction with IhecJ(,cept.ion or tc"'o whi~h fI~ 8t~1 rr3tnOO, and one I'll) toot nll\&lJlry dry dock mode up the pl'lInt l~ioul. (iSc· Plot Plan in ApSK'mli>: 1.)
Compans

Shimizu

Normal pro(lucl.!on of ynrd wa" hull eonsl rud; on lind eompletcasscm bI)'o f lOll r 60-1.0n fishing boflt., per )'COI'. ])uriill!' loot ij(lO-ton shiP<!'were built.'
Iolru'

were found In Sl'IIml2.u Sl.a~ionof J8j)1lD EIC!I:. Iric Generating find Tr.I!lo!mittinsc Comll3I1}".
nPlIl'Oximntely 300' )11IrdJ. .:.:.at of ~hipYllrd. (PhotoS!'!) Two Of th~ JlJ'Ojcdiles detonated In e;jl!t ~tde walb of two- ~jnroreedoonel'ete cool bunker:< nto!> main l'lO"1:f boll&'. Reslll~ W<)I'IC t.... 24~ diRmeliel' ,O hoi in 1\ 1<~-indl thi~k eenerete wall. (Photo 3S) Tbilld Jlro. jl'CUlc detenated in sleel tr:ulllngo! 1\ con. vCI,)'or junclion lIinlion. An artll ·of thi3 Cr&miolt' measuring ·1' :of 4' wa.... supw1k:iolly damaged.

twe

IS:;

$eo:Uon Tv,·o-An.'l!fl'lso(
-

Immng:e

.

Ship~'lm1 Willi! ,111lW1!l completely destroyed by 111'0 7 Jub' urb-'ll) Urre:l In attack 011 Shimizu. in (Photo 33 and Plet Pllm lind Inl)!.'lIdlm.ry Dnm· age Plan. AplX'ndix ].)Onlr n'reelargll: buildIngs .nd fi·;o: mi,nor OIlC8 were not burned. Sk'cl
')1" .It.eA .... I''l'.nI If.,,'lg("c,

PART VII-PAGE

I

CQNFIPSN,tlAL

LEGEND

TO .\CCOliP

NY I'LOT

I'LA~

Io'OR SUAU.

SHJllY ARD

~. Building ~umbl'r
1 2 3
I...

• • • •• •
0)


Ij

\

Io"'unction Bicycle P:3rJdnll Shed Workmi!n'~ Clock Unu,.,;) W8IchmJln'~ Slft!iou Otllees StOFll4le PiP<' Shop Forgl! Sho.p Ell!<:lric Hermir Shop ~Ict{ll Shc3rin~ Shop

~

\

.~
.~

.", .",.

6, 1 9
II)

~
.

11 I'~A 128. rzc 13, I H. IIi. 16. 17
1'9

Do I'm ilor...·

.", .",

20
21
Xl

n ss. 27. 2M.
26
2S

23

3,

WSJlh Room. Dining Halb !"aelory DI~"ml'lR: HOl!,*" Gllrugc Woorl Wor:kinsr Shop Slorllg(' Cftp'lltan Making ,Shop Ship FilLc~ Shop :'b.chincShop
Slol'<tIl.C
Ttl! DBfol'llW

.,iI
.~.

,, ,• ,• •
J

298. 29
30A

r Station SMt!

SUB
3lI

51ornll\' )1('131' ShCl!rlng

.J
J

rn~

WOl!h Room Pump Station 01'.\" DbC!k

.""
.",# .",#

@
x is ;D !t:: ;;-

J
~

«

m
\
PLOT PLAN, 8

."I

'CI'

...
~

s
.I
~

~ ~ "" IE
j;

J

... .'"
:>

.,

SMAL

I
~

----L'EGEN[)
SUPERFIGIAL STRUCTURAL ~

~1

en

J.
PART VlI-PA6E 2

9 0
z ....
100

KK KANA
KANASA.SHI. ~, APPRO)

DAMAGE OAMAGE

o

NOTE ..... Oamootl' COVMclbom~)'7.hI1, 45 !i~nalar,. ... ,

1;.
r :
,

-.

.. CO.;'DE;T1Al

I

'~:~~'~I

~'M.i]'~

N,IAPPRGX.l

33

o oI
;LEGEND

\
PLOT PLAN

SMALL SHIPYARD K. K KANASASHI
ZOSENSHO
KANASASHI SHIPBUILDING Co.•
APPROX. SCALE IN FEET

a

INCENDIARY

DAMAGE PLA'N

NOTE:
-:FOR K.EY TO BUILDING NUMBERS SEE TEXT

lZ:21
~ NO'TE

SUPERFICIAL 'GAMAGE STRUCTURAL

ue,

DAMAGE

00m00I cClUMd br ...... inc.naiorr bOnIN.7 .lUI, 41

4'

{.

". •

OONFiPEHTIAl.

1'1>01" 34. SI"'MNI ....... )!••hln~ $hoP (n) .1n><lu .. l dA"'''''~ I... I",~ -~ Ii.... 'ENCLOSURE '(Fl. SHIMIZU-PAIU VII SMALL SHIPYARD-AI'PENOIX Z-:PA6E I

.
~ ~ ~ ~
.

t ...

t ..

.. ..

R~pon of SNp" B.o",h.,d",onl S"'V~f Ii!.rty &-c.1",,,,.j~J--.P"l VIll-iCo~l,"utdJ

f'l\lIT VJll-

RBAN ARB

4•

." .,;,
",

rI'

SectIonOn_U_riplinn

of Thl'lltt

J .!f

.:,J

on nortb

Shimizu urlxln nrea is ]OCItIW Incentral ]lnn. l'ihu. on the northwest ~hDre ot Surugll Bl!y, ~ j Ifht m U~.l! !lort htlMt of S h Izuoka and IIbout tWenty miles ooulhwellt or~lount Fuji. Cj~y <lxl(lnw. north and ooulh IlIong Sbimii&u Hllrbor lor opproximoteb' three miles, andi"'" wld\.O!"t eaII~w~"t .sprMd Is fl.llproximatel~ one ml'lo. The Tomoo Ri-'cr I}o ..... throu:gh city from s west and empt.it:1 into Shlmi%u Harbor. TIw 'l:ok;tido Main Line Rflilway .nl!ooenl()nI d~y from .... Qnd p.1.'<$CS out, Ihrollll'h urb!ln !lJ1'CIi! 'l!8t
8

'rloenll 'fh All' Foree, A tr>lol of 1-12 pl~ne.<l dropped 1,(142 lorn of ineen!liuieo IIDd (:.I'CIltS'. se ven lon~ of hiRh eil!ipla!lh'~

Jul>' 19'IG.(Se:f

'rhe most M:'cre

Appendix 2.) Burnw out'n'iIo

lB attack

oc:cur«:d 011 ·7

ide.. .

61.. G2. 5.'J. 6-1. 55.

re.wllinll from thb! raid Wt,UedO.'l1 "<IY'n: .mn(:~. whid! Is appt:ol(imal Iy HCly ~_nt of ,o;Il}"stobll bl!lit-up a rea, (Bolh 1lll\!!'elI baled Oil XXI B,C, aCl'ill1 pho~) Somt tnieal pietorlal eNamplcs of dllmllP done bf this :mid are shownIn "ppcn dix 2:. (l'hoto;:s 4.7. 49, GO,

&6, 67. OS.SIl.)
firfdRt

•• •

ell )ll!rincri • railro,.'ul

RlortR' 'i\'1Itel'lrolil. including ali IIlumina plant. >'lIrdi! for Tokaido lls!n Line. m.llchinc shons, ilmnll boAt building and Fe,PIIlr )'nrdg, alld IllQ,TI)' I<IIIl1I1industrial plantll..
or Dam!lgc

Shimizu l'Iild.RpoPu]QUon of 69.000 in 1940 . is an are:> indu&lrlal, eontl)nh'olion and i.~ a major pori,. havil1ll IlXler!dcd dook tacmti ...~ , and lrel'"ing lUI ~llll1cr ouUt tor nll3ri>,cySh'!. ZUOkll.,;\Iall~' ·;mportnnt Intlu~hies IIr~ loalled

n

or

,8«11(11\ WO-Arml$ T

Accordinll' toUSSB$ r«;>rdi. Slilmi~u urban 1117('11 was tllcobjl'Cl of tell airnIt4,ek~ by the

th ShimRullrca ot 3,1 July 1946, 525 live-inch hll.!<weft' round w[thln db' limil:s of Shimiw. (S« Ap~odix 1.) Thl!fliUrc in eludes hill loeol()d ilUidc 'actOty nlld indllBI-rilll arees, OuWdt' IImil;5 of indu.lrilll pllllnts. sixt)'·Il,\'ebouM':s,. Six non.indu,tri!\I build inn. ~1D!ioIlC ~l1rlnc were d tro~'ed: 1;w.~!lW-nin(! house.s :mel rournon'f'C",idelllial bUlI'dings were ~odeJ';QtelY dllmnged., and nille hOQ~ lind four 01 hl'r !luildflll-'lI- ineu m.-d slight dalTlJlg:<·. (PhOI;)8 36. 37. 38" 89,. 40, 41.16., ,16.) Priori;) "tuck by Allied ror~lh~re W~l't' sixteen thOIlHnd hol!.Sl?$ In dty of Sbimiw.

in the llll.,,31 bombardment

Of I.Glill proj~i1wl

PARTvm-t"'GE

I

..
;;:
~

.i> ~

Raport 01 Shi.p" a-b.,clPTlonl S""~y r."Y Enclo .... o (F}-P.rt VIII-{C""I1""...;dJ

CONFIDENtiAL

."
~ "",.


.

Pf _"


ENCLOSURE IF) SHIMIZU-PART V,IiII.Uk8,\N AREA-»PfNOIX 2~AGE I

Report of Sh;p' a.....b •• d"' &ldo ..... [f)-P.<t VIlI-(O

1 S ........ y Pc.dy lln....,.j)

CONFIDENTIAL

u to , .. S~_,J, hI! d"''''~ It IIr _"" .. ,,, ,.,.",1><1, r I" flritIo: ~":o"'1>0 n) " <>U' Shim' IU G.I><N .In~ 1".", nr J.lIO>n .:1"'1;{~ Iln~ and y",...",lltlnl[ (,,,. lUIlt<!n, 1<, I ~hl ~I.",I. Company. ~d"od ,h :; ",,"" ~, ,hA. d' <.1m' r.o r d._1C'"- I Pb<><o S6)
:'I.",

J."""

n. Go-,,,, ..

' ,.. ••
-.

••

••

Roper' of S I" hrr ....,<1 e I ~~., Po-', En.'~'"rn IF, P.j VIII-ICQnt ~~J

OONFIDENTI'AL

("<>fl'r'''l

ho""'''

m "".

r"'r"

h,.

U,.."..id

rnQIQ::r..

Elri~k (,.,.

reeeleed nu,

...,
~

"'" .,.,

•• • ,.
",.

".."
~ ~

......
rf
",~u> U--!!.I' holt in ..,in/olft'<! ••>11<,,"* (It.1I:ird b)' ~- pr»}tt~lt.

.-!'
«III "" nke.

.,;.t'

• •

!'lOT

PLAN

a

r.6Ll

OF SHOT

SHIMIZU STEAM POWER PLANT NIHON HASSOOEN l( K. SHIMIZUHA1'SUDE.NSHO
JAPAN ELECTRIC GEtlEAAi:ING Ii TRANs"nTTltIIG SHH.HZUGEtlERATltIIG STATIm; AI>F'ROlrS¢.At.E n~FEET
(;iQ.

tr.
I

III

~,
I~

II \I I

TllUJlltonr. r Sl.all~ Stcn'Q-=~ , In 1'0...... II,," W~ Slor.K~ CoNI {·u" ........nl;
S10111J:C'

In

(' ... 1 ("OK'·.~(I. CooJ Stora.,. 1.1'd lJ.,...,n' Aru I'1\lJ;'·IN'CIl SA \',\1. I'ROJI::CTIII

1111"

J'h(,tn S!>-)lJ,"" J'r' In.ut .... <~,yrd

'''0

pal....

• or hit..

._.

~."

In ......

ooo"u..

au,U"",, (' ....... of lIw4!. "" In~<.I....... 51 In ""Iih . 1

~LOSUItE

IF!

ENCLOSUREIF) SHIMIZ!J-fAR:J I

VIII UR8AN AREA-AmNOIX

3-PAGE 2

SHIMIZU-fAItT

VIII URIAN AREA-APPENDIX l-PAGE

R_port SloOp" 8oMb.,d",.~1 s.,""1 P.rty &do ..... [F)--P&rf VlII--(Co..liftutdJ

0'

CON~O£

TlAl

R4pot' 0' Sh,p' 8". D d",.,,1 S &.clour.(F)-I' •• 1 "IU-{Co hr

y P.,ty

CONFIDENTIAL

dl

of inrermaucn strueturc

)1.IlY pr1ljo'Ctlit- intended ror umttome L1l1ht )lcllJb. Pbml ( biml!u \\'01" of nit hi 1I1. lIufllcturinll Cornpllny) fell r tilt> of til rngc o[ hill 1,)""11" 1:1 behind Ihl1 plJln!. Pboto ·11 ~how .. th Hitachi pi III at Ihe end o( \' II ,.. running out of t~ hit1-. Part of the projt'Ctilb (ell Itt edJt of lhe lewlnnd rice 1!1lddil!5, while olh\'1"11 bit t't'rl"llcro ~Io ot I' bu h,·, lind or ngt· trees, in • farm I nd i scaree, till' er len\ were filled in and rop.s replanted Quiekl,y. A. alw ~'•• th best lIOurcc
WAS

,

.
from

"u~n<d

)lhlO\\"1I Jinjll .. IIrhl of the J pan' God or Weollh. 10>11 IIIIU!r shrine ilJl buildlnJr in flre!d rlcd br R G~ proj UI. Structure: WlIJ< Similar In . ire and consteuetlon to outer • hrin . buildillit. All Ihl\t remained aftt'r the fir were chnrred ~1ructural woodt'n m mbers, Outer ghrinc (Phol.o .Ii;) '1'1\ hit by G" AA 1)1'OJ0Ctile that f iled to explodc. ['roJl'Clile 1l1l"Uckin courzyard

worker. in the lin
h

tlt'lcho who lmd fllltd and ~planl'd ill' c:ra!el'~ lherru \ . Tb onb'

and

l'leoehetoo

into neMby woods

rteCh'ing d mag("

outlying build/Ill' (Photo ~O) of Tokai T....chnieal Coli lie.

p:l~nll' through ment. monument

1I

hollow rounded eeill Its ni!lill.

hrin· are ~t I'n \!dire ot Cit)· himitu. Photo 4,1 ho,\ only \'Idenc of fir. ~IRrWd b}' gun. fire 'oand in Shimi1.ll.

Chuni ~ehool 8Jld 1!linowlI both loe. ltd on tb iIOuthw

or

$11,,,11.bo)'. "...... o'e.,....1><Ye Inl IWlod "P«UltO....

PItoIO 11-Oul

)I.U.,,..\ !W>ool ..... rntd 10 I!fWftd attack of • Jal,.

an...

IB

ENClOSURE

IF!

E CLOSURE IF) SHIMIZU-PART VIII UR8AN AREA-AmNOIX
SHIMIZU-PART VIII UR8AN AREA-APPENOIX 3-PAGE l

l-PAGE

lI.po'" 01 SIIr,.· 8o,.,bM4.... ~1 s-.•.,Pu..,. EncJo ...... (F)-P.rt VlII~ConII~ d] ...

CON~IDENlIAL

R.r-I 01S~'f ~rd_"t Endo. Ifj-P rf Vtll-{C4

r

s..... y P.rIy
J

CO FlDEN 'AL

••

iNCLOSURE IF) SHIMIZU-f"RT

YIII URBAN "REA-APP~DIX

3-MGE S

ENCLOSUREIF) SHIMfZU-f"RJ

YII1 URB.AI'IARE.t.-APPENDIX l-PAGE

6

R.pott of Ships' 8ombardm ... ' Sun 'f hrty Enc.lo .... o VIII,-,(Conlinwodl

I~."

CO FIDE TlAl

II. pool of ~";p" Bomb ... d....."1 S E....lo""o IFpo' III\-1COfth"

'v

I

d)

."y

CONFIDE

AL

• •

ENCLOSURE{F) SHIMIZU-fART

VIII URBAN AREA-APPENDIX l-PAGE

7

ENCLOSURE(F) SHIMIZU-PAR.T VIII URBA AREA-APf'E

DIX ~AGE

Report of SIt;.,.' 8omb."b".n Survey P.rty &.cia ..... (ll-P. VIU-{Connnued)

C~N~ID£NTIAL

&.c1o..... IF~.,

Rop." .1 SJ, 11',' k",I..,c!."
flll~COnh

"'

~"'''.YPotty
..

<II

CONFIDENTIAL

•• ••

ENCLOSURE (F) SHIMIZU_'ART ENCLOSURE

VIII UR8A.N AREA-AmNOIX

l-PAGE

10

IF)

SHIMI'ZU-I'ART

VIII UR8AN

AREA-APPENDI)( l-:PAGE '1

R.pod of SIMp" 8omb.ordm ... ' S""'-1 P• ..., hdo......lF}-P.rt V1II-{Cont;"1Otd)

OONFIDENTIAL

'.

• • •

Report~1Sf.' .' EIIdo,.,._ [F~"

w:

0

CONFIDENTIAL

I),\RT JX-BFI<'EC'F

'fIONS f'ACIU1'.ES. prRLle

OF 1W;'lIHRDlfEN

O· 'l'RN!WORT.\TION AND C'O,uM UTILITIE.'), ~IORA"'t UFB AND HBALTH 01'1 OMlt'lTY

NI A-

There" IiIttc d:lm.olge tull1lll!porl"UolI (IIciUlla. Six frelS!ht ear~ ~lJIndinlil in ~roullds of the lIonenOil CompoII)' 1.ld WHt' >Ie,·t'l"l)ly d!llTl'.lrl!d and two olhel'll IIJ[ghtly d4m"fI'~. In iJddi'ioJI tl' 0 frej,ght ~nJ 0)11 w,,~rt were .1Is;'1II1,1' dtln13Sloo. Financial loss reJ<UlUlIg' ("'Ill dnmlI,R'e 1.0 tllllS~ crtr.!I was :ll»ut Y2(l.OOO. No iTl'lck was IIlfeeted, nnd UI()I'C W!I.I< no ollier ~ill'l1lnen"t dnm'!!gc tQ fl'!! t:.dIlU(';j.'

1\10 dllY... No i mate orfln ane 1&1 I<.l.q '~li.II lI\'niI3bl~" Amonthl,)' sthcdule of POW~l'outllue for the period from Octooor 1912 to October 19-Hi i6 !IIbpeml«l, :15. A pJ)t:nd.,x I.' EA'cet ,of bomlilltrdm I'll UPO'll publIc mol'll;~ "IllS considerable. TheN ... ., .. no wnrnillll". na , III~ ro had been bt'lore IIE and I B nJ d!.. nor did people have time 10 n '. from (O:lIinJl' mis.",1(00. BombardmenttlOnllnutd rnor ~tClldib· I hnn. lind Hi r ,at:tncliitl. and eVeD i'tf~r I.thad crn>«..:i. (ellr WM felt tht 3t I\!'I)' momcot It mig'ht bcRin .IHlW. Fright of rIll! po.'Opl~ WIIJ! lIO cl'id't;nt (lull It was {~lt In somt qunt~1"lI th.n;L lwo 01" lhn!Q such bombardments ml.dlt h!!:I'cimd an IIpp~eeiable eired upon publle wmlngn~~ 10 eentinue war. ,eMu allies from g'Ull1ire WCrrt :uo 101i0wI; : Dc.1.d,. ·17; se rioll$ll' wounded ..26: sllgbtly wounded, 21. Ouualtics (rom ~Il alrlltU.eJ(s combined \,\'(!re: Dead, 18: u.rloD. \y woundtd, ) 1'7; ~ligllUy wounded. 62~ No Indireet dr«1Jt of 8ny 01 IhenllnclU; upon ute or IIe:a,lth Md made llle!'ll.reb: IIppnent!lt time of (hhl 3ur~
,\~)'

Sh!miu telephone ~Yl<lem "lind be·n l>triously disrupted prior 10 ~urrllec bornb.'trdml"nt by liE lind :\lIncka nnde"J)e'¢iolly 11:)' att8c.k of7 .101$. N:l.,!!:1 gunllre >tURl1tb' d.Rm'J.gcd telephone 1111(,.'1illrou¢i,ollj d~>·. A \\ooodo!1 telephene m",tcrinl~ wf!rehou.re ~i,~'td~ ~!llll~ d il'eet II it but Uum~ was nUle s.eriOu.~ d.M'rutfN. to !Mteri!l.iS !lIOl'c'<i in iL'

m

Th\.l WII tel' ~'I!tl:m WIIS 0.1 !'end)' 9iI\'e:rely damng\ld by ,ir nttll.ek$lInd (11.1 ITem no fur-til r damllgc from :<>urfllco bombardment.' Electric distribution lines 01 Sllimi~u Brunell of Cbubu Power Colllp.anr. L.td.. were cut in 8boul60 place3.Time ~.1I1r'i!d (or repair '\'lI.!<

..

'Klnll Sugiy .. _. ro""..,.~ h .. d oj Wale S«tton ·of Shlml ... CII), "'dm . •KflI.lrhi .SIlgr"..",.. .mrmb(;r or eOQ:i n~"""" D.pt., Sl\;m"~ .... rulf ... mer •••. ,.... or u... CIou,," Pow~r O>m.
po.nf

"K,,1dI1 l:odJ.-;'. SUltlO" )JMI •• of &!!mw.: S1.iIUon. >T. ~I. I'i>oUllAlllu.Sb:I ...b ...

ou.....

.s;;;;:;;:

""~w.hl

....

v.......... "M.,.,r o.f

!lhlmlsu. and

·"ID.! S"zll""", ~Nd of )ffdl<"alStell.. , ~ C;I~ "'clmin! \ ....11"". , •.4 Slll~~ka.u Soto.

\.T,~,..,... •

M<l

ENClOSURE(F)

SHIMI1U-fART

VIII URBAN AREA-APPENDIX

l-PAG'E

I! I

R.pott of $I.;ps' 8oorIb.o ...... nt Su_y EncIot",. ~.rt IX--(Co"tl." dl

P.rty

co

flDENTIAl

.u'I"ENDlX

t

ELF. hubu Po\\er

UI hinlilll I'IIn f 111\ r Station

o., Ltd"

)Ion h
et 1.12 No\' 19>12 Pl....: 1.12 Juo ISI:~ rl'U 11113 ~ll1r 19~3 Apr 1913

Output :i.119,.400 KWH 2.9 .200 2.929. 00 2.667.000

)tonlh
Jun 19.101 Jill 101J Aul!' 19-to1 II ISH Oct 19H No\' 1911 ~ 194>1 Jlln 10,1

Output

2..363.100

;\1 )' 194.:1
1918

JUII

.1ul 1

usr 191. p 191a

a

2, 92 '00 2566,200 2. 1$.800 '2626.000 2.661.600 2.623.800 2. 0.600 2.631,000 2. 90,200 2.5 ,000 2.403.000 2,200,z00 2.280.000 2.299.&00 2.566.000

.. ~b 1915 ·

M r 191(. Apr l!HG i)1. Y 19H; Jun 1915 Jul 111 Ii Au!; 19-16 Sep 19~5 Oct 1916

BAY

~ +-+-I __

TOKA1DO OrHER ROAD

RR

RR

PAItT IX-APPENDIX I-PAGE

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful