You are on page 1of 6

zaprasza na konferencj

Energia z odpadw
Produkcja biogazu
- model szwedzki 9 listopad, 2011 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Wprowadzenie
Odpady organiczne mog zosta przeksztacone w opacalne rdo energii! Odpady przemysowe oraz z gospodarstw domowych, gnojwka, obornik, odpady z oczyszczalni ciekw wszystkie te i inne organiczne frakcje odpadw s wartociowymi rdami energii. W ten sposb jednoczenie rozwizujemy cztery problemy:
1. problem zagospodarowania odpadw wywoany przez najnowsz dyrektyw EU zakazujc skadowania odpadw organicznych na wysypiskach, 2. problem zmian klimatycznych spowodowany m.in. przez uywanie paliw kopalnych przy produkcji energii a take przez transport, 3. zmniejszenie zalenoci od syntetycznych nawozw opartych na paliwach kopalnych poprzez wykorzystanie bionawozu produktu ubocznego produkcji biogazu, 4. zaleno od importu paliw kopalnych ktra moe by zmniejszona poprzez energi produkowan lokalnie, co zwiksza bezpieczestwo energetyczne.

Biogaz moe zosta wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i ciepa. Po uszlachetnieniu moe by wykorzystany jako paliwo transportowe lub by rozprowadzany poprzez sie przesyu gazu. Waciciele biogazowni mog mie dodatkowe przychody z przetwarzania odpadw, zamiast ponoszenia kosztw zakupu substratw z upraw. Z tych i wielu innych powodw wykorzystanie rnych rodzajw odpadw do produkcji biogazu jest korzystne zarwno dla spoeczestwa jak i pojedynczych firm zaangaowanych w proces. Szwecja jest wiatowym liderem w produkcji biogazu z odpadw. Produkcja biogazu dostosowana do lokalnych potrzeb i systemy uszlachetniania biogazu dostarczaj lokalnym firmom i spoecznoci efektywne zasobowo i przyjazne rodowisku biopaliwa. Wiele szwedzkich miast ju wykorzystuje to przyjazne rodowisku paliwo w transporcie publicznym i flotach zakadw oczyszczania miasta. Na konferencji maj pastwo moliwo:
Pozna ekspertw z rnych dziedzin zaangaowanych w sukces przemysu biogazowego w Szwecji Zapozna si z pionierskim technologiami w gospodarce odpadami organicznymi Zdoby wiedz jak osign zyski z przemysu biogazowego Nawiza kontakty biznesowe przydatne do dalszych dziaa

Cele
Celem konferencji jest przedstawienie polskiemu rodowisku dowiadcze szwedzkich w zakresie:
Najnowszych rozwiza dotyczcych produkcji biogazu z odpadw organicznych Budowy i eksploatacji opacalnych systemw biogazowych

Uczestnicy
Zapraszamy przedstawicieli wadz samorzdowych, przedstawicieli nauki, firm konsultingowych i doradczych oraz dostawcw technologii do bezporedniego zapoznania si z najnowszymi dowiadczeniami Szwecji w zakresie produkcji i wykorzystania biogazu z odpadw organicznych.

Program konferencji
Moderator: 09.00-10.00 10.00-10.45 Krzysztof Bajdor, z-ca dyrektora, Przemysowy Instytut Motoryzacji PIMOT Rejestracja i kawa Wprowadzenie Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki (tbc) Staffan Herrstrom, Ambasador Szwecji Gunnar Haglund, Radca Ambasady Szwecji
Rozwj historyczny, produkcja, wykorzystanie i ekonomika biogazu w Szwecji.

10.45-11.15

Odpady komunalne i cieki NSR Zakad Gospodarki Odpadami i NSVA Oczyszczalnia ciekw w miecie Helsingborg Dag Lewis-Jonsson, poprzedni prezes NSR
Metody gospodarki odpadami komunalnymi (zbieranie, sortowanie i wstpne przetwarzanie) Produkcja biogazu z odpadw komunalnych i ciekw Gaz wysypiskowy Uszlachetnianie biogazu Toczenie do gazowych sieci przesyowych Gaz jako paliwo dla transportu (biometan) Produkcja bionawozw, kontrola jakoci i proces certyfikacji System dystrybucji bionawozw Zyski ekonomiczne i ekologiczne

11.15-11.35

Odpady przemysowe - wspfermentacja Zakad Komunalny (Tekniska verken) i firma Swedish Biogas International w miecie Linkping Sven-Gran Sjholm, dyrektor d/s sprzeday, Swedish Biogas International
Produkcja biogazu z odpadw z ubojni i ywnociowych odpadw komunalnych w poczeniu z biogazem z oczyszczalni ciekw Uszlachetnianie biogazu Wykorzystanie i rozwj rynku Gaz jako paliwo dla transportu (biometan) System dystrybucji rozproszone stacje paliwowe Pociag napdzany biogazem Bionawozy Zyski ekonomiczne i ekologiczne

11.35-11.55

Odpady rolnicze z produkcji zwierzcej Lokalni rolnicy i firma Swedish Biogas International w miecie Katrineholm Sven-Gran Sjholm, dyrektor d/s sprzeday, Swedish Biogas International
Utworzenie systemu produkcji biogazu: 10 gospodarstw w promieniu 15 km od biogazowni Odchody zwierzce : 65 000 ton rocznie System uprawy dla pozyskania dodatkowych substratw System uszlachetniania biogazu: 3 mln nm3 biometanu Dystrybucja i organizacja sprzeday Dystrybucja bionawozw

11.55-12.05

Pytania i odpowiedzi

(Kontynuacja programu) 12.05-12.25 12.25-12.55 Przerwa kawowa Dostawcy technologii Purac projektowanie, budowa, uszlachetnianie Leszek Zadura, dyrektor d/s rozwoju rynku w Polsce, Purac
Lckeby Water, Purac Division, specjalizuje si w technologiach oczyszczania ciekw komunalnych i przemysowych. Purac dostarcza rwnie instalacje do produkcji biogazu z rnych odpadw organicznych oraz instalacje do uszlachetniania biogazu do jakoci gazu ziemnego wykorzystywanego np. jako paliwo dla transportu. Purac zajmuje si gwnie dostawami instalacji "pod klucz", ale rwnie dostawami "know how" oraz maszyn i urzdze do technologii.

Malmberg uszlachetnianie Daniel Nslund, kierownik d/s sprzeday wyposaenia, Malmberg


Malmberg Water jest firm promujc czyste technologie, koncentrujc si na czystej energii, czystej wodzie w obszarze biogazu, ciekami i geoenergi.

Vireo Energy gaz wysypiskowy Kristofer Lorenz, dyrektor d/s rozwoju w Polsce, Vireo Energy
Vireo Energy jest inwestorem w sektorze energii odnawialnej, przede wszystkim w zakresie bioenergii z odpadw. Nasz model biznesowy polega na rozwoju, posiadaniu i eksploatacji elektrociepowni zasilanych biogazem, oraz projektw z uyciem biomasy staej - CHP.

12.55-13.05 13.05-13.35

Pytania i odpowiedzi Gaz transportowy i produkcja biogazu w oczyszczalni ciekw w Gteborgu Biogas Vst Bernt Svensn, kierownik d/s rozwoju projektw i zarzdzania, doradca, Business Region Gteborg
Biogas Vst w zachodniej Szwecji jest platform do wsppracy pomidzy przedstawicielami caego acucha biogazowego: od samorzdw i firm energetycznych do rolnikw, przemysu, sektora paliwowego i jednostek naukowych. Od pocztku projektu w 2001r. w Gteborgu i okolicach ilo pojazdw na gaz wzrosa z 800 do 8500, ilo stacji biogazowych z 7 do 49 a ilo sprzedanego biogazu z 9 do 102 GWh. Obecnie Vstra Gtaland planuje w cigu 10 lat 25-krotne zwikszenie produkcji i wykorzystania biogazu jako paliwa transportowego, z obecnych 0,1 TWh do 2,4 TWh.

13.35-13.45 13.45-14.45 14.45-15.00

Pytania i odpowiedzi Lunch Inwestowanie w biogaz w Szwecji jak osign opacalno projektu Swedish Biogas International Sven-Gran Sjholm, dyrektor d/s sprzeday, Swedish Biogas International
Swedish Biogas International przyczynia si do zrwnowaonego rozwoju poprzez budow, eksploatacj i zarzdzanie biogazowniami na rynku wiatowym. Jak zabezpieczy niski koszt substratu Jak zbudowa waciw instalacj w prawidowy sposb Jak pozyska uytkownikw i odbiorcw gazu

(Kontynuacja programu) 15.00-15.15 Opacalno produkcji biogazu w Polsce PIMOT Magdalena Rogulska, gwny specjalista, Przemysowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Zakad Odnawialnych Zasobw Energii w PIMOT specjalizuje si w pracach badawczych zwizanych z produkcj i wykorzystaniem biomasy staej, biogazu i ciekych paliw transportowych. Zesp tworz specjalici, ktrzy zdobyli swe dowiadczanie w wyniku realizacji wielu projektw badawczych Unii Europejskiej, a take zlece komercyjnych . Zesp jest jednym z inicjatorw powstania Szwedzko-Polskiej Platformy Zrwnowaonej Energetyki. W PIMOT mieci si polski sekretariat.

15.15-15.35

Finansowanie projektw biogazowych Nordic Investment Bank Anders Alm, starszy specjalista, Nordic Investment Bank
Nordic Investment Bank finansuje projekty, ktre zwikszaj konkurencyjno i poprawiaj rodowisko. Swoim klientom z sektora prywatnego lub publicznego bank oferuje poyczki dugoterminowe i gwarancje na warunkach konkurencyjnych rynkowo.

BO Bank Anna ya, gwny ekolog, BO Bank


BO Bank oferuje preferencyjne kredyty na przedsiwzicia zwizane z ochron rodowiska i zarazem wspierajce rozwj biznesu. W cigu 20 lat dziaalnoci na realizacj projektw ekologicznych udostpnilimy rodki o wartoci ponad 10 mld z.

15.35-15.45 15.45-16.00

Pytania i odpowiedzi Strategia uczynienia Regionu Skne wiodcym regionem biogazowym w Szwecji do 2020 r. Biogas Syd Per-Johan Wik, koordynator regionalnego projektu BIOGASSYS, Biogas Syd
Potencja produkcji biogazu w rolniczym rejonie Skne, zamieszkaym przez 1,1 milion osb wynosi ponad 3,4 TWh rocznie bazujc jedynie na odpadach z miast, gospodarstw rolnych i przemysu w regionie. Gwne uwarunkowania dobrego rozwoju biogazowni w tym regionie to dobrze rozwinity transport publiczny, wysoka gsto zaludnienia, a take istniejca w regionie sie przesyowa gazu. Wybrane cele regionu: 10 % energii w regionie bdzie produkowane z biogazu w 2020 r. 25 % wszystkich pojazdw bdzie jedzi na biogazie 10% flot cikich pojazdw bdzie korzysta z biogazu 2 promy bd napdzane ciekym biometanem

16.00

Wnioski i podsumowanie

Podczas konferencji prowadzone bdzie tumaczenie symultaniczne. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo zmian w programie!

Rejestracja:
Miejsce: Data: Ministerstwo Gospodarki, sala A-B, Plac Trzech Krzyy 3/5. 9 listopad, 2011 r.

Opata rejestracyjna: 200 PLN lub 100 PLN dla czonkw platformy. Opata rejestracyjna zawiera kaw i lunch. Rejestracja w sekretariacie Szwedzko-Polskiej Platformy Zrwnowaonej Energetyki poprzez wysanie e-maila do r.miskiewicz@pimot.org.pl z nastpujcymi danymi: Nazwa organizacji / firmy Imi i nazwisko Dane do faktury Numer telefonu Ostatnim dniem rejestracji jest 1 listopada! N.B. liczba miejsc jest ograniczona! Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z: Magdalena Rogulska, Szwedzko-Polska Platforma Zrwnowaonej Energetyki, sekretariat w PIMOT (Polska): m.rogulska@pimot.org.pl , lub +48 22 7777 216 Mikael Backman, dyrektor Szwedzko-Polskiej Platformy Zrwnowaonej Energetyki w IIIEE (Szwecja): mikael.backman@iiiee.lu.se , lub +46 708 109 149 Gunnar Haglund, Radca Ambasady Szwecji: gunnar.haglund@foreign.ministry.se , lub +48 606 289 957 Mamy nadziej spotka Pastwa na konferencji! Konferencja ta jest organizowana przez sekretariaty Szwedzko-Polskiej Platformy Zrwnowaonej Energetyki (PIMOT i IIIEE) we wsppracy z Ministerstwem Gospodarki, Ambasad Szwecji w Warszawie oraz Sustainable Business Hub Scandinavia. Konferencja jest dofinansowana przez Szwedzk Agencj Energii oraz Swedish International Development Cooperation Agency (Baltic Sea Unit).