You are on page 1of 4

Celcelutiye Kasidesi

= = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = = = = = = q= Bedetu bi bismillahi ri bihih tedet l kefi esrrin bi bnihin avet Ve alleytu bi n al ayri alqh Muammedin men za allete vel alet lh leqad aqsemtu bismike diyen Bi cin ve mhcin celet fete celcelet Seeltuke bil ismil muaami qadruhu Ve yessir umr y ilh bi almehet Ve y ayy y qayymu edke rciyen Bi cin eycin celceliyytin helhelet Bi ammin ammin vey ayra bziin Bimiri mihrin bihin nru umidet Bi cin ehcin y ilah muhevvicin Vey celceltin bl icbeti helhelet Li tuy aytel qalbi min denesin bih Bi qayymin qmes sirru fhi ve eraqat Aleyye iyun min bevriqi nrih Fela al vech senun ve ebraqat Ve ubbe al qalb ebbu rametin Bi ikmeti mevlnl kermi fe enaqat Eaat biyel envru min kulli cnibin Ve heybetu mevlnal ami bin alet Fe subaneke allahumme y ayra liqin Ve y ayra allqin ve ekreme men beat Fe bellin qad ve kulle merib Bi aqq urfin bil hici tecemmeat Bi srr urfin diat f azmet Bi nri senil ismi ver ri qad alet Efi l minel envri feyate muriqin Aleyye ve ey meyte qalb bi ayaat El ve elbisenn heybeten ve celleten Ve kuff yedl adi ann bi almehet El vacubenni min aduvvin ve sidin Bi aqq emin emein sellemet semet Bi nri cellin bziin ve ernain Bi quddsi berktin bihi ulmetun celet El veqi y rabbehu bin nri ceti Bi nri emein cely seran qadin qaat Bi yhin ve yyhin numhin ealiyen Ve y liyn yessir umr bi ayalet Ve em nen y el celli kermeten Bi esrri lmin y alimu biken celet Ve allin min kulli hevlin ve iddetin Bi nei akmin qis srr esbelet Ve erisn y el celli be kfi kun E y cbiral qalbil kesri minel abet Ve sellim bi barin ve ein ayra berrih Fe ente mel vel kurbu biken celet Ve ubbe aleyyer rzqa abbete rametin Fe ente recul lemne velev aet Srlarn hazinesi olan bismillah ile balarm. Onun ile o hazineyi kefederim. Ardndan mahlukatn en hayrls, dalalet ve yanllklarn ortadan kaldrcs Muhammede salat getiririm. lahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini efaati klp niyazla senden istiyorum. Kadri muazzam olan isminin hrmetine senden niyaz ediyorum, Y ilahi ilerimi kolaylatr. Y Hayy Y kayyum! Allah Ehad, Bedi ve Bst isimlerini efaati klarak sana yalvaryorum. Ey yaratmann en ykseinde bulunan, Sabit ve Cebbar isimlerinin hakk, uyumaz sfatn ve ateleri sndren Halim isminin hrmetine! Ey abuk imdada koan Rabbim! Allah, Ehad isimlerinin ve dualara sratle cevap veren Bedi ismin hrmetine sana yalvaryorum. Kayyum ismin hrmetine, kalbimi kirlerinden temizleyerek ihya et. Ona senin srrn yerleip k sasn. O srrn nurunun parltlarndan zerimde bir aydnlk bulunsun. Bylece yzmde bir k zuhur edip parlasn. Kalbime rahmet saanaklar dklsn de onu kerim olan mevlamzn hikmet incileriyle dile getirsin. Her yandan beni nurlar kuatsn da byk mevlamzn heybeti bizi kaplasn Seni tesbih ederim, ey yaratma ve yoktan varetme mertebesinin en ykseinde bulunan ve lleri en kerimane dirilten Allahm! Bir araya getirilmi heca harflerinin hakk iin beni maksatlarma ve her trl ihtiyalarma erdir. Yce ismi azamn ve Kurann her taraf kuatan nuruyla irademe yerletirilen harflerin srr hrmetine Nurlardan zerime k saacak bir feyiz akt ve ismi Hakminle kalbimin canszlna hayat ver. Ne olur Cebbar isminle bana bir heybet ve celal giydir ve dmanlarmn ellerini benden ek. Kadri Yce, Selam, Aziz ve Celil isimlerinin hrmetine beni her trl dman ve hasetiden koru. Bunu Celal, Rauf, Mnezzeh, Kuddus ve kendisiyle karanlklarn dald Rahim isimlerinin nuruyla ltfet. Ey rabbim, o nur ile ihtiyalarm gider. Selam ve Hayy isminle hacetimi sratle yerine getir. Mabud, Hu, Samed ve ehid isimlerinin hrmetine ey Yce! Kafi isminle ilerimi kolaylatr. Ey celal sahibi ve ey Halim! Senin yardmnla alacak bir ilmin srlaryla bana bir ikram ltfeyle. Srlar kesin ve inkiaf etmi Kuran Hakimin nurani ve ak ifadeleriyle beni her trl korku ve skntdan kurtar. Ey celal sahibi ve ey krk gnlleri zntden kurtarp saran. Knn Kefi hrmetine beni koru. Tehlikeler deryasnda beni gvende kl ve hayrl bir sahile kmay nasib eyle. Sensin benim snam. Skntlar ancak seninle ortadan kalkar. Rahmet olan yamurun sana gibi zerime rzk yadr. Her ne kadar gnahta ar gitseler de alemlerin midi yalnz Sensin.

http://dua.yeryuzumirascilari.com

Sayfa 1

= = 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

= = = = q= Ve emim ve ebkim umme emi aduvven Ve erishum y el celli bi avsemet Ve f avsemin mea devsemin ve bersemin Teaantu bil ismil ami minel alet Ve eif qulbel alemne bi esrih Aleyye ve elbisenni qablen bi elmehet Ve ellif qulbel lemne cemah Al risletin nri ve eihl qable bi elmehet Ve yessir umr y ilh ve ein Minel zzi vel uly bi emin ve emeat Ve esbil aleyns setra vefi qulben Fe ente ifun lil qulbi minel aet Ve brik len allahumme f cem kesbin Ve ulle uqdel usri bi yyhin irteat Bi yhin ve yyhin ve y ayra bziin Ve y men lenl erzqu min cdih nemet Neruddu bikel ede min kulli vichetin Ve bil ismi termhim minel budi bi etet Ve eilhum y el celli bi fali men leyhi seat abbul felti ve qad eket Fe ente rec y ilh ve seyyid Fe fulle lemmel ceyi in rme b abet Ve kuffe cemal muirrne keydehum Ve ann bi eqsmike atmn ve m avet Fe y ayra meslin ve ekreme men a Ve y ayra memlin il ummetin alet

Ey celal sahibi! Basir isminin hrmetine dmanlarmz sar dilsiz, kr ve konuamaz eyle. Alim ve ani isimlerinle beraber Sabur isminin kalasna snarak yanllktan korunurum. Batan baa btn mahlukatn gnllerini bana ltufla evir ve Fettah isminle bana makbuliyet elbisesi giydir. Dnyadaki herkesin kalplerini topluca risale-i nra sndr ve Fettah isminle ona makbuliyet elbisesi giydir. (stad bir stteki beyit yerine bunu okurmu.) Y ilahi! Selam ismin hrmetine ilerimizi kolaylatr ve bize izzet ve ycelik ver. zerimize af rtsn ger ve kalplerimize ifa ver. Kalpleri temizleyip ifaya kavuturan yalnz sensin. Allahm, Hu ismin hrmetine btn rzkmzda bize bereket ihsan eyle ve glk dmlerini z de rahatlayalm. Ey gerek Mabud, y Hu ve y hayrel halikin! Ve ey bizim iin rzklar onun cmertliinden coup gelen. Her ynden gelen dman senin yardmnla def ederiz. Sen de isminle onlara uzaa atar ve onlar datrsn. Ey Celal sahibi! l kelerinin yanna koarak gelip ikayetini arzettii zatn hrmetine onlar yzst ve yardmsz terket. Y ilahi benim midim ve seyyidim yalnz sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun dzenini dat. Kesin yeminlerin muhtevalar hrmetine, btn zararllarn tuzaklarn benden defet. Ey eski mmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanlarn en hayrls, ihsanda bulunanlarn en kerimi ve mit kaplarnn en deerlisi Ey gizliliklere ismiyle nfuz eden Nur! Isminle yldzm alar ve asrlar boyu nurlu kl ve parlamaya devam ettir!

Eqid kevkeb bil ismi nrn ve behceten Medd dehri vel eyymi y nru celcelet Bi cin ehcin celmehcin celletin X Cellin celceleyytin cemhin temehracet Bi teddi ebrmin ve simrzi ebramin X Ve behreti tibrzin ve ummin tebarreket Tuqdu sircun nri srrn beyneten Nurun kandili gizli fakat ak bir biimde tututurulur. Kandiller Tuqdu sircus surci srrn tenevveret kandili gizli olarak nurlanr. Bi nri cellin bziin ve eranain zzet, azamet, celal ve kibriya sahibi mnezzeh ve mukaddes olan Bi quddsi berktin bihin nru umidet zat- Rahimin nuruyla kfrn atei sndrlr. Bi yhin ve yyhin numhin eliyn Mabudu bil hak, Hu, Samed, Zul bat Cebbar ve Halim olan zatn Bi ammi mihrin li nril id semet yardmyla dmanlarnn ateini bastracak. Gerek Mabud, Hak olan ve hakk gerekletiren Cemil, Vedud ve Bi hlin ehlin elin elbin liin ahiyyin ahbin ayahbin ayaahet Mucib olan zatn yardmyla insanlara kendini sevdirecektir. Enin bi yemlin ve ebrin uqsimet X Bi temli ytin emin teemmeat Eba beyin ve eymin bedeh X amrin yerin bi erin teemmeat Bibelin ve simynin ve bzin bedeh X Bi eymin emin bihil kevnu ummirat Bi elmeatin iqbal du ve kun me Hak isminin hrmetine duam kabul et, benim yanmda ol, dmanlarma kar bana kafi gel. nk artk onlar ok ileri gittiler. Ve kun l minel edi asb fe qad beat Fe y ema y ema ente emle Ey Rab, ey Rahman! sen hak mabudsun. Ey kuvvetli yardmcm! Ve y ayal helur riyi tealalet iddetli frtnalar pepee kopmaktadr. Korunmak ve dmana iddetli hcum gerekletirmek ancak senin Bikel avlu ve avlu eddu limen et Li bbi cenbike vel tec ulmetun celet yardmnladr. Senin yce kapna snann karanl dalr.

http://dua.yeryuzumirascilari.com

Sayfa 2

= = 51 52 53 54 55 56 57

= = = = q= Bi h ve y sn ve sn kun len Bi sn ve mmin lis sadeti iqbelet Ve kfin ve h y in ve aynin ve dih Kifyetun min kulli aynin bin avet Bi mme aynin umme snin ve qfih imyetuna min kulli sin bi elmehet Bi qfin ve nnin umme mmin bedeh Ve f sretid dni srrn qad ukimet Bi elfin ve lmin ven nis ve uqdih Ve f suretil enmi ven nri nuvvirat Ve elfin ve lmin umme rin bi srrh Alevtu bi nril ismi min kulli m cenet Ve elfin ve lmin umme mmin ve rih l mecmeil ervi ver rhu qad alet Bi srr avmmil kitbi cemh Aleyke bi falin nri y nru uqsimet Bi amme abese ven nziati ve rqin Ve f ves semi til burci ve zulzilet Bi aqq tebreke umme nnin ve silin Ve f sretit tehmzi ve emsi kuvvirat Ve bi riyti erri ven necmi i hev Ve bqterabet liyel umru teqarrebet Ve f suveril qurni izben ve yeten Adede m qaral qr ve m qad tenezzelet Fe eseluke y mevlye f falikelle Al kulli m enzelte kutben tefealet Bi hiyyn erhiyyan eny abvetin Ebvuin li eddye aqsemtu bi ayaat Bi srr budin echezein beadin zehecin Bi vil ve bil feti ven nari esraat Bi nri fecein mea eazin y seyyid Ve bil ytil kubr eminn minel fecet Bi aqqi feqacin mea memetin y ilhen Bi esmikel usn ecirn mine etet urfun li behrmin alet ve temeat ve ismu a ms bihi ulmetun celet Tevesseltu y rabbi ileyke bi srrh Tevessule ul bihin nsu ihtedet urfun bi manh lehl falu urrifet medd dehri vel eyymi y rabbi inanet Deavtuke y allhu aqqn ve innen Tevesseltu bil yti cemn bi m avet Fe tilke urfun nri fcme avaah Ve aqqiq menh bihl ayru tummimet ve uiran avnn admn musearn uheymefylu bihil kurbetun celet Fe seirl fh admn yuiun Bi fali urfi ummil kitbi ve m telet ve eseluke y mevlye f ismikelle Bihi i duiye cemul umri teyesseret lh fram af vfirl zellet Bim qad deatkel enbiyu ve tevesselet

Ta ha, ya sin, ta sin , ve ta sin mim ile bize ynelip gelen bir saadete ermek iin bizim yardmcmz ol. Kaf ha ya ayn sad ile, bizi drt bir yandan kuatan kem gzlere kar korunuruz ve bu bize yeter. Ha mim ayn sin kaf tm ktlklerden bizi koruyan snamz olsun. Kaf, nun, ve ha mim ile ve Duhan suresindeki muhkem klnm olan sr ile bu himayeyi gerekletir Elif lam ile nisa, maide, enam ve nurlu klnm nur sureleri hurmetine Elif lam ra srr ve isminin nuruyla, ilediim her gnahtan vazgeerek ykseldim. Elif lam mim ra ile yce olan ruhaniler ve melekler meclisine ykseldim.

58 X Amme, abese, naziat, tark, vessemai zatil buruci ve zilzal sureleri hurmetine, Tebareke, nun, seele silun, tehmiz, izeemsu kuvvirat sureleri 60 hakk iin 59 61 Zariyat, necm ve kamer sureleri hrmetine ilerim bana kolaylasn. Hizb hizb, ayet ayet, okuyucularn okuduklar ve inmi olanlar adedince kuran sureleri hakk iin. Ey mevlam! Kendisine kitap indirdiin her peygambere ihsanda 63 bulunan fazln diliyorum. 62 64 X 65 X 66 X 67 X 68 69 70 71 72 73 74 75 76 O harfler merih yldz gibi yksek ve alidir. Asay musa ismiyle karanlklar dalr. Bunlarn srryla sana vesile ediyorum. Bu insanlarn onunla hidayete erdii mtevazi birinin tevessl gibi olsun. Ey merhametli rabbim! Bunlar yle harflerdir ki, manalar sebebiyle alar boyu stnlk kendilerine bahedilmi ve yceltilmilerdir. Ey Allahm! Gerekten btn ayetler ve ihtiva ettikleriyle sana tevesslde bulunarak yalvardm. Ite o nur harflerinin havassn bende topla, Her trl hayrn sayelerinde tamamland manalarn gerekletir. Bana itaat eden yardmc bir hizmeti gnder. Onunla skntm ortadan kalksn. mml kitab ve onu takip edenler hrmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmeti musahhar kl. Ey mevlam! Kendisiyle arldnda btn ilerin kolaylat isminle sana yalvaryorum. lahi! Peygamberlerin sana yaklamak iin vesile ettikleri hrmetine zayflma merhamet et. Gnahlarm bala.

http://dua.yeryuzumirascilari.com

Sayfa 3

= = 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

= = = = q= E y liq y seyyid iqi cet leyke umri y ilhi tesellemet Tevesseltu y rabbi ileyke bi amed Ve esmikel usnllet hiye cummiat Fe cud vef vfe y ilh bi tevbetin Al abdikel miskni min neratin abet Ve veffeqn lil ayri ve dqi vet tuq Ve eskinnenl firdevse mea firqatin alet Ve kun b rafn f ayt ve bedem Emtu ve elq ulmetel qabri incelet Ve fl ari beyyi y ilah aifet Ve eqqil mevzn bi lutfike in affat Ve cevvizn adda ri muherviln Ve emim min arri nrin ve m avet Ve smin min kulli enbin ceneytuhu Vefir aatil ime ve in alet Fe y amilel ismillei celle qadruh Teveqq bih kullel umri tesellemet Fe qtil ve l tee ve rib ve l teaf Ve dus kulle erin bil vui teammeret Ve eqbil ve l tehrab ve im men teu Ve l tehe besn lil mulki velev avet Fe l ayyetun te ve l aqrabun ter Ve l esedun yet ileyke bi hemhemet Ve l tee min seyfin ve l ani ancerin Vel tee min rumin ve l errin eshemet Cez men qar he efatu amed Fe yueru fl cenneti mea rin uffiqat Ve alem bi ennel muaf ayru murselin Ve efalu alqillhi men qad teferraqat Ve addir bih min chih kulle cetin Ve selhu likey tenc ve minel cevri ve aat Ve alli ilh kulle yevmin ve satin All muafl mutri m nesmetun semet Ve alli all mutri vel li kullihim Ke addi nebtil ari ver ri m seret Ve alli alten temleul are ves seme Kevebli ammin mea radin tecelcelet Fe yekfke ennellhe all bi nefsih Ve emlkehu allat aleyhi ve sellemet Ve sellim aleyhi dimn mutevessilen Medd dehri vel eyymi m emsun ereqat Ve sellim all ehri min li himin Adede m accel accu ve sellemet Vre y ilh an eb bekrin mea umara Vre al umne mea aydri ebet Kel lu vel ebu cemn cemuhum Mel evliyi ve line ve m avet Meqlu aliyyin vbni ammi muammedin Ve srru ulmin lil aliqi cummiat

Ey yaratcm ve seyyidim! htiyacm yerine getir! Ilerim sana havaledir. Y rabbi! Ahmedi ve burada cemedilen gzel isimlerini efaati klarak senden niyaz ediyorum. Y ilahi! Yersiz bir baka kadar tm hatalarmdan tevbe etmeyi u miskin kuluna ltfeyle ve hatasndan ge. Beni hayr ihlas ve takvaya muvaffak kl ve yce toplulukla birlikte beni firdevs cennetine yerletir. Hayatmda da, lp kabrin karanlna vardmda da bana merhametli ol ve bylece o karanlk nura alsn. Y ilahi ne olur maherde amel sahifemi lutfunla ak eyle! Eer hafif gelecek olursa sevap terazimi arlatr. Beni keskin srat kprsnden koarak geir ve o byk cehennem ateinden ve iindekilerden koru. lediim her gnahtan dolay beni affet. ok da olsa byk gnahlarm bala. Ey kadri yce ismi tayan! Btn tehlikeli ilerden kurtuldun ve selamete erdin! ldr, korkma! Harbet, ekinme! Vahi ve yrtc hayvanlarla dolu her yere gir! Saldr, kama! Dilediin dmanla mcadele et! Drt bir yann kuatm olsa da hi bir melikin gcnden korkma! Ne bir ylandan korkarsn, ne de bir akrep grrsn. Ne de bir aslan grleyerek sana gelir! Ne bir kltan, ne bir hanerin yaralamasndan, ne bir mzraktan ve ne ortal alm erden korkma! Bunu okuyann mkafat, Ahmedin efaatidir. Saf saf dizilmi hurilerle cennete toplanr. Bil ki Mustafa en stn peygamberdir. Allahn yeryzne yaylm kullarnn en faziletlisidir. Yce anndan dolay her dileinin banda onu an. Onu efaati et ki zulm ve tecavzden kurtulasn. Y ilahi! Her gn, her an ve bir rzgar kprdadka o sekin Mustafaya salat eyle. O seilmie ve btn aline yeryznn bitkileri ve kyamete kadar esen rzgar adedince salat eyle. Parldayan imeklerle birlikte bulutlardan dklen yamurlar adedince ve yeri g dolduracak kadar salat eyle. Bizzat Allahn ve meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter. Yllar ve gnler srdke ve gne k samaya devam ettike, srekli olarak ona selam et.. Ali Haimden o paklara, haclar kabeyi ziyaret edip onu selamlamalar adedince selam eyle!

99 Y ilahi! Ebu Bekir ve merden, Osman ve Haydardan da raz ol. Ayn ekilde cemi cmle l ve ashabndan, evliya ve salihlerden ve bunlara tabi herkesten raz ol. Bu Hz. Muhammedin amcasolu Alinin szleridir. Onda mahlukat 101 iin ilimlerin z ve srr toplanmtr. 100

http://dua.yeryuzumirascilari.com

Sayfa 4