HANDIGE WORKSHOPS Maak IE sneller door 'm aan banden te FTP met Filezilla leggen O Zo redt u onscherpe foto's alsnog

A

h i -

nTom en de concurrentie
Lekk rverciia aanu webh

L
=

Hebt umuzlkale ambities?Metdeze programmalmaaktuze fluttendwaar,

I

GchrUft u al? Wat is dat makkelijk!

L

Y
NAVIGEREN MOET JE LEREN
Ik heb aitijd geroepen dat ik geen navigatiesysteem nodig heb. Dat ik mij het liefst laat leiden door ouderwetse kaarten en - in het geval van 'geen haast' -door het toeval. Dus toen er tijdens de redactievergadering werd geroepen dat het 'wel weer eens tijd was voor een navigatietest', stak ik als eerste mijn hand op. Ik word namelijk graag in mijn vooroordelen bevestigd. Inmiddels hebben collega Jan Meijroos en ondergetekende de test met negen systemen achter de rug en ik moet zeggen dat de voordelen het hebben gewonnen van de vooroordelen. Hoe had ik anders het wereldgehucht Assel moeten vinden? Overigens had uw testduo midden op de Veluwe afgesproken met collega Norbert Hoogeslag, die niet alleen in de buurt woonachtig is maar ons voor de gelegenheid ook a q een stoere Jeep ~ had geholpen. Hij loodste ons vakkundig over de hei en bij het afscheid nemen, gebeurde er iets grappigs. Ik draaide mijn raampje open en riep: "Hé Norbert, hoe komen we vanaf hier weer op de snehveg?" Een logische vraag, maar niet als je negen navigatiesystemen op de voorruit hebt gemonteerd ... Lachend startte ik de motor: "Navigeren?Je moet het leren!"

Inhoud % l ,

nicrm Wat rolt er uit de fabrieken en
is de moeite waard? Op internet kan iedereen journalist zijn b#ibYprCkir Wie onderhoudt uw computer? Ikrrkrpolowi Hard- en software, kortstondig door de mangel gehaald 1 mbrnr Verdien geld met een site 8 2S Maak mooierefoto's door te letten op het licht 24 Nu te koop:Worshopgids Draad.loze netwerken RazendpopulairzUn ze, die handlgenavlga 26 PWveXPS Is XPS beter dan PDF? t l e m m e n . Met deTomTomals onbeHandige tips om IE (veel) M s t e marktlelder. Maar hoegoed zUn de 28 te m k e n verschillende systemen?WIJtestten. 50 Wordabonnee En krijq een Reisplan-ner Europa gratis 32 Hoe goed zijn navigatiesystemen? 38 -Nop Gratis software li & FïPnntR#lb Een workshop die l het gemakvan ftp met Filezilla toont Vandaag de dag I 46 Vktaentoto'. Bewerkenen beheren kan -via internet van foto's in WindowsVista iedereenjourna49 Sohwp.toto's Tips om onscherpe list zijn.Lijkt het u foto's te verbeteren ook leuk?Lees B1 W Win een mini harde schijf waar u moet zijn ö2 XPopgwwrdTips om Windows X P en wat de voorte versnellen waarden zijn. MC MiizkM Programma's om zelf muziek te maken met de pc r 60 Wordabonnee En krijg 10 nummers voor 15 euro 62 Uw probleem,zijn oplossing I 68 Slimme handigheidjes Ee.. ..-Aeq onsdiergefotoisniet teredden.harais 67 V-kr Reacties van lezers de onscherpte memlt, kunt u het nodige reparemi. 73 Suvkm Vragen over abonnement e.d. 74 Ubmpw Koolmeeswebcam

hardware
...

I1
I
I

m

/

-

Iedereenj-urna

I

-

1 -

Fotografie CHERPTE

-

1
1
I
I

Internet inkomsten

I
!

l

i

Extra inkomstenzijn nooit weg, natuurlijk, Met een beetjegeluk kunt u via het web de nodigeextra centjes verdienen. Hoe?Om te beginnen dooreen site te maken die veel wordt bezocht. Daar zijn trucs voor, diewe u graagvertellen. En het geld?Dat komt van advertenties. Lees mee

,

In Wndows XP
Nog geen zin om over te stappen opVista?Dan zijn wij u graag van dienst met een serie tips en trucs om Windows XP op te krikken.

Inellen In1

...

aD

Lekker simpel: foto's beheren in Vista 46

Nieuws1
N wYorkCity is veronte waardigdomdat het de plaats delict is in het nieuwstedeel van d cone troversiëlegamereeks GrandTheít Auto. Burge meester Bloombewwil niet dat NYCgeassÓcieer' wordt met d geweldda e dige game. d es te opmerkelijk dat tv-beeldenvan gewelddadigepolitieachtervolgingen niet worden geschuwd.
8ron:YouTubeviaPCMweb.nl

Op het gebiedvan not )ks signalerenwe twee trends. Enerzijdszien we relatief zware notebooks met grote breedbeeldschermen die heuse desktopvervangers zijn. Anderzijds worden laptops steeds mobie- . ler; kleiner en lichter. Eennotebook uit deze de categorie is de EasyNoteBU45 van Packard Bell. H ! e notebookheefi een 12-inchDiamondView-scherm en weegt nog geen twee kilo. Om de mobiliteitte vergrotenis het modelvoor, zien van een zogenoemde eco-knop. Met een druk op deze knop verlengt u de batterijduur zogezegd met 30% doordat de Intel Core Duo-processor een tandje temgschakelt en de helderheidvan het schermwordt teruggebracht. Ook handig: de BU45 heeft een geïntegreerde webcam, microfoonen een wifi-aansluitingvoor het draadloos voeren van Skype (video)-gesprekken. Met een werkgeheugenvan 1GB, een 120-GBharde schijf en Wmdows Vista Home Premiumis deze 'kleinnote' helemaalvan deze tijd. H €999,- H www.p<rdrardWI.nl

'

.

L

'v

Comfortabel sjouwen
V& laptopsvindje draagtassen te kust en te keur.Cobrabagsin Hilversumontwikkelde een draagtasvoor heuse desktops,de grote bureaumachine. Elkekast die kleiner ESdan50~25~55an(LxBx H)past inde P B g mitshet C a, gewicht de 2 kgniet over5 schrijdt.Geen kastzal dat ge wicht hebbenIrnaar inde afsluitendeflap zitten allellei vakjes en bergruimtesvoor gereedschap, cd'sl kabdtjes en een zaklantaarn die alle ook wat wegen.De tas is weer- en windbestendig en heefteen handvaten een draagriemmet schouderpad, zodat sjouwen z comfortao belmogelijk wordt. €59,95 (d. bwzen4f-j

Horse Racina Manaaer
I.

Voor wie durft: de MÜ-bot.~eï% gadget heeft de vorm van een wit mannetje dat u met eenknijpertje aan uw kleding kunt vastmaken.De handjes kunt u uittrekken en in uw oren stoppen,want het zijn namelijkoorplugs,zoals u die kent van mp3-spelers!Vooralsnogalleen te koop in Japan,voor omgerekendtwintig euro. H www.mu-liot.net

Oortelefoonties-buddv

De volgende rage na pokeren is volgens Easy Computing het wedden op paarden.Dat is een beetje preken voor eigen parochie,want de softwareleverancier heeft zojuist de game Horse Racing Manager 2 gelanceerd.U kunt het spel op drie manieren spe1en:als manager,als jockey of als gokker.Plaatsen van handeling manaziin de 25 bekendste renbanen ter wereld.81~ , ger moet u slim paarden www.cobrakgs.nl . a I... i aan-enverkopen, : mmu. de infrastructuur opzetten, personeel inschakelen en u inschrijven voor de juiste draf- en galopwedstrijden.Het is zowel mogelijk om tegen de computer te spelen als via een LAN of internet.Go Henri Buitenzorg, go! €3 , 5 99 H EusyComwng, 023-5511 11 3 www.wsycomputing.

i

.

I -Boekje Open
u h

kaaWmdrdoersw, hkqu&w

I

~unrnirmMihRirrrkn mr
BIBUOTHEEñIN M

QO1#PUTER
Veel mensen stoeien met Excelwanneerze hun boekmerzameling op de computer willen bijhoudm.Oprich geen slechteoplossing, maar voor wie erg wel boeken heeft, is het (overigens niet spotgoedkope) Book Cdiector misschieneen uitkomst.Grootste pluspunt van dit pakket is namelijkdat u ervoor kun1

.

kiezeneen boek niet handmatigin te weren, maar het ISB-nurnmero~ te gewn aan de geinteqrmdewizard.Dte mekt dan vervoig=ens op weik boek daarbij hoort en vult in uw database automatisch schrijver, titel, uitgeverij enzovoorts in. Daarbij kunt u ask buitenlandse boeken invoeren:naast de Nederlandse Koninklijke Biblis th& horenook de nationale bibliotheken van onder m@erErigelii-n4 VerenEgde Staten, Italië, Duitsland Frankrijk en Canada tot de pkkken waar he2 programma

1

keammew mwusm
-kanten
1. Lenovo 2. Nokia 3. Sony Erioson 4. Dell 5.Samsung

Van superhandlgetot hllarlsche, moole, creatieve, of andere tlJdvullende of -besparendesites.
W Gratis non-fictieboekendownloaden,wie wil dat nu niet?

Vocht en stofdeeltjes zijn de absolute vijanden van fijnmechanische apparaten ais camera's. E n dat terwijl onder water vaak de fraaiste Meurenpracht is te vinden (en weer weinig stof). Voor de W Zoom Z1050 van Casio i s daarom de waterdichte behuii zing EWC-90 ontwikkeld. M e functies zijn nog steeds gemakkelijk te bedienen. E n het menu van de l0,l-megapixelcamera heeft een aparte instelling voor onderwaterfotografie, zodat het toestel optimaal is ingesteld voor de lichtomstandigheden. De dichte behuizing maakt het toestel ook geschikt voor de stoffige omstandigheden van bijvoorbeeld woestijnen. Bij de EWC-90 krijgt u ook een fliîsdiffuser, draagkoord, siliconenpasta en anticondens. U €205,-W www.exiYim.de/nI

Stof- en waterdicht

Bij lanceringvan Onlibri.nl,een initiatiefvan de Deenseuitge verij Ventus,zijn ruim dertig titels te downloaden,maar iedere week komen daar nieuwetitels bijaonder meer over reizen, diëten,computers en geldzaken.In september lanceerdevenrus al een site waar gratis studieboekenzijn te downloaden. Het initiatief om gratis boeken aan te biedenwordt gefinancierd met advertentiesdie om de paar pagina's opgenomen zijn,net zoals in een tijdschriftof krant. mm.onlibri.nl http~/dudentensupport.nI(stvs~)
W Tegen depressies en sombere buien en om te ervaren dat er ook goede dingen in de maatschappijgebeuren is De Goednieuwscourant gestart.20 kunt u de dag beginnenmet een positiefbericht. mm.degoedn~mnt.nI

W Medicijngebruikerskunnenvoortaan op een websitezien

wat de ervaringen van anderen met bepaaldemedicijnen zijn.Het Meldpunt Medicijnen heeftde vierduizend meldingen die het sinds 2004 binnenkreeg op zijn website gezet. mm~puntmedia~nenrI
W Tijd niets gehoord van Startpagina - tot nu dan. Er is name-

ringen in het winkelland- j xhap.Met name inde j binnenstedenzullen bepaal- i

tiévanhét internetde ko- j mendejaren grotendeelsuit i het straatbeeldverdwiinen. i
Bmn:RuimtelijkPlanBureau

zoekt.waar mogelijk haalt de wizard ook meteen een afbeelding van de boekomslag op.Eenmaal ingevoerd kunt u zelf nog allerlei notities toevoegen:wanneer u het boek hebt gekocht bijvoorbeeld,of u het hebt gelezen en zo ja wat u ervan vond,een

PlayStationZ had er al een, maar nu de Xbox 360 ook.We doelen i op de game Guitar Heroll,inclusief de flitsende gitaarcontroller. i Met dezeattributen kunt u zich een ware rockheldwanen.De gii taar heeft naast de vijf gei kleurdeknoppen op de hals, j een zwarteiaanslag'-knop en i een hendelwaarmee u rockorte samenvatting VL. het verhaal,enzovoorts. ; nummers kunt spelen.TenZijn de boeken eenmaal j minste,mits u op hetjuiste ingevoerd,dan kunt u i moment de goede knop lang zoeken en fikeren.zo i genoeg indrukt.Een zwaar i verslavend spel, waarvoor je kunt u bijvoorbeeld i n &n oogopslag zien weli bijna alleen al een Xbox360 ke boeken u allemaal i wilt aanschaffen.Via Xbox van u w favoriete schriji Live Marketplacezijnnieuwe nummers tedownloaden,dus ver hebt,of hoeveel boeken er i n de kast staan j u zult niet snel uitgekeken radie nog gelezen moeten j ken. worden.Dankzij het gej W € 98,99 bruiksgemakzeker een i W www.guitaherogante.wm leuk pakket voorde boei kenwurm,alleen vinden w e d e prijs wel een tikkeltje aan de hoge kant. U €39,95 UWS,-640238 073 U ww.~~irius.nl

i

volwassenen
w

lijk een nieuweloot verschenenaan de Startpagina-boom: een website die de best bekekentv-programmafs,de grappigsteen populairstefilmpjesvanYouTube en documentaires bundelt. De links staan gecategoriseerdnaar thema's als nieuws,actualiteiten,jeugd,sport,documentaires en entertainment.0oktips voor leukefilmpjesopYouTubeworden in een top5 gepresenteerd. wwwJtartpaginar~ Bij prijsvergelijkingsite Goomla.nl kunt u nu kledingzoeken op kleur.Helemaal vlekkelooswerkteen en ander nog niet.Wie bijvoorbeeld'blauw'kiestin het kleurenpalet, krijgt ook mode tezien die niet blauw is,maar gefotografeerdt e gen een blauwe achtergrond, bijvoorbeeld badmode.Maar het idee is veelbelovend. www.-.n1
W Een groot deel van alle openbare bibliothekenin Neder-

'

land heeft een landelijke aanvraagservicegekregen.Met 'zoek&boek:zoals het programma heet,kunnen lenerszoeken in een aanbod van 35 miljoenboeken,cd's,muziek-dvd's en partituren.De dienst is 24 uur per dag,zeven dagen per weeken vanaf elke intemetlocatiete raadplegen. www.WbIbtheehI
W Is het hotel wel zo goed als in devakantiebrochurewordt omschreven?Lees de ervaringenvan anderen. mnv.~sw.wm W Bent u opzoek naar vulling voor uw website of weblog?W e doelen op atbeeldingenwaarvoor u niet (onverwacht)hoeft te betalenomdat er auteursrecht op rust?Kijk dan eens op Copyrightvrij.nl.Alle (lage resolutie)foto's die hier geplaatst zijn,mogen gratis en zonder copyrightvermeldingworden gebruikt.U kunt de foto's ook in hi-res krijgen, maar dan moet u betalen. wmv.wpyrigMnrJ.nl

i

Slim voetenwerk
:eri t & Be
Kortgeledenstond mijn uizing voor de deur. Hoewc. ,,i hele proces op zich al geen sinecure is,zag ik het meest op tegen het internet-gedoedat er tegenwoordig onvermijdelijkbij hoort ... Uit kostenoogpunthad ik mijn oog laten vallen op een Internetplus-Bellen-abonnementvan Het Net,met daarbij Digitennevan KPN voor de tv. Voor m'n gevoel nam ik daarmee een enormegok.Wie kent niet de horror-verhalenover onwilliae apparatuur, weigerende sofhare en onbereikbare helpdesks. Heel even leek mijnangst terecht.Het Net hadtwee adressen door elkaar gehaald en was niet in staat om diefout te corrigeren.GeIukkig bleek er een omweg,die wel werkte.Voor de rest viel het mee. Heel erg zelfs. Eenmaalin de flat bleek eigenlijk alleen de volstrekt verouderdewandaansluiting van KPN een probleem te zijn. Achter het kapje bevond zich een cirkelvormig stuk metaal met zo'n twaalf schroeven er op. Iets meer dan de helft had een draadje onderzith.opdegok hebikertwee losgeschroefden voorzien van draadjesnaar de nieuwewandcontaadoos.Ovenge kabelsingeplugd,de hele boelvan stroom voorzien, 1369 gebeld om de telefoon te activerenen ...?Jawel, zowel internetals de telefoon deed het. Weliswaar is het nu nog altijd hannesenmet de draadlozeverbindingtussen pc en router, maar dat ligt vermoedelijk aan de pc en niet aan despullen van Het Net. Het kan dus heel soepel,zoln aansluiting. Nu nog even van devier brokken oud ijzer die de FAQman me cadeau deed twee werkende pc's makenen ons nieuweappartement is weer geheel bij de tijd, qua automatisering.Wat een gei t ruststelling!

Aan monitoren zelf valt in de regel niet zo heel veel meer te verbeteren. Wat meer contrastratio misschien (in dit geval 3000:1), exha levendige kleuren en een wat snellere responsetijd (hier 2 ms), heel veel meer valt er niet aan te tweaken. Vandaar dat LG het met de Flatron Fantasv vooral over de designboeg gooit. ~n het gaat dan met name om het voetje van deze 19-inchlcd-monitor. :r kan namelijk gekozen worden uit drie verchiliendevoetmodelien: de Jar, de Ring of de Eclipse. )e ontwerpers van de Jar hebben zich laten inspireren loor moderne sculpturen en keramiek,terwijl de Ring net zijn ronde vormen de eeuwigheid moet verbeelden. n de Eclipse is tenslotte de maan te zien. De Flatron Fantasy heeft inmiddels de F Design Award gekregen. Belangrijker is - dunkt ons -natuurlijk nog wat de 'onsurnenter van vindt... 1f 298,116,036-1377780. wwwJge.nl

100miuoen IPock
Zoveel ihdszijn inmiddels over de toonbank gegaan. De eerste iPod-muziekspeler werd vijfenhalfjaar geleden verkocht,in november2001.
Bron:Apple

ZiZJ Il Man overboord! * i

i Overboord slaan is altijd een slecht idee.Maar

I I

I
I
,

1. VerenigdeStaten (43%) 2. Verenigd Koninkrijk (10%) 3. Canada (7%) 4. Duitsland (7%) 5. Spanje (5%) 6. Australië (5%) 7. Italië (3%) 8. Franktijk (2%) 9. Nederland (2%) (1%) 10. Portugal *Waar boekente vonde ling gelegdworden
Bron:Bwkcmssing.com

als u het doet,doe hetdan goed,moeten ze bij de XmarkWebshop hebben gedacht.Het nieuwste snufje is een slimme module voor i n een reddingsvest. De GPS SOS Lifejacket,zoals het apparaatje heet,slaat i n geval van nood d zelf alarm doorte'bellen'met een alarmcentrale. Het geeft niet alleen door dat u in nood verkeert, maar ook u w exacte positie.Geen overbodige luxelaangezien juist met het lokaliseren van drenkelingen vaak (te) veel tijd verloren gaatTegen een meerprijs sluit u een abonnement af bij de alarmcentrale voor een periodevan minimaal een jaar. i €895,- (module, exdusiefreddinpvest) B d 135,- ~mbonnententokim~enmle) Bwwwm-pnI

I
\UI L. ..

groene
Intel daagt Europese studenten uit o m een alternatieve energiebron te bedenken voor laptops.De uitdaging is o m een laptop gedurende één u u r te laten werken o p een alternatieve energiebroqzonder stroomkabel en zonder batterij. In Nederland is deTechnische Universiteit Delft de uitdaging aangegaanen gaat voor een oplossing gebaseerd o p 'menseliike eneraie: De deelnemers hebben zes maanden de tiid hun ontwerp i n i e dieneien krijgen allen dezelfde laptop waarop dezélfde programma's draaien.Alle ontwerpen worden beoordeeld o p creativiteit,draagbaark i d en het innovatieve karakter van deoplossing. mvw.intel.com

L

I Dick

fa
Surfers 1 zich a
Een groot deel van de internetgebruikerslaat zich tijdens het surfen op het internationaleweb zo afleiden, dat ze uiteindelijk niet meer weten wat ze aanvankelijk zochten. Zeven op de tien mensen erkennen dit verschijnsel. Uit een enquêtevan het Britse onderzoeksbureau YouGov blijkt dat een kwart van de internetgetwee dagen per aand zoet is met surfen mwille van een vergeten

I

Uit de schaduw
0:2!jh 11126:
T o r n

''p

50"

Avenue Des Champs-Elysces

Tbm Tommer Tomst!

I

Eindelijk: Blu-ray
Hebt u nog een (vakantiekentje over? Lees dan 7 verder. Wantvanaf deze zomer kan de dvd-speler naar de kinderkamer o m plaats te maken voor de BDPS1Evan Sony.Deze eerste Blu-ray-speler van Sony biedt een HDaudiovisuele weergave van films.Dat betekent een Full HD (1920x1080p) progressive video voor titels o p Blu-ray schijven en een forse verbetering van beeldkwaliteit voor gewone dvd-films. Ook over de weergave van geluid en video-op names van HD-camcorders is Sony zeer te spreken.Met ingewikkelde technieken is er alles aan gedaan o m dit in kwaliteit t e verbeteren. Leuk detail: het diepblauwe licht van de voorkant verdwijnt zodra deomgeving donker wordt. En u w cd's en dvd's? Geen probleem,deze veelvraat kent ze allemaal. i 1299,E www.s~~y.nl

Vanaf mei lanceert het bekendste navigatiebedrijf een nieuwe productlijn: TomTom ONE XL. Zoals de naam al aangeeft, gaat het hier om navigatiesystemen met een extra groot aanraakscherm (4,3 inch). TomTom haast zich te zeggen dat het wel om een slank design gaat, dus gemakkelijk bij u te steken als u de auto verlaat. U weet het, dieven zijn gek op navigatieapparaten! De One XL bevat ~oorg~ïnstalleerde kaarten van West-Europa op een 1-GB harde schijf. Verkeersinformatie kunt u binnenhalen via een RDS-TMC-onmger of een abonnement op TomTom Plus Verkeersinfo. i €399,-i www.tomtom.com

Eentamelijkveelzijdigedigitale camera is de Olympus p 780.Deze 7,1-megapixel camera heeft een 6,4cm lcdscherm,5x optische zoom en maar liefst twintig sceneproaramma's, waaronder Dortret, iport en kaarslicht.~&htu graag in het donkerfotograferen,dan komen de nachtsc&n&modusen de verlichte L '-10 met ongewiwescna<iuw knoppengoed van pas.De p 780 kan ook ongewilde schaduwen in een compositieverlichten.Eerst wordt met behul~van sensor vastaeeen steid wat de donkere delén zijn, waarna de camera automatisch de belichtingsinstellinaen voor deze delen aanpait.~edubbele beeldstabilisatiefunctievoorkomt beeldvervormingen wanneer u bij- A En h i e r i s d e s r ~ -iiriii ~ ~ ~a~ voorbeeld een snelbeweaend voorwerp fotografeert ohie camera per ongeluk beweegt. Tot slot heeft de zwarte of zilverkleurigecamera een weerbestendigebehuizingdie tegen onverwachte regendruppels kan. i vwwpchte wrkwppnj~: €349,- O ~ ~ ~ P U S , 1888 071-582 mnv.o/ympus.nl

r
l

computeridee.

Miljoendollarlaptop
Het moet niet gekker worden. Deze zomer lanceert Luvaglio een handgemaakt notebook dat voor een miljoen s dollar te koop i .Wat daar ailemaal voor moois op zit? Het nieuwste van het nieuwste: solid state op- i: mm-slagcapaciteit (flashge! UPUA heugen ter vervanging j ie domeinextensie.eu is van harde schijf), Blu-ray, 1 log maar eenjaar geleeen ingebouwde geheu- j en ingevoerd, maar nu a genstick en mp3-speler, en succes. D Europese e een ge'integreerde Inie heeftal meer dan 2,J schermverschoner en nu j miljoen .eu-adressen uitkomt het: functionele egeven. juwelen. Wat we ons --; gerucht gaat dat l c Het ~pple plannen heeft om l daarbij moeten voorstel- I len, is niet helemaal dui- j in de tweede helft van delijk. We mogen het 2007 iPods met wifi op de notebookje narneiijk niet i markt te brengen. Muziek eens testen. Flauw hoor, i zou daardoor draadloos van Luvaglio. van pc naar de iPodveim S 1.ooo.ow,stuurd kunnenworden. i wwwJuwigIiam

Een blik OD sociale nieuwssites

ril

Leuknieuwegelezenof mooienieuwsfotogezienop internet?Grote kansdat u één van beidebenttegengekomenop een socialenieuwssite,waar de burgeijournalist hetvoor hetzeggen heeft Bezoekersvande sociale nieuwssitesbepalenechter wat belanflk isenwat niet Althans: wat zij belangriijkvinden.. .
n iedereen schuilt een burgerjournalist. De een heeft een eigen website, waarop hij dagelijks het belangrijkste nieuws uit de regio zet. De ander linkt op een veel grotere website naar allerlei online documenten, zoals de interessantste nieuwsberichten, de opvallendstewebsites en de leukste foto's en films. Wat een website zo bijzonder of uniek maakt? Dat -ie ook wordt bezocht door de traditionele media. Professionelejournalisten loeren mee over de schoudervan de burgejournalist. Soms blijft al die noeste l i b e i d niet onopgemerkt en wordt een item opgepikt door een grote krant of nieuwssite. Het zijn de spreekwoordelijke krenten in de pap van de burgejournalist. Een alom aanvaarde definitie van 'burgejournalistiek' is er overigens nog niet. Het begrip omvat op dit moment nogal veel. Weblogs, discussiefora, de online encyclopedie Wuripedia: alle behoren tot vormen van burgerjoumalistiek Ook sociale nieuwssites, de centrale ontmoetingsplaatsenvan veel online nieuwsjagers, behoren ertoe. Computer Idee maakte een selectie van sociale nieuwssites en bekeek de mogelijkheden ervan.

I

I+Y*LIi-iCMII).ii1ii*nq

L

s.rl.urnkum
a -

mm

m m m -

ip++i.::-91

-

Op de website OhyNews. com zijn burgerjournalisten heel invloedrijk.In 2002 speeldede van oorsprong Zuidkoreaansesite een

belangrijke rol bij de presidentsverkiezingvan dat land. Tegenwoordig is het een internationaal platform voor burgerjoumaiisüek Aan de Engehalige versie van OhmyNews werken inmiddels zo'n 2000 burgejournalisten mee, afkomstig uit 55 landen. Mooi natuurlijk, maar aan de site zitten wel wat haken en ogen. Wie een bericht wil plaatsen moet zich eerst legitimeren, en wel met een kopie van zijnhaar identiteitsbewijs. Ook moet er een pasfoto worden opgestuurd. Een poster-in-spe moet daarnaast in 200400 woorden vertelien waarom hij of zij op de website wil publiceren. Eenmaal geaccepteerd kan de nieuwe gebruiker via zijn 'Reporters Desk' beginnen met het posten van artikelen (aiheiding l). Op OhmyNews mag over alles geschrevenworden, al wordt de hoofdpagina wel gedomineerd door politiek en economisch nieuws. Elk artikel wordt bovendien voor plaatsing eerst gescreend door een redactie. Wordt het niet geplaatst? Dan voldeed het artikel hoogstwaarschijnlijkniet aan de kwaliteitsnormenvan de redactie. OhmyNews is - kortom - een strenge nieuwssite,die van burgerjournalisten veel eist en professioneel werk verlangt. Een stuk toegankelijker is Dyg.com, volgens kenners de 'moeder van alle sociale nieuwssites' met zo'n miljoen geregistreerdeleden. Op Digg.com linken gebruikers naar documenten elders op het web. Dat kan een nieuwsbericht zijn, maar ook een foto, video of podcast. De essentie van Digg.com is dat op elke link gestemd kan worden, waardoor interessant nieuws vanzelf komt boven drijven. De Digg-gebruiker bepaalt dus welk nieuws belangrijk is. Het voornaamste gereedschap hiervoor is de Digg-knop (crfbceding2). Door op de knop te klikken,wordt een

item naar de hoofdpagina gestemd. Op Digg.com is dat vooral geek-nieuws.Een bericht over een gemohen Logitech-muis of een quizvoor computernerdshaalt makkelijk de hoofdpagina. Foto's van de meest extreme orkadoen het eveneens goed. Ook nen en gossip-~euws Digg accepteert aiieen berichten van gebruikers die zich hebben geregisûeerd.De uploadprocedurevia de Submit-knop is eenvoudig en wordt in een aantal stappen afgewerkt (afbeeiding3). Staat hetzelfde bericht al gelinkt op de site? Dan krijgt de uploader dit automatisch te zien. Is een item eenmaal geüpload, dan verschijnt het in de Upcoming-lijst.Vanaf dat moment is het wachten geblazen. Ofwel: krijgt de link genoeg stemmen en vinden Digg-gebruikershet belangrijk nieuws? Een bericht verschijnt pas op de hoofdpagina als er in korte tijd vaak op is gestemd. Uit onderzoek bleek overigens nog niet zo lang geleden dat slechts dertig burgejoumalisten verantwoordelijkzijn voor eenderde van aiie berichten. Van Digg.com bestaat ook een Nederlandse versie: eKudos.nl. Net als bij Digg wordt op eKudos gelinkt naar documentenelders op het web en kunnen gebruikers op items stemmen. Voor elke stem krijgt een bericht een 'kudo'. Krijgt het bericht vijf kudo's of meer, dan verschijnt het automatisch op de hoofdpagina. Ook op eKudos kan alleen pas na registratie een item worden geplaatst. De site wordt echter dagelijks ververst en heeft zo'n 1700geregistreerdeburgerjoumalisten, samen goed voor ongeveer achtduizend berichten (zo'n vijftig per dag). De berichten op eKudos bestaan vooral uit links naar 'geinig' nieuws, afgewisseld door nieuws voor nerds en wetenschapsnieuws. Op www.computerjáee.nl bevindt zich bij de berichten ook een Kudosknop. Speciaal voor webmasters is er ook een handig Javascript voor de stemknop (düeeIding4). Door het script te kopiëren en op een eigen website te zetten, kan ook daar op berichten worden gestemd. Als sociale nieuwssite heefi eKudos veel potentie, maar vergeleken met Digg is de site wel erg klein.

van nieuws wel aan. Filmpjes mogen echter niet groter zijn dan 15Mb.

L

-

r

W

M .--b i l e R e e r s o
.

condlife niohilereporters org

..

"

Kunnen we geen recond Hfe channd beginnen?

-a-+
Lr+-Yd--*

-vwdrrsgrwrrs Een site die zich uitsluitend richt op videofilmpjes is M o b i I e R ~ o r gOp de site kan iedereen na registratie . zijn eigen 'telefoonñimpje' uploaden en met de rest van de wereld delen. Dat kan onder eisen naam, maar ook anoniem. Om het zoeken naar een filmpje te vergemakkelijken, is elk filmpje van tags of trefwoorden te voorzien. Iedere burgerjoumalist heeft daarnaast de beschikpagina voor zelfgemaakte king over een p~rs&dijke filmpjes. Hij of zij krijgt bovendien de mogelijkheid een themakanaal te openen, bijvoorbeeld over de vimiele wereld SecondLife (&eeMnqS). MobileReportersis niet bewust op zoek naar primeurs, maar moedigt het maken

Ook op S&wps.nl kunnen burgerjoumalistenhun filmpjes kwijt. Hier zijn echter ook foto's te uploaden. "Op Skoeps draait het om nieuws in beeld", zo melden de makers. Op de site mag dus niet zomaar een foto of filmpje geplaatst worden,maar alleen eentje met nieuwswaarde. Bijvoorbeeld een filmpje van een ontspoorde trein of een verkeersongeluk. Foto's van brandjes en politienieuws zijn ook erg populair op de site (u/BeeIdinq6). Skoeps moet het vooral hebben van mensen die onderweg zijn en veel fotograferenof filmen met de mobiele telefoon. Items kunnen alleen door geregistreerde gebruikers geplaatst worden, eventueel via MMS. Achter de strakke website schuilt ook een redactie die bepaalt wat wel en wat niet op de site komt. - I - C Een belangrijk nadeel is dat : ? - ' - - mensen die materiaal aanm. LII. leveren, automatisch het m.m-copy-righthierop verliezen. ."-i .-I.,--IYBeeldrechten kwijt, geen geld! u -'".- . Op MSN Reporter, de sociale nieuwssite van Microsoft, ~i U . zijn zo'n 150 burgerjoumalisten actief die naar items elders op het internet linken. Het populairst is gek of 'lollig' nieuws, zoals de video over een meisje van 180kilo op het weblog khurpsd. Ook roddels halen vrij snel een vermelding op de site. Wie een item leuk vindt, kan het naar de hoofdpagina 'kicken'. MSN Reporter past ech---m --

:&r.

m *
L

-. , . r Y

DiLIc--Y....i*Y I I -

. W

-.

-g . g i

-rem

-..;I-

Burgerjournalistenbeloner.

.--w-1. *.d----eqz?&Z--

Wordt Den Haag de allereerste'mediastad'vanNederland?Als het aan de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh ligt wel.Hij wil zoveel mogelijk Hagenaarsvia burgerjournalistiek bij hun stad en wijk betrekken.0m zijn idee te realiseren, denkt hij een miljoen euro nodig te hebben.ln principe komt elke Hagenaar mei een site in aanmerking voor een financiële bijdrage.De Haagse burgerjournalist Niek't Hart van de site Hagazine vindt het een mooi plan,maar heeft ookzijn be. denkingen."Hetis leukals ik straks gesubsidieerd ga worden.Maar ik schrijf altijc kritischAraks maa ik niet meer zo onaardia over de aemeente ziin." Van censuur zal volgens Baldewsingh echt& geen sGake zijn.voigens hem zal de qemeente de inhoud van burqerjournalistiekewebsites gewoon blijven respeGeren."~et doel is om ~ a ~ e n ä a r staat te stellen hun eigen vormen van in s media en communicatiete ontwikkelen.Daarmee kunnen ze bijdragen aan de ?id van de stad.En dat is wat de gr -- ---3agwil."
---A-

,

hoek: "Over 1km, blijf op de snelweg". Juist ja. Tijdens ons ritje valt op hoe de Sony en TomTom het meeste trillen. Vooral de laatstgenoemde bibbert meer wel dan niet, wat natuurlijk erg irritant is, ook al gebruik je 'm niet. De rest van de apparaten blijft redelijk solide aan het raam geplakt. Sony blijft steeds de eerste die melding maakt van nieuwe informatie of een afslag, op de voet gevolg door Fujitsu Siemens en de Mio. De TomTom en HP zijn daarentegen de meest stille van de negen. Ze geven alleen de hoogst noodzakelijke informatie. Afhankelijk van je voorkeuren kan dat zowel een plus- als minpunt zijn.

Extra troef
In de buurt van Kootwijk nemen we de scherminfo en presentatie van deze informatie eens door. De TomTomen HP Navigator 6-kaarten zijn identiek en tonen relatief weinig franje. ViaMichelin en F'ujitsu Siemens bieden aanzienlijk meer detail. Sony geeft eveneens veel info, zoals de namen van wegen en steden waar we voorbij snorren, maar kent wellicht iets te veel infoblokken waardoor er minder ruimte voor de route overblijft. Ook de grijsblauwe kleurstelling oogt een tikkeltje flets. De JVC kent zonder twijfel de mooiste kleuren; die komen vol en helder in beeld. De Mio toont zijn informatie aantrekkelijk in een eigen stijl, en heeft veel en uitgebreide informatie zonder overweldigend te zijn. Wanneer we het zonlicht vol in het gezicht hebben, speelt de Mio nog een extra troef uit; deze presteert het beste bij tegenlicht. Waar de meeste schermen minder goed zichtbaar tot onleesbaar worden met deze zoninval, blijft de Mio vanuit verschillende hoeken helder en scherp. Andere opvallendheden: de LG en de Asus kennen lekkere grote opvallende pijlen om een afslag extra te markeren. En over pijlen gesproken, de Mio geeft nagenoeg in real-time onze verplaatsing weer. De cursor op het scherm die onze auto simuleert, beweegt vloeiend over de weg. De Sony geeft ook een soepele weergave maar doet dit met regelmatige tussenpozen, terwijl de Asus bijvoorbeeld heel erg schokkerig is. De TomTom-weergave is slordig, basic en kartelig en valt qua grafische presentatie het minst in de smaak.

HP, TomTom, ViaMichelin en Mio kennen Assel wel. Het blijkt een piepkleine locatie langs het spoor en de vier intelligente GPS-systemen loodsen ons keurig via een onverharde weg over de hei naar het anderhalve Rijdend door het stukje natuur huis en toeristenca£@. valt op hoe de ViaMichelin heel mooi ook de aankomende bochten in de weg weergeeft en ook zijwegen goed laat zien. Eenmaal in Assel, herkent Asus het opeens wel. De overige vier blijven zwijgen. Wanneer we na enige omzwervingen over de Veluwe weer richting Haarlem tuffen, geeft de Mio na 2,5 uur als eerste aan dat zijn accu bijna leeg is. Nu onze route een stuk eenvoudiger is geworden -we zitten inmiddels op de snelweg - schakelt de JVC automatisch over van het 3D scherm naar een 2D overzichtskaart van het wegennet van Nederland. Slim en logisch. Twintig minuten later valt de ViaMichelin zonder enige waarschuwing als eerste uit. Twee minuten daarna stopt de LG ermee. De Mio, die een ruim halfuur geleden al aangaf bijna op te zijn, werkt dan nog steeds. Omdat de Asus een deel van de tijd op de spaarstand heeft gewerkt, besluiten we bij terugkomst de batterijduur nogmaals te testen. Zonder actieve navigatie levert dat de volgende resultaten op: ViaMichelin 135 minuten Mio 195 minuten Asus 225 minuten LG 255 minuten JVC 300 minuten HP 31 5 minuten TomTom 31 5 minuten 31 5 minuten Fujitsu Siemens Sony 390 minuten Overigens, alle modellen kunnen via de aansteker op de accu van de auto worden aangesloten.

Met de

Jeep zijn we op elk terrein voor bereid

Conclusie
Omdat de gekozen navigatiesystemen zeer uiteenlopen in prijs en mogelijkheden, is een algemene winnaar niet aan te wijzen; uw persoonlijke wensen en portemonnee bepalen wat voor u geschikt is. De opvallendste conclusie is echter, dat de populaire en veel geroemde TomTorn niet op alle vlakken het beste GPS-systeem is. Als het gaat om schermkwaliteit komen JVC en Mio als toppers uit de bus, Sony kent de langste batterijduur en de kleine Fujitsu Siemens Pocket Loox is ook uitstekend geschikt voor gebruik buiten de auto. Tellen we alle criteria bij elkaar op, dan komen we toch weer bij TomTom als winnaar uit. Waarbij we wel de wens uitspreken dat de firma binnenkort wat aan de lastige raambevestiging doet en wellicht een wat slanker er moderner apparaat op de markt brengt.

Wie kent Assel?
Terwijl we onze auto parkeren bij het kerkje van Kootwijk, valt de LG voor de tweede keer naar beneden. De bevestiging is duidelijk voor verbetering vatbaar. We geven onze tweede locatie op: Assel. Het betreft hier een gehucht in de gemeente Apeldoorn, in de buurt van het dorp Hoog Soeren, maar iemand is vergeten dat aan JVC, Sony, Asus, LG en ïujitsu Siemens te vertellen.

Voor NOP:
Hetvakantiegeldal binnen?HW maarlekker Inuwzak; dezesoftwareis gewoongratls.
Woordenboek Een Europese munt maakt het leven van de
vakantiekger makkelijker, zegt men. Aan de volgende stap, een Europese taal, zijn we echter nog lang niet toe. Daadoor komt u er tijdens de vakantie achter dat Spanjaarden de eigenaardige gewoonte hebben om - afhankeiijk van de streek - 'cenreza, therbesa of cerbetha' te zeggen als ze eigenlijk gewoon bier bedoelen. Het leren van wat woordjes buiten de deur is dus wel handig en dat kan gratis en voor nop dankzij deze tip van Peter Polling. Op onderstaandesite kunt u zes woordenlijsten downloaden (Engels,Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees) waarin u woorden op kunt zoeken en waarmee u zelfs oefeningen kunt doen. Zo krijgt u in Spanje nooit meer een bakje kersen wanneer u eigeniijk een glaasje bier had gewild.

Sneldownloaden?Surf na^.-- -

---

computetidee.nV2007-11

AVerblufdeaastheren in uw vakantielandmet uw talen-

ASvnchmniseerm a m n in uw netwerk.0~uw la~tori m . of exteme schijven metÄlhvaySYnc
. m

AlIwaySync
Kent u gratissoftware die we beslist moeten noemen?Stuur een mailtje met de naam van ien het in' etadres waar we het progra inendowi lennaar he Vergeer niet uw naam en aares, misschien levert uw tip u een prijs op!

h

die naam vertaald en heet het programma FeL (Passer en Liieaal). O, en heeft u niets !. . met meetkunde? Het programma is ook g e schikt om mooie plaatjes mee te maken. mt:car.exe Wur.mathsrv.ku-eichstaett.delMGF1

Steeds meer mensen hebben naast hun gewone pc een laptop of een externe harde schijf voor backup-doeleinden.Goed gereedschap om mappen op verschillendeapparaten te svnchroniseren is dan onmisbaar. Hans Cro&u tipte ons over AUwaySync, een razendsnel programma voor dat doel. Hiermee kunt u moeiteloos de inhoud van mappen en zelfs complete schijven identiek maken. Het enige nadeel is dat bestanden niet inhoudelijkworden gecontroleerd maar dat is maar zelden een groot bezwaar.

mallwaysyncd-5-8.exe
FoodForce

m= i allwaysync.comldownload.html W W 2 3 3 5 kB

mwb-spaansdp e.a.
C.a.R

W a a www.f~lang.n.tlwoord~nbwkl Penumbra ~ n#groot: co.200 kB per stuk. De monsters in de bekende FPS-spellenmo-

Nee, C.a.R. heeft niets met auto's te maken maar alles met meetkunde. Met dit schitterende programma kunnen scholieren en docenten meetkundige problemen maken en oplossen en vooral eindeloos experimenteren.Dat laatste kan omdat het programma allerlei elementen van een gemaakte tekening aan elkaar koppelt. Door vervolgens losse punten te bewegen vervormt de gehele tekening, wat ideaal is om bepaalde principes duidelijk te maken. Bewegingen kunnen ook als animatie worden bewaard. C.a.R. staat voor 'Compass and Ruler'. I de Nederlandse versie is zelfs n

gen dan nog zo angstaanjagend zijn, u hebt altijd wel het nodige geschut bij de hand om ze mee te lijf te gaan. Zo niet in Penumbra, de tweede tip van Hans Cronau. In dit M e 3d Horror Adventure moet u het er met blote handen heelhuids van af zien te brengen. Op zoek naar sporen van de overleden vader die u nooit hebt gekend, komt u terecht in een ondergronds complex op Groenland. Aan u om uit te vinden wat daar is gebeurd. Een ding is zeker: het is er nog steeds niet pluis. W.t:Penumbra-Full-l . .zip l Waar: frictionalgames.comlpenumbradownloadl Hii.groe 160MB

Wie tegenwoordig een ideologischeboodschap wil uitdragen en de jeugd wil bereiken moet een videogame maken. Food Force - een tip van Natan Sealti- is een voorbeeld van zo'n spel. Met Food Force proberen de VN te laten zien hoe hun wereld-voedselprogramma w r t in crisissituaties. Aan u om in een ek getroffen gebied vast te stelien wat de hulpbehoefte is en om vervolgens het benodigde voedsel ter plaatse te krijgen. Topscorerskunnen hun naam op de site laten zetten. mt:food-force-instailer.exe m i r : www.food-force.comlindex.phpl
gameldownloadsl W n grod: 226 MB

PhotoWpe
Het verwijderen van ongewenste objecten van een foto is meestal een kwestie van een uurtje

A Ca.R.,voor iedereendie meetkundiginzichtzoekt of gewoon om mooie plaatjeste maken.

A in renumuran n a nier pluisen <ieuarrenj van uw za&lampisook nogeens bijna leeg.

rLeer aiies over net wereiavoeaseiprogramma van <ie VN met het spel FoodFo~e.

I

A PhotoWipehdpt bij het verwijderenvan ongewenste objectenvan u foto's. w
ingespannen priegelen met het kloonpenseel. Maar nu niet meer. B6 Kruiie had namelijk weer wat: PhotoWipe. In dit programma beschildert u de te verwijderen delen met een zwart penseel en vervolgens vult het programma deze volautomatischin met het juiste beeld. Het resultaat is behoorlijk indrukwekkend. Uw ex krijgt u er waarschijnlijk niet goed mee weg maar bijvoorbeeld een hinderlijke lantaarnpaalof een vervelend hekje des te beter. mPhotoWipelnstall.exe W m c www.hanovsolut1ons.coml ?prod=PhotoWipe H m groot: 83 1 kB

A U de baasvan het GemeentelijkVervoerbedrijfinTraffic. e mogenmet z'n allen graag mopperenop het openbaar vervoer: het brengtje van waar je niet,bentnaarwaarje niet naar toe moet. Bedenkbij al dat geklaagwel dat het opzetten van een goed en ook nogeens rendabelopenbaar vervoenysteemhelemaalniet meevalt. InTrafñc -de winnendetip van ~atdckvan bergen arsb kunt u dat aan den Iijveondewinden.
~e commerciëleversie van ~raffic werkt met echte stadsplattegrondenvan steden als Londen, Parijs, NewYorkenAmsterdam.ln de gratisversie moet u het doen met ~eulen verder kentd e maar zeversiegeenbeperking. U kunt duszo langen zo

Wlnarc
Wie heeft hem niet gehad als kind; een doos met tientallen verschillendebordspelien. Wmarc is zo'n doos, al zuit u er tevergeefs in zoeken naar Mens-erger-je-nietof Halma. Het piepkleine programma bevat maar liefst vijftien spellen, waaronder Rubiks Kubus,Hex, Tnads, Sudoku, Memory, Solitaire en cijferen schaakpuzzels.De meeste spellen speelt u tegen de computer. Dit knappe stukje werk bewijst dat ze op de Philips Exeter Academy niet aileen goede schrijvers afieveren (John Irving zat er op school) maar ook prima programmeurs. ewa32z.exe Vlhv. math.exeter.edulrparrisl Hori -: t 374 kB
L

vaakspelenals u wilt en u zult merken dat u ook aan de Duitsedomstad een hele kluif hebt.Ga maar M:in eenstad van die afmetingen kunje al snel tientallenbuslijnen, de nodigetrams en een metrolijnkwijt om de bevolkingvan A naar B te brengen.Te1 daar bij de nodige redame om passagieiste lokken, het opzettekin een veiligheidssysteemen het beherenvan hetwagenparken u snapt dat u heelwat te managenhebt. De liefheb benvan dit snelgenre komendan ook zeker aan huntrekken. Waksetuptrafficdemo.exe Waar: wwÜf.traffic-game.com H# 11 MB

I I

I I

-

i
i

FSLLauncher
In Tips&Trucshebben we u in het verleden verscheidenemanieren getoond om uw Bureaublad kaal en schoon te maken en toch makkelijk bij al uw programma's te kunnen. Arend de Zeeuw voegt daar met zijn tip FSL Launcher nog een manier aan toe. Dit programma draait op de achtergronden komt te voorschijn wanneer u de muispijl in de rechterbovenhoek van uw scherm zet. Het toont verschillende tabbladen voor verschillende soorten programma's. Door pictogrammen van uw bureaublad naar het juiste tabbiad te slepen, kunt u ze in het vervolg vanuit FSL starten. Uiteraard kunt u zelfnieuwe categorieën maken en bestaande aanpassen. Staan eenmaal d e pictogrammen in FSL dan kunt u ze van uw Bureaublad weghalen.
AAI uw pictogrammennetjes in rubrieken bij elkaar met FSL Launcher.

Watssetup-FSL-Launcher.exe W a m fsl.sytes.netllauncher.html Hom grmot:2101 kB

1

AWinarc biedt vijftien lastigedenkspellen in één piepkleinprogramma.
I

i

Stap voor stap workshop

Up- en downloaden zon
Downloadenvia een browser is lang niet altijd de optimale methode. Internet Explorer bijvoorbeeld bevat niet de mogelijkheid om een downloadte pauzeren,en evenmin kan-ie een onderbroken download afmaken.veel mooier en handiger is het gratis (want open source) FTP-programma FileZilla. Extra voordeel is dat u het waarschijnlijk zelfs achter de strengste hardwarematige firewall (zoals die in een router is te vinden) meestal nog aan de gang krijgt.

I

Im

Contents

klikdaarna in het venster met de Beveiligings. waarschuwing op de OoomtuaaniPa - . knop Uitvoeren.In deinstallatiewizardstaan in principe alle instellinqen goed, klik dus netzoiaak --,m.=ajh-W,; 7 als nodig is op Next (volr , gende).Alleen de laatste stap bevat wellicht noci een interessanteoptie.Gaat u FileZillaop een pc'gebruiken die ookdoor anderen gebruikt wordt,dan kán het praktischzijn om wachtwoorden en dergelijke die nodig zijn voor bijvoorbeeld het uploaden van homepagebestanden, niet te laten bewaren. Dit uiteraard om te voorkomen dat iemand al dan niet met opzet uw homepage gaat wijzigen.Bent u alleen-gebruiker,dan is het juist erg handig om alle wachtwoorden en inlognamen te onthouden. Kies daarvoor de standaardoptie Do not use secure mode en klik op Install.
R ~ l h r U c M - M Ii,~bumnia.-lqLIi.-b~h f ~

:AF,

I '

I

Welcome to the homepage of FileZilla.
FileZilla is a fast and

reiiable FTP client and server

with

FILUIUAISPRIMAIR bedoeld als autonoom werkend programma.Het start dus niet vanzelf op als u bijvoorbeeld een ook link in de browser aanklikt.1~ niet altijd nodig,maar het is wel handig om FileZillate gebruiken bij het downloaden van grote bestanden.Althans,als het bestand via het ftp-protocol kan worden verstuurd.Een ftp-server is eigenlijk een netwerkcomputer met een of meer gedeelde mappen.Die gedeelde mappen kunt u gewoon doorbladeren en erin aanwezige bestanden kopieert u desgewenst naar uw pc.Een bijzondere vorm van een ftp-server is de server die uw homepageruimte bevat.Ookdit is niks meer dan een map op een harde schijf, meestal bij uw provider.Maar naar deze server mag en kunt u ook uploaden,terwijl u bij de meesteftp-servers alleen bestanden kunt ophalen.Overigenskunt u alleen bestanden naar uw homepagemap kopiëren als u de juiste inloggegevens hebt;daarvoor moet u bij uw providerzijn.Hierbij komt FileZilla u te hulp,want voorelkeftp-locatie kunt u een profiel,inclusief inloggegevens,maken. Breng een bezoek aan een groteftp-site met veel te downloaden bestanden.Start FileZillavia het menu Start en klikop de knop Cancel in het kleinere venster dat over het hoofdvenster heen ligt.vervolgens typt u in het veld achter Adress (FileZilla is nóg niet in het Nederlands verkrijgbaar,al groeit het aantal taalmodules snel) fip//fip.simtel.com (laat de inlognaam en het wachtwoord staan,dezezijn standaard voor anonieme bezoekers).Ditis een ftp-site met een enorme hoeveelheid freeware,shareware,demols enzovoorts. Normaal gesproken benadert u dit vanuit uw browservia www.simtel.net,maar het is aardig om even een kijkje'achter de schermen'te nemen.KIik vervolgens op de knop Quickconnect.

1 Downloading ...

I

Thank you far dornload~ng FileZlla Your doiunload should begin shortly i you are expenencing pmblems wih ihe download piease ï s e l

I

cliaaak

-

ALLEREERST moet u FileZiIla downloaden.Start uw browser en ga naar filezilla.sourceforge.net. Klik daar op de link Download in het menu aan de linkerkant.In een nieuwe pagina klikt u op de groene link Donwload achter FileZilla met het meest recente versienurnmer.Let daarbij op dat u niet een betaversie kiest,maar de laatste stabiele variant.0~ wederom een nieuwe pagina kunt u uit verschillende versies voor diverse besturingssystemenkiezen.De voor u interessante versie is die waarvan de bestandsnaam eindigt op .exe.Bovendien staat daar helemaal rechts netjes vermeld dat het alweer een nieuwe pagina hier om een 32-bit Windows-versieg a a t . 0 ~ klikt u eventueel op this direct link als het downloaden niet start. Daarna bewaart u het installatiebestand ergens op een zo dadelijk weer terug te vinden plek, bijvoorbeeld tijdelijk op uw Bureaublad.

der browser

FTP-SERVERSZOALS SIMTELzijn niet echt gebruiksvrienIdelijk:je moet maar verzinnen dat de voor bezoekerste downloaden bestanden zich meestal in de map pub bevinden. Het FileZilla-hoofdvensteris eigenlijkeenVerkennervenster, waarbij links de lokale mappen op uw eigen pc staan (LocalSite). Aan de rechterkantverschijnen de mappen op de ftpiomputer elders (Remote Site).lnderdaadvinden we hier een map pub:dubbelklik erop om deze te openen.Het werkt eigenlijk net als in Windows Verkenner.

Ier dan downloaden via uw browser.Want na een storing kunt u het downloaden hervatten op het punt waar P J U ~ a het mis ging;in de meeste browsers moet u dan weer van voor af aan beginnen.ook erg handig is de mogelijkheidom het downloaden te pauzeren, bijvoorbeeld om even een telefoongesprek via Skype te voeren. Even oefenen: Klik met uw rechtermuisknopop een van de ftplinks en selecteer dan in het contextmenu de optie Snelkoppeling kopiëren.Ga dan weer naar het hoofdvenster van FileZilla en klikdaar met uw rechtermuisknop in het veld achter Address (verwijder eventueel eerst de daar aanwezige link).Klik in het geopende contextmenuop Plakker Zodra de linkzichtbaaris, klikt u weer op de knop Quickconnect.

,

U KRUGTWEDEROM een lange lijst met mappente zien. Feitelijk is het rondneuzen op een ftp-server vaak een beetje avonturen,je weet nooit precieswat je er aantreft maar wel d6t er eigenlijkaltijd wat aardigs tussen zal zitten.wij dubbelklikten op de map gamezone waarna steeds weer submappen met getallen verschijnen.Stug blijven doorklikken tot u uiteindelijkin een map met bestandenterechtkomt.Hebt u uiteindelijk iets gevonden dat u leuk lijkt (bijvoorbeeld een speldemo),dan bladert u doordevensters links naar een geschikte map op uw eigen harde schijf.Sleep het bestand op de ftp-server naar de lokale map op uw pc en wacht af.Afhankelijkvande groottevan het bestand bent u in een paar seconden of een paar uur klaar met binnenhalen.

I NU IS DITnatuurlijkallemaaleen beetje avonturenen we gebruikten dit voorbeeld dan ookvooral om de werking van FileZilla te verduidelijken.zo kunt u met ftp op een betrouwbare manier bijvoorbeeld een Linux-versiedownloaden of Openoffice. Ga bijvoorbeeld met uw browser eens naar nl.~ffKe.ofg/downIarden .html.U ziet daar een aantal ftp-sites staan vanwaar u OpenOfíice kunt downloaden.Het verdient aanbeveling om in dit geval (het installatiebestand is groot) voor ftp te kiezen.Dat is betrouwbaarderen snel-

U MOET U een beetje bekend raken met wat vaktaal.Voor , n Nederlandstaligeversie duikt u de map localized in, d waarna u dubbelklikt opde map nl.Vervolgensdubbelkliktu op de map met het hoogsteversienummer,op dit moment 2.1 .O. Pak dan het grootste bestand met daarin de tekst Win32lnte1,dat is de Windows-versie inclusiefJava-vertaler.Sleep dit bestand weer naar uw downloadmap en ga even lekker achterover zitten.

TERWUL FILUIUA bezig is, bedenkt u dat u niet uw hele internetverbindingwilt opsouperen met deze megadownload,u wilt even Skypen.Klikdan met uw rechtermuisknop op de download in de onderste, brede sectieh het menu dat ver-

Stap voor stap workshop
1I W
a . . - ~ ~ - ~ ~ J . m s e k c t . x~ m x 0 + a ñ R

e i

ri6i(hefbbriLip&iY C . . o

--

+Z-a#n 1 9 .6

P

~

Z

-

%

Ego *

11

l

i

1

LI iC

n-L-107w n-WIOW

,P m
m s
P 1 1

kS-It-Zm&SkP

czs

u ab * f -

schijnt, klikt u op Pause .. en u hebt weer devolle breedtevan uw internetverbindingte pakken!Wilt u later weer verdergaan met downloaden, klik dan opnieuw met uw rechtermuisknopop de gepauzeerdetaaken kies voor Resume.Een taakvolledig annuleren kan door in het contextmenu op Abort te klikken.Tot slot kunnen meer taken tegelijk gepland en uitgevoerdworden.Het is allemaal

.

ERZUN NOG veel meer geavanceerde mogelijkhedente vinden in FileZilla,maar wellicht is dat voor de meestenvan u een brug tever.We willen u een kleine demonstratievan de herstelmogelijkhedenniet onthouden.Stel,u bent een groot bestand als Openofficeaan het downloaden en er gaat iets helemaal mis waardoor uw pcvastloopt of herstart.weg half uur downloadtijd! Geen nood,start gewoon FileZilla opnieuw,ga naar de oorspronkelijke map op de ftp-site en sleep het te downloaden bestand opnieuw naar de eerder gebruikte downloadmap op uw pc.ln het kleine venstertje dat dan verschijnt kiest u de optie Resume,waarna het downloaden gewoon verder gaat vanaf het punt toen de problemen begonnen!

-

~

~

~

~upcthbsdbi

l

l-=.

7

I - m L F Ii

' L

VOOR DOORGEWINTERDEDOWNUIADERSdie het uiterste uit hun downloadsnelheidwillen halen,valt er het een en ander te experimenteren. De tip die we nu geven, werkt overigens lang niet altijd;als u een hardwarematige firewall in een router of kabelladsl-modemhebt, kan het zijn dat er zelfs helemaal niks meer te ftp'en valt. In dat geval zet u de oude instellingenweer terug. Komt-ie:Klik in het menu Edit op Settings.ln het venster FileZilla Options klikt u in de linkerkolom op Firewall settings,waarna u in het rechterdeel de optie Passive mode uitschakelt.KIik dan op O en proK beer op een van de genoemde sites of FileZilla nog in staat is tot het binnenhalenvan bestanden.Als dat het geval is, kunt u afhankelijk van uw internetverbindingwat snelheids- en efíiciëntiewinst boeken.Werkt het downloaden niet meer,schakel de genoemde optie dan snel weer in.

VOORVEEL Computer Idee-lezersen -lezeressen zal ftp'en waarschijnlijk niet tot de dagelijkse bezigheden (gaan) behoren. Desondanks is het leuk om bijvoorbeeldvia Google eens naarftp-sites of ftp-zoekmachineste zoeken.Wie weet wat u alle maal tegenkomt! Zorg wel altijd voor een actuele virus- en spywarescanner,zeker als u een gedownload bestand niet helemaal herkent. Dit downloaden is een vrijblijvendetoepassing van ftp.Maar een programma als FileZilla is onmisbaarvoor het uploaden van uw homepage.Een heel algemeen recept is daarvoor niet te geven,want het uploadadres(ook weer een ftp-adres) is voor elke provider anders. Lees dan ookgoed de Helppagina's van uw provider;vaak moet u ook eerst nog homepageruimteaanvragenen activeren.Als dat gelukt is, start u FileZillaop.In het kleinevenster kunt u inloggegevensbewaren van veelbezochteftp-servers.ldeaal,want zo kunt u uw homepage makkelijkonderhouden.KIikop de knop New en geef het nieuwe

profiel als naam (bijvoorbeeld) iets als Eigen homepageruimte.Vul dan aan de rechterkantde gegevens in die u van uw provider hebt opgekregen.Dat is in de meeste gevallen een ftp-pagina - bij de bekendelberuchte (afhankelijk van wie u het vraagt) provider Planet Internet is het home@net.nl-en vul onder User uw gebruikersnaam en onder Password uw wachtwoord in.Kliktot slot op Connect en uw homepagemap op de computer van uw provideropent.

IiWq

E L I - m Ii s e
52907114

aiMnP

m

DOOR FILEULLA af te sluiten verbreekt u ookde verbinding met uw homepage-server.wilt u later weer eens wat veranderen aan uw homepage,dan kan dat door FileZillaopnieuw te starten.In plaats van opnieuw alle benodigde gegevens in te voeren, klikt u nu op het in Stap llgemaakte profiel Eigen homepageruimte.Na een klikop Connect belandt u voortaan meteen in de juiste map.wilt u daar aanwezige oude bestandenverwijderen alvorens een vernieuwde homepage te uploaden,selecteer dan net als in WindowsVerkennerde teverwijderen bestanden.Drukdan op de Delete-toets op uw toetsenbord of klik met uw rechtermuisknopop de selectie en kies in het contextmenu voor Delete.

I
zoeken is en u
I*4DZ.mW*Y-rilL.L.<*L.Y1i1--

mWIiRIVL'*i-Lri(l*..i1.*c.U

*.ni*ilm"...W-.-NLiIy.r

m

moet zetten! Wilt u echter kunnen bekijken,dan staat niets u in de weg om die foto's te uploaden met FileZilla. Kwestievan slepen en klaar. Wel is het verstandig om welk bestand dan ookeerst teversleutelen.Dat kan met het voor persoonlijk gebruikgratis programma Easy Crypto Deluxe,te downloaden vanaf w w w . h ~ ~ ~ c O m / e ( ~ ( ~ h t mdit Nederlandstalige program.Over ma hebbenwe al eens een workshop gehad (23105, pag.49). Neemt niet weg dat het onverstandigis om heel privacygevoelige informatie in uw homepagemap tezetten,zelfs als deze sterkversleuteld is! Zet ook nooit bestandenwaarop copyright rust in deze map,denk aan muziek,films,scans uit boeken en tijdschriften enzovoort. Doet u dat we1,dan is de kans groot dat erop een gegeven moment een rekenina bii u OU de deurmat va1t.i

VERVOLGENS IS HET heel simpel:als u met een webeditor een homepage hebt gemaakt,sleept u alle bestanden die geproduceerd zijn vanuit deverkenner naar de map rechts in FileZilla.Hebt u nog nooit een homepage gemaakt en beschikt u niet over de juiste software daarvoor?Dan kunt u heel makkelijk een eenvoudigehomepage in Word maken.startWord,typ wat tekst en voeg eventueel hier of daar een plaatje toe. Klik dan in het menu Bestand op Opslaanals en kies in het gelijknamige venster onderin achter Opslaanals voor het bestandstypeWebpagina (*.htm,*.html). Typ dan als bestandsnaam index.html en bewaar dit bestand op uw Bureaublad.Sluit Word en sleep het bestand in FileZilla met de muis vanaf uw Bureaublad naar het rechterpaneelvan FileZilla.Zodra indexhtml is overgebracht beschikt u over uw eerste eigen homepage! Op welkwebadres u deze website kunt vinden,leest u weer in de homeuaae-handleidinavan uw urovider.

Beeldschoon

BEWAREN, ORDENEN, BEWERKEN

Foto's inVista
Of unueen paar,duizendof een paarduizenddigitalefoto's hebt,

metde FotogaiedevanWndowsVista ishetbeherenen bewerken ervan eenstuk eenvoudigergeworden.

w

at gebruikt u voor het beheren en bewerken van uw foto's en afbeeldingen? irfanv~ew, Picasa of misschien ACDSee? Zeker wanneer u Wmdows XP gebruikt en een M e beeldverzamelmghebt opgebouwd,kunt u niet om zo'n programma heen. Hebt u Wmdows Vista, dan kunt u deze programma's ingepakt laten en gebruik maken van Wmdows Fotogalene. Met dit hulpprogramma kunt u uw foto's organiseren en snel een aantal veelvoorkomendefotocorrecties toepassen. En hoe u in drie stappen uw collectie op orde brengt, leggen we graag aan u uit.

camera aan op uw pc en kies voor Bestand,Van camera of scanner importeren. Selecteernu uw camera en klik op Importeren. Wanneer u foto's vanuit uw digitale camera toevoegt worden ze naar uw persoonlijke map Afbeeldingen gekopieerd. U kunt ze tijdens het overzetten direct voorzien van een label waardoor u deze nieuwe foto's op een later tijdstip gemakkelijk kunt terugvinden. Foto's die u recent hebt toegevoegd zijn altijd terug te vinden in de map Onlangs ge'ïmporteerd (ofbnMing2).

Foto'sconlgeren
Voor u foto's afdrukt of opstuurt naar een fotocentralekan een kleine bewerking tot een dankbare verbetering leiden. In Wmdows Fotogalene gaat dit zeer eenvoudig door de foto's die u wilt aanpassen, te selecteren (aankliien met linkermuisknopen Shift of C1 ingedrukt houden) en in het menu te kiezen voor t1 Bewerken. Vervolgens verschijnt de eerste foto en krijgt u rechts een aantal opties:

Nleuwmatenaaltoewmgen
De eerste stap bestaat uit het toevoegen van nieuw materiaal aan Windows Fotogalerie en dat kan op twee manieren. AUereerst kunt u de inhoud van een fysieke map toevoegen aan de bibliotheek. Dat doet u door in de werkbalk te k i i i n op Bestand en te kiezen voor Map aan galerie toevoegen. Met behulp van het venster dat verschijnt kunt u nu een map met foto's die lokaal of op het netwerk staat toevoegen. De foto's zijn vervolgens zichtbaar in Wmdows Fotogalerie maar ze worden niet aan naar een andere locatie gekopieerd of verplaatst (ofbnlding1). Het is natuurlijk ook mogelijk om foto's direct uit uw camera te halen en deze op te nemen. Sluit hiervoor de

v

Geen tijd of zin om ieder kiekje handmatig bij te schaven? Hiermee bepaalt het programma zelf welke belichtingsen kleurcorrectieservoor zorgen dat een foto net even dat beetje meer krijgt. Ik tl k hkHiermee kunt u een foto meer helderheid (licht)geven en het verschil tussen de donkere en lichte delen - het conirast -verhogen of juist verlagen. Dit komt met name

A 1.Op deze maniervoegt u nieuwefoto'stoe aan de bibliotheekvan Fotogalefie.

AZ. In &ze map zijn foto's die recentzijn toegevoegd terug te vinden.

A 3 . M - en onderbelichtefoto'skunnenbehwrlijkwwdengecorrigeerd.

46 mm.com~utericiee.n~I /07 I

A4.Handig:fotols directbijsnijdenvoor hetjuiste afdrukformaat.
goed van pas bij foto's die door veel licht overbelichtzijn of die juist te donker zijn (ofbeelding3). Gebruik deze optie wanneer uw foto's een blauwe of rode gloed hebben. Met de optie Kleurtemperatuur kunt u dit meestal zeer eenvoudigcomgeren. U kunt hier ook de tint en intensiteitvan uw foto's aanpassen. Met deze slimme functie kunt u uw foto's zo bijsnijden dat ze precies passend zijn voor een 16 x 9,13x 18,lOx 15 of ander standaard afdrukformaat. Maak uw keuze, bepaal wat u wel en niet op de afdruk wilt zien en klik op Toepassen (afbeeding4). Verkeerd flitsten resulteert vaak in kiekjes waarop vrienden en familie er angstaanjagend uitzien. Kies om de rode ogen te verwijden voor deze optie, en sleep een rechthoek om het oog dat u wilt herstellen. Wanneer u meerdere foto's hebt geselecteerd ziet u onderin Fotogalerie een knoppenbalk waarmee u voor- en achteruit door uw foto's kunt bladeren. Hiermee kunt u snel meerdere kiekjes bekijken en indien nodig aanpassen. Er is ook gereedschap aanwezig waarmee foto's 90 graden links- of rechtsom kunnen worden gedraaid. Zit er een foto bij die geheel mislukt is? Onderin Pet u een rood kruisje waarmee u de getoonde foto direct verwijdert (voorzover mogelijk binnen

AS.Door middelvan I.,. .,,..-..nen van labds,stenen en een goedeomschrijvingwordt hetterugvindeneen stuk eenvoudiger.

-bmw-

Gebruik uw eigen foto' ~ e w 'ker
aast de veie nieuwe -1derdelen in Vista komen we ook een werlijks stokoude bekende !gen: het grafischeproramma Paint. Dit wordt I sinds Windows 95 (en aarvoor onder de naam aintbmsh) gratis meegewerd en is nauwelijks eranderd. Hiermeekunt uw foto's in ieder geval iet bewerken.Ons deies: installeer uw eigen eeldbewerker(Phototop, Paint Shop Pro?)of a voor een gratis alterna ef zoals Paint.NET(m etpaintmt) of GIMP m. gimp.org).

- m

A6. Gebruik het zoekvenster of een van de andere mogelijkhedenom bepaalde foto'stevoorschijnte halen.

Foto'sorganiseren De slechte foto's zijn verdwenen, de resterende waar nodig gecorrigeerd. Om ervoor te zorgen dat u uw kiekjes altijd kunt terugvinden dient u ze nu te classificeren en er een of meerdere labels aan te koppe len. Dit laatst houdt in dat u foto's ordent door er woorden aan toe te kennen die een goede beschrijving geven van de compositie.Aan een zonnige foto van het strand hangt u bijvoorbeeld 'zand, zee, zon, vakantie'. Juist het feit dat u meerdere labels kunt toekennen zorgt ervoor dat u meerdere ingangen maakt en foto's die onder een bepaalde rubriek valien snel terug kunt vinden. Het toekennen van labels gaat heel eenvoudig. Klik eerst bovenin de werkbalk op i f .Aan de rechterkant no verschijnt nu een nieuw onderdeel. Klik nu op een foto en klik rechts op Labels toevoegen. Geef nu het label aan dat u aan deze betreffende foto wilt hangen. Naast labels kunt u ook door middel van het toekennen van sterren aangeven hoe geslaagd of slecht u een bepaalde foto vindt. Dat maakt het erg gemakkelijk om op

een later tijdstip alle hoogtepunten boven water te halen maar helpt ook bij het afvoeren van foto's die niet de moeite waard zijn, Hoeveel sterren een foto verdient geeft u aan door op het gewenste aantal sterren te klikken (ofbeeldingl). Tot slot hebt u rechts onderin de mogeiijkheid om foto's die nog geen titel te hebben, er een te geven. Klik hiervoor op Titel toevoegen en geef een passende titel in.

Tot slot Helemaal linksziet u in
Wmdows Fotogalerie de onderdelen Labels, Genomen op en Classificaties.Door deze aan te klikken kunt u razendsnel selecties maken van foto's die tot een bepaalde categorie behoren. U kunt ook gebruik maken van de zoekbalk bovenin waardoor u direct op naam en label foto's kunt zoeken en vinden
( M i n g 6).

Foto's organiserenen bewerken is slechts &n kant van het verhaal. Met Wmdows Fotogalerie kunt u nog veel meer, zoals direct foto's e-mailen, in een diashow verwerken, branden of in een zelfgemonteerde film opnemen. Microsoft heeft hier, kortom, een veelzijdige t001 die he waard is om de mogelijkheden van te ontdekken. B

Z6 gemakkelijk

...niet eens leuk meer

FAQ Fotograaf

Onscherpe foto's te IJf
1 de belichtingvan een digitalefoto nietnaarwens of wlJkende kleuren s af, dan kuntudeze altijdverbeteren Ineenfotobewencingsprogramma. MaarIseenfoto onscherp,dan Isze buna Inalle gevallenbestemdvoor de pnillenbakTochzun er nogwel enkele kunstgrependie u kuntproberen.
at een foto onscherp is, kan vier verschillende oorzaken hebben. Wij zetten ze alle vier trast op de punten waar al enig contrast aanwezig is. Als haren onscherp zijn, dan worden dus geen extra haren toegevoegd, maar alleen het contrast tussen de vage streepjes verhoogd, waardoor het visueel lijkt alsof er meer detail is. De foto lijkt scherper. Van de vele verscherpingsmethodes is Onscherp masker een van de meest universele opties. Ze is in elk fotobewerkingsprogramma te vinden in het menu Verbeteren of Aanpassen. In het dialoogvenster van Onscherp masker ziet u drie schuifregelaars (ofbecding 1). Met Hoeveel (Amount)regelt u de kracht waarmee de verscherping (lees:contrastverhoging)dient te gebeuren. Het effect van een lage of hoge waarde spreekt voor zich. Dat is minder het geval voor de optie Straal (Radius). De waarde van de straal geeft aan hoeveel pixels bij de contrastverhogingworden betrokken. Hoe hoger de waarde, des te meer de invloed van de schuifregelaar Hoeveel te zien is. Hoge waardes van Straal kunnen tot zeer onnatuurlijkeresultaten leiden. De derde variabele in het instellen van Onscherp masker is Drempel (Treshold). Hiermee kan worden ingesteld welke contrastverschillen buiten de verscherping moeten vallen. Bij O worden alle pixels opgenomen in de verscherping, dus bijvoorbeeld ookruis. Bij een waarde van 5 tot 10blijven deze onaangetast en worden alleen grotere (significante)contrastovergangen'verscherpt'. Een redelijk goed recept voor een genuanceerde verscherping is: Hoeveelheid 150-ZOO%,Straal 0,5-1 en Drempel 0-10 (müeeldingZa, b end.

1 Door bewegingsluitertijdten opvan de camera bij een te lange
m

zicht van de mate van inzoomen.Als u uit de hand fotografeert, dan moet uitgezoomd de sluitertijd korter zijn dan 11309,bij 3x ingezoomd circa 11100s en bij 6x zoom ongeveer 1/200s. Korte sluitertijdenbereikt u met een groot diafragma (U2.8)en bij hoge gevoeligheid USO 800).Is de sluitertijdtoch nog niet kort genoeg, gebruik dan een Beweging van het onderwerp.
m Als een auto erg hard rijdt en hij

moet toch scherp op de foto dan is een sluitertijdvereist van 1/500s.Voor een A 1. Dedrie schuifregelaarsin het dialoogvenster Onscherp masker (UnsharpMask,USM). fiets en korte #hwlibkpC.. achter het hoofdscherpstelt en de scherptediepte is niet erg groot, dan zal het verkeerde deel van de foto scherp zijn. Dit is het geval bij spiegelreflexcamera's,waarmee macro- of portretfotografie wordt beoefend. Handmatig scherpstellen en kleine diafragma's gebruiken (grotere scherptediepte)zijn hiervoor de oplossing. Een consumentenlens is nooit 100% scherp bij m zijn grootste diafragma (f/ of U2.8). 2 Bovendien zijn zoomlenzen niet 100%scherp bij de uiterste zoomstanden (geheelgroothoek of tele). Het scherpste beeld met een 18-55mmlens krijgt u dus bij fl8 en 35mm.
US ver voor of

4

CO~C~US~
Een fotobewerkingsprogmmmakan een onscherpe foto visueel verbeteren door lokaal het contrast te verhogen. Er wordt nooit extra detail toegevoegd. Als een 'onscherpe' megapixelfotowordt afgedrukt op 15bij 10 cm, dan is de indruk toch vaak dat-ie scherp is. Bekijk een foto op het beeldscherm dus ook eens op 25% zoom en als de foto dan nog onscherp oogt, pas dan pas verscherping toe met Onscherp masker..

nu

Hoete 'genezen'?

Onscherpte van een digitale foto is het best te beoordelen in een htobewerkingsprograrnmamet de zoomfactor op 100%. Is een foto onscherp, dan ziet u weinig I fijn detail in onderdelen waar dat wel het geval ~ ,,,,,, n ,. urn-I zou moeten zijn, bijvoorbeeld inveaetatie of haren. De enige &hte oplossing Het gebiedvan vooris dat de software detail grondtot achtergrond toevoegt, maar dat is waarineen foto visuhelaas iets te hoog gegreeel scherp is. pen. Het verscherpen met een fotobewerkingsproVoor meerinformatiezie: gramma is niet meer dan het verhogen van het con- A h, mc Links:sdierpefoto.Middmonxherpefoto. Rechts:onxherpefotoverscherpt. b

r

I

Puzzelmee en maak ook kansop een Memotex oGB Mega Travel Drive van 137 euro. We mogener twee weggeven.DeTrave1 Drive is een draagbare mini hardeschijf van slechts4,50 x4,EO K 1,55 cm,die nog geen 40 gram weegt. De buitenkantis gemaaktvan geborsteldaluminium. Hij is eenvoudigaan te sluiten op elke usb-poort(2.0), heeft geen batterijen nod' I ~erk+mn+Windows (ookvista!) en Mac.

s-j

-

We hebbenook nog twee Memorex-pakkettenbeschik baar, t.w.v. 103 euro. Elk pakket omvat een Memorex 1GB MMCTravelcadeen 3-pack Memorex Flash Disc 16MB,een 10-pack Memorex CD-R Music80 minuten, een 10-packMemorex DVD+RW Exen een 25-pack MemorexCD-RInkjetPrintable52x. Kijk ook op www.memorexlive.com.

"'-

.-

Tol

I

/
/

I

I

I1
t 1

I

,
t

,
r

eet u hoeveel bloed er door uw ederen stroomt? Gemiddeld zo'n 5 A 6 liter. Enig idee welk ~ercentaae uw lichaarnsvan gewicht die lite* bij elkaar vormen? Wij ook Welke bioloog en schrijver niet. Maar op m.iseIin~nYschoIenpkiIL/pabd~~ is begin dit jaar na 27 jaar sen/99002amensel~k-lichaum lezen we dat het ge- gestopt met het verzorgen van een column voor het VARA-radiomiddeld om 7 procent gaat. Biologisch onderzoek door de jaren heen heeft veel meer van dit programma'VroegeVogels'? soort opvallende feiten opgeleverd. Neem slapen. Het begint met doezelen, gevolgd door Wat krijg je als je een de lichte slaap. Dan komt de diepe slaap en de paardenmerrie met een ezelhengst kruist? zogeheten REM-slaap (ook wel droomslaap genoemd).Wij wisten het niet, maar lazen het op medi~eek.bibliotheek.nYuplw<VfiIer/Z~~iMclV Welke harde, beenachtige Skipenbewerkt.doc. Hetzelfde document meldt stof bekleedt de wortels trouwens ook dat de heren en dames geleerde van tanden en kiezen bij zoogdieren? er nog steeds niet uit zijn waaróm we slapen. Gek, he? Wie niet geïnteresseerd is in feiten, maar geBij karaktereigenschappen woon visueel wl genieten, vervoege zich op i is het vaak de vraag of mnv~vr-n<itvurfotogrIme.nl, waar ene Simon van het komt door erfelijke eigenRotterdam een hele serie schitterende foto's schappen of door omgevingstoont van onder andere herten en zwijnen. factoren,of het komt door'natuVoor de liehebbers heeft Simon (A 15euro) re'of door ...? een cursus natuurfotografiein de aanbieding.

r

A

Wat de gebruikelijke Gebrek aan welk hormoon E naamislarf naarvolwassen Hetkansuikerziekteveroorzaken? voor de snelle verwis- I seling van hormoon regelt de glucosesstadium? piegel in het bloed. Wat de verzamelnaam De grote lichaamsslagader vrouwelijke geslachtsuit Fvoorisdie onder andere in J voert zuurstofrijk bloedhet hormonen de linkerkamervan het hart de eierstokken worden gevormd? Wat is een gebruikelijker woord voorepinefrine? Dit hormoon wordt onder andere bij gevaar en stress geproduceerd. Een carnivooris een vleeseter.Hoe wordt een planteneter genoemd? lichaam in.Wat is een andere naam voor deze slagader? Waarvan een mens er doorgaans Kcelkern? (meervoud)heeft in de
46

B

C

G

D

H

Welk'gereedschap'zit Lhet menselijkoor? er in

zonder spaties of leestekens balkje in het diagramvakjes krijgen dezelfde letter.Na correct invullen verschijnt in de gele vakjesvan boven naar ben den het oplossingswoord. Da oplossing: l . Stuur uw oplossing in via m m r . c o m ~ . n ~ s p u mDan opent ee l.

i

'-?erdebriefkaart naar
i 9 1a 15,

m

11/07 w l m . c o m ~ u t e r i d e e . n l 5 ~

"

leeu uoo~a6 1ee6 uauv6aq al uro ' n L la!u n 'uay yoo n lep s! '$aam uaysssp~ :$los s@leef3jea Luabaq~a~ -p-uqaBl p n uuaqsqnlsdo-a s ~ o p u r 4 al sle qunosse arapue wo s! yj!laBour yoo laq lep n Buq~aacp-uplspoa q a M ua~a6do a :uaop y 'eumm6 3s.l meyy ' W I S snpoyy aBn!a~ lap n s@ Bu!p u?? m u r yjpa6!a ~ u n n ~ W M u! lo3e4syu1pvjunosse laq a s ~ o p $iaq m ~ -01ddpq6!pnoAuaalaaz uaa s! jlaz q s l o o a -laA Bpppla6 leeyy jazap [!q'nulaM Lyaaq jUapup al uauriaqswepdo-a SMOpUrM uw6 sralnduros aJsaaurap 6a~ar. aval laaur [ a a6ou uju supls aroyy p3 douq .' ~oleqsnrwv Junome laq !!qs@ p o o m q s e ~ r~ ap m q s v '(i 6 u ! p i w ) uapeopop eunuE?rlj laN i u a W Iaa + lIV + 143 ayieu!gur~slml -mA do (E) ua a s ~ o p uW A agemsu! ap ap do raay a m uoo~a6 ~ua66op a uea qso~, suapg ppeurabuee l p o pleepuels ( Z ) 'yaaq j ~ -0ld Jùqn $ U q ü I 0 ) ' U f l S J ~ f i h H 0 'WMùa.lJ d .puoola6 UapOM ~abue~ 'uauroua6dolqaq p . u a q m a~sbooqlap ( T ) lunosse lep lep n s! u p l ~ o o g ap IIaAa.6 u r r a q s ~ s $SIM '.roleqs!uptpv ualaddoyuee uauuny s@ lSpI.rùSnù p U! ùPIl?eM-mOMa U W dpqaq Uw -dol a p a uaa dx s ~ o p u r ~ n q ~ o o looi ap 1% a law n a!p slunosse ap lep n pu 'pi?k?6ao3 urraqss al a s ~ o p [!qwo.a w w1 a p plaaqloon, -uybo1jaq leeu lalel uaha n SFu3 O' 1 -[!q l!a .iraoAu! ~aqmqa6 m p o o ~ s! uaa uue~3s+imo -1qse~ ua uxeeu ap pmqay n aauLreeM jaq ' ( ~ ~ ~ ! P Wa SMOP~M ZP) cuabuudsuajel al uj!isslooÄa~ maqssu! m maqssup3o1laq u! puoola6 uapronil -601jageuralle uaa wo pa + IW + 143 agewq ua6our p y a p sraymrqa6 ap urn yaa6 uauxeu .s~opur&uju m ua1 -urosqaol ap do Iaq aam suaa nu n ppua 'sd ap n a q uaqmmee u a p l e e ~ - a o aMnaN ~a -a6aq 6 p p j g jaq uee uapqdo rayyal w q n luny 'douyqnwalqsai:ap urn dlnqaq layy a p urn uj!z ~1aymrqa6 apw ap U!? la!q U q apIapro~a6 leen 'IIaAkJqbaM ap ' w ~ q a UaplOM JIaZ uraalsKss6u!.m~saq 6 pq paqp n $au ' ~ u j y s s ra s ~ o p a~ uauuny lalaq sreela~nduros apuauu!baq lee^ loop uaq@a p qunosse-a s ~ o p uaqss!B r~ -UIA W A maqssqBo1 jaq s~ u!wal uaa '.rals!6a1-sMopur& W A ua6 laq -aleqs W A ua6aqa6 uaqqaq uauxeu ap (ldepl -w1asu! do fmma4aq uaqqaq v e i l a1ayu3 l la^ azap [!q) p uapxeeM-aOM(I: a muee ' u a $ ! a ~ p ~ ~ e sa 6 u! ua!eep mp wn-3-JeylnJq@9 uaa lm uewsaq al qjh~q jqrasn a!a 'me6 al 6mal Bpno~uaa syseq ap~aaluasardab ao4 p!Tlasn \s+moss@pads \uo6o[ur~ l a q ap u[u6pplnla3 'p!arp~[!laBapA ualsoy W \uo!sraAluaun3LN s ~ o p u\goso~sgiq -lalp uap~apuoq W A uaurau al syuay wo r~ alan ual pjgp jee6 piaqaus JUPM 'qeelaqs jud uaa ap ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ I a uraalshs u , ~ ~ = s u o ~ y ~ a q d @ u o ! ~ ~ o ' sb ~ loon n lep q~aurafjdoM 'a \3WMLlOS \3NIH3tryU-W307-MXH apas a p Reu laour n .as ~ o p u r ~ Reu p s : d u )'lqaq6!pou n a q ayieurroj -sbu!.mJsaq A ,peaqlaAo, m uaurau6aM laq W m lo$p-~a$s!Baa leeu gpa6aa ua uaraoA ap -u! a p n lpup al!sqa~-qmooap d o Lual a do B w a q a q uaqqaq s y s q 1aaA 'yhpaa s! m laop -$!nP I S e. n lee6 'y!!~auxeu z m m -aM laayy .plalsa6 s! a s~op1.114 u a m s y jhpaa leeyy .ua~alsald B!plaMaB ages![d ' ma d s laq pur ~q aoq yaa6uee a!p ,leq ssarljard, -de uaa aapm a p 1jwal 'apurq ' l mlep PnoH ualaqa6oz ap u e ua~auogsod ua deuqiq ~ pq ~uuaqssu!íio~ u ujp ualaour leeqqsu p p laq ! aqssyiaursoa uaa yaaq yaeq au uamapl-g1u w pur UaylaM laq spoz .uayjpl ap : q l~e lau s! p~ .uraalsh n ~ slunosse azap W A aqaM ualopaq p n jqaq [!qlapwe ua uaa laq IaM lurq mep meur 'ual q a u s uaa JOOA p u r a p lar uassrquI '(Zh!pl&~ ua1aa.n al qunoisi alsua~a6 p uro qunossesraymrqa31001 ap a -aamluny ua6u!p~aacp-upl~looa M ua6!a n ua6loz fqseq uayi apuraoua6
~~

1
v

ïaas!bai-dxaq u! Islliasn ap u! uatuouahiouapeem QUOM~ wpso~qunoneun(.rqafi aam)uenuauieuaa ye

-uaataqmn lee6 s)unoneapuo@m!y ap uenaaml'uai ai dx s m o p u y y ( ~ r ) u n o ~ ~ q !a~ @ ~ u~).i~aldap -z 5! aw
l

I.,

. . ,D . , I

7
.-. -o

A

QThemeXP M v e e lalternatieveWindowsXP-ioginschennenvoor u Waar staan.Na
t downloaden gakt u ze uit naarde mapC:\WINDûWS\sytem3A

n.De par-r (EY(EY1OCAL-MA(HINRSOFIWARR Mimftlwin dawsNNuirreaversion\W&logm \ UIHortgeetde iiitamkd&nvan hctEXMd dat het ~ b b g -

bi*wq.

I
I
we u naar de website www.ttrernexp.org, alwaar standsnaam die op dit moment in het Priku eens een kijkje moet nemen achter de knop bord van Windows XP staat ...Dus? Even XP Logins (aikeM94). De bestanden die u dubbelklikkenop de genoemde parameter en kunt downloaden zijn - uitgepakt - steevast dan op Ctrl + V drukken om de nieuwe EXE-bestandendie de systeemtool waarde door te geven aan het Register ( M '1ogonui.exe' (te vinden in de map C:\WINding S). DOWS\system32\)d e n gaan vervangen. StipaEn als u vervolgens op de toetscombinatie Windows + L drukt, u meteen dat ziet Vraag de Eigenschappen van de systeemtool het nieuwe loginscherm zichzelf presenteert. 1ogonui.exeop, want u moet even naar het w. versienummer (origineel,SeMce Pack 1, SeMce Pack 2) kijken, want daar moet u moWeb* In gelijk (= in geval van problemen) nog rekehetStartmenu ning mee houden als u een alternatief loginEen hyperlink naar een website scherm gaat installeren. De controle op verkan op diverse manieren in het sienummer (de eerste cijfers moeten sowieso Startmenu van Windows XP 6.0.2 zijn) is heel eenvoudig, ook de EXE-beworden opgenomen. Bijvoorbeeld als Snelstanden die u van ThemeXP ophaalt hebben koppeling in het submenu Alìe programma's, maar dat zou te makkelijk zijn. Met behulp er een meegekregen! Doe het volgende: Stap l U zorgt ervoor dat een van de opge. van de onderstaande truc evenwel, zetten we haalde en uitgepakte EXE-bestandenin de die hyperlink (= een echte menuoptie)helemap C:\WINDOWS\system32\ komt te staan maal k e i 'op' het Startmenu van Winen u onthoudt de complete bestandsnaam van dows XP: de EXE in kwestie. Wat ook kan, is de EXE 1U neemt de Register-editor erbij en . aanklikken, op F2 drukken, op Ctrl + A druku gaat naar de sleutel HKEY-CLASSESken en op Ct11 + C drukken. De complete beROOT\ CLSID\ {2559alf6-21d7-lld4-bdafstandsnaam is dan overgehaald naar het Prik- 00c04f60b9f0). De standaard tekenreeksbord van Windows XP. waarde geeft u een nieuwe naam (= Computer Idee) die iets vertelt over de website die u Stap2 Vervolgens gaat u naar de Registereditor, naar de sleutel HKEY-LOCAL-MAstraks gaat bezoeken (afbeelding6). CHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows Stap 2 U klikt de reeds genoemde sleutel NT\CurrentVersion \ Winlogon. Hier vindt u {2559alf6-2ld7-lld4-bdaf-00cO4f6Ob9fO} aan de parameter UiHost die moet worden veranmet de rechtermuisknop en u maakt de nieuderd in de bestandsnaam van de hierboven we map Defaulticon aan. De standaard tekenreekswaarde in die map krijgt een verwijzing genoemde EXE. Inderdaad, dat is de be-

hetgewensrepictogfad Denpastu gowoon het i m c van e e n ~ î t a p p l i g a en r*even meemet n '$heik32dK

~lnlnitho~steItuin hoedeupdiachtinhet 5mmg a a t ~ ~ V e ~ d w & omj hWJ/ niet i W h & intemsgidrostP@aa&n.

naar een pictogram dat ergens op uw systeem is te vinden. We adviseren een pictogram uit de bekende sheU32.dil, die u als volgt kunt adresseren: %SystemRoot%\\system32\\ sheU32.dli,13. Het getal - in dit geval '13' verwijst dan naar het nummer van het pictogram in de genoemde dli-verzameling(ofbeelding 7).

I
m

1StapaVewolgens gaat u binnen de sleutel (2559alf6-21d7-lld4-bdaf-OOc04f60b9f0) naar de map Instance\InitPropertyBag toe, om de volgende twee tekenreekswaarden te creëren: (1) Command met de naam die in het Startmenu wordt getoond (= Computer Idee) en (2)Paramï met de opdracht die nodig is om Internet Explorer te starten (= http://www. computeridee.nl)( M d i n g 8 ) . Stapi Als u daarna de Register-editorafsluit en opnieuw aankoppelt bij Windows XP, zult u zien dat het Startmenu een nieuwe optie laat zien, waarmee u direct naar een website sprincrt.

A

Gontextmenuvoor alle bestanden

Als u met de Register-editor naar de sleutel HKEY-CLASSES-ROOT\ toegaat, komt u te weten welke contextmenuopties er worden toegevoegd aan alle bestanden, nee, aan alìe (= ook de ontbrekende) bestandsextensies. (Meer weten? Ga naar Bureaublad, alwaar u een bestand aanklikt met de rechtermuisknop. Die reeks opties die u ziet heet Contextmenu.)

&@.Aan MHtwerkmethetWindousVerkenner~~nudatvantp@ng isopalle

9) kaandendie usanldiktmet de rechîennuisknopWevoeqenee nieuw functie toe: ogi n

I. 0pen de submap'sheiiex'en Etelwt dat het eenmmmekjeis naakt W prograniana-in&Ilaties,

...Diisadkmaal

die u dan ook netzo goed kunt u W k e I e n .

kenneris geopendampieet metderun& N e e padikze tnukunt uook gebruikenbijdesub-

sieuteisdiew v neerder b e e n ee weggegooid.

Terug naar het Register. In eerste instantie vragen we uw aandacht voor de submap 'shell', want die geeft aan waarmee alle bestanden sowieso kunnen worden geopend. Die bevat tools waarmee u ieder bestand kunt openen. Het gaat om editors die totaal niet zijn geïnteresseerd in het bestandsformaat. Zo kunt u bijvoorbeeld alle bestanden openen met Kladblok van Wmdows XP.Dat u van de inhoud van het bestand geen patat kunt bakken, is weer een heel ander verhaal, maar het gaat om het idee. Er zijn namelijk ook editors -en restore-uülities - die op deze manier een beschadigd bestand kunnen openen en redden, wat in geval van tekstbestanden u enorm veel dubbel werk kan besparen! B Stapl. U kunt de subrnap shell aanklikken, waarbij u kiest voor Nieuw en Sleutel. De naam die u de nieuwe sleutel geeft, zult u later terugzien in het contextmenuvan Wmdows Verkenner. B Stap2 U opent vervolgens de aldus aangemaakte submap en u creëert nogmaals een nieuwe sleutel. Deze nieuwe sleutel wordt automatischvoorzien van de tekenreekswaarde (Standaard)die u moet voorzien van de opdracht die door Wmdows Verkenner moet worden uitgevoerd. In geval van Kladblok van Wmdows XP, geeft u het commando "notepad.exe" "%ln 9). Hierbij is (&ee/ding 'notepad.exe' een verwijzing naar Hadblok van Wmdows XP, De paramater %l geeft aan dat de geselecteerde bestandsnaam moet worden geopend door het programma van dienst.

En als u even later het contextmenuvan Wmdows Verkenner aanspreekt, dan ziet u vanzelf hoe het contextmenu is uitgebreid met de nieuwe contextmenuoptie(&ding 10). Een contextmenuoptiedie u overigens ook weer kunt verwijderen, daarover gaat de volgende hack.

netter wilt maken. Welnu, dat gaat op de hierboven beschreven manier!Een kwestie van herhalen dus...

L

C

Als u - bij de vorige hack - goed hebt gekeken, signaleerde u ook de aanwezigheidvan submap 'shellex' in de sleutel HKEY-CLASSESROOT\ *. In dat geval gaat het om de contextmenuopties die specifiek van toepassing zijn op de extensie van een bestand en in geval van betekent dit dat alle (!) bestanden meedoen. Als u de submap 'shellex' openmaakt, dan ziet u - zeker als u de nodige programma's ooit op uw pc hebt ge'ïnstalleerd - nogal wat onnodige uitbreidingen van het contextmenu staan (afBeelding11). Die kunt u eenvoudig verwijderen door ze aan te M i e n met de rechtermuisknop en dan te kiezen voor Verwijderen. En als u dan de Wmdows Verkenner opent en rechtsklikt op een bestand, zult u meteen merken dat het standaard contextmenu een heel stuk slanker is geworden (ofM d i n g 12). Intussen kijkt u rustig verder in HKEY-CLASSES-ROOT, waar u vanzelf alle bekende bestandsextensies tegenkomt. En dan is het goed mogelijk dat u bijvoorbeeld veelgebruikte extensies als JPG en mp3 wat
l*'

bestandsextensles

Wmdows XP doet - op de IACK achtergrond - allerlei dingen waar u helemaal geen weet van hebt. Een van die dingen is het bijhouden van de datum waarop een bestand voor de laatste keer is geopend. Het gaat om de parameter Laatst geopend die u tegenkomt als u bijvoorbeeld de Eigenschappen van een willekeurig bestand opvraagt. Maar wist u dat deze functie uw systeem enorm kan verîragen? Met name mappen met heel veel digitale foto's en mp3's kunnen behoorlijk last hebben van het feit dat Laatst geopend voortdurend wordt gemuteerd. Doet u dan ook het volgende: UStapl. U neemt de Register-editorvan Wmdows XP erbij en u gaat naar de volgende sleutel: HKEY-LOCAL-MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\ FileSystem. U-2 Hier aangekomen, moet u een nieuwe DWORD-parameter aanmaken die u de naam NtfsDisableLastAccessUpdate geeft. En vervolgens geeft u deze DWORD-parameter de waarde '' om daarmee te vertellen dat l, de laatste wijzigingsdatum niet langer hoeft te worden ingevuld (aheíding 13). Let op! Er zijn programma's die gebruik maken van de parameter Laatst geopend. Denk

1uitschakelen Laatstewuzigïng

~nag*.*bg .erraen amn&r .in nt.r<u vrnitsr . t

Stnmu

&;~!#;~~~~t,:tg~",:~Aoi

w h n . D. toopaasing n-ort n h 0 o T Ih l n b u i w a r b n urn m .I nimt w d t Ingencbikeld. Lui da t ~ v a ~ s l n s allaan iul "Bnak weden o n b ~ b r a k e n Be nimiiu o l g . v i n i wo& Q o o n p r o n h l i j l i oiyovin dLs da ."tlore om#ou8i,e.

Wonieer e u x f m a l i ~ e o r dmtrrtit! 16-bib. hmdorn-wqritartaii in e l en .r I onwil$. 16-hits Ulndou p m y a m a ntarO.n Ia ge800 % g%ugnuuin !r I o e m i i n g itnrton n p r i n r i i a * * s k ~ n u e IDEa I s i s u s b n n atartin in I v f e r t t ~ l t i k l a n s $Nû.IWIL T o v w a t n y star6on In prlorbtalr8kl~oseR l b %aaprusinp sPanc.n In prfrritiftsklnaro RIiIIGTlRâ Tawai.Lng siarren I n meiorlt8ifik .i80 tîâiNE&ORIIL l o r p u i i n g rractsn in rmimritiltvkEa.. BBUWMOBI(AI. Ti*p*nalno starten *n urchtsn totdnr <rr tc.p.slng wdt k m 1.411i1

A 15.#ukeOnW~$dede'l;waangeeftdatq~hanandcnvanaf
QatmomeRtdiilwn het systeemworden wmi]derd.

@

OU

M n t s o t s a81 daar ca

NOM.

. i

de moge-

I

A 18. Zo start u InternetExplorervanaf de DosiipdracMregel:START/RLALTIME IWPW RE.WE en geef Enter.Als extra parameterkunt u eventueelde uilvaneen website meegeven.

b :
1

l

c

l

Nu reageert zelfs

I
/

A 16.HetGroepsbeleid is eenvrijonbekende 4 y s t ~ waar~uWn e l d i n ~ e n . ~ ~ d m & ~ e n & w ~ n ~ & p c i d ~ ~ k r w e m O ~ p h & .

aan optirnal'isatietoolsvoor de harddisk, die proberen om de meest gebnikte bestanden vooraan te zetten.. . Maar is dat eigenlijk wel zo nodig? Intussen geniet u van een serieus sneller schijfsysteem met name als uw pc va staat met multimediabestanden.

1'

U weet het misschien niet, maar uw bestanden hebben allemaal twee namen gekregen .m uw besturingssysteem: (1)de normale Windows XP-naam die maar liefst 255 tekens lang kan zijn en (2) de alternatieve Dos-naam die bestaat uit 8 (= de naam) tekens voor de punt en 3 (= de extensie) tekens na de punt. Die alternatieve Dos-naam wordt eigenlijk alleen gehandhaafd om compatibel te blijven met oude programma's die niet overweg kunnen met die lange bestandsnarnen. U werkt niet met oude programma's? Goed, doe dan het volgende: W Stap 1 U neemt de Register-editorvan . Windows XP erbij en u gaat naar de volgende sleutel: HKEYLOCAL-MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem. W Stap2 U dubbelkiikt de DWORD-parameter NtfsDisable8dot3NameCreationdie u de waarde '1' gaat geven. Dit vertelt Windows XP dat er vanaf dat moment geen oude namen meer worden toegekend aan bestanden, dat scheelt weer de nodige overhead (afbeelding 14).

-

3ude bestandsnamen weglaten

I

Internet Explorer sneller op de opdrachten die U geeft

l

-4

l 1

<

...

'nillenbakverwlJderen

Gebruikt u de F'ruilenbak van Windows XP eigenlijk wel? Immers, aan de contexhnenuoptie (rechtermuisklik) Verwijderen die overal actief is! - hebt u meer dan genoeg om uw overbodige rommel weg te gooien. ~e F'ruilenbak van Windows XP kan definitief van uw systeem worden afgegooid,dat doet u als volgt: W -1. Met behulp van de Register-editor gaat u naar de sleutel HKEY-LOCAi-MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ExplorerBitBucket toe. Hier zorgt u er voor dat de DWORD-parameter NukeOnDelete de waarde '1' krijgt (nheiding 15). Vanaf nu worden er geen weggegooide bestanden meer bewaard, maar wordt alles meteen definitief verwijderd van de harde schijf. W -2 Vervolgens gaat u naar Start en Uitvoeren om de opdracht GPEDIT.MSC te geven. De systeemtool Groepsbeleid start nu en u moet naar de sectie Beheersjablonenen Bureaublad toe gaan. Daar geeft u bij het veld Het Prdienbakpictogram van Bureaublad verwijderen aan dat u de Prullenbak niet langer op uw Bureaublad wenst te zien (afüeelding
-

I

;tartenmet prioriteit

1

16).

Met als gevolg dat de M l e n b a k niet alleen is verdwenen, maar dat ook de tussentijdse bewaarfunctie van Wmdows XP is uitgeschakeld. Resultaat? Een nog sneller systeem dat ook lekker reageert als de harddisk voller en volier raakt.

lindows XP is een multi-tasing besturingssysteem: er kunen meerdere programma's teelijkertijd actief zijn. Bovendien is winaows XP ook zo slim om de beschikbare (= 100%)processortijd slim te verdelen, waardoor ieder draaiend programma netjes z'n ding kan doen. Totdat het ene programma last heeft van het andere programma, bijvoorbeeld als de multimedia-functiesvan Internet Explorer worden gehinderd door een videoconversieprogramma dat nog uren bezig is ... Herkent u dit? Dan moet u eens via Start, Uitvoeren en CMD naar de Dos-opdrachtregel toe gaan. Geef het commando START /? En laat dit volgen door Enter. U komt dan te weten dat u het commando START kunt gebruiken om programma's te activeren en ze de juiste 'runtime prioriteit' meegeven (afbeelding 17). Ais u kiest voor REALTIME, krijgt het programma de hoogste prioriteit en dus de meeste processorkracht toegewezen. Kiest u daarentegen voor LOW, dan wordt het programma op het allerlaagste pitje gezet. Ook applicaties kunnen met behulp van START worden geactiveerd en in geval van Internet Explorer gebruikt u het commando START /FEALTIME 1EXPLORE.EXEgevolgd door Enter (aihlding 18).Als u dat doet, zuit u merken dat Internet Explorer inderdaad een stuk rapper reageert op uw opdrachten. W

Elgen sound
m zelf op de pc muziek te kunnen maken moet ubeschikkenover een midi-keyboard. Dezezijn ai te koop vanaf een paar tientjes tot vele honderdeneuro's. Wat u kiest hangt af van UW wensen en muzikale kwaliteiten.Voor gemiddeldgebruik is een keyboard met vier a vijf octavenvoldoende, en het is prettigais het keyboardaanslaggevoeligis (harderaanslaangeeft een hardere klank).Verder hebt u een sequencerprogramma nodig, en die zijn er ook als freeware. Jazz* is er zo een, en omdat dit programmaveekijdig is, de nodige handige functies biedt en ook audio-recording ondersteunt, is het de basis van deze workshop.

O

?%%F-H+i . . , . . .m .

l

Muziekmaken met anderen Is leuk Maar meer dan uw eigen super talent en keyboardhebt U echt niet nodig voor een mldirecording. YOU wanna&e a popstar?

A

i a naar www.juzzw~re.com download daar en - Jan++ 4.0 voor Windows (jazz-nt40-4.0.0 zip: 1841 kB).Pak het programma uit in een \map naar keuze en installeer het door in die map te dubbelklikken op setup.exe.Ga na installatie naar de map Jamare in het Startmenu en startThe Jan Midi-sequencer.

.

L

U

*
U U

De eerste keer vraagt het programma welk midiapparaat u wilt gebruiken voor invoer.Wat u moet kiezen hangt af van uw keyboard enlof geluidskaart.sommige nieuwe keyboards werken met een speciaal stuurprogrammaen zijn aangesloten op een usb-poort.Anderezijndirect of via een verloopkabel aan uw geluidskaartgekoppeld.In dit geval kiezen we de midi-poortvan de Sound Blaster. Ookvoor de uitvoer moet u een keuze maken; welk apparaat moet voor het programma de muziekafspelen?Kiest u voor een midipoort,dan stuurt de software de informatie naar uw keyboard.Datwerkt alleen als dat keyboard ook muziek kan laten horen - iets wat een kaal midikeyboard niet doet.wij sturen de midi-informatienaar onze geluidskaart en kiezen daarom S X-Fi Synth A. B Nu start het programma en wil het nog van u weten wat voor synthesizertype uw geluidskaart bevat.Elkegeluidskaart kan uit de voeten met GM,daarom kiezen we daarvoor. Sommige geluidskaarten en keyboards kunnen werken met de uitgebreidere standaards G enlof XG.Als S uw apparatuur daarmee kan werken, beschikt u over een uitgebreider klankenpalet. Het programma start met een demosong.Klikt u maar eens op het afspeelpictogram om te horen hoe het klinkt.Het rechterdeel van het scherm dat lijkt op een aantal streepjescodes, toont waar noten werden gespeeld.Het linkerdeel toont de gebruikte instrumenten.Dit deel gaan we wat nader bekijken.

ilidl-gegeb vens worden r \via maximaal 16 verschillende kanalen naar de geluidskaart gestuurd, waarbij u aan elk kanaal een andere klank kunt toewijzen.ze zijn genummerd van 1tot en met 16. De linkerkolom toont de kanaalnummers. De kolom daarnaast toont de naam van het spoor - meestal het gekozen instrument.KIik bijvoorbeeld op E-Piano Chords.ln het venster dat nu verschijnt kunt u dit spoor een andere naam geven en een andere klank kiezen.Geef als l: nieuwe naam Orge1,selecteer uit de lijstdOrgan klik op O en speel het stuk opnieuw af.U hoort dat de K elektrische piano in een orgel is veranderd. Yanneer u aan een stuk werkt wilt u vaak niet alle sporen tegelijk horen.De kolom naast ue tracknaam bevat een knop om de weer.v , e te be'invloeden.Standaard staat deze op a P (Play).Klikt u er eenmaal op dan verandert de P in een M (Mute)en hoort u dat kanaal niet meer.Klikt u er nogmaals op dan verandert de M in een S (Solo) en klinktalleen dat kanaa1.U kunt meerdere kanalen uitzetten (M) of laten soleren (SlExperimenteerer maar mee tijdens het afspelen van de demosong. 4an de'streepjescodes'in het rechterschermdeel ziet u alleen d6t er noten worden gespeeld,niet welke.Rechtsklikaan het begin .van het orgelspoor om de zogeheten pianorol te 0penen.U ziet nu een grafischeweergave van de gespeelde noten in dit spoor.De lengte van de streepjes geeft de lengte van de noot weer en via de afbeelding van het toetsenbord aan de linkerkant van het

4

q

-

Van klavier tot midiplezier

Überplakken
Muziek makenop de p kan op verschillendemaniec ren. D makkeliiksteis het aan elkaar plakkenvan e bestaande stuies muziek; ideaalVOO; wie weinig muzikalekennis bezit. Hienroorkunt u een programma als Magix MusicMakergebruiken(www. magix.nl,v.a.99 euro).

U kunt d p ook gebruikenals meersporenrecorder. e c

Hierbiineemtu. biivoorbeeldvia een microfoon. telken; een audioipooropdat utoevoegt aan e&der opaenomensporen.Dit kanonder meer met ~;; a ,z maar vereist vrij veel schijfruimte. D meest compactemaniero muziek te makenis e m midi-recording(dezeworkshop).Met een midi-instrument(meestaleen keyboard)stuurt u informa-

Dit slaat op welke notenu speelt, hoe harden hoe

lang.Venrolgensworden deze noten ten gehoregebrachtvia de ingebouwdeklankenvan uw geluidskaart. Dezemanier van muziek makenvergt weinig ruimte en heeftals voordeel dat u opgenomenmuziek uitgebreidkunt (na)bewerkenen zelfs de complete instrumentatiekunt wijzigen.

naam Drums en zet Channelop 10.Klikop OKAfhankelijkvan de gebruikte uitvoerapparatuur kunt u hier soms ookandere drumkits kiezen.

U
scherm kunt u zien welke noten er staan.De pianorol is een onmisbaar hulpmiddel om fouten uit ingespeelde sporen te halen en om noten in te voeren in passages die u (te) moeilijkvindt om te spe1en.U kunt in dit scherm zelfs een compleet stuk schrijven. De pictogrammen bovenin bieden gereedschappen om nootlengtes en toonhoogtes aan te passen en om de noten automatischnetjes in de maat te zetten (Snap).Houd uw muispijl stil boven een pictogram om de functie ervan te lezen. Omdat de demosong in vierkwarts (414-)maat staat, ziet u dat elke maat in vier vakjes is verdeeld.Om makkelijker achtsten,zestienden,enzovoort in te voeren kunt u via Settings, Meterchange overschakelen naar bijvoorbeeld 818 of 16116.

U

Hoogste tijd om zelf wat te gaan maken.SIuit het venster met de pianorol door te klikken op het sluitkruisjerechtsboven.Kies in het overzichtsvenstervoor File, New en klik op OK. Ugaat werken in 414.Ga daarom naar Misc,Meterchange en controleer of daar 414 staat.Eerst maakt u een ritmetrack.Dat gebeurt standaard op midi-kanaal 10.Klik op het bovenste kanaal.Geef het kanaal de

Drumtrackslaten zich het best via het scherm invoeren.Rechtsklik daarom op de eerste maat van het drumspoor om de pianorol te openen.In plaatsvan een klavier ziet u aan de linkerkant van het scherm nu namen van ritme-instrumentewde zogeheten drum-map.om ze allemaalte zien moet u omlaag scrollen met de schuifbalkKIikopwat namen om het instrument te horen.KIik op het pictogram Event Dialog en klik helemaalvooraan in het eerste vakje achter Closed Hi-Hat. Klik op 0K.U ziet nu het dialoogvenster voor noot-invoer. Klik weer op 0K.Herhaal dit voor de overigedrie tellen van de eerste maat en voer op tel 1 een Kick Drum 2 in en op tel 3 een Snare Drum 1.Selecteer alle ingevoerde noten met het selectiegereedschap en kies in het menu Edit, Quantize.Alle noten staan nu keurig aan het begin van de tel.SIuit de pianorol. lik op de eerste ingevoerdemaat zodat deze grijs wordt. Kies nu Edit,Copy. Kies vervolgens Edit, r Paste en klik met het handje in de tweede maat.Wanneer u deze stap herhaalt en steeds de maten kopieert die er

r

Eigen sound
al staan,hebt u razendsnel een heleboel maten met dit eenvoudigedrumspoor.Maakopdeze manier zestien maten vol. Klikop Afspelen en u hoort het gemaakte ritme.Dit is erg langzaam.Door te klikken op het getal achter Speed kunt u het tempo 1verhogen.Rechtsklikken verlaagt het tempo. Houd de muisknop ingedrukt,dan gaat het verhogen of verlagen van het tempo sneller.zet het tempo op 200 en speel opnieuw af.Dat klinkt een stuk vlotter! Tijd om uw werk op te slaan via File,Save As. Klik op het tweede spoor en geef dit de naam ' Piano.Kies midi-kanaal 1 en instrument 'iano 1.Markeer nu de eerste zestien maten \van het pianospoor.Hiermeezorgt u ervoor dat alleen dat spoor beschreven wordt wanneer u gaat opnemen.Wij hebben een drumspoor dat zo dadelijkte horen zal zijn,maarwilt u muziek maken zonder drumSIdan kunt u in de maat spelen door te klikken op het Metronoom-pictogram.Kliknu op het Opname-pictogram en speel in de maat van het drumspoor wat akkoorden in de buurt van C5.Houd elkakkoord twee matenvast. 1 ~ o oop het Afr . speel-pictogram te klikken .hoort u hoe uw zojuist ingevoerdeakkoorden klinken.Staan de akkoorden niet netjes in de maat,dan kunt u via Edit,Quantize startpunt en lengte opschonen. Activeer daarvoor zowel Note Start als Note Length, kies bij steps voor 1I 8 en klik op OK.

U

De Arpeggio-functie maakt van de akkoorden die wevan het pianospoor hebben gekopieerd losse noten.We zetten Steps op 4 en de nootlengteop 118.Met de muis verplaatst u de blokjes (die noten voorstellen).We zetten ze op hoogte 1,2,1 en 3,Vervolgens klikken weop het piaogram Generate en sluiten het Arpeggio-venster. anneer we het muziekje af-

,spelen, klinktde bas wel erg

.. .-oute is uebaseerd OD de ak-

ioog.Logisch,want de toon-

L

5 koordendie r o n d ~ gespeeld waren. Kies met het Bas-spoorgemarkeerdvoor Edit,Transpose,zet het schuifje op -1 2 en klikopOK.De bas klinkt nu een vol octaaf lager.sla uw werkweer op. b o t

1-m
nsa#nt

m -a

*r,

Ila

slot kunnen we op het eerstvolgende lege spoor een nelodie opnemen.We kiezen b idi-kanaal3 met instrument Flute en geven het spoor de naam Fluit. Het opnemen verloopt het zelfde als het opnemen van de pianoakkoorden,

.

-.

-

U N

Het pianospoor is bij u vast geen aaneengesloten zwart blokomdat er bij het overpakken van de akkoorden even geen toets werd ingedrukt.open daarom de pianorol voor dit spoor.Kies het gereedschap Change Length en sleep het eind van elk streepje naar rechts zodat het precies of bijna op een hele maat eindigt.SIuit de pianorol en herhaal Quantize uit Stap 14.Nu zijn de akkoorden ononderbroken. Het pianospoor is nog altijd gemarkeerd. Kies Edit,Copy en Edit, Paste en klik in de eerste maat van het lege spoor onder Piano.Klikop de naam van de zojuist gemaakte kopie.Geef hem de nieuwe naam Bas.Kies als instrument Acoustic Bassen midikanaal 2.Markeer nu alle maten van het Bas-spoor en kies in het menu Misc,Random Arpeggio.

N

Het laatsteonderdeelwaar we nog even naar moeten kijken is de mixer.U vindt hem in het menu Parts,Mixer.Hier stelt u van elk spoor apart het volume in,de positie in het stereobeeld (Pan)en voegt u eventueel galm (Reverb) en chorus toe.Wij beperken ons tot het volume van de fluit dat iets te hard is en de positie van de bas en de fluit.De eerstezettenwe een beetje rechts (+40) en de tweede naar links (-40). net een iige deuntjeaar lorkshop hebben w in d e c gemaakt kunt umet een toegevoegdslotakkoord intwee verschillendeinstrumentaties oo aown1oaaen.u ni u genoeg iuw eigen kennisvan Jazz+ compositie te maken. Daarbij kunt uookzang en zelf opgenomen instrumententoevoegen, maar da's stof voor weer een heelandere workshop. Veel muziekolezier!

En nu hopen dat niemand uw muziek kopieert!

l

Vraag & antwoordI

& dwarse dvd-dingen
Van het een hebje te veel,van het ander te weinig.En waarje precies enoeg van hebt, blijkt zichzelf te hebben veranderd,of weer niet snel noeg tegaan.Met engelengeduld en een FAQman komt u heel ver ...

v
A

Dvd-vldeobevellgen Kunt u mij zeggen hoe i k
een wachtwoord op mijn eigen gemaakte dvd-video's kan zetten? Dit uiteraard om het illegaal kopiëren tegen te gaan. Ik brand mijn films i n Pinnacle Studio en i maak kopieën met Nero k Burning Rom. Jacques Dujardin Helaas.Als uw dvd-video compatiblemoet blijven met alle dvd-spelers,dan is het niet mogelijk om een dergelijkebeveiliging in te bouwen.Het beveiligen van dvdvideo's moet u trouwens toch vergeten, want dat is ook degrote filmstudio'snog nooit gelukt! Een mogelijkheid is misschien het zippen van het losse iso-imagebestanddat u verspreidt,want een zip-bestand kuntu namelijk wélmeteen wachtwoord beveiligen.Alleen moeten de ontvangers dan zelf even een dvd-video branden.

een PowerPoint-slideshow gaat verzenden, dan moet u kiezen voor het bestandstype PowerPoint-vwstelling.

A 1 websitewwwatribune.org kan u geweldigvan dienst zijn bij het deanen van u pc.Denkt u ookaan het verwijdew renvan hardnekkigeW!

. A
v

v

ReclameschermIn InternetExplorer

U verstuurthetppt-bestand; dat is het complete PowerPoint-document dat u ookzélf gebruikt. Wat u in plaats daarvan moet verzenden,is een zogeheten PowerPoint-voorstellingen zo'n bestand heeft de extensiepps. Gaat u naar Bestand,Opslaanals. Daarna bij het veld Opslaanals instellen op het gewenste bestandstype í M d i n p 3 ) .

Sinds een paar dagen komt er - na het starten van Internet Explorer - een reclamescherm tevoorschijn en er wordt dan een ongewenste website geopend. Ik heb de popup-bescherrning heel hoog gezet, maar dat geeft niet het juiste resultaat. I k heb Hitman Pro gedraaid en ik heb System Mechanic mijn pc laten opschonen. Ik weet het niet meer. Joop van Mosel

MuWPgamenaardvd

A2. De tod Look2MeDestroyeris in staat om een aantal webbwser-ha& te killen.DeTaakbalkwrdwi~tmaar dat hoort zo.
weten over - onder andere -het schoon houden van uw webbrowser en uwpc.En dan moet u zPker ATF Cleaner eens downloadenen laten runnen.Top!

Hoe kan ik een game die op meerdere losse cd's staat op een enkele dvd branden? Het moet daarna natuuriijk ook instalieren en spelen. A. van Dommelen Ofdatlukt, is geheelafhankelijk van de manier waarop het spel is geprogrammeerd.Voordatu de dvd-gaat branden,moet u kijken ofu een harddisk-installatiekunt creëren.In eerste instantiehaalt u de inhoud van alle 0cd'tjes over naar Pén map op uw systeem.Als er dan geen dubbele bestanden -dat ziet u vanzelf- worden overschreven,dan is het best mogelijk dat u de game vanuit die harddisk-map kunt installeren en runnen. Lukt dat?Dankunt u de inhoudvan die map op een dvd branden. Lukt dat niet?Dan moet u eens kijken naar de labels van de cd% U moet dan nummers kunnen herkennen,zoals DISKI, DISK2, enzovoort.Denamen

A

van de gevonden labels gaat u gebruiken als namen voormappen in -zie hierboven -de centrale map waarin alle spelbestanden moeten komen tesfaan.En in de map DISK1 komt dan de inhoud van de eerste cd te staan,enzovoort Na afloop gaat u naar de eerste map (=die waarin de bestanden van de eerste cdzijn gezet),waarna u kijkt wat er dan gebeurt. Werkthet?Dan kunt u alles op dvd branden.Werkthet niet?Don is de enige optie het omzetten van de cd'tjes naar ISOimagebestanden.Deze bestanden moet u dan meteen software-cdspeler als Alcohol 120%mounten (= mm.ahohd-so&wm), waarna u wederom probeert of u de game kunt laten draaien.Zoja?Dan kunnen de 60-imagebestanden op dvd worden gebrand, waarna u die dvd uitsluitendals transportmiddel gebruikt.zo nee?Dan hebt upech gehad en zult u het bij cd's moeten laten.

A

Als het echt hardnekkig is,dan moet u eens naar de website mm.otnaUne.orp (= Your Gateway TOACleanMachine) toegaan. In de download-sectie vindt u een aantal super-utilities,waarmeeu enkele bekende webbrowser-hackskunt cleanen (aibeiding I). Voor déze hack hebt u - volgens uw FAQman de t001Look2Me-Destroyer.exe nodig (añ~eeMing2). u ook eens Kijkt verder op de genoemde website, want dan komt u nog veelmeer te

v

PowerPolntslldeshow

VanVista terugnaarXP

I n PowerPoint heb ik een slideshow gemaakt. Als i deze slideshow per e-mail k verzend, dan krijgt de ontvanger -bij openen van het bestand het volledige PowerPoint-prograrnrna te zien; inclusief de zijbalken met de toolbars. Hoe pas i dit aan, zodat alleen de feitek lijke slideshow te zien is? A. van der Drift

VKan
A

ik na de installatie van Wmdows Vista ook weer terug naar Windows XP? Of is Wmdows XP na de installatie van Windows Vista niet meer legaal? Harry Visser Als WindowsXP legaal was voordat u Windows Vistahad geïnstalleerd,dan kunt u Windows

XP ach terafopnieuw legaal instal-

leren.Immers, u bent de eigenaar van een geldige WindowsXP-productsleutel.Overigenskunt u natuurlijk niet de productsleutel van een officiële versie van Vistagebruiken om WindowsXP legaal te installeren. F d E Z Z S ; n m 0 d e m en voorheen kon ik, als ik iets wilde veranderen,via www.google.com/<mijnip-adres>bij de instellingen komen. Nu wil ik een extra NAT-poort aanmaken, maar ik kan niet meer in mijn adsl-modem komen, want ik krijg steeds een error. Ender

I
A 4. Met behulpvande Dos-opdrachtIpconfigkomt u te wetenwat het ip-adresvan het adsl-modem is.U kijkt daarvoor naar de Stanáaardgateway.

Het door ugenoemde bestand hpcmpmgr.exe is een t001 van HPdie op uwsysteem wordtgezet als u de printer-software van de meeste HP-printers (inhet bijzonder compleet de Al1 In One-apparaten) vanafde meegeleverdecd-rom installeert. Twee oplossingen:( l ) de update van hpcmpmgr.exe downloaden en installeren (dùeeíding 6) o f(2)alleen de drivers van de door u gebruikte afdrukkerop uw systeem zetten.Dat laatstelevert u ook nog eens een slanker systeem op,zijhet met iets minder mogelijkheden op het gebied van onder anderescannen.

Zoeken Inplaatsvan

A

Weleenh44laparte manier om uw adsl-modem te benaderen, maar vooruit. Uwmodem heeftook een echt intern ip-adres,en dat komt u te weten als u naar de Dosopdrachtregel toe gaaf alwaar u het commandoIpconfig(gevolgd door een druk op de E ter)geeft n (afüeeIding4).Het ip-adres van de standaardgatewayis namelijk het ip-adres van uw adsl-modem.Voer dit adres in OD de adresreaelvande webbrowseren klaar ben; u weer.

3-

Ais i op het Bureaublad op k een pictogram dubbelklik, dan opent niet de achterliggende map maar komt het venster Zoeken tevoorschijn. En inderdaad, als i met de rechtennuisknop op k het betreffendepictogram klik, dan staat niet Openen maar Zoeken bovenaan. Hoe kan ik de snelmenu's weer ouderwets instellen, zodat de mappen weer gewoon openen als ik op de pictogrammen dubbekiik?
Jan Hammenga

A 5. BijNwvsXS (www.n-.nl) kunt u een abonnementnemen op een snelle NWPserver. En dan gaat het downloadenopeenseen héél stuk rapperl

Trage nleuwsgroepen

v

Naar aanleiding van een artikel over het downloaden uit de nieuwsgroepen, heb i k getracht om een film van internet af te halen. Ais ik deze film wil gaan downloaden, dan wordt aangegeven dat hiervoor maar liefst een dag en zes uur nodig is! Dit lijkt me wel h661 erg lang. Wat is hier aan de hand? Hany Kool Dan Apeld bent u helaasaangekopbij een NNTP-server die wordt afgeknepen.Zekereennieuwsserver van een internetprovider,is het niet?De oplossing is gebruik maken van een nieuwsserver die u welop volle downloadsnelheid kunt benaderen.Surfeensnaar m n v ~ n l o daar wat meer m over te weten te komen (uñdding5). Uzietdandat de diverse abonnementvormen ook verschillende downloadsnelheden neerzetten. Welnu,dátis wat er bij u aan de hand is!

snel afsluit, maar die werkt natuurlijk weer niet wanneer ik automatisch wil herstarten. In de schermpjes die de problemen aangeven, lees i dan dat k

de oorzaak het bestand hpcmpmgr.exe is. Ik vermoed een probleem in het Register van Wmdows XP. B.J. Diemer

U gaat en u geeft de opdracht Cmd Adaarmeenaarstarten Uitvoeren om het Dos-venster te

openen.In het ûos-vensterdat verschijnt,geeft u dan het commando regsvr32/ishell32.dll (gevolgddoor een drukop de Enter-toets) ( a h / ding7).Dit is de eenvoudige oplossing voor- niet alleen - uwprobleem.Iets mis met het contextmenu van de WindowsVerkenner?Dan gewoon de hiergenoemde herstelopdracht gebruiken, want die werkt in 9 van de 10gevallen!

Onvoldoende
Ik heb een externe harde schijf met ruim voldoende (= 100+ GB)vrije opslagruimte. Ik heb op mijn vaste schijf een van de DV-camera overgebrachte video van 4,5 GB om deze later te kunnen bewerken. Mijn vaste harde schijf is tussentijds vol geraakt. Als ik Knippen en Plakken doe, dan zegt Wmdows XP: "Ik kan Huppeldeepup.avi niet kopiëren. Er is onvoldoende schijfruimte." Bouke uan der Bijl

A6.Degenoemdefwtis onderkend door fabrikant HP.De oplossing is een eenvoudige update die u moetdownloaden i-+=lbmn.

r D o o w n t 8 and B s t t i n s i W d r i n i e t r . ( h~oourantaand O e t t i n p i W d a i n i s t r a i

WlndowsXP b l w hangenbuafsluiten

v

Sinds kort blijft mijn pc met Wmdows XP hanaen bii het afsluiten.Ik gebruik een ~ n é l koppeling, die het systeem wel

a-r
A7.ügt het contextmenuvandewindowsverkenneroverhh. ,.,.,.hier getoondeopdrachtsoehasbieden.

-"l

van mogelijk om een grote externe AMet behulpfat32een truc is het harde schijfals te partitione-

ir*
ren en te formatteren.Alleen, fat32 ken t een maximale bestandsgrootte van 4 GB.Als dit het probleem is, dan is dat eenvoudig op te lossen door de externe harddiskals ntfste partitioneren en te formatteren. Demelding doet echter vermoeden datu - hoegek het ook klinkt- van C:naar C:kopieert,zonder dat u daar erg in hebt. Opentu de map waarin het genoemde bestand staat en opent u een tweede Windows Verkenner-vensterdatde D: harde schijflaatzien.Daarna het avi-bestandoppakken van C:en slepen naar D:.

- A

,ri\

man
,
-

:,.
I

.

I PowerPointmet Power

v

Standaard

~ ' le-mail van iemand binnenaccOunt
krijg en ik deze wl beantwoori den, Outlook (Express)dan een ander e-mailaccount als afiender gebruikt? Terwijl mijn e-mailaccount als standaard staat ingesteld. Ik heb meerdere pop3accounts. Benno

Hoe kan het, dat als ik een

standaarde-mailaccount ADatstuurt.En danals u eenals u wordt gebruikt nieuw mailtje all44n niet in de map van een andere pop3-postbusstaat, want anders wordt daarvan het e-mailadresgebruikt.En als u een e-mailgaatbeantwoorden,dan wordt uiteraard het ontvangendemailaccount gebruikt.zo werktdatnu eenmaal. Watu wéi kunt doen, is hetingestelde account overrulendoor van de pulldown-lijst van de regel Van gebruik te maken (aikláing8).

Ik was in dezeerfortuinlijke omstandigheid om een kleinschalige maar groots opgezette lezing te mogen volgen van de heer Robert Swan. Dat zegt u mogelijk weinig, maarRobert Swan was de eerste mens die al wandelende (= geheel op eigen kracht)zowel de Zuidpool als de Noordpool wist te bedwingen. Daar komt nogal wat bij kijken, zoals het ruim acht maanden moeten nietsdoen op Antarctica omdat je tenslotte maar &n keerperjaarkunt worden afgezeten opgehaald. Bj gebrek aan ozonlaag i valtje gezichtshuidzo'n beetje spontaan vanje schedel af,om over honOmboardvldeokaart gerige ijsberen en de wegsmeltendeNoordpoolkap nog maar niet te spreI heb een prima functionek ken. Mede naar aanleiding van zijn riskante avonturen is Robert Swan rend moederbord,met 66n een prominent en wereldwijd gewaardeerd milieustrijdergeworden die ernstig mankement:er zit een graag dejeugd betrekt bij al zijn projecten. Wie wil, kan zich daar zelf van on-boardvideokaart op die geen overtuigen op www.20Ql.aom. Enfin, Robertswan presenteerde zich de besignalen meer doorgeeft aan het wuste avond als het compacte neefie van mijn grote heldsteven Seagalbeeldscherm.Dat beeldscherm 7..dressed as a Chinaman ..."- waardoor hij na afloopnog een draai kon heb ik speciaal getest op andere geven aan het grote milieugevaar voor de komende decennia. Immers, de computers.Ik lees regelmatig dat exploderendeeconomieën van onder andere India en China worden ons u zegt te luisteren naar de piepin de toekomst mogelijk nog fataal qua opwarming van de aarde. Wat niet jes die een computer geeft, ma wegneemt dat - "... thinkglobalty, act locally ..."-j e uiteraard w61je hand die krijg ik niet te horen. Weet in eigen roetfiltermoet blijven steken. Maar daar wou ik het niet met u ouer wat ik moet doen? hebben. Nee, het gaat me om de PowerPoint-presentatiewaarmeeRobert Rick Gomm Swan z'n gezelschap letterlijkowrspoelde. Eigenlijk was het helemaal 1 geen presentatie, maar een geweldig spannend verhaal - ongetwijfeld Als u geenpiepjes hoort,dan is helemaalfingeslepen na honderden eerdere voordrachten - dat steevast Akennelijkal~es orde.AIthans, in oppmies hetjuiste moment werd bekrachtigd met evenzo steevastprevoor wat betreft het Bios van het cies dejuiste foto's. Puur PowerPoint-technischgezien, was het een moederbord.Neemt u de handleiondermaatsepresentatiede me werd voogeschoteld, maar toch bleefik ruim een uur helemaal in de ban van deze inspirerendeverteller.Althans, ding van uw moederborderbijom te checken o fde on-board videodat realiseerde ik me na een ogenblik dat gevoelsmatig geen vijf minuten kaart wellicht meteen dip-switch hadgeduurd. Om me vervolgens beschaamd te realiseren dat het altijd kan worden uitgeschakeld (otbedom de inhoud gaat en niet om de verpakking!Immers, ding Y).Zoja, dan die dipswitch ik ben een van die sprekers diezich te buiten gaat , terugzetten.Watu ook kunt doen, aan álles dat PowerPoint te bied is er voorzorgen dat het bios van de visueel gebied. Kan het bewegen standaardwaarden wordt voorzien. zál het bewegen!& dan gmag Ook daarvoor moet u een dip laat md switch (dieookwordtgebruiktom sten die het systeem wachtwoord te resetten)kunnen vinden op het moederdát tefli bord.

a

A

-

v

Bevelllgenmetwpa
1

ik wil mijn wifi-intemetrouter beveiligen met behulp van wpa. Mijn onlangs gedane pogingen resulteerdenin het geen verbinding meer kunnen maken met internet. Gelukkig dat de draad er ook nog lag. ik ben met het draadloze netwerkgebeuren niet u,bekend, maar ik wl dit w61 graag veilig doen, di.i

Robert Swans verhaal het in de toekomst weglaten van onnodige toeters en bellen die de luistemar alleen maar afleiden van het daadwerkelijke verhaal.( Heb je niets te vertellen?Doe dat dan ookniet. Heb je w61 iets te vertellen? Dan kan dat netzo goed naturel. Is dát even slikken.

Wij krijgen erg wel FAQmanvragen.Tot onze spijt kunnen wij dan ook niet alle vragen beantwoorden.Wel stellen we uw vragen zeer op prijs, omdat we daaruit kunnen opmaken wat u, onze gewaardeerde lezer, zoal bezighoudt. Daar kunnen we dan onze artikelen weer op afstemmen. Veel gestelde, praktische vragen over een onderwerp waarvan wij denken dat het voor meerdere lezers interessantis, krijgen de voorkeur. De naam FAQman(FAQ = veel gestelde vragen) zegt het al. Stuur uw FAQman-vragennaar:

A *.Zomaar een kijkjeop een support-pagina van een willekeurig moederbord. Om u te latenzien wat dip-switthes kunnendoen.

zonder ongenode gasten. Hoe stel ik de wpa-beveiliging correct

in?
Paul Gielis
A

1

)
P
1

.

.

.

bestandsformaat~v~.Ävi's kunnenworden afgespeeld met behulpvan de ~indows Media Player.ln X kunt u Windows P MovieMakergebruiken om zelf avi'ste creëren. Andere bekende bestandsformatenvoor videoclipszijnWMVen MPG.WMV is speciaalbedoeldvoor de Windows Media Player.MP(E)G is h# formaat dat wordt gebruikt op een vcd (MPEG-1) of opeen dvd (MPEGZ).Overigens kentavi enorm veel subformaten die worden ondersteundmet be hulpvan zogehetencodecs.De meeste codecsworden automatisch geinstalleerdals u ze nodig hebt,maar er zijn ookcodecs (zoalsDivX) die u apart moet downloaden. )DHCPDit staat voor Dynamic HostConfigurationProtocol. dhcp wordt verzorgddoor een centraledhcp-server die actief is binnen uw netwerkof (als u inbeltvia een modem)op het netwerkvan de Internet Semce Provider. DHCPdeelt automatisch dejuiste ipadressenuit, hetgeenbetekentdat u uw tcplip-instellingenniet zelf met de hand hoeftte verzorgen.& wel,als u gebruikmaakt van dhcpweet u nooit van tevoren welk ip-adres een pc toegewe zen krijgt.
ExtmWeHet laatste gedeelte van een bestandsnaam,doorgaans drie letters na de punt. Aan de handvan de extensieis het bestandstypeherkenbaar voor Window~en ookvoor de gebruikerzelf.Zo isGIFde extensie voor een intemetafbeelding, DOChoort bij MicrosoftWord en een ME een zelfstandig prois gramma.Windows kaneen extensie koppelenaan het bijbehorendepkgramma.~ls udan een bestanddubbelklikdan wordt het meteen goed ingele zen.Het is mogelijkomeenzelfde extensietoe te kennenaan meerdereprogrammals.Klikt u dan eensop Shift voordat u een bestand opent Kijkt u naar de menu-optie Openen met

.... idowsziinopaeslaaenin het * -

De meestevideoclipsvoor

A

Het met behulp van wpa aankoppelen bij de wifi-internetrouter is iets anders dan verbinding kunnen maken met internet.Het eerste verzorgtslechtshetmet elkaar kunnen praten door ( l )de draadloze netwerkkaart van uwpc en (2)de router. U begin t uiteraard met het instellen van wpa op de wifi-internetrouter.Daarbij stelt u in eerste instantie in op (1)wpa (en niet op wpa2),op (2)Pre-SharedKey oftewel psk (enniet op Radius) en op (3) tkip (enniet op aes).In tweedeinstantiemoet u een encryptiesleuteldoorgeven aan de netrouteren u maakt dan gebruik van de optie Passphrase- dit wordt ook wel eens als ASCII aangeduid om een makkelijk te on thouden tekenreeks in te voeren (aibedding10). Vervolgensgaat u naar hetdraadloze werkstationtoe, alwaar u op zoek gaat naar het draadloze netwerk dat door de router in de ether wordt gezet; maar als u de ssid al weet,dan kunt u deze ookmetde hand invoeren (aíùeeíúingI I).Het type beveiliging kan dan automatisch worden herkend, maar ook handmatig worden ingesteld en de keuze is dan wpa-personal.Daarna is het de beurt aan de encryptiesleutelof de wachtwoordzin en die is gelijk aan de tekenreeksdie u hebt doorgegeven aan de router ( M i n g 12). En even laterzult u zien dat de draadloze computer keurig netjes verbindingkan maken metderouter. Hierbij wel opgemerkt dat de tcp/ip-eigenschappenvan de netwerkkaartmogelijk nog moeten worden verzorgd.Draait er een dhcp-server in de router?Dan worden de tcp/ip-eigenschappenhelemaalautomatisch ingesteld en hebt u nergens omkijkennaar.

A 10. Kijktunaar het instellenvan eenwiti-basisstation.De hier venorgdewpainstellingenmoet ustraks l-op-l meenemennaar het draadlozewerkstation.
411.Ditisde draadlozenetwerkdient van WindowsVista. Hierwordthandmatig ingesteld bijwelk wifinetwerk (=CID) wewillenaankoppelen.

cryptiesleutel

d iw eerder OD e
het witi-basisstationhebben ingestelclwordt nuook doorgegeven aan de wifi-dient. Foutloos natuuriijk!

Geen Dualmaar Channel Ik heb een pc met moederbord dat Duai Channel k ondersteunt. I heb twee identieke 512 MB-geheugenchips en tóch zie ik steeds Single Channel Mode verschijnen ais het BIOS zich meldt. Martin van Dam Het kan niet anders ofdie twee aeheuaenmoduleszitten dan niet op hetzelfdechannelgeprikt U moet even goed naardegeheugenbanken kijken, want op deprintplaat van het moederbord (even de kast open en een lichtje erbijl vindt u vast een indicatie die vertelt hoe dechannels biju zijn opgebouwd.In de meeste gevallen moet u namelijk een geheugenbank overslaan.DUS? Voor Dual Channel kom t de eerste geheugenmoduledan in geheugenbank 1en de tweedegeheugenmodule moet dan in geheugenbank3 worden geplaatst. Gebruikt u degeheugenbanken 1en 2?Dan is het inderdaad Single Channel wat de klok slaat.

413.Metbe hulpvan de software Rernove Duplkatesh m Outlook Express kunt udiionhandigedoublure aliemaal inéén keer weggooien!

kan weggooien?
Fons Verheij

A

A

d

d

I

Voor meer informatie zie: *r...compMMI

Kijk op mnv.mapilahcom eens bij de sectie Outlook Express Plugins. Een van de add-ons die men voor u heeft klaargezet is Remove Duplicatesfrom Outlook Express (&ding 13).Precies de software die uzoekt!

OFFICE

Printenzonder papier
Naast de bekende Office-onderdelen vindt u in het Startmenuin de map Microsoft Office Hulp programma's nog allerlei handigs, zoals Document Imaging. Hiermee kunt u elektronisch opgeslagen documenten beheren en bewerken. Maar met Office wordt ook een speciaal printerstuurprogrammage'ïnstalleerd. Hiermee kunt u documentenvan incourante programma's (salarissofmire bijvoorbeeld) in een vast formaat (mdi)op uw harde schijf opslaan in plaats van ze af te drukken.Wanneer u een printopdracht geeft kunt u altijd kiezen naar welke printer het docu-

vVORD

Alle sneltoetsen
ment moet worden gezonden. Kiest u voor Document Image Wiiter, dan wordt het bestand in mdi opgeslagen en kan iedereen met een speciale reader het lezen. Een soort pdf, zeg maar,

I

Waar uvroeger lm bijvoorbeeldWindows XP dop Google)moestzoeken met aiierid Ïutn&eurig geformuleerdezoektennenincombinatiemet zogeheten Boolse operatoren(AND, OR en NOT) kunt u tegenVista gewone mensentaalspreken.6a d a a m r naar ConfiguraíieschedMapopties. KlikophettabbladZoeken,zet daar een vinkje bijbeken met natuurlijk taalgebruiken klikop OK. Behalveop de t r a d i i e l e manier kuntu nu ook op een wel natuwlijkerwijze naar bestandenzoeken.Al naargelang hoe goed uw bestanden geïndexeerdzijn (zie de vorigeTips&Trucs) u bijkunt voorbeeldwagen naarW van auto's s genomeninfebruari 2007Ydocumen-

WINDOWS XP

,

L logmaals

bestanden hemoemen
In Tips&?hicsN. 7 gaven we u een makkelijker manier om door middel van de pijltoetsen en F2 bestanden te hemoemen. We bedoelden het geven van aparte namen aan elk bestand zoals 'jan op de schommel.jpg', 'jan op de glijbaan.jpg', enzovoort. Het in nr. 7 gekozen voorbeeld spanje2006O7l.jpg was daarom nogal ongelukkig, want juist voor doorgenummerde bestanden bestaat er een betere methode, zoals verschillende lezers ons terecht lieten weten. Hebt u een hele lijst bestanden met onduideiijke namen (bijvoorbeeldde namen die uw camera automatisch geeft) dan markeert u ze aiiemaal in Verkenner. Rechtsklik vervolgens op het bovenste bestand en kies Naam Wijzigen. Geef ten slotte een beschrijvende naam, bijvoorbeeld Spanje 2006. Windows zal nu elk bestand deze naam geven qevolgd door een volgnumner tussen haakjes. Let op: iIs u in Verkenner bestands-

ten die vorige weekzijngewijzigflof "albumsvanPinkFloydtussen 1972en 1975:U begrijptdat dit eenstuk intuïtiever werkt en dat u zo dus makkelijkeivindt wat uzoekt.

1

In Word kunt u een heleboel acties uitvoeren met een sneltoets.Welke dat allemaal zijn?John Smeetsvertelt het in zijn winnende tip. Ga in het menu Extra naar Macro/Macrols.Kies uit de lijst achter Macro's in voor Word-opdrachten.Klik in de lijst op Lijstopdrachten en vervolgens op Uitvoeren. Kies Huidige menu- en toetsenbordinstellingen en klik op OKWord geeft nu een compleet overzichtvan alle sneltoetsen,dat u kunt afdrukken.wanneer u in het laatste dialoogvenster kiest voor Alle Wordopdrachten, rijgt u ook de opdrachten e zien die niet via een sneloets kunnen worden geactieerd.Dafshandig wanneer snel een overzicht wilt ebben van alle mogelijkheden van het programma.

'l

ROEP
Uw tlp of truc fs wncaâeauwaard

WORD

Wordperfect was ooit d6 tekstverwerker die iedereen gebruikte. Een handigheid van dat programma was het onderwaterscherm waarin je bijvoorbeeld snel d e opmaakcodes kon terugvinden. Gebruikern van Word moeten damoor nog altijd een omslachtigeomweg volgen, maar het kan tot op zekere hoogte wel. Ki op Bewerkentzoeken en lk vervolgens op Meer. Nu kunt u onder Opmaak snel zoeken naar gebruikte lettertypen of zaken als vet en cursief. Onder Speciaal kunt u zoeken naar speciale

Geavanceerd zoeken

uur uw veelbelovende ip of computertruc,liefst et een verduidelijkend

tekens en codes zoalspaginamarkerinsen,tabs, emvoort

In de volgende "' kleintjesi1

Sjablonen
Als InternetIetsmogelukmaakf staat het(gratis) beschikbaar stellenvan creatlesvoor 'iedere geïnteresseerde' bovenaan. ~ a a r kanhetzl~n 2 de b~ d 'gever' hoopt datjetevensandere productenkoopS niksmlsmee, doet elke winkel metzlJnpenodleke aanbledlngen.GelukklgwlJstuonsop deze 'gevers'.
Op www.papicoIo1.com vind je een groot scala aan Word-sjablonen van etikettentot cd-covers, van enveloppen tot &-boekformaten, kortom allerlei formaten kun je daar zo downloaden.

moeten upgraden. Al met al liep het financieel £lidop. Kan ik dat niet bij Microsoft declareren? ik heb wel een degelijke beveiliging op miin computer. Die heb ik als bijlage bijgevoegd. Aad Koevoets Ken t u het liedje: Money makes the Worldgo around?Aldiejaren dat de ontwikkelingvan Vista in beslag heeftgenomen,schaldedit lieddagelijkskeihard uit de luidsprekers van de kantoren van Microsoftin Redmond. U hond staat er bij Vista in elk gew valmooi op.

1

winbrief

vakantie tot in de puntjesplannenmet deze ReisplannerEuropavan AND. Winkelwaarde:€ 69,95.

I,..,.

,

Kolombreedte
Naar aanleiding van jullie artikel Ontwerp uw tuiin in Excel en het kader 'Van cm naar kolombreedte' dat eindigt met de vraag 'kanhet makkeiijker?' is mijn antwoord:ja. Ga naar de site users.îeknetbelin gMexmhhn.hîm en download het bestand. Dan kun je zelf alle mogeiijke combinaties van maten opgeven. ik heb dit bestand al in juliie Schatkist geplaatst. Ga zo door met jullie blad Thieu Coenen Fraaie aanvulling,de moeite waard voor al onzeExcel-liefhebbers. U cadeau is onderweg. w Door onzorgvuldigheidis een deel van het laatste woord weggevallen. Het completelaatste woord van de FAQman is:(sub)bestandsformaat. Dus heel veel hebt u niet gemist. De FAQman noemt SmartPCRecorder.Opgenoemdesite klikt u in het menu links in hetscherm opSmart PC Recorder.De rest wijstzich heus vanzelf Gemakkelijkerkan de FAQman het u niet maken.

P W a W

Paypal
In 07/07 las ik een artikel over online betalen. In het volgende nummer komt PayPal aan de beurt. Voor deze b e t a d s e ~ c e wil ik echter waarschuwen. Tijdens een aankoop via internet leek het me een goed idee om me aan te melden bij PayPal. Ik vulde alles keurig in maar kreeg te horen, dat mijn e-mailadres al in gebruik was. Verbaasd bedacht ik, dat ik (vergeetachtigals ik ben) me al aangemeld had. ik probeerde via e-mail en wachtwoord binnen te komen maar dat lukte niet. Daarna heb ik de procedure gevolgd voor het vergeten van je wachtwoord. Dat lukte en even later kwam een mail binnen met een link om alles af te ronden. Helaas las ik niet goed genoeg, want bovenaan stond de naam van iemand anders. Maar daar kwam ik later pas achter. Toen alles klaar was en ik de account opende, kreeg ik tot mijn verbijstering de accountgegevens van een ander voor mijn neus. Mijn e-mailadreswas gekoppeld aan een ander zijn account en bovendien had ik ook zijn wachtwoord dus gewijzigd.Omdat ik als beheerder van de account werd aangemerkt was ik in staat het e-mailadresen 'mijn' creditcardgegevenste verwijderen. Daarna heb ik de helpdesk gebeld om te vragen hoe dit toch mogelijk was. Daar werd echter gedaan of ik gek was want dit was volslagen onmogelijk. Op dat moment had ik de account nog open staan en kon dus zo de gegevens oplepelen. Maar ook bij navraag bij collega's wist de medewerkster niet te verteilen wat er was fout gegaan. I heb lak ten controleren of mijn e-mailadres en naam nog in het systeem voorkwamen, maar geluk-

PootJes
kig is alles weer hersteld. Maar PayPal zal voor mij in ieder geval taboe zijn. Ik ben benieuwd of u vaker dit soort verhalen gehoord hebt enlof u misschien weet hoe zoiets kan gebeuren. Jan v.d. Brink Dit soortspookverhalen over PayPal is ons onbekend. Prettig voor u dat er geen geld naar verkeerde rekeningen is gegaan. Kennelijk geen sterk wachtwoord,alsu dat hebt kunnen herleiden terwijlu het niet zelfhebrgemaakt.Maardan nog, een e-mailadreshoort uniek tezijn. Een tijdje geleden las ik in jullie blad dat er speciale pootjes te koop zijn om je laptop wat hoger te maken zodat er meer koeling onderdoor kan. Ik heb het op de volgende manier opgelost: ik heb een stuk buizenisolatie (van dat donkergrijze schuimplasticachtige spul met een open naad) genomen en er 4 schijfjes afgesneden; die staan nu onder de laptop; het werkt perfect en kost
niks!!!

R. Zoet (vrouw)

Declareren
Ik heb sinds kort Windows Vista Home Premium op mijn computer geïnstalleerd. Ik heb het geheugen met 512 MB uitgebreid. Een andere videokaart en geluidskaart ge'ïnstalìeerd,Zodoende kon ik de OEM-versie aanschaffen. Nu doen mijn scanner en printer het niet meer. Ik heb een nieuw antivirus programma geïnstalleerd en mijn DVDplayer(PowerDVD) van 6.0 naar 7.0

lammer dat het niks kost, want deze Mailbus staat in het teken van Money makes the Worldgo around. Verder niks dan lot vrouwzoet, voor uw trillingvrije verhogers.

Incompleet
In nr.07/07, pag. 64staat dat er met www.vPimti0n.com een gratis programmaatje is te downloaden, alleen zie ik niet hoe dit gedaan moet worden. Overigens staat er geen venrolg op pag. 64 wat de reactie is op hetgeen Hans de Ruyter als antwoord krijgt. Klaas de Wit

Document
Met de invoering van Office 2007 is er, zoals in jullie blad stond, ook een nieuw documentìype gekomen: '.docx. Toevallig vond ik een handige t001 om docx om te zetten in normale tekst. Hier te vinden: dm-converter..com. Thijs Karnperman

NleuweInzichtem
De puzzelvan 08/07 had als oplossing: WERKGEEFSTER. Ditzijn de winnaars:AJ. Dekker-Beekman uit Apeldoom, A.c.KIoosterman uit Werkendam,J.M.Bloemendaal uit Middenmeer,Lily de Kleijnuit NulandIC. Plugboer uk Emmeloord, A.W. de KeijzerNoordijkuit Alphen aan den Rijn, R. Broekhof uit Amhem.Allen krijgen hun prijs, een Sweex Blaze MP4-player 2 G Blad Mr. Beant.w.v.79,95 euro B thuiqestuurd.

Volgend nummer

Makkevanlíulj«wi, Martljnûvennan, Fnnkvan der Pldjm

E h h d a d h Didr van de Sdimaí, Nkow *
MW -

vmyadng:

Edson@Erik kipaborp~orenberg
Errunevan Oordt

tiansvan R e m t

Kwant

Iranka&irhnell,

V.rh~laumirvanAggden,

ArtdenBoer,PkterDbeze,WimdeGmot M Hagens,lemen Hofflngs,UzzyKallrvaart, t - 1 e m MaartenK&,LHuenslannwrr,Peter Rheester, RoliddSmlt,Apdehits,Emin Smal, Marcoden~ e ~ n g , ~Vanderaat, ohn RodV e n d e M , RobertvanW u ~ ~ ~ ~ h a r r m

TEST:

12 Beveiligingspakketten
MeerWende
Dewereld een stukje prettiger maken. Dat is het idee achter zogehetencommnity-sites,waar mensen proberenmet gelijkgestemden in contact te komen.Cwdi s~rf9ng wordt het ook wel genoemd.0ntdek mee.

worüt O , d zljnmaatregelentegenvinissen enandereaanvallen onvennmelUkwtestten 1v2e l n en-n uopweg b hetmakenvaneengoede keus U

et

Yutiting:Karh Bleshaar,Wla Bongaerts, Kkke ExarabajalBaadenhuijsende Rooy, VémnigwdeGmot,BMirSdieepm, RowanStmo,AmoutVerheij
Wa numgwDanny Frandan

Y r Bmrhuir,Ivo Meijer, ad lanct Robben,PRnVc*EeiJne, Wba,
RayniandVor(oniine) 1elefwn:OU-i463 407 E-mail:nler.~.vnu.com
~ A a I l W y o w p i h t

cwifwma a n ~ ~ d u l t l ~ j d www.adwrtendeqhd.nl.l~e~~erte&
nbdie gegevens:telefwnnmmerO23-5465 685.
~ b t o k m b w w f t OIQmnager:Jan Mennen

-.ii csa-

Posm<a 191/Me3 B H a a h A
E-mil :~~xW%OIII~&I&J~ eI A t: n . d -

Op zoek naar het verleden

-

Het programmaSpooiloos is nogaltijd heelpopulair. I v v n u business publications Maar, als u iemand zoekt U l m i m t ~ kunt u met hulp van inter~ net zelf ook heelver ko-WW..".,." r . . men.Zeker met onze prak=roep publ~.kstI1dirhrllt.n PRIWT tijktips.

-

H@$

Hoe goed de fotograaf ook is, niet elke foto is een doorslaand succes.Gelukkig valt er op de pc tegenwoordig heel wat bij te werken en te verbeteren.De belangrijkste tips en trucs hebben wij overzichtelijk bij elkaar gezet op een qrote uitklapposter.

De volgende Computer Idee is vanaf 25 mei weer overal verkrijgbaar

Uitsmijter

Koolmeescarn
Wlly Petershingeen nestkastjeop en datwerd prompt bewoond

.

dooreenbroedendkoolmezenpaar. Hetjaardaarna plaatstehuer -videocamera inen lietde beeldendoorsturennaarzvnsite.
--

PrOeP Doet u ook iets bijzonders
met uw pc?Of hebt u een handige softwareoplossing voor uw hobby bedacht? Stuur dan een email met als onderwerp 'Creatief met de pc'naar redactie@computendee.nl. Wie weet komt u ermee

B+ntuzohvo#mkar?
.k ben vooral van de techniek. We hadden het nestkasti je gekregen en het werd vrijwel meteen bewoond door een koolmezenpaar. Toen bedacht ik dat het leuk zou zijn om er een videocamera in te hangen, die de beelden van het nestje kan doorsturen naar mijn computer. ik heb op internet gezocht of ik daar iets over kon vinden. En ja hoor, mijn idee bleek al uitgevoerd te zijn. Daarop heb ik een analoge inharoodcamera gekocht bij Conrad en maar wat uitgeprobeerd."
Ja er zijn wel veel sites waar een vogelwebcam op maar de eigenaren van die sites konden me vaak ertellen hoe ze het technisch voor elkaar hadden gen. Dat had dan een handige kennis gedaan. ik er ook wel een aantal maanden over gedaan, om het

werkend te krijgen. Sowieso had ik nog nooit een homepage gemaakt en de videobeeldenkreeg ik niet meteen op mijn website (MtpJhome.planet.nV-peh5008) te zien. De camera van 5b euro wilde ik al bijna terugbrengen omdat-ie dichtbijzijnde objecten veel te wazig weergaf. Totdat ik een schroefieontdekte waarmee de lens geblokkeerd was!"

Rewtman
"Vorigjaar zaten er acht koolmeesjes in. Helaas hebben ze het niet gered. De ouders hebben het nest in de steek gelaten. Waarschijnlijk is dit gekomen door een koude periode in het voorjaar, waardoor er te weinig voedsel beschikbaar was. Erg jammer!"

ch.dcvi.tbolkirl "Ja, de pinda's en vetbollen van de winter hangen er

I

-

nog. Verder nodig: een klein stekkenroedinkje van een euro of vijf. Omdat de camera in de tuin staat en mijn pc op zolder heb ik een coaxkabel (typeRG59) van 20 meter lengte gebruikt. Het kwaliteitsverlies blijkt gelukkig erg mee te vallen. Je kunt trouwens het beste een camera met infrarooddiodes aanschaffen, omdat het in zo'n nestkastje vrij donker is. Het nadeel is dat de beelden zwartwit worden. Ook heel belangrijk is dat het geheel waterdicht moet zijn. De camera heb ik daarom in een kunst, stof kastje gemonteerd, boven op de deksel van de nestkast. Op de printplaat heb ik een kunstof plaatje gemonteerd om te zorgen dat de connectoren geen kortsluiting kunnen maken..
L

,

3

"Voor he- ,---,en van de videobestanden naar de website gebnllk ik VisionGS (www.visbqs.úe). Hierbij kun je instellen om de hoeveel tijd je wilt uploaden."

Kptuodtnriarnd.rc,vo(.kwnr3
"Ja, ik werk zelf bij een energiemaatschappij en veel elektriciteitscentraleshebben vogelcams,vooral van slechtvalken. ij voorbeeld in Nijmegen en de Hemwegcentrale in Amsterdam, zie www.wer&g~led,tv<lIk.nl."

Ud.arrvl.gwd
"Nou ja, ik heb wel wat met vliegen en vooral met modelvliegtuigjes. Dat is een oude hobby van me. Ik heb wel eens wat risico genomen door een spiegelreflexcamera in een modelvli gje te bevestigen. Daarmee heb ik mooie foto's gem akt vanuit de lucht. Je zag zo de Rijn opsplitsen in de Waal en de Rijn. Prachtig!"

T

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful