You are on page 1of 2

reksr:

e-rrlrt dp,UJ!ft,

Dood

Elmar de Vries zit achter zrlnbureau. Door de glazen wand ziet hrl de bureaus van ztjnmedewerkers. Met strakke gezichten staren ze naar hun beeldschermen. Sinds zes maanden leidt hq de afdeling ICT van een gerenommeerde bank. Veertig man heeft hrl onder ztjnhoed Zrjn vader had opgetogen gereageerd op =. het nieuws van zrjn promotie .ZIjn moeder kneep in ztjn rechterwang. Dat deed ze vroeger ook toen hr; de bof had. 'Lieve jongen', zet ze dan.

Zijn ouders waren trots. Zijn vrouwViola was tevreden

Na een paar weken was Viola chagrijnig. Elmar vertelde haar

met het huis dat ze hadden gekocht. Een mooie villa in de wijk waarin ze altud al wilde wonen. Met haa r zuivere
huid, haar lan ge,zwarte haar en parelwitte tanden is Viola mooi. Op personeelsfeesten laat hU haar vol trots aan al zijn medewerkers zien. Een lid van het managementteam had
zelfs goedkeurend n aar hem geknikt. Hij deed het goed.

dat het altijd even kon duren voordat een vrouw zwanger was.
waren vaak meerdere maanden nodig voordat er resultaat geboekt was. Een half jaar later was Viola bijna wanhopig.
Er

Zehad het over onderzoeken in ziekenhuizen. Elmarvond het een goed idee dat ze zich liet onderzoeken. Viola vertelde hem
over testen die ze bij het ziekenhuis had gedaan en dat de

Maar zonder resultaat. Hij !s nu al bijna tien jaar metViola getrouwd. De tijd vliegt
en wat was hij gelukkig toen hij ha ar zijn eeuwige trouw

uitslagen goed waren.Hij knikte tevreden.


Er

ging

ee

n jaar voorbu.Viola had steeds va ker don kere kringen

onde r haa r ogen. De bezoekjes aan haa r vriend in nen wa ren de

beloofde. Hij had een mooie, intelligente advocate aan zijn zijde.Zelf was hij toen net manager bij een middelgroot ICTbedrijf.Ze hadden een huis gekocht aan de rand van de stad.
Hij was gelukkig, sloeg zijn kleurige verentroon uit en pronkte.

laatste tijd flink in frequentie afgenomen .Ze was niet mee r zo enthousiast en sprankelend.Ze sloofdezich niet meer zo uit in de keuken en tussen de lakens herkende hij haar niet meer.
Vaak duwd e ze hem weg of huilde in haar kussen .Zelden liet ze hem toe. Hij nam steeds vaker zijn iPad mee naar bed.

HAI|DEIT EN VOETEIT
Maar na de bruiloft kreeg zijnViola het op haar sexy heupen.
Ze wilde een kind. Van hem. Hij

BOOS
Na twee jaar was Viola nog

wilde wachten, tot ze hun kind


ca

niet zwanger.Ze begon er nu zelfs

meer konden bieden. Eerst zou hij zijn

rrire meer ha nden

over dat hij zich moest laten onderzoeken. Er waren mannen

en voeten willen geven. HU wilde naar een huis met een groot

met traa gzaad. Dat gaf niets, volgens Viola.Ze kende een ma n die dat ook had. Eerst had hij gelachen. Daarna werd hij boos
en vertrok h ij naar ka ntoor. Tra ag zaad.
lma r de Vries presteerde nog steeds goed bij de ba
h

stuk grond, waar hun kind onbekommerd kon spelen. Hij wilde

niet dat zijn ouders en vrienden dachten dat hij maar wat
aanrommelde. Hij zou trots zijn op zijn gezin.

n k.

Na een jaar huwelijk, begon Viola harder te sputteren.


Ze

Hij

aalde mooie resultaten en de directeur beloofde hem

wilde niet langer wachten. H aar biologische klok tikte en haar vriendinnen kwamen vaak op visite met een blozende
baby op hun arm.Anderen raakten zwanger of begonnen zelfs

een bonus bovenop zijn jaarlijkse loonstijging. Elma r nam de

loftu itingen in ontva ngst terwij I h ij dacht aan d ie ochtend.


HU
h

ad zijn zaad in een potje gedeponeerd nadat Viola met

al aan hun tweede. Elmar had een verstandig gesprek met zijn vrouw.Viola moest eerst ook aan haar carrire werken.Vooruit
denken. Resultaat boeken en over een jaa r zou de situatie veel
bete r zijn.

een scheiding dreigde. Op een maandagochtend zatElmar met Viola bij de

gynaecoloog. Er waren geen levende zaadcellen aangetroffen.


Had meneer de Vries vroeger misschien de bof gehad?

ADEMBENEMEND
jaar later dronken Elmar en Viola een fijne Comtes Blanc de Blancs met oud en nieuw. Zijwas adembenemend mooi. Strak. Haar huid voelde als fluweel en haar lippen breekbaar zach. Hij zei zacht dat hU van haar hield. Beminde haar en fluisteren dat hij haar een kind zou geven.
Een

Viola huilde onophoudelijk terwijl de woorden van de arts naast Elmar vervlogen. Hij voelde zich keihard in zijn kruis getast toen de optie'zaaddonor' op de agenda kwam.
Elmar de Vries zou alles voor zijn vrouw kunnen kopen,maar

haar nooit kunnen geven wat zijhet liefst had.

Dit is

een

fictiefverhaal. Dat betekent dat gelijkenis met bestaande personen of situaties op louter toeval berust.

lrgl