CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul  

Instrumen

Pemerhatian Bersoal jawab

Aktiviti

Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara berpasangan

Contoh Item

B4D1E1 Guru memainkan lagu . Contoh CD 2 Track 01 dan 02 Murid membuat gerakan mengikut tempo lagu Guru bersoal jawab tentang tempo lagu Guru membuat permerhatian

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul  

Instrumen

Pemerhatian Bersoal jawab

Aktiviti

 

Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah

Contoh Item

B4D1E2  Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi dengan menggunakan kibod/piano  Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi  Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang terdapat dalam lagu tersebut  Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7.

B4D1E2

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul  

Instrumen

Bersoal jawab Gambar

Aktiviti

ARAHAN GURU: Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia ARAHAN MURID: Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betul

Contoh Item

Gambar Rujuk Lampiran B4D1E3

B4D1E3 NAMA: _______________________________ - Murid menandakan (/) diperdengarkan. TAHUN: ________________

pada gambar mengikut ton suara yang

1.

2.

3.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E4 Menepuk detik dengan betul   

Instrumen

Pemerhatian Bersoal jawab Skor Lagu

Aktiviti

Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi

Contoh Item

Skor Lagu Selamat Pagi Rujuk Lampiran B4D1E4

B4D1E4

-

Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul

Eviden

B4D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

B4D1E6
NAMA: ___________________________ TAHUN: ______________

tebal nipis

tebal nipis

tebal nipis

tebal nipis

Pentaksir : __________________________________________________________________________

Nama Guru: ______________________________________

Tarikh: __________________

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

B4D2E1
NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________

Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan.

Pentaksir: _____________________________________________________________________
Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

B4D2E2
NAMA: __________________________
-

TAHUN: ______________

Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah . Letakkan f pada alat perkusi yang berbunyi kuat dan p alat perkusi berbunyi lembut.

Pentaksir: _____________________________________________________________________
Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E3 Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Deskriptor

B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

Eviden

B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful