You are on page 1of 21

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

2. Guru memberi arahan kepada murid untuk melakukan aktiviti

Contoh Item

B6D1E1 Arahan : 1. Guru memainkan beberapa lagu yang berlainan tempo Cadangan lagu : 2. Guru menyuruh murid memberi respon terhadap lagu didengar dengan membuat gerakan mengikut kreativiti sendiri. Contoh : berkawat dengan pelbagai variasi 3. Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E2 Membanding pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Soal jawab 2. Lembaran Kerja ( skor lagu )

Aktiviti

1. Murid menjawab secara lisan dan bertulis

Contoh Item

Lampiran B6D1E2

Lampiran B6D1E2 Soalan: - Menandakan pic tinggi dan pic rendah secara ikon pada skor lagu yang diberi. Pemerhatian: - Guru menyediakan sebuah skor lagu yang pernah murid pelajari. - Minta murid menandakan pic yang tertinggi dan terendah pada skor tersebut dengan menggunakan ikon pilihan guru sendiri.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E3 Membanding warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Soal jawab

Aktiviti

1. Guru bersoal jawab dengan murid. 2. Murid menjawab soalan secara lisan

Contoh Item

B6D1E3 Soalan: - Meneka bunyi suara orang dewasa (lelaki dan perempuan). Pemerhatian: - Guru memperdengarkan bunyi percakapan di antara 2 orang dewasa (lelaki dan perempuan). - Minta murid nyatakan bunyi suara tersebut sama ada lelaki atau perempuan. - Minta murid mengajuk semula bagaimana suara lelaki dan perempuan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E4 Mengekspresi mud dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru 2. Guru membuat pemerhatian

Contoh Item

B6D1E4 Soalan: - Buat satu persembahan aksi secara solo di hadapan audien sambil menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Pemerhatian: - Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid. - Minta murid membuat aksi untuk menunjukkan mud yang terdapat di dalam lagu tersebut.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E5 Menepuk detik dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru 2. Guru membuat pemerhatian

Contoh Item

B6D1E5 Soalan: - Menepuk mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari. Pemerhatian: - Guru memperdengarkan sebuah lagu. - Minta murid menepuk mengikut detik dengan betul dan tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E6 Membanding bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja

Aktiviti

Guru menyuruh murid menandakan senikata lagu yang panjang dan pendek pada senikata lagu yang didengar

Contoh Item

Lampiran B6D1E6

B6D1E6 Soalan: - Buat garisan panjang pada perkataan yang dinyanyikan dengan panjang, dan buat garisan pendek pada perkataan yang dinyanyikan dengan pendek. Pemerhatian: - Guru menyediakan sebuah lirik lagu yang pernah murid pelajari. - Minta murid menandakan garisan panjang dan pendek di bawah perkataan berdasarkan lagu yang pernah dipelajari. Contoh skor lagu.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E7 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja

Aktiviti

1. Guru menyediakan lembaran kerja 2. Murid membuat pola irama mengikut kreativiti sendiri sepanjang 4 bar

Contoh Item

Lampiran B6D1E7

B6D1E7 Soalan: - Buat improvisasi pola irama ciptaan sendiri. Pemerhatian: - Guru menyediakan 1 bar pola irama. - Minta murid membuat pola irama sendiri sepanjang 3 bar. Contoh : 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lembaran Kosong 1 Guru Murid

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat

Eviden

B6D1E8 Membanding tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Soal Jawab

Aktiviti

1. Guru memainkan beberapa buah lagu 2. Murid menyatakan perbezaan vokal pada lagu

Contoh Item

B6D1E8 Soalan: - Menyatakan perbezaan tekstur vokal tebal dan nipis daripada 2 buah lagu yang didengari. Pemerhatian: - Guru memperdengarkan 2 buah lagu yang mempunyai tekstur vokal tebal dan nipis. - Murid dikehendaki menerangkan perbezaan vokal tebal dan nipis daripada lagu yang diperdengarkan. Contoh Lagu : 1. Jenis Suara (CD 1 track 09 ) 2. Lagu duet yang mempunyai vokal lelaki dan wanita

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Soal jawab

Aktiviti

1. Guru menyuruh murid memainkan alat perkusi mengikut detik

Contoh Item

B6D2E1 Soalan: - Mainkan alat perkusi mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari. Pemerhatian: - Guru memperdengarkan sebuah lagu. - Minta murid mainkan alat perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja

Aktiviti

1. Guru memainkan lagu 2. Murid mengiringi lagu dengan permainan alat perkusi secara dinamik

Contoh Item

Lampiran B6D2E2

B6D2E2 Soalan: - Mainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut mengiringi sebuah lagu Pemerhatian: - Guru perdengarkan sebuah lagu. - Guru menunjukkan skor / senikata lagu berkaitan. - Guru meletakkan simbol dinamik pada skor / senikata lagu - Murid diminta memainkan alat perkusi mengikut dinamik kuat dan lembut mengikut kreativiti mereka mengiringi sebuah lagu. Contoh : : Dinamik kuat : Dinamik Lembut

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E3 Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru menilai persembahan murid 2. Murid menyanyi dengan mud yang sesuai

Contoh Item

B6D2E3 Soalan: - Buat satu persembahan nyanyian secara solo di hadapan audien sambil menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Pemerhatian: - Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid. - Minta murid menyanyi sambil menunjukkan mud yang terdapat di dalam lagu tersebut.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru membentuk persembahan murid dalam kumpulan 2. Memilih murid untuk mengetuai persembahan secara bergilir

Contoh Item

B6D2E4 Soalan: - Mengetuai satu persembahan dalam kumpulan memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat. Pemerhatian: - Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E5 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut kuat secara betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru membentuk persembahan murid secara berkumpulan 2. Memilih murid secara rawak sebagai ketua kumpulan

Contoh Item

B6D2E5 Soalan: - Membuat persembahan berkumpulan memainkan alat perkusi sambil menyanyi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat tanpa muzik iringan. Pemerhatian: - Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E6 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja

Aktiviti

1. Guru memberi contoh corak irama 2. Murid mencipta corak irama dengan kreativiti sendiri dan memainkannya

Contoh Item

Lampiran B6D2E6

B6D2E6 Soalan: - Mainkan alat perkusi mengikut corak irama/pola irama ciptaan sendiri mengiringi sebuah lagu. Pemerhatian: - Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid untuk memainkan corak irama ciptaannya serta menggunakan alat perkusi dengan betul dan tepat.

Contoh : 1 Murid 1 Murid 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lembaran Kosong 1 Guru Murid

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E7 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara bentuk dan kuat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Skor/senikata lagu

Aktiviti

Guru meminta murid membuat persembahan secara solo Murid menyanyi secara dinamik dengan kreativiti sendiri

Contoh Item

Lampiran B6D2E7

B6D2E7 Soalan: - Buat satu persembahan nyanyian secara solo dengan dinamik kuat dan lembut. - Murid meletakkan tanda dinamik pada lagu dengan kreativiti sendiri - Murid menyanyi secara dinamik mengikut skor/senikata lagu Pemerhatian: - Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid dalam persembahan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat.

Contoh : : Kuat : Lembut