CUPRINS

Argument.................................................................................................. ...2 Capitolul I Paul Georgescu: suprapunerea totală a vieţii şi a cărţii....................4 Capitolul II Reflectarea neorealismului şi tatonarea postmodernismului în proza lui Paul Georgescu……………………………………............9 II.1 Transparenţa neorealismului…......................................................9 II.2 Tatonări ale postmodernismului………………………..………12 Capitolul III Reflexe postmoderniste.......................................................................19 Capitolul IV Inventivitatea verbală……………………………………….............25 IV.1 Barocul şi rococoul stilistic…………………………….............25 IV.2 Caragialismul şi parodierea autorilor canonici………………...30 Concluzii...................................................................................................38 Bibliografie generală...............................................................................39

1

Argument

Monografia receptării critice a unui autor pare o întreprindere critică prudentă şi lipsită de riscuri atunci când abordăm fenomenul global. În cazul lucrării de faţă am încercat să elaborez un model interactiv prin care să demonstrez că opera lui Paul Georgescu se încadrează în ideologia postmodernă, deşi unii critici au identificat în proza sa unele reflexe neorealiste, caracteristice perioadei de tinereţe. În primul capitol am evidenţiat importanţa sa în cadrul literaturii şi culturii române, prezentându-l în cele două ipostaze de creator – critic şi prozator. Începuturile sale literare sunt plasate sub însemnele criticii literare, implicându-se activ timp de două decenii, renunţând din deceniul al şaptelea datorită unor probleme de sănătate care nu i-au mai permis contactul direct cu viaţa literară. În calitate de critic, s-a implicat în promovarea unor nume importante din literatură: Garabet Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, Matei Caragiale, Liviu Rebreanu, Eugen Lovinescu etc. Odată cu renunţarea la analiza critică, Paul Georgescu şi-a îndreptat atenţia spre proza experimentalistă, dovedind mult talent în recitirea parodică a unor opere din trecutul literaturii. Proza sa parcurge un traseu vizibil de la neorealism la postmodernism, începând cu operele de tinereţe, influenţând şi romanele de început Coborând (1960), Înainte de tăcere(1975), Dr. Poenaru(1976), în care autorul încearcă să descrie în manieră cinematografică, fragmente de viaţă de provincie, lipsită de orice caracter epic. Se poate vorbi de un postmodernism evident prin apariţia romanelor Revelionul şi Vara baroc, reprezentat prin parodie vitalizantă, intertextualizare şi ironizare. În capitolul ,, Reflexe postmoderniste” am identificat elementele care stau la baza construcţiei romaneşti, insistând asupra parodiei ca mijloc specific de redescoperire a trecutului literar. Paul Georgescu parodiază limbajul personajelor, caracterul sau comportamentul lor, simboluri etc. Prin aceasta metodă se reactualizează operele anterioare şi sunt abordate dintr-o altă perspectivă. 2

În ultimul capitol am evidenţiat inventivitatea verbală a romanelor lui P. Georgescu, descoperind o reactivare a modelului caragialesc sau parodierea anumitor formule canonice . Rococoul caracterizează aspectul stilistic al scriiturii care susţine nota comică a operelor. Opera lui Paul Georgescu reprezintă o confirmare a formulei postmoderne, prin parodierea unor opere consacrate, în care personaje şi teme comune sunt abordate dintr-o perspectivă ironică .

3

Capitolul I Paul Georgescu- suprapunerea totală a vieţii şi a cărţii

În 1989, la trecerea în nefiinţă a scriitorului, criticul literar

Nicolae

Manolescu nota că Paul Georgescu a fost ,, incontestabil o mare personalitate şi a jucat în viaţa cultuală românească de după război un rol de prim ordin” 1. Scriitorul sa remarcat printr-o formulă narativă ciudată, fiind critic ( până spre sfârşitul deceniului al şaptelea şi căreia i-a dedicat mai mult de două decenii, dovedind un mare talent literar în acest domeniu), prozator ( s-a impus din 1967 cu volumul de nuvele Vârstele tinereţii ) şi eseist ( prin volumul Polivalenţa necesară). A excelat în toate cele trei domenii, dar este cunoscut mai degrabă ca prozator, iar ceea ce îl singularizează este ,, ineditul creaţiei; mai precis al scriiturii”2. Ca redactor –şef la revista ,,Viaţa Românească” şi ,, Gazeta literară”, s-a implicat în promovarea noilor talente şi a avut un rol decisiv în debutul unor scriitori, printre care se nunără Nichita Stănescu, Cezar Baltag, N. Selea, Ilie Constantin, N. Labiş, etc. În general, scriitorii care propuneau noi mijloace artistice se bucurau de sprijinul şi încurajarea sa. Aprecierile critice ale lui Paul Georgescu se regăseau în paginile revistelor cu care a colaborat: ,, România literară”, ,, Contemporanul”, ,, Scânteia”, ,, Scânteia tineretului”, ,, Informaţia

Bucureştiului” etc. A integrat articolele publicate în paginile acestor reviste în patru volume: Încercări critice( 1957-1958), Păreri literare( 1964), Polivalenţa necesară ( 1967) şi Volume (1978). Dintre acestea, cel mai apreciat a fost Păreri literare, pentru care i s-a acordat Premiul Uniunii Scriitorilor. Ultimul volum are integrate paginile de critică publicate în revistele ,, România literară” şi ,, Contemporanul”, din perioada 1976-1978. Volumele sale, menţionate mai sus, cuprind opinii entuziaste

4

mai fecund. De asemenea. Sadoveanu. M.. pentru care Paul Georgescu a arătat un interes deosebit. Însuşi criticul literar.. cel mai bun istoric literar al nostru”. a ţinut partea literaturii valoroase.” 7 În volumul Încercări critice(1957-1958). mai judicios. în calitate de redactor-şef la . începând cu cea maioresciană. 5 .despre N. Generaţiei noastre. despre Z. Anton Holban. Poetul . acel ..România literară”. romanul menţionat este o comedie. dar s-a zbătut să le găsească şi locuri de muncă. fiind apreciat mai ales în legătură cu Enigma Otiliei.. Emil Brumaru.Frumos în basm”4. cel mai serios.. de exemplu. articole etc. Florin Mugur. Labiş. Lui i se datorează. protectorul şi prietenul” 6. care pentru Paul Georgescu au avut o importanţă deosebită.utopistul” Andrei Roman etc.. Nicolae Manolescu. pe care îl apreciază drept . Marin Preda. Ornea.. Nici G.. Camil Petrescu. dintre mediu( obiectiv) şi dorinţă( subiectiv)” 8. Constanţa Buzea. caractereologică ce nu poate fi depăşită decât prin înţelegere”. despre .a irupt în poezie ca Făt. fulger neîntrerupt”. acesta trecea drept un susţinător activ al tinerilor scriitori şi nu numai.nota Manolescu. C.. Petrescu. Dar în acelaşi timp. Există o fatalitate interioară. care . nimicuri” au devenit importante în biografia viitorilor scriitori. Sorin Titel. Al. Anton Pann.. numit de acesta . Dana Dumitru.. Ilie Constantin.este o tragedie în sensul că acţiunea decurge necesar din caractere. reprezentată prin opera lui M. Stănescu. Alecu Russo. ocupându-se în mod exclusiv de creaţiile lor. laic profet”. observa evoluţia calitativă a stilului său: . unul din numeroşii debutanţi care umpleau pe atunci coloanele gazetelor culturale cu versuri. Vasile Rebreanu. Ivasiuc.. dacă analizăm raportul dintrenergie şi ţel. înghiţind orizont după orizont”5. el a mai scris articole despre Ion Caraion. pe care nu numai i-a analizat critic sau i-a citit. Paul Georgescu pusese în mod energic umărul la lansarea literaturii a generaţiei noastre”3. Petre Stoica. Paul Georgescu s-a ocupat şi cu recuperarea criticii estetice. cu un cuvânt. debutul lui Nichita Stănescu.Paul Georgescu i-a fost maestrul din culise. Sadoveanu. în sensul că nu-i scăpa nimic din ce publica acesta. Călinescu nu a fost uitat. Radu Petrescu. deşi nu era pe atunci decât . fiind capabil să deschidă porţi de fier fără efort şi . etc. Anton Holban. Pe lângă promovarea şi confirmarea unor talente literare. Între aceştia se numără şi Nicolae Manolescu.. N. proze. iar aceste. La începutul anilor ’60. Mircea Ciobanu. Paul Georgescu s-a implicat în lansarea în literatură a acestor creatori.

iar critica sa se baza mai mult pe afirmaţie decât pe contestaţie. dar modul său de a nega calitatea unei opere era mai categoric decât afirmaţia.. fiinţele de imaginaţie cu care-şi popula fiul lui Ion Luca. iar epicul este static în mod intenţionat. Matei şi Marcu( Mai mult ca perfectul.. căruia îi este . rigida singurătate” 9. Georgescu. sociale şi culturale sunt abordate de un om care trăieşte în a doua jumătate a veacului. Romanele lui Paul Georgescu experimentează o proză eseistică. Ceva din polemismul refulat din primul domeniu de activitate iese la iveală în romane. Despe unele opere sau unii scriitori. Este de părere că Paşadia şi Pantazi nu sunt personaje. indiferent de . Pontice.dar şi reducerea la absurd” 11 Toate acestea . Odată cu renuţarea la condeiul de critic literar.Volumul Polivalenţa necesară (1967) reprezintă o surpriză deoarece Dan C. un experiment. un hohot fundamental de râs numiceşte totul sub lupa unui sarcasm.. sunt oferite mai multe indicii în legătură cu debutul târziu al unui intelectual de peste cincizeci de ani. Paul Georgescu a fost un polemist înnăscut. implicarea efectivă a scriitorului în naraţiune” 10 . În Coborând. complexe.. Mihăilescu a descoperit o cheie de lectură pentru proza lui P. îmbinată cu una caragialiană în care . oferă un cadru evaluativ potrivit pentru romanele Coborând(1968) şi Geamlâc ( 1988). ci . Originale în cel mai înalt grad. spontane. Acest roman a fost publicat în 1982 şi constituie. tratând subiecte legate de trecut care dau totuşi impresia de actualitate prin felul în care problemele politice. Relativismul său literar prezintă . nu menţiona nimic. vechimea” scriitorilor. renunţarea la un punct de vedere pe deasupra oamenilor. într-un fel. tăcerea fiind mai elocventă decât orice critică. părerile sale erau ferme. reperzentând o sinteză a 6 . Solstiţiu tulburat”. vitriolantă şi obsesivă. Luca.. târşă” să scrie. Se obsrevă o influenţă eminesciană. craii prezentând prin numărul lor aceeaşi identitate.. apreciind spiritul analitic. asemănătoare situaţiei lui Ioan. intelectual. citadin. Geamlâc ) şi conţinuţi în mantaua lui Miron Perieţeanu. o viziune mai nuanţată a unei realităţi dinamice. adoptând aliteratura. alături de aprecierile făcute operei lui Duiliu Zamfirescu şi G. cu o structură dramatică. romancierul refuză calofilia şi compoziţia.Totuşi. lăsând multora impresia unui cititor indulgent. Paul Georgescu îşi îndreaptă atenţia spre activitatea de scriitor. Călinescu anunţau exerciţiul impresionant din . Prefera să laude ceea ce era valoros.

naratorul întreabă: . ori Mai mult ca perfectul (1984). istoria continuă. Natura lucrurilor (1986).ceea ce a scris prozatorul până în acel an.. Fiecare secvenţă e o povestire” 12 . Lumea descrisă surprinde viaţa obişnuită sub forma unei sume de acţiuni care nu au desfăşurare lineară sau crescătoare. cuprinzând şi principiile după care s-a ghidat în scrierea articolelor de critică: nu adevărul unei cărţi şi nici adevărul faptelor nu sunt importante.. nu?” 13 Lumina din ochii lui Paul Georgescu s-a stins. fie că e vorba despre Vârstele tinereţii (1956-1957). Coborând (1968). Acesta e punctul de vedere din care a abordat Paul Georgescu opera literară. ci realizarea estetică a cărţii şi felul în care creatorul ei a participat la realizare. În ultimul roman publicat.. Revelionul (1978). Trei nuvele (1973). Comentariile în legătură cu definirea eseului epic sau cele despre John Dos Passos relevă cam tot ceea ce trebuie luat în considerare despre opera lul Paul Georgescu.. Dos Passos alternează descripţia behavioristă cu descripţia mişcării interioare atât în Paralela 42 (camera obscură). dar pentru opera sa. Unde e lumina veselă din ochii tăi? Ăsta-i hazul tău. Ai şi motivul: cum vezi.. Pontice (1987) şi Geamlâc (1988): . Înainte de tăcere (1975). cât şi în Manhattan transfer. istoria continuă. Modul în care a creat e reflectat în Vârstele raţiunii. Doctorul Poenaru (1976). scrisul este forma superioară a trăirii vieţii spirituale” 14 7 .. Solstiţiu tulburat (1982). Destinul lui a influenţat viaţa unei întregi generaţii reconstituită de un prozator pentru care . Vara baroc (1980). ci sunt impregnate de multe interferenţe care nu coincid.

Bucureşti. Bucureşti.. în . nr. 2000. 2. Ioan Holban..36.184 1967. în . 6.cit..4 Bucureşti. p. 9 postmodernism. p.România literară”.325 13.9 Paul Georgescu. p. 7. p. Editura Saeculum I. în . p. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. idem. Sfârtecatul Orfeu. p. p. nr. Măsura timpului istoric. op.227 11. p. Istoria literaturii române.522 13 (1983).România literară”. XXII. an XVI. nr.227 10. Istoria continuă. Paul Georgescu.cit.O. Polivalenţa necesară. 5. De la creaţia populară la Nicolae Manolescu. op.. ibidem.4 Nicolae Manolescu. idem.Note: 1. 40 (1989). 3.9 14. ibidem.nemuritorul. 1957.. p. p. p. p. op. 8. 9.193 12. Încercări critice.9 idem. anul XIV (1981). România literară”. Editura pentru Literatură. p. an Dumitru Micu.5 8 .9 Paul Georgescu.. 4. Nicolae Manolescu. Nicolae manolescu. idem. p. cit.

materializată prin intenţia de apropiere de evenimentele reale.Fellini).1 Transparenţa neorealismului Neorealismul reprezintă o direcţie modernă care s-a manifestat atât în literatură cît şi în cinematografie şi artele plastice româneşti. O contribuţie importantă în acest sens este a lui Michelangelo Antonioni cu scurtmetrajul Oamenii Padului. Alte filme reprezentative pentru neorealism sunt: La dolce vita ( F. gândurile. care reflectă viaţa de zi cu zi: mizeria.Capitolul II Reflectarea neorealismului şi tatonarea postmodernismului în proza lui Paul Georgescu II. În 9 . neorealismul are o ascensiune impresionantă. Strigătul ( M. în care surprinde existenţa mizeră a celor care locuiesc în acestă regiune. Filmul conţine câteva din caracteristicile de baza ale universului şi stilului regizorului: corepondenţa vizibilă dintre atmosfera externă şi trăirile oamenilor. până în anul 1948. neorealismul a fost identificat iniţial în reprezentările cinematografice având ca reprezentant pe regizorul Lucian Pintilie. La noi. când Luchino Visconti abordează un roman de Giovanni Verga. şi îl tratează îmtr-o manieră modernă. de viaţa cotidiană a oamenilor obişnuiţi şi se caracterizează prin simplitatea mijloacelor de expresie. Giulietta şi spiritele ( F. sărăcia.Trăsăturile neorealismului italian se recunosc în aspecte ale vieţii oamenilor săraci sau obişnuiţi.Fellini). disperarea. lupta .Antoniono) şi nu în ultimul rând Reconstituirea (Lucian Pintilie). rezultând filmul La Terra trema( pe care majoritatea criticilor îl consideră a fi elementul constitutiv al neorealismului). Înfiinţat în anul 1946 la Roma. autorul filmului Reconstituirea.

atmosfera stagnantă. jovialitatea. arare – scrie Matei Poenaru .Potra). redate prin încercările asidue ale personajului de a identifica răul şi cauzele lui. dar şi în primele sale romane: Coborând (1968). cine bea nu se mai duce (…) Lete meschină a unui infern tutuniu . fiind o operă autobiografică în care sunt prezentate detalii despre debutul târziu al unui intelectual de după vârsta de 50 ani.selva obscură’’ a lui Dante). taie oraşul diametral.în volumele de nuvele: Vârstele tinereţii (1967) şi Trei nuvele. la mijloc de rău şi bine ( …) . în dragoste şi în familie. Înainte de tăcere (1975) şi Doctorul Poenaru (1976). de obicei mă dau jos la Virgiliu şi cobor strada păzită de mari arbori ai cunoaşterii’’. . limbajul familiar până la degradare etc sunt teme specifice neorealiste care pot fi uşor observate în operele literare. În ceea ce priveşte creaţia românească. Uneori. . pictura târgurilor de provincie. este primul roman al autorului..fac o plimbare vesperală prin redusele parcuri simboliste.. Matei Poenaru se întoarce în timp cu intenţia de a descoperi ceea ce i-a declanşat o astfel de existenţă plină de spaimă şi indoială.într-un oraş nemernic de provincie. [ … ]. Relatările autorului sunt suprasaturate de livresc. confesiunea cronologică. prin tematica abordată în operele realizate în perioada tinereţii. E vorba de Matei Poenaru.acest film . Intenţionat. galeria de portrete [ … ] şi dorinţa foarte secretă. care are conştiinţa ratării irecuperabile din toate punctele de vedere.. Eugen Simion este de părere că Paul Georgescu ne oferă în Coborând doar . cronica social – politică obţinută prin rememorări şi confesiuni... lăţit pe şes veşted cu tutun’’4. jurnalismul. Fragment cotidian – Şi – Pilaf. al orăşelului mai mult sau mai puţin rupt de viaţa naţională. pagini dintr-un document psihologic excepţional risipit într-o masă epică informă’’5. un reprezentat de seamă este considerat a fi Paul Georgescu.Personajul-narator din Coborând locuieşte . El îşi reconstituie biografia în speranţa de a găsi eroarea fundamentală deoarece a eşuat în viaţa socială. . autorul atacă frontal provincialismul târgului... Deşi are ca model cinematografia. dezabuzarea unor notabilităţi rutiniene’’1(Fl. Utilizează un limbaj de bufon şi râde de incapacitatea sa de a se ridica deasupra 10 . Coborând (1968). sarcasmul. luciditatea autobiografică.. jurnalul intim. autorul îmbină . un intelectual cu o formaţie solidă. englezească’’3. ruşinată de a face literatură’’2.ajung la râul mic (…) poate dulce. fragmente. precum corbii poetului Tradem sau alt corb croncănind o vorbă doar.rătăcesc năuc într-o pădure de piatră selvatică şi întunecoasă’’(aluzie la .veşted.

scris înainte de a fi împuşcat. tatălui.schiţe schematice’’ ale unei lumi pe care o cunoaşte destul de puţin. somnul îi acutizează anxietăţile. dar în loc să-l întremeze... Adrian. dar şi pe analiza individuală.. se simte un intrus. în schimb. în care aparent nu se petrece nimic. Ar vrea să doarmă. Paul Georgescu introduce în roman idea de . Adrian nu mai percepe nimic din ce se petrece în jurul său. cele mai adesea. se află în vacanţă şi de la început îşi dă seama ca satul s-a schimbat şi nu va mai putea trăi ca în trecut. Şi familia lui i se pare diferită: tatăl său zace într-un fotoliu. Conştientizează.. Băiatul nu ştie ce să facă. Reflexe neorealiste întâlnim şi în următorul roman al lui Paul Georgescu. Până la urmă adoarme. Nuvela Vizita din volumul Vârstele tinereţii este mai apropiată de proza realistă tradiţională. imediat după pronunţarea sentinţei de condamnare la moarte. Miron Poenaru. protagonistul nuvelei. El îşi povesteşte scurta sa viaţă ( avea doar 20 de ani). Încearcă să înveţe dar nu se poate concentra. face scurte descrieri mamei.o veşnică teroare de necunoscut îl domină’’ 6.. creerul fierbinte sporea asemenea unui comanac fanariot plin tot cu creer cald. deci . dar nu îndrăzneşte. stăpână a devenit fiica ei. Acest orăşel. în timp ce limba se zbârcea.Demonul negru’’. autorul punând accent pe trăirile sufleteşti ale personajului principal. pictând ambianţe ale unui oraş de provincie şi punând în lumină mai ales interiorităţile. autonomizarea acestora: . o femeie masculinizată. astfel. strivit de apăsarea capului. e zguduit de o crimă ce reflectă conflicte de interese politico – 11 . ia act cu o precizie nefirească de activitatea fiecăruia dintre organele încă în funcţiune. Înainte de tăcere (1975). vâscos şi confuz’’8. lovit de apoplexie. conştiinţa. cuprins de o exuberanţă vitală excepţională ( …).. Înstrăinat de realitatea obiectivă. începe să trăiască frenetic ( …) ficatul creştea ca o plăcintă cu brânză la cuptor. o ureche sau un ochi adormeau – fără a mai fi aşteptat semnalul general de stingere – în timp ce un alt organ. care îl vizitează în fiecare noapte. de a invinge . mama lui pare stingherită. În text este vorba de jurnalul unui tânăr. Nuvela Vacanţa.complicitate a istoriei’’7 în momentul în care Poenaru acuză de eroarea fundamentală atât pe generaţia actuală cât şi pe cea anterioară. dar şi romanele Înainte de tăcere (1975) şi Doctorul Poenaru se apropie de neorealism prin oralitate sau prin descrierea vieţii cotidiene a oamenilor obişnuiţi. se comportă ca şi cum n-ar fi în casa ei. de frică să nu se supere sora lui.evenimentelor. leşina. dar. celui de-al doilea soţ al mamei etc.antebraţul drept. nişte .

comportamentul intelectualilor în tr-un mediu înţesat de tensiuni politice şi sociale.refuzul formelor pure. o nouă deschidere spre . îşi să obţină eliberarea interioară. Tânărul profesor Matei Poenaru. idee sugerată de sensul prefixului . punctele de vedere sunt prezentate în două maniere diferite..realist’’ susţinând democratizarea. într-un mod eclectic. Această nouă structură estetică prezintă caracteristici noi. tehnici şi stiluri din cele mai diverse surse culturale în scopul unei exprimări complexe a noii sensibilităţi şi a noii creativităţi’’10.Deşi se lasă impresia că locurile sunt amorfe şi că nu se întâmplă numic. dar care sunt complementare. totuşi este descrisă realitatea târgurilor de provincie în care are loc istoria. în interesul unor cercuri de afaceri din anumite state şi în dauna altora. impunând o nouă paradigmă. protagonistul nuvelei O viziune a paradisului. înalte. banalizarea limbajului.autencitatea’’ persoanei umane reale... după cum preciza Dumitru Micu. trebuie să străbaţi infernul... El ajunge la concluzia că pentru a ajunge în paradis. un nou interes pentru realitatea înconjuratoare în toate aspectele ei. post”. de unde acţiunea de tip critico – 12 . Negustorul Jinga e asasinat pentru a se impiedica construirea unui siloz.economice cu implicaţii internaţionale.2 Tatonări ale postmodernismului În ceea ce priveşte receptarea postmodernismullui. Dintre simptomele stilistice postmoderne menţionăm: manifestarea distanţării . teme. dar recuperând în acelaşi loc.. din Vârstele tinereţii. fiind susţinută de optzecişti care considerau că după anii ’80 s-a remarcat o nouă orientare estetică. din state rivale. profesioniste’’ faţă de jocul înşelător al limbajului. Un alt punct de vedere era considerarea postmodernismului ca o continuare sau reacţie la modernism.reuşeşte să identifice specificul prozei lui Paul Georgescu-descrie .zisă a prozei lui Paul Georgescu e este. un nou stil . distinctive: . II. Ioan Holban. etapă care a urmat modernismul.vieţi neepice în târguri unde se moare’’9. abstract moderniste. Tema propriu . identificată cu paradisul provinciei. Această manifestare literară şi culturală a fost înţeleasă pe de o parte ca o nouă mişcare. Această perspectivă era susţinută de şaizecişti.

Modernismul a cultivat ironia. fără veleităţi social – politice directe. altădată ostile. colaj. oralitatea rafinată. adesea convertită în ironie. supraetajarea textuală. hibridizarea. corodează fixaţiile. deoarece aceasta . devenind însăşi substanţa operelor artistice. devine acum principiu constructiv’’11. Rabelais. Acestea sunt: indeterminarea. Lumea şi textul. sursa principală de ironie.. diminutizează fetişurile. parodie şi alte forme de intertextualitate. ticurile. ci cu ironie. fragmentarea. este pentru Ihab Hassan. Ironia este considerată de majoritatea criticilor drept o armă a inteligenţei. Swift. nu mai poate fi recuperat cu candoare. divulgă minciuna interesată şi fardurile mizeriilor morale ( … ) e un apostol al dreptăţii ( …)’’13 Portretizarea ironică este intâlnită în toate romanele sale. Ironia. performanţă sau participare. începând cu romanul Coborând (1968) şi sfârşind cu Pontice (1987) sau Geamlâc (1988). apelul la aluzia culturală. toate întâlnite în literatura post-modernistă actuală.. la citat. Şi la Paul Georgescu sunt materializate aceste tăsături ale postmodernismului. ironia sau perspectivismul şi carnavalizarea. nereprezentabilul sau neprezentabilul. cândva redutabilă armă ideologică.teoretic exercitată din interiorul operei. construcţionism. Mircea Cărtărescu preia cele unsprezece trăsături ale postmodernismului propuse de Ihab Hassan în Pluralism in Postmodern Perspective. Trecutul. continua formare şi deformare a limbajului. cum scrie Umberto Eco. multistilismul. pastişă. maniile. persiflarea. zeflemeaua.. Carnavalizarea se caracterizează prin pasiune pentru polifonia stilistică şi narativă. lipsa – de – sine sau lipsa – de – adâncime. voi avea în vedere în acest capitol în special două trăsături: ironia sau perspectivismul şi carnavalizarea. Ironia postmodernă este deosebită de cea modernistă. iar . o trăsătură specifică textelor premoderne în proza europeană: romanul picaresc. înclinarea spre portretistica ironică şi caricaturală. iar originalitatea prozei lui este dată de : limbajul intenţionat caragialian al personajelor. imanenţa decanonizarea. 13 . Carnavalescul era pentru Mihail Bahtin . intertextul cu efecte comice. Dintre toate acestea. Caracterul interactiv al textului. care se manifestă printr-o extraordinară vitalitate şi productivitate a formelor’’12.ironia.. batjocura cu care îşi caracterizează personajele visează ridiculizarea lor. În lucrarea Postmodernismul românesc. fiind imanentă. Sterne etc. acum se întrepătrund. onomastica etc.

. a scris o trilogie în cinci volume’’15. Un director de şcoală obez. Despre Gabriel Dimancea. ironic. fiica lui. Dorinţa. Se auzea liniştea. Bazdale bei pare o femeie grasă. bine proporţionată în de toate.”17. unde deprinsese limba lui Voltaire şi bunele maniere. o întreagă serie de avatare. caracter redat prin limbajul hazliu.. era o drăguţică. percepţiile şi judecăţile sale. . e . Eugenia din romanul Revelionul sau Gina cum mai este numită ea.De exemplu.cafiné’’. Grădina lui Akademos. slabă dar cu sânii excesivi atârnânzi. . cavalin. ci romancierul. Cel ce emite observaţiile nu e Gabriel Dimancea. Surâs: Chitudine asiaticească (…) Budha surâzând ( … ) Guru Şmecherlo – glu. mereu la modul persiflant. glasui Biulbiul Paşa ( …) O felie de scrum rotundă căzu din trabucul Paşei Fonfolonglu ( … )16. e Cosânzeana.. .. siesi. că . descheiat. Ascultară. protagonistul romanelor Revelionul şi Vara baroc soţia lui spune. Nasul. el. Vara baroc (1980) este şi el un roman comic. în general. Budha.scorpioana’’. Somnul istoriei ( … ) Câmpiile Elizeene? Catifeaua liniştii. cam scundută.. curbat spre bărbie.. În Solstiţiu tulburat Tănase este .cioara 14 . tăios ca un brici’’ 14..grăi: Uşurel. şi nevinovata făptură era menţinută acum acasă în vederea unui mariaj cu beneficiu. Puse capacul peste turn ( …).. una dintre personajele feminine ale romanului Vara baroc este caracterizată într-o manieră plină de savoare şi subtilitate ironică : .. Coana Liza. .Zgripţuroaica’’. sora lui e : . care formulează gândurile. Sfârşise institutul de domnişoare pe la măicuţele franţuzeşti de la Galaţi. paşă. Operaţie magică: Transformarea apei în cafea – Cana Galiliei ( … ) Înţeleptul ridică un deget mic şi gros. dar cu partea şezătoare remarcabil dezvoltată. faţă de care îşi ia aere de magistru. dar şi prin tipologia personajelor de inspiraţie caragialiană. neconvenţional. traversează la . băiete-luă o căniţă de argint şi turnă apă fiartă în craterul diabolic.cotoroanţa’’. teribil. Avea tăceri galeşe alternând cu limbuţii foarte drăgălaşe. nepotul lui Bergson’’ sau conu Dinu este numit. în jumătatea superioară. ascuţit foarte şi.Monsieur’’. cu o referire ironică la vorbirea lui neaoşă .o femeie urâtă în toată puterea cuvântului: slabă. A lui Allah (…) – Femeia e o pasăre sălbatecă.Fata cu nume prea explicit Dorinţa. totul împodobit cu un cap mult lung.. părosul piept îşi scarpină. Discursul narativ preia astfel atribuţii ale prozei polemice. albă ca telemeaua şi inocentă. cu pulpele groase de cloncană. Liniştea răcoroasă. Tinca. în imaginaţia unui profesor mai tânăr (Gabriel Dimancea).. devenind bei. bătrânul papagal boit bălţat’’.

se vede bogat. Un exemlu în acest sens e conu Dinu. obişnuinţa teşeşte tot. că nu citeşte nici dracu.. Aspectul ironic este vizibil şi în relaţia dintre personaje. dusă pe alocuri până la pamflet: . 20. deşi ajunge să ţipe de durere. alt personaj al romanului. iar pe de altă parte. cu detaşare. cum naiba le-o fi zicând chiar nu se poate face nimic. aici. sub identitatea autorului cremei lamedeleni. Nu reuşeşte decât să fie ridicol. aproape improbabil. în faţa deciziei Tincuţei: se bâlbâie. lacrime. cu uzura.ironia este excesivă şi nedreaptă’’19. personajul – oglinda din Solstiţiu tulburat. . sosit la conac. Comică este şi situaţia lui Daniel Nistor. nu mai rămâne nimic. aşa că poate renunţa la continuarea studiilor. unul din personajele romanului Solstiţiu tulburat . printr-o moştenire grijuliu înmulţită de un bancher generos. vrea sânge. Totuşi. ca în cele din urmă să fie abandonat la fel. e doar pentru a urmări. cum . spre un trecut scufundat. care deschide seria romanelor cu inserţii directe de critică socială ascuţită şi de satiră antipoliticianistă. doar chestii mocnite care trenează şi iar trenează şi nu se întâmplă mai nimic. satirizează defectele acestora cu scopul de a le pune în evidenţă. e nebăgat în seamă o vreme. care nu trezeşte compătimirea. Totul pare a fi regizat. Un roman considerat ironic în totalitate este Mai mult ca perfectul ( 1984). dar în acelaşi timp. năbădăi. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Tănase. uneori în viaţa unor tineri trecutul neînţeles poate constitui o forţă activă…. deşi până atunci fusese un fanatic al ideii de a continua profesia tatălui său.N-avem iepic. rozatorul îşi ironizează personajele cu intenţia de a le scoate în evidenţă defectele.. În romanul Coborând (1968). citat. ca noi acuma de pildă’’18. zice. comicul lui Paul Georgescu atribuie un aspect tragic personajelor sale fără a declanşa compătimirea pe de o parte.vopsită ca papagalul’’.Dacă. lectorul e nevricos. care şed şi răsşed şi bârâie din buze. iar un exemplu este cel prezentat în prologul romanului Revelionul (1977): . spre un oraş aproape neînsemnat. zice el.. este surprinsă naturaleţea cu cae ne sunt prezentate personajele şi faptele. nu nişte intelectuali mălăieţi. Păi nu. 15 . sufocat de noroc. spune Eugen Simion. îmbrăţisat de toţi. Acesta. se înroşeşte la obrazcând o cere pe aceast în căsătorie. fără explicaţie şi când se afla pe punctul să plece de la conac. Şi cu obişnuinţa asta. Ionel Teodoreanu devine subiectul asalturiloe sale. apoi se trezeşte logodit cu Otilia . cu maliţie. dar şi de a le ridiculiza. vrea oameni activi care să facă şi să răsfacă. felicitat. conflictul dramatic îşi da duhul. ne-am întors atât de îndărăt.

alţii ştiu. presă etc. derivări hilare (de la plat sau Platon se formează Platoneşti şi . dânsa bombănind. ala gher con ala gher. constituie cele două deschideri posibile ale parodiei. ironia rezultă din tensiunea privirii ironice asupra celui care mimează sentimentele şi (. uzaţi. mersi bocu. aşarnaţi. obosiţi. bodogănind.) intensificarea trăirii prin observarea lucidă a propriului complex afectiv”22 16 .dar.platoneală”). Scrisul lui Paul Georgescu se constituie pe coordonatele a două registre narative – ironie şi umor – corespunzând unui traiect ce se stabileşte între privirea ironică a scriitorului asupra lumii şi râsul cititorului: ironia şi efectul său. Instrumentul ironiei scriitorului şi sursa esenţială a comicului e limbajul. mai mult teoretic. politică.. altele sunt prinse. De exemplu. orişicât …”). cu strepeziciuni iuţi”21 Modul acesta de a scrie se regăseşte permanent în proza lui Paul Georgescu. Consecinţa ponderii pe care o are comunicarea în proza lui Paul Georgescu este inventivitatea în materie de limbaj. ce se călcau mereu pe bătături suportându-se cu icnet. ironia şi umorul fiind caracteristici definitorii pentru operele sale atât la nivelul limbajului cât şi în caracterizarea personajelor.. Toma al său e credinciosul. argotic.Ocupaţiile personajelor sunt puţine: unele nu fac nimic. Dorinţa are şi ea. umorul. învăţământ. preţiozităţi de limbaj provenind din discursul ştiinţific (.. poate fi acţionat prin presiune indirectă”. şabloane ale limbajului cotidian dinamitate prin reducţie sau completare ( .arhaicul peşte”..arhetipurile ei”). prozatorul face memorabile portrete: . elemente dialectale.dar... şi în colonel. descrierea situaţiilor sau a ocupaţiilor lor: . innombrabil ). Resursele discursului cotidian. în avocatură. ştiinţific şi cultural sunt exploatate din plin: frecvente dezacorduri dintre subiect şi predicat. alevuar sau alivoa). ochei... Căci aceste personaje au o singură preocupare fundamentală. fiecare îndurând în felul său: dânsul mutulică şi cu ursuzlâc. dondănind.. dar cu dichis”. Şopnhauă. . în general. termeni argotici. etimologii absurde (Irimia-erinii-Irimii). . neologisme (inmancabil.chichiricios”. tetatet.. … doi oameni vârstnici.. un om cu chichiţe şi urâcios devine . familiar. cuvinte străine transcrise fonetic (ferbotan. să tragă mâţa de coadă. Cu ajutorul acestui limbaj de o stranie şi adesea obositoare originalitate. o singură meserie care îi captivează şi aceasta este comunicarea.

Editura Litera. Bucureşti. p. p. idem. Postmodernismul românesc.. xxx. Modalitatea analitică şi problematizantă. p. Revelionul.38 15.147 universale. Dezbaterea în jurul postmodernismului în România anilor ’ 80 în Arta anilor ’80. Paul Georgescu. 1989. idem. p. Bucureşti.cit.61 . Ion Rotaru în. anul XIV. p.România literară’’. op. 1988. Eugen Simion.200 19.. Cartea Românească.cit. p.cit.Ioan Holban. O istorie a literaturii române. Editura Meridiane. p. op. 1944 – 1984. Texte despre Postmodernism. 1999. III.593 3. Editura Eminescu. cit. Dumitru Micu. Ioan Holban.. p. idem. Măsura timpului istoric în .Note: 1. Vara baroc. p. Bucureşti. Paul Georgescu.354 6. ed. Vara baroc. Paul Georgescu. 1987. Dumitru Micu în cap. p. p.354 7. Secolul cinematografiei. nr. Mircea Cărtărescu. Spre un realism integral în Scurta istorie a literaturii române.5 10. Bucureşti. Editura Iriana.184 17. p.183 5. Bucureşti. p. Paul Georgescu. Revelionul. Valentin Silvestru. în op.355 8. p.11 21. vol IV. Magda Cârneci.93 11. p.186 9. 1987. Editura Minerva. idem.101 12. Umorul în literatură şi artă. în Profiluri epice contemporane. Editura Eminescu. p. vol. Mica enciclopedie a cinematografiei Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1977. 1996.. ibidem. p. p. ed.36 ( 1981). 1980. Eugen Simion. 17 .183 4.102 13..350 2. p. Dumitru Micu. cap.62 14. p.354 20.cit. p.17 18. Editura Cartea Românească.91 16. Scriitori români de azi.

Dicţionarul onomastic este. s-a ajuns la concluzia că o contribuţie importantă au avut-o optzeciştii. afirmă Dumitru Micu. Costache Olăreanu este şi el metaromancier.cel mai original metaroman’’2. un roman al numelor proprii. . astfel încât până la urmă . spre deosebire de ceilalţi doi membrii ai Şcolii. fie parodiate. Genurile şi speciile literare tradiţionale sunt fie abandonate fătiş.. este. Alt dicţionar onomastic (1976).. jocurile distractive’’. Cel mai vast experiment românesc postmodern l-a dezvoltat. asemenea naratorului din Vara baroc. fără nici o piedică. în care coexistă formule narative de o diversitate extraordinară. în opinia lui Ion Bogdan Lefter.Şcolii de la Târgovişte’’.. de lipsa gravităţii ori a sublimului şi mai ales. Şi aceasta pentru că. Literatura. atracţiile’’ în literatură. Bibliografia generală (1970). citate. pastişate sau parodiate cu o vervă inepuizabilă. Jumătate plus unu.. Un roman ..în 18 . Mircea Horia Simionescu afirmă că opera lui utilizează . Celălalt reprezentant al .Agafi: Fiul Gafei’’3 etc. atribuind unor scriitori opere pe care nu le-au creat şi texte fabricate de el unor autori inexistenţi. comedia literaturii’’1 se poate desfăşura în voie.Şcolii de la Târgoviste’’. convertind . Parodiază şi pastişează îndeosebi stiluri. după părerea lui Nicolae Manolescu.Capitolul III Reflexele postmoderniste În ceea ce priveşte postmodernismul românesc. ci mai degrabă face din cărţi componente ale vieţii. Breviarul ( Historia calamitatum) (1980) şi Toxicologia sau dincolo de bine şi dincoace de rău (1983) e o enormă construcţie borgesiană. Mircea Horia Simionescu şi Costache Olăreanu. Ciclul Ingeniosul bine temperat al lui Mircea Horia Simionescu... constituită dintr-un grup de trei autori: Radu Petrescu. compus din Dicţionar onomastic (1969). tărâmul virtual în care totul e posibil şi în care ceea ce contează este arta combinatorie. pentru ei. proza . însă prin opţiune şi nu prin vocaţie.. el nu priveşte viaţa neapărat prin cărţi. Astfel Avionul de hârtie parodiază romanul epistolar. Olăreanu cultivă şi el parodia. El nu se teme. care sunt adevăratele lui personaje. dar şi cărţi şi autori. Autorul recurge deseori la calambur: . e convins că cititorii nu se vor rătăci.

fragmentarism. O caracteristică structurală a romanelor lui Paul Georgescu din ciclul . complicată şi foarte şovăielnică’’2. în care abundă fişele de personaje. în formă şi substanţă. şi altfel personajele caută paradisul într-un loc de pierzanie numit . Postmodern îl putem numi şi pe Paul Georgescu. undeva în câmpia ialomiţeană. înspre zorii zilei de revelion. Gabriel Dimancea îşi zice că el insuşi îşi este ..negativ’’4 este Ficţiune şi infanterie.printr-o linie ferată lungă. 19 . De remarcat faptul că toţi trei bărbaţii din roman ( Gabriel. deşi . rătăcind pe străzi. Iulia îl părăseşte şi pleacă cu un grup de tineri la un local numit . Dimancea monologhează mental. Reprezentanţii Şcolii de la Târgovişte sunt consideraţi de unii critici precursorii postmodernismului. iar de alţii postmoderni. apatică. legat de capitală . duce totuşi o viaţă proprie. autorul romanelor Revelionul (1977) şi Vara baroc (1980). în noaptea dintre ani. Existentă în spaţiul oraşului provincial este. cu un ritm al ei. Locul unde se desfăşoară acţiunea celor două romane este Platoneşti. proiecte de scene... zvârlit excentric pe harta ţării’’1. care este căsătorit cu Iulia. Romanul acesta redă imaginea unei lumi nesatisfacută de ceea ce îşi poate oferi. Noaptea revelionului reprezintă pentru personaje a surpriză. conştiinţa timpului ca schimbare. Singur. spre care pornesc mai toţi petrecăreţii. inclusiv soţia lui Dimancea. parodie.Codrul verde’’. versiuni contradictorii ale aceloraşi capitole.. prea puţin grăbit.platoneştean’’ inaugurat de Revelionul este intertextualitatea. intertextualitate.Codru Verde’’. mama eroului. sunt loviţi de câte o transformare pe care o cred bruscă şi nejustificată. independentă sau nedependentă. printre care Cornel Regman.. pentru că îl înşelase soţia. întrucât şi el face uz în proza sa de ironie. însă în spatele acestei aparenţe se ascunde agitaţia specifică marilor schimbări. Cuplul pare trainic. însă cam pe neaşteptate. reconstituindu-şi viaţa: tatăl sinucigaş. neînsemnat. O noapte a anului 1924 în Revelionul şi luna august din vara anului 1926 în Vara baroc precizează coordonatele timpului povestit. Revelionul este romanul unei trăiri traumatizante prin care a trecut ziaristul Gabriel Dimancea. schiţe de acţiuni. Vlad şi Tiberiu) din perechile căsătorite care participă la revelion au. ca un beculeţ de alarmă. în sensul că le dă. profesor de literatură română şi ziarist.. fragmente care reconstituie drumul către un roman niciodată realizat. Platoneştiul. Nefiind capabili să sesizeze o evoluţie lentă de-a lungul anilor. pastişă. războiul cu toate cele ale lui etc. uniforma.infern sieşi’’7. aparent.

vorbind golăneşte şi crezând că are haz. 20 . nemulţumit de ce face. de arşiţă. care nu-i permit să joace cu adevărat vreun rol într-o piesă în care este totuşi necontenit prezent. domnişoarei Dorinţa Irimia şi printre altele îi încurcă treburile unui prieten care îl rugase să i le descurce. de câteva ori. Gabriel Dimancea e un tânăr inteligent şi cultivat. trăind parazitar. Vara baroc (1980) este şi el un roman comic. care dă impresia că se descurcă de minune. După trei convorbiri matinale. domnul Iorgu Pribegeanu. fratele Corinei. Tiberiu – Corina există. însă foarte viclean şi ambiţios. apoi pe la redacţia ziarului ..Deşteptarea’’ şi pe la protectorul său. isteţi. Ion Rotaru apreciază că celelalte două cupluri prezente în roman: Vlad şi Gina ( el frumos. Tema locului unde nu se întâmplă niciodată nimic este evocată. ascultă muzica bună. unde se întreţine cu prietenii. Însă turnura acestui roman e mai vădit parodică. de zăpuşeala. Gabriel Dimancea descoperă eternitatea clipei şi voluptatea de a trăi ceea ce trăieşti după criza erotică provocată de plecarea Iuliei. urâtă. ea. trece pe la anticariatul . Îi este dat să fie mereu în centrul unor aventuri. spirit zeflemitor. chiar de personaje în cele trei zile cât durează acţiunea. dar de origine joasă. un dezechilibru care duce. după cum precizează acesta. un timid şi un neajutorat socialmente. pe când soţiile lor sunt. gras. nu prea convins. într-o vară a anului 1926. pe jos ori cu birja. ştiu pictură.. intreprinzătoare) sunt . de umplutură’’8. profane.. cultivaţi şi plini de rafinament. ea foarte urâtă. Personajele nu prea sunt din vremile noastre. În opinia lui Nicolae Manolescu. au umor) şi Tiberiu şi Corina ( el elenist. aici. acţiunea fiind plasată tot în târgul Platoneşti. Din aceeaşi categorie face parte şi Monel. scund .La peştişorul de aur’’ al domnului Tatu şi pe la cafeneaua Sumbasacu. În cuplurile care se despart: Gabriel – Iulia. la despărţire: Gabriel şi Tiberiu sunt iniţiaţi într-ale spiritului. absolvent de franceză. fiică de negustori bogaţi. alergând de colo – colo. autorul păstrând o parte din personajele din Revelion. dar amândoi fini.surprize neplăcute în legatură cu soţiile lor. ironic. trivial. fără să-şi dea seama cu adevărat ce se întâmplă. în cele din urmă. E în el un amestec de luciditate şi de orbire. rea. în care se simte dus în ispită. iese în oraşul încă proaspăt. Mai actual pare Gică. din ce în ce mai ciudat. şeful organizaţiei locale a partidului de guvernământ. şi să presimtă furtuna care se pregăteşte. încă de la început. prin scena derizorie a tragic – comediei. face curte. de plictis şi de provincială inerţie. care le apar altfel. mare savant. fără a putea să o preîntâmpine. rămas incult tocmai din această cauză.

înşelăciunile. deoarece renunţarea la el ar însemna un act de luciditate şi un pas spre asumarea răspunderii. departe. Aceste muşte care roiesc mereu în jurul personajelor din Vara baroc şi care.personajul întruchipează de minune idea romanului. Aceste acte de violenţă sunt oarecum mascate de somnolenta conştiinţă a eroilor cărţii. alungate leneş cu palma. lăsând ca elanurile care-l tulbură din când în când să se stingă de la sine prin simplu fapt că nu li se dă curs. Orice s-ar întâmpla. fie şi plină de umor.Chifteau”. toată viaţa într-un restaurant plin de fum de ţigară. căci vorba lui . Putem spune că acţiunea în Vara baroc se desfăşoară pe două planuri: în prim plan evoluează personaje care glumesc şi pierd timpul. mi se pare totul derizoriu’’9 Profesorul şi ziaristul Gabriel Dimancea îşi cunoaşte foarte bine condiţia şi uneori îşi doreşte cu adevărat să se răzvrătească împotriva propriilor obişnuinţe. Însă. El deţine o adevărată ştiinţă a amânării. Personajul romancier din Revelionul şi Vara baroc evaluează tot ceea ce trăieşte fiinţa sa. îşi reiau nedescurajate asediul.. 21 . ci tergiversate tot mai mult într-un viitor indeterminat. probabilistic necesare în marele bâlci al deşertăciunilor care este existenţa umanităţii. să înceapă un nou mod de viaţă. iar în fundal se petrec acte de violenţă zguduitoare. căutându-şi sinele înăuntru şi în afară într-o . Paul Georgescu nu suportă un asemenea deznodământ şi cere ca indiferenţa... ştiu ceva: că până la urmă oamenii se vor plictisi să le gonească şi ele se vor putea aşeza. scandalurile.atracţie repulsie într-un balans baroc’’10. De altfel.. la magazinul . Personajele lui Paul Georgescu stau. acompaniate de muştele care bâzâie somnolent. care le ţine undeva. pe corpurile lor ca pe nişte cadavre. conferindu-le în mod iresponsabil statutul de zvonuri de întâmplări pitoreşti bune să fie povestite la cafenea. El ar vrea să evadeze din lumea în care trăieşte dar sfârşeşte prin a i se integra. Intervenţiile. să nu fie dusă atât de departe. înlocuită cu posibilitatea ei mereu enunţată şi analizată dar niciodată realizată. de lenevie. Dimancea îşi păstrează sângele rece şi dispoziţia zeflemitoare. asasinatele se succed într-un climat de toropeală. în sfârşit.Peştisorul de aur’’ sau la restaurantul . Dimancea are chiar şi o teorie în legatură cu necesitatea de a trăi numai în prezent. de incidenţe fără semnificaţie. . mituirile. violenţele. vântură idei la cafiné Sumbasacu. Marile sale proiecte din tinereţe nu au fost abandonate. parcă. dar de cele mai multe ori se simte bine instalat în felul său de a fi. înscenările.

aceleaşi figuri apărând cu nume noi: Radu. Dogaru. Revelionul şi Vara baroc există o deplină continuitate realizată prin intermediul numelor proprii.. Paul Georgescu nu urmăreşte în aceste romane persoana. cu o carieră sigură. Destinul lui Gabriel Dimancea repetă aşa cum sublinează şi Ioan Holban. Această opţiune a prozatorului este explicabilă într-un fragment din romanul Revelionul: . Aşadar. aceea a dezabuzării în spatele căreia se află un suflet chinuit de imposibilitatea realizării opţiunii.Rostul 22 . după cum afirma şi Ioan Holban. prim . poartă şi o mască. subliniază Holban. Milan. dar şi văduva pe care o vizitează Gabriel şi Milan pot reface figura absentă a soţiei lui Gabriel Dimancea. protectorul mamei sale .planul lecturii fiind ocupat de personaj. nepoata lui Maltezi. Această neputinţă de a rezolva opoziţia dintre principiu şi viaţa are două efecte: . tragedia omului modern care trăieşte între moartea lui Dumnezeu şi aceea a lui Pan. el încercând să-şi ascundă cu grijă perversiunile. în acest caz Gabriel Dimancea. existenţa ca somn întrerupt’’ 23. care să-i asigure luxul. De exemplu. Vlad din Revelionul pot fi redescoperiţi în Victor.tocmai atunci când se hotărâse să părăsească terenul alunecos al vorbelor pentru cel al faptelor. Emil.. epicul reprezintă planul secund al naraţiunilor sale şi. avocatul fără procese. este vizibilă opţiunea lui pentru un fel de povestire. confortul şi calmul la care visează. Iulia însumează toate calităţile personajului feminin din Vara baroc: Dorinţa. Dogaru din Vara baroc. ca urmare. în care interesează cum se produc evenimentele şi mai puţin ceea ce se întâmplă. numai prin simţuri. Cuplul Tiberiu . Cercul de prieteni îl regăsim în ambele romane. romanele de acest tip nu pot fi povestite. ci figura personajului. care provoacă acea .beţie de a fi’’24. Gabriel Dimancea este un răzvrătit care nu are însă forţa împlinirii practice a opoziţiei teoretice faţă de o anume textură socială. nu este cea adevarată. Sănducu. Nici fata venerabilului director. Revelionul şi Vara baroc..Corina din Revelionul este înlocuit în Vara baroc cu perechea Milan – Riky Riky păstrând însă aceeaşi dinamică a relaţiilor conjugale: femeia nu-şi doreşte decât să-şi vadă soţul realizat socialmente. încercând să-şi depăşească suferinţa prin conştiinţă.Între cele două romane. Citind cele două romane ale lui Paul Georgescu . În final Gabriel este învins de obligaţiile morale pe care le are faţă de domnul Iorgu Pribăgeanu.

foamete’’. teoretic infinite. şi mai ales de ce nu cineva. dintre atâtea posibilităţi de acţiune. iar nu pe oricare alta dintre ele. Limbajul întâlnit în aceste romane este unul familiar. ştir.literaturii nu e de a prezenta o avalanşă de fapte dramatice.. .urâtă. expresiile par culese de pe stradă: Gina e . de ce. şi-a ales-o tocmai pe aceea pe care şi-a ales-o. s-au întâmplat. sau delor. câr. cineva a evoluat într-un anume fel. peşte cu sicter’’12 etc. ci de a explica modul anume în care faptele spectaculoase.. în ultima istanţă. 23 . dintre atâtea posibile’’11. din ce în ce mai spectaculoase. mâr .ce să facă Gică. până la cascada finală ( … ).

Ioan Holban. 2002. 1944 – 1984. p. p. cap.341 4. Editura Eminescu. p. III. p. idem.187 11. Bucureşti. Mircea Cărtărescu. idem. Proza estetă. Editura Minerva. vol.598 24 . parodică. cap. Mircea Cărtărescu. 2002. p. p. Eseu despre romanul românesc. p. Dumitru Micu.351 5.191 12.597 9. p.188 8. Postmodernismul românesc. Paul Georgescu. ibidem. autoreferenţială. Ion Rotaru în O istorie a literaturii române. Proza estetică.7 7. Bucureşti.714 3. 1996. Editura 100+1 Gramar. Bucureşti. 1977. 1987.7 6.Note: 1. Bucureşti.. Eseu despre romanul românesc. 1996. Revelionul. p. parodică în Scurtă istorie a literaturii române. op. Editura Iriana. Editura Iriana. Nicolae Manolescu.cit. op.. în Scurtă istorie a literaturii române. autoreferenţială. Editura 100 + 1 Gramar. Bucureşti. p. Nicolae Manolescu în Arca lui Noe. Dumitru Micu. Editura Humanitas.cit.342 2. Arca lui Noe. p.713 10. Bucureşti. p. Bucureşti.

. dar şi în 3 nuvele ( îndeosebi în Şi…).. prin cristalizare..sordidoizii’’.. înjoseşte sublinul.barocul şi rococoul stilistic’’ este vizibilă nu numai în romanul Coborând.un sordidogen sordidizant’’. Ea umblă.. în cele mai însolite chipuri. cu o formulă uzată.. aplica epitete şi calificative bufe. în care lucrează o . schimonoseşte vocabule’’.teniolog din Ciad’’ vizitează o .furii pipileaşchiene’’.merdoloagă’’. de la noţiuni abstracte la termeni de argou şi vulgarisme. coana Valerica.limbricolog aftan’’ şi un . el oralizează scripticul. Siesta (1983).. deoarece acesta.staţie de parazitomanie’’. . un deschizător de drumuri. Înclinaţia lui Paul Georgescu spre . Paul Georgescu foloseşte în proza sa .. zisă Pupi. arhetip al gospodinei..Capitolul IV Inventivitatea verbală IV.veselă iresponsabilitate’’ pe care autorul vrea s-o 25 . ci şi în următoarele sale romane: Revelionul (1977). Solstiţiu tulburat (1982). amuzante şi deconcertante. lansează calambururi. zisă Pupileasca.. Vara baroc (1980). Aceasta locuieşte la o mătuşă..limbricoctonă’’ şi . pune lucrurile şi vorbele în relaţii imprevizibile. Ieşirile nervoase ale Narcisei sunt numite de Paul Georgescu . desigur. literaturizează oralitatea.arhetipoaică’’. rezultă . uneori o rupe. mai precis: . Necontenitul joc de cuvinte evocă tocmai acea atmosferă de . cu materii sordide: introduce într-o anume soluţie .. suceşte fraza în fel şi chip. continuă Micu. creând adeseori pe această cale altele. proiectează prozaicul în metafizic. inventează parole. Mai mult ca perfectul (1984). În Şi… un . Şi la nivel lexical. Amestecând reprezentările şi limbajele. Narcisa. frecvent o artificializează ilar prin hiperbaturi’’ 1. cuvinte din toate registele limbii. 1 Barocul şi rococoul stilistic Deţinând o inventivitate verbală inepuizabilă. manipulează morfeme şi combină părţi de vorbire. Paul Georgescu se dovedeşte a fi un inovator. spune Dumintru Micu. din care.de la neologisme la neaoşisme şi arhaisme stridente.

altul lungeşte vocalele şi face pauze mari între cuvinte. Convorbirile sunt copioase. nu platonician. Mâncarea şi taclalele reprezintă. unde o mare parte din acţiune se desfăşoară în spirit de bârfă superioară. la .. romanul e dialogat. sigur. că are şi el vr’o patruzeci de anişori bătuţi pe muche. În cea mai mare parte. Fiecare personaj are un specific verbal: unul repetă. Nimeni nu pare să-şi pună problema dacă şi-a ales un interlocutor potrivit. ne spune Nicolae Manolescu. având indicaţii scenice în paranteză. în fond. pe stradă sau pe drum. Ei. dar muieratic peste toate. locul acţiunii în Revelionul şi Vara baroc). la cafeneaua Sumbasacu. personajele comunică firesc. ia zi. asta urmăreşte autorul. patriarh. – Aşa-i Patriarh. – Ia să vedem . agasat de spiritul balcanic . nu se întâmplă niciodată nimic. până la a nu se mai şti ce a fost cu adevărat şi doar li s-a părut a fi.Chifteaua ideală’’.maimuţăreşte’’ acest spirit pentru a-l compromite. domnule! Băiat. Romanul Vara baroc a fost considerat de unii comentatori o demonstraţie de inventivitate lingvistică. deoarece la Paul Georgescu schema e simplă.. în trăsură. şi aceasta din cauză ca autorul doreşte să sugereze că. la masă. vocabularul 26 .discrediteze.. Să luăm doar un exemplu în acest sens: .pe cine? Conu Dinu era aţâţat şi ahtiat de novitate. finalul cuvintelor ca un ecou foarte comic ( de fapt. mai aflu şi eu ce şi cum. cu tot clanul: cu Zinca.Da. ce haz! Era singur. vorba vine. m-am sălbăticit de tot. în casă.Peştişorul de aur’’ al domnului Tatu ( în Vara baroc). Şi ce dacă ? Că-i fustangiu face parte tot din şarmul lui ( … )’’2. ce farmec.. ci platoneştean ( de la Platoneşti. domnule. altul vorbeşte în graiul bănăţean. şi cu droaia de copii şi liota de nepoţi după el. singurel? – Nu. Baiatul ăsta dulce şi cu haz este un adevărat Patriarh. fiecare în stilul lui. dar se discută întotdeauna mult într-o veritabilă hărmălaie balcanică. Am putea spune că Paul Georgescu.să ’ncep cu Baloteştii. în târgul Platoneşti. ca pe-aici. sau toate deodată la cafenea ori la masă şi stau de vorbă. . să scoată în evidenţă defectele personajelor sale). Este vorba de acel cerc de prieteni de care vorbea şi Ioan Holban. atunci când e nervos. deoarece o consideră o cauză a răului. La fel se întâmplă şi în romanul Solstiţiu tulburat. pe rând. capabil să-l înţeleagă şi să-i răspundă. nu? Dar ce dulce băiat. un fel de maladie sociala. – Pe Mitriţă Balotescu ? Ce dulce băiat. Discuţia se leagă între personaje de orice tip. şi anume: personajele se întâlnesc. pe coclauri. la restaurantul . subiectul principal al multor romane. autorul se lasă în voia dialogului.

.stomah’’. Specific prozei lui Paul .nepoţelul’’ devine .. .gros’’. îndesată şi cu muşteţi sleampătă.dar nu suport un program teoretic.nepurcele’’.. unul dintre personajele romanului Vara baroc...ţuhaus’’.erinii)..nepurcel’’.daireaua histericalelor’’. prozatorul face memorabile portrete: . Era . căpăţănoasă.. ..nepoţelele’’.înţelepţeşte’’ etc.irimii .puşcărie’’. . iute. Cu ajutorul acestui limbaj de o neobişnuită originalitate. . mică de stat şi mare’ n şezător. .unuia e îmbibat de cultura clasică. .guzganii’’. proprială’’.praxă politicească’’.. nu văd logica . . retic.prinţul de Dropia y Dropica “.. îşi joacă chiar şi personajele mai ales pe calea limbajului.bărbata peştaloniană’’.Ducele de Pârlea y Nazuroşi’’. etimologii absurde ( Irimia . finalul cuvintelor: . Dar acesta se creează şi prin parafrazări sau prin utilizarea în contexte improprii a unor celebre formulări literare şi filosofice..o limbă sabină.. gica’’3 etc. Permanentul joc de cuvinte generează comicul. Maltezi.. Vreau mobilitate.am Georgescu este . sau . El asociază cuvintele în cel mai ciudat şi neaşteptat mod posibil:. dezacorduri între subiect şi predicat. să nu plictisească. rigid. .coţofenise’’ . certăreaţă şi fleoncănitoare”5 .. ştiintific şi cultural sunt exploatate din plin. cineva explică ...te sfarogeşti’’.m-am prubuluit’’. penumbra răcoroasă a submersibilului’’.incunabul’’. resursele limbajului cotidian.în triunghiul tău nu e loc de spiritualitate.. este numit: .Maltezi y Platoneşti y Bramborosa’’. la . La radio se aude .da’ şi tocma’’’ spun lucruri grave într-un limbaj de mare haz şi .închisoare’’ îi mai spune: . Nu lipsesc din proza lui Paul Georgescu nici calambururile: . . Scriitorul este ludic... se joacă cu cuvintele. Cuvintele sunt . . .fârţângău’’. familiar.... Limbajului romanelor lui Paul Georgescu reuşeşte mereu să surprindă...vot cosmic’’.matrapazlâc’’ . argotic.blondului’’ şi . această Sanda. . chichiricios’’ . . pizmaşă..gheşlos’’.blondinei’’ sale e unul peiorativ.burzuială congestivă’’..belfăr’’.... De exemplu. .osânduitorii plaivazului’’. Ion Rotaru este de părere că stilul prozelor 27 .. tate’’.. asemenea unui aluat. al altuia e interlop.. patalamaua’’.lexicul balcanizant cosmopolit’’4:. sufixul adăugat . .anti amurez’’.jubilarisi’’. . Din care am observat. .. . Astfel.. tate’’. scrise aşa cum se rostesc şi Paul Georgescu le modifică forma după bunul plac.. cu sos de lacrimae rerum’’ 12 etc. Milan unul dintre personajele masculine din romanul Vara baroc repetă..etc. mistrofonţit-o’’. . .escholier iregular’’....viţăvercea’’... . Personajul lui Paul Georgescu spun ..ghiuj’’. la mânie.. .. .

mâr. / mi prese del costui piacer şi forte/che. dar şi în celelalte romane: .. spune el. M-a. datorită antepunerilor. Aceste antepuneri se întâlnesc mai ales la începutul romanului Coborând. urâtă. Prin îmbinarea neobişnuită a acestor registre stilistice. come vedi... 28 . ancor non m’ abbandona’’7. cum îi stă în obicei. câr. . ch’a mullo amato amar perdona. .Amor.. foamete’’. o rupse la fugă’’ . păcălit’’.Estimp. . la Divanul sau Istoria ieroglifică ale lui Dimitrie Cantemir. încă o dată.zgaiba s-o pieptene’’.. prin parodierea anumitor simboluri Paul Georgescu reuşeşte să creeze o operă inedită care oferă o experienţă plină de haz.. peşte cu sictir’’. veterinarul îi privea cu ochii lui bulbucaţi de sub fruntea lui gânditoare de poet’’).. Gabriel si Arunxandrei convorbeau cu ideale’’. manierist. Întâlnim în textele lui Paul Georgescu expresii culese de pe stradă.. .nici în căruţă. precum: Gina e .lui Paul Georgescu apare cu totul preţios. nici în teleguţă’’. care trimit .. ştir.fără rost’’ 6.. .ce să facă Gica. Un statut special îl ocupă limbajul cultural: naratorul parodiază simboluri şi sintagme cunoscute de cititori din lectura clasicilor ( . Citatele introduse de Paul Georgescu în text deconcertează: .

Nicolae Manolescu. an XII. nr.186 4. Editura Eminescu.9 6. O istorie a literaturii române.595 5. Vara baroc. Spre un . cit. p. în op. Arca lui Noe. cit. Ion Rotaru.181.24 (1980). op. cap. Editura Iriana. p. 2002.Note: 1. Eseu despre romanul românesc.realism integral’’ în Scurta istorie a lecturii romane. Bucureşti.România literară’’. p.. Paul Georgescu. Modalitatea analitică şi problematizantă. Căldură mare! în . Ion Rotaru.711 3. Gramar. p. p. Bucureşti. 2. 1987. p. 1944 – 1984. Editura Minerva. Bucureşti. Dumitru Micu. Ion Rotaru.595 7. vol III. Bucureşti. Nicolae Manolescu. 1980... p.598 Editura 100+1 29 . 1996.

de obicei prin exagerare. Matei Călinescu distinge două sensuri ale parodiei şi anume: la prima vedere. se aşteaptă din partea celui care parodiază să dea dovadă de o anume preţuire pentru autor. ale cărei subiect şi procedee de expresie sunt transpuse la modul burlesc. care au impus-o ca modalitate majoră de impresie. cu atât mai uşor se va atinge rezultatul pe care îl rârveşte parodia. De fapt. În mod ideal. biciuiască”. căzând de acord doar asupra faptului că este o modalitate centrală de manifestare a postmodernismului. 2 Caragialismul şi parodierea autorilor canonici Conform . Astfel privită. fiecare având un punct de vedere propriu.. Ea nu este o simplă pastişă. mai mult sau mai puţin involuntară. . şi mai universal apreciat pentru înălţimile tonului şi sentimentului. Termenul . o parodie este menită să .Dicţionarelor curente de termeni literari’’.. cu intenţia expresă de a-i sublinia comic trăsăturile caracteristice... . ci o mimare a originalului. cu atât mai enormă va fi săritura şi degradarea temei iniţiale.parodie’’ desemnează o imitaţie satirică a unei opere serioase. îndeobşte cunoscută publicului. parodistul poate admira în taină opera pe care o ridiculizează. apropiere sau intertextualitate. termenul de . pentru suferinţa lui poetică sau morală. Statutul parodiei este mult mai ambigue decât s-ar putea bănui. Umberto Eco.parodia trebuie să dea senzaţia de parodie. iar la un nivel mai profund. pastişă. Linda Hutcheon. John Bartte. ne spune Alexandru Ciorănescu. şi în acelaşi timp.IV.parodia ar echivala cu un act critic”1. să ofere posibilitatea de a fi luată aproape drept originalul însuşi”. În studiile dedicate 30 ..parodie” a fost îndelung dezbătut de autor precum: Matei Călinescu. Cu cât mai cunoscut este un punct de plecare. anumite defecte ascunse sau incompatibilităţi ale originalului din care se inspiră. Parodia este de multe ori numită citare ironică. Autorii care practică acest stil se inspiră din marile teme ale literaturii. Janeson.. Parodia este frecvent întâlnită în operele postmodernilor.

.. fiind înlocuită de pastişă. care confirmă şi subliniază totodată puterea reprezentărilor istoriei”. Linda Hutcheon afirmă că parodia postmodernă foloseşte ironia pentru a sublinia faptul că suntem în mod inevitabil separaţi astăzi de trecut. a fost deja spus’’. În ceea ce-l priveşte pe Barth. pentru Linda Hutcheon. Parodia postmodernă este... Parodia înlesneşte folosirea de convenţii demodate precum intriga şi personajele.. preferinţa pentru parodie nu se poate despărţi de ideea la care revine adesea că la baza ficţiunii stă artificiul.reconstructivă’’ a trecutului. Pe urmele lui Eco. buna dispoziţie.. precizează Linda Hutcheon. A recurge la ea înseamnă a da curs şi unui impuls ce porneşte din însăţi natura romanului.parodia îşi pierde vocaţia’’2.parodiei postmoderne. Jameson susţine că în postmodernism . de asemenea. dublu condiţionată.. în parodia postmodernă nu există nici o rezolvare a contradicţiei dintre forme. a ceea ce. adică ea legitimează. Şi aceasta pentru că. Trebuie. nostalgia parodică si autoparodică sunt câteva dintre modalităţile acestei recunoaşteri. Umberto Eco abordează această problemă aducând un element nou: el subliniază că redescoperirea postmodernistă a trecutului.parodie”. Parodia ca formă de reprezentare ironică este. continuă Linda Hutcheon este un fel de .supracodificare’’. dar şi subliniază ceea ce parodiază. pe 31 . De exemplu. John Barth înţelege parodia ca fiind proprie . contradicţia este scoasă în evidenţă. Ironia.. mai mult chiar. Pe de altă parte. cât la problemele pe care le ridică ficţiunea în general.ficţiunii ca ficţiune’’ într-un sens mai larg ce implică nu atât răspunsul la o anumită operă.formele artistice ale secolului XX ne învaţă că parodia are o multitudine de chipuri şi intenţii – de la gluma care ridiculează la ludicul jucăuş şi până la respectul grav”. reflectă o preferinţă pentru codificarea multiplă sau chiar pentru .revedere sau recitire contestatară a trecutului.. parodică. Mai mult decât atât. De altfel. nu poate fi inocentă şi că această lipsă de inocenţă trebuie recunoscută fără rezerve. menţionat faptul că puţini comentatori ai fenomenului postmodern folosesc cuvântul . .pastişă” sau parodie goală considerând că numai stilurile unice pot fi parodiate şi că o asemenea noutate şi individualitate sunt astăzi posibile. noua abordare . Jameson numeşte citatul ironic postmodern . Linda Hutcheon vrea să argumenteze faptul că parodia postmodernă este o formă de recuperare a istoriei reprezentării.

dar mult mai deconcertantă. îi sacralitatea noastră.ontologică’’ a perspectivismului narativ. Duiliu 32 . dublarea şi multiplicarea începuturilor. Şe se întâmplă cu omenirea dacă batjocoreşti singura dimensiuni a sacrului i-o mai rămas ? Să-ţi spun eu : se duşi dracului. parodia este una dintre procedeele care participă la sporirea acuităţii textului alături de : construcţia pe mai multe niveluri de coerenţă. oralitatea. Ea este atât . a cititorului. Mateiu Caragiale... glisarea între ele prin jocuri textuale. Paul Georgescu şi mulţi alţii. Ţoiu. Autorul acestui tip de roman parodiază .limbajul comun’’. Matei Călinescu inventariază procedeele postmoderniste cele mai frecvente: tematizarea parodică a autorului. îi şentripetă (…).Şcolii de la Târgovişte’’: Mircea Horia Simionescu. umorul etc. exagerând aspecte ale acestui limbaj. continuând cu Mircea Nedelciu. Un caz aparte de utilizare a parodiei întâlnim în romanul umoristic. unde se practică reproducerea tuturor straturilor limbajului literar. Majoritatea criticilor alătură parodia celorlalte trăsături ale postmodernismului. Costache Olăreanu.. De pildă. nu-i şentrifugă de loc. vorbit sau scris al vremii. fiind de părere că parodia postmodernă este fundamental ironică şi critică în relaţia sa cu trecutul. o nouă utilizare existenţială sau . Ivasiuc. Linda Hutcheon îl contrazice pe acesta. C. autoreferenţialitatea textelor. Ştefan Bănulescu.deconstructiv critică. domnule aia e!’’ Revelionul4.care el o vede neutră sau ca pe o parodie pură.. începând cu reprezentanţii . Pentru un critic postmodern ca Ion Bogdan Lefter. Şi autorii postmoderni şi neromani cultivă parodia.. G. Pe lângă acesta au fost luate în atenţie şi scrierile lui Tudor Arghezi. Acestora li se alătură Mircea Cărtărescu. introducerea lor în contexte noi şi resemantizarea lor etc.Iubirea îi forţa sacră. care procură o specială savoare mai ales atunci când se produc particularităţi de grai moldovenesc: . Stefan Agapian. Paul Georgescu parodiază vorbirea personajelor. finalurilor şi acţiunilor narate. care identifică aceleaşi trăsături ale postmodernismului: fragmentarismul. aluzia tăioasă. În proza lui Paul Georgescu se observă o puternică revitalizare caragialismului prin parodierea deliberată a operelor marelui dramaturg. tematizarea parodică. Radu Petrescu. colajul sau pastişa. Tudor Ţopa. recircularea sistematică a unor eşantioane deşi depozitul cultural. Parodia este o formă de intertextualitate. parodia. Călinescu. Urmuz. domnule. la fel ca citatul. cât şi constructiv creatoare’’3.

Caragialismul înseamnă. 33 . Maricica şi Dorinţa sunt variante din Ziţa şi Didina.. pentru cei ce cunosc sursele parodiei. o demascare a bravadei progresului iluzoriu. livreşti.. Caţavencu. În romanul Vara baroc amestecă realismul cu bufoneria. de vocabular.. a permanentei sieste şi fieste. Şi în celelalte romane ale romancierului întâlnim caragialismul: Solstiţiu tulburat. Acest roman descrie o lume a lui Caragiale care pare a fi reală. Tipăteştii şi Dandanachii de la Platoneşti sunt ceva mai şterşi. Mai mult ca perfectul. ele nu pot fi luate în serios. De altfel. doamnele sunt variante de Zoe. Farfuridi. comisarul Limbăşan. Marnescu e un Jupân Dumitrache.amestecurilor şi pastişelor”. în mare parte. Paul Georgescu iubeşte şi urăşte în acelaşi timp lumea . în lumea lui Caţavencu. Zoiţica şi Mitică. Pristanda.Zamfirescu şi alţii.Caragiale trăieşte într-un prezent continuu”5. La nivelul social superior. Tipătescu. pitorescă. Unele scene şi replici par desprinse din comedii sau din schiţe. într-un orăşel din Bărăganul copilăriei autorului. pentru Gheorghe Crăciun. hidoase în cele din urmă. Asemenea lui I. Recunoaştem scene celebre din schiţele lui Caragiale în romanul lui Paul Georgescu. . cu o predilecţie destul de vizibilă pentru stratul cel mai de jos zugrăvit de Caragiale. Caragialismul este aici şi unul. onomastica. orală. Siesta.o glumă de roman foarte reuşită”6 în opinia lui Ion Rotaru.. Caţavencii. uşor anacronice. Ziţa. şi aşa mai departe. Jupân Dumitrache. o ripostă la banalitate. În măsura în care tipurile şi moravurile caragialeşti persistă. Turpitudinile par la fel de vesele. de fără sens. De exemplu. de pildă. Chiar şi când au loc crime şi alte lucruri grave. îmbrăcând seriozitatea în veşminte de carnaval. Mai mult. tot caragialiană (prefectul. joc savuros de stil şi limbă. se numeşte Fănică Ştefanache). directă. Solstiţiu tulburat este . acela hamalagesc din O noapte furtunoasă şi D’ale carnavalului. transcrisă in vechea ortografie.Caragiale. Agamiţă Dandanache şi celelalte personaje ale lui Caragiale se află printre noi.L. Veta. de limbajul intenţionat caragialian al eroilor. Lache. O altă glumă de roman este şi Siesta (1983). originalitatea prozei lui Paul Georgescu este dată.formelor fără fond”. Nicolae Manolescu numeşte două izvoare ale comicului în Vara baroc: tipologia şi situaţiile de inspiraţie caragialiană şi procedeul proustian al . Rica Venturiana. un Pristanda. un protest la adresa prostiei endemice. argotică. o alarmă de mediocritate. tot cu personaje caragialeşti. cu acţiunea după Primul Război. Veta şi Ziţa. intenţionat. Mitică. Directorul şcolii este un Caţavencu şi primarul un Mitică dilatat (îl şi cheamă Mitică Berechet).

soarta orfanilor.Dacă eu decid. negustor bogat. dar şi invenţia lexicală are o clară sursă caragialiană. El petrece câteva zile. Felix (Daniel) şi Pascalopol. îl preferă tot pe Leonida Pascalopol. umblă nestingheriţi pe străzile Şaricăi. Mitică Berechet vorbeşte. simpaticul personaj caragialian păstrează câte ceva din structura cunoscută. ultimii trei fiind eroii lui G. Studentul se numeşte Daniel.oficial un fel de nepoată”8 a lui Dinu. Călinescu. dar şi problemele tuturor sunt aceleaşi moşteniri. Un tânăr medicinist. De pildă. tot moş Costache. Călinescu sau Duiliu Zamfirescu. Siesta este. atunci hotărăsc: se amână totul până în toamnă când se numără bobocii”7. P. calculat însă.Politicienii caraghioşi şi veroşi din O noapte furtunoasă. pentru avere. o fată tânără pe patul nehotărârii între un bărbat de vârsta ei şi altul mai vârstnic şi altele. exact ca în romanul călinescian. iar tutorele zgârcit al orfanului Felix. raportul între boierii vechi şi arendaşii noi. galant şi cam trecut de prima tinereţe. Mitică al lui Paul Georgescu.totul prin noi înşine”. pe alocuri. Felix se îndrăgosteşte de ea. Romanul Solstiţiu tulburat (1982) este parodia-vorbărie după Duiliu Zamfirescu şi G. la fel ca în romanul lui G. Georgescu parodiază şi stilui lui G.. Pe lângă această referire la textul marelui dramaturg. ca să rezolve o problemă de moştenire. tranzacţii. o tânără. în ajunul şi în sărbătorile Crăciunului la conac. rea de gură şi zgripţuroaică. Călinescu. Eroii sunt Dinu Murguleţ. dar fata. Otilia. pe lângă sora lui Lizica. pe nume Otilia. fiica sa Tincuţa. spune Ioan Holban. Servitoarea casei se numeşte tot Marina. În casa lui se mai află.. dar şi Felix.. Boierul Dinu are nişte vecini de moşie la fel de bine cunoscuţi: Saşa şi Matei Damian. Tănase Scatiu. dar intreprinzător şi care îşi ştie foarte bine 34 . pe lângă un fin bolnav. ţinută şi ea de scenariul clasic. Dida. ca . Călinescu.. Nu numai personajele şi procedeele folosite de Paul Georgescu sunt caragialeşti. Acţiunea romanului este plasată în primii ani ai secolului XX. îmbrăcaţi după moda anilor’20. Boierul Dinu e nepotul Kerei Duduca (eroina lui Filimon) şi al lui Andronache Şeitan (numa parţial modificat). Arendaşul e acelaşi individ prost crescut. care era . mai înainte de toate. Nu numai personajele. adepţi ai lozincii . când fermecătoare. o satiră socială. orfan şi sărac face o vizită la castelul-conac al boierului Dinu Şeitan. unde întâlneste lume interesantă şi este martorul unor complicate intrigi de familie.strămoşul” caragialian: . când anostă. cum ar fi dezinteresul.

iar Otilia.ciocoiul nou”. dă mese festive. încearcă fel de fel de combinaţii bancare. aşa cum observă şi Ioan Holban.burghezul gentilom”. omul secolului trecut. dar şi o reacţie a criticului care îşi strecoară subtil comentariul asupra unor cărţi consacrate ale literaturii noastre: Ciocoii vechi şi noi. dispoziţie naratorul. Enigma Otiliei. Felix este în romanul lui Paul Georgescu un tânăr cu picioarele mult mai mult pe pământ decât în romanul lui Călinescu. de catifea verde. al intreprinzătorilor cu umeri laţi şi cefe groase”9 şi Leonida Pascalopol. cu un . Felix Daniel Nistor face cunoştinţă cu cei trei reprezentanţi şi cu concepţiile lor în .. Leonida Pascalopol. Liza.. La moşia lui Dinu Seitan totul se vinde şi se cumpără. descrise cu mare plăcere şi cu bună ştiinţă culinară de noul autor. emancipată. În a doua rochie. ..interesul. dar şiret. cu darea fetei după el.. Tănase Scatiu Satirescu este ..unitatea de loc” (Castelul lui Dinu Seitan) şi mica . joacă rolul Cenuşăresei: o nepoată-servitoare care aprinde focul în camerele de oaspeţi. vânjosul Tănase. lălaie... omul secolului XX.elan vital”10 vrednic de o fiară economică. în Tincuţa o Cosânzeană. este văzută ca o babă cârâitoare. Este şi . maronie. Boier Dinu nu îşi poate opune decât demagogia lui de clasă (. un . Aceste trei tipuri de personaje sunt prezentate de Ioan Holban. Când o îmbracă pe prima. . Tănase Scatiu. şi una splendidă. de Pascalopol şi de Felix. Sora boierului Dinu.oţ” de la caz la caz.Ia-n auzi lume!”). însă tot ageamiu în ale vieţii. Paul Georgescu portretizează în Tănase Scatiu .. Trei personaje bine cunoscute sunt chemate pentru a ilustra trei categorii sociale: Dinu Seitan este .. Dinu Murguleţ este acum un boier ruginit. care consideră că Solstiţiu tulburat nu este doar o simplă parodiere a două romane cunoscute. un căpitan de marină şi om de afaceri. care îl instruieşte pe Dinu despre avantajele agriculturii intensive şi despre necesitatea adaptării acesteia la cerinţele pieţii. Otilia e prinţesa răsfăţată şi iubită de Dida. poartă cu vorba pe Tănase. cu vocaţie de gospodină căreia îi cam place de astă dată de mitocanul.ciocoiul vechi”.. fugind şi aici cu Pascalopol..unitate de timp” (solstiţiul unuia din primii ani ai secolului XX) pe care i le pune la.om al capitalului”6. Este prezentată în două ipostaze: poartă pe rând o rochie urâtă.veacul mişcării.un nepot al lui Bergson”.. o fată băieţoasă. ci constituie o sinteză a ceea ce a scris Paul Georgescu până în 1982.pământu strămoşesc”) şi furia (. uşor frivolă. uneori chiar trivială. Leonida Pascalopol dă galbeni lui Dinu 35 .

un . Felix Daniel Nistor. voinţă. o îmbogăţire. El simte. voinţă şi iar voinţă’’11. deoarece reconsideră lumea lui Duiliu 36 . Limbajul romancierului nu mai este acela al epocii în care se petrece acţiunea.original până la extravaganţă în însăşi schema lui ideatică’’13.. Lui Daniel îi trebuie .vlăstar şubred dar rafinat al luxului în huzurlâc. geniul naraţiunii e un geniu al textului aici.. Această conştiinţă a formulei şi procedeelor o regăsim şi în Solstiţiu tulburat la câteva personaje. în ziua alegerii papei. Tănase Sotirescu şi Dinu Şeitan se târguiesc şi unul şi altul fac gesturi excesive şi spun vorbe mari. dedesubtul lor. de la Lizica de la boier Dinu Şeitan şi de la alte personaje.trage sforile naraţiunii întocmai cum. este considerat de Dumitru Micu . spiritul parodic şi ludic este aici ceea ce spiritul creator era în cel doric. Fiind un roman corintic. Acest geniu al textului e un fel de erou principal. cu evenimente plictisitoare dintr-un conac falimentar.cumpărând-o’’ astfel pe Otilia. Solstiţiu tulburat. Romancierul nostru zeflemiseşte clişeul şi lucruri interesante se întâmplă: o căsătorie.Spune. iar de bunul mers al acestor afaceri depind şi opţiunile politice ale personajelor. supusă unei satire dintre cele mai percutante prin vocea Lizicăi sau prin intermediul comentariului dintre Daniel Nistor şi Dida Şeitan. are drept principiu de viaţă plăcerea’’12. formula auzită de la Harabagiu. Parodia romanului de evocare şi a povestirii clasice este la fel de amuzantă ca şi aceea a romanului dialogat al unor întâmplări prezente. Tănase se oferă să refacă starea materială a aceluiaşi în schimbul Tincuţei. De exemplu. accelerează ori reduce ritmul. la nivelul textual care face şi desface ţesătura de cuvinte şi de fraze. de care depinde mersul înainte al romanului. la conac. cultivând măsura şi nuanţa şi armonia ideilor delicate. geniul naraţiunii trăgea clopotele bisericii din Roma’’. pe când Dida . îl determină să caute distribuţia de basm a evenimentelor şi a rolurilor. când povestesc.. Paul Georgescu prezintă în Solstiţiu tulburat întreaga viaţă socială şi politică a începutului de secol XX. În Solstiţiu tulburat.. o sinucidere se acumulează într-un roman ce pare să aibă în vedere atmosfera stătută. ne spune Nicolae Manolescu.intrigant’’ cum îl numeşte Manolescu.Seitan . Această teatralitate este deliberată şi ţine de intenţia parodică. e prin mijlocul întâmplărilor şi al poveştilor. cei doi protagonişti... . poveste că ’nainte mult mai este’’.. o structură de basm: . Solstiţiu tulburat fiind un metaroman.

în care se reiau deschis personaje cunoscute din romanele mai vechi.Călinescu din Enigma Otiliei dintr-un unghi psiho – sociologic. 37 . Acest roman este singurul din literatura noastră.Zamfirescu şi a lui G.

Profiluri epice contemporane. Ion Rotaru. . p. p. p. cit. Ioan Holban.realism integral’’ în Scurtă istorie a literaturii romane.322 2. Bucureşti. op.196 13. Editura Cartea Românească.47 3.45 6.184 – 185 5.187 12. 1997.196 14. cap. Gheorghe Crăciun. 1996. Editura Iriana. p. în Scurtă istorie a literaturii române. p. 1976. p.707 9. Arca lui Noe. Ioan Holban. op. op. 1987.cit. Modalitatea analitică şi problematizantă.. 1002. Linda Hutcheon. Dumitru Micu. p.. p. Politica parodiei în op. Bucureşti. xxx. Editura Minerva. cit. p.. cap. Bucureşti. Editura Iriana. vol. p. Dumitru Micu. Bucureşti.194 11. în Politica post Modelarea postmodernismului: parodia şi politica modernismului. Bucureşti. Generaţia ’80 în texte teoretice. Dicţionar de termeni literari. 1987. Competiţia continuă. Editura Academiei.194 10. Eseu despre romanul românesc. Piteşti. idem. p. Linda Hutcheon. idem.104 4. Editura Paralela 45. p.. Dumitru Micu. Bucuresti. cap.Note: 1. O istorie a literaturii române.187 38 . 1999. III. Editura Univers.cit.601 7. Nicolae Manolescu. p. 1944 – 1984. Spre un . 1996. p. Ioan Holban.. Editura 100 + 1 Gramar.198 8.

39 . fie ca o completare a modernismului sau ca o nouă paradigmă literară.. Caracterul postmodern este redat şi de inventivitatea verbală inepuizabilă. parodia şi alte forme de intertextualitate. Ihab Hassan. Romanele sale se înscriu parţial sau în totalitate în sfera postmodernismului: Mai mult ca perfectul ( parţial). prezentând caracteristici noi. onomastica şi multe altele. Mircea Cărtărescu. Deoarece îi este imposibil să nareze obiectiv. ironia . pastişa. jocul înşelător al limbajului. limbajul intenţionat caragialian al personajelor. Vara baroc. autorul întrebuinţând în romanele sale. banalizarea limbajului. de la neologisme rare la arhaisme stridente. înalte. distinctive: refuzul formelor pure. supraetajarea culturală. Textele sunt aparent lente. de la noţiuni abstracte la termeni de argou şi vulgarisme. intertextul cu efecte comice. colajul. interes pentru realitatea înconjurătoare. de la simpla aluzie tăioasă. manipulează morfeme şi combină părţi de vorbire. le în carcă de calificative. cuvinte din toate registrele limbii. regăsesc printre mărcile acestei noi structuri estetice. această mişcare literară a preluat al doilea punct de vedere. În literatura română. autorul apelează la comentarii aucoriale sau se angajează în caracterizări directe. Solstiţiu tulburat. Revelionul. dar desfăşoară în faţa cititorului efecte stiilistice inedite care nu se regăsesc în alte creaţii literare. le etichetează. Linda Hutcheon. Paul Georgescu confirmă vocaţia postmodernă prin înclinarea portretistică ironică şi caricaturală. îşi persiflează personajele. la parodia dezlănţuită”.Concluzii Posmodernismul a fost înţeles în două maniere diferite.

17(1981) an XIV Georgescu. 1988. Bucureşti. Înainte de tăcere. Georgescu. Zile şi semne. România literară” nr. Paul. Mihailescu. Piteşti. Raţiune şi analiză. Gheorghe. 1968. Editura Univers. Paul. 1957. 1964. Editura Excelsior. Mihail. Matei. În timpul ochiului.România literară” nr. Georgescu. Cărtărescu. Alexandru. 1982. Editura Dacia. 13(1981) an XIV Georgescu. 46(1981) an XVI Georgescu Paul. Păreri literare. Georgescu. 25(1981) an XIV. Doctorul Poenaru. Editura Literară. Editura Eminescu. Cârneci. Georgescu. Geamlâc.38(1983) an XVI. Pia. Natura lucrurilor. Avansarea modernului.. Coborând. 1994. Editura pentru Literatură. Mai mult ca perfectul. Cinci feţe ale modernităţii. Georgescu. 1996 Crăciun. Competiţia continuă. 1986.Bibliografie generală Bahtin. Paul. Încercări critice. 1967. Lumea intr-un cuvânt. ClujNapoca. 1984. în . Editura Cartea Românească. Editura Albatros. Editura Eminescu.România literară” nr. Călinescu..România literară” nr. Arta anilor ’80. în . Editura de Stat pentru Literatură şi Artă... 1976. Ciorănescu.. în .. Paul. în . Editura Humanitas. Închistare şi înnoire. În şoaptă. Paul. Paul. Paul. Paul. Editura Cartea Românească. Ciorănescu. Bucureşti. Georgescu. Paul. Paul.. Timişoara. 40 . Paul. Editura pentru Literatură.\ Dan C. Barocul sau descoperirea dramei. în . Paul. Paul. Brânzeu.1996. Mircea. Polivalenţa necesară. 1975.România literară” nr.46(1981) an XIV Georgescu. Editura Eminescu. în . Georgescu. Editura pentru Literatură. Editura Univers. în . Paul. Editura Paralela 45.România literară” nr. Viitorul trecutului: Utopie şi literatură. 1980. Magda.România literară” nr. Postmodernismul românesc.. România literară” nr. în .45(1988) an XXI Georgecu. 1999. Georgescu. Probleme de literatură şi estetică. 35(1980) an XIII Georgescu. Georgescu. Georgescu. Cântec de inimă roşie. Neasemeni. Bucureşti. Alexandru. Paul. Texte despre Postmodernism.

Editura Cartea Românească.în . Arca lui Noe. 1987. 2002.în .2(1985) an XVIII. Volume. Manolescu. Vara baroc. în . Nicolae. La diuseor dă la vi. Paul. la Huzurei. Paul. Nicolae. Mircea. Cristina. Editura Eminescu. Georgescu. Holban. Hutcheon. Paul. Georgescu.. Georgescu. Linda. Nicolae. în . în . Bucureşti. Nicolae. Editura cartea Românească..1987. Editura Cartea Românească. Nicolae.. 2002. 1983. Manolescu.România literară” nr. Hutcheon. Holban. în . Revelionul. Paul. Textul ca intertextualitate. Pontice..România literară” nr.Editura 100+1 Gramar. Paul. Ioan. Editura Univers. Paul.Cvartetul Platoneşti. Editura Eminescu. România literară” nr. România literară” nr. în . 44(1988) an XXI. Lefter. 41 . 1981.România literară” nr. Manolescu. 1967...Georgescu. România literară” nr. Paul.România literară” nr.România literară” nr. 1977. Linda. în . Iorgulescu.Din dosarul unei . Piteşti. După 1900. Trei nuvele.România literară” nr. Măsura timpului istoric.Bucureşti. Supersonic şi înamorat. 37(1985) an XVIII. Paul.40(1987) an XX. Căldură mare!. Hăulică. 8(1984) an XVII.. Eseu despre romanul românesc. 36(1981) an XIV. Ioan. Poetica postmodernismului. Editura Eminescu. Editura Univers. Georgescu.România literară” nr. 1997. Georgescu. Manolescu. Editura Cartea Românească. Georgescu. Manolescu. Naratorul intră în scenă. Profiluri epice contemporane. Vârstele tinereţii. 24(1980) an XIII. Postmodernism. Bucureşti. Istoria continuă. Manolescu.. Întâmplări din Huzurei.. în . Sfârtecatul Orfeu-nemuritorul. Editura paralela 45. Ion Bogdan. Paul. Georgescu. 1973.. Nicolae.. Paul. Editura Cartea Românească. Manolescu. Georgescu. 1982. Siesta. Bucureşti. Editura Eminescu. în . 1978. 1980. 9(1985) an XVIII. Nicolae. Georgescu.bătălii culturale”. 40(1989) an XXII. Politica postmodernismului. Solstiţiu tulburat. 13(1983) an XVI. 2000. Editura Eminescu.

Un spaţiu literar. Regman.. x x x . Cornel.. 1996. nr. în . Alexandru. volumul IV. Dicţionar de terminologie literară. 52(1980) an XIII.. Bucureşti. Dicţionar de idei literare. Editura Didactică şi Pedagogică. Scriitori români de azi. 1997. Eugen. Irina. xxx. Valentin. Carmen. x x x. Bucureşti. în . 1973. Piteşti. Liviu.Cercul literar” spre . Editura Paralela 45. Dicţionar de termeni literari. Bucureşti. 1996. Umorul în literatură şi artă.România literară” nr. Petrescu. Silvestru.Optzecişti”. 42 . 1970. Scurtă istorie a literaturii române. Postmodernismul.Editura Minerva. Petraş.Caiete Critice. 1987. Ioana. 1996. 1-2 ⁄ 1986. Editura Iriana. Editura Cartea Românească Spiridon. Micu. Ştefănescu. Bucureşti. Bucureşti. 37(1989) an XXII. Editura Academiei. Adrian.Marina. volumul III 1944-1984. . Ion. Muşat. Teoria literaturii. Rotaru. Editura Didactică şi Pedagogică. Piteşti. Apărarea şi ilustrarea criticii. Editura Meridiane. Umor şi gravitate. Editura paralela 45. Poetica postmodernismului. 1996. România literară” nr.. Editura Cartea Românească. Dumitru.. Bucureşti. Monica. Editura Ştiinţifică. Simion. 1976. Perspective asupra romanului românesc modern şi alte ficţiuni teoretice. Dinspre . 1988.Viaţa Românească”. 1998. O istorie a literaturii române. Pârvulescu.

43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful