You are on page 1of 17

Enheten fr Pedagogiska Mtningar

Ume Universitet

PBFyA 00-05

PROV I FYSIK KURS A


FRN
NATIONELLA PROVBANKEN
Del II: Kortsvars- och flervalsfrgor. Uppgift 1-12.
Anvisningar
Provtid

Enligt lrarens instruktioner. Totalt 180 minuter fr del II och III


tillsammans.

Hjlpmedel

Minirknare (grafritande men ej symbolhanterande) och


formelsamling.

Provmaterial

Allt provmaterial inlmnas tillsammans med dina lsningar.


Skriv ditt namn, komvux/gymnasieprogram och
fdelsedatum p de papper du lmnar in.

Provet

Varje uppgift inleds med ett uppgiftsnummer drp


provbankens identifikationsnummer, som anges inom parentes.
P nsta rad anges maximala antalet pong som du kan f fr din
lsning. Om en 3-pongsuppgift kan ge 2 g-pong och 1 vg-pong
skrivs detta 2/1.
Delprovet bestr av uppgifter dr du lmnar svar p svarsraden
eller skriver en kort redovisning i svarsrutan som finns i
uppgiftshftet.

Betygsgrnser

Ansvarig lrare meddelar de grnser som gller fr betygen


"Godknd" och "Vl Godknd" fr delprov II och III tillsammans.

Namn:_______________________________________________________________________
Skola:__________________________

Klass:_________________

Fdelsedatum

r:__________

Mnad:_________

Kvinna

Man

Annat modersml n svenska

Dag:__________

Skolverket hnvisar generellt betrffande provmaterial till bestmmelsen om sekretess i


4 kap. 3 sekretesslagen. Fr allt material som kommer ur provbanken gller sekretessen
tills annat meddelas (minst tio r tom utgngen av r 2010).

Skolverket 2000

Enheten fr Pedagogiska Mtningar


Ume Universitet

PBFyA 00-05

PROV I FYSIK KURS A


FRN
NATIONELLA PROVBANKEN
Del III: Lngsvarsfrgor. Uppgift 13-17.
Anvisningar
Provtid

Enligt lrarens instruktioner. Totalt 180 minuter fr del II och III


tillsammans.

Hjlpmedel

Minirknare (grafritande men ej symbolhanterande) och


formelsamling.

Provmaterial

Allt provmaterial inlmnas tillsammans med dina lsningar.


Skriv ditt namn, komvux/gymnasieprogram och
fdelsedatum p de papper du lmnar in.

Provet

Varje uppgift inleds med ett uppgiftsnummer drp


provbankens identifikationsnummer, som anges inom parentes.
P nsta rad anges maximala antalet pong som du kan f fr din
lsning. Om en 3-pongsuppgift kan ge 2 g-pong och 1 vg-pong
skrivs detta 2/1.
Uppgifterna r av lngsvarstyp dr det inte rcker med bara ett kort
svar utan dr det krvs att du skriver ned vad du gr, frklarar dina
tankegngar, ritar figurer vid behov och att du vid numerisk/grafisk
problemlsning visar hur du anvnder ditt hjlpmedel.
Prva p alla uppgifterna. Det kan vara relativt ltt att ven i slutet
av provet f ngon pong fr en pbrjad lsning eller redovisning.

Betygsgrnser

Ansvarig lrare meddelar de grnser som gller fr betygen


"Godknd" och "Vl Godknd" fr delprov II och III tillsammans.

Namn:______________________________________________________________________
Skola:__________________________

Klass:_________________

Fdelsedatum

r:__________

Mnad:_________

Kvinna

Man

Annat modersml n svenska

Dag:__________

Skolverket hnvisar generellt betrffande provmaterial till bestmmelsen om sekretess i


4 kap. 3 sekretesslagen. Fr allt material som kommer ur provbanken gller sekretessen
tills annat meddelas (minst tio r tom utgngen av r 2010).

Skolverket 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 1 (986)
1/0
Vi vet alla att is flyter p vatten. Om du har 1,0 kg vatten och fryser detta till is, hur mycket is fr du
d?
A)
B)
C)
D)
E)

1,0 kg is
1,1 kg is
0,9 kg is
0,9 liter is
1,0 liter is
Svar: __________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 2 (511)
1/0
Vilket dioptrital har en lins vars brnnvidd r +20 cm?
Svar: __________________
--------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 3 (482)
2/0
Figuren visar hur en ljusstrle bryts nr den gr frn luft in i en vtska.
Bestm vtskans brytningsindex.

Kortfattad redovisning och svar:

Skolverket 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 4 (926)
1/0
I mnga reportage och radiosndningar sger man ofta ungefr p fljande felaktiga stt: "Den kraft
som piloten utstts fr r ca 800 kg".
Hur kan man sga fr att det ska vara fysikaliskt korrekt?
Svar:

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 5 (877)
1/0 , 1/0
Se kopplingsschemat nedan.
12 V
+
80 mA

5,0 V

45 mA

200

a)

Hur stor spnning kan man avlsa p voltmetern?

Svar: __________________

b)

Hur stor strm kan man avlsa p amperemetern?

Svar: __________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 6 (928)
2/0
Eva kopplar en lampa till ett batteri med spnningen 9 V. P lampan kan hon urskilja 6W/0,50A.
Utred varfr lampan inte lyser som den ska.
Kortfattad redovisning och svar:

Skolverket 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 7 (935)
1/0
Figuren visar en tunn positiv lins och dess tv brnnpunkter F1 och F2 . Mot linsen infaller tv
parallella strlar. Ena strlen gr genom linsens mittpunkt.
Konstruera den andra strlens vg d den passerat linsen.

F1

F2

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 8 (463)
1/0
Nr en ljusstrle trffar en grnsyta mellan tv medier kan hela strlen reflekteras, man fr d
totalreflektion. Totalreflektion r mjlig i tv av alternativen nedan. Vilka?
A)
B)
C)
D)
E)

Nr en ljusstrle gr frn luft till vatten


Nr en ljusstrle gr frn vatten till glas
Nr en ljusstrle gr frn luft till glas
Nr en ljusstrle gr frn glas till vatten
Nr en ljusstrle gr frn vatten till luft
Svar: __________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 9 (1021)
2/0
Hur stor effekt kan man utvinna i ett vattenkraftverk om vattenfldet r 100 m3/s, fallhjden 30 m
och verkningsgraden 85 %?
Kortfattad redovisning och svar:

Skolverket 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 10 (454)
1/0
En positiv laddning + q pverkas av tv laddningar, den ena positiv + Q och den andra negativ Q .
Vilken av pilarna i figuren anger riktningen fr den resulterande elektriska kraften som verkar p
laddningen + q ?
C
B

+q

F
-Q

+Q

Svar: __________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 11 (881)
0/1
Harald

Kalle 34

Kalle och Harald diskuterar vems bil som r starkast. Eftersom tvisten inte kan lsas med ord
beslutar de att tvla i dragkamp med bilarna. I frsta omgngen blir det oavgjort. Bda bilarna str
och slirar men ingen rr sig framt. Kraftsituationen r d som bilden ovan visar. Kalle, som inte
alltid spelar med ppna kort, tnker: "Till nsta gng lgger jag en tyngd p Haralds bil. D mste jag
vinna."
Vilken av bilderna nedan visar bst kraftsituationen efter Kalles tilltag?

Harald

Kalle 34

Harald

Kalle 34

Harald

Kalle 34

Harald

Kalle 34

Harald

Kalle 34

Svar: __________________
Skolverket 2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 12 (322)
0/1
Lamporna i figuren r identiska. Ange vilka tv pstenden som r sanna.
X

Z
Y

A)
B)
C)
D)
E)

Lampan X lyser lika starkt som lampan Y


Lampan X lyser lika starkt som lampan Z
Lampa Z lyser svagare n lampan Y
Lampa Y lyser svagare n lampan X
Lampa X lyser svagare n lampan Z
Svar: __________________

------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2000

Uppgift nr 13 (556)
3/0
Snskor tillter dig att g p ls sn. Trycket mot snn br dock inte verstiga 5,5 kPa. Olof vger 84
kg. Vilken r den minsta area en snsko br ha fr att Olof inte ska sjunka igenom snn?

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 14 (423)
2/1
Utred vilka resistansvrden som kan erhllas genom olika kopplingar av tre resistorer om vardera 3,0
k. Alla tre resistorerna ska anvndas. Redovisa kopplingsscheman och berkningar.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2000

Uppgift nr 15 (968)
1/3

En giraffs huvud kan sitta 5 m ver marken


och hjrtat p ungefr halva den hjden.
Blodtrycket (vertrycket) i hjrnan r
13 kPa, medan det i hjrtat r 35 kPa. Anna
tror att det beror p skillnaden i atmosfrstryck, eftersom lufttrycket r lgre p
hgre hjd. Lisa tror att det beror p
"blodpelaren" i den lnga halsen.
Vad tror du?
Utred, med hjlp av berkningar, de bda
faktorernas inverkan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 16 (999)
0/4
Golvbelggningar i idrottsanlggningar kan ge upphov till brnnskador d man faller och glider p
golvet. Petra som spelar i skolans innebandylag blir flld och glider p sitt ena ben. Petras
horisontella hastighet nr hon faller kan antas vara 5 m/s. Berkna strsta mjliga temperaturkning i
benet dr hon fr sin skada om vi antar att temperaturkningen sker i 2 cm3 hud. Huden bestr till
stora delar av vatten med ungefr samma vrden p specifik vrmekapacitet och densitet. Petra vger
51 kg.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2000

Uppgift nr 17 (969)
2/5

v m
s
20

10

A
B

10

t s

Grafen ovan visar en trafiksituation dr tv bilar, A och B, passerar samma stoppljus. Utls och
berkna s mycket intressant fysikalisk information du kan ur grafen, t.ex. bilarnas acceleration.
Vv in dina berkningar i en kort historia.

Skolverket 2000

==============================
Lsningar
==============================
Uppgift nr 1 (986)
SVAR: 1,0 kg is.

Uppgift nr 2 (511)
f = 20 cm = 0,20 m
dioptrital = brytningsstyrkan = 1/f = 1/0,2 = 5
SVAR: 5

Uppgift nr 3 (482)
Brytningslagen ger: 1 sin 54 = n sin 38 n =

sin 54
= 1,31
sin 38

SVAR: Vtskans brytningsindex r 1,31

Uppgift nr 4 (926)
Exempel p vad man br sga r:
"Piloten utstts fr kraften 8000 N" eller
"Piloten utstts fr en kraft som r lika stor som tyngdkraften p massan 800 kg."
Uppgift nr 5 (877)
a)

U = 12 V- 5 V = 7 V

b)

I = 80 mA 45 mA = 35 mA

SVAR:
a)
7,0 V
b)
35 mA

Uppgift nr 6 (928)
U=

6
P
V = 12V
=
I 0,5

Exempel p svar: Fr att f ut full effekt behvs spnningen 12 V.

Skolverket 2000

Uppgift nr 7 (935)
Exempel p lsningar:
1/ Utnyttja att parallella strlar mot linsen skr varandra i fokalplanet som ritas ut.
2/ Utnyttja att strle genom F1 parallellt med infallande strlar lmnar linsen parallellt med
huvudaxeln.
Uppgift nr 8 (463)
nluft < nvatten < nglas
SVAR: Glas till vatten och vatten till luft.
Uppgift nr 9 (1021)
ttiofem procent av lgesenergin blir elektrisk energi.
W = mgh = 0,85 997 100 9,82 30 Nm = 24965877 J = 25MJ

Effekten blir: P =

W 25
= MW
1
t

SVAR: 25 MW
Uppgift nr 10 (454)
SVAR: Alternativ E (pilen rakt t vnster. Resultantriktning av Coulombokrafterna).

Uppgift nr 11 (881)
SVAR: Alternativ B.

Uppgift nr 12 (322)
Antag att polspnningen i batteriet r U Volt.
1
Spnningen ver lampa Y blir U .
2
Spnningen ver lampa X blir

2
U.
3

Spnningen ver lampa Z blir

1
U.
3

SVAR: Lampan Z lyser svagare n lampan Y. Lampan Y lyser svagare n lampan X.

Skolverket 2000

Uppgift nr 13 (556)
Fljande samband gller:
F
F = m g p =
A
Allts:
824,88
= 0,150 m 2 = 15 dm 2
3
5,5 10
Varje sko mste ha denna area eftersom man "str" p ett ben i taget nr man gr.
m = 84 kg F = 824,88 N Amin =

SVAR: Varje snsko mste ha minst arean 15 dm2.


Uppgift nr 14 (423)

1.

R1 = (3,0 + 3,0 + 3,0)k = 9,0 k


3 k

2.

3 k

3 k

1
1
1
1
3
ger R2 = 1,0 k
=
+
+
=
R2 3,0 3,0 3,0 3,0

3 k
3 k
3 k

3.

R3 = (1,5 + 3,0)k = 4,5 k


3 k
3 k
3 k

4.

1
1
1
=
+
R4 3,0 6,0

ger R4 = 2 k

3k
333kk
k

3k
Skolverket 2000

Uppgift nr 15 (968)
SVAR: Tryckskillnaden kan inte frklaras av skillnad i atmosfrstryck med 2,5 meters hjd eftersom
den r ungefr p = gh = 1,3 9,82 2,5Pa = 32Pa .
Vtsketrycket av en 2,5 m vattenpelare r
p = gh = 997 9,82 2,5Pa = 24476Pa = 24,5kPa.
(35-13) kPa = 22 kPa r ngot mindre n 24,5 kPa men det kan i huvudsak frklara tryckskillnaden.

Uppgift nr 16 (999)
Vi antar att Petras hela rrelseenergi vergr till vrmeenergi i Petras ben. Vilket d ger:
mP v 2
mP v 2
51 5 2
= cVatten m Hud T T =
=
76,12 C
2
2 cVatten m Hud 2 4200 997 2 10 6
SVAR: Maximal temperaturhjning r 77 C

Uppgift nr 17 (969)
SVAR:
Exempel p vad som kan ing i historien:
Bil A har farten 2 m/s frn brjan .
Bda accelererar till 20 m/s.
Bil B stannar vid stoppljuset och str stilla 2 sekunder.
Bil B bromsar hftigt ( 6 m/s 2 )
Bilarna har lika stor acceleration efter stoppljuset ( 2,6m/s 2 )
Mellan t = 0 och t = 7 sekunder har en bil krt 63 meter och den andra 77 meter.
Bil A kr fortare fram till t 8 s sekunder, sedan kr bilarna lika fort.

Skolverket 2000

=======================================================
Bedmningsanvisningar
Betygsgrns G: 12
Betygsgrns VG:27
Inom parentes anges ett exempel p ett godtagbart svar.

=======================================================
Uppgift nr 1 (986)
Max 1/0
Korrekt svar (1,0 kg is)
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 2 (511)
Max 1/0
Godtagbart svar (5)
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 3 (482)
Max 2/0
Brytningslagen korrekt uppstlld
+1 vg
med godtagbart svar (1,31)
+1 vg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 4 (926)
Max 1/0
Godtagbart svar ("Piloten utstts fr kraften 8000 N" eller
"Piloten utstts fr en kraft som r lika stor som tyngdkraften p massan 800 kg".) +1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 5 (877)
Max 2/0
a)

Godtagbart svar (7,0 V)

+1 g

b)
Godtagbar svar (35 mA)
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 6 (928)
Max 2/0
P
6
+1-2 g
=
V = 12V )
I 0,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivering med hjlp av berkning (t.ex. U =

Skolverket 2000

Uppgift nr 7 (935)
Max 1/0
Eleven har visat med tydlig konstruktion den andra strlens vg
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 8 (463)
Max 1/0
Korrekt svar (glas till vatten och vatten till luft)
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 9 (1021)
Max 2/0
Visat p framkomlig lsningsstrategi
+1 g
med godtagbart svar (25 MW)
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 10 (454)
Max 1/0
Korrekt svar (alternativ E: pilen rakt t vnster. Resultantriktning av
Coulombokrafterna)
+1 g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 11 (881)
Max 0/1
Korrekt svar (B)
+1 vg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 12 (322)
Max 0/1
Korrekt svar (Lampan Z lyser svagare n Y och lampan Y lyser svagare n
lampan X)
+1 vg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uppgift nr 13 (556)
Max 3/0
Eleven har antytt en mjlig lsningsstrategi
+1-2 g
med godtagbart svar (15 dm2)
+1 g
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skolverket 2000

Uppgift nr 14 (423)
Max 2/1
Berknat tv olika vrden och ritat motsvarande kopplingsscheman
+1 g
Berknat ytterligare ett vrde och med motsvarande kopplingsschema
+1 g
Berknat ytterligare ett vrde och med motsvarande kopplingsschema
+1 vg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 15 (968)
Max 1/3
Skillnad i atmosfrstrycket frkastat, ven med enkel motivering
+1 g
Berknat vtsketrycket av en 2,5 m hg vattenpelare (25 kPa)
+1-2 vg
Kommenterat att "blodpelarens" tryck r av samma storleksordning, och att det
i huvudsak frklarar tryckskillnaden
+1 vg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 16 (999)
Max 0/4
Eleven visar att han/hon har frsttt problemet och antar att rrelseenergin
vergtt till vrmeenergi.
+1 vg
Godtagbar lsning
+1-2 vg

med godtagbart svar (77 C)


+1 vg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift nr 17 (969)
Max 2/5
Historien br innehlla:
Bil A har hastigheten 2 m/s frn brjan och/eller bda har sluthastigheten 20 m/s +1 g
Bil B bromsar ( 6 m/s 2 )
+1 g
Bil B stannar vid stoppljuset och str stilla 2 sekunder
+1 vg
2
Bda bilarna accelererar (2,6 m/s )
+1 vg
Berknat krd strcka efter t.ex. 7 sekunder fr bda bilarna (63 resp.77 m)
+1 vg
Bil A kr fortare till t 8 s, sedan kr de lika snabbt.
+1 vg
Realistisk historia
+1 vg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2000