!74/:.970.

47//0547:2-5049:7
/0243897,9;015.794 kg boabe/ha la hibrizii extratimpurii, 17.679 kg boabe/ha la hibrizii timpurii si 22.500
kg boabe/ha la hibrizii semitimpurii

Camera Agricolá a Judetului Sibiu împreuná cu Iirma Pioneer cu care colaboreazá de aproape
8 ani, a organizat si în acest an 13 loturi demonstrative cu hibrizi de porumb, pe terenurile a
13 Iermieri din judet. La sIârsitul sáptámânii trecute a avut loc o întâlnire de lucru la S.C.
AgroIerm Brateiu SRL - Iermier Teodor AIlat - unde a Iost organizat cel mai mare lot, cu 24
de hibrizi în locatia Danes, DN 14 , Sibiu - Sighisoara. Au participat peste 100 de producátori
agricoli, specialisti, reprezentanti ai unor Iirme de pesticide, care au putut vedea pe "viu"
comportarea Iiecárui hibrid si au asistat la recoltarea în boabe, cântárirea, determinarea
umiditátii si evaluarea Iiecáruia dintre cei 24 de hibrizi. "Desi conditiile anului au Iost deo-
sebit de grele rezultatele au Iost spectaculoase. Acest lucru i-a convins pe multi producátori
care au asistat la evaluare cá o sámântá certiIicatá este conditia esentialá în obtinerea unor
rezultate de perIormantá. Fermierii trebuie sá renunte sá mai Ioloseascá sámântá din cosar
dacá vor sá aibá rezultate bune." - ne-a declarat ing. Georgeta Purima, director executiv al Ca-
merei Agricole a Judetului Sibiu.
Din grupa hibrizilor extra- timpurii s-a remarcat PR 39F58 cu o productie de 15.794 kg
boabe/ha la o umiditate de 15,6°. Din grupa hibrizilor timpurii PR38A79 cu o productie de
17.679 kg boabe/ha la o umiditate de 18,1° , iar dintre hibrizii semitimpurii PR37Y12 s-a
obtinut o productie de 22.520 kg boabe/ha la o umiditate de 21,0°. Mentionám cá hibrizii din
lotul Iermierului Teodor AIlat au Iost semánati pe data de 21 aprilie a.c., la o densitate de
72.000 boabe germinabile/hectar. S-a Iácut Iertilizare - 300 kg complex/ha la semánat ¹ 200
kg de uree în perioada de vegetatie.
Productia obtinutá onoreazá acest parteneriat între Iirma Pioneer, Camera Agricolá a Judetului
Sibiu si cultivatorii de porumb din judet.
In context remarcám Iaptul cá S.C. AgroIerm SRL lucreazá 4.000 ha din care, cu porumb
1.500 ha.
"Noi am primit hibrizii respectivi gratuit de la Iirma Pioneer si am organizat un lot
demonstrativ cu 24 de hibrizi, la cel mai mare Iermier din judet, Teodor AIlat.
De asemenea am mai organizat alte 12 loturi demonstrative cu câte 12-14 hibrizi, la 12
Iermieri din zona Mediasului. Fermierii respectivi îsi pástreazá productia realizatá de pe lot,
iar Camera Agricolá Sibiu are obligatia de a inIorma Iirma producátoare despre rezultatele
obtinute pe Iiecare agent în parte" - ne-a precizat directoarea Purima. Responsabilul loturilor
demonstrative, cu cea mai mare implicare în acest parteneriat este ing. Liliana Irimie de la
Centrul Zonal Medias al Camerei Agricole Sibiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful