3.4.1. DESCRIEREA SISTEMULUI DE REGLARE 3.4.1.1.

SECTIA REACTOR-REGENERATOR Materie primă pompată este preîncălzită într-o serie de schimbatoare de caldură cu produsele obţinute în baza coloanei principale de fracţionare (motorină grea şi motorină reziduală) cât şi cu produsul de vârf al coloanei (benzină). Din trenul de preîncălzire, materia primă alimentează cuptorul 09F-H2 unde este încălzită până la o temperatură de 3300C. Alimentarea încălzită şi aburul sunt introduse în riserul reactorului în două puncte (75%din alimentare se introduce la elevaţia de 8648 mm, iar restul de 25% se introduce la elevaţia de 16648 mm). Aici, materia primă vine in contact cu o cantitate controlată de catalizator regenerat (prin ventilul glisant 09F-TV-089) şi cu gazul de liftare (prin bucla 09F-FICAL-631). Debitul de catalizator este controlat pentru a mentine temperatura dorită în reactor (vezi fig.1.). Catalizatorul fierbinte regenerat vaporizează alimentarea, iar vaporii rezultaţi antrenează catalizatorul în mişcarea ascendentă prin riser cu un minimum de amestecare suplimentară. Cracarea are loc pe masură ce vaporii de hidrocarburi si catalizatorul urcă prin riser. Reacţiile dorite de cracare s-au finalizat la vârful riserului iar catalizatorul este separat rapid de vaporii de hidrocarburi pentru a minimaliza reacţiile ulterioare de cracare. Vaporii de produse de la reactor trec prin linia de vapori a reactorului la coloana principală unde se condensează si fracţionează in fracţii gazoase, benzină de cracare, motorină şi motorină reziduală (slurry). În timpul reacţiei de cracare, se depune pe catalizator un produs secundar numit cocs. Acest catalizator pe care s-a depus cocs (denumit catalizator uzat) coboară din reactorul 09F-V4 în striperul 09F-V5 unde un debit de abur în contracurent îndeparteaza atât vaporii de hidrocarburi antrenaţi cât şi cei adsorbiţi în interstiţii. Catalizatorul stripat trece din striperul reactorului prin conducta de catalizator uzat la regenerator unde cocsul este ars în mod continuu. Fluxul de catalizator ce trece prin conducta de catalizator uzat este controlat cu bucla 09F-LRC-90 (în funcţionare normală) pentru a echilibra fluxul catalizatorului recirculat in vederea mentinerii unui nivel constant de catalizator în reactor. În regenerator, combustia ridică temperatura catalizatorului la 6480C-7460C. Regenerarea are ca scop reactivarea catalizatorului uzat astfel încât atunci când catalizatorul se intoarce la riserul reactorului să fie în stare optimă pentru a-şi îndeplini funcţia de cracare.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

Fig. 1 Reglarea robinetului glisant de pe conducta de catalizator regenerat Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4 .

4. Căldura de la gazele arse fierbinţi este recuperată într-un cazan recuperator. 3. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. se introduce catalizator proaspăt în sistemul de recirculare catalizator de la un vas de stocare pentru catalizator proaspăt. Regeneratorul este prevazut cu un cuptor de preîncălzire aer care este folosit la pornirea sistemului pâna când temperatura catalizatorului creşte suficient pentru autoregenerare. denumit tren de preîncălzire. motorină şi motorină reziduală recirculată. Vasul de stocare pentru catalizatorul de echilibru (09F-V2) este prevăzut pentru a păstra catalizatorul regenerat scos din sistemul de recirculare atâta timp cât este necesar pentru menţinerea activităţii dorite în exploatare şi pentru asigurarea catalizatorului la pornire. în partea de sus a riserului. Căldura continuta de catalizatorul fierbinte regenerat este folosita la vaporizarea şi încalzirea vaporilor alimentării la temperatura de reacţie dorită din riser. şi asigură caldura necesară reacţiei pentru a craca alimentarea la nivelul de conversie dorit. Catalizatorul fierbinte regenerat este preaccelerat cu gazul de liftare al cărui debit este reglat de bucla 09F-FIC-631 (gaz sărac de la vârful coloanei de absorbţie din instalatia de concentrare gaze) introdus la baza riserului reactorului înainte de a veni în contact cu materia primă. se prezintă o configuraţie normală a alimentării la sistemul de by-pass-are a riserului.3. În figura 2. înainte de intrarea în riserul reactorului prin ştuţurile de alimentare. 4 . Temperatura finală a materiei prime este controlată prin încălzirea acesteia la temperatura dorită în cuptorul 09F-H2.2. Gazele arse ies din regenerator prin separatoarele ciclonice pentru a minimaliza antrenarea catalizatorului înainte de a fi descarcat din regenerator.Regeneratorul are rolul de a arde cocsul depus pe particulele de catalizator şi transfera caldura rezultată din ardere la catalizatorul recirculat. 3.4.1. SISTEMUL DE ALIMENTARE A MATERIEI PRIME Materia primă este pompată printr-un număr de schimbatoare de caldură.1. CONTROLUL BY-PASS-ARII ALIMENTARII Multe din cazurile de avarie ce au loc la instalatiile FCC cer schimbari rapide ale alimentării riserului. Pentru mentinerea activităţii zestrei de catalizator în exploatare la nivelul dorit si pentru completarea oricărei pierderi de catalizator din sistem. Materia primă poate fi încalzită prin schimbatoare cu o combinaţie din urmatoarele fluxuri: benzină grea recirculată.

În mod normal. având ca rezultat trecerea acestor robinete pe pozitia de avarie. Cod formular: F – 003 – 93 / ed.4.4.Fig. REACTORUL Fluxul de catalizator între secţiile de reacţie si de regenerare constituie nucleul procesului FCC. fie pentru îndepărtarea catalizatorului din riser dacă robinetul glisant de pe conducta de catalizator regenerat se închide. 4 . se activează comutatorul 09F-UY-106A care acţionează un robinet cu solenoid ce controlează semnalele pneumatice trimise la robinetele de pe by-pass-area alimentării. 2 Sistem de by-pass alimentare Riser Când este necesar. acţiunea în continuare constă în deschiderea robinetului din bucla de reglare 09F-FICAL-602 de pe conducta de alimentare cu abur de avarie la riser fie pentru menţinerea recirculării catalizatorului dacă robinetul glisant de pe conducta de catalizator regenerat rămâne deschis. adica robinetul de pe linia ce merge la riser 09FUV-106A se inchide iar robinetul de pe linia de by-pass 09F-UV-106B ce merge la coloana principala se deschide.1. 3. Controlul acestui flux constituie punctul cheie pentru o buna operare a instalaţiei. Toate aceste operaţii de închidere a robinetelor sunt controlate de robinete cu solenoid. Odată cu închiderea robinetului 09F-UV-106A se închid şi robinetele 09F-UV-602 de pe conducta de benzină şi 09F-UV-631 de pe conducta de gaz lift. Debitul de catalizator este destul de mare si poate fi de la 20 la 50 de tone de catalizator recirculat in fiecare minut.

Daca nu exista suficient gaz de liftare trebuie sa se foloseasca mai mult abur pentru a menţine cel puţin viteza minima la riser. Debitul de abur de liftare este de 1563 kg/h. Fluxul de catalizator uzat si recuperat coboara prin picioarele cicloanelor si merge la secţia de stripare a reactorului.). Fluxul gazului de liftare este controlat prin bucla 09F-FIC-631 la aproximativ 2% gr din debitul de alimentare cu materie primă proaspătă. 4 . Daca presiunea diferentiala indicată de 09F-PDT-604 pe robinetul glisant scade foarte mult sau devine negativa indicând un flux mic sau inversat. Particulele de catalizator antrenate de vapori sunt separate în cicloanele reactorului. Prin aceasta se previne intrarea materiei prime în regenerator ceea ce ar putea duce la temperaturi foarte ridicate si la o posibilă deteriorare a echipamentelor. Reacţiile de cracare au loc in cele 2-3 secunde necesare pentru ca vaporii de hidrocarburi şi catalizatorul să ajungă la vârful riserului. Vaporii ies din cicloane şi merg la coloana principală de fracţionare pentru separare.1. traductorul pentru presiune diferentiala trimite un semnal la selectorul de semnal minim pentru a inchide robinetul. din debitul de materie primă proaspătă fiind controlat de bucla 09F-FIC-602 prin elementul de execuţie (robinetul de reglare) 09F-FV-602. Temperatura în reactor este controlată prin cantitatea de catalizator necesară pentru creşterea temperaturii fluxurilor de gaz si materie primă la temperatura dorită de operare. Catalizatorul este rapid separat de hidrocarburi în reactor pentru a reduce supracracarea.1% gr. Gazul sărac de la instalatia de concentrare gaze este folosit drept gaz de liftare la riser. Gazul de liftare transportă catalizatorul regenerat în sus la riser la punctele de injecţie pentru alimentare. iar selectorul de semnal minim va lăsa să treacă semnalul cel mai mic. Acest flux de catalizator coboară prin conducta de catalizator regenerat al regeneratorului la secţia “Y” a riserului unde vine în contact cu gazul de liftare şi aburul.Catalizatorul fierbinte regenerat părăseşte regeneratorul la o temperatura de 6710C. aburul îndepărtează hidrocarburile adsorbite pe suprafaţa catalizatorului. Acest amestec este apoi injectat la riser unde îintâlneste catalizatorul fierbinte recirculat. Aburul este de asemenea injectat la baza riserului la un debit de aproximativ 1. În stripperul reactorului. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Acest flux de catalizator este controlat de robinetul glisant de pe conducta de catalizator regenerat. Măsurarea continuă a presiunii diferenţiale pe ambele robinete glisante constituie un factor de siguranţă în operare. deci va închide robinetul glisant de pe conducta de catalizator regenerat. Materia primă este vaporizată imediat ducând la creşterea presiunii ce forţeaza amestecul de catalizator/vapori de la vârful riserului sa treacă în reactor. Gazul de liftare şi aburul sunt controlate pentru a mentine o viteza minima de 3 m/sec în condiţii de funcţionare. Semnalul transmis de 09F-PDIC604 este mai mic decât semnalul primit de la regulatorul de temperatură 09F-TIC-601. Traductorul de temperatura 09F-TE/TT-601 pentru reactor controlează deschiderea robinetului glisant de pe conducta de catalizator regenerat printr-un selector de semnal minim 09F-PDY-89 care reglează cantitatea de catalizator ce intră în reactor (vezi figura nr. Viteza de 5 m/sec reprezintă valoarea dorită. Alimentarea este amestecată cu abur de atomizare la fiecare distribuitor de alimentare.

Nivelul patului de catalizator din reactor este controlat chiar deasupra vârfului stripperului. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Fluxul de catalizator ce merge la regenerator este controlat de robinetul glisant de pe conducta de catalizator uzat care menţine nivelul patului de catalizator din reactor. 09F-FIC-626) la o rata de 1-2 kg pe tona de catalizator recirculat pentru realizarea unei stripări satisfacătoare. 4 .Fluxul de catalizator coboara trecând deasupra talerelor perforate cu sicane iar aburul urca in contracurent prin perforatiile talerelor. Din stripper. Prin aceasta se minimalizează posibilitatea intrării aerului în reactor în timpul unor dereglări în operare. 09F-FIC-625. Aceasta permite o zestre minimă de catalizator în timp ce se utilizează la maximum aburul de stripare. Fluxul de abur este controlat (cu ajutorul buclelor de reglare 09F-FIC-624. Traductorul de nivel 09F-LT-90 trimite un semnal prin selectorul de semnal minim 09F-PDIC-617 la dispozitivul de acţionare a robinetului ce reglează deschiderea robinetului glisant conform celor indicate in figura 3. Din nou. fluxul de catalizator uzat iese din reactor şi intră în conducta de catalizator uzat a reactorului. traductorul de presiune diferenţiala trimite un semnal la selectorul de semnal minim pentru a închide robinetul în cazul unei presiuni diferenţiale scazute sau negative.

Figura 3 – Reglarea robinetului glisantde pe conducta de catalizator uzat Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4 .

Sistemul utilizează tehnica de calcul numeric. care este amplasat în camera de comandă a instalaţiei de Cracare Catalitică. • integritatea buclei este realizată astfel încât o defecţiune să nu afecteze mai mult de o buclă de reglare. valorile numerice prelevate şi stocate la intervale de 10 secunde putând fi înregistrate pe o imprimantă (o data pe schimb sau la cerere).2. tastatură.4. deşi câteodată.5. Monitorizarea nivelului catalizatorului din regenerator se asigura prin prevederea unui inregistrator de nivel 09F-LT-601. 3. Presiunea din regenerator este controlată indirect prin deschiderea robinetelor glisante pentru gazele arse de la un regulator ce masoară presiunea diferentiala între reactor şi regenerator. Nivelul efectiv de catalizator din regenerator se schimbă odată cu completările. retragerile şi pierderile de catalizator din şi de la sistem.4. funcţiile regulatoarelor fiind distribuite pentru mai multe bucle de reglare automată. Nivelul catalizatorului din regenerator nu este reglat. Prin intermediul buclei de control 09F-PDIC-80 se minimalizeaza efectele variaţiilor presiunilor în aspiraţiile pompelor şi a compresorului precum şi asupra recirculării catalizatorului.4. Staţiile operator sunt în număr de doua . Pe staţiile operator sunt selectate şi vizualizate ferestre (ecrane) prin intermediul cărora operatorul conduce instalaţia (în ANEXE – sunt prezentate cele 12 ecrane pe care operatorul le vede Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Operatorul are posibilitatea să vizualizeze starea procesului prin informaţii grafice. Presiunea diferenţiala la reactorregenerator este selectată în general pentru egalizarea presiunii diferenţiale la robinetele glisante de pe conductele de catalizator.3.1. pot sa aibă prioritate consideraţii cum ar fi minimalizarea puterii la suflanta principală de aer. DESCRIEREA ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE Conducerea automată a Secţiei Reacţie-Regenerare se va realiza cu un Sistem de Control Distribuit (DCS). iar cealaltă poate fi folosită doar pentru operare. Sistemul de Control Distribuit (DCS) destinat conducerii procesului Reacţie-Regenerare prin modul cum este configurat.STAŢIILE OPERATOR . 4 . Sistemul de Control Distribuit are următoarea configuraţie hard: 3. mouse.1.una principală pe care se poate modifica configuraţia sistemului. Temperatura regeneratorului este funcţie de delta cocs (cocsul pe catalizatorul uzat minus cocsul pe catalizatorul regenerat). realizează următoarele cerinţe: • frecvenţa de răspuns a sistemului este de cel puţin un ciclu pe secundă (1Hz). • înregistrarea variaţiei mărimilor din proces se realizează continuu.2. să iniţieze operaţii de reglare/comandă utilizând dispozitive de intrare/ieşire: monitor. REGENERATORUL În zona inferioară a regeneratorului se amestecă cu aer catalizatorul uzat si are loc arderea cocsului.utilizate pentru operarea instalaţiei. Acestea sunt echipate cu o imprimantă pentru tipărire rapoarte şi alte documente legate de procesul condus.

cartele de achiziţie şi generare semnal pentru intrări / ieşiri analogice şi intrări / ieşiri digitale. 3. • reglare în buclă deschisă. cu mod de protecţie.2. în construcţie antiexplozivă. cu ieşire 4÷ 20 mA cc. Diagrama CAUZĂ-EFECT şi ferestrele (ecranele) sistemului DCS ale instalaţiei Cracare Catalitică. înregistrare. Elementele de execuţie sunt robinete de reglare echipate cu dispozitive de acţionare de tip pneumatic cu membrană pentru semnal unificat 0. capsulare antideflagrantă “d” simbol EExd IIBT4.2. • monitorizare. FUNCŢIILE DCS Sistemul (DCS) astfel configurat şi implementat în instalaţia de Cracare Catalitică va realiza următoarele funcţii de bază: • reglare în buclă închisă.3. Cod formular: F – 003 – 93 / ed.2÷ 1 bar.4. SISTEMUL DE ACHIZIŢIE DATE . cu protocol de comunicaţie HART. • tablou dedicat sistemului DCS cu regulator (redundant). 4 . condiţii de operare). densitate) sunt de tip electronic.4. • prezentarea informaţiilor despre proces (valori măsurate. Secţia Reacţie-Regenerare sunt prezentate la capitolul ANEXE – volumul I. etc. Pentru menţinerea integrităţii buclei de reglare este asigurată redundanţa la nivelul sistemului de reglare şi alimentarea acestuia cu energie neîntreruptă de la UPS. pentru întreaga platformă Cracare Catalitică).2÷ 1 bar provenit de la un convertor electropneumatic 4÷ 20 mA cc/0. nivel.Sistem cu alimentare de energie electrică neîntreruptă care asigură alimentarea la curent alternativ 220V/50 Hz timp de 30 minute de la întreruperea totală a alimentării cu energie electrică a sistemului. cu poziţionare sau nu.pe monitor).constă în trei tablouri: • tablou alimentare cu energie şi iluminat. 3. montate în cutii de protecţie în apropierea punctelor de măsură. cu filtru reductor de aer şi sunt dimensionate şi alese corespunzător condiţiilor impuse de procesul tehnologic. 3.2.4. Sistemul (DCS) are posibilitatea de înregistrare a parametrilor de proces (până la 250 de mărimi. • bilanţuri materiale. MAGISTRALE DE COMUNICAŢIE Sistemul de Control Distribuit este prevăzut cu magistrale de comunicaţie redundante care asigură legătura între regulator şi staţiile operator.4.2. UPS . Traductoarele de presiune şi traductoarele de presiune diferenţială (debit. • tablou de conexiuni.

construcţie dreaptă din inox 316H cu înveliş din aliaj stellite nr. fiecare sistem de reglare automată a fost prevăzut cu indicatoare locale montate în apropierea robinetelor de reglare. 3.închiderea automată a robinetului 09F-ZV-550 (gaz combustibil). .deschiderea automată a robinetului 09F-FV-602 (abur liftare la riser).închiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentare reactor).setează modul de lucru al regulatorului 09F-FIC-57 în MANUAL si ieşirea regulatorului 0%.închiderea automată a robinetului 09F-UV-602 (benzină la riser).C (sistem voting 2 din 3). Pentru mărirea gradului de operativitate pe platforma instalaţiei tehnologice.închiderea automată a robinetului 09F-UV-601 (reciclu de la baza decantorului). cu mod de protecţie capsular antideflagrant “d” simbol EExd IIBT4. cu teacă de protecţie din bară.închiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentare reactor).închiderea automată a robinetului 09F-LY-602A (ventil glisant catalizator uzat).oprirea suflantei prin închiderea automată a robinetului 09F-UV-650 .B.Termocuplurile sunt în construcţie antiexplozivă. Determină: .închiderea automată a robinetului 09F-UV-603A (gaze sărace la reactor).deschiderea automată a robinetului 09F-HV-32 (descărcare la loc sigur) Aparitia urmatoarei cauze: Actionarea selectorului 09F-HS-653B (OPRIRE DE EMERGENŢA A SECŢIEI DE REACŢIE) de către operator în poziţia de SHUTDOWN Determină: .închiderea automată a clapetei de reţinere la suflanta principală .DESCRIEREA SCHEMEI DE SEMNALIZARE ŞI BLOCARE Prezenta descriere se citeşte împreuna cu Diagrama “ Cauza-Efect” nr 0907. .deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principală). . 4 .4. . .3. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. . semnalizat de 09F-FT-029 A.deschiderea automată a robinetului 09F-HV-32 (descărcare la loc sigur) Apariţia urmatoarei cauze: Acţionarea selectorului 09F-HS-650 (OPRIRE SUFLANTA) de către operator în poziţia de SHUTDOWN Determină: .49-30-0004. .00-1 Apariţia urmatoarei cauze: Debitul min.închiderea automată a robinetului 09F-HV-057 (ventil motorină la ardere).deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principală). . Minimorum (50000Nm3/h) de aer la suflanta 09F-C1. . 6 pe întreaga dimensiune. . .închiderea automată a robinetului 09F-TY-601A (ventil glisant catalizator regenerat). . .

deschiderea automată a robinetului 09F-FV-602 (abur liftare la riser).închiderea automată a robinetului 09F-TY-601A (ventil glisant catalizator regenerat).deschiderea automată a robinetului 09F-FV-602 (abur liftare la riser). .închiderea automată a robinetului 09F-ZV-550 (gaz combustibil). . 4 .închiderea automată a robinetului 09F-UV-603A (gaze sărace la reactor). minimorum. Determină: . semnalizată de 09F-TT-602 A/B/C (sistem voting 2 din 3) f) Presiunea min.închiderea automată a robinetului 09F-LY-602A (ventil glisant catalizator uzat).închiderea automată a robinetului 09F-UV-601 (reciclu de la baza decantorului).închiderea automată a robinetului 09F-UV-602 (benzină la riser). . . c) Presiunea min. . minimorum (288°C) a vaporilor din reactor. . . .închiderea automată a robinetului 09F-UV-601 (reciclu de la baza decantorului). semnalizat de 09F-FT-137-3 si 09F-FT-137-4.03 barg) a catalizatorului uzat. b) Poziţia ventilului glisant catalizator regenerat semnalizată de 09F-ZT-602 A/B/C (sistem voting 2 din 3).. Determină: Cod formular: F – 003 – 93 / ed.închiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentarea reactorului). .închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137B (gaze combustibile arzător principal la 09F-H2). (0. .închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137C (gaze combustibile piloţi la 09F-H2). semnalizată de 09F-ZT-606 A/B/C (sistem voting 2 din 3) e) Temperatura min. Minimorum (2. semnalizată de 09F-PT-619 A/B/C (sistem voting 2 din 3) g) Nivel striper catalizator uzat. d) Poziţia ventilului glisant catalizator uzat. Apariţia urmatoarei cauze : Debitul min.03 barg) a catalizatorului regenerat. . . semnalizat de 09F-LT-090 (90%). .deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principală). Minimorum (0.închiderea automată a robinetului 09F-LY-602A (ventil glisant catalizator uzat). . Apariţia oricăreia din următoarele cauze: a) Presiunea min. . Minimorum (40m3/h) de materie primă. semnalizată de 09F-PDT-617 A/B/C (sistem voting 2 din 3).închiderea automată a robinetului 09F-UV-602 (benzină la riser). semnalizată de 09F-PDT-602 A/B/C (sistem voting 2 din 3).închiderea automată a robinetului 09F-UV-603A (gaze sărace la reactor).69 barg) a gazului de purjare riser.închiderea automată a robinetului 09F-TY-601A (ventil glisant catalizator regenerat).

. . Apariţia următoarei cauze : Acţionarea selectorului 09F-HS-651 (alimentare reactor) de către operator în poziţia STOP Determină: .închiderea automată a robinetului 09F-LY-602A (ventil glisant catalizator uzat). Apariţia următoarei cauze : Acţionarea de către operator a butonului 09F-HS-653 de RESET Oprirea de urgenţă a reactorului. Apariţia următoarei cauze: Acţionarea selectorului 09F-HS-651 (alimentare reactor) de către operator în poziţia NORMAL: Determină: . Cod formular: F – 003 – 93 / ed.închiderea automată a robinetului 09F-UV-602 (benzină la riser). . .închiderea automată a robinetului 09F-UV-603A (gaze sărace la reactor). . .deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principală).închiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principală).deschiderea automată a robinetului 09F-FV-602 (abur liftare la riser).închiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentare reactor). .închiderea automată a robinetului 09F-UV-601 (reciclu de la baza decantorului). numai cand comutatorul de alimentare reactor este în poziţia STOP: Determină: .închiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentarea reactorului).închiderea automată a robinetului 09F-UV-603A (gaze sărace la reactor).permisie acţionare robinet 09F-TY-601A (ventil glisant catalizator regenerat).deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principală).închiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentare reactor). .permisie acţionare robinet 09F-FV-602 (abur liftare la riser).deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106A (alimentare reactor).. .închiderea automată a robinetului 09F-TY-601A (ventil glisant catalizator regenerat). . Aceasta condiţie poate fi dezactivată la pornire prin acţionarea comutatorului de by-pass 09F-HS-652 din pozitia NORMAL în poziţia BY-PASS.închiderea automată a robinetului 09F-UV-601 (reciclu de la baza decantorului). Apariţia următoarei cauze : Acţionarea selectorului 09F-HS-651 (alimentare reactor) de către operator în poziţia START BENZINA: Determină: . . .închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137B (gaze combustibile arzător principal la 09F-H2). .închiderea automată a robinetului 09F-UV-602 (benzină la riser). . 4 . .deschiderea automată a robinetului 09F-UV-106B (bypass la coloana principala).

pilot 09F-H2. pilot 09F-H2. d) Acţionarea butonului 09F-HS-500A (oprirea de urgenţă a cuptorului 09F-H2 Determină: . minimorum. Apariţia următoarei cauze: Presiunea min.închidereă automată a robinetului 09F-ZV-550 (gaz combustibil) Apariţia următoarelor cauze: a) Presiunea min. 4 .4. pilot 09F-H1.4. Echipamentele şi materialele necesare realizării unui sistem complet de încălzire electrică îndeplinesc cerinţele legate de: Cod formular: F – 003 – 93 / ed. semnalizată de 09F-PSLL-501 Determină: . semnalizată de 09F-PSLL-550. e) Acţionarea butonului 09F-HS-550A (oprirea de urgenţă a cuptorului 09F-H1) Determină: . DESCRIEREA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ Sistemul de încălzire electrică este destinat prevenirii congelării produselor petroliere din liniile de proces ale elementelor de automatizare (traductoare de presiune si de presiune diferenţială). minimorum. c) Presiunea min..închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137B (gaze combustibile arzător principal 09F-H2).închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137C (gaze combustibile piloţi 09F-H2).închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137B (gaze combustibile arzător principal 09F-H2). Apariţia următoarelor cauze: a) Acţionarea butonului 09F-HS-501 (oprirea de urgenţă pilot 09F-H2) de la DCS b)Acţionarea butonului 09F-HS-501A (oprirea de urgenţă pilot 09F-H2) Determină: . semnalizată de 09F-PSLL-501.deschiderea căii la coş şi închiderea căii la cazanul recuperator prin acţionarea robinetului 09F-HV044 3.permisie acţionare robinet 09F-LY-602A (ventil glisant catalizator uzat). c) Acţionarea butonului 09F-HS-500 (oprirea de urgenţă a cuptorului 09F-H2) de la DCS. semnalizată de 09F-PSLL-551 d) Acţionarea butonului 09F-HS-550 (oprirea de urgenţă a cuptorului 09F-H1) de la DCS. Apariţia următoarelor cauze: a) Temperatura max. . Minimorum arzătorului principal al 09F-H2. minimorum. Minimorum arzătorului principal al 09F-H1. semnalizată de 09F-TT-45-1 b) Presiunea min.închiderea automată a robinetului 09F-ZV-137C (gaze combustibile piloţi 09F-H2). b) Presiunea min. semnalizată de 09F-PSLL-500. Maximorum (760°C) la ieşire cuptor. Apariţia următoarei cauze: Semnal de la cazanul recuperator Determină: .

Raza de curbare a cablului trebuie să fie mai mare decât de 6 ori diametrul cablului. 3. Izolaţia minerala este protejată împotriva umidităţii cu un compozit aprobat.4. Sistemul utilizează o tehnologie de vârf şi constă din: 3.4.4. 4 .1. Circuitul de încalzire compus dintr-un tronson rece şi un tronson de încălzire propriu-zis uzinat fară întreruperi. pe şantier executandu-se numai montarea acestuia. La alegerea tipului de cablu s-a avut în vedere temperatura de menţinere a fluidului şi temperatura maximă de expunere a cablului pentru fiecare tip de aparat în parte. Sistemul de încalzire electrică se bazează pe utilizarea de cabluri autoregulatoare pentru traductoarele de presiune diferenţială cu temperaturi de expunere sub 100˚C şi cabluri cu izolaţie minerală pentru celelalte traductoare de presiune si de presiune diferenţială.4. Învelişul nemetalic al tronsonului rece este înglobat într-un tub protector de oţel inox. 3. • Tipul şi grosimea izolaţiei. Toate cablurile de încălzire vor fi capabile de operare continuă dacă sunt suspendate în aer la temperatura maximă a mediului ambiant de 45°C şi la tensiunea de alimentare din proiect (220V). • Punctul de congelare al produselor. cablurile au posibilitatea să-ş descrească automat puterea de ieşire şi invers.2. La creşterea temperaturii. Acestea pot să-şi varieze puterea de ieşire ca răspuns la temperatura sesizată în fiecare punct de-a lungul circuitului.CABLURILE DE ÎNCĂLZIRE DE TIP AUTOREGLABIL constau dintr-un circuit format din doi conductori paraleli din cupru.• Condiţiile climatice. Prin urmare ele compensează continuu fluctuaţiile de temperatură.1. • Materialele conductelor. Cod formular: F – 003 – 93 / ed.4.CABLURILE DE INCALZIRE ELECTRICA CU IZOLAŢIE MINERALĂ se folosesc pentru toate situaţiile în care temperaturile de lucru sunt mai mari decât 100 0C şi sunt constituite din doi conductori de cupru sau aliaj al nichelului într-un învelis metalic din oţel aliat şi izolat electric de acesta cu un izolant mineral. în acest mod realizând economii de energie când încălzirea nu este necesară.1.4. în acest caz oxid de magneziu. precum şi cantitatea de căldură pierdută de fluid pe metru liniar de ţeavă. • Zonele cu pericol de explozie. • Dimensiunile şi lungimile acestora. • Modalitatea de reglare şi tensiunea disponibilă. Lungimea standard a tronsonului rece este de 2m.1. între care se află un amestec de polimeri si cristale de carbon orientabile funcţie de temperatură şi care formează circuite semiconductoare rezistive autoreglabile (self regulating system). CABLURI DE ÎNCĂLZIRE ŞI ACCESORII PENTRU MONTAJ.

• Sistemul de distribuţie a energiei electrice la cablurile de încălzire electrică.4. acesta se prevede cu o secţiune de alimentare cu comutare automata între două sisteme de bare (de bază şi de rezervă) şi o secţiune de distribuţie. 4 . Toate circuitele sistemului de încălzire electrică vor fi corespunzătoare operării continue la temperatura maximă a mediului ambiant şi la tensiunea din proiect.4. 3. element de automatizare.2. • etichete avertizare. • banda adezivă fibră de sticlă. echipată cu întreruptoare individuale pentru fiecare circuit de încălzire. Cutiile de protecţie sunt prevăzute cu strat termoizolator din spumă elastomerică. ÎNCĂLZIREA TRADUCTOARELOR ŞI ELEMENTELOR DE IZOMETRIE DIN CUTIA DE PROTECŢIE se face folosind radiatoare concentrate (heatere).4.4. CONTROLUL TEMPERATURII menţinute pe liniile însoţite cu cablu cu izolaţie minerală se face cu termostate care sunt de tip bulb si capilar. cu termostat încorporat. fiting.) inclusiv dilatările termice. • Tablouri de distribuţie.Capacitatea termică proiectată a circuitului de încălzire reprezintă 120% din capacitatea termică cerută de încălzire în condiţii normale. • seturi de etanşare pentru capătul de cablu autoreglabil. 3. 3.4. Toate accesoriile circuitelor de încălzire ale sistemului trebuie să suporte temperatura maximă de operare a obiectului încălzit (conductă.4. Liniile de impuls sunt izolate cu tuburi şi saltele (în cazul elementelor de automatizare încălzite cu cabluri de încălzire autoregulante) respectiv cu cochile prefabricate din vată minerală pentru celelalte poziţii. • banda adezivă de aluminiu. La montarea cablurilor de încălzire sunt necesare şi unele componente şi accesorii suplimentare: • cutii de joncţiune pentru cablu autoreglabil. plasate în cutia de protecţie. Temperatura maximă de expunere este calculată la temperatura maximă a mediului ambiant de 45°C cu cablu continuu energizat. În ceea ce priveşte tabloul electric de distribuţie. armătură. Senzorul de temperatură trebuie să se afle în aceleaşi condiţii de mediu cu cele ale obiectului încălzit. etc.4. Lungimile necesare de cablu s-au stabilit ţinând cont de montajul specific al fiecărui tip de aparat încălzit. • cutii de joncţiune pentru cablu cu izolatie minerala.3. Tabloul este în construcţie Cod formular: F – 003 – 93 / ed. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ Sistemul de alimentare a sistemului de încălzire electrică constă din: • Surse de putere.

4 . Crt . cuplare. ANEXA 6 Caracterizarea succinta a ventilelor de reglare si izolare Nr. ANEXA 5 Lista cu semnalizari si blocari Nr.standard (IP54) şi se amplasează în staţia de alimentare a instalaţiei. Max. Sistemele de încălzire a punctelor de măsură se alimentează folosind circuite individuale de alimentare. altele) Min. Crt . Min. Numarul pozitiei in schema Locul de montare a ventilului Destinatia ventilului Tipul ventilului (normal deschis/ normal inchis) Justificarea alegerii ventilului Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Max. Denumire flux tehnologic / utilaj( cu nr. Pozitie pe schema tehnologica Denumire parametr u Pozitia in schema a aparatulu i de masura UM Valoare semnalizare pre-avarie Valoare blocare Operatiuni (de decuplare.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4 .

2 5 5 0.BT FE4C. turbinaFC1 turbinaFC1 FE13M FE13M YP6T YP5T Condens medie presiune YV9 In facla In facla In facla In facla In atmosfera In atmosfera In atmosfera In aspiratia pompei In aspiratia pompei In atmosfera In atmosfera In FV7 In atmosfera In atmosfera In coloana FV8 In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In facla In facla 5. 37 38 39 40 41 42 43 44 PSV1 PSV2 PSV3 PSV4 PSV5A PSV5B PSV6A PSV6B PSV7 PSV9A PSV9B PSV9C PSV10A PSV10B PSV11 PSV12A PSV12B PSV13 PSV14 PSV16 PSV18A PSV18B PSV19 PSV20A PSV20B PSV20C PSV21A PSV21B PSV22 PSV23 PSV24 PSV25 PSV26 PSV27 PSV28A PSV28B PSV29 PSV30A PSV30B PSV31 PSV32 PSV33 PSV34 1.6 3.2 Orientarea evacuarii supapei de siguranta cu indicarea contrapresiunii 5.in FH2 FE4A.2 4. In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera Cod formular: F – 003 – 93 / ed.DT FE4E.3 0.6 21.5 21 7 7 7.5 16 16 10.7 10.6 5.5 10. 4.8 2.7 Presiunea operativa tehnologica in utilaj [bar ] 3.1 21.1 17.5 6 17 17 2.6 7 7 6 6 6 7.6 10.5 4 3.1 2.5 17.5 5. Numar supapa Locul amplasarii Presiunea de calcul a utilajului protejat [bar ] 2.5 5. 6 6 6 6 6 6 0.6 1.5 4.55 6 17 17 3 3 17.6 0.2 10.p.5 5 4.6 1.2 4.2 10.ANEXA 7 Caracterizarea succinta a supapelor de siguranta Nr.8 2.5 10.8 6 6 6 21. 5 5 0. 4.7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 3.6 0.8 5.1 17 17 21 6 6 7.248 0.FT FE6AT FE6BT YV 5 ventilator COBoyler FP7B AD--09F-223-80 AD -09-225-100 AD -09F-293-200 YV7 1. In atmosfera In atmosfera In coloana FV8 In atmosfera In atmosfera In atmosfera 0.6 10.5 10.5 3.6 2. 6 6 0. 3.3 6 4 4 4 3 3 5 5 5 4 6 2.6 10.1 10. crt. FV 1 FV 2 FV12 FP11 Turb FE3 FE3 PGB--09F-101--800 PGB--09F-101--800 PM -09F-002--200 FV9 FV9 FV9 FP2A FP2B FP2A FP8A FP8B FE3T FE23 FV 6 AD-09F-078A-350 AD-09F-078B-350 linie intrare m.5 5 2.6 0. 4 .5 1.248 6 6 17 0.5 10.5 10.7 Presiunea de reglare a supapei de siguranta [bar ] 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0.6 0.2 0.

3 6 5.74 6 44.5 4.5 44.2 1.2 In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In atmosfera In facla In facla In facla Cod formular: F – 003 – 93 / ed.5 0.2 1.74 0.81 4 4 15.81 2.74 0. 4 .5 44.5 7 7 17.45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 PSV35 PSV36 FC1 Tambur superior COBoyler Tambur superior CO-Boyler Supraincalzitor COBoyler Racitor ulei FC1A T Racitor ulei FC1B T FV20 FP11C FE7 T Vas aer AMC YV11 Boyler vestiar Boyler spalatorie FE9 FE9 FE9 6 35 35 35 7 7 18.8 6 6 6 2.5 5 4 5 4.81 2.5 6 7 6 6 5 1.