PROIECT DIDACTIC

Data: Clasa: a VIII-a Obiectul: Educaţie tehnologică Tema: „ Aparate electrice casnice” Tipul lecţiei: sintetizare şi aprofundare Loc de desfaţurare: sală de clasă (Şcoala nr.1 –Tecuci) Durata: 50 minute Scopul: să justifice importanţa aparatelor electrice casnice propuse, în viaţa de zi cu zi Profesor: Cornelia ARDELEANU Obiective generale:  Cunoasterea aspectelor specifice ale evoluţiei tehnologiilor;  Asigurarea dobandirii informaţiilor necesare bunei organizări şi funcţionări în unele domenii;  Identificarea bugetului de timp şi specificului evoluţiei pe diverse domenii;  Identificarea diferitelor funcţii ale elementelor de progres;  Înţelegerea necesităţii evoluţiei aparatelor discutate. Obiective de referinţă:  Să constate nivelul de cunoştinţe;  Să selecteze informaţiile esenţiale;  Să sesizeze legătura dintre text şi imaginile înoţitoare;  Să corecteze sau să completeze unele concluzii;  Să sistematizeze şi consolideze cunoştinţele însuşite;  Să clarifice şi să definescă unele elemente;  Să justifice importanţa unor elemente;  Să-şi asume roluri, responsabilităţi în grup;  Să-şi însuşescă un limbaj ştiinţific, adecvat disciplinei. Obiective specifice: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să:  să prezinte în mod evolutiv componente ale apartelor propuse discuţiei;  să enumere consumatori electrici din locuinţă  să recunoască consumatori electrocasnici şi să-i clasifice  să descrie principii de funcţionare  să enumere şi să descrie părţi componente principale ale apartelor propuse;  să compare consumatori electrocasnici (asemănări şi deosebiri) Mijloace didactice: PC , reviste de specialiatate, marcăre, foi de desen. Metode de învăţământ: active, lucru pe grupe şi în perechi; conversaţia euristică, demonstraţia ilustrativă, învăţarea prin descoperire, studiu de caz, problematizarea, brainstorming, ciorchine, diagrama Venn. Surse informaţionale:  Evoluţia tehnologiilor-Scientific American, Ed. Aquila, '93, Oradea  Ştiinţă şi tehnica sec. XX- Scientific American, Ed. Aquila, '93, Oradea  Manuale de Educaţie tehnologică(clasa a VIII-a) Desfăşurarea lecţiei: Motto-ului propus: „Domeniile ştiinţei sunt atât de vaste încât nu m-am putut abţine să nu mă implic în multe” (H. Coandă) 1

trag concluzii.  Manifestă interes pentru tema propusă şi maturitate în formularea concluziilor. -informarecu privire la problemele ce urmează a fi expuse: „ Aparate electrice casnice” b) Captarea atenţiei: -enumerarea obiectivelor specifice . -se discută pe rând. Se formulează apoi concluziile. exemplificarea unor cazuri concrete. -se fac completări sau se corectează răspunsurile elevilor. în viaţa de zi cu zi. d) Obţinerea performanţei: -se cere elevilor să lucreze în perechi-să clasifice aparatele electrice în funcţie de utilizare(fişa 2). . fac afirmaţii. cu fiecare grupă în parte. f) Tema pentru acasă: -se trasează sarcina ca fiecare grupă să reprezinte prin desen (colaj): „Aparte electrocasnice din locunţa mea” (sau un referat cu aceeasi temă) Concluzii:  Elevii au dat dovadă de o temeinică pregătire a temei propuse. -se trasează sarcina de a găsi soluţii de a formula opinii cu privire la unele situaţii. e) Fixarea(feed-back): se revăd implicaţiile acestor aparate. Fişa 1.ciorchine Frigiderul Plita electrică Maşina de spălat aspiratorul Aparate elecrtice Uscătorul de păr Perna electrică Aparat de tuns Fierul de călcat Lămpi Aparat de ras 2 . -pe grupe. îndemânare în mânuirea aparatelor moderne.li se dau elevilor fişele tip 4 apoi se verifică răspunsurile date cu materialul proiectat. -se verifică dacă s-au atins toate obiectivele propuse. elevii clasifică aparatele electrice în funcţie de principiul de funcţionare (fişa 3).  Se fac aprecieri asupra activităţii.se solicită elevii într-un brainstorming din care se enumeră toate aparatele electrice din locuinţă -li se cere elevilor să prezinte materialele propuse pentru fiecare grupă şi se completează cu informaţiile date un ciorchine(fişa 1). I-am încurajat şi apreciat verbal pe tot parcursul desfăşurării orei şi la sfârşit au primit note (unii).a) Spargerea gheţii: organizarea clasei şi asigurarea atmosferei afectiv-atitudinale corespunzătoare unei bune desfăşurări a lecţiei. -elevii discută la modul general despre aparatele propuse expunerii.

 prepararea alimentelor. plită electrică. aeroterma.  curăţenie. Fişa 3-lucru pe grupe Clasificaţi aparatele electrice în funcţie de principiul de funţionare  aparate electrocasnice care funcţionează pe baza motoarelor electrice ce transformă energia electrică în energie mecanică: mixer.  conservarea alimentelor. robot de bucătărie. frigider. fier de călcat. perie de dinţi electrică. 3 .  terapie şi igienă. reşou. aparat de tuns. boiler electric pentru încălzirea apei.  aparate electrocasnice a căror funcţionare se bazează pe transformarea energiei electrice atât în energie termică. maşina de spălat. cât şi în energie mecanică. aspirator. prăjitor de pâine.  călcat.  aparate electrocasnice ce au la baza funcţionării trecerea curentului electric printr-o rezistenţă care transformă energia electrică în energie termică: fierbător electric. aparat de ras.Fişa 2-lucru în perechi (Barem) Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice:  încălzire. Aparatele cu funcţionare mixtă sunt: uscătorul de păr.

Fişa 4-lucru pe grupe Relizaţi diagrama Vennpentru aceste aparate 4 .

Aeroterma 5 .

Fişa 4-lucru în perechi Rezolvaţi sarcina de lucru pentru maşina de spălat Defecte Cauze Remedieri Rezolvaţi sarcina de lucru pentru aspirator Defecte Cauze Remedieri Rezolvaţi sarcina de lucru pentru uscătorul de păr Defecte Cauze Remedieri 6 .

Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice Fişa 2-lucru în perechi Clasificaţi în funcţie de utilizare aparatele electrocasnice 7 .

Fişa 3-lucru pe grupe Clasificaţi aparatele electrice în funcţie de principiul de funţionare Fişa 3-lucru pe grupe Clasificaţi aparatele electrice în funcţie de principiul de funţionare Fişa 3-lucru pe grupe Clasificaţi aparatele electrice în funcţie de principiul de funţionare 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful