You are on page 1of 8

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 Tarikh : 20 Oktober 2011 Hari : Khamis Kelas : 2 Bestari

Tema : Teknologi dan Kehidupan Lestari Tajuk : Asas Teknologi Masa : 2 waktu ( 60 minit ) Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat : i.

: 5.1.5 , 5.1.6 , 5.1.7 dan 5.1.8

Melakarkan hasil binaan model kereta menggunakan bentuk asas. Menceritakan hasil binaan model kereta secara lisan. Membuka hasil binaan model kereta mengikut urutan. Menyimpan komponen model kereta yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.

ii. iii. iv.

EMK : Nilai Murni. BAHAN BANTU BELAJAR : Model kereta dan manual, komputer riba dan LCD. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : FASA SET INDUKSI (5 MINIT) CADANGAN AKTIVITI
1. Guru menunjukan klip

CADANGAN KOMUNIKASI Guru : Apa yang kamu dapat lihat dalam klip video animasi sebentar tadi? Murid : Kereta cikgu.

video animasi mengenai kereta. 2. Guru bersoal jawab dengan murid 3. Guru mengaitkan tajuk lagu dengan isi pelajaran yang akan diajarkan.

AKTIVITI 1 (20 minit) B4D6E2 (Lembaran Kerja A)

1. Guru menunjukkan sebuah model kereta yang telah dipasang. 2. Murid diminta melakarkan model kereta seperti yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan bentuk asas. 3. Murid diminta menceritakan tentang model kereta dan lakaran yang telah dibuat secara lisan.

Guru: Apakah benda yang cikgu pegang ini? Murid: Kereta mainan cikgu. Guru: Bolehkah kamu lakarkan model kereta ini? Guru: Bolehkah kamu ceritakan serba sedikit tentang model kereta ini?

B6D8E1 (Lembaran Kerja Lisan)

AKTIVITI 2 (20 minit)

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Setiap kumpulan dibekalkan sebuah model yang telah siap dipasang bersama manual.

B6D2E1 (Lembaran Kerja B)

Setiap kumpulan dikehendaki membuka komponen model kereta mengikut urutan berpandukan manual bergambar.
3.

Guru memberi bimbingan kepada kumpulan yang lemah.


4.

AKTIVITI 3 (10 minit) B6D2E2

1. Setiap kumpulan diminta menyimpan semua komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpan. 2. Guru memberi bimbingan kepada kumpulan yang lemah.

PENUTUP (5 minit)

1. Guru merumuskan isi pelajaran dan bersoal jawab bersama murid.


2. Murid diminta

Guru: Apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Murid: Melukis, bercerita, membuka dan menyimpan komponen model kereta. Guru: Kesimpulannya, pada hari ini kita telah mempelajari mengenai melakar, menceritakan, membuka dan menyimpan komponen model kereta.

menyanyikan lagu Kereta Kecil bersama guru dengan iringan muzik.

PENTAKSIRAN :

Murid membuat 1. Lembaran Kerja A 2. Lembaran Kerja B 3. Lembaran Kerja Lisan

PEMULIHAN :

PENGAYAAN :

REFLEKSI:

Kumpulan 14:

Lirik Lagu Kereta Kecil

Bapaku Pulang Dari Kota Bapaku Belikan Kereta Kereta Kecil Warna Merah Boleh Ku Bawa Ke Sekolah Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon Kereta Kecil Ku Berbunyi Marilah Adik Mari Naik Boleh Ku Bawa Jumpa Nenek

Kod Evidens : B4D6E2 Nama: ____________________________ Kelas : ____________________________ LAKARAN HASIL BINAAN Lakarkan model kereta yang kamu lihat dengan menggunakan bentuk-bentuk asas di dalam kotak di bawah. Tarikh :_____________

Kod Evidens : B5D8E1 Nama: ____________________________ Kelas : ____________________________ Tarikh :_____________

Soalan lisan.

1.Apakah benda yang cikgu pegang ini? 2. Apakah warna model kereta ini? 3. Apakah bentuk-bentuk asas yang terdapat pada model ini? 4. Apakah bahan yang yang digunakan untuk membina model kereta ini? 5. Berapakah komponen untuk membina model kereta ini?

Kod Eviden : B6D2E1 Nama : ______________________________ ______________ Kelas : ______________________________ Nomborkan cara membuka komponen model kereta di bawah mengikut urutan yang betul. Komponen Urutan Komponen Urutan Tarikh :

Contoh :