Swami Satyananda Saraswati

Joga Nidra
relaksacija meditacija uvođenje u san

Naslov originala:

YOGA NIDRA -by Swami Satyananda Saraswati
Bihar School of Yoga Monghur, Bihar, India Fourth revised edition, 1982.

Kada se iskorene sankalpa i vikalpa, karme više nemaju uticaja, kada se želje i iluzije neprekidnom praksom otklone, nastaje večito blaženo stanje Joga Nidre. Stanje u kojem opušteno uživaju jogini je Turiya; u njemu sveprisutna Nidra u obliku čiste svesti sija. Zato uživaj tu Nidru koja nije forma prakriti već je manifestan oblik puruše. Yogataravali 25/28 Posvećeno Narajani koji počiva na Ananti u večitoj Joga Nidri

2

Predgovor
»Kada su čula i um umireni, a intelekt se u tišini odmara, počinje Najviši Put. Ova mirna postojanost čula predstavlja jogu«. Katna Upanišada U prevodu joga nidra znači psihički (svesni) san jogina, a Svami Satjananda ju je definisao kao relaksaciju postignutu sabranošću uma. Ona predstavlja sistematsku metodu za postizanje potpunog fizičkog, emocionalnog i mentalnog opuštanja. Njen cilj je da osposobi jogina da upražnjava više stepene joge, kao i da pojedincu omogući da se odmori, relaksira i izleči sam sebe. Joga nidra je jedan od najsnažnijih metoda ne samo relaksacije, nego i budjenja uspavanih centara mozga. Ona može da se upotrebi i kao uvod u spavanje koje tada postaje efikasnije (većina ljudi odlazi na počinak sa velikim brojem nerešenih briga života o kojima intenzivno misli u procesu usnivanja i bude se još umornija, nespremna da se suoči sa novim danom), ili kao alternativa spavanju (pola sata joga nidre može da zameni dva sata spavanja). Jasna je potreba čoveka modernog vremena za opuštanjem koje on misli da ostvaruje, najčešće sasvim pogrešno, dok čita knjigu, novine, gleda televizijski program, znači sasvim zaokupljenih čula. Budan život se provodi sa umom okrenutim spolja, uglavnom koncentrisanim na dogadjaje izvan naših tela, dogadjaje sa kojima nas povezuju čula. Kako naučiti da se ignoriše ta neprekidna reka čulnih stimulusa, što je neophodno za postizanje stanja opuštenosti i započinjanje Najvišeg Puta, puta upoznavanja samog sebe? Čovek Zapada je ekstrovertovan, determinisan čvrsto da otkrije svet van sebe, i zaboravlja da je on sam, što dokazuje i mikrofizika, mikrokosmička replika univerzuma (»Pogledaj unutra - tamo je sve što je vredno«, govorio je Svami Šivananda). Socijalna sigurnost i vrhunsko obrazovanje ne znače i emocionalnu punoću, ispunjenost života i njegovu organizaciju: moderan čovek je žrtva mnogobrojnih hroničnih bolesti, on je usamljen u sredini svojih izvanrednih materijalnih dostignuća, njegov um je nemiran i njegove psihičke snage iscrpljene. On ne uspeva da razvije samosvesnost, on ne razume sebe samog i zastao je na putu svog razvoja, na putu svoje individuacije. Zahvaljujući isključivom razvijanju intelekta zanemario je, i u velikoj meri izgubio svoju psihičku senzitivnost. Nije čudo, onda, što sve više ljudi Zapada otkrivaju jogu i kroz jedan od mnogobrojnih oblika joga-daršana (filozofskog sistema, koji bi, po svemu, mogao da se nazove i naučnim), pokušavaju da razviju svesnost i povrate nekad postojeću, sada izgubljenu, celovitost duha i tela. Joga nije uska staza, askeze, kako se često misli, ona je kraljevski put ka radosnoj, povišenoj svesnosti koja potiče od pravog razumevanja i prihvatanja naše ljudske prirode. Ona se čvrsto zasniva na svakodnevnim realnostima i harmoniji svih životnih funkcija. Joga je put ka elementarnoj slobodi (i više od nje), kroz ostvarivanje zdravih i prirodnih načina izražavanja i rešavanja konflikata života. »Joga je proces gledanja unutra i opuštanja toka misli. Kada se umiri um i vi ste u stanju da mislite i rešavate probleme svog življenja sa apsolutnim mirom, to je joga«, govori Svami Satjananda Sarasvati, tantrički guru i osnivač u svetu poznate Biharske škole joge, Joga ne traži, kako se, takodje, pogrešno misli, da se odreknemo tela i njegovih funkcija, već nas oslobadja osećanja krivice i konflikata koji stoje izmedju nas i spontanog uživanja života, prihvatanjem i osvešćivanjem telesnog kao osnovnog i početnog (»Onaj ko sazna istinu tela može da sazna istinu Univerzuma« Ratnasara Tantra). Joga znači sjedinjenje, čoveka sa Brahmanom, dvojstva u jednome. I ako je to dvojstvo jezikom joge ida i pingala, ha i tha, sunce i mesec. Šiva i Šakti, jin i jang u kineskoj simbolici, u našem jeziku dvojstvo bi bilo parasimpatikus i simpatikus vegetativnog nervnog sistema, desna i leva hemisfera mozga, ženski i muški princip, Anima i Animus Junga, koje svi nosimo u sebi... Sjedinjenjem dvojstva čovek ide dalje na putu svoje neizbežne fizičke i duhovne evolucije, koristeći se sopstvenim mogućnostima. Joga ne zahteva da se odvojimo od dužnosti svakodnevnog života i nudi način na koji može da se 3

u njoj mi sami stvaramo sopstvene snove. Joga nidra nas uvodi u stanje samoindukovanog sna. Za razliku od drugih metoda relaksacije. Gete je zaključio da je opušteni um najdelikatniji i najsnažniji instrument koji može da spozna Univerzum. a što ova drevna disciplina praktičnog urna omogućuje je. koje dozvoljava kontakt sa podsvesnim i nesvesnim umom. veliki pesnik i naučnik. Simboli izabrani za vežbu imaju snažno univerzalno značenje i naročito su korisni za povećavanje svesnosti i oslobadjanje od napetosti. koristio se procesom sličnim joga nidri da bi povećao svoju intuitivnost. od semena u začetku do semena u plodu. za kraće vreme se dogodi i omogućuje poniranje u dublje slojeve nesvesnog. Kada naučimo da sagledavamo sadržaje nesvesnog na taj način. da adekvatno upotrebljavamo svoju vitalnost. jedini način da se razume više. i u kojem je um mnogo receptivniji. Gete.ostvari život ispunjenja. Medicinska profesija prepoznaje neophodnost relaksacije i neretko pominje jogu kao samostalnu ili dopunsku metodu terapije nekih poremećaja. počinje jednim korakom. kroz njene razne stadijume. deo rađa joge. Ono što je neophodno. da bi iz njih izveo autogeni trening i sa uspehom ga primenio u praksi. Tako mu je uspelo da vidi ogromnu snagu prirode kako deluje na najjednostavnijim njenim delovima. Ovo otklanja pesimizam i depresiju i povećava efikasnost i radost sa kojima izvodimo svoj dnevni rad i igru. 4 . svesni san. joga nidra um ne čini pospanim i lenjim. Za vreme primene joga nidre menjamo svoju uobičajenu svesnost. Najviši Put može i tako da počne: a Put od hiljadu milja. Ona već dugi niz godina nudi samopomoć kroz autogeni trening koji potiče iz joge. Ta ometajuća reka čulnih stimulansa može da se zaustavi isključivanjem čula pratyaharom. da dozvolimo životnoj snazi da produktivno teče kroz nas. je sama praksa. ostavljamo intelekt po strani i funkcionišemo na nivou osećanja. uči nas Lao Ce. Fiziološka relaksacija koja se postiže ovom tehnikom efikasnija je nego u dubokom snu. Johanes Šulc. istraživač i psihijatar. jogička i tantrička ideja. To je granično stanje izmedju spavanja i budnosti. Krajnje stanje ove izvanredne metode kreativnog opuštanja i meditacije je psihički san. iako je nisu tako zvali. Joga nidra. je prirodna tehnika koju su vekovima upotrebljavale razne kulture i mnogi veliki ljudi. tu gde jesmo. da zaista razumemo sebe i sopstveni život. Izvan toga. proučavao je radja jogu i istraživao razne sisteme koje je pronašao u jogi. ili san u stanju unutrašnje svesnosti. Noću. prikazana u knjizi pred nama. naročito psihosomatskih. petim stepenom osmočlanog sistema joge Patandjalija. ovde i sada. svoje unutrašnje biće dovodimo u harmoniju. Divan instrument pratyahare je joga nidra. Postignuta kreativna opuštenost celog psihofizičkog sistema dovodi do obnavljanja sveukupne fizičke i mentalne energije. u opuštenom stanju pre usnivanja. onoliko detaljno koliko može da se razume intelektualnim umom. on bi vizuelizovao stvari kao što su kompletan ciklus razvoja biljke.

ili dovesti um do te tačke«). Ljudi misle da se opuštaju dok sede u udobnoj stolici sa šoljom kafe. Karakteristična odlika joga nidre je bilo sistematsko kruženje svesti u telu. odlučio sam da kreiram novi sistem koji se naziva joga nidra i koji će da sadrži suštinu ali i da bude bez komplikovanih ritualnih delova. Pravo opuštanje je iskustvo iznad toga. Naziv joga nidra vodi poreklo od dve sanskritske reči: joga znači upregnuće. odlučio sam da pitam gurua ovih dečaka da mi objasni značenje mog stanja. Apsolutna relaksacija je stanje u kojem je svesnost obavezno prisutna. Joga nidra predstavlja aspekt pratyahare koji vodi višim stanjima koncentracije u samadhiju. Poreklo joga nidre Moje interesovanje za razvijanje sistema joga nidre otpočelo je pre 35 godina dok sam živeo u Rišikešu. Tantričko poreklo Posle ovog otkrića počeo sam da proučavam tantričke spise na drugi način. Svami Šivanandom. Zbog toga se ona često smatra psihičkim spavanjem ili dubokim opuštanjem sa unutrašnjom svesnošću. Ako se svesnost odvoji od eksternog opažanja i od spavanja. Shvatio sam da spavanje nije sasvim nesvesno stanje. na primer. porasta saznanja i kreativnosti. sa svojim guruom. spontano dolazi do kontakta izmedju podsvesnog i nesvesnog u čoveku. Sve to predstavlja samo razonodu čula i ne zadovoljava naučnu definiciju relaksacije. U to vreme sam bio zadužen za sanskritsku školu u kojoj su dečaci učili da recituju Vede. U sistemu radja joge Patandjalija. svesnost funkcioniše. sjedinjenje ili svesnost usmerena u jednu tačku. mentalne i emocionalne opuštenosti. pa ipak su mi zvučali veoma poznato. Bio sam sasvim siguran da ih nikada nisam pročitao niti napisao. jer je moje suptilno telo čulo dečake kako recituju mantre mnogo puta. Znao sam da znanje može da se prenosi čulima. Rekao mi je da osećanje poznatog nije iznenadjujuće. Na kraju. dečaci su ustajali u četiri. ali ja ih nikada ne bih čuo. U tri ujutro ja bih pao u dubok san. Morao sam da budem budan čitavu noć i čuvam školu dok je acarya bio odsutan. pominje se pratyahara u kojoj su um i mentalna svesnost odvojeni od puteva čula. Naišao sam na mnoge važne ali nedovoljno poznate vežbe koje su me veoma zainteresovale.Uvod Joga nidra je snažna tehnika svesnog opuštanja koja potiče iz drevnih tantričkih tradicija. to osećanje je raslo i ja sam uzalud pokušavao da se setim gde i kada sam ih čuo. staviti. i za transformaciju čovekove prirode. kupali se i recitovali sanskritske molitve. a budio bih se u šest i vraćao u ašram. Niyasa se radila u sedećem položaju sa upotrebom specifičnih mantri koje su se upućivale. za razvijanje pamćenja. Govorili su sloke koje ja nisam znao ali sam nekako osećao da sam ih već negde čuo. U međuvremenu. pićem ili cigaretom i čitaju novine ili prate televizijski program. nidra znači spavanje. postaje veoma snažna i može mnogostruko da se primeni. To je bilo veliko otkriće za mene. Ono što mi je rekao promenilo je moj celokupni pogled na svet. dok sam spavao u njihovoj školi. na dubljem nivou. iako se stiče utisak da se spava. stanje dinamičkog spavanja. 5 . Dok sam ih slušao. Za vreme upražnjavanja joga nidre. stanje opuštenosti se postiže okretanjem unutra i odvajanjem od spoljašnjeg iskustva. To je joga nidra. ali iz ovog iskustva sam zaključio da znanje može da se postigne i bez senzornog medijuma. Pošto sam ih prethodno sam upražnjavao. sistematski metod uvodjenja potpune fizičke. Posle izvesnog vremena moj ašram je postao poznat i dečaci iz sanskritske škole su dovedeni tu da recituju mantre iz Veda. Spavanje se u jogi ne smatra relaksacijom. koje vodi poreklo iz tantričke niyase (niyasa znači »postaviti. Bilo je to rođenje joga nidre. U tom prelaznom stanju izmedju spavanja i budnog stanja. Otkrio sam da je vežbanjem uma moguće iskoristiti to stanje. U snu jedan oblik opažanja ostaje budan i za događaje spoljašnjeg sveta. U joga nidri.

da je joga nidra. zatim je on vizuelizovan ili dodirnut. i svi su ustali. a nikada nije pohadjao školu. i mantra upućena u njega. oko tri minuta pošto je on zaspao. izveo sam mnogo eksperimenata da potvrdim ideje koje sam imao. Bibliju. što je on. Pitao sam ih kako su se probudili.niyase. dok je on čvrsto spavao. čak i oni koji su sve vreme hrkali. engleski. Kada mu je to uspelo. uznemiravao posetioce i izazivao razne nezgode. naravno. Uskoro zatim. Nisu čuli poslednji »Hari Om Tat Sat« niti onaj u sredini vežbe. rekao sam: »Hari Om Tat Sat«. dao sam mu da pročita poglavlje. Taj dečak sada ima 21 godinu i poslao sam ga u SAD. jednostavno. Možda ste. Eksperimenti sa joga nidrom Od početka primenjivanja sadašnjeg oblika joga nidre.osećale ili doživljavale u različitim defovima tela. kada sam postao svestan njenih velikih mogućnosti. Na taj način naučio sam ga Srimad Bhagawatam. • • • Na sličan način. Posle nedelju dana bio je u stanju da recituje čitavo poglavlje napamet. čega se on i ne seća. mogu samo da kažem: joga nidra ona predstavlja internacionalnu vežbu i svojinu. sve što sam znao. pomoću Hridayi-Shadanga .niyase. omogućuje da ljudi koji ne poznaju sanskritske mantre izvuku potpunu dobrobit iz tradicionalne niyase. Joga nidru mogu uspešno da primenjuju ljudi svih religija i kultura. sanskrit. Radio sam sa svojim učenicima i decom. Želeo sam da ga pošaljem u školu. Jedan od najinteresantnijih bio je eksperiment sa dečakom koji je došao u ašram da se posveti sanjasi. piše i govori na engleskom bolje od mene. Bio je veoma nemiran i nevaljao dečak. Na primer. Prvo sam eksperimentisao sa sobom. po čitav dan je razbijao stvari. kasnije sa drugima. ali su nekako sledili moje uputstvo. ili božanske svesnosti. izvesne mantre su postavljene u različite delove tela. dok duboko spavate u toku noći. Niyasa je predstavljala način posvećivanja fizičkog tela uvođenjem više. Na završetku joga nidre. Kuran. Upanišade. učio ih i prenosio im iskustva dok su oni čvrsto spavali. kojima sam davao uputstva. Prvo je izgovarano ime dela tela. Trideset ljudi je radilo joga nidru a oko desetorica je glasno hrkala. svesniji i imate više mogućnosti nego u budnom stanju da učite bolje i uspešnije? U to vreme možemo da primenimo joga nidru za evoluciju uma. nastavio sam sa drugim tekstovima. Sadašnja forma joga nidre koju sam ja uobličio. morate svi da ustanete«. Njegovo učenje se odvijalo u toku dvogodišnjeg perioda dok sam mu davao tehniku joga nidre. U početku sam je nazivao »jogičko spavanje«. Ovo je veoma važno i znači da je unutrašnje ja budno i svesno za vreme spavanja. shvatio sam. Počeo sam recitovanjem 15. hindi. Angushtadi-Shadanganiyasal je korišćena za postavljanje mantri u šake na sledeći način: • • • (palac) Hram angushtabhyam namah (kažiprst) Hrim tarjanibhyam swaha (srednji prst) Hrum madhyamabhyam vashat (domali prst) Hraim anamikabhyam vashat (mali prst) Hraum konishthabhyam vaushat (dlan i nadlanica) Hrah karatalaprishtabhyam . u njegove različite delove za vreme tantričkih ritualnih vežbi. Ponovio sam to dva puta. ali. Dao sam im uputstvo: »Kada kažem: Hari Om Tat Sat. Ako tražite da je prevedem na španski ili francuski. nepažljivo učinio. ali on je to odbio. samo joga nidra. Na kraju sam odlučio da probam joga nidru sa njim. poglavlja Gite. Iz ovih eksperimenata izveo sam zaključke da duboki san ne mora da bude spavanje. Govori jedanaest jezika. Rekli su: »iznenada«. napravio sam još jedan eksperiment. 6 . posle budjenja. Ujutro.

U stvari. suptilni. ona je izvor umetničke inspiracije i najkreativnijih naučnih dostignuća. joga nidra može da usmeri um da postigne sve.Delovanje na um Kako se ovo dogadja? Odgovor je jednostavan. shvati mirnim umom sopstvenu prirodu koja je čista. U modernoj psihologiji to je hipnagogno stanje. sve vreme treba da imate na umu: »Ja neću da spavam« i da se trudite da ostanete budni. To je pravo Sopstvo. Dublja svesnost je drukčija. da zaspite i ne čujete ništa. Utisci koji udju u podsvesno ne mogu da se izbrišu . ako zaspite. To je tajna joga nidre. um je posebno prijemčiv.. Kekule je shvatio molekulsku strukturu benzena.. ne brinite. ali ja više volim da ga nazivam hipnajogičko stanje. Zbog procesa intelektualizacije. Spoznaj mirnog uma. Nivoi uma su različiti. vezan sa njim prestaješ da budeš obmanjivan«. čitavo biće se obliva potpunom svesnošću. Ponovo pustite traku ujutro i slušajte sa pažnjom . a zatim treba da je slušate svesno. neki su čvrsti. živeći mirno i osmišljeno u svim uslovima. kada malo isključite svoj um i udjete u stanje koje nije ni duboki san niti potpuna budnost. On ne prihvata sve. prijemčivost uma je veća. Svestan um je tvrda podloga jer u njemu deluju intelekt i logika. 7 . Intelekt je sklon analizi. nepodeljena svesnost ispod nemirnog duha sastavljenog iz celog univerzuma u svoj njegovoj raznolikosti. Ovo je veoma važan sistem budućeg samopreobražaja kroz jogu.to će stvoriti komunikaciju ili most izmedju svesnog i nesvesnog. Tako se uče strani jezici. Intuitivnost do koje se dolazi joga nidrom. U tome je tajna izvanrednih postignuća velikih jogina i svamija.oni rastu i obogaćuju sve aspekte života. Prevazilazeći identifikaciju sa umom i telom. stanje izmedju spavanja i budnosti. Ako imate navike kojih biste želeli da se oslobodite. Gete je upotrebio inspiracije i intuitivnost tog stanja u rešavanju problema koji su se pojavljivali u njegovom radu. joga nidra i tada deluje. nešto odbija. kompleksima i inhibicijama. Hipnajogičko stanje U joga nidri svesnost se nalazi izrnedju spavanja i budnosti. ne ostavlja svoj trag. odgovarajuće seme ili sankalpa prvo treba da se postavi u nesvesno. svi utisci koji deluju na um postaju snažni i ostaju u njemu. dobitnik Nobelove nagrade Nils Bor je izoštrio svoje zapažanje u čuvenim »eksperimentima misli« i »video« planetarnu strukturu atoma. Joga nidra omogućuje korištenje nesvesnog dela. Medjutim. Kada je svesnost povezana sa svim čulima. Uputstva data u tom stanju uspešno otklanjaju neželjene navike i težnje. Dok radite joga nidru. Tako Tripura Rahasya (2) kaže: »Zato. To je otvaranje »trećeg oka« koje čini da svesnost može da nadvisi ponašanje uslovljeno napetošću. Ali. tako sve može da se ući. neki nežni. U snovima koji su se pojavljivali u takvom stanju. Kada je opuštenost potpuna. U njemu. i jezici i drugi predmeti mogu brzo da se nauče. omogućuje čoveku da u sebi samom pronadje odgovore na mnoga pitanja i izrazi svoju pravu prirodu. saznanje koje ide ka mozgu. prijemčivost je manja. Pretpostavimo da uključite magnetofon sa snimljenom trakom.

povišen krvni pritisak. Društveni sistemi se razlikuju od sistema prošlih vremena. strasti. Filozofija joge. ulkusna bolest (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). Religija nije uspela da obezbedi miran duh pojedincu. kada uzimate ugljene hidrate ili kada ste na vegetarijanskoj dijeti. agresivnošću i ratovanjem zajednica i nacija. karcinom i bolest srca. astma. napetost se nagomilava. Psihosomatski poremećaji kao što su šećerna bolest. leukozu i druge bolesti. Nemoguće je 8 . Emocionalne tenzije koje potiču od različitih dihotomija kao što su ljubav/mržnja. opet. ili ne radite uopšte. nastaju kao posledica nerešenih napetosti tela i uma. dobitak/gubitak. i zato je u jogi oslobadjanje od napetosti jedna od glavnih smernica. Moderna medicinska nauka je pokušavala da reši ove probleme na mnogo načina. Ako umete da se napetosti oslobodite. se teže nadvladavaju jer nismo u stanju da ih prepoznamo potiskujući ih. Kako možete da očekujete sklad u telu i duhu kada postoji rasipanje energije. droge i strah od rata. vi nagomilavate napetost. trostruka napetost se progresivno smanjuje. nikada spolja. jer stvarni problem nije u njegovom telu. a onda je. Nagomilavate napetost kada se hranite teškom proteinskom hranom. a one se zatim sakupljaju u raznim slojevima vašeg bića. nervni sistem i endokrinu neravnotežu. dostižući vrhunac poslednjih decenija.. Svi tekstovi joge nedvosmisleno govore da mir može da se pronadje jedino unutra. emocionalnom i mentalnom sistemu. srdžbu. povišena sveukupna napetost. Medicinska nauka je pobedila velike epidemije prošlosti ali se sada suočava sa novom epidemijom poremećaja uzrokovanih stresom i našom nesposobnošću da se prilagodimo visokotakmičarskom ritmu modernog življenja.Prvi Deo: Teorija Veština opuštanja Za poslednjih sto godina se promenio način života u čitavom svetu. smatra da su tri osnovna vida napetosti odgovorna za sve agonije modernog života. Unutrašnje napetosti jedinke doprinose porastu kolektivne psihičke napetosti koja se manifestuje nesrećnim porodičnim životom. Da bi se stvorio miran svet. a čovekov um je izgubio ravnotežu i sklad u svim sferama izražavanja. a napetost koja ih prati zatvara se u sve dublje i dublje slojeve. razne kožne bolesti. vi to isto činite. Bilo da spavate mnogo ili da uopšte ne spavate. policija. nego u njegovim promenjenim idealima. povišeni krvni pritisak. To je začarani krug dogadjaja. Zaokupljeni materijalnim opstankom nismo svesni onoga što nam se dogadja. Vodeći uzročnici umiranja u razvijenim zemljama. nagomilanih tenzija. Sistematskim upražnjavanjem joga nidre. Trostruka napetost Bilo da mnogo mislite ili da ne mislite uopšte. Mišićne tenzije su vezane za telo. niti su to oskudica. potrebno je da. Zakoni. takodje su posledica nerešenih. umećete da rešite probleme vašeg života. gubljenje ideala? Opšti problem današnjeg sveta nije glad. vojske i vlade nisu uspele da obezbede harmoniju medju ljudima. uspeh/neuspeh. pre svega. talože se u mišićnom.. Lako se otklanjaju dubokim fizičkim opuštanjem koje se postiže u stanju joga nidre. U jogi se ti problemi posmatraju vrlo široko. Ako ste u stanju da uskladite svoje napetosti. probavni poremećaji. moći ćete da kontrolišete emocije. naučimo da se opuštamo i uskladimo sopstveno telo i duh. Problem je napetost. moći ćete da kontrolišete bolesti srca. čovekova energija se rasipa na svim nivoima. kao i moderna psihologija. izražavanja i manifestacija su se raširile. ali joj nije uspelo da obezbedi čoveku neophodno zdravlje. ceo cirkulatorni sistem napet. Mi shvatamo da je stomak napet ako je napet duh. Bolesti novih dimenzija. Ako radite fizički posao. načinu mišljenja i osećanja.

« Čekao sam da se smire. oko šest stotina zatvorenika se okupilo oko mene. Napoleonovi oficiri su. nesvesnog spavanja. stanje svog duha najčešće pripisujemo površnim razlozima. pljuvali i radili razne uznemiravajuće stvari dok sam ja čekao da se umire. I ja sam na kraju odustao i vratio se u hotel. je evolutivni proces koji su primenljivi mnogi izuzetni ljudi prošlosti. svež. Kada smo tužni. inspirisan. kompulzivno govore. Ne pokrećite telo. U jeku razbuktane bitke. većina ljudi je u stanju stalne napetosti. Čim sam se pojavio. zvuci njegovog regularnog hrkanja bi se pomešali sa očajničkim zvucima bitke koja je trajala. Tačno posle dvadeset minuta. češu se po glavi. Tajna transformacije Primenjujući joga nidru. Joga nidra je naučni način otklanjanja svih nagomilanih napetosti. dok je pravi uzrok promenjenog ponašanja u nagomilanim tenzijama na mentalnom nivou. ljuti ili razdražljivi. Napoleon bi se pojavio. Da bih ovo pojasnio. a jedan od njih mi je poklonio kutiju cigareta. okrepljen. legao na veliku medvedju kožu i započeo joga nidru. kojom cela emocionalna struktura uma uspeva da se smiri. Um je vrtlog fantazija. uskoro doživljavaju duboke promene u navikama spavanja. uzjahao bi svog konja i poveo francusku armiju u odlučnu pobedu. zatvorite oči. Tada bi otišao u svoj šator. navike i tendencije i ponovo se radjamo. Oni se nisu smirivali. pa sam odlučio da pokušam sa joga nidrom. Joga nidra je veština opuštanja koja omogućuje da zaronimo duboko u svetove podsvesnog. Ljudi se tako ponašaju nesvesni svojih unutrašnjih tenzija. ali pažljivi pogled posmatrača otkriva da nisu. U toku pola časa. Ovaj proces nije samo brži nego drugi sistemi koji deluju jedino na spoljašnjem nivou. za njih je potrebna metoda kao što je joga nidra. dvadeset minuta. on bi predavao komandu potčinjenom oficiru. tela i emocija. ali oni to nisu učinili. nego restruktuiramo i preoblikujemo svoju celokupnu ličnost. Odmah zatim. ostavljajući uputstva da ga niko ne uznemirava ni pod kojim uslovima. mogućnost da se spava i svesno sanja u joga nidri. Oni su vikali i smejali se. Znao sam da u tom stanju neću moći da ih učim nikakvoj jogi. ako se ne oslobodite mišićnih. vukli moj dhoti. Godine 1968. Mentalne tenzije su posledica naporne mentalne aktivnosti. »Molim vas. U stvari. ponašanje i reagovanje. baš kada se odlučivalo o njenom ishodu. na primer. ispričaću iskustvo koje sam imao sa teškim kriminalcima. To je jedna od tajni »nadljudskih« efikasnosti i energije mnogih velikih jogina prošlosti i sadašnjosti kojima je uspelo da tako mnogo postignu u toku jednog kratkog života. rekao sam samo dve rečenice. pokazuju stalnu razdražljivost ili neprekidno puše. Uprkos površnom osećanju blagostanja. konfuzija i oscilacija. vi se nećete opustiti. mi se ne samo relaksiramo. utirući tako put velikim inspiracijama i dostignućima svojih života. Udarali su i gurali jedni druge. Jedan čas joga nidre odmara onako kako to čine četiri časa konvencionalnog spavanja. Sledeći dan telefonirao sam u zatvor da ih obavestim da 9 . odete u krevet i mislite da je to opuštanje. Ali. vrte krajeve kose ili udaraju stopalima po podu. čovek treba da se oslobodi unutrašnjih tenzija uma. Rekao sam im da tiho legnu na ledja i pripreme se za vežbu. nagomilavaju se u mentalnoj sferi i povremeno izbijaju na površinu utičući na samo telo. Ona je efikasniji i uspešniji oblik psihičkog i fizičkog odmora i obnavljanja organizma nego konvencionalno spavanje. Umorni ste. vikali. već su i rezultati pouzdaniji i trajniji. Po navici oni grickaju nokte. Oni koji usvoje ovu tehniku kao svoju dnevnu rutinu. dodiruju svoju bradu. Da bi se potpuno opustio. koračaju po prostoriji nemirno. mentalnih i emocionalnih napetosti. Uspešniji odmor Većina ljudi misli da je opuštanje jednostavan proces i da predstavlja ležanje zatvorenih očiju. sa svakom vežbom uništavamo stare samskare. Oni misle da su opušteni. Nisu pokazivali nikakav osećaj poštovanja.opustiti te tenzije običnim snom i opuštanjem. Kao mitski feniks. obilazio sam svet i bio pozvan u jedan zatvor da podučavam jogu. um. da oslobodimo i opustimo mentalne tenzije i uspostavimo har moniju u svim aspektima našeg bića. Iskustva koja naša svest registruje tokom života. govorili da je njihov komandant imao nedostižne i neumorne izvore energije i inspiracije. Totalna sistematska relaksacija pomoću joga nidre odgovara satima običnog.

na kojem sedi Brahma. kada je opušten. Vi ste ih opčinili. unutra i spolja. posecite koren i drvo će samo umreti. Tako su me ubedili da ponovo odem tamo.. Kada.treba da počnemo da ih živimo. u kojem se. zatvorenici su mirno ležali. a bila mu je pokazana samo joga nidra. a oni su odgovorili: »Ne. spavanje sa tragom svesnosti. utiče na tok bolesti. Ako sledite uputstva osobe koja vas vodi. Tako sam ih šest dana učio joga nidru. podstiče kreativnost. rekao je. Kao što od istopoljenog gvoždja formirate odredjeni kalup. Zašto onda neprekidno sečemo grane i lišće? Joga nidra je tehnika koja omogućuje da se zaroni u same dubine ljudskog uma. Naravana je u počinku. izražava nesvesno Dok vežbate joga nidru. njegovo ponašanje se menja. On poznaje stvarnost. On leži na velikoj zmiji sa mnogo glava a lepa Lakšmi mu masira stopala. a u tantri. Sedmog dana je bio poslednji sastanak i svi su bili prisutni. morate sasvim da se opustite jer to nije vežba koncentracije. ali to je intelektualno slaganje. Vežbanje uma Joga nidra predstavlja stanje izmedju budnosti i sna. Na primer. Kada je čovek napet. Šta vas onemogućava? Mora da postoji razlog koji otežava pretvaranje naših ideala u stvarnost. Nesvesni um je osnova čovekovog normalnog ponašanja. Molim Vas. možda ćete otvoriti vrata svoje prave prirode. Posle dugog razgovora ubedio sam ga da kradja nije stvar koju treba 10 . Kada sam ja bio na redu da govorim. Kada sam stigao u zatvor. Iz njegovog pupka razvija se lotosov cvet. samo gomilate nelagodnosti u svojoj unutrašnjosti. i sada ću ih popušiti sa vama«. Ona otvara svesne i nesvesne nivoe uma. relaksacija i smiren duh su tajna promene.« A kako mana može da se otkloni? Udjite u dublje slojeve uma. evolucija uma se odvija spontano. Svakodnevno su me obaveštavali da im se raspoloženje popravljalo i da je bilo manje neslaganja nego ikada ranije. kako da opuste svaki deo njihovog bića.neću ponovo doći. Evo cigareta koje ste mi dali. vi možete da se složite sa mnom. Čovek koji pre nedelju dana nije znao kako da postupa sa svamijem bio je potpuno transformisan. ali me nadzornik molio da se vratim. U Hindu mitologiji simbol joga nidre je Narayana koji počiva na okeanu mleka. želimo joga nidru koju ste nas učili juče«. Ishodište kreativnosti Joga nidra je tantrička vežba. pomoću nje možemo da počnemo da učimo ono u šta verujemo. jer zavisi od intelekta i informacija svojih čula. medjutim. Čovek koji mi je dao cigarete je dotrčao do mene i beskrajno se izvinjavao: »Svamidji. pokazivao im kako da se opuste od kraja do kraja tela. jer. »Svamidji. Čovek je slab. ali za vreme joga nidre um ulazi u vrlo prijemčivo stanje. mirni su od kako ste Vi otišli«. tako je simbolički prikazano. vratite mi ih«. izvadio sam kutiju cigareta koju sam dobio i rekao: »Prvi dan ste želeli da pušim. U prošlosti. mnogo se izvinjavam što sam Vam dao te cigarete. možda nećete biti u stanju da to primenite u svom dnevnom životu. a to je pogrešno«. Uprkos činjenici da se slažete. Receptivnost uma se postiže samo ako se uklone njegova rasipanja. on se vraća svojoj prirodi. možete da stvarate pozitivne i kreativne impresije. Ne treba da se borite protiv svoje prirode. navika i ograničenja. Joga nidra nas povezuje sa našim bićem koje je odgovorno za sve što mislimo i radimo. treba da je prihvatite. Oslobadjanje od tenzije. jednom otvori vrata dubljeg uma radeći joga nidru. psiholozi su govorili: »Ako imate manu. simbol nesvesnog. čineći to. osnova svega što jesmo nalazi su u području nesvesnog. Rekao sam im da se pripreme za pozdrav Suncu. Stanje receptivnosti Većina ljudi u dnevnom životu nije dovoljno otvorena. tako i u vašem umu koji je za vreme primene ove tehnike u stanju otapanja. Saveti? Ne. Šta je tajna ove transformacije? Propovedi? Ne. on prepoznaje istinu u stanjima oslobodjenim napetosti. Ako ja kažem »ovo je dobro. Ne bi trebalo da svi viši ideali života ostanu u spisima . ne možete je otkloniti mržnjom. jednom sam sreo čoveka koji je bio profesionalni kradljivac i ogrezao kriminalac. on je u samom korenu kreativnosti. a u joga nidri to postižemo budjenjem njegove emocionalne strukture. u stanju joga nidre..

Ako znate šta je to što želite da postignete u svom životu. Posle pet godina vratio sam se u njegovo selo i saznao da se još bavi istom profesijom. Svaka jedinka ima sopstvenu različitu prirodu od rodjenja. otklonite korov i travu. sankalpa može da bude kreator vaše sudbine. i predstavlja važnu fazu joga nidre i snažan metod preoblikovanja vaše ličnosti i njenog usmeravanja u pozitivnom pravcu. nešto će početi da raste. Da biste razumeli čovekovu prirodu. veoma lako prihvataju joga nidru i od nje dobijaju najviše koristi. naučite je da vežba joga nidru. Kad je um čist. ličnost može da ih odbija. moraćete proučiti njegovo spontano. kao stado bez predvodnika. Začetak promene Možda je najefikasniji način vežbanja uma u joga nidri pomoću sankalpe.deca su spontana. Na početku i na kraju joga nidre. ali ne i čovekova priroda. ali duh joga nidre je apsolutno poslušan. Ostao sam u selu šest meseci pokazujući deci i učiteljima u školi joga nidru. Navike i verovanja mogu da se izmene. Razumevanje ljudske prirode Pre nego što primenite joga nidru neophodno je da proučite prirodu osobe kojoj dajete uputstva. 11 . biljka će rasti. odlukom. U jogi ta priroda (konstitucija) se naziva swadhava (individualni emocionalni odgovor). ona se razvija. kao kada pospete seme na razna mesta. Ona je odgovorna za sve uspehe i padove tokom života. sudbina. možete da uvežbavate sebe pomoću ove jednostavne tehnike. i vi je ne možete izmeniti. ali treba i emocionalno da prihvatimo sve što je usvojio intelekt. prirodna. Sankalpa je sanskritska reč koja može da se prevede kao odluka. Na vrhu receptivnosti. ne i njegovo unutrašnje ja. U joga nidri imamo izbor. kratak period se posvećuje sankalpi. Ponekad idemo pravim pravcem. nemiran um je neposlušan. Sankalpa predstavlja odluku da nešto postanete ili da nešto uradite u sopstvenom životu. Ne znamo kojim putem idemo jer smo vodjeni. forsirani i gurani izazovima života. pisac. spontana ponašanja su retkost . govornik. Sačekajte da se sasvim relaksira. a ne intelektom vodjeno ponašanje. Na isti način. suprotnih našoj prirodi. a ostvarujemo ga sankalpom. Sankalpa je odluka koju vi sami donosite. Sve što tada deluje na um postaje korektivno. lako u joga nidri možete da sugerišete velike i suptilne stvari. i posejete seme. i onda napravite pozitivne sugestije. Većina od nas luta po mraku. Odluka koju donosite na početku vežbe je kao seme koje ste posejali. Kradljivac je takodje posećivao ove časove. To je moguće tek kada su ometanja isključena a um sasvim miran. Ako poznajete osobu koja ima loše navike. a na kraju vežbe ona deluje kao navodnjavanje. Ako želite da postanete slikar. tako da materija kojoj je učite izazove otpor u njoj. nešto neće. ona će slušati. ali ne i sankalpa koju donosite za vreme joga nidre. imate ideju. i postati vaš snažan vodja. Sankalpa se donosi kada je um miran i tih. U svetu odraslih. Sankalpa ima oblik kratkog mentalnog stava koji deluje na podsvesni um kada je on receptivan i senzitivan na autosugestiju.činiti. nemamo izbora. U nekom perioduživota svi mi se bunimo protiv ustaljenih pravila. ali se većina od njih izgubi. Svako ima mnogo želja i ambicija. odluke koju donosite svaki put kada je radite. imate um. nametnutih ideja. Ali. ona će rasti u vašem životu. prvo morate da imate pravac kojim želite da idete. umori ili uništi. Nelogični. Intelektualna ubedjenost samo je jedan aspekt ljudskog života. On se čak osetio grešnim i ja sam verovao da sam napravio čudo i preobratio ga. U životu sve može da vas prevari. kanona. da je protiv njih. i uskoro zatim je sasvim napustio svoj porok. jedrenjaci bez jedra. a ne intelektualno aktivan. pravac. Mi smo svi intelektualno ubedjeni u ono što je dobro i zlo. Ako pripremite podlogu. i ostavljate je u vašem umu. medjutim. Zašto? Ja sam ubedio samo njegov intelekt. Ako pripremite um i pravilno posejete ideju. ali to je obično zato što smo gurnuti u njega.

koje ne daju rezultate jer nisu posadjene vrlo duboko. Kada sankalpa postane snaga koja usmerava. Ako postoji negativna tendencija ili navika u vašem životu. mikrokosmički kao čovek. sve što se radi u životu. To je nivo podsvesnog u kojem su samskare u prolazu i manifestuju se. emocionalni i duhovni. tako da postanete uravnoteženiji. bolje je da cilj bude ostvarivanje uzvišenih namera. on je i mikrokosmički stvaralac. bolje je da izaberete sankalpu koja će promeniti vašu ličnost. Ako želite da promenite način života. budi psihičko biće. tako da iskustva koja doživljavamo postaju obična i prirodna. je nesvesno. Primenom joga nidre pokušavamo da transcendiramo ispoljavanja spoljašnjeg uma. Seme promene se nalazi u odluci joga nidre. Kao što drvo svake godine daje seme i u toku svog života daje ih bezbroj. njegova iskustva su na istom nivou kao i iskustva snova. to lako možete da učinite snagom sankalpe načinjene za vreme joga nidre. samskaru ili arhetip. Sankalpa je veoma snažan instrument u rukama čoveka. jasnija. i vi želite da je koristite. Iskustva sa joga nidrom Na koji način joga nidra utiče na telo i um? Ona relaksira celokupni psihofizički sistem. a to vremenom postaju arhetipovi naše podsvesti. ne samo fizički nego i mentalni. odluka mora da se donese jakom voljom i osećanjem. vi ćete automatski proineniti loše navike. samo što su mnogo življa. dovodi do upoznavanja astralnih ravni. ti nivoi se nazivaju sadašnja karma. Takvo stanje se upravo pojavljuje za vreme joga nidre. postaje uspešno. i nema straha niti opsesije koji se ne mogu izmeniti. Najdublji sloj.Ljudi uglavnom donose intelektualne odluke. Kada se to dogodi. možete da učinite pozitivnom sankalpom. Drugi sloj samskara nije vrlo dubok. Učenje o karmi Joga nidra je vežba koja osvešćuje duboke nivoe uma. Makrokosmički stvaralac je poznat kao Bog. otklanja pritisak iz krvnih sudova srca i utiče na fizičku materiju u mozgu. i u njemu one ostaju latentne. Karme i samskare se nagomilavaju u slojevima čovekove unutrašnje svesnosti. tako se podsvesno registruje svako iskustvo koje doživljavamo. To snažno seme će se ponavljano manifestovati na svesnom nivou i dovesti do promene vaše ličnosti i života. kada je um relaksiran i spreman da je prihvati i apsorbuje. Njena svrha nije da ispuni želje. Makrokosmički stvaralac stvara planete i univerzum. U mozgu postoje milioni i milioni impresija koje se čuvaju u obliku arhetipova. u kojem su urezane i odredjene samskare. Kada um postane suptilan. Da bi uspela. tako i ljudski um proizvodi seme iz sopstvenog iskustva i to seme predstavlja karmu. koja mora da se donese sa jakom voljom i osećanjem da bi se ostvarila. Čovek nije samo biološka supstanca. podsvesno ili nesvesno. nagomilana karma i sudbina. ona sabira snage uma da bi uspela da se ostvari. Kao što kamera registruje sve što se fotografiše na negativu. Ona treba da se donosi samo kada se razumeju njena svrha i značenje. nego da ojača strukture uma. Treći sloj samskara je u procesu sazrevanja i uobličavanja. srećniji i zadovoljniji. Sankalpa je snažna tehnika i treba je upotrebljavati razumno. Arhetipovi su skup svih iskustava života koja zovemo karma. lako možete da je koristite i u cilju ozdravljenja. Često se one donose kada je um uznemiren i nespreman da ih prihvati. Sistematski se stimulišu razni centri mozga. takodje. to. kao što su postizanje samorealizacije ili stanja samadhija. U učenju o karmi. Nema ličnosti koja se ne može promeniti. bez ikakve manifestacije. Cilj sankalpe je da promeni vaš način života. Zato. 12 . a mikrokosmički stvaralac pravi karmu od svakog iskustva i delovanja. Kada se sankalpa jednom postavi duboko u podsvesno. Sankalpa može da promeni celi život ako se mudro primeni. na nivou svesnog. Pogrešno je koristiti se njom samo za uklanjanje loših navika kao što je pušenje ili alkohol.

Prema modernoj psihologiji. Jedna jedina slika može da oživi iskustvo koje hiljadu reči ne bi adekvatno opisale. i savremeni psiholozi smatraju mozak hologramom celog univerzuma. svesnost prodire veoma duboko i iskustva su izvanredna i eksplozivna. lav ili čovek. Vančulna iskustva Pored čula ium a čije spoljašnje načine izražavanja poznajemo. čamac. ako ste dobar vozač. Nesvesni um ima svoj jezik. To su arhetipovi koji izlaze na površinu za vreme joga nidre. Jantre i mandale su najbolji način osvešćivanja. sakupljenih u umu arhetipova. ako se razviju odgovarajući centri u mozgu. Koja je razlika izmedju jogina i ludog čoveka? Prvi je u stanju da rukovodi svojim iskustvom. to je objektivna svesnost. u sobi. Vladanje iskustvom Nije svako ludilo bolest. Sve to predstavlja čulna iskustva. Možemo da vidimo predmet. U Indiji je bilo mnogo jogina koji su živeli kao luđaci. probudio se odredjeni centar u njegovom mozgu. takodje i u Grčkoj. tačke i kruga). postoje mnoge oblasti izvan njih. naravno.ako njime ne upravljate ispravno. Mandale su komponovane od jantri (fundamentalni geometrijski oblici .ruža. koje većina od nas nije doživela. naše nesvesno predstavlja neiscrpan rezervoar prošlosti. mirišemo cvet. njen pravi cilj je da vas odvede duboko u stanje u kojem ste sasvim sjedinjeni sa svojim unutrašnjim bićem. na Zapadu ima mnogo jogina koji to ne mogu. bojama i zvucima. Bezbrojni arhetipovi su zaključani u našem biću i treba da se osveste i dožive. Uzrokujući ih. ali se uglavnom manifestuju simbolično. U to vreme. Unutrašnja iskustva ne treba da se odbace i nazovu halucinacijama. Um je kao motorcikl . upravljaćete dobro. Ponekad iskustva iz vašeg prošlog života izlaze na površinu direktno. čitav kozmos je sadržan u umu u obliku arhetipova. zaspite ili imate neko drugo prijatno iskustvo.predstavljaju kombinacije linije. ali ja nisam odbacio njegovo iskustvo samo zato što nije bilo i moje. Reči i koncepti su jezik svesnog. Iskustva kroz koja prolazite na različitim nivoima podsvesnog i nesvesnog su samo manifestacije vaše karme iz ovog ili iz ranijih života. doživećete udes. bez obzira da li vozite motorcikl ili kamion. ako želimo da saznamo ko smo. i ova disocijacija tela i uma dovodi do izvanrednih iskustava. um ne može da ga vidi. za koja je neophodno prisustvo objekta koji se percipira i spoznaje. 13 . prema svojim kapacitetima i mogućnostima. Ako nema cveta. »intelektualnog uma«.tada doživljavate opuštanje. Tako. u kojem postoje centri vančulne percepcije koji se ponekad otvaraju u joga nidri ili u meditaciji. nije bilo mirisa sandala. nadčulno iskustvo. svesnost putuje iz jednog nivoa u drugi. lako je joga nidra namenjena relaksaciji. specifični simboli koji se vizuelizuju »pogadjaju« različite delove mozga i oslobadjaju arhetipove ili latentne samskare. samo zato što nisu objektivna. Bilo je to van Indije. nego spiritualno iskustvo kojim čovek nije bio u stanju da upravlja. Pre izvesnog vremena u moju sobu je ušao čovek koji mi je rekao da je jasno osetio miris sandalovog drveta. iskustvo stvari. Čak i slep čovek može da vidi i gluv da čuje. drugi put se sve odvija na području svesnog uma . Svi možemo da vidimo spoljašnje objekte. ona se privremeno odvaja od telesnog. Kada svesnost prodire u podsvesno. Samo retkima je uspelo da razviju sposobnosti nadčulnih iskustava. moguće je iskustvo bez prisutnog objekta. joga nidra otklanja rezerve karme i pročišćava dublje slojeve uma. Ponekad u joga nidri možemo da prodremo u samo središte nesvesnog i izrazimo i doživimo latentne mogućnosti svog uma. drugi završava u duševnoj bolnici. U Indiji ima mnogo luđaka koji su u stanju da upravljaju sobom. Simboli koji se upotrebljavaju u joga nidri su u stvari mandale ili slikoviti prikazi . iako je takva mogućnost data svakom biću. zasnovan na simbolima. Ponekad. ali.Karmička iskustva Za vreme upražnjavanja joga nidre. čujemo zvuk ili osetimo naročiti ukus. Vančulni centri u mozgu su veoma snažni i ne mislim da imaju veze sa našom karmom. Tehnikom jega nidre učimo ih kako da to postignu. U toku joga nidre. Medjutim.

jer je ona u osnovi. S v a m i S a t j a n a n d e S a r a s v a t i . Čak i ako sanjate. stav neprimar nevezivanja. čiji klasičan opis se nalazi u joga sutrama2. ili ste ometeni spoljašnjim uzrocima. Viši stadijumi predstavljaju posebna stanja svesnosti kao i vežbe koje su potrebne da se ta stanja postignu. u nekoj fantaziji. Svesnost se progresivno odvaja od spoljašnjeg sveta. U naprednijim stadijumima.stanja bića) 4. Ti stadijumi su: Pripremni ili spoljašnji: 1. Pranayama (kontrola prane. Ako niste u stanju da ležite mirno zbog nekog uzbudjenja. tela. Pr ev. Proces pratyahare U sistemu joge. Ako pokušavate da se koncentrišete sprečićete prirodni tok svesnosti koji vas vodi sve dublje i dublje u Sopstvo. u stvari to ne treba da činite. sa punom svesnošću i nevezivanjem1. Isključivanje uma Joga nidra pripada višim stadijumima Patandjalijeve radja joge. Prev. 14 . Dharana (koncentracija) 7. Nyama (lična pravila) 3. životne. racionalnog. Samo pokrećite um iz tačke u tačku i budite svesni svakog doživljenog iskustva. Yama (društvena pravila) 2. ne obraćajte pažnju. Oni uključuju nesvesni um koji je rezervoar svih iskustava i ego koji reguliše ulazak informacija u svesni um3. kada je relaksacija potpuna. pa i ako ste u stanju velikog mentalnog nemira. u vaše unutrašnje ja. Od prevashodne važnosti je da za vreme upražnjavanja budete mirni. koji je aktivan za vreme budnosti. Samadhi (transcendentalna svest) Prva četiri spoljašnja stadijuma predstavljaju specifične vežbe koje se izvode pomoću svesnog uma. U joga nidri je najvažnije da se predate uputstvima svog učitelja i da pratite svako iskustvo koje se dogodilo. budnost se održava koncentracijom na čulo sluha.Joga nidra nije koncentracija U joga nidri nije neophodno da se koncentrišete. u i z d a n j u B i h a r s k e š k o l e j oge . joga nidra uključuje dharanu i samadhi kada dolazi do sabranosti i koncentrisanosti uma. Asana (položaji . »Izreke o jogi« Patandjalija. metod pratyahare. Dhyana (meditacija) 8. Da bi se sprečilo potpuno isključivanje svesnosti. pratyahare. jer se svesni um izdvaja tako da na površini ostaje podsvesni. briljantnoj niski 196 sutre ili aforizma. nesvesnog uma. koje je Patandjali napisao nekoliko vekova pre Hristovog rodjenja. joga nidra se smatra oblikom radja joge. analitičkog dela svesnog. 1977 Za detaljnije informacije videti »Četiri poglavlja o slob o d i « . Pratyahara (isključivanje čula) 6. Sasvim je prirodno da se propuste neka uputstva. izdao je BIGZ. Čak i ako ste za vreme vežbe napeti. Prim. Pr im . a tada sve što se kaže utiče na njega. Nije bitno da li čujete uputstva svog učitelja. procesa dis anja. svesnog i na kraju. u srpskohrvatskom prevodu. Patandjali je podelio put radja joge u osam stupnjeva. ustanite i vidite o čemu se radi. kosmičke energije) Viši ili unutrašnji stadijumi: 5. u kojoj su sadržaji i delatnosti uma potpuno transcendirani. Ostali senzorni nervni završeci su slobodni i njihove veze u 1 2 3 Stav isključivanja čula. sugestije koje učitelj daje će delovati na podsvesni um. počinjući osnovnim pravilima o ponašanju koji vode mentalnom miru i samadhiju ili samorealizaciji (samospoznaji).

To stanje je tako duboko. tako probudjen. kada se odvoji od svih veza sa čulima. Medjutim. Kada se um odvoji od senzornih kanala. i zato je takvo iskustvo svesti sasvim različito od svih poznatih. tako da nijedna poruka ne stiže do centra u mozgu. U joga nidri morate da pokušavate da održavate svesnost. vi u stvari delujete na više centre mozga. To predstavlja pravo tamazičko stanje. neophodnu energiju obezbedjuje sušumna. postoje tri važna nadija ili energetska kanala u fizičkom telu: ida. Prema filozofiji joge. U hipnozi se subjekt dovodi u dubok san. um je tada. prolazite kroz obim hipnoze. Kada se koncentrišete znate da to činite. U joga nidri vežbamo um vodeći ga kroz seriju vežbi koje dovode do željenog stanja svesti. iako vam senzorni kanali ne daju potrebne informacije. poznat kao pratyahara. Kada svest operiše sa intelektom i svim čulima. sadašnjem trenutku. treba da znate da kada transcendirate. Naučno je pokazano da joga nidra nije samo monotona koncentracija. to predstavlja peti stadijum radja joge. ali kada ste u stanju joga nidre. čula su isključena. joga nidra ide u različitom pravcu od hipnoze. mislimo da smo budni i svesni. iako. On dobija viši kvalitet stimulusa i razvija tip svesnosti različit od onog koji doživljavamo u ovom. reaguje potpuno na upućene stimuiuse. ali. U naučnoj terminologiji njihovi analozi bi bili parasimpatički. centralni nervni sistem . Kada se čula za izvesno vreme isključe u joga nidri. vi ste relaksirani ali ne spavate. To je trenutni doživljaj. kada centralni nervni sistem i kora mozga nisu stimulisani. Ali. sluh). on ulazi u stanje koje se naziva hipnoza. simpatički i centralni nervni sistem. kada se um disocira od senzornog saznanja. probudjen je centralni nervni sistem i umesto njih. Zato se za vreme vežbe daje važno uputstvo: »Ne spavajte«. ona postaje totalna. pingala i sušumna. Proces mišljenja se nastavlja. bićete u stanju da transcendirate sve barijere vaše ličnosti i idete vi soko i daleko koliko hoćete. ideju. Ida predstavlja mentalnu snagu. zvuk. ida i pingala. postaje veoma moćan. Naučno govoreći. pingala vitalnu. a da pri tom održavate budnu svesnost. bilo da srno toga svesni ili ne. Tokom čitavog života ida i pingala neprekidno snabdevaju mozak neophodnim stimulansima koji mu omogućavaju da prepoznaje objekt. ali ste svesni da radite joga nidru. tada. U joga nidri. to su dva potpuno ra zličita stanja. lako možda polaze sa istog nivoa relaksacije i receptivnosti. Joga nidra se zasniva na receptivnosti svesnosti. manje receptivan i manje kritičan. Joga nidra i hipnoza Mnogi ljudi joga nidru smatraju vrstom hipnoze jer se u njoj postiže isključivanje čula. Sve dok se nevoljni sistemi mozga ne uvežbaju. a sušumna spiritualnu. Stanje uma koje se u njoj postiže je daleko iznad hipnoze. Ako u isto vreme možete da probudite sušumnu (koja je zatvorena kod većine ljudi). Tako podstičete nevoljnu kontrolu tih delova i održavate neophodnu svesnost. na izvesnoj tačci. Inače. koji. U isto vreme. osećanja ili vidne predstave koje se u vežbi pominju.kori mozga disocirane. Energija koju vaš mozak dobija u ovom trenutku ide kroz idu ili pingalu. čula neprekidno prenose poruke u centralni nervni sistem koji automatski stimuliše motoriku. mozak ostaje izolovan i to je stanje hipnoze. dok joga nidra povećava sve sposobnosti i stvara satvičko stanje. sasvim budi mozak. u kojem je mozak potpuno isključen.sušumna nadi. van komunikacije s mozgom. nema velike razlike izmedju joga nidre i sna. ali mu je potreban trening. Kada svesnost funkcioniše samo kroz jedan senzorni kanal (tj. Ako možete da isključite senzorne kanale. Ako zatvorite idu i pingalu pomoću pratyahare. ona postaje senzitivnija. iako su dva kanala. Svest može da ide onoliko daleko koliko je vi vodite. Ono čega nema za vreme hipnoze je veza izmedju njih. Kada fiksirate svesnost na delove tela. da se gubi čak i osećaj samosves nosti. joge i nauke. 15 . Postoji. malo iskustvo u kojem su mozak i njegova kora odvojeni od en ergetskih kanala. i kada je mozak izolovan. prolazi kroz hipnotičko stanje. To je cilj joga nidre. u stvari. nastupa trenutak kada čak ni ne znate da ste u joga nidri. Niste svesni na senzornom nivou. mozak je potpuno budan. i dokazana je stvarna analogija izmedju ovih dvaju sistema.

Upotre bom stimulativnih elektroda. mogu da se lociraju u homunkulusu. Relaksacija uma pomoću relaksacije tela Teorijski je moguće povezati modernu neurohirurgiju sa meditativnom tehnikom joga nidrom koja vodi poreklo od drevnih tantri. neurohirurzi su pokazali da je svaki deo tela precizno predstavljen na površini centralnog girusa senzorimotorne kore mozga. On predstavlja neuronsku apstrakciju fizičkog tela. Vi odgovarate sami za sebe. prstima i crtama lica. ne moja. relaksirajući um relaksiranjem tela.love tela kroz koje prolazi vaša svesnost za vreme njene rotacije. telo i emocije u harmoničnu celinu. intelekt. Radeći joga nidru. Po fizičkim standardima.munkulusa. usne i nos su predstavljeni mnogo većom površinom u mozgu nego drugi delovi tela. koju sami donosimo. jogini ranijih vekova nisu ovu tehniku 16 . Kada se jednom taj red uspostavi. prelazimo preko čitave površine mozga. Subjekt pita terapeuta: »Da li da idem sada u toalet?« i terapeut odgovara »Da« ili »Ne«.Prate se uputstva. ne treba da se menja. Svi delovi tela kroz koje prolazi svesnost za vreme rotacije u joga nidri. motorni ho munkulus ili čovečuljak. homunkulus je čovečuljak grotesknih proporcija sa veoma uvećanim šakama. Mozak je fizički posrednik svesti koji povezuje um. on će vam reći: »To je vaša stvar. čovek svesno sakuplja unutrašnje sposobnosti i dozvoljava unutrašnjem znanju da raste. jer on indukuje tok praničke energije kroz neuronsko kolo motornog ho. Ako ste ikada ovu tehniku radili. U isto vreme. pratyaharu. prsti. U hipnozi.nosti kroz delove tela u jogi nidri. što često prelazi u opsesiju. Upoznavanje i dnevno ponavljanje ovog puta dovodi do internalizovanja fragmentisane i rasute svesti. jer dolazi do spontane disocijacije svesnosti od senziornih i motornih kanala.« Čak i kada učenika joga nidre ograničavaju loše navike i ponašanje. terapeut dominira umom i voljom subjekta. Naravno.gioni mozga koji predstavljaju ove delove su skoro isto to liko veliki kao čitav ostatak tela od zgloba šake do prstiju stopala. a ne učitelj. Neurohirurg deluje na telo stimulišući mozak.movani. Učitelj je samo vodič. Ako isto pitanje postavite učitelju joga nidre. koji je praćen subjektivnim doživljajem opuštanja i oslobadjanja. Kako joga nidra uspostavlja zdravlje Očevidna je veza izmedju otkrića današnjih istraživača mozga i prosvetljenih jogina i rišija koji su davno razvili tehniku joga nidre. Seksualni nagon. nedostatak samopoverenja i inicijative. ostavlja ga da to čini on sam. Šake. a upravo oni su najstimulisaniji za vreme kruženja svesti. ja sam odgovo ran jedino za sebe samog. pre. Joga nidra i mozak Moderni neurofiziolozi su uspeli da dokažu vezu izmedju tela i mozga koja je jogi poznata hiljadama godina. ne i za vas. i funkcioniše preko nervnog sprovodjenja energije koja teče kroz nervni sistem i mrežu nadija koji formiraju praničko telo. medjutim. peti stepen radja joge i uvod u dharanu i samadhi. Motorni homunkulus ili »čovečuljak« Istraživači su nazvali neuronsku mapu ili hologram fizičkog tela koji se nalazi u sivoj masi velikog mozga. senzorne i motorne. Progresivno pokretanje svesnosti kroz delove tela ne samo da dovodi do fizičkog opuštanja nego čisti sve nervne puteve. Re. Uputstva se daju direktno i jedina sugestija je sadržana u odluci. Tehnika vodi um ka osvetljenosti i nezavisnosti prosudjivanja. Učesnik joga nidre počinje sa dru gog kraja nervnog puta: podizanjem svesnosti tela stimuliše mozak. logika i samodeterminisanost su supri.poznaćete delove senzorimotorne kore tačno kao one de. Postignuto stanje predstavlja. Učimo da postignemo stanje opuštenosti prateći izgovorena uputstva. po Patandjaliju. Jasno je sada zašto je važan precizan red rotiranja sves. učitelj os taje po strani i ne čini pokušaje da menja njegov karakter. ne učitelj Joga nidra ne zavisi od sugestije i ubedjivanja. on daje tehniku ali ne forsira.

Posle opuštanja senzorimotorne površine mozga. Skočni zglob 3. temperaturu. Zglob ručja 9. medju njima Pačinijevi korpuskuli u koži. osećaj lakoće i težine. psihičkim i spiritualnim dimenzijama koje leže ispod grube materijalne egzistencije. Jezik 22. Očni kapak i očna jabučica 18. dok se istovremeno doživljavaju u jednom delu tela ili u celom telu. Oni kao da izviru iz središta našeg bića. Lakat 8. Nožni prsti 2. Obrva 17. što dovodi do nervnog zamora i kasnijeg sloma odbrana i bolesti. Frontalni presek mozga koji pokazuje motornu koru i regione mozga duž precentralne vijuge. Oslobodjena energija se onda koristi za lečenje i obnavljanje umornih tkiva i organa.simbolički čovek koji leži u sivoj masi mozga. izazivaju se osećanja ili iskustva. mozgu i unutrašnjim organima. Srednji prst 13. Domali prst 12. Mali prst 11. Kuk 5. somatopsihičkim putem. Kažiprst 14. proprioceptori 17 . prema suptilnijim praničkim. bol. Slika 1. bola i zadovoljstva. Usne 20. Gutanje. Lice 19. itd. U joga nidri. de struktivna psihosomatska tendencija se menja suprotnim. Rame 7. promenu položaja. U svim telesnim tkivima i strukturama nalaze se speci jalno adaptirani nervni završeci koji reaguju na specifične stimuluse uključujući dodir. koja se odvaja od senzornih puteva i modaliteta kada se postigne stanje pratyahare. preko senzornih kanala. receptori za bol i temperaturu. nego primarno načinom postizanja više svesti širenjem i oslobadjanjem in dividualne svesti od njene fiksacije za fizičko telo i njegove senzorne modalitete. Palac 15. Moderni čovek pati od bolesti stresa koje potiču od prekomerne identifikacije duše sa somom ili materijalnim telom. zadovoljstvo. toplog i hladnog. Vrat 16. Grudni koš 6. Koleno 4.smatrali načinom lečenja bolesti. pritisak. Šaka 10. Motorni homunkulus . Psihosomatska neravnoteža se spontano popravlja oslobadjanjem prane ili nervne energije. slobodni nervni završeci. kontakt izmedju zemlje i tela. Mali senzitivni receptori. Vilica 21. Osećaji i osećanja Osim kruženja svesti u joga nidri postoje i druge vežbe koje potiču iz tantri: svesnost o celom telu. 1.

ako osećate toplotu. U toku upražnjavanja joga nidre. Čovek ne samo da se živo seća bola i zadovoljstva. onda je to eksplozivno iskustvo realnosti koje sasvim menja čitavu strukturu uma.zglobova i mišićna vretena. Doživljavanje suprotnosti Prvo iskustvo koje treba da se doživi u joga nidri je osećaj težine. Razvijanje emocionalne kontrole Električna stimulacija specifičnih delova hipotalamusa. ali to može da se doživi ponovo u joga nidri. Ono što os taje u umu ili u mozgu je samo memorija. Tek tada se ukupna težina tela sasvim predaje zemlji i doživljava se iskustvo potpunog spajanja sa površinom na kojoj telo leži. 18 . neprekidno prikupljaju informa cije iz svih delova tela i prenose ih u odredjene centre u mozgu. ako ste u stanju da zatvorite oči i čujete muziku unutra. agresija i strah. to treba da bude osećanje takve vrućine koje će učiniti da se oznojite. Kada probudimo senzacije težine i lakoće. Kada probate odredjeno voće. mozak ne prepoznaje njenu poruku. Posle izvesnog vremena mozak počinje da ignoriše ove impulse i svesnost težine se privremene gubi. itd. trebalo bi da telo osećate tako teškim. Ako napetost i kontrakcija zaostanu u posturalnim mišićima. progresivno transformiše naše totalno iskustvo čulnog života u fizičkom telu. ne i stvarno iskustvo. Joga nidra. da ne biste bili u stanju da podignete ruku ili nogu kada biste to poželeli.. ali posle nekoliko dana. Većina tih centara imaju preciznu lokalizaciju. Posle toga izaziva se senzacija lakoće: »Probudite osećaj lakoće i beztežinskog stanja u svim delovima tela. živo iskustvo. Fizička težina je doživljaj celog tela za kojim sledi duboko skeletno-mišićno opuštanje. ili. ono kao da se odvaja od površine poda. nedelja ili meseci.. itd. velika količina impulsa ide u mozak. limbičkog sistema i amigdaloidnog jedra. vi ga zaista osećate u tom trenutku. toplote i hladnoće. u početku ćete biti veoma svesni njegovog mirisa. nego ih i doživljava. sve do budjenja fizioloških odgovora: znojenja. vaša senzorna pažnja popušta i do tada jak miris više ne registrujete. Veliki broj iskustva koje ljudi doživljavaju u životu se nalaze zakopani u njihovoj prošlosti. U jogi je sposobnost ponovnog doživljavanja prošlih iskustava kriterijum razvijenosti istinske kreativnosti uma. tako. Uvek kada neuron »okida«. Vi ćete sigurno zapamtiti divnu muziku koju ste slušali.. Suštinsko iskustvo Razvijanjem različitih osećanja i senzacija u toku joga nidre. onda uputstvo: »Vaše telo je tako teško da tone u pod«. tačno kako ste je nekada čuli. stimulišemo centre u mozgu koji održavaju harmoniju izmedju naše unutrašnjosti i spoljašnje sredine. kada se razvija osećaj težine u celom telu. sećate se stvarnih doživljaja. umesto da fizičke senzacije oblikuju svesnost. Sve što se radi treba da postane stvarno. možete čak da je zamislite i osetite. Sada je svesnost ta koja odredjuje i kontroliše iskustva koja telo doživljava. Veoma važni su centri za regulaciju temperature i za doživljavanje zadovoljstva i bola. bola i zadovoljstva. akcioni potencijal predstavlja impuls koji se prenosi i koji može da se registruje u mozgu. služi kao komanda mozga koja pomaže mišićima da se oslobode zaostalog tereta. Ali.trofiziološkim principima. preko somatopsihičkog puta. toplote i hladnoće. izaziva specifične emocionalne odgovore kao što su bes. ako ćelija izvesno vreme kontinuirano okida. drhtavice. Ovaj fenomen može lako da se pokaže pomoću senzacije mirisa. možete samo da zamislite doživljeno iskustvo. Ako pokušavate da osećate težinu. Medjutim. posle kraćeg boravka u prostoriji. U joga nidri se razna iskustva doživljavaju kao prava.. a spontano se budi osećaj lakoće. Medjutim. Istraživači nazivaju ovaj fenomen navikavanjem (mozak se navikava na stimulus i uskoro prestaje da ga registruje kao važan). Alternacija ovih opozitnih senzacija u joga nidri pomaže da se održava homeostaza kontrolom inače nevoljnih funkcija. a ne i da doživite naročiti ukus zbog nemogućnosti neuvežbanog uma da iskustva iz prošlosti prenese u sadašnjost. Kada udjete u sobu u kojoj gori mirisni štapić.« Budjenje suprotnih senzacija je u skladu sa elek. Vaše telo je lako.

što predstavlja radjanje kreativne imaginacije udaljene od običnih procesa dnevnog sanjanja i spavanja. Simboli nesvesnog Vizuelizacija u joga nidri je važna za otvaranje sadržaja nesvesnog uma koji se normalno izražavaju samo u snovima. Sve što doživljavamo preko čula. Čovekova psiha sve vreme sanja. ponekad čak i potpuno izmenjeno. nesvesnih in. Da bismo preneli radio talase potrebno je da imamo predajnik koji će poslati signal i prijemnik koji će ga uhvatiti. radost i tuga. Ljubav i mržnja.scendencija ove barijere dvojstva je primarni cilj. Ona je praćena iskustvom rastućeg osećanja blaženstva (anandam) koje leži izvan ograničenja zadovoljstva i bola i drugih di. Snovi koje imamo su samo mali deo ove ukupnosti. može da se upotrebi drugi metod kojim se uzimaju uzorci talasa u regularnim inter valima i onda šalju. se simultano doživljavaju. u praksi vizuelizacije u joga nidri. Medjutim. što zahteva manje energije za odašiljanje 19 . zadovoljstvo i bol. što govori da je sadržaj nesvesnog uma počeo da se manifestuje. pojačana emocionalna kontrola i rastuće osvešćivanje sudbine. Signal može da se predstavi talasom. os tavlja trag u umu. suprotna osećanja. Često je sećanje na ta iskustva različito od originalnog iskustva. Neprosvetljen čovek neprekidno sanja. ranog detinjstva i zrelosti. Sa početkom upražnjavanja joga nidre i meditacije. Na psihološkom planu. U uobičajenom stanju sanjanja. Rezerve uma Vodjeno maštanje u joga nidri je metod upotrebe simbola kao katalizatora za provociranje reakcije nesvesnih delova uma. a da toga nije svestan. Normalno se prenosi čitava shema talasa. radosti. sadržaji snova su povezani sa spontanim oslobadjanjem psihičkih tenzija iz podsvesnog. originalna shema talasa može da se rekon. svesno i nesvesno. Riši Patandjali kaže: »Svapanidrajnanalambanam va« (um postaje postojan ako upozna snove i spavanje). Evolutivni napredak se odražava u našem životu kao izoštrena percepcija. Medjutim. čak i dok je budan. počinjete da budete svedok snova. U Radja joga sutrama (1:38).hotomnih pojmova. da bi se integrisao u svesti. čak i u mislima. što se inače retko dogadja. Održavaju se opuštenost i svesno svedočenje konfliktnih i opozitnih emo cionalnih reakcija. Podsvesni i nesvesni materijal uma se budi i oslobadja. To može da se ilustruje primerom transmisije radio ta lasa.struiše na prijemnom kraju. Da bismo to razumeli treba da znamo kako um obradjuje i čuva svoje impresije ili samskare. Ponovljenim vežbanjem emocionalni odgovor se lako dobija i učesnik postepeno izlazi iz po dručja patnji koje su posledica vezivanja za dvojstvo životnih iskustava. a to se postiže joga nidrom. a predstavljaju i budjenje i izražavanje dubljih.stikata i nagona. Potrebno je da upoznamo prirodu snevanja da bismo imali prave koristi od joga nidre. U napred nom stadijumu joga nidre traži se da se voljno predajemo tim emocijama dok zadržavamo stanje duboke opuštenosti i svesni smo svedoci čitavog procesa. Iskustva prošlih života. Kada je prijemnik sinhronizovan na istu frekvenciju. ljudi neretko počinju da se sećaju ranijih iskustava koja su zaboravili ili smatrali nevažnim. treba da se razvije dobra komunikacija izmedju sna i budnog stanja.Većina ljudi teže kontroliše to osećanje nego pozitivne emocije ljubavi. su zapisana u nesvesnom. u skladu sa uputstvima koja nam daje vodič ili učitelj. tran. U trenutku kada odvojite svoju svesnost od senzornih funkcija i opustite se. Vežba u delovanje uvodi obe hemisfere mozga. Joga nidra tako razvija kontrolu emocionalnih reakcija i autonomnih odgovora. Ako je stanje sna potrebno prepoznati i upotrebiti za ubrzavanje naše evolucije u životu. jer su njegove funkcije ekstravertovane. Svesno sanjanje Joga nidra se naziva »spavanjem bez sna« jer pomoću nje učimo da udjemo u stanje izmedju spavanja i budnosti bez gubitka svesnosti. a to se postiže za vreme vizuelizacije. rezultat vežbe je neprianjajući pogled na život i zrelost ličnosti. prepoznavanje i oslobadjanje su voljno pokrenuti jer mi san svesno stvaramo. sigurnosti i zadovoljstva. U životu spiritualnog aspiranta.

Svaki simbol ima definitivan oblik. To su sve simboli nesvesnog. ili mogu da se pojave slike lepih vrtova. na koje se ti sim boli odnose. Bude ili vašeg gurua. Oni formiraju kolektivno nesvesno čovečanstva i upotre.bljeni. Ira cionalni stavovi. sa neprianjanjem. jantra i mandala. zlatnog jajeta. nestaju ili se integrišu sa njim. Vidimo da primljena informacija nema očiglednu vezu sa originalnim signalom ili porukom. kada je preradjena. Prvo. Često su one izvor tenzija. Rezultat toga je da energija koja se ranije upotrebljavala za supresiju ovih elemenata nesvesno može korisno da se us. Kada se slike posmatraju objektivno. Oni variraju kod ljudi raznih lokaliteta. duhova ili zmija. pojavljuju se mnoge ometajuće slike koje mogu da imaju oblike demona. ne identifikuje se sa inhibicijama. Treba samo biti svestan slika. kada čovek pokušava da vidno predstavi simbole. postoje »univerzalni« simboli (kako ih je opisao Jung) kao što su mantra. Tako ego više ne suprimuje materiju koja je u konfliktu sa njegovim stavovima. kritike ili osudjivanja. Samskare oslovljavaju naše misli i iskustva i primoravaju nas da se ponašamo na odredjeni način. zemalja i rasa. neispunjene želje. Na primer. geometrijske forme. daju veoma duboke odgovore. jantre. Direktne i apstraktne asocijacije Simboli koji se upotrebljavaju za vreme primene joga nidre mogu da deluju direktnim povezivanjem sa samskarama. Um na sličan način obradjuje informacije. koji može da bude figura Hrista. inhibicije. »uslovljeni« simboli. aždaje. nego će se setiti bolnog iskustva padanja sa drveta koje se odigralo u detinjstvu . i više poslatih informacija za isto vreme. i konflikt izmedju svesnog i nesvesnog uma nestaje. neostvarene potrebe. koji su povezani sa našim svakodnevnim socijalnim. Selekcija slika Potrebno je da se napravi veoma vidljiv izbor slika za vreme joga nidre. budjenjem simbola za vreme duboke re laksacije premošćavamo prazninu svesti izmedju budnog stanja i nesvesnog. a koje utiču na nje govu prirodu. simbola čakre. ali. originalnu formu. Proces vizuelizacije u joga nidri omogućuje nam da očistimo samskare iz uma. Učitelj treba da bude upoznat sa tipovima sim bola koji se upotrebljavaju i nivoima uma. neza visno od njegovih socijalnih.to je apstraktna asocijacija. svesnost se održava fokusiranjem na seriju simbola ili slika. u zavisnosti od samskara. strahovi i nepraktične želje ulaze u svesno. Zamišljanje 20 . U početku. bez pokušaja analize. koji formiraju deo svesti svakog pojedinca. samskare ili im presije koje obuhvataju ego i koje mogu da izražavaju bolna sećanja. Neko će vizuelizovati drvo koje raste u njegovom dvorištu . kulturnim.meri na druge aktivnosti. religioznim i moralnim iskustvima. ili ima oblika lotosa. Čovek bolje upoznaje sopstvenu prirodu. Simboli koji se koriste formiraju dve kategorije. Različiti simboli našeg životnog iskustva fomiraju sadržaj nesvesnog uma. Zatim. učesnici dobiju uputstvo da vidno predstave drvo. Velika količina informacija koje se čuvaju u nesvesnom je u obliku simbola. što je neophodno za duhovnu evoluciju. Oslobadjanje samskara Kako um postaje isključen i sabran. svetih ljudi i božanstva. strahove i komplekse. Normalno nemamo pristup u nesvesno jer naša svest nije povezana sa simbolima ili izvorima informacija koji su u njemu. i posmatrane objektivno.signala. niti selektivno prihvata samo ono što pdržava njegovo mišljenje i predrasude. Stav svedoka Igra simbola i slika treba da se posmatra sa distance. Drugi možda neće biti u stanju da vizuelizuju drvo. mirnog jezera.to je direktna asocijacija. mentalnih poremećaja i bolesti. socijalne i reli giozne uslovljenosti. ego postaje privre meno inaktivan. mandale. sveukupnog delovanja i reagovanja. stvarima koje mu se dopadaju ili ne dopadaju. dobija i s t u . kulturnih i religijskih tradicija. boje ili čak zvuka. kao da se posmatra film. Medjutim. Simboli iz odredjene kulturne sredine mogu da budu bez ikakvog značaja čoveku čije se uslovljavanje odvijalo na sasvim drugi kulturalni način.

od pomoći je da se vidno pred stavljanje počne sa poznatim objektima ili dogadjajima koji su ostavili jak utisak na um.ako slon kojeg pokušavate da zamislite stoji na glavi. Kada se svesnost potpuno isključi. Dublji slojevi uma sadrže rešenja svih naših prob lema. potrebno je da se ostane opušten i da se dozvoli slici da se formira unutar svesti. želja. koncentracija i stvaranje jasne slike postaju mogući. Potrebno je promenjeno stanje uma da bi se one osetile. Tako. Deca takodje imaju tu sposobnost ali se ona obično suprimuje njihovim uslovljavanjem tokom sakupljanja životnih iskustava.drveta izvlači na površinu bolno sećanje iz detinjstva koje je sve vreme bilo povezano sa drvetom. proizvode direktne asocijacije u odredjenim psihičkim centrima i posledične apstraktne asocijacije sa svim aspektima manifestacije čakre kod date in dividue. čakra Različiti simboli stižu u različite dubine uma . ako ne sva kreativna otkrića u nauci i umetnosti su načinjena za vreme sjajnih kreativnih trenutaka intuicije koji nastaju kada znanje nesvesnog izadje na površinu svesnog4. uspomena i sam. Van Gog je rekao: »Slike mi dolaze kao u snu«. Svi imamo sposobnost da jasno vizuelizujemo kada je um sabran. otkrivanjem simboličnosti čakri. Vizuelizacija je proces koji teče bez napora. 4 Taj proces odlično je (između ostalog) opisan u dok. Svi su oni dozvolili sebi da se opuste do voljno duboko. Objekt koji se vizueiizuje treba da je što je moguće veći u mentalnom prostoru (chidakasha) i treba da ima dinamičan izraz. ne zamišljajte ga kako mirno sedi u uglu džungle. to je otežano. otkrivamo i oslobadjamo sopstvene arhetipove. Put ka sposobnosti vizuelizacije Problem na koji se često nailazi ujoga nidri je teškoća vizuelizacije. ako vam se kaže da vizuelizujete lava. U stvari. počevši od 00:59:23 (59min 23se k) filma 21 . ljudi mogu da postave dijagnozu svoje bolesti pre nego što se ona potvrdi medicinskim ispiti vanjima. ali. jantra. i ne mogu da se dožive čulima. Ne oklevajte sa upotrebom paradoksalnih stvari u vašoj vizuelizaciji . što dovodi do pratyahare i duboke relaksacije. U tom stadijumu preporučuje se da se ne vizuelizuje. nego u psihičkom. Tako. Mantra. Budjenje kreativnosti Mnoga. oblika. kada je um rasut.one možda ne traju dugo ili menjaju oblikali proces treba nastaviti bez pokušaja da se slika učini jasnom i postojanom. arhetipovi ljudskog mozga su predstavljeni čakrama. Sa nastavkom vežbanja. filmu Itzhaka Bentova "From Atom to Cosmos" . Istovremeno. Sve se odvija bez napora.movanih uspomena i samskara može da se oživi ako učitelj brižljivo izabere simbole.jenje fantazija u joga nidri predstavlja snažan metod rešavanja suprimovanih konflikata. što je većini ljudi lako i pred stavlja početni korak.mantra i jantra prodiru najdublje. U joga nidri to stanje se indukuje isključivanjem čula za vreme rotacije svesti kroz telo i pomoću svesnog disanja. Mocart je jednom stvorio sasvim novu kompoziciju dok je dremao na zadnjem sedištu kočija. vizuelizacija se nastavlja vodjena uputstvima učitelja. Slike upotrebljene u joga nidri su najsnažnije za vreme procesa apstraktne asocijacije. jer gomila supri. tako da slike i forme njihovog nesvesnog mogu da se manifestuju kao rešenja njihovog problema ili pitanja. ali moramo da im dopustimo da se manifestuju održavajući stanje potrebnog neprianjanja. Vod. Zatim. U stvari. Čakre ne postoje u fizičkom telu. Ajnštajn je povećao svoju percep ciju relativnosti dok je vizuelizovao sebe kako hoda po sunčevom zraku. Čak je zapaženo da upotrebom sopstvene duboke relaksacije i vizuelizacije. već da se samo misli o slici i pokuša da se seća iskustava povezanih sa njom.skara. duboko opuštanje predstavlja stanje promenjene percepcije i kada se to stanje jednom postigne. Različiti simboli čakri. jer pažnja ne može dugo da se održi i omogući slici da se uobliči. to je u redu. sastavljeni od boja. božanstava i mantri. to je način stvaranja nove kreativne indi vidualnosti kojoj su dostupni neograničeni izvori saznanja. svesnost se isključuje i slike počinju da se pojavljuju . Dinamičke slike akcije mogu u početku lakše da se zamisle. prirodno i spontano. Tek kada se postigne taj stadijum mogu da se uvedu statičke slike.

podsvesnom i nesvesnom. a zatim proširite svoj mehur da uključite i druge u njega. zemlje. Ova ekspanzija može da se nastavi i da uključi sve ljude iz vaše blizine. posmatrača. 3. ako treba da zapamtite ime neke osobe. oblačenje. u vedanti i filozofiji joge. ugodno i sigurno. One se dalje dele u pet koša ili tela. dok ne budete ponovo u stanju da se proširite. u kojima vam je toplo. Neophodno je samo setiti se nekog malog incidenta koji će proširiti vašu memoriju na sled dogadjaja koji ga prate. Na primer. pomoću asocijacija koje izazivaju simboli. a tako i upamćivanje i reprodukcija Ostale vežbe koje se preporučuju: 1. formula ili bilo čega što treba zapamtiti. lakše ćete zapamtiti to što želite. da se ponovo doživi isto. ili zamišljanjem kako se bolesno tkivo otklanja i zamenjuje zdravim što ubrzava izlečenje. Bol i neugodnost mogu da se ublaže upućivanjem udahnutog vazduha u oboleli deo tela i oslobadjanjem bola izdisanjem. sada sa pozitivnim ishodom. možete da zamislite sebe u mehuru ili čauri. i vežbanjem vizuelizacije u joga nidri. Impresije će biti snažnije ako su vam asocijacije maštovitije. Disanje može da se koristi za vodjenje vizuelnih slika. ili je dan našeg ranog detinjstva. o sves. Kreativni potencijal svake individue je ogroman. su mnogobrojne. posle postizanja duboke relak sacije. Praksa može da se proširi sećanjem na jedan dan u životu. itd. koji je završen pre nedelju. možete prvo da se setite drugih sa istim imenom. Što više asocijacija napravite. Pregled dnevnih dogadjaja veoma je koristan za vežbanje pamćenja i za analiziranje vaših delovanja i reago. ali je to monoton proces i oduzima vreme. Iznenadiće vas jasno i živo izražavanje vaše memorije. ali može da se ide i dalje. sveta. Ako je senzacija neprijatna. Pet koša Dok moderni psiholozi govore o tri dimenzije uma. Na isti način. Noću. to postaje efikasan metod za prevazilaženje negativnih samskara uma. Mogućnosti vizuelizacije koje mogu da se koriste kada se jednom otvore vrata nesvesnog. nego i priprema um da pozitivno reaguje ako se pojavi slična situacija u budućnosti.vanja.možete da mu dozvolite da napravi i nekoliko akrobacija. a zatim. stresovi i napori vas pogadjaju samo kada se identifikujete sa telom i umom. dok radite joga nidru. suptilnim i kauzalnim dimenzijama ljudske ličnosti. koji čine totalni izraz ljudske ličnosti. a zatim da izvučete asocijacije koje izlaze iz značenja tog imena.ne sećate se svog imena. da uključite sve osobe iz prostorije u kojoj ste. Kada se od vas traži da se nečega setite. Da biste razvili osećanje empatije i sigurnosti. Upotreba asocijacija je direktniji i efikasniji metod. kada ste u dubokom snu. niti svoje okoline. od 22 . Imate savršenu slobodu u svom umu i upotrebite je u procesu vizuelizacije. Tenzije. treba da pokušate da se emocionalno odvojite od tela i uma. univerzuma. Vežbanje memorije Vizuelizacija u joga nidri može da se upotrebi i za vežbanje pamćenja. brojeva. Memorija može takodje da se vežba kontinuiranim verbalnim ili mentalnim ponavljanjem reči.nom. izraz lica te osobe. Men talno zamislite ponašanje. Nauka pranavidye se koristi tehnikom vizuelizovanja bolešću pogodjenog dela kako se kupa u zlatnoj svetlosti. tela. vratite se u udoban prostor u kojem ste sami. kada se stigne do poslednjeg stadijuma vežbe. samorealizacija napreduje još jedan korak.anje maglićastih nečistoća. zovemo ih grubim. na primer udisanje svetlosti i izdis. treba da pronadjete što više predmeta i simbola povezanih sa objektom kojeg se sećate. Ovo ne samo da smanjuje bol. ova disocijacija se odvija automatski . 2. Proširivanje prethodne vežbe je secanje na traume iz prošlosti. mesec ili godinu dana. Izvan tela i uma Početni cilj joga nidre je opuštanje tela i uma. Ako se zadrži stav svedoka. pokušajte da se od njih disocirate.

tilnijih oblika postojanja.. kada »ja« i »ti« neko vreme ne postoje. Normalno. opažljivo čulima. Manomaya koša (mentalno telo) je sloj svesnog delovanja u okviru uma. i kada se prekine svaka komunikacija izmedju uma i čula. bez fluktuacija imodifikacija. »Ananda« se pogrešno prevodi kao sreća. Lepo ga je definisao Adi Shankaracharya u drevnom tekstu Joga Taravali: »kada um transcendira mayu (obmanu). u stvari. 5. kada čula više ne funkcionišu. To je najgrublji nivo ljudske manifestacije. Pet koša se jogičkim tekstovima definišu na sledeći način: 1. ali teško objašnjivo stanje. To je »telo« koje doživljavamo u snu. Tabela 1: Pet koša povezanih sa psihološkim dimenzijama uma Psihološka Psihičko Koša ili telo Iskustva dimenzija stanje Anamaya koša Svesnost o fizičkom (fizičko telo) telu Svesnost o Budna Svesni um fiziološkim svesnost Pranamaya koša funkcijama. Vigyanamaya koša (psihičko telo) je dimenzija ličnosti koja deluje na astralnoj ravni. To je veoma važno.najkrupnijih do najsup.. dimenzija totalnog nesvesnog . cirkulaciji Manomaya koša Svesnost o (mentalno telo) mentalnim i emocionalnim Podsvesni um Snovi procesima Vigyanamaya koša Svesnost o psihičkim (astralno telo) i kauzalnim dimenzijama Anandamaya koša Duboki san Homogena Nesvesni um (telo blaženstva) Meditacija svesnost. 2. 23 . krajnje postignuće joga nidre.To je naj dublje iskustvo joga nidre. zado voljstvo takodje.anandamaya ili telo blaženstva.instrument iskustva je sasvim transcendiran. (praničko telo) disanju.bol je iskustvo. zajedno sa raznim psihičkim fenomenima. najsuptilnijem telu. u anandamaya koši. kada ego postane miran.«. to je konačni cilj. posebno stanje u kojem postoji svesnost nepostojanja bola ni zadovoljstva. tj. varenju. Stanje homogene svesti je anan damaya. Anandamaya koša (telo blaženstva) je transcenden talna dimenzija ljudske ličnosti koja postoji u totalnom odsustvu zadovoljstva i bola. nesvesno Vežbanje joga nidre će vas postepeno dovesti do ovog stepena. nema iskustva . 3. 4. Ali. dolazi do mentalnih fluktuacija . na kojem se zadržavaju samo fundamentalne vi bracije nesvesnog. izvan telesnih iskustava. a doživljava se totalna homogenost. Annamaya koša (fizičko telo) sastavljeno od organa. kada doživljavate bol i zadovoljstvo. Pranamaya koša (praničko telo) je energetska mreža tela koja se sastoji od tokova prane i bioplazmičke energije. To je. blaženstvo.

i u jogičkim tekstovima se pominje 72. prolazite kroz te nivoe. Oni mogu privremeno da fasciniraju kao što nova igračka obraduje dete.na bazi kokcigealne (repne) kosti. tako i suptilna tela imaju svoju anatomiju i karakteristike. cirkulacije i varenja. Ulazak u nesvesno Kao što posedujete čulnu svesnost o fizičkom telu. Kao što se grubo telo sastoji od fizičkih organa u kojima se odvijaju procesi disanja. U toj dimenziji se dogadjaju tzv. ali to oduševljenje bledi pred intenzivnom svetlošću nastupajuće samorealizacije. Simbolično se prikazuje kao us. Sušumna nadi je direktna linija izmedju muladhare i adjne to su stepenice koje povezuju zemlju i nebo. Primenom joga nidre na tom nivou.ceptivan (otvoren) za viši kvalitet stimulusa.u centru grudi. Pranička i psihička energija teku kroz nadije (energetske kanale) i čakre (psihičke centre) i formiraju energetsku infrastrukturu koja leži ispod grubog.ja kreacije u ljudskom telu.nula. Konačni put vodi preko psihičke u homogenu svest. Tri se smatraju najvažnijima: ida. ali sa spiritualnog stanovišta. Nadi znači struja. snova i vizija. priroda ličnosti se transformiše i eliminišu se mnoge loše navike mišljenja i življenja. osim čula sluha su isključena. Ida nadi je sa leve strane i provodi mentalnu energiju (manas šakti) koja je odgovorna za mentalne i psihičke funkcije. a to budjenje je krunski dogadjaj u evoluciji spiritualnosti pojedinca. Sušumna. kada se isključe čula. tako može da se razvije i svesnost o praničkom. To je konačno iskustvo joga nidre. pingala i sušumna nadi koja se nalazi u centralnom delu kičmenog stuba. koja se nalazi na samom dnu kičmene moždine. sklupčana zmija i naziva se kundalini šakti. Joga nidra takodje može da razvije te sposobnosti ali to nije cilj tehnike. On teče kroz centar kičmene moždine i neaktivan je na početku spiritualnog puta. ostajete u domenu svesnog uma. osvetljivanje nesvesnog uma da bi se otkrili nadsvesni um i nadsvesno stanje. psi-fenomeni. što predstavlja proces ekspanzije svesti koja se dogadja u joga nidri. anahata . Sva čula. fizičkog tela. U njoj upotrebljavamo svesnost o fizičkim dimenzijama da bismo pojačali un 24 . U muškarca.lesna iskustva. svest je internalizovana i vi postajete svesni mentalnih manifestacija. se smatra najvažnijim. psihičkom i nesvesnom telu. Od fizičke svesti do pranične. iza srca. mentalnom. i nastavljajući sa upražnjavanjem idete sve dublje i dublje. Ida. Otvara se nesvesni um u kojem prestaju sve mentalne fluktuacije i modifikacije i otkriva se fundamentalni ritam nesvesnog/podsvesnog univerzuma. Četiri pomenute čakre duž kičmenog stuba su: swadhisthana . To je sedište u kojem se kontaktira i budi evolutivna energi. latentnom nadiju koji je odgovo ran za provodjenje spiritualne energije (atma šakti). direktno iza centra izmedju obrva. ti ciljevi su beznačajni. povećava se samospoznaja i poboljšava pamćenje. a u žena se nalazi na grliću materice.000 nadija. izvan svih ograničenja prostora. od pranične do mentalne svesti ulazite u oblast sna i podsvesnog. astralne projekcije i vante. pingala i sušumna polaze od muladhara čakre. Prelaz iz mentalne u psihičku svest daje pregled nad as tralnim i psihičkim dimenzijama iskustva. pingala nadi teče desnom stranom kičmenog stuba i provodi vitalnu energiju (prana šakti) koja aktivira i održava fizičko telo i njegove procese. Jogički tekstovi govore o sušumni kao o uspavanom. Za razliku od ide i pingale koji funkcionišu kod svih. Ulazak u samadhi Joga nidra je tehnika koja budi božanske kvalitete i jedan je od načina postizanja samadhija. manipura . sušumna nadi i spiritualna energija treba prvo da se probude.Iskustvo suptilnih tela Suptilne koše se postepeno spoznaju. treći veliki nadi. iznad vrha kičmenog stuba. Ida i pngala nadi polaze sa obe strane mu ladhara čakre i ukrštaju se u centralnoj osovini kičmene moždine na četiri intermedijarne čakre pre nego se završe u adjna čakri. u medjici. i vishuddhi na bazi vrata. muladhara se nalazi u perineumu (medjici) izmedju urinarnih i eksretornih organa. a svest ostaje intaktna. Nema ograničenja onome što može da se postigne ili istražuje. vremena i individualne personalnosti. tok ili prolaz. Kada zaronite u sopstvenu svest.direktno iza pupka. Učenik postaje re.

pokušavamo da osvestimo podsvesna i nesvesna stanja. blaženo stanje svesnosti. Medjutim. Mnoge odluke samadhija i dubokog spa vanja su iste. u spiritu. Postoji još jedna razlika: u samadhiju postoji totalna unutrašnja svesnost. medjutim. a oko vas nije bilo svedoka kako biste znali da ste dobro spavali? U stanju dubokog sna. Kod ljudi kod kojih spavanje i nivoi svesti nisu razvijeni. jer je ego odsutan.alno potpuno razvijenih ljudi. ne stanjem totalne nesvesti. nema svesti o vre menu. kada bacite kamen u bistro jezero on napravi veliki broj koncentričnih krugova i talasa. u snu. čiji su talasi ili oblici poznati kao vritti-ji. spavanje se smatra mentalnim ob likom. naročito joga nidre. prana uglavnom funkcioniše u manipuri (trbušnoj) i swadhisthani (polnoj čakri) za vreme sanjanja. U radja jogi ti talasi ili vritti-ji se klasifikuju u pet osnovnih oblika: pravo i pogrešno znanje. a ipak. Prevazilaženje ograničenja Mnogi delovi mozga ne funkcionišu svesno i ego ili djivatma ne mogu da se manifestuju. prana silazi u razne čakre u zavisnosti od nivoa svesti i prethodnog iskustva. Više psihičke i kauzalne funkcije se odvijaju kroz ove dve čakre. Kod ljudi sa satvičkim temperamentom. 25 .vanja prane. Šta je ta svetlost? Ona je simbol svesnosti u totalnom nesvesnom i zato se preporučuje koncentracija na jantru ili mandalu. prana uglavnom funkcioniše u višuddhi čakri u stanjima nesvesti i u anahati kada se pojave snovi. postoji trag saznavanja u njoj. Ako možete da spavate svesni mandale ili simbola. Dok je u samadhiju ego potpuno uklonjen. ali chitta nije svedok sopstva. proizvodi te talase. Ono je svedok stanju chitte. atman.utrašnju svesnost i uvide. pri čemu dolazi i do prilagodja.stvo. Strpljenja. na primer. Kada chitta ima oblik nidre ili sna. videćete svetlost. jer je sop. kažete: »vrlo dobro«. tako i svako iskustvo koje prodje umom proizvede talase u chitti. Zato se spavanje smatra stanjem hibernacije. i zato vežbanjem ove forme dinamičke unutrašnje svesnosti možemo da naučimo da održavamo totalnu svesnost čak i za vreme spavanja. osvestićete nesvesno. Prema tome. U samadhiju. da bismo konačno ušli u stanje nesvesnog. Posle samadhija. a samadhi je chaitanya. prostoru i objektu jer je ego isključen . ego je hibernisan. temenu čakru) u dubokom snu.troverzije i transformacije. Da ste bili sasvim nesvesni.u snu ste mirni i blaženi. u vašem umu će se stvarati talasi svesti. svetlost će se širiti i postepeno će doći do zaustavljanja disanja. kada izadjete napolje u tamu i od senke drveta doživite čoveka. U samadhiju postoji to talna ananda. u samadhiju potpuno prevazidjen. U joga nidri mozak postaje ho mogeni entitet i sopstvo ili atman prožimaju čitavu njegovu strukturu. spavanje i memorija. Upražnjavanjem radja joga tehnike. San i samadhi U filozofiji Samkhya-e i vedanti. kada se probudite i pitaju vas kako ste spavali. Ujutro. U snu takodje nema svesnosti o vremenu. Psihički fenomeni za vreme spavanja Um se isključuje za vreme spavanja i prolazi kroz proces in. U snu. U toku usnivanja. Kada se koncentrišete na trikuti. tačku na kojoj se sastaju obrve. Kao što. Kada vaša koncentracija postaje duboka. U radja jogi reč chitta predstavlja sveukupnu ljudsku svest. Kada čujete zvuk ili mislite o nečemu iz prošlosti. blještavo. postoji samo trag unutrašnje svesnosti i atman ili sopstvo se ne raspoznaju. još je tu. vaše sopstvo je vaš svedok. prana ne odlazi samo u višudu i anahatu (vratnu i srčanu čakru) nego u sahasraru (vrhunsku. duboko spavanje i samadhi su izjednačeni. ljubav i mržnja i sve što predstavlja iskustvo za um. imaginacija.što je tantričko objašnjenje snova i spavanja. postoji suštinska razlika izmedju ovih stanja. kao i za vreme budnog života. i u adjnu (čeonu čakru) za vreme snova i vizija . u snu je on samo za kratko vreme isključen. Dah će ostati suspendovan sve dok traje vaša vizuelizacija svetlosti. ego više ne postoji. kada ležite u krevetu sasvim opušteni. prostoru i objektu. posle sna.

To može da bude svetlost. ni u jednom sistemu med itacije. njihove ideje su nam često čudne i ne slažemo se sa njima. Prisutnost uma Buda je govorio o shoonya-i. neka to bude uz njegovo prisustvo. Spavanje predstavlja takav homogeni mozak. nećete naići na shoonya-u. Otvaranje vrata percepcije Današnji čovek je nekompletan. možete da transcendirate ograničenja sopstvene prirode. U budističkim spisima Buda uvek govori o stanju punog uma. a ukupni. ono je samodovoljno i sveprisutno. Podsetimo se da je priroda totalnog. uspomene. sveukupnog mozga nesvesna. Bog je bez oblika i imena. Kada udišete i izdišete. U stvari. Parcijalni mozak doživljava spoljašnji objekt na pogrešan način. U joga nidri. Nemoguće je da postoje dva mišljenja o tome. U jogi se Sopstvo piše velikim slovom S da označi Atman ili transcendentalnu svest. Ne treba mešati Boga i idol. nesvesnom stanju. Na mnogim mestima Buda kaže: »Čuvajte se odsustva uma«. Ta unutrašnja tačka iluminacije koja izlazi iz trikutija. je poznata kao atmadjioti (atmajyoti). Jogini imaju različit način mišljenja. ali je nesavršen. put svesnosti. svuda. plavi ili crveni lotos. svu agoniju. oblik. Bilo da je um koncen. totalni mozak to ne čini.trisan ili rasut. Sledite um umom. koje se najčešće prevodi kao ispraznost. Zašto je to tako? Parcijalni mozak nije u stanju da ga gleda unutra već samo da sanja spoljašnja iskustva. plamen. Mnogi filozofi Za pada i Istoka su istakli pogrešnost i nedovoljnost čovekove percepcije. kao i vaše filozofske i etičke definicije. Ali problem ostaje: kako izaći iz nesvesnog a ipak ostati u njemu. jer mu ne funkcioniše viši um. U filozofiji joge. Nema ničeg bolnog u spoljašnjosti. nema uvid u stvari. ali ih ovaj »mali« mozak vidi mnogo. njegove kognitivne sposobnosti su ograničene i pogrešne. On zamišlja iskustva. svetlost Sopstva. pun mesec. Važnost simbola Pokušaćemo da objasnimo obožavanje idola ili simboličku meditaciju. 26 . sveća. a svesna je samo priroda njegovih delova. i ni na jednom mestu se ne pominje da um treba da se odstrani. Uvek postoji osnova uma. izvan svih ograničenja vremena i prostora. Ako ispitate budistički način meditiranja. Ono je ovde. Postavlja se pitanje: kako osvestiti ovo totalno nesvesno u kojem se ne opažaju razlike. ovo stanje percepcije iz kojeg izlazi potpuna kreacija? Kada budete u stanju da probudite tačku svesnosti u tom sveukupnom nesvesnom. fiziku i hemiju. Potrebno je da se od samog početka ima simbol. jer ne vidi. ali ovaj ograničeni mozak doživljava sav bol.poznato još i kao kauzalno telo ili šivalingam. a najbolji i najlakši sim bol je bindu. Bindu je tačka i može da se vizuelizuje kao sićušna svetlost. kada u duboki san ulazite sa sim bolom. a isto se dogadja kada on pogleda unutra: nema problema unutra. Nema zadovoljstava u spoljašnjim ob jektima. Ono ne predstavlja ime. Ovaj svetovni mozak poseduje samo spoljašnju svesnost. on razume matematiku. On je u stanju da upotrebl java sve ekstremitete. U tantri se kaže da sve potiče iz bindua.panasati. shoonya nije data kao praksa. On ne saznaje i ne razume celim mozgom. odsustvo svega. Reč Sopstvo ovde ne predstavlja ego. Mnogi pogrešno veruju da shunya znači meditaciju »na ništa«. bleštavo sunce. ako vam telo fluktuiše neka to bude sa prisutnošću uma. Možete da izaberete bilo koji objekt.Za sada niste u stanju da funkcionišete celim mozgom ni u jednom stanju svesti jer veliki deo mozga nije pod vašom kontrolom. vipasanu ili ana. svetlucava zvezda ili vaš guru. činite to sa prisutnošću uma. parcijalni mozak se superponuje na njih. totalno je hiranyagarbha . dotaći ćete stanje nadsvesnog. želje. Kada sve tihe oblasti mozga počnu da funkcionišu i vi počnete da percipirate celim mozgom. tamo. on je homogen i predstavlja orudje nesvesnog. ko zna šta ćete videti? Možda će se sve vaše i naučne teorije promeniti.

je samo početak. pravi početak. Sve forme. dozvolimo svetlosti da se rasplamsa. Simboli imaju veliku važnost. Kada vizuelizujete cvet iste boje i dimenzija. Jogini razumeju koliko je samadhi blizu spavanja. Spavanje je u Samkhya-i. U ovoj. ona ima sveopšti značaj. Joga nidra koju ste radili. a izlaženje iz tog stanja je joga nidra. simboli i koncepti se spajaju u homogenu nadsvest. Ako pogledate cvet. ali vaša chitta je prihvatila formu cveta. Kada uspete da vizuelizujete predmet a da pritom znate da ste u stanju vidnog predstavljanja. samo oni koji ne razumeju tako govore. ali niste svesni da to činite. Ne možete da kažete da je shunya ništa. Nula i shunya imaju istu vrednost. zatim zatvorite oči i unutra ga vidite. Ako je sami niste doživeli šta možete da znate o tamnoj noći duše? Jednom godišnje u Indiji se slavi Šivaratri. Izašli ste iz totalnog nesvesnog i to stanje prethodi eliminaciji simbola. koju radite. kada niste svesni vremena i prostora. da li ćete to nazvati imaginacijom? Tačno je da cveta unutra nema. Ne možete reći da je sve ovo imaginacija i hipotetično. i ovo nije kritika nego činjenica. Oni koji su studirali matematiku znaju važnost nule. Nema razlika. moći ćete cvet jasno da vizuelizujete. a ako ona postane efikasnija. oni koji su interpreti rali to stanje nisu ga nikada doživeli. Da li ste ikada čitali »o tamnoj noći duše?« Nažalost. jer u samadhiju nema oblika. nema razliko vanja. 27 .Tamna noć duše Shunya je veoma važno stanje u hinduističkoj filozofiji. kada je proces vizuelizacije izvan spoznaje i vi niste svesni simbola. tačno kako ga vidite: budni ste u tamnoj noći duše. Svi koji žele da se probude u tamnoj noći svoje duše moraju da imaju simbol da ih vodi kroz nesvesnu oblast shunya-e. postoji samo cvet. noć Šive. u jogi. vi ste na podsvesnoj ravni. poznato kao nidra. sada prisutnoj tamnoj noći duše.

inače neće prodreti u podsvesni um. Ne očekujte da se rezul tati pojave preko noći. Pre nego što počnete sa radom. u spiritualniji deo joge. Ne treba da pamtite šta dolazi sledeće. kao i za one koji žele da prodru dublje. Treba obući laku. Postoje posebne tehnike za one koji boluju od povišenog krvog pritiska ili imaju neke druge tegobe. Zatim lezite na pod. Kruženje svesti Kruženje svesti kroz razne delove tela nije vežba koncen tracije i ne uključuje fizičke pokrete. Biću pozitivna snaga za evoluciju drugih. Biću svesniji i efikasniji. (2) da se sluša glas i (3) da se um pokreće veoma brzo prema datim uputstvima. Um se onda fokusira na spoljašnje zvuke. su odvojeni od poda tako što su dlanovi okrenuti naviše. Isključite televiziju i radio. zato se upućuje na slušanje zvukova. popustite zategnutu kragnu i kravatu i uključite magnetofon. zauzmite položaj šavasana i slušajte uputstva koja vam daje glas. pozitivnih i jasnih stavova koji mogu da se upotrebe: • Ja ću probuditi svoje duhovne mogućnosti. Za njeno delovanje potrebno je vreme koje zavisi od prirode odluke i stepena do kojeg je ona in. Ovaj metod smirivanja uma se zove antar mouna i priprema svest za primenu joga nidre. Ja ću postići totalno zdravlje. i automatski se smiruje. Priprema Joga nidra se izvodi u položaju šavasana u kojem su sen zacije dodira svedene na najmanju meru eliminisanjem kontakta izmedju delova tela. Najvažnije je da se borite protiv spavanja. Takodje treba elim. samo slušajte uputstva i sledite ih mentalno. • • • • Izaberite samo jednu sankalpu prema sopstvenim potrebama i težnjama. ne kontrolišite disanje. izaberite mirnu prostoriju i zatvorite vrata i prozore. i kreće se sa zvuka na zvuk sa stavom svedoka. Biću uspešan u svemu što preduzmem. 28 . kada jednom izaberete sankalpu. Ne koncentrišite se.inisati strujanje vazduha preko tela. Mentalno pratite uputstva. Posle izvesnog vremena um postaje nezainteresovan. um postaje nemiran. gubite svesnost kojoj težite u ovoj vežbi. ni topla ni hladna. ponovite to mentalno. Ako se sve senzorne impresije nasilno odstrane.Drugi Deo: Vežbe Opis vežbi Joga nidra je vežba koja traje od dvadeset do četrdeset minuta.reči u njoj treba da su precizne i jasne. Ne žurite. kao što dete ponavlja slova abecede koju uči. mislite na palac desne šake. To je jednostavna vežba koja može da se nauči sa trake ili ploče. Slede nekoliko primera kratkih. a zatim idite dalje. Za vreme vežbe potrebno je: (1) da se ostane svestan.plantirana u umu. Kada učitelj kaže palac desne ruke. prostorija treba da je ugodne temperature. Čitav proces se odvija u nesvesnom umu. Jagodice prstiju. Odluka Morate pažljivo da izaberete svoju sankalpu . Treba da se naviknete da sledite redosled. najsenzitivniji delovi tela. Rezultat uglavnom zavisi od vaše iskrenosti i veličine želje da ostvarite cilj svoje sankalpe. jer ako zaspite. široku odeću. posmatrača. da mentalno ponavljate imena raznih delova tela. ne smete da je menjate. Vidni stimulusi se isključuju zatvaranjem očiju.

prednji psi hič ki put (prolaz) u suptilnom telu. ponekad počnu levim palcem. opušta um i vodi ga koncentraciji ili dharani. Vera pojačava efekt odluke nesvesnog uma i ona zaista postaje stvarnost u čovekovom životu. u grudnoj duplji ili u »prolazu« 5 izmedju pupka i grla. ljubav i mržnja. Važno je da se odluka kaže jasno i pozitivno.svesnom. 29 . Pošto slike koje se upotrebljavaju imaju univerzalni značaj i izazivaju snažne asocijacije. planine.Praćenje delova tela treba da je automatsko. okeane. Potrebno je da se svesno diše. krst ili zlatno jaje. Osećaji i osećanja Sledi opuštanje emocija i odvajanje od njih. a zatim se isto uradi na levoj strani. Slike mogu da uključe pejsaže. Sparivanje osećanja u joga nidri harmonizuje suprotne hemisfere mozga i doprinosi uravnotežavanju osnovnih nagona i želja i kontroli funkcija koje su normalno nesvesne. Vidno predstavljanje razvija samosvesnost. izmedju pupka i grla. a zatim se otklanjaju. to umu daje snagu i pozitivnost. zrno koje omogućuje da čovek radikalno promeni svoje stavove. Dah može da se prati u nozdrvama. Takodje je potrebno da se iskreno veruje da će odluka biti efikasna.počinje se od palca desne šake i završava malim prstom desnog stopala. nastavlja se fizičko opuštanje koje se kompletira upućivanjem pažnje na dah. pri kojoj se oslobadjaju uspomene koje izazivaju jaka osećanja. nestaje razlika izmedju svesnog i nesvesnog i ometajuće slike prestaju da se pojavljuju. Kruženje se nastavlja od pete do zadnjeg dela glave i od glave preko lica i njegovih delova. Opšta uputstva Joga nidra može da se radi u joga grupi ili kod kuće. priče i opise snažnih psihičkih simbola kakve su čakre. Joga nidra se postepeno završava vraćanjem uma iz stanja psihičkog spavanja u stanje budnosti. Obično se radi sa parom suprotnih osećanja kao što su toplota i hladnoća. Joga nidra se zato završava odlukom. zatvorenoj prostoriji prijatne tem perature. prev. u polumraku. ponašanje i sudbinu. spontano i potpuno. do nogu. Veće opuštanje se postiže simultanim mentalnim odbrojavanjem daha. Bude se i doživljavaju osećaji koji su intenzivno fizički ili emocionalni. svete ljude i cveće. lingam. hramove. one skrivene sadržaje nesvesnog prevode u svesni um. što čini da nesvesni um postane veoma otvoren za pozitivne misli i sugestije. odvija na tačno odredjen način . a ne u totalnom mraku ili na jakom 5 Arohan. Prim. Svesno disanje ne samo da dovodi do opuštanja i koncentracije nego takodje budi energiju i upućuje je svakoj ćeliji tela. težina i lakoća. ponekad počnu od glave i završavaju sa prstima stopala. Vežba takodje razvija snagu volje na emocionalnom planu i dovodi do emocionalne relaksacije pomoću mentalne katarze. Svesno disanje Kada se završi kruženje svesti. bol i zadovoljstvo. U ovom delu vežbe vidno se predstavljaju slike koje govori i opisuje učitelj. u kojoj postoji svesno iskustvo vizuelizovanog objekta u ne. U naprednim stadijumima vizuelizacija se razvija u dhyanu ili čistu meditaciju. Direktna naredba svesnog uma nesvesnom je seme. tuga i radost. medjutim. drugi put desnim. Završetak vežbe Vizuelizacija se obično završava slikom koja dovodi do osećanja dubokog mira. bez pokušaja da se dah for sira ili menja. Neki ljudi joga nidru uče na vrlo nesistematičan način. Kruženje svesti se. Vizuelizacija Poslednji stadijum joga nidre dovodi do mentalne relak sacije. Ona treba da se radi u mirnoj.

Učitelj zna koji tip vežbe odgovara učeniku i adekvatno ga primenjuje. neposredno pre odlaska na spavanje. Joga nidru je najbolje raditi uvek u isto vreme . inače ćete se naprezati i vežba će izgubiti svoj tok umesto da postignete opuštenost. Pros torija treba da je dobro provetrena. Vežbu treba raditi sa praznim stom akom. Ako se radi na otvorenom prostoru. Potreba za kvalifikovanim učiteljem Joga nidra je veoma jednostavna tehnika i može da se uči i sa trake. u stvari. što će im pomoći da se opuste i lakše ostvare prelaz izmedju dnevnog života na poslu i u svom domu. može da bude smetnja uspešnom upražnjavanju joga nidre. ali bez strujanja vazduha. glava i telo treba da su sasvim pokriveni da bi se izbeglo svako fizičko ometanje. brzinu i sled uputstava. u grupi učitelj može da pomogne učeniku podsećanjem: »Molim vas. Kraća alternativa ovoj seriji može da bude šest do dvanaest ciklusa surya namaskar B r a hm a m u h u r t a . ukočenost i opšta napetost tela su velika smetnja pravilnom praktikovanju joga nidre. Treba se čuvati upadanja u duboki dremež za vreme vežbe. i na kraju. Oni koji imaju hiperaceditet mogu slobodno da uzmu malo čaja. Idealno je da se joga nidra uradi posle izvodjenja joga asana 7. ako je student napet. naravno. prev. ne spavajte«. matsyasana. postaćete veoma napeti. Zapadanje u san nije od velikog i lošeg uticaja. Prim. sarvangasana halasana. čiji sled bi mogao da bude: pavanmuktasana. Takodje treba izbeći bilo kakava iznenadna prekidanja vežbe. Ako se oseća pospanost. tako da ne zastajete i ne razmišljate šta sledi. treba po povratku kući da se odmore u svojoj sobi radeći joga nidru pet do deset minuta. kafe. Prim. ne treba da se leži na pravcu u kojem on deluje. Skorašnja ispitivanja su pokazala da iskusni učenici provedu 10 do 15 posto vremena spavajući za vreme meditacije. daju učeniku mogućnost da razume tehniku i da se lako seti instrukcija. joga nidra će ići u pravcu meditacije. 30 6 . prev. bhudjanjgasana. bez spoljašnje pomoći sami slediti uputstva bez ikakvog napora.u pot punom mraku um teži spavanju. ali je za početnike mnogo bolje da je uče od iskusnog učitelja. ili ako se joga nidra radi neposredno pre odlaska na spavanje. Tama i svetlost snažno deluju na mozak . treba se pokriti lakim pokrivačem. Ljudi koji se vraćaju sa posla kasno popodne. Ovaj nesvesni proces učenja je potpuniji od intelektualnog razumevanja koje. Kada se joga nidra radi nasamo. on lako uči i apsorbuje sadržaj. lako i neprimetno se zaspi. Preporučuje se da se uputstva daju sve dok vam cela vežba ne bude potpuno jasna. Ako nema dobrog učitelja dobra alternativa je kaseta snimljena na pravom času. zatim obična traka sa snimljenim materijalom. Ako je uključen ventilator. šavasana (za početnike). harmonije izmedju introverzije i ekstraverzije. da bi se indukovao dubok i osvežavajući san. Redovni časovi praćeni naknadnim pon avljanjem sa trake iste lekcije koja je radjena na času joge. Za vreme joga nidre telesna temperatura brzo opada i redukovana je proizvodnja probavnih enzima.v r e m e n a j po g o d n ij e za m e d i t ac ij u i druge spiritualne v ež be. Za vreme upražnjavanja joga nidre često se javlja pospanost. najmanje tri sata od poslednjeg velikog obroka i pola sata posle uzimanja male količine lake hrane.rano ujutro. ako se učenik lako opušta. pašimotanasana. Posle izvesnog vremena ćete. Odeća u kojoj se radi treba da je laka i komotna. Duboko relaksiran. zamolite prijatelja ili člana porodice da vam čita uputstva dok vežbate. Pošto telesna temperatura pada za vreme opuštanja.svetlu. a ljudi sa hipoacidnom konstitucijom bolje da ne uzimaju ništa. dobro je da se pre početka istušira hladnom vodom. Preliminarne asane Bol. ako ničeg od ovog nema. neophodan je polumrak. Da bi se održalo stanje opuštene svesnosti. Bolje je zato da u početku sledite glas učitelja uživo ili sa kasete. on će delovati tehnikom u pravcu većeg opuštanja. salabhasana i siršasana (za naprednije praktikante). na svetlosti je ometen. izmedju četiri i šest sati 6. parče hleba ili keks pre početka. 7 Asane su opisane u svakom priručniku joge i u knjizi »Joga i hipertenzija« u srpskohrvatskom prevodu. izgovorenim u pravo vreme. kao i u drugim tipovima meditacije i koncentracije. ili uveče. Na primer. soka.

može da se stavi mali jastuk ispod njega. šetnja kroz park.ciklus izvanredan za postizanje elastičnosti zglobova i mišića i masažu organa. dobro je za one koji prethodni položaj smatraju neprijatnim. nego treba da skače sa tačke na tačku. itd. U vizuelizaciji. peščana plaža i druge. i zato treba proveriti učenikove perceptivne mogućnosti. joga nidra može da se radi u sedećem položaju ili dok se stoji. fizičke neudobnosti ili neke mentalne nelagodnosti. od duboke vode. rapidan sled slika najefikasnije održava receptivnost. setite se uvek da je to samo privremeni doživljaj. i na miru sami sa sobom. znači da ste otišli daleko i prešli stanje receptivnosti. intrapsihičku viziju. jedna preko druge. Joga nidra nije koncentracija. ruža. lako to povećava fizički kontakt. Kičma treba da je prava. lako je šavasana idealni položaj. Noge su ispružene i lako razdvojene da bi se izbegao kontakt izmedju natkolenica. Najbolje je da se ne upotrebljava jastuk. Ne dozvolite da postoji vreme za koncentraciju jer će se pojaviti psihičke slike. scene iz prirode ili slike iz mašte. Ako učitelj kaže crvena ruža i vi zamislite kako ona izgleda. Slike za vizuelizaciju kao što su mango drvo. Um ne sme da se ni na jednoj tačci zadržava dugo. Ruke se mogu staviti na grudi. Položaj Joga nidra se radi u šavasani. znači da još niste postigli dobar stepen receptivnosti. možda treba blago pomoći rečima. ako je to neudobno. na tanku pro stirku na podu. Izbor slika za vizuelizaciju treba vrlo pažljivo obaviti. ne uzbudjujte se. ruke ispružene i lako udaljene od tela. treba da su precizne i da se kreću u brzom sledu. Naučne studije su pokazale da ovaj položaj najbolje relaksira jer redukuje senzornu stimulaciju na minimum. Brzina će zavisiti i od stadijuma vežbe i učenikovog stanja uma. Rotacija svesti i brze slike se obično daju vrlo brzo. najveću grešku predstavlja težnja da se odmah ide vrlo duboko. dajte im samo unutrašnju vizuelizaciju. Ako se pojavi nemir ili neudobnost. međutim. priča. možete čak malo i da odspavate. Slike koje se upotrebljavaju su često simboli i mogu da proizvedu negativne reakcije u ljudi kod kojih izazivaju neprijatne asocijacije zbog loših prošlih iskustava ili ira cionalnih strahova. pod glavu se može staviti tanak jastuk ili savijeno ćebe.. Tri do pet puta uradjena naukasana indukuje opštu fizičku opuštenost i odlična je priprema za joga nidru. Sposobnost vizuelizacije predstavlja važan deo joga nidre. Bolje je da se uradi dodavanjem ili preskakanjem odredjenih delova nego da se menja brzina kojom se daju uputstva. sa laktovima na podu. znači da vam je receptivnost oštra.(pozdrav Suncu) . ali mu se dozvoljava da razume i sprovede svaku instrukciju. Ako on kaže crvena ruža a vi vidite ružu kao laku. Ako osetite bilo kakvu napetost zbog bolesti. Kada dajete proširenu vizuelizaciju kao što je. Pokušajte da budete spontani. slike treba da su tako prilagodjene da služe kao odskočna daska za dalje vežbe. Naročito treba biti oprezan sa slikama koje izazivaju strah od pada. Kako treba voditi vežbu Uputstva o joga nidri treba da se daju tako da se um pokreće brzo. Ne sme se upotrebljavati debeo jastuk jer on uzrokuje stvaranje napetosti u vratu. Ako se oseti bol i nelagodnost u donjem delu ledja. upotrebl javajući brojeve. zlatno jaje. Treba leći na ledja. bolje je da je radite stojeći. Šake treba da su opuštene sa dlanovima okrenutim naviše i prstima lako savijenim. na primer. Smernice za uspešnost joga nidre Kada radite joga nidru. opekotina ili udarca padajućim predmetima. Vežbe čiji opis sledi su tako kon cipirane da je to omogućeno. forme. ali sa krajevima ispod ramena da bi se opustio vrat. opušteni. Iako 31 . Ako on kaže crvena ruža i vi ne možete da stvorite sliku. Ako se takve slike ipak upotrebljavaju. slobodno pokrenite telo i pri lagodite položaj. Ako podučavate decu. čamac na reci. Čak i ako um ponekad ne saradjuje. nepovezane slike u brzom sledu. pomoći će vam jer održavaju pažnju oštrom i sprečavaju usnivanje. Ako vam se odmah prispava u vežbi. Joga nidra treba da se prilagodi vremenu koje se ima i sposobnostima učenika. Periodična ometanja koja se pojavljuju.

Pauza. Te misli su izraz »mentalnih toksina« koji se nalaze u dubljim slojevima nesvesnog i traže način da se oslobode. Odlučno recite »neću da spavam. Neke od naprednijih vežbi mogu da dovedu do stanja duboke relaksacije i meditacije i veoma je važno da se um iz tih stanja izvede postepeno da ne bi došlo do glavobolje. svoje telo. ali vi treba da pokušate da ostanete sasvim budni. samo razvijte osećanje opuštenosti. noge lako razmaknute. treba da se podrže. svaki put od 27 do 1) Vizualizacija (uvodna) Odluka Završetak Alternativne kratke vežbe u pauzi na poslu Kao uvod u spavanje • • • • • • • Priprema Pripremite se za joga nidru. Udahnite duboko i dok izdišete osećajte kako brige ovog dana izlaze napolje. kada opuštenost postane duboka dolazi san. ali posle izvesnog vremena nega.. ostaću budan sve dok ova vežba traje«. Zatvorite oči i držite ih zatvorene dok vam se ne kaže da ih otvorite.. 32 . sve dok se ne osetite sasvim ugodno . Pauza. Zauzmite položaj šavasana i namestite se što udobnije. U vežbi koja sledi razvićete osećanje opuštenosti tela. grudima. i svi doživljaji. Ako se za vreme vežbe pojave negativne slike i misli u vašem umu. grlu i nozdrvama. učenicima treba savetovati da izbegavaju isprazne diskusije o sopstvenim iskustvima doživljenim za vreme upražnjavanja joga nidre. jer će one sigurno učiniti da se učenik zabrine. glavni delovi tela) Disanje (brojanje daha sa svesnošću u pupku. pokušajte da im ne dozvolite da vas uznemire.tivnost će se istrošiti i preovladaće mirnoća. Ne treba da se pokrećeto i voljno opuštate mišiće.za vreme joga nidre telo ne sme da se pokreće. i ruke malo udaljene od tela sa dlanovima okrenutim naviše. Pauza. iz vas. vežba možda neće biti tako uspešna na početku. Dozvol javajući im uspešan prolaz. ledjni i prednji deo tela. osvešćavanje treba da se dogodi lagano i postepeno. Prilagodite sve. Učitelj mora da izbegava rečenice kao što je: »Ne brinite ako to niste videli«. i pozitivni i negativni. Joga nidra 1 • • Priprema (uvod) Relaksacija (telo/Om) Kruženje svesti (desna strana. naročito je važno da učitelji izbegavaju direktno ili im plicitno ocenjivanje učenikovih doživljaja za vreme vežbe. Pauza. To je kao osećanje koje imate neposredno pre spavanja. Na kraju. Pauza. Takodje. nikako naglo.joga nidra povećava svesnost o sadržajima uma. U tom položaju telo treba da je pravo od glave do nožnih prstiju. leva strana. položaj i odeću.

Odluka koju donesete u joga nidri postaje istina u vašem životu.. mali prst.. budite svesni svog dlana.. Odluka... nadlanica... ako vežbu radite sami.. desni deo struka.. skočni zglob. levi deo struka.. dlan. Pauza. kažiprst. Što je moguće brže svesnost se kreće iz dela u deo. Pauza. leva lopatica. Kažite u sebi: »Ja sam svestan. pokušajte da je pronadjete spontano. o celom telu.. Pauza. 33 . Razvijte svesnost o telu od temena glave do vrhova nožnih prstiju i u mislima izgovorite O-o-o-m-m-m.. Savršeni mir i savršena svesnost tela. pazuh. peta.Za vreme joga nidre vi funkcionišete na nivou slušanja i svesnosti i jedino je važno da pratite glas učitelja. Dozvolite sebi da se umirite .« Ponovite to sebi. kažiprst.. ne brinite. srednji prst. Pauza. domali prst. (desna strana) Palac desne ruke.. podlaktica. lakat.. Kruženje svesti Počinjemo kruženje svesti.. kuk.. leva strana sedalnog dela. Desna lopatica. U ovom trenutku treba da donesete svoju odluku. ali se ne koncentrišite previše. desna natkolenica.. Budite svesni vaše desne ruke.. nadlanica. Joga nidra počinje. mali prst.. a ako se s vremena na vreme pojave ometajuće misli. vrh stopala. skočni zglob.. neka to traje pet minuta. Budite pažljivi. zglob doručja. sa svesnošću. nadlaktica. Pauza... (leva strana) Palac leve šake. srednji prst. srednji prst. Ona treba da je jednostavna. mali prst. rame. peta..samo pratite glas sa totalnom pažnjom i osećanjem. o celom telu. osećanjem i verom. Osećajte unutrašnju opuštenost u celom telu. srednji prst. Desna strana sedalnog dela. drugi prst. Ne počinjite naglo. kičmeni stub. Pauza. taban. zglob doručja. Pauza. list. domali. pozitivna rečenica jednostavnog jezika. lakat. domali. treba reći tri puta. koleno. nastavite svoju vežbu. Opuštanje. polazimo na putovanje kroz razne delove vašeg tela. Budite svesni činjenice da ćete da radite joga nidru.. mišići lista. Pauza. palac. četvrti prst. vrh stopala. koleno. Održavajte svesnost o celom telu. leva nadkolenica. drugi prst. rame. Izgovorite o-o-om-m-m. Pauza. podlaktica. dlan. mali prst. nadlaktica.. Odluka treba da je kratka. Ponavljajte u mislima naziv svakog dela tela i istovremeno budite svesni tog dela tela. Ne smete da pokušavate da intelektualizujete i analizujete uputstva jer će to poremetiti vaše mentalno opuštanje ... radiću joga nidru.. cela ledja. koncentrišite se na telo i postanite svesni važnosti potpunog mira. kuk.. pazuh. (leđa) Sada prema ledjima. taban levog stopala. palac.

. kompletna svesnost disanja.. glava. morate da se vratite na 27 i počnete ispočetka... disanje je prirodno. prostor izmedju obrva..(prednja strana) Teme... 27.. grlo. celo telo. Pazite da ne pogrešite.. nastavite. desni očni kapak..... (ponovite jedan ili dva ciklusa postepeno smanjujući brzinu). ceo prednji deo.. celo telo. Sada se koncentrišite na pokrete vašeg pupka. Duga pauza. ako pogrešite. pupak se podiže. brada. nema napora.. Ne pokušavajte da promenite ritam. Pauza.. kičmeni stub. levo uho... levo oko. Pauza.. leva obrva.. Izgovarajte reči i brojeve u sebi dok brojite dah. ovako: • • 27.. donja usna. 26. desno uho.. Pauza.. Celo telo na podu. i tako dalje. Pauza. koncentrišite se na pupak. desna obrva. Vaš pupak se diže i spušta sa svakim udahom i izdahom. sa svakim dahom on se širi i skuplja. Sada počnite da odbrojavate svoje disanje unazad od 27 do 1... vidite svoje telo kako savršeno mirno leži na podu.. Osećajte kako dah teče u pluća i iz njih.. Održavajte svesnost o svom disanju... Celo telo na podu..... cela leva ruka. trbuh. budite svesni svog tela koje leži na podu. levi deo grudi. pupak se podiže. pupak se spušta. automatsko... levi kapak. sedalni deo.. Cela ledja. bez pokreta. nastavite. Pauza. gornja usna. desni obraz. Pauza. koncentrišite se na ovaj pokret u skladu sa vašim dahom. ali budite sigurni da to svesno činite.... Disanje Postanite svesni svog disanja.. nos. pupak.. bez spavanja. Pauza. (glavni delovi tela) Cela desna noga. Nastavite. cela leva noga. središnji deo. Duga pauza. pupak se spušta. čelo. trbuh. desni deo grudi. totalna svesnost. obe ruke zajedno.. obe noge zajedno.. Pauza.. 34 . Duga pauza.. ceo zadnji i prednji deo. vi to ne radite. desno oko. vrh nosa. grudi. Molim vas ne spavajte. Cela desna ruka. celo telo. Pauza. Pauza. 26. levi obraz. Duga pauza. za jedno..

. ako to niste u stanju.. Duga pauza. 35 . budite svesni daha koji ulazi i izlazi iz nozdrva. bez grešaka. najbolje što možete. Reći ćemo izvestan broj različitih stvari. Pauza. Pauza. Vizuelizacija Prestanite da brojite i da mislite na disanje. samo svesno brojanje. do 27.. 27. predjite na grudi. dok brojite. molim vas.. Duga pauza.. Nastavite sa vežbom. Ako ste u stanju da formirate sliku. Pauza. Nastavite da brojite. spuštaju se. vaša opuštenost je kompletna. 26.. Vaše grudi se lako dižu i spuštaju sa svakim dahom. Duga pauza. budite svesni toga.. i tako dalje. prelazimo na vidno predstavljanje. nastavite da brojite od 27 do 1. Duga pauza. Nastavite sa vežbom. 27 izdah. sa osećanjem i svesnošću. Duga pauza. kompletna svesnost o brojanju daha. Pauza. Pauza.. na isti način kao ranije. Duga pauza. svesnošću i brojanjem. 27. predjite na grlo. 26. Molim vas. Prestanite da brojite i predjite na nozdrve.. nastavite sa vežbom. Nastavite sa vežbom. treba još da vežbate. Ponavljajte opet reči i brojeve u mislima. 27 udah. Bez grešaka. od 27 do 1... Pauza. brojanjem i svesnošću. budite svesni toga. bez grešaka...... Bez spavanja. grudi se dižu. Nastavite da se koncentrišete na pokrete grudi i počnite da odbrojavate unazad od 27 do 1.. Duga pauza. Koncentrišite se na kretanje daha i počnite sa brojanjem kao ranije. Prestanite sa brojanjem daha u grudima i prenesite svesnost na grlo. Pauza. Koncentrišite se na kretanje vašeg daha i počnite da brojite unazad od 27 do 1 na isti način kao ranije.... Duga pauza. spuštaju se. nastavite da brojite vaš dah u grlu. grudi se dižu. Duga pauza. a vi treba da ih vidite. ako napravite grešku morate da se vratite na početak. Duga pauza. Duga pauza. nastavite sa brojanjem sa kompletnom svesnošću. Sada prenesite svoju pažnju na grudi. Postanite svesni svog daha koji ulazi i izlazi iz grla.Sa totalnom svesnošću brojite. molim vas.

beskrajna pustinja... dišite polako i tiho.. • • • • Upaljena sveća.planine pokrivene snegom. Vratite pažnju na spoljašnju sredinu. vetar sa mora. Buda se smeje.planine pokrivene snegom.... egipatska piramida.. crveni oblaci se kreću. Duga pauza......... ptice lete preko zalazećeg sunca. crveni oblaci se kreću... grčki hram pri izlasku sunca. Vaše telo potpuno leži na podu. Svest o čitavom telu i svesnom disanju... grčki hram pri izlasku sunca. Buda se smeje... talasi se odbijaju sa puste obale... krst na crkvi. pun mesec. kovčeg pored groba....... upaljena sveća. budite svesni disanja. kovčeg pored groba. grčki hram pri izlasku sunca. krst na crkvi. Budite svesni svog opuštenog tela od temena glave do prstiju stopala i mentalno izgovarajte: o-o-o-m-m-m.. nemirno more. pljusak.... polako se protegnite. Ovim je vežba joga nidra završena.. ne menjajte je..... zvezde u noći.... krst na crkvi. ponovite je sa punom svesnošću i osećanjem..... pljusak. nemirno more.... pun mesec.. pljusak.. budite svesni svog disanja... talasi se odbijaju sa puste obale. crveni oblaci se kreću....... ponovite istu odluku koju ste doneli na početku vežbe.. Kada ste sigurni da ste potpuno budni. beskrajna pustinja... egipatska piramida....... Odluka Sada je trenutak da ponovite svoju odluku.. kovčeg pored groba.. Zaključak.. planine pokrivene snegom... beskrajna pustinja... ptice lete preko zalazećeg sunca... nemirno more... Pauza... polako sedite i otvorite oči. zvezde u noći. Postanite svesni poda i položaja vašeg tela koje leži na podu.... vetar sa mora..... Buda se smeje. ptice lete preko zalazećeg sunca...Pauza.. pun mesec... Ležite mirno još izvesno vreme i držite oči zatvorene. zvezde u noći.... postanite svesni svoje okoline. Alternativne kratke vežbe • • • • • • • • • • • • 1..večno nemirno more. egipatska piramida.... Hari Om Tat Sat... upaljena sveća... zamislite prostoriju u kojoj ste. U pauzi na poslu: 36 . nemojte žuriti... vetar sa mora...... Počnite polako da okrećete telo. talasi se odbijaju sa puste obale...

Ako je dušek na kojem ležite neravan. i polako. ili možete da se izolujete od svoje okoline. 2. lako je joga nidru moguće raditi stojeći ili sedeći. u ovom slučaju se to ne preporučuje. duboko udahnite. Polako otvorite oči i ustanite. Odredite u mislima vreme u kojem želite da završite vežbu (na primer 10 minuta). su kruženje svesti i brojanje daha. grudi. ledja. Počnite da brojite unazad. Ako je potrebno. Ovim se vežba završava. što će vas normalno uspavati. izlazi kroz desnu. Počnite gašenjem svetlosti odlaskom u krevet. i dok izdišete. Pre nego što ustanete. možete da nastavite vežbu sa naizmeničnim nosnim disanjem. Zauzmite položaj šavasana i opustite glavu na jastuku koji ne treba da je previsok. Joga nidra 2 • • • Priprema Opuštanje (antar mouna) Odluka Kruženje svesti (desna. možda sa dlanovima okrenutim nadole. počinjući od 54 i brojeći unazad do 1. joga nidra može da se upotrebi kao uvod u spavanje. odbrojavajte dah od 11 do 1 (ili od 27 do 1. osetite kako se spokojstvo širi vašim telom. da li ste namršteni? Da li vam je vrat ukočen? Da li su vam ruke stisnute?). leva strana. i tako dalje. glavni delovi tela) 37 • . Dozvolite umu da luta okolo i sluša zvuke koji dopiru spolja. Ako je potrebna brza mentalna relaksacija a imate samo stolicu. Ležite mirno nekoliko trenutaka i zatim se polako protegnite. Prenesite pažnju na tačke dodira tela sa podom i razvijajte to osećanje nekoliko minuta. izlazi kroz levu. Zatim brzo rotirajte svest preko tela počinjući od palca desne šake i krećite se na već opisan način (desna strana. kao nečeg spoljašnjeg. Zaključajte vrata. Napravite dve ili tri rotacije svesti preko tela. Ne analizujte ove zvuke. prema vremenu koje imate). Neka vam se ruke opuste u najudobnijem položaju. Prenesite pažnju na dah koji ulazi i izlazi iz nozdrva i nekoliko trenutaka održavajte svesnost o tome. kako želite). Zamislite da dah ulazi i izlazi iz nozdrva naizmenično: ulazi kroz levu. ledja. Prestanite da brojite. ako imate vremena). Počnite opuštanje tela ležanjem u šavasani izvesno vreme. Zadržite pažnju na tome. Nastavite vežbu onoliko dugo koliko je potrebno. leva strana. Vežba se tako završava. od 27 do 1 (ili svaki. samo ih budite svesni. bilo koji drugi broj koji smatrate odgovarajućim. glavni delovi). Počnite slušanjem spoljašnjih zvukova a zatim postanite svesni tačaka kojima telo dodiruje krevet. a najbolji rezultati se postižu u ležećem položaju. Ako san ne dodje. Kada želite da završite. Proverite brzo koji delovi tela su vam napeti i pokušajte da ih opustite. dobro je da se stave daske ispod njega. prednji deo. udahnite duboko.Osnovni elementi joga nidre koji se mogu primeniti u cilju relaksacije. Prenesite pažnju na telo. pupka. dobra ideja je da uradite neke vežbe pre spavanja. na primer. ulazi kroz desnu. prednji deo. Kao uvod u spavanje: U slučaju nesanice ili uznemirenosti uma. Lezite na pod ili krevet i zatvorite oči. na primer da napravite dugu šetnju ili da 15 minuta radite ciklus surya namaskar. naročito mentalno svesno alternativno disanje (anuloma viloma): Proces je sličan opisanom gore. Ponovite to. Lako se mogu primenjivati na radnom mestu ili kod kuće. Budite svesni svog prirodnog disanja. izvesno vreme. isključite svetlost i navucite zavese. (Na primer. ako imate kratku pauzu od pet do deset minuta. udahnite duboko i dobro se protegnite. Karakteristika ovog oblika relaksacije je sistematsko kruženje svesti kroz telo. u kuhinji dok se kuva ručak ili u autobusu na putu do kuće sa posla. najbolje je raditi samo disanje. Prenesite pažnju na dah koji ulazi i izlazi iz nozdrva (ili iz grla. Napnite sve mišiće i zatim im dozvolite da se opuste. prestanite sa brojanjem i ponovo postanite svesni tela. Smirite se i opustite telo.

«. Skrećite pažnju sa zvuka na zvuk. bez otvaranja očiju predstavite sebi četiri zida.. tako da joga nidru radite bez pokretanja i fizičke nelagodnosti. pod... zatim na zvukove u zgradi. prirodnog spontanog disanja. Joga nidra se sastoji iz elemenata slušanja i osećanja. Vežbaću joga nidru. Planina 2.• • • • • • Svesnost telo/pod Disanje (od grla do pupka... Joga nidra sada počinje. bol/zadovoljstvo) Unutrašnji prostor (ćikadaš) Odluka Završetak Alternativno vidno predstavljanje: 1. Pauza. vidite svoje telo kako leži na podu.. 54 do 1 ili 27 do 1) Osećaji (težina lakoća. Zatvorite oči i držite ih zatvorene. U mislima ponavljajte naziv svakog dela tela.. Zauzmite šavasana položaj i namestite se što udobnije.. izrecite svoju odluku. Razdvojite malo stopala i pustite ih da slobodno padnu u stranu. tri puta. Neću spavati. Neka vaše čulo sluha deluje kao radarski zrak.. dubokog. Joga nidra počinje. hladno/toplo. Kruženje svesti Kruženje svesti kroz različite delove tela što je brže moguće. dok udišete osećajte kako vam se spokojstvo razliva po telu. Nastavite da slušate glas i svesno dišite. budite svesni najudaljenijeg zvuka koji ste u stanju da čujete.. bez pokušaja da ustanovite izvor zvuka. svesnost treba da se prenosi sa jedne tačke tela na drugu. Pauza.. ali se ne koncentrišite. Vaše telo leži na podu. Recite mentalno: »Neću da spavam. Postanite svesni svog fizičkog tela koje leži savršeno mirno... Ruke su odvojene od tela sa dlanovima okrenutim naviše.. odeću i položaj u kojem ste. Recite sebi u mislima: »Radiću joga nidru. udahnite duboko. na one koji se čuju izvan ove zgrade. Molim vas.. Dajte sebi malo vremena da umirite i stabilizujete položaj tela.. postanite svesni svih dodirnih tačaka tela sa podom.. i istovremeno postanite svesni tog dela. sa osećanjem i svesnošću. Postepeno prenesite pažnju na zvukove iz blizine. Opuštanje (antar mouna) Budite svesni svih zvukova iz daljine.. neću da zaspim. Telo koje pliva 3. (desna strana) 38 . Odluka Ovo je trenutak da donesete odluku.. tavanicu.. Vežba uvek počinje od desne ruke. jer će to uticati na njegov prirodni tok. Pauza. Budite svesni svog prirodnog disanja. Sada postanite svesni ove prostorije. samo ću slušati glas«. Podesite pokrivač. vaše telo kako leži na podu. Jednostavna odluka... koji su jedini značajni činioci.... tražeći udaljene zvuke i prateći ih nekoliko sekundi. ponovite odlučno »neću zaspati«.. jednostavna odluka. Izvor/okean • Priprema Pripremite se za joga nidru. Recite sebi dok izdišete: »opuštam se«.

mali prst. drugi prst. taban.. kažiprst... desni obraz. desno oko.. cela leva noga.. levo uho. noge.... pazuh. (Ponovite još dva kompletna ciklusa). lakat. Osećajte kako se dah kreće duž prednjeg prolaza izmedju pupka i grudi..P a u za. udišem 52. nos. od grla ka pupku. Prenesite pažnju na očne kapke. nadlaktica i poda.. brada. Potpuna svesnost i brojanje. trbuh. rame.. levi obraz...P a u za.. ne pokušavajte da forsirate disanje. ceo prednji deo. probudite osećaj težine. od pupka ka grlu... listova i poda. Ponavljajte brojeve u mislima dok pratite kretanje svog daha od pupka ka grudima i nazad. pri udahu penje se od pupka prema grlu.. izdišem 52.. lakat. Pauza. palac levog stopala. zglob doručja. treći prst. leva nozdrva. mali prst.. podlaktica. levo oko. pri izdahu on se spušta od grla prema pupku.. (glavni delovi tela) Cela desna noga.. celo telo. mali prst.... Pauza. Osećaji (težina) Probudite osećaj težine u svom telu. peta i poda. Zatim usne.. prednji deo.. obe ruke.. donja usna.. podlaktica. nadlanica.. ruke. Disanje je lagano. kuk.. desna lopatica. domali prst. glava. leva strana sedalnog dela. prenesite pažnju na liniju izmedju usana.. i prostora koji vaše telo zauzima. lopatica i poda. izdišem 54. pupak. skočni zglob. cela ledja. nastavite da brojite... cela desna ruka. središnji deo grudi. list. cela leva ruka. sedalnog dela i poda. senzacija svih tačaka istovremeno. Pauza. skočni zglob. vrh tabana. levi deo struka. celog tela u odnosu na pod. list. levo rame. nadlanica. udišem 53.. prostor izmedju obrva. Disanje Prenesite pažnju na prirodni ritam disanja. podjednako. (leva strana) Palac leve šake. vilica.. Svesnost telo/pod Postanite svesni tela. pazuh. telo i prostor.. izdišem 53. cela ledja.. grlo.. obe noge. Budite potpuno svesni disanja. srednji prst. leva ključna kost..P a u za . na sledeći način: »Udišem 54. peta.. vrh tabana.P a u za. čelo. laktova i poda. desna natkolenica..Palac desne šake. 39 . rame. razdvojeno i jasno. desna strana sedalnog dela. budite ga samo svesni. ledja. domali prst.. levi deo grudi. zglob doručja. Pauza. Sada sve zajedno.. desna nozdrva. koleno. desni deo grudi. nadlaktica.. gornja usna. Duga pauza..P a u za. osećajte oštre tačke na kojima se oni sreću. prostor izmedju usana. dlan. kuk. peta. Svesnost o svim dodirnim tačkama tela i poda. vrh nosa. koleno. cela glava. kičmeni stub. Održavajte pažnju i istovremeno počnite sa brojanjem unazad. domali prst.. desno uho. domali prst. mali prst. (ledja) Desno rame. palac desnog stopala.. taban. celo telo zajedno..« i tako dalje od 54 do 1 ili od 27 do 1... desni deo struka. Duga pauza. dlan.. i opušteno. celo telo... desni očni kapak. leva lopatica. Duga pauza. istovremeno budite svesni dodirnih tačaka izmedju tela i poda. leva natkolenica. Nastavite da osećate ove tačke. srednji prst. leva obrva. (prednja strana) Teme.P a u z a. Budite svesni celog tela i poda. osećajte tanku liniju dodira izmedju gornjih i donjih kapaka.. nadlaktica. kažiprst. desna obrva.. srednji prst. ne spavajte. levi očni kapak. Osećajte dodirne tačke vašeg potiljka i poda.. donji deo trbuha. desna ključna kost. drugi prst.

Duga pauza. vežbajte samo neprijanjajuću svesnost.. Duga pauza. dokle pogled može da dopre. Duga pauza.. Nastavite sa svesnošću o svom prostoru. na suncu bez hlada.. Vidno predstavljanje: park/hram Zamislite sebe u parku u rano jutro.. Budite sigurni da ne spavate.... crvenih. probudite iskustvo hladnoće. sunce još nije izašlo i park je pust.. Osećaj težine. oživite ga. osećaj vrućine. (vrućina) Probudite osećaj vrućine.Pauza. Osećate se toliko teškim da tonete kroz pod. miran i nepokretan.. probudite osećanje zadovoljstva. ružičastih.P a u za. prostor koji zovemo ćidakaš. Zamislite da hodate po hladnom podu zimi. Budite svesni hladnoće. Svesnost vrućine. Duga pauza.P a u za. mentalni ili fizički... Pauza. Tu su vrtovi cveća. bilo kojeg zadovoljstva. vrućina u celom telu. (hladnoća) Iskustvo hladnoće. osećate vrućinu u celom telu.. Pauza. setite se osećaja bola. Usmerite pažnju na ovaj tamni prostor i budite svesni svakog fenomena koji se u njemu pokaže. (lakoća) Probudite osećaj lakoće. ali se ne uključujte.P a u za. slušajte ptice kako pevaju pozdravljajući novi dan. svesnost težine. (bol) Iskustvo bola. Proverite da li ste budni. Duga pauza. Da li ste pospani?. koncentrišite se i pokušajte da osetite bol. Recite sebi »Ja sam budan«.. hodajte po rosnoj travi. (zadovoljstvo) Setite se osećaja zadovoljstva. Duga pauza. probudite osećaj lakoće. ruža žutih. celo telo je vruće. u celom telu. U blizini je mali 40 . prostor koji se prostire daleko.. Unutrašnji prostor Koncentrišite se na prostor iza vaših zatvorenih očiju. velike hladnoće u celom telu.. Osećaj lakoće i stanje bez težine u svim delovima tela. Setite se osećanja i doživite ga..P a u za.. stopala su vam veoma hladna. Zamislite pred sobom transparentni ekran kroz koji možete da vidite beskrajni prostor... Duga pauza. To je divan park. vi ste sami u njemu. Telo vam je tako lako da izgleda kao da lebdite iznad poda. kada ste napolju. Bilo koji bol koji ste osetili u svom životu.P a u za. Celo telo je vruće. osećajte njihov miris i vidite kapi rose na njihovim laticama.P a u za. Budite svesni težine u svakom delu tela. Setite se osećaja toplote leti.. sve što vidite su manifestacije vašeg uma.. Pauza.. fizičkog ili mentalnog.. Pauza. osećate hladnoću po celom telu.P a u za. Svesnost lakoće. Pauza..

P a u za. vetrovi urlaju oko vašeg tela i hvataju se za vašu odeću. Unutrašnji prostor Ponovo usmerite svesnu pažnju u ćidakaš... hladno je i tamno unutra..Pauza. snegom pokrivenu planinu ispred vas.. Budite svesni dodirnih tačaka izmedju tela i poda.. ne dozvolite da vas to obuzme. sa jakim osećanjem. osećanje dubokog mira i harmonije vas obavija dok zvuci spoljašnjosti blede u daljini.P a u za. i ako se okrenete.. nastavite da posmatrate ovaj taman prostor... Odmorite svoj um u ovoj toploj i prijateljskoj tami.. nemojte žuriti.P a u za. ostanite tu neko vreme dok vas ne preplave spokojstvo i harmonija. budite svesni svog prirodnog disanja. na primer boje ili oblike. Blizu vrha planine postaje veoma hladno.. u prostoru mali hram sa aurom svetlosti oko sebe.. visokog prelepog drveća. Pojačajte svoju imaginaciju i vizuelizujte prizor. možete da pomerite svoj pogled polako nagore. Planinska staza vijuga uz strmu stranu.P a u za.P a u za. izmedju lokvanja. drveća bez lišća. ne uključujući se.. Penjete se kroz sneg i pravite hrskavi zvuk dok probijate površinu i tonete u sneg.P a u za.P a u za.. Joga nidra je ovim završena.. Budite svesni svojih ruku i nogu i tela koje leži ispruženo na podu. Izmedju njih je prostor. izmedju velikih stena i preko mostova postavljenih preko dubokih ponora. prenesite svoju svesnost izvan prostorija..P a u za. ka moru. škripi led koji se pokreće dok vi brzo prelazite preko njega.P a u za. Ponovite istu odluku koju ste doneli na početku vežbe. prelepog drveća.P a u z a.P a u za.. samo ih zapazite i nastavite budnom pažnjom da posmatrate svoj unutrašnji prostor.. na zapadu brda prelaze u valovite doline. Razvijte svesnost o svom fizičkom postojanju. tako da.. Planina Zamislite da je vrlo rano jutro. Završetak Postanite svesni svog disanja... Svesno pratite disanje i budite svesni svoje opuštenosti. Pauza. vidite sunce kao zlatnu 41 .. Lednik leži na vašem putu. ako želite da istražujete.P a u z a. Šetate izmedju drveća.... vidite njene graciozne pokrete. zatvarate oči. i postajete mirni. polako se podignite i otvorite oči.. Ponovite je jasno.P a u za. Posmatrajte pažljivo tamu koju jasno vidite... razgranatog.... dovedite svoju svesnost u taman prostor koji vidite ispred zatvorenih očiju. Duga pauza. Idite do vrata.P a u za. na šumove u prostoriji i van nje. na istoku snegom pokriveni vrhovi i tamne doline. Daleko u dolini svetlucaju svetiljke malog grada kroz ranu jutarnju izmaglicu.. zlatna ribica pliva po njemu.. Ovaj prostor može da se vidi i ispred vašeg čela... na zidovima su slike velikih svetaca. na zidove. Sami ste. Nastavite sa svesnošću meditacije u hramu.P a u za... polako se protegnite.P a u za. tri puta.. Stižete na vrh i pred vama se otvara veličanstven prizor..P a u za. neka dolaze i odlaze. Idete ka istoku. uskoro će izaći sunce iza planine pred vama. još je mrak a vi idete preko brda i penjete se prema planini.ribnjak.P a u za. bez naprezanja. Prostor izmedju dva brda otvara pogled na ogromnu. Kada ste sigurni da ste potpuno budni. bledo nebo iza nje najavljuje zoru. tavanicu. istim rečima i sa istim unutrašnjim stavom. Počnite polako da pokrećete telo. Ako se pojave misli. ako ugledate bilo koju tananu pojavu.P a u za.Duga pauza. vidite polumesec nisko na nebu. sa lišćem. Prenesite pažnju na prostoriju u kojoj se nalazite. Odluka Vaša odluka. Hari Om Tat Sat Varijante u vidnom predstavljanju (Umesto vizuelizacije park/hram) 1. setite se svoje odluke. postanite svesni spoljašnjeg sveta. Nastavite da ležite mirno još nekoliko trenutaka zatvorenih očiju. nevezujući se...P a u za. sa punom svesnošću i neprianjanjem. Sedate na pod. sneg i led se lepe za vašu obuću.

. sada ste potpuno okruženi tamom. zraci zlatne svetlosti se rasipaju po snegu i zabljeskuju vam oči. Polako otvarate vrata.. otkrivaju se duboke doline. ciča i šuštanje. zidovi su vlažni i mahovinasti.... Bunar / okean Zamislite kako idete pustim putem. Sada posmatrajte svoje telo kako polako radi neke asane...... trčite kroz tunel i dolazite na zlatnu obalu. Stižete na dno.. Podignite oči ka nebu. pogledajte u bunar. Sedite ukrštenim nogama i kontemplišite ovaj veličanstveni prizor.. brižljivo obradjena polja.. oblaci prelaze preko vašeg lica. iznad vas plavo. Duga pauza..... Joga nidra 3 • • • 42 Priprema Opuštanje (antar mouna) Odluka .. osećate svoj put duž zidova. prelepo cveće. Susrećete neke poznate ljude.. ispod vas vidite kuće.. počinjete da silazite. iznad vas oblačić juri plavim nebom. vijugave reke koje blješte na suncu... ptice pevaju. 2. ljubičasta. Posmatrajte ih dok prolaze i možda vode uobičajene razgovore..P a u za. na cvetu leži beba. na prstima ide prema vratima i polako ih otvara i izlazi napolje nežno zatvarajući vrata za sobom....P a u za.. drveće u hladu. povlače se senke. ta beba ste vi. vaše telo se ponovo odmara u šavasani. oni ne mogu da vide vas. osetite zvuk beskrajnog okeana.. Pauza.. vidite vaše telo izvan ove zgrade.. Pauza.. 3. Vidite kako vaše telo hoda izvan ove zgrade..P a u za... na istoku nežni purpur se približava suncu. Iznenada otkrivate da vaše telo lebdi iznad mora. Nastavite da se osećate kao beba. Pauza. Ispod vas sunce pravi odblesak sa obala belih oblaka. zora novog dana... Pauza...P a u za. Osećajte kako boje prožimaju vaše telo. Ležite na pod. Prolazite kroz vrata i unutra otkrivate vrt.. osećajte se kao beba koja se nežno ljulja na vodama beskrajnog okeana. Pauza... Pauza.. Vaše telo lebdi kao oblak. na zapadu je još sivo. dole je nejasna svetlost. smaragdne zelene sarpentine.. oranž. Duga pauza. vi ih vidite. sasvim prozračnih. zlatnu plažu na obali beskrajnog okeana mira i blaženstva. Duga pauza. ponovo ugledajte poznate predmete. vrlo je dubok...... oduva i vaše telo.. tamo gde vetar oduva oblake. pazeći da nekoga ne uznemirite. telo vam je sasvim opušteno i na vašem licu je izraz spokojstva. Spiralne stepenice vijugaju duž zidova. Zastanite za trenutak i pažljivo pogledajte sebe... i radi joga nidru pored drugih ljudi... osećate samo lakoću. Na vodi veliki beli lotosov cvet nežno ljuljaju talasi. Pauza.. Osećajte ovo iskustvo neko vreme. koja se nežno ljulja na vodi.loptu na istoku.... žut i beo mermer. cilindrični tunel vodi u mrak... postanite svesni ovoga.. Duga pauza.... zelena. neka vam um slobodno teče preplavljen ovim iskustvom.. guste šume. preko njegove površine ide brod.. Pogledajte gore i zapazite krug svetlosti na vrhu bunara... Velike zelene oči vas posmatraju i trepću. Iz šupljine u zidovima čujete zvuke malih životinja.D u g a pauza... Polako počnite da se vraćate. Vidite sada kako vaše telo polako ustaje. posmatrajte tamno plavo more kako svetluca ispod vas. posmatrajte poznate stvari oko vas...... jednog veoma toplog dana. crvena. Telo koje lebdi Zamislite da ste na tavanici. vibracije Om.P a u za.P a u za. Pauza. Gledajte svetlost sunca kako prelazi vrhove planina i kreće se njihovim stranama. Pauza. čuje se udaranje krila i krici sove... Sada struja vazduha podiže vaše telo i nosi ga preko zemlje.P auza. hraneći i okrepljujući vas na nekom dubokom nivou. žuta.. plava.. zlatasto žuta. nema osećanja napora. Ispitujete vrt i dolazite do kladenca sa leptirima koji kruže okolo.. Pauza..P a u za. Prolazite kroz oblak svetlećih insekata. na zidovima je lakirano kamenje. ispod vas vidite svoje telo kako leži u položaju šavasana na podu. okruženi ste njima ali vas ni jedan ne dodiruje. Vidite vaše telo iznenada utopljeno u boje dok prolazi kroz dugu. ulazite unutra i zatvarate ih za sobom.

P a u z a. svesnost o različitim delovima tela ostvarena putovanjem kroz telo. od 108 do 1) Unutrašnji prostor (ćidakaš) Centar izmedju obrva/Vizuelizacija Om Unutrašnji prostor (ćidikaš) Odluka Završetak Varijante u vidnom predstavljaju: 1.. koleno.. budite svesni vašeg tela kako leži na podu.. rame.. drugi. lagano.P a u za.. domali prst.. kažiprst. vrh stopala. peti prst.. neću spavati«. list. lakat. Odluka Izrecite svoju odluku.. peta. leva natkolenica. Setite se svoje namere i recite u sebi: »Radiću joga nidru.. kažiprst. nadlaktica. nadlaktica. Penjanje uz svetu planinu Priprema Pripremite se za joga nidru. mali prst. prilagodite se položaju. nadlanica. 43 . Kruženje svesti Kruženje svesti. podlaktica. Budite svesni svog disanja. pazuh.• • • • • • • • • Kruženje svesti Svesnost kože Disanje (mentalno naizmenično nosno disanje. Svesnost o vašem telu i vašem disanju. zaboravite sve probleme. Za jedan sat zaboravite sve brige i koncentrišite se na joga nidru. list. treći. koleno. mali prst. leva strana struka. samo svesno dišite. kuk. Duga pauza. podlaktica. Centar izmedju obrva/zlatno jaje 2. zglob doručja. Zauzmite položaj šavasana. četvrti. i dok izdišete osećajte kako vaše telo obliva spokojstvo. i sebe kako ležite na podu. taban. Dozvolite svom čulu sluha da prodre u daljinu a zatim ga postepeno vratite nazad.. srednji prst. prsti desnog stopala: prvi. Neka vaš um slobodno skače sa jednog dela na drugi.. taban. peti prst. nazad u ovu prostoriju.. Sada je trenutak da u mislima kažete svoju odluku sa punom svesnošću i osećanjem.. drugi. ne koncentrišite se. srednji prst. tri puta.. Pauza. Udahnite duboko. (desna strana) Palac desne šake. Zatvorite oči i prestanite da se pokrećete. skočni zglob. dlan. pazuh.. Ostaću budan sve vreme. lakat. desna natkolenica. Pauza. (leva strana) Palac leve šake. dlan.. skočni zglob.. u ovu zgradu. treći. Pauza. sa stopalima i rukama lako razdvojenim i sa dlanovima okrenutim naviše. Opuštanje Postanite svesni spoljašnjih zvukova.P a u za.. Duga pauza. prsti levog stopala: prvi. kuk.. peta. rame. Budite svesni ove prostorije. nadlanica. Pauza. Bunar/zlatno jaje 3.. domali prst. vrh stopala. Pauza. struk. zglob doručja. četvrti. budite svesni udaljenih zvukova izvan ove zgrade.

107 udah kroz desnu nozdrvu. obrazima i bradi. budite svesni svih linija na vašem licu. Puna svesnost naizmeničnog disanja i brojanja. brojeći unazad od 108 do 1.. središnji deo grudi. desna lopatica. (ledja) Sada ledjni deo.. (glavni delovi tela) Glavni delovi tela. desno oko.. vilica. desni kapak oka. ceo prednji deo. celo telo. levo oko. potiljak. desni deo grudi. mentalno svesno naizmenično disanje. donji deo trbuha. kontrole daha. levi prsti stopala. levi obraz. Pauza. desni list. desni prsti stopala.. gornji deo trbuha. bez napora. leva butina. Mislite na dah koji je razdvojen. Zapamtite da morate da se vratite na 108 i počnete iz početka. Budite svesni kože na vašem čelu. . grlo. Obratite pažnju na očne kapke. Duga pauza. zadnji deo desnog kolena. Svami Satyanande). zatim se približava i sjedinjuje u centru izmedju obrva.. celo telo. Budite svesni svog disanja. Prim. cela leva ruka.P a u za.. obe noge zajedno.. budite svesni toga. Duga pauza. sa punom svesnošću. Sada usne.P a u za. i tako dalje. Osećajte dodirne tačke izmedju tela i poda. Duga pauza.. jednako.. cela leva noga. Nadi šodhan pranayama (ovde korišćen njen preliminarni oblik) . ništa više. na sledeći način: 108 udah kroz levu nozdrvu. intenzivno. donja usna. Obratite pažnju na pete. Počnite da radite nadji šodhan8.. desna peta. levo uho. je najvažnija panayama za »čišćenje« tela i smirivanje uma (Po »Meditations from the Tantras«.. Nastavite 5 do 10 minuta. 8 Vrsta pranayame. gornja usna. (ponovite dva kompletna ciklusa) Osvešćivanje kože Posvnite svesni dodirnih tačaka izmedju tela i poda. brada. Desni taban. 44 . levi kuk.primenjena ispravno. razvijte tu svesnost. zadnji deo vrata. 108 izdah kroz desnu nozdrvu. leva obrva. od vrhova prstiju. teme... intenzivno. desna nozdrva... sa osećanjem.. Kada udišete. desni skočni zglob. osećajte dodirnu liniju izmedju kapaka. gde se formira trougao. Sada budite svesni toka daha kroz nozdrve. Nastavite.Pauza. levi skočni zglob. leti deo grudi. Duga pauza.. desni kuk. leva strana sedalnog dela. osećajte dah koji se kreće ovim prolazom. levi mišici lista.. ako pogrešite. obe ruke. Koncentrišite se na tok daha izmedju pupka i grla. Bez grešaka i spavanja. leve butine.. Nastavite da brojite sa punom svesnošću. celo telo zajedno. Duga pauza. leva ključna kost.(prednji deo) Teme glave. centar izmedju obrva. Dok radite.P a u za.. Priprema telo i um aspiranta za sigurno i uspešno meditiranje. levo koleno... vazduh se penje od pupka do grla. 107 izdah kroz levu nozdrvu.. Obratite pažnju na lice.. ovo u sebi ponavljajte. Duga pauza. levi list. levi kapak. desno koleno. Idite prema dlanovima. čelo.D u g a pauza. cela ledja. levog kolena. desna butina. desno uho. pupak.P a u za.. Duga pauza.. osećajte dodirne tačke izmedju usana. Duga pauza. postanite svesni kože na vašem licu. zadnji deo desne butine.P a u z a. Duga pauza... leva prepona.intenzivno.. desna prepona. Disanje Obratite pažnju na svoje normalno disanje. leva nozdrva.. desna obrva. leva lopatica.. psihičke energije. prirodnog toka kroz obe nozdrve i susreta na vrhu. cela glava. leva peta. ceo kičmeni stub.. cela desna ruka. Duga pauza. postanite svesni svog laganog.. desna strana sedalnog dela. desni mišići lista. levi taban.. Cela desna noga. vitalne.P a u za. osećajte kožu na petama svojih stopala. i koncentrišite se na njih neko vreme. desni obraz. prev. Duga pauza. spokojnog daha.P a u za. kada izdišete on se spušta od grla do pupka. desna ključna kost... osećajte kožu na vašim dlanovima i prstima.

Unutar te svetlosti nalazi se malo zlatasto jaje. Izrecite svoju odluku sa osećanjem i ubedjenjem. vratite svoju svesnost nazad. prev. Centar izmedju obrva / vizuelizacija Oma Prenesite pažnju na centar izmedju obrva. izgovarajući Om sinhrono sa disanjem. Vratite sada pažnju na centar izmedju obrva.. tako nisko ili tako visoko i široko. Nastavite da posmatrate ovaj prostor i budite svesni svih slika. unutrašnjeg prostora iza vašeg čela. Pauza. ono što vidite je projekcija vašeg podsvesnog.. malo. Prenesite svoju svesnost o disanju na sve delove tela. Budite svesni tog prostora. Duga pauza. Mentalna svesnost naizmeničnog disanja.. beskrajnog prostora koji se prostire onoliko daleko koliko možete da obuhvatite pogledom.P a u z a. Pauza.. Ako vidite boje. Duga pauza. to su simboli vašeg Ja. pokušajte da budete svesni toga.. setite se odluke koju ste doneli na početku vežbe. duboko.. Totalna svesnost posmatranja. bez uključivanja. Duga pauza. Centar izmedju obrva / zlatno jaje Obratite pažnju na centar izmedju obrva. posmatrajte ga kao da gledate film.. usmerite svesnu pažnju na centar izmedju obrva. zlatnih vrata. daha koji se kreće kroz nozdrve. 45 . prostorije u kojoj ste. Unutrašnji prostor Vratite se na ćidakaš. kao zrno bibera. na ulazu u tamnu pećinu.. Budite sasvim svesni ali se ne uključujte... Budite svesni ovog prostora. Pokušajte da ta vrata otvorite. Sada ste na drugoj strani vrata... Duga pauza.P a u za.. Razvijte totalnu svesnost disanja kroz nozdrve. eksternalizujte svoju pažnju.. Pauza. Duga pauza. poda na kojem ležite. Nastavite.. čvrstih...... budite svesni velikih. usmerite svesnu pažnju na centar izmedju obrva. svog prirodnog disanja.. zlatno jaje i vratite se kroz zlatna vrata. ovo je trenutak da je ponovite. krećite se prema svetlosti. svog fizičkog postojanja.. sinhrono sa svojim dahom. Bunar/zlatno jaje 9 Lotos . Pauza. bez napora...P a u za.P a u za. ponovo usmerite svesnu pažnju na unutrašnji prostor koji se nalazi iza vašeg čela.. Vidite boje i oblike koji mogu da se pojave. Protegnite se. Duga pauza....P a u z a.. oblike..P a u z a. Završetak Postanite svesni disanja. Zamislite zlatna vrata.P a u z a. Postanite svesni svoje okoline. Duga pauza. Zamislite da sedite u meditativnoj pozi u centru izmedju obrva izgovarajući mantru Om. Razvijte tu svesnost. bez žurbe. dok udišete osećajte životnu snagu kako prožima vaše telo.Unutrašnji prostor Budite svesni ćidakaša. Joga nidra je ovim završena.. Pojačajte svoju sliku i vidite malo zlatno jaje u plamtećoj svetlosti..P a u za.P a u za. Odluka Postanite svesni svoje odluke. Duga pauza.. Sedite i otvorite oči. to je samo način na koji se manifestuje vaš um. vrlo maleno.P a u za.. na centar izmedju obrva. koliko možete da vidite.. Udahnite polako.P a u za. najvažniji položaj za meditaciju Prim. vizuelizujte tamnu pećinu.. Duga pauza... vrlo blještavo jaje. održavajte svesnost..padmasana.. Hari Om Tat Sat Varijante u vidnom predstavljanju (umesto centra izmedju obrva i simbola OM) 1. pripremite se za povratak u ćidakaš.. Duga pauza.P a u za. 2.. svake spontane misli koja se pojavi.. Ostavite bleštavo..D u g a pauza. polako. još jednom postanite svesni centra izmedju obrva. Duboko u pećini vidite svetlost koja plamti. Duga pauza. samo svesno posmatrajte taj prostor. velikog i malog vašeg Ja.. prestanite da zamišljate sebe kako meditirate. vidite šta možete da pronadjete. Duga pauza. radite to neko vreme. sedite u lotosu9 ili nekom ugodnom položaju.. i budite svesni svog opuštenog tela.

. drugi prema desnom oku. Ponovo osetite toplotu sunca i povetarac na vašem licu. sa svakim korakom on ponavlja: »Ja mogu«..P a u za.. Gledajte zlatno jaje i budite svesni ovih zrakova svetlosti.... brzo se popnite uz bunar. Dolazite u veliku pećinu. sveta planina je sasvim skrivena od vašeg pogleda a vi ste daleko od kuće.. Joga nidra 4 • • Priprema Opuštanje (Om/disanje) Odluka Kruženje svesti • • 46 . ptice vas pozivaju sa drveća.. Nastavljate tromo sami. pridjite toj svetlosti i ispitajte je izbliza. 3.. i zvuk reći »mogu« odjekuje kroz vaše telo i um. vidite šumu i krovove kuća vašeg grada.P a u za. čitav put vam izgleda besmislen.P a u za.P a u za. ushićenje vam preplavljuje telo i um. Duga pauza.. U svetlosti je zlatno jaje.P a u za. SIika grada i umor vašeg tela čine da osećate uzaludnost ovog putovanja. ali vodič nastavlja postojanim korakom. Savladani umorom.P a u za. Vodič vam prilazi... Udjite u taj tunel.. ali reči i dalje odzvanjaju u vašem umu dok ga vi sledite naviše..P a u za.. i vi idete tačno u korak za njim........ uspon je još teži.. padate na zemlju da se odmorite... Ostavite sada zlatno jaje i vratite se kroz pećinu. penje se iza drugog ugla.. osećate se iscrpljenim i poraženim i ne zanima vas da li vas vodič čeka ili ne.. konačno stižete na vrh.... Znate da će to biti dug i težak uspon ali osećate sigurnost da ćete dostići cilj.P a u z a. šuma je gusta i ni u jednom pravcu ne možete da vidite daleko. Uspon postaje strmiji i vi ste umorni. zatim se ponovo spušta. »sledite me«.. ispod baldahina od drveća i prelazeći mnogo potoka.. u njoj je plamteća svetlost...P a u za. i želite da se vratite udobnosti svog doma i prijateljima koje ste ostavili...P a u z a. posle kraćeg vremena počinjete da se penjete a šuma postaje manje gusta. pošto želite da obavite svoje putovanje. Dno bunara je mračno ali iz tunela dopire nejasna svetlost... Duga pauza. Vodič vam se značajno osmehuje.. sunce sija.. onda ste zahvalni zbog njegove umešnosti u penjanju i izbegavanju težih delova terena preko kojih se vi ne biste popeli. dajući vam izvanrednu snagu i energiju. i vi ga sledite. a on ne priča mnogo. tamo vas očekuje vodič. Pauza. Kako se približavate vrhu svete planine. iskusan vodič.Zamislite kako šetate kroz polje zeleno-zlatne trave.P a u za... i izadjite u polje zlataste trave. a leptiri igraju svoje igre... Staza kojom idete prolazi kroz veliku šumu.. Pri izlasku iz rodnog grada srećete vodiča. tanušno... bleštavo.. Dok posmatrate veličanstven prizor.P a u z a. Zamislite sebe kako silazite u bunar. treći prema centru izmedju obrva. gledate unazad u pravcu iz kojeg ste došli.. i skače sa vrha nestajući u prostoru. Dolazite do kladenca u polju cveća. Još ste zaneti ushićenjem kada vam vodič kaže. Stižete do velikog jezera.P a u za. Vodič pušta vašu ruku.... ali vodič insistira da produžite.. iz jajeta se prema vama kreću tri zraka svetlosti. zlatno jaje. Pauza. Teško vam je da odredite njegov karakter... on se spušta iza ugla... Vegetacija se proredjuje. Pauza. i vodič je daleko ispred vas. zemlja je kamenita.D u g a pauza. Sve misli na dom su nestale jer morate da se koncentrišete na penjanje i praćenje vodiča.. i vi ste mu zahvalni za upornost pri penjanju... Vi i vodič pijete vodu i odmarate se malo...... i stajete. čisto je i sveže. P a u za. Ponekad ste ljuti zbog nemilosrdnog koraka. Oduševljeni ste okolinom.P a u za. Ipak. uzima vas za ruku i ponovo kreće. bez oklevanja vi ga sledite.P a u za... upotrebite sva sredstva koja smatrate potrebnim da to učinite. ali znate da je ona dobar. Pošto ste nastavili put opet počinjete da osećate strah i nepoverenje prema vodiču. jedan prema levom.. u vazduhu se oseća opojan miris... umirujuće plava boje.. Penjanje uz svetu planinu Zamislite kako polazite na put da biste se popeli na svetu planinu. osobu koju nikada ranije niste sreli... savladani ste osećanjem koje nikada ranije niste imali.. sledite ga... duva povetarac.

• • • • • •

Svesnost: telo/ogledalo Disanje (mentalno naizmenično disanje; od 54 do 1) Osećaji (težina/lakoća; bol/zadovoljstvo) Unutrašnji prostor (okean, bunar, spontana misao) Vizuelizacija asana Putovanje kroz vreme Brza vizuelizacija slika Vizuelizacija: okean džungla Vizuelizacija zlatnog jajeta Odluka Završetak Varijante u vidnom predstavljanju: 1. Psihički simboli 2. Psihički centri


• • • •

Priprema Pripremite se za joga nidru. Zauzmite položaj šavasana. Telo vam je ispruženo, stopala razdvojena, dlanovi okrenuti naviše i oči zatvorene.P a u za. Namestite se što je moguće udobnije, ne treba da bude pokreta, svesnih niti nesvesnih. Pauza. Zapamtite da ćete raditi joga nidru, psihički san, i da treba da održavate samo svesno slušanje i osećanja. P a u z a. Telo spava ali um ostaje budan... morate da ostanete budni... Kažite sebi u mislima: »Neću zaspati, ostaću budan.« P a u za. Udahnite duboko, i dok udišete, osećajte kako se spokojstvo širi vašim telom... dok izdišete osećajte kako vas napuštaju brige i problemi. Duga pauza. Opuštanje Postanite svesni svog tela, i potpuno se opustite, budite fizički mirni i nepokretni.P a u za. Osećajte da su vam opuštene noge, grudni koš, glava, ruke i šake. P a u z a. Budite svesni svog tela od temena glave do vrhova nožnih prstiju i izrecite u mislima o-o-o-m-m-m. Pauza. Kompletna svesnost tela, celog tela... ponovite: o-o-o-m-m-m... i opet, u mislima oo-o-m-m-m. Pauza. U mislima opustite celo telo, opustite se u svojim mislima. Dišite svojim ritmom i postanite svesni daha koji se kreće izmedju pupka i grla.P a u za. Svesno prirodno disanje, bez forsiranja.P a u za. Budite svesni daha koji se kreće izmedju pupka i grla i lagano osećajte kako postajete sve opušteniji. Duga pauza. Ostavite sada disanje i postanite svesni da ćete raditi joga nidru. Joga nidra počinje... Odluka Trenutak je da donesete odluku.P a u za. Budite postojani, donesite jednu odluku i ne menjajte je. Odluka će se sigurno ostvariti ako je podloga za nju savršena. P a u za. Ponovite je sa osećanjem i svesnošću, tri puta. P a u z a. Kruženje svesti Svesnost o delovima tela... dok se ta svesnost kreće po telu, pretvara se u pranu, vitalnu energiju u obliku toka energije. Ne koncentrišite se ni na jedan deo nego dozvolite umu da slobodno prelazi sa dela na deo. P a u z a. (desna strana) 47

Palac desne šake, kažiprst, srednji prst, domali, mali prst, dlan, nadlanica, zglob doručja, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame, pazuh, struk, kuk, desna natkolenica, koleno, list, skočni zglob, peta, taban, vrh stopala, prsti desnog stopala: prvi, drugi, treći prst, četvrti, peti prst. (leva strana) Palac leve šake, kažiprst, srednji prst, domali prst, mali prst, dlan, nadlanica, zglob doručja, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame, pazuh, struk, kuk, leva natkolenica, koleno, mišići lista, skočni zglob, peta, taban, vrh stopala, prsti levog stopala: prvi prst, drugi prst, treći, četvrti, peti prst... (desna strana obrnutim redom) Vratite se desnim nožnim prstima, počnite sa druge strane. Desni nožni palac, drugi prst, treći, četvrti, peti prst, vrh stopala, taban, peta, skočni zglob, list, koleno, natkolenica, kuk, struk, pazuh, rame, nadlaktica, lakat, podlaktica, zglob doručja, nadlanica, dlan, desni palac, kažiprst, srednji prst, domali prst, mali prst... (leva strana obrnutim redom) Vratite se na nožne prste levog stopala. Levi nožni palac, drugi prst, treći prst, četvrti, peti prst, taban, vrh tabana, peta, skočni zglob, list, koleno, natkolenica, kuk, struk, pazuh, rame, nadlaktica, lakat, podlaktica, zglob doručja, nadlanica, dlan, levi palac, kažiprst, srednji prst, domali prst, mali prst... (ceo ledjni deo nadole) Idite ka zadnjem delu tela, ka zadnjem delu tela. Prema potiljku kojim glava dodiruje pod. Zadnji deo glave, desna lopatica, leva lopatica, ceo kičmeni stub, desni kuk, levi kuk, sedalni deo, zadnji deo desne butine, leve, zadnji deo kolena, desnog, levog, desni list, levi list, desni skočni zglob, levi skočni zglob, desna peta, leva peta... (zadnji deo tela nagore) Desni skočni zglob, levi skočni zglob, desni list, levi list, zadnji deo desnog kolena, levog kolena, zadnji deo desne butine, leve butine, desne strane sedalnog dela, leva strana sedalnog dela, desni kuk, levi kuk, ceo kičmeni stub, desna lopatica, leva lopatica, potiljak... (ceo prednji deo nadole) Idite prema prednjem delu tela, prema temenu glave. Teme, čelo, desna obrva, leva obrva, centar izmedju obrva, desni očni kapak, levi očni kapak, desno oko, levo oko, obraz, levi obraz, gornja usna, donja usna, brada, vilica, desno uho, levo uho, desna nozdrva, leva nozdrva, grlo, desna ključna kost, leva ključna kost, desni deo grudi, levi deo grudi, središnji deo grudi, pupak, gornji deo trbuha, donji deo trbuha, desna prepona, leva prepona, desna butina, leva butina, desno koleno, levo koleno, desni nožni prsti, levi nožni prsti... (ceo prednji deo nagore) Desni nožni prsti, levi nožni prsti, desno koleno, levo koleno, desna butina, leva butina, desna prepona, leva prepona, donji deo trbuha, gornji deo trbuha, pupak, desni deo grudi, levi deo grudi, središnji deo grudi, desna ključna kost, leva ključna kost, grlo, vilica, brada, donja usna, gornja usna, desni obraz, levi obraz, desna nozdrva, leva nozdrva, desno uho, levo uho, desno oko, levo oko, desni očni kapak, levi očni kapak, desna obrva, leva obrva, prostor izmedju obrva, čelo, teme... (glavni delovi tela) Sada glavni delovi tela. Cela desna noga, cela leva noga, obe noge... zajedno. Cela desna ruka, leva ruka, obe ruke... ceo ledjni deo... prednji deo tela... cela glava... celo telo, celo telo, celo telo. Vizuelizujte celo telo.P a u za. Pojačajte svoju svesnost... celo telo, celo telo, celo telo. Duga pauza. Svesnost: telo/ogledalo Postanite svesni dodirnih tačaka izmedju poda i vašeg tela. Pauza. Osećajte dodirne tačke izmedju tela i poda... oštre dodirne tačke... i pod. P a u z a. Osećajte kako vas pod drži na grudima, kao bebu na rukama. Duga pauza. Koncentrišite se na svoje telo kao da 48

ga vidite spolja, gledajte svoje telo kao neki predmet.P a u z a. Vidite svoju glavu, odeću, celo telo, od temena do nožnih prstiju, kako leži u položaju savasana na podu ove prostorije.P a u za. Vidite svoje telo kao predmet, kao sliku u zamišljenom ogledalu.P a u z a. Gledate sopstvenu sliku u ogledalu i vidite sebe kako ležite na podu... vaša stopala, grudi, ruke, šake, odeću, nos, zatvorene oči, čelo, kosu... sve se vidi u tom ogledalu.P a u za. Svesnost o vašem telu kao objektu.P a u za. Proverite da li ste budni. D u g a pauza. Disanje Obratite pažnju na prirodni ritam svog disanja, budite svesni disanja kroz nozdrve. P a u za. Prirodni dah teče kroz obe nozdrve... i susreće se na vrhu nosa gde formira trougao. Pauza. Spontani dah ulazi kroz otvore nozdrva... kreće se nagore i sastaje formirajući trougao sa vrhom u centru izmedju obrva10. P a u za. Budite svesni daha koji prolazi kroz obe nozdrve... budite svesni oba dela daha, odvojeno i simultano.P a u za. Mislite kako dah počinje razdvojeno, na udaljenosti, približava se... i sjedinjuje u centru izmedju obrva.P auza. Sada se koncentrišite na svaki dah pojedinačno i pokušajte da mu odredite temperaturu... pokrećite dah napred-nazad i poredite temperaturu.P a u za. U jogi kažemo da je dah leve nozdrve ida, mesec, a desne pingala, sunce.P a u za. Ida, levi dah, je hladniji; pingala desni dah je topliji.P a u za. Nastavite svesno disanje, ali zamislite da sada dišete naizmenično kroz nozdrve... udišite kroz jednu, izdišite kroz drugu, uz i niz strane trougla, i ponovo isto.P a u za. Održavajte svoju svesnost, i počnite da brojite svaki dah, sa punom pažnjom: dah levo, 54, izdah desno, 54, udah desno, 53, izdah levo, 53, i tako dalje... nastavite da brojite do nule. Duga pauza. Totalna svesnost disanja i brojanja, ako pogrešite ili dodjete do nule, vratite se opet na 54.Duga pauza. Prestanite da brojite i postanite svesni samo svog daha... udišite jednako na obe nozdrve, izdišite na obe... totalna svesnost, bez spavanja... ne spavajte. Duga pauza. Osećaji (Senzacije) (težina) Probudite osećaj težine u celom telu. Pauza. Budite svesni težine u svakom delu tela koji se pomene: nožni prsti, pete, skočni zglobovi, listovi, kolena, butine, sedalni deo, ledja, trbuh, grudi, ramena, ruke, glava, očni kapci, celo telo... teško...P a u za. Doživite osećaj težine u celom telu.P a u z a. (lakoća) Lakoća; doživite lakoću u celom telu.P a u za. Osećajte lakoću od temena glave, cela glava, ramena, dlanovi, ledja, grudi, trbuh, butine, kolena, listovi, tabani, nožni prsti. Osećajte lakoću u celom telu, od temena glave do prstiju nogu.P a u za. Lakoća tela može da se razvije ako osećate dodirne tačke izmedju tela i poda... tačku po tačku ili celu površinu na kojoj se dodiruju telo i pod.P auza. Koncentrišite se na oblasti dodira i polako doživite lakoću. Pauza. Osećajte kako lebdite iznad poda... tako ste lagani da lebdite do tavanice, nošeni gore-dole. P a u za. Produžite ovaj doživljaj dok vas lakoća sasvim ne obuzme. P a u za. (bol) Bol; setite se iskustva bola, bilo kojeg bola koji ste osetili u životu... glavobolja, bol u stomaku, bilo koji fizički ili psihički bol. P a u za. Svako je nekada osetio bol... setite ga se, osećajte taj bol.P a u za. Osetite to iskustvo bola, što je jasnije moguće... probudite svoje iskustvo i osećajte taj bol intenzivno...P a u za. Nastavite da se koncentrišete na iskustvo bola. P a u za. (zadovoljstvo) Zadovoljstvo; pokušajte da doživite osećanje zadovoljstva, bilo kojeg zadovoljstva.P a u za. Koncentrišite se i setite se osećanja zadovoljstva... prema svom osećanju dodira,
10

Trikuti, tačka susreta dva nosna prolaza i ide i pingale, levog i desnog nadija energetskog kanala. Prim. prev. 49

Prošlost je deo vremena. Duga pauza. ne pokrećite telo. zatim u suprotni položaj. Pokušajte da se setite šta se dogodilo od ovog trenutka do vremena kada ste se jutros probudili. sveću. sa punom svesnošću. vratite se direktno na sadašnji trenutak. Pauza... Sada povucite kofu nagore.. P a u za... Tu je i kofa na lancu. od ovog trenutka. Zamislite da radite Suryunamaskar. Obično idete kroz vreme napred. Budite svedoci svojih misli i ponovo i ponovo se pitajte: »O čemu ja mislim?«P a u za. nepoznatoj. sada ćete pokušati da se krećete unazad. (spontana misao) Upitajte se: »O čemu mislim?« ne mislite nego postanite svesni spontanog procesa misli. Brza vizuelizacija slika Vratite se u sadašnjost i proverite da li spavate. Setite se svega što se dogadjalo do početka joga nidre...P a u za. Pomenuću nekoliko predmeta a vi treba da ih zamislite sa osećanjem i svesno. u nejasnu svetlost. Vidno predstavljanje asana Sada treba da zamislite sebe kako radite asane . iz šavasane idete u sarvangasanu. Silazite još dublje. u čidakašu. lotos. pozdrav Suncu. P a u z a. štipaljka. matsyasana. ne spavajte. i setite se šta se radili. Duga pauza. (bunar) Zamislite bunar. a dole široki okean sa beskrajnim talasima. izražavaju nesvesno stanje vašeg uma. Pokušajte da zamislite ovo stanje nesvesnog uma.. Putovanje kroz vreme Sada ćete putovati u svoju prošlost. Pauza. iz mraka na svetlost. 50 .. mislili. Setite se tog zadovoljstva i pokušajte da ga razvijete u intenzivno. ali ovog puta. koji izražava proces nesvesnog.P a u za. stoj na glavi.. najbolje što možete. ona se kreće u tamu bezdana. a vreme je deo vašeg uma. zamislite da gledate u bunar.. Duga pauza. u dubinama. bilo koje mentalno zadovoljstvo. budite svedok. iz nejasne u dnevnu svetlost i izvan bunara. Treba da pokušate da vizuelizujete sebe kako radite vežbe. osećate je kako visi na lancu. Unutrašnji prostor Mislite na okean.P a u za. D u g a pauza. Sećajući se svoje prošlosti ulazite u dublje prostore svoje svesti. ukusa. Gore je divno plavo nebo.. zatim siršasana. zatim pašimotanasana. plug.. Pauza. spuštate je u bunar. kobra.jogičke položaje. samo sa psihičkom svesnošću. pratićete svoje uspomene i svesnost unazad.P a u za. kobra sa okretanjem. tako je tamno da ne možete da se vidite. On je taman i dubok. kroz tamu.P a u z a. a talasi predstavljaju san. P a u za. isto onako kako ste putovali iz prošlosti u sadašnjost. Kompletna tama i praznina su svuda okolo. do dvanaestog.mirisa.P a u za.. osećali.. P a u z a. Proverite da li ste budni. Zamišljajte stadijum po stadijum. sluha ili vida. P a u za. Sada vas podižem gore. ne potiskujte ni jednu misao. ponovo ćemo spustiti kofu. spontanog misaonog procesa. ali ne možete da je vidite. Pauza. podmasana. P a u za.... zatim nastavite sa obnavljanjem jednočasovnih i polučasovnih intervala sve do vašeg budjenja. sa savršenom sigurnošću. sveprožimajućoj tami..P a u z a. onda slajdove. riba. Istovremeno održavajte totalnu svesnost svih misli koje prolaze kroz vidljivi okvir vaše svesti. Duga pauza. Zauzmite u mislima položaj šavasana... Taj okean leži u unutrašnjem prostoru. Setite se važnih predmeta i osećanja iz tog perioda.. ekstatičko iskustvo.. halasanu.P a u za. zatim se setite šta ste radili pola časa pre toga.. i ja ću vas spustiti i podići. cilindrični tunel u dubinama zemlje. možete i vi da udjete u nju.. Vidite sebe u svakom položaju. Kofa sada ponovo krivuda. od prvog. bhudangasana.P a u za. položaj mrtvog čoveka. još dublje. ako želite. Ako ste završili. sa kompletnom svesnošću da vi jeste. treba da idete unazad kroz vreme kao da gledate film koji se odvija unazad ili ako ne film. kao talase okeana.. molim vas.. ali znate i osećate da jeste. Zamislite tamno plavi okean i postanite svesni talasa... polako silazite kroz svetlost i krećete se prema tami.. Duga pauza.

... izmedju anusa (čmara) i genitalija i na grliću materice kod žene. direktno.. konj trči. Gori vatra i širi se dim iz mirisnog štapića. veoma mimo i tiho. sunce na zalasku... vi kako ležite.P a u za. vrlo sjajno.... noć osuta zvezdama. Kada ste sigurni da ste sasvim budni.... zlatno jaje) 1. Koncentrišite se na manipuru. žuti oblaci.. Pauza.P a u z a.P a u z a... ljudski skelet.. direktno iza srca i grudne kosti.P a u za. skupljaju se obojeni oblaci. i pokušajte da tamo otkrijete zvuk.. ne trošite vreme na koncentrisanje na bilo koju sliku.. Sa obale staza vodi ka usamljenoj kolibi u džungli..P a u za. ničeg osim promenjene svesti. beskrajni okean.. koje ulazi i izlazi kroz nozdrve.. Vidno predstavljanje zlatnog jajeta Postanite svesni svoje svesti. Počnite polako da se pokrećete. Treća čakra je manipura.. ne otvarajte oči. Odluka Odluka.. odluka. Duga pauza.Pauza.. beli lotos. hladna zima.... ne čula. Prva je mooladhara čakra.. lavovi. nalazi se na 51 ... pojačajte svesnost i idite ka beskrajnom okeanu... čamac plovi po vodi.P a u za..nazad u pravoj liniji do pupka. Duga pauza. koja se nalazi u perineumu (međici) muškarca. Svuda okolo čuje se zvuk Om. šivalingam. idite u pećinu ćidikaša. Koncentrišite se na vishuddhi.. Buda u svom spokojstvu.. Šesta čakra je ađna. Varijante u vidnom predstavljanju (mogu da zamene brze slike. Koncentrišite se na mooladhara psihički centar. Pojačajte svoju svesnost. Šivalingam. sa svetlošću oko njega.... mrtvo telo gori na lomači. Budite svesni svog tela i zamislite ga kako leži na podu. i divokoze žive u prijateljstvu. neka se vaš um sasvim okrene spolja.P a u za. Budite svesni daha i vašeg istovremenog opuštanja.. zmije. okean sa talasima. protegnite se... Hari Om Tat Sat.. Joga nidra je ovim završena. vrba koja jeca. Vishuddhi je peta čakra i nalazi se u vratu. polako sedite i otvorite oči.. sveća treperi.... Lezite mirno sve dok se vaša pažnja ne okrene spolja...P a u z a..P a u za.. Pauza. disanjem napred ... prelazeći sa slike na sliku. tamno zelena džungla na obali. odluka.. u visini trtične kosti.. zora dana.P a u z a. Treba da se krećete onako brzo kako to ja činim. sasvim nagi.. zvono hrama zvoni. mačka se odmara. zlatna paukova mreža. dim iz dimnjaka jedne stare kuće. U pećini plamti svetlost.. Taj zvuk postoji. slon se kreće. ili indirektno.. Završetak Napustite sve pokušaje i obratite pažnju na svoje prirodno disanje. a ispred kolibe... Druga čakra se zove swadhisthana i nalazi se na dnu kičmene moždine. veliki ribnjak sa čistom vodom. Koncentrišite se direktno na anahatu. ružičasti lotos. Prenesite svesnost u ćidikaš.. Pauza... Om odzvanja preko beskrajnog okeana.....P a u z a. malo zlatno jaje.. peščana obala široke reke. vatra gori u kući. pun mesec... Postanite svesni da posmatrate sebe. Zatim zamislite prostoriju u kojoj ste. samo nastavite sa kretanjem.....P a u za.... polako bez žurbe.. Svesnog opuštanja.P a u z a.. mrtvo telo koje gori na lomači.P a u za. kola se kreću po putu..nazad u pravoj liniji do srca. ili indirektno tako što dišete napred .P a u z a. koji je svestan onog što ste radili do sada... pronadjite tu svetlost... ne tela.... nalazi se u kičmenoj moždini. izlazeće sunce. Duga pauza... Duga pauza. Vidno predstavljanje: okean/hram. Psihički centri Vidno predstavljanje čakri ufizičkom telu počinje odozdo i kreće se nagore.. Koncentrišite se na swadhisthanu. Pogledajte unutra i pokušajte da budete svesni onog koji gleda... treba da se setite svoje odluke i da je ponovite tri puta. visoka palma. vrlo svetlo. Sa intenzivnim osećanjem i svesnošću...P a u za.. u lotosu sedi jogin.... zlatna nit se proteže od vašeg pupka do neba. vidite talase... plavi lotos.. nalazi se u kičmenoj moždini u nivou pupka. jogin sedi u dubokoj meditaciji.. plavi oblaci. tri puta. i svesnost o vašem fizičkom postojanju: budite svesni fizičkog postojanja vašeg tela. miriše cveće i vlada atmosfera mira..... ne uma... Pronadjite tu svetlost i vidite malo zlatno jaje u centru.. pas stoji mirno... Anahata čakra je četvrta.

P a u z a.P a u z a. i sahasrara. Jasno žut suncokret je simbol manipure. Psihički centar (mesto i oblik) 2. Kada vaša sabrana svesnost dodirne pravo mesto odgovarajuće čakre. anahata. bunar.... 54 do 1) Osećaji (hladno/toplo.. bindu..P a u z a.. manipura.. iza srca.... bindu. nalazi se na samom temenu glave. iza pupka. Koncentrišite se na bindu.. daju inicijacije i obožavaju božanstva.. tamo gde se nalazi epifiza. Psihički simboli Vidno predstavljanje čakri. ađna. Koncentrišite se na sahasraru.P a u z a.. manipura. I na kraju. vishuddhi.. to je bindu. Koncentrišite se na swadhisthanu i zamislite nesvesno u obliku talasa na širokom okeanu u noći.... voljna misao) Vidno predstavljanje centra izmedju obrva i Oma Vidno predstavljanje okeana i hrama Odluka Završetak Varijante u vidnom predstavljanju: 1.. swadhisthana... kamin sa vatrom koja gori. ađna. ađna.. Ađna je seđište intuicije. sahasrara. Psihički simbol za mooladharu je crveni obrnuti trougao.. teme glave .. koncentrišite se na ađnu. Sada počinje drugi ciklus.Pauza. gde Hindusi nose perčin... iza centra izmedju obrva. vidite maleni plamen svetlosti lampe kako gori u apsolutnoj tami vrlo velike sobe. Joga nidra 5 • • • • • • Priprema Opuštanje Odluka Kruženje svesti Disanje (centar izmedju obrva. Zamislite polumesec u noći. sahasrara se vizuelizuje kao vatra pored koje se izvode rituali..P a u z a... 2.. završetak kičmene moždine. okean. vishuddhi. Bindu je sedma čakra i nalazi se na vrhu glave. anahata. Kada se pomene čakra... Duga pauza.. manipura... Swadhisthana predstavlja nesvesno.. mooladhara. u mislima ponovite njen naziv i zamislite da dodirujete fizičku tačku svojim palcem: mooladhara… medjica. unutar nje će se pojaviti odgovarajući simbol ili vizija.P a u z a... ili indirektno disanjem napred-nazad u pravoj liniji od centra izmedju obrva. pozadi... Koncentrišite se direktno na ađnu.... vishuddhi. Koncentrišite se na anahatu. grlić materice. bindu. anahata.P a u z a. bol/zadovoljstvo) Unutrašnji prostor (osoba u ćidakašu.P a u z a... Koncentrišite se na mooladharu (muladharu) i zamislite crveni trougao okrenut vrhom nadole..P a u z a.. Psihički simbol za vishuddhu su hladne kapi nektara.D u g a pauza. Koncentrišite se na manipuru i zamislite suncokret..P a u za.. u vratu. Još jednom: mooladhara. ceo univerzum je preplavljen tamnom atmosferom. spontana misao. nešto brži.vrhu moždanog stabla. a u uglu sićušna uljana lampa gori zlatnim plamenom. potiljak. simbola psihičkih centara.. koncentrišite se na ađnu. veliki plameni jezičci. swadhisthana.. swadhisthana.. Poslednja je sahasrara.. Psihički simboli 52 • • • • • • .

slušanje i osećanja. skoćni zglob. levo koleno. skočni zglob.. leva ključna kost.P a u z a.3. Zatvorite oči i namestite se udobno. nadlanica. desni nožni prsti. um treba veoma brzo da prelazi sa tačke na tačku. pupak. prostor izmedju obrva. mali prst. P a u za.P a u za. desna ključna kost. srednji deo desne natkolenice. zglob doručja. peti prst. peta.. budite svesni svog fizičkog postojanja. desni očni kapak. Nastavite sa tom svesnošću i osećajte kako se opuštate. desna strana tela. Duga pauza.. prvi prst. 6. levo oko. srednji prst. središnji deo grudi. vašeg tela kako leži na podu. palac. 7. Odmorite se. samo slušajući. lakat nadlaktica. leve 53 . leva butina. Opuštanje Postanite svesni udaljenih zvukova koji do vas dopiru iz daljine.. Koncentrišite se na svoje fizičko telo. gornja usna. desna prepona. desna nozdrva. list. treći prst. leva obrva. nadlanica. desni list. vilica. desna natkolenica. čelo.. drugi prst. vrh levog stopala. dlan.P a u za. mali prst. leva butina.. levi skočni zglob. leva nozdrva. osećajte kako vas obliva spokojstvo.... kažiprst. Budite svesni ove prostorije. Desni nožni prsti. koleno. kuk. desno oko.. taban. podlaktica. 5. četvrti. levi deo. zglob doručja. 4. domali prst. kažiprst.. desni deo grudi. levi očni kapak. zidova. list. lakat. desni obraz. vrh desnog stopala. desni nožni prst. donja usna. rame. brada. levi deo pete. svesno pratite svoje prirodno disanje. desni deo pete. drugi prst. prsti levog stopala.. bez analiziranja. levi obraz.. desni skočni zglob.P a u za. Pokrećite svoju pažnju od zvuka do zvuka. Kruženje svesti Osvestite različite delove tela.. u ovoj prostoriji. (ledjni deo) Sada prema ledjima. struk. nadlaktica.. desna butina. podlaktica. donji deo trbuha. levi deo grudi. desni skočni zglob. koleno. vidite svoje telo kako leži na podu.. odluka. već dobro znate položaj. peti prst. grlo. taban. zadnji deo desnog kolena. Budite svesni da ćete da radite joga nidru. Pauza. tri puta. Odluka Odluka. učinite to sada. Samo dvoja vrata vaše percepcije su otvorena. polako. pazuh. (desna strana) Palac desne šake. taban. Teme. treći prst. domali. recite svoju odluku sa osećanjem i svesnošću. P a u z a . peta. desna obrva. (leva strana) Palac leve šake. dlan. leva prepona. Centar izmedju obrva/Om Brze slike Transparentno telo Azura Zlatno jaje Priprema Pripremite se za joga nidru..P a u z a. (prednji deo) Predjite na glavu. levi skočni zglob. Zaboravite svoje brige i probleme i koncentrišite se na joga nidru. Udahnite tri puta duboko. prsti levog stopala... kuk. P a u z a. gornji deo trbuha. zatim zvukova u njoj i na kraju. leva natkolenica. zadnji deo levog kolena. levo uho.. četvrti prst. rame. ja ću raditi joga nidru«. Joga nidra sada počinje. desno koleno. Ako želite da se pokrećete. tavanice. Recite sebi: »Radiću joga nidru.. pazuh. desno uho. i svaki put kada izdišete. levi list. Postanite svesni zvukova izvan ove zgrade. desni deo tabana. levi prsti stopala.. leva strana struka.. srednji prst.

jezik. Glava-pod. Još jednom.. dušnik. pete-pod. počnite od mozga.. vratite se na 54 i počnite iz početka. Prenesite pažnju na mozak. Senzacije (hladnoća) Probudite osećaj hladnoće. proverite da li ste svesni brojanja. cela leva noga... ako ste stigli do nule.. leva strana sedalnog dela. desna strana sedalnog dela. zamislite da dišete kroz centar izmedju obrva. ceo kičmeni stub. vizuelizujte celo telo dok ponavljate nazive pojedinih delova. desna i leva bubna opna.. ednjak... levo pluće. Duga pauza. izdišem 53. butine-pod. tanko crevo. Cela desna noga.. Pauza od pet minuta. Zamislite da se vaš dah kreće kroz centar izmedju obrva do tačke u središtu zadnjeg dela glave prolazeći kroz anđa čakru. samo brže. ceo prednji deo.. budite svesni dodirnih tačaka izmedju tela i poda. budite svesni tog daha... Duga pauza. ždrelo.. leva bubna opna. cela glava.. grlo.. Budite svesni disanja kroz centar izmedju obrva i počnite da brojite unazad od 54 do 1. ce otrbuh. Svesnost: telo/pod Koncentrišite se na telo koje leži na podu... želudac. želudac.. desni i levi bubreg. vrlo duga izuvijana cev koja se zove tanko crevo i nešto deblja cev oblika obrnutog slova U.. levo pluće. srce. zubi. celo telo. obe ruke zajedno. Prestanite da brojite. levi bubreg. Počnite od mozga... Duga pauza.. Nastavite sa svesnim disanjem i polako prenesite svesnu pažnju na centar izmedju obrva. (unutrašnji delovi) Unutrašnji delovi tela. Mozak..P a u z a. leva ruka. potiljak. i da dah ulazi i izlazi iz vašeg čela. Disanje Obratite pažnju na disanje. ništa više.P a u za . sa svakim udahom telo vam postaje hladnije i hladnije.. debelo crevo. Duga pauza. zadnji deo vrata. ali i dalje svesno dišite.. ćelo telo-pod. Svesno disanje i brojanje. budite svesni svog daha. levi kuk. Koncentrišite se na kičmenu moždinu i razvijte osećaj hladnoće i drhtavice. celo telo. Koncentrišite se na toplotu koju ste stvorili oko vašeg tela.. udišem 54. listovi-pod. osećajte srce sabiranjem pažnje na srčane otkucaje.. desna bubna opna. ispod grudne kosti. srce.. Pauza od pet minuta... budite svesni da dišete. i tako dalje. samo svesni. Disanje kroz centar izmedju obrva. sedalni deopod. jezik. desna ruka. pozadi. morate da se vratite na početak. jetra.. izdišem 54. Koncentrišite se na dah u vašoj levoj nozdrvi i osećajte hladnoću u čitavom telu. iznad nivoa struka. desna lopatica. Pauza. nepce. u centru iza pupka i u desnoj nozdrvi. jednjak. jetra. desni bubreg. Razvijte osećanje toplote u telu koncentrisanjem na manipura čakru u oblasti pupka. Duga pauza.. cela ledja. svi unutrašnji organi zajedno. (glavni delovi tela) Sada glavni delovi tela.... vaše telo leži na podu.. Mozak. Pauza. desno pluće. (bol) 54 ... Osećaj toplote u manipuri. P a u z a. Pojačajte svoju svesnost. i ničega više. molim vas. pod desnim rebarnim lukom..natkolenice.. udišem 53... Pauza.. (Ponovite još jedan kompletan ciklus).. u trbuhu. desni kuk.. ne spavajte. obe noge zajedno. koji se nalazi iznad pupka. u ovom centru možete da proizvedete toplotu i raširite je kroz telo. Duga pauza. Duga pauza. nosni prolaz izmedju nosa i grla.. teme. ramena-pod.. svesni ste da dišete i da ležite u šavasani. leva lopatica.P a u za. desno pluće.. Duga pauza. Koncentrišite se na levu nozdrvu i na levi dah i sa svakim udahom doživite hladnoću. ako pogrešite. koja se zove debelo crevo. celo telo. ledja-pod.

. Unutrašnji prostor (osoba u ćidakašu) Prenesite svesnu pažnju na ćidakaš. Zamislite okean. (bunar) Pojačajte svoju koncentraciju i zamislite bunar. Duga pauza. pod tamnim nebom. koncentrišite se na simbol Om. gledate unutra. Budite svesni svog spontanog misaonog procesa. Pomoću užeta spustite se što dublje možete.. izrazite iskustvo bola. doživite to: Dugapauza.D u g a pauza. ta osoba takodje..D u g a pauza. predjite na drugu. Duga pauza. Duga pauza. Pojačajte moć svoje imaginacije i koncentracije. zatim izadjite. zatvorenih očiju.. Koncentrišite um dok budite osećanje bola. odbacite spontane misli. svojom voljom. Približite se hramu i osećajte atmosferu mira. jasno je vidite. Centar izmedju obrva i vizuelizacija Oma Koncentrišite se na centar izmedju obrva. pokušajte da razvijete to osećanje tako duboko.. Duga pauza. kroz bhrumadhya-u. a ispred vas sedi neka važna osoba. koji sedi u lotosu... Tonite dublje i dublje i otkrivajte tajne tela. Zamislite da ste vi na njegovoj površini.. svetlost dolazi iz obližnjeg hrama. Postanite nesvesni.. otkrijte krugove koji izrastaju iz centra izmedju obrva....P a u za . Duga pauza. odbacite sve spontane misli. sa ritmom disanja. vi to vidite iz daljine. mirišu štapići.. prikupite energetske čestice bola..... polako počinjete da tonete.P au za.. nema ničega.P a u za. Koncentrišite se na simbol Om kao da je tu napisan.. to je važan dogadjaj u vašem životu. vaš centar izmedju obrva i njegov centar jedno su.. Sami odaberite misao. veza je uspostavljena. Koncentrišite se na Om.. bilo kojeg bola. taman. Vidite tamnu džunglu.. Hram je kao kuća osvetljena u noći koja ima i auru svetlosti okolo..Setite se bola.. stvaran bol u bilo kojem delu tela ili u čitavom telu. Duga pauza. da vam um bude obavijen bolom.... pre nego što se misao završi. vrlo dubok bunar. Duga pauza. vidite usamljenu čistinu sa aurom svetlosti oko nje. ekspanzija i kontrakcija Oma.P a u za Ničega osim kaludjera .. 55 .P a u za .P a u za. tonite dublje i dublje.. vidite tamno nebo. Obojica dišete kroz taj centar. miran i tih. (okean) Koncentrišite se sada na ćidakaš i budite svesni talasa na velikom okeanu. Vidno predstavljanje okeana i hrama Pojačajte imaginativnost i koncentraciju.. probudite svoju volju i osećajte bol..P a u za. vidite ko bi to mogao da bude. spolja. udjite u džunglu..D u g a pauza. Duga pauza. Sa udahom vidite kružnu ekspanziju i kontrakciju Oma.P a u za. udjite duboko u nju... (spontana misao) Vratite se u ćidakaš i postanite svesni svake spontane misli... kada on izdiše dodiruje vaš.. vidite ga jasno........Pauza. Umesto toga. kada izdišete dodirujete njegov centar izmedju obrva svojim dahom.P a u za... Talasi su simboli vašeg nesvesnog. unutar hrama izgovaraju se mantre i zvone zvona. tamni prostor ispred vašeg čela..P a u z a..... nastavite da idete. Postajete svesni da hram pulsira sa vibracijama zvuka Om. Pauza. izaberite misao.. Sedite ispred njega i pogledajte mu lice. koncentrišite se.. Setite se bola.... Meditirate. osećajte ga.. Posmatrajte svoje misli. široki okean i talase. Vi meditirate. Pauza.. vrata hrama su otvorena. i otkrijte u njemu mali krug.. u svetu koji je sasvim unutra. Duga pauza.sanjasina u oranž odeći. Udjite još dublje u prostranstvo džungle. (voljne misli) Zaustavite spontani misaoni proces... Koncentrišite se na sebe kako sedite i meditirate. u centru izmedju obrva.P a u za. mali krug koji postaje sve veći i veći sve dok se ne spoji sa beskrajem....

P a u za. anahata. budite svesni svog disanja. Sa udahom vidite kako se krugovi Oma šire i skupljaju.. Psihički simboli Koncentrišite se na simbole psihičkih centara. savijte prste. ponovite svoju odluku.. neka se vaš um okrene sasvim spolja. Duga pauza.. nema lotosa. Mooladhara. iza grla. anahata. koncentrišite se na psihičke centre ili čakre.. mooladhara.. bindu... Centar izrnedju obrva/Om Koncentrišite se na centar izrnedju obrva. bindu. Još jednom: mooladhara. ostavite sve pokušaje i postanite svesni celog tela. vishuddhi.. vatrište sa upaljenom vatrom.P a u z a. vishuddhi. vishuddhi.D u g a pauza. Alternativna vizuelizacija (Umesto centra izmedju obrva i Oma..... anahata.. Anahata. crveni lotos sa hiljadu latica i šivalingamom u središtu. Budite svesni svog fizičkog postojanja. zajedno sa širenjem i skupljanjem Oma u krugu.. bindu. Duga pauza. manipura. celo telo.P a u za. biđa mantra yam. ađna. počnite polako da pokrećete telo. 2. žuti plamen svetlosti. sedište intuicije... duboko i izdahnite. manipura.. na potiljku glave... sa rukama iznad glave.... sankalpe.. ruke i noge.. vishudhi. Sahasrara.. swadhisthana. ađna.. Psihički centar (mesto i oblik) Otkrijte psihičke centre. Manipura. Pauza.. obrnuti crveni trougao... Prenesite svesnu pažnju na svoj prirodni dah. sahasrara..... mooladhara. Sahasrara....P a u z a. anahata. 4..P a u z a . sahasrara... bindu.... udahnite polako.P a u z a . jedan plamen.P a u z a. bindu. sedite i otvorite oči. plavi lotos sa dvanaest latica.. manipura.. vishuddhi. polako. sahasrara. Kada se pomene svaka čakra...Odluka Budite svesni daha.. Kada ste sigurni da ste sasvim budni.. anahata.. teme glave. Osećajte ritam daha u centru izrnedju obrva.. miran prirodni dah.. ponovite je sa apsolutnim ubedjenjem i svesnošću.. sahasrara. Vishuddhi. ađna. Ponovo: mooladhara... medjica...Pa u za. Brze slike 56 . u njegovom centru je biđa mantra ram. Zamislite prostoriju koja vas okružuje. Pauza . produbite tu svesnost... Završetak Celo telo.. ađna. hladne kapljice nektara... u centru je biđa mantra wam. razvijte slike onako kako se pominju: mooladhara. sivi lotos sa dve latice.P a u za. anahata. vishuddhi. budite svesni fizičkog postojanja vašeg tela i stanja vaše fizičke opuštenosti. swadhisthana.. anahata. swadhisthana..... manipura.. postanite svesni svog mirnog daha. swadhisthana... ljubičasti lotos sa šesnaest latica.. 3.. iz manipure izvire žuti lotos sa deset latica. Pauza. polumesec u noći. manipura. bindu. Hari Om Tat Sat. mooladhara.. nesvesno. swadhisthana. svoju sankalpu tri puta. Budite svesni svog tela.... pokrenite nožne prste. U mislima ponavljajte za mnom nazive čakri i osećajte njihov položaj kao da ih dodirujete malim cvetom: mooladhara. swadhisthana.. okeana i hrama) 1... sasvim opuštenog tela kako leži na podu.. ađna. pokušajte da osetite kako se lotos širi iz njenog središta. iza srca. Koncentrišite se na oblik čakri. Pauza. kao talasi na okeanu u noći. Sahasrara.. u centru je biđa mantra ili mantra-seme lam. Joga nidra je ovim završena. biđa mantra ham. Ajna. Pauza.. manipura.. swadhisthana. crveni lotosov cvet sa četiri latice. Swadhisthana..... Pauza.... Setite se svoje odluke.... bindu. polumesec.. sjajno žuti suncokret. Držite oči zatvorene. celo telo. plavi lotos sa šest latica. iza centra izme dju obrva.... završetak kičmene moždine. vishuddhi.. bez žurbe... Postepeno pojačajte. Sahasrara. Bindu. ađna.. udahnite duboko nekoliko puta i dobro se protegnite tri puta.. manipura.P a u z a . biđa mantra Om... ađna. iza pupka..

Koncentrišite se na pupak. lila.. Ponovo pogledajte unutra i budite svesni postojanja vaše svesti. Pogledajte sebe kao da gledate u ogledalo. budite je svesni. nesvesnog.. automobil se kreće po putu. kobre. mesečina. pojačajte svesnost Oma. mentalnu kontrolu koncepta ili predmeta.. Vidite fizičko telo i transparentno telo kako lebdi iznad njega. prirode i svega fizičkog. Pitajte se: »Da li sam ja um. ili. Pojačajte svoju imaginativnost i kako ja pomenem predmet brzo sledite oblik.. fizičko telo je magličasto i dobro definisano.. Pogledajte sada svoja čula.. zlatna nit izlazi iz vašeg pupka i ide nagore. budite svesni svoje prane. Pitajte se: »Da li sam ja ova svest? Da li ova svest preživljava smrt tela?« Pauza. pogledajte sami sebe... mrtvo telo gori na lomači. a vi gledate mene. plava.. kao vaš centar pokušajte da se identifikujete sa njim. beli lotos. Svesni ste sebe.. Pitajte se: »Da li sam ja ova prana?«P a u za . crvena. veliki ribnjak sa bistrom vodom. Pronadjite svoju auru i vidite da li je žuta. gledajte sebe iz različitih uglova. vatra gori u kući..... vi ležite bez odeće.P a u za. Pitajte se: »Da li sam ja ova aura čije je postojanje vezano za telo?«P a u za.. ružičasta. bela. čamac plovi po vodi. pun mesec. Pokušajte da vidite fizičko telo kao udaljeno od transparentnog tela.. Duga pauza. Transparentno telo Udjite u sopstveno telo.. životne snage u obliku toplote. na kraju te zlatne niti je vaše fizičko telo.. sasvim nagi. doživite pranu kao toplotu. pogledajte um. šivalingam u hramu. kako vas ja gledam. sanjasin obrijane glave. Budite svesni sebe. Pogledajte sami sebe i vidite svoju auru.Sada počinjemo dharanu. maleno zlatno jaje. um pomoću kojeg razumete sebe i svet. svesni ste ugodnog osećanja. tako jasno kako ga ja vidim.. udjite u svoje telo i postanite svesni svoje prane ili svoje životne snage.. dim iz dimnjaka neke stare kuće. doživite zvuk. Zapitajte se: »Da li sam ja ovo telo. lampa koja treperi... karme. spolja. zlatna paukova mreža. to je sedište vrhunske svesti u vama. vatreno žuta. zlatno jaje. viziju i svesnost pomenutog. oblaci se formiraju. Zlatno jaje Postanite svesni sebe.. Pitajte se: »Da li sam ja ova čula. Aura Budite svesni sebe. vibracije Oma kroz celu džunglu. mačka se odmara... koze. Zlatno jaje.. izlazeće sunce. zvono hrama zvoni.. ružičasti lotos. peščana obala reke. crna.P a u za. psihičkog. Pauza. povezano svetlucavom zlatnom niti sa pupkom.. jogin u meditaciji.P a u za . mentalnog.D u g a pauza. tela. budite svesni prane u vašem telu. ljudski skeleti. beskrajni okean. Pitajte sebe: »Da li sam svestan sebe? Da li sam budan ili spavam?« Vidite vaše telo od vrha glave do prstiju nogu. svesni ste toplote.Duga pauza.. ovo moje telo koje će na kraju umreti?«P a u za. ljubičasta....P a u za. noć sa nebom osutim zvezdama. braon. 57 . plavi lotosov cvet. to je sedište vaše više svesti. doživite je u celom telu. Pokušajte da budete svesni sebe. jasno žuta. mrtvo telo na vatri. talasi okeana. Šivalingam. sa leve strane.. na drugom kraju niti je vaše transparentno telo. sa desne strane. vrlo malo. životne snage.. ružičasti oblaci.. vrlo malo... lavovi. zora dana. spreda. Buda se odmara. pas stoji. odozdo.P a u za. pomoću koje znate da radite joga nidru... vidite ga ne razlikujući oči niti druge organe. pogledajte sebe i vidite sopstvenu auru. odozgo.. tamno zelena džungla na obali. Pokušajte da vidite svoje telo izvan ovog fizičkog. čula.P auza.. zlatna. vrlo malo. veliko banjan drvo. Pogledajte unutra i postanite svesni zlatnog jajeta u centru vaše glave. hladna zima. Pokušajte da vidite sebe kao zlatno jaje. visoko mango drvo. olovni oblaci. čula koja umiru sa telom?«P a u z a .. miran i tih. Duga pauza. zelena. žuti oblaci. i kažite sebi: »Izvan uma. um koji takodje umire?«P a u za. Duga pauza.. Gledajte dalje. guava drvo. žive zajedno u prijateljstvu.. konj trči. pet čula pomoću kojih poznajete svet.

ceo prednji deo. grudi. ledja i prednji deo.»Ja sam brahma« (Yadjur-veda): Konačni smisao religije u Indiji je trajno oslobodjenje (muktih) iz iluzije o fragmentarnosti bića (avidya) i njegovo uranjanje u sveobuhvatnost brahmena kao kapi vode u more (Č. hladno/toplo. Desna strana tela. Recite svom umu: »Ja sam To«11. telo/ogledalo. cela ledja. Opomena da se ne spava niti pokreće telo. Duga pauza. grlo pupak. Om/disanje. 58 . prednji deo) 11 ili Aham brahmasmi . ledjni deo. Kruženje svesti (desna strana. antar mouna. bol/zadovoljstvo. Telo/pod. centar izmedju obrva. mentalno naizmenicno no sno disanje. Prim. Donesite svoju odluku. svesnost tela i prostorije Opis kratkog časa Joga nidre 1. leva strana obrnuto. unutrašnji delovi. okean. spontana misao. (slobodan izbor slika) Položaj i oblik psihičkih centara ili čakri. telo/koža. Kruženje kroz njih. bunar/okean. okean/džungla. grlo i nozdrve. leva strana. Odluka 3. chidakasha. centar izmedju obrva (Om) zlatno jaje. Veljačić. glavni delovi tela.« Duga pauza.5 Priprema Opuštanje Odluka Kruženje svesti Svesnost tela Disanje Senzacije Unutrašnji prostor Vizuelizacija priče Unutrašnji prostor Vidno predstavljanje psihičkih centara Vidno predstavljanje psihičkih simbola Šavasana. Telo/Om. Pupak. Težina/lakoća. Kompletna shema vežbi od 1 . planina. Fizičko i transparentno telo povezani zlatnom niti Boje Zlatno jaje u plamtećoj svetlosti cidakashe. boje i oblici. Ponovite odluku Disanje. bunar/zlatno jaje. prev.Ja sam u obliku ovog zlatnog jajeta. ledja. desna strana obrnutim redom. Simboli svake čakre Vizuelizacija Om/centar Krugovi Oma u centru izmedju obrva izmedju obrva Vizuelizacija asana Putovanje kroz vreme Brza vizuelizacija slika Vizuelizacija priče Vizuelizacija transparentnih tela Vizuelizacija aure Vizuelizacija zlatnog jajeta Odluka Završetak Vidite sebe kako radite asane Pregled dogadjaja unazad Brzo zamišljanje velikog izbora slika Okean/hram. leva strana. bunar. Park/hram. Prostor ispred čula i očiju. telo koje lebdi. prednji deo. Zlatno jaje u centru glave. Priprema 2. Opšta uputstva. »Razmedja azijskih filozofija«). meditacija.

podlaktica. drugi prst. Budite svesni levog palca šake. Recite sebi u mislima: »Ja ću raditi joga nidru.« Odluka U ovom trenutku se setite da treba da donesete sankalpu. Ne pokušavajte da se koncentrišete. taban. Čujem zvuk njegovog glasa i mi smo čvrsto povezani. peta. treći prst. donja usna. koleno. leva ključna kost. vrh levog stopala. Vaše telo je u stanju opuštanja. Ako vam je potrebna jedna. vrh stopala. (ledjni deo) Predjite na ledjni deo tela. Kruženje svesti Slušajte moj glas. toplo i hladno) Brza vizuelizacija slika Vizuelizacija čakri Završetak Uvod Joga nidra je deo tantre. leva nozdrva. U stalnoj sam vezi sa instruktorom. Ako već imate sankalpu.4. rame. Oči su zatvorene i teto mirno. ceo nos. četvrti.. možete da upotrebite ovu: »Budim kundalini koja počiva u mooladhara čakri. peti prst. Vaše telo je mirno.nije potrebno da bilo šta znate o joga nidri pre toga. Bez pokreta. tako ćete pomoću zvuka mog glasa istraživati svoj um . Cela atmosfera je ispunjena jednom vrstom snažne vibracije. Najveća od svih odluka je odluka da se probudi kundalini koja počiva u mooladhara čakri. desno uho. kažiprst. Ovo je sankalpa: »Ja budim svoju kundalini«. desna ključna kost. ona je otvaranje unutrašnjih delova vašeg uma. prostor izmedju obrva. gornja usna.. Sankalpa je odluka. četvrti. zglob doručja. struk. desna slepoočnica. 6. drugi prst. peta. Teme glave. Ona nije koncentracija. butina. ponovite je. leva peta. kažiprst. kuk. kuk. (prednji deo) Sada prednji deo tela. desna strana sedalnog dela. peti prst. domali. naizmenična težina i lakoća. leva slepoočnica. ponovite je. leva obrva. Postanite svesni svog tela. list. mali prst. ima vremena. treći prst. desna nozdrva. podlaktica. leva strana sedalnog dela. dlan. levi obraz. 5. Ne trudite se da koncentrišete um. Kontakt telo/pod Svetlost senzacija (težina/lakoća. Ona nije spavanje. desna peta. pazuh.. Nemojte da se koncentrišete. Zadnji deo glave. nadlaktica. zglob doručja. vrat. 7. levi 59 . rame. srednji prst. Pomoću nje prodirete u unutrašnje dimenzije vaše svesti.. Budite svesni palca desne šake i recite sebi u mislima: »Palac desne šake«. učinite to sada. levo oko. leva lopatica. Ne pokušavajte da analizujete stvari. U toj atmosferi vi ležite na svojoj prostirci. Slušam uputstva. (desna strana) Palac desne strane. i pokrećem je kroz sušumnu ka sahasrari«. struk. desna lopatica. 8. lakat. domali. lakat. dlan. srednji prst. Ležite u lepoj prostoriji sa ljudima koji su na istom mentalnom nivou. butina. Skoro svi emituju istu frekvenciju vibracija. taban. koleno. pazuh. ali ako je imate. list skočni zglob. Priprema Pripremite se za joga nidru. levo uho. Ako možete da smislite jednu. i radite ono što vam kažem. Kao što pomoću užeta ulazite u dubine pećine i zatim iz nje izlazite. desna obrva. (leva strana) Sada predjite na levu stranu. Um želi da se opusti. nadlanica. desnog stopala. palac. Ne morate da je donesete sada. desni obraz. mali prst. Radite joga nidru. obe usne zajedno. skočni zglob. desni deo grudi. čelo. Ako ne možete. brada vrat. nadlanica. Vaše disanje je ritmično i lagano. palac levog stopala. nadlaktica. desno oko.

pete i pod. Obe ruke i oba ramena su teški. gustim drvećem. Kada vam telo postane tako lako. ponekad brzo. Glava je laka. Celo teio je lako kao pamuk. desna šaka i pod. Vežbajte naizmenično ova dva iskustva. (težina i lakoća) Pamuk predstavlja lakoću. Mislite kako vam je celo telo teško. celo telo. Budite svesni celog tela. ružičasta ruža. Pojačajte osećaj težine. celo telo je čelik. srži niti krvi. gornji deo trbuha. sedalni deo i prepone su teški. obe ruke su teške. celog tela i poda. sićušne svetleće zvezde na nebu. Desni i levi dlan postaju lakši. Kontakt telo / pod Postanite svesni svog tela koje leži na podu. desna noga. srži niti krvi. Nema kostiju. Obratite pažnju na dodirne tačke tela i poda. istu hladnoću koja postoji u hladnjaku sa dubokim zamrzavanjem. leva ruka. ledja i pod. Takodje ću se slikama vraćati nekoliko puta. Celo telo je iako kao pamuk. sve je sastavljeno od pamuka. Nema kostiju. golub. Ne skupljajte telo i ne širite ga. deo po deo. nema kostiju. Pomenuću nekoliko predmeta i dok ih pominjem. Obe pete su na podu i na odredjenim tačkama dodiruju pod. Pete su lake. Iskustvo hladnoće. težak čelik. Osećajte da vam je telo napravljeno od pamuka. Ledja. Pamuk je tako lagan da se telo može podići sa poda. Neke slike će vam biti poznate. Sada od vrha glave.. levi lakat i pod. Probudite ideju težine u telu. Kao da je celo vaše telo gomila paperja. leva butina je teška. Celo telo doživljava hladne vetrove koji duvaju sa snežnih planina. obe noge su teške. peščana plaža. Zamislite dodirne tačke vašeg tela i poda. glava je teška.. Probudite osećaj toplote što je življe moguće. mala koliba u šumi. Ponekad ću ići veoma polako. brod plovi preko beskrajnog mora. leva šaka i pod. probudite iskustvo hladnoće. donji deo trbuha. ali ne mislite mnogo o njima. vrelog tropskog sunca. Postepeno osećajte da vam telo postaje sve teže i teže. konj koji galopira. osećate kao da se podižete sa poda. Obratite pažnju na centar izmedju obrva. Tama. Glava i pod. Celo telo treba da doživi toplotu plamene peći. Obe kolene čašice su teške. kostne srži niti krvi. središnji deo grudi. levi dlan je težak. Nastavite da sledite moja uputstva. Celo telo je teško. tako laka da može da se podigne sa poda. leva noga. Ako ne uspete. Desni dlan je težak. netaknuta šuma sa visokim. Celo telo je lako kao pamuk. Ledja su teška. Celo telo je kao čelik. (toplota) Predjite sada na osećaj toplote. tamno plavo nebo u noći. pupak. Svetlost senzacija (težina) Zamislite da vam telo postaje veoma teško. Obe ruke i oba ramena su laki. Peta i pod. Zamislite da ste blizu vatrišta i da osećate intenzivnu toplotu. Postepeno se opuštajte. pokušajte da ih brzo zamislite.deo grudi. Opet promenite osećaj. (lakoća) Sada osećajte kako vam telo postaje sve lakše i lakše. sedalni deo i prepone su laki. celo telo je lako i bez težine. Leva butina je laka. desna ruka. Promenite osećaj. Telo je na podu. usne su teške. tamna noć. Brza vizuelizacija slika Prenesite svesnu pažnju na centar izmedju obrva. celo telo. čelik težinu. cela glava. desni lakat i pod. samo postoji čelični okvir. vatra gori u 60 . Celo telo je teško kao čelik. Ne napuštajte tu tačku dok vam ja to ne kažem. ne brinite. visoka planina sa snegom pokrivenim vrhovima. talasi na okeanu. Desna butina je teška. oči su teške. celo telo. (hladnoća) Promenite iskustvo. Desna butina je laka. Glava postaje teška. Celo telo je čelično. Promenite ideju. sedalni deo i pod. celo telo je pamuk. One treba da sijaju same za sebe.

Svesnost u mooladhari. Kod žena ona je na grliću materice. izdah kroz desnu. Sada svesnost o dahu. predložiću vam jednu: »Budim svoju kundalini koja počiva u mooladhara čakri. Vežbajte u mislima naizmenično nosno disanje. Zamislite izlazak sunca. kreće se kroz sušumnu. Završetak Sada. na vrhu glave je sahasrara. Postanite svesni svoje okoline. usamljena drvena koliba u planini. Ako želite. swadhisthana. kobra. suncokret. vishuddhi. Svi oko mene rade joga nidru. pusta dolina. 6. Budite svesni sebe. levo izdah. nego pokušajte da osetite spontane kontrakcije u njoj. ađna. Priprema Opuštanje Svesnost suptilnih pokreta i disanja Odluka Kruženje svesti Kontakt telo/pod 61 . planinski potok. Zamislite celo svoje telo i ovu prostoriju.. mirno veće. 4. talasi na okeanu. usamljenu drvenu kolibu u dolini. Recite sebi: »Ja radim joga nidru.« Postanite svesni svoje okoline. tigar u šumi. brod koji plovi morem. kišu koja sipi. cvrkutanje ptica. visoka planina sa snegom pokrivenim vrhovima. swadhisthana. swadhisthana. velike bašte sa rascvetalim cvećem. visoku jelu. anahata. na bazi kičmene moždine je swadhisthana. Vaša svesnost treba da je usmerena na centar izmedju obrva. vishuddhi. divan zalazak sunca. bindu. udah kroz levu. Ako je imate. Mooladhara čakra u medjici izmedju polnih organa i čmara. Ponovite nazive za mnom. Zatim. list salate. 2. sahasrara. Zamislite kontrakcije. lotos na jezeru. planinski potok. olujna noć. 5. Vizuelizacija čakri Prenesite svesnu pažnju na čakre i njihov položaj u kičmenom stubu. simbol Om. usamljena stena u planini. izlazeće sunce. mooladhara. Opis dugog časa joga nidre 1. Pomislite: »Ja radim joga nidru«. Zamislite veliko jezero sa lotosovim cvećem. groždje. U grlu je vishuddhi. crvenog sunca. Na potiljku glave je bindu. Ponovite sada svoju sankalpu tri puta. osvežavajuće hladno kupanje u planinskom potoku. ako je nemate. I. Na vrhu moždanog stabla je ajna (ađna). anahata. na pravom mestu. mirno i tiho veće u mesećinom obasjanoj dolini. Ne kontrahujte tu tačku. zbuk zvona. i brzo mentalno dodirnite vašu kičmu. simbol Om. maglu svuda okolo. pun mesec. doživljaj ushićenja. brod plovi. vrhove pokrivene snegom. 3. pokušajte da je sami pronadjete. manipura. ađna. jabuku. ljude koji plivaju. Ponovo se vratite na centar izmedju obrva. bindu. anahata. Nije toliko važno ako u ovom trenutku to ne možete da osetite. Otvorite oči i polako sedite.. ružičastu ružu. čamac koji plovi.žbunju. Ponovite nazive u mislima za mnom: mooladhara. izvor tople vode. pri završetku vežbe. hladno kupanje. Hari Om Tat Sat. ali ne pravite ih vi. postanite svesni celog svog tela. zatim desno udah. ađna. bindu. planinski potok. manipura. iza pupka je manipura. upotrebite je. bindu. ađna. slon. Kontrakcije u mooladhari. manipura. Pokušajte da se setite položaja čakri. sahasrara. oblake kako se skupljaju na nebu. Iza srca je anahata. manipura. swadhisthana. Izadjite iz duha joga nidre i vratite se normalnoj svesnosti. mooladhara. Ja vidim svoje telo i sve oko sebe«. vishuddhi. Udahnite kroz levu nozdrvu i izdahnite kroz desnu. vishudhi. i ide prema sahasrari. U kičmenom stubu.

Svaki zglob na šakama. Ako vas Swamiđi uči na sanskritu to je najbolje. Ovo su najkrupniji pokreti na koje vam obraćam pažnju. ramena. pokreti se još pojavljuju u vašem fizičkom telu. Vi to ne radite. On je uzrok svih ovih pokreta. Zvuk glasa snažne ličnosti kakva je vaš guru imaće veliki uticaj na celu vašu psihofizičku strukturu. šake. prste na stopalima. dvadeset i četiri časa dnevno. bol. čak i ako ne razumete jezik. ovu tehniku možete da učite sa trake. ležite na pod i slušajte glas. Uključite kasetofon. Opuštanje Prenesite svesnu pažnju na svoje telo i počnite da istražujete fizičko telo. grlu i nozdrvama. Samo posmatrajte. stomaku. Neka vam celo telo izvesno vreme ostane mirno i neka deluje samo na nivou suptilne svesnosti. grudima. Pošto nema uvek instruktora.nazad. sedalni deo. Na primer. Koji deiovi se pokreću? Gde je pokret? Da li se vaša stopala pokreću? Da li se prsti stopala. stomaka. bilo da je to svrab. Bez obzira na sve dogadjaje. nema zatezanja mišića. Takodje. izgleda da ima nekog pokreta.dole. Držite oči i usta zatvorene. gore . bez napora. Lezite na pod i pokrijte se. ne grube unutrašnje slojeve vašeg bića. Dah ulazi i izlazi kroz nozdrve. Nema drhtaja tela.on više deluje kao milost i blagoslov. 62 . pokušajte da doživite sve suptilne pokrete u njemu. Zatvo rite oči i zauzmite položaj šavasane.Taj dah uzrokuje mnoge pokrete u vašem telu. ledja. pokreta daha.ako radite na sasvim nepoznatom jeziku vi u stvari prelazite intelektualni aspekt joga nidre. butine. Ne smete da pravite fizičke pokrete bez obzira na senzacije koje osećate.7. Kako se taj pokret odvija? Da li ste otkrili razlog za pokretanje pupka.dole sa disanjem. i čak dovodi do pulsiranja u sušumni izmedju obrva. trbuh se kreće napred . izmedju ključnih kostiju. vaša svesnost će opet porasti. da vam probudi suptilnu unutrašnju svesnost. Nema fizičkih pokreta. Važni su boja glasa i ličnost koja govori uputstva. udaha i izdaha kroz nozdrve. jer melodija jezika kao i njegovo značenje ulaze u sloj unutrašnje svesnosti i menjaju je. u sledećih 45 minuta ne bi trebalo da se pokrećete. Za vreme joga nidre ne treba da pokrećete fizičko telo. Ovo se odvija samo po sebi. Joga nidra je vežba koja treba da vas osvesti. glavu i vrat. jer taj glas nije samo glas neke obične osobe . Kao da se udubljenje na vratu pokreće gore . nogu. uprkos vašoj kontroli. Priprema Pripremite se za joga nidru. Glava treba da se odmara na podu. šaka ili butine trzaju? Da li je glava okrenuta na jednu stranu? Da li se grudi ili stomak pokreću? Da. stopala. trbuha i grudi? Izgleda da se oni pomalo šire i skupljaju sve vreme. Telo je mirno ali pod vašom kontrolom. ako vam govorim na hindiju umesto na vašem jeziku. glave. Fizičko telo se pokreće samo od sebe. proces se odvija sam od sebe i vi ga ne zaustavljate. U grlu. Svesnost senzacija 8. Vidno predstavljanje čakri 9. tetive. Sva prilagodjavanja učinite sada. ne treba da spavate. Uprkos svim vašim naporima. Najveći pokreti se odvijaju u trbuhu. Vi ste svesni. od trenutka vašeg rodjenja. ruke. Završetak Uvod Jezik uputstva nije značajan u joga nidri . skočne zglobove. opustite ih. Svesnost o suptilnim pokretima tela i disanju Sada kada vam je celo telo mirno i nepokretno. Postanite svesni tog pokreta. ne smete da pokrećete telo. nema pokreta prstiju. srcu. laktove. Dah ulazi i izlazi kao posledica toga grudi se pomalo šire i skupljaju. kolena. Ako postoji neka napetost opustite je. Nema protezanja tela. grudi. ako osećate potrebu. iako vam se telo ne pokreće. To je prvi i najvažniji uslov joga nidre. listove. Ako su mišići zategnuti. sa dlanovima okrenutim naviše i stopalima Iako razmaknutim. ili da vas napadaju insekti.

(desna strana) Pripremite se za pokretanje svoje svesnosti. sve dok se odluka ne ostvari. Nastavite da posmatrate. ali možete da je donesete sada. pri izdanu. tetivu kolena. taban. Sankalpa koja se donese za vreme joga nidre se uvek ispuni. Sledite me svesno a ne mehanički. setite je se sada. Odluka Pre nego što počnemo joga nidru. svih pet prstiju zajedno. Dah ulazi i izlazi kroz nozdrve. sedaini deo. oni uvek treba da ostanu isti. sutra na italijanskom i sledeći dan na hindiju. ili čudesnu snagu. budite samo svedok toga. U mislima ponavljajte svoju sankalpu. podlaktica. pazuh. bolje je ne trošiti snagu na tako male stvari. ali svesnost mora da ide od pupka do grla i od grla do pupka. Ne morate da žurite sa donošenjem odluke. četvrti. Provešću vašu svesnost kroz sve delove fizičkog tela. Bilo koju frazu ili jezik da izaberete. Ona može biti materijalna. (leva strana) Prenesite svoju svesnost na levu stranu. drugi prst. peti prst. svi prsti zajedno. čak i ako bi značenje ostalo isto pri tome. palac desnog stopala. koleno.Naravno. Donesite odluku i učvrstite oblik njenog jezika. postignu neki siddhi. nadlakticu. domali. Ako je već imate. desni deo grudi. To je sakshi bhava. pazuh. vrh stopala. Ne gubite se u mislima. da izleče bolest. koleno. a vi ćete me slediti svojom svesnošću. nadlaktica. skočni zglob. Vodim vas preko desne strane. list. stav svedočenja. (desno/levo) 63 . Svaki put kada radite joga nidru. lakat. peta. mentalna ili spiritualna. Kruženje svesti Sada ću vas voditi kroz različite delove vašeg tela. Vizuelizujte desni lakat. Kao što smo vizuelizovali desnu stranu. morate da čekate i radite sa njom. zglob doručja. srednji prst. taban. i ponovite je nekoliko puta. Reči ne treba da se menjaju. vrh stopala. podlakticu. šta želite da budete u životu. Ali. Budite svesni onoga što vam govorim. Samo. celo telo vibrira. leva strana. struk. kažiprst. Prema tome. rame. ne pokrećite telo. kuk. dlan šake. skočni zglob. petu. ne smete da budete nestrpljivi. dlan. Kretaću se sa dela na deo. Slobodni ste da sami napravite izbor. kolena tetiva. srednji prst. svaka dlačica tela i sve prane se pokreću. tako ćemo vizuelizovati i delove leve strane. donosimo sankalpu. Neki ljudi odluče da žele da se oslobode loših navika. Molim vas odstranite dremež i budite svesni. butina. i ista rečenica treba da se upotrebi uvek kada je ponavljate. Vi ćete istovremeno vizuelizovati svaki deo i ponavljati u sebi njegov naziv. Vizuelizujte sve prste zajedno. Obratite pažnju na taj proces. struk. list. kuk. nadlanicu. zatim sledi kažiprst. dobro razmislite pre nego što donesete svoju sankalpu. palac levog stopala. ako znate šta želite da postignete. Dah se možda kreće kroz nozdrve. zglob doručja. Nastavite sada sa svesnim disanjem. svih pet prstiju zajedno. Ponavljajte u mislima naziv dela tela koji pomenem i zamišljajte ga. Prvo treba da izaberete koju vrstu odluke želite. treći prst. prema pupku. kratku odluku. ali smo najčešće toga nesvesni. Možete odluku da donesete sada ili neki drugi put. Možete da donesete svaku odluku koja vam padne na pamet. od samo nekoliko reči. treba da se setite svoje sankalpe na početku. drugi prst. Počnite sa palcem leve šake. meditaciju ili bilo koju sadhanu. Mudar čovek donosi odluku da postigne više kvaliteta ili da napreduje na spiritualnom putu. Proverite da li pokrećete fizičko telo. drugi da služe čovečanstvu. mali prst. treći. nadlanica. rame. Pokret izgleda da ide od pupka prema grlu pri udanu i od grla nadole. butinu. Dopustite svesnosti da kruži izmedju grla i pupka. domali i mali prst. sedalni deo. Vizuelizujte palac desne šake i recite u mislima: palac desne šake. reći ću vam kada da predjete na levu. Sankalpa treba da je kratka. Ne donosite je danas na engleskom.

Brada. cela desna noga. obe usne zajedno. ceo vrat. celo telo. Pokušajte da ne budete nesvesni. obučeni u vrlo tanku odeću. Desna ključna kost. Vizuelizujte sve prste levog stopala zajedno. Desni očni kapak. sledite ih i radite ono što vam se kaže. Nema spoljašnjih uticaja koji bi delovali na telo i učinili da se osećate hladno. Desna peta. Osećajte kako vaše telo postaje vruće.. cela glava. nadlanica. Ceo kičmeni stub. levi deo grudi. Pokrećite svoju svesnost levo/desno. Celo telo. oba tabana zajedno. treći. pokušajte da je osetite sada. oba kolena zajedno. Struk. srednji prst. leva strana sedalnog dela. niti ste budni. Desni skočni zglob. peći. Postanite svesni drugih tela koja vas okružuju. oba kuka zajedno. Palac desnog stopala. Zadnji deo vrata. leva peta. a ne mehanički. cela ledja. Setite se osećaja velike vrućine koju ste doživeli. mali prst. mali prst. obe butine zajedno. leva noga. Sada ćemo preći telo u delovima. leva ruka. gornja usna. centar izmedju ključnih kostiju. obe očne jabučice zajedno. levi lakat. desna šaka. ne spavajte. jezik. kao da stojite napolju na ledenom vetru. donji trbuh.. celo telo zajedno. Pokušajte da ostvarite senzaciju vrućine. Kontakt telo / pod Vidite vaš fizički oblik kako leži na podu kao da stojite izvan svog tela. Desni kuk. cele grudi. drugi prst. Kako bi vam bilo hladno! Pokušajte da svesnim naporom osetite tu hladnoću. nego negde izmedju. levi kuk. Spremite se da prebacite svoju svesnost sa stopala na glavu. Pokušajte da doživite senzaciju vrućine u celom telu. leva strana. oba skočna zgloba zajedno.Sada ću vas odvesti od prstiju stopala do temena glave. Desna strana sedalnog dela. Pažljivo. Postanite svesni kako prednji deo vašeg tela uzima pranu iz vazduha. leva šaka. leva ključna kost. teme. srednji prst. (težina) 64 . Postanite svesni cele okoline i ceiog vašeg tela. Ne smete da spavate. dlan. desni lakat. svih pet prstiju zajedno. leva nozdrva. obe nozdrve. Desni deo ledja. ili tople odeće. četvrti. desna ruka. oba obraza. gornji trbuh. U joga nidri ne spavate. Desna nozdrva. Celo lice. Ako želite da postignete stanje joga nidre. svih pet prstiju zajedno. celog tela. leva butina. Dlan. donji deo ledja. Pokušajte da je osetite tačno onako kako ste je doživeli u prošlosti. kako ja naizmenično pominjem delove tela. Desno koieno. levi deo. domali. ceo trbuh. cela desna strana tela. donja usna. Celog tela. Palac leve šake. levi kapak. Vaše telo je potpuno mirno. Desni deo grudi. Desni taban. desna očna jabučica. Ramena. gornji deo ledja. cela leva ruka. Cela desna ruka. peti prst. Postanite svesni mene koji vam dajem uputstva i vas samih kako me mentalno sledite. vrh nosa. prednji deo vrata. kažiprst. Pokušajte da doživite tu hladnoću. ceo prednji deo. Desna kolena tetiva. bilo zbog letnjeg sunca. Desna slepoočnica. Ievo rame. levi obraz. jer ovde nema hladnog vetra. Pokušajte da osetite hladnoću. Ako nikada niste osetili izuzetnu vrućinu. Svesnost senzacija (toplota) Vizuelizujte celo telo kako leži na podu sasvim mimo i opušteno. čelo.. sedalni deo zajedno. levo koleno.. Postanite svesni dodirnih tačaka tela i poda. zubi. (hladnoća) Sada obrnite osećaj. Doživite mir i tišinu. Desno rame. Postanite svesni kako vaše fizičko telo upija energiju sa poda. celog tela. slušajte uputstva. obe tetive zajedno. nadlanica. levi taban. naročito ako vežbu radite u spiritualne svrhe. obe pete zajedno. leva kolena tetiva. Desni palac. Formirajte doživljaj hladnoće u vašoj svesti. Desna butina. ceo nos. svih pet prstiju zajedno. leva slepoočnica. Osećajte kako se vibracije prane kreću kroz vaše telo. Molim vas. izbegavajte spavanje i ne gubite se u mislima. leva očna jabučica. kažiprst. domali. levi skočni zglob. Desni obraz. potiljak.

Telo je lagano. butine i stopala se ne pomeraju. kao da je sasvim bez težine.. Ajna (ađna). swadhisthana u visini trećeg pršljena krsne kosti mooladhara na bazi kičmene moždine u perineumu . swadhi sthana. Sahasrara se nalazi na temenu glave. Bez otvaranja očiju polako sedite i okrenite se oko sebe. 3.. Povezana je sa epifizom koja se nalazi na vrhu moždanog stabla. Mooladhara na dnu kičmene moždine. anahata iza srca. Niste u stanju da pomerite ni prste na rukama i nogama. Završetak Spremite se da završite vežbu. Om. swadhisthana. Pokušajte sada da se opustite i mentalno. ađna i sahasrara. 5. u visini trećeg pršljena krsne kosti. u kičmenom stubu. Vidno predstavljanje čakri Preći ćemo sada na čakre. zatvorenih očiju i dlanovima na kolenima. iza srca.medjici. 2. manipura. u visini grla. Osećajte kako vaše telo postaje sve lakše i lakše. Pokušajte da osetite lakoću u vašem fizičkom telu. Prsti ruku i nogu su labavi i opušteni. Uvek su predstavljeni simbolima i različito obojenim lotosovim cvetovima. mirni su i opušteni. bez protezanja. Sledeća je vishuddhi. 65 . ne težinu.Pokušajte sada da doživite težinu u vašem fizičkom telu. Ponovićemo Om tri puta zajedno.neka ne bude napetosti ni u jednom njegovom delu. Vizuelizacija čakri 1. Namestite se tako udobno da ne morate da se pokrećete sve dok vam ja ne kažem »Hari Om Tat Sat« na kraju vežbe. Om. manipura iza pupka. Ovi centri su vezani sa delovima nervnog sistema. Om. vishuddhi. Ono je kao telo mrtvog čoveka. (lakoća) Doživite sada osećaj lakoće u celom telu. Priprema Relaksacija (disanje/Soham) Odluka Kruženje svesti Vidno predstavljanje čakri Odluka Završetak Priprema Lezite na pod sa stopalima lako razdvojenim. Pokušajte da se setite smeštaja svake čakre kako se ona pomene. manipura iza pupka. Niste u stanju da podignete čak ni očni kapak. Postalo je tako teško da niste u stanju da pomerite ni jedan njegov deo. postepeno i mirno. Možete da postavite dlanove preko očiju i da ih tako držite jedno vreme. Sklonite dlanove i pokrenite fizičko telo. guru čakra. Lagano telo koje doživljavate je u stanju da vidi suptilno telo koje je unutra i mesta na kojima su smeštene čakre. Proverite da li vam je telo opušteno. Opet se setite svoje sankalpe i ponovite je mentalno. Održavajte taj mir i nepokretnost sve dok vam ne kažem da se pomerite. telo je postalo tako teško. mirno i nepokretno. Ispod je anahata. Udahnite duboko i sa izdahom ponavljajte Om za mnom. anahata. je iza centra izmedju obrva. vishuddhi iza grla. kao parče pamuka. Opustite celo fizičko telo . Glava je okrenuta nagore i celo telo leži udobno na podu. Telo postaje sve teže i teže. 7. ađna na vrhu moždanog stabla i sahasrara na temenu glave. nego lakoću. 6. U svom lakom fizičkom telu vizuelizujte čakre: mooladhara. Sedite sa uspravnom glavom. 4.

oba skočna zgloba. podlaktica. desni kuk. obe strane zajedno. Budite svesni onoga što vam govorim i onoga što radite. Ne gubite se u mislima.. leva podlaktica. Ne dozvolite da dah udje niti izadje a da vi to ne primenite. levo rame. srednji prst. desna peta. leva ključna kost. ponovite sankalpu. ostanite budni. neka dah i svesnost idu zajedno. Ievi dlan. domali. drugi prst. Neka vas to ne brine. pupak. Ponekad su pokreti lagani. ceo vrat. oba lista. peta. desna strana. nadlaktica. Ievi list. Palac desne šake. svih pet prstiju zajedno. taban. leva ruka. vašeg gurua ili neku opštu mantru. kažiprst. cele grudi. Desni deo grudi. desno levo. peti prst. kažiprstom.Opuštanje Postanite svesni svog prirodnog i normalnog daha. rame. Palac. nadlaktica. treći prst. Ievi zglob doručja. lakat. udubljenje na vratu. kako ih ja pomenem. desni lakat. Desni palac. vrh stopala. desna podlaktica. Dah ide od grla do pupka pri udahu i od pupka do grla se kreće pri izdanu. drugi prst. Desno rame. desna ruka. leva strana tela. levo koleno. Nastavite sa mantrom »So« od pupka do grla i »Ham« od grla do pupka. Odluka Setite se sada svoje sankalpe. struk. Molim vas. sve dok vam ja to ne kažem. ponekad brzi. desna ključna kost. od prstiju stopala do temena glave. desni skočni zglob. Ievi lakat. svi prsti zajedno. levog stopala. Počnite od desnog palca stopala. nadlanica. struk. Nastavite da posmatrate svaki udisaj i izdisaj. peta. kuk. lakat. butina. list. stomak. desna strana sedalnog dela. mali prst. desni zglob doručja. butina. Ne dozvolite sebi da zaspite . drugog prsta. oba tabana. Proces prirodnog disanja utiče da se celo telo pokreće i podrhtava. bilo vašu ličnu. Ievi pazuh. peti prst. mali prst. svih pet prstiju zajedno. Ovaj proces se neprekidno odvija a i vi ga sada činite svesnim. drugi. četvrti peti prst. levo rame. desna strana. Levi palac stopala. domali prst. mali prst. (glava i lice) 66 .dole.. zadnji deo vrata. spontanog daha. Desni palac stopala. ceo trbuh. četvrti. desno koleno. koleno. drugi put grubi. Levi dlan. U prirodnom procesu disanja dah se kreće od pupka ka grlu i od grla ka pupku. gornji deo trbuha. desni deo sedalnog predela. vidite treći prst. bez napora. podlaktica. treći prst. pazuh. donji deo trbuha. vidite svih pet prstiju zajedno.. desni pazuh. leva strana sedalnog dela. četvrti. obe pete. srednji prst. peti prst. Tada vi postajete jedno sa dahom. Ievi deo sedalnog predela. Ievi taban. koleno. Da bi vam svesnost bila stalna i neprekidna možete da upotrebljavate mantru. Postanite svesni svog prirodnog daha. treći. domali.. Desni taban. (desna strana) Počnite sa desne strane. Možete da upotrebite »Om« ili »Soham« ako nemate ličnu mantru. Počnite sa palcem. Osećajte kako se vaš trbuh i udubljenje na vratu pokreće gore . svih pet prstiju zajedno. (leva strana) Idite prema levoj strani vašeg tela. desni dlan. nadlanica. Od pupka ka grlu je »So« a od grla ka pupku je »Ham«. Desno rame. skočni zglob. desni list. skočni zglob. list. kuk. dogadja se posle izvesnog vremena i sasvim je prirodno. Kruženje svesti Sada ću vas brzo voditi kroz različite delove vašeg fizičkog tela a vi ćete ih vizuelizovati i mentalno ponavljati njihove nazive.ne treba da spavate niti da pokrećete svoje fizičko telo. zglob doručja. taban. oba kolena. ponovite svoju sankalpu. struk. centar izmedju ključnih kostiju. leva peta. kažiprst. ponekad blagi. zglob doručja. (ceo prednji deo) Neka vaša svest naizmenično putuje. rame. Ievi deo grudi. Ako pravac daha postane obrnut mantra se takodje obrće i postaje »Hamso«. Ponovite sankalpu. srednji prst. zamislite sve prste zajedno. pazuh. četvrti. Desni dlan. svi prsti zajedno. Vizuelizujte svih pet prstiju stopala zajedno. Ievi skočni zglob.

. ceo nos. donji deo ledja. i taj cvet se stapa sa vašim fizičkim te lom. levi deo ledja. desna obrva. cela glava.. teme. Kad ih pogodi mesečeva svetlost. koji u pravoj liniji leži na podu... Zatim.. Ponovo: sahasrara. iza centra izmedju obrva. Ako ih protresete ponovo. cela ledja. Gledate ga odozgo jer je koren ispod kičmene moždine koja leži na podu. Vizuelizujte ceo kičmeni stub kao štap koji leži na podu. ne samo spoljašnje površine nego i finu unutrašnjost. leva nozdrva. hranimo se i uživamo i patimo. U ađni... desni deo ledja. (ledja) Desna lopatica. Ponovo vizuelizujte mooladharu.Brada. Zatim idite u ađnu. levi obraz.. desno oko. desni očni kapak. čelo. bindu. osećajte samo kičmeni stub i ni jedan drugi deo tela. Vizuelizujte to. ne treba ni za šta da se vezujemo. svuda oko njih.. a kapljice vode su kao svetlucavi korali. Iza srca. sa kapljicama rose koje sijaju kao biseri. kao mnogo meseca. leva lopatica. u anahatu. ađnu. centar izmedju lopatica. vidite lišće sa kapljicama vode koje sijaju kao dragulj.. njegove latice nikada se ne pokvase... Jedino cvetovi mogu da se vide zbog svetlosti koja se reflektuje sa tih sjajnih kapljica dragulja. upražnjavamo sadhanu i radimo razne druge stvari i od svega treba da smo odvojeni. Sijaju kao dijamanti. još nekoliko santimetara dalje. vidite sivi lotos sa dve latice i sa dva lista ispod.. obe obrve.. u swadhisthanu. tih i hladan. i voda će se raspršiti na biserne kapljice. videćete sjajno crveni lotos od hiljadu latica u sahasrari. vrh nosa.. manipura. voda se skuplja i rasipa u fragmente. centar izmedju obrva. Vidite lišće koje blista sa bisernim kapljicama rose. sa svim lišćem i kapima rose na njima. Na lišću se takodje nalaze kapljice vode. desna slepoočnica. vizuelizujte žuti lotos sa deset latica. koren nosa. vishuddhi. oba uha. ceo kičmeni stub. kao što lotos ne prianja za vodu. Na isti način. Kako tresete lišće. Ako idete još dalje. Na vrhu te peteljke formira se cvet a oko cveta nekoliko listova.. desna nozdrva. svi zubi. Osetite svaki njegov deo. iza pupka. Tako nas sveti ljudi i jogini uče da ne prianjamo ni za šta u univerzumu.. divnih. Vidno predstavljanje čakri Vizuelizujte svoju kičmu kako leži na podu. sahasraru. u mooladharu. u anahata čakri. u swadhisthani. Iznad ađne.. manipuru. je lotos sa šesnaest latica ljubičaste boje. obe usne.. kičmenu moždinu. vizuelizujte celu kičmu. Voda nikada ne dodiruje latice lotosa... Možete da ih protresete kao u mooladhari. Osecajte kao da stojite u blizini i posmatrate ga. postaje zahvaljujući njoj. okruglih listova sa kapima rose koji sijaju kao biseri. biseri se dele.. Od mooladhare do ađne. od mooladhare do ađne.. Na samoj osnovi kičmene moždine vidite peteljku kako izlazi iz njene unutrašnjosti. levi očni kapak. Predjite ponovo na mesec: tako je miran. zelenih. sastavljen od prstenova žive kosti. prekrivenih bisernim kapljicama rose. bindu. Sada u manipuri. donja usna. na vrhu glave je bindu. iznad punog meseca.. u vishudhi. vidite svetlocrveni lotos sa šest latica. anahatu.. potiljak. mooladhara.leva obrva. Neke izgledaju jednostavno. druge su kao biseri korala . On je kao lanac.... Osećajte kvalitete raznih čakri i svih senzacija koje zrače iz njih. gornja usna.. U sahasrari vidite hiljadu latica. Zatim swadhisthanu. vishuddhi. mi živimo u svetu. celo lice. Lotosov cvet u mooladhari je tamno crven i ima četiri latice. anahata.zavisi od ugla posmatranja. desno uho. Postavite sada vaše celo telo na lotosov cvet.... levo oko. oko pet santimetara iznad. Ono leži opušteno na cvetu lotosa. u korenu kičme. 67 . desni obraz. Ima mnogo latica u sahasrari... levo uho.. Njegovi listovi su takodje pokriveni finim kapljicama rose. u manipuru. vidite plavi lotos sa dvanaest latica. swadhisthana. jezik. gornji deo ledja. kao zvezde. u vishuddhi. Tamo ćete naći svetao pun mesec. leva slepoočnica. I svetao pun mesec je iznad njih. kapljice vode na listovima sijaju kao hiljadu dragulja. u mnogo sitnije perlice. kao gomilice zlata i srebra. iza grla. biseri se skupljaju i postaju veliki. a ipak ne može da se pokvasi. Lotos izlazi iz vode.. voda ne može da ga dodirne. Ako protresete listove. iako je koren lotosa na dnu vode i iz vode izlazi.

mentalnom i spiritualnom planu je postalo tako mirno i tiho. sedite i okrenite svoje lice ka meni. cele okoline. Ponovite vašu sankalpu. obnovljeno i puno energije. smrtnog tela. a ipak sveže. Postanite svesni položaja šavasana u kojem vaše telo leži. Ponovite sankalpu. Sedite u položaj šukhasana12 sa uspravnim ledjima. budite svesni celog tela. Ponovite sankalpu. Postanite sada svesni svoje okoline. Celo telo. Hari Om Tat Sat. izgovarajte Om. Sada. svog grubog. 12 Laki meditativni položaj sa ukrštenim nogama. na fizičkom. radeći joga nidru. Budite svesni cele okoline.Odluka Setite se sada svoje sankalpe. emocionalnom. Budite svesni sebe i mene u ovoj prostoriji. prev. cele okoline. 68 . Vaše celo telo. Postanite svesni da vas ja vodim u joga nidri i da je vi radite. kod nas poznat kao »turski sed«. Završetak Postanite svesni fizičkog tela. Udahnite i dok izdišete. Prim. bez većeg pokretanja tela i otvaranja očiju.

Ipak. svesni um je aktivno zainteresovan za spoljašnju okolinu preko senzornih kanala iskustava. odgovara stanju spavanja na samoj granici budnosti i snevanja. Ono je prirodna forma pratyahare (isključivanja čula) koja se pojavljuje kada se svesnost spontano odvoji od senzornih i motornih kanala iskustva. strahovi. prev. ulazak u stanje spavanja može da se razume kao isključivanje svesti njenim ponovnim prolaskom kroz čakre prema kosmičkom izvoru (sahasrari). Istraživanja su pokazala da se za vreme spavanja čulni modaliteti sistematski isključuju fiksiranim redosledom. Tabela 2:STANJA SVESTI Stanje svesti Psihološka dimenzija 1 Budnost Svesni um Nadsvesni um (Turiya) hipnagogna granica između budnosti i spavanja Podsvesni um Nesvesni um Moždani talasi Beta (13-20 c/s) 2 Joga nidra Alfa (8-12 c/s) 3 Sanjanje 4 Duboki san Teta (4-7c /s) Delta (0-4c /s) Iskustvo doživljaj Senzorna svesnost. modernim istraživačima je uspelo da odrede mnoge psihofiziološke funkcije i karakteristike spavanja i njihova otkrića su osnova za naučnu analizu joga nidre. Jasno je da joga nidra. prema podacima istraživanja. svest se postepeno izdvaja i upućuje unutra ka svom izvorištu. inhibicije i duboko 13 zapis električne aktivnosti moždanih ćelija. i tattwi vode. Za vreme sna. suprimovanih strahova i želja Budjenje instikata i primitivnih nagona U budnom stanju. aktivno se izražavaju suprimovane želje. senzacija i pokreta. Na primer. čulo mirisa se prvo isključuje. Za vreme tog perioda na EEG-u13 (elektroencefalogramu) dominiraju beta talasi (frekvencije do 13 do 20 ciklusa u sekundi). Kako se ovo dogadja. akasha ili eter). U tantri tome odgovara mooladhara čakra i tattwa ili element zemlja. element vazduh) i na kraju sluh (vishuddhi. svesno sanjanje. san i stanje dubokog spavanja. kao i graničnom stanju joga nidre. u kojoj je očuvano samo svesno slušanje verbalnih uputstava. odgovara odredjena električna aktivnost mozga (tabela 2). psiholozi i fiziolozi ističu postojanje tri osnovna i odvojena stanja individualne ljudske svesti. osvešćivanje arhetipova Oslobadjanje emocija. snovi i joga nidra Dok je budno stanje svesti svima poznato. vizije. Iza mirisa dolazi ukus. isključuje se vizuelni kapacitet koji je modalitet (tanmatra) manipura čakre. 69 .Treći Deo: Naučna istraživanja Spavanje. Svakom od ovih stanja svesti. arhetipsko raz mišljanje. Spavanje je prirodno. kontakt izmedju senzorimotorne kore mozga i spoljašnjeg sveta se postepeno gubi. zatim dodir (anahata. Kada se svest disocira od senzornih organa (gyanendriyas) i motornih organa (karmendryas). koji odgovara swadhisthani. Posle ukusa. dok se svesnost upućuje unutra prema dubljim nivoima uma. kada dominira podsvesno. To su: budno stanje. Prema filozofiji tantre. Prim. spavanje još uvek predstavlja zagonetku. reverzibilno stanje opšteg odmora i relaksacije uma i tela sa odsustvom svesnih misli. Stanja svesti Jogini. spoljašnje saznanje Duboka relaksacija.

Medjutim. da ih svesni um ne razume i zato ostaju neintegrisani. što omogućuje da se stanje spavanja doživi drugačije.usadjene impresije (samskare). spavanje posle odstranjivanja problema. ali joga nidra znači psihičko spavanje. Ako se ostane budan i svestan u alfa dominantnom stanju izmedju njih. periodične plime alfa talasa se ubacuju izmedju naizmenienih perioda beta i teta dominacije. moguće je produžiti ovu važnu prelaznu fazu pred vratima sna i sačuvati delić svesti očuvan. Nasuprot stanju sna.4 ciklusa u sekundi). i ulazak u viša stanja svesti. Kako se gubi budno stanje realnosti. U joga nidri izolujemo mozak i postajemo introvertovani dok održavamo stepen spoljašnje svesnosti slušanjem i mentalnim praćenjem serije uputstava. nagona i duboko skrivanih iskustava ranijih evolutivnih stadijuma. Beta talasi su zamenjeni alfa talasima i period alfa dominacije je produžen. To prolazno stanje retko traje duže od 3 do 5 minuta i karakteriše se alfa talasima (frekvencija 7 . na EEG-u se zapisuje spori delta ritam (frekvencije 0 . Kratak pogled na um Mnogi ljudi izgube svest u toku nekoliko minuta uspavljivanja. Posledično.12 c/s). Silazak u san Za vreme prelaska budnosti u duboki san. ovaj nalaz govori da joga nidra dovodi do mnogo opuštenijeg stanja. ili vizijom. kao ishodište kreacije (hyranyagarbha). To stanje se karakteriše teta talasima (frekvencije 4 do 7 ciklusa u sekundi). a da pre toga nije rešila svoju trostruku napetost. Zato je odmor u joga nidri tako koristan i osvežavajući za telo i um. U joga nidri. običan čovek živi u suženoj oblasti svog uma. Duboka relaksacija. koje. Joga nidra se smatra sasvim različitim stanjem svesti od sna . koji je u tantričkim i jogičkim spisima poznat kao noć »Brahme« i. U stanju dubokog spavanja manifestuje se nesvesni um. Hipnagogno stanje Izmedju stanja budnosti i sna nalazi se odvojen i važan deo svesti i iskustva koji su psiholozi nazvali hipnagogno stanje. nego je. pojavljuje se samo kada alfa talasi postaju dominantni. Za vreme joga nidre. osnovna ritmička vibracija materijalnog univerzuma. Svest mu je fragmentisana i on nije u stanju 70 . Razlika izmedju normalnog. Svesnost i prana su odvojeni od individualnog uma i tela i povlače se ka sopstvenom kreativnom izvoru. spavanja.nidre. Mnogi se zato bude umorni sledećeg jutra. čak i za vreme spavanja. bez obzira kako i zašto. koji su tako visoko simbolički i arhetipski. mentalnu i emocionalnu. Većina ljudi sadržaje snova i dubokog spavanja doživi samo slučajno (svesni um ih slučajno saznaje) povremenim sećanjem na snove. što znači da se svesnost nalazi na granici izmedju budnog stanja i sna dugo vremena. a introverzija ka dubokom snu. U nju se ulazi učenjem da se produži kratko hipnagogno stanje koje prethodi normalnom spavanju. Za vreme tog perioda. uglavnom zato što prelaze direktno iz beta u delta stanje bez alfa talasa i totalne opuštenosti izmedju. Ona je iskustvo otpune relaksacije. mišićnu. potreba i mogućnosti. sve mentalne samskare (impresije prošlosti) i vasane (latentne želje) su inaktivisane i um i telo su paralisani. Joga nidra se nalazi na prelazu izmedju ovih stanja svesti i spavanja. ne samo da je mnogo korisnije nego konvencionalno spavanje. Ekstraverzija vodi ka budnoj. Nidra znači spavanje. Pošto je povećana alfa aktivnost karakteristična za stanje relaksacije. frekvencija moždanih talasa normalne osobe se menja od beta preko teta do delta talasa. takodje. stanje sna ga zamenjuje. ciklično se pomerajući izmedju ekstraverzije i introverzije. postiže se duboko iskustvo totalnog opažanja. takodje. nesvestan dubljih želja. Većina ljudi spava. što se u joga nidri pojavljuje stanje u kojem dominiraju alfa talasi i razvija se totalno opuštanje izmedju beta predominantnog budnog stanja i laganog delta ritma dubokog spavanja. senzornoj svesti. Praćeno je dubokom. izvorište instikata. progresivnom relaksacijom mišićnih napetosti u čitavom fizičkom telu i gubitkom svesnosti za spoljašnju okolinu. neuvežbanog spavanja i joga nidre je. ovaj proces je različit.

koja je praćena promenom unutrašnjih kontrolnih i regulatornih mehanizama svesti u mozgu i dovodi do povećanja stabilnosti. Sposobnost da posmatrate svoj svesni san je dinamička forma pratyahare. To dovodi do evolucije ljudske ličnosti. za vreme iskustva spavanja i snevanja. naučnici su upotrebljavali EEG da bi registrovali aktivnost mozga indijskog jogina Swami Rame. ako se održi stav posmatrača. Swami je pokazao sposobnost da voljno udje u različita stanja svesti. Snovi se pojavljuju kao oblici energije. stanjem izmedju senzorne svesti i svesnog sna. istražuje i zatim koristi za obogaćivanje našeg dnevnog života. pojačane emocionalne kontrole i osvešćivanja sudbine. je opisano u jogičkim tekstovima starim hiljadama godina. Da biste to učinili. vi znate da sanjate. psihičke i kauzalne dimenzije. »supersvesno« stanje. tako da dok sanjate. Pod rukovodstvom dr Elmer Greena. On ne zna ko je. treba da ste u stanju da održavate dvojnu svesnost snevača i sna. koja sada poseduje više nivoe unutrašnje i spoljašnje svesti. fizičku i emocionalnu strukturu pomoću joga nidre. koje uključuje svest o budnosti. proizvodeći 70% alfa talasa u periodu od 5 minuta. slike iz prošlosti u formi arhetipova koji su se pojavljivali iz podsvesnog i nesvesnog kao bujica. prvi put je dobijena u Menniger Foundation u Kanzasu. On je doživeo unutrašnja iskustva želja.da prepozna duboke izvore saznanja u sebi. svedoka. San je moguće jasno vizuelizovati samo kada svesnost posmatrača ostane budna. tj. da sami stvarate svoj san. To je tehnika samoindukovanog sanjanja pomoću koje riznica naše svesti može sistematski da se osvetljava. ambicija. praćene iskustvom sasvim različitog četvrtog stanja svesti u kojem se suptilna stanja percepcije. doživljavaju simultano sa normalnim budnim stanjem senzorne percepcije. Kako onda može da razume i bude u miru sa drugima? Joga nidra je način komuniciranja sa izvorom samospoznaje i inspiracije koji leže u svakoj osobi. i poznato je kao turya. EEG zapisi su bili iznenadjujuće otkriće za naučnu javnost. SAD. a to se postiže joga nidrom. Neurofiziološki ovo stanje povišene svesti odgovara povišenom elektrofiziološkom funkcionisanju kore velikog mozga što predstavlja posmatranje ili »svesni mozak«. godine (1* ). ali njihova svesnost o snovima ostaje gruba i neefikasna. može da dodje do fundamentalne evolutivne promene u centralnom nervnom sistemu i njegovom funkcionisanju. a u joga nidri mi utičemo na to oslobadjanje. zajedno sa boljom kontrolom i redukovanom nadražljivošću limbičkih centara. niti kuda ide. Samo zbog toga on nije u stanju da živi u harmoniji sam sa sobom. što je dokazano značajnim promenama električne aktivnosti mozga. Obično se oni pojavljuju sami. Eksperimenti sa Swami Ramom Izvanredna eksperimentalna potvrda ovog četvrtog stanja sjedinjene. modernom čoveku ne uspeva da razume sve nivoe svoje svesti. zbog čega se snovi najčešće i zaboravljaju. Zatim je Swami Rama ušao u stanje spavanja sa snovima. on je prvo ušao u stanje joga nidre. sledećih pet minuta. Joga nidra je najbolji način da se osveste snovi. Istraživači pokazuju da. Ovo stanje je kasnije opisao kao »bučno i neprijatno« postignuto je »smirivanjem svesnog uma i izbegavanjem podsvesnog«. Joga nidra tako započinje proces rasta samosvesti. Mnogi ljudi sanjaju. 1977. tako što je svaki od 71 . to stanje je bilo nepoznato i nepristupačno istraživačima. praćeno sporim teta talasima koji su činili 75%. transcendentalne svesti u koje može da se udje joga nidrom. Do nedavno. dok je on progresivno relaksirao svoju mentalnu. Kontrolisanje procesa sanjanja. uključujući astralne. postaje moguće da promenite svoje snove. »emocionalnog mozga«. Pošto se relaksirao u laboratoriji. tako što je zamišljao plavo nebo sa belim oblacima koji se kreću po njemu. Kada jednom dostignete izvestan stadijum spiritualnog života. Ovo četvrto. U nemogućnosti da reintegriše psihička iskustva snova i stanja spavanja u svojoj svesti. dok nije pokazano u uslovima laboratorije. snovima i stanju dubokog spavanja ali na koje ni jedno od tih stanja ne utiču. oslobadjanja ili eksplozije psihičkog tela. i to je stvarni razlog njegove patnje. sa simultano smanjenom emocionalnom reaktivnošću.

njegov intelekt. razume. ali. do tada nije bilo pokazano u uslovima laboratorije. Rezultat je prosvetljeno stanje svesti i savršeno relaksirana i integrisana ličnost. kaivalya-e. on je ostao sasvim svestan za vreme čitavog eksperimentalnog perioda. Znanje treba da se prenosi na simobličan način. Ovakvo izvanredno vladanje nestalnom svešću. koja se dogadja na dubljim nivoima uma. Edukacija uma Joga nidra nije samo efikasan način da se oslobode stresovi i indukuje duboki fiziološki odmor i relaksacija. saznavanje je spontana stvar. To je krajnje stanje joga nidre u kojem se uklanjaju konvencionalne barijere izmedju budnosti. već su u jednom stanju postojanja koje se ne menja. primamo utiske koji se ne zapisuju u mozgu na način na koji u njega ulaze. u stvari. Zato svaki valjani sistem obrazovanja mora da vodi računa o simboličkoj prirodi uma. Budnost i sanjanje su jedno za njih. Parapsihološka istraživanja.sada je definisano kao psihološka realnost. ali sigurno ne i sistem obrazovanja. daju danas eksperimentalnu potvrdu da »univerzalni um«. bez napora. uključujući i pitanja koja mu je postavljao jedan od ispitivača za vreme dubokog spavanja sa delta talasima. učenje u učionici sa nagradama i kaznama: učitelj predaje i student pokušava da to što se predaje. omogućujući studentima svih uzrasta da asimiluju znanje spontano. a time i sposobnosti učenja. ako nije pada na ispitu.njih zauzimao čitavu njegovu svest. postoji. Taman i nepoznat nesvesni um individue se osvetljava. zapisani su u obliku simboličnih vibracija. Jung je pokušao da to stanje definiše kao stapanje sa kolektivnim nesvesnim. psifenomeni i psihotronika. mokshe ili samadhija. od samog rodjenja. otkrivajući simultano funkcionisanje svesnog. otkrivajući nadsvesnu dimenziju. jer svesni um. Sposobnost da se ostane svestan dok se proizvode delta talasi i doživljava duboko spavanje je jedan od pokazatelja supersvesnog stanja (turya-e). Intelektualni koncept može direktno da se objasni inteligentnom detetu jer je ono u stanju da ga razume. Swami je ušao u stanje (nesvesno) dubokog spavanja. i upravo tu je mesto joga nidre u obrazovanju. Ona može sasvim da promeni metode učenja u budućnosti. nije u stanju da direktno prima informacije. U proces učenja su uključena dva faktora: sposobnost mozga da apsorbuje informacije i sposobnost da se te informacije 72 . Nema predmeta koji ne može da se nauči pomoću simboličkih metoda. dok je njegovo telo ležalo i tiho hrkalo. podsvesnog i nesvesnog uma. ako je inteligentan. samorealizacije. U svakom trenutku našeg života. snevanja i dubokog spavanja. Ovaj proces iluminacije totalnog uma je pravo značenje oslobodjenja. jer oni uvek doživljavaju četvrto spiritualno stanje supersvesti. Taj supersvesni. naravno. Eksperimenti pokazuju da je ona i izvanredan način povećanja sposobnosti učenja. Oni koji su realizovali ovo stanje ne sanjaju. dobija dobru ocenu. Pravo obrazovanje je edukovanje uma i čak ni nove forme učenja ne ispunjavaju taj cilj. neinteligentno dete ne može da ući na ovaj način. Najčešći metod je. Na kraju. Medjutim. Čuveni švajcarški psihijatar K. Učenje se uglavnom odvija na intelektualnom nivou. Supersvest Stanje supersvesti je u prošlosti uvek smatrano mističnim i religioznim .G. Poboljšanje memorije Metod joga nidre su prihvatili mnogi pedagozi u cilju poboljšanja procesa upamćivanja i reprodukcije. univerzalni um se progresivno realizuje otklanjanjem barijera koje dele tri normalna stanja svesti vežbama . Kasnije je ispričao dogadjaje koji su se odigrali u laboratoriji za vreme eksperimenta. Jogički sistem edukacije Poslednjih decenija su uvedeni mnogi metodi u sistem obrazovanja.tehnikama kao što su joga nidra i meditacija. što je potvrdjeno pojavom karakterističnih sporih delta talasa. U sistemu joge. To stvarno predstavlja sistem podučavanja.

čak i one kojih nismo svesni. Tako je mnogo veći deo totalnog mozga bez napora fokusiran na ono što treba da se uči. vežbi disanja i muzike. EEG je pokazivao da je bila isključena normalna budna 73 . Lozanov je razvio metode koje sasvim menjaju tradicionalnu atmosferu podučavanja. studentova desna hemisfera je sasvim otvorena i receptivna. leva hemisfera ostaje pasivna. Mogućnost asimilovanja znanja dok spavamo i zatim njegovog reprodukovanja u budnom stanju. Pomoću ove tehnike Lozanovu je uspelo da studente nauči strani jezik u jednoj petini vremena koje zahtevaju konvencionalne metode.kasnije reprodukuju. dozvoljava da se lekcija jezika odmah uključi u podsvesno. što bi. Muzika je najpodesniji medijum za ovu svrhu. hipnopedija. stanjima karakterističnim za joga nidru. Njegovo istraživanje pokazuje da fenomen izvanredne sposobnosti upamćivanja i čak fotografskog pamćenja (hipermnezija) mogu da se razviju u stanju duboke relaksacije i spontane svesnosti. relaksacije. osim ako pronađjemo način da ih ponovo oživimo. Kasnije. ostaje dimenzija svesnog koja je budna. U ovom slučaju. u stanju joga nidre. intuitivna. u uslovima konvencionalne učionice sigurno dovelo do osećanja naprezanja. kombinacijom ovih dvaju faktora. a da mi to i ne znamo. dok pokušavaju da apsorbuju ono što im učitelj govori. To nije neobjašnjivo ako prihvatimo da u sva vremena. Studenti su zavaljeni u udobne stolice a učitelj postepeno ostvaruje spontani stav relaksirane svesnosti pomoću igara. Inovatori u obrazovanju. na primer. dvadesetorici studenata. To. od kojih niko nije znao ruski jezik. dok je u stanju relaksacije. Kako čas napreduje. Istraživači tvrde da je joga nidra pravo stanje za učenje jer su u njoj angažovane obe hemisfere mozga: logična. popravlja memoriju i redukuje inhibicije. Psiholozi sa Univerziteta u Floridi (SAD) su decidirano pokazali efikasnost ove forme lingvističke edukacije. Joga nidra integriše hemisfere mozga. informacije zabeležene za vreme joga nidre mogu ponovo da se ožive ako im se da odgovarajući stimulus. U toku pet dana oni su puštali traku sa snimljenim ruskim imenicama koje su bile povezane sa odgovarajućim engleskim rečima. i nelogična. Kao pasivni svedok. Učenje bez napora Moderni obrazovni metodi koji se koriste ovim stanjem proizvode spektakularne rezultate. dok odrastao čovek čuje odredjenu melodiju dogodi se da ga preplave davno zaboravljene uspomene iz ranog detinjstva. Medjutim. njihov podsvesni um (desna hemisfera) neprekidno registruje signale koji nisu ni u kakvoj vezi sa onim što treba da se nauči. Na primer. koriste se joga nidrom za kreiranje atmosfere u kojoj se znanje dobija bez napora i reprodukuje bez blokade. stimulus je ponovno čitanje ili slušanje materijala koji je bio asimilovan u toku noći. Ponekad. umora i gubitka koncentraije. čulo sluha neprekidno registruje sve zvuke koji dopiru do nas. kao što je dr Georgi Lozanov. desna. Na isti način. EEG ispitivanja studenata za vreme učenja takodje potvrdjuju da je stanje pasivne svesnosti koje je ostvareno. studenti bez napora stiču veliku količinu specifičnog znanja. ali. uz istovremeno prisustvo svesnosti. bugarski psiholog. na pažljivo odabran način. što je upravo i ključ uspeha ove tehnike. leva. kritička. a logična. Joga nidra utiče na ovaj proces ostvarujući stanje maksimalne receptivnosti podsvesnog uma. moždane kore. kada se ta lekcija ponovo čita u uobičajenom budnom stanju. tj. racionalna. Pošto stanje aktivne i relaksirane svesnosti budi kod studenata želju za učenjem. direktor i osnivač Instituta za sugestopediju u Sofiji. pesama. logička leva hemisfera i intuitivna desna. Tu one ostaju latentne i nepristupačne. skečeva. zavise od sposobnosti uma da pasivno apsorbuje znanja sugestijom. Dok sluša pogodnu muziku. Primljene impresije se čuvaju u širokim okvirima meomorije sive mase našeg »kompjutera«. postaju aktivne u integrisanju i izražavanju novog znanja. ona neprekidno beleži sve dogadjaje i zapažanja dnevnog života kako se oni pojavljuju. čak i za vreme spavanja. U tradicionalnoj učionici od učenika se traži da budu pažljivi (funkcija leve hemisfere). obe. signali koje prima podsvesno su reorganizovani na takav način da je ceo um prijemčiv za njih.

prosečni procenti retencije su se kretali od 10% prve tri noći do 17% poslednje dve noći. komandni centar ili sedište intuicije koje se kontaktira u tački izmedju obrva. Prema tome. koji zatim upotrebljavaju uvek kada su umorna ili u depresiji. Kada su ostavljena sama sebi. Moderno življenje je lišeno tradicionalnih oblika emocionalnog i 74 . koje od detetove ejdetske sposobnosti prave stereotipove. u kojoj službenici treba da znaju dva jezika. relaksiranoj atmosferi. ova kontrola postepeno nestaje sa pojavom puberteta. vrhovna žlezda endokrinog sistema. Prema psihofiziologiji joge to je moguće zato što adjna čakra. što je definitivni pokazatelj da podsvesno učenje stvarno postoji. svaki dan. Ne samo da psihosomatski problemi često nestaju (glavobolja. nisu u stanju da se opuste i smire. spontani način. čak i kada im se pruža prilika. koja žive u gruboj konkretnoj realnosti u unutrašnjosti grada. prihvaćen je metod Lozanova i njegova varijanta joga nidre. Ovo. nego prema dr Gabriele Racie. Psihičko razvijanje dece Psihičko razvijanje i vančulna percepcija (ESP) se ponavljaju sa postizanjem stanja relaksiranosti. mnoga deca mogu da se kreću u unutrašnjoj dimenziji iskustva u kojoj ih zamišljeni prijatelj ili vodja savetuje u njihovim neobičnim igrama. koja vodi program: »Pristup je od koristi čitavoj ličnosti. koja stimuliše razvijanje unutrašnjeg samootkrivanja i samodicipline. Ne samo da je učenje stranog jezika pet puta efikasnije. Sve do osme godine žlezda je velika i funkcionalna i ima kontrolišući uticaj nad sekretornim ponašanjem hipofize. unutrašnjih dimenzija dole. sprečavajući prirodan tok i razvitak unutrašnje svesnosti i intuitivnog znanja. sadašnje audiovizuelno doba. unutra vodjeno »treće oko«. i aktivirajući reproduktivne žlezde ona inicira zrelo seksualno ponašanje. u kojem dete raste okruženo radiom. Mogu. dok je najviša bila 30%. Deca prihvataju metod spontane relaksacije. kreativnija i izražava se lakše. bez zadovoljstva samoizraza i čineći ga potencijalnom žrtvom psihosomatskih bolesti. Njene slike prirode i životinja su kao dašak svežeg vazduha za gradsku decu koja su lišena lepote zelenih pejsaža i kontakta sa prirodom. što je posledica uticaja bezbrojnih slika iz spoljašnje sredine. Joga nidra ima vitalnu ulogu u osiguravanju psihološkog budućeg zdravlja i dobrobiti dece koja rastu u urbanoj tehnološkoj kulturi. Dečja sposobnost »vidjenja« mentalnog ekrana bez napora i teškoća. Hipofiza postaje autonomna. joga nidra je možda najefikasnija tehnika za doživljavanje psihičkih i intuitivnih dimenzija koje leže izvan barijera senzorne svesnosti. engleski i francuki. ostavljajući ga socijalno izolovanog. uvek kada to od njih zahtevaju roditelji i učitelji. u realnost odraslih. još prirodno funkcioniše u male dece. sa izvanrednim rezultatima. Sa početkom odraslog života. Oni izveštavaju da tehnika kao što su kruženje svesti i vizuelizacija. Joga nidra je idealni antidot: ona čuva i potencira detetove prirodne sposobnosti i razvija njegove kreativne funkcije na najlakši.« Učitelji u raznim zemljama upotrebljavaju joga nidru u cilju razvijanja sposobnosti pažnje i budjenja radosti učenja kod njihovih mladih studenata. U Kanadi. pokazujući da se učenje u snu vremenom popravlja. televizijom. dovodi do paradoksalne degeneracije dečjeg imaginativnog funkcionisanja. koje omogućuje ulazak u viša stanja svesti. Štaviše. grčevi u trbuhu. nego vidimo i da se ličnost razvija: ona postaje sigurnija u sebe.svest. Suprotstavljanje stresu Stres je aspekt modernog života koji pogadja većinu ljudi. stripovima i bioskopskim platnima. Prosečna retencija (upamćivanje) je bila 13%. da se prebace iz ličnih. odgovara pinealnoj žlezdi koja se nalazi na vrhu moždanog stabla u m o z g u . Štaviše. takodje. Medjutim. koji. Sposobnost deteta da vizuelizuje i fantazira je danas stvarno izgubljena u svetu odraslih. strepnja). što lišava modernog čoveka darova kreativne ličnosti. povećavaju sposobnost relaksacije i interesovanja školske dece. Umor i dosada nestaju u novoj. je izvanredan. Život je postao kompleksniji i konfuzniji za mnoge ljude. pinealna žlezda je nešto više od kalcifikovanog ostatka i iskustvo detetovih viših dimenzija svesti postaje samo daleka uspomena.

N. dr Hans Selye-a iz Kanade. Poznato stanje simpatičke hiperaktivacije hipotalamusa i endokrinog sistema priprema telo za trenutnu zaštitnu akciju kao odgovor na preteču opasnost. naučni način postizanja duboke sistematske relaksacije. sport ili kreativna rekreacija. Joga nidra dovodi do efikasnog simptomatskog poboljšanja i pomaže bolesniku da prepozna i prihvati svoje stanje i razvije najbolji mogući stav prema njemu. takodje. Ako se stanje stresa održava. koji sada traže efikasniji. psihološke promene kao što su anksioznost. Odgovor na stres Stanja strepnje. Relaksirajući odgovor Izgleda da joga nidra stanje. pojavljuju se ireverzibilne lezije. prema njemu samom. Neravnoteža autonomneg nervnog sistema. definisao Cannon. tehnika subjektivno orjentisana. najefikasniji dodatak tretmanu psihosomatskih poremećaja koji progrediraju u težak. koji često vode u manifestnu neurozu. ovaj mehanizam je postao izrazita sklonost prosečne moderne osobe koja nije postigla nikakvu autonomnu kontrolu. čak i u miru se manifestuju različiti simptomi kao što su nesanica. prekomerno znojenje. pokazuju da poremećaji stresa prolaze kroz četiri definisana stadijuma. Ovaj »relaksirajući« odgovor može da se smatra suprotnošću tzv. Najčešće posledice su mentalni slom ili fizičke bolesti. Joga nidra se suprotstavlja stresu Joga nidru u poslednje vreme preporučuju lekari mnogih zemalja kao preventivnu i kurativnu terapiju za bolesti stresa. U drugom stadijumu. g. Na početku. Ona je. religijsko predstavljanje. ubrzan rad srca ili povećan crevni motilitet. koja upućuje čoveka unutra. Ove reakcije su posledica kompleksnih procesa kojima se sistemi tela bore protiv stresa. žlezda sa unutrašnjim lučenjem (endokrinog sistema) i hemijskog i hormnskog sastava krvi postaje trajna. strukturalno ireverzibilni stadijum. 75 . Stresni uslovi savremenog urbanog života često uzrokuju permanentu aktivnost ovih odbrambenih mehanizama naših predaka. poremećaj varenja. što dovodi do poremećaja funkcija svih organa i sistema tela. menjajući stil življenja uključivanjem u svoj dnevni život joga nidru. Radovi dr K. depresije. Na kraju. Nažalost. a koji su nazvani »stresni odgovor« od pionira istraživača ovog problema. glavobolja i opšta slabost. To je evolutivni opstanak življenja primitivnog čoveka čija je fizička egzistencija bila u stalnoj opasnosti. često sa teškim simptomima koji zahtevaju hirurški ili dugotrajni farmakološki tretman. napetosti u skeletnim mišićima i povišenog nivoa kortizona i kateholamina (hormona nadbubrežne žlezde) u krvi. izražavaju se jasni fizički simptomi kao što su povišen krvni pritisak. Stresni odgovor podrazumeva i stanje ubrzanog rada srca i povišenog krvnog pritiska. »borbenog« odgovora. otudjenim i frustriranim ljudima. otpornost tela slabi. strepnja i razdražljivost. potpuno menjajući svoje poglede i svhatanje i doživljavanje života. ima veliku ulogu u patogenezi arterijske hipertenzije i mnogih drugih mentalnih i psihosomatskih poremećaja modernog čoveka. i mnoge osetljive ličnosti dolaze u stanje spiralne napetosti iz kojeg nema bekstva. razdražljivost i nesanica se pojavljuju kao posledica prekomerne stimulacije simpatičkog nervnog sistema. predstavlja integrisani odgovor hipotalamusa koji dovodi do smanjenja simpatičke (nadražajne) aktivnosti i povećanja parasimpatičke (relaksirajuće) funkcije. pomaže mnogim napetim. Iz loše regulisanih psihičkih napetosti javljaju se psihosomatske bolesti kao što su astma. Udupe sa Univerziteta u Benaresu (Indija). Istraživanja su pokazala da »obrambeni mehanizam« koji je još 1931. koji. Nedovoljnosti modernog tehnološkog stila življenja su jasni mnogim ljudima uključujući i lekare. ulkusna bolest (grizlica na želucu ili dvanaestopalačnom crevu) i hipertenzija (povišen krvni pritisak). Joga nidra. frustracije i ljutnje su praćena fizičkim znacima kao što su lupanje srca. Kako se remeti telesna ravnoteža. U trećem stadijumu dolazi do ozbiljne fizičke i (ili) biohemijske neravnoteže i klinički se manifestuje poremećaj organa.psihosomatskog oslobadjanja kao što su molitve. dijareja.

da transformiše u neočekivanu i ispunjavajuću radost. Oni su izmislili joga nidru kao direktan put za postizanje samorealizacije (samadhija). smanjenu frekvenciju srca i snižen sistolni i dijastolni krvni pritisak. To je velika tajna joga nidre. Svaki se odnosi na isti proces joga nidre . Ona nije samo način suprotstavljanja stresu. Kontrolisanje centra mozga Mehanizmi kojima joga nidra deluje centralno na mozak da bi indukovala relaksaciju nervnog sistema i povećala otpornost fizioloških sistema. dovodi do ravnoteže psihičkih i vitalnih energija unutar psihičkih kanala (nadija) energetskog okvira fizičkog tela. uključujući »hipnagogno stanje«. čovek ustvari uči da pobedjuje iste teškoće. postajući manje podložna njegovim štetnim uticajima. inherentni. stvarajući somatsko stanje sasvim suprotno onom koje prouzrokuje simpatička hiperaktivnost. »kreativno prepuštanje« i »relaksirajući odgovor«. Duboko iskustvo mišićne. koje luče nadbubrežne žlezde. mentalne i emocionalne relaksacije koje se postiže joga nidrom. Korišćenjem pozitivne snage imaginacije i njenim svesnim upućivanjem u budućnost. Svaki očekivani fizički ili mentalni detalj stresnog doživljaja se doživljava u imaginaciji kao da se stvarno dogadja. pretvara ga iz žrtve stresa u pobednika života. Slobodan tok ovih energija formira osnovu optimalnog fizičkog i mentalnog zdravlja. Termin samorealizacija sugeriše pasivno iskustvo. Tako. Za vreme joga nidre organi i sistemi tela postižu duboki. što pokazuje povećana galvanska otpornost kože. emocionalnoj samodestrukciji i fizičkom slomu. tenzije i loše uslove koji druge vode ka mentalnoj agoniji. telesna tkiva jačaju i brane se od stresa. Joga nidra deluje menjanjem neurohumoralne reaktivnosti u stresu. ne ostavlja se mesto za neuspeh. Poslednjih godina ovaj proces sa uspehom primenjuju vrhunski sportisti i njihovi treneri u cilju postizanja izvanrednih rezultata. pojave anksiozne neuroze ili neuspeha u životu. Blesak samadhija koji postiže čovek koji radi joga nidru. efikasnosti i postignućima života.stanje duboke psihofiziološke relaksacije i metaboličkog sistema. bez izuzetaka. Rišiji koji su prvi primenili ovu vežbu nisu bili zainteresovani za teškoće modernog života. sve do stepena gubitka sigurnosti. kao što mnogi veruju. ali samadhi je dinamičko stanje aktivnosti i samoizražavanja. ona obezbedjuje način transformisanja i pozitivnog korišćenja tenzija kao odskočnog kamena ka većoj svesnosti. ona može svaku situaciju u životu. Psihološki testovi su pokazali povećanu toleranciju na frustracije. Samadhi nije stanje transa. Nepredvidivi ishodi se transformišu u neizbežan uspeh i život postaje proces »svesnog zakona«. To je jedna od najefikasnijih joga vežbi za postizanje uspeha u životu.samorealizacije. su postali važna oblast istraživanja. Porast otpornosti prema stresu Krajnji cilj joga nidre je mnogo izvan suprotstavljanja stresnim uticajima i uspostavljanja ravnoteže poremećene lošim manipulisanjem stresom. promenjene nivoe cirkulišućih »stres hormona« uključujući adrenalin i kortizol nadbubrežnih žlezda i smanjenu simpatičku aktivnost. a menja i nivoe cirkulišućih stresnih hormona. regenerativni mehanizmi tela. Mnogi fiziološki parametri ovog iskustva su identifikovani naučnim eksperimentima. uključujući adrenalin i kortizol. uspeva imaginacija. otpora niti pasivnosti. povećanu sposobnost koncentracije i više nivoe mentalnog i 76 . pravi potencijal joga nidre kao tehnike samospoznaje . Medjutim. nije još upoznat. Studije pokazuju da regularno upražnjavanje joga nidre dovodi do značajnog pada sistolnog i dijastolnog pritiska u hipertenzivnih osoba.Relaksacija postignuta joga nidrom služi da se umanje štetni efekti ovog »borbenog« odgovora. Ovo stanje relaksacije je definisano različitim terminima. čak i tamo gde ne uspeva snaga volje. Put ka uspehu Joga nidra može da reguliše anticipirani stres »življenjem unapred«. Briga nastaje u pokušaju da se odstrani stresna situacija što samo povećava stresnost. Oni uključuju promenjenu frekvenciju električnih ritmova mozga. Kao što postaje otporan na stres u pritiscima. fiziološki odmor i aktiviraju se jaki. Ali. nesigurnostima i teškoćama modernog života.

Prim. iniciraju mentalne i emocionalne reakcije koje percipitiraju autonomne i hormonske odgovore kroz sve fiziološke sisteme tela. seksualni i 14 15 Pituitarni . oblasti mozga koja je kontrolni centar celokupnog autonomnog nervnog sistema. jer iz ove žlezde potiču hormoni koji započinju fiziološke akcije i odgovore neophodne za regulisanje svakog aspekta dnevnog života. prev.hipofizni. infundibuluma. Male količine vitalnih neurosekretornih supstancija teku preko dugih sekretornih aksona infundibuluma iz jedara hipotalamusa u zadnji režanj hipofize. tiroidni15 stimulišući hormon (TSH) preko tiroideje utiče na telesni metabolizam. kojih ima oko dvadeset. što je predmet mnogih modernih istraživanja. Hipotalamus je direktno povezan sa mnogim važnim oblastima mozga. Joga nidra je jedan od najsnažnijih načina kojima se budi ovaj psihički centar. Na taj način. dobija informacije iz suptilnih psihičkih dimenzija egzistencije kroz različite druge »tihe« oblasti kore mozga. Hipofiza tako dobija neurosekretorne poruke od hipotalamusa i odgovara sekrecijom različitih hormona direktno u krv. 77 . Rad hipofize je pod direktnim uticajem nivoa mentalne i emocionalne aktivnosti koju moduliše hipotalamus. aktiviraju i kontrolišu sve žlezde endokrinog sistema. izgleda da se postiže pomoću ovog mehanizma. Preko tih veza fiziološki i hormonski odgovori direktno utiču na naše emocije. Funkcije hipofize. Hipofizni hormoni. uključujući štitastu žlezdu. dela moždanog stabla odgovornog za spavanje i budnost. pituitarni hormoni se uključuju u sve aspekte života fizičkog tela i zato se velika pažnja posvećuje psihofiziologiji ove žlezde u sistemu kundalini joge. gl. na koje utiče epifiza. On je velikim brojem nervnih puteva povezan sa »emocionalnim centrima« limbičkog sistema i amigdaloidnim jedrima na bazi mozga. Pituitarni14 hormon rasta (GH) upravlja našim fizičkim rastom i razvojem.štitasta žlezda. nadbubrežnu žlezdu i gonade (testise i ovarijum). thyroidea . Uloga hipotalamusa Eksperimentalni dokazi govore da joga nidra stanje predstavlja integralni odgovor hipotalamusa. kao što vitalne naredbe i instrukcije sa kontrolnog tornja regulišu sav avionski saobraćaj. takodje. Na sanskritu adjna znači »komanda« i naziv je odgovarajući. adjna čakra se smatra jednim od najvažnijih psihičkih centara u suptilnijim strukturama praničkog tela koje leži ispod grubog. se u kundalini jogi smatraju funkcijama adjna čakre. Do osme godine ona je pod kontrolom epifize. ideala i aspiracija.fizičkog blagostanja. Hipotalamus je takodje deo ascedentnog retikularnog aktivirajućeg sistema (RAS). Prim. Uloga hipofize Hipofiza je mala endokrina žlezda koja se nalazi na bazi mozga. Promenjena shema spavanja u osoba koje praktikuju joga nidru. Putujući krvlju do odgovarajućih reaktivnih tkiva. su odgovorni za harmonično integrisanje emocionalnog i instnktivnog ponašanja tela. Izgleda se za vreme joga nidre pojavljuje energija za lečenje unutar psihofiziološkog okvira. kao vrhovna kontrolna žlezda čitavog endokrinog sistema. na vrhu turskog sedla (dorsum sellae turcicae). On. Hipotalamus prima signale iz spoljašnje sredine putem senzorimotornog dela moždane kore. i svesnih želja. Smatra se integratorom mentalnih (unutrašnjih) i fizičkih (spoljašnjih) sfera aktivnosti u kojima simultano svi funkcionišemo i takodje se naziva »komandnim centrom« ili »guru čakrom«. zatim preuzima primarnu ulogu. Komandni centar U kundalini jogi i u čitavom učenju tantre. male koncentracije ovih ekstremno moćnih neurohormona. Intrapsihički stimulusi i stimulusi iz okoline koji prolaze kroz hipotalamus. Podredjena je hipotalamusu sa kojim je povezana pomoću peteljke. Ova mala oblast ispod prednjeg dela mozga ima dve vitalne uloge: integriše psihosomatske i somatopsihicke funkcije i odgovorna je za održavanje homeostaze organizma.prev. materijalnog okvira. glandula pituitaria – hipofiza.

Ona takodje igra važnu palijativnu ulogu u rehabilitaciji i gerijatiji. dečji psiholozi i pedagozi. kao i bolestima stresa kao što su hipertenzija. a ličnost se uspešno reintegriše. Primena jogičke relaksacije uspešno redukuje tenzije i popravlja psihičko stanje anksioznih osoba. Svesnost koja se budi joga nidrom se naziva »unutrašnji guru«. direktno na liniji centra izmedju obrva (bhrumadhya). Pedijatri.terapijskim metodama sa upotrebom lekova i psihoterapijom. U tantri se smatra da se adjna čakra nalazi na vrhu moždanog stabla. gubitak motivacije i psihička depresija predstavljaju glavne barijere konvencionalnom tretmanu. naš odgovor na stalno promenljive uslove spoljašnje okoline se odvija preko adrenokortikotropnog hormona (ACTH). sprečavajući tako nastanak psihosomatskih bolesti. bude ovo »treće oko« koje u većini ljudi ostaje zatvoreno. a da se ne oslanjaju samo na terapijske sastanke sa lekarom. Anksioznost je neprijatno emocionalno stanje koje se karakteriše subjektivnim osećanjem napetosti i strepnje uz aktivaciju autonomnog nervnog sistema. jogin ima viziju misterija života koja mu omogućuje uspeh. prepoznaje i sistematski pobedjuje lične probleme i interpersonalne teškoće. Osim toga. dobro reaguju na terapiju joga nidrom. aktivnih ljudi. Osim toga. vidjenja života. izgleda da su uključeni u psihičku integraciju percepcije i iskustva bola. da su u stanju da oslobadjaju podsvesni materijal. bol u trbuhu i nervozna dijareja. u kojima jaki bolovi. Proces je olakšan upotrebom specifičnih slika i arhetipova koji su koncipirani tako. Sa ovim dodatnim dimenzijama svesnosti. Unutrašnje vodstvo u obliku intuicije se budi i postepeno postaje nepogrešivi vodič koji nam omogućuje da savršeno reagujemo u svim situacijama. Psihički poremećaji Joga nidra je efikasni dodatak tradicionalnim formama psihijatrijskog tretmana. znojenje. novo otkrivene pituitarne sekrecije kao što su endorfini i encefalini. hiperaktivna deca koja su naučila joga nidru. značajno su smanjila nemir. delujući preko popuštanja akumulisane napetosti. čak i tamo gde drugi neizbežno gube. palpitacije. bučnost i nivo skeletne mišićne n a p e t o s t i . Joga nidra je uspešna terapija za skorašnje i starije psihičke poremećaje svih vrsta. Koncentracija i meditacija na ovu tačku (shambhavi mudra) i vežbe vizuelizacije u joga nidri. U stanju joga nidre otvara se podsvesno i ranije suprimovani materijal koji je izvor bola i promenjenog ponašanja spontano se osvešćuje. naročito degenerativnim. Samoprepoznavanje i desenzitizacija bolnih uspomena se pojavljuju spontano . i implikacije tih istraživanja su izvanredne. To budjenje dovodi do boljeg razumevanja. da pobede strah i anksioznost. naročito anksioznih stanja i neurotičnog ponašanja. kao što su astma. joga nidra ima preventivnu ulogu u zdravih. Relaksacija i vizuelizacija u sistemu joga nidre su takodje odlične terapijske tehnike za decu sa poremećajem ponašanja i maladaptivnim sindromom. veoma dobro reaguju na nju. Tehnika je prihvaćena i u drugim oblastima 78 . Terapijska primena Joga nidra se primenjuje u lečenju bolesti svih vrsta i imaće sve veću ulogu u budućnosti. koronarna bolest i artritis. Korisna je u aktivnim i hroničnim stanjima. Učesnik joga nidre postaje sam svoj terapeut.reproduktivni odgovori su inicirani gonadotropnim hormonima. u studijama sprovedenim u SAD i Evropi. bol u grudima. Čak i ljudi sa težim poremećajima mogu da se nauče da je rade sami. Njena uloga u lečenju bolesti je istraživana poslednjih godina u mnogim istraživačkim centrima širom sveta. peptički ulkus i migrena. Autonomni simptomi visoke anksioznosti kao što su glavobolja. istražuju jogu nidru kao dodatak ili alternativu tradicionalnim . naročito u slučajevima koji su rezistentni na psihoterapiju. Joga nidra može da se upotrebi sama ili povezana sa konvencionalnim formama medicinske terapije. povećanjem otpornosti na stres i porastom sveukupne efikasnosti. jer njene mogućnosti danas sagledavaju lekari i psiholozi. vrtoglavica. Bolesti psihosomatskog porekla. Na primer.

Redukovanjem duboko zasnovanih konflikata i tenzija. Joga nidra. je postala veliki problem. nepodnošljivog bola. toplote) hladnoće. alkohol i droge pomažu da se opuste. Regulisanjem nesanice i poremećaja spavanja. Kada se postigne kompetencija u izvodjenju joga nidre. 2. redukovala je zavisnost pacijenata od sedativa i hipnotika i povećala njihovu sigurnost. uključujući emocionalnu deprivaciju i hendikepe. 4. Skorašnja istraživanja su pokazala postojanje endogenih hormona sličnih morfinu. 3. alkohol i druge stimulante i depresante. joga nidra se primenjuje uz ostali dnevni program koji uključuje asane i druge fizičke aktivnosti a isključuje spavanje preko dana. cigareta i alkohola. Ove metode. a počeli su da rade joga nidru u vreme odlaska na spavanje. čija snaga prevazilazi sve sintetičke proizvedene medikamente. sa visoko pozitivnim preliminarnim rezultatima. Ona je takodje vrlo uspešna u prevenciji suicida u teško poremećenih. i secernira ih u cerebrospinalnu (moždano-kičmenu) tečnost koja okružuje ceo centralni nervni sistem. Joga nidra upotrebljena u psihijatrijskim o d e l j e n j i m a . Potreba za analgetičkom medikacijom je eliminisana ili značajno smanjena u 54 pacijenta koji su bili uključeni u studiju 79 . Mnogi ljudi misle da im pušenje cigareta. Delimičnim smanjivanjem osećanja bespomoćnosti i depresije koji tako često komplikuju izgled hroničnih bolesti. depresivnih pacijenata. vezanost za duvan. Joga nidra umanjuje bol Joga nidra verovatno smanjuje percepciju bola tako što stimuliše hipofizu da oslobodi svoja sopstvena jedinjenja koja suprimuju bol. takodje može da bude podsticaj za stvaranje ovih magičnih sekrecija hipofize. koji su nazvani endorfini i encefalini. što dovodi do smanjenja ekscesivne upotrebe kafe. Smanjujući percepciju bola. poremećaj ritma spavanja i drugi nervni poremećaji. i poremećaje ponašanja. Za lečenje nesanice. Ljudi koji su patili od nesanice. istraživači su zaključili da joga nidra može uspešno da se primeni u slučajevima nemoćnih. nestaje zavisnost od sedativa i hipnotika čime se izbegavaju nusefekti dugotrajne upotrebe ovih lekova. medjutim. Naučnici tvrde da ove supstance deluju centralno u mozgu i transformišu percepciju bolnih stimulusa koji stižu iz nekog perifernog fokusa bolesti u telu. Hronične bolesti Uticaj joga nidre na hronične degenerativne bolesti je istraživan u nekoliko zemalja. Nesanica Ne iznenadjuje što je joga nidra efikasan tretman nesanice. SAD. Sposobnost joga nidre da kontroliše bol je istraživana u studiji koju je izvela Prezbiterijanska univerzitetska bolnica u Pitsburgu. stvaranjem senzacija zadovoljstva (bola. U studiji sprovedenoj u Davis. smanjujući tako trajanje bolničkog lečenja. govore da se obično uspavaju za vreme trajanja vežbe. itd. Oni tvrde da joga nidra može da poboljša živote ovih pacijenata na nekoliko načina: 1. a pomaže i u odvikavanju od upotrebe narkotika.. nikada nisu zadovoljavajuće. je pozitivan dokaz tvrdjenja starih jogina da je telo u stanju da proizvodi sopstvene lekove.dečje psihologije. Izgleda da ove prirodne supstance proizvodi hipofiza pod uslovima ekstremnog stresa i produženog. Narkomanija i alkoholizam Kao odgovor na povećanu stresnost modernog života. Smanjujući potrebu za analgeticima. joga nidra dovodi do opšteg osećanja blagostanja. i vizuelizacijom specifičnih jantri i psihičkih simbola. vezanih za krevet i hronično obolelih pacijenata u svim stadijumima bolesti. hipnoticima i sedativnim lekovima. Izolacija ovih prirodnih analgetika. kao što su noćna mora. jer nisu u stanju da dovedu do potpunog opuštanja bez sporednih efekata posle preterane upotrebe.u na Univerzitetu Kalifornijskog medicinskog centra (SAD).

Trudnoća. u kojoj duboka fizička relaksacija i spontano svesno disanje formiraju osnovu za porodjaj bez lekova. Ovi pacijenti nesvesno ulaze u stanje rapidne fizičke i mentalne deterioracije ako se njihovi samodestruktivni mehanizmi ne modifikuju. a pokazano je i da uspešno kontroliše bol. Francuski lekari su zaključili da je joga nidra naročito korisna za starije osobe koje pretvaraju svoje psihološke teškoće u fizičke simptome. kao što su gubitak sigurnosti. krvavljenje i salivaciju16 u toku izvodjenja stomatoloških operacija. pokazala je redukciju simptomatologije u 803 slučaja.tamo deluju kao toksini i utiču na mentalni i fizički razvoj deteta.. depresija. i bolnih ledja (poremećaj diskusa). i tegobe povezane sa starošću. U porodilištima u kojima su vežbe joga relaksacije uključene u prepartalne pripreme. istraživači su zaključili da joga nidra treba da se propisuje češće kao dodatak ili alternativa konvencionalnoj terapiji menstrualne disfunkcije i bola. SAD. usamljenost.lučenje pljuvačke 80 . Pokazano je da stres oslobadja hormone u krv majke i da to utiče na plod. buduće majke se oslobadjaju strepnje i doživljavaju manje bolaz a vreme samog porodjaja. omogućujući tako brži proces izlečenja. porodjaj i poremećaji menstrualnog ciklusa Upražnjavanje joga nidre za vreme cele trudnoće stvara najbolje uslove za intrauterini rast i razvoj fetusa. bilo migrenoznog. Joga nidra se takodje preporučuje za regulisanje bolnih mesečnih ciklusa i ekscesivne premenstrualne napetosti. kolitis (zapaljenje 16 Salivacija . Rezultat je siguran. i strah od budućnosti. kao što je tehnika Leboyera. uključujući gastrointestinalni bol (sindrom grizlice na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). Druga studija izvedena na bolesnicima od migrenoznih glavobolja u Meninger Foundation u Kanzasu. prema skorašnjoj studiji izvedenoj u francuskoj gerijatijskoj bolnici. prelaze barijeru posteljice i ulaze u fetalnu cirkulaciju . Stresni hormoni kao što su noradrenalin i adrenalin. Osim toga. Psihosomatski poremećaji Jogička tehnika opuštanja. Stariji ljudi doživljavaju mnoge teškoće. Ostali su patili od različitih stanja karakterisanih dugotrajnim ili intermitentnim bolovima. Druge studije su došle do sličnih rezultata. i zdrava beba koja dolazi u spoljašnji svet relaksirana i nepovredjena. održavajući dobro zdravlje. pokazano je efikasno smanjenje bola u 81% slučajeva. Posle šest nedelja terapije joga nidrom. Stariji pacijenti koji su svakodnevno praktikovali joga nidru bili su u stanju da prepoznaju i reše svoje probleme. Joga nidra takodje ima važnu ulogu u novim tehnikama prirodnog radjanja. uz druge medicinske procedure i tehnike joge. bolnog ramena i vrata (sindrom spondiloze). a ne poznaju veštinu relaksacije. aktivan i nezavisan životni stil i vedar pogled na budućnost. svesna majka koja prolazi kroz iskustvo prirodnog rodjenja svog deteta bez neželjenih komplikacija. Gerijatrijska medicina Joga relaksacija pomaže starim ljudima da prevazidju specifične psihološke probleme povezane sa starošću. smanjenje samopoštovanja. Dve trećine pacijenata je patilo od glavobolje. lekari koji su učestvovali u studiji govore da je joga nidra popravila sposobnost njihovih pacijenata da komuniciraju sa ličnim i situacionim teškoćama. češće radjaju decu sa maladaptivnim ponašanjem. Joga nidra je takodje uspešno upotrebljena za smanjenje bola u hroničnom artritisu. Majke koje su pod stalnim stresom. hormonskom neravnotežom i endokrinim poremećajima u periodu adolescencije i odraslog života. uključujući bronhijalnu astmu. mišićnog tipa ili kao posledice psihičke tenzije. veoma je efikasna u lečenju psihosomatskih bolesti. pomoću biofidbeka i joge nidre. siguran. dosada. U studiji vodjenoj u East Texas Univerzitetu (SAD).

ekcem i drugi. Posle učenja joga nidre. Napadi astme. Kolitis i peptički ulkus Iritabilno debelo crevo i ulcerozni kolitis (zapaljenje sa stvaranjem grizlica na debelom crevu) su dva blisko povezana psihosomatska poremećaja. kolitis. prihvatljiv način. čak i bolesnika koji nisu reagovali na konvencionalnu terapiju. nazvano aleksitimia (a. 17 pacijenata od 27 ispitivanih je pokazalo poboljšanje respiratorne funkcije posle intenzivnog vežbanja joga nidre. a u 63% je došlo do definitivne relaksacije i dilatacije bronhijalnog stabla (pokazano ponovnim testiranjem respiratornih funkcija). i zahtevali su manje lekarskih pregleda i hospitalizacija. Kao što je slučaj i sa drugim oblicima terapije. egzarcerbacija simptoma ulkusa . stvarajući tako uslove za pojavu psihosomatskih poremećaja kao što su povišen krvni pritisak.čira. Mnogima je uspelo da znatno smanje svoju zavisnost od lekova. hipersenzitivnosti. regresije. Jedan dečak je zamišljao sebe kako trči i slobodno diše dok se njegova pluća čiste. ili nadražaj debelog creva. Umesto toga. interpersonalnih i intrapsihičkih konflikata. imaju veliki značaju tretiranju dece i odraslih koji boluju od ove bolesti. Različiti stadijumi praktikovanja joga nidre.debelog creva) i karcinom. Ova koncepcija objašnjava pozitivno reagovanje velikog broja bolesnika na tehniku joga nidre. zaista je i pobedio u jednoj trci na takmičenju. dok je veliki broj pacijenata sasvim prestao da ih uzima. ali su ti napadi postajali kraći i redji. Ovo stanje. često su posledica kompleksnih psihofizičkih reakcija. astma. Studije su pokazale da je jogička relaksacija efikasan vid terapije. već imaju fiksiran i pragmatitačan način mišljenja i karakterističnu nesposobnost da izraze dublja osećanja na odgovarajući. u kojima crevo postaje 81 .lexithymia . Bronhijalna astma Bronhijalna astma je stanje koje se karakteriše napadima respiratornog distresa zbog spazma bronhija i ekscesivne proizvodnje guste lepljive sluzi u vazdušnim putevima. Deca su naučila da se uvedu u stanje joga nidre zamišljanjem lepe mentalne slike posle opuštanja tela u udobnom položaju. Uporedo sa simptomatskim poboljšanjem oni doživljavaju i paralelno budjenje unutrašnjih dimenzija svoje ličnosti uz oslobadjanje arhetipova koji su bili blokirani i nepoznati. visoko signifikantno smanjenje učestalosti i težine napada je pronadjeno u pacijenata koji redovno praktikuju joga nidru. definiše posebnu strukturu psihosomatskih bolesnika koji nisu u stanju da opišu svoja emocionalna doživljavanja. frustracije. psihičku desenzitizaciju pomoću vizuelizovanja i autosugestije (sankalpa). izolacije i drugih. Dečak koji je vizuelizovao sebe kako trči. U jednoj studiji. Terapija joga nidrom dovodi do prepoznavanja i analize tih psiholoških faktora i oslobadja potisnute konflikte. dogadja se da emocije koje se pojavljuju ne budu izražene nego potisnute u nesvesni um. Sva deca su prestala da uzimaju lekove.bez reči za osećanja). koji dovodi do subjektivnog ponašanja kao kliničkog objektivnog popravljanja respiratorne funkcije. Aleksitimija Istraživači su nedavno pokazali da psihosomatski pacijenti često imaju osiromašen život fantazija u poredjenju sa ostalim ljudima. i zato predstavlja važan deo jogičkog i medicinskog tretmana psihosomatskih poremećaja. ipak. rast tumora. deca su još patila od napada astme. pranajame i drugih joga krija. uključujući i duboko mišićno opuštanje. stepen odgovora astmatičara na joga nidru je pod uticajem faktora kao što su životno doba i težina stanja. U nabrojanim bolestima psihološki faktori obično imaju najvažniju ulogu. duboko ukorenjenih emocionalnih kriza. Joga nidru su upotrebili pedijatri iz Teksasa u lečenju teške astme adolescenata. Psihološki i fiziološki faktori zajedno uzrokuju ovo stanje. Skoro čudesno nestaju fizički simptomi jer se oslobadjaju podsvesne tenzije. a ovo poboljšano stanje se zadržalo u toku sedam meseci koliko je trajalo praćenje.

Joga nidra i terapija karcinoma Joga nidra može da se primeni kao oblik terapije karcinoma svih tkiva i u svim stadijumima. Blagi slučajevi. Na taj način se postiže ravnoteža izmedju koncentracije i relaksacije. Studija sprovedena u Švedskoj je pokazala postizanje remisije simptoma iritabilnog kolona posle tronedeljnog treninga opuštanja. strepnja. psihički problemi i niska tolerancija na frustracije. 82 . kao što je studentska dijareja pred ispit. Preduzete studije u vezi sa lečenjem karcinoma. da bi se probudile duboko potisnute uspomene. Dok meditacija podrazumeva napor. kada je relaksacija duboka. rekurentna dijareja. posao ili porodične frustacije mogu da dovedu do pojave napada. energija i formi različitih vrsta. daleko od uobičajenih porodičnih ili poslovnih frustrirajućih situacija. pošto prodje akutna stresna situacija. bez ili sa konvencionalnom medikacijom mesec dana u terapijskoj atmosferi joga ašrama ili u uslovima bolnice. Ona se posebno preporučuje uz meditativnu terapiju. Ova tehnika može da se primeni u terapiji karcinoma na nekoliko načina. koja podrazumeva meditaciju u jednom od sedećih položaja sa ukrštenim nogama. praničkog i mentalnog lečenja. ulkus . Sve to predstavlja mentalno lečenje. za vreme joga nidre.zapaljenje. bilo 17 Inflamacija . a do remisije dolazi posle medicinskog tretmana. Naši lični eksperimenti vodjeni u toku nekoliko godina nesumljivo su pokazali da osvešćivanjem ove snage mogu da se naprave čuda u životu čoveka. U tantri to je specifična terapeutska tehnika poznata kao prana vidya. koju zatim sledi joga nidra u šavasani. zatim ulcerisano. Sankalpa je lična odluka koja se oslobadja kao seme i ulazi u podsvesni um u specifično vreme. Novi i rekurentni ulkusi izvanredno reaguju na terapiju joga nidrom i na dijetalnu regulaciju. ili može da se doživi na druge načine . Peptički ulkus je stanje ekscesivne sekrecije kiseline i iritacije želuca koja dovodi do erozije sluznice i postepenog formiranja bolne grizlice . Recidivi se pojavljuju u vreme stresa. Na ovaj način često može da se izbegne hirurška intervencija. Benares Hindu Univerziteta u Indiji. Na prvom mestu. Konačna primena joga nidre u terapiji karcinoma je razvijanje podsvesne volje (sankalpa šakti). Zamišlja se karcinom kako se smanjuje. Stanje još može da se olakša upotrebom slika i arhetipskih simbola. Uzrok je primarno psihički. su predisponirajući faktori koji su često udruženi sa konzumiranjem gastričnih iritansa kao što su cigarete. predavanje. dok je težak i dugotrajni kolitis bio izlečen i efikasno kontrolisan dnevnim programom specifičnih asana. vojska belih krvnih ćelija se skuplja i šalje da se bori protiv ćelija raka. u zidu želuca ili dvanaestopalačnog creva. iskustva i fantazije. Da bi se to postiglo primenjuje se sankalpa u joga nidri.prvo inflamisano17. U jogi nidri dolazi do budjenja i mobilisanja prane (bioplazmične energije) i njenog svesnog upravljanja kroz telo. prepoznaju se i koriguje se maladaptacija na njih. prev. Veza izmedju prana vidya-e i joga nidre se razvija svesnom vizuelizacijom. U lečenju ove bolesti neophodni su veliko strpljenje i snaga volje. uspomene i iskustva iz života izlaze iz podsvesnog uma. u kontrolisanoj studiji u Odeljenju ajurvedske medicine.kao svesna imaginacija na početku. U drugim slučajevima. da bi postala stvarno iskustvo sa napredovanjem primene. zajedno sa ajurvedskim tretmanom i dijetalnim modifikacijama. a podsvesni um čist i u stanju receptivnosti.grizlica.ulkusa. alkohol i začinjena hrana. Ovaj sistem predstavlja osnovu psihičkog. projekcijom i utelovljenjem snaga lečenja. uključujući i šavasanu. koja se izražava u dubljim stadijumima joga nidre. Glavni simptom je učestala. rešavaju se sami. Prim. Lečenje takodje može da počne na mentalnom planu kreativnom fantazijom i vizuelizacijom slika. iako je stanje često agravirano preteranim unošenjem hrane. telo se stalno zamišlja u perfektnom zdravlju. što izgleda pokreće defektne imunološke ođbrambene me hanizme i stvara fiziološko stanje suprotno kontinuiranom rastu i multiplikaciji anarhičnih ćelija. imaju cilj da odrede tačan stepen do kojeg rast karcinoma može direktno da bude pod uticajem relaksacije i meditacije. Dugotrajna briga. Lečenje može vidno da se predstavi kao tok svetlosti ili energije kroz fizičko telo. joga nidra predstavlja opuštanje.

jede. strasti i agresije. testosteron. Ona stvara opušteniji mentalni stav i osposobljava ljude da uspešno podnesu stresove dnevnog života. Ona na frustracije reaguje napadima besa. On je pokazao jasnu regresiju karcinoma rektuma (završnog dela debelog creva) koja nastupa posle meditacije i remisiju metastatskih tumora koji su se razvijali iz primarnog karcinoma pluća . Joga nidra predstavlja odličnu preventivnu i terapijsku tehniku za kardiovaskulne poremećaje. Hiperhoresterolemija (povišen nivo serumskog holesterola) jedan je od najpoznatijih faktora rizika u koronarnoj bolesti i generalizovanoj arteriosklerozi. gust i mutan. Simonton. Ipak. nasuprot bistrom. pripadaju istom psihološkom tipu. pokazano je da je joga nidra značajno smanjila nivo serumskog holesterola u pacijenata sa bolestima srca. Posledica takvog delovanja je regulisan puls. koji ima više mogućnosti da dobije rani infarkt ili neki drugi srčani incident. delujući na pojačavanje bolesnikovih svesnih napora da bude zdrav i celovit. Oni su napeti. Ona deluje na isti način kao i jednostavna djapa joga. pacijenti su zamišljali svoje bele krvne ćelije kako aktivno napadaju. Dr O. imajući izgled »tvrdog srca« i neizražajnosti iza kojih se krije veoma senzitivna unutrašnja struktura. pije i puši. i parcijalne. Njoj ne uspeva da pronadje izlaz svojim emocionalnim tenzijama. koje je prisiljeno da mnogo radi pa u početku funkcionalno. niti rekreira. ljudi koji pate od degenerativnih bolesti srca kao što je koronarna bolest (u koju spadaju angina pectoris i srčani infarkt). a kasnije i organski oboli. Koronarna ličnost kompulzivno radi. i nije u stanju da se opusti. Po stavovima naučnika. veoma odredjeni i »uspešni« ljudi. uključujući anginu pectoris. predstavlja efikasan oblik terapije karcinoma. U Simontonovoj prilagodjenoj vežbi vizuelizacije. Kardiovaskulne bolesti Joga nidra je efikasna preventivna i kurativna tehnika za tretiranje degenerativne i ishemičke bolesti srca. postinfarktno stanje i razne nivoe srčane insuficijencije. Značajne rezultate primene jogičke relaksacije u tretiranju karcinoma su takodje dobili istraživači u SAD. rezultati obećavaju. što je. Delovanje na nivo masti u krvi U studiji izvedenoj u Tel Avivu (Izrael). da specifični oblik joga nidre značajno produžava životni vek pacijenata koji su na radioterapiji. smatra se izlečenjem. 83 . ljutnje. uticalo na pacijentove imune odgovore i dovodilo do kliničkog poboljšanja stanja. okružuju i uništavaju ćelije karcinoma. Druge studije su pokazale sniženje nivoa metaboličkih i endokrinih »stres hormona«. izgleda. vodenastom serumu zdrave osobe koja je na dijeti sa vrlo malo zasićenih (životinjskih) masti. To je takozvani »tip A«. C. radioterapeut iz Teksasa. aldosteron. Radovi australijskog psihijatra dr Ainslie Meares-a su pružili najviše dokaza do sada. Još je rano da se zauzme definitivan stav o ulozi meditacije i joga nidre u lečenju karcinoma. pa čak i kompletne remisije simptoma i znakova bolesti. laktate. Porast emocionalne napetosti i opisano ponovljeno reagovanje na frustracije predstavljaju veliki napor za srce. krvni pritisak i ishrana miokarda (srčanog mišića). uključujući lipide. Koronarna ličnost Prema psiholozima. povećavajući toleranciju na stresove iz spoljašnje okoline i na intrapsihičke konflikte. i mnogi lekari i istraživači u celom svetu postaju sve više ubedjeni da joga nidra. adrenalin i dopamin-beta-hidroksilazu. je pokazao u kontrolisanoj studiji. Kod osoba čiji nivo lipida je visok serum je mlečan.da se one primene same ili povezano sa postojećim oblicima terapije kao što su hirurgija hemioterapija i zračenje. petogodišnje preživljavanje posle inicijalnog otkrivanja bolesti i primene terapije. direktnim delovanjem na hipotalamus i simpatički nervni sistem. ambiciozni.

da je glavni uzrok srčanog udara i angine pectoris. što dovodi do nekroze zahvaćenog područja. prolazni bolovi u grudima (bolovi srčane insuficijencije) se javljaju u stanjima povećane potrebe zbog napora ili emocija kao što su ljutnja. Danas se smatra da ekscesivno oslobadjanje testosterona koje se javlja u usiovima stresa oštećuje srce i krvne sudove. bez većeg značaja u inciranju srčanog bola. Izgleda. Ovi revolucionarni nalazi sugerišu da su formiranje tromba i arterioskleroza uglavnom postmortalni dogadjaji. za razliku od angine pectoris. uključujući dr Kristiana Bernarda. predstavlja veliki napor za srčani mišić. Miokardni infarkt se. totalnoj obstrukciji krvi u jednoj od koronarnih arterija ili njenih grana. odnosno njegove smrti. Infarkt miokarda ili »veliki srčani udar« je praćen jakim. naročito posle pojave srčanog bola. bes ili nekontrolisana strast. kao što se motor koji pumpa gustu. porast emocionalne i sveukupne psihičke tenzije. poslednjih godina shvataju vrednost relaksacije i drugih vežbi joge u postizanju stabilizujućeg i harmonišućeg uticaja na emocionalno ponašanje i endokrinu sekreciju. pionira u transplantaciji srca. Mali i veći srčani udari Angina pectoris ili »mini srčani udar« se pojavljuje kada se srčani mišić privremeno liši adekvatnog snabdevanja krvlju (kada postoji nesrazmera izmedju potrebe miokarda i njegove stvarne snabdevenosti krvlju). U prošlosti se glavnim uzrokom angine pectoris smatralo očvršćivanje koronarnih arterija koje snabdevaju srčani mišić krvlju (hranidbenih krvnih sudova srca). Do njega dolazi kada čitav deo srčanog mišića prestane da se snabdeva krvlju. su pokazali jasnu vezu izmedju muških seksualnih hormona i kardiovaskulnih oštećenja. uljastu mešavinu troši brže nego onaj koji pumpa vodu. Aron Friedell. koji predstavlja parcijalni ili totalni spazam kao odgovor na emocionalnu i psihičku tenziju koja vodi poreklo iz limbičkih (emocionalnih) centara mozga. pripisuje tromboembolizmu.Neprekidno ispumpavanje ove teške. fizičke i kardiogene (srčane) relaksacije u anksioznih pacijenata. Sposobnost relaksacije da promeni emocionalnu i mentalnu klimu srčanog pacijenta kombinacijom relaksacije i odvraćanja pažnje. opšte je prihvaćen stav da su dva različita mehanizma (arterioskleroza i tromboembolizam) uzroci ovih stanja. nazvan koronarni vazospazam. su uvek smatrani štetnim za kardiovaskulno zdravlje. koje traje mesecima i godinama. Bolovi se smiruju posle fizičkog odmora i mentalne relaksacije. prema tome. Karakteristični. Oni su počeli rutinski da preporučuju jogu nidru za prevenciju srčanog udara i za indukovanje duboke mentalne. Uticaj muških seksualnih hormona Kolebanja krvnog pritiska zbog nestabilnih emocionalnih stanja i iznenadnih oslobadjanja emocionalnih tenzija. Koronarni vazospazam U klinici je teško razlikovati anginozni napad od srčanog udara. Ipak. Istraživači sa Teksas univerziteta. još nije sasvim prihvaćena u medicinskim krugovima iako je opisana u literaturi pre 30 godina. teško podnošljivim bolom koji ne prestaje posle odmora. San Antonio (SAD). sa ograničenim uspehom. Oni su otkrili postojanje specifičnih receptora za molekule testosterona u zidovima velikih arterija i u miokardu (srčanom mišiću). ili da spreči incipijentnu anginu ili preteći infarkt. i ide do zidova koronarnih krvnih sudova preko hipotalamusa i simpatičkih (vazokonstruktivnih) nervnih vlakana za srce. pokazuju da je uzrok oba stanja isti mehanizam. Mnogi kardiolozi. Danas se to smatra faktorom od sekundarnog značaja. američki kardiolog je pisao 1948. Radovi sa Univerziteta u Pizi (Italija). godine. 84 . da je svesno nosno disanje (poznato u jogi kao anuloma viloma ili psihičko nosno disanje) najefikasniji način za kontrolisanje i smanjivanje anginoznog bola u srčanih pacijenata bez upotrebe medikamenata . viskozne tečnosti kroz arterijske stablo. U prošlosti. medicinari su pokušavali da kontrolišu hiperholesterolemiju specifičnim lekovima (kao što je holestiramin) uz dijetu sa malo masti. Joga nidra je efikasna tehnika za snižavanje ovog važnog faktora rizika u koronarnoj bolesti. jer se molekuli hormona fiksiraju za receptore.

Veliki broj ovih pacijenata nema nikakve simptome. Novootkriveni i asimptornatski hipertoničari tako mogu da povrate svoj pritisak na prihvatljive nivoe bez medikacije. jogička relaksacija postaje terapija izbora novootkrivenih blagih oblika hipertenzije. depresija i impotencija muškaraca. Samo mali procenat ispitanih osoba nije povoljno reagovao na ovu terapiju. M. pod rukovodstvom dr K. Druga kontrolisana studija izvedena na Langley Porter Neuropsihijatrijskom institutu u Kaliforniji. postojeći lekovi nisu idealni. Posle tronedeljnog treninga. bubrega i mozga. je odredio uticaj vežbi relaksacije na hipertenziju. da se zadržava u toku dana. 85 . Zbog svega ovoga. Ostali simptomi su postali manje teški a došlo je i do poboljšanja raspoloženja i opšteg stanja. Pomenuta studija je in extenso reprodukovana u odeljku koji sledi. 19. a nije samo prolazni efekat koji koincidira sa trajanjem vežbe. je pronašla da je redukcija krvnog pritiska i nivoa anksioznosti u hipertenzivnih pacijenata trajala dvanaest meseci posle praktikovanja joga nidre. Joga nidra. kao dodatna terapija smanjuje mogućnost nastupanja sporednih efekata i količinu primenjene doze leka.Tek u poslednje vreme se prepoznaje značaj joga nidre kao glavne terapeutske tehnike u ishemijskoj srčanoj bolesti. Visoki procenat populacije je pod doživotnim tretmanom antihipertenzivnim lekovima.0 . Datey-a. Do sada jedina terapija je bila trajna primena antihipertenzivnih lekova. čija upotreba dovodi do sporednih efekata kao što su poremećaj spavanja. Izvedene su brojne kliničke studije koje su pokazale efikasnost joga nidre u smanjivanju povišenog krvnog pritiska (5. dolazi do oštećenja srca. a dijastolni pritisak za 10 mm Hg (1. Vežba stvara stanje dubokog mentalnog mira i emocionalne relaksacije. joga nidra je korisna dopunska terapija. koji se propisuju da bi se sprečile komplikacije i rana oštećenja organa. očiju.7 kPa). Značajno sniženje krvnog pritska i (ili) primenjenih doza lekova su postignuti u 52% pacijenata. Rapidno dolazi do popuštanja koronarnog vazospazma. Istraživači su zaključili da ova terapija daje nove mogućnosti u regulisanju hipertenzije. redukuje sistolni pritisak u proseku za 15-20 mm Hg (2. u velikoj studiji. Kao rezultat ovih studija. Nažalost. joga nidra predstavlja siguran. dok u težim slučajevima koji slabije reaguju. Hipertertzija (visoki krvni pritisak) Hipertenzija i njene komplikacije su vodeći uzroci smrti u modernom društvu. bolnice u Bombaju. Vežbu propisuju lekari u mnogim zemljama. 15). za koju nije pronadjen uzrok. Posle dugotrajnog izlaganja arterijske mreže povišenom krvnom pritisku. Tim istraživača sa Ođeljenja za kardiologiju K. krvnih sudova. vrtoglavica. bilo sama ili kao dodatak konvencionalnoj terapiji. olakšanja anginoznog bola i sprečavanja potencijalnog infarkta. Glavobolja. psihosomatskom poremećaju povezanim sa stresom. efikasan i jeftin način tretmana blage i umerene hipertenzije i ohrabrujuća je za lekare i društvo u celini. K. Istraživanja Nedavno izvedena studija na Stanford univerzitetu (SAD) pokazala je da je pad krvnog pritiska indukovan joga nidrom dugotrajan. što je od velikog značaja za negu koronarnih bolesnika.3 kPa) posle tronedeljne ili duže primene. nervoza. koja daje mogućnost pacijentima da značajno smanje ili prekinu sa uzimanjem lekova. Pacijenti su naučili preliminarni oblik joga nidre koji se zove šavasana. U težim i dugotrajnijim slučajevima. iritabilnost i nesanica su nestali u skoro svim slučajevima. većina pacijenata je pokazala simptomatsko poboljšanje. stvaraju mnoge sporedne efekte i navode pacijente da se odreknu terapije i prihvate rizik pojavljivanja ozbiljnih komplikacija. E.2. Većina (9 od 10) hipertoničara imaju dijagnozu esencijalne (idiopatske) hipertenzije.

Izvršioci. Ispitanici su bolovali od hipertenzije najmanje godinu dana. imunih nema. endokrinih žlezda. Russek i Zohman su zapazili u svojoj studiji koronarnih bolesnika. Materijal i metode Efekt biofidbek treninga ispitivan je na 27 pacijenata. U preostalih 90% uzrok ne može da se otkrije. 3-4. Loše strane lekova su sporedna dejstva i neretko visoka cena. Incindencija koronarne srčane bolesti i hipertenizje je u stalnom porastu. aorte. radi se samo o pravu reaktivnosti. podložan stresu. joga i neke tehnike relaksacije imaju veoma veliku ulogu. malo se zna o njegovom uzroku. Sept. Studija predstavljena ovde sprovedena je u cilju odredjivanja efekata tehnika relaksacije. nos. U kontrolnoj grupi bilo je 9 žena i 11 muškaraca. da je stres pravio veću razliku izmedju Većina pacijenata koji boluju od hipertenzije se tretiraju lekovima koje moraju da uzimaju tokom čitavog života. veća edukovanost. biofidbek treninga i šavasane (joga vežbe) u pacijenata obolelih od hipertenzije. ali pritisak im nije bio adekvatno regulisan. Tačno je da su neke osobe sklonije patnjama koje uzrokuju stres. pre ispitivanja Eksperimentalna 55 168/105 157/98 126 118 Kontrolna 57 170/108 166/100 128 122 Originalni krvni pritisak je onaj koji je registrovan kada je prvi put otkrivena hipertenzija. Oko 10% slučajeva predstavljaju posledicu bolesti bubrega. 86 . Krvni pritisak je meren u stojećem. i tada se nazivaju sekundarnom hipertenzijom. Gradska populacija u proseku ima viši krvni pritisak nego seoska. Neki poslovi su stresogeniji od drugih. Viši standard življenja. Prosečna visina krvnog pritiska je prikazana na tabeli 1. Mentalni stres i napetost su kazna koju on plaća za svoju »civilizovanost«. monstruma napretka. i zato su dobrodošle druge mere koje bi pomogle snižavanju krvnog pritiska. itd. 18 je imalo esencijalnu a 2 renalnu hipertenziju. ali. a u nekim slučajevima imali su je 20 godina (u proseku 6.Četvrti Deo: Dodatak Stres i bolesti srca18 Čovek je. Svi osim dvojice su uzimali antihipertenzivne lekove. Godine starosti su se kretale od 39 do 78 (55 u proseku). bubrežna. Čovek je žrtva monstruma kojeg je sam kreirao za sebe. sedećem i ležećem 18 Preštampano iz Quaterly Journal of Surgical Sciences. Tehnološki i ekonomski napredak su stvorili ritam i životni stil sa kojim on ne može da drži korak. danas više nego ikada tokom istorije. lako je visoki krvni pritisak tako čest u celom svetu. a efekt šavasane na 86 pacijenata. Etiologija hipertenzije je u 25 slučajeva bila esencijalna a u 2 slučaja renalna. 13.8 godina). što je verovatno posledica činjenice da su ljudi u urbanim oblastima češće izloženi stresu. 1977. i to stanje se označava kao esencijalna ili idiopatska hipertenzija. biofidbek. profesionalci i ljudi koji rade na poslovima povezanim sa ro kovima su pod stresom veliki deo svog radnog vremena. U tom smislu. Biofidbek grupa Grupa se sastojala od 27 pacijenata (16 muškaraca i 11 žena). veća materijalna primanja i sve specijalizovanije profesije su povezani sa višim nivoima krvnog pritiska. Tabela 1: Prosečan krvni pritisak u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi Visina krvnog pritiska (mm Hg) srednji Prosečna Grupa starost originalni pre spitivanja origin. Stres pogadja razne delove tela i dovodi do stvaranja raznih bolesti. vo.-Dec. Pritisak pre ispitivanja je prosečni pritisak izmeren u toku tri dana posle polučasovnog odmora svakog dana.

Tako se korektan odgovor odmah stimuliše i ohrabruje pacijente da nastave sa naporima u tom pravcu. Preporučivano im je da praktikuju relaksaciju kod kuće dva puta dnevno. glavobolja.15. palpitacija. Upotrebljavan je običan živin sfigmomanometar koji je često proveravan. Trening se izvodio u prostoriji prijatne temperature. stojećem i ležećem položaju. Na kraju seanse. Etiologija hipertenzije je bila esencijalna u 62. Visina dijastolnog pritiska je odredjivana u petoj fazi. Oni nisu učili tehnike relaksacije niti im je saopštavana veličina njihovog krvnog pritiska i nisu bili povezani sa biofidbek instrumentima. Slični kriterijumi su primenjivani za kontrolnu grupu. Simptomi su bili slični u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi. Sa njima je radjeno individualno po pola sata tri puta nedeljno u toku devet nedelja. Uzimanje hrane nije bilo dozvoljeno jedan čas pre početka treninga. Šavasana grupa Grupa se sastojala od 68 muških i 18 ženskih pacijenata. Pritisak je meren u sedećem.3 kPa). Za vreme treninga pacijenti su sasvim opušteni ležali na kauču za ispitivanje. Tehnika Svi pacijenti su odgovarajuće motivisani da bi se dobila njihova maksimalna saradnja. Glavobolja i zamor su bili veoma česti i prisutni u 70% odnosno 65% ispitanika. bez napora. Pacijenti su bili podeljeni u tri grupe kao što je pokazano u Tabeli 2. Simptomi poremećaja koje su pokazivali pacijenti su bili različiti.36. Za vreme cele seanse pacijenti su bili povezani sa biofidbek aparatom koji je pokazivao galvanski otpor kože pomoću kontinuiranog zvučnog signala. Spoljašnja buka je svedena na minimum.19. 87 . Prosek godina je bio 40. Kako napreduje relaksacija raste otpor kože. Promene u otporu kože predstavljaju relativno pouzdanu meru stepena relaksacije. ali aktivnost znojnih žlezda koja je proporcionalna aktivnosti simpatičkog nervnog sistema je jedan od važnih faktora. Njihov krvni pritisak je odredjivan po dolasku a zatim ponovo posle pola sata odmora na iežaju.3 kPa). bol u grudima. nervoza i depresivnost. Oči su im bile zatvorene. Pacijenti su prošli trening relaksacije i biofidbeka.0 . ali nije bilo pokušaja da se ona potpuno ukloni. Pacijenti kontrolne grupe su takodje posećivani tri puta nedeljno u toku 9 nedelja. Uzrok promene otpora kože nije sasvim poznat.0 kPa) a dijastolni od 90 . razdražljivost. a do pada dolazi sa padom zvučnog signala.8 . Doziranje leka je prilagodjavano prema odgovoru pacijenta koji je aktivno učestvovao u odlučivanju oko prilagodjavanja doze.3 .položaju a zatim je odredjivana njegova prosečna vrednost. renalna u 19 i arteriosklerotična u 5 slučajeva. svakom ispitaniku se govorilo koliki je njegov krvni pritisak bio pre a koliki na kraju. otežano disanje pri naporu. na početku i na kraju svake seanse. vrtoglavica. Njihov prvobitni krvni pritisak je varirao izmedju 160 i 270 mm Hg (21. Prosečni krvni pritisak je bio 186/115 mm Hg (24. Po redu učestalosti bili su to umor.145 mm Hg (12. Od njih se tražilo da dišu polako i ritmično. Uklonjeni su tesna odeća i naočare.

Vežba se izvodila na sledeći način: pacijent leži na ledjima. ritmično 19 20 Krvni pritisak meren kada je prvi put otkriveno da postoji hipertenzija Krvni pritisak meren posle davanja lekova ili placeba. uprkos uzimanju antihipertenzivnih lekova. Prosečan krvni pritisak u ležećem položaju u grupi 1 i prosečni krvni pritisak u sva tri položaja u drugoj i trećoj grupi su prikazani na tabeli 3. ali pre izvodjenja šavasane. Treća grupa se sastojala od 26 pacijenata čiji pritisak nije bio adekvatno regulisan. Tabela 3: Prosečan krvni pritisak tri grupe koje su radile šavasanu Krvni pritisak pre bilo koje terapije Inicijalni krvni pritisak sa Grupa 19 (mm Hg) placebom ili lekovima 20 1 136 Placebo 134 2 137 Lekovi 102 3 147 Lekovi 120 Simptomi su bili: vrtoglavica. Ispitivanja su se ponavljala i pacijentima je preporučeno da svakodnevno posećuju kardiološki centar da bi naučili vežbu.Tabela 2: Pacijenti u šavasana grupi podeljeni u tri grupe ETIOLOGIJA HIPERTENZIJE (broj pacijenata) Grupa Arteriosklerotična Esencijalna Renalna Ukupno 1 Bez lekova 8 4 3 15 Krvni pritisak adekvatno 2 36 7 2 45 kontrolisan lekovima Krvni pritisak eadekvatno 3 kontrolisan 18 8 26 uprkos lekovima Ukupno 62 19 5 86 Grupa 1 se sastojala od 15 pacijenata koji nisu uzimali antihipertenzivne lekove iako su bolovali od hipertenzije. savetovano im je da dolaze jedanput nedeljno da bi se proverio njihov krvni pritisak i korigovala tehnika vežbe. Elektromiogram temporalnog mišića je registrovan pre i za vreme vežbe da bi se potvrdila opuštenost za vreme vežbe. Pacijentima se pokazuje lagano. Tehnika vežbe (šavasana) Jedan čas pre izvodjenja vežbe pacijentima je bilo dozvoljeno da uzmu lak doručak. nedostatak daha. glavobolja. Sva ispitivanja su izvedena pre početka šavasane i kasnije u regularnim intervalima. Grupa 2 se sastojala od 45 pacijenata koji su uzimali lekove najmanje dve godine i pritisak im je bio adekvatno kontrolisan. Bili su obučeni u laku udobnu odeću. sa nogama razmaknutim 30 stepeni a rukama pod uglom od 15 stepeni u odnosu na grudni koš. 88 . nervoza i brzo zamaranje. sedećem i stojećem. palpitacije. iritabilnost. U pacijenata koji su uzimali lekove pritisak je meren u tri položaja: ležećem. Krvni pritisak pacijenata koji nisu uzimali lekove meren je u ležećem i stojećem položaju i kod njih se nije pojavljivala posturalna hipertenzija. dobijali su tablete placeba. Srednji pritisak je računat kao dijastolni pritisak plus jedna trećina pulsnog pritiska. sa prstima šaka lako savijenim. kada bi je naučili pravilno. angina. Mesec dana pre učenja položaja šavasana.

krvni pritisak i respiracija se odredjuju pre i posle vežbe. Većina pacijenata nauči da korektno izvede vežbu u toku tri nedelje. Simptomi kao što su glavobolja. U pacijenata prve grupe prosečan krvni pritisak je pao sa 134 mm Hg na 107 mm Hg (pad od 27 mm Hg). u 21-og od tretiranih 27 pacijenata. Pacijentima se kaže da opuste mišiće tako da mogu da osete težinu raznih delova tela. broj respiracija je obično 4 . Šavasana grupa Pad krvnog pritiska je zabeležen u sve tri grupe. Rezultati su prikazani na tabeli 5. Ovaj postupak pomaže da se ostane budan i da se zaborave uobičajene misli i tako bude manje svestan spoljašnje okoline. To se automatski postiže kada pacijent nauči vežbu. 21 p manje od 0. Rezultati Subjektivno poboljšanje je postignuto u većine pacijenata obeju grupa. Uoko 50% pacijenata lekovi su u proseku smanjeni za 41%. na hladnoću udahnutog vazduha i toplotu izdahnutog. Procenat redukcije lekova se meri u svakom slučaju prema početnom zahtevu za lekovima. Doziranje lekova pacijentima u drugoj i trećoj grupi se prilagodjava njihovom reagovanju. a posle četiri meseca iznosio je 107 mm Hg. Tabela 4: Objektivno poboljšanje u 15 pacijenata. Kada se uspostavi ritmično disanje. Iskusan instruktor proverava da nema nikakvih pokreta tela. što doprinosi uspešnijem opuštanju. Puls. nervoza.10 u minutu. osim ritmičnog kretanja trbuha. U trećoj grupi prosečan krvni pritisak je pao od 120 na 110 mm Hg i potreba za lekovima je smanjena na 29%. Biofidbek grupa U eksperimentalnoj grupi je došlo do značajnog pada krvnog pritiska. pre započinjanja šavasane. Pacijenti koji nisu dobro reagovali su bili oni koji nisu redovno dolazili na vežbe.05 89 . Pošto pacijenti nauče vežbu. Šavasana se izvodi 30 minuta. Svi su izjavljivali da se osećaju bolje.dijafragmatsko disanje sa kratkom pauzom posle svakog inspirijuma i dužom posle svakog ekspirijuma. iritabilnost i nesanica su nestali u većine pacijenata. daje se uputstvo da se obrati pažnja na senzacije u nozdrvama. Rezultati su pokazani na tabeli 4. Fizička opuštenost se s vremena na vreme proveri podizanjem ekstremiteta i zatim njihovim puštanjem da bi se proverila mlitavost. U kontrolnoj grupi nije bilo značajne promene krvnog pritiska. postignuto bez lekova Prosečan krvni pritisak mm Hg Inicijalni 134 Posle šavasane 10721 Smanjenje 27 U drugoj grupi pad krvnog pritiska je bio od 102 do 100 mm Hg ali potreba za uzimanjem lekova je smanjena na 32%. Prosečan krvni pritisak je smanjen od 118 do 103 mm Hg.

a treća od pacijenata čiji pritisak nije bio kontrolisan adekvatno uprkos uzimanju lekova. U drugoj grupi potreba za lekovima je redukovana na 32%. tj. Pacijenti su zatim podeljeni u tri grupe: prva se sastojala od onih koji nisu uzimali antihipertenzivne lekove. Posle izvodjenja šavasane. Srednji krvni pritisak je redukovan od 118 na 103 mm Hg. 27 pacijenata sa hipertenzijom pohadjali su biofidbek trening.Tabela 5: Objektivno poboljšanje u drugoj i trećoj grupi (71 pacijenta koji su uzimali lekove) Grupa i broj Inicijalni srednji Prosečan krvni Potreba za krvni pritisak pacijenata pritisak posle lekovima šavasane II (45) 102 mm Hg 100 32% u 27 (60%)* III (26) 120 mm Hg 110 29% u 10 (38%) Iz prikazanih rezultata jasno je da tehnike relaksacije kao što su biofidbek trening i šavasana pomažu u smanjenju krvnog pritiska hipertenzivnih pacijenata. U trećoj grupi srednji krvni pritisak je redukovan od 120 do 110 mm Hg a potreba za lekovima je smanjena na 29%. većina pacijenata je imala popravljeno opšte stanje. što motiviše osobu da modifikuje promene . pri dobijanju telefonskog poziva osoba počinje da se znoji. Ove promene takodje mogu da se ostvare i direktnom električnom stimulacijom motornih centara i regiona hipotalamusa. a hipertenzija može da se kontroliše onda kada se uspostavi predjašnji normalan nivo. 26 pacijenata sa hipertenzijom je naučilo šavasanu. Slični rezultati su primećeni u regulaciji temperature biofidbekom. Diskusija Hipotalamus je kontrolna stanica autonomneg nervnog sistema i održava homeostazu organizma. Joga trening dovodi do povišenog kortikalnog i istovremeno smanjenog limbičkog uzbudjenja. itd. fiziolške pojave se registruju iz trenutka u trenutak pomoću instrumenata. verovatno. regulatorni mehanizam hipotalamusa podignut na viši nivo u hipertenziji. druga od pacijenata čiji krvni pritisak je adekvatno kontrolisan lekovima. Normalno. U prvoj grupi došlo je do smanjivanja krvnog pritiska od 134 do 107 mm Hg. Hemodinamčke promene u esencijalnoj hipertenziji su slične onima koje se pojavljuju u normotenzivnih osoba za vreme emocionalnog stresa. 90 . Tako je. Bilo koja da je etiologija hipertenzije. kora mozga dobija veliki broj informacija iz okoline koje zatim dovodi do emocionalnog i mentalnog odgovora. koje se izražava u ličnosti i subjektivnom iskustvu u vidu povišene percepcije i simultano redukovane emocionalne reakcije. što pomaže smanjivanje visokog krvnog pritiska. postoji skok nivoa na kojem deluju homeostatski mehanizmi koji sada reaguju i protiv porasta i protiv pada krvnog pritiska.. Subjektivno poboljšanje je zabeležno u većine pacijenata na kraju ispitivanja. Zatim se poruke prenose limbrčkoj oblasti koja dovodi do hipotalamusnih i hipofiznih odgovora. a simptomi kao što su glavobolja. Izgleda da ponavljana stimulacija hipotalamusa dovodi do povišenog krvnog pritiska.rezultat predstavljaju modifikacije hipotalamusnih i hipofiznih odgovora. Stres igra važnu ulogu u etiopatogenezi esencijalne hipertenzije. nervoza. Tako ove tehnike postižu slične rezultate iako su posredovane različitim neurofiziološkim putevima. a koji se izražavaju fiziološki. Galvanski otpor kože je bio pokazatelj relaksiranosti. Rezime Čovek je više nego ikada ranije izložen stresu i napetosti. ili skoro normalni nivo. vežbu joge. na kraju trećeg meseca. nesanica. Regulatorni mehanizam hipotalamusa se tako postavlja na normalni. dobija palpitacije i raste joj krvni pritisak. su nestali. a potreba za lekovima na 41%. U biofidbek treningu. U literaturi je poznato da psihički stres igra važnu ulogu u etiopatogenezi hipertenzije.

Diskutovan je mehanizam redukcije krvnog pritiska. nizak bazalni otpor kože pokazuje aktivno stanje ili stanje uzbudjenja. Cilj je bio razvijanje sposobnosti postizanja duboke relaksacije i stimulacije razvoja ličnosti primenom ovih tehnika. koje je uglavnom povezano sa aktivacijom simpatičkog nervnog sistema u odgovoru na neki izazov ili stres. 1. problemi stresa ne potiču uvek od povećanog uzbudjivanja i nemogućnosti da se uspešno relaksira. 1980-81. Njeni pokreti udesno pokazuju uzbudjenje. Uopšteno govoreći. Kod ostalih. umesto ulevo. Svaki kurs je trajao 10 nedelja. Takva potvrda efikasnosti joga nidre je dovodila do još receptivnijeg stanja i boljih rezultata. a grafikon bi pokazivao kretanje prema nivoima duboke relaksacije. osoba koja po svaku cenu pokušava da se relaksira može u stvari da postane uzbudjena. Kretanje igle nalevo pokazuje stepen relaksacije koji je postignut i u vezi je sa parasimpatičkim nervnim sistemom. Na primer.desno i meri procentualnu promenu odgovora autonomneg nervnog sistema. ili je varirao. Oprema Glavni upotrebljavani instrument je bio električni merač za otpor kože koji je precizniji od najčešće upotrebljavanog GSR metra. u grupama od po 12 do 14 odraslih muškaraca i žena. isključenosti i smanjenje uzbudjenosti. dok visok otpor pokazuje stanje relaksacije. Jedna je graduisana do 2 M oma. koji direktno zavisi od promene autonomnog nervnog sistema. Merač ima dve skale. Joga nidra i biofidbek Naveden je preliminarni izveštaj programa redukcije stresa koji je izveden u Satjananda Ašramu u Pertu. iako je joga nidra efikasan metod za postizanje duboke relaksacije. Zaključeno je da su biofidbek trening i/ili šavasana važni dodaci postojećem antihipertenzivom tretmanu. Dobijeni su različiti rezultati. tako što je na apscisi bilo prikazano vreme. Zaključeno je da su i ostale tehnike joge korisne za harmonizovanje poremećenih tendencija. nivo relaksiranosti nije bio tako dubok. može da se dodje do velikog broja zaključaka o stepenu kontrole nad autonomnim nervnim sistemom. Biofidbek je odlična metoda koja je pokazivala pacijentima kako su napredovali u svom treningu. a ordinata je pokazivala procentualnu promenu otpora kože. pranajama i meditacija bile uključene kada je to bilo potrebno. Rezultati su beleženi grafički. što pokazuje pomeranje igle udesno. koji je omogućavao primenu odgovarajućih vežbi. Sprovedeni program je otkrio da. Upotrebom ove dve skale. Merenje bazalnog otpora kože u »normalnom« budnom stanju. pre uvodjenja duboke relaksacije. 2. dobar relaksirajući odgovor bi bio pokazan na ESR metru lakim pomeranjem igle ulevo. 91 . Eksperiment Na početku svakog kursa učesnici su prolazili šest osnovnih testova pomoću ESR metra. U osnovi programa je bila primena joga nidre iako su i ostale tehnike kao što su asane. po dva sata nedeljno. Beleženi su njihovi autonomni odgovori i pomoću njih je dobijan muitidimenzionalni profil ličnih psihofizioloških odgovora na stres. On meri vrednost otpora kože na dlanu šake. Merenje procentualne promene otpora kože dok su učesnici sprovodili sopstveni netrenirani oblik relaksacije u toku desetominutnog perioda. Na drugoj skali igla merača je postavljena na centru sa kojeg može da se pomera levo . zajedno sa brojnim testovima pacijentove sposobnosti da odgovori na stimulus ili da se opusti. godine. pokazivalo je da li je ispitanik bio visoko napet ili miran kada je bio u stanju koje je smatrao normalnim za sebe. Na primer. Australija. tehnikama joge uz pomoć biofidbeka.

Kada se jednom probiju blokade koje postoje. Fiksirani tip.Prim. Na kraju. Rezultati Kako je izvodjenje programa napredovalo. Merenje je pokazivalo da li je osoba u stanju da se duboko relaksira. Sve navedene tehnike su opisane u knjizi »Joga i hipertenzija«. a igla je vraćena na centar skale. karakteristično. Stimulus predstavlja izazov centralnom nervnom sistemu. sa ciljem da se usklade tendencije koje su postale očevidne u svakoj grupi. a zatim je registrovano pomeranje igle sa centra. Visok nivo anksioznosti i brige je tipičan za ove osobe. Poželjan odgovor je ravnomerno kretanje igle nadesno. Ljudi ove grupe obično govore: »Dobro mi je«. Ovaj tip ličnosti je naročito sklon kardiovaskulnim bolestima i vežbe kao što su joga nidra nadi šodhan. dok im je život. Ovaj tip ličnosti je. što pokazuje dominaciju simpatičkog dela autonomnog nervnog sistema. dosadan i bez inspiracije. Testovi 4 i 5 su pokazivali preteranu reaktivnost na stresne stimulse i nemogućnost naknadne relaksacije. i da li se. pojavljuje kada on nije u stanju da se brzo vrati u normalno stanje ili da se posle stresa opusti. bhastrika. umesto relaksacije.Prim. izgovaranje Oma. a test pokazuje kako obično osoba reaguje na takav izazov ili stres. 2. koje nalaze da im je opuštanje i predavanje veoma teško. 92 . 24 Tehnika čišćenja tela . Testovi otkrivaju da ovaj tip ljudi ne reaguje ni na stimulaciju ni na relaksaciju. Ovaj tip ne bi bio u stanju da sasvim adekvatno odgovori na spoljašnje dogadjaje. Zato je neophodno da se počne sa drugim joga vežbama u koje spadaju šakti bandhe. sa uspehom se primenjuju jednostavne meditativne tehnike i joga nidra. 1. niti bi mogao da se relaksira i uživa u unutrašnjim iskustvima uma.6. medjutim. ustvari. surya namaskar.2 minuta ali napeta osoba se teško ponovo relaksira i igla dugo ostaje na desnoj strani. U testu 2 meren je bazalni otpor kože posle desetominutne relaksacije. To je refleksija visoko eksternalizovanog životnog stila sa prevelikim vezivanjem za prolazne dogadjaje života. Dokazuje se malim pokretanjem igle ERS ili njenom nepokretnošću za vreme bilo kojeg testa od 2 . 3. Merenje vremena koje je igli potrebno da se vrati u centar posle primenjenog stimulsa. Bez unutrašnje stabilnosti. Njihovo reagovanje na joga nidru je bilo veoma povoljno i bilo je potencirano 22 23 Vežbe disanja .problem se. 4. pojavljivalo uzbudjenje. 5. Potrebna je izvesna kontrola nad autonomnim funkcijama pre nego što se indukuje duboka relaksacija inače ne dolazi do odgovora na tehniku.3. grupi ispitanika je pokazana jednostavna tehnika joga nidre. ambiciozan i agresivan. Sasvim je normalno da čovek reaguje na stres . kompetitivan. bez boja. prev. Autonomni nervni sistem je kod njih u neravnoteži i dominira tonus simpatikusa. udjaji pranajama22 i pavanmuktasana su bile veoma efikasne u uspostavljanju njihove nervne ravnoteže. ekscitabilni i ćudljivi. Preveliko uzbudjenje: Osobe su imale nizak inicijalni bazalni otpor kože. Prema njima je načinjen odgovarajući program vežbi joge. trikonasan. konstantno aktivan. posle koje je postignut dublji nivo relaksacije u poredjenju sa prethodno postignutom idealnom ili maksimalnom opuštenošću. Odgovor na izazov: sastojao se od spoljašnjeg stimulisanja kao što su jak zvuk ili ubod iglom. oni su često prisiljeni da zavise od drugih. Uravnoteženoj osobi je potrebno 1 . Fluktuantni tip: Karakteriše se hirovitim kretanjem igle ESR merača za vreme testova. U ovu grupu spadaju ljudi koji su temperamentni. prev. postalo je jasno da se pojavljivao jedan od pet odgovora autonomnog nervnog sistema. Oni obično započinju radnje sa velikim entuzijazmom da bi lako upali u depresiju kada se susretnu sa teškoćom. Oni su izgradili školjku oko sebe kojom se štite od misli i osećanja. kirtan a u rigidnijim slučajevima šankaprakšalana24 koja ima snažne psihološke i fiziološke efekte. Ispitanicima je zatim dozvoljavano da se vrate u svoje »normalno« budno stanje. 6. bandhe23.

je osoba koja poseduje psihofiziološku zrelost. dok je neravnoteža izmedju ove dve snage uzrok mentalne neravnoteže i psihofizioloških poremećaja.joga programom važnijih statičkih asana. Uravnoteženi: Zdrav. nego sposobnost da se prepusti i uskladi sa raznim obrascima svesti. Da bi se to olakšalo. i na taj način kontrolisanjem funkcionisanja simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema. Četiri definisaha tipa pomoću ESR merača. Posle inicijalnog treninga. To je sposobnost koja se postiže upražnjavanjem joga nidre. trbušnog disanja. dinamičkih asana. Blokiranje ne znači supresiju. postalo jasno da nisu samo ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji izloženi stresu. Testovi 4 i 5 indukuju normalan odgovor na izazov sa relaksacijom koja se vraća na normalne nivoe u toku nekoliko minuta. sa ravnomernom krivom relaksacijom do visokog bazalnog otpora kože u testovima 2 i 3. Joga nidra nije dobra za ovaj tip ljudi. treba znati da neke vežbe 93 . sprečavajući balansirano funkcionisanje autonomnog nervnog sistema. Takodje je interesantno da su ovi kursevi za regulisanje reagovanja na stres privukli sasvim različit tip ljudi od onog koji bi obično bio uključen u joga grupu. i ne uspeva joj da odgovori na životne izazove. i. 5. djapu i trataku. Cilj joge je da se postigne kontrola nad autonomnim nervnim sistemom što podrazumeva. stvarajući neravnotežu izmedju ide i pingale. uvek je u zatvorenom. jer učesnici imaju velike teškoće da izadju iz stanja povećane isključenosti indukovanog vežbom. Istovremeno. takodje. promeni svoje normalno budno stanje da bi se duboko relaksirala. da kontroliše svoj vegetativni nervni sistem i živi uskladjen. a zatim izadje iz relaksiranog stanja kada to situacija zahteva. što im je uspevalo pomoću biofidbek mehanizama. osoba koja može da promeni svoje normalno stanje u odgovoru na stres i zatim napusti stanje uzbudjenosti kada se stresna situacija završi. ali njihov stav prema jogi je postojao mnogo pozitivniji kada su jednom shvatili da ona zaista deluje. nadi šodan pranajame sa akcentom na ritam disanja i kumbhaku. ne samo mogućnost relaksacije nego i sposobnost da se postane uzbudjen. U ovoj grupi dominira parasimpatički nervni sistem (ida nadi). introvertovanom stanju. balansirani tip se karakteriše srednjim opsegom bazalnog otpora kože u testu 1. teče sušumna nadi (spiritualna energija) i postoji stanje meditacije. leži u činjenici da oni jasno ilustruju stav Svarni Satjanande. Proces prepuštanja »Yogaschitta vritti nirodhah« (sutra 1). bez izuzetka. agnisare i kundjal krije. Kao što smo videli u diskusiji našeg istraživanja. ali je. uravnotežavanjem ide i pingale. šakti bandhi. Ona može svesno da rešava sve životne situacije. da su sve vežbe joge. usmerene na stvaranje stanja meditacije u dnevnom životu. položaja ravnoteže. Diskusija Ispitivanja su bila u početku posvećena preekscitiranom tipu osoba (grupa 1). uvek postoji tehnika joge kojom može da se problemu suprotstavi i sistem pokrene prema ravnoteži. 4. Patandjalijev klasičan odgovor na pitanje »Šta je joga?« govori da je joga proces blokiranja obrazaca svesti. program koji se preporučuje sastoji se od surya namaskar. Joga nidra može da se primenjuje samo u slučajevima kada su učesnici u stanju da se vrate iz stanja isključenosti. i kada su se uverili da za takva dejstva postoji ozbiljna empirijska osnova. da bez obzira na problem. brzo isključivanje (test 5) i često se vraćaju do nivoa nižeg od onog koji je postojao na početku. i ne uspeva im da uspešno komuniciraju sa spoljašnjim svetom. izmedju mentalnih energija (manas šakti) i vitalnih (prana šakti). kada su se razvili pojmovi o ostala četiri oblika vegetativnog ponašanja. ova grupa može da praktikuje joga nidru i svaku drugu tehniku sa velikim uspehom. Lepota eksperimenata izvedenih u Programu za redukciju stresa. teže da žive sopstvene misli. radostan i plodan život. slab odgovor na izazov (test 4). Kada su uravnoteženi ida i pingala. Ova grupa može lako da se relaksira. To su ciljevi i iskustva joge. bhastrika pranajame. pokazuju neki oblik mentalne opstrukcije ovog procesa prepuštanja. Ove ličnosti su uglavnom introvertovane. medjutim. Manje uzbudljive osobe: Imaju vrlo visok bazalni otpor kože.

mehanizma suprotstavljanja. diskusije i intervjui koji su svakom učesniku pomagali da sagleda svoje pogrešne stavove koji su mu ometali relaksaciju. tehnikama joge. mogućnosti mogu samo da se šire na sve strane. medju njima nema jasnih granica. kombinacija joga nidre i biofidbeka je važna za one koji nisu razvili zadovoljavajuću samosvesnost. Trajne promene u životu U ovom programu se insistiralo na sankalpa terapiji da bi se pomoglo pacijentima da konsoliduju promene u njihovim životima. Dalje mogućnosti lako je ova studija pokazala samo mali uvid u veoma bogatu oblast. možemo ili da smanjimo broj stresnih situacija menjanjem životnog stila. Odatle. bez stresova. To bi uključivalo upotrebu EEG-a (elektroencefalografa) da bi se beležili moždani talasi za vreme progresivne joga nidre. Te opstrukcije se često vraćaju u istom stadijumu joga nidre. neki ljudi mogu uspešno da funkcionišu pod stresom dok drugi to ne mogu. Na primer. da bi bili u stanju da procene svoje unutrašnje akcije i reakcije. Pronalaženje sopstvene ravni Veoma je važno da se svaka osoba posmatra u svojoj celovitosti i različitosti. ili čak postali uzbudjeni iako je postignuto stanje relaksacije. Iako je opisano pet tipova psihofiziološkog ponašanja. sankalpa u joga nidri je postala snažan medijum za prenošenje željenih promena u dublje nivoe nesvesnog uma. a osim toga. To je uključivalo razmatranje njihovih stavova. Kako je to radjeno samo na intelektualnom. psihičkog funkcionisanja. što govori o verovatnom bloku na nesvesnom nivou. što pomaže prepoznavanje i prihvatanje problema i oiakšava proces prepuštanja. neki ljudi imaju normalan odgovor na relaksaciju da bi se u toku procesa zaustavili. tada meditacija postaje mnogo značajnije iskustvo. što je omogućilo da se živi punije. Često je potrebno oboje. ali su lako mogli da idu dalje i ljude odvedu u meditaciju i razviju kreativnost uma. svesnom nivou. Svaka osoba se nalazi pod različitim nivoima stresa u zavisnosti od spoljašnje situacije i mogućnosti da se stresu suprotstavi. 94 . ESR merač je bio sasvim dovoljan da ljudima pomogne da razviju potrebnu samosvesnost. lako je ovaj složeniji aparat bio dostupan. da bismo umanjili delovanje stresa. Sprovedeni kursevi su se uglavnom koncentrisali na redukovanje stresa. Kada se jednom savlada.mogu da budu neodgovarajuće u specifičnim stanjima neravnoteže. Uključeni su bili razgovori. Relaksacija je neophodan preduslov za meditaciju. Postoje razne metode i načini regulisanja stresa. ili povećavanjem naše sposobnosti da mu se suprotstavljamo. yame i niyame. Stres može da se definiše jednostavnom formulom: Broj stresnih situacija Stres = sposobnost suprotstavljanja Tako. Tehnike joge su kao jaki lekovi i ne treba da se propisuju bez iskustva. koji zatim uzrokuje strah ili poremećaj koji se pojavljuje kada se susretne sa potisnutim traumatskim iskustvom koje nije sasvim razrešeno.

95 .

Jetra 21. Dušnik 5.izuvijani deo debelog creva 16. Sigmoidno crevo . Pravo crevo . Poprečni deo debelog creva 13. Desno plućno krilo 19. Tanko crevo 15. Čmar 17. Slezina 11.gušterača 12. Žučna kesica 22. Kičmena moždina 3. Dijafragma 20. Jednjak 18.završni deo debelog creva 96 . Mozak 2. Pankreas . Ulazni deo debelog creva 23. Kičmeni stub 4. Srce 8. Dijafragma 9. Slepo crevo 24. Želudac 10.SHEMA UNUTRAŠNJIH ORGANA 1. Aorta 6. Levo plućno krilo 7. Crvuljak 25. Silazni deo debelog creva 14.

97 .

G. može da se manifestuje svuda. prvi od pet materijalnih elemenata ili stanja materije.doslovno: šumsko boravište. prvobitno asana označava »sedište«. U jogičkoj tradiciji. ARHETIP .Tumač pojmova ACARYA . atman): ključni termin indijske filozofije uopšte (u palijskom budizmu atta. na strane jezke često prevodjeno aproksimativno kao »duša«. Str.(osn. u smislu nezahtevnosti. preegzistentna forma koja je. zmijskih božanstava. (Z. predmeditativna tehnika kojom se postiže svesnost unutrašnje tišine i unutrašnjeg »zvuka«.sredstva koja ublažavaju. suština.drevni sistem lećenja u Indiji. sedište intuicije.unutrašnja tišina.psihički komandni centar. koji je sve što jeste. zadovoljenosti. bidja mantra Om. atman je beskonačnost otkrivena introspektivno. Zbog svoje instiktivne prirode arhetip je u osnovi osećajnih kompleksa i deli njihovu autonomnost.mula bala bandha.nesvesna. a potom sedenje. šesta čakra koja se manifestuje u oblasti srednjeg mozga. odnosno sprečavaju osećaj bola. u bilo koje vreme. Coll. guru čakra. mogućnost izražavanja data a priori (K. Po Radakrišnanu. Sopstvo. ANULOMA VILOMA . BANDHA . svojstvo. AŠRAM .kralj Naga. ATMA .učitelj ADJNA . 1977).MOUNA . Jung.četvrta čakra. 90. par. Works. pozicija.Bronhijalna astma.dobrobit. radost. Sistem ašrama stvoren je još u davnašnja vremena da bi se učenicima i drugim žiteljima pružila mogućnost da žive u zajednici sa svojim učiteljem i da u obliku rada i raznovrsne delatnosti izraze svoju mentalnu i fizičku energiju. udoban položaj tela. izgleda. brahman. naročito je otežan izdisaj. ANALGETICI . konfuzije i pritiska sopstvene karme. AKAŠA . omogućujući na taj način oslobadjanje napetosti. duh. prostor izmedju astralnog i fizičkog sveta. u vedanti atma. bidja manta Yam. I. deo nasledjene strukture psihe i prema tome. Sanskritska reč koja označava mesto na kojem se odvija duhovni i fizički rad. facultas praeformandi. izuvijana čini ležaj na kojem počiva Višnu.jogička vežba svesnosti kretanja daha naizmenično kroz svaku nozdrvu. sveobuhvatnim sopstvom. transendentalni subjekt.udijana bandha i/ili grla . u djainizmu djivah) koji budisti oštro negiraju. ANTAR . odnosi se na fizičku oblast srca. U svojoj suštini arhetip je prazan i formalan. sadhana čiji je cilj da aspiranta učini svesnim unutrašnje tišine i uzburkanosti.djalandhara bandha. označava individualnu manifestaciju apsoluta iako na nju nije ograničen. Nije podložan propadanju. The Archetypes and the Collective Unconcious. mišićna i psihička kontrakcija medjice perineuma . ASANA . sa koncentracijom na vrh nosa ili trikuti. pak. 9. sreća. 98 . individualnost. Zec. svest. blaženstvo.Stabilan. BIGZ.Patandjali »Izreke o jogi«. odgovara centru izmedju obrva (bhrumadhya-i). ANANDAM . Vol. 79).psihomišićna kontrakcija koja zadržava pranu u izvesnim delovima tela tako da njena snaga može da se preusmeri i koristi. AJURVEDA . ASTMA . psihički centar koji je izvroište svih emocija i koji je povezan sa psihičkim zvucima doživljenim u meditaciji. Atman je istovetan s paramatmanom.eter. pod asanom se podrazumeva položaj. trbuha . oboljenje u kojem se javljaju napadi otežanog disanja usled grča bronhija. ANAHATA . pp. . odnosno situacija u kojoj se zbiva joga (shvaćena i kao tehnika i kao rezultat). ANANTA .

individualno sopstvo.epiphysis cerebri (sinonimi: pinealno telo . teorija.ficus bengaliensis.kap ili tačka. Pajin »Druga znanja«. vrsta meditativne prakse koja se izvodi ponavljanjem mantre.jiva: jedinica života.mnoge osobe.centar izmedju obrva.učenje. duša. BIDJA MANTRA . Govori se da je to »najlepša. Simbolički se predstavlja u vidu lotosovih cvetova i svaka od sedam čakri ima odredjen broj latica i karakterističnu boju. BINDU . chan.osnovni vid mantre . psihički centar povezan sa mesecom i psihičkim zvucima. a naročito deca. stablo koje je simbol preporodnog duha. BIOFIDBEK . (diabetes mellitus) koja predstavlja metabolički poremećaj u kojem je sposobnost oksidacije (metabolisanja) ugljenih hidrata manje ili više izgubljena. tako da su u stanju da dugo vreme posle nadražaja stvaraju optičke utiske sa neobičnom oštrinom. oznaka čoveka koji je uvideo prirodu egzistencije. šesti stepen Patandjalijevog sistema radja joge. EPIFIZA . kontemplativna zadubljenost. 99 . EJDETSKA SPOSOBNOST . kreator. CHAITANYA PURUŠA . BRAHMA . DJIOTI . kosmički zvuk. svaka čakra ima svoju mantru. čakra koja se nalazi u zadnjem delu glave.čist kolokvijalni naziv za šećernu bolest. U kasnijem razvoju budizma. točak. tako da osoba može da razvije kontrolu nad tom funkcijom (npr. bibl. DHARMA . najčešće zbog neadekvatne aktivnosti pankreasa (gušterače). sistem.meditacija.Stanje višeg bivsta u kojem se postaje svestan svih faza egzistencije.Brahminim svetom ili svetom brahmana. ugasio žedj života i obustavio prianjanje koje je uzrok bolnosti i večnog vraćanja (samsara).BANJAN DRVO . žlezda sa unutrašnjim lučenjem smeštena na zadnjem delu medjumozga. a probudjenost se stepenuje D. BUDDHA .njena klica ili seme. Vrhovni apstraktni bog koji vlada nad brahmalokom . DARŠAN . DJAPA .koncentracija. 1975). psihički centar astralnog tela koji vlada grupom funkcija. ČAKRA . individualno utelovljen duh. prelazeći u manifestnu egzistenciju. BHAGAVAD GITA . Dob. kineski. DJIVA . glandula pinealis). BHRUMADHYA . objedinjujući član trojstva. Funkcija ove žlezde kod čoveka je još nepoznata.sanskr. probudjenost se divinizira i hijerarhizuje. najpopularnija pesma sanskritske književnosti.indijska poema. uz Šivu i Višnua. odlomak epa »Mahabharata«.rotacija.jyoti: unutrašnja svetlost.Stvaralac. japanski: zen) .dužnost.probudjeni.mehanizam koji obezbedjuje vizuelni ili slušni dokaz o stanju autonomne telesne funkcije. kroz ovu čakru prolazi Om. a moguće je da utiče i na funkcije koje su uslovljene biološkim ritmovima. možda jedina zaista filozofska pesma koja postoji na bilo kom poznatom jeziku« (Wilhelm van Humoldt). DIABETES . Gita je najuticajnije deblo indijske misli. Gautama Buda je jedan u sledu i hijerarhiji probudjenih. tačka u kojoj se kontaktira adjna čakra. najverovatnije vrši neuroendokrinu kontrolu nad hipofizom. U budizmu. princip života. Raste tako što granama spušta korenje u zemlju i tako s vremenom prerasta u gustu šumu stablo. DJIVATMA . veoma važan u praksi kundalini joge.corpus pineale. ima četiri glave koje pokazuju njegovu inteligenciju. postiže kontrolu krvnog pritiska ili svoje opuštenosti). u kojoj božansko otelovljenje Krišna daje kralju Ardjuni uputstva o jogi. Latice predstavljaju različite manifestacije psihičke energije u čakrama i tokove psihičke energije koji vode ka njima ili od njih. U Hinduizmu je. DHARANA . DHYANAU .(pali: Jhana. imaju izvanrednu sposobnost zadržavanja konsekutivnih likova.

turskom sedlu (sella turcica). KRIJA . delovanja. šestouglova. a četvrti obrazlaže prirodu oslobodjenja (kaivalyapada). karma je uzročnost po kojoj se bezlično nasledjuju dela iz jedne egzistencije u drugu.sredstva za izazivanje sna. GH .najčešće se odnosi na povišen pritisak krvi (arterijska hipertenzija). KARMENDRYA . KARMA JOGA .ili ishemijsko oboljenje srca. HIRANYAGARBHA . HIPERTENZIJA . treći pruža opis nadprirodnih moći koje se mogu steći vežbama joge (vibhutipada). obuhvata kliničke i druge pojave nastale u srčanom mišiću usled smanjenja priliva krvi u njega i to usled delimične ili potpune opstrukcije koronarne (srčane) arterije. Svami Satjananda Sarasvati Izdanje Biharske škole joge).ovim rečima učitelj u BŠJ (Biharskoj školi joge) završava prenošenje znanja ili razgovor (satsang) sa učenicima. joge predanosti Bogu ili vrhunskoj svesnosti u jednoj od njenih manifestacija. JOGA SUTRA . Jantra je vidljiva vibracija mantre i svaka jantra ima svoje božanstvo. sjedinjenje. joga je metodski napor da se postigne savršenstvo pomoću kontrole raznih elemenata ljudske prirode. HIPOTALAMUS . HIPNOTICI . Može da se nacrta na papiru.kontinuirano ponavljanje različitih imena Boga u obliku pesme.održavanje stalnih uslova u unutrašnjoj okolini ćelija organizma INDRYA . Podrazumeva obavljanje svakodnevnih životnih obaveza uz prisustvo pune svesnosti. kvadrata. dejstvo. apsolutno stanje. Patandjali. metod i praksa koji vode ka svesnom sjedinjenju ljudske svesnosti sa božanskim principom.organ akcije.omotač tela. deo bhakti joge.zadržavanje daha . KARMA .spiritualni učitelj. growth hormone.yama .nesebično delovanje. Pokušaj pronalaženja prapočetka.endokrina žlezda (žlezda sa unutrašnjim lučenjem) sa mnogostrukom ulogom. prvi stadijum Patandjalijevog sistema joge. itd. 1977).»upregnuće«. JANTRA .organ ili čulo akcije JAMA . šaka.opšta pravila ispravnog postupanja. KUMBHAKA . krugova.instrument: instrument za održavanje svesnosti. vežbe kundalini joge. Jantra je vrsta geometrijskog dijagrama koji može da se napravi od trouglova okrenutih naviše (kao Šiva) ili nadole (kao Šakti). preinfarktni (intermedijarni) stadijum i infarkt srčanog mišića. KIRTAN . Od vremena Upanišada. KAIVALYA . KORONARNA BOLEST . smeštena na bazi mozga u tzv. telesnih i psihičkih. izdanje BIGZ-a. JOGA .engl.niska o jogi. za dobro drugih i za ispunjenje dharme. Klinički oblici su: pektoralna angina.akcija. HIPOFIZA . na pr. Hormon rasta. HOMEOSTAZA .zlatna klica. Prema Patandjaliju. duhovni vodič. otolovljenje božanskog znanja i vidjenja.najviše stanje svesti koje je lišeno svake manifestacije ili asocijacije.GURU . KOŠA .posle udisaja (antar kumbhaka) i posle izdisaja (bahiranga kumbhaka) 100 . drugi izlaže sredstva za postizanje tog cilja (sadhanapada). Patandjalijevo delo o jogi sastavljeno iz četiri dela: prvi deo obradjuje prirodu i cilj samadhija (samadhipada).donji deo medjumozga u kojem se nalaze viši vegetativni moždani centri. (Iz knjige »Yoga from Shore to Shore«. Simbol svesnosti ili dubljih slojeva psihe koji se manifestuju na svesnom nivou uma kao geometrijske figure. luči ga prednji režanj hipofize (adenohipofiza) HARI OM TAT SAT . Povezan peteljkom sa hipofizom. tkanini ili nekom drugom materijalu ili direktno na pesku ili zemlji. ali bez vezivanja za plodove i dobit od svog rada.doslovno znači: »delo«. (»Izreke o jogi«.

varka (u vedanti) po kojoj nam se pojavno čini kao konačna istina. LINGAM . a broj latica funkcijama. praničke) i Sušumna nadi (kanal spiritualne energije). PRAKRITI . mantra koja iskazuje Apsolut ili suptilni princip Brahmana.tantrički dijagram.primordijalna vibracija.oslobodjenje od ciklusa radjanja i umiranja. MANDALA . »Reč« koja iskazuje Apsolut. čistote. fizičko sedište u kičmenoj moždini u visini pupka. boginja prosperiteta i bogatstva LEUKOZA . PRANA . pokretom ili položajem. svetlosti. pratilac Višnua.svesnosti (bodhićita). otvarajući svoj cvet tek kada se izdigne iznad površine i ostajući nedodirnut zemljom i vodom koji su ga hranili. Pingala (kanal vitalne. univerzalna energija koja se manifestuje u svim živim bićima. Kao što lotos raste iz tame blata ka površini vode. Lama Anagarika Govinda. njegov sistem je poznat kao radja joga. NADI . muški aspekt kreacije. Maya otežava naš uvid u najvišu istinu. NARAYANA . PARIVRADJAKA . Bidja manta Lam. a od najvećeg značaja su tri: Ida (kanal mentalne energije). suptilnom telu. LOTOS . MUDRA .vitalna snaga ili moć koja počiva na osnovi kičme (simbolično se predstavlja kao zmija savijena tri i po puta u trouglu u muladhara čakri).Sanskr. neuporedivi dragulj (mani) u cvetu lotosa (padma).čakra ili psihički centar. PATANDJALI . bidja mantra Ram. Izgovaranje mantre treba da bude pravilno jer se njena svrsishodnost sastoji u vibracionom dejstvu koje pojačava delovanje kooridinisanog kompleksa položaja tela. tako i um rodjen u telu čoveka razvija svoje prave kvalitete (»latice«) kada se izdigne iznad bujica strasti i neznanja.čakra ili psihički centar povezan sa vitalnošću i energijom. koji utiče na tok psihičke energije u telu.iluzija. maligno oboljenje hematopoeznih organa koje se ispoljava znatnim povećanjem belih krvnih ćelija u perifernoj krvi s istovremenim znatnim procentualnim povećanjem mladih (nezrelih) ćelija. često praćen fizičkim gestom. MANIPURA . Smeštena u kičmenoj moždini u visini medjice (kod muškarca) i grlića materice kod žene. 101 .ženski princip. reč moći. disanja.ili AUM .tehnika kontrole praničke energije. psihičku ili spiritualnu moć kada se recituju na odgovarajući. čuvalac života NIDRA . Centri svesnosti u čovekovom telu (čakre) su predstavljeni lotosima čija boja odgovara njihovim individualnim karakteristikama. sedište seksualne i spiritualne energije u čoveku (kundalini šakti). fizičke i psihičke. propisani način.pravila lične discipline koja čine da um bude miran u pripremi za meditaciju. koristi se u meditaciji i simbolički predstavlja dublje aspekte čovekove psihe i kosmičke.vitalna sila.simbol duhovnog razvoja.bog Višnu. prvi stadijum tradicionalnog puta povlačenja iz materijalnog sveta. i preobrazi svoje tamne moći dubina u čist nektar prosvetljenosti . OM .KUNDALINI .zvuk ili serija zvukova koji imaju fizičku.psihički stav.san NIYAMA .energetska i supstancijalna osnova ukupne pojavnosti.psihički kanali prane u astralnom.lutanje. MANTRA . MOKŠA . MULADHARA . LAKŠMI . Ima ih 72000. mitološke ili psihomeditativne snage i odnose. Padma .simbol koji predstavlja Šivu.leukemija. MAYA . koristi se i u svrhe lečenja. ovu energiju koristi čovek seksualno ili je kontroliše za spiritualne ciljeve. svesnosti tela i opuštanja. po kojoj nam se ono što je apsolutno i nedeljivo čini relativnim i deljivim. PRANA VIDYA .drevni jogin koji je opisao tehnike za postizanje stanja meditacije (Joga sutre). »Foundations of Tibetan Mysticism«.

Ideal sanjasina je unutrašnje odricanje od plodova svih akcija. SAMSKARE . inkarnisani u Kali. onaj ko je usvojio uprošćen način života u težnji za sticanjem najviše mudrosti.najviša čakra ili psihički centar koji simbolizuje prag izmedju psihičke i spiritualne ravni. prestaje svaka delatnost uma. SADHANA . preko strašću zamagljenog (radjas). Ponekad poznata kao Vagdevi.odluka.filozofski sistem povezan sa jogom. Indijski filozofski sastavi razlikuju sva stepena samadhičnih stanja: delimično i potpuno stapanje.ukupno ima 18 purana koje sadrže teogonije.stvarnost.snaga.stanje sabranosti u kojem se pojedinčeva svest spaja s kosmičkom. povezana sa nesvesnim umom.druga čakra ili psihički centar. sopstvena priroda bića. nadilazeći princip u čoveku.isključivanje čula. do zgusnutog (tamnog) stanja inertne materije (tamas).bit. dhyana i samadhi. karakteristika vrhovnog. u Samkhya-i nezavisni duhovni entitet. SAMADHI . SANSKRIT . SLOKA .duhovna disciplina koja se sprovodi u svakodnevnoj praksi. SANJASA .božanski nektar koji teče iz vishuddhi čakre. posvećene Višnuu.ženski princip.savršenstvo. Višnua. SWADHISTHANA . Avatari boga Višnua su Rama i Krišna). boginja umetnosti. Onaj ko se na putu svog duhovnog razvoja ne vezuje za bilo koju religiju ili verovanje. vodjeno samo guruom. SAMKHYA . SWABHAVA .onaj ko se opredelio za nesebično služenje na putu svog usavršavanja. boginja govora. Deseta knjiga obradjuje njegovu inkarnaciju kao Krišne.odricanje od svetovnih iskustava kao ciljeva života. tačka u joga sadhani u kojoj se um usmerava unutra a napredovanje postaje automatsko. osoba. SIDDHI . manifestovana svesnost. prenayama. zasnovan na podeli egzistencije na purušu i prakriti. peti stepen Patandjalijevog sistema radja joge. Brahmana. Šive. Durgi. tri gune predstavljaju agregatna stanja kondenzacije materije od svetlosti ili umnog (sattwa). SARASVATI .akumulisane mentalne impresije i sklonosti koje predstavljaju ostatke ranijih iskustava. dharana. Bidja mantra Vam. spiritualna moć. svetlost. SAT . onaj ko je stekao uvid i spoznao istinu. odbacivši mentalnu privrženost za bilo šta nižeg reda. SOMA . PURANE . pratilac Brahme. RADJA JOGA . tj.silazak boga u ljudski lik. Sanjasa je u biti unutrašnji stav. pratyahara. primalna energija. i životopise svetaca i avatara (očovečenje boga .PRATYAHARA . SVAMI . SATTVA . SANKALPA . sastoji se od osam članova ili stepena joge: yama. a razlika izmedju atmana i brahmana biva izbrisana. i najveći deo »Mahabharate«. PURUŠA . 102 . U filozofskom sistemu Samkhya-e. nijama. Po Patandjaliju. SAHASRARA . ŠAKTI . čistoća. SANJASIN . asana.drevni jezik Indije na kojem je napisana većina tekstova joge. opise razvoja sveta. SRIMAD BHAGAVATAM . RIŠI . ženski aspekti ili partneri tri velike deve .čovek. atman s brahmanom. U potpunom stapanju nema poredjenja.Brahme. čiji je cilj samospoznaja božanskog znanja. Devi.Bhagavata Purane. jedna od 80 okultnih moći. samosvojstvo.dvostih kojim je napisana »Ramajana«.svoj gospodar. Kod delimičnog samadhija još se zadržava svesnost o razlici.drevni mudrac. čisti posmatrač. nezavisno bivstvo.kraljevska nauka mentalnog majstorstva.jedna od tri gune prakritija. dejstvo volje.

dlanovima okrenutim naviše i nogama lako razmaknutim. VIŠNU . fantazam. Sama i Atharva . bez biti i sopstvene prirode. »znanje«. TAMAS . u ranom budizmu označava osnovnu karakteristiku pojavnosti. napisani oko 5000 godina pre nove ere. makar na trenutak.tama. drugo ime za adjna čakru. psihički centar pročišćenja. VASANE . Višnu se inkarniše da bi sačuvao svet od uništenja. muški aspekt kreacije.vede. svesnost o vlasti koju ima onaj ko se oslobodio žedji za predmetima vidjenja ili otkrovenja. filozofski dijalog izmedju gurua i učenika. kasnije zbilje uopšte. tačka susreta dva nosna prolaza i ide i pingala nadija. zove se i »mrtvo telo«.grlena čakra. simbol Šive. različito od »ovog«.prvi od njih podrazumeva tan .prvi aspekt Brahmana koji se naziva uništavalac i ponovni stvaralac. Yadjur. ŠIVA . ništetno. ŠIVALINGAM . uslovljeno. ŠUNYA . VEDE . nema opasnosti od podložnosti željama za predmetima i njihovim kvalitetima.širenje. Kada se govori o tantra jogi imaju se u vidu prakse usmerene na širenje individualne svesti i.ŠAVASANA . bidja mantra Ham. a drugi tra: oslobadjanje ili razrešenje. Tantre ili tantrički spisi: različiti tekstovi i spisi posvećeni duhovnim tehnikama u obliku dijaloga izmedju Šive i Šakti. TRATAKA .»četvrto« stanje najdubljeg sna (transcendentalno).imaginacija. relativno. inertnost. u kojem se doživljava.etimološka struktura reči tantra označava ideje o dva velika procesa . njeno oslobadjanje od stega prakriti. VRITTI . sa rukama pored tela. izražena u Upanišadama.simbol svesnosti. konačna i sažeta filozofska misao Veda.psihički centar intuicije. ili prirode i materije.Osnovni položaj za opuštanje. modifikacija svesti. kada se javlja prepoznavanje sebe (svest o sebi). povezan sa obnavljanjem života.bestrasnost.psihofiziološki poremećaj koji se manifestuje grizlicom na sluznici dvanaestopalačnog creva ili želuca.završetak Veda.najstariji poznati religijski (filozofski) tekstovi.tekstovi joge. TAT . TREĆE OKO . TANTRA . 103 . VIKALPA . Prepusti se podlozi i kasnije obrati pažnju na trbušno disanje.latentne želje koje se nalaze iza svake misli i delovanja života. TATTWA . komentari najstarijih poznatih religioznih tekstova Veda. obično ima formu cilindra od drveta ili kamena sa zaobljenim vrhom. Brahman. čuvstvo potpunog izbavljenja. metod razvijanja snage koncentracije. Izvodi se tako što se legne na ledja na čvrstu podlogu.isprazno. TURYA . VEDANTA . VISHUDDHI . Poznate su četiri zbirke himni: Rg. izvan. u krajnjoj liniji. ULKUSNA BOLEST . Na najvišem stepenu vairigya-e.Odgovara adjna čakri.»ono«. UPANIŠADE . jedna od tri gune praktiti.vrtlog. stvar po sebi. poznate inkarnacije su Rama.to. VAIRAGYA .Narayana. TRIKUTI . Krišna.vežba joge u kojoj su oči fokusirane na jednu fiksnu tačku. čuvalac života. Buda i Kalki.

Beleška o autoru

Svami Satjananda Sarasvati je rodjen 26. 07. 1923. godine u Indiji, u malom gradu blizu Almore, u podnožju Himalaja. Još kao dete pokazivao je izvanredne spo sobnosti a prvo spiritualno iskustvo doživeo je u šestoj godini. Dobio je blagoslov mnogih svetih ljudi i sadhua koji su prolazili pored njegovog doma na svom putu za Himalaje. Oni su u njemu podstakli intenzivnu želju da dostigne duhovne visine i pobedili jako osećanje vairagya-e. Posle završetka formalnog obrazovanja (studirao je veterinu, psihologiju i neurofiziologiju), napustio je kuću svojih roditelja i krenuo u potragu za guruom. U Rišikešu je sreo Svami Šivanandu, lekara, jogina, koga je prepoznao kao svog duhovnog učitelja. Tokom dvanaest godina koje je proveo u ašramu svog gurua, Svami Satjananda se predao karma jogi do tog stepena, da je Svami Šivananda govorio kako je on obavljao posao za četvoricu. Idealan učenik, Svami Satjananda je radio od ranih časova zore do kasno u noć, učestvujući u svakom poslu, od nošenja vode do rukovodjenja asramom. Služenje guruu bilo je njegova strast i njegova vrhunska radost. lako je bio veoma oštrog intelekta (opisan od strane Svami Šivanande kao svestrani genije), njegovo učenje nije poticalo od studiranja u guruovom ašramu. Sa najdubljom verom on je sledio jedno naredjenje svog gurua: »Radi mnogo i bićeš očišćen. Ne treba da tražiš svetlost, ona će izaći iz tebe samog«. I to se zaista dogodilo. Svami Satjananda je postigao vrhunsko razumevanje tajni duhovnog života i postao veliki autoritet za tantru, hata jogu, kundalini i krija jogu. Pošto je proveo 12 godina u ašramu svog gurua, Svamidji je započeo parivrajaka život i osam godina je proveo putujući, pešačeći po Indiji, Avganistanu, Burmi, Nepalu i Šri Lanki. Za vreme tog perioda sreo je svete ljude i jogine, a vreme je provodio uglavnom sam u usavršavanju tehnika joge koje bi mogle da umanje patnje čovečanstva. Godine 1965., njegova misija je postala jasna i on je osnovao Biharsku školu joge. Kako se to dogodilo dok je boravio u Munger-u, on se nastanio tamo, pored Ganga, da bi pomogao ljudima da se kreću ka spiritualnim visinama. Uskoro su u Munger-u počeli da 104

dolaze učenici iz cele Indije i drugih zemalja i učenje Svami Satjanande je počelo da se širi po celom svetu. Godine 1968. Svamidji je započeo svetsko putovanje na kojem je govorio o drevnoj praksi joge ljudima svih kasti, religija i nacionalnosti. Od tada je postao vrlo poznat na svim kontinentima kao vodeći predstavnik joge i tantre koji inspiriše mnoge tražioce spiritualne istine i mnoge ašrame i joga centre u svetu. U poslednjih deset godina on je podelio svoje vreme na putovanja po inostranstvu, Indiji i boravak u Munger-u. lako mnogi prosvetljeni ljudi nisu u stanju da efikasno deluju na materijalnoj ravni, Svami Satjananda ne oseća da se nalazi izvan domena karma joge. Njegova misija, koja predstavlja širenje spiritualnosti u svetskoj kulturi, je glavna motivacija njegovog života i on ima veoma dinamičku ulogu u vodjenju svog ašrama i učenju sanjasina. lako on praktično podučava u svim aspektima života i daje svakom učeniku mogućnost da prepozna svoje unutrašnje vrednosti i razvije ih, niko ne može da prevazidje njegovu briljantnu sposobnost organizovanja i planiranja. I pored toga što je postigao kosmičku realizaciju, Svamidji spremno diskutuje o svim problemima, kao običan čovek. On ima ogromno znanje o drevnim spisima i interesuje se za dostignuća savremene nauke, ali nije učitelj koji uči svoje učenike pomoću formalnih lekcija i uputstava. Njegov način podučavanja je putem transmisije i kontakata. Kao što je i sam otelovljenje mudrosti svog gurua, Svami Satjananda prenosi isto univerzalno znanje svojim učenicima koji su pročistili svoj um i koji su otvoreni i spremni da to znanje primaju. BIHARSKA ŠKOLA JOGE Biharska škola joge u Munger-u, na severu Indije, je dom Svami Satjanande Sarasvatija. Osnovana je 1965. godine kao škola joge za sanjasine i za ljude koji vode običan porodični život. Ova jedinstvena institucija je postala mesto za masovni povratak drevnim receptima nauke joge. 1968. godine je održan prvi kurs za učitelje joge iz Evrope. Od tada, škola je prerasla u veoma poznat internacionalni centar, sa mnogobrojnim sledbenicima i velikim brojem ogranaka u celom svetu. Danas se Biharska škola joge sastoji od centralnog šivananda ašrama i Ganga Daršana, novog ašramskog kompleksa koji je sagradjen na velikom brdu sa pogledom na Gang. Ovde, u divnom prirodnom ambijentu, okružen bujnim vrtovima, zelenim mekanim poljima i prekrasnim panoramskim pogledom na Gang, inspirisana je nova vizija života joge. Tehnika integralne joge, koje se ovde uče, sinteza su svih pristupa razvitku ličnosti. Organizuju se kratki i dugi individualni kursevi za stanovnike ašrama i za dnevne polaznike. Takodje se vode i kursevi krija joge. Svamiji kvalifikovani u medicinskoj nauci daju časove joga terapije. Važan deo kurikuluma su kursevi za učitelje joge. Često se izvode jednomesečni kursevi za porodične ljude, koji im omogućuju da dalje pokazuju jednostavne vežbe članovima svojih porodica i sredine u kojoj žive. Biharska škola joge je poznata po svojoj odličnoj sanjasa obuci, i bila je jedna od prvih ovakvih institucija koja je uvela kurseve za strance i za žene sanjasine. Gurukul trening podrazumeva specijalno vodjenje dece svih uzrasta. U školi se nalazi i Istraživački koordinacioni centar sa velikom kolekcijom knjiga, činjenica i podataka u vezi sa istraživanjima i terapiji jogom. Ašram Grafiks, moderna štamparija, štampa sve publikacije ove škole. Ona je moderno opremljena i umešno je vode sanjasini i članovi ašrama, koji rade sve, od pripreme publikacija za štampu, do njihove distribucije po svetu. Simpozijumi, seminari i predavanja, šire jogu od vrata do vrata i od obale do obale. Svake godine, Biharska škola joge, pod vodjstvom Svami Satjanande Sarasvatija, organizuje medjunarodne susrete, u Indiji i raznim krajevima sveta, za ljude koji su zainteresovani za nauku joge, za one koji su krenuli putem spiritualizalije, i za sve ostale.

105

JOGA NIDRA - BLAŽENO OPUŠTANJE Većina ljudi spava ne rešavajući svoju napetost; to se zove nidra. Ali, joga nidra je spavanje posle uklanjanja opterećenja, ona je blaženog, višeg kvaliteta. Kada je svesnost odvojena od vrittija i izolovana, kada budnost, san i duboko spavanje prolaze kao oblaci, a ipak ostaje svesnost atme, to je iskustvo totalne relaksacije. Relaksacija ne znači spavanje. Relaksacija znači blaženu sreću kojoj nema kraja. Blaženom zovem apsolutnu relaksaciju; spavanje je nešto drugo, ono samo odmara um i čula. Blaženstvo relaksira atmu, unutrašnje sopstvo, i zato se u tantri, joga nidra smatra ulaznim vratima u samadhi. Svami Satjananda Sarasvati

106

107 .

...........................................................................................................6 Delovanje na um .................................19 Rezerve uma .................................................................................................10 Razumevanje ljudske prirode ....................................................................................................................................................................................16 Osećaji i osećanja .......................................................................................................................................................................20 Direktne i apstraktne asocijacije .....................................................................................22 Iskustvo suptilnih tela ................................. ne učitelj ................................................17 Suštinsko iskustvo .............................................................................11 ISKUSTVA SA JOGA NIDROM..............................16 Kako joga nidra uspostavlja zdravlje ...9 Tajna transformacije...5 Tantričko poreklo........20 Mantra...............................................12 Karmička iskustva ...........................................................................3 UVOD.............................................................................................................7 PRVI DEO: TEORIJA..................................................................................................................................18 Razvijanje emocionalne kontrole .......................5 Poreklo joga nidre...............................................................................................................................................................11 Začetak promene .......... 22 Pet koša ..................14 Isključivanje uma ............................................................................................................18 Doživljavanje suprotnosti ....9 VEŽBANJE UMA .....................24 108 .........................13 Vladanje iskustvom ...................................................................................................................................19 Selekcija slika ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 Ishodište kreativnosti ........................................................................................................................................8 Uspešniji odmor ..............................................................................................................20 Stav svedoka ................................................................................................................................................................5 Eksperimenti sa joga nidrom ...................... 16 Relaksacija uma pomoću relaksacije tela .......................20 Oslobadjanje samskara .........................................................................................................................................................................................................................16 JOGA NIDRA I MOZAK .......................................................................... jantra.........................................................14 PROCES PRATYAHARE .................................................................................... 19 Svesno sanjanje ...........................................................21 Budjenje kreativnosti ................................. 12 Učenje o karmi......21 Put ka sposobnosti vizuelizacije .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 Joga nidra nije koncentracija .......15 Prate se uputstva....................................................................................................................................................................................21 Vežbanje memorije .............Sadržaj PREDGOVOR .....................................14 Joga nidra i hipnoza .......................................................................................7 Hipnajogičko stanje .....................................................................................................8 VEŠTINA OPUŠTANJA ..................................22 IZVAN TELA I UMA.......................................................................................................................................................................................................................................18 SIMBOLI NESVESNOG .......................................13 Vančulna iskustva ...........................................16 Motorni homunkulus ili »čovečuljak« ............................................................................................................................................. čakra .10 Stanje receptivnosti .....................................8 Trostruka napetost ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................39 Disanje ......................................................................................45 Centar izmedju obrva / vizuelizacija Oma ..........32 Odluka..............................................................................................................................................................................38 Svesnost telo/pod ...............................................................................................................................................................................25 Psihički fenomeni za vreme spavanja ............................................................................................................43 Opuštanje ..................................26 Prisutnost uma ....................................................33 Kruženje svesti ...................................................................31 Smernice za uspešnost joga nidre ............................................................................................................................................................................24 San i samadhi .................................................................41 Varijante u vidnom predstavljanju .................................................................................................................................................................................................................................................................29 Vizuelizacija ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 Priprema .........................................................................................39 Osećaji ...29 Završetak vežbe .............................................41 Završetak ..........................................................................................................................34 Vizuelizacija ...................................................................................................................................................................................... 37 Priprema ........................................................................................................................................................................28 Svesno disanje ..........................................................................Ulazak u nesvesno ..........................................................30 Položaj .................................................................................................................................................................................................................................................................................38 Odluka ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 Priprema .........................................................................................................................43 Osvešćivanje kože ................................................29 OPŠTA UPUTSTVA ......................29 Potreba za kvalifikovanim učiteljem .....................................................................................................................................................................................38 Kruženje svesti ...........................................36 Alternativne kratke vežbe........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44 Disanje .................45 109 ........................................... 42 Priprema ..................................................24 ULAZAK U SAMADHI .......................................................43 Odluka .............................................................................44 Unutrašnji prostor .....25 Prevazilaženje ograničenja .............31 JOGA NIDRA 1 .....................................................................................................................................................................................................................43 Kruženje svesti .......29 Osećaji i osećanja ..............................................................26 Važnost simbola ........................................................................................28 Kruženje svesti .................................................................................................................................................................30 Preliminarne asane...............................40 Odluka ................................38 Opuštanje (antar mouna) .................27 DRUGI DEO: VEŽBE................................41 JOGA NIDRA 3 .........26 Tamna noć duše .........................................................................................................................35 Odluka......39 Unutrašnji prostor ........36 JOGA NIDRA 2 ....................................28 Odluka ..................................................................................................................................................................................................................28 OPIS VEŽBI......................................31 Kako treba voditi vežbu .............................................33 Disanje..............................................25 Otvaranje vrata percepcije.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................45 Završetak .......................................................................................................................58 Uvod .........................................................................................................................56 Alternativna vizuelizacija (Umesto centra izmedju obrva i Oma.........................................................................................................................................................................................59 Kontakt telo / pod ........................................................................59 Kruženje svesti ..................................................60 Vizuelizacija čakri ....................................................................................................................................51 Vidno predstavljanje zlatnog jajeta ...............45 Odluka ...........................50 Putovanje kroz vreme ................................................................................................................................................ 46 Priprema ..............................................................................54 Unutrašnji prostor ........................................................................................................................49 Osećaji (Senzacije).............................................................................................56 Završetak ..............61 OPIS DUGOG ČASA JOGA NIDRE .................55 Vidno predstavljanje okeana i hrama .........................................................................................................................49 Unutrašnji prostor .............5 .................................................................................................................55 Odluka ........................53 Odluka ...............50 Brza vizuelizacija slika ...........62 Opuštanje ............................................................................ 52 Priprema .........................................................................51 Odluka ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 Završetak ...............................................................51 Varijante u vidnom predstavljanju (mogu da zamene brze slike......................47 Svesnost: telo/ogledalo ........................................................................48 Disanje ........................................................55 Centar izmedju obrva i vizuelizacija Oma ..........53 Opuštanje ...............................................45 Varijante u vidnom predstavljanju (umesto centra izmedju obrva i simbola OM) .......57 Zlatno jaje ................................................54 Senzacije ..............................................50 Vidno predstavljanje asana ... ............................................................................................................................57 Aura .........................................................62 110 ....................................................................................................................... zlatno jaje) ..........................................47 Odluka ...........................................................................................................................................................................................................................59 Priprema .....................................................................................47 Opuštanje ..............51 JOGA NIDRA 5........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... okeana i hrama) 56 Transparentno telo ....................................................50 Vidno predstavljanje: okean/hram.......................................................................................................................61 Uvod ..................................................................Unutrašnji prostor ................................................57 KOMPLETNA SHEMA VEŽBI OD 1 ....................51 Završetak .........................47 Kruženje svesti .................60 Svetlost senzacija ................................................62 Priprema .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 JOGA NIDRA 4 ....................................................................................53 Kruženje svesti .....................................................................................................................................................................................................................59 Odluka .....................................60 Brza vizuelizacija slika ......................................................................................................................................53 Svesnost: telo/pod ......................62 Svesnost o suptilnim pokretima tela i disanju ..........................................................54 Disanje ....................................................................................................................................................................................................................................................................58 OPIS KRATKOG ČASA JOGA NIDRE ..

...........................................................................................................................................81 Bronhijalna astma ...................71 Eksperimenti sa Swami Ramom .........................69 Hipnagogno stanje .............................71 Supersvest ..............................................................................76 KONTROLISANJE CENTRA MOZGA ......................65 VIZUELIZACIJA ČAKRI ............................63 Kruženje svesti ..................................................................................................................................76 Put ka uspehu ........................................................77 Komandni centar ...................................................................................65 Opuštanje ...................66 Kruženje svesti .....................70 Silazak u san ...............78 Psihički poremećaji ..............................................................................................................73 Psihičko razvijanje dece ...................................................................................................................................................................................................................................69 SPAVANJE.......68 Završetak ....................................................72 Poboljšanje memorije ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 Završetak .........................66 Vidno predstavljanje čakri .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... porodjaj i poremećaji menstrualnog ciklusa .........................................................................................................................................................................................................79 Joga nidra umanjuje bol ......................................72 EDUKACIJA UMA ..............................................................................................................................................................................................68 TREĆI DEO: NAUČNA ISTRAŽIVANJA .................................................64 Svesnost senzacija .........79 Hronične bolesti .............................................................................................................79 Narkomanija i alkoholizam .................73 Učenje bez napora ........................................................................................80 Gerijatrijska medicina ..............................................................................................................................................80 Aleksitimija ................63 Kontakt telo / pod ........................ 72 Jogički sistem edukacije .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 Porast otpornosti prema stresu .................................75 Relaksirajući odgovor ........83 111 ...............................................................................................................................66 Odluka .................................................................................................................................................80 PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI ................................. 65 Priprema ................................Odluka .....64 Vidno predstavljanje čakri ....................77 Uloga hipofize ...........70 Kontrolisanje procesa sanjanja......................76 Uloga hipotalamusa ..........................................................................................................................................................81 Joga nidra i terapija karcinoma ................................................................67 Odluka ........................................................................................................ SNOVI I JOGA NIDRA ..............82 KARDIOVASKULNE BOLESTI .......................................................69 Stanja svesti....................74 Suprotstavljanje stresu ......................................................................................................................................................................................70 Kratak pogled na um......................................................................................................................................................................................................................................72 Joga nidra integriše hemisfere mozga......................................75 Joga nidra se suprotstavlja stresu ..............................................................................................................................77 TERAPIJSKA PRIMENA ..................................81 Kolitis i peptički ulkus ........................................................................................................................ ............74 Odgovor na stres ..............................................................................................................................................................................78 Nesanica ........................................................................................................................................................................................................................................................79 Trudnoća.........................

......91 Eksperiment ....................................................................................................85 Istraživanja ...........................................................92 Diskusija ......108 112 ..90 JOGA NIDRA I BIOFIDBEK ..................................................................................................................................................................86 Tehnika ..................................................83 Uticaj muških seksualnih hormona .........................84 Mali i veći srčani udari .......................................................................................................................94 Dalje mogućnosti ...................................................................................................................................................................................................................................................................86 Materijal i metode ...............................................................................93 Pronalaženje sopstvene ravni ................................................89 Šavasana grupa ...........................................................................................................................BLAŽENO OPUŠTANJE .................................90 Rezime ...............................................................................................86 STRES I BOLESTI SRCA............................................84 Koronarni vazospazam ...........................................................................................91 Oprema ....................................................................................................................94 Trajne promene u životu .....................................89 Biofidbek grupa ....................................................................................................................................................89 Diskusija ........................................................................................................................88 Rezultati .........87 Šavasana grupa .........104 BIHARSKA ŠKOLA JOGE ...............................................................................................................................Koronarna ličnost .....................................................................................................................................................................................................................................105 JOGA NIDRA .............................................................................................86 Biofidbek grupa ............................................................................................................................................................84 Hipertertzija (visoki krvni pritisak) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................83 Delovanje na nivo masti u krvi ...85 ČETVRTI DEO: DODATAK ......................................................................................................................................................................................91 Rezultati ..........................93 Proces prepuštanja ...........................87 Tehnika vežbe (šavasana) ..............................106 SADRŽAJ............................................................................................................98 BELEŠKA O AUTORU ............................94 TUMAČ POJMOVA ...................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful