Cuprins

Informat¸ii generale 2
1 MODULUL I. Analiza matematica 4
1.1 Funct¸ii reale de mai multe variabile reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1 Spat¸iul R
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.2 Limit˘ a s¸i continuitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Derivate part¸iale, diferent¸iabilitate s¸i diferent¸ial˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.4 Derivate part¸iale s¸i diferent¸iale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Extremele funct¸iilor de mai multe variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1 Extremele funct¸iilor de dou˘ a variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.2 Extremele funct¸iilor de n variabile (n ≥ 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.3 Ajustarea datelor experimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3 Exercit¸ii s¸i probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4 Teme de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5 Integrale Euleriene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5.1 Integrala lui Euler de spet¸a ˆıntˆ ai. Funct¸ia beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5.2 Integrala lui Euler de spet¸a a doua. Funct¸ia gama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.5.3 Integrala Euler-Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5.4 Exercitii si probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5.5 Teme de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2 MODULUL II. Teoria probabilitatilor 36
2.1 Cˆ amp de evenimente, cˆ amp de probabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.1 Corp de p˘ art¸i ale unei mult¸imi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.2 Cˆ amp de evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.3 Cˆ amp de probabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.4 Probabilit˘ at¸i condit¸ionate. Independent¸a evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Scheme clasice de probabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.1 Schema urnei cu bila nerevenit˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.2 Generalizare. Schema urnei cu bila nerevenit˘ a cu mai multe st˘ ari . . . . . . . . . . . 47
2.2.3 Schema urnei cu bila revenit˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.4 Generalizare. Schema urnei cu bila revenit˘ a cu mai multe st˘ ari . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.5 Schema urnelor lui Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3 Variabile aleatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3.1 Operat¸ii cu variabile aleatoare de tip discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.2 Funct¸ia de repartit¸ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3.3 Variabile de tip continuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3.4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.4 Exercit¸ii s¸i probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.5 Teme de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1
Informat¸ ii generale
UNIVERSITATEA BABES¸ -BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE S¸ TIINT¸ E ECONOMICE S¸ I GESTIUNEA AFACERILOR
TRUNCHI COMUN ANUL I zi si ID
ANUL UNIVERSITAR 2011/2012
SEMESTRUL I
Date de identificare a cursului
Date de contact ale titularilor de curs:
1. Muresan Anton S., Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: anton.muresan@econ.ubbcluj.ro; tel 0264
418 652/int.5809.
2. Curt Paula, Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: paula.curt@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5809.
3. Filip Diana Andrada, Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: diana.filip@econ.ubbcluj.ro; tel 0264
418 652/int.5809.
4. Lung Rodica Ioana, Cabinetul 230, Etajul II, E-mail: rodica.lung@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418
652/int.5810.
5. Radu Voichita, Cabinetul 230, Etajul II, E-mail: voichita.radu@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5810.
6. Rosca Alin, Cabinetul 231, Etajul II, E-mail: alin.rosca@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5857.
Fax: 0264-412570
Date de identificare curs si contact tutori:
Numele cursului: MATEMATICI APLICATE IN ECONOMIE
Codul cursului: EBS0003
Anul I, Semestrul I
Tipul cursului: Obligatoriu
Pagina web a cursului:
Tutori:
1. Lung Rodica Ioana, rodica.lung@econ.ubbcluj.ro
2. Radu Voichita, voichita.radu@econ.ubbcluj.ro
3. Rosca Alin, alin.rosca@econ.ubbcluj.ro
4. Filip Darius, darius.filip@econ.ubbcluj.ro
5. Coconet Tiberiu, tiberiu.coconet@econ.ubbcluj.ro
6. Pop Flaviu, flaviu.pop@econ.ubbcluj.ro
Locul de desf˘ as¸urare a cursului: Cl˘ adirea Campus, s˘ ali etajul II
Programarea ˆın orar a activit˘ at¸ilor (la ˆınv˘ at¸˘ amˆ atul de zi): S˘ apt˘ amˆ anal 2 ore de curs + 2 ore de seminar,
conform orarului afis¸at la sediul facult˘ at¸ii; (la ˆınv˘ at¸˘ amˆ atul ID) :8 ore activitati tutoriale
Conditionari si cunostinte prerechizite: -
Descrierea cursului :
Se vor avea in vedere urmatoarele obiective:
• Introducerea catorva notiuni de analiza functiilor reale de mai multe variabile reale care sa consti-
tuie pentru studenti instrumente pentru tratarea unor probleme de extrem, pentru a permite interpolarea
si ajustarea datelor experimentale, etc.
• Crearea bazelor de analiza matematica necesare pentru studiul teoriei probabilitatilor si pentru
statistica matematica.
• Definirea si studiul principalelor proprietati ale conceptelor de baza din teoria probabilitatilor.
Crearea la studenti a unor deprinderi de utilizare a tehnicilor probabilistice si de folosire a acestora in scop
aplicativ. Fundamentarea probabilistica a statisticii matematice.
Organizarea temelor (p˘ art¸ilor) in cadrul cursului:
Cursul va avea urmatoarele doua parti:
2
1. Elemente de analiza matematica
2. Elemente de teoria probabilitatilor
Organizarea temelor s-a facut avand in vederea ordinea fireasca si gradul de dificultate sa urmeze o
ordine crescatoare. Informatia relevanta referitoare la fiecare tema (parte) se gaseste in lista bibliografica
ce va fi prezentata ulterior, iar accesul va fi realizat direct.
Formatul si tipul activitatilor implicate de curs:
Formatul va fi unul clasic, permitand studentului de a-si gestiona singur, fara constrangeri, parcurgerea
cursului. De sigur o participare la activitatile planificate va usura intelegerea tematicii cursului. Tipurile
de activitati ce vor fi abordate in cadrul cursului vor fi atat cele clasice cat si proiecte de grup.
Materiale bibliografice obligatorii:
Principalele materiale bibliografice pe care le vom utiliza, si care se vor gasi la biblioteca facultatii, iar
unele vor putea fi accesate prin internet, sunt:
1. Colectiv, Matematici aplicate ˆın economie, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011.
2. Colectiv, Analiza matematica, Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie, Ed.
Mediamira, Cluj-Napoca, 2008.
Materiale si instrumente necesare pentru curs :
Vom folosi: suport electronic de curs, materiale multiplicate, calculator, videoproiector.
Calendarul cursului: este prezentat in calendarul disciplinei
Politica de evaluare si notare:
Evaluarea si notarea finala se va face prin rezolvarea de probleme, intocmirea unor teme de casa. Toate
acestea se vor realiza pe parcursul semestrului. Intrarea in examenul final este conditionata de realizarea
sarcinilor ce rezulta din temele de control de la sfarsitul fiecarui modul al suportului de curs. Studentii vor
primi feed-back la rezultatele realizate in examenul final prin comunicare directa cu cei care solicita. In
cazul cand studentul doreste sa revina la un examen de marire a notei, acest nou examen se va desfasura
in aceleasi conditii, cu aceleasi cerinte, ca si examenul initial.
Observat¸ie. Se pot face doua referate care valoreaza 3 puncte din nota finala de examen, cu urmatoarele
teme:
1. Modele de gestiune a stocurilor [1, Sec. 3.4] + problemele propuse in suportul de curs de la capitolul de
analiza (maxim 1,5 puncte)
2. Repartitii clasice ale variabilelor aleatoare (binomiala, uniforma, normala, [1, Cap.8] + problemele pro-
puse in suportul de curs de la capitolul de probabilitati (maxim 1,5 puncte)
La examen vor fi pe bilet doar subiecte practice (probleme, max. 6 puncte; 1 punct din oficiu).
[1] Colectiv, Elemente de Algebra liniara, Analiza matematica si Teoria probabilitatilor, Ed. Mega, Cluj-
Napoca, 2009.
Elemente de deontologie academica:
Pentru a evita situatiile care pun in discutie onestitatea studentilor facem de la inceput precizarea ca se
interzice categoric frauda, iar tentativele de frauda se vor trata conformreglementarilor in vigoare elaborate
la nivelul facultatii si universitatii. Este normal ca atunci cand se utilizeaza anumite date, texte, formulari,
etc. luate din alte surse, sa se faca citarea, si astfel sa se asume meritele doar pentru munca si contributia
proprie. Se va cere studentului sa aiba un comprtament academic fata de profesori si fata de colegi.
Studentii cu dizabilitati:
Nu vor avea nici o problema in a se incadra in cerintele cursului si a celorlalte activitati, sansele in
pregatire si obligatiile lor fiind de aceeasi factura ca si pentru studentii fara dizabilitati.
Strategii de studiu recomandate:
Recomandam studentilor sa se pregateasca mai intai din aspectele teoretice, asa incat, mai intai, din
curs, sa fie studiate modulele cu teoria si exemplele ilustrative formulate, apoi sa se abordeze problemele
rezolvate, iar apoi si problemele formulate spre rezolvare. Pentru tot cursul, apreciem ca fondul de timp
necesar insusirii complete este de 56 de ore, din care 40 pentru suportul de curs, 8 pentru activitatile directe
cu tutorii, iar 12 pentru sarcinile individuale de studiu al bibliografiei si realizarea temelor de control.
3
1 MODULUL I. Analiza matematica
Obiectivele modulului
• Introducerea catorva notiuni de analiza functiilor reale de mai multe variabile reale care sa constituie
pentru studenti instrumente pentru tratarea unor probleme de extrem, pentru a permite interpolarea
si ajustarea datelor experimentale, etc.
• Crearea bazelor de analiza matematica necesare pentru studiul teoriei probabilitatilor si pentru sta-
tistica matematica.
Concepte de baza
• Spatiul R
n
, distanta in R
n
, topologia euclidiana in R
n
;
• Limite de functii de la R
n
la R, continuitatea functiilor de la R
n
la R;
• Derivate partiale, diferentiabilitate si diferentiala pentru functiile de la R
n
la R, derivate partiale si
diferentiale de ordin superior;
• Extremele functiilor reale de mai multe variabile reale (libere sau cu legaturi);
• Ajustarea datelor experimentale;
• Integrale Euler.
Rezultate asteptate
Insusirea conceptelor de baza mentionate si crearea deprinderilor de utilizare a acestora. Studentul
trebuie sa fie capabil sa aplice in practica notiunile studiate pentru analizarea unor situatii concrete din
economie, cum ar fi de exemplu probleme de gestiunea optima a stocurilor.
UNITATEA 1. Functii reale de mai multe variabile reale
1.1 Funct¸ii reale de mai multe variabile reale
1.1.1 Spat¸iul R
n
ˆ
In studiul fenomenelor fizice, economice (s¸i ˆın alte situat¸ii) apare de mai multe ori necesitatea studiului
mult¸imilor cu num˘ ar fix de numere reale. De exemplu, spat¸iul ˆın care tr˘ aim este modelat ca o mult¸ime de
puncte determinate de trei coordonate. Fie n un num˘ ar natural fixat nenul. Mult¸imea sistemelor de forma:
x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ,
unde x
1
, x
2
, . . . , x
n
sunt numere reale, se numes¸te spat¸iul R
n
. Elementele acestei mult¸imi se numesc puncte,
iar numerele x
1
, x
2
, . . . , x
n
care determin˘ a punctul x se numesc coordonatele sau componentele acestui
punct.
Pe spat¸iul R
n
se pot considera diverse structuri care s˘ a extind˘ a structura axei reale.
Pentru orice pereche de elemente x s¸i y din R
n
, exist˘ a ˆın R
n
suma lor x +y dat˘ a de:
x +y = (x
1
+y
1
, x
2
+y
2
, . . . , x
n
+y
n
) . (2.1.1)
De asemenea, pentru fiecare α ∈ R s¸i x ∈ R
n
exist˘ a ˆın R
n
αx = (αx
1
, αx
2
, . . . , αx
n
) . (2.1.2)
4
Definit¸ia 1.1.1. Se numes ¸te metric˘ a sau distant¸˘ a pe mult ¸imea nevid˘ a X orice aplicat ¸ie
d : X ×X −→R (x, y) −→d (x, y)
astfel ˆıncˆ at:
D1) d (x, y) ≥ 0, ∀x, y ∈ X s ¸i d (x, y) = 0 ⇐⇒x = y
D2) d (x, y) = d (y, x) , ∀x, y ∈ X
D3) d (x, y) ≤ d (x, z) +d (z, y) , ∀x, y, z ∈ X (inegalitatea triunghiului)
Cuplul (X, d) unde X este o mult ¸ime nevid˘ a iar d este o metric˘ a (distant ¸˘ a) pe X se numes ¸te spat¸iu metric.
Propozit¸ia 1.1.1. Aplicat ¸ia d : R
n
×R
n
−→R dat˘ a de
d (x, y) =
_
_
_x −y
_
_
_ =
¸
_
n

i=1
(x
i
−y
i
)
2
este o metric˘ a pe R
n
numit˘ a metrica euclidian˘ a pe R
n
.
Exemplul 1.1.1. Fie x = (−1, 3, 1) s ¸i y = (2, 1, −1), x, y ∈ R
3
. Avem:
d(x, y) =
_
(−1 −2)
2
+(3 −1)
2
+(1 +1)
2
=

17.
Observat¸ia 1.1.1. In cazul normei euclidiene pentru n = 2 s ¸i n = 3 reg˘ asim formula distant ¸ei dintre dou˘ a puncte
din plan s ¸i din spat ¸iu. Intr-adev˘ ar dac˘ a n = 2 atunci
d (x, y) =
_
(x
1
−y
1
)
2
+(x
2
−y
2
)
2
iar dac˘ a n = 3 atunci
d (x, y) =
_
(x
1
−y
1
)
2
+(x
2
−y
2
)
2
+(x
3
−y
3
)
2
.
Not¸iunile de limit˘ a s¸i continuitate se pot introduce ˆın orice spat¸iu normat, respectiv metric. In cele ce
urmeaz˘ a vom considera spat¸iul R
n
ˆınzestrat cu norma euclidian˘ a respectiv metrica euclidian˘ a.
Definit¸ia 1.1.2. Fie a = (a
1
, a
2
, . . . , a
n
) ∈ R
n
s ¸i r > 0. Se numes ¸te bila deschis˘ a cu centrul ˆın a s ¸i raza r mult ¸imea
B(a, r) = ¦x ∈ R
n
, d (x, a) < r¦ .
Pentru n = 1 respectiv n = 2 adic˘ a ˆın R, respectiv ˆın R
2
bilele deschise sunt intervale deschise centrate
ˆın a
1
de forma (a
1
−r, a
1
+r) , respectiv discuri deschise cu centrul ˆın a = (a
1
, a
2
) .
Definit¸ia 1.1.3. 1) Spunemc˘ a mult ¸imea V ⊆ R
n
este o vecin˘ atate a punctului a ∈ R
n
dac˘ a exist˘ a o bil˘ a deschis˘ a
cu centrul ˆın a inclus˘ a ˆın mult ¸imea V, adic˘ a B(a, r) ⊂ V.
Not˘ am cu \ (a) = ¦V ⊂ R
n
¦V vecin˘ atate a lui a¦ mult ¸imea vecin˘ at˘ at ¸ilor punctului a. Din definit ¸ie rezult˘ a
c˘ a orice bil˘ a deschis˘ a cu centrul ˆın a ∈ R
n
este o vecin˘ atate a lui a.
2) Spunemc˘ a a ∈ R
n
este punct interior mult ¸imii A ⊆ R
n
dac˘ a ∃V ∈ \ (a) astfel ca V ⊂ A. intA = ¦a¦a punct interior lui A¦
- reprezint˘ a mult ¸imea punctelor interioare mult ¸imii A.
3) O mult ¸ime A ⊆ R
n
care cont ¸ine numai puncte interioare se numes ¸te mult¸ime deschis˘ a.
4) a ∈ R
n
este punct de acumulare al mult ¸imii A ⊆ R
n
dac˘ a orice vecin˘ atate V a lui a cont ¸ine cel put ¸in un punct
din mult ¸imea A, diferit de a, adic˘ a ∀V ∈ \ (a) , (V ¸ ¦a¦) ∩A ∅
5
A
·
= ¦a ∈ R
n
¦apunct de acumulare pentru A¦ - reprezint˘ a mult ¸imea punctelor de acumulare a mult ¸imii A.
Din definit ¸ie rezult˘ a c˘ a punctul a poate sau nu s˘ a apart ¸in˘ a mult ¸imii A.
5) a ∈ A este punct izolat al mult ¸imii A ⊆ R
n
dac˘ a exist˘ a o vecin˘ atate V a lui a astfel ˆıncˆ at V ∩A = ¦a¦
6) A ⊆ R
n
se numes ¸te mult¸ime m˘ arginit˘ a dac˘ a exist˘ a M > 0 astfel ˆıncˆ at A ⊂ B(0, M) sau echivalent dac˘ a ∀x ∈ A
are loc [x[ < M.
Definit¸ia 1.1.4. Spunem c˘ a mult ¸imea D ⊂ R
n
este un domeniu dac˘ a este deschis˘ a s ¸i conex˘ a (format˘ a dintr-o
singur˘ a ,,bucat˘ a” adic˘ a nu se poate scrie ca reuniune disjunct˘ a de dou˘ a mult ¸imi deschise s ¸i nevide).
Ment¸ion˘ am c˘ a dac˘ a D ⊂ R
n
este un domeniu, atunci D nu are puncte izolate s¸i prin urmare orice punct
a ∈ D este punct de acumulare pentru mult¸imea D (a ∈ D
·
) .
Vom prezenta ˆın continuare un exemplu ˆın R
2
care ilustreaz˘ a not¸iunile introduse anterior.
1.1.2 Limit˘ a s¸i continuitate
ˆ
In continuare se definesc not¸iunile de limit˘ a s¸i continuitate pentru funct¸ii reale de mai multe variabile
reale.
Definit¸ia 1.1.5. Fie A ⊂ R
n
. Aplicat ¸ia f : A −→R astfel ˆıncˆ at
A = x = (x
1
, . . . , x
n
) −→f (x) = f (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ R
se numes ¸te funct¸ie real˘ a de n variabile reale.
Exemplul 1.1.2.
ˆ
In multe probleme economice intervin funct ¸ii de tip Cobb - Douglas (denumite astfel dup˘ a
economis ¸tii americani C.V. Cobb s ¸i P.H. Douglas, c˘ arora li se datoreaz˘ a cercet˘ ari s ¸i descoperiri ˆın domeniu, ˆın anii
1920). Aceste funct ¸ii au forma general˘ a:
f : R
n
+
−→R, f (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = Cx
α
1
1
x
α
2
2
. . . cx
α
n
n
,
unde C, α
1
, α
2
, . . . , α
n
≥ 0.
Exemplul 1.1.3. Dac˘ a V este venitul unei societ˘ at ¸i comerciale, x num˘ arul de ore de munc˘ a productiv˘ a prestat˘ a,
y fondurile fixe angajate ˆın product ¸ie atunci
V (x, y) = kx
α
y
β
, k, α, β constante pozitive
(funct ¸ie de product ¸ie de tip Cobb-Douglas) este o funct ¸ie real˘ a de 2 variabile reale.
Exemplul 1.1.4. Dac˘ a A = [0, ∞) ×[0, ∞) ×[0, ∞) ⊆ R
3
atunci funct ¸ia
f : A −→R, f (x) = f (x
1
, x
2
, x
3
) = x
1
x
2
x
3
(funct ¸ie real˘ a de trei variabile reale) poate reprezenta product ¸ia unei ˆıntreprinderi dac˘ a x
1
este productivitatea
muncii, x
2
num˘ arul de muncitori, x
3
timpul de munc˘ a.
Definit¸ia 1.1.6. Fie A ⊂ R
n
(n ≥ 1) o mult ¸ime nevid˘ a, a un punct de acumulare al mult ¸imii A, a ∈ A
·
s ¸i f : A −→
R. Spunem c˘ a f are limita l ∈ R cˆ and x tinde c˘ atre a s ¸i scriem
l = lim
x→a
f (x) (sau f (x) −→
x→a
l)
dac˘ a ∀ε > 0, ∃δ
ε
> 0 astfel ˆıncˆ at pentru orice x ∈ A¸ ¦a¦ cu proprietatea [x −a[ < δ
ε
s˘ a avem ¦f (x) −l¦ < ε.
Observat¸ia 1.1.2. 1)
ˆ
In definit ¸ia 1.1.6 se poate folosi orice norm˘ a; dac˘ a n = 1 atunci cele trei norme clasice pe
R
n
devin funct ¸ia modul s ¸i se obt ¸ine definit ¸ia limitei funct ¸iilor de o variabil˘ a real˘ a (studiat˘ a ˆın liceu).
6
2) Limita l = lim
x−→a
f (x) se numes ¸te limita global˘ a a funct ¸iei f cˆ and x tinde c˘ atre a, se noteaz˘ a prin
l = lim
x
1
−→a
1
x
2
−→a
2
..........
x
n
→a
n
f (x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
s ¸i se cites ¸te limita funct ¸iei f cˆ and x
1
→a
1
, x
2
→a
2
, . . . , x
n
→a
n
simultan s ¸i independent.
ˆ
In cele ce urmeaz˘ a, ment¸ion˘ am cˆ ateva propriet˘ at¸i ale limitelor de funct¸ii reale de n variabile reale,
propriet˘ at¸i analoage celor ale funct¸iilor reale de o variabil˘ a real˘ a.
Fie n ≥ 2, A ⊆ R
n
, o mult¸ime nevid˘ a, a ∈ A
·
, l
1
, l
2
∈ R s¸i f , g : A −→R.
Propozit¸ia 1.1.2. Dac˘ a f are limit˘ a atunci cˆ and x tinde c˘ atre a, atunci limita este unic˘ a.
Propozit¸ia 1.1.3. Dac˘ a lim
x−→a
f (x) = l
1
atunci exist˘ a V ∈ \ (a) astfel ˆıncˆ at f este m˘ arginit˘ a pe V ∩A.
Propozit¸ia 1.1.4. Dac˘ a lim
x−→a
f (x) = l
1
s ¸i lim
x−→a
g (x) = l
2
atunci
lim
x−→a
(f (x) +g (x)) = l
1
+l
2
, lim
x−→a
(f g) (x) = l
1
l
2
iar dac˘ a l
2
0 s ¸i
f (x)
g (x)
are sens pe o vecin˘ atate a lui a atunci avem s ¸i
lim
x−→a
f (x)
g (x)
=
l
1
l
2
.
Propozit¸ia 1.1.5. (criteriul major˘ arii) Fie ϕ : A −→R. Dac˘ a exist˘ a V ∈ \ (a) astfel ˆıncˆ at
a) ϕ(x) ≥ 0, ∀x ∈ V ∩A
b) ¦f (x) −l
1
¦ ≤ ϕ(x) , ∀x ∈ V ∩A
c) lim
x−→a
ϕ(x) = 0
atunci exist˘ a limita funct ¸iei f cˆ and x tinde la a s ¸i lim
x−→a
f (x) = l
1
.
Exemplul 1.1.5. Folosind criteriul major˘ arii s˘ a se calculeze limita urm˘ atoarei funct ¸ii ˆın punctul indicat.
f (x, y) =
x
2
+y
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
, a = (0, 0) ;
Rezolvare: Pentru a aplica criteriul major˘ arii vomˆıncerca s˘ a g˘ asimo funct¸ie ϕ care ˆındeplines¸te condit¸iile
din criteriu.
Avem c˘ a:
¸
¸
¸f (x, y) −0
¸
¸
¸ =
¸
¸
¸f (x, y)
¸
¸
¸ =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
x
2
+y
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
=
x
2
+y
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
=
¦x¦
2
+
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸


¦x¦
2
+2¦x¦
¸
¸
¸y
¸
¸
¸ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
=
_
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
_
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
= ¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸ .
Luˆ and acum l = 0 s¸i ϕ(x, y) = ¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸ s¸i avˆ and ˆın vedere c˘ a
lim
(x,y)→(0,0)
ϕ(x, y) = 0,
7
rezult˘ a pe baza criteriului major˘ arii c˘ a
lim
(x,y)→(0,0)
x
2
+y
2
¦x¦ +
¸
¸
¸y
¸
¸
¸
= 0.
In continuare vom studia cˆ ateva propriet˘ at¸i relative la continuitatea funct¸iilor definite pe R
n
cu valori
ˆın R.
Definit¸ia 1.1.7. Fie A ⊆ R
n
o mult ¸ime nevid˘ a a ∈ A s ¸i f : A −→R. Funct ¸ia f se numes ¸te continu˘ a (sau global
continu˘ a) ˆın a ∈ A dac˘ a pentru orice ε > 0 exist˘ a δ > 0 astfel ˆıncˆ at pentru orice x ∈ A cu [x −a[ < δ
ε
avem c˘ a
¦f (x) −f (a)¦ < ε. Funct ¸ia f este continu˘ a (sau global continu˘ a) pe mult ¸imea nevid˘ a B ⊂ A dac˘ a f este continu˘ a
ˆın orice punct a ∈ B.
Observat¸ia 1.1.3. Dac˘ a a ∈ A este un punct izolat al mult ¸imii A atunci f este continu˘ a ˆın a. Dac˘ a a ∈ A∩A
·
atunci f este continu˘ a ˆın a dac˘ a s ¸i numai dac˘ a lim
x→a
f (x) = f (a) .
1.1.3 Derivate part¸iale, diferent¸iabilitate s¸i diferent¸ial˘ a
ˆ
In aceast˘ a sect¸iune se introduc not¸iunile de derivat˘ a part¸ial˘ a, diferent¸iabilitate s¸i diferent¸ial˘ a.
Derivatele part¸iale ale funct¸iilor reale de mai multe variabile reale
Definit¸ia 1.1.8. Fie D ⊂ R
n
(n ≥ 2) un domeniu, a = (a
1
, . . . , a
n
) ∈ D s ¸i f : D −→R. Fie i ∈ ¦1, . . . , n¦. Spunem c˘ a
f este derivabil˘ a part¸ial ˆın raport cu variabila x
i
ˆın punctul a dac˘ a limita
lim
x
i
→a
i
f (a
1
, a
2
, . . . , a
i−1
, x
i
, a
i+1
, . . . , a
n
) −f (a
1
, a
2
, . . . , a
n
)
x
i
−a
i
exist˘ a s ¸i este finit˘ a.
Not˘ am aceast˘ a limit˘ a (dac˘ a exist˘ a) cu
∂f
∂x
i
(a) sau f
·
x
i
(a) .
Spunem c˘ a f este derivabil˘ a part¸ial ˆın raport cu x
i
pe D dac˘ a este derivabil˘ a part ¸ial ˆın raport cu x
i
ˆın orice
punct a ∈ D. Dac˘ a f este derivabil˘ a part ¸ial ˆın raport cu x
i
pe D atunci se poate vorbi de funct ¸ia part ¸iala a lui f ˆın
raport cu variabila x
i
notat˘ a
∂f
∂x
i
s ¸i anume
∂f
∂x
i
: D −→R, x ·−→
∂f
∂x
i
(x)
Observat¸ia 1.1.4. In cazul n = 2 se noteaz˘ a cu (x, y) ˆın loc de (x
1
, x
2
) punctul curent din R
2
,iar ˆın R
3
se noteaz˘ a
cu (x, y, z) ˆın loc de (x
1
, x
2
, x
3
) . As ¸adar, o funct ¸ie de dou˘ a variabile f : D −→R, D domeniu, D ⊂ R
2
este derivabil˘ a
part ¸ial ˆın raport cu x, respectiv cu y ˆın punctul a = (a
1
, a
2
) ∈ D, dac˘ a exist˘ a s ¸i este finit˘ a urm˘ atoare limit˘ a
∂f
∂x
(a) = lim
x→a
1
f (x, a
2
) −f (a
1
, a
2
)
x −a
1
respectiv
∂f
∂y
(a) = lim
y→a
2
f (a
1
, y) −f (a
1
, a
2
)
y −a
2
.
Pentru funct¸ii elementare (polinoame, funct¸iile rat¸ionale, trigonometrice, exponent¸ial˘ a, logaritmic˘ a s¸i
compuneri ale acestora, etc.)
∂f
∂x
= f
·
x
se calculeaz˘ a derivˆ and f uzual ˆın raport cu x, considerˆ and y ca
parametru, iar
∂f
∂y
= f
·
y
se calculeaz˘ a derivˆ and f ˆın raport cu y s¸i considerˆ and x ca parametru.
8
Exemplul 1.1.6.
1) Fie f (x, y) = x
2
+xy s ¸i a = (5, −3) , D = R
2
. In acest caz
∂f
∂x
(a) = lim
x→5
f (x,−3)−f (5,−3)
x−5
= lim
x→5
x
2
−3x−10
x−5
= lim
x→5
(x−5) (x+2)
x−5
= 7
∂f
∂y
(a) = lim
y→−3
f (5,y)−f (5,−3)
y+3
= lim
y→−3
5y+15
y+3
= 5.
In punctul curent avem
∂f
∂x
(x, y) = 2x + y s ¸i
∂f
∂y
(x, y) = x s ¸i dac˘ a ˆınlocuim x = 5, y = −3 reg˘ asim valorile
anterioare.
2) Dac˘ a f (x, y, z) = x
2
+sinyz, D = R
3
, atunci avem
∂f
∂x
: R
3
−→R,
∂f
∂x
(x, y, z) = 2x,
∂f
∂y
: R
3
−→R,
∂f
∂y
(x, y, z) = z cos yz,
∂f
∂z
: R
3
−→R, (x, y, z) = y cosyz.
Definit¸ia 1.1.9. Funct ¸ia f se numes ¸te de clas˘ a C
1
pe D s ¸i se noteaz˘ a f ∈ C
1
(D) dac˘ a f este derivabil˘ a part ¸ial pe
D ˆın raport cu toate variabilele s ¸i plus, funct ¸iile
∂f
∂x
1
, . . . ,
∂f
∂x
n
sunt continue pe D.
Observat¸ia 1.1.5. Productivit˘ at¸ile marginale (s ¸i ˆın general costurile, beneficiile, cˆ as ¸tigurile marginale) reprezint˘ a
de fapt derivatele part ¸iale de ordinul I ale funct ¸iei care ne d˘ a productivitatea (respectiv costul, beneficiul, cˆ as ¸tigul
etc.)
Exemplul 1.1.7. Pentru a ara un teren cu suprafat ¸a de x
1
ha sunt necesare x
2
ore de munc˘ a pe zi. Dup˘ a x
3
zile
de munc˘ a s-au arat y ha de teren.
ˆ
Intre aceste variabile exist˘ a relat ¸ia:
y = f (x
1
, x
2
, x
3
) = 3x
4
1
x
2
x
3
3
.
S˘ a se determine productivitatea marginal˘ a raportat˘ a la suprafat ¸a terenului, la num˘ arul de ore de munc˘ a pe zi s ¸i
respectiv la num˘ arul de zile de munc˘ a.
Rezolvare:
ˆ
In cazul problemei noastre vom avea:
f
·
x
1
(x
1
, x
2
, x
3
) = 12x
3
1
x
2
x
3
3
, productivitatea marginal˘ a raportat˘ a la suprafat¸a de teren,
f
·
x
2
(x
1
, x
2
, x
3
) = 3x
4
1
x
3
3
, productivitatea marginal˘ a raportat˘ a la num˘ arul orelor de munc˘ a / zi,
f
·
x
3
(x
1
, x
2
, x
3
) = 9x
4
1
x
2
x
2
3
, productivitatea marginal˘ a raportat˘ a la num˘ arul de zile de lucru.
Observat¸ia 1.1.6. Tot ca s ¸i aplicat ¸ii ale derivatelor part ¸iale se definesc:
ρ
(x
k
)
f
(x) =
f
·
x
k
(x)
f (x)
- rata de schimbare part¸ial˘ a a lui f ˆın raport cu x
k
,
ε
(x
k
)
f
(x) =
x
k
f
·
x
k
(x)
f (x)
- elasticitatea part¸ial˘ a a lui f ˆın raport cu x
k
.
Diferent¸iabilitatea funct¸iilor reale de mai multe variabile reale
Definit¸ia 1.1.10. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→R. Spunem c˘ a f este diferent¸iabil˘ a ˆın punctul a
dac˘ a exist˘ a α
1
, α
2
, . . . , α
n
∈ R s ¸i o funct ¸ie ω : D −→R cu lim
x→a
ω(x) = ω(a) = 0 (deci ω continu˘ a s ¸i nul˘ a ˆın a) astfel
ˆıncˆ at s˘ a avem
f (x) −f (a) =
n

i=1
α
i
(x
i
−a
i
) +ω(x) [x −a[ ∀x ∈ D. (1.1)
Spunem c˘ a f este diferent¸iabil˘ a pe A ⊂ D dac˘ a este diferent ¸iabil˘ a ˆın orice punct din A.
9
Propozit¸ia 1.1.6. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→R. Dac˘ a f este diferent ¸iabil˘ a ˆın a atunci f este
continu˘ a ˆın a.
ˆ
Intre diferent¸iabilitatea unei funct¸ii ˆıntr-un punct s¸i existent¸a derivatelor part¸iale ˆın acel punct exist˘ a
urm˘ atoarea leg˘ atur˘ a:
Propozit¸ia 1.1.7. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→R. Dac˘ a f este diferent ¸iabil˘ a ˆın a atunci f admite
derivate part ¸iale ˆın a s ¸i
∂f
∂x
i
(a) = α
i
pentru orice i = 1, n.
Observat¸ia 1.1.7.
1) Rezultatul precedent implic˘ a faptul c˘ a relat ¸ia de definit ¸ie 1.1 a diferent ¸iabilit˘ at ¸ii devine:
f (x) −f (a) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(a) (x
i
−a
i
) +ω(x) [x −a[, ∀x ∈ D. (1.2)
2) Reciproca propozit ¸iei precedente este fals˘ a, adic˘ a exist˘ a funct ¸ii care admit derivate part ¸iale ˆıntr-un punct s ¸i
totus ¸i nu sunt diferent ¸iabile ˆın acel punct.
Concret, cˆ and e nevoie s˘ a studiem diferent¸iabilitatea unei funct¸ii ˆıntr-un punct este necesar s˘ a avem
cunoscute condit¸ii suficiente de diferent¸iabilitate. Urm˘ atorul rezultat rezolv˘ a aceast˘ a problem˘ a.
Propozit¸ia 1.1.8. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→R. Dac˘ a exist˘ a V vecin˘ atate a punctului a astfel
ˆıncˆ at f are derivate part ¸iale pe V ∩D s ¸i dac˘ a acestea sunt continue ˆın a atunci f este diferent ¸iabil˘ a ˆın a.
Observat¸ia 1.1.8.
1) Dac˘ a f admite derivate part ¸iale continue pe D atunci f este diferent ¸iabil˘ a pe D.
2) Propozit ¸ia precedent˘ a prezint˘ a condit ¸ii suficiente de diferent ¸iabilitate dar nu s ¸i necesare.
Diferent¸iala funct¸iilor reale de mai multe variabile reale
Definit¸ia 1.1.11. Fie D ⊂ R
n
, un domeniu a ∈ D s ¸i f : D −→ R o funct ¸ie diferent ¸iabil˘ a ˆın a. Se numes ¸te
diferent¸ial˘ a a funct¸iei f ˆın punctul a notat˘ a df
(a)
, aplicat ¸ia
df
(a)
: R
n
−→R , df
(a)
(h) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(a) h
i
. (1.3)
Observat¸ia 1.1.9. 1) Fie D ⊂ R
n
,un domeniu a ∈ D s ¸i f : D −→R o funct ¸ie diferent ¸iabil˘ a ˆın a. Atunci exist˘ a
ω : D −→R, ω continu˘ a s ¸i nul˘ a ˆın a astfel ˆıncˆ at ∀x ∈ D avem
f (x) −f (a) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(a) (x
i
−a
i
) +ω(x) [x −a[.
x
i
−a
i
se numes ¸te cres ¸terea celui de-al i-lea argument a lui f
_
i = 1, n
_
• x −a = (x
1
−a
1
, x
2
−a
2
, . . . , x
n
−a
n
) se numes ¸te sistem de cres¸teri ale argumentelor lui f .
• f (x) −f (a) se numes ¸te cres¸terea funct¸iei corespunz˘ atoare sistemului de cres ¸teri x −a ale argumentelor.
10
• Pentru x suficient de apropiat de a (adic˘ a pentru [x −a[ suficient de mic˘ a astfel ˆıncˆ at cantitatea ω(x) [x −a[
poate fi neglijat˘ a) avemevident f (x)−f (a) ≈ df
(a)
(x −a) adic˘ a df
(a)
aproximeaz˘ a cres ¸terea (sau descres ¸terea)
funct ¸iei f ˆın a corespunz˘ atoare unui sistemx−a de cres ¸teri ale argumentelor (deci cˆ and se trece de la punctul
x la punctul a).
2) Consider˘ am funct ¸iile ϕ
i
: R
n
−→R, ϕ
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = x
i
, 1 ≤ i ≤ n.
Avem:
∂ϕ
i
∂x
j
(x) =
_
1, j = i,
0, j i,
_
i, j = 1, n
_
pentru orice x ∈ R
n
, deci funct ¸iile ϕ
i
admit derivate part ¸iale
continue pe R
n
s ¸i prin urmare sunt diferent ¸iabile ˆın orice punct a ∈ R
n
s ¸i

i(a)
(x −a) =
n

j=1
∂ϕ
i
∂x
j
(a)
_
x
j
−a
j
_
= x
i
−a
i
, i = 1, n.
Pentru simplificarea notat ¸iilor vom nota dϕ
i (a)
= dx
i
. Cu aceasta relat ¸ia 1.3 se scrie
df
(a)
(x −a) =
n

j=1
∂f
∂x
i
(a) dx
i
.
Adesea dx
1
, dx
2
, . . . , dx
n
se identific˘ a cu cres ¸terile argumentelor s ¸i avem
df
(a)
(dx
1
, dx
2
, . . . , dx
n
) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(a) dx
i
.
3) Interpretˆ and produsul simbolic

∂x
i
f (a) ca fiind derivata part ¸ial˘ a a lui f ˆın raport cu x
i
ˆın punctul a
_
i = 1, n
_
se obt ¸ine
df
(a)
=
_

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+. . . +

∂x
n
dx
n
_
f (a) , a ∈ D. (1.4)
Putem considera astfel operatorul de diferent ¸iere
d =

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+. . . +

∂x
n
dx
n
. (1.5)
Exemplul 1.1.8. S˘ a se calculeze diferent ¸iala funct ¸iei f : R
2
→R,
f (x, y) = x
3
+2xy
2
+y −1
Rezolvare: Avem:
∂f
∂x
(x, y) = 3x
2
+2y
2
;
∂f
∂y
(x, y) = 4xy +1;
df
(x,y)
(dx, dy) =
∂f
∂x
(x, y)dx +
∂f
∂y
(x, y)dy = (3x
2
+2y
2
)dx +(4xy +1)dy.
11
1.1.4 Derivate part¸iale s¸i diferent¸iale de ordin superior
Derivate part¸iale de ordin superior
Definit¸ia 1.1.12. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→R o funct ¸ie ce admite derivate part ¸iale pe D .
Dac˘ a derivata
∂f
∂x
i
: D −→ R, i = 1, n, este derivabil˘ a ˆın raport cu variabila x
j
, j = 1, n ˆın punctul a ∈ D,
numim derivat˘ a part¸ial˘ a de ordinul al doilea ˆın punctul a a funct ¸iei f ˆın raport cu variabilele x
i
, x
j
(ˆın
aceast˘ a ordine) num˘ arul

2
f
∂x
i
∂x
j
(a) =

∂x
j
_
∂f
∂x
i
_
(a) , (2.4.1)
Dac˘ a i j, i, j ∈ ¦1, . . . , n¦ atunci derivata

2
f
∂x
i
∂x
j
(a)
not
= f
··
x
i
x
j
(a)
se numes ¸te derivata mixt˘ a ˆın raport cu variabilele x
i
s ¸i x
j
.
Dac˘ a i = j ∈ ¦1, . . . , n¦ atunci vom folosi una dintre notat ¸iile

2
f
∂x
2
i
(a) = f
··
x
2
i
(a) .
In general o funct¸ie de n variabile reale f are n derivate part¸iale de ordin ˆıntˆ ai s¸i n
2
derivate part¸iale de
ordinul doi.
Exemplul 1.1.9. S˘ a calcul˘ am derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai s ¸i doi pentru funct ¸ia f : R
2
−→R,
f (x, y) = ln
_
x
2
+y
2
+1
_
Avem:
∂f
∂x
(x, y) = f
·
x
(x, y) =
2x
x
2
+y
2
+1
,
∂f
∂y
(x, y) = f
·
y
(x, y) =
2y
x
2
+y
2
+1
.

2
f
∂x
2
(x, y) =
_
2x
x
2
+y
2
+1
_
·
x
=
2(x
2
+y
2
+1)−2x2x
(x
2
+y
2
+1)
2
=
2(−x
2
+y
2
+1)
(x
2
+y
2
+1)
2
.

2
f
∂x∂y
(x, y) =
_
2x
x
2
+y
2
+1
_
·
y
= 2x
_

2y
(x
2
+y
2
+1)
2
_
= −
4xy
(x
2
+y
2
+1)
2
.

2
f
∂y
2
(x, y) =
_
2y
x
2
+y
2
+1
_
·
y
=
2(x
2
−y
2
+1)
(x
2
+y
2
+1)
2
.
Se observ˘ a c˘ a f
··
xy
(x, y) = f
··
yx
(x, y). In general, aceste derivate part ¸iale de ordinul al doilea nu sunt egale. Urm˘ atorul
criteriu stabiles ¸te condit ¸ii suficiente pentru ca derivatele part ¸iale mixte s˘ a fie egale.
Teorema 1.1.1. (Schwarz). Dac˘ a funct ¸ia f : D −→R , D domeniu, D ⊂ R
n
, are derivate part ¸iale de ordinul doi
mixte

2
f
∂x
i
∂x
j
s ¸i

2
f
∂x
j
∂x
i
, i, j ∈ ¦1, . . . , n¦ , i j, ˆıntr-o vecin˘ atate V a punctului a ∈ D s ¸i dac˘ a aceste funct ¸ii derivate
part ¸iale de ordinul doi mixte

2
f
∂x
i
∂x
j
s ¸i

2
f
∂x
j
∂x
i
sunt continue ˆın a atunci are loc egalitatea:

2
f
∂x
i
∂x
j
(a) =

2
f
∂x
j
∂x
i
(a) .
Propozit¸ia 1.1.9. Dac˘ a funct ¸ia f : D −→R, D ⊆R
n
are derivate part ¸iale de ordinul doi mixte

2
f
∂x
i
∂x
j
s ¸i

2
f
∂x
j
∂x
i
, i, j ∈
¦1, . . . , n¦ , i j, pe D s ¸i sunt funct ¸ii continue pe D atunci ele sunt egale pe D adic˘ a

2
f
∂x
i
∂x
j
(x) =

2
f
∂x
j
∂x
i
(x) , x ∈ D.
Observat¸ia 1.1.10. Condit ¸ia de continuitate a derivatelor mixte este esent ¸ial˘ a.
12
Derivate part¸iale de ordinul 3 Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, s¸i f : D −→Ro funct¸ie ce admite derivate part¸iale
de ordinul doi pe D . Atunci putem studia existent¸a derivatelor part¸iale de ordinul 3.
Dac˘ a derivata

2
f
∂x
i
∂x
j
: D −→R ( i, j ∈ ¦1, . . . , n¦)
este derivabil˘ a ˆın raport cu x
k
(k ∈ ¦1, . . . , n¦) ˆın punctul a ∈ D, numimderivat˘ a part¸ial˘ a de ordinul al treilea
ˆın punctul a a funct¸iei f ˆın raport cu variabilele x
i
, x
j
, x
k
(ˆın aceast˘ a ordine) num˘ arul

3
f
∂x
i
∂x
j
∂x
k
(a)
not
= f
···
x
i
x
j
x
k
(a) =

∂x
k
_

2
f
∂x
i
∂x
j
_
(a) .
Dac˘ a cel put¸in doi indici dintre i, j, k sunt diferit¸i derivata se va numi mixt˘ a. In caz contrar, adic˘ a i = j = k,
se obt¸ine derivata de ordinul 3 ˆın raport cu aceias¸i variabil˘ a x
i
_
i = 1, n
_
,

3
f
∂x
3
i
(a) = f
···
x
3
i
(a) .
Concluzia Teoremei lui Schwarz r˘ amˆ ane adev˘ arat˘ a s¸i pentru derivatele part¸iale mixte de ordin mai mare
ca doi. De fapt, ˆın ipoteza continuit˘ at¸ii acelor funct¸ii derivate mixte de ordin superior, important˘ a este nu
ordinea ˆın care se face derivarea ci variabilele ˆın raport cu care se face derivarea s¸i de cˆ ate ori se deriveaz˘ a
ˆın raport cu o variabil˘ a. De exemplu avem c˘ a

3
f
∂x
2
∂y
=

3
f
∂x∂y∂x
=

3
f
∂y∂x
2
.
Exemplul 1.1.10. Fie funct ¸ia f : R×(0, ∞) −→R dat˘ a de f (x, y) = xlny
Derivatele part ¸iale distincte de ordinul doi, trei se calculeaz˘ a astfel:
Calcul˘ am mai ˆıntˆ ai derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai
∂f (x,y)
∂x
= (xlny)
·
x
= lny,
∂f
∂y
(x, y) = (xlny)
·
y
=
x
y
Calcul˘ am derivatele part ¸iale de ordinul doi distincte

2
f (x,y)
∂x
2
=

∂x
_
∂f
∂x
(x, y)
_
=

∂x
(lny) = 0

2
f (x,y)
∂x∂y
=

∂y
_
∂f
∂x
(x, y)
_
=

∂y
(lny) =
1
y
=

2
f (x,y)
∂y ∂x

2
f (x,y)
∂y
2
=

∂y
_
∂f
∂y
(x, y)
_
=

∂y
_
x
y
_
= −
x
y
2
.
Calcul˘ am derivatele part ¸iale de ordinul trei distincte

3
f
∂x
3
(x, y) =

∂x
_

2
f
∂x
2
(x, y)
_
=

∂x
(0) = 0

3
f
∂x
2
∂y
(x, y) =

3
f
∂x∂y∂x
(x, y) =

3
f
∂y∂x
2
(x, y) =

∂y
_

2
f
∂x
2
(x, y)
_
=
=

∂y
(0) = 0

3
f
∂x∂y
2
(x, y) =

3
f
∂y∂x∂y
(x, y) =

3
f
∂y
2
∂x
(x, y) =

∂x
_

2
f
∂y
2
(x, y)
_
=
=

∂x
_

x
y
2
_
= −
1
y
2

3
f
∂y
3
(x, y) =

∂y
_

2
f
∂y
2
(x, y)
_
=

∂y
_

x
y
2
_
=
2x
y
3
.
Observat¸ia 1.1.11. In mod analog se pot defini derivate part ¸iale de ordin mai mare ca trei.
13
Diferent¸iale de ordin superior
In paragraful 1.1.3 a fost introdus˘ a not¸iunea de diferent¸ial˘ a a unei funct¸ii ˆın punctul a, notat˘ a df
(a)
.
Aceasta este dat˘ a de df
(a)
: R
n
−→R, df
(a)
(h) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(a) h
i
sau dac˘ a not˘ am cu dx = (dx
1
, dx
2
, . . . , dx
m
) cres¸terile argumentelor atunci
df
(a)
(dx) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(a) dx
i
.
De asemenea, am introdus operatorul de diferent¸iere
d =

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+. . . +

∂x
n
dx
n
cu ajutorul c˘ aruia se poate scrie
df
(a)
=
_

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+. . . +

∂x
n
dx
n
_
f (a) .
Definit¸ia 1.1.13. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→R
1) Spunem c˘ a f este de dou˘ a ori diferent¸iabil˘ a ˆın punctul a sau c˘ a are diferent ¸ial˘ a de ordinul doi ˆın a dac˘ a f
admite derivate part ¸iale ˆın raport cu toate variabilele pe o vecin˘ atate V a lui a s ¸i funct ¸iile derivate part ¸iale
∂f
∂x
i
, i ∈ 1, . . . , n, (considerate pe V ∩D) sunt diferent ¸iabile ˆın a.
2) Spunem c˘ a funct ¸ia f este diferent¸iabil˘ a de k ori ˆın punctul a, sau c˘ a are diferent ¸ial˘ a de ordinul k ˆın a dac˘ a
toate derivatele part ¸iale de ordinul k −1 ale lui f exist˘ a ˆıntr-o vecin˘ atate V a lui a s ¸i sunt diferent ¸iabile ˆın
a.
3) Spunem c˘ a funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘ a de k ori pe domeniul D dac˘ a este diferent ¸iabil˘ a de k ori ˆın fiecare punct
din D.
Prezent˘ am ˆın continuare (f˘ ar˘ a demonstrat¸ie) un rezultat care ne d˘ a condit¸ii suficiente pentru ca o
funct¸ie s˘ a fie de k ori diferent¸iabil˘ a ˆıntr-un punct.
Teorema 1.1.2. Fie D domeniu, D ⊂ R
n
, a ∈ D s ¸i f : D −→ R.Dac˘ a f are ˆıntr-o vecin˘ atate V a lui a toate
derivatele part ¸iale de ordinul k s ¸i dac˘ a aceste funct ¸ii derivate part ¸iale sunt continue ˆın a, atunci f este diferent ¸iabil˘ a
de k ori ˆın a.
Dac˘ a f : D −→R, D ⊆ R
2
, a = (a
1
, a
2
) s¸i dac˘ a f este o funct¸ie de trei ori diferent¸iabil˘ a ˆın a atunci
d
2
f
(a
1
,a
2
)
(dx, dy) =

2
f
∂x
2
(a) dx
2
+2

2
f
∂x∂y
(a) dxdy +

2
f
∂y
2
(a) dy
2
,
respectiv
d
3
f
(a
1
,a
2
)
(dx, dy) =

3
f
∂x
3
(a) dx
3
+3

2
f
∂x
2
∂y
(a) dx
2
dy +
+3

2
f
∂x∂y
2
(a) dxdy
2
+

3
f
∂y
3
(a) dy
3
.
Diferent¸iala de ordinul k ˆın punctul a se defines¸te prin egalitatea
14
d
k
f
(a)
(dx) =
_

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+. . . +

∂x
n
dx
n
_
(k)
f (a) , (1.6)
unde dx = (dx
1
, dx
2
, . . . , dx
m
) iar (k) reprezint˘ a puterea simbolic˘ a-formal˘ a, dup˘ a care se dezvolt˘ a suma din
parantez˘ a s¸i apoi se ˆınmult¸es¸te formal cu f (a) .
Relat¸ia 1.6 pune ˆın evident¸˘ a operatorul de diferent¸iere de ordinul k.
d
k
=
_

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+. . . +

∂x
n
dx
n
_
(k)
care este (formal) puterea de ordinul k a operatorului de diferent¸iere de ordinul ˆıntˆ ai. Ridicarea la puterea
simbolic˘ a conduce la expresia:
d
k
f
(a)
(dx) =

k
1
+k
2
+...+k
n
=k
k!
k
1
!, k
2
!, . . . , k
n
!

k
f (a)
∂x
k
1
1
. . . ∂x
k
n
n
dx
k
1
1
dx
k
2
2
. . . dx
k
n
n
.
Exemplul 1.1.11. Scriem diferent ¸ialele de ordinul unu, doi s ¸i trei pentru funct ¸ia: f : R×(0, ∞) −→R prezentat˘ a
ˆın exemplul 1.1.10.
Diferent ¸iala de ordinul unu este
df
(a
1
,a
2
)
(dx, dy) =
∂f
∂x
(a
1
, a
2
) dx +
∂f
∂y
(a
1
, a
2
) dy =
= lna
2
dx +
a
1
a
2
dy.
Diferent ¸iala de ordinul doi este
d
2
f
(a
1
,a
2
)
(dx, dy) =

2
f
∂x
2
(a
1
, a
2
) dx
2
+2

2
f
∂x∂y
(a
1
, a
2
) dxdy +
+

2
f
∂y
2
(a
1
, a
2
) dy
2
=
2
a
2
dxdy −
a
1
a
2
2
dy
2
.
Diferent ¸iala de ordinul trei va fi
d
2
f
(a
1
,a
2
)
(dx, dy) = −
3
a
2
2
dxdy
2
+
2a
1
a
3
2
dy
3
.
1.2 Extremele funct¸iilor de mai multe variabile
Optimizarea matematic˘ a se ocup˘ a cu selectarea celui mai bun element dintr-o mult¸ime de alternative
disponibile.
ˆ
In particular, aceasta ˆınseamn˘ a rezolvarea unor probleme ˆın care se caut˘ a extremele (max-
imul sau minimul) unei funct¸ii reale.
ˆ
In acest capitol vom studia problema calculului extremelor unei funct¸ii reale de mai multe variabile
reale, precum s¸i aplicat¸ii ale acesteia ˆın domeniul economic, precum problema gestiunii stocurilor sau
ajustarea datelor experimentale.
1.2.1 Extremele funct¸iilor de dou˘ a variabile
Definit¸ia 1.2.1. Fie f o funct ¸ie de dou˘ a variabile f : D −→R, D ⊂ R
2
s ¸i (x
0
, y
0
) ∈ D un punct interior. Funct ¸ia
f admite un punct de extrem (maxim sau minim) ˆın punctul (x
0
, y
0
) dac˘ a exist˘ a o vecin˘ atate V a punctului
(x
0
, y
0
) astfel ˆıncˆ at oricare ar fi un punct (x, y) din V
_
D s˘ a avem
f (x, y) −f (x
0
, y
0
) ≤ 0, pentru (x
0
, y
0
) punct de maxim;
f (x, y) −f (x
0
, y
0
) ≥ 0, pentru (x
0
, y
0
) punct de minim.
(1.7)
15
Observat¸ia 1.2.1. Punctele de extrem corespunz˘ atoare definit ¸iei de mai sus sunt puncte de extrem local
(maxim local sau minim local).
Exemplul 1.2.1. Fie funct ¸ia de dou˘ a variabile f : R
2
→R,
f (x, y) = x
3
+y
3
−3xy.
Punctul (1, 1) este un punct de minim local pentru f , deoarece
f (x, y) −f (1, 1) ≥ 0
pentru orice (x, y) ˆıntr-o vecin˘ atate V a acestuia. Vom vedea ˆın Exemplul 1.2.3 cum se determin˘ a punctul de
extrem (1, 1).
Teorema 1.2.1. (Condit¸ii necesare de extrem local)
Dac˘ a funct ¸ia f : D −→R, D ⊂ R
2
are derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai f
·
x
s ¸i f
·
y
continue pe o vecin˘ atate V a
unui punct (x
0
, y
0
) interior domeniului D s ¸i dac˘ a (x
0
, y
0
) este un punct de extrem local, atunci avem:
f
·
x
(x
0
, y
0
) = 0, f
·
y
(x
0
, y
0
) = 0 (1.8)
Demonstrat¸ie. Presupunem c˘ a (x
0
, y
0
) este punct de maxim local. Atunci
f (x, y
0
) − f (x
0
, y
0
) ≤ 0
f (x
0
, y) − f (x
0
, y
0
) ≤ 0,
adic˘ a funct¸iile part¸iale (de o singur˘ a variabil˘ a)
h(x) = f (x, y
0
) , g (y) = f (x
0
, y)
au ˆın punctele x
0
s¸i y
0
valori maxime locale.
ˆ
In baza teoremei lui Fermat, derivatele funct¸iilor h s¸i g se
anuleaz˘ a ˆın x
0
, respectiv ˆın y
0
, adic˘ a avem
h
·
(x
0
) = f
·
(x
0
, y
0
) = 0
g
·
(y
0
) = f
·
(x
0
, y
0
) = 0.
ˆ
In mod analog se arat˘ a c˘ a dac˘ a (x
0
, y
0
) este un punct de minim local pentru funct¸ia f (x, y) atunci au loc
condit¸iile (1.8).
Definit¸ia 1.2.2. Punctele domeniului D ˆın care derivatele part ¸iale f
·
x
s ¸i f
·
y
ale funct ¸iei f se anuleaz˘ a, se numesc
puncte critice sau puncte stat¸ionare ale acestei funct ¸ii.
Exemplul 1.2.2. Fie funct ¸ia f : R
2
→R,
f (x, y) = x
3
+y
3
−3xy.
din Exemplul 1.2.1. Calcul˘ am punctele critice ale lui f . Acestea sunt solut ¸ii ale urm˘ atorului sistem de ecuat ¸ii
_
¸
¸
_
¸
¸
_
f
·
x
=
∂f
∂x
= 3
_
x
2
−y
_
= 0
f
·
y
=
∂f
∂y
= 3
_
y
2
−x
_
= 0.
Solut ¸iile reale ale sistemului sunt (punctele) (1, 1) s ¸i (0, 0), acestea fiind cele dou˘ a puncte critice ale lui f .
Observat¸ia 1.2.2. Natura punctelor stat ¸ionare, deci a punctelor din domeniul D ce sunt solut ¸ii ale sistemului
de ecuat ¸ii (1.8), se va preciza prin intermediul condit ¸iilor suficiente de extrem local, care vor rezulta pe baza
Definit ¸iei 1.2.1.
16
Teorema 1.2.2. (Condit¸ii suficiente de extrem local)
Fie funct ¸ia f : D −→R, D ⊂ R
2
. Presupunem c˘ a f are derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai s ¸i doi continue pe o
vecin˘ atate V a unui punct (x
0
, y
0
) interior domeniului D. Dac˘ a (x
0
, y
0
) este un punct critic (stat ¸ionar) al funct ¸iei
f , atunci folosind urm˘ atoarele notat ¸ii
A =

2
f
∂x
2
(x
0
, y
0
) , B =

2
f
∂x∂y
(x
0
, y
0
) , C =

2
f
∂y
2
(x
0
, y
0
) , D = B
2
−AC.
avem urm˘ atoarele situat ¸ii:
1) Dac˘ a D < 0 s ¸i A > 0 atunci (x
0
, y
0
) este un punct de minim local;
2) Dac˘ a D < 0 s ¸i A < 0 atunci (x
0
, y
0
) este un punct de maxim local;
3) Dac˘ a D > 0, atunci (x
0
, y
0
) nu este un punct de extrem;
4) Dac˘ a D = 0, atunci studiul naturii punctului stat ¸ionar (x
0
, y
0
) se face cu ajutorul derivatelor part ¸iale de ordin
superior lui doi.
Exemplul 1.2.3. Fie funct ¸ia f : R
2
→R,
f (x, y) = x
3
+y
3
−3xy.
din Exemplul 1.2.1 s ¸i 1.2.2. Determin˘ am extremele funct ¸iei f .
Natura acestor dou˘ a puncte stat ¸ionare (1, 1) s ¸i (0, 0) ale lui f se va stabili utilizˆ and condit ¸iile suficiente de
extrem. Avem:
f
··
x
2
= 6x, f
··
y
2
= 6y, f
··
xy
= −3.
Pentru punctul stat ¸ionar (1, 1) avem:
f
··
x
2
(1, 1) = 6, f
··
y
2
(1, 1) = 6, f
··
xy
(1, 1) = −3 s ¸i
D = 9 −36 = −27 < 0, A = 6 > 0,
deci punctul (1, 1) este un punct de minim, iar
f
min
= f (1, 1) = 1 +1 −3 = −1.
Pentru punctul stat ¸ionar (0, 0) avem D = 9 s ¸i deci acest punct nu este un punct de extrem.
1.2.2 Extremele funct¸iilor de n variabile (n ≥ 2)
ˆ
In cazul funct¸iilor de n variabile avem o extindere fireasc˘ a a Definit¸iei 1.2.1.
Definit¸ia 1.2.3. Fie f : D −→R, D ⊂ R
n
o funct ¸ie de n variabile reale s ¸i x
0
=
_
x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
_
un punct interior
lui D. Vom spune c˘ a funct ¸ia f admite un punct de maxim local sau minim local ˆın punctul x
0
dac˘ a exist˘ a o
vecin˘ atate V
x
0 a acestui punct astfel ˆıncˆ at s˘ a avem
f (x) −f
_
x
0
_
≤ 0, pentru x
0
punct de maxim
f (x) −f
_
x
0
_
≥ 0, pentru x
0
punct de minim
pentru orice punct x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ V
x
0
_
D.
Observat¸ia 1.2.3. Punctele de extreme definite mai sus sunt puncte de extrem local. Dac˘ a n = 2 atunci reg˘ asim
definit ¸iile prezentate ˆın cazul unei funct ¸ii de dou˘ a variabile. Condit ¸iile necesare s ¸i suficiente de extrem pentru
funct ¸iile de n variabile vor fi sintetizate ˆın teoremele ce urmeaz˘ a.
17
Teorema 1.2.3. (Condit¸ii necesare de extrem)
Fie f o funct ¸ie definit˘ a ˆıntr-o vecin˘ atate V
x
0 a punctului x
0
=
_
x
0
1
, . . . , . . . , x
0
n
). Dac˘ a acest punct este un punct
de extrem al funct ¸iei f s ¸i dac˘ a ˆın acest punct exist˘ a derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai f
·
x
j
, j = 1, n, atunci ele sunt
egale cu zero, adic˘ a avem:
∂f
∂x
j
_
x
0
_
=
∂f
∂x
j
_
x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
_
= 0, ∀j = 1, n. (1.9)
Definit¸ia 1.2.4. Punctele ˆın care sunt ˆındeplinite condit ¸iile necesare de extrem ale funct ¸iei f se numesc puncte
critice (sau stat¸ionare) ale funct ¸iei.
Exemplul 1.2.4. Fie funct ¸ia de trei variabile f : R
3
→R,
f (x, y, z) = x
2
+y
2
+z
2
+x −2z.
Calcul˘ am punctele stat ¸ionare ale funct ¸iei f . Avem sistemul de ecuat ¸ii
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
f
·
x
= 2x +1 = 0
f
·
y
= 2y = 0
f
·
z
= 2z −2 = 0
care reprezint˘ a condit ¸iile necesare de extrem ale funct ¸iei. Rezolvˆ and acest sistem de ecuat ¸ii obt ¸inem doar o solut ¸ie
x
0
= −
1
2
, y
0
= 0, z
0
= 1
s ¸i deci g˘ asim punctul stat ¸ionar (x
0
, y
0
, z
0
) =
_

1
2
, 0, 1
_
.
Teorema 1.2.4. (Condit¸ii suficiente de extrem)
Fie f o funct ¸ie de n variabile definit˘ a ˆıntr-o vecin˘ atate V
x
0 a punctului x
0
=
_
x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
_
s ¸i cu derivatele
part ¸iale de ordinul doi continue ˆın vecin˘ atatea V
x
0 . Dac˘ a x
0
este un punct stat ¸ionar al funct ¸iei f s ¸i
d
2
f
(x
0
)
(dx) =
n

i,j=1

2
f
∂x
i
∂x
j
_
x
0
_
dx
i
dx
j
> 0 (respectiv < 0), ∀dx θ
atunci punctul x
0
este un punct de minim local (respectiv punct de maxim local). Dac˘ a d
2
f
(x
0
)
ia valori de semne
diferite, atunci punctul x
0
nu este punct de extrem.
Observat¸ia 1.2.4. Teorema de mai sus ne arat˘ a c˘ a pentru a stabili natura punctelor stat ¸ionare, deci natura
punctelor care sunt solut ¸ii ale sistemului de ecuat ¸ii
∂f
∂x
j
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = f
·
x
j
_
x
1
, x
2
, . . . , x
j
, . . . , x
n
_
= 0, j = 1, n
trebuie s˘ a determin˘ am diferent ¸iala de ordinul doi corespunz˘ atoare funct ¸iei f
d
2
f (dx) =

2
f
∂x
2
1
dx
2
1
+

2
f
∂x
2
2
dx
2
2
+. . . +

2
f
∂x
2
n
dx
2
n
+
+2
_

2
f
∂x
1
∂x
2
dx
1
dx
2
+. . . +

2
f
∂x
n−1
∂x
n
dx
n−1
dx
n
_
s ¸i apoi s˘ a stabilim semnul ei ˆın care rolul variabilelor este jucat de cres ¸terile (dx
1
, dx
2
, . . . , dx
n
), pentru fiecare
punct stat ¸ionar.
18
Exemplul 1.2.5. Fie funct ¸ia de trei variabile f : R
3
→R,
f (x, y, z) = x
2
+y
2
+z
2
+x −2z
din Exemplul 1.2.4. Calcul˘ am diferent ¸iala de ordinul doi a lui f s ¸i ˆıncerc˘ am s˘ a-i stabilim semnul.
Calcul˘ am mai ˆıntˆ ai derivatele part ¸iale de ordinul doi ale funct ¸iei:
f
··
x
2
= 2, f
··
xy
= f
··
yx
= 0f
··
xz
= f
··
zx
= 0, f
··
y
2
= 2, f
··
yz
= f
··
zy
= 0, f
··
zz
= 2.
Diferent ¸iala de ordinul doi ˆın punctul stat ¸ionar (x
0
, y
0
, z
0
) = (
1
2
, 0, 1) este
d
2
f
(x
0
,y
0
,z
0
)
(dx, dy, dz) = f
··
x
2
(x
0
, y
0
, z
0
) dx
2
+f
··
y
2
(x
0
, y
0
, z
0
) dy
2
+
+f
··
z
2
(x
0
, y
0
, z
0
) dz
2
+2f
··
xy
(x
0
, y
0
, z
0
) dxdy +
+2 f
··
xz
(x
0
, y
0
, z
0
) dxdz +2f
··
yz
(x
0
, y
0
, z
0
) dydz
= 2dx
2
+2dy
2
+2dz
2
> 0.
Conform Teoremei 1.2.4, punctul (x
0
, y
0
, z
0
) = (
1
2
, 0, 1) este punct de minim local.
Observat¸ia 1.2.5. Pentru fiecare punct stat ¸ionar x
0
diferent ¸iala de ordinul doi (3.2.3) poate fi scris˘ a sub forma
matriceal˘ a
d
2
f
(x
0
)
(dx) = (dx
1
, dx
2
, . . . , dx
n
)
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_

2
f
∂x
2
1

2
f
∂x
1
∂x
2
. . .

2
f
∂x
1
∂x
n

2
f
∂x
2
∂x
1

2
f
∂x
2
2
. . .

2
f
∂x
2
∂x
n
. . . . . . . . . . . .

2
f
∂x
n
∂x
1

2
f
∂x
n
∂x
2
. . .

2
f
∂x
2
n
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
¦x
0
¸¸.
H(x
0
)

_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
dx
1
dx
2
.
.
.
dx
n
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
unde matricea p˘ atratic˘ a s ¸i simetric˘ a de ordinul n se numes ¸te matricea hessian˘ a asociat˘ a funct ¸iei f ˆın punctul
stat ¸ionar x
0
s ¸i se noteaz˘ a H
_
x
0
_
.
Introducˆ and notat ¸iile
a
sj
= f
··
x
s
x
j
_
x
0
_
=

2
f
∂x
s
∂x
j
_
x
0
_
, s, j = 1, n,
matricea hessian˘ a H
_
x
0
_
are forma:
H
_
x
0
_
=
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
a
11
a
21
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
. . . . . . . . . . . .
a
n1
a
n2
. . . a
nn
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
,
care este o matrice simetric˘ a deoarece sunt ˆındeplinite condit ¸iile din teorema lui Schwarz, deci avem egalit˘ at ¸ile
a
sj
= f
··
x
s
x
j
= f
··
xjx
s
= a
js
, ∀s, j = 1, n.
Notˆ and prin A
1
= a
11
, A
2
=
¸
¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
a
21
a
22
¸
¸
¸
¸
¸
, A
3
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, . . . ,
A
n
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
. . . . . . . . . . . .
a
n1
a
n2
. . . a
nn
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
minorii principali ai matricei H(x
0
), putem formula criteriul lui Sylvester.
19
Teorema 1.2.5. (Criteriul lui Sylvester)
1) Dac˘ a minorii principali ai matricei hessiene H
_
x
0
_
sunt pozitivi, adic˘ a sunt ˆındeplinite inegalit˘ at ¸ile:
A
1
> 0, A
2
> 0, A
3
> 0, . . . , A
n
> 0, (1.10)
atunci punctul stat ¸ionar x
0
este un punct de minim al funct ¸iei f .
2) Dac˘ a minorii principali ai matricei hessiene H
_
x
0
_
au semne alternate, ˆıncepˆ and cu semnul minus, deci dac˘ a
avem:
A
1
< 0, A
2
> 0, A
3
< 0, . . . , (−1)
n
A
n
> 0, (1.11)
atunci punctul stat ¸ionar x
0
este un punct de maxim al funct ¸iei f .
Observat¸ia 1.2.6. Pentru n = 2, deci dac˘ a este vorba de extremele unei funct ¸ii de dou˘ a variabile f matricea
hessian˘ a are forma
H
_
x
0
_
=
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
f
··
x
2
1
f
··
x
1
x
2
f
··
x
2
x
1
f
··
x
2
2
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
¦x
0
=
_
A B
B C
_
.
Dac˘ a sunt ˆındeplinite condit ¸iile (1.10), obt ¸inem
A
1
= A = f
··
x
2
1
(x
0
) > 0, A
2
=
_
AC −B
2
_
= −D > 0
s ¸i deci punctul x
0
este un punct de minim pentru funct ¸ia f .
Dac˘ a sunt ˆındeplinite condit ¸iile (1.11), obt ¸inem
A
1
= A = f
··
x
2
1
(x
0
) < 0, A
2
=
_
AC −B
2
_
= −D > 0
s ¸i deci punctul x
0
este un punct de maxim pentru funct ¸ia f .
Exemplul 1.2.6. Fie funct ¸ia de trei variabile f : R
3
→R,
f (x, y, z) = x
2
+y
2
+z
2
+x −2z
din Exemplele 1.2.4 s ¸i 1.2.5. Determin˘ am extremele funct ¸iei f folosind criteriul lui Sylvester.
Matricea hessiana asociat˘ a funct ¸iei f ˆın punctul stat ¸ionar (x
0
, y
0
, z
0
) = (
1
2
, 0, 1) este
H(x
0
, y
0
, z
0
) =
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
2 0 0
0 2 0
0 0 2
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
.
Deoarece sunt ˆındeplinite condit ¸iile
A
1
= 2 > 0, A
2
= 4 > 0, A
3
= 8 > 0,
conform cazului 1) din criteriul lui Sylvester rezult˘ a c˘ a punctul stat ¸ionar unic al funct ¸iei f este un punct de
minim local pentru funct ¸ia dat˘ a s ¸i avem
f
min
= f (x
0
, y
0
, z
0
) = f
_

1
2
, 0, 1
_
= −
9
4
.
20
1.2.3 Ajustarea datelor experimentale
S˘ a presupunem c˘ a ˆıntr-un proces concret particip˘ a dou˘ a m˘ arimi m˘ asurabile ale c˘ aror valori s˘ a fie notate
cu x s¸i y. Dependent¸a dintre cele dou˘ a m˘ arimi poate fi descris˘ a de o funct¸ie f : R →R cu ajutorul relat¸iei
y = f (x). Determinarea funct¸iei f este o problem˘ a central˘ a ˆın orice s¸tiint¸˘ a experimental˘ a. Informat¸ii utile
ˆın rezolvarea acestei probleme sunt perechi de valori determinate experimental pentru cele dou˘ a m˘ arimi,
dar s¸i cunoas¸terea tipului dependent¸ei respective.
Valorile determinate experimental sunt ˆın mod obiectiv afectate de erori de m˘ asurare. Recunoas¸terea
acestui fapt subliniaz˘ a important¸a cunos¸tint¸elor teoretice despre procesul ˆın discut¸ie.
ˆ
In cele ce urmeaz˘ a vomconsidera un procedeu de determinare a unor funct¸ii care s˘ a constituie aproxim˘ ari
acceptabile pentru funct¸ia f numite ajustarea datelor experimentale.
ˆ
In ajustarea datelor experimentale se accept˘ a c˘ a dependent¸a este de un anumit tip (de exemplu y =
P
m
(x), unde P
m
este o funct¸ie polinomial˘ a de grad cel mult m) s¸i se caut˘ a acea dependent¸˘ a care

ajusteaz˘ a”
cel mai bine valorile determinate experimental.
ˆ
In continuare, pentru a folosi limbajul uzual ˆın teoria aproxim˘ arii, vom utiliza termenul de polinom s¸i
cˆ and este vorba de funct¸ie polinomial˘ a.
Metoda celor mai mici p˘ atrate
S˘ a presupunem c˘ a legile teoretice care guverneaz˘ a procesul ˆın care apar cele dou˘ a m˘ arimi m˘ asurabile ne
asigur˘ a c˘ a dependent¸a dintre aceste dou˘ a m˘ arimi este descris˘ a de relat¸ia y = f (x), unde f ∈ T, unde T este
o clas˘ a precizat˘ a de funct¸ii reale de o variabil˘ a real˘ a. Se pune atunci problema determin˘ arii acelei funct¸ii f
din clasa T care d˘ a cˆ at mai bine dependent¸a lui y de x ˆın procesul concret respectiv.
S˘ a admitem c˘ a n observat¸ii experimentale asupra procesului respectiv dau pentru x s¸i y valorile din
tabelul urm˘ ator:
x x
1
x
2
x
n
y y
1
y
2
y
n
Problema pus˘ a revine la determinarea funct¸iei f din clasa T ale c˘ arei valori ˆın punctele x
1
, x
2
, . . . , x
n

s˘ a
se apropie cˆ at mai mult” de datele determinate experimental.
O m˘ asur˘ a a

apropierii” funct¸iei f de datele experimentale este
n

i=1
(f (x
i
) −y
i
)
2
.
Definit¸ia 1.2.5. Determinarea funct ¸iei f din clasa T pentru care expresia
n

i=1
(f (x
i
) −y
i
)
2
are cea mai mic˘ a valoare posibil˘ a se numes ¸te ajustarea datelor experimentale din tabelul
x x
1
x
2
x
n
y y
1
y
2
y
n
cu metoda celor mai mici p˘ atrate.
ˆ
In cele ce urmeaz˘ a vom considera cazul cˆ and T este clasa funct¸iilor polinomiale de grad cel mult m ˆın
nedeterminata x, adic˘ a
T =
_
P
m
(x) = a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+. . . +a
m
x
m
¦ a
k
∈ R, k = 0, m
_
.
A determina funct¸ia f revine atunci la a determina coeficient¸ii a
0
, a
1
, . . . , a
m
.
21
Not˘ am
F(a
0
, a
1
, . . . , a
m
) =
n

i=1
(P
m
(x
i
) −y
i
)
2
.
Problema pus˘ a se reduce atunci la problema determin˘ arii punctului de minim al funct¸iei F, de unde s¸i
numele metodei.
Punctele stat¸ionare ale funct¸iei F sunt solut¸iile sistemului
F
·
a
j
(a
0
, a
1
, . . . , a
m
) = 0, j = 0, m.
Efectuˆ and calculele s¸i f˘ acˆ and urm˘ atoarele notat¸ii
s
l
=
n

i=1
x
l
i
s¸i t
l
=
n

i=1
x
l
i
y
i
,
se ajunge la
F
·
a
j
(a
0
, a
1
, . . . , a
m
) = 2
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
m

k=0
s
k+j
a
k
−t
j
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
,
astfel ˆıncˆ at sistemul care d˘ a punctele stat¸ionare ale funct¸iei F este
m

k=0
s
k+j
a
k
= t
j
, j = 0, m,
adic˘ a
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
s
0
a
0
+s
1
a
1
+ +s
m
a
m
= t
0
s
1
a
0
+s
2
a
1
+ +s
m+1
a
m
= t
1
. . .
s
m
a
0
+s
m+1
a
1
+ +s
2m
a
m
= t
m
.
Acest sistem este numit sistemul normal.
Sistemul normal poate fi scris dac˘ a se cunosc sumele s
0
, s
1
, . . . , s
2m
s¸i sumele t
0
, t
1
, . . . , t
m
. Aceste sume
pot fi determinate completˆ and tabelul urm˘ ator
x
0
i
x
1
i
x
2
i
x
2m
i
x
0
i
y
i
x
1
i
y
i
x
m
i
y
i
1 x
1
x
2
1
x
2m
1
y
1
x
1
y
1
x
m
1
y
1
1 x
2
x
2
2
x
2m
2
y
2
x
2
y
2
x
m
2
y
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 x
n
x
2
n
x
2m
n
y
n
x
n
y
n
x
m
n
y
n

s
0
s
1
s
2
s
2m
t
0
t
1
t
m
ˆın care coloanele x
1
i
s¸i x
0
i
y
i
sunt date de tabelul de date experimentale
x x
1
x
2
x
n
y y
1
y
2
y
n
restul coloanelor se pot determina us¸or, (0
0
va fi interpretat 1), iar ˆın ultima linie figureaz˘ a sumele
elementelor din cele n linii precedente.
T¸ inˆ and cont de faptul c˘ a s
l
=
n

i=1
x
l
i
, l = 0, 2m, se poate ar˘ ata c˘ a determinantul sistemului normal este
diferit de zero, adic˘ a
22
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
s
0
s
1
s
m
s
1
s
2
s
m+1

s
m
s
m+1
s
2m
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
0,
deci sistemul normal este un sistem compatibil determinat.
Fie (a
0
, a
1
, . . . , a
m
) solut¸ia unic˘ a a sistemului normal. Atunci punctul (a
0
, a
1
, . . . , a
m
) este punctul stat¸ionar
unic al funct¸iei F.
Avˆ and ˆın vedere c˘ a F este o sum˘ a de p˘ atrate:
F(a
0
, a
1
, . . . , a
m
) =
n

i=1
(P
m
(x
i
) −y
i
)
2
,
se poate ar˘ ata c˘ a dac˘ a F are un punct de extrem finit atunci el este punct de minim s¸i c˘ a punctul stat¸ionar
(a
0
, a
1
, . . . , a
m
) este ˆıntotdeauna punctul de minim al funct¸iei F.
ˆ
In acest fel, etapa a doua a procedeului de determinare a extremelor funct¸iei F nu mai trebuie par-
curs˘ a s¸i deci polinomul (de grad cel mult m) care ajusteaz˘ a ˆın sensul metodei celor mai mici p˘ atrate datele
experimentale considerate este
P
m
(x) = a
0
+a
1
x +a
2
x
2
+ +a
m
x
m
.
Observat¸ia 1.2.7. Dac˘ a m = 1, ˆın locul expresiei

s˘ a se determine polinomul de ajustare de grad cel mult unu”, se
mai utilizeaz˘ a expresia

s˘ a se ajusteze cu o dreapt˘ a”, iar dac˘ a m = 2, ˆın locul expresiei

s˘ a se determine polinomul
de ajustare de grad cel mult doi”, se mai utilizeaz˘ a expresia

s˘ a se ajusteze cu o parabol˘ a”. Aceste exprim˘ ari se
bazeaz˘ a pe faptul c˘ a imaginea geometric˘ a a unui polinom de gradul ˆıntˆ ai este o dreapt˘ a, iar imaginea geometric˘ a
a unui polinom de gradul doi este o parabol˘ a.
Exemplul 1.2.7. S˘ a se ajusteze cu o dreapt˘ a s ¸i cu o parabol˘ a datele experimentale din tabelul
x -1 0 1 2
y -3 1 0 3
1. Pentru ajustarea cu o dreapt˘ a,
m = 1, f = a
0
+a
1
x,
_
s
0
a
0
+s
1
a
1
= t
0
s
1
a
0
+s
2
a
1
= t
1
2. Pentru ajustarea cu o parabol˘ a,
m = 2, f = a
0
+a
1
x +a
2
x
2
,
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
s
0
a
0
+s
1
a
1
+s
2
a
2
= t
0
s
1
a
0
+s
2
a
1
+s
3
a
2
= t
1
s
2
a
0
+s
3
a
1
+s
4
a
2
= t
2
Pentru calcularea valorilor s
0
, s
1
, s
2
, s
3
, t
0
, t
1
s¸i t
2
, folosim tabelul
x
0
i
x
1
i
x
2
i
x
3
i
x
4
i
y
i
y
i
x
i
y
i
x
2
i
1 −1 1 −1 1 −3 3 −3
1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
1 2 4 8 16 3 6 12
4 2 6 8 18 1 9 9
s
0
s
1
s
2
s
3
s
4
t
0
t
1
t
2
23
1. Pentru m = 1, f = a
0
+a
1
x s¸i sistemul normal este:
_
4a
0
+2a
1
= 1
2a
0
+6a
1
= 9
Solut¸ia unic˘ a a sistemuluieste (a
0
, a
1
) = (−
3
5
,
8
5
).
Polinomul de ajustare de grad cel mult 1 este
P(x) = −
3
5
+
8
5
x.
Dreapta de ajustare are ecuat¸ia: y = −
3
5
+
8
5
x.
2. Pentru m = 2, f = a
0
+a
1
x +a
2
x
2
s¸i sistemul normal este
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
4a
0
+2a
1
+6a
2
= 1
2a
0
+6a
1
+8a
2
= 9
6a
0
+8a
1
+18a
2
= 9
Solut¸ia sistemului: (a
0
, a
1
, a
2
) = (−
7
20
,
39
20
, −
1
4
).
Parabola de ajustare are ecuat¸ia
y = −
7
20
+
39
20
x −
1
4
x
2
.
Observat¸ia 1.2.8.
ˆ
In aplicat ¸ii se utilizeaz˘ a, pe lˆ ang˘ a funct ¸iile polinomiale, s ¸i funct ¸iile exponent ¸iale, logaritmice,
trigonometrice, etc. Evident, ˆın asemenea cazuri sistemul normal este altul mai complicat s ¸i mai dificil de rezolvat.
1.3 Exercit¸ii s¸i probleme rezolvate
Problema 1.3.1. S˘ a se studieze existent ¸a limitei funct ¸iilor de mai jos ˆın punctele specificate iar atunci cˆ and este
cazul s˘ a se calculeze aceste limite.
a) f (x, y) =
x
2
+y
2
¦x¦+¦y¦
, (0, 0); b) f (x, y) =
xy

xy+1−1
, (0, 0); c) f (x, y) =
x
2
−y
2
x
2
+y
2
, (0, 0).
Rezolvare. a) Domeniul de definit¸ie al funct¸iei este D = R
2
¸ ¦(0, 0)¦ . (0, 0) nu apart¸ine domeniului D dar
este punct de acumulare al s˘ au. Avem:
¦f (x, y)¦ =
x
2
+y
2
¦x¦+¦y¦

¦x
2
¦+¦y
2
¦+2¦x¦¦y¦
¦x¦+¦y¦
=
(¦x¦+¦y¦)
2
¦x¦+¦y¦
= ¦x¦ +¦y¦
s¸i cum lim
(x,y)→(0,0)
(¦x¦ +¦y¦) = 0, din criteriul major˘ arii, rezult˘ a c˘ a
l = lim
(x,y)→(0,0)
f (x, y) = 0.
b) f este definit˘ a pentru
_
xy +1 ≥ 0
_
xy +1 −1 0
adic˘ a pe D = ¦(x, y) ∈ R
2
¦ xy ≥ −1, xy 0¦
l = lim
(x,y)→(0,0)
f (x, y) = lim
(x,y)→(0,0)
xy

xy+1−1
=
= lim
(x,y)→(0,0)
xy
_√
xy+1+1
_
xy
= lim
(x,y)→(0,0)
_
_
xy +1 +1
_
= 2.
c) Domeniul de definit¸ie al funct¸iei este D = R
2
¸ ¦(0, 0)¦.
lim
(x,y)→(0,0)
f (x, y) = lim
x→0,y=mx
f (x, y) = lim
x→0
x
2
−m
2
x
2
x
2
+m
2
x
2
= lim
x→0
x
2
(1−m
2
)
x
2
(1+m
2
)
=
1−m
2
1+m
2
,
depinde de m s¸i deci f nu are limit˘ a ˆın (0, 0).
Problema 1.3.2. S˘ a se cerceteze continuitatea funct ¸iei
f (x, y) =
_
¸
¸
_
¸
¸
_
1−cos(x
3
+y
3
)
x
2
+y
2
, dac˘ a (x, y) (0, 0)
0, dac˘ a (x, y) = (0, 0)
24
Rezolvare. f este continu˘ a pe R
2
¸ ¦(0, 0)¦fiind o functie compusa de functii elementare. Mai r˘ amˆ ane de
studiat continuitatea ˆın punctul (0, 0). Avem:
l = lim
(x,y)→(0,0)
1−cos(x
3
+y
3
)
x
2
+y
2
= lim
(x,y)→(0,0)
2sin
2
_
x
3
+y
3
2
_
x
2
+y
2
=
= lim
(x,y)→(0,0)
2
sin
2
_
x
3
+y
3
2
_
_
x
3
+y
3
2
_
2

_
x
3
+y
3
2
_
2
x
2
+y
2
=
1
2
lim
(x,y)→(0,0)
(x
3
+y
3
)
2
x
2
+y
2
.
Pentru a calcula limita l, aplic˘ am inegalitatea Cauchy-Schwarz-Buniakowsky:
(x
3
+y
3
)
2
= (x x
2
+y y
2
)
2
≤ (x
2
+y
2
)(x
4
+y
4
) ≤ (x
2
+y
2
)
3
Avem
0 ≤ l ≤
1
2
lim
(x,y)→(0,0)
(x
2
+y
2
)
3
x
2
+y
2
=
1
2
0 = 0 = f (0, 0)
adic˘ a f este continu˘ a si ˆın origine s¸i deci continu˘ a pe tot spat¸iul R
2
.
Problema 1.3.3. Folosind definit ¸ia s˘ a se calculeze
∂f
∂x
,
∂f
∂y
ˆın punctele precizate, pentru funct ¸ia de mai jos:
f (x, y) = x
2
+y
2
+xy, (2, 1)
Rezolvare.
∂f
∂x
(2, 1) = lim
x→2
f (x,1)−f (2,1)
x−2
= lim
x→2
(x
2
+1+x)−(4+1+2)
x−2
=
lim
x→2
x
2
+x−6
x−2
= lim
x→2
(x +3) = 5
∂f
∂y
(2, 1) = lim
y→1
f (2,y)−f (2,1)
y−1
= lim
y→1
(4+y
2
+2y)−(4+1+2)
y−1
=
lim
y→1
y
2
+2y−3
y−1
= lim
y→1
(y +3) = 4
Problema 1.3.4. S˘ a se calculeze derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai pentru urm˘ atoarele funct ¸ii:
a) f : D →R, f (x, y) = x
2
+y
2
−3axy
b) f : D →R, f (x, y) =
y
x
c) f : D →R, f (x, y) = ln
_
x +
_
x
2
+y
2
_
(D este domeniul maxim de definit ¸ie.)
Rezolvare. a)
∂f
∂x
(x, y) = (x
2
+y
2
−3axy)
·
x
= 2x −3ay
∂f
∂y
(x, y) = (x
2
+y
2
−3axy)
·
y
= 2y −3ax
b)
∂f
∂x
(x, y) =
_
y
x
_
·
x
= −
y
x
2
s¸i
∂f
∂y
(x, y) =
_
y
x
_
·
y
=
1
x
c)
∂f
∂x
(x, y) =
_
ln
_
x +
_
x
2
+y
2
__
·
x
=
1
x+

x
2
+y
2
_
x +
_
x
2
+y
2
_
·
x
=
1

x
2
+y
2
∂f
∂y
(x, y) =
1
x+

x
2
+y
2
_
x +
_
x
2
+y
2
_
·
y
=
y
_
x+

x
2
+y
2
_√
x
2
+y
2
Problema 1.3.5. S˘ a se scrie diferent ¸ialele de ordinele unu, doi s ¸i trei pentru funct ¸ia f (x, y) = ln(xy) cu xy > 0
Rezolvare. Derivatele partiale sunt:
∂f (x,y)
∂x
=
1
x
,
∂f (x,y)
∂y
=
1
y

2
f (x,y)
∂x
2
= −
1
x
2
,

2
f (x,y)
∂x∂y
= 0,

2
f (x,y)
∂y
2
= −
1
y
2

3
f (x,y)
∂x
3
=
2
x
3
,

3
f (x,y)
∂x
2
∂y
= 0,

3
f (x,y)
∂x∂y
2
= 0,

3
f (x,y)
∂y
3
=
2
y
3
Diferent¸iala de ordinul intai este: df
(x,y)
(dx, dy) =
∂f (x,y)
∂x
dx +
∂f (x,y)
∂y
dy =
1
x
dx +
1
y
dy
Diferent¸iala de ordinul doi este:
d
2
f
(x,y)
(dx, dy) =

2
f (x,y)
∂x
2
dx
2
+2

2
f (x,y)
∂x∂y
dxdy +

2
f (x,y)
∂y
2
dy
2
= −
1
x
2
dx
2

1
y
2
dy
2
25
Diferent¸iala de ordinul trei va fi:
d
3
f
(x,y)
(dx, dy) =
_

∂x
dx +

∂y
dy
_
(3)
f (x, y) =

3
f (x,y)
∂x
3
dx
3
+3

3
f (x,y)
∂x
2
∂y
dx
2
dy +3

3
f (x,y)
∂x∂y
2
dxdy
2
+
+

3
f (x,y)
∂x
3
dy
3
=
2
x
3
dx
3
+
2
y
3
dy
3
Problema 1.3.6. O fabric˘ a produce dou˘ a tipuri de bunuri. Costul producerii acestor bunuri este dat prin funct ¸ia
f (x, y), unde x s ¸i y reprezint˘ a cantit˘ at ¸ile produse din fiecare tip de produs. S˘ a se minimizeze costul cˆ and
f (x, y) = x
3
+y
3
−9xy +100.
Rezolvare. Pentru ˆınceput determin˘ am punctele stat¸ionare.
_
¸
¸
_
¸
¸
_
∂f (x,y)
∂x
= 3x
2
−9y = 0
∂f (x,y)
∂y
= 3y
2
−9x = 0
Solut¸iile sistemului, adic˘ a (0, 0) s¸i (3, 3), vor fi punctele stat¸ionare ale funct¸iei f . Derivatele part¸iale de
ordinul doi vor fi

2
f (x,y)
∂x
2
= 6x,

2
f (x,y)
∂x∂y
= −9,

2
f (x,y)
∂y
2
= 6y
s¸i deci diferent¸ialele de ordinul doi calculate ˆın punctele stat¸ionare vor fi
d
2
f
(0,0)
(dx, dy) = −18dxdy
s¸i d
2
f
(3,3)
(dx, dy) = 18dx
2
−18dxdy +18dy
2
Matricea asociat˘ a primei diferent¸iale de ordinul doi este A =
_
0 −9
−9 0
_
Folosind aceast˘ a matrice putem afirma c˘ a punctul stat¸ionar (0, 0) nu este punct de extrem local.
Matricea asociat˘ a celei de-a doua diferent¸iale este
A =
_
18 −9
−9 18
_

1
2
L
1
+L
2
→L
2
_
18 −9
0
27
2
_

1
2
C
1
+C
2
→C
2
_
18 0
0
27
2
_
= D.
Din forma matricei D rezult˘ a c˘ a forma p˘ atratic˘ a asociat˘ a celei de-a doua diferent¸iale este pozitiv definit˘ a.
Deci punctul stat¸ionar (3, 3) este un punct de minim local. Valoarea minim˘ a a costului este f
min
= f (3, 3) =
73.
Problema 1.3.7. Fie datele numerice
x −1 0 1 2
y 2 1 2 11
S˘ a se ajusteze aceste date numerice:
a) printr-un polinom de gradul ˆıntˆ ai (o dreapt˘ a)
b) printr-un polinom de gradul doi (o parabol˘ a)
Rezolvare. a) Avem gradul polinomului m = 1, deci pentru scrierea sistemului normal trebuie calculate
sumele s
0
, s
1
, s
2
s¸i sumele t
0
s¸i t
1
.
x
0
i
x
1
i
x
2
i
x
0
i
y
i
x
1
i
y
i
1 −1 1 2 −2
1 0 0 1 0
1 1 1 2 2
1 2 4 11 22

4 2 6 16 22
Deci s
0
= 4, s
1
= 2, s
2
= 6, t
0
= 16 s¸i t
1
= 22. Sistemul normal este:
26
_
4a
0
+2a
1
= 16
2a
0
+6a
1
= 22
Solut¸ia unic˘ a a acestui sistem este: a
0
=
13
5
, a
1
=
14
5
Atunci polinomul de ajustare de grad cel mult unu este P
1
(x) =
13
5
+
14
5
x,iar dreapta de ajustare este
dreapta de ecuat¸ie y =
13
5
+
14
5
x.
b) Avˆ and m = 2, pentru scrierea sistemului normal vom calcula sumele s
0
= 4, s
1
= 2, s
2
= 6, s
3
= 8,
s
4
= 18, t
0
= 16, t
1
= 22, t
2
= 48.
Sistemul normal va fi:
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
4a
0
+2a
1
+6a
2
= 16
2a
0
+6a
1
+8a
2
= 22
6a
0
+8a
1
+18a
2
= 48
ce admite solut¸ia unic˘ a a
0
=
1
10
, a
1
=
3
10
, a
2
=
25
10
.Polinomul de ajustare de grad cel mult 2 este P
2
(x) =
1
10
+
3
10
x +
25
10
x
2
iar parabola de ajustare este parabola de ecuat¸ie: y = 0, 1 +0, 3x +2, 5x
2
1.4 Teme de control
Problema 1.4.1. S˘ a se studieze existent ¸a limitelor funct ¸iilor de mai jos ˆın punctele specificate iar atunci cˆ and este
cazul s˘ a se calculeze aceste limite:
a) f (x, y) =
sin(x
3
+y
3
)
x
2
+y
2
, (0, 0); b) f (x, y) =
y
2
+x
y
2
−x
, (0, 0); c) f (x, y) =
_
1 −x
2
−y
2
,
_
1
2
,
1
2
_
.
R˘ aspuns. a) D = R
2
¸ ¦(0, 0)¦, l = 0, b) D = ¦(x, y) ∈ R
2
¦ x 0, y 0, x y
2
¦, nu exist˘ a limita lui f ,
c) D = ¦(x, y) ∈ R
2
¦ x
2
+y
2
≤ 1¦ este discul cu centrul ˆın originea axelor de coordonate s¸i de raz˘ a 1, l =

2
2
.
Problema 1.4.2. S˘ a se cerceteze continuitatea urm˘ atoarelor funct ¸ii:
f (x, y) =
_
¸
¸
_
¸
¸
_
3xy
2
2x
2
+9y
4
, dac˘ a (x, y) (0, 0)
0, dac˘ a (x, y) = (0, 0)
R˘ aspuns. f continu˘ a pe R
2
¸ ¦(0, 0)¦
Problema 1.4.3. S˘ a se calculeze derivatele part ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai pentru urm˘ atoarele funct ¸ii:
a) z = f (x, y) =
x−y
x+y
, b) z = f (x, y) =
x

x
2
+y
2
, c) z = arctg
y
x
R˘ aspuns. a)
∂z
∂x
=
2y
(x+y)
2
,
∂z
∂x
= −
2x
(x+y)
2
, b)
∂z
∂x
=
y
2
3
_
(x
2
+y
2
)
2
,
∂z
∂y
= −
y
2
3
_
(x
2
+y
2
)
2
,c)
∂z
∂x
= −
y
x
2
+y
2
,
∂z
∂y
=
x
x
2
+y
2
,
Problema 1.4.4. S˘ a se calculeze derivatele part ¸iale de ordinul doi s ¸i trei pentru funct ¸ia f (x, y, z) = x
2
yz
3
R˘ aspuns. a)

2
f (x,y,z)
∂x
2
= 2yz
2
,

2
f (x,y,z)
∂y
2
= 0,

2
f (x,y,z)
∂z
2
= 6x
2
yz,

2
f (x,y,z)
∂x∂y
= 2xz
3
,

2
f (x,y,z)
∂x∂z
= 6xyz
2
,

2
f (x,y,z)
∂y∂z
=
3x
2
z
2

3
f (x,y,z)
∂x
3
= 0,

3
f (x,y,z)
∂x
2
∂y
= 2z
2
,

3
f (x,y,z)
∂x
2
∂z
= 4yz,

3
f (x,y,z)
∂y
3
= 0,

3
f (x,y,z)
∂y
2
∂z
= 0,

3
f (x,y,z)
∂z
3
= 6x
2
y

3
f (x,y,z)
∂x∂y
2
= 0,

3
f (x,y,z)
∂x∂y∂z
= 4xz,

3
f (x,y,z)
∂x∂z
2
= 12xyz,

3
f (x,y,z)
∂y∂z
2
= 6x
2
z
Problema 1.4.5. S˘ a se scrie diferent ¸ialele de ordinele doi s ¸i trei pentru funct ¸ia f (x, y) = x
2
−xy+2y
3
+3x−5y+10
R˘ aspuns. d
2
f
(x,y)
(dx, dy) = 2dx
2
−2dxdy +12ydy
2
, d
3
f
(x,y)
(dx, dy) = 12dy
3
Problema 1.4.6. S˘ a se determine punctele de extrem local pentru funct ¸ia f (x, y) = −2x
2
+ 2xy − 5y
2
+ 6x + 6y,
(x, y) ∈ R
2
,
R˘ aspuns. f
max
= f (2, 1) = 9
27
Problema 1.4.7. Se consider˘ a datele numerice:
x −2 0 1 2
y 48 32 9 8
S˘ a se ajusteze aceste date numerice printr-o dreapt˘ a s ¸i g˘ asit ¸i apoi valoarea lui y ˆın punctul x = 3.
R˘ aspuns. y = −10, 89x +26, 97, y(3) = −5, 69
Rezumat modul
In acest capitol s-au prezentat definitii si concepte de baza legate de functiile reale de mai multe variabile
reale cum sunt: elemente de topologie ale spatiului R
n
, limite de functii si continuitatea lor de la R
n
la R,
derivate partiale si diferentiala. Au fost prezentate notiunile de derivate partiale si derivate de ordin supe-
rior, extremele functiilor de mai multe variabile (conditii necesare si suficiente pentru existenta extremelor
locale). De asemenea s-au prezentat si notiuni legate de ajustarea prin metoda celor mai mici patrate a
datelor experimentale.
Bibliografie modul
1. Colectiv, Elemente de algebra liniara, analiza matematica si teoria probabilitatilor, Ed. Mega, Cluj-
Napoca, 2009
2. Colectiv, Matematici aplicate ˆın economie, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011
1.5 Integrale Euleriene
Sub denumirea de integrale euleriene vom studia trei integrale improprii des folosite ˆın teoria proba-
bilit˘ at¸ilor s¸i ˆın diverse alte domenii ale matematicii aplicate.
1.5.1 Integrala lui Euler de spet¸a ˆıntˆ ai. Funct¸ia beta
Definit¸ia 1.5.1. Se numes ¸te integrala lui Euler de spet¸a ˆıntˆ ai integrala
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx,
care pentru p < 1 este o integral˘ a improprie avˆ and ca punct critic pe 0 s ¸i pentru q < 1 este o integral˘ a improprie
avˆ and ca punct critic pe 1.
Observat¸ia 1.5.1. Integrala improprie
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx
este convergent˘ a dac˘ a p > 0 s ¸i q > 0 s ¸i este divergent˘ a ˆın celelalte cazuri. De fapt dac˘ a p ≥ 1 s ¸i q ≥ 1 atunci ea este
o integral˘ a propriu-zis˘ a (proprie).
Definit¸ia 1.5.2. Funct ¸ia real˘ a de dou˘ a variabile reale B : (0, ∞) ×(0, ∞) →R definit˘ a prin relat ¸ia
B(p, q) =
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx.
se numes ¸te funct¸ia lui Euler de spet¸a ˆıntˆ ai sau funct¸ia beta.
28
Propriet˘ at¸i ale funct¸iei Beta
(B1) B(p, 1) =
1
p
ˆ
Intr-adev˘ ar,
B(p, 1) =
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
1−1
dx =
_
1
0
x
p−1
dx =
x
α
p
¸
¸
¸
¸
¸
1
0
=
1
p
.
ˆ
In particular, pentru p = 1 se obt¸ine
B(1, 1) = 1.
(B2) B
_
1
2
,
1
2
_
= π.
ˆ
Intr-adev˘ ar, avem
B
_
1
2
,
1
2
_
=
_
1
0
x
1
2
−1
(1 −x)
1
2
−1
dx =
_
1
0
1
_
x(1 −x)
dx,
integral˘ a pe care o putem calcula utilizˆ and substitut¸ia lui Euler
_
x(1 −x) = tx,
de unde se g˘ ases¸te
x = ϕ(t) =
1
1 +t
2
s¸i deci ϕ
·
(t) =
−2t
(1 +t
2
)
2
.
Pentru ca x = 0 trebuie ca t = ∞ s¸i pentru ca x = 1 trebuie ca t = 0.
Deci
_
1
0
1
_
x(1 −x)
dx =
_
0

1
t .
1
1+t
2
−2t
(1 +t
2
)
2
dt = −2
_
0

1
1 +t
2
dt =
= 2
_

0
1
1 +t
2
dt = 2arctg t ¦

0
= 2
_
π
2
−0
_
= π.
(B3) B(p, q) = B(q, p).
ˆ
Intr-adev˘ ar, avem
B(p, q) =
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx
din care, f˘ acˆ and substitut¸ia x = ψ(t) = 1 −t se obt¸ine
B(p, q) =
_
1
0
(1 −t)
p−1
(1 −(1 −t))
q−1
(1 −t)
·
dt =
= −
_
1
0
(1 −t)
p−1
t
q−1
dt =
_
1
0
t
q−1
(1 −t)
p−1
dt =
=
_
1
0
x
q−1
(1 −x)
p−1
dx = B(q, p).
29
(B4) Dac˘ a p > 1 atunci
B(p, q) =
p −1
p +q −1
B(p −1, q).
ˆ
Intr-adev˘ ar, dac˘ a integr˘ am prin p˘ art¸i punˆ and
f (x) = x
p−1
s¸i g
·
(x) = (1 −x)
q−1
obt¸inem
B(p, q) =
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx = x
p−1
q
−(1 −x)
q
q
¸
¸
¸
¸
¸
1
0


_
1
0
(p −1)x
p−2
.
−(1 −x)
q
q
dx =
=
p −1
q
_
1
0
x
p−2
(1 −x)
q
dx =
=
p −1
q
_
1
0
x
p−2
(1 −x)(1 −x)
q−1
dx =
=
p −1
q
_
1
0
(x
p−2
−x
p−1
)(1 −x)
q−1
dx =
=
p −1
q
_
1
0
[x
p−2
(1 −x)
q−1
−x
p−1
(1 −x)
q−1
]dx =
=
p −1
q
__
1
0
x
p−2
(1 −x)
q−1
dx −
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx
_
=
=
p −1
q
[B(p −1, q) −B(p, q)] .
Deci am obt¸inut egalitatea
B(p, q) =
p −1
q
[B(p −1, q) −B(p, q)] ,
din care se obt¸ine imediat
B(p, q) =
p −1
p +q −1
B(p −1, q) .
Ment¸ion˘ am c˘ a ipoteza p > 1 este necesar˘ a pentru ca p −1 > 0 s¸i deci B(p −1, q) s˘ a existe.
Proprietatea (B4) demonstrat˘ a aici permite mics¸orarea cu o unitate a primului argument al funct¸iei
B. Ea poate fi utilizat˘ a succesiv atˆ ata timp cˆ at primul argument r˘ amˆ ane pozitiv.
(B5) Dac˘ a q > 1 atunci
B(p, q) =
q −1
p +q −1
B(p, q −1).
Aceast˘ a proprietate rezult˘ a us¸or din propriet˘ at¸ile (B4) s¸i (B3).
ˆ
Intr-adev˘ ar, avem succesiv
30
B(p, q) = B(q, p) =
q −1
p +q −1
B(q −1, p) =
q −1
p +q −1
B(p, q −1).
Proprietatea (B5) permite mics¸orarea cu o unitate a celui de al doilea argument al funct¸iei B. Ea poate
fi de asemenea utilizat˘ a succesiv atˆ ata timp cˆ at al doilea argument r˘ amˆ ane pozitiv.
Observ˘ am astfel c˘ a prin utilizarea convenabil˘ a a propriet˘ at¸ilor (B4) s¸i (B5) se poate calcula B(p, q)
pentru p > 1 s¸i q > 1 dac˘ a se cunoas¸te B(¦p¦, ¦q¦), unde ¦x¦ noteaz˘ a partea fract¸ionar˘ a a lui x.
Exist˘ a tabele cu valori ale lui B(p, q) pentru 0 < p ≤ 1 s¸i 0 < q ≤ 1.
Exemplul 1.5.1. Exemplu de utilizare a propriet˘ at ¸ilor (B4) s ¸i (B5):
B
_
3
2
,
5
2
_
=
3
2
−1
3
2
+
5
2
−1
B
_
3
2
−1,
5
2
_
=
1
6
B
_
1
2
,
5
2
_
=
=
1
6
5
2
−1
1
2
+
5
2
−1
B
_
1
2
,
5
2
−1
_
=
1
6

3
4
B
_
1
2
,
3
2
_
=
=
1
6

3
4

3
2
−1
1
2
+
3
2
−1
B
_
1
2
,
3
2
−1
_
=
1
6

3
4

1
2
B
_
1
2
,
1
2
_
=
=
1
6

3
4

1
2
π =
1
16
π.
(B6) Dac˘ a m∈ N

s¸i n ∈ N

atunci
B(m, n) =
(m−1)! (n −1)!
(m+n −1)!
.
Aceast˘ a relat¸ie rezult˘ a din utiliz˘ ari succesive ale propriet˘ at¸ilor (B4) s¸i (B5). De exemplu:
B(5, 4) =
4! 3!
8!
=
1
280
.
(B7) Dac˘ a 0 < p < 1 atunci
B(p, 1 −p) =
π
sin pπ
.
Omitem aici demonstrarea acestei propriet˘ at¸i. Din (B7) se obt¸ine imediat (B2) luˆ and p =
1
2
B
_
1
2
, 1 −
1
2
_
=
π
sin
π
2
= π.
31
1.5.2 Integrala lui Euler de spet¸a a doua. Funct¸ia gama
Definit¸ia 1.5.3. Se numes ¸te integrala lui Euler de spet¸a a doua integrala
_

0
x
a−1
e
−x
dx,
care este o integral˘ a improprie (avˆ and limita superioar˘ a de integrare ∞) s ¸i ˆın plus dac˘ a a < 1 are punct critic s ¸i pe
0.
Observat¸ia 1.5.2. Integrala improprie
_

0
x
p−1
e
−x
dx este convergent˘ a dac˘ a p > 0 s ¸i este divergent˘ a dac˘ a p ≤ 0.
Definit¸ia 1.5.4. Funct ¸ia real˘ a de o variabil˘ a real˘ a Γ : (0, ∞) →R definit˘ a prin relat ¸ia
Γ(p) =
_

0
x
p−1
e
−x
dx.
se numes ¸te funct¸ia lui Euler de spet¸a a doua sau funct¸ia gama.
Propriet˘ at¸i ale funct¸iei Gama
(Γ1) Γ(1) = 1.
ˆ
Intr-adev˘ ar, avem
Γ(1) =
_

0
x
1−1
e
−x
dx =
_

0
e
−x
dx = −e
−x
¦

0
= 0 −(−1) = 1.
(Γ2) Dac˘ a p > 1, atunci
Γ(p) = (p −1)Γ(p −1).
ˆ
Intr-adev˘ ar, dac˘ a integr˘ am prin p˘ art¸i punˆ and f (x) = x
p−1
s¸i g
·
(x) = e
−x
, avem succesiv
Γ(p) =
_

0
x
p−1
e
−x
dx = x
p−1
(−e
−x
) ¦

0


_

0
(p −1)x
p−2
(−e
−x
)dx = −
x
p−1
e
x
¸
¸
¸
¸
¸
¸

0
+
+(p −1)
_

0
x
p−2
e
−x
dx = (p −1)Γ(p −1).
Ment¸ion˘ am c˘ a ipoteza p > 1 este necesar˘ a pentru a exista Γ(p −1).
Proprietatea Γ2) permite mics¸orarea cu o unitate a argumentului funct¸iei gama. Prin utiliz˘ ari succe-
sive ale acestei propriet˘ at¸i, calculul lui Γ(p) pentru p > 1 poate fi redus la calculul lui Γ(¦p¦).
Exist˘ a tabele cu valori ale funct¸iei gama pentru 0 < p ≤ 1.
(Γ3) Dac˘ a m∈ N

, atunci
Γ(m) = (m−1)!
Proprietatea Γ3) sugereaz˘ a faptul c˘ a funct¸ia gama este o generalizare a factorialului.
32
Observat¸ia 1.5.3. Dac˘ a ˆın proprietatea B6) a funct ¸iei beta,
B(m, n) =
(m−1)! (n −1)!
(m+n −1)!
,
utiliz˘ am ˆın locul factorialului valori ale funct ¸iei gama date de proprietatea Γ3) obt ¸inem
B(m, n) =
Γ(m) Γ(n)
Γ(m+n)
, ∀ m, n ∈ N

.
(Γ4) Aceast˘ a relat¸ie dintre funct¸iile beta s¸i gama r˘ amˆ ane adev˘ arat˘ a s¸i pentru argumente reale, adic˘ a are
loc proprietatea
B(p, q) =
Γ(p) Γ(q)
Γ(p +q)
, ∀ p > 0 s¸i ∀ q > 0
cunoscut˘ a sub denumirea de relat¸ia lui Euler.
(Γ5) Γ
_
1
2
_
=

π.
ˆ
Intr-adev˘ ar, dac˘ a ˆın relat¸ia lui Euler lu˘ am a = b =
1
2
, obt¸inem
B
_
1
2
,
1
2
_
=
Γ
_
1
2
_
Γ
_
1
2
_
Γ
_
1
2
+
1
2
_ .
Dar B
_
1
2
,
1
2
_
= π, iar Γ(1) = 1, deci
π =
_
Γ
_
1
2
__
2
,
din care rezult˘ a Γ
_
1
2
_
=

π.
1.5.3 Integrala Euler-Poisson
Definit¸ia 1.5.5. Integrala improprie
_

0
e
−x
2
dx
se numes ¸te integrala Euler-Poisson.
Observat¸ia 1.5.4. Prin calcule elementare se g˘ asesc urm˘ atoarele rezultate
_

−∞
e
−x
2
dx =

π s ¸i
_

−∞
e

x
2
2
dx =

2π.
33
1.5.4 Exercitii si probleme rezolvate
Problema 1.5.1. S˘ a se calculeze valorile funct ¸iilor lui Euler:
a) Γ(6), b) Γ
_
5
2
_
, c) B(3, 5), d) B
_
3
2
,
1
2
_
, e) B
_
1
4
,
5
4
_
Solut¸ie:
a) Γ(6) = 5! = 120
b) Γ
_
5
2
_
=
_
5
2
−1
_
Γ
_
5
2
−1
_
=
3
2
Γ
_
3
2
_
=
3
2
_
3
2
−1
_
Γ
_
3
2
−1
_
=
3
2
1
2
Γ
_
1
2
_
=
3

π
4
c) B(3, 5) =
(3−1)!(5−1)!
(3+5−1)!
=
2! 4!
7!
=
48
5040
=
1
105
d) B
_
3
2
,
1
2
_
=
Γ(
3
2
)Γ(
1
2
)
Γ(
3
2
+
1
2
)
=
1
2

π

π
1!
=
π
2
e) B
_
1
4
,
7
4
_
=
7
4
−1
1
4
+
7
4
−1
B
_
1
4
,
3
4
_
=
3
4
1
B
_
1
4
,
3
4
_
=
3
4
π
sin
π
4
=
3
4
π

2
2
=

2

2
Problema 1.5.2. Folosind integralele euleriene s˘ a se calculeze integralele:
a)
_
b
a
dx

(x−a)(b−x)
, b)
_

2
xe
2−x
dx, c)
_

0
3

x
1+x
2
dx.
Solut¸ie:
a) Facem schimbarea de variabil˘ a
x−a
b−a
= t, dx = (b −a) dt
Limitele de integrare:
_
x = a, ⇒t = 0
x = b, ⇒t = 1
_
Deci,
_
b
a
dx

(x−a)(b−x)
=
_
1
0
(b−a)dt

(b−a)t(b−a)(1−t)
=
_
1
0
dt

t(1−t)
=
_
1
0
t

1
2
(1 −t)

1
2
dt = B
_
1
2
,
1
2
_
= π
b) Facem schimbarea de variabil˘ a
x −2 = t ⇒dx = dt Obt¸inem astfel:
_

2
xe
2−x
dx =
_

0
(t +2) e
−t
dt =
_

0
te
−t
dt +2
_

0
e
−t
dt = Γ(2) +Γ(1) = 1! +2 1 = 3
c) Facem schimbarea de variabil˘ a
x
2
=
t
1−t
, dx =
1
2
_
t
1−t
_

1
2 1
(1−t)
2
dt
_

0
3

x
1+x
2
dx =
_
1
0
(
t
1−t
)
1
6
1+
t
1−t
1
2
_
t
1−t
_

1
2 1
(1−t)
2
dt =
1
2
_
1
0
t
1
6

1
2
(1 −t)

1
6
+1+
1
2
−2
dt
=
1
2
_
1
0
t

1
3
(1 −t)

2
3
dt =
1
2
B
_
2
3
,
1
3
_
=
1
2
B
_
1
3
,
2
3
_
=
1
2
π
sin
π
3
=
1
2
π

3
2
=
π

3
.
1.5.5 Teme de control
Problema 1.5.3. S˘ a se calculeze valorile funct ¸iilor lui Euler:
a) Γ(8), b) Γ
_
9
2
_
, c)B(2, 2), d) B
_
3
2
,
3
2
_
,
R˘ aspuns:
a) 5040, b)
105

π
16
, c)
1
6
, d)
π
8
Problema 1.5.4. Folosind integralele euleriene s˘ a se calculeze:
a)
_
1
0

x
5
−x
6
dx, b)
_ π
2
0
sin
4
x cos
2
xdx, c)
_

0
x
3
dx
(1+x
3
)
2
, d)
_

0
x
2
e

x
5
dx, e)
_

0
3

x
(1+x)
4
dx
R˘ aspuns:
a)

2
7
, b)
π
8
, c)


3
27
, d) 250, e)
10π

3
3
5
34
Rezumat
In aceasta unitate au fost introduse si studiate notiunile privind integralele Euler de speta intai (functia
beta), de speta a doua (functia gama), proprietatile acestora, precum si integrala Euler-Poisson.
Bibliografie
1. Colectiv, Elemente de algebra liniara, analiza matematica si teoria probabilitatilor, Ed. Mega, Cluj-
Napoca, 2009
2. Colectiv, Matematici aplicate ˆın economie, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011.
35
2 MODULUL II. Teoria probabilitatilor
Obiective
• Definirea si studiul principalelor proprietati ale conceptelor de baza din teoria probabilitatilor.
Crearea la studenti a unor deprinderi de utilizare a tehnicilor probabilistice si de folosire a acestora
in scop aplicativ.
Fundamentarea probabilistica a statisticii matematice.
Concepte de baza
• Eveniment aleator, probabilitate, probabilitate conditionata, scheme clasice de probabilitate.
• Variabila aleatoare, functie de probabilitate a unei variabile aleatoare discrete, functie de repartitie a
unei variabile aleatoare, densitate de probabilitate, functia de repartitie a unei variabile aleatoare de
tip continuu.
• Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (media, dispersia, momente, corelatia)
• Repartitii clasice.
Rezultate asteptate
Se urmareste buna intelegere de catre studenti a tehnicilor de abordare probabilistica a fenomenelor
aleatoare, utilizarea adecvata a schemelor probabilistice care modeleaza astfel de fenomene, intelegerea
conceptului de variabila aleatoare, precum si formarea deprinderilor de calcul ale caracteristicelor nu-
merice pentru variabilelor aleatoare. Se doreste ca studentii sa inteleaga foarte bine semnificatia carac-
teristicilor pe care le calculeaza si, de asemenea sa inteleaga motivele aplicarii teoriei probabilitatilor in
statistica matematica.
UNITATEA 1. Cˆ amp de evenimente. Cˆ amp de probabilitate. Scheme
clasice de probabilitate.
2.1 Cˆ amp de evenimente, cˆ amp de probabilitate
2.1.1 Corp de p˘ art¸i ale unei mult¸imi
Definit¸ia 2.1.1. Se numes ¸te corp de p˘ art¸i ale mult ¸imii nevide Ω orice familie nevid˘ a K⊂ P(Ω) unde P(Ω) este
mult ¸imea p˘ art ¸ilor lui Ω, astfel ˆıncˆ at
a) ∀ A ∈ K=⇒ C
A
∈ K unde C
A
= ΩA;
b) ∀ A, B ∈ K=⇒ A
_
B ∈ K.
Propozit¸ia 2.1.1. Fie K un corp de p˘ art ¸i ale mult ¸imii nevide Ω. Atunci:
1) φ, Ω ∈ K;
2) ∀A, B ∈ K=⇒ A
_
B ∈ K;
3) ∀A, B ∈ K=⇒ A−B ∈ K.
Demonstrat¸ie.
36
1) K nevid˘ a =⇒ (∀A ∈ K =⇒ C
A
∈ K) =⇒ A
_
C
A
∈ K =⇒Ω ∈ K =⇒ C

∈ K =⇒ φ ∈ K. Deci φ, Ω ∈ K.
2) ∀A, B ∈ K =⇒C
A
, C
B
∈ K =⇒ C
A
_
C
B
∈ K
De Morgan
=⇒ C
A
_
B
∈ K =⇒ C
_
C
A
_
B
_
∈ K =⇒ A
_
B ∈ K.
3) ∀A, B ∈ K =⇒ A, C
B
∈ K =⇒A
_
C
B
∈ K =⇒A−B ∈ K.

Observat¸ia 2.1.1. Prin definit ¸ie, un corp de p˘ art ¸i K este ˆınchis fat ¸˘ a de trecerea la complementar˘ a s ¸i fat ¸˘ a de
reuniune. Definit ¸ia corpului de p˘ art ¸i garanteaz˘ a s ¸i ˆınchiderea sa fat ¸˘ a de reuniunea sau diferent ¸a de mult ¸imi.
Prin induct ¸ie matematic˘ a rezult˘ a c˘ a un corp de p˘ art ¸i este ˆınchis s ¸i fat ¸˘ a de reuniunea sau intersect ¸ia finit˘ a
oarecare de mult ¸imi adic˘ a pentru orice A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K, (n ≥ 3) avem s ¸i
n
_
i=1
A
i
∈ K respectiv
n
_
i=1
A
i
∈ K.
De asemenea, un corp de p˘ art ¸i cont ¸ine ˆın mod necesar submult ¸imile improprii φs ¸i Ω.
Exemplul 2.1.1. 1) Dac˘ a Ω φ atunci K= P(Ω) este un exemplu (banal) de corp de p˘ art ¸i ale lui Ω.
2) Fie Ω = ¦1, 2, 3, 4, 5, 6¦. Atunci
K=¦φ, Ω, ¦1, 6¦ , ¦2, 3¦ , ¦4, 5¦ , ¦1, 2, 3, 6¦ , ¦1, 4, 5, 6¦ , ¦2, 3, 4, 5¦¦
este un corp de p˘ art ¸i ale lui Ω.
2.1.2 Cˆ amp de evenimente
Vom ˆınt¸elege prin experiment aleator orice experiment al c˘ arui rezultate, considerate din punct de vedere
al unui anumit criteriu, nu sunt cunoscute ˆınainte de efectuarea experimentului (repetˆ and un astfel de
eveniment, ˆın condit¸ii identice, se pot obt¸ine rezultate diferite, nu se poate preciza rezultatul ci se poate
face doar o list˘ a cu rezultatele posibile). Orice rezultat posibil ˆın urma unui experiment aleator se numes¸te
eveniment aleator. Evenimentele care nu se pot realiza drept consecint¸˘ a a realiz˘ arii altora se numesc
evenimente elementare. Consider˘ am, de exemplu, experimentul arunc˘ arii unui zar (obis¸nuit, nem˘ asluit)
s¸i evalu˘ am rezultatul din punct de vedere al aparit¸iei (non-aparit¸iei) vreunora dintre fet¸ele de la 1 la 6.
Folosim notat¸ii de tipul ce urmeaz˘ a:
A = ¦1¦ – aparit¸ia fet¸ei 1.
B = ¦1, 4¦ – aparit¸ia vreuneia dintre fet¸ele 1 sau 4.
C = ¦2, 5, 6¦ – aparit¸ia vreuneia dintre fet¸ele 2,5 sau 6,etc.
A este evenimente elementar (analog ¦2¦ , ¦3¦ , ¦5¦ , ¦6¦) dar B nu este elementar (B se poate realiza ca s¸i
consecint¸˘ a a realiz˘ arii lui A). Vom reveni ulterior, cu mai mult˘ a rigoare, asupra conceptului de experiment
elementar.
Not˘ am cu Ω mult¸imea tuturor evenimentelor elementare generate de un experiment aleator.
ˆ
In con-
tinuare ne este comod s˘ a trat˘ am aceast˘ a mult¸ime ca o mult¸ime de puncte pentru care submult¸imile re-
duse la un punct cores-pund evenimentelor elementare. Ω se mai numes¸te s¸i mult¸ime fundamental˘ a (de
referint¸ ˘ a) sau spat¸iu de select¸ie. Orice alt eveniment poate fi asimilat cu o submult¸ime a spat¸iului Ω
(ˆın exemplul de mai sus avem Ω = ¦1, 2, 3, 4, 5, 6¦ s¸i A, B, C ⊂ Ω). In particular, Ω corespunde evenimentu-
lui constˆ and ˆın realizarea a cel put¸in unuia dintre evenimentele elementare posibile ceea ce se ˆıntˆ ampl˘ a
la orice efectuare a evenimentului s¸i de aceea acest eveniment se numes¸te eveniment cert sau sigur. Un
alt eveniment particular este cel care corespunde mult¸imii vide φ s¸i care revine la nerealizarea nici unui
eveniment elementar posibil, ceea ce este imposibil la orice efectuare a experimentului s¸i din acest motiv
acest eveniment se numes¸te eveniment imposibil. Vom p˘ astra pentru evenimentul sigur s¸i evenimentul
imposibil aceleas¸i notat¸ii Ω s¸i respectiv φ ca s¸i pentru submult¸imile lui Ω c˘ arora le corespund.
Fie c mult¸imea tuturor evenimentelor aleatoare generate de un experiment aleator.
Definit¸ia 2.1.2. Fie A, B ∈ c. Se numes ¸te intersect¸ie a evenimentelor A s ¸i B, notat˘ a A
_
B, evenimentul care
se realizeaz˘ a dac˘ a s ¸i numai dac˘ a se realizeaz˘ a atˆ at A cˆ at s ¸i B. Se numes ¸te reuniune a evenimentelor A s ¸i B,
37
notat˘ a A
_
B, evenimentul care se realizeaz˘ a dac˘ a s ¸i numai dac˘ a se realizeaz˘ a cel put ¸in unul dintre evenimentele
A s ¸i B. Se numes ¸te diferent¸˘ a a evenimentelor A s ¸i B, notat˘ a A¸B, evenimentul care se realizeaz˘ a atunci cˆ and se
realizeaz˘ a A dar nu s ¸i B (adic˘ a A¸ B = A
_
C
B
). Se numes ¸teeveniment complementar evenimentului A, notat
C
A
, evenimentul care se realizeaz˘ a dac˘ a s ¸i numai dac˘ a nu se realizeaz˘ a A (evenimentul complementar lui A se mai
numes ¸te s ¸i eveniment contrar lui A s ¸i se mai noteaz˘ a A sau nonA).
Observat¸ia 2.1.2. 1) Pe c s-au evident ¸iat legile interne de compozit ¸ie (binare):
_
,
_
, ¸ : c ×c −→c,
(A, B) ·→A
_
B, (A, B) ·→A
_
B, (A, B) ·→A¸ B
s ¸i legea de compozit ¸ie intern˘ a (unar˘ a) C : c −→c, A ·→C
A
.
2) Cum A¸ B = A
_
C
B
, ∀A, B ∈ c vom urm˘ ari ˆın continuare doar propriet˘ at ¸i ale legilor
_
,
_
, C (propriet˘ at ¸ile
legii

¸” rezult˘ a din propriet˘ at ¸ile legilor

_
” s ¸i

C”).
Din definit¸iile de mai sus se obt¸in rezultatele din urm˘ atoarea propozit¸ie.
Propozit¸ia 2.1.2. Pentru orice A, B, C ∈ c au loc propriet˘ at ¸ile:
a) asociativitate: (A
_
B)
_
C = A
_
(B
_
C),
(A
_
B)
_
C = A
_
(B
_
C).
b) comutativitate: A
_
B = B
_
A, A
_
B = B
_
A.
c) distributivitate:
A
_
(B
_
C) = (A
_
B)
_
(A
_
C), A
_
(B
_
C) = (A
_
B)
_
(A
_
C).
d) idempotent ¸˘ a: A
_
A = A, A
_
A = A.
e) A
_
C
A
= φ, A
_
C
A
= Ω, A
_
Ω = A, A
_
Ω = Ω, A
_
φ = φ, A
_
φ = A.
Definit¸ia 2.1.3. Fie A, B ∈ c. Se spune c˘ a evenimentul A implic˘ a evenimentul B (sau c˘ a B este implicat de
A) s ¸i se scrie A ⊂ B (respectiv B ⊃ A) dac˘ a realizarea lui A antreneaz˘ a neap˘ arat s ¸i realizarea lui B.
Observat¸ia 2.1.3. 1) Relat ¸ia de implicat ¸ie se poate defini s ¸i cu ajutorul

_
” sau

_
”. Mai precis, pentru A, B ∈ c
avem A ⊂ B ⇐⇒A
_
B = A ⇐⇒A
_
B = B.
Cum A
_
φ = φ s ¸i A
_
Ω = A rezult˘ a c˘ a φ ⊂ As ¸i A ⊂ Ω adic˘ a avem φ ⊂ A ⊂ Ω, ∀ A ∈ c.
2) Relat ¸ia de implicat ¸ie este o relat ¸ie de ordine part ¸ial˘ a pe c (adic˘ a este reflexiv˘ a, antisimetric˘ a s ¸i tranzitiv˘ a).
Intr-adev˘ ar avem:
a) ∀A ∈ c =⇒A ⊂ A. (reflexivitate)
b) A, B ∈ c, A ⊂ B s ¸i B ⊂ A =⇒A = B. (antisimetrie)
c) A, B ∈ c, A ⊂ B s ¸i B ⊂ C =⇒A ⊂ C.
3) Se poate ar˘ ata c˘ a dac˘ a A, B ∈ c, A
_
B = Ω s ¸i A
_
B = φ atunci A = C
B
sau, echivalent, B = C
A
.
ˆ
In particular, cum A
_
C
A
= φ s ¸i A
_
C
A
= Ω avem C(C
A
) = A s ¸i de asemenea din φ
_
Ω = Ω, φ
_
Ω = φ
rezult˘ a c˘ a φ = C

s ¸i Ω = C
φ
.
Utilizˆ and aceast˘ a observat¸ie se poate demonstra propozit¸ia de mai jos (pe care o admitemf˘ ar˘ a demonstrat¸ie).
Propozit¸ia 2.1.3. (relat¸iile lui De Morgan)
Pentru orice A, B ∈ c avem C
A
_
B
= C
A
_
C
B
s ¸i C
A
_
B
= C
A
_
C
B
.
38
Definit¸ia 2.1.4. Se spune c˘ a evenimentele A, B ∈ c sunt incompatibile dac˘ a ele nu se pot realiza simultan, adic˘ a
A
_
B = φ.
Definit¸ia 2.1.5. Se spune c˘ a evenimentul A ∈ c este eveniment elementar dac˘ a ∀B ∈ c, B ⊂ A rezult˘ a c˘ a B = φ
sau B = A (adic˘ a A nu poate fi implicat decˆ at de c˘ atre evenimentul imposibil sau de c˘ atre el ˆınsus ¸i).
Observat¸ia 2.1.4. 1. Mai sus am constatat c˘ a evenimentele aleatoare generate de un experiment aleator pot fi
concepute ca fiind submult ¸imi ale unei mult ¸imi de referint ¸˘ a Ω adic˘ a c se poate asimila cu o familie de
submult ¸imi ale lui Ω ˆınchis˘ a fat ¸˘ a de operat ¸iile cu mult ¸imi s ¸i care nu este neap˘ arat P(Ω). Motivele pentru
care nu orice submult ¸ime a lui Ω este eveniment dep˘ as ¸esc cadrul acestui curs fiind deci omise. Se poate
ar˘ ata ˆıns˘ a c˘ a c se poate asimila cu un corp de p˘ art ¸i (Ω, K), pentru care elementele din K corespund bijectiv
cu elementele din c (ˆın particular mult ¸imea φ din K corespunde evenimentului imposibil din c mult ¸imea
de referint ¸˘ a Ω din K corespunde evenimentului sigur din c), reuniunea a dou˘ a mult ¸imi din K corespunde
reuniunii (ˆın sensul din c) a evenimentelor din c corespunz˘ atoare celor dou˘ a mult ¸imi, etc.
2.
ˆ
In cele de mai sus am presupus implicit c˘ a Ω este o mult ¸ime finit˘ a. S˘ a consider˘ am acum, din nou, experimentul
arunc˘ arii zarului s ¸i urm˘ arimevenimentul A constˆ and ˆın faptul c˘ a fat ¸a 5 (de exemplu) s˘ a apar˘ a pentru prima
dat˘ a la o aruncare de ordin par (dup˘ a un num˘ ar impar de neaparit ¸ii).
Notˆ and cu A
k
evenimentul ca fat ¸a 5 s˘ a apar˘ a pentru prima dat˘ a la a k-a aruncare ( k ∈ N

) avem
A = A
2
_
A
4
_
A
6
_
. . .
_
A
2k
_
. . .
_
. . . =

_
k=1
A
2k
s ¸i suntem condus ¸i la a considera o infinitate num˘ arabil˘ a
(un s ¸ir) de evenimente elementare Ω = ¦w
1
, w
2
, . . . , w
n
, . . .¦ unde ¦w
n
¦ = A
n
, n ∈ N

) s ¸i la a cere ca c s˘ a fie
ˆınchis˘ a s ¸i fat ¸˘ a de reuniunea num˘ arabil˘ a (nu numai finit˘ a) de evenimente.
ˆ
In fapt, se poate ar˘ ata riguros, ˆın
astfel de cazuri c se poate asimila cu un σ-corp de p˘ art ¸i (Ω, K).
Din aceast˘ a observat¸ie ca s¸i din cea precedent˘ a rezult˘ a c˘ a putem opera cu evenimentele utilizˆ and limba-
jul teoriei mult¸imilor s¸i de aceea, ˆın continuare, structurile de evenimente se definesc (din punct de vedere
formal) direct ca structuri de mult¸imi. Se justific˘ a astfel definit¸ia care urmeaz˘ a.
Definit¸ia 2.1.6. Se numes ¸te cˆ amp de evenimente orice corp de p˘ art ¸i (Ω, K) al unei mult ¸imi nevide Ω. Se
numes ¸te σ-cˆ amp de evenimente orice σ-corp de p˘ art ¸i (Ω, K) al unei mult ¸imi nevide Ω.
Observat¸ia 2.1.5. Intr-un σ–cˆ amp de evenimente, relat ¸iile lui De Morgan se pot generaliza pentru s ¸iruri de
evenimente adic˘ a avem:
C
_

_
n=1
A
n
_
=

_
n=1
C
A
n
s ¸i C
_

_
n=1
A
n
_
=

_
n=1
C
A
n
.
2.1.3 Cˆ amp de probabilitate
Definit¸ia 2.1.7. (definit¸ia axiomatic˘ a a probabilit˘ at¸ii)
Fie (Ω, K) un cˆ amp de evenimente. Se numes ¸te probabilitate pe K orice aplicat ¸ie P : K−→R astfel ˆıncˆ at
P1) P(A) ≥ 0, ∀A ∈ K;
P2) P(A
_
B) = P(A) +P(B), ∀A, B ∈ K cu A
_
B = φ;
P3) P(Ω) = 1.
Se numes ¸te cˆ amp de probabilitate orice triplet (Ω, K, P), unde (Ω, K) este un cˆ amp de evenimente iar P peste
o probabilitate pe K.
Propozit¸ia 2.1.4. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de evenimente. Atunci:
a) P (φ) = 0;
b) P (C
A
) = 1 −P (A) , ∀A ∈ K;
39
c) P (B¸ A) = P (B) −P (A) , ∀A, B ∈ K, A ⊂ B;
d) P (B¸ A) = P (B) −P (A
_
B) , ∀A, B ∈ K;
e) P (A
_
B) = P (A) +P (B) −P (A
_
B) , ∀A, B ∈ K.
Demonstrat¸ie.
a) Ω
_
φ = Ω =⇒ P (Ω
_
φ) = P (Ω) s¸i cum Ω
_
φ = φ rezult˘ a din P2) c˘ a P (Ω
_
φ) = P (Ω) + P (φ), adic˘ a
avem P (Ω) +P (φ) = P (φ) sau 1 +P (φ) = 1, de unde P (φ) = 0.
b) ∀A ∈ K avem A
_
C
A
= Ω, de unde P (A
_
C
A
) = P (Ω), sau P (A
_
C
A
)
= 1, iar din A
_
C
A
= φ rezult˘ a conform P2) c˘ a P (A
_
C
A
) = P (A) + P (C
A
). Pentru orice A ∈ K avem
deci P (A) +P (C
A
) = 1, adic˘ a P (C
A
) = 1 −P (A).
c) ∀A, B ∈ K, A ⊂ B =⇒ B = A
_
(B−A), s¸i cum A
_
(B−A) = φ =⇒ P (B) = P (A
_
(B−A))
P2
= P (A) +
P (B−A) =⇒P (B−A) = P (B) −P (A).
d) ∀A, B ∈ K =⇒B−A = B−(A
_
B) cu A
_
B ⊂ B
c)
=⇒P (B−A) = P (B) −P (A
_
B).
e) ∀A, B ∈ K =⇒A
_
B = A
_
(B−(A
_
B)) cu
A
_
(B−(A
_
B)) = φ =⇒ P (A
_
B) = P (A
_
(B−(A
_
B)))
P2)
= P (A) + P (B−(A
_
B))
c)
= P (A) + P (B) −
(A
_
B) pentru c˘ a A
_
B ⊂ B.

Consecint¸e.
1. Dac˘ a A, B ∈ K, cu A ⊂ B =⇒P (A) ≤ P (B). (monotonie)
ˆ
Intr-adev˘ ar, P (B−A) ≥ 0
c)
=⇒P (B) −P (A) ≥ 0 =⇒P (B) ≥ P (A).
2. ∀A ∈ K=⇒0 ≤ P (A) ≤ 1.
Cum ∀A ∈ K avem φ ⊂ A ⊂ Ω, folosind consecint¸a precedent˘ a, obt¸inem P (φ) ≤ P (A) ≤ P (Ω) sau
0 ≤ P (A) ≤ 1.
3. Prin induct¸ie matematic˘ a, folosind P2), rezult˘ a c˘ a dac˘ a A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K, cu A
i
_
A
j
= φ, i = 1, n, i j,
atunci P
_
n
_
i=1
A
i
_
=
n

i=1
P (A
i
) (probabilitatea unei reuniuni finite de evenimente incompatibile dou˘ a
cˆ ate dou˘ a este suma probabilit˘ at¸ilor evenimentelor reuniunii).
Comportamentul probabilit˘ at¸ii fat¸˘ a de o reuniune finit˘ a de evenimente oarecare (nu mai sunt in-
compatibile dou˘ a cˆ ate dou˘ a) din K este dat de propozit¸ia care urmeaz˘ a, obt¸inut˘ a tot prin induct¸ie
matematic˘ a pornind de la subpunctul e) din Propozit¸ia 2.1.4.
Propozit¸ia 2.1.5. (formula de adunare a probabilit˘ at¸ilor sau formula lui Poincar´ e)
Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K. Atunci
P
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
n
_
i=1
A
i
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
=
n

i=1
P (A
i
) −
n

i,j=1
i<j
P
_
A
i
_
A
j
_
+
+
n

i,j,k=1
i<j<k
P
_
A
i
_
A
j
_
A
k
_
−. . . +(−1)
n−1
P
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
n
_
i=1
A
i
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
.
40
Observat¸ia 2.1.6. Dac˘ a A, B, C, D ∈ K avem evident
a) P (A
_
B
_
C) = P (A) +P (B) +P (C) −P (A
_
B) −P (A
_
C) −P (B
_
C) +P (A
_
B
_
C);
b) P (A
_
B
_
C
_
D) = P (A) +P (B) +P (C) +P (D) −P (A
_
B) −P (A
_
C) −P (A
_
D) −P (B
_
C) −P (B
_
D) −
P (C
_
D) +
P (A
_
B
_
C) +P (A
_
B
_
D) +P (A
_
C
_
D) +P (B
_
C
_
D) −
−P (A
_
B
_
C
_
D).
Propozit¸ia 2.1.6. (inegalitatea lui Boole)
Fie (Ω, K, P) un σ–cˆ amp de probabilitate s ¸i (A
n
)
n∈N
∗ un s ¸ir de evenimente din K. Atunci
P
_
¸
¸
¸
¸
¸
_

_
n=1
A
n
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
≥ 1 −

n=1
(1 −P (A
n
)) .
Observat¸ia 2.1.7. Inegalitatea lui Boole este adev˘ arat˘ a s ¸i pentru un cˆ amp de probabilitate. Dac˘ a A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K atunci
P
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
n
_
i=1
A
i
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
≥ 1 −
n

i=1
(1 −P (A
i
)) =
n

i=1
P (A
i
) −(n −1) .
Observat¸ia 2.1.8. Fie Ω = ¦w
1
, w
2
, . . . , w
n
¦ s ¸i K= P(Ω). Pe cˆ ampul de evenimente (Ω, K) se consider˘ a probabili-
tatea P cu proprietatea
P (¦w
1
¦) = P (¦w
2
¦) = . . . = P (¦w
n
¦)
_
=
1
n
_
.
Dac˘ a A =
_
w
i
1
, w
i
2
, . . . , w
i
k
_
∈ K atunci
P (A) = P
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
k
_
j=1
_
w
i
j
_
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
=
k

j=1
P
__
w
i
j
__
=
k

j=1
1
n
=
k
n
.
Se obt ¸ine astfel o alt˘ a definit ¸ie a probabilit˘ at ¸ii, adev˘ arat˘ a ˆıntr-un cadru mult mai restrictiv decˆ at cel din Definit ¸ia 2.1.7
dar extrem de utilizat˘ a ˆın numeroase cazuri practice s ¸i constituind, din punct de vedere istoric, prima definit ¸ie
dat˘ a conceptului de probabilitate.
Definit¸ia 2.1.8. (definit¸ia clasic˘ a a probabilit˘ at¸ii)
Probabilitatea unui eveniment A, generat de un experiment aleator care genereaz˘ a un cˆ amp finit de proba-
bilitate cu evenimente elementare egal probabile, este egal˘ a cu raportul dintre num˘ arul evenimentelor elementare
favorabile realiz˘ arii lui A s ¸i num˘ arul total de evenimente elementare posibile:
P(A) =
num˘ ar de cazuri favorabile
num˘ ar de cazuri posibile
.
2.1.4 Probabilit˘ at¸i condit¸ionate. Independent¸a evenimentelor
In paragraful precedent, printre alte propriet˘ at¸i, s-au studiat s¸i propriet˘ at¸i care ar˘ atau comportamen-
tul probabilit˘ at¸ii fat¸˘ a de reuniunea evenimentelor. In acest paragraf vom urm˘ ari comportamentul prob-
abilit˘ at¸ii fat¸˘ a de intersect¸ia evenimentelor, propriet˘ at¸i grupate ˆıntr-un paragraf separat tocmai datorit˘ a
important¸ei deosebite pe care o au ˆın aplicat¸iile practice.
Definit¸ia 2.1.9. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A ∈ K cu P(A) 0. Se numes ¸te probabilitatea
evenimentului X ∈ K condit¸ionat˘ a de evenimentul A, notat˘ a P(X¦
A
), raportul
P(X¦
A
) =
P(X
_
A)
P(A)
.
41
Observat¸ia 2.1.9. Avem P(X
_
A) = P(A) P(X¦
A
). Dac˘ a A, B ∈ K, P (A) 0, P (B) 0, atunci
P
_
A
_
B
_
= P (A) P (B¦
A
) = P (B) P(A¦
B
).
Am obt ¸inut un prim rezultat care indic˘ a comportamentul probabilit˘ at ¸ii fat ¸˘ a de intersect ¸ie.
Propozit¸ia 2.1.7. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A ∈ K cu P (A) 0. Atunci, aplicat ¸ia P
A
: K−→R,
P
A
(X) = P(X¦
A
) este de asemenea o probabilitate pe K, adic˘ a (Ω, K, P
A
) este tot un cˆ amp de probabilitate.
Demonstrat¸ie. Verific˘ am condit¸iile P1), P2), P3) din Definit¸ia 2.1.7.
P1) ∀X ∈ K=⇒P
A
(X) =
P(X
_
A)
P(A)
=
≥0
>0
≥ 0;
P2) ∀X, Y ∈ K cu X
_
Y = φ =⇒
P
A
_
X
_
Y
_
=
P ((X
_
Y)
_
A)
P (A)
=
P ((X
_
A)
_
(Y
_
A))
P (A)
X
_
A, Y
_
A
=
incomp
=
P (X
_
A) +(Y
_
A)
P (A)
=
P (X
_
A)
P (A)
+
P (Y
_
A)
P (A)
=
= P
A
(X) +P
A
(Y) ;
P3) P
A
(Ω) =
P(Ω
_
A)
P(A)
=
P(A)
P(A)
= 1.

Observat¸ia 2.1.10. Analog, pornind de la σ–cˆ ampul de probabilitate (Ω, K, P) s ¸i A ∈ K cu P (A) 0, se obt ¸ine
σ–cˆ ampul de probabilitate (Ω, K, P
A
), unde P
A
: K−→R, P
A
(X) = P(X¦
A
).
Propozit¸ia 2.1.8. (formula de ˆınmult¸ire a probabilit˘ at¸ilor)
Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K astfel ˆıncˆ at P
_
n−1
_
i=1
A
i
_
0. Atunci
P
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
n
_
i=1
A
i
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
= P (A
1
) P (A
2
¦A
1
) P
_
A
3
¸
¸
¸
A
1
_
A
2
_
. . . P
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
A
n
¦n−1
_
i=1
A
i
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
.
Definit¸ia 2.1.10. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate. Se spune c˘ a evenimentele A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K formeaz˘ a
un sistem complet de evenimente dac˘ a
a) P (A
i
) 0, ∀i = 1, n;
b) A
i
_
A
j
0, ∀i, j = 1, n, i j;
c)
n
_
i=1
A
i
= Ω.
Observat¸ia 2.1.11. Evenimentele A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K formeaz˘ a un sistem complet de evenimente dac˘ a s ¸i numai
dac˘ a la orice efectuare a experimentului se realizeaz˘ a unul s ¸i numai unul dintre evenimentele sistemului. Un
exemplu banal de sistemcomplet de evenimente este sistemul ¦A, C
A
¦ unde A ∈ K, P (A) 0. Renunt ¸ˆ and la condit ¸ia
a) (cerut˘ a aici pentru comoditate) mult ¸imea tuturor evenimentelor elementare (poate fi o infinitate num˘ arabil˘ a)
ale unui cˆ amp de evenimente ofer˘ a un alt exemplu de sistem complet de evenimente.
Propozit¸ia 2.1.9. (formula probabilit˘ at¸ii totale)
Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ Kun sistem complet de evenimente iar X ∈ K. Atunci
P (X) =
n

i=1
P (A
i
) P
_
X
¸
¸
¸
A
i
_
.
42
Demonstrat¸ie.
Avem X = Ω
_
X =
_
n
_
i=1
A
i
_
_
X =
n
_
i=1
(A
i
_
X) unde evenimentele A
i
_
X, i = 1, n sunt incompatibile
dou˘ a cˆ ate dou˘ a. Deci
P (X) =
n

i=1
P
_
A
i
_
X
_
=
n

i=1
P (A
i
) P
_

A
i
_
.

Propozit¸ia 2.1.10. (formula lui Bayes)
Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K un sistem complet de evenimente iar X ∈ K astfel
ˆıncˆ at P (X) 0. Atunci, pentru orice j ∈ ¦1, 2, . . . , n¦ fixat, avem
P
_
A
j
¦
X
_
=
P
_
A
j
_
P
_
X
¸
¸
¸
¸A
j
_
n

i=1
P (A
i
) P
_
X
¸
¸
¸
A
i
_
.
Demonstrat¸ie.
Pentru orice j ∈ ¦1, 2, . . . , n¦ fixat, avem
P
_
A
j
_
X
_
= P
_
A
j
_
P
_
X
¸
¸
¸
¸A
j
_
= P (X) P
_
X
¸
¸
¸
¸A
j
_
de unde
P
_
A
j
¦
X
_
=
P
_
A
j
_
P
_
X
¸
¸
¸
¸A
j
_
P (X)
.
Din formula probabilit˘ at¸ii totale rezult˘ a
P
_
A
j
¦
X
_
=
P
_
A
j
_
P
_
X
¸
¸
¸
¸A
j
_
n

i=1
P (A
i
) P
_
X
¸
¸
¸
A
i
_
.

Definit¸ia 2.1.11. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A, B ∈ K. Se spune c˘ a A s ¸i B sunt independente dac˘ a
P
_
A
_
B
_
= P (A) P (B) .
Observat¸ia 2.1.12. Definit ¸ia independent ¸ei a dou˘ a evenimente, dat˘ a formal mai sus, este echivalent˘ a cu afirmat ¸ia
c˘ a A s ¸i B sunt independente dac˘ a nu se condit ¸ioneaz˘ a reciproc. Fie A, B ∈ K astfel ˆıncˆ at P (A) 0, P (B) 0 s ¸i A, B
independente ˆın sensul Definit ¸iei 2.1.11. Atunci
P (A¦
B
) =
P (A
_
B)
P (B)
=
P (A) P (B)
P (B)
= P (A)
s ¸i
P (B¦
A
) =
P (B
_
A)
P (A)
=
P (B) P (A)
P (A)
= P (B) ,
adic˘ a faptul c˘ a B nu condit ¸ioneaz˘ a pe Aeste surprins ˆın relat ¸ia P (A¦
B
) = P (A) s ¸i analog faptul c˘ a Anu condit ¸ioneaz˘ a
pe B rezult˘ a din egalitatea P (B¦
A
) = P (B) .
Propozit¸ia 2.1.11. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i A, B ∈ K. Dac˘ a A s ¸i B sunt independente, atunci
(C
A
s ¸i B), (C
B
s ¸i A), (C
A
s ¸i C
B
) sunt de asemenea independente.
43
Definit¸ia 2.1.12. Fie (Ω, K, P) un cˆ amp de probabilitate s ¸i n ∈ N, n ≥ 2. Se spune c˘ a evenimentele A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K sunt independente (ˆın totalitate) dac˘ a oricare ar fi i
1
, i
2
, . . . i
r
∈ N, 1 ≤ i
1
< i
2
< . . . < i
r
≤ n, cu r ∈ N

, r ≤ n,
avem
P
_
A
i
1
_
A
i
2
_
. . .
_
A
i
r
_
= P
_
A
i
1
) P
_
A
i
2
_
. . . P(A
i
r
_
.
Se spune c˘ a evenimentele A
1
, A
2
, . . . , A
n
∈ K sunt independente k cˆ ate k, cu k ∈ N, 2 ≤ k ≤ n −1, dac˘ a oricare k
evenimente dintre A
1
, A
2
, . . . , A
n
sunt independente (ˆın totalitate).
Se spune c˘ a familia (A
i
)
i∈I
de evenimente din K este format˘ a din evenimente independente (ˆın totalitate)
dac˘ a orice subfamilie finit˘ a a sa este format˘ a din evenimente independente (ˆın totalitate).
Se spune c˘ a familia (A
i
)
i∈I
de evenimente din K este format˘ a din evenimente independente k cˆ ate k, cu
k ∈ N, k ≥ 2, dac˘ a orice subfamilie finit˘ a cu cel put ¸in k elemente este format˘ a din evenimente independente k cˆ ate
k.
Observat¸ia 2.1.13. 1. Propozit ¸ia 2.1.11 se poate generaliza ˆın sensul c˘ a dac˘ a (A
i
)
i=1,n
(sau familia (A
i
)
i∈I
) este
format˘ a din evenimente independente (ˆın totalitate sau k cˆ ate k) atunci proprietatea se p˘ astreaz˘ a dac˘ a o
parte dintre evenimente se ˆınlocuiesc cu complementarele lor.
2. Evident, independent ¸a (ˆın totalitate) implic˘ a independent ¸a k cˆ ate k. Reciproca acestei afirmat ¸ii este fals˘ a as ¸a
cum rezult˘ a s ¸i din exemplul de mai jos datorat lui Cebˆ as ¸ev.
ˆ
Incheiem acest paragraf cu trei exemple care s˘ a ilustreze modul de utilizare al formulelor tratate (for-
mula de adunare s¸i respectiv ˆınmult¸ire a probabilit˘ at¸ilor, formula probabilit˘ at¸ii totale s¸i respectiv formula
lui Bayes).
Exemplul 2.1.2. Dintre cei 20 de student ¸i ai unei grupe, 6 cunosc limba englez˘ a, 5 cunosc limba francez˘ a, 2
cunosc limba german˘ a. Care este probabilitatea ca un student, luat la ˆıntˆ amplare din aceast˘ a grup˘ a, s˘ a cunoasc˘ a
o limb˘ a str˘ ain˘ a (dintre cele trei ment ¸ionate)?
Rezolvare.
Consider˘ am evenimentele:
E:

studentul considerat cunoas¸te limba englez˘ a”,
F:

studentul considerat cunoas¸te limba francez˘ a”.
G:

studentul considerat cunoas¸te limba german˘ a”,
X:

studentul considerat vorbes¸te o limb˘ a str˘ ain˘ a (dintre cele trei)”.
Din definit¸ia clasic˘ a a probabilit˘ at¸ii avem
P (E) =
6
20
, P (F) =
5
20
, P (G) =
2
20
.
Cum X = E
_
F
_
G s¸i evenimentele E, F, G nu sunt incompatibile dou˘ a cˆ ate dou˘ a rezult˘ a folosind formula
lui Poincar´ e c˘ a
P (X) = P
_
E
_
F
_
G
_
= P (E) +P (F) +P (G) −P
_
E
_
F
_
−P
_
E
_
G
_
−P
_
F
_
G
_
+P
_
E
_
F
_
G
_
.
Evenimentele E, F, G, sunt independente ˆın totalitate s¸i deci:
P (X) = P (E) +P (F) +P (G) −P (E) P(F) −P (E) P(G) −
−P (F) P(G) +P (E) P(F) P(G)
=
6 +5 +2
20

6 5 +6 2 +5 2
20 20
+
6 5 2
20 20 20
=
13
20

52
400
+
3
400
=
211
400
.
44
Exemplul 2.1.3. O urn˘ a cont ¸ine a bile albe s ¸i b bile negre. Se extrag succesiv, f˘ ar˘ a repunere, trei bile. Care este
probabilitatea ca toate cele trei bile extrase s˘ a fie albe (presupunem a ≥ 3)?
Rezolvare.
Consider˘ am evenimentele:
A
i
:

a i-a bil˘ a extras˘ a a fost alb˘ a”, i = 1, 3
X:

toate cele trei bile extrase au fost albe”.
Avem X = A
1
_
A
2
_
A
3
. Din formula de ˆınmult¸ire a probabilit˘ at¸ilor avem
P (X) = P (A
1
) P
_
A
2
¸
¸
¸
A
1
_
P
_
A
3
¸
¸
¸
A
1
_
A
2
_
.
Utilizˆ and definit¸ia clasic˘ a a probabilit˘ at¸ii obt¸inem
P (A
1
) =
a
a+b
, P
_
A
2
¸
¸
¸
A
1
_
=
a−1
a+b−1
, P
_
A
3
¸
¸
¸
A
1
_
A
2
_
=
a−2
a+b−2
s¸i deci
P (X) =
a
a+b

a−1
a+b−1

a−2
a+b−2
.
Exemplul 2.1.4. Trei urne cont ¸in bile albe s ¸i bile negre ˆın compozit ¸iile:
U
1
(a, b) , U
2
(c, d) , U
3
(e, f ) .
Se extrage o bil˘ a din U
3
s ¸i dac˘ a ea este alb˘ a se pune ˆın U
1
s ¸i se extrage o a doua bil˘ a din U
1
iar dac˘ a este neagr˘ a
se pune ˆın U
2
s ¸i a doua bil˘ a se extrage din U
2
. S˘ a se afle probabilit˘ at ¸ile ca:
a) a doua bil˘ a extras˘ a s˘ a fie alb˘ a;
b) prima bil˘ a extras˘ a s˘ a fi fost alb˘ a dac˘ a a doua bil˘ a extras˘ a a fost neagr˘ a.
Rezolvare.
Consider˘ am evenimentele:
A
i
:

a i-a bil˘ a extras˘ a a fost alb˘ a”, (i = 1, 2);
N
i
:

a i-a bil˘ a extras˘ a a fost neagr˘ a”, (i = 1, 2).
a) Se cere P (A
2
). Rezolvarea este un exemplu de utilizare a formulei probabilit˘ at¸ii totale cu sistemul
complet de evenimente A
1
, N
1
. Avem
A
2
= A
2
_
Ω = A
2
_
(A
1
_
N
1
) = (A
2
_
A
1
)
_
(A
2
_
N
1
).
Cum A
2
_
A
1
s¸i A
2
_
N
1
sunt incompatibile rezult˘ a c˘ a
P (A
2
) = P
_
A
2
_
A
1
_
+P
_
A
2
_
N
1
_
= P (A
1
) P
_
A
2
¸
¸
¸
A
1
_
+P (N
1
) P
_
A
2
¸
¸
¸
N
1
_
=
e
e +f
a +1
a +b +1
+
f
e +f
c
c +d +1
.
Analog,
P (N
2
) = P (A
1
) P
_
N
2
¸
¸
¸
A
1
_
+P (N
1
) P
_
N
2
¸
¸
¸
N
1
_
=
e
e +f
b
a +b +1
+
f
e +f
d +1
c +d +1
(sau P (N
2
) = 1 −P (A
2
)).
b) Se cere P
_
A
1
¸
¸
¸
N
2
_
. Rezolvarea ofer˘ a un exemplu de utilizare a formulei lui Bayes care permite inter-
schimbarea raportului de condit¸ionare apriori-aposteriori. Probabilitatea P
_
A
1
¸
¸
¸
N
2
_
ne este mai put¸in
la ˆındemˆ an˘ a decˆ at P
_
N
2
¸
¸
¸
A
1
_
iar formula lui Bayes ne permite calculul lui P
_
A
1
¸
¸
¸
N
2
_
cu ajutorul lui
P
_
N
2
¸
¸
¸
A
1
_
. Avem
P
_
A
1
¸
¸
¸
N
2
_
=
P (A
1
) P
_
N
2
¸
¸
¸
A
1
_
P (N
2
)
=
e
e+f

b
a+b+1
e
e+f

b
a+b+1
+
f
e+f

d+1
c+d+1
.
45
2.2 Scheme clasice de probabilitate
Sub acest titlu vor fi descrise anumite experimente aleatoare s¸i vor fi calculate probabilit˘ at¸ile unor eveni-
mente ale acestora. Din multiple motive aceste experimente aleatoare apar foarte des ˆın aplicat¸ii. Tradit¸ional,
descrierea experimentelor respective se face cu ajutorul unor urne din care se extrag bile.
ˆ
In cele ce urmeaz˘ a vom ˆınt¸elege prin urn˘ a o incint˘ a ˆın care se afl˘ a bile (sfere identice ca m˘ arime s¸i
greutate, dar putˆ and avea culori diferite). Din exterior nu se pot vedea culorile bilelor din urn˘ a, ˆıns˘ a se
consider˘ a c˘ a exist˘ a un mecanism cu ajutorul c˘ aruia bilele pot fi extrase din urn˘ a, bilele existente ˆın urn˘ a
avˆ and toate aceeas¸i s¸ans˘ a de a fi extrase.
2.2.1 Schema urnei cu bila nerevenit˘ a
Urna U cont¸ine a bile albe s¸i b bile negre. Din U se fac n extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a f˘ ar˘ a ˆıntoarcere,
adic˘ a f˘ ar˘ a a reintroduce ˆın urn˘ a bilele extrase. S˘ a remarc˘ am c˘ a modul acesta de a extrage n bile din urna
U este echivalent cu extragerea celor n bile deodat˘ a. Se pune problema determin˘ arii probabilit˘ at¸ii eveni-
mentului X
k,l
a,b
c˘ a din cele n bile astfel extrase k sunt albe s¸i l = n −k sunt negre. Evident c˘ a a, b, n, k s¸i l sunt
numere naturale s¸i n ≤ a +b, k ≤ min¦n, a¦, l ≤ min¦n, b¦.
S˘ a ne imagin˘ am c˘ a cele a + b bile existente ˆın urna U ar fi numerotate de la 1 la a + b. Experimentul
aleator al extragerii celor n = k + l bile din aceast˘ a urn˘ a are C
k+l
a+b
rezultate posibile egal probabile. Dintre
acestea, favorabile realiz˘ arii evenimentului X
k,l
a,b
sunt C
k
a
C
l
b
c˘ aci k bile dintre cele a bile albe existente ˆın
urn˘ a pot fi alese ˆın C
k
a
moduri diferite, fiec˘ arei asemenea alegeri corespunzˆ andu-i C
l
b
moduri diferite de
alegere a l bile dintre cele b bile negre existente ˆın urna U.
Not˘ am
P
a,b
(k, l) = P(X
k,l
a,b
).
Dup˘ a definit¸ia clasic˘ a a probabilit˘ at¸ii se obt¸ine
P
a,b
(k, l) =
C
k
a
C
l
b
C
k+l
a+b
. (2.1)
Observat¸ia 2.2.1. Din cauza asem˘ an˘ arii membrului drept al relat ¸iei (2.1) cu termenul general al seriei hiperge-
ometrice, schema urnei cu bila nerevenit˘ a se mai numes ¸te schema hipergeometric˘ a.
Exemplul 2.2.1. Urna U cont ¸ine 3 bile albe s ¸i 2 bile negre. Din U se extrag deodat˘ a 3 bile (sau echivalent, se
fac 3 extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a f˘ ar˘ a ˆıntoarcere). S˘ a se calculeze probabilitatea evenimentului A c˘ a cel mult
dou˘ a din bilele astfel extrase sunt albe.
Rezolvare.
Este clar c˘ a evenimentul A se realizeaz˘ a dac˘ a din cele trei bile extrase din U exact dou˘ a sunt albe, sau
exact una este alb˘ a, sau nici una nu este alb˘ a, adic˘ a
A = X
2,1
3,2
_
X
1,2
3,2
_
X
0,3
3,2
.
Evenimentele reuniunii care d˘ a evenimentul A sunt evident dou˘ a cˆ ate dou˘ a incompatibile, deci
P(A) = P(X
2,1
3,2
) +P(X
1,2
3,2
) +P(X
0,3
3,2
)
= P
3,2
(2, 1) +P
3,2
(1, 2) +P
3,2
(0, 3).
Dar X
0,3
3,2
= ∅ deoarece este imposibil ca din urna U s˘ a fie extrase (f˘ ar˘ a ˆıntoarcere) 3 bile negre, ea
cont¸inˆ and doar 2 asemenea bile. Atunci
P
3,2
(0, 3) = P(X
0,3
3,2
) = P(∅) = 0
46
s¸i deci
P(A) = P
3,2
(2, 1) +P
3,2
(1, 2) =
C
2
3
C
1
2
C
3
5
+
C
1
3
C
2
2
C
3
5
=
3 2
10
+
3 1
10
=
9
10
= 0, 9.
2.2.2 Generalizare. Schema urnei cu bila nerevenit˘ a cu mai multe st˘ ari
O generalizare natural˘ a a schemei precedente se obt¸ine considerˆ and c˘ a ˆın urn˘ a se g˘ asesc bile de mai mult
decˆ at dou˘ a culori (st˘ ari), s˘ a zicem de s culori.
Urna U cont¸ine a
i
bile de culoarea c
i
, i = 1, s. Din U se fac n extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a f˘ ar˘ a
ˆıntoarecere (ceea ce este echivalent cu extragerea celor n bile deodat˘ a). Se cere probabilitatea evenimentului
X
k
1
,k
2
,...,k
s
a
1
,a
2
,...,a
s
ca dintre cele n bile extrase k
i
sunt de culoarea c
i
, i = 1, s. Evident c˘ a a
1
, a
2
, . . . , a
s
, k
1
, k
2
, . . . , k
s
s¸i n
sunt numere naturale,
s

i=1
k
i
= n s¸i k
i
≤ min¦a
i
, n¦, i = 1, s.
ˆ
In acest caz num˘ arul total de evenimente elementare ale experimentului aleator este C
k
1
+k
2
+...+k
s
a
1
+a
2
+...+a
s
, iar
num˘ arul evenimentelor elementare favorabile evenimentului X
k
1
,k
2
,...,k
s
a
1
,a
2
,...,a
s
este C
k
1
a
1
C
k
2
a
2
. . . C
k
s
a
s
.
Not˘ am
P(X
k
1
,k
2
,...,k
s
a
1
,a
2
,...,a
s
) = P
a
1
,a
2
,...,a
s
(k
1
, k
2
, . . . , k
s
).
Definit¸ia clasic˘ a a probabilit˘ at¸ii d˘ a
P
a
1
,a
2
,...,a
s
(k
1
, k
2
, . . . , k
s
) =
C
k
1
a
1
C
k
2
a
2
. . . C
k
s
a
s
C
k
1
+k
2
+...+k
s
a
1
+a
2
+...+a
s
. (2.2)
Exemplul 2.2.2. Dintre cele 10 bilete ale unei loterii unul este cˆ as ¸tig˘ ator cu 10000 u.m., dou˘ a sunt cˆ as ¸tig˘ atoare
cu cˆ ate 5000 u.m., trei sunt cˆ as ¸tig˘ atoare cu cˆ ate 1000 u.m. s ¸i patru sunt nec˘ as ¸tig˘ atoare. Un juc˘ ator cump˘ ar˘ a
patru bilete din aceast˘ a loterie. S˘ a se calculeze probabilitatea p ca dintre cele patru bilete cump˘ arate unul s˘ a fie
cˆ as ¸tig˘ ator cu 5000 u.m., dou˘ a s˘ a fie cˆ as ¸tig˘ atoare cu cˆ ate 1000 u.m. s ¸i unul s˘ a fie necˆ as ¸tig˘ ator.
Rezolvare.
Probabilitatea c˘ autat˘ a poate fi calculat˘ a utilizˆ and relat¸ia (2.2) s¸i se obt¸ine
p = P
1,2,3,4
(0, 1, 2, 1) =
C
0
1
C
1
2
C
2
3
C
1
4
C
4
10
=
1 2 3 4
210
=
24
210
=
4
35
≈ 0, 114.
2.2.3 Schema urnei cu bila revenit˘ a
Urna U cont¸ine bile de dou˘ a culori (albe s¸i negre). Compozit¸ia urnei este cunoscut˘ a ˆın sensul c˘ a se cunoas¸te
probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U s˘ a fie alb˘ a (fie aceast˘ a probabilitate p) s¸i probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a
din U s˘ a fie neagr˘ a (o not˘ am cu q, q = 1 − p). Din U se efectueaz˘ a n extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a cu
ˆıntoarcere (adic˘ a dup˘ a extragerea oric˘ arei bile s¸i observarea culorii ei, bila extras˘ a este reintrodus˘ a ˆın urn˘ a
ˆınaintea extragerii urm˘ atoare). Se cere probabilitatea evenimentului X
k
n
c˘ a dintre cele n bile astfel extrase
k sunt albe (atunci restul de n −k bile sunt negre). Evident k s¸i n sunt numere naturale s¸i k ≤ n.
Se obt¸ine
P(X
k
n
) = C
k
n
p
k
q
n−k
.
Observat¸ia 2.2.2. Cum membrul drept al relat ¸iei (??) este coeficientul lui t
k
din dezvoltarea cu formula binomu-
lui lui Newton a lui (p +q)
n
, schema urnei cu bila revenit˘ a se mai numes ¸te schema binomial˘ a. Aceast˘ a schem˘ a
este numit˘ a s ¸i schema lui Bernoulli. Esent ¸ial ˆın schema urnei cu bila revenit˘ a este faptul c˘ a, din cauza rein-
troducerii bilei ˆın urn˘ a dup˘ a fiecare extragere, rezultatele extragerilor sunt evenimente total independente s ¸i din
47
acest motiv ea este uneori numit˘ a schema extragerilor (probelor) repetate s¸i independente, iar schema urnei
cu bila nerevenit˘ a este numit˘ a atunci schema extragerilor (probelor) repetate s¸i dependente.
Exemplul 2.2.3. Urna U cont ¸ine 2 bile albe s ¸i 3 bile negre. Din U se fac 6 extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a cu
ˆıntoarcerea bilei ˆın urn˘ a dup˘ a fiecare extragere. S˘ a se calculeze probabilitatea ca 4 dintre cele 6 bile extrase s˘ a fie
albe, iar 2 s˘ a fie negre.
Rezolvare.
Cumla fiecare extragere putemobt¸ine oricare dintre cele 2+3 = 5 bile existente ˆın urn˘ a, fiecare extragere
este un experiment aleator care genereaz˘ a cˆ ate un cˆ amp de evenimente cu 5 rezultate posibile echiprob-
abile. Atunci, folosind definit¸ia clasic˘ a a probabilit˘ at¸ii, g˘ asim c˘ a probabilitatea ca la oricare din cele 6
extrageri s˘ a se obt¸in˘ a o bil˘ a alb˘ a este p =
2
5
, iar probabilitatea ca la oricare din cele 6 extrageri s˘ a se obt¸in˘ a
o bil˘ a neagr˘ a este q =
3
5
.
Probabilitatea ca 4 din cele 6 bile extrase s˘ a fie albe s¸i 2 s˘ a fie negre este
P
6
(4) = C
4
6

_
2
5
_
4

_
3
5
_
2
= 15
16
625

9
25
=
432
3125
= 0, 13824.
Observat¸ia 2.2.3. Din schema urnei cu bila revenit˘ a se obt ¸ine urm˘ atoarea schem˘ a numit˘ a schema lui Pascal. S˘ a
presupunem c˘ a urna U cont ¸ine bile albe s ¸i negre. Fie p probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U s˘ a fie alb˘ a s ¸i q = 1−p
probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U s˘ a fie neagr˘ a. Se cere probabilitatea evenimentului Y
k
n
ca la efectuarea a n
extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a cu ˆıntoarcere din urna U s˘ a se obt ¸in˘ a k bile albe s ¸i n −k bile negre, iar a n-a bil˘ a
extras˘ a din U s˘ a fie alb˘ a (adic˘ a probabilitatea ca cea de a k-a bil˘ a alb˘ a s˘ a se obt ¸in˘ a dup˘ a ce au fost extrase n − k
bile negre). F˘ ar˘ a dificultate se obt ¸ine c˘ a probabilitatea acestui eveniment este
P
_
Y
k
n
_
= P
_
X
k−1
n−1
_
A
n
_
.
Deoarece rezultatul unei extrageri nu este influent ¸at de rezultatele extragerilor precedente (bila fiind reintro-
dus˘ a ˆın urn˘ a dup˘ a fiecare extragere) avem
P
_
Y
k
n
_
= P
_
X
k−1
n−1
_
P (A
n
) = P
n−1
(k −1) p =
= C
k−1
n−1
p
k−1
q
(n−1)−(k−1)
p = C
k−1
n−1
p
k
q
n−k
.
Observat¸ia 2.2.4. Din schema lui Pascal se obt ¸ine ca un caz particular schema geometric˘ a luˆ and k = 1. Prob-
abilitatea ca efectuˆ and n extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a cu ˆıntoarcere din urna U (cunoscut˘ a ˆın sensul c˘ a se s ¸tie
c˘ a probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U s˘ a fie alb˘ a este p, iar probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U s˘ a fie neagr˘ a
este q = 1 −p) s˘ a se obt ¸in˘ a pentru prima dat˘ a bil˘ a alb˘ a ˆın cea de a n-a extragere este
P
_
Y
1
n
_
= P
_
X
0
n−1
_
A
n
_
= P
_
X
0
n−1
_
P (A
n
) =
= P
n−1
(0) p = C
0
n−1
p
0
q
n−1−0
p = p q
n−1
.
Denumirea de schema geometric˘ a provine de la faptul c˘ a probabilitatea p q
n−1
este al n-lea termen al
progresiei geometrice cu primul termen p s¸i rat¸ia q.
2.2.4 Generalizare. Schema urnei cu bila revenit˘ a cu mai multe st˘ ari
Aceast˘ a schem˘ a este o generalizare natural˘ a a schemei urnei cu bila revenit˘ a, ea referindu-se la extrageri
cu ˆıntoarcere dintr-o urn˘ a ˆın care exist˘ a bile de mai mult decˆ at dou˘ a culori.
Urna U cont¸ine bile de s culori c
1
, c
2
, . . . , c
s
, s ∈ N, s > 2. Compozit¸ia urnei U este cunoscut˘ a ˆın sensul c˘ a
se cunoas¸te probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U s˘ a aib˘ a culoarea c
i
, i = 1, s. Fie aceast˘ a probabilitate p
i
.
Evident p
i
> 0, i = 1, s s¸i
s

i=1
p
i
= 1.
48
Din U se fac n extrageri succesive de cˆ ate o bil˘ a cu ˆıntoarcere (adic˘ a, dup˘ a extragerea oric˘ arei bile s¸i
observarea culorii ei, bila extras˘ a este reintrodus˘ a ˆın urn˘ a ˆınaintea extragerii urm˘ atoare).
Se cere probabilitatea evenimentului X
k
1
,k
2
,...,k
s
n
ca dintre cele n bile astfel extrase k
i
s˘ a fie de culoarea c
i
,
i = 1, s. Evident 0 ≤ k
i
≤ n, i = 1, s s¸i
s

i=1
k
i
= n.
Not˘ am P(X
k
1
,k
2
,...,k
s
n
) = P
n
(k
1
, k
2
, . . . , k
s
) s¸i se poate deduce formula:
P
n
(k
1
, k
2
, . . . , k
s
) =
n!
k
1
!k
2
!...k
s
!
p
k
1
1
p
k
2
2
. . . p
k
s
s
. (2.3)
Remarc˘ am c˘ a dac˘ a ˆın (2.3) lu˘ am s = 2 s¸i not˘ am p
1
= p, p
2
= 1 − p = q, k
1
= k s¸i k
2
= n − k se obt¸ine
membrul drept al relat¸iei (??).
Observat¸ia 2.2.5. Deoarece membrul drept al relat ¸iei (2.3) este coeficientul lui t
k
1
1
t
k
2
2
. . . t
k
s
s
din dezvoltarea lui
(p
1
t
1
+p
2
t
2
+. . . +p
s
t
s
)
n
schema urnei cu bila revenit˘ a cu mai multe st˘ ari se mai numes ¸te schema polinomial˘ a sau schema multino-
mial˘ a.
Exemplul 2.2.4. Urna U cont ¸ine 2 bile ros ¸ii, 4 bile albe s ¸i 3 bile albastre. Din U se fac 6 extrageri succesive de
cˆ ate o bil˘ a cu ˆıntoarcere. Se cere probabilitatea ca dintre cele 6 bile extrase una s˘ a fie ros ¸ie, dou˘ a s˘ a fie albe s ¸i trei
s˘ a fie albastre.
Rezolvare.
Avem evident p
1
=
2
9
, p
2
=
4
9
, p
3
=
3
9
, n = 6, k
1
= 1, k
2
= 2 s¸i k
3
= 3, deci probabilitatea cerut˘ a este
P
6
(1, 2, 3) =
6!
1!2!3!
_
2
9
_
1
_
4
9
_
2
_
3
9
_
3
≈ 0, 0325.
2.2.5 Schema urnelor lui Poisson
Schema urnelor lui Poisson este o alt˘ a generalizare a schemei urnei cu bila revenit˘ a.
Experimentul de la schema urnei cu bila revenit˘ a studiat˘ a ˆın sect¸iunea 2.2.3 poate fi imaginat s¸i ˆın
modul urm˘ ator: exist˘ a n urne U
1
, U
2
, . . . , U
n
cu compozit¸ii identice, din fiecare urn˘ a se extrage cˆ ate o bil˘ a s¸i
se caut˘ a probabilitatea evenimentului ca dintre cele n bile astfel extrase k sunt albe.
O generalizare a acestui experiment se obt¸ine considerˆ and c˘ a cele n urne au compozit¸ii diferite.
S˘ a presupunem date urnele U
1
, U
2
, . . . , U
n
s¸i c˘ a aceste urne cont¸in bile albe s¸i negre, compozit¸iile urnelor
sunt cunoscute ˆın sensul c˘ a se s¸tie c˘ a probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U
i
s˘ a fie alb˘ a este p
i
, i = 1, n (atunci
probabilitatea ca o bil˘ a extras˘ a din U
i
s˘ a fie neagr˘ a este q
i
= 1−p
i
, i = 1, n). Se extrage cˆ ate o bil˘ a din fiecare
din cele n urne s¸i se cere probabilitatea evenimentului X
k
c˘ a dintre cele n bile astfel extrase k sunt albe s¸i
n −k sunt negre. Evident 0 < p
i
< 1, i = 1, n s¸i 0 ≤ k ≤ n.
Dac˘ a A
i
este evenimentul c˘ a bila extras˘ a din U
i
este alb˘ a atunci P(A
i
) = p
i
s¸i P(A
i
) = 1 −p
i
= q
i
.
Se constat˘ a us¸or c˘ a probabilitatea cerut˘ a este egal˘ a cu coeficientul lui t
k
din polinomul (p
1
t +q
1
)(p
2
t +
q
2
) . . . (p
n
t +q
q
) de gradul n ˆın t, astfel ˆıncˆ at probabilitatea P(X
k
) este dat˘ a de relat¸ia
n

k=0
P(X
k
)t
k
=
n
_
i=1
(p
i
t +q
i
). (2.4)
Remarc˘ am faptul c˘ a dac˘ a ˆın schema urnelor lui Poisson consider˘ am toate cele n urne identice (adic˘ a
p
i
= p, q
i
= q, i = 1, n) atunci relat¸ia (2.4) devine
n

k=0
P
_
X
k
_
t
k
= (pt +q)
n
,
49
astfel ˆıncˆ at
P(X
k
) = C
k
n
p
k
q
n−k
,
adic˘ a P(X
k
) = P
n
(k) dat de relat¸ia (2.4).
Exemplul 2.2.5. O ˆıntreprindere agricol˘ a cultiv˘ a grˆ au ˆın 3 ferme. Din date statistice se s ¸tie c˘ a probabilitatea ca
ˆıntr-un an oarecare product ¸ia de grˆ au la hectar s˘ a dep˘ as ¸easc˘ a 3000 kg este p
1
= 0, 5 la prima ferm˘ a, p
2
= 0, 4 la a
doua s ¸i p
3
= 0, 6 la ferma a treia. Se cere probabilitatea evenimentului X c˘ a ˆıntr-un anumit an product ¸ia de grˆ au
la hectar s˘ a dep˘ as ¸easc˘ a 4000 kg la cel put ¸in dou˘ a din cele trei ferme.
Rezolvare.
Not˘ amcu X
k
evenimentul c˘ a exact ˆın k dintre cele 3 ferme product¸ia de grˆ au ˆın anul respectiv dep˘ as¸es¸te
3000 kg la hectar, k = 0, 3. Se observ˘ a c˘ a evenimentul X
k
este de tipul celor descrise ˆın schema urnelor lui
Poisson.
Avem
P(X) = P
_
X
2
_
X
3
_
= P
_
X
2
_
+P
_
X
3
_
.
Relat¸ia (2.4) ne d˘ a
(0, 4t +0, 6)(0, 5t +0, 5)(0, 6t +0, 4) = 0, 12 +0, 38t +0, 38t
2
+0, 12t
3
,
astfel c˘ a P(X
2
) = 0, 38 s¸i P(X
3
) = 0, 12, deci
P(X) = 0, 38 +0, 12 = 0, 50.
UNITATEA 2. Variabile aleatoare. Repartitii clasice de probabilitate
2.3 Variabile aleatoare
Pˆ an˘ a acum evenimentele au fost studiate mai ˆıntˆ ai din punct de vedere calitativ, iar o dat˘ a cu introducerea
probabilit˘ at¸ilor s¸i din punct de vedere cantitativ. Studiul se extinde prin considerarea unei not¸iuni noi,
aceea de variabil˘ a aleatoare, variabil˘ a care va juca un rol similar ˆın teoria probabilit˘ at¸ilor ca s¸i variabila
din cadrul analizei matematice sau din alt˘ a parte a matematicii.
ˆ
In cazul variabilelor aleatoare valorile vor fi luate dintr-o anumit˘ a mult¸ime nu ˆın mod cert ci numai cu
o anumit˘ a probabilitate. Ca notat¸ie pentru variabila aleatoare se utilizeaz˘ a de obicei literele mari latine sau
pot fi utilizate s¸i literele greces¸ti η, ζ, . . .
Consider˘ am un cˆ amp de probabilitate (Ω, /, P) .
Definit¸ia 2.3.1. Se numes ¸te variabil˘ a aleatoare real˘ a orice aplicat ¸ie
X : Ω −→R
care asociaz˘ a fiec˘ arui element ω un num˘ ar real X(ω) ,
ω ·−→X(ω)
astfel ˆıncˆ at
X
−1
(−∞, x) ∈ /, ∀x ∈ R.
Aici, prin X
−1
(−∞, x) am notat evenimentul identificat cu mult¸imea elementelor ω ∈ Ω astfel ˆıncˆ at
X(ω) < x, adic˘ a
X
−1
(−∞, x) = ¦ω¦ ω ∈ Ω, X(ω) < x¦ .
50
Observat¸ia 2.3.1.
ˆ
In cele ce urmeaz˘ a vom avea ˆın vedere dou˘ a categorii de variabile aleatoare s ¸i anume:
– variabile aleatoare de tip discret;
– variabile aleatoare de tip continuu.
Variabilele aleatoare de tip discret sunt acelea pentru care mult ¸imea valorilor (codomeniul lui X) este o
mult ¸ime finit˘ a sau num˘ arabil˘ a de forma
M = ¦x
i
¦ x
i
∈ R¦
i∈I
, I ⊂ N.
Variabila aleatoare de tip continuu este variabila a c˘ arei codomeniu M este un interval M = [a, b] ⊂ Rˆınchis
sau nu.
Exemplul 2.3.1. Not˘ am cu X variabila aleatoare care reprezint˘ a suma punctelor obt ¸inute la aruncarea a dou˘ a
zaruri. Atunci
M = ¦2, 3, 4, 5, 6, . . . , 11, 12¦ .
Exemplul 2.3.2. Fie Ω = ¦ω
1
, ω
2
, ω
3
¦, / = ¦∅, ¦ω
1
¦, ¦ω
2
, ω
3
¦, Ω¦, M = ¦x
1
, x
2
¦ ⊂ R, x
1
< x
2
. Ar˘ at˘ am c˘ a X : Ω →
M, X(ω
1
) = x
1
, X(ω
2
) = x
2
, X(ω
3
) = x
2
este o variabil˘ a aleatoare.
Rezolvare.
X
−1
((−∞, x)) = ∅ ∈ /, pentru orice x ≤ x
1
;
X
−1
((−∞, x)) = ¦ω
1
¦ ∈ /, pentru orice x
1
< x ≤ x
2
;
X
−1
((−∞, x)) = ¦ω
2
, ω
3
¦ ∈ /, pentru orice x > x
2
.
Definit¸ia 2.3.2. Dac˘ a X este o variabil˘ a aleatoare de tip discret atunci numim funct¸ie de probabilitate s ¸i o
not˘ am cu
f
X
: M −→R
funct ¸ia care asociaz˘ a fiec˘ arui
x
i
·−→f
X
(x
i
) = P (¦X = x
i
¦)
unde ¦X = x
i
¦ reprezint˘ a evenimentul ca variabila aleatoare discret˘ a X ia valoarea x
i
.
Observat¸ia 2.3.2. Atunci cˆ and nu e pericol de confuzie indicele X de la funct ¸ia f se va omite s ¸i vom nota f (x
i
) cu
p
i
, unde p
i
reprezint˘ a probabilitatea evenimentului ca variabila X s˘ a ia valoarea x
i
. Se constat˘ a f˘ ar˘ a greutate c˘ a
sistemul de evenimente ¦X = x
i
¦
i∈I
este un sistem complet de evenimente s ¸i atunci vor fi ˆındeplinite ˆıntotdeauna
urm˘ atoarele dou˘ a condit ¸ii:
_
¸
¸
_
¸
¸
_

i∈I
p
i
= 1;
p
i
≥ 0, i ∈ I.
Astfel variabilei aleatoare de tip discret X i se asociaz˘ a un tabel (tablou) de repartit ¸ie (distribut ¸ie) de forma
X :
_
x
i
p
i
_
i∈I
sau detaliat X :
_
x
1
x
2
. . . x
n
. . .
p
1
p
2
. . . p
n
. . .
_
.
Se vede c˘ a repartit ¸ia (distribut ¸ia) cont ¸ine pe prima linie valorile pe care variabila aleatoare le ia, de obicei scrise
o singur˘ a dat˘ a s ¸i ˆın ordine cresc˘ atoare, iar pe linia a doua sunt trecute probabilit˘ at ¸ile cu care variabila aleatoare
X ia valoarea corespunz˘ atoare p
i
.
Exemplul 2.3.3. Revenim la primul exemplu din aceast˘ a sect ¸iune s ¸i ceremˆın plus s˘ a construim distribut ¸ia acestei
variabile aleatoare. Atunci
X =
_
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
36
2
36
3
36
4
36
5
36
6
36
5
36
4
36
3
36
2
36
1
36
_
.
51
2.3.1 Operat¸ii cu variabile aleatoare de tip discret
Ca s¸i cu variabilele obis¸nuite, s¸i cu variabilele aleatoare se pot face operat¸ii. Pentru fiecare nou˘ a variabil˘ a
obt¸inut˘ a dup˘ a efectuarea operat¸iilor trebuie s˘ a cunoas¸tem tabloul de repartit¸ie.
1. Adunarea unei variabile aleatoare X cu un num˘ ar constant C:
C +X :
_
C +x
i
p
i
_
i∈I
;
2.
ˆ
Inmult¸irea unei variabile X cu o constant˘ a C:
C X :
_
C x
i
p
i
_
i∈I
;
3. Ridicarea la putere a unei variabile aleatoare X. Fie k ∈ N. Atunci:
X
k
:
_
x
k
i
p
i
_
i∈I
,
Cˆ and au sens x
k
i
se poate lua k ∈ Z sau chiar k ∈ R.
4. Suma a dou˘ a variabile aleatoare X s¸i Y:
X :
_
x
i
p
i
_
i∈I
, Y :
_
y
i
q
i
_
i∈I
=⇒ X +Y :
_
x
i
+y
j
p
ij
_
i∈I, j∈J
,
unde
p
ij
= P
_
¦X = x
i
¦
__
Y = y
j
__
.
Caz particular. Atunci cˆ and X s¸i Y sunt independente,
¦X = x
i
¦
_ _
Y = y
j
_
, ∀(i, j) ∈ I ×J
vor fi tot independente, deci p
ij
este produsul p
ij
= p
i
q
j
.
5. Produsul a dou˘ a variabile aleatoare X s¸i Y:
X Y :
_
x
i
y
j
p
ij
_
i∈I, j∈J
, p
ij
= P
_
¦X = x
i
¦
__
Y = y
j
__
.
Exemplul 2.3.4. Se consider˘ a variabilele aleatoare de distribut ¸ii:
X :
_
−1 0 2
0.3 0.5 0.2
_
Y :
_
−2 1
0.4 0.6
_
.
Presupunem c˘ a acestea sunt independente. S˘ a se efectueze urm˘ atoarele operat ¸ii: 2X, 3 +Y, X
4
, X +Y, XY,
X
Y
.
52
Rezolvare.
2X :
_
−2 0 4
0.3 0.5 0.2
_
;
3 +Y :
_
1 4
0.4 0.6
_
;
X
4
:
_
0 1 16
0.5 0.3 0.2
_
;
X +Y :
_
−3 0 −2 1 0 3
0.12 0.18 0.2 0.3 0.08 0.12
_
=⇒
X +Y :
_
−3 −2 0 1 3
0.12 0.2 0.26 0.3 0.12
_
;
Y
−1
:
_

1
2
1
0.4 0.6
_
;
X
Y
:
_
(−1)
_

1
2
_
=
1
2
(−1) 1 = −1 0 0 −1 2
0.12 0.18 0.2 0.3 0.08 0.12
_

X
Y
:
_
−1 0
1
2
2
0.26 0.5 0.12 0.12
_
2.3.2 Funct¸ia de repartit¸ie
Studiul variabilelor aleatoare se poate considera s¸i prin intermediul unei noi funct¸ii asociate variabilei
aleatoare. Aceast˘ a funct¸ie numit˘ a uneori funct¸ie cumulativ˘ a a probabilit˘ at¸ilor are o serie de propriet˘ at¸i
foarte us¸or de exploatat, mai ales cˆ and e vorba de a evalua probabilit˘ at¸ile unor evenimente construite cu
variabile aleatoare. Fie X o variabil˘ a aleatoare discret˘ a.
Definit¸ia 2.3.3. Se numes ¸te funct¸ie de repartit¸ie asociat˘ a lui X, s ¸i se noteaz˘ a cu
F
X
: R −→[0, 1] ,
funct ¸ia care asociaz˘ a x ·−→F
X
(x) , definit˘ a prin
F
X
(x)
def
= P (¦X < x¦) .
Observat¸ia 2.3.3. Atunci cˆ and nu exist˘ a pericolul de confuzie se va renunt ¸a la indicele X s ¸i la acoladele din
membrul drept s ¸i vom folosi notat ¸ia
F (x) = P (X < x) .
Exemplul 2.3.5. S˘ a construim funct ¸ia de repartit ¸ie pentru variabila aleatoare X din Exemplul 2.3.4.
Rezolvare.
Reprezent˘ am pe o ax˘ a valorile variabilei X. Studiem fiecare caz ˆın parte:
Dac˘ a x ≤ −1 =⇒ F (x) = P (X < x) = P (∅) = 0;
Dac˘ a −1 < x ≤ 0 =⇒F (x) = P (X < x) = P (x = −1) = 0.3;
Dac˘ a 0 < x ≤ 2 =⇒F (x) = P (X < x) = P (¦x = −1¦ ∪¦x = 0¦) =
= 0.3 +0.5 = 0.8;
Dac˘ a x > 2 =⇒F (x) = P (X < x) = 1.
53
Deci putem scrie
F (x) =
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
¸
_
0, x ≤ −1
0.3, −1 < x ≤ 0
0.8, 0 < x ≤ 2
1, x > 2
.
Propriet˘ at¸i ale funct¸iei de repartit¸ie.
Folosind doar definit¸ia s¸i propriet˘ at¸i ale probabilit˘ at¸ilor, se deduc urm˘ atoarele propriet˘ at¸i ale funct¸iei
de repartit¸ie.
1) 0 ≤ F (x) ≤ 1;
2) F (−∞) = lim
x→−∞
F (x) = 0; F (+∞) = lim
x→+∞
F (x) = 1;
3) F este cresc˘ atoare: ∀ x
·
, x
··
∈ R, are loc implicat¸ia
x
·
< x
··
=⇒F (x
·
) ≤ F ( x
··
) ;
4) F este continu˘ a la stˆ anga: ∀ x

∈ R,
F (x

) = F (x

−0) = lim
x→0
x<x

F (x) ;
5) ∀x
·
, x
··
∈ R,cu x
·
< x
··
, are loc egalitatea
P (x
·
≤ X < x
··
) = F (x
··
) −F (x
·
) .
Justificare: Pornim de la evenimentul X < x
··
.
Observat¸ia 2.3.4. Plecˆ and de la Proprietatea 5) se demonstreaz˘ a c˘ a sunt adev˘ arate relat ¸iile:
P (x
·
≤ X ≤ x
··
) = F (x
··
) −F (x
·
) +P (X = x
··
) ;
P (x
·
< X < x
··
) = F (x
··
) −F (x
·
) −P (X = x
·
) ;
P (x
·
< X ≤ x
··
) = F (x
··
) −F (x
·
) +P (X = x
··
) −P (X = x
·
) .
2.3.3 Variabile de tip continuu
ˆ
In aplicat¸ii, variabilele aleatoare de tip discret nu sunt ˆıntotdeauna suficiente.
ˆ
Intr-adev˘ ar, exist˘ a probleme
care sunt descrise de variabile aleatoare ce nu sunt discrete.
Exemplul 2.3.6. Greutatea unui produs este reprezentat˘ a printr-o variabil˘ a aleatoare care ia orice valoare dintr-
un anumit interval. Este nevoie s˘ a se aib˘ a ˆın vedere o variabil˘ a aleatoare de tip continuu.
Definit¸ia 2.3.4. Variabila aleatoare real˘ a X este de tip continuu dac˘ a funct ¸ia sa de repartit ¸ie F este dat˘ a printr-o
relat ¸ie de forma:
F (x) =
x
_
−∞
f (t) dt,
f fiind o funct ¸ie integrabil˘ a pe orice interval de forma (−∞, x), x ∈ R.
Funct¸ia de repartit¸ie a unei variabile aleatoare de tip continuu se bucur˘ a de aceleas¸i propriet˘ at¸i ca s¸i ˆın
cazul variabilelor aleatoare de tip discret precum s¸i de propriet˘ at¸i specifice.
54
Observat¸ia 2.3.5. Din definit ¸ia de mai sus s ¸i avˆ and ˆın vedere propriet˘ at ¸ile integralelor, avem
f (x) = F
·
d
(x) = lim
∆x→0
∆x>0
F(x +∆x) −F(x)
∆x
.
Definit¸ia 2.3.5. Funct ¸ia f se numes ¸te funct¸ie densitate de probabilitate a variabilei aleatoare de tip continuu,
s ¸i are propriet˘ at ¸i similare cu acelea ale funct ¸iei de probabilitate din cazul discret.
Teorema 2.3.1. Dac˘ a F este funct ¸ie de repartit ¸ie a unei variabile aleatoare continue, atunci densitatea de proba-
bilitate f are urm˘ atoarele propriet˘ at ¸i
1) f (x) ≥ 0, ∀x ∈ R;
2)

_
−∞
f (t)dt = 1.
Observat¸ia 2.3.6. Dup˘ a cum ˆın cazul variabilei aleatoare discrete aveam o as ¸a-zis˘ a repartit ¸ie, adic˘ a un tablou
cu dou˘ a linii, pe prima linie fiind trecute valorile variabilei, iar pe a doua funct ¸ia de probabilitate, tot as ¸a s ¸i la
variabilele aleatoare de tip continuu vom considera o as ¸a numit˘ a repartit¸ie sau distribut¸ie. Astfel, pentru o
variabil˘ a aleatoare de tip continuu care ia valori doar dintr-un interval al axei reale, repartit ¸ia va avea forma:
X :
_
x
f (x)
_
x∈R
unde
f (x) ≥ 0, ∀x ∈ R s ¸i

_
−∞
f (t)dt = 1.
2.3.4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare
Studiul variabilei aleatoare atˆ at de tip discret cˆ at s¸i de tip continuu se extinde prin introducerea unor
caracteristici numerice cu ajutorul c˘ arora se dau informat¸ii suplimentare despre ele. Aceste caracteristici
se ˆımpart ˆın mai multe categorii:
– de grupare: care evident¸iaz˘ a nis¸te numere ˆın jurul c˘ arora se grupeaz˘ a valorile variabilelor;
– de ˆımpr˘ as ¸tiere (de dep˘ artare): care dau informat¸ii asupra gradului de dep˘ artare a valorilor variabilelor fat¸˘ a
de o caracteristic˘ a de grupare principal˘ a;
– privind forma distribut ¸iei: simetrie, asimetrie, boltire, turtire, etc.
Caracteristici de grupare
Sunt nis¸te numere care se determin˘ a pornind de la variabila aleatoare considerat˘ a, numere ˆın jurul c˘ arora
se grupeaz˘ a toate valorile variabilei aleatoare.
Valoarea medie. Valoarea medie este considerat˘ a cea mai important˘ a dintre caracteristicile de grupare.
Definit¸ia 2.3.6. Se numes ¸te valoarea medie a variabilei aleatoare X s ¸i se noteaz˘ a M(X) num˘ arul calculabil
prin una din relat ¸iile
M(X) =

i∈I
x
i
p
i
, dac˘ a X este variabil˘ a aleatoare discret˘ a;
M(X) =
_
+∞
−∞
xf (x) dx, dac˘ a X este variabil˘ a aleatoare continu˘ a.
55
Exemplul 2.3.7. Fie variabila aleatoare X avˆ and distribut ¸ia
X :
_
−2 1 2
0.4 0.3 0.3
_
Valoare medie a lui X este
M(X) = −0.8 +0.3 +0.6 = 0, 1.
Exemplul 2.3.8. Fie variabila aleatoare X avˆ and distribut ¸ia
X :
_
x
f (x)
_
x∈R
, unde f (x) =
_
3x
2
x ∈ [0, 1]
0 ˆın rest
Valoare medie a lui X este
M(X) =
_
+∞
−∞
xf (x) dx =
_
1
0
x3x
2
dx = 3
x
4
4
¸
¸
¸
1
0
=
3
4
.
Propozit¸ia 2.3.1. Valoarea medie are cˆ ateva propriet˘ at ¸i. Astfel dac˘ a X s ¸i Y sunt variabile aleatoare, c o constant˘ a
real˘ a, avem
1) M(c X) = c M(X);
2) M(C) = c, unde variabila aleatoare constant˘ a C :
_
c
1
_
;
3) M(X +Y) = M(X) +M(Y);
4) M(X Y) = M(X) M(Y), dac˘ a X, Y sunt independente;
5) X
min
≤ M(X) ≤ X
max
, unde X
min
, X
max
sunt valorile minime s ¸i maxime pe care le poate lua X;
6) a ≤ M(X) ≤ b unde X este o variabil˘ a aleatoare continu˘ a, iar [a, b] e intervalul pentru care f
X
(x) 0.
Valoarea modal˘ a (moda).
Definit¸ia 2.3.7. Se numes ¸te valoarea modal˘ a a variabilei aleatoare X num˘ arul notat cu M

(X) care este val-
oarea variabilei X cu cea mai mare probabilitate (valoarea cea mai probabil˘ a) pentru variabila aleatoare discret˘ a,
respectiv argumentul pentru care f are valoare maxim˘ a ˆın cazul variabilelor de tip continuu.
Exemplul 2.3.9. Pentru variabila aleatoare prezentat˘ a ˆın Exemplul 2.3.7 avem M

(X) = −2.
Exemplul 2.3.10. Fie X din Exemplul 2.3.8. Avem M

(X) = 1.
Valoarea median˘ a.
Definit¸ia 2.3.8. Se numes ¸te valoare median˘ a a variabilei aleatoare X num˘ arul M
e
(X) care ˆımparte repartit ¸ia
ˆın dou˘ a p˘ art ¸i egale, adic˘ a e este num˘ arul pentru care P (X ≤ M
e
(X)) ≥
1
2
≤ P (X ≥ M
e
(X)).
Observat¸ia 2.3.7.
ˆ
In cazul cˆ and se utilizeaz˘ a funct ¸ia de repartit ¸ie din Definit ¸ia 2.3.3 se deduce c˘ a
F (M
e
(X)) =
1
2
adic˘ a valoarea median˘ a este solut ¸ia inecuat ¸iilor
F (M
e
(X)) ≤
1
2
s ¸i F (M
e
(X) +0) ≥
1
2
.
56
Exemplul 2.3.11.
ˆ
In cazul variabilei X din Exemplul 2.3.8 avem
F (x) =
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
0, x ≤ 0
_
x
0
3t
2
dt, x ∈ (0, 1]
1, x > 1
=⇒F (x) =
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
0, x ≤ 0
x
3
, x ∈ (0, 1]
1, x > 1
=⇒F (x) =
1
2
adic˘ a x
3
=
1
2
=⇒x =
1
3

2
= M
e
(X) .
Momentele de ordin superior.
ˆ
In aceeas¸i categorie de caracteristici de grupare figureaz˘ a as¸a zisele mo-
mente de ordin superior.
ˆ
In unele aplicat¸ii este nevoie s˘ a se utilizeze puterile naturale ale unei variabile
aleatoare X
2
, X
3
, . . . , X
k
, valori pentru care caracteristicile de grupare principale joac˘ a un rol important.
Astfel introducem momentele de ordin superior ˆın urm˘ atoarea definit¸ie.
Definit¸ia 2.3.9. Se numes ¸te moment de ordin k al variabilei aleatoare X s ¸i se noteaz˘ a ν
k
num˘ arul
ν
k
= M
_
X
k
_
.
Se observ˘ a c˘ a ν
1
= M(X), ν
0
= 1. Cele mai des utilizate ˆın aplicat¸ii sunt ν
2
, ν
3
, ν
4
.
Exemplul 2.3.12. Fie X :
_
−2 1 2
0, 4 0, 3 0, 3
_
. Atunci
ν
2
= M
_
X
2
_
= (−2)
2
0, 4 +1
2
0, 3 +2
2
0, 3 = 1, 6 +0, 3 +1, 2 = 3, 1;
ν
3
= M
_
X
3
_
= (−8) 0, 4 +0, 3 +8 0, 3 = 3, 2 +0, 3 +2, 4 = 5, 9;
ν
4
= M
_
X
4
_
= 16 0, 4 +0, 3 +16 0, 3 = 6, 4 +0, 3 +4, 8 = 11, 5.
Exemplul 2.3.13. Pentru X :
_
x
3x
2
_
x∈[0,1]
avem
ν
2
=
_
1
0
x
2
3x
2
dx =
3
5
;
ν
3
=
_
1
0
x
3
3x
2
dx =
1
2
;
ν
4
=
_
1
0
x
4
3x
2
dx =
3
7
.
Caracteristici de ˆımpr˘ as¸tiere (sau de dep˘ artare)
Dup˘ a ce au fost analizate principalele caracteristici de grupare vom evident¸ia cˆ at de dep˘ artate sunt valorile
variabilei fat¸˘ a de o valoare de grupare.
ˆ
Intr-adev˘ ar, valoarea medie d˘ a informat¸ii asupra num˘ arului ˆın
jurul c˘ aruia se grupeaz˘ a valorile variabilei, dar acestea nu sunt de ajuns. De exemplu ˆın cazul variabilelor
aleatoare care pot fi diferite dar s˘ a aib˘ a aceeas¸i valoare medie.
Exemplul 2.3.14. Fie variabilele X
1
:
_
−1 1
1
2
1
2
_
s ¸i X
2
:
_
−100 100
1
2
1
2
_
. Atunci
M(X
1
) = M(X
2
) = 0,
cu toate c˘ a valorile lor difer˘ a semnificativ.
57
Exist˘ a mai multe caracteristici de ˆımpr˘ as¸tiere. Cele mai des utilizate sunt
– dispersia (variant¸a);
– abaterea medie p˘ atratic˘ a;
– momente centrate de ordin superior.
Dispersia. Dispersia este cea mai important˘ a caracteristic˘ a de ˆımpr˘ as¸tiere.
Definit¸ia 2.3.10. Se numes ¸te dispersia variabilei aleatoare X num˘ arul notat D(X) definit ca valoare medie a
p˘ atratului variabilei aleatoare abatere [X −M(X)], adic˘ a num˘ arul
D(X) = M
_
(X −M(X))
2
_
.
Avem
D(X) =

i∈I
(x
i
−M(X))
2
p
i
,
dac˘ a X este variabil˘ a aleatoare discret˘ a;
D(X) =
_

−∞
(x −M(X))
2
f (x) dx,
dac˘ a X e variabil˘ a aleatoare continu˘ a.
Propozit¸ia 2.3.2. Dispersia are urm˘ atoarele propriet˘ at ¸i
1) D(X) ≥ 0;
2) D(c X) = c
2
D(X) ;
3) D(c) = 0;
4) D(X |Y) = D(X) | D(Y) dac˘ a X, Y sunt independente;
5) D(X) = M
_
X
2
_
−(M(X))
2
= ν
2
−ν
2
1
.
Exemplul 2.3.15. Pentru X :
_
−2 1 2
0, 4 0, 3 0, 3
_
din Exemplul 2.3.7 avem valoarea medie M(X) = 0.1 s ¸i dis-
persia
D(X) = (−2 −0, 1)
2
0, 4 +(1 −0, 1)
2
0, 3 +(2 −0, 1)
2
0, 3 = 3, 09
sau
D(X) = ν
2
−ν
2
1
= 3, 1 −0, 01 = 3, 09.
Exemplul 2.3.16.
ˆ
In cazul variabilei aleatoare continue din Exemplul 2.3.8 avem
D(X) =
_
1
0
_
x −
3
4
_
2
3x
2
dx = 3
_
1
0
(x
4

3
2
x
3
+
9
16
x
2
)dx =
3
80
,
sau
D(X) = ν
2
−ν
2
1
=
3
5

9
16
=
3
80
.
Exemplul 2.3.17. Pentru X
1
din exemplul 2.3.14 avem
D(X
1
) = (−1 −0)
2

1
2
+(1 −0)
2

1
2
= 1,
iar pentru X
2
din acelas ¸i exemplu aveam
D(X
2
) = (−100 −0)
2

1
2
+(100 −0)
2

1
2
= 2
100
2
2
= 10000.
58
Abaterea medie p˘ atratic˘ a.
Definit¸ia 2.3.11. Se numes ¸te abatere medie p˘ atratic˘ a a variabilei aleatoare X s ¸i se noteaz˘ a σ (X) num˘ arul dat
prin relat ¸ia
σ (X) =
_
D(X).
Abaterea medie p˘ atratic˘ a a fost introdus˘ a pentru c˘ a unit˘ at¸ile de m˘ asur˘ a ale acesteia sunt exact aceleas¸i
cu unit˘ at¸ile de m˘ asur˘ a ale valorilor variabilei aleatoare.
Momentele centrate de ordin superior. Pentru k ∈ N se introduc ca o extensie a dispersiei, momentele
centrate de ordin superior.
Definit¸ia 2.3.12. Se numes ¸te moment centrat de ordinul k al variabilei aleatoare X s ¸i se noteaz˘ a µ
k
valoarea
medie a puterii k a variabilei abatere
µ
k
= M
_
(X −M(X))
k
_
.
Observat¸ia 2.3.8. Momentele centrate de ordinul 1 s ¸i 2 sunt µ
1
= 0 s ¸i µ
2
= D(X). Cele mai des utilizate sunt
µ
3
, µ
4
.
Teorema 2.3.2.
ˆ
Intre momentele centrate de ordin superior µ
k
s ¸i momentele de ordin superior ν
k
exist˘ a relat ¸ia de
leg˘ atur˘ a
µ
k
=
k

i=0
C
i
k
(−1)
i
ν
k−i

1
)
i
.
ˆ
In particular avem
µ
2
= ν
2
−ν
2
1
;
µ
3
= ν
3
−3ν
2
ν
1
+2ν
3
1
;
µ
4
= ν
4
−4ν
3
ν
1
+6ν
2
ν
2
1
−3ν
4
1
.
Demonstrat¸ia se face folosind definit¸ia 2.3.12 a momentului centrat de ordin superior, formula bino-
mului lui Newton pentru (X −M(X))
k
s¸i propriet˘ at¸ile valorii medii.
Cazul distribut¸iilor clasice. Prezent˘ am ˆın continuare valoarea medie s¸i dispersia ˆın cazul variabilelor
aleatoare care urmeaz˘ a distribut¸ii clasice.
Distribut¸ia M(X) D(X)
Binomial˘ a np npq
Hipergeometric˘ a n
a
a+b
n
a
a+b
b
a+b
a+b−n
a+b−1
Poisson λ λ
Pascal (Geometric˘ a)
1
p
q
p
2
Uniform˘ a
a+b
2
(b−a)
2
12
Normal˘ a m σ
2
.
2.4 Exercit¸ii s¸i probleme rezolvate
Problema 2.4.1. Se studiaz˘ a alegerea unui proiect de modernizare a unei companii. S-au prezentat 3 proiecte
care pot fi viabile sau nu. Dac˘ a not˘ am cu A
i
, i = 1, 3, evenimentul ’proiectul i este viabil”, s˘ a se exprime ˆın funct ¸ie
de A
1
, A
2
, A
3
urm˘ atoarele evenimente:
a) toate proiectele sunt viabile;
b) cel put ¸in un proiect este viabil;
59
c) dou˘ a proiecte sunt viabile;
d) cel mult dou˘ a proiecte sunt viabile;
e) un singur proiect este viabil.
Solut¸ie:Not˘ am cu
¯
A
i
, i = 1, 3, evenimentul ,,proiectul i nu este viabil”.
a) Not˘ am cu A evenimentul ,,toate proiectele sunt viabile” A = A
1
∩A
2
∩A
3
, adic˘ a toate cele 3 proiecte
sunt rentabile.
b) Not˘ am cu B evenimentul ,,cel put¸in un proiect este viabil” s¸i astfel putem scrie B = A
1
∪A
2
∪A
3
c) Not˘ am cu C evenimentul ,,dou˘ a proiecte sunt viabile”.
C =
_
A
1
∩A
2

¯
A
3
_

_
A
1

¯
A
2
∩A
3
_

_
¯
A
1
∩A
3
∩A
3
_
d) Not˘ am cu D evenimentul ,,cel mult dou˘ a proiecte sunt viabile”. Evenimentul D este echivalent cu a
spune c˘ a: nici un proiect nu este viabil, doar un proiect este viabil sau dou˘ a proiecte sunt viabile.
D =
_
¯
A
1

¯
A
2

¯
A
3
_

_
A
1

¯
A
2

¯
A
3
_

_
¯
A
1
∩A
2

¯
A
3
_

_
¯
A
1

¯
A
2
∩A
3
_
∪C.
e) Not˘ am cu E evenimentul ,,un singur proiect este viabil”. Atunci:
E =
_
A
1

¯
A
2

¯
A
3
_

_
¯
A
1
∩A
2

¯
A
3
_

_
¯
A
1

¯
A
2
∩A
3
_
.
Problema 2.4.2. O moned˘ a este aruncat˘ a de 3 ori s ¸i secvent ¸a de m˘ arci s ¸i steme este ˆınregistrat˘ a.
a) Scriet ¸i spat ¸iul evenimentelor elementare Ω
b) Scriet ¸i urm˘ atoarele evenimente, folosind evenimentele elementare:
A-s˘ a apar˘ a cel put ¸in 2 steme
B-primele 2 arunc˘ ari sunt steme
C-ultima aruncare este marc˘ a
c) Determinat ¸i urm˘ atoarele evenimente:
1) C
A
; 2) A∩B; 3) A∪C
Solut¸ie: Spat¸iul evenimentelor aleatoare Ω este:
Ω = ¦SSS, SSM, SMS, MSS, MMS, MSM, SMM, MMM¦, unde cu S not˘ am aparit¸ia stemei, iar cu M
aparit¸ia m˘ arcii.
b) Evenimentele A, B, C,se scriu folosind evenimentele elementare din Ω dup˘ a cum urmeaz˘ a:
A = ¦SSS, SSM, SMS, MSS¦
B = ¦SSM, SSS¦
C = ¦SSM, SMM, MMM, MSM¦
c) Evenimentele C
A
, A∩B, A∪B se scriu folosind punctul b) astfel:
C
A
=
¯
A = ¦SMM, MMM, MMS, MSM¦
A∩B = ¦SSM, SSS¦
A∪C = ¦SSS, SSM, SMS, MSS, SMM, MMM, MSM¦
Problema 2.4.3. Presupunem c˘ a ˆıntr-o camer˘ a sunt 5 persoane. Care este probabilitatea ca cel put ¸in 2 persoane
s˘ a aib˘ a aceias ¸i zi de nas ¸tere.
Solut¸ie: Fie A evenimentul ,,cel put¸in 2 persoane au aceias¸i zi de nas¸tere”. Atunci
¯
A este evenimentul
,,cele 5 persoane au zile de natere diferite”
Presupunem c˘ a anul are 365 zile
As¸adar P
_
¯
A
_
=
365 364 363 362 361
365
5
Deci, P (A) = 1− P
_
¯
A
_
= 1 −
365 364 363 362 361
365
5
Problema 2.4.4. In Romˆ ania numerele de ˆınmatriculare ale mas ¸inilor au 7 caractere: 2 litere urmate de 2 cifre
s ¸i alte trei litere. Dac˘ a toate secvent ¸ele de 7 caractere sunt egal probabile, care este probabilitatea ca num˘ arul de
ˆınmatriculare al unei mas ¸ini noi s˘ a nu cont ¸in˘ a cifre s ¸i litere identice?
Solut¸ie: Not˘ am cu A evenimentul cerut.
Alfabetul cont¸ine 26 litere, iar cifrele de pe num˘ arul de ˆınmatriculare pot fi: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Num˘ arul
total de pl˘ acut¸e de ˆınmatriculare este 26
5
×10
2
(corespunz˘ atoare celor 5 litere s¸i 2 cifre). Num˘ arul pl˘ acut¸elor
60
ce cont¸in litere s¸i cifre diferite este: (26 25) ×(10 9) ×(24 23 22) (corespunz˘ atoare primelor 2 litere diferite,
urmate de 2 cifre diferite s¸i alte trei litere diferite de primele 2 s¸i diferite ˆıntre ele).
Deci, P (A) =
26 25 10 9 24 23 22
26
5
10
2
= 0, 597
Problema 2.4.5. Fie P
B
(A) =
1
2
, P¯
B
(A) =
1
2
s ¸i P
A
(B) =
1
2
. Se cere :
a) s˘ a se determine P (A) s ¸i P (B).
b) evenimentele A s ¸i B sunt independente?
Solut¸ie:Folosind definit¸ia probabilit˘ at¸ii condit¸ionate se obt¸in˙ e:
P
B
(A) =
P(A∩B)
P(B)
=
1
2

B
(A) =
P(A∩
¯
B)
P(
¯
B)
=
P(A¸B)
1−P(B)
=
P(A)−P(A∩B)
1−P(B)
=
1
2
P
A
(B) =
P(B∩A)
P(A)
=
P(A∩B)
P(A)
=
1
2
Dac˘ a not˘ am P (A) = x, P (B) = y, P (A∩B) = z, se obt¸ine sistemul liniar:
_
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
_
z
y
=
1
2
x−z
1−y
=
1
2
z
x
=
1
2

_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
z =
1
2
y
z =
1
2
x
x −z =
1
2

1
2
y
, de unde prin calcule x =
1
2
, y =
1
2
, z =
1
4
.
In concluzie: P (A) =
1
2
, P (B) =
1
2
Condit¸ia ca evenimentele A s¸i B s˘ a fie independente este: P (A∩B) = P (A) P (B)
Deoarece P (A∩B) =
1
4
=
1
2
1
2
= P (A) P (B) se obt¸ine c˘ a evenimentele A s¸i B sunt independente.
Problema 2.4.6. O firm˘ a de asigur˘ ari are client ¸i din 3 categorii de risc: ridicat, mediu, sc˘ azut, care au respectiv
probabilit˘ at ¸ile de a cere desp˘ agubiri ˆın caz de accidente: 0,02, 0,01, 0,0025 ˆıntr-un an. Proport ¸iile celor 3
categorii de client ¸i ˆın cadrul companiei sunt respectiv 10%, 20%, 70%. Care este probabilitatea ca un client al
firmei s˘ a fie desp˘ agubit? Care este proport ¸ia de desp˘ agubiri ce provin ˆıntr-un an de la client ¸ii cu risc ridicat?
Solut¸ie:Not˘ am cu B evenimentul ,,un client al companiei este desp˘ agubit”s¸i cu:
A
1
-evenimentul ,,clientul provine din categoria de risc ridicat”
A
2
-evenimentul ,,clientul provine din categoria de risc mediu”
A
3
-evenimentul ,,clientul provine din categoria de risc sc˘ azut”
Sistemul ¦A
1
, A
2
, A
3
¦, formeaz˘ a un sistem complet de evenimente deoarece reuniunea lor este eveni-
mentul sigur Ω s¸i sunt dou˘ a cˆ ate dou˘ a incompatibile. Astfel conform formulei probabilit˘ at¸ii totale:
P (B) = P (A
1
) P
_
B
A
1
_
+P (A
2
) P
_
B
A
2
_
+P (A
3
) P
_
B
A
3
_
= 0, 1 0, 02 +0, 2 0, 01 +0, 7 0, 025 = 0, 00575.
Pentru a r˘ aspunde la a doua ˆıntrebare folosim formula lui Bayes:
P (A
1
/B) =
P(A
1
) P(B/A
1
)
P(A
1
) P(B/A
1
)+P(A
2
)P(B/A
2
)+P(A
3
)P(B/A
3
)
=
0,1 0,02
0,00575
= 0, 347.
Problema 2.4.7. La o loterie sunt 100 bilete, din care 10 sunt cˆ as ¸tig˘ atoare. Opersoan˘ a cump˘ ar˘ a 15 bilete. S˘ ase
determine probabilitatea ca:
a) 1 bilet s˘ a fie cˆ as ¸tig˘ ator;
b) s˘ a se obt ¸in˘ a toate cele 10 bilete cˆ as ¸tig˘ atoare;
c) cel put ¸in 2 bilete s˘ a fie cˆ as ¸tig˘ atoare.
Rezolvare: Se aplic˘ a schema urnei cu 2 st˘ ari s¸i bila nerevenit˘ a.
a) P
10,90
(1, 14) =
C
1
10
C
14
90
C
15
100
b) P
10,90
(10, 5) =
C
10
10
C
5
90
C
15
100
c) Fie A evenimentul ca ,,cel put¸in 2 bilete s˘ a fie cˆ as¸tig˘ atoare,,. Consider˘ am
¯
Aevenimentul contrar ca ca
cel mult unul din cele 15 cump˘ arate s˘ a fie cˆ as¸tig˘ ator. Are loc:
P
_
¯
A
_
= P
10,90
(0, 15) + P
10,90
(1, 14) =
C
0
10
C
15
90
C
15
100
+
C
1
10
C
14
90
C
15
100
Probabilitatea cerut˘ a va fi P (A) = 1 −P
_
¯
A
_
61
Problema 2.4.8. Un depozit de piese auto are ˆın stoc piese de la 4 furnizori ˆın urm˘ atoarele cantit˘ at ¸i: 100 de la
furnizorul F
1
, 50 de la F
2
, 30 de la F
3
s ¸i 80 de la F
4
.
In decursul unei s˘ apt˘ amˆ ani, depozitul a vˆ andut 45 piese. Care e probabilitatea ca din cele 45 de piese vˆ andute,
15 s˘ a provin˘ a de la furnizorul F
1
, 5 de la F
2
, 10 de la F
3
s ¸i 15 de la F
4
.
Rezolvare: Se aplic˘ a schema urnei cu 4 st˘ ari s¸i bila nerevenit˘ a, unde a
1
= 100, a
2
= 50, a
3
= 30, a
4
= 80
k
1
= 15, k
2
= 5, k
3
= 10, k
4
= 15. Probabilitatea cerut˘ a este:
P
100,50,30,80
(15, 5, 10, 15) =
C
15
100
C
5
50
C
10
30
C
15
80
C
45
260
Problema 2.4.9. Pe parcursul unei s˘ apt˘ amˆ ani s-a dat predict ¸ia cursului valutar, astfel ˆıncˆ at cursul poate s˘ a
creasc˘ a zilnic cu probabilitatea
1
4
, respectiv s˘ a scad˘ a cu probabilitatea
3
4
. Stabilit ¸i probabilitatea ca:
a) ˆın 5 zile ale s˘ apt˘ amˆ anii cursul valutar s˘ a creasc˘ a;
b) ˆın cel mult 3 zile cursul valutar s˘ a creasc˘ a;
c) ˆın cel put ¸in 2 zile cursul valutar s˘ a creasc˘ a;
Rezolvare: Consider˘ am evenimentul A ,,cursul valutar s˘ a creasc˘ a ˆıntr-o zi,,. In fiecare zi poate avea loc
A sau
¯
A.
Se aplic˘ a schema urnei cu 2 st˘ ari s¸i bila revenit˘ a (schema binomial˘ a), unde: n = 7, p = P (A) =
1
4
,
q = P
_
¯
A
_
=
3
4
,
Probabilitatea de a se produce A de k ori este: P (k) = C
k
7
p
k
q
7−k
.
a) Probabilitatea cerut˘ a este: P
7
(5) = C
5
7
p
5
q
7−5
= C
5
7
_
1
4
_
5
_
3
4
_
2
b) Probabilitatea cerut˘ a este:
3

k=0
P
7
(k) =
3

k=0
C
k
7
p
k
q
7−k
=
3

k=0
C
k
7
_
1
4
_
k
_
3
4
_
7−k
.
c) Not˘ am cu Cevenimentul ,,cursul valutar s˘ a creasc˘ a ˆın cel put¸in 2 zile,,. Atunci C este evenimentul:
,,cursul valutar s˘ a nu creasc˘ a ˆın nici o zi sau s˘ a creasc˘ a ˆıntr-o zi,,. As¸adar putem scrie:
P
_
C
_
= P
7
(0) +P
7
(1) = C
0
7
_
1
4
_
0
_
3
4
_
7
+C
1
7
_
1
4
_
1
_
3
4
_
6
Probabilitatea cerut˘ a este:
P (C) = 1 −P
_
¯
C
_
.
Problema 2.4.10. Un supermarket vinde urm˘ atoarele sortimente de cafea: natural˘ a, cappuccino s ¸i expresso.
Probabilitatea ca un client s˘ a cumpere cafea natural˘ a este 0,55, cappuccino 0,3, iar expresso 0,15.
Determinat ¸i probabilitatea ca din 100 client ¸i, 70 s˘ a cumpere cafea natural˘ a, 20 s˘ a cumpere cappuccino, iar 10
s˘ a cumpere expresso.
Rezolvare: Aplic˘ am schema urnei cu 3 st˘ ari s¸i bila revenit˘ a (schema multinomial˘ a)
Fie A
i
, evenimentul ca un client s˘ a cumpere sortimentul i de cafea , i = 1, 3. Avem evident:
p
1
= P (A
1
) = 0, 55, p
2
= P (A
2
) = 0, 3, p
3
= P (A
3
) = 0, 15, n = 100, k
1
= 70, k
2
= 20, k
3
= 10
Probabilitatea cerut˘ a este:
P
100
(70, 20, 10) =
100!
70!20!10!
(0, 55)
70
(0, 30)
20
(0, 15)
10
Problema 2.4.11. Care e probabilitatea ca al 80-lea client care intr˘ a ˆıntr-o banc˘ a, s˘ a fie a 20-a persoan˘ a care
ˆıncheie o polit ¸˘ a de asigurare, s ¸tiind c˘ a probabilitatea ca cineva s˘ a ˆıncheie o polit ¸˘ a de asigurare este de 0,6.
Rezolvare: Se aplic˘ a schema lui Pascal cu n = 80 (num˘ arul client¸ilor), k = 20 (num˘ arul succeselor),
p = 0, 6, q = 0, 4.
Probabilitatea cerut˘ a este: C
k−1
n−1
p
k
q
n−k
= C
19
79
(0, 6)
20
(0, 4)
60
.
Problema 2.4.12. La trei reprezentant ¸e ale concernului Nokia se g˘ asesc telefoane mobile cu ecran color sau alb-
negru ˆın urm˘ atoarele proport ¸ii: la prima reprezentant ¸˘ a 14 cu ecran color s ¸i 16 cu ecran alb-negru, la a doua 13 cu
ecran color s ¸i 17 cu ecran alb-negru, iar la a treia 14 cu ecran color s ¸i 18 cu ecran alb-negru. Se alege la ˆıntˆ amplare
cˆ ate un telefon mobil de la fiecare reprezentant ¸˘ a, pentru a fi supus unor probe de verificare. Care e probabilitatea
ca din cele 3 telefoane alese dou˘ a s˘ a fie cu ecran color, iar unul cu ecran alb-negru?
62
Rezolvare:Aplic˘ am schema lui Poisson. Pentru aceasta not˘ am cu p
i
pro-
babilitatea ca telefonul ales de la reprezentant¸a i s˘ a aib˘ a ecran color, i = 1, 3. Avem c˘ a:
p
1
=
14
30
, q
1
=
16
30
, p
2
=
13
30
, q
2
=
17
30
, p
3
=
14
32
, q
3
=
18
32
Conform schemei lui Poisson, probabilitatea cerut˘ a este dat˘ a de coeficientul lui t
2
al polinomului
(p
1
t +q
1
) (p
2
t +q
2
) (p
3
t +q
3
)
adic˘ a de:
p
1
p
2
q
3
+p
1
q
2
p
3
+q
1
p
2
p
3
=
14
30
13
30
18
32
+
14
30
17
30
14
32
+
16
30
13
30
14
32
= 0, 33.
2.5 Teme de control
Problema 2.5.1. In drum spre locul de munc˘ a un om trece prin 3 intersect ¸ii consecutive, semaforizate. La fiecare
semafor se opres ¸te sau ˆıs ¸i continu˘ a drumul. Dac˘ a not˘ am cu A
i
, i = 1, 3 evenimentul ,,la intersect ¸ia i continu˘ a
drumul”, s˘ a se exprime folosind A
1
, A
2
, A
3
urm˘ atoarele evenimente:
a) persoana are liber la toate intersect ¸iile,
b) persoana opres ¸te la toate intersect ¸iile,
c) persoana opres ¸te la cel put ¸in o intersect ¸ie,
d) persoana opres ¸te la cel mult o intersect ¸ie.
Solut¸ie:
a) A = A
1
∩A
2
∩A
3
b) B =
¯
A
1

¯
A
2

¯
A
3
c) C =
¯
A
1

¯
A
2

¯
A
3
d) D = A∪
_
A
1
∩A
2

¯
A
3
_

_
A
1

¯
A
2
∩A
3
_

_
¯
A
1
∩A
2
∩A
3
_
Problema 2.5.2. Se arunc˘ a o moned˘ a de dou˘ a ori. Care este probabilitatea ca marca s˘ a apar˘ a cel put ¸in o dat˘ a?
Solut¸ie: p = 0, 75
Problema 2.5.3. Doi tr˘ ag˘ atori trag simultan asupra unei t ¸inte. Probabilitatea de a nimeri t ¸inta este p, respectiv
p
2
cu p ∈ (0, 1) pentru cei doi. Stabilit ¸i valoarea lui p astfel ˆıncˆ at probabilitatea ca primul s˘ a nimereasc˘ a t ¸inta s ¸i al
doilea s˘ a nu o loveasc˘ a s˘ a fie cel put ¸in egal˘ a cu 0, 375.
Solut¸ie: p ∈
_
1
2
;

13−1
4
_
Problema 2.5.4. Se arunc˘ a 2 zaruri. Care este probabilitatea ca suma fet ¸elor s˘ a fie 6, s ¸tiind c˘ a suma acestor fet ¸e
a dat un num˘ ar par?
Solut¸ie:Folosind formula probabilit˘ at¸ii condit¸ionate se obt¸ine p =
5
18
.
Problema 2.5.5. Un lift ce cont ¸ine 5 persoane se poate opri la oricare din cele 7 etaje ale unei cl˘ adiri. Care este
probabilitatea ca 2 persoane s˘ a nu coboare la acelas ¸i etaj?
Solut¸ie: 0, 15
Problema 2.5.6. Ocompanie produce ˆın 3 schimburi. Intr-o anumit˘ a zi, 1% din articolele produse de I schimb
sunt defecte, 2% din cele produse ˆın al II-lea schimb s ¸i 3% din al III-lea schimb. Dac˘ a cele trei schimburi au
aceeias ¸i productivitate, care este probabilitate ca un produs din acea zi s˘ a fie defect? Dac˘ a un produs este defect,
care este probabilitatea ca el s˘ a fi fost fabricat ˆın schimbul al III-lea?
Solut¸ie: Folosind formula probilit˘ at¸ii totale s¸i formula lui Bayes se obt¸ine: 0, 02 respectiv 0, 5
Problema 2.5.7. Presupunemc˘ a ocupat ¸iile ˆın cadrul unei mari companii sunt grupate ˆın 3 nivele de performant ¸˘ a:
superior (U), mijlociu (M), s ¸i inferior (L). U
1
reprezint˘ a evenimentul c˘ a tat˘ al este ˆın nivelul superior, iar U
2
evenimentul c˘ a fiul este ˆın nivel superior, etc. S-a determinat urm˘ atorul tabel privind mobilitatea ocupat ¸ional˘ a
unde indicele1 se refer˘ a la tat˘ a, iar indicele 2 la fiu:
63
Fiu
Tat ˘ a
U
2
M
2
L
2
U
1
0, 45 0, 48 0, 07
M
1
0, 05 0, 70 0, 25
L
1
0, 01 0, 50 0, 49
Prima linie a tabelului se cites ¸te astfel: dac˘ a tat˘ al este ˆın nivelul ocupat ¸ional U probabilitatea ca fiul s˘ a fie ˆın
U este 0, 45, probabilitatea ca fiul s˘ a ˆın M este 0, 48, respectiv probabilitatea ca fiul s˘ a fie ˆın L este 0,07 (celelalte
linii ale tabelului se citesc analog). Presupunem c˘ a 10% din generat ¸ia tat˘ alui suntU, 40% sunt M s ¸i 50% ˆın L.
Care este probabilitatea ca un fiu din generat ¸ia urm˘ atoare s˘ a fie ˆın U? Dac˘ a un fiu este ˆın nivelul ocupat ¸ional U,
care este probabilitatea ca tat˘ al s˘ a fi fost ˆın U?
Solut¸ie: Folosind formula probilit˘ at¸ii totale s¸i formula lui Bayes se obt¸ine: 0, 07 s¸i 0, 64.
Problema 2.5.8. Intr-un lot de 400 piese, 10 sunt defecte. Se aleg aleator 20 piese. S˘ a se calculeze probabilitatea
ca ˆıntre piesele alese :
a) 4 piese s˘ a fie defecte;
b) s˘ a fie cel mult 6 piese defecte;
c) s˘ a nu fie nici o pies˘ a defect˘ a
R˘ aspuns: a) P
10,390
(4, 16) =
C
4
10
C
16
390
C
20
400
; b)
6

k=0
P
10,390
(k, 20 −k); c) P
10,390
(0, 20)
Problema 2.5.9. O comisie internat ¸ional˘ a este format˘ a din 5 romˆ ani, 7 italieni, 4 olandezi s ¸i 6 elvet ¸ieni. Se aleg
la ˆıntˆ amplare 10 persoane pentru a forma o subcomisie. S˘ a se calculeze probabilitatea ca din cele 10 persoane
alese, 2 s˘ a fie romˆ ani, 3 italieni, 3 olandezi s ¸i 2 elvet ¸ieni.
R˘ aspuns: P
5,7,4,6
(2, 3, 3, 2) =
C
2
5
C
3
7
C
3
4
C
2
6
C
10
22
Problema 2.5.10. Pe parcursul a 10 zile de var˘ a s-a dat prognoza meteo astfel ˆıncˆ at zilnic pot c˘ adea precipitat ¸ii
cu probabilitatea 0,2.Calculat ¸i probabilitatea de a ploua:
a) ˆın 3 zile;
b) ˆın cel mult 4 zile;
c) ˆın cel put ¸in 3 zile.
R˘ aspuns: a) P
10
(3) = C
3
10
(0, 2)
3
(0, 8)
7
; b)
4

K=0
P
10
(k); c) 1 −
2

K=0
P
10
(k).
Problema 2.5.11. Se arunc˘ a un zar de 20 de ori. S˘ a se calculeze probabilitatea ca de 8 ori s˘ a apar˘ a un num˘ ar
prim, de 10 ori un num˘ ar compus s ¸i de 2 ori fat ¸a cu un punct.
R˘ aspuns: P
20
(8, 10, 2) =
20!
8! 10! 2!
_
3
6
_
2
_
2
6
_
10
_
1
6
_
2
Problema 2.5.12. Avem 4 grupe de student ¸i: ˆın prima grup˘ a sunt 20 fete s ¸i 5 b˘ aiet ¸i, ˆın a doua grup˘ a sunt 15
fete s ¸i 10 b˘ aiet ¸i, ˆın a treia grup˘ a sunt 10 fete s ¸i 15 b˘ aiet ¸i, ˆın a patra grup˘ a sunt 24 fete s ¸i 1 b˘ aiat. Se alege cˆ ate un
student din fiecare grup˘ a pentru a participa la o act ¸iune publicitar˘ a pentru promovarea unui produs.
S˘ a se calculeze probabilitatea ca ˆıntre student ¸ii ales ¸i:
a) trei s˘ a fie fete;
b) s˘ a fie numai fete;
c) s˘ a fie cel put ¸in o fat˘ a.
R˘ aspuns: Se aplic˘ a schema lui Poisson
a) 0, 453, b)
20
25
15
25
10
25
24
25
= 0, 184, c) 1−
5
25
10
25
15
25
1
25
= 0, 998
64
Rezumat modul
In acest modul s-au introdus notiunile de eveniment, probabilitate, operatii cu evenimente.S-au definit
variabilele aleatoare de tip discret si continuu, functia de repartitie precum si caracteristicile numerice ale
variabilelor aleatoare.
In cazul repartitiilor clasice, s-au precizat functiile de probabilitate si densitate de probabilitate si au
fost calculate valorile medii si dispersiile acestor variabile aleatoare.
Bibliografie modul
1. Colectiv, Elemente de algebra liniara, analiza matematica si teoria probabilitatilor, Ed. Mega, Cluj-
Napoca, 2009
2. Colectiv, Analiza matematica, Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie, Ed.
Mediamira, Cluj-Napoca, 2008
3. Colectiv, Matematici aplicate ˆın economie, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2011.
65
Bibliografie
[1] Colectiv, Matematici aplicate ˆın economie, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2011.
[2] Colectiv, Elemente de Algebra liniara si Analiza matematica pentru economisti, Ed. Todesco, Cluj-
Napoca, 2003.
[3] Colectiv, Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matemetica pentru economisti, Ed. Todesco,
Cluj-Napoca, 2004.
[4] Colectiv, Elemente de algebra liniara, analiza matematica si teoria probabilitatilor, Ed. Mega, Cluj-
Napoca, 2009.
[5] Muresan A.S., Blaga P., Matematici aplicate in economie, vol. I, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca,
1996.
[6] Colectiv, Analiza matematica, Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie, Ed. Me-
diamira, Cluj-Napoca, 2008.
[7] Colectiv, Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matemetica pentru economisti, Ed. Todesco,
Cluj-Napoca, 2004.
[8] Mihoc I., Calculul probabilitatilor si statistica matematica, lito UBB, Cluj-Napoca, 1998.
[9] Muresan A.S., Blaga P., Matematici aplicate in economie, vol. I, Ed. Transilvania Press, Cluj-Napoca,
1996.
66

Informatii generale ¸
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA ¸ FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR ¸ ¸ ¸ TRUNCHI COMUN ANUL I zi si ID ANUL UNIVERSITAR 2011/2012 SEMESTRUL I

Date de identificare a cursului
Date de contact ale titularilor de curs: 1. Muresan Anton S., Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: anton.muresan@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5809. 2. Curt Paula, Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: paula.curt@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5809. 3. Filip Diana Andrada, Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: diana.filip@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5809. 4. Lung Rodica Ioana, Cabinetul 230, Etajul II, E-mail: rodica.lung@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5810. 5. Radu Voichita, Cabinetul 230, Etajul II, E-mail: voichita.radu@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5810. 6. Rosca Alin, Cabinetul 231, Etajul II, E-mail: alin.rosca@econ.ubbcluj.ro; tel 0264 418 652/int.5857. Fax: 0264-412570 Date de identificare curs si contact tutori: Numele cursului: MATEMATICI APLICATE IN ECONOMIE Codul cursului: EBS0003 Anul I, Semestrul I Tipul cursului: Obligatoriu Pagina web a cursului: Tutori: 1. Lung Rodica Ioana, rodica.lung@econ.ubbcluj.ro 2. Radu Voichita, voichita.radu@econ.ubbcluj.ro 3. Rosca Alin, alin.rosca@econ.ubbcluj.ro 4. Filip Darius, darius.filip@econ.ubbcluj.ro 5. Coconet Tiberiu, tiberiu.coconet@econ.ubbcluj.ro 6. Pop Flaviu, flaviu.pop@econ.ubbcluj.ro Locul de desf˘ surare a cursului: Cl˘ direa Campus, s˘ li etajul II a¸ a a Programarea ˆn orar a activit˘ tilor (la ˆnv˘ tamˆ tul de zi): S˘ pt˘ mˆ nal 2 ore de curs + 2 ore de seminar, ı a¸ ı a¸ ˘ a a a a conform orarului afisat la sediul facult˘ tii; (la ˆnv˘ tamˆ tul ID) :8 ore activitati tutoriale ¸ a¸ ı a¸ ˘ a Conditionari si cunostinte prerechizite: Descrierea cursului : Se vor avea in vedere urmatoarele obiective: • Introducerea catorva notiuni de analiza functiilor reale de mai multe variabile reale care sa constituie pentru studenti instrumente pentru tratarea unor probleme de extrem, pentru a permite interpolarea si ajustarea datelor experimentale, etc. • Crearea bazelor de analiza matematica necesare pentru studiul teoriei probabilitatilor si pentru statistica matematica. • Definirea si studiul principalelor proprietati ale conceptelor de baza din teoria probabilitatilor. Crearea la studenti a unor deprinderi de utilizare a tehnicilor probabilistice si de folosire a acestora in scop aplicativ. Fundamentarea probabilistica a statisticii matematice. Organizarea temelor (p˘ rtilor) in cadrul cursului: a ¸ Cursul va avea urmatoarele doua parti: 2

1. Elemente de analiza matematica 2. Elemente de teoria probabilitatilor Organizarea temelor s-a facut avand in vederea ordinea fireasca si gradul de dificultate sa urmeze o ordine crescatoare. Informatia relevanta referitoare la fiecare tema (parte) se gaseste in lista bibliografica ce va fi prezentata ulterior, iar accesul va fi realizat direct. Formatul si tipul activitatilor implicate de curs: Formatul va fi unul clasic, permitand studentului de a-si gestiona singur, fara constrangeri, parcurgerea cursului. De sigur o participare la activitatile planificate va usura intelegerea tematicii cursului. Tipurile de activitati ce vor fi abordate in cadrul cursului vor fi atat cele clasice cat si proiecte de grup. Materiale bibliografice obligatorii: Principalele materiale bibliografice pe care le vom utiliza, si care se vor gasi la biblioteca facultatii, iar unele vor putea fi accesate prin internet, sunt: 1. Colectiv, Matematici aplicate ˆn economie, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011. ı 2. Colectiv, Analiza matematica, Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2008. Materiale si instrumente necesare pentru curs : Vom folosi: suport electronic de curs, materiale multiplicate, calculator, videoproiector. Calendarul cursului: este prezentat in calendarul disciplinei Politica de evaluare si notare: Evaluarea si notarea finala se va face prin rezolvarea de probleme, intocmirea unor teme de casa. Toate acestea se vor realiza pe parcursul semestrului. Intrarea in examenul final este conditionata de realizarea sarcinilor ce rezulta din temele de control de la sfarsitul fiecarui modul al suportului de curs. Studentii vor primi feed-back la rezultatele realizate in examenul final prin comunicare directa cu cei care solicita. In cazul cand studentul doreste sa revina la un examen de marire a notei, acest nou examen se va desfasura in aceleasi conditii, cu aceleasi cerinte, ca si examenul initial. Observatie. Se pot face doua referate care valoreaza 3 puncte din nota finala de examen, cu urmatoarele ¸ teme: 1. Modele de gestiune a stocurilor [1, Sec. 3.4] + problemele propuse in suportul de curs de la capitolul de analiza (maxim 1,5 puncte) 2. Repartitii clasice ale variabilelor aleatoare (binomiala, uniforma, normala, [1, Cap.8] + problemele propuse in suportul de curs de la capitolul de probabilitati (maxim 1,5 puncte) La examen vor fi pe bilet doar subiecte practice (probleme, max. 6 puncte; 1 punct din oficiu). [1] Colectiv, Elemente de Algebra liniara, Analiza matematica si Teoria probabilitatilor, Ed. Mega, ClujNapoca, 2009. Elemente de deontologie academica: Pentru a evita situatiile care pun in discutie onestitatea studentilor facem de la inceput precizarea ca se interzice categoric frauda, iar tentativele de frauda se vor trata conform reglementarilor in vigoare elaborate la nivelul facultatii si universitatii. Este normal ca atunci cand se utilizeaza anumite date, texte, formulari, etc. luate din alte surse, sa se faca citarea, si astfel sa se asume meritele doar pentru munca si contributia proprie. Se va cere studentului sa aiba un comprtament academic fata de profesori si fata de colegi. Studentii cu dizabilitati: Nu vor avea nici o problema in a se incadra in cerintele cursului si a celorlalte activitati, sansele in pregatire si obligatiile lor fiind de aceeasi factura ca si pentru studentii fara dizabilitati. Strategii de studiu recomandate: Recomandam studentilor sa se pregateasca mai intai din aspectele teoretice, asa incat, mai intai, din curs, sa fie studiate modulele cu teoria si exemplele ilustrative formulate, apoi sa se abordeze problemele rezolvate, iar apoi si problemele formulate spre rezolvare. Pentru tot cursul, apreciem ca fondul de timp necesar insusirii complete este de 56 de ore, din care 40 pentru suportul de curs, 8 pentru activitatile directe cu tutorii, iar 12 pentru sarcinile individuale de studiu al bibliografiei si realizarea temelor de control. 3

pentru fiecare α ∈ R si x ∈ Rn exist˘ ˆn Rn ¸ aı αx = (αx1 . UNITATEA 1. Concepte de baza • Spatiul Rn . . pentru a permite interpolarea si ajustarea datelor experimentale. . x2 + y2 . se numeste spatiul Rn . . . Analiza matematica Obiectivele modulului • Introducerea catorva notiuni de analiza functiilor reale de mai multe variabile reale care sa constituie pentru studenti instrumente pentru tratarea unor probleme de extrem. diferentiabilitate si diferentiala pentru functiile de la Rn la R. cum ar fi de exemplu probleme de gestiunea optima a stocurilor. Pe spatiul Rn se pot considera diverse structuri care s˘ extind˘ structura axei reale.1. xn + yn ) . xn sunt numere reale. . αxn ) .1 Spatiul Rn ¸ ˆ In studiul fenomenelor fizice.1 MODULUL I.1. exist˘ ˆn Rn suma lor x + y dat˘ de: ¸ aı a x + y = (x1 + y1 . . unde x1 . etc. Rezultate asteptate Insusirea conceptelor de baza mentionate si crearea deprinderilor de utilizare a acestora.2) (2. x2 . • Integrale Euler. . . x2 . Studentul trebuie sa fie capabil sa aplice in practica notiunile studiate pentru analizarea unor situatii concrete din economie. xn care determin˘ punctul x se numesc coordonatele sau componentele acestui a punct. derivate partiale si diferentiale de ordin superior.1) . . distanta in Rn . • Limite de functii de la Rn la R. . Fie n un num˘ r natural fixat nenul. De exemplu. . Functii reale de mai multe variabile reale 1. αx2 . Multimea sistemelor de forma: a ¸ x = (x1 . x2 . spatiul ˆn care tr˘ im este modelat ca o multime de ¸ a ¸ ı a ¸ puncte determinate de trei coordonate. . • Derivate partiale. . • Extremele functiilor reale de mai multe variabile reale (libere sau cu legaturi). • Ajustarea datelor experimentale.1 Functii reale de mai multe variabile reale ¸ 1. economice (si ˆn alte situatii) apare de mai multe ori necesitatea studiului ¸ ı ¸ multimilor cu num˘ r fix de numere reale. continuitatea functiilor de la Rn la R. Elementele acestei multimi se numesc puncte. xn ) . . . 4 (2.1. . De asemenea. ¸ a a Pentru orice pereche de elemente x si y din Rn . • Crearea bazelor de analiza matematica necesare pentru studiul teoriei probabilitatilor si pentru statistica matematica. ¸ ¸ ¸ iar numerele x1 . . . topologia euclidiana in Rn . . .

3. intA = {a |a punct interior lui A } a ¸ a . In cele ce ¸ a¸ ı ¸ ı a a urmeaz˘ vom considera spatiul Rn ˆnzestrat cu norma euclidian˘ respectiv metrica euclidian˘ . d) unde X este o multime nevid˘ iar d este o metric˘ (distanta) pe X se numeste spatiu metric. y) = x − y = i=1 (xi − yi )2 este o metric˘ pe Rn numit˘ metrica euclidian˘ pe Rn . respectiv ˆn R2 bilele deschise sunt intervale deschise centrate aı ı ˆn a1 de forma (a1 − r. ı ı Definitia 1. Se numeste metric˘ sau distanta pe multimea nevid˘ X orice aplicatie ¸ ¸ a ¸˘ ¸ a ¸ d : X × X −→ R (x. adic˘ ∀ V ∈ V (a) . (x1 − y1 )2 + (x2 − y2 )2 Notiunile de limit˘ si continuitate se pot introduce ˆn orice spatiu normat.3. d (x. y) astfel ˆncˆ t: ı a D1) d (x. 1) ¸i y = (2. Pentru n = 1 respectiv n = 2 adic˘ ˆn R. a ¸ ¸ 3) O multime A ⊆ Rn care contine numai puncte interioare se numeste multime deschis˘ .1. ∀ x. a ¸ Definitia 1. Se numeste bila deschis˘ cu centrul ˆn a ¸i raza r multimea ¸ s ¸ a ı s ¸ B (a. x) .1. . a a a ı a 2) Spunem c˘ a ∈ Rn este punct interior multimii A ⊆ Rn dac˘ ∃V ∈ V (a) astfel ca V ⊂ A.Definitia 1.reprezint˘ multimea punctelor interioare multimii A. ı aı ¸ a Not˘ m cu V (a) = {V ⊂ Rn |V vecin˘ tate a lui a} multimea vecin˘ t˘ ¸ilor punctului a. an ) ∈ Rn ¸i r > 0. y) = iar dac˘ n = 3 atunci a d (x. z ∈ X (inegalitatea triunghiului) Cuplul (X.1. ¸ ¸ ¸ ¸ a 4) a ∈ Rn este punct de acumulare al multimii A ⊆ Rn dac˘ orice vecin˘ tate V a lui a contine cel putin un punct ¸ a a ¸ ¸ din multimea A. 1) Spunem c˘ multimea V ⊆ Rn este o vecin˘ tate a punctului a ∈ Rn dac˘ exist˘ o bil˘ deschis˘ ¸ a ¸ a a a a a cu centrul ˆn a inclus˘ ˆn multimea V . .1.1. Intr-adev˘ r dac˘ n = 2 atunci s ¸ a a d (x. ¸ a a ¸˘ ¸ ¸ Propozitia 1. y ∈ R3 . y) = √ (−1 − 2)2 + (3 − 1)2 + (1 + 1)2 = 17. ∀ x. z) + d (z.1. respectiv metric. y) −→ d (x. respectiv discuri deschise cu centrul ˆn a = (a1 .1. 1. y) = d (y. a) < r} . In cazul normei euclidiene pentru n = 2 ¸i n = 3 reg˘ sim formula distantei dintre dou˘ puncte ¸ s a ¸ a din plan ¸i din spatiu. y) ≤ d (x. Avem: s d(x.2.1. y) = (x1 − y1 )2 + (x2 − y2 )2 + (x3 − y3 )2 .1. . x. y) = 0 ⇐⇒ x = y s D2) d (x. diferit de a. Fie x = (−1. r) ⊂ V . Aplicatia d : Rn × Rn −→ R dat˘ de ¸ ¸ a n d (x. a2 ) . −1). r) = {x ∈ Rn . Fie a = (a1 . . y. y ∈ X D3) d (x. y) ≥ 0. Din definitie rezult˘ a a ¸ a at ¸ a c˘ orice bil˘ deschis˘ cu centrul ˆn a ∈ Rn este o vecin˘ tate a lui a. (V \ {a}) ∩ A ∅ ¸ a 5 . a2 . a1 + r) .1. y ∈ X ¸i d (x. adic˘ B (a. Observatia 1. ∀ x. y) . a a a Exemplul 1.

+ unde C. ∞) ⊆ R3 atunci functia a ¸ f : A −→ R. a ¸ ¸ Din definitie rezult˘ c˘ punctul a poate sau nu s˘ apartin˘ multimii A.6. .2 Limit˘ si continuitate a¸ ˆ In continuare se definesc notiunile de limit˘ si continuitate pentru functii reale de mai multe variabile ¸ a ¸ ¸ reale. Definitia 1. .6 se poate folosi orice norm˘ . . β constante pozitive (functie de productie de tip Cobb-Douglas) este o functie real˘ de 2 variabile reale. a a Definitia 1. x2 num˘ rul de muncitori. Definitia 1. f (x1 . α2 .bucat˘ ” adic˘ nu se poate scrie ca reuniune disjunct˘ de dou˘ multimi deschise ¸i nevide). a ∈ A ¸i f : A −→ ¸ ¸ a ¸ s R. k. ∞) × [0.1.1.1. c˘ rora li se datoreaz˘ cercet˘ ri ¸i descoperiri ˆn domeniu.A = {a ∈ Rn |a punct de acumulare pentru A } . . x3 timpul de munc˘ . α. dac˘ n = 1 atunci cele trei norme clasice pe ¸ ¸ a a Rn devin functia modul ¸i se obtine definitia limitei functiilor de o variabil˘ real˘ (studiat˘ ˆn liceu). Exemplul 1. Spunem c˘ multimea D ⊂ Rn este un domeniu dac˘ este deschis˘ ¸i conex˘ (format˘ dintr-o ¸ a ¸ a as a a singur˘ .1. ˆn anii ¸ s a a a s ı ı 1920). x num˘ rul de ore de munc˘ productiv˘ prestat˘ . Dac˘ V este venitul unei societ˘ ¸i comerciale. ¸ s ¸ ¸ ¸ a a aı 6 . a a a a a ¸ s Mention˘ m c˘ dac˘ D ⊂ Rn este un domeniu. α1 . Dac˘ A = [0. x3 ) = x1 x2 x3 (functie real˘ de trei variabile reale) poate reprezenta productia unei ˆntreprinderi dac˘ x1 este productivitatea ¸ a ¸ ı a muncii. y) = kxα y β .H.4. αn ≥ 0. cxn n . M) sau echivalent dac˘ ∀x ∈ A ¸ ¸ a a a a ı a a are loc x < M. ¸ ¸ a ˆ Exemplul 1. x2 . ı ı a ¸ 1.V. ¸ a a a ¸ a ¸ 5) a ∈ A este punct izolat al multimii A ⊆ Rn dac˘ exist˘ o vecin˘ tate V a lui a astfel ˆncˆ t V ∩ A = {a} ¸ a a a ı a 6) A ⊆ Rn se numeste multime m˘ rginit˘ dac˘ exist˘ M > 0 astfel ˆncˆ t A ⊂ B (0. Fie A ⊂ Rn (n ≥ 1) o multime nevid˘ . .1. Fie A ⊂ Rn . ∃ δε > 0 astfel ˆncˆ t pentru orice x ∈ A \ {a} cu proprietatea x − a < δε s˘ avem |f (x) − l| < ε.reprezint˘ multimea punctelor de acumulare a multimii A. .Douglas (denumite astfel dup˘ ¸ a economistii americani C.3. Spunem c˘ f are limita l ∈ R cˆ nd x tinde c˘ tre a ¸i scriem a a a s l = limf (x) (sau f (x) −→ l) x→a x→a α α α dac˘ ∀ ε > 0. ¸ ¸ ¸ a Exemplul 1.2.1. . atunci D nu are puncte izolate si prin urmare orice punct ¸ a a a ¸ a ∈ D este punct de acumulare pentru multimea D (a ∈ D ) ..2. Aplicatia f : A −→ R astfel ˆncˆ t ¸ ¸ ı a A x = (x1 .1. . a un punct de acumulare al multimii A. Douglas. . x2 . . . .4. ∞) × [0. x2 . xn ) −→ f (x) = f (x1 . xn ) ∈ R se numeste functie real˘ de n variabile reale. Cobb ¸i P. . xn ) = Cx1 1 x2 2 . 1) In definitia 1.1. a ı a a ˆ Observatia 1.5. ¸ Vom prezenta ˆn continuare un exemplu ˆn R2 care ilustreaz˘ notiunile introduse anterior.1. . . . a at a a a a y fondurile fixe angajate ˆn productie atunci ı ¸ V (x. f (x) = f (x1 . . In multe probleme economice intervin functii de tip Cobb . . Aceste functii au forma general˘ : ¸ a f : Rn −→ R.

Luˆ nd acum l = 0 si ϕ (x. ∀x ∈ V ∩ A c) lim ϕ (x) = 0 x−→a atunci exist˘ limita functiei f cˆ nd x tinde la a ¸i lim f (x) = l1 .3. Dac˘ f are limit˘ atunci cˆ nd x tinde c˘ tre a. ¸ a ¸ Propozitia 1. a ¸ a a a¸ ¸ propriet˘ ti analoage celor ale functiilor reale de o variabil˘ real˘ . a ∈ A . Rezolvare: Pentru a aplica criteriul major˘ rii vom ˆncerca s˘ g˘ sim o functie ϕ care ˆndeplineste conditiile a ı a a ¸ ı ¸ ¸ din criteriu. . ¸ a a a a a Propozitia 1. x2 → a2 .5.. . a a a ¸ ı f (x. x2 . ∀x ∈ V ∩ A b) |f (x) − l1 | ≤ ϕ (x) . Avem c˘ : a 2 2 x2 + y 2 x2 + y 2 |x| + y f (x. mention˘ m cˆ teva propriet˘ ti ale limitelor de functii reale de n variabile reale. ... y) = x2 + y 2 |x| + y . a¸ ¸ a a Fie n ≥ 2.. lim (f g) (x) = l1 l2 x−→a iar dac˘ l2 a 0 ¸i s f (x) are sens pe o vecin˘ tate a lui a atunci avem ¸i a s g (x) x−→a g (x) lim f (x) = l1 .1.1.2. Dac˘ exist˘ V ∈ V (a) astfel ˆncˆ t ¸ a a a ı a a) ϕ (x) ≥ 0.. xn → an simultan ¸i independent. . a ¸ a s x−→a Exemplul 1.2) Limita l = lim f (x) se numeste limita global˘ a functiei f cˆ nd x tinde c˘ tre a.. ¸ a a ı a a a x−→a Propozitia 1. 7 . l2 Propozitia 1. s ¸ ¸ a s ˆ In cele ce urmeaz˘ .5. l2 ∈ R si f . g : A −→ R.1. .1. xn →an ¸i se citeste limita functiei f cˆ nd x1 → a1 . . y) = = = ≤ |x| + y |x| + y |x| + y ≤ |x|2 + 2 |x| y + y |x| + y 2 = |x| + y |x| + y 2 = |x| + y .0) lim ϕ (x. se noteaz˘ prin ¸ a ¸ a a a x−→a l = lim f (x1 . l1 . (criteriul major˘ rii) Fie ϕ : A −→ R.. Dac˘ lim f (x) = l1 atunci exist˘ V ∈ V (a) astfel ˆncˆ t f este m˘ rginit˘ pe V ∩ A.1. y) = 0. 0) . .. y) = |x| + y si avˆ nd ˆn vedere c˘ a ¸ ¸ a ı a (x. xn ) x1 −→a1 x2 −→a2 . Folosind criteriul major˘ rii s˘ se calculeze limita urm˘ toarei functii ˆn punctul indicat.. o multime nevid˘ .y)→(0. atunci limita este unic˘ . y) − 0 = f (x. . a = (0. Dac˘ lim f (x) = l1 ¸i lim g (x) = l2 atunci ¸ a s x−→a x−→a x−→a lim (f (x) + g (x)) = l1 + l2 . A ⊆ Rn .4.

. diferentiabilitate si diferential˘ ¸ ¸ ¸ ¸ a ˆ In aceast˘ sectiune se introduc notiunile de derivat˘ partial˘ . logaritmic˘ si ¸ ¸ ¸ ¸ a a¸ ∂f compuneri ale acestora. ı Observatia 1. Functia f este continu˘ (sau global continu˘ ) pe multimea nevid˘ B ⊂ A dac˘ f este continu˘ ˆn orice punct a ∈ B. .0) In continuare vom studia cˆ teva propriet˘ ti relative la continuitatea functiilor definite pe Rn cu valori a a¸ ¸ ˆn R. D ⊂ R2 este derivabil˘ ı ¸ ¸ a a partial ˆn raport cu x.1. .7. a2 . an ) − f (a1 . . respectiv cu y ˆn punctul a = (a1 . Spunem c˘ ¸ s a f este derivabil˘ partial ˆn raport cu variabila xi ˆn punctul a dac˘ limita a ¸ ı ı a f (a1 . as a Not˘ m aceast˘ limit˘ (dac˘ exist˘ ) cu a a a a a ∂f (a) sau fxi (a) . ı Definitia 1. Fie D ⊂ Rn (n ≥ 2) un domeniu.rezult˘ pe baza criteriului major˘ rii c˘ a a a lim x2 + y 2 |x| + y = 0. xi . . x2 ) punctul curent din R2 . In cazul n = 2 se noteaz˘ cu (x. .3 Derivate partiale. Fie A ⊆ Rn o multime nevid˘ a ∈ A ¸i f : A −→ R.1. considerˆ nd y ca a a ı a parametru. .1. iar ∂f ∂y = fy se calculeaz˘ derivˆ nd f ˆn raport cu y si considerˆ nd x ca parametru. Dac˘ a ∈ A ∩ A ¸ a ¸ aı a atunci f este continu˘ ˆn a dac˘ ¸i numai dac˘ limf (x) = f (a) . . D domeniu. dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ urm˘ toare limit˘ ¸ ı ı a as a a a ∂f f (x.4.1. ai+1 . . y→a2 ∂y y − a2 Pentru functii elementare (polinoame. y.) ∂x = fx se calculeaz˘ derivˆ nd f uzual ˆn raport cu x. .y)→(0. . ai−1 . n}. a2 ) ∂f (a) = lim . a2 . z) ˆn loc de (x1 . . Fie i ∈ {1. (x. a ¸ ¸ a ¸ a ¸ ¸ ¸ a Derivatele partiale ale functiilor reale de mai multe variabile reale ¸ ¸ Definitia 1. a2 ) − f (a1 . trigonometrice. aı as a x→a 1. Asadar. a a ı ¸ a 8 . exponential˘ . y) − f (a1 . diferentiabilitate si diferential˘ . . Dac˘ f este derivabil˘ partial ˆn raport cu xi pe D atunci se poate vorbi de functia partiala a lui f ˆn a a ¸ ı ¸ ¸ ı ∂f raport cu variabila xi notat˘ ∂x ¸i anume a s i ∂f ∂f (x) : D −→ R. . x3 ) . x −→ ∂xi ∂xi Observatia 1. o functie de dou˘ variabile f : D −→ R. a2 ) ∈ D. an ) xi →ai xi − a i lim exist˘ ¸i este finit˘ . .8. . Dac˘ a ∈ A este un punct izolat al multimii A atunci f este continu˘ ˆn a. ∂xi Spunem c˘ f este derivabil˘ partial ˆn raport cu xi pe D dac˘ este derivabil˘ partial ˆn raport cu xi ˆn orice a a ¸ ı a a ¸ ı ı punct a ∈ D. a = (a1 . y) ˆn loc de (x1 . Functia f se numeste continu˘ (sau global ¸ ¸ a s ¸ ¸ a continu˘ ) ˆn a ∈ A dac˘ pentru orice ε > 0 exist˘ δ > 0 astfel ˆncˆ t pentru orice x ∈ A cu x − a < δε avem c˘ a ı a a ı a a ¸ a a ¸ a a a |f (x) − f (a)| < ε. . x2 .iar ˆn R3 se noteaz˘ ¸ a ı ı a cu (x.3. functiile rationale. etc. . an ) ∈ D ¸i f : D −→ R. a2 ) (a) = lim x→a1 ∂x x − a1 respectiv f (a1 . .1. .

a a a Observatia 1.7. y. Definitia 1. ∂f ∂y : R3 −→ R. a a a a 4 2 fx3 (x1 . ∂f ∂y (x.5.−3) y+3 = lim x x→5 2 −3x−10 x−5 = lim x→5 (x−5) (x+2) x−5 =7 (a) = lim y→−3 = lim 5y+15 y→−3 y+3 = 5. ¸ a ı (xk ) xk fxk (x) Diferentiabilitatea functiilor reale de mai multe variabile reale ¸ ¸ Definitia 1. Productivit˘ tile marginale (si ˆn general costurile. . y. −3) .1. beneficiul. atunci avem a ∂f ∂x ∂f ∂z : R3 −→ R.1. ∂f ∂x (x. Intre aceste variabile exist˘ relatia: a a ¸ 4 3 y = f (x1 . ı s ¸ 1 n Observatia 1.−3)−f (5. Fie D domeniu.9. .6.rata de schimbare partial˘ a lui f ˆn raport cu xk . y = −3 reg˘ sim valorile s aı a 2) Dac˘ f (x.−3) x−5 f (5. ∂f ∂y In punctul curent avem anterioare. a ∈ D ¸i f : D −→ R.6. αn ∈ R ¸i o functie ω : D −→ R cu limω (x) = ω (a) = 0 (deci ω continu˘ ¸i nul˘ ˆn a) astfel a a s ¸ as aı x→a ˆncˆ t s˘ avem ı a a n f (x) − f (a) = i=1 αi (xi − ai ) + ω (x) x − a ∀ x ∈ D. y. x3 ) = 12x1 x2 x3 . (x. .1.1. a ¸ a a ¸ aı 9 . y) = 2x + y ¸i s (x.1) Spunem c˘ f este diferentiabil˘ pe A ⊂ D dac˘ este diferentiabil˘ ˆn orice punct din A.) Exemplul 1. Dup˘ x3 zile ¸ a a ˆ de munc˘ s-au arat y ha de teren. : R3 −→ R. x2 . . D = R3 . cˆ ¸tigul ¸ ¸ a as etc. z) = x2 + sin yz. y) = x ¸i dac˘ ˆnlocuim x = 5. productivitatea marginal˘ raportat˘ la num˘ rul de zile de lucru. a a ¸ 4 3 fx2 (x1 . D ⊂ Rn . x3 ) = 3x1 x3 . α2 . y. ∂f ∂x (x. ∂x sunt continue pe D. beneficiile. . In acest caz s ∂f ∂x ∂f ∂y (a) = lim x→5 f (x. x2 . x2 . . (1.Exemplul 1.10. x3 ) = 3x1 x2 x3 . x2 .1. a a ˆ Rezolvare: In cazul problemei noastre vom avea: 3 3 fx1 (x1 . Spunem c˘ f este diferentiabil˘ ˆn punctul a ¸ s a ¸ aı dac˘ exist˘ α1 . functiile ∂x . z) = z cos yz. la num˘ rul de ore de munc˘ pe zi ¸i a a a ¸ a a s respectiv la num˘ rul de zile de munc˘ . Pentru a ara un teren cu suprafata de x1 ha sunt necesare x2 ore de munc˘ pe zi. productivitatea marginal˘ raportat˘ la suprafata de teren. D = R2 . productivitatea marginal˘ raportat˘ la num˘ rul orelor de munc˘ / zi.elasticitatea partial˘ a lui f ˆn raport cu xk .1. x3 ) = 9x1 x2 x3 . cˆ ¸tigurile marginale) reprezint˘ ¸ a¸ ¸ ı as a de fapt derivatele partiale de ordinul I ale functiei care ne d˘ productivitatea (respectiv costul. . y) = x2 + xy ¸i a = (5. z) = 2x. ¸ a ı .y)−f (5. 1) Fie f (x. S˘ se determine productivitatea marginal˘ raportat˘ la suprafata terenului. . Tot ca ¸i aplicatii ale derivatelor partiale se definesc: ¸ s ¸ ¸ ρf εf (xk ) (x) = (x) = fxk (x) f (x) f (x) . z) = y cos yz. Functia f se numeste de clas˘ C 1 pe D ¸i se noteaz˘ f ∈ C 1 (D) dac˘ f este derivabil˘ partial pe ¸ ¸ ¸ a s a a a ¸ ∂f ∂f D ˆn raport cu toate variabilele ¸i plus.

x2 − a2 .2) 2) Reciproca propozitiei precedente este fals˘ . . ∀ x ∈ D. ¸ 1) Rezultatul precedent implic˘ faptul c˘ relatia de definitie 1.1. Fie D domeniu.9. Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆn a atunci f este ¸ s a ¸ aı continu˘ ˆn a. ı a ¸ s a ı ¸ aı Observatia 1.1. ¸ ¸ ı Concret.7.1 a diferentiabilit˘ ¸ii devine: a a ¸ ¸ ¸ at n f (x) − f (a) = i=1 ∂f (a) (xi − ai ) + ω (x) x − a .Propozitia 1. ∂xi (1.11. xn − an ) se numeste sistem de cresteri ale argumentelor lui f . . ¸ a a ¸ ¸ s Diferentiala functiilor reale de mai multe variabile reale ¸ ¸ Definitia 1. Urm˘ torul rezultat rezolv˘ aceast˘ problem˘ . adic˘ exist˘ functii care admit derivate partiale ˆntr-un punct ¸i ¸ a a a ¸ ¸ ı s totusi nu sunt diferentiabile ˆn acel punct. .8.1. df(a) (h) = i=1 ∂f (a) hi .8. Fie D domeniu. ω continu˘ ¸i nul˘ ˆn a astfel ˆncˆ t ∀ x ∈ D avem as aı ı a n f (x) − f (a) = i=1 ∂f (a) (xi − ai ) + ω (x) x − a .un domeniu a ∈ D ¸i f : D −→ R o functie diferentiabil˘ ˆn a. Se numeste ¸ s ¸ ¸ a ı ¸ diferential˘ a functiei f ˆn punctul a notat˘ df(a) . ¸ 1) Dac˘ f admite derivate partiale continue pe D atunci f este diferentiabil˘ pe D. aplicatia ¸ a ¸ ı a ¸ n df(a) : Rn −→ R . D ⊂ Rn . ∂xi (1.1.1. a ∈ D ¸i f : D −→ R. ¸ ¸ a a a a Propozitia 1. a ∈ D ¸i f : D −→ R.1.6. ¸ ¸ ¸ a ¸ 10 . aı ˆ Intre diferentiabilitatea unei functii ˆntr-un punct si existenta derivatelor partiale ˆn acel punct exist˘ ¸ ¸ ı ¸ ¸ ¸ ı a urm˘ toarea leg˘ tur˘ : a a a Propozitia 1. Fie D ⊂ Rn . ¸ ¸ • f (x) − f (a) se numeste cresterea functiei corespunz˘ toare sistemului de cresteri x − a ale argumentelor. Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆn a atunci f admite ¸ s a ¸ aı derivate partiale ˆn a ¸i ¸ ı s ∂f (a) = αi ∂xi pentru orice i = 1. 1) Fie D ⊂ Rn . un domeniu a ∈ D ¸i f : D −→ R o functie diferentiabil˘ ˆn a. Atunci exist˘ ¸ s ¸ ¸ aı a ω : D −→ R. ∂xi i = 1. n xi − ai se numeste cresterea celui de-al i-lea argument a lui f ¸ ¸ • x − a = (x1 − a1 . Fie D domeniu. n. D ⊂ Rn .7. Observatia 1. D ⊂ Rn . Dac˘ exist˘ V vecin˘ tate a punctului a astfel ¸ s a a a ˆncˆ t f are derivate partiale pe V ∩ D ¸i dac˘ acestea sunt continue ˆn a atunci f este diferentiabil˘ ˆn a. a ¸ ¸ a 2) Propozitia precedent˘ prezint˘ conditii suficiente de diferentiabilitate dar nu ¸i necesare.1. cˆ nd e nevoie s˘ studiem diferentiabilitatea unei functii ˆntr-un punct este necesar s˘ avem a a ¸ ¸ ı a cunoscute conditii suficiente de diferentiabilitate. a ∈ D ¸i f : D −→ R. .3) Observatia 1.

a ¸ 1. dxn se identific˘ cu cresterile argumentelor ¸i avem a ¸ s n df(a) (dx1 .1. . a ¸ ¸ f (x. . y)dx + ∂y (x. n. . + dx f (a) . . a ∈ D. ¸ ¸ i. continue pe Rn ¸i prin urmare sunt diferentiabile ˆn orice punct a ∈ Rn ¸i s ¸ ı s Avem: ∂ϕi ∂xj (x) = n dϕi(a) (x − a) = j=1 ∂ϕi (a) · xj − aj = xi − ai . . ∂y df(x. dy) = ∂f ∂f (x. .• Pentru x suficient de apropiat de a (adic˘ pentru x − a suficient de mic˘ astfel ˆncˆ t cantitatea ω (x) x − a a a ı a a a ¸ ¸ poate fi neglijat˘ ) avem evident f (x)−f (a) ≈ df(a) (x − a) adic˘ df(a) aproximeaz˘ cresterea (sau descresterea) a functiei f ˆn a corespunz˘ toare unui sistem x−a de cresteri ale argumentelor (deci cˆ nd se trece de la punctul ¸ ı a ¸ a x la punctul a). j = i. . S˘ se calculeze diferentiala functiei f : R2 → R. y) = 3x2 + 2y 2 . 1 ≤ i ≤ n. j = 1. . . ∂x1 1 ∂x2 2 ∂xn n (1. ϕi (x1 .8. x2 . ∂xj Pentru simplificarea notatiilor vom nota dϕi (a) = dxi . . Cu aceasta relatia 1. . xn ) = xi . i = 1. j i. ∂xi 3) Interpretˆ nd produsul simbolic a se obtine ¸ ∂ f ∂xi (a) ca fiind derivata partial˘ a lui f ˆn raport cu xi ˆn punctul a i = 1. 11 .y) (dx.4) df(a) = Putem considera astfel operatorul de diferentiere ¸ d= ∂ ∂ ∂ dx + dx + . 2) Consider˘ m functiile ϕi : Rn −→ R. n ¸ a ı ı ∂ ∂ ∂ dx + dx + . deci functiile ϕi admit derivate partiale 0. dxn ) = i=1 ∂f (a) dxi . ∂xi Adesea dx1 . + dx . .3 se scrie ¸ ¸ n df(a) (x − a) = j=1 ∂f (a) dxi . . n pentru orice x ∈ Rn .5) Exemplul 1. . . y) = 4xy + 1. dx2 . . ∂x1 1 ∂x2 2 ∂xn n (1. y)dy ∂x = (3x2 + 2y 2 )dx + (4xy + 1)dy. y) = x3 + 2xy 2 + y − 1 Rezolvare: Avem: ∂f (x. dx2 . ∂x ∂f (x.

y) = (x. ˆntr-o vecin˘ tate V a punctului a ∈ D ¸i dac˘ aceste functii derivate ı a s a ¸ sunt continue ˆn a atunci are loc egalitatea: ı ∂2 f ∂2 f (a) = (a) . n. x ∈ D.10. In general. xj (ˆn a ¸ a ı ¸ ı ı aceast˘ ordine) num˘ rul a a ∂2 f ∂ ∂f (a) = (a) . D ⊂ Rn . n} .9. . ∂xj ∂xi i. Dac˘ functia f : D −→ R . y) = ) = (x2 +y 2 +1) =− 2 2y . j ∈ .4 Derivate partiale si diferentiale de ordin superior ¸ ¸ ¸ Derivate partiale de ordin superior ¸ Definitia 1. . Exemplul 1. x2 +y 2 +1 ∂2 f ∂x2 2x x2 +y 2 +1 x = 2(x2 +y 2 +1)−2x 2x 2(−x2 +y 2 +1) ( 2 x2 +y 2 +1 . Urm˘ torul a a ¸ a criteriu stabileste conditii suficiente pentru ca derivatele partiale mixte s˘ fie egale. . a aı ı i numim derivat˘ partial˘ de ordinul al doilea ˆn punctul a a functiei f ˆn raport cu variabilele xi . x2 +y 2 +1 ∂f ∂y (x. a ∈ D ¸i f : D −→ R o functie ce admite derivate partiale pe D .1. i. S˘ calcul˘ m derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i ¸i doi pentru functia f : R2 −→ R. y) = = 2(x2 −y 2 +1) (x2 +y 2 +1) . i ∂2 f ∂xi ∂xj j. . j = 1. ∂2 f ∂x∂y ∂2 f ∂y 2 2x x2 +y 2 +1 y 2y x2 +y 2 +1 y = 2x − 2y 4xy (x2 +y 2 +1) 2 2 (x2 +y 2 +1) 2 (x. . y) = ln x2 + y 2 + 1 Avem: ∂f ∂x (x. n} atunci derivata ∂2 f not (a) = fxi xj (a) ∂xi ∂xj se numeste derivata mixt˘ ˆn raport cu variabilele xi ¸i xj . . ¸ aı s Dac˘ i = j ∈ {1.1. y). Fie D domeniu.1. n ˆn punctul a ∈ D. y) = fy (x. . . y) = fx (x. . . n} . ∂xj ∂xi i. a a ¸ ı a s ¸ f (x. (Schwarz). aceste derivate partiale de ordinul al doilea nu sunt egale.1. y) = 2x .1. y) = fyx (x.9. Conditia de continuitate a derivatelor mixte este esential˘ . j ∈ {1. pe D ¸i sunt functii continue pe D atunci ele sunt egale pe D adic˘ s ¸ a ∂2 f ∂2 f (x) = (x) . i = 1.12. . j ∈ {1. ∂xi ∂xj ∂xj ∂xi Observatia 1. i In general o functie de n variabile reale f are n derivate partiale de ordin ˆntˆ i si n2 derivate partiale de ¸ ¸ ı a ¸ ¸ ordinul doi. D domeniu. are derivate partiale de ordinul doi a ¸ ¸ mixte ∂2 f ∂xi ∂xj ¸i s ∂2 f . D ⊆ Rn are derivate partiale de ordinul doi mixte ¸ a ¸ ¸ {1.1) ∂xi ∂xj ∂xj ∂xi Dac˘ i a j. ∂xi ∂xj ∂xj ∂xi partiale de ordinul doi mixte ¸ ¸i s ∂2 f ∂xj ∂xi Propozitia 1.1. n} atunci vom folosi una dintre notatiile a ¸ ∂2 f 2 ∂xi (a) = fx2 (a) . i j. . . . . y) = (x. D ⊂ Rn . ¸ s ¸ ¸ ∂f Dac˘ derivata ∂x : D −→ R. este derivabil˘ ˆn raport cu variabila xj . Se observ˘ c˘ fxy (x. ¸ ¸ ¸ a Teorema 1.4.1. (2. ¸ ¸ ¸ a 12 ∂2 f ∂xi ∂xj ¸i s ∂2 f .1. . Dac˘ functia f : D −→ R. .

1. . j. y) = ∂ ∂y − yx2 = 2x . . = (x ln y)x = ln y. numim derivat˘ partial˘ de ordinul al treilea aı ı a ¸ a ˆn punctul a a functiei f ˆn raport cu variabilele xi . Fie functia f : R× (0. Calcul˘ m derivatele partiale de ordinul trei distincte a ¸ ∂3 f ∂x3 (x. y) = ∂ ∂x ∂2 f ∂y 2 (x.11. y) = (x ln y)y = x y Calcul˘ m derivatele partiale de ordinul doi distincte a ¸ ∂2 f (x. n}) ˆn punctul a ∈ D. y) = ∂3 f ∂y∂x∂y (x. y) = ∂x∂y∂x ∂x2 ∂y ∂ = ∂y (0) = 0 ∂3 f ∂x ∂y 2 ∂3 f ∂y∂x2 (x. ¸ ¸ 13 . De fapt. In caz contrar. . si f : D −→ R o functie ce admite derivate partiale ¸ ¸ ¸ ¸ de ordinul doi pe D . trei se calculeaz˘ astfel: ¸ a Calcul˘ m mai ˆntˆ i derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i a ı a ¸ ı a ∂f (x. y3 Observatia 1. y) = (x. y) = ∂3 f ∂y 2 ∂x (x. De exemplu avem c˘ ı a a ∂3 f ∂3 f ∂3 f = = . y) = (x. ∂xi ∂xj ∂xk ∂xk ∂xi ∂xj Dac˘ cel putin doi indici dintre i. xj . y) = (x. ∞) −→ R dat˘ de f (x. Atunci putem studia existenta derivatelor partiale de ordinul 3. D ⊂ Rn .10. y) = x ln y ¸ a Derivatele partiale distincte de ordinul doi. .y) ∂x ∂3 f 3 ∂xi (a) = f 3 xi (a) .1. . n . y) = ∂ ∂x (0) = 0 (x.y) ∂y 2 = = = ∂ ∂x ∂ ∂y ∂ ∂y ∂f ∂x ∂f ∂x ∂f ∂y (x. 2 ∂y ∂x∂y∂x ∂y∂x2 ∂x Exemplul 1. adic˘ i = j = k. ˆn ipoteza continuit˘ tii acelor functii derivate mixte de ordin superior. .y) ∂y ∂x = − yx2 . xk (ˆn aceast˘ ordine) num˘ rul ı ¸ ı ı a a ∂2 f ∂3 f ∂ not (a) = fxi xj xk (a) = (a) . n}) ∂xi ∂xj este derivabil˘ ˆn raport cu xk (k ∈ {1. y) = ∂ ∂x ∂2 f ∂x2 (x. y) = ∂ ∂x ∂ ∂y ∂ ∂y (ln y) = 0 (ln y) = x y 1 y = ∂2 f (x. ¸ ı ¸ a Concluzia Teoremei lui Schwarz r˘ mˆ ne adev˘ rat˘ si pentru derivatele partiale mixte de ordin mai mare a a a a¸ ¸ ca doi.Derivate partiale de ordinul 3 Fie D domeniu. In mod analog se pot defini derivate partiale de ordin mai mare ca trei. j ∈ {1.y) ∂x2 ∂2 f (x. y) = = ∂ ∂x − yx2 = − y12 ∂ ∂y ∂2 f ∂y 2 ∂3 f ∂y 3 (x. ∂f ∂y (x. a ¸ ¸ a a se obtine derivata de ordinul 3 ˆn raport cu aceiasi variabil˘ xi i = 1. . y) = (x. ¸ ¸ Dac˘ derivata a ∂2 f : D −→ R ( i. k sunt diferiti derivata se va numi mixt˘ . y) = ∂ ∂y ∂2 f ∂x2 ∂3 f ∂3 f (x. y) = (x. important˘ este nu ı a¸ ¸ a ordinea ˆn care se face derivarea ci variabilele ˆn raport cu care se face derivarea si de cˆ te ori se deriveaz˘ ı ı ¸ a a ˆn raport cu o variabil˘ . .y) ∂x ∂y ∂2 f (x.

sau c˘ are diferential˘ de ordinul k ˆn a dac˘ a ¸ ¸ a ı a ¸ a ı a toate derivatele partiale de ordinul k − 1 ale lui f exist˘ ˆntr-o vecin˘ tate V a lui a ¸i sunt diferentiabile ˆn ¸ aı a s ¸ ı a.2. notat˘ df(a) . . . . . . dxm ) cresterile argumentelor atunci a a ¸ n df(a) (dx) = i=1 ∂f (a) dxi . Fie D domeniu.1. Fie D domeniu. a ¸ ¸ a ¸ ı a Aceasta este dat˘ de df(a) : Rn −→ R.Dac˘ f are ˆntr-o vecin˘ tate V a lui a toate s a ı a derivatele partiale de ordinul k ¸i dac˘ aceste functii derivate partiale sunt continue ˆn a. (considerate pe V ∩ D) sunt diferentiabile ˆn a. . D ⊂ Rn . ı Dac˘ f : D −→ R. Prezent˘ m ˆn continuare (f˘ r˘ demonstratie) un rezultat care ne d˘ conditii suficiente pentru ca o a ı a a ¸ a ¸ functie s˘ fie de k ori diferentiabil˘ ˆntr-un punct. ¸ ı ∂x i 2) Spunem c˘ functia f este diferentiabil˘ de k ori ˆn punctul a. . ∂x1 ∂x2 ∂xn n ∂ ∂ ∂ dx + dx + . + dx f (a) . ∂x∂y ∂x2 ∂y Diferentiala de ordinul k ˆn punctul a se defineste prin egalitatea ¸ ı ¸ 14 . i ∈ 1.13.1. am introdus operatorul de diferentiere ¸ d= cu ajutorul c˘ ruia se poate scrie a df(a) = ∂ ∂ ∂ dx1 + dx2 + . . + dx ∂x1 1 ∂x2 2 ∂xn n Definitia 1. ¸ a ¸ aı Teorema 1. dx2 . a2 ) si dac˘ f este o functie de trei ori diferentiabil˘ ˆn a atunci a ¸ a ¸ ¸ aı d 2 f(a1 . a ∈ D ¸i f : D −→ R.a2 ) (dx. dy) = ∂3 f ∂2 f (a) dx3 + 3 2 (a) dx2 dy + ∂x3 ∂x ∂y +3 ∂2 f ∂3 f (a) dxdy 2 + 3 (a) dy 3 .3 a fost introdus˘ notiunea de diferential˘ a unei functii ˆn punctul a. atunci f este diferentiabil˘ ¸ s a ¸ ¸ ı ¸ a de k ori ˆn a.1. . D ⊂ Rn . D ⊆ R2 .Diferentiale de ordin superior ¸ In paragraful 1. n. 2 ∂x∂y ∂y ∂2 f ∂2 f ∂2 f (a) dx2 + 2 (a) dx dy + 2 (a) dy 2 . dy) = respectiv d 3 f(a1 . 3) Spunem c˘ functia f este diferentiabil˘ de k ori pe domeniul D dac˘ este diferentiabil˘ de k ori ˆn fiecare punct a ¸ ¸ a a ¸ a ı din D. ∂xi De asemenea. . a = (a1 . .a2 ) (dx. a df(a) (h) = n i=1 ∂f ∂xi (a) hi sau dac˘ not˘ m cu dx = (dx1 . a ∈ D ¸i f : D −→ R ¸ s 1) Spunem c˘ f este de dou˘ ori diferentiabil˘ ˆn punctul a sau c˘ are diferential˘ de ordinul doi ˆn a dac˘ f a a ¸ aı a ¸ a ı a admite derivate partiale ˆn raport cu toate variabilele pe o vecin˘ tate V a lui a ¸i functiile derivate partiale ¸ ı a s ¸ ¸ ∂f . .

¸ ˆ In acest capitol vom studia problema calculului extremelor unei functii reale de mai multe variabile ¸ reale. precum problema gestiunii stocurilor sau ¸ ¸ ı ajustarea datelor experimentale. kn ! ∂xk1 . ı Diferentiala de ordinul unu este ¸ df(a1 . pentru (x0 . dx2 . + dx ∂x1 1 ∂x2 2 ∂xn n (k) f (a) .1. a ) dy = ∂x 1 2 ∂y 1 2 a ln a2 dx + 1 dy. y0 ) ∈ D un punct interior. . y0 ) ≥ 0. y) din V D s˘ avem ı a a f (x. (1. dy) = + ∂2 f (a1 . k2 !. a ) dx dy + ∂x ∂y 1 2 ∂x2 2 a dx dy − 1 dy 2 .6 pune ˆn evidenta operatorul de diferentiere de ordinul k. aceasta ˆnseamn˘ rezolvarea unor probleme ˆn care se caut˘ extremele (maxı a ı a imul sau minimul) unei functii reale. y0 ) ≤ 0. . precum si aplicatii ale acesteia ˆn domeniul economic. pentru (x0 . a ) dx + (a . .d k f(a) (dx) = ∂ ∂ ∂ dx + dx + . doi ¸i trei pentru functia: f : R × (0.1 Extremele functiilor de dou˘ variabile ¸ a Definitia 1. a¸ ı ¸ ¸ Relatia 1. f (x.1. dy) = = Diferentiala de ordinul doi este ¸ d 2 f(a1 . k k1 !. ∂xnn 1 2 k1 +k2 +.2 Extremele functiilor de mai multe variabile ¸ Optimizarea matematic˘ se ocup˘ cu selectarea celui mai bun element dintr-o multime de alternative a a ¸ ˆ disponibile.a2 ) (dx. a2 ) dy 2 ∂y 2 = ∂2 f ∂2 f (a1 .6) unde dx = (dx1 . dxm ) iar (k) reprezint˘ puterea simbolic˘ -formal˘ . . y0 ) punct de maxim. Functia ¸ ¸ a s ¸ f admite un punct de extrem (maxim sau minim) ˆn punctul (x0 . + dx ∂x1 ∂x2 ∂xn n (k) care este (formal) puterea de ordinul k a operatorului de diferentiere de ordinul ˆntˆ i. . . Scriem diferentialele de ordinul unu. a2 a2 2 3 2a dx dy 2 + 31 dy 3 . . Fie f o functie de dou˘ variabile f : D −→ R. y0 ) punct de minim. . .a2 ) (dx. D ⊂ R2 ¸i (x0 . y0 ) dac˘ exist˘ o vecin˘ tate V a punctului ı a a a (x0 . .10.. y) − f (x0 ..7) .1. 2 a2 a2 ∂f ∂f (a . ∞) −→ R prezentat˘ ¸ s ¸ a ˆn exemplul 1.2. a2 ) dx2 + 2 (a . . .+kn =k 1 Exemplul 1. dup˘ care se dezvolt˘ suma din a a a a a parantez˘ si apoi se ˆnmulteste formal cu f (a) . a2 Diferentiala de ordinul trei va fi ¸ d 2 f(a1 . . y0 ) astfel ˆncˆ t oricare ar fi un punct (x. ¸ ı ¸˘ ¸ dk = ∂ ∂ ∂ dx1 + dx2 + . . . dy) = − 1.2. In particular. 1.11. Ridicarea la puterea ¸ ı a simbolic˘ conduce la expresia: a d k f(a) (dx) = ∂k f (a) k! k k k dx 1 dx 2 . 15 (1. y) − f (x0 . dxnn . .a2 ) (dx.

se numesc ¸ ı ¸ s ¸ a puncte critice sau puncte stationare ale acestei functii. y0 ) = 0. Punctul (1.1. Calcul˘ m punctele critice ale lui f . y0 ) este un punct de minim local pentru functia f (x. y) − adic˘ functiile partiale (de o singur˘ variabil˘ ) a ¸ ¸ a a h (x) = f (x. deci a punctelor din domeniul D ce sunt solutii ale sistemului ¸ ¸ ¸ de ecuatii (1. y) = x3 + y 3 − 3xy. y0 ) interior domeniului D ¸i dac˘ (x0 . 1). Exemplul 1. Natura punctelor stationare. In baza teoremei lui Fermat. fy (x0 . Atunci ¸ a f (x.2. ˆ In mod analog se arat˘ c˘ dac˘ (x0 . adic˘ avem aı ı a h (x0 ) = f (x0 . (Conditii necesare de extrem local) ¸ Dac˘ functia f : D −→ R.2. y0 ) . atunci avem: s a fx (x0 . Punctele de extrem corespunz˘ toare definitiei de mai sus sunt puncte de extrem local ¸ a ¸ (maxim local sau minim local). ¸ s a Observatia 1. y) ˆntr-o vecin˘ tate V a acestuia.2.2. Fie functia de dou˘ variabile f : R2 → R.1. care vor rezulta pe baza ¸ ¸ Definitiei 1. respectiv ˆn y0 . g (y) = f (x0 . se va preciza prin intermediul conditiilor suficiente de extrem local. 1) ¸i (0. y0 ) ≤ 0 f (x0 .2. y0 ) ≤ 0.8).8) Demonstratie.2.2. 1) ≥ 0 pentru orice (x.3 cum se determin˘ punctul de ı a ı a extrem (1. derivatele functiilor h si g se ı ¸ ¸ ¸ anuleaz˘ ˆn x0 .1. y) = x3 + y 3 − 3xy. y) − f (1. D ⊂ R2 are derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i fx ¸i fy continue pe o vecin˘ tate V a a ¸ ¸ ı a s a unui punct (x0 .2.2. Fie functia f : R2 → R. y0 ) = 0 g (y0 ) = f (x0 . ¸ Definitia 1. Acestea sunt solutii ale urm˘ torului sistem de ecuatii a ¸ a ¸   f = ∂f = 3 x2 − y = 0  x ∂x    f = ∂f = 3 y 2 − x = 0. din Exemplul 1.Observatia 1. y0 ) este un punct de extrem local. 0). Teorema 1. acestea fiind cele dou˘ puncte critice ale lui f .8). y0 ) = 0 (1. Vom vedea ˆn Exemplul 1.  y ∂y Solutiile reale ale sistemului sunt (punctele) (1. y0 ) − f (x0 . ¸ ¸ Exemplul 1. . y) atunci au loc a a a ¸ conditiile (1. y) ˆ au ˆn punctele x0 si y0 valori maxime locale. 1) este un punct de minim local pentru f .2. Punctele domeniului D ˆn care derivatele partiale fx ¸i fy ale functiei f se anuleaz˘ .2. deoarece f (x. y0 ) este punct de maxim local.1. ¸ f (x. y0 ) = 0. ¸ 16 f (x0 . ¸ a f (x.1. Presupunem c˘ (x0 .2.

1) = 6.2. atunci studiul naturii punctului stationar (x0 .2.2. A = 6 > 0. a s 3) Dac˘ D > 0. fxy (1. Dac˘ (x0 .3. y0 ) se face cu ajutorul derivatelor partiale de ordin a ¸ ¸ superior lui doi. D ⊂ R2 .2. y0 ) . (x0 . Vom spune c˘ functia f admite un punct de maxim local sau minim local ˆn punctul x0 dac˘ exist˘ o a ¸ ı a a vecin˘ tate Vx0 a acestui punct astfel ˆncˆ t s˘ avem a ı a a f (x) − f x0 f (x) − f x0 pentru orice punct x = (x1 . Avem: fx2 = 6x. 0) ale lui f se va stabili utilizˆ nd conditiile suficiente de a ¸ s a ¸ extrem. y0 ) este un punct de maxim local.2. C = ∂x∂y ∂x2 ∂y 2 avem urm˘ toarele situatii: a ¸ 1) Dac˘ D < 0 ¸i A > 0 atunci (x0 . . x2 . Presupunem c˘ f are derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i ¸i doi continue pe o ¸ a ¸ ı a s vecin˘ tate V a unui punct (x0 . . 1) avem: ¸ fx2 (1.2 Extremele functiilor de n variabile (n ≥ 2) ¸ ˆ In cazul functiilor de n variabile avem o extindere fireasc˘ a Definitiei 1. Pentru punctul stationar (0. Pentru punctul stationar (1. deci punctul (1. fy 2 = 6y. Conditiile necesare ¸i suficiente de extrem pentru ¸ ı ¸ a ¸ s functiile de n variabile vor fi sintetizate ˆn teoremele ce urmeaz˘ . 0. . Determin˘ m extremele functiei f . ¸ ı a 17 . . pentru x0 punct de maxim 0. xn un punct interior ¸ ¸ s lui D. . Fie f : D −→ R.2. y0 ) .2.2. y0 ) interior domeniului D. . .2. (Conditii suficiente de extrem local) ¸ Fie functia f : D −→ R. Punctele de extreme definite mai sus sunt puncte de extrem local. Dac˘ n = 2 atunci reg˘ sim ¸ a a definitiile prezentate ˆn cazul unei functii de dou˘ variabile.3. 0) avem D = 9 ¸i deci acest punct nu este un punct de extrem. a 4) Dac˘ D = 0. 1) = −3 ¸i s D = 9 − 36 = −27 < 0. .1 ¸i 1. atunci folosind urm˘ toarele notatii a ¸ A= ∂2 f ∂2 f ∂2 f (x0 . ¸ a ¸ 0 0 0 Definitia 1. iar fmin = f (1. a s 2) Dac˘ D < 0 ¸i A < 0 atunci (x0 . ¸ f (x. 1) ¸i (0.3. 1) = 1 + 1 − 3 = −1. fy 2 (1. x2 . 1) = 6. D ⊂ Rn o functie de n variabile reale ¸i x0 = x1 . B = (x0 . y0 ) este un punct de minim local. Exemplul 1.Teorema 1.2. Fie functia f : R2 → R. y0 ) este un punct critic (stationar) al functiei a a ¸ ¸ f . fxy = −3. s a ¸ Natura acestor dou˘ puncte stationare (1. pentru x0 punct de minim Observatia 1.1. ¸ s 1. y) = x3 + y 3 − 3xy. y0 ) nu este un punct de extrem. atunci (x0 . xn ) ∈ Vx0 ≤ ≥ D. din Exemplul 1. 1) este un punct de minim. D = B2 − A C. y0 ) .

j=1 2 ∂2 f x0 dxi dxj > 0 ∂xi ∂xj (respectiv < 0). deci natura ¸ a a ¸ punctelor care sunt solutii ale sistemului de ecuatii ¸ ¸ ∂f (x . ¸ 18 . . .4. x2 . Dac˘ acest punct este un punct ¸ aı a a de extrem al functiei f ¸i dac˘ ˆn acest punct exist˘ derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i fxj . n. dxn ). . y0 = 0. . . . (1. xn ¸i cu derivatele ¸ aı a partiale de ordinul doi continue ˆn vecin˘ tatea Vx0 . . Rezolvˆ nd acest sistem de ecuatii obtinem doar o solutie a ¸ ¸ a ¸ ¸ ¸ 1 x0 = − . Avem sistemul de ecuatii a ¸ ¸ ¸   fx = 2x + 1 = 0    2y = 0  fy =    f = 2z − 2 = 0 z care reprezint˘ conditiile necesare de extrem ale functiei. .2. dx2 .2. y. . z0 = 1 2 ¸i deci g˘ sim punctul stationar (x0 . x0 . .2. j = 1. (Conditii necesare de extrem) ¸ 0 0 Fie f o functie definit˘ ˆntr-o vecin˘ tate Vx0 a punctului x0 = x1 . Fie functia de trei variabile f : R3 → R. . j = 1. atunci ele sunt ¸ s aı a ¸ ı a egale cu zero. . . xn ). Dac˘ d 2 f(x0 ) ia valori de semne a diferite. pentru fiecare s a ı ¸ punct stationar. ∀j = 1. . .Teorema 1. x2 .2. xn ) = fxj x1 . ∀dx θ atunci punctul x0 este un punct de minim local (respectiv punct de maxim local). . . . y0 . x . . .4. . Teorema de mai sus ne arat˘ c˘ pentru a stabili natura punctelor stationare. ¸ ¸ Exemplul 1. + 2 ∂2 f 2 ∂xn 2 dxn + ∂2 f ∂2 f dx1 dx2 + . .3. n. Observatia 1. z0 ) = − 1 .9) ∂xj ∂ xj 1 2 Definitia 1. . . 0. .4.2. . . atunci punctul x0 nu este punct de extrem. s a ¸ 2 Teorema 1. adic˘ avem: a ∂f ∂f 0 x0 = x0 . xj . xn = 0. . + dx dx ∂x1 ∂x2 ∂xn−1 ∂xn n−1 n ¸i apoi s˘ stabilim semnul ei ˆn care rolul variabilelor este jucat de cresterile (dx1 . . . . n ∂xj 1 2 trebuie s˘ determin˘ m diferentiala de ordinul doi corespunz˘ toare functiei f a a ¸ a ¸ d 2 f (dx) = ∂2 f 2 dx1 + 2 ∂2 f ∂x1 +2 ∂x2 2 dx2 + . . . Punctele ˆn care sunt ˆndeplinite conditiile necesare de extrem ale functiei f se numesc puncte ¸ ı ı ¸ ¸ critice (sau stationare) ale functiei. xn = 0.4. (Conditii suficiente de extrem) ¸ 0 0 0 s Fie f o functie de n variabile definit˘ ˆntr-o vecin˘ tate Vx0 a punctului x0 = x1 . ¸ f (x. Calcul˘ m punctele stationare ale functiei f . . . z) = x2 + y 2 + z2 + x − 2z. . 1 . Dac˘ x0 este un punct stationar al functiei f ¸i ¸ ı a a ¸ ¸ s n d f(x0 ) (dx) = i.

z0 ) = ( 2 .5.2... . . a33 . . . deci avem egalit˘ ¸ile a ı ¸ at asj = fxs xj = fxjxs = ajs . y0 .. ann       .. s. .. 0.    ∂2 f   2 ∂2 f ∂x1 ∂x2 ∂2 f 2 ∂x2 .      . fy 2 = 2. .. z0 ) dy 2 + +fz2 (x0 .   ·  . a1n . Fie functia de trei variabile f : R3 → R. y0 .y0 . ¸ f (x.. y0 . an2 . dy.. j = 1. putem formula criteriul lui Sylvester.. n. dz) = fx2 (x0 .2. Notˆ nd prin A1 = a11 . . . Observatia 1. . z0 ) dx2 + fy 2 (x0 . a2n . . y0 . 1) este punct de minim local. . 1 Conform Teoremei 1. . . 19 . z0 ) dxdz + 2 fyz (x0 . y0 . ∂xs ∂xj H x0 care este o matrice simetric˘ deoarece sunt ˆndeplinite conditiile din teorema lui Schwarz.3) poate fi scris˘ sub forma ¸ ¸ ¸ a matriceal˘ a      ∂ f   ∂x2  1   ∂2 f     ∂x ∂x 2f  d (x0 ) (dx) = (dx1 . . 0. ∂2 f 2 ∂xn ∂xn ∂x1 ∂2 f ∂xn ∂x2                      |x  dx1   dx   2    . Pentru fiecare punct stationar x0 diferentiala de ordinul doi (3. dx2 .    dxn 0                     H(x0 ) unde matricea p˘ tratic˘ ¸i simetric˘ de ordinul n se numeste matricea hessian˘ asociat˘ functiei f ˆn punctul a as a ¸ a a ¸ ı stationar x0 ¸i se noteaz˘ H x0 . ...4.2.4. A2 = a a11 a21 a11 a12 . . an2 a12 a22 a32 a13 a23 .5. ∂2 f ∂x1 ∂xn ∂2 f ∂x2 ∂xn . ∀s... ann minorii principali ai matricei H(x0 ). 1) este ¸ ı ¸ d 2 f(x0 .. . a1n ... z0 ) dydz = 2dx2 + 2dy 2 + 2dz2 > 0. ¸ s a Introducˆ nd notatiile a ¸ asj = fxs xj x0 = matricea hessian˘ H x0 are forma: a   a11   a   =  21   .Exemplul 1.. .. dxn ) ·  2 1     .. .. y0 .. z0 ) dz2 + 2fxy (x0 . . punctul (x0 . a ¸ s ı a a Calcul˘ m mai ˆntˆ i derivatele partiale de ordinul doi ale functiei: a ı a ¸ ¸ fx2 = 2. Calcul˘ m diferentiala de ordinul doi a lui f ¸i ˆncerc˘ m s˘ -i stabilim semnul.2. z0 ) = ( 2 . y0 . . an1 a12 a22 . . . ... . A3 = a21 a22 a31 a11 a21 An = . y0 . fxy = fyx = 0 fxz = fzx = 0. 1 Diferentiala de ordinul doi ˆn punctul stationar (x0 . . z) = x2 + y 2 + z2 + x − 2z din Exemplul 1.2. . . n..z0 ) (dx.      ∂2 f x0 . z0 ) dxdy + +2 fxz (x0 .. a2n . y.. fzz = 2... j = 1.    an1 a21 a22 . fyz = fzy = 0...

Fie functia de trei variabile f : R3 → R. A2 > 0. . A2 > 0. A3 = 8 > 0.2. |x0 Dac˘ sunt ˆndeplinite conditiile (1. adic˘ sunt ˆndeplinite inegalit˘ ¸ile: a a ı at A1 > 0. An > 0. . z0 ) = f − . deci dac˘ este vorba de ¸ a hessian˘ are forma a   fx2 fx1 x2  0  H x =  f 1  xx f 2 2 1 x2 (1.2.5. . (Criteriul lui Sylvester) 1) Dac˘ minorii principali ai matricei hessiene H x0 sunt pozitivi.5. obtinem a ı ¸ ¸ A1 = A = fx2 (x0 ) > 0. . y0 .2. s ¸ Dac˘ sunt ˆndeplinite conditiile (1. A3 < 0. 1) este a ¸ ı ¸ 2    2 0 0      H (x0 . 0. . 1 A2 = AC − B2 = −D > 0 ¸i deci punctul x0 este un punct de minim pentru functia f . z0 ) =  0 2 0  . deci dac˘ a ı a a avem: A1 < 0. . y0 . z) = x2 + y 2 + z2 + x − 2z din Exemplele 1. obtinem a ı ¸ ¸ A1 = A = fx2 (x0 ) < 0.11). ¸ ¸ Observatia 1.6.10). conform cazului 1) din criteriul lui Sylvester rezult˘ c˘ punctul stationar unic al functiei f este un punct de a a ¸ ¸ minim local pentru functia dat˘ ¸i avem ¸ as 1 9 fmin = f (x0 .4 ¸i 1.10) extremele unei functii de dou˘ variabile f matricea ¸ a        = A B B C . Determin˘ m extremele functiei f folosind criteriul lui Sylvester.11) atunci punctul stationar x0 este un punct de maxim al functiei f . A3 > 0. s a ¸ Matricea hessiana asociat˘ functiei f ˆn punctul stationar (x0 . (−1)n An > 0. ¸ ¸ 2) Dac˘ minorii principali ai matricei hessiene H x0 au semne alternate. s ¸ Exemplul 1. 0.Teorema 1. ¸ f (x. 2 4 20 .       0 0 2 Deoarece sunt ˆndeplinite conditiile ı ¸ A1 = 2 > 0. Pentru n = 2.6. ˆncepˆ nd cu semnul minus. (1.2. . 1 A2 = AC − B2 = −D > 0 ¸i deci punctul x0 este un punct de maxim pentru functia f . z0 ) = ( 1 . 1 = − . y. y0 . . atunci punctul stationar x0 este un punct de minim al functiei f .2. A2 = 4 > 0.

Determinarea functiei f este o problem˘ central˘ ˆn orice stiinta experimental˘ . a a ¸ ı S˘ admitem c˘ n observatii experimentale asupra procesului respectiv dau pentru x si y valorile din a a ¸ ¸ tabelul urm˘ tor: a x y x1 y1 x2 y2 ··· ··· xn yn a Problema pus˘ revine la determinarea functiei f din clasa F ale c˘ rei valori ˆn punctele x1 .5. + am xm | ak ∈ R. a1 . vom utiliza termenul de polinom si ı a ¸ cˆ nd este vorba de functie polinomial˘ . unde Pm este o functie polinomial˘ de grad cel mult m) si se caut˘ acea dependenta care ajusteaz˘ ” ¸ a ¸ a ¸˘ a ” cel mai bine valorile determinate experimental. . ¸ ¸ ¸ Valorile determinate experimental sunt ˆn mod obiectiv afectate de erori de m˘ surare. unde F este a a ¸ a a a ¸ o clas˘ precizat˘ de functii reale de o variabil˘ real˘ . a O m˘ sur˘ a apropierii” functiei f de datele experimentale este a a ¸ ” n (f (xi ) − yi )2 . x2 . . . i=1 Definitia 1. . Se pune atunci problema determin˘ rii acelei functii f a a ¸ a a a ¸ din clasa F care d˘ cˆ t mai bine dependenta lui y de x ˆn procesul concret respectiv. ¸ ˆ In ajustarea datelor experimentale se accept˘ c˘ dependenta este de un anumit tip (de exemplu y = a a ¸ Pm (x). ˆ In continuare. Recunoasterea ı a ¸ acestui fapt subliniaz˘ importanta cunostintelor teoretice despre procesul ˆn discutie.1. a ¸ ¸ ¸ ı ¸ ˆ In cele ce urmeaz˘ vom considera un procedeu de determinare a unor functii care s˘ constituie aproxim˘ ri a ¸ a a acceptabile pentru functia f numite ajustarea datelor experimentale.2. Informatii utile ¸ a aı ¸ ¸˘ a ¸ ˆn rezolvarea acestei probleme sunt perechi de valori determinate experimental pentru cele dou˘ m˘ rimi. . . k = 0. .3 Ajustarea datelor experimentale S˘ presupunem c˘ ˆntr-un proces concret particip˘ dou˘ m˘ rimi m˘ surabile ale c˘ ror valori s˘ fie notate a aı a a a a a a cu x si y. am . m . Dependenta dintre cele dou˘ m˘ rimi poate fi descris˘ de o functie f : R → R cu ajutorul relatiei ¸ ¸ a a a ¸ ¸ y = f (x). .2. a ¸ a Metoda celor mai mici p˘ trate a S˘ presupunem c˘ legile teoretice care guverneaz˘ procesul ˆn care apar cele dou˘ m˘ rimi m˘ surabile ne a a a ı a a a asigur˘ c˘ dependenta dintre aceste dou˘ m˘ rimi este descris˘ de relatia y = f (x). unde f ∈ F . Determinarea functiei f din clasa F pentru care expresia ¸ ¸ n (f (xi ) − yi )2 i=1 are cea mai mic˘ valoare posibil˘ se numeste ajustarea datelor experimentale din tabelul a a ¸ x y cu metoda celor mai mici p˘ trate. a ˆ In cele ce urmeaz˘ vom considera cazul cˆ nd F este clasa functiilor polinomiale de grad cel mult m ˆn a a ¸ ı nedeterminata x. pentru a folosi limbajul uzual ˆn teoria aproxim˘ rii. ı a a dar si cunoasterea tipului dependentei respective. xn s˘ a ¸ a ı ” se apropie cˆ t mai mult” de datele determinate experimental. A determina functia f revine atunci la a determina coeficientii a0 . ¸ ¸ 21 x1 y1 x2 y2 ··· ··· xn yn . . adic˘ a F = Pm (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + . .

. Punctele stationare ale functiei F sunt solutiile sistemului ¸ ¸ ¸ Faj (a0 . . . Aceste sume a ¸ pot fi determinate completˆ nd tabelul urm˘ tor a a 0 xi 1 1 . 2 xn s2 ··· 2m xi 2m x1 2m x2 . . a1 . . . sm a0 + sm+1 a1 + · · · + s2m am = tm . 2m xn s2m 0 xi yi y1 y2 . am ) = 0. t1 . . . s1 . j = 0. . . . . . a1 . .. Tinˆ nd cont de faptul c˘ sl = ¸ a a diferit de zero. a1 . . . . 1 xi x1 x2 . .. . 2 xi 2 x1 2 x2 . . de unde si a a ¸ ¸ numele metodei. sl = se ajunge la     Faj (a0 . . m xn yn tm 1 s0 xn s1 ··· yn t0 xn y n t1 ··· 1 ˆn care coloanele xi si xi yi sunt date de tabelul de date experimentale ı ¸ 0 x y x1 y1 x2 y2 ··· ··· xn yn restul coloanelor se pot determina usor. Acest sistem este numit sistemul normal. . l = 0. . j = 0. k=0 adic˘ a              s0 a0 + s1 a1 + · · · + sm am = t0 s1 a0 + s2 a1 + · · · + sm+1 am = t1 . 1 xi y i x1 y 1 x2 y 2 . . . adic˘ a n i=1 l xi . se poate ar˘ ta c˘ determinantul sistemului normal este a a 22 .   astfel ˆncˆ t sistemul care d˘ punctele stationare ale functiei F este ı a a ¸ ¸ m sk+j ak = tj . . ··· m xi yi m x1 y 1 m x2 y 2 . 2m. tm . . . . m. (00 va fi interpretat 1). . s2m si sumele t0 . m. . i=1 Problema pus˘ se reduce atunci la problema determin˘ rii punctului de minim al functiei F. iar ˆn ultima linie figureaz˘ sumele ¸ ı a elementelor din cele n linii precedente. am ) = 2    m k=0     sk+j ak − tj  . Sistemul normal poate fi scris dac˘ se cunosc sumele s0 . am ) = n (Pm (xi ) − yi )2 . Efectuˆ nd calculele si f˘ cˆ nd urm˘ toarele notatii a ¸ a a a ¸ n n l ¸ xi si tl = i=1 i=1 l xi y i . . .Not˘ m a F(a0 . .

a   s0 a0 + s1 a1 + s2 a2 = t0   2  m = 2. . . a1 . t1 si t2 . iar imaginea geometric˘ a a a ı a a a a unui polinom de gradul doi este o parabol˘ . Observatia 1. ˆn locul expresiei s˘ se determine polinomul a a a a ı a ” ” de ajustare de grad cel mult doi”. . f = a0 + a1 x. . Pentru ajustarea cu o dreapt˘ . deci sistemul normal este un sistem compatibil determinat. etapa a doua a procedeului de determinare a extremelor functiei F nu mai trebuie par¸ curs˘ si deci polinomul (de grad cel mult m) care ajusteaz˘ ˆn sensul metodei celor mai mici p˘ trate datele a¸ aı a experimentale considerate este Pm (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + am xm . a1 .7. . s2 . am ) este ˆntotdeauna punctul de minim al functiei F. s3 . Aceste exprim˘ ri se a a a a ” bazeaz˘ pe faptul c˘ imaginea geometric˘ a unui polinom de gradul ˆntˆ i este o dreapt˘ . . iar dac˘ m = 2. Pentru ajustarea cu o parabol˘ . S˘ se ajusteze cu o dreapt˘ ¸i cu o parabol˘ datele experimentale din tabelul a as a x y 1. Dac˘ m = 1. a1 . 2. . . se poate ar˘ ta c˘ dac˘ F are un punct de extrem finit atunci el este punct de minim si c˘ punctul stationar a a a ¸ a ¸ (a0 . a Exemplul 1. . s1 . .  s1 a0 + s2 a1 + s3 a2 = t1    s2 a0 + s3 a1 + s4 a2 = t2 Pentru calcularea valorilor s0 . a m = 1.7. a1 . am ) solutia unic˘ a sistemului normal. .2. se mai utilizeaz˘ expresia s˘ se ajusteze cu o parabol˘ ”.2. . ¸ Avˆ nd ˆn vedere c˘ F este o sum˘ de p˘ trate: a ı a a a n F(a0 . se ¸ a ı a ” mai utilizeaz˘ expresia s˘ se ajusteze cu o dreapt˘ ”. . Atunci punctul (a0 . am ) = i=1 (Pm (xi ) − yi )2 . . am ) este punctul stationar ¸ a ¸ unic al functiei F. . Fie (a0 .s0 s1 ··· sm s1 s2 ··· sm+1 ··· ··· ··· ··· sm sm+1 ··· s2m 0. t0 . . ˆn locul expresiei s˘ se determine polinomul de ajustare de grad cel mult unu”. folosim tabelul ¸ 0 xi 1 1 1 1 4 s0 1 2 xi xi −1 1 0 0 1 1 2 4 2 6 s1 s2 3 xi −1 0 1 8 8 s3 4 xi y i y i xi 1 −3 3 0 1 0 1 0 0 16 3 6 18 1 9 s4 t0 t1 2 y i xi −3 0 0 12 9 t2 -1 -3 0 1 1 0 2 3 s0 a0 + s1 a1 = t0 s1 a0 + s2 a1 = t1 23 . f = a0 + a1 x + a2 x . ı ¸ ˆ In acest fel.

1. Pentru m = 1, f = a0 + a1 x si sistemul normal este: ¸
3 Solutia unic˘ a sistemuluieste (a0 , a1 ) = (− 5 , 8 ). ¸ a 5 Polinomul de ajustare de grad cel mult 1 este

4a0 + 2a1 = 1 2a0 + 6a1 = 9

3 8 P (x) = − + x. 5 5
3 Dreapta de ajustare are ecuatia: y = − 5 + 8 x. ¸ 5 2 si sistemul normal este 2. Pentru m = 2, f = a0 + a1 x + a2 x ¸   4a0 + 2a1 + 6a2 = 1     2a0 + 6a1 + 8a2 = 9    6a0 + 8a1 + 18a2 = 9 7 39 Solutia sistemului: (a0 , a1 , a2 ) = (− 20 , 20 , − 1 ). ¸ 4 Parabola de ajustare are ecuatia ¸

y=−

7 39 1 + x − x2 . 20 20 4

ˆ Observatia 1.2.8. In aplicatii se utilizeaz˘ , pe lˆ ng˘ functiile polinomiale, ¸i functiile exponentiale, logaritmice, ¸ ¸ a a a ¸ s ¸ ¸ trigonometrice, etc. Evident, ˆn asemenea cazuri sistemul normal este altul mai complicat ¸i mai dificil de rezolvat. ı s

1.3 Exercitii si probleme rezolvate ¸ ¸
Problema 1.3.1. S˘ se studieze existenta limitei functiilor de mai jos ˆn punctele specificate iar atunci cˆ nd este a ¸ ¸ ı a cazul s˘ se calculeze aceste limite. a x2 +y 2 xy x2 −y 2 a) f (x, y) = |x|+ y , (0, 0); b) f (x, y) = √ , (0, 0); c) f (x, y) = x2 +y 2 , (0, 0). | | xy+1−1 Rezolvare. a) Domeniul de definitie al functiei este D = R2 \ {(0, 0)} . (0, 0) nu apartine domeniului D dar ¸ ¸ ¸ este punct de acumulare al s˘ u. Avem: a 2 x2 +y 2 |x2 |+|y 2 |+2|x||y | (|x|+|y |) |f (x, y)| = |x|+ y ≤ = |x|+ y = |x| + |y| |x|+|y | | | | | si cum lim (|x| + |y|) = 0, din criteriul major˘ rii, rezult˘ c˘ ¸ a a a
(x,y)→(0,0)

l=

(x,y)→(0,0)

lim

f (x, y) = 0. xy + 1 ≥ 0 xy + 1 − 1 √ xy =
xy+1−1

b) f este definit˘ pentru a l= =
(x,y)→(0,0)

0

adic˘ pe D = {(x, y) ∈ R2 | xy ≥ −1, xy a

0}

lim

(x,y)→(0,0)

lim

f (x, y) = lim (x,y)→(0,0) √ xy xy+1+1 = lim xy

(x,y)→(0,0)

xy + 1 + 1 = 2.
1−m2 , 1+m2

c) Domeniul de definitie al functiei este D = R2 \ {(0, 0)}. ¸ ¸ x2 (1−m2 ) x2 −m2 2 lim f (x, y) = lim f (x, y) = lim x2 +m2 x2 = lim 2 2 = x x→0,y=mx x→0 x→0 x (1+m ) (x,y)→(0,0) depinde de m si deci f nu are limit˘ ˆn (0, 0). ¸ aı Problema 1.3.2. S˘ se cerceteze continuitatea functiei ¸  a 3 3  1−cos(x +y )  , dac˘ (x, y) (0, 0) a  x2 +y 2 f (x, y) =    0, dac˘ (x, y) = (0, 0) a

24

Rezolvare. f este continu˘ pe R2 \ {(0, 0)}fiind o functie compusa de functii elementare. Mai r˘ mˆ ne de a a a studiat continuitatea ˆn punctul (0, 0). Avem: ı l =
1−cos(x3 +y 3 ) = lim x2 +y 2 (x,y)→(0,0)

=

(x,y)→(0,0)
2

lim =

2 sin2

x3 +y 3 2 x2 +y 2

=
2

(x,y)→(0,0)

lim

sin2

x3 +y 3 2 2 x3 +y 3 2

·

x3 +y 3 2 x2 +y 2

1 2

(x,y)→(0,0)

lim

(x3 +y 3 )
x2 +y 2

.

Pentru a calcula limita l, aplic˘ m inegalitatea Cauchy-Schwarz-Buniakowsky: a (x3 + y 3 )2 = (x · x2 + y · y 2 )2 ≤ (x2 + y 2 )(x4 + y 4 ) ≤ (x2 + y 2 )3 Avem 3 (x2 +y 2 ) 1 = 2 · 0 = 0 = f (0, 0) 0 ≤ l ≤ 1 lim 2 +y 2 2 x
(x,y)→(0,0)

adic˘ f este continu˘ si ˆn origine si deci continu˘ pe tot spatiul R2 . a a ı ¸ a ¸ Problema 1.3.3. Folosind definitia s˘ se calculeze ¸ a f (x, y) = x2 + y 2 + xy, (2, 1) = lim (x2 +1+x)−(4+1+2)
x−2 x→2 ∂f ∂f , ∂x ∂y

ˆn punctele precizate, pentru functia de mai jos: ı ¸

Rezolvare.
2

∂f f (x,1)−f (2,1) (2, 1) = lim x−2 ∂x x→2

=

x→2 f (2,y)−f (2,1) ∂f (2, 1) = lim y−1 ∂y y→1 y→1

x→2

+x−6 lim x x−2 = lim (x + 3) = 5

= lim

(4+y 2 +2y )−(4+1+2)
y−1

y→1

=

lim

y 2 +2y−3 y−1

= lim (y + 3) = 4
y→1

Problema 1.3.4. S˘ se calculeze derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i pentru urm˘ toarele functii: a ¸ ı a a ¸ a) f : D → R, f (x, y) = x2 + y 2 − 3axy y b) f : D → R, f (x, y) = x c) f : D → R, f (x, y) = ln x + x2 + y 2 (D este domeniul maxim de definitie.) ¸ Rezolvare. a)
∂f (x, y) = (x2 + y 2 − 3axy) x = 2x − 3ay ∂x ∂f (x, y) = (x2 + y 2 − 3axy) y = 2y − 3ax ∂y y y y ∂f ∂f ¸ b) ∂x (x, y) = x = − x2 si ∂y (x, y) = x = 1 x x y ∂f 1 2 + y2 = √ 2 2 x + x2 + y 2 c) ∂x (x, y) = ln x + x x x x+ x +y y ∂f 1 2 + y2 = √ √ (x, y) = √ 2 2 x + x ∂y y x+ x +y x+ x2 +y 2 x2 +y 2

=√

1 x2 +y 2

Problema 1.3.5. S˘ se scrie diferentialele de ordinele unu, doi ¸i trei pentru functia f (x, y) = ln(xy) cu xy > 0 a ¸ s ¸ Rezolvare. Derivatele partiale sunt: ∂f (x,y) ∂f (x,y) 1 = 1, =y x ∂x ∂y
∂2 f (x,y) ∂x2 ∂3 f (x,y) ∂x3 1 = − x2 , 2 , x3 ∂2 f (x,y) ∂2 f (x,y) = 0, = − y12 ∂x∂y ∂y 2 ∂3 f (x,y) ∂3 f (x,y) ∂3 f (x,y) = 0, ∂x∂y 2 = 0, ∂x2 ∂y ∂y 3 2 y3 ∂f (x,y) ∂f (x,y) dx + ∂y dy ∂x 1 = 1 dx + y dy x

=

=

Diferentiala de ordinul intai este: ¸ Diferentiala de ordinul doi este: ¸ d 2 f(x,y) (dx, dy) =

df(x,y) (dx, dy) =

∂2 f (x,y) ∂2 f (x,y) ∂2 f (x,y) dx2 + 2 ∂x∂y dxdy + ∂y 2 dy 2 ∂x2

1 = − x2 dx2 − y12 dy 2

25

Diferentiala de ordinul trei va fi: ¸ d 3 f(x,y) (dx, dy) = +
∂3 f (x,y) dy 3 ∂x3 ∂ ∂ dx + ∂y dy ∂x (3)

f (x, y) =

∂3 f (x,y) ∂3 f (x,y) ∂3 f (x,y) dx3 + 3 ∂x2 ∂y dx2 dy + 3 ∂x∂y 2 dxdy 2 + ∂x3

=

2 dx3 + y23 dy 3 x3

Problema 1.3.6. O fabric˘ produce dou˘ tipuri de bunuri. Costul producerii acestor bunuri este dat prin functia a a ¸ f (x, y), unde x ¸i y reprezint˘ cantit˘ ¸ile produse din fiecare tip de produs. S˘ se minimizeze costul cˆ nd s a at a a f (x, y) = x3 + y 3 − 9xy + 100. Rezolvare. Pentru ˆnceput determin˘ m punctele stationare. ı a ¸  ∂f (x,y)   ∂x = 3x2 − 9y = 0   ∂f (x,y)   = 3y 2 − 9x = 0 ∂y Solutiile sistemului, adic˘ (0, 0) si (3, 3), vor fi punctele stationare ale functiei f . Derivatele partiale de ¸ a ¸ ¸ ¸ ¸ ordinul doi vor fi ∂2 f (x,y) ∂2 f (x,y) ∂2 f (x,y) = 6x, ∂x∂y = −9, = 6y ∂x2 ∂y 2 si deci diferentialele de ordinul doi calculate ˆn punctele stationare vor fi ¸ ¸ ı ¸ d 2 f(0,0) (dx, dy) = −18dxdy si d 2 f(3,3) (dx, dy) = 18dx2 − 18dxdy + 18dy 2 ¸ 0 −9 Matricea asociat˘ primei diferentiale de ordinul doi este A = a ¸ −9 0 Folosind aceast˘ matrice putem afirma c˘ punctul stationar (0, 0) nu este punct de extrem local. a a ¸ Matricea asociat˘ celei de-a doua diferentiale este a ¸ A= 18 −9 −9 18 18 −9 0 27 2 18 0 0
27 2

1 2 L1 +L2 →L2

1 C +C →C 2 2 2 1

= D.

Din forma matricei D rezult˘ c˘ forma p˘ tratic˘ asociat˘ celei de-a doua diferentiale este pozitiv definit˘ . a a a a a ¸ a Deci punctul stationar (3, 3) este un punct de minim local. Valoarea minim˘ a costului este fmin = f (3, 3) = ¸ a 73. Problema 1.3.7. Fie datele numerice x y −1 2 0 1 1 2 2 11

S˘ se ajusteze aceste date numerice: a a) printr-un polinom de gradul ˆntˆ i (o dreapt˘ ) ı a a b) printr-un polinom de gradul doi (o parabol˘ ) a Rezolvare. a) Avem gradul polinomului m = 1, deci pentru scrierea sistemului normal trebuie calculate sumele s0 , s1 , s2 si sumele t0 si t1 . ¸ ¸
0 xi 1 1 1 1 4 1 xi −1 0 1 2 2 2 xi 1 0 1 4 6 0 xi y i 2 1 2 11 16 1 xi y i −2 0 2 22 22

Deci s0 = 4, s1 = 2, s2 = 6, t0 = 16 si t1 = 22. Sistemul normal este: ¸

26

y) ∈ R2 | x a 0.z) ∂x∂y 2 ∂2 f (x. l = ı ¸ a Problema 1. y) = −2x2 + 2xy − 5y 2 + 6x + 6y. ∂z ∂y =− y2 3 ( 2 x2 +y 2 ) . y) =  2x2 +9y 4   0. ∂2 f (x.y.4a0 + 2a1 = 16 2a0 + 6a1 = 22 Solutia unic˘ a acestui sistem este: a0 = 13 .z) ∂z2 = 6x2 yz.1. y) (0.4. x2 +y 2 Problema 1. ∂2 f (x. c) f (x. ∂3 f (x. 0) a  f (x.z) ∂x∂y∂z ∂3 f (x. fmax = f (2.5. y) = (0.z) ∂y 2 = 0. b) z = f (x.Polinomul de ajustare de grad cel mult 2 este P2 (x) = ¸ a 10 1 3 25 2 2 ¸ 10 + 10 x + 10 x iar parabola de ajustare este parabola de ecuatie: y = 0.3.2. S˘ se calculeze derivatele partiale de ordinul ˆntˆ i pentru urm˘ toarele functii: a ¸ ı a a ¸ y x−y x a) z = f (x. c) D = {(x.z) ∂x∂z2 = 4yz. a) a ∂z ∂x = 2y .4.y. y) = x+y .4.z) ∂x∂z = 6xyz2 . s1 = 2. d 2 f(x. R˘ spuns.y) (dx. y) = x2 −xy +2y 3 +3x−5y +10 a ¸ s ¸ R˘ spuns. x y 2 }. y) = y 2 −x .y.y. ∂y 3 ∂y 2 ∂z ∂3 f (x. (0. 0)} a a Problema 1. y) = 1 − x2 − y 2 . a s4 = 18. = 0. t0 = 16.z) 2z = 12xyz. 1 + 0. ∂2 f (x. S˘ se cerceteze continuitatea urm˘ toarelor functii: a a ¸   3xy 2  . 0)}.z) ∂3 f (x. a) a 3x2 z2 ∂3 f (x. y.z) ∂x2 ∂y ∂3 f (x.z) ∂x∂y = 2xz3 . t1 = 22. y 0.4.y. dac˘ (x. 5x 1. a) D = R2 \ {(0. l = 0.y. a2 = 25 . a1 = 14 ¸ a 5 5 Atunci polinomul de ajustare de grad cel mult unu este P1 (x) = 13 + 14 x. b) f (x.z) ∂x2 = 2yz2 . y ∂z ∂y = x .z) ∂x3 ∂3 f (x.y) (dx. = 0.4 Teme de control Problema 1. (x+y)2 b) ∂z ∂x = y2 3 ( 2 x2 +y 2 ) .c) ∂z ∂x = − x2 +y 2 . dac˘ (x.y. S˘ se scrie diferentialele de ordinele doi ¸i trei pentru functia f (x.y. 2 R˘ spuns. 1 . d 3 f(x. S˘ se studieze existenta limitelor functiilor de mai jos ˆn punctele specificate iar atunci cˆ nd este a ¸ ¸ ı a cazul s˘ se calculeze aceste limite: a sin(x3 +y 3 ) y 2 +x 1 a) f (x. f continu˘ pe R2 \ {(0. pentru scrierea sistemului normal vom calcula sumele s0 = 4. 0). a √ 2 2 .y. s3 = 8. (0. S˘ se calculeze derivatele partiale de ordinul doi ¸i trei pentru functia f (x.4. ∂2 f (x.y. y) = x2 +y 2 .z) ∂x2 ∂z ∂3 f (x.y.z) ∂z3 = 6x2 y Problema 1. dy) = 2dx2 − 2dxdy + 12ydy 2 .4. ∂y∂z2 = 6x ∂3 f (x. b) D = {(x. ∂2 f (x. t2  48.y. z) = x2 yz3 a ¸ s ¸ R˘ spuns. s2 = 6. ∂z (x+y)2 ∂x =− 2x . = 4xz. 2 . S˘ se determine punctele de extrem local pentru functia f (x.y. ¸ 5 5 b) Avˆ nd m = 2. a1 = 10 .y. dy) = 12dy 3 a Problema 1.z) = 0.z) ∂y∂z = = 0.4. ∂3 f (x. c) z = arctg x x +y R˘ spuns. = 2z2 . 0) a R˘ spuns. 0). y) ∈ R2 | x2 + y 2 ≤ 1} este discul cu centrul ˆn originea axelor de coordonate si de raz˘ 1.6. y) ∈ R2 . nu exist˘ limita lui f . =  4a0 + 2a1 + 6a2 = 16    Sistemul normal va fi:  2a0 + 6a1 + 8a2 = 22    6a0 + 8a1 + 18a2 = 48 1 3 ce admite solutia unic˘ a0 = 10 .iar dreapta de ajustare este 5 5 dreapta de ecuatie y = 13 + 14 x. 3x + 2.y.y. y) = √ 2 2 . a ¸ (x. 1) = 9 a 27 .

a as a ¸ ı R˘ spuns. Functia beta ¸ ı a ¸ 1 0 Definitia 1. De fapt dac˘ p ≥ 1 ¸i q ≥ 1 atunci ea este a a s s aı a s o integral˘ propriu-zis˘ (proprie). ClujNapoca. a¸ ¸ ı 1. 2011 ı 1.1.5. care pentru p < 1 este o integral˘ improprie avˆ nd ca punct critic pe 0 ¸i pentru q < 1 este o integral˘ improprie a a s a avˆ nd ca punct critic pe 1. Matematici aplicate ˆn economie. ∞) × (0. Ed.5. Mega.5 Integrale Euleriene Sub denumirea de integrale euleriene vom studia trei integrale improprii des folosite ˆn teoria probaı bilit˘ tilor si ˆn diverse alte domenii ale matematicii aplicate. 89x + 26. Ed. limite de functii si continuitatea lor de la Rn la R. extremele functiilor de mai multe variabile (conditii necesare si suficiente pentru existenta extremelor locale).2. analiza matematica si teoria probabilitatilor. Mega. y(3) = −5. Se numeste integrala lui Euler de speta ˆntˆ i integrala ¸ ¸ ¸ ı a xp−1 (1 − x)q−1 dx. derivate partiale si diferentiala. se numeste functia lui Euler de speta ˆntˆ i sau functia beta.5. Se consider˘ datele numerice: a x y −2 48 0 32 1 9 2 8 S˘ se ajusteze aceste date numerice printr-o dreapt˘ ¸i g˘ siti apoi valoarea lui y ˆn punctul x = 3.1. ∞) → R definit˘ prin relatia ¸ ¸ a a a ¸ 1 B(p.4. Integrala improprie ¸ 1 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx este convergent˘ dac˘ p > 0 ¸i q > 0 ¸i este divergent˘ ˆn celelalte cazuri. a Observatia 1. Bibliografie modul 1.Problema 1. q) = 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx. Colectiv. 97.5. Au fost prezentate notiunile de derivate partiale si derivate de ordin superior. Functia real˘ de dou˘ variabile reale B : (0. Colectiv. 69 a Rezumat modul In acest capitol s-au prezentat definitii si concepte de baza legate de functiile reale de mai multe variabile reale cum sunt: elemente de topologie ale spatiului Rn . Cluj-Napoca. y = −10.7.1 Integrala lui Euler de speta ˆntˆ i. a a Definitia 1. 2009 2. De asemenea s-au prezentat si notiuni legate de ajustarea prin metoda celor mai mici patrate a datelor experimentale. Elemente de algebra liniara. ¸ ¸ ¸ ı a ¸ 28 .

q) = 0 1 (1 − t)p−1 (1 − (1 − t))q−1 (1 − t) dt = 1 0 =− 0 (1 − t)p−1 t q−1 dt = 1 t q−1 (1 − t)p−1 dt = = 0 xq−1 (1 − x)p−1 dx = B(q. (1 + t 2 )2 Pentru ca x = 0 trebuie ca t = ∞ si pentru ca x = 1 trebuie ca t = 0. 1 1+t 2 dt = −2 (1 + t 2 )2 −2t 0 ∞ 1 dt = 1 + t2 ∞ π 1 dt = 2 arctg t |∞ = 2 − 0 = π. 1) = 0 xp−1 (1 − x)1−1 dx = 1 0 xp−1 dx = xα p 1 = 0 1 .Propriet˘ ti ale functiei Beta a¸ ¸ (B1) B (p. avem a B 1 1 . ˆ Intr-adev˘ r. p). f˘ cˆ nd substitutia x = ψ(t) = 1 − t se obtine a a ¸ ¸ 1 B(p. 29 . q) = B(q. 1) = 1. q) = 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx din care. = π. 2 2 ˆ Intr-adev˘ r. pentru p = 1 se obtine ¸ B(1. 0 2 2 1+t (B3) B(p. integral˘ pe care o putem calcula utilizˆ nd substitutia lui Euler a a ¸ x(1 − x) = tx. avem a 1 B(p. p ˆ In particular. p). de unde se g˘ seste a ¸ x = ϕ(t) = si deci ϕ (t) = ¸ −2t 1 1 + t2 . (B2) B 1 1 . = 2 2 1 0 x 2 −1 (1 − x) 2 −1 dx = 1 1 1 0 1 x (1 − x) dx. ¸ Deci 1 0 1 x (1 − x) =2 0 0 dx = ∞ 1 t. a 1 B(p. 1) = 1 p ˆ Intr-adev˘ r.

q 1 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx = B(p. q). q) = din care se obtine imediat ¸ p−1 [B (p − 1. p+q−1 B(p.(B4) Dac˘ p > 1 atunci a B(p. ¸ a a a ¸ a Proprietatea (B4) demonstrat˘ aici permite micsorarea cu o unitate a primului argument al functiei a ¸ ¸ B. q)] . q) = q−1 B(p. p+q−1 Mention˘ m c˘ ipoteza p > 1 este necesar˘ pentru ca p − 1 > 0 si deci B(p − 1. q)] . Ea poate fi utilizat˘ succesiv atˆ ta timp cˆ t primul argument r˘ mˆ ne pozitiv. q) − B (p. q) s˘ existe. dac˘ integr˘ m prin p˘ rti punˆ nd a a a a ¸ a f (x) = xp−1 si g (x) = (1 − x)q−1 ¸ obtinem ¸ 1 p−1 B(p − 1. a a a a a (B5) Dac˘ q > 1 atunci a B(p. q) = ˆ Intr-adev˘ r. Intr-adev˘ r. q) − B (p. q) = 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx = xp−1 q 1 − (1 − x)q q 1 − 0 − 0 (p − 1)xp−2 . 1 0 1 0 − (1 − x)q dx = q = = p−1 q p−1 q 1 0 1 0 xp−2 (1 − x)q dx = xp−2 (1 − x)(1 − x)q−1 dx = = = p−1 q p−1 q (xp−2 − xp−1 )(1 − x)q−1 dx = [xp−2 (1 − x)q−1 − xp−1 (1 − x)q−1 ]dx = = = Deci am obtinut egalitatea ¸ 1 p−1 xp−2 (1 − x)q−1 dx − q 0 p−1 [B (p − 1. q) . q) = p−1 B (p − 1. avem succesiv a a ¸ a¸ ¸ a 30 . p+q−1 ˆ Aceast˘ proprietate rezult˘ usor din propriet˘ tile (B4) si (B3). q − 1). q B(p.

{q}). q) a a a a¸ ¸ pentru p > 1 si q > 1 dac˘ se cunoaste B({p}. q) = B(q. 2 2 sin π 2 31 . p+q−1 p+q−1 Proprietatea (B5) permite micsorarea cu o unitate a celui de al doilea argument al functiei B. 8! 280 Omitem aici demonstrarea acestei propriet˘ ti. De exemplu: a ¸ a a a¸ ¸ B(5. = 2 2 6 2 2 = −1 5 2 + −1 3 2 B 1 5 1 3 1 3 = . −1 = · B . = B . 6 4 2 16 (B6) Dac˘ m ∈ N∗ si n ∈ N∗ atunci a ¸ B(m. a ¸ Exemplul 1. n) = (m − 1)! (n − 1)! . 1 − p) = π . 4) = (B7) Dac˘ 0 < p < 1 atunci a B(p. = 2 2 6 4 2 2 2 = 1 3 · · 6 4 −1 3 2 1 2 + −1 = B 1 1 3 1 · · ·π = π. −1 = · · B . sin pπ 1 2 1 4! · 3! = . p) = B(p. = 2 2 1 6 5 2 1 2 3 2 3 2 −1 5 2 + −1 B 3 5 1 1 5 − 1. a a a a a Observ˘ m astfel c˘ prin utilizarea convenabil˘ a propriet˘ tilor (B4) si (B5) se poate calcula B(p. unde {x} noteaz˘ partea fractionar˘ a lui x. q) pentru 0 < p ≤ 1 si 0 < q ≤ 1. Ea poate ¸ ¸ fi de asemenea utilizat˘ succesiv atˆ ta timp cˆ t al doilea argument r˘ mˆ ne pozitiv.1.5.B(p. q − 1). Din (B7) se obtine imediat (B2) luˆ nd p = a¸ ¸ a B 1 1 π .1 − = = π. ¸ a ¸ a ¸ a Exist˘ tabele cu valori ale lui B(p. 2 2 6 4 2 2 1 3 1 3 1 1 1 . (m + n − 1)! Aceast˘ relatie rezult˘ din utiliz˘ ri succesive ale propriet˘ tilor (B4) si (B5). Exemplu de utilizare a propriet˘ ¸ilor (B4) ¸i (B5): at s B 3 5 . p) = q−1 q−1 B(q − 1.

avem succesiv a a a a ¸ a ¸ ∞ Γ (p) = 0 ∞ xp−1 e−x dx = xp−1 (−e−x ) |∞ − 0 xp−1 ex ∞ − 0 (p − 1)xp−2 (−e−x )dx = − ∞ + 0 +(p − 1) 0 xp−2 e−x dx = (p − 1)Γ (p − 1). ∞) → R definit˘ prin relatia ¸ ¸ a a a a ¸ ∞ Γ (p) = 0 xp−1 e−x dx. ˆ Intr-adev˘ r.5. atunci a Γ (m) = (m − 1)! Proprietatea Γ 3) sugereaz˘ faptul c˘ functia gama este o generalizare a factorialului. ¸ ¸ ¸ ¸ Propriet˘ ti ale functiei Gama a¸ ¸ (Γ 1) Γ (1) = 1.4. a a s a a Definitia 1.5. Mention˘ m c˘ ipoteza p > 1 este necesar˘ pentru a exista Γ (p − 1). Se numeste integrala lui Euler de speta a doua integrala ¸ ¸ ¸ xa−1 e−x dx. ˆ Intr-adev˘ r.2. Observatia 1. dac˘ integr˘ m prin p˘ rti punˆ nd f (x) = xp−1 si g (x) = e−x . Functia gama ¸ ¸ ∞ Definitia 1. a ¸ (Γ3) Dac˘ m ∈ N∗ .3. avem a ∞ ∞ Γ (1) = 0 x1−1 e−x dx = 0 e−x dx = −e−x |∞ = 0 − (−1) = 1.5. Functia real˘ de o variabil˘ real˘ Γ : (0.1. Integrala improprie ¸ ∞ p−1 −x x e dx 0 este convergent˘ dac˘ p > 0 ¸i este divergent˘ dac˘ p ≤ 0. a a ¸ 32 . calculul lui Γ (p) pentru p > 1 poate fi redus la calculul lui Γ ({p}). a¸ Exist˘ tabele cu valori ale functiei gama pentru 0 < p ≤ 1. atunci a Γ (p) = (p − 1)Γ (p − 1). 0 care este o integral˘ improprie (avˆ nd limita superioar˘ de integrare ∞) ¸i ˆn plus dac˘ a < 1 are punct critic ¸i pe a a a s ı a s 0.2 Integrala lui Euler de speta a doua. se numeste functia lui Euler de speta a doua sau functia gama. 0 (Γ2) Dac˘ p > 1.5. ¸ a a a Proprietatea Γ 2) permite micsorarea cu o unitate a argumentului functiei gama. Prin utiliz˘ ri succe¸ ¸ a sive ale acestei propriet˘ ti.

5. ∀ p > 0 si ∀ q > 0 ¸ Γ (p + q) cunoscut˘ sub denumirea de relatia lui Euler. 33 . ¸ Observatia 1. Dar B .5.5.4.Observatia 1.5. obtinem a aı ¸ a 2 B 1 1 . 2 1 2 2 Γ 1 1 .3 Integrala Euler-Poisson ∞ 0 Definitia 1. n) = Γ (m) Γ (n) . Integrala improprie ¸ e−x dx se numeste integrala Euler-Poisson. = 2 2 Γ 1 2 1 2 Γ 1 2 1 +2 . iar Γ (1) = 1. 1. deci 2 2 π= Γ din care rezult˘ Γ a √ 1 = π. Prin calcule elementare se g˘ sesc urm˘ toarele rezultate ¸ a a ∞ −∞ 2 √ 2 e−x dx = π ¸i s ∞ −∞ √ x2 e− 2 dx = 2π. q) = Γ (p) Γ (q) . ∀ m.3. (m + n − 1)! utiliz˘ m ˆn locul factorialului valori ale functiei gama date de proprietatea Γ 3) obtinem a ı ¸ ¸ B(m. Γ (m + n) (Γ4) Aceast˘ relatie dintre functiile beta si gama r˘ mˆ ne adev˘ rat˘ si pentru argumente reale. 2 1 ˆ ¸ Intr-adev˘ r. a ¸ (Γ5) Γ √ 1 = π. ¸ aı ¸ B(m.5. n ∈ N∗ . = π. adic˘ are a ¸ ¸ ¸ a a a a¸ a loc proprietatea B(p. Dac˘ ˆn proprietatea B6) a functiei beta. n) = (m − 1)! (n − 1)! . dac˘ ˆn relatia lui Euler lu˘ m a = b = .

c) ∞ a) a √ . 5) = (3+5−1)! = 2! 4! = 5040 = 105 7! √ √ 1 π π Γ ( 3 )Γ ( 1 ) 1 d) B 3 .5. c) ∞ x dx .5. 1 −1 t 2 0 b a √ (1 − t) dt = B 1 . 3 = 1 B 1 . 1 = 1 B 3 . b) Γ 9 . Folosind integralele euleriene s˘ se calculeze integralele: a √ 3x b ∞ dx 2−x dx. c) B (3. 0 1+x2 (x−a)(b−x) Solutie: ¸ a) Facem schimbarea de variabil˘ x−a = t. c) 6 . c)B (2. b) 16 . dx = (b − a) dt a b−a x = a.1.3. dx dx (x−a)(b−x) 1 −2 = 1 0 √ (b−a)dt (b−a)t(b−a)(1−t) = 1 0 √ dt t(1−t) = ∞ −t e dt 0 = Γ (2) + Γ (1) = 1! + 2 1 = 3 = 1 t −2 1 1 dt 2 1−t (1−t)2 1 √ 1 t 1 ( 1−t ) 6 1 ∞ 3x t −2 1 dt = 2 dx = 0 1+ t 2 1−t 0 1+x (1−t)2 1−t 2 1 −1 1 = 1 0 t 3 (1 − t)− 3 dt = 1 B 2 . c) 8 27 √ 2π 3 27 . 2 = 23 12 = 2 1! = π 2 2 Γ(2+2) 7 −1 3 π π 4 √ e) B 1 .5. b) Γ 5 . e) B 4 .1. 5 2 2 2 4 Solutie: ¸ a) Γ (6) = 5! = 120 5 b) Γ 2 = 5 − 1 Γ 2 5 3 3 3 3 3 2 − 1 = 2Γ 2 = 2 2 − 1 Γ 2 − 1 = √ 3 π 31 1 2 2Γ 2 = 4 (3−1)!(5−1)! 48 1 c) B (3. 2 2 3 3 2 1 1 1−1 6 2 2 0 t 2 3 (1 − t)− 6 +1+ 2 −2 dt = 1 √ π 2 3 2 1 1 = 1 π 2 sin π 3 = π √ . ⇒ t = 1 Deci. 2 2 R˘ spuns: a √ 105 π 1 a) 5040. b) π . d) π 8 ∞ 2 −x x e 5 dx. 3 = 3 sin π = 3 √2 = 3π 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 + 4 −1 2 Problema 1. 3 1. 7 = 1 4 7 B 1 .2.5.4. 1 .5. e) 10π5 3 3 34 . d) B 3 . 3 . S˘ se calculeze valorile functiilor lui Euler: a ¸ 1 a) Γ (6). b) 2 sin4 x cos2 x dx. Folosind integralele euleriene s˘ se calculeze: a π 3 1√ 5 6 dx.5. 5).4 Exercitii si probleme rezolvate Problema 1. √ e) d) 250. d) a) 0 x − x 0 0 (1+x3 )2 R˘ spuns: a a) 5π . d) B 2 . S˘ se calculeze valorile functiilor lui Euler: a ¸ 3 a) Γ (8). 2). b) 2 x e dx. 1 = π 2 2 b) Facem schimbarea de variabil˘ a x − 2 = t ⇒ dx = dt Obtinem astfel: ¸ ∞ 2−x ∞ ∞ xe dx = 0 (t + 2) e−t dt = 0 te−t dt + 2 2 c) Facem schimbarea de variabil˘ a x2 = t 1−t . ⇒ t = 0 Limitele de integrare: x = b. 0 √ ∞ 3x dx 0 (1+x)4 Problema 1.5 Teme de control Problema 1.

2009 2. Ed. Mega. de speta a doua (functia gama). Ed. precum si integrala Euler-Poisson. Cluj-Napoca. analiza matematica si teoria probabilitatilor. 2011. Matematici aplicate ˆn economie.Rezumat In aceasta unitate au fost introduse si studiate notiunile privind integralele Euler de speta intai (functia beta). Mega. ClujNapoca. Elemente de algebra liniara. ı 35 . proprietatile acestora. Bibliografie 1. Colectiv. Colectiv.

momente. Cˆ mp de probabilitate. 2. Se numeste corp de p˘ rti ale multimii nevide Ω orice familie nevid˘ K ⊂ P (Ω) unde P (Ω) este ¸ ¸ a ¸ ¸ a multimea p˘ rtilor lui Ω. Teoria probabilitatilor Obiective • Definirea si studiul principalelor proprietati ale conceptelor de baza din teoria probabilitatilor. Cˆ mp de evenimente. probabilitate. densitate de probabilitate. dispersia. Concepte de baza • Eveniment aleator. 3) ∀ A. functie de repartitie a unei variabile aleatoare. B ∈ K =⇒ A − B ∈ K. B ∈ K =⇒ A B ∈ K.1. precum si formarea deprinderilor de calcul ale caracteristicelor numerice pentru variabilelor aleatoare. probabilitate conditionata. 2) ∀ A. Demonstratie. cˆ mp de probabilitate a a 2.2 MODULUL II. • Variabila aleatoare. Fundamentarea probabilistica a statisticii matematice. de asemenea sa inteleaga motivele aplicarii teoriei probabilitatilor in statistica matematica. Propozitia 2. functie de probabilitate a unei variabile aleatoare discrete. corelatia) • Repartitii clasice. scheme clasice de probabilitate. Crearea la studenti a unor deprinderi de utilizare a tehnicilor probabilistice si de folosire a acestora in scop aplicativ.1. • Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (media.1.1 Cˆ mp de evenimente. functia de repartitie a unei variabile aleatoare de tip continuu. Ω ∈ K.1 Corp de p˘ rti ale unei multimi a ¸ ¸ Definitia 2. Se doreste ca studentii sa inteleaga foarte bine semnificatia caracteristicilor pe care le calculeaza si. astfel ˆncˆ t ¸ a¸ ı a a) ∀ A ∈ K =⇒ CA ∈ K unde CA = Ω A. utilizarea adecvata a schemelor probabilistice care modeleaza astfel de fenomene.1. Atunci: ¸ a¸ ¸ 1) φ.1. intelegerea conceptului de variabila aleatoare. b) ∀ A. UNITATEA 1. B ∈ K =⇒ A B ∈ K. ¸ 36 . Rezultate asteptate Se urmareste buna intelegere de catre studenti a tehnicilor de abordare probabilistica a fenomenelor aleatoare. Scheme a a clasice de probabilitate. Fie K un corp de p˘ rti ale multimii nevide Ω.

5} . 5. 3} . ˆn conditii identice. 6} . An ∈ K. 4. 3. 6} si A. nu se poate preciza rezultatul ci se poate ı ¸ ¸ face doar o list˘ cu rezultatele posibile). un corp de p˘ rti contine ˆn mod necesar submultimile improprii φ ¸i Ω. Vom p˘ stra pentru evenimentul sigur si evenimentul ¸ a ¸ imposibil aceleasi notatii Ω si respectiv φ ca si pentru submultimile lui Ω c˘ rora le corespund. Consider˘ m. Ω. cu mai mult˘ rigoare.5 sau 6. ¸ ¸ B = {1. evenimentul care ¸ ¸ ¸ s a se realizeaz˘ dac˘ ¸i numai dac˘ se realizeaz˘ atˆ t A cˆ t ¸i B. CB ∈ K =⇒ A CB ∈ K CA ∈ K =⇒ Ω ∈ K =⇒ CΩ ∈ K =⇒ φ ∈ K. C ⊂ Ω). a¸ ¸ ı ¸ s Exemplul 2. ¸ Definitia 2. ¸ a ¸ ¸ ¸ Folosim notatii de tipul ce urmeaz˘ : ¸ a A = {1} – aparitia fetei 1. nem˘ sluit) a a ¸ a si evalu˘ m rezultatul din punct de vedere al aparitiei (non-aparitiei) vreunora dintre fetele de la 1 la 6. (n ≥ 3) avem ¸i ¸ a s n i=1 Ai ∈ K respectiv n De asemenea. . 4. ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ a Fie E multimea tuturor evenimentelor aleatoare generate de un experiment aleator.2. CB ∈ K =⇒ A − B ∈ K. B ∈ E. Prin definitie. {2. ¸ ¸ C = {2.1. {1. 6} .1) K nevid˘ =⇒ (∀ A ∈ K =⇒ CA ∈ K) =⇒ A a 2) ∀ A. Observatia 2. Fie A. Ω corespunde evenimentuı ¸ lui constˆ nd ˆn realizarea a cel putin unuia dintre evenimentele elementare posibile ceea ce se ˆntˆ mpl˘ a ı ¸ ı a a la orice efectuare a evenimentului si de aceea acest eveniment se numeste eveniment cert sau sigur. A2 . ¸ a¸ as ı ¸˘ ¸ ¸ Prin inductie matematic˘ rezult˘ c˘ un corp de p˘ rti este ˆnchis ¸i fata de reuniunea sau intersectia finit˘ ¸ a a a a¸ ı s ¸˘ ¸ a oarecare de multimi adic˘ pentru orice A1 . {6}) dar B nu este elementar (B se poate realiza ca si ¸ consecinta a realiz˘ rii lui A). Atunci K = {φ. de exemplu. {5} . Se numeste reuniune a evenimentelor A ¸i B. . Un ¸ ¸ alt eveniment particular este cel care corespunde multimii vide φ si care revine la nerealizarea nici unui ¸ ¸ eveniment elementar posibil. un corp de p˘ rti K este ˆnchis fata de trecerea la complementar˘ ¸i fata de ¸ ¸ a¸ ı ¸˘ a s ¸˘ reuniune. {3} . 1) Dac˘ Ω a i=1 Ai ∈ K.1. a¸ 2) Fie Ω = {1. 5. ¸ ¸ A este evenimente elementar (analog {2} . considerate din punct de vedere ı ¸ a al unui anumit criteriu. φ atunci K = P (Ω) este un exemplu (banal) de corp de p˘ rti ale lui Ω. De Morgan =⇒ CA B ∈ K =⇒ C CA B ∈ K =⇒ A B ∈ K.1. 6} . {1. . Orice rezultat posibil ˆn urma unui experiment aleator se numeste a ı ¸ eveniment aleator. Deci φ. asupra conceptului de experiment ¸˘ a a elementar. 6} – aparitia vreuneia dintre fetele 2. Ω ∈ K. nu sunt cunoscute ˆnainte de efectuarea experimentului (repetˆ nd un astfel de ı a eveniment. B ∈ K =⇒ A. 6}. notat˘ A B. 3. {2. Definitia corpului de p˘ rti garanteaz˘ ¸i ˆnchiderea sa fata de reuniunea sau diferenta de multimi. 4. ˆ Not˘ m cu Ω multimea tuturor evenimentelor elementare generate de un experiment aleator. {1. Evenimentele care nu se pot realiza drept consecinta a realiz˘ rii altora se numesc ¸˘ a evenimente elementare. a as a a a a s ¸ s 37 . .2 Cˆ mp de evenimente a Vom ˆntelege prin experiment aleator orice experiment al c˘ rui rezultate. 5}} este un corp de p˘ rti ale lui Ω. Ω se mai numeste si multime fundamental˘ (de ¸ ¸ ¸ a referinta) sau spatiu de selectie.1. CB ∈ K =⇒ CA 3) ∀ A. In cona ¸ tinuare ne este comod s˘ trat˘ m aceast˘ multime ca o multime de puncte pentru care submultimile rea a a ¸ ¸ ¸ duse la un punct cores-pund evenimentelor elementare.1. {4. experimentul arunc˘ rii unui zar (obisnuit. 2. 4. 2. Vom reveni ulterior. B. 5. Orice alt eveniment poate fi asimilat cu o submultime a spatiului Ω ¸˘ ¸ ¸ ¸ ¸ (ˆn exemplul de mai sus avem Ω = {1. 4} – aparitia vreuneia dintre fetele 1 sau 4. B ∈ K =⇒ CA . 2. 3. a¸ 2. Se numeste intersectie a evenimentelor A ¸i B. 5. In particular. ceea ce este imposibil la orice efectuare a experimentului si din acest motiv ¸ acest eveniment se numeste eveniment imposibil. 3.1. se pot obtine rezultate diferite.etc.

C ∈ E au loc propriet˘ ¸ile: ¸ at a) asociativitate: (A (A B) C=A B) (B B=B C=A C). B ∈ E. A Ω = Ω. B ∈ E avem CA B = CA CB ¸i CA s = CA CB .1. Mai precis.3. ∀A. A ⊂ B ¸i B ⊂ A =⇒ A = B. C (propriet˘ ¸ile at b) comutativitate: A c) distributivitate: A (B C) = (A B) (A C). echivalent. ∀ A ∈ E. a a s Ω=φ Utilizˆ nd aceast˘ observatie se poate demonstra propozitia de mai jos (pe care o admitem f˘ r˘ demonstratie). A φ = A. antisimetric˘ ¸i tranzitiv˘ ). Pentru orice A. B ∈ E. notat˘ A \ B. (B C) = (A B) (A C).3. (A. Definitia 2. A CA = Ω. A B = Ω ¸i A B = φ atunci A = CB sau. (B C). d) idempotenta: A ¸˘ e) A CA = φ. A φ = φ. B. B = CA .notat˘ A B. B ∈ E vom urm˘ ri ˆn continuare doar propriet˘ ¸i ale legilor a ı at ” ¸i C”). (A.1. B) → A \ B B. cum A CA = φ ¸i A CA = Ω avem C (CA ) = A ¸i de asemenea din φ Ω = Ω. s ¸ a a 2) Cum A \ B = A CB .3. Se numeste diferenta a evenimentelor A ¸i B. Se spune c˘ evenimentul A implic˘ evenimentul B (sau c˘ B este implicat de ¸ a a a A) ¸i se scrie A ⊂ B (respectiv B ⊃ A) dac˘ realizarea lui A antreneaz˘ neap˘ rat ¸i realizarea lui B. B) → A . A Ω = A. B ∈ E ” ” avem A ⊂ B ⇐⇒ A B = A ⇐⇒ A B = B. pentru A. (relatiile lui De Morgan) ¸ ¸ Pentru orice A. notat a s a ¸ CA . ¸ s s a Observatia 2. B. a a s a 2) Relatia de implicatie este o relatie de ordine partial˘ pe E (adic˘ este reflexiv˘ . s legii \” rezult˘ din propriet˘ ¸ile legilor a at ” ” ” Din definitiile de mai sus se obtin rezultatele din urm˘ toarea propozitie. . Cum A φ = φ ¸i A s Ω = A rezult˘ c˘ φ ⊂ A ¸i A ⊂ Ω adic˘ avem φ ⊂ A ⊂ Ω.2. A → CA . s 3) Se poate ar˘ ta c˘ dac˘ A.1. B ∈ E.2. ¸ ¸ a ¸ Propozitia 2. 1) Relatia de implicatie se poate defini ¸i cu ajutorul ¸ ¸ ¸ s ” sau ”. 1) Pe E s-au evidentiat legile interne de compozitie (binare): ¸ ¸ ¸ . A B=B A. . evenimentul care se realizeaz˘ dac˘ ¸i numai dac˘ se realizeaz˘ cel putin unul dintre evenimentele a a as a a ¸ A ¸i B.1. A. a a ¸ ¸ a a ¸ Propozitia 2. B 38 . B) → A ¸i legea de compozitie intern˘ (unar˘ ) C : E −→ E. (antisimetrie) s c) A. evenimentul care se realizeaz˘ atunci cˆ nd se s ¸ ¸˘ s a a a realizeaz˘ A dar nu ¸i B (adic˘ A \ B = A CB ). a a a s ˆ In particular. s a a a s Observatia 2. A A = A. Se numesteeveniment complementar evenimentului A.1. (reflexivitate) b) A. A A = A. Fie A. B ∈ E. evenimentul care se realizeaz˘ dac˘ ¸i numai dac˘ nu se realizeaz˘ A (evenimentul complementar lui A se mai a as a a numeste ¸i eveniment contrar lui A ¸i se mai noteaz˘ A sau nonA). (A. A ⊂ B ¸i B ⊂ C =⇒ A ⊂ C. \ : E × E −→ E. φ s s rezult˘ c˘ φ = CΩ ¸i Ω = Cφ . ¸ ¸ ¸ ¸ a a a as a Intr-adev˘ r avem: a a) ∀ A ∈ E =⇒ A ⊂ A.

P3) P (Ω) = 1. Intr-un σ –cˆ mp de evenimente. K).. .5. Fie (Ω. Se poate ¸ as ar˘ ta ˆns˘ c˘ E se poate asimila cu un corp de p˘ rti (Ω. relatiile lui De Morgan se pot generaliza pentru ¸iruri de ¸ a ¸ s evenimente adic˘ avem: a ∞ ∞ ∞ ∞ C n=1 An = n=1 CAn ¸i C s n=1 An = n=1 C An . B ⊂ A rezult˘ c˘ B = φ ¸ a a a a sau B = A (adic˘ A nu poate fi implicat decˆ t de c˘ tre evenimentul imposibil sau de c˘ tre el ˆnsusi).1. (definitia axiomatic˘ a probabilit˘ tii) ¸ ¸ a a¸ Fie (Ω. ¸ a ¸ a Definitia 2.. Se justific˘ astfel definitia care urmeaz˘ . unde (Ω. ı a a ¸ ˆ 2. pentru care elementele din K corespund bijectiv a ı a a a¸ cu elementele din E (ˆn particular multimea φ din K corespunde evenimentului imposibil din E multimea ı ¸ ¸ de referinta Ω din K corespunde evenimentului sigur din E). Definitia 2. Atunci: ¸ a a) P (φ) = 0. a a a a ı ¸ Observatia 2. A2k .3 Cˆ mp de probabilitate a Definitia 2.6. K. .Definitia 2.1.. n ∈ N∗ ) ¸i la a cere ca E s˘ fie s s a ˆ ˆnchis˘ ¸i fata de reuniunea num˘ rabil˘ (nu numai finit˘ ) de evenimente. Se numeste cˆ mp de evenimente orice corp de p˘ rti (Ω. Se spune c˘ evenimentele A. Motivele pentru ¸ ı a ¸˘ ¸ ¸ s a care nu orice submultime a lui Ω este eveniment dep˘ ¸esc cadrul acestui curs fiind deci omise. B ∈ E sunt incompatibile dac˘ ele nu se pot realiza simultan. ˆn ı a s ¸˘ a a a a ı astfel de cazuri E se poate asimila cu un σ -corp de p˘ rti (Ω. B ∈ K cu A B = φ. K) al unei multimi nevide Ω. Se numeste cˆ mp de probabilitate orice triplet (Ω..4. din nou. .4. Mai sus am constatat c˘ evenimentele aleatoare generate de un experiment aleator pot fi ¸ a concepute ca fiind submultimi ale unei multimi de referinta Ω adic˘ E se poate asimila cu o familie de ¸ ¸ ¸˘ a submultimi ale lui Ω ˆnchis˘ fata de operatiile cu multimi ¸i care nu este neap˘ rat P (Ω). In fapt. etc. w2 . experimentul a ¸ a a a arunc˘ rii zarului ¸i urm˘ rim evenimentul A constˆ nd ˆn faptul c˘ fata 5 (de exemplu) s˘ apar˘ pentru prima a s a a ı a ¸ a a dat˘ la o aruncare de ordin par (dup˘ un num˘ r impar de neaparitii). . wn . P2) P (A B) = P (A) + P (B). reuniunea a dou˘ multimi din K corespunde ¸˘ a ¸ reuniunii (ˆn sensul din E) a evenimentelor din E corespunz˘ toare celor dou˘ multimi. K) un cˆ mp de evenimente. 2.1.4. se poate ar˘ ta riguros. K) al unei multimi nevide Ω. In cele de mai sus am presupus implicit c˘ Ω este o multime finit˘ . ..} unde {wn } = An . 39 . ∀ A. Se spune c˘ evenimentul A ∈ E este eveniment elementar dac˘ ∀ B ∈ E. .1. K) este un cˆ mp de evenimente iar P peste ¸ a a o probabilitate pe K. Propozitia 2. a a a ¸ Notˆ nd cu Ak evenimentul ca fata 5 s˘ apar˘ pentru prima dat˘ la a k-a aruncare ( k ∈ N∗ ) avem a ¸ a a a ∞ A = A2 A4 A6 .5. ¸ a a¸ ¸ Observatia 2. = k=1 A2k ¸i suntem condusi la a considera o infinitate num˘ rabil˘ s ¸ a a (un ¸ir) de evenimente elementare Ω = {w1 .1. K.1. structurile de evenimente se definesc (din punct de vedere ¸ ¸ ı formal) direct ca structuri de multimi. a¸ Din aceast˘ observatie ca si din cea precedent˘ rezult˘ c˘ putem opera cu evenimentele utilizˆ nd limbaa ¸ ¸ a a a a jul teoriei multimilor si de aceea.7. S˘ consider˘ m acum. K).. Se ¸ ¸ a a¸ ¸ numeste σ -cˆ mp de evenimente orice σ -corp de p˘ rti (Ω.1. P ) un cˆ mp de evenimente. 1. ∀ A ∈ K. b) P (CA ) = 1 − P (A) . P ). . Se numeste probabilitate pe K orice aplicatie P : K −→ R astfel ˆncˆ t a ¸ ¸ ı a P1) P (A) ≥ 0. ˆn continuare. adic˘ ¸ a a a A B = φ. ∀A ∈ K.1. .

∀A. (monotonie) a ˆ Intr-adev˘ r. de unde P (A CA ) = P (Ω).c) P (B \ A) = P (B) − P (A) . ∀A. folosind P2). obtinut˘ tot prin inductie a a a ¸ a ¸ a ¸ matematic˘ pornind de la subpunctul e) din Propozitia 2. B ∈ K =⇒ A B=A B) cu A c) (B − A) = φ =⇒ P (B) = P (A (B − A)) = P (A) + P2 B ⊂ B =⇒ P (B − A) = P (B) − P (A B). . K. . i j. d) P (B \ A) = P (B) − P (A e) P (A B) . a a a¸ Comportamentul probabilit˘ tii fata de o reuniune finit˘ de evenimente oarecare (nu mai sunt ina¸ ¸˘ a compatibile dou˘ cˆ te dou˘ ) din K este dat de propozitia care urmeaz˘ . . (formula de adunare a probabilit˘ tilor sau formula lui Poincar´ ) ¸ a¸ e Fie (Ω. A ⊂ B. folosind consecinta precedent˘ . obtinem P (φ) ≤ P (A) ≤ P (Ω) sau ¸ a ¸ 0 ≤ P (A) ≤ 1. A2 . B ∈ K. Cum ∀ A ∈ K avem φ ⊂ A ⊂ Ω. P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A1 . 3. ∀A. B ∈ K. B) . B ∈ K. rezult˘ c˘ dac˘ A1 . iar din A CA = φ rezult˘ conform P2) c˘ P (A CA ) = P (A) + P (CA ). + (−1) n−1     P   n i=1     Ai  . Prin inductie matematic˘ . Atunci a s  n  n n       P (Ai ) − P Ai Aj + P  Ai  =     i=1 i=1 i. An ∈ K. cu Ai ¸ a a a a atunci P n i=1 c) Aj = φ. . a c) ∀A.4.   40 . ¸ B)) = P (A) + P (B) − c) 1.1. Dac˘ A. Pentru orice A ∈ K avem a a deci P (A) + P (CA ) = 1. Ai = n i=1 P (Ai ) (probabilitatea unei reuniuni finite de evenimente incompatibile dou˘ a cˆ te dou˘ este suma probabilit˘ tilor evenimentelor reuniunii). si cum A ¸ P (B − A) =⇒ P (B − A) = P (B) − P (A).1. adic˘ P (CA ) = 1 − P (A). ∀A ∈ K =⇒ 0 ≤ P (A) ≤ 1.j. i = 1. (B − (A B)) cu B) = P (A (B − (A B))) = P (A) + P (B − (A P2) A (B − (A B)) = φ =⇒ P (A (A B) pentru c˘ A B ⊂ B.j=1 i<j n + i. A2 . n. .k=1 i<j<k P Ai Aj Ak − . B ∈ K =⇒ B − A = B − (A e) ∀A. . B ∈ K. sau P (A CA ) = 1. P (B − A) ≥ 0 =⇒ P (B) − P (A) ≥ 0 =⇒ P (B) ≥ P (A). cu A ⊂ B =⇒ P (A) ≤ P (B). d) ∀A. An ∈ K. . B ∈ K. A ⊂ B =⇒ B = A (B − A). a 2. adic˘ a b) ∀A ∈ K avem A CA = Ω. B) = P (A) + P (B) − P (A Demonstratie. a ¸ Propozitia 2. de unde P (φ) = 0. .5. ¸ a) Ω φ = Ω =⇒ P (Ω φ) = P (Ω) si cum Ω φ = φ rezult˘ din P2) c˘ P (Ω ¸ a a avem P (Ω) + P (φ) = P (φ) sau 1 + P (φ) = 1. a Consecinte. . . φ) = P (Ω) + P (φ).

B. propriet˘ ti grupate ˆntr-un paragraf separat tocmai datorit˘ a¸ ¸˘ ¸ a¸ ı a importantei deosebite pe care o au ˆn aplicatiile practice. notat˘ P (X|A ).1. . Inegalitatea lui Boole este adev˘ rat˘ ¸i pentru un cˆ mp de probabilitate. (inegalitatea lui Boole) ¸ Fie (Ω. Pe cˆ mpul de evenimente (Ω. K. P ) un σ –cˆ mp de probabilitate ¸i (An )n∈N∗ un ¸ir de evenimente din K. P ({w1 }) = P ({w2 }) = . adev˘ rat˘ ˆntr-un cadru mult mai restrictiv decˆ t cel din Definitia 2. wn } ¸i K = P (Ω).8. K) se consider˘ probabili¸ s a a tatea P cu proprietatea 1 .7 ¸ a ¸ at a aı a ¸ dar extrem de utilizat˘ ˆn numeroase cazuri practice ¸i constituind.1. P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A ∈ K cu P (A) 0. prima definitie aı s ¸ dat˘ conceptului de probabilitate. din punct de vedere istoric. D) − P (B Propozitia 2. K. generat de un experiment aleator care genereaz˘ un cˆ mp finit de probaa a bilitate cu evenimente elementare egal probabile. este egal˘ cu raportul dintre num˘ rul evenimentelor elementare a a favorabile realiz˘ rii lui A ¸i num˘ rul total de evenimente elementare posibile: a s a P (A) = num˘ r de cazuri favorabile a . . Fie (Ω. num˘ r de cazuri posibile a 2. . P  An  ≥ 1 −     n=1 n=1 Observatia 2. An ¸ a as a a ∈ K atunci  n  n n       (1 − P (Ai )) = P  Ai  ≥ 1 − P (Ai ) − (n − 1) . . Atunci a s s  ∞ ∞       (1 − P (An )) . .9. D ∈ K avem evident ¸ a a) P (A B C) = P (A) + P (B) + P (C) − P (A B) − P (A C) − P (B C) + P (A B C). In acest paragraf vom urm˘ ri comportamentul proba¸ ¸˘ a abilit˘ tii fata de intersectia evenimentelor. Dac˘ A. Se numeste probabilitatea ¸ a s ¸ evenimentului X ∈ K conditionat˘ de evenimentul A.6.     i=1 i=1 i=1 Observatia 2. P (A) 41 . wi2 . .1. . a Definitia 2.1. s-au studiat si propriet˘ ti care ar˘ tau comportamena¸ ¸ a¸ a tul probabilit˘ tii fata de reuniunea evenimentelor.7. C. .1. A2 .8. Fie Ω = {w1 . .1. n n Se obtine astfel o alt˘ definitie a probabilit˘ ¸ii. . .1. Dac˘ A1 .1.6. printre alte propriet˘ ti. = P ({wn }) = n Dac˘ A = wi1 . w2 . (definitia clasic˘ a probabilit˘ tii) ¸ ¸ a a¸ Probabilitatea unui eveniment A.4 Probabilit˘ ti conditionate. wik ∈ K atunci a     P (A) = P     k j=1     wij  =    k k P j=1 wij = j=1 1 k = . raportul ¸ a a P (X|A ) = P (X A) . Independenta evenimentelor a¸ ¸ ¸ In paragraful precedent. . ¸ ı ¸ Definitia 2. . .Observatia 2. C) − P (B D) − b) P (A B C D) = P (A) + P (B) + P (C) + P (D) − P (A B) − P (A C) − P (A P (C D) + P (A B C) + P (A B D) + P (A C D) + P (B C D) − −P (A B C D).

P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A ∈ K cu P (A) 0. Y ∈ K cu X P (X A) P (A) ≥0 >0 = ≥ 0. ∀i. K. Observatia 2.9. Analog. Evenimentele A1 . ¸ a at ¸˘ ¸ Propozitia 2. j = 1. . .Observatia 2. P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A1 . Renuntand la conditia ¸ˆ ¸ a) (cerut˘ aici pentru comoditate) multimea tuturor evenimentelor elementare (poate fi o infinitate num˘ rabil˘ ) a ¸ a a ale unui cˆ mp de evenimente ofer˘ un alt exemplu de sistem complet de evenimente. P (A) 0. P ) ¸i A ∈ K cu P (A) ¸ a s σ –cˆ mpul de probabilitate (Ω.1. = P ((X P3) PA (Ω) = P (Ω A) P (A) = P (A) P (A) = 1. Fie (Ω.1. n. n. CA } unde A ∈ K. A2 . . . PA ) este tot un cˆ mp de probabilitate. K. P ) un cˆ mp de probabilitate. Verific˘ m conditiile P1).1. P (B) 0. .7. atunci B = P (A) · P (B|A ) = P (B) · P (A|B ). 0. An ∈ K astfel ˆncˆ t P a s ı a     P   n i=1 n−1 i=1 0.8. . A2 . Atunci a s n P (X) = i=1 P (Ai ) · P X Ai . K. . i j. Aj c) i=1 Ai = Ω. Se spune c˘ evenimentele A1 . ∀i = 1. se obtine ¸ Ai 0. adic˘ (Ω.10. Am obtinut un prim rezultat care indic˘ comportamentul probabilit˘ ¸ii fata de intersectie. . K. ¸ a s ¸ PA (X) = P (X|A ) este de asemenea o probabilitate pe K. .7. unde PA : K −→ R.11. . . Atunci. a Propozitia 2. . K. B ∈ K. An ∈ K formeaz˘ ¸ a a a un sistem complet de evenimente dac˘ a a) P (Ai ) b) Ai n 0. Observatia 2. PA (X) = P (X|A ). . K. . ¸ a ¸ ¸ P1) ∀ X ∈ K =⇒PA (X) = P2) ∀X. Dac˘ A. aplicatia PA : K −→ R. Un a a s exemplu banal de sistem complet de evenimente este sistemul {A. . K.10. P2). Avem P (X ¸ A) = P (A) · P (X|A ).9. An ∈ K formeaz˘ un sistem complet de evenimente dac˘ ¸i numai ¸ a as dac˘ la orice efectuare a experimentului se realizeaz˘ unul ¸i numai unul dintre evenimentele sistemului. Y = φ =⇒ PA X Y Y ) A) P ((X A) (Y A)) X A. An ∈ K un sistem complet de evenimente iar X ∈ K.1. P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A1 . pornind de la σ –cˆ mpul de probabilitate (Ω. P3) din Definitia 2. (formula probabilit˘ tii totale) ¸ a¸ Fie (Ω. a a Demonstratie.1. Y A = = incomp P (A) P (A) P (X A) + (Y A) P (X A) P (Y A) = = + = P (A) P (A) P (A) = PA (X) + PA (Y ) . · P An |n−1  . A2 .1. PA ). Atunci     Ai  = P (A1 ) · P (A2 |A1 ) · P A3   A1 A2          · . . (formula de ˆnmultire a probabilit˘ tilor) ¸ ı ¸ a¸ Fie (Ω. 42 . .     Ai  i=1 Definitia 2. P (A) a P A 0. Fie (Ω. A2 .1. a a Propozitia 2.1. .

B a s a ¸ a ı a s independente ˆn sensul Definitiei 2. (CB ¸i A). . . . . Se spune c˘ A ¸i B sunt independente dac˘ ¸ a s a s a P A B = P (A) · P (B) . . s s s 43 . este echivalent˘ cu afirmatia ¸ ¸ ¸ a a a ¸ c˘ A ¸i B sunt independente dac˘ nu se conditioneaz˘ reciproc. .Demonstratie. (CA ¸i CB ) sunt de asemenea independente. . n sunt incompatibile dou˘ cˆ te dou˘ . K. B ∈ K astfel ˆncˆ t P (A) 0. P (Ai ) · P X Demonstratie. a Propozitia 2. ¸ Avem X = Ω X = n i=1 Ai X = n i=1 n (Ai X) unde evenimentele Ai n X. (formula lui Bayes) ¸ Fie (Ω. Propozitia 2. atunci ¸ a s a s (CA ¸i B). Fie A. . P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A. ¸ Pentru orice j ∈ {1. Deci a a a P (X) = i=1 P Ai X = i=1 P (Ai ) · P X|Ai . n} fixat. i = 1. Observatia 2.1.1. Dac˘ A ¸i B sunt independente. Fie (Ω. P (A) P (A) P (A B) P (A) · P (B) = = P (A) P (B) P (B) adic˘ faptul c˘ B nu conditioneaz˘ pe A este surprins ˆn relatia P (A |B ) = P (A) ¸i analog faptul c˘ A nu conditioneaz˘ a a ¸ a ı ¸ s a ¸ a pe B rezult˘ din egalitatea P (B |A ) = P (B) . . Atunci. P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A1 . P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i A. An ∈ K un sistem complet de evenimente iar X ∈ K astfel a s ˆncˆ t P (X) 0. dat˘ formal mai sus. avem P Aj de unde P Aj · P X P Aj |X = Din formula probabilit˘ tii totale rezult˘ a¸ a P Aj · P X P Aj |X = n i=1 Aj Ai Aj X = P Aj · P X Aj = P (X) · P X Aj P (X) . avem ı a P Aj · P X P Aj |X = n i=1 Aj Ai . . pentru orice j ∈ {1. . 2. B ∈ K. . Fie (Ω.1. P (B) 0 ¸i A.1. Definitia independentei a dou˘ evenimente. A2 . B ∈ K. K.1.11. 2.10. P (Ai ) · P X Definitia 2.12. .11. Atunci ı ¸ P (A |B ) = ¸i s P (B |A ) = P (B A) P (B) · P (A) = = P (B) . n} fixat. K.11.

5 cunosc limba francez˘ . .2. Fie (Ω. . K.. 20 G si evenimentele E. Dintre cei 20 de studenti ai unei grupe. < ir ≤ n.13. ı 2. A2 . 20 400 400 400 44 . . 2 ≤ k ≤ n − 1. Propozitia 2. Consider˘ m evenimentele: a E: studentul considerat cunoaste limba englez˘ ”. 20 P (F) = 5 . . F..11 se poate generaliza ˆn sensul c˘ dac˘ (Ai )i=1. ı Se spune c˘ familia (Ai )i∈I de evenimente din K este format˘ din evenimente independente (ˆn totalitate) a a ı dac˘ orice subfamilie finit˘ a sa este format˘ din evenimente independente (ˆn totalitate). . cu a a a k ∈ N. 1. Se spune c˘ evenimentele A1 . independenta (ˆn totalitate) implic˘ independenta k cˆ te k. luat la ˆntˆ mplare din aceast˘ grup˘ . k ≥ 2.1.n (sau familia (Ai )i∈I ) este ¸ ¸ ı a a format˘ din evenimente independente (ˆn totalitate sau k cˆ te k) atunci proprietatea se p˘ streaz˘ dac˘ o a ı a a a a parte dintre evenimente se ˆnlocuiesc cu complementarele lor. F. . a a a ı Se spune c˘ familia (Ai )i∈I de evenimente din K este format˘ din evenimente independente k cˆ te k. ¸ a ” X: studentul considerat vorbeste o limb˘ str˘ in˘ (dintre cele trei)”. Evident. Se spune c˘ evenimentele A1 . . .1. . dac˘ orice subfamilie finit˘ cu cel putin k elemente este format˘ din evenimente independente k cˆ te a a ¸ a a k. G nu sunt incompatibile dou˘ cˆ te dou˘ rezult˘ folosind formula ¸ a a a a P (X) = = P E F G F −P E G . G. . . A2 . . Observatia 2. An sunt independente (ˆn totalitate). An ¸ a s a ∈ K sunt independente (ˆn totalitate) dac˘ oricare ar fi i1 . dac˘ oricare k a a a evenimente dintre A1 . An ∈ K sunt independente k cˆ te k. . n ≥ 2.Definitia 2.1. 2 ¸ a a cunosc limba german˘ . · P (Air . sunt independente ˆn totalitate si deci: ı ¸ P (X) = P (E) + P (F) + P (G) − P (E) · P (F) − P (E) · P (G) − −P (F) · P (G) + P (E) · P (F) · P (G) 6+5+2 6 ·5+6· 2+5· 2 6 ·5· 2 = − + 20 20 · 20 20 · 20 · 20 13 52 3 211 = − + = . . i2 . . . 6 cunosc limba englez˘ . r ≤ n. ¸ a a a ” Din definitia clasic˘ a probabilit˘ tii avem ¸ a a¸ P (E) = Cum X = E F lui Poincar´ c˘ e a 6 . .12. 20 P (G) = 2 . Reciproca acestei afirmatii este fals˘ asa ¸ ı a ¸ a ¸ a ¸ cum rezult˘ ¸i din exemplul de mai jos datorat lui Cebˆ ¸ev.1. P ) un cˆ mp de probabilitate ¸i n ∈ N. A2 . Care este probabilitatea ca un student. s˘ cunoasc˘ a ı a a a a a o limb˘ str˘ in˘ (dintre cele trei mentionate)? a a a ¸ Rezolvare. Air = P Ai1 ) · P Ai2 · . cu k ∈ N. ¸ a ” G: studentul considerat cunoaste limba german˘ ”. as as ˆ Incheiem acest paragraf cu trei exemple care s˘ ilustreze modul de utilizare al formulelor tratate (fora mula de adunare si respectiv ˆnmultire a probabilit˘ tilor. formula probabilit˘ tii totale si respectiv formula ¸ ı ¸ a¸ a¸ ¸ lui Bayes). G P (E) + P (F) + P (G) − P E −P F G +P E F Evenimentele E. ¸ a ” F: studentul considerat cunoaste limba francez˘ ”. cu r ∈ N∗ . 1 ≤ i1 < i2 < . Exemplul 2. . . ı a avem P Ai1 Ai2 . ir ∈ N.

45 . Consider˘ m evenimentele: a Ai : a i-a bil˘ extras˘ a fost alb˘ ”. A1 P A3 si deci ¸ A1 A2 . O urn˘ contine a bile albe ¸i b bile negre. a a a a b) prima bil˘ extras˘ s˘ fi fost alb˘ dac˘ a doua bil˘ extras˘ a fost neagr˘ . Consider˘ m evenimentele: a Ai : a i-a bil˘ extras˘ a fost alb˘ ”.1. b) . S˘ se afle probabilit˘ ¸ile ca: ı s a a at a) a doua bil˘ extras˘ s˘ fie alb˘ . trei bile.4. ” Avem X = A1 A2 A3 . Din formula de ˆnmultire a probabilit˘ tilor avem ı ¸ a¸ P (X) = P (A1 ) P A2 Utilizˆ nd definitia clasic˘ a probabilit˘ tii obtinem a ¸ a a¸ ¸ a−1 a P (A1 ) = a+b . Rezolvarea ofer˘ un exemplu de utilizare a formulei lui Bayes care permite intera N2 schimbarea raportului de conditionare apriori-aposteriori. Cum A2 A1 si A2 ¸ N1 sunt incompatibile rezult˘ c˘ a a P (A2 ) = P A2 A1 + P A2 A1 N1 N1 = P (A1 ) P A2 = Analog. Se extrage o bil˘ din U3 ¸i dac˘ ea este alb˘ se pune ˆn U1 ¸i se extrage o a doua bil˘ din U1 iar dac˘ este neagr˘ a s a a ı s a a a se pune ˆn U2 ¸i a doua bil˘ se extrage din U2 . Probabilitatea P A1 ¸ la ˆndemˆ n˘ decˆ t P N2 ı a a a P N2 A1 A1 ne este mai putin ¸ N2 iar formula lui Bayes ne permite calculul lui P A1 P (A1 ) · P N2 P (N2 ) e e+f e e+f b · a+b+1 f cu ajutorul lui . Avem A2 = A2 Ω = A2 (A1 N1 ) = (A2 A1 ) (A2 N1 ). i = 1. Rezolvarea este un exemplu de utilizare a formulei probabilit˘ tii totale cu sistemul a¸ complet de evenimente A1 . f˘ r˘ repunere. U2 (c. (i = 1. 3 a a a ” X: toate cele trei bile extrase au fost albe”. Se extrag succesiv. Care este a ¸ s aa probabilitatea ca toate cele trei bile extrase s˘ fie albe (presupunem a ≥ 3)? a Rezolvare. (i = 1. P A3 A1 A2 = P (X) = a a+b a−1 a−2 · a+b−1 · a+b−2 .3. P A2 A1 = a+b−1 . U3 (e. a−2 a+b−2 Exemplul 2. b) Se cere P A1 N2 + P (N1 ) P A2 f e a+1 c + . d) . a a a a a a a a Rezolvare. a a a ” Ni : a i-a bil˘ extras˘ a fost neagr˘ ”.1. 2). a a a ” a) Se cere P (A2 ). N1 . P (N2 ) = P (A1 ) P N2 = (sau P (N2 ) = 1 − P (A2 )). Trei urne contin bile albe ¸i bile negre ˆn compozitiile: ¸ s ı ¸ U1 (a. Avem P A1 N2 = A1 = b d+1 · a+b+1 + e+f · c+d+1 . f ) . 2). e+f a+b+1 e+f c+d +1 A1 + P (N1 ) P N2 N1 f e b d +1 + e+f a+b+1 e+f c+d +1 .Exemplul 2.

ˆns˘ se a a ı a consider˘ c˘ exist˘ un mecanism cu ajutorul c˘ ruia bilele pot fi extrase din urn˘ .b c˘ din cele n bile astfel extrase k sunt albe si l = n − k sunt negre. 1) + P3.1. ¸ S˘ ne imagin˘ m c˘ cele a + b bile existente ˆn urna U ar fi numerotate de la 1 la a + b. Dup˘ definitia clasic˘ a probabilit˘ tii se obtine a ¸ a a¸ ¸ Pa.1 Schema urnei cu bila nerevenit˘ a Urna U contine a bile albe si b bile negre. Din multiple motive aceste experimente aleatoare apar foarte des ˆn aplicatii.2 0.2. k ≤ min{n. Dintre a a k. b.3 X3.2 ) = P3.2 (1.2. Din U se fac n extrageri succesive de cˆ te o bil˘ f˘ r˘ ˆntoarcere.l mentului Xa. Din exterior nu se pot vedea culorile bilelor din urn˘ .1) cu termenul general al seriei hiperge¸ a a ¸ ometrice. Experimentul a a a ı k+l aleator al extragerii celor n = k + l bile din aceast˘ urn˘ are Ca+b rezultate posibile egal probabile. Traditional. 2) + P3. Este clar c˘ evenimentul A se realizeaz˘ dac˘ din cele trei bile extrase din U exact dou˘ sunt albe.2 ) = P (∅) = 0 46 . fiec˘ rei asemenea alegeri corespunzˆ ndu-i C l moduri diferite de urn˘ pot fi alese ˆn Ca a ı a a b alegere a l bile dintre cele b bile negre existente ˆn urna U .l k C l c˘ ci k bile dintre cele a bile albe existente ˆn acestea. l) = P (Xa. l) = l k Ca · Cb k+l Ca+b . a ¸ a Exemplul 2. 0. Atunci ¸ a 0. (2.b (k. dar putˆ nd avea culori diferite).2 ) + P (X3. ı ¸ ¸ descrierea experimentelor respective se face cu ajutorul unor urne din care se extrag bile.2 ) + P (X3. a Rezolvare.3 Dar X3. a}.2. 3) = P (X3. adic˘ a a a 2. deci a a a a P (A) = 2. k si l sunt a ¸ a ¸ numere naturale si n ≤ a + b. Urna U contine 3 bile albe ¸i 2 bile negre.1 A = X3.1.3 P3.2 .1 1. a ¸ ¸ a 2. b}.2 Scheme clasice de probabilitate Sub acest titlu vor fi descrise anumite experimente aleatoare si vor fi calculate probabilit˘ tile unor eveni¸ a¸ mente ale acestora. S˘ se calculeze probabilitatea evenimentului A c˘ cel mult a a a aı a a dou˘ din bilele astfel extrase sunt albe. ı Not˘ m a k. sau a a a a exact una este alb˘ .2 1. Evenimentele reuniunii care d˘ evenimentul A sunt evident dou˘ cˆ te dou˘ incompatibile.l Pa. se ¸ s a fac 3 extrageri succesive de cˆ te o bil˘ f˘ r˘ ˆntoarcere). S˘ remarc˘ m c˘ modul acesta de a extrage n bile din urna a a a ı a a a a U este echivalent cu extragerea celor n bile deodat˘ .b ).2 (2. bilele existente ˆn urn˘ a a a a a ı a avˆ nd toate aceeasi sans˘ de a fi extrase.2 (0. sau nici una nu este alb˘ . n. Din U se extrag deodat˘ 3 bile (sau echivalent. favorabile realiz˘ rii evenimentului Xa. 3).2 (0. schema urnei cu bila nerevenit˘ se mai numeste schema hipergeometric˘ .2 = ∅ deoarece este imposibil ca din urna U s˘ fie extrase (f˘ r˘ ˆntoarcere) 3 bile negre. l ≤ min{n.2 X3. ¸ ¸ a a a aı adic˘ f˘ r˘ a reintroduce ˆn urn˘ bilele extrase. ˆ In cele ce urmeaz˘ vom ˆntelege prin urn˘ o incint˘ ˆn care se afl˘ bile (sfere identice ca m˘ rime si a ı ¸ a aı a a ¸ greutate.1) Observatia 2.2 0.b sunt Ca b a a ı k moduri diferite. ea a a a ı continˆ nd doar 2 asemenea bile.b (k. Se pune problema determin˘ rii probabilit˘ tii evenia a a¸ k. Din cauza asem˘ n˘ rii membrului drept al relatiei (2. Evident c˘ a.3 P (X3.2.

. ...as (k1 .. s˘ zicem de s culori.... Se cere probabilitatea evenimentului ı a k1 .k2 . .3. 2. . Din U se fac n extrageri succesive de cˆ te o bil˘ f˘ r˘ ¸ ˆntoarecere (ceea ce este echivalent cu extragerea celor n bile deodat˘ ).m. q = 1 − p). a2 . Dintre cele 10 bilete ale unei loterii unul este cˆ ¸tig˘ tor cu 10000 u. i = 1.ass este Ca1 · Ca2 · . ks si n sunt numere naturale. k2 . ... . din cauza reinas ¸ ı a a troducerii bilei ˆn urn˘ dup˘ fiecare extragere.+ass k k k k +k +..as (k1 . . Din U se efectueaz˘ n extrageri succesive de cˆ te o bil˘ cu a a a a a a ˆntoarcere (adic˘ dup˘ extragerea oric˘ rei bile si observarea culorii ei. s.. Cum membrul drept al relatiei (??) este coeficientul lui t k din dezvoltarea cu formula binomu¸ ¸ lui lui Newton a lui (p + q)n . 9.3 Schema urnei cu bila revenit˘ a Urna U contine bile de dou˘ culori (albe si negre).. iar 1 2 1 2 num˘ rul evenimentelor elementare favorabile evenimentului Xa1 . k2 .+ass .4 (0. S˘ se calculeze probabilitatea p ca dintre cele patru bilete cump˘ rate unul s˘ fie a a a a cˆ ¸tig˘ tor cu 5000 u.. ¸ ¸ Se obtine ¸ k k P (Xn ) = Cn · pk · qn−k .2.m.ass ) = Pa1 .. .2.k k k k Definitia clasic˘ a probabilit˘ tii d˘ ¸ a a¸ a Pa1 .. rezultatele extragerilor sunt evenimente total independente ¸i din ı a a s 47 .k . 10 10 10 2..a2 ... trei sunt cˆ ¸tig˘ toare cu cˆ te 1000 u.. .2. . .. ¸i unul s˘ fie necˆ ¸tig˘ tor.2.2 Generalizare.ass ca dintre cele n bile extrase ki sunt de culoarea ci . 1..... ... s k1 +k2 +. · Cass . dou˘ s˘ fie cˆ ¸tig˘ toare cu cˆ te 1000 u. as a a a as a a s a as a Rezolvare.m...2) si se obtine a a a a ¸ ¸ ¸ p = P1. Evident k si n sunt numere naturale si k ≤ n.2 (2. schema urnei cu bila revenit˘ se mai numeste schema binomial˘ . s.+k . Esential ˆn schema urnei cu bila revenit˘ este faptul c˘ ...si deci ¸ P (A) = = P3.a2 . n}. (2. . ks ) = 1 2 Ca1 · Ca2 · . i = 1. bila extras˘ este reintrodus˘ ˆn urn˘ ı a a a ¸ a aı a k a ˆnaintea extragerii urm˘ toare)..a2 ..a2 .m.. k2 . Probabilitatea c˘ utat˘ poate fi calculat˘ utilizˆ nd relatia (2.. · Cass 1 2 Ca1 +a2 +. as . ..m. i=1 ki = n si ki ≤ min{ai . s..a2 .k P (Xa1 .2) Exemplul 2. Se cere probabilitatea evenimentului Xn c˘ dintre cele n bile astfel extrase ı a k sunt albe (atunci restul de n − k bile sunt negre). ¸i patru sunt nec˘ ¸tig˘ toare. Compozitia urnei este cunoscut˘ ˆn sensul c˘ se cunoaste ¸ a ¸ ¸ aı a ¸ probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din U s˘ fie alb˘ (fie aceast˘ probabilitate p) si probabilitatea ca o bil˘ extras˘ a a a a a ¸ a a din U s˘ fie neagr˘ (o not˘ m cu q. 2) = 2 1 C3 · C2 3 C5 + 1 2 C3 · C2 3 C5 3·2 3·1 9 + = = 0.. .2. ¸ k . . a a a a a a a a Urna U contine ai bile de culoarea ci .2 (1.. dou˘ sunt cˆ ¸tig˘ toare as a a as a cu cˆ te 5000 u.. 1) = 0 1 2 1 C1 · C2 · C3 · C4 4 C10 = 1·2·3·4 24 4 = = ≈ 0.. Un juc˘ tor cump˘ r˘ a as a a s as a a aa patru bilete din aceast˘ loterie.. k1 . .k2 . . .+k ˆ a In acest caz num˘ rul total de evenimente elementare ale experimentului aleator este Ca1 +a2 +. i = 1. Schema urnei cu bila nerevenit˘ cu mai multe st˘ ri a a O generalizare natural˘ a schemei precedente se obtine considerˆ nd c˘ ˆn urn˘ se g˘ sesc bile de mai mult a ¸ a aı a a decˆ t dou˘ culori (st˘ ri). 1) + P3. Observatia 2. . a Not˘ m a k1 ..k a ¸ Xa1 .2.2. ks ). 114. Evident c˘ a1 . 210 210 35 2.. . Aceast˘ schem˘ a ¸ a a a este numit˘ ¸i schema lui Bernoulli.

s. Cum la fiecare extragere putem obtine oricare dintre cele 2+3 = 5 bile existente ˆn urn˘ . S˘ ¸ a ¸ a a a a presupunem c˘ urna U contine bile albe ¸i negre. c2 . 48 .acest motiv ea este uneori numit˘ schema extragerilor (probelor) repetate si independente. Compozitia urnei U este cunoscut˘ ˆn sensul c˘ ¸ ¸ aı a se cunoaste probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din U s˘ aib˘ culoarea ci . s si ¸ s i=1 pi = 1. Din schema lui Pascal se obtine ca un caz particular schema geometric˘ luˆ nd k = 1. Fie aceast˘ probabilitate pi . a Rezolvare.2. i = 1.2.2. S˘ se calculeze probabilitatea ca 4 dintre cele 6 bile extrase s˘ fie ı ı a a a a albe. cs . i = 1. a a 5 Probabilitatea ca 4 din cele 6 bile extrase s˘ fie albe si 2 s˘ fie negre este a ¸ a 4 P6 (4) = C6 · 2 5 4 · 3 5 2 = 15· 16 9 432 · = = 0. Schema urnei cu bila revenit˘ cu mai multe st˘ ri a a Aceast˘ schem˘ este o generalizare natural˘ a schemei urnei cu bila revenit˘ . g˘ sim c˘ probabilitatea ca la oricare din cele 6 ¸ a a¸ a a 2 a ¸ a extrageri s˘ se obtin˘ o bil˘ alb˘ este p = . Prob¸ ¸ a a abilitatea ca efectuˆ nd n extrageri succesive de cˆ te o bil˘ cu ˆntoarcere din urna U (cunoscut˘ ˆn sensul c˘ se ¸tie a a a ı aı a s c˘ probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din U s˘ fie alb˘ este p. iar probabilitatea ca la oricare din cele 6 extrageri s˘ se obtin˘ a ¸ a a a 5 3 o bil˘ neagr˘ este q = . iar a n-a bil˘ a a ı a ¸ a s a extras˘ din U s˘ fie alb˘ (adic˘ probabilitatea ca cea de a k-a bil˘ alb˘ s˘ se obtin˘ dup˘ ce au fost extrase n − k a a a a a a a ¸ a a bile negre). Observatia 2. ı aı a a a Urna U contine bile de s culori c1 . Atunci. Se cere probabilitatea evenimentului Yn ca la efectuarea a n a a a a extrageri succesive de cˆ te o bil˘ cu ˆntoarcere din urna U s˘ se obtin˘ k bile albe ¸i n − k bile negre. ¸ a a a a a Evident pi > 0. . 625 25 3125 Observatia 2.2.3.4 Generalizare. ¸ ¸ 2. Din U se fac 6 extrageri succesive de cˆ te o bil˘ cu ¸ s a a ˆntoarcerea bilei ˆn urn˘ dup˘ fiecare extragere. iar 2 s˘ fie negre. iar probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din U s˘ fie neagr˘ a a a a a a a a a este q = 1 − p) s˘ se obtin˘ pentru prima dat˘ bil˘ alb˘ ˆn cea de a n-a extragere este a ¸ a a a aı 1 P Yn 0 = P Xn−1 0 An = P Xn−1 · P (An ) = 0 = Pn−1 (0) · p = Cn−1 · p0 · qn−1−0 · p = p · qn−1 . a a ¸ Exemplul 2. folosind definitia clasic˘ a probabilit˘ tii. . iar schema urnei a ¸ cu bila nerevenit˘ este numit˘ atunci schema extragerilor (probelor) repetate si dependente. Fie p probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din U s˘ fie alb˘ ¸i q = 1−p a ¸ s a a a as k probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din U s˘ fie neagr˘ . . Din schema urnei cu bila revenit˘ se obtine urm˘ toarea schem˘ numit˘ schema lui Pascal. . Urna U contine 2 bile albe ¸i 3 bile negre. F˘ r˘ dificultate se obtine c˘ probabilitatea acestui eveniment este aa ¸ a k k−1 P Yn = P Xn−1 An . s ∈ N. Denumirea de schema geometric˘ provine de la faptul c˘ probabilitatea p · qn−1 este al n-lea termen al a a progresiei geometrice cu primul termen p si ratia q. fiecare extragere ¸ ı a este un experiment aleator care genereaz˘ cˆ te un cˆ mp de evenimente cu 5 rezultate posibile echiproba a a abile. ea referindu-se la extrageri a a a a cu ˆntoarcere dintr-o urn˘ ˆn care exist˘ bile de mai mult decˆ t dou˘ culori. 13824.3. s > 2. Deoarece rezultatul unei extrageri nu este influentat de rezultatele extragerilor precedente (bila fiind reintro¸ dus˘ ˆn urn˘ dup˘ fiecare extragere) avem aı a a k P Yn k−1 = P Xn−1 · P (An ) = Pn−1 (k − 1) · p = k−1 k−1 = Cn−1 · pk−1 · q(n−1)−(k−1) p = Cn−1 · pk · qn−k .4.

3) este coeficientul lui t11 t22 . n) atunci relatia (2. ¸ Observatia 2.5. i = 1. .. 4 bile albe ¸i 3 bile albastre. ks ) = n! k k k p 1 p 2 .. . (2. U2 . Deoarece membrul drept al relatiei (2. i = 1. ¸ Dac˘ Ai este evenimentul c˘ bila extras˘ din Ui este alb˘ atunci P (Ai ) = pi si P (Ai ) = 1 − pi = qi . .Din U se fac n extrageri succesive de cˆ te o bil˘ cu ˆntoarcere (adic˘ ..k2 . k2 . dou˘ s˘ fie albe ¸i trei a a ı a ¸ a a s s˘ fie albastre. ts s din dezvoltarea lui ¸ ¸ (p1 t1 + p2 t2 + . . . s.3 poate fi imaginat si ˆn a aı ¸ ¸ ı modul urm˘ tor: exist˘ n urne U1 . . . a Exemplul 2. din fiecare urn˘ se extrage cˆ te o bil˘ si a a ¸ a a a¸ se caut˘ probabilitatea evenimentului ca dintre cele n bile astfel extrase k sunt albe. astfel ˆncˆ t probabilitatea P (X k ) este dat˘ de relatia ı ı a a ¸ n n P (X k )t k = k=0 i=1 (pi t + qi ). bila extras˘ este reintrodus˘ ˆn urn˘ ˆnaintea extragerii urm˘ toare). . . Un cu compozitii identice. p3 = . . a a Experimentul de la schema urnei cu bila revenit˘ studiat˘ ˆn sectiunea 2. Se cere probabilitatea ca dintre cele 6 bile extrase una s˘ fie rosie. Un si c˘ aceste urne contin bile albe si negre. . qi = q. i = 1.ks s i=1 ki = n... + ps ts )n schema urnei cu bila revenit˘ cu mai multe st˘ ri se mai numeste schema polinomial˘ sau schema multinoa a ¸ a mial˘ . i = 1. 0325. (pn t + qq ) de gradul n ˆn t. n si 0 ≤ k ≤ n. 2. a Rezolvare.. Evident 0 < pi < 1.4) devine ¸ n P X k t k = (pt + q)n . p2 = 1 − p = q. ¸ a a ¸ S˘ presupunem date urnele U1 . 3) = 2 6! 1!2!3! 9 1 k k k 4 9 2 3 9 3 ≈ 0. . p2 = . a aı aı a k . k1 = k si k2 = n − k se obtine a a aı a ¸ a ¸ ¸ membrul drept al relatiei (??). k1 = 1. k1 !k2 !. Evident 0 ≤ ki ≤ n. Din U se fac 6 extrageri succesive de ¸ ¸ s cˆ te o bil˘ cu ˆntoarcere.5 Schema urnelor lui Poisson Schema urnelor lui Poisson este o alt˘ generalizare a schemei urnei cu bila revenit˘ . s si Not˘ m P (Xn1 a k . Urna U contine 2 bile rosii. . . ps s . .. .2. . .3) lu˘ m s = 2 si not˘ m p1 = p. . n).k .4.k Se cere probabilitatea evenimentului Xn1 2 s ca dintre cele n bile astfel extrase ki s˘ fie de culoarea ci . .ks ! 1 2 (2.2. dup˘ extragerea oric˘ rei bile si a a ı a a a ¸ observarea culorii ei.. U2 . ks ) si se poate deduce formula: ¸ Pn (k1 . . .. a ¸ i = 1. Se extrage cˆ te o bil˘ din fiecare a a a a a a din cele n urne si se cere probabilitatea evenimentului X k c˘ dintre cele n bile astfel extrase k sunt albe si ¸ a ¸ n − k sunt negre. 2. compozitiile urnelor a ¸ a ¸ ¸ ¸ sunt cunoscute ˆn sensul c˘ se stie c˘ probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din Ui s˘ fie alb˘ este pi . k2 = 2 si k3 = 3.4) Remarc˘ m faptul c˘ dac˘ ˆn schema urnelor lui Poisson consider˘ m toate cele n urne identice (adic˘ a a aı a a pi = p. k2 .2. k=0 49 . 4 3 2 ¸ a Avem evident p1 = . a O generalizare a acestui experiment se obtine considerˆ nd c˘ cele n urne au compozitii diferite.2. n = 6. i = 1. . n (atunci ı a ¸ a a a a a probabilitatea ca o bil˘ extras˘ din Ui s˘ fie neagr˘ este qi = 1 − pi . deci probabilitatea cerut˘ este 9 9 9 P6 (1. . ) = Pn (k1 .. a a a a ¸ Se constat˘ usor c˘ probabilitatea cerut˘ este egal˘ cu coeficientul lui t k din polinomul (p1 t + q1 )(p2 t + a ¸ a a a q2 ) .3) Remarc˘ m c˘ dac˘ ˆn (2.

4) = 0. 12. 38 + 0. a ˆ In cazul variabilelor aleatoare valorile vor fi luate dintr-o anumit˘ multime nu ˆn mod cert ci numai cu a ¸ ı o anumit˘ probabilitate. k = 0. 12 + 0. a a a ω −→ X (ω) astfel ˆncˆ t ı a X −1 (−∞. a¸ ¸ ¸ aceea de variabil˘ aleatoare. p2 = 0. astfel c˘ P (X 2 ) = 0. ¸ ¸ Consider˘ m un cˆ mp de probabilitate (Ω. Aici. Relatia (2.3 Variabile aleatoare Pˆ n˘ acum evenimentele au fost studiate mai ˆntˆ i din punct de vedere calitativ. 38 si P (X 3 ) = 0.4) ne d˘ ¸ a (0. 12 = 0. X (ω) < x} . prin X −1 (−∞. Se numeste variabil˘ aleatoare real˘ orice aplicatie ¸ ¸ a a ¸ X : Ω −→ R care asociaz˘ fiec˘ rui element ω un num˘ r real X (ω) . ζ. x) = {ω | ω ∈ Ω. 38t 2 + 0.1. 38t + 0. 12t 3 . a ¸ k P (X k ) = Cn pk qn−k . x) am notat evenimentul identificat cu multimea elementelor ω ∈ Ω astfel ˆncˆ t ¸ ı a X (ω) < x. Ca notatie pentru variabila aleatoare se utilizeaz˘ de obicei literele mari latine sau a ¸ a pot fi utilizate si literele grecesti η. variabil˘ care va juca un rol similar ˆn teoria probabilit˘ tilor ca si variabila a a ı a¸ ¸ din cadrul analizei matematice sau din alt˘ parte a matematicii. x) ∈ K. 50. . K. deci a ¸ P (X) = 0. iar o dat˘ cu introducerea a a ı a a probabilit˘ tilor si din punct de vedere cantitativ. ∀x ∈ R. 4 la a ı ¸ a a as a a doua ¸i p3 = 0. Not˘ m cu X k evenimentul c˘ exact ˆn k dintre cele 3 ferme productia de grˆ u ˆn anul respectiv dep˘ seste a a ı ¸ a ı a¸ ¸ a a ı 3000 kg la hectar. 50 . Se observ˘ c˘ evenimentul X k este de tipul celor descrise ˆn schema urnelor lui Poisson. 6)(0.4). Variabile aleatoare. O ˆntreprindere agricol˘ cultiv˘ grˆ u ˆn 3 ferme. 3. adic˘ a X −1 (−∞.5.3.2. 6 la ferma a treia. Din date statistice se ¸tie c˘ probabilitatea ca ı a a a ı s a ˆntr-un an oarecare productia de grˆ u la hectar s˘ dep˘ ¸easc˘ 3000 kg este p1 = 0. 4t + 0. P ) . 5)(0. Exemplul 2. a as a ¸ a Rezolvare. Repartitii clasice de probabilitate 2. Avem P (X) = P X 2 X3 = P X2 + P X3 . a a Definitia 2. UNITATEA 2. . . 5 la prima ferm˘ .astfel ˆncˆ t ı a adic˘ P (X k ) = Pn (k) dat de relatia (2. 5t + 0. 6t + 0. Studiul se extinde prin considerarea unei notiuni noi. Se cere probabilitatea evenimentului X c˘ ˆntr-un anumit an productia de grˆ u s aı ¸ a la hectar s˘ dep˘ ¸easc˘ 4000 kg la cel putin dou˘ din cele trei ferme.

. Astfel variabilei aleatoare de tip discret X i se asociaz˘ un tabel (tablou) de repartitie (distributie) de forma a ¸ ¸ X: xi pi sau detaliat i∈I X: x1 p1 x2 p2 . . {ω2 . Se constat˘ f˘ r˘ greutate c˘ a a a aa a sistemul de evenimente {X = xi }i∈I este un sistem complet de evenimente ¸i atunci vor fi ˆndeplinite ˆntotdeauna s ı ı urm˘ toarele dou˘ conditii: a a ¸   pi = 1. K = {∅..3. ω3 }. Variabilele aleatoare de tip discret sunt acelea pentru care multimea valorilor (codomeniul lui X) este o ¸ multime finit˘ sau num˘ rabil˘ de forma ¸ a a a M = {xi | xi ∈ R }i∈I . pentru orice x1 < x ≤ x2 . . Variabila aleatoare de tip continuu este variabila a c˘ rei codomeniu M este un interval M = [a.3. x)) = {ω1 } ∈ K. X(ω1 ) = x1 . .. X(ω2 ) = x2 .1. iar pe linia a doua sunt trecute probabilit˘ ¸ile cu care variabila aleatoare a as ı a at X ia valoarea corespunz˘ toare pi . a a Observatia 2. 6. pentru orice x ≤ x1 . X −1 ((−∞. Se vede c˘ repartitia (distributia) contine pe prima linie valorile pe care variabila aleatoare le ia. x1 < x2 . 3. b] ⊂ R ˆnchis a ı sau nu. Exemplul 2. I ⊂ N... i ∈ I.2.3.. X −1 ((−∞. Atunci cˆ nd nu e pericol de confuzie indicele X de la functia f se va omite ¸i vom nota f (xi ) cu ¸ a ¸ s pi . a Exemplul 2. Dac˘ X este o variabil˘ aleatoare de tip discret atunci numim functie de probabilitate ¸i o ¸ a a ¸ s not˘ m cu a fX : M −→ R functia care asociaz˘ fiec˘ rui ¸ a a xi −→ fX (xi ) = P ({X = xi }) unde {X = xi } reprezint˘ evenimentul ca variabila aleatoare discret˘ X ia valoarea xi .3..3. pentru orice x > x2 . ω3 } ∈ K. X(ω3 ) = x2 este o variabil˘ aleatoare. Atunci X= 2 1 36 3 2 36 4 3 36 5 4 36 6 5 36 7 6 36 8 5 36 9 4 36 10 3 36 11 2 36 12 1 36 .3. ω3 }. xn pn . {ω1 }. Ω}.2.2.. Not˘ m cu X variabila aleatoare care reprezint˘ suma punctelor obtinute la aruncarea a dou˘ a a ¸ a zaruri. 5. – variabile aleatoare de tip continuu. Revenim la primul exemplu din aceast˘ sectiune ¸i cerem ˆn plus s˘ construim distributia acestei a ¸ s ı a ¸ variabile aleatoare.ˆ Observatia 2. Atunci M = {2.3. X −1 ((−∞. x)) = {ω2 . de obicei scrise a ¸ ¸ ¸ o singur˘ dat˘ ¸i ˆn ordine cresc˘ toare. x2 } ⊂ R. ω2 . Fie Ω = {ω1 . unde pi reprezint˘ probabilitatea evenimentului ca variabila X s˘ ia valoarea xi . .. Definitia 2.1. . 51 . Exemplul 2. 4. Ar˘ t˘ m c˘ X : Ω → aa a M. 12} . M = {x1 . 11. .    i∈I   pi ≥ 0. In cele ce urmeaz˘ vom avea ˆn vedere dou˘ categorii de variabile aleatoare ¸i anume: ¸ a ı a s – variabile aleatoare de tip discret. a Rezolvare. x)) = ∅ ∈ K.

i∈I k Cˆ nd au sens xi se poate lua k ∈ Z sau chiar k ∈ R.4. Produsul a dou˘ variabile aleatoare X si Y : a ¸ X ·Y : xi y j pij . deci pij este produsul pij = pi qj . xi pi . Pentru fiecare nou˘ variabil˘ ¸ ¸ ¸ ¸ a a obtinut˘ dup˘ efectuarea operatiilor trebuie s˘ cunoastem tabloul de repartitie. X Y.3. Ridicarea la putere a unei variabile aleatoare X. 3 + Y . Atunci cˆ nd X si Y sunt independente. S˘ se efectueze urm˘ toarele operatii: 2X. 5.3.6 . X Y .2 Y: −2 0. ¸ a a ¸ a ¸ ¸ 1.5 2 0. Fie k ∈ N. Presupunem c˘ acestea sunt independente. i∈I. a 4.3 0 0. i∈I C + xi pi . a ¸ {X = xi } Y = yj . Adunarea unei variabile aleatoare X cu un num˘ r constant C: a C +X : ˆ 2. si cu variabilele aleatoare se pot face operatii. X 4 . Inmultirea unei variabile X cu o constant˘ C: ¸ a C ·X : C · xi pi . j) ∈ I × J Y = yj . i∈I 3.Y : i∈I yi qi =⇒ X + Y : i∈I xi + y j pij .4 1 0. j∈J vor fi tot independente.1 Operatii cu variabile aleatoare de tip discret ¸ Ca si cu variabilele obisnuite. Suma a dou˘ variabile aleatoare X si Y : a ¸ X: unde pij = P {X = xi } Caz particular. ∀ (i. Se consider˘ variabilele aleatoare de distributii: a ¸ X: −1 0. Atunci: Xk : k xi pi .2. pij = P {X = xi } i∈I. X + Y . a a a ¸ 52 . j∈J Y = yj . Exemplul 2.

1 2 −2 0.12 −1 2 0. Studiem fiecare caz ˆn parte: a a ı Dac˘ x ≤ −1 =⇒ F (x) = P (X < x) = P (∅) = 0.3 + 0.5 4 0.3. definit˘ prin ¸ a a FX (x) = P ({X < x}) .4 0 0. ¸i se noteaz˘ cu ¸ ¸ ¸ ¸ a s a FX : R −→ [0.12 3 0.2 .12 .2 0 0. Exemplul 2.3 −1 0.12 ⇒ 0.4 0 0. 2X 3+Y X4 X +Y X +Y Y −1 X Y X Y : : : : : : : : −2 0. mai ales cˆ nd e vorba de a evalua probabilit˘ tile unor evenimente construite cu ¸ a a¸ variabile aleatoare.2 Functia de repartitie ¸ ¸ Studiul variabilelor aleatoare se poate considera si prin intermediul unei noi functii asociate variabilei ¸ ¸ aleatoare.12 −1 0.3 4 0.3.4.8.2 0 0.2 1 0.18 1 2 0 0. Reprezent˘ m pe o ax˘ valorile variabilei X.08 3 0.3.3.26 0 0.3 1 0.5. 0 0. =⇒ . Observatia 2.2 . a def 53 .5 −3 0. a Dac˘ 0 < x ≤ 2 =⇒ F (x) = P (X < x) = P ({x = −1} ∪ {x = 0}) = a = 0.12 −3 0. 1] .3. S˘ construim functia de repartitie pentru variabila aleatoare X din Exemplul 2.3 0 0.3.6 1 0.3.26 (−1) − 1 = 2 0. Aceast˘ functie numit˘ uneori functie cumulativ˘ a probabilit˘ tilor are o serie de propriet˘ ti a ¸ a ¸ a a¸ a¸ foarte usor de exploatat. 1 0. functia care asociaz˘ x −→ FX (x) .3. Atunci cˆ nd nu exist˘ pericolul de confuzie se va renunta la indicele X ¸i la acoladele din ¸ a a ¸ s membrul drept ¸i vom folosi notatia s ¸ F (x) = P (X < x) . a a Definitia 2.3 1 0.5 (−1) 1 = −1 0.08 2 0. Fie X o variabil˘ aleatoare discret˘ .5 = 0.12 2 0.18 −2 0.Rezolvare. 16 0. Se numeste functie de repartitie asociat˘ lui X. a Dac˘ − 1 < x ≤ 0 =⇒ F (x) = P (X < x) = P (x = −1) = 0.6 . Dac˘ x > 2 =⇒ F (x) = P (X < x) = 1.12 2. a ¸ ¸ Rezolvare.

2. x ∈ R.3.3. 0<x≤2 x>2 Propriet˘ ti ale functiei de repartitie.4. Plecˆ nd de la Proprietatea 5) se demonstreaz˘ c˘ sunt adev˘ rate relatiile: ¸ a a a a ¸ P (x ≤ X ≤ x ) = F (x ) − F (x ) + P (X = x ) .3. a¸ ¸ ¸ Folosind doar definitia si propriet˘ ti ale probabilit˘ tilor. f fiind o functie integrabil˘ pe orice interval de forma (−∞.3. ¸ a¸ 54 . 4) F este continu˘ la stˆ nga: ∀ x◦ ∈ R. Observatia 2. Intr-adev˘ r. a a F (x◦ ) = F (x◦ − 0) = lim F (x) . ¸ 1) 0 ≤ F (x) ≤ 1. Variabila aleatoare real˘ X este de tip continuu dac˘ functia sa de repartitie F este dat˘ printr-o ¸ a a ¸ ¸ a relatie de forma: ¸ x F (x) = −∞ f (t) dt. are loc implicatia a ¸ x < x =⇒ F (x ) ≤ F ( x ) .  F (x) =   0. Exemplul 2. P (x < X ≤ x ) = F (x ) − F (x ) + P (X = x ) − P (X = x ) .8. Este nevoie s˘ se aib˘ ˆn vedere o variabil˘ aleatoare de tip continuu. exist˘ probleme ¸ ı a a care sunt descrise de variabile aleatoare ce nu sunt discrete. x→0 x<x◦ 5) ∀x .cu x < x . a aı a Definitia 2. ¸ a Functia de repartitie a unei variabile aleatoare de tip continuu se bucur˘ de aceleasi propriet˘ ti ca si ˆn ¸ ¸ a ¸ a¸ ¸ ı cazul variabilelor aleatoare de tip discret precum si de propriet˘ ti specifice. se deduc urm˘ toarele propriet˘ ti ale functiei ¸ ¸ a¸ a¸ a a¸ ¸ de repartitie. x ∈ R.3. Justificare: Pornim de la evenimentul X < x .3 Variabile de tip continuu ˆ ˆ In aplicatii.6. x). F (+∞) = lim F (x) = 1. x→−∞ x→+∞ 3) F este cresc˘ toare: ∀ x .Deci putem scrie   0. x ≤ −1 −1 < x ≤ 0 . Greutatea unui produs este reprezentat˘ printr-o variabil˘ aleatoare care ia orice valoare dintra a un anumit interval.     0. 2) F (−∞) = lim F (x) = 0.4. variabilele aleatoare de tip discret nu sunt ˆntotdeauna suficiente. P (x < X < x ) = F (x ) − F (x ) − P (X = x ) .     1. x ∈ R. are loc egalitatea P (x ≤ X < x ) = F (x ) − F (x ) .

a a a xf (x) dx. Dac˘ F este functie de repartitie a unei variabile aleatoare continue. ∀x ∈ R ¸i s −∞ x f (x) x∈R ∞ f (t)dt = 1. 2. pentru o ¸ a ¸ ¸ variabil˘ aleatoare de tip continuu care ia valori doar dintr-un interval al axei reale.Observatia 2. pe prima linie fiind trecute valorile variabilei. iar pe a doua functia de probabilitate. Din definitia de mai sus ¸i avˆ nd ˆn vedere propriet˘ ¸ile integralelor. turtire. ¸ ¸ ¸ ¸ ¸i are propriet˘ ¸i similare cu acelea ale functiei de probabilitate din cazul discret. repartitia va avea forma: a ¸ X: unde f (x) ≥ 0. etc. ¸ a ¸ ı a a – de ˆmpr˘ ¸tiere (de dep˘ rtare): care dau informatii asupra gradului de dep˘ rtare a valorilor variabilelor fata ı as a ¸ a ¸˘ de o caracteristic˘ de grupare principal˘ . adic˘ un tablou ¸ a ı ¸ a ¸ a cu dou˘ linii.3.5. i∈I +∞ dac˘ X este variabil˘ aleatoare discret˘ .3. a a Definitia 2.1. Valoarea medie este considerat˘ cea mai important˘ dintre caracteristicile de grupare. boltire. dac˘ X este variabil˘ aleatoare continu˘ . ∀x ∈ R. ∆x ∆x→0 ∆x>0 Definitia 2. atunci densitatea de probaa ¸ ¸ bilitate f are urm˘ toarele propriet˘ ¸i a at 1) f (x) ≥ 0.3.3. numere ˆn jurul c˘ rora ¸ a a ı a se grupeaz˘ toate valorile variabilei aleatoare.5. Observatia 2. avem ¸ ¸ s a ı at f (x) = Fd (x) = lim F(x + ∆x) − F(x) . a Valoarea medie. a a a 55 .4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare Studiul variabilei aleatoare atˆ t de tip discret cˆ t si de tip continuu se extinde prin introducerea unor a a ¸ caracteristici numerice cu ajutorul c˘ rora se dau informatii suplimentare despre ele. Se numeste valoarea medie a variabilei aleatoare X ¸i se noteaz˘ M (X) num˘ rul calculabil ¸ ¸ s a a prin una din relatiile ¸ M (X) M (X) = = −∞ xi p i .3. Dup˘ cum ˆn cazul variabilei aleatoare discrete aveam o asa-zis˘ repartitie. asimetrie. tot asa ¸i la a ¸ ¸ s variabilele aleatoare de tip continuu vom considera o asa numit˘ repartitie sau distributie.6. Aceste caracteristici a ¸ se ˆmpart ˆn mai multe categorii: ı ı – de grupare: care evidentiaz˘ niste numere ˆn jurul c˘ rora se grupeaz˘ valorile variabilelor. Astfel. s at ¸ Teorema 2. a a – privind forma distributiei: simetrie.3. Functia f se numeste functie densitate de probabilitate a variabilei aleatoare de tip continuu. ¸ Caracteristici de grupare Sunt niste numere care se determin˘ pornind de la variabila aleatoare considerat˘ . ∞ 2) −∞ f (t)dt = 1.6.

Valoarea median˘ . 1.3.Exemplul 2. iar [a.3.3. avem a 1) M (c · X) = c · M (X).3 x f (x) . 1 56 . aı Exemplul 2. ı a a¸ a a 2 ˆ Observatia 2. a a respectiv argumentul pentru care f are valoare maxim˘ ˆn cazul variabilelor de tip continuu. b] e intervalul pentru care fX (x) a a Valoarea modal˘ (moda). 1] ˆn rest ı M (X) = −∞ xf (x) dx = 0 x 3x2 dx = 3 x4 4 1 0 = 3 .8. s 6) a ≤ M (X) ≤ b unde X este o variabil˘ aleatoare continu˘ . Y sunt independente.3 se deduce c˘ ¸ a a ¸ ¸ ¸ a F (Me (X)) = adic˘ valoarea median˘ este solutia inecuatiilor a a ¸ ¸ F (Me (X)) ≤ 1 2 ¸i s F (Me (X) + 0) ≥ 1 . Fie X din Exemplul 2. 2 1 2 0. unde variabila aleatoare constant˘ C : a 3) M (X + Y ) = M (X) + M (Y ). 2) M (C) = c.3. c .1. Astfel dac˘ X ¸i Y sunt variabile aleatoare.6 = 0.7.3. Se numeste valoarea modal˘ a variabilei aleatoare X num˘ rul notat cu M◦ (X) care este val¸ ¸ a a oarea variabilei X cu cea mai mare probabilitate (valoarea cea mai probabil˘ ) pentru variabila aleatoare discret˘ . Se numeste valoare median˘ a variabilei aleatoare X num˘ rul Me (X) care ˆmparte repartitia ¸ ¸ a a ı ¸ ˆn dou˘ p˘ rti egale.3.7. In cazul cˆ nd se utilizeaz˘ functia de repartitie din Definitia 2.3 2 0. adic˘ e este num˘ rul pentru care P (X ≤ Me (X)) ≥ 1 ≤ P (X ≥ Me (X)). Exemplul 2.3 + 0. a Definitia 2. unde Xmin . Xmax sunt valorile minime ¸i maxime pe care le poate lua X. a 5) Xmin ≤ M (X) ≤ Xmax . 4) M (X · Y ) = M (X) · M (Y ).3.3. unde x∈R f (x) = 3x2 0 x ∈ [0.3.3. Valoarea medie are cˆ teva propriet˘ ¸i. dac˘ X.8 + 0.9.8. Fie variabila aleatoare X avˆ nd distributia a ¸ X: Valoare medie a lui X este +∞ 1 −2 0.8.7 avem M◦ (X) = −2.3. Avem M◦ (X) = 1.10.7. 4 Propozitia 2. a Definitia 2. Pentru variabila aleatoare prezentat˘ ˆn Exemplul 2. Fie variabila aleatoare X avˆ nd distributia a ¸ X: Valoare medie a lui X este M (X) = −0. c o constant˘ ¸ a at a s a real˘ . a ı Exemplul 2.4 1 0.

14.12. 1] x>1 1 1 1 adic˘ x3 = =⇒ x = √ = Me (X) . 9.3.9. Pentru X : ν2 ν3 ν4 = 0 1 x2 3x2 dx = x3 3x2 dx = x4 3x2 dx = 3 . 1] =⇒ F (x) =  x3 . . x>1 =⇒ F (x) = x≤0 x ∈ (0.3. ν0 = 1. 3 + 16 · 0. X k . Fie variabilele X1 : −1 1 2 1 1 2 ¸i X2 : s −100 1 2 100 1 2 . 3 2 0. F (x) =  0 3t        1. In cazul variabilei X din Exemplul 2. Intr-adev˘ r. 4 + 0. 1. valoarea medie d˘ informatii asupra num˘ rului ˆn ¸˘ a a ¸ a ı jurul c˘ ruia se grupeaz˘ valorile variabilei. Cele mai des utilizate ˆn aplicatii sunt ν2 . a 3 2 2 2 ˆ Momentele de ordin superior. 4 = 5. 2 3 . cu toate c˘ valorile lor difer˘ semnificativ. ν3 . In unele aplicatii este nevoie s˘ se utilizeze puterile naturale ale unei variabile ¸ a aleatoare X 2 . 3 + 8 · 0. a a ¸ Exemplul 2. x 3x2 avem x∈[0. In aceeasi categorie de caracteristici de grupare figureaz˘ asa zisele mo¸ a ¸ ˆ mente de ordin superior. 1. 7 = 0 1 = 0 Caracteristici de ˆmpr˘ stiere (sau de dep˘ rtare) ı a¸ a Dup˘ ce au fost analizate principalele caracteristici de grupare vom evidentia cˆ t de dep˘ rtate sunt valorile a ¸ a a ˆ variabilei fata de o valoare de grupare. x ∈ (0. a a ı ¸ Exemplul 2.ˆ Exemplul 2. Atunci M (X1 ) = M (X2 ) = 0. Fie X : ν2 ν3 ν4 −2 0. x≤0  x 0. Se observ˘ c˘ ν1 = M (X). 6 + 0. 3 = 3. Atunci = M X 2 = (−2)2 · 0.8 avem     0. 3 = 6. ı a ¸ Definitia 2. 4 + 0.     2 dt. 3 + 2. 2 = 3. dar acestea nu sunt de ajuns. 3 + 4. . a a 57 .13. . 3 . 3 + 1. valori pentru care caracteristicile de grupare principale joac˘ un rol important. 4 + 12 · 0.3. 2 + 0. 8 = 11. 5 1 . ν4 . 3 = 1. . = M X 3 = (−8) · 0.3.3.3. X 3 . 3 + 22 · 0. 4 1 0. Se numeste moment de ordin k al variabilei aleatoare X ¸i se noteaz˘ νk num˘ rul ¸ ¸ s a a νk = M X k . 5. 4 + 0. a Astfel introducem momentele de ordin superior ˆn urm˘ toarea definitie.1] 1 Exemplul 2.11. = M X 4 = 16 · 0. De exemplu ˆn cazul variabilelor a a ı aleatoare care pot fi diferite dar s˘ aib˘ aceeasi valoare medie.

17.3. 2 2 .16. 4) D (X ± Y ) = D (X) ± D (Y ) dac˘ X. a 2 5) D (X) = M X 2 − (M (X))2 = ν2 − ν1 . 3 din Exemplul 2. In cazul variabilei aleatoare continue din Exemplul 2. Dispersia este cea mai important˘ caracteristic˘ de ˆmpr˘ stiere.3. Y sunt independente. 2 16 80 sau 2 D(X) = ν2 − ν1 = 3 9 3 − = . 1)2 · 0. 1 − 0.8 avem 1 D (X) = 0 x− 3 4 2 3x2 dx = 3 1 0 3 9 3 (x4 − x3 + x2 )dx = . 3) D (c) = 0.15. Dispersia are urm˘ toarele propriet˘ ¸i ¸ a at 1) D (X) ≥ 0.1 ¸i diss D (X) = (−2 − 0. 09 sau 2 D (X) = ν2 − ν1 = 3.3.Exist˘ mai multe caracteristici de ˆmpr˘ stiere. 3 + (2 − 0. Pentru X : persia −2 0. 4 1 0. a a a ∞ D (X) = −∞ (x − M (X))2 f (x) dx. 3 2 0. 01 = 3. ˆ Exemplul 2.2. dac˘ X e variabil˘ aleatoare continu˘ . a a a Propozitia 2. 1)2 · 0. 2 2 2 58 1 1 + (1 − 0)2 · = 1. 1)2 · 0.3.14 avem D (X1 ) = (−1 − 0)2 · iar pentru X2 din acelasi exemplu aveam ¸ D (X2 ) = (−100 − 0)2 · 1 1 1002 + (100 − 0)2 · = 2 · = 10000.3. dac˘ X este variabil˘ aleatoare discret˘ . 09.10. Cele mai des utilizate sunt a ı a¸ – dispersia (varianta). 4 + (1 − 0. a a ı a¸ Definitia 2. 2) D (c · X) = c2 · D (X) . Pentru X1 din exemplul 2. Se numeste dispersia variabilei aleatoare X num˘ rul notat D (X) definit ca valoare medie a ¸ ¸ a p˘ tratului variabilei aleatoare abatere [X − M (X)].7 avem valoarea medie M (X) = 0. ¸ – abaterea medie p˘ tratic˘ .3. adic˘ num˘ rul a a a D (X) = M (X − M (X))2 . 5 16 80 Exemplul 2. a a – momente centrate de ordin superior. Avem D (X) = i∈I (xi − M (X))2 pi . Dispersia. Exemplul 2.3.3. 3 = 3.

3.4.3. ¸ 59 . Intre momentele centrate de ordin superior µk ¸i momentele de ordin superior νk exist˘ relatia de s a ¸ leg˘ tur˘ a a k µk = i=0 i Ck (−1)i · νk−i · (ν1 )i . ˆ In particular avem µ2 µ3 µ4 2 = ν2 − ν1 .12. a ¸ Distributia ¸ Binomial˘ a Hipergeometric˘ a Poisson Pascal (Geometric˘ ) a Uniform˘ a Normal˘ a M(X) np a n a+b λ 1 p a+b 2 D(X) npq a b n a+b a+b a+b−n a+b−1 λ .3. ˆ Teorema 2. Prezent˘ m ˆn continuare valoarea medie si dispersia ˆn cazul variabilelor ¸ a ı ¸ ı aleatoare care urmeaz˘ distributii clasice.12 a momentului centrat de ordin superior. Cele mai des utilizate sunt ¸ s s µ3 . A2 . 2 4 = ν4 − 4ν3 ν1 + 6ν2 ν1 − 3ν1 .Abaterea medie p˘ tratic˘ . A3 urm˘ toarele evenimente: a a) toate proiectele sunt viabile. Observatia 2.3. i = 1.8. evenimentul ’proiectul i este viabil”.1. Demonstratia se face folosind definitia 2. formula bino¸ ¸ k mului lui Newton pentru (X − M (X)) si propriet˘ tile valorii medii. 3 = ν3 − 3ν2 ν1 + 2ν1 . Se numeste moment centrat de ordinul k al variabilei aleatoare X ¸i se noteaz˘ µk valoarea ¸ ¸ s a medie a puterii k a variabilei abatere µk = M (X − M (X))k . Dac˘ not˘ m cu Ai . q p2 (b−a)2 12 σ2 m 2. momentele Definitia 2.4 Exercitii si probleme rezolvate ¸ ¸ Problema 2. Pentru k ∈ N se introduc ca o extensie a dispersiei. Momentele centrate de ordinul 1 ¸i 2 sunt µ1 = 0 ¸i µ2 = D (X).11.3. ¸ a¸ Cazul distributiilor clasice. b) cel putin un proiect este viabil. S-au prezentat 3 proiecte a care pot fi viabile sau nu. a¸ a a Momentele centrate de ordin superior.2. Se numeste abatere medie p˘ tratic˘ a variabilei aleatoare X ¸i se noteaz˘ σ (X) num˘ rul dat ¸ ¸ a a s a a prin relatia ¸ σ (X) = D (X).3. centrate de ordin superior. µ4 . a a Definitia 2. Se studiaz˘ alegerea unui proiect de modernizare a unei companii. s˘ se exprime ˆn functie a a a ı ¸ de A1 . Abaterea medie p˘ tratic˘ a fost introdus˘ pentru c˘ unit˘ tile de m˘ sur˘ ale acesteia sunt exact aceleasi a a a a a¸ a a ¸ cu unit˘ tile de m˘ sur˘ ale valorilor variabilei aleatoare.

Dac˘ toate secventele de 7 caractere sunt egal probabile. SMM. SSM. ¸ a Alfabetul contine 26 litere. care este probabilitatea ca num˘ rul de s a ¸ a ˆnmatriculare al unei masini noi s˘ nu contin˘ cifre ¸i litere identice? ı ¸ a ¸ a s Solutie: Not˘ m cu A evenimentul cerut. 3) A ∪ C Solutie: Spatiul evenimentelor aleatoare Ω este: ¸ ¸ Ω = {SSS.4.3. MMM. MSM. ¯ Solutie:Not˘ m cu Ai .1. ¸ a a) Not˘ m cu A evenimentul . 2) A ∩ B. iar cifrele de pe num˘ rul de ˆnmatriculare pot fi: 0. MMM.dou˘ proiecte sunt viabile”..cel putin un proiect este viabil” si astfel putem scrie B = A1 ∪ A2 ∪ A3 a ¸ ¸ c) Not˘ m cu C evenimentul . SMM. doar un proiect este viabil sau dou˘ proiecte sunt viabile. e) Not˘ m cu E evenimentul . a a ¸ ¸ ¯ Solutie: Fie A evenimentul . C. O moned˘ este aruncat˘ de 3 ori ¸i secventa de m˘ rci ¸i steme este ˆnregistrat˘ . SSM. ¸ a b) Evenimentele A. Problema 2.3. Num˘ rul ¸ a ı a total de pl˘ cute de ˆnmatriculare este 265 ×102 (corespunz˘ toare celor 5 litere si 2 cifre). A ∩ B. Care este probabilitatea ca cel putin 2 persoane aı a ¸ s˘ aib˘ aceiasi zi de nastere. MMS. a a ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ D = A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ C..9.4. A ∪ B se scriu folosind punctul b) astfel: ¯ CA = A = {SMM. Atunci: a ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ E = A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 .7. a e) un singur proiect este viabil. B. SSS} A ∪ C = {SSS. MSS. SSS} C = {SSM. unde cu S not˘ m aparitia stemei. 3. Presupunem c˘ ˆntr-o camer˘ sunt 5 persoane. MMM. SMS.cel mult dou˘ proiecte sunt viabile”.c) dou˘ proiecte sunt viabile.se scriu folosind evenimentele elementare din Ω dup˘ cum urmeaz˘ : a a A = {SSS.. Num˘ rul pl˘ cutelor a ¸ ı a ¸ a a ¸ 60 .cel putin 2 persoane au aceiasi zi de nastere”.. b) Not˘ m cu B evenimentul . Atunci A este evenimentul ¸ ¸ ¸ ¸ .un singur proiect este viabil”. P (A) = 1− P A = 1 − 365 364 3635 362 361 365 Problema 2.. SSM.5. MSS} B = {SSM.8. In Romˆ nia numerele de ˆnmatriculare ale masinilor au 7 caractere: 2 litere urmate de 2 cifre a ı ¸ ¸i alte trei litere. MSM } A ∩ B = {SSM.toate proiectele sunt viabile” A = A1 ∩ A2 ∩ A3 . MSS. folosind evenimentele elementare: ¸ a A-s˘ apar˘ cel putin 2 steme a a ¸ B-primele 2 arunc˘ ri sunt steme a C-ultima aruncare este marc˘ a c) Determinati urm˘ toarele evenimente: ¸ a 1) CA .2. SMS.proiectul i nu este viabil”. i = 1. iar cu M a ¸ aparitia m˘ rcii.. MSM} c) Evenimentele CA . SMM. a a s ¸ a s ı a a) Scrieti spatiul evenimentelor elementare Ω ¸ ¸ b) Scrieti urm˘ toarele evenimente. MMS..2.. MSM} Problema 2.4.cele 5 persoane au zile de natere diferite” Presupunem c˘ anul are 365 zile a ¯ = 365 364 3635 362 361 Asadar P A ¸ 365 ¯ Deci. evenimentul . MMM}.4.4. SMS. a d) cel mult dou˘ proiecte sunt viabile. adic˘ toate cele 3 proiecte a a sunt rentabile. Evenimentul D este echivalent cu a a a spune c˘ : nici un proiect nu este viabil. a a ¯ ¯ ¯ C = A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A3 ∩ A3 d) Not˘ m cu D evenimentul .6.

clientul provine din categoria de risc ridicat” A2 -evenimentul .clientul provine din categoria de risc sc˘ zut” a a Sistemul {A1 .90 (1. Se cere : ¯ 2 s 2 a) s˘ se determine P (A) ¸i P (B).5... La o loterie sunt 100 bilete. se obtine sistemul liniar:     y=1 z = 1y   2   x−z 21   .4. Consider˘ m A evenimentul contrar ca ca ¸ a a¸ a a ¯ cel mult unul din cele 15 cump˘ rate s˘ fie cˆ stig˘ tor. A3 }. 0.01.02. 1 2 3 Pentru a r˘ spunde la a doua ˆntrebare folosim formula lui Bayes: a ı P (A ) P (B/A ) 0.6. 20%. 7 0. 5) = 61 . Proportiile celor 3 at a ı ı ¸ categorii de clienti ˆn cadrul companiei sunt respectiv 10%.. P (A ∩ B) = z. 01 + 0.ce contin litere si cifre diferite este: (26 25) × (10 9) × (24 23 22) (corespunz˘ toare primelor 2 litere diferite. Care este probabilitatea ca un client al ¸ ı firmei s˘ fie desp˘ gubit? Care este proportia de desp˘ gubiri ce provin ˆntr-un an de la clientii cu risc ridicat? a a ¸ a ı ¸ Solutie:Not˘ m cu B evenimentul . formeaz˘ un sistem complet de evenimente deoarece reuniunea lor este evenimentul sigur Ω si sunt dou˘ cˆ te dou˘ incompatibile.90 (0. care au respectiv a a ¸ a probabilit˘ ¸ile de a cere desp˘ gubiri ˆn caz de accidente: 0. P (A) = 26 25 1059 24 23 22 = 0.cel putin 2 bilete s˘ fie cˆ stig˘ toare. y = 1 . z = 1x   2 2 4 2  1−y = 2 ⇔    z 1  x − z = 1 − 1y   = 2 2 In concluzie: P (A) = 1 . O firm˘ de asigur˘ ri are clienti din 3 categorii de risc: ridicat. Astfel conform formulei probabilit˘ tii totale: ¸ a a a a¸ B B B P (B) = P (A1 ) P A + P (A2 ) P A + P (A3 ) P A = 0. de unde prin calcule x = 1 .1 0. 025 = 0. 14) = c) Fie A evenimentul ca .. ¸ a as a Rezolvare: Se aplic˘ schema urnei cu 2 st˘ ri si bila nerevenit˘ . din care 10 sunt cˆ ¸tig˘ toare.4. ¸ ¸ ı Deci. 347. mediu.7.00575 = 0. PB (A) = 1 ¸i PA (B) = 1 . 02 + 0. 597 26 102 1 Problema 2.0025 ˆntr-un an.90 (10..90 (1.4. Opersoan˘ cump˘ r˘ 15 bilete. 0. ¸ ¸ a urmate de 2 cifre diferite si alte trei litere diferite de primele 2 si diferite ˆntre ele). a ¸ a as a c) cel putin 2 bilete s˘ fie cˆ ¸tig˘ toare.. 1 1 2 2 3 3 x 2 Problema 2. 2 0. 1 0. 14) = C10 15 90 + C10 15 90 P A ¯ Probabilitatea cerut˘ va fi P (A) = 1 − P A a C100 C100 1 14 C10 C90 15 C100 10 5 C10 C90 15 C100 b) P10. P (B) = y.02 P (A1 /B) = P (A ) P (B/A )+P (A1 )P (B/A1 )+P (A )P (B/A ) = 0. z = 1 . a s b) evenimentele A ¸i B sunt independente? s Solutie:Folosind definitia probabilit˘ tii conditionate se obtine: ¸ ¸ a¸ ¸ ¸ ˙ P (A∩B) 1 PB (A) = P (B) = 2 ¯ P (A∩B) P (A\B) P (A)−P (A∩B) PB (A) = = 1−P (B) = 1−P (B) = 1 ¯ ¯ 2 P (B) P (B∩A) P (A∩B) 1 PA (B) = P (A) = P (A) = 2 Dac˘ a a ¸  z not˘ m P (A) = x.un client al companiei este desp˘ gubit”si cu: ¸ a a ¸ A1 -evenimentul . a a ¸ a a) P10. 70%. Fie PB (A) = 2 .. a as a b) s˘ se obtin˘ toate cele 10 bilete cˆ ¸tig˘ toare. S˘ se as a a aa a determine probabilitatea ca: a) 1 bilet s˘ fie cˆ ¸tig˘ tor. 15) + P10. Are loc: a a a¸ a 0 C 15 1 C 14 ¯ = P10. ¸ a ¸ 4 2 2 Problema 2.clientul provine din categoria de risc mediu” A3 -evenimentul . 00575. P (B) = 1 2 2 Conditia ca evenimentele A si B s˘ fie independente este: P (A ∩ B) = P (A) P (B) ¸ ¸ a Deoarece P (A ∩ B) = 1 = 1 1 = P (A) P (B) se obtine c˘ evenimentele A si B sunt independente. sc˘ zut. A2 .

3.Problema 2.. 4 k Probabilitatea de a se produce A de k ori este: P (k) = C7 pk q7−k . n = 100. Care e probabilitatea ca al 80-lea client care intr˘ ˆntr-o banc˘ .cursul valutar s˘ creasc˘ ˆntr-o zi. Un depozit de piese auto are ˆn stoc piese de la 4 furnizori ˆn urm˘ toarele cantit˘ ¸i: 100 de la ı ı a at furnizorul F1 . Asadar putem scrie: a aı a aı ¸ 0 P C = P7 (0) + P7 (1) = C7 Probabilitatea cerut˘ este: a ¯ P (C) = 1 − P C . Un supermarket vinde urm˘ toarele sortimente de cafea: natural˘ . iar 10 ¸ ¸ a a a s˘ cumpere expresso. k2 = 5. Se aplic˘ schema urnei cu 2 st˘ ri si bila revenit˘ (schema binomial˘ ).4. unde: n = 7. In fiecare zi poate avea loc a a aı ¯ A sau A. s˘ fie a 20-a persoan˘ care aı a a a ˆncheie o polita de asigurare.9.4. k1 = 70.55. 5 5 a) Probabilitatea cerut˘ este: P7 (5) = C7 p5 q7−5 = C7 a b) Probabilitatea cerut˘ este: a 3 k=0 1 5 3 2 4 4 P7 (k) = 3 k=0 k C7 pk q7−k = 3 k=0 k C7 1 k 4 3 7−k .cursul valutar s˘ creasc˘ ˆn cel putin 2 zile..50. s In decursul unei s˘ pt˘ mˆ ni. cappuccino ¸i expresso.6. ¸tiind c˘ probabilitatea ca cineva s˘ ˆncheie o polita de asigurare este de 0.30. p = P (A) = 1 . Se alege la ˆntˆ mplare s s ı a cˆ te un telefon mobil de la fiecare reprezentanta. a a a a a 15 s˘ provin˘ de la furnizorul F1 .4. 3. q = 0. 15)10 Problema 2. k3 = 10 Probabilitatea cerut˘ este: a 100! P100 (70.. k2 = 20. k3 = 10.10.. unde a1 = 100. 4)60 . a3 = 30. depozitul a vˆ ndut 45 piese. 70 s˘ cumpere cafea natural˘ . 6. Care e probabilitatea a ¸˘ ca din cele 3 telefoane alese dou˘ s˘ fie cu ecran color. Stabiliti probabilitatea ca: a 4 a) ˆn 5 zile ale s˘ pt˘ mˆ nii cursul valutar s˘ creasc˘ . 10 de la F3 ¸i 15 de la F4 . la a doua 13 cu ı a ¸ ¸˘ s ecran color ¸i 17 cu ecran alb-negru. 30)20 (0. 5.8. ı a a c) ˆn cel putin 2 zile cursul valutar s˘ creasc˘ .cursul valutar s˘ nu creasc˘ ˆn nici o zi sau s˘ creasc˘ ˆntr-o zi. La trei reprezentante ale concernului Nokia se g˘ sesc telefoane mobile cu ecran color sau alb¸ a negru ˆn urm˘ toarele proportii: la prima reprezentanta 14 cu ecran color ¸i 16 cu ecran alb-negru.80 (15. 15) = 15 5 10 15 C100 C50 C30 C80 45 C260 Problema 2.. ı ¸˘ s a aı ¸˘ Rezolvare: Se aplic˘ schema lui Pascal cu n = 80 (num˘ rul clientilor)..4. Care e probabilitatea ca din cele 45 de piese vˆ ndute. 55)70 (0. iar expresso 0. astfel ˆncˆ t cursul poate s˘ a a a ¸ ı a a 3 a a ¸ creasc˘ zilnic cu probabilitatea 1 . 4. k4 = 15.15. iar la a treia 14 cu ecran color ¸i 18 cu ecran alb-negru. cappuccino 0. a a ¸ a p = 0. Pe parcursul unei s˘ pt˘ mˆ ni s-a dat predictia cursului valutar. a Rezolvare: Aplic˘ m schema urnei cu 3 st˘ ri si bila revenit˘ (schema multinomial˘ ) a a ¸ a a Fie Ai . i = 1. 5 de la F2 .11. a a s Probabilitatea ca un client s˘ cumpere cafea natural˘ este 0.3. 10. a Problema 2. respectiv s˘ scad˘ cu probabilitatea 4 .. Avem evident: a p1 = P (A1 ) = 0. 20. 20 s˘ cumpere cappuccino. ı ¸ a a Rezolvare: Consider˘ m evenimentul A . p2 = P (A2 ) = 0. pentru a fi supus unor probe de verificare.. a a s Rezolvare: Se aplic˘ schema urnei cu 4 st˘ ri si bila nerevenit˘ .4. 15. Probabilitatea cerut˘ este: a P100. a a ¸ a a 4 ¯ q = P A = 3. Atunci C este evenimentul: a a aı ¸ . k = 20 (num˘ rul succeselor). p3 = P (A3 ) = 0. a a Determinati probabilitatea ca din 100 clienti. iar unul cu ecran alb-negru? a a 62 . 10) = 70!20!10! (0. 30 de la F3 ¸i 80 de la F4 . 4 c) Not˘ m cu C evenimentul . ı a a a a a b) ˆn cel mult 3 zile cursul valutar s˘ creasc˘ . 1 0 4 3 7 1 + C7 4 1 1 4 3 6 4 Problema 2. 55. 50 de la F2 . a2 = 50. 6)20 (0..12. 19 k−1 Probabilitatea cerut˘ este: Cn−1 pk qn−k = C79 (0. a4 = 80 a a ¸ a k1 = 15. evenimentul ca un client s˘ cumpere sortimentul i de cafea .

i = 1. ¸ a a care este probabilitatea ca el s˘ fi fost fabricat ˆn schimbul al III-lea? a ı Solutie: Folosind formula probilit˘ tii totale si formula lui Bayes se obtine: 0. semaforizate.5. A2 . q2 = 17 . q1 = 16 . 02 respectiv 0. Presupunem c˘ ocupatiile ˆn cadrul unei mari companii sunt grupate ˆn 3 nivele de performanta: a ¸ ı ı ¸˘ superior (U ). Doi tr˘ g˘ tori trag simultan asupra unei ¸inte.5. ¸ ¸ ¸ d) persoana opreste la cel mult o intersectie. respectiv a a t t p2 cu p ∈ (0.5 Teme de control Problema 2. probabilitatea cerut˘ este dat˘ de coeficientul lui t 2 al polinomului a a (p1 t + q1 ) (p2 t + q2 ) (p3 t + q3 ) adic˘ de: a 14 14 14 p1 p2 q3 + p1 q2 p3 + q1 p2 p3 = 30 13 18 + 14 17 32 + 16 13 32 = 0. Ocompanie produce ˆn 3 schimburi. 1% din articolele produse de I schimb ı a sunt defecte. 2% din cele produse ˆn al II-lea schimb ¸i 3% din al III-lea schimb. iar U2 s a a a ı evenimentul c˘ fiul este ˆn nivel superior. In drum spre locul de munc˘ un om trece prin 3 intersectii consecutive. Intr-o anumit˘ zi.1.5. ¸i inferior (L). Problema 2. p2 = 30 . s˘ se exprime folosind A1 . Dac˘ cele trei schimburi au ı s a aceeiasi productivitate.la intersectia i continu˘ ¸ ıs a a a ¸ a drumul”.2.5.3. 75 ¸ Problema 2. 3 evenimentul .5. Se arunc˘ 2 zaruri. 375. etc. p3 = 32 . 13−1 4 Problema 2. La fiecare a ¸ semafor se opreste sau ˆ¸i continu˘ drumul.7. iar indicele 2 la fiu: a a 63 . Avem c˘ : ¸ a a 13 14 p1 = 14 .6. Stabiliti valoarea lui p astfel ˆncˆ t probabilitatea ca primul s˘ nimereasc˘ ¸inta ¸i al ¸ ı a a at s doilea s˘ nu o loveasc˘ s˘ fie cel putin egal˘ cu 0. Un lift ce contine 5 persoane se poate opri la oricare din cele 7 etaje ale unei cl˘ diri. Se arunc˘ o moned˘ de dou˘ ori. Care este probabilitatea ca suma fetelor s˘ fie 6. Pentru aceasta not˘ m cu pi proa a a babilitatea ca telefonul ales de la reprezentanta i s˘ aib˘ ecran color. 15 ¸ Problema 2. i = 1. Care este ¸ a probabilitatea ca 2 persoane s˘ nu coboare la acelasi etaj? a ¸ Solutie: 0. Dac˘ not˘ m cu Ai .Rezolvare:Aplic˘ m schema lui Poisson. ¸ ¸ Solutie: ¸ a) A = A1 ∩ A2 ∩ A3 ¯ ¯ ¯ b) B = A1 ∩ A2 ∩ A3 ¯ 1 ∪ A2 ∪ A3 ¯ ¯ c) C = A ¯ ¯ ¯ d) D = A ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 ∪ A1 ∩ A2 ∩ A3 Problema 2.5. U1 reprezint˘ evenimentul c˘ tat˘ l este ˆn nivelul superior.4. Care este probabilitatea ca marca s˘ apar˘ cel putin o dat˘ ? a a a a a ¸ a Solutie: p = 0. Probabilitatea de a nimeri ¸inta este p. ¸ ¸ c) persoana opreste la cel putin o intersectie. 3. 30 32 30 30 30 30 2. care este probabilitate ca un produs din acea zi s˘ fie defect? Dac˘ un produs este defect. ¸ b) persoana opreste la toate intersectiile. 5 ¸ a¸ ¸ ¸ Problema 2. 33. a a a ¸ a √ Solutie: p ∈ ¸ 1 2.5. mijlociu (M). q3 = 18 30 30 30 32 Conform schemei lui Poisson. 1) pentru cei doi.5. S-a determinat urm˘ torul tabel privind mobilitatea ocupational˘ a ı a ¸ a unde indicele1 se refer˘ la tat˘ . A3 urm˘ toarele evenimente: a a a) persoana are liber la toate intersectiile.. ¸tiind c˘ suma acestor fete a ¸ a s a ¸ a dat un num˘ r par? a Solutie:Folosind formula probabilit˘ tii conditionate se obtine p = ¸ a¸ ¸ ¸ 5 18 .

ˆn a patra grup˘ sunt 24 fete ¸i 1 b˘ iat. a s ¸ R˘ spuns: a P20 (8. respectiv probabilitatea ca fiul s˘ fie ˆn L este 0. 7 italieni. ¸ a a ı a ı ¸ care este probabilitatea ca tat˘ l s˘ fi fost ˆn U ? a a ı Solutie: Folosind formula probilit˘ tii totale si formula lui Bayes se obtine: 0.10. de 10 ori un num˘ r compus ¸i de 2 ori fata cu un punct.Fiu ˘ T at a U1 M1 L1 U2 0. 10 sunt defecte.7. 2)3 (0. 40% sunt M ¸i 50% ˆn L. 3.12. ˆn a treia grup˘ sunt 10 fete ¸i 15 b˘ ieti.9. ı b) ˆn cel mult 4 zile. ˆn a doua grup˘ sunt 15 ¸ ı a s a ¸ ı a fete ¸i 10 b˘ ieti. ¸ a¸ ¸ ¸ ¸ Problema 2. probabilitatea ca fiul s˘ ˆn M este 0. 20 − k).5. b) 4 K=0 P10 (k). 3. 45 0.5. c) 1 − 2 K=0 P10 (k). S˘ se calculeze probabilitatea a ca ˆntre piesele alese : ı a) 4 piese s˘ fie defecte. 50 L2 0. 3 olandezi ¸i 2 elvetieni. a ¸ a s ı Care este probabilitatea ca un fiu din generatia urm˘ toare s˘ fie ˆn U ? Dac˘ un fiu este ˆn nivelul ocupational U . Pe parcursul a 10 zile de var˘ s-a dat prognoza meteo astfel ˆncˆ t zilnic pot c˘ dea precipitatii a ı a a ¸ cu probabilitatea 0. a a s ¸ R˘ spuns: a P5. Presupunem c˘ 10% din generatia tat˘ lui suntU . 16) = 16 4 C10 C390 . ı c) ˆn cel putin 3 zile.5.2. 48.5. 2) = 20! 8! 10! 2! 3 2 6 2 10 6 1 2 6 Problema 2. S˘ se calculeze probabilitatea ca de 8 ori s˘ apar˘ un num˘ r a a a a a prim. a ¸ a R˘ spuns: Se aplic˘ schema lui Poisson a a 20 10 5 a) 0. 01 M2 0. a c) s˘ nu fie nici o pies˘ defect˘ a a a R˘ spuns: a a) P10.390 (0. c) P10. c) 1− 25 25 25 10 15 1 25 25 25 = 0. Se aleg ¸ a a a s ¸ la ˆntˆ mplare 10 persoane pentru a forma o subcomisie. S˘ se calculeze probabilitatea ca din cele 10 persoane ı a a alese. 20) Problema 2. 4 olandezi ¸i 6 elvetieni. O comisie international˘ este format˘ din 5 romˆ ni. 3 italieni.8. 10. b) 25 15 25 24 = 0. 45. Intr-un lot de 400 piese. ı ¸ R˘ spuns: a 3 a) P10 (3) = C10 (0. 20 C400 6 b) k=0 P10. 07 si 0.Calculati probabilitatea de a ploua: ¸ a) ˆn 3 zile. 49 Prima linie a tabelului se citeste astfel: dac˘ tat˘ l este ˆn nivelul ocupational U probabilitatea ca fiul s˘ fie ˆn ¸ a a ı ¸ a ı U este 0. a c) s˘ fie cel putin o fat˘ .07 (celelalte aı a ı linii ale tabelului se citesc analog).390 (4.6 (2.390 (k. Problema 2. a ¸ a S˘ se calculeze probabilitatea ca ˆntre studentii alesi: a ı ¸ ¸ a) trei s˘ fie fete. Se aleg aleator 20 piese. 05 0. 48 0. Se arunc˘ un zar de 20 de ori. 07 0. a b) s˘ fie cel mult 6 piese defecte. Avem 4 grupe de studenti: ˆn prima grup˘ sunt 20 fete ¸i 5 b˘ ieti. 2 s˘ fie romˆ ni. Se alege cˆ te un s a ¸ ı a s a ¸ ı a s a a student din fiecare grup˘ pentru a participa la o actiune publicitar˘ pentru promovarea unui produs. 64.11. 998 64 . 8)7 .5. 70 0. 453.4. a b) s˘ fie numai fete. 25 0. 184. 2) = 2 3 3 2 C5 C7 C4 C6 10 C22 Problema 2.

Cluj-Napoca. Colectiv. Cluj Napoca. In cazul repartitiilor clasice. 2008 3. operatii cu evenimente. s-au precizat functiile de probabilitate si densitate de probabilitate si au fost calculate valorile medii si dispersiile acestor variabile aleatoare. Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie. Ed. 2009 2. Matematici aplicate ˆn economie. Mega. Colectiv.S-au definit variabilele aleatoare de tip discret si continuu. Elemente de algebra liniara. 2011. Mediamira. probabilitate. Ed. Ed. functia de repartitie precum si caracteristicile numerice ale variabilelor aleatoare.Rezumat modul In acest modul s-au introdus notiunile de eveniment. Bibliografie modul 1. Analiza matematica. Colectiv. analiza matematica si teoria probabilitatilor. ClujNapoca. ı 65 . Mega.

Cluj Napoca. Matematici aplicate ˆn economie. 2009. 2004. ClujNapoca. [5] Muresan A.S. Ed. Ed. vol. Ed. Todesco. Ed. Ed. [3] Colectiv.Bibliografie [1] Colectiv. Transilvania Press. Elemente de algebra liniara. [6] Colectiv. lito UBB. ı [2] Colectiv. 1996. [7] Colectiv. 2003. Mediamira. Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie. I. Calculul probabilitatilor si statistica matematica. 2011.. Cluj-Napoca. 1998. Ed.. Cluj-Napoca. 2008. Blaga P. Ed. ClujNapoca. Cluj-Napoca. Elemente de Algebra liniara si Analiza matematica pentru economisti. Cluj-Napoca. Todesco. Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matemetica pentru economisti. [9] Muresan A. Mega.S. Ed. Cluj-Napoca. [4] Colectiv. Cluj-Napoca. 66 . Matematici aplicate in economie. Transilvania Press. Matematici aplicate in economie. Mega.. Blaga P.. vol. Todesco. 1996. analiza matematica si teoria probabilitatilor.. [8] Mihoc I. Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matemetica pentru economisti. I. 2004. Analiza matematica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.