The Energy of the 11-11-11 - The Platinum Crystal of Bio-Plasmic Interface - AAMetatron via James Tyberonn Energia lui

11-11-11 – Cristalul de Platină al Interfeţei Bio-Plasmă
Posted by ramsiel on October 5, 2011 at 11:17am in Light of Earth-Keeper • Back to Light of Earth-Keeper Discussions

The Energy of the 11-11-11 The Platinum Crystal of Bio-Plasmic Interface Archangel Metatron via James Tyberonn Revizitarea Poveştii Legii Unimii în Atlantida - Prima parte a mesajului (Revisiting the Story of the Law of One in Atlantis) Part One of a Two Segment Channel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arkansas. o promisiune sacră a cărei dată limită se apropie. Arkansas.M. the highest balanced frequency of your planet. 1 In kind. Maeştrilor. The Platinum Crystal is the Crystal of the Law of One. no place on the planet will reverberate as powerfully with the Crystallinefrequency on the 11-11-11 as the crystal vortex of Arkansas. they have somewhat 1 http://www. on the morning of November 11th. as part of an ancient contract. The Platinum Crystal brings forth the facilitated access into higher dimension. and awakens from a long sleep. Indeed the initial surge will occur there and then trigger the other awakenings axialtonally from inside the Arkansas Crystal Vortex. îşi realizează activarea şi puterea originală la 11Ş11 în dimineaţa zilei de 11 noiembrie 2011 şi se trezeşte după o lungă perioadă de somn. These TDPs are purposed to activate the CrystallineTransition.com/axiatonal_alignment . And although many of humanity have now ascribed to the trenchant vigor of these date-portals. long held in dormancy beneath Magnetic Mount inEureka Springs. Masters. 2011. the powerful Atlantean Temple Crystalsacross the planet surge into greater potency. Many are there already. Cristalul de Platină este Cristalul Legii unimii. and brings the completion of the DivineFeminine Energy through the Platinum Ray.Greetings Masters. over a decade ago. fiind chemaţi să trăiască în aceste vortexuri cristaline care vor fi complet funcţionale în 2012. acestea vor energiza Reţeaua 144 la un nivel de funcţionare de 92% şi vor stimula şi vor codifica Discul Soarelui de Cristal Auriu plasat în Arkansas şi se vor alinia cele 12 tipare identice pe tot cuprinsul planetei. Pentru că 11/11/11 se apropie rapid. puternicul Templu Atlant de Cristal de pe Pământ îşi amplifică potenţialul. a sacred promise whose time has finally come. În acelaşi mod. I am Archangel Metatron. ţinut pentru multă vreme latent sub Muntele Magnetic din Eureka Springs.explicaţia pentru axialtonally…e bizară . Mulţi sunt chemaţi. Many are called. and many are drawn to participate in this Crystalline awakening.sacred-light-circle. These are unique numerical frequentialportals sequenced in base 12. The magnificent Platinum Crystal. Mulţi sunt deja acolo. they will energize the 144-Grid into 92% functionality and awaken & code the Crysto-Golden Sun Disc placed in Arkansas and align with the 12 patterns of same throughout the planet. having been called to live within this crystalline vortex that will be fully in place in 2012. Lord of Light! I greet you all in a vector of unconditional love! And so as the 11-11-11 rapidly approaches. Cristalul de Platină furnizează o accesare facilă a dimensiunilor mai înalte şi aduce desăvârşirea Energiei Feminine Divine prin intermediul Razei de Platină. mulţi dintre voi poartă codurile ale tiparului Înălţării şi mulţi sunt destinaţi să participe la această trezire Cristalină. ca parte a unui vechi contract. many of you are codecarriers of the Ascension blueprint. Core Purpose of the 11-11-11 Scopul Principal al datei de 11/11/11 We first shared the information regarding the twelve unique Triple Date Portals via Tyberonn of the Pleiades. Magnificul Cristal de Platină. cea mai echilibrată frecvenţă de pe planeta voastră. achieves its activation & initial potency at 11:11 A. nici un alt loc de pe Pământ nu va reverbera atât de puternic cu frecvenţa Cristalină pe 11/11/11 precum vortexul de cristal din Arkansas. În mod real puterea iniţială se va recăpăta acolo şi apoi se vor declanşa alte treziri aliniate tonal cu interiorul Vortexului Cristalului din Arkansas.

MAX will take on a greater energy than he has carried to date. Crystallus Maximus. acum zece ani. It was and is to date. and the other transmits the new codes. It will be transferred to MAX as an upshift download from the 13th Paradigm Energies. Crystallus Maximus. at 11:11 am within the energy of the Crystal Vortex. MAX will be the initial conduit that passes the new codes to the code carriers. Dragilor. Portalurile de Date Triple (01/01/01 până pe 12/12/12) sunt în mod aleatoriu aliniate cu activarea celor 12 aspecte geo-pentagonale ale penta-dodecaedrului dublu al reţelei cristaline 144. la ora 11:11 AM în interiorul Vortexului de Cristal. MAX conţine înregistrările complete şi toate codurile Noului Pământ. Şi este ceea ce trebuie. cu ajutorul tărâmurilor din ceea ce numiţi Câmp Metatronic. the Golden Dolphin. one triggers a new influx. Şi deşi mulţi oameni au atribuit acum o energie robustă acestor portaluri de date. cea mai puternică Bibliotecă a Conştiinţei Cristaline de pe planetă. in 2011. assisted by the realms of what you term the Metatronic Field. And so we bring new information on the emerging mega vortex of Arkansas. va fi pe 11/11/11 în Legea Unimii Energiei Atlante din Arkansas. MAX carries the full records and all of the codes of the New Earth are within MAX. that is so appropriate. MAX va fi canalul iniţial care va transfera noile coduri către purtătorii de coduri şi activează aceste noi coduri în Discul Soarelui Cristalin din Muntele Pinnacle în puternicele energii ale Arkansasului. Va fi un schimb mutual între MAX şi Cristalul de Platină. The Triple Date Portals (01-01-01 thru 12-12-12) are equivocally aligned to the activation of the 12 geo-pentagonal aspects of the 'double penta-dodecahedron' of the 144Crystalline Grid. MAX Masters. MAX este în acest moment. For now. ei au ignorat miezul importanţei lor deosebite. There will be a mutual exchange between MAX and the Platinum Crystal. Va fi transferat la MAX ca o descărcare decalată pozitiv de la Energiile Celei de –a 13-a Paradigme. this vortex truly nears final completion and vaults into greater global prominence. the portal of the quantum crystalline frequency. and activates these new codes within the Crysto-Sun Disc at Mount Pinnacle in the powerful crystal energy of Arkansas. For within these living crystalline computers lies the true Atlantean wisdom. the highest frequency obtained on your earth plane. the Sun Disc and the human code carriers. that of the Law of One. Acestea sunt portaluri numerice frecvenţiale unice programate în bază 12. Within the 2011 and 2012 completion are the further unfolding of the dimensional lock that held the Master Temple Crystals. MAX va primi un aflux Cosmic pe 11/11/11. With this expanded and recoded information. MAX is by far the most powerful Crystalline Conscious Library on the planet at this time. MAX will receive a Cosmic influx on the 11-11-11. The twelve dodecahedronal aspects of the Crystalline grid are accordingly integrated with the 'human' interface codes in the gatherings and meditations occurring on these frequential aperture dates. Cele 12 aspecte geo-pentagonale ale reţelei cristaline sunt integrate în concordanţă cu codurile interfeţei „umane” în adunări şi meditaţii ce au loc pe aceste date de deschidere frecvenţială. inclusiv Alianţa Pleiadiano-Siriusiană şi a Cetaceelor Sacre din Sirius. will be at the 1111-11 in the Law of One Atlantean Energy of Arkansas. MAX îşi va asuma o energie mai mare decât a avut înainte. it is not happenstance that MAX. . V-am împărtăşit prima dată această informaţie cu privire la cele douăsprezece Portaluri unice de Dată Triplă prin Tyberonn din Pleiade. that of the Golden Age of Atlantis. An energy that he transfers to the Crystalline Vortex.. Delfinul Auriu…Cu aceste informaţii extinse şi recodificate.overlooked the core understanding of theirsubstantive significance. în mod evident. And Masters. unul va declanşa un nou aflux şi celălalt va transmite noile coduri. nu este o întâmplare că MAX. including the Sirian-Pleiadean Alliance and Sacred Cetacean of Sirius . Aceste PDT-uri au ca scop activarea Tranziţiei Cristaline.

it is the transition you call the Ascension. aceea a Epocii de Aur a Atlantidei. The Platinum Crystal . Pentru că în Epoca de Aur a existat o societate matriarhală înalt spirituală care a atins o stare armonioasă de echilibru divin.O energie pe care o transferă Vortexului Cristalin. Many tend to remember only the sad demise. sub influenţa Ariană a lăcomiei şi a dorinţei de putere. Multe au fost uitate din adevărata împărăţie a Atlantidei. And we emphasize that in 2011 continues the grand exponential flux and harmonic expansion of the great Atlantean Master Temple Crystals of Poseida. The new Crystalline Age is upon you. under the Aryan influence of greed and lust for power. Mulţi dintre voi vor fi chemaţi la ridicarea vălului. este trecerea către ceea ce numiţă Înălţare. cea mai înaltă frecvenţă atinsă vreodată în planul Pământ în ceea ce este numită Epoca de Aur a Atlantidei. A fost şi este până la acest moment cea mai înaltă frecvenţă obţinută în plan pământesc. Prin urmare. în mod special în Vortexurile de Cristal din Arkansas şi Brazilia. Pe 11/11/11 Marele Cristal de Platină se trezeşte şi se alătură reţelei Vortexului de Cristal cu alte mega Cristale din Arkansas. Mulţi tind să îşi amintească doar decesul trist. ce a fost ţinut pentru mai mult de 12 000 ani în capsula dimensională din interiorul complexului magnetic din Arkansas. Cristalul Albastru al Cunoaşterii şi Cristalul de Smarald al Vindecării. the highest frequency ever achieved upon the Earth plane in what is termed the Golden Age of Atlantis.000 years in dimensional seal within the magnetic complex of Arkansas. Indeed that time has come.in correlation to the 10th dimension and 12th Chakric resonance. And we say future. pentru că Legea lui Unu a fost şi este societatea trecută şi viitoare a Puterii Iubirii. portalul frecvenţei saltului cristalin. for indeed you were there as witnesses to the deluge and some of you to the consequent movement of these amazingAtlantean Master Crystals to this and other areas. vă aducem informaţii despre emergenţa mega vortexului din Arkansas. not the Love of Power. the Golden Age of Poseida. The Platinum Phasebegins on the 11-11-11. the Blue Crystal of Knowledge and the Emerald Crystal of Healing. Discului Soarelui şi purtătorilor umani de coduri. Much has been forgotten of the true realm of Atlantis. Noua Epocă Cristalină este cu voi. acest vortex se apropie de împlinire şi face un salt într-o evidenţă globală superioară. aceea a Legii lui Unu. Faza de diamant a Tranziţiei Cristaline a Pământului s-a realizat pe 10/10/10. în 2011. Acest timp a venit cu adevărat. Many of you will be drawn to take part in the unveiling. În prezent. held for over 12. Şi aceentuăm că în 2011 continuă fluxul exponenţial şi o extindere armonioasă a Cristalelor Templului Atlant Principal din Poseida. and it is beginning once again across the planet. nu Iubirea de Putere. pentru că aţi fost acolo ca martori la potop şi câţiva dintre voi la mişcarea ulterioară a acestor uimitoare Critale Atlante Principale către această zonă şi către altele. On the 11-11-11 the Great Platinum Crystal awakens. We tell you it is time to remember the Law of One. because the Law of One will indeed re-emerge. în legătură cu dimensiunile a 10-a şi a 12-a a rezonanţei Chakrelor. Epoca de Aur a Poseidei. Faza de Platină începe pe 11/11/11. pentru că Legea Unimii va reapărea cu adevărat şi se va manifesta din nou pe tot cuprinsul planetei. for the Law of One was and is the once and future society of the Power of Love. and joins into the Crystal Vortex network with the other mega Crystals of Arkansas. The diamond phase of the Crystalline Transition of Earth was realized on the 1010-10. specifically in the Crystal Vortexes of Arkansas and Brazil. Vă spunem că este momentul să vă reamintiţi Legea lui Unu. Până la finalul perioadei 2011 şi 2012 se vor desfăşura deblocările dimensionale ale Cristalelor din Templul Principal. Pentru că în aceste computere cristaline vii stă adevărata înţelepciune Atlantă. Şi spunem viitoare. For within that Golden Age existed a very spiritual matriarchal society which achieved a harmonic state of divine balance.

Pşadar. Ceea ce se va întâmpla pe 11/11/11 este recodificarea aspectului cristalin denumit Seminţele Stelare Feminine Divine. Aduce echilibrul dintre noile tărâmuri dimensionale ce apar în Noul Pâmânt.Ray . Their effects will be a lessening of the arc swing of polarity between that termed the masculine and feminine aspect. particularly the force that will allow for greater interface. furnizează întregirea Cristalinului Feminin în ADN-ul planetei şi astfel. That is specifically why it was located beneath Magnetic Mountain near Eureka Springs. The Emerald Crystal of Healing provided the initial reprogramming that is being brought in by the Emerald. It also adjusts and stabilizes the unified crystalline synergy in coalescence with the enormous crysto--magnetic forces released in the phases of the Cosmic Trigger. It brings forth the balancing between the new emerging dimensional realms of the New Earth. atingându-şi treptat în timp puterea cu fiecare an până pe 21/12/2012. De asemenea. also a Feminine energy aspect. But also through the Platinum. Este dictat de Maeştrii Cristalini ai Alianţei Pleiadiano-Siriusiene din Federaţia Galactică.Cristalul de Platină The Platinum Crystal exudes a beautiful. provides the completion of the Feminine Crystalline into the DNA of the planet. achieving timed portions of their power each year until the 12-21-12. Efectele lor vor fi de reducere a impulsului arcului polarităţii între ceea ce numim aspect masculin şi feminin. Raza de Platină. Cristalul de Platină iradiază o superbă. Şi de asemenea prin Platină va fi mai uşor să se intre în tărâmurile dimensionale mai înalte. în mod special forţa care va permite o conexiune mai mare. Accordingly will polarity-balance be more easily achieved and obtained in . de asemenea un aspect al energiei Feminine. and as such into those of humanity open to receive the sacred and requisite transformation. Iată de ce a fost localizată sub Muntele magnetic de lângă Eureka Springs. All of the Master Crystals are appropriately staged in their activation. as those magnetic energies are being transformed by the crystalline forces as the Magnetic Grid is reduced and replaced in dominance by the expansion of the 11-Crystalline Grid. un mai mare acces în „Tărâmurile Îngereşti” care sunt adevărate faze antimaterie a dimensiunilor voastre paralele. As such the Platinum Crystal is the surge protector that both feeds and harmonizes the proportion and parity of the 'Harmonic Cycle' between matter and antimatter. toate Cristalele Maestru/Principale sunt proiectate cosrespunzător să se activeze. This is regulated by the Crystalline Masters of the Sirian-Pleiadean Alliance under the Galactic Federation. an energetic imbalance would occur. What will occur on the 11-11-11is the recoding of the crystalline aspect termed the Starseed Divine Feminine. there will be greater ease to enter into higher dimensional realms. liniştitoare energie de o strălucire uimitoare. Acolo unde cristalele vor fi pornite la puterea maximă prea rapid se va produce un dezechilibru energetic. ajustează şi stabilizează sinergia cristalină unificată în întrepătrundere cu enormele forţe cristo-magnetice eliberate în fazele Declicului Cosmic. în acei oameni care sunt deschişi să primească transformarea sacră şi necesară. calming energy of brilliant magnificence. Cristalul de Smarald al Vindecării a furnizat reprogramarea iniţială care a fost adusă prin Raza de Smarald. Cristalul de Platină este protecţia la şoc care atât alimentează cât şi armonizează proporţia şi paritatea Ciclului Armonic dintre materie şi antimaterie. The Platinum-Ray. Were the crystals to be launched into full power too quickly. greater access into the 'Angelic Realm' which is in truth the antimatter phases of your parallel dimensions. dearece acele energii magnetice sunt transformate predominant prin extinderea Reţelei Cristaline 11.

Coherent light is crystalline energy. existing in matter and antimatter. Pe 11/11/11 aceasta se extinde la Raza de Platină şi se conectează mai departe cu Discul Soarelui. The crystalline structure forms the apparent boundaries and divisions between dimensions. kindness and brother-sister hood will be far easier to manifest into reality on both the micro and macro levels. va mai aproape de realitatea fiecăruia pe cale. Fiecare gând pe care îl aveţi trebuie să se ridice la modelul cristalin clar/coerent pentru a se materializa. planes and the matter / antimatter flash of consciousness. The very thoughts you have must rise to coherent crystalline format in order to become manifested. din toate lumile şi realităţile. „Coşul de Diamante” din Arkansas eliberează acum o energie clară a rezonanţei de diamant în Vortexul de Cristal. a priorităţilor vieţii şi cu adevărat a procesului decizional vor fi mult clarificate. Structura cristalină . esenţa vitalităţii din care se formează toată natura. and forms the very matrixial composition of every plane of existence. În consecinţă. and of the conscious-ego mind to the supra subconscious of Divine Mind.previously untenable in the third dimension will be closer to the reality of eachon the path. That termed 'Unconditional Love'. Requisite aspects of nurturing. in their shift into Coherency of the CrystallineFrequency. Dragilor. Crystalline energy is an omnipotent power source that has implications far beyond humanities current understanding. Ceea ce s-a numit „Iubire Necondiţionată”. bunătăţii şi a frăţiilor vor fi mai uşor de manifestat în realitatea nivelelor macro şi micro. as the fifth thru seventh dimensional resonances are drawn closer. Dear Ones. Crystalline structure is formed by an essence of frequential light resonance that is multidimensional and coherent. pentru că rezonanţele dimensiunilor de la a cincea la a şaptea vor fi aduse mai aproape. Este enzima realităţii şi izvorul de vitalitate a Cosmosului însuşi. Structura Cristalină este formată dintr-o esenţă de rezonanţă a frecvenţei luminii care este multidimensională şi clară/coerentă. în saltul lor la Frecvenţa Cristalină Coerentă/Clară. existând în materie şi în antimaterie. Understanding of soul path. înainte de neconceput în a treia dimensiune. Este modelul Metatronic divin care alimentează toate manifestările creaţiei şi formează însăşi compoziţia matricială a fiecărui plan de existenţă. Indeed will it bridge the gap in the right and left hemispheres of the brain. of priorities in life and indeed the process of decision making will be greatly clarified. It is the enzyme of reality and the vitality spring of the Cosmos itself. in parallel and probability. Coherent Energy Energie Coerentă/Clară The 'Crater of Diamonds' in Arkansas is now releasing coherent energy of diamond resonance into the Crystal Vortex. It is the Metatronic divine template that sources all creation manifestation. Aspectele indispensabile ale creşterii/educaţiei. On the 11-11-11 this expands into the Platinum Ray and further connects to the Sun Disc. Înţelegerea căii sufleului. Lumina coerentă/clară este energie cristalină. Într-adevăr va face legătura între emisfera stângă şi cea dreaptă a creierului şi cea a minţii egotice conştiente cu supra subconştientul Minţii Divine.human expression of the Divine Equity on the planet of duality. energia Cristalină este o sursa de putere omniprezentă care are implicaţii mult peste înţelegerea umană actuală. echilibrul polarităţii va fi mai uşor de atins şi obţinut în expresie umană a Dreptăţii Divine pe planeta dualităţii. the very vitality of which forms the integral nature of all worlds and realities. All is crystalline.

este de asemenea un sistem care vă va permite creşterea către o rezonanţă superioară. Pentru că în interiorul acestor secvenţe temporale. that termed the Ascension. Cristalele reglează Discul Soarelui şi de fapt Reţeaua . Ridicarea planetei voastre. is in effect the critical mass conversion of this Earth's receival capacity template from. o expresie superioară plină de satisfacţii. Este Epoca Cristalină. Pentru că ceea ce numiţi voi Înălţare este acum asupra voastră şi în voi este doar o clipire a ochiului cosmic. V-am spus că Arkansas va fi unul ditre cele mai puternice portaluri-vortex pe planetă până în 2012 şi că toate au loc la modul real. and indeed it is a wondrous event. 11/11/11 şi 12/12/12. and that is indeed Crystalline Consciousness. black and white to color. ceea ce este numit Înălţare. What then remains for the Ascension program in 2011 and 2012 are specific astrological gravitation refinements and frequential boosts needed to complete & polish the Crystalline Grid and refine the Crystalline Transformation of the Earth as it reinforces the spanning of humanity into great and greater dimensionality consciousness. one heralded throughout the Universe and observed by many on this realm and others. you see. it too is a system that will allow your nurturing into a higher resonance. Este asemănător cu schimbarea televiziunii de la recepţia prin antenele arhaice la recepţia prin satelit. analog to digital. Ceea ce rămâne pentru programul Înălţării în 2011 şi 2012 sunt anumite rafinamente astrologice gravitaţionale şi amplificări frecvenţiale pentru a finaliza şi cizela Reţeaua Cristalină şi a perfecţiona Transformarea Cristalină a Pământului pentru că se consolidează segmentul omenirii într-o conştiinţă dimensională din ce în ce mai mare şi aceasta este adevărata Conştiinţă Cristalină- The 12-Primary Sun Discs Cele 12 Discuri Primordiale Ale Soarelui We have told you that Arkansas will be one of the most powerful vortex-portals on the planet by 2012. Aşa stau lucrurile cu reţeaua cristalină. este efectul conversiei masei critice a acestui model de capacitate de recepţie a Pământului. a higher more fulfilling expression. It is the Crystalline Age. For within these time-sequences. planuri şi momentele conştiinţei materie/antimaterie.formează graniţele aparente şi diviziunile dintre dimensiuni. se va înfăptui! În tărâmul nostru s-a realizat deja şi este cu adevărat un eveniment minunat. and that projection is indeed a tool of and for your own expansion. The graduation of your planet. de la culoarea negru la alb. analog la digital. in your vernacular. Such it is with the crystalline grid. the 11-11-11 and 12-12-12. unul anunţat în Univers şi observat de mulţi din acest tărâm şi din altele. For that you call the Ascension is upon you. and in but a wink of the cosmic eye it will be done! In our realm it has been done already you see. and it is indeed happening. în paralel şi probabil. conform argoului vostru. The Crystalline Conversion through the antennae of the 144-Crystalline Grid is vastly increasing your earth's dimensional reception from 3d to 12d and beyond. It is akin to your television changing from the archaic antennae to satellite reception. Reţeaua Cristalină 144 se finalizează în proiecţie complet conştientă şi această proiecţie este cu adevărat unealta pentru şi prin care evoluaţi. The Crystals are tuning the Sun Disc and in kind the Crystalline Grid. Conversia Cristalină prin antena Reţelei Cristaline 144 creşte imens recepţia pământeană de la dimensiunea a 3-a până la a 12-a şi mai departe. Totul este cristalin. the 144-Crystalline Grid completes into full conscious projection.

They are truly more spiral than disc. the light of higher dimension. and each of the 12 feed 12 satellites.. just as the Earth is now the 3rd dimension and then the 5th and then to 12. The discs emit energetic spirals. but they do appear disc. The energy of 'home'. The more that humanity understands that its own higher consciousness is based in paradigms of sacred geometric light-codes. What is it that will move it to the 5th? To the 12th? Not static consciousness but the dynamic activation of higher consciousness. dar arată ca disc atunci când sunt privite. Energia de „acasă”. Each of the 12 carry specific purpose and code. The Golden Sun Disc emerged in the time of LeMuria. and some of the previous patterns and locations have shifted. Acestea sunt de fapt mai mult spirale decât discuri. dar este intercorelată cu reţeaua theta umană. One creates the other and the other supports the first. devenind un aspect al tiparului ADN sau a amprentei Noului Pământ pe măsură ce îşi extinde câmpul dimensional din punct de vedere cristalin.like when viewed. It will become first one. These were placed by the Sirian-Pleiadean Alliance at specific places on the earth in order to program and network energetic frequencies. Va deveni primul. Toate acestea au loc acum. Esenţa terestră a armonicii frecvenţiale a Discului Soarelui este cristo-electromagnetică. Discurile emit spirale energetice. Fiecare din cele 12 are un anumit scop şi cod şi fiecare din cele 12 alimentează 12 sateliţi…cele 12 se leagă de 144 într-o complexă geo simetrie.the 12 connecting to the 144 in a complex geo symmetry. serveşte la susţinerea abilităţii Pământului de a se regenra şi reforma. The ongoing reprogramming of the Sun Disc serves in assisting the ability of the Earth to regenerate and reform itself. Activarea conştiinţei este produsă prin înţelegerea reţelei şi activarea acelei reţele care va aduce recunoştinţă cosmosului şi se reflectă înapoi prin Discul Soarelui. The Cosmic essence of the sun discs is 'coded' crystalline coherent light.. . Reprogramarea Discului Soarelui care este în curs. Both offer essential gateways of enhancement to human consciousness and are key elemnts of the Ascensionup shift. This is happening now. becoming in aspect the DNA pattern or blueprint of the New Earth as it expands its dimensional field into crystalline aspect. Una crează pe cealaltă şi cealaltă o susţine pe prima. The terrestrial essence of the Sun –Disc frequential harmonic is crysto-electromagnetic but is synergized with the human theta grid. lumina dimensiunii superioare. The activation of the consciousness is enhanced through the understanding of the grid and the activation of that grid which in turn complements the cosmos. and is reflected back again via the Sun Disc. sunt 12 „Discuri” importante pe planetă şi câteva dintre tiparele şi locaţiile precedente s-au schimbat. Ce este ceea ce îl va muta în a cincea dimensiune? În a douăsprezecea? Nu conştiinţa statică ci activarea dinamică a conştiinţei superioare. aşa cum Pământul este acum în a treia dimensiune şi apoi în a cincea şi apoi în a douăsprezecea. Acestea au fost plasate de Alianţa Pleiadioano-Siriusiană în anumite locuri pe Pământ pentru a programa şi lega frecvenţele energetice..Cristalină. Cu cât omenirea înţelege mai mult că propria sa conştiinţă superioară este bazată pe paradigmele codurilor de lumină ale geometriei sacre. Discul Soarelui de Aur a apărut în perioada Lemuriei. the more the geometry becomes multi dimensional and so the geometric expression of these will up shift in the Mer-Ka-Na field. There are 12 major 'Discs' on the planet. you see. apoi altul. Amândouă oferă deschideri esenţiale de creştere a conştiinţei umane şi sunt elemente cheie ale saltului Înălţării. then the other. Esenţa Cosmică a discurilor de soare este lumină cristalină clară/coerentă „codificată”. cu atât geometria devine multidimensională şi astfel expresia geometrică a acestora vor creşte în câmpul Mer-Ka-Na.

Acesta va fi un eveniment incredibil combinat ci trezirea Cristalelor Principale/Maestru.Xi-an Pyramids French Polynesia – Moorea Australia. şi va fi recodificat pe 21/12/2012. 2012. Locations of 12-Primary Sun Disc: Locaţiile celor 123 Discuri Solare Primordiale: Arkansas . Primul este recodificat în Vortexul de Cristal din Arkansas.Minas Gerais Bolivia . Each of the 144 satellites are strategically placed. doar două sunt Cristo-Discuri pure. were colonies of the Poseidon 'Law of One'. only two are purely Crysto-Disc. This will be an incredible event combining the awakening of the Master Crystals.Roslyn Chapel Russia -Ural Mtns Russia .Pinnacle Mountain Brazil . The first to be recoded is in the Crystal Vortex of Arkansas. Arkansas was chosen as an area to program fast-growth processes within its . Because of its radium waters. but we assure you that in your source higher perspective. and it will recode on the 12-12-12 and the Global Network will reformat on Dec 21. câţiva dintre ei sunt mai mari ca semnal. you understand the workings quite clearly. The Ark of the Law of One Chivotul Legii Unimii The areas currently termed as Arkansas and Brazil. natural caves and magnetic lodestone. Din nou accentuăm faptul că fiecare dintre cele 12 discuri principale susţin 12 sateliţi. dar vă asigurăm că în perspectiva voastră superioară. according to the energy grid and node in which they are located.Saint Tomas des Letres. în concordanţă cu reţeaua de energie şi nodul în care sunt plasaţi. some of which are greater in pulse. Now of the Sun Discs. mai mari ca amplitudine frecvenţială. Fiecare dintre cei 144 de sateliţi sunt plasaţi strategic. So myriad factors play a role in this terrestrial to Cosmic shift. Brazilia. Acum dintre Discurile Soarelui. The 2nd is in Minas Gerais. They were specifically chosen because these two regions contain the planet's largest mineral deposits of quartz crystal strata. This will occur on the 11-11-11. cel de-al doilea este în Minele Gerais. Ne dăm seama că este complex. finalizarea Reţelei 144 şi întregirea reţelei globale a Reţelei Cristaline a Discului Soarelui. Brazil. O multitudine de factori joacă un rol în acest salt Cosmic terestru. greater in frequential range.Lake Titicaca ( Near Island of the Sun) Scotland .Uluru Sri Lanka Again we emphasize that each of the major 12 discs support 12 satellites. înţelegeţi ceea ce trebuie făcut suficient de clar. the completion of the 144-Grid and the complete global networking of the Sun Disc Crysto-Lattice. Hyper dimensional tunnels were constructed with the Sirian-Pleiadean Alliance from Poseida to Arkansas and Brazil for the maintenance of the massive crystal beds there.We realize this is complex.Siberia-Lake Baikal Egypt – Giza Africa – Kilimanjaro China . Această activarea va avea loc pe 11/11/11.

Masters. you have waited eons for this time. the Temple of One and the Temple of Knowledge on Poseida were placed in dimensional lock in the Atlantean Crystal Fields of Arkansas. Three Atlantean Wisdom & Healing Crystals that once beamed magnificent light and celestial energy in the Temple of Healing.a sacred completion. That of the 13-20-33. Many are there already. Deci. Now. nu este sarcina voastră să ancoraţi vortexul. în această ancorare celestă a câmpului cuantic cristalin. pentru că acum Cristalele nu vor fi utilizate în mod greşit. Dragilor. au lucrat în interiorul acestor peşteri/caverne pentru a impregna anumite tipare în cristale. Mulţi savanţi din rândul preoţilor spirituali savanţi. o promisiune sacră a cărei dată limită se apropie. Au fost alese în mod special pentru că aceste două regiuni conţin cele mai mari zăcăminte de cristale de cuarţ din lume. it is not for you to activate the crystals. o împlinire sacră. within this activation. ele nu vă vor fi luate de forţe lacome ale întunericului. Crystal Masters of Atla-Ra and Poseidon Temple Guardians of the Law of One are called. In Arkansas then. Trei Cristale Atlante ale Înţelepciunii şi Vindecării care odinioară radiau o minunată energie luminoasă şi celestă în Templul Vindecării. and with the paradigm of the 12 crystal Skulls . fiind chemaţi să lociuască în interiorul vortexului cristalin care va fi complet funcţional în 2012. as part of an ancient contract. for this time the Crystals will not be misused. Legea Unimiii Atla-Ra. Acum acestea energizează Discul Soarelui Auriu din Arkansas şi este aliniat cu cele 12 tipare de acelaşi tip de pe întreaga suprafaţă a planetei şi cu paradigma celor 12 Cranii de Cristal. au fost aşezate într-un loc sigur dimensional în Câmpurile de Cristal Atlante din Arkansas. a peşterilor naturale şi a magnetitului. Zonele numite acum Arkansas şi Brazilia. worked within these caverns to imbue specific patterns into the crystals. ca parte dintr-un contract străvechi. having been called to live within this crystalline vortex that will be fully in place in 2012. rather it is for you to align yourselves within this completion. for this completion. a sacred promise whose time has finally come. It is a promise kept. and many will come to participate in this awakening. Indeed these now energize the Golden Sun Disc placed in Arkansas and align with the 12 patterns of same throughout the planet. Templul lui Unu/Unimii şi Templul Cunoaşterii din Poseida. cei din Legea Unimii sunt chemaţi. the Atla-Ra -Law of One. au fost colonii ale „Legii Unimii” a lui Poseidon. Prin urmare. aţi aşteptat eoni aceste timpuri.caverns. ci mai degrabă să vă aliniaţi pe voi înşivă în cadrul acestei împliniri. Arkansas a fost ales ca zonă de programare a procesului de creştere rapidă din interiorul carnelor sale. Acesi preoţi savanţi. within this celestial anchoring of the quantum crystalline field. în umrătoarele Date de Portal Triplu. a acestei activări. Maeştri Cristalului Atla-Ra şi Gardienii Templului Poseida a Legii Unimii sunt chemaţi. Tuneluri hiper-dimensionale au fost construite cu Alianţa Siriusiano-Pleiadiană din Poseida până în Arkansas şi Brazilia pentru întreţinerea masivelor straturi de cristal de acolo. Maeştrii Cristalelor Epocii de Aur a Atlantidei deschid acum curcubeul accesului dimensional care accelerează Înălţarea voastră şi a planetei. Many savants of the spiritual scientist priest. The Master Crystals of the Golden Age of Atlantis now are opening the rainbow of dimensional access that accelerates your planetary and personal Ascension. many are called. Acum. Mulţi sunt deja acolo. Datorită apelor cu radiu. those of the Crystal Temples of Poseida will hear the clarion call. Aceea a lui 13-20-33. pentru această împlinire şi aceia ai Atla-Ra şi aceia ai Templelor Cristalului din Poseida vor auzi chemarea trâmbiţei. they will not be taken from you by forces of dark greed. Este o promisiune ţinută. Those Scientist priests. pentru a forma cele 13 tipare sacre. you see. . And so on the remaining Triple Date Portals. and those of the Atla-Ra. nu este sarcina voastră să activaţi cristalele. în Arkansas mulţi sunt chemaţi şi mulţi vor veni pentru a participa la această trezire. it is not for you to anchor the vortex. in forming the sacred 13 pattern. those of the Law of One are called.

The Master Temple Crystals of the Sacred "ARK" Atlantida – Cristalele Templului Principal al „Chivotului” Sacru Atlantis is indeed the missing link of Pangaea. send your light and intent of highest good to what is termed the Platinum Crystal of Bio-Plasmic Interface. It is not fully necessary for you to be there in physical embodiment within the Arkansas vortex for you to receive and take part in this activation. Cristalul Albastru al Cunoaşterii stă ridicat.63 metri) înălţime şi 12 picioare (3. Puteţi accesa eteric energia binevoitoare şi înţelepciunea Cristalelor Atlante ale Vindecării şi Cunoaşterii. turquoise and cobalt blue as it activates in sacred contract. The third Crystalplaced in the Ark was that of the Platinum. Gardienii din Sirius. Cu adevărat unii dintre voi au participat la salvarea lor. Atlantis . and await you to join them. fortyeight feet in height and twelve feet in diameter. veţi simţi clar în inima voastră. trimiteţi-vă lumina şi intenţia binelului celui mai înalt către ceea ce se numeşte Cristalul de Platină a Interfeţei Bio-Plasmatice. Those guardians of Sirius. The Blue Crystal of Knowledge stands erect. printre lacrimi de bucurie. located in mid Atlantic. patruzeci şi opt de picioare (14. indeed you will feel it in your heart. numit Culmea Talimena. The first Temple Crystal saved was the Blue Crystal of Knowledge. But be aware Masters. Vom împărtăşi cu voi povestea sa în cele de mai jos. Send your energy. Atlantida este într-adevăr legătura lipsă cu Pangea. Pulsează şi emană un curcubeu de argint. It once reigned in wisdom and light in the Temple of Poseidon. localizată în mijlocul Atlanticului. It is approximately 20 meters in height and 5 meters in breadth. Crystal of the Platinum Ray. Raza Echilibrului şi Cunoaşterii. Persmisiunea a fost acordată şi cristalele se oferă vouă pentru aceasta activare şi pentru multe alte scopuri. Those of you choosing to visit the sacred lands of Arkansas will be able to find a personal crystal imbued with the energy of the Golden Era of Atlantis. are even now preparing the stage.Indeed you may access the benevolent energy and wisdom of the Atlantean Crystals of Healing & Knowledge etherically. turcuaz şi albastru cobalt pe măsură ce activează în contractul sacru.65 metri) diametru. Cristalul Razei de Platină. not all of the great Temple Crystals of Atlantis were lost. built long ago. Deţine înţelepciunea multidimensională şi cunoaşterea de secole. Cei dintre voi care aleg să viziteze pământurile sacre ale Arkansasului vor putea găsi un cristal personal încărcat cu energia Epocii de Aur a Arkansasului. construită acum mult timp. It is below the earth below the crown center of the Vortex. Este sub pământ. Arcturius şi Pleiade pregătesc chiar acum decorul şi aşteaptă să vă alăturaţi lor. Maga. Trimiteţi energia voastră. Primul Cristal de Templu salvat a fost Cristalul Albastru al Cunoaşterii. Yet there is benefit for those of you receiving the call to visit the vortex and walk the crystal fields. The second one saved was the Emerald Crystal. Nu este neapărat nevoie să fiţi acolo în corp fizic în vortexul din Arkansas pentru a primi această activare şi a lua parte la ea. It pulses and exudes a rainbow of silver. It holds the multidimensional wisdom and knowledge of the ages. Indeed some of you were involved in their rescue. Indeed permission is granted and the crystals offer themselves to you for this and myriad purpose. Cel de-al doilea Cristal salvat a fost . in a sacred chasm. sub centrul coroană al Vortexului. nu toate Cristalele din Templul Atlantidei au fost pierdute. Cu toate acestea cei care sunt chemaţi să viziteze vortexul şi să meargă în câmpurile de cristal vor avea beneficii. A domnit odinioară în înţelepciunea şi lumina Templului lui Poseidon şi mulţi dintre voi vor vedea din nou clar cu ochiul minţii. amid tears of joy. the heart centre of the Crystal Vortex of Arkansas. The Ray of Balance & Knowledge. Dar ţineţi cont Maeştrilor. într-o prăpastie sacră. It is now beneath Mt. Arcturus and the Pleiades. termed Talimena Ridge. We will share with you its story in detail below. and so many of you will again see it clearly in your mind's eye.

Atlantida a existat pentru mai mult de 200 000 de ani. The Golden Age Epoca de Aur We tell you in fact that the Golden Period of Atlantis was the highest level of Light Consciousness ever achieved on the Earth Plane in any advanced civilization. această întoarcere la Câmpul Cuantic Cristalin al Atlantidei care a fost Epoca de Aur. conştient. Cristalul de Platină este cu adevărat clar la culoare. And so we tell you the true history of that demise. o epocă minunată care a fost trădată de sfârşitul său neprevăzut. this return to the Quantum Crystalline Field Atlantis was a Golden Time. the period from 17. higher than Mu. Extinderea. the sacred completion applies to ALL! It is time to remember who you were.500 BC to 10. Este acum sub Muntele Maga. that was betrayed by its unseemly end. For such magnificent crystal beings offer all of you so much. Pentru că asemenea minunate fiinţe de cristal vă oferă atât de multe. higher than Rama. legat cu alte cristale şi diseminată prin Discul Cristalin al Soarelui/ Cristo-Discul Soarelui. The Platinum Crystal beneath the Magnetic Mount near the area of Eureka Springs awakens in 2011 on the 11-11-11. Revisiting Atlantis: The True Legend of the Fall Revizitarea Atlantidei: Adevărata Legendă a Căderii Dear Ones. networked with the other crystals and disseminated through the Crysto Sun Disc Cristalul de Platină aşezat sub Muntele Magnetic lângă Eureka Springs se trezeşte în 2011.Cristalul de Smarald. butit projects a shimmering field of platinum silver consisting of sub atomic particulate termed Bio-Plasma. and the corporeal structure is quite different than within physical matter. dar una plină de lecţii. Atlantis existed for over 200. Toţi existaţi în dimensiunile anti-materiei şi structura corporală este destul de diferită faţă de materia fizică. împlinirea sacră este valabilă pentru TOŢI. The Bio Plasma is a conscious field.. Its reach is Cosmic and its energy by 2012. these crystals were saved from destruction. şi 10500 î.) The Platinum Crystal is enormous.( This has been reviewed in other essays. You all exist in antimatter dimensions. peste 100 m înălţime şi mult mai adânc sub pământ decât altele. Dragilor. Marea majoritate a perioadei Atlantidei au fost epoci de lumină!Doar faza finală. Are aproximativ 20 m înălţime şi 5 metri în lăţime. higher . self aware. The expansion.C. conform timpului vostru. a fost o epocă întunecată. aceste cristale au fost salvate de la distrugere şi acum vă oferim explicaţia de ce/ amintirea. Zona sa de influenţă este Cosmică şi energia sa în 2012 va încercui şi va cuprinde planeta. este o frecvenţă mai înaltă (s-a mai prezentat acest aspect în alte mesaje). Aşadar. Cristalul de Platină este enorm.500 BC was in your terms. Câmpul de Bio Plasmă emis de Cristalul de Platină armonizează spectrul porţii materiei fizice şi antimateriei. Cel de-al treilea Cristal aşezat în Chivot este acela de Platină. centrul inimii Vortexului de Cristal din Arkansas. The Bio-Plasmic Field emitted by the Platinum Crystal harmonizes the gateway spectrum of physical matter and anti-matter. pentru a deveni tot ceea ce sunteţi în această perioadă de trezire. The Platinum Crystal is truly clear in color. in order to become all you are in this awakening time. The vast majority of the Atlantean times were epochs of light! Only the final phase. it is a much higher frequency. over 100 meters in height and far deeper below the surface than the others. perioada dintre 17500 î. a dark era. You see. Este momentul să vă amintiţi cine sunteţi. Bio Plasma este un câmp de conştiinţă. will encircle and span the planet. and now you are offered the memory of why.000 years. higher than LeMuria. a magnificent epoch. Iată povestea adevărată a dispariţiei ei. dar proiectează un câmp strălucitor de argintiu de platină format din sub-particule de atomi denumiţi Bio-Plasmă. but one rich in lessons.C.. pe 11/11/11.

A time when Gods walked with men. Într-adevăr. to the Sons of Belial. pentru că 70% din planeta voastră de acum a experimentat fizicalitatea acolo. a necessary cleansing. pentru că este un câştig înţelegerea fazei sale finale şi Dragilor. este o vindecare necesară.C. dar pentru alţii este o împuternicire binevoitoare. for the memory of Atlantis is not just a healing. cu toate acestea nu trebuie uitată. Prin urmare.000 BC to 18. So when you consider Atlantis.000 î. rather in Devic-like etheric states. În ciuda multitudinii rolurilor voastre în Atlantida. pentru că Atlantida este o mare lecţie holografică. mai înaltă decât Mu. mai înaltă decât lemuria.000 BC. pentru Copiii lui Satana. este în mod egal o chemare pentru Arieni. Reaminteşte o perioadă când păşeaţi în înţelepciune şi armonie. and we speak to all of you. and ones whose time has returned.than Ignacious. A devenit cumva la modă să consideraţi Lemuria ca fiind o civilizaţie utopică şi deşi ei au realizat într-o perioadă relativ scurtă de timp o fază vie de conştiinţă înaltă.Downward Spiral of the Final Phase . it is time to remember. and Dear Ones. o curăţare necesară. yet it must not be forgotten. 70% of all on the planet at this time experienced physicality there. Şi chemarea nu este doar pentru cei dintre voi în Legea Unimii. so very much is to be gained by understanding the final phase. cei mai mulţi în acea eră nu erau în trupuri fizice. mai târziu. mai înaltă decât Rama. for Atlantis is a great hologramic lesson. It has become somewhat fashionable to consider LeMuria as being the utopian civilization.500 BC . atunci când luaţi în calcul Atlantida. The Atlantean Hologram Holograma Atlantidei So we speak of once mighty Atlantis. Indeed. Atlantida vă cheamă. O perioadă când Dumnezeii mergeau printre oameni şi toţi cunoşteau o expresie a bucuriei. and did not face the difficulties required of the physical earth stage.000 î. Atlantis now calls to you. it is equally called to the Aryans. într-adevăr Lemuria nu a atins niciodată nivelul superior avansat care a existat în acea perioadă a Etapei de Aur a Atlantidei din 40. este o perioada de amintire. but for others it is also a benevolent empowerment.C.most in that era were not truly in physical bodies. for some it is a requisite healing. And the call is not just for those of you of the Law of One. una a cărei vreme s-a întors. NU vă amintiţi doar sfârşitul ei trist! Nu a fost decât o scurtă etapă a minunatei lumi înainte de potop. A fost un timp sacru când mulţi dintre voi păşeau ca Copii Stelari şi. Pentru că mulţi dintre voi au experimentat vieţi în ambele ideologii. Regardless of your myriad roles in Atlantis. and all knew joyful expression It was the hallowed time when many of you walked as Star Children. Vă surprinde asta? The Deluge of 17. and though they did achieve a relatively short lived phase of high consciousness. aţi ales biologia şi lecţia ciclurilor reîncarnării ale Planetei Albastre numite Pământ. mai degrabă în stadii eterice de Devic şi nu s-au confruntat cu dificultăţile necesare stadiului fizic pe Pământ. Indeed many of you experienced lifetimes in both ideologies. Indeed LeMuria never achieved the highly advanced level that existed in that GoldenPhase of Atlantis from 40. and Dear Ones. DO NOT only remember it's sad demise! It was but a short phase of the magnificent antediluvian world. Does that surprise you? Vă vorbim din nou bravi Atlanţi. vă vorbim tuturor. pentru că amintirea Atlantidei nu este doar o vindecare. până în 18. mai înaltă decât Ignacoius. and later chose biology and the lesson cycles of reincarnation on the Blue Planet called Earth. It recalls a time when you walked in wisdom and harmony. Vă spunem că în realitate Perioada de Aur a Atlantidei a fost cel mai înalt nivel de Lumină a Conştiinţei ce a fost atins vreodată pe Pâmânt în orice civilizaţie avansată.

Poseida was the planet's most potent vortex portal complex at the time of Atlantis. and were known as Atalya andEyre. Poseida housed most of the major centers for higher learning.500 î. when the utopian Golden Age subsided and Atlantis split into 5 islands. the Temple of Regeneration and the Temple of Knowledge. Atalya and Eyre. Templul Regenerării şi Templul Cunoaşterii. Cele două componente principale a acestora erau „Legea Unimii”. Aceştia erau o rasă blajină de uriaşi. Trei insule principale au fost cunoscute ca Poseida. Arzan şi Og. Atalya şi Eyre. în termenii voştri. Templul Sunetului. that ruled each of the islands. It flows yet into the oceans near Bimini. Poseida a găzduit principalele centre de învăţare superioară. the benevolent government rule by kingdom passed into the phase of a confederation --state governments.Potopul din 17. Aşa că în zilele de după cea de-a doua spargere a Atlantidei. Aryan and Og. Curge încă în oceane lângă Bimini. involved in the cultural. Acestea erau localizate în Poseida datorită locaţiei avantajate de reţelele geodezice şi apropierea sa de energiile electromagnetice benefice care ieşeau în spirală din miezul Pământului. implicaţi în . in your terms. An aristocracy of sorts evolved that consisted of two opposing ideologies. These were placed on Poseida because of its advantageous location within the geodesic grids and its proximity to beneficial electromagnetic energies that spiraled upward from the earth's core. Cei înalţi. predominant pe Insula Poseida şi „Fii lui Satana” în Insula Aryan. of Pleiadean seed were centered in Poseida. The two major components of these were the 'Law of One'. de sămânţă plaiadiană erau în centrul Posedei. the Temple of One. Cele două insule mai mici erau sub conducerea Ariană şi erau cunoscute ca Atalya şi Eyre. The tall ones. Un fel de aristocraţie evoluată a fundamentat două ideologii opuse. An incredibly potent healing spring flowed on Poseida. Timpul este după cel de-al doilea potop. artistic and educational pursuits in the heart of Atlantis. near the Temple of Healing. and its lore spawned the myths of the 'Fountain of Youth' passed down by the indigenouspeoples of Florida. Un incredibil de puternic izvor al vindecării plutea pe Poseida. The Poseida grouping and isle housed the Temple of Healing. rasa de aur a Atlantidei. Gruparea Poseida şi insula au găzduit Templul Vindecării. aproape de Templul Vindecării şi ştiinţa sa a născut miturile despre „Fântâna Tinereţii” transmise de indigenii din Florida. Poseida era cel mai puternic complex de vortexuri portal ale planetei în acea perioadă a Atlantidei. These were a gentle race of giants. The two smaller islands were under the rule of Aryan. based predominantly on the Isle of Poseida and 'The Sons of Belial' based on the Isle of Aryan. And so in the days after the second break up of Atlantis. Templul Unimii. The island of Aryan was the most populated and exerted influence and political control over Og. the golden race of Atlantis. these ones averaging 10 to 12 feet in stature.C. – În josul Spiralei Fazei Finale The time is after the second deluge. Insula Aryan era cea mai populată şi a exercitat o influenţă şi un control politic peste Og. atunci când utopica Epocă de Aur a decăzut şi Atlantida s-a spart în 5 insule. având o medie de înălţime de 3 m până la 3.65 m. the Temple of Sound. regula guvernării binevoitoare a regatului s-a schimbat în faza confederaţiei – guverne de stat. care conduceau fiecare insulă. The three major islands were known as Poseida.

Cele mai avansate. The crystals were housed in magnificent Temples. vizibil de la kilometri depărtare). centrelor medicale. all being Atlantean colonies. Sistemul Model era recepţionat de fiecare structură prin recepţionarea fracţiilor de cristal de diferite mărimi. medical centers. Cristalele erau găzduite în Temple magnifice. Atlanţii au perfecţionat. complexe şi frumoase cristale erau aici. called posers. Acesta era sistemul utilizat pentru alimentarea caselor. the ability to grow crystals of every structure and essence in an accelerated growth within the underground crystal beds of Arkansas. and theaters. erau triunghiulare şi conectate printr-o bară dintr-un aliaj aur-cupru sub o cupolă sferică care putea fi aşezată într-un unghi pentru a recepţiona anumite unde energetice stelare. birourilor. Tibet and Brazil. schools and businesses. Tibet şi Brazilia. Poseida era de asemenea oraşul capitală a insulei şi era denumită Oraşul de Smarald. The poser system was received in each structure by receiving crystal units of various sizes. numite model/Noduri de Reţea. Poseida era de asemenea cartierul central şi nucleul reţelei de putere cristalină şi a sistemului de tunel interdimensional. visible for miles ). abilitate de a creşte cristale din fiecare structură şi esenţă într-o creştere accelerată în subteranul straturilor de cristal din Arkansas. The Atlanteans had perfected. They were of Arcturian and Sirian-Pleiadean construct. The poser system was also able to receive specialized refracted light and feed it into the ley energy system for use in the interdimensional tunnel system and feed crystalline light into conductive earth currents to raise the frequency into a semi. un amalgam viu de mulle forme cristaline impregnate cu un aliaj de platină şi aur. power grid crystals. corundum and diamond.scopuri culturale. altele din foi cristaline de beril. fabricilor de manufactură. solare şi gravitaţionale. complex and beautiful of the crystals were here. solar and gravitational energy waves. cu tehnologie Arturiană. others of crystalline sheets of beryl. This was the system used to power homes. media şi teatrelor. Erau construite de Arcturieni şi Siriuso-Pleiadieni. manufacturing concerns. The most advanced. ( Its bio plasmic field was projected into a shimmering glowing Aurora of Emerald Green. artistice şi educaţionale în inima Atlantidei. offices. accesate prin intermediul sistemului tunel interdimensional. corindon şi diamant. şcolilor şi afacerilor. with Arcturian technology. Peste tot în Atlantida. Poseida was also the capital city of the island. . a living amalgam of many crystalline forms imbued with an alloy of platinum and gold. (Câmpul său bio plasmatic a fost proiectat într-o sclipitoare Aură de Verde Smarald. some built of marble. and was called the Emerald City. Poseida was also the headquarters and nucleus of the crystalline power grid and interdimensional tunnel system. sistemul model/nod de reţea era capabil să recepţioneze lumină specializată refractată şi alimentată prin meridianul sistemelor energetice pentru a fi utilizată în sistemul tunelului interdimensional liniar şi pentru a alimenta lumina cristalină în curenţii conductori ai pământului pentru a ridica frecvenţa într-un câmp plasmatic semi-conştient de energie binefăcătoare capabilă să reţină frecvenţele spirituale. toate fiind colonii Atlante. De asemenea. accessed through the interdimensional tunnel system. media. were triangulated and connected through an alloyed gold-copper rod under a spherical dome that could be angled to receive specific stellar. Poser Fields & The Crystal Satellite Câmpurile Model/Noduri de Reţea şi Satelitul de Cristal Throughout Atlantis. câteva construite din marmură.aware electromagnetic plasmic field of benevolent energy capable of retaining spiritual frequencies. cristale în reţea de alimentare.

others amplified the receptive learning ability of the mind. plutea deasupra pe cer şi recepţiona. comunicarea şi transportul. The energy fields projected above both the sphere domes and pyramids were of various colors and glowed in day and night like the Aurora. as well as into universities. Câmpurile energetice proiectate atât asupra cupolelor sferice cât şi asupra piramidelor erau de diferite culori şi străluceau ziua şi noaptea ca o Auroră. floated above in the skies and received. and others enabled multidimensional consciousness. fabrici şi locuri de muncă pentru a crea un sentiment de bunăstare şi revigorare pentru muncitori şi studenţi. These were varied according to the purpose of the temple complex. amplifica şi reflecta energie rafinată înapoi la cristale pentru diferite scopuri benefice. The dome spheres were used to amplify the fields received for specific purpose. Some temples projected domes and fields of vibratory light and resonant sound frequencies that amplified the senses and chakras. When observed from a distance. şcoli. these energy plasma fields would appear as if they were a tangible glass. Forma piramidală era utilizată înainte de toate pentru recepţia şi transmisia multidimensională. Acestea variau în funcţie de scopul complexului de temple şi culorile erau în mod evident mai vizibile noaptea. Un mare satelit cristalin. Sferele cupolelor erau utilizate pentru amplificarea câmpurilor recepţionate în anumite scopuri. Câteva temple proiectau cupole şi câmpuri de lumină vibrantă şi frecvenţe de sunete rezonante care amplificau simţurile şi chakrele. The crystal . Multe dintre marile temple erau acoperite de o cupolă de proiecţie de lumină cristalină amplificată cumva ca un câmp de forţă strălucitoare.A great crystalline satellite. Most of the major populace areas and cities during the Golden Age of Atlantis had crystalline power domes of energy plasmic fields above them. birouri. Câmpuri energetice specializate erau proiectate în agricultură şi în zonele de creştere a cristalelor pentru a amplifica şi a accelera creşterea. iar altele permiteau conştiinţa multidimensională. referred to as the second moon of Atlantis. Altele erau aşezate în Piramide înclinate în anumite unghiuri. and the colors were obviously more clearly visible at night. amplified and reflected refined energy back to the crystals for various beneficial purposes. Vom mai vorbi despre această „a doua lună” mai departe în acest mesaj. spitale. offices. Templele erau lucrări uimitoare de geometrie sacră şi de o uimitoare arhitectură. rather subatomic plasma and composed of what is termed bio plasma. În perioada Epocii de Aur. Specialized energy fields were projected into agricultural and crystal growing areas to amplify and accelerate growth. the Temples were astonishing works of sacred geometry and stunning architecture. schools. factories and work places to create a sense of well being and invigoration for the workers and students. Many of the great temples were covered in a dome of projected crystalline amplified light somewhat like a glowing force field. precum şi în universităţi. but they were not solid. denumit a doua lună a Atlantidei. altele amplificau receptivitatea abilităţii de învăţare a minţii. hospitals. We will speak more of this 'second moon 'later in this assay. The pyramidal form was used primarily for multi-dimensional receival and transmission . It served both the posers and the Master Crystals used in temples. These were regulated by the amazing magnanimous glowing Platinum Crystal of Bio-Plasmic Interface. cea mai mare parte a zonelor populate şi a oraşelor aveau domuri/cupole de furnizare a câmpurilor de energie plasmatică deasupra lor. Others were set within Pyramids degreed at very specific angles. Servea atât câmpurilor model/nodurilor de reţea cât şi Cristalelor Principale utilizate în temple. Now. communication and transport.

Înainte de potopul din 17. Mediterranean Europe and South America into different demographic centers-for powering population centers. and there were 12. They established a hemispheric grid network of crystalline and electromagnetic energy dividing the areas of Atlantis. era legat printr-o serie de sateliţi. Africa. Erau aşezate în tipare concentrice triunghiulare pe tot cuprinsul planetei. only the capital city of Poseida had a full crystalline energy dome. Piramidele cu trei laturi erau utilizate ca şi antene pentru a atrage şi amplifica energiile şi a alimenta cu ele reţeaua Model către case. şi erau în număr de 12. compusă din ceea ce numiţi bio plasmă. the Pyramids were three and four sided. Erau peste 100 de astfel de complexuri de reţea piramidală triunghiulară. legat prin tuneluri interdimensionale liniare. Prior to the deluge of 17. aveau astfel de domuri de furnizare a energiei în perimetrul lor. In the Golden Age of Atlantis. doar oraşul capitală al Poseidei avea un dom complet de energie cristalină şi avea o uimitoare culoare verde smarald. ci mai degrabă plasmă sub-atomică. Însă cea mai mare grupare a acestora era în patria Atlantida. were networked with a series of satellites. The four.. fabrici şi pentru a crea câmpuri energetice cu diferite utilizări. Poseida Poseida Each of the Master Crystals. depending on their utility and generally made of marble. and to modulate weather patterns and tides. including Meruvia. Europa Mediteraneeană şi America de Sud în diferite centre demografice pentru alimentarea centrelor de populaţie şi pentru modularea tiparelor meteorologice şi mareelor. regeneration and spiritual . America. Cristalul însuşi era transparent însă câmpul proiectat de el era platină într-o tonalitate cromatică luminescentă. most major cities.C.după cel de-al doilea potop. Piramidele erau cu trei şi patru laturi. But the largest groupings of these were in the homelands of Atlantis. Zonele din Mongolia şi Tibet făceau de asemenea parte din acest complex. marea majoritate a oraşelor. granite and complex crystals.itself was transparent but the field it projected was a luminescent platinum in hue. Cel din Aryan era de culoare roşu rubiniu deschis. the Capital of Aryan had such power domes over the perimeter. Acestea erau reglate printr-o minunata strălucire generoasă a Cristalului de Platină a Interfeţei Bio Plasmatice. The one in Aryan was a soft ruby red. connected by interdimensional ley tunnels. Fiecare dintre Cristalele Principale. granit şi cristale complexe. capitala insulei Aryan. Ele formau o reţea emisferică de energie cristalină şi electromagnetică împărţind zonele din Atlantida. There were over 100 of these triangulatedpyramidal grid complexes. inclusiv Meruvia. They were set up in concentric triangulation patterns all over the planet. and it was an incredible emerald green color. în funcţie de utilizarea lor şi în general construite din marmură.sided pyramids were essentially Temple complexes set as full octahedrons and used for healing. Sateliţii cristalini erau utilizaţi pentru a reflecta valurile de energia stelară unghiulară către aceste reţele triunghiulare. dar ele nu erau solide. The crystalline satellite was used to reflect the angled stellar energy waves into these triangulated grids. aceste câmpuri de energie plasmatică păreau că sunt sticlă tangibilă. factories and create energy fields for various utilities. America. After the second deluge.500 î. Privite de la distanţă. learning. The three-sided pyramids were used as antennas to draw and amplify energies and fed them into the Poser grid to power homes. The areas of Mongolia and Tibet were also part of this complex. În Epoca de Aur a Atlantidei. Africa.500 BC.

They required very little food consumption as their bodies were bio-plasmic in nature. The lands below the center plane were excavated to allow for the downward pyramid of the octahedron design construct. regenerare şi scopuri spirituale. era mai întâi în Pământ prin 12D. As such they cannot be truly compared to present humans. thus connectingenergetically to both above and below.000 BC. as the 'Sons of Belial' became engrossed in what may be termed military-corporate power lust. prin urmare legând energetic atât ceea ce era deasupra cu ceea ce era dedesubt. Their auric fields were visible to all. cu pielea cu o nuanţă aurie însă foaret translucentă. Their society was Matriarchal in the sense of nurturing . Piramidele cu patru laturi erau esenţialmente complexuri de Temple aşezate sub formă de octaedru şi erau utilizate pentru vindecare. it was of a form of krill. Era de fapt proiecţia lor aurică care strălucea auriu. These were not triangulated. era o formă de plancton. Prin urmare. the energy of the Avatar. Câmpurile lor aurice erau vizibil tuturor. the reason they did not karmically oppose the Aryan decline into physical density. În modelele Mer-Ka-Na şi Mer-Ka-Ra. Thus the stages of spiritual mastery were immediately discernable by the colors and size of the Auric Mer-Ka-Na . Acestea nu erau triunghiulare şi în general erau aşezate pe vârfuri de colină sau de-alungul coastelor pentru a recepţiona atât energiile telurice cât şi pe cele celeste. Câmpul Avatarului Mer-Ka-Ra. Când totuşi mâncau. but was very translucent. pentru că ei erau deasupra spaţiului liniar şi a dualităţii timpului. the Masters of the Atla-Ra did not truly considerthemselves of the Earth. Thus the longevity. chiar şi în manifestare fizică în 3D. to manifest and regenerate at will. longevivi. They existed above the polarity. The Mer-Ka-Ra field of the Avatar. In Mer-Ka-Na and Mer-Ka-Ra format. The 'Law of One' contingency of Poseida were devoutly spiritual people and sought equality among the people and a unification of Oneness. yet were in a form of light physicality. and generally sat on hilltops or along the coastlines to receive both telluric and celestial energies. Yet the harmony experienced in . Erau o rasă înaltă. Nu erau căutători de putere ci mai degrabă de armonie. The highest among the Atla-Ra exuded Mer-Ka-Ra. In their wisdom and nature. for they were above linear space and duality time. învăţare. energia Avatarului. they were quite detached from the density aspect of the Earth. When they did eat. Although much technology and quality of life had been lost in the prior two breakups of Atlantis (the first in 58. It was in fact their auric projection that glowed golden. That detachment above polarity is in part.500 BC) technology still remained at an advanced level. rather of harmony. De aceea. să manifeste şi să regenereze când doreau. nu pot fi comparaţi cu adevărat cu oamenii de astăzi. Societatea lor era matriarhală în sensul educaţiei/creşterii. Ei necesitau foarte puţină mâncare pentru că aveau corpurile de natură bio plasmatică.purposes. their skin appeared toned as a golden hue. Maeştri Atla-Ra nu se considerau ca fiind cu adevărat pe Pământ. Cu toate acestea etapele măiestriei spirituale erau distinse imediat în funcţie de culoare şi mărime a Mer-Ka-Na Aurică. They were not seekers of power. corpurile erau luminoase şi gradul de manifestare fizică era mult mai puţin densă decât cea umană în realitatea paradigmei actuale. Ei erau capabili să acţioneze în conştiinţa completă a multidimensionalităţii. Ţinuturile de sub planul central erau excavate pentru a permite piramida cu vârful în jos a modelului de construcţie octaedrală. even in physical manifestation in 3d. They were a tall race. Aderenţii cu „Legea Unimii” din Poseida erau persoane spirituale cucernice şi căutători atât din rândul populaţiei cât şi o unificare a Unimii. the bodies were luminous and the degree of physical manifestation was far less dense than humans in the present paradigm of reality. was primarily in Earth via 12d . the second in 17. They were able to operate in complete consciousness of multi dimensionality. Cea mai înaltă dintre Atla-Ra depăşea Mer-Ka-Na.

End of Part One ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The Second Part of this Metatron Channel on Atlantis & Arkansas will be published in one week. . imediat după ruptură. pe măsură ce „Fii lui Satana” erau absorbiţi în ceea ce se numeşte dorinţa de putere militaro-corporativă.the Golden Age of Atlantis spiraled downward after the break up into islands in 17. Sfârşitul primei părţi… Cea de-a doua parte se va publica săptămâna viitoare..stayed tuned. cea de a doua în 17. ceea ce a ţinut de ideologii diferite în perioada iniţial haotică şi dificilă a reconstrucţiei. Poseidon a rămas adunarea Legii Spirituale a Unimii.000 î. Cu toate că că au fost pierdute multă tehnologie şi calitate a vieţii înainte de cele două rupturi ale Atlantidei (prima în 58. în timp ce populaţia din Aryan a devenit treptat comasată în putere şi preocupări materiale. It is fascinating.. În înţelepciunea şi natura lor.500 BC as the islands grew into separately governed entities. which held to very differing ideologies in the initially chaotic and difficult period of reconstruction immediately after the break up. este în parte motivul pentru care nu s-au opus karmic declinului Aryan în densitatea fizică. Această detaşare deasupra polarităţii.). pentru că insulele s-au dezvoltat în entităţi guvernate separat.. Totuşi. Ei existau deasupra polarităţii. tehnologia a rămas la un nivel înalt.C.C. while the people of Aryan became gradually engrossed in power and materialism. cu toate acestea erau într-o formă fizică de lumină.C. .500 î.500 î.. ei erau destul de detaşaţi de aspectul dens al Pământului.... Poseidon remained the contingency of the Spiritual Law of One. armonia trăită în Epoca de Aur a Atlantidei a decăzut în spirală după spargerea în insule în 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful