Izvorul noptii, Lucian Blaga

Invocaţie=este un procedeu artistic care constă într-o Epitetul= este figura de stil constând în determinarea unui
substantiv sau verb printr-un adjectiv, adverb etc., menit să exprime acele însușiri ale obiectului care înfățișează imaginea lui așa cum se reflectă în simțirea și fantezia scriitorului. formula de adresare (de obicei, substantive în cazul vocativ, însoțite sau nu de interjecție). Adresarea se face către o persoană imaginară, un erou, o personalitate.

Metafora =este figura de stil prin care se trece
de la sensul obișnuit al unui cuvânt la alt sens, prin intermediul unei comparații subînțelese;

Inversiune= este un procedeu stilistic ce constă în schimbarea topicii
obișnuite a cuvintelor dintr-o propoziție sau frază. Prin inversiune se evidențiază importanța deosebită a unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte din contextul respectiv.

Figuri de stil

Oximoron= o figură de stil care
combină doi termeni contradictorii.

Personificare= este o figură de stil prin care li se atribuie
lucrurilor, animalelor sau fenomenelor din natură însușiri omenești.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful