Sila pilih menu:PENDAHULUAN | FORMAT | KAEDAH PEMERIKSAAN | ANALISIS

MATEMATIK
STRATEGI | SET SOALAN & JAWAPAN

MATEMATIK SPM
Modul ini bertujuan menyediakan pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan SPM dan pelajar-pelajar tingkatan 4 sebagai pemantapan memahami tajuk-tajuk tertentu. Ia adalah bertujuan untuk memberi panduan bagaimana pelajar dapat menguasai kemahiran matematik dengan cara yang mudah dan berkesan. Pada akhir setiap perbincangan,pelajar-pelajar akan didedahkan dengan contoh-contoh penyelesaian yang memberikan markah penuh,serdehana serta kesilapan-kesilapan yang menyebabkan calon gagal mendapat markah. Tajuk khusus yang dibincangkan adalah perlu untuk membantu kejayaan pelajar. Modul ini mengandungi strategi-strategi yang boleh membantu pelajar untuk penyelesaian masalah dan strategi khusus bagi setiap topik yang terpilih. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar seluruh negeri Pahang serta membimbing mereka kearah pencapaian cemerlang dalam Matematik SPM.

KANDUNGAN MODUL
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Format Kertas Peperiksaan Sebenar Analisis Topikal Tajuk-tajuk Soalan SPM Kertas 1 Pentaksiran Format Baru Analisis Topikal Tajuk-tajuk Soalan SPM Kertas 2 Pentaksiran Format Baru Strategi Am menjawab soalan Matematik berdasarkan kata tugas Kaedah-kaedah bimbingan kepada guru dan pelajar mengandungi Contoh-contoh jawapan pelajar cemerlang dan serdehana Tip-tip penting peperiksaan 1 Set Soalan Contoh Kertas 1 dan Kertas 2

<< >>

1.1 FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK SPM FORMAT BARU
Bil 1 2 3 Perkara Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan Kertas 1 (1449/1) Ujian Objektif Aneka Pilihan 40 soalan (Jawab semua) Kertas 2 (1449/2) Ujian Subjektif Respons Terhad Dan Struktur Bahagian A 11 soalan (Jawab semua) Bahagian B 5 soalan (Pilih 4) 4 Jumlah Markah 40 Bahagian A Jumlah markah 52 Bahagian B Jumlah markah 48 (Setiap soalan 12 markah) Jumlah keseluruhan: 100 5 6 Tempoh Ujian Wajaran Konstruk 1 jam 15 minit Pengetahuan - 45% Kemahiran - 55% Bidang pembelajaran menengah rendah yang mempunyai kesinambungan di menengah atas. Semua bidang pembelajaran dari Tingkatan 4 dan 5. R:S:T = 5:3:2 a. Kalkulator Saintifik b. Buku Sifir Matematik c. Alatan Geometri 2 2 jam 30 minit Pengetahuan - 25% Kemahiran - 70% Nilai - 05% Bidang pembelajaran menengah rendah yang mempunyai kesinambungan di menengah atas. Semua bidang pembelajaran dari Tingkatan 4 dan 5.

7

Cakupan Konteks

8

9

Aras Kesukaran Rendah - R Sederhana - S Tinggi - T Alatan Tambahan

R:S:T = 5:3:2 a. Kalkulator Saintifik b. Buku Sifir Matematik c. Alat Geometri

<< >>

1.2 .

ANALISIS TOPIKAL MATEMATIK KERTAS 1

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

TAJUK Bentuk Piawai Asas Nombor Poligon II Bulatan III Sudut Dongakan & Sudut Tunduk Trigonometri II Garis dan Satah Dalam Tiga Matra Bearing Bumi Sebagai Sfera Penjelmaan I Ungkapan Aljebra II Persamaan Linear I Ungkapan Aljebra III Rumus Aljebra Indeks Ketaksamaan Linear Matriks Graf Fungsi II Garis Lurus Set Ubahan Kebarangkalian I Statistik I Statistik II Penjelmaan II Trigonometri I Kebarangkalian II Statistik III

TING 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 5 4 2 3 3 3 5 4 2003 1,2,3,4 5,6 7,8 9 10 11,12 13 14 15 16,17,18 19 3,20 21 22 23,24 25,26 27,28,29 30 31 32,33,34 35,36 37,38 39 40 -

NOMBOR SOALAN 2004 2005 1,2,3,4 1,2,3 5,6 4,5 7 6,7 8 8 15,16 15 11,12 14 18 17 10 20 22 19 21 23,24 25,26 40 29 33,34 30,31,32 38,39 35,37 27 28 9 13 36 11,12,13 14 16 17,18 9,10 19 22 20 21 23,24 25 39,40 28 32,33 29,30,31 36,37,38 34 27 35 26

3

<< >>

1.3 ANALISIS TOPIKAL MATEMATIK KERTAS 2

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TAJUK Ungkapan dan Persamaan Kuadratik Set Persamaan Linear II Graf Fungsi II Garis dan Satah Dalam Tiga Matra Garis Lurus Pepejal geometri III Bulatan I Penaakulan Matematik Kebarangkalian II Kecerunan dan Luas di Bawah Graf Matriks Penjelmaan III Statistik III Pelan dan Dongakan Bumi Sebagai Sfera

TING 4 4 3 5 4 4 3 2 4 5 5 5 5 4 5 5

NOMBOR SOALAN 2003 2004 2005 1 7 1 2 3, 12 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 14 16 1 5 12 3 6 2 9 4 10 11 8 13 15 14 16 2 3, 12 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

4

<< >>

1.4 Strategi Am menjawab Matematik berdasarkan kata tugas
Persediaaan awal Untuk Menghadapi Peperiksaan Matematik SPM -Peralatan-peralatan penting untuk mempelajari Matematik dengan baik -Pen dan alat tulis biasa -Kalkulator Saintifik Mudah -Pensil 2B -Pemadam Lembut -Pembaris 30 cm -Kertas Graf ( 16 cm x 24 cm) -Set Geometri -Koleksi Soalan-soalan Sebenar SPM bermula 2003 Kemahiran-kemahiran Asas yang diperlukan untuk Matematik SPM -Pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan nombor,bentuk dan perkaitan penguasaan tentang konsep ,hukum,prinsip dan teorem yang berkaitan dengan nombor,bentuk dan perkaitan -Kemahiran Pengendalian Operasi (+.- x ,÷ ) -Kemahiran berkomunikasi dan menaakul secara matematik -Kemahiran menyelesaikan masalah -Kemahiran menghitung -Kemahiran asas matematik iaitu mengukur,menganggar dan membina -Mengorganisasi data berangka dan kemahiran membuat kesimpulan -Sikap bersistem Saintifik iaitu membuat sesuatu secara teliti,mengikut tertib dan prosedur dan teratur Bagamaimana kaedah berkesan belajar Matematik -Beri perhatian penuh sewaktu guru mengajar -Fahami sesuatu konsep Matematik yang berkaitan -Memahami kaedah penyelesaian melalui contoh-contoh penyelesaian -Membuat latihtubi termasuk semua soalan sebenar tahun-tahun lepas -Mengaplikasi kemahiran yang sama dalam pelbagai situasi yang berbeza

5

<< >>

PANDUAN AM KERTAS 1 Strategi Menjawab Soalan Peperiksaan Matematik SPM Kertas 1. 1. 2. 3. 4. 5. Jawab kesemua 40 soalan. Baca setiap soalan dengan teliti. Gariskan atau” highlight” kata kunci, maklumat yang diberi serta catitkan apa yang hendak dicari. Gunakan segala rumus yang diberi Mulakan menjawab soalan yang mudah dahulu. Masa lebih boleh digunakan untuk menjawab soalan yang susah serta semakan. Amalkan aturan di bawah ini. i. ii. iii. iv. v. Elakkan dari mengambil masa yang terlalu lama untuk sesuatu soalan. Jika tak dapat selesaikan, tandakan dengan sesuatu simbol contohnya x dan teruskan dengan soalan atau bahagian lain. Jika terdapat soalan yang mana jawapannya anda kurang pasti/ yakin ,buat suatu simbol ,contohnya ? dan semak soalan ini kemudian. Lorekkan jawapan ke dalam ruang jawapan pada JOB yang disediakan. Pastikan semua jawapan dilorekkan sebelum dikutip oleh pengawas peperiksaan.

PANDUAN AM KERTAS 2 Strategi Menjawab Soalan Peperiksaan Matematik SPM Kertas 2. 1. Strategi menjawab Matematik berdasarkan kata tugas i. ii. iii. Baca arahan soalan dengan teliti Gunakan segala rumus yang diberi Dapatkan maklumat-maklumat nombor,data,graf,carta,rajah serta mendapatkan jawapan. yang diberi maklumat lain seperti untuk

iv.

Menentukan kaedah ,jenis dan bentuk jawapan yang harus diberi berdasarkan kata kunci. Contoh: -Faktorkan selengkapnya -Selesaikan -Lukiskan : mesti menggunakan peralatan matematik seperti pembaris, jangkalukis ,jangkasudut dan sebagainya.Tanpa menggunakan alat ini ia dianggap sebagai lakaran dan markah tidak diperolehi -Arahan menggunakan skala seperti : Dengan menggunakan skala2 cm ( 1 Petak besar ) mewakli suatu nilai yang dinyatakan pada 6

<< >>

buku soalan..Jangan diubah skala ini. Sekiranya berlaku pengecilan atau pembesaran dari skala asal, markah akan ditolak. v. Mengenalpasti kehendak soalan.Contoh: -Carikan nilai x dan nilai y -Lorekkan rantau : melibatkan garis putus-putus atau garis penuh -Mencari sudut diantara satah :- tanda pada rajah ataupun nyatakan sudut dalam nisbah Sin,Kos ataupun Tan. Langkah penyelesaian. -Berdasarkan soalan yang diberi,rancang jawapan anda. Contoh.: Menyelesaikan persamaan serentak. Langkah 1 -Kenalpasti p/ubah yang hendaklah disamakan atau dihapuskan Langkah 2 -Lakukan proses pendaraban dengan suatu nombor untuk menyamakan p/ubahnya.Pendaraban ini mestilah seimbang, di kiri dan kanan persamaan dengan nombor yang sama. Langkah 3 -Lakukan operasi( + ataupun - ) untuk menghapuskan satu anu Langkah 4 -Lakukan operasi( + ataupun -) pada satu anu yang tinggal dan dapatkan nilainya. Langkah 5 -Masukkan semula nilai yang diperolehi ke dalam mana-mana persamaan asal untuk mendapatkan nilai anu yang satu lagi.

vi.

7

<< >>

1.5

Kaedah bimbingan kepada pelajar

Tajuk : Persamaan Linear Serentak Contoh Soalan Kertas 2 Soalan: Hitungkan nilai k dan nilai w yang memuaskan persamaan linear serentakak berikut : 2k 4k − w + 3w = = 6 2 [ 4 markah ] Jawapan: (Cemerlang) (i) x 2 (iii) ─ (iv) 4k − 2w 4k + 3w 0 ─ 5w ─ 5w w = 12 = 2 = 10 = = = gantikan w 2k = −2 10 10 −5 −2 (iii) (iv) 1 markah

1 markah

1 markah

dalam (i) 6 6 4 2

− (− 2) = 2k + 2 = 2k = k =

1 markah

4 Jawapan: (Sederhana) (i) x 2 (iii) ─ (iv) 4k 4k − 2w + 3w 5w w kesilapan gantikan w 2k = 2 = = = = 12 2 10 2 (iii) (iv) 1 markah 0 markah 0 markah

dalam (i) = 6 = 6 = 8 = 4

− ( 2) 2k − 2 2k k

0 markah

8

1

<< >>

Tajuk : Ungkapan dan persamaan kuadratik Contoh Soalan Kertas 2 Soalan: Selesaikan persamaan Jawapan: ( Cemerlang ) 3p2 − 5 = 14p2 3p2 − 14p2 − 5 = 0 (3p + 1)(p − 5) = 0 3p + 1 = 0 , p − 5 = 0 p = 5 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah

3p2 − 5 =7 2p
[ 4 markah ]

3p = − 1 , p =
1 3

4 Jawapan: ( Sederhana ) 3p2 − 5 = 14p2 3p2 − 14p2 − 5 = 0 (3p − 1)(p + 5) = 0 kesilapan 3p − 1 = 0 3p = 1 p =
1 3

1 markah 0 markah

, ,

p − 5 = 0 p = −5 0 markah 0 markah

1

9

<< >>

Contoh Soalan Kertas 1 Soalan: (2k + 4)(3k − 5) = A B C D 6k2 6k2 6k2 6k2 − + − + 2k − 2k − 22k − 22k − 20 20 20 20

Jawapan:

B

Tajuk : Set Contoh Soalan Kertas 2 Soalan: set Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P , set Q dan R dengan keadaan set semesta ξ = P ∪ Q ∪ R . Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan (a) Set P ∩ Q ∪ R , (b) Set P ∪ Q ∩ R’ . [ 3 markah ] Jawapan: (a)

P

Q

R

(b)

P

Q

R

10

<< >>

Jawapan: ( Cemerlang )

P
(a)

Q

R

1 markah

1

(b)

P

Q

R

1 markah

2 markah

3 Jawapan: (Sederhana) (a)

P

Q

R
kesilapan

0 markah

(b)

P

Q

R

1 markah 1

kesilapan

11

<< >>

Contoh Soalan Kertas 1 Rajah 1 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan unsur-unsur bagi set semesta ξ , set P dan set Q . ξ Q P .6

Soalan :

.1 .5

.3 .7
.4

.2
.8

RAJAH 1 Senaraikan semua unsur bagi set P′ . A B C D Jawapan: D {2,4} {6,8} {1,3,5,7} {2,4,6,8}

12

<< >>

Tajuk : Graf Fungsi II (Rantau Ketaksamaan ) Contoh Soalan Kertas 2 Soalan : Pada graf di ruang jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketigatiga Ketaksamaan y ≥ −2x + 12 , y ≤ 12 dan x < 6 . [ 3 markah ] Jawapan:

y y = 12

y = −2x + 12

0
Jawapan : ( Cemerlang )

6

x

y y = 12
1 markah (garis) 2 markah (lorek)

3

0

6

x y = −2x + 12

13

<< >>

Jawapan : ( Sederhana ) kesilapan

y y = 12
1 markah (garis) 2 − 1 markah (lorek) Nota : − 1 ( garis x = 6 penuh)

2

0

6

x

y = −2x + 12

Tajuk : Penaakulan Matematik Contoh Soalan Kertas 2 Soalan :

(a) Tentukan sama ada ayat berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan.. 2p + 5 = 15 (b) Tuliskan akas bagi implikasi berikut, kemudian nyatakan sama Ada akas itu adalah benar atau palsu. Jika m = 10, maka m3 = 1000 (c) Buatkan satu kesimpulan umum secara aruhan bagi senarai nombor 8 , 23 , 44 , 71, … yang mengikut pola berikut : 8 = 3(2)2 − 4 23 = 3(3)2 − 4 44 = 3(4)2 − 4 71 = 3(5)2 − 4 14 [ 5 markah ]

<< >>

Jawapan : ( Cemerlang )

(a) (b)

Bukan pernyataan 1 markah ……………………………………………………………………… 1 markah Jika m3 = 1000, maka m = 10 ………………………………………………………………………………. Benar 1 markah .……………………………………………………………………………… Kesimpulan: 3n2 – 4 , n = 2,3,4,5,… 2 markah

(c)

5

Jawapan : (Sederhana )

kesilapan

(d) (e)

Bukan pernyataan 1 markah ……………………………………………………………………………… 0 markah m = 10, jika dan hanya jika m3 = 1000 ……………………………………………………………………………… Benar 1 markah .…………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………

(f)

Kesimpulan: 1 markah 3n2 – 4 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..…. .

3

15

<< >>

Tajuk : Garis lurus Contoh Soalan Kertas 2

Soalan :

Dalam Rajah 2, garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS.

y

• Q ( 9 , 10)

• S (12 , 3)

0
• P

x

• R

RAJAH 2 Persamaan garis lurus PQ ialah y =
2 x + 4 . 3

Carikan (a) pintasan-x bagi garis lurus PQ , (b) persamaan garis lurus RS . [ 5 markah ]

16

<< >>

Jawapan : ( Cemerlang )

(a)

0 =
2 x 3

2 x 3

+

4

1 markah

= −4

x = −6 pintasan-x = – 6 (b) 3 =
2 (12) 3

1 markah
c 2 markah

+

3 = c = c = y =

8 + c 3 − 8 −5 2 x – 5 3

1 markah

5 Jawapan : ( Sederhana )

(a)

0 =
2 x 3

2 x 3

+

4

1 markah

= −4

kesilapan 0 markah 2 markah kesilapan

x = −6 pintasan-x = ( – 6 , 0 ) (b) 3 =
2 (12) 3

+

c

3 = c = c = y =

8 + c 8 −3 5 2 x + 5 3

0 markah

3

17

<< >>

Contoh Soalan Kertas 1 Soalan : Rajah 3 menunjukkan garis lurus PQ yang mempunyai kecerunan 4 . 3

y

Q

• P( −12 , 0)

0

x

RAJAH 3 Pintasan –y bagi PQ ialah A B C D Jawapan: 4 9 12 16 D

18

<< >>

Tajuk : Garis dan satah dalam tiga matra . Contoh Soalan Kertas 2 Soalan : Rajah 4 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segiempat tepat HJKL mengufuk. Segitiga bersudut tegak GHL ialah keratan rentas seragam prisma itu. D

G 3 cm H

J

K 5 cm L

12 cm RAJAH 4

Hitungkan sudut di antara satah DKL dengan tapak HJKL . [ 4 markah ] Jawapan: (Cemerlang ) ∠ DKJ tan ∠ DKJ =
3 12

1 markah 2 markah

=

14° 2’

1 markah

Jawapan: (Sederhana ) ∠ DLJ tan ∠ DLJ =

4 kesilapan 0 markah
3 13

0 markah

=

12.99o

0 markah

19

0

<< >>

Tajuk : Kebarangkalian Contoh soalan kertas 2 Rajah 5 menunjukkan laluan kenderaan yang membawa sekumpulan AJK pertandingan memanah. Kumpulan itu terdiri daripada 8 orang lelaki dan 4 orang perempuan yang ditugaskan untuk memantau peserta di Stesyen A, Stesyen B dan beberapa stesyen lain. Stesyen B Stesyen lain

Soalan:

Pangkalan

Stesyen A (a) RAJAH 5 Dua orang AJK daripada kumpulan itu dipilih secara rawak untuk bertugas di Stesyen A. Hitungkan kebarangkalian bahawa kedua-duanya adalah lelaki . Dua orang AJK lelaki daripada kumpulan itu ditugaskan di Stesyen A. Dua orang AJK lagi dipilih secara rawak untuk bertugas di Stesyen B. Hitungkan kebarangkalian bahawa AJK yang dipilih itu adalah berlainan jantina. [ 5 markah ]

(b)

Jawapan: (cemerlang) (a)
8 7 × 12 11

1 markah

14 33
(b)
6 4 4 5 × + × 10 9 10 9 22 45

1 markah

2 markah

1 markah

20

5

<< >>

Jawapan: (Sederhana) (a)
8 8 × 12 12

kesilapan
0 markah

4 9
(b)

kesilapan

0 markah

8 4 3 7 × + × 12 12 11 11 431 1089

0 markah

0 markah 0

Contoh soalan kertas 1 Soalan : Sebuah bakul mengandungi 28 biji bola merah dan beberapa biji bola biru. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada 7 bakul itu. Kebarangkalian mendapat bola merah ialah . 8 Berapakah bilangan bola biru dalam bakul itu? A B C D 4 8 21 24

Jawapan: A

21

<< >>

Tajuk : Panjang Lengkok dan Luas Sektor (Bulatan) Contoh soalan kertas 2 Dalam Rajah 6, LK dan PQRS ialah lengkok dua bulatan berpusat O .
K P

Soalan:

L
S

60° O

Q

R

RAJAH 6 Diberi OP = 14 cm dan KP = 7 cm. 22 Dengan menggunakan π = , hitungkan 7 (a) (b) luas, dalam cm2 , kawasan yang berlorek, perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu. [ 6 markah ]

Jawapan: (a)

(cemerlang)

270 360

×

22 × 14 × 14 = 462 7

1 markah

1 × 14 × 14 = 98 2
462 – 98 = 364 1 markah 1 markah

22

<< >>

(b)

60 360

× 2 ×
270 360

22 × 21 = 22 7
× 2 × 22 × 14 = 66 7

1 markah

22 + 7 + 66 + 14 + 21
130

1 markah 1 markah
6

kesilapan

Jawapan: (a)

(Sederhana)

270 360

× 2×

22 × 14 × 14 7

= 924

1 × 14 × 14 = 98 2
924 – 98 826
(b)
kesilapan

1 markah 0 markah 0 markah

60 360
270 360

× 2 ×
× 2 ×

22 × 14 = 14.667 7
22 × 14 = 66 7
1 markah 0 markah 0 markah
2

14 . 667
122.667

+ 7 + 66 + 14 + 21

23

<< >>

Tajuk : Luas dan Isipadu (Pepejal Geometri) Contoh soalan kertas 2 Soalan: . Rajah 7 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk selinder dengan jejari 9 cm dan tinggi 14 cm. Sebuah kon yang berjejari 3 cm dan tinggi 7 cm dikeluarkan daripada pepejal itu.

RAJAH 7 Hitungkan isipadu, dalam cm3, pepejal yang tinggal.
22    Gunakan π =  7  

[ 4 markah ]

Jawapan:

(Cemerlang) π j2 t = =
22 × 9 × 9 ×14 7 3564 1 2 πj t 3 1 22 × × 3×3×7 3 7

Isipadu selinder =

1 markah

Isipadu kon

= = =

1 markah

66 1 markah 1 markah 4

Isipadu pepejal yang tinggal = 3564 – 66 = 3498

24

<< >>

Jawapan:

(Sederhana) π j2 t = =
22 × 9 × 9 ×14 7 3564 1 2 πj t 3 1 22 × × 3×3×7 3 7 kesilapan 66

Isipadu selinder =

1 markah

Isipadu kon

= = =

1 markah

Isipadu pepejal yang tinggal = 3564 + 66 = 3630

0 markah 0 markah

2

Tajuk : Matriks Contoh soalan kertas 2 3 − 4 M ialah matriks 2 × 2 dengan keadaan  5 − 6 M    (a) (b) Carikan matriks M . 1 0  0 1   

Soalan: .

=

Tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. 3x 5x 4y 6y = = −1 2

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y .

25

<< >>

[ 6 markah ] Jawapan: (Cemerlang) (a)  − 6 4 1   (3 × −6) − (−4 × 5)  − 5 3    1 markah

1  − 6 4   2  − 5 3  

1 markah

(b)

 3 − 4  x   − 1   5 − 6  y  =  2            x  1  − 6 4  − 1  =   y  2  − 5 3  2         x = y =

1 markah

1 markah 1 markah 1 markah 6

7
11 2

Jawapan: kesilapan (a)

(Sederhana)  − 6 4   − 5 3     3 − 4  x   − 1   5 − 6  y  =  2            x  1  − 6 4  − 1  =   y  2  − 5 3  2         x = y =
11 2

0 markah

(b)

1 markah

1 markah 1 markah 1 markah 4

7

26

<< >>

Contoh soalan kertas 1 2 0 Soalan : Diberi (k 5)  − k 1 =    A B C D 3 8 -1 -8

(24

5) , hitungkan nilai k.

Jawapan: D Tajuk : Kecerunan dan Luas di bawah Graf Contoh soalan kertas 2

Graf Jarak - masa
Jarak(m)

P

400

200

0
Soalan:

8

11
Rajah 4

25

Masa (minit)

Rajah 4 menunjukkan graf jarak – masa bagi perjalanan Ali ke sekolah dalam tempoh 25 minit. (a) Carikan tempoh masa Ali berhenti rehat. (b) Hitungkan laju perjalanan Ali dalam tempoh 8 minit yang pertama, (c) Jika purata laju bagi seluruh perjalanan itu ialah 30 m seminit, carikan nilai p [5 markah]

27

<< >>

Jawapan: (a) (b)

(Cemerlang) 1 markah 1 markah

11 – 8 = 3 minit
400 − 200 8

25 m m-1
p − 200 = 30 25

1 markah

(c)

1 markah

p = 750 + 200 = 950 1 markah

5

Jawapan: (a) (b)

(Sederhana) 11 – 8 = 3 minit
400 8

1 markah kesilapan 0 markah 0 markah 0 markah

50 m m (c)

-1

kesilapan

200 + 400 + p = 30 25

p = 750 – 600 p = 150 0 markah 1

28

<< >>

Graf Laju - masa Soalan: Rajah 6 menunjukkan graf laju – masa bagi satu zarah dalam tempoh t saat. Laju (m s-1)

18

6

0

4

11 RAJAH 6

t

Masa (s)

(a) (b)

Hitungkan kadar perubahan laju, dalam m s-2 , dalam tempoh 4 s yang pertama. Nyatakan tempoh, dalam s, zarah itu bergerak dengan laju seragam . Hitungkan nilai t , jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh t s yang pertama ialah 210 m. [ 6 markah ]

(c)

Jawapan: (a)
18 − 6 4−0 12 = 4

(Cemerlang) 1 markah

=3

1 markah

29

<< >>

(b) (c)

11 – 4 = 7 saat
1 (18 + 6 ) 4 + 18 × 7 + 1 ×18 × (t −11) = 210 2 2

1 markah 2 markah

48 + 126 + 9t – 99 = 210 9t = 135 t = 15 1 markah 6

Jawapan:

(Sederhana) kesilapan
18 4

(a) 4.5 (b)

0 markah 0 markah 1 markah

11 – 4 = 7 saat

kesilapan

(c)

1 (18 + 6 ) 4 + 18 × 7 + 1 ×18 × (11 − t ) = 210 2 2

1 markah

48 + 126 + 99 – 9t = 210 9t = 63 t=7 t = 11+ 7 = 18 0 markah 0 markah 1

30

<< >>

1.4

Kaedah bimbingan kepada pelajar TIPS Fungsi Linear y = ax + c Fungsi Kuadratik y = ax² + bx +c Fungsi Kubik y = ax³ + bx +c 1 Fungsi Salingan y = x

GRAF FUNGSI II KEMAHIRAN a. - Melengkapkan jadual - Menghitung nilai ( proses melibatkan nombor perpuluhan,negatif, fungsi linear,kuadratik,kubik dan salingan)

b. -Merancang dan membina Graf secara bersistematik - Mengenalpasti julat untuk paksi -x - Mengenalpasti julat untuk paksi -y - Mengenalpasti kedudukan garis paksi -x dan paksi- y -Menanda paksi –x dan paksi -y mengikut julat dan skala yang seragam

Tandaan nilai-nilai untuk paksi-x dan paksi-y mestilah didalam petak kertas graf sahaja Guna 1 petak besar (2 cm) mewakili skala unit untuk paksi- x dan paksi- y seperti kehendak soalan Kertas graf pada buku soalan berukuran 8 petak besar ( lebar ) x 11 petak besar ( tinggi ) 16cm x 22 cm Guna tanda (x) bagi menanda titik-titik pada graf Lukisan Graf fungsi Kuadratik,Kubik atau Salingan (graf lengkungan) mestilah i. Licin dan berterusan (kemas) tanpa ada garis tersekat-sekat ii. Melalui semua titik yang ditanda iii. Tiada bahagian yang lurus (menggunakan pembaris) iv. Lukis garis lengkung secara "free hand" adalah lebih sesuai v. Puncak minimum atau puncak maksimum mestilah jelas berbeza Unjuran garis selari dengan paksi y dari nilai x yang diberi sehingga menyentuh garis lengkungan dan unjuran garis selari dengan paksi x Nyatakan nilai y tersebut, Unjuran garis selari dengan paksi x dari nilai y yang diberi sehingga menyentuh garis lengkungan dan unjuran garis selari dengan paksi y

c. - Melukis graf Lengkungan. - Lukis paksi-x dan paksi-y mengikut skala yang seragam dan semua titik yang ditanda mesti di dalam petak kertas graf -Tanda semua titik dengan tepat - Hubung semua titik-titik dengan menggunakan pensil yang tajam - Lukis graf samada fungsi Kuadratik, Kubik dan Salingan

d. -Mengeksplorasi graf -Unjur garis yang selari dengan paksi x untuk mencari nilai y.Nyatakan nilai ini pada graf atau ruangan jawapan -Unjur garis yang selari dengan paksi y untuk mencari nilai x. Nyatakan nilai ini pada graf atau ruangan jawapan

31

<< >>

Nyatakan nilai –nilai x yang menyentuh lengkungan tersebut -Pintasan garis mestilah tegak lurus dengan paksi x ( mengufuk ) dan paksi y ( mencacang ) -Nilai yang diperolehi dari pengiraan tidak diterima e. -Melukis garis lurus - Bandingkan persamaan asal dengan persamaan yang diberi -susun persamaan tersebut dengan tanda = adalah sebaris dibahagian kiri ataupun kanan -Lakukan operasi + atau - dari 2 persamaan ini untuk menghilangkan anu x -Tulis persamaan ini - Bina jadual untuk dapatkan 2 titik. Cadangan. Dapatkan nilai y bilamana x = 0 dan nilai y bilamana x = 2 -Tanda titik-titik yang diperolehi secara tepat pada graf -Gunakan pembaris untuk menghubungkan titik-titik ini ex: y = x³ - 8x + 5 x³ - 12x - 1 = 0 susun semula persamaan ini menjadi y = x³ - 8x + 5 ……..(i) 0 = x³ - 12x - 1 ……..(ii) (i) - (ii) y - 0 = -8x + 12x + 6 y = 4x + 6 atau x³ - 8x + 5 = y ………(i) x³ - 12x - 1 = 0 ……….(ii) (i) - (ii) -8x +12x + 6 = y - 0 4x + 6 = y Jangan gunakan kaedah "free hand" untuk melukis garis lurus Potong dikedua-dua bahagian paksi -x dan paksi-y

32

<< >>

Contoh kertas graf pada buku soalan

33

<< >>

Contoh : Graf Fungsi a) Jadual menunjukkan nilai-nilai x dan y bagi persamaan y = x³ - 8x + 5 X Y -3 2 -2 k -1 12 0 5 1 l 2 -3 3 m 3.5 19.9 4 37

Hitungkan nilai k ,l dan nilai m b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi - x dan 2 cm kepada 5 unit kepada paksi-y,lukiskan graf y = x³ - 8x + 5 bagi -3 ≤ x ≤ 4 c) Daripada graf anda,carikan i) ii) nilai y apabila x = -1.5 nilai-nilai x apabila y = 0

d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari satu nilai x yang memuaskan persamaan x³ - 12x - 1 = 0 bagi -3 ≤ x ≤ 4 Nyatakan nilai x itu. Penyelesaian. Langkah1 Gantikan x = -2 di dalam y y Gantikan x = 1 di dalam y y Gantikan x = 3 di dalam y Y X Y -2 13 1 -2 3 8 3 Markah Langkah 2 ( Pada Kertas Graf ) Rancang penandaan paksi - x dan paksi - y berdasarkan julat yang diberi. Nota. Pastikan semua titik mesti yang ditanda berada di dalam petak graf. ( Markah tidak diperolehi sekiranya berada diluar petak graf kerana tidak memenuhi julat/skala tidak seragam ) 1 Markah = x³ - 8x + 5 = (-2)³ - 8(-2) + 5 = 13 = x³ - 8x + 5 = (1)³ - 8(1) + 5 = -2 = x³ - 8x + 5 = (3)³ - 8(3) + 5 = 8

34

<< >>

Langkah 3 Bina paksi-x dan paksi-y dan tandakan skala yang seragam mengikut kehendak soalan. Nota. Pastikan 2 cm (petak besar) ditanda pada setiap paksi. Langkah 4 Pindahkan titik-titik mengikut koordinat ( x, y ) . Tandakan x pada koordinat yang dikenalpasti. Nota. Bagi nilai-nilai yang mempunyai titik perpuluhan,hendaklah berhati-hati.Nilai 18.9 tidak boleh menyentuh 19.0 . Nilai 18.4 tidak boleh menyentuh 18.5 3 Markah Langkah 5 Hubungkan titik-titik yang ditanda secara "free hand" . Nota. Pastikan tiada garisan lurus ( menggunakan pembaris),licin dan tiada garisan bertindih (double line ).Di hujung lengkungan minimum ataupun maksimum pastikan ada kawasan yang melengkung. Langkah 6 Mencari nilai y apabila x diberi 1 Markah Unjurkan garis bersudut tegak ( 90° ) selari dengan paksi -y dari nilai x yang diberi Nota. Apabila garis tersebut telah menyentuh lengkungan, tandakan titik ini sebagai titik rujukan. Bina satu garis bersudut tegak ( 90° ) selari dengan paksi-x.Unjurkan garis ini sehingga menyentuh paksi-y dan ambil bacaan ini untuk y Mencari nilai x apabila y diberi 1 Markah Unjurkan garis bersudut tegak ( 90° ) selari dengan paksi -x dari nilai y yang diberi. Apabila telah menyentuh lengkungan,(tandakan titik ini sebagai titik rujukan), Bina satu garis bersudut tegak( 90° ) selari dengan paksi-y.Unjurkan garis ini sehingga menyentuh paksi-x dan ambil baccan ini untuk x Langkah 7 Membina garis Nota. Tulis persamaan asal Tulis persamaan yang memuaskan y = x³ - 8x + 5 x³ - 12x - 1 = 0

35

<< >>

susun semula persamaan (samakan tanda = ) y = x³ - 8x + 5 ……..(i) 0 = x³ - 12x - 1 ……..(ii) Lakukan operasi - untuk hilangkan x³ (i) - (ii) y – 0 = 4x + 6 ( Nota : y - 0 = y ) atau y = x3 -8x + 5 y = 4x + 6 x3 -12x -1 =0 susun semula persamaan (samakan tanda = ) x³ - 8x + 5 = y ………(i) x³ - 12x - 1 = 0 ……….(ii) Lakukan operasi - untuk hilangkan x³ (i) - (ii) 4x + 6 = y - 0 4x + 6 = y ( Nota : y - 0 = y )

1 Markah

Langkah 8 Membina garis y = 4x + 6 Nota. Memadai memilih 2 nilai. 1. bila x = 0, 2. bila x =2 4x + 6 = y 4x + 6 = y 4(0)+6=y , y=6 4(2) + 6 = y, y =10 (sekiranya persamaan mempunyai pintasan-yl,elakkan dari mengambil nilai y = 0 untuk memudahkan anda mengira ) Jika tiada nilai pintasan, gunakan x = 0 dan x= 2 cari nilai y, plotkan 2 titik tersebut ( 0,6) dan (2,10) Gunakan pembaris 30 cm ,unjurkan 2 titik ini sehingga memotong semua lengkungan atau paksi 1 Markah Langkah 9 Kenalpasti garis 4x + 6 = y yang memotong lengkungan y = x³ - 8x + 5 Nota. Tandakan titik ini dan unjurkan satu garisan yang selari dengan paksi -y untuk mencari nilai -x atau selari dengan paksi -x untuk mencari nilai y 1 Markah

36

<< >>

Contoh kerja pelajar cemerlang.Cari dimana kekuatannya.

X Y

-3 2

-2 13

-1 12

0 5

1 -2

2 -3

3 8

3.5 4 19.9 37

y
40

35

y = x3 -8x +5

30

25

20

15

y = 13.5
10
y = 4x + 6

6 5

x=0.7

x= 2.3

-3

-2

X=-1.5

-1 -5

0

1

2

3

4

5

37

<< >>

Contoh kerja pelajar serdehana. Cari dimana kesilapannya.

y = x3 -8x +5

X Y

-3 2

-2 13

-1 12

0 5

0 5

1 -2

2 -3

3 8

3.5 4 19.9 37

y
40

35

30

25

20

15

10

y = 4x +6

5

x
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kesilapan 38(tidak melalui titik)

<< >>

12

(a) Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai x dan y bagi persamaan y = x3 − 5x + 10 .

x y

-3.5 -15.4

-3
k

-2 12

-1 14

0 10

1 6

2
m

3 22

3.4 32.3

JADUAL 1 Hitungkan nilai k dan nilai m . (b) . 2 markah

Untuk ceraian soalan ini gunakan ketas graf pada halaman 17 Anda dibenarkan menggunakan pembaris fleksibel Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukiskan graf y = x3 − 5x + 10 bagi -3.5 ≤ x ≤ 3.4 . 4 markah

(c)

Daripada graf anda, carikan (i) (ii) nlai y apabila x = 0.6 , nilai x apabila y = 0 . 2 markah

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai x yang memuaskan persamaan x3 − 6x − 2 = 0 bagi -3.5 ≤ x ≤ 3.4 . Nyatakan nilai-nilai x itu 4 markah

Jawapan: (a) k = ………………….……. m = ……………….……… (c) (i) (ii) y = x = ………………. ……….……….

`

d)

x = ……………….………………………………………………………

39

<< >>

Contoh Kerja Pelajar Cemerlang

SPM 2005 No. 12 y = 2x2- x -3

X Y

-2 7

-1 0

-0.5 -2

1 -2

2 3

3 12

4 25

4.5 33

5 42

y
40

35

25

20

15

y = 2x + 7
10

5

x
-2 -1 -5 0 1 2 3 4 5

40

<< >>

Latihan Graf Fungsi a) Jadual menunjukkan nilai-nilai x dan y bagi persamaan y = x³ - 5x - 8 X Y -3 -20 -2 -6 -1 -4 -0.5 p 0 -8 1 -12 2.5 -4.9 3 q 4 36

Hitungkan nilai p dan nilai q

2 Markah

b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi - x dan 2 cm kepada 5 unit kepada paksi-y,lukiskan graf y = x³ - 5x - 8 bagi -3 ≤ x ≤ 4 5 Markah c) Daripada graf anda,carikan i) ii) nilai y apabila x = 0.7 nilai-nilai x apabila y = 0 1 Markah 3 Markah

d) Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari satu nilai x yang memuaskan persamaan x³ - 9x - 3 = 0 bagi -3 ≤ x ≤ 4 Nyatakan nilai x itu. 2 Markah

1.4

Kaedah bimbingan kepada pelajar
PENJELMAAN

13

Rajah 6 menunjukkan sisiempat, JKLM, PABC dan PQRS, dilukis pada suatu satah Cartesan.

y
Q

8 6 4 2 P R A B C S

L K

M J

-4

0 -2

2

4

6

8

10

x

RAJAH 6

41

<< >>

4 (a) Penjelmaan T ialah translasi -1 Penjelmaan V ialah pantulan pada garis lurus y = 1 . Nyatakan koordinat imej titik M di bawah setiap penjelmaan berikut: (i) (ii) Translasi T Gabungan penjelmaan VT [ 3 markah ]

(b) (i) PQRS ialah imej bagi JKLM di bawah gabungan penjelmaan WU. Huraikan selengkapnya penjelmaan U dan penjelmaan W . (ii) Diberi bahawa luas kawasan CBAQRS ialah 120 m2 , hitungkan luas, dalam m2 , kawasan PABC [ 9 markah ]

Panduan Menjawab : 13 (a) (i) Langkah 1: Pindahkan titik M empat unit ke kanan dan diikuti satu unit ke bawah. Langkah 2: Nyatakan koordinat x dan koordinat y bagi imej titk M. Jawapan: ( 2 , 4 ) 1 markah

(ii) Langkah 1: Pindahkan titik M empat unit ke kanan dan diikuti satu unit ke bawah ( penjelmaan T dahulu ). Langkah 2: Bina garis lurus y = 1 ( satu unit pada paksi-y dan selari dan selari dengan paksi-x). Langkah 3: Pantulkan imej titik M di langkah 1 pada garis lurus y = 1 ( penjelmaan V kedua ) . Kaedah: Pindahkan imej titik M (2 , 4) enam unit ke bawah (jarak objek 3 unit = jarak imej 3 unit ) Nota: (a) Jarak objek ialah jarak titik objek ke garis pantulan (b) Jarak imej ialah jarak dari garis pantulan 42

<< >>

ke titik imej. Jawapan: ( 2 , -2 ) (b) (i) 2 markah

Langkah 1: Bandingkan sisiempat JKLM (objek) dengan sisiempat PQRS (imej). Dapatan: (i) Orientasi adalah sama tetapi terpusing. (Penjelmaan pertama ialah “Putaran” ) (ii) Saiz PQRS (imej) lebih besar daripada saiz JKLM (imej) (Penjelmaan kedua ialah “Pembesaran” ) Langkah 2: Tentukan sudut , arah dan pusat putaran. Langkah 3: Tentukan pusat dan faktor skala pembesaran. Jawapan: U - Putaran 90o ikut arah jam pusat (0 , 1) W - Pembesaran pusat (2 , 3) faktor skala 3 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah

(ii) Langkah 1: Rujuk rumus : Luas imej = k2 × luas objek. Langkah 2: Dapatkan hubungan antara luas objek , luas imej dan luas CBAQRS. Iaitu : Luas imej − Luas objek = Luas CBAQRS atau Luas objek × k2 − Luas objek = Luas CBAQRS Langkah 3: Gantikan nilai k dan nilai luas CBAQRS. Jawapan: L × 32 L × 32 − L = 120 = 15 1 markah 1 markah 1 markah 12 markah

43

<< >>

Latihan 13 Rajah 6 menunjukkan sisiempat, QRS, LAB dan LMN, dilukis pada suatu satah Cartesan.

R S

8 6 4 2
L B N

M A

Q

-4

-2

0 -2

2

4

6

8

10

x

RAJAH 6 4 (a) Penjelmaan T ialah translasi -3 Penjelmaan P ialah pantulan pada garis lurus y = 2 . Nyatakan koordinat imej titik S di bawah setiap penjelmaan berikut: (iii) Translasi T . (ii) Gabungan penjelmaan PT [ 3 markah ] (b) (i) PJK ialah imej bagi ABC di bawah gabungan penjelmaan VU. Huraikan selengkapnya penjelmaan U dan penjelmaan V . (iv) Diberi bahawa luas kawasan BAMN ialah 136 m2 , hitungkan [ 9 markah] luas, dalam m2 , kawasan

44

<< >>

Jawapan: 13 (a) (i) (ii) (b) (i) (2 , 5) (2 , -1) U W (ii) 1 markah 2 markah Putaran , 90o ikut arah jam , pusat (-2 , 3) Pembesaran , pusat (1 , 4) , factor skala 3 3 markah 3 markah 1 markah 1 markah 1 markah 12 markah

L × 32 L × 32 − L = 136 17

1.4

Kaedah bimbingan kepada pelajar
TIPS Label tidak diambil kira ( samada betul ataupun salah) Putaran yang betul pada rajah dilukis diterima Tiada markah untuk lakaran ( tanpa menggunakan pembaris) Tiada markah untuk kesongsangan sisi * Tiada markah untuk “small gap” atau ”extensions” ≥ 0.4 cm Tiada markah untuk sudut 90 ± 2° ( ≤ 88° atau ≥ 92° ) dibucu Tiada markah untuk garis binaan dan garis sebenar yang tidak boleh dibezakan iaitu: Garis putus-putus : di dalam rajah Garis penuh : di luar rajah Tolak markah sekiranya: Garis “double lines” atau “bold line” atau tidak segaris

PELAN DAN DONGAKAN KEMAHIRAN a. Melukis rajah yang betul

b. Ukuran

c. Kekemasan lukisan

45

<< >>

15 (a) Rajah 8(i) menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat tepat FGPN terletak di atas meja mengufuk. Permukaan FGHJKE ialah keratan rentas seragamnya. Segiempat tepat EKLM ialah satah condong dan segiempat tepat JHQR ialah satah mengufuk. Tepi-tepi EF , JK dan HG adalah tegak dan JK = 2 cm. E 5 cm N F K 6 cm P H 5 cm M R J L 2 cm Q

X
RAJAH 8(i)

G

4 cm

Lukiskan dengan skala penuh , dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan FG sebagaimana dilihat dari X [ 3 markah ] Jawapan:

1 markah

1 markah

1 markah

46

<< >>

b).

Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder dicantumkan kepada pepejal dalam Rajah 8(i) pada satah tegak PQRS. Pepejal gabungan adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 8(ii). Tapak GPAESNF terletak pada satah mengufuk dan PA = 2 cm. M E R J N F K S P G A E L Q 7 cm B C D

RAJAH 8(ii) Lukiskan dengan skala penuh, (i) pelan pepejal gabungan itu, ]

Y

[ 4 markah

(ii) dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan GP sebagaimana dilihat dari Y [ 5markah ]

47

<< >>

Jawapan: (b) (i) 1 markah

1 markah

2 markah

(ii) 1 markah

1 markah

1 markah 2 markah

48

<< >>

Latihan 15 (a) Rajah 9(i) menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat tepat JKLM terletak di atas meja meja mengufuk. Permukaan EJKHFG ialah keratan rentas seragamnya. Segiempat tepat EGPQ ialah satah condong. Segiempat tepat FHRS ialah satah mengufuk. Tepi EJ , GF dan HK adalah tegak. P Q E 5 cm S

G

X

5 cm J 6 cm F

RAJAH 9(i) M H K

3 cm R 2 cm

Jawapan :

5 cm

L

(b) Sebuah pepejal yang berbentuk separuh silinder dicantumkan kepada prisma dalam Rajah 9(i) pada satah LRSPQM untuk membentuk sebuah Pepejall gabungan seperti dalam Rajah 9(ii) . JKLVM ialah satah mengufuk.

A
T

B G E 5 cm J 6 cm K 5 cm F H Q M S R P

8 cm

V

L

Y RAJAH 9(ii) 49

<< >>

Lukiskan dengan skala penuh, (i) pelan pepejal gabungan itu, [ 4 markah ]

(ii) dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan KL sebagaimana dilihat dari Y [ 5 markah ] Jawapan: 13 (a) (i) (ii) (b) (i) (2 , 5) (2 , -1) U W (ii) Putaran , 90o ikut arah jam , pusat (-2 , 3) Pembesaran , pusat (1 , 4) , factor skala 3 1 markah 2 markah 3 markah 3 markah 1 markah markah 1 markah 12 markah Jawapan 15 (a)

L × 32 L × 32 − L = 136 17

(b)

50

<< >>

STATISTIK III ( POLIGON KEKERAPAN ) KEMAHIRAN a. Pelajar boleh menyusun semula data yang diberi kepada saiz selang kelas tertentu b. Pelajar boleh menambah satu saiz selang kelas dari data diberi dengan kekerapan 0 c. Boleh mencari titik tengah setiap selang kelas d. Boleh mengira min anggaran dengan menggunakan kekerapan dan titik tengah e. Boleh melukis poligon kekerapan dengan menggunakan kekerapan dan nilai titik tengah sempadan kelas.Sambung setiapp titik tengah untuk membentuk polygon kekerapan g. Boleh mencari satu maklumat dari poligon yang dilukis TIPS

Poligon bermula dengan kekerapan 0 Titik tengah = (x1 + x2 ) ÷ 2 Min = ∑ (kekerapan x titik tengah) --------------------------------Jumlah kekerapan Setiap titik tengah yang ditanda disambung dengan pembaris untuk membentuk suatu garis menghubung yang lurus Boleh mentakrif kelas mod Boleh mentakrif garis lurus yang menghubung titik tengah

51

<< >>

Contoh Poligon Kekerapan Data di bawah menunjukkan tinggi dalam cm bagi sekumpulan pelajar. 152 176 160 171 160 a) b) c) d) 173 164 176 174 154 167 154 168 179 164 172 167 175 169 158 168 162 174 153 167 174 155 177 173 178 166 151 171 156 169 178 163 159 172 154

Berdasarkan data di atas dengan menggunakan saiz selang kelas 5,lengkapkan jadual dalam ruang jawapan Berdasarkan jadual di atas,hitungkan min anggaran tinggi bagi kumpulan pelajar itu. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 cm pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 orang pelajar pada paksi -y, lukis satu satu poligon kekerapan bagi data itu. Berdasarkan poligon kekerapan di ( c ) , nyatakan satu maklumat yang diperolehi

Selang Kelas 145 - 149 150 - 154 155-159 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184 Langkah 1

Kekerapan 0 6 4 6 8 9 7 0

Titik Tengah 147 152 157 162 167 172 177 182

Lengkapkan jadual Nota. Mulakan dengan kekerapan 0 iaitu satu selang kelas sebelumnya.Isikan kekerapannya.Tulis nombor bukan tanda gundalan 1Markah Langkah 2 Nota. Lengkapkan jadual kekerapan sehingga jumlah kekerapan adalah 40. 2 Markah

52

<< >>

Langkah 3 Cari titik tengah dengan membahagi dua selang kelas Nota 1/2( Had bawah + Had atas) . Langkah 4 Semak jumlah kekerapan adalah 40 Langkah 5 Bina paksi - x dan paksi - y mengikut skala yang diberi Nota Tandakan nilai pada paksi - x titik tengah (tinggi) dan paksi - y (Kekerapan ) mengikut skala yang diberi. 1Markah Langkah 6 Tandakan paksi-x Nota Mulakan dengan nilai titik tengah ( kekerapan 0 ), Iaitu satu selang kelas sebelum selang kelas pertama di dalam jadual.Tandakan nilai yang sepadan untuk nilai kekerapan paksi -y. (Tititk tengah untuk kekerapan 0 perlu dinyatakan) . 2 Markah Langkah 7 Plotkan titik tengah dan kekerapan masing-masing dengan tanda x. Nota. Hubungkan titik-titik ini dengan pembaris untuk membentuk garis lurus. (Lukisan tangan tidak dibenarkan) 1 Markah Langkah 8 Nyatakan maklumat yang berkaitan hubungan diantara titik tengah dan kekerapan. Contoh.Kebanyakan pelajar mempunyai ketinggian diantara 170 - 174 cm 2 Markah

2 Markah

53

<< >>

Data di bawah menunjukkan jisim badan dalam kg, bagi sekumpulan pelajar. 27 29 27 29 13 18 25 19 22 22 16 30 28 20 19 25 21 25 16 23 17 18 24 24 29 24 26 26 25 27 27 29

a) Berdasarkan data di atas dengan menggunakan saiz selang kelas 3,lengkapkan jadual dalam ruang jawapan b) Berdasarkan jadual di atas,hitungkan min anggaran jisim bagi kumpulan pelajar itu. c) Dengan menggunakan skala 2cm kepada 3 kg pada paksi-x dan 2 cm kepada 1 orang pelajar pada paksi -y, lukis satu satu poligon kekerapan bagi data itu. d) Berdasarkan poligon kekerapan di ( c ) ,nyatakan satu maklumat yang diperolehi Selang Kelas 10 - 12 13-15 Kekerapan Titik Tengah

STATISTIK III ( OGIF ) KEMAHIRAN a. Boleh menyusun semula data yang diberi kepada saiz selang kelas tertentu b. Boleh menambah satu saiz selang kelas dari data diberi untuk sempadan atas untuk kekerapan 0 c. Boleh mencari sempadan atas setiap selang kelas d. Boleh mencari titik tengah selang kelas e. Boleh mencari kekerapan longgokan untuk setiap selang kelas TIPS -Lengkapkan selang kelas yang diberi -Pilihan selang kelas diberi didalam arahan soalan -Tambah satu saiz selang kelas untuk kekerapan 0, iatu satu selang kelas sebelumnya

54

<< >>

d. Boleh mengira min anggaran dengan menggunakan kekerapan dan titik tengah e. Boleh melukis OGIF dengan menggunakan kekerapan longgokan dan nilai sempadan atas selang kelas.Sambungan setiap titik pada sempadan atas membentuk OGIF g. Boleh mencari satu maklumat dari OGIF yang dilukis

Min = ∑ (kekerapan x titik tengah) --------------------------------Jumlah kekerapan Sambung titik sempadan atas yang ditanda secara "free hand" untuk membentuk suatu lengkungan Boleh mentakrif kelas mod,min Boleh mentakrif kuartil Boleh menghubung kuartil dan peratusan data yang berkaitan

Data di bawah menunjukkan nilai wang dalam RM yang digunakan oleh 40 keluarga untuk bayaran bil elektrik. 40 23 27 30 20 24 28 35 34 32 17 33 45 31 29 30 33 21 37 26 22 39 38 40 32 26 34 22 32 22 35 39 27 14 38 19 28 35 28 44

a) b) d)

Berdasarkan data di atas dengan menggunakan saiz selang kelas RM5, lengkapkan jadual dalam ruang jawapan Dengan menggunakan skala 2cm kepada RM5 pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 keluarga pada paksi -y, lukis satu ogif bagi data itu. Berdasarkan ogif yang dibina (i) Carikan kuartil ketiga (ii) Terangkan maksud kuartil ketiga tersebut

Nilai Wang (RM) Kekerapan Kekerapan Longgokan 11 - 15 16 - 20 Langkah 1 Lengkapkan jadual bermula dengan kekerapan 0 iaitu satu selang kelas sebelumnya Nota Isikan nilai kekerapan ini (katalah x) dan kekerapan longgokan. Untuk kekerapan longgokan berikutnya,tambah dengan nilai kekerapan sebelumya (x + y )Tulis nombor bukan tanda gundalan

55

<< >>

Nilai Wang (RM) 6 – 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 (untuk semakan) 1 Markah

Sempadan atas 10.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 2 Markah

Kekerapan 0 1 3 6 10 11 7 2 Jumlah (40)

Kekerapan Longgokan 0 0+1=1 3+1=4 10 20 31 38 40 (40) 2 Markah

Langkah 2 Cari nilai sempadan atas setiap selang kelas. Nota Mulakan dengan kekerapan 0 iaitu tambahkan satu selang kelas sebelumnya. Langkah 3 Lengkapkan jadual sehingga jumlah kekerapan longgokan adalah 40. Langkah 4 Semak jumlah kekerapan adalah 40 Langkah 5 Bina pada paksi -x (RM) dan paksi-y (Kekerapan Longgokan) dan tandakan nilai mengikut skala yang diberi. Langkah 6 Tandakan nilai sempadan atas pada paksi-x dengan kekerapan longgokan 0 Nota (Sekiranya nilai ini tidak digunakan, keseluruhan ogif yang dibina ditolak. Tiada markah diperolehi) Langkah 7 Plotkan titik RM ( Sempada atas ) pada paksi -x dan Kekerapan longgokan pada paksi- y dengan tanda x. Nota Hubungkan titik-titik ini secara "free hand" untuk membentuk garis lengkung ogif. Jangan gunakan pembaris untuk menghubungkan kawasan yang agak lurus. Langkah 8 3 Kira kuartil ketiga dengan menggunakan x 40 (kekerapan longgokan) 4 = 30 keluarga Nota Unjurkan nilai ini selari dengan paksi-x sehingga menyentuh lengkungan,unjurkan garis ini ke bawah selari dengan paksi-y .Nyatakan nilai ini. Nilai x = RM 34.8 Langkah 9 Satu maklumat yang diperolehi dari Ogif 30 keluarga membayar sekurang-kurangnya membayar RM35.00

56

<< >>

Latihan. Data di bawah menunjukkan tinggi dalam cm bagi sekumpulan 40 pelajar. 152 176 160 171 160 a) 173 164 176 174 154 167 154 168 179 164 172 167 175 169 158 168 162 174 153 167 174 155 177 173 178 166 151 171 156 169 178 163 159 172 154

Berdasarkan data di atas dengan menggunakan saiz selang kelas 5, lengkapkan jadual dalam ruang jawapan Kekerapan Kekerapan Longgokan

Tinggi (cm)

c) d) e)

Dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 cm pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 orang pelajar pada paksi -y, lukis satu ogif data itu. Berdasarkan ogif yang dibina Carikan Kuartil ketiga Nyatakan maksud kuartil ketiga itu

57

<< >>

Contoh jawapan pelajar cemerlang

Kekerapan Longgokan

40

35

30

25

20

15

10

5

0

10.5

15.5

20.5

25.5

30.5

35.5

40.5

45.5

Sempadan Atas

58

<< >>

SA KL

69.5 0

74.5 2

79.5 5

84.5 11

89.5 22

94.5 35

99.5 47

104.5 50

Kekerapan Longgokan
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 69.5 74.5. 79.5 84.5 89.5 59 94.5 99.5 104.5

Sempadan Atas

<< >>

Kekerapan Jisim (kg) 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85 – 89 90 – 94 95 – 99 100 - 104 2 3 6 11 13 12 3

Jadual 1

Jadual 1 menunjukkan taburan kekerapan bagi jisim 50 orang penduduk di sebuah kampung. (a) Nyatakan kelas mod. [1markah] Jawapan:………………………………………….. (b) Dengan menggunakan data dalam Jadual 1 , lengkapkan jadual berikut. [3 markah] Jawapan: Sempadan Atas (kg) Kekerapan Longgokan 69.5 104.5 50

(c) Untuk ceraian soalan ini , gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 16. Penggunaan pembaris fleksibel dibenarkan . Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi–x dan 2 cm kepada 5 orang penduduk pada paksi-y , binakan satu ogif bagi data itu . [6 markah] (d) “20% daripada penduduk di kampung itu mempunyai jisim yang lebih daripada 98 kg .” Nyatakan sama ada anda setuju dengan pernyataan ini. Justifikasikan jawapan anda dengan merujuk maklumat yang diperoleh daripada ogif anda. [2 markah]

60

<< >>

Contoh Poligon Kekerapan Data di bawah menunjukkan tinggi dalam cm bagi sekumpulan pelajar. 152 176 160 171 160 a) b) c) d) 173 164 176 174 154 167 154 168 179 164 172 167 175 169 158 168 162 174 153 167 174 155 177 173 178 166 151 171 156 169 178 163 159 172 154

Berdasarkan data di atas dengan menggunakan saiz selang kelas 5,lengkapkan jadual dalam ruang jawapan Berdasarkan jadual di atas,hitungkan min anggaran tinggi bagi kumpulan pelajar itu. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 cm pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 orang pelajar pada paksi -y, lukis satu satu poligon kekerapan bagi data itu. Berdasarkan poligon kekerapan di ( c ) , nyatakan satu maklumat yang diperolehi

Selang Kelas 145 – 149 150 – 154 155-159 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184

Kekerapan 0 6 4 6 8 9 7 0

Titik Tengah 147 152 157 162 167 172 177 182

Langkah 1 Lengkapkan jadual Nota. Mulakan dengan kekerapan 0 iaitu satu selang kelas sebelumnya.Isikan kekerapannya.Tulis nombor bukan tanda gundalan 1 Markah Langkah 2 Nota. Lengkapkan jadual kekerapan sehingga jumlah kekerapan adalah 40. 2 Markah Langkah 3 Cari titik tengah dengan membahagi dua selang kelas Nota 1/2( Had bawah + Had atas) 2 Markah .

61

<< >>

Langkah 4 Semak jumlah kekerapan adalah 40 Langkah 5 Bina paksi -x dan paksi -y mengikut skala yang diberi Nota Tandakan nilai pada paksi -x titik tengah (tinggi) dan paksi-y (Kekerapan ) mengikut skala yang diberi. 1 Markah Langkah 6 Tandakan paksi-x Nota Mulakan dengan nilai titik tengah (kekerapan 0). Ia adalah satu selang kelas sebelum selang kelas pertama di dalam jadual.Tandakan nilai yang sepadan untuk nilai kekerapan paksi -y. (Tititk tengah untuk kekerapan 0 perlu dinyatakan sekiranya tidak digunakan, keseluruhan poligon ditolak. Tiada markah diperolehi) 2 Markah Langkah 7 Plotkan titik tengah dan kekerapan masing-masing dengan tanda x. Nota. Hubungkan titik-titik ini dengan pembaris untuk membentuk garis lurus. (Lukisan tangan tidak dibenarkan) 1 Markah Langkah 8 Maklumat adalah berkaitan hubungan diantara titik tengah dan kekerapan. Contoh.Kebanyakan pelajar mempunyai ketinggian diantara 170 - 174 cm 2 Markah

62

<< >>

Jawapan : Contoh jawapan pelajar

Kekerapan

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Sempadan Atas
0 147 152 157 162 63 167 172 177 182

<< >>

Tajuk : Bumi dan Sfera
Contoh Soalan kertas 2 A (45oU , 120oT), B(45oU , 40oT), C dan D ialah empat titik pada permukaan bumi. Diberi bahawa titik C terletak 3900 batu nautika ke selatan A dan AD ialah diameter bumi. a) Nyatakan latitud dan longitud bagi titik D. b) Cari latitud bagi titik C. c) Hitung i) jarak, dalam batu nautika, dari C ke D melalui Kutub Selatan ii) jarak terpendek, dalam batu nautika dari A ke B diukur sepanjang selarian latitud sepunya.

Contoh jawapan pelajar Cemerlang a)

U

A 60oB S O C D S 40 T
Latitud D = 45oS Longitud D = 60oB 2 markah
o

B 45o

120oT

b) Jarak lengkok AC = 3900 b.n.

64

<< >>

Maka ∠AOC =

3900 60

2 markah

= 65o Latitud bagi titik C = (65o – 45o ) S = 20o S c) i ) ∠COD = 180o – 45o - 20o = 115o Jarak CSD = 115 x 60 = 6900 b.n ii) Beza longitud = 120- 40 = 80 Jarak lengkok AB = 80 x 60 x kos 45o = 3394.11 b.n. 1 markah

1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 2 markah 1 markah

Jumlah markah =12
Contoh jawapan pelajar sederhana a)

A

D

D ( 45o S, 60o B)

2 markah

65

<< >>

b) Jarak lengkok AC = 3900 b.n. 3900 Maka ∠AOC = 60 = 65o Latitud bagi titik C = 65o S

2 markah

0 markah

Jumlah markah = 4

66

<< >>

Nama : ………………………………………….. Ting : ……… 1449/1 Matematik Kertas 1 Sept. 2006 1 ¼ jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

JAWAB UNTUK JAYA 2006 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK KERTAS 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja Sekiranya anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3 Buku sifir matematik empat angka disediakan. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak

67

<< >>

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.
PERKAITAN

1. a m × a n = a m + n 2.
am ÷ an = am−n

3. (a m ) n = a mn 4. A −1 = 1  d − b   ad − bc  − c a   
n( A) n( S )

5. P( A) =

6. P ( A' ) = 1 − P ( A) 7. Jarak =
( x1 − x 2 ) 2 + ( y1 − y 2 ) 2

8. Titik tengah
 x + x 2 y1 + y 2  ( x, y ) =  1 ,  2   2

9. Purata Laju = 10. Min = 11. Min =

jarak yang dilalui masa yang diambil

hasil tambah nilai data bilangan data Hasil tambah(nilai t.t.kelas × kekerapan) Hasil tambah kekerapan

12. Teorem Pithagoras c2 = a2 + b2 13. m =

y 2 − y1 x 2 − x1
pintasan − y pintasan − x

14. m = −

68

<< >>

BENTUK DAN RUANG
1 = × hasil tambah dua sisi selari × tinggi 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Luas trapezium

Lilitan bulatan = πd = 2πj Luas bulatan = πj2 Luas permukaan melengkung silinder = 2πjt Luas permukaan sfera = 4πj2 Isipadu prisma tegak = Luas keratan rentas × panjang Isipadu silinder = πj2t Isipadu kon = Isipadu sfera =
1 2 πj t 3 4 3 πj 3

10. Isipadu piramid tegak =
1 × luas tapak ×tinggi 3

11. Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n - 2) × 180o 12. 13.
panjang lengkok sudut pusat = lilitan bulatan 360 ο luas sektor sudut pusat = luas bulatan 360 ο

14. Faktor skala , k =

PA' PA

15. Luas imej = k2 × luas objek.

69

<< >>

1. Bundarkan 289.4 kepada dua angka bererti. A. 290.0 B. 290 C. 289.0 D. 289 2. 0.0000463 diungkapkan dalam bentuk piawai A 4.63 x 105 B 4.63 x 104 -4 C 4.63 x 10 D 4.63 x 10-5
8.28 × 10 7 ÷ 4 × 10 −3 .

3. Carikan nilai bagi A 2.07 x 1011 C 2.07 x 108

B 2.07 x 1010 D 2.07 x 104

4. 11112 + 111112 = A 1011102 C 1111112

B 1011112 D 1111102

5. Diberi 1d48 = 3145 . Cari nilai d. A 2 B 3 C 4 D 5

6. Dalam Rajah 1, PSU dan TSR ialah garis lurus. T 30o P y S 40o U

70o Q Carikan nilai y. A 95o C 110o

80o

R

RAJAH 1

B 100o D 125o

70

<< >>

7. Dalam Rajah 2, PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata dan STVWX ialah sebuah pentagon sekata. X R S Q y W

T P x U Carikan nilai x + y A 132o C 66o B 96o D 36o

V RAJAH 2

8. Dalam Rajah 3, APB ialah tangen kepada bulatan PQR di P. Diberi bahawa ∠ QPR = ∠ RPB. A Q RAJAH 3 R

56 P

o

mo

B Carikan nilai m . A 124 C 74 B 112 D 68

9. Rajah 4 ,menunjukkan lima segitiga yang dilukis pada grid segi empat sama. A B S D C

RAJAH 4 71

<< >>

Di antara rajah A, B, C dan D, yang manakah merupakan imej bagi S di bawah  − 2 translasi   ?  3    10. Dalam rajah 5, R ialah imej bagi S di bawah satu pantulan . y

6 4 2

R

RAJAH 5 S 2 x 6 8 10

4

Nyatakan persamaan bagi paksi pantulan itu . A y=4 C y=0 B x=4 D x=0

11. Rajah 6 menunjukkan sebuah bulatan unit berpusat O. Q(-0.602,0.799) P RAJAH 6

O

Nyatakan nilai bagi sin ∠ POQ. A -0.799 C 0.602
3 5

B -0.602 D 0.799

12. Diberi kos xo = − A 53 o 8 ' C 233 0 8 '

dan 180 o ≤ x ≤ 360 o . Carikan nilai x . B 126 o 52 ' D 306 0 52 '

72

<< >>

13. Dalam Rajah 7 , KLM ialah garis lurus. J y 8 cm M x L
4 , cari nilai bagi tan y. 7

RAJAH 7

K

5 cm

Diberi bahawa tan x =
5 8 9 8

A C

B

8 9 8 D 5

14. Rajah 8 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segiempat ABCD mengufuk. F E A B D C RAJAH 8

Sudut di antara garis EC dan satah ABCD ialah A ∠ EDA B ∠ ECA C ∠ EBA D ∠ EFA

73

<< >>

15. Dalam Rajah 9, K dan L ialah dua titik pada tanah mengufuk dan S ialah puncak sebatang tiang bendera tegak dengan tinggi 6m. Sudut tunduk bagi titik K dari S ialah 220 . S

6m RAJAH 9

K Hitung jarak KL dalam m. A 16.01 C 6.47

L

B 14.85 D 2.42

16. Dalam Rajah 10, U ialah Kutub Utara , S ialah Kutub Selatan dan UOS ialah paksi Bumi. U M 29o 47oB RAJAH 10 O 0o

Kedudukan M ialah A (29oU , 133oB) C (29oU , 47oB)

S

B (29oU , 133o T) D (29oU , 47o T)

74

<< >>

17. Rajah 11 menunjukkan kedudukan lima Bandar A, B, C , D dan M pada permukaan bumi. Greenwich U 30oT 60oT

30oB

•D
A•

0o RAJAH 11 30oS

•B

M• • C

S Antara bandar A, B, C dan D yang manakah berada di barat M dengan beza longitud o 30 ? 18. Dalam Rajah 12, titik P , Q dan R terletak pada satu satah ufuk. PQR ialah segitiga kaki sama. Utara R Bearing R dari Q ialah A 1060 C 1860 19. ( 2t – 3)(3t + 5) = A 6t2 + t - 15 C 6t2 - 19t - 15 B 6t2 - t - 15 D 6t2 + 19t -15 560 P 74
0

RAJAH 12

Q B 1620 D 1980

20. Diberi bahawa 4p = 15 – (2p – 3) A -3 C 2 B 1 D 3

75

<< >>

21.

5 2 − = y xy A 3 xy 5x − 2 xy B 5 xy − 2 xy 5x − 2 y xy

C

D

22. Diberi
k −7 3

7 = 2 , ungkapkan p dalam sebutan k k − 3p B
2k + 14 3 2k + 7 6

A

2k − 7 6 2 3 23. (rs ) ÷ s-3 =

C

D

A r3s3 C r3s8
1 5 x = 4 , carikan nilai x. 8

B r3s5 D r3s9

24.

A 2
1 C 2

B 1 D
1 4

25. Antara berikut yang manakah TIDAK memuaskan kedua-dua ketaksamaan x – 3 > 4 dan 4x – 3 ≤ 37. A 7 C 9 B 8 D 10

76

<< >>

26. Rajah 12 mewakili dua ketaksamaan linear pada satu garis nombor. ο


-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 x

RAJAH 13

Satu ketaksamaan yang mewakili nilai sepunya kedua-dua ketaksamaan itu ialah A C
x ≤ −4 dan x > 0 -4 < x ≤ 0

B x < -4 dan x ≥ 0 D -4 ≤ x < 0

27. Jadual 1 menunjukkan skor yang diperoleh dalam satu pertandingan . Skor Kekerapan 1 8 2 0 3 9 4 x 5 4 JADUAL 1

Diberi bahawa mod ialah 4, cari nilai yang mungkin bagi x. A 10 C 7 B 8 D 5

28. Rajah 13 ialah Carta pai yang menunjukkan jualan motosikal di sebuah syarikat. Sebanyak 9000 buah motosikal telah dijual. Lain-lain Honda 150 Kriss
0

800 Suzuki RAJAH 14

Hitung jumlah motosikal Honda dan Suzuki yang telah dijual. A 2600 C 3250 B 2860 D 3900

77

<< >>

29. Mana antara berikut yang mewakili graf bagi fungsi y = x3 y y B. A.

x

x

C.

y D.

y

x

x

30. Rajah 14 menunjukkan gambar rajah Venn yang mewakili bilangan unsur bagi set K , set L dan set M. Diberi ξ = K ∪ L ∪ M . K 5 4 L 3 2 M 7

RAJAH 15

Bilangan unsur bagi set L ' ialah A 2 C 9 31. Dalam rajah 15, ξ ialah set semesta. ξ P Q R A B C D RAJAH 16 Antara kawasan A, B, C dan D yang manakah mewakili set 78 ( Q ∪ R ) ∩ P' B 7 D 12

<< >>

32. Diberi set semesta ξ = { x : 5 ≤ x < 37 , x ialah integer } , set A = { gandaan 4 }, set B = { gandaan 6} dan set C = { nombor kuasa dua sempurna }. Cari n ( A ∪ B ∩ C) A C 1 3 B 2 D 4 3y + 6x = 15. Pintasan –y garis lurus ini ialah B 5 D 2

33 Diberi persamaan garis lurus A 15 5 C 2

34. Dalam Rajah 16, KL ialah garis lurus. y L 10 x
−1 2

RAJAH 17

K A -2 C
1 2

-5

B

D 2

35. Sebuah beg mengandungi x biji guli terdiri daripada 6 guli merah, 4 guli biru dan selebihnya guli putih. Jika sebiji guli dikeluarkan secara rawak , kebarangkalian 1 memperoleh guli biru ialah . Bilangan guli putih ialah 3 A 2 C 12 B 8 D 18

79

<< >>

36. Kad –kad dibawah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu . B I J A K S I F I R

Cari kebarangkalian bahawa kad yang dikeluarkan adalah huruf vokal.
1 10 2 C 5

A

B

3 10 3 D 5

37. Diberi f = 12 dn dengan n ialah pemalar. Jika f berubah secara songsang dengan kuasa tiga d, nilai n ialah A 3 C -2 B 2 D -3

38. Diberi y berubah secara langsung dengan x dan secara songsang dengan z. Jika y = 12 apabila x = 6 dan z = -2, persamaan yang menghubungkan y, x dan z ialah A y=4z x 6z x

B

y = y = -

4x z 6x z

C

y = -

D

 − 3 2  7 − 6 39.   1 − 1 +  5 − 4  =        10 8  A   6 5     − 21 − 12   C   5 4     4 − 4 B  6 − 5     − 10 4   D   5 − 4  

m  -4 6  40. Diberi   (- 2 3) =  5  - 10 15  , carikan nilai m.     

A -4 C 2

B -2 D 4

80

<< >>

SULIT 1449/2 Matematik Kertas 2 September 2006 1 2 jam 2

NAMA MURID

TINGKATAN

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2006
Bahagia MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah

A

B

Markah Penuh 3 4 4 5 4 5 4 6 6 5 6 12 12 12 12 12

Markah diperoleh

Kertas soalan ini mengandungi 26 halamanan bercetak
1449/2 [ Lihat sebelah SULIT

81

<< >>

SULIT 1449/2

MAKLUMAT UNTUK CALON
1.
B.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan empat soalan dalam Bahagian

2.

Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan .

3. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah . 4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. 5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 6. 7.

Markah yang diperuntukan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. Satu senarai rumus disediakan di halaman 3 dan 4 .

8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 9.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan .

82

<< >>

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.
PERKAITAN

1. a m × a n = a m + n 2.
am ÷ an = am−n

3. (a m ) n = a mn 4. A −1 = 1  d − b   ad − bc  − c a   

5. P( A) =

n( A) n( S )

6. P ( A' ) = 1 − P ( A) 7. Jarak =
( x1 − x 2 ) 2 + ( y1 − y 2 ) 2

8. Titik tengah
 x + x 2 y1 + y 2  ( x, y ) =  1 ,  2   2

9. Purata Laju = 10. Min = 11. Min =

jarak yang dilalui masa yang diambil

hasil tambah nilai data bilangan data Hasil tambah(nilai t.t.kelas × kekerapan) Hasil tambah kekerapan

12. Teorem Pithagoras c2 = a2 + b2 13. m =

y 2 − y1 x 2 − x1
pintasan − y pintasan − x

14. m = −

83

<< >>

BENTUK DAN RUANG
1 = × hasil tambah dua sisi selari × tinggi 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Luas trapezium

Lilitan bulatan = πd = 2πj Luas bulatan = πj2 Luas permukaan melengkung silinder = 2πjt Luas permukaan sfera = 4πj2 Isipadu prisma tegak = Luas keratan rentas × panjang Isipadu silinder = πj2t Isipadu kon = Isipadu sfera =
1 2 πj t 3 4 3 πj 3

10. Isipadu piramid tegak =
1 × luas tapak ×tinggi 3

11. Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n - 2) × 180o 12. 13.
panjang lengkok sudut pusat = lilitan bulatan 360 ο sudut pusat luas sektor = luas bulatan 360 ο

14. Faktor skala , k =

PA' PA

15. Luas imej = k2 × luas objek.

84

<< >>

BAHAGIAN A (52 markah ) Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Gambarajah Venn diruang jawapan menunjukkan set P,Q dan R. Diberi set ξ = P U Q U R. Pada rajah diruang jawapan, lorekkan rantau:a. P U R b. P' ∩ ( Q U R ). ( 3 markah )

Jawapan:
a P Q R

RAJAH 1 ( a ) b. Q

R

RAJAH 1 ( b )

85

<< >>

2. Selesaikan persamaan 2x2 -2x - ½ = 7 ( 4 markah )

Jawapan:

86

<< >>

3. Hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. 2x + y = -2 x - 1y = 4
3

( 4 markah )

Jawapan:

87

<< >>

4. Rajah 1 menunjukkan sebuah piramid dengan tapak ABCD yang terletak di atas meja mengufuk. CDE bersudut tegak. . E

12 cm

13 cm

D

C

A RAJAH 2 a. b.

B

Hitung panjang DC. Hitungkan sudut diantara satah BCE dengan satah CDE.. ( 4 markah )

Jawapan:
(a)

(b)

88

<< >>

5.

Rajah 2 menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada gabungan sebuah prisma tegak dan semi silinder . Di beri diameter silinder itu ialah 14 cm. 22 Dengan menganggap π = , hitungkan isipadu pepejal itu. 7 F

14 cm G

E

10 cm

D 7 cm

12 cm

H

C

B

A RAJAH 3 ( 4 markah )

Jawapan:

89

<< >>

6. Y L

M(4,3)

N(-6,k) x O

K RAJAH 4 Dalam graf di Rajah 3, KL ialah garis lurus dengan persamaaan 2x -3y + 18 = 0 dan titik O ialah asalan. Carikan: a. nilai k

b. Persamaan garislurus yang selari dengan KL dan melalui titik M. ( 5 markah )

Jawapan:
(a)

(b)

90

<< >>

7. a . b.

Nyatakan sebab mengapa “ - 8 > 3(-2) “ ialah satu pernyataan. Lengkapkan hujah yang berikut: Premis 1 : Jika w = 5, maka 5w = 25 Premis 2 : …………………………… Kesimpulan : w ≠ 5

c.

Buatkan satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor berpola berikut: 2, 11, 26, 47…….. 2 11 26 47 = = = = 3x1-1 3x4-1 3x9–1 3 x 16 – 1 ( 4 markah)

Jawapan:
a .…………………………………………..

b. Premis 2:………………………………………………

c. …………………………………………………………

91

<< >>

8. Laju ( ms −1 ) 906030Masa( s ) 0 5 10 RAJAH 5 Rajah 4 menunjukkan graf laju-masa bagi satu zarah 15 saat.. a . Nyatakan tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam.. b c Hitungkan kadar perubahan laju zarah dalam tempoh 5 saat terakhir. Hitungkan purata laju pergerakan zarah dalam masa 15 saat itu. ( 5 markah ) 15

Jawapan:
(a)

(b)

(c)

92

<< >>

9. C B 45o A O 14 cm RAJAH 6 Rajah 5 menunjukkan dua buah sektor bulatan OAB dan OCD yang berpusat O, dan semi bulatan BCE. BC diameter semi bulatan BCE. Diberi AOD dan OBC ialah garis lurus. OD = 14 cm dan BC = 7cm. Dengan menganggap π = 22 , Hitungkan: 7 a. perimeter seluruh rajah b. luas rantau berlorek. ( 6 markah ) D

E

Jawapan:
(a)

(b)

93

<< >>

10. Keluarga Lim dan Leman memilih Pulau Perhentian dan Pulau Besar untuk bercuti. Kebarangkalian bahawa keluarga Lim dan keluarga Leman memilih Pulau Perhentian 2 3 masing-masing ialah dan . 3 5 Hitung kebarangkalian , a. keluarga Lim memilih Pulau Besar. b. keluarga Lim memilih Pulau Perhentian dan keluarga Leman memilih Pulau Besar. c. keluarga Lim dan Leman bercuti ditempat yang sama. ( 5 markah )

Jawapan:
(a)

(b)

(c)

94

<< >>

11. Diberi bahawa matriks Q =

4  2 

m  2 

a. Carikan nilai m jika Q tidak mempunyai matriks songsang. b. Jika m = 5, cari matriks songsang bagi Q. c. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan matriks berikut:
x Q   =  y   8    6  

( 6 markah )

Jawapan:
a.

b.

c.

95

<< >>

BAHAGIAN B ( 48 markah ) Jawab empat soalan dalam bahagian ini. 12. a. x y Lengkapkan jadual pada ruang jawapan untuk nilai y bagi y = x3 - 5x + 3. -3 -9 -2 -1.5 7.13 -1 7 0 3 1 -1 2 1 3 3.5 28.4 ( 2 markah ) b. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi –x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi – y , lukiskan graf y = x3 -5x + 3 bagi nilai x dalam julat -3 ≤ x ≤ 4. ( 4 markah ) Dari graf anda, carikan i. ii. d. nilai y apabila x = -0.5 nilai x apabila y = 20 ( 2 markah ) Lukiskan satu garislurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai x dalam julat -3 ≤ x ≤ 4 yang memuaskan persamaan x3 - 6x = 3. Nyatakan nilai – nilai x itu. ( 4 markah )

c.

Jawapan:
a. x y c. i. ii. -3 -9 -2 -1.5 7.13 -1 7 0 3 1 -1 2 1 3 3.5 28.4

x =………………………………………. y = …………………………………….

d.

96

<< >>

97

<< >>

13. a. Penjelmaaan P mewakili satu pantulan pada garis lurus y = 2.  − 3 T mewakili   2    R mewakili putaran 900 ikut arah lawan jam pada titik ( 4,5,). Nyatakan koordinat imej titik (3,1 ) bagi penjelmaan berikut: i. ii. iii. P TR PT y

6 Q R T S 2 J -4 -4 -2 -22 6 0 00 10 2 G H 4 x 6 E P A 4

D

-2

C

F

B

b.

JBFGH ialah imej bagi PQRST dibawah satu penjelmaan V dan ABCDE adalah imej bagi JBFGH di bawah satu penjelmaan W. Huraikan selengkapnya penjelmaan V dan penjelmaan W. ( 4 markah ) Diberi luas PQRST ialah 8 unit2 , hitungkan luas CFGHJAED. ( 3 markah )

c.

98

<< >>

Jawapan :
a. i.

ii.

iii.

b.

Penjelmaan V:…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. Penjelmaan W:………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

c.

99

<< >>

14. (a). Rajah 7(i) menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada dua prisma tegak yang tercantum pada satah CDGH. Tapak pepejal itu terletak diatas meja mengufuk. Segiempat GQRH ialah satah condong dan segiempat EFGH ialah satah mengufuk. Tepi EA, FB dan QP adalah tegak. H E R F S D A 5 cm B RAJAH 7 (i) Lukiskan dengan skala penuh, pelan pepejal itu. ( 3 markah ) C 4 cm 3 cm 3 cm P G

6 cm

Q

Jawapan:

100

<< >>

b)

Sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan keratan rentas seragam JFGH dikeluarkan dari pepejal Rajah 7(i). Pepejal yang tinggal adalah seperti dalam Rajah 7 (ii). Segiempat tepat JKLM ialah satah mengufuk. Tepi OJ, NM, GC dan KB adalah tegak. E N 2 cm O 6 cm D L P 5 cm B Y Lukiskan dengan skala penuh. a). dongakan pepejal yang tinggal itu pada satah mencancang yang selari dengan BP sebagaimana dilihat dari X. ( 4 markah) b). dongakan pepejal yang tinggal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaiman dilihat dari Y. ( 5 markah ) RAJAH 7 (ii) X K 2 cm C 4 cm 3 cm R G

Q M S J 3 cm

A

101

<< >>

Jawapan :

b (i)

(ii)

102

<< >>

15

Data dalam rajah 8 menunjukkan tinggi dalam cm 40 orang pelajar kelas 5 Amanah.

144 133 159 143 151 164 155 142

148 128 180 132 134 145 164 157

173 145 140 124 146 157 156 137

153 145 130 147 125 133 143 168

163 151 127 132 185 166 154 178

RAJAH 8 a. b. Berdasarkan data dalam rajah 8, lengkapkan jadual di ruang jawapan. ( 4 markah ) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 cm pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 orang pelajar pada paksi-y, bina ogif bagi data diatas. ( 4 markah) Berdasarkan ogif anda dilukis, carikan:i. ii. iii. Median Julat antara kuartil Seterusnya terangkan dengan ringkas maksud median tersebut. ( 4 markah )

c.

103

<< >>

Jawapan:
a. Tinggi (cm ) 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 Sempadan Atas Kekerapan Kekerapan Longgokan

c.

i.…………………………… ii……………………………. iii ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

104

<< >>

105

<< >>

16. P ( 590U, 800B ) , Q (590U, 300B), dan R ialah tiga titik di permukaan bumi dengan keadaan PR ialah diameter bumi. a. b. c. d. Nyatakan kedudukan titik R.. ( 2 markah ) Di beri bahawa titik S terletak 5400 batu nautikal ke selatan P. Hitungkan latitud S. ( 3 markah ) Hitungkan jarak dalam batu nautikal dari P arah ke timur ke Q di ukur sepanjang selarian latitud sepunya. ( 3 markah ) Sebuah kapal terbang berlepas dari P menuju ke R dengan purata laju 300 knot. Hitungkan masa yang di ambil untuk penerbangan itu. ( 4 markah )

Jawapan:
(a)

(b)

(c)

(d)

KERTAS SOALAN TAMAT 106

<< >>

SKEMA JAWAPAN ( SET 2 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D B C A B C D A A D C C B B C B D A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C D A A D A C C D C A B D A C D B B C

107

<< >>

No 1

Peraturan Pemarkahan (a)

Markah

1

(b) 2 3 2 4x2 - 4x - 15 = 0 ( 2x + 3 ) ( 2x -5 ) = 0

atau setara atau

1
2

− (−4) ± (−4) − 4(4)(−15) 2(4)

1 1 1

−3 2 5 x= 2
x=

4

3

3x - y = 12

atau

2x -

2 y = 8 atau 3
atau atau atau

setara

1 1 (1M) (1M)

5x = 10 y = -2 – 2x

atau

5 y = - 10 3 5 10 x = 3 3

setara setara setara

atau x = 4 + ⅓ y atau

5 y = - 10 3
ATAU

2  1  x   =  y  
x= 2 y= -6

1   − 1/ 3 

x    y  

=  

 − 2   4 

(1M)

1 2(−1 / 3) − 1(1)

 − 1 / 3 − 1    −1 2   

(1M) 1 1 4

108

<< >>

4

a. DC = 5 cm b. Kenal pasti ∠ DCE atau ∠ ECD Tan CDE =

1 1 1 1 1 1 4

∠ CDE = 67.38
5 ½ (10)(14)(7) ½ (

12 5 12 atau Kos CDE = atau Sin CDE = 5 13 13
0

22 )(7)2 (12) 7 22 )(7)2 (12) 7

½ (10)(14)(7) + ½ ( 1414

1 1

4

6

a. 2(-6) -3(a) + 18 = 0 a= 2 b. m =

1 1 1

2 3 2 (4) + c 3
atau c = ⅓

3 =

1

y=

2 x + ⅓ 3

atau setara.

1

5

a. 7

Pernyataan Palsu

1 1 2 4

b. 5w ≠ 25 c. 3 × (n)2 - 1, n = 1,2,3,……….

8

a).

nilai a = 5 saat

1

109

<< >>

b)

90 − 30 15 − 10
12

atau

setara

1 1 2 1 6

c)

1 / 2(5)(90 + 30) + (5 x30) + 1 / 2(5)(30 + 90) 15
50

9

a)

135 22 × 7 × 2× 360 7

atau

45 22 × 2 × × 14 360 7

1

135 22 45 22 × 2× × 2 × × 14 + 7 + 7 + 14 × 7 + 360 7 360 7
55.5 b)

1 1

135 22 × ×7 360 7

2

atau

45 22 180 22 × 14 2 atau × × × ( 3.5)2 360 7 360 7

1

135 22 × × 7 360 7

2

+

45 22 × × 14 2 360 7

180 22 × × (3.5)2 360 7

1

154

1 6

10

a)

1 3 2 2 × ) 3 5 4 15 2 3 1 2 × ) + ( × ) 3 5 3 5

1 1 1 2 1

b) (

c) (

5

110

<< >>

8 15

11

a) b)

m =4 Q-1 =

1

1 4(2) − 5(2)

 2 − 5  − 2 4    
1

=

 −1 5 / 2   1 2   
1 −2

Terima

 2 − 5   − 2 − 4    8   6  
1

c)

 x   =  y  
x = 7 y = 20

 −1 5 / 2   1 2   

1 1 6

111

<< >>

BAHAGIAN B
12(a)

x y
(b)

-2 5

3 15
1,1 2

Nota: Jika (a) tidak dijawab, berikan markah pada jadual atau jika titiktitik ditanda tepat pada graf atau lengkung melalui titik-titik itu. Graf Paksi-paksi dilukis dengan arah yang betul dan skala seragam digunakan dalam –3 ≤ x ≤ 4 dan –9 ≤y ≤ 30. 7 titik dan 2 titik* diplot dengan betul (7 atau 8 titik diplot dengan betul dapat 1 markah) Lengkung licin dan berterusan tanpa bahagian garis lurus dan melalui semua 9 titik yang betul.bagi –3 ≤ x ≤ 4. 1 2 1 1 1 1 1 2 4 12 4

(c)

(i) (ii)

4.5 ≤ y ≤ 5.5 3.1 ≤ x ≤ 3.3

2

(d)

Kenal pasti persamaan y = x + 6 Garis lurus y = x + 6 dilukis betul dan bersilang dengan lengkung -2.4 ≤ x ≤ -2.0 , -0.9 ≤ x ≤ -0.5 dan 2.2 ≤ x ≤ 2.7 Nota: Dua nilai x yang betul dapat 1 markah. Satu nilai x yang betul dapat 0 markh.

112

<< >>

13

a) i) ( 3, 3 ) ii) ( 5, 6 ) iii) ( 0 , 1 ) b) V = Pantulan pada garis y = x

1 2 2 2 5 3 5

Nota : (1) Pantulan dapat 1 markah. W = Pembesaran, pusat B atau ( 5, -2), faktor skala 2 Nota : (1) Pembesaran, pusat B atau (5 , -2), dapat 2 markah (2) Pembesaran, faktor skala 2 , dapat 2 markah (3) Pembesaran, dapat 1 markah c) Luas CFGHJAEB = ( 2 2 × 8 ) - 8 24 1 1

2 12

14

Pelan
a)

E

H

R

F G
Bentuk kelihatan betul dengan segiempat FGHE dan GQRH , semua garis penuh. EF = RQ > EH = FG > HR = GQ Ukuran betul sehingga ± 0.2 cm (sehala) dan sudut disemua bucu segiempat tepat= 900 ± 10

Q

1 1 1 3

b) 113

<< >>

Dongakan X

O

G

Q J K

B

C

P

Bentuk kelihatan betul dengan segiempat tepat OGKJ, KCBJ dan trapezium CPQG, Semua garis penuh. BP > BO = CG > PQ, OG = JK = BC Ukuran betul sehingga ± 0.2 cm (sehala) dan sudut disemua bucu segiempat tepat = 900± 10

1

1 4 2

114

<< >>

Dongakan dari Y

ii)

E

O

G

R J

G
1

K

1 1

A

B

5 2 12

Bentuk kelihatan betul dengan segiempat tepat ABEG dan JKOG; Semua garis penuh. RG disambung dengan garis putus-putus. EA = GB > OJ = GK > JK > KB. Ukuran betul sehingga ± 0.2 cm (sehala) dan sudut disemua bucu segiempat tepat = 900± 10

115

<< >>

15

a)

Selang Kelas 111-120 121- 130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 .

Sempadan Atas 120.5 130.5
140.5

Kekerapan 0 5 6 10 10 5 3 1

150.5 160.5 170.5 180.5 190.2

Kekerapan Longgokan 0 5 11 21 31 36 39 40

1 2 4 1

1 1

Sempadan atas : ( I hingga VII ) betul Kekerapan : (I hingga VII) betul : (I hingga VII) betul 2 1 1

4

Kekerapan Longgokan

Nota: 5 atau 6 kekerapan betul, dapat 1 markah. b) Paksii-paksi dilukis dengan arah yang betul, skala seragam bagi 120.5≤ x ≤ 190.5 dan 0 ≤ y ≤ 40 Paksi-x dilabel menggunakan sempadan atas dan paksi–y di label menggunakan kekerapan longgokan,. Semua 8 titik di tanda betul.. c) i. median : Terima nilai antara julat 149 – 153 ii. julat antara kuartil : Terima nilai antara julat 19 - 21. iii. Contoh maklumat tentang median: 50% pelajar di kelas 5 Amanah mempunyai ketinggian 151 cm dan kurang.

4 12 2

2 2 1 1 1

3

116

<< >>

16 a)

( 59 0 S, 100 0 T ) b)

3 1,1 1 1,1 1 1

5400 atau 90 60
90 - 59 310 S

4

c)

( 80 – 30 ) × 60 × kos 59 1545 batu nautika

0

12

d)

180 0 × 60 atau 10800

180 × 60 300
36 jam

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

117

<< >>

Graf Soalan 12

y

35

30

25

20

15 y = 13.5 10

y=x+6

5

-3

-2

-1.5

-1

0

1

2

3

3.5

4

5

Graf Soalan 15 118

<< >>

-5

Kekerapan Longgokan
-10

40

35

30

25

20

15

10

5

0 120.5 130.5 140.5 150.5 160.5 170.5 180.5 190.5

Sempadan Atas

119

<< >>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful