Paweł Chlebek „SPOSOBY WIDZENIA” John Berger, Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb, Richard Hollis „Sposoby

widzenia” to niejako elementarz współczesnych metod postrzegania szeroko pojętej kultury wizualnej, począwszy od sztuki wielkich mistrzów aż po reklamę. Jest to studium spojrzenia, rozpoznawania, postrzegania oraz relacji między słowem a obrazem. W siedmiu esejach zostaje poruszona i rozwinięta tematyka zawarta w cyklu telewizyjnym pod tym samym tytułem. Nie są one ze sobą powiązane, dzięki czemu nie musimy się przejmować kolejnością i możemy się poruszać swobodnie po tym dziele. W czterech esejach użyto słów i obrazów, a w trzech pozostałych tylko obrazów. Eseje wizualne poświęcone są sposobom widzenia kobiet i różnym aspektom tradycji malarstwa olejnego. Głównym celem książki jest zapoczątkowanie procesu zadawania pytań. Esej pierwszy poświęcony jest opisowi relacji między słowem a obrazem. Już sam cytat zawarty we wstępie jednoznacznie określa nam z czym będziemy mieli styczność w dalszej części utworu „Widzenie poprzez słowa. Dziecko patrzy i rozpoznaje zanim nauczy się mówić”. Nasze postrzeganie w głównej mierze zależy od posiadanej wiedzy i od wiary. Nie mniej jednak wiedza i oparte na niej wyjaśnienia nie pokrywają się w pełni z widokiem. Kiedy w grę wchodzi miłość to błogi stan jakiego doprowadza nas widok ukochanej osoby można jedynie porównać do ulotnej chwili związanej z aktem miłosnym. Każdy obraz ucieleśnia pewien sposób postrzegania, a tylko od nas samych, od naszej percepcji zależy jak my go widzimy. Pomimo tego, że nawet w fotografii możemy zauważyć postrzeganie fotografa (który to dokonał selekcji uwiecznionego przez niego widoku spośród niezliczonej ilości innych widoków), to tak naprawdę my sami dobieramy w sobie tylko znany sposób efekt końcowy tegoż to postrzegania. W dzisiejszych czasach spojrzenie na sztukę uległo zmianie, jest to chociażby spowodowane odmiennym pojmowaniem perspektywy, która zmieniła się na przełomie wieków. Także wynalezienie aparatu miało wielki wpływ na spojrzenie człowieka. To co widzialne nabrało dla nas nowego znaczenia. Obrazy artystyczne stały się wszechobecne, łatwo dostępne, co według autora spowodowało nieodwracalne zmiany postrzegania obrazów już wcześniej namalowanych. W książce tej zwrócono także uwagę na to, iż malarstwo olejne jak sztuka każdej epoki służyło ideologicznym interesom klasy panującej. Autor stwierdza, że sposób widzenia świata, na który miały wpływ nowe stosunki własności i wymiany, znalazł swój upust w malarstwie olejnym, a także, że nie odnalazł go w żadnym innym rodzaju sztuki wizualnej. Ten typ malarstwa jest odróżnialny od reszty w jeden szczególny sposób(który de facto jest uznawany za wadę), ma zdolność oddawania materialności przedmiotów, wręcz ich namacalności. Autor zaznacza, że na szczególną uwagę

. Autor zwraca nam uwagę na to. Jak już wspominałem na wstępie w „Sposobach widzenia” poruszono nawet kwestie reklamy jako sztuki współczesnej.zasługują między innymi dzieła Williama Blake'a.. Reasumując to jak postrzegamy obrazy czy rzeczy nie zależy tylko od naszej wiedzy czy wiary. gazecie. W dzisiejszych czasach reklama jest nieodzownym elementem naszego życia. by nie dały się zredukować do statusu przedmiotu. nie dostrzegamy tego jaki ma wpływ na nasze życie. ale nie namacalne. Obserwowany obiekt może być postrzegany na tak dużą ilość sposobów jak ilość obserwujących osób. któremu udało się tak przedstawić swoje obrazy aby stały się obecne. środowiska w jakim dorastaliśmy itp. jednocześnie stając się nowym przekaźnikiem kultury. W codziennej pogoni za pieniądzem i sławą nawet jej nie zauważamy. itd. przystanku a nawet w szkole. ale także od naszej złożoności psychologicznej. by wzmocnić w ten sposób przekaz. a u innych ten sam doprowadzać do paroksyzmu negatywnych uczuć. Można ją spotkać wszędzie w telewizji. że często te niedostrzegalne przez nas reklamy wykorzystują rzeźby i malowidła. U jednych pewien obraz może wzbudzać same pozytywne emocje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful