Slijedeće je zabilježeno, kada je Audriey Hepbern upitana da podjeli svoje savjete za ljepotu

:

 Za atraktivne usne, govorite ljubazno.

 Za divne oči, pronađite (vidite) ono što je dobro u ljudima.

Za dobru liniju, dijelite hranu sa gladnim.

 Za lijepu kosu, dozvolite djeci da provlače svoje prste jednom dnevno kroz nju .

 Za dobro držanje, hodajte sa znanjem da nikada niste sami.

Ljudi, čak više nego stvari, trebaju obnavljanje, oživljavanje, potvrđivanje, prosuđivanje; nikada ne odbacuj nikoga .

 Upamtite, ukoliko vam ikada treba pomoć, naći će te je na krajevima svake od vaših ruku. Kako odrastate, otkriti će te da imate dvije ruke: jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima.

Ljepota žene nije u odjeći koju nosi, njenoj figuri ili frizuri.

Ljepota žene se ogleda u njenim očima, jer su ona vrata njenog srca, mjesto gdje ljubav počiva.

Ljepota žene nije u njenoj vanjštini, nego se prava ljepota žene očituje u njenoj duši. To je pažnja koju ona nesebično pruža, ljubav koju ona pokazuje.

Ljepota žene se povećava kako godine prolaze.

Molim Vas pošaljite ovo danas 5 fenomenalnim ženama. Ukoliko to učinite, nešto lijepo će Vam se desiti. ... A to je, da će Te doprinjeti unapređenju njenog samopoštivanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful