You are on page 1of 9

Sosyal Medya Optimizasyonu

Index
1 2 3-4 5 6 7

Sosyal Medya Optimizasyonu Nedir? Sosyal Medya Optimizasyonu Nasl Yaplr? Sosyal Medya Optimizasyonu Tarihesi Yeni Yaklam Sosyal Medya Optimizasyonu ve tibar Sosyal Medya Optimizasyonu Tavsiyeleri

Sosyal Medya Optimizasyonu Nedir?


Sosyal medyada yer alan ieriklerden web sitenize gelen trai arttrmak iin yaplan alamalara sosyal medya optimizasyonu (SMO) denilmektedir. Sosyal mecralarn nemi arttka, SMO da irketler iin nemli bir hale gelmitir. Sosyal medya optimizasyonunu anlayabilmek iin SEO (Search Engine Optimisation) yani arama motoru optimizasyonu kavramn da anlamak gerekir.

SEO ve SMO Kavramlar Web sitesine trak salamak amac ile yaplan almalara web sitesi optimizasyonu denilmektedir. Web sitesine trak salamann en popler yolu uzunca bir sre SEO (Search Engine Opimisation) oldu. SEO, web sitesinin arama motorlar tarafndan daha st sralarda olmas iin web sitesi ierisinde (on page) ve web sitesi dnda (o page) yaplacak bir dizi iyiletirme almas demektir. SEOnun amac web sitesinin arama motorlarndan daha fazla trak almasdr. Sosyal mecralarn poplaritesinin artmas ile kullanclar vakitlerini bu mecralarda daha fazla geirmeye baladlar. Bylece sosyal mecralardan da web sitesine trak salamann iyi bir kir olaca dnlmeye baland. Yine sosyal mecralarn nemi arttka arama motorlar, sosyal mecralar zerindeki ierikleri, arama sonularna daha stlerde yer vermeye baladlar. Bylelikle sosyal medya iinde yer alan ieriklerin hem direkt web sitesine hem de arama sonularnda yer alan sonular ile dolayl yoldan, web sitesine trak salamas mmkn oldu.

www.klinik.com.tr

1/7

te tm bu gelimeler ile, web sitesi traini arttrmann bir dier yolunun sosyal medya zerindeki ierikler zerinden salanabilecei dnld ve bu konuda yaplacak iyiletirme almalarnn da Sosyal SEO ya da daha bilinen adyla Sosyal Medya Optimizasyonu denildi. Sosyal medya optimizasyonunu (SMO) ve Arama motoru potimizasyonunu (SEO) ematik olarak anlatacak olursak, yandaki eklin 1 ve 2 numaral alanlar SMO, 3 numaral alan is SEOyu temsil eder. 1. Sosyal mecralarda yer alan ieriklerden direkt web sitesine gelen trak 2. Arama motorlarnn sonularnda yer alan sosyal mecra ieriklerinden gelen trak 3. Arama motorlarndan gelen direkt trak

Sosyal Medya Trai

Arama Motoru Trai

Sosyal Medya Optimizasyonu Nasl Yaplr?

Sosyal medya optimizasyonu iin temelde 2 yol vardr :


1

eriinize sosyal medya paylam zellikleri yoluyla yaplabilir. RSS beslemesi (ieriinizin RSS yoluyla datlmas), paylam butonlar (Facebook, Digg, Friendfeed, Twitter, Google payla butonlar gibi), yorumlar, ierik iinde anketler, kullanc puanlamalar vb... Ama ieriinizin kolayca paylalmas bu yolla sosyal mecralarda yaylm salanabilmesidir. eriinizin sosyal medyada yaylmas iin promosyonel almalar yaplabilir. Blog yazlar, dier bloglara yorum yapma, tartma gruplarna katlm, sosyal alara katlm gibi...

www.klinik.com.tr

2/7

Wikitravel, Yahoo Answers, VibeAgents

UGC

BLOG, RSS

Blogger, WordPress

HABER

Makaleler, PR, Yenilikler, Duyurular

VDEOLAR Sosyal Medya Optimizasyonu

Youtube, Vimeo, Dailymotion

BOOKMARKING

Digg, StumdleUpon, Delicius, Magnolia

SOSYAL ALAR

Facebook, LinkedIn, Twitter MySpace

Sosyal Medya Optimizasyonu Tarihesi


Bu kavram ilk olarak 2006 ylnda Rohit Bhargava tarafndan ortaya atlmtr. 2006 ylnda yazd makalesinde Rohit, sosyal medya optimizasyonundan bahsetti ve 5 maddelik bir liste yaynlad. Bu makale dijital pazarlamaclar tarafndan fazlasyla tartld ve dikkat ekti. Daha sonra eitli kiilerce bu liste geniletilerek 16 maddelik bir liste olutu. lk makalesinin yaynndan 4 yl sonra Rohit, yaynlad 5 maddelik listeyi revize ederek deitirdi. Aada Rohitin 5 maddelik listesi bulunmaktadr :

2006
1

2010
Create shareable content ( Paylalmaya deer ierik yaratn ) Make sharing easy ( Paylalmay kolaylatrn ) Reward engagement ( liki kurduklarnz dllendirin ) Proactively share content ( eriinizi proaktif bir biimde datn ) Encourage the mashup ( Mashup lar tevik edin )

Increase your linkability ( Linklenebilmenizi arttrn ) Make tagging and bookmarking easy ( Tag ve Bookmark kolaylatrn ) Reward inbound links ( Link verenleri dllendirin ) Help your content travel ( eriinizin yaylmasna yardm edin ) Encourage the mashup ( Mashup lar tevik edin )

www.klinik.com.tr

* Mashup : Bir ya da daha fazla kaynaktan API ve benzeri servisler tarafndan ham datalar alarak, datalar yeni bir forma dntrerek hizmet veren web siteleridir. rnein, Merkez Bankas sitesinden dviz kurlarnn XML formatnda alnarak yeni bir tasarm iinde sunularak oluturulan web sitesi bir mashuptr.

3/7

Sosyal alarda yaymlanan ierik ierisinden gelen linklerin site traini arttraca kri, 2006 ylnda Rohite increase your linkability (linklenebilmenizi arttrn) eklinde bir kural yazdrmt. Ancak, srf link oluturmak iin kalitesiz bir ierikten verilen linkin yeterince faydal olmayaca ve paylalmaya deer bir ieriin zaten doal olarak ve daha kaliteli bir trak oluturaca kri ile Create shareable content eklinde 1. madde gncellendi. 2006 ylnda ieriin yaylm ile ilgili en etkili yolun bookmarking siteleri olduu dnlyordu ancak gelien sosyal mecralar ile artk paylalmaya deer ieriin bookmarking sitelerinin dnda da paylalabilmesinin yolunun kaliteli ierik olduu dnlmeye baland. 2006 ylnda SEO odakl bir yaklamla ieriin ald linkler nemli idi. Bunun iin ierik sahipleri de zel bir aba gsterirlerdi. Ancak bu ekilde link verenlerin yaz ile ilgili proaktif bir ilikisi olmazd. Daha sonralar link verenlerle proaktif bir ilikinin salanmas gerektii kri ortaya kt. rnein, sadece verilmi bir link deil, ierikle ilgili yazlm bir yorum yazs, teekkr yazs veya ieriin iine yaplm bir yorum. Daha insancl, daha scak bir iliki... eriinizin sosyal medyada yaylabilmesi iin payla butonlarnn nemini biliyoruz. Bu, iin temelini oluturuyor. Ancak daha sonra bunun yetersiz olduu, ieriin yaylabilmesi iin sosyal medya zerinde proaktif bir almann yaplmas gerektii dnlmeye baland. rnein ierii paylaanlar dllendirmek, tevik etmek, paylaan kiilerle iliki kurmak, paylam nemli insanlara yaptrmak ve bunun gibi yollarla proaktif bir biimde push etkisi yaratmak.... Deiiklie uramayan tek maddedir. nemini daha da arttrmtr diyebiliriz. Sosyal medya optimizasyonun bana gre en nemli maddesidir. eriinizin bir ksmn ya da tamamn, baka web sitelerinin kolaylkla kullanabilecei formatta hazrlar ve dier web sitelerinin kullanmasn tevik ederseniz, SMO adna ok nemli bir i yapm olursunuz. Youtube videolarn kendi web sitenize videoyu hi indirmeden birka satr kod ile kolaylkla gmebilirsiniz (embed). Hatta Youtube bunu olabildiince tevik eder. Bu ekilde, host maliyetinin karlnda youtube un milyonlarca sitede reklam olmu oluyor.

www.klinik.com.tr

4/7

Yeni Yaklam : Sosyal Medya Optimizasyonu ve Sosyal Medya Marketing !


Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO) literatrmze girdikten sonra, kanaat nderleri ve sektr alanlar bu kavram zerinde dnp yazmaya baladlar. Bir ksm yazarlar, sosyal medya optimizasyonu iin yaplan proaktif yaylm almalarn ve daha geni anlamda planlama, yaylm, monitoring kavramlarn da ieren tm almalar Sosyal Medya Marketing (SMM) olarak ele almaya baladlar. Yani bir anlamda, 2010 revizesinde Rohitin Proactively Share Content olarak bahsettii maddeyi SMO deil, SMM kapsamna aldlar.
SEO (Search Engine Optimisation) : eriinizin (Web sitesi, blog, blten vb...) arama motorlarnda st sralarda grnebilmesi iin yaplan almalara denir. On-page (sayfa ii) ve O-Page (sayfa d) olmak zere ikiye ayrlr. SMO (Socal Media Optimisation) : eriinizin (Web sitesi, blog, blten vb...) sosyal platformlarda yaylmn salayacak biimde ieriin dzenlenmesi, yaylmasnn salanmas ve bu ekilde sosyal mecralar ve arama motorlarndan trak salanmas iin yaplan almalara denir. SMM (Social Media Marketing) : Sosyal mecralarda, yaplan pazarlama almalarnn tm bu kapsamdadr. Sosyal mecralarda (Facebook, Twitter, Youtube gibi) yaplacak pazarlama taktikleri, cretli programlar (sponsorluk ya da reklam), anlk izleme (monitoring), cep telefonlar entegrasyonlar, yaylm almalar (seeding) gibi tm aktiviteler bu kapsam iine girer.

SEM (Search Engine Marketing) : Arama motorlar zerinden yaplan pazarlama faaliyetlerini ifade eder. SEM, arama motorlarnn cretli programlar olarak alglansa da bir ok kaynakta SEOyu da ieren tm arama motoru pazarlama faaliyetleri olarak dnlr.

Bu yaklama gre SEO ve SMO iki yakn kavram olarak grlrken (ikisi de optimizasyon kavramn ieriyor), SEM ve SMM de dier iki yakn kavram olarak (ikisi de marketing kavramn ieriyor) gzkyor. Aslnda birbiri iine gemi olan bu kavramlar daha iyi anlalabilmesi adna bu ekilde snandrmak doru olabilir ancak pratikte, bu kavramlarn birbiri ile i ie gemi olduklarn (hatta kapsadklarn) syleyebilirim.

Arama Motoru

Sosyal Medya

Sayfa ii optimizasyon

SEO SEM

SMO

www.klinik.com.tr

Sayfa d pazarlama

SMM

5/7

Sosyal Medya Optimizasyonu ve tibar


Sosyal medyada yer alan ieriklerin kurum itibari ile olan ilikisini biliyoruz. Bunun iin bir ok kurum proaktif bir biimde sosyal mecra hesaplarn ynetiyor ya da ynettiriyorlar. Yine konuulanlar takip etmek iin sosyal medya takip yazlmlar (monitoring tools) ile anlk sosyal medya takibi yapyorlar. Online kurum itibarnn ynetilmesinin tek yolu bu deil. Bir de arama motorlarnn sonu sayfalarnda hakknzda kan ieriklerin sralamas byk nem tayor. Hemen hemen hepimiz bir kurum ya da kii ile ilgili aratrma yaptmzda sosyal mecralar iinde arama yapmak yerine, arama motorlarna bavururuz. Zaten buradaki sonular bize tm ierikleri listeleyecektir. Yine bir baka konu, kullanclarn arama motoru sonular ile irket gvenilirlii hakknda kurduklar ilikidir. Yaplan aratrmalar internet kullanclarnn, arama sonularnn st sralarnda yer alan rmalara daha ok gvendiini gstermitir. Tm bunlardan hareketle, online itibar ynetiminin ok nemli bir bacann, sosyal medya ieriklerini ynetmenin yannda, onlarn arama motorlar iindeki sralamas olduunu gstermektedir. Bunun iin bilhassa yurt dnda bir ok ajansn online reputation management (online itibar ynetimi) bal altnda hizmet sunduunu ve bu hizmet iinde en nemli bileenin arama sonu sayfalarnn optimize edilmesi olduunu syleyebiliriz. Trkiyede henz maalesef bu konu yeterince gndeme tanm deil. Ben zellikle ieriin doru yaylmasnn yannda, ieriin arama motorlarna optimize edilerek yaylmas ve kan sonularn arama motoru sralamasnda takip edilmesi gerektiine inanyorum. Bu ilem kolay gibi gzkse de aslnda derin bir arama motoru optmizasyonu (SEO) bilgisini gerektiriyor. Buradan hareketle, yeni nesil sosyal medya ajanslarnn SEO bilgisine sahip olmas gerektiini syleyebilirim.

www.klinik.com.tr

6/7

Sosyal Medya Optimizasyonu Tavsiyeleri

Son olarak kurumlarn sosyal medya optimizasyonu iin dikkat etmeleri gereken bir ka temel noktaya deinmek istiyorum.

Paylalmaya deer, orjinal ve ilgi eken bir ierik hazrlayn. Yorum katlmam motomot eviriler, her yerde grmeye altmz klie szckler paylalmayacaktr. Yine ieriinizin okunabilir olmas iin konu bal ve ksa aklama yazlarnz byk bir zenle yazn. Unutmayn ierik hala kral !

eriinizin paylalmasn kolaylatrn ve paylalmas iin aba gsterin. erik iinde mutlaka sosyal medya paylam butonlar olmal. Ancak sosyal mecralarda ieriinizi yaymak iin sizde zel bir aba gsterin.

likileri scak tutun. Tpk normal hayatmzda olduu gibi, networknzn geni olmas ve networknzdekilerle ilikiniz ok nemli. Scak, samimi ve paylamc olun. Bakalarn tebrik ve takdir etmekten kanmayn.

Arama motorlarn aklnzdan karmayn. SEO konusunun temel talarndan biri ieriinizi hazrlarken arama motorlarn dnmek ve ierii buna gre hazrlamaktr. SMO iin durum farkl deildir. Basn blteninizi bile hazrlarken anahtar kelimeleri, arama trendlerini, arama hacimlerini ve hedeerinizi unutmayn.

www.klinik.com.tr

7/7

idem ZKAN Klinik Ajans Bakan

1979 doumlu ve Uluslaras likiler mezunudur. Uzun yllar Roman ve pekyol rmalarnda yneticilik yapmtr. Reklam sektrne, Deiim Grup ile giri yapt. 2 yl MoreClick genel mdrl yaptktan sonra, yine grup bnyesinde yer alan Klinik markasnn ajans bakanl grevine ter etmitir. Halen Klinik'in ajans bakan ve sosyal medya zerine yazlar yazyor...

klinik.com.tr blog.klinik.com.tr facebook.com/KlinikSosyalMedya twitter.com/kliniksm