NAMA:………………………………………………………….. …………….

Kemahiran Hidup Tahun4

TAHUN 4:

SEKOLAH KECEMERLANGAN KLUSTER SEK. KEB. PERANCANGAN RANAU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

Jawab semua soalan berikut di dalam kertas jawapan objektif. 1. Murid yang disenaraikan berkemungkinan sukar untuk mengalami kecederaan dalam bengkel kecuali a) murid yang berkasut getah. b) murid yang patuh kepada peraturan keselamatan. c) murid yang merancang kerja yang akan dilakukan. d) murid yang ingin menyiapkan projek dengan cepat. Gergaji besi digunakan untuk memotong bahan daripada ___________. a) getah c) kayu b) plastik d) besi Apakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang? a) Mendiamkan diri. b) Menggantikan dengan alatan yang baru. c) Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru. d) Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu. Alatan tangan yang digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan nat dan bol. a) sepana hujung terbuka c) tukul besi b) pemutar skru rata d) playar gabung Yang berikut adalah tujuan organisasi bengkel, kecuali a) mengelakkan kemalangan. b) menyiapkan kerja dengan cepat. c) menentukan alatan tangan tersusun. d) memastikan bengkel dalam keadaan bersih. Apakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel? a) Beratur dan bersedia untuk berebut masuk. b) Masuk tanpa mendapat kebenaran. c) Beratur di luar bengkel dengan senyap. Playar muncung tirus digunakan untuk ______________. a) mencengkam benda kerja b) memutarkan skru c) memegang benda-benda kecil d) mengetuk paku ______________ adalah alat yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. a) Lampu suluh c) Kipas angin b) Televisyen d) Loceng elektrik Sikap suka mengubahsuaikan sesuatu objek yang sedia ada agar menjadi lebih baik dinamakan _________________. a) pandai c) kreatif

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

b) rajin 10.

d) inovatif

Apakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas? a) kain anduh c) makanan b) ubat iodin d) gunting Alatan tangan yang digunakan untuk membuat tanda titik sebelum menggerudi. a) paku c) tukul kuku kambing b) pen d) penanda pusat Langkah pertama yang harus dilakukan apabila menggunakan alatan tangan ialah a) melabelkan nama alatan. b) merancang dan memilih alatan. c) menggunakan alatan dengan betul d) membersihkan dan meminyakkan alatan. Alatan yang digunakan untuk mengetuk permukaan kepingan logam ialah ___________. a) gandin getah c) tukul besi b) kayu d) besi Apakah punca utama berlakunya kemalangan di dalam bengkel? a) Kecuaian murid. b) Kesalahan susunan perabot. c) kerosakan perkakas dan alatan. d) Banyak terdapat alatan yang tajam. Yang manakah bentuk asas tiga dimensi (3D)? a) bulat c) silinder b) segi tiga Segi tiga sama merupakan salah satu contoh bentuk asas dalam ___________________. a) satu dimensi b) dua dimensi c) tiga dimensi Televisyen direka daripada bentuk asas ___________________. a) kuboid c) sfera b) silinder Kubus merupakan bentuk asas tiga dimensi (3D) bagi ____________________. a) cawan c) kasut b) bola tampar d) dadu

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

19.

Bentuk asas dua dimensi (2D) yang mempunyai kesemua sisinya sama ialah _______________. a) bulat b) segi empat tepat c) segi tiga sama Berapakah jumlah bucu yang terdapat pada sebuah kuboid? a) 6 b) 7 c) 8 ___________ digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. a) Suis c) Mentol b) Bateri Mentol berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga ___________. a) kimia c) bunyi b) kinetik d) cahaya Antara berikut adalah jenis-jenis suis kecuali a) suis pisau c) suis tekan b) suis picit Bateri digunakan membekalkan tenaga ____________. a) kimia c) elektrik b) cahaya Litar _________ adalah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melalui satu laluan sahaja. a) siri c) siri dan selari b) selari Litar _________ digunakan untuk pendawaian elektrik di rumah. a) siri c) siri dan selari b) selari Menjalur wayar adalah membuang _____________ pada wayar. a) kulit c) plastik b) getah d) penebat Bateri mempunyai kekutuban ___________ dan negatif. a) utara c) barat b) positif Pemotong sisi digunakan untuk ____________ wayar dalam projek elektrik. a) menjalur c) mengerat b) memotong d) memutuskan Lukisan kerja yang menggunakan simbol dinamakan lukisan __________. a) kejuruteraan c) skematik

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

b) simbol 31. Berikut adalah alatan perkebunan kecuali a) skop c) pemutar skru b) penapis d) cangkul ____________ digunakan untuk memotong bahagian tumbuhan kecil yang tidak dikehendaki. a) Sekateur c) Gergaji b) Parang Alatan yang digunakan untuk mengubah anak pokok ialah ____________. a) serampang tangan c) skop b) cangkul d) sudip tangan Berikut bahan utama medium semaian kecuali a) tanah loam c) pasir sungai b) bahan organik d) batu ___________ ialah orang yang membeli sesuatu barang dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. a) Pembeli c) Penyewa b) Peniaga Maklumat dapat dikumpulkan melalui cara berikut kecuali a) pemerhatian c) soal selidik b) temu bual d) pertanyaan Antara berikut ialah kumpulan sasaran di sekolah kecuali a) guru c) murid b) ibu bapa Peniaga mendapatkan sumber bekalan daripada ___________. a) pengilang c) pembekal b) pasaraya

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Sumber modal boleh diperolehi melalui cara berikut kecuali a) wang simpanan c) pinjaman bank b) rakan kongsi d) merompak Berikut adalah layanan peniaga terhadap pelanggan kecuali a) jujur c) peramah b) sombong d) menghormati

40.

40

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

~~ SELAMAT MENJAWAB ~~

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times