Secara asasnya, square triangle mempunyai beberapa ciri berikut

:

Mempunyai lima permukaan iaitu empat sisi bebrbentuk segi tiga dan satu tapak berbentuk segi empat tepat. Mempunyai lima bucu Mempunyai lapan garisan sisi.

Selain itu, daripada aplikasi Geometri pada piramid ini membolehkan kita mengira isipadu piramid. Isipadu boleh dihitung menggunakan formula isipadu square triangle iaitu:

Sebagai contoh pengiraan adalah seperti berikut:

Kita juga boleh mengira luas permukaan piramid tersebut menggunakan formula luas permukaan square triangle:

Contoh pengiraan adalah seperti berikut:

Bentangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful