1

HRISTOS, prietenul clipelor de grea încercare de Georges Barbarin Traducere: Veronica Struţeanu 1. Un prieten şi un mângâietor în clipe de grea încercare 2. Faceţi un pas spre El, un început doar 3. A trăi fără încercări înseamnă a trăi fără viaţă 4. Dacă L-am iubi pe Dumnezeu, nu ne-am mai simţi niciodată singuri şi izolaţi 5. Faceţi toate lucrurile din iubire şi toate vi se vor părea uşoare 6. Defectele altora nu sunt decât reflectarea propriilor noastre defecte 7. Cel nemulţumit cu ceea ce are este sclavul vieţii materiale 8. Nici Dumnezeu Însuşi nu vă judecă, ci faptele voastre vă judecă 9. Adevăratul om din noi nu este nici cel al acţiunii noastre, nici cel al vorbelor, ci cel al gândurilor noastre l0. Prin durere să legăm sufletele noastre şi trupurile de Hristos Cel Răstignit 11. Veţi cunoaşte atât de bine drumul spre Prietenul Adevărat, încât nu vă veţi mai putea lipsi de prezenţa şi mângâierea Lui permanentă 12. Să nu vă fie frică de moartea însăşi, ci mai degrabă de felul în care trăiţi! 13. Desăvârşirea nu se poate atinge decât cu preţul multor greşeli, nu numai în plan spiritual, ci şi fizic 14. Nimic nu se concretizează în materie înainte de a fi conceput în duh 15. Principalul nu este a face mai bine ca alţii, ci a face bine ceea ce facem, cinstit, şi să nu ne preocupe ceea ce fac alţii 1. Un prieten şi un mângâietor în clipe de grea încercare Casa acestui Prieten nu are cheie şi nici clanţă. Putem intra la El fără să batem la uşă. Drumul către El este prin propria noastră inimă. El se interesează cu atât mai mult de cel care are nevoie de El. Acolo unde este El totul este pur, totul este viaţă şi faţa Lui este dragoste. În general, în durere şi în suferinţă facem cunoştinţă cu acest Prieten Unic. Odată ce L-am cunoscut şi L-am simţit aproape, Îi rămânem credincioşi, pentru că nu ne mai putem lipsi de El. Ne obişnuim astfel să trăim viaţa Lui, şi viaţa fără El este suferinţă, ca şi cum soarele ar dispărea din viaţa omului. Nimeni nu-I cunoaşte identitatea precisă, căci cel ce ar putea s-o pătrundă ar fi el însuşi Dumnezeu. Să ne mulţumim să-L slujim. Cu cât ne vom apropia mai mult de acest Prieten, cu atât Îl vom cunoaşte mai mult şi mai bine.

2
Şi poate veţi avea bucuria să-L întâlniţi într-o zi. Ochii fizici nu-L vor vedea, dar duhul va tresări de fericire, căci Iubirea cheamă iubire şi Duhul cheamă duh. Aţi fost umilit? Binecuvântată fie umilinţa voastră! Ea este o doctorie pentru voi. Meditaţi asupra ei. Nu sunt aleşi pentru această încercare decât cei care sunt demni de ea. Nu esenţa individualităţii profunde şi spirituale este înjosită, ci personalitatea superficială şi mentală suferă în orgoliul ei. Cu cât vom fi mai atinşi în personalitatea noastră, cu atât vom creşte mai mult în individualitatea noastră, dacă vom şti să tragem o cât de mică lecţie din umilirea trecătoare a suferinţei. Această umilire este dăunătoare celor slabi, dar este salutară celor tari. Umilirea nu se datorează decât propriei noastre comportări şi gândiri greşite. Nu păcatul ne condamnă, ci rumegarea lui şi dragostea pe care o avem pentru el. Sa facem măcar un pas în afara stadiului de gândire în care ne aflăm actualmente. Prietenul ne va sări în ajutor şi ne va conduce mai departe. Avansaţi pe drumul desăvârşirii, nimeni nu mai are vreo putere să ne umilească. Nu veţi mai cunoaşte nici un ofensator pe pământ, căci egoismul nostru va fi mort. Niciodată nu suntem părăsiţi. Ni se pare numai că suntem singuri, fără nimeni, cerem iubire numai de la oameni ca noi, din carne şi sânge. Nu ne-a trecut niciodată prin minte să cerem iubirea Divinului Prieten. Suntem abandonaţi numai când noi înşine ne abandonăm. Prietenul abia aşteaptă cererea noastră. Nu ezitaţi, bateţi la uşa conştiinţei! Dacă o ascultaţi cu atenţie, îi veţi auzi răspunsul din interior şi o lumină vă va inunda inima, iar căldura dragostei divine va pătrunde in voi. Eternul Prieten este permanent prezent, nu importă numele si esenţa Lui. Principalul este că El nu ne părăseşte niciodată. Cu cât Îi cerem dragoste mai multă, cu atât El ne oferă mai mult. “Cereţi şi vi se va da, bateţi şi vi se va deschide!” Oamenii se plictisesc să vă asculte văicărelile şi dorinţele voastre. Prietenul divin nu este însă niciodată plictisit de voi, căci ceea ce vă preocupa pe voi îl preocupa şi pe El. El este în acelaşi timp intermediarul şi distribuitorul, avocatul şi judecătorul. Ce mai aşteptaţi pentru a-L striga? Acolo unde este Prietenul, acolo este dragostea şi unirea cu toţi oamenii lumii. Îndepărtarea trupurilor apropie inimile. Cel capabil să suporte despărţirea este mult mai legat decât la reîntoarcere, de ceea ce iubeşte. Nu există decât o singură şi veritabilă solitudine-acea a iubirii. Trebuie să ştim că scăderea potenţialului omenesc, fizic şi moral, nu durează mult. În aceste clipe grele, când de multe ori slăbiciunea fizică sau boala influenţează psihicul şi invers, când durerea morală influenţează starea sănătăţii, în toate aceste momente grele, prima idee pe care trebuie s-o avem, este că aceasta nu va dura prea mult şi că nu suntem singuri. Omul, dotat cu putere spirituală intensă, îşi domină repede slăbiciunea trupului. Meditaţia şi credinţa îl ajută, în timp ce cel dezarmat moraliceşte nu opune nici o rezistenţă slăbiciunii trupeşti şi descurajarea se instalează în mod cronic în inima sa. Pentru a vă smulge din această inerţie, chemaţi Prietenul în ajutor! Un mic efort, cât de mic, o iniţiativă cât de neînsemnată, chiar la început, şi asistenţa Cerului va amplifica efortul vostru! Voinţa de a acţiona vine acţionând, după cum foamea vine mâncând. Nu lăsaţi niciodată dorinţa şi acţiunea cea bună să se răcească! Invizibilul divin este prezent, vă aşteaptă, vă asistă şi lucrează cu voi. Ce poate logica şi autosugestia atunci când vine ruina şi moartea peste voi. Şi totuşi Iov, plin de bube, în mizeria lui totală a găsit puterea să-l laude pe Dumnezeu. Iisus i-a binecuvântat pe călăii Săi. Martirii au cântat imnuri de slavă în timp ce erau arşi de vii. De unde şi-au extras aceştia toţi puterea şi rezistenţa? De la Divinul Prieten, pe care Îl vedeau cu ochii sufletului, Îl ascultau cu urechile sufletului, şi această viziune a lor era aşa de intensă încât acoperea chinurile lor trupeşti. Beţi cu toţii din acest izvor de apă vie! Prietenul este acelaşi care a fost şi pentru martiri, şi aceeaşi putere o are mereu. Totul este ca noi să dorim schimbarea în aceeaşi măsură în care au dorit-o acei eroi. Biserica Lui este în inima noastră, iar preotul nu este altul decât noi înşine. Oferiţi slăbiciunea voastră Prietenului pe altarul inimii voastre! Curăţiţi-l de toate buruienile pe care le-aţi lăsat cu timpul să-l invadeze. Va transforma jertfa voastră, slăbiciunea voastră astfel oferită, în forţă, în curaj, în putere, care va deveni la rândul ei pace!

3
Tu, călătorule obosit, care nu doreşti altceva decât a pune povara jos şi a te culca în mijlocul drumului, dacă ai cunoaşte cât de aproape, peste drum chiar, este un han de adăpost, unde hangiul îţi este prieten chiar, cum te-ai năpusti într-acolo! Ei bine, drumeţule, intră chiar fără să baţi! Intră în hanul vieţii. Acolo fruntea îţi va fi răcorită şi picioarele îţi vor fi spălate. Acolo vei găsi hrana credinţei şi a nădejdii şi vei pleca mai departe întărit şi refăcut. Voi purtaţi în voi acest han ceresc fără să ştiţi. La orice oră din zi şi din noapte vă este deschisă poarta, iar hangiul binevoitor vă priveşte cu tristeţe cum treceţi mereu prin faţa lui fără să-l observaţi măcar. El aşteaptă mereu, vă iubeşte şi vrea să vă vină în ajutor. De voi însă depinde totul. 2. Faceţi un pas spre El, un început doar De ce staţi mereu plecaţi asupra colţurilor negre din sufletul vostru şi vă rumegaţi mereu ideile triste, eşecurile, disperările, pierderile? Ca un materialist să fie pesimist este ceva normal, iar miracolul este că chiar unii materialişti luptă împotriva deprimării, deşi ei nu au nici un izvor de reîmbogăţire spirituală. Aceasta dovedeşte că redresarea este o atitudine firească omului, instinctivă. Exploataţi deci această tendinţă optimistă, pe care Providenţa a pus-o în voi! A fi pesimişti, când credem în Inteligenţa Creatorului, echivaleză cu îndoiala în această inteligenţă, şi atunci credinţa noastră nu este decât pe jumătate. Imensa eroare a oamenilor constă în faptul ca ei cred doar într-o divinitate foarte îndepărtată, ocupată doar să mişte aştrii, nu şi să se preocupe şi să se plece asupra inimilor lor. Toate evenimentele sunt un apel, un avertisment al lui Dumnezeu către noi. Nu Îi este indiferentă soarta nici unui om. Doar oamenii sunt surzi şi orbi, nu înţeleg sau mai degrabă nu se străduiesc să înţeleagă sensul evenimentelor, care nu este altceva decât vocea lui Dumnezeu. Sunteţi pesimişti pentru că viaţa voastră nu are nici un scop precis, pentru că sunteţi izolaţi chiar în sânul propriei voastre familii şi pentru că aţi luat obiceiul de a critica totul, de a nu vedea decât insuccese în orice. Dacă doriţi insă, puteţi schimba toată această stare. Încercaţi o săptămână să nu mai judecaţi pe nimeni şi nimic, nici o împrejurare. Predaţi soarta voastră, oricare ar fi ea, în mâinile Prietenului Divin. Surâdeţi şi fiţi îngăduitor cu oricine şi veţi dobândi de sus o forţă atât de mare, plină de iubire şi generozitate faţă de oameni, încât tot pesimismul vostru se va topi ca un bulgăre de zăpadă în soare. În durere, omul se pleacă în faţa lui Dumnezeu. De aceea trimite Dumnezeu suferinţele peste om, în ultimă instanţă, când nici un alt apel nu a influenţat inima omului. Atunci abia ne găsim în situaţia de a nu afla sprijin de la nimeni şi atunci omul este obligat să alerge la Dumnezeu şi numai atunci când este părăsit de toţi Îl descoperă pe Prietenul Adevărat. Vocea secretă pe care o auziţi în străfundul inimii este manifestarea Lui. Elanul care vă împinge spre cer este apariţia Lui în sufletul vostru. Orice cuvânt şi gest frumos al vostru nu este decât influenţa Lui în inima voastră şi traducerea lui în limbaj omenesc. El este totul, şi bucuria şi tristeţea, şi întrebarea şi răspunsul, şi problema şi soluţia. Supărarea voastră şi tristeţea nu este decât o aparenţă de durere, datorată ignoranţei şi neînţelegerii voastre. Dacă aţi putea privi cauza suferinţei voastre cu alţi ochi, v-aţi mira de lipsa ei de importanţă, de aceea nu încercaţi să rupeţi singuri lanţurile suferinţei care vă apasă. Nu veţi reuşi decât să le întăriţi şi mai mult sau să vă procuraţi altele şi mai grele. Predaţi-vă cu totul Prietenului şi aşteptaţi răspunsul Lui! Acest răspuns nu va fi totdeauna un act sau un fenomen brusc, exterior, ci din interior va veni schimbarea, căci nimic din afară nu poate să vindece cancerul care vă roade inima.

Vă complaceţi de multe ori în disperarea voastră pentru a-i impresiona pe alţii şi pentru a vă da importanţă. deşi veţi da socoteală “până la cel din urmă bănuţ”! Prietenul nu are altă ocupaţie decât a îndrepta şi a şterge tot acest trecut. care vă va arăta sensul vieţii altfel decât îl vedeaţi până acum. ezitarea. Căci ne rugăm în biserici. Este răspunsul la chemarea lui către Dumnezeu. Disperarea nu are nici o cauză exterioară. Omul. primejdiile şi suferinţele noastre sunt doar în mintea noastră bolnava.El este izvorul vieţii fără de sfârşit şi dragostea Sa faţă de oameni nu seacă niciodată.4 Răspunsul divin cerut cu insistenţă şi sinceritate va fi o schimbare în sistemul vostru de gândire. dacă o doriţi sincer. astfel curăţiţi şi purificaţi. când orice îndoială se va risipi şi când ochii voştri se vor deschide cu adevărat. Noi singuri ni-i creăm. şi nu-L slăbiţi o clipă. atunci vă veţi întreba cum de aţi putut să vă pierdeţi timpul şi să vă risipiţi forţele în căutarea şi împlinirea unor visuri deşarte. ca să ne vadă evlavia-să ne vadă ipocrizia. El previne numai. pradă lui însuşi. cu atât El vă va dărui mai mult. pacea. ceva fără valoare. o evoluţie secretă a inimii voastre. scepticismul. Dacă cel mai mare tâlhar (cum a fost cel de pe cruce) ar şti cât este de îngăduitor şi de iertător Dumnezeu. nu în faţa oamenilor. deschide răni vechi. Cine vă împiedică să veniţi să slăviţi această dragoste nepieritoare? Îndoiala din voi vă opreşte. o energie ce nu se poate explica unui neexperimentat. oricât ar fi de inteligent şi de talentat. O doriţi şi voi? Cereţi-o sincer şi căutaţi-o. în mai rău. Disperarea va dispărea dacă veţi apela la Hristos. Dacă vom închide însă poarta egoismului. El nu vine nechemat. alterată. Cereţi-I ca un cerşător plictisitor lumina. tradiţia. În aceasta constă toată neputinţa inteligenţei şi a logicii omeneşti. prin încrederea cu care Îl veţi chema. Trebuie să o simtă ca să o poată discuta. Noi Îl credem pe Dumnezeu un fel de jandarm şi. Nu credem decât în rău. Cel mai mare geniu omenesc. un curent. aduce greutăţi. căci mecanismul credinţei este greu de explicat. o lumină nouă. Numai cine Îl cheamă şi Îl caută pe Dumnezeu primeşte credinţa. şi aceasta pentru ca ne credem capabili şi prevăzători. cu propriile lui mijloace. Totul vi se va părea deşertăciune şi fără importanţă şi tot ce v-ar putea bucura va părea o himeră. nu îndrăznim să ne apropiem cu inima de El. Ea sapă în adâncime. în fond. pe care ne închipuim că o avem. Acesta va fi răspunsul de sus. va cunoaşte. Prietenul va întoarce butonul nemuritor al conştiinţei voastre şi veţi vedea lumea cu alţi ochi. şi întreaga furtună din inima voastră o va liniştiţi. sigur o veţi găsi! . nu vă temeţi. declanşăm un spectacol dezastruos în faţa conştiinţei noastre. El este pacea şi dragostea. n-ar exista nici o clipă să vină la El. aceasta este arma cea mai tăioasă a inimii voastre. Cu cât veţi cere mai cu insistenţă şi cu răbdare. astfel încât nimic din trecut să nu mai tulbure imaginaţia noastră şi. dacă vom face un gol complet în mintea şi în inima noastră. Ceea ce vă pierde este raţionamentul greşit. ce vom pierde? În taina odăiţei noastre să-L chemăm pe Dumnezeu. înţelegerea. Întreg felul vostru de a raţiona se va schimba. clipe de prăbuşire. elaborăm singuri replicile lor şi pe ale noastre. ştiinţa omenească. “Celui ce are i se va mai da”. este incapabil de fericire şi de desăvârşire deplină. Perseverenţa obţine surplusul. Inamicii noştri. Nu veţi fi niciodată singuri avându-L alături pe Prietenul tuturor. când realitatea era atât de aproape de voi? Credinţa voastră va fi de netăgăduit atunci când ea va fi adevărată. oricând. Abia atunci va veţi odihni cu adevărat pe perna credinţei voastre. Cât despre orbirea trecută. să-L chemăm pe Prietenul nostru. construieşte obstacole. nu răzbunarea şi dezordinea. opinia publică. ea îşi are izvorul în inima noastră îndepărtată de Hristos. Atunci când încrederea va creşte în voi. Veşnic punem problema unor evenimente şi mai grozave în viitor. de frica Lui şi a socotelii pe care bănuim că ne-o va cere. El nu forţează pe nimeni. Ea este un fluid. Ea este ştiinţa vieţii şi Dumnezeu o trimite acelora care o caută. De voi depinde. Rânduiala Prietenului este complet contrară celei omeneşti . pentru că el nu o va pricepe niciodată. desigur. Prietenul Divin vă aşteaptă oriunde. Cultivăm şi dăm viaţa acestor fantome inexistente. o forţă. Dragostea divină se îmbogăţeşte cu cât se adaugă cererea fiecăruia. Cel care crede nu poate dovedi altuia cauza precisă pentru care crede. dar în inimă ne îndoim. a inteligenţei personale. El este mângâietorul dezinteresat.

Întrebaţi mereu la acest birou: “Ce este viaţa mea? Unde este calea ei? Am căzut. Fără El nimeni şi nimic pe lume nu ne poate satisface pe deplin. de lipsa de prieteni. Greşelile sunt deci necesare. Patria lui. va fi acolo unde va fi Prietenul Dumnezeiesc. 4. voi degajaţi căldură sau frig. cum nu poate exista căldură alături de un aisberg. de exil. Dacă L-am iubi pe Dumnezeu. ele sunt precise. Acea fatalitate a scepticilor este o ignoranţă a celor leneşi. Curaj deci! În orice încercare strigaţi-L pe Prietenul Divin! Dacă aţi greşit. Din comoditate. Alături de un foc aprins nu poate exista răceală. evoluţia spre desăvârşire nu este posibilă. iar cei care vă înconjoară suportă căldura sau răceala voastră. A te supune orbeşte fatalităţii echivalează cu o sinucidere a sufletului. Înseamnă o stagnare. disecaţi-le. căutaţi să înţelegeţi sensul lor. Se prea poate ca în drumul vostru să întâlniţi fiinţe reci. acel izvor nesecat de desăvârşire. acuzăm destinul de erorile comise de noi înşine.5 3. În orice clipă a vieţii suntem stăpânii soartei şi ai destinului nostru. Este biroul adevărului. Acolo vom găsi orice explicaţie. iar nicidecum un balast care să vă îngreuneze mişcarea în viitor. acela nu mai este singur nicăieri. ci descifraţi-le. de apă vie al lui Hristos. Această limitare în spaţiu şi în timp a uneia din cele mai nobile aspiraţii omeneşti este aproape singura cauză a tuturor suferinţelor şi nostalgiilor omului. chiar un regres. orice instrucţiune. inevitabile. o neîncetată adaptare şi o evoluţie spre perfecţiune. la progres. Aveţi puţină bunăvoinţă la început şi ea va veni mai multă. nu ne-am mai simţi niciodată singuri şi izolaţi Noi înşine e ne izolăm. Mărturisiţi greşeala din conştiinţa voastră şi îndepărtaţi-o. în afara liberului nostru arbitru. Nimic nu este determinat. greşeala voastră. incapabili de iniţiative. Toate încercările sunt elemente ajutătoare în această evoluţie spre desăvârşire. a propriei noastre indiferenţe. Ea este o experienţă ce nu mai trebuie repetată. A trăi fără încercări înseamnă a trăi fără viaţă Viaţa este. nădăjduiţi. Principalul este să tragem concluzii din fiecare eroare. şi certitudinea vă va fi dată. nu în spaţiu şi în timp. După măsura dragostei voastre. Acest studiu făcut cinstit şi cu atenţie vă va aduce un mare progres în conduita voastră. Fataliştii sunt cei slabi. proporţionate după forţele şi posibilităţile fiecăruia. în urma luptei între bine şi rău. nu vă neliniştiţi! Nu târâţi după voi. Busola invizibilă este Hristos. la viaţă deci. Dacă ceva vi se pare prea greu de suportat pentru fiinţa voastră delicată. Numai El poate completa inima noastră. Fără greşeli. Niciodată să nu vă plângeţi de încercări. şi dorul acela de ceva nelămurit. cereţi imediat ajutorul şi sprijinul Prietenului şi El vă va purta sarcina. ca o piatră grea legată de gât. matematice. în cea mai neagră închisoare şi în cel mai îndepărtat colţ de lume în care ar fi forţat să trăiască. în Duh. va deveni o forţă creatoare. acel inexplicabil omenesc este tocmai depărtarea omului de Dumnezeu. în fond. de lipsa de pace şi de familie? Aceasta pentru că vă mărginiţi la aerul pe care îl respiraţi şi la pământul pe care îl călcaţi sub picioare. ce voi face acum?” Răspunsul va veni la fel ca bunului samaritean care a pansat rănile celui căzut între tâlhari. cei fără voinţă. Ea este chiar o bogăţie pentru instruirea omului. Răceala altora nu este decât reflectarea propriei noastre răceli. Cine cere acest ajutor mai des îl obţine din plin. familia lui. Cei tari îşi reîmprospătează mereu puterile din izvorul de viaţă. de efort spiritual. Vă plângeţi de singurătate. Cereţi. Înseamnă o renunţare la luptă. Cine L-a găsit pe Dumnezeu şi trăieşte cu El în unire permanentă. Încercările nu vin niciodată la întâmplare. rigide şi . va creşte în voi.

el se camuflează prin tonul ridicat. . lipsit de voinţă. Acolo unde este iubire. care începe să crească. Într-un acces de furie. ea atrage furia altora. Întotdeauna o voce binevoitoare atrage serviciile tuturor. Efectele ei sunt totdeauna dezastruoase şi de lungă durată. Prezentaţi-vă în faţa celor din jur cu o faţă zâmbitoare. Fiţi calmi şi veţi culege liniştea. veţi atrage toate inimile şi ura nu va mai exista niciodată în jurul vostru. Nu lăsaţi să vă scape nici o silabă. Scoateţi orice strop de ură din inima voastră şi nu o veţi mai vedea nici la ceilalţi! Umpleţi-vă de Iubirea Dumnezeiască! Veţi deveni ca un magnet al iubirii. un minut este suficient pentru a dărâma ceea ce a fost zidit ani de zile. O victorie interioară. chiar dacă aţi reuşit să păstraţi tăcerea. vă otrăviţi inima. sinceră. Astfel că voi. înseamnă că dragostea voastră nu este veritabilă. veţi deveni inaccesibili furiei altora. şi nimeni şi nimic nu poate rezista acestui foc dumnezeiesc. a războaielor. ci în colectivitate. cu dragoste-mânia va pieri. Orice bucată de gheaţă se va topi în faţa surâsului vostru. a certurilor. Atunci îi veţi atrage în jurul vostru pe toţi. a revoluţiilor. Cine nu oferă nu primeşte. secretă. încălzeşte tot ce întâlneşte. Iubirea mare. voi vă pedepsiţi în primul rând pe voi. Nimeni nu va mai avea vreun motiv să vă urască. lipsiţi de iubirea aproapelui vostru. sunteţi cu mult superiori interlocutorilor voştri. un val de întristare. Omul furios devine inconştient de faptele sale. Furia este contagioasă. o cerere şi o ofertă permanentă. chiar sunteţi întotdeauna străini de brutalitatea altora? Oare nu tot voi aţi provocat-o. 5. Niciodată să nu daţi ordine pe un ton brusc ăi aspru. Nefiind cu nimic alimentată-cu nici o replică. fără ascunzişuri. opreşte evoluţia şi progresul societăţii. Milioane de celule nervoase sunt mobilizate şi distruse. Sorbiţi iubirea din izvorul divin. cei care vă credeţi singuri. mânia nu mai are loc. Ura nu trăieşte decât acolo unde este lipsă de iubire. cu un cuvânt înţepător. omul nu mai este decât o caricatură a lui însuşi. Vor veni sa se încălzească la focul iubirii voastre. Dacă voi sunteţi cei bruscaţi. Omul brutal este întotdeauna un slăbănog în fond. Deci de voi depinde dragostea aproapelui.6 indiferente. înseamnă mult mai mult decât o victorie în gesturi şi în cuvinte stridente. căci pentru a-i pedepsi pe alţii pentru un afront ce vi se pare că vi s-a făcut. rămânând calmi. Ordinea socială nu este decât un perpetuu schimb între oameni. senină. Totuşi. Mânia însă este o adevărată beţie. Şi mai ales nu rumegaţi întristarea voastră. Furia este un exploziv periculos. pentru a preveni astfel un acces de mânie violentă. Să nu credeţi că aceasta inspiră autoritate celor prezenţi. a răspunde pe acelaşi ton pentru a vă apăra înseamnă să complicaţi inutil discuţia şi să vă înveninaţi inima. Voi sunteţi în adăpostul inimii voastre. Un demon se instalează în inima lui. dar dacă ele rămân tot aşa în contact cu voi. Faceţi toate lucrurile din iubire şi toate vi se vor părea uşoare Încercaţi zi de zi să înlăturaţi micile voastre nemulţumiri. pe lângă voi poate trece orice uragan de furie. Intoleranţa voastră faţă de ceilalţi este cauza tuturor neînţelegerilor. Omul nu a fost creat pentru a trăi singur. când simţiţi o indignare care vi se urcă în gât. Prin intoleranţă închidem orice poartă a înţelegerii frăţeşti. vă alimentaţi mândria. Iar dacă totuşi vă simţiţi vinovaţi. precum nu este întuneric acolo unde există lumină. şi reaprindeţi această iubire. deschisă. ci din contră. verificaţi mai întâi măsura iubirii voastre pentru ceilalţi. gândiţi-va că. iar când vă veţi umple inimile cu ea. Ura nu există acolo unde este iubire. cu un gest ostentativ? Dacă conştiinţa nu vă reproşează nimic. Îngăduinţa este o imensă virtute individuală şi socială. aveţi grijă să nu cedaţi acestui sentiment niciodată! El se va întări pe măsură ce-i cedaţi. tăcerea este şi mai eficace. veţi face minuni. Stăpâniţi-vă permanent nerăbdarea. “Ceea ce doriţi să vă facă vouă oamenii. iar prin toleranţă deschidem toate porţile iubirii. faceţi-le voi lor mai întâi!” Atunci când constataţi că vă este lezat orgoliul.

Depinde de viteza. în timp ce una caldă şi încrezătoare este constructivă. Oamenii însă. dacă vom suferi sau nu. reprezintă piatra de încercare a sufletelor mari. Când vă aflaţi pradă unei adversităţi. Atunci când sunteţi enervaţi-probă a slăbiciunii voastre-când un gest. apoi relaxaţi-vă muşchii. trebuie să-i considerăm ca pe nişte ziduri. în tot ceea ce fac. Şi noi suntem nişte ziduri pentru alţii. în fond. o apărare. iubirea. Zidul nu ripostează decât după felul în care îl tratăm. vor să-şi manifeste superioritatea. aceasta este metoda sigură de vindecare şi distrugere a acestui microb. deci o aşteptare este un act de credinţă. în timp ce cu cei apropiaţi din familia noastră suntem duri şi lipsiţi de maniere. în lupta lor cu mândria. În loc să folosim inteligenţa şi înţelegerea şi să ne facem un sprijin din zid.crucea lui Hristos. o singură pârghie a vieţii. acută. A pune frână în fiecare zi oricărei nerăbdări. o gimnastică a iubirii şi a voinţei. Fiecare trebuie să se preocupe numai de el însuşi. A aştepta este egal cu a spera. de dimineaţa până seara. dacă ei s-ar gândi care este avantajul pe care realmente îl dobândesc din această atitudine. De unde să câştigaţi puterea şi rezistenţa? Mândria este cea care vă opreşte să o faceţi numai din iubire. la relaţiile sale sociale cu ei. este veşnic ca un jupuit de viu. fără să vorbiţi. un zgomot. respiraţi adânc şi foarte încet. Dar. Mergeţi deci către Prietenul Dumnezeiesc.. si din efortul continuu al fiecăruia se naşte înţelegerea comună. Atâta timp cât nu veţi renunţa la greşelile voastre. o singură formulă de izbândă. enervări. Cel care are o mândrie exagerată. Pentru a scăpa de el este nevoie de o practică şi o perseverenţă îndelungată. precum furnicile. aşteptare să devină o gimnastică spirituală. omul se gândeşte permanent la semenii săi. Convieţuirea oamenilor ar fi mult mai simplă şi mai armonioasă dacă mândria ar fi lăsată la o parte. care nu este altceva decât Iubirea Universală în adâncul inimii voastre. Noi în general suntem amabili şi binevoitori cu străinii. Chiar în singurătate. ar constata că pentru o satisfacţie de o clipă a mândriei şi a vanităţii îşi provoacă mii de răni secrete. nu ar mai exista nici un progres în omenire. nemulţumit de orice. forţaţi-vă să nu mai pricepeţi nimic. noi îl transformăm în călău. Defectele altora nu sunt decât reflectarea propriilor noastre defecte Mândria este un microb periculos şi extrem de contagios. nu acuzaţi nici destinul. iar inima lui este o rană permanentă. egoişti şi tirani. ci cercetaţi unde anume aţi greşit. a tactului şi a inteligenţei. şi enervarea voastră va pieri. Vrem să fim menajaţi şi să nu ni se atragă atenţia asupra nici unui defect. acesta este singurul secret de a reuşi. Dacă însă aţi încerca. într-o veşnică dispută cu oricine. Abordaţi toate evenimentele cu iubire. Identificaţi-vă cu această iubire! Faceţi din respiraţia voastră zilnică şi atitudinea fiinţelor şi lucrurilor din jurul vostru se va schimba radical. Trataţi toţi oamenii cu dragoste şi toţi vă vor deveni prieteni. nici providenţa. viaţa vi se va părea greu de suportat şi adversarii de neînvins. 6. aţi deveni cu timpul o forţă căreia nimeni nu-i va mai putea rezista.7 iar progresul lui spiritual nu poate avea loc dacă nu există armonie colectivă. Nu există moment mai indicat şi mai . aceasta este singura lor grijă în toate acţiunile întreprinse. fixaţi-vă atenţia în altă parte. un obstacol oarecare vă calcă pe nervi. Retrăiţi mental toată agonia Lui. Puneţi o barieră între voi şi obstacol. iubirea. de care ne vom izbi cu atât mai dureros cu cât ne vom arunca cu puteri mai mari asupra lor. Ca să înlăturăm ciocnirile neplăcute cu unii dintre ei. Dacă fiecare ar aştepta să facă binele numai dacă semenul lui îl face întâi. Faceţi toate lucrurile din iubire şi toate vi se vor părea uşoare. O aşteptare febrilă este destructivă.. În loc de a reprezenta un motiv de enervare. dacă fiecare s-ar sili în interesul celorlalţi. iubirea. şi cea mai sigură liniştire este. Aşteptarea. a substitui amorul spiritual amorului propriu. răbdarea. de încăpăţânarea şi de violenţa cu care ne izbim de zid. nelinişti. În fond. Deschideţi ochii plini de dragoste asupra universului şi universul va privi cu aceiaşi ochi.

Omul poate să extragă din tot ceea ce-l înconjoară utilul şi vătămătorul. ne îmbogăţim.8 prielnic de a face loc în inima şi mintea noastră lui Dumnezeu. stârnind vreun conflict cu fraţii noştri. care luminează lucrurile obscure şi face ca totul să devină clar şi uşor de împlinit. ne face să înţelegem rolul nostru. chiar dacă aparent se prezintă sub o formă neplăcută. Tot ce vedem rău la alţii nu este decât imaginea noastră proprie. Dacă ambele merg în acelaşi sens. Datoria noastră este să fructificăm şi eşecul şi succesul. iar ceea ce afectează sufletul afectează şi materia. Ceea ce ni se pare că este o sarcina grea pentru noi este tocmai ceea ce ne ajută sufletul şi ne obligă la efort. una fără alta. spre progresul şi desăvârşirea noastră. Atracţia. Dacă vă schimbaţi radical atitudinea interioară. Viaţa este făcută din acţiune şi reacţiune. În aceasta constă secretul relaţiilor cu semenii noştri. pentru a nu vă certa cu nimeni! Nu trăiţi în dezordine şi în plictis! Munca ordonată şi constructivă este cea a gândurilor bune. Fiecare om îşi are greutăţile lui personale. Este de-ajuns ca unul din parteneri să cedeze pentru ca orice discordie să înceteze. pline de încredere în unicul apărător. Niciodată nu trebuie să atentăm la unitatea colectivă. Cele mai grele sunt cele secrete. Aşadar eşecul nu trebuie deplâns. În loc de a constitui timp pierdut. Defectele constituie un element de perfecţiune şi de progres. Profitaţi de cei care vă contrazic pentru a vă transforma ideile învechite. acestea completându-se una pe alta şi neputând exista separat. Adaptaţi-vă deci oricui. acesta se purifică de patimi. nici un alt raţionament nu ne împacă cu aşteptarea noastră. Atitudinea exterioară a omului îi afectează sufletul. o ocazie de a ne perfecţiona continuu. puterea omului este mare. pline de bogăţie spirituală. trupeşti sau sufleteşti. unirea este totul. deşi îşi fac lor înşişi un mare rău. căci îşi cultivă amorul lor propriu. Refugiaţi-vă din ce în ce mai mult în templul sufletului vostru şi veţi ieşi din lumea neputinţelor! De câte ori vă înălţaţi sufletul spre Hristos. În viaţa materială. Eşecurile sunt o binecuvântare pentru noi. ci considerat ca inevitabil şi necesar. el este uşor!” Binecuvântaţi controversele cu ceilalţi. deci auxiliarii şi ajutătorii dragostei dumnezeieşti. Magia vie a dragostei este puterea miraculoasă ce schimbă calculele complicate în soluţii simple. Defectele altora nu sunt decât reflectarea propriilor noastre defecte. cu atât el găseşte mai multe la ceilalţi şi îi judecă continuu. modul vostru de gândire. decât clipele în care suntem nevoiţi să aşteptăm. Cei care vă contrazic sunt adversarii amorului vostru propriu. trebuie să ne convingem pe deplin şi să avem certitudinea că ceea ce urmează să se întâmple nu se va întâmpla decât la ceasul cuvenit şi că orice s-ar întâmpla nu poate fi decât spre binele nostru. Dezbinarea cu o singură creatură a lui Dumnezeu constituie un obstacol în calea unirii cu Dumnezeu. Când aşteptăm însă. Existenţa noastră întreagă este o datorie morală cu care. Crucea lăsată de Dumnezeu este potrivită pentru puterile fiecăruia. Scopul omenirii este unitatea în desăvârşire. Ar ajunge să eliminăm greşelile noastre pentru a nu mai vedea greşelile celorlalţi. numai Dumnezeu singur ne linişteşte. Pozitivul şi negativul formează ritmul mişcării şi al energiei vieţii. gravitatea sunt legi ale unirii şi conduc la armonia sferelor. nu le mai vede pe-ale celorlalţi. Însă succesul nu-l . un motiv de luptă permanentă. În timpul preocupărilor noastre nu ne putem concentra asupra lui Dumnezeu. după inima lui. “Luaţi jugul Meu. adevărul şi falsitatea. ocazii care vă permit să vă exersaţi toleranţa. clipele de aşteptare pot deveni cele mai însemnate clipe. binele şi răul. Mai ales durerile şi suferinţele noastre nu fac decât să cureţe inima de egoism şi de ambiţii. Din contraziceri iese întotdeauna ceva bun de învăţat. Toate evenimentele sunt pregătite de Dumnezeu spre binele nostru spiritual. Cel ce şi le înfrânează pe-ale sale. Oricare ar fi tipul de aşteptare pe care îl suportăm. ne sunt necesare. Acestea se influenţează reciproc în ce priveşte stările omului. Ei vă aduc un mare serviciu. recunoscând-o. Cu cât un om are mai multe neputinţe. ca şi în cea spirituală. suprimaţi în acelaşi timp orice cauză a conflictului cu aproapele. Orice dezbinare opreşte elanul spre desăvârşire.

ci un organism viu. Nu este Dumnezeu Cel care se răzbună pe noi. Cel care se mulţumeşte însă cu puţin. Este foarte posibil să le evităm. gata de a le schimba. nevoia cea mai mare a oamenilor este nesaţul după surplus. Ajutorul Lui va consta în curajul pe care-l vom avea de a privi in faţă. Chiar şi obiceiurile bune sfârşesc prin a fi nocive atunci când ajung să stopeze iniţiativa şi facultatea de a decide. Nevoia este incompatibilă cu credinţa. cu toată conştiinţa! Cei îmbunătăţiţi îşi consideră eşecurile materiale ca pe nişte succese spirituale. Excesele de orice fel strică echilibrul. ci noi înşine facem aceasta. sprijinul şi nădejdea noastră vor fi numai la Hristos. “Nu vă îngrijiţi de ceea ce veţi bea. în sensul că vom fi mulţumiţi cu ceea ce avem. Noi ne provocăm singuri încurcăturile. în timp ce eşecul constituie întotdeauna o învăţătură de minte. Faţă de obiceiurile rele trebuie să fim stăpâni pe noi înşine. Omul nu este o maşină care se reglează odată pentru totdeauna. Lucrurile care pentru un om obişnuit constituie obstacole. Analizaţi-vă deci eşecurile! Adresaţi-vă Marelui Contabil. şi cel ce nu mai are frica. si atunci sigur va veni belşugul peste noi. triaţi totul! Analizaţi tot ceea ce faceţi! Echilibrul nu se va distruge şi pacea va domni în voi. este sclavul vieţii materiale. al fenomenelor naturii. să o zidim în inima noastră. Aceştia au dobândit adevărata inteligenţă. iar credinţa ar fi o ipocrizie. Nu evenimentele şi constrângerile din afară ne oprimă. Îndată ce renunţăm la artificii. De ce să căutăm salvarea acolo unde ea nu mai poate fi? De ce să neglijăm adevărata salvare a sufletului nostru? . orice pericol. În fond. Cel ce crede cu adevărat niciodată nu-şi face griji pentru nevoile lui viitoare. Nu vă îngrijiţi de ceea ce va fi mâine! Inevitabil trebuie să căutăm împărăţia lui Dumnezeu. dacă alte gânduri noi şi nobile ne îndeamnă. a fost creat pentru un anumit echilibru. În prima clipă a accidentului. iar succesele materiale ca pe nişte eşecuri spirituale. Acolo unde ea funcţionează se restabileşte echilibrul. ci propriile noastre obiceiuri. să ne întrebăm întotdeauna: ce am făcut rău şi incorect? Cel nemulţumit cu ceea ce are. Tot ceea ce există în natura materială. 7. cu ceea ce are. Dumnezeu este Acela care stabileşte mersul evenimentelor. modificând atitudinea noastră interioară. căci este stăpân pe trupul lui. vă veţi îmbrăca! Căutaţi împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor adăuga vouă!” Să căutăm împărăţia pentru ca să ni se dea belşugul vieţii ar fi un egoism şi un calcul interesat. Există un fel de a coopera cu legile naturale. Succesul este o forţă gata oricând să facă să izbucnească mândria noastră. pentru că trăim fără a-L lua în calcul pe Dumnezeu. veţi mânca. El Ştie că Dumnezeu se îngrijeşte de soarta lui dacă. care se adaptează evenimentelor. fără frică. Cel nemulţumit cu ceea ce are este sclavul vieţii materiale În orice clipă trebuie să fim stăpâni pe obiceiurile noastre. care veşnic doreşte altceva.9 putem fructifica atât de bine ca eşecul. pentru un om îmbunătăţit nu reprezintă altceva decât trepte spre cer. credinciosul nostru Prieten. rămâne stăpân pe existenţa lui. totul devine îndestulător. nu mai are obstacole. ne vom simţi apăraţi de El. Accidentele nu sunt decât efectele unor stări de lucru defectuoase. căci nevoia este mai mult o chestiune de imaginaţie decât de realitate. munceşte cinstit şi trăieşte după voia şi legile lui Dumnezeu. al marilor cataclisme naturale şi al tuturor calamităţilor. Dacă avem obiceiul să ne ghemuim la pieptul Lui in clipele de mari încercări. Alături de Prietenul Dumnezeiesc nu este cu putinţa să ne mai fie frică. Nu abuzaţi de nimic. În aceste clipe grele. chemaţi-L cu voce tare. la rându-i.

Când sufletul se retrage din corp. totdeauna considerându-ne pe noi victime. Orice temperament se poate schimba prin voinţă. în fond. Minciuna nu există decât în imaginaţia voastră. în afecţiune şi în sănătatea voastră. Vă plângeţi de o fire şi de un caracter sensibil. egoismul vostru. dar voi de ce judecaţi pe alţii? Şi ce vă pasă. Nici Dumnezeu Însuşi nu vă judecă. Calomnia este o încercare şi nobleţea omului se vădeşte în felul în care primeşte calomnia. acest ocean dumnezeiesc! Nu există pe lume decât un singur dispreţ pe care trebuie să-l aveţi: acela pentru voi înşivă. care încântă sufletul până la extaz sau îl cufundă în oroare. şi ele vor dispărea din restul universului. Cât priveşte dispreţul ce vine de la alţii. Tăcerea şi indiferenţa reprezintă complicitate la calomnie. nu în afara noastră. atunci sunteţi pe terenul adevărului. Nu vreţi să fiţi judecaţi. este el însuşi un calomniator. Când sunteţi lovit în demnitate. Chemaţi Prietenul. prin luptă. a lucrării mâinilor Tale. plecaţi-vă în faţa lui Dumnezeu şi strigaţi către El: “Tată iubit. Răutatea oamenilor o privim numai dintr-o latură. de judecata oamenilor? Nici Dumnezeu Însuşi nu vă judecă. ci faptele voastre vă judecă. viaţa lui spirituală devine intensă. Nu mai persistaţi deci în atitudinea voastră destructivă. de traducerea pe care o faceţi în conştiinţa voastră şi în limbajul vostru omenesc. Vă irită judecata altora’? Este returul pe care îl încasaţi la judecăţile voastre asupra altora. ai zvonurilor rele. să zâmbiţi şi să uitaţi. purtători ai bârfelor. ci adevărata pace! . Mai bine spuneţi că vă complaceţi în acest fel de a fi şi acuzaţi natura. Iisus Însuşi a fost calomniat. încălzeşte-mă. întoarce-mi ochii şi mintea de la durerea mea! Acoperă-mi privirea. liniştiţi. În aceasta constă cu adevărat fericirea celor aleşi şi condamnarea celor răi. ci faptele voastre vă judecă Trebuie să iertăm calomnia. de un temperament pesimist. vă aflaţi pe terenul minciunii. înfricoşaţi şi descurajaţi. Cel ce pleacă urechea şi primeşte acuzaţiile ce se aduc aproapelui său. care m-ai creat şi nu doreşti pieirea mea. nu există false viziuni. el simte cu o forţă accentuată binele şi răul. difuzori de ştiri necontrolate. Acolo unde este Dumnezeu nu există coşmaruri. Printr-o viaţă curată însă. iar de câte ori sunteţi calmi.10 “Rugaţi-vă neîncetat”! Planurile lui Dumnezeu sunt ascunse şi tot răul aparent este spre curăţirea şi desăvârşirea minţilor omeneşti. în a vă menţine caracterul vostru mohorât. împrăştie-mi suferinţa din inimă!” 8. alungăm calomnia. Toţi sunt mai mult sau mai puţin purtători de calomnii. Începeţi prin a suprima răutatea voastră personală. Puneţi-vă întotdeauna în locul celor aşa-zişi răi şi încercaţi să raţionaţi în felul lor. Totul depinde de interpretarea pe care o daţi voi universului. şi în nici un caz să nu replicaţi. Dragostea celorlalţi vizavi de voi este şi ea tot oglinda dragostei voastre. căci sentimentele dobândesc în afara materiei o amploare neobişnuită. nu! Restul vine de la cel rău”. ridică-mă. În realitate. “Vorbirea voastră să fie da. pe care natural le aveţi. De câte ori sunteţi tulburaţi. A dispreţui pe cineva. Atitudinea celor răutăcioşi ne serveşte drept oglindă. Care este acela care n-a judecat niciodată pe nimeni’? Vă supără când despre voi se spune tot ceea ce spuneţi voi despre alţii. răutatea altora nu este decât reflectarea propriei noastre răutăţi. Trebuie întotdeauna să contrazicem calomniile. înseamnă a-L dispreţui pe Însuşi Creatorul. Visele urâte sunt o reflectare a conştiinţei. încrezători. oricare ar fi gradul de evoluţie al unei fiinţe. care va face să nu înceteze nenorocirile. Nenorocirile se află în noi înşine. da şi nu. autorul acestei fiinţe. prin muncă zilnică. neliniştiţi şi nenorociţi.

dar este nesfârşită în domeniul gândirii. nu alungaţi cu forţa gândurile obsedante. fie pentru a construi. Sunteţi răspunzători de tot ce vi se întâmplă. spre perfecţiunea veşnică. Bune sau rele. Responsabilitatea pentru ideile care pornesc de la noi este enormă. pentru că nu vor pieri. Prietenul Dumnezeiesc cunoaşte nevoile şi slăbiciunile noastre. Aceste idei migrează. este mai comod să acuzăm pe alţii de răutate şi pe Dumnezeu de nedreptate. Culpabilitatea noastră este limitată în domeniul cuvintelor. care a conceput totul în universul invizibil mai întâi. o reacţie. Ideea de blestem.11 Blestemul decurge din păcate. neutilizată. Desigur. Tot ce contrariază această evoluţie. ci în toate direcţiile. ci fiţi alături de Puritatea Însăşi. Tot ce vă atinge vine tot de la voi. printr-un permanent progres. Numai omul este capabil de aşa ceva. ca un leitmotiv. Iar cine crede că rezolvarea constă în satisfacerea până la saturaţie a acestor instincte. oricărei forme. Hristoase Dumnezeule. ca nişte săgeţi ce pătrund în alte creiere omeneşti. ca şi cea de răzbunare. Ideea este tatăl şi mama oricărei apariţii. şi concentraţi-vă asupra acesteia. Acestea sunt responsabile de dezordinile morale ale vieţii. transformând impulsul sexual în artă. Omul este ceea ce gândeşte. ne-am da seama că ceea ce am socotit drept o pedeapsă sau o răzbunare a lui Dumnezeu nu este de fapt decât un avertisment. Nu vă speriaţi de fantomele imaginaţiei voastre. Fiecare acţiune a noastră provoacă automat o consecinţă. ci de a fi un conducător al unei creaţii imperfecte. căci ele au un impuls natural al organismului. El este un fel de rău tainic. căci ea este cauza celorlalte. înţelegerea Lui totală. Orice energie poate fi folosită. ca şi Dumnezeu. Când o idee rea vă vine în gând. Chemaţi-L însă mereu. îndepărtaţi-o fără duritate. cunoştinţa Lui exactă. iradiază din noi cu o viteză de milioane de ori mai mare decât viteza luminii. Dacă le-am aprobat. iar noi o neglijăm. Nici chiar dorinţele sexuale nu sunt condamnabile în sine. a răului sau a binelui. Puterea gândirii este superioară oricărei puteri naturale. El gândeşte asemenea lui Dumnezeu. Dăruiţi iubire. care oricând se poate declanşa în mod periculos. Adevăratul om din noi nu este nici cel al acţiunii noastre. 9. doar omul a fost înzestrat cu cea mai minunată zestre. înlocuind-o cu o alta mai bună. . Fericirea sau nenorocirea ni le pricinuim singuri. o folosim la întâmplare. avem puterea să le acceptăm sau nu. Omul creat “după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” este dăruit cu darul gândirii. ba chiar o lăsăm într-un colţ. Nu vă mai luptaţi singuri cu voi înşivă deci. o risipim. şi toată energia disponibilă trebuie folosită într-o muncă constructivă. după ardoarea noastră. dirijate. Voi sunteţi şi emiţătorii şi receptorii propriilor voastre unde. un efect. Forţa gândirii poate fi pusă în slujba virtuţii sau a viciului. corupte. Cine caută să suprime cu forţa aceste porniri nu face decât să comprime un exploziv puternic. fie pentru a distruge. mecanic-Dumnezeule. nici cel al vorbelor. nici cel al vorbelor. sunt nedemne de Dumnezeu. şi acolo se amplifică şi mai mult. Fug în afara noastră. tocmai pentru încercarea lui de a se opune. ele ne devin legitime şi cresc nemăsurat de mult. Adevăratul om din noi nu este nici cel al acţiunii noastre. în care sufletul omului se scufundă şi se reîmprospătează. cunoaşte binele şi răul. nu ceea ce arată. Stăpânul vine totdeauna la apelul vostru disperat. acest torent spre desăvârşire este zdrobit în cale. acolo este universală şi continuă. El umple încet mintea voastră şi nici o obsesie nu mai rezistă. Ideile nu ne aparţin decât un moment. ci cel al gândurilor noastre Abuzul de orice fel este dăunător omului. Dintre toate creaturile. îndreptate spre ţeluri mai nobile. Gândirea este un dar dumnezeiesc. apoi ele sunt împrăştiate în lume. ci chemaţi-L pe Dumnezeu chiar fără să vă concentraţi prea tare. Dacă am considera altfel lucrurile. El ne împrumută imensa Lui virtute. Tot ceea ce există în universul vizibil este născut prin miracolul gândirii. Hristoase Dumnezeule-până ce obsesia va dispărea. Nimeni nu este blestemat decât de el însuşi şi fiecare adună ceea ce a semănat. primiţi iubire-şi invers. ci cel al gândurilor noastre. fie în bine fie în rău. dar nu cum dorim noi. nu reuşeşte decât să-şi moleşească voinţa şi să-şi pângărească sufletul. lăsat de Dumnezeu. chiar în eroism. încet. Dar ele trebuie controlate. Rolul lui Dumnezeu nu este acela de răzbunător redutabil. în creaţie. Este puterea universului.

Când ni se pare că vom uita totul. a dăruit în schimb daruri duhovniceşti. Acesta este războiul nevăzut. Ceea ce noi numim degradare fizică este tocmai pregătirea unei noi vieţi. Prin durere să legăm sufletele noastre şi trupurile de Hristos Cel răstignit Voi. dar oricând se poate reface o frumuseţe spirituală-singura pe care timpul nu poate s-o îmbătrânească şi s-o uzeze. Cine ştie să-şi exploateze infirmităţile poate face din ele cele mai mari instrumente de viaţă. În clipa în care ni se pare că vom pierde totul. energia şi ardoarea de a trăi. care vă necăjiţi pentru micile voastre defecte fizice. şi suntem responsabili de această decădere. gândurile negre se instalează. Nu întotdeauna se poate reface o frumuseţe fizică. singura adevărată. se lărgeşte pe măsura lui. Hristos ne spune că omul păcătuieşte cu gândul. apăsătoare. Acolo unde este vid. superficială. Nu trebuie să-l lăsăm să decadă. de aflarea adevărului unic. nu ne mai temem că o murdărim sau că rupem şi orice muncă grea o putem face cu ea. neputinţa trupului rafinează sufletul şi îl pregăteşte pentru lucruri înalte. suntem aproape de cunoaşterea totală. ci din contră. El părăseşte vechea lui haină uzată fără nici un regret. şi adoarme fericit în noaptea pământească. scepticismul degradează trupul. Dumnezeu a lăsat un echilibru în creaţia Sa. ca pe un dar. Viaţa adevărată este cea spirituală. l0.12 Nimeni nu scapă de gânduri rele. Tot ceea ce vedem cu ochii şi simţim cu simţurile este iluzoriu şi lipsit de realitate. . ea ne face mult mai multe servicii-nu ne mai jenează. devine perfectă pe adulţi şi se uzează pe cel bătrân. să accepte. bazată pe o serie de suferinţe şi eşecuri. Să ne imaginam că viaţa nu se va sfârşi niciodată. Trupul nostru este ca o haină care. care totuşi vibrează în voi. unde nu mai este acoperit decât de duh. să nu se întristeze. în întregime pieritor. Durerea fizică măreşte sensibilitatea spirituală. dar logica omenească bazată numai şi numai pe interese materiale le consideră astfel. pe care de obicei nu ne-o însuşim decât în clipa în care trebuie să părăsim viaţa. pentru a se trezi în aurora dumnezeiască. de fapt suntem pe cale de a cuceri totul. Ideile urâte nu staţionează decât în inima celui gol de iubirea dumnezeiască. Or. ruşinoase. dar cu o condiţie: să nu se revolte împotriva infirmităţii sale. Nimic nu-l mai tulbură pe omul înţelept în înserarea vieţii sale. Nu faceţi din creierul vostru un azil al gândurilor urâte care trec prin el. Ceea ce ne lipseşte este interesul în acţiune. Există o artă a vieţii. Nu suntem vinovaţi de ideile urâte care ne vin. pe care ar fi putut să şi le împlinească fiind normal. orice handicap. pe plăcerile trupeşti. care dau târcoale minţii omeneşti neîncetat. să nu pună deci preţ pe aparenţă. pentru copilul care creşte. Laşitatea morală. Trupul omenesc este necesar sufletului. Voi suferiţi pentru că trăiţi o viaţă pur materială. şi invers. în neglijenţa voastră profundă. că nu vom muri niciodată. să primească ca pe un ajutor. poftim la ceea ce nu este al nostru şi păcatul este ca şi făptuit. extrag din ea efecte miraculoase. ea este nemuritoare. cu multă uşurinţă. în clipa în care o haină s-a uzat. are nevoie de o lungă experienţă în general. Însă cei care ştiu să o practice încă din tinereţea lor. Acolo unde a dăruit lipsuri trupeşti. gândurile urâte nu mai au loc. dar ne facem vinovaţi pentru acceptarea şi rumegarea lor. Toate infirmităţile nu sunt decât în aparenţă. de ce nu căutaţi în voi şi darurile lui Dumnezeu? Căci El a compensat totul. orice micşorare a trupului omenesc aduce cu sine o creştere corespunzătoare a sufletului. acolo unde este plin de iubire şi lumină. deoarece i-a adus multe servicii. să se ofilească. Pentru ca un om sa ajungă la adevărata înţelegere a intereselor lui spirituale şi să intre pe poarta vieţii.

Trupul nostru este o maşină perfect organizată. Majoritatea bolnavilor habar nu au să tragă vreun folos spiritual din durerea lor. Greşelile de întreţinere şi de utilizare se fac simţite. nu o folosim după sfaturile creatorului ei şi de aceea se strică. Ea atrage după sine altă răzbunare. Gândiţi şi acţionaţi cum trebuie şi boala şi durerea vă vor fi cruţate. infirmii din naştere. El este slujitorul şi colaboratorul Prietenului. Nimic nu se întâmplă fără motiv. astfel. fie prin autosugestie. Boala este o încercare sau o prevenire. încredinţaţi-I Lui chinul vostru şi aveţi nădejde numai în El. orice idee greşită. acela nu mai vede şi nu mai aude panica lumii din jur. Lăsaţi mândria ce-şi revendică drepturile să se depună ca o zgură sau ca un mâl la fundul vinului nou. viaţă trupească. însă noi o administrăm prost. Să deschidem ochii şi să înţelegem că acest trup omenesc e făcut pentru a trăi după legile Creatorului. Nu există oprire. ba încă pierd şi ceea ce au avut. Nedreptatea ce vi se face supuneţi-o lui Hristos. Totul are o explicaţie. Acesta are pace în inimă. Singurul antidot care pune capăt urii este dragostea. Boala cronică este un drum sigur şi direct către Tatăl. Orice gest defectuos. să nu-ţi fie silă de spini şi de scuipături. afectează trupul. desăvârşirea însăşi jertfită. Dacă aţi putea înţelege cu cât sunteţi voi mai bogaţi decât alţii şi mai aproape de inima dumnezeiescului Prieten! Boala nu este un fapt precis. fie prin eroare. bunuri. el se sustrage lumii văzute şi trăieşte cu Dumnezeu. care eşti un fiu duhovnicesc al lui Hristos Cel Răstignit. precum şi noi iertăm!” Dar oare iertăm noi în inimile noastre? 11. ci o stare trecătoare. Prin durere ne legăm inimile şi trupurile de Hristos Cel Răstignit. mai devreme sau mai târziu. de comoara voastră spirituală. chiar şi în mijlocul unei atmosfere de război. Când nu mai puteţi suporta suferinţa. Aceasta înseamnă că nu există boală. Voi aţi revizuit conştiinţa voastră? Aţi verificat comportarea voastră. ale lui Hristos deci. vă găsiţi de la începutul vieţii voastre în starea unei maturităţi spirituale. tulbură sufletul. Răzbunarea este dreptatea pe care vreţi să vi-o faceţi singuri. Toate suferinţele vin ca nişte avertismente. El vă va da răspunsul la dreptatea pe care doriţi să vi se facă. sau o ating doar după foarte multă experienţă. Protestul vostru să fie interior. fiind în stare de dezordine. Orice durere trebuie să vă mărească zestrea spirituală. ci numai bolnavi. fără a o exploata. sub formă de boli. Din durere se naşte fericirea. Doar printr-o neîndemânare persistentă şi printr-o încăpăţânare incurabilă reuşim s-o distrugem. o corecţie. adică cei ce-şi creează singuri boala. iar nu după capriciile noastre. Cine poate să se refugieze în Iisus Hristos. strigaţi-L pe Prietenul Durerii. . legaţi-vă de ceea ce este nemuritor. “Iartă-ne nouă. Orice motor revizuit şi reparat poate funcţiona în bune condiţii mai departe. pe care bineînţeles L-a iubit toată viaţa. Din fericire. această maşină genial construită se adaptează la orice. Vibraţiile sufletului rup echilibrul fluidic-care. încât nu vă veţi mai putea lipsi de prezenţa şi mângâierea Lui permanentă Nu vă legaţi de ceea ce este pieritor-averi. Veţi cunoaşte atât de bine drumul spre Prietenul Adevărat. fără a învăţa ceva nou din ea. Nici o maşină nu poate fi folosită cu o altă destinaţie decât cea pentru care a fost creată. ba chiar se repară singură. Ţie. nimic nu trebuie să ne inspire dezgust. cu condiţia ca durerea să fie acceptată ca o cheie a înţelegerii adevărului. Totul este viaţă. Să nu acceptaţi nici o durere fără a trage învăţăminte din ea. Nu ceea ce suportăm contează. ci felul în care suportăm.13 Voi. sentimentele voastre? Nimeni nu este obligat să sufere în zadar. care nu are de ce să se teamă. Un om puternic nu se dezgustă niciodată de nimic. nu ca nişte blesteme. pe care mulţi oameni normali sunt incapabili să o ajungă. Puritatea inimii voastre va fi completă când veţi fi înlăturat noroiul din sufletul vostru.

de calamităţi. Veţi cunoaşte atât de bine drumul spre El încât nu vă veţi mai putea lipsi de prezenţa şi mângâierea Lui permanentă. Folosiţi-vă de aceştia. consideraţi-i ca pe nişte instrumente pentru urcuşul vostru duhovnicesc! Neprevăzutul nu există decât pentru noi. de întuneric. dacă sunteţi de acord cu El. fie neplăcute. de viaţa de dincolo. de gelozie. de foame şi de sete. are totuşi un sens şi un scop determinat în univers. Un om surâzător este înconjurat de oglinzi şi din toate părţile i se întoarce zâmbetul. de hoţi. spre binele lui. Şi ei aşteaptă de la noi. de boli. Fiţi asemenea Lui şi veţi face ca El! “Veţi face lucruri mai mari decât acestea!” Folosiţi-vă deci de cei plictisitori şi inoportuni. chiar fără motiv. pentru a vă elibera de mândrie. “Nu mai trăiesc eu. de opinia publică. etc. Noi ne temem continuu. Nu părăsiţi contactul cu Dumnezeiescul Prieten niciodată. de necunoscut. Nu vă temeţi! Prietenul invizibil a prevăzut totul şi nimic nu vă poate atinge sufletul. Distrugeţi aşadar mândria voastră. Cine crede în El nu se miră de nimic. ci mai degrabă de felul în care trăiţi! Frica este marea boală universală. totul are un sens. pentru că aparatele lor nu pot înregistra şi explica. de nedreptate. de insulte. fie plăcute. Lăsaţi-vă în braţele Prietenului. Cu El veţi trăi şi pacea va fi veşnică în voi.. sar fi scârbit de mulţimea greşelilor noastre şi nu ar mai fi avut atâta milă şi bunătate pentru noi şi mai ales atâta răbdare. de accidente. de la fiecare zi la fiecare clipă. întristarea. de război şi de revoluţii. de singurătate etc. cei ignoranţi în materie de armonie a evenimentelor. În realitate. survenit din întâmplare. Consideră toate lucrurile. de supranatural. de fantome.) zace în inima noastră. ci chemaţi-L pe Judecătorul suprem! Ceea ce va hotărî El va fi spre binele şi desăvârşirea voastră. Totul ni se pare fără motiv. răbdarea. apoi la o permanentă legătură cu El. Cine este cel mai dornic de pace şi bucurie. . de păcat. El ignoră supărarea. de infern. de lovituri. un scop bine determinat. Nu deschideţi inima voastră nici unui gând tulburător. pentru a recolta bucuria şi buna dispoziţie de la alţii. de neplăceri. el declanşează bucuria tuturor. a fiinţelor şi a lucrurilor. Surâsul este soarele omului. de fiare. Orice fel de frică (de sărăcie. Buna dispoziţie. ranchiuna. Obişnuiţi-vă astfel. de fenomene ale naturii. acela să înceapă primul. de moarte. tocmai când vi se pare că nu meritaţi. pentru a vă întări. de greşeală. de diavol. căci ea este mama proastei voastre dispoziţii. Să nu vă fie frică de moartea însăşi. îngăduinţa. cel care încălzeşte totul în jurul lui. la tribunalul lor corupt! Nu gemeţi. toată gândirea noastră se alterează şi dezordinea se instalează în noi. ele sunt fermecate. Nu apelaţi niciodată la dreptatea oamenilor.14 Dispoziţia bună sau rea a omului este ca un peisaj al naturii însorit sau furtunos. Iisus a demonstrat în grădina măslinilor că mândria poate fi înlăturată. 12. Dacă Hristos ar fi avut mândrie. Liniştea inimii voastre nu o puteţi găsi decât la Cel ce nu cunoaşte teama şi îngrijorarea. de înşelăciune. de suferinţe. Vă plângeţi de nedreptatea altora? Dar voi aţi fost totdeauna drepţi cu ceilalţi? Nedreptăţile pe care le-aţi săvârşit se întorc împotriva voastră. Acesta este secretul forţei Sale dumnezeieşti. Neliniştea e dezastruoasă. ci Iisus trăieşte în mine”. sub diferite forme. Vizita voastră va ajunge cu timpul. iniţiativa spre bucurie trebuie să fie întotdeauna cu noi. Dumnezeu a echilibrat totul şi ceea ce savanţii lumii pun pe seama naturii sau a întâmplării.

nu-l mai putem iubi pe vrăjmaşul Acestuia. Însă de îndată ce ne-am predat cheile inimii Prietenului nostru. Moartea este deci o trecere. adică expresia negativă a gândurilor noastre. În realitate. prin abandonarea hainei trupului nostru. Duhul lui se reîmprospătează. Prin gândurile noastre şi prin faptele noastre. El moare ca şi când ar adormi. Fericirea sau nenorocirea depind de felul în care le concepem noi înşine. Toţi centrii nervoşi se inhibă şi aparenţa de agonie dureroasă este doar pentru spectatori. cutremurul. pe care o percepe cu simţurile sale. Nu vă temeţi de diavol! El fiind personificarea răului. Ce vă interesează ziua de mâine? Mâine este rezultatul zilei voastre de azi. după felul fiecăruia. şi de o parte şi de alta a barierei morţii. Prezentul se află în puterea voastră. iar teama de vrajă şi farmece denotă neîncredere în puterea Prietenului nostru. spulberă orice viziune. muribundul este inconştient de această luptă.15 Pentru a fi un om liber. Moartea ne redă tinereţea şi libertatea. ne construim noi singuri în noi înşine paradisul sau infernul. oricând poate fi nimicit de gândurile bune inspirate de Iisus Hristos. pe acel ce ne inspiră gândurile rele. unde viermele ciudei şi focul invidiei nu se vor stinge niciodată. Prietenul Dumnezeiesc. iar nu locuri anumite unde ne vom duce. prin propria noastră vieţuire. nu din frică! Nu vă temeţi de moarte! Ea nu comportă nici o durere fizică. se amplifică. Chiar când corpul se zbate. Acele “multe locaşuri” sunt tocmai acele stări speciale fiecăruia. îşi schimbă haina uzată. este ţara Prietenului pe care L-am iubit în prima noastră viaţă. fiţi concentraţi asupra . ci mai degrabă de felul în care trăiţi! Moartea vă scapă de toate ispitele şi neputinţele voastre. sunt de natură spirituală şi nu ne părăsesc la moartea trupului. cu cauza fenomenelor?! El devine astfel superior naturii vizibile. acel plânset şi acea scrâşnire a dinţilor. care ne va pricinui regretul şi remuşcarea veşnică. iar nu o stare de a fi. Ucideţi viclenia din voi şi veţi ucide diavolul din voi! Iubindu-L pe Prietenul Dumnezeiesc. Acelaşi etern Dumnezeu este peste tot. ci dimpotrivă. Prin orice tip de moarte ar pieri omul-accident. boală sau uzurălucrurile se petrec la fel. Nu vă preocupaţi de viitor. El o va inunda de lumină şi toată frica va pieri. Toate fenomenele naturii cu aparenţe ostile pentru noi ne sunt. în fond aliate. Ce pot face cataclismele. Să nu vă fie frică de moarte. Omul care moare renaşte la altă viaţă. “Nu puteţi sluji la doi domni!” Ori Hristos. El cucereşte viitorul şi şterge trecutul. Mâine este consecinţa a tot ceea ce aţi făcut şi aţi gândit azi. Noi singuri suntem creatorii raiului sau iadului. ori antihrist. de plinătate. unde ne naştem din nou. trăsnetele. Nu există un iad colectiv. plină de fericire. Teama de viitor vă otrăveşte prezentul. Toate aceste goluri să le umplem cu prezenţa divină! Nu vă temeţi de Dumnezeu! El este dragoste şi bunătate nesfârşită. raiul este viaţa cu Hristos. Noi trecem această barieră dintr-o ţară în alta. iar dincolo. “Împărăţia lui Dumnezeu este în voi!” Aceste împărăţii ale iadului şi ale raiului pe care singuri le-am creat în noi. Ele sunt stări care există în noi. Prezentul şi numai prezentul are valoare. Iubiţi-L şi din iubire ascultaţi-L. Ochiul rău nu este acela care vă priveşte. inundaţiile şi toate nenorocirile împotriva omului care s-a aliat cu Dumnezeu-sau altfel spus. ne urmează dincolo de bariera morţii şi devin mult mai evidente prin faptul că vom fi mult mai conştienţi de ele. universală. Nu există excepţie de la aceasta. simplă şi uşoară. a instinctelor şi a viciilor noastre. ci acela cu care voi priviţi universul. Ea este o trecere foarte dulce. vă veţi scufunda ca Petru în marea şi valurile vieţii. mână în mână cu iubitul nostru Prieten. Moartea este o nouă naştere. iar iadul este lipsa Lui. Răul nu este decât totalitatea gândurilor noastre. Ea ne apropie de Dumnezeu. el nu simte nici o durere fizică. Credincioşilor Prietenului nu le pasă niciodată de ce se va întâmpla cu trupul lor. ci unul particular fiecărui om. “Ajunge zilei răutatea ei”. Nu vă temeţi de fantome! Iisus Hristos. Ei ştiu că protectorul lor îi urmăreşte pas cu pas. Toţi avem aceleaşi drepturi la protecţia Prietenului Dumnezeiesc. trebuie să fi scăpat complet de orice fel de frică. Raiul şi cerul sunt deja în inima voastră pe acest pământ. aliat cu natura ascunsă. Atâta vreme cât nu aveţi încredere în viitor.

ca şi noi. de curaj. iar oamenii dacă-şi bat joc de voi o fac pentru că şi voi vă bateţi joc de ei. pentru mântuirea noastră proprie. Izolaţi-vă. Va fi întotdeauna un răspuns de pace. Îndoiala faţă de oameni dovedeşte îndoială faţă de Dumnezeu. iar noi. Orgoliul este cel care îi judecă pe ceilalţi. aceasta este datoria voastră. Cei înţelepţi nu-şi fac nici o părere despre fraţii lor şi îi iubesc pur şi simplu. Nu vă temeţi de opinia oamenilor. şi astfel a fost lipsit de afecţiunea animalelor.16 clipei de faţă. Nu vă temeţi de oameni! Din cauza acestei temeri s-au născut ipocrizia. spunându-vă: “Nu mai gândesc nimic. care nu vă mai poate fi de nici un folos. doar sunt egali în faţa Creatorului prin trupul lor de humă şi prin sufletul insuflat de Dumnezeu peste ei. De ce nu aveţi încredere doar în opinia lui Dumnezeu? El este bun şi indulgent. lungiţi-vă şi goliţi-vă conştiinţa de tot. şi El ne interzice să ne ocupăm de mersul evenimentelor. mă abandonez lui Hristos. Răspunsul vă va veni ceva mai târziu. surâzători. curajoşi. pe care l adoră. Nu fiţi violenţi cu animalele. îi judecăm după cum ne cunoaştem pe noi înşine. Hristos a suferit atâtea pentru noi. ci declanşează o mare forţă distructivă pozitivă. iar cea pe care o binecuvântăm se reîntoarce asupra autorului ei. Frica de injurii o au cei care nu Îl au pe Prietenul Divin. Nu pierdeţi timpul pentru a tria ideile. el este al Domnului. plini de încredere. Nu decideţi nimic singuri. atunci de ce să ne fie frică de un om care nu este decât propria noastră oglindă. Frica pe care v-o inspiră unele din ele se datorează cruzimii cu care vă purtaţi voi cu altele. alungaţi-o fără discuţie. neînţelegerea între oameni. intoleranţa. Cei nedesăvârşiţi sunt acei care îşi exprimă părerea despre alţii. Cea pe care însă o sesizăm şi îi replicăm naşte o altă insultă. Fiecare om ar trebui să se bucure de prezenţa celuilalt om. aveţi credinţă. în special inteligenţei voastre. Ele vă vor mulţumi în felul lor. neîncrederea. care este în ceruri!” Teama de fiare nu ar exista în voi dacă fiarele nu s-ar teme de voi. Fiţi blânzi. Orice om se îndreaptă spre moarte. încredere. Trebuie să avem încredere în oameni. Este o onoare să suporţi ocările şi injuriile. nimic nu există pentru mine în afara Lui!” Dacă o altă idee vă vine. Insulta pe care o ignorăm rămâne inertă. ci repetaţi neîncetat: “Prietenul meu este aici. Ascultaţi răspunsul Lui. cu viciile şi defectele noastre? Ne este frică de alţii pentru că ne este frică de noi înşine. De cine vă mai pasă când Îl aveţi prieten pe Dumnezeu? De ce vă mai tulbură insultele altora?! Priviţi lumea cu fruntea sus. dispare. Adevăratul prieten al Prietenului trebuie să trăiască într-o nepăsare activă. Viitorul nu ne interesează. Oare aţi îndrăzni să vă îndoiţi de prietenii Prietenului? Ar însemna să vă îndoiţi de Însuşi Prietenul. ca fii ai aceluiaşi Dumnezeu. în numele Tatălui vostru. Ziua de astăzi se va îngriji singură de viitor. doar aveţi lumina prin Hristos! Sufletul vă luminează calea pe care mergeţi ziua şi noaptea. fiţi veseli cu speranţele voastre. alungaţi teama. îngăduitori. fie voia Lui!” Respiraţi profund. în loc să le forţăm şi să le chinuim. Prin neascultare. pentru că ea nu este numai o forţă negativă pasivă. pentru ca şi ei să aibă încredere în noi. noaptea. “Iubiţi-vă unii pe alţii. aveţi pace. de speranţă. Impuneţi-vă tăcere în clipele de mare tulburare. sunt lucrul Lui. în timpul unei insomnii. nu suntem capabili să îndurăm nimic? . dacă este posibil. “De ceea ce ţi-e frică nu scapi”. omul s-a depărtat de natură. Avem deci puterea să subjugăm animalele prin dragoste. Nu vă temeţi de întuneric. În concluzie. Vă este teamă? De ce nu cereţi mâna şi ajutorul şi apărarea Tatălui Ceresc?! Invocaţi-L în orice loc. Mulţi sfinţi au trăit în mare familiaritate cu fiarele şi păsările datorită sufletelor lor redevenite curate. în orice clipă. El va fi prezent şi va risipi frica voastră. Orice om are acelaşi Prieten. ci arătaţile neîncetat simpatia voastră. suspinând şi păstraţi în minte numai ideile referitoare la Prietenul vostru iubit. nu mai exist.

urcuş necontenit. va curăţi totul. Gândiţi şi acţionaţi mai bine. răul n-ar exista. în a dori ceea ce le place. Faceţi permanent rău prin mândria voastră. Încetaţi deci să mai gândiţi rău şi veţi vedea cum ar trebui să se comporte omenirea cu adevărat. Voi credeţi că nu sunteţi răufăcători fiindcă nu omorâţi. echilibrul se rupe. de-a lungul secolelor. Cine renunţă la luptă renunţă la viaţă. Celui ce ne-a creat pentru acest scop. pofticioşi. Dragostea voastră îi va ajunge în inimă din plin. Ei bine. Gândirea voastră defectuoasă se amplifică. ci şi fizic. nerăbdători. Desăvârşirea nu se poate atinge decât cu preţul multor greşeli. faceţi rău zilnic şi vă credeţi totuşi nevinovaţi. nu numai în plan spiritual. Binefăcătorul emite “râuri de apă vie” în jurul lui. Gelozia este un coroziv. Binefăcătorii nu se eschiveze şi nu fug de răufăcători. ci şi fizic Viaţa este făcută din căderi şi ridicări. amărăciunea cu optimismul. sunteţi totuşi nişte răufăcători. Dacă ţinem pasul cu ea. Cine se opreşte este dat peste cap fără să vrea. Iisus ne-a dat lupta. făcându-vă să confundaţi dragostea cu egoismul. căci el nu va veni! Umpleţi tot ce aţi golit cu fiinţa Dumnezeiescului Prieten. când vă exprimaţi îndoiala sau judecaţi. căci viaţa este mişcare. nervoşi. Prietenul Divin nu vă consideră în nici un caz un binefăcător. Suferiţi de insomnie? Profitaţi de acest lucru! Goliţi-vă mintea de orice gând care se referă la voi şi la interesele voastre şi nu aşteptaţi altfel somnul. adăugându-se la celelalte gânduri greşite ale oamenilor. o otravă puternică. de a vă uni cu El. căci fiecare îşi are liberul său arbitru şi toţi sunt egali. un fluid de dragoste către toţi cei care îl înconjoară. nu furaţi şi nu înşelaţi. dacă ne dăm seama de ele. ne îndeplinim rostul. pentru a ne conduce spre rostul existenţei noastre. cine se opreşte din mers cade. De ce ne-am născut cu trup şi cu suflet? Pentru a lupta din prima până în ultima noastră zi. Fără mintea coruptă a oamenilor. invidioşi.17 Un insultător binecuvântat este dezarmat. El este cu noi deci. sacrificaţi-vă orgoliul. Nu aveţi nici măcar temporar vreun drept asupra cuiva. descurajarea cu speranţa. nu numai în plan spiritual. meschini şi zgârciţi. nu suntem liberi să o abandonăm. Observaţi-l în zilele următoare şi veţi fi impresionat de schimbarea lui. Umpleţi universul de dragoste. însă puţin sunt cei care emit. Sentimente ignorate până atunci se vor trezi în sufletul lui. de a vă confunda cu El. mai înţelegători. de a căuta să-L înţelegi. Iisus Însuşi a spus: “Nu . avalanşa trece peste el. De ce sunteţi geloşi? Pentru că sunteţi egoişti şi plini de mândrie şi consideraţi că trebuie să vă aparţină tot ceea ce vă place. geloşi. Fiţi geloşi pe cei care au devenit mai buni. O picătură de colorant ajunge pentru a colora o anumită cantitate de apă. nu suntem singuri. sunteţi nedrepţi cu alţii. când vă este teamă. Cine încetează lupta nu mai poate trăi. nu de ură! Înlocuiţi îndoiala cu credinţa. Când îi ironizaţi pe alţii. inerţia cu munca! În nici un caz să nu consideraţi că sunteţi singuri în efortul vostru de a schimba lumea. ca şi voi. aceştia din urmă fug de cei buni. Cooperăm deci cu viaţa. Lupta începe chiar în pragul naşterii noastre. Totuşi. de nevoie. Greşeala. n-ar fi posibil. şi aceasta constituie răul. voi nu sunteţi nişte posesori veşnici şi într-o zi va trebui să părăsiţi totul. Insomniile sunt ocazii unice de a vă izola împreună cu Prietenul. O singură idee a gândirii adevărate fecundează întreg universul. Pasiunile vă fac geloşi. Să cerem sprijinul Celui de Sus. Desăvârşirea nu se atinge decât cu preţul multor greşeli. Vrem-nu vrem. Nu credeţi în puterea răului! Răul nu învinge decât în măsura în care voi credeţi în el. mai îngăduitori. iar sprijinul şi izvorul de energie nu poete fi altul decât Cel ce ne-a hărăzit scopul şi sensul vieţii. eroarea sunt paşi spre desăvârşire-bineînţeles. nu ne pierdem. Receptorii sunt foarte mulţi. efort. Toate acestea fac parte din împărăţia răului. trebuie să o urmăm. de voie. viaţa noastră se desfăşoară bine. ci din contră. prin orgoliul şi egoismul vostru. El va absorbi totul. 13. Ea atrage şi naşte milioane de idei frumoase.

Ne plângem de lipsa relaţiilor. aceasta este pacea noastră. Prietenul Divin nu este numai al vostru. “Daţi şi vi se va da!”-spune Hristos. Mediocritatea constituie una din formulele fericirii şi ale adevăratei bogăţii. ci starea care te satisface. Aceasta pentru că el este bogat în duh. Nu vreţi să oferiţi ceea ce nu vi se cere. îi iubesc şi caută ca prin dragoste să-i întoarcă pe calea cea bună. interese personale. dar este mult mai util să fii misionar printre oameni. Cel care însă rezistă setei de a replica merge spre desăvârşire. ci să se întoarcă şi să fie viu!” Astfel procedează toţi prietenii lui Hristos cu păcătoşii: nu-i evită. oricând. care să-i fie protectorul. ci al tuturor oamenilor. Un trup înlănţuit poate avea un suflet liber şi fericit. cultivaţi mai bine dragostea şi bucuria Celui pentru care timpul nu există. veţi fi în comunicare intimă cu întreg universul. Nimeni să nu se sperie. fără însă a împărtăşi greşelile ei. Pentru un om cinstit nu există necinste-sau. Secretul ei este siguranţa că aceste momente vor trece. Prietenul Divin nu are însă nici un interes personal. El este rob poftelor. ci egoism. El Se dăruieşte numai interesului nostru. Vă plângeţi de mediocritate? Tocmai această stare de anonimat vă ajută să scăpaţi de multe pericole. mântuitorul şi sfătuitorul. Ocările sunt mijloace prin care vă puteţi controla progresul duhovnicesc. să-i daţi importanţă. Cel ce se crede liber atunci când poate face orice pofteşte se înşeală amarnic. Izolarea. n-aveţi teamă! Ameninţarea nu-l paralizează decât pe omul fără sprijin moral. şi toţi oamenii sunt destinaţi a fi una cu El. neinvidiat. Prietenia oamenilor este rareori gratuită. omul trăieşte neobservat. ci pentru cei bolnavi. Căutaţi prietenia Prietenului Adevărat şi veţi avea prietenia tuturor oamenilor. Nu vă temeţi de ameninţările nimănui! Odată ce sunteţi sub protecţia Prietenului. acolo unde nici o forţă fizică nu poate interveni. Părăsiţi atitudinea voastră sterilă şi daţi un scop vieţii voastre prin colaborarea cu ceilalţi oameni. Ce relaţie mai eficace şi mai avantajoasă putem găsi decât aceea cu Hristos? Iubindu-L pe El şi fiind iubiţi de El. veţi atrage toată afecţiunea lumii. el însuşi nepoftind la bunul aproapelui. Poţi avea de toate şi totuşi să nu fii fericit. şi atâta timp cât o veţi dori în mod sincer.18 pentru cei sănătoşi am venit. în orice caz. Diamantul nu poate fi şlefuit decât tot cu diamant. Există o artă de a trece peste momentele grele. poate fi o formă a mândriei şi dispreţului la adresa celorlalţi. Mediocritatea se păstrează fără prea mult efort. Nimeni nu este părăsit în această lume atâta timp cât va alerga să se refugieze la sânul Prietenului. Este mult mai uşor să te faci pustnic. Nu faceţi pe mizantropul retrăgându-vă din lume! Trăiţi cu epoca voastră. Dacă întâlniţi necinstea în jurul vostru nu trebuie s-o observaţi. de ce aţi simţit dezgust faţă de ceilalţi oameni şi aţi dori să scăpaţi de ei. Aşteptarea calmă. la aceasta nimeni nu vă obligă. De altfel. În loc să doriţi să căutaţi o prietenie omenească. nemaiputându-le suporta prezenţa? Nu sunteţi oare cu toţii alcătuiţi din aceeaşi ţărână? Vă indispune prezenţa lor? De ce? Pentru că nu împărtăşiţi dragoste. şi nu doresc moartea păcătosului. egoismul şi moartea o vor distruge. Aşteptaţi de la ceilalţi primul pas? De ce? Din orgoliu nu vreţi să-l faceţi voi. Sunteţi un singuratic? De ce? Pentru că nu aţi lăsat dragostea să rodească. este o eroare trecătoare. Omul nu poate fi perfecţionat decât tot prin contactul cu oamenii. pe care timpul. care . Bogăţia nu înseamnă abundenţă. Este sclavul trupului. abandonându-ne cu totul în braţele Prietenului. al Stăpânului pământului şi al cerului. Adevărata libertate a omului nu este decât pe plan spiritual. Cel care este stăpânul vieţii şi al morţii. care te mulţumeşte. aşadar. A se refugia la pieptul Prietenului Adevărat este la îndemâna oricui. Cel ce nu poate tolera şi uita jignirile şi ocările este un om slab.

cu toate bunurile lor. de a merita viaţa veşnică. eliberat de orice porniri. Sfântul Francisc de Assisi spunea: “Sfânta sărăcie este cea mai nobilă doamnă. Trebuie să vă adaptaţi la orice. Căci cel ce crede în Mântuitorul Hristos şi-L iubeşte. Ce mai poate face doctorul când moartea a venit? Ce mai poate face ghidul când avalanşa a pornit? Ce mai poate face geologul când vine cutremurul’? Ce mai poate face inginerul când digul se rupe din cauza inundaţiilor? Numai atunci cei slabi şi laşi Îl strigă pe Dumnezeu în ajutor. Nimic nu se concretizează în materie înainte de a fi conceput în duh. le-a pătruns în conştiinţă. Acesta este dispus să accepte orice din mâna invizibilului său Prieten. Voi sunteţi singurii autori ai decepţiilor voastre. Dumnezeu ne-a creat şi ne-a lăsat într-o condiţie de fragilitate. Căpătaţi încredere în Dumnezeu şi scuturaţi-vă lenea şi cereţi. însă nu şi evenimentele. căinţa ne duc spre desăvârşire. fără să ştie. Mulţi sunt nedemni de sărăcia lor. numai pentru a ne permite nouă înşine privilegiul de a înainta singuri. ba chiar mai mult. Îl uită numaidecât. pe care o vom găsi în noi înşine. Rolul lui Dumnezeu este de a dărui şi cel al omului de a cere. demnă de a fi iubită!” “Iisuse. nu pentru goliciunea lor. Viaţa cere o ucenicie permanentă. căreia îi ignoră bogăţia spirituală. dar odată pericolul trecut. deşi sufletul nu le aprobă. în sufletul lui va creşte neîncetat. Sărăcia acceptată cu bucurie ne aduce aproape de Hristos. în timp ce mulţi oameni bogaţi sau plini de glorie sunt nefericiţi. de sensibilitate şi nesiguranţă. fiindcă vrem să schimbăm doar efectele. căci vi se va da. care nu-i doreşte decât binele adevărat-nu cel trupesc. ne-a trimis şi modelul omului perfect-pe Iisus Hristos întrupat. De aceea el nu se teme de ceea ce se va întâmpla cu trupul lui. “Pe Acesta să-L ascultaţi!” 14. acela este stăpân. dar ne-a arătat calea. Ea este un privilegiu pe care trebuie să-l merităm. Conştientizarea existenţei păcatului a început cu strămoşii noştri Adam şi Eva-care. ci pentru că noţiunea de rău.19 îl îndeamnă şi-i porunceşte noi pofte. se plânge în realitate de lipsa lui de credinţă. Cu cât credinţa . umple golul sufletului meu. este mulţumit şi fericit cu ceea ce are. mâncând din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Remuşcările. Cantitatea de credinţă pe care fiecare o are. Cauza primă trebuie modificată. ci cel sufletesc. Ne-a lăsat slabi. şi cum forţa spirituală este cauza fenomenelor materiale. Vă indignaţi de ceva? Este inutil. Sufletul nu poate fi făcut prizonier. de om decepţionat de viaţă. El poate evada de oriunde ar fi închis. Cel ce se jeluieşte întoarce spatele Providenţei şi opreşte mila să se coboare asupra lui. căci sunt însetat de adevăr!” Păcatul a produs în lume cea mai mare decădere. Care este deci mecanismul care declanşează mersul evenimentelor? Şi cu ce preţ vom afla aceasta? Sursa de energie ideală este credinţa. Aceasta a dorit Dumnezeu de la noi. Binecuvântaţi-i pe persecutorii voştri şi vi se vor deschide ochii spre lumină! Cel care se plânge de sărăcie. Ajutorul împotriva tiraniei şi opresiunii se află în propria noastră conştiinţă. pe aceasta trebuie s-o modificăm. Nimic nu se concretizează în materie înainte de a fi conceput în duh Cel care s-a legat de Dumnezeu nu mai are teamă de pericol. lăsând aceeaşi cauză să acţioneze în continuare. nu veţi putea schimba mersul evenimentelor. de neascultare. Încetaţi să mai luaţi aerul trist. Cel care ştie să-şi strunească trupul. Căutând să acţionăm numai asupra materiei. au înţeles că erau goi şi s-au ruşinat. nu vom obţine decât rezultate instabile. Aveţi puterea de a schimba vederile voastre personale.

acestea dispar ca prin farmec din calea sa. Voi v-aţi legat doar de aparenţă. totul se reface. începeţi în fiecare zi o viaţa nouă. Prietenul nostru este Prieten al întregii omeniri. Deci. soluţii în problemele sale zilnice. Cine este hotărât să nu se mai certe cu nimeni niciodată. amplificându-le pe cele bune. pentru că nu aţi renunţat la mândria voastră. puneţi capăt neînţelegerilor! Oricine ne este frate. Veţi fi în stare să faceţi o vizită Prietenului. sunteţi incapabili de a schimba ceea ce a fost. indiferentă? Aveţi impresia că s-a petrecut ireparabilul. Dacă nu aţi fi sperat în câştigarea procesului. Va întrerupe căile inutile şi dăunătoare. iar sufletul lor nu l-aţi cunoscut. iar nu cu obrazul celălalt. iar celălalt va simţi aceasta şi inima lui se va îmblânzi. nici nu întâlneşte ocazii de ceartă. cu atât ea va izvorî mai mult. la egoismul vostru. de trupul lor material. dar trebuie să ştiţi că nimic nu este ireparabil. Ar fi fost mult mai trist pentru voi să-l câştigaţi. aşteptând reîntâlnirea cu noi. Nu faceţi pe victima. Faceţi “tabula rasa” din tot trecutul vostru. faptele vorbele voastre să fie constructive! Gânduri binecuvântate vă vor veni de sus şi evenimente favorabile vă vor ajuta. însă tocmai acesta a rămas viu şi aşteaptă dragostea voastră. decât voie înşivă-zidul simţurilor voastre trupeşti. A ne certa cu ceilalţi înseamnă a ne certa cu noi înşine şi a ne provoca nouă înşine răul. nu vă îndoiţi nici o clipă! Veţi obţine astfel ceea ce cereţi! Alungaţi orice frică. Veţi sfârşi chiar prin a merge către el veseli şi cu inima deschisă. Jucaţi cartea prezentului. Sunteţi siguri că aveţi dreptate şi cauza voastră este cea justă? Se prea poate. Mărturisiţi-I toate dorinţele şi năzuinţele voastre. Voi însă răspundeţi urii cu ură. Duhurile voastre rămân însă legate. Pentru aceasta aveţi nevoie de ajutorul Prietenului Iubit. însă nu şi după cele dumnezeieşti. iar lumea întreagă îşi urmează cursul ei. veţi îndeplini legea lui Dumnezeu. Dacă remuşcările voastre se referă la greşeli imediate. Dacă relaţiile voastre cu ceilalţi oameni ar fi fost cele fireşti. “Celui ce vă da o palmă întoarceţi-i şi obrazul celălalt. Aţi pierdut un proces şi sunteţi distrus. De ce aveţi un adversar? Pentru că aşa aţi vrut. Oricum. nu aţi fi avut nici un proces. şi nu răsplătiţi răul cu rău!” Aceasta este legea lui Dumnezeu după care trebuie să ne conducem. Cuvântul “adversar” este propria voastră condamnare. recunoscând singuri greşeala judecăţii voastre. Prietenul Divin. Legile justiţiei omeneşti nu fac decât să accentueze resentimentele dintre oameni. nu l-aţi fi intentat. atunci ele constituie cea mai bună . este regele vieţii şi El a călcat moartea în picioare. El ne-a arătat că cei dragi ai noştri nu sunt morţi. Voi să aveţi doar bunăvoinţa începutului. acceptând să-l intentaţi. deja aţi pornit pe o cale greşită. Nu vă temeţi de despărţirea prin moarte de cei pe care îi iubiţi! Nimic nu vă separă.20 noastră se va revărsa mai tumultos. le va armoniza după adevăratele voastre nevoi. orice îndoială şi orice pesimism! Nu vă luaţi după scepticismul vecinilor şi al anturajului vostru! Nici măcar nu-i mai ţineţi la curent pe ceilalţi cu noua voastră atitudine! Toate gândurile noi. să vă închipuiţi că adversarul vostru vă este cel mai scump prieten şi dăruiţi-i zilnic dragostea voastră. căci nimeni nu este victimă fără să fi provocat el însuşi o agresiune. Procedând astfel. Surpaţi toate podurile în urma voastră. pe care conştiinţa vi le semnalează. Lumina lui Iisus Hristos străluceşte pentru toţi cei ce o doresc. pentru că. prin absurd. Nu există decât un singur mare doctor al durerilor sufleteşti. în schimb aveţi posibilitatea şi puterea să modelaţi viitorul. Aveţi deci credinţă în voi. Nu s-a întâmplat niciodată ca un om plin de curaj şi credinţă să nu fi găsit răspunsul la întrebările sale. după legile omeneşti. El le va tria. care acum s-a întors în pământul din care a fost făcut. şi a ne certa cu unul dintre “micuţii” fraţi ai Săi înseamnă a ne certa cu Prietenul în persoană. Aţi pierdut prin moarte pe cineva iubit şi sunteţi sfâşiat de durere şi nemângâiat. Dacă unul din cei doi renunţă. Mai târziu sau mai devreme. Încercaţi. conflictul se stinge de la sine. ci dorm.

de spini şi scuipările suferite de El. prin renunţări la dorinţe şi ambiţii personale. ”Să nu vi se tulbure inima! ”-spune Iisus Hristos. nu mişcaţi. Când sublimul vostru Prieten. desăvârşirea însăşi. oare nu aţi dorit niciodată dispariţia celor ce stau în calea intereselor voastre? Aţi lucrat totdeauna pentru binele general. Sacrificiul este cea mai nobilă atitudine omenească. schimbaţi vorba. Azi. Aveţi încredere în Dragoste. ne vom dovedi valoarea credinţei noastre în faţa celor ce nu mai au nici un fel de credinţă. să se spiritualizeze.21 motivaţie pentru o schimbare a comportamentului vostru. mulţumiţi-i celui ce vă ceartă. Prin devotament dezinteresat. Reţinerea voastră va avea un efect neaşteptat. chiar dacă aparent sunt lipsite de raţiune. chiar şi cei mai buni. ci dimpotrivă. căci toţi sunt plini de mândrie. Prietenul vostru vă doreşte binele. “Nu judecaţi”-spune Iisus Hristos. şi să facă din ele cununa muceniciei noastre. oricât de nedreaptă ar fi ea? Suferiţi asemenea Lui. ştia că oamenii. Adevăraţii fii ai lui Dumnezeu sunt făcători de pace. Mucenicia nu este o provocarea. . voi cei oropsiţi şi întristaţi!” Iisus este azilul durerii. putem face bine aproapelui nostru. amintiţi-vă de suferinţa lui Hristos. dar nu să deznădăjduiţi şi să plângeţi fără rost. sau pentru binele egoismului vostru? Vedeţi dar că sunteţi capabili de rivalitate. Stăpânul lumii. credincioşii Lui chiar. ”Pace vouă. neştiute şi nevăzute. Amintiţi-vă de Hristos. Aţi fost sedus. Principalul nu este a face mai bine ca alţii. Suferiţi de concurenţa altora? Aveţi rivali? Dar şi voi înşivă sunteţi rivali pentru alţii. trădat. de agonia şi răstignirea Lui nedreaptă. Iisus Hristos a ridicat sacrificiul la nivelul Dumnezeirii. Cine poate să se sacrifice. Într-o epocă în care închinarea la Dumnezeu nu mai implică o prigoană sălbatică. mai puteţi protesta oare împotriva unei observaţii. numai prin sacrificiul nostru zilnic. ci a face bine ceea ce facem. ci a face bine ceea ce facem. prin blândeţe şi concesii. să adune diamantele sacrificiilor noastre. Orice vi s-ar întâmpla. şi să nu ne preocupe ceea ce fac alţii. De ce oare ni s-ar tulbura inima. orice ar spune lumea. prin comportamentul nostru. Nici un sacrificiu nu este în zadar. fără să ştie nimeni! Singur Hristos trebuie să ştie ce facem noi. părăsit şi suferiţi amarnic. fără acreală. prin felul nostru de a fi. de palmele. cinstit. Principalul nu este a face mai bine ca alţii. 15. vă las pacea mea!”. nu răspundeţi. de injuriile. iar nu a berbecului ce te împunge cu coarnele şi astfel îşi pricinuieşte singur pieirea. Dacă este nejustificat. prin toleranţă şi bunătate. acela ajunge să-şi învingă materia din el. Mucenicia este tocmai atitudinea mielului ce nu protestează. ci întrebaţi-vă dacă nu cumva aţi meritat reproşul făcut. a fost răstignit. Nu vom răspunde decât pentru noi înşine în faţa Judecătorului. Faceţi-vă un examen conştiincios. Dumnezeu ne cere să ne sacrificăm mândria şi egoismul. nu vor înţelege aceasta. cinstit. dacă nu din cauza ciocnirii părerilor contradictorii atunci când ţinem cu înverşunare la ideile noastre? Hristos Atotvăzătorul. Mai puteţi să vă plângeţi de ceva? Curaj deci! “Veniţi la Mine. acela al desăvârşirii? Dorinţa de a face mai bine un lucru şi de a fi mai bine văzut decât alţii este un tribut plătit orgoliului. şi de aceea a spus că toată învăţătura Lui va stârni “sabie între oameni”. Dacă vă este greu să vă abţineţi. Nu v-aţi gândit oare că şi unii şi alţii aveţi totuşi un drum. Sacrificaţi-vă în tăcere. şi să nu ne preocupe ceea ce fac alţii Când sunteţi bruscat. Remuşcarea are rolul de a vă face să vă schimbaţi felul de a gândi. Dacă este justificat.

sa alergam la preoti. de nesuportat. să ne reîmprospătăm forţele şi să reluăm suişul pe muntele desăvârşirii. suntem datori să I-o restituim în acelaşi stadiu de puritate în care ne-a fost dată. iar Prietenul ne va purta sarcina-crucea pe care tot El ne-a dat-o. Si daca dracii nu se milostivesc de sufletul tau. şi pentru aceea au fost mari. Ea nu vă aparţine. la rugaciune si la post si indata ne va ajuta Dumnezeu Tatal nostru. dar prin halucinatii mincinoase inseala pe oamenii necredinciosi si pe cei slabi in credinta.spune Hristos. sa nu alergam la ajutorul diavolului si al slugilor lui care sunt vrajitorii si ghicitorii. să ne cercetăm permanent. iar mână în mână cu Tine. aşa cum doreşte Mântuitorul nostru. la Tatăl Vostru Cel Ceresc. Să nu disperăm dacă mai cădem câteva trepte înapoi. El ne ajută să revenim pe drumul cel bun. şi bucuria voastră va fi mare. idealul meu scump. A fost un dar pentru voi. Veniţi. care ne-a creat si care are mila de noi. pericol continuu. Oricând ne putem ridica şi relua urcuşul. noi. precum Tatăl vostru este!”. care au fost lăsate de Dumnezeu pentru refacerea noastră. aştept cu linişte şi încredere moartea cea dulce. ci sa mergem la Biserica. chiar necesare. acesta este scopul şi sensul pentru care Dumnezeu ne-a creat. nici diavolul nu se va face candva doctor. nu este creaţia voastră. Fără ispite nu putem distinge ceea ce este rău de ceea ce este bine. şi la moarte ea vi se va cere înapoi. Viaţa noastră aparţine lui Dumnezeu. ca niciodata lupul nu se poate face oaie. cum se vor intrista de durerea trupului tau? Diavolii se silesc sa te scoata pe tine din imparatia Cerului si deci cum te vor izbavi pe tine de boli? Deci nu te amagi crestine. asemenea fiului risipitor. Însă de câte ori greşim. Fiecare treaptă favorizează urcarea sau coborârea pe scara urcuşului duhovnicesc. Cu Tine însă. sau alte greutati in viata. Suntem totdeauna liberi să înfruntăm ispita sau să îi cedăm. Fără Tine n-aş vedea peste tot decât răutate şi nedreptate. “Iar de nu. Cu Tine toţi oamenii îmi par buni-săraciiîncă orbi şi neştiutori. de besicile si de bubele pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise in Egipt" (lesirea 9. ci voi doar o folosiţi. fără Tine viaţa mi-ar părea lungă şi tristă. Dumnezeu nu doreşte pieirea. Să ne pocăim permanent. Această libertate ne-a lăsat-o Dumnezeu. Ispitele joacă.11). Ca mai lesne este ca focul sa inghete si zapada sa incalzeasca. lacrimile mele sunt şterse de Tine. Sfantul loan Gura de Aur zice: "Diavolii nu au reusit sa vindece nici macar pe vrajitorii si fermecatorii care le slujeau lor. Nu vă temeţi de ispite! Ele sunt normale. să ne luptăm pentru desăvârşire. plăcută. putem să ştergem toate greşelile trecute. decat diavolul sa te vindece pe tine. munca mea devine uşoară.22 Aţi primit viaţa atunci când v-aţi născut. dar au rezistat. “Fiţi desăvârşiţi. lucru pentru care veţi da socoteală la sfârşitul ei. O. Iubitul Meu Domn. ci îndreptarea păcătoşilor. Deci. deci nu aveţi nici un drept să-i întrerupeţi cursul când voiţi voi. Uşurinţa acestei gimnastici spirituale depinde de puterea credinţei noastre. . care mă aştepţi şi care nu m-ai părăsit şi nu m-ai trădat niciodată! CUM INSEALA DIAVOLUL PE OAMENI Diavolii nu au nici o putere de a face minuni adevarate. Cei mai mari oameni au fost cel mai puternici ispitiţi. Prin credinţă totul este uşor. O milă imensă mă cuprinde pentru toţi cei care “nu ştiu ce fac”. iubitul meu Prieten. Toate evenimentele sunt pentru mine tălmăciri venite de la Tine. veţi muri în păcatele voastre!” . cand ne imbolnavim sau avem necazuri. clipa în care Te voi vedea în sfârşit pe Tine. sau copii de casatorit. Iar prin taina Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii. o administraţi şi sigurul vostru drept este să faceţi cu ea bine sau rău. treptele scării spre desăvârşire. în evoluţia omenească.

23 Tata din ceruri, te rog sa-mi binecuvintezi familia, Prietenii, rudele si pe cei pe care ii iubesc, Si pe cei care citesc aceasta rugaciune chiar in acest moment. Arata-le tu o noua imagine a dragostei si puterii tale nemarginite. Duhule sfant, te rog sa-i ajuti , chiar in acest moment. Acolo unde exista durere, te rog sa le daruiesti pacea si mila ta. Acolo unde exista indoiala, te rog sa le inspiri o incredere innoita prin harul tau. Unde exista o nevoie, te rog sa le-o implinesti. Binecuvinteaza- le tu caminul, familia, munca, da-le Intelepciune si lumina in viata lor. Binecuvanteaza- i cand pleaca si cand se intorc acasa, Mergi inaintea lor si deschide-le calea. Calauzeste-i si ocroteste-i clipa de clipa in toata viata lor. Iarta-le lor pacatele facute cu voie sau fara de voie, Cu stiinta, din nestiinta sau pe cele pe care nu si le amintesc. Condu-i tu pe calea ta cea sfinta, in numele fiului tau, Iisus Christos. Doamne tata, fiule si duhule sfint, iti multumesc ca Tu vei face mai mult decit iti pot eu cere. AMIN !

Foarte multi oameni spun ca ei nu se duc la biserica din cauza preotului. Foarte multi incearca sa dea vina pe preot pentru faptul ca nu se duc la biserica. Dar nu stiu cati dintre noi avem idee ce se intampa efectiv in timpul unei slujbe. Nu stiu cati dintre noi au idee cu ce ne ajuta mersul la biserica, pe noi, pe mireni ,pe cei multi , care nu cunoastem anumite taine. Nu pentru ca nu am vrea ci pentru ca nu ni le spune nimeni. Este adevarat ca nestiinta nu este o scuza. Asa cum mai este adevarat si faptul ca cine vrea sa se informeze, se poate informa. Deci... Atunci cand un preot sau mai multi tin o slujba in biserica, daca preotul are har, Divinitatea coboara in biserica, oamenii din acea biserica se curata de toate energiile negative, atat cat le este permis de catre Dumnezeu. Atunci cand are loc slujba de duminica, Sf. Liturghie, se coboara Duhul Sfant asupra celor din biserica. Acest lucru inseamna ca toti ce de acolo se vor curata, se vor simti mai bine, mai plini de iubire. Pe de alta parte, se pot primi daruri de la Divinitate, in functie de faptele pe care le-am facut fiecare dintre noi. De asemenea, participarea la slujbe, la maslu, mirungerea, spovedania si impartasania, toate acestea si multe altele ne ridica vibratia interioara. Prin spovedire, ni se iarta din pacate. Prin impartasanie, practic, Duhul Sfant se coboara asupra noastra marindu-ne vibratia, curatindu-ne energetic, iar celor cu inima deschisa li se pot arata chiar anumite lucruri. Gustand din painea si vinul impartsaniei, ni se iarta din pacate de catre insusi Iisus Christos, Dumnezeul nostru. Ungerea cu mir, pe langa faptul ca taie legaturi malefice si nedorite, ajuta si la indepartarea energiilor negative, ne ajuta la realizarea unei minime protectii energetice. Atunci cand ne inchinam la moaste, ne incarcam cu energie de la Sfantul la ale carui moaste ne-am inchinat. Pe de alta parte, mirungerea pe maini (chakrele palmelor) si pe frunte (chakra VI) prin semnul crucii de catre preot, inseamna o pecete pusa cu Crucea de Lumina a Mantuitorului Iisus Christos. Este la fel ca la botez. Dincolo de semnificatia sociala a evenimentului, botezul mai inseamna si o legatura a omului nou nascut cu Divinitatea. In ortodoxie, prin botez ni se iarta pacatele incepand cu momentul nasterii de catre Iisus. In momentul acela fiecare dintre noi suntem niste mici Sfinti. Prin pacatele pe care le facem de-a lungul vietii - fie ca fumam, ca furam, ca mintim, ca omoram, ca inselam, ca nu avem credinta in Dumnezeu, ca ne inchinam la alti zei, ca ne inselam partenerul de viata, ca facem avorturi, etc - noi ne departam de-a lungul vietii de Divinitate. De asemenea, daca mergem la biserica si dam Liturghii de Iertare si/sau Acatiste, prin citirea lor de catre preot in altar in timpul Slujbei de Liturghie, dorintele noastre sunt aduse prin intermediul preotului direct in fata lui Dumnezeu. De ce

24 spun prin intermediul preotului. Pentru ca preotii sunt hirotonisiti pe cruce, asta insemnand ca el are o legatura directa cu Dumnezeu, cu Iisus, cu Maica Domnului, cu Sfantul Duh, cu Sfanta Treime. Preotul este astfel o punte intre noi si divinitate. Dincolo de ceea ce este el ca si om in afara bisericii (si ca om este si el supus greselilor). Si noi trebuie sa profitam de acest lucru. Trebuie sa prinvim preotul ca un intermediar intre noi si Divinitate. Revenind la Liturghiile de Iertare si la Acatist, citite in timpul Slujbei ele ajung mai lesne la Divinitate. Aici ne putem cere iertare fata de cei vii sau cei adormiti pentru tot ce le-am gresit in aceasta viata sau alta data, cu gandul, cu vorba sau cu fapta, cu stiinta sau fara stiinta. Se pot da pe o zi sau pe 40 de zile. Date la manastiri, pe 40 de zile, ele sunt citite zilnic, astfel crescand si puterea lor. Se pot da pentru obtinerea iertarii, a iubirii si a compasiunii, ptr rezolvarea unei situatii, ptr rezolvarea unor probleme cu cei adormiti. Liturghiile pentru neam in care sunt trecuti toti cei care au facut parte din aceeea familie, atat viii cat si adormitii face sa se rezolve karma de neam pe care fiiecare o mostenim prin faptul ca ne-am nascut in aceea familie. Este bine sa se stie si sa se treaca numele strabuniciilor sau stra-strabunicilor in liturghii pentru ca avand numele scrie pe liturghie, prin citirea lor de catre preot se sterg pacatele pana la al saptelea neam. Noi mostenim aceste pacate de la stramosii nostrii si ajungem sa le manifestam fizic si spiritual. Aceasta karma de neam se cere a fi rezolvata. Ajungem sa nu ne mai manifestam noi ci anumite scheme comportamentale mostenite din generatie in generatie. Pe de alta parte, este bine pentru femei sa treaca la liturghie copiii nenascutii pentru ca acestia sa primeasca lumina si sa fie ridicati la Dumnezeu. Ei stau in intuneric. Nefiind doriti se roaga la Dumnezeu sa o pedepseasca pe mama care a avortat si le-a refuzat dreptul la nastere. Nu numai mamele ci si tatii sunt considerati la fel de vinovati si asupra lor vine supararea copiilor. Si atunci cind se iau anticonceptionale se considera pacat. Daca in perioada aceea a venit un spirit la intrupare si nu a putut sa se nasca, tot avort este considerat. Si atunci cind se intrerupe actul sexual inaintea ejaculari tot avort se considera pt ca nu se lasa cursul natural al lucrurilor. Nu am scris asta aceste randuri pentru a critica ci pentru a se stii si a se face ceva in privinta aceeasta. Fiecare trebuie sa stie cu ce a gresit si ce poate sa faca pentru a-si rascumpara greselile. Intratul intr-o biserica atunci cind ne simtim rau ne face sa fim protejati si sa avem timpul necesar sa ne refacem daca cumva am fost tinta unui atac PSI; eventual si ungere cu mir pe locul care ne doare sau pe chakra corespunzatoare zonei respective ne face bine si ne ajuta. Doamne ajuta! Puterea Rugaciunii "Rugaciunea este inaltarea sufletului catre dumnezeu, spre a-l lauda, a-i cere ceva sau a-i multumi pentru binefacerile ce ne-a dat (catehism). Printre insusirile minunate si necuprinse de minte ale numelui lui lisus, se gaseste si puterea de a izgoni pe demoni, lucru pe care ni-l spune insusi domnul lisus Hristos. El a spus ca, cei ce cred in numele lui, demoni vor scoate (Mc. 16,17). Demonii pot sa salasluiasca in om in trei feluri: 1) satana salasluieste in chip simtit in om, cand locuieste cu fiinta lui, in trupul omului si cand chinuieste si trupul si sufletul. in felul acesta, in om se poate afla un demon sau mai multi. acest fel de om este demonizat. din sfintele evanghelii aflam ca domnul nostru lisus hristos vindeca demonizatii. de asemenea, sfintii apostolii ucenicii domnului, izgoneau pe diavoli din oameni, cu numele domnului. 2) In chip moral, satana petrece in om cand omul se face implinitorul voii diavolului. In felul acesta "a intrat satana in luda (loan 8, 27), adica a pus stapanire pe mintea si vointa

25 lui, s-a unit cu el in duh". In aceasta stare se afla, tinand seama de gradul lor de pacatosenie, toti cei ce s-au botezat in Hristos, dar s-au indepartat de el prin pacate. Astfel inteleg Sfintii Parinti intoarcerea diavolului cu alte sapte duhuri, mai cumplite, in templul sufletesc din care s-a indepartat duhul sfant prin pacatele omului (Matei 12,43-45). Vrajitorii pot trimite prin vraji, farmece si descantece diavoli in sufletele oamenilor pacatosi care nu merg regulat la sfanta biserica, nu postesc, nu se curata energetic, nu se impartasesc si nu implinesc canonul de rugaciuni si de milostenii. Duhurile care intra in acest fel de om pot fi izgonite si prin rugaciunea lui lisus daca vietuim in necontenita pocainta. Sa facem aceasta nevointa care este atat de mantuitoare pentru noi. Sa ne ingrijim, sa izgonim duhurile diavolesti intrate in noi din pricina neglijentei si a pacatelor noastre prin rugaciunea lui lisus. Aceasta rugaciune are puterea de a invia pe cei omorati de pacate si de a-i izgoni pe demoni (loan 11, 25). Rugaciunile lui lisus, mai intai descopera prezenta demonilor in om si apoi ii izgoneste. 3) Puterea satanei, care salasluieste in om in vremea vietii lui pacatoase cand aude numele domnului lisus Hristos chemat in rugaciune de cel ce se roaga, incepe sa se clatine. Atunci diavolul instiga in om toate patimile, cautand sa il intrerupa pe crestin de la rugaciune si sa-l inspaimante. Preacuviosul parintele nostru loan proorocul, arata ca lucrarea patimilor si a demonilor sunt legate intre ele cand demonii lucreaza prin mijlocirea patimilor. Cand in vremea rugaciunii lui lisus vom simti o deosebitei tulburare si fierbere a patimilor, sa nu cadem in deznadejde si tulburare din aceasta pricina. Dimpotriva, sa ne imbarbatam si sa ne pregatim pentru o nevointa mai puternica cu rugaciunea lui lisus, ca unii ce simtim in chip vadit ca rugaciunea a inceput sa produca in noi lucrarea care ii este proprie. Sfantul Ioan Gura de Aur spune: "Pomenirea numelui domnului nostru Iisus Hristos il atzatza la lupta pe diavol". Caci sufletul ce se sileste in rugaciunea lui Iisus, poate dobandi totul, si binele si raul. Mai intai omul va vedea raul dinlauntrul inimii sale, apoi binele. Aceasta rugaciune il agita pe diavol si tot aceasta rugaciune il va smeri si alunga. Aceasta rugaciune da pe fatza pacatul care este in noi si tot aceasta rugaciune il poate nimici. Aceasta rugaciune va birui si smulge incetul cu incetul puterea diavolului din inima noastra." Dincolo de toate sistemele spirituale, de evolutie, de terapie, de cautare a sensului vietii, dincolo de toate diferentele ideologice, culturale, sociale, conteaza doar un singur lucru: "puterea credintei". poti muta un munte din loc, credinta sa ai. am vazut oameni scoliti pe la diferite scoli de spiritualitate, am vazut maestrii pe diverse sisteme spirituale. si ceea ce fac, fac bine. ma refer la cei responsabili, care isi vad de treaba lor. am vazut oameni care si-au vandut sufletul ca sa obtina ceea ce considera ei ca acum si aici este primordial pentru ei, am vazut oameni care au sufletul mai negru ca smoala. si am vazut oameni care manipuleaza oameni, am vazut oameni care se complac cu viata pe care o traiesc, am vazut oameni care se lupta sa se ridice si sa evolueze. si totusi... nimic nu se compara, cel putin asta cred eu, cu un om care are inima plina de iubire ptr dumnezeu. nimic nu se compara cu puterea unui om care are divinitatea in inima lui. pentru mine asta inseamna "puterea credintei" - sa traiesti in si prin divinitate. sa fii mereu contopit cu ea. atat aici, in plan fizic, cat si in plan spiritual, astral. Rugaciune pentru a gasi curajul de a-ti urma Menirea Vietii Arhanghele Mihail, te rog sa vii la mine acum. Te rog frumos sa pogori în mintea si inima mea si sa înlaturi toate temerile care ma împiedica sa fac schimbarile necesare în viata. Ajuta-ma sa ma simt în siguranta materiala si emotionala. Ajuta-ma sa ma eliberez de teama de a face schimbari. Te rog ajuta-ma sa merg înainte fara teama, cu deplina

Va multumesc. Rugaciune catre Arhanghelul Mihail Arhanghele Mihail. te rog înlatura pe oricine din lumea spiritelor sau lumea materiala care nu actioneaza pentru binele suprem al lui (numele persoanei pe care doresti sa o purifici) . Te rog sa-l îndrumi foarte limpede si în toate situatiile pe (numele persoanei). Vreau sa fiu sigur ca ma port bine cu ei si ma rog la voi pentru ajutor si îndrumare. Stiu ca acum copiii mei sunt plini de lumina si iubirea lui Dumnezeu si ca în ei nu mai exista nici un gol. Îngeri pazitori ai persoanei sau persoanelor care l-au atacat psihic pe ( numele persoanei pe care doresti sa o purifici) va cer sa ajutati sa readuceti armonia si pacea în aceasta situatie si sa înlocuiti toata suferinta cu pace. stiu ca ai puterea de a-i calma si linisti si pe copiii mei. te rog patrunde în trupul (meu sau numele persoanei) si vindeca orice dezechilibru sau impuritati ce ar putea proveni din gânduri de furie sau teama. astfel încât gândurile lui sa fie aliniate la iubirea Divina. Va rog sa ne ajutati sa trecem peste mândria si orgoliile noastre si sa ne expimam adevarata iubire reciproca. Îti multumesc. Va cer ajutorul pentru a aduce pace în acesta situatie. Arhanghele Mihail. Te rog sa-i stai alaturi si sa îi dai lui (numele persoanei) mai mult curaj. Îti multumesc. Amin. tu ai puterea de a linisti marile si de a reda stabilitatea pamântului. Rugaciune pentru vindecarea de hiperactivitate Arhanghele Uriel. te rog sa intri în gândurile si emotiile copiilor mei si sa-i ajuti sa-si piarda teama de iubire. Rugaciune pentru vindecarea efectelor unei agresiuni psihice (pentru noi sau alta persoana) Arhanghele Rafael. sa cred si sa-mi deschid inima pentru iubire ca sa pot trimite aceeasi iubire catre Domnul si toti copiii sai. credinta si protectie. Las acum toate grijile si temerile mele în seama lui Dumnezeu. Ajuta-ma sa aflu. multumiti cu bogatiile interioare ale iubirii. te rog sa vii alaturi de (numele persoanei) si sa traiesti împreuna cu el. Amin. Copiii mei sunt împliniti. Amin. Îti multumesc. Te rog sa-i ajuti sa se simta linistiti .26 credinta în Dumnezeu. Amin. care îi umple pe copiii mei. Rugaciune pentru vindecarea de dependenta Arhanghele Uriel. Amin. Acum îmi imaginez un glob enorm de lumina stralucitoare. Te rog sa-i ajuti pe copiii mei sa se dezbare de toata furia sau încrâncenarea pe care o pastreaza în inima. Va rog sa vorbiti cu (numele) si sa-l/s-o ajutati pe (numele) sa ma înteleaga mai bine. Te rog sa ma ajuti sa aflu ca Dumnezeu ma sprijina cu aceeasi energie cu care mentine planetele pe cer. As vrea ca toate urmarile greselilor facute în relatii anterioare sa fie desfacute în toate privintele posibile. Rugaciune pentru vindecarea unei neîntelegeri Dragi îngeri pazitori ai lui (numele) am inima grea de suferinta. Cer ca toate efectele greselilor care au fost facute în toate timpurile sa fie anulate de catre si pentru toti cei implicati. suparare si vinovatie. Va multumesc.

în loc sa ne . Va rog sa-mi ajutati copiii sa poata sa se concentreze mai bine. Rugaciune pentru protejarea copiilor Doamne. Va rog sa-mi sfatuiti copiii asupra importantei de a fi constienti si organizati si va rog sa-i ajutati sa-si creeze un sistem de organizare pe masura personalitatii lor. Te rog elimina greselile noastre de gândire si elimina efectele acelor greseli. recunosc ca am facut o greseala si te rog ca toate urmarile acelei greseli sa fie anulate în toate directiile din timp . Te rog sa ma ajuti sa am rabdare si întelegere fata de copiii mei si fata de mine. Poti.trecut. da-mi un semn daca trebuie sa fac ceva anume pentru a ajuta si eu la acest proces. Ajuta-ne sa ne eliberam de încrâncenare si sa renuntam la învinovatiri si resentimente. Rugaciune pentru anularea efectelor unei greseli Draga Doamne Dumnezeul meu.27 în sinea lor si sa se manifeste pasnic în afara. Rugaciune pentru Pacea si Fericirea familiei Arhanghele Uriel. Amin. fiecare. Amin. Te rog sa le iei si sa le duci si pe ele si orice are legatura cu frica. te rog sa vii la mine acum si sa duci de-aici toate fiintele care nu sunt îngerii sau spiritele mele calauzitoare. Rugaciune pentru a deveni mai organizat Îi chem acum pe îngerii organizarii. lumina si iubirea Divina din celalalt. acum. sa-i îndrume si sa-i protejeze. Îti multumesc. Va rog sa-mi dati îndrumari clare despre cum îmi pot ajuta copiii sa devina si sa ramâna concentrati si organizati. Te rog sa aduci pacea lui Dumnezeu în inima copiilor mei. ca sa aduca pace si iubire în caminul nostru. Amin. te rog. Ajutati-mi copiii sa-si duca lucrarile la bun sfârsit si sa le predea la timp. Va multumesc. Îti multumesc. Amin. Cer interventia îngerilor pazitori ai fiecarei persoane din aceasta casa. Rugaciune pentru împacare Va rog sa ma ajutati dragi îngeri. te rog sa le trimiti copiilor mei îngerii Tai protectori. sunt îngrijorat pentru ca familia mea pare nefericita. Rugaciune pentru protectie înainte de culcare Arhanghele Mihail. direct la Lumina. Amin. ca sa fac pace în aceasta situatie. sa ne vii în ajutor. prezent si viitor pentru toti cei afectati. Va cer îndrumarea pentru a reduce haosul si dezordinea din vietile noastre. Amin. Te rog sa-i înconjori pe (numele copiilor ) cu mai multi îngeri care sa vegheze asupra lor. Va rog sa ne ajutati pe amândoi sa vedem. Îti multumesc. de îndata? Întrucât acesta situatie ne afecteaza pe toti cei din casa. te rog sa intri în inima fiecaruia dintre noi si sa îndepartezi resturile de teama. Îti multumesc. Te rog.

vin şi eu şi te rog ascultă-mă că mare este puterea ta.Antoane. cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnzeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decît Serafimii.Antoane. păzeşte şi sufletul meu de atacurile şi ispitele lui grozave. CANONUL SF.Antoane. ajută-mă în cazul de faţă. însănătoşează sufletul meu de rănile păcatului şi călăuzeşte-mă pe marea furtunoasă a vieţii. far de lumină al bisericii şi al lumii. ANTON MARE FĂCĂTOR DE MINUNI 1. dragi îngeri. 9. să-l regăsesc îndată. gata totdeauna şi puternic pentru a veni în ajutorul evlavioşilor tăi în nenorocirile lor. 7. Mărite Sf. vin neasemuit de vinovăţie. care faci să se regăsească lucrurile pierdute. priveşte la chipul meu. 6. 5. iar dacă din nefericire l-aş pierde. 4. care ai dobândit de la Dumnezeu puterea de a învia morţii. Mărite Sf.Antoane. Mărite Sf. care fără stricăciune de Dumnezeu-Cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. medic ceresc al bolnavilor. AMIN ! IMNUL MAICII DOMNULUI “Cuvine-se să te fericim pe tine. ca să nu cad în lanţurile grozavei dreptăţi dumnezeieşti. scăparea celor condamnaţi de nedreptate omenească.Antoane. Mărite Sf. ajută-mă să nu pierd niciodată harul lui Dumnezeu prin păcat. . care de tînăr ai învăţat a învinge pe duşmanul sufletului. deşteaptă sufletul meu la o viaţă râvnică şi sfântă. Mărite Sf. Mărite Sf.Antoane. scapă sufletul meu de cătuşele păcatului. La tine aleargă tineri şi bătrâni. ca să ajung la portul mântuirii veşnice. pentru aceasta vindecare. nu lăsa ca sufletul meu să se păteze vreodată de urâciunea necurăţeniei necurate. vorbeşte lui Dumnezeu cu limba ta făcătoare de minuni ca şi eu să fiu mângîiată iar la sfârşitul vieţii mântuită. Născătoare de Dumnezeu. Amin !” TROPARUL DE SFÂRŞIT “Frumos e rodul buzelor tale. Mărite Sf. Amin. îndepărtează-te de la mine.28 concentram pe teama si întuneric.Antoane. luminează-mi sufletul cu lumina adevărurilor cereşti. 8.Antoane. Mărite Sf. 2. Va multumesc.Antoane. 3. şi viata ta dulce ca fagurele de miere.Antoane. Mărite Sf. S-a arătat bisericii lui Hristos că s-au temut de tine mulţimile diavolilor şi s-au ruşinat limbuţiile ereticilor care le-ai păzit credinta. Mărite Sf. multe primejdii împresoară sufletul meu.

Degrab auzi-ma. intru dreptatea ta. doamne. sufletul meu. ca un pamant insetosat. ca la tine alerg. iar dacă timpul ne permite. cugetat-am la toate lucrurile tale. Sa nu intri la judecata cu robul tau. Este bine ca cel ce se roagă să fie convins că acest ritual va fi incununat de succes. Cum sa nu ma primeasca dar si pe mine. şi acum luînd dar de vindecare. ca a slabit duhul meu. ca la tine mi-e nadejdea. răspândeşte sănătate celor ce sînt în nevoie. din buzele mele cele intinate si o du Fiului Tau si Dumnezeului nostru. . ca tu esti dumnezeul meu. Intru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. auzi rugaciunea mea. intru credinciosia ta.. si cu toate ca nu te aveau pe tine mijlocitoare buna. facem milostenie în acea zi cu un bănuţ sau cu ceva de mâncare. Psalmul 142 Doamne. Duhul tau. Fa sa aud dimineata mila ta. preamilostiva stapana mea.Antoane. în prima săptămînă se spun rugăciunile zi de zi. putem merge la biserică. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare. totusi talharii si desfranatii pe care Iubitorul de oameni. caci poti toate cate le voiesti. doamne. iar la sfârşitul ultimei strofe. iar din a doua săptămînă pînă într-a noua. daruieste-mi viata. Scapa-ma de vrajmasii mei. ca eu sunt robul tau.. ca sa nu ma aseman celor ce se coboara in mormant. iar pe cele pe care le ceri de la Fiul Tau le si iau fara indoiala. i-a primit si i-a miluit. Intins-am catre tine mainile mele. şi dorinţa mea şi îndrăznelile vrăjmaşilor mei surpă-le !” In încheiere rosteşti dorinţa pe care o ai şi îl rogi pe Sf. numai marţea. cercetează. ca la tine am ridicat sufletul meu. Se respectă ora la care se fac rugăciunile şi în timpul lor se ard 3 lumânări. Invatama sa fac voia ta. Marţea se posteşte. auzi-ma. pentru nemasurata Lui milostivire. nu ma lepada pe mine. Arata-mi calea pe care voi merge. ci primeste aceasta putina rugaciune a mea. De asemenea. Canonul se începe într-o zi de marţi.29 Mărire. Mărite Sf. care nadajduiesc in ajutorul tau? Milostiveste-te deci spre mine. ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea ta. făcător de minuni.Anton cu credinţă în suflet să te ajute cum ştie şi cum poate. La sfârşitul fiecărei strofe se rosteşte Tatăl Nostru şi Imnul Maicii Domnului. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Doamne. care S-a nascut cu trupul din tine spre mantuirea noastra. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu. facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. pe lîngă acestea se citeşte şi Troparul. la faptele mainilor tale m-am gandit. Nimeni nu trebuie să ştie cînd şi de ce săvîrşim acest ritual. imi dau indraznire. pînă după terminarea lui. Care pentru noi pacatosii s-a rastignit si a inviat a treia zi. nu le-a inchis usa milostivirii Sale. nevrednicul. Canonul se desfăşoară astfel: Conţine 9 strofe şi un Tropar. AMIN! Prea Sfanta Fecioara. cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele tau. asculta cererea mea. Doamna mea. O. pentru a da un acatist cu dorinţa pentru care ne rugăm. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Desi faradelegea mea este mai grea decat toate faradelegile. nu-ti intoarce fata ta de la mine.

Nu atât sa caut iubire. lumineaza-mi inima pe care a intunecat-o pofta cea rea. trimite mila ta in ajutorul meu. Nu atât sa caut mângâiere. iarta-ma. duhul adevarului. Doamne. cât sa-i înteleg pe altii. care pretutindeni esti si toate le implinesti. sfinte tare. Acolo unde este cearta lasa-ma sa pun Unitatea. Nu atât sa caut întelegere..Doamne. Ajuta-mi. acela se naste in viata vesnica. Doamne. izbaveste-ma de toata ispitirea. macar cu gandul sau cu cuvantul. Acolo unde este întuneric lasa-ma sa pun Lumina. AMIN! Rugaciunea Sf. vistierul bunatatilor si datatorule de viata.. ca sa proslavesc prea sfant numele tau.Francisc din Asissi "Doamne. izbaveste-ma de muncile cele de veci. sfinte fara de moarte. scrie-ma pe mine. pacatosul. Si acolo unde este gelozie lasa-ma sa pun Dragostea. pomeneste-ma pe mine. al cerului si al pamantului. Acolo unde este suparare lasa-ma sa pun Bucurie. bunule. Issuse Christoase. sufletele noastre. Imparate ceresc. uitarea. iar tu ca u dumnezeu indurator. imparatul si dumnezeul noatru. Doamne. acela se si regaseste. Acolo unde sunt erezii lasa-ma sa pun Adevarul. Pentru aceasta pe Tine te binecuvantam si te preainaltam in vecii vecilor. Pentru ca cel care da.Doamne. AMIN! Veniti sa ne inchinam imparatului nostru. milueste-ne pe noi! . vazand neputinta sufletului meu doamne.Doamne. neindraznirea si de nesimtirea cea impietrita. robul tau in cartea vietii si-mi daruieste sfarsit bun. mantuieste-ma de toata nestiinta. macar ca nu am facut nici un bine innaintea ta. acela si primeste. rusinatul si necuratul robul tau intru imparatia ta. Amin! Sfinte dumnezeule.Doamne. Cel ce moare. Doamne. Doamne. Cel care se uita pe sine. Veniti sa ne inchinam si sa cadem la christos. dumnezeul meu.30 deoarece pe tine te-a facut mijlocitoare crestinilor. Cel care iarta este si el iertat. dumnezeu. dumnezeu. da-mi dupa darul tau sa pun inceput bun. de am gresit macar cu mintea. vino si te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata necuratia si mantuieste. nu ma lipsi pe mine de binele tau cel ceresc. Fa ca din mâinile mele sa se vada lumea Ta" AMIN! Doamne. mangaietorule. Doamne. eu ca un om am gresit. Acolo unde este îndoiala lasa-ma sa pun Credinta. imparatul nostru. Ajuta-mi. Acolo unde este ura lasa-ma sa pun Iertarea. Doamne. fa ca din mâinile mele sa se vada lumea Ta. Acolo unde este disperare lasa-ma sa pun Speranta. Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi christos. a miluieste. cât sa iubesc. Doamne. cât sa mângii pe altii.

acum. si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri. lui de toate legaturile satanei. Sfinte. sau cu fier. ca nepricepandu-ne de nici un raspuns. sau cu sange de om. noi pacatosii robii tai. pentru totdeauna. toti lucrul mainilor tale si numele tau chemam. sau prin pamantul mortilor. trufia. milueste-ne pe noi. nu te mania pe noi foarte. Creatorule si Chivernisitorule a toate. sau gheare de pasare. clevetirea. Asa. aceasta rugaciune aducem tie. sau daca a venit prin unghii de om. auzi-ma pe mine nevrednicul slujitorul Tau si dezleaga pe robul Tau (numele) de toate legaturile satanei si daca este legat in cer. mandria. departeaza demonii si stinge viclenia lor de la robii Tai. Zdrobeste. sau cu al pasarilor. din morminte. milueste-ne pe noi. doamne. vrajitoriei si fermecatoriei de la robul Tau (numele). cerceteaza si vindeca neputintele noastre pentru numele tau. invidia. de vraji si de toate lucrarile satanicesti si de toate legaturile lui. Doamne. Asa. Doamne. sau prin serpi (vii sau morti). Ciprian Stapane Doamne Iisuse Hristoase. din mare. cu insemnarea cinstitei si de viata facatoarei Cruci. de toata boala si de tot blestemul. farmecele. sau pe pamant. pentru Sfant numele Tau. Pustieste. sau in alt chip s-au abatut asupra lui. ca tu esti dumnezeul nostru si noi suntem poporul tau. Si dezleaga pe robul Tau (numele) impreuna cu toate ale casei.31 Preasfanta treime. lacomia. de toate uneltirile diavolesti. Stapane. si dezleaga-i de demonul de amiaza. pentru rugaciunea mea. revarsa ploaie la buna vreme peste tot pamantul si fa-l sa-si dea roadele lui. prostia. in ceasul acesta. sfarama si distruge. Doamne. dezleaga. Dumnezeul nostru. acestea si toata lumea mai intai fiind dezlegate. stiute si nestiute. dezleaga si toata zidirea de toate legaturile diavolesti. ci cauta si acum ca un milostiv. Impiedica Tu. auzi-ma pe mine pacatosul slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai casei lui. Doamne Dumnezeul parintilor nostri toata lucrarea satanei. si de toate ratacirile si gresalele. sau daca din alta parte au venit. neintelepciunea. Dumnezeul nostru. Rugaciunea Sf. sau cu scriere. ca binecuvantat esti in veci. Stapane a toate. de animal. sau cu lemn. cu puterea Ta cea mare. toate puterile potrivnicilor. milueste-ne pe noi. lucrarile magiei. Doamne. sau cu al pestilor. Sfant si slavit esti. ca unui stapan. sau cu piatra. iar pe robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai casei lui. neputinta. sau cu piele de animale necuvantatoare. milueste-ne pe noi. nemilostivirea. curateste pacatele noastre. Care cunosti si stii toate. Tu Cel ce dai dezlegare de magie. cruzimea. ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. nici pomeni faradelegile noastre. sau prin necuratie. dezleaga-le pentru totdeauna. femeile sa fie dezlegate si eliberate de nerodirea pantecelui. sau din orice alt loc. Tu Doamne. de farmece. Doamne. Amin! . slava Tie. din fantani. iarta feradelegile noastre. de toata mania. Cel ce locuiesti in lumina cea nepatrunsa si neapropiata. copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor. a smeritului si nevrednicului robului Tau. ca intru tine am nadajduit. nenorocirea. toate lucrarile magiei. lenea. si distruge toata lucrarea vicleana prin pomenirea Prea Sfantului Tau nume. Milueste-ne pe noi. nedreptatea. Imparatul imparatilor si Domnul domnilor. ale magiei. Tu. sau daca a venit prin strapungere de ace. distruge si departeaza.

.32 Rugaciune de dimineata Din pat si din somn m-ai ridicat. Cel ce cunosti caderea ingerului trufas al zorilor... Slava Tie pentru descoperirile din vis si din trezie ale cuviosilor Tai...Sfanta Treime ! Sfant. mantuieste-ma cu harul Tau.! Osana intru cei de sus. Slava Tie pentru minunatele potriviri de intamplari pe care le-a randuit pronia Ta. Slava Tie Celui ce zadarnicesti planurile nefolositoare. Slava Tie pentru povetele glasului tainic..Marire Tie ! Amin! Slava lui Dumnezeu pentru toate! Dumnezeul meu. Doamne mintea mea o lumineaza Si inima si buzele mele le deschide Ca sa te laud pe Tine. lui Dumnezeu ! Nadejdea mea este Tatal Scaparea mea este Fiul Acoperamantul meu este Duhul Sfant. Treime sfanta . . Sfant este Domnul Savaot Plin e cerul si pamantul de marirea Lui. Ascute auzul meu. Sfant. ca sa aud in toate clipele vietii mele glasul Tau tainic si sa-ti strig iubitorule de oameni. Dumnezeule.. in veci! Amin! Rugaciune inaintea sfintelor citiri Doamne IIsuse Hristoase. Slava Tie Celui ce smeresti spre mantuire trufia inimii.. nu ma lasa sa ma indepartez si sa ma indoiesc de Tine. Slava Tie pentru presimtirile daruite de har. Slava Tie. Slava Tie celui ce ne trezesti prin suferinte din betia patimilor.

(iti spui numele).. spre luminarea mintii si spre imblanzirea inimii mele. acum si pururea si in vecii vecilor Amin! Rugaciune cu dragoste Milostive Dumnezeule. ca nevrednic sunt eu pe pamant si numai de la Tine imi vine Lumina cea adevarata.. Caci intru Tine. care ai nemasurata mila. Nu ascunde de la mine talcul cel adanc al poruncilor Tale. deschide urechile si ochii inimii mele. nevrednicul robul Tau. cazand eu acum catre a Ta marire. nespusa si neajusa iubire de oameni. Dumnezeule a toata milostivirea si indurarea.ca sa inteleg tainele si minunile Legii Tale. ca sa sporesc in dragostea Ta si a aproapelui meu. ma rog nemasuratei Tale milostiviri ca si de acum inainte sa-mi daruiesti faceri de bine. cu frica si cutremur aduc Tie multumire pentru mine. Stapan si Facator de bine. Dumnezeul nostru. ca sa ascult cele ale Tale. Te maresc.33 Cuvantul lui Dumnezeu Tatal..Dumnezeul meu. ci descopera in ochii mei nu doar cei trupesti. daruieste-Mi liniste si ma invredniceste in toate zilele vietii mele intotdeauna multumire sa-Ti aduc si sa cant Treimii celei preabune.nadajduiesc. si primeste aceasta dorinta a mea ca pe un strigat din dragoste poruncita de tine!!! Doamne miluieste! . ci si cei launtrici. Tatalui si Fiului si Duhului Sfant. sa le pricep desavarsit si in toate sa fac voia Ta. Izbaveste-Ma de tot raul si necazul. ca binecuvantat esti Tu in vecii vecilor Amin! Rugaciune de multumire Doamne IIsuse Hristoase. Si iarasi cazand inaintea Ta iti multumesc cu smerenie. Faca-se voia Ta care vrea ca fiecare sa se mantuiasca si la puterea adevarului sa ajunga! Miluieste pe robul tau .Te laud si Te cant ca pe un domn.

acum. cu voie sau fara de voie. PreaSfanta Treime si a Maicii Preacurate. sa ne dezlegi si sa ne binecuvintezi si pe unii si pe altii. Te rog sa lasi Tu putin din ea. impreuna cu arborele meu genealogic.. . pentru a o putea oferi si altora. cu stiinta sau fara de stiinta.. in trecut sau altadata. in trecut sau altadata. sa ne ierti.34 Doamne miluieste! Doamne miluieste! Ma rog Tie. PreaSfanta Treime. in sufletul meu. Tata Ceresc. Si Te rog din suflet..si iti multumesc pentru ca ai grija de sufletul meu. Bunule Parinte Parinte Sfant. de aceea apelez la ajutorul Tau. curat si cu toata inima! Stiu ca Tu ai reteta dragostei. cu voie sau fara de voie. Ii iert. de a ma numi prietenul Tau! Iti multumesc ca ma iubesti! Dragostea Ta. cu stiinta sau fara de stiinta. vin la picioarele Tale.. Rugaciune de iertare Te rog fierbinte pe Tine. Te iubesc! . acum. ii dezleg si ii binecuvintez pe cei ce mi-au gresit cu gandul. imi cer iertare pentru tot ce am gresit fata de intreaga Ta Creatie Divina... cu vorba sau cu fapta. in fata Ta. pe Tine Iisuse Hristoase. cu gandul.sa iubesc! Vreau sa iubesc sincer. Invata-ma Tu. cunoscut sau necunoscut.. Fiul lui Dumnezeu. acum. ca sa-ti multumesc pentru dragostea Ta cea mare. este cel mai minunat lucru de pe acest Pamant.. pe Tine Sfinte Duh. cu vorba sau cu fapta.

35 Faca-se Voia Ta. ca orb sunt pentru lumina Ta. Isuse.Doamne!Ajuta necredintei mele. ci spune numai un cuvint si se va vindeca sufletul meu. Marea invocatie catre Dumnezeu Fie ca. . din centrul unde Voia lui Dumnezeu este cunoscuta. din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu. Doamne. Fie ca Lumina. din centrul pe care-l numim neamul omenesc. Dumnezeule. Telul divin sa calauzeasca slaba vointa a oamenilor.pe mine Cananeanul. Doamne. Doamne.daca voiesti poti sa ma curatesti de lepra pacatelor. din punctul de lumina din gandirea lui Dumnezeu. Cred. Miluieste-ma.Doamne cind vei veni intru imparatia Ta. Iubirea si Puterea. Planul de Iubire si Lumina sa se infaptuiasca.nu sunt vrednic sa intri sub acoperamantul meu.fie-ti mila de mine.la lumina! Domnul meu si Dumnezeul meu! Amin.fii milostiv mie pacatosului.Doamne.Fiul lui David. Fiul lui David. Sa restabileasca Planul divin pe pamant. Iubirea sa se reverse in inimile oamenilor Si sa poata Christos reveni pe pamant. Scoate-ma. Fie ca. Fie ca. pentru noi toti! Amin! Rugaciune sagetatoare Primeste-ma. PSALMUL 21 Al lui David. Si sa zavorasca usa de la salasul raului.Doamne. Doamne vino-mi in ajutor ca ispita ma-nconjoara. Fie ca. Lumina sa se reverse in mintile oamenilor Lumina sa coboare pe pamant. Tel pe care Dascalii il cunosc si-l slujesc.

Sa se teama de Dânsul toata semintia lui Israel. Sufletul meu l-a întors. Si sufletul meu în El viaza. 2. în mijlocul adunarii Te voi lauda. 34. Izbaveste-ma din gura leului si din coarnele taurilor smerenia mea. în Tine au nadajduit si nu s-au rusinat. 17. 22. Ca m-au înconjurat câini multi. Facutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeste în mijlocul pântecelui meu. si nu este cine sa-mi ajute. 3. 4. Iar Tu. Ca apa m-am varsat si s-au risipit toate oasele mele. 16. Toiagul Tau si varga Ta. 35. Catre Tine au strigat si s-au mântuit. 11. 6. Nu Te departa de la mine. 24. PSALMUL 22 Al lui David. 30. nadajduit-au în Tine si i-ai izbavit pe ei. lauda lui Israel. ca un leu ce rapeste si racneste. zicând: 25. Se va vesti Domnului neamul ce va sa vina.36 1. 13. La loc de pasune. Si se vor închina înaintea Lui toate semintiile neamurilor. Si vor vesti dreptatea Lui poporului ce se va naste si ce a facut Domnul. laudati-L pe El. Ca a Domnului este împaratia si El stapâneste peste neamuri. Doamne. ca-l voieste pe el". 10. "Nadajduit-a spre Domnul. Dumnezeul meu. pentru ce m-ai parasit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greselilor mele. Nici n-a întors fala Lui de la mine si când am strigat catre Dânsul. 5. 29. 23. 19. la apa odihnei m-a hranit. mântuiasca-l pe el. 9. povatuitu-m-a pe caile dreptatii. 27. 18. ca Tu cu mine esti. Înconjuratu-m-au vitei multi. 32. spre sprijinul meu ia aminte. nu departa ajutorul Tau de la mine. ia aminte la mine. Ca n-a defaimat. 3. Îsi vor aduce aminte si se vor întoarce la Domnul toate marginile pamântului. si limba mea s-a lipit de cerul gurii mele si în tarâna mortii m-ai coborât. . Iar Tu întru cele sfinte locuiesti. Numarat-au toate oasele mele. Uscatu-s-a ca un vas de lut taria mea. 7. si semintia mea va sluji Lui. De la Tine este lauda mea în adunare mare. Strapuns-au mâinile mele si picioarele mele. Spre Tine m-am aruncat de la nastere. 5. clatinat-au capul zicând: 8. nadejdea mea. În Tine au nadajduit parintii nostri. Izbaveste de sabie sufletul meu si din gheara câinelui viata mea. tauri grasi m-au împresurat. Cei ce va temeti de Domnul. 4. Deschis-au asupra mea gura lor. 36. 14. Ca Tu esti Cel ce m-ai scos din pântece. 20. 15. Dumnezeul meu. Ca de voi si umbla în mijlocul mortii. Spune-voi numele Tau fratilor mei. 28. adunarea celor vicleni m-a împresurat. izbaveasca-l pe el. si noaptea si nu Te vei gândi la mine. înaintea Lui vor cadea toti cei ce se coboara în pamânt. din pântecele maicii mele Dumnezeul meu esti Tu. iar ei priveau si se uitau la mine. Împartit-au hainele mele lorusi si pentru camasa mea au aruncat sorti. 33. Dumnezeul meu. 2. Mâncat-au si s-au închinat toti grasii pamântului. nici n-a lepadat ruga saracului. acestea m-au mângâiat. toata semintia lui Iacob slaviti-L pe El! 26. pentru numele Lui. nu ma voi teme de rele. de la sânul maicii mele. ocara oamenilor si defaimarea poporului. Domnul ma paste si nimic nu-mi va lipsi. 21. Iar eu sunt vierme si nu om. rugaciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de El. iar cei ce-L cauta pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Mânca-vor saracii si se vor satura si vor lauda pe Domnul. m-a auzit. 12. ca necazul este aproape. grait-au cu buzele. acolo m-a salasluit. 1. striga-voi ziua si nu vei auzi. Toti cei ce m-au vazut m-au batjocorit. 31.

Al Domnului este pamântul si plinirea lui. Izbaveste. Cine este acesta Împaratul slavei? Domnul Cel tare si puternic. 1. Gatit-ai masa înaintea mea. 21. Pacatele tineretilor mele si ale nestiintei mele nu le pomeni. 16. Domnul Cel tare în razboi. capetenii. Cei fara rautate si cei drepti s-au lipit de mine. Doamne. ca sa locuiesc în casa Domnului. Îndrepteaza-ma spre adevarul Tau si ma învata. pe Israel din toate necazurile lui. si cararile Tale ma învata. 5. Dumnezeul meu. Necazurile inimii mele s-au înmultit. Dupa mila Ta pomeneste-ma Tu. 6. Sufletul lui întru bunatati se va salaslui si semintia lui va mosteni pamântul. Pentru ca toti cei ce Te asteapta pe Tine nu se vor rusina. Cine este acesta Împaratul slavei? Domnul puterilor. Vezi smerenia mea si osteneala mea si-mi iarta toate pacatele mele. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. 3. Pazeste sufletul meu si ma izbaveste. 20. Doamne. Bun si drept este Domnul. din nevoile mele scoate-ma. 2. 12. Dumnezeule. Doamne. PSALMUL 24 Al lui David. si pe Tine Te-am asteptat toata ziua. sa nu fiu rusinat în veac. 18. Doamne. Cine se va sui în muntele Domnului Si cine va sta în locul cel sfânt al Lui? 4. pentru bunatatea Ta. Adu-ti aminte de îndurarile si milele Tale. Ridicati. Pentru numele Tau. capetenii. . sa se rusineze toti cei ce fac faradelegi în desert. Acesta pe mari l-a întemeiat pe el si pe râuri l-a asezat pe el. curateste pacatul meu ca mult este. uns-ai cu untdelemn capul meu si paharul Tau este adapându-ma ca un puternic. ca sa nu ma rusinez ca am nadajduit în Tine. împotriva celor ce ma necajesc. ca parasit si sarac sunt eu. asezamântul Lui îl va arata lor. 6. Acesta este Împaratul slavei. 11. 19. arata-mi.37 6. 14. Mântuitorul meu. PSALMUL 23 Al lui David. învata-va pe cei blânzi caile Sale. ca Te-am asteptat. Si mila Ta ma va urma în toate zilele vietii mele. Cel nevinovat cu mâinile si curat cu inima. Cauta spre mine si ma miluieste. 7. Catre Tine. 8. Toate caile Domnului sunt mila si adevar pentru cei ce cauta asezamântul Lui si marturiile Lui. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecata. întru lungime de zile. Ochii mei sunt pururea spre Domnul ca El va scoate din lat picioarele mele. 9. 5. Ridicati. pentru aceasta lege va pune celor ce gresesc în cale. Caile Tale. portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Împaratul slavei. portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Împaratul slavei. 15. ca Tu esti Dumnezeu. 13. 2. lumea si toti cei ce locuiesc în ea. 17. am ridicat sufletul meu. 10. nici sa râda de mine vrajmasii mei. Doamne. al celor ce cauta fata Dumnezeului lui Iacob. Doamne. 23. Vezi pe vrajmasii mei ca s-au înmultit si cu ura nedreapta m-au urât. 22. ca din veac sunt. care n-a luat în desert sufletul sau si nu s-a jurat cu viclesug aproapelui sau. 3. 8. 7. 9. Domnul este întarirea celor ce se tem de El. 1. 7. Spre Tine am nadajduit. Acesta este neamul celor ce-L cauta pe Domnul. 4.

aceia au slabit si au cazut. Lege pune-mi mie. Doamne. 14. si ma miluieste. voi cauta. Doamne. îmbarbateaza-te si sa se întareasca inima ta si asteapta pe Domnul. m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui. Sa nu-ti întorci fata Ta de la mine si sa nu Te abati întru mânie de la robul Tau. de cine ma voi înfricosa? 3. sa nu ma lepezi pe mine si sa nu ma lasi. Cei ce ma necajesc si vrajmasii mei. dar Domnul m-a luat. de cine ma voi teme? 2. 2. Ca sa vad frumusetea Domnului si sa cercetez locasul Lui. Ca sa aud glasul laudei Tale si sa spun toate minunile Tale. ca sa manânce trupul meu. eu în El nadajduiesc. 3. 1. Iar eu întru nerautatea mea am umblat. Îl voi lauda si voi cânta Domnului. 8. Doamne. 12. 10. Doamne. 5. 4. miluieste-ma si ma asculta. PSALMUL 27 Al lui David. Ajutorul meu fii. Dumnezeule. 5. 15. Te-a cautat fata mea. Doamne. . din pricina vrajmasilor mei. aprinde rarunchii si inima mea. nu voi slabi. Caci piciorul meu a stat întru dreptate. si ma cearca. PSALMUL 26 Al lui David. în pamântul celor vii. 6. Doamne. Mântuitorul meu. 18. ca s-au ridicat împotriva mea martori nedrepti si nedreptatea a mintit siesi. Nu ma da pe mine pe mâna celor ce ma necajesc. ca eu întru nerautate am umblat si în Domnul nadajduind. 19. pe aceasta o voi cauta: sa locuiesc în casa Domnului în toate zilele vietii mele. Întru ale caror mâini sunt faradelegi si dreapta carora e plina de daruri. 4. 7. 11. Spala-voi întru cele nevinovate mâinile mele si voi înconjura jertfelnicul Tau. 9. fata Ta. Nu am sezut în adunarea desertaciunii si cu calcatorii de lege nu voi intra. 17. Auzi. 8. Cerceteaza-ma. Domnul este aparatorul vietii mele. 11.38 PSALMUL 25 Al lui David. Sa nu pierzi cu cei necredinciosi sufletul meu si cu varsatorii de sânge viata mea. întru adunari Te voi binecuvânta. 12. Cred ca voi vedea bunatatile Domnului. în calea Ta si ma îndrepteaza pe cararea dreapta. 7. 1. 13. glasul meu cu care am strigat. Domnul este luminarea mea si mântuirea mea. 9. Pe piatra m-a înaltat. Urât-am adunarea celor ce viclenesc si cu cei necredinciosi nu voi sedea. Înconjurat-am si am jertfit în cortul Lui jertfa de lauda. 16. Una am cerut de la Domnul. iubit-am bunacuviinta casei Tale si locul locasului slavei Tale. De s-ar ridica împotriva mea razboi. a înaltat capul meu peste vrajmasii mei. Doamne. Asteapta pe Domnul. izbaveste-ma. Doamne. Tie a zis inima mea: Pe Domnul voi cauta. Ca mila Ta este înaintea ochilor mei si bine mi-a placut adevarul Tau. Judeca-ma. Si acum iata. Ca tatal meu si mama mea m-au parasit. Ca Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rau. 6. 10. Doamne.

Dumnezeul meu. cel ce varsa para focului. 6. Doamne. rupt-ai sacul meu si m-ai încins cu veselie. 2. Ce folos ai de sângele meu de ma cobor în stricaciune? Oare. strigat-am catre Tine si m-ai vindecat. seara se va salaslui plângerea. da-le lor. . Glasul Domnului cel ce sfarâma cedrii si va zdrobi Domnul cedrii Libanului. Doamne. Da-le lor dupa faptele lor si dupa viclesugul gândurilor lor. Glasul Domnului peste ape. dat-ai frumusetii mele putere. Catre Tine. aduceti Domnului mieii oilor. ma voi asemana cu cei care se coboara în groapa. iar dimineata bucuria. paste-i pe ei si-i ridica pâna în veac. PSALMUL 28 Al lui David. 4. rasplateste-i dupa faptele lor. îi vei darâma si nu-i vei zidi. Cântati Domnului cei cuviosi ai Lui si laudati pomenirea sfinteniei Lui. 9. Si a înflorit trupul meu si de bunavoia mea Îl voi lauda pe El. în El a nadajduit inima mea si mi-a ajutat. Ca n-au înteles lucrurile Domnului si faptele mâinilor Lui. 3. Mântuieste poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta. glasul Domnului despoaie cedrii si în locasul Lui. 11. am strigat. 5. Dumnezeul meu.39 1. Domnul este întarirea poporului Sau si aparator mântuirilor unsului Sau. 3. 6. 4. fiecare va spune: Slava! 10. 9. întru voia Ta. 7. 1. Domnul a fost ajutorul meu! 11. Domnul va binecuvânta pe poporul Sau cu pace. eu mam tulburat. Doamne. dar când ti-ai întors fata Ta. Glasul Domnului dezleaga pântecele cerboaicelor. Iar eu am zis întru îndestularea mea: "Nu ma voi clatina în veac!" 7. Auzit-a Domnul si m-a miluit. 6. Binecuvântat este Domnul ca a auzit glasul rugaciunii mele. 9. Glasul Domnului întru tarie. glasul Domnului întru mare cuviinta. Dupa lucrul mâinilor lor. iar Ermonul ca un pui de gazela. când ridic mâinile mele catre locasul Tau cel sfânt. 11. mântuitu-m-ai de cei ce se coboara în groapa. Te va lauda pe Tine tarâna. Doamne. Ca iutime este întru mânia Lui si viata întru voia Lui. Domnul tarie poporului Sau va da. 5. fii ai lui Dumnezeu. Doamne. Aduceti Domnului. scos-ai din iad sufletul meu. 3. sau va vesti adevarul Tau? 10. ca m-ai ridicat si n-ai veselit pe vrajmasii mei împotriva mea. Te voi înalta. 4. 8. Asculta glasul rugaciunii mele când ma rog catre Tine. 8. Glasul Domnului. 2. 5. Dumnezeul slavei a tunat. Aduceti Domnului slava numelui Sau. 1. si cu cei ce lucreaza nedreptate sa nu ma pierzi. Doamne. voi striga si catre Dumnezeul meu ma voi ruga. 7. Domnul va împarati peste potop si va sedea Domnul Împarat în veac. 10. 8. Domnul este ajutorul si aparatorul meu. 2. Schimbat-ai plângerea mea întru bucurie. cel ce cutremura pustiul si va cutremura Domnul pustiul Cadesului. El face sa sara Libanul ca un vitel. Catre Tine. închinati-va Domnului în curtea cea sfânta a Lui. Cu cei ce graiesc pace catre aproapele lor. Sa nu tragi cu cei pacatosi sufletul meu. Domnul peste ape multe. dar cele rele sunt în inimile lor. 12. aduceti Domnului slava si cinste. Glasul Domnului. PSALMUL 29 Al lui David. ia aminte! Ca de nu ma vei auzi.

18. Uitat am fost ca un mort din inima lor. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tau de împotrivirea limbilor. Cei ce ma vedeau afara fugeau de mine. care graiesc împotriva dreptului faradelege. slabit-a întru saracie taria mea si oasele mele s-au tulburat. Doamne. Doamne. 6. pe care ai facut-o celor ce nadajduiesc în Tine. Ca slava mea sa-ti cânte tie si sa nu ma mâhnesc. 19. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepadat sunt de la fata ochilor Tai. 13. La toti vrajmasii mei m-am facut de ocara si vecinilor mei foarte. ca Tu esti aparatorul meu. 5. ajuns-am ca un vas stricat. zis-am: "Tu esti Dumnezeul meu!" 15.TERAPIA . Doamne. Fii mie Dumnezeu aparator si casa de scapare ca sa ma mântuiesti. sa nu fiu rusinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbaveste-ma si ma scoate. sufletul meu si inima mea. 1. si frica cunoscutilor mei. mântuieste-ma cu mila Ta! 17. înaintea fiilor oamenilor! 20. tulburatu-s-a de mânie ochiul meu. când se adunau ei împreuna împotriva mea. 4. 14. am nadajduit. 10. toii cei ce nadajduiti în Domnul. sa nu fiu rusinat. În mâinile Tale îmi voi da duhul meu. Miluieste-ma. Iubiti pe Domnul toti cuviosii Lui ca adevarul cauta Domnul si rasplateste celor ce se mândresc. Doamne. 12. Dumnezeul meu. În mâinile Tale. sa se rusineze necredinciosii si sa se coboare în iad. grabeste de ma scoate. în cetate întarita. Iar eu catre Tine am nadajduit. Scoate-ma-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie. 9. Mute sa fie buzele cele viclene. Pleaca spre mine urechea Ta. Doamne. cu prisosinta. 24. 25. ca sa ia sufletul meu s-au sfatuit. Cât este de mare multimea bunatatii Tale. Arata fata Ta peste robul Tau. pus-ai în loc desfatat picioarele mele. Spre Tine. Bucura-ma-voi si ma voi veseli de mila Ta. mântuit-ai din nevoi sufletul meu 8. 3. Ascunde-i-vei pe dânsii cu acoperamântul fetei Tale de tulburarea oamenilor. 26.40 12. Ca am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur. ca ai cautat spre smerenia mea. în veac Te voi lauda! PSALMUL 30 Al lui David. Ca s-a stins întru durere viata mea si anii mei în suspinuri. 2. iar eu spre Domnul am nadajduit. MEDICINA COSMICA SACRO . 7. 16. Binecuvântat este Domnul. 21. izbaveste-ma din mâna vrajmasilor mei si de cei ce ma prigonesc. Îmbarbatati-va si sa se întareasca inima voastra. Doamne. Si nu m-ai lasat în mâinile vrajmasului. Pentru aceasta ai auzit glasul rugaciunii mele când am strigat catre Tine. ca Te-am chemat pe Tine. Urât-ai pe cei ce pazesc desertaciuni în zadar. pe care ai gatit-o celor ce se tem de Tine. soarta mea. ca minunata a fost mila Sa. izbavitu-m-ai. Doamne. 22. ca ma necajesc. Dumnezeul adevarului. Ca puterea mea si scaparea mea esti Tu si pentru numele Tau ma vei povatui si ma vei hrani. 11. cu mândrie si cu defaimare. 23.

Boala este conflictul dintre firea noastra sanatoasa si alte firi anormale. intrucit este urita de insasi divinitatea din noi insine.dragoste . In aceasta viziune putem vorbi de o medicina sacra cosmica si de sacro-terapie. Daca iesim din aceasta ordine fireasca cadem in boala. Cine indrazneste sa se atinga de viata? Si totusi noi insine savirsim oribilul pacat ca omorirea vietii.libertatea fireasca a realitatii noastre. Corpul este prelungirea miscarilor de suflet (Spirit). Boala este un atentat la viata. Boala este iesirea din ordinea divina . adica traducind aceasta metafora. Viata in sine este straina de boala suferinta si moarte. Viata. care in energii devine ordonatorul chimismului fizic.daruire.corp. este in ordinea esentiala a existentei. Incepeti din acest moment sacro-terapia. Se confirma si stiintific ca Informatia este inaintea masei fizice. Sufletul este dupa chipul lui Dumnezeu iar corpul este dupa chipul sufletului nostru. Limbajul vietii este inaintea celui chimic. Vezi de cita iubire si daruire mai esti capabil. Spiritul este vidul absolut tocmai datorita faptului ca are dialogul limbajului respectiv spiritual. Noi suntem sanatosi doar daca ne mentinem in ordinea fireasca ce este intiparita prin ordinea cosmica in noi. Boala incepe odata cu aceasta cadere a creatiei din firea cereasca in firea necereasca.. Noi avem cele divine in adincul firii noastre. din ghearele mortii. dupa cum taina sufletului este Dumnezeu. sanatatea insasi. Viata este o daruire si stapinirea asupra vietii este in alta semnificatie. Suntem in situatia cind doar miracolul ne mai salveaza din marea cadere. vorbirea iubirii. incercati in mod sincer sa vedeti si in aceasta viziune si daca intr-adevar se dovedeste practic valabila.. Trebuie sa fim liberi in firea noastra nu in ceva ce este impotriva firii.miscarea iubirii si daruirea fiind limbajul. Ce libertate este aceasta cind ne face bolnavi?!. In viziunea cosmica noi suntem dubla realitate. Viata este o taina sacra de limbaj cosmic dincolo de orice mecanism. Sufletul nostru (sfera . Diavolul se face primul bolnav impotrivindu-se ordinii divine. Viata este o taina ce o primesti si in masura in care te deschizi acestei taine participi la viata. in primul rind. Boala adauga medicinii terapia. Originea vietii este daruirea iar trairea ei este recunostinta si gestul sacru fata de ea. Cita doza de ura a inceput sa apara in tine? Cit egoism a inceput sa te stapineasca? Vezi in ce masura iti este corpul in comparatie cu sufletul. Viata este taina dialogului transcedental.. Boala este gheara mortii care nu trebuie tolerata.41 Se scriu in ultimul timp tot felul de carti.spiritului. tulburari de ordine in suflet si tulburari de ordine in trup . Noi. Iubirea de suflet se face in corp vointa . sufleteasca si trupeasca. FOLOSITI-O!!! Medicina. alegerea bolii este robie nu libertate. Sa revenim la sacralitatea vietii. Unde este miracolul si in ce consta! Viata este un miracol. Taina vietii este sufletul.fireasca. Nu-ti ascunde bolile. Sa redescoperim sanatatea si taina vietii. de relatari care mai de care cu pretentii si noutati si miracole. Viul este dincolo de chimism.spirit divina care este in fiecare entitate) este fiinta noastra propriu . Firea noastra sanatoasa este in asemanare cu ordinea divina. Adevarata medicina este sanatatea nu boala. Originea limbajului este taina dialogului in sine al vietii. Vezi mai intii in suflet ce anormalitati au aparut. distrugatoare.. Astfel. Si este o dubla medicina. Noi fiind dubla realitate ca suflet si corp. de ceea ce nu se vede in reactiile chimice. Prin aceasta carte facem impletirea dintre suflet si corp. prin comparare cu ordinea divina ne putem vedea in ce masura suntem sanatosi sau bolnavi. ca origine.zisa. de suflet si de corp in supraunitatea sacrului dumnezeiesc. Viata este sacrul in sine si cine crede ca o poate fura sau batjocuri se inseala amarnic. Boala ne strica odinea fireasca. Viata nu este monolog ci dialog viu in daruire si raspuns totodata. Noi am ajuns sa consideram viata un mecanism si atit. iubirea fiind constiinta in sine. Va rugam sa nu va grabiti in aprecieri superficiale. o taina. suflet si corp. arta de vindecare a bolilor. Cu aceasta incercam o relatare integrala a existentei noastre. originea medicinii este in ordinea . primul pas fiind a-ti proba in ce masura esti sanatos sufleteste sau trupeste.disc . prelungirea limbajului sufletului . oricit ar fi de mici si de neinsemnate. Boala este un hot prietenos ce te prinde necontenit. Sacroterapia este revenirea la viata. dragostea fiind memoria . un mecanism in care putem interveni dupa pofte si situatii. Jos cu masca oribila a mortii de pe chipul in sine al vietii.. Doar un corp cu sufletul sau viu. Viata este taina dialogului si comunicarii reciproce. Informatia din materie este ecoul. este un limbaj cosmic si apoi chimism medicamentos energetic. boala incepe odata cu devierea entitatii din firea de divinitate. Sa refuzam aceasta degradare oribila in moarte si boala. inseamna ca boala este dubla. Sa reinviem la viata vesnica care este esenta esentei.. Noi am avea intr-adevar nevoie de miracole. Boala este libertatea impotriva firii noastre normale. Nu este asa. ce in alta traducere inseamna iubire .

care s-au facut cauze ale bolilor. Te lasi robit doar de simturile organice? Organele tale functioneaza normal? Sanatatea corpului este in sanatatea mintii . Cind puterea interioara slabeste. organice. senzitiva.savirsirea placerilor patimei sunt inceputul bolilor corporale. normalul de anormal.simtirii si functiunilor corpului. in general. metode mecanice. si apoi tot felul de boli datorate acestora. Da-ti seama ce important este sa deosebesti binele de rau. Eu-l. impotriva tuturor formelor lipsite de esenta. dimpotriva. Indiferent de convingerile religioase.. Sacro-terapia iti va aduce ordinea in tot corpul energetic. Vrem remedii simple.miscarea de suflet se traduce in energie vitala. sunt intregul nostru viu. Sacro-terapia se apropie de religie aparent. Sa incepem sa intram in complexul bolilor noastre. boala unuia afectind pe celalalt.. Trebuie inteles ca noi suntem un complex de realitate suflet si corp. iar viul corpului se datoreaza viului sufletesc.pace. vatamari. Rezistenta la boli este in aceasta vointa adinca a mentalului nostru ce se traduce. uitam de suflet. credem doar medicina corpului. Noi. medicamente. Cit este de rau sa avem un suflet orb.dragoste . Sufletul nu este o inventie . Doar o parte este insuficienta si incompleta. bolile de limbaj ne animalizeaza.satisfactii. neputincios si mut. iubire . Astfel redescoperi in tine puterea constiintei de suflet ca sa poti avea apoi vointa necesara fata de atacurile anormale.. caci in realitate nu are nimic de-a face cu religia.vindecare dubla prin suflet si prin corp. ca sistem de aparare imunologic. ci tot mai mult se dovedeste o realitate incontestabila. Noi suntem suflet si corp in intrepatrundere. Dizarmonia dintre acestea trei da tot felul de tulburari atit mentale cit si senzitive. Constientizeaza aceasta ca sa poti deveni o realitate integrala. ca senzatie si ca organe fizice. totodata. faptic. Porneste direct si clar. sanatatea de boala. Deci sa incepem cu re-identificarea existentei noastre. toti trebuie sa fim sinceri cautatori ai adevarului. bucurie . dupa devierea de la firea de divinitate am uitat de suflet si inlocuim iubirea constiinta de suflet cu atractii egoiste si materiale. Vezi in ce masura mai ai vointa in cele bune. Suntem bintuiti de false constiinte ce ne fac sa participam la pacate ce anormalizeaza propria fire.. Incepeti chiar din acest moment ambele terapii. Pofta satisfactia . dragostea de suflet se face in corp necesitati organice. Sacro-terapia inseamna terapie . Corpul nostru este o triada energetica in corespondenta energetica directa cu triada sufletului. Cauta sa-ti descoperi greselile de suflet si de corp. constiinta de suflet se traduce in energii corp ca mental . Nu uita sufletul. boala isi face aparitia.42 de minte. Incepe deci cu re-identificarea propriei existente. Ca sa ai vointa mintii trebuie ca mai intii sa ai puterea constiintei de suflet. suflet .chinuri. De fapt nu sunt doar trei corpuri ci unul singur in trei deschideri energetice deodata. Ne pierdem propria identitate si din fiinte divine devenim niste . memoria . Nu te complica cu conceptii si filosofii de tot felul. Sufletul este spirit si duh. dureri . De vrei o vindecare a bolilor sufletesti si trupesti. Acestea sunt cele doua sacro-terapii ale medicinii cosmice. Corpul si sufletul. Bolile de constiinta ne fac inconstienti.seninatate . bolile de duh ne slabanogesc. Corpul si sufletul se influenteaza reciproc. asa-zisul corp etheric vital. Duhul. dubla medicina. Sufletul este viul nostru adevarat. in intrepatrunderea lor. ca mental.corp.dorinte . Cei ce vor o alinare a bolilor grele sa caute cu sinceritate aceasta medicina integrala.. Trebuie inteles ca noi avem o unitate corporala in trei directii deodata. Cei ce recapata puterea constiintei de suflet se imputernicesc real cu vointa ce da hotarire mintii corpului sa faca eforturi sustinute impotriva bolilor. prin constiinta de suflet si prin constiinta de corp. Medicina adevarata este o medicina integrala sufleteasca si trupeasca. Sa nu ne infioreze ci sa ne trezeasca la constiinta ca trebuie sa ne vindecam de bolile noastre urite si anormale. sacro-terapia de suflet si sacro-terapia de corp.razbunarea pina la ucidere sunt inceputul bolilor de suflet. oricare ar fi ea. Vointa nu este simpla psihoterapie. Esti in armonie in acestea trei? Corpul nostru este un mecanism unitar si orice parte influenteaza integral. sacro-terapia este chiar impotriva religiei. Ura .spirit .astral. este un substrat real al proceselor organice. trebuie inceput odata pe doua linii. Sanatatea sufletului este in ordinea sacra a iubirii dragostei si a daruirii constiintei de suflet.dusmania .suferinte .inchipuire..daruire iar corpul este placere . Noi. Vointa este un medicament psihic de mare valoare ce este luat in consideratie tot mai mult. neamestecate si intrepatrunse. egale. Spiritul limbajului de suflet se traduce ca energie inglobatoare organica a corpului fizic cu functiile respective. Trezirea constiintei noastre de suflet este primul pas in sacro-terapie.

insa.43 epave. Iti vei face astfel o psihanaliza proprie. Minciunile limbajului de suflet se fac prin informatii negative ale informatiilor . Este o mare deosebire intre mintea . ci sunt ordinea fireasca. Sufletul este constiinta mai mult decit toate ratiunile si dincolo de ele. Boala in suflet apare prin minciuna limbajului negativ. sa te modifice pina la denaturare. Acestea. Minciuna este originea inchipuirii si apoi a imperfectiunii raului. negativizind perfectiunea. ne facem vorbire si traire bolnava. Apar in noi limbaje . inversarea adevarului. Incepe sacro-terapia cu lupta impotriva acestui microb contagios care este minciuna. Orice constiinta negativa este o minciuna negativa. Psihanaliza a descoperit acest secret al nocivitatii minciunilor ce se acumuleaza in subconstientul nostru. pe baza unor anumite legi. Negativul nu exista ca realitate in sine ci doar ca parazit al perfectului de sine. Trebuie sa vezi sanatatea. cind inventeaza imperfectiunea nu o face din libertate ci din anti-libertate. un fel de stralucire de suflet dupa cum energiile cosmice divine sunt stralucirea spiritului absolut dumnezeiesc. un fel de ratiuni mecanice ce stau la baza elementelor de fond ale materiei. este o minciuna . nu te juca.legi. Hai sa ne trezim cit mai avem inca o licarire de constiinta si putere de suflet. Oare nu vrei sa te vindeci de bolile care te fac un mizerabil? Sacro-terapia se incepe cu aceasta readaptare de constiinta. Filosofia greaca aristocratica goleste clar materia de spirit si o face o materie moarta. Diavolul. este rusinos sa te complaci in boala si degradare. Caderea in imperfectiune este uciderea de libertate perfecta sub pretextul negativ al unei anti-libertati.constiinta de suflet pura si mintea mecanica rationala de energii corp. Filosofic se spune ca spiritul a fixat aceste ratiuni . consemnam partea adevarata. Microbii sunt limbaje de viu negativizat. Nu exista decit o singura libertate. Pentru noi dragostea de sanatate si perfectiune este starea divinitatii. Boala incepe de la minciunile constiintei de suflet de care se infecteaza sufletul. are informatii atomice. Fi liber in ordinea transcedentala nu in degradare si boala. pe cind energiile corpului sunt energii rationale. De obicei. prin evolutie ajunge la constiinta superioara de sine insusi. Stiinta vrea sa faca din aceste legi ratiuni un fel de constiinta inferioara a materiei care. Sa nu confundam constiinta de suflet cu legile rationale mecanice ale energiilor de corp. care daca nu e descoperita la timp produce boli sufletesti cu prelungiri in boli trupesti. apoi. De la micile minciuni incepe tot ce este boala si negativ. Spiritul nu . doar daca se face mai intii uciderea libertatii perfecte ca anti-libertate. de unde se genereaza informatii bolnave in corpul nostru. insanatosirea. Totul este viu. ascunderea lui. al unei libertati negative.microb de suflet. Nu mai admite sub nici o forma limbajul negativ ce este infectarea si imbolnavirea limbajului adevarat. care sunt o inselare a libertatii mai rea decit robia. real. se vorbeste in filosofie de o minte rationala si de o materie corporala irationala. Dind pe fata aceste minciuni ascunzisuri. Trebuie sa revenim la starea noastra normala de sanatate. autopacalirea.inversare . Stiinta dovedeste ca si materia moarta are totusi legi chimice si fizice. Sa incepem primul pas in terapia bolilor de corp. legi fixe si mecanice inconstiente de ele insele. cu un ceas care merge fix. gata. Noi nu facem aici dispute. Minciuna este primul microb de suflet care inverseaza perfectiunea si sanatatea aducind in suflet limbajul rau si bolnav aducator de boli. Daca in terapia de suflet se porneste de la trezirea constiintei de suflet.negative atit in suflet cit si in corpul energetic din vorbire si traire divina. Sa incepem prefacerea limbajului negativist in cel sanatos si perfect. Este prea mult. in terapia de corp se porneste se la stiinta ratiunilor energiilor. Nu glumi cu minciunile. puterea constiintei de suflet revine. materia neavind in fond acestea. sunt ratiuni. hotaraste-te sa devii sanatos. Este cazul sa te trezesti. din care se naste robia imperfectiunii si a bolii. nu poate cadea in negativizare. sunt niste microbi cu boala sigura. Este o mare dereglare de limbaj sa numesti antilibertatea ca pe libertate. Libertatea fiind deschidere tot in libertate si perfectiune. Nu da voie acestui parazit fantoma si duh rau sa-ti denatureze perfectiunea si sanatatea. cu un anumit scop. ca o matematica inregistrata. Este o realitate serioasa aceasta infectie a minciunilor de constiinta.energiilor din corpul nostru. esentiala a fiintei noastre. cu deschidere infinita in perfectiune. care astfel se negativeaza si produc boli de tot felul. puterea acestor boli scade si noi simtim. Sanatatea si perfectiunea nu sunt simple legi. Bolnav si mizerabil sufleteste si trupeste cum ai vrea o viata luminoasa si buna? Boala vrea sa te falsifice total. perfect si sanatos. de unde genereaza informatii bolnave in energiile corpului nostru. urita. Nu mai admite boala. Incepe sacro-terapia cu descoperirea minciunii proprii. nimic nu este mort! Materia nu este o realitate separata de suflet ci este prelungirea energetica.

folositi doar frunzele marginale si daca vreti radacinoasele scoteti planta intreaga si lasati-o 10 ore sa intre sub adormire si sa-si neutralizeze radiatiile negative. macar cind va incolteste boala! In suflet. totalitatea si unitatea triadei de suflet.. schimbul . spirit . Un aliment omorit prin fierbere are astfel de informatii de moarte ce va omoara si organismul vostru. La fel. ca legi fizico chimice. de daruiri energetice. Sub pretextul necesitatii se disting energiile intre ele si se amplifica un chimism rezidual de elemente stricate si denaturate. de unde ruperile energetice. doar prin cele vii. evitati fierturile. Dupa ce se fierb capata informatii de moarte.. Corpul nostru este un complex de legi mecanice pe baza carora este o configuratie de organe si functii organice. In cazul unor crize de boli. constiinta . Prin boli. Si dorim si noi sa ne reintoarcem la starea de perfectiune. simtirea transcedentala. In corp este transfer energetic. ca sanatate vesnica si deplina. Mai este o speranta ca organele noastre sa se insanatoseasca. Energiile moarte sunt foarte distructive si toxice. Ca stare divina. Alcalinul este spiritul limbajului. Sa incepem concret sacro-terapia prin refacerea legaturii strinse dintre suflet si corp. Tot ce este omorit si fiert este o hrana nevie.chimice mecanice ale energiilor din corp.ratiunile fizico . dupa incoltire lasati-l la o usoara reuscare sa treaca si el la adormire si asa va fi foarte hranitor astfel pe cit este de vital pe atit este de nociv prin declansarea informatiilor omorite. unde foarte toxice si nocive pentru organismul nostru. Trecerea de la alimentatia vie la cea moarta schimba si functiile organice. Mincati legumele in stare naturala si lactatele la fel.transpunerea complexului de limbaj sufletesc. Organele noastre au devenit adevarate abatoare de ucidere si totodata adevarate laboratoare de prefacere a celor moarte in energii vii fara de care organele ar dispare. La fel. nefierte si nepreparate la temperaturi mari.daruirea de energii este mincare . ele fiind neutre. S-a descoperit stiintific ca si plantele receptioneaza agresivitatea omului si emana unde energetice negative. in locul daruirii energetice s-a trecut la furt si acaparare energetica.ratiunilor fizico . opriti imediat orice mincare de carne ce are o cantitate mare de energii moarte. griul incoltit nu este bun imediat dupa incoltire deoarece s-a trezit la viata si prin mestecare este omorit. traducerea . Incercati si veti vedea rezultatele. Toti bolnavii trebuie sa tina cont de aceasta. cuvintele transcedentale ale . In suflet este transfer spiritual direct.44 se manifesta in ceea ce-l contrazice ca materie. Ca sacro-terapie trebuie sa stim clar ca fara rememorarea arhetipurilor sufletesti de constiinta in sine nu se pot normaliza legile .fiinta. Dupa caderea din perfectiune in corpul nostru a aparut o lupta acerba intre energiile vii si cele moarte. Acidul este duhul . care se cred a fi constiinta.eul. duh .chimice ale corpului.memoria .dragostea. Cu sacroterapia trebuie sa deosebim mintea pura de constiinta de suflet fata de mintea mecanica a legilor .spirit.mobile de viu permanent si vesnic.limbaj. de constiinta. Nu este greu sa renuntam la o alimentatie moarta dar ni se pare poate chiar imposibil. sa-i imputinam mincarile moarte pentru a-i usura munca prefacerii organice. In mod normal energiile ies din viul sufletului avind rostul de a se reintoarce in viul sufletului ca un perpetuum .impartasire sacra care s-a desacralizat in consum si omorire. Fructele si semintele nu au nici o problema. Sacro-terapia descopera taina viului si anti-taina mortii. miscarea permanenta din suflet. este chiar mai usor decit credem. parca nu am avea ce minca. Aceste energii au si ele vederea lor ca ratiuni mecanice. sa-i dam mincare vie ca sa le mai invioreze. iubirea transcedentala. Bietul nostru corp nu mai are odihna ziua si noaptea. daruire de constiinta si iubire totala. neutrul este constiinta . Dupa caderea din perfectiune energiile refuza reintoarcerea in viul sufletului si asa se consuma pina la moarte. manifestarea sa sufleteasca spirituala iar materia este iesirea in afara manifestarii a limbajului arhetipal dar este energie si nu suflet . moarta. Spiritul are deja limbajul. Noi care suntem bolnavi trebuie sa ajutam organele noastre sa nu-si consume toata energia vie. Este cazul sa punem la punct aceste energii care se pretind a fi totul. Hai sa-l ajutam cite putin. Fara aceasta legatura si intrepatrundere ratiunile mecanice din pretinsa independenta isi uita progresiv memoriile arhetipale de spirit si asa se anomaliaza pina la dereglari tot mai accentuate ce dau boli corpului.Eu. Dar acest complex de legi mecanice este. Orice aliment are in el informatii despre viata si moarte. aparent hranitoare. ca re-imprietenire si restabilire a ordinii divine. Cele moarte fura continuu din energiile viului si viul oboseste de a invia energiile noastre. ca fond. Asa ca nu rupeti brutal legumele. Sacro-terapia este nostalgia dupa starea de permanent viu divin. Ca medicina cosmica atentionam pe toti bolnavii sa dea importanta alimentatiei vii. Nu este deloc complicat. cum ar fi brinzeturile specializate. Medicina cosmica merge si mai departe la grija de a nu omori nici legumele. modurile de existenta. De aceea.

Marii intelepti vorbesc de partea constienta a sufletului. de sisteme neutre cum zicem noi. trebuie sa pricepem aceasta de vrem sa obtinem o alinare in vindecarea bolilor noastre. Corpul nu este ceva strain de suflet. ca se fac dereglari functionale in energiile corpului vostru. Sa ne revitalizam sufletul prin invierea constiintei tot mai mult in suflet. Asa sa redescoperim logica sanatatii si anti . In suflet noi avem moduri de constiinta si in corp avem calitati . ori acumulindu-se prea mult ori degradindu-se pina la slabire organica. realitatea unei terapii prin energia cosmica divina nu pare doar o psihoterapie ci o adevarata terapie de modalitate divina. doar in acesta fiind o adevarata si trainica sanatate. Si energiile acumulative se modifica.informatie . Cu cit suntem mai in legatura cu sufletul cu atit traim mai intens cu sufletul. ca rememorare si reordonare a echilibrului pierdut prin boala.yangul este energia acumulativa a organelor corporale fizice. negativizarii duhului sufletului si in partea uitarii necuvintarii . atit in suflet cit si in corp.ratiune mintea de energii de corp. ca suflet. Feriti-va de aceste ratiuni ce sunt contrare constiintei de suflet. lipsa de legatura dintre viul sufletului si viata corpului. ca suflet real si ca trup prelungire de suflet. Ne va ajuta sa ne descoperim. Noi nu facem aici simpla filosofie ci descoperire pentru realitatea vietii reinviata din intunericul bolii si mortii. In medicina cosmica se pune baza pe viul . in viul divinitatii. Stiind astfel. Sa nu uitam prea mult de suflet ca se slabanogeste cu adevarat si viata corpului. In bolile caderii din perfectiune aceasta se modifica in partea inconstienta a sufletului pe care unii o numesc irationalul. In corp la fel se modifica. chiar daca unele boli .limbajului sufletului. suntem FII ai lui Dumnezeu. Unitatea acestui dialog este boala si suferinta. sa ne redescoperim propriile realitati si mai ales originea de baza a sanatatii noastre. fara vointa. Medicina cosmica controleaza toate aceste energii. Noi. traducere in energii corp a puterii de constiinta de suflet si vointa .vorbire . Asa.regenerarea permanenta a constiintei . datorita viziunii sale cosmice specifice. Trebuie sa le controlati si voi.Eu. ca sa beneficiem de revitalizare energetica.ratiune. Boala aduce despartirea corpului de suflet. isi rememoreaza limbajul de suflet si astfel da impulsuri de rememorari si in energiile corpului bolnav. de partea simtitoare. Chiar daca la inceput poate nu le intelegeti provenienta si calitatea intelegeti legatura dintre energii si suflet.negativizarii spiritului . Noi suntem unitate in dubla deschidere ca suflet si corp energii. Cu cit sufletul nostru este mai aproape de divinitate.logica bolii ca sa stim cum sa revenim la sanatate. Sacro-terapia trebuie sa tina cont de tot acest complex atit sufletesc cit si energetic corporal. nu refuzati o astfel de terapie. Vezi sa iei masuri de urgenta pina nu se invecheste boala de care suferi! Sa ne re-identificam propria noastra realitate. cu atit va fi mai viu si va vitaliza totodata si corpul nostru. Sufletul prin aceasta se constientizeaza. cei bolnavi. In corpul nostru s-a vazut ca neutrul este energia informativa. daruirea . patimas sau pervertit pina la extrem. Sa redevenim constienti de dubla noastra realitate. Puterea de viata a sufletului este. In masura in care sufletul nostru este viu miscator avem un corp energetic viu si sanatos. Energiile informative concretizeaza ca ratiuni volutive energetice ce devin neputincioase.universal .insusiri de moduri de constiinta sufleteasca prelungite in energii. Boala este o memorie energetica uitata sau negativizata. Sa nu lasam energiile corpului nostru sa se departeze prea mult de viul sufletului nostru. este prelungirea in energii ale miscarii reale de suflet. calitatile sunt energii iar modurile de constiinta sunt limbaj pur spiritual dar tot asa de real ca si energiile corpului. Rememorarea arhetipala (constientizarea) va aduce insanatosirea. Biologicul nostru depinde de constiinta treaza a viului din sufletul nostru. Sufletul are putere . Sa ne obisnuim sa gindim si in logica trinitara.iubire constiinta directa. in partea uitarii. poftitoare ce este duhul sufletului si de partea cuvintatoare ce este spiritul . Sa nu confundam calitatile de corp cu modurile de duh ale sufletului. care sa revitalizeze energiile corpului nostru. Noi stim ca putem avea ratiuni ce sunt in contradictie cu adevarata constiinta de suflet. pe cind energiile informative mentale au vointa .45 sufletului. cei bolnavi. Viata este comunicare . acidul .dialog. ca noi.yinul este energia vibratorie etherica si alcalinul . Apoi energiile vibratorii senzitive se modifica din vibratii normale trecind in cele anormale. Vezi in ce parte esti dezechilibrat. Fiecare dintre noi este un FIU al divinitatii. la rindul ei. influentind puterea (mai mare decit vointa) a constiintei suflet. chiar cautati-o si veti beneficia de rezultatele dorite. cu atit vom avea in corp mai multa vigoare de viata sanatoasa. dintre planurile spirituale si cele energetice corporale. stim ca avem perfectiunea si sanatatea adevarata in noi. Necesitatile chimismul nostru corporal sa nu ne instraineze prea mult de constiinta transcedentala de suflet. Ca sacro-terapie trebuie sa punem baza pe redescoperirea si rememorarea constiintei viului de suflet.total. poftei. de unde senzitivul nostru corporal exagerat sau slabit. Medicina cosmica are limbajul sau specific.limbajul sufletului.

murdareste sufletul. Materia se dovedeste incapabila de a exista prin sine insasi cu toate eforturile de construire a unei constiinte de sine de materie. treaba lui. avind intotdeauna intregul nu doar parti disparate si fara memoria intregului. Rememorind si reconstientizind limbajul fiintei noastre. Aici este toata drama noastra. Asa este nevoie de o vesnica rememorare a materiei din arhetipurile miscarilor de spirit dincolo de materie. se razboieste nebuna in sine pina la autodistrugere. Orice dereglare de simturi organice influenteaza si limbajul adinc de suflet si orice dereglare de limbaj direct de suflet dezordoneaza functiile organice. ea este o emanatie permanenta din miscarile spiritului si se introduce dupa o lunga prelungire iarasi in spirit. Materia nu este o substanta in sine. Sa nu mai socotim corpul nostru strain si contrar sufletului nostru. energia vibratorie vitala. sufletul nu poate muri dar in schimb ne putem imbolnavi si putem suferi chinuri amarnice. daruieste viata intregii creatii (manifestari). dar fiecare in limbajul sau specific.loveste . Sa nu ne speriem de bolile noastre. Sa incercam sa introducem limbajul sanatos in organele noastre. energia acumulatoare fizica materiala. De fapt nu sunt trei corpuri ci unul singur cu trei energii deodata datorita acestei energii fiind posibil corpul. Mincarea moarta si alcoolul fac parte din desfriul energetic ce produce ruperi de limbaj functional in organele noastre. Sufletul prin neconstientizarea propriei divinitati se sinucide la fel ca si corpul prin desfriu care face acelasi lucru. reordonam toate functiile organice. singele cu duhul. nu vrea sa traiasca doar ea.informativa. Chiar daca este si spirit. Nu vrem sa ne repetam dorim insa specificari uneori prea insistente. Repetati zilnic si de mai multe ori pe zi printr-o fraza pe care o construiti singuri. materia confundata cu insasi creatia (manifestarea) trebuie ea insasi sa se absoarba in sufletul . Vrem sa va obisnuiti cu o privire de ansamblu a realitatii. caci avem in sufletul nostru puteri divine ca sa vindecam aceste boli. sunt emanatii din miscarile sufletului ce miraculos produc energii care nu se consuma. Ca sacro-terapie se are in vedere permanenta concomitenta suflet . Sa ne luam in serios viata. Trienergia corpului nostru este: energia mental . Esenta vietii nu este egoismul ci deschiderea . Aceasta nu este simpla psihoterapie ci este o reala terapie ce este la baza in esenta fiintei noastre. De aici asa zisele sfirsituri ciclice ale lumii. altfel corpul nostru se distruge. Noi nu murim imediat. si un suflet undeva dar nu care ar avea un suflet principal sau cu adevarat.iubirea totala. Si acestea sunt corespondente cu triada de suflet: creierul fiind in legatura cu constiinta de suflet. Noi suntem un intreg de suflet si corp si orice abatere este distrugere de integralitate. Sa ne repersonalizam cu puterea iubirii divinitatii si sa ne reinviem iubirea fata de apropiatii nostri pe care dorim sa-i reinsanatosim. Medicina cosmica.46 se adauga acesteia. Energia vitala produce singele si maduva oaselor. Corpul nostru este un complex energetic ca o prelungire a complexelor miscari ale sufletului nostru. stabila si in dependenta de spirit. Divinitatea nu iubeste doar pe ea insasi. ca regenerari de lume. de corp precum si recunoasterea realitatii tale divine ca fiind perfect sanatos. Materia despartita si independenta de spirit se contrariaza. dar materia sa fie aparte de spirit si libera.corp ce niciodata nu sunt straini ci in dialog permanent. . Sa constientizam ca suntem FII ai lui Dumnezeu cu menirea sacra de a-i ajuta pe altii. Energia informativa produce in corp creierul si tot sistemul nervos. Stiinta vrea sa fac din materie o substanta in sine.spiritul absolut din care apoi sa reiasa reinoita. se imbolnaveste. Trebuie inteles ca realitatea universala este sufletul si apoi corpul energetic. a unei inteligente artificiale. Ia acest medicament zilnic si vei simti real efectul vindecator. Materia energie este memoria energetica de miscare de spirit care se pierde daca sta prea mult despartita de constiinta de spirit ce genereaza memoriile energetice. Aceste trienergii trebuiesc sa fie trei deodata. reconstientizarea si rememorarea sufletului este baza intregii medicini. memoria spirituala cu suflet si carnea organelor fiind in legatura cu limbajul spiritual de suflet care se traduce in miscari de simturi carne . Desfriul este cea mai negativa rasturnare a limbajului sanatatii. constientizarea constiintei de suflet. Vesnica reintoarcere a materiei este legea fundamentala a ei. Dupa caderea noastra din perfectiune nu ne mai vedem sufletul si asa ne credem in primul rind corp care ar avea. Energiile s-au vazut. Visul robotilor care sa inlocuiasca spiritul in sine este doar un vis de inlocuire totala a spiritului cu materia. Asa ca fiti atenti caci orice pacat facut cu sufletul raneste corpul si orice pacat facut cu corpul raneste raneste . De aici vagile memorii filosofice. prin mincare vie si neomorita. prin reordonarea unor functii organice normale nelasindu-le in patimi si desfriu. eventual. Energia acumulativa produce oasele si carnea organelor. Materia energetica a corpului nostru este o trienergie in sine pe care unii o vad ca pe trei corpuri unele in altele.organe. partea fizica.

Toate deranjamentele din acest complex de hranire energetica universala aduce boli si afectiuni anormale. care este miniatura reintoarcerii energiilor in corp in duhul sufletului ca rememorare . In somn vederea de minte corp se absoarbe in miscarile de duh . Intelegeti! Si doar asa veti redeveni sanatosi! Noi. a mortii lumii ca sa reinvie. Si ne mai miram ca suntem bolnavi sau ca murim. Materia libera este efectul caderii din perfectiune cind se farimiteaza corpurile. Aici sa intelegem fenomenul. Aici este temeiul medicinii cosmice.boala .plamini . De aceea fara somn murim. In starea perfecta era de asemeni somn .divina o inspiram prin nas . sufletul vazindu-se pe sine permanent chiar daca mintea corpului se absorbea in duhul sufletului si nu mai era. Asemenea. Prin sistemul de oase noi facem legatura cu energiile ingeresti. Si peste acestea trei este hrana spirituala. Cei cu pacate grele ce ating direct harul (energia cosmica) fac boli grave de oase. nu exista materie libera. Noi respiram zisul oxigen dar in fond respiratia este arta pentru energia harica divina fara de care am muri imediat. Trebuie sa cunoastem cit de cit acest complex ca sa putem interveni in cazurile respective. Se spune ca aceasta energie mentala cosmica intra prin virful capului. prin reconstientizarea de suflet. Ea intra prin respiratie: nas . uitare ce aduce dezordine . concret.47 Ca realitate in sine este un adevar. Real. ca medicina cosmica.inima si merge pina la oase unde se depune. mintea . sanatate maltratata de pacatele noastre si oribile boli de care mai apoi sa ne infricosam. ca terapie de medicamente organice vii si nu de materii moarte anorganice care par bune dar distrug pe alte zece parti. E aceasta baza. Intelegeti dar ca materia corpului nu este o materie adevarata (substanta adevarata) ci o semisubstanta ce se emana din miscarile adevaratei substante care este doar substanta spirituala fiintiala permanenta si nu relativa. ci doar materie in corpuri. suntem legatura energetica cu toate energiile cosmice.constiinta noastra integrala se reintoarce in miscarile noastre adinci ale duhului de suflet unde se absoarbe si isi rememoreaza miscarile de suflet ca sa aiba in continuare informatiile de miscare fara de care energiile corpului nu sunt posibile. coboara prin coloana vertebrala pina la toti nervii corpului unindu-se astfel cu mentalul nostru. trebuie evitate mincarurile anorganice care blocheaza si mai mult organele bolnave. Asa si in boli.oase.cosmica . Sa zicem ca noi suntem un microscop. avem somnul. Bolile de oase sunt boli de lipsa a energiilor divine. insa ne hranim din lumina cosmica ingereasca. Lumea confundata cu materia si corpul nu ar trebui sa moara in aceasta reintoarcere si reinoire din spiritul din care a iesit ci sa se odihneasca si sa se rememoreze pe sine din arhetipurile spiritului.scheletul sunt asezate pe arhetipul energetic divin.circuite energetice intrepatrunse deodata. cind organele slabite nu se mai pot reface. ne adincim in fondul realitatii pe baza constiintei de sine pentru alinarea si rememorarea adevarului. dar nu in semnificatia caderii din perfectiune.vii.plamin . nemaiavind vederea de suflet. Astfel energia harica . De aici se spune de o configuratie arhetipala metafizica cu fiziologia sa tot in semnificatia metafizica. Noi mincam mincaruri moarte si fierte anorganice si avem impresia ca ne hranesc dar ne intoxica mereu cu reziduuri pe care organismul nostru nu reuseste sa le faca din nou organice . ca revenire la sanatatea in sine. De exemplu. Tot ce este anorganic este toxina . se insanatosesc. Noi. avem intreg cosmosul in miniatura in corpul nostru. Noi.suflet care fiind oarbe devenim inconstienti dar nu murim. zicem ca facem schimburi energetice cosmice prin asa numita hrana energetica. ne hranim din materia naturii si ne hranim din energia mentala omeneasca. Noi facem schimburi . in mod normal. cind organele. Stiinta vrea sa faca din materie o substanta in sine dar ea nu este decit o semi-substanta. cosmice. de unde nocivitatea materiei libere anorganice. Ca realitate in sine. Si real. Respiram intr-adevar si oxigen dar el este atomul de natura prin care se leaga natura cu harul divin (energia cosmica) la rindul ei. Ceea ce trebuie sa stim noi in medicina cosmica este faptul real al intrepatrunderii energiei cosmice. Oasele sunt odihna energetica harica in corpul nostru. Aceasta ar fi .distrugere. in primul rind. Zilnic mintea corpului trebuie sa citeasca din nou cartea sufletului altfel ea uita multe miscari normale. in boli.reinoire de energii.odihna dar nu inconstient. noi facem o privire de ansamblu ca descoperire a realitatii noastre. Dar somnul dupa caderea din perfectiune este inconstient.otrava pentru sanatatea voastra si radiatie distrugatoare pentru sanatatea voastra spirituala. prelungire energetica de miscare adevarata a substantei spirituale. In somn. Prin oase circula in mod deosebit energia harica divina. cu reordonarea. zise mentalul cosmic. oasele .singe .

ca prin singe sa se trimita la organe si ele iar prin singe sa revina la inima si din inima sa faca legaturile cosmice integrale. Am să vă relatez câteva dintre "cauzele subtile ale bolilor" : Probleme ale picioarelor: refuzul de a evolua sau teama de a stagna in viaţă. lipsa unui scop in viata. Apoi mai este respiratia naturii prin pintec. Probleme ale femurului: nu v-ati ascultat fiinta interioara. un centru exagerat de mincare. Probleme ale oaselor de pe partea dreapta a corpului: greseli legate de atitudini fata de tata. Diagnosticul experenţial nu are continuitate in timp Atata timp cât persoana nu schimba nimic din structura profundă a personalităţii lui. in pintece se face un centru propriu. Nu uitati si Reveniti in centrul inimii si va veti lumina. Stiinta descopera si ea ca in zona pintecului se face un schimb energetic de mare importanta cu natura. intreruperea legaturii dintre suflet si personalitate. pina la moarte. Asa zisul centru al inimii a ramas gol. in aceasta viata. refuzul de a evolua. De aici. stapinitor. frate. Reveniti inimii. in locul inimii. Apoi in cap. sot. in perspectiva autoperfectionarii. Vă scriu despre psihologia experenţiala. Din punctul de vedere al omului creationist se consideră că păcatul este încălcarea unui principiu. vocea sufletului. Probleme ale genunchilor: indepartare de scopul dv. care este unic in felul lui. reveniti la divinitate caci divinitatea este casa voastra. iubit. cind in fond aici ar trebui sa se intilneasca toate energiile. metoda fundamentala a medicinii cosmice de a restabili centrul inimii ca centru adevarat al fiintei noastre uitat dupa caderea din perfectiune. ştiintele orientale si cea creştină. nevoia de a va integra mai mult legilor spirituale. caci inima este casa voastra. de unde intelectualismul rece. Probleme ale bazinului: refuzul procreerii si creatiei in general. plumbul oprind energiile naturii sa intre in corpul nostru. fara de care am muri. Exista un diagnostic experenţial. Dupa caderea din perfectiune cele trei categorii de energii refuza sa se mai intilneasca in locul inimii si fiecare isi face un propriu centru de actiune independenta si chiar dusmanoasa fata de celelalte. Probleme ale soldurilor: utilizarea incorecta a liberului arbitru. care suge energia pintecului si totodata suge si energia nervoasa a capului prin coloana vertebrala. incapacitatea de a va gasi calea in plan material. Fractura/fisura la partea de sus a femurului: folosirea incorecta a creativitatii. Apoi un alt centru inferior ca sex. ea accepta tipul acesta de împletire între info-energetică. se intilnesc toate intr-un loc de unire integrala. va veti lumina si veti fi apoi chiar Lumina. . un centru central .48 respiratia cosmica. sotie. Probleme ale coapselor: folosirea incorecta a legaturii dintre suflet si personalitate. Este centrat pe fiecare individ. ce nu este încă validat dar se lucrează foarte mult pe el. iubita. Nu are o formulă ca în medicină. sora. Probleme ale gambelor: folosirea incorecta a personalitatii Probleme ale gleznelor: folosirea incorecta a capacitatii de a lua noi directii sau teama de schimbare Probleme ale oaselor de pe partea stanga a corpului: greseli legate de atitudini fata de mama. (traducere din franceza: LA MEDICINE COSMIQUE) Dumnezeu prevede nu predetermină! Este liber arbitru.frontal de asa zisa gindire oculta. reguli sau legi al naturii. in locul din dreptul buricului. utilizarea incorecta a energiilor sexuale si a creativitatii. Trebuie mentionat faptul ca toate aceste energii ce se impletesc. Centrul inimii este centrul adevarat unde se intilnesc toate energiile de sus pina jos. Daca se aseaza o placa de plumb pe pintece si se tine mult organismul se imbolnaveste grav. pentru un barbat: folosirea incorecta a laturii sale feminine inconstiente. Fractura/fisura a femurului in apropierea genunchiului: incapacitatea sufletului de a comunica cu personalitatea. Probleme ale tibiei: pentru o femeie: folosirea incorecta a laturii sale masculine inconstiente. Asa. intre pintece si cap.

duritatea. incapacitatea de a va lasa patruns de emotia sau energia divina.L2. necesitatea abordarii unui regim vegetarian Hipertensiune: lipsa de compasiune. dezechilibru psihic. Ulcer: resentimente. dorintele. fara a crede in iubire Anemie: refuzul de a-si utiliza talentele in serviciul aproapelui sau.zona cervicala: C1: incapacitatea de a va conecta la propriul suflet. lasand frau liber emotiilor. C5: incapacitate de detasare pentru o analiza mai buna a situatiei. respectiv masculinitati. gaze: resentimente. D1-D3: incapacitatea de a va depasi limitele terestre prin credinta si incredere in univers. impresia unor responsabilitati prea grele pentru acel moment. D12): utilizarea incorecta a energiei fizice: L3. Probleme ale intestinelor: incapacitatea de a asimila experientele vietii. individul nu si-a asimilat nici macar jumatate din lectiile karmice ce i-au fost propuse de viata.zona lombara si dorsala (vertebrele L1-L5 si D11.zona dorsala: D7-D10: incapacitatea de a iubi sau folosirea incorecta a iubirii. avandu-si originea intr-o alta existenta. Sciatica: teama de viitor si de probleme banesti. sentiment de culpabilitate sexuala. capacitatile. incapacitatea de a fi de ajutor celor din jur Colesterol crescut: rigiditate sporita. iubire foarte limitata. rezultat al unui conflict intre suflet si mental. Hipotensiune: iubire limitata. C6: utilizarea incorecta a logicii si ratiunii. necesitatea de a manifesta iubirii in toate relatiile existente Probleme ale sangelui: folosirea incorecta a energiei si sentimentelor. C2: incapacitatea de a va deschide sufletul. C3: incapacitatea de a percepe adevarul spiritual. exaltarea (sobrietate excesiva. D4-D6: incapacitatea de a exprima bucuria. L1. lipsa de sustinere afectiva. . Tulburari renale: incapacitatea de a exterioriza ceea ce simtiti. necesitatea de a deveni mai deschis. cu incapacitatea de a exprima emotiile la acea data. neliniste exagerata. d11 . crearea unei carapace protectoare. umorul. Ficat slab din nastere: dezacord intre suflet si mental provenind dintr-o alta viata. Indigestie. sentimente reprimate sau refulate. C7: lipsa devotiunii. refuzul de a intelege unele lectii de viata la nivel evolutiv.utilizarea defectuoasa a musculaturii. lipsa zambetului de pe figura. necesitatea de a exprima iubire pentru tot ceea ce intalneste. lipsa simtului umorului. rasul. Icter: individul sufera un prejudiciu pe care nu stie sa-l indrepte Probleme cardiace: incapacitatea de a exprima deschis sentimentele Slabiciuni cardiace congenitale: incapacitatea de a exprima deschis sentimentele.49 Probleme ale spatelui: partea de jos: teama de viitor. disimulata intr-o manie pentru altcineva. hiperaciditate. incapacitatea de a va exprima talentele.D12 . Cancer: soc emotional puternic cu cateva luni sau cativa ani inaintea declansarii bolii. pasionale sau violente si toate formele negative ale expresiei de sine.L5 . manie indreptata impotriva propriei persoane. Ritm cardiac neregulat: inconstanta in manifestarea naturii sentimentale Atac cardiac: incaacitatea de a transmite suficient energia iubirii. refuzand astfel evolutia. Diabet declarat in copilarie sau tinerete: se datoreaza unei vieti anterioare in care individul nu si-a refuzat nimic: excese sexuale. partea de sus: nu sunteti inteles de anturaj. Probleme de reproducere: utilizarea incorecta a sexualitatii sau a creativitatii.utilizarea defectuoasa a sistemului digestiv. insensibilitate in fata religiei. fata si suflet mohorat etc). lipsa de sustinere financiara. Diabet declarat la maturitate sau batranete: probleme relationale in legatura cu partenerul de viata. Probleme ale coloanei vertebrale: . .L4. lipsa de sustinere din partea celor din jur. sentimente profunde de culpabilitate (spre stanga: fata de o femeie . prin atitudini negative. aversiuni. Infectie urinara: manie fata de partenerul sexual. Probleme ale ficatului: incapacitatea de a scapa de emotii negative.spre dreapta: fata de un barbat). manie refulata. Probleme ale ovarelor sau testiculelor: refuzul propriei feminitati. partea de mijloc: dificultati de detasare fata de trecut.utilizare defectuoasa a respiratiei. . C4: incapacitatea de a cunoaste insticntiv esenta lucrurilor si fiintelor.

ducand o viata marginala intr-o existenta anterioara. incapacitatea de a se relaxa Herpes: culpabilitate sexuala Insomnii: sentiment de culpabilitate Rau in mijloacele de transport: teama de a pierde controlul Rau de mare: teama de moarte Greata. . incapacitatea de a se relaxa Reumatism: resentimente. acum solutia sta in iubirea pe care apropiatii sai trebuie sa i-o daruiasca. slabirea iubirii fata de aproapele sau. Alcoolism: probleme cu tatal. autocritica. Ai adesea dificultati in a lua decizii si in a sublima agresivitatea naturala pierzand dragostea si recunoasterea generala. ceea ce declanseaza miopia Zona Zoster: teama de viitor. lipsa de iubire sau respect de sine Ceafa intepenita: refuzul de a se schimba. sa duci o lupta. blocaj al creativitatii Durere de cap: rezistenta la curentul vietii sau la scopul incarnarii sale. de a se deschide complet Psoriazis sau alte boli de piele: lipsa de iubire pentru sine. rigiditate sporita a mentalului. asprime Guturai: perioada de confuzie sau in urma unei temeri sau culpabilitati Tiroida: incapacitatea de a se exprima asa cum doreste. rigiditate. provenind dintr-o problema de intarcare. teama de schimbare.Starea danturii arata in ce masura esti capabil sa te evidentiezi. fie sa le adore Alergii: utilizare defectuoasa a unei energii particulare sau rezultatul unei experiente traumatizante in aceasta viata sau intr-o existenta anterioara Anorexie: lacomie. In acest fel se pot transforma intr-o forta pozitiva si constructiva care te va ajuta sa-ti atingi cu usurinta scopurile. urmata de obezitate si de moarte precoce intr-o viata anterioara Autism: refuzul societatii. autodenigrare. intr-o viata anterioara nu a dorit sa vada si nici sa-i ajute pe semenii sai. sa gasesti o cale. Angina: teama de a se exprima sau de a cere ceva parintilor sau partenerului Artrita: spirit excesiv de critic si rigid Coma: fuga fata de cineva sau ceva Conjunctivita: manie neexprimata. sau esti incapabil sa o faci. O dantura deteriorata indica faptul ca ai mari dificultati in a-ti exprima forta (prin analogie cu felinele) sa te evidentiezi pe tine insuti si faptul ca. nu vrei sa recunosti acest lucru. necesitatea de a invata umilinta Miopia: teama de viitor. utilizare necorespunzatoare a fortei fizice (violenta) intr-o existenta anterioara Probleme ale dintilor: dificultatea de a lua decizii Probleme ale gatului: teama de a intreba si de a se exprima. a unei peroane sau a unei experiente Greata pentru o femeie insarcinata: nu a dorit cu adevarat acest copil Probleme ale prostatei: culpabilitate sexuala. Tabagism: necesitatea detasarii fata de mama sau de tata. varsaturi: respingerea unei idei. respingere a tot ceea ce viata ii ofera. necesitatea invatarii tolerantei si deschiderii spirituale Probleme ale pielii: teama de a se exprima total. ceea ce il face acum fie sa ii fie teama de aceste animale. pe de alta parte. de a fi el insusi. gandire negativa. de a lasa viata sa intre in corp.50 Probleme ale splinei: incapacitatea exprimarii iubirii sau obsesii. posesivitate. frustrare Constipatie: atasament. refuzul de a se debarasa de vechile scheme devenite inutile Diaree: teama. Fii tu insuti. teama de a imbatrani Retentie de apa: refuzul de a slabi incordarea. Accepta-ti tendintele spre agresivitate si lasa-le sa ia loc in interiorul tau fara a le condamna. trebuie cultivata detasarea fata de tata. refuzul de a slabi incordarea Hemoroizi: teama de a slabi incordarea. adesea parintii inspira teama copiilor. necesitatea purificarii prin eliminarea sentimentelor negative Probleme respiratorii: refuzul de a exista. si observa ce asteapta lumea de la tine. o cauza ar fi cruzimea fata de animale intr-o viata anterioara. teama de nou Dantura (deteriorarea dintilor in general) . gandire negativa Inaltime mica: intr-o viata anterioara individul a avut tendinta de a se limita in mai multe domenii. utilizarea necorespunzatoare a energiei intr-o existenta anterioara Tuberculoza: atentie exagerata pentru valorile materiale intr-o viata anterioara Boli nervoase: utilizare defectuoasa a calitatilor intelectuale.

Poate ca pur si simplu lasi noi expresii sa treaca prin tine fara sa le digeri pentru ca sunt coplesitoare. cauta si vei gasi. Aparent drumul a fost prea dificil si greu pentru tine.Intodeauna implica o cautare a implinirii. . ceva poate din trecut. Ca rezultat apare hiperaciditatea.Teama este adesea implicata in cazurile de diareee. Ia-o de la inceput. una pe care poti sa o urmezi cu usurinta. Iti lipseste dulceata vietii si tanjesti dupa dragostea pe care nu esti capabil sa o daruiesti. Ai curajul sa comunici cu viata cu inima deschisa. Tot ceea ce viata iti adduce contine o provocare care trebuie integrata. o serie lunga de tratamente va fi necesara daca se doreste obtinerea unor rezultate care sa dureze. Depresia poate aparea si atunci cand este timpul sa intrati intr-o noua faza a vietii. In acest caz totusi. Amintiti-va de pacea si puterea pe care la aveti in interior. Cand ceva devine prea mult pentru voi. jocurile. Matei 7:7. mescalina. Depresia te poate confrunta cu o arie a vietii cu care nu esti in relatii bune. Toate experientele si impresiile au ceva frumos si util sa iti daruiasca. In unele cazuri poate ca vrei sa renunti la ceva in loc sa il accepti si sa il digeri. poate ca a parut imposibil sa calci pe el sau ai ajuns intr-un punct mort la inceputul calatoriei tale. singuratatea. caci cei care nu iubesc se acresc si cei care nu se pot bucura nu gasesc bucurie in jurul lor.La temelia acestei boli se afla frecvent dorinta de iubire. esti in cautarea unei lumi fara probleme pe care nu ai gasit-o si acum. Reiki va fi de mare ajutor in toate aceste cazuri. sau simtiti ceva in gat ar trebui sa va intrebati ce anume nu doriti sa inghititi. Lasa trecutul deoparte si accepta ca amuzamentul. dar este fara speranta. Poate ca nici macar nu ai inceput calatoria datorita auto-condamnarii si a lipsei de incredere. inseamma ca ti-ai lasat persoana sa fie satisfacuta de un substitut pentru atingerea scopului tau real. Diareea (acuta si cronica) . Deschide-te catre ele si lasa-le sa intre. Indiferent de drogul de care esti dependent sau pe care il folosesti prea mult. ciuperci magice si heroina reflecta o cautare a senzatiilor tari si o extindere a constiintei. luand aceste droguri speri sa ameliorezi duritatea vietii. Fii constient de ceea ce doresti cu adevarat si apoi vei putea sa traiesti lucrurile mult mai usor. Depresia (in general) . Agresiunile indreptate catre exterior fac persoana sa se simta vinovata in mod inconstient si de aceea isi directioneaza totul asupra sa. Depresia este de asemenea o forma a refuzare a responsabilitatii (care poate culmina in suicidere). asa cum este indicat si de anumite expresii comune cum ar fi: “a facut pe el”. Priveste catre aspectele vietii care iti cauzeaza depresia. Dorintele tale devin din ce in ce mai nebuloase in acest process. Diabetul . Dependenta de amfetamine sau cocaina. de obicei indica o cautare a succesului. Exista diverse tehnici de meditatie care te vor ajuta sa experimentezi acel lucru pe care il cauti atunci cand folosesti drogurile. Dificultati in inghitire . sentimentele de vinovatie se confrunta cu responsabilitatea din nou. nu poti sa obtii acest lucru cu propriile forte si de aceea apelezi la un substitut. altfel nu ai fi simtit acest imbold.Plamanii simbolizeaza ideea de libertate si comunicare pe care o inhibi atunci cand fumezi. nu va fortati sa continuati doar pentru ca altii se asteapta la acest lucru del a voi. hasisului si marijuanei. cuplata in acelasi timp cu incapacitatea de a te lasa iubit si a iubi. Comunicarea adevarata poate sa aiba loc doar intr-o atmosfera de claritate. In cazul folosirii excesive a alcolului (vezi mai jos si alcolismul). etc. Trebuie sa existe un drum care sa te conduca acolo. “Cere si ti se va da.Daca aveti dificultati de inghitire. moartea. care stimuleaza capacitatea de activitate si productivitatea. Apoi cauta o cale care va conduce catre acest scop. Acceptati aceste limite.51 Dependenta (in general) . Reiki te va ajuta cu siguranta sa iti recapeti increderea si puterea necesara pentru a te elibera de nevoia unui substitut astfel incat sa iti poti continua calatoria intrerupta. pierderea. Inainteaza in ea. iubirii si a recunoasterii care se asociaza cu acestea. Incearca sa aflii ce anume cauti. dragostea si afectiunea reprezinta concepte fundamentale ale vietii. asa cum este cazul calatoriilor in strainatate. Ca o regula. Fiti voi insiva si vi se va parea mai usor sa “inghititi”. Dependenta de nicotina . O utlizare excesiva de LSD.Este o stare de opresiune severa cu care o persoana deprimata se tortureaza pe sine prin auto-reprosuri si sentimente de vinovatie. Rasplata este mult mai mare cand iti atingi scopul singur. cum ar fi varsta inaintata. bate la usa si aceasta ti se va deschide”.

. Acceptati ceea ce se intampla fara sa judecati. In acest exemplu specific. gingasia. Apoi vei putea sa daruiesti dragoste celorlalti si un adevarat schimb va avea loc. Avem experientele noastre si invatam propriile lectii. pentru ca fiecare lucru are ceva de spus.suntem individuali. probabil ca iti lipseste dulcele vetii care la randul sau reflecta o puternica foame de dragoste. Ascultati si invatati. Daca nu puteti sa vedeti diversitatea de culori a lumii.. Acceptati faptul ca sunteti o persoana libera. Si crestem in ritmul nostru. Iubeste ! .. inseamna sa rupem armonia care le creeaza. de exemplu) ... Dar toate aceste schimbari se produc in ritmul si in timpul fiecaruai dintre noi.. nu sunt gemeni.Ca in cazul tuturor proceselor inflamatorii. La copii aceasta conditie indica frecvent ca nu se simt iubiti suficient. Curand veti realiza cata bucurie si placere se poate descoperi in diversitatea vietii. Lucrurile nu pot fi grabite. Ele trebuiesc invatate pe indelete. Daca copilul tau mananca mereu dulciuri ofera-i mai multa dragoste si atentie. tandretea. Depinde de voi sa lasati sa treaca acele lucruri care va apasa si oprima.. Chiar daca doua entitati. Sau poate vor intelege doar cei care trebuie sa inteleaga ceva. Acordati timp si lasati lucrurile sa se desfasoare de la sine pentru o perioada de timp. In acest fel nu veti ajunge la dureri de urechi.Daca pietul va este apasat cand respirati sau aveti dificultati in a obtine aerul. Regulile sunt facute pentru a fi incalcate. chiar daca. Alte cauze comune pot fi incrancenarea si grija perpetua (legata de lucruri care practic va dau dureri de cap). fie ca nu ne place. Fiti constienti de faptul ca noi in mod inconstient atragem anumite situatii externe si persoane care ne invata pe noi exact lucrurile pe care noi insine refuzam sa le invatam singuri. Poate nimeni nu va intelege nimic de aici. daca ceva anume v-a taiat respiratia sau v-a lasat fara respiratie. Si fiecare le va invata in timul sau. Dorinta excesiva pentru ceva dulce .Daca nu poti sa iti stapanesti dorinta pentru ceva dulce. Discromatopsie . deschideti-va ochii catre unitatea care se afla la temelia lumii si apoi priviti-o din nou. A le forta. aceasta este adevarul.momentul incare cuvintele devin de prisos. acesti ceilalti nu vor fi capabili sa inteleaga nimic pana cand nu va sosi vremea.Unei persoane care este oarba fata de culori..52 Dificultatile de respiratie . Daca ai o dorinta excesiva pentru lucrurile dulci. Ce anume nu doresti sa auzi? In ce zona a vietii voastre lipseste sentimentul de umilinta? Probleme de acest tip apar frecvent la copiii mici. dragoste si bucurie. indiferent la cat am renunta pentru ceilalti. Durerea de urechi (otita medie sau inflamarea urechii mijlocii. bla. Schimbarile nu pot fi grabite. Putem alega sa acceptam sau nu anumite lucruri. Ascultati-va vocea interioara si urmati-i de asemenea sfatul. A Lor pentru ca sunt doi. dar si de o ambitia excesiva si de dorinta de perfectiune. vorbele si gandurile frumoase nu pot fi grabite.vine un moment. in functie de ceea ce suntem la un anumit moment de timp. Si nu este bine. chiar daca sunt suflete pereche. Adevarata liberatate se afla in interiorul vostru. ofera-ti dragostea si recunoasterea dupa care tanjesti si accepta-te asa cum esti. Fie ca ne place. toate lucrurile ii par gri si toate par la fel. conflictul este legat de supunere. a le grabi.Durerile de cap sunt o indicatie a unei tensiuni excessive. bla. doi oameni. aceasta problema este cauzata de un conflict care nu mai este resimtit si eliberat. in constiinta voastra. Va doresc un singur lucru: sa reusiti sa ajungeti sa ii vedeti pe Creatori si sa primiti iubirea Lor. Recapatati-va echilibrul lasandu-va in mod constient sentimentele sa va inunde. indiferent cat ne-am sacrifica pentru ceilalti. chiar daca. Iubirea. anumite idei. doua persoane. Aceasta va elibera tensiunea si va crea spatiu pentru pace. Si totusi Unu. Bla .. Iubirea Mamei si a Tatalui. Ele pot fi cauzate de existenta unor cereri exterioare puternice. Indiferent ce am face pentru ceilalti. Durerea de cap . intrebati-va ce anume va retine si nu va permite sa respirati liber. Aflati motivul. Ideile sunt facute pentru a fi schimbate. Daca vrei sa fi iubit. Acordati prea multa atentie gandirii rationale si traiti mult prea mult cu capul.

intentia face creatia sa se invarta. el este cel care vrea sa robeasca. nu se refera doar la reiki. ne invata cum sa ii ajutam pe ceilalti si pe noi insine. Este foarte greu sa te lupti cu tine insuti.. Reiki usui este in prima instanta un sistem de vindecare si autovindecare cu ajutorul palmelor. a fiecaruia. Prin palme se trasnmite energia preluata de la divinitate. Este hotararea noastra ce alegem. ca si modalitate de viata. Orice am alege ca si ajutor pe calea evolutiei noastre. Un sistem de evolutie nu implica doar evolutia spre lumina. Singura limitare suntem noi insine. cu propriile limitari. islamism. Ce este Reiki? Reiki este energia universală provenită din dimensiuni superioare. De acolo porneste intentia de a evolua si tot acolo gasim si resursele de care avem nevoie. ortodoxismul. Divinitatea nu ne hotaraste calea. etc. Intentia concepe. Dar cu siguranta reusita . Primordial in orice activitate pe care o desfasuram. cu atat puterea lui este mai mare. logica. creatie. pana la urma puterea de a evolua se afla in fiecare din noi. budismul. Palmele sunt un fel de portal prin care aceasta energie benefica. Ne arata pe ce cai putem merge. Este motorul prin care tao se invarte neincetat. se refera le evolutia noastra in general.53 Scurt si la obiect. Ne ajuta sa evoluam. etc. Reiki este energia conştinţei ce este radiată de fiinţe spirituale din alte dimensiuni avândcaracteristici vibraţia iubirii. Nu ca am si reusit. Nu isi are rostul. in acest univers sau in alte universuri. Doar noi. functie de alegerea noastra. treime. Singura si marea noastra rasplata este propria evolutie. Ne arata un drum pe care putem urca sau cobora. budha. Nimeni nu spune ca evolutia noastra spre lumina. de oameni constietni de ei insisi. in astral. Este evolutie pe toate planurile. Cu atat acel om va putea fi mai greu pervetit. Nu ne va da nici premii daca facem intr-un fel sau altul. intentia este primordiala. dumnezeu. marele spirit. planta sau animal. El este cel care nu are nevoie de "oameni destepti". Divinitatea nu ne va impune niciodata un drum. rau sau bine. Cu cat un om este mai mult constient de sine. Putem face tot ce dorim. indoctrinari religioase. Intentia este primordiala. hotaraste calea pe care vom merge. sociale. Este in primul rand lupta cu proprii nostrii demoni. Una face ceea ce cealalta doreste. Este foarte greu sa reusesti sa treci peste propriile limitari.. reiki este asemenea oricarei metode. In momentul in care reusim acest lucru putem spune ca suntem pe drumul cel bun. Dincolo de dogme. aikido.sunt cele doua forte universale prin care totul se manifesta. Ispita vine de la intuneric. Drumul spre ispita este pavat cu "intentii bune". dincolo de stiinta. Este motorul creatiei. imaginatia creeaza. natura sa reală este lumina pură. peste propriile bariere. sunt doua si totusi lucreaza ca un intreg. Ce am scris aici. Doar ne indruma. etc. Este motorul prin care yin si yang coexista. Intentia si imaginatia. spre bine. Peste propriile limite. este la fel ca si yoga. sf. spre divinitate este usoara. ştiinţa modernă a concluzionat că tot ceea ce există în univers este format din vibraţie. Poti alege sa evoluezi pe cale luminii sau a intunericului. ca vrem sa ajutam sau sa distrugem. este intentia. ca si sistem. Una fara cealalata nu poate exista. sursa. filozofii sau sistem de evolutie spirituala. liberul nostru arbitru. fie ca suntem constienti sau nu. robit. catolicismul. obiect. El este cel care ne incalca liberul arbitru. dincolo de bine sau rau. alah. subjugat. Ca vrem sa facem unei persoane. fie ca este aici in plan fizic. armoniei şi vindecării. este liantul intre bine si rau. necreata (adica de la Duhul Sfant) este trimisa catre persoana caruia vrem sa ii facem tratament. sensei Usui a denumit vibraţia provenită din aceste dimensiuni superioare "REIKI" o parte a vibraţiei energiei universale. krishna. Nici un spirit de lumina nu ne va ispiti. qigong.

in toata splendoarea si gratia sa ne iubeste. este cel care acumuleaza experienta. constiinta iar cel noesic este raspunzator cu partea sufleteasca. Karma este o energie. despre idei. distrus. treimi. etc. sinele este. Karma reprezinta totalitatea lectiilor pe care noi a trebuit sa le invatam de cand am fost creati si pana vom fi destul de evoluati sa nu mai avem nevoie de ea. Si il va iubi. Dar il poate si ierta. etc. sinele sta de regula in chakra 2 iar noi (celelalte doua eu-ri ale noastre) trebuie sa il ajutam sa urce pana in chakra sapte si acolo sa formeze acea renumita floare de lotus. Daca Yahveh este Dumnezeul aceste planete. frustrari. plin e cerul si pamantul de marirea sa" ei canta lauda pentru Dumnezeu Tatal.54 merita efortul. sau sarpele kundalinii. Daca creatorul nostru ne ajuta si ne iarta pentru ceea ce am gresit de-a lungul intregii noastre existente. Sinele. acesta urca de-a lungul coloanei vertebrale prin cele sase . Este o mare pacaleala chestia asta cu arsul karmei. Tot aici trebuie sa vorbim si despre karma. E mult mai simplu si mai usor de pus cartofii pe aragaz la fiert. atunci el nu il va mai omora pe celalalt ci il va ierta. Cand va veni momentul ca unul din ei sa invete o lectie despre iubire si iertare. Este legata de vechea lege a lui Yahveh: ochi pentru ochi si dinte pentru dinte. Ca pe ceva ce trebuie terminat. a planetei pamant. cel care se supune. in momentul in care suntem pregatiti pentru evolutia si trezirea sinelui. In viata urmatoare. Sfant este domnul Savaot. Legea karmei se refera la legaturile pe care le avem cu ceilalti. fiecare din cele trei eu-ri are constiinta proprie. Este mult mai usor sa faci rau decat bine. Am mai auzit de meditatii de "ardere a karmei". oamenii. mai pe romaneste. fizicul se ocupa cu partea fizica si materiala a vietii. a lui Dumnezeu Tatal. Intr-un fel este legea cauzei si a efectului. Ar trebui sa vorbim si sa explicam alcatuirea corpului uman. nu acelasi lucru putem spune si despre oameni. ca si sufletul si constiinta. cel biosic tine de ratiune. dorinte. fiecare om reprezinta intruchiparea sf. sau altfel spus omul este format din corpul fizic. Pe fiecare in parte. Si vine o alta viata in care este randul lui Ion sa fie calau. Singura modalitate de rezolvare a unei situatii karmice este iertarea si iubirea. Despre taramul shamballei si despre invatatii si maestrii ei. Dumnezeu Tatal este creatorul intregului univers. E ca si cum ai spune ca faci meditatie pentru "fierberea cartofilor". singura certitudine pe care o putem avea acum sau alta data este faptul ca divinitatea. biosic si noesic. Nu multi sunt cei care stiu ca cei doi sunt entitati diferite. Poate ar trebui sa iesim putin mai mult din sfera reik-ului si sa vorbim despre experiente. legii karmei. Poate ar trebui sa vorbim putin despre acest pamant pe care traim cu totii si pe care il distrugem incet dar sigur. este partea din noi care se reincarneaza. Sfant. Gigel are tot dreptul sa il omoare pe Ion. Intr-o viata Ion l-a omorat pe Gigel. o energie. Si va fi mereu langa noi sa ne ajute sa ne ridicam ori de cate ori va fi nevoie. Si despre multe altele care acum nu imi vin prin minte. am invatat sa privim karma ca pe ceva rau. El alege in schimb sa il omoare. este cel care are multa cunoastere si care de multe ori actioneaza dupa capul lui. Legaturile pe care le-am dezvoltat cu ceilalti. noi ca si intreg suntem alcatuiti din trei eu-ri: sine. Poate ar trebui sa vorbim despre Atlantida si despre cunoasterea de acolo. etc. fiecare are orgoliul sau si de multe ori apar contradictii intre ceea ce vrea unu si ceea ce vor ceilalti. are propriile sale suparari. suflet si constiinta. Nu multi sunt cei care stiu de existenta lui Yahveh. Doar sa ne si dorim. deocamdata. trebuie stiut ca in afara de corpul fizic fiecare mai avem cel putin alte doua corpuri extrem de importante: cel astral si spiritual. Karma este o lectie. despre divinitate. alegoric spus. Nu-i asa ca suna altfel? Nu-i asa ca nu mai pare asa de rea situatia? Legaturile karmice sunt legaturi pe care le avem cu cei din jurul nostru. Intr-un fel. Pentru ca din pacate noi. Atunci cand serafimii si heruvimii canta "Sfant. din suflet. Si aceasta situatie se va perpetua pana cand unul din cei doi va realiza ca asa nu se mai poate.

fiecare din noi avem propriul si unicul nostru suflet. vom ajunge la un moment dat in care va trebui sa negociem "in trei" o situatie. in dreptul sternului (cam 30% din el) restul fiind distribuit in fiecare celula a organismului. cei care sunt tristi. trebuie sa invatam sa vorbim cu el si sa invatam sa ii rezolvam doleantele. si acolo va fi locul de pornire spre o alta destinatie. Simbolurile sunt chei care deschid portile catre anumite dimensiuni. sunt cei care au probleme cu aceasta energie. informatii necesare si sufiente pentru a putea evolua. atunci de orice actiune pe care o facem la orice nivel suntem deplin constienti. Dimensiunile sunt reprezentate de cerurile care formeaza acest univers. suparati. etc.2 anticeruri. un alt univers poate. Despre suflet s-a scris si s-a vorbit destul de mult. incepem sa constientizam ce avem de facut aici pe acest pamant. informat.Când activam un simbol. ca si sinele de altfel. si acolo trebuie sa ii spunem tatalui nostru tot ce am invatat pe acest pamant. catre Lumina.55 chakre pana in chakra sapte. etc. o noua calatorie. a face voia sf. asa si cu noi. etc. propria putere energetica. murdarit. sufletul trebuie sa il ai mereu la tine. Fiecare cer are propria vibratie. De la cerul VII in sus toti cei care se gasesc acolo fac voia Sf . el evolueaza odata cu intregul care suntem noi. sufletul nu trebuie dat. Fiecare din aceste sunt impartite la randul lor in alte 10 subceruri.este de natura divina. Cerurile se deschid catre Divinitate. ultima oprire a sinelui nostru trebuie sa fie in fata tronului divinitatii. anticerurile catre intuneric. la nivel de sine. fie ca le-a fost furata o parte din el. atata timp cat nu isi vor repara sufletul nu se vor simti bine. este o energie pe care o primim de la tatal cu toate informatiile necesare si suficiente pentru a ne putea descurca de-a lungul vietilor noastre. Cele care se gasesc in cerul V cunosc si fericirea. sa fie intreg. nu degeaba se spune ca a face voia tatalui nu este intotdeauna acelasi lucru cu a face voia lui iisus sau a maici. Prin el insa trebuie sa invatam sa discutam cu noi . Ele concentreaza Lumina pentru a putea fi folosita în diferite scopuri. pierdut. de aceea pentru nimic in lume sau univers. Si de regula le ia fara sa tina cont de Sine sau de Suflet. in limita "bunului simt". este o energie. Simbolurile sunt tridimensionale si fiecare are vibratie proprie. implinii. Este cel care ia deciziile pana in momentul trezirii Sinelui. sau lau lasat pe undeva. propria densitate de lumina. trebuie sa invatam sa ne facem pe plac pe toate planurile. treimi este cel mai bun lucru pe care il putem face. cei care simt ca au "o piatra pe suflet". fie ca au fost loviti pe suflet. de materie. dat. Deocamdata ne limitam la universul in care traim acum. se gaseste la nivel de chakra patru. acolo vin una sau mai multe entitati de Lumina din dimensiunea pe care respectivul simbol a deschis-o. invata. Cerul I este cel mai aproape de lumea fizica. lovit. Spiritele care traiesc in cerurile I si II cunosc suferinta si durerea. sau l-au dat. Este cel care deocamdata ne conduce. in momentul in care sinele incepe sa urce. la nivel rational si la nivel de suflet. devenim din ce in ce mai constienti de noi insine. Fiecare din aceste ceruri se imparte la randul lui in 10 subceruri. sa ai grija de el . atunci noi suntem constienti de noi insine in proportie de 100%. si atunci va trebui sa invatam sa luam cea mai buna decizie pentru "toti trei". rupt. atunci incepem sa ne dam seama de cine suntem cu adevarat. Este cel care face atat cat poate. sa il cureti de murdarie. are simpatiile si antipatiile lui. in momentul in care sinele s-a trezit complet. Prin constient trebuie sa invatam sa lasam sinele sa se manifeste. Rationalul este a treia componenta principala a Omului. cu sinele nostru. devenim constienti de sine. si ca si orice energie poate fi furat. incepem sa constientizam probleme pe care le avem de rezolvat cu ceilalti din pct de vedere karmic si nu numai. In total sunt 10 ceruri si 7.

56 Treimi. daca am trait in armoine cu Lumina si Iubirea. locul unde se gaseste Sf. Fiecare din noi. în chakra a VII-a. „Spiritul şi omul vin împreună" Deschide chakre. inseamna ca atunci cand viata noastra anterioara s-a incheiat. venim dintr-un anumit cer. dimensiuni Hon .Sha . Cho-ku-rei Sei-He-Ki Simbol Simbolul puterii mental -emoţional „Pune puterea aici!" Concentrează şi amplifică energia. In REIKI USUI sunt patru simboluri principale. Vom vorbi despre Legea Karmei si a Iubirii. Singurul loc unde se pot desena simboluri fara acordul persoanelor este vertical. la nastere. deoarece aceasta apartine în totalitate lui Dumnezeu. etc. daca am ajutat oamenii. Daca intr-o viata anterioara ne-am indeplinit misiunea personala (stabilita la nastere de Divinitate de comun acord cu noi). voia lui Dumnezeu Tatal. câmpuri.Sho – Nen Dai-Ko-Mio . Se poate urca. Tronul lui Dumnezeu. a lui Iisus Christos si a Maicii. Cerul din care venim este consecinta faptelor noastre anterioare. Idealul nostru ca si oameni este sa ajungem sa traim in Legea Iubirii. daca am facut voia Divinitatii. In cerul X se afla Cetatea de Opal. Nu este permisa desenarea simbolurilor pe alte persoane fara acordul acestora. am urcat. daca am facut fapte bune. Se considera agresiune PSI si se plateste ca atare. unul sau mai multe sub/ceruri functie de suma faptelor din viata respectiva. Treime.Ze .

Dai-ko-Mio in schimb vine din cerul zece. folosind simbolurile. a arhanghelilor. copilului i se da acces direct la Iisus printr-un canal energetic.a Mantuitorului. Este ca si cum am spune energia yoga sau energia ortodoxa. Sunt chei catre alte dimensiuni. a ingerilor. folosim de fapt energiile entitatilor la care conduc aceste simboluri. de comunicare. in reiki esti un canal care conduce energiile catre un scop sau lucru anume. . Aceasta este ideea. In principiu. Simbolul Dai-Ko-Mio ne da acces la energia lui Iisus. Lucrand cu acest simbol ajungem sa avem deschis mereu un canal energetic cu entitatea pe care o reprezinta Iisus. Asta si este Reiki. Si asta cred ca este interesant de aflat. prin botez. am mai spus acest lucru. Si folosind aceasta energie putem comunica cu ei. Este impropriu sa vorbim despre energia Reiki. Folosind reiki suntem canale energetice. vom reusi sa creem canale energetice cu aceste fiinte de lumina. Faptul ca pe parcursul vietii facem prostii mai mari sau mai mici duce la diminuarea acestui canal. a fiintelor de lumina. prezent sau viitor" Permite transmiterea la distanţă a energiei Simbolul de maestru „Lăcaş măreţ al Marii Lumini Strălucitoare" Deschide către sursa de Lumină universal Cho-ku-rei deschide dimensiunile si aduce energia din cerul patru. Lucrand intens cu ele. Putem vorbi in schimb de energiile la care avem acces prin Reiki. Lucrul cu energiile. fiecare din noi avem acces la Divinitate. Depinde de liberul nostru arbitru cum le folosim. catre anumite energii ale acestui univers. Pana la urma Reiki-ul asta este un sistem si atat. Ceea ce duce la negativism.57 Simbolul de distanţă „nu există trecut. de o anumita vibratie cu ajutorul careia putem trece peste un anumit numar de entitati negative. la afirmarea unora dintre noi cum ca ei sunt atei. Fiecare simbol ne conecteaza la o anumita entitate de lumina. In unele cazuri pana la pierderea lui totala. In ortodoxie. Simbolurile sunt ajutoare pe care le primim la inceputul evolutiei noastre pentru a ne facilita accesul la entitatile superioare de Lumina. Comunicarea cu aceste fiinte de lumina este descrisa in capitolul ghizi spirituali. de exemplu. Avem acces direct la energia Divinitatii. etc.

trebuie sa o indeplinim.58 Ghizii spirituali sunt fiinte de lumina pe care Divinitatea le daruieste fiecaruia dintre noi de indata ce am ales si am inceput sa evoluam spiritual. La finalul vietii noastre actuale. Le-am acceptat. O misiune sau mai multe. Acest lucru duce la reactualizari ale karmei. faptul ca nu cautam sa vedem pentru ce am venit accm si aici pe pamant. in urma acestei discutii. Prin Divinitate eu inteleg Dumnezeu Tatal. intretinerea unei astfel de masini ar fi foarte scumpa.Raspunsul este simplu. dar intr-o fractiune de secunda in loc sa pui piciorul jos de pe trotuat te razgandesti. este faptul ca fiecare dintre noi. cum pot face o echipa cu Ingerul meu pazitor. Porniti de acasa cu ideea de a merge pe un traseu si pe drum fara sa va dati seama o luati prin alta parte. faptul ca ne lasam "furati" de mrejele fizicului. etc. Duh. ingerul pazitor nu poate decat sa ne sfatuiasca. rational nu stim foarte bine ce este bine sau rau pentru noi. Este un exemplu. a carei intretinere sa coste mai putin. Asadar. Ei bine. Dupa care sa va dati seama ca daca coborati de pe trotuar a-ti fi fost izbit de masina care venea in viteza si pe care nu a-ti vazut-o. daca reusim sa facem o echipa buna cu Ingerul nostru pazitor si daca reusim sa ne indeplinim tot ceea ce ne-am asumat ptr viata curenta. Trebuie sa invatam sa ascultam ceea ce ne spune. sau din fericire. o aripa de BMW. de multe ori deciziile noastre nu sunt tocmai cele corecte. la sfarsit atat el cat si noi vom fi rasplatiti. etc. deoarece este cel pe care il primim la nastere si care este responsabil pentru esecul sau reusita noastra din viata actuala. El este cel responsabil ca noi sa ne indeplinim misiunea pe care ne-am ales-o atunci cand am hotarat sa venim pe acest pamant. primim o misiune personala pe care odata veniti pe Pamant. in aceeasi oala. Te plimbi pe strada si la un moment dat vrei sa traversezi strada. sa spun asa. Sa dam un exemplu practic. asta depinde de fiecare. (Avem de exemplu impresia ca daca am avem o masin BMW.) Ingerul nostru pazitor deci. El este cel care ne spune ca este bine sa facem asa si nu invers. ar fi perfect. suntem raspunzatori pentru ele. Aceasta fiinta de lumina este cunoscuta si ca Ingerul pazitor. Sau pentru multi dintre noi. Faptul ca venind aici si uitam acest lucru. este altceva. Si tot din pacate. cu liber arbitru hotaram daca facem cum ne sfatuieste el sau cum consideram noi ca trebuie sa facem. ajungem in situatii repetitive pana cand reusim sa invatam ceea ce trebuie sa invatam. ceea ce ne-ar putea aduce in situatia incare ne-am imprumuta de bani sa reparam de exemplu. Si acestea toate tot cu liber arbitru le acceptam. facem prostii. Poate ideal pentru noi ar fi o alta masina. Premiati. Dar nu este important numai cate misiuni avem de realizat. Si pentru ca de multe ori nu ascultam. Sau cu siguranta vi sa intamplat sa vreti sa mergeti pe o strada anume si sa nu reusiti. Ne reactualizam karma fata de X sau Y. se naste intrebarea. pe langa ceea ce vom accepta atunci sa facem le vom adauga si pe cele nerezolvate din aceasta viata. avem o discutie intre patru ochi cu Divinitatea. si noi si Ingerul nostru pazitor suntem . Firesc. Deciziile sunt ale noastre. inainte sa venim la intrupare. nu ne poate decat sugera ce sa facem. Pe de alta parte. sa invatam sa il recunoastem (ca sa fim siguri ca vorbim cu el si nu cu altcineva) si sa invatam sa avem incredere in noi si in el. am acceptat cu liber arbitru misiunea sau misiunile personale pe care trebuie sa le indeplinim pe parcursul unei vieti. Sunt exemple pe care cu siguranta . ceva din interiorul tau ti-a blocat impulsul de a pune piciorul jos de pe trotuar. el va fi tras la raspundere daca nu a reusit sa ne ajute sa ne indeplinim misiunea/misiunile iar noi la urmatoarea reincarnare. Nimeni nu ne-a obligat. Dar daca am avea masina respectiva si nu suntem in stare sa o controlam putem face un accident. Sa invatam sa ascultam. care sa aibe mai putini cai putere sub capota. Iisus. La nastere. Nu esti foarte atent. Maica si Sf. Important nu numai de stiut ci si de inteles. Pur si simplu. Toate trebuiesc rezolvate si in afara de noi nu vine nimeni sa le rezolve. Numai Divinitatea stie ce este bine sau nu pentru noi. El are un rol foarte important pentru noi. sau ca pe strada pe care a-ti vrut initial sa mergeti a avut loc un accident sau mai stiu eu ce. La nastere fiecare primim o fiinta de lumina sa ne ajute. Noi. Din pacate . plastic vorbind.

Eu din Usui am aflat de ea. Adevarul este ca toti cei care au credinta in sufletul si inima lor si mintea deschisa pot discuta cu ingerii lor. atunci poti fi sigur ca vor face orice pentru tine. si apoi pe parcursul vietii. El trebuie sa asculte de mine.una la mana ca nu ii place sa faca ceva contra voii Divine si a doua la mana. Sunt date pur ca exemplu. in functie de ce are fiecare de facut (a se citi misiuni personale). arhangheli. Faptul ca am primit un milion de ingeri care sa ma ajute nu inseamna ca am un milion de sclavi pe care pot sa ii trimit sa faca ce vor eu. ce sa mai vorbim de 12 :) Si asa mai departe. animale. Au fost trimisi sa ne ajute. etc. un lac. Este bine de stiut ceva: faptul ca nimic nu este al nostru. Iar acel cineva il reprezinta pe Ingerul sau Ingerii nostrii. o campie. Exista ingeri care de exemplu nu vor sa se duca in Iad. Mai mult sau mai putin. va suporta consecintele. nu sa ne slujeasca. ne relaxam si incercam sa simtim tot ce ne inconjoara: iarba. Unde-s doi. Si in afara de rasa umana mai sunt si altele. patru sau mai multi ingeri. ne imaginam in . numarul acestora creste cu opt. Asta din pacate tine de fiecare din noi sa inteleaga. sau nici nu am incercat. scorpiile. Dar nu este chiar asa. pasari. Unii prefera linistea si frumusetea unei paduri. Pentru ca asa i-am spus eu. Fiecare are in inima si i nmintea lui un loc in care se simte minunat. Si ca si noi trebuie sa faca si voia Divina si voia noastra. Deja am ajuns la 12. frumnze. poti primi ca si ajutoare fiinte din alte galaxii. fara ingeri langa el. De ce? Pentru ca in universurile acestea. sunt demoni. etc. Nu numai cei care primesc initiere pe Usui pot comunica cu ingerul lor. este altceva. Dupa ce am ajuns cu minte si sufletul in acest loc. De regula prin fiinte de lumina eu inteleg toate entitatile spirituale pe care Divinitatea mi le-a dat ca ajutor. Ne relaxam eventual inchidem si ochii pentru a ne putea concentra mai bine. Iar explicatia este simpla. daca ai grija de ei. incercam sa simtim mirosul locului respectiv. demonii. dar asta nu il exonereaza de plata greselii. linistea cerului si zborul linistit al unei avile. etc. fiecare primim un Inger pazitor. etc. Impropriu spus ingeri. Prin initierea pe Usui Reiki de exemplu. Daca ai o misiune foarte importanta. fiecare om va avea doi. sunt dragoni. Daca la nastere. salamandrele nu intra in categoria fiinte de lumina. Poti fi sigur ca vor merge si in Iad dupa tine. Daca tratezi pe cineva cu biciul si cu dispret si nu cu respect si iubire. o mare. apa. eternitatea lui. altii un loc plin de verdeata. puterea creste. Probabil ca o sa ni se urce orgoliu la cap cand vom afla ca avem un milion de ingeri. Nu inseamna ca nu s-au intamplat. daca te gandesti la ei ca la niste frati sa spun asa (nu stiu daca este exemplu cel mai bun.. frumusetea padurii. Daca in schimb iti tratezi ingerii cu iubire. ne incarcam cu energia si puterea izvorata din natura acelui loc. nu exista doar ingeri. scorpii. Si ingerii (denumim prin ingeri fiintele de lumina) ca si noi.. cel la care a fost trimis. Dar. acel inger o va face. In momentul in care ne-am integrat complet inlocul respectiv. copaci. Cineva a avut grija de noi. etc. un loc preferat in care "evadeaza" ori de cate ori simte nevoia sa isi incarce bateriile. ii cureti. Daca imi trimit un inger sa loveasca pe cineva pentru ca asa vreau eu. se face o meditatie. De regula atatia se primesc. Locul meu preferat de exemplu este pe marginea unui varf de munte de unde poti vedea o priveliste minunata: puterea muntelui. trei. etc. crestinii mai primesc unul la botez. Este simplu. flori.59 fiecare le-am trait. Bine. Bine. Faptul ca nu le-am constientizat rational. mai degraba fiinte de lumina. Dupa initierea pe Usui Reiki trei grade. Se numeste meditatia cu ingerul pazitor. fiecare initiat primeste patru Ingeri. Suntem atenti al fiecare detaliu. ii repari. au propriul lor liber arbitru. acel cineva nu va face niciodata totul pentru tine. etc. dar eu asa ii vad pe ai mei :)) daca le dai lumina. salamandre. de alte rase. ceea ce am scris eu acum este o conditionare. Daca mai primeste si o initiere pe Karuna. nu ptr ca asa vrea Divinitatea. Trebuie sa ii respecti pe ei si Divinitatea. sunt serafimi si heruvimi. Si daca cel care ii are are ceva de facut acolo. Nu trebuie sa ne tratam ajutoarele pe care le-am primit ca pe niste sclavi. Sunt ingeri. daca asculti de doleantele lor. Si probabil ca o sa ne credem tari si mari. un munte. se va trezi probabil acolo singur.

ideal . ii cerem iertare ptr ce am gresit fata de el. etc. dar de evoluat cam greu sa ne opreasca. Ceea ce este cu adevarat important este faptul ca fiecare dintre noi incepem sa ne trezim. trecutul. orice consideram ca se potriveste mai bine in peisajul respectiv. ne uitam la picioarele lui. E. sa ii cinstim asa cum trebuie si sa avem grija de ei pentru ca si ei la randul lor sa ne daruiasca ceea ce primesc Doamne ajuta! Morihei Ueshiba Toate lucrurile. Dumnezeu. ca fiinta sa evoluez spiritual. apare un barbat blond. sa ne imaginam. A. drumul este deja deschis. spre divinitate. ca orgoliul meu se va razvratii si se va umfla in pene (aviz amatorilor).60 fata noastra o stanca. Ne uitam la el. Universul a luat nastere si s-a dezvoltat dintr-o singura sursa. Ne pot incetini. Ca este reiki sau yoga. Atunci cand Creatorul. Teoretic. Daca imi imaginez ca din dreapta pietrei de exemplu. Asa cum altceva este si faptul ca exista si vor exista mereu oameni carora le este greu sa accepte un lucru elementar . Asta sunt: fiinte de lumina (pentru ca fac voia Divina) care au venit sa ne calauzeasca si sa ne ajute in evolutia noastra. si dupa ce a aparut si obiectul respectiv. Practic se gasesc multi factori care incearca acest lucru. s-ar putea sa nu stam de vorba chiar cu cine dorim. vom stii ca este ingerul nostru. etc. un scaun. imbracat cu o pelerina alba. Bine este. vom ajunge sa putem comunica mult mai usor cu ghizii nostrii spirituali. budism sau mahomedanism . Daca are picioare umane.. etc. prezentul si viitorul sunt cuprinse toate in forta vietii. Nimeni nu are mai mult sau mai putin decat altul. ca o sa am probleme cu Sinele meu. ajungem sa avem o cunoastere foarte mare. Sinele Suprem considera ca a sosit momentul. qi-gong sau calea crestina. ar trebui sa ne fie clar si sa CONSTIENTIZAM faptul ca fiecare dintre noi este unic si diferit de ceilalti. Fiecare are MENIREA lui. Daca in sufletul nostru simtim pace si liniste. il rugam sa ne ierte. isi au originea intr-o singura sursa si sunt legate intre ele. etc este mai putin important. daca ma uit la picioarele lui si imi imaginez ca are niste picioare albe cu cinci degetele frumoase. Odata ce a fost de Sus luata decizia ca eu. Si nimeni nu ne poate opri din evolutia noastra. ne exprimam intentia ca in fata noastra. cu Ego-ul meu. Si stam de vorba cu el. imaginatia este primordiala. Prin experiente. Nimeni nu merita mai mult sau mai putin decat cel de langa el. din dreapta obiectului cu pricina sa apara ingerul nostru calauzitor. chair daca nu vedem nimic. prin practica mai ales. acela este ingerul meu calauzitor. atunci cand ne soseste momentul. Fiecare dintre noi este UNIC in acest univers. chiar si dureri de multe ori. cred ca am descifrat de unde a venit acea idee. dar ne comportam ca niste copii de gradinita. iar noi evoluam prin procesul de unificare si armonizare. Numai daca privim din prisma acestor trei factori. atunci pentru mine. Daca ne vom trezi peste trei zile ca fara sa ne gandim la nimic cumparam un ziar (desi nu avem obiceiul sa o facem) si acolo vedem o stire care pentru noi este importanta.. asta este altceva. o piatra. Din pacate.nimeni nu este mai bun sau mai rau (prost) decat altcineva. Daca are altceva in loc. fiecare are KARMA lui. putem fi siguri ca este un inger. asta nu inseamna ca nu am primit un raspuns. incepem sa cautam calea spre lumina. ajungem sa putem face multe. materiale si spirituale. Pentru binele nostru si nu al altcuiva. ce trebuie sa facem in viata aceasta. fiecare are MISIUNEA lui. il intrebam ce are sa ne spuna. Si chiar daca nu auzim nimic.Important este . Pana cand ajungem sa vedem in astral sau cu al treila ochi. ca si cum ar fi o singura familie. il studiem bine. ne pot da batai de cap.

Mama. fiul.. etc. He pe care tradiţia kabalistică îl numeşte de asemenea Tetragrama (de la grecescul "tetra": patru. şi "gramma": literă). ne putem considera adevarati maestrii. Cel mai greu este sa te lupti cu tine.. o reprezentare a lumii invizibile. numai că această realitate se manifestă diferit: e vorba de o analogie şi nu de o identitate. Şi aceste principii cosmice sunt reprezentate prin numele sacru al lui Dumnezeu. trebuie să înţelegem că la un nivel mai elevat familia există de asemenea. aceste patru principii corespund primelor sefire: Kether este Tatăl. mama. Iod. dar la un alt nivel.. e inima. şi Fiica: inima. Mama corespunde sefirei Daath (a se vedea cap II). am invatat un lucru. Ce face diferenta dintre noi sunt veacurile in care ajungem acolo Unii cresc intr-o viata cat altii in zece . atunci vom putea considera ca am evoluat de la stadiul de "rama" la cel de OM. sa evolueze . În Arborele Vieţii. Hohmah este Fiul. Fiica e repetiţia Mamei. Să luăm exemplul familiei.61 chiar. Vav. care merge după linia lui Iod. fiica: e o realitate pe pământ. atunci da. Dar în măsura în care familia este o realitate jos. de mandria desarta si sa invatam sa iubim si sa ne bucuram cand vedem pe cineva ca incepe sa urce.. Acum multi ani. El e primul copil a acestei uniri şi se manifestă de asemenea ca principiu activ. Ei bine. Mama: sufletul. Cele patru litere ale numelui lui Dumnezeu corespund celor patru principii care acţionează în univers şi care acţionează de asemenea în om. Stau si ma intreb de ce fiecare imperiu de pe acest pamanat si-a gasit sfarsitul. Pana la urma cel mai mare dusman al nostru suntem noi insine. sub formă de principii cosmice care lucrează în univers. Spre asta tindem cu totii. Daca in schimb ne lasam manati de sentimente murdare si josnice din punctul meu de vedere nu am realizat mai nimic. să mă ierte creştinii şi să nu fie ofensaţi! Şi eu sunt creştin. În Tabla de Smarald.nu este de a da o soţie lui Dumnezeu în sensul în care pe pământ un bărbat se căsătoreşte cu o femeie. Binah este Fiica. sa scapam de "obiceiurile cele rele si pacatoase". Cele patru litere ale numelui lui Dumnezeu reprezintă deci Tatăl: spiritul. Intenţia mea . sa scapam de Orgoliu. e principiul masculin creator. Daca vrei sa fii iubit.. Fiul e intelectul. forţa primordială. pentru că omul a fost creat după imaginea universului. cand tot ce vom vrea pentru ei este BINE si ne vo simti sufletul plin de IUBIRE.Atunci cand vom reusi sa privim oamenii in fata si nu ii vom judeca nici cum. He reprezintă principiul feminin care absoarbe. Vav reprezintă Fiul care se naşte din unirea Tatălui şi a Mamei. care e la originea tuturor mişcărilor: spiritul.. Fiul: intelectul. Ea este Mama Divină pe care kabaliştii au menţionat-o sub numele de Shekinah. Shekinah este soţia lui Dumnezeu. Tatăl.şi cea a kabaliştilor . sa te inveti tu pe tine sa iubesti fara a vrea ceva in schimb. Al doilea He reprezintă Fiica. Da. Iubeste ! Omraam Mikhael Aivanhov .si atunci nu sa ii dam in cap ci sa il sustinem daca putem in drumul sau spre mantuire. Degeaba pot muta luna de pe cer daca nu pot iubi si ajuta un om dezinteresat. protejează şi permite principiului creator să lucreze în ea: sufletul. He. şi de altfel grafic. Sa invingi demonii din tine. Hermes . ea este de asemenea o realitate şi sus. dar acesta nu e un motiv pentru a nu reflecta şi a nu încerca să înţeleg realitatea lucrurilor. Iod . schematic: tatăl. Dumnezeu are o soţie. Vav este o prelungire a lui Iod. conservă. "Şi Mama?" veţi întreba voi. sa iti "educi" sinele sa asculte de tine in mod constient. oricat de mare si frumos era el vazut din afara? Cine va reusi sa faca analogia isi va da seama ce am vrut sa spun.De la Om la Dumnezeu "Familia cosmică şi misterul Sfintei Treimi" "Nu există nimic în lumea vizibilă care să nu fie o reflectare.

atribuindu-i virtuţi şi puteri pe care o femeie nu le-ar putea avea. cum să nu fim surprinşi când al treilea membru al acestei familii este Spiritul Sfânt? Şi ce e o familie în care lipseşte mama? În această familie ea e absentă: a fost ea înlocuită de Sfântul Spirit. Pentru a înţelege.. cum l-au identificat pe Iisus cu Crist. Veţi spune: "Dar atunci. Fiu. trebuie să respingem Trinitatea Tată . deşi ar trebui poate văzut în Fecioarele negre care se găsesc în anumite biserici. o femeie excepţională. În Arborele sefirotic aceştia sunt: Kether: Tatăl." E vorba de o analogie. Da. Fiul şi Sfântul Spirit sunt masculine şi e anormal să nu fie nici un loc pentru principiul feminin. Creştinii repetă: Tatăl. coborât pentru a se încarna pe pământ. sau mai degrabă nu e un mister decât în măsura în care oamenii nu au ştiut să se servească de legea analogiei. nu putem să nu ne punem această problemă. Cele patru litere ale numelui lui Dumnezeu Iod He Vav He reprezintă deci cele patru principii care sunt la baza creaţiei: Tatăl Ceresc şi Mama Divină care se prelungesc în Fiu şi Fiică. Eu nu sunt contra. Hohmah: Fiul. Cuvântul. Natura. să aibă o asemenea imagine despre mama lui Iisus. Daath: Mama. Pentru că. A fost declarată "Imaculata Concepţie". e vorba de principii. Soarele este această formidabilă putere creatoare de viaţă care se manifestă prin lumină şi prin . dacă acestea fac bine unora. adică prezenţa unui principiu masculin şi a unui principiu feminin. Aceste lucruri se învaţă de asemenea în Iniţierile orfice: Dumnezeu este mascul şi femelă. nici un principiu feminin nu e menţionat. şi de ce? Ar trebui să-i întrebăm pe Părinţii Bisericii de ce au judecat că e bine să facă din Dumnezeu un celibatar îndârjit! Cele trei entităţi ale acestei Trinităţi: Tatăl. Dar este acesta adevărul? Maria a fost o femeie.Sfântul Duh?" Nu. adică "concepută fără păcat". De ce să confundăm totul? Şi Maria era. Nu. Creştinismul defineşte Sfânta Treime ca misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane. elevarea şi caracterul unui om. el nu poate fi conceput de Spiritul Sfânt. dar trebuie să înţelegeţi cui corespund aceste trei principii. de o asemănare. şi chiar că l-a "conceput pe Iisus prin intermediul Sfântului Duh". şi Crist este principiul cosmic care a venit să locuiască în el. Maria nu este Mama lui Dumnezeu. Pentru a putea fi vorba de creaţie. Pentru a se manifesta.62 Trismegistul spune: "Tot ceea ce e jos este "ca şi" ceea ce este sus. nu putem face din ea Mama Divină! Creştinii nu au înţeles nimic din imensitatea acestui principiu cosmic. trebuie să facem apel la soare. teologii creştini au dat apoi un astfel de loc Mariei. care sunt termeni care evocă familia. unul dintre cei mai mari printre fiii lui Dumnezeu care au coborât pe pământ. deci ferită de păcatul original. De ce Părinţii Bisericii au suprimat-o pe Mama Divină? Erau atât de puritani încât ideea unei soţii a lui Dumnezeu îi ofensa? Adevăratul motiv este fără îndoială faptul că l-au identificat absolut pe Iisus cu Crist.. Sfânta Treime nu e un mister. manifestare. Iisus a fost un om. pe punctul de a pretinde că El e chiar fiul unic a lui Dumnezeu. o apreciez. Oricare ar fi grandoarea. nu vreau să o micşorez. Fiul şi Sfântul Duh. pentru că Cerul a ales-o pentru a fi mama unei anumite fiinţe. înţelegeţi-mă bine. şi Binah: Fiica. şi Iisus nu este un principiu cosmic. şi tot ceea ce este sus este "ca şi" ceea ce este jos. fără să se mire că. Dumnezeu trebuie să fie deodată masculin şi feminin. Când auzim enumerarea: Tată. în această Trinitate.Fiu . dar nu putem să-i dăm locul Mamei Divine. care e partea feminină a principiului creator. şi trebuia evident să i se dea o mamă care să nu aibă aproape nimic omenesc. ea a fost mama lui Iisus. Fiinţa pe care o numim Dumnezeu şi pe care creştinismul o prezintă ca o putere masculină este în realitate masculin şi feminin. din cauză că au eliminat atât de mult Mama Divină ca principiu cosmic. Cum se poate confunda Maria cu Mama Divină? O stimez pe Maria. dar era un om. o urmă a acestei Mame cosmice. din punct de vedere fizic. trebuie să fi avut loc o polarizare. ea nu e Mama Divină care a format toate lumile. bineînţeles. dar oricât de sfântă ar fi. Ei au identificat Maria cu Mama Divină. Ei i-au dat un prea mare loc. să continue! Numai că sunt obligat să constat că acestea contrazic toate legile naturii stabilite de Inteligenţa cosmică. Totuşi.

Kether.. cea de-a treia sefiră. puteţi să nu-l vedeţi decât pe el sau să sesizaţi ansamblul: copilul şi mama. şi după maniera în care priviţi tabloul. Hohmah. Izvorul vieţii. Cum să vorbim de o mamă fără să ne gândim la fiul său. cu cele două manifestări: căldura şi lumina.Sfânt Duh. cu delicateţe. cum v-am mai explicat (a se vedea tomul 10 din Opere Complete. nu putem pătrunde în acest domeniu decât cu o gândire liberă. unde e Fiul acum?" Fiul e unit cu Mama. Numai cu această condiţie . Înţelepciunea. Când adoptăm aceste corespondenţe: Kether Tatăl. poate fi considerată ca Fiul. Când Mângâietorul va fi venit. "Dar atunci. această corespondenţă nu reprezintă nici o dificultate. trebuie să mergem mai departe în înţelegerea sa! Acum. Numai că. Shekinah. aceasta e clar. Şi tot de acest Sfânt Duh vorbea Iisus când spunea discipolilor săi. Când pronunţăm cuvântul "Dumnezeu". interpretat ca soţia lui Dumnezeu. corespunde Sfântului Duh care e deci considerat ca o putere feminină. reprezintă Tatăl. Dacă veţi accepta să duceţi mai departe efortul vostru şi să veniţi cu mine încă mai departe în înţelegerea acestor lucruri. misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane nu e atât de dificil de elucidat. cum este de asemenea şi în planul fizic. şi acestea sunt cele trei principii: viaţă. de ce să fiţi şocaţi? Aţi fost şocaţi când aţi văzut reprezentat Sfântul Duh sub forma unei porumbiţe? Ori. o găsim pe Fiică în Binah. de la planul fizic la planul divin. Ceea ce rămâne misterios e numai imensitatea. În planul spiritual. veţi spune. şi că Sfântul Duh poate reprezenta înţelepciunea. pentru că El e cel ce se oferă etern să se sacrifice pentru salvarea lumii. care sunt nedespărţite unele de altele cum sunt nedespărţite viaţa. Fiul şi Sfântul Duh. pe care Noul Testament îl numeşte Paraclet. care consolează. În Arborele sefirotic. lumina. regăsim aceste trei principii: viaţa. cel ce ajută. înţelepciune şi dragoste pe care le regăsim în Sfânta Treime: Tatăl. trebuie să ştim că în realitate atingem primele trei sefire. lumina pe care El a proiectat-o din Sine Însuşi pentru a crea. cap IV: "Cum să regăsim Sfânta Treime în soare" şi cap XV: "Soarele este după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu") aceste corespondenţe nu au nimic absolut şi putem de asemenea considera că Fiul reprezintă dragostea. voi adăuga: după tradiţia kabbalei. cea de-a doua sefiră. căldura. coroana. Sfânta Treime este deci reprezentată de cele trei sefire Kether. nimic nu e mai clar nici mai precis. "Atunci. Vedeţi. Mulţi se vor indigna: "Cum? Sfântul Duh e o femeie?" Eu n-am vorbit de o femeie ci de o putere feminină. Spiritul adevărului. dar nu puteţi să le duceţi acum. adică în greacă. lumina şi căldura soarelui. Cuvântul rostit de Tată. Şi Sfântul Duh. lumina şi căldura soarelui şi Sfânta Treime: Tată . Binah. Veţi spune că nu mai înţelegeţi nimic. Hohmah şi Binah. veţi spune. şi cum să vorbim de un fiu fără să ne gândim la mama sa? Găsim o reprezentare a acestei idei în tablourile Fecioarei cu Pruncul. şi toată familia e reconstituită. Dar chiar dacă nu priviţi decât copilul. mama sa e acolo. care se pot transforma una în alta. în momentul despărţirii: "Am multe să vă mai spun. ce este o porumbiţă altceva decât o pasăre de genul feminin. viaţa se manifestă ca înţelepciune (lumină) şi ca dragoste (căldură). pentru că el a coborât peste apostoli sub forma limbilor de foc şi le-a dat facultatea de a profeţi şi de a vorbi în limbi. asupra ei nu vom reuşi niciodată să medităm suficient. care sunt legăturile lor cu Tatăl. vă va conduce în adevăr. protejează. splendoarea acestei esenţe primordiale de unde au izvorât toate existenţele.63 căldură. e o expresie a dragostei. ei sunt inseparabili unul de altul. Hohmah. degajată..Fiu . şi aceasta e Kabbala vie. dar cu condiţia de a şti să mânuim corespondenţele inteligent. de un principiu feminin. şi ea reprezintă deci Mama. Fiul şi Sfântul Duh? Le putem pune în corespondenţă?" Da. Şi apoi. viaţa. Cel care este capabil să aprofundeze aceste manifestări va descoperi relaţiile care există între viaţa. La toate nivelele creaţiei. Înţelepciunea. este un principiu feminin." Singurul punct sigur este că Kether reprezintă Tatăl. Câţi pictori au reprezentat-o pe Maria ţinându-l pe Iisus în braţele sale sau pe genunchi! Copilul este în centru. Din contră. Hohmah Mama şi Fiul. născută din Tatăl. a căldurii. Deci.

dar prin intermediul acestei lumini. şi acestei vieţi.de un brad Si de copilarie. pentru că ea este o lege de bază a vieţii spirituale: tot ceea ce există jos în lumea noastră fizică este imaginea a ce există sus în lumea divină. Noi ne jucam de-a noi Si de-a copilaria. Dar şi mai important este de a învăţa să comunicăm zilnic cu această Trinitate prin intermediul luminii şi căldurii soarelui. acela pe care Kabbala îl explică în faţa ochilor noştri. Ne asezam pe jos Si plinsul iar ne pierde O brad. Pe geamuri maini de sloi Isi tes in gheata iia. I-am cerut lui Dumnezeu sa-mi dea rabdare. acestei călduri. I-am cerut lui Dumnezeu sa-mi dea fericire. Dragostea nu se lauda. Autor anonim Afara-i iarna grea. Iar focul mai tresare Si am adus un brad Si i-am cerut iertare. Cind dulci colinde cad Simtim nevoia vie De-o casa. Iar noi ne vom juca De-a toata viata noastra. Nu eu trebuie sa ti-o indepartez ci tu trebuie sa renunti la ea. nu se poarta necuvincios. Dumnezeu a spus NU." Imnul Iubiri Dragostea este indelung rabdatoare. noi vom putea să ne apropiem de Ea. rabda toate.64 vom găsi tot timpul noi bogăţii de descoperit sau de aprofundat. E o lege care nu voi înceta niciodată să o repet. Eu iti dau binecuvantare. I-am cerut lui Dumnezeu sa ma scape de durere. nici în viaţa soarelui. copii frumosi Prefaceti-va bine Ca-l asteptati pe Mos Si credeti ca si vine. nu se aprinde de manie. Dumnezeu a spus NU. . Atiteanstrainari Si inutile toate Mi-e dor de adevar Si de intimitate. nici în căldura. Copii. Spiritul sau este intreg. Rabdarea este un derivat al durerilor. sufera toate. Este foarte important să înţelegem sensul Trinităţii. nu se bucura de nelegiuire. să intrăm în comuniune cu Ea şi să o facem să ne penetreze pentru a putea primi toate binecuvântările Ei. ci se bucura de adevar. fericirea este in tine. nadajduieste. I-am cerut lui Dumnezeu sa-l vindece pe copilul meu handicapat. o brad frumos Cu cetina tot verde. Dragostea nu piere niciodata. ea este deasupra acestora. crede toate. nu se gandeste la rau. ea se invata. nu cauta folosul sau. Dumnezeu a spus NU. Ninsori pe case bat. iar corpul sau este trecator. este plina de bunatate. Sfânta Treime nu este nici în lumina. nu se umfla de mandrie. Dumnezeu a spus NU. Ninsoarea e albastra. Dumnezeu a spus NU . Dragostea nu este invidioasa. Sa aveti parte de Dumnezeu DESPRE DUMNEZEU I-am cerut lui Dumnezeu sa-mi indeparteze obisnuinta. ea nu se acorda.

nu inseamna ca nu se iubesc. insa. Am invatat ca eroi sunt cei care fac ce trebuie. sa-i judecam pe altii si sa ne absolvim pe noi insine. Am invatat ca.Octavian Paler Avem timp pentru toate. Dumnezeu mi-a spus Nu. Am invatat ca trecutul si circumstantele ti-ar putea influenta personalitatea Dar ca TU esti responsabil pentru ceea ce devii. avem timp sa ne-alungam intrebarile. cand trebuie Indiferent de consecinte. Dumnezeu a spus Nu. avem timp sa facem proiecte si sa nu le respectam. Am invatat ca indiferent de consecinte Cei care sunt cinstiti . Am invatat ca poti continua inca mult timp Dupa ce ai spus ca nu mai poti. in sfarsit ti-a venit ideea cea buna. avem timp sa primim lectii si sa le uitam dupa-aceea. Si nici faptul ca nu se cearta nu dovedeste ca se iubesc. Am invatat ca trebuie sa te desparti de cei dragi cu cuvinte calde. Tot ce poti face este sa fii o persoana iubita. Am invatat ca oricat mi-ar pasa mie Altora s-ar putea sa nu le pase. I-am cerut lui Dumnezeu sa ma ajute sa-i IUBESC pe altii. daca doi oameni se cearta. sa invinovatim destinul si amanuntele.. I-am cerut lui Dumnezeu toate lucrurile care ar putea sa-mi incante viata. sa amanam raspunsurile. Eu ti-am dat viata.. Nu e timp doar pentru putina tandrete. sa regretam cam gresit si sa gresim din nou. daca cineva nu te iubeste cum ai vrea tu Nu inseamna ca nu te iubeste din tot sufletul. reclamele sau un accident oarecare. ar fi bine sa stii ceva. Ahhh.murim. Am invatat unele lucruri in viata pe care vi le impartasesc si voua !! Am invatat ca nu poti face pe cineva sa te iubeasca. Am invatat ca dureaza ani sa castigi incredere Si ca doar in cateva secunde poti sa o pierzi. Avem timp pentru toate. Am invatat ca. Am invatat ca oricum ai taia Orice lucru are doua fete. avem timp sa primim daruri si sa nu le-ntelegem. S-ar putea sa fie ultima oara cand ii vezi. Am invatat ca nu este intotdeauna de ajuns sa fii iertat de altii Cateodata trebuie sa inveti sa te ierti pe tine insuti. Sa dormim. Am invatat ca sunt oameni care te iubesc Dar nu stiu s-o arate. sa corectam ce-am scris. Am invatat ca prietenia adevarata continua sa existe chiar si la distanta Iar asta este valabil si pentru iubirea adevarata. Tu trebuie sa te cresti pe tine insuti dar ma voi ingriji ca sa fii roditor. avem timp sa ne facem prieteni. Dumnezeu a spus . asa ca poti sa te bucuri de toate lucrurile. Am invatat ca indiferent cat de bun iti este un prieten Oricum te va rani din cand in cand Iar tu trebuie sal ierti pentru asta. Lumea nu se va opri in loc pentru durerea ta. Restul .. I-am cerut lui Dumnezeu sa creasca spiritul meu. AVEM TIMP . Am invatat ca te descurci si ti-e de folos farmecul cca 15 minute. Avem timp pentru ambitii si boli. sa regretam ce-am scris. Am invatat ca nu conteaza ce li se intampla oamenilor Ci conteaza ceea ce pot eu sa fac pentru a rezolva. avem timp sa ne facem iluzii si sa rascolim prin cenusa lor mai tarziu. Dupa aceea. Am invatat ca nu trebuie sa te compari cu ceea ce pot altii mai bine sa faca Ci cu ceea ce poti tu sa faci. Am invatat ca doi oameni pot privi acelasi lucru Si pot vedea ceva total diferit.. Am invatat ca indiferent cat de mult suferi. depinde de ceilalti.65 Suferinta te face sa lasi la o parte grijile lumesti si te aduce aproape de mine. avem timp sa privim norii. Am invatat ca uneori trebuie sa pui persoana pe primul loc Si nu faptele sale. asa de mult cat ma iubeste El pe mine. avem timp sa citim si sa scriem. sa-i pierdem. sa alergam in dreapta si-n stanga. Am invatat ca nu conteaza ce ai in viata Ci pe cine ai. Cand sa facem si asta . avem timp sa sfaramam un vis si sa-l reinventam. Am invatat ca atunci cand sunt suparat am DREPTUL sa fiu suparat Dar nu am dreptul sa fiu si rau.

. M-am hotarat sa-ti dau clopotelul" Fetita isi sterse lacrimile si sari in sus de bucurie. Clopotelul il avea din copilarie si il anunta de fiecare data cand intra cineva in magazin. intra in magazin o fetita micuta. Mama mi-a spus sa-ti dau asta. Am invatat ca si atunci cand crezi ca nu mai ai nimic de dat Cand te striga un prieten vei gasi puterea de a-l ajuta. Indragea foarte mult acest clopotel pentru ca era semnul ca cineva ii viziteaza iarasi micutul magazin si era foarte bucuros de vizitatori. Aparu iarasi fetita caruie ii daduse clopotelul. Ii impacheta cu grija cadoul si fetita pleca. Se apropie seara si batranul isi inchise magazinul. Nu-si vazuse de foarte mult fiica si nepotica niciodata. Am invatat ca este prea greu sa-ti dai seama Unde sa tragi linie intre a fi amabil. Crezi ca bunicului tau i-ar placea un ceas" Fetita stramba din nas si curioasa intra in camera din spate si vazu clopotelul. Deseori canta si in magazin.Batranul vazand-o ca plange se intrisita si isi aduse aminte de nepotica lui pe care nu o vazuse niciodata. Intr-o zi pe cand mesterea la trenuletul electric.Cand sa plece spre casa. Acestui batran ii placea foarte mult sa cante. . dar nu este de vanzare" Fetita izbucni in lacrimi. Cu ce te pot ajuta ?" F: "As vrea sa cumpar un cadou pentru bunicul" B: "Uite am aici un ceas. Am invatat sa iubesc Ca sa pot fiu iubit. Se simtea singur pe lume si aceasta tristete il facu sa se hotarasca sa-i dea totusi clopotelul. uite o batista sa-ti stergi lacrimile.. a nu rani oamenii si a-ti sustine parerile.Avea parul alb si niste ochi albastri care erau plini de caldura si fiecare zambet al sau avea puterea sa inveseleasca si cel mai trist om ce intra in magazinul sau. Un trenulet electric. Am invatat ca viata iti poate fi schimbata in cateva ore De catre oameni care nici nu te cunosc. Batranul se gandi cu tristete la fericirea acelui batran care va primi clopotelul cadou de la nepoata lui si el va fi in continuare singur si fara clopotelul lui pe care il indragea atat de mult. B: "Buna. cu ochii mici si albastri.Pentru ca mare parte din timp o petrecea in camaruta amintirilor. B: "Bine. Era doar un mod de a-i trece timpul mai usor." (si ii intinse clopotelul). Bunicul si clopotelul Undeva la marginea orasului traia un batran ce a avea un magazin de antichitati. Nu mai plange. Clopotelul suna iarasi si batranul tresari bucuros.Era trist si se simtea singur. de usa de la intrare era legata o sfoara de care era legat un clopotel montat in camaruta. Cel mai mult insa ii placea sa stea in mica camaruta din spate alaturi de cateva lucruri ce-i aminteau de copilaria sa. Magazinul nu reprezenta pentru el o afacere. Am invatat ca oamenii la care tii cel mai mult Iti sunt luati prea repede ." B: "Imi pare rau. B: "De ce te-ai intors ? Nu i-a placut bunicului tau clopotelul ?" F: "Nu. un ceas ce il purtase cu atat fericire cand fusese copil si alte mici lucruri.66 cu ei insisi ajung mai departe in viata. De fapt asta era secretul sau amar. Cu toate ca parea un om vesel. batranul avea un secret stiut numai de el si care ii intrista sufletul. Am invatat ca scrisul Ca si vorbitul Poate linisti durerile sufletesti. F: "Cred ca acel clopotel iar fi pe placul bunicului meu.

sh. zo. dkm Se poate continua cu ckr.ckr. de la chakra a vii-a. ci în capacitatea de a fi loial unei singure femei. ha. permanenta. ra. gn. dkm. Puterea unui barbat nu sta în numarul de femei care îl iubesc. ca faceti asta unei alte persoane trebuie intai sa va protejati voi insiva. dar si a unei alte persoane. de la chakra II la talpi si. zo. din pieptul sau. gn. Tot la protectia generala intra practicarea permanenta a unor tehnici de evolutie/perfectionare. ckr.ckr. shk. ckr. dkm ck 2 .. gn. ckr.. Este o varianta "default". sh. viata curata. Puterea unui barbat nu sta in multimea prietenilor. Puterea unui barbat nu sta in puterea vocii sale. a vibratiei noastre in general.67 Batranul izbucni in lacrimi si o lua pe fetita in brate. Sunt utilizate tot simbolurile usui/gendai si karuna/karuna ki ck 7 . shk. zo. sh. shk. Puterea unui barbat nu sta în cât de mult este respectat la servici.. zo.. ci în Inima . ha. Acum era fericit cu adevarat.ckr. cu randamentul cel mai mare fiind cele care vin .direct si indirect. ha. gn. ci in cat de prieten stie sa fie cu copii lui. ckr. postul. toate au rolul de a ne creste rezistenta fata de energii negative. ckr. atacuri. Curatarea noastra ori de cite ori este nevoie prin utilizarea simbolurilor. ha. maslul. zo. "Puterea unui barbat" Puterea unui barbat nu sta in umerii sai largi. ckr. participarea la slujbe. ci în poverile pe care le poate duce. ra.ckr. metode de protectie. ht. care se obtine prin cresterea parametrilor (DH -duhul sfant.ckr. ci în cât de blând stie sa atinga.. sh. curatarea spatiului in care ne aflam sunt si ele." by tudor vlad popescu Cum sa ne protejam In primul rind trebuie sa ne ocupam de protectia generala. ss. Puterea unui barbat nu sta în cât de puternic loveste. Puterea unui barbat nu sta în greutatile pe care le poate ridica. sh. om. ha.ckr. dkmt ck 6 . ra. entitati negative. dkm ck 3 . Respectarea poruncilor. spovedania si impartasania (ca si celelalte taine. ha. zo. dkm ck 5 . ha. care poate fi modificata in functie de o situatie particulara. Dar exista si forme de protectie "active". shk. ra. ci in cuvintele blande pe care stie sa le sopteasca. etc. ssk. ckr. ra. shk. De la reiki citire: "Va prezint suita de simboluri pe care o folosesc pentru curatarea personala. ia. rugaciunea. mirungerea). ci in lungimea bratelor cu care te imbratiseaza. ra. zo. dkm ck 4 -ckr. dkm ck 1 . sh. Puterea unui barbat nu sta în parul de pe piept. de la yoga la autotratamentul Reiki. gn. ra.. gn. PD-protectia divina. shk. shk.). ci în cât este de respectat acasa. Se porneste de sus in jos. ht.

Ingloband chakra zece de deasupra capului meu si cea de sub picioarele mele. Ingloband chakra opt de deasupra capului meu si coapsele mele. Eu sunt o armonie de Lumina. Ingloband chakra mea de la gat (5) si chakra mea din plexul solar (3). Ingloband chakra mea dintre sprancene ( 6 ) si chakra mea de la buric ( 2 ) intr-un singur camp unificat de Lumina interioara. Ingloband chakra noua de deasupra capului meu si cea din dreptul gambelor mele. Si de a interveni numai atunci cind ai acceptul. Inspir Lumina prin centrul inimii mele. Pe parcursul acestei zile. dar nu numai). Ingloband chakra coroanei ( 7 ) si chakra de la baza ( 1 ). permitand Luminii sa se extinda. Prin si in jurul corpului meu. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda.Eu sunt o armonie de Lumina. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. armuri pe care le si purifica prin foc la sfirsitul interventiei / tratamentului. de la tine. Si.conuri si coloane de lumina (a caror utilizare se invata in anumite sisteme Reiki. ci numai de la Sursa pentru care actionezi ca intermediar. Lumina. . Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda. Permit sufletului meu Cristic sa se contopeasca cu corpul fizic. by tudor vlad popescu. Prin si in jurul corpului meu. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda. Eu sunt o armonie de spirit. Eu sunt o armonie de Lumina. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara.68 sau sunt inspirate de metodele din autocontrol. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. oglinzi indreptate catre sursa negativa si altele asemanatoare. ca sa nu aiba cum sa se agate de tine). Ingloband chakra unsprezece de deasupra capului meu si cea de sub picioarele mele. Permit corpului meu spiritual sa se contopeasca cu cel fizic. Cei care au notiuni de autocontrol stiu care este efectul si cum functioneaza. sa nu aiba nici posibilitatea de a se aseza pe unul dintre corpurile tale energetice (in acest scop iti ridici vibratia. La fel te poti pune in sfere. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda. Eu sunt o armonie de Lumina. tot de protectie sau de arta de a fi terapeut mai tine conceptul de a nu da energie. Numerosi terapeuti recurg la vizualizarea de armuri. Inspir Lumina prin centrul inimii mele.scuturi. Eu sunt o armonie de Lumina. Inspir Lumina prin centrul inimii mele. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. Cer ca cel mai inalt nivel al spiritului meu sa radieze cu putere din centrul inimii mele. permitand Luminii sa se extinda. Eu voi raspandi Lumina. Ideea este sa nu lasi sa patrunda in tine entitati si energii negative. INVOCATIE CATRE CHAKRA UNIFICATA Deschizandu-mi inima( chakra 4) intr-o frumoasa sfera de Lumina. Permit sufletului meu subtil sa se contopeasca cu corpul fizic. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. Ingloband chakra alfa de deasupra capului si chakra mea omega de sub coloana vertebrala. Permit corpului meu emotional sa se contopeasca cu cel fizic. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permitand Luminii sa se extinda. care permite sa ma extind. Umpland complet acest camp unificat. Intr-un singur camp unificat de Lumina interioara Prin si in jurul corpului meu. Permit undei lui Metatron sa rezoneze intre ele Eu sunt o armonie de Lumina. Ingloband chakra doisprezece de deasupra capului meu si cea de sub picioarele mele. Permit corpului meu mental sa se contopeasca cu cel fizic.

Cu ou de pui inadusit. Fapt din fantana parasita. cu culcus de iepure. Cu tzatza de muieri. Cu piele de sarpe. din masa noastra. citesti cu aceeasi evlavie. Sa ne lasi curati . Si cercarea si paraciunea uratul de pe lume. in asternut. Fapt cu matura lepadata. Iar pe noi si pe copii nostrii. Din mestesugul meu. Cu vine si gatlej de lup. Fapt cu lut de la Focila. Si asupra casei mele. Sa iei faptul si strigarea. Din punga mea. Si vezi toate ce sunt pe pamant. Cu aruncate in vant. fapt de baiat. Ce esti pe cer si pe pamant. Fapt in jurul Sf Gheorghe. Ci sa iei farmecele si uratul. air omul va ramane cu norocul ce i l-a dat Dumnezeu. Cu praf de la tzatzana usii. De mult pret. Cu facut pe ursita de adus cu farmeci. zici "Tatal nostru" . de despartire de soti. la sfarsitul unei carti de rugaciuni. cele ce urmeaza. Fapt cu luatul manei graului si papusoiului. de liliac. Cu strechie. Si sa-l treci din vad in vad. fapt de barbat. ia faptul. Aceasta desfacere e recomandata sa o aibe tot crestinul in casa si sa o citeasca cu smerenia cand va vedea luna noua in prima marti. va prezentam o desfacere pentru alungarea tuturor farmecelor.69 Paul Stefanescu . Cu faina macina de din dor. cu udul inapoi. Cu cununa de piatra scumpa.Magia Inalta "Desfacere pentru alungarea tuturor farmecelor Fata de numarul mare al celor ce cred in puterea farmecelor si fata de teama ce pot produce aceste credinte. sa vii. Cu rumatura de sfredel. In horn. Cu legatul cununiei. Cu cremene. Sa nu ai adihna nici somn. Si din cuptoarele casei mele. Fapt cu usturoi descantat la Sf Andrei. Si din jurul casei noastre. din livada mea. cu scandura de lup. cu luat de anii vacilor si oilor. Din salasul meu. Si al pismasilor mei care s-au sculat. Cu resteu de clocitura de rata. cu lac. Fapt cu barburi din 9 targuri. Eu nu ma pot odihni in casa mea. cu tarana de la mormant. Cu mana de om mort. Iara tu luna luminata. Fapt cu rac. cu cartita. desfacere care va lunga aceste temeri din casa unde sunt banuieli ca sau aruncat farmecele si datorita lor s-a stricat linistea. De nebuneala. din via mea. Din gradina mea. Din casa noasatra si din masa noastra. Din casa noastra. in trei zile de la descantare. din tarina mea. din lenevia mea. joi sau sambata. Cu haraiala de caini. din negustoria mea. Si sa-l duci prin munti. Si codrii pustii nelocuiti. De nici o fiinta omeneasca. Din casa mea si din sporul meu. Si a toate semanaturile din gradini. Fapt de 99 de chipuri. Iata cum procedati: Inconjurati casa de trei ori pe dinafara. cu marmura. Cu multa rautate asupra mea. apoi intrand inauntru aprinzi candela si o lumanare la icoana. Si din 99 de feluri. ori care ar fi ele. Cu carbuni. Cu plisc de cioara. Din salasul meu si din dobitoacele mele. repetand aceasta de patru ori in cursul unui an. pleava si pulberea de pe drum. Cu pui de randunica. Fapt cu tarana de cai. Fapt din raspantii de drum. cu cenusa lepadata de la camasi. Si-n salasul meu de raul vrasmasilor. Cu apa de a roata morii ca improasca. Cu piedica de cotofana. Fapt cu streang de spanzurat. fiind scrisa de Sfantul Damaschin. Cu creier de broasca. Luna luminata. Fapt de muiere. se vor risipi toate farmecele ca vantul. Cu potlogi lepadati. Luna luminata. Din toate ale noastre. Fapt aruncat in fata casei. cu hartie. Din sporul meu. cu broasca legata la gura. Cu arama. Luna luminata sa vii. cu sange si mate de arici. zicand de fiecare data "Crezul" . Cununa-se "Crai Nou". Luna luminata. Si pe cei ce s-or naste din noi. situatia sau sanatatea celor din casa. in dosul casei.Dupa toate acestea. Fapt cu praf de scurtatura de gaini. Si daca va avea credinta. 139 si 50 din Biblie. Luna luminata. Din gradina mea si din pomii mei. Din darul meu si din sporul nostru. Cu turta de grau. Fapt cu sau de vaca crapata. dupa care citesti Psalmii 53 . Fapt cu matraguna de a trai raul in casa. De acum inainte. Cu sarea vitelor. cu par de muiere. cu prasila de matza. Descantecul a fost gasit la manstirea Kif. Din fata mea si din fata sotiei mele. din lada mea cu haine. cu talpa de guzgan orb. De paguba si de urat. Cu zgura de cuptor parasit.

Ca sa dobandim viata de veci. Facandu-ne a crede in tine. Fara a se atinge de a face nimanui rau. Ai patimit batai. etc CE ESTE VRAJITORIA Prin vrajitorie se injelege invocarea puterii diavolesti in ajutorul oamenilor. Pe vrajmasii nostrii. Care pretutindeni Esti si pe toate Le implinesti. De aceea ne rugam Tie. Nelocuite de vreun om. Care ne-au trimis si dat. ciprian. Din punga mea cu bani si din lada cu haine. Ordonand lunei faptura a mainilor tale. Amin. Ne inchinam la picioarele tale. Din tarana si din gradina noastra. Caci tu singur Stapane ne-ai ordonat a iubi. Fara a-i vatama intru nimic pe ei. Si a ne ruga pentru cei ce ne fac necaz. "Sfarsit si lui Dumnezeu Lauda" Ce putem face !!! De vrajitorie ne putem apara astfel: facem suita "Cho-Ku-Rei" . etc. Din cuptoarele casei mele. scuipari si rastignire. rafael si mihail. A binecuvanta pe cei ce ne blesteama pe noi. De goneste tot faptul. Ca soarele de senin lucitor pe cer. Care din multa ta iubire de oameni. Si uratul din casa noastra. ne curatam. cele trei simboluri din karuna ne conecteaza la arhanghelii gabriel. Si peste toata puterea diavolului vrajmas. Ca argintul strecurati. Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata."HoSha-Ze-Sho-Nen" . Vino si te salasluies-te intru noi Si ne curateste de toata necuratia Si miluieste Bunule. Din mestesugul si negustoria noastra. Pentru mantuirea neamului nostru. Fiul lui Dumnezeu. simbolurile din usui deschid sursa de lumina pe noi. Te-ai pogorat din cer. Si ai binevoit a te intrupa. Nici chiar vrajmasilor nostrii. Nazarineanul Pe pamanat. Si sa ne lasi cum ne-au lasat. Marturisindu-te de adevarat. Mangaietorule. Si din lenea mea. Adevaratilor credinciosi a calca pe serpi.Halu . ne curata. Cei ce ne-au facut noua rau. Si vin-o degrab in ajutoru-ne. Sf.Rama pe fiecare cheakra in parte si deasupra chakrei 7. Si indreapta pe calea pocaintei. Din masa si din salasul nostru. Domnul nostru Iisus Christos. Mare Mucenic Arhidiaconul Stefan. Si ai inviat a treia zi din morti. moliftele sf. Amin. Din adancul sufletului nostru. ca aurul de curati. Caci nu au stiut ce fac. il putem ruga pe arganghelul mihail sa vina sa ne taie stringurile energetice. A le duce prin codrii si pustii. scot afara din structurile noastre energiile negative. flacara lui san germaine. sufletele noastre. Primeste umilita noastra ruga. Si drept semn credintei ai dat putere. Imparate Ceresc. Dupa aceasta desfacere ziceti "Imparate Ceresc" adaugand la sfarsit cuvintele: Imparate Ceresc. prin intermediul lor ne putem taia legaturile energetice prin care atacatorul (vrajitorul) s-a conectat la noi. se poate merge la slujba de maslu unde se fac dezlegari. Din livada si din via noastra. Cu puterea cinstitei. Si peste scorpii. Fiul lui Dumnezeu cel PreaInalt. A face bine celor ce ne urasc pe noi. Doamne Iisusse Christoase. cu scopul . Din sporul si din trandavia mea."Sei-Hei-Ki" . Duhul adevarului. Cruci."Dai-Ko-Mio" deasupra chakrei 7 si pe fiecare chakra in parte. Si de viata facatoarei Sf. Din Sfanta de Dumnezeu Nascatoare Maria. Care ca curva si ca vamesul. se mai pot folosi rugaciunile sf. Si a pazi poruncile tale.70 luminati. Si al casnicilor mei. vasile cel mare. apoi folosim Zonar . mai putem folosi din shamballa energia mahatma. Si din tot locul meu si al familiei mele. Iarta-i Doamne pe toti. Spre mantuirea sufletelor lor.

stapanul omului.Vrajitoria propriu-zisa. precum ghicitorii din timpul Proorocului Samuil (1 Regi 28. scrisori. cheia bisericii. VRAJITOAREA este femeia cazuta in pacat. SfantuI Nicodim Aghioritul spune ca vrajitoria este de mai multe feluri: . Astazi se practica descantecul.. pentru a afla cele viitoare sau pentru a se razbuna pe cineva. personal. chiar si azi.. aliment).71 implinirii anumitor dorinte omenesti. A treia categorie si cea mai periculoasa este "farmecul" alcatuit din ingrediente disparate. In zilele noului mileniu. zgomote. Sunt trei categorii de farmece: 1.. Toate cartile de vrajitorie care arata aceste practici recunosc ca. amestecate cu particularitati ce prevestesc confuzia si dezordinea. VRAJA desemneaza acfiunea de a vraji. . precum stingerea carbunilor. din momentul efectuarii pactului.. cand mintea omului binecuvantata de Harul Dumnezeiesc a ajuns la inalte culmi de civilizatie si cultura.. de a descanta in soapta. . 3). adica ghicirea sau vrajitoria prin lucruri sfinte. poate sa reprezinte si vorbele pe care le zice vrajitoarea.cartidejoc.Spiritismul. cum ar fi resturi de vesminte clericale. FARMECUL. numite si deschiderea pravilei. In marea majoritate. . in lumea intreaga.Ghitia. A doua categorie. atingere. dand impresia inselatoare ca ii este subordonat. care pretind ca sunt vrajiti. a tot felul de farmece. 3. barbati si femei. adica chemarea ajutorului diavolilor in camere obscure sau morminte. mirosuri. rostirea anumitor cuvinte amestecate cu rugaciuni pentru bolnavi.. pentru pierderea bunurilor. voce. prin care se injelege chemarea diavolilor pentru a descoperi oamenilor comori ascunse.. omul are posibilitatea de a invoca duhul cel rau (diavolul). ghicirea cu obiecte bisericesti. facut prin descantec de catre o vrajitoare.. etc. in care farmecul este raspandit direct. lucruri pierdute etc. dupa recunoasterea senzoriala sub aparenta umana sau animala ori ca obiect divers: cuvinte. la doua mii de ani dupa ce Domnul nostru lisus Hristos a dat lege impotriva obiceiurilor diavolesti. descantece si vrajitorii. Diavolul devine. ca o emanatie din privire. cenusa din cadelnita... . Punctul de plecare al acestor practici demonice este pactul dintre omul liber si diavol. miros. prin care unii oameni spun cele viitoare: in semnele din palme (chiromantia) si prin alte obiecte (bobi. saliva. cuvinte prin care se invoca puterile duhurilor diavolesti.). reprezinta asa numitul leac.. care stie sa vrajeasca. in care farmecul este raspandit de la un obiect influentat de practicanti (lichid.. prescuri sau alte obiecte. .cafeaetc. scrierea unor nume pe zidurile bisericii sau introducerea unor nume scrise pe hartie in candele etc. adica sa faca vraji cu ajutorul diavolilor. acest fapt se datoreaza nestiintei care este mama tuturor lucrurilor rele si unul dintre cei trei aliati puternici ai diavolului (ceilalti doi fiind nepasarea si uitarea). prin mijlocirea unor semne si/ori cuvinte. Prima categorie. de a fermeca.Fermecatoria (farmecele) adica vrajirea unor oameni pentru a se casatori sau desparti. Formele aparitiei demonice sunt nenumarate grupandu-se insa. 2.Ghicirea. se intalnesc deseori la sate si orase. precum ghicirea cu psaltirea sau Evanghelia. prin care se face farmecul. pentru a se imbolnavi sau muri. prin care omul liber accepta constient despotismul demonic in schimbul unor satisfactii trecatoare. batrani si tineri care folosesc inca acest obicei diavolesc. Vrajitorii pretind a chema sufletele din iad.

Aici se gasesc cei care ghicesc in maruntaiele animalelor. vrajitoarea cheama pe diavoli ca sa faca ce doreste sau ce ordona ea. .Chematorii de demoni (clindonii). vanturilor. zbaterea ochiului. . zodiile. vrajitorii care se practica in zilele noastre.72 Aceasta se face fie pentru a se indragosti cineva de altcineva. ghicirea prin membrele trupului. Prin farmece si descantece. ceasurile bune si cele rele.Ghicirea prin maruntaiele animalelor. Aici intra si interpretarea viselor. pe care trebuie sa le combatem si trebuie sa fugim de ele. . care amagesc si inseala pe multi crestini spre a lor pierzanie. . in mana vitelor. norilor si a altor fenomene ale materiei. sunt cei ce ghicesc cele viitoare prin chemarea diavolilor. numita "iconoscopie". lata aceste feluri de vraji.Astrologia. dupa ce se invoca asupra lor puterea diavoleasca. cat si pentru a uri sau a face sa nu se stie. ghicirea celor viitoare dupa miscarea stelelor si a planetelor. » . fiind lucrari diavolesti. mancarimea palmelor). numita si prevestirea (tiuitul urechilor. sa nu se observe ceva. de primejdii si de pagube.Baierele prin care se intelege purtarea la inima sau la piept a unor ate sau obiecte (amulete) sau bucati de stofa colorate pentru pazirea de boli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful