You are on page 1of 8

DEfENsiEkRaNt

nummer 29 8 september 2011

Driehoek krijgt regionaal gestalte

11 Geniecompagnie terug naar basis geniewerk

Snel, laag en scherp

Geschikt ongeschikt
sCHaaRsBERGEN Het vorige weekeinde in Schaarsbergen gehouden zomerbivak Geschikt-Ongeschikt viel in de smaak. Ruim
veertig jongeren, allen relatie van momenteel uitgezonden militairen (krijgsmachtbreed), kregen een spoedcursus militaire vaardigheden als exerceren, kaartlezen en het nemen van de hindernisbaan. Lisette Danils die momenteel een broer in Kunduz heeft, merkte dat je in het militaire leven soms met kleine ongemakken moet leren omgaan: Het bivak is hartstikke leuk, maar het eten is erg droog.
Lees meer op pagina 4.

Oranjeklant Van Gaveren pakt wielertitel in zinderend NMK

Veteranendag Koninklijke Marechaussee

Vlaardingen naar missie Libi


lijke bijdrage te leveren aan operatie Unified Protector. De mijnenjager volgt Hr. Ms. Haarlem op, die zich momenteel in het operatiegebied bevindt.
Het mandaat van de huidige missie eindigt eind september. Door Hr.Ms. Vlaardingen uit te sturen, voorkomt Nederland dat er bij een mogelijke verlenging van de bijdrage aan de NAVOmissie geen capaciteit meer in het gebied is. De mijnenjager draagt voor de kust bij aan het mijnenvrij houden van de Libische havenplaatsen. Naast een mijnenjager levert Defensie met een detachement F-16s een bijdrage aan Unified Protector. De missie richt zich op het beschermen van de Libische bevolking, toezicht houden op de naleving van het wapenembargo en het handhaven van de no-fly zone boven Libi. De Vlaardingen maakte sinds 8 augustus deel uit van de Standing NATO Mine Counter Measures Group 1. Dit permanente flottielje van de NAVO heeft de taak explosieven te ruimen en het mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen. Hr.Ms. Vlaardingen is van deze vier maanden durende opdracht vrijgemaakt om naar Libi te gaan.

Academisch jaar geopend


DEN HELDER De Faculteit Militaire Wetenschappen heeft donderdag
1 september haar academisch jaar geopend. Onder anderen Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom en professor doctor Wouter van Rossum, decaan van de faculteit, spraken de adelborsten en cadetten toe.
onderwijs plaats te vinden. Tevens komt er uitsluitsel over de accreditatie van de opleidingen. Van Rossum benadrukte vertrouwen te hebben dat de faculteit er klaar voor is. Aan het einde van zijn jaarrede reikte Van Rossum het eerste exemplaar van het boek Nine eleven: tien jaar later uit aan secretarisgeneraal Ton Annink. Het NLDA-jaarschrift, normaal gesproken Netherlands Annual Review of Military Studies genaamd, stond dit studiejaar in het teken van de gevolgen van de gebeurtenissen in 2001. De auteurs, afkomstig van diverse instellingen gericht op de bestudering van defensie- en veiligheidsvraagstukken, laten de vaak onvermoede gevolgen zien, zoals de toegenomen spanningen in de trans-Atlantische betrekkingen en een voorgoed geschonden veiligheidsgevoel van burgers.

DEN HELDER Hr. Ms. Vlaardingen is afgelopen maandag richting Libi vertrokken om een moge-

Hoofdspreker Borsboom ging tijdens zijn lezing in op het belang van academisch onderwijs voor officieren in opleiding. Ik heb meer dan ooit jonge leiders nodig met creatief vermogen, brede kennis, sociale vaardigheden en met bestuurlijk en operationeel lef. De vice-admiraal benadrukte dat de NLDA maatwerk levert voor alle krijgsmachtdelen. Daarbij worden wetenschappelijke concepten naar militaire praktijk vertaald.

Uitdagingen

Van Rossum sprak in zijn jaarrede over de uitdagingen waarmee de faculteit het komende academische jaar te maken krijgt, zoals de bezuinigingen. Daardoor moet de inrichting van de opleidingen efficinter en dient er een herpositionering van het hoger

binnenland
2

defensiekrant nr 29 8 september 2011

Ministerraad akkoord met Aanmelden vrijwilliger van het jaar inzet beveiligingsteams DEN HaaG Kandidaten voor de vrijwilliger van het jaar kunnen tot 10 november worden aangeDEN HaaG De Ministerraad heeft deze week ingestemd met de
inzet van militaire beveiligingsteams aan boord van twee zeer kwetsbare, grote transporten met een relatief lage snelheid. De teams bestaan uit zwaarbewapende mariniers en treden op tegen aanvallen van piraten. meld. In aanmerking komen (voormalig) medewerkers van Defensie die zich inzetten of hebben ingezet voor maatschappelijk nuttige taken, die geen direct verband houden met het werk. Voorwaarden zijn dat de werkzaamheden op vrijwillige basis plaatsvonden en er geen betaling tegenover stond.
Defensie het belang van vrijwilligerswerk breed uitdragen. Medewerkers kunnen kandidaten via de mail voor 10 november voordragen bij de secretaris van de Adviescommissie

Het eerste beveiligde transport is het half-afzinkbare transportschip Transshelf van de Nederlandse firma Dockwise, dat is beladen met een groot offshore constructieplatform. Het zware zeetransport vertrekt binnenkort uit Singapore naar Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het naar verwachting eind september aankomt. Medio oktober stapt het tweede beveiligingsteam aan boord van het grootste windturbine installatievaartuig ter wereld,

MVMPI Discovery van Rederij Vroon. Dit schip vertrekt uit Singapore om begin november in Groot-Brittanni aan te komen. Half maart besloot het kabinet voor het eerst om zelfstandige militaire beveiligingteams tegen piraterij te plaatsen aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. Iedere aanvraag van een reder wordt getoetst aan het draaiboek Bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee.

Minister Hans Hillen reikt de prijs op 6 december (Nationale Vrijwilligersdag) uit. De vrijwilliger van het jaar ontvangt een kunstwerk en een geldbedrag van vijfduizend euro. Met de verkiezing wil

Vrijwilliger van het Jaar, majoor A.R. de Lizer. De volgende gegevens moeten in de mail staan: naam, adres en een motivering. Adres: AR.d.Lizer@mindef.nl.

Minister aanwezig bij Indi-herdenking


tijdens militaire acties in het voormalige Nederlands-Indi en Nieuw-Guinea zijnvorige week herdacht. Meer dan twintigduizend veteranen en nabestaanden kwamen samen bij het Nationaal Indi-monument in het Nationaal Herdenkingspark in Roermond.
Minister van Defensie Hans Hillen sprak zijn waardering uit voor de inspanningen die de Indi-veteranen destijds onder moeilijke omstandigheden hebben verricht. Ook stond de bewindsman stil bij de persoonlijke ervaringen van Jan Geraerdts in Nieuw-Guinea en van voormalig Nederlands-Indigangers Ad Tromp en Ridder Militaire Willems-Orde Albert Hoeben. De bewindsman roemde de inzet van de Indi-veteranen in de afgelopen decennia om te komen tot betere nazorg, maatschappelijke waardering en erkenning.

ROERMOND Ruim 6200 jonge mannen en vrouwen die in de jaren 1945-1962 het leven lieten

Nieuwe chef voor Dienst der Hydrografie


DEN HaaG Kapitein ter Zee F.P.J. (Floor) de Haan heeft op 1 september de functie van Chef der
Hydrografie van de Koninklijke Marine overgedragen aan ranggenoot Peter Kortenoeven.
communicatie bij het Ministerie van Defensie. Kortenoeven was vanaf 2009 stafofficier Maritieme Plannen bij de

Medisch team Kandahar stopt


rotatie van een Nederlands medisch team. Sinds maart 2006 zorgde het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) ervoor dat er altijd een medisch specialistisch team klaarstond in Zuid-Afghanistan.
Defensie beschikt zelf niet over voldoende medisch specialistisch personeel voor internationale missies. Het IDR heeft een samenwerkingsverbandmet twaalf civiele ziekenhuizen in Nederland om medische teams ter ondersteuning in te kunnen zetten. De inzet van het IDR is niet volledig afgelopen. Vanaf januari 2012 worden continu teams ingezet in het Duitse veldhospitaal in Kunduz, ter ondersteuning van de Nederlandse politiemissie in Noord-Afghanistan. In het hospitaal werken Duitse en Amerikaanse medisch specialisten.

kaNDaHaR In Kandahar arriveerde vorige week de laatste

De Haan heeft meer dan vijf jaar de functie van Chef der Hydrografie vervuld. Hij wordt nu adjunct-directeur

NAVO in Brussel. Daarvoor maakte hij deel uit van de Defensiestaf, afdeling Militaire Diplomatie en Relatiebeheer.

Ereteken voor Oostenrijkse overste


OiRsCHOt De Oostenrijkse
luitenant-kolonel Andreas Loschek heeft vorige week in Oirschot het Ereteken van Verdienste gekregen. Hij ontving de onderscheiding voor zijn waardevolle bijdrage aan de European Union Battle Group (EUBG).

MWO-Ridder Kroon bij hoge afscheidsceremonie


WasHiNGtON Ridder Militaire Willems-Orde kapitein Marco
Kroonis vorige week in Washington bij de afscheidsceremonie van generaal David H. Petraeus geweest. Kroon werd op persoonlijke titel uitgenodigd.
kapitein ontving hiervoor op 29 mei 2009 de Militaire Willems-Orde.

Binnen de battlegroup was Loschek verantwoordelijk voor opleiding en training van de uit 2350 man bestaande eenheid. De professionaliteit van de overste zorgde ervoor dat de Nederlandse krijgsmacht zich internationaal moeiteloos kon manifesteren. De EUBG stond de eerste helft van 2011 stand-by

Commandant 13 Mechbrig brigadegeneraal Michiel van der Laan felicticeert overste Loschek.

voor inzet door de Europese Unie. Behalve uit Nederland waren de troepen

afkomstig uit Oostenrijk, Duitsland, Finland en Litouwen.

Beide militairen ontmoetten elkaar in september 2009 tijdens een Freedom Lecture in Eindhoven waar Petraeus spreker was. Petraeus diendeonder meer als commandant van ISAF en de U.S. Forces in Afghanistan. Per 1 september is hij benoemd tot directeur van de inlichtingendienst CIA. Petraeus is de zoon van Sixtus Petraeus, een Nederlandse kapitein uit Franeker die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog naar de VS vertrok. Als commandant van een 29-koppige eenheid van het Korps Commandotroepen onderscheidde Kroon zich van maart tot augustus 2006 tijdens vele gevechtscontacten in Afghanistan. De

Gevechtsinsigne voor Afghanistan-vliegers


DEN HaaG Vijf vliegers hebben afgelopen woensdag het gevechtsinsigne ontvangen. Een van de onderscheidingen was voor kapitein Michael Donkervoort. Hij kreeg de onderscheiding postuum voor de wapeninzet die hij een week voor zijn ongeval in Afghanistan (2006) uitvoerde.
kapitein b.d. Lenz, kapitein b.d. Bijdevaate, majoor Van der Jagt en kolonel Van Geel. Zij kregen het ereteken uit handen van brigadegeneraal Jan Peter Spijk, in 2006 contingentscommandant in Afghanistan, en kolonel Bertil van Geel. Hij was toentertijd commandant van het Nederlandse F-16-detachement. In het najaar van 2006 kwamen F-16s van de Koninklijke Luchtmacht veelvuldig in actie om Nederlandse, Amerikaanse, Britse en Canadese grondtroepen in voornamelijk Uruzgan, Helmand en Kandahar te ondersteunen. Een gevechtsinsigne wordt toegekend aan militairen die op een adequate manier hebben gehandeld tijdens gevechtsacties in een operatiegebied, waarbij sprake is van wapeninzet.

De uitreiking vond plaats op de dag dat collegas jaarlijks het overlijden van kapitein Donkervoort herdenken. De weduwe en ouders van de militair namen de onderscheiding in ontvangst. De andere vier insignes waren voor

defensiekrant nr 29 8 september 2011 3

binnenland

Kazernes sluiten poorten Nadienen en functieverlenging


DEN HaaG Het Instituut Defensieleergangen verhuist van Rijswijk
naar Breda, de Koningin Beatrix- en Prinses Julianakazerne in Den Haag n de Van Hornekazerne in Weert sluiten voor 2016 de poorten. Dat heeft minister Hans Hillen vorige week in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.
verhuist de Koninklijke Militaire School van Weert naar Ermelo. Het bezuinigingspook blikt ook kritisch naar de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Defensie is in gesprek met de provincie Zeeland om delen van het Korps Mariniers daar in een nieuwe kazerne onder te brengen. Voor de vestiging in Doorn zijn nieuwe investeringen nodig en de beschikbare ruimte is erg beperkt. Eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar komt er een integraal plan voor de belegging van de Defensiecomplexen. Voor de medewerkers werkzaam op locaties die open blijven, is onzeker of zij op aldaar gevestigd blijven.

tijdelijk taboe

De Nassau Dietzkazerne in Budel, Kamp Nieuw Milligen (KL-zijde) en Kamp Eygelshoven gaan dicht en het Cimic Center of Excellence op voormalig Vliegbasis Twenthe verhuist. In Den Haag sluiten de Alexanderkazerne, het kantorencomplex Binckhorsthof en enkele huurpanden, waaronder het E-gebouw van het Plein/ Kalvermarktcomplex, het gebouw aan de Madame Curielaan en het Wing-gebouw in Rijswijk. Over het voortbestaan van het Marine Etablissement Amsterdam , de Vliegbasis Eindhoven en de vestiging van het DienstenCentrum Human Recources in Enschede is nog geen besluit genomen. Met de sluiting van de Van Hornekazerne

DEN HaaG Om iedereen bij de komende reorganisatie een gelijke kans te geven, wordt het recht op nadienen, de mogelijkheid op herintreding van UKW-ers en de kans om de duur van de functie te verlengen, opgeschort. Dat staat in de overeenkomst van Defensie en de centrales voor Defensiepersoneel die geldt voor de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016. Naast deze maatregelen is ook besloten de doorstroming voor onderofficieren naar officierscategorien (tijdelijk) te beperken. Dat geldt ook voor onderofficieren die de positie van stafadjudant ambiren. Bepaald is verder dat tijdens de reorganisatieperiode voormalige

militairen met een UKW-uitkering niet meer bij Defensie als burgerambtenaar aan de slag of via derden worden ingehuurd. Tot 1 januari 2015 kunnen militairen niet langer dan gebruikelijk op hun functie blijven zitten. Dit betekent dat nieuwe verzoeken om te verlengen op functie worden afgewezen. In alle gevallen geldt dat verzoeken die al zijn goedgekeurd, worden gerespecteerd. Al deze maatregelen moeten leiden tot een transparante en eerlijke toedeling van de beschikbare functies voor het militair- en burgerpersoneel van Defensie, gelijkwaardige keuzemogelijkheden voor het zittend personeel

met dezelfde uitgangspunten, een optimale personeelsopbouw en het voorkomen van onnodige overtolligheid. Om iedereen eenzelfde uitgangspositie te kunnen geven bij de reorganisatie, moeten we zoveel mogelijk terug naar de basis, legt hoofddirecteur Personeel Hans Leijh uit. Nadienen, inhuur en een ongecontroleerde doorstroom, ondermijnen de gelijke kansen en creren uitzonderingsposities. Dat is niet juist. Deze reorganisatie treft ons als geheel en daarom moeten we eerlijk en solidair te werk gaan. Door terug te gaan naar de basis voorkomen we onnodige overtolligheid en krijgt iedereen gelijkwaardige kansen.

vijf vRaGEN vaN

43 Gemechaniseerde Brigade over de reorganisatie


HavELtE De komende weken
kunnen verschillende eenheden vragen over de reorganisatie stellen aan de Defensieleiding. Dit keer is het woord aan 43 Gemechaniseerde Brigade

Driehoek krijgt regionaal gestalte


open en vol de samenwerking aangaan met werkgevers en regionale en lokale overheden. Dat zei minister Hans Hillen vorige week tijdens een bijeenkomst van het bedrijfsleven en Defensie op de generaal-majoor Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.
Het Platform Defensie en Bedrijfsleven Zuidwest Nederland, Defensie en de onderwijsinstelling sloegen daar de handen ineen om overtollig Defensiepersoneel zo goed mogelijk van werk naar werk te helpen. Dat moet niet alleen nu, met de komende reorganisatie waarbij twaalfduizend banen verloren gaan, maar ook na die moeilijke periode. Het flexibel personeelssysteem voorziet immers in een evenwichtige leeftijdsopbouw bij de krijgsmacht. Defensie wordt een doorstroom-organisatie die een gestage aanvoer van goed geschoold, loyaal, gedisciplineerd en gemotiveerd personeel op de arbeidsmarkt brengt. Waar we vroeger personeel lange termijn-perspectief boden binnen de organisatie, gaan we nu vooral kansen bieden buiten Defensie. Daarvoor is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. Het evenement bij 13 Gemechaniseerde Brigade vormde overigens geen proefballon. Het is de bedoeling dat meer regios in het land een dergelijk samenwerkingsverband krijgen. De directeur Personeelsmanagement bij Defensie, Ren Kreeftmeijer, onderstreepte andermaal dat de driehoek onderwijs-bedrijfsleven-Defensie vooral op regionaal niveau gestalte moet krijgen. Leren, werken en wonen in de eigen omgeving. Iemand die overtollig wordt in Brabant, heeft niet veel aan een banenmarkt in Den Helder. Het belang van dit startschot werd onderstreept door de aanwezigheid van de minister, de commissaris van de Koningin in Brabant, Wim van de Donk en de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, vice-admiraal Wim Nagtegaal. Defensie heeft ook heel wat in de melk te brokkelen in Brabant, want het is met zon 14.000 arbeidsplaatsen ook meteen de grootste werkgever. En dat blijven we ook, ondanks de sluiting van een kazerne en de reorganisatie, beloofde de minister. In werkgeverskringen is het enthousiasme om Defensiepersoneel over te nemen groot, blijkens het groot aantal reacties en de ruim driehonderd ondernemers die zich hadden aangemeld. Er is nu al een tekort aan goede mensen, over tien jaar zal dat alleen maar groter zijn. Het is daarom zaak vraag en aanbod nu bij elkaar te krijgen. En Defensie heeft uitstekend personeel met unieke eigenschappen, verwoordde BZWvoorzitter Peter Swinkels.

OiRsCHOt Dit is precies wat Defensie voor ogen heeft: de luiken

Valt het duidelijk te maken hoeveel personeel van het rangniveau luitenant-kolonel/majoor en adjudant/sergeant-majoor door natuurlijk verloop (FLO) de komende drie jaar de dienst gaan verlaten? Daarmee wordt misschien voorkomen dat teveel collegas de organisatie verlaten, waardoor absolute scheefgroei ontstaat. Met de Numerus Fixus zijn defensiebreed en per Defensieonderdeel de aantallen militairen en burgermedewerkers per rang en schaal vastgesteld. In de komende periode zal steeds duidelijker worden wat de situatie per functiegebied is. Daarbij speelt natuurlijk verloop een belangrijke rol, maar ook vrijwillig vertrek en doorstroommogelijkheden naar andere functiegebieden. Daarnaast is het zo dat de Defensieonderdelen zelf het beste zicht hebben op alle ontwikkelingen. Zij maken de in-, door- en uitstroomplannen voor hun eigen Defensieonderdeel en hebben dus ook het inzicht waar knelpunten zich zullen voordoen. Het is op dit moment nog te vroeg om een gedetailleerd beeld per rang of functiegebied te geven. Kijkend naar de numerus fixus valt op dat het gros van de overtolligheid bij CLAS vandaan moet komen. Als voorbeeld: er moeten volgens de startbrief defensiebreed 245 kapiteins uit. Van hen moeten er 201 van CLAS komen! Hoe zit dit? De Numerus Fixus, de aantallen militairen en burgermedewerkers per rang en schaal, is afgeleid van de toekomstige formatie, nodig om de taken van de krijgsmacht uit te voeren. Daarvoor zijn keuzes gemaakt welke eenheden in welke omvang blijven bestaan. Het personeelsbestand is daarop afgestemd. Dit betekent wel dat de afname bij bepaalde categorien personeel, zoals in het voorbeeld de kapiteins, niet altijd evenredig is ten opzichte van de samenstelling van het huidige personeelsbestand per Defensieonderdeel.

VacatUres

Wethouder van economische zaken in Werkendam Wim de Jong is daarvan ook overtuigd. De markt voor de binnenschippers groeit weer en bovendien worden bij de bedrijven in onze gemeente hoogwaardige schepen afgebouwd. Beide sectoren komen handen tekort, zeker op de langere termijn. Minister Hillen kondigde tijdens de bijeenkomst aan dat volgende maand werkgevers de gelegenheid zullen krijgen hun vacatures op de speciale intranetsite Reorganisatie te plaatsen. Bovendien komen er binnenkort banenmarkten in Gilze-Rijen, Oirschot en de Regio Rotterdam. Het is voor ons van groot belang dat we de mensen na hun tijd bij Defensie goed kunnen onderbrengen. Dat is voor ons immers ook een wervingsfactor, zei Hillen.
|

Hoe kan het dat we aan de ene kant van de organisatie mensen vaarwel moten zeggen en aan de andere kant tijd moeite en geld steken in nieuw personeel. Er wordt gestreefd naar een evenwichtiger opbouw van het personeelsbestand van Defensie, die goed aansluit bij de toekomstige formatie van de krijgsmacht en de uit te voeren taken en bovendien betaalbaar is. Dit betekent dat er relatief meer jongere militairen in de lagere rangen nodig zijn en relatief minder oudere militairen in de hogere rangen. Voor het burgerpersoneel wordt gestreefd naar een goede mix van ouder en jonger personeel. Dit komt tot uitdrukking in de Numerus Fixus. Om tot een gewenste personeelsopbouw te komen, blijft de komende jaren nieuwe aanwas voor de organisatie nodig. Daarnaast moet er uitstroom plaatsvinden uit de hogere officiers- en onderofficiersrangen om tot de gewenste opbouw te komen. Daarbij is het zaak voldoende kennis en ervaring te behouden, maar ook voldoende perspectief op doorstroom te bieden. Hierin past niet dat grotere aantallen militairen neergeschut gaan functioneren. Hoe gaan we met mensen om die tegen de FLO aanzitten en hun datum einde functie (DEF) met negen maanden gaan overschrijden. Moeten zij doorwerken tot hun 67ste en ook nog een nieuw vak leren? Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidsvoorwaarden van militairen en van burgermedewerkers. Hierover wordt

geregeld overlegd met de vakbonden. Zo is ook de UKW-leeftijd een aantal malen aangepast. Voor het deel van het personeel, voor wie dit onredelijke gevolgen zou hebben, is een overgangsbeleid vastgesteld. Er is geen algemene regel waarbij militairen die dicht bij de datum ingang UKW zitten, worden uitgesloten van overtolligheidontslag als gevolg van de reorganisaties. De concrete gevolgen voor individuele militairen hangen onder meer af van wat in het Sociaal Beleidskader (SBK) voor hen is geregeld. Op dit moment wordt daarover met de bonden gesproken. Met de vaststelling van een nieuw SBK zal duidelijk worden wat de positie is van militairen die tegen de UKW-leeftijd aanzitten.

fotos Kpl1 JoshUa laisina

Hoe is na de bezuinigingen de doorstroming geregeld binnen mijn eigen eenheid? Na de bezuinigingen zal het personeelsbestand, de aantallen militairen per rang en per functiegebied, beter aansluiten op de beschikbare functies. Daarbij zal er voor militairen die daarvoor geschikt zijn en zich via ervaringsopbouw en opleidingen kwalificeren, ruimte zijn voor doorstroom naar andere functies op hetzelfde rangniveau en voor doorstroom naar hogere rangen. In algemene zin zijn alle maatregelen er op gericht om toe te werken naar een toekomstbestendige Defensieorganisatie waarin het personeel in voldoende mate over loopbaanperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden beschikt.

binnenland
4

defensiekrant nr 29 8 september 2011

Tijdens Geschikt-Ongeschikt proefden ruim veertig jongeren van het militaire leven.

Jongeren groengewassen tijdens zomerbivak


sCHaaRsBERGEN Ze heeft het zwaar. Halverwege de klimlUdieK

wand moet ze opgeven. En als ze even later met een rood aangelopen gezicht en trillende benen op de grond staat, komen de tranen. Van opgeven wil ze echter niet weten: Ik ga gewoon door, snikt Cynthia Staal.
(krijgsmachtbreed), kregen een crash course in militaire vaardigheden als exerceren, kaartlezen en het nemen van de hindernisbaan. Lisette Danils heeft een broer die momenteel dient in Kunduz. Ze vindt het bivak erg leuk, maar merkt wel dat het leven van een militair niet altijd over rozen gaat. Het eten is erg droog.

Ze is niet de enige die het zwaar had in het eerste weekend van september. Tijdens het door het Thuisfrontcomit-KL gehouden zomerbivak Geschikt-Ongeschikt proefden ruim veertig jongeren in de leeftijd 12-21 van het militaire leven. De deelnemers, stuk voor stuk relaties van momenteel uitgezonden militairen

Over het algemeen wordt er van het bivak genoten. Maar kleine ongemakken horen erbij, glimlacht majoor Peter Wieman, hoofd Thuisfrontcomit. Het zomerbivak heeft een ludieke inslag. Toegevoegde waarde is er ook. Bij thuisfrontdagen komen met name de jongere kinderen mee. Met het zomerbivak bereiken we ook de oudere kinderen. Door het contact met lotgenoten en de introductie in de militaire wereld van hun vader of moeder, broer of zus, krijgen de kinderen beeld bij het leven als militair.

tentenKaMp

Vooral van het onderlinge contact en het praten met elkaar leren de kinderen veel, vertelt sergeant-majoor Hans Kreijkes. Samen met collegas van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) en thuisfront vrijwilligers is hij verantwoordelijk voor de logistiek en begeleiding. De jongeren slapen in het tentenkamp op de Oranjekazerne in Schaarsbergen, want ook s avonds gaat het programma door. We hebben ondermeer een nachtelijke verkenning op de heide op de agenda staan.

KippenVel

Korporaal-1 Simon Schildt merkt dat de deelnemers van het programma genieten. Overdag doen we leuke dingen zoals paintball en klimmen. Dat vinden alle kinderen geweldig. Het enthousiasme van de kinderen wordt weerspiegeld in hun inzet. Toen ik hen na een korte exercitieles in de houding zette en alles meteen goed ging, kreeg ik kippenvel.

tekst tlnt WoUter helders fotos sM MaartJe roos - aVdd

Van niets iets maken, is de kunst

11 Geniecompagnie terug naar basis geniewerk


den van een beekje, een zeewaardig vlot bouwen en een drijvende pijlerbrug fabriceren, zijn ogenschijnlijk makkelijke opdrachten. Maar toch kosten ze de mannen veel moeite.
Voor het leggen van een brug, werken op of onder water en varen moet je bij de Pontonniersschool in Hedel zijn. Aan de waterkant bouwen de luchtmobielers het raamwerk van een vlot. Verderop sjouwt een peloton met metalen delen van een brug. In carrouselvorm krijgen de deelnemende pelotons vijf uur om opdrachten uit te voeren. De nadruk ligt op mobiliteit in en rond het water. De bouwwerken zijn divers en doen een groot beroep op het improvisatietalent en technisch inzicht. Zo moet met beperkte spullen onder meer een brug worden gebouwd waarmee een Luchtmobiel Speciaal Voertuig snel naar de overkant kan. optreden. Wij vliegen geen baileybrug in om onze eenheden naar de overkant te krijgen, maar gebruiken simpele, lichte constructies. Een vlot kan je al maken van een stapel hooibalen of tonnen. Meestal gebruiken we wat in de omgeving te vinden is. Van niets iets maken, is de kunst. Volgens Koks lijkt het misschien lomp werk, maar er komt veel bij kijken. Ik verwacht niet alleen dat mijn kerels creatief nadenken over verplaatsingsopties, maar alles moet ook veilig gebeuren. Ons werk is namelijk behoorlijk blessuregevoelig. Daarnaast zijn het jonge gasten en die gaan maar door. Ik heb dan ook de Arbodienst uitgenodigd om te bekijken of de mannen verantwoord tillen. De fysieke belasting van onze mensen is hoog en een beetje extra personeelszorg kan geen kwaad. toren (135 meter) trotseerden, moet nu n van de dertig meter hoge pijlers op Deltapark Neeltje Jans er aan geloven. Gadegeslagen door dagjesmensen klimmen de militairen geroutineerd naar boven. Met behulp van een zogenoemde helirappel en een diagonaal gespannen lijn dalen ze weer af. Vervolgens wacht hen een door de duikers uitgezet onderwaterparcours.

HEDEL Tijdens de oefening Waterradt gaat 11 Geniecompagnie terug naar de basis. Het doorwa-

Bindende factor

licht

Terug naar de basis van het geniewerk. Voor de 'luchtmobiele' genisten komt het vooral op improvisatietalent aan.

Hoewel de focus voor de luchtmobiele genisten tegenwoordig vooral op explosievenbestrijding ligt, moeten ze van alle markten thuis zijn. De geniecompagnie zorgt ervoor dat de infanterie ongestoord kan verplaatsen. Het ruimen van mijnen, maar ook bruggen bouwen zijn daarvan voorbeelden. Plaatsvervangend compagniescommandant kapitein Tijs Koks: Onze kracht ligt in het gemproviseerd

hoogte

Daags na de beproeving in Hedel gaan de genisten naar Zeeland voor nog meer waterpret. Tussen de imposante Deltawerken bij de Oosterscheldekering komt het aan op teambuilding. Hoewel de genisten vorig jaar al s lands hoogste

Voor de enige compagnie die maar liefst twaalf TFU-rotaties (Task Force Uruzgan) ondersteunde, vormt de oefening een bindende factor, zegt compagniessergeant-majoor Craig Amade. Voor een eenheid die altijd is versplinterd, zijn deze momenten zeldzaam. Doordat hun specialisme schaars is, zijn de geniegroepen al gauw 25 weken per jaar op pad. Vind dan maar eens een gelegenheid om elkaar te zien. Toch zijn we als compagnie n team. Dat gold in Afghanistan, maar hier net zo goed.

tekst elnt MarloUs de ridder fotos Kpl-1 Zadrach salaMpessy

defensiekrant nr 29 8 september 2011 5

buitenland

Links Zelfs in een 60 graden bocht moet de loadmaster zijn nek blijven uitsteken. Rechts Juist bij het manoeuvreren op lage hoogte moet de crew nauw contact houden.

Advanced Aircraft Handling tilt Chinookcrews naar hoger niveau

Snel, laag en scherp


GtERsLOH (DU) Helihandvaardigheid, als het woord voorheen nog niet bestond, dan is het voor de cursus Advanced Aircraft Handling uitgevonden. Laag en snel vliegen, abrupt maar weldoordacht handelen, zo verlegden jonge Chinook-vliegers en loadmasters afgelopen week hun grenzen in het Duitse Noordrijn-Westfalen.
De blaadjes aan de bomen zijn te tellen, ware het niet dat de Chinook daar in een razend tempo overheen davert. Laag en hard scheert de transporthelikopter over het Duitse heuvellandschap. Het geaccidenteerde terrein biedt met zijn rivierdalletjes, heuvelruggen, bossen en graslanden aardig wat afwisseling voor de crews van 298 Squadron. Maar die zijn natuurlijk niet gekomen voor het mooie uitzicht over het Teutobrger Wald. In de twee weken durende cursus Advanced Aircraft Handling verwerven de copiloten en loadmasters met relatief weinig vlieguren een schat aan operationele ervaring. opgestoken van de intensieve trainingsvluchten. Maar ook in deze haakse bocht houdt de luitenant voldoende afstand tot alle obstakels. De kunst is om feitelijk om je rotortips te draaien. Alleen dan blijft de kist namelijk als geheel op dezelfde veilige hoogte. Voorheen voelde ik me niet echt happy bij het maken van zulke scherpe bochten, zo laag bij de grond. Onder intensieve begeleiding van instructeurs leren de bemanningen omgaan met dit soort uitdagende omstandigheden. Deze cursus is een vervolg op de basisopleiding van onze vliegers en loadmasters, legt oefenleider kapitein-vlieger Marcel uit. Snel manoeuvreren op lage hoogte vereist niet alleen technisch inzicht en vliegbekwaamheid, maar vooral ook vertrouwen in de kist en in het eigen kunnen. Die ervaring kunnen ze later te gelde maken in meer tactisch georinteerde trainingen en oefeningen.

happy heliKopterVliegen

Tweede luitenant Nick stuurt zijn zware transportheli in hoog tempo door een beboste vallei. Brake left! roept kapitein Norbert naast hem. Nick zwenkt de stuurknuppel naar links en gooit de kist in een 60 graden scherpe bocht. Harder, harder, door, door, coacht Norbert zijn jonge collega. De wereld tolt, maar toch houden de loadmasters achterin scherp oog op het terrein. Nu moet blijken of de copi iets heeft

BitJes oVer

Na een eerste week trainen in de omgeving van het vertrouwde GilzeRijen kunnen de jonge Chinook crews echt aan de bak in de Duitse heuvels. Hier moeten ze zich het Chinookvliegen echt meester maken, stelt adjudant Martin, loadmaster-instructeur. We vliegen steeds sneller en lager in onbekend terrein. Onze vliegers en loadmasters moeten steeds vlotter anticiperen op hun omgeving. Cursist

sergeant Gemayel bemerkt dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Je leert hier echt supersnel. Ik merk dat ik niet alleen scherper ben, maar ook veel meer rust en tijd heb dan vroeger. Je verlegt je grenzen, daardoor houd je uiteindelijk bitjes over. Advanced Aircraft Handling is uiteindelijk meer dan alleen het versterken van de individuele vaardigheden van de vliegers en loadmasters, benadrukt kapitein Marcel. Vliegtechnisch worden onze crewleden beter, maar we tillen hierbij juist de crews als geheel naar een hoger niveau. Door dat samenspel krijgen ze waar het echt om gaat: gevoel voor de kist.

| |

tekst ingMar KooMan foto's aoo eric VorstenBosch, aVdd en sM arnoUd schoor, aVdd

Wervelende Havendagen
ROttERDaM Ook de laatste editie van de Wereld Havendagen was weer een groot succes. Afgelopen weekeinde trokken duizenden bezoekers aan de vele kraampjes, stands en bezienswaardigheden voorbij. Traditiegetrouw viel het Mariniersdorp op de Parkkade in de smaak. Hr.Ms. Rotterdam was open voor bezoek en het Bootpeloton zorgde op de Maas voor vermaak. Nieuwkomer van formaat was de NH90 helikopter die geregeld over de stad vloog. De laatste aanwinst van het Defensie Helikopter Commando maakte gebruik van een ponton om midden op de Maas een deklanding te demonstreren. Foto: AVDD

sport
6

defensiekrant nr 29 8 september 2011

Oranjeklant Van Gaveren pakt wielertitel in zinderend NMK

Adel verplicht
onderneming maakte. Bemodderde gezichten, een herosche (sprint)finale. Zelden kende het nationaal militair kampioenschap wielrennen zon bloedstollend verloop als de editie van dit jaar. Minuten na de finish stonden veel renners er nog steeds beduusd bij. Wachtmeester 1 (KMar) Arjen van Gaveren kwam als sterkste uit de strijd en bekroonde daarmee een sprankelend seizoen. Dit betekent heel veel voor me.
Volgens de in Eefde geplaatste Van Gaveren vormde zijn titel de vrucht van een nieuwe trainingsopzet. Niet alleen viel hij zestien kilogram af, in plaats van zoals gebruikelijk in december, startte hij pas in april met trainen. Een goede zet, dank zij de nieuwe strategie raakte hij op tijd in vorm en was hij niet zoals in het verleden in april opgebrand. Ik voel me sterk; heb dit seizoen aan tot nu toe dertig wedstrijden meegedaan en stond zestien keer op het erepodium. Ik kan het dit jaar simpel langer volhouden, verklaarde Van Gaveren die zich om nog een reden tevreden toonde. Samen met zijn teamgenoten dicteerde het lid van de nationale militaire wielerselectie de koers, precies zoals van een Oranjeklant verwacht mag worden. Adel verplicht, vond ook wielerprofessor kolonel Jaco Oussoren. Als iemand anders dan een lid van de nationale selectie dit NMK had gewonnen, had er na de wedstrijd binnen de ploeg even gepraat moeten worden... Ik zou het althans niet begrijpen als het anders zou lopen, al waak ik ervoor om op de stoel van de trainer-coach te gaan zitten, aldus de commandant van het District West van de Koninklijke Marechaussee.

aMERsfOORt Voortdurende regen. Een spekglad parcours dat het koersen tot een riskante

tiKJe teleUrgesteld

De kracht van de militaire ploeg bleek ook uit de tweede plaats van sergeant 1 Erik Verboven van de LO/Sportorganisatie in Schaarsbergen die ondanks dit resultaat toch een tikje teleurgesteld was. Na eerste plaatsen in 2008 en 2009 en een vierde vorig jaar, hoopte hij de titel dit jaar te heroveren. Door onvoldoende trainingsarbeid mislukte dat. Ik kwam gewoon tekort. Op de achtergrond speelde in mentale zin het overlijden, even voor het NMK, van zijn opa mee aan wie hij de gouden medaille postuum had willen opdragen. Aan de andere kant zou die een tweede plek ook gewaardeerd hebben, stelde de zichtbaar aangeslagen Verboven vast. Misschien moet ik toch maar tevreden zijn. Ook de nummer drie van het eindklassement, korporaal 1 Marco Wesseling van het Defensie Helikoptercommando, kende na de wedstrijd gemengde gevoelens, omdat hij het in de eindsprint nipt moest afleggen tegen Verboven. Maar dit hoort bij een koers, reageerde hij sportief.

Verbovens teleurstelling viel compleet in het niet bij de ervaringen van de winnares van de dameswedstrijd, Renske Winters. Even voor de prijsuitreiking kreeg zij van de organisatie te horen dat de wedstrijd vanwege onvoldoende deelneemsters geschrapt was als officieel NMK en ze een medaille kon schudden. Wat een aanfluiting, reageerde de burgerfunctionaris van de Dienst Vastgoed Defensie furieus. Ik kom om te winnen, nu blijkt dat ik voor Riet Snot heb meegedaan. Waarom heeft de organisatie me vooraf niets verteld? Dan was ik thuisgebleven. Ik wist niet dat er bij minder dan vijf rensters geen sprake kan zijn van een officile wedstrijd. Of ik dit had moeten weten? Misschien ja, maar de organisatie had me zoals gezegd vooraf kunnen inlichten. Een organisatorische miskleun.

V.l.n.r. Erik Verboven, Arjan van Gaveren en Marco Wesseling.

ongelUKKige saMenloop

In een reactie wijst kolonel Nico Spreij, hoofd van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS), op het handboek voor nationale militaire kampioenschappen. Daarin staat dat er bij minder dan vijf rensters geen officieel NMK Wielrennen

voor vrouwen plaatsvindt. Aan de andere kant, erkent hij, is die regel tot anderhalf jaar geleden nooit toegepast. Dit keer wel, echter zonder medeweten van de rensters. Spreij verklaarde de teleurstelling van Winters te begrijpen en spreekt van een min of meer ongelukkige samenloop van omstandigheden.Misschien hadden we de dames voor de wedstrijd moeten inlichten Maar wat als er wel voldoende

deelneemsters waren geweest? Dan was er een officieel NMK voor dames gekomen, ondanks dat de inschrijfdatum al verstreken was. De volgende keer zullen we iedereen nogmaals op de reglementen attenderen.

tekst JacK oosthoeK foto sM gerBen Van es (aVdd)

Open KLu Internationale Hondenbiatlon

Zware beproeving voor hond en baas


WOENsDRECHt Het moet zijn beste deelname in twintig jaar worden. De ervaren biatleet
sergeant-1 Twan Hulsen vormt op de Open KLu Internationale Hondenbiatlon een succesvol duo met zijn hond. Maar helaas, tegen alle verwachtingen in bijt hond Lando niet in de pakwerker en wordt Hulsen gediskwalificeerd. Het goud is voor de Zwitserse soldaat Schrer met zijn hond Basko. Als hoogste Nederlander eindigt hondengeleider Brands met Cooper.
hindernissen over. Hoewel hondengeleider Hulsen het parcours inmiddels kan dromen, is het elke keer weer een uitdaging. De afgelopen jaren heb ik met vier honden meegedaan en stuk voor stuk reageerden ze anders. De ingredinten voor een winning team heeft Hulsen dan ook niet. Het is voor een deel techniek en snelheid, maar vooral karakter. verklaring heeft een zwaar teleurgestelde Hulsen niet. Het is zijn eerste wedstrijd. Misschien een combinatie van concentratie en vermoeidheid. Ruim negentig hondengeleiderteams met een militaire- of politieachtergrond verschijnen 1 september op Vliegbasis Woensdrecht aan de start. Ieder team, bestaande uit een gecertificeerde bewakingshond en een geleider, legt een parcours van tien kilometer af met daarin twintig hindernissen en een schietproef. Volgens Hulsen draait het niet alleen om het uithoudingsvermogen van mens en dier, maar vooral om de samenwerking. De hond moet jou niet leiden en andersom mag de geleider de hond niet te veel sturen. Samen ga je de uitdaging aan.

energie

oVerVal

KaraKter

De samenwerking tussen hond en begeleider wordt tot het uiterste beproefd.

Het parcours is afwisselend. Van samen tijgeren en zwemmen tot de hond optillen en in een kruiwagen rondrijden. Een aantal werksituaties is realistisch nagebootst tijdens de proef, zoals het aanhouden van verdachte personen. Nieuw dit jaar is de deelname van de speurhonden. Zij mogen alleen niet bijten en slaan daarom een paar

Dat de vierjarige Mechelse herder Lando een eigen wil heeft, bewijst de hond bij de overval. Op de route verrast een vrouwelijke pakwerker het duo met een aanval. In plaats van in te bijten, loopt Lando straal langs de hindernis. De jury steekt een rode kaart op. Het teken dat Hulsen is gediskwalificeerd. Jurylid en luchtmachtcollega sergeant-1 Verhoeven is verbaasd. Onze honden weigeren hier nauwelijks. We zien juist bij de internationale deelnemers en de politiehonden dat het inbijten lastig is. Die laten bijvoorbeeld niet meteen los. Een

Bij de waterbak wordt duidelijk welke honden moeiteloos de eindstreep halen. Na een plons in het koude water volgt nog n aanvaring met een pakwerker. Terwijl de n nog energie voor tien heeft, wordt de ander zo ongeveer door zijn baasje over de finish gedragen. De viervoeters van de Koninklijke Luchtmacht gooien in ieder geval hoge ogen. De dieren zijn uitstekend getraind. Conditioneel is er een groot verschil tussen onze honden en die van de buitenlandse collegas. Ook is hun bijt niet even klemvast, zegt n van de pakwerkers. Alleen van de Zwitsers win je niet. Dat zijn net berggeiten.
|

tekst elnt MarloUs de ridder fotos sM gerBen Van es, aVdd

defensiekrant nr 29 8 september 2011 7

en verder

DEkaatjEs
heten de gratis advertenties in de Defensiekrant. De tekst mag niet langer zijn dan veertig woorden en kan alleen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de gevolgen van de plaatsing. Graag Dekaatje vermelden. Dekaatjes kunnen worden ingestuurd naar defensiekrant@mindef.nl , ovv naam, adres, woonplaats eventueel telefoonnummer, onderdeel en registratienummer. Let op: de Defensiekrant wordt iedere week ook op internet gepubliceerd.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee


aPELDOORN De Koninklijke Marechaussee houdt op vrijdag 30
september op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn voor de twaalfde keer haar Veteranendag. Alle oudgedienden van de voormalige korpsen Politietroepen en Militaire Politie, evenals oorlogs- en vredesmissieveteranen van het Wapen n actief dienend personeel zijn van harte welkom.

Woningen
te Koop Utrecht, C. van Maasdijkstraat 82,
3-kamerapp met open keuken, inpandige berging, 2 slaapkamers, gescheiden douche/ toilet, tuin en schuur. Excl. berging/schuur/ buitenruimte 60m2. 15 min fietsen van binnenstad en CS. Vr.pr. 179.000 k.k. Zie www. funda.nl of bel 06-52611349.

te Koop Apeldoorn, Bouwe Landlaan 40.


2-kamerapp 70m2. Bjr 2009. luxe keuken en hangtoilet, badkamer, inloopdouche. App. grotendeels massief houten vloer, berging en parkeerplaats onder gebouw. Servicekost +/100,-. Vrgpr 175.000 info zie www.funda.nl of bel 06-23822966.

te Koop Lommel,Belgi, Zwanenstraat


22 een mooi vrijstaand (land)huis (bj 2003) met volledig aangelegde tuin. Incl. carport 52m2. Perc.opp. ca.1000m2, 2 km over de grens bij Valkenswaard. Vr. pr. 346.000 k.k. Tel:003211-522268 (bel gerust voor een bez.).
Een krans ter nagedachtenis aan de overledenen en gevallenen. Foto Ron Burgering Fotografie

De bijeenkomst vormt een gouden greep om herinneringen op te halen met oud-collegas. Tevens zal een kranslegging plaatsvinden bij de kazernepoort ter nagedachtenis aan de overledenen en gevallenen. Het Trompetterkorps KMar is aanwezig, evenals een peloton studenten van het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. In de grote partytent bevinden zich diverse informatiestands van onder meer het Veteraneninstituut, de Marechausseevereniging, de Bond van Wapenbroeders

en de Stichting Marechaussee Contact. Buiten staat een afspiegeling van het huidige materieel, inbegrepen de nieuwe Mercedes Sprinter met uitschuifbare fotocamera en de VW Golf stationwagen. Drie re-enactmentgroepen (ze spelen de Marechaussee na) geven de bijeenkomst een bijzonder cachet. De renie is van 09.30 tot 15.30 uur. (Deze tijdstippen komen overeen met de eerste en de laatste bus van en naar NS-station Apeldoorn.)

te Koop Zeist, Laan van Vollenhove 974,


sfeervol studioapp nabij bossen, uitvalswegen en ov op korte afstand. Rook en huisdiervrij. Zonder grote investering te betrekken. Beschikbaar. Aanvaarding in overleg. Vr.pr. 139.000,- Zie www.funda.nl of via makelaarskantoor www.gieberts.nl .

Nieuwe luchtmachtadjudant
BREDa Ron Boer is de nieuwe luchtmachtadjudant. Op het
hoofdkwartier van het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda nam hij het stokje onlangs over van Dr van Hugten (foto) die aan de slag gaat als cordinator Veteranen en Post Actievenbeleid.
Ik wil u vragen uw bevindingen regelmatig met mij te delen en verzoek u daarbij net zo professioneel te werk te gaan als uw voorganger. Dat komt de mens ten goede en dat is immers ons kostbaarste goed bij de Koninklijke Luchtmacht.

te Koop of te hUUr Hoogland/Amersfoort, Smalle Heidje 8, tussenwoning in rijtje van 6 met berging en houten schuur. Gestoffeerd en gedeeltelijk gemeubileerd. 5 ruime kamers waarvan n (werk/slaap) kamer op de begane grond. Perceelgrtte 172 m2, Inhoud 300 m3, Woonopp 125 m2. Oplevering kan spoedig. Vr.pr 269.000,- euro k.k. Zie www. adero.nl of 06-53379771. te hUUr Apeldoorn (evt. gemeubileerd) per 1 sept mooie vrijstnde woning, ruime woonkmr, nieuwe keukn, 4 slpkmrs en kantoorruimte. Op loop-/fietsafst van winkels en goede bus-/spoorverbindingen. Hrpr in overleg. Inl.: 06-21127605. te hUUr geVraagd Omg Tilburg-Breda,
tijdelijke woonruimte of vakantiewoning voor meerdere mndn tot een jr. Liefst gemeub, zonder kan ook. Vermoedelijke ingang per oktober 2011. Tel 06-53378903.

Boer gaf bij zijn aantreden aan er vooral voor de mensen te willen zijn. Commandant luchtstrijdkrachten luitenantgeneraal Jac. Jansen liet weten zich prima met die gedachte te kunnen verenigen, zeker in dit tijdperk van reorganisaties en bezuinigingen.

Ron Boer is de nieuwe luchtmachtadjudant. Foto sm Maartje Roos-AVDD.

Rustpauze Digi-Inkoop
DEN HaaG Digi-Inkoop is de digitale internetvoorziening van het Rijk en haar leveranciers om het
inkoopproces makkelijker, efficinter, doelmatiger en rechtmatiger te maken. In drie fases worden alle elf ministeries aangesloten. Naast Defensie gaan de ministeries van Financin, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per 1 oktober over op Digi-Inkoop. Voorafgaand hieraan geldt voor alle departementen en hun leveranciers vanaf 16 september een freeze periode. Tijdens deze pauze kunnen geen bestel- en inkooporders worden verwerkt. Vanaf 26 september zal er een live-pilot worden uitgevoerd met een beperkte groep gebruikers, waarna iedereen definitief op 1 oktober weer kan bestellen. De freeze periode geldt niet alleen voor het nieuwe, maar ook voor het oude systeem (EBF 1.1).

Nieuw onderkomen 322 Squadron


LEEUWaRDEN Het Leeuwarder 322 Squadron heeft vorige week donderdag een nieuw onderkomen gekregen. De plannen hiervoor lagen al jaren klaar, maar door een aangepaste prioriteitsstelling liep de bouw vertraging op. Het gebouw oogt modern, heeft een strakke vormgeving en veel glas.
Vanwege de bijzondere band met 322 Squadron werd het onderkomen geopend door Albert Plesman jr. Zijn broer Jan Plesman werd in 1944 boven Frankrijk door de Duitsers neergehaald. Zijn Spitfire en lichaam zijn nooit teruggevonden. 322 Squadron hielp de familie bij het zoeken naar overblijfselen van de crash. Ter gelegenheid van de opening gaven een Hawker Hunter, een F-16, en een Spitfire een demovlucht boven de basis.

Renies
de proMotie 1976 Kl en KlU Van de KMa houdt op 24 september een renie.
Locatie: de Grote Zaal van de KMA. Tijd is van 14.00 tot 20.00 uur. Ook zij die in 1972 zijn begonnen, zijn welkom. Partners zijn eveneens van harte uitgenodigd. Maak 27,50 per persoon over op giro 2978121 t.n.v. JTh.W.M. de Vet te Elst. Nadere info via jtwmdevet@ cs.com of 06-51231391.

Fanfarekorps valt in de smaak


EDiNBURGH Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens heeft tijdens de onlangs afgesloten Edinburgh Tattoo een mooi visitekaartje afgegeven. Speciaal voor de gelegenheid had het orkest een nieuwe show ingestudeerd, die er bij pers en publiek in ging als koek.
De reacties logen er niet om. De Bicycle Band from Holland werd geroemd om zijn muzikaliteit en perfecte optreden. In totaal woonden 220.000 bezoekers gedurende de maand augustus de tattoo bij.

VriJdag 18 noVeMBer 2011 renie KMA


promotie 1971. Jimmy Keizer, Cock van Nahuijs en Peter Steegers, gaarne contact opnemen met C. P. Drievoet telnr 0049 6321 88332 of kakkitiga@yahoo.com <mailto:kakkitiga@ yahoo.com>

en verder
8

defensiekrant nr 29 8 september 2011

Snipers in beeld
foto-expositie Snipers te zien. Casper van Bruggen maakte zijn reportage tijdens verschillende trainingen van het Korps Commandotroepen (KCT). De tentoonstelling geeft een beeld van de vaardigheden die deze topschutters moeten beheersen. Snipers is te zien tot en met december 2012.
Met 29 fotos wordt duidelijk dat snipers meester zijn in camouflage en in het ongezien naderen van een doelwit, dat vaak met n schot over honderden meters afstand wordt uitgeschakeld. Tijdens de tentoonstelling worden ook de twee belangrijkste basisstukken van een sniper getoond: zijn geweer en zijn ghillysuit (camouflagepak). De bezoeker kan zelf ervaren hoe arbeidsintensief het vervaardigen van zon camouflagepak is door n voor n camouflagedraadjes op een kale Ghilly aan te brengen. In zijn rol van museumfotograaf trok Casper van Bruggen afgelopen jaren regelmatig op met de snipers van het KCT en legde daarbij vele aspecten van hun opleiding vast. Dat betekende soms ook meedoen. Bewapend met zijn Nikon met 70-200 mm objectief sloop hij over de heide mee met een sniperteam om zo de ultieme foto te nemen. Kijk voor meer informatie op www.legermuseum.nl.

Vierdaagse op Kandahar
vierdaagse op Kandahar Airfield plaats. In totaal liepen 43 deelnemers gedurende vier dagen dertien kilometer om de startbaan. Aan het einde van de week ontvingen zij een medaille, certificaat en een T-shirt.
Om de hitte enigszins voor te zijn, startten de deelnemers rond half vijf in de ochtend. Onderweg waren verzorgingsposten ingericht die de deelnemers voorzagen van eten en drinken. Onder de lopers bevonden zich ook enkele internationale wandelaars, die graag meeliepen met de Nederlandse wandeltocht, georganiseerd door het Bureau Sport van de Air Task Force. Een inzamelingsactie tijdens het evenement voor het goede doel leverde zon achthonderd dollar op.

DELft In het Legermuseum in Delft is vanaf 29 september de

kaNDaHaR In navolging van de Nederlandse variant in Nijmegen vond afgelopen week de

Cougar traint voor Search and Rescue taak


GiLZE-RijEN Een Cougar transporthelikopter heeft onlangs op
vliegbasis Gilze-Rijen voor het eerst het hoisten getraind. Deze methode wordt vooral gebruikt om op zee personen aan boord te nemen. De training is nodig om Cougar-bemanningen klaar te stomen voor het uitvoeren van search and rescue-missies.
gaan de opgedane kennis delen met de bemanningen. Naast het hoisten wordt al enige tijd geoefend in bijvoorbeeld het vliegen boven zee en het uitvoeren van zogenaamde SAR-patronen. Hoofdtaak van de opvallende geel met rood gespoten AB-412s van 303 Squadron bestaat uit het opsporen en redden van jachtvliegers, die hun toestel boven zee hebben verlaten. Een andere belangrijke taak is patintenvervoer van de Wadden- en booreilanden naar een ziekenhuis op het vasteland. De AB-412

Het redden van drenkelingen of het oppikken van gewonden van schepen of boordeilanden is voorbehouden aan 303 Squadron op vliegbasis Leeuwarden. 300 Cougar squadron op GilzeRijen kreeg recent opdracht om stand-by te staan om in geval van tekorten of grootschalige calamiteiten te kunnen bijspringen. Het oefenen met de hoist gebeurt eerst nog met een dummy. Later wordt geoefend met mensen. Momenteel worden drie instructeurs opgeleid. Zij

wordt, evenals de Lynx, op termijn vervangen door de nieuwe NH-90 helikopter.

Fraaie heruitgave Luchtbrug Gezocht: fotos van het Van Alkemadelaancomplex Market Garden DEN HaaG
DEN HaaG
Met de herziene uitgave van een imposant werk over Market Garden heeft uitgeverij Lanasta niet alleen een eerbetoon geleverd aan de grootste luchtlandingsoperatie in de Tweede Wereldoorlog, maar het is ook een postume waardering voor mede auteur Bart van der Klaauw.
Market Garden is daarmee geen wetenschappelijk boek, maar een zeer vlot lezend verhaal over de vele helden en getuigen die de operatie van zeer nabij hebben meegemaakt. Luchtbrug Market Garden telt 176 paginas (formaat 22 x 28) en is te verkrijgen bij uitgeverij Lanasta (www.lanasta.com, telefoon 0591618747) voor 34,95 euro. Bestellen bij de boekhandel kan ook onder ISBN 978-90-8616-096-9.
|

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is op zoek naar militair-historisch materiaal, zoals fotoalbums en losse fotos van uw tijd in n van de kazernes van het Van Alkemadelaancomplex. De

bedoeling is dit beeldmateriaal te gebruiken voor een boek over de Alexanderkazerne, de Frederikkazerne en de Kleine Alexanderkazerne. Het NIMH is als defensiebreed militairhistorisch instituut de meest aangewe-

zen locatie om waardevolle documentatie voor generaties te bewaren. E-mailadres o.v.v. fotos Van Alkemadelaancomplex: nimh@mindef.nl

De schrijver van vele luchtvaart(jaar) boeken kwam immers voor de (her) publicatie te overlijden. Het was dus aan Bart Rijnhout, bekend van boeken over luchtoorlogen om aan het werk te schaven. Het moet gezegd: er ligt alleen al qua uiterlijk een imposant werk op tafel met bijzondere illustraties. Door hun contacten in de wereld van de luchtvaart hebben de auteurs beslag kunnen leggen op unieke fotos, veelal uit privbezit. Dat geldt ook voor de verhalen van de piloten die dikwijls uit eerste hand zijn opgetekend. Luchtbrug

Luchtvaartmuseum verwerft Phantom


sOEstERBERG Het Militaire Luchtvaart Museum heeft een McDonnell Douglas F-4 E Phantom
aan zijn collectie toegevoegd. Het toestel, afkomstig uit de Verenigde Staten, is afgelopen maandag aangekomen in Soesterberg.
vliegtuig opgeslagen in het depot van de voormalige vliegbasis Soesterberg, in afwachting van plaatsing in het nieuwe museum. Het depot wordt tijdens het Nationale Museumweekend op 14 en 15 april aanstaande opengesteld voor bezoekers. Het MLM is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. Het straalvliegtuig is in juli vanuit de Verenigde Staten naar Antwerpen verscheept en werd vervolgens bij de firma QAPS in Lelystad afgeleverd voor een opknapbeurt. Inmiddels is het

tekst eVert BroUWer

COLOFON De Defensiekrant is een wekelijkse uitgave van de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie, bestemd voor het gehele Defensiepersoneel OPLAGE 41.000 HOOFDREDACTEUR luitenant-kolonel Patrick Bolder EINDREDACTEUR Andr Twigt (070 - 339 78 05) BEZOEKADRES Binckhorsthof, Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag POSTADRES Postbus 20703, 2500 ES Den Haag, MPC 58L E-MAIL defensiekrant@mindef.nl DEFENSIESITE www.defensie.nl REDACTIESECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE Marianne BeckBergshoeff TELEFOON (070) - 318 83 26, via het militaire net: 501, tst. 88326. ABONNEMENTEN Per jaar 13,61. Voor het buitenland 15,88. Particuliere abonnees kunnen zich opgeven bij: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, telefoon 0900 - 226 52 63 of via www.aboland.nl. In het geval van een dienstabonnement, opgave schriftelijk bij administratie Defensiekrant. ADRESWIJZIGING Het verdient aanbeveling adreswijzigingen vroegtijdig en uitsluitend schriftelijk op te geven; het duurt enkele weken voor het nieuwe adres in het verzendbestand is opgenomen. LAYOUT vijfkeerblauw.nl, Rijswijk DRUK TDS, Schiedam. De inhoud van de artikelen in de Defensiekrant hoeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de minister van Defensie of de krijgsmachtleiding weer te geven. Ingezonden brieven dienen betrekking te hebben op eerder in de Defensiekrant geplaatste artikelen. ZIj geven uitsluitend de mening van de inzender weer en kunnen door de redactie worden bekort. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de redactie. Aan rechtspositionele informatie kan geen recht worden ontleend. Deze informatie wordt in algemene bewoordingen en met terzijde lating van details weergegeven. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de officile stukken.