COMISIA METODICA UMANISTA Scoala cu clasele I-VIII Patroaia-Vale RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI UMANISTE ANUL SCOLAR 2010

-2011 Comisia metodica a claselor V-VIII, anul şcolar 2010-2011 şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze pentru clasele terminale. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări

3. 4. 5. 6.

formative şi sumative cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didacticcadru didactic şi elev- cadru didactic; Motivatie si interes pentru adaptarea si dezvolatrea prestigiului organizatiei noastre furnizoare de educaţie; Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme.

Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : • MISIUNEA ŞI POLITICA educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de invatare eficient care să asigure evolutii individuale şi de grup bazate pe calitate si durabilitate;

1

1.1 Decembrie. Cristian Ovidiu 2 .olimpiada de limba şi literatura română „ George Călinescu” și ”Ionel Teodoreanu”: prof. -inscrierea la Masterat in primul an : prof. conform procedurilor de implementare a programei scolare. Ion Ionela-Marina şi prof. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: (participarea susţinută la viaţa şcolii) CONCURSURI ŞCOLARE: -concursul Sarbatorim Halloween-ul organizat de prof.  Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare. avand ca tema Formarea poporului roman si a limbii romane (Etnogeneza romaneasca) 2.PERFECŢIONAREA continuă : -inspectie speciala pentru obtinerea garadului II: prof. Pastele: prof . Tiganila Liviu . 24 Ianuarie.la clasa a VIII-a.olimpiada de limba şi literatura română “Nastasescu”: prof. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative concretizate in : ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC SUŢINEREA DE REFERATE: . Cristian Ovidiu OLIMPIADE: .DOMENII/ MONITORIZARE Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv. dar şi in functie de standardele de referinţă s-a concretizat în:  Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare.Craciunul. Cojocaru Claudia în colaborare cu prof. Serban Catalina 3. Ion IonelaMarina CERC PEDAGOGIC DE ISTORIE: . Ion Ionela-Marina. sustinut de catre domnul profesor Cristian Ovidiu. Simescu Daniela . Cojocaru Claudia si prof. Ziua Eroilor: prof.

Astfel.Saptamana francofoniei : organizat de prof. Ion Ionela-Marina SERBARI SCOLARE: . Paste si sfarsit de an scolar : organizate de prof. Comisia Metodica Umanista a fost alcatuita in anul scolar 2010/2011 din sapte profesori cuprinzand scolile Patroaia-Vale si structura Badulesti. La începutul anului şcolar. prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi.cu ocazia sarbatorilor de Craciun .Saptamana Martisorului: prof. Aceştia au participat la examenele de corigenţă .Jocuri . capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si cultural si sa permita continuarea educatiei.Geniul poeziei romanesti. Cojocaru Claudia. Simescu Daniela si prof. . Ion Ionela-Marina în colaborare cu prof. Serban Catalina.concursul” Dragobetele la romani . Ion Ionela-Marina în colaborare cu prof.Valentindays organizat de prof.. prof. In anul scolar 2010/2011 am condus activitatea Comisiei Metodice Umaniste dupa un plan stabilit in prima sedinta de toti membrii prezenti ai comisiei. se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei identităţi culturale a acestora. patru dintre ei fiind titulari. Ion Ionela-Marina . în clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de argumentare. Totodată prin literatură. Toti profesorii sunt calificati. Cojocaru Claudia . de comunicare şi de exprimare corectă în limba română. 1-8 Martie . s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră. întreaga activitate a profesorilor de limba română și limbi moderne. respectandu-se nivelul si ritmul de dezvoltare al acestora si sa se inzestreze elevii cu acele cunostinte. iar trei suplinitori calificati. Serban Catalina . Simescu Daniela . Ion Ionela-Marina în colaborare cu prof.concurs de recitare Eminescu . In cadrul activitatilor derulate. organizat de prof. Simescu Daniela si prof. precum şi crearea unor valori şi atitudini. In luna 0ctombrie 2010 profesorii au participat la consfătuirile 3 . Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale urmăresc în mod deosebit capacitatea elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate. precum si a celorlalti membri ai comisiei a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial.concursuri cu prilejul zilei de 1 Iunie: prof. s-a urmarit ca fiecare profesor sa asigure educatia tuturor copiilor. considerată o artă a cuvântului.

dar nu a omis nici metodele clasice. iar pe semestrul al II-lea o alta lectie demonstrativa la structura Badulestide catre domnisoara profesoara Serban Catalina. In cadrul activitatilor derulate. Săptămânal. Au fost prezentate diverse culegeri de exerciţii şi eseuri necesare pregătirii elevilor pentru examenul de Evaluare Naționala. Astfel a fost sustinuta o lectie demonstrativa la Scoala Patroaia-Vale de catre doamna profesoara Simescu Dana. pentru eficientizarea pregătirii acestora pentru examen.). lucru pe grupe etc. capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si cultural si sa permita continuarea educatiei. 4 . pe legaturile interdisciplinare si daca se introduc si se utilizeaza metode moderne de predare/invatare ( lucru pe grupe. s-a urmarit ca fiecare profesor sa asigure educatia tuturor copiilor. s-a asigurat procurarea manualelor şcolare. respectandu-se nivelul si ritmul de dezvoltare al acestora si sa se inzestreze elevii cu acele cunostinte. S-au întocmit atât planul managerial. s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a VIII-a. de catre domnul profesor Cristian Ovidiu. Elevii claselor a VIII-a au achiziţionat culegerea „Evaluare Nationala 2011”. La sfarsitul lectilor demostrative toate cadrele didactice au plecat cu ceva nou sau mai bine inteles si cu dorinta de a-l aplica si ei la lectii. Totodată au fost elaborate teste iniţialepentru elevii claselor a Va şi a VIII-a. cat şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare. În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive. fie la prezentarea sau dezbaterea unei teme. In desfasurarea lectiilor am urmarit daca se pune accent deosebit pe calitatea invatarii.). au fost realizate scheme grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice.Prin lectiile sustinute am cautat sa-i obişnuim pe copiii cu o mai mare participare a cadrelor didactice si a felului cum se pregateste cadrul didactic pentru lectie. fise de evaluare si autoevaluare. teste de progres şi mai multe modele de subiecte de teză semestrială. la clasa a VIII-a.cadrelor didactice. Toate cadrele didactice au participat fie la sustinerea de lectii demonstrative. În primele două săptămâni ale anului şcolar. avand ca teme Formarea poporului roman si a limbii romane (Etnogeneza romaneasca) in care s-au folosit metode moderne de păredare / invatare / evaluare ( invatarea prin descoperire. De remarcat este lectia sustinuta in cadrul Cercului pedagogic de Istorie. fisa de lucru etc. lucrul cu harta. aplicate până la 1 octombrie 2010. Am constatat ca fiecare cadru didactic s-a straduit sa introduca modernul in lectie.Aceasta cuprinde modele de subiecte foarte apropiaate de strucura celor de la examen.

conversaţia). problematizarea). In acest an scolar consider ca este remarcabil modul in care fiecare profesor se preocupa de propria perfectionare. În catedră au fost aplicate subiecte de teză. studiu si munca .În primul semestru doamna prof. iata ca este posibil ca si in astfel de conditii sa se lucreze inter. prin colaborare. faza pe localitate ca profesor corector.faza pe localitate. Simescu Daniela a participat la olimpiada de limba şi literatura română „ George Călinescu” și ”Ionel Teodoreanu”. Desi invatamantul pare mai greu decat in trecut. alături de cele moderne (investigaţia de text literar. dezbaterea. manifestand fiecare dintre noi disponibilitate si deschidere catre nou. bazate pe:  Creativitate  Conştiinciozitate  Respect  Toleranţă  Comunicare bilaterală eficientă  Spirit de echipă  profesionalism 5 . cautand de fiecare data sa adapteze noutatile pedagogice la stilul propriu si la conditiile materiale si umane de care dispune. lectura. precum si modalitati de organizare a lectiilor pe grupe sau echipe. încearcă să promoveze VALORI ale unei echipe adevărate. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii. Pe tot parcursul anului școlar s-au realizat forme diverse de evaluare. Sper ca si in viitor sa reusim sa asiguram elevilor nostri conditiile ideale pentru un invatamant de calitate. sub indrumarea doamnei profesoare Ion Ionela-Marina Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode tradiţionale (prelegerea. referate. intra si trans disciplinar. În al doilea semestru 13 elevi. studii de caz. sa se utilizeze metode alternative de predare / invatare / evaluare . seriozitate. AM SPORT COMISIA METODICĂ UMANISTĂ demostrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei. de la structura Badulesti s-au calificat si au participat la Concursul ”Nastasescu” .

fiind interesaţi de inovaţii. . activ-participative. 6 . OPORTUNITĂŢI: • S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită.REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR: • există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte. activităţi eficiente. care stăpânesc conţinuturile predate.calitatea evaluării elevilor. ANALIZA SWOT Puncte tari: .dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate. • munca de educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa promoveze noi strategii. durabile.metode şi strategii moderne. .utilizând atât metode sumative cât şi formative. demersuri didactice centrate pe elev. • vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii. .climat favorabil . varietatea metodelor folosite. • Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala.performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant. . Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific. în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente. . bune relaţii între elevi şi profesori. • există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii. creativitatea în adoptarea stilurilor de predare. stimulative pentru învăţarea elevilor. între cadre didactice.punctate de performanţe. poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative. • mai avem încă de studiat “partea goala a paharului”in ceea ce priveste managementul calităţii.eficacitatea strategiilor didactice.

rezultate bune la concursurile școlare.lipsa unei motivaţii interioare a învăţării.deschiderea spre comunicare. Director.activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate.inexistenţa unei legături permanente a elevilor cu biblioteca şcolii. ilustrată prin diverse proiecte de echipă. . . .goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a VIII-a. .colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei. . Puncte slabe: . Ioneci Cornel Stefan Responsabil comisie. .. Ion Ionela-Marina 7 . Prof. .realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor.superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise. aplicarea metodelor moderne de evaluare. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful