Selektor u dilemama oko zadnjeg reda

Broj 1639 Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

@eljo poma`e Su{i}u u odluci

Asmir Begovi}, golman Stouka

Na{ reprezentativac na meti engleskih premijerliga{a

Bilino polje je na{ sretan stadion
Boris Pand`a, reprezentativac BiH

Vi{e me je strah Nanija, nego Ronalda
Ivica Dragutinovi}, biv{i igra~ Sevilje

Protiv Portugala igra~i BiH moraju biti drski i bezobrazni
Lazar Markovi}, najmla|i prvotimac Partizana

Medunjanin: Na listi `elja Vigana

Svi|a mi se Luli}ev stil igre

Venger hvalio Medunjanina

Aktuelno
Boris Pand`a, reprezentativac BiH iz Belgije, za „Sport“

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

2

Vi{e me je strah Nanija nego Ronalda
Mi smo u ovim kvalifikacijama pokazali veliki napredak u svim segmentima igre - ka`e Pand`a
bolji od nas. Mo`emo li im se revan{irati?

B

oris Pand`a, reprezentativac BiH i ~lan belgijskog Mehelena ne}e igrati u prvom susretu bara`a protiv Portugala. Naime, Pand`a ima parne kartone, a ista sudbina je zadesila i Sa{u Papca. - Takav je nogomet. Umjesto da propustim prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu, mene ne}e biti u bara`u. Te{ko mi je pala ova suspenzija, ali `ivot ide dalje. ^itam da mediji pi{u da je veliki hendikep {to }e nam nedostajati tri igra~a i to iz zadnje linije. Nije to dobro, ali smatram da }e selektor Su{i} prona}i adekvatne zamjene, koje }e ispuniti sve zacrtane ciljeve.
Portugal je prije dvije bio

- [to da ne. Mi smo u ovim kvalifikacijama pokazali veliki napredak u svim segmentima igre. Vidjeli ste da smo protiv Francuza odli~no odigrali. Pogotovo se to odnosi na prvo poluvrijeme. Oni su bili izgubljeni, D`eko ih je uni{tio. Nisu mu mogli ni{ta.
Neki smatraju da zbog Kristijana Ronalda, oni moraju biti na Euru?

- To je ta~no, ali nekako je ovaj Nani opasniji. Drzak je ide direktno na protivnika. Kao da ima motiv vi{e od Ronalda. To je moj zaklju~ak. Sve u svemu radi se o paklenim igra~ima. @elim kazati da nije fer, ovo {to nam oni rade, jer smatram da su na{i navija~i zaslu`ili da igramo u Zenici.
Portugal se nalazi na osmom mjestu na rang-listi koju objavljuje FIFA.

- To su ~iste izmi{ljotine. Iskren da budem mene je vi{e strah Nanija, nego Ronalda.
Zbog ~ega imate takvo mi{ljenje, jer ipak igra~ Reala je po mnogima uz Mesija najbolji igra~ dana{njice?

- Mene to ne zanima. Mi smo 21. {to je na{ najbolji plasman. Ako se plasiramo na Evropsko prvenstvo dobit }emo jo{ bodova. To je u ovom trenutku neva`no.
Mnogi smatraju da su prekidi na{a {ansa u dvome~u protiv Portugala. Dijelite li to mi{ljenje?

Dialiba u formi
Boris Pand`a, nije jedini na{ igra~ u Mehelenu. Njegov saigra~ je Bubakar Dialiba, nekada{nji igra~ tima sa Grbavice. - Dialiba je u posljednjem prvenstvenom susretu protiv Ber{ota bio strijelac. Stvarno u posljednje vrijeme igra u dobroj formi. I on vjeruje da }e Bosna igrati na Euru, jer on ~esto govori da je Bosanac i Hercegovac - ka`e Pand`a.

- Te{ko je o tome pri~ati. Daj Bo`e da mi u Zenici na taj na~in postignemo barem jedan gol.
Smatrate li da je va`no da u prvom me~u ne primimo gol?

Pand`a: Te{ko mi je pala suspenzija je me ~injenica da na{i napada~i igraju dobro. Posebno se to odnosi na D`eku. Radosna vijest je i povratak Vedada Ibi{evi}a u formu nakon te{ke povrede.
Jeste li Vi zadovoljni trenutnom formom?

- Moramo sa~uvati na{ gol. I rezultat 0:0 je dobar za nas. Onda, bi u revan{u oni imali dodatni pritisak. Radu-

- Igram standardno, ali nisam zadovoljan rezultatima kluba. Platili smo ceh odlasku mnogih igra~a. Nismo se ade-

kvatno poja~ali u minulom prijelaznom roku. Do sada smo imali problema sa realizacijom. Valjda }e i tome do}i kraj - optimista je Pand`a. Z. ].

Popravlja se zdravstveni bilten na{ih reprezentativaca

Salihovi} ponovo trenira sa ekipom, Pjani} „odmara“ iz preventive
Hasagi} danas (petak) po~inje trenirati individualno
Ako je suditi po posljednjim vijestima, osim povrije|enog Mensura Mujd`e, koji se uspje{no oporavlja od operativnog zahvata metatarzalne kosti stopala, svi ostali na{i reprezentativci }e biti spremni za „operaciju Portugal“. Had`ibajri} konstatuje da se Pjani} redovno javlja na{em reprezentativnom doktoru Reufu Karabegu i njemu. - Pita nas redovno za savjete. Naprimjer, ljekarski tim Rome mu je rekao da igra pro{le dvije utakmice Rome, ali je on ipak poslu{ao nas i odradio ultrazvuk, koji je pokazao istegnu}e. Ipak, nije bilo potrebe da rizikuje neku te`u povredu. Bolje je odmoriti sedam dana, nego naprimjer mjesec ili vi{e. Na pitanje kakva je trenutna situacija sa Kenanom Hasagi}em i Sejadom Salihovi}em, Had`ibajri} dodaje: - Salihovi} od po~etka ove sedmice trenira sa ekipom. Radi „ful“ treninge, dobro podnosi napore - bez bola u koljenu, tako da }e ubrzo biti spreman za povratak u tim. On je, {to se ti~e povrede koljena, spreman i za predstoje}i duel sa [alkeom (subota op. a.), a upitan je samo nivo fizi~ke spreme.

Upitna fizi~ka sprema Hasagi}a
U razgovoru sa fizioterapeutom na{e reprezentacije saznali smo da je Hasagi} u srijedu primio posljednju injekciju, te da }e danas (petak) ponovo po~eti trenirati. - Prvih nekoliko dana trenirat }e individualni i tr~ati samo pravolinijski. Nadam se da }e njegov sko~ni zglob desne noge, nakon distorzije, izdr`ati sve napore, te da }e biti spreman za novembarske me~eve bara`a. Za razliku od Pjani}a i Salihovi}a, Hasagi} }e mo`da do utakmica sa Portugalom imati „malih“ problema sa fizi~kom spremom, jer }e se ipak malo kasno uklju~iti u trena`ni proces sa ekipom, za kraj ka`e Had`ibajri}. G. [UMAR

Pjani} ide na fizikalnu terapiju
- Miralem Pjani} je uradio i kontrolni ultra-zvuk. Nije mu ni pukao ni napukao mi{i}, ve} se radi o istegnu}u zadnje lo`e, konstatuje fizioterapeut na{eg dr`avnog tima Ismar Had`ibajri}, koji je u svakodnevnom kontaktu sa na{im povrije|enim reprezentativcima. - Pjani} ide na fizikalnu terapiju i mo`da ne}e igrati ni u subotu protiv Milana. Ustvari, njegov nastup je pod upitnikom najvi{e zbog preventive, kako ne bi rizikovao neku te`u povredu

Salihovi}: Trenutno di`e nivo fizi~ke spreme

Hasagi}: U po~etku samo pravilinijsko tr~anje

Had`ibajri}: Svi }e biti spremni za Portugal

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

3

Safet Su{i}, selektor na{eg dr`avnog tima, danas (petak) {alje pozive

Duel sa @eljom otklanja dilemu u zadnjoj liniji
Nema nekih velikih tajni Raduje me kada dobro odigra svaki na{ igra~, jer onda na reprezentativne pripreme do|u jako dobro raspolo`eni Ni ne sumnjam da ne}emo igratio na Bilinom polju, ka`e Su{i}
dbrojavanje je po~elo. Do prvog me~a bara`a za Euro 2012 i velikog duela na{eg dr`avnog tima sa Portugalom ostale su jo{ samo dvije sedmice, {to je prema propisima FIFA i UEFA krajnji rok da selektori po{alju pozive reprezentativcima koji nastupaju za inostrane klubove.

O

Top forma
- Pozive }u poslati u petak (danas op. a.), a spisak }u najvjerovatnije zvani~no obja-

vac Muhamed Be{i}, te Muhamed Suba{i}, Ognjen Vranje{. - Uglavnom, nema tu nekih velikih tajni. S druge strane, selektora Su{i}a raduje trenutna forma Edina D`eke, koji je nakon Old Traforda ponovo bio dvostruki strijelac, ali ovaj put i igra~ utakmice (Vulverhempton 5:2 - Karling kup). Tako|er, najbolji pojedinac minulog me~e izme|u Sevilje i Rasinga (2:2) bio je, nakon odra|ene „`utice“, Emir Spahi}, a u top formi su Senad

[iri spisak
Golmani: Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Asmir Bego-

vi} (Stouk), Asmir Avduki} (Borac), Ibrahim [ehi} (Mersin). Odbrana i defanzivni bo~ni igra~i: Muhamed Be{i} (HSV), Boris Pand`a (Mehelen), Emir Spahi} (Sevilja), Adnan Mravac (Matersburg), Darko Maleti} (Aktobe), Sa{a Papac (Glazgov rend`ers), Muhamed Suba{i} (Dinamo Drezden), Sanel Jahi} (APOEL - Kipar), Ognjen Vranje{ (Krasnodar). Vezni red: Sejad Salihovi} (Hofenhajm), Miralem Pjani} (Roma), Haris Medunjanin (Makabi T.A.), Senad Luli} (Lacio), Semir [tili} (Leh), Adnan Zahirovi} (Spartak Nal~ik), Elvir Rahimi} (CSKA), Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva), Senijad Ibri~i} (Lokomotiv Moskva). Napad: Edin D`eko (Man~ester siti), Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm), Zlatan Muslimovi} (bez kluba), Ermin Zec (Gen~lerbirligi). viti u ponedjeljak ili utorak, ka`e selektor na{e reprezentacije Safet Su{i}. Prvi strateg na{eg dr`avnog tima sa posebnom pa`njom prati oporavak Sejada Salihovi}a, ali i igre Sanela Jahi}a, na ~ija vrata }e danas (petak) pokucati selektorov po{tar. Tako|er, pod lupom je i mladi reprezentatiLuli}, Haris Medunjanin... - Sve pratim, najva`nije je da oni igraju u svojim klubovima, kroz osmijeh ka`e Su{i}. - A znate kao je sa formom, ona varira od jedne do druge utakmice. Ipak, bar na{i najbolji reprezentativci dr`e top for-

Iz N/FSBiH
Danas (petak) }e delegacija UEFA-e obi}i obi}i stadione Bilino polje i „Asim Ferhatovi} - Hase“. - Dobili smo potvrdu da inspekcija UEFA-e dolazi u petak, ali ne i informaciju ko }e sve biti u njoj, ka`e generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi}. Tako|er, predstavnici FIFA-e i UEFA-e, na ~ijem ~elu }e biti Slovenac Rudi Zavrl, u petak i subotu (danas i sutra) }e odr`ati nekoliko sastanaka sa Komitetom za normalizaciju, ambasadorima N/FSBiH, te predsjednicima i generalnim sekretarima NSFBiH i FSRS. - Teme sastanaka bit }e odluka Izvr{nog komiteta FIFAe o produ`enju mandata Komitetu za normalizaciju, posljedice po N/FSBiH i strate{ko planiranje, usvajanje novih statuta na entitetskom i kantonalnom/regionalnom nivou, reorganizacija administracije... - dodaje Bakovi}. Danas (petak) }e Komitet za normalizaciju donijeti odluku ho}e li se predstoje}i vje~iti derbi na Grbavici, koji je na programu 5. novembra, igrati sa ili bez gostuju}ih navija~a. - Ne znam {ta }e biti odlu~eno, ali je ~injenica da nakon dono{enja odluke o zabrani organizovanog dolaska gostuju}ih navija~a nije bilo incidenata, {to potvr|uje opravdanost poteza Komiteta, kazao je Bakovi}

Sa minulog duela Sevilja - Rasing 2:2: Spahi} najbolji igra~ utakmice djeti. Mo`da }emo prvo polumu. - Da nije tako ne bi igra- vreme po~eti sa ekipom koju Selektor Su{i} je u srijedu na Grbavici li u svojim ekipama. Norma- planiram za prvi me~ bara`a. gladao duel kadetskih reprezentacija lno, raduje me kada dobro U toku te utakmice vidjet BiH i Holandije (0:3). odigra svaki na{ igra~ i kada }emo {ta je najbolje rje{enje. - Holan|ani su ipak malo ja~a ekipa. Istina, igra je u jednom penjegov klub ostvaruje dobre Da je problem jedan igra~, riodu bila i izjedna~ena, ali... Mo`da su na{i momci u utakmicu rezultate. To je pogotovo do- znao bih {ta uraditi. Me|utim, u{li sa previ{e respekta, pa su se na startu utakmice previ{e bro neposredno prije na{ih nama nedostaju tri. Moram uvukli u svoju polovinu. Po~etkom drugog poluvremena po~eli okupljanja, jer onda na repr- biti jako oprezan da ne pogrsu igrati dobro, ali ih je presjekao drugi gol. Nije stra{no izgubiezentativne pripreme do|u ja- ije{im, jer ne treba ni tro{iti riti od Holan|ana. Mo`da }emo pobijediti u naredne dvije utakmiko dobro raspolo`eni. A kada je~i o napada~ima na{eg prece, ka`e Su{i}, koji }e pratiti „neke nove klince“ protiv Engleske gube ili im ne ide u klubovi- dstoje}eg protivnika. (petak, 14 sati - Ko{evo) i Latvija (ponedjeljak). Su{i} je u utorak posjetio ma, treba im i po tri dana da se oporave. Zbog toga mi je ja- zeni~ko Bilino polje, gdje ga reprezentacije ovom prili- „umivanju“ travnjaka. Vreko va`no i to da njihovi klu- je ugostio upravnik stadiona kom se mogao uvjeriti u na- menske prilike, bar za sada, bovi bilje`e dobre rezultate Asim Demiri. Selektor na{e pore koje ula`u Zeni~ani na idu im na ruku, tako da je za U razgovoru sa selektoro~ekivati da }e teren biti sprom Su{i}em saznali smo da eman mnogo prije nego {to je jo{ nije obavio razgovor sa poprognozirano. vrije|enim Miralemom Pja- Teren je dosta dobar, boNakon obilaska Bilinog polja, selektor Su{i} je popio kani}em. lji je nego {to sam o~ekivao. fu sa zeni~kim stru~njakom Kemalom Hafizovi}em. - U srijedu sam ga zvao Ako vrijeme i dalje bude lije- Nakon lijepog dru`enja i osvrta na aktuelnu situaciju u bh. dva puta, ali ga nisam dobio. po, bez ki{e, obe}ali su mi da fudbalu, selektor se vratio u Sarajevo, ka`e Hafizovi}. M.P . }e teren biti odli~an. Me|utim, njegova povreda Bilino polje }e sutra obi}i nije te`e prirode, tako da i delegacija UEFA-e. o~ekujem da }e do 11. nove- Mo`e do}i ko ho}e, ali ne mbra sve biti OK. Dobit }e vjerujem da neko samo 14 dapoziv, nema razloga da bude na priju utakmice mo`e re}i druga~ije. da se tu ne mo`e igrati. Ipak, teren Bilinog polja }e svaki dan biti bolji. Ne, ni ne suNa pitanje jeste li odlu~ili mnjam da ne}emo igrati na kako }ete bez povrije|enog Bilinom polju, jer ve} sada bi Mensura Mujd`e, te kartonise na njemu mogla, bez proranih Sa{e Papca i Borisa Pablema, igrati me|unarodna nd`e slo`iti zadnju liniju, utakmica, za kraj ka`e Su{i}. Su{i} odgovara: Podsjetimo, prvi me~ ba- O tome stalno rara`a, i na zvani~nom sajtu zmi{ljam. Vjerujte, ne znam UEFA-e, najavljen je na Bilijo{... Odigrat }emo tu kontrnom polju, s tim {to o tome olnu utakmicu sa N/FSBiH jo{ nije dobio po@eljezni~arom (Grbavica - 8. tvrdu iz ku}e evropskog fuHafizovi} i Su{i}: Analizirali aktuelnu situaciju u bh. fudbalu dbala. G. [UMAR novembar - op. a.) pa }emo vi-

FleS

Dru`enje sa Hafizovi}em

Zadnja linija

Aktuelno
Senijad Ibri~i}, veznjak moskovskog Lokomotiva

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

4

Imamo reprezentaciju koja mo`e zaprijetiti bilo kome
Svaki igra~ je pod onoliko pritiska koliko on to sebi dopusti. Ja pritisak ne osje}am, govori bh. reprezentativac
utakmici 28. kola ruske lige nogometa{i Lokomotiva savladali su u gostima Spartak Nalj~ik, te tako zabilje`ili tre}u uzastopnu pobjedu, a to ih je odvelo na tre}u poziciju tabele ruskog prvenstva.

U

U Zenici se osje}amo najbolje
Svaka utakmica od ovolike va`nosti zna ~esto poprimati i vansportsku dimenziju. Tako Portugalci na sve na~ine `ele eliminirati Bilino polje, te nastup na{e selekcije na ovom stadionu. - Naravno da se nekada ne moraju sve utakmice igrati u Zenici, ali niti stru~ni {tab, niti mi, igra~i, ne krijemo da se na Bilinom polju najbolje osje}amo. Bila bi prava {teta da UEFA zaista podlegne pristisku portugalskog saveza - dodao je Ibri~i}. li igrati. Vidjet }emo, trenirali smo dobro, svi su puni samopouzdanja i u dobroj formi. Spartak je velika ekipa, a mi o~ekujemo dobru utakmicu i osvajanje novih bodova. Najva`nije }e biti da tu utakmicu odigramo kao ekipa, na taj na~in mo`emo do ne~ega u ovom gradskom derbiju. Kako se bli`i prva utakmica bara`a protiv Portugala, raste i pritisak. - Svaki igra~ je pod onoliko pritiska koliko on to sebi dopusti. Ja pritisak ne osje}am. Portugal je najbolja od svih osam reprezentacija koje preko plej-ofa tra`e put na Evropsko prvenstvo, a naravno da nam ~im spomenemo Portugal, na pamet pada posljedni bara` za Svjetsko prvenstvo. ^ekaju nas te{ke utakmice, ali nepoznanica nema. Oni svoje adute imaju u igra~ima poput Ronalda, Meirele{a, Nanija, ali mislim da i oni imaju svoje slabosti.

U dobroj formi
Senijada Ibri~i}a nije bilo u sastavu Lokomotiva, kao ni s druge strane Adnana Zahirovi}a. - Nisam se osje}ao ba{ najbolje, pa je trener odlu~io odmoriti me. Ipak, najva`nije je da sve vi{e igram i da smo u{li u jednu odli~nu seriju. U posljednjih 13 prvenstvenih utakmica zabilje`ili smo samo jedan poraz i to od Rahimi}evog CSKA. A to je bilo jo{ u junu. O~ito je da smo u{li u jedan od onih perioda kada ekipa izgleda nepobjedivo - govori Ibri~i}. U sljede}em kolu slijedi veliki derbi sa Spartakom koji zaostaje dva boda za Lokomotivom. - Jo{ uvijek ne znam ho}u

Nema straha od Portugala
Pribojava li se na{ nogometa{ ponavljanja pri~e od pro{le godine? - Ne radi se o ni o kakvom strahu. U odnosu na taj dvome~, sigurno je da smo sada iskusniji, kompaktniji, ali i opasniji. Danas imamo repr-

Ibri~i}: Posljednje utakmice su pokazale da znamo igrati u gostima ezentaciju koja predstavlja realnu prijetnju bilo kojoj evropskoj selekciji. Po Ibri~i}evom mi{ljenju nije presudno {to se druga utakmica igra u gostima. - Nekoliko posljednjih utakmica je pokazalo da znamo i u gostima odigrati jako dobro. Odigramo li kao protiv Francuske, posebno prvo poluvrijeme, vjerujem da mo`emo u prvom susretu ostvariti dobar rezultat. A za mene je dobar rezultat ne primiti gol, a dati ga makar i u 90. minuti - zaklju~io je Ibri~i}. S. [A^I]

Na{i reprezentativci na meti engleskih premijerliga{a

Medunjanina `eli Vigan, Ibi{evi} po ukusu Evertona
Makabi je spreman prodati Medunjanina za oko pet miliona eura, a ljetos je za njegovu od{tetu tra`io i 2.000.000 eura
Kako saznaje „Sport“ iz dobro obavije{tenih bh. menad`erskih krugova, reprezentativac BiH iz telavivskog Makabija Haris Medunjanin nalazi se na listi `elja engleskog Vigana. Ovu vijest potvrdila su ovosedmi~na pisanja ostrvskih, njema~kih ali i izraelskih medija. kmice Francuska - BiH 1:1 nove igre u ovoj sezoni, kako u menad`er Arsenala Arsen Ve- klubu, a posebno u na{em nger, koji je komentarisao dr`avnom timu, udvostru~ile me~ za francusku televiziju cijenu njegovih nogu. TF1, u nekoliko navrata pohvalio reprezentativca BiH. - Medunjanin je vrlo visoS druge strane, nakon {to ko rangiran fudbaler u Izrasmo prije desetak dana objaelu. Iako igra u veznom redu, ~sto posti`e golove, prenosi vili informaciju da se na{ reprezentativni napada~ iz Ho„Eyefootball“. - Makabi je spreman proda- fenhajma Vedad Ibi{evi} nati Medunjanina za oko pet mi- lazi na listi `elja Evertona, liona eura, a ukupni njegov transfer (ugovorne rate, pla}e... - op. a.), prilikom dolaska iz Valjadolida u Tel Aviv, prije nepune dvije godine bio je upola manji, pi{e „Eyefootball“. Podsjetimo, na{ reprezentativac iz Makabija ljetos je bio na listi `elja Lije`a, ali Belgijanci Medunjanin: Na nisu bili spremni meti je nekoliko da odvoje prvo 2,5 premijerliga{kih miliona eura od{te- klubova te, a potom ni 500.000 eura manje. Nema sumnje da su Medunjaniskauti engleskog kluba su ga pratili na dvije utakmice. Protiv [tutgarta je odigrao samo pola sata, dok je protiv Borusije iz Menhengladbaha bio najbolji igra~ na terenu i jedini strijelac. Skaut menad`era Evertona Dejvida Mojesa (David Moyes) je navodno, kako prenose ostrvski mediji, vrlo zadovoljan napustio Njema~ku i vratio se u Englesku. Prema informacijama bliskim klubu iz Liverpula Mojes `eli da ve} u predstoje}em zimskom, januarskom prijelaznom roku, na „Gudison Park“ dovede Ibi{evi}a. Me|utim, ne treba zaboraviti ni to da ni Blekburn, koji je ljetos bio blizu dogovora sa Ibi{evi}evim menad`erima, nije odustao od dovo|enja na{eg reprezentativnog napada~a. U svakom slu~aju, najvi{e zahvaljuju}i posljednjim uspjesima na{eg dr`avnog tima, nije te{ko zaklju~iti da }e na{i reprezentativci biti tra`ena roba na predstoje}oj zimskoj tr`nici nogu. G. [UMAR

Tra`ena roba

Vengerove pohvale
- Medunjanin ide u Vigan, pi{e njema~ki Transfermarkt (www.transfermarkt.de). - Medunjanin poja~ava Vigan, prenosi engleski „Eyefootball“ (www.eyefootball.com). Navodno, veznjak Makabija, ~ija je „prirodna pozicija“ krilni napada~, na meti je nekoliko premijerliga{kih klubova. - Vigan je vode}i u toj utrci, prenose izraelski mediji, po{to je Medunjaninov CV ve} predstavljen na veb sajtu Vigana (www.wiganer.net). Ostrvski mediji konstatuju da Viganu ove godine nedostaje kreacija u veznom redu, tako da o~ajni~ki poku{avaju prona}i fudbalera koji }e im pomo}i u usponu u Premier{ipu. Tako|er, nekoliko medija navodi da je tokom uta-

Ibi{evi}: Protiv Borusije odigrao po ukusu skauta Evertona

Medunjaninova tr`i{na vrijednost, prema njema~kom Transfermarktu, trenutno je 2.000.000 eura. Ona se nije mijenjala od septembra pro{le godine, ali treba imati na umu i to da izraelska liga i nije atraktivna, te ba{ najbolje nije popra}ena u Evropi. Za razliku od Medunjanina, Ibi{evi}eva cijena se ~e{}e mijenja, te trenutno iznosi 6.000.000 eura. U januaru 2012. godine ona je bila 8.000.000 eura, a u avgustu pro{le godine maksimalnih 8.500.000 eura. Tr`i{ne vrijednosti ve}ine na{ih reprezentativaca, koji su bili nosioci igre na{eg dr`avnog tima, pred zimsku tr`nicu nogu sigurno }e biti ve}e od trenutnih. Naravno, rast cijena }e biti ve}i ukoliko presko~imo Portugal u bara`u za Euro 2012.

FleS

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

5

Asmir Begovi}, reprezentativac BiH i golman Stouka

Ne `elim govoriti o transferu u veliki klub
Smatra da }e se Arsenal ponovo plasirati u Ligu prvaka Raduju ga dobre igre D`eke Nani }e i pored toga {to ne posti`e golove u klubu predstavljati veliku opasnost po na{ gol - ka`e Begovi}

A

smir Begovi}, reprezentativac BiH nije branio za svoj klub u okviru Karling kupa, u kojem je Stuok pred svojim navija~ima pora`en od Liverpula. Iako je o~ekivao prolaz dalje, na{ internacionalac nije bio previ{e tu`an nakon susreta. - Idemo dalje. Imali smo veliku `elju i motiv da ponovo pobijedimo Liverpul, ali ovaj put to nismo uspjeli. Ponovo smo pru`ili dobru partiju, imali ~ak vodstvo nakon prvog dijela susreta, me|utim u nastavku smo primili dva gola.

Sorensen odli~no branio
Ove sezone branite samo u doma}em {ampionatu.

- To je istina. Ipak, bit }u iskren i kazati da je Sorensen odli~no branio protiv Leverpula. Dugo nas je dr`ao u igri za prolaz dalje.
Va{em timu ove sezone dobro ide u Evropskoj ligi?

- Iako smo debitanti u ovom takmi~enju, blizu smo prolaska u narednu rundu. Lijepo je kada su navija~i sretni nakon na{ih utakmica protiv renomiranih klubova u Evropskoj ligi.
Mnogi su mi{ljenja da mo`ete daleko dogurati na evropskoj sceni u ovoj sezoni?

Begovi}: Svi na{i igra~i igraju dobro u svojim klubovima - Puno zaostaju. Ispali su iz utrke za {ampionsku titulu. Smatram da }e se ponovo plasirati u Ligu prvaka, jer ta liga bila bi smije{na bez Arsenala. Vidim da dosti`u `elna{im navija~ima. Zato se nadam na{oj novoj pobjedi. Da se razumijemo, ne}e nam biti lako. Oni igraju ~vrsto, primaju malo golova. Ako se uzme u obzir da smo pred na{om publikom pru`ili vi{e nego dobar otpor ^elziju, Man~ester junajtedu, a pobijedili Liverpul, onda se da zaklju~iti da smo blagi favoriti.
Za „svrake“ zbog povrede ne}e igrati napada~ [ola Ameobi. I Vi }ete imati manje posla?

- Ne razmi{ljamo previ{e o tome. Znate da i u tom takmi~enju trener ~esto rotira tim. Na{ cilj i da dalje ostaje da ostvarimo {to bolji plasman u ligi.

gol, on je na terenu dominantan. Svakako da me raduju njegove igre pred susrete bara`a.
Jeste li zadovoljni Va{om formom?

Luli} ima karakter
U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo Senad Luli} je bio jedan od na{ih najboljih igra~a.

ijeme kada }u po~eti razmi{ljati o odlasku. Lijepo je kada u novinama pro~itate da Vas cijene treneri najve}ih klubova na Ostrvu, ali ka`em realnost je da }u sezonu zavr{iti u sada{njem klubu.

- Svi na{i igra~i igraju dobro u svojim klubovima. Zbog toga su Portugalci `eljeli izbje}i gostovanje u Zenici. Nisu uspjeli i sretan sam zbog toga. Bilino polje je na{ sretan stadion.

Te{ko je biti golman Man~estera
Kakav je Va{ komentar na slabu formu De Geje, golmana tima sa Old Traforda?

Mogu}a kriza
U prvom susretu ne smijemo primiti gol, ako mislimo otputovati u Lisabon sa pozitivnim rezultatom?

- Prije svega Luli} ima karakter. Dugo je igrao u [vicarskoj. I tamo je briljirao, ali mu je jedna utakmica promijenila tok karijere. To je bila ona protiv Totenhema u okviru kvalifikacija za ulazak u Ligu prvaka. Nakon toga je uslijedio poziv u reprezentaciju, a Luli} je zaista to povjerenje vi{e nego opravdao. To je igra~ koji ima karakter. I sada dobro igra u Laciju. On bi mogao biti jedan od na{ih aduta u narednom dvome~u protiv Portugala - smatra Begovi}.
U pro{lom kolu ste do`ivjeli poraz od Arsenala, koji polako di`e formu?

- U Londonu smo dobro igrali. ^ak smo dobro stajali i na terenu. Dugo smo imali jedan bod u d`epu. Me|utim, onda nas je „uni{tio“ Van Persi koji je u{ao sa klupe u igru. I to je dodatni kvalitet Arsenala. On nam je postigao dva gola.
Po Vama mo`e li se tim Arsena Vengera uklju~iti u borbu za sami vrh tabele?

jeni nivo forme i treba o~ekivati da nastave sa serijom dobrih rezultata. Za razliku od doma}eg prvenstva, njima odli~no ide u Ligi prvaka. Ve} nakon tri kola napravili su veliki korak ka plasmanu u osminu finala.
Pred Stoukom je okr{aj sa Njukastlom, ekipom koja do sada nije do`ivjela niti jedan poraz u ligi. Mo`ete li im uzeli „skalp“?

- Nije mi drago {to se povrijedio. Ne}e ga na terenu biti vi{e od mjesec. Nije samo on opasan igra~. Ove sezone Njukastl ima dosta raspolo`enih igra~a, kao {to su Gutijeres, Kabaje, Obertan, Ben Arfa, Demba Ba, koji je nekada igrao sa Ibi{evi}em i Salihovi}em u Hofenhajmu. Ne bi se slo`io da }u biti bez posla u narednoj utakmici.
Kako Vi gledate na „bombardovanje“ protivni~kih golmana od strane Edina D`eke?

- Radi se o mladom golmanu, koji bez dileme veoma talentovan. Me|utim, treba znati jednu ~injenicu da je te{ko biti golman Man~ester junajteda. Pogotovo, sada jer on je do{ao kao zamjena za Van Der Sara. Svi znamo kako je Holan|anin branio za Man~ester. Trebat }e vremena da se mladi reprezentativac [panije, navikne na novi stil igre u Engleskoj, ali i da se navikne na nove saigra~e - rije~i su Begovi}a. - Za sada sve ide `eljenim tokom. Na treninzima dobro radim, jer samo tako mogu sa~uvati status prvog golmana.
Bli`i se zimski prijelazni rok. Ho}ete li promijeniti sredinu? Uskoro na{u reprezentaciju ~ekaju susreti protiv Portugala u okviru bara`a za odlazak na Evropsko prvenstvo?

- Za mene je bolje da bude 0:0, nego da recimo pobijedimo sa 2:1. To je moje mi{ljenje.
U posljednje vrijeme Nani iz Man~ester junajteda nije golgeterski raspolo`en?

- Poznata je ~injenica da mi puno bolje igramo pred

- To je dobro za na{u reprezentaciju. D`eko stvarno dobro igra. I kada ne postigne

- Ne `elim govoriti o transferu u veliki klub. Uostalom, imam ugovor sa Stoukom i u ovom klubu mi je dobro. Branim redovno, a posti`emo i dobre rezultate. Do}i }e vr-

- Znam da je okupljanje u ponedjeljak. Dan prije toga imam utakmicu protiv Boltona. Dolazim u Sarajevo sa `eljom da obradujemo na{e navija~e. Ne}e biti lako, ali mislim da nismo bez {ansi.
Na ~emu temeljite Va{ optimizam?

- Ne trebamo tako gledati na stvari. On je ~lan velikog kluba, {to zna~i da se radi o stra{nom igra~u. E, sada da li se on nalazi u mogu}oj krizi, to nije moje da komentari{em. Nani }e i pored toga {to ne posti`e golove u klubu predstavljati veliku opasnost po na{ gol. To isto va`i i za Kristijana Ronalda - istakao je Begovi}. Zlatan ]OROVI]

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

6

INTERVJU

Ivica Dragutinovi}, nekada{nji reprezentativac Srbije i biv{i igra~ Sevilje

Protiv Portugala igra~i BiH moraju biti drski i bezobrazni
Ljetos zbog prijateljstva sa Prosine~kim bio blizu dresa Crvene zvezde Smatra da je sada{nji trener Sevilje, Marselinjo „ubio“ prepoznatljiv stil igre ovog kluba Igrao sam protiv Portugala i znam da su oni tehni~ki jaki, ali i Vi imate igra~e svjetske klase kao i oni - ka`e Dragutinovi}
Razgovarao: Zlatan ]OROVI] lgiji. Iz Standarda sam pre{ao u Sevilju, gdje mi je moram kazati bilo najljep{e. U taj klub sam do{ao u periodu kada se stvarala jedna mo}na ekipa koju su predvodili Kanute, Luis Fabijano, Mareska... Dobro sam se uklopio, a iza nas su vi{e nego odli~ni rezultati.
Mogli ste ostati u Sevilji po isteku ugovora, ali ste odlu~ili oti}i iz kluba u kojem ste stekli slavu. Zbog ~ega?

S

I

vica Dragutinovi} je dobro poznato ime ljubiteljima {panske lige. Dugo je ovaj igra~ bio ~lan Sevilje. Dragutinovi} je u ovaj klub stigao 2005. godine iz belgijskog Standarda i za to vrijeme dva puta osvojio Kup UEFA, evropski Superkup, Kup [panije i Superkup [panije. U kvalifikacijama za SP 2010. godine bio je standardni ~lan reprezentacije Srbije, ali na Mundijal nije putovao zbog povrede Ahilove pete. Trenutno je Ivica bez anga`mana, a kako stvari stoje nije isklju~eno i da se oprosti od aktivnog igranja. Na razgovor je pristao jer smo broj telefona dobili od jednog poznatog sarajevskog frizera, ina~e prijatelja porodice Dragutinovi}, koji je tako|er rodom iz Prijepolja. - Dugo sam u inostranstvu, promjenio sam ~etiri kluba i u mom poslu sasvim su normalna preseljenja, novi izazovi i novi anga`mani, pa mi u tom smislu ne bi smetalo da odem iz [panije. Za sada `ivim na relaciji Beograd - Sevilja, jer mi tamo `ivi porodica, dok sam u glvanom gradu Srbije otvorio klub „El Dere}o“ ({to u prijevodu zna~i pravda) koji se nalazi u sklopu beogradskog Pravnog fakulteta. Ve} sam uplovio u neke nove vode, ali vjerujte da je te{ko `ivjeti bez fudbala - kazao je Ivica, koji je u svojoj karijeri igrao za Polimlje, Borac iz ^a~ka, Gent, Standard i Sevilju.

napada~ki, nekada i sa tri {pica od prve minute. Zato su nas voljeli gledati, bilo gdje da igramo. On je „ubio“ godinama prepoznatljiv stil igre Sevilje i zbog toga smatram da on nije rje{enje za ovaj klub. Huande Ramos je ~ovjek koji je od Sevilje napravio klub kojeg su se bojali svi u Evropi. Trenirali su me mnogi treneri, ali on je na mene ostavio najbolji utisak.
Ljetos je Emir Spahi} stigao u Sevilju. Kako ocjenjujete njegove igre u dosada{njem dijelu sezone?

Golf i tenis
Imate li neki hobi?

- Nedaleko od doma u kojem `ivim nalazi se golf teren, pa kada sam u prilici igram golf, a volim i tenis. Nemam mnogo slobodnog vremena jer sam dugo vremena bio posve}en fudbalu, ali uvijek kada mi se uka`e prilika radim samo one stvari koje me opu{taju. Dok sam igrao u karantinu sam uvijek slu{ao dobru muziku - otkriva nam Dragutinovi}.

- ^ovjek se za pet godina zasiti `ivota u istoj zemlji, a pogotovo igranja za isti klub. Odlu~io sam da bi mo`da bilo najbolje da promijenim sredinu, od ~ega nisam imao nikakav strah jer bih tako

- Spahi} se odmah nametnuo kao vo|a odbrane. Vidi se da ima iskustva igranja u jakim evropskim ligama. On

Ljubav zaborava nema
Osim ugostiteljstva, ~ime se jo{ planirate baviti?

- Ostat }u u nogometnim vodama. Ljubav prema fudbalu zaborava nema. Ne{to }u raditi. Najvjerovatnije }u se baviti menad`erstvom. Imam dosta prijatelja iz tog miljea i zato }u se pridru`iti njima. Podru~je biv{e Jugoslavije je uvijek bilo bogato talentovanim igra~ima. Njih ima na svakom koraku, samo ih treba pravilno usmjeriti - govori Dragutinovi}. dobio i motiv za nove pobjede. Bio sam `eljan novih isku{enja i titula, a poslije tri godine konstantnog osvajanja zna~ajnih titula sa Seviljom, u timu vi{e nema istog elana kao nekada. Me|utim, jo{ nisam prona{ao novi klub, a nije tajna da razmi{ljam da ka`em zbogom aktivnom igranju. To bi mislim bilo i najbolje rje{enje. Ljetos sam bio blizu dresa Crvene zvezde, jer sam dobar prijatelj sa Prosine~kim, ali se tu ne{to iskomplikovalo. Nije to za medije, a nije ni bitna informacija za Va{e ~itatelje.
S obzirom na to da ste oti{li iz kluba, vjerovatno sa posebnom pa`njom pratite njegove igre?

je veliko poja~anje za Sevilju. @ao mi je {to nije igrao protiv Barselone, jer iz iskustva znam {ta to zna~i za svakog igra~a. O~ekujem da Sevilja ove sezone izbori plasman na evropsku scenu, a li~no bi volio da to bude u Ligi prvaka, ali kako sada igraju to je te{ko povjerovati.
Levante je hit u [paniji. Do kada }e to biti?

Dragutinovi}: Smatram da je ener, ali ne i vrhunski. Uostalom, on je dugo bio bez posla, a u ovoj bran{i je potrebno da se stalno usavr{avate. Tako|er, nije do{lo do smjene generacija na vrijeme. Mada je najve}i problem rad u mla|im selekcijama. Tu se slabo radi. Nema igra~a sa potencijalom koji bi mogli biti nasljednici jednog Stankovi}a ili da ne govorim Vidi}a. Katastrofa je za reprezentaciju Srbije {to se nije plasirala na jo{ jedno veliko takmi~enje. Iz vi{e razloga, da ne govorim o finansijskoj strani.

Srbiji potreban svjetski stru~njak

Po~eo sam u Polimlju, a veliku ulogu u tome je imao moj brat Vujica, koji je tako|er bio fudbaler. Kasnije sam igrao za Borac iz ^a~ka, a onda sam dugo vremena bio u Belgiji. Iz Standarda sam pre{ao u Sevilju, gdje mi je, moram kazati, bilo najljep{e“
- Realno kompletniji igra~ je Portugalac Ronaldo iz razloga {to u svakom trenutku mo`e posti}i gol. Odli~no izvodi prekide, a sada se vidim i posvetio kolektivu, {to ranijih sezona nije bio slu~aj. Mesi je fantasti~an igra~, tehni~ki je ja~i od Ronalda, odnosno nema mu ravnog u ovom trenutku. Me|utim, za mene je ^avi iz Barselone najbolji igra~ dana{njice. To je igra~ ~ije su lopte ta~ne, a mislim da on na jednoj utakmici pogrije{i najvi{e jednom ili dvaput. On je najzaslu`niji {to je [panija osvojila sve {to se mo`e osvojiti u posljednje vrijeme.
Mo`e li [panija idu}eg ljeta odbraniti naslov najbolje reprezentacije u Evropi?

Jaki individualci
Hrvatska, BiH i Crna Gora }e preko bara`a tra`iti put do Eura. Mogu li uspjeti u tome?

Mo}na ekipa
Da li je te{ko iz sada{nje perspektive sjetiti se Va{ih po~etaka?

- Bilo je to davno. Po~eo sam u Polimlju, a veliku ulogu u tome je imao moj brat Vujica, koji je tako|er bio fudbaler. Kasnije sam igrao za Borac iz ^a~ka, a onda sam dugo vremena bio u Be-

- Kako da ne. ^esto i pogledam njihove utakmice. Dosta toga se promijenilo. Trener Marselinjo gaji stil igre koji ne vole navija~i Sevilje. On sada ku}i igra sa jednim napada~em, a na klupi ostavlja Negreda. To se desilo sada protiv Rasinga. U moje vrijeme mi smo igrali

- Treba im odati priznanje. Oni su u prosjeku me|u najstarijim ekipama u ligi. Koga to zanima? Mislim da oni ne mogu izdr`ati ovaj ritam, ali znam da je prije prvenstva njihov cilj bio opstanak u ligi i na dobrom su putu da to u~ine ve} nakon prvog dijela sezone. Za titulu }e se po obi~aju boriti Real i Barselona, a smatram da je Murinjo poslo`io sve kockice u timu i da bi oni mogli prekinuti dominaciju Barselone.
Dugo ste bili reprezentativac Srbije, reprezentacije koja je u silaznoj putanji. Zbog ~ega jedan tim koji u svojim redovima ima igra~e iz ^elzija, Man~ester junajteda, Juventusa, Intera... nije mogao izboriti nastup na Evropskom prvenstvu?

Spahi} se odmah nametnuo kao vo|a odbrane. Vidi se da ima iskustva igranja u jakim evropskim ligama. On je veliko poja~anje za Sevilju. @ao mi je {to nije igrao protiv Barselone, jer iz iskustva znam {ta to zna~i za svakog igra~a“

- I Hrvatska je bila u maloj krizi. Nekako se izvla~e. Po meni oni su blagi favoriti protiv Turske, mada, ~itam imaju nekih problema sa povredama igra~a. Me|utim, zato se vratio Rakiti}. On je stra{an igra~, ali i momak. Nije imao sre}e sa povredama, ali vidim da se polako vra}a u formu. I sada protiv Rasinga je dobro odigrao, a uz to i upisao jednu asistenciju. Crna Gora je dosta napredovala i volio bih da se plasiraju na EP, ali bojim se da zbog neiskustva propuste ovu priliku. Dok je BiH za mene dobra reprezentacija sa jakim individualcima.
Mogu li izabranici Safeta Su{i}a presko~iti Portugal?

postaviti. Nikako se povu}i i ~ekati svoju {ansu. Igra~i moraju biti drski i bezobrazni. D`eko mora imati podr{ku i ostalih saigra~a. Mo`da bi bilo najbolje da igrate sa dva {pica. Tada bi igra~ Man~ester sitija imao vi{e prostora. ^uvao bi ga ~esto jedan protivni~ki stoper i tu bi nastala velika rupa u odbrani Portugala. Za mene je D`eko jedan moderan {pic, koji je i pored svih priznanja koje je pokupio i dalje „gladan“ golova. Zbog toga je ~lan i trenutno najboljeg kluba na Ostrvu.
Vi ste u svojoj karijeri odigrali dosta utakmica. Koje se naj~e{}e sjetite?

- Te{ko je dati adekvatan odgovor. Bilo je lijepo kada smo osvajali evropske trofeje sa Seviljom, kao i utakmica protiv Francuske u kvalifikacijama za SP 2010. godine, kada smo u Beogradu osvojili `eljeni bod. Na moju `alost nisam bio sudionik tog Mundijala, zbog te{ke povrede.

- Po meni vi{e je razloga. Izme|u, ostalog i do selektora. Smatram da je Srbiji potreban svjetski stru~njak. Neki }e re}i da je to bio Anti}. To nije istina, Anti} je dobar tr-

- Igrao sam protiv Portugala i znam da su oni tehni~ki jaki, ali i Vi imate igra~e svjetske klase kao i oni. Po meni treba se hrabro

^avi igra~ dana{njice
Imali ste priliku igrati protiv Mesija i Ronalda. Ko je po Vama bolji u ovom trenutku?

- Moj favorit je Francuska. Jednostavno, njihovi igra~i se sada nalaze u najboljim godinama, a stasala je jedna nova plejada igra~a koju predvodi Benzema i Riberi. Oni `ele ponoviti uspjeh generacije koju je predvodio Zinedin Zidan. Imaju kvalitet da skinu [pance sa trona. Pozitivna stvar je {to za selektora imaju Lorana Blana, pred kojim je velika trenerska karijera, a znamo svi da je bio veliki igra~ - istakao je Dragutinovi}.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

7

Premier{ip ili Bundes liga?
Muslimovi} ima ponude Evertona i Derbi kauntija, prenosi „Sky sports“

Zlatan Muslimovi} pauzirat }e do januara

J

an Drejer, menad`er Zlatana Muslimovi}a, konstatuje da na{ reprezentativac odmarati do januara. - Ima dosta mogu}nosti, ali vidjet }emo u januaru {ta }e se desiti, ka`e Drejer za ostrvski „Sportsvibe“ (sportsvibe.co.uk).

- [kotski prvak Glazgov Rend`ers i nekoliko klubova iz ^empion{ipa (Druga liga Engleske - op. a.) bili su zainteresovani za Muslimovi}a, ali on `eli igrati u Premier{ipu ili Bundes ligi. Zlatan je sna`an napada~ i dobar je u skok igri. Njegov stil igre odgovara je-

Mjese~na pla}a 100.000 eura!?
Muslimovi}eva trenutna tr`i{na vrijednost je 2.250.000 eura (www.transfermarkt.de), a u razgovoru sa nekoliko na{ih menad`era saznali smo da na{ reprezentativni napada~ tra`i 1.200.000 eura, neto, po godini (mjese~na pla}a 100.000 eura), s obzirom na to da njegov novi klub ne mora pla}ati od{tetu PAOK-u. Navodno, Frankfurt je ljetos Muslimovi}u ponudio mjese~nu pla}u od 50.000 eura, {to su on i njegovi zastupnici glatko odbili.

dnoj od tih liga. „Sportsvibe“ navodi i to da bi saigra~ Edina D`eke iz reprezentacije BiH mogao nastaviti karijeru u Evertonu, koji i dalje tra`i napada~a. S druge strane, „Sky sports“ (www.skysports.com) je u srijedu objavio tekst pod naslovom - „Muslimovic for England?“ - Muslimovi} ima ponude Evertona i Derbi kauntija, prenosi „Sky sports“. Sa Evertonom je navodno o Muslimovi}evom transferu pregovarao Mesa|ero Veneto, a nedavno se u igru uklju~io i Derbi kaunti. Po{to se na{ reprezentativac ve} du`e krije od medija (od kada nema klub), nismo mogli provjeriti pisanje engleskih medija. G. [.

Muslimovi}: Ve} du`e vrijeme se krije od medija

Zlatan Bajramovi}, nekada{nji reprezentativac BiH

Portugal mo`emo izbaciti
Zlatan Bajramovi}, nekada{nji reprezentativac BiH prije dvije godine je odigrao posljednju utakmicu za na{u reprezentaciju. Bilo je to protiv Portugala u revan{ me~u bara`a za odlazak na Mundijal. - Srce me zaboli, kada se sjetim te utakmice. Atmosfera prije utakmice je bila nevjerovatna. Sve je bilo spremno za veliko slavlje. Me|utim, niu „rat“ sa Portugalom. Ovaj put ulog je nastup na Evropskom prvenstvu?

- Po meni mi smo i prije dvije godine imali {ansu. Tada nismi bili ni miljenici sre}e. Imali smo dva ili tri zicera u Lisabonu. Da smo dali gol sve bi bilo druga~ije. Istina je da smo iskusniji za sada, {to mo`e biti dodatni kvalitet za na{ tim.

Bajramovi}: Dok sam bio igra~ uvijek sam volio da prvu utakmicu igram u gostima

ti slabe ta~ke u na{em timu. Veoma va`no je da se igra~i u miru pripreme za prvu utakmicu. Ne treba stvarati nepotrebnu euforiju, koja nam nikada nije donijela `eljeni rezultat.
Spomenuli ste prvu utakmicu, koja }e se igrati u na{oj zemlji. Da li je to prednost za izabranike Safeta Su{i}a?

Povratak u Hamburg
Kako ide Va{ oporavak?

- Kod mene nema ni{ta novo. I dalje redovno idem na terapije. Me|utim, ovih dana se selim za Hamburg. To je moj grad. Tu sam napravio prve nogometne korake. Tamo imam dosta prijatelja i od sada }u ponovo `ivjeti u pomenutom gradu - otkrio nam je Bajramovi}. smo uspjeli. I sada se ~esto sjetim lica promrzlih navija~a nakon utakmice. Stvarno mi je iz dana{nje perspektive te{ko govoriti o toj utakmici.
Ipak, ponovo }emo morati Na{ rival }e sada biti slabiji za Karvalja, Pepea i Deka. Da li to mo`emo iskoristiti?

- Dok sam bio igra~ uvijek sam volio da prvu utakmicu igram u gostima. S druge strane drago mi je {to }emo sada prvi susret igrati u Zenici. Ne}e uspjeti Portugalcima trik da nas otjeraju sa Bilinog polja. Ako mi dozvole obaveze sti`em u Zenicu da pru`im podr{ku svojim prijateljima. pomenute igra~e. Ne treba tako razmi{ljati. Sjetite se da oni u pro{lim utakmicama nisu imali Ronalda, a sada }e on igrati.
[ta mo`e odlu~iti putnika na Euro? Sigurno Vas raduje forma na{ih reprezentativaca u svojim klubovima?

Ibi{evi}, Luli}, Spahi}, Pjani} imaju va`ne uloge u svojim klubovima. Evo, naprimjer ovaj Luli} je otkri}e ovih kvalifikacija. On je veliki dobitak za na{u reprezentaciju. Mi nismo svjetska velesila da se mo`emo lako odre}i kvalitetnih igra~a. Nama je svaki igra~ itekako potreban. Moramo se boriti za njih. Uraditi istu stvar, {to radi HNS na ~elu sa Vlatkom Markovi}em.
Znamo da ste navija~ Man~ester junajteda kojeg je gradski rival Man~ester siti „uni{tio“ u derbiju sezone.

- Izostanci tih igra~a ne}e uticati na njihovu igru. Imaju oni adekvatne zamjene za

- Svaka sitnica. Mi Portugal mo`emo izbaciti, ali da bi se to desilo, ne smijemo ima-

- To je va`an faktor u pripremi ovih utakmica. Normalno da je lijepo {to D`eko,

- Pogodili ste sa pitanjem. Iako je Man~ester siti trenutno prvi na tabeli, ipak sumnjam da }e ove sezone osvojiti titulu. Svakako da mi je drago zbog D`eke, ali bi volio da od ove sezone nosi crveni dres, odnosno tima sa Old Traforda - istakao je Bajramovi} igra~ka i ljudska veli~ina. Z. ]OROVI]

Evropa
Lazar Markovi}, najmla|i prvotimac Partizana

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

8

Svi|a mi se stil igre Luli}a
Kao i na{ Beki} „eksplodirao“ ove sezone
iralem Sulejmani, Adem Ljaji}, Stevan Joveti}, Stefan Savi} su igra~i koji su nekada nosili dres Partizana. Njihovim stopama je krenuo i Lazar Markovi} (17) najmla|i prvotimac Partizana u ovoj sezoni. Markovi} nije samo starter, ve} po statistici i najbolji igra~ tima iz Humske u dosada{njem dijelu sezone. Postigao je ~etiri gola, upisao jednu asistenciju, a na njemu su napravljena i dva jedanaesterca. Lazar je ro|en 2. marta

Navija za Lacio i ^elzi

O D`eki i Agueru ne treba tro{iti rije~i - ka`e Markovi}

M

avilo da je bolje da igraju „penzioneri“ nego neki klinci koji mogu klubu biti od vi{estruke koristi. Istina i kod nas ima stru~njaka koji znaju prepoznati kvalitete mladih igra~a, ali i pru`iti im {ansu. Jedan od njih je i Slaven Musa koji je ovog ljeta insistirao na dovo|enju Amera Beki}a iz Slobode, ali i odmah mu dati {ansu u prvom timu. Ono {to je Markovi} u Srbiji, to je Beki} na na{im prostorima. Istina, Beki} je stariji dvije godine, ali zajedni~ko im je da su „eksplodi-

Posjeta Sarajevu
Jeste li nekada bili u na{oj zemlji?

- Ne. Me|utim, ~uo sam sve najljep{e o Sarajevu. Dosta toga mi je kazao i Mladen Krstaji}. U svakom slu~aju planiram uskoro do}i i vidjeti sve ljepote Sarajeva. Naravno, sve zavisi od obaveza, a njih stvarno puno imam - istakao je Markovi}. 1994. godine u ^a~ku i najmla|i je igra~ u Jelen Super ligi Srbije. Karijeru je po~eo u Borcu, a pro{ao je sve mla|e selekcije Partizana. Ove sezone mu je strateg Beogra|ana Aleksandar Stanojevi} dao {ansu u prvom timu. S pravom, jer ve} danas Markovi} vrijedi par miliona eura, a svakako treba cijeniti potez Stanojevi}a, koji je kada mu je „visio“ posao {ansu dao tinejd`eru, koji jo{ ide u Srednju {kolu, ta~nije trenutno poha|a tre}i razred Sportske Gimnazije. Kamo sre}e da na{i treneri imaju hrabrosti u „vatru“ gurnuti talentovane igra~e. Me|utim, kod nas jo{ va`i prrali“ ove sezone. - Sve mi se ovo desilo da tako ka`em preko no}i. Nisam o~ekivao da }u odmah imati neku minuta`u. Da budem iskren nadao sam se da }u jedno vrijeme provesti na kaljenju u Teleoptiku - bile su prve rije~i Markovi}a.
Zbog Vas Partizan je u ovom trenutku ispred Crvene zvezde na tabeli?

- Neka to drugi ka`u. Meni je najva`nije da me zdravlje poslu`i. Golovi me nisu promijenili. I dalje se dru`im sa prijateljima sa kojima sam i ranije dijelio i dobro i zlo. Jeste da me sada ima vi{e u medijima, ali to je cijena ovog

Markovi}: Budu}a zvijezda evropskog fudbala Ovo je moja prva sezona u seposla. niorskoj konkurenciji. ^itam Ho}ete li odbraniti duplu da me mnogi porede sa Stevakrunu osvojenu pro{le sezonom Joveti}em. Daleko sam ne? - To je na{ cilj. Sve }emo ja od njega. Treba biti realan. Da li je ta~no da }ete u nou~initi da obradujemo armivembru debitovati za „A“ tim ju na{ih navija~a.
Ve} sada se veliki klubovi raspituju za Va{e usluge. Imate li namjeru poput mnogih talentovanih igra~a napustiti redove tima iz Humske? Srbije?

je pohvalio moju igru. Me|utim, trenutno igram za mladu reprezentaciju i stvarno sam sretan zbog toga.
Za koji evropski klub navijate?

- Rano je o tome pri~ati.

- Nemam pojma. Znam da je protiv Javora nedavno u sve~anoj lo`i bio ^ur~i}, koji }e voditi reprezentaciju u narednom periodu. Navodno

- Za Lacio i ^elzi. Volio bih jednog dana igrati u Engleskoj. To je za mene najbolja liga.
S obzirom da ste fan ekipe iz Rime, znate li da je Senad Luli} u ljetnom prijelaznom roku obukao plavi dres?

- Svakako. Svi|a mi se stil igre Luli}a. Brz je, a zna igrati. Mislim da je on ve} na po~etku sezone pokazao da }e biti veliko poja~anje. Ina~e, od napada~a svi|a mi stil igre Pedra iz Barselone i Zaratea iz Intera. Ne smijem zaboraviti ni Aguera, odnosno D`eku iz Man~ester sitija. O njima stvarno ne treba tro{iti rije~i - ka`e Markovi}. Z. ]OROVI]

Estonci pred bara` sa Irskom

Srbija ostala bez kapitena Man~estera

Selektor Rutli produ`io Vidi} se i slu`beno povukao ugovor
Estonski nogometni savez produ`io je ugovor sa selektorom reprezentacije Tarmom Rutlijem koji je tako za sada{nje radno mjesto vezan do kraja 2013. godine, {to zna~i da }e nacionalnu selekciju voditi i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. Estonija je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini napravila pravi podvig i izborila bara` u kojem }e do Eura poku{ati pro}i preko Irske. Zbog tog uspjeha tamo{nji savez je sa Rutlijem odlu~io produ`iti saradnju. - Drago mi je {to mi je povjeren zadatak vo|enja reprezentacije moje domovine rekoa je Rutli. Rutli se na mjestu selektora nalazi od novembra 2011. godine. Kapiten Man~ester junajteda Nemanja Vidi} obavijestio je i slu`beno ~elnike Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i javnost o svom povla~enju iz reprezentacije. - Poslije dugog razmi{ljanja, te{ka srca sam se odlu~io oprostiti od reprezentacije Srbije. Osnovni razlog je taj {to se ve} du`e vrijeme, a naro~ito u svjetlu zadnjih doga|aja, u medijima, pa samim time i u javnosti, kritizira moj odnos prema nacionalnom timu, iako sam za reprezentaciju igrao i povrije|en, a ponekad i mimo volje mog kluba - napisao je Vidi} u svom saop{tenju. Ovim potezom, ka`e, `eli za{tititi reprezentaciju i sebe od raznih kuloarskih pri~a, u kojima se zanemaruje njegov u~inak kao nogometa{a. - Tako|er, ne `elim da se optereti nova generacija na{ih reprezentativaca i eventualno zbog toga pokvari atmosfera u reprezentaciji pred novi ciklus kvalifikacija - dodao je Vidi}. Vidi} je za reprezentaciju debitirao u me~u izme|u Ita-

Rutli

Vidi}: Na meti kritika lije i tada{nje Jugoslavije u oktobru 2002. godine u kvalifikacijama za Euro 2004.

godine, ukupno je odigrao 56 utakmica i postigao dva pogotka.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

9

Engleski fudbalski savez pokrenuo postupak protiv igra~a ^elzija

Ho}e li istraga zaustaviti val rasizma u Evropi?
Nakon {to je Patris Evra prijavio Luisa Suareza, ^esk Fabregas rasisti~ki je vrije|ao Frederika Kanutea a najsvje`iji je slu~aj D`ona Terija koji sve naziva „nesporazumom“

Teri u me~u sa Rend`ersima: Je li vrije|ao Ferdinanda?

R

asizam postaje sve ve}i problem u evropskom fudbalu, iako se protiv njega vodi uporna borba. Ipak, igra~i u najja~im ligama ne prezaju ni od najgorih uvreda na ra~un protivnika, pa su u samo nekoliko dana zabilje`ena tri takva slu~aja. Bilo je rasizma na stardionima i ranije, ali razlika izme|u majmunskog „hukanja“ sa tribina i najnovijih afera su {to se sada radi o sukobima izme|u igra~a u kojima su se na{le velike zvijezde evropskog fudbala. Nakon {to je u Engleskoj Francuz iz Man~ester junajteda Patris Evra prijavio Luisa Suareza, Urugvajca iz Liverpula, u [paniji je ^esk Fabregas rasisti~ki vrije|ao Frederika Kanutea iz Sevilje, a kada je Malijac burno reagovao i za to isklju~en, igra~ Barcelone je sve demantirao. Najsvje`iji je slu~aj D`ona

Boa{ vjeruje svom igra~u
Kanute i Fabregas Terija, koji je na rasnoj osnovi uvrijedio igra~a Kvins Park Rend`ersa Entona Ferdinanda. Iako se i kapiten ^elzija poslije utakmice pravio naivan, kao i njegove „kolege“ Suarez i Fabregas, Engleski fudbalski savez je protiv njega pokrenuo istragu i odlu~an je da stane na kraj ovakvim slu~ajevima. - Engleski savez }e po~eti ispitivanje u vezi ovog slu~aja. Uzimamo zaozbiljno svaki slu~aj diskriminacije i zlostavljanja ove vrste - stoji u saop{tenju FA. U saop{tenju se striktno ne navodi Terijevo ime, ali jasno je da se radi o njemu, dok je istovremeno predsjednik Kvins Park Rend`ersa Toni Fernandes u odvojenoj izjavi poru~io kako ovaj klub vjeruje svom igra~u i ~vrsto stoji iza Ferdinanda, brata mnogo poznatijeg engleskog reprezentativca Rija. Igra~ ^elzija je kasnije dodao kako }e istraga utvrditi kako je on „~ist“, ali mu malo ko vjeruje, s obzirom na njegovu pro{lost i sve brojne afere sa kojima je ranije bio povezivan. - Pozdravljam istragu FA i radujem se spiranju ljage sa moga imena {to je prije mogu}e - saop{tio je 30-godi{nji Teri. „Slu~aj Teri“ je mnogo vi{e zabrinuo ~elnike engleskog fudbala, nego onaj prethodni u kojem su u~estvovali Suarez i Evra, iz jednostavnog razloga {to se radi o engleskom reprezentativcu kojem je tek nedavno vra}ena kapitenska traka koja mu je oduzeta kada je otkriveno da je imao vezu sa djevojkom svog biv{eg saigra~a Vejna Brid`a. Menad`er ^alzija Andre Vilja{-Boa{ je novinarima rekao da ovaj klub stoji iza svog kapitena. - D`on je igra~ koji predstavlja svoju zemlju na najvi{em me|unarodnom nivou. Rekao je da se radi o nesporazumu. ^udno mi je da ljudi u Engleskoj ne vjeruju svom reprezentativcu - ka`e Boa{. Izjave FA i Kvins Park Rend`ersa do{le su nakon {to se {pekuliralo ho}e li Ferdinand ostati pri svojim tvrdnjama, a nakon {to su na internet procurile video-snimke Terijevog divlja~kog rasisti~kog vrije|enja usmjerenog o~igledno prema mladom igra~u QPR-a. U posljednjoj reakciji Teri je objasnio kako nije vjerovao da ga je Ferdinand prijavio za rasisti~ko zlostavljanje: - Jesam vikao prema Ferdinandu, ali to nisu bile rasisti~ke uvrede upu}enje njemu, nego sam mu agresivno obja{njavao da ja te izraze nikada ne koristim! Jo{ je Teri smatrao kako je razgovorom sa Ferdinandom nakon utakmice ovaj slu~aj zavr{en. - Razgovarali smo deset minuta u svla~ionici i izme|u nas nema problema. Za mene je to zavr{ena stvar - ka`e Teri. Ipak, dok je Teri poku{ao prikazati incident kao „nesporazum“, dotle mu u Ferdinandovom klubu niko ne vjeruje, a policija je tako|er objavila da je zaprimila prijavu o „navodnom rasisti~kom zlostavljanju“, koju policijski slu`benici trenutno razmatraju. N. C.

Inicijative ili kazne?
Poruka na ^avijevoj kapitenskoj traci

Engleski savez je u posljednje vrijeme podr`ao nekoliko anti-rasisti~kih inicijativa i ~esto podnosi tu`be kada su engleski fudbaleri `rtve rasizma tokom utakmica reprezentacije, kao {to je to bio slu~aj na gostovanju u Bugarskoj. Anti-rasisti~ke parole su ~este i u drugim zemljama, pa je tako nakon „slu~aja Fabregas“ ^avi na kapitenskoj traci Barcelone nosio jednu takvu poruku. Lijepo je za vidjeti, me|utim, mi{ljenja smo da bi velike nov~ane kazne ili suspenzije imale mnogo ve}i uticaj na nekontrolisane izljeve bijesa kod igra~a kao {to su Suarez, Fabregas i Teri. Tevez i Man}ini: Nedvojbeno kriv

Suarez je vrije|ao Evru

„Gra|ani“ kaznili Argentinca sa milion funti

Tevez najavio tu`bu protiv Sitija
Ima jo{ tri godine ugovora, {to zna~i da je teoretski mogu}e da do 2014. samo trenira
Disciplinski odbor Man~ester sitija kaznio je svojeg nogometa{a Karlosa Teveza oduzimanjem ~etiri sedmi~ne pla}e, {to u njegovom slu~aju iznosi okruglih milion funti, javljaju engleski mediji. Epilog je to navodnog Tevezovog odbijanja da u|e u igru u drugom poluvremenu utakmice drugoga kola Lige prvaka protiv Bajerna. Argentinskog je napada~a prijavio trener Roberto Man}ini, a Tevez je cijelo vrijeme tvrdio da se radilo o nesporazumu, odnosno da nije odbio u}i u igru, ve} se nije htio jo{ jednom zagrijavati. Iako je ostalo neutvr|eno koja je verzija ta~na, Tevez je progla{en krivim zbog kr{enja uvjeta ugovora. U ugovoru, izme|u ostaloga pi{e, da je igra~ obvezan sudjelovati u utakmici ako to odredi trener, ali i da je obvezan ispunjavati druge aktivnosti koje se od njega tra`e, a tu spada i zagrijavanje. Tevez je tako nedvojbeno kriv bez obzira na to {ta je od tra`enog odbio napraviti. Uz oduzimanje ~etiri sedmi~ne pla}e, 27-godi{nji Argentinac je i suspendiran na dvije sedmice, {to je ve} odradio. Me|utim, Tevez, koji od tada trenira individualno, ne `eli da se pomiri sa kaznom i njegovi advokati najavljuju da }e tu`iti svoje poslodavce. Engleski mediji podsje}aju da Tevez ima jo{ tri godine ugovora sa Sitijem, {to zna~i da je teoretski mogu}e da do 2014. samo trenira sa „gra|anima“.

Bundes liga
Za vikend se igra 11. kolo

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

10

[tutgart zaustavlja zahuktale {ampione?
Izvrsne partije Gecea, Kagave, Levendovskog i ostataka ekipe u `uto-crnim dresovima dovoljne za oprez doma}inima u „gradu mercedesa“

Krasi}

Njema~ki prvak tra`i poja~anje

S

usret [tutgarta i Dortmunda na prvi pogled ~ini se najneizvjesnijim duelom predstoje}eg, 11. kola Bundes lige, a po polo`aju na tabeli svakako je i derbi kola. Doma}i sastav, u kojem ve} du`e nema Ermina Bi~ak~i}a iako se oporavio od povrede, u posljednje vrijeme je sve bolji a to po-

Borusi ja `eli dovesti Krasi}a
Po napisima njema~kih medija, aktuelni prvak dortmundska Borusija, poku{at }e u januaru idu}e godine dovesti Milo{a Krasi}a. Krasi} je pro{le godine bio ponajbolji igra~ Juventusa, solidan je i ove sezone, ali ga trener Antonio Konte ~e{to ostavlja na klupi. Ovaj 26-godi{nji reprezentativac Srbije je ljeta pro{le godine do{ao u Juventus iz moskovskog CSKA, a torinski klub ga je platio 15,5 miliona eura. Borusija je navodno ve} stupila u kontakt sa Juventusom i predstavila svoje planove, ali bi bilo prili~no ~udno da Italijani puste jednog od svojih najboljih igra~a.

Raspored
Petak, 28. oktobar (20:30): Frajburg - Leverkuzen. Subota, 29. oktobar (15:30): Bajern - Nirnberg, [alke - Hofenhajm, [tutgart - Dortmund, Volfsburg - Herta, M’gladbah Hanover, (18:30): Majnc Verder. Nedjelja, 30. oktobar (15:30): Keln - Augsburg, Hamburger - Kajzerslautern. tvr|uje i bod osvojen u Nirnbergu pro{log vikenda. Golovima Kuzmanovi}a i Maze su igra~i [tutgarta su tom prilikom dva puta stizali vodstvo doma}ina, ali ovaj put }e im takav poduhvat znatno te`e po}i za rukom, iako igraju na svom terenu. Naime, tim {ampionski Jirgena Klopa je za sada najopasniji gost u prvenstvu, po{to iz pet utakmica ima ~etiri pobjede i poraz, osvojenih velikih 12 bodova i samo bi s tim gostuju}im u~inkom bio plasiran u sredinu tabele. Ako se tome doda i sjajan nastup iz pro{log kola, kada je sa 5:0 deklasiran Keln, uz izvr-

Kazna igra~u Bajerna

Boateng propu{ta dva me~a
Farfan: [alke doma}in Ibi{evi}u i Salihovi}u sne partije Gecea, Kagave, Levendovskog i ostataka ekipe u `uto-crnim dresovima, eto jo{ vi{e razloga za oprez doma}inima u „gradu mercedesa“. Hofenhajm poslije trijumfa nad Borusijom Menhengladbah odlazi u Gelzenkirhen i taj me~ se mo`e nazvati drugim derbijem narednog kola, a treba o~ekivati da u gostuju}em sastavu kona~no zaigraju istovremeno Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi}. Oba tima su u pro{lom kolu zabilje`ila dobre rezultate, a trijumf [alkea u Leverkuzenu koji je do{ao zahvaljuju}i pogotku Farfana ima posebnu te`inu. Bajern ima dobru priliku da u me~u sa Nirnbergom pobjedom izbri{e sje}anje na pro{lo kolo i poraz iz Hanovera. Uprkos tome, Bavarci su ostali na vrhu tabele i opet va`e za apsolutnog favorita u predstoje}em kolu. I Volfsburg polako ulazi u formu i po~inje dokazivati da uz Feliksa Magata ima i igra~ki kadar koji je mnogo vrijedniji od onoga {to je do sada pokazao. Sredina tabele nije ono ~ime su zadovoljni Hasan Salihamid`i} i ekipa, pa poslije remija u Hamburgu treba o~ekivati novi ulov za „vukove“. N. C.

Boateng i Abdelae Odbrambeni igra~ Bajerna D`erom Boateng propustit }e dvije naredne prvenstvene utakmice zbog isklju~enja zara|enog u poro{lom kolu u Hanoveru. Boateng je dobio direktan crveni karton jer je udario Kristiana [ulca iz Hanovera i time doprinio porazu svog tima na ovom gostovanju. Tako Bavarci ne}e mo}i ra~unati na njega na utakmicama sa Nirnbergom i Augsburgom.

Trener Volfsburga veliki optimista

Lista strijelaca

Magat: Igrat }emo Ligu prvaka
Feliks Magat, 58-godi{nji trener Volfsburga u drugom mandatu, postavio je visoke ciljeve pred svoj tim. - Od sada }emo i}i samo prema gore na tabeliu - rekao je Magat u razgovoru za Sport1 televiziju nakon remija u Hamburgu. - O~ekujem da }emo u razdoblju od tri sezone osvojiti i naslov prvaka. Zadnji put kada sam preuzeo ovu ekipu su nam za titulu trebale dvije sezone. Sada je situacija ne{to te`a, pa moram dodati jo{ jednu sezonu. Tu nije bio kraj njegovom optimizmu: - Poslije toga }emo igrati i Ligu prvaka. Vidjet }emo ho}e li u polufinalu biti kraj na{eg puta, ili }emo napraviti i korak dalje od toga! Magat, koji je s Bajernom u dvije sezone zaredom (2004/05 i 2005/06) osvajao dvostruku krunu, Bundesligu i kup, prvi put je u Volfsburg stigao u ljeto 2007. godine, a u drugoj sezoni na klupi „vukova“ donio je tom klubu jedini naslov prvaka u Bundesligi. Nakon toga je pre{ao u [alke te je obe}ao da }e u ~etverogodi{njem mandatu klubu donijeti i prvu titulu u Bundes ligi. U prvoj sezoni je dogurao do drugog mjesta, a u drugoj doveo je [alke do ~etvrtfinala Lige prvaka, ali je potom smijenjen zbog lo{ih rezultata u prvenstvu, da bi njegov nasljednik Ralf Rangnik okon~ao avanturu u polufinalu Lige prvaka.

Golovi
10 - Gomez (Bajern) 8 - Huntelar ([alke) 7 - Levandovski (Dortmund), Sise (Frajburg), Pizaro (Verder) 6 - Podolski (Keln), Abdelaue (Hanover), Mand`uki} (Volfsburg)

Pizaro i Molders

Asistencije
6 - Riberi (Bajern) 4 - Gece (Dortmund), Rise (Majnc), Arango (Borusija M) 3 - Pizaro (Verder), Podolski, Novakovi~ (Keln), Miler (Bajern), [efer (Volfsburg), [mic (Verder), Hoger ([alke), Bender (Dortmund) Proslavljeni njema~ki nogometa{ Mario Basler (42) trenersku karijeru nastavlja u njema~kom tre}eliga{u Rot-Vajsu iz Oberhausena. Nekada{nji prvotimac Kajzerslauterna, Verdera i Bajerna naslijedio je Tea [najdera koji je nakon 14 odigranih kola jedinstvene tre}e lige doveo tim do 17. mjesta na tabeli od 20 klubova. Basler ima ugovor do kraja sezone uz opciju produ`enja.

FleS

Magat: Prvaci za tri godine

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

11

Amer Dupovac, stoper Sarajeva, najavljuje duel sa „vukovima“

Ne sumnjam u na{u pobjedu
Svi pri`eljkujemo da }e nadle`ni organi dozvoliti i na{im navija~ima da nas bodre sa tribina Grbavice, ka`e Dupovac
udbalere Sarajeva, poslije remija protiv Zrinjskog (1:1), u narednih sedam-osam dana o~ekuju tri veoma va`ne utakmice. Prva je sutra (subota) protiv Olimpica, druga u Banjoj Luci (Borac - prva utakmica ~etvrtfinala Kupa BiH), a tre}e na Grbavici. - Idemo od utakmice do utakmice, bez obzira {to slijede susreti kojima odre|ujemo na{u sudbinu u ovoj sezoni. Prvo moramo razmi{ljati o uspjehu protiv Olimpica. Ne}e biti lako, ali nimalo ne sumnjam u na{u pobjedu, ka`e Amer Dupovac, mladi stoper Sarajeva i na{e reprezentacije do 21. godine, koji }e umjesto Dilavera Zrnanovi}a ponovo zauzeti mjesto u

F

zadnjoj liniji ispred golmana Adija Adilovi}a. - Normalno je da se radujem povratku u startnu postavu. Sigurno }u opravdati novo povjerenje na{eg stru~nog {taba. Na pitanje jeste li zadovoljni `rijebom ~etvrtfinala Kupa BiH, mladi defanzivac bordo tima odgovara: - Dobro se poznamo i sigurno je da }e to biti dvije veoma te{ke i neizvjesne utakmice. Interesantno, nakon revan{a u Banjoj Luci, gosti Borca smo i u 15. kolu, {to na{im predstoje}im duelima daje posebnu dra`. Iskreno, u prvom me~u na Ko{evu bih bio zadovoljan i s minimalnom pobjedom bez primljenog gola. U tom slu~aju mogli bi se realnije nadati prolazu u po-

Na{a generacija ima kvalitet
Dupovac je protiv San Marina zabilje`io nastup u mladoj reprezentaciji BiH, a u koknkurenciji za tim bio je i protiv Bjelorusije, Njema~ke i Kipra. - Ova na{a generacija ima kvalitet. Nadam se da }emo nastaviti niz dobrih partija, kako u revan{u protiv Kipra, tako i u me~u protiv Gr~ke. Nadam se novom pozivu, ali i novim nastupima, dodao je mladi reprezentativac s Ko{eva.

Dupovac: Idemo od utakmice do utakmice

lufinale Kupa BiH. Ipak, pred novu reprezentativnu pauzu slijedi susret za fudbalske sladokusce. Vje~iti derbi je utakmica izme|u dva najve}a bh. kluba, koja je i na na terenu poseban do`ivlja. Dupovac ve} ima jedno iskustvo u duelu sa kom{ijama. - Sa~ekajmo prvo da taj susret do|e na red. Ina~e, imao sam ~ast igrati protiv @elje pro{le sezone (0:0, op.a.). Zaista to treba do`ivjeti... Mogu samo zamisliti koja bi radost slijedila kada bi trijumfovali u najve}em na{em derbiju. Istovremeno, moramo ostati skoncentrisani na dva prethodna me~a, a onda se posvetiti i utakmici godine. U me|uvremenu, svi pri`eljkujemo da }e nadle`ni organi dozvoliti i na{im navija~ima da nas bodre sa tribina Grbavice. Na{a dva kluba imaju najbolje i najkorektnije navija~e u dr`avi. Proslaviti pobjedu s na{im navija~ima, nakon vje~itog derbija, bilo bi idealan scenario obilje`avanja 65. ro|endan FK Sarajevo, za kraj ka`e Dupovac. I. I.

Irfan Fejzi}, golman Olimpica

Bordo tim pred duel s gradskim rivalom sa Otoke

Slavljenicima ~estitke, nama bod(ovi)
Napredak u svim segmentima igre Sarajevo je i kao klub i kao ekipa vrijedno svakog respekta, ali mi vjerujemo u nastavak na{e uspje{ne serije - ka`e Fejzi}
Nakon {to su na Otoci upisali prvu pobjedu (Slavija 2:0), „vukovi“ }e nastavak uspje{ne serije tra`iti protiv bordo tima na Ko{evu. Osim epiteta malog gradskog derbija, ova utakmica je i derbi 12. kola bh. elite, a posebnu te`inu imat }e za golmana tima sa Otoke Irfana Feji}a. Naime, Fejz} je pro{ao sve selekcije kluba sa Ko{eva, a sutra (subota) }e prvi put u svojoj karijeri braniti protiv Sarajeva. - Prije svega, Sarajevu `elim ~estitati veliki jubilej. Sretan sam da }emo i mi ovom utakmicom biti dio proslave 65. ro|endana kluba sa Ko{eva. Zbog njihove svijetle tradicije, Sarajevo je i kao klub i kao vrijedno svakog respekta, ali mi vjerujemo u nastavak na{e uspje{ne serije. Sretan sam {to sam bio dio tog sportskog kolektiva i `elim im puno uspjeha, rekao je Fejzi}. Kakav je osje}aj braniti protiv nekada{njeg kluba? - Sarajevo je moja prva sportska ljubav i to }e ostati dok sam `iv. Me|utim, `ivim od ovog posla i sve }u u~initi da moji saigra~i i ja do|emo do nove pobjede i tako jo{ jednom potvrdimo kvalitet na{eg tima. Osim mene, dres Sarajeva su nosili Suljevi}, Muharemovi}, Rizvanovi}, Ra{~i}, Pliska. Uz njihovu pomo} savladat }u ove {tab sa ~elu sa trenerom Jusufbegovi}em. Posljednjim rezultatima, ali {to je jako va`no i igrom, razuvjerili smo sve skeptike koji su sumnjali u ovu igra~ku i trenersku garnituru Olimpica. Zbog toga je i optimista kada je u pitanju ishod subotnjeg duela. - Vjerujem da mo`emo nastaviti seriju na{ih uspjeha i da }emo na Ko{evu ostati nepora`eni. Ova ekipa nema nikavih kompleksa. Igramo za gol vi{e i tako }e biti i na Ko{evu. Prevagu bi mogli donijeti igra~i sredine terena, a mi tu imamo Vidovi}a, \uri}a, Muharemovi}a. Ako oni budu na potrebnom nivou, onda }e i na{i napada~i imati prilika da se istaknu. Kako }ete Vi zaustaviti raspolo`ene napada~e bordo tima? - Vjerujem u na{ odbrambeni bedem koji pokazuje sve vi{e sigrunosti. Zbog toga ja imam sve manje posla. Nadam se da }e i [kalji} biti spreman, {to bi donijelo dodatnu sigurnost u na{u zadnju liniju. Zato vjerujem da }emo zaustaviti napada~e Sarajeva, a prije svih iskusnog i opasnog Obu}u kojeg posebno cijenim, za kraj ka`e Fejzi}.

Zrnanovi} pauzira zbog kartona
Osim kartoniranog stopera Dilavera Zrnanovi}a, koji je pod Bijelim brijegom dobio tre}i `uti karton, te rovitog napada~a Edina Pehli}a, stru~ni {tab Sarajeva protiv Olimpica (subota - 17.30 sati) }e mo}i ra~unati na sve ostale igra~e. - Nekoliko igra~a se `ali na lak{e povrede, ali svi oni }e biti spremni za subotnji me~, ka`e fizioterapeut kluba sa Ko{eva Ismar Had`ibajri}. Ako je suditi po posljednjem treningu u Had`i}ima, bordo tim }e nastupiti u sastavu; Adilovi} - ^omor, Torlak, Dupovac - Belo{evi} - [}epanovi}, Sesar Sulji}, Obu}a, Koja{evi} - Haski}. Me|utim, bilo bi dobro da {ef ko{evske struke Jir`i Pli{ek jo{ jednom razmisli mogu li zajedno, na poziciji zadnjeg veznog, igrati Sesar i [}epanovi}, jer nijednom od njih ni defanzivni zadaci ni brzina nisu ja~a strana. Mo`da bi bilo bolje da pakeru Sesaru tu pomogne Denis ^omor ili Kenan Hand`i}, igra~i koji imaju izra`ena defanzivna svojstva, a da se [}epanovi} vrati na svoju „prirodnu poziciju“ - desni vezni ili desno krilo? I u Mostaru (1:1), gdje je pro{log vikenda, uprkos rezultatskom minusu (1:0), bordo tim bio bli`i pobjedi od Zrinjskog, bilo je vidljivo da Sesar i [}epanovi} po izgubljenoj lopti ne mogu napraviti kvalitetan pritisak (daleko stoje od svojih igra~a), ni sti}i da zatvore nastale rupe. Iz jedne takve situacije bordo tim je primio gol, jer niko od njih nije zatvorio Samira Duru.

Kenan Hand`i}: ^eka {ensu
A da ne spominjemo to {to Damir Koja{evi} nije do kraja ispratio svog igra~a, te da je Denis ^omor mo`da morao bolje biti postavljen na desnom boku? Ipak, on nije bo~ni igra~, a puno korisniji mo`e biti u veznom redu, gdje je - bar po posljednjim igrama u mladoj reprezentaciji, {ansu zaslu`io Kenan Hand`i} koji na po~etku sezone nije odigrao po ukusu struke i navija~a. S obzirom na njegove godine, oscilacije u igri su normalna pojava.

Na Ko{evo bez Pliske, [kalji}a i Duraka
Struka Olimpica za predstoje}u utakmicu na Ko{evu ne}e mo}i ra~unati na brzonogog napada~a Almira Plisku, koji se nije oporavio od povrede zadobivene na utakmici sa Slavijom. Osim njega, upitan je i nastup stopera Asima [kalji}a koji je po~eo raditi sa ekipom, ali jo{ uvijek nije u potpunosti zalije~io sko~ni zglob. Mladi reprezentativac BiH D`enan Durak ve} du`e je van stroja pa ni sutra ne}e biti u konkurenciji za sastav tima. Svi ostali igra~i su spremni.

Fejzi}: Sarajevo je moja prva sportska ljubav
pomije{ane osje}aje. U odli~noj ste formi. U posljednjih pet utakmica primili ste samo tri gola. - Moje dobre odbrane rezultat su dobrog rada sa trenerom Bo`ovi}em, ali i uspona forme cijelog tima. Vidljiv je napredak u svim segmentima na{e igre. Polako, ali sigurno, idemo ka nivou koji od nas o~ekuje stru~ni

F. A.

G. [.

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

12

Sulejman Smaji} veznjak @eljezni~ara, pred duel sa Slavijom

Moramo pobijediti
Ove sedmice sam imao ponovo nekih odre|enih problema i propustio sam trening u srijedu i ~etvrtak - ka`e Smaji}
oja~anje @eljezni~ara Sulejman Smaji} je nakon dosta problema sa povredamam tokom cijele polusezone, u pro{lom kolu postigao svoj prvi gol otkako nosi plavi dres. - Presretan sam zbog gola i mnogo mi zna~i. Imao sam u prija{njim utakmicama dosta prilika, ali nisam imao sre}u da postignem gol. Nadam se da je ovo po~etak i da }e ih biti jo{.

P

da{njem dijelu sezone. Ovo je po meni utakmica od bitnog zna~aj, mogu re}i i presudna u borbi za titulu, jer do kraja imamo relativno lagan raspored. Vrlo je bitno pobjediti Slaviju.
Kako ste zavodoljni `rijebom u Kupu, gdje }e @eljezni~ar igrati sa ^elikom u ~etvrtfinalu?

Da li ste zalije~ili povredu zbog koje ste propustili neke utakmice?

- Mogli smo pro}i i bolje i lo{ije. Ipak, mislim da smo kvalitetnija ekipa i da ne }emo imati problema sa ekipom iz Zenice. Te{ko da i jedna ekipa mo`e nas nadigrati u dvije utakmice.
Neizbje`no pitanje je i veliki gradski derbi koji se igra ve} u sljede}em kolu. Ima li treme pred prvi nastup?

- Nisam jo{. Ove sedmice sam imao ponovo nekih odre|enih problema i propustio sam trening u srijedu i ~etvrtak. Sve u cilju da {to spremnije i odmornije do~ekam utakmicu u Isto~nom Sarajevu.
U toj je utakmici @eljezni~ar favorit. Ho}e li plavi nastaviti uspje{an niz?

- Svaku utakmicu idemo sa `eljom da pobjedimo i to su mogli svi vidjeti u dosa-

- Nisam do sad okusio strast velikog sarajevskog derbija, tako da jedva o~ekujem tu utakmicu. Vjerujem da uz podr{ku na{ih navija~a koji }e ispuniti Grbavicu, mo`emo pobjediti Sarajevo, jer smo kvalitetnija ekipa i trenutno u boljoj formi - ka`e Smaji}. N. KUSTURA

Smaji}: Protiv Vele`a se upisao u listu strijelaca

[aban Pehilj, napada~ @eljezni~ara na posudbi u Kraji{niku

Slavija osam kola bez pobjede

Golovi su me vratili u `ivot Svakoj seriji do|e kraj
Dodatni kvalitet je ~injenica da sada osvajamo bodove i na strani - ka`e Pehilj
Struka tima sa Grbavice napravila je odli~an potez kada je ljetos na posudbu poslala Faruka Hod`i}a i [abana Pehilja. Prvi je standardni golman, a drugi napada~ koji rje{ava utakmice. Svojim igrama i golovima su skrenuli pa`nju skauta koje prate utakmice ovog prvoliga{a iz Kladu{e. Kraji{nik je bum jesenjeg dijela sezone, a to se posebno odnosi na

Moramo biti ja~i od svih problema kojih zaista ima, ali i sre}a je bitan faktor, ka`e Emir Zeba

Plavi prate svoje igra~e
U @eljezni~aru su zadovoljni igrama svojih igra~a. Nije isklju~eno da se oni vrate u tim sa Grbavice ve} u narednom prijelaznom roku. Osim Pehilja, velike zasluge za uspjeh Kraji{nika pripdaju i golmanu Hod`i}u, kao i treneru Sadikovi}u. Ni{ta od toga ne bi bilo da klub ne poma`e na~elnik Ado Mulali}, veliki zaljubljenik u fudbal, a podr{ku ima i od Huse Had`i}a, predsjednika kluba. Kup takmi~enje. - Nisam pogrije{io {to sam pristao do}i u Kladu{u na posudbu. Ovdje sam zaista odli~no primljen. Ljudi `ive za nogomet. Nakon lo{eg starta, dolaskom trenera Sadikovi}a poslo`ili smo kockice i sada stvarno dobro igramo. Pehilj je u dosada{njem dijelu sezone postigao deset golova za svoj tim. - Zadovljan sam. Pet golova sam postigao u prvenstvu, a isto toliko i u Kupu. Golovi su me vratili u `ivot. Nadam se da }e ih biti jo{. @ao mi je {to sada ne}u igrati protiv Ora{ja, jer imam tri `uta kartona. Ovaj daroviti napada~ smatra da }e njegov tim sezonu zavr{iti u gornjem dijelu tabele. - Bit }emo me|u pet ekipa. Imamo dobar tim, a dodatni kvalitet je ~injenica da sada osvajamo bodove i na strani. U ^etvrtfinalu Kupa BiH, njegov tim ~ekaju utakmice protiv [irokog Brijega. - Oni su trenutno lideri u Premijer ligi. To dovoljno govori o njihovoj snazi. Me|utim, mi }emo sve u~initi da ih probamo iznenaditi u prvom me~u koji igramo pred na{im navija~ima. Ve} sada se tra`i karta vi{e za taj me~ - istakao je Pehilj. Z. ].

Slavija osam u minulih osam kola nije osjetila slast pobjede, a da stvar bude jo{ gora, naredni rival je zahuktali @eljezni~ar koji u isto toliko posljednjih utakmica ne zna {ta je to poraz. Ne tako davno Slavija je sa pobjedni~kim ambicijama do~ekivala @eljezni~ar i znala se radovati, ali ovaj put tako ne{to te{ko je o~ekivati. - Pogled na tabelu otkriva ko je favorit i u kakvom raspolo`enju do~ekujemo nedeljni okr{aj, ka`e Emir Zeba, prvotimac Slavije, ~ija dobra igra nije pomogla njegovom timu da izbjegne poraz na Otoci (2:0). - Plavi su, dakle, vrlo uspje{no odradili prvu tre}inu prvenstva, uz te`ak raspored i ve}i broj utakmica u gostima, dok smo mi su{ta suprotnost. Situacija je izuzetno te{ka, prosuli smo ve} 11 doma}inskih bodova, {to mo`e imati katastrofalne posljednice, pogotovo ako se takva praksa nastavi Ipak, Zeba ka`e da nema predaje. - Nije sportski, niti imamo pravo na predaju, jer tr-

Pehilj: Prvi strijelac tima

Zeba: Nije sportski, niti imamo pravo na predaju ka jo{ uveliko traje. Tako isto sre}a je bitan faktor. Nije nemamo pravo razmi{ljati nam ba{ bila naklonjena... jer je preko puta nas „plava Ne mo`e nam se ba{ sve zama{ina“. Jednostavno, mor- mjeriti, kvalitet igre je podiamo biti ja~i od svih proble- gnut na ve}i nivon, ali ma kojih zaista ima, ali i na`alost, ne nismo nagra|eni boljim rezultatom. U svakom slu~aju, iza}i na megdan @eljezni~aru je poseban motiv za svakog od nas. Tu se U tim Slavije se nakon odra|ene „`utice“ vra}a Dejan daje ne 100, nego} 200 posto, Ra{evi}, ali }e iz istih razloga na pauzu protiv biv{eg klupa za{to ne vjerovati u sebe. ba D`emal Sadikovi}. Svakoj seriji do|e kraj pa S druge strane, van stroja su jo{ uvijek provrije|eni Sa{a neka se to u nedjelju desi i Radovanovi}, Nedim Ogle~evac, Mi{el Mazoli i golman Ra~eti Amara Osima i nama tko Dujkovi}. dodaje Emir Zeba. G. I.

Bez pet igra~a

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

13

Borac u Hercegovinu putuje u dobrom raspolo`enju

U Gabelu po bodove
Protiv Slobode smo pokazali da je kriza iza nas, ka`e Stupar

Banjalu~ani nisu zadovoljni `rijebom ~etvrtfinala Kupa BiH udbaleri Borca u nedjelju gostuju u Gabeli (14), gdje }e se sastati sa doma}im GO[K-om. Banjalu~ani su pod palicom Velimira Stojni}a ostvarili remi i trijumf u prvenstvu, a nerije{en rezultat u Grada~cu (0:0) odveo je aktuelnog {ampiona u ~etvrfinale Kupa BiH. Sve to vratilo je pozitivno atmosferu u redove ovog tima, koji s dosta optimizma do~ekuje susret sa debitantom u Premijer ligi BiH. - Mislim da smo protiv Slobode pokazali da je kriza iza nas. Odigrali smo dobru

F

utakmicu, a {to je va`nije postigli smo ~etiri gola i stigli do ubjedljivog trijumfa. U na{im redovima osje}a se dobra atmosfera i svi vjerujemo da u Gabeli mo`emo ostvariti pozitivan rezultat - rekao je desni bek Borca Milan Stupar. Stru~ni {tab Banjalu~ana za ovaj duel ima na raspolaganju sve igra~e, tako da }e Stojni} i njegovi saradnici kona~no biti na slatkim mukama. - Dobro smo radili ~itavu sedmicu, a {to je va`nije svi smo spremni. Iako je na{ rival

u donjem dijelu tabele o~ekuje nas te`ak zadatak, pogotovo {to njima gori pod nogama. U svakom slu~aju mo`e se o~ekivati kvalitetna utakmica, u kojoj }emo nadam se do}i do novih bodova - dodao je Stupar. S druge strane, fudbaleri Borca u ~etvrtfinalu Kupa BiH snage }e odmjeriti sa ekipom Sarajeva. U redovima Banjalu~ana isti~u da im `rijeb nije bio naklonjen, ali da imaju snage da se plasiraju u polufinale najmasovnijeg takmi~enja. - Nismo imali sre}e, ali

Kup je takvo takmi~enje u kome do pehara mo`ete do}i samo trijumfima. Na{a malaprednost je to {to igramo revan{ na svom terenu, ali prvo moramo ostvariti dobar reuzultat na Ko{evu - rekao je trener Borca Velimir Stojni}. Prva utakmica igra se 2. novembra u Sarajevu, a revan{ na Gradskom stadionu je 23. novembra uz prisustvo publike. Samo tri dana kasnije ekipa sa Ko{eva ponovo }e gostovati na Gradskom stadionu i to u posljednjem kolu jesenjeg dijela {ampionata. D. C.

D`idi} i Had`i}: Defanzivac [irokog van stroja `bog „`utice“

Branko Kara~i}, trener [irokog Brijega

^elik nam treba biti opomena
]ori}, D`idi} i Kvesi} preska~u Rudar
[iroki Brijeg i dalje je u velikoj seriji, no objektivna analiza ipak }e dovesti do zaklju~ka da mom~ad Branka Kara~i}a u posljednje vrijeme ipak malo „ka{ljuca“. U posljednje dvije doma}e utakmice izborene su dvije te{ke ra~i}. Ni sljede}eg protivnika, Rudar, ne shva}a olako, iako je rije~ o neuvjerljivom gostu, koji je sa strane odnio samo bod iz Isto~nog Sarajeva, gdje su se mnogi gosti ove sezone osladili.

Slaven Musa, trener Zrinjskog

Za Kozaru imamo {iri kadar
Ne treba skrivati ambicije uo~i gostovanja u Bosanskoj Gradi{ci, ka`e Musa
Dvije pobjede (^elik 3:1, Slavija 2:1), tri remija (Travnik 2:2, @eljezni~ar 3:3, GO[K 0:0) i samo jedan poraz (Borac 1:2), to je u~inak Zrinjskog ove sezone u gostima, u~inak koji simpatizerima mostarskog kluba daje vjeru da njihov klub do pozitivnog rezultata mo`e i protiv Kozare. - Definitivno smo dokazali da mo`emo igrati protiv svakoga, tako da ne treba skrivati ambicije uo~i gostovanja kod Kozare. Opet }emo tra`iti pobjedu, iako je jasno da ne}e, kao ni na jednom gostovanju, biti lako, izjavio je trener Plemi}a Slaven Musa. - Iz rezultata je vidljivo da Kozara dosta toga bazira na odbrani, jer se radi o mom~adi koja daje malo pogodaka, ali koja ih i malo prima. Za razliku od utakmice protiv Sarajeva u kojoj smo bili jako oslabljeni, protiv Kozare }e izbor biti dosta {iri, jer }e se u kombinacije vratiti nekoliko igra~a, dodao je Musa.

Opet sretni u `rijebu Kupa BiH
[irokobrije`ane ove sezone imaju puno sre}e u `rijebu Kupa. Nakon doma}e utakmice protiv Kozare u {esnaestini finala, a onda i slaba{ne Slavije u osmini finala, [iroki Brijeg }e za polufinale igrati protiv Kraji{nika iz Velike Kladu{e. - Jasno da mo`emo biti zadovoljni ishodom `rijeba, jer je u bubnju osim nas bilo jo{ pet klubova iz Premijer lige. Ipak, to {to smo dobili ni`eliga{a ne zna~i da imamo pravo podcijeniti Kraji{nik, izjavio je Kara~i}. pobjede protiv Kozare (1:0) i ^elika (1:0), ali Kara~i} smatra da je ipak pogre{no vu}i paralele izme|u dvije spomenute utakmice. - Da, ~injenica je da smo i protiv Kozare strepili smo do pogotka Brekala, ali tada smo odli~no igrali i stvorili veliki broj prilika. Protiv ^elika nije bilo tako, jer smo nakon dobrog prvog dijela u nastavku potpuno pali, a taj pad mi je neobja{njiv. S obzirom na vodstvo, dobru igru u prvom dijelu i igra~a vi{e, Zeni~ane smo trebali dotu}i, ali to se nije dogodilo. U svakom slu~aju, ^elik nam treba biti opomena, izjavio je Ka- Rudar je pro{le sezone pobijedio na Pecari i to dosta govori. To nam je, posebno nakon slabog drugog poluvremena protiv ^elika, jo{ jedno upozorenje. Sada kad smo favoriti i u nizu, svaki gost }e nam do}i u potpunosti rastere}en, jer svi oni znaju da samo mogu profitirati, dok je s nama obratno, dodao je Kara~i}. Osam `utih kartona podijelio je u nedjelju na Pecari Predrag Stanki}, ~etiri [irokobrije`anima, a tri su bila isklju~uju}a po pitanju nastupa u 12. kolu. Tre}i karton zaradili su Dino ]ori}, Ivica D`idi} i Mario Kvesi}. M. P .

Beki} bez gola ve} pet utakmica
U velikom je stilu Amer Beki} krenuo u ovu sezonu, budu}i da se u prvih {est utakmica ~etiri puta upisao u listu strijelaca. No, njegov golgeterski post sada ve} traje pet utakmica, budu}i da je posljednji pogodak postigao u sedmom kolu, odnosno u 21. minuti utakmice protiv Slobode (2:0). U prijevodu, bez pogotka je ve} 462 minute, {to je za jednog napada~a previ{e, no takve oscilacije su i logi~ne s obzirom da se radi o 19-godi{njaku kojem je ovo slu`beno tek prva seniorska sezona.

Musa: Kozara dosta toga bazira na odbrani Iako je iza Zrinjskog samo sedam doma}ih utakmica u ovoj sezoni, od kojih se nijedna nije igrala na ki{om natopljenom terenu, travnjak stadiona Pod Bijelim brijegom je u katastrofalnom stanju te je u ovom trenutku sigurno jedan od gorih u Premier ligi! Razlog, naravno, treba tra`iti u ~injenici {to na njemu u posljednje vrijeme osim prve mom~adi dva puta dnevno treniraju i najmla|e selekcije mostarskog kluba, budu}i da jo{ uvijek traju radovi na postavljanju umjetnog travnjaka na pomo}ni teren stadiona Pod Bijelim brijegom. M. P .

Premijer liga
Pero Iveti}, prvotimac „ro|enih“, pred duel sa Zvijezdom

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

14

Crtice iz GO[K-a

Na{i apetiti su i dalje veliki
[ef je odlu~io da igram bli`e protivni~kom golu i to na suprotnoj strani od one na kojoj sam dosad igrao, ka`e Iveti}
akon te{kog poraza na Grbavice u Mostaru se jo{ nisu smirile strasti, a pred Mirzom Vare{anovi}em i njegovim izabranicima je novi te`ak ispit. Ovaj put doma}i, a protivnik je Zvijezda, koja kao i Vele`u predstoje}i me~ do~ekuje u blagom padu forme. - Trijumf nad Zvidjezdom se name}e kao imperativ. Iako smo na sigurnom sedmom mjestu, na{i apetiti su i dalje veliki, a krajnje je vrijeme i za bijeg iz rezultatske krize koja nas potresa ve} {est kola, ka`e Pero Iveti}, koji je na po~etku sezone igrao na lije-

Pobjeda imperativ
Iako su posljednju pobjedu u prvenstvu upisali jo{ 11. septembra protiv Rudara (3:0), nogometa{i GO[K-a na osnovu igara koje pru`aju mogu s pravom u utakmicu sa Borcem (nedjelja, 14 sati TV prijenos) u}i kao optimisti. Samo u susretima protiv Sarajeva (1:4) i [irokog Brijega (0:2) ekipa je nadigrana, pa Gabeljani ukupnim bodovnim stanjem (ne)mogu biti zadovoljni. Zbog toga je ekipa pod imperativom pred ogled 12. kola. - Moramo pobijediti kako god znamo. S druge strane, vrlo ~esto nam se de{ava da nam protivnik dolazi u trenutku kada je u usponu forme. Ni tu nemamo sre}e. Tako je bilo sa ^elikom u Kupu BiH, @eljezni~arom, a sada i Borcem, koji se pobjedom protiv Slobode (4:1) vratio poslije nekoliko lo{ih rezultata - ka`e napada~ GO[K-a Fe|a Dudi}. Ipak za „lavove“ }e najva`nije biti da iska`u bolju efikasnost, nego {to je to bilo u prethodnim susretima (posljednji gol u prvenstvu postigli na gostovanju u Travniku - 17. septembra). Igra i stvaranje {ansi nisu upitni, me|utim, to {to je GO[K ekipa sa najvi{e remija u ligi ne donosi im dovoljno bodova. - Kad bi osvojili {est bodova u doma}im utakmicama protiv Borca i Vele`a mogli bi mirno oti}i na odmor - smatra Dudi}.

N

Bez Demi}a, vra}aju se Spahi} i Oki}
Vare{anovi} ni u subotu ne}e mo}i ra~unati na povrije|ene Admira Kajtaza, Tarika Ceri}a, Senedina O{trakovi}a i Samira Merzi}a, dok su povrede zalije~ili [evko Oki} i Bajro Spahi}, koji bi trebali biti u konkurenciji za Zvijezdu. Tako|er, protiv Zmajeva ne}e biti ni Riada Demi}a, koji je na Grbavici zaradio tre}i `uti karton. Iveti}: Pobjeda imperativ vom boku, a od nedavno na desnom krilu Vele`a. - [ef je odlu~io da igram bli`e protivni~kom golu i to na suprotnoj strani od one na kojoj sam do sad igrao. [ta god da struka tra`i, nastojim ispuniti. Ja sam profesionalac. Sasvim mi je svejedno na kojoj poziciji igram. Zvijezda je pro{le sezone neo~ekivano odnijela bodove iz Mostara (1:4). - I danas je ostao gorak okus tog poraza. Mi smo bili u velikom naletu, a onda je do{la Zvijezda i spustila nas na zemlju. U subotua se nadam druga~ijem raspletu. Na{i navija~i su `eljni pobjeda i bodova. Tim iz Grada~ca i ove sezone igra dosta dobro. U svojim redovima imaju nekoliko izuzetno kvalitetnih nogometa{a. - Istina, imaju jednog Matiju Matka, mladog Husi}a, iskusnog Hamzi}a, sve su to igra~i koji zaslu`uju respekt, ba{ kao i njihov {ef Dragan Jovi}. Drago mi je {to igraju otvoreno... Pred nama je sigurno kvalitetna i uzbudljiva utakmica. Vele` je za protivnika u ~etvrtfinalu Kupa BiH dobio ponovo jedan klub iz MostaVarupa: Bod bi nam bio veliki stimulans pred [iroki ra. Nakon Zrinjskog, na redu je Branitelj. - Mo`emo biti zadovoljni `rijebom. Ipak, izbjegli smo ekipe kao {to su @eljezni~ar, Borac, Sarajevo, a dobili tim iz ni`eg ranga. Bez obzira na to, sigurno ne}e biti lako ni sa njima, mada sam mi{ljenja da mi gotovo sigurno prolazimo u polufinale, za kraj je kazao Iveti}. A. De.

Darko Vojvodi}, trener Slobode

Pauza }e nam dobro do}i
Mo`emo se dodatno pripremiti, upisati doma}u pobjedu i sa manje pritiska poku{ati ne{to napraviti u Zenici - isti~e Vojvodi}
Sloboda }e svoj naredni susret u Premijer ligi BiH odigrati tek naredne sedmice, kada na Tu{nju do~ekuju GO[K. Naime, odlukom rezultatsku krizu koja ih prati od po~etka septembra. - Sigurno je da }e nam dobro do}i du`a pauze, ali i to {to smo izbjegli dva uzastopna ja~ati rad kako bi fini{ prvenstva do~ekali maksimalno spremni. Pored GO[K-a, Sloboda }e do zimske pauze na Tu{nju do~akati Slaviju, te gostovati ^eliku i Vele`u. - Prioritet su nam te dvije doma}e pobjede, sa kojima bi na prolje}e ravnopravno krenuli u borbu za bijeg sa dna. Do tada }emo sigurno promjeniti ekipu, koja }e biti mnogo ja~a, nego ova sa kojom raspola`emo - istakao je Vojvodi}. S obzirom da crveno-crni nemaju ka`njenih igra~a, za naredni, izuzetno bitan susret za Tuzlake, Vojvodi} }e mo}i ra~unati na sve raspolo`ive snage. N. ].

Zlomisli} i ]ulum van stroja
Struka u nedjelju ne}e mo}i ra~unati na Damira Zlomisli}a, koji je dobio crveni karton u Grada~cu, te povrije|enog Danijela ]uluma. Izostanak dvojice veznjaka }e dodatno ote`ati zadatak protiv aktuelnog prvaka. Na njihovim mjestima }e vjerovatno zaigrati Ante Hrka} i Tomislav Tomi}. Najva`nije za GO[K je ipak da se u sastav vra}a prvi strijelac ekipe Mahir Kari}. - Dosad smo pokazali da sa svima mo`emo ravnopravno igrati. Isto o~ekujem i protiv Borca. Bit }e to te{ka utakmica, me|utim, ako ponovimo ono {to smo odigrali protiv @elje, vjerujem da }emo ih savladati. Nadam se da }emo imati i vi{e sre}e nego dosad, ka`e trener GO[K-a Milomir Odovi}. Er. B.

Na Tu{nju `ele Sarajli}a, Omi}a, Lame{i}a...
Sloboda je prije tri sedmice po~ela tra`iti poja~anja. Vra}eni su Alen Me{anovi} i Emir Kasapovi}, a Vojvodi} u zimskoj pauzi pri`eljkuje jo{ nekolicinu povratnika u crveno-crni dres, me|u kojima se naj~e{}e spominju Adnan Sarajli}, Muhamed Omi}, Mario Lame{i}, Gradimir Crnogorac, Tarik Okanovi}.... N/FSBiH-a susret sa ^elikom, koji je trebao biti na programu u subotu, zbog ~uvanja zeni~kog travnjaka za utakmicu bara`a, bit }e odigran 16. novembra. Na Tu{nju su takvu odluku do~ekali sa odoboravanjen, jer }e imati vi{e vremena da poku{aju prebroditi Vojvodi}: Prioritet su nam te dvije doma}e pobjede gostovanja. Ovako }emo imati priliku da se dodatno pripremimo, upi{emo doma}u pobjedu i sa manje pritiska poku{amo ne{to napraviti u Zenici - isti~e Darko Vojvodi}, koji jo{ uvijek ~eka prvu pobjedu na klupi Slobode. U pauzi }e na Tu{nju po-

Elvedin Varupa, kapiten Travnika

Ne smijemo biti pesimisti
Ive{i} i Be{lija ne igraju na Policama
Nakon {to su prosuli jo{ dva boda na doma}em terenu protiv Kozare, koja je jedan od direktnih konkurenata „vezira“ u borbi za opstanak, izabranici Harisa Jaganjca u narednom kolu gostuju na Policama. Sude}i prema ovosedmi~nim vijestima sa Pirote, odgovorni poku{avaju igra~ima vratiti samopouzdanje, ali i toliko `eljenu stabilnost u svla~ionici. - Te{ko mi je bilo sa tribina gledati gr~evitu borbu saigra~a i njihova nastojanja da postignu gol za pobjedu protiv `ilavih gostiju iz Bosanske Gradi{ke. Na`alost, nisu uspjeli i sada nam slijedi velika neizvjesnost do kraja jeseni, a posebno u drugom dijelu prvenstva. Sigurno je samo da ne smijemo biti pesimisti, ka`e kapiten Travnika Elvedin Varupa, koji zbog „`utice“ nije nastupio protiv Kozare. - Moramo sve u~initi kako bi sa {to manjim zaostatkom zadr`ali realne opcije za mirnu zimu. Kapite „vezira“ konstatuje da }e ekipi u Trebinju puno nedostajeti povre|eni Haris Be{lija, ali znatno vi{e Kristijan Ive{i}, koji ima tri `uta kartona. - Momak se odli~no uklopio u na{u sredinu, postigao ~etiri gola, a igra za kolektiv. Istina, i na{i doma}ini su u te{kom polo`aju. I njima su bodovi tako|er potrebni. Ipak, ne smijemo se predavati unaprijed. Moramo dati sve od sebe kako bi se makar nepora`eni vratili ku}i. Taj bod bi nam bio veliki stimulans pred [iroki Brijeg, a nakon pauze sigurno da }emo biti spremniji za utakmice protiv Rudara i ^elika, dodaje Elvedin Varupa. I. I.

FleS

Spec
Utakmicu GO[K-a }e u 12. kolu po tre}i put prenositi BHT-1. Prvi put su Gabeljani pred TV auditorijem igrali u okviru 7. kola (Travnik - GO[K 1:1), a pro{li vikend u Grada~cu (Zvijezda - GO[K 0:0). - ^ini se da nam odgovaraju TV prijenosi. Ostali smo nepora`eni, ali i odigrali dobre utakmice. Nadam se da }e i ovaj put to biti prednost za nas - kazao je Dudi}

Kao {to je to bio slu~aj i prethodne godine, prilikom raspodjele sredstava namijenjenih sportskim organizacijama u Tuzlanskom kantonu, FK Sloboda nije dobila nijednu KM. A naprimjer, NK Zvijezda je dobila 44.000 KM, koliko bi trebala dobiti i FK Sloboda, ali Tuzlaci jo{ uvijek imaju blokiran ra~un na koji nije mogu}e uplatiti sredstva. Tako }e do deblokade ra~una na Tu{nju morati zaboraviti pomo} sa „dr`avnih jasli“.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

15

Zvijezda pred gostovanje u Vrap~i}ima

Premijer liga - 12. kolo: Vele` - Zvijezda
Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). Asistenti: @eljko Mari} (Doboj) i Elvir Grabus (Travnik);

Risti} predvodi napad
Matko se `ali na povredu

[iroki B. - Rudar
Dragan Petrovi} (Banja Luka), Adnan Alispahi} (Zenica) i Asmir Budimli} (Biha}),

K

iks protiv GO[K-a na doma}em terenu upalio je alarm na Banji, s obzirom da se sada „zmajevi“ nalaze u nezavidnom polo`aju. Doma}i poraz s po~etka sezone kod ku}e protiv [irokog Brijega, a sada i posljednji remi kontra Gabeljana, doveo je tim Dragana Jovi}a u opasnu zonu. Zbog toga }e Zvijezda u narednom susretu biti prisiljena da igra na pobjedu u Mostaru. - Zvijezda je u ranijem periodu pru`ala dobre partije u Mostaru i mislim da mo`emo ponoviti nekada{nja izdanja. Postalo je jasno da te{ko zabijamo golove, ali i to mora pro}i, kazao je uo~i susreta u gradu na Neretvi Dragan Ri-

sti}, koji se nakon propu{tenog duela sa GO[K-om vra}a u tim Zvijezde. Ono {to bi mogla biti prednost Grada~a~ana u ovome susretu, uz pozitivnu tradiciju, jeste i podatak da Jovi} mo`e ra~unati na sve igra~e, izuzev posljednjeg poja~anja Matija Matka, koji se `ali na lak{u povredu. Njegov nastup je pod znakom pitanja... S obzirom na posljednji neuspjeh protiv GO[K-a, za o~ekivati je da }e biti i onih koji }e na „hla|enje“, jer Jovi} ne mo`e nikako biti zadovoljan onim {to su njegovi momci demonstrirali u zadnjem duelu pred doma}im navija~ima. M. SULJAGI]

Leotar - Travnik
Goran Parad`ik (Ljubu{ki), Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki) i Edin Imamovi} (Sarajevo);

Kozara - Zrinjski
Muamer Burekovi} (Zenica), Mirko Goji} (Doboj) i Mario Vinceti} (Ora{je);

Sarajevo - Olimpic
Midhat Arnautovi} (Tuzla), Goran Dujak (Od`ak) i Sreten Udovi~i} (Prijedor);

Slavija - @eljezni~ar
Darko Obradovi} (Stolac), Elvis Pro{i} (Cazin) i Stevo Peri} (Bijeljina);

Risti} je propustio duel s GO[K-om zbog smrtnog slu~aja u porodici. Naime, njegova majka sa kojom `ivi u Zvorniku je preminula pro{le sedmice, zbog ~ega ga nismo vidjeli u susretu s Gabeljanima. @ivot ide dalje pa se tako {pic „zmajeva“ odmah morao vratiti profesionalnim obavezama, te konstatuje kako }e od sada biti jo{ ja~i.

FleS

GO[K - Borac
Risti}: Uzda se i u tradiciju Elmir Pilav (Sarajevo), Haris Bakovi} (Sarajevo) i Rusmir Ba{i} (Sarajevo).

^elik - Sloboda

Rudar }e biti oslabljen na Pecari

(odgo|en me~ za 16. novembar)

Radovi}: Imamo zamjene za Dragi}a i Jevti}a
Rudar ima pozitivan skor u dosada{njim susretima sa [irokim
Pobjeda nad Leotarom ko{tala je „rudare“ gubitka stoperskog para Dalibor Dragi} - Marko Jevti}, koji }e zbog tre}ih `utih kartona paNeboj{a [odi}, koji je odle`ao „`uticu“, a mo`da i veznjak Miodraga Bursa}a. - [iroki je izraziti favorit, ne samo {to igra pred svojim lu, ali pobjednika Kupa BiH, ka`e Radovi}. Rudar ima pozitivan skor u dosada{njim susretima sa [irokim, pa se Prijedor~ani, uz sve neda}e, nadaju o~uvanju tradicije. - Ne pomi{ljamo na predaju. Imamo igra~a koji mogu zamijeniti Dragi}a i Jevti}a. Pripremam takti~ku varijantu sa kojom ~emo profitirati na Pecari, dodaje Radovi}. U konkurenciji za tim su:Tripi}, Rodi}, [odi}, [adi}, Kotaran, Jovanovi}, Veinovi}, Rami}, Kecman, Panti}, Krezovi}, [uka, @eri}, \ori}, Maksimovi}, Bursa}, Kari} i Pu{ac. V. V.

Me~evi u Mostaru (14.30 sati), [irokom Brijegu (15 sati), Trebinju (14.30), Bosanskoj Gradi{ci (14.30) i Sarajevi (17.30) su na programu u subotu, a Isto~nom Sarajevu (13.30) i Gabeli (14 BHT-1) u nedjelju.

Tabela
1. [iroki B. 11 2. Sarajevo 11 3. @eljezni~ar 11 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Vele` 8. Rudar 9. Leotar 10. ^elik 11 11 11 11 11 11 11 8 2 1 17:3 26 7 2 2 23:9 23 7 2 2 23:9 23 6 2 3 18:12 20 5 4 2 21:15 18 5 2 4 17:11 17 4 2 5 13:14 14 4 2 5 10:14 14 3 3 4 8:11 12 3 3 5 10:15 12 3 3 5 9:11 12 3 3 5 13:17 12 3 3 5 8:12 12 2 5 4 7:10 11 3 1 7 6:20 10 2 1 8 9:29 7

Despotovi} po~eo trenirati
Mladi bek prijedorskog premijerliga{a Despotovi}, koji je prije godinu u Mostaru zadobio prelom desne potkoljenice, nakon uspje{nog lije~enja i terapija u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu, ponovo je po~eo trenirati punim intezitetom. Me|utim, trener Radovi} ga ne `eli „gurati u vatru“ dok se ne podigne i u psiholo{kom segmentu. - Treniram pod punim optere}enjem. Me|utim, trener Radovi} smatra da }e moje vrijeme do}i tek u drugom dijelu prvenstva, ka`e Despotovi}. uzirati u susretu protiv lidera premijerliga{kog karavana. S druge strane, u tim se vra}a gledaocima, nego zbog kvaliteta igra~kog kadra. Oni su najozbiljniji kandidat za titu-

11. Kozara 11

Beganovi}: Pri`eljkuje gol

12. Travnik 11 13. Zvijezda 11 14. GO[K 11

Zeni~ani se ve} okrenuli duelu Kupa BiH

Spec
Radovi na izgradnji isto~ne tribine Gradskog stadiona u Prijedoru, koja ima kapacitet 2.500 sjede}ih mjesta, svakodnevno napreduju i trebali bi biti okon~ani do polovine januara 2012. godine. Tako }e ovo sportsko zdanje, uz ve} postoje}ih 1.500 stolica, imati ukupno 4.000 sjede}ih mjesta. Tako|er, bit }e neophodno sanirati i travnatu podlogu terena, te postaviti elektronski semafor, {to je uslov za igranje me|unarodnih utakmica.

Beganovi}: @eljo je blagi favorit
Nogometa{i ^elika pauzirat }e naredno kolo, s obzirom da je teren Bilinog polja rezervisan za naredni susret bara`a za Euro 2012. - Mi radimo po planu i programu kao da igramo susret u subotu. Istina, do sada su bili ja~i treninzi, a obzirom da nas nakon ove pauze o~ekuje jak tempo odigravanja utakmica. Ukoliko ovu pauzu ne iskoristimo, idu}e {anse ne}emo imati - rekao je Elvedin Beganovi}, kormilar ^elika. Voljom `rijeba ^elik prvi susret ~etvrtfinala Kupa BiH igra na Grbavici protiv @eljezni~ara (srijed). Ina~e ove dvije mom~adi su i pro{logodi{nji finalisti. - @rijeb je htio tako da u ~etvrtfinalu izvu}emo najte`eg protivnika i da imamo reprizu pro{logodi{njeg finala. @eljezni~ar je u prednosti, s obzirom da igramo na njihovom terenu, tako da su blagi favoriti. Mi }emo u tom prvom susretu nastojati posti}i pogodak, koji bi nam dao realne {anse da u revan{u na Bilinom polju pro|emo u polufinale - dodaje Beganovi}. M. P .

15. Sloboda 11 16. Slavija 11

U 13. kolu (5. i 6. novembar - 13.30 i 16.30 sati) sastaju se: Rudar - ^elik, Travnik - [iroki Brijeg, Zrinjski - Leotar, Olimpic - Kozara, @eljezni~ar Sarajevo, Zvijezda - Slavija, Borac - Vele`, Sloboda - GO[K.

Kup BiH - ~etvrtfinale @eljezni~ar - ^elik Sarajevo - Borac Kraji{nik - [iroki B. Vele` - Branitelj
Prvi susreti na programu su u srijedu, 2. novembra, a reva{i 23. novembra..

Mo`e li Rudar ponovo iznenaditi [iroki Brijeg?

Hernandez sa saigra~ima

Euro Dva velika derbija na Apeninima
Evropski nogometni vikend

lige

62, 76 - Balde 7, 66), Granada - Barcelona 0:1 (^avi 33), Sevilja - Santander 2:2 (Manu 37, 90+1 - Nahuelpan 62, Bustara 68). Espanjol - Betis, Atletik Bilbao - Atletiko Madrid (igrano sino}).
1. Levante 2. Real 3. Barcelona 4. Valencia 5. Sevilja 6. Malaga 7. Rajo 8. Betis 9. Espanjol 10. Osasuna 11. Atletiko 12. Bilbao 13. Majorka 14. Saragosa 15. Sosiedad 16. Hetafe 17. Sporting 18. Viljareal 19. Santander 20. Granada 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 5 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 3 3 5 1 3 0 0 5 4 3 3 3 2 4 1 4 5 2 0 1 0 1 0 4 3 4 4 2 2 3 4 4 5 4 6 4 4 6 17:5 31:6 27:4 12:8 10:6 10:13 10:11 10:13 7:11 11:17 9:7 11:11 8:11 9:17 9:13 8:12 7:13 7:17 6:15 2:11 23 22 21 18 17 13 12 12 12 11 10 9 9 9 8 7 7 7 5 5

luz - Ren, Valensien - Lil.
1. PS@ 2. Monpelje 3. Lil 4. Ren 5. Lion 6. Tuluz 7. Lorijen 8. Sent Etjen 9. Kaen 10. So{o 11. Okser 12. Marsej 13. Di`on 14. Nica 15. Valensijen 16. Brest 17. Evijan 18. Bordo 19. Nansi 20. A`aksio 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 7 6 6 6 5 4 4 4 3 2 2 3 2 2 0 1 1 1 1 2 2 4 3 2 4 5 4 3 4 6 6 2 4 3 9 6 6 5 4 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 6 5 6 2 4 4 5 6 21:8 25:15 21:12 21:14 18:13 12:10 12:9 11:13 15:15 17:23 16:15 12:12 11:22 11:11 12:13 9:11 11:16 12:18 8:13 10:22 26 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 12 11 10 9 9 9 9 8 7

Italija

U Rimu Pjani} zaustavlja Milaneze a u Milanu susret Intera i Juventusa
ro{log je vikenda u sredi{tu engleskog nogometnog zbivanja bio veliki gradski derbi Man~estera i veli~anstvena izvedba igra~a Roberta Man}inija koji su na Old Trafordu potpuno „demolirali“ doma}i Junajted uz dva nova zgoditka na{eg Edina D`eke. Siti se samim time dodatno izdvojio na vrhu ljestvice i sada u potpunom miru i{~ekuje doma}i nastup protiv Volverhemptona. O~i javnosti }e stoga ovaj put biti uprte ka Stamford Brid`u i londonskom derbiju ^elzija i Arsenala. „Crveni vragovi“ Aleksa Fergusona gosti su na Gudisonu kod Evertona, a u goste }e i Liverpul s obzirom da ih do~ekuje Vest Bromvi~ Albion. Vigan se sastaje s Fulemom, a Norvi~ s Blekburnom, dok }e Asmir Begovi} i njegov Stouk tek u ponedjeljak ugostiti mom~ad Njukastla. Dan ranije igraju Totenhem i QPR, Aston Vila }e u goste Sanderlandu, a Bolton novom premijerliga{u Svonsiju. Miralem Pjani} sa svojom Romom u subotu do~ekuje aktualnog prvaka Milana i to je drugi veliki derbi na Apeninima ovog vikenda, s obzirom da se istog dana na \uzepe Meaci igra i najve}i derbi italijanskog nogometa, susret do-

Begovi} u lovu na „svrake“

P

U me~u Barce i Granade

^avi slavio gol i rekord
^avi Hernandez je na utakmici protiv Granade postavio novi klupski rekord Barcelone po broju odigranih utakmica u {panskom prvenstvu. [panski reprezentativac je tom prilikom u Primera ligi dres Barcelone obukao 392. put, a dosada{nji rekorder bio je Miguel Bernardo Bjanketi, poznat pod nadimkom Tarzan, sa 391 odigranom utakmicom, prenose agencije. Barcelona je golom ^avija iz slobodnog udarca

Pedro pauzira, vra}aju se Pujol i Pike
Krilni napada~ Barcelone Pedro Rodrigez je povrijedio ~lanak lijeve noge u drugom poluvremenu utakmice 9. kola prvenstva protiv Granade u 56. minuti, a zamijenio ga je David Vilja. O~ekuje se tako da }e Pedro propustiti ~etiri utakmice, protiv Majorke i Atletika u prvenstvu, Plzena u Ligi prvaka i protiv Hospitaleta u Kupu Kralja. Me|utim, Barci se nakon povreda ovih dana vra}aju odbrambeni igra~i Karles Pujol i D`erard Pike. slavila pobjedu 1:0 i prije utakmica Reala i Levantea zauzela vrh tabele Primera lige.

Mario Baloteli, igra~ Man~ester sitija

Uzor mi je brazilski Ronaldo
@elim biti jedan od najboljih igra~a u ekipi, jer ne `elim razo~arati Man}inija - ka`e Baloteli
Nova zvijezda Man~ester sitija, 20-godi{nji napada~ Mario Baloteli, u razgovoru sa navija~ima za klupsku veb stranicu je istakao je da mu je menad`er i sunarodnjak Roberto Man}ini poput oca. - Man}ini ima velik uticaj na mene, on mi je poput oca. Jedna je pri~a kada vas `eli samo klub, a sasvim druga kada vas na terenu `eli i menad`er, kada poka`e da ima povjerenja u vas. Takav je slu~aj sa Man}inijem i zato `elim biti jedan od njaboljih igra~a u ekipi, jer ga ne `elim razo~arati rekao je Baloteli. Na pitanje koji mu je napada~ bio uzor, italijanski reprezentativac odgovara: - Ronaldo. Ali, onaj brazilski. Na upit o najdra`em pogotku, mnogi o~ekivali da }e se pohvaliti prvim golom protiv Junajteda u proteklom derbiju, ali... - Protiv Aston Vile ove sezone. No} uo~i gradskog derbija izme|u Junajteda i Sitija, Baloteliju je izgorila ku}a, jer se njegovo dru{tvo igralo sa petardama. - Nisam ja bacao petarde, to je u~inio moj prijatelj - opravdao se Italijan.

ma}eg Intera i Juventusa. Subota u Seriji A nudi jo{ jednu utakmicu, a rije~ je o malom ju`nja~kom obra~unu Katanje i Napolija. Prvu utakmicu nedjeljnog dijela programa igraju Siena i Kievo, dok }e Senad Luli} sa svojim Laciom u ve~ernjem terminu gostovati kod Kaljarija. U popodnevnom terminu se pak sastaju Fiorentina i \enoa, zatim Bolonja i Atalanta, dok }e prvenstveni lider Udineze na svom Friuliju ugostiti sastav Palerma. Parma }e ku}i tra`iti bodove kontra ]ezene, a Le}e u derbiju za~elja s Novarom. Vrlo zanimljivo je i na vrhu Primere, a [panci }e za razliku od Italijana ve} u subotu odigrati ~etiri utakmice, kada Barselona na Kamp Nou do~ekuje Majorku, Viljareal Rajo Valjekana, potom Valensija na svojoj Mestalji mom~ad Hetafea, dok }e Real Madrid gostuju}e bodove tra`iti kod Sosiedada. Atletik Bilbao dan kasnije gostuje kod Sportinga u Hihonu kada se jo{ susre}u Osasuna i izvrsni Levante, Rasing Santander i Betis, pa Malaga i Espanjol, a zanimljivo }e biti i na Visente Kalderonu gdje doma}em Atletiku u goste sti`e Saragosa. Posljednji dvoboj Primere nas ~eka u ponedjeljak kada }e se na Ramon San~ez Picjuanu u

Ba`darevi} u Nici
Francuzi su tako|er u pogonu, pa }e Olimpik Marsej na noge Di`onu, Ba`darevi}ev So{o Nici, a Sent Etien mom~adi Liona. Vode}i Pari`ani se sastaju s Kanom, a za sada jako dobri Monpelje s Nansijem. Doma}in je i Evian kojem }e na suprotnoj strani biti mom~ad Oksera. Brest igra s Lorienom, A`asio protiv Bordoa, a zanimljiv me~ se o~ekuje i u Tuluzu gdje istoimenom doma}inu u goste sti`e Ren. Aktualni prvak Lil ove nedjelje gost je kod Valensijena.

Rezultati 9. kola: Milan - Parma 4:1 (No}erino 30, 32, 90, Ibrahimovi} 73 \ovinko 78), Atalanta Inter 1:1 (Denis 44 - Sneijder 32), ]ezena - Kaljari 1:1 (Kandreva 45pen - Nene 20pen), Kievo - Bolonja 0:1 (Akvafreska 53), \enoa - Roma 2:1 (Jankovi} 38, Ku~ka 89 Borini 82), Lacio - Katanija 1:1 (Klose 17 - Bergesio 63), Napoli - Udineze 2:0 (Laveci 20, Ma|o 44), Novara - Siena 1:1 (Gemiti 80 - Salajo 17), Juventus - Fiorentina 2:1 (Bonu}i 13, Matri 65 - Joveti} 57). Palermo - Le}e (igrano sino}).
1. Juventus 2. Udineze 3. Lacio 4. Napoli 5. Milan 6. Kaljari 7. \enoa 8. Roma 9. Katania 10. Siena 11. Palermo 12. Atalanta 13. Fiorentina 14. Kievo 15. Parma 16. Inter 17. Bolonja 18. Novara 19. Le}e 20. ]ezena 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 0 4 3 3 2 2 4 3 2 5 4 1 3 3 3 0 2 1 3 1 3 0 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 3 5 4 5 4 5 5 13:6 10:3 12:8 12:5 16:12 9:6 13:11 9:8 10:11 7:5 9:10 11:9 9:8 6:7 10:17 10:14 5:12 11:16 6:13 3:10 16 15 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 9 9 9 8 7 6 4 3

Njema~ka
Parovi 11. kola: Frajburg - Leverkuzen, Bajern Nirnberg, [alke - Hofenhajm, [tutgart - Dortmund, Volfsburg - Herta, M’gladbah - Hanover, Majnc - Verder, Keln - Augsburg, Hamburger - Kajzerslautern.
1. Bajern 2. Dortmund 3. [alke 4. Hanover 5. [tutgart 6. Verder 7. Borusija M 8. Hofenhajm 9. Bajer 10. Herta 11. Volfsburg 12. Keln 13. Nirnberg 14. K’lautern 15. Majnc 16. Augsburg 17. Hamburg 18. Frajburg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 6 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 2 1 2 2 1 1 0 3 2 2 2 1 2 4 1 1 3 2 3 5 2 1 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 6 7 26:3 22 20:7 19 19:15 18 13:13 16:8 17:13 11:7 13:9 12:14 12:13 12:17 15:23 12:14 8:13 12:19 8:17 12:22 14:25 18 17 17 17 16 14 13 13 13 12 11 9 8 8 7

Parovi idu}eg kola: Valencia - Hetafe, Viljareal Rajo Valjekano, Barcelona - Majorka, Sosiedad - Real Madrid, Sporting - Atletik Bilbao, Osasuna - Levante, Santander - Betis, Atletiko Madrid - Saragosa, Malaga - Espanjol, Sevilja - Granada.

Engleska
Parovi 10. kola: Everton - Man~ester junajted, ^elzi - Arsenal, Man~ester siti - Volverhempton, Norvi~ - Blekburn, Sanderlend - Aston Vila, Svonsi - Bolton, Vigan - Fulem, Vest Brom - Liverpul, Totenhem - Kvins Park Rend`ers, Stouk - Njukastl.
1. Man. siti 2. Man. junajted 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Totenhem 6. Liverpul 7. Arsenal 8. Norvi~ 9. Stouk 10. QPR 11. Aston Vila 12. WBA 13. Everton 14. Sanderlend 15. Svonsi 16. V’hempton 17. Fulem 18. Bolton 19. Vigan 20. Blekburn 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 3 3 3 5 2 1 3 3 2 4 0 2 2 0 1 2 0 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 5 4 7 6 6 33:7 26:12 20:10 12:6 15:13 12:10 15:18 11:12 7:11 7:14 11:11 9:11 10:12 12:10 9:14 8:14 11:12 12:24 6:15 10:20 25 20 19 19 16 15 13 12 12 12 11 11 10 9 9 8 7 6 5 5

Mauro Zarate: „Stara dama“ sti`e na Meacu

[kotska
Parovi: Aberdin - Rend`ers, Seltik - Hibernian, Danfermlajn - Dandi, Harts - Kilmarnok, Invernes Madervel, St. D`onston St. Miren. Poredak: Rend`ers 32, Madervel 23, Seltik 22, St D`onston 19, Harts 18, St Miren 13...

Sevilji sastati istoimeni doma}in i novi prvoliga{ Mursia. Frajburg i Bajer Leverkuzen ve} ovog petka imaju ~ast odigrati prvu utakmicu novog bundesliga{kog kola,

dok }e vode}i Bajern na svojoj Alianc Areni u subotu igrati s Nirnbergom. [alke do~ekuje Hofenhajma, [tutgart aktualnog prvaka Borusiju iz Dortmunda, dok }e Menhengla-

dbah ku}i igrati s Hanoferom. Volfsburg se u svojoj „vu~joj“ jazbini sastaje s Hertom, Majnc s Verderom, koji nakon odli~nog ulaska u sezonu pomalo posustaje,

dok HSV pred doma}om publikom tra`i bodove protiv Kajzerslauterna, a Keln protiv novog bundesliga{a AuD. IVANKOVI] gsburga.

Parovi idu}eg kola: Roma - Milan, Katania - Napoli, Inter - Juventus, Siena - Kievo, Bolonja - Atalanta, Fiorentina - \enoa, Le}e - Novara, Parma ]ezena, Udineze - Palermo, Kaljari - Lacio.

Kupovi

Mi{el Platini o transferu Dejvida Bekama

[panija
Rezultati 10. kola: Real Madrid - Viljareal 3:0 (Benzema 5, Kaka 11, Di Maria 30), Majorka - Sporting 1:2 (Kastro 16 - Bili} 49, Viktor 65ag), Rajo Malaga 2:0 (Boteljo 7, Tamudo 70), Saragosa - Valencia 0:1 (Alba 82), Levante - Sosiedad 3:2 (Nano 54, Valdo 61, Suarez 90+3 Estrada 4, Beridi 86), Hetafe - Osasuna 2:2 (Guiza

Holandija
Parovi: Breda - Venlo, Roda - Ajaks, Ekscelsior Valvijk, Herenven - Den Hag, Tvente - PSV, Graf{ap - Vitese, Groningen Fejenord, Nijmegen - Utreht, Herakles - Alkmar. Poredak: Alkmaar 25, Tvente 21, PSV 20, Fejenord 18, Vitese 17, Ajaks 17, Herakles 16, Herenven 14...

Tre}eliga{ izbacio Anderleht Profitirali bi {oping centri u Parizu
Baloteli u me~u sa Junajtedom

Kamerunci smijenili selektora

Klemente dobio otkaz
[panac Havier Klemente dobio je otkaz na mjestu selektora kamerunske nogometne reprezentacije, objavio je Kamerunski nogometni savez. Kamerun se po drugi put u ukupno 16 navrata nije uspio plasirati na zavr{nicu Afri~kog kupa nacija, a ceh je platio biv{i {panski selektor. Kamerun je zavr{io drugi u grupi iza Senegala, {to nije bilo dovoljno za plasman na zavr{nicu koja se igra u Gabonu i Ekvatorijalnoj Gvineji. Klemente je na mjesto selektora Kameruna do{ao pro{le godine u avgustu kada je naslijedio Francuza Pola Le Gvena, a otkaz su dobili i njegovi pomo}nici, legendarni igra~i Fransoa Omam Bjik i @ak Songo’o.

Najve}u senzaciju u utakmicama nacionalnih kupova igranih ove sedmice priredio je belgijski tre}eliga{ Ripel Bom, koji je u osmini finala izbacio na njegovom stadionu Konstant Vanden Stok. Odluka trenera Ariela Jakobsa da odmori nekolicinu prvotimaca nije se pokazala dobrom. Amateri iz okolice Antverpena poveli su golom Bejensa u 32. minuti, da bi u 82. preko Mertensa napravili senzaciju. To je bio prvi poraz Anderlehta nakon deset pobjeda u nizu, sedam u prvenstvu, a tri u Evropskoj ligi.

len 1:0, Kortrijk - St. Truiden 1:0, Anderleht - Rupel Bom 1:2, Serkl Bri` - GBA 0:0 (produ`eci 0:1), Gent Klub Bri` 4:4 (penali 4:3).

Engleska
Osmina finala Karling kupa: Stouk - Liverpul 1:2 (D`ons 44 - Suarez 54, 85), Volverhempton - Man~ester siti 2:5 (Milija{ 18, O’Hara 65 - D`onson 37, Nasri 39, D`eko 40, 64, De Vris 50ag), Blekburn - Njukastl 2:2 (produ`eci 2:1) (Ro{ina 5, Jakubu 64penal, Pedersen 99, @ivet 120 - Gutri 90, Kabaje 90, Lovenkrands 106), Everton ^elzi 1:1 (produ`eci 0:1 - Saha 86 - Kalu 38, Starid` 116).

Njema~ka
Rezultati drugog kola DFB kupa: Kiel - Duizburg 2:0, Esen - Herta 0:3, Hanover - Majnc 0:1, Karlsrue - [alke 0:2, Aue - Nirnberg 1:2, Bajern Ingol{tat 6:0, [tutgart FSV Frankfurt 3:0, Ajntraht - Kajzerslautern 0:1, Lajpcig - Augsburg 0:1, Unterahing - Bohum 1:4, Hajdenhajm - Borusia M - 0:0 (penali 3:4), Fortuna - 1860 Minhen 0:3, Trir - Hamburg 1:2, Dortmund - Dinamo Drezden 2:0, Firt - Paderborn 4:0, Hofenhajm Keln 2:1.

Francuska
Liga kup, osmina finala: Di`on - PS@ 3:2, Monpelje - Lorien 1:2, St-Etien - Lion 1:2, Okser - Kaen 1:1, produ`etak 0:1, Nica - So{o 2:1, Lil - Sedan 3:1, Le Man - Ren 0:0, penali 4:1.

Belgija
Varegem - Standard 1:2, Lokeren - Vesterlo 3:1, Genk - Lirs 0:2, Mons - Mehe-

Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Mi{el Platini komentirao je uz dozu ironije mogu}nost da Dejvid Bekam nastavi karijeru u redovima francuskog prvoliga{a Paris Sen @ermena. - Volim Bekama kao nogometa{a, ali on sa 36 godina vi{e nije isti kao {to je bio. Ukoliko do|e u PS@ mislim da }e od toga najvi{e profitirati {oping centri - kazao je predsjednik UEFA-e. Bekamu uskoro Platini isti~e ugovor s ame-

Francuska
Parovi 12. kola: A`aksio - Bordo, Di`on - Marsej, Evian - Okser, Monpelje - Nansi, Paris S@ - Kaen, Brest - Lorien, Lion St Etien, Nica - So{o, Tu-

Bekam

Laveci bolji od Pincija: Trijumf Napolija

Za Hazarda 50 miliona?
PS@ sprema ponudu od 50 miliona eura za belgijskog internacionalca Edena Hazarda, koji je ugovorom vezan za Lil do 2015. godine, tvrdi dana{nji L’Ekip. Dvadesetjednogodi{nj Hazard bi do{ao na mesto sada{njeg napada~a Nenea kojem ugovor isti~e za godinu i po dana.

Klemente

FIFA je pokrenula istragu protiv jo{ deset funkcionera te organizacileS je zbog mogu}e umije{anosti u korupciju tokom sastanka Nogometne unije Kariba u Trinidadu i Tobagu 10. i 11. maja. Istraga }e biti provedena protiv funkcionera iz {est karipskih zemalja za koje se pretpostavlja da su u~estvovali u aferi na ~ijem je ~elu bio Muhamed bin Hamam, saop}eno je iz FIFA-e.

F

ri~kim klubom LA Galaksijem i sve je izglednije da }e karijeru nastaviti u jednom od evropskih klubova. Najvi{e izgleda ima upravo PS@ ~iji je sportski direktor Brazilac Leonardo veliki prijatelj engleske zvijezde.

Hernandez sa saigra~ima

Euro Dva velika derbija na Apeninima
Evropski nogometni vikend

lige

62, 76 - Balde 7, 66), Granada - Barcelona 0:1 (^avi 33), Sevilja - Santander 2:2 (Manu 37, 90+1 - Nahuelpan 62, Bustara 68). Espanjol - Betis, Atletik Bilbao - Atletiko Madrid (igrano sino}).
1. Levante 2. Real 3. Barcelona 4. Valencia 5. Sevilja 6. Malaga 7. Rajo 8. Betis 9. Espanjol 10. Osasuna 11. Atletiko 12. Bilbao 13. Majorka 14. Saragosa 15. Sosiedad 16. Hetafe 17. Sporting 18. Viljareal 19. Santander 20. Granada 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 5 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 3 3 5 1 3 0 0 5 4 3 3 3 2 4 1 4 5 2 0 1 0 1 0 4 3 4 4 2 2 3 4 4 5 4 6 4 4 6 17:5 31:6 27:4 12:8 10:6 10:13 10:11 10:13 7:11 11:17 9:7 11:11 8:11 9:17 9:13 8:12 7:13 7:17 6:15 2:11 23 22 21 18 17 13 12 12 12 11 10 9 9 9 8 7 7 7 5 5

luz - Ren, Valensien - Lil.
1. PS@ 2. Monpelje 3. Lil 4. Ren 5. Lion 6. Tuluz 7. Lorijen 8. Sent Etjen 9. Kaen 10. So{o 11. Okser 12. Marsej 13. Di`on 14. Nica 15. Valensijen 16. Brest 17. Evijan 18. Bordo 19. Nansi 20. A`aksio 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 7 6 6 6 5 4 4 4 3 2 2 3 2 2 0 1 1 1 1 2 2 4 3 2 4 5 4 3 4 6 6 2 4 3 9 6 6 5 4 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 6 5 6 2 4 4 5 6 21:8 25:15 21:12 21:14 18:13 12:10 12:9 11:13 15:15 17:23 16:15 12:12 11:22 11:11 12:13 9:11 11:16 12:18 8:13 10:22 26 23 22 21 20 19 17 16 15 13 12 12 11 10 9 9 9 9 8 7

Italija

U Rimu Pjani} zaustavlja Milaneze a u Milanu susret Intera i Juventusa
ro{log je vikenda u sredi{tu engleskog nogometnog zbivanja bio veliki gradski derbi Man~estera i veli~anstvena izvedba igra~a Roberta Man}inija koji su na Old Trafordu potpuno „demolirali“ doma}i Junajted uz dva nova zgoditka na{eg Edina D`eke. Siti se samim time dodatno izdvojio na vrhu ljestvice i sada u potpunom miru i{~ekuje doma}i nastup protiv Volverhemptona. O~i javnosti }e stoga ovaj put biti uprte ka Stamford Brid`u i londonskom derbiju ^elzija i Arsenala. „Crveni vragovi“ Aleksa Fergusona gosti su na Gudisonu kod Evertona, a u goste }e i Liverpul s obzirom da ih do~ekuje Vest Bromvi~ Albion. Vigan se sastaje s Fulemom, a Norvi~ s Blekburnom, dok }e Asmir Begovi} i njegov Stouk tek u ponedjeljak ugostiti mom~ad Njukastla. Dan ranije igraju Totenhem i QPR, Aston Vila }e u goste Sanderlandu, a Bolton novom premijerliga{u Svonsiju. Miralem Pjani} sa svojom Romom u subotu do~ekuje aktualnog prvaka Milana i to je drugi veliki derbi na Apeninima ovog vikenda, s obzirom da se istog dana na \uzepe Meaci igra i najve}i derbi italijanskog nogometa, susret do-

Begovi} u lovu na „svrake“

P

U me~u Barce i Granade

^avi slavio gol i rekord
^avi Hernandez je na utakmici protiv Granade postavio novi klupski rekord Barcelone po broju odigranih utakmica u {panskom prvenstvu. [panski reprezentativac je tom prilikom u Primera ligi dres Barcelone obukao 392. put, a dosada{nji rekorder bio je Miguel Bernardo Bjanketi, poznat pod nadimkom Tarzan, sa 391 odigranom utakmicom, prenose agencije. Barcelona je golom ^avija iz slobodnog udarca

Pedro pauzira, vra}aju se Pujol i Pike
Krilni napada~ Barcelone Pedro Rodrigez je povrijedio ~lanak lijeve noge u drugom poluvremenu utakmice 9. kola prvenstva protiv Granade u 56. minuti, a zamijenio ga je David Vilja. O~ekuje se tako da }e Pedro propustiti ~etiri utakmice, protiv Majorke i Atletika u prvenstvu, Plzena u Ligi prvaka i protiv Hospitaleta u Kupu Kralja. Me|utim, Barci se nakon povreda ovih dana vra}aju odbrambeni igra~i Karles Pujol i D`erard Pike. slavila pobjedu 1:0 i prije utakmica Reala i Levantea zauzela vrh tabele Primera lige.

Mario Baloteli, igra~ Man~ester sitija

Uzor mi je brazilski Ronaldo
@elim biti jedan od najboljih igra~a u ekipi, jer ne `elim razo~arati Man}inija - ka`e Baloteli
Nova zvijezda Man~ester sitija, 20-godi{nji napada~ Mario Baloteli, u razgovoru sa navija~ima za klupsku veb stranicu je istakao je da mu je menad`er i sunarodnjak Roberto Man}ini poput oca. - Man}ini ima velik uticaj na mene, on mi je poput oca. Jedna je pri~a kada vas `eli samo klub, a sasvim druga kada vas na terenu `eli i menad`er, kada poka`e da ima povjerenja u vas. Takav je slu~aj sa Man}inijem i zato `elim biti jedan od njaboljih igra~a u ekipi, jer ga ne `elim razo~arati rekao je Baloteli. Na pitanje koji mu je napada~ bio uzor, italijanski reprezentativac odgovara: - Ronaldo. Ali, onaj brazilski. Na upit o najdra`em pogotku, mnogi o~ekivali da }e se pohvaliti prvim golom protiv Junajteda u proteklom derbiju, ali... - Protiv Aston Vile ove sezone. No} uo~i gradskog derbija izme|u Junajteda i Sitija, Baloteliju je izgorila ku}a, jer se njegovo dru{tvo igralo sa petardama. - Nisam ja bacao petarde, to je u~inio moj prijatelj - opravdao se Italijan.

ma}eg Intera i Juventusa. Subota u Seriji A nudi jo{ jednu utakmicu, a rije~ je o malom ju`nja~kom obra~unu Katanje i Napolija. Prvu utakmicu nedjeljnog dijela programa igraju Siena i Kievo, dok }e Senad Luli} sa svojim Laciom u ve~ernjem terminu gostovati kod Kaljarija. U popodnevnom terminu se pak sastaju Fiorentina i \enoa, zatim Bolonja i Atalanta, dok }e prvenstveni lider Udineze na svom Friuliju ugostiti sastav Palerma. Parma }e ku}i tra`iti bodove kontra ]ezene, a Le}e u derbiju za~elja s Novarom. Vrlo zanimljivo je i na vrhu Primere, a [panci }e za razliku od Italijana ve} u subotu odigrati ~etiri utakmice, kada Barselona na Kamp Nou do~ekuje Majorku, Viljareal Rajo Valjekana, potom Valensija na svojoj Mestalji mom~ad Hetafea, dok }e Real Madrid gostuju}e bodove tra`iti kod Sosiedada. Atletik Bilbao dan kasnije gostuje kod Sportinga u Hihonu kada se jo{ susre}u Osasuna i izvrsni Levante, Rasing Santander i Betis, pa Malaga i Espanjol, a zanimljivo }e biti i na Visente Kalderonu gdje doma}em Atletiku u goste sti`e Saragosa. Posljednji dvoboj Primere nas ~eka u ponedjeljak kada }e se na Ramon San~ez Picjuanu u

Ba`darevi} u Nici
Francuzi su tako|er u pogonu, pa }e Olimpik Marsej na noge Di`onu, Ba`darevi}ev So{o Nici, a Sent Etien mom~adi Liona. Vode}i Pari`ani se sastaju s Kanom, a za sada jako dobri Monpelje s Nansijem. Doma}in je i Evian kojem }e na suprotnoj strani biti mom~ad Oksera. Brest igra s Lorienom, A`asio protiv Bordoa, a zanimljiv me~ se o~ekuje i u Tuluzu gdje istoimenom doma}inu u goste sti`e Ren. Aktualni prvak Lil ove nedjelje gost je kod Valensijena.

Rezultati 9. kola: Milan - Parma 4:1 (No}erino 30, 32, 90, Ibrahimovi} 73 \ovinko 78), Atalanta Inter 1:1 (Denis 44 - Sneijder 32), ]ezena - Kaljari 1:1 (Kandreva 45pen - Nene 20pen), Kievo - Bolonja 0:1 (Akvafreska 53), \enoa - Roma 2:1 (Jankovi} 38, Ku~ka 89 Borini 82), Lacio - Katanija 1:1 (Klose 17 - Bergesio 63), Napoli - Udineze 2:0 (Laveci 20, Ma|o 44), Novara - Siena 1:1 (Gemiti 80 - Salajo 17), Juventus - Fiorentina 2:1 (Bonu}i 13, Matri 65 - Joveti} 57). Palermo - Le}e (igrano sino}).
1. Juventus 2. Udineze 3. Lacio 4. Napoli 5. Milan 6. Kaljari 7. \enoa 8. Roma 9. Katania 10. Siena 11. Palermo 12. Atalanta 13. Fiorentina 14. Kievo 15. Parma 16. Inter 17. Bolonja 18. Novara 19. Le}e 20. ]ezena 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 0 4 3 3 2 2 4 3 2 5 4 1 3 3 3 0 2 1 3 1 3 0 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 3 5 4 5 4 5 5 13:6 10:3 12:8 12:5 16:12 9:6 13:11 9:8 10:11 7:5 9:10 11:9 9:8 6:7 10:17 10:14 5:12 11:16 6:13 3:10 16 15 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 9 9 9 8 7 6 4 3

Njema~ka
Parovi 11. kola: Frajburg - Leverkuzen, Bajern Nirnberg, [alke - Hofenhajm, [tutgart - Dortmund, Volfsburg - Herta, M’gladbah - Hanover, Majnc - Verder, Keln - Augsburg, Hamburger - Kajzerslautern.
1. Bajern 2. Dortmund 3. [alke 4. Hanover 5. [tutgart 6. Verder 7. Borusija M 8. Hofenhajm 9. Bajer 10. Herta 11. Volfsburg 12. Keln 13. Nirnberg 14. K’lautern 15. Majnc 16. Augsburg 17. Hamburg 18. Frajburg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 6 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 2 1 2 2 1 1 0 3 2 2 2 1 2 4 1 1 3 2 3 5 2 1 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 6 7 26:3 22 20:7 19 19:15 18 13:13 16:8 17:13 11:7 13:9 12:14 12:13 12:17 15:23 12:14 8:13 12:19 8:17 12:22 14:25 18 17 17 17 16 14 13 13 13 12 11 9 8 8 7

Parovi idu}eg kola: Valencia - Hetafe, Viljareal Rajo Valjekano, Barcelona - Majorka, Sosiedad - Real Madrid, Sporting - Atletik Bilbao, Osasuna - Levante, Santander - Betis, Atletiko Madrid - Saragosa, Malaga - Espanjol, Sevilja - Granada.

Engleska
Parovi 10. kola: Everton - Man~ester junajted, ^elzi - Arsenal, Man~ester siti - Volverhempton, Norvi~ - Blekburn, Sanderlend - Aston Vila, Svonsi - Bolton, Vigan - Fulem, Vest Brom - Liverpul, Totenhem - Kvins Park Rend`ers, Stouk - Njukastl.
1. Man. siti 2. Man. junajted 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Totenhem 6. Liverpul 7. Arsenal 8. Norvi~ 9. Stouk 10. QPR 11. Aston Vila 12. WBA 13. Everton 14. Sanderlend 15. Svonsi 16. V’hempton 17. Fulem 18. Bolton 19. Vigan 20. Blekburn 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 3 3 3 5 2 1 3 3 2 4 0 2 2 0 1 2 0 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 5 4 7 6 6 33:7 26:12 20:10 12:6 15:13 12:10 15:18 11:12 7:11 7:14 11:11 9:11 10:12 12:10 9:14 8:14 11:12 12:24 6:15 10:20 25 20 19 19 16 15 13 12 12 12 11 11 10 9 9 8 7 6 5 5

Mauro Zarate: „Stara dama“ sti`e na Meacu

[kotska
Parovi: Aberdin - Rend`ers, Seltik - Hibernian, Danfermlajn - Dandi, Harts - Kilmarnok, Invernes Madervel, St. D`onston St. Miren. Poredak: Rend`ers 32, Madervel 23, Seltik 22, St D`onston 19, Harts 18, St Miren 13...

Sevilji sastati istoimeni doma}in i novi prvoliga{ Mursia. Frajburg i Bajer Leverkuzen ve} ovog petka imaju ~ast odigrati prvu utakmicu novog bundesliga{kog kola,

dok }e vode}i Bajern na svojoj Alianc Areni u subotu igrati s Nirnbergom. [alke do~ekuje Hofenhajma, [tutgart aktualnog prvaka Borusiju iz Dortmunda, dok }e Menhengla-

dbah ku}i igrati s Hanoferom. Volfsburg se u svojoj „vu~joj“ jazbini sastaje s Hertom, Majnc s Verderom, koji nakon odli~nog ulaska u sezonu pomalo posustaje,

dok HSV pred doma}om publikom tra`i bodove protiv Kajzerslauterna, a Keln protiv novog bundesliga{a AuD. IVANKOVI] gsburga.

Parovi idu}eg kola: Roma - Milan, Katania - Napoli, Inter - Juventus, Siena - Kievo, Bolonja - Atalanta, Fiorentina - \enoa, Le}e - Novara, Parma ]ezena, Udineze - Palermo, Kaljari - Lacio.

Kupovi

Mi{el Platini o transferu Dejvida Bekama

[panija
Rezultati 10. kola: Real Madrid - Viljareal 3:0 (Benzema 5, Kaka 11, Di Maria 30), Majorka - Sporting 1:2 (Kastro 16 - Bili} 49, Viktor 65ag), Rajo Malaga 2:0 (Boteljo 7, Tamudo 70), Saragosa - Valencia 0:1 (Alba 82), Levante - Sosiedad 3:2 (Nano 54, Valdo 61, Suarez 90+3 Estrada 4, Beridi 86), Hetafe - Osasuna 2:2 (Guiza

Holandija
Parovi: Breda - Venlo, Roda - Ajaks, Ekscelsior Valvijk, Herenven - Den Hag, Tvente - PSV, Graf{ap - Vitese, Groningen Fejenord, Nijmegen - Utreht, Herakles - Alkmar. Poredak: Alkmaar 25, Tvente 21, PSV 20, Fejenord 18, Vitese 17, Ajaks 17, Herakles 16, Herenven 14...

Tre}eliga{ izbacio Anderleht Profitirali bi {oping centri u Parizu
Baloteli u me~u sa Junajtedom

Kamerunci smijenili selektora

Klemente dobio otkaz
[panac Havier Klemente dobio je otkaz na mjestu selektora kamerunske nogometne reprezentacije, objavio je Kamerunski nogometni savez. Kamerun se po drugi put u ukupno 16 navrata nije uspio plasirati na zavr{nicu Afri~kog kupa nacija, a ceh je platio biv{i {panski selektor. Kamerun je zavr{io drugi u grupi iza Senegala, {to nije bilo dovoljno za plasman na zavr{nicu koja se igra u Gabonu i Ekvatorijalnoj Gvineji. Klemente je na mjesto selektora Kameruna do{ao pro{le godine u avgustu kada je naslijedio Francuza Pola Le Gvena, a otkaz su dobili i njegovi pomo}nici, legendarni igra~i Fransoa Omam Bjik i @ak Songo’o.

Najve}u senzaciju u utakmicama nacionalnih kupova igranih ove sedmice priredio je belgijski tre}eliga{ Ripel Bom, koji je u osmini finala izbacio na njegovom stadionu Konstant Vanden Stok. Odluka trenera Ariela Jakobsa da odmori nekolicinu prvotimaca nije se pokazala dobrom. Amateri iz okolice Antverpena poveli su golom Bejensa u 32. minuti, da bi u 82. preko Mertensa napravili senzaciju. To je bio prvi poraz Anderlehta nakon deset pobjeda u nizu, sedam u prvenstvu, a tri u Evropskoj ligi.

len 1:0, Kortrijk - St. Truiden 1:0, Anderleht - Rupel Bom 1:2, Serkl Bri` - GBA 0:0 (produ`eci 0:1), Gent Klub Bri` 4:4 (penali 4:3).

Engleska
Osmina finala Karling kupa: Stouk - Liverpul 1:2 (D`ons 44 - Suarez 54, 85), Volverhempton - Man~ester siti 2:5 (Milija{ 18, O’Hara 65 - D`onson 37, Nasri 39, D`eko 40, 64, De Vris 50ag), Blekburn - Njukastl 2:2 (produ`eci 2:1) (Ro{ina 5, Jakubu 64penal, Pedersen 99, @ivet 120 - Gutri 90, Kabaje 90, Lovenkrands 106), Everton ^elzi 1:1 (produ`eci 0:1 - Saha 86 - Kalu 38, Starid` 116).

Njema~ka
Rezultati drugog kola DFB kupa: Kiel - Duizburg 2:0, Esen - Herta 0:3, Hanover - Majnc 0:1, Karlsrue - [alke 0:2, Aue - Nirnberg 1:2, Bajern Ingol{tat 6:0, [tutgart FSV Frankfurt 3:0, Ajntraht - Kajzerslautern 0:1, Lajpcig - Augsburg 0:1, Unterahing - Bohum 1:4, Hajdenhajm - Borusia M - 0:0 (penali 3:4), Fortuna - 1860 Minhen 0:3, Trir - Hamburg 1:2, Dortmund - Dinamo Drezden 2:0, Firt - Paderborn 4:0, Hofenhajm Keln 2:1.

Francuska
Liga kup, osmina finala: Di`on - PS@ 3:2, Monpelje - Lorien 1:2, St-Etien - Lion 1:2, Okser - Kaen 1:1, produ`etak 0:1, Nica - So{o 2:1, Lil - Sedan 3:1, Le Man - Ren 0:0, penali 4:1.

Belgija
Varegem - Standard 1:2, Lokeren - Vesterlo 3:1, Genk - Lirs 0:2, Mons - Mehe-

Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Mi{el Platini komentirao je uz dozu ironije mogu}nost da Dejvid Bekam nastavi karijeru u redovima francuskog prvoliga{a Paris Sen @ermena. - Volim Bekama kao nogometa{a, ali on sa 36 godina vi{e nije isti kao {to je bio. Ukoliko do|e u PS@ mislim da }e od toga najvi{e profitirati {oping centri - kazao je predsjednik UEFA-e. Bekamu uskoro Platini isti~e ugovor s ame-

Francuska
Parovi 12. kola: A`aksio - Bordo, Di`on - Marsej, Evian - Okser, Monpelje - Nansi, Paris S@ - Kaen, Brest - Lorien, Lion St Etien, Nica - So{o, Tu-

Bekam

Laveci bolji od Pincija: Trijumf Napolija

Za Hazarda 50 miliona?
PS@ sprema ponudu od 50 miliona eura za belgijskog internacionalca Edena Hazarda, koji je ugovorom vezan za Lil do 2015. godine, tvrdi dana{nji L’Ekip. Dvadesetjednogodi{nj Hazard bi do{ao na mesto sada{njeg napada~a Nenea kojem ugovor isti~e za godinu i po dana.

Klemente

FIFA je pokrenula istragu protiv jo{ deset funkcionera te organizacileS je zbog mogu}e umije{anosti u korupciju tokom sastanka Nogometne unije Kariba u Trinidadu i Tobagu 10. i 11. maja. Istraga }e biti provedena protiv funkcionera iz {est karipskih zemalja za koje se pretpostavlja da su u~estvovali u aferi na ~ijem je ~elu bio Muhamed bin Hamam, saop}eno je iz FIFA-e.

F

ri~kim klubom LA Galaksijem i sve je izglednije da }e karijeru nastaviti u jednom od evropskih klubova. Najvi{e izgleda ima upravo PS@ ~iji je sportski direktor Brazilac Leonardo veliki prijatelj engleske zvijezde.

Prva liga
Fudbalska groznica trese Veliku Kladu{u

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

18

Prva liga FBiH - 12. kolo
JEDINSTVO - UNIS
Sudije: Kenan Bajraktarevi}, Filip Jari} i Pavo Stani} (svi Ora{je). Delegat: Vladimir Glava{. Amel Novali} (oba Tuzla). Delegat: Franjo Grganovi}.

Ora{je uvertira za historijski me~
Mo`e zvu~ati i preoptimisti~no, ali vjerujte da se ne bojimo [irokog Brijega - isti~e Sadikovi}

FAMOS SA[K N. - KRAJINA
Sudije: Edis Zuki} (Tuzla), Marko Peri} i Dalibor Mavrak (oba Mostar). Delegat: Medus Drljevi}.

ISKRA ^APLJINA
Sudije: Danijel Zrni} (Zenica), Ilija Mato{evi} (Usora) i Nermin Hasi} (Gra~anica). Delegat: Mustafa Oki}.

KRAJI[NIK ORA[JE
Sudije: Ermin Sivac (Zenica), Darko Primorac i Tomislav Bogdan ([. Brijeg). Delegat: Fahrudin Sinanovi}. Sve utakmice se igraju u subotu (29.10.) sa po~etkom u 14 sati, osim utakmice u Mionici koja se igra u nedjelju (30.10.) u isto vrijeme.

N

akon ~etiri vezane utakmice u kojima nisu okusili gor~inu poraza, u ekipi Kraji{nika sa mnogo optimizma do~ekuju naredni susret sa Ora{jem. Svjesni su izabranici Denisa Sadikovi}a da u drugoj uzastopnoj utakmici na svom terenu moraju upisati pobjedu, te potvrditi ~etiri boda iz prethodna dva kola. - Nakon prolaza u Kupu i pobjede nad Jedinstvom, atmosfera u ekipi i klubu je na izuzetno visokom nivou. Kona~no smo naplatili sve {to smo radili u prethodnom periodu, a da bi zaokru`ili uspje{an niz, Ora{je jednostavno moramo pobjediti. Znaju to i igra~i i nesumnjam u njihovo zalaganje i pozitivan ishod susreta, nakon kojeg bi trebali uploviti u sigurnu zonu - rekao nam je trener Denis Sadikovi}, koji je preporodio posrnule igra~e Kraji{nika.

Iako je utakmica sa Ora{jem prioritet, u Velikoj Kladu{i se vi{e govori o srijedi i historijskoj utakmici ovog kluba u ~evrtfinalu Kupa BiH protiv [irokog Brijega. - Naravno da bi bili sretni da smo izvukli Branitelj, kojeg bi u dvije utakmice vjerovatno i eliminisali, te napravili jo{ ve}i uspjeh. Ali, nismo nezadovoljni niti sa [irokim Brijegom. Respektujemo lidera bh. elite, ugostit }emo ih kako to i dolikuje, te napraviti pravi spektakl od utakmice, ali i dati sve da ostvarimo pobjedu. Mo`e zvu~ati i preoptimisti~no, ali vjerujete da ih se ne bojimo - isti~e Sadikovi}. Utakmica sa [irokim Brijegom je na programu u srijedu, a za utakmicu vlada veliko interesovanje u cijeloj Krajini, gdje odavno nije gostovao jedan premijerliga{. N. ].

RUDAR BUDU]NOST
Sudije: Mirko Buljan (Mostar), Ermin Halilagi} i Muhamed Bogilovi} (oba Sarajevo). Delegat: Meho Alagi}.

Tabela

OMLADINAC GRADINA
Sudije: Antoni Bandi} ([. Brijeg), Nikola Bo{njak (Ora{je) i Ljubo Mili~evi} ([. Brijeg). Delegat: Zoran Bileti}.

1. Krajina 2. ^apljina 3. Gradina 4. Rudar 5. Bratstvo

11 6 3 2 13:9 21 11 6 2 3 18:9 20 11 6 0 5 20:17 18 11 5 3 3 14:13 18 11 5 2 4 17:10 17

6. Famos SA[K11 4 4 3 14:12 16 7. Ora{je 11 5 1 5 15:14 16

BRATSTVO VITEZ
Sudije: Mirza Kazlagi} (Cazin), Zlatko Budimli} i Jasmin Hrustanovi} (oba Biha}). Delegat: Bo`o Pa{ali}.

8. Budu}nost 10 5 1 4 11:10 16 9. Gora`de 11 5 1 5 17:20 16

10. Omladinac 11 5 1 5 14:23 16 11. Kraji{nik 11 4 2 5 12:11 14

12. Jedinstvo 11 4 2 5 17:18 14 13. Branitelj 14. Vitez 15. Iskra 16. Unis 11 4 2 5 12:15 14 11 3 4 4 17:13 13 11 3 3 5 11:15 12 10 1 1 8 7:20 4

Sadikovi}: Respektujemo lidera bh. elite, ali...

BRANITELJ GORA@DE
Sudije: Elvis Muji} (Banovi}i), Elmir Gazeti} i

Kubat: Pauza zbog isklju~enja

U Famosu ogor~eni na izjave Ora{ana

Na snimku se sve vidi
Rudar pet kola bez pobjede
U tekstu pro{log broja „Sporta“ u kojem se govori o lo{oj igri Ora{ja protiv Famos SA[K Napretka koji je zavr{en rezultatom 1:1, spomenulo se i nesportsko pona{anje gostiju iz Sarajeva. Tom prilikom smo kontaktirali i ~elnike sarajevskog prvoliga{a. - Mislimo da je reakcija koja je objavljena u novinama pretjerana i neutemeljena, tako da moramo se oglasiti ovim putem. Na internetu se mo`e pregledati snimak spomenute utakmice i svi prijatelji i ljubitelji sporta mogu vidjet kakav je penal za doma}ine svirao sudija. Nakon toga je bila rekacija sa na{e klupe koja je bila zaslu`ena, ali pogre{na i zbog toga }e snositi sankcije - ka`e Izet Bozalija, direktor kluba. U spomenutom me~u su pokazana ~ak ~etiri crvena kartona i to tri za klupu Famosa, iako u igri nije bilo grubih startova. - Mi tek ove godine igramo u ovoj ligi pod ovim imenom i fuzijom, i mogu slobodno re}i da je svaki gost koji nam je dolazio u Hrasnici zadovoljan i napustio istu. Te`imo po{tenoj igri i nadmetanju na sportskom terenu, ali ovo {to nam se desilo u Ora{ju i rekacije poslije nismo zaslu`ili. @elim ovim putem se zahvaliti doma}inima na korektnom do~eku ka`e za kraj Bozalija. N. K.

Prva liga RS - 12. kolo
DRINA HE - SLOGA
Sudije: Oliver Ostoji} (Bijeljina), Jadranko Jovanovi} (Bijeljina) i Damir Lazi} (Ugljevik). Delegat: Radenko Stanojevi}.

SLOBODA BN RUDAR
Sudije: Ljubi{a Vrhovac (Milosavci), @eljko Latinovi} (Gradi{ka) i Gojko Crnobrnja (Lakta{i). Delegat: Boro Tepi}.

PROLETER SUTJESKA
Sudije: ^edomir Vi~i} (Ugljevik), Vaso Mi{i} (Mili}i) i Goran Raki} (Bijeljina). Delegat: Miroslav Lazi}.

MLADOST RADNIK
Sudije: Dragan Mejaki} (Banja Luka), Sini{a Ivan~evi} (Banja Luka) i Goran ^eji} (Banja Luka). Delegat: Bo{ko Furtula. Sve utakmice se igraju u subotu (29.10.) sa po~etkom u 14,30 sati.

Budu}nost posljednja nada
Porazom u Srebreniku nastavljeno je posrtanje kakanjskog prvoliga{a, koji se o~ito nalazi u velikoj rezultatskoj krizi. Podsje}amo, posljednji put „zeleno-crni“ su osjetili slast pobjede 17.septembra protiv Kraji{nika (2:0), a nakon toga su osvojili samo dva doma}a boda (Krajina i Vitez) i postigli 2 gola. Ovakav mr{av bilans udaljio ih je od ~elne pozicije koju su dr`ali prvih {est kola i kotirali kao najozbiljniji kandidati za jesenjeg prvaka. Uprava kluba jo{ ni{ta ne poduzima, a trener Bo`i~i} ~estim eksperimentisanjem poku{ava prona}i postavu koja }e prekinuti dvomjese~nu krizu. Na ~este promjene primoran je zbog ozljeda, ali i `utih i crvenih kartona. Podatak da su ~ak petorica igra~a u dosada{njem dijelu prvenstva isklju~eni (Hrustanovi}, Ku{lji}, Gafurovi}, Topalovi}, A.Kubat) zaista je zabrinjavaju}i.

Bo`i~i} u velikim nevoljama

Upravo zbog kartona protiv Budu}nosti pravo nastupa nemaju Petar Matovi}, Adnan Ma{i} i iskjlju~eni Admir Kubat, {to je, nema dvojbe, veliki hendikep, pogotovo kad je rije~ o zadnjoj liniji u kojoj }e Bo`i~i} posegnuti za novim rokadama. Bez obzira na sve ove te{ko}e, Uprava, igra~i i navija~i o~ekuju da }e Bo`i~i} „skrpiti“ tim koji }e zaustaviti Budu}nost i prekinuti seriju neuspjeha. Pobjeda se name}e kao imperativ. Ohrabruje povratak golgetera Gorana Ku{lji}a, koji je prebolio „`utici“ te povratak oporavljenog kapitena Zlatana Gafurovi}a, a {ansu o~ekuju i zapostavljeni Sa{a Prki} i Mirza Spahi}, koji sigurno nisu zaboravili igrati nogomet. Utakmica protiv banovi}kih „komorata“ po mnogima je Rudarevo biti ili ne biti. M. K.

MODRI^A MAXIMA - SLOBODA MG
Sudije: Du{an Berak (Trebinje), Goran Ivkovi} (Pale) i Milomir [iljegovi} (Nevesinje). Delegat: Rodoljub Olja~a.

Tabela
11 6 1 4

1. Radnik 2. Drina HE 3. Mladost 4. C. Zemlja 5. Sloga 6. Sutjeska

11 5 4 2 10:6 19 8:6 19

Drina HE do~ekuje dobojsku Slogu

Pobjeda za tron
U pretposlednjem kolu jesenje etapa prvoliga{kog karavana RS jedan od najinteresantnijih susreta igra se u Vi{egradu, gdje drugoplasirana Drina He do~ekuje ~etveroplasiranu Slogu. - Ponovo je pred nama jedan te`ak me~, Sloga je u seriji dobrih rezultata, Dobojlije igraju odli~no u zavr{nici prvog dijela {ampionata i sigurno je da nas o~ekuje neizvjesna utakmica. Ko se poka`e u boljem izdanju u ovom me~u mogao bi da se na kraju okiti i jesenjom titulom. Za razliku od susreta u Gacku mi }emo protiv Sloge biti kompletni nedostaja}e jedino povrje|eni Igor Mirkovi}, a u ekipu vra}aju se Pavlovi}, Mutlak i Milovi}. Ove jeseni niko nije odnio bodove sa na{eg stadiona, nadamo se da }e tradicija biti nastavljena i protiv Sloge i da }emo povratiti mjesto na tronu - rekao je Marko Vidakovi}, trener Vi{egra|ana. S. V.

PODRINJE C. ZEMLJA
Sudije: Dalibor An|i} (Omarska), Zoran Radakovi} (Prijedor) i @eljko ^elica (Lakta{i). Delegat: Vladna Simeunovi}.

11 5 4 2 11:10 19 11 5 3 3 22:13 18 11 5 3 3 14:10 18 11 5 3 3 14:13 18

7. Sloboda MG 11 5 2 4 20:9 17 8. Modri~a m.11 4 3 4 15:7 15 9. Rudar 10. Drina Z. 11. Lakta{i 12. Podrinje 11 4 2 5 11:15 14 11 3 4 4 9:8 13

DRINA LAKTA[I
Sudije: R{um Simi} (Doboj), Ljubi{a ]eli} (Doboj) i Dalibor Bili} (Doboj). Delegat: Du{an Markovi}.

11 4 1 6 14:25 13 11 3 3 5 8:14 12 9 6

13. Sloboda BN 11 1 6 4 11:17 14. Proleter 11 1 3 7 13:26

Nogomet
Velimir Stojni}, tvorac najbolje generacije bh. nada fudbala

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

19

Pohvale za momke i kolege Kara~i}a i Jagodi}a
Djeca iz BiH talentovanija od Evropljana, ali nam nedostaje infrastruktura - ka`e Stojni}

Druge lige FBiH Centar
Parovi 12. kola (29./30.10.): Rudar - Ozren, Borac - Vratnik, Mladost (@) - Biser, Natron - Radnik, Stup~anica - Ilija{, Mladost DK - Bosna (S), Azot - Bosna (V), Usora - TO[K. 1. Bosna (V) 11 7 3 1 22:6 24 2. TO[K 11 7 2 2 24:8 23 3. Rudar 11 6 2 3 15:9 20 4. Ilija{ 11 6 0 5 17:18 18 5. Azot 11 5 1 5 15:20 16 6. Vratnik 11 5 1 5 12:22 16 7. Borac 11 3 6 2 18:10 15 8. Natron 11 4 3 4 14:15 15 9. Biser 11 4 2 5 19:15 14 10. Mladost DK 11 3 5 3 10:8 14 11. Ozren 11 4 1 6 14:18 13 12. Stup~anica 11 3 4 4 8:14 13 13. Radnik 11 4 1 6 16:25 13 14. Usora 11 3 3 5 11:16 12 15. Bosna (S) 11 3 2 6 15:17 11 16. Mladost (@) 11 3 0 8 8:17 9 Rezultati 11. kola: Usora - Rudar 2:0, TO[K - Azot 6:0, Bosna - Mladost DK 1:0, Bosna - Stup~anica 3:0, Ilija{ - Natron 1:2, Radnik - Mladost (@) 3:0, Biser - Borac 1:0, Vratnik - Ozren 2:0.

D

a se u N/FS BiH dosta bolje, odnosno studioznije po~elo raditi u selektiranju bh. nada fudbala, ponovo se potvrdilo ovih dana, kada su na{i juniori protutnjali kroz Plovdiv u kvalifikacionoj grupi za EP, a mlada reprezentacija visoko deklasirala vr{njake s Kipra. Istovremeno, uz rije~i hvale i ~estitke svima drugima koji su iz svog domena doprinjeli evidentnom napretku bh. fudbala, jedan trener zaslu`uju mrvicu pa`nje vi{e od ostalih. Velimir Stojni}, tvorac generacije ‘93, koji je posebno emotivno do`ivio uspjeh izabranika Tonija Kara~i}a na turniru u Bugarskoj, ali se radovao i trijumfu U-21 selekcije u Zenici. - Srce mi je puno. Bravo za sve momke, ali i moje kolege Tonija Kara~i}a i Vladu Jagodi}a, te sve njihove saradnike, koji su ostali dosljedni struke i sigurno da su na najboljem putu. Na{i juniori, u koje ja nisam ni najmanje sumnjao, odavno pokazuju evropski kvalitet. Bili su prije nekoliko godina talenti, a sada su na

ispravnoj trasi, i sigurno da }e u budu}nosti itekako napredovati. Istovremeno, moram pohvaliti i kolege @eljka [perca i Amira Japaura, s kojima sam zajedno selektirao ve}inu dana{njih mladih reprezentativaca. Ta~nije, izuzev Plakala svi ostali su evidentirani kao veliki potencijal u 15-toj godini, rekao je aktuelni trener Borca. Kada je budu}nost bh. fudbala, posebno omladinskog u pitanju, biv{i selektor bh. kadeta bio je dosta konkretan. - Djeca sa prostora cijele Bosne i Hercegovine su sigurno talentovanija od onih iz Evrope, samo pogledajte na{u najbolju reprezentaciju. Infrastruktura, tereni za rad s mladima nam nedostaju, i kada se okrenemo izgradnji adekvatnih travnjaka i zatvorenih terena za rad zimi, na{a dr`ava }e jo{ vi{e fabrikovati kvalitetnih fudbalera, a u svemu tome reprezentativni fudbal i N/FS BiH brati plodove stru~nog trenerskog rada i profiritari u svakom pogledu - kazao je Velimir I. ISOVI] Stojni}.

Jug
Parovi 12. kola (29./30.10.): Troglav - Vi{i}i, Turbina - Lokomotiva, Bigeste - Posu{je, Igman - Brotnjo, Sloga - Klis, Grude - Sloga (Lj), Stolac - Tomislav, Kupres - Kame{nica. 1. Brotnjo 11 9 1 1 28:4 28 2. Tomislav 11 8 2 1 21:7 26 3. Troglav 11 8 1 2 35:9 25 4. Sloga 11 6 2 3 13:7 20 5. Turbina 11 5 3 3 23:8 18 6. Igman 10 5 2 3 20:13 17 7. Grude 11 5 1 5 16:12 16 8. Stolac 11 5 1 5 15:16 16 9. Vi{i}i 10 4 1 5 12:13 13 10. Kupres 11 4 2 5 15:18 14 11. Kame{nica 11 4 1 6 7:18 13 12. Sloga (Lj) 11 4 1 6 17:34 13 13. Bigeste 11 4 0 7 12:24 12 14. Posu{je 11 3 1 7 14:24 10 15. Lokomotiva 11 2 1 8 6:21 7 16. Klis 10 1 0 9 3:28 3 Rezultati 10. kola: Kupres - Troglav 2:1, Kame{nica - Stolac 0:0, Tomislav - Grude 3:1, Sloga (Lj) - Sloga (U) 0:1, Klis - Igman - , Brotnjo - Bigeste 8:0, Posu{je - Turbina 2:1, Lokomotiva - Vi{i}i 2:1.

Sjever

Stojni}: Aktuelni trener banjalu~kog Borca

Davor Babi}, veliki talenat iz Fojnice

Od ovog ljeta na Grbavici
Babi} sa prvim svojim trenerom Kolj{ijem
Mladi nogometa{i reprezentacije BiH do 15 godina (U-15) su boravili u dvije grupe po pedesetak nogometa{a dva dana na pripremama u kampu u Fojnici. Sa mladim nogometa{ima su boravili selektor Zoran Erbez, a sa njim stru~ni {tab ~inili treneri Amir Japaur, Miodrag Bodiroga i Stamenko ^o{kovi}. Posjetili smo ovu ekipu mladih talenata. Jedan od mladih nogometa{a koji je boravio u kampu je bio i 15-godi{nji fojni~anin Davor Babi}, za koga je jedan od trenera Miodrag Bodiroga kazao da Davor ozbiljno i odgovorno shva}a igru i da je koncentrisan na igru. Davorov trener koji ga je trenirao od prvog do osmog razreda osnovne {kole Adnan Kolj{i koji uspje{no vodi {kolu nogometa „Fojnica“ je sa ponosom i u superlativu govorio o svom nekada{njem najboljem igra~u. Lider [kole nogometa iz Fojnice je kazao da je Davor ve} tri mjeseca ~lan FK @eljezni~ar iz Sarajeva i da je pozvan i boravio u kampu reprezentacije BiH U15 u Fojnici. - Bio mi je primjer u svim selekcijama {kole nogometa, a kako sam ~uo ve} su na njega bacili oko neki klubovi i van granica na{e zemlje - kazao je kratko Adnan Kolj{i.

Parovi 12. kola (29./30.10.): Sloga - Radni~ki, Hajduk - Priluk, Mladost (T) - Tuzla, Mramor Mladost (M), Dinamo - Bosna (M), Dizdaru{a - Ingram, Slaven - Bosna (K), Radnik - Mladost (P). 1. Mramor 11 8 2 1 30:7 26 2. Radni~ki 11 8 2 1 22:8 26 3. Mladost (P) 11 6 2 3 18:15 20 4. Slaven 11 6 1 4 15:8 19 5. Dizdaru{a 11 5 2 4 12:11 17 6. Bosna (K) 11 5 2 4 18:19 17 7. Sloga 11 5 1 5 20:15 16 8. Dinamo 11 5 1 5 18:23 16 9. Ingram 11 4 3 4 18:12 15 10. Mladost (T) 11 4 2 5 16:16 14 11. Mladost (M) 11 4 2 5 13:17 14 12. Priluk 11 4 1 6 12:16 13 13. Radnik 11 4 1 6 12:16 13 14. Hajduk 11 3 2 6 9:28 11 15. Tuzla 11 2 1 8 8:17 7 16. Bosna (M) 11 2 1 8 12:25 7 Rezultati 11. kola: Radnik - Sloga 1:0, Mladost - Slaven 3:2, Bosna - Dizdaru{a 0:1, Ingram - Dinamo 3:0, Bosna - Mramor 0:1, Mladost - Mladost (T) 1:0, Tuzla - Hajduk 0:1, Priluk - Radni~ki 1:2.

Zapad
Parovi 9.kola: Vitez - Jajce, Maestral 95 - Bratstvo, Una -Sloga, Podgrme~ -Mladost (V), Mladost -Vitez (B), Vla{i} -Klju~. 1. Podgrme~ 8 7 1 0 25:5 22 2. Vitez (V) 8 6 2 0 26:9 20 3. Sloga 8 4 3 1 17:10 15 4. Mladost (P) 8 4 1 3 19:17 13 5. Vitez (B) 8 4 0 4 12:9 12 6. Maestral 95 8 3 2 3 9:15 11 7. Vla{i} 8 3 0 5 16:16 9 8. Jajce 8 3 0 5 10:20 9 9. Una 8 2 2 4 14:19 8 10. Bratstvo 8 2 1 5 17:19 7 11. Mladost (V) 8 2 1 5 11:20 7 12. Klju~ 8 1 1 6 8:25 4 Rezultati 8. kola: Vitez - Vla{i} 2:1, Klju~ - Podgrme~ 1:4, Mladost - Una 3:1, Sloga - Maestral 95 2:2, Bratstvo - Vitez (V) 2:4, Jajce - Mladost (P) 3:1.

H. ^.

Druge lige RS Zapad
Parovi 12. kola: Naprijed - Mladost, Borac - Gmionica, BSK - Sloga S, Krajina - @upa, Ravan - Ozren, Sloga T. - Ljubi}, Jedinstvo - Tekstilac. 1. Borac 11 7 2 2 33:16 23 2. Ljuni} 11 7 2 2 26:10 23 3. Jedinstvo 11 7 1 3 26:10 22 4. Sloga S 11 6 4 1 20:9 22 5. Naprijed 11 6 2 3 28:20 20 6. Gomionica 11 6 0 5 20:13 18 7. @upa 11 4 2 5 17:16 14 8. Krajina 11 3 4 4 14:17 13 9. BSK 11 4 1 6 18:26 13 10. Tekstilac 11 3 3 5 20:17 12 11. Ozren 11 3 2 6 10:29 11 12. Ravan 11 3 2 6 17:38 11 13. Mladost 11 2 4 5 11:18 10 14. Sloga T -4 11 0 3 8 9:30 -1 Rezultati 11 kola: Jedinstvo - Naprijed 1:0, Tekstilac - Sloga T. 5:0, Ljubi} - Ravan 4:0, Ozren - Krajina 4:0, @upa - BSK 3:0, Sloga S - Borac 2:1, Gomionica - Mladost 1:0.

@enski nogomet popularan i u Bosanskoj Krupi

Osnovan @NK @eljezni~ar
Najva`nija sporedna stvar na svijetu je sve popularnija me|u mladim pripadnicama ljep{eg spola i u Bosanskoj Krupi, gdje odnedavno postoji @enski nogometni klub @eljezni~ar. Sastav trenera Mirela Brati}a ugostio je u prijateljskom odmjeravanju snaga Mladost iz Bosanskog Novog. Iskusnije go{}e slavile su pobjedu od 7:2, ali je rezultat bio u drugom planu. - Dvije na{e igra~ice Sara Kre}a i Bojana Trbulin branile su boje reprezentacije Bosne i Hercegovine (U-17) na nedavnim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Azerbejd`anu. @elja nam je da pomognemo „@elji“ i razvijamo dobre sportske odnose u budu}nosti - rekao je Davor Pekija, trener Novljanki, koji se tako|er, zajedno sa Sabinom Pehi}, u ulozi trenera, nalazio uz bh. selektora pomenutog uzrasta juniorki Iliju Luci}a.

N. \.

Istok
Parovi 12 kola: Jedinstvo Br - Lokomotiva, Famos - Napredak, @eljeznica - Mladost R, Proleter - Stakorina, Mladost BS - Mili}i, Ili}ka 01- Jedinstvo B~, Mladost VO - Gorica. 1. Mladost VO 11 9 1 1 25:4 28 2. Ili}ka 01 11 9 1 1 24:5 28 3. Lokomotiva 11 7 0 4 13:10 21 4. Jedinstvo Br 11 7 0 4 13:14 21 5. Mladost BS 11 6 2 3 23:7 20 6. Proleter 11 6 1 4 17:11 19 7. Gorica 11 4 5 2 13:11 17 8. Stakorina 11 4 2 5 18:15 14 9. Mladost R. 11 4 1 6 8:18 13 10. Famos 11 3 2 6 6:11 11 11. @eljeznica 11 3 1 7 11:25 10 12. Napredak 11 2 2 7 12:17 8 13. Jedinstvo B~ 11 1 3 7 8:27 6 14. Mili}i 11 1 1 9 7:25 4 Rezultati 11 kola: Mladost VO - Jedinstvo Br 5:0, Gorica - Ili}ka 1:1, Jedinstvo B~ - Mladost BS 0:3, Mili}i - Proleter 0:2, Stakorina - @eljeznica 4:0, Mladost R - Famos 1:0, Napredak - Lokomotiva 2:3.

@enski nogometni klub @eljezni~ar

Mladi
Omladinska Premijer liga Kadeti
SLOBODA ^ELIK 1 0 ZVIJEZDA VELE@ 1 0
Stadion Banja Ilid`a u Gradaa~cu. Gledalaca 50. Sudija: Vedad D`aferagi} (Tuzla). Strijelac: 1:0 Isanovi} (30). @uti kartoni: H. Brki}, E. Brki} (Zvijezda G), [etka (Vele`). ZVIJEZDA GRADA^AC: Begi}, Krd`i},Mujkanovi}, Suba{i}, E. Brki}, Sendi}, Peri} (od 76. ^eskinovi}), Omerovi} (od 41. Ja{arevi}), Dedi} Me{anovi} (od 60. Hasi}), Isanovi} (od 75. Mujkanovi}), Bahi} (od 63. H. Brki}). Trener: Amir Klopi}. VELE@: Dugali}, [abanovi} , [etka, Husi} (od 41. [ator), S. Isi}, Islamovi} (od 41. Mili{i}), ^amo (od 57. Behram), Jazvin, ^ekro (od 50. Brekalo), T. Isi}, Jakirovi} (od 70. Svinjar). Trener: Enes [unje. zara 0:2 Zvijezda Grada~ac - Vele` 1:0, Travnik Leotar 0:0, Rudar Prijedor - [iroki Brijeg 2:0. Borac - GO[K igra se 29.10. Kadeti: 12;00 Juniori: 14:00 sati. 1. Sarajevo 12 10 0 2 30:4 32 2. @eljezni~ar 11 9 0 2 29:14 27 3. Zrinjski 12 8 1 3 31:10 25 4. Kozara 12 8 0 4 18:12 24 3 28:15 21 5. [iroki Brijeg 12 6 3 6. Leotar 11 6 1 4 23:17 20 7. Olimpic 12 5 4 3 31:20 19 8. Sloboda 11 5 4 2 14:8 19 9. Rudar 12 4 1 7 15:17 13 10. ^elik 12 4 1 7 21:32 13 11. Zvijezda 11 4 0 7 20:22 12 12. Travnik 12 2 4 6 11:17 10 13. Slavija 12 3 1 8 12:33 10 14. Borac 11 2 3 6 17:24 9 15. Vele` 11 2 3 6 11:20 9 16. GO[K 11 0 1 10 9:55 1

avaz/sport/ Sarajevo, petak 28. oktobar/listopad 2011.

20

Stadion Tu{anj. Gledalaca 100. Sudija: ^edomir Vi~i} (Ugljevik). Strijelac: 1:0 Jusufovi} (13-11 metara). @uti karton: Vujica (^elik). SLOBODA: Halilovi}, Kadi}, Tosunbegovi} (od 59. Stjepanovi}), Gojkovi}, Mujki}, [i{i} (od 78. Tufek~i}), Pr{e{, Jusufovi}, ^ivi} (od 67. Derdemez), Vidakovi} (od 57. Smaji}), Koraj~evi} (od 41. Sand`i}). Trener: Denis Kari}. ^ELIK: Vehabovi}, [ijerki}, Salijevi}, Hamzi} (od 77. Brki}), ^i{i}, Durakovi} (od 71. Heri}), [abanovi}, Burekovi}, Softi} (od 78. Karabaji}), Vujica (od 62. Adilovi}), Pehad`i} (od 62. Topalovi}). Trener: Senad Brki}.

ZRINJSKI: Bandi}, Peri},Juri{i} (od 70. Sli{kovi}), Mileti},Gugi}, Cvitanovi}, Mustapi} (od 77. Ostoji}), R. ^ili} (od 88. Kre{i}),Vlaho (od 89. Suton), Martinovi}, A. ^ili}. Trener: Elvis Margeta. KOZARA: \aku{i}, Nikoli} (od 46.Kalinac), Baji}, Makitan, Kova~evi}, Kresojevi} (od 46.Misimovi}), , Majdanac, Goli} (od 76. Cvetkovi})), O. [kori}, ^ehaji} (od 46. D. [kori}), Kumi} (od 58. Kne`i}). Trener: Sa{a Krupljanin.

ZVIJEZDA VELE@

2 0

TRAVNIK LEOTAR

0 0

@ELJEZNI^AR SLAVIJA

4 1

Stadion Grbavica 3. Gledalaca 50. Sudija: Admir Musi} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 Lepir (23), 2:0 Lepir (29), 3:0 Ahmetli} (49), 3:1 Stojanovi} (51), 4:1 Bajrovi} (76). @uti karton: Iki} (Slavija). @ELJEZNI^AR: Kjosevski, S. Koli~i}, Kla~ar, Ahmetli}, Ahmetli}, Smje~anin, Rikalo (od 72. Bajrovi}), Ka{i} (od 74. Koli~i}), Lepir, Haskovi} (od 60. Kova~i}),Tatli}. Trener: Admir Ad`em. SLAVIJA: [ehovac, Perovi}, Markovi}, Pu{ara, Lu~i}, Te{anovi} (od 62. Kruni}), Gluhovi}, Iki}, Stojanovi} Minj. Pandurevi} (od 57.Milj. Pandurevi}), Dursun. Trener: Dragan Miov~i}.

Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca 50. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica). @uti kartoni: Gavri} (Travnik), Popovi}, An|u{i} (Leotar). Crveni kartoni: Torli} (Travnik), Mihojevi} (Leotar) - dva `uta kartona TRAVNIK: Babi}, Gavri}, Skopljak (od 41.Grabus), Lovri} (od 41. Alihod`a), Me{inovi}, Torli}, Rami}, \ulabi} (od 51. Kadri}), Goran (od 58. Mand`uka), Memeled`ija , Salki}. Trener: Jasmin D`idi}. LEOTAR: Kolak, Stankovi} (od 41. Domazet), Vu~urevi}, Popovi}, Savi}, Mihojevi}, Pavlovi}, ^orovi}, An|u{i}, Bo{kovi}, Simovi}. Trener: Damjan Ratkovi}.

Lista strijelaca
14 golova: Mirko Mari} ([iroki Brijeg), 10 - Almir Aganspahi} (Olimpic), Nedim Lepir (@eljezni~ar), 9 - Mirsad [ijerki} (^elik), Josip ]orluka ([iroki Brijeg), Elvir Hamzi} (Sarajevo), 8 - Senad ]orovi} (Olimpic), 7 - Nemanja Stojanovi} (Slavija),...

Stadion Banja Ilid`a u Gradaa~cu. Gledalaca 40. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla). Strijelci: 1:0 Huseinovi} (18), 2:0 Toki} (85). @uti kartoni: Hod`i}Mehi}, Bijeli}, Mufti} (Zvijezda), Karamehmedovi}, Mari} (Vele`). ZVIJEZDA GRADA^AC: E. Prlja~a, Hod`i}Mehi}, Me{i} (od 87. Nuhanovi}) Mufti}, Omerovi}, Kadi} (od 73. A. Prlja~a), Bijeli}, Fa~i}, [kori}, (od 65. Toki}), Huseinovi},Jahi} (od 83. ^ulah),. Trener: E{ef Ja{arevi}. VELE@: Memi}, Hubana (od 86.Pintul), Mezit, Hindi}, ]ori} (od 46. Karamehmedovi}), Buri}, Juklo (od 81. Be~i}) , Mari}, Be{i} (od 76. ^izmi}), Zuhri} (od 46. D`ankovi}),Serdarevi}. Trener: D`enan Zaimovi}.

TRAVNIK LEOTAR

1 0

OLIMPIC SARAJEVO

1 2

RUDAR [IROKI BRIJEG

2 0

Juniori
SLOBODA ^ELIK 3 1

Stadion Hakija Mr{o u Vogo{}i. Gledalaca 70. Sudija: Mirza Ti~i} (Sarajevo). Strijelci: 0:1 Hamzi} (49), 1:1 ]orovi} (62-11 metara), 1:2 Hamzi} (71). @uti kartoni: Kla~ar, Tahiri, Spahi}, Drijen~i}, Vehabovi} (Olimpic), Hrustemovi}, ^alija, \ono, Demir,

Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca 40. Sudija: Milo{ Gigovi} (Gradi{ka). Strijelac: 1:0 Srdi} (10), 2:0 Pu{ac (22). @uti kartoni: Pu{ac, [trbac (Rudar P.), Petrovi}, [aravanja ([iroki Brijeg). RUDAR PRIJEDOR: In|i}, Davidovi}, Vranje{ (od74. Marinovi}), Bilbija, Sani~anin, Jovi~i} (od 68. Vuji~i}), Majki}, Srdi} (od 40. Keki}), Pekija (od

Stadion Tu{anj. Gledalaca 100. Sudija: Goran Laki} (Br~ko). Strijelci: 1:0 Mehmedovi} (43-11 metara), 2:0 Pilavd`i} (53), 2:1 Salki} (60), 3:1 Begovi} (90). @uti kartoni: Salki}, Skender (^elik). Crveni karton: ^uri} (^elik) - dva `uta kartona. SLOBODA: Mandu{i}, Hod`i}, Babi}, Had`ihrusti}, [indri}, Selimovi}, Alihod`i} (od Eld. Mumi}), Mehmedovi} (od 77. Begovi}), Osmanovi} (od 73. Selamovi}), Pilavd`i} (od 64. Velagi}), Hasanovi} (od 46.S. Mumi}). Trener: Denis Kari}. ^ELIK: ^uri}, [ehi} (od 64. Kuni}), [~eti}, Joldi}, Skender, Idrizovi}, Durmi} (od 57. Preld`i}) ,Jaganjac (od 54. Rami}), Spre~o (od 87. Pa{ajli}), Salki}, Hrvi} (od 42. Muji~i}). Trener: Sabahudin Bujak.

Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca 50. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). Strijelac: 1:0 Torlak (36). @uti kartoni: Bilje{ko, Osman~evi} (Travnik). TRAVNIK: Kova~evi}, Jur~evi}, Dervi}, Osman~evi}, Bilje{ko, ^uri} (od 88. Valjan), Bavrka, Torlak, Fazli} (od 78.Islamovi}), Meli} (od 84. ^ur~i}), Babi} (od 46. Krnji}). Trener: Jasmin D`idi}. LEOTAR: Bogdanovi}, Bjelica (od 85. ^uri}), Koprivica, Milo{evi}, Samard`i}, Bokonji}, Tomanovi}, Mandi}, Jela~i}, [e{elj(od 62. Boljanovi}), Skorup (od 70. Suknovi}). Trener: Dragan Spai}.

RUDAR [IROKI BRIJEG

4 0

@ELJEZNI^AR SLAVIJA

3 2

Kadeti Sarajeva: Neispu{taju vrh tabele Ali} (Sarajevo). Crveni karton: Teskered`i} trener kadeta Sarajeva. OLIMPIC: Husi}, Kla~ar, Ja{arevi}, [atara, Drijen~i}, Ferizovi} (od 63. Toti}), ]orovi} , Spahi} (od 57. Vehabovi}), Tahiri (od 50. Ljuca), D`elo (74. Meki}), Aganspahi}. Trener: Zijad Aganspahi}. SARAJEVO: Plakalo, ^alija, Hrustemovi}, Husovi}, Hamzi}, Hand`i}, Hrbini} (od 43. Re{idovi}), Kadri} (od 46. Demir), Tanovi} (od 43. \ono), Belko (od 77. Ali}), Sijamija. Trener: Muhidin Teskered`i}. 47. Mrki}), Pu{ac, Mikanovi} (od 60.[trbac). Trener: Sr|an Marjanovi}. [IROKI BRIJEG: Brki}, @ili}, Petrovi}, [aravanja, Radi}, Skoko, Mili~evi}, [udi}, Sablji} (od 30. Ljubi}, od 41, Vrdoljak, Prekpaljaj (od 55. Lon~ar), ^olak (od 30. Mikuli}). Trener: Anto Koki}.

Stadion Grbavica 3. Gledalaca 50. Sudija: Tarik Ke~o (Sarajevo). Strijelci: 0:1 Dursun (12), 1:1 Hajradinovi} (58-11 metara), 2:1 Be{i} (60), 3:1 Hod`i} (86), 3:2 Dursun (90). @uti kartoni: Zeljkovi}, Hasanhod`i}, Hod`i} (@eljezni~ar), Radovi}, Domazet (Slavija). Crveni karton: jankovi} (Slavija) dva `uta kartona. @ELJEZNI^AR: Gvozdi} (od 46. Zuko), D`afi}, Hajradinovi}, Be{i}, Hasanhod`i}, Zeljkovi}, Jazvin (od 73. Zaimovi}), Dokara, Pand`a (od 46. Mijatovi}), Hod`i} (od 87. Dedei}), Vila (od 87. Muharemovi}). Trener: Haris Alihod`i}. SLAVIJA: Kubira, Jankovi}, Lali}, Urta (od 46. Antoni}), Domazet, Ikoni}, Radovi}, Ze~evi}, Milinkovi} (od 80. Droca), [u~ur (od 57. Stani{i}) Dursun. Trener: Milan Miov~i}.

Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca 50. Sudija: Dragan Petrovi} (Banja Luka). Strijelci: 1:0 Rokvi} (10), 2:0 Miodragovi} (48), 3:0 Rokvi} (68), 4:0 Marinovi} (76). @uti kartoni: Stojni}, Kri~la, Ad`i}, Rokvi}, Miodragovi} (Rudar P.),[piki}, Odak, Ko`ulj ([iroki Brijeg). RUDAR PRIJEDOR: Petrovi}, Buji}, Kri~ka, [trbac, Peki} (od 56. Marinovi}, Stojni} (od 81. Zgonjanin) , Hod`i} (od 87. V. Banovi}), Rokvi}, Ad`i} (od 85. Karajica), Desnica. Trener: Sa{a Keranovi}. [IROKI BRIJEG: Pehar, [piki}, Markovi}, Kukavica, Kvesi} (od 73. ^uljak), Odak, ^u`e (od 70. Bleko), Ko`ulj, Mili~evi} (od 55. Su{i}), Bari{i}, Buha}. Trener: Denis ]ori}.

Tabela
Rezultati 12. kola: Sloboda - ^elik 3:1, @eljezni~ar - Slavija 3:2, Olimpic - Sarajevo 4:2, Zrinjski - Kozara 2:0 Zvijezda Grada~ac - Vele` 2:0, Travnik Leotar 1:0, Rudar Prijedor - [iroki Brijeg 4:0. Borac - GO[K igra se 29.10. Kadeti: 12;00 Juniori: 14:00 sati. 1. Olimpic 12 10 1 1 28:11 31 2. @eljezni~ar 11 8 2 1 41:20 26 3. Sarajevo 12 7 2 3 27:19 23 4. [iroki Brijeg 12 7 1 4 25:17 22 5. Sloboda 11 6 3 2 14:6 21 6. Borac 11 6 1 4 24:16 19 7. ^elik 12 5 2 5 32:25 17 8. Zrinjski 12 4 5 3 21:16 17 9. Kozara 12 5 1 6 18:16 16 10. Slavija 12 4 3 5 22:23 15 11. Rudar 12 5 0 7 17:19 15 12. Zvijezda 11 3 2 6 15:24 11 13. GO[K 11 3 1 7 12:22 10 14. Leotar 12 2 2 8 13:28 8 15. Travnik 12 1 4 7 9:32 7 16. Vele` 11 0 4 7 9:35 4

OLIMPIC SARAJEVO

4 2

ZRINJSKI KOZARA

0 2

^etvrtfinale omladinskog kupa BiH Juniori
U revan{ utakmicama ~etvrfinala omladinskog Kupa BiH za juniore postignuti su slijede}i rezultati: Sarajevo - Borac 2:2 (prvi susret 0:4), ^elik Ora{je 3:2 (3.2), Sloboda - Kozara 5:2 (2:0). [iroki Brijeg je pro{ao direktno u polufinale jer je Slavija odustala. Polufinalni susreti igraju se na prolje}e. Polufinalisti su: Borac, ^elik, Sloboda i [iroki Brijeg.

Stadion u Ortije{u kod Mostara. Gledalaca 20. Sudija: Sudija: Josip Ko`ul ([iroki Brijeg). Strijelci: 0:1 Maksimovi} (39), 0:2 Vukajlovi} (70). @uti karton: Kovljen (Kozara). ZRINJSKI: Vasilj, J. Gali}, Tipuri}, Buconji}, Ivankovi}, T. ^ili} (od 61. Krtali}), M. Gali} (od 41. Primorac) , Jozi} (od 41. Vlahi}-Pulji}), Klari}, Vranji}, Rozi}. Trener: Nenad Gagro. KOZARA: Borkovi}, Kurelj (od 74. Popovi}), Horvat (od 67. Francuz), Kova~evi}, Demo, [atara, Majdanac (od 79. Buni}), Maksimovi} (od 60.Pjani}), Vukajlovi} (73. Trkulja), Kovljen, Gavri}. Trener: Igor Jankovi}.

Stadion Hakija Mr{o u Vogo{}i. Gledalaca 100. Sudija: Irfan Peljto (Sarajevo). Strijelci: 1:0 Kadri} (5), 2:0 Meraji} (17), 2:1 Hrelja (44), 2:2 Be{i} (59), 3:2 Tahmaz (61), 4:2 Kadri} (78). @uti kartoni: ka~ar (Olimpic), Lali} (Sarajevo). OLIMPIC: Spori{evi}, Buljuba{i} (od 61. Halilovi}), Ka~ar, Tahmaz, Sarvan, Du~i}, Had`anovi} (od 7. Gigovi}, od 58. Had`i}), Kadri} (od 85. Fazlagi}), Meraji}, Mujezinovi}, D`aferovi} (od 73. [ahi}). Trener: Mirnes Zec. SARAJEVO: Bari}, Musi} (od 25. ^ampara), Seferovi} (od 72. Bajramovi}), Ogre{evi}, Mihajlovi} (od 36. Ali~i}), ^omaga, Lali} (od 65. Haskovi}), Muli}, Ra{~i}, Be{i}, Hrelja. Trener: Samer Naser.

Lista strijelaca
16 golova: Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 9 - Petar Kuni} (Borac), Belmin Vila (@eljezni~ar), 8 - Ivan Bari{i} ([.Brijeg), Andrej Dursun (Slavija)... U 13. kolu 05/06.11.u obje konkurencije - Subota - ^elik - Rudar Prijedor, [iroki Brijeg - Travnik, Kozara - Olimpic, Sarajevo - @eljezni~ar, Vele` - Borac, GO[K - Sloboda; Nedjelja - Leotar - Zrinjski. S. SPAHI]

Tabela
Rezultati 12. kola: Sloboda - ^elik 1:0, @eljezni~ar - Slavija 4:1, Olimpic - Sarajevo 1:2, Zrinjski - Ko-

ZRINJSKI KOZARA

2 0

Stadion u Ortije{u kod Mostara. Gledalaca 30. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac). Strijelci: 1:0 Mustapi} (69; 2:0 Peri} (51). @uti kartoni: Juri{i}, Martinovi} (Zrinjski), Makitan (Kozara).

Sa svih strana

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

21

Anel Had`i}, strijelac za Rid u Kup utakmici protiv Rapida

Dao sam najdra`i gol u dosada{njoj karijeri
^etiri gola za ~etiri pobjede Kriza je iza nas i sada smo ravnopravni konkurenti za ovaj trofej, ali i u borbi za titulu prvaka dr`ave - ka`e Had`i}
dli~ne igre koje i ove sezone pru`a mladi veznjak Rida, Anel Had`i} krunisao je jo{ jednim golom. Nakon {to je u minulom kolu donio prvenstvenu pobjedu nad Austrijom iz Be~a Had`i} je i u okviru Kup takmi~enja bio igra~ odluke. Njegovim golom Rid je savladao Rapid i izborio prolaz u ~etvrtfinale i tako nastavio svoj put ka odbrani ove krune. - Presretan sam zbog ove pobjede i ~injenice da sam ponovo bio igra~ odluke. Gol koji sam postigao u 114. minuti utakmice jedan je od najdra`ih u dosada{njoj karijeri. Ovom pobjedom smo napravili jo{ jedan korak ka

Had`i}: Postali smo specijalisti za Kup

O

Reprezentacija najve}i motiv
Odli~ne igre mladog Had`i}a motivisane su `eljom da uskoro obu~e dres na{e reprezentacije. - U svaku utakmicu ulazim sa nadom da }e moj dobar nastup biti zapa`en od strane selektora i da }u kada dobijem na{ paso{ biti u njegovom fokusu. Svoju {ansu da zaigram u dresu reprezentacije vidim na EP, jer vjerujem da tamo mo`emo sti}i, ili u novom ciklusu kvalifikacija za SP. ^ovjek sam koji ima svoje ciljeve i od njih nikada ne odustajem - rekao je Had`i}. odbrani titule u ovom takmi~enju koju smo osvojili pro{le sezone.
Rid je u Kup takmi~enju, postao prava no}na mora velikanu iz Be~a.

go mi je {to sam bio u~esnik svih ovih utakmica. Ovim golom sam dao svoj doprinos u ispisivanju ove lijepe historije.
Ove sezone ste postigli ~etiri gola i svaki put su to bili golovi odluke.

stigao ve} ~etiri gola. U prvenstvu sam golove za pobjedu dao protiv Kapfenberga i Austrije iz Be~a, u pretkolu Evropske Lige protiv Brondbija, a sada sam pogodio za prolaz u doma}em Kupu. Ponosan sam na ovu svoju „kolekciju“ka`e Had`i}.
Na putu do odbrane titule, mogu}e prepreke su Vam Salzburg, be~ka Austrija i [turm.

- Ove Kup utakmice sa Rapidom ispisuju najljep{e stranice historije kluba. U posljednja tri duela mi smo izlazili kao pobjednici, a dra-

mpaktniji i ja~i kao ekipa. Ne razmi{ljam o narednom protivniku, ali mi je drago {to je prolaz u dalje takmi~enje izborio [turm. „Pe~at“ pobjedi nad liderom prvenstva dali su igra~i iz na{e zemlje, Darko Bodul i Haris Bukva. Bodul je postigao dva gola, a jedan nakon asistencije Bukve.
U subotu Vas ~eka novo isku{enje i derbi protiv Salzburga.

- Pozicija koju igram ne dovodi me me ~esto u gol {ansu, ali ove sezone sam po-

- Oni imaju kvalitetniji igra~ki kadar, a mi smo ko-

- Mi smo ve} prebrodili krizu koju smo imali nakon evropskih nastupa i vezali smo tri zna~ajne pobjede, protiv Austrije, Matersburga i sada Rapida. U Salzburg putujemo rastere}eni sa `eljom da odigramo jo{ jednu dobru utakmicu. Mlada smo ekipa i u svaku novu utakmicu do`ivljavamo kao priliku za dokazivanje svojih vrijednosti a ovi „velikani“ su idealna prilika za to ka`e Had`i}. F. A.

Bosanci uspje{ni i u Kupu Ma|arske

Dva gola Stoki}a, jedan Nikoli}a
Ali{i}u asistencija i 90 minuta, Guji} slavio sa Kapo{varom
Nikoli}: U dobroj formi Na{i internacionalci imali su uspje{ne nastupe i u Kupu Ma|arske. U utakmicama 4. kola ovog takmi~enja, istakao se nekada{nji igra~ Modri~e i na{e mlade reprezentacije Joco Stoki}. Njegov Ke~kemeti se namu~io protiv tamo{enjeg drugliga{a, jer su gubili sa 0:2, ali je Stoki} svojim golovima donio pobjedu svom timu. Novi gol u dresu Debrecina postigao je i doskora{nji napada~ Borca Stevo Nikoli}, a svih devedeset minuta odigrao je Adnan Ali{i}. Oni su pobijedili drugoliga{a Cegled VSE, a Nikoli} je igrao 65 minuta, a u 55. minuti je postigao vode}i gol za svoj tim. Posao je na asistenciju Ali{i}a zavr{io Ukrajinac Zahovaiko. Pobjedu, ali nakon produ`etaka, slavio je i Kapo{var za koji igra Zeni~anin Boris Guji}. Nikoli}a i Ali{i}a u nedjelju o~ekuje novo liga{ko isku{enje jer im u goste dolazi tre}eplasirani tim lige Honved. Ta utakmica je i derbi 14. kola, a favorit je Debrecin koji je jedini tim bez poraza u teku}oj sezoni. U 13 liga{kih utakmica ostvarili su 10 pobjeda i 3 remija, u Liga Kupu su ostvarili 3 pobjede i jedan remi, a u Kupu Ma|arske dvije pobjede. Sve to ostvarili su uz impozantnu gol razliku 47:13. F A. .

Kup Hrvatske

Dinamo rutinski pro{ao
Dinamo i Hajduk nastavljaju takmji~enje u Kupu Hrvatske. Epilog je to nakon utakmica Osmine finala. Dinamo je sa kombinovanim timom bez ve}ih problema pobijedio HA[K, dok je Hajduk te`e nego {to se o~ekivalo iza{ao na kraj sa Karlovcem. Zagreb je pobijedio Split, a ponovo je epitet igra~a me~a ponio Damir [ov{i}, koji je u ovom trenutku najbolji igra~ Zagreba. Rijeka koju sa klupe vodi Ivo I{tuk je bila bolja od Intera, a jedini gol na utakmici je postigao Fenan Sal~inovi}, nekada{nji igra~ ^elika i Zrinjskog. Rezultati Osmine finala Kupa: HA[K - Dinamo 0:4, Osijek

[ov{i}: Najbolji igra~ Zagreba

Kup Srbije

Favoriti pro{li dalje
U Srbiji su na rasporedu bile utakmice Osmine finala Kupa. Nije bilo previ{e iznena|enje jer su favoriti pro{li dalje. Crvena zvezda je pobijedila Banat, a Partizan Metalac. Vojvodina je bila bolja od In|ije, a na{ reprezentativac Miroslav Stevanovi} je na terenu proveo svih devedeset minuta, dok je Bilbija ponovo ostao bez nastupa. Jagodina na{eg trenera Sime Kruni}a je pora`ena od Javora nakon izvo|enja jedanaesteraca, dok je OFK Beograd deklasirao Kolubaru (5:0), a u listu strijelaca se upisao i Amer Osmanagi}. Rezultati Osmine finala Kupa Srbije: In|ija - Vojvo-

Osmanagi}: Strijelac za OFK Beograd

- Radnik Sesvete 2:1, Vara`din - istra 0:1, Zagreb - Split 2:1, Rijeka - Inter 1:0, Vinograd - Slaven 2:1, Rude{ - Cibalija 0:1, Hajduk - Karlovac 3:2.

dina 1:2, Jagodina - Javor 1:1 (penalima 3:5), OFK Beograd - Kolubara 5:0, Proleter (Novi Sad) - Borac 0:0 (1:4), Sloboda Point

- Smederevo 1:1(4:5), Spartak Zlatibor voda - Radni~ki 1923 1:1( 5:4), Partizan - Metalac 3:1,Crvena zvezda - Banat 1:0.

Ko{arka
Euroliga drugo kolo
Teletovi}: Ubacio 22 poena

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

22

Ivan Veli}, trener [irokog, pred gostovanje Ciboni

Teletovi}
donio pobjedu

rastere}eno

Idemo

u Zagreb

Kahi
U

Cibona je izuzetno kvalitetna ekipa, koja ima mnogo odli~nih ko{arka{a - ka`e Veli}
Ko{arka{i [irokog u okviru ~etvrtog kola pora`eni su kao doma}ini od aktuelnog viceprvaka Evrope Makabija sa 60:86. Trener ove ekipe Ivan Veli} smatra da je za ovu mladu ekipu [irokog i samo igranje protiv Makabija velika stvar. - Ovo je bilo veliki doga|aj za klub, ali i za grad [iroki Brijeg. [to se same utakmice ti~e, nismo dobro reagovali na zonski presing od 15. do 20. minute i tu se utakmica prelomila. U nastavku smo se trgli i drago mi je sto u ovoj utakmici nismo odigrali kukavi~ki vec hrabro - ka`e trener Veli}. Ko{arka{i [irokog u nedjelju u okviru petog kola ABA lige idu na neugodno gostovanje u Zagreb, gdje }e tra`iti tre}u pobjedu u sezoni nad Cibonom. - Cibona je izuzetno kvalitetna ekipa, koja ima mno-

prvim utakmicama drugog kola Eurolige Kaha Laboral je pobijedila Kantu sa 81:69. Na{ najbolji ko{arka{ Mirza Teletovi} igrao je 32 minute postigav{i 22 poena uz tri skoka. Na{ krilni centar je progla{en ko{arka{em utakmice sa indeksom korisnosti 17. Zagreb, u ~ijem sastavu nije bilo Ante Ma{i}a, je lako pora`en u svojoj dvorani od Panatinaikosa sa 62:81. Miralem Halilovi} je bio u sastavu, ali nije ulazio u igru. Najve}e iznena|enje priredila je ekipa [arleroa koja je kao gost pobijedila u Istanbulu ekipu Anadolu Efes sa 80:79. Najefikasniji u pobje-

dni~koj ekipi bio je Kejleb Grin koji je za 23 minute dao 18 poena uz ~etiri skoka, ali uz sedam izgubljenih lopti, dok je u pora`enoj ekipi Ersan Iljaso-

va sa 28 minuta dao 21 poen uz {est skokova i dvije asistencije. Rezultati drugog kola Eurolige: Unikaha - @algiris

85:78, CSKA - Bamerg 94:74, Zagreb - Panatinaikos 62:81, Anadolu Efes - [arleroa 79:80, Kaha Laboral - Kantu 81:69. E. ^.

Veli}: Cibona je favorit go odli~nih ko{arka{a. Oni su favoriti, a mi idemo u Zagreb rastere}eno, pa }emo onda poku{ati da iznenadimo. U Ciboni je trener Josip Vrankovi}, ~iji sam ja bio pomo}nik dok je on bio u na{em klubu - ka`e trener [irokog Ivan Veli}. E. ^.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

23

Favoriti smo protiv Vogo{}e
Neka me povrede mimoi|u i bit }e jo{ mojih kvalitetnih igara - ka`e iskusni centar

D`enan Rahimi}, kapiten Bosna ASA BHT

K

o{arkar{i Bosne furiozno su krenuli na startu sezone.U prve dvije utakmice zabilje`ili su dvije pobjede. Prvo su kao gosti pobjedili na vru}em terenu u ^itluku Brotnjo sa 76:75, u drugom kolu su bili slobodni, da bi u subotu bili bolji od Hercegovca sa 81:61. U te dvije utakmice najbolji pojedinac „studenata“ bio je iskusni kapiten, tridesetsedmogodi{nji D`enan Rahimi} koji svojim igrama podsje}a na najbolje dane. - Za moju kvalitetnu igru zaslu`ni su svi, od odli~no obavljenih priprema u avgustu i septembru, do mojih mla|ih kolega iz kluba. Neka me povrede mi-

moi|u i bit }e jo{ mojih kvalitetnih igara - ka`e iskusni centar Bosne D`enan Rahimi}. Nakon prve dvije pobjede Bosne postavlja se pitanje koliki je domet ove mlade ekipe. - Promijenili smo dosta sastav u odnosu na pro{lu godinu. Nedostaju Zimi}, Batina, Damjannovi}, Pa{ali} i drugi i treba vremena za ovu mladu ekipu da se uigra. Sad su dobili priliku mla|i ko{arka{i koji su pro{le sezone igrali u prosjeku po nekoliko minuta i trebaju je na najbolji mogu}i na~in iskoristiti. Mislim da je svaka utakmica za ovu ekipu bitna ali tek u petom kolu protiv Leotara mo`emo da vidimo koliko stvarno vrijedimo - smatra Rahimi}. U subotu se igra mali kantonalni derbi gdje Bosna gostuje u Vogo{}i protiv istoimene ekipe, a o {ansama u toj utakmici Rahimi} ka`e: - Iskreno, o~ekujem pobjedu. Ne}e biti lako ili }e biti lako onoliko koliko mi budemo igrali kvalitetno.

Rahimi}: Igra u velikoj formi u 37. godini

Osam dr`ava i 12 klubova
D`enan Rahimi} ro|en je 23. novembra 1974. godine u Mostaru, gdje je i po~eo sa aktivnim igranjem za Zrinjski, odakle je pre{ao u [ibenik, gdje je proveo dvije sezone. Potom odlazi u Zrinjevac, a u karijeri je igrao jo{ za njema~ki Braun{vajg, izraelski Bnei Herclija, italijansku Re|o Kalabriju, francuske Bur` en Bres i Pau Ortez, slovena~ku Olimpiju, turski Tuborg, te u Hrvatskoj u Zagrebu i u Bosni. Ukupno 12 klubova u svojoj bogatoj karijeri u osam dr`ava.

Bez ikakvog potcjenjivanja, favoriti smo u toj utakmici, mada nije Vogo{}a nimalo naivna jer u ekipi imaju par iskusnuih ko{arka{a, pogotovo pod ko{em kao {to su Sead Had`ifejzovi} i Armin ^engi}, dok je na vanjskim linijama najbolji mladi Radak koji je pro{le sezone bio na{ ko{arka{ - kapiten Bosne D`enan Rahimi}. E. ^.

Kaha Laboral prijavila Sandra Ga~i}a za Euroligu

^apljinci pred najte`im ispitom do sada

Nasljednik Mirze Teletovi}a
Da }e biti odli~an ko{arka{ vidjelo se se jo{ u ranom djetinjstvu. Predvi|ali su mu mnogi blistavu karijeru, ali istina rijetki i ono {to je ve} sa svojih petnaest ljeta do`ivio. Neki su ga vidjeli mo`da kao ko{arka{a Bosne ASA BH Telecom, na{eg u tom periodu jedinog uspje{nog ko{arka{kog kolektiva, drugi su prizivali Partizan, mo`da Crvenu Zvezdu ili Olimpiju. Ili mo`da Cibonu... A jedan od njegovih trenera, stru~njak kojeg on svrstava me|u najzaslu`nije za svoj sportski razvoj, prije vi{e od tri godine kazao je: „Samo Kaha Laboral ili Real Madrid dolaze u obzir!“ I bio je u pravu. Dvije godine kasnije u Mostar je stigla ponuda velike Kahe, a dje~ak sa mostarskog asfalta koji je prethodno o svemu {to se izde{avalo tih dana samo mogao ma{tati, sa svojih ~etrnaest godina dospio je u `i`u interesovanja kompletne bh.sportske javnosti. Sandro Ga~i}, dje~ak kojemu je njegov kondicioni trener Edhem Brati} predvidio razvoj koji je uskoro i uslijedio danas je uspje{an ko{arka{ slavnog {panskog kluba. Standardan je u B ti-

Vratiti Mladosti za pro{lu sezonu
Kvalitetan start u takmi~enje (tri vezane pobjede) ko{arka{i ^apljina Laste }e sutra (19 sati) poku{ati nadograditi novim uspjehom u Mrkonji} Gradu, gdje ih o~ekuje znatno te`a utakmica nego u prethodna tri kola. Pro{le sezone Mladost je ^apljincima bila vrlo neugodan protivnik savladav{i ih u tri navrata. Poraz u Ligi 6 od istog protivnika na svom parketu tada je pokopao {anse ^apljinaca za ulaskom u play off prvenstva. Vla{i}: Imali smo - Imali smo se- sedam dana za pripremu dam dana za pripremu pred izuenuti me~ u svoju korist. zetno te{ko gostovanje. Pro{le - Poznajem roster Mlagodine smo bili stalno u ega- dosti koja se oslanja na iskulu na utakmicama kod njih, stvo ispod ko{a, ali i koreme|utim nismo ih uspijeva- ktnu vanjsku liniju. Poku{at li pobijediti - osvrnuo se tre- }emo im vratiti za pro{losener Hrvoje Vla{i}. zonske poraze - najavio je Susret sa Mladosti je pra- Vla{i}. vi test snage ekipe koja je doU sastavu Mladosti od sad najte`eg protivnika ima- ove sezone je i prethodne la u Leotaru prethodnog vike- dvije godine ~lan ^apljine, nda, iako ni Trebinjci u iskusni centar Samir Leri}. ^apljini nisu bili u {ansi okrEr. B.

^engi}: Igrao nekada u Bosni

Vogo{}ani do~ekuju „studente“

^engi} se nada iznena|enju
Ko{arka{i Vogo{}e u subotu u okviru ~etvrtog kola Lige 13 do~ekuju u kantonalnom derbiju sarajevsku Bosnu {to ~ini jedan od najzanimljivijih parova ovog kola. Jedan od najboljih ko{arka{a Vogo{}e je Armin ^engi}, koji je svojevremeno igrao za Bosnu. - To je bilo davno daleke 1995. godine, gdje sam igrao dvije sezone. Prvo mi je bio trener Miralem Zubovi}, a poslije Sabit Had`i}. Bez obzira na to {to sam igrao u tom klubu, kod mene je ~ista profesionalnost i sve }u dati da probamo pobijediti moj biv{i klub - ka`e Armin ^engi}. Ovaj ko{arka{ ka`e da je Bosna favorit, ali da bi pobijedili moraju se namu~iti. - Bosna je favorit jer su fizi~ki spremniji od nas. Mi smo „pet do 12“ u{li u Ligu 13, pa smo kasno po~eli sa pripremama dok su gosti imali kompletne pripreme pa tako spremnije do~ekuju ovu utakmicu. O~ekujem tako|er da se ispuni na{a dvorana i da bude prava ko{arka{ka atmosfera. Armin ^engi} isti~e da je kompletna ekipa Bosne veoma jaka, ali da najvi{e cijeni D`enana Rahimi}a. -Mi smo veterani u na{im klubovima i ono {to smo vidjeli na po~etku on je do sada pokazao najvi{e od svih ko{arka{|a Bosne mada ni ostali nisu lo{i ko{arka{i. Namu~ili smo ^apljinu na na{oj prvoj doma}oj utakmicu u ovoj sezoni, tako da o~ekujem da }emo namu~iti i Bosnu mada }emo sve dati da ih iznenadimo jer ako mislimo da ostanemo u dru{tvu najboljih moramo pobje|ivati doma}e utakmice. Poznajemo se dobro, pa o~ekujem neizvjesnu utakmicu - ka`e centar Vogo{}e, iskusni Armin ^engi}. E. ^.

Ga~i}: Tener Edhem Brati} predvidio njegov razvoj mu, gdje bilje`i sjejne rezultate, a klupski ~elnici su ga ve} prijavili i za utakmice A tima u okviru Eurolige. Bez sumnje jo{ jedna bh. zvijezda je ro|ena, zvijezda o kojoj }emo u budu}nosti neprestano pisati i govoriti. Zvijezda koja je legitimni naslijednik Mirze Teletovi}a, s tim {to posjeduje potencijal i da nadma{i odli~nog Jablani~anina koji nas nerijetko razveseli svojim igrama u dresu Kahe Laboral. Mo`da Teletovi} postane jo{ u~inkovitiji kada sa njim ispod ko{a po~ne harati mladi Mostarac. Ukoliko Mirza u me|uvremenu ne preseli u NBA. A. DEMI]

Ko{arka
A1 ko{arka{ka liga BiH po~inje 11. novembra
ABA liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

24

peto kolo

U~estvuje 11 ekipa u dvokru`nom sistemu
Povratnik u ligu iz Prvenstva BiH je Kakanj, a kao prvaci dvije A2 lige BiH, pravo nastupa u ovom takmi~enju su stekle ekipe Spars Sarajevo i Promo Donji Vakuf

Raspored petog kola ABA lige: 29. oktobar: BEOGRAD: Crvena zvezda - Zlatorog (19), ZAGREB: Cedevita - Zagreb (20), NOVO MESTO: Krka - Hemofarm (17), TEL AVIV: Makabi - Partizan (19). 30. oktobar: DOM@ALE: Helios Olimpija (18), KRAGUJEVAC: Radni~ki - Budu}nost (18), ZAGREB: Cibona - [iroki (17).
1. Makabi 2. Partizan 3. Olimpija 4. Cedevita 5. Cibona 6. Hemofarm 7. Budu}nost 8. [iroki 9. C. zvezda 10. Radni~ki 11. Zagreb 12. Krka 13. Helios 14. Zlatorog 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 365:281 324:257 365:341 349:309 345:339 322:317 291:297 317:338 351:360 323:337 313:336 274:306 279:339 298:359 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4

S

avez regionalnih ko{arka{kih organizacija u okviru Grupe A KSBiH-a, na nedavno odr`anom sastanku je odlu~io da A1 ko{arka{ku ligu BiH i u narednoj sezoni vodi KS Kantona Sarajevo, s tim da }e ulogu komesara u ovoj takmi~arskoj godini imati Mirza Hatibovi}. U~e{}e }e uzeti 11 ekipa, s obzirom da je KK Sloboda odustala od svih nivoa takmi~enja. Za razliku od pro{le sezone, liga }e se ponovo igrati po dvokru`nom bod sistemu u 22 kola, a ne u

Liga 13

~etvrto kolo

Parovi ~etvrtog kola Lige 13: 29. oktobar: MOSTAR: Zrinjski - Igokea (20), MRKONJI] GRAD: Mladost - ^apljina, (19), VI[EGRAD: Varda - Servitium (19.30), TREBINJE: Leotar - Brotnjo, VOGO[]A: Vogo{}a - Bosna (18). 30. oktobar: BANJA LUKA: Borac - ^elik (18).
1. Igokea 2. ^apljina 3. Mladost 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 3 254:200 237:198 211:215 157:136 228:216 232:221 208:208 212:225 213:233 194:223 148:144 131:141 213:279 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

U~esnici A1 lige BiH
Pored novajlija KK Kakanj, KK Spars i KK Promo u~esnici A1 lige u sezoni 2011/2012 su: Play Off - Sarajevo, Bo{njak Novi Grad - Had`i}i, Orlovik - @ep~e, Igman Ilid`a, Gradina - Srebrenik, Student - Tuzla, Limometal - Cazin, Br~ko Distrikt Spars: Novajlije u ligi dvije grupe i sa doigravanjem, kako je to bio slu~aj u pro{loj sezoni. - Imali smo dosta primjedbi da je liga bila slabo medijski prezentirana, tako da }emo tom segmentu u narednoj sezoni posvetiti vi{e pa`nje. Izvje{taji sa svih utakmica }e biti dostupni svim zainteresovanim medijima nakon svakog odigranog kola istakao je novi komesar Mirza Hatibovi}. Povratnik u ligu iz Prvenstva BiH je Kakanj, a kao prvaci dvije A2 lige BIH, pravo nastupa u ovom takmi~enju Savi}: Veliko poja~anje „plavih“ su stekle ekipe Spars Sarajevo i Promo Donji Vakuf. Prvo kolo je na rasporedu 12. novembra, pauza u prvenstvu je od 24. 12. 2011. godine do 14. 1. 2012. godine, a posljednje 22. kolo je na rasporedu 21. 4. 2012. godine. N. ].

4. Bosna 5. Zrinjski 6. Brotnjo 7. Leotar 8. ^elik 9. Servitium 10. Hercegovac 11. Borac 12. Varda 13. Vogo{}a

Liga 7

drugo kolo

Tuzla doma}in seminara slu`benih lica u A1 i A2 ko{arka{koj ligi BiH

Parovi drugog kola: SARAJEVO: @eljezni~ar - Borac (20), BANOVI]I: Banovi}i - Jedinstvo (18), LAKTA[I: Igokea - Mladost (17). Slobodna je ekipa Rudar.

O~ekuje se blizu 100 u~esnika
Seminaru pored slu`benih lica mogu prisustvovati i predstavnici klubova u~esnika A1 i A2 lige BiH
Ko{arka{ke sudije i komesari, koji }e kao slu`bena lica u~estvovati u A1 i A2 ligi BiH u sezoni 2011/2012, semiran i ispit znanja i fizi~ke spreme }e imati narednog vikenda (29. i 30. 10.) u Tuzli. Predava~i na seminaru }e biti FIBA sudije Ademir Zurapovi}, Damir Kunosi}, Edin Husari} i Haris Bijedi}, te Medin Du{kaj i Nadir Kored`ija. U vi{e odvojenih predavanja bit }e zastupljene teme kontakt situacija, pravila igre, situacije koraka, situacije iz igre, mahanike trojice sudija i sistema kontrole su|enja. Dvodnevni seminar }e se odr`ati u Hotelu Tuzla, a o~ekuje se blizu 100 u~esnika iz {est Regionalnih ko{arka{kih saveza, koji djeluju u okviru Grupe A KSBiH. Novina u odnosu na pro{le godine je {to seminaru uz uplatu kotizacije mogu prisustvovati i predstavnici klubova u~esnika A1 i A2 lige BiH. N. ].

Ko{arka{i Varda HE do~ekuju Servitium

Pobjeda jedini cilj
Ko{arka{i Varde He imaju polovi~an u~inak na otvaranju sezone,pobjedili su na svom terenu Zrinjski u gostima izgubili od Borca,nakon {to su odmarali u tre}em kolu u goste im sti`e novajlija Servitijum. - Ekipa iz Gradi{ke ima solidan sastav,pokazali su to i u poslednjem me~u kada su nadvisili Borac. Znamo da nas ne o~ekuje lak zadatak protiv Servitiuma. Ipak pauzu smo iskoristili maksimalno radno,otklonili smo uo~ene nedostatke iz uvodnih ovosezonskih me~eva i potpuno spremni ulazimo u o ovaj susret. Nastupit }emo kompletni ,o~ekujemo podr{ku vjernih navija~a i vjerujemo u novi trijumf -istakao je Dragoljub Vida~i} kormilar Vi{egra|ana S. V.

Nakon uvodne pobjede nad Jedinstvom

@eljo do~ekuje Borac
U derbiju prvog kola Lige 7 @eljezni~ar je kao gost pobijedio u Tuzli Jedinstvo sa 83:77. Najbolja u sastavu piobjednika bila je centar Biljana Savi} koja je napravila dabl-dabl postigav{i 16 poena uz 15 skokova te sedam asistencija. - Ovo je bio pravi derbi i odli~na utakmica, gdje smo pokazali vi{e znanja. U ovoj utakmici je odlu~ilo na{e iskustvo, mada su i doma}ini odigrali dobro. Svaki po~etak u sezoni te`ak i mislim da }emo iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje i kvalitetnije. U narednom kolu u Sarajevo dolazi ekipa Borca, a o toj utakmici iskusni centar Biljana Savi} ka`e: - Ne poznajem mnogo ekipe u bh. prvenstvu, ali mislim da bismo trebale da pobijedimo. Cilj nam je da u ovoj sezoni tri-~etiri mla|e ko{arka{ice iskoriste priliku i poka`u sve svoje znanje - ka`e veliko poja~anje „plavih“ Biljana Savi}. E. ^.

Prijedor~anke go{}e aleksandrova~ke Igokee

Mladost `eli trijumf
Ko{arka{ice prijedorske Mladosti, poslije minimalnog poraza na startu prvenstva Lige 7, kod ku}e od ugljevi~kog Rudar-’’Sporta’’, o~ekuje gostovanje aleksandrova~koj Igokei. Pitanje je koliko }e trener Predrag Banajc mo}i da ra~una na plej-mejkera Ivanu \or|evi} i uvijek zahvalnu pod obru~ima Goranu Petrovi}, koje se `ale na povrede, ali bez obzira na to u kubu iz grada na Sani vlada optimisti~ka atmosfera. - Igokea, kao i mi prvi put nastupa u bh.eliti, ali smatram da je po kvalitetu ispod nas. Dakle, ukoliko pru`imo maksimum, o~ekujemo da }emo ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu - jasno poru~uje bek Sun~ica Zec, iskusna 28-ogodi{nja igra~ica, koja se ljetos vratila u na{u ko{arku iz srbijanske Loznice, a svojevremeno je bila kapiten Slobode iz Bosanskog Novog i nosila dres banjalu~kog Mladog Kraji{nika. N. \.

Zurapovi}: Predava~ na seminaru

Rukomet
Dragan Markovi}, novi selektor reprezentacije BiH

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

25

Igra~i }e morati respektirati odre|ena pravila
[to se ti~e sastava, imamo vrlo kvalitetnu reprezentaciju Nakon imenovanja logi~no je da sam sebi postavio ciljeve i kriterije, ali meni je u ovom trenutku najva`nija prva utakmica, isti~e selektor BiH
Sapunica oko izbora novog selektora rukometne reprezentacije napokon je zavr{ena. U srijedu je Izvr{ni odbor RSBiH jednoglasno odlu~io da }e nasljednik Vojislava Ra|e postati Dragan Markovi}, aktuelni trener banjalu~kog Borca.

Promjene na poziciji desnog vanjskog

Velika ~ast
U razgovoru za „Sport“, Markovi} je podijelio prve dojmove nakon imenovanja. Tvrdi kako BiH ima izuzetnu generaciju, te da niko u ovom trenutku ne mo`e garantirati plasman na Svjetsko prvenstvo 2013. godine u [paniji, ali mo`e rad i napredak. - Prijatno me iznenadila odluka IORSBiH. Ovo je za mene velika ~ast, ali i obaveza. Svjestan sam u {to se upu{tam. Ipak, siguran sam da mogu ponuditi kvalitetan program i rad, te da }u ga, zajedno sa stru~nim {tabom koji tek treba da se formira, u saradnji s RSBiH i igra~ima, ostvariti. @elimo BiH vidjeti na jednom velikom takmi~enju i reprezentaciju staviti na mjesto koje joj i pripada - ka`e Markovi}. Novi selektor je u BiH poznat po „njema~koj disciplini“. Logi~no, s obzirom da je Markovi} radio i u naja~ajoj ligi svijeta, kao trener Veclara. - Jedna stvar je jasna. U reprezentaciji nedisciplinu ne}u tolerirati. Igra~i jednostavno moraju respektirati odre|ena pravila. Jasno mi je da su mladi i skloni pogre{kama, ali sankcija }e biti. Igrat }e samo oni koji to zaslu`e, koji su zdravi i spremni. Mi za sve imamo adekvatne zamjene. No, ponavljam, vrata su svima otvorena i igrat }e oni koji budu to zaslu`ili.

Obradovi} odustao, vra}a se Martinovi}
U periodu dok BiH nije imala selektora za Senjanin Maglajlija je obavio najve}i broj razgovora sa reprezentativcima. Tako je sigurno da }e se nakon du`e vremena u reprezentaciju vratiti Mirsad Martinovi}: Ponovo u dresu BiH Terzi}, Damir Doborac i Muhamed Toromanovi}. - Povratak je najavio i Darko Martinovi}. Njegovo iskustvo }e nam posebno biti va`no u ovim utakmicama, s obzirom da se od reprezentativnog dresa odlu~io oprostiti Branislav Obradovi}. Tako nam je pozicija desnog vanjskog, barem za utakmice sa Kiprom, dobro pokrivena - rekao je Senjanin Maglajlija.

Markovi}: Njema~ka disciplina i Bor~eva {kola

Od imperativa ne bje`imo
U pretkvalifikacijama se kao imperativ postavlja plasman u bara`. A onda }e se ~ekati kakavog }e protivnika kuglice odrediti. - Od imperativa ne bje`imo, jer bez pritiska nema napretka. Ne mo`emo garantirati, jer najlak{e bi bilo re}i da }emo bez poraza i prvoplasirani zavr{iti pretkvalifikacije. Zna se da nam je Gr~ka glavni protivkandidat, reprezentacija koja ima vrhunske igra~e, ali }emo te`iti prolasku u bara`. Garantiramo rad i napredak i nadamo se da }e to rezultirati plasmanom. Imamo kvalitetnu reprezentaciju i s pravom mo`emo pretendirati na prvo mjesto - najavio je Markovi}. datima, budu}i da 2. novembra BiH igra utakmicu sa Kiprom. IORSBiH je u me|uvremenu objavio popis igra~a, a novost je da na njemu ne}e biti golmana Barcelone Danijela [ari}a. - Do tada }emo poku{ati direktno komunicirati sa svima njima, jasno ne mo`emo sve obi}i. [to se ti~e sastava i godi{ta i kvalitete igra~a, mi imamo vrlo kvalitetnu reprezetaciju. Imamo par starijih igra~a, no tako je sa svim dobrim reprezentacijama u Evropi.

Ciljevi i kriteriji
Sportski direktor Senjanin Maglajlija razgovarao je sa [ari}em koji je zatra`io da bude oslobo|en utakmica sa Kiprom, no niko ne}e biti otpisan „a priori.“ Vjerujem da }u ga vidjeti ve} na sljede}em okupljanju i na utakmicama sa Gr~kom. Prvi ispit za rukometa{e, ali i za Markovi}a u novom ciklusu, bit }e utakmica sa Kiprom. - Nakon imenovanja logi~no je da sam sebi postavio ciljeve i kriterije, ali meni je u ovom trenutku najva`nija prva utakmica pretkvalifikacija. O reprezentaciji Kipra malo toga znam, tim pitanjem se vi{e bavio moj prijatelj Maglajlija od kojeg ~ekam informacije. U svakom slu~aju rije~ je o reprezentaciji koja nije na nivou na{e, tako da u prvom na{erm zajedni~kom poduhvatu o~ekujemo svi pobjedu. Iskreno, u ovom trenutku mnogo vi{e bih vam mogao govoriti o Gr~koj, ~ije igra~e vrlo dobro poznajem, nekolicinu sam i trenirao u Njema~koj, a bio sam i kandidat za njihovog selektora. S. [A^I]

Gumesrbah se poja~ao

Hasanefendi} doveo [prema
Olimpijski pobjednik iz Atine 2004. godine, Goran [prem (32), do kraja sezone igrat }e u dresu njema~kog Gumersbaha, koji trenira Sead Hasanefendi}. Jednom od najtrofejnijih timova ne cvjetaju ru`e ove godine. Samo tri boda iz osam kola, dovele su osvaja~a KPK do 16. pozicije, a ako ovako nastave, Hasanefendi} i njegovi momci gr~evito }e se boriti za opstanak. Da to izbjegnu, pomo}i }e im veliko iskustvo odli~nog hrvatskog lijevog krila, koje ima iskustvo igranja u Bundesligi, gde je nastupao za Flensburg, Melsungen i Nordhorn.

[prem: Igra do kraja sezone

Okupljanje u nedjelju
S tim u vezi novi selektor je naveo i kako mu je `ao {to je BiH ispustila priliku da se plasira na predstoje}e EP u Srbiji. A rukometna rerprezentacija u nedjelju }e se okupiti u Sarajevu, tako da je selektoru ostalo malo vremena za razgovore sa igra~ima i kandi-

Rukomet
SEHA LIGA
Metalurg slavio u Boriku
Trivund`a: Pauza ostavila traga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

26

Jasmin Mrkonja, trener Gra~anice

Borbenost mora postati na{ za{titni znak
Poslije Ferhatbegovi}a, van stroja i Alen Ov~ina, no i pored toga trener najavljuje pobjedu
redovima RK Gra~anice nikad te`a situacija. Poslije {oka kada je na zagrijavanju uo~i utakmice sa Gora`dem nategnuo ligamente koljena desne noge iskusni pivot Emir Ferhatbegovi}, zbog ~ega mora mirovati desetak dana, u ponedjeljak se na treningu povrijedio i drugi igra~, Alen Ov~ina, koji je pored Salki}a i Osmanhod`i}a, tre}i klju~ni igra~ u redovima Gra~anice. On je povrijedio zglob lijeve noge i odmah mu je stavljen gips. Zna li se da se prije mjesec dana od ekipe oprostio Mirza Bajramovi}, te ako se

U Najlo{ija igra Borca
Ekipa Metalurga o~itala je rukometni ~as banjalu~kom Borcu. Klub iz Makedonije slavio je sa 31:26 u sedmom kolu SEHA lige, a kada se sve sabere doma}in mo`e biti zadovoljan krajnjim rezultatom. Izabranici Line ^ervera u 54. minutu imali su i plus deset (29:19), da bi posljednjih {est minuta odigrali kao „pod ru~nom“ omugu~iv{i tako „crveno-plavim“ da do|u do koliko-toliko pristojnog poraza. - Ovo je najslabija utakmica Borca od kada sam ja na klupi. O~igledno je da je pauza od 14 dana ostavila trag, ali to nije opravdanje za poraz koji smo pretrpjeli. Metalurg je vrhunska ekipa i potpuno smo nadigrani rekao je trener Borca Dragan Markovi}. D. C.

Parovi i satnica osmog kola
GORA@DE: Gora`de - Bosna Prevent (sudije: Nedim Anrnautovi} i Aleksandar Jovi}; delegat: Miljenko Turudi}) VOGO[]A: Vogo{}a - Konjuh (sudije: Hrsti} i Primorac; delegat: Zahid Crnki}) PRIJEDOR: Prijedor - Leotar (sudije: Igor Ranilovi} i Aleksandar Vrhovac; delegat: Damir Sobo; subota, 26.11. 19:00) MAGLAJ: Maglaj - Grada~ac (sudije: Eldar Huri} i Gordan Smajlovi}; delegat: Zdravko Petkovi};) MOSTAR: Zrinjski - ^elik (sudije: Mladen Dragi}evi} i Vladimir Kri`anac; delegat: Samir Suljevi};) DERVENTA: Derventa - Sloga (sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti}; delegat: Pero Mari};) GRA^ANICA: Gra~anica - Krivaja (sudije: Ante Knezovi} i Robert Zovko; delegat: Milan \ura{inovi}; subota, 29.11.19:00)

uzme u obzir tanka klupa Gra~anice, nije te{ko zaklju~iti da se {ef struke Gra~anice Jasmin Mrkonja iznenada na{ao na te{kim mukama uo~i sutra{njg me~a sa Krivajom. - [ta je, tu je. Iz ove ko`e ne mo`emo pobje}i. Bijelu zastavu protiv Krivaje ne}emo unaprijed ista}i, jer se moramo nastaviti boriti, poku{ati zadr`ati pozitivnu klimu stvorenu na utakmici protiv Gora`da. Borbenost mora postati na{ za{titni znak u situaciji u kakvoj jesmo. Ovih dana prakti~no ljekari nam sastavljaju ekipu protiv jake Krivaje. Podvla~im, moramo dobi-

Katarina `eli iznenaditi Zrinjski u gradskom derbiju

Zadr`ati se u borbi za titulu Zvezda slavila
Novi poraz Izvi|a~a

u Ljubu{kom
Ako su Ljubu{kom mislili da je utakmica protiv Borca u 5.kolu bila samo jedno lo{e izdanje Izvi|a~a protiv Zvezde je, osobito u prvom poluvremenu, bilo jo{ lo{ije izdanje skauta. Izvi|a~ je pora`en sa 29:31, a pola golova za doma}ina postigao je raspolo`eni Senjamin Buri} s crte, dok su vanjski „{uteri“ zabili u isto vrijeme tek dva. S druge strane Bo`idar Nadoveza je samo u prvom dijelu pogodio osam puta i najzaslu`niji je {to je Zvezda pobjedu osigurala ve} u prvom poluvremenu. - Sve ~estitke gostima na zaslu`enoj pobjedi, a {to se ti~e Izvi|a~a izgleda da mi nismo iskazali `elju za pobje-

Zrinjski ima povrije|ene tri klju~ne igra~ice, me|utim to nas ne smije zavarati, ka`e trener Katarine Milenko Avdalovi}

Buri}: Postigao polovinu golova dom. Kad smo malo bolje zaigrali u drugom poluvremenu bilo je kasno, izjavio je Senjamim Buri} nakon utakmice u Ljubu{kom. M. K.

Sporazumni prekid saradnje

Razi{li se Bosna BH Gas i Ba{i}
Hrvatski rukometni internacionalac Andrea Ba{i} od danas slu`beno nije vi{e igra~ aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine, sarajevsje Bosne. Aktuelni {ampion na{e dr`ave i hrvatski rukometni internacionala danas su sporazumno raskinuli ugovor, Podsjetimo, Ba{i} je u redove Studenata stigao po~etkom ove sezone iz hrvatskog kluba Arena.

Stanje unutar dva mostarska `enska rukometna premijerliga{a pred me|usobni ogled, odnosno gradski derbi u okviru 7. prvenstvenog kola, je u trenutnom omjeru snaga upravo onakvo kako tabela to pokazuje. Tre}eplasirana Katarina je skupila 15, ~etvrti Zrinjski 12 bodova. „Plemkinje“ su imale ne{to te`e protivnike i to je jedan od razloga lo{ijem skoru, me|utim klju~ je u ~injenici da su ekipu poslije Challenge Cupa stigle povrede i umor. - U ovom trenutku po tome je Katarina favorit. Zrinjski ima povrije|ene tri klju~ne igra~ice, me|utim to nas ne smije zavarati, jer neke od njih }e vjerovatno biti i spremne za taj susret - ka`e trener Katarine Milenko Avdalovi}. Njegova ekipa je neokrznuta po pitanju zdravlja poslije nastupa protiv Toulona u Kupu pobjednika kupova, svje`ije su i u kompletnom sastavu, a kroz utakmice sa lak{im protivnicima u prvenstvu imale su priliku dodatno se spremiti. - Ekipu za ovaj me~ ne}e trebati posebno motivisati, samo je ostalo da napravimo odre|ene takti~ke pripreme. Probat }emo iznenaditi Zrinjski i odr`ati se do kraja u borbi za jesenjeg prvaka - izjavio je Milenko Avdalovi}. Er. B.

Va`an susret za Mostarke

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

27

Premijer liga za `ene
Parovi sedmog kola
GORA@DE: Gora`de Ilid`a (sudije: Nermin Salkanovi} i Vladimir Zeljko; delegat: Hamid D`and`anovi}; subota, 29.10.19:00) BR^KO: Jedinstvo - Borac (sudije: Jasenko Omerefendi} i Adnan Muhtarevi}; delegat: @eljko Savi}; petak, 28.10.19:00) HRASNICA: Hrasnica Lokomotiva (sudije: Kurte{Berijan; delegat: Ned`ad Rastoder; petak, 28.10.20:00) MOSTAR: Zrinjski - Katarina (sudije: Dra`en Begi} i Andrija Knezovi}; delegat: Omer Omerovi}; petak, 28.10.19:00) LJUBU[KI: Ljubu{ki Hum - Mira (sudije: Maid Katani} i Nedim Lipa; delegat: Zdravko Petkovi}; subota, 29.11.18:00) KOZARSKA DUBICA: Kne`opoljka - @ivinice (sudije: Zoran Raca i Miroslav Rakar; delegat: Zahid Mehagi}; petak, 28.10.18:00)

Mlaki}: Zrinjski do~ekuje Katarinu

Mrkonja: Na te{kim mukama ti ovu utakmicu, onda dalazi pauza, kada bi nam se povrije|eni Emir Ferhatbegovi} i Alen Ov~ina trebali pridru`iti - ka`e strateg Gra~anice Mrkonja, kome je ovo tre}i put da vodi ekipu s kojom je 2000. - te godine donio titulu {amipona dr`ave.

Mrkonja isti~e da mu nikada nije bilo te`e, jer se mora boriti i protiv protivnika i protiv povreda. Trener Gra~anice ka`e da puno pola`e u prvog golmana Amira Mulahalilovi}a koji je protiv Gora`da blistao, odbranio je ~ak ~etiri sedmerca,

{to je uz efikasne Salki}a, Ov~inu i Osmanhod`i}a bila prevaga i pobjeda sa istina dva gola razlike, ali je zaslu`ena. Gra~anici su protiv Krivaje potrebni bodovi, potrebno je nastaviti dizanje na psihi~kom planu i ~ekanje povrije|enih u pauzi prvenstva. H. ^.

Prve liga FBiH
Grupa Sjever, 4. kolo
Rezultati: Omladinac - @ep~e 30:33, Sana 7 - Lukavac 33:27, Kakanj - Banovi}i 42:21, Krajina ISIA - Jajce 26:29, Biha} - Bosna TS 34:25. Slobodna je bila Sloboda Solana.
1. Kakanj 2. Sana7 3. Jajce 4. Biha} 5. Banovi}i 6. Lukavac 7. Omladinac 8. Bosna TS 9. Sloboda Solana 10. @ep~e 11. Krajina ISIA 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 3 3 152:93 121:89 108:111 137:114 108:133 89:91 89:92 94:11 74:83 95:127 89:107 12 12 9 7 4 3 3 3 3 3 0

Pred Lokomotivom ne{to lak{i raspored

Parovi 5. kola: @ep~e - Krajina ISIA, Banovi}i - Omladinac, Sloboda Solana - Sana 7., Lukavac - Biha}, Bosna TS - Kakanj. Slobodna je ekipa Jajca.

Grupa Jug, 5. kolo
Rezultati: Sloga (GV) - Borac 29:31, @eljezni~ar - Vitez 25:24, Dobrinjac - Iskra 29:30, Turbina - Vele` 22:24, Izvi|a} MI Grupa 2 - Me|ugorje 37:35, ^apljina - Igman 40:28.
1. Borac 2. ^apljina 3. Vele` 4. @eljezni~ar 5. Me|ugorje 6. Izvi|a} MI Group 2 7. Iskra 8. Vitez 9. Igman 10. Dobrinjac 11. Sloga 12. Turbina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 151:117 179:136 133:131 143:105 157:142 175:172 122:131 120:137 124:149 146:148 120:153 117:156 15 13 10 9 9 9 9 7 4 3 0 0

Rukometa{ice Lokomotive

Omerovi}: Tra`it }emo svoje {anse
Mostarska Lokomotiva, ekipa sastavljena redom od mladih igra~ica kadetskog i juniorskog uzrasta, teku}e sezone je kona~no krenula uzlaznom putanjom ostvariv{i dvije pobjede. Trijumf protiv pro{losezonskog finaliste Kupa BiH, Ljubu{kog (27:23), je zna~io plasman u ~etvrtfinale ovog takmi~enja, dok su prethodne subote djevojke kontra br~anskog Jedinstva (30:26) upisale i prva tri boda u novom prvenstvu. - Raspola`emo istim sastavom kao i pro{le godine, ali su igra~ice iskusnije i bolje za godinu dana. Na{e ambicije su ostvariti opstanak u ligi, a mislim da ove sezone mo`emo o~ekivati plasman ispred dvije - tri ekipe. Idu}e godine `elimo napraviti i korak vi{e jer imamo mlad sastav koji }e jo{ napredovati govori trener Lokomotive Omer Omerovi}. Prije spomenutih uspjeha Lokomotiva je imala te`ak raspored. - Igrali smo redom protiv favorita prvenstva (Mira, Katarina, Ilid`a, Borac) i nismo mogli napraviti previ{e. Sada nam slijede susreti u kojima }emo tra`iti svoje {anse - rekao je Omer Omerovi}. Er. B.

Parovi 6. kola: @eljezni~ar - Sloga, Vitez - Me|ugorje, Vele` - Dobrinjac, Iskra - Izvi|a~ MI Grupa 2, Borac - ^apljina, Igman - Turbina.

Prva liga FBiH za rukometa{ice, 5. kolo
Rezultati: Biha} - Krivaja 19:34, Krajina - Iskra 23:22, Travnik - Bosna 19:14, Turbina - Vitez 33:16, Grude AUTOHERC - Had`i}i 28:34. Slobodna je bila Kosa~a.
1. Krivaja 2. Had`i}i 3. Krajina 4. Turbina 5. Grude AUTOHERC 6. Iskra 7. Travnik 8. Biha} 9. Bosna 10. Vitez 11. Kosa~a 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 4 4 4 166:86 161:119 131:115 117:95 114:116 121:123 76:92 105:119 105:119 91:146 78:126 15 15 12 9 6 4 4 3 3 3 0

Parovi 6. kola: Krivaja - Iskra, Biha} - Turbina, Bosna - Grude AUTOHERC, Had`i}i - Kosa~a, Vitez - Travnik. Slobodna je Krajina. I. N.

Odbojka
Premijer liga BiH

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

28

Peto kolo `enske Premijer lige BiH

Napeto u ^apljini,
sti`e Mladost
Modri~a Optima i Kakanj igraju 1. novembra
Napredak gostuje kod Studenta

Prvakinje protiv Hercegovca

Pred Jedinstvom lak zadatak Djevojke }e tako|er igr- vno kolo zbog bolesti ati utakmice petog kola, a igra~ica OK Jahorina. najzanimljivije bi trebalo U klubu najavljuju kako biti u Modri~i gdje doma}e se biha}ke odbojka{ice ve} odbojka{ice do~ekuju ekipu pripremaju za utakmicu 6. Gacka. Aktuelne prvakinje, kola i gostovanje kod Kule odbojka{ice Jedinstva, pred GRada~ac. Ovaj susret }e svojim navija~ima igrat }e biti po svemu obra~un dvi-

Parovi i satnice

O

vo vikenda na programu su utakmice petog kola odbojka{ke Premijer lige BiH. Na-

peto bi moglo biti u ^apljini gdje istoimena ekipa do~ekuje lidera na tabeli Mladost.

A upravo ^apljinci su „pomogli“ Mladosti da se domogne prve pozicije s obzirom da su u pro{lom

Parovi i satnice
Tabela
1. Mladost 2. Napredak 3. Kakanj 4. ^apljina 5. Br~ko Jedinstvo 6. Modri~a Optima 7. Student BO 8. 7. Lukavac 9. Radnik 10. Borac 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 4 4 11:5 10:6 10:9 8:4 9:9 9:9 6:2 5:8 5:12 1:12 10 9 8 7 6 6 5 2 1 0

BIJELJINA: Radnik - 7. Lukavac (sudije: Adnan Kolo{ i Ned`ad Imamovi}; delegat: Slavko Grgi}; subota, 29.10.17:30) MODRI^A: Modri~a Optima - Kakanj (sudije: Milan Nikoli} i Armin Mujki}; delegat: Radovan Vra~ovi}; subota, 01.11.17:00) BANJA LUKA: Borac - Br~ko Jedinstvo (sudije: Nikola Ko{evi} i Faruk Softi}; delegat: Fuad Had`iabdi}; subota, 29.10.14:30) ^APLJINA: ^apljina - Mladost (sudije: Adnan Muzur i Anel Deli}; delegat: Marko Toholj; subota, 29.10.18:00) PALE: Student BO - Napredak (sudije: Ivana Gustin Bartula i Sini{a Ovuka, delegat: Miralem Paji}; petak, 28.10.18:00)

kolu, na iznena|enje, slavili u gostima protiv Napretka koji je do tada dr`ao vrh tabele. Da li je ^apljini predodre|eno da u prvom dijelu sezone ru{i lidere, ostaje da se vidi. I jedni i druge `ele pobjedu koja bi ima dosta zna~ila u polovini polusezone. Derbi za~elja odigrat }e Radnik i 7. Lukavac, dok Br~ko Jedinstvo u Banjoj Luci gostuje Borcu. Br~aci va`e za favorita protiv ekipe koja nakon ~etiri susreta u rubrici bodova imaju upisanu nulu. Zbog nastupa Kaknja u CEV Kupu, utakmica sa Modri~om pomjerena je za 1. novembar. S. [.

GRADA^AC: Kula Grada~ac - HE na Drini (sudije: Miodrag Mili~evi} i Ekrem Ba{i}; delegat: Zvonko Kri{to; subota, 29.10.19:00) MODRI^A: Modri~a - Gacko (sudije: Ljiljana Jovanovi} i esko Pavi}; delegat: Radovan Vra~evi}; subota, 29.10.18:00) BR^KO: Jedinstvo - Hercegovac (sudije: Edin Begovi} i Ranko Gruji}; delegat: Ivan Bartula; petak, 28.10.18:00) SARAJEVO: Mladost - Radnik (sudije: Nikola Kozi} i Zdravko Jaki{a; delegat: Jadranko Krulj; subota, 29.10.18:00) BIHA]: Biha} Preminger - Jahorina (sudije: Slobodan Niki} i Jasmin Mahmi}; delegat: Zoran Je{i}; 1. Jedinstvo 4 4 0 12:0 12 2. Modri~a 4 3 1 9:6 8 3. Biha} Preminger 4 2 2 9:6 7 4. Kula Grada~ac 2 2 0 6:1 6 5. Gacko 3 2 1 8:6 6 6. Jahorina 2 2 0 6:2 5 7. Radnik 4 1 3 5:10 3 8. HE na Drini 3 1 2 4:8 2 9. Mladost 4 0 4 2:12 1 10. Hercegovac 4 0 4 2:12 1 protiv posljednjeplasiranog Hercegovca. Ovo vikenda Biha}-Preminger ne}e odigrati redoje podjednake ekipe koje su u{le u prvenstvo sa jednakim ambicijama. S. [.

Liga prvaka

Trentino „uni{tio“ Partizan za 66 minuta
Odbojka{i Partizana u srijedu su ubjedljivo pora`eni u beogradskoj dvorani „[umice“ od trostrukog uzastopnog prvaka Evrope, italijanskog Trentina u me~u drugog kola Lige prvaka. Crno-beli su pali za svega 66 minuta igre, a italijanski koub je na kraju slavio sa 3:0 (25:18, 25:14, 25:19). Tako je aktuelni prvak svijeta lako do{ao do druge pobjede u Ligi prvaka. Prvak Srbije nije bio dorastao protivnik sna`nim odbojka{ima iz Italije koji su pokazali da su za klasu bolji. Odbojka{i slovenskog
Slavlje Beogra|ana

CEV Kup

Zvezda u osmini finala
Roprert: ACH Volley bolji od Budvanske Rivijere

ACH Volleya velikim preokretom stigli su do prve pobjede u ovogodi{njem

izdanju najelitnijeg kluspkog takmi~enja u Evropi. Pred oko 5.000 navija~a u

ljubljanskim Sto`icama, doma}i su slavili protiv Budvanske Rivijere sa 3:2.

Odbojka{i Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa CEV po{to su u srijedu u Beogradu, u revan{ utakmici {esnaestine finala, savladali estonskog predstavnika Selver Talin sa 3:0 (25:21, 26:24, 25:14). Prvi me~ u Talinu crveno-beli su dobili rezultatom 3:2. Crvena zvezda }e u osmini finala igrati protiv francuskog tima Arago Seta, koji je eliminisao ekipu bukure{tanskog Dinama dvostrukim trijumfom od 3:2.

Magazin
U subotu po~inje 11. me|unarodni judo turnir „BiH and Nippon“

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

29

Ko{arka u kolicima

U~estvuje vi{e od 600 takmi~ara
Tako }e turnir ove godine imati epitet jednog od najmasovnijih me|unarodnih sportskih takmi~enja u BiH

Sanjani dva od dva

U

organizaciji D`udo saveza Bosne i Hercegovine i sponzorstva Ambasade Japana u na{oj zemlji u Sarajevu }e u subotu, 29. oktobra, biti odr`an 11. me|unarodni judo turnir „BiH and Nippon“. Tradicionalno takmi~enje ima za cilj pro{irivanje prijateljstva izme|u dvije dr`ave i popularizaciju d`udoa, ~ija je postojbina Japan. Turnir }e ove godine imati epitet jednog od najmasovnijih me|unarodnih sportskih ta- Turnir po~inje u 10 sati kmi~enja u BiH, na ko-

jem }e sudjelovati vi{e od 600 takmi~ara, u konkurencijama dje~aka i djevoj~ica, kadeta i kadetkinja, te seniora i seniorki, iz pet zemalja - BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Najuspje{nijem takmi~aru u seniorskoj konkurenciji pripast }e trofej „Sanshiro Sugata“, koji se tradicionalno dodjeljuje u znak sje}anja na osniva~a modernog d`udoa. Turnir }e biti odr`an u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, s po~etkom od 10.00 sati.

Odli~no otvorena sezona za Sanjane Ko{arka{i IKK Sana iz sanskog Mosta odli~no su startovali u novoj sezoni Premijer lige. Kao {to se je i o~ekivalo u prva dva kola ko{arka{i aktualnog prvaka BiH zabilje`ili su sigurne pobjede. U prvom kolu na svom parketu Sanjani su pobijedili solidan sastav IKK - 3 K iz Sarajeva. Krajnji rezultat utakmice je 70:40 u korist IKK Sana. Neizvjesna borba vodila se i u Grada~cu izme|u doma}ina KIK Zmaj i Veterana iz Tuzle. I pored toga {to su Tuzlaci na poluvremenu imali prednost od pet ko{eva, krajnji rezultat utakmice je 75:70 u korist Zmaja. U Sarajevu ekipa 3 - K dobrom igrom slavila je visoku pobjedu protiv ekipe Una - Sana (66:45). Utakmica u Banjoj Luci izme|u KIK Vrabas i ekipe Bijeljine je odgo|ena na zahtjev gostiju. Poslije dva odigrana kola vodi ekipa IKK Sana sa 6 bodova, IKK Una - Sana iz Biha}a je druga sa bodom manje, 3 - K , Zmaj i Veteran imaju po 3 boda i susret manje. Za~elje tabele dr`e ekipe Bambi, Bosna i Bijeljina koji su bez bodova. U narednom kolu derbi susret se igra u Sanskom Mostu, gdje se sastaju doma}in IKK Sana i KIK Vrbas Banja Luka. E. T.

Zavr{ena balkanska liga u daljinskom jahanju 2011.

Srebro za BiH, Tufo pojedina~no tre}a
Daljinsko jahanje ili „endurans“ je takmi~enje koje ne zahtijeva skupu logistiku. Treba vam konj, sedlo i dobra volja za jahanjem, ka`e Jasmin Kazazovi}, generalni sekretar SKOBiH
U SRC Kukavica, u Bjelovaru odr`ana je sve~ana ceremonija dodjele priznanja najuspje{nijim takmi~arima za ukupni plasman na Balkanskoj ligi 2011. u daljinskom jahanju. Balkanska liga se odr`ava dvije godine zaredom, a zami{ljena je kao otvoreno me|unarodno takmi~enje koje se odr`ava kroz kola. Najuspje{niji je onaj jaha~ koji sakupi najvi{e bodova. Ovogodi{nja liga se odr`ala u tri kola (22.05. Hrvatska, 26.06. Srbija, 27.07. BiH); iako je planirano i 4. kolo u Sloveniji, isto nije odr`ano. Jaha~i sa svojim konjima su morali savladati stazu dugu 120 km u dva dana. Najuspje{niji jaha~ balkanske lige je Janika Horvat iz Srbije. Drugoplasirani je Milan Pal~i} iz Hrvatske, tre}a Sanja Tufo iz BiH. ^etvrti je Mihrad Peljto iz BiH i petoplasirani je Igor Juras iz Srbije.

Odlukom Takmi~arske komisije Bokserskog saveza BiH

Premijer liga kre}e 4. novembra u Bijeljini
Titulu prvaka dr`ave branit }e bokseri Radnika
Na posljednjoj sjednici UO BSBiH a na prijedlog Takmi~aske komisije prihva}en je kalendar liga{kih takmi~enja u boksu na prostorima na{e dr`ave. Kako smo saznali od Esada D`emata, generalnog sekretara krovne organizacije u boksu, dogovoreno je da bokseri u ring iza|u 5. novembra ove godine u Sali O[ „Knez Ivo od Semberija“ u Bijeljini. Za ovogodi{nje takmi~enje u Premijer ligi svoje u~e{}e je potvrdilo {est ekipa - Slavija, Radnik, ^elik, Banovi}i, mostarski Zrinjski i Ljubu{ki. Titulu prvaka dr`ave brane bokseri bijeljinskog Radnika, pa je prvi ~ovjek ovog kluba, Milenko Tomi} optimista i vjeruje da uz poja~anja kakva imaju u ovom trenutku - D`emala Bo{njaka i D`emala Fetahovi}a sa Ilid`e, te borce poput Mane Mar~eta, \or|e Tomi}, Adnan Had`ihajdi}, mogu da zadr`e

Fetahovi}: Veliko poja~anje za Radnik titulu {ampiona. Za naslov prvaka pretenduje iz banjalu~ka Slavija koaj je konsolidovala svoje redove i ima trenutno najbolje borce koji su spremni da u ringu poka`u kvalitet. Apetite za ~elo prvenstvene tabele imaju i bokseri zeni~kog ^elika, koji su ve} dvije godien zaredom viceprvaci BiH u boksu. S. K.

^lanovi bh. tima U ekipnoj konkurenciji bilo je prijavljeno 8 ekipa. Prvoplasirana ekipa je HR-1. drugo mjesto je pripalo ekipi BH2 u sastavu Peljto Mihrad, Mila-Melani Peji}, Sanja Tufo i Rusmir Me{i}. Tre}eplasirana ekipaje bila SRB-1. - Daljinsko jahanje ili „endurans“ je takmi~enje koje ne zahtjeva skupu logistiku (manje`i za jahanje, pijesak, rekviziti, trener...) to je takmi~enje za koje vam je potreban konj, sedlo i dobra volja za jahanje. Specifi~nost „enduransa“ je vrijeme koje jaha~ provede u sedlu, ovisno o du`ini staze to vrijeme iznosi desetak sati jahanja, pa i du`e - izjavio je dr. Jasmin Kazazovi}, generalni sekretar Saveza konji~kih organizacija BiH.

Premijer liga BiH u stonom tenisu

Nova pobjeda Alad`e
Kompletirana su tre}e i ~etvrto kolo stonoteniske Premijerlige BiH. U tre}em kolu postignuti su sljede}i rezulta-

ti: Vitez - Banja Luka 4:1, Mladost - Borac 4:1, Vogo{}a Kreka 4:1, Alad`a - Mostar 4:2 Rezultati 4. kola: Vitez - Borac 4:1, Mladost - Banja Luka 4:0, Novi Grad - Kreka 3:4, Bosna - Mostar 2:4 U vodstvu na tabeli su Vogo{}a, Alad`a, Mladost i Vitez sa po {est bodova, a slijede Novi Grad i Mostar sa po ~etiri, Kreka sa dva te Bosna, Borac i Banja Luka bez bodova.

Prvoliga{i u ringu sedam dana poslije
Sedam dana kasnije, 12. novembra u ringu }e se na}i i bokseri iz klubova koji se takmi~e u Prvoj bokserskoj ligi na{e dr`ave. U ovom takmi~enju u~estvova}e 18 bh. klubova, a doma}in prvog kola je ekipa BK „Lukavac“ iz Lukavca.

Mozaik
Nakon {to se [arapova povukla sa turnira u Istanbulu

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

30

osigurala broj jedan
Ruskinja Marija [arapova se poslije drugog poraza povukla zbog povrede sa zavr{nog WTA turnira u Istanbulu. Tako }e Dankinja Karolina Voznijacki godinu sigurno zavr{iti kao prva teniserka svijeta. [arapova je u srijedu pora`ena od Na Li 2:0, a izgubila je i Voznijacki od Vere Zvonarjeve sa 2:1. Ruskinju, koja je jedina imala {anse da sa prvog mjesta „skine“ Voznijacki, na turniru u Istanbulu zamijenila je Francuskinja Marion Bartoli. - Nisam se dovoljno oporavila od povrede ~lanka, a nadala sam se da }e biti druga~ije poslije prvog me~a. Mogu samo ograni~eno da se kre}em, a zaista sam se trudila da igram - rekla je [arapova novinarima u Istanbulu.

Voznijacki Raikonen
[ampion iz 2007. godine pregovara sa Vilijamsom
Voznijacki: Dankinja ostaje najbolja svjetska teniserka Raikonen: Finac jo{ uvijek {uti

se vra}a u Formulu 1?

Trostruki australijski paraolimpijski {ampion se dopingovao

Bol
postavio svjetski rekord u kategoriji C1 u trci na jedan kilometar. Svi njegovi rezultati bit }e poni{teni. Zabranu mu je odredio Biciklisti~ki savez Australije, a potvrdila australijska anti-doping komisija za sport. Zbog kazne Bol ne}e mo}i da u~estvuje na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012.

Ragbi unija Novog Zelanda objavila konkurs

suspendovan na dvije godine
Trostruki australijski paraolimpijski {ampion u biciklizmu Gregori Bol suspendovan je na dvije godine nakon {to je otkriveno da se dopingovao. On je imao pozitivan nalaz na zabranjeni steroid stanozolol tokom prvenstva Australije u biciklizmu na stazi. On je na tom takmi~enju

Prvaci tra`e novog selektora

[ampion Formule 1 iz 2007. godine Kimi Raikonen postigao je dogovor o povratku u {ampionat sa Vilijamsom, prenose finski mediji. Spekulacije o Raikonenovom povratku poslije dvije godine provedene u Svjetskom reli {ampionatu (WRC) pojavile su se jo{ prije nekoliko nedjelja, ali se tada jedino oglasio sada{nji voza~ Vilijamsa Rubens Barikelo, koji je rekao da ta pri~a nema osnova. Ipak, prema posljednjim izvje{tajima, dogovor finskog voza~a i Vilijamsa zavisi od toga da li }e Vilijams uspjeti da dovede Nacionalnu banku Katara kao jednog od glavnih sponzora. Zanimljivo je da je prvi ~ovjek britanske ekipe Frenk Vilijams pro{le nedjelje bio u Kataru i Saudijskoj Arabiji, zbog ~ega se nagovje{tava da je Raikonenov povratak izvijesan. Raikonen se, ipak, nije jo{ uvijek oglasio, a u sli~noj situaciji je bio i pro{le sezone, kada su ga povezivali sa Renoom, sve dok nije sve to demantovao. Da li }e tako biti i ovoga puta, zna}e se vrlo brzo, jer se vjeruje da Vilijams ne}e dugo ~ekati da objavi imena voza~a za narednu sezonu.

Austrijski teniser po drugi put zavr{io karijeru

Definitivan opro{taj velikog Mustera
Austrijanac Tomas Muster definitvno se povla~i iz tenisa nakon poraza na ATP turniru u Be~u. Legendarni 44-godi{njak se vratio takmi~enju pro{le godine nakon 11 godina pauze. Me|utim, uspio je da zabilje`i samo dvije pobjede u 26 me~eva i to na ni`erazrednim ~elend`erima. - Ne `alim ni za ~im. Moj povratak nije bio Muster: Ne `alim ni za ~im zbog pobjeda iili poraza, vratio sam se jer Austrijanac koji je posljednji sam osje}ao da mogu da se ta- me~ odigrao protiv 26 godina kmi~im na najvi{em nivou - mla|eg Dominika Tiema rekao je Muster sa suzama u (6:2, 6:3). Muster je u bogatoj tenio~ima. Austrijanac je dodao da je skoj karijeri osvojio 44 ATP odluku donio iz privatnih trofeja, osvojio je Rolan Garos 1995. godine, a naredne gorazloga. - Mojoj porodici sam po- dine bio je i prvi igra~ svijetrebniji nego tenisu - dodao je ta {est sedmica.

Henri: Istekao mu ugovor Ragbi unija Novog Zelanda pozvala je kandidate da se prijave za posao selektora reprezentacije. Zanimljivo je da trener Grejem Henri, koji je doveo ekipu do pobjede na Svjetskom prvenstvu, nije otkrio kakvi su mu planovi za budu}nost. Henriju je ugovor istekao poslije nedjeljnog finala, u kojem su „Ol Bleksi“ pobijedili Francusku. Javnost u zemlji ocjenjuje da je glavni kandidat za selektora sada{nji asistent Stiv Hensen. U danima prije finala Svjetskog kupa, 65-godi{nji Henri odbijao je da pri~a o budu}im planovima, zbog ~ega postoji i sumnja da li `eli da napusti taj posao. Izvr{ni direktor Ragbi unije, Stiv Tju rekao je da su poslate pozivnice za posao mogu}im kandidatima. Bol: Poni{ten mu svjetski rekord

Koktel
BiH dobila i tre}eg tehni~kog delegata FIS-a
Biv{a {ampionka prona{la trenera

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 28. oktobar/listopad 2011.

31

Zahtjev Bahreina

Licenca i Jeleni Doj~inovi} Mutola }e trenirati Semenju
Hvala Ski savezu BiH {to me je podr`ao u ovom projektu - ka`e Doj~inovi}
U organizaciji regionalne provedbe obrazovanja stru~nih kadrova, u Mariboru je odr`an Seminar za me|unarodne (FIS) tehni~ke delegate u alpskim disciplinama na kojem su u ime Ski saveza BiH u~estvovali Edin Terzi}, Sa{a Kurto i Jelena Doj~inovi}. Terzi} i Kurto imaju FIS me|unarodnu licencu, dok je Jelena Doj~inovi} (ro|ena 1984.) za to zvanje morala polagati pismeni i usmeni ispit. Jelena je veoma uspje{no polo`ila potreban - zadani test i time postala tre}a osoba iz Bosne i Hercegovine koja ima FIS licencu za alpske discipline. Jelena Doj~inovi} je i prva `enska osoba iz BiH koja }e od ove godine mo}i biti delegirana od strane FIS koordinatora Matja`a Kranjca kao tehni~ki delegaat na FIS takmi~enjima u Evropi. Treba re}i da Jelena Doj~inovi} ima obavezu polagati prakti~an ispit iz brzih disciplina (spust) {to je ve} dogovoreno na jednoj od trka u Austriji uz asistenciju Toma`a ^i`mana iz Slovenije. - Presretna sam da sam pozvana od strane FIS-a za polaganje ispita za tehni~kog delegata u alpskim disciplinama. Dugo se bavim skijanjem, bila sam u svim uzrasnim kategorijama takmi~arki BiH, a vjerujem da svoju noLegendarna atleti~arka iz Mozambika Marija Mutola potvrdila je da }e postati trener biv{e svjetske {ampionke na 800 metara Kaster Semenje iz Ju`ne Afrike. Ju`noafrikanka je nedavno raskinula saradnju sa trenerom Majklom Semeom. - Mutola je moj idol i vjerujem da }e me nau~iti mnogim stvarima - rekla je Semenja. Mutola je do skoro igrala fudbal u jednom poluprofesionalnom klubu u Ju`noj Africi. - Za mene }e veliki izazov biti rad sa Semenjom. On je sjajna mlada atleti~arka - istakla je Mutola.

Ramziju dozvoliti nastup na Olimpijadi
Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bahreina {eik Ahmed bin Hamad Al Kalifa izjavio je da bi atleti~ar Ra{id Ramzi mogao u~estvovati na OI u Londonu. Ramziju je zbog dopinga oduzeta zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine. - Ukoliko Ramzi postgne dobre rezultate i dobije odobrenje Me|unarodnog olimpijskog komiteta, on }e se takmi~iti na 1.500 metara u Londonu - rekao je Al Kalifa. Bahrein }e zatra`iti od MOK-a da dopusti Remziju da se takmi~i, po{to je Me|unarodni sud za arbitra`u u sportu poni{tio pravilo po kojme se svakom sportisti koji je suspendovan na vi{e od {est mjeseci zabranjuje u~e{}e na narednim Olimpijskim igrama. Ramzi je 2008. godine donio Bahreinu prvu zlatnu olimpijsku medalju u istoriji te zemlje, ali mu je ona zbog pozitivnog doping nalaza na zabranjenu supstancu CERA oduzeta, a njemu izre~ena dvogodi{nja suspenzija.

Dijelimo ulaznice
Doj~inovi}: Slijedi prakti~ni ispit iz brzih disciplina vu obavezu mogu i ho}u uraditi maksimalno dobro. Hvala Ski savezu BiH {to me je podr`ao u ovom projektu - ka`e Doj~inovi}. Semenja: Saradnja sa idolom
List „Sport“ u saradnji sa „Termalnom rivijerom“ dijeli svakog petka u oktobru po jednu ulaznicu „Club 10+“. Sve {to treba da uradite je da odgovorite na pitanje, koje ovaj put glasi: Protiv koga na{a nogometna reprezentacija igra utakmice bara`a za odlazak na Euro 2012? Odgovore {aljite SMS-om na broj telefona 091 510 101 tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ RT, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Nermin Kustura, Ned`ad Cviko, Edin ]izmi}.

Fotoreporteri: Jasmin Had`i} i Tomislav Trojak. DTP: studio „avaz-roto press“ Direktor Dru{tva: Hasena HAJRI] [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364.

Adresa redakcije: Te{anjska 24a, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002

Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.

Brazilska surferka u „Sports Illustratedu“

Bruna na dasci `ivota
[mic: Seniorska titula u 12. godini

OGLEDALO

. S. P

Dvadesetogodi{nja Bruna [mic (Schmitz) je profesionalni surfer, a dolazi iz brazilskog grada Salto do Lontra gdje je svoje prve sportske korake napravila ve} u devetoj godini. Sa samo 12 godina osvojila je

prvu profesionalnu surfersku titulu, ~ime je postala najmla|a pobjednica u historiji ovog sporta u Brazilu. Trenutno se takmi~i u ASP Women’s World Touru, {to je njeno prvo takmi~enje ovog nivoa. Brunu su primijetili fotore-

porteri sportskog magazina „Sports Illustrated“, a pozirala je u izdanju kostima za 2011. godinu. To joj je donijelo veliku popularnost, a od tada stalna je meta brojnih svjetskih sportskih i modnih magazina.

Pripreme za izbor Miss svijeta

Amerikanka najbolja golferka

Santos: Sve u znaku „karioka“

Erin kao iskusna profesionalka Dok traju pripreme za izbor Miss svijeta koji }e se odr`ati u Londonu 6. novembra djevojke iz cijelog svijeta na razne na~ine privla~e pa`nju medija. Tako je u luksuznom hotelu sa pet zvjezdica „Gleneagles“ koji se nalazi u {kotskom Pert{ajru, oko sat udaljenom od Edinburga, koji je ina~e raj za golfere, uprili~eno upoznavanje sa ~arima ove igre. Za neke djevojke sve je bilo novo, a najvi{e je pokazala miss Sjedinjenih Ameri~kih Dra`ava Erin Kamins koja je poput iskusnih profesionalaca pokazala da je trenirala ovaj sport. Dru{tvo joj je pravila zadivljena miss [panije Karla Barber.

Brazilka najbr`a u sprintu

Suze An|eoske Ru`e
Brazilka Rosan|ela Santos pobijedila je u trci na 100 metara na Panameri~kim igrama koje se odr`avaju u meksi~koj Gvadalahari, ipred Amerikanke Barbare Pier i [akire Ris sa Barbadosa. Lijepa atleti~arka je postigla svoj najve}i uspjeh u karijeri i na progla{enju pobjednika nije mogla sakriti suze, ali ni nokte lakirane u zeleno`ute boje karioka, {to nije promaklo fotoreporteru Reutersa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful