-

o

Gts

, '1 '

JU

'FV
'"'

I,

93,1

-IU ..
ri

:in,

I - p, - unit arm, co lid C r'1 OJ, :. ·n~'rall. ' . ]iIlg; ijj1~ 111. '~i eld ~n uHi fo II' ~I i)F~ I. ''it" ('11~ U\i",. ou ~d h til 0 'I)' rl l.iJ f III a e
,~:f

Ii (h 'lhe
I'll ,~

iI!lC\ ' j'lldt~Jltll'

b'"'

u·Orn

In a

J '.-

'N:p_

·ed

ha

.-Iu'" ,:gIUlD

.r

d uri", t.h, .. o!lnin~ pl·od D'-lion! ,_ ~ n i-}-,
II'

• ,.t~·

·50
~.~,O
J10

I

(1

;150

EQ··,.,
-,

670

ii'

"[ ,a, ' ."Li',

.. '.... iii

YIII

[]
~

I
l rlr ~.

rrt "
It 18 I' in
(Iur

r.

r
• II •

[fI

!I

fIi

"

II

..

ill

II

III

Iii

~]

,. Ulnl

h

r

Iu

-1_1~"

"

"

.

"

.

.

"

.

~

. . 1.

~t
I

heavv..
JO

til

met

~ ro P

I

'\\

hi

n.

.u r'

(I~ 'f' u ~r~ b rn '\ i h h - ' ~ir]
1\
I ..

III
I'

,.,

I 'I

[t.. ium d

11,fC tl ~rl
r

h~ rd

-

fie
"

.

.35

I "~~

U\

t

-, h

" ,~ ~n

ann

nd

'OZ~

lhi
mr ex]

E

I t an he - rn
I

n I~n r

r hi, chilla i.
ith
0u

til fr
Ii ..

J.

uri
• •

'" •
• ., i, • • • • •

'J
\-(]I

1~ ~ ~ ~ . .
ill ~ • ~ •
E

t
~'I

!II

II

II

, -11-8.

'hiulilL:

..

]

R

Every ;h"l ~j:(j ~1 ,.. hu l~~ U C'- mn "in wan l In 11~1"~ lhr. 0 IH "i~ I I( ~ i rl ~. " ~lI all ]1 ~ nifurul ,tl' Inid J" an 1 "bJ I 'til .rs, aflr o 111 i(' t'l U II I" 'h m] II'~ v: t;, rl ' leo u l nlU I h rs \'\ iH 1i k " iL. ln L l U~ 'a lJ ~(l il ~rna tl l' ~ Lu "IUIlU ~HI l\ -: r (Inti It ur l' 'arup life"
(I"

'he
lh

nllrhh
tdllLr

has ('~u"~,rull,• llt tcd
\
"U'

ide s, anr
C

s IIto

i 11 [ ~1 Lt III fi'(

u'

rna

easil ~ h 'ruUf'd ILl p. h J ~e· cd h av n ar~ us -c8 h ~ \.. i lin nd_ j

}]r

un rs

Pamic
8'-1'10
_

10 a II·
ruz

II

, 3 ""5
" ',l1li ~ I :

Chambrav.•

o

o .1

_ 2..50

~

'I
• __

' __ - ~'" .
(I Il(

fl't ,

.• .
• __ •

_.

I

T h ~. ""n r r IlIr~ II I l' ~"P' n met I han r!;~, I u ikl ,i

roc

I\\

IIj ( e.

w III fJ 1~ im ~ u nru

dr s...; Girl

df!sir hle Io oc insinn s, or for . rho t or c~u m s, l
l
I ~'

wr-ar on I,L n~11 I.. '

\-1""
-167

~iz~ 2'R to 38 iZ(&~ lOr 16

,

.

, , ~"
,

d, bps,. knit, ~. i • h . 1 \ lit h ~.·1 . 0 r .t eo [ f ~ ~P I .url \\ ~ t n d U
1) re
U orsl

I Ie A su ar coal uf JPU in h.. [ h r '1i!IJk~ u in ricb d l gre u color r r .._ l'hoo and
.'ut -of=
l
I

I

h rd \ _ ar.
'iz . 28 to

'. rk gr . n 0 ~y~ pu k

O~

-

~

.

.

.

.3~1

throat _ lin d \ -it plaid llannr-l. H- ~.. liz ~ 11 lo 1 L _ . . 'I ~.,~,".\~
Iji' i

nr \V ," F.' 1l' {] In dl~lui 1po. t f.j t II ~l1S " II up liT iun he

lo 12~

[1

B

D HI.L~ JiIXG

{.UP

Individual nirkel-pl (firl '. iJU '-rnhfl"llu

, d driukinn
{. IUP

nrl hlunkets in dar hun f, r' ~r en, wi ~ : irl {'~ut trefoil rnhlem \\"'0\ ~n h
EsUl
r

'nft

'uUo psi hle, .,,- "'1'jiii6" ...
1

I!

rup

,:-;i h
cr.

unr""l! ~I

t'l}\

II

-

in e nt r In ~1?'~ln\'f', . iz 66 x R ~ Pur, \vn rl.
I..

~f"158
.

I

-6517

r n lr-l

rk 'r1lp.,Jor I ,\ i" h lair ~ Oarl "T"
.•

PifH
~rI

Uh-m . ~5,
I

~I

~nd."'

it . II

-.- .... 0
.

!I!

I'

"

P. -LL... '. O" r
L l~

I~ \ iT \

Thi

lariat Is ::0 ftPP lone ~ nd made of lh strnn~~l ,ord I m lh~ nark ~ L riav ~ I- ru~
and pra ~Lm' ~ fur hi].. i n~ and in ('an
.
IIJ•
.. 1 • + • • •
~ I

.

l

t

I~LI L-U\r

··n ·n· ATE"
Im~ rht-

cam

ull-over ~\'T au-r ~ r dark ,f . n \1 JU~ j If~lr'~ is 'T)"'WrIt) U V u i~d I bp \1, t f'U u,iUt ~ UlU' ('Iirllcou~ t~~lnll) nifnrfn~ ( I .' i~ 28 to I 1 . . Po 3 ~,25
J.

Evp.r~onp \ ants

This

pihl

~\\-r-.,

ILpr in

.,

... i~

m

~

+

~

r1 xlbl link ... ,,.1th ~ f ; irl ' r: U I In b Ipru ~
('lusp.

'_ lu~~ ring

'irl

.ou ts. bn nz .'

-131

. , . ~~
LOU '\.
Ij~

8

1 ".

·'.E

[5]

For r aU~' hili. w a h r t he ~ avy dark n:'I( n ~ . r- .\\~. il Lp I'" ~ j IJ ~ I 11 t Y u ill wnnt . .. hi', like th ~ c n · nd a hleti -ater i· IllUd1 ,I' th (in all-« l ) Y rn. ni t d in l.h p l}u~Ur sh k r ~titr-h. iZI S 28 I I 1 . . . , 8, U
1

"I

F .I

d rk gfiPD. rib

de

ln

lkinnr suitabl

.\

or

t

1

I

It r hard \

p

r and active outd

r

UL p~

-ize 81 2 tn 101 2~

1tI

.

+

~

..9] ..

..

..

.

..

.
F

.

. U 5.
[I.'

1

f. or_h ... Ii·
t h . an} ~." s us eti
.

..htl] d lis~ stu lOkin . u r s ft LI' iwn
rUF

shad

'I.

nffici 1 "I~a.r.
.
• .. ot •

_,U -;,

1.
-

..

..

..

..

~ . iii. ~,
.Ii
1III!!IIII!1

Ii!!!l!I

irur~'
r

uu ts in e m[l \ inn
S

L I 0 h~ \

thp~~

l~~i lisle kni L r t1 ~tI r0[' ne n p ;.ultl sportwear: f~asil) tau I JII" J; r· quire nn irnnin ..~ 1)"'nd of dark . r . f ~n rl u Ii~ r h ·n l. Nil ~ r non 1··· I~ , . iz s :lO l0 1 ~ nul
J II

u at fill cti \ e dp('ur· tt~ I i/FI J t lI're.j,n 'tv ·,1 mix ure wi Lh

nklr-

ks,

I1)T

r mad" of
(J

r( lund li top. '..'flIIi ,-... ' ~ ;)
tton
r

~T

1

J.... 1
(1:'

~tlJ('h

~

~

.

.

.

UI' 7'""

ji

-(

-

..

\\

lixtur
4

~lJI )

rr ., 1 L .h .. ve in ..olor, ra ~It hindinn
~ IJ

al •J

~. OIlJ

duraLl ,~
!II

hu Itons, l'or ~ hIe and
fU

'ull" s lp~n
rl

FI[ ~ ~
rm"u
b "urn '\ 1i Ih f··Ilull
~J·rnIi'"Q'I

un~ J
~I

Sizes 30 lu
• I 'I

u.
[6J

'I

('IT'VlI

slirl ~ U8l.lJful for holdiru ~incL~o r ~ riau le Lie in fll' -3
• • 4 • • •

u.

II J

,n . hould

hili

-01 .
~If'

~ 1'-:-.'

J

!IIi

..

I

"

I~E.

~irl
~I

rp.n In
I.U

I

I

~111

~J
~I

t,
-

.

..

.... cia I ffi quali

ir I ., I '0

a It r all Live

box u

r :_I :8 h
r

. L I~ n' nil ~
_If';

I

U

r

JI

I

'~!'

J\ T 1 t"llp n 1

Jr
~t

.:iU "\ ~ritin

mat .h,

p::. pel'~ wi lh 1"lIIJ I prin Lpd in

gl'e n \ il h ,J

iu ~ ._ writin

rining silhou ltp d ra \~~irI -'(:n u (t (n"f n s ali n n r ~ rn r hl.- I r a~ t'UJUI· . r r h me,

.. i'

,U

.......

III ~.;).

f

~n'ia]

n :gr . n I) tl1ch " it h ~h'ap f(,r hp 1
..... 3U[
· J:'\ T~~\1T~

In.li"iluul

·'ir I

.~.~licit Lin

1J 1\, lliu(lI"'

.~

antis 'J Li' plP':'; ~u~l)in' J ur~H~ZC l-~ad and adhp .[\ ~ plt.I~lpr) 1 :. ?-lr ('h 11 nr U.!0 ~'un PI" S I ~ an] J -itu-h adh ~i ~ p]a~1 (~I' \ , ;1... ani -irnh rh grl~[' ga I,Z hr Ild~U' , ~ a rF un I II ia i 11h~ ~H 1[ ~ 11 :.. fJ I _.~ ('un .pil ~ tuhe (tor clisifllCp 'UTP' \"\. HI Js) I lui '~H \ un '1'.:",-11111 fUi1" i"\ r (J~' ou k fa' Ii~In
und-\j(J
.l

B~ rk ~ Fir L \ itJ in • luHi'
I

I IU~JP hurnei

In IIj,

nt

f1
I ~~

~ (\u it ullin h H i
In~f_n 01 i. ~p. ",,:il U~, K Ii r , "'0 tu i Iil~ J~ill:O; '. ·Ut-I II rl't rnll ,. m 't'dl .... OIH~ ~fl1. I gr. "'U , lIn" 'ud. und Ihiznru,lf", \l hich l:-. L lr
kil ... ,du'n .~, d.
. ......... ~, "} I

7. ),

..,

'2~qU

l"

. ...,.,'1

"r-

ui h: t I" iL

ir ~ l ~jj

-

J

+

,

,

~

.-,l22~ 'hllni

'"1111

(la (",.

~ ...

O

~~nn"tL'd \\ ilh Tr foi~ insi min il bhu' ~ n 1H ii, IIn I \ j Ih ~lu k • tu pfl'~ ~ t r. p ;HU~ ~II H'ldt! ruo;;.h!uin~~Two I • -k 'l~,
~'c -[I Loin in'
H [ldl

b..hnki.

or

r'u hl.".,.-i ZI 'II

,,\'.~ ...~ dn L~,
\

hJ\H!L

\\iI h "'o,t P i1m ~ I ,"w:, ~~ I U 114 mirror. II n b-I trll ... irI ~~
('a:o"-p.i

L"'-c' lilli' I

antt

I~ ,I h I,UtOi ll'_

r ,",1~rlJl
~.rut

rHr

ran p,
s("huol,

rav Li
JUlHlII.~

ho L["dill

'"isil~n ,
.1) 'i]i'''' ;;;.I~d-:)

~. . -,j t I , , _ •

fa1

uFnUi~

or's ~n:w5].' wide,

ni

" P r ' II. s
" _hre~__ J~
c'nl
UII,

81 Illo

.
tinct v . gn ~
~ ~

l~-

· 111

11

f
.-t1,_"
I. J

d
I'U'

Or tid

rt r
1 Ie
'II . . "I" •"" .I

uniform.

l' u· "' rC/(/il Iflu~e Ul(lrk~·t" lUfH~~' ·"n U e lx 'k l i L~ L r 1) il 1ht I'd, "h ie h i 1f" n ifi Ih; ~ Iif'I '- III ,11 h,
ru
J ~ ~ I

'. . 1n

J'B,II
I

,_M'

.
ii'

r

~

.

I!;

Fo,.
• "{'fll ~

irl

S'O

II mrVN tn , rm'.lu. n .i- , it till:.

.111

'o,d' fJf (~'irl

'-

r,n
~) ....

.

L

.

.

dulf.

nif

FII-' _ ~I ~ ·-HJ~ .• ..1

~ [ , lrl tl
•••

uniform.

J\ - 31~,

iz ('~

f(

I

I

I:";1

.o!! - 0

L:£IIIII!!.,!!!!!!!!!~

. , ..1

II

Thi. includ '.~:'
P:IUt'I'11

,I

I fl'

ir

..

II'

'I!

I),,:"

~ Sf .,.~

I . t uf hu t tun pu iii" ( ~. '. Ia f1 I. ,i, J>l Uprn
I

r zrecu

hr
.

,uti

n~ ur.

Hi , pi
'l"f,p

u
• ~ + • • ~ •

i "1"
top' at
t

. 1--: ·h

...

U -j

r
nrr:

rn
~

.

"

I

Pat t rn ~ ~II n • m 1 ~.'~' I Lit· ~ l1i~nl ot, I_d "mlll',phr

1y
k

eh

-fl on~

,i

"i

h n offici ~ ifl'

G
[\NDK EH€:I[IEF~
I r a Ir ~q IJ II rc, vu on diu ~orHI t hilrh ~r~l~ 1I1I1r(· !ri::t.~ ,II t I U. lu

l.I'r
IL
ill

T n·r il

i 'III~ In

.id ..rdl
I'

(lit ~)I

t~"

I J"lu:w.;till'JJ,',l

•·on 1 ru~~iu~ (·ol ir.

"iIJ. ,h·rprl in tla rk Il'r !~n il k . - fH.
Iln~ LOri,
11,'

\, hil ~h:l HI~u'r-hief r ,Cui I ~U ...h.,'11 it p,~~~ hroi·11 . ,:20 lJt
J .[HI

n~d. purpl«, lJhtp. .. rlurk hluf", ~i".d~ blue, ~ I,Ilow, I.tu\c\ n. The .111 r r
dtlrk 'n.
"'lI(lIJl

otors:

'..!

Uo nf , ",,]86~Lin 'n. 'm·h ~

~.;:

re ·UlnlH,,'IHk,!
I

rur

n ,~·I \\ iI~~h . r I

·1"" , '(J,.~1o~1

i.r~ ~Cl n t uniform. , - 71 ~

Box u£ .1

f; iEI ~.'uu U ntl .... of ,un r,

l'11

t\l'!\I(O~E

nm"'ia] Kjft

~ with r iIoil insieniu. ~UI" hUTl~HII, lur~11 hlud I)f fin ~T ~I . L Hu:s. scr .,,/{-..Jri\ 'I", ~ nUl!} nnd t';lfl II·n, r. punching ~Ilml· u ltd rin ror h -lt.
lI I

rizr-d f'U I~In, ,,' ~iI kr'ep huir I II L IIJ1d ou L 0.£ m In' ':1 ~ . _'u iL _ 1~] ~p~ l:hlUl ror l'fU~l~' und uutd .... .~JlurL.... ~ InUl~ in tb or m
'Z"! 't
~I

1

. ru ~
flP.

~'l

ilnrs

H~

\ ... -01. : .., ...:-U. ~ 'rile ~if'1 _·I;('Iul" hiutin

I. :'" n ' Knif. IJtO
lI

·kcrl'Ljcr, Sl

II]I~ ~i' ~ ·rlU~, 1"1 \\ ith llUl" Trefuil
fn~ ~ hi'

lfuhroidt'r'd

rmnt

if!

hlack.
D, ND'

U

H lui

Ia -

lul It· hJ Ii n n 'It hcurl .. (Hl~ h '~Ind \-\i m IJ ~nnp~ i

,\~I·J.~ .

. fL t5

hi ....I ,~ runm ·l.nl fini~h. ,"'i, h 1 r ,roil insi , Jill. n lin L r~} b" I he k or l~tll' jU"fl. 1....,L~d in 1(' ... IJH .. in '"'"' tn,~d iJl ~i~wd ifI~ ~r r"n lIinlot hvlp iu 11·IIII·r~l·f1 ~~ ~
~ ... 11~ S . . ~~.L21l

1IJIllI1 r

un

l[·dJ FI" -"~1I(.'1 I ~f\(-"t. ~ f··. Illp n r I.>(·t u lU 1. I ~ ~ ~ II ~ il·illl IIni rorn ~ 1[- M I [ ~ , ~ . . •
I
r •

iI U
(I

.olor

I

10

wpar ut.

11
• r

"" UFn w i~ 1 hP h
•• .[

~OO

.....

I

to.

. ,".~

...
"

..

.',.
"
I

~:..~-..
"" -

"-

. ..

,...
.

""

..

:-

"

. --

(HI'lL.
" J~

nUT PURSE

--

rl ;_, r.nu UJ" 1-" .. II iu le II. If !T' rn ~ ·U~IUJr! I •. {"I [or rt'ci. t r tion I.;~rd nr] OIU· ror rIlOJlWY. Eqwr'[u I ,,"III ~lru;:"'I 0 fo~t -n an bt_,l t. I ~irl ~ oul 10;11"f(Jffi~ i '
.1 ...

\U.'\l

H,

xos
",CdUl

S Ull1r-

1 on ...1np. l
.I! .. • !II .. • • • • • I'

~\rm lIun ~ mudr- of i11 rr n u it] J ~ ~ ~ ,.~
j

I

~irl

clot

pnlhrr.idp1'\ d
j

.Ill . ... . .

..

. . .. ..

.

flOI

e " .• Ii-1j!I-, e....

..

~

!!

..

..

..

..

~

..

~

It

iii

'"

u..

II.

1-' .Iju

H1

1.

ju rl

f

i "ke]

h p ~ n lck ( fu i h: ins rum -n{ ~ )1 .__ s
~

I.

[II

;;;;I;

0

IIi rh .

.

._

..

tlonerv

cr

)-lil

.i)
_.1,,fll

. lUlLUU~

IiI
P_fI!O

IIJUIlJl!f

1

II ]

Tr fuU' '01

II

~

p' •.

.,

I ( 1'1'

Rnp;"

'....I -...

or h st

1 WI hon

~_anila IH);nlp. ~

in Ii!

rh
p
i.

iI=

+

ter . . 11


io .. • •

..1

··;uid·
~j

rs r
.
• • • it Iii •

II n m

nr

I riII

I

UI

1 f It

i

hi

U

CU

;

Iikc,

I

I ~ 11 •
II· •
• If II' If

"

I'

Ii

.'

.:.,;~')

UII U

n of

• b'F

i'hnnld nd hili

I ~Ihl - - Iirrnr r IIi hi 1. fa lenine. It
!'

f

Qui

pm nl..

'I"

'J;

rt fll

.

"

i

i

.. !!!!-'"

-

~

.

.

.

.

lU~h.

~~[,

.~

..

.~l
~i

.

~

~ -'ff] ..... t on oxi J in

rz;
~~III

I

... ~ -~Z

a 1 .)If X)·J1

-

-

It

hi1'-'_1. 1

--.~.

-

~ II

• ~\

•nne r'-

~

k
1&,' ~]

I
f

ir lDZ
• •

Ini sh.
.

.

.

Girl.

rF'rn ur-

-

-~ ·..~ (~.. p II i J n

-a rl ~

i-.

"i [ _ --I
• • II •

. di
Ii •

I dall
-~

-ith
"-1- •
i!i!'

UJ

.-'8_.,It!

~)

4i

Ii

[~

..

..

'.r:....
I_,. . ,.

~~--~
.~.'

.... 1.!"n T

,-

.... '.-;

1~:1.' .
" .. '''Ii:.j •__ '\i .

....,. ~ ....... ~

F 1j\S""f" JI, J.n!

I I-AL.TH

IN·.f.

J. ....\ t t~~ ~ -: , ..
...... ~ I

,-

'

..... • >, . .... .................. . ,. i
~
,
I

y~

~

...

~~

.

t

'.

.. .I . ..........

..
. .....
' I

1m

fl.trER

.IOU x o\IJ$T

.

.'

.~

I
. -

.

.
I

c.;~·.t~~ .. . ... ,.

nj';--tl~..•

.

*'

.

".

1 0/(. ')";0'

_

r:~.~ ......-_, . '.,.~-t

~

. 4.tr ..........

"t .

. .~
, •

f." .
.

""

r

TH IN

.~
,
LT W Til:. liP

. -~

~.
,

..

. ...
'

...

rl~nl!l

~I

. ....... \.11 ~f{- . ...__
'

.!•.... l
II' 'io •

TA...l1Tit,

i\

...

H

u·.' •
rIN!.)!: .

LJ

I

...

I
This iUu!')fration i~ compl a

U\J;

inchidin

con iction of all i"\ r ('ri, ~{ud~t~s tho - recenl.lv adde ~ Ea sh, Uf!! ~ •

(Cannol b· sold by deparfm ", ,"~lo~ [I l J

U .... rrOOlL

c

JU~"'Q\ IL

~

.,r '.:~,. ....

I ,.,'f.-,~

\I.

6

:...'
..~

r

..... ~~~ ..

_
I-

ruJru.:;

v

f\

I!'o:

IT";"

,!)~H

L"tt·fE\t

Tllt~Tt!

b- ""UII

'tUiE;Y

tlH

its iusi rnia,

r lIt ~Sl IinJ ~~

R
uur]

h wid ~ra n rei. t If (' h, .it ,(~~; '\1 r-n a r If"' LU ~Hpill (·htl )- in~ it) ltl') U\ a1.~nf t ;j rl L\1' U L er -r-n rloth pUlhn ~jth~l'~'d"'H h a hla'~ [ . ~nftr iln(l M hi['ld ur Au r-r in \ i\ id l!ul()f"~d ~iH~8~ l~iif'h~·· '115 Utili r-r l m'.!~L'""f".l!.pr,,\~{IIn
I '.
I

Jj" IHudgt's ern

f)rJ

-r ,... j,D ~lunhtiJy" i

u.... uni r ~~

(Can nol

b

far us: pfl~sih~r·.Le.J: ] duzcu, ~, t!Ol sold'''~ ~ delulrlnu~rrl dor s)
r3WI~J] U,"':

-n, ~Lc"

l13J

~I

.JIll rJl

n .. "I.

3:·

(Ii

I I·

II'"

h "~

.. n I ~·if;llnd it th~ uRi 'ial nd'nli i l'"i
II •

n

in -i-I

d

111·
·t '

~rI

di i n

11

Ill"

I: L

f)nn'N' U 1-1* \
-Ill

PI!

III

~1~t'I""

II \TtI,

n~

n-Ill

[1 h ]'

C' I~U~' ~:; .' IT Jll tU.1i ~~1"'~d
n-ffll " ~ ..... "i~
I

f~JFI~ \',~ t.. f.:n~ ~ '\ I~~ ,s.lvl·r

1..1" .. ~~ .. !'IJ'bC CD' ~ S
I

SroD.:t.
m~ " •

~.1~50

" ~l ~L '~1U~ · II'IN (~uld till, (I, w if II. So 1[1 ly
U- fD.1

"'nleh

~I..ifl!
~IJ"

J"bi ..
'0 ~t;-ruOI .1'5 N~111 ll~- h. L10M f1itl S:r{.ill\ ir, rLfrll"·h"d till S~~" iu] }rflf'r ill "':U O~ 11 mo:! ...

:OWUJ U""fj"'~

ru \
1

11g.,.1i

~ UJLJJ N h.S 01'\ 01"11-: r (1,'f!e Eu til rnpl O..li d., "~~utl

-'oj

+

\~lIT ~~u,\~c.~·'r

\ d.
I

~;oJtJ
"

.

~

iI;1 .

Ii

..

, ~IU

NUUI
1

;nu..'~I"

~rr. sn t-:m mr..L

8,

r.

~t)

ru]

Jj",,151 " " ~ " '. .'7:1

'~U) '.

I ;utln~N

1m
I

n- In:!

10- r", <.I'nld'

t"

'Ul

L

I~.:"r
2.0n

nl~1 Fin d

."tIN

n:

8-l11

~."~o

1.11' I.: '; I:L'!Io d ~h,'"j r T "I ~II er root L l i.U"'~ .uP" rre~"~ LiI"'d 0.1. :\1ulinnl!J.l t-~"'fldIl,lwrl rr "

quh ll~· ~ L I '~..... ts '" 11'1 u

lIirl

~f.

lUL

Ililllu I'

'''lJI''"U

E
('lilrhllr
(Clunno'

.S

reduced in size)

b - gold b,Y depu'rtn1frd ~"orl"~)

·rf.

rC.,1 \llf' 1"fRf~rC"rf'N'S
'if

1ad llljl~·u-~III-·r;;] l' \'111 '( h l~fnH... '" h L~n \ UUI ,at". \\ {t,r-king 'Ill U t. ". I~U I illndill.~r,i.lf'h pi m~lr:Jm rul'" Ilu~ ....a~f)n'!i 'lin " ob I u; Ill" e .add,i, I ;ou~,1 UJ,a lie e... .ria].~ fUll B~ h~d II re, u~~ha ...
"" iI!

\v · "'l h all tn~

111\ FL-. P[N~; NEEO- .. ~ H£' "UtTP/\P R~ \tt''',i P II m T [I r P'It E, ,,., .~ Rl\.' .. K 1 Ot)K" _()ift
Ij
'Il
T

uooxen

H W(';

s,

1!I~1""" !II"

'lltnftJALS FUR - b 1 nERCH.~-FT .

. f1 .

.IN
I~.

\n, id~al 1 lin l(1al'h,~['~ JrLu.\J]'~ durall,'. ~h.~n avera 'Ie I ~Il], Half' ~liin i'

r~

r..
. ~Nw\

I'~

lJ!,

I}

~I,a :uJ~ ~ki.n s

1-1--1 ] t. P

I'

rurumh,g f

I

1

!r

ily ~nld!iJ Color»: Lh.u_'k maroon. U!J L ural, , - ]~J., ]lfi;f sq,. f1. ~ . . . ~ ~ ~ ,. Z··.. ..1"-1 ,." .. J~ .
1))"
J

lillj'HlJn)

qU3liUl

""'1:1'"

,.-:

-.

.

I

~

_.

;\ :1\

Si .tfl

t

pi ia blp,

" ('WI,

f"t

I

ttHahip in rich colors, ~'kius run frnm 7 1'''q. fL I aIr ~I in i~ he nlinil1ll nl I
l

-nn ish ,d

(:olu(' : brown, areen, blue, ,:(J1nl'·.. un sp . 'inl nrd r cmly. .~
Iil17' lIllII' III,
~ ~ ~ ~ ~

r l.
9ii!!' - P I].
r;""

ther

J oa ther
TIl

"f'·or . or
iii!

11lUIUi

Y . Idlll
~rr.p'n,.

'n avv hlu \ Ii (111 L bh ~~t ~rra),,~ mu hr J.run y, dark bro\ ~n, na lura l. 30. ~ I-I-lnl ~ P rr sq. fl. • • (;!f),fors,: rt.td,
III .. II

"-1:21111

C\.1 ltmp; _'\111\
I ~,.

('S~ per s
h ..

t

~~n.';!i

11-122. l lond los,

",.~n

···PL[ . "I\L ~ .-KI \ J\ heavier woicht skin for coarser l-ather \\~om'k.~ ..ueh as 11(1)iu . 'ucl ~Hits and hats, knir~ sln-a hs.. purs s, . able co, rs, ~t .
Skin ~run f~om Ii to 9 sq~f ~HaJf - in i II n1.ini- urn '01 '" ~ cs : la rp,nd fir ~ lig bt rp~lJ,. J j r.-b brown "!or
I

II ...2~3,~ t j\..nU'· Blades, ueh. I -124111 ]Jnncb, N . O. ueh . . ~ 11:-125<1 Pnru"]. 1\ o. 1P.3 (lh .
i~J
1

.u
!l!l~ !l!1'IiI~

..so
,),...

H-126" Trt'l~f.'~r tU'11 " . . ~ ~ ~ 1:1-1.274' \1(rl ~l1Y T . I, r ,,5, ea. l-W:..1:11 (\) _ ~Hn~ uot Nu. i', u, H-ill~91., ~Iudelin!!' TooL (~u. 8, Pi). H-130. Flirt aeh . . . .
r

~ II.J!! .1111.
1)-

I

I,

d" r], hro\ rn. red, ntd ros light hlue, d Irk blu ~ hla ik, gray na tural.
J

11-18 .llttiu~ 11oard~·ach . 11-1~21 ,', I Ut't~ fH.iJC_.h tr-la3~ . utt n pol t ifiA Tunis, p r
1
4 I •

t[
II!

11i':}1

jiii!I

+

---..to 1.50

l~

.. _ -10.2 .. Per

S{]~

r~

I

~

••

35

set . . . ~ ~ .~ 1-13' ~ . ill tone) CD . ~ ~
I .

.60

+

_..R I... -)1 ~ 5 "
I .~I' 2~
II

8,

I

~I_

-T

I,! t

,.f1u'~ar
i

for
1_

Siekel Fin.
..... iukel Fin ...
I
I

'f)1~.5
,...
.

I_ ...ID63,., 1 1 1. '" N, i(' (~1 Fin ..
II-l . ~;;'<1 . un IJJ tul fin. I 1 167 ~ 1 (. UJHU ~luJ Fin. I lIt 1 X" lr. u 11 [11 1.1:1 1
~ inish. ...

hruid U. COb~f'- urk blwtyH h l L~u ~ durk gr~en, li "hf refn~ ~Jurpl(\ lnvcnder. ~CnOl\\ Oftm,f!'('"' ~ wn, 10n brown ilink nxl, rfrl!)'1 bil I bl~· ~ Ii... :,,",1. ~ P r Dan, .. ~ ~~~7"" ~
hPH

r~.. , t

~1 run .ord "vi lh ijni... " hit·'1.! pr Jut£: h
r
p •

1~ ~y
'lldcu

~r-

ru akin
If-'t:lsb ·

hm }far h Its ~ shur] pulls. 1£'.
I

do md

for dir '~io ~,~

ru

l

t

I

I'
.\

Y
~p eiallj selr-r t d
~.1

·~r.n [,o,r
1 ~ ~

Hlilldil·rafr.s~ 'of I!., rJUHli JI...~I] ~ I-nz. ki-ln .... ".1- · · Pu 'kc~ -ontuinin r HW ~ rial.... lor 0\ m )un b ... ~ ·...1.11 .. :+U
II • • •• "

N

-~ .
'

.

..111'°0

Co/tJl'S" OM.Ii blue, U~ n ~ 'in. bl: u-k.
I-_- ~'1
I

011 i

~c gr

(lIJ.

P r Y rtl .
r

r
II :15:2~ ~"x J"
_ ~_ ..• _ .. ~. ~

lP...~r,-D\~ -uj'lublc. for d~t;'i

E
f'

Ii

II ~t"3~ 3 1~~~ ~. ~,Ui (nh.lr iz ~. n ipl~ Li, rl n,rd er, o
HI)

~nu

1

rul rir s, n
LO •••

II

leathers,

~oifJrs: assort

L

Nu!urLd eo or ~iil·iJ can he d.l·~ 1 un~ ,>;lbudp. i',ll Dip ... t . .yeo 1

-32J ~ Pcr Tu lie

lle301~~Ol. 5

Pcr Lb. ' ~551
~I-

-~K
- n tJ.. Jjt)ug ~ I
ft

0....
EHr:~1
.... .,... ~ . 01
1

H S02~No. l. ~ •• ,.••• ,. 11 30~~ .' u. 3. . . . . . . . ..

11 30 f ~ ~ o. .2 ~ ~ . . . ~ . . ..

~/ ~ ,31

11 :Jh].
H '2~

,Cr"\ d .. ~ u t: .!1.11' ~""0 J 1 363~ Cnrd .. flJU M" ~-:-O 1-1 : - ~-~r~u - MY.. ~5;j H..... ~Corllpl~t I".~t... 2~1 -. l-i .....-l. Guru 11III L b r rin tin - RnU . ., :'.50
1:Il-37',~ Prim
l·r~..-.w

O~I
One 'roo
m.

Ion
'iIL"'.if
.r

COU~P~I ~

l

~ftl

tnl.... :LJ]d ~

rue
••••

hUI .
.. ii~·

.... ill ,
I

orh11 €'nlur'"

1

I n ~. U -11. 111 -

5'

Pack: P: , nlHining I [I,OlU)' U '~J~ of .~,ur l' U 'U~Orl'!l. H-.: 52~ Extrlll B t] ~.. ' 0.1_.1
I

"""

I 31 ". H 3l2~
H~13 ..

..

cb ,1 851
1

~,ili

~261

I iIiiiIli-,_a~
'j!

....

'

':. ...:.OUQ

d

ilI9 • .i.iiIiiiI'

III

II!!

••••

~ 61 ~301

[1 .11

··5
~
~

-OR., _-

~ .... R · I ~-·-·
oil

...
.

"'I

\ " 'J! .' u,,""'lrui·r.·U J ~U' jh' IDt.!' • f)l)I ~ ''"I 't sn lur
I

f1Ju_HiC'd ttrt1Hn. bill dLLY. \ pm ·ticoJ h~nL r1~F hikers n 110 . lun Lo ~'arllp nul. 'It'l nl ridR'~ PO~l':l dimd u r r i~h ...nlp Iif) f Ij., re t in ~(Jl this· ifenL ~ i
r('l

r., si ~~ hi k

t PH I l'qlllJtJ

;[irl wi Ih I-r

l.-

T... I~6-.t\ndr
I

CIOlh-' ~ru ron l(l Lh , . ~ .
H
i •

H
• ., •

Uts,.-- d
II • •

m'C'B1J

01'

\\,fl ..iht

UiIY.-,

nfa rn

'I, itb / . d f:lo h D lhs.,
a b~rfJl"oor
I •

+

lHIj,
+ •

\Yr I rproof Due ~

iI

..

T -UIU

h! ~] rur ~JIHy romu ,or .arr], Frou (C!JH 'lU1 be rni. 1 ns uu a m,
~f

u[

or

JD1+ re,d ;n r:8,in ~J ~ 'ul hIJ'F, l.:JH.~';:.n~lour idI;o\~. Il, IJf .... 10PI' r{U"n r iIeII P. it} rreunrl. ..'~;g'n similar to 8akr.r
~.~nt."'lz'f ..6"'

irl.

oj' 'on ro

i

';

,

I1

Ill!~gu~

Poles for ten l B.hd. addi ruonL ~ (Joil~s ror awnin rl1rn i~ll~tL ('j n i,-' n n r 1~ 1"0" Tl \ VoJ r-r pt J Duck ..

.!i",50

I'll Lull ((IT u~ . rrspe un nVr'rJJigh .• uikes. \(' 'c"Uurnn= dol s t\lO lJ ~-opme ni"_·l"~)·. Sewed-in 1"0 uuJ rir. n.o~r~!'Iitfl ~I:U:' dfnp nd prujl't 'in t;nnopy,':'n nl~ f1lrrni~hll rt
.. \ Il
i~~~ I~

idem J' h illh ill. fryn . 1H hi h in rear ; b' 1 dt'Pll.
r
If
iI .. • •
10

r

llnlaf

l rumh lin .wo ~ "'tion~. 'O\'crilnflpin~ t fnp . I in L b~~·. r\ ladle tJr gu• .r n ei ~h I wu t ur. ~prii h II.. peles rllrni~1 I'tt
• • II • !II • .' • !I III

a

.

..

G
.

*

:~

rl'l-l ~ \ .•... n
~jnli1ar dp~iJ1n ~n rh fr- UjR~'~'In 1\ n rI ~ PI, p Tvut., ul-it.11' in 10'111 )'li' CP. flifUI [all' t; l_..nou!Vb ~ n IU'l'UIIII Ultf1:II,p I \lUI nUll F I'r ....~Ol forl unl, ~ In hls Ipn t rn1il bp •"OfUJtl ,.~P~)·"'~{~('d front, nli L· .k, 'This I yp ~ 'nt i . u~rri p.x~e.n~ii'V'''b' 1'Y r ~ r' I~n h ~ irl (;uirI, rur 01\ -rn i L hikes, .~. ,.., .. 1 -I long. 1'· U..h ....... ~I:I~~ iJ "H ", j, . ... JpJ ~'!~ th jui,#J. J ~~ J pWlt:'.~ JJ H rJ con Ir -"nir-n I "" ~.. prJ)(l{ ~'n If) tnl n:i nr r
\ ru "u
I ~ ~If: Ur

II ilot C h·nt

or

~

r

~.

·r...

(II!

111 - ~'H p,

.

'T-.2

\.I1_drr-ta l~oLh-\YI'i h" 63 lib.
i

.,.~
~.,.

+

-8 1H) Uro. [I or (;;I\~ n, "I' 1 11N~ •.
r

rproof
~...

_ ur-k-s- ~ -iah I

N
.

N
lhi] HlIJllkiTlg ur

'IRny earu
Alnn in-Iruetive.

t~ bn

(.. (nund
l'j-,

\.~irffil~frnll~
IUP

Indio" tipi, helD lll- i ali _ lh' fun o£' ('Un-,I ru 'Iin:: am dt~~"flr tin ' I hp
[ITL

tipi nit ,._

III

h", ._.~] IU

in uul n'lok in,

...
l'r4~

11 \ ~rEHt ,t,~ ,nll\ \J 1-\ k J - G TI PI

.
fl )' J l'"ru ') Inpn

.

.

rlr
I

...

I

nrj rhrp~rl (or 'lM Kin

rip""

., ..

..
.
I

'22~UI
~75

.10

uIIIJ1lpL ~ In ~;trur.:l iORneP

.~.... . • .• t tor 1 A·kin . Ti pi, bJ Fn l' WeJch·

'o\~,su

!3~lb5

RIGl'
!'jz,p rl StZ' • x l~ tt 1 TnninR' ,to. x , ,'" riOJ ~- >cJion-IIl' 1 pri hI'. ~ xl· L9 _ x I \ .~..... fd'Z :'-_"'>i(~r-t ion-R' ). pr i r~l t Ys ~ I N 1!1" l"-fl' 3-st_l ~Li"III~H' IJrhrul] X 1].111' x 11 9 x tM l~f-621 5, 'l~('[;(ifl :1 Hid~" Pu~e -7 I •00'... fi22 3~ _.'l h H'~ Hl' 11id lluh' 11".~ ~ 1 X I VI Ull" x l l " ... 23 :1- t-".~l iUITl-[ ~ . I\, (""' -n r r-r l"id.\ 'i i~ ... h 'ir~1 Hfrr~1~j'nllL""'. ~". ~ I' ~ x 17.(· .; 1 x ~1.!". J
I

'~. '~E'r.\~ ..
. 1\ f~'

II'

1

"x

Price _1~35 IJl0

o~D. Yca:
lr..... ·...
~:i
ll,"1!

air wilb

[0

"~I
I

9"

t:!'"

I .....

, '1.,,2' 1,"3~

~II'

'\

21'"
lit
1I~ i£lp
I..

1.1.1

+

JII"

O~DO
1J

L",

.9 11'5 1
-.I~oJ!

1

'_

] ....T
_NDRIi_-~

·n~ lr _10m1l i n. fiD~ quuli t · pmof .... wi h lh . r 'IU~ ur n t·opp r [)Ii> Pi' rl .U~ dur hili y nnd ,,'~igh I. Thi In
IE fRO'
~'t

ill t t t rlnUl of AI ~rica'l1:'O' hln ~ - t rD inc pen h e '0. t£!ir j lid (:0 nsis It:ll t"' ith 'U"pn tb
"'It

I

,"

in~ll· tr .' 1 1fhu' . of ~ealher _rnl Jr nrul 1uild .·~lJm r quo1i~;eSo! \'If i minim 111!1 '\ igh ~ F'~f"J,;""I1t-'flin i!r~ln ~1~dlL,a'ki. color.", D jJl~"JjP1J£i" ~ ,duck gh ing .;\, 1J.cn1 ",I ar and \\V LD.~' flrnL't:c ilj~ll. U~ isnot r quir.. for t TI~' oC thIS mat rjal,
\ ,JH '~II
~1

"I-:RP"

[~ ]

CAMP ACTIVIT,IES--ARCHER
~I

EQUIP

NT

·-ETS

remen wood bow

H.. 03. 2

~ uEo' 1- b .
J
.. • •

arm guard ~. . . .

fine trip! '"
• , .. , • • • .. .. • • ~ ~ .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • •

.~
....

1

t

~ I."
J

"'PIi

III~

.............•

PII

!II

II'

1-11

.'I!

'-

-II'

u

e'
I

Vol

olidJ' bud .

Tb
~V~

, SI: nd d t OJLl. r1.iIl:Iltm.t • I II,. -. H~2"L _ Ci· I
i

b[

wh n it'
. 0

0

t

no dOl'·~·
U
II!! • •

_..DDe on . be

to transport i- ..
5fy1~
II I F !PI • • •

I:her I

e an

u

hi '. 2,._, • H·7.
f.h
J

H.."J .1, Tripo
Each. . ~" . ..
.. •

1. §II!II~

ran tal...
• • .. II

- Tb
• • '" •

~_h boo
• • • •

US\.~.

by an
.. I r. • • It! Ii ill ~ • It

MAKE YO
"T

ARROW'S
"'-_ ..... ~_-p - .m

.I

n

ic Uy

toot who to

in n J,"U fir Arch m a their own arrow .
t

Ij

indud
I

do n
II

t

d

I

ow hr

of
n

t

whit

birch round and m
r•

th noc ed or the -trin

dy to point and ,,' h
.........
fO·
D

In ad clition h r ar

,~ .. Per gr
Lo'

'. UTOW

in

of

zen c lor,

'. Afro sh-', do; n~...
It • •

bit h no coed
• It! I! • • • • " .. ~ • • •
I L _J , • -

_ be
I • .. I. ~

trin
.. • • •

'OL-D

H,.2 '7~ Ar.ro~ h d ~

~
..
F

Hp2' . Tur

,F

thers, ... -.ted co!O!

Pet ..,...

Per

.0
~--'Ji

,. ',I!:
Ii ~

to

imh.1 d "h ti ns e ,yo follow and alm read will be .b!. to do tb.£
I

[ '21

· 'G FOR CAMP'
~I

~oof, dw r.llTOO/
, R~312. A W hTfar 001' Co~"t of becoming d • gr«n color v.'ith til hnes rbetnodem tr ncb coat m ade 0 me (hum \l·~gbt Balloon cloth, weatherproofed by t he spec ia1 LligilJtor rp to: cs guaranteed not [0 t itk. crac . Of leak. fa tch pock e and raglan sl VES Vt1ch proper ven til; tic n, This is good 100' ing practical ~Q r f srree \\.. as Q·ell .u the' ~. ~-'y nins J t c.;. p.
PO~CHO

A

W(JltrPUJ{J/,

lturtd~
,Ui;pror

made

or

Balloon

or

r

do h Il -l 1y h:a.t d. ] is par tieu larl y pliable a nd li bt \li-Cl hr.
F'Tn £!~_J'~" (F.r&hs W~gIu) &6~n~ 51: . .5 72,

/1
III

/I

I

;! I

/

D.r

WeigbtJlb.2D: .•

'-1.

1

-

5--692. S~ 55 .&2~
~ _L{l'jj

l

Wagbt IK lbs.. 115 S· A:,C .• ~...,.1i. m uti

Si~ Unlined.
r • • • •

~ 8..,·

"I!

13B

i t I~ I _ .Il~ I _
WnghJ)

gn

.. ~ .. ~ ~ ~ .
3.

~

- ~ -~25

Secood Jtuall ty ( . «iium

..

11 ~

t I~I rna..

~'-

Wei h.. 1 lb. 10 t . /1

Six 4S~l.

I..· 3
terial

.~ Sou ~we.st£r HAT of sam
coo t. .• ~~. ~• ~~ •

AU si- . ~ .. ~"
" TfRPROOP
llAI NCOAT

.1..' S

.>697. Sim .55 S'1', \1'-Ilei ht l tb;i.
"'5-69 .~ S.i:c 66;r,9{t
\\ eight 2} lbs, • A pc~J.L1 p:m...ho
'Sti: ~ ro!
I

I

. ~S .
r.

th 5

1!ATHI& Wl!U)nT
_PONCHOI

THE
The

IGIVE FULL CO°· ORT OF A MOCCAIS'N WITHO,UT SIACRIFICING A S"ART APPEARANCE
Gr;~Ulo]el . 1\n,o~e •. p ci3~.:

moccasin ilUu ~,n'ated .elow are buDt e p . iaU OF \Veal" . Th~' hi I~~~l 'rnde m:lteri3~ and rorkmae ,hip:ilf II edJ'Lq

ennl

f-."

mo. kin

b'

010_

th

and camp'.~
~,

]. 112. Low mokcd elk O.DQ&D. Siz.eJi J~ to s. Width 51 C, D
~+ ~~

J~11L

Same as above. to 2. Width D only.

Mi5 s' 5iz1:s~ 12
~~.... _ ..5~2S

Black

Q

b

-owo du

to roe. f~.151 -.

rnmm ·d., Lac.
+

1~122~ Brown dk Ox D ~ ~.l~ to 8~ W Ideh C~D .. ~... ~.. ~.... ~ ','~

· izzs, 6 to 2... 1~'m'52-Womt:o:s mes 2; to 8~.
l

15
E ~

1",

L.GHT

:1 G

1
I.J

•1

......

Ib..1!

H -dy for
tamp

nd
I
r

FO
'I~

bra

fire
. to
ALU U

h
1"-

ight an hie n

Old in

U

t:

'W ..

-

.9
1113" • 11 •

.

~
111

~~ 4~
..

d ·_

.t

9

\\'~744~13 '\ ~ 74ft 19-

&JQ1!l·,W_··

••••

• • • • • ••••

~

II

fI

...

I

I

'II

It!

II

....

II

••

It!

'0· . !I

'-1

_. 11"

6 ..

.6. ...

(

_-IG
I~

FIT'
I

~- ~. ''I.'-EOOl

nIt !_u .I._~ 1'2 ~ dI_~re[ er. bl' g" tug_b \V _' pruQ'r _ -801 C mo Out I c.o;gpp . ,,:Ie. WltlJDU1. b ..
J

[.ru 'r!J

dl

~ll"it'o AI,UW~llull'l or bnMlIl

IlD,[Ul&1 Ifln~

III,unlil
\'9..'!I
II • • ••

tor 'our
tI
_ •••

,rl1l'ubJhetl
_ "" ~ d

ntl

I,.;: t\e'O,p'l
tI·
• _ __ •••• ••• _ ••

C__ ,'OUtftt con..pi t peoVI "'\, 'It'! proo11$ .. ~..• ~ . _ _

'l

win
+

,. •.

~~ ~ ~_~. . • • __~ '. _. _~~ . ~ . ~"""". " •...

EilM _ . . l·.d.c~

~b.

_

l I-

or

ppc~.~ .. lee . - ~. ~
Ithlll.Q: lh' 1n

.~

II

••

..

~

Xr~T. -.'

mp OuUH.

L

o IJm

.m ~

ht~ub

C

COO'lL'Ii0 QUmT

s- rn",

LA' .bR'r HAC W hh~ ducw;
DUn

t tn

lh

· Olt
R-501.
Di'\C 'M d Dotl]] I

KIT

wru "

handl,

thIOk

.~ 1'-561 Cali'" Q\~. dL 1111', b ihl)ul· rI . p. l-ql.. II: + ~ Ilnm - 2 f rittle'll:: lJrb't ] Lb .••• F eh .:2. SII

r \NT-· ...

T lief I It OJ rLllb 1!.Cd 'kb kl SttBJnIX"~ . lUI Lfll'f'nH ~Inhl m. In 1..11 ek Ind bound 1 t.h IlIr ,.t_ l 1Pl~- ~t: fI nlf bUClJl:l

r:loth

r

11111.

bOJ,

1- -.

~~

,

......

th . J I~Q _75

nIl 'POlb Dfu' '4JlJJ -.!J"',h ~
................

CO III b . m~r"l"1J,r. H.J tb-bl'U!ll • ~hLI ~i .

ne to

T

t'J iI)(.!f:

I.

''to

tt II:!:I

J;j4

IOU

Ut)fU

,,,U!I1

I[)

I

hum
,.

,fi.B.d .·~.U}J]I.
!f'

.np.

ln

i!UJ;m]) ttlB

'"

ib !b

I:

"I!l!

1.'5

:\llld'l rrl)w l! t~rl'r fk~r [0 I.

~Hh. 0'
;,: III

i-s»

..J'

~1l'
tnm
(I , ICU D,

'.,..1 b

--IIJ

O>i'

~l",lInm

H~I [j ~ t.I1l1m

I rf,.
• _ ~

ell ~....

c:oo~!II

~. . •.

pUr. fork

~ ""

.. , 4 +

nfl!li DOfl.fl .1.u.
~ ••• _~

0

r
•••

1J! 01 -q tI ~_ S 14 "1 !ii,

~251

OT!\Ttl

Ii

G' '1.0

Fa t.DI! D
U """

R
of ttl rnp r;r. Pri~

'G".~,E',· It FO

DING

A.j\1

Sl~
iWl I!

W-7QL

pcr£:ol.flte&~ broi'l bake nd tu t nl] ILl I h a m rnldcd,21 P'.I 13 &'". 1: J ~ U· ~[ ht. ]~ PO\lJl, J Price, c n.pl· SLO\'l~, O\'~nt 0,,· .n Pi III i 'frl Pl1El1t Br~Her . ~". ~ . r.
I

Fri

~'itb

+ ~.

'D ti' ,105

-

'pt~o- .nd Price
I

art
t!

epurare
fit"

II dl"' of w lI~lfimp red pi \~ nt ~b ~ , -ilL to: d.
W .... j"1~ j I U)I' \\r-_'( ] ~I. R iit ~ 13II!' s

el £lu I0

\9;ri~

U1C

'i(h ~illI teLn 11)1 eld d.
....... ~

·71 L J U b.ior-Si

21~., .. ~. ., . ~.
r; •
"I, iI' ••••
H , ,

l·P'..

. ..

tim
I

h[lr

t . n ~r to
• r •

h.
~

r'

. .. .. .
• ~ ~ •

.

+~•

+

.

,YE < .\ pr diclll, di] ~hnbl~ fo!di \\.~ L Pri ~..... , ~. ~•.. is FR.Y P 'S
. ~rlld'

0\"
.. ••

n m d. (.If
•• r •....................

~"Y

t

I

r b.
"

iC
.

I

1.50

Dnptt:-,,;:

CIUO

roldiu ' hmg hnndle.
. !1h/rld

or

hfHh~Rr tiC' ~ l, r hnt:ldl~ df' inr-d Pan

n~iUfn lind tini(pfy. E~1UiJl[lm wiUI "ntb ] Of) bill; '; ~k my' in ..t·d 1..0

'\IV - j"" ,
~P' _.

:!. ~i I.- II:!:

~, Z.

I

Oil!'

Ii
II" •

2: •••• ~ _ , 2iJ....
;II

+•

••
II ..


I

•••

~

~

,

+•
• •

•~,
• • •

~•
.. •

,

~•
• •

••
II•

" ••
,. • • •

•~
I-

., •

•••

..

.......

+

II

+ .. • •

.7

.!J

. RO/f_E'RS " -j2L
\, r

.... ..... rr• I,

-i2J+
q:
~!!II!I1o

11'11
l\

Ii· I [1] 1..
II itt \~ir
l1i:t

..

r

••

..10

\Y·';;25.
11'1:,_,..,.,
'11'11

ur"
Edtc

l~i!

.:II:
l:

10\ 'fin fini

l-:::!, 'ion

ru;,.

. . ..
\1'\'

Hllodi

{Dr

Nos. 721- ~23.~.
~iurpl

~! "irc~ hun.l I

. ..
~o ... v.;; th .

i.un
.!U

.50

D PLE

IO~ID
{J

A rid in (:0 trudi~D it:nilnT broi1ih~ru tc. \'" j" 1S Ti n Phd:. d ti n i!llb J 0 \\i - i 7. Ti n, PL:I1tI"Fd (j b. m J iI
I

th 1

or
~ • .,

N'u""·

r1.1

L

I •t
L1.

I

I'

:I

1 t ~~~.. ~. . . . '.
II' • ~
r • ~ ••

. .'

11 ~

H.'..

S PERIOR STOVE
I

on

Th

r.Il\'~Qrif1. hre md .
'" I[

rid of

~11p.rt

1
.. liI.('.

t'r

[11

t,"
1

itt

h·t

[lH.:1

r~7.·
..
". ~ •

.. ~. ., .
1i~'IJ

r • ,.

L70

u.
'

I.:!h d
0

~O-

••

'r:"
("

nri..JI 11von- tr!!L1 'JII.

S' -

1 ,~

l1l< I'

1)0 • ~ • , _. ill: _
, ~ ••••••

+. ~• • •.

"'II:: ~'oiI>

\\1 .. iOO.

tQr{(:

eomnlet

'. ~..

~,+.

~ ••••

'4'

'+' •••

4.'

•.•.

, ~. .

1.'1S

J2

l

·-13L F t, "c. .'Ii
"'"

.

~II{

p

I. :J1U'j[

~.

II

g~GAME
BOOK
• • • ti

II

r

·11
• ~ &I •

L-IUl.

'.Ju'

h [ -1 ~)

'I \".!Ir

L... ]
• !I.
loll •

,t .1

-"'"01

.

.
-- t.-1

.

~

.

..

.
~.J · ...
••

Ii

IF

r

L.u

.' . 'ul rrr hi L
•. ..

.

L

n

••

iI

III

I

~

""f

H "ft.

Guid . . -.. 25 . i h de tailed qJhUl Huns of Girl _ out Requjr nl nt, uti nunl-: HgJri.. tUT, r;f \ i~ i
L . d"r'"'. r' u·
l··. J~.

th,,,.. (iir~ Trail
I.

nil rt!l~ip
,d01L~

huv · 1(:' k ()\'I'r opl~n lir es, ll'n m-~ r riund In 0,1' in ~ t, r, rl i
~ nuts
..i~
u

cJi h ~ tha

rur mun ' d -liGi,.l

=

tions

fur botD the
.

nl I1ltlD.L CUD1El

Irail tr~p~
~

pC" _ n.;.1 lh ..
~ .. rII'~

?~11JIJ.. (II

Ii

ii

II

~

II

....

..

-R
,
iii •

2,

+

"r

RII~ ~.

. .
,"un ,dl ~ . urd "..h Ih ~ ~ iI" I iI ; r ,iliI1~
~{"U

,ri~b (:0\
I~~.

r~,runr]udiu '

(Inn tion
nru]

IH I

(\'(1\ s.

l~

ror
iF'

(Ih~ 'rvuLionn[I~~ns
T.

u If ~

Colnrin

~~'T )'" "I'jif~

, ....
lind

..·n.m
de.~t ~

t nunpiu

~

ri rn ~ (~f
r

.~ uts urul Ib ·ir h"'t rh-r
Imn flf I (On, l'r~~

p'i H~ I rid ha I ~~ I ~ rl ..r ~'i
'U rr~

f'

ardj, ~ II
'l~

Flo,!.·
I"

I"

rp

~,UJ

I If
~ 121~
-12;J~
_U)
,I'..
!II r

~~

lin d nd \.urn
('. Hd
IrnH"F

. I'"\~J et
I;"i III(
t
j
tL,

P rn j 'I . . _ in r' r rnj
+ • •

.,50
~fU

will find rich in ~U r. ~..;,--, tions for oorl Iinn ''ll.~ , l~

~U
,~0

-I

I

.

.

. . .. I~.,
.

-

n

\\ ild Fl01""'

r ',il nd 'II'

PI'uj . t . [)I'C j~.. ~
• • ~

(l;]C'·i IiI' leD

I L 121'", ~ ar Fi nd

~rlr'rr"~l(~on

JlJ,ru'i"

H{u'k Vi 111 (.1'" E. ,r ~ I {'q III ir ~nl .[ t~ t"lnl y ~

iu'rluhi-n n' 'lui 1"(·'ln("n I .
• . .
+ , ~ •

\\ i II Illan~-

....n
.. 0

T','alill;.,
~e\~

::1,ir'l)I

P ai" Si:r..,;: I) runr p ~. 1i" '1 iP... C.Ul! r... c
(·U

\\ h~ h H ....
Iq~UJ.

'·,1 k~n

1101'·· ir~ ut.s . J I ~~ r "'ilion..::. for (rir)..:: ill lui r :u\ u, 01")' e, ~ il b Ll r t (Jtlr.· Lao ] Wl11Jpill?'rJ for ~1 h r \,l'~ II ,i von u I ::'\'R I inn[t l Hp~uIq Uli rrers
I )
• II ~ .. • • •

L....

~ __.. h

j~"'(·l

,

,

011

..

II

ill

..

..

1..... 52 2
~50

10

III

-I!

III!

!I

I!

II-

..•il"l • ·00 0 .. ~ ...--ni"'i 1. ~kh·l hrin,..~ '., ptnins
"''''i

hin

I.. ~ ~ .ft. .. I -

k. ~,11l !h' r
.- _I,·t
i in ~ b

N jJ tUFt'"

. III!]

\

nil I~r'-n~ lFUI{:nm

~

h~

ommitIi Il11, I Ip]p Tl l.LIU" rn~'l· 10 [r·u·' . ~Lhl'ur:iI 01 b r IIIr d \\i II 11)["1 r ('HHHI till n~u~n fnr ~x~s1-n .... -lh (;ilrl ~ "~nd rrOHp :HIII~Ill, in h i.iu I 'Iirl 'ou '.
r 11

Lh,,'

C;

IJ

V,ina"
I

n.

II

in s f~ iT'1 u I (1'0 out nF door. ;n th'L~r bl.Hll -Sot ·nn lin heir COlI1B1UDlLI i . 11 ·mID bplp 0 interes t ir Jri nlW",- ;n 'h r'l :""" n t ',lo,"t~mt"Dt, o
I~
L'" I II .~

~i U I P I~

W r ~L len

n f~

iU

~~ 1r t m.of! ,\

it h . k l ~'I t ~' or r

3

Ii!!!'
~ i

I

-253 Id ~ ·on

..

'

I~

15

( IIclid

Bird "ntel' ~vd riBn Bird,

.

,

.
,
~

d Ban _dr)t '0 irl ,11W"jol'i Ed.q(U', colleetio Q,f. ugs snrl allads rnr He in ., w~ b FUU io And e stum not s,
1l

L--·

..

Ii

..

~

...

-'

••

II!!

••

+

[ 2 91
1

J ul~e

ow and lh.~ .,ilrIDIIc.o -l'. 1.\ boolk Ior (~h'icoulB and oth er iris who woukl like to be (111rl·cuu . Juliet Low' SlUI·j, I th as an individual of wonderful personality\\ it and iharm, nrl a r~nlIuh~r of lh ,'irl ~0 uts in the nit-d tate . i admir(JL1~ r .t ~ld in this ok Iler radiant, fa ~'inating I)Pf' oaHty li\ (' a~ain~ ] t i a biography that has a \ iLl human in r t a ~
te
I>, I

Lord Baden-Powell, Lady Baden-Poa eU c n lriLu Ii! a ChU})1 r. h . ai) L Jlt as I l{~ U1PIlJb r tI r /~ and h illustrations are particularly appealing. .... ~ ~ ~. ~ ~ . . . . ·~,uO 7:!1 C rew
Ird h)
~"

h r ("ord of aaobl Hfr.--the lift?! of our

[-,j

uu nd cr.

h r is >t
I

KnOll s,

Pa tr I ItrTl'i'"" r CI1"'. BID n k TJa~'\~ ~ rat .. t ndance anddu · ufp trol '. _"1-3,:'1
~inl~onkl II uir 111 n I ~ fur
_. 3.

1.~-181 ~
fl"k@
!to

~nrl kn«t

f itcll

1)8I~t[.

r ",·mg Iu no.- iUu,),tratpd.

and'

pIle.

I

RO[lP-

. . . . ~. . ~·
I '. \

;]ud ~. u ~11;· j auean l.,

I at1~rr. in ~

I'll

th' in ~ f; r
I

t.

ih,·in:..t full re~,.M

"J~

\\ inuner's ire a \ ~ rr n 761. . .
I' ....

~0
1010

iJ:n 1 ,bart. ..... 11£ ph~)rp 1 und International 'lor' c( d ith lnstructions for us ~ L.... 821 Each . ~ ICiOLllilt~ I - uno!! 1\ ("(ll1f" linn arlers, L-']i~i2 l'aIUP~ (; ir] eeu t for

or

,

.... 1:J

150
..... I

Progre'
on1·

i\~ , ,'lep ~ in Hiking
r\ ~

162

"·irch.n' of

r quirern nts for lhe j 10m ~p-'rvic' hadae and blanks f 11 h.p~pinfT indi vidual ('ifl ~ (~UUl runt aininz

H cor

ill

BookJe'~

R

r,cller\·~ i\ handl)( k of m'cb" ry. 1-1-,6 ,1..· . , "d \_ ummumty , rVI ·'ecor bnuLJ nfrequi rcments r()r [hi conununity ~ rvice H\\ ard j lh blank pa \P.8 for individual Girl
J
• +
I • •

oj

00

I,

I

t·llnJs.

.,('~HUll's rec{
4 •

1..1-2.1 11

Ea -II .
I)t)z n
• • II•

.

+

~

..10 ] ..

-rd nf, r'\, ice. -.221.. Each . .,

.

+

..

..

I..fU~

..10

_ 1~571~ ~~I or six Pt r UtlZI -n ;~1<1 s

adapted

irirl

l"

By J r.·.~· r;;llt:~s i , of ie. p ru a i\1'iLi s. E1O' ciaU)
for usc in
·llJll(l'.

, 'irID .' !lout Prom"~

!o,

I~~77. l1a·h
• 4 ~ • ~

,0IU"'"

P
Girl

r
~I

100 ~ . . . . .
ou II aut.

jJ. 50
It50

. . . . . jO~lO ~I,I 0 ~ ..
,

'Price.

1~57~ll) -:uch . ..0- Pr-r 1 no

y Ed! 0, Bn Ili,~qel'

_ .'-'U·"
" ",,'
,"

"

"if]

idin~ .. Thn officia.l handh k t ~f lh(IJ ( ~ rl (; 11id i '. Illy Lort/ BadtJu..,
',I

p" It It
r

- .152 . . . ~ ~ . . . .

t

0/; 5

'irl '. uidl- Ron 0 aru ,~ L-IJ;' 3 ~ . . ~ . . . . . .
I, ~

4

->

+

~

0 ..50

N y~ LN,'" ... RL I I~y .lean IJ,f!.nry Ltlrg~~ I recount: Nruu:y· s adventures on llr r ~ather's ran ·h d her success in winnins

'I

L~712 . ~ . . ~ ~ . . . . ..

uirls Lo Girl ontlna, It is n~" and Udl- of ,~in stinc facts ter about narUie, earn nd 8, 'nu f ~rar .
01 her

1 .. U 5

[SOl

~n

..

P'4~.. L. 'r

(IJ int I rJ srl.l, lu~,wln~}
1

~ x11
.

.

!!l.;;ill.

.

1-:· . 1-1
II I!

....

..

..

..

8'1~ J

'lIn

-Iin . l~ fur
~iir~
I

.

~

.is

lUI.

,n

m in rl Ir
r
I

.ns
• • • II Ito ..

uuJ an

H)UU .ill

f'

~ ~

.

"Zt·

1

':.J.

m

I ~ ".

'J •.n2 ~1.iS

IP

..

Ii

hu\

. ..
.. • .. i

. lZ

..

..

..

-jI

-T
TIlE . ~IR
UH
~

., ~I OR~[
h

urrn
"0['11

urn

iii

"'

\U uni 'JrH _ ~ orh ~i ~ .r ffi ·hJ un Li~ Lh ar
'Ii

rid

IF]

V, ..

d'l II

1

Il \' n

oI

In
rul

nl1",

ld
~U'I ~

J
~ tt> ~ .,~

iona]

and

hi 1

f .J

-rib

(I)

~(. I raider]. 11 i .url: , il~a 1 ...IT· le. 1r ~hUHI J 11131 th 111

r

fn

(3) Rrt

.ro

medal

ir b
lh

(~)

rnment,

in Lh- - nited State p, lent
-r

~~'lf. 11 In order loid entl r~ and prot'fLr"t S~ ~hie'official I ~Iil'i" cou l uni [IJI'W, th .design oi' I id ..... ~ _;] h (iI._' emb ro~e re d ~,- , --. h ,as Ii-1een regIs tered i

~I'-

R \ vu, \JJ arm en ('lul hw it 11t lie le LLfi~~..; ~'t ~~
RM

rut' ~Ill-' I m'OOfJ en-s L ln ,.._}p-i rls who tI I no 1 [or a ny r ason "hu~(1 U. t·r HJJpt' ~(" uni It U'IU.
t

nd snace ru~ ul1iria~ uni rorm For
-~'l
.

omce~ band or ~;d

Ms.-

~OUt

,,~ rs of an inch in wklt h, find hould b e\ t-d . flat over ('1 n.l,pr ur urruhole "'iP8.II1I. '\-urds read frorn (,. ("k l n Iron LEn· h r -(l m S provide ih,_" '1\\ n hands, a I hey are nul cart.

aid in ill nt iJi('a~ i n. Thr~ sllutdd not ~JP'-~d Lw' inches in I, n~tb or three-quart

pur-

ried b)1 ~h ment .

~lllli~nuenl and Lup,)i)
!\,'I ro n \1~

epar ...
('

I~n' us

jn

h J1

I

This

~i~"~ ~hnlJhll I~ poli ,hprL

pin i- \\411'1[ I he k nul uf 1 I U" Iit

;mHL

~rf

Jl

I

Ptr~"
tUft
I

rna l s U 5f)[lcial
H

u Ai ...

n...

1,1i -

Iorrn is carri d of a [i l: ld \, f-Il h cotton

kPI~l
{n ·i a ]

I' ~iJ'J . '·u UII ur .en
This
,";lIf
.CP.IO.T
FI
.....TTE..."'>II'Oo'-

J nalp I'

iiJ l iII
lJ

I""io

l~

til

S am e

I 1,.
DUI~
I - ~. I

ne

uif rm

ill

X ~.

buttons on \, hich is iiu prin t xl h tr ~ I'ua
'0 J ~ ~

c..."

11;,.. ~

~...DO'

3~D'j D

l Sr..a,s

l ha t

slecv s.
l

i

U (~si 0'11
hus

is Lhc short

'ullur~

e~CCfl L

;J.I n urn b~ ~irl

remain 111(l~ PI' fJ rL)1 of
8"(1 ure

on 1, .

w~

l(n

tluur

' nd , .... UU!lJl

Uu'" I~quipul -ut and u p p] ~ I- .partmr-nt,
'(,HI
lu
1
i

~

_

IF I tiE' I'ii c.'1 B,&CiIjIES

• ~~
~--":LI,;t~

.cru~
-5(. -

Hu

t.

~1I-I1~

\\ hile ~In.l is :J n ~JIlL f' of f he Of!!U.fI iZiJl iUHL ~ani:l;UJ inn

t ; i1'1 ,..:' nuL

I h~J
r

1"'IOf'II. '~u~ .. u3Y"tO r

E..

pr'ln~It-~li~,
o
L

-r~

:\ I iddy

han ~ IJ n

aml

hluomp~

1"t-'w:u~iJL ion

"It

I f she l'lIn \

1-'

lh

ur-

n-l urn III -ru, ("ud I~ I .... II d~1 .~il lWII~·h uu

~~HJIH

u1.ld
J P-

~hl ~ , Hl •...;: 11'1:..ul~ is r~ul '.~lull ". H
1

l' \4;)·U L Ir i' H Idi~. )a ~r(.1 lf1rul. rs \\ ('W· U
l=' HI '\ f 0 11 l\ ~ l r i [l~~' (J U Ip
I

The Uit'ial un iIin'n J r "[' I «lers is s r J 11 J c k \~i 1 h ~~Ir- I' u .'" ~~swhich rea 'lll"~ jus], a h~ he k n P II r IH't 'fl LJ~ lurn -r . '"rh ·;.. .p unilorn S HUl'~ he harl in 1\ rni~' ~ ,..Iut h, a ~It irnu rn i,..I L i r 'j n I desil!u~d (I~Pll 'i(JI1~ for ,
·rolll..::.
JI

d u u r .nul i-am JJ u n i l'u r m s fur' t;irl
II ~

,I [

~1.I n nner

a L"
I;_HV

n~ I
I

h

L" u
I

U J U'\.
Iltl,1I

I

iu ~ 1~3 r: h

P '\

Ih!1J I \~t, in 'II al t ret i, flo gray~rePll ~ )iur. 'r
!I. '"II.

\'\ f'3L ir In i ~h I rharn hriJ.~

Ill'

Fi ['~l (~Ia s L d ~r

,'

h~n ~h'i.lv . j u bllJJ ~l. ~~
SEB\ I
UI'

"n n d~,~

-a r

on , iI h u Ira r on JJ(~I o,'~ '. eond or ~ir~l (:~ ~S
,

J'

I'IIll-'" nif;'f'lll • .1 Thr- liru\' ,fl lin ifor'll und In~L~HIill ~ re d ~ 'crib "Ill iu l he SPPl' iul l!~ro\\flip (1q Uipml!tl t
run
m~
I!

~.nh',~l' ht ~ .h p-n ~ lJiri cal {i,d h~ s r\ i \ ~- I ri I - .
~nl~'w JrlHj11L~\TJ :\

h -..tll11lPf"l

Thr-

ml.llfL~~ 11

I ill'lP 0 Ii rl cc .ut flln\ 1 inrli1
L

,f

f(J hler.

~ IJlio~ir~ ...
~Iliut'

"~unl
\\r~uJl'

-~_if:o
1 he

III

M~' IpU iJiJ III I III b 1'1 i d pl'~d ~~I "r(H P]l in chu· k gr Ir~n !!i, iu:r 1hll naUIP (Ir l h,p ei t-y ~ t f'UUp ~

"r.. Pb. \

\

l'irnaU

~irl

I'LHJ

1

nUfnh

nd ~ I'ilia~ i'-ln .. nla, 11, \' orn on lbf! ri " 1 r sIIHU ~d l'T uri t - (; K~ ·~ t uoi form a. rou
-I'

n"'g-1J1al ion on.ie~r\, uni rtu"m, wi' h a roll ("nnaf of \ ·hih~ or l u, IL i~ r, orru l~ ud d htd aU l ~I ru .Ilnh ~J':S uf c L rru ~FJ ~ ~ar I 'n~ ~. nl~ t'ulr1f 't.iUur. II i. ~ niur (tirl ~polil pin i~ IIJP t rf"l'ni l '\ iLh a gil - It pnwlleI )a(~k~ruund. anrI i l urn

~irl ~-~~ 'HI~~

a the'

or the neC'H. \\·ben-

Lhl lap Is

C!·o~S.

[331

'S
'10
and insignia "lay pur2h,BS d dir f~1 from l he quipment f'ln,d 1JPI)~Y D P rt m nt, nr a the uflice t r Local . touncill 11 ariquart rs. I·ni form ~ an~I mjscellau un~ e.qui~lnj nl., w ilh th P\Cf'p-oj

ull equipment

RE(II~TERED' J.l'~ mE lEllBEll H[P I-L\ '·E I:h~EX 1~EC.ETl ill.
_.I.'
I'

~J\RD

11ordpr~ SIlt in tuu 1 signed and I'\.~d hJ the resister d :aplain OT Jj ~ul nan ueCJre th \f will h rc '01rniz l(l, L\ u DI sc U ~ T ] LL \\' t~ J ~. U I or
i".i; '\
~I

tion of
I or

'in an ~ 'ml~~" her SIJ ph a~!"pn'~, ha ~ b ell ppoint d by t h l\ a lional Bus] ness Divi ion upon lhe rernmn endal ion 'Of the o aJ ouncil,
i

purrhas

~. ~ ~ (I~ ~ ~mbruirlef'\,- and ~

Cj ir!

i. ~PUU

green

a

d

frOfll

aULhurizp.d
I

I cal d, parlin n

insi cnia. can be

clol h~ bu Llons,

U)T\INS(

si

l\

It\8TERED
(1"0
ii' oi

L ~\1., (H~' TL anrl .ount ur'ld by lh. ocal D1J~ ictor or ornn "T~
II

NILES .... IlDF.RI~IJL.\

EU'r'lROUt;}f

(J!

TU:L

ml~!Sl

cout ~TP" 10 Lh III U ~I b I) UITha - Ilt t hrnn g-h l.he 'I"'qu.iprml 11t and IHfJJ)~Y D :lIJ rtment or
RIlII on" u iU nu1 b ~sold . xrcpl \vi; h rea I r_ to-\\ ar UH;rU[,fns~ or "it h urdl·r ~ rr ,ij'rl 'Ull t erecn '~n~ h. T hi.;; r ilin rr is tu es t uh~
1"

[)udg- ~~, insignia,

uous and . lirl
rs.

!I.

Ol"n] ,

()('BI . lid

~.;; 'OU I h adquarr

.hould IJ (Jbr" in d Irorn lh Equipment and uppl y . pari rn n l.n~Jpr blank s ~1ve Iull de l am lerl in urma L ii n r 10. i\, te I(J orderinp equipment, imludins ize. ~"h dul .~ eu-, \'1 U ih L roubl . ian 1 a \ ~,i(1 d by reading Lh order blank ~'~ fII11, h for ri1acrin an order, ...
.Irder hlunks
a
1
eto
\I

price H L Th pri 'es thu lisl r-d iru'1ude ~ru I· t chars s, nifnrms and miscr-llanunu quip1nlPnt nre tn L ~u~d to .'iiri l'('oul s I ' st ndor'd PI"1('1:1! ria Hunall y ~ \ hp th rr rrurn I ln- l"oIqui ru H Til and i IJJ}~ll} f)'.l'pr.n·llllp~nl. Lneal (luurl il Headquart irs or fJLhpl~ (Jut horiz d 31' nvie... s, ····.~ll,3F~P ,j\ c un ts .. 0 \11 nrders ,~(1Wnl In he r~~I,uitJnlpntand .... ullpl~r'f~arllun I rnu~t ht 'l'l~nUlpa~ i(lri h~ cash. l!hpl~k lU~ In IH um'~ltm~ II i nul
. i~~u
l l~

chantn- al I hn

1'"hp pric - t.JU uJI £Ill uiplnen , had IU:J insi nia ureprinl ed quart rly in "The \1 reriran (~ir1." hese l~ri-'r~ wi U h ~ urai n I a inp{j , l hroughou ~ thr quart Pf\ hUI . r sub'; {I' LlJ
l' ~ ;

}r n

or l h

lish n ~~andard color and quuli L uni lorm lor na L iona I us, Di~ loun l on C, urrci] • .rtlr'lr~ rrlers by r p Iii) r ~uud . 'ommnni y .nrufnill '- ~rc not ~ul.if 'l lo rli euunt. This ;l'lJ~ji s on~y 10 .oual 'uuneils, \u di ' iuunl n'iU bp alhn\rf'd fill unlers rl'OJl1 l'hB Lftre 1 L J'" 1 . '01lmu·ihi l l aliuu ItL~"" UnUJ ;2:1.0 0~ f1I urtl rs If I IJ n L~11 go It ~ n I rc l han S2;l_' 0 pluced ,'-I I one t im . I o b ship] ~d b (JrH~, r!lrlrp s, and n 'llU111nni d hy che k nf Jim."" Y (Jnllr in J 10) 111 ~J~I ~ ~liP Ioll \ ins di roun ts , ill h~ uUn" d :
r
1

~30

~

10UO,OO

5n~tOn
I

2:- ~on to ~ 150,0 fi r PI" t en l tlOJJO to 50U,OO-1 n p Ir ('put
Lo

possible o CUJ'I'~ l'htlr~(~ a('t'nUll~ IU~1·aU~11o of I h large arne unl uf '··11 i u I a well . I he

add LIiur nd cl .ri al Iorc
invohfe.

1

"hit 'h

I his

"~lIU ld

R -- '[rit.llinI1!~ , 10 I ' Jl L a in \ d 11 1tP a11~nl e-d l0 (J II n·l J,[J ~ e un ifor "1sur ins i - iu f(l r he ID"SI Ir ur" fu r J n i1·1 ~, 'Oll L un 1PSS ber l if lUI' i~ roC ']"is~ VI·~rI iTJ gil n j ~l andiu~ wi~ h I bp. N al-iuflal [il'·LTi~r ral tun 0· 1['Y~rlp~ (II~LY [u"\.,..~n J.l \TI':H[ \1. ~ ~)t'~ liE
I

~"to

(

~

(JRDEHE~D

- EF[ .·RE TilT'; TROU.lrJ I~ ()FFlll'\Ll.Y

1~1J~.in~~ I h i ~i(n de i r~.. L (In IVr.f~ Ol~ng' {I 1ssiblc J a '.~LL J.. n 'ul l:OUIl, ,jt~ in onlerine ~ I ~ ht, IIn ~~l raL and ~a'. Ih ~I'eforp,iJ.rraug' )rf lh d~'tOU"I- quul d ~f. l htll, by ~u'rJl""rin lIS l'r' 1n n lly and in la r fl" Irq n fi 111i~ t. eilJJ ~II un' i)..., · ~ur i '3 n larnr.r (J i ~'~JunrS rul t hi~ ,;,.1\ ing l an 1 ' i.lllP~ i~J ln I hl~ inul r rf'l ~f Lhr. I ncu I f~HU n( ,iI, \, hih" al hr -""u_rnc limp Lh rou ~illP bll~irn s or Lh l:qu~rnlp1lll ruJ : lJj)l)~~ [. pUT' 111 ~nt u·iU Lp' less ~ncd.
('I,~ to

a nrl ..,up pl. ,. r~pnrl' men l a L cal IH~ d ....-~ur'L I hif1 pn JIJ("'~· r er (~nR upr l r til i I pri ~>P- I'nnn ~y ~ m ~uL ~nf'. rd. J

"Thpu

and O\'{ll'-:'O per t ent rdrring ~~HUJi Ir un th I~~I prnen ui
f

1000,0 - 1:; p

r ('en

'r

.r IU [I

If

.il

I] 1P.

1'1111 N al innal

[ 3 ~]

ES
turninp
rUI"'
,',

S
,

irl quipm I dj us lmn ' n
I
0

( ~j rl

:..co U L ~ qui p n tnt ~\ lh t hp e:

uf hal "l" ,,1-iH b 81 cept d fo r dl ~·h· e within thirty days n original purchase. [~"\rhanf_r is" how.. v J'~ subject t J tlue in -'1' ,tinn of our iC ivin rrpartm-,H!nL n·hich\~~l1 rJn.~"Ii upon lhp' resal val nf th

or

p inn or. x-

,,"ht n rn rchandlse order ~cl is lornp trarH~ ou of l c,' ( xpected l 1thin thT" wr Ii ).
11

th

mOD\' ~ \\~'ill not

pquipn]

nt \ HI b

be r funded. hu shi] fl d us ~ , n a

r-

c ivr-d lJ r ~ J.\ ru ~ic of "ou
\'fin b' tained within hr
nt l y U mad ~ If it ms out nf .f ,""
J,

r 'Lnrn~d equi
narn
L 1-1

mr-nt. equipmuP[ t wri, ~ our

of st k' rncrcha ndi~ wh n a part h ipm nil is
iann ld t
I

I,'
rl

oL-

\\ h n returninu

"11,

ek

l

a rf1rund

vill h

arhlress p]uinl~ un tht' uutsid ' pal' kag '\~ Is ~ f~n '~HS .. in IJ· (! ka u sli 1"
)

nu

ur

uiade
at aI,'

nd t h
,[p.[

'ustOfU'

r

I"

[U~

-rder

dOJ .

f.. \ iEI ~ d

ou r num ~and at dress, and I~.. nn-nt 0 (1 aruoun fHr'i ... h ndi~"l"r ~ urnpd

ur
1

1

~

r~1 pur Latinn no.:

auu (2) F h~ rlaim fur adjust nu-n t hpJn ~ UJ;.Jd ', rna d d ilinn w ri I (1 l I h p [~qn i PUl on L n n d SUIJP~Y l~rHlE"1 rnl~rlt ~Iul inrr l hal y u - rp
r~_IL ]11'ning

,11, r~p.s illr 'a id UI U ord rs Irour ' [(rl ~~uu t i Con n ...iIs ~0 ffi r rs · n din d iv id u j ir l .. Uu Is.
I

rdinUlfY par ,pl I
t

l. and

:'\pr'

.r.

I -;

1

It

men-handis
"IF.

~ and

wi, in

r

hp

n-asnn

"'w

rUl·

so dui ~

u n I roml in f lain ~ 011 re L urned Ul lOrehan Ji ~ ~iIt nt-·" t ~u'dpr -. u . ill I" .uei \~.J hl Her ~pr, i· iruui lU1Jp us hl I{'U\ erina l hp.. P. Iran. a .. ions in I wo ~.parat f~ 1" ., rs, m

in he mad · h~" ixpr "'S or purrr-l 1)0 .l, clep ndinrJ n w h ~("h 1S t h chen ~l "11" ~ u nut. end rnon wy to "IT)\ ~1" d ".i[iv ry cu~f~~ which are incl udcd in the prit·( '"'of · rtL ~i~, nf
~'hipmen
l

reI iplnpnl.ej,OlI ~P Iia.I lr n d ll ~
th

'"rh)

Ina~ h \. I ailpd in til

arne .m \ ' lop -~

order i

r

d1 1i, r.t'.
1

ir In i~~ rid

l~

HUt S t

uch met hods

i It l j n \ iIh t r n nSI r La liun
lJ~par -

R.lif mdin ' ,~RhrHT '_.HTJ 1'1 . \TE I N~TF..~ D nF 'II.E Ii R I'j . ~ N i: In ~h Iu LUfP whpn rpmi L n(l~ is in 1\ or Ih urd r or a bulanc is du ou for r ~L urnerl mnrchandis ~n fW' ]it certif 'a.h~
'I ••

Equipm,pn
In

i~ .1£1 rn authurizptl s
1. •

B. ~{nr Y( rk. If ~IJip]upnt i ' made by par ~} pl,.~ Lhf~ d li" f' r~ charges I t ,. iU he includ I on hi" in \'ltit· ir v 'ia expn '~~ 'Lhp rchan is; \r ill h sr-nt l.)U {'f. Aflart~T1L "l
~E' ..
1. ~

Lc issued inst f'arl of tl. refun check as h rp' ofor . This crcdi t cert if ate represen ls a ca. h depu i I which 81a" br is d toward .,our next ord f ,if ~irl' "I., .out quipment
" ~ )1

ment stores shoutd sp ('~fy on l.heir ~rdcr~ \ hr-thr-r th Y n ish ~d ·~p'nt expres )1'

parcel iloC) t. lu rwis two wiU b ' chosen,

th

'Ih ap

If

of th

[J~]

ocal ' ~~uuna t \ u lUll a ~ocel a f"llCy to 'Sell uniforms and seneral . qui pn3 nt, ith Ole ~X~. ption 0 ~ but lons, bad 8 and insipnla -r t ~. ;irl", 'out _r cloth by the y . I'd and patterns. The Local Council should appoin a nif rm commi Itee L ~ in~1met such ~,~ ncr in _rO"ard to rstric ions on sale uf equipn • n ~ -. hi 001mi LLpfi ]la., r commend 10 l h~ lusin i\ i ion Lhal an Clp',prU1Y b diseonl inuetl and a new on ail inter] at any irne. No il·"rPflCy is hp pri,riJ'ege of th ~ c mmend 'n t he ui
II 1

o

_c

will b appoint d unl th ill triel has a quota of at lea t fift~f r -is red Girl cout " and in ILO case wil] a ., nd a rency b 8IJIJ 'in LFd unles ther ar a I as 500 reeistered (Tirl ~. .uts. E uip enl i1l Dol
t
I

I

ofllcia]

b ~ hipped to any 8- pncy unle s regularly appointed b~ Lhp. Busin ss Div islou. n

must b
upply

r-q'uipmenl
"C

Departmen

department Lor red from lh 'q ipment a.nd for

at

i~aHonal

Head-

quart r· ~

· . ~ . ~ . . J. Bia dl &.

~r \UEG\ 'LL..

1\ IO~It1U

-\D~lJE""I

••• -] ER lr
~ ~ ~

+

~ +

J.

~

4

.

.H~O ~,

..

.

. ..

~. .

.\l~1Il, Ric: In .. ~~)ldb &. Lewis or
Louis \'~i
';0.

c~Pi-nn .l,,-r Cu.

n'

\V ...... smN'G'I\

,VA \V.

RiIlNOTON mNG1'ON

D'~;.,net IOf '. "ofum__ld I ~ J. Garfinckel
• • . .
+ • •

..

.~

~he HechL ConIFY \\ J ,- rd 1& Lolhrop
o

COI~

Ct1l~OI."'" .. T G,nu\ g J A.C ~ . m,.L'E ~ •

·~(Jri
~
+

ill

LnTLm
En

ROCK

At ~L Cot.p Co.
. ~

.\h ..

BlIu Flo, er Art Riboifl • • • I lob q Bm (:1lI

ST~ PETER

A...~\HF~"1
81 nL'+H
Jl \.l
I\.

.oJ ,f:'

.

~- ~ \.Sf"I~I~t'. u

\ \[1";

+

·
.

· . ~ . . . . . s. Q~ "~
.
~
I.

Ii.,
l \"\'

l\luD£s
,R .... ,'!)".
~

~

J~ ~~'. llin '&. NlT1'" .. L ·It) i!nlitPJl~,: SLurI!:' · ~ . ' ~ K. \1. \~'~N CU. J. C. P ~nneJ -0 .• Ine,
· . . ..
~

'I.o~

~r:\

T ....L..o'HA~ .I1
\V sr

ne
Et:·

~

~

4

T ur:

n

...

P'AII\J

B
+

~
4

+

~

~

,\1

~u
+ •

·

p~ \v. \Yilson Co~ . . llfNl~ Bra .

'elf ,mr lea Ii] loon-haRe

r

ICO~

~

+

T. J-Iah'U' Inc.
~ R i('b
I "

~1'L\NT.\ , . T':L.. NT~,\ , A

I II ~ (; UI H 1: [)IE

'.

:"rii

I· n IV\," I"". ~u
1\1 "1 EU
B,. ~

:u

.

IS.\",

~

T

B R· S \:\"T II. [\'1 ,~Ir -\ To "RI:':

'ANT\.

·

C. nou~".· -iiln. , . 1'1h t.~ \ 10 rs m nn u. • • . " l~ ~I 11I'lfJ r-i IIII I I.. y l~ :>,,' rns~ ..~IiL ~ ~ ~l,) r .. ~ Trr-n n, i~b ... Poull:l 't I r. . Irc u~h~
41 , •

}-ollillun·~·pt.

~'or

J

llACo~ ... \\ sr POINT

·
ill II 'Ii

~

I

.

4

Du \r i:=r m-Paxon Ct ~ R .. S. Thorp · ~~)1] J. .1, I ~n ~i4:Jorft I(",\;_ e,

Inc.

11,_
• ..

'U',
..

iiJ
..

Hn';tJLULU Ct!~'_\IP\JG'" D .\N" ILTLf": •

•.

~

P..nn

~I

{J4

l~,

'.)~

E\sr

uluradu ~ ~ . . C. \. Hihhurd
.IU~

i~,(., Sl'~)~ ~
fR.\..l\1]T
oil

Sr. L.
. .
4

r~.
4.

. .". • ,~l nn..l~li(:

E\

t ", & n, .. is Lou is De fJ m. - ~ or c
Cur .... et
.
L ~

e:
~~ ...
~,....

'ullInn'~

&.

u,

J,., I.M
k. E\\

"'ITt·.
.

T

+


,
~

~

••

~

~

\I"if: ..

Klt\"lU~

if'

n '~'l l il(~u
+

nrHur~IF'PG.lrrn nmn I-::l;'i - ~l k.RU'II ~j \RTFon[)

B

• •

. ~

Ilu

huulr'Y .I~

I--:t\lRn'onD

i'F. \1 JJ R IT 1 i\i N 1\' H-\,r~N ...•. '\ IJIt..\1 ~. "'"
_ \\' LONDO:\'
NOFl\'I'
L

11wDLETOu'-N

~l_ ..IUPf.:",

+

~. ~
.o. •• •.• ~

l ~rou·tI,TLlG.nu.p"" ~11 (:!J~ I[ " •• x, l phun & i-tdnrj
JU.ll1(

l,i. I· 11\
S

I ku, 8n~ 'f.."l: Bllrht.lr
.• I•.

'I.

f;. H..U~,", r:f~. .\1T. n t-"url CU. P 'un'

j\1 '-TTO

~~ ~ • ~ ..
\R:\1::l

Inc,

nlli~[.~ uUJ
" \Pk~fi

P nEn \ _ ~ ~

...

.,
+ ~
~

~

J. fro Sr.HJn~ litihf s· ns ~ . . ,J'Unl'~ Dr) Uood~ Co. .o . 10 'k & K t ~ 1

•• ~

.•

i. t\. e IIU Hn On Go I ~ ,R}. 'liM~ L ~ j}!;
\

nOs."nt
'!!

Lt~nrUc ~
I't:fl

fit!

r

Hr. ~ ISL..l~[)
~,

~~.
+ •

~"
~

SPRH'!rl1 .1·i·U~l.Ii \\, Hh.-\'ru'\i ~

~...'

ChH~. \ _ ,\ eise ~o~ 'h'CU1~W Drl Good ~ Co~ Iy :Irs nro Ih Of

~•
r

H. ll'UIlP" C. I. It J - Du ~~H) E,h'lnrd ..r.']n]JI_}'· Co.
J. JoJJn!.; n & )n~ ~~II\r n rtt B rn:"!l,

~..

Pi ~'fortl

f~luoo Out.lr-t
'lj

'0.

'udtl Ca.

Indian
!.. L\,rOOD
4 • • • r

LK . '\'un \~'ICU .
11TH [\11 "Nr.:Hl:~lI'HR
'OIRJ) •••

,~ ,..

~
~

::iT

\\'IlTERIIILlfn:

oRRmnroN"

. . . . ~ ~ . 1-""'. ~ JUl·C H O. . ~ . Glrieve~ Hi l &. HunBnd~ Inc~ ~.

Th-..

, l"rirroHI "'\ I-J\'ou 1.1,1 rb!Ou' IJ:.'. '[ i h:i .. ·lI Thp .J. \V .lluj],.; ~n.
.4.

.

II-\

O. 1\liner

F'OI"T '\\ \." i'll~ '1\Ul'~D I "'nit \ . l-f" R Run I~DI ~, ,'IH"LI~

. ~. .

R _ L. I e ~nn I: Lns
"folr,

D ~san'l'r 'I, tiUrnUHUl &: 'V )1'[
• Zin]]Jltrlllnn'
.I

Co.

I

.It.

'h
'l

mG\i'Ii f':lfY
i\,

·

_I\..L:U,A_ N',"

.

TERtE

HAUTE

. , . ~.

L.~. '~ 8Jld CfJ. , TlfilU l in C~otbin · ~ ~ ~ S ,"V. NlLWb~ I' r ,.'CO.

..
+ •

~

en.

..

~I

Broos. Ca~

[36]

ST. 1'1 \UL
II :11tl ~I-:IL

\IIN"NE '\ p,

H.~=-"
.

",l\lirnlr
•.
.. _.

ul

~

-

C~1IllinU:1

I...tlc.It"r D, ~p'~ S. ore '

l

....,

Tln Goldeu Hnme
(Tt)od~ "'!!in,
~t8~SOD
""'11

1)l{~ 'lUI~ t:"i., Flln Dou~aL lulV."'- CI Fl· ~
liQUX CIT\·

~h.. u

~

.
II • •

.
+

l-

~

.,

l:o. _ ~. \' ou Rk. ~r· ~ i(.~ues Drx (~ood~ Cn. 1 ~ , .'nrl(tL~; n... l-Io\~It1rl n
• + _

,I[ uhn llCl1!iJ

'\ ... iI'III~,iil Ii~ ii....... J
\C.h!'-iUl\

\ 1t~~U"t! JEFl'iERS :"'1

\ :"1U.. y Dr

. R. T~. KClllninghlfl

IJ~\.ill son 1'\ru ..

F'UUT

LE,-\ \~ . N\\rOnrrw ~ PO.it Ii:.xduulJ.,l"t: II ft L' 'rr ,~II~='""t I,~ Jturahr1 u~h-'\\ i~p\' Drr~ ~iow l... Cr.,. LA '\1 R N~.E ~. • ~ ~\. I). ,,Vea ver D'~llL :;Ior·
+ ~

Ll'~ 1\ \

ENl'UJnTIi

.

~

P~"ll~U~S PI f'TSD I nCo: TO~Ek '.,
\,

,.•,
+ ~ ,. + ,

.

.

,. .
+ + ••• • •

Coh~ Uro)!,. I)r
numt~~~'
4

\\ III. ~llIn

IW$: C«,

K .'-NSAS ell.T 'It i\ I\. "L.L itSIi • ~T. L UJ.S .

JuP

N

Cu"'·

,

,

~

+

·
+

+

11...urr.\

+

Brotln-rs &. Cu~ r'ru~h~ Bres. (;0. The •."I..--urg Innes Co.

r

iO(ulj:

S. , Lu is . .....
. EIl.'-u..,

I ""'III).

· ~ , . .s.
Jl
••
• "I' 'I •

BrQ~. PUll:. ~• C~olh[.E]~ 0. . ~. ~ J ~~:. Pl·nn'l:) t;u. FtJlIl\.lU~ Burr ~n. · S. ·ru ':-W, 'u..nl h·n t l(Jr~, H4:lrnc"
~ Elttfl1::l81'
• r •

D.

'4ol!

j\~ P

1

Uli.i

r

1[, .r

CI(tUJ in CO:,
II'

Stor

'S
)1 •

C~I.
t ~ti

Lot

Kent u ~k!,·
J~\'ILLE
. ,
~ + , • , ~ ..

BUTr.I~

+

K~lurfnmn,..Cl~ruus

j " 11.."1"1 IN
r • • • •

,

.
+

, ~ Hennes

J.

Co.

I

••

~Jl·flfU"

P A.DI[JCAH

~ L. sx. .Io~DHJ.\. N ~'RLEr\~

. . , . ·rJH~\.
r • • • •

1...0 u~~ i.tu·;a

n, Guthrie

Co ..
,

~

lIui ~on DJmcII~
DIp-pL

l~A~lfH1I:-..

Co..! Inc,

. , . . ~ ~ . Thompson,
•....(:'M'

H.

o.

jJ[lUnl!:I-"unn ]'0 RTL \ '" U

H,!\ "'GOR

. . . r....pp.... e's
, ~ r • •

I I\.'

n,It f..n:unnE

A. .~

\Pfu~rt'

~ . . ~ . Porb .. Ou~ !'\,JWlchcll 6.. Bruun " !\] ar-~ Iu.nd I Ji~lIn:ln·:"i 'l .~ , . . Ilot'h~ch ikt h.uhn .. .:1,),

£"h;n~]it Dunn Co,

~~or"

Cu '\fe.UID r\, Iit. NCl1~J
~ \IUf:;i'i.

~
ElL

.,

(tamp hi'l"e

Hddcn

c~ CIRpp
Cu.

~ ..

~.

, I lurrv

rORTS-..\JQUTU.
,.
+ +

_ ~ ~ D. F. Borthw il~~
• ~ ~ + •• ". •

,~

,

i. Emmons

I~ll\';lt

N('U· J "'I" "J~
• ~ ~..

.

~EM.';,1'J\\ :\i

.
, ,.
~~

. LI.;~L 'r

U~J~.

J Eli
'I

ST On .\~(~l:: E l_1z~ ETH
t:\

E

I ludic ~'s i I. :\lui r ~(J,

••
~•
•• ~.

..,
, ~
4

~
+ , ~.

ICITlt

\ ·'ITl. WRu ru J

,

BI1~TII'"'i, • C"UI up J-~r,"" Iii' Ll. R 1\~lEn ,

Jorduu
..

"

FI ..IDUnt;1 t

+

,

.

.

.

~

G1U1_[)~1EJl , ~. L~-\ 'Il ENl:f~ " LEo\] rn N"",~En .

~,~, ~~~~,
• HON

, . B. Sutherlund ~~'i, ·kl~rl"ioUn DIY\" (iou(b.

(;·oudnt:.n .. ~Pl" ~ uTI ·u., GnudltOW P -arson CO,
Dlr)
. ~
r

j I. ~,. \1

.pull er DIJI u.

\1HJr:tih

Lund «n t,~
COIlJl)~1 nl

w\ IURlu:--;yr
~~,

:\ll~ rc L "' Ill. J II!(
J\\r .
'r,\

1\ PL.~'t" UUll

I r. :U. \\ n<ul
~ • ~

h.l ... n halJ~~StOFt' i

LI~\r~'

Iirn .... ,

+

,

Lu uis

,

,

i\T tE,n UnuN
AH Ii

lCK ~
,. . ~..
r

C'"

birr

L .r '

.n,

\1 \ i,UE:'iJ
N \\'

LOWE1LL

\larcbe
~ .

\1 F.I."

,'un~ ....S1 f.)rl"~ :
~

Good!-rt Co~

Co.

en,

~... jTLEY N'~ p ,,.iE:.tL...... u,·

NIH'

\HK

•. ~.

~

L, hr
.

.

~ H. l~~·IS
liill

.

~

J\ L EJlsh'in

.ru r ri ...

en,.

'Sg~!'~D('~L S'l.ufl.l ~..... ,",r • ,~ • '\' lIu:~nn!i'!.AI , "'...
+

u h 'I'

l~iin Hu\" er ~~ r..:n. Brolhurs

..,

~.
.•
,
+

~
,+
, ~

l\'l

'1.
(;

PLUNFIELD ~ It A n w ~\'f ~
I

••

Tepper Bros.

)'(iJ

"'Tu CfT\,

~..
• • • • I .. ...

~ IIoBbUlL."'i.Plm ~~on'
...

rh~ Bros,

j~:E
HEDI-"UIUJ
• ~

Tl
\\'

NORTnC\'lPT~jlN NliU,".
+ •

..D III ~t 1'1 Co. CUM' lidHh~iDr') G{KJd3 Co. ~ . . . ~ Tulho' ~. 'h~) Co.
. . .

~~.

. ~' tpi~r

P;linp',,;

,.t\J...B ~ \.
.\.1 BUliN ~

+ +

+ •

• +

~ ~

\" -"LTHA'1,
T

. EW1'OI'; .

"~,

Hrurr(,ln '.." [)I"";J L. ,. t{IFt'
.

Gnn

l'r

Crunin . In'.

4

\VORCE~TER
DETiIlU.IlT

~.

..

Jubn
.

~Iit!~hi~nn
FI..INT .•, J -\CK" ON . • K 1\ LA \1.\ lOO • .., • .• •••
, ,

t:~'I.J!'lnnl:'~ ~u.
1.;1_Hud~on leo.

I~GHt\.iUTON' B lunlliL \.oS
BnUUH.Ll· .. • ~
SUPPA].O

~ ~. ,~,
. •
_.

.~.

~, .

L.\.i"i!!j~,~G

• l~n~iIJJ-Hli"itt~'lJlru1J & Co. ~ ~ + (I;~H~~O\'I' Bruf b t~ ~ . ~~ihll~~rt·, I~. IJr

14~L:\un \. . ~
F
til FI~l1~HI

It. ."

iiI 1\ h,

~"Sh~"ll.f~13m..;. 1 J.. 'In I"'SI udJ ti.~ Son IlinL..;t~ 'It·L ~DLI!] & tln~kin.., Vr! ,d 'ri("'~ I ~pr & Cu. ." \hrillbil rll!,;l· SllraulS AOUH1. 'lh,ld.rUIIIJ ~\:.I d 'n un
+ ~ •

.

_
,

.
r •

IlOCK~\\\·~"· FUEEPHI"T ~.

~

.

,~1\'lilb

Hu\

,Polr:r

PUl'\nT;\t.::
~U U \: .. h

.

•.

r

HnUfl!~

•,
,

+

SAGINA\\'

,

...1If'1I i'n The 11. \\1. Tanuler Co,
..

L, HWM: r ~'\_ ~JI1

Ot 'pL 'I!or ... \V~I iii' Hro~.
[~"4.
p

xc.

.
,

~.,
, • . ~

.,
•• .,

L. ,ph,,'nzuld ~ ~por~ iu .. Gl.K f::R~hup
...

J, ,I. rb.nugan

:,ullllri..... I~JI Stf)r~~ " 1)1

1& ~-o.

(~E~E\"'.\

.J.

litH'

E:.;,R~\'U,fJ..~

CW"'tu)l.:n

Al~,

l'i

DI

..,
,

.
,
~

~

~, .

EI.. Y

L~

Ttl.
+ ~

. .

.
~

B,

t' ~I(\r~ Dwutb rflAS-"j Hfo·k Co~ . . Ely FWu.nil~b .tue:k Co~
.

Fan Ii ' Urus. Co.
HUH t ta OH'I

11IERKlit1 En .. If ~ ~ "'iJl~-fO'"

IlE"JPSTEA.D

~
,.
~ .
+

+

\.

~J u[
•• •.

,1. \v. SuutlJ Co~ \lur~ in & NHylor L. Fr~luf~ .~ Dell1. Stor'l' UU rc ~ .; r.a:H' ~ G'.il~ Sbop
,

\l

raUW"'ilJII

~s. SLurp

J ,\.,\1E'~TO\-\
J

ITHACA

..

~~.
. •
4 ~

~.
~ ~

~

+ +

• ,

l~L":TH

lillNi'fi E.WU us

I.\.H:~H.A.I..L

.

,.

.

~•

. . Til ~Fnir ,"lh)lrc . . . ~ . 0]·un ~ to\'.-11 ~ ~ Tbt:" Da,),loD Cu.

J

\\! U(" \'IAIC,"

~,

~

KI:"I2fiSTO·
LUf'h.POR:T

,~...
,..

Rw
~.

R~'ckcr!,'-1l)e'll!.. .. SLore . B, G,ertz COll!ll~Y
IGurrnon Dif!pL SLort
.•
4

Hou ' ~ of Uuruef r
1 ,

no tlJl."ichildJ

Hn YUllUl Rru . .;,.
Broo.s.

~~~.

LYNBiU..tOK ~

~~•

.

.\\'ruiams Bf,")~~ . 8. JacoLSlJIu

[37]

j~'n

YUJ"k~Go"f
.,.

inucd

\llUU1.G1,\1M.;'

,r

I.

V 1-:Il so,

~

L. SI .rn

JX ew \1"" uux Cn·\ N zw Itu 1l1·~' ..L~~
N ~U'RURr.H
NE:\GjUI

::\ 1:;\": jlt IU".

...
•~ ~. ~
, • ~
r'

~•

L 'nu J. Hollm "" er y ~ JObJl '''unurnaker'!!:i
. . •

,

CfllllIJ~WU)t :\,~ Btl rro W r»,

.. \nu~, UI': ~'L'ROL Ih:..;1i1J
ri.·11
-

Sn Ali rn "'IO]llE

Oxeox

\r~,

Lt..."

Pou-r J gin l.~ Jtu ~UE.~rEn
A (jC,~
S'C

I~OUTell

.-\ . ~.
[..... TFn

~~

nO,) ~ ~,~
HSOj\ LIE

\ II~L..E "'"

v, I'nl~
+ •
4 • •

r

~

F. Stern, Inc" • lldr~ Dt'rJL :;:'Lure OnC'uulu D'tl(JL 1"iLorr Ul I U IIli-Um.'..; J I .len U ... 'r :;JU.t~lPI). ~' B. 1'\JruJu,n ~ o.
r •• • ~

it Cohen C{}]J1pan~'

l NIO:"lTO\~
PPEU \ ORli

· ~ - _ . ~ SbdrUn .'ilun~ • \\');;(;kOiI U 'llUJrhu .. t Slcr · n em z\I. i\ lursh U l[iii ~ SI u ,_.

N~

\\~~ll,.\nH:E
....
II

,,\JUJ'·

·.
I{h~ld

,

~ . S~firun1baehcr &
E~land
1 ~..

. . . . . , lsaae tun!.!'

\V ri .rlJt,..!,U etzler r:!l. . . . Fran'b. &. ,~ ·tI. -r

oon

E.'\~

fU;;EN,\r~cn

~ ~ . ~I prl'lIj~n

NE'WPf tnT.

,

~

Vi .loriu Fn"H;k ~~hup :tl rs. i. C. \\~cHer
,

p.\ \\rrr ·cliJ.:.~r.
PHU\tlUf>':"""i(':E

,

~

r

+


.
+

+:
4

ni h (IorUN1n Cu. kin Ii_:\ It· L_l..~d Co. hn r( 'n~wr~ ,,~ H ohertson
, • ~

,+..
~ +

PRovIJLn£.'.L'~C;E
\V~TEH..LY. . \\ OO':"'J~U(;b:ET

,.

~

"rhl~l)11 th:1 Co. CJw'tr~ &.. \V'l!llh

,
i.

~CUE~~ f;L'T AD 'J'

· . , . It S. Rul'~ ,~~~ Co~
~ •.
• ,

ireen Fisher Sbull

'·RAC !SE.,

.

w UJTii:

TIC.....

\r()OU~u:::nE ,
YUNKEn~ ~.

PL \IX

.

,

.
+ ~

,

••
+ ~

~

B~nLlN ~

... tb ' ~3l'olinD ~ur

. -' . . . Frnnces n.o Jicni &. Sow
"

trht! Chilr£r ~m1ts .'_)Jjup • ~ J .. IJ~ \VcUs &. Son n(1 nahl . 0,1;"J L -~1(Jr '" i ..L\'I iUis, D t"iJ L : lor '
, +

r.

~. . ~~]DW~

.

~~o'llh • IlIi',olind

~Jun';'l· Brooks COr

.

I .U'W i;~ Solomon

t

~~

(,:TO~
. •
r , •

GHEEN ~uru, IJ ENUE[t...~O:'i .

l{lN~nJ~

'VI~~TO~-S "LA:.: 'I \\r n,'lTl'rWGTOS

J "'1~IO\\'~
i\Kno~ ~ .
ATllJ!.~'"

J~. (t Davis. &. Son '\_.J. ~llUon &. ns , run D~,.,lu~Dept. S'{OJC ~ Uc&-'\ lllinms Co. _'\,(,u" I h DIlL-ut 0.

· ' . The. i\'1t!lers Co.

B. ~i\.s :r;Hurs Co.

11

. BEIUlEEN,. \
RUN' . .
r •

Kcith's Coo[,PMLivc Store , L·ILI t lJ Duk u fa Sarn Su dow ~. ~ h:n .iU' ~t)'~e bop,
"'i
r • • • • • • • ~ ~ • , ~ • • •

· . . J 8 ru

i

s

F, 'COn.dtJD & Son

I~

"ric 1I!1ll.C!li!"oCelL'\,ITA.N'(
JOiL,\TSU"

~

+

KNox VILLE 1\ It:UPIUS .
N~"'~!U"'·JlLLE

en \..

M J Co.\

· . . . D. B. Ur~ r-rnan Co.
, • + •

~ '\\rOOfJruU' I-lttlf'dWUf ~ Co.

Dosser 8M .

.

.
·

,

,

~.

.\+ ~\,

4J'hi:o

t.n Croix

D.'pl .. '1orp

A 'I :Ii lHlLLO.
..:\I'~TI~ • ,

CI~

: \. "'IT~J ~

.,'

+

· ',. ,
• +

· . ~I 'II"nr_)
•, . '[crn ~

· . ~ ,.lit. 1\11~k) Cn.

~INX.\·I'I ~ ~ ~ ••

CL[>~ EL..,\NLl

, .0 LU~lRlJ."iI ~

DJ\.\·TU.~
LUH.\1 ""

II\MU,ru:\
.••

N H \\

" lIDU LE"lU \\' N
~\R h.. •• REn.LJ:i 11)\I~T~~\j ILL.E
'IlL

~
~

+

~

~
~ •

Pou .-suo
~ rULE: I.} • .J

~..

\VIL'\J.fN(a

o;\""

,

, ~~. ~ ~II a I.UJ I'n kI

. ~ . La~dle ,', K.(wh ' :Qn~fl!.tny
11. it 'fhurnc ':dhoun
'i'ftlJ [)

i~i1 ~. nr ~ul Cu_ , . . ~ Arnlers n Urnl h \r~ Co.
+ , + •
4

~ . F.!I..~ H. L:1zaru.;-1 'CO. OC:IlE:"'ri' _._ _ Elder & Johnson Cu. '-'~'L1" LAbE CITY ] ~rlhin.;,;uH-'~l -h ""b'JfHt I .1). I..,orlll rJ Dr) Good ...~l(.. _. r Bn \1TLEBURO ~ · . , ~ . 'rh Jul.tn rtos~ CUI . . . .. ~ . ~ ~ ~ King D -pt. :~tor · IlPTU~~ · . . . . 'y (I '1II'rI HR..s, r.tI~
I

. . . . . 'frlf} L.jndn

· 1\ lah tt! Y & c'1r .\\~ I\~.
'I"

lhmn ClJ.

~ '~i~lr ..
Co~

D' \r~L....'""" -' . ~
Unl.l~iJ"u~
PjUH~ ... '~\,;\1 i\"TONIO
I

~+ ~•
+

.

' .... Tc~,-p~
• 4

· Brv-Bloek

lh'r,cunlil ~Co~
, Burk 1& Co~
('0:-,,1 on

+

~

l\lL'"ir;F-;n.\1L

\f LLL."=r'

.~

~

~ •.

·

.

'. ~\!S. '~lMJrLin~ Goods (;\)~ · ~ . . ~nngr Bros., 111 · ~ \\'. C. ..1"1urm CO~t In.'. . . . ll~nllllJ~ A rt~.... ~ A"rlhur Cudth ... r \). n · . . The \rullr-~\IBr.~ ("n.
4

'IW;)F,e

Vermonl r' liuodnuw
,+..

if. \VriR'Dt s: Suus . ~ . . . . . Th~ Paris Co,
Pears in & llnnL Cby~~8tem~~(t.
"II

ulb

w.

\'il'~iruo
r •

~n,

r.:H.\nLOTTE~ \']LI.t~ L1~CfIB nr. ~ , '~urU'~OLh , RJlL:lI.lMONIJ • ~ ..
1

+ ,

• • ~

'J. \v. Pu~
• •

+

,

rruu \

..L\1

'KO d;;E

.~

Uj",

· ~ V fUldO\i'l!r Dcy
','

D,r~ ,I()(~.t~ r.o.~Inf~~
(~-oud.:;
'0.
L

+

'l~
~

• .
1

n;r: ~ ()t"'pl. ;Slllr · Thu.U lin I·r B,ms+ In ~.
.
t
-'

1111lgg

nu

II,.

.o,~ Inc. ,

~11.I!H:·r

W"LhinJ:lo.ll
.

EA1TLE

Ell. tta.:iN.E:: ill.)R·n ...~D \

. • . ~ .,
, ,
,~

~ . ~Ic ;'\10 fl"HD
.
,

1\ 1 'i r lind I;'rank ICu.
. •

'Vlli1Wn~mC
Co~

TAlL:onA

Fr(~~ri(lk &. 1 elsor:L . ~ ~ . . ~ . . . . ~ Jthodes Brol!tlll'n1 '\lr, ..~,t \' lirginiu
• _• _~~~.

t ~L-orM' J.

,\ruBf

Un \ DFUl1.ll1 H ' ~IRI~fi RG,

UE'rn~ii.:LU-;\l ..
LL\TnOH~

Pc 1\1 [I yl \'unia:
• • •
+

~
,


~

~

~

~

~ I C Ji.EESPO

.

.
r , •

RT iU O.'lF....--=~E;\~ . Nl\NTIl'uJi ~ .
PI ut.u\UL· I PI II \ ~'H~L~Df;LPHL'

. .
, , ~

~~ ~ ..
~ .. ~• ~

r

4

~

4

,

~

r~hi ~D. ' "ohn 'J ury gmizubctb hop -' . • S. P. ~h~~i Co~ ... J. C_ Pl;!'nn 'Y Co., Ent". J Elnavi Lz Store Cnn\7ford.
•• L
•• ~ • • , , ,

.

Bu~h & Hull

CHAR l..ESTnN. IUL "'ins\ ILLE 1-> UUi.En BUn.G
\" £1.C8 \\f D.EELPIiG +"., ,

"+...

+

,

~

,


~ ~ , ~


+ ,

Wis ~,unbiu
", ill.

Di18 Cu. 1 run I "0_Pif' , _ll ~fl_lJ]y Cu. ~ • . . ~t 11 !i.\ Thanl
. . ~ .

C. C~ Ht'nli ~r$Un &:..

~ . 'I"IJ~"D iH TIIOJ1d
-I,

n

RAU eLAInE.

. .

~
+.

+

~

IIlJ LL \.IJ E LP IlL'
'RUH

Gimln'l Brn ., Inr..~

(:''''irank ~~ \!d r
WU-! r


.
4


+

J I)hn "\. anBlTI
, • ,

KENOSlil..-l • ~I :\IUSO~ . ~ \ hL'Y.1l UKEl': 'lILU'~\lJli EF;

.\ 1 D ..\\~~"I)KE.E

PI~IU

J II"l"1~Sl

+

,

4

AGU ~ •

To e
~
4

,

KUllrrIlI::Ull llifn

&a."NTON

PI'fTI.HLUGH

..

~. , . . •

Jog ~phHorn Cv. Sumler Bros. Co'~

Rosenba

en.

'HEBa'i(;.'~ '\' lEST fh~ l, "iJ

..

, . ~,

. . . . . . ~"'. ~ Bo~lon Store Ed
+

Sau u ucJ.- . n Dry Goods Co. .. . .. ~ Block Br-os. .[IHrry -l\hlndJesh'f, lmw.
Vi

urd 8chuph;'f & CU'

_.

-' GinJ.bt·1 Urut bcr~
I

r

.

.

.

.

\I' yonl irl~

. . . J~C.

+

~ ...

u n 00.:3 ~ Cu~
P,enn"y Co.

Inc,

. ~ KlJ

sis Dry G~

CD~

r3Hl

'lllJl .~ I n

til
"p

~ quip

II

,-r

a
~

ij~ f

if

iF'

,

-

nr

rtal

1_-

I'
I

"\\'ild
IJ,~I
I"

12
~ _lC I

C_U· . lilU.1

J 1

Fur

it
~j{or

l1.ll or i - ,,1
I

irE

y ur.fr: '"and sf ur . or 11)r'; to t

. Df


f

hin

,u~

ti

)j LJ~ ~
11 L'

.
I

i 11

r irl - ~ it til h. ndi .r L ~rI

j

IT

~ If l

I

h

I
tl 1UOI' nd m il -l I 'ou ~ Il II f Ii bri"1 _q mu fJUI oum .. g tm i 1~ JO~ r ene» I 1 .11th.
I
L

w'

J "'
II

nnt
fl

T
..-.n
U'
_,
a")

, ,I .t I,
,0 -

r nn

'f!

r .....

t,

,

T."

••

i. m

.....
fr 'ty
,

_

.

• II· ...

..

I I I
~

.. . ., ... . I

J

[]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful