You are on page 1of 4

FYSIKTVLINGEN

KVALIFICERINGS- OCH LAGTVLING


6 februari 1997 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET

1. En lrare vill demonstrera fr sin klass att en verbelastad ledare kan orsaka en eldsvda genom att leda en s stark strm genom en ledare att den glder. Hon har en tunn trd av koppar och ett par batterier. Koppartrdens resistans r liten jmfrt med batteriernas inre resistans. Ska hon serieeller parallellkoppla batterierna fr bsta effekt? 2. Ibland faller stora snmngder p gatorna i en stad. Man kan d fundera p olika mjligheter att bli av med snn. Ett alternativ r att ha vrmeslingor i gatorna och smlta bort snn. Ett annat mera traditionellt alternativ r att lasta snn p lastbilar och sedan kra bort och tippa snn utanfr staden. Gr en utredning om energikostnaden fr de tv alternativen. Energiinnehllet i bensin/dieselolja r cirka 30 GJ/m3. 3. Vid xerografisk kopiering (av grekiskans xers, torr, och grafen, skriva), den numera brukliga kopieringsmetoden, belyses orginalet med ljus som reflekteras ned p en trumma med ett positivt laddat skikt av selen. Drvid kommer de stllen p trumman som motsvarar vita omrden p originalet att frlora sin laddning, medan de stllen p trumman som motsvarar svarta omrden p originalet behller sin positiva laddning. Ett pulver av kraftigt negativt laddade kolkorn attraheras till de positivt laddade stllena p trumman och verfrs sedan drifrn till papper. Ett knt problem vid kopiering r, att stora svarta ytor p originalet sllan blir helt svarta p kopian; bara konturerna blir riktigt bra. Frklara varfr. 4. Man placerar en punktformig lampa p axeln till en plankonvex lins av glas s att avstndet utefter axeln mellan lampan och den plana ytan p linsen r 200 mm. Den plankonvexa linsen har diametern 100 mm. Hur mycket tjockare skall linsen vara i mitten n i kanterna Lampa fr att ljuset som lmnar linsen skall vara parallellt?

5. Var och en som grillat eller kokt korv, i hllregn p hajk eller i det egna tjllets kk, vet att korvskinnet brukar spricka, och nr det spricker, spricker det alltid i korvens lngdriktning. Frklara varfr! Ledning: Was in einer Wurst ist, wei nur Gott und der Fleischer, men nr korven hettas upp, utvidgas sjlva korvmassan. Betrakta korvskinnet som ett tunt, cylindriskt rr. Skinnets hllfasthet r proportionell mot antalet molekyler i ett tvrsnitt, och drmed mot tvrsnittets area. 6. A meteorite starts very far away from the Sun with no initial speed and falls toward the Sun. When it reaches the Earths orbit it hits the Earth and doing so falls straight down a vertical well (brunn). What was the local time at the place of the meteorite impact? 7. Svensken Svante Arrhenius freslog vid seklets brjan att liv skulle kunna transporteras inom solsystemet som livsfrn med hjlp av solens strlningstryck. Anta att vi kan betrakta ett livsfr som en liten sfr med samma densitet som vatten. Enligt relativitetsteorin har en foton en rrelsemngd p = W / c dr W r fotonens energi och c ljusfarten. Fotonerna frn solen kolliderar med livsfret vilket ger en kraft som motverkar gravitationen. Solen strlar ut en effekt av totalt 3,91026 W. Berkna vilken radie ett livsfr skall ha fr att strlningstrycket frn solen precis skall balansera tyngdkraften frn solen. 8. I rodd varierar tiderna fr en given strcka med roddklassen. Tvlingsroddbtar delas in i olika klasser med 1, 2, 4 eller 8 roddare. Figurena visar en grov skiss av skrovet p en tvlingsroddbt.

Vatten Ovanifrn Genomskrning

Tabellen visar bsta tider i minuter fr fyra olika internationella 2000 m lopp.
Antal roddare Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 8 4 2 1 5, 87 6, 33 6, 87 7, 16 5, 92 6, 42 6, 92 7, 25 5, 82 6, 48 6, 95 7, 28 5, 73 6, 13 6, 77 7, 17

Anvnd fljande modell: a) Skroven i de olika klasserna har precis samma form men olika storlek d v s skroven r likformiga och ligger proportionsvis lika djupt i vattnet. b) Motstndskraften frn vattnet p skrovet r proportionell mot skrovets vta area d v s den area av skrovet som ligger under vattenytan och vts av vattnet. Motstndskraften r vidare proportionell mot btens fart i kvadrat. c) Alla roddarna har samma massa och kan var och en producera samma effekt fr framdrivningen.

Modellen ger ett samband mellan tid och klass. Stmmer modellen med tabellens data?