You are on page 1of 7

GC PYASASI TEST SORULARI

1 Aadakilerden hangisi, igc piyasas hakknda bilgi sahibi olmann yararlarndan biri saylamaz? A) nsan kaynaklar plnlamas yapmada kolaylk salamas B) gc piyasasndaki rgtlerin neler olduunu renilmeyer yardmc olmas C) Kresel piyasalarda rekabet edebilirlii artrmas D) ktisad sistemlerin felsef temelleri konusunda bilgi salamas E) Giriimcilerin yatrm yapacaklar alanlar belirlemelerine yardmc olmas

Aadakilerden hangisi arz yanl programlarn temel ilevidir? A) gc piyasasnda varolan ilere isizleri yerletirmede etkili olmak. B) gc piyasasnda varolan potansiyelleri harekete geirerek yeni iyerlerinin almasn salamak. C) gc piyasasnda varolan sorunlara are aramak. D) gc piyasasnda varolan ilere yabanclar yerletirmede etkili olmak. E) Yeni iyerlerinin almas konusunda iverenin neler yapabilecei konusunda kafa yormak. Bir lkede retilen mal ve hizmetlerin retim srecine sokulup lkelerin kalknmasna katkda bulunabilmesi iin alacak insanlarn bulunmas; ayn zamanda bu insanlarn nerede, nasl ve hangi artlarda alacaklarnn da belirlenmesi hangi kavramla ifade edilir? A) piyasas ynetimi B) gc arz C) dnyas vizyonu D) piyasas sorunlar E) gc talebi

Aadakilerden hangisi, arz ve talebi dolayl yoldan eletirmeye ynelik talep yanl tedbirlerden biri deildir? A) verenlere salanan giriim tevikleri B) stihdam sbvansiyonlar C) Erken emeklilik programlar D) Mikro krediler E) sizlerin yaratlan ilerde belirli bir sre altrlmas

arayan isizler ile ii arayan iverenlerin bir araya geldii yer hangi kavramla ifade edilir? A) gc plnlamas B) gc piyasas C) gc eitimi D) gc arz E) gc talebi

Aadakilerden hangisi igc piyasasndaki arz ve talebin dorudan eletirilmesine yardmc olan tedbirlerden biri deildir? A) arama yardmlar B) Bilgilendirme salama C) Ak kadrolarn bulunmas ve kaydedilmesi

D) E) 7

Aday portresi oluturma cret sbvansiyonlar 9 Aadakilerden hangisi, igc piyasasnn araclarndan biri deildir? A) Kamu ve zel istihdam hizmetleri B) Eitim kurumlar C) Sivil toplum rgtleri D) gc piyasas bilgilendirme sistemleri E) zel sigorta irketleri

Aadakilerden hangisi, devletin igc arzn veya talebini artrmaya ynelik abalarnn yneldii amalardan biridir? A) kayplarn artrmak B) Kayt d istihdam tevik etmek C) Gizli isizlerin istihdam beklentilerini artrmak D) sizlerin gelir beklentilerini drmek E) Altyaplarn kurulmasn ve bakmn telemek

Aadakilerden hangisi, uzun sreli isizliin beraberinde getirdii sorunlardan biridir? A) Toplumdan dlanma B) cret art C) Fabrikalarn kapanmas D) Mesleki becerilerin artmas E) Gelirlerdeki ykselme

10

Aadakilerden hangisi son zamanlarda igc piyasasnda gzlenen olgulardan biri deildir? A) Deiimin ynetilmesindeki zorluklar B) Avrupa ve dier baz blgelerdeki yal nfusun art C) Esnek alma modellerinin yeni szleme trlerini ortaya karmas D) zellikle az gelimi lkelerde artan gen nfusun igc piyasasna entegrasyonunda yaanan zorluklar E) Gelimi lkelerdeki erken emeklilik taleplerinin kabul grmesinin beraberinde getirdii sorunlar

11

Aadakilerden hangisi, devletin igc piyasasnda aktif bir ekilde yer almasnn gerekelerinden biri deildir? A) Baz konularda piyasann etkin zmler retmekte zorlanmas B) gc piyasasnda dezavantajl gruplarn varl C) gc piyasasnda eksik bilgilendirmeyle karlalabilmesi ve bunun giderilmesinin gerekli grlmesi D) gcnn vasflar ile mesleklerin eletirilmesinde zel sektrn daha baarl olmas E) gc piyasasnda herkesin eit frsatla karlamamas ve bu eitsizliin giderilmesi gerektii dncesi

13

Sadece belli bir grubu hedefleyen politikalarn aksine igc piyasasndaki tm gruplara yaplan vergi indirimleri ya da sosyal gvenlik yardmlar gibi genel politikalar, hangi kavramla ifade edilir? A) gc piyasas politikalar B) Genel istihdam politikalar C) ktisat politikalar D) Maliye politikalar E) Genel bte politikalar

12

Aadakilerden hangisi, igc piyasasnda arz ve talebi belirleyen cret seviyesinin dndaki faktrlerden biri deildir? A) i olanlarn da i aramas B) Yeni yaratlan ilerin isizlerin bulunduundan farkl bir corafi blgede olmas C) Yapay mdahalelerden dolay arz ve talebin yanl elemesi D) leri teknolojinin daha az nitelik gerektiren iilere duyulan ihtiyac artrmas E) inin ortalama cret dzeyine ilikin beklentisi

14

Aadakilerden hangisi, pasif igc piyasas politikalarnn temel hedefidir? A) Kiilerin dorudan piyasadaki performanslarn artrmak gibi bir ncelie bal olarak isiz kiilere ya da erken emeklilere gelir destei salamak B) Kiilerin dorudan piyasadaki performanslarn artrmak gibi herhangi bir ncelie bal olmadan isiz kiilere ya da erken emeklilere gelir destei salamak C) siz kiilere ya da erken emeklilere gelir destei salamak yerine i bulmaya almak D) siz kiilere ya da erken

E)

emeklilere gelir destei salamann yan sra i bulmaya almak Kiilerin dorudan piyasadaki performanslarn artrmay amalamann yan sra isiz kiilere ya da erken emeklilere gelir destei salamak

A) B) C) D) E)

stihdam gelitirme abalar gc aratrmalar gc piyasas politikalar gc eitimi stihdam artrma sreleri

15

Kreselleme igc piyasasn krlgan hale getirmekte ve bu da korumac talepleri artrmaktadr. Kresellemenin beraberinde getirdii esnek alma koullar ile geleneksel olarak sahip olunan korumac kurumlarn birlikte var olabilmesi, hangi kavramla ifade edilmektedir? A) Gvenli korumaclk B) stihdam artc esneklik C) Esnek korumaclk D) Korumaya dayal istihdam E) Korumac esneklik

18

Aadakilerden hangisi, tipik aktif igc piyasas politikalarndan biri deildir? A) stihdam sbvansiyonlar B) Giriimlii artrma sbvansiyonlar C) piyasasnda eitim D) sizlik sigortas E) Kamu sektrnde i yaratma

16

Aadakilerden hangisi igc arznn niliteini belirleyen faktrlerden biridir? A) veren rgtleri B) verenlerin piyasadaki konumlar C) ilerin gelir karsndaki tercihleri D) verenlerin yetenekleri E) Hibiri

19

gc piyasasyla ilgili aada verilen bilgilerden hangisi yanltr? A) gc piyasas btncl bir yap arz eder. B) gc piyasas yeteri kadar esnek deildir. C) Kurumlama dzeyi olduka dktr. D) gc piyasas genellikle blgesel dzeyde incelenir. E) gc piyasasnda istihdam hizmetlerinin yeterince salanamad sylenebilir.

17

Piyasadaki belli gruplar hedef alarak igc piyasasna yaplan kamu mdahalelerine ne ad verilir?

20

Aadakilerden hangisi aktif igc piyasas politikalarnn yardmc olduu alanlardan biri deildir?

A) B) C) D) E)

sizlik Yoksulluk Gizli isizlik piyasasnda ayrmclkla mcadele etme D ticaret

C)

D) E)

21

Aadakilerden hangisi, aktif igc piyasas politikalarnn temel amalarndan biri deildir? A) Ksa sreli istihdamn artrlmas B) Engellilerin gelir beklentilerinin artrlmas C) Kadnlarn alma imknlarnn artrlmas D) Gen isizlerin i bulma imknlarnn artrlmas E) Hibiri

gelimi lkelerin yapt bir itir. Kreselleme, igc piyasasndaki btn dzenlemelerin ortadan kaldrlmasn beraberinde getirmitir. stihdam, kresellemeyle birlikte daha esnek biimde gereklemeye balamtr. Kreselleme iiler asndan sadece koullarn daha da dezavantajl hale gelmesinden baka bir anlama gelmez.

24

Aadakilerden hangisi, i arama yardmlarndan biri deildir? A) Kariyer plnlamas B) arama kurslar C) Bilgilendirme D) Meslek rehberlik E) Ar-ge destekleri

22

Aktif igc piyasasnn amalarndan biri olan atl duran igcnn yeniden tahsisine yardmc olma ve gnmzde yaanan igc piyasasndaki dnm srasnda kiilere geici olarak gelir sunma, aadakilerden hangisinde doru bir ekilde ifade edilmitir? A) stihdamn gelitirilmesi B) Deiim iinde gvence C) Eitlik D) Yoksulluun azaltlmas E) Hepsi

25

Devlet dzenlemesinin yokluu durumunda, zel i bulma acentelerinin grece en kolay ekilde ie yerletirilebilir isizlere ynelmesi, hangi kavramla ifade edilmektedir. A) En iyiyi kovma eilimi B) En kty kovma eilimi C) En iyiyi seme eilimi D) En kty seme eilimi E) En iyiden kurtulma eilimi

23

Aadakilerden hangisi dorudur? A) stihdamdan en nemli aktr her zaman devlet olmutur. B) gc piyasasn dzenlemek, ancak az

26

gc piyasasyla ilgili uluslararas bir kurulu olan ILOnun Trke alm nedir? A) Uluslararas alma

B) C) D) E)

rgt Uluslararas veren rgt Uluslararas Sendikalar Birlii Uluslararas i ve verenler rgt Dnya alma rgt

D) E)

yardmlarnn kapsamna dhil edilir. arama yardmlar, iverenlerin istei zerine yaplabilir. arama yardmlar, i arama yntemlerini de kapsayabilir.

27

Aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A) arama yardmlar kamu hizmeti eklinde rgtlenmektedir. B) arama yardmlarnda grev alan zel sektr, daha ok mavi yakal ve ayrcalkl iilere odaklanmaktadr. C) Dezavantajl gruplara, genellikle kamusal istihdam hizmetleriyle ulalmaktadr. D) arama yardmlarna dhil edilen kitle, lkeden lkeye deimektedir. E) arama yardmlar yapan kurumlar arasndaki en nemli sorun, hemen her lkede, kurumlar arasndaki ibirlii ve uyum ihtiyacdr.

29

Aadakilerden hangisi aktif istihdam politikalarnn aralarndan biri deildir? A) Bilgilendirme ve ie yerletirme hizmetleri B) Meslek eitim programlar C) stihdam sbvansiyonlar D) sizlik sigortas uygulamalar E) Giriimciliin tevik edilmesi KPSS-2009

28

arama yardmlaryla ilgili aada verilen bilgilerden hangisi dorudur? A) sizlere sadece ak iler hakknda bilgi verilir. B) sizlerin aday portresi oluturmasna yardmc olmak, i arama yardmlar iinde deerlendirilmez. C) Etkili i grme teknikleri, grme yaplacak irket yabanc bir irketse i arama

30

Aadakilerden hangisi aktif igc piyasas politkalar ile gereklemez? A) Giriimciliin zendirilmesi B) Dezavantajl gruplar iin frsat eitliinin salanmas C) Makro dzeyde istihdam olanaklar yaratlmas D) stihdam edilebilirliin artrlmas E) Her trl ayrmcln nlenmesi

KPSS-2008

TEST SORULARININ CEVAPLARI 1. D 11. D 21. A 2. C 12. E 22. B 3. B 13. B 23. D 4. A 14. B 24. E 5. A 15. E 25. C 6. E 16. C 26. A 7. C 17. C 27. E 8. A 18. D 28. E 9. E 19. A 29. D 10. E 20. E 30. C