You are on page 1of 20

COACHING Az egyénre szabott stratégia

Coaching kézikönyv
Jól használható Coaching beszélgetési modellek és kérdések - rövid kivonat

Szerző: Wiesner Edit 2007 Budapest
Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Coaching kézikönyv
Tartalomjegyzék:
Előszó a könyvhöz
Köszönöm A könyv célja A szerzőről

Coaching – egyéni tanácsadás
A szemlélet az első: Rendszerszemlélet Megoldásorientáltság Különbségek és azonosságok: Coaching vs. terápia, üzleti tanácsadás, szupervízió, egyéni tréning A jó coach Kulcs: ENERGIA, SZERETET, ELFOGADÁS, TUDATOSSÁG, GYAKORLAT Coaching módszerek – áttekintő Coaching területek: Vezetői v. executive coaching Üzleti v. business coaching Életvezetési v. life coaching

Coaching – a célt szentesítő eszközök
NLP A tested beszél Megfigyelési csatornáink (VAKOG) Nyelvi programozás Kiplingi 6 W Csak pontosan szépen Tanácsadói 3K Kalibrálás a tanácsadói gyakorlatban Probléma és célállapot Kutyák és macskák Tükrözés – testi, nyelvi Gyakorlatok 1-15 TA Én OK – Te OK, a tanácsadói gyakorlatban Énállapotok A modell Berne-i kommunikáció Felnőttesen
Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Alapvető igényeink a kapcsolatokban Beszélgetésvezetési vezérfonal TA alapokon: Tények, Alternatívák, Képességek Enyém vagy Másé? Életútmodell Gyakorlatok 16-30 Ericksoni gyakorlat A hipnotikus nyelv alkalmazásáról Paradox intervenciók Vezetett vizualizáció Gyakorlatok 31-36 Provokativ coaching Erőszakmentes kommunikáció A szemlélet Gyakorlata - modellként Gyakorlatok 37-42 Rendszerfelállítás A módszerről A REND Modellek: Megoldás-séma Tetra-lemma Megoldásorinetált interjú Gyakorlatok 43-47 Mi van még? Kérdések: Probléma vs megoldáskérdések Cirkuláris kérdéstechnika Gyakorlatok 48-50 Vegyes technikák A tudatos beszélgetésvezetéshez jól alkalmazható tanácsadói modellek: Célkitűzéses modellek 8 lépéses SMART Tölcséres RAMM Byron Katie: The Work GROW modell Simpleology Az idő hatalma

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Coaching
Rendszerszemléletű, megoldásorientált tanácsadási forma, amelynek alapeszköze a tudatos beszélgetésvezetés.
A coaching tanácsadás, azzal a céllal történik, hogy az ügyfél A-ból (ahol most áll egy adott helyzetben, megoldás folyamatában) eljusson B-be (ahova menni, jutni szeretne). Az ősi magyar kocsi kifejezés bejárta a világot, míg ebben az angolszászos formában újra kifejezheti a gondolati-lelki-hangulati és sport edzők, coachok esetében testi utaztatást, amire vállalkozik. Amikor arról kérdeznek mi a coaching, elsősorban is a coaching szemlélet jut eszembe. Ennek az az alapvetése, hogy az ügyfél ott hordozza magában az adott problémája megoldásához szükséges minden információt és a segítség, amit tanácsadóként számára nyújtani tudunk abban áll, hogy ami erőssége, tehetsége és lelkesedése van, arra ráedzen és egy jobb állapotban, eredményesebben tudjon a megoldáshoz fogni. Ha a megbízás úgy szól, akkor egy képesség vagy készség fejlesztése, felkészítés, megerősítés egy bizonyos feladat végrehajtásához vagy egy döntés meghozatalához a coaching feladata. A hangsúly számomra az ügyfél megerősítésén van. Ha ő jól érzi magát, biztos magában, tudja, hogy mi okból és milyen szándékkal teszi, amit célul tűzött ki a maga számára, akkor onnantól a feladatokra lebontás és a végrehajtás és ezek nyomon követése akár coach-csal, akár nélküle már könnyen megy. Nem igaz, hogy a jó coach nem ad tanácsot vagy nem lelkizik adott esetben. Sokkal inkább a megállapodott cél érdekében minden lehető eszközt bemozgat. Ha van tanácsa - adja, ha van szupervíziós eszköztára - hozza, ha jövőbe lát - mondja, ha tanítania kell valamit – adja elő, ha könyvei vannak- olvastasson, ha élményei vannak – mesélje. Mindent tegyen meg, ami hatalmában áll, hogy az ügyfelét annak kitűzött céljához közelebb vigye. A jó coaching beszélgetésben az ügyfél kisimul, és utána nagy biztonsággal belekezd vállalt feladatába. A jó coaching folyamatban egyre erősebb lesz és megtanulja, hogyan motiválja magát arra, hogy benne maradjon a feladatában, végigvigye munkáját, megoldja nehéz helyzetét – mégpedig úgy, hogy azzal elégedett legyen. A világ legszebb elfoglaltsága a coaching beszélgetés. Önismeretet, tudást, odafigyelést kapunk benne. Eljátszhatunk gondolatokkal, kétkedhetünk, szemtelenkedhetünk, kipróbálhatunk bármit. Rendezők lehetünk, tanítványok, elhagyhatjuk magunkat és felfújhatjuk magunkat. Lehetünk dühösek, sírósak, nevetősek, szétesettek és szigorúak. Őszinték lehetünk. A világ legjobb szakmája a coaché, aki minden beszélgetésében őszinte lehet, mert ezzel segíti és szolgálja ügyfelét legjobban abban, hogy az felszabadultan edzen mellette és vele.

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

A jó coach…
1. Felvállalja a provokatív beszélgetést A coaching ülések általában rövidek. Ha csak meghallgatjuk az ügyfelet és nem szólunk közbe, akkor sokáig várhatunk a provokatív pillanatra. Ezért kérdezzük meg célzottan arról, amit hallunk, tegyünk fel jó kérdéseket, amivel tisztábban láthatunk a témában, és osszuk meg, amit saját tapasztalásból tudunk, ahogyan érzünk. - figyeljünk arra, ami nem hangzik el - kérdezzünk rá a nyilvánvalóra és a gyenge pontokra - kérdezzünk rá arra, ami bennünk megmozgat valamit vagy éppen számunkra nem stimmel 2. Tükröt tart az ügyfélnek Minél tudatosabb vki, minél pontosabban látja át helyzetét, annál jobb döntéseket tud hozni. Ezért a coach feladata segítenie ügyfelét abban, hogy az felfedezze a tehetségeit, az adottságait, a jót benne, az értékeit, a szükségleteit és álmait, hogy az ügyfél megérthesse, mi motiválja, mi inspirálhatja. Az eredmény: egy magáról jól informált ügyfél, aki rátalál és dinamikusan halad a tudatosság útján. - mutassunk rá a nem hangoztatott értékekre is - tükrözzük vissza a gondolkodásmódot, a paradigmákat - segítsük az energiaforrásainak felfedezésében 3. A nagyobb összefüggések Bár a legritkább, hogy egy ügyfél úgy érkezik, hogy a benne és terveiben rejlő nagy értékeken dolgozzunk, mégis ez a munkánk lényege: az ügyfél személyes erejét, nagyságát, a gondolkodását és cselekedeteit hívjuk ki. Ezek a kihívások segítenek számára, hogy személyes „lécei” magasabbra kerüljenek, hogy megerősödjön. - várjuk el a magasabb színvonalat - nagyobb dimenziókban gondolkodtassunk 4. Élvezi az ügyféllel töltött időt Paradox? Mégis egyszerű. Ha kedveljük az ügyfelet, a maga teljességében (hibáival és értékeivel) akkor magas bizalomszinten tudunk együttműködni. Ettől az ügyfél is többet mer és jobban halad. - örüljünk az ügyfél erősségeinek - kedveljük hibáiért, félelmeiért - értékeljük az elszalasztott lehetőségeit is 5. Kinagyítja az ügyfél jó erőfeszítéseit Katalizátor és gyorsító legyünk az ügyfél folyamataiban. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy támogatjuk abban, hogy picit többet tegyen, mint amit egyébként meglépett volna, merjen olyat, amiről nem gondolta volna, hogy tudja, stb. - dicsérjük és kérdezzük tudná e még jobban - láttassunk meg vele az addigi határain túlmutató lehetőségeit

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

6. A kíváncsiság mentén navigál A természetes kíváncsiság jó irányítónk lehet, hisz amolyan felfedező félék vagyunk. - érdekeljenek a helyzetek - érdekeljen a helyzetek mögött működő dinamika - érdekeljenek a tények 7. Minden helyzetben meglátja a tökéletest Életszemlélet is, hogy minden helyzetről elfogadjuk, hogy ami történt, az egy jó okból történik így és nem másként. Még akkor is, ha ott és akkor nem értjük, nem látjuk ezt az okot. Amikor segítünk az ügyfélnek jó okokat keresni az nagyobb segítség, mintha tippeket, technikákat és megoldásokat javasolnánk. - gondolkodj el a nagyobb igazságról - beszélj neki az általad megtapasztalt tökéletességéről a világnak 8. Megkeresi az igazán fontos dolgot Hangulat és helyzetfüggő, hogy mivel érheti el az ügyfél a legérdemibb változást. Amolyan mozgó célpontként működik, a coachnak rugalmasnak kell lennie, hogy hatékonyan tudjon alkalmazkodni és az adódó lehetőségeket megérteni. - azt derítsük ki, hogy mi a legfontosabb – nem a legsürgetőbb - a változásokra koncentráljunk - folyamatosan változtassuk a célt – a legfontosabbat 9. Tisztán kommunikál Értsük meg a saját kommunikációs működésünket és tisztítsuk meg a hiányosságaitól, a felesleges elemektől, amik a coaching folyamatot lassíthatnák. Mik ezek a felesleges elemek? Ítélkezés, előítélet, elvárások, „kell”-ek , „lehet”-ek, sürgetés, félelmek, büszkeség. - gondolkodjuk el a saját reakcióinkról, kicsinységünkről - beszélhetünk az előítéleteinkről, határainkról - vállaljuk a felelősséget azért, ahogyan hangzunk 10. Megosztja, amit észlel, ahogy van Az ügyfelek függnek a coach visszajelzésétől, megfigyeléseitől, intuíciójától a folyamatban. Ezért fontos, hogy coachként minél többször beszéljünk arról, hogy mit látunk, mit élünk meg, mit hallunk ki. Hihetetlen katalizátor lehet egy megemlített rossz érzés, értetlenség, stb. - mondjuk ki, ha valami kellemetlen számunkra - beszéljünk az észleléseinkről - beszéljünk arról, ami elbizonytalanít

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

11. Ünnepeli az ügyfelet Minél gyakrabban, mélyebben tudjuk az ügyfelet ünnepelni (tetteiért, haladásáért, álmaiért, elkötelezettségéért, tehetségeiért) annál bátrabban lép előre és lesz sikeres. A bátorítás nem elegendő! - legyünk izgatottak az ügyfél elért eredményeitől - mutassunk rá a mélyebben meghúzódó nagy változásokra 12. Új területekre is belép Új koncepciókat, elveket, szempontokat mutatunk az ügyfélnek, meghívjuk egy új gondolkodási irányba, kísérleteztetjük, új célokat találtatunk vele. - beszélj az ügyfél számára új ötletekről - kísérletezz 13. Felfedi az igazságot Az igazság talán még a tiszta őszinteségnél is feljebb van, hisz minden helyzetben több igazság működik, minden embert és cselekedeteit több igaz érzés is mozgathatja. Ha ezek közül minél többet fel tudunk fedezni, ki tudjuk mondatni, akkor annak nagy változtató ereje van. - Fedjük fel az igazságokat az ügyfél képességeiről, határairól - Tanítsuk meg az ügyfelet, hogy az igazságokat azok gyönyörűségéért és ne csak az aktuális használhatóságukért fedezze fel magának - Legyünk nyitottak a coaching üléseinkről elhangzó igazságokra 14. Támogató légkört alakít ki A siker, a személyes fejlődésről nem is beszélve, akkor marad fenntartható, ha (környezetben, légkörben) abszolút biztonságosan és megtámogatva jöhetett létre. Kierőszakolt vagy az akarat erejéből táplálkozó változások vannak, de ki szereti őket? - olyan légkört alakítsunk ki, amely automatikusan támogató - új impulzusokat is adó 15. Tiszteli az ügyfelet emberségéért Mindannyiunknak vannak határaink (belső és külső). Bár a coaching témája a bennünk rejlő potenciál és lehetőségeink maximális kiaknázása, mégis emberek vagyunk – nem hibátlanok, nem gépek. Amit szeretnénk: az a siker, de egy stresszmentes folyamatban, a határaink felismerésével, a fejlődésünk különböző állomásainak értékelésével, elfogadottságban. - tiszteljük az ügyfél határait, hiedelmeit - tiszteljük az ügyfél stílusát - tiszteljük az ügyfél kívánságait

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Coaching –
5 perces felmérő lap A) Mérd be az életed! 1. Egy 1-10-es skálán, ahol a 10, az a pont, ahol már nem tudsz javulást elképzelni, hol állsz az alábbi életterületeiden?

egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás, spiritualitás
2. Ha megnézed a fenti számokat, melyik lenne az a 2-3 terület, ahol hajlandó lennél változtatni a következő 6 hónapban, azért is, mert azzal érnéd el a legnagyobb változást az egész életedet tekintve?

egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás, spiritualitás
3. Melyek azok a dolgok, amiket legjobban megtűrsz (tolerálsz) az életedben, és amelyek ilyenformán feltartanak? a) b) c) 4. Mi az a három dolog, amelyet legjobban szeretsz az életedben? a) b) c) 5. Melyik az az EGY DOLOG, amiből most többet szeretnél az életedbe? ---------------------------------------B Alkoss célokat! 6. Írj le 2-3 célt, amelyek nagy különbségeket hoznának az életedbe. Olyasmiben gondolkodsz, amitől rögtön mosolyogni támad kedved és elméletileg (akár kis csodás segítséggel is) de elérhetőnek mondanád az elkövetkező 6 hónapban Cél (rövid bemutatás) Elértem (év, hó, nap) a) b) c) 7. Ha megnézed ezeket a célokat, szemedet lehunyva nézd meg magadat is! Figyeld meg, hogyan érzed magad, mi és ki vesz körül, miket mondanak, csinálnak, te miket mondasz, hallasz, látsz és csinálsz ott a célban? Hogyan ver a szíved, hogyan mosolyogsz…?

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Cél (rövid név) a) b)

Így érzem magam

c) (Megjegyzés: ha valamelyik célodnál, nem esik jól az öröm, akkor térj vissza a 6. pontba és válassz picit nagyobb, szebb, színesebb célt) B) Öngól 8 a) Ha abból indulunk ki, hogy mindannyiunknak megvannak az önmagunkat sikeresen szabotáló technikáink, akkor melyik a te kedvenced? (egyet válassz!) Ο halogatás Ο döntésképtelenség Ο magányos farkasként akciózni Ο okostojásság Ο eltűrni a zavaró dolgokat Ο nem NEM-et mondani Ο mindent kontollálni akarni Ο nem IGENT mondani a lehetőségekre Ο másodrendű célokat követni Ο nem mindig az igazat mondani Egyéb: __________________ 8 b) Ha sikerülne időnként rajta kapjad magadat, amikor ilyen önmagadat szabotáló technikát használsz, mit tudsz elképzelni, hogy helyette cselekszel? C) Coaching 9. A céljaidhoz gyorsabban jutsz el, ha van támaszod, támogatásod. Milyen rendelkezésedre álló támaszokhoz fordulsz a héten, hogy a kijelölt 3 célodat könnyebben érd el?

 Hatalmas feliratokat, montázst – plakátot készítek  Beiratkozom egy kurzusra  Rábeszélem egy barátomat, hogy tartson velem ebben a célban  Elmondom néhány barátomnak, hogy mire készülök és kérem, hogy segítsenek
és vagy kérdezzenek rá időről-időre, hogy hol tartok

 Becsatlakozom egy klubba, egyesületbe, baráti körbe, ahova hasonló célú
emberek járnak

Keresek egy coachot
10 a) Ha lenne egy saját különbejáratú coachod, akkor mit gondolsz, miben tudna ő neked speciálisan is komoly támogatást nyújtani? Ο kihívásokat adna Ο támogatna Ο megerősítene Ο bízhatnék, számonkérhető lennék Ο fókuszolnék Ο inspirálna Ο irányt mutatna Ο ötleteket kapnék Ο visszajelezne nekem

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

COACHOLHATÓ VAGY?
Mennyire vagy a coachingra felkészült? A következő állításokat felhasználva tudod felmérni ezt. Minél igazabbnak érzel magadra egy kijelentést, annál nagyobb pontszámot oszthatsz rá.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Összesen: Kiértékelés: 10-20 21-30 31-40 41-50

Biztosan időben minden ülésre, telefonos találkozóra megjelenek. Pont most vagyok kész arra, hogy elfogadjak valamilyen tanácsadást, coaching folyamatot. Felkészültem rá, hogy megdolgozzam a folyamatban a céljaimért és hagyom a coachot is, hogy végezze a munkáját. Megtartom a szavam, nem halogatok és nem szabotálom el a feladatokat. Beleegyezem, hogy a coach számomra új dolgokat is kipróbáltasson velem, kész vagyok elgondolkodni új összefüggéseken. Őszinte vagyok a coachomhoz Ha úgy érzem, hogy nem azt kapom a coachtól, amire szükségem van, amit elvárok, akkor ezt jelzem felé és elmondom mire van szükségem tőle. Hajlandó vagyok megváltoztatni vagy megszüntetni az önmagamat behatároló viselkedési elemeket. Rendelkezésemre áll a coaching folyamat díja, nem fogom sajnálni vagy szenvedni amiatt, hogy magamra pénzt áldozok. A coachingban egy az életem szempontjából fontos befektetést látok. Sikeremben osztozom a coachommal.

Jelenleg nem állsz készen a coachingra coacholható vagy, de alaposan átbeszéljük és rögzítjük a szabályokat coacholható vagy kiválóan coacholható vagy – csapjunk bele a kérdésekbe!

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Célok – NLP Modell
Rövid táv: ma – 6 hónap Közép táv: ma – 2 év Hosszú táv: ma – 5/10 év

Célkidolgozás – Mit is akarsz igazán?
1 Határozd meg a célodat, pozitív megfogalmazásban, magadra vonatkozóan!

2 Miről ismered fel (mit látsz, hallasz, érzel?) amikor elérted a célodat? A végtelen sokból kiveszel néhány markáns pici részletet. Mint valami narrátor beszélj a disszociáltan (kívülről nézed magad) látott magadról. 3 Mely összefüggésben/kontextusban kívánod a célodat elérni – hol/hol nem, mikor/mikor nem, kivel/kivel nem. Markáns jegyekre figyelj! 4 Milyen erőforrásaid vannak meg már most, ahhoz, hogy elérd a célod? (élmény, tapasztalat, tudás, vágy/akarat/szándék/motiváció) A legegyszerűbb, már meglévő dolgokra gondolj! Igazán akarod? A motiváció alapfeltétel - a különbség egy ötlet és egy cél között. 5 Milyen akadálya van, hogy máris elérd a célodat – benned?(hiedelmek a világról, lehetőségeidről). Pl. félek tőle…, tartok attól, hogy…. De ! úgy hiszem, csak így lehet vminek a hiányáról gondolkodni… - megölik a gondolatot. Van egy hitem: Pl. azt gondolom, hogy csak a saját pénzét használhatja az ember. 6 Milyen erőforrást akarsz megszerezni? (tudás, tapasztalat, élmény) Hisz ha a meglévők mellé odateszem, akkor kezelhetővé válik az akadály. 7 Fentiek figyelembe vételével tervet készíts! A terv lépések sorozata – egymásra épülő cselekedet. Minden lépésről ki kell derüljön, hogy önmagában is produktum/eredmény. Mint vmi recept. Reprezentálható utak – a tagolt, megléphető lépések közelebb visznek a célhoz. (nem sürgés-forgásról van szó = tevékenység) 8 Mi a célod célja? Milyen alapvető szükséglet kielégítéséhez jutsz el ilyen úton? Ha abban a formában nem sikerül, mi az egyszerűbb cél, amihez ezen keresztül hozzájutsz?

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Célkitűzéses modellek
Philip Humbert alapján:
1. Gondold végig mit szeretnél az élettől: Mi az, amim már megvan? Mi az, amim van (amit tűrök), amit nem akarok? Mi az, amim még nincs meg, de akarom?

2. Kérdezz rá a környezetedben élőknél, hogy ők mit szeretnének? Ötletelésedbe vond be őket! 3. Írj egy min. 100-as listát a dolgokról, amit szeretnél. Mindent lehet – a papír elbírja, nincs kritikusod… 4. Az életed minden aspektusát vond be: családi életed karriered szabadidőd egészséged társadalmi kapcsolataid a világod

5. nagyban utazz! Mik a nagy álmaid? Milyen lenne az ideális életed/világod? 6. Mindent írj le és lehetőleg részletgazdagon írj! 7. Nézd át és dönts arról, hogy mi az igazán fontos, mi kevésbé…

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Mitch Axelrod alapján:

RAMM Formula
R = Result (eredmény) Mi a fontos számodra? Minek van értéke? Mi ennek az oka? Mit szeretnél? Merre tartasz? Mi mellett kötelezted el magad? A = Action (cselekvés) Mi volt a múltban? Most mit csinálsz? Mik a terveid? Mi tart vissza? Elkészültél arra, hogy akár MOST lépj? M = Measure (mérleg/mérés) Irányban vagy? Közeledsz vagy távolodsz a céljaidtól? Hogyan és miben méred a fejlődésed, az eredményeidet? Minőségileg és mennyiségileg M = Modify (alakítsd) Mi az, amin változtatni tudnál? Amit átgondolsz? Amiben alkalmazkodsz a megváltozott körülményekhez?

Ha te, Elégedett vagy – akkor nincs benned a változások felé elkötelezettség Elégedetlen vagy – nehéznek érzed a problémát és még nem készültél fel, hogy bármit is csinálni akarj - akkor te tanácsot kaphatsz… Elkészültél – tudod mire van szükséged és mint akarsz változtatni és már csinálnád is – akkor te coaching ajánlatot kapsz

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

GROW Modell Goals Reality Options Wrap up
Goals = célok
(Tűzz ki célokat! írd le őket! szülessék egy a közös munkára vonatkozó megállapodás) - Mit akarsz ezzel a coaching folyamattal elérni? - Mik a SMART céljaid? - Mi a szándékod ezeknek a céloknak az elérésével? - Mit várnak el tőled? - Ki mindenki tud még a terveidről?

Reality = valóság
(Hallgasd meg a történetet! Segítsd az önvizsgálatot, a helyzetfelmérést: mit, mikor, hogyan, kivel, befolyásoló körülmények, stb….) - Mi van most? Hogyan élsz most? - Mi az oka, hogy ezt a célodat még nem érted el? - Mi az, ami akadályoz? - Ismersz olyat, aki már elérte ezt a célt? - Mi mindent lehetne tőle eltanulni?

Options = lehetőségek
(ötletrohamozzatok, kérdezz, bátoríts, tágítsd a lehetőségek keresésének körét, mozgósíts képességeket, emlékeztess sikerekre!) - Elsőként mit tehetnél? - Mi mást tehetnél még? - Mi történik, ha nem teszel semmit?

Wrap up = indulás!
(Jelölj ki lépéseket és tisztázzátok a zavaró körülményeket! Készüljön akció terv) - Hogyan illeszkedik ez a cél most a személyes céljaid közötti ranglistába? - Milyen akadályokra számítasz? Hogyan tudod majd legyőzni őket? - Mennyire akarod ezt a célt? Mennyire vagy elkötelezett? - Milyen lépésekre van szükség ennek a célnak az eléréséhez?

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Byron Katie: WORK
The Work kérdéssora:
- Mit akarsz valójában? Mi okoz gondot? - Milyen gátló hiedelmek, okos mondás, világképed milyen eleme, milyen mélyen ülő értékítélet, esetleg családi modell akadályoznak? - Ezek a hiedelmek, gondolatok, hitek igazak? - Biztosra tudod, hogy igazak? - Amikor ezt a hiedelmet igaznak fogadod el és eszerint cselekszel, akkor mit gondolsz, mit érzel és hogyan viselkedsz? - Milyen lennél, kivé válnál enélkül a hiedelem nélkül? - Fordítsd meg a hiedelem alapgondolatát! Igy is igaz a gondolat? Vagy még igazabb? - Hogyan tudnád az életedbe belevonni ezt a megfordított hiedelmet?

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Lynn I. Ward alapján P.A.C.E folyamat
PLAN – tervezd meg és írd le a cselekvési tervedet!
Az az álmom, hogy……………………………………………………………………………. Lépések, amelyeket megteszek …………………………………… …………………………………… Ezek határideje …………………………………………… ……………………………………………

ACT – cselekedj.
Napi szinten tegyél meg egy-egy lépést (kicsit-nagyot, ahogy a lelkesedésed engedi)! Érdemes esténként a másnapra tervezett lépéseket egy lapra felírni. Álmunkban ötletek születhetnek – reggel pedig át tudjuk gondolni az új aspektusokat.

CELEBRATE – ünnepelj!
Minden kis eredményt ünnepelj meg. Aminek ünnepséget rendezek: …………………………………. ………………………………….

ENERGIZE – pihenj!
Már az ünneplés is hozzájárul, de a tudatos pihenés elengedhetetlen az eredményes működéshez A félelmeket kezelni kell! FEAR = False Evidence Appearing Real Mihez kapcsolódhat félelem: - elhibázom, rosszul csinálom, nem sikerül… - sikerül… (van olyan, aki nekem fontos (vagy a kapcsolatunk fontos) és akinek ez nem jönne jól. Mit kezdek akkor a változásokkal?) - Sok lesz a változás… - Nagyon sokat kell dolgozni, változni, fejlődni… Sok energiát emészt fel… fájdalmas lesz… hosszú ideig tart… - Olyan jól, ahogyan szeretném, úgysem fog sikerülni… Mik a félelmeid? ……………………………. ……………………………. Mikor erősödnek fel? …………………………………………………………… ……………………………………………………………

Mi segíthet? - Ellenpélda - Sikertörténet a múltból - Affirmáció - „Emberek a tetőteraszról” (szemben az alagsoriakkal) ☺

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

KÉRDÉSEK
Eredmény-feltáró kérdések Mire törekszel? Mit szeretnél inkább? (hogy milyen legyél, hogy mid legyen, hogy hogyan érezd magad…) Hogyan lehetne ezt a problémát célként megfogalmazni? Hogyan tudnád befolyásolni a helyzetet? Tételezzük fel, hogy már elérted a célod… hogy néz az ki, milyen érzés, stb. ? Ha most azonnal beteljesülne és megkapnád, amire vágysz – elfogadnád? Mi lenne a kevésbé szerencsés következménye annak, ha eléred a célodat? Kinek lenne az rossz? Mi lehet az első lépésed? A következő lépésed? Az utolsó lépésed? Mire van szükséged, mi lehetne segítségedre ebben a folyamatban? Mit szeretnél másként csinálni tudni? Milyennek szeretnéd látni a helyzetet? Hol látod az egész helyzetben magadat? Hol szeretnél inkább lenni a helyzetben? Hogyan szeretnél érezni adott helyzetben? Milyen eredménnyel lennél elégedett? Milyen eredményeket szeretnél? Milyen időtartamról, időtávlatról beszélünk? Mi lenne egy képviselhető határidő? Mi lenne az az eredmény, ami már mérföldkőnek számít a célodhoz vezető úton? Mozgató kérdések Megtörtént ez már veled (vagy valakivel, akit ismersz) korábban? Akkor mit tettél? Éltél már meg hasonló helyzetet? Milyen érzés volt? Hogyan tudnád ezt a célodat másoknak is eladni? (ha nem tudnád, vajon ez a nyerő cél?) Milyen módszereket, eszközöket ismersz, amelyeket eddig még nem vetettél be? Melyiket akarod kipróbálni? Milyen további módszerekre, eszközökre van szükséged? Hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni? Miben szeretnéd úgymond a saját működési mechanizmusodat megváltoztatni? Hogyan tudnál úgy változni, hogy a helyzet is pozitív fordulatot vegyen? Mivel próbálkoztál eddig? Mi működött? Mi nem működött? Tudod okát? Mit gondolsz, mit lehetne tenni azért, hogy változzék a helyzet? Hogyan akarod elérni a célodat? Mi az, ami megállít és visszatart a célod elérésében? Minek kell történnie, hogy elérd a célodat? Hogyan tudod elérni, hogy elérd a célodat és hogyan érzed magad, ha elérted? Mi látszik majd másnak, miben változnak az érzéseid, mire tudsz másként tekinteni – ha elérted a célodat? Milyen lesz az életed, ha elérted a célodat? Miben áll a legnagyobb különbség, a most és a jövő között? Mire szeretnél képessé válni, hogy a célodhoz közelebb kerülj? Hogyan lehetne ezt az egész helyzetet varázsütésre megváltoztatni, úgy hogy még örömödet is leld a folyamatban? Ismersz olyat, aki már igazán jó abban, amire te törekszel? Mit gondolsz, ő mit mondana, hogyan kezdj hozzá? Hol tudnál ezügyben érdeklődni?
Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

Nézőpont váltásra felhívó kérdések Vajon a feladat nehéz vagy az, ahogyan te tekintesz a feladatra? Mi minden kapcsolódik még benned ehhez a helyzethez, amire a döntéseidet még alapozod? És vajon mind 100%-os? Milyen szabályokhoz, hiedelmekhez vagy hű – amiket itt meg lehetne vizsgálni? Milyen erősségeidre tudnál építkezni, amit eddig nem használtál? Hogyan állnál neki az egész helyzetnek, ha te lennél… a Dalai Láma, Iacocca, Bill Gates, Gandhi, Ford, Teréz anya, a főnököd, anyud, apud, … ha férfi lennél, ha nő lennél… Ha van személyes hősöd, példaképed… ő mit tenne ebben a helyzetben? Mit tennél, ha az életed, a megélhetésed, a bónuszod, a fizetésemelésed, stb. függne attól, hogy jó megoldás születik e? Mi az, amit akkor próbálnál meg, ha tudnád, hogy semmi nem mehet mellé… Mit tennél, ha már az az ember lennél, akivé válni szeretnél? Milyen pozitív szándék húzódik meg az egész törekvés mögött? Kimozdító kérdések Hogyan akarsz ülni, állni – mi lenne a legmegfelelőbb – ennek a feladatnak a megoldásához? Vissza tudsz idézni olyan pillanatot, amikor megállíthatatlanul lelkes, önbizalommal teli, kreatív, meggyőző, nyugodt, kiegyensúlyozott, stb. voltál? Bele tudod magad helyezni újra abba az állapotba (mit látsz, mit érzel, mit hallasz?)… és megerősíteni ezeket az érzéseket magadban? Érzet kérdések Hogyan ülnél, állnál most, ha már elérted a célodat? Vagy teljesen nyugodt és önbizalomtól kicsattanó lennél? Menjünk egy kört, míg beszélgetünk! Mennyire szeretnéd magad jól érezni? Érzékeled, hogy ez az egész folyamat hogyan hat a világlátásodra, fejlődésedre, kapcsolataidra? Helyezd magad a jövőbe és tudjad, hogy az ügyed mindenki megelégedettségével oldódott meg, és ereszd be az érzést, hogy elégedett vagy, örömködsz és élvezed a sikeredet. Aztán gyere vissza a mostba, de hozd magaddal az érzéseket is. Van olyan új lehetőség, ami most vált nyilvánvalóvá számodra? Tanulást segítő kérdések Hogyan lehetett volna ezt a feladatott gyorsabban, hatékonyabban megoldani? Ha visszatekintesz, mit tanultál? Mit tanulhatsz ebből? Mi lenne az az egy nagyon fontos mozzanat, amit szeretnél, hogy másként csináltad volna? (most, hogy már célban vagy) Ez a felismerés milyen tanulásból ered, milyen képesség, tapasztalás tanulsága? Mi segít abban, hogy ezeket a frissen szerzett képességeket a jövőben is használd? Hogyan tudnád mások felé is ezt a képességet, tudást közvetíteni? Az élet milyen más területén tudod elképzelni, hogy ez a képesség, tudás számodra még hasznos és alkalmazható lehet? Támogatást ajánló kérdések Mi az, amit én tehetek, hogy érezd a támogatásomat? Mi az, amit már hozzám kapcsolsz és segítségedre van? Mire és kire lenne még szükséged, hogy elérd ezt a célt? Mi lenne az a kérdés, amelyet ha most feltennék, valódi különbséget és nagy eredményt érhetnénk el?
Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

A COACHING ALAPELVEI
A szinergia: az, hogy coach és coachee megfeleljenek egymásnak, az eredményes együttműködés záloga Ha a coachee biztosan érezheti, hogy a coach meghallja, odafigyel rá, akkor gyorsabban tud fejlődni és előre haladni Minden helyzet menthető, lehet optimalizálni, átkeretezni, javítani… ha mégsem, akkor is mindenkor felelősen lépjünk ki belőle Az életben sokkal kevesebb a problémánk, ha a személyiségünk és értékrendünk erős alapokon áll – ezért ez a coaching első számú célkitűzése A coacheenak vannak válaszai, de néha a coach tudja a választ – a folyamat szempontjából mindegy, hogy honnan kerül be Lehetséges boldog és kiteljesedett életet élni – ez nem egy fantazmagória, hanem egy megcsinálható mutatvány és igen: még ebben az életben Sok a kimutatás arról, hogy az emberek hány százalékát (1-10%) használják ki valódi potenciáljuknak – a coaching ezt a számot növeli A sikeresség érzése alapvető emberi jog. Nem kell kiérdemelni, nem privilégium vagy születési előjog. Ha a coachee jól megfogalmazza mi számára a siker – onnantól a coaching folyamat már könnyen megy. Ráadásul a coachee is mindjárt tudni fogja mihez van szüksége a coachra. Az emberek többsége nem tudja, hogy mit is akar valójában. A coach segíthet felfedezni ezt a valamit… ami általában egy nagyon egyszerű dolog. Amit halogatunk, az egyszer még sokba kerül. A kényelmetlen helyzetek megtűrésére rámegy a szívünk, az eszünk és a pénztárcánk Mindannyian kiképzésben lévő Picasso-k vagyunk. A világ türelmetlenül várja, hogy felfedezzük, kifejezzük és megmutassuk kreativitásunkat

Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu

A szerzőről:

, Wiesner Edit coach,mediátor, folyamat facilitátor
Mobil:30/9295-577 Mail: wiesner.edit@lemma-coaching.hu Szakmai webcímek: http://www.lemma-coaching.hu, (coaching) http://www.coachok.hu, (coaching képzés) http://www.mobbing.hu, (szervezeti konfliktusrendezés) http://www.mediacio.info.hu, (mediáció) Társadalmi webcím: http://www.etfforum.hu (Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Fórum) Bécsben végeztem magiszteri fokozattal közgazdász-szociológusként. MUOSZ Bálint György Újságíró Akadémia – felsőfokú újságíró Fernuniversität Hagen: Munka- és szervezeti pszichológia ELTE jogi továbbképző: továbbképzés közgazdászok számára EAS Coach (európai szupervíziós és coaching testület) és Coachville Coach Metaforum Berlin: rendszerszemléletű coaching, rendszerfelállítás, mediáció Proweg Austria: TA coaching Rátay Csaba kiképző terapeutánál: Rendszerszemléletű családterápeuta Hermann István kiképző terapeutánál: NLP

Szakmai életút:
1998-2001 ProWincia TMT Tanácsadó Kft. ügyvezető, vezető tanácsadó 2001-2004 Fórum Média Kiadó Kft. ügyvezető 2003-2004 Zalozba Forum Media (Szlovénia) ügyvezető 2004 Lemma Rendszer és Üzleti Tanácsadó Bt. Egyéni coaching ügyfeleim: nagyvállalatok vezető, ill. HR munkatársai és az üzleti életből tudatosan kilépett tanácsadói területen vállalkozó szakemberek. Magyar, német és angol nyelven dolgozom - jellemzően ajánlásra. A coachingot (mediációt és facilitálást), elsősorban mint szemléletet látom és gyakorlom. Teszem ezt az egyéni coaching ülések mellett képzőként kiscsoportos mentor-coaching folyamatokban, tanfolyamokon és bemutató előadásokon, szakmai konferenciákon. Szervezetekhez kapcsolódó munkámban a szakmai ill. döntéshozatali ülések beszélgetésvezetői szerepét látom el. Szervezeti konfliktusokban coachként, mediátorként vagy a mediátor szerepét felvállaló belső munkatárs felkészítőjeként lépek fel. Wiesner Edit
Lemma Rendszer Coaching – 1016 Budapest, Naphegy u. 15.- Tel: 061-210-7299 http://www.lemma-coaching.hu