You are on page 1of 255

20

Chương 2

Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật
I. Sinh vật nhân sơ
1. Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu 1.1. Phương pháp quan sát tế bào Nhờ kính hiển vi quang học (kính hiển vi thường) với độ phóng đại 1500 - 2000 lần, đặc biệt nhờ kính hiển vi điện tử thường (TEM) và kính hiển vi điện tử quét (SEM) mà khoa học có thể thấy được tế bào, cấu trúc siêu hiển vi của vi khuẩn với đường kính khoảng 1μm. - Quan sát vi sinh vật trên tiêu bản sống: vi sinh vật ở giữa lam và lamella, nhuộm mực nho để thấy rõ màng nhầy (capsule), đây là phương pháp hay dùng cho những vi sinh vật nuôi cấy trên môi trường lỏng với kính hiển vi thường, quan sát được khả năng vận động của chúng.
Bảng 2.1: Một số phương pháp nhuộm màu và nguyên tắc sử dụng
Phươg pháp nhuộm màu +Nhuộm đơn (xanh methylene, carbolfuchsin, tinh thể tím, safranin…) +Nhuộm phân ly - Gram - Ziehl - Nielsen Nguyên tắc sử dụng Dung dịch rượu hoặc nước của các kiềm, dùng để quan sát hình dạng vi sinh vật, cách sắp xếp tế bào Với các phản ứng khác nhau với thuộc nhuộm có thể phân biệt được chúng Chia các vi khuẩn thành 2 nhóm lớn: Gram dương giữ màu tinh thể tím, Gram âm mất màu khi tẩy do đó sẽ nhuộm màu phụ hồng safranin Dùng để phân biệt các loài Mycobacterium và một số loài Nocardia. Vi khuẩn acid nhuộm với carbolfuchsin và xử lý với dung dịch rượu acid, vẫn giữ màu đỏ. Vi khuẩn không acid sẽ mất màu do đó sẽ nhuộm màu phụ là xanh methylene. Dùng để phát hiện sự có mặt của màng nhày, bởi vì polysaccharide màng nhầy không bắt màu thuốc nhuộm bao quanh tế bào vi khuẩn nhuộm màu tử Sử dụng để phát hiện bào tử vi khuẩn. khi dùng thuốc nhuộm lục malachite với tiêu bản có đun nóng, thuốc nhuộm sẽ thâm nhập vào nội bào tử và làm chúng nhuộm màu lục, khi bổ sung bằng đỏ safranin sẽ làm phần bao quang bào tử nhuộm màu đỏ hồng. Dùng để phát hiện tiên mao ở vi khuẩn, sử dụng thuốc làm phồng tiên mao rồi sau đó nhuộm bằng carbolfuchsin

+Nhuộm đặc biệt - Nhuộm âm (negative) -Nhuộm nội (endospore) -Nhuộm (flagella) tiên bào

mao

21

- Quan sát vi sinh vật trên tiêu bản cố định và nhuộm màu: Phương pháp nhuộm Gram và Ziehl - Nielsen cho phép nhận biết 2 nhóm vi khuẩn Gram dương va Gram âm, hình dạng của bào tử, các vật thể ẩn nhập như hạt dự trữ polyphosphate (hạt dị nhiễm sắc, hạt volutin), các giọt mỡ, glycogen… Những tiêu bản cố định này được quan sát ở bội giác lớn X 90 hoặc X 100 (bội giác dùng dầu, vật kính có vòng đen). Tham gia vào cơ chế nhuộm màu có cấu trúc của thành tế bào và bản chất các hợp chất của sinh chất khác nhau ở hai loại vi khuẩn. Để quan sát những cấu trúc siêu hiển vi người ta dùng kính hiển vi điện tử TEM và SEM, có thể thấy được những cấu tạo rất nhỏ với độ lớn vài nanometre. Những vi khuẩn Gram+ có mối liên hệ chủng loại phát sinh gần gũi nhau, ở đây người ta chia thành hai nhóm phụ: nhóm có hàm lượng (G + X)% cao hơn 50% như các Actinomycetales, Corynebacterium, Cellulomonas… và nhóm có (G + X)% thấp hơn 50% như Clostridium, Bacillus, Staphylococcus,… Những vi khuẩn Gram- có mối quan hệ chủng loại phát sinh cách xa nhau và ở đây người ta phân ra rất nhiều nhóm phụ.
Bảng 2.2: Một số tính Gram âm Tính chất Phản ứng với hóa chất nhuộm Gram chất khác biệt giữa vi khuẩn Gram dương và

Gram dương Gram âm giữ màu tinh thể tím, mất màu tím khi tẩy do đó tế bào có màu rửa, nhuộm màu phụ tím hoặc tía đỏ safranin hay Fuchsin Lớp peptidoglucan dày, nhiều lớp mỏng, chỉ có một lớp có không có Acid techoic Lớp phía ngoài thành không có có Lớp lipopolysaccharide rất ít hoặc không có nhiều, hàm lượng cao Hàm lượng lipid và thấp (vi khuẩn acid có cao (tạo thành lớp lớp lipid mỏng liên kết ngoài thành) lipoprotein với peptidoglucan) Cấu trúc gốc tiên mao hai vòng ổ đĩa gốc bốn vòng ổ đĩa gốc Tạo độc tố chủ yếu là ngoại độc chủ yếu là nội độc tố tố (exotoxins) (endotoxins) Chống chịu với tác nhân khả năng chống chịu khả năng chống chịu vật lý cao thấp Mẫn cảm với lysozyme rất mẫn cảm, dễ bị tan ít mẫn cảm (cần phải với enzyme này xử lý để phá lớp màng ngoài của peptidoglucan) Mẫn cảm với Penicillin và cao thấp sulfonamide

22

Mẫn cảm với Streptomycine, Chloramphenicol, Tetracycline Kết hợp với thuốc nhuộm kiềm Mẫn cảm với các chất tẩy anionic Chống chịu với muối Natri Chống chịu với khô hạn

thấp

cao

cao, chặt chẽ cao cao cao

thấp, lỏng lẻo thấp thấp thấp

1.2. Phương pháp tách ly các thành phần của tế bào Khi cần nghiên cứu các thành phần riêng biệt của tế bào, người ta phải tách ly các thành phần này nhờ siêu âm, enzyme làm tan thành, các kháng sinh tác động vào thành, dùng áp suất thẩm thấu gây co nguyên sinh, dùng sức ép cơ học, dùng siêu li tâm hoặc li tâm trong đường gradient… Nhờ các máy đo quang phổ (Spectrophotometer) chúng ta biết rõ ràng và nhanh chóng số lượng tế bào trong dịch huyền phù. Nhờ phương pháp sắc ký giấy hoặc sắc ký cột chúng ta có thể thu được các hợp chất riêng biệt. 2. Hình dạng vi khuẩn và vi khuẩn cổ Hình dạng vi khuẩn khác nhau giữa loài này và loài khác, đối với những vi khuẩn đa hình (polymorphysme) thì hình dạng có thể khác nhau trong các giai đoạn sống khác nhau của chu kỳ sinh trưởng. Những hình dạng chính của vi khuẩn: - Cầu khuẩn (Coccus): Khi phân chia theo một phương và dính nhau ta có song cầu khuẩn (Diplococcus), hoặc liên cầu khuẩn (Streptococcus), phân chia hai phương và dính với nhau ta có tứ cầu khuẩn (Tetracoccus), phân chia 3 phương và dính nhau ta có bát cầu khuẩn (Sarcina) hoặc phân chia theo nhiều phương ta có tụ cầu khuẩn (Staphylococcus). - Trực khuẩn: bao gồm trực khuẩn không sinh bào tử (như E.coli…) và trực khuẩn sinh bào tử như Bacillus, Clostridium với kích thước khoảng 2-3 x 1μm. - Xoắn khuẩn: Spirillum, Campylobacter, xoắn thể với các vòng khác nhau: Spirochaeta, Leptospira với kích thước 1 x 5-500μm. - Xạ khuẩn: gồm những vi khuẩn thuộc bộ Actinomycetales trong đó có các giống quan trọng như Streptomyces, Micromonospora…, có kích thước 1-2 x 100-500μm.

23

Hình 2.1: Các nhóm hình thái chính của vi khuẩn

- Vi sinh vật hình sao như giống Stella và vi sinh vật hình vuông như giống Haloarcula, một loại "vi khuẩn" ưa mặn thuộc vi sinh vật cổ.

24

3. Sơ đồ cấu tạo tế bào vi khuẩn Nhờ kính hiển vi điện tử khoa học đã biết rất rõ các tổ chức dưới mức tế bào của vi khuẩn như lớp màng nhầy, thành tế bào, màng sinh chất, chất nguyên sinh và các thành phần quan trọng khác.

Hình 2.2: Mô hình và sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn

1. Thành tế bào, 2. Màng sinh chất, 3. Thể nhân, 4. Mexosome, 5. Chất dự trữ, 6. Sinh chất, 7. Bào tử, 8. Tiên mao, 9. Khuẩn mao, 10. Khuẩn mao giới tính, 11. Bao nhầy, 12. Tầng dịch nhầy, 13. Ribosome, 14. Thể ẩn nhập, 15. Plasmid. 3.1. Màng nhầy (capsule) Nhiều vi khuẩn được bao bọc bên ngoài bàng một lớp màng nhầy có bản chất hóa học là polysaccharide của một loại gốc đường (homopolysaccharide) hoặc của nhiều gốc đường khác nhau (heteropolysaccharide), ở một số vi khuẩn trong vỏ này còn chứa một ít lipoprotein. Khi làm khô, người ta xác định được 90 - 98% trọng lượng của màng nhầy là nước. Màng nhầy có tác dụng hạn chế khả năng thực bào, do đó tăng cường độc lực đối với vi khuẩn gây bệnh, do cấu trúc hóa học của màng nhầy là polysaccharide và ít lipoprotein nên có liên quan đến tính kháng nguyên của vi khuẩn gây bệnh. Mặt khác, khi môi trường nghèo chất dinh dưỡng màng nhầy có thể cung cấp một phần các chất sống cho tế bào, trong trường hợp đó màng nhầy teo đi. Một khuẩn lạc gồm các vi khuẩn có màng nhầy nhìn thấy dạng nhẵn bóng - dạng S (smooth), còn khuẩn lạc gồm các vi khuẩn ít hay không hình thành màng nhầy sẽ có dạng nhăn

Ví dụ ở nhà máy đường thường gặp Leuconostoc mesenteroides có nhiều màng nhầy dày gấp 20 lần chiều ngang của tế bào vi khuẩn. anthracis (vi khuẩn gây bệnh nhiệt than) chỉ hình thành màng nhầy trong môi trường có protein động vật. kiểu trao đổi chất… mà ta có thể xếp chúng vào hai giới: vi sinh vật cổ với loại thành tế bào đặc biệt và kiểu trao đổi chất khác thường và vi khuẩn với ba nhánh tiến hóa: nhánh có thành tế bào dày là các vi khuẩn Gram dương. Những màng nhầy như vậy được gọi là những màng nhầy lớn (macrocapsule) còn những màng nhầy nhỏ hơn 0. không có hay thành tế bào rất mỏng. như ở rảnh các nhà máy đường…. nhánh có thành tế bào mỏng là các vi khuẩn Gram âm và nhóm tiêu giảm. Thành tế bào của các vi sinh vật cổ rất khác biệt với thành tế bào của vi khuẩn và hoàn toàn khác với cơ thể nhân chuẩn.dạng R (rough).1 mm hoắc ép dịch huyền phù qua màng có lỗ nhỏ hơn đường kính tế bào. đặc biệt ở Corynebacterium diphteria thành tế bào chiếm tới 76 . Diplococcus pneumoniae (gây bệnh viêm màng phổi) chỉ hình thành màng nhầy khi xâm nhập vào cơ thể người và động vật. Đối với vi khuẩn.30% trọng lượng khô của tế bào. khi thủy phân glucopeptid ta sẽ đựoc 2 hợp chất với số phân tử . hoặc đưa tế bào vào môi trường ưu trương để gây co nguyên sinh… rồi sau đó qua siêu ly tâm.78% trọng lượng khô của tế bào. Glucopeptid (hay còn gọi là peptidoglucan. Muốn quan sát màng nhầy người ta làm tiêu bản âm với mực nho hoặc nhuộm đơn bằng thuốc nhuộm kiềm. murein) là khung rắn chắc giữ vững hình dạng vi khuẩn.25 nheo . mà chỉ nhìn thấy trên TEM hay SEM) được gọi là màng nhầy nhỏ (microcapsule).2. thành tế bào chiếm khoảng 20 . Thành tế bào vi khuẩn Gram dương dày 150 . thì màng nhầy rất dầy và tạo ra khuẩn lạc nhầy nhớt . đối với những vi khuẩn trong điều kiện môi trường quá dư thừa carbon. 3. người ta có thể thu được lớp thành tế bào khá tinh khiết. Thành tế bào Ngày nay khoa học đã biết khá rõ về thành tế bào các cơ thể nhân sơ. Có những vi khuẩn chỉ hình thành màng nhầy trong các điều kiện nhất định. Dựa vào sự nghiên cứu cấu trúc phân tử của thành tế bào. ví dụ Bac.800A0 Còn ở vi khuẩn Gram âm lớp thành murein mỏng hơn: từ 50 . mucopeptid.2μm (nghĩa là không nhìn thấy trên kính hiển vi thường. Nhờ các phương pháp tách ly tế bào như lắc dịch huyền phù vi khuẩn với các hạt thủy tinh có đường kính 0.180A0.dạng M (mucoid). Hợp chất cơ bản của thành tế bào vi khuẩn là hai chất dị cao phân tử (heteropolyme): glucopeptid và acid teichoid.

. 1 D. aureus là lizin. glutamic và 1 acid diamin. ở E. do đó mà hình thành một mạng lưới murein chắc chắn.L. sư phân bào.acetyl muramic.coli là acid L – diaminpimelic (ADP).4 ß glucozid. Đối với nhóm vi khuẩn tiêu giảm thành tế bào (Mycoplasmatales. Thành tế bào vi khuẩn có chức năng quan trọng là giữ hình dạng ổn định của tế bào .4). Mycoplasma (vi khuẩn nhỏ nhất có thể nuôi cấy trên môi trường). tham gia vào quá trình nhuộm Gram. phần lớn chúng là những cơ thể đa hình như các dạng PPLO. Mollicustes. trong thành phần của N.acetyl muramic có mặt của các acid amin với trọng lượng phân tử Gram: 2 D. Acid teichoic liên kết với acid muramic qua mạch phosphodieste. Các gốc N.alanin. ở vi khuẩn Gram âm hiện chưa tìm thấy hợp chất này. chúng liên kết với nhau qua liên kết 1.. Enzyme lysozim cắt liên kết glucozid giữa C1 còn lại của acid Nacetyl muramic và C4 còn lại của N-acetyl glucosamin (liên kết ß – 1.acetyl muramic liên kết với nhau qua dây nối peptid. Vi khuẩn Gr+ Vi khuẩn Gr- Hình 2. các acid diamin này có thể kết hợp với mạch peptid của chuỗi bên. tham gia vào việc duy trì áp suất thẩm thấu.26 Gram như nhau là: N-acetyl glucosamin và acid N. hợp chất thấy nhiều ở vi khuẩn Gram dương (có thể chiểm tới 50% trọng lượng khô của thành). tạo ra mạng lưới chằng chịt như tổ ong. Acid teichoic có hai loại ribiteichoic và glycerin teichoic. những vi khuẩn này không có thành rắn chắc cho nên chúng có thể thay đổi hình dạng.3: Mô hình cấu trúc thành tế bào vi khuẩn Gram(+) và Gram(-) . Trong thành tế bào vi khuẩn còn có một loại hợp chất đặc biệt đó là acid teichoic. Acid diamin này ở Sta. Tenericutes) người ta không tìm thấy hợp chất murein.

chức năng hô hấp… Chức năng chủ yếu của màng sinh chất là tấm bình phong ngăn trở dòng các chất ra cũng như cho đi qua các hợp chất từ phía ngoài vào.70%) và một ít hợp chất glucid. Các phân tử phospholipid có đầu ưa nước (hydrophyle) gồm có choline . Nó đảm bảo tế bào hấp thụ được các chất dinh dưỡng.chiếm khoảng 30 . Màng sinh chất Màng sinh chất của vi khuẩn và các vi sinh vật cổ có thể thấy được nhờ co nguyên sinh.phosphate và glycerol còn đuôi kỵ nước (hydrophone) là các phân tử acid béo. các nguyên tố có lợi cho quá trình trao đổi chất.Các phospholipid có thể là phosphatidiglycerol và/hoặc là phosphatidylethanolamin. chính cách sắp xếp này có lợi nhất cho chức năng vận chuyển các chất (đưa các dòng proton nhờ các enzyme). trong đó có các hệ permease. Đối với các phân tử có kích thước lớn quan trọng đối với tế bào và ưa nước thì màng cho đi qua theo cơ chế khuếch tán theo nồng độ chất hòa tan. N2.…màng sinh chất thể hiện như một màng vật lý cho đi qua theo quy luật vật lý học. . màng ty thể. Nó lựa chọn cho đi qua cả các phân tử chất hữu cơ loại nhỏ đồng thời ngăn cản các hợp chất phân tử lớn. Khoa học gọi nó là màng cơ sở vì có cấu tạo giống hầu hết các màng trong tế bào như màng nhân. lục lạp. nó bao bọc toàn bộ khối chất nguyên sinh. màng bào tương… Phân tích hóa sinh cho thấy màng sinh chất gồm 3 loại phân tử: lipid (chủ yếu ở dạng phospholipid . CH4. N2O. nằm ngay dưới lớp thành hoặc các lớp màng ngoài.40%). thành phần protein này có thể chiếm tới 60 . CO2. lớp màng này dưới kính hiển vi đối pha là lớp có độ dày khoảng 7. H2 hoặc các phân tử có cực nhưng không tích điện như H2O. protein (gồm rất nhiều hệ enzyme.3. trong suốt trong khi các lớp protein bên ngoài có màu đậm tối. nhờ đó mà cơ thể tập trung vào trong các hợp chất cần thiết cho tế bào. Đối với các phân tử bé kị nước như O2. Do cấu trúc các phân tử phospholipid như trên nên chúng phải sắp xếp các đuôi kỵ nước với nhau và đầu ưa nước quay ra phía ngoài và phía trong sinh chất. Các phospholipid dưới kính hiển vi điện tử gồm 2 lớp nằm ở giữa. urea. có thể là khuếch tán thụ động từ nồng độ cao đến nồng độ thấp hoặc khuếch tán tích cực chủ động nhờ các enzyme vận chuyển permease.27 3.5nm. màng lưới nội chất.

pha thứ 2 là pha huyền phù gồm các hạt nucleoprotein. 3. lepxinaminopeptidase. Mỗi ribosome. Các ribosome chứa phần chủ yếu là RNA (63%) và phần kia là protein (37%). trong chất nguyên sinh xuất hiện các vật thể ẩn nhập. Khi còn non. Phần còn lại của sinh chất là lipoproteid (chiếm 10 20%). lipid và hydratcarbon. .106 daltons. lipid và nhiều loại hạt có kích thước rất khác nhau. Để nghiên cứu sinh chất.7. Sinh chất của vi khuẩn có pH bình thường là 7 . Ở các cơ thể nhân chuẩn.28 Có một cách vận chuyển khác là do sự thay đổi vị trí các nhóm chức năng. Nước ở trạng thái kết hợp (chiếm phần nhỏ) thường liên kết trong các vi cấu trúc như protein. khi giảm nồng độ Mg2+ của dung dịch sẽ tách ra thành 2 tiểu phần trong siêu li tâm: tiểu phần lớn (50S) và tiểu phần be (30S). các enzyme này có mặt trong ty thể. không bào khí làm cho sinh chất có dạng huyền phù lổn nhổn.90% là nước. galactosidase và một ít chất khoáng giàu Mg và nghèo Ca. Màng sinh chất chứa các enzyme sinh tổng hợp kiểm soát các khâu kết thúc tổng hợp lipid của màng và các hợp chất kiến tạo thành tế bào.10-3 cm/giây trong siêu li tâm) với đương kính từ 10 . * RNA và Ribosome Một tế bào vi khuẩn chứa trung bình khoảng 18. người ta dùng siêu li tâm cao tốc để tách chất nguyên sinh và các cấu trúc siêu hiển vi riêng ra.4. tiểu phần lớn liên kết với tiểu phần bé bàng mối liên kết trung gian RNA . bắt màu không đồng đều và có tính chiết quang khác nhau. màng sinh chất là nơi định vị của nhiều enzyme tham gia tổng hợp ATP. ví dụ khi phân tử glucose đi vào đã được phosphoryl hóa và giải phóng vào bên trong màng tế bào là hợp chất glucoso . Các chuỗi hô hấp của màng sinh chất của vi khuẩn và vi sinh vật cổ làm chức năng tương tự như màng trong của ty thể. Hệ keo của sinh chất bao gồm 2 pha: pha thứ nhất là dung dịch muối khoáng và các hợp chất hòa tan có bản chất là lipoproteid.30nm. Sinh chất và Ribosome Sinh chất của cơ thể nhân sơ gồm có 80 . ribosome có thể còn chứa một lượng nhỏ lipid và enzyme ribonuclease. hạt 70S (S là chữ đầu của Sverberg .000 ribosome. chất nguyên sinh có cấu tạo đồng nhất và bắt màu giống nhau. trọng lượng phân tử 3.phosphate. nước có thể ở trạng thái tự do (chiếm phần lớn) làm nhiệm vụ hòa tan các chất và tạo nên dung dịch keo với các chất cao phân tử. Cuối cùng.protein và protein protein. đang sinh trưởng. Ngoài RNA và protein.2. Khi trưởng thành.

Các vi khuẩn Chromatium. chlorofor. Ribosome là cơ quan tổng hợp protein của tế bào. các yếu tố này thay đổi vị trí phiên âm của histidine (cho diphtamide) làm mẫn cảm với độc tố diphteria. Các chất dự trữ carbon o vi khuẩn thường thấy là glycogen.3μm. Các site này gọi là site "P" (như peptidyl) và "A" (như aminoacyl).29 Sự tổ hợp của tiểu phần lớn vào tiểu phần nhỏ bởi liên kết bên trong ribosome. đây là một sự khác biệt nữa giữa các vi sinh vật cổ và vi khuẩn. Kích thước và số lượng các hạt này tùy thuộc vào loài vi khuẩn và điều kiện nuôi cấy chúng. tinh bột. liên kết RNA . .5.Các hạt dị nhiễm sắc (metachomatic granulation) hay hạt volutin được tìm thấy lần đầu ở xoắn khuẩn Spirillum volutans. đường kính có thể đạt tới 0. Trong khi sinh trưởng. nhưng chỉ có một số nhỏ ribosome (khoảng 5 . Các vi khuẩn oxy hóa sắt có thể tích lũy sắt trong sinh chất dưới dạng Fe3O4. trong tế bào vi khuẩn xuất hiện những hạt có độ lớn và thành phần hóa học khác nhau. . hợp chất này nhuộm các chất đang trung hợp (polymer) không phân nhánh của glucose (tinh bột) thành màu xanh thẩm và các hydratcarbon phân nhánh (glucogen) thành đỏ nâu. ở đây có 2 site (chốt) đặc biệt có vai trò quan trọng trong quá trình dịch mã (translation) từ chuỗi RNA sang protein. . trong dung dịch kiềm hoặc dung dịch NaCl 5%.protein.10% tổng số ribosome) ở dạng liên kết với RNAm đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều yếu tố làm dài chuỗi polypeptide.hydroxy butyrate… Các hạt dự trữ carbon dễ dàng nhìn thấy khi nhuộm bằng dung dịch có iod. Beggiatoa có thể tích lũy lưu huỳnh bên trong tế bào do oxy hóa H2S giải phóng ra S. các chất dự trữ này đạt đến kích thước nhất định thì hình thành nên hạt dự trữ (vật thể ẩn nhập) có thể thấy dưới kính hiển vi. Các hạt volutin có dạng hình tròn. poly-β. ester. nhưng không thấy ở vi khuẩn. có thể tan trong nước nóng 800C. xanh toluidine thành màu đỏ tía trong khi sinh chất của vi khuẩn lại có màu xanh. trong dung dịch HCl 1N…không tan trong rượu. Một trong các yếu tố đó là EF-2 thường thấy ở các vi sinh vật cổ và cơ thể nhân chuẩn. Hạt volutin là những hạt dự trữ polyphosphate vô cơ. vi khuẩn tích lũy dần các chất dự trữ hữu cơ và vô cơ. 3. Các hợp chất poly-βhydroxy butyrate được nhuộm màu bởi Soudan đen như màu các giọt mỡ. Các hạt dự trữ ở vi khuẩn Ở cuối pha trưởng thành. Chúng bắt màu với thuốc nhuộm kiềm như xanh methylene.

Các hạt carboxysome thường thấy ở Cyanobacteria. sắc tố gần giống với sắc tố võng mạc mắt.30 . đó là những hạt ribulose diphosphat carboxylase (hay carboxydis mutase) được bao bọc bởi sự gấp nếp của màng sinh chất. vi khuẩn tía và vi khuẩn lục. chúng có bản chất là protein và ngày nay được dùng để diệt sâu hại.100nm. Mặt khác bản chất của các sắc tố quang hợp cũng khác biệt. . vi khuẩn nitrat hóa. . Ngoài ra. 3. .Tinh thể diệt côn trùng thường thấy ở một số loài vi khuẩn sinh bào tử như Bacillus thuringiensis. Các thể mang màu và sắc tố Ở vi khuẩn quang hợp cơ quan thực hiện quá trình quang hợp là các thể mang màu (chromatophores) (ở tảo và thực vật là lục lạp chlorophaste) vì cấu trúc siêu hiển vi của các thể mang màu khác với lục lạp. ở một số vi khuẩn màu tía. Bacillus dechrolimus.Pyocyanine.Vitamine K2 (hợp chất quinon) ở Bacillus subtilis và Bacillus cereus.Sắc tố pyocyanine xanh pyoverdine xanh lục huỳng quang ở P.Một số sắc tố tạo thành màu đặc trưng của khuẩn lạc như zeaxanthine (carotenoid). Không bào khí giúp vi khuẩn quang hợp trôi lơ lửng trong nước và nổi lên mặt nước. . có đường kính khoảng 50 . tinh thể này xuất hiện khi hình thành bào tử. Halobacterium halobium (cơ thể sống trong môi trường mặn) có chứa bacteriorhodopsine ở màng sinh chất.6. vi khuẩn oxy hóa lưu huỳng như Thiobacillus. 3. Không bào khí Đây là một loại túi chứa đầy khí thường gặp ở nhiều loài thuộc 3 nhóm vi khuẩn quang hợp: vi khuẩn lam (Cyanobacteria). ở tảo và thực vật là diệp lục tố (chlorophyll) trong khi ở vi khuẩn quang hợp là các sắc tố gần với chlorophyll mà người ta gọi là khuẩn diệp lục tố (bacteriochlorophyll). .7. aeruginosa. sắc tố vàng ở Staphylococcus aureus. chúng ta có thể gặp các sắc tố sau: . xanthophyll và sarcinaxanthine (carotenoid) là loại sắc tố đỏ ở Sarcina.Dẫn xuất sắc tố pyrolic đỏ ở Serratia marcescens. violaceine ở Chromobacterium violaceum. . . sắc tố có hoạt tính kháng sinh.Sắc tố carotenoid chống tia tử ngoại ở Corynebacterium.

8. Chiều dài của nó trong tế bào E.Archaea) đã tìm thấy histone.2% trọng lượng khô của chúng. + H1 và HLP1. . có thể dẫn tới sự có mặt của 2 thậm chí 4 thể nhiễm sắc trong một tế bào vi khuẩn đang phân chia. những nghiên cứu gần đây cho thấy ở Thermoplasma (một loại vi sinh vật cổ . tức là gấp 500 . điều đó giải thích tại sao chuỗi DNA của vi khuẩn dài tới 1mm và gồm khoảng 5. bền nhiệt nên rất gần gũi với histone của các sinh vật nhân chuẩn: + Hu được hình thành bởi 2 tiểu phần α và β (nhị phân protein ProteinII) nên rất gần với histone H2B.109 dalton (4.1000 lần chiều dài của vi khuẩn. 1. Chất nhân của vi khuẩn DNA của tế bào vi khuẩn chiếm khoảng 1 . .106 pb (cặp base nitơ) với trọng lượng phân tử vào khoảng 3. sửa chữa bổ sung. hình dạng rất khác nhau và chỉ có 1 sợi gồm 2 mạch DNA. đó là những protein kiềm.coli có 50 búi xoắn và có gần 500 vòng trong một búi. coli vững chắc hơn.Ở E. xúc tác bổ sung desoxyribonucleotide vào đầu của chuỗi DNA. đó là hợp chất chứa thông tin di truyền chủ yếu của tế bào. Vòng thể nhiễm sắc được định vị tại một điểm trên màng sinh chất lúc sắp phân chia. Ở E. Chất nhân của vi khuẩn không có màng bọc. coli: + DNA polymerase I: làm chức năng khôi phục. Khong thấy protein histone kiểu tế bào nhân chuẩn mà chỉ có các polyamine như specmidin và specmine làm chức năng củng cố ổn định DNA. Vòng DNA xoắn kép của vi khuẩn thường được gọi là thể nhiễm sắc vi khuẩn hay genophore. + H gần giống với histone H2A. những protein liên kết DNA này có chức năng điều hòa không đặc hiệu trong quá trình sao mã. nhiều vòng tạo thành búi xoắn.5.109 đối với Acholeplasma).Ba loại DNA polymerase đã được chiết từ E. nhưng trong môi trường nuôi cấy liên tục khi có sự sinh sản nhanh.108 đối với Mycoplasma.106 pb. Phản ứng chỉ xảy ra khi DNA đã được đinh vị ở màng sinh chất. . coli đã tìm thấy ít nhất là 4 loại protein liên kết với DNA. mỗi vòng nhỏ có khoảng 400 cặp base nitơ.coli đo được là 1mm. Độ lớn DNA vào khoảng 5. Mặc dù chỉ có một thể nhiễm sắc đối với một tế bào vi khuẩn. Những nghiên cứu trên kính hiển vi điện tử cho thấy genophore của vi khuẩn có nhiều vòng.31 3. Tuy nhiên. Sự có mặt của các protein trên làm cho cấu trúc thứ cấp DNA của E.

+ Đóng và tạo thành vòng các phân tử DNA xoắn kép mạch thẳng. Đấy là cơ chế nhân đôi DNA bảo đảm tính di truyền của các thế hệ vi khuẩn. ví dụ chỉ số Chargaff của Micrococcus luteus là 4 và của Clostridium perfringens là 0.Các DNA-ligase xúc tác hình thành các đầu nối 2 mạch DNA .coli và nhiều cơ thể nhân sơ khác. số lượng adenine bằng số lượng thymine và số lượng guanine bằng số lượng cytosine. tế bào vi khuẩn (và một số loài nấm men) có thể chứa các yếu tố di truyền ngoài thể nhiễm sắc. DNA-ligase có thể thực hiện các chức năng sau: + Sửa chữa. coli. 3. cắt bỏ một đoạn của mạch trong DNA xoắn kép. các plasmid. + DNA polymerase III là loại có hoạt tính nhất trong 3 loại polymerase. Vì vậy mà năm 1952. Các thông tin di truyền từ DNA được sao mã (transcription) sang mRNA và sau đó được dịch mã (translation) thành chuỗi polypeptide hay enzyme. Khái niệm vật chất di truyền ngoài thể nhiễm sắc bao gồm DNA của các ty thể. Lederberg đã gọi chúng là plasmid để chỉ tính chất độc lập của chúng với các gen nằm trên thể nhiễm sắc. các yếu tố "diệt". nó cần thiết cho hoạt động của RNAm. + Tham gia vào quá trình nhân DNA cùng với DNA polymerase.32 + DNA polymerase II có hoạt tính ngoài nhân. + Hàn các đoạn DNA trong quá trình tái tổ hợp di truyền. DNA của cơ thể có cấu tạo đặc trưng. . Tỷ lệ (G+X)/(A+T) là một chỉ số sinh hóa quan trọng giúp phân loại đến giống và loài trong phân loại sinh hóa (Chemotaxonomy). từ hai mạch làm khuôn tổng hợp hai mạch mới bổ sung để tạo thành hai chuỗi DNA xoắn kép hoàn toàn giống nhau. Các enzyme tháo mạch của chuỗi xoắn kép làm cho các mạch DNA trong chuỗi xoắn kép được tách ra để nhân lên. chúng có thể tự nhân lên.34.9. các trực khuẩn đường ruột và vi khuẩn Gram âm.cầu phosphodiester giữa nhóm hydroxyl 3' ở đầu mạch và nhóm phosphate 5' ở đầu mạch kia. lục lạp (nếu có). một số prophage… Khoa học đã xác định plasmid có ở rất nhiều loài vi khuẩn như E. Bằng phương pháp phóng xạ tự ghi (autoradiogragh) khoa học cỏ thể chụp được quá trình nhân lên của nhiễm sắc thể ở E. Plasmid Ngoài các gen nằm trong genophore ra. tụ cầu khuẩn . các yếu tố giới tính.

kháng sinh.33 Staphylococcus aureus. Các yếu tố di truyền vận động (Transposon . Tần số của sự chuyển vị (Transposition) cũng như tần số của các đột biến tự phát ngẫu nhiên (10-5 . Một số plasmid (ví dụ yếu tố giới tính F) có thể xâm nhập vào thể nhiễm sắc ở vị trí đặc biệt có trật tự nucleotide bổ trợ với đoạn nucleotide trên plasmid. . Các plasmid không phải là yếu tố nhất thiết phải có đối với sự sống tế bào. Các plasmid qua tụ cầu khuẩn Staphylococcus chỉ có thể chuyển sang tế bào nhận nhờ tải nạp.coli như Tn5 (5700bp) chống chịu Kanamycine. chắc phải có cơ chế kiểm soát đảm bảo đồng thời sự nhân lên.1500bp) thường chỉ mã hóa sự chuyển vị (transposition) (tạo ra các site . nhưng khi có mặt. gần giống một prophage). có khả năng tự nhân lên độc lập với tế bào và chúng được phân sang các tế bào con khi nhân lên cùng với sự nhân lên của tế bào. các chất dinh dưỡng… Các plasmid có thể ở trạng thái cài vào thể nhiễm sắc. Như vậy. ngược lại có plasmid không tiếp hợp được. Tn2571 (23000bp) chống chịu Chloramphenicol. coli như IS 1 (768bp) và IS 2 (1327bp). Các yếu tố Tn thấy ở E. Tn3 (4597bp) chống chịu Ampicillin.10-7). những IS này gồm khoảng 1000bp và thấy ở E. chống chịu với nhiệt độ bất lợi. hiếm thấy 2 mạch thẳng. trong trương hợp cùng nhân lên. những site như vậy gọi là những yếu tố gia nhập (IS). Có những plasmid có thể chuyển từ tế bào cho sang tế bào nhận nhờ tiếp hợp (tiếp hợp được). các yếu tố gia nhập (yếu tố điền vào . chúng đem lại cho tế bào nhiều đặc tính chọn lọc quý giá như có thêm khả năng phân giải một số hợp chất.Tn) là những đoạn nucleotide dài hơn (vài ngàn đến vài vạn bp) mã hóa khả năng thay đổi tính chất (như chống chịu) thường định vị bên cạnh IS. có kích thước nhỏ (bằng khoảng 1/100 thể nhiễm sắc của vi khuẩn. nhưng không có nghĩa sự nhân lên của plasmid phụ thuộc vào sự nhân lên của tế bào. nằm ngoài thể nhiễm sắc.IS) là đoạn nucleotide nhỏ (700 . Các gen vận động này có thể di chuyển trong nôi bộ một thể nhiễm sắc hoặc giưa các thể nhiễm sắc.tự cắt đứt trước của DNA). số lượng bản sao và sự phân chia đồng đều các bản sao cho hai tế bào con. thuốc màu. có khả năng tiếp hợp hoặc không tiếp hợp. Các plasmid có thể tăng lên hoặc giảm đi khi có yếu tố bất lợi như nhiệt độ. có thể có một hoặc nhiều bản sao cùng loại ngay trong một tế bào vi khuẩn. xạ khuẩn Streptomyces coelicolor và ở Rhizobium melitoli… Plasmid là phân tử DNA vòng kín 2 mạch. cho đến nay cơ chế này còn chưa sáng tỏ. Tn681 (2100bp) sinh độc tố ruột. chống chịu với các kháng sinh… Thường thì các plasmid nhân lên khi tế bào nhân lên hay tế bào tiếp hợp.

loại nhung mao này ngắn hơn nhung mao giới tính (loại II có thể dài tới 10μm). Loại nhung mao phổ thông phân bố với số lượng lớn trên bề mặt tế bào vi khuẩn (vài trăm). Sự chuyển động của tế bào vi khuẩn có thể đạt tới 10μm/s (tức là trong 1 giây vi khuẩn có thể đi được khoảng cách dài gấp 10 lần nó) nên đòi hỏi một năng lượng rất lớn (khoảng 2% năng lượng trao đổi chất của tế bào).25nm ở Vibrio và Pseudomonas). trong vi sinh học người ta thường dùng tiên mao và tiêm mao với cùng một nghĩa. acid glutamic và tyrosine). Mặc dù vậy. khi vi khuẩn di động tiên mao xoáy vào nước hoặc môi trường lỏng (có thể tới 100 vòng trong 1 giây). Một tiên mao có chiều dài từ 6 . acid aspartic. Tiên mao giúp cho vi khuẩn chuyển động. ở đầu cùng có chổ phình ra. số lượng nhung mao giới tính rất ít. những protein này có tính kháng nguyên (H.10. tiêm mao (Cils) và nhung mao (Pili) Tiên mao thường thấy ở Vibrio.30μm và đường kính 10 30nm (12nm ở Proteus. chúng khác với nhung mao (pili) là những sợi mảnh và ngắn hơn nhiều. Tiên mao (Flagelles).000 (trong đó có các acid amin chủ yếu là arginine. protein có trọng lượng phân tử khoảng 40. Bộ máy xoay tiên mao ở gốc nằm trong màng sinh . Người ta chia nhung mao (pili hoặc fimbria) làm 2 loại: loại nhung mao phổ thông (Type I) và loại nhung mao giới tính (Type II). Khi tiên mao ngắn thì người ta thường gọi là tiêm mao. thường có xung quanh tế bào Gram âm và ít thấy ở tế bào vi khuẩn Gram dương. người ta cho rằng loại nhung mao này có liên quan đến tính chất kết dinh máu của vi khuẩn. Tiên mao có cấu tạo từ một loại protein gần với Keratin mà người ta gọi là flagelline. nhung mao loai II có vai trò quan trọng trong quá trình tiếp hợp (conjugation) giữa 2 tế bào vi khuẩn. trong khi tiêm mao chuyển động như que gạt. 20 . kháng nguyên ứng nhiệt).30 sợi tùy thuộc vào loài vi khuẩn. Trong số các sợi (tiêm mao và nhung mao) trên bề mặt tế bào vi khuẩn thì tiên mao được nghiên cứu kỹ hơn và người ta chia chúng làm 2 nhóm phân bố: phân bố ở cực (polaire) và phân bố xung quanh (peritriche). Số lượng tiên mao có thể từ 1 . Spirillum và nhiều loài vi khuẩn Gram âm. khoảng 1 .34 3.4. lysine.

Thermoactinomyces. Cách sắp xếp tiên mao là một tiêu chuẩn trong phân loại hình thái (Morphology taxonomy) vi khuẩn: . hợp chất này giúp cho bào tử bền nhiệt. Vai trò của hợp chất dipicolinate calcium làm cho bào tử chống chịu được nhiệt độ cao. Sporolactobacillus. Sporosarcina. Vỏ bào tử đặc trưng bằng sự có mặt của acid dipicolinic (dưới dạng dipicolinate calcium). Trong một số chất độc tế bào vi khuẩn bị chết rất nhanh nhưng bào tử có thể tồn tại được khá lâu. trong HgCl2 1% tồn tại .Đơn mao ở cực (Monotriche polaire hay parapolaire) đặc trưng cho nhiều loài Vibrio hoặc chùm mao ở cực (Lophotriche) đặc trung cho nhiều loài Pseudomonas. được gọi là nội bào tử (endospores).N-succinylglutamic không có trong tế bào sinh dưỡng và chỉ được tổng hợp khi hình thành bào tử. . bào tử túi (ascospores) hay bào tử đảm (basidiospores) ở nhiều loài nấm. khi chất dinh dưỡng ở môi trường cạn kiệt và chất qua trao đổi độc hại quá nhiều. khi thí nghiệm người ta đã thay calcium bằng strontium thì khả năng chịu nhiệt của bào tử thu được kém đi. Một hợp chất khác của vỏ bào tử mới tìm thấy là acid L. tế bào có thể mất đi đến 70% nước. Desulfotomaculum. anthracis có thể sống tiềm sinh trong nhiều năm. vành trong gồm 16 đơn phần protein có thể dịch chuyển rất nhanh nhờ dòng proton (H+) đi vào. ngay giai đoạn đầu khi hình thành vách ngăn DNA mới với một ít nguyên sinh chất. Khi hình thành bào tử. hợp chất này có thể chiếm tới 10 . ví dụ Bac. khác với các loại đính bào tử (conidiospores). Mỗi tế bào vi khuẩn chỉ tạo một nội bào tử nên loại bào tử này không phải là bào tử sinh sản. Clostridium. chúng là những bào tử sinh sản vô tính hay hữu tính.11. ví dụ trong phenol có thể vẫn sống trong 15 ngày.Lưỡng cực (Amphitriche hay Cephalotriche) có thể chùm mao ở lưỡng cực như các loài Spirillum.15% trọng lượng khô của bào tử.Chu mao (Peritriche) hay tiên mao sắp xếp xung quanh thân tế bào vi khuẩn đặc trưng cho nhiều loài Prote 3.35 chất và thành tế bào gồm 2 vành khuyên. Một số vi khuẩn khi hình thành bào tử có thể tồn tại rất lâu trong tự nhiên. Nội bào tử vi khuẩn (Endospores) Một số vi khuẩn ở cuối giai đoạn sinh trưởng. hoặc do có sự thay đổi đột ngột các điều kiện sinh trưởng có khả năng hình thành bào tử ở bên trong tế bào. Những vi khuẩn có khả năng hình thành nội bào tử gồm nhiều loài thuộc các giống Bacillus. Chromatium và Thiospirillum. .

quá trình mọc mầm gồm 3 giai đoạn chủ yếu: hoạt hóa. thường thì xạ khuẩn có tiểu tiết . nếp nhăn (rugose)… tùy thuộc vào loài xạ khuẩn. xoắn (Spirales) hoặc có móc. Thời gian để hình thành bào tử khác nhau tùy loài (từ vài giờ đến 20 giờ).2μm (nhỏ hơn nhiều so với đường kính sợi nấm 7 . xạ khuẩn cũng bị phage tấn công và gọi là Actinophage. tóc (hairy). Streptomyces là một giống xạ khuẩn bậc cao được Waksman và Henrici đặt tên năm 1943. gai (spiny). Trên đầu sợi khí sinh của Streptomyces hình thành cuống bào tử và chuỗi bào tử. nứt vỏ và mọc ra. muốn quan sát được bào tử người ta dùng phương pháp nhuộm đơn hoặc kép. Màng bào tử xạ khuẩn có thể nhẵn (smooth).5μm. một giống đã khai thác được khoảng 50% số kháng sinh hiện biết. Đó là những loài thuộc giống Streptomyces. khối u (warty). hệ sợi mặt có chất tạo nên khung của khuẩn lạc và hệ sợi khí sinh tận cùng bằng những cuống mang bào tử. Chúng có vị trí tiến hóa cao trong số các giống thuộc vi khuẩn Gram dương. Xạ khuẩn và vi khuẩn nội bào Những vi khuẩn thuộc bộ Actinomycetales (nhóm bậc thấp và bậc cao) là những vi khuẩn có hình sợi Gram dương.77% (G + X) trong DNA). tải nạp và biến nạp. vòng (Retinaculiaperti)… đoạn tận cùng của cuống mang bào tử bằng phương pháp cắt khúc (segmentation) hay kết đoạn (fragmentation) mà hình thành nên chuỗi bào tử. Xạ khuẩn cũng có quá trình sinh sản phân bào theo kiểu amitose (phân bào không tơ). có trị số % mol Guanine và Xytozin rất cao (69 . Bào tử xạ khuẩn (Arthrospores bào tử đốt) hình bầu dục. nghĩa là chưa có sự phân hóa thành tế bào đực. hình lăng trụ hoặc hình cầu với đường kính khoảng 1. đường kính sợi khoảng 1. thành tế bào xạ khuẩn khong chứa cellulose hay chitine mà chứa hợp chất điển hình của vi khuẩn là glucopeptide. Sợi mang bào tử có những hình dạng khác nhau tùy theo loài: thẳng-lượn sóng (Retiflexibilis). 4. Xạ khuẩn sinh sản vô tính bằng bào tử.9μm).36 trong 2 ngày. loại vi khuẩn này cũng chưa có giới tính. Những tiểu tiết này có thể thay đổi theo quy luật trên môi trường nuôi cấy. sợi có thể phân nhánh. Nhưng xạ khuẩn rất gần với nấm về hình dạng hệ sợi phát triển trong cơ chất như bộ "rễ" hấp thụ chất dinh dưỡng. Khi đưa bào tử vào môi trường thuận lợi để phát triển. thường gặp chúng trong đất và nước. cái và có thể hình thành hợp tử từng phần nhờ tiếp hợp. Xạ khuẩn cũng giống như vi khuẩn là chưa có nhân được bao bọc bằng màng. bào tử sẽ có hàng loạt thay đổi tích cực và mọc mầm.

chúng là tác nhân gây các bệnh hô hấp. trên môi trường có đạm vô cơ và glucose các bào tử dễ biểu hiện các tiểu tiết rõ nhất. kích thước của chúng rất nhỏ (0. lớp Mollicutes.3μm) vì vậy chúng dễ qua màng lọc vi khuẩn. tiết niệu . Những vi khuẩn này cũng có 2 loại acid nucleic. sinh sản bằng cách chia đôi khi ở trong tế bào động vật. chính vì vậy mà ủy ban quốc tế về phân loại xạ khuẩn (ISP) đã nêu ra các môi trường chuẩn và phương pháp chung để phân loại nhóm vi sinh vật này. ký sinh ở động vật có xương.Chlamydia là một giống của Chlamydiaceae. Thermophiles anaerobies stricts).R. thân mềm dễ biến hình. được Woese R.0. và Woese C. 5. họ độc nhất của bộ Mycoplasmales (đôi khi là Mycoplasmatales . ưa nhiệt và ưa acid (Thermoacidophiles. trong động vật có xương sống chúng không tạo ra ATP riêng mà sử dụng ATP của vật chủ. đó là lớp vi khuẩn tiêu giảm thành.1 . Đây là những vi khuẩn thuộc Tenerecutes.Mycoplasma thuộc họ Mycoplasmaceae. Nhóm Crenarchaeota là những vi sinh vật cổ kị khí bắt buộc. có 3 nhóm (Tribus): Rickettsiae.37 có thể có màng nhẵn trên môi trường có nguồn nitơ hữu cơ. Những cơ thể còn lại hiện nay thường sống trong các điều kiện khác thường. là những vi khuẩn ký sinh bắt buộc. . Ehrlichiae và Wolbachiae với 2 giống chủ yếu là Rickettsia và Coxiella. Màu sắc của khuẩn lạc và hệ sợi khí sinh cũng rất khác nhau tùy theo nhóm Streptomyces. Hiện nay khoa học đã mô tả được khoảng 600 loài xạ khuẩn bậc cao này. thành tế bào cũng có hợp chất đặc trưng của thành tế bào vi khuẩn. màu sắc này cũng có thể biến đổi khi nuôi cấy trên môi trường khác nhau. Trong bộ Mycoplasmales có các dạng vi khuẩn Mycoplasma dạng L và PPLO.45μm) vì thế trong một thời gian dài trước đây người ta coi chúng là một loại virus (virus kiềm tính Van Royen).3 . Chúng là những vi khuẩn không có thành tế bào. Rickettsiales. vi khuẩn có kích thước nhỏ nhất khoa học hiện biết (0.0. Những nghiên cứu gần đây về nhiệt độ và pH tối ưu của vi khuẩn ưa nhiệt và Archaea cho phép chia vi sinh vật cổ thánh 2 nhóm: Crenarchaeota và Euryarchaeota.Freundt. tách ra thành một nhánh tiến hóa riêng. . 1955). . Gram âm và có nhiều điểm giống Rickettsia.sinh dục.Rickettsia là một giống của Rickettsiaceae. đây là vi khuẩn ký sinh nội bào. Vi sinh vật cổ (Archaea) Các vi sinh vật cổ mà trước đây gọi là các vi khuẩn cổ (Archaeobacteria) là nhóm cơ thể nhân sơ có sớm nhất (khoảng 4 tỷ năm trước đây). bất động. thuộc bộ Chlamydiales. .

không có dihydrouracil. đây có lẽ là nhánh cổ xưa nhất. sinh methane (methanogenes) và một vài loài kị khí ưa nhiệt. DNA của chúng giàu hàm lượng G + X (mối liên kết 3 hydrrogen). một số loài tìm thấy trong . Bảng 2. ester của acid béo mạch không thẳng và glycerol. ete béo. Chính những đặc điểm đó đã giúp cho vi sinh vật cổ sống trong những điều kiện khác thường: nhiệt độ cao (có loài sống được ở 2500C) dưới 265 atm. ở các lớp nước sâu. có nhiều liên kết muối và hydro trong protein.RNA loại + nhân chuẩn Có coenzyme đặc biệt + Nhiệt độ sinh trưởng tối đa 900C 1100C Có quang hợp phức tạp Có thể Có thể sinh methane + Chu trình Calvin được sử Có thể dụng khi cố định CO2 Những vi sinh vật cổ (số liệu chủ yếu dựa trên methanogenes) là những đơn bào nhỏ khoảng 1μm có thành tế bào gồm những hợp chất đặc biệt (thay vì murein ở đây có acid talosaminuronic. acid Glycerol. có pseudouracil ở vị trí uracil trong RNAt. sự phân nhánh của chuỗi dang ether (-O-) mà không phải dạng ester (-CO-O-) (lipide ether-phytanyl). chất nhân phân tán trong sinh chất với lượng nhỏ (chỉ bằng khoảng 1/3 so với chất nhân của E.coli). có intron.methylpseudouridine Hình thành chất kích thích + methyonyl RNAt Các intron trong gen + Có Polymerase . thymine trong vòng bên của RNAt. hầu như không có sự ổn định về quinon và cytochrome. có coenzyme đặc biệt (M).3: So sánh một số tính chất giữa vi khuẩn và vi sinh vật cổ Tính chất Bacteria Archaea Thành phần thành tế bào Murein Pseudomurein. aster isopranyl Hình dạng tế bào có loại + (hoặc không) hình vuông và dẹt Nội bào tử (endospore) + (hoặc không) Pseudouridine hoặc Chất "ở nhánh" của RNAt Ribothymidine L. ở đáy. protein. ribosome loại cơ thể nhân sơ. polysaccharide Lipid của màng Glycerol.38 Nhóm Euryarchaeota là những vi sinh vật cổ ưa mặn. kị khí. chống chịu với lysozyme… Có 3 nhóm sinh lý và sinh thái quan trọng là: * Các cơ thể sinh methane (methanogenes).

sociabilis. thermoautotrophicum.Methanobacteriales.Methanosarcinales. thermophila. Những cơ thể sinh methane có thể thực hiện những cơ chế khác nhau tùy theo loài (hầu hết là cơ thể kị khí bắt buộc): CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O (ΔG10 = -135. vannielii. . . fervidus. có loài Methanomicrococcus sp. M. Sự biển đổi từ CO2 thành CH4 được biết ở vi sinh vật cổ có 4 giai đoạn: + 2H 2H+ 2H+ 2H+ 2e2e2e2eCO2 HCOOH HCHO CH3OH CH4 acid formic H2O formandehyde methanol H2 O Trong khi đó. M. . smithii. M. gồm có 5 bộ: . có các loài Methanosarcina mazeii.5 KJ/mol) HCOOH + 3H2 → CH4 + 2H2O CH3OH + H2 → CH4 + H2O (ΔG10 = -112. M. quá trình oxy hóa methane ở cơ thể dinh dưỡng methane (methanotrophes) được thực hiện theo cơ chế như sau: CO2 CH4 2H+ H CH3OH PQQ HCHO HCOOH CO2 PQQH2 NAD+ NAD+H+ NAD+ NAD+H+2eCơ thể đồng hóa . M.Methanopyrales có loài Methanopyrus sp. có các loài Methanococcus voltae. Methanothrix sp.5 KJ/mol) CH3NH2 + H2 → CH4 + NH3 (CH3)2S + 2H2 → 2CH4 + H2S Người ta cho rằng những cơ thể sinh methane cùng với cơ thể dinh dưỡng methane (methanotrophes) đã làm tuần hoàn nguyên tử carbon trong thời kỳ khí quyển không có hoặc rất ít oxy. M.Methanococcales. M. acetivorans.Methanomicrobiales. M.39 đường tiêu hóa của động vật nhai lại. . M. Phân loại cơ thể sinh methane dựa chủ yếu vào khả năng và cơ chế sinh methane của chúng. thermolithotrophicus. barkeri. có các loài: Methanobacterium ivanovii.4 KJ/mol) CH3COOH → CH4 + CO2 (ΔG10 = -32.

Vi khuẩn có bao (Trichome).nước nóng. Bảng 2. Vi khuẩn Gram âm. là những cơ thể sống ở nguồn đất . chúng là những cơ thể hiếu khí hoặc hiếu kị khí. Spirochaete 6.5. Nguyên tắc phân loại cơ thể nhân sơ Cơ thể nhân sơ ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Vi khuẩn Gram âm. Thermoplasma acidophilum có nhiệt độ sinh trưởng tối đa là 650C và tối ưu là 600C. * Các cơ thể ưa nhiệt. Giới vi khuẩn (Kingdom Cơ thể có thành tế bào với hợp chất murein Bacteria) I. kị khí không bắt buộc .40 * Các cơ thể ưa mặn (halophiles) như Haloarcula. 4. 1984. Nomenclature (đặt tên) và Identification (nhận biết). Bảng định loại các nhóm lớn cơ thể nhân sơ (Dựa chủ yếu vào Gergey's Manual. ở pH tối ưu là 1. ở các mỏ muối). hấp thu chất dinh dưỡng chủ yếu là do chênh lệch gradient nồng độ muối tạo ra.Ví dụ: Sulfolobus acidocaldaricus có nhiệt độ sinh trưởng tối đa là 900C và tối ưu là 750C. quá trình quang hợp ở đây khá đặc bieet nhờ Bacteriorhodopsine. Vi khuẩn dính kết và vi khuẩn có chồi 5. ưa acid (Thermoacidophiles). hợp chất liên kết trong màng sinh chất chứ không phải là khuẩn diệp lục tố (bacteriochlorophyll). Myxobacteria 3. hiếu khí và vi hiếu khí 7. Những cơ thể này sống trong môi trường có nồng độ muối cao (ở biển.4. Taxonomy là khoa học nghiên cứu sự đa dạng của vi sinh vật và mối liên hệ vốn có tồn tại giữa chúng. Halobacterium. Vi khuẩn hóa dưỡng vô cơ (Chimiolithotrophes) 2.5. tên siêu giới đã được đề xuất) Tên định loại Nhóm cơ thể + Siêu giói nhân sơ (Super Cơ thể nhân chưa có màng kingdom procaryote) A. Ngành I: Gracilicutes Cơ thể nhân sơ có thành đặc trưng vi khuẩn Gram âm Lớp 1: Scotobacteria 1. Khoa học định loại này bao gồm 3 lĩnh vực khác nhau: Classification (xếp loại). ở vùng núi lửa. vì vậy để nhận biết và sử dụng chúng ta cần phải đặt tên cho nó và phải phân loại chúng. ở pH tối ưu là 2. 6.

không sinh bào tử 13. một từ latin chỉ giống và từ kế tiếp chỉ loài. Rickettsia và Chlamydia Lớp 2: Vi khuẩn quang hợp 10. kiểu sinh lý rất đặc biệt. Vi khuẩn Gram+.41 8. kị khí bắt buộc 9. Ví dụ tên của trực khuẩn cỏ khô là Bacillus subtilis. Ngành II: Firmicute Cơ thể nhân sơ có thành vi khuẩn gram dương Lớp 1: Fimibacteria 12. một cá thể theo nguyên tắc của Linaeus gồm 2 từ. sinh bào tử Lớp 2: Thallobacteria 14. Sự đặt tên (Nomenclature) là đưa ra một tên cho một nhóm. Vi khuẩn Gram+. Mycoplasmes B. SAB = hệ số giống nhau giữa A và B nS+ SAB = nS+ = số các đặc điểm giống nhau nS+ + nd nd = số các đặc điểm khác nhau. Halophiles và Thermoacidophiles… Sự xếp loại (Classification) thiết lập các nhóm định loại (các taxon) căn cứ vào những tieu chuẩn hình thái và phân tử cấu tạo tế bào. Sự nhận biết (Identification) chỉ định các loài nghiên cứu vào một trong các loại (các taxon) đã mô tả. Vi khuẩn Gram âm. Vi khuẩn quang dưỡng không thải oxy (Onoxyphotobacteria) Lớp 3: Vi khuẩn quang hợp thải 11. hoặc có thành với hợp chất đặc trưng Pseudomurein. trong đó chỉ số Jaccard là dễ hiểu và thông dụng nhất trong nghiên cứu đại cương. Cyanobacteria oxy (Oxyphotobacteria) II. hiện nay chỉ còn lại vài nhóm: Methanogens. hay sử dụng phương pháp định loại số (Taxonomy numeric). Giới sinh vật cổ (Kingdom Archaea) Mendosicutes Lớp 1: Archaea Cơ thể nhân sơ không có thành. Vi khuẩn tia và chỉ (Actinomycetales) (xạ khuẩn) III. . Đã từng chiếm đa số trên hành tinh cách đây 3 tỷ năm về trước. phương pháp này sử dụng một lượng lớn các tính trạng và so sánh các tính chất để rút ra sự giống nhau giữa hai cá thể. Phân loại học vi khuẩn ngày nay sử dung phương pháp định loại hình thái (Taxonomy phenetic). Ngành III: Tenericutes 15.

Giống (genus): tập hợp các vi khuẩn trong bảng xếp loại dưới họ. nhờ đó có thể tách các vi sinh vật cổ ra khỏi vi khuẩn và chứng minh nó là nhánh tiến hoa độc lập khác xa xạ khuẩn. Các mức đơn vị phân loại dùng trong vi sinh vật học là: Clone → biotype → species → genus → familia → order → classe → division → kingdom . trong đó acid muramic được thay bằng acid talosaminuromic. tử số lai DNA .42 Vi khuẩn học còn sử dụng phương pháp định loại di truyền (Taxonomy genetic). . .souche): là từ thông dụng trong kỹ thuật thực hành.Họ (familia): tập hợp các giống có một số đặc điểm chung. đó là taaoj hợp những cá thể có được do sự cấy chuyền từ một khuẩn lạc vi khuẩn. cho đến nay các loài của họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae đã cho lai với nhau và thiết lập được mối liên hệ chủng loại phát sinh giữa chúng. dạng có được từ tuyển chọn các dòng.DNA là một tiêu chuẩn bắt buộc để phân tích vị tría các loài vi khuẩn. có thể sinh sản bình thường giữa chúng và thường không có khả năng này với các cá thể thuộc loài khác. Chính nhờ phân tích 16sRNAt mà hình thành một hướng định loại mới . như các hợp chất polymer của thành tế bào vi khuẩn (bao gồm vi khuẩn Gram dương. chỉ số lai DNA . đây là đơn vị hay dùng trong công nghệ vi sinh. . 3 tiêu chuẩn được sử dụng ở đây là chỉ số (G + X)% (hệ số Chargaff).DNA. số lượng và trật tự các nucleotide trong 16sRNAt và 5sRNAt. Theo Woese (1981) trật tự nucleotide trong 16sRNAt là một chỉ số quan trọng xác định sự gần gũi của hợp chất protein và từ đó quy định mối quan hệ chủng loại phát sinh giữa các nhóm vi khuẩn. hợp chất đặc trưng này không thấy ở nhóm vi khuẩn tiêu giảm thành Mycoplasmes và ở các vi sinh vật cổ. .Dạng (biotype): một nhóm cá thể có chung đặc điểm di truyền tuyển chọn và những đặ điểm chủ yếu. trên loài.Chủng (nòi . .Dòng tế bào (clone): là một quần thể vi khuẩn (hay vi sinh vật) có được từ một tế bào bố mẹ ban đầu nhờ sự phân chia vô tính.Loài (species): tập hợp những cá thể giống nhau về hình dạng. Các vi sinh vật cổ có hợp chất thành đặc trưng là pseudomurein. Các phương pháp định loại sinh hóa (chimiotaxonomy) ngày nay đã được sử dụng rộng rãi. Gram âm và Cyanobacteria) là peptidogulcan (murein).định loại chủng loại phát sinh (polygenetic taxonomy). cách sống. tập hợp các loài rất gần nhau. .

Trong số 75. Vi sinh vật nhân chuẩn. kiểu trao đổi chất và hệ enzyme khác biệt với các cơ thể nhân chuẩn khác (thực vật. II. . Trên môi trường sống. 1.43 . Yeasts) Nấm men là nhóm nấm cơ thể đơn bào. vàng… Nấm men sinh sản vô tính bằng đâm chồi hoặc phân chồi.Ngành (division): tập hợp các vi khuẩn ở một số lớp có chung một số đặc điểm cơ bản. kích thước tế bào từ 7 . Có 3 danh từ thường dùng để chỉ nấm là: nấm men (Levures. quả dưa chuột đứng riêng lẻ hoặc tập hợp thành sợi dễ gẵy. bao gồm một số họ gần nhau nằm dưới lớp. . Trong vi sinh vật học.Lớp (class): một nhánh trong bảng xếp loại vi khuẩn. Vi nấm Các cơ thể nấm với cấu tạo thành tế bào. nấm mốc (Moisissures) và nấm lớn hay nấm có quả thể. Nhờ kính hiển vi điện tử khoa học đã thấy có sự khác nhau về thời gian hình thành thoi vô sắc trong sinh sản vô tính ở nấm men phân đôi và nấm men đâm chồi. 1. Nấm men có hình trứng.lưỡng bội như loài Saccharomyces cerevisiae.1.Chu trình đơn bội . hiển vi. Nấm men (Levures. nấm đảm (Basidiomycetes) và nấm bất toàn (Deuteromycetes). Nấm men có thể thuộc về 3 lớp nấm là nấm túi (Ascomycetes). .000 loài nấm hiện biết thì có hơn 500 loài nấm men thuộc khoảng 50 giống.Chu trình ưu thế đơn bội như ở loài Schizosaccharomyces octosporus. Yeasts).Bộ (order): một nhánh trong bảng xếp loại vi khuẩn. .Chu trình ưu thế lưỡng bội như loài Saccharomycodes ludgyzii. vi nấm được hiểu là các nấm có cơ thể hiển vi. giữa quá trình này có thể sinh sản hữu tính. nhân chuẩn.Nấm đơn bào hay nấm men. động vật) và khác xa với cơ thể nhân sơ nên từ lâu đã được xếp thành một giới riêng đó là giới nấm (Kingdom Fungi).10μm. Nấm men có 3 dạng chu trình sinh học: . bao gồm hai nhóm: . . có những loại nấm men sinh các sắc tố đặc trưng như đỏ.Nấm sợi hay nấm mốc. . bao gồm vi khuẩn trong một số bộ gần nhau.

sau những thời kỳ nội cộng sinh kéo dài. Cơ chế tách các thể nhiễm sắc ở phân bào có tơ của nấm men là nhờ các thoi vô sắc mà các thể nhiễm sắc trượt về hai đầu được diễn ra trong nhân. những cơ thể này đại diện cho một nhánh tiến hóa tiêu giảm không ty thể của các cơ thể nhân chuẩn. thành tế bào của nấm cũng là một nét rất đặc trưng. G2 và M như sinh vật nhân chuẩn. So sánh cấu tạo tế bào nấm men và tế bào vi khuẩn ta thấy có sự tiến hóa nhảy vọt từ cơ thể nhân sơ chuyển thành cơ thể nhân chuẩn. Trong khi ở phân bào vô tơ của các vi khuẩn. Thành tế bào nấm có đến 80% . không có ty thể. các thoi vo sắc của mitose được hình thành trong nhân và thể nhiễm sắc được đưa về hai cực. những tế bào nhân chuẩn mang trong mình vi khuẩn hiếu khí nội cộng sinh. đó là tế bào nhân chuẩn hiếu khí mang ty thể như ngày nay. Người ta cho rằng một con đường tiến hóa để hình thành ty thể trong tế bào nhân chuẩn là do sự tiếp xúc của các vi khuẩn nội cộng sinh (endosymbiotic bacteria). các thể nhiễm sắc con được hình thành vẫn đính lên màng sinh chất và chỉ được tách ra nhờ sự phát triển và phân vách của màng. Trong khi màng nhân chưa được phát tán.44 Nấm men nhân đôi thì trong chu kỳ phân bào cũng có các giai đoạn G1. Con đường tiến hóa hình thành ty thể trong các cơ thể nhân chuẩn hiếu khí được thúc đẩy nhanh hơn khi hàm lượng oxy trong khí quyển tăng lên. S. ribosome 70 S (trong tế bào là 80S) và phân bào trực phân trong khi tế bào phân bào gián phân. Mặt khác. phân bào có tơ…) ở cơ thể nhân chuẩn xuất hiện nhiều cơ quan tử không thấy ở các cơ thể nhân sơ như ty thể. kị khí so với nhánh tiến hóa phát triển của các cơ thể nhân chuẩn hiếu khí. nhưng thoi vô sắc ở đây được hình thành rất sớm ngay cuối pha S làm cho pha G2 không bình thường (ngắn lại) và trong khi chưa hình thành hai nhân thành tế bào đã bắt đầu gấp lại. Ngoài những cấu tạo đặc biệt của nấm men so với vi khuẩn. Ở nấm men đâm chồi có các pha G1 và S bình thường. có các thể nhiễm sắc. Cùng với sự tiến hóa về nhân và cơ chế phân chia nhân (nhân có màng. có sự chuyển gen từ vi khuẩn vào nhân và chỉ còn lại một số gen tự trị trong ty thể. khoa học còn tìm thấy một ít loài động vật nguyên sinh như Microsporidia và Giardia là những đơn bào nhân chuẩn kị khí còn lại cho đến nay. lục lạp (ở cơ thể nhân chuẩn quang hợp)… Nghiên cứu các đặc điểm của cơ quan tử ta thấy rất nhiều điểm giống cơ thể nhân sơ như DNA mạch vòng (DNA nhân mạch thẳng). không có protein histone (thể nhiễm sắc trong nhân có histone). sau đó mới hình thành vách ngăn tạo thành hai tế bào riêng.

5: Bảng phân nhóm đơn giản các nấm men Lớp (Classes) Bộ Họ Saccharomycetaceae Họ phụ Schizosaccharum vcetoideae Nadsonioideae Lipomycetoideae Saccharomycetoideae Giống Schizosaccharomyces Hanseniaspora Lipomyces Debaryomyces Hansenula Kluyveromyces Pichia Sacharomyces Coccidiascus Filobasidium Leucospiridium Sirobasidium Tremalla Cryptococcoideae Nấm túi (Ascomycetes) Endomycetales Spermophthoraceae Filobasidiaceae Leuvures Sirobasidiaceae Tremellaceae Cryptococcaceae Nấm bất toàn Nấm đảm (Deuteromy-cetes) (Basidiomycetes) Ustilagi -nales Tremellales Rhodotoruloideae Trichospororoideae Sporobolomycetaceae Brettanomyces Candida Cryptococcus Torulopsis Rhodotorula Trichosporon Sporobolomyces Nấm men chiếm một vị trí đặc biệt trong công nghiệp thực phẩm: làm nở bột mì. làm rượu vang. trong đó gần một nữa là mannoprotein. sản xuất sinh khối để chế protein (trong nấm men có thể chứa đến 40% đạm của trọng lượng khô). chúng tạo thành 3 lớp của thành tế bào nấm men.45 là polysaccharide mang tính kháng nguyên. Riêng sản xuất bánh mỳ hằng năm thế giới đã tiêu thụ 1. trong đó các hợp chất mannan. phần còn lại là protein có thể đến 10 20%. nấu rượu. làm pho mát. Bảng 2. glucan và chitine là rất quan trọng.7 triệu tấn nấm men bánh mỳ. Các polymer của thành tế bào có thay đổi chút ít phụ thuộc vào từng nhóm nấm. Blastomycetales .

nước chấm.6: Bảng phân loại đơn giản một số giống nấm mốc Ngành Amastigomycota Ngành phụ Zygomycotina (Zygomycetes) Ascomycotina Lớp Zygomycetes Plectomycetes Pyenomycetes Hemiascomycetes Basidiomycotina (Basidiomycetes) Hemibasidiomycetes Bộ Mucorales Eurotiales Spahaeriales Endomycetales (nấm men) Urenidales Ustilaginales Giống Mucor Rhizopus Emericella (A. Deuteromycetes) hoặc hình ống trong đó sợi có nhiều nhân mà người ta gọi là sợi cộng bào (coenocytis). Nhiều nấm sống hoại sinh sử dụng rác thải hữu cơ động vật và thực vật hoặc phá hoại thức ăn. Một số nấm ký sinh trên động vật và thực vật gây nên các bệnh nấm rất khó chữa. grassa) Eremothecium Puccinia Ustilago Candida Geotrichum Aspergillus (A. phân giải pectin. A. một số sống cộng sinh với thực vật. nấm sợi là những cơ thể dị dưỡng. lipase… Con người từ lâu đã biết sử dụng mặt có lợi của nấm mốc trong việc chế tương. P. nidulans) Neurospora (N. khi cộng sinh với tảo đơn bào hoặc tập hợp đơn bào thì hình thành địa y (Lichens). protease. các enzyme amylase. Cũng như nấm men. Basidiomycetes. roquefortii) Deuteromycotina (Deuteromycetes) Hyphomycetes (dạng nấm men = Blastomycetes) Hyphomycetes Moniliales Sợi nấm có thể có vách ngăn như các lớp nấm bậc cao (Ascomycetes. flavus. votatum. niger) Penicillium P.2. camenbertii. vật dụng hằng ngày. Chúng thường có những enzyme phân giải rất mạnh như hệ enzyme phân giải cellulose. Nấm mốc Nấm mốc là loại nấm sợi điển hình. P.46 1. tạo các enzyme… Bảng 2. sản xuất kháng sinh. Những loài nấm sợi không vách ngăn thuộc về các nấm bậc thấp như Oomycetes .

7: Các lớp nấm thường gặp Lớp nấm Oomycetes Loại sợi không có vách ngăn (coenocytic) Bào tử vô tính bào tử chuyển động Bào tử hữu tính Oospora Nới chính sống Ví dụ Allomyces thủy sinh.47 và Zygomycetes. chỉ ở giai đoạn hình thành đảm mới có tế bào có nhân là 2n. các cuống sinh bào tử có thể tập hợp lại thành thừng hay khoang đính bào tử (pycnide). trong khi phần lớn chu trình phát triển ở dạng sợi mốc. có thể phân nhánh hoặc không. phân giải chất hữu cơ thực vật Zygomycetes coenocytic bào tử túi. Các cuống mang bào tử phát triển từ một loại sợi khí sinh. trên đầu cuống bào tử có thể hình thành túi mang bào tử (Mucor. * Tổng quát về nấm: Bảng 2. Rhizopus . nhiều loài gây bệnh cho cá. Rhizopus) với các bào tử túi sinh sản vô tính hoặc trên đầu cuống bào tử bằng phương pháp đâm chồi mà sinh ra các bào tử đính (conidie hay conidiospore).AM) Các nấm bậc thấp có thể sinh ra các động bào tử một roi (chytridiomycetes) hoặc hai roi (Oomycetes) trong chu trình sinh sản của mình. đôi khi bào tử đính (conidia) Zygospora (bào tử tiếp hợp) Mucor. quả thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Ở các nấm đảm (Basidiomycetes) quá trình hình thành đảm và các bào tử đảm là giai đoạn cuối cùng. Các nấm bậc cao như loài Aspergillus và Penicillium có thể hình thành cầu tiếp hợp giữa hai tế bào của hai sợi (+ và -). Đôi khi các bào tử được hình thành bằng cách phân đốt của sợi (Geo trichum) mà người ta gọi là bào tử đốt (athrospore). sau đó nhờ giảm nhiễm mà hình thành các túi bào tử với các bào tử túi. Các bào tử hữu tính được hình thành nhờ quá trình hữu tính kết hợp các tế bào đực và cái (các giao tử) hoặc các sợi khác giới tính. Một bào tử khi rơi vào môi trường thuận lợi sẽ nảy mầm và tạo thành khuẩn lạc gồm hệ sợi phát triển sâu vào cơ chất để hút thức ăn (sợi cơ chất . Các vách ngăn không ngăn cách hoàn toàn giữa các tế bào của sợi mà chúng thường liên hệ với nhau qua lỗ vách. sợi cơ chất tạo thành khung của khuẩn lạc và sợi khí sinh mang các cuống bào tử (sợi khí sinh .SM). Ở các loài nấm đảm quá trình hợp nhân xảy ra muộn hơn so với quá trình hợp chất nguyên sinh. mốc sương khoai tây đất. Giai đoạn sợi lưỡng nhân (một tế bào có 2 nhân) tồn tại khá lâu. hoặc do sự hợp nhất hai nhân trong sợi cộng bào (coenocytis) để hình thành hợp tử. đó là hiện tượng sinh sản cận tính.

8: Các kiểu bào tử nấm Ví dụ giống nấm Saprolegnia Aspergillus.8 bào tử trong một túi Phát triển ở tận cùng của đảm (thường 4 bào tử) Bào tử lớn được hình thành trong một thành dày (bào tử hữu tính) Bào tử phát triển trong Oogonium (nguyên bào trứng) Bào tử túi vô tính (Sporangiospores) Bào tử đốt (Arthrospores) Bào tử dây (Chlamydospore). Neurospora Agaricus Rhizopus Saprolegnia Bào tử đảm (Basidiospores) Bào tử tiếp hợp (Zygospores) Bào tử noãn (Oospore) Các loài nấm đảm ăn được như các giống nấm mỡ (Agaricus bisporus). nấm hương (Lentinus). phân giải chất hữu cơ thực vật đất. Epidermophyton Basidiomycetes Uredospora. thường 4 . có roi. nấm rơm (Volvariella volvacea). Penicillium Mucor.48 Ascomycetes có vách ngăn. một số đơn bào có vách ngăn. (đâm chồi) conidia bào tử đảm (basidiospore) chưa thấy Deuteromycetes bào tử đính. được hình thành bằng phân đôi hay chồi giống nấm men Được hình thành trong túi (bào tử hữu tính). bào tử đốt (arthrospora) Bảng 2. một số đơn bào đính bào tử (đâm chồi) bào tử túi (ascospore) đất. thực vật và trên cơ thể động vật Neurospora. Phân loại nấm mốc chủ yếu dựa vào các tính trạng hình thái: cấu tạo sợi mang bào tử. phân giải chất hữu cơ thực vật đất. cấu tạo bào tử và một số tính trạng sinh lý sinh hóa. mộc nhĩ (Auricularia). . bào tử đơn. Rhizopus Coccidioides Candida Kiểu bào tử Bào tử vô tính (động bào tử) Zoospores) Đính bào tử (Conidiospore) Tính chất Bào tử đơn. một số đơn bào có vách ngăn. Morchella Agaricus. Saccharomyces. bào tử mầm (Blastospore) Bào tử túi Saccharomyces. chuyên động Bào tử đơn hoặc tập hợp thành chuỗi được hình thành trên cuống bào tử (Conidiospore) Bào tử được hình thành trong túi (bào tử vô tính) Bào tử được hình thành bằng cách chia đốt các sợi khí sinh Thành dày. Amanita Candida. nhân nhĩ (Tremella)…đang trở thành đối tượng chủ yếu trong công nghệ nuôi trồng nấm ăn. Trychophyton.

Diadinoxanthine. chất dự trữ là tinh bột. hoặc không có roi như Chlorella (tảo lục). Zeaxanthine. hoặc tập hợp đơn bào. hô hấp) là một ví dụ rõ nét chứng minh sự tiến hóa từ tổ chức đơn bào lên tổ chức đa bào phân hóa thô sơ. một số nhỏ dạng sợi có 1 . chất dự trữ là mỡ và loại tinh bột paramylon. Neoxanthine β Một số tính chất Tế bào 2 roi. không có thành tế bào Phần lớp là đơn bào. chúng sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp đẳng giao (hai giao tử bằng nhau) hoặc dị giao (hai giao tử khác nhau). Fucoxanthine. Vi tảo đơn giản nhất là cơ thể đơn bào. Violaxanthine Astaxanthine.9: Sắc tố và một số tính chất của các nhóm tảo khác nhau Ngành tảo Chrysophy Euglenoph Chlorophy ta (tảo vàng.49 2. Diatoxanthine a và c β . sinh sản vô tính bằng chia đôi hoặc hữu tính. silica a và b Lutein. Các vi tảo thường gặp hơn là các cơ thể đa bào hoặc tập hợp đơn bào. hiện nay người ta đã biết 6 nhóm tảo với các sắc tố đã được nghiên cứu tương đối kỹ. sinh sản vo tính bằng chia đôi hoặc sinh sản hữu tính. Peridium và Euglena (tảo mắt). sinh sản vô tính hoặc hữu tính. Vi tảo Vi tảo là tảo hiển vi có sắc tố quang hợp. Scenendesmus (thuộc nhóm Archethalle) hoặc phức tạp hơn có bộ phận đính bám và bộ phận dựng đứng như các sợi mảnh phân nhánh hoặc không (có thể có vách ngăn tạo thành các tế bào tương đối độc lập hoặc không có vách ngăn như một ống cộng bào (coenocytic). Bảng 2. phía trong mất roi) và Volvox (tập hợp đơn bào. thành tế bào thấm pectin. Pandorina (tập hợp đơn bào. có thể có roi như Clamydomonas. Pediastrum. chất dự trữ là dầu và lecucosin với silic. yta (tảo mắt) ta (tảo lục) tảo silic) Diệp lục a và b Carote -noid α và một ít β Oxycaroten Lutein. Các sắc tố quang hợp và hỗ trợ ở các nhóm tảo khác nhau thì khác nhau. Gonium (tập hợp đơn bào 2 roi). thành tế bào chủ yếu là cellulose Đơn bào có 1 roi (một số có 2 3 roi). Bốn giống tảo lục là Clamydomonas (đơn bào 2 roi). Ectocarpus…). phía ngoài còn có 2 roi. Những tảo này sinh sản bằng cách phân chia những tế bào lạ ở giữa hoặc bằng cách rụng tế bào ở đầu cùng (Sphacelaria.2 roi. Neoxanthine. phía trong tế bào mất roi làm chức năng quang hợp. Diatomia (tảo cát). phía ngoài có 2 roi làm chức năng di động cho cả tập đoàn. như các tập đoàn Volvox.

Động vật đơn bào Toàn bộ động vật được chia làm hai mức độ tổ chức: động vật đơn bào (Protozoa) và động vật đa bào (Metazoa) (theo phân giới truyền thống thì đó là hai giới phụ). bất động.V phát hiện ra ngay từ thế kỷ XVII nhưng được nghiên cứu vào thế kỷ XVIII bởi Joblot L. Violaxanthine thành sinh chất chủ yếu là cellulosse a và c 3. sinh sản vô tính bằng Neoxanthine. 2. chất dự trữ là tinh bột. Ciliophora hay cilie (roi ngắn . Peridinine Tucoxanthine. chất dự trữ là tinh bột. tảo giáp) a và c Dinoxanthine. nhánh Opalinata (cũng có tài liệu hợp nhất Rhizopodes và Flagelles vào dạng Rhizoflagelles). thường dinh dưỡng hữu cơ. bào tử. kích thước lớn. Sarcomastigophora với các nhánh Sarcodina hay Rhizopodes (Rhizopodes và Actinopodes). kích thước lớn. α và β a và d β . 3. có hai loại nhân: nhân to và nhân bé). Diatoxanthine. Theo hệ thống phân loại hiên nay thì động vật dơn bào được chia làm 4 nhóm: 1. một số nhỏ quang dưỡng. Hầu hết đa bào. Xanthophylls Đơn bào 2 roi ở bên. Diadinoxanthine. sinh sản vô tính bằng động bào tử. thành tế bào là cellulosse β Rhodophyta (tảo đỏ) Đa bào. Lutein. Động vật đơn bào (đôi khi người ta gộp vào nhóm này cả những động vật hiển vi dạng sợi nhiều nhân) là những cơ thể đơn bào nhân chuẩn. Cnidospora (ký sinh trên động vật có xương và không xương). chất dự trữ là Laminarian.cils. 4. Những động vật đơn bào đầu tiên đã được Leeuwenhoek A.50 Phaeophyta (tảo Pyrophyta nâu) (Tảo lửa. nhiều động vật đơn bào có vai trò quan trọng ở các lớp bùn hoạt tính tại các trạm lọc nước thải. Phycoerythrine. và nhiều tác giả khác. sinh sản hữu tính bằng giao tử chuyển động. thành tế bào có cellulosse và acid alginic Phycocyanine. Với hơn 30. một hoặc nhiều vật chủ). sinh sản vô tính bằng phân đôi. hai roi khác biệt ở bên. nhánh Mastigophora hay Flagelles. Sporzoa (ký sinh trên động vật. sinh sản hữu tính bằng Zeaxanthine. giao tử. Lutein.000 loài được mô tả. động vật đơn bào sống ở đất và nước.

51 Bảng 2. tế bào có thể trên động vật Giardia. sợi đơn bào.8 .6 gần trung trung tính tính chất Nhóm Mastigophora .5 . tập vách hợp sợi và hợp xếp tế bào số hình thành không ngăn và sợi có bắt đầu hình tập hợp vách ngăn thành mô Phương quang hợp. tập riêng lẻ. (flagella). một số Ký sinh sơ cấp trên Plasmodium (gây có thể trườn.7. ký sinh Trypanosoma. chia động vật chân đốt. giả túc. chia dọc. ký sinh trên động vật Entamoeba Sporozoa Thường bất động.5 3.5. Leishmania Sarcodina Dạng amip.11: So sánh một số tính chất của các nhóm vi sinh vật Tính chất Vi khuẩn Nấm Tảo Động vật đơn Ghi chú bào Loại tế nhân sơ nhân chuẩn nhân chuẩn nhân chuẩn bào Kiểu dinh hóa dị dưỡng hóa dị dưỡng quang tự hóa dị dưỡng tính chất dưỡng (một số quang hữu cơ dưỡng hữu cơ số đông dưỡng) Đa bào. không roi. nhân động vật nhai lại lớn và nhân bé làm chức năng khác nhau. mỗi tế bào trong dạ con của thường có 2 nhân. hấp thụ. Nước ngọt và mặn. sâu tác nhân truyền bệnh Malaria). xương. Sau đây là so sánh một số tính chất của các nhóm vi sinh vật Bảng 2. ký sinh Toxoplasma Ciliophora Nhiều roi ngắn (tiêm Nước ngọt và mặn.10: Một số nhóm động vật đơn bào và tính chất của chúng Một số tính chất Nơi sống Ví dụ Một hoặc nhiều roi Nước ngọt. ký sinh động vật. chia đôi. một đơn bào. thực tính chất hấp thụ pháp thu hấp thụ hấp thụ bào số đông nhận thức ăn Tính chất phân bào vô bào tử hữu sắc tố quang chuyển động đặc trưng tơ (trực phân) tính và vô hợp và sắc tố tính hỗ trợ Thành tế Murein Hemicellulose cellulose không có hoặc bào và chitine lipoproteid pH tối ưu 6. bò. Paramecium. bệnh sốt rét cơn đôi. Amoeba. chia đôi ký sinh trên động vật. bọ. mao-cilia). đơn bào đa bào (trừ một số đơn đơn bào đơn bào nấm men) bào và một số đa bào Cách sắp riêng lẻ. Cnidophora Hình thành chuỗi bào tử Ký sinh trên động vật Nosema gây bệnh nhờ sợi phình ra và cắt có xương và không tầm gai (Pebrina) khúc. Balantidium ngang.

Nội bào tử. ứng dụng của chúng trong công nghệ vi sinh. Chất nhân của vi khuẩn. nội bào tử. Bản chất của các vật thể ẩn nhập. Nguyên tắc và phương pháp phân loại vi sinh vật. cấu tạo tế bào và thành tế bào.000 (tất cả giới nấm) tính hiếu khí tinh bột 15. Nêu một số nấm có lợi và gây hại. Vẽ sơ đồ cấu tạo màng sinh chất của vi khuẩn. những phát hiện mới trong vấn đề genophore của cơ thể nhân sơ.000 (chỉ tính tảo đơn bào) hiếu khí glucogen và nhiều loại polysaccharide 30. 14.000 (chỉ tính động vật đơn bào) số đông tính chất số đông Câu hỏi ôn tập chương 2 1. cấu tạo và nhuộm màu. So sánh tổng quát sự khác biệt của vi khuẩn. 17. So sánh cấu tạo thành tế bào vi khuẩn và vi sinh vật cổ. sợi hai nhân. 16. Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào nấm men. Nêu một số ví dụ vi khuẩn sinh bào tử và không sinh bào tử. 10. 18. bào tử đảm. đại diện nấm mốc. vai trò và chức năng. Định nghĩa và cho ví dụ các khái niệm sau: bào tử vô tính. trong đó ghi rõ các cấu tạo bắt buộc phải có và cấu tạo không thường xuyên phụ thuộc vào nhóm vi khuẩn. 8. Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào vi khuẩn. Màng nhầy và tiên mao. cấu tạo và chức năng các loại. sợi cộng bào. Các chu trình sinh học của nấm men. cấu tạo của chúng và khả năng nhuộm màu. 11. 4. . cấu tạo đặc trưng khác với vi khuẩn. Động vật đơn bào. Các nhóm tảo. 3. 12. 6. bào tử túi. Cấu tạo thành tế bào nấm.52 Nhu cầu O2 Chất dự trữ chính Số loài hiện biết kị khí đến hiếu khí các loại polysaccharide 4000 hiếu khí glucogen 80. 5. Plasmid ở cơ thể nhân sơ. 7. 2. nấm. Nói rõ vai trò của thành trong hoạt động sống và trong phương pháp nhuộm Gram. 9. 13. nói rõ chức năng vận chuyển các chất qua màng. 15. bào tử hữu tính. bào tử đính. sợi nấm có vách ngăn. tảo đơn bào và động vật đơn bào.

[B] herpet.1: Hình thái của một số virus 1. [F] dại. Genome phân đoạn hoặc không phân đoạn.[E] sởi. Do cấu tạo rất đơn giản nên muốn nhân lên chúng bắt buộc phải ký sinh trong tế bào và nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào. 2. Đặc điểm của virus Kích thước nhỏ. quai bị. có thể ở dạng thẳng hoặc khép kín. parainfluenza. wart-. Virus có kích thước rất nhỏ từ 10nm đến 300nm trong khi kích thước của vi khuẩn khoảng 1000nm và kích thước của hồng cầu là 7500nm. rota-.53 Chương 3 Các khái niệm cơ bản về virus Virus là các tác nhân rất nhỏ có thể gây bệnh ở mọi cơ thể sống.Đối xứng hỗn hợp:[G] poxvirus. chuỗi đơn hoặc chuỗi kép. Là dạng sống không có hoạt tính trao đổi chất. 3. Virus không có ribosome hoạt động hoặc không có bộ máy tổng hợp protein. Cho nên mặc dù một số virus có enzyme riêng cuả mình nhưng virus chỉ có thể nhân lên . có thể là DNA hoặc RNA. [D] cúm. adeno-. Vì vậy virus chỉ có thể quan sát được trên kính hiển vi điện tử. I. Hình 3.Đối xứng đa diện: [A] polio-. [H] phage T chẵn • Genome virus chỉ chứa một loại acid nucleic.Đối xứng xoắn: [C] khảm thuốc lá.

Capsomer sắp xếp xoắn xung quanh sợi acid nucleic dạng xoắn ốc. . Capsid được cấu tạo bởi các đơn vị hình thái là capsome. Đỉnh do 5 cạnh hợp thành.2. Cấu trúc cơ bản của virion Lõi là acid nucleic. II. Hình 3. Nucleocapsid được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài (lipoprotein) với các gai. vỏ protein bảo vệ genome khỏi sự tác động của các yếu tố môi trường ví dụ như nuclease trong máu. hợp lại thành nucleocapsid. bao gồm lõi là acid nucleic.Sơ đồ virus đa diện đơn giản nhất. A. điều khiển bộ máy tổng hợp của tế bào phục vụ cho mình để tạo thành các hạt virus mới. tức genome nằm ở phía trong còn phía ngoài được bao bọc bởi vỏ protein. Cấu trúc virus Virus có cấu tạo rất đơn giản.54 trong tế bào sống. Sơ đồ của virus hình que với cấu trúc đối xứng xoắn (virus khảm thuốc lá). Capsome lại được cấu tạo bởi các đơn vị cấu trúc là protome. Vỏ protein được gọi là capsid. Protome có thể là monome (chỉ có một phân tử protein) hoặc polyme (nhiều phân tử protein). Mỗi cạnh chứa 3 capsomer B. Capsid và acid nucleic được gọi là nucleocapsid. vỏ là capsome là protein. mỗi mặt hình đa diện là tam giác đều.

phương pháp này vẫn được sử dụng. chồn. Nucleocapsid dạng kéo dài.55 Một số virus còn chứa vỏ ngoài. Vỏ ngoài một phần bắt nguồn từ màng sinh chất của tế bào chủ khi virus chui ra ngoài theo lối nảy chồi. III. Ảnh hưởng của virus lên tế bào Virus có thể tác động lên tế bào theo 4 cách sau: • Gây chết tế bào. Hạt virus nguyên vẹn còn được gọi là virion. ở một số virus. Có 3 hệ thống chính dùng để nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm. Kết quả của việc nhiễm virus là làm cho tế bào bị huỷ hoại. Các tế bào có nguồn gốc từ các mô của người hay động vật đươc nuôi trong bình chứa môi trường nhân tạo.Tiêm hỗn dịch nghi là có virus vào động vật và quan sát bệnh cảnh lâm sàng. dẫn đến làm chết tế bào (CPE. Các động vật được sử dụng là chuột. . Hiện nay phương pháp này vẫn được dùng để phân lập một số virus. Tuy nhiên trong sản xuất một số loại vaccine. đuôi dạng xoắn trông như con nòng nọc. thỏ. Vỏ ngoài có bản chất là lipoprotein chứa kháng nguyên của virus. • Phôi gà. Các capsome sắp xếp xung quanh theo chiều xoắn của acid nucleic. Virus có 3 kiểu cấu trúc • Cấu trúc hình khối. Một số virus có thể nhân lên trong tế bào phôi gà 6.13 ngày. • Cấu trúc phức tạp. khỉ. Đa số virus có cấu trúc xoắn có vỏ ngoài bao bọc nucleocapsid xoắn. cho phát triển và dùng làm nguồn nguyên liệu để cấy virus. • Nuôi cấy mô tế bào. Nuôi cấy virus Do virus chỉ sinh sản bên trong tế bào sống nên phải có các phương pháp đặc biệt để nuôi cấy chúng.. vỏ ngoài có nguồn gốc từ màng nhân của tế bào. Cấu trúc hỗn hợp vùa dạng khối vừa dạng xoắn. bao bọc bên ngoài capsid.Cytopathic effect).. Ngày nay phương pháp nuôi này đã được thay thế bởi tế bào nuôi cấy mô. Capsid có cấu trúc hình khối 20 mặt tam giác đều. Trước đây phương pháp này được dùng phổ biến để phân lập và nghiên cứu virus. • Động vật thực nghiệm. IV. • Cấu trúc xoắn. Ví dụ phage có đầu dạng khối.

cơn bất sản Adeno Hepadna Papova Parvo . Tế bào bị nhiễm virus nhưng không chết mà chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái đặc biệt.56 • Chuyển dạng. thành các tế bào u hoặc ung thư. V.virus. • Nhiễm tiềm tàng.. có hay không có vỏ ngoài. • Gây ngưng kết hồng cầu. vị trí lắp ráp. Virus tồn tại bên trong tế bào ở trạng thái hoạt động tiềm ẩn nhưng không ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng của tế bào.1. bản chất của genome (DNA hay RNA). Uỷ ban quốc tế phân loại virus quy định: Họ virus có tiếp vị ngữ là viridae. họ phụ – virinae và chi. Khi thêm hồng cầu vào thì hồng cầu sẽ bị kết dính bởi các tế bào nhiễm. Sau đây là một số virus gây bệnh. Phân loại virus Virus được phân loại dựa theo đặc điểm hình thái. Virus gây bệnh chứa genome DNA Nhóm virus Pox Herpes Tên virus Variola Molluscum (u mềm) Herpes simplex Varicella zoster Cytomegalo EB ( Epstein.Barr). Bảng 3. Một số virus trên bề mặt vỏ ngoài có chứa protein gây ngưng kết hồng cầu (Haemaglutinin) gắn trên bề mặt các tế bào nhiễm.. HH6 Virus adeno Viêm gan B Papiloma Virus JC B19 Tên bệnh Đậu mùa u mềm lây Herpes Thuỷ đậu zona (shingles) Nhiễm trong thoả hiệp miễn dịch Bệnh bạch cầu đơn nhân lây nhiễm Bệnh ngoại ban đột ngột Viêm họng Viêm kết mạc Viêm gan Mụn cóc Viêm chất trắng não nhiều ổ tiến triển Ban đỏ truyền nhiễm.

Virus gây bệnh chứa genome RNA Tên virus Tên bệnh Virus cúm Á cúm. 2 Virus Marburg Sốt Marburg Virus E bola Sốt xuất huyết Ebola Retro Filo VI. II U lympho Liệt AIDS HIV. ruột tròn nhỏ.small round structure virus) Alpha (virus arbo nhóm A) Viêm não Rubi Sốt xuất huyết Rubeon (sởi Đức) Flavi (virus arbo nhóm B) Viêm não Sốt xuất huyết Viêm gan C Viêm gan Một số virus arbo Viêm não Sốt xuất huyết Sốt. Ảnh hưởng của tác nhân vật lý. bại liệt Rhino Cảm lạnh Viêm gan A Viêm gan SRSV (virus có cấu trúc dạng Viêm dạ dày. hoá học đến virus . viêm thận Rota Bệnh đường tiêu hoá Viêm màng não đám rối màng Viêm màng não mạch lympho bào Virus Machupo Virus Junin Virus lassa Sốt xuất huyết Ung thư tế bào T HTLV-I.Hợp bào hô hấp Sởi Quai bị Virus corona Cúm Viêm nhiễm đường hô hấp Sởi Quai bị Gây nhiễm đường hô hấp SARS Virus dại Bệnh dại Entero Viêm não.2.57 Nhóm virus Orthomyxo Paramyxo Corona Rhabdo Picorna Calici Toga Flavi Bunya Reo Arena Bảng 3. hoặc ở 1000C trong vài giây.Nhiệt độ cao: Đa số virus bị bất hoạt ở 560C trong vòng 30 phút.1. .

. Tuy nhiên việc nhiễm virus thường ở thể nhẹ. VII.propiolacton và formaldehyd là các hoá chất được dùng để bất hoạt virus trong sản xuất vaccine. Một số do virus gây bệnh rất nặng và thường có tỷ lệ tử vong cao. phẫu thuật cấy ghép hay do côn trùng hoặc động vật cắn.Bẩm sinh: Do mẹ truyền qua nhau thai sang con . Chúng nhân lên nhưng không gây bất kỳ triệu chứng nào. nhưng đôi khi có thể gây bệnh trầm trọng ở những người mẫn cảm bất thường.Các chất oxi hóa và chất khử. ete và các dung môi khác: Các virus có vỏ ngoài chứa lipid sẽ bị bất hoạt. song đa số virus không bị bất hoạt bởi phenol.Chất khử trùng virus: Tốt nhất là dùng dung dịch hypoclorua (một chất ăn mòn) và glutaraldehyt (là chất có thể gây mẫn cảm và kích thích gây khó chịu chảy nước mắt cho người dùng).Bức xạ tử ngoại: Virus bị bất hoạt bởi tia tử ngoại . VIII. Nhiều loại tồn tại thầm lặng trong cơ thể. còn không chứa lipid sẽ bền vững. Virus bị bất hoạt bởi dưới tác dụng của formaldehyt.Xâm nhập qua da.Nhịêt độ thấp: Đa số virus bền ở nhịêt độ lạnh nên có thể bảo quản lâu ở – 700C.Hít thở: Qua đường hô hấp .Ăn uống: Qua đường tiêu hoá (dạ dày. . Đa số các bệnh thường gặp ở người là do virus. một số bị bất hoạt nhanh ở điều kiện khô hạn . bệnh nhân tự bình phục sau một thời gian nhất định. . Con đường lây nhiễm của virus vào cơ thể Virus vào cơ thể theo 4 con đường chính: . .Khô hạn: Khả năng chịu khô hạn của virus khác nhau tuỳ loài.58 . vết xước niêm mạc (qua quan hệ tình dục). Một số sống sót. β. tiêm chích. clo. động vật.ruột) . Hầu hết chúng gây bệnh ở thể nhẹ. Các bệnh do virus Virus là tác nhân gây bệnh quan trọng cho người. cây trồng và vi sinh vật. Một số virus bị bất hoạt trong quá trình làm đông lạnh hoặc tan băng.Chlorofoc. iot và H2O2. truyền máu.

Bệnh sinh ra do virus lan truyền trực tiếp tới các mô và cơ quan trong cơ thể. X. Tiếp đó không bào dung hợp cùng với mạng lưới nội chất để giải phóng nucleocapsid.Màng tế bào lõm vào bao lấy virus cùng vỏ ngoài. Sự xâm nhập Cơ chế gây bệnh chủ yếu của virus là sự xâm nhập. sau đó lắp ráp tạo ra các hạt virus con giống như nguyên bản. tồn tại lâu dài dưới dạng tiềm ẩn mà không là chết tế bào gọi là chu trình tiềm tan. Vì có tính đặc hiệu cao nên chỉ có virus nhất định mới gắn lên được các tế bào nhất định. . Vì vậy người ta thường sử dụng thuật ngữ nhân lên (nhân bản) của virus thay cho từ sinh sản.Virus không có vỏ ngoài : Màng tế bào lõm vào bao lấy virus tạo không bào tạm thời. . . Thông thường virus xâm nhập vào tế bào theo cơ chế ẩm bào. Các quá trình nhân lên của virus Virus không có hoạt tính trao đổi chất mà sử dụng bộ máy trao đổi chất của tế bào để tổng hợp các thành phần thiết yếu của mình. Sự sinh sản của virus trong tế bào sẽ giết chết tế bào (tuy nhiên có trường hợp không giết tế bào). Vỏ ngoài virus hoà với màng sinh chất mà không chui vào tế bào chất .Virus có vỏ ngoài: Vỏ ngoài của virus dung hợp với màng sinh chất rồi đẩy nucleocapsid vào trong mà không tạo không bào. Hấp phụ a. b. tạo không bào. Sự nhân lên của virus có thể làm tan tế bào gọi là chu trình sinh tan hoặc có thể gắn genome của mình vào nhiễm sắc thể của tế bào. . Sau đó màng không bào (có nguồn gốc từ màng tế bào) dung hợp với vỏ ngoài của virus rồi đẩy nucleocapsid vào tế bào chất. Quá trình nhân lên của virus diễn ra theo 7 giai đoạn 1. Xâm nhập a. triệu chứng. Tác động gây huỷ hoại tế bào được gọi là CPE (cytopathic effect) sẽ dẫn đến tổn thương và huỷ hoại chức năng của các mô và cơ quan. rồi từ đó biểu hiện ra các dấu hiệu. Gắn thụ thể đặc hiệu của mình lên thụ thể nằm trên màng sinh chất của tế bào.59 IX. Sự hấp phụ được tăng cường khi có mặt của ion Mg2+ hoặc Ca2+ 2.

Tạo thành mRNA của virus hoặc phân tử dạng sao chép của genome (RF.Diễn ra theo cơ chế điều khiển phức tạp: • Kiểu phiên mã trước và sau khi sao chép acid nucleic hoàn toàn khác nhau. adeno và reo). dung hợp với endosom tiêu hóa. b) Xâm nhập theo lối ẩm bào. Phiên mã . đẩy nucleocapsid vào tế bào. herpes).replicative form) . Vỏ ngoài virus nằm trên màng sinh chất (ví dụ virus paramyxo. toga và rabdo) 2.Virus không có vỏ ngoài. 4. tạo không bào. 3. Dung hợp với màng lưới nội chất hoặc endosom tiêu hóa rồi giải phóng nucleocapsid (ví dụ virus cúm.Thực hiện nhờ enzyme của tế bào hoặc của virus . . Xâm nhập theo lối ẩm bào. tiến hành cởi vỏ và giải phúng acid nucleic (ví dụ virus polio.60 Hình 3. tạo không bào. Cởi vỏ Enzyme tiêu hoá của tế bào từ lysosome tiến hành phân giải vỏ protein cuả virus để giải phóng acid nucleic hoặc genome vào tế bào chất.3: Các phương thức xâm nhập của virus vào tế bào 1-Virus có vỏ ngoài: a) Dung hợp với màng sinh chất.

protein vỏ ngoài và protein trong lõi.Protein cấu trúc là protein capsid.Genome và protein mới được tạo thành lắp ráp với nhau tạo nên hạt virus mới. nhờ đó tạo ra nhiều protein từ cùng một đoạn acid nucleic .Phần lớn quá trình sao chép được thực hiện nhờ polymerase (replicase) do virus mã hoá.2. Đa số trường hợp protein capsid lắp ráp tạo thành cấu trúc . Đối với một số virus DNA thì quá trình tổng hợp được thực hiện nhờ enzyme của tế bào.Về cơ bản mRNA của virus có những đặc điểm sau đây (nhưng cũng có thể khác): • Chứa trình tự khởi đầu • Có gắn mũ ở đầu 5’ • Ở đầu 3’ có gắn đuôi polyA 5. Trong cùng một gen có nhiều điểm khởi đầu và nhiều điểm kết thúc. Protein không cấu trúc tìm thấy trong hạt virus. .Protein khôngcấu trúc là enzyme cần cho sao chép genome. Tổng hợp các thành phần của virus 5. 6. Tổng hợp protein của virus mRNA của virus được phiên mã trên ribosome của tế bào tạo ra 2 loại protein .1.Genome của virus con được sao chép từ genome của virus mẹ. • Bản phiên mã đầu tiên thường được cắt nối (splicing) để loại bỏ các đoạn intron nằm xen giữa các exon. Lắp ráp . Trong trường hợp genome là mạch đơn thì khuôn là mạch bổ sung mới tạo thành của genome mẹ.61 • Nhiều genome virus chứa promoter và enhancer có tác dụng kích thích quá trình phiên mã. • Phiên mã đôi khi xảy ra theo cơ chế chồng lớp.Tổng hợp acid nucleic của virus . một số virus RNA chứa RNA polymerase 5. . trừ một số trường hợp đặc biệt ví dụ enzyme phiêm mã ngược có trong virus HIV hoặc virus viêm gan B chứa DNA polymerase.

Genome virus • Có thể là DNA hoặc RNA mà không bao giờ chứa cả hai.62 rỗng gọi là tiền capsid (procapsid) sau đó do chuyển động Brao. Màng sinh chất bao lấy nucleocapsid tạo vỏ ngoài.Lắp ráp có thể xảy ra trong nhân tế bào. . Còn phần lớn genome RNA đơn không phân đoạn (trừ virus cúm và HIV). • Có trọng lượng phân tử lớn. Acid nucleic của virus có kích thước nhỏ. • Có dạng chuỗi đơn hoặc chuỗi kép. • Nhiều trường hợp virus phải có gen chồng lớp. virus chứa genome DNA đơn thường có kích thước nhỏ. • Để nhân lên phải dùng một số enzyme của tế bào. • Genome của HepDNAaviridae (ví dụ virus viêm gan B) khi sao chép phải thông qua RNA trung gian (DNA – RNA. Acid nucleic của virus có kích thước lớn. • Có trọng lượng phân tử nhỏ. • Do dó khả năng mã hoá tạo protein hạn chế. Virus chứa genome DNA kép thường có kích thước lớn. • Dạng thẳng hoặc khép kín (đóng vòng). trong tế bào chất hoặc ngay sát màng sinh chất (đối với đa số virus có vỏ ngoài). acid nucleic chui vào cấu trúc này rồi hàn kín lại. XI. .DNA). • Mã cho nhiều enzyme cần cho quá trình nhân lên. 7. Giải phóng Virus có thể làm tan tế bào để chui ồ ạt ra ngoài hoặc đối với virus có vỏ ngoài thì chui ra từ từ theo lối nảy chồi. • Genome RNA đơn có trình tự nucleotit giống trình tự của mRNA thì được quy ước là genome (+). • Genome RNA kép tất cả đều phân đoạn (trong mỗi hạt virus có nhiều đoạn). còn ngược lại được gọi là genome (-). • Mã hoá cho nhiều protein.

herpes simplex. chủ yếu mã hoá cho các enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp acid nucleic của virus.63 Khả năng gây nhiễm. Virus được chia làm 6 nhóm dựa vào genome và cách thức tổng hợp mRNA. còn protein cấu trúc thì phải tổng hợp một lượng lớn. . Các phương thức nhân lên của virus Quá trình nhân lên của virus trong tế bào hết sức phức tạp. 1. Protein của virus Tuỳ thuộc vào thời gian tạo thành mà protein của virus được chia làm 3 loại • Protein được tổng hợp ngay sau khi nhiễm được gọi là protein sớm tức protein không cấu trúc. adeno. thường là protein cấu trúc tạo capsid. Nhóm 1. XII. Ba loại protein được điều hoà tổng hợp một cách hợp lý. bắt đầu chu trình gây nhiễm hoàn chỉnh để nhân lên. XIII. • mRNA sớm: được tạo thành trước khi tổng hợp DNA virus. acid nucleic chỉ có khả năng lây nhiễm khi đã được đưa vào trong tế bào. • Protein phân giải. Dịch mã Có 2 loại mRNA được tổng hợp . • Genome của các virus chứa RNA (-) không có khả năng gây nhiễm. Protein sớm là enzyme xúc tác nên chỉ cần một lượng nhỏ. • Đối với nhiều loại virus. Muốn nhân lên chúng phải phiên mã thành RNA (+). thường là lyzozym giúp virus giải phóng ra khỏi tế bào.1. virus DNA kép Ví dụ virus vaccinia. • Protein được tổng hợp muộn hơn gọi là protein muộn. Đây là enzyme cần cho sao chép acid nucleic . vỏ ngoài và protein lõi. Sau đây là vài nét đơn giản hoá quá trình nhân lên để nêu bật sự khác nhau giữa các nhóm. papiloma. Mỗi nhóm virus có cách nhân lên riêng. Các virus có genome DNA 1. Ví dụ khi được giải phóng khỏi vỏ capsid. bản thân acid nucleic có thể tự thực hiện quá trình gây nhiễm tế bào.

1. .Các virus có kích thước nhỏ (ví dụ adeno. Màng nhân trước đó đã được gắn glycoprotein do virus mã hoá tại .DNA mới tạo thành • Dùng làm khuôn để tạo mRNA muộn cần cho tổng hợp protein muộn. papiloma.Trong nhân tế bào: Ví dụ virus Herpes simplex. papiloma) thì sử dụng DNA polymerase của tế bào .Tổng hợp protein muộn • Diễn ra sau khi tổng hợp DNA • Chủ yếu là các protein cấu trúc để tạo vỏ capsid và vỏ ngoài • Vị trí tổng hợp : Protein được tổng hợp trên ribosome trong tế bào chất .64 • mRNA muộn: tạo thành sau khi tổng hợp DNA virus . .Các enzyme Enzyme sao chép DNA chủ yếu là DNA polymerase phụ thuộc DNA.2. . Riêng virus herpes hình thành vỏ ngoài bằng cách nảy chồi qua màng nhân. 1.3. herpes simplex) thì tự tổng hợp DNA polymerase riêng cho mình. adeno.4. Lắp ráp Quá trình lắp ráp genome với protein để tạo thành hạt virus mới xảy ra ở các vị trí khác nhau bên trong tế bào. sau đó được vận chuyển tới vị trí lắp ráp. . • Làm khuôn để tạo mạch tươngbù cần cho tổng hợp nhiều genome của virus mới. Tổng hợp protein virus Quá trình gồm 2 giai đoạn tuỳ thuộc vào sự tổng hợp mRNA.Vị trí tổng hợp: trong nhân tế bào (trừ virus pox).Tổng hợp protein sớm: Đây là các enzyme (DNA polymerase phụ thuộc DNA ) cần cho sao chép DNA. vỏ ngoài… 1.Các virus có kích thước lớn hơn (ví dụ vaccinia. . Tổng hợp DNA virus .Khuôn: DNA của virus con được tổng hợp trên khuôn genome DNA của virus mẹ. chủ yếu mã hoá cho các protein cấu trúc như vỏ capsid.

Virus có genome DNA kép đặc biệt Virus viêm gan B (HBV) có chu trình nhân lên đặc biệt và phức tạp. DNA được giải phóng vào nhân. Các RNA đi ra tế bào chất để tổng hợp protein của virus như protein lõi và polymerase. enzyme phiên mã ngược và ribonuclease H). Phiên mã xảy ra trong nhân nhờ RNA polymerase của tế bào để tạo ra nhiều loại mRNA trong đó có RNA kích thước lớn được coi là tiền genome – một dạng trung gian để tạo genome. . Virus DNA đơn. sau đó hầu hết RNA tiền genome bị phân huỷ nhờ ribonuclease H. 1. .Trong tế bào chất: Ví dụ virus vaccinia nhân lên hoàn toàn trong tế bào chất tại các cụm ribosome. Enzyme phiên mã ngược tiến hành chuyển RNA tiền genome thành mạch DNA (-). sau đó kết hợp với mạng lưới nội chất sần hoặc bộ máy Golgi để ra khỏi tế bào. Genome gồm 2 mạch không bằng nhau. 2. mạch (+) ngắn. Genome RNA của virus có các dạng phiên mã sau đây. Mạch (-) dài. Các virus có genome RNA. • RF vừa dùng làm khuôn tổng hợp DNA đơn genome vừa dùng để phiên mã tạo mRNA sau đó dịch mã tổng hợp protein . Chỉ một đoạn RNA được giữ lại dùng làm mồi cho DNA polymerase tổng hợp mạch DNA (+) từ khuôn DNA (-) để tạo chuỗi DNA kép.65 các vị trí đặc hiệu. gọi là dạng sao chép (RF-replicative form). • Các virus chứa DNA đơn thường có genome nhỏ. Tiếp đó RNA tiền genome liên kết với DNA polymerase và protein lõi để tạo ra hạt lõi (virus chưa hoàn chỉnh). Tiếp đó là hoàn thiện nucleocapsid. Sau khi nhiễm. Virus được bao bởi màng nhân khi ra khỏi nhân. Do vật liệu di truyền là RNA nên virus có cơ chế sao chép không giống với các cơ thể sống khác. • Tiến hành sao chép trong nhân nhờ DNA polymerase của tế bào để tạo DNA kép trung gian. • Chỉ có một họ duy nhất là Parvoviridae. • Một số virus có khiếm khuyết nên muốn nhân lên cần sự hỗ trợ của các virus khác. Nhóm 2. Enzyme này có 3 hoạt tính ( DNA polymerase. Chứa enzyme DNA polymerase.5.

vào khoảng 10 nucleotit. gấp 3-4 lần so với virus DNA. (-): mRNA được phiên mã từ genome của virus mẹ . Sau đây là một số ví dụ về quá trình nhân lên của virus RNA. vì thế tính độc cũng phát triển rất nhanh. . . . (+): Genome của virus chính là mRNA. rất nhiều virus tiến hành nhân lên hoàn toàn trong tế bào chất. • Các enzyme RNA polymerase phụ thuộc RNA hoạt động không chính xác như polymerase phụ thuộc DNA và không có khả năng đọc sửa (proofreading). vì RNA genome có trình tự nucleotid giống với trình tự của mRNA nên làm luôn chức năng của mRNA. Lúc đầu không có quá trình phiên mã.10-4 base.RNA đơn. Việc xác định chúng ở mức độ phân tử chỉ có thể dựa vào các trình tự chiếm đa số hoặc trung bình. Một số virus RNA đột biến nhanh đến nỗi chúng tạo thành và tồn tại các quần thể chứa các genome khác nhau ngay trong một vật chủ. Do vậy khác với virus DNA gây nhiễm ở eucaryota. nên tần số đột biến đặt ở giới hạn cao hơn kích thước genome RNA. qua mỗi chu kỳ sao chép xuất hiện một đột biến. nên có tần số đột biến rất cao. khoảng 10-3.RNA kép. Điều này có được là do virus RNA thích nghi rất nhanh với sự thay đổi của điều kiện môi trường hoặc tế bào chủ. phân đoạn: mRNA của virus được phiên mã riêng từ mỗi đoạn RNA genome của mẹ sử dụng transcriptase liên kết với mỗi đoạn. 3. Do nhiều đột biến có hại cho sự nhân lên của virus. (+) Ví dụ virus gây bệnh bại liệt polio. Điều này dẫn đến 3 hệ quả: Tần số đột biến ở virus rất cao nên nếu virus có chu kỳ nhân nhanh thì sự biến đổi kháng nguyên cũng diễn ra nhanh. • Gen mã hoá cho RNA polymerase thường là gen lớn nhất trong genome và độc lập hoàn toàn với nhân tế bào chủ trong sao chép và phiên mã.RNA đơn. Virus RNA có các đặc điểm sau: • Do tế bào chủ không có RNA polymerase phụ thuộc RNA nên enzyme này bắt buộc phải được mã hoá bởi genome virus và thường có mặt trong hạt virus trưởng thành.66 . Nhóm 3. Virus RNA đơn.

1. dùng làm mRNA để tổng hợp polypeptit tiền chất lớn sau đó nhờ protease phân cắt thành các phân tử nhỏ có chức năng khác nhau như: • Protein cấu trúc tạo capsid.67 Có khả năng gây nhiễm vì genome mã hoá được cho tất cả các protein cần thiết của virus. • RNA polymerase phụ thuộc RNA cần cho quá trình sao chép (tế bào không có enzyme này) • Protease phân cắt peptit lớn. • Protein gắn vào đầu 5' của genome (thay cho mũ) gọi là protein VPg.2.3: Chu trình đơn giản hoá quá trình nhân lên của virus RNA (-). • Genome RNA (+) được tổng hợp trên khuôn RNA (-) của dạng sao chép RF Hình 3. Dạng này được tạo thành bằng cách tổng hợp RNA (-) bổ sung trên khuôn RNA (+) mẹ. Dịch mã Genome RNA (+). Tổng hợp RNA của virus • Sự tạo thành genome mới xảy ra trên khuôn RNA dạng sao chép (RF). đơn . 3. cần cho khởi đầu sao chép. 3.

3. Chu trình nhân lên được minh hoạ ở hình 3. Giải phóng Virus phá vỡ tế bào đột ngột để ồ ạt ra ngoài . (-) Ví dụ virus cúm hoặc á cúm.4: Chu trình đơn giản hoá quá trình nhân lên của virus RNA (+). 4.4. Lắp ráp Protein được tạo thành sau khi phân cắt polypeptit tiền chất sẽ lắp ráp với RNA genome mới trong tế bào chất để tạo ra virus mới Với virus polio thì sự nhân lên hoàn toàn xảy ra trong tế bào chất 13. Dùng làm genome cho các virus mới Dùng làm mRNA 3.68 • RNA polymerase phụ thuộc RNA tham gia tổng hợp cả RF và cả genome RNA (+) mới . đơn Đặc điểm quá trình phiên mã có thể tóm tắt như sau: .3. Nhóm 4.4 Hình 3. • RNA (+) mới được tổng hợp có những chức năng sau: Làm khuôn để tổng hợp nhiều RF rồi từ đó tổng hợp nhiều RNA genome. Virus RNA đơn.

• Virus cúm chứa genome nhiều đoạn do đó mỗi mRNA tạo thành được dùng để tổng hợp một loại protein. • mRNA được tổng hợp trong nhân tế bào từ genome RNA (-) của mẹ nhờ enzyme RNA polymerase phụ thuộc RNA có trong hạt virus . đơn. Hạt virus được bao vỏ ngoài khi nảy chồi qua màng sinh chất 5. Quá trình này không cần mồi. 4. Mỗi đoạn phiên mã cho một m RNA riêng để từ đó tổng hợp thành các phân tử protein có chức năng khác nhau. • Mỗi đoạn phiên mã cho một mRNA để tổng hợp một protein riêng. • Tất cả các virus RNA kép đều có genome nhiều đoạn. Lắp ráp Nucleocapsid của virus được lắp ráp ở màng nhân tế bào và tạo vỏ ngoài khi nảy chồi qua màng sinh chất. Tổng hợp RNA genome. Quá trình này cần có sự tham gia phiên mã cuả tế bào chủ.3. Virus cúm là virus RNA nhiều đoạn.2. muốn tổng hợp genome RNA (-) trước hết phảI tổng hợp chuỗi RNA trung gian để làm khuôn. Nhóm 5. Genome RNA mới được vận chuyển đến bề mặt tế bào và lắp ráp với protein mới tổng hợp của virus.1. Tiếp đó tổng hợp RNA (-) genome trên mạch khuôn trung gian. Protein của virus bao gồm: Enzyme transcriptase (RNA polymerase phụ thuộc RNA ). Protein vỏ ngoài gồm 2 loại đều được gắn glucozơ (glycosyl hoá).69 • Virus RNA (-) luôn mang theo RNA polymerase phụ thuộc RNA vì tế bào không có enzyme này. Protein virus được tổng hợp trong tế bào chất rồi di chuyển tới bề mặt tế bào. Tổng hợp protein. Một loại có hoạt tính haemaglutinin hoặc neuraminidase và một loại có hoạt tính dung hợp hoặc tan máu. Virus RNA kép • Nhóm này bao gồm các virus Reo và Rota. Tại đây glycoprotein vỏ ngoài cũng được gắn vào các vị trí nhất định. RNA mới của virus được tổng hợp trong nhân tế bào. Khác với phiên mã tạo mRNA. 4. . 4.

5: Chu trình đơn giản hoá quá trình nhân lên của virus Retro (RT: Enzyme phiên mã ngược) Hình 3. nghĩa là chỉ tạo thành mRNA. đó cũng chính là genome (sơ đồ nhân lên được minh hoạ ở hình sau ).6: Chu trình đơn giản hoá quá trình nhân lên của virus RNA kép (RdRp: Enzyme RNA polymerase phụ thuộc RNA) .70 • Hạt virus chứa RNA polymerase phụ thuộc RNA . • Phiên mã thực hiện theo cơ chế bảo thủ và không đối xứng. Mỗi mRNA lại được sao một lần để tạo chuỗi RNA kép. Hình 3.

Chứa 3 gen chính là gap (mã cho protein lõi). Nhóm 6. Genome là 2 phân tử RNA đơn. Khi nhân lên không giết chết tế bào mà có thể chuyển dạng thành tế bào ung thư. . (+). gắn với nhau ở phía đầu (dạng dime). Ngoài ra còn có một số gen điều hoà.7. Sơ đồ nhân lên của virus RNA chuỗi dương. Protein không cấu trúc (enzyme) xúc tác để sao chép RNA thông qua sự tổng hợp RNA chuỗi âm (đối genome) (bước 5 và 6). Virus Retro chứa genome DNA đơn.Quá trình nhân lên Picorma và flavivirus 1 Đối genome RNA (-) 5 Genome RNA (+) 2 Enzyme sao chép 6 Tiền polyprotein 4 3 7 Protein cấu trúc và không cấu 8 Virus mới Hình 3. các protein cấu trúc và không cấu trúc (bước 2 và 3).1. Sau khi xâm nhập và cởi vỏ (bước 1). 6. RNA genome được sử dụng trực tiếp để tổng hợp các polyprotein kích thước lớn.71 6. Quá trình sao chép tạo ra nhiều genome RNA mới phục vụ cho tổng hợp các protein của virus (bước 6 và 7) và cho lắp ráp tạo virus mới (bước 8). (+) Rất nhiều nhưng không phải tất cả virus retro có khả năng tạo khối u. Mũi tên đậm thể hiện sự tổng hợp ở mức độ cao hơn. không tạo thành các mRNA genome. gen pol mã cho polymerase phiên mã ngược (RT) và gen env mã cho protein vỏ ngoài.

• Chuyển chuỗi lai RNA/DNA thành chuỗi DNA kép.2. Lắp ráp Nucleocapsid được lắp ráp từ genome RNA mới tạo thành với protein đã di trú ra bề mặt tế bào. • Bản sao RNA có 2 chức năng: vừa là m RNA để tổng hơpj protein virus. vừa là genome của virus mới. . 6. • Cài xen phân tử DNA kép mới tổng hợp vào nhiễm sắc thể của tế bào tạo ra provirus. Tổng hợp protein mRNA được phiên mã từ DNA provirus tiến hành tổng hợp protein trên ribosome nằm trong tế bào chất. Vỏ ngoài được hình thành khi virus nảy chồi qua màng sinh chất. Còn mạch cDNA dùng làm khuôn tổng hợp mạch DNA bổ sung. 6.Giai đoạn đầu • Phiên mã nhờ enzyme phiên mã ngược để tạo chuỗi lai RNA/ DNA.Giai đoạn hai. protein vỏ ngoài. protein lõi.3.72 Gồm 2 giai đoạn: . • RNA của virus phiên mã nhờ enzyme của tế bào. bao gồm: Enzyme phiên mã ngược. . Enzyme RT có hoạt tính ribonuclease H phân giải mạch RNA.

Genome mới tạo thành tiến hành dịch mã để tạo nhiều protein không cấu trúc (bước 9 và 10) và sau đó lắp ráp với protein cấu trúc để tạo virus mới ( bước 11). trong đó có enzyme RNA polymerase phụ thuộc RNA (RdRp) ( bước 2 và 3). Phân cắt nhờ protease . Chú thích: Bước 7. Sơ đồ nhân lên của virus RNA dương. Từ chuỗi âm làm khuôn tiến hành sao chép để tạo ra nhiều chuỗi RNA genome mới (bước 5 và 6). corona và arterivirus 1 Dưới genome mRNA 6 Đối genome RNA (-) 5 2 Enzyme sao chép Genome RNA (+) 7 Protein cấu trúc và tiền polyprotein 9 Tiền polyprotein không cấu trúc 4 8 3 10 Protein không cấu trúc Protein cấu trúc 11 Virus mới Hình 3. Bước 10.8. Bước 8. toga. Sau khi xâm nhập và cởi vỏ (bước 1). Phân cắt nhờ protease và xử lý sau dịch mã. RdRp xúc tác để sao chép RNA.73 Atro. tổng hợp chuỗi RNA âm (đối genome) có kích thước đủ (tương đương RNA genome) ( bước 4 và 5). kèm theo tổng hợp RNA dưới genome. Dịch mã của mRNA dưới genome. RNA genome được dùng trực tiếp làm mRNA để tổng hợp protein không cấu trúc. mRNA dưới genome (có kích thước nhỏ hơn genome) tiến hành dịch mã để tạo protein cấu trúc ( bước 7 và 8). calici.

RNA tiến hành phiên mã nhờ RNA polymerase phụ thuộc RNA do virus mang theo để tạo mRNA (bước 2) cho tổng hợp protein cấu trúc và không cấu trúc (RdRp) ( bước 3). âm . Đối genome (chuỗi dương) được dùng làm khuôn để tổng hợp nhiều RNA genome (bước 5). . borna. paramyxo. filo. orthomyxo và một số bunya 1 RNA (+) đối genome 5 2 Protein capsid và RNA genome ỗ 6 mRNA 3 4 7 8 Protein cấu trúc và không cấu trúc Virus mới Hình 3. Enzyme RdRp tiến hành sao chép RNA thông qua bước trung gian là tạo RNA chuỗi dương (đối genome) (bước 4 và 5). một phần dùng để lắp ráp với protein để tạo virus mới (bước 8). tạo ra mRNA cần cho tổng hợp protein (bước 7). Sau khi xâm nhập và cởi vỏ một phần( bước 1).9.74 Phabdo. Một phần RNA genome được dùng để tiến hành phiên mã mạnh. Sơ đồ nhân lên của virus RNA chuỗi đơn.

Các protein này lắp ráp quanh mRNA để tạo hạt dưới mức virus (bước 4). Lắp ráp tạo hạt dưới mức virus. . các đoạn RNA chuỗi kép vẫn nằm trong lõi tiến hành phiên mã nhờ enzyme RdRp gắn ở lõi để tổng hợp mRNA (bước 2) rồi từ đó tổng hợp protein (bước 3). Lắp ráp tạo virus mới. Sơ đồ nhân lên của virus RNA chuỗi kép. tổng hợp protein (bước 7). Xâm nhập và cởi vỏ Bước 4. Bước 10. Sau đó mRNA trong các hạt này tiến hành sao chép để tạo RNA genome chuỗi âm tham gia tạo thành RNA genome chuỗi kép (bước 5).10. lắp ráp với protein cấu trúc để tạo thành virus mới (bước 10) Chú thích: Bước 1.75 Virus Reo và Birna 1 mRNA trong hạt dưới mức virus 9 5 Genome RNA kép trong hạt dưới mức virus 4 8 2 6 mRNA virus 3 7 10 Protein cấu trúc và không cấu trúc Virus mới Hình 3. sao chép (bước 8 và 9). Các hạt dưới mức virus được tạo thành lại tiếp tục tham gia vào quá trình tổng hợp m RNA (bước 6). Sau khi xâm nhập và cởi vỏ từng phần (bước 1).

76

Virus Retro

1
DNA kép

3

cDNA (đối genome)

2

RNA genome

4
DNA cài xen (provirut)

5

RNA chưa chế biến

6
RNA virus sau chế biến

9

7

7ế 8

Các bản sao DNA kép của virus

Protein cấu trúc, không cấu trúc và protein gây ung thư

Virut mới Hình 3.11. Sơ đồ nhân lên của virus Retro.
Sau khi xâm nhập và cởi vỏ từng phần (bước 1), RNA genome được phiên mã thành cDNA (đối genome), sau đó thành DNA chuỗi kép nhờ enzyme phiên mã ngược (bước 2 và 3). Nhờ enzyme integrase, DNA của virus cài xen vào nhiễm sắc thể tế bào chủ (bước 4). Cả hai loại enzyme trên đều nằm trong lõi của virus. Nhờ RNA polymerase của tế bào, provirus phiên mã tạo RNA (bước 5) là tiền chất của mRNA (bước 6) để tổng hợp protein (bước 7) và lắp ráp tạo virus mới (bước 8).

Câu hỏi ôn tập chương 3
1.Hãy giải thích các thuật ngữ sau đây: capsome, capsid, nucleocapsid, capsid có cấu trúc xoắn, khối đa diện, virus có cấu trúc phức tạp, vỏ ngoài. 2.Virus khác với plasmit và khác với tế bào ở điểm nào. 3.Virus có thể tác động lên tế bào như thế nào ? 4.Nêu các giai đoạn nhân lên của virus.

77

5.Tại sao virus chỉ có thể nhân lên trong các tế bào nhất định ? 6.Trình bày các phương thức xâm nhập của virus vào tế bào chủ. 7.Hãy nêu các loại genome của virus, Thế nào là RNA(+), RNA().Thế nào là genome chồng lớp. 8.Dạng sao chép (RF) khác với genome ở điểm nào ? 9.Tại sao các virus RNA(-) nhất định phải mang theo enzyme RNA polymerase. 10.Hãy tóm tắt quá trình nhân lên của các virus AND đơn, AND kép,RNA(+), RNA(-).

78

Chương 4

Dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
I. Dinh dưỡng
Trong quá trình sống, tế bào vi sinh vật tiến hành trao đổi chất không ngừng với môi trường chung quanh. Tế bào vi sinh vật tuy rất nhỏ, nhưng vì hấp thu các chất dinh dưỡng và thải ra các sản phẩm trao đổi chất qua toàn bộ bề mặt, cho nên cường độ trao đổi chất của chúng là rất lớn. Các chất dinh dưỡng vào tế bào qua màng và được chuyển hoá để tạo thành những chất riêng biệt cần thiết cho việc xây dựng tế bào. Nhờ quá trình đồng hoá các tế bào mới có thể sinh trưởng, phát triển tăng sinh khối, đồng thời tạo ra các sản phẩm trao đổi chất. Sự biến đổi các chất dinh dưỡng bao gồm nhiều phản ứng hoá sinh khác nhau nhờ hệ enzyme theo con đường trao đổi chất, hoặc tạo ra những chất là thành phần của tế bào (quá trình đồng hoá) hoặc tạo ra năng lượng sinh học cần thiết cho hoạt động sống (quá trình dị hoá). Những chất dinh dưỡng là những hợp chất phân tử nhỏ có thể đi qua màng vào bên trong tế bào vi sinh vật và tham gia vào hai loại phản ứng sinh hoá: - Biến đổi dị hoá làm xuất hiện những sản phẩm có cấu trúc đơn giản hơn. Những biến đổi dị hoá này cung cấp cho vi sinh vật năng lượng chuyển hoá ở dạng ATP hoặc những hợp chất giàu năng lượng khác. Một số những sản phẩm dị hoá được thải đi, một số khác làm vật liệu hoặc làm tiền chất cho các phản ứng đồng hoá. - Biến đổi đồng hoá, đảm bảo sự tổng hợp của thành phần mới có cấu trúc phức tạp hơn và phân tử lượng cao hơn. Quá trình này thường được gọi là đồng hoá hoặc sinh tổng hợp. Điều kiện chủ yếu để sinh tổng hợp các thành phần tế bào vi sinh vật là cung cấp một lượng thích hợp của những hợp chất có phân tử lượng nhỏ, như các acid hữu cơ hoặc amino acid, có thể làm nguyên liệu hay tiền chất cho các phản ứng đồng hoá hay phản ứng sinh tổng hợp. Khi trong môi trường có những hợp chất - vật liệu đó thì vi sinh vật sẽ trực tiếp sử dụng. Nhưng không phải bao giờ trong môi trường cũng có sẵn những hợp chất - vật liệu cần cho quá trình sinh tổng hợp. Muốn có tế bào vi sinh vật bắt buộc phải tự sản xuất lấy bằng cách tự biến đổi những thành phần của môi trường nuôi cấy. Ở những vi sinh vật dị dưỡng sống bằng chất hữu cơ,

79

một số tiền chất được hình thành trong các phản ứng dị hoá, nó sản sinh ra ATP cùng một số lớn các hợp chất khác nhau của carbon. Các chất dinh dưỡng của vi sinh vật chủ yếu lấy ở môi trường xung quanh. Các môi trường dinh dưỡng nhân tạo cần cung cấp đầy đủ năng lượng, các vật liệu xây dựng tế bào và đảm bảo cho hiệu suất sinh tổng hợp cao. Thành phần môi trường gồm có các nguồn ăn carbon, nitơ, chất khoáng, các nguyên tố vi lượng và các chất kích thích sinh trưởng. Việc lựa chọn các nguồn dinh dưỡng và nồng độ của chúng trong môi trường phụ thuộc vào đặc tính sinh lý của từng chủng từng loài vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy chúng.

II. Môi trường dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng
1. Môi trường dinh dưỡng 1.1. Nguồn thức ăn carbon Tùy nhóm vi sinh vật mà nguồn carbon được cung cấp có thể là chất vô cơ (CO2, NaHCO3 , CaCO3... ) hoặc chất hữu cơ. Giá trị dinh dưỡng và khả năng hấp thụ các nguồn thức ăn carbon khác nhau phụ thuộc vào thành phần hóa học, tính chất sinh lí của nguồn thức ăn và đặc điểm sinh lí của từng loại vi sinh vật. Hầu như không có hợp chất carbon nào mà không bị hoặc nhóm vi sinh vật này hoặc nhóm vi sinh vật khác phân giải. Không ít vi sinh vật có thể đồng hóa được cả các hợp chất carbon rất bền vững như cao su, chất dẻo, dầu mỏ, parafin, khí tự nhiên. Nhiều chất hữu cơ vì không tan được trong nước hoặc vì có khối lượng phân tử quá lớn cho nên trước khi được hấp thụ, vi sinh vật phải tiết ra các enzyme thủy phân (amylase, cellulase, pectinase, protease, lipase...) để chuyển hóa chúng thành các hợp chất dễ hấp thụ (đường, amino acid, acid béo...). Người ta thường sử dụng đường để làm nguồn thức ăn carbon khi nuôi cấy phần lớn các vi sinh vật dị dưỡng. Để nuôi cấy các loại vi sinh vật khác nhau người ta dùng các nồng độ đường không giống nhau. Với vi khuẩn, xạ khuẩn thường dùng 0,2 - 0,5% đường còn đối với nấm men, nấm sợi thường dùng 3 - 10% đường. Hầu hết vi sinh vật chỉ đồng hóa được các loại đường ở dạng đồng phân D. Nhưng phần lớn các đồng phân của đường đơn trong tự nhiên đều là thuộc loại D. Các hợp chất hữu cơ chứa cả C và N (peptone, nước thịt, nước chiết ngô, nước chiết nấm men, nước chiết đại mạch, nước chiết giá đậu...) có thể sử dụng vừa làm nguồn C vừa làm nguồn N đối với vi sinh

80

vật. Với vi sinh vật dị dưỡng, nguồn thức ăn carbon làm cả hai chức năng, nguồn dinh dưỡng và năng lượng. 1.2. Nguồn dinh dưỡng nitơ (N) Ý nghĩa chủ yếu của các chất dinh dưỡng chứa nitơ đối với vi sinh vật là cung cấp N để tạo thành các nhóm amin (-NH2) và nhóm imin (=NH) trong phân tử amino acid, các nucleotide, purine và pirimidine, trong nhiều vitamin... Nguồn nitơ dễ hấp thụ đối với vi sinh vật là NO3- và NH4+. Muối nitrate là nguồn thức ăn nitơ thích hợp đối với nhiều loại tảo, nấm sợi và xạ khuẩn nhưng ít thích hợp đối với nhiều loại nấm men và vi khuẩn. Sau khi vi sinh vật sử dụng hết gốc NO3- các ion kim loại còn lại (K+, Na+, Mg2+..) sẽ làm kiềm hóa môi trường. Để tránh hiện tượng này người ta thường sử dụng muối NH4NO3 để làm nguồn nitơ cho nhiều loại vi sinh vật. Tuy nhiên gốc NH4+ thường được hấp thụ nhanh hơn gốc NO3-. Vi sinh vật còn có khả năng đồng hóa rất tốt nitơ chứa trong các thức ăn hữu cơ. Các thức ăn này sẽ vừa là nguồn carbon vừa là nguồn nitơ cung cấp cho vi sinh vật. Vi sinh vật không có khả năng hấp thụ trực tiếp các protein cao phân tử. Rất nhiều vi sinh vật có khả năng sản sinh protease thủy phân protein thành các hợp chất phân tử thấp có khả năng xâm nhập vào tế bào vi sinh vật. Nguồn nitơ hữu cơ thường được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật là peptone (là chế phẩm thủy phân không triệt để của một nguồn protein nào đó) chúng khác nhau về lượng chứa các loại polypeptide và lượng chứa amino acid tự do. Ngoài ra phân tử N2 tự do cũng được một nhóm nhỏ vi sinh vật sử dụng gọi là nhóm vi sinh vật cố định nitơ (nitrogen fixing microorrganisms). Chúng có hệ enzyme nitrogenase có thể bẻ gãy nối ba của nitơ phân tử ở điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường. 1.3. Nguồn dinh dưỡng khoáng Khi sử dụng các môi trường thiên nhiên để nuôi cấy vi sinh vật thường không cần thiết bổ sung các nguyên tố khoáng. Trong nguyên liệu dùng để pha chế các môi trường này (khoai tây, nước thịt, sữa, huyết thanh, peptone, giá đậu...) thường có chứa đủ các nguyên tố khoáng cần thiết đối với vi sinh vật. Ngược lại, khi làm các môi trường tổng hợp (dùng nguyên liệu là hóa chất) bắt buộc phải bổ sung đủ các nguyên tố khoáng cần thiết. Những nguyên tố khoáng mà vi sinh vật đòi hỏi phải được cung cấp với liều lượng lớn được gọi là các nguyên tố đại lượng. Còn những

. chúng tham gia nhiều phản ứng enzyme có liên quan đến qúa trình phosphoryl hóa. Để đảm bảo nguồn dinh dưỡng P người ta thường sử dụng các loại muối phosphate vô cơ. Mg2+ có thể hoạt hóa các enzyme như hexokinase.. cystine và một tripeptide là glutation không chỉ tham gia vào cấu trúc protein mà còn có vai trò quan trọng trong các quá trình ôxy hóa khử. NADP. nhân. Trong khi đó các muối sulphate vô cơ với nguyên tử S ở trạng thái ôxy hóa lại được cơ thể vi sinh vật đồng hóa rất tốt. Một số vi sinh vật có thể dùng cả thiosulphate làm nguồn thức ăn S. CTP. giữa ARN và protein trong ribosome). một số vitamin như thiamine.. biotin. Lưu huỳnh (S) cũng là một nguyên tố khoáng quan trọng trong tế bào vi sinh vật. Mg mang tính chất một cofactor.. giữa các nucleotide với nhau. methionine).... Các hợp chất hữu cơ có chứa S ở dạng ôxy hóa thường có tác dụng độc đối với tế bào vi sinh vật. cystine.81 nguyên tố khoáng mà vi sinh vật chỉ đòi hỏi với những liều lượng rất nhỏ được gọi là các nguyên tố vi lượng. S có mặt trong một số amino acid (cysteine. ATP . một số vitamin (biotin. ti thể. Một số vi sinh vật tự dưỡng quang năng còn sử dụng Fe để tổng hợp ra các sắc tố quang hợp có cấu trúc porphiryl (chlorophyll.. catalase. Ca đóng vai trò cầu nối trung gian giữa nhiều thành phần quan trọng của tế bào sống (như giữa ADN và protein trong nhân. cytochrome oxydase. Fe là nguyên tố rất cần thiết để giúp vi sinh vật có thể tổng hợp một số enzyme loại porphiryl chứa sắt (như cytochrome. cysteine. NAD.)... P có mặt trong cấu tạo của nhiều thành phần quan trọng của tế bào (acid nucleic. các enzyme ôxy hóa khử của chu trình Krebs..).. UTP.). Mg còn có vai trò quan trọng trong việc liên kết các tiểu phần ribosome với nhau. ATP. CDP. peroxydase.ase.. phospholipid. flavin. ADP. thiamine. các enzyme trao đổi protein... Phosphorus (P) bao giờ cũng chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các nguyên tố khoáng của tế bào vi sinh vật (nhiều khi P chiếm đến 50% so với tổng số chất khoáng). Mg là nguyên tố được vi sinh vật đòi hỏi cung cấp với lượng khá cao. cystine. Ca rất cần thiết đối với việc hình thành các cấu trúc không gian ổn định của nhiều bào quan như ribosome. phosphoprotein.. Một số vi sinh vật khác lại đòi hỏi các thức ăn chứa S ở dạng khử (H2S.) cysteine. UDP. carboxylase. Việc bổ sung phosphate vào các môi trường dinh dưỡng ngoài tác dụng cung cấp P còn có tác dụng tạo ra tính đệm của môi trường. Ca mặc dầu là nguyên tố ít tham gia vào việc xây dựng nên các chất hữu cơ nhưng nó có vai trò đáng kể trong việc xây dựng các cấu trúc tinh vi của tế bào. bacteriochlorophyll).

vi sinh vật sẽ dần dần tạo ra được khả năng tự tổng hợp yếu tố sinh trưởng mà chúng cần thiết. Khi sống lâu dài trong các môi trường thiếu yếu tố sinh trưởng. vùng ven biển hoặc trên các loại thực phẩm ướp mặn.4. nhưng cho đến nay người ta chưa tìm thấy K tham gia vào bất kì thành phần nào của nguyên sinh chất. nhất là các quá trình sinh tổng hợp. Hàm lượng Na và Cl đặc biệt cao trong tế bào vi sinh vật ưa mặn sống trong nước biển. Chẳng hạn nấm mốc Mucor rouxii được chứng minh là chỉ cần biotin và . K thường tồn tại ở dạng ion K+ ở mặt ngoài của cấu trúc tế bào. K làm tăng độ ngậm nước của các hệ thống keo do đó ảnh hưởng đến các quá trình trao đổi chất. Hầu như không có chất nào là yếu tố sinh trưởng chung đối với tất cả các loài vi sinh vật. Zn có tác dụng đáng kể trong việc hoạt hóa các enzyme như carbonanhydrase. 1. Cùng một loài vi sinh vật nhưng nếu nuôi cấy trong các điều kiện khác nhau cũng có thể có những nhu cầu khác nhau về yếu tố sinh trưởng.. nhưng cho tới nay người ta vẫn còn biết rất ít vai trò sinh lí của chúng. Một phần đáng kể K tồn tại ở trạng thái liên kết hóa lí không bền với protein và các thành phần khác của nguyên sinh chất. Đặc điểm của môi trường sống một mặt ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp yếu tố sinh trưởng của vi sinh vật. enolase. Yếu tố sinh trưởng Đối với vi sinh vật thì yếu tố sinh trưởng là một khái niệm rất linh động.82 Zn cũng là một cofactor tham gia vào nhiều quá trình enzyme. phosphatase kiềm . Cũng có một số nguyên tố hóa học chúng ta chưa hiểu rõ về vai trò sinh lí của chúng. pyrophosphatase.. K là nguyên tố chiếm tỉ lệ khá cao trong thành phần khoáng của tế bào vi sinh vật. trong số đó phải kể đến là K. cũng chưa tìm thấy bất kì enzyme nào có chứa K. Nó chỉ có ý nghĩa là những chất hữu cơ cần thiết đối với hoạt động sống mà một loại vi sinh vật nào đó không tự tổng hợp được từ các chất khác. Những chất được coi là yếu tố sinh trưởng của loài vi sinh vật này hoàn toàn có thể không phải là yếu tố sinh trưởng đối với một loại vi sinh vật khác. mặt khác ảnh hưởng đến đặc điểm trao đổi chất của chúng. Chính thông qua các ảnh hưởng này mà môi trường sống của từng loại vi sinh vật đã góp phần quyết định nhu cầu của chúng về yếu tố sinh trưởng. Na và Cl cũng là những nguyên tố mà nhiều vi sinh vật đòi hỏi với một lượng không nhỏ. K còn có thể tham gia vào quá trình tổng hợp một số vitamin và có ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của tế bào vi sinh vật. đất.

nhiều loài vi sinh vật có khả năng tổng hợp vitamin. áp lực. bạch cầu. các vitamin thông thường..alanine. pirimidine và các dẫn xuất của chúng. Người ta đã sử dụng thành công một số loài vi sinh vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp một số loại vitamin tinh khiết dùng trong y học. Điều kiện sinh trưởng Sinh trưởng và trao đổi chất của vi sinh vật liên quan chặt chẽ với các điều kiện của môi trường bên ngoài.alanine). chúng có thể tự tổng hợp được acid pantoic (acid pantotenic cấu tạo từ acid pantoic và β .) có khả . chúng sẽ tự tổng hợp ra được yếu tố sinh trưởng này. lòng trắng trứng. Đáng chú ý nhất là acid ascorbic (vitamin C).. Dù là yếu tố nào nhưng khi đã tác dụng bất lợi lên tế bào thì thường trước hết gây tổn hại đến các cấu trúc quan trọng cho sự sống của tế bào. Chẳng hạn việc đòi hỏi acid pantotenic của một số vi sinh vật (ví dụ vi khuẩn bạch hầu Corynebacterium diphtheriae) có thể thỏa mãn khi chỉ cần cung cấp cho chúng β . tác động qua lại với nhau.83 thiamine khi phát triển trong điều kiện kị khí. tia bức xạ.. Những tổn hại đó dẫn đến phá hủy chức phận hoạt động của các cấu trúc và làm chết tế bào. Cơ chế tác dụng của các yếu tố bên ngoài lên vi sinh vật Các yếu tố của môi trường bên ngoài tác dụng lên tế bào thuộc ba loại là yếu tố vật lí (độ ẩm. Tác dụng có hại của các yếu tố bên ngoài tế bào thể hiện chủ yếu ở những biến đổi sau đây: 1. 2.. Sự có mặt của một số chất dinh dưỡng khác có khi cũng ảnh hưởng đến nhu cầu về yếu tố sinh trưởng của vi sinh vật. Chừng nào tế bào vi sinh vật có thể sống sót chính là do chúng đã thích ứng với yếu tố đã cho bằng những thay đổi về sinh lí hoặc di truyền.. yếu tố hóa học (pH môi trường. nhiệt độ. tối thích và cực đại. Thông thường các chất được coi là yếu tố sinh trưởng đối với một loài nào đó có thể thuộc về một trong các loại sau đây: các gốc kiềm purine.. đuôi thực khuẩn thể. kháng thể). Các điều kiện này bao gồm hàng loạt các yếu tố khác nhau. Đa số các yếu tố đó đều có một đặc tính tác dụng chung biểu hiện ở ba điểm hoạt động là tối thiểu. Sinh khối vi sinh vật thường chứa hầu hết các loại vitamin chủ yếu với những hàm lượng khá cao.. các acid béo và thành phần của màng tế bào. Mặt khác.) và yếu tố sinh học (chất kháng sinh. các chất diệt khuẩn. 2.). Phá hủy thành tế bào: một số chất như enzyme lysozyme (chứa trong lá lách. thế ôxy hóa khử. cyanocobalamin (vitamin B12). riboflavin (vitamin B2).1. Khi nuôi cấy trong điều kiện hiếu khí..

fluoride ngăn cản quá trình đường phân. chất này sẽ làm vi khuẩn mất khả năng sinh sản. các hợp chất hoá trị ba của acsenic bao vây chu trình Krebs.. các halogen . Cơ chế tác dụng của các chất kháng chất trao đổi không giống nhau. hàng rào thẩm thấu tồn tại trong màng tế bào chất đã bị hư hại. dễ hấp thụ.Độ ẩm: hầu hết các quá trình sống của vi sinh vật có liên quan đến nước. thyroxydin. Các enzyme khác có thể bị bất hoạt khi liên kết với các yếu tố kim loại như thủy ngân.. gọi là các chất kháng chất trao đổi (antimetabolism). Các nhân tố ảnh hưởng * Các yếu tố vật lí .2. Tác dụng kháng khuẩn của các chất ôxy hóa và các chất khử (H2O2. do đó độ ẩm là một yếu tố quan trọng của môi trường. quá trình sinh tổng hợp có thể bị ức chế. 4. Chỉ một số xạ khuẩn có thể xếp vào bọn ưa khô. phenol. các chất tẩy rửa tổng hợp. cyanite kìm hãm cytochrome . Đa số vi khuẩn thuộc các sinh vật ưa nước nghĩa là chúng cần nước ở dạng tự do. Chẳng hạn nhiệt độ cao làm biến tính protein và làm chúng đông tụ do khả năng khử nước. trong trường hợp như vậy. nhưng vẫn gây tác dụng kháng khuẩn. 5. Cũng có thể xếp vào nhóm các hợp chất này là rượu.) là do ảnh hưởng của chúng lên các thành phần của màng tế bào chất. 2.Thay đổi đặc tính keo của nguyên sinh chất: các yếu tố vật lí cũng như hóa học đều có thể gây nên tác dụng này. Nếu làm lạnh tế bào đồng thời làm khô trong chân không ta có thể bảo quản được sức . Do tác dụng lên một hoặc một chức phận sinh lí của màng tế bào. Một số gắn với trung tâm hoạt động của enzyme làm cho enzyme mất hoạt tính phân hủy cơ chất.84 năng phân huỷ thành tế bào vi khuẩn dẫn đến tạo thành các nguyên lạp chủ yếu ở vi khuẩn Gram dương và các cầu lạp ở vi khuẩn Gram âm. nistatin).oxydase. các muối mật và một số kháng sinh (polymyxin. Rất có thể. 2. Hủy hoại các quá trình tổng hợp: trong sự có mặt của một số chất tương tự về mặt cấu trúc với các chất trao đổi tự nhiên. dinitrophenol kìm hãm quá trình phosphoryl hoá ôxy hóa. Biến đổi tính thấm của màng tế bào chất: một số chất không nhất thiết phải xâm nhập tế bào. Kìm hãm hoạt tính: một số chất tác động vào các hệ thống sinh năng lượng của tế bào. Các chất ôxy hóa mạnh (H2O2. 3. halogen) phá hủy các hệ thống tế bào làm tổn hại đến chức phận trao đổi chất. một số khác có thể tham gia vào phản ứng enzyme và được lắp vào sản phẩm của phản ứng nhưng sau đó không được sử dụng trong trao đổi chất với cùng mức độ như trong trường hợp của cơ chất thực.

15%) hoặc đường cao (50. Trong thực tế người ta ứng dụng tác dụng co sinh chất của các nồng độ muối cao (10 . Nhưng cũng có một số vi khuẩn lại sinh trưởng tốt nhất trong môi trường chứa tới 30% muối. Trong môi trường ưu trương tế bào mất khả năng rút nước và các chất dinh dưỡng hòa tan bao quanh. Các enzyme hô hấp đặc biệt là các enzyme trong chu trình Krebs rất mẫn cảm với nhiệt độ. ta gọi . Như đã nói trên. hoạt động của vi sinh vật bị giới hạn trong môi trường chứa nước ở dạng có thể hấp thụ. . bị co sinh chất và có thể bị chết nếu thời gian kéo dài.80%) để bảo quản thực phẩm (muối dưa. Sự chết của vi khuẩn ở nhiệt độ cao cũng có thể còn là hậu quả của sự bất hoạt hóa ARN và sự phá hoại màng tế bào chất (nói chung. ruốc thịt khô). Vùng này của nước nằm từ 2oC đến khoảng 100oC gọi là vùng sinh động học. Do vi khuẩn cần độ ẩm nhất định để sinh trưởng nên bằng cách phơi khô hoặc sấy khô ta có thể bảo quản được lâu dài nhiều loài sản phẩm (hoa quả khô. các acid nucleic ít mẫn cảm với nhiệt độ so với các enzyme).Nhiệt độ: hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật có thể coi là kết quả của các phản ứng hóa học. Vì các phản ứng này thuộc phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ nên yếu tố nhiệt rõ ràng ảnh hưởng sâu sắc đến các quá trình sống của tế bào. Màng tế bào chất của tế bào vi khuẩn là bán thấm do đó các hiện tượng thẩm thấu và việc điều chỉnh thẩm áp qua các hệ thống permease đều có liên quan đến màng này. tế bào chịu trạng thái khô sinh lí. do có thành tế bào cứng ở vi khuẩn không xảy ra ra hiện tượng vỡ sinh chất như ở tế bào thưc vật.85 sống của tế bào trong một thời gian dài. áp lực bên trong sẽ tăng lên. cá. Đa số vi khuẩn sinh trưởng tốt trong môi trường chứa ít hơn 2% muối. Ngược lại. Nhiệt độ thấp (dưới vùng sinh động học) có thể làm bất hoạt quá trình vận chuyển các chất hòa tan qua màng tế bào chất do thay đổi cấu hình không gian của một số permease chứa trong màng hoặc ảnh hưởng đến việc hình thành và tiêu thụ ATP cần cho quá trình vận chuyển chủ động các chất dinh dưỡng.Áp lực: áp suất thẩm thấu và áp suất thủy tĩnh có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tế bào vi khuẩn. ướp thịt cá). cà. nồng độ muối cao hơn có hại cho tế bào. khi vi khuẩn vào dung dịch nhược trương nước sẽ xâm nhập tế bào. một hoặc hàng loạt enzyme bị bất hoạt. . Đây là nguyên tắc của phương pháp làm đông khô vi khuẩn. Hầu hết tế bào sinh dưỡng của vi sinh vật bị chết ở nhiệt độ cao do protein bị biến tính. hoa quả (làm mứt) vì đa số vi sinh vật rất mẫn cảm với thẩm áp cao của môi trường. Tuy nhiên.

những biến đổi dù nhỏ trong nồng độ của chúng cũng có tác động mạnh mẽ. Ánh sáng mặt trời có thể gián tiếp tác động lên tế bào do làm biến đổi môi trường.Âm thanh: sóng âm thanh. một số khác ưa acid như Acetobacter acidophilus. tia tử ngoại.0) như nhiều vi khuẩn gây bệnh (môi trường tự nhiên là máu và bạch huyết của cơ thể động vật có pH khoảng 7.Ảnh hưởng của ôxy: ôxy có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sống của vi sinh vật. đặc biệt trong vùng siêu âm (trên 20 kHz) có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của vi khuẩn. Cho nên việc xác định pH thích hợp ban đầu và duy trì pH cần thiết trong thời gian sinh trưởng của tế bào là rất quan trọng. Một số vi khuẩn chịu acid (vi khuẩn lactic. Đa số vi khuẩn sinh trưởng tốt nhất ở pH trung tính (7. Hiện tượng này gọi là quang tái hoạt (photoreactivation).Các tia bức xạ: ánh sáng có thể gây ra những biến đổi và do đó có thể gây tổn thương sinh học nếu được tế bào hấp thụ. nếu đưa vi khuẩn ra ánh sáng ban ngày thì vi khuẩn có thể phục hồi khả năng sinh trưởng và phân chia. .6). Thiobacillus thiooxydans (ôxy hóa lưu huỳnh thành H2SO4) có thể sinh trưởng ở pH <1.là hai ion hoạt động lớn nhất trong tất cả các ion.86 là các vi khuẩn ưa muối (halophilic). chúng không có khả năng phát triển ở những nồng độ đường cao. đây là vùng hấp thụ cực đại của acid nucleic và nucleoprotein gây dimer hóa thimine.10. Nhưng sau khi chiếu tia tử ngoại. Các giá trị pH (cực tiểu. Các vi khuẩn nitrate hóa. . Sarcina ventriculi). Các ion H+ và OH. pH môi trường không những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sinh trưởng mà còn tác động sâu sắc đến các quá trình trao đổi chất. tia gamma và tia vũ trụ. vi khuẩn phân giải urea lại ưa môi trường hơi kiềm. cực đại) cần cho sinh trưởng và sinh sản của vi khuẩn tương ứng với các giá trị pH trung bình cần cho hoạt động của nhiều enzyme. Các tia có thể gây những biến đổi hóa học là ánh sáng mặt trời. xạ khuẩn. vi khuẩn nốt sần. Nhiều vi khuẩn ở biển thuộc nhóm này.Ảnh hưởng của pH môi trường: pH của môi trường có ý nghĩa quyết định đối với sinh trưởng của nhiều vi sinh vật. * Các yếu tố hóa học . các tế bào sinh dưỡng bị chết nhanh chóng. dẫn đến ức chế sự nhân đôi của ADN. Giới hạn pH hoạt động đối với vi sinh vật ở trong khoảng 4 . Mức độ gây hại tùy thuộc vào mức năng lượng trong lượng tử ánh sáng được hấp thụ. . Acetobacter. tối thích. Tuỳ thuộc vào nhu cầu đối với ôxy mà người ta .4). Tia tử ngoại có tác dụng mạnh nhất ở bước sóng 260nm. Nấm mốc và nấm men ưa pH acid (pH 4 . tia X.

Butyrivibrio. . Proteus vulgaris. Có thể kể đến rất nhiều loài trong các chi Clostridium. * Các yếu tố sinh học Trong các yếu tố sinh học ảnh hưởng có hại lên các quá trình sống của vi sinh vật cần kể đến kháng thể và kháng sinh. Chúng không sinh trưởng được trên môi trường đặc hoặc bán đặc khi để trong không khí hay trong không khí có chứa khoảng 10% CO2. Trong các tế bào có chứa enzyme SOD (superoxid dismutase). + Vi hiếu khí: thuộc nhóm này là các vi sinh vật chỉ có thể sinh trưởng được ở điều kiện áp lực ôxy rất thấp. + Hiếu khí không bắt buộc: thuộc nhóm này là các vi sinh vật có thể sinh trưởng được cả trong điều kiện có ôxy lẫn không có ôxy. nơi không có ôxy.. Fusobacterium. Có thể kể đến các loài như Saccharomyces cerevisiae. . Bacteroides spp.. Veillonella. thuốc nhuộm và các chất tẩy rửa tổng hợp của các muối ammon bậc bốn. quá trình methane hoá. Chúng cũng thông qua chuỗi hô hấp và dùng ôxy làm thể nhận hydro cuối cùng. phần lớn không có hydrogenperoxidase.87 chia vi sinh vật thành các nhóm sau: + Hiếu khí bắt buộc: thuộc nhóm này là các vi sinh vật chỉ có thể sinh trưởng được khi có mặt ôxy phân tử (O2). halogen. Trong tế bào có chứa SOD và peroxidase. dùng O2 làm thể nhận hydro cuối cùng. Tuyệt đại đa số vi nấm và số đông vi khuẩn thuộc nhóm này. Chất kháng sinh có thể có từ nhiều nguồn gốc khác nhau như tổng hợp hoá học. alkol. Đây là các chất đặc hiệu mà ở nồng độ thấp cũng có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật một cách chọn lọc. Desulfovibrio.. xà phòng... Hydrogenomonas spp. quá trình phosphoryl hoá quang hợp.để giải độc cho tế bào.và O2. Zymononas spp.Các chất diệt khuẩn (sát trùng): thường sử dụng là phenol và các dẫn xuất của phenol. Trong tế bào của các vi sinh vật này không có SOD. Phần lớn nấm men và nhiều vi khuẩn thuộc nhóm này. catalase và peroxidase có tác dụng chuyển hoá các gốc O22. kim loại nặng. khi có ôxy chúng sinh trưởng tốt hơn. coli. Có thể kể đến các loài như Vibrio cholerae. Enterobacter aerogenes. Chúng chỉ sinh trưởng được ở lớp thể dịch sâu. động vật nhưng chủ yếu là được tổng hợp từ vi sinh vật.. có các quá trình lên men. chiếc xuất từ thực vật. H2O. E. chúng có chuỗi hô hấp hoàn chỉnh. + Kỵ khí: với các vi sinh vật thuộc nhóm này sự có mặt của ôxy phân tử là có hại. cytochrome-oxidase.

có khả năng liên kết đặc hiệu với các kháng nguyên để làm mất hoạt lực của kháng nguyên (xem thêm phần kháng sinh và miễn dịch ). không có khả năng phát triển với H2S là chất cho electron độc nhất. các loài thuộc giống Rhodospirillum. Có thể gặp những vi khuẩn quang hợp thải ôxy giống như cây xanh.. Thiosulfatophilum. họ Athiorhodaceae. đại diện là các loài vi khuẩn lam (Spirulina.. .làm chất cho điện tử. S2O32-. III. succinate hay hydro. Nostoc…). chất cho electron của chúng là acetate. . Các vi khuẩn lưu huỳnh màu tía thuộc bộ Thiorhodobacteriales như Chromatium.)..Các cơ thể quang tự dưỡng (photoautotrophic) hay quang dưỡng vô cơ (photolithotrophic) có thể chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng trao đổi chất (ATP) và chất có tính khử (NADPH2). như các vi khuẩn màu tía không lưu huỳnh thuộc bộ Athiorhodobacteriales. Các tảo đơn bào quang hợp không thải ôxy như các vi khuẩn lục thuộc họ Chlorobacteriaceae (Chlorobium. những vi khuẩn này có khả năng phát triển trên môi trường muối vô cơ như nhiều loại cây xanh.. là những vi khuẩn quang dưỡng hữu cơ. S. Nitrosomonas ôxy hóa NH3. đây là những vi khuẩn kị khí quang dưỡng vô cơ khi có mặt trong môi trường S hoặc H2S. NO2-.. vi nấm. H2. sử dụng ánh sáng làm nguồn năng lượng và hợp chất hữu cơ làm nguồn carbon. Fe2+. Thiobacillus ôxy hóa các hợp chất khử của lưu huỳnh. động vật nguyên .. .Các vi khuẩn hóa dưỡng vô cơ (Chemolithotrophic) hay hóa tự dưỡng (Chemoautotrophic) sử dụng năng lượng được tạo thành từ các phản ứng hóa học và CO2 làm nguồn carbon. H2O hay H2S là chất cho điện tử. Chúng hình thành một nhóm rất hạn chế tham gia vào các chu trình vật chất sống ở trong đất và nước như Hydrogenomonas ôxy hóa hydro.Các cơ thể hóa dị dưỡng (Chemoheterotrophic) hay hóa dưỡng hữu cơ (Chemoorganotrophic) bao gồm các vi khuẩn. CO2 là nguồn carbon chủ yếu. Anabaena. đây là những vi khuẩn quang dưỡng vô cơ kị khí với H2S hoặc S2O32.88 Kháng thể là những chất có sẵn trong máu hoặc được xuất hiện khi có kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể. Năng lượng có được là nhờ ôxy hóa các hợp chất vô cơ như NH4+. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật Căn cứ vào dạng năng lượng sử dụng người ta có thể chia làm các loại vi sinh vật: . H2S.Các vi khuẩn quang dị dưỡng (photoheterotrophic) hay quang dưỡng hữu cơ (photoorganotrophic). Những vi khuẩn này thiên về vi hiếu khí. Nitrobacter ôxy hóa nitrite.

2. Chẳng hạn. mặt khác đó là những thành phần hoạt động trong sinh khối (hầu hết protein của tế bào là enzyme). trong thực tế có thế sử dụng các phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Các phương pháp trực tiếp gồm có: 1. động vật. * Các phương pháp gián tiếp để đo sinh khối vi khuẩn: 1. muốn đánh giá sản lượng tế bào thì cần sinh khối tươi hoặc khô sau khi đã li tâm tế bào. Trong thực tế người ta thường xác định hàm lượng protein của vi khuẩn. Sinh lí học của sự sinh trưởng 1. các loại vitamin. chúng sử dụng năng lượng hóa học và một cơ chất hữu cơ làm nguồn carbon chủ yếu. Các phương pháp vi lượng dựa vào việc đo số lượng các thành phần đặc trưng của protein như threonine. Một nhóm lớn các vi khuẩn hóa dưỡng hữu cơ là những vi sinh vật gây bệnh rất được chú ý trong Y học. trong một số trường hợp người ta cũng xác định sự khuếch tán ánh sáng. Đo các chỉ số cường độ trao đổi chất như hấp thụ O2. Như vậy. IV. tạo thành CO2 hay acid.. tryptophan (theo Lowry hoặc FolinCiocalteu) cũng cho kết quả tốt. Đo độ đục của dịch treo tế bào. các amino acid. Dĩ nhiên ta chỉ dùng các phương pháp này trong trường hợp không sử dụng được các phương pháp khác. 3.. Các phương pháp xác định số lượng và sinh khối vi khuẩn 1. các phương pháp này cho độ chính xác cao.1. muốn xác định cường độ trao đổi chất hay hoạt tính enzyme. Xác định sinh khối vi khuẩn Việc chọn phương pháp để xác định sinh khối vi khuẩn tùy thuộc vào mục đính nghiên cứu. vì các chỉ số này liên quan trực tiếp với sinh trưởng. . các vi khuẩn tạp nhiễm vào thức ăn. Xác định hàm lượng nitơ tổng số (phương pháp Kjelhdal) hay hàm lượng carbon tổng số (theo Vslike-Folch). Có thể nói xác định hàm lượng protein trong sinh khối là phương pháp thích hợp nhất vì một mặt protein là thành phần chủ yếu của chất khô.89 sinh. Xác định sinh khối tươi hoặc sinh khối khô (phương pháp này kém chính xác). Trong thực tế ta thường đo mật độ quang học của dịch treo. ví dụ khi mật độ sinh khối rất nhỏ. Có thế dùng phương pháp buire cải tiến hoặc phương pháp so màu khác. các vi khuẩn được sử dụng trong công nghiệp để tổng hợp các chất kháng sinh. người ta lại tính hàm lượng protein hoặc nitơ. đây là phương pháp rất thuận lợi. 2.

Xác định số lượng tế bào Trong trường hợp xác định số lượng tế bào sống người ta thường đếm số khuẩn lạc tạo thành bởi các vi khuẩn sống trong điều kiện sinh trưởng thuận lợi. Bởi vì. . khi chất dinh dưỡng trong môi trường đã cạn. Tất nhiên điều này không đúng đối với các vi khuẩn mọc thành chuỗi. ngược lại. Nếu kích thước của tế bào khá lớn có thể đếm trực tiếp trên phòng đếm (thường hay dùng các loại phòng đếm Thomas hay Goriaev). Số khuẩn lạc cũng rất phụ thuộc vào thành phần môi trường. 2. Nếu giả dụ rằng mỗi tế bào tạo thành một khuẩn lạc thì đếm số khuẩn lạc ta sẽ đếm được số tế bào sống.2. Sinh trưởng lũy thừa và thời gian thế hệ Sinh trưởng và phát triển là thuộc tính cơ sở của vi sinh vật. việc nghiên cứu một cá thể tế bào vi khuẩn quá nhỏ là rất khó. nhưng số tế bào không thay đổi. vi khuẩn tuy còn phân chia 1 . Chẳng hạn. trong pha mở đầu. Sau khi nuôi cấy người ta đếm số khuẩn lạc mọc lên.90 1. sinh khối vi khuẩn tăng lên. Dịch treo vi khuẩn được pha loãng và một thể tích nhất định được đưa lên môi trường thạch trong hộp Petri.4 tế bào nhỏ hơn tế bào bình thường. Phương pháp này gọi là phương pháp số lượng có khả năng nhất (MPN = Most Probable Number). Tế bào mọc thành khuẩn lạc trên môi trường này không nhất thiết cũng cho xuất hiện khuẩn lạc trên môi trường khác. vào cuối pha logarid kích thước tế bào giảm đi nhưng số tế bào vẫn còn tăng. Sinh trưởng là sự tăng kích thước và khối lượng tế bào. Tuy nhiên sự tăng số lượng tế bào không phải bao giờ cũng diễn ra song song với sự tăng sinh khối. thành đôi hay thành đám hoặc đối với các dịch treo vi khuẩn không đồng nhất. Với một số loại vi khuẩn khó phát triển trên môi trường thạch người ta có thể kiểm tra số lượng bằng phương pháp pha loãng liên tiếp sau đó cấy từ mỗi độ pha loãng 1ml vào từng ống đựng môi trường chỉ thị (nếu có 1 vi khuẩn đưa vào cũng đủ cho phản ứng dương tính sau khi nuôi cấy).2 lần nhưng cho 2 . Điều cần chú ý là khi nói về sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn tức là đề cập đến sinh trưởng và phát triển của một số lượng lớn tế bào của cùng một loại. còn phát triển (sinh sản) là sự tăng số lượng tế bào. Có thể cấy vào 5 ống và lấy số liệu ở 3 độ pha loãng cuối (có phản ứng dương tính) rồi tra bảng để tìm ra số lượng gần đúng mật độ vi khuẩn. Hoặc có thể lọc mẫu qua màng lọc vi khuẩn rồi đặt màng lọc lên đĩa môi trường thạch để kiểm tra số khuẩn lạc mọc và suy ra mật độ vi sinh vật trong mẫu.

. màng tế bào chất.log2 t (4) Rõ ràng thời gian thế hệ càng ngắn. protein. ARN. nhiệt độ nuôi cấy. Từ công thức (4) ta có: n = ct (5) Thay giá trị của n vào phương trình (1) ta có: N = N0. tổng hợp các thành phần của tế bào (thành tế bào. môi trường nuôi cấy.log 2 t g= = (3) log N − log N 0 n Ở đây t = t2 – t1 biểu thị sự sai khác giữa thời gian đầu (t1) và thời gian cuối (t2) tính bằng giờ. 2n (1) Các giá trị N và N0 có thể xác định nhờ phòng đếm hoặc tính số khuẩn lạc mọc trên môi trường đặc. Sinh trưởng của vi khuẩn trong nuôi tĩnh . vi khuẩn sinh trưởng và sinh sản càng nhanh. log2 ⇒ n= log(N − No) log2 (2) Giả sử vi khuẩn phân chia n lần sau thời gian t. Nếu thành phần môi trường hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của tế bào vi khuẩn sẽ sinh trưởng. tăng khối lượng và thể tích.91 Giả sử trong một bình kín chứa một lượng lớn môi trường dinh dưỡng. Còn giá trị n (số thế hệ) có thể tính nhờ logarid thập phân: logN = logN0 + n. Hai tế bào này lại tiếp tục sinh trưởng và phân chia để cho 4. ta cấy vào đó một tế bào vi khuẩn.2ct (6) Hằng số tốc độ phân chia C phụ thuộc vào một số điều kiện: loài vi khuẩn. 8.) cho đến khi kích thước lớn gấp đôi và vi khuẩn sẽphân chia cho 2 tế bào. 3. Giá trị đảo nghịch của thời gian thế hệ hay là số lần phân chia sau một đơn vị thời gian (tức sau 1 giờ) gọi là hằng số tốc độ phân chia C: C= log N − log N0 n = (t2 − t1 ).. ADN. 16 tế bào… Nếu số tế bào ban đầu không phải là 1 mà là No thì sau n lần phân chia ta sẽ có số tế bào tổng cộng là N : N = N0 . khoảng thời gian giữa 2 lần phân chia liên tiếp (hoặc thời gian cần cho việc phân đôi tế bào) gọi là thời gian thế hệ và được biểu thị bằng g: (t − t1 ).

acid nucleic. Trong pha lag diễn ra việc xây dựng lại các tế bào nghỉ thành các tế bào sinh trưởng logarid (hoặc sinh trưởng theo lũy thừa).1). . Độ dài của pha lag phụ thuộc trước hết vào tuổi của ống giống và thành phần môi trường.1 Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn Quá trình sinh trưởng của tế bào vi sinh vật trong hệ kín trải qua các giai đoạn : * Pha lag (pha mở đầu = pha tiềm tàng) Pha này tính từ lúc bắt đầu nuôi cấy đến khi vi khuẩn đạt được tốc độ sinh trưởng cực đại.) diễn ra mạnh mẽ.1 Quá trình sinh trưởng Nuôi cấy tĩnh là phương pháp nuôi cấy mà trong suốt thời gian đó ta không thêm vào chất dinh dưỡng cũng không loại bỏ đi các sản phẩm cuối cùng của trao đổi chất (quần thể tế bào bị giới hạn trong một khoảng không gian nhất định).92 3.. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của logarid số lượng tế bào theo thời gian gọi là đường cong sinh trưởng (hình 4. enzyme. Thông thường tế bào càng già thì pha lag càng dài. Sự sinh trưởng trong một “hệ thống đóng” hay “hệ kín” như vậy tuân theo những quy luật bắt buộc không những đối với các cơ thể đơn bào mà cả đối với các cơ thể đa bào. Pha ổn định 12 10 lo g N 8 Pha tử vong Pha logarid 6 Pha lag 4 0 2 4 6 8 t( h ) Hình 4.. Rõ ràng nguyên nhân của pha lag là sự khác biệt giữa các tế bào ở pha ổn định (hoặc bào tử) với các tế bào đang sinh trưởng logarid. trước hết là các cao phân tử (protein. Trong pha lag vi khuẩn chưa phân chia (nghĩa là chưa có khả năng sinh sản) nhưng thể tích và khối lượng tế bào tăng lên rõ rệt do quá trình tổng hợp các chất.

Nguyên nhân của pha lag trong trường hợp này chính là sự thích ứng của vi khuẩn với điều kiện nuôi cấy mới. coli trong môi trường hỗn hợp glucose . sự thích ứng đó có liên quan đến việc tổng hợp các enzyme mới mà trước đây tế bào chưa cần. Đặc trưng của hiện tượng sinh trưởng kép là đường cong sinh trưởng gồm hai pha lag và hai pha log. Ví dụ: Nếu chuyển các tế bào đang sinh trưởng logarid từ môi trường khoáng . Hình 4. .glucose sang môi trường khoáng . Chỉ sau khi nguồn carbon thứ nhất đã cạn thì nguồn carbon thứ hai mới có thể cảm ứng tổng hợp nên các enzyme cần trong việc chuyển hóa nó. Khi sinh trưởng tế bào sẽ đồng hóa trước tiên nguồn carbon nào mà chúng “ưa thích” nhất.2 Đường cong sinh trưởng kép E. muối ammon và nitrate. Hiện tượng sinh trưởng kép không chỉ hạn chế ở các nguồn carbon và năng lượng mà thấy ở các nguồn nitơ và phôtpho.2). Đồng thời cơ chất thứ nhất này đã kìm hãm các enzyme cần cho việc đồng hóa cơ chất thứ hai.maltose ta sẽ thấy xuất hiện pha lag. Nếu khi cấy chuyển vi khuẩn từ môi trường nước thịt sang môi trường chứa muối ammon hoặc nitrate thì pha lag sẽ biểu hiện.sorbitol (bên trái) Aerobacter aerogenes trong môi trường hỗn hợp muối ammon và Hiện tượng sinh trưởng kép thường gặp khi nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường chứa nguồn carbon gồm một hỗn hợp của hai chất hữu cơ khác nhau. Chẳng hạn Aerobacter aerogenes có thể sử dụng nguồn nitơ là amino acid. Sau khi kết thúc pha log thứ nhất tế bào lại mở đầu pha lag thứ hai và tiếp tục pha log thứ hai (hình 4. đây là thời gian cần cho việc hình thành enzyme maltase (αglucozidase).93 Khi chuyển các tế bào đang sinh trưởng logarid vào môi trường mới khác với môi trường trước đó ta vẫn thấy có sự xuất hiện pha lag. Các enzyme mới này được tổng hợp nhờ sự cảm ứng của các cơ chất mới.

. * Pha tử vong Trong pha này số lượng tế bào có khả năng sống giảm theo lũy thừa (mặc dù số lượng tế bào tổng cộng có thể không giảm). Nguyên nhân tồn tại của pha ổn định rõ ràng là do sự tích lũy sản phẩm độc của trao đổi cơ chất (các loại rượu. * Pha logarid (pha log) Trong pha này vi khuẩn sinh trưởng và phát triển theo lũy thừa. * Pha ổn định (pha cân bằng) Trong pha này quần thể vi khuẩn ở trạng thái cân bằng động học. Do đó việc chuyển từ pha log sang pha ổn định diễn ra dần dần. Thực ra chưa có một qui luật chung cho pha tử vong. Do sức sống lớn bào tử bị chết chậm nhất (trong những điều kiện thích hợp như khô và nhiệt độ thấp bào tử có thể có khả năng sống vài trăm năm).. nhưng có liên . Sự chết của tế bào có thể nhanh hay chậm. hoạt tính sinh lý. Đôi khi các tế bào bị tự phân nhờ các enzyme của bản thân.eut Kích thước của tế bào. Kết quả là số tế bào sống không tăng cũng không giảm. Nguyên nhân thứ nhất rất phức tạp và khó phân tích.94 Nếu từ môi trường nước thịt sang môi trường chứa hỗn hợp cả hai loại muối sẽ thấy có hiện tượng sinh trưởng kép. Cho nên khi giảm nồng độ cơ chất (trước khi cơ chất bị cạn hoàn toàn) tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn cũng giảm. nghĩa là sinh khối và số lượng tế bào tăng theo phương trình: N = No. nguyên nhân thứ hai đã được nghiên cứu kĩ hơn. Các ion NH4+ được đồng hoá trước đồng thời kiềm chế việc tổng hợp cảm ứng enzyme nitrate reductase. Tốc độ sinh trưởng phụ thuộc vào nồng độ cơ chất. acid hữu cơ) và việc cạn chất dinh dưỡng (thường là chất dinh dưỡng có nồng độ thấp nhất). Chỉ sau khi hết muối ammon trong môi trường thì muối nitrate mới được sử dụng. Nguyên nhân của pha tử vong chưa thật rõ ràng. Ở các vi khuẩn sinh bào tử quá trình phức tạp hơn do sự hình thành bào tử. có liên quan đến sự tự phân hay không tự phân. Sinh trưởng kép là hiện tượng phổ biến và có thể giải thích bằng cơ chế kiềm chế nói chung và đặc biệt bằng hiệu ứng glucose. số tế bào mới sinh ra bằng số tế bào cũ chết đi. thành phần hóa học. Tế bào ở trạng thái động học và được coi như là “những tế bào tiêu chuẩn”. nói chung không thay đổi theo thời gian.2ct hay X= Xo.

X0 Tỷ số giữa sản lượng tế bào (X) với lượng cơ chất đã được dùng (S) (tính bằng đơn vị trọng lượng) gọi là hệ số kinh tế (Y).95 quan đến điều kiện bất lợi của môi trường. Ngoài đặc tính của bản thân chủng vi khuẩn. đó là vấn đề bảo quản các chủng vi sinh vật quan trọng về mặt lí thuyết (các chủng và các biến chủng đặc biệt) và kĩ thuật (các chủng sinh chất kháng sinh. Hệ số kinh tế mol (Ym) cho phép ta liên hệ sản lượng tế bào với số lượng ATP thu được do phân giải một lượng cơ chất nào đó. Hệ số năng lượng được tính dễ dàng nếu ta biết con đường phân giải của loại cơ chất và năng lượng ATP sinh ra do sự phân giải ấy. Nồng độ chất dinh dưỡng thấp dưới mức cần thiết cho hậu quả làm giảm hoạt tính trao đổi chất.. Các thông số của đường cong sinh trưởng Sản lượng tế bào được tính bằng hiệu giữa khối lượng cực đại (Xmax) và khối lượng ban đầu (X0) khi nuôi cấy vi khuẩn (tính bằng gam): X = Xmax . Một số enzyme thể hiện hoạt tính xúc tác cực đại trong pha tử vong như deaminase. với sản lượng cao). Y= X S Nếu sản lượng tính bằng gam và cơ chất đã dùng tính bằng mol thì gọi là hệ số kinh tế mol (Ym). tính chất của các sản phẩm trao đổi chất tích lũy lại cũng ảnh hưởng đến tiến trình của pha tử vong.. Ngoài chức phận xúc tác một số quá trình tổng hợp những enzyme nói trên chủ yếu xúc tác cho quá trình phân giải. Ngoài khả năng sống ta còn cần bảo quản cả các đặc tính di truyền của vi khuẩn với nhiều phương pháp bảo quản khác nhau. nhưng tất cả đều nhằm làm giảm trao đổi chất đến tối thiểu chủ yếu bằng cách giảm nhiệt độ và độ ẩm 4. các amylase và protease ngoại bào. decarboxylase. Hằng số tốc độ sinh trưởng của tế bào vi sinh vật trong pha log được tính theo công thức: . Trong trường hợp môi trường tích lũy các acid nguyên nhân của sự chết tế bào tương đối dễ hiểu. amino acid. Ta có thể tính được sản lượng tế bào (tính bằng gam) cho 1 mol ATP đã tiêu thụ. Tốc độ tử vong của tế bào có liên quan trực tiếp đến thực tiễn vi sinh vật học và kĩ thuật. vitamin. Đại lượng này gọi là hệ số năng lượng (YATP). phân hủy dần dần các chất dự trữ và cuối cùng dẫn đến sự chết của hàng loạt tế bào.

Cho chảy liên tục vào bình môi trường mới có thành phần không đổi. Thể tích bình nuôi cấy được giữ . mật độ vi khuẩn tăng lên còn nồng độ cơ chất giảm xuống. Nhưng đơn giản hơn. và lge = 0. sinh khối đạt được không cao. Thời gian của pha lag (T1). Sinh trưởng của vi khuẩn trong nuôi liên tục Trong phương pháp nuôi cấy tĩnh nói trên. Hiệu giữa sự sinh trưởng thực tế và lý thuyết là L = T1 x v. Vi khuẩn phải sinh trưởng và phát triển theo một số pha nhất định. T1 = tr – ti = tn - ln xr − ln x0 μ Vì T1 chỉ thuận lợi để so sánh 2 giống với cùng tốc độ sinh trưởng log giống nhau. Tuy nhiên trong nhiều nghiên cứu và thực tiễn sản xuất ta cần cung cấp cho vi sinh vật những điều kiện ổn định để trong một thời gian dài chúng vẫn có thể sinh trưởng trong pha log.96 μ = ln X t − ln X 0 = (t − t0 ) lg X t − lg X 0 lg e(t − t0 ) Trong công thức: X0 và Xt là mật độ huyền phù tế bào tại các thời điểm t0 và t. Cơ sở của phương pháp nuôi liên tục: giả sử ta có một bình nuôi cấy trong đó vi khuẩn đang sinh trưởng phát triển. Đại lượng L chỉ cho biết giống phát triển trong thực tế chậm hơn phát triển theo lý thuyết bao nhiêu thế hệ tại thời điểm cuối pha lag và chuyển vào đầu pha log. Đây là một thông số quan trọng để xem xét tính chất của vi khuẩn và môi trường nuôi cấy có thích hợp hay không. Dĩ nhiên trong một mức độ nào đó có thể cấy chuyền tế bào nhiều lần (qua những khoảng thời gian ngắn) vào môi trường dinh dưỡng mới. 5. nên người ta thường biểu thị thời gian của pha lag không phải thời gian tuyệt đối. người ta đưa môi trường dinh dưỡng mới vào bình nuôi cấy vi khuẩn đồng thời loại khỏi bình một lượng tương ứng dịch vi khuẩn. mà là thông qua thời gian sinh lý (thời gian của 1lứa g). các chất ức chế sinh trưởng và điều kiện nuôi cấy. Đây chính là cơ sở của phương pháp nuôi cấy liên tục trong chemostas và turbidostas. Thông số này được xác định bằng hiệu giữa thời điểm tr (tại đây huyền phù tế bào có mật độ xác định nào đó xr) và ti (tại đây khối tế bào có thể đạt đến mật độ mà sau đó nếu đem nuôi cấy thì chúng bắt đầu pha log ngay). Thông số này thường dùng để so sánh các số liệu nói về ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng khác nhau. các điều kiện môi trường luôn luôn thay đổi theo thời gian.43429.

X dt . Nuôi cấy tĩnh được xem như hệ thống đóng.v.= Nếu μ > D => v > 0: mật độ vi khuẩn trong bình tăng. Điều này. mặt khác cải thiện quá trình sản xuất vi sinh vật ở qui mô công nghiệp. Ta gọi thể tích bình là v (lít). Nếu μ = D => v = 0: mật độ tế bào không tăng không giảm theo thời gian. eμt Tốc độ thay đổi cuối cùng (tăng hoặc giảm) mật độ vi khuẩn trong nuôi cấy liên tục là sự sai khác giữa độ tăng v+ và độ giảm v-: v = v+ .D). chúng sẽ bị rút khỏi bình nuôi cấy với thể tích: v. Trong trường hợp như vậy không những kích thước trung bình của tế bào. Mỗi pha dX = (μ . e-Dt Tốc độ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong bình biểu thị bởi phương trình: v+ = dX = μ.97 không đổi. Nếu μ < D => v < 0: mật độ vi khuẩn trong bình giảm. quần thể vi khuẩn ở trong trạng thái cân bằng động học. thường xuyên ở một mật độ tế bào không đổi và không phụ thuộc và thời gian.X dt Như vậy mật độ vi khuẩn trong bình giảm. Chemostas và turbidostas là hai thiết bị nuôi cấy trong đó ta có thể duy trì được điều kiện μ = D.X dt Như vậy mật độ vi khuẩn trong bình tăng theo phương trình: X = X0. tốc độ dòng đi vào là f (lít/giờ). quần thể tế bào sinh trưởng phải trải qua các pha mở đầu. Nếu bình thí nghiệm có thiết bị duy trì μ luôn luôn bằng D ta sẽ thu được quần thể vi khuẩn sinh trưởng và phát triển theo lũy thừa.= dX = D. ta có công thức tính: X = X0. nghĩa là bình môi trường đi vào đã được bù bởi dòng môi trường đi ra với cùng một tốc độ. trạng thái sinh lý của chúng mà cả môi trường nuôi cấy đều không đổi và không phụ thuộc vào thời gian. ổn định và tử vong. Do đó tốc độ pha loãng (còn gọi là hệ số pha loãng) D = f/v (đại lượng D biểu thị sự thay đổi thể tích sau một giờ). Nếu vi khuẩn không sinh trưởng và phát triển. một mặt tạo điều kiện cho việc nghiên cứu sinh trưởng và sinh lý của tế bào vi khuẩn. logarid.

rượu vang. bia.1.Khử trùng bằng phương pháp Pasteur Cơ sở của phương pháp này là làm nóng vật liệu ở nhiệt độ dưới 1000C nhằm tiêu diệt tất cả các vi sinh vật trong các môi trường dễ bị hỏng khi đun sôi như sữa. hơi nước sẽ vào thùng trong. Nồi hấp được cấu tạo bằng thùng hai vỏ kim loại. Khử trùng kiểu Pasteur có thể ở 600C trong 30 phút hoặc 750C trong 15 phút hay 800C trong 10 phút. Việc điều khiển tự động khó thực hiện. . Nước ở thùng ngoài được đun sôi. Các phương pháp khử trùng 1.98 sinh trưởng được đặc trưng bởi những điều kiện nhất định. nhờ việc điều chỉnh tự động (hình 4. Ở ..3 Nuôi cấy liên tục trong chemostas (trái) và turbidostas (phải) V. trái lại. Khử trùng bằng nhiệt . Tế bào được cung cấp những điều kiện môi trường không đổi.Khử trùng bằng cách đun sôi Người ta dùng nồi Koch hay nồi Arnola để khử trùng. Nhiệt độ hơi nước sôi không vượt quá 1000C. Sự kìm hãm sinh trưởng và sự diệt khuẩn 1. là hệ thống mở có khuynh hướng dẫn đến việc thiết lập một cân bằng động học. Nuôi cấy liên tục. Yếu tố thời gian ở đây trong phạm vi nhất định bị loại trừ. Chemosta Turbidost Hình 4.3)..

Ngoài phương pháp trên người ta còn có thể đun sôi trực tiếp các dụng cụ bằng kim loại.5 thạch bị thủy phân và khi nguội không có khả năng tạo gel. áp suất trong nồi tăng lên làm cho nhiệt độ tăng theo. Để tránh các hiện tượng trên.Khử trùng bằng nồi hấp áp lực (Autoclave) Phương pháp này dựa trên nguyên tắc làm nóng môi trường bằng hơi bão hòa ở áp suất cao hơn 1atm. Ở nhiệt độ này trong môi trường thích hợp. Lần đun thứ nhất trong 30 . nhưng bào tử vẫn còn sống. Khi chọn chế độ khử trùng phải chú ý pH của môi trường. bình hay nút bông. có áp kế để xác định áp suất hơi nước. dụng cụ đã khử trùng vào tủ ấm 28 . không xếp quá sít nhau. có van bảo hiểm để xì hơi khi áp suất quá mức cần thiết và để nồi khỏi bị nổ. các bào tử sẽ nảy mầm. có hai vỏ và có khả năng giữ áp suất cao. nơi để các dụng cụ. môi trường cần khử trùng. phía trên của thùng có lỗ để đưa hơi nước vào thùng trong. Nồi hấp được đậy kín bằng các khóa van xung quanh. Nồi hấp áp lực cao làm bằng kim loại. Sau đó để môi trường. caramen hóa đường. Dụng cụ xếp vào nồi khử trùng phải ngay ngắn. Khi phân phối môi trường tuyệt đối không để môi trường dính vào miệng ống nghiệm. Chuẩn bị môi trường để khử trùng: các dụng cụ chứa môi trường chỉ được chứa đến 2/3 thể tích và nút kín bằng nút bông. Nước trong nồi phải đủ đến mức quy định đã khắc trên ống đo nước. để cho hơi nước dễ đi qua. cao su. các ống bằng cao su và một số dụng cụ dễ bị hỏng khi khử trùng ở nhiệt độ cao. trong khi khử trùng phải để môi trường có pH trung tính.45 phút làm cho các tế bào sinh dưỡng đều bị chết. Để đảm bảo hoàn toàn vô trùng ta tiếp tục khử trùng lần thứ 3 trong ngày thứ 3 kế tiếp. Thùng khử trùng có nắp van thoát khí. . kim tiêm và xylanh trong thời gian khoảng 10 phút. đáy nút bông phải gọn tròn không dài quá hoặc ngắn quá. Khi khử trùng bằng nồi áp lực cao. Vỏ trong là thùng khử trùng. . Nút bông không được chặt quá để khỏi ngăn cản sự cung cấp ôxy cho vi sinh vật và không lỏng quá dễ bị vi sinh vật bên ngoài xâm nhập vào môi trường.Khử trùng bằng phương pháp hấp gián đoạn Các môi trường dinh dưỡng. pH dưới 5.99 nhiệt độ này tế bào sinh dưỡng bị tiêu diệt. nhưng bào tử vẫn còn khả năng nảy mầm. Khoảng trống giữ hai lớp vỏ là ngăn chứa hơi nước được nối với phểu. khi khử trùng sẽ gây kết tủa sắt. Vì vậy cần phải khử trùng bằng cách đun sôi lặp lại 3 lần trong 3 ngày kế tiếp nhau. sau khi khử trùng phải trung hòa lại môi trường đến mức pH . Trong lần khử trùng thứ hai các tế bào vừa mới nảy mầm lại bị tiêu diệt.300C. Nếu môi trường kiềm.

. kẹp. que gạt phải được gói kín bằng giấy báo. Sàn nhà. . ánh sáng mặt trời Tia tử ngoại có bước sóng 13 .5 3%. 1. Các pipette. một số dụng cụ thủy tinh (đũa thủy tinh. Môi trường sau khi khử trùng được giữ trong tủ ấm 300C trong 2-3 ngày để kiểm tra độ vô trùng. một bộ phận hình phễu ở phía dưới. Các lỗ của màng lọc nhỏ hơn kích thước của tế bào vi khuẩn.Dùng nến lọc vi khuẩn Một số chất hữu cơ như huyết thanh. các dụng cụ bằng sắt (kim.1700C trong 2 .. Cách khử trùng này được sử dụng để khử trùng các dụng cụ thủy tinh. Ống nghiệm. Hai bộ phận được gắn vào nhau và được cố định lại nhờ 3 đinh ốc. Mỗi lần lọc. kéo.).Khử trùng bằng cách đốt trên ngọn lửa Cách khử trùng này dùng để khử trùng que cấy vi sinh vật. Khi sử dụng hóa chất cần lưu ý tới nồng độ thích hợp. Sử dụng cồn sát trùng để lau các dụng cụ thủy tinh như que gạt. đũa thuỷ tinh. phiến kính. bình tam giác trước khi khử trùng cần được nút kín bằng nút bông.Khử trùng bằng hóa chất Hóa chất được dùng để khử trùng bảo quản nguyên vật liệu và để làm sạch phòng thí nghiệm.. Loại dụng cụ thường dùng hiện nay là loại lọc seltz..).Khử trùng bằng sức nóng khô Cách khử trùng này tiến hành trong tủ sấy ở nhiệt độ 160 . bệnh viện. .Khử trùng bằng tia tử ngoại. người ta đặt vào giữa 2 bộ phận một màng lọc tròn bằng amian hay bằng nitrocellulose dày khoảng 3 . bàn ghế trong phòng được lau bằng các dung dịch sát trùng như chloramine 0. Muốn khử trùng ta đưa đi đưa lại nhiều lần dụng cụ trên ngọn lửa đèn cồn.5%..400 nm đều có tác dụng diệt khuẩn.40 phút. loại này có 2 bộ phận. Để khử trùng buồng nuôi cấy. phòng thí nghiệm. dao.2. Ở điều kiện này các tế bào sinh dưỡng và bào tử của vi sinh vật đều bị tiêu diệt... hoặc nước phenol 3 . hộp petri.3 giờ. người ta chiếu tia tử ngoại trong khoảng 30 . lá kính. albumine trong môi trường dễ bị biến tính khi khử trùng bằng nhiệt độ cao nên phải khử trùng bằng cách lọc qua các dụng cụ lọc vi khuẩn.5cm (màng lọc chỉ dùng một lần). bằng cách này mọi vi sinh vật bám trên bề mặt dụng cụ đều bị tiêu diệt. . Một bộ phận hình viên trụ ở phía trên. trước khi sử dụng mới được mở ra. que gạt.100 cần thiết. không gây độc đối với con người. . dùng để chứa dịch lọc. Khử trùng không bằng nhiệt . gắp.

hóa cát và đất sét đều là những vật chất tốt mang các tế bào vi sinh vật. Bảo quản trong cát hoặc đất sét vô trùng: do cấu trúc lí . huyết thanh. Các pha sinh trưởng của vi sinh vật.3 giờ sau khi đã được rửa sạch. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đường cong sinh trưởng.. Sau khi đã sinh trưởng vi khuẩn được giữ trong tủ lạnh +40C. 4.) rồi làm lạnh và làm khô nhờ băng khô.. Câu hỏi ôn tập chương 4 1.400 nm cũng có tác dụng diệt khuẩn. Phương pháp này đơn giản nhất và thường được dùng nhưng kém hiệu quả nhất. Sau khi làm khô không khí cát (hoặc đất sét) cùng với vi khuẩn có thể bảo quản tế bào rất lâu. Vi khuẩn được trộn với môi trường thích hợp (sữa. Bảo quản trong glycerine (10%) và giữ trong tủ lạnh sâu (-600C hay . Đông khô: là phương pháp hoàn thiện và có hiệu quả nhất. chủ yếu là các bào tử. Các phương pháp bảo quản 1. Vì thế trong một số trường hợp người ta có thể phơi nắng các dụng cụ của phòng thí nghiệm 2 . hiện tượng sinh trưởng kép? . 2. 2. Cấy truyền thường xuyên trên thạch nghiêng hoặc trích sâu vào thạch.101 Tia sáng mặt trời có bước sóng 330 . Bảo quản dưới dầu vô trùng: dầu paraffin vừa ngăn cản môi trường khô vừa làm giảm trao đổi chất gây cản trở sự xâm nhập của ôxy. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? 2. điểm khác biệt của phương pháp nuôi cấy tĩnh và nuôi cấy liên tục? 5. Các cơ chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động sống của vi sinh vật? 3.800C): đây là phương pháp rất thích hợp nhưng cần mua được loại ống nhựa chịu nhiệt (khi khử trùng). Sau mấy năm bảo quản tế bào vẫn giữ được khả năng sống mà không bị biến đổi về di truyền. Cơ chế và tác dụng của các yếu tố bên ngoài lên sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật? 4. 3. 5.

6 P (2) Fructose . còn các phản ứng khác là phản ứng thuận nghịch. Trừ chất .102 Chương 5 Trao đổi chất ở vi sinh vật I.Parnas (EMP hay đường phân) 1. 1. trong đó 3 phản ứng 1.3DPG) ADP (7) ATP a.1 Cơ chế (hình 5. glucose đều được chuyển a.3P H3PO4 (6) Dioxy acetone – P (DAP) NAD NADH2 a. Con đường Embden .3 diphosphoglyceric (a.Glyceric (A3PG) (8) a.1) Glucose (1) Glucose .6P ATP (3) ADP Fructose .6 DP (5) (4) (AlPG) Glyceraldehyd .Glyceric (A2PG) (9) Phosphoenolpyruvic (PEP) (10) ADP A TP Trong điều kiện có hoặc không có O2.Meyerhof . 3 và 10 là phản Hình 5. Các con đường phân giải hexose 1.1. Pyruvic thành pyruvate qua 10 phản ứng.1: Con đường EMP ứng một chiều. 1.2P.3 P .

HMP) Do một đột biến nào đó (thiếu enzyme) mà một số vi sinh vật có thể chuyển hóa glucose thành pyruvate theo con đường PP (hình 5. Đây là con đường phân giải đường thường gặp ở vi khuẩn thuộc giống Pseudomonas. 2.6P..6-P. khi có mặt của ADP thì chất trao đổi sẽ chuyển gốc P cho ADP tạo thành ATP. pyruvate.Quá trình đường phân cung cấp cho tế bào 6 trong số 12 tiền chất dùng để tổng hợp các đơn vị kiến trúc: glucose . .6 diphosphate (có thể xẩy ra ở nhiều monosaccharide khác). Từ glucose qua quá trình decarboxyl hóa tạo ribuloso . tham gia vào quá trình sinh tổng hợp acid amin. C7.1.1). Ôxy hóa AlPG thành A2PG..5P tham gia vào quá trình sinh tổng hợp acid nucleic.glycerate và PEP). Gốc phosphoryl mang 3 chức năng là giúp cho chất trung gian mang điện tích âm cao không thể thoát ra ngoài. Hoạt hóa glucose tạo fructose . Con đường pentosophosphate ôxy hoá (PP. Chuyển hóa A2PG tạo acid pyruvic (hình 5.5P và hexoso .Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào tuy hiệu suất không cao (khoảng 10%). là vị trí gắn enzyme và là vị trí cung cấp liên kết cao năng. 3P .103 đầu và chất cuối. Các phản ứng tiếp theo là sự chuyển hóa giữa pentoso.5P và CO2. Ý nghĩa của chu trình: Xét về mặt năng lượng. tất cả các chất trung gian trong chu trình đều ở dạng phosphoryl hóa. .6 diphosphate tạo AlPG và DAP. Sự tạo thành ATP ở 2 phản ứng trên gọi là phosphoryl hóa ở mức độ cơ chất vì phosphate cao năng trước đó là một phần của phân tử chất trao đổi (1. Ý nghĩa của con đường EMP . nhưng đây là con đường nguyên thủy nhất gặp ở hầu hết sinh vật. 2. fructose .6-P. Phương trình chung: Glucose 2 pyruvate + 2ATP + 2 NADH2 ATP được tạo thành từ 2 phản ứng 7 và 10.2.P .glycerate. 1. Con đường này tạo NADPH2 cần thiết cho các phản ứng sinh tổng hợp trong tế bào. tạo các loại đường C4. từ 1 phân tử glucose khi phân giải tạo 35 ATP nhưng qua con đường này tạo riboso .3 di . Có thể chia con đường EMP thành 4 giai đoạn: 1. PEP. Bẻ đôi phân tử fructose . 4. 3.1. 3-Pglyceraldehyd.2).

3deoxy . Nếu trong điều kiện hiếu khí các vi sinh vật sẽ ôxy hoá pyruvate tạo CO2 và nước. coli và nhiều loài của Clostridium chuyển hóa glucose qua con đường EMP nhưng phân giải gluconate qua con đường KDPG.6Pgluconate) Phương trình tổng quát như sau: Glucose 2 Pyruvate + ATP + NADH2 + NADPH2 Con đường KDPG giúp cho nhiều vi khuẩn sử dụng gluconate và chỉ gặp ở một số vi khuẩn. Ở E.104 Phương trình tổng quát: Glucose + 6O2 Glucose 6CO2 + 6H2O + 35ATP Glucose Ribulose Glucose Frutose Erytrose Xilulose Ribose Xilulose Xilulose Erytros Fructos Fructos Ribose Xilulose Fructos Hình 5.3). pyruvate được tạo thành. Nếu điều kiện kị khí các vi sinh vật sẽ tiến hành quá trình lên men hoặc hô hấp kị khí (hình 5. . Con đường KDPG (2keto .2 Con đường pentosophosphate 3. Qua các con đường phân giải glucose.

105 Glucose Glucose -6h h 6 . Nhiều vi sinh vật ôxy hóa pyruvate thành acetyl .3 Con đường KDPG 4.phosphoglucono-18-lactose 6 . Ôxy hoá pyruvate Pyruvate chiếm vị trí trung tâm trong trao đổi chất trung gian và là tiền chất của nhiều sản phẩm.3 Phosphoenol-pyruvate 3-phosphoglycerat 2-phosphoglycerate Hình 5.4): .phosphogluconate 2-keto-3 deoxy-6-phosphogluconate Glyceraldehyd pyruvate 1.CoA chủ yếu qua 3 phản ứng sau (hình 5.

formate .dehydrogenase (PDH) xúc tác.4 Quá trình ôxy hóa pyruvate Phản ứng (1) do phức hệ pyruvate . ngoài CoA và NAD+ còn cần TPP (thiamine pyrophosphate) và acid lipoic.CoA + NADH2 + CO2 (1) Acetyl .CoA + 2FdH + CO2 (2) Acetyl . Phản ứng (2) xúc tác bởi pyruvate . PDH gặp ở hầu hết vi sinh vật hiếu khí (không gặp ở vi khuẩn kị khí bắt buộc).Fd oxidoreductase. PDH gồm 3 enzyme.ferredoxin) Pyruvatecarboxylase Vòng tiasolium của thiamin pyrophosphate Pyruvate Enzyme Acid lipoic Dihydrolipoidtransacetylase Enzyme Dihydrolipoid dehydrogenas Enzyme Acid acetyl-lipoic Enzyme Acid dihydrolipoic Hình 5.Fd . enzyme này gặp nhiều ở vi khuẩn kị khí như Clostridium.CoA + formate (3) (Formate . . Phản ứng (3) do pyruvate .106 Pyruvate +CoA+NAD+ Pyruvate + CoA + 2Fd Pyruvate + CoA + NAD+ Acetyl . enzyme này gặp nhiều ở vi khuẩn kị khí tiết acid formic (thuộc họ Enterobacteriaceae) và vi khuẩn quang năng.liase xúc tác.

pyruvate sẽ được ôxy hoá triệt để thông qua chu trình Krebs (chu trình acid tricarboxylic = ATC). Các coezyme thông qua chuỗi hô hấp vận chuyển H và electron đến cho O2 phân tử tạo nước đồng thời giải phóng năng lượng ATP. Chu trình tricarboxylic (Krebs) Trong quá trình ôxy hóa hoàn toàn.5.107 II. Cơ chế được trình bày ở hình 5. coezyme dạng khử và các hợp chất trung gian. . acid pyruvic bị phân huỷ triệt để tạo CO2.5 Chu trình Krebs (theo Lehninger) Trong chuỗi phản ứng vòng của chu trình ATC. Hình 5.

.)..vận chuyển hydro. còn phần nhỏ chuyển thành acetyl .S là nhóm thêm của chuỗi polypeptide. các dehydrogenase và hệ thống vận chuyển. Trong điều kiện kị khí chu trình TCA không có chức năng sinh năng lượng nhưng cũng phải cung cấp cho tế bào 3 tiền chất trên. gồm nhiều enzyme vận chuyển electron và hydro. acid gluconic. quang hợp. Về năng lượng.synthetase. Các thành phần quan trọng nhất tham gia vào ôxy hóa hydro là : . acid fumaric. vi khuẩn hiếu khí có thể tổng hợp ATP mạnh mẽ hơn nhiều nhờ có chuỗi hô hấp và ATP .là ubiquinol (CoQ). Nhiều quá trình ôxy hóa không hoàn toàn có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp lên men vì chúng sản sinh ra nhiều sản phẩm có giá trị. vi khuẩn G+ là naphtoquinol và ở lục lạp là plastoquinol. chu trình ATC còn cung cấp cho tế bào 3 tiền chất là oxalacetate (tổng hợp aspactate). Tế bào phải sử dụng phần lớn pyruvate để lên men thu năng lượng. . Chuỗi hô hấp (respiratory chain) và phosphororyl hóa ôxy hóa (oxidative phosphorylation) Khác với vi khuẩn kị khí.S cũng tham gia vào sự cố định N. khử nitrite. chứa nguyên tử Fe.108 Ý nghĩa của chu trình: Ngoài chức năng ôxy hóa tận cùng. chu trình cung cấp 1ATP ở mức độ phosphoryl hóa cơ chất nhưng sản sinh NADH2 để đi vào chuỗi vận chuyển electron tạo ATP. một phần nhỏ giải phóng ra ở dạng nhiệt. . Năng lượng thoát ra được chuyển thành ATP. khử sulphite.. α .CoA (tổng hợp nhân hem). Quinol. Các protein Fe .ketoglutarate và succinyl . Hai hệ thống này nằm ở màng tế bào Prokaryota hoặc màng trong ti thể của tế bào Eukaryota. III.CoA nhờ pyruvate . có thể coi trung tâm Fe . vừa liên kết với S của cysteine vừa liên kết với S của H2S. các coenzyme và nhóm thêm. vận chuyển hydro hoặc enzyme. ở vi khuẩn G. acid malic.. Các thành phần của chuỗi nằm trong lớp lipid kép.Flavoprotein là các enzyme chứa nhóm thêm là FMN hoặc FAD . .Protein Fe-S vận chuyển electron. đặc biệt là CoQ có đặc tính ưa lipid do đó lắp vào lớp lipid kép của màng. Cysteine là một phần của chuỗi polypeptide.oxidoreductase.Quinol: nằm ở màng trong của ti thể. Phần lớn các vi sinh vật hiếu khí ôxy hóa chất dinh dưỡng hữu cơ thành CO2 và H2O (vì carbon trong phân tử CO2 đạt mức độ ôxy hóa cao nhất nên người ta gọi là quá trình ôxy hóa hoàn toàn). Một số vi sinh vật có khả năng ôxy hóa cơ chất trong điều kiện hiếu khí nhưng lại sinh ra các sản phẩm chưa được ôxy hóa hoàn toàn (ketoacid.ferredoxin .

Cyt Cyt Cyt Cyt Hình 5. Trong sự ôxy hoá NADH2.) khiến màng mang tính chất không đối xứng. 6H+ đã . Do sự ôxy hoá cơ chất mà phía trong màng có sự tiêu thụ H+ và phía màng ngoài giải phóng H+. Tuy nhiên.6). màng tế bào vi khuẩn và màng trong ti thể không thấm các ion kể cả H+ và OH.sinthetase. trong quá trình vận chuyển một số lượng H+ tương đương với số lượng electron bị tách vào môi trường (hình 5. Sự tính toán trên đúng với ti thể và một số vi khuẩn. Cytochrome nhận electron từ quinol. permease..Cytochrome: vận chuyển electron. coli không có NAD. Cơ chế phosphoryl hoá ôxy hoá (sự tạo thành ATP trong chuỗi hô hấp) được giải thích theo thuyết hoá thẩm thấu của Mitchell (1979).109 .6 Sơ đồ chuỗi hô hấp Trong quá trình vận chuyển 2[H] từ NADH2 đến O2 có 3 bước chuyền electron liên quan đến tạo thành ATP và được biểu thị bằng hệ số P/O (mol ATP/mol nguyên tử O)..và kém dẫn điện. Chuỗi hô hấp bao gồm một dãy các chất vận chuyển hidro và electron sắp xếp luân phiên trong màng. ở một số vi khuẩn do chỉ có 2 vị trí phosphoryl hóa nên sự hô hấp hiếu khí glucose chỉ cho 26 ATP (như ở E. Theo thuyết này. Hệ số P/O = 3 khi 2[H] được chuyền qua NAD+ và P/O = 2 khi 2[H] từ succinate qua FAD đến O2. ATP . không vận chuyển hydrogen. Sự định hướng không gian của các phân tử enzyme dẫn đến trao đổi chất có đặc tính vectơ. Sự sắp xếp các protein của màng (các thành phần vận chuyển electron. Proteus vulgaris không có cytochrome C). Do đó 1mol glucose khi phân giải qua chu trình EMP và TCA với tất cả [H] tách ra được chuyển vào chuỗi hô hấp để tạo thành nước sẽ tạo 38 ATP.

tế bào sống không bao giờ ở trạng thái cần bằng với các chất của môi trường chung quanh. enzyme này chuyển năng lượng phát ra từ dòng electron thành liên kết esterphosphate cao năng của ATP.sinthetase. Giữa môi trường xung quanh và môi trường bên trong tế bào tồn tại một hàng rào thẩm thấu. Sự xâm nhập của nước và các chất hòa tan qua màng tế bào là một quá trình động học. Theo cơ chế vận chuyển thụ động. Việc vận chuyển proton do hô hấp làm xuất hiện một gradien điện hoá giữa 2 phía của màng. Một mặt chúng nhận các chất dinh dưỡng cần thiết từ môi trường. Trái lại.sinthetase gặp ở các màng tham gia vào sự chuyển hoá năng lượng là màng ti thể. hàng rào này chính là màng tế bào chất. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào vi sinh vật tuân theo một trong hai cơ chế: khuếch tán đơn giản (hay còn gọi là vận chuyển thụ động hay vận chuyển xuôi dòng) và vận chuyển chủ động (vận chuyển ngược dòng). dòng H+ từ ngoài đã đi qua rãnh của ATP . từ đây các phân tử chất hòa tan được chuyển vào tế bào chất. chất hòa tan liên kết thuận nghịch vào một vị trí đặc biệt trên phân tử permease nằm ở bên trong màng (có thể ở các lỗ của màng). tế bào vi sinh vật phải thường xuyên trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường bên ngoài. Sự vận chuyển các chất nhờ permease có thể là thụ động (không cần năng lượng của tế bào) hoặc chủ động (cần năng lượng). Sự vận chuyển chất dinh dưỡng vào tế bào Để tồn tại. IV.permease” được vận chuyển theo hai phía của . Theo cơ chế khuếch tán thụ động các phân tử đi qua màng nhờ sự chênh lệch nồng độ (trong trường hợp các chất không điện phân) hay chênh lệch điện thế (trong trường hợp các ion) ở hai phía của màng. trừ nước ra rất ít hợp chất có thể được vận chuyển qua màng theo cơ chế nói trên. Tế bào nhận và thải các chất một cách chọn lọc. Phức hợp “chất hòa tan . Quá trình được xúc tác bởi ATP . Những phân tử vận chuyển sắp xếp trong màng liên kết với các phân tử chất hòa tan và chuyển chúng vào bề mặt bên trong của màng. sinh trưởng và phát triển. năng lượng thoát ra được dùng cho phản ứng phosphoryl hoá tạo ATP.110 được vận chuyển ra phía ngoài qua 3 núm. ATP . Thế proton này sẽ là động lực của sự phosphoryl hoá nghĩa là sự tạo thành ATP. đa số các chất hòa tan qua màng do cơ chế vận chuyển đặc biệt. Có lẽ. Hàng loạt nghiên cứu đã khẳng định. Các phân tử protein vận chuyển (carrier protein) nói trên gọi là protein thấm – permease.sinthetase trở vào bên trong ti thể hoặc vi khuẩn. mặt khác chúng thải ra các sản phẩm trao đổi chất. lục lạp và màng tế bào vi khuẩn. Kiểu khuếch tán này được gọi là khuếch tán xúc tiến.

Các thành phần protein của hệ thống này đã được thuần khiết và phản ứng diễn ra theo hai bước. Trước hết EI chuyển phosphate từ phosphoenolpyruvate (PEP) đến Hpr: Hpr + PEP Hpr .P đến C6 của đường đơn. Thêm vào đó. Chẳng hạn.111 màng nhờ sự chênh lệch nồng độ ở một chất nào đó. tế bào cũng đồng thời thải ra bên ngoài các ion H+ hoặc Na+. trong tế bào vi sinh vật ngoài cơ chế vận chuyển thụ động còn tồn tại cơ chế vận chuyển chủ động nhờ permease. permease của galactose ở E. nghĩa là sự vận chuyển diễn ra theo kiểu “xuôi dòng”. . vi sinh vật có khả năng tích lũy một số chất với nồng độ cao hơn nhiều so với nồng độ bên ngoài. Sự vận chuyển này được tiến hành ngược với gradien nồng độ nghĩa là theo kiểu “ngược dòng”. năng lượng tiêu thụ có thể do ATP cung cấp. Cho tới nay người ta đã phân lập được hàng loạt protein vận chuyển trong các loài vi sinh vật. Các permease của các đường và acid amin khác thể hiện tính đặc hiệu yếu hơn đối với các chất hòa tan. Hệ thống này bao gồm hai enzyme EI. người ta đã phát hiện thấy ở các màng vi khuẩn có hoạt tính của ATP . Điều đáng chú ý là trong vi khuẩn sự vận chuyển chủ động của hầu hết các loại đường phụ thuộc vào quá trình phosphoryl hóa và hệ thống enzyme phosphotransferase.ase là enzyme có liên quan đến việc vận chuyển các chất. Nghĩa là một đột biến nào đó ảnh hưởng đến việc tổng hợp EI sẽ dẫn đến mất khả năng vận chuyển nhiều loại đường. Rõ ràng. Trái lại với đột biến như thế đối với EII chỉ ảnh hưởng đến sự vận chuyển của một loại đường (hình 5. Tuy nhiên.7). Giống như enzyme. Một số có tính đặc hiệu gần như tuyệt đối. chúng có tính đặc hiệu cơ chất khác nhau. Chẳng hạn. EII và một protein vận chuyển bền nhiệt (Hpr: heat stable carried protein) có khối lượng phân tử thấp. Để đảm bảo độ trung hòa điện. Sự vận chuyển thụ động nhờ permease đã được chứng minh ở một số vi sinh vật. EI là chung cho nhiều loại đường nhưng EII lại đặc trưng cho mỗi loại đường.coli chỉ vận chuyển galactose.P + Pyruvate Sau đó EII chuyển phosphate từ Hpr . nồng độ K+ bên trong một số tế bào vi sinh vật có thể lớn hơn nồng độ bên ngoài hàng ngàn lần.

Còn những vi sinh vật kị khí lại thu năng lượng cho hoạt động sống của mình nhờ quá trình lên men của các loại đường hoặc nhờ một loại chuỗi vận chuyển electron trong đó có sử dụng các hợp chất không phải là ôxy phân tử làm chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi vận chuyển. Các nguồn năng lượng ở vi sinh vật Tùy theo bản chất của nguồn năng lượng sơ cấp.. chúng có thể thu nhận năng lượng của ánh sáng. sản xuất các chất giàu năng lượng.v.6P PEP EII glucose Hpr-P pyruvic Hình 5. . Ở đây. .7 Sơ đồ vận chuyển đường qua màng tế bào vi sinh vật V. Một số vi khuẩn hiếu khí cũng giống như động vật có khả năng tổng hợp ATP cho mình từ đường bị phân giải theo con đường đường phân (glycolyse) và chu trình Krebs nhờ chuỗi hô hấp trên màng tế bào chất (tương tự như chuỗi hô hấp ở màng trong của ty thể). do đó tạo ra một gradient electron proton từ phần này đối với phần kia của màng tế bào chất. Trao đổi chất và năng lượng 1. chuỗi vận chuyển cũng khu trú trên màng tế bào chất tương tự như chuỗi vận chuyển nằm trong các ty thể. sự thu nhận năng lượng của tế bào được liên hệ với sự vận chuyển electron qua màng. Trong cả hai trường hợp. Đối với các cơ thể quang dưỡng thì lại khác. chuyển động v. có hai con đường cơ bản để cung cấp cho vi sinh vật: con đường quang dưỡng và hóa dưỡng. Chính gradien nồng độ ion là nguồn gốc của lực bơm proton (sự khác biệt điện tích) có thể được dùng vào những mục đích khác nhau như vận chuyển tích cực. Trong thế giới vi sinh vật có sự khác biệt rất lớn về khả năng sử dụng các nguồn năng lượng.112 Ngoài Glucose Màng EII Hpr Trong Glucose.

Phân giải triệt để các chất trao đổi trung gian thành CO2 và H2O với việc tạo ra lượng lớn ATP. Cơ chất A gọi là chất cho electron sẽ biến thành một sản phẩm được ôxy hóa. acetyl . Đối với vi khuẩn quang hợp không thải ôxy và chất cho electron là những hợp chất vô cơ (như H2S. thực vật có sự khác biệt rõ ràng. Đó là những phản ứng ôxy hóa cơ chất hữu cơ và vô cơ.CoA) và tạo năng lượng hữu ích (ATP). Trong phần lớn trường hợp. sắc tố quang tổng hợp. 1.2. 1. một hợp chất B khác gọi là chất nhận electron sẽ biến thành sản phẩm khử. lục lạp và tế bào vi khuẩn có nhiều nét tương đồng.1. trong khi đó quá trình khử là quá trình hydro hóa (hydrogenation). Quá trình ôxy hóa một cơ chất A có thể xem là một chuỗi phản ứng mà trong đó cơ chất A mất đi các eletron của mình. như vậy thì quá trình ôxy hóa về thực chất là một quá trình khử hydro (dehydrogenation). chất cho electron là H2O và quá trình quang hợp giải phóng ôxy phân tử. cấu tạo các cơ quan quang hợp. Tất cả các vi khuẩn có trên màng tế bào chất một hệ enzyme ATP . Các cơ thể hóa dưỡng và ôxy hóa sinh học Phần lớn vi khuẩn không có cơ quan và sắc tố quang hợp. cũng khác biệt (xem chương II). một hợp chất A là một chất hữu cơ có thể xem là chất được hydro hóa.Phân cắt các đại phân tử ở ngoài tế bào. Chúng lấy năng lượng hữu ích cho các quá trình tổng hợp của tế bào nhờ giải phóng năng lượng trong các phản ứng hóa học. Quá trình ôxy hoá: . Đối với thực vật. Tương tự. thì ty thể. Mặt khác.Các cơ thể quang dưỡng (phototroph) và quang tổng hợp (photosynthesis) Hình thái của cơ thể quang dưỡng và quang tổng hợp giữa vi khuẩn. tảo.113 Đứng về quan điểm năng lượng sinh học. Sự trao đổi chất của các cơ thể hoá dưỡng nói chung bao gồm 3 giai đoạn: .Phân giải các phân tử bé để tạo ra các chất trao đổi trung gian (pyruvate. .synthetase tương tự như ATP . S) hoặc hợp chất hữu cơ (isopropanol) (xem thêm chương VII). Phức hợp protein vận chuyển qua màng đảm bảo biến đổi dòng proton thành năng lượng trong mối liên kết phosphate ở dạng ATP.synthetase của các ty thể và lục lạp. . tổ hợp hai quá trình này là quá trình ôxy hóa khử (oxidoreduction).

chất nhận electron có thể là chất hữu cơ hoặc chất vô cơ.2H+ AH2 (chất cho hydro) . như nitrate trong trường hợp hô hấp nitrate (nitrate respiration). các enzyme này tạo thành chuỗi vận chuyển điện tử. Nếu chất nhận electron là chất hữu cơ người ta gọi là lên men.2e Quá trình khử: + 2H+ B (chất nhận hydro) + 2e Kết quả: A + BH2 + Năng lượng AH2 + B Trong chuỗi phản ứng. Các chất xúc tác thích ứng cao với quá trình ôxy hoá cơ chất là những dehydrogenase. fumarate như hô hấp fumarate (fumarate respiration ) v. NADP) và nhiều hợp chất khác. sự vận chuyển các electron giữa coenzyme của dehydrogenase và ôxy phân tử được thực hiện nhờ các hợp chất trung gian của cytochrome. Trong số các cơ thể kỵ khí.. nếu chất nhận là electron là chất vô cơ người ta gọi là hô hấp kỵ khí (anaerobic respiration).. Những enzyme này đặc trưng cho một loại cơ chất và tổ hợp với các coenzyme mà nó đóng vai trò là chất nhận hydro từ cơ chất. Khi chất nhận electron cuối cùng là một cơ chất khác không phải là ôxy tự do. còn “hô hấp kỵ khí” dùng để chỉ một quá trình vận chuyển qua màng của các electron và proton đến chất nhận electron cuối cùng là một chất khác ôxy phân tử.114 .v. việc vận chuyển hydro hay electron từ cơ chất sang chất nhận được thực hiện nhờ hàng loạt enzyme. Đó là các dẫn xuất của flavin (FMN. Các kiểu hô hấp Thông thường khi chất nhận electron cuối cùng là ôxy phân tử thì gọi là quá trình hô hấp hiếu khí và vi sinh vật thuộc dạng này gọi là vi sinh vật hiếu khí (aerobes). Ở các cơ thể hiếu khí. FAD) hoặc của pyridine (NAD. BH2 (sản phẩm khử) A (sản phẩm ôxy hoá) + Năng lượng . thì người ta gọi là quá trình lên men hoặc có thể là quá trình hô hấp kị khí và vi sinh vật thực hiện các quá trình này gọi là các cơ thể kỵ khí (anaerobes). Hô hấp của một cơ thể hiếu khí là một quá trình vận chuyển electron và proton qua màng với ôxy phân tử làm chất nhận electron cuối cùng. 2.

Sự ôxy hoá cơ chất và đồng thời sự khử của ôxy được thực hiện nhờ một chuỗi phản ứng enzyme. hoặc được hoạt động trong những điều kiện nuôi cấy nhất định. coli.oxydase và NAD . đặc biệt là con đường ôxy hoá trực tiếp nhờ các enzyme vận chuyển các electron từ cơ chất đến ôxy với sự tạo thành H2O2 . bởi vì ôxy phân tử là tác nhân gây độc với chúng. còn tồn tại những con đường khác. một chuỗi “hô hấp fumarate”. hoạt động kỵ khí trên môi trường chứa cơ chất hữu cơ mà vi khuẩn này có thể lên men. chúng không có catalase. trong đó có sự tham gia của dehydrogenase và các coenzyme liên kết với nó. nhưng con đường phân giải trên buộc chúng phải sống kỵ khí bắt buộc. Có một số vi khuẩn chịu được hiếu khí như Streptococcus. H2O2 catalase H2O + 1/2 O2 + H2O2 + 2H + 2e peroxydase 2H2O Những con đường này tạo rất ít hoặc không tạo năng lượng hữu ích. Lên men để chỉ sự có mặt của chuỗi vận chuyển electron nằm trong tế bào chất. Tuỳ thuộc vào số lượng và lượng các enzyme có thể phân giải H2O2 mà quyết định tính hiếu khí hay kỵ khí ở các vi khuẩn. vi khuẩn đường ruột này có chuỗi vận chuyển electron với ôxy phân tử là chất nhận electron cuối cùng (chuỗi hoạt động như cơ thể hiếu khí ) và chuỗi “hô hấp nitrate” hoạt động kỵ khí trong môi trường nitrate. Hô hấp còn đặc trưng ở bản chất của chất nhận electron cuối cùng là ôxy phân tử.115 Rất nhiều vi sinh vật có nhiều chuỗi vận chuyển electron có thể cùng hoạt động. Ngày nay người ta hoàn toàn biết rõ thành phần và cơ chế hoạt động của các cytochrome này trong tế bào nhân chuẩn và trong một số cơ thể nhân sơ. Một vi khuẩn không có enzyme trên.oxydase FAD + H2O2 Hợp chất này rất độc và cần phải được phân giải nhờ catalase. peroxydase hoặc superoxyd dismutase tránh cho tế bào khỏi bị chết. Ví dụ như ở E. nhưng có các enzyme flavin (NAD .peroxydase) cho phép chúng thực hiện sự cân bằng trong hô hấp ở màng tế bào chất. Bên cạnh quá trình phosphoryl ôxy hoá cơ chất. không có sự tự động đi qua của dòng electron hoặc proton ở phần bên này và phần bên kia của màng tế bào (một dòng vận chuyển thứ . Hô hấp được đặc trưng trước hết là nơi khu trú của chuỗi vận chuyển electron ở màng tế bào chất đối với các cơ thể nhân sơ và ở màng trong của ty thể đối với các cơ thể nhân chuẩn. Cơ chế thường thấy ở hô hấp là con đường của các cytochrome gián tiếp. FADH2 + O2 FAD.

Nếu: . trừ các giống Streptococcus và Lactobacilus. Khi có mặt H2O2. 3. phản ứng dương tính với các vi khuẩn hiếu khí bắt buộc (trừ Pseudomonas maltophyla và Acinatobacter). Việc vận chuyển electron được thực hiện nhờ NAD. Về phương diện trao đổi năng lượng.3 Thử catalase Enzyme catalase thường có ở các vi khuẩn G-. Các hợp chất cho electron (AH2) và chất nhận electron (B) đều là các hợp chất hữu cơ. Quá trình này cũng giải phóng năng lượng nhưng ít hơn nhiều so với quá trình hô hấp. đây cũng là một quá trình ôxy hóa khử. Nghiên cứu sự trao đổi năng lượng Sự khác biệt về các phản ứng ôxy hóa khử ở các nhóm vi sinh vật khác nhau là một tiêu chuẩn dùng để định loại chúng. Đặc biệt đối với các vi khuẩn đường ruột là có phản ứng âm tính mặc dù vi khuẩn này có chuỗi hô hấp với các cytochrome.paraphenylene diamine). phản ứng âm tính đối với các vi khuẩn kị khí không bắt buộc trừ các Vibrio và Aeromonas. 3. Phản ứng này đặc biệt hiệu quả đối với vi khuẩn G-. 3.2 Dùng phản ứng oxydase Phản ứng này cho phép sự có mặt của chuỗi hô hấp đang hoạt động với cytochrome C ở màng nhờ TMPD (tetra . trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng môi trường VF (nước thịt .methyl . nhưng chất nhận electron cuối cùng là các hợp chất hữu cơ. Ở đây có sự khác biệt rõ rệt so với hô hấp về bản chất của chất vận chuyển electron về sản phẩm cuối cùng. chứ không phải là các phân tử ôxy. một số nhà nghiên cứu đề xuất những phương pháp và môi trường có thể định loại nhanh chóng và đơn giản các nhóm vi sinh vật. dựa vào khả năng phát triển trong các ống nghiệm ta biết được đó là loại hô hấp gì..gan) đã chế đặc và đưa vào ống nghiệm.. rồi cấy giống vào sâu.1 Nghiên cứu kiểu hô hấp Để xác định kiểu hô hấp của một loại vi khuẩn. một vài giọt huyền phù vi khuẩn có catalase dương sẽ làm sủi bọt giải phóng ôxy phân tử. Cơ chế vận chuyển electron trong quá trình lên men được tóm tắt như sau: AH2 NAD+ BH2 B A NADH2 3. nhờ năng lượng của ATP).116 cấp được thiết lập nếu cần thiết.

bình chứa mẫu và áp kế tạo thành một nhánh được ..Vi khuẩn ôxy hóa khi nó chỉ làm acid hóa trong ống nghiệm ở điều kiện hiếu khí.Không có bọt: vi khuẩn kị khí 3. có thể dẫn đến 2 kết quả theo 2 cơ chế khác nhau: . .6 Khử các sản phẩm lưu huỳnh Thí nghiệm khử các sản phẩm ôxy hóa của lưu huỳnh (sulfate.Sủi ít bọt: vi khuẩn hiếu .)..Khử nitrate đồng hóa được xúc tác bởi nitrate reductase B tạo nitrite. các nitrate sẽ được khử hoàn toàn thành N2O và N2 sẽ được giải phóng ngoài tế bào. Sau khi nuôi ở tủ ấm với nhiệt độ thích hợp. Thí nghiệm cần nuôi cấy ở 2 điều kiện hiếu khí và kị khí.. ..v.Vi khuẩn kiềm hóa khi thấy môi trường bị kiềm hoá trong điều kiện hiếu khí. loại đường được dùng phổ biến nhất ở nhiều loại vi khuẩn. 3.. Mẫu này được đặt trong một bình chứa nối với một áp kế.Vi khuẩn bất hoạt khi không thấy acid hóa trong cả 2 ống nghiệm.117 .7 Đo mức độ hô hấp Hô hấp kế (Respirometre) Warburg là dụng cụ đầu tiên dùng để xác định mức độ sử dụng ôxy của tế bào sống.) có thể thấy rõ nhờ tạo ra hydro được lưu huỳnh hóa (H2S.kị khí . có thể có 4 trường hợp xảy ra: . chất này có thể được chuyển hóa tiếp thành muối ammon là nguồn nitơ dễ được cơ thể sử dụng. 3.Khử nitrate dị hóa hay “hô hấp nitrate” dưới ảnh hưởng của nitrate reductase A và các enzyme khác. sulfite. Hô hấp nitrate là loại hô hấp kị khí.) phát hiện dưới dạng sulfua kim loại bị đen (sulfua sắt hay sulfua chì.4 Phản ứng nitrate reductase Sự khử nitrate có thể được nghiên cứu trên môi trường có nitrate (môi trường lỏng hoặc đặc) để phát hiện sự có mặt của nitrite (nhờ thuốc thử Griess).. Nó bao gồm một bình cách thủy chịu nhiệt để mẫu cần nghiên cứu. .Sủi nhiều bọt: đó là huyền phù vi khuẩn hiếu khí . .Vi khuẩn lên men khi có giống phát triển trong canh trường và làm acid hóa trong 2 ống nghiệm.5 Nghiên cứu kiểu trao đổi chất Nghiên cứu này được thực hiện nhờ sử dụng glucose làm cơ chất. 3. thiosulfate v. điều này có thể thấy khi dùng peptone.

53. Hợp chất được tế bào sử dụng thuận lợi và thường xuyên nhất là ATP. Với dụng cụ hô hấp kế này không những dùng để đo sự tiêu thụ ôxy phân tử mà còn có thể nghiên cứu các phản ứng enzyme khác nữa.1.Quá trình phosphoryl hóa liên hệ với gradien electron và proton xảy ra ở màng tế bào chất. . các acyl . Sự thay đổi áp suất trong áp kế sẽ được tính chuyển nhờ dung tích ôxy tiêu thụ. . khử amin hóa.2. Trong cả hai trường hợp quá trình tổng hợp ATP phụ thuộc vào lượng ADP và phosphate vô cơ.thio . Ngoài ra còn có các hợp chất giàu năng lượng khác như các nucleotide UTP. sự di chuyển ở đây là do sự giao động của mẫu nghiên cứu gây nên. CH2 R.Quá trình phosphoryl hóa cơ chất xảy ra trong tế bào chất. GTP. 4.ester như CoA . TTP. CTP. các acylphosphate. Các mối liên kết giàu năng lượng Tế bào sống tích trữ năng lượng vào các hợp chất và chúng có thể được giải phóng dễ dàng khi tế bào cần.5 Kj. chứa KOH 10% để hấp thụ CO2 do quá trình hô hấp sinh ra. ở đây người ta thấy có quá trình phosphoryl ôxy hóa và phosphoryl quang hóa (photophosphorylation). Nguồn gốc hợp chất cao năng ATP có thể được tổng hợp bằng hai cơ chế: . Để loại bỏ ảnh hưởng của CO2 sinh ra trong quá trình hô hấp.thioester: O R-C-S∼P Ví dụ: Coenzyme A 4. trong đó.C-O∼P Ví dụ: PEP (G = . Bình chứa mẫu được nối với một nhánh của bình cong của áp kế và được điều chỉnh để có một dung tích khí nhất định ở phần trên của mẫu nghiên cứu. ví dụ như 1-3 diphosphoglycerate. Phản ứng hóa học phổ biến là thủy phân mối liên kết esterphosphate. Sự tích trữ và sử dụng năng lượng 4.SH. trong đó sự thay đổi khí xuất hiện do khử carbonic.mole -1) + Các acyl . người ta đặt một ống nhỏ giữa bình đựng mẫu nghiên cứu. các enolphosphate như PEP.118 cố định chắc chắn trên ống có mức nước di động.

Lượng các oligo .phosphoglyceraldehyd thành acid 1.1. một phosphate vô cơ được liên kết (nhờ xúc tác bởi enzyme) với các sản phẩm của sự phân giải.X. Sự tổng hợp carbohydrate Tương tự như các thực vật bậc cao. Kiểu hình thành ATP này thường thấy ở sự phân giải glucose theo con đường EMP (giai đoạn ôxy hóa 3 ..Y. còn polysaccharide ngoại bào có thể vượt nhiều lần khối lượng của vi sinh vật. X.và polysaccharide nội bào đạt tới 60% khối lượng khô của tế bào. Sự phân giải carbohydrate Carbohydrate nếu ở dạng hợp chất có trọng lượng phân tử lớn phải được thuỷ phân thành các dạng đường đơn để có thể đi vào các con đường phân giải đường để cung cấp năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể hoặc tạo ra các hợp chất trung gian cần cho sự chuyển hoá trao đổi chất.X. Sự tổng hợp diễn ra theo phản ứng chung như sau: .. Hợp chất ôxy hóa là chất mang một mối liên kết phosphate giàu năng lượng và có thể được chuyển đến ADP. năng lượng dự trữ này có thể được thu hồi bằng cách để lại các proton một bên màng mà người ta thường so sánh như một động cơ sản sinh ATP.nhánh) Trong trường hợp polysaccharide bao gồm hai loại monosaccharide liên tiếp (X và Y) phản ứng chung xảy ra qua hai bước: Bước 1: .X.Y.X..X..X..X = . Sự trao đổi carbohydrate 5.X. 5.nhánh) (n + 1 .X. + Quá trình phosphoryl hóa cũng liên hệ với gradien proton.2.và polysaccharide. Đơn vị monosaccharide này tham gia vào phản ứng ở dạng nucleotide monosaccharide được hoạt hóa.X. Cả khi vận chuyển electron trong quá trình hô hấp (hiếu khí hoặc kị khí) cũng như trong quang hợp đã tạo ra một gradien proton quan trọng và nó là năng lượng dự trữ (có thể được so với một tụ điện được nạp sẵn).Y.X. + UDP (n . vi sinh vật có khả năng tổng hợp các oligo . + UDP .X.. 5.X. thường là dẫn xuất của uridine diphosphate (UDP.Y..X. Thành tế bào cũng chứa một lượng lớn polysaccharide.X.119 + Quá trình phosphoryl hóa cơ chất: trong quá trình này.Y.X + UDP .X.X = .Y + UDP .X. Tất cả các oligo và polysaccharide được tổng hợp bằng cách kéo dài chuỗi saccharide có trước nhờ việc thêm đơn vị monosaccharide (X).X) nhưng đôi khi cùng với các nucleotide purine và pirimidine khác.3diphosphoglyceric và sự biến đổi hợp chất này thành acid pyruvic)..X.X.

Hình 5. Các hợp chất polysaccharide cùng với hợp chất nitơ sẽ hình thành nên glycopeptide của thành tế bào.X.X. . Trong việc tổng hợp tinh bột ở Chlorella và glycogen ở Arthrobacter có sự tham gia của ADP glucose.2.Y.X. Glycogen tích lũy dưới dạng các hạt trong chất ngyên sinh mà chúng ta có thể phát hiện bằng cách nhuộm màu với iode (hình 5.X.Tổng hợp levan và dextran: Các levan (poly β. Sự phân giải protein Khác với lên men.8).Y + UDP Con đường tổng hợp polysaccharide phân nhánh ta còn biết rất ít. thực vật và vi sinh vật. Sự phân giải các hợp chất hữu cơ chứa nitơ có ý nghĩa to lớn ..X..8 Sơ đồ tổng hợp glycogen .Y.Y.mannose đến chất nhận.1. 6.6 glucose) với sự phân nhánh α .acetylglucosamine đến phân tử nhận.3 hoặc α -1.Y.4 được tổng hợp từ saccharose theo phản ứng sau: n saccharose n glucose + (fructose)n n saccharose (glucose)n + n fructose Sự hình thành những hợp chất này chính là nguyên nhân của hiện tượng nhầy nhớt khi nuôi cấy một số loại vi khuẩn trên môi trường giàu saccharose.X.6-fructose) và các dextran (poly α-1.1.Y.Y = .Y. Sự trao đổi protein 6.. Trong dịch chiết tế bào của một số loài nấm sợi có chứa enzyme kitine sinthetase xúc tác phản ứng chuyển các nhánh N .acetylglucosamine từ UDP ..Tổng hợp glycogen: Khi có điều kiện ngoại cảnh hạn chế sự phát triển của vi khuẩn thì chúng có thể tích lũy glycogen nhờ hệ enzyme trùng hợp các glucose. Đây là một trong những thành phần quan trọng của xác bã động vật. X. Một cách tương tự việc tổng hợp mannan của thành tế bào nấm men cũng bao gồm việc chuyển các nhánh mannose từ GDP .X + UDP . cơ chất của quá trình thối rữa là protein.120 Bước 2: .

trước hết vi sinh vật phải tiết ra protease ngoại bào và chuyển hóa protein thành các hợp chất có phân tử nhỏ hơn (polypeptide.CH2. một phần khác được phân giải theo nhiều con đường khác nhau để tạo NH3. cũng như các hợp chất cao phân tử khác. Đáng chú ý là các vi sinh vật sau: . olygopeptide). Chúng chỉ có thể sử dụng được các sản phẩm thủy phân của protein.. B.). awamori.CH (NH2) . subtilis.như sự tạo thành acid lactic từ alanine: CH3-CH(NH2)-COOH + H2O CH3-CHOH-COOH + NH3 . hoặc được xâm nhập ngay vào tế bào vi sinh vật sau đó mới chuyển hóa thành acid amin.ketoglutaric từ acid glutamic. fradiae. Trong quá trình khử amin thủy phân có sự liên kết với các ion H+ và OH. CO2 và nhiều sản phẩm trung gian khác.121 đối với nông nghiệp và đối với vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. S.Vi khuẩn: Bacillus mycoides. acid acetic từ glycine. Trong cơ thể vi sinh vật. Các chất này tiếp tục được phân hủy thành acid amin nhờ các peptidase ngoại bào. acid succinic từ aspactic. Pseudomonas aeruginosa. Mucor spp. Khi phân giải các acid amin tùy theo từng loại phản ứng sẽ tạo các sản phẩm trung gian.. quá trình khử carboxyl hoặc đồng thời vừa khử amin vừa khử carboxyl. Aspergillus niger. E.COOH HOOC-CH=CH-COOH+ NH3 hay tạo α . Người ta gọi quá trình phân giải này là quá trình ammon hóa (ammonification). Rất nhiều loài vi sinh vật khác nhau tham gia vào quá trình ammon hóa trong tự nhiên.. . .. coli. Muốn phân giải protein. như sự tạo thành acid fumaric từ acid aspactic: HOOC.. các acid amin thường được chuyển hóa nhờ quá trình khử amin. Những vi sinh vật không có khả năng sản sinh các enzyme phân giải protein ngoại bào sẽ không đồng hóa được các loại protein thiên nhiên. đây là tiền chất cho các phản ứng sinh tổng hợp hoặc cần thiết cho một số quá trình trao đổi chất. Proteus vulgais. Penicillium camemberti. Một phần các acid amin này được vi sinh vật sử dụng trong tổng hợp protein.. A..Xạ khuẩn và nấm: Streptomyces griseus.

CH. Ngoài khả năng phân giải protein.) sẽ được lôi cuốn vào quá trình phân giải tạo năng lượng. NH2 HOOC.(NH2)-CH2-SH + 2H2O H2S + NH3 + CH3COOH + HCOOH (cysteine) Khi quá trình thối rữa xảy ra trong điều kiện thoáng khí thì quá trình ôxy hóa được tiến hành đến cùng. khi đó hầu hết carbon được chuyển thành CO2. Nếu quá trình này diễn ra trong điều kiện kị khí thì có sự tích lũy nhiều sản phẩm trung gian nói trên. .122 Protein Enzyme phân giải protein ngoại bào Polypeptide Olygopeptide Amino acid Peptidase Các Amino acid nội bào Khử amin và Khử amin phân giải mạch carbon Chuyển amin và phân giải carbon Trực tiếp dùng trong quá trình sinh tổng hợp protein Nhiều sản phẩm sinh ra trong quá trình phân giải acid amin (rượu. như sự tích lũy histamine có thể gây chứng co giật mạch máu.. Nhiều loại amin do vi khuẩn sản sinh ra trong cơ thể người và động vật có tính độc.. cystine) sẽ tạo ra H2S làm cho phân hoặc thịt cá có mùi hôi. CO2. acid uric. acid hữu cơ . cysteine. Trong quá trình phân giải các acid amin chứa lưu huỳnh (methionine. putrecine gặp nhiều trong thịt cá ôi thiu đều có tính độc. các hợp chất diamine như acmatine.. vi sinh vật còn có khả năng phân giải một số chất đạm khác như urea. acid acetic. Sự phân giải các chất này cùng tạo ra các sản phẩm trung gian như acid formic. Một số vi khuẩn có khả năng chuyển hóa tryptophan thành 2 chất có mùi hôi là indol và skatol..

Trong urea có chứa 47% nitơ nhưng nếu không được vi sinh vật phân giải thành NH3 thì nguồn nitơ lớn lao này cũng trở thành vô ích đối với mọi thực vật.được sử dụng để đồng hóa CO2 không khí. .. Nitrosococcus. Ngoài ra còn có một số giống khác như Nitrococcus. Rất nhiều vi khuẩn.. nấm sợi sống trong đất có khả năng phân giải mạnh mẽ urea.+ Q NO2. Micrococcus urea. Đáng chú ý là các loài như Planosarcina urea. các chất này có thể tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng của tế bào. Urea là chất hữu cơ chủ yếu trong nước tiểu của người và động. trong đó sản phẩm trung gian quan trọng nhất là hydroxilamin (NH2OH). . Proteus vulgaris.123 NH3. Quá trình phân giải urea xẩy ra rất đơn giản với sự xúc tác của urease: H2N. thuộc loại G-. Đây là những tế bào hình bầu dục. Vi khuẩn nitrite là bọn tự dưỡng bắt buộc với các chi đại diện là Nitrosomonas.Quá trình nitrite hóa được biểu thị bằng phương trình phản ứng sau: 2NH3 + 3O2 2HNO2 + 2H2O + Q Năng lượng sinh ra trong phản ứng này cũng được vi khuẩn nitrite sử dụng để đồng hóa CO2 của không khí. Quá trình chuyển hoá này gọi là quá trình nitrate hóa.Quá trình nitrate hóa được biểu thị bằng phương trình sau: NO3.và tiếp tục ôxy hóa đến NO3-... năng lượng sinh trong phản ứng ôxy hoá NO2. Enzyme xúc tác cho việc chuyển hydro là các enzyme của quá trình hô hấp hiếu khí. Thực ra quá trình này trải qua nhiều phản ứng trung gian và tạo nhiều sản phẩm trung gian. Nitrosospira và Nitrosocystis.CO.8-1. Vi khuẩn nitrate hóa điển hình là các loài thuộc giống Nitrobacter...+ O2 Cũng như các vi khuẩn tự dưỡng hóa năng khác. Nitrospira. Phân đạm ((NH4)2SO4 hoặc NH4Cl) sau khi bón ruộng cũng nhanh chóng chuyển thành NO3-. không tạo bào tử. khuẩn lạc nhỏ bé và trong suốt.0μm. Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn: .NH2 + 2H2O (NH4)2CO3 (NH4)2 CO3 ít bền vững do đó dễ dàng phân giải tiếp: (NH4)2CO3 2NH3 + CO2 + H2O NH3 sinh ra do sự phân giải hợp chất hữu cơ thường được ôxy hóa thành NO2. Bacillus pasteurii. xạ khuẩn. kích thước khoảng 0..

Quá trình dịch mã cho phép chuyển dịch thông tin di truyền thành các axit amin cấu trúc nên protein.2.124 6. .Quá trình sao mã theo đó thông tin di truyền từ DNA được sao sang RNA.Sự nhân đôi DNA tạo ra 2 phân DNA giống nhau và giống với phân tử DNA “mẹ”. Sự tổng hợp protein Ba quá trình chủ yếu trong việc biến đổi và truyền đạt thông tin di truyền ở trong cơ thể là: .9 Sơ đồ sinh tổng hợp axit amin (theo Lehninger) . . sau đó được chuyển đến ribosome. Hình 5. 5.9). Công nghệ di truyền cho phép giải mã trật tự các nucleotide thành trật tự các axit amin đã được xác lập (h.

cứ qua một vòng ôxy hóa hòan toàn chuỗi carbon của phân tử acid béo lại mất đi 2C. xạ khuẩn.ketoglutarate. Sau khi được phosphoryl hóa. Con đường tổng hợp axit amin ở vi sinh vật đã được nghiên cứu khá tỉ mỉ. fumarate. Sự trao đổi lipid 7.ôxy hóa (hình 5. phương pháp này có nhiều ưu điểm là cho các dạng L . chất này được chuyển hóa nhờ chu trình TCA hoặc chu trình acid glyoxilic. Cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ chuỗi carbon sẽ được chuyển hóa thành acetyl . Trong nhiều trường hợp người ta phối hợp giữa tổng hợp hóa học và sinh tổng hợp. So với các cơ chất khác thì đây là loại cơ chất được đồng hóa với tốc độ chậm.1. nhóm amin được đưa vào giai đoạn cuối cùng của sinh tổng hợp nhờ sự chuyển amin. Một số nấm mốc thuộc các chi như Penicillium và Aspergillus có thể ôxy hóa acid béo một cách không triệt để và tích lũy lại trong môi trường metylketone tạo mùi khó chịu (gặp trong dầu mỡ bị nhiễm mốc)... tổng hợp hóa học hoặc sinh tổng hợp nhờ vi sinh vật.125 Phần lớn các vi sinh vật có khả năng tổng hợp 20 loại axit amin. glutamic. Nguyên liệu dùng cho quá trình tổng hợp đó là những sản phẩm trung gian như pyruvate. Như vậy. Nhiều loại L . oxaloacetate. Trong phần lớn trường hợp.acid amin là dạng thường gặp trong cơ thể. Hiện nay nhiều loại acid amin “tự nhiên” là sản phẩm của công nghệ sinh học bằng cách thủy phân protein. Sự phân giải lipid Lipid (ester phức tạp của glycerine và acid béo) và các chất sáp (ester phức tạp của acid béo và rượu bậc một) được nhiều vi sinh vật dùng làm nguồn thức ăn và năng lượng. còn các acid béo đi vào chu trình β . trong trường hợp đó không cần sự chuyển amin.acid amin đã được sinh tổng hợp bằng con đường lên men nhờ vi sinh vật như lysine.. 7.. một số acid amin được hình thành nhờ hàng loạt biến đổi của các acid amin khác. glycerine sẽ được chuyển hóa theo con đường EMP. . Quá trình này được xúc tác nhờ lipase nội bào hoặc ngoại bào. vi nấm Bước đầu tiên của quá trình đồng hóa lipid là sự phân giải thành glycerine (hoặc rượu đơn nguyên tử) và các acid béo. quá trình này được thực hiện bởi nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau như vi khuẩn.10). glycine.CoA. alanine. α .

Vai trò của vi sinh vật trong tuần hoàn carbon? . Các hình thức vận chuyển các chất qua màng? 2. Các kiểu trao đổi chất ở vi sinh vật? 6. Các con đường phân giải hexose? 5. Cơ chế và ý nghĩa của chu trình acid tricarboxylic (ATC)? 7.ôxy hóa axit béo Câu hỏi ôn tập của chương 5 1. Các kiểu hô hấp ở vi sinh vật? 4. Vai trò của vi sinh vật trong vòng tuần hoàn nitơ? 9. Sự phân giải các hợp chất protein? 8.10: Chu trình β. Cơ chế của quá trình sinh năng lượng của hô hấp hiếu khí và kị khí? 3.126 Hình 5.

ammonium hóa nitrate và khử nitrogen Hô hấp nitrate hay là khử dị hoá nitrate khác với quá trình khử đồng hoá nitrate ở chỗ. mà không cần có sự tham gia của oxy phân tử.Khái niệm chung Nhiều vi khuẩn hiếu khí có thể sinh trưởng được trong điều kiện không có oxy.1) Ngoài ra. . Hình 6. vì vậy gọi là hô hấp nitrate (hoặc hô hấp sulfate). có một số ít vi khuẩn (Clostridium aceticum) lại có thể dùng CO2 làm chất nhận hydro trong hô hấp kị khí.1: Sơ đồ quá trình hô hấp hiếu khí. kị khí và lên enzyme II. các sản phẩm khử trong trường hợp này không được tế bào sử dụng tiếp. lúc đó chúng dùng nitrate (hoặc sulfate) làm chất nhận điện tử cuối cùng. Khả năng chuyển điện tử cho nitrate và sulfate. Hô hấp nitrate. giúp cho vi khuẩn thực hiện tương đối đầy đủ quá trình oxy hóa hoàn toàn cơ chất.127 Chương 6 Hô hấp kị khí I. mà thường được tiết ra ngoài môi trường. nhờ đó vi sinh vật thu được nhiều năng lượng hơn so với quá trình lên enzyme (hình 6.

2) Hình 6. Có thể biểu thị chuỗi hô hấp của vi khuẩn nitrate như sau: Hình 6. hợp chất này sẽ tham gia tổng hợp trong tế bào của chúng: − NO 3 → NO − → x → NH2OH → NH + 2 4 Khi ammonium hoá nitrate ta có: . người ta cho rằng quá trình amon hoá nitrate và phản nitrate hoá có chung giai đoạn đầu (hình 6. coli khử nitrate thành amoniac (quá trình amon hoá nitrate). trong khi đó một số khác lại khử nitrate để giải phóng nitơ phân tử (N2) hoặc (N2O).2: Sơ đồ quá trình hô hấp nitrate Vi khuẩn nitrate hóa thuộc chi Nitrobacter dùng nitrite làm nguồn năng lượng. Aerobacter và E.3: Chuỗi hô hấp của vi khuẩn nitrate hóa Nhiều loại vi sinh vật có khả năng dùng nitrate làm nguồn thức ăn nitơ.128 Rất nhiều vi khuẩn hiếu khí khi sống trong điều kiện kị khí có khả năng dùng nitrate làm chất nhận hydro cuối cùng. khử đồng hoá nitrate qua nitrit thành amoniac. ví dụ một số loài thuộc các chi Bacillus.

. fluorescens. vì vậy quá trình phản nitrate hóa đảm bảo hoạt tính sinh trưởng của vi sinh vật ở mức độ cao.129 − 8[H] + H+ + NO 3 → NH + + OH. Đó là quá trình khử đồng hóa sulfate. enzyme. Vi khuẩn phản nitrate hóa là tác nhân sinh học làm nghèo nitrogen của đất (còn phản nitrate hóa học xảy ra mạnh khi đất quá nhiều acid) quá trình này xảy ra mạnh khi đất bị kỵ khí (đất ngập nước. những loài thường gặp như: P. Tùy theo loài vi khuẩn mà sản phẩm của khử nitrate dị hóa và nitrite dị hóa là N2. aeruginosa. denitrificans còn khử được cả N2O. Hô hấp sulfate Phần lớn vi sinh vật và thực vật có thể dùng sulfate làm nguồn dinh dưỡng lưu huỳnh để tổng hợp cáchợp chất của cơ thể chứa S (acid amin chứa S. Vi khuẩn phản nitrate hóa phân bố rất rộng trong tự nhiên.+ 2H2O 4 → N2 + 6H2O Còn khi khử nitrate hoá: − 10[H] + 2H+ + NO 3 Khi hô hấp nitrate. vì oxy phân tử đã ức chế tế bào vi khuẩn tổng hợp enzyme nitratereductase và nitritereductase... denitrificans.. Micrococcus denitrificans. P. ATP cũng được tạo ra nhờ kết quả của quá trình phosphoryl hóa trong chuỗi hô hấp. Nhiều vi khuẩn phản nitrate hóa có khả năng dùng không những nitrate mà cả nitrite làm chất nhận hydrogen. N2O hay NO. ở đây phân nitrate dùng bón cho lúa đạt hiệu quả rất ít. đặc biệt là khi phản nitrate hoá. cơ chất hữu cơ được oxy hoá hoàn toàn đến CO2 và H2O.)hoặc khi dùng phân đạm (nitrate) cùng với phân chuồng trên những ruộng lúa ngập nước. Giai đoạn đầu của quá trình khử nitrate được xúc tác nhờ nitratereductase. Hydrogenomonas agilis. M.. chỉ có citocromo-oxydase được thay bằng nitratereductase.). Năng lượng sinh ra với nitrate là chất nhận hydro chỉ thấp hơn trong trường hợp chất nhận là oxy phân tử khoảng 10%.. Ở nhiều loại vi sinh vật có khả năng hô hấp nitrate như E. cho nên muốn nuôi cấy chúng phải cần bổ sung thêm nguồn đạm vào môi trường + (pepton hoặc NH 4 ).coli thì chuỗi vận chuyển điện tử tương tự như trong trường hợp hiếu khí. vì nitrate có thể mất hết rất nhanh. mà không có khả năng khử nó thành NH 4 . Khi đất thoáng khí quá trình phản nitrate bị ức chế. chỉ khoảng mười giờ sau khi bón. III. không tơi. P. Chỉ có một . Do vi khuẩn phản nitrate hóa có khả năng dùng nitrate chủ yếu làm + chất nhận điện tử.

130 số ít vi sinh vật thuộc 2 chi Desulfovibrio và Desulfotomaculum lại dùng sulfate làm chất nhận hydro cuối cùng trong hô hấp kị khí. Hàng triệu năm nay. nhưng các vi sinh vật thực hiện quá trình này đều thuộc loại kị khí bắt buộc. H2S làm ăn mòn các bộ phận kim loại của các công trình chôn sâu dưới đất hoặc dưới nước. amino acid) một số vi khuẩn khử sulfate hóa có khả năng tự dưỡng cacbon. bò. Bằng cách khử sulfate những vi sinh vật của nhóm này đã tham gia tích cực vào chu trình chuyển hóa chuyển hóa lưu huỳnh trong tự nhiên. tức là những nơi có quá trình phân giải kỵ khí các hợp chất hữu cơ. còn trong bùn có H2S số lượng của chúng lên tới 107 tế bào. Trong 1ml nước bẩn chứa 104 – 106 vi khuẩn khử sulfate.). do sinh ra H2S có thể làm cá chết hàng loạt. chúng dùng hydro phân tử để khử sulfate và sử dụng năng lượng sinh ra trong quá trình hô hấp sulfate để đồng hóa CO2 trong không khí.. chúng tham gia tích cực vào quá trình hình thành quặng lưu huỳnh. 4H2 + H2SO4 → H2S + 2H2O + Q Vi khuẩn khử sulfate hóa có thể phân giải pyruvate để hình thành H2S: 4CH3COCOOH + H2SO4 → CH3COOH +4CO2 +H2S Vi khuẩn khử sulfate hóa thường gặp ở những vùng bùn lầy có khí H2S.. chúng chỉ có thể dùng sulfate làm chất nhận hydro cuối cùng trong quá trình oxy hóa cơ chất. Mặt khác. H2S là sản phẩm của quá trình được sinh ra theo khử ứng: 2 8[H] + SO 4− → H2S + 2H2O + 2OH- Vi khuẩn thực hiện quá trình hô hấp sulfate trước khi bị khử thành H2S phải trải qua nhiều giai đoạn trung gian mà có những giai đoạn cho đến nay người ta chưa biết được một cách chắc chắn: 2 SO 4− → APS → SO 2− → → → S23 (Adenosin-5-phosphosulfate) Năng lượng sinh ra trong quá trình hô hấp sulfate được vi sinh vật sử dụng để đồng hóa các hợp chất hữu cơ (acid hữu cơ. Quá trình hô hấp sulfate cũng tương tự như quá trình hô hấp nitrate. mỏ dầu hỏa. Desulfotomaculum ruminis tham gia tích cực vào quá trình khử sulfate và tạo thành H2S trong những dạ dày cỏ của động vạt nhai lại (trâu. .

4: Một số loài vi khuẩn lưu huỳnh IV. . Chúng lấy năng lượng cho hoạt động sống của mình từ quá trình oxy hóa kỵ khí các hợp chất khoáng hay các hợp chất hữu cơ đơn giản như acid formic hay một số acid béo bậc cao.5: Khuẩn lạc Methanosarcina acetivorans. Những vi sinh vật sinh methane bao gồm 4 nhóm phụ khác nhau về hình thái: -Các vi sinh vật sinh methane không sinh bào tử (Methanobacterium) -Các vi sinh vật sinh methane sinh bào tử (Methaneobacillus) -Các vi sinh vật hình cầu sinh methane (Methanococcus) -Các 8 cầu khuẩn sinh methane (Methanosarcina) Hình 6.131 Thiobacillus denitrificans Thiobacillus thiooxidans Hình 6. Hô hấp carbonate tạo thành methane Những vi sinh vật này có khả năng hình thành methane từ carbonate e.

strain TM20-1 Hình 6. 4CO + 4H2O → 4 CO2 + 4H CO2 + 4H2 → CH4 + H2O 4CO + 2H2O → CH4 + 3CO2 Vi khuẩn sinh methane được chứng minh là loại vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp mạnh vitamin B12. Sản phẩm trung gian của quá trình chuyển hoá là CO2 và H2. Có khả năng chuyển hoá CO thành CH4.6: Hình dạng một số loài vi khuẩn methane Người ta thường gặp những vi sinh vật sinh methane ở đáy những ao hồ. Sơ đồ giả thuyết về sự hình thành CH4 từ CO2 hoặc acetate ở vi khuẩn sinh methane có thể được trình bày như sau: . đầm và đáy biển. nơi mà điều kiện kỵ khí rất thuận lợi cho chúng phát triển. Methaneobacterium barkeri.132 Methanobacterium formocicum Methanospirillum sp.

sau đó thành Acetyl-CoA. Hình 6. Acetyl-CoA sẽ tiếp thu 3 phân tử CO2 để cacbocyl hóa thành acid pyruvic. Qua quá trình cacbocyl hóa CH3X sẽ sinh ra Acetyl-X.8: Hình dạng Vi khuẩn Methanobacterium thermoautotrophicum Kết quả nghiên cứu ở vi khuẩn Methanobacterium thermoautotrophicum cho thấy như sau: Theo con đường này. .133 Hình 6. Acid pyruvic thông qua các con đường trao đổi chất quen thuộc để tổng hợp ra các chất hữu cơ cần thết cho tế bào. Hô hấp carbonate tạo thành acetate Quá trình hô hấp carbonate tạo thành acetate mới được phát hiện gần đây ở vi khuẩn methane. Dưới sự xúc tác của piruvate siterase. 1phân tử CO2 bị [H] có năng lực khử thành CH3-X. 1phân tử CO2 khác bị CO dehydrogenase khử thành CO.7: Sơ đồ giả thiết sinh tổng hợp VTM B12 ở vi khuẩn sinh methane V. khử sulfate.

Vai trò của vi khuẩn methane trong thiên nhiên và trong đời sống con người ? . Vị trí vi khuẩn. 3. So sánh những điểm khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kỵ khí ? 2.134 Câu hỏi ôn tập chương 6 1. xạ khuẩn. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa hô hấp nitrate và hô hấp sulfate. nấm men trong các hệ thống phân loại hiện nay ? 4. nấm mốc.

rồi lại lập tức khuếch tán trở lại sau khi NADH đã được oxi hóa thành NAD+ để lặp lại chu trình một lần nữa. Con đường Embden-Meyerhof chung cho các quá trình lên men (EM) : Bước chuyển hóa Lên men là một quá trình oxi hóa-khử cân bằng nội sinh. Con đường trao đồi chất chung đối với sự lên men glucose là con đường đường phân. năng lượng được dự trữ dưới dạng ATP và hai phân tử piruvat được tạo thành. sự oxi hóa tiếp tục chỉ có thể xảy ra khi một phân tử NAD+ có mặt để tiếp nhận các điện tử vừa được giải phóng ra. không có các phản ứng oxi hóa và cũng không giải phóng năng lượng. cũng còn được gọi là con đường Embden-Meyerhof. Nhiều con đường khử piruvat cũng gặp ở các vi sinh vật nhân sơ khác. piruvat bị khử thành acid lactic. Tuy nhiên. glixeraldehit-3-phosphate (GAP). sẽ được tạo thành.3 điphosphoglixeric có hai phân tử NAD+ bị khử thành NADH. còn năng lượng thì được sinh ra nhờ sự phosphorin hóa cơ chất. Trong sự tạo thành hai phân tử acid 1. Trong bước hai. . song kết quả thật sự đều giống nhau. NADH có thể tách khỏi GAP-dedihydrogenase. (chẳng hạn lactat-dedihydrogenase. Là một coenzyme dễ khuếch tán. mỗi bước gồm một số phản ứng riêng biệt do enzyme xúc tác. Trong bước ba.144 Chương 8 Các quá trình lên men I. Đường phân được chia thành ba bước chính. enzyme khử piruvat thành acid lactic). trong đó một số nguyên tử của nguồn năng lượng (chất cho điện tử) trở nên có tính khử hơn. sự oxi hóa-khử xảy ra. một phản ứng oxi hóa-khử thứ hai xảy ra và các sản phẩm lên men (chẳng hạn ethanol và CO2. hoặc acid lactic). Trong trường hợp của nấm men. một tế bào chỉ chứa một lượng nhỏ NAD+. Sự "tắc đường" này có thể được khắc phục trong lên men bằng cách oxi hóa NADH trở lại thành NAD+ nhờ các phản ứng khử piruvat thành một trong hàng loạt các sản phẳm lên men khác nhau. piruvat bị khử thành ethanol với sự giải phóng CO2. tức là NADH phải được hồi phục lại thành dạng oxi hóa. và nếu như toàn bộ NAD+ bị chuyển thành NADH thì phản ứng oxi hóa glucose sẽ bị đình chỉ. trong khi một số nguyên tử khác trở nên oxi hóa hơn. gắn vào một enzyme khác. NAD+. song lại dẫn đến việc tạo ra hai phân tử trung gian quan trọng. để cho các phản ứng thu nhận năng lượng của lên men có thể tiếp tục. Bước một gồm các phản ứng chuẩn bị. ở các vi khuẩn lactic.

Salmonella. sự khử NAD+ tại một bước trong con đường đường phân sẽ được cân bằng bởi sự oxi hóa nó tại một bước khác. Trong trường hợp này. (Các) sản phẫm cuối cùng cũng phải nằm trong trạng thái cân bằng oxi hóa-khử với cơ chất ban đầu. acid lactic. acid hỗn hợp.1: Các quá trình lên men phổ biến ở vi sinh vật Kiểu lên men Lên men rượu Lên men lactic đồng hình Lên men lactic dị hình Acid propionic Acid hỗn hợp Phản ứng tổng thể Hexose → 2 Ethanol + 2 CO2 Hexose → 2 Lactat + 2 H+ Hexose → Lactat + Ethanol + CO2 + H+ Lactat → Propionat + Acetate + CO2 Hexose → Ethanol + 2. Có . acid butiric và acid homoacetic. Bảng 6. tức là glucose.3Butandiol + Xucxinat + Lactat + Acetate + Focmat + H2 + CO2 Hexose → Butirat + Acetate + H2 + CO2 Hexose → Butanol + Acetate + Aceton + Ethanol + H2 + CO2 Ethanol + Acetate + CO2 → Caproat + Butirat + H2 Fructose → 3 Acetate + 3 H+ 4 H2+ 2 CO2 + H+ → Acetate + 2 H2O Acetate + H2O → CH4 + − HCO 3 Vi sinh vật thực hiện Nấm men Zymomonas Streptococcus Một số Lactobacillus Leuconostoc Một số Lactobacillus Propionibacterium Clostridium propionicum Các vi khuẩn đường ruột Escherichia. Klebsiella.145 Trong bất kỳ một phản ứng thu năng lượng nào. acid propionic. Tính đa dạng của lên men Bảng 6. Enterobacter Clostridium butyricum Clostridium acetobutylicum Clostridium kluyveri Clostridium aceticum Acetobacterium Methanothrix Methanosarcina Acid butiric Butanol Caproat Homoacetic Sinh methane II. Đó là các quá trình lên men rượu.1 trình bày một số kiểu lên men chính được phân loại dựa trên các sản phẩm được tạo thành. Shigella. sự oxi hóa bao giờ cũng phải được cân bằng với sự khử và phải có một chất nhận nào đó đứng chờ sẵn để nhận một điện tử vừa được tách ra.

ΔGo' = -142. purinolyticum lên men các purin như xantin hoặc ađenin với sự tạo thành acetate. acidiurici và C. như C. nhiều vi khuẩn kị khí tạo thành bào tử (chi Clostridium) lên men các amino acidvới sự sản sinh acetate. 4 Glycerin + 2 HCO → 3 7 Acetate + 5 H+ + 4 H2O Resocxinol 2 C6H4(OH)2 + 6 H2O → 4 (một hợp chất Acetate + Butirat + 5 H+ thơm) Xinamat (một 2C9H7O2 + 2 H2O → C9H9O2 + hợp chất thơm) Benseat + Acetate + H+ Phlorogluxinol C6H6O3 + 3 H2O → (một hợp chất 3 Acetate + 3 H+ thơm) Putresxin 10 C4H12N2 + 26 H2O → 6 Acetate + 7 Butirat + 20 NH4+ + 16 H2 + 13 H+ Xitrat Xitrat + 2 H2O → Focmat + 2 − Acetate + HCO 3 + H+ Aconitat Clostridium spp.+ 3H+. Bảng 6. C6H6O3) theo con đường sau : Phloroglucinol (C6H6O3) +3 H2O → 3 acetate.3. amoniac và H2. CO2. Chẳng hạn.146 nhiều quá trình lên men được phân loại dựa trên cơ chất được lên men thay vì các sản phẩm.2. chưa phân loại Bacteroides sp. Chẳng hạn. Một số ví dụ được nêu trên bảng 6. Còn những bọn kị khí khác thì lên men các hợp chất thơm. Nhiều trong số các vi khuẩn này có thể được xem như các chuyên gia về trao đổi chất vì chúng có khả năng phân giải một hoặc nhiều cơ chất mà các vi khuẩn khác không phân giải được.5-benzenetriol. Aconitat + H++ 2 H2O → 2 CO2 Acidaminococcus fermentans + 2 Acetate + H2 . focmat. và amoniac. Acetovibrio multivorans Pelobacter masiliensis Pelobacter acidigallici Các vi khuẩn kị khí gram dương không sinh bào tử. Các loài Clostridium khác. vi khuẩn Pelobacter acidigallici lên men hợp chất thơm phloroglucinol (1. và trong một sồ trường hợp chỉ bởi một vi khuẩn duy nhất. 2: Một số quá trình lên men không thông thường Kiểu lên men Acetylen Glycerin Phản ứng cân bằng Vi sinh vật thực hiện tổng thể 2 C2H2 + 3 H2O → Ethanol + Pelobacter acetylenicus Acetate + H+ − Acetobacterium spp.5 kJ/phản ứng Nhiều quá trình lên men không thông thường chỉ được thực hiện bởi một nhóm rất hạn chế các vi khuẩn kị khí.

Propionigenium modestum thực hiện phản ứng sau đây : Xucxinat2. Sở dĩ như vậy là vì sự loại CO2 khỏi xucxinat .+ HCO3. ΔGo' = -20. cả hai đều gắn sự lên men các acid đicacboxilic với các bơm ion sinh năng lượng liên kết với màng. Trong những trường hợp này sự phân giải cơ chất được gắn liền với những bơm ion được dùng để tạo nên một građien proton hoặc natri qua màng. Lên men không có sự phosphorin hóa cơ chất Với một số cơ chất. Ví dụ về kiểu này có các quá trình lên men của Propionigenium modestum hoặc Oxalobacter formigenes. tuy nhiên các hợp chất này vẫn trợ giúp sinh trưởng lên men của một cơ thể nào đó.5 kJ/phản ứng Phương trình tổng thể này thu không đủ năng lượng tự do để ghép đôi với sự tổng hợp ATP trực tiếp nhờ phosphorin hóa cơ chất. năng lượng sinh ra không đủ để ghép đôi với sự tổng hợp ATP trực tiếp nhờ phosphorin hóa cơ chất. tuy nhiên nó lại được dùng làm phản ứng thu năng lượng duy nhất cho sinh trưởng của vi khuẩn.+ H2O → Propionat..147 Glioxilat Xucxinat Oxalat Malonat 4 Glioxilat +3 H+ + 3 H2O → 6 CO2 + 5 H2 + Glicolat Xucxinat + H2O → Propionat + − HCO 3 Vi khuẩn gram âm chưa phân loại Propionigenium modestum Oxalat + H2O → Focmat + Oxalobacter formigenes − HCO 3 Malonat + H2O → Acetate + Malonomonas rubra − Sporomusa malonica HCO 3 III.

oxalat tồn tại dưới dạng ion hóa oxalat-.1: Lên men liên kết với bơm ion ở vi khuẩn (năng lượng thu được không qua phosphorin hóa cơ chất) (qua metilmalonil-CoA và đecacboxilase liên kết với màng bởi Propionigenium modestum đã được ghép đôi với sự xuất Na+ qua màng tế bào chất.7 kJ/phản ứng ở pH trung tính. . Oxalobacter formigenes thực hiện sự lên men oxalat : Oxalat2. modestum sử dụng građien này để hoạt hóa sự tổng hợp ATP..+ HCO3. và sự loại cacboxil thành focmat.148 Hình 6.+ H2O → Focmat. ΔGo' = -26.tiêu thụ một proton.khỏi tế bào sẽ tạo nên một động lực nhờ proton (proton motive force = PMF) có khả năng ghép đôi với sự tổng hợp ATP nhờ một ATPase chuyển vị proton nằm trên màng. Một ATPse chuyển vị Na+ nằm trên màng của P. Sau đó sự xuất focmat.

một hiện tượng mà hai sinh vật khác nhau có thể cùng nhau phân giải một chất nào đó . tuy nhiên. H2 được sinh ra bởi đối tác lên men rượu lại là một chất cho điện tử đầy giá trị đối với quá trình hình thành methane do một vi khuẩn sinh methane thực hiện. dù chỉ thu được dưới 31.149 Điều thú vị và độc đáo trong trao đỗi chất của cả Propionigenium modestum lẫn Oxalobacter formigenes nằm ở chỗ sự tổng hợp ATP xảy ra không cần cả phosphoril hóa cơ chất lẫn chuỗi vận chuyển điện tử. và vi khuẩn sinh methane. Và khi cộng hai phản ứng lại thì phản ứng tổng thể sẽ là một phản ứng toả nhiệt và có thể trợ giúp sinh trưởng của cả hai đối tác trong hỗn hợp cộng dưỡng.+2H+ +19. cho đến nay. Hãy xem xét trường hợp cộng dưỡng liên quan tới quá trình lên men ethanol thành acetate và sự sản sinh methane sau đó. Tuy nhiên. Điều cần rút ra từ những sự lên men này là : các phản ứng. bọn lên men ethanol thực hiện một phản ứng không thuận lợi về mặt năng lượng tự do (ΔGo' dương). cũng không thể lập tức bị coi là không có khả năng trợ giúp sinh trưởng cho một vi khuẩn. Lên men ethanol 2CH3CH2OH + 2H2O → 4H2 + 2CH3COO.111.130.và bảo toàn năng lượng của quá trình phân giải đến mức không cơ thể nào trong hai cơ thể đó một mình có thể làm được. sự tạo thành ATP theo cơ chế hóa thẩm vẫn xảy ra dựa vào một bơm Na+/H+ kết hợp với sự loại CO2 khỏi các acid hữu cơ. Trong đa số trường hợp. cộng dưỡng cũng còn được gọi là sự chuyển H2 liên loài. Như có thể thấy trên hình 2. bản chất của một phản ứng cộng dưỡng có liên quan tới khí dihydro (H2) sinh ra bởi một trong hai đối tác và được tiêu thụ bởi đối tác kia. con số cần thiết để tạo thành một ATP. IV.1). lên men homoacetate. Nếu như phản ứng có thể ghép đôi được với một građien ion thì sự sản sinh ATP vẫn có khả năng xảy ra và do vậy vẫn có sinh trưởng (Hình 6.3 kJ/phản ứng → CH4 + 2CH3COO .8 kJ. Hiện tượng cộng dưỡng (syntrophy) Trong vi sinh vật học có nhiều ví dụ về hiện tượng cộng dưỡng. hoặc không có khả năng ghép đôi với sự phosphorin hóa cơ chất.4 kJ /phản ứng Sinh methane 4H2+ CO2 . Kẻ tiêu thụ H2 có thể là bất kỳ một cơ thể nào trong số các vi khuẩn khử sunfat. Do vậy.7 kJ/phản ứng → CH4 + 2H2O Phản ứng cộng dưỡng 2CH3CH2OH + CO2 .

Sự chuyển hóa piruvat thành ethanol gồm hai bước. 1. Trong bước sau. đặc biệt là các chủng thuộc loài Saccharomyces cerevisiae. Syntrophomonas không thể mọc được trên butirat. nấm men là những cơ thể hô hấp hiếu khí.+ H+ + 2H2 . Lên men rượu nhờ nấm men và vi khuẩn Ethanol là một trong số các sản phẩm lên men phổ biến nhất gặp ở vi sinh vật. Nhiều vi khuẩn kị khí và hiếu khí cũng tạo thành ethanol như các sản phẩm chính hoặc sản phẩm phụ khi lên men các hexose hoặc pentose. Trong bước một.+ 2H2O → 2acetate. V. Glucose 2 Piruvat 2NAD 2NADH 2 Acetaldehyt 2CO2 2Ethanol . Song nếu H2 vừa sinh ra trong phản ứng được tiêu thụ ngay bởi một cơ thể đối tác (như một vi khuẩn sinh methane) thì Syntrophomonas lại sinh trưởng rất tốt trong ống giống cấy chung với bọn tiêu thụ H2. Vi sinh vật sản sinh ethanol chủ yếu là nấm men. nhưng khi vắng mặt không khí chúng sẽ lên men hiđrat cacbon thành ethanol và CO2. Giống như đa số nấm.2 kJ/phản ứng Sự biến đổi năng lượng tự do của phản ứng này rất không thuận lợi và trong ống giống thuần khiết.150 Một ví dụ khác của hiện tượng cộng dưỡng là sự oxi hóa butirat thành acetate cộng với H2 bởi vi khuẩn cộng dưỡng oxi hóa acid béo Syntrophomonas: Butirat. Bản thân thực vật và nhiều loài nấm cũng tích lũy ethanol dưới các điều kiện kị khí. piruvat được loại CO2 thành acetaldehit nhờ piruvat-đecacboxilase với sự tham gia của tiaminpirophosphate. Sự tạo thành ethanol nhờ nấm men Sự lên men glucose thành ethanol và CO2 nhờ Saccharomyces cerevisiae diễn ra theo con đường Embden-Meyerhof. acetaldehit bị khử thành ethanol nhờ alcohol-đedihydrogenase chứa NADH. ΔGo' = +48.

. Dihydrosulfit vốn không độc đối với nấm men.CHOH -SO3Na Lúc đó glycerin sẽ xuất hiện như một sản phẩm lên men mới. và do vậy không còn hoàn thành được chức năng của một chất nhận điện tử. Ông đã khám phá ra rằng. thay cho acetaldehit. Lúc này. nhờ vậy trạng thái oxi hóa-khử sẽ được cân bằng. Khi bổ sung các chất kiềm (NaHCO3. 2. dihydro tách ra do triosephosphatedehydrogenase xúc tác sẽ được tiêu thụ. Na2HPO4) thì glycerin cũng được tạo thành vì acetaldehit bị chuyển thành ethanol và acetate qua phản ứng hóa hai. acetaldehit bị bắt giữ.151 Bằng sự chuyền H này. Phương trình phản ứng diễn ra như sau : Glucose + Dihydrosulfit → Glycerin + Acetaldehit-sulfit + CO2 Phương trình lên men cải biến này được gọi là dạng lên men Neuberg 2. và do vậy không thể hoạt động như một chất nhận điện tử được nữa. không chỉ glucose mà cả piruvat cũng được nấm men lên men và acetaldehit xuất hiện như một sản phẩm trung gian có thể bị bắt giữ bởi dihydrosulfit. Nguyên lý của nó là. Lên men với sự có mặt của dihydrosulfit đã được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất glycerin. Phương trình lên men có tên là dạng lên men Neuberg 3 và được viết như sau : Glucose + 2H2O → Ethanol + Acetate + 2Glycerin + 2CO2 Dạng lên men thông thường được Neuberg gọi là dạng lên men 1. đồng thời hiệu suất ethanol và CO2 sẽ giảm xuống. Nếu bổ sung dihydrosulfit vào một môi trường chứa glucose đang được nấm men lên men thì acetaldehit sẽ bị kết tủa do tạo thành phức chất : CH3-CHO + NaHSO3 → CH3. Các dạng phương trình Neuberg Các phương pháp và phát hiện của Carl Neuberg về lên men rượu không chỉ có ý nghĩa lịch sử. dihydroxiacetonphosphate được sử dụng làm chất nhận điện tử và bị khử thành glycerin-3-phosphate rồi tiếp tục bị loại phosphate để trở thành glycerin.

sự phosphorin hóa chuỗi hô hấp cũng cạnh tranh ADP và phosphate để phát sinh ATP. Glucose-6-phosphate kìm hãm dị lập thể hexokinase. Có hai cơ chế chịu trách nhiệm đối với hiện tượng này. do đó làm giảm sự tiêu thụ đường này. đó là sự cạnh tranh ADP và phosphate vô cơ giữa hai quá trình phosphorin chuỗi hô hấp và phosphorin hóa cơ chất. Enzyme chìa khóa dị lập thể điều hòa sự sử dụng glucose trong nấm men lên men rượu là phosphofructokinase. Sự loại dihydro xảy ra trong phản ứng oxi hóa glyceraldehyt-3-phosphate cần ADP và phosphate vô cơ (Pvc) : Glyceraldehyt-3-phosphate + NAD + Pvc NAD + ATP H → 3-phosphoglicerate + Do vậy. Lúc đó nồng độ nội bào của ADP và phosphate giảm. sự chuyển hóa glucose và do vậy. kìm hãm cả sự hấp thu glucose.152 3. Cơ chế thứ hai chịu trách nhiệm đối với hiệu ứng Pasteur là cơ chế điều hoà bằng enzyme dị lập thể. khi oxi xâm nhập vào môi trường. ATP được tạo thêm rất nhiều nhờ sự quá trình phosphorin hóa chuỗi hô hấp. sự chuyển hóa cơ chất (glucose) qua con đường EM phụ thuộc vào sự có mặt của ADP và phosphate. Hình 3 tóm tắt những quan hệ điều hòa chủ chốt trong hiệu ứng này. Sự chuyển sang hô hấp không những làm giảm sự tạo thành ethanol và CO2 mà còn làm giảm sự hấp thụ đường. Để duy trì sự cung cấp năng lượng. ADP và phosphate lại trở nên có sẵn đối với phản ứng loại dihydro của glyceraldehyt-3-phosphate. Trái lại. trong điều kiện hiếu khí. . Trong điều kiện thoáng khí.6-điphophat nhờ ATP và bị kìm hãm dị lập thể bởi ATP. sự lên men rượu chỉ tạo thành một vài ATP tính trên mỗi phân tử glucose. và hậu quả là. sự tiêu thụ glucose (cho lên men) vẫn tăng. Đó là enzyme không thuận nghịch đầu tiên của con đường EM. Sự kìm hãm theo cơ chế liên kết ngược này làm tăng nồng độ glucose-6-phosphate trong tế bào do tính thuận nghịch của phản ứng enzyme trước đó. tế bào phải sử dụng nhiều glucose. Khi dùng đinitrophenol (DNP) để làm bất hoạt phosphorin hóa chuỗi hô hấp. Tuy nhiên. bởi vậy người ta thấy ngay trong điều kiện thóang khí. Nó xúc tác cho sự phosphorin hóa fructose-6-phosphate thành fructose-1. Một mặt. Tỉ lệ của ATP/AMP trong trường hợp này rất thấp. sự tạo thành ethanol cũng sẽ giảm. Hiệu ứng Pasteur Hiệu ứng Pasteur là sự ức chế lên men rượu (hay quá trình đường phân) bởi oxi (tức là bởi hô hấp hiếu khí).

4.6-diphosphate và các triosephosphate lại giảm mạnh. Hiệu ứng Pasteur cũng gặp ở vi khuẩn (chẳng hạn. Schizosaccharomyces pombe và Kluyveromyces sp. phosphofructosekinase hoạt động như một cái van được điều chỉnh bởi các ađenilat cũng như các chất trao đỗi trung gian khác. Sự điều hòa mô tả ở trên có thể được chứng minh dễ dàng khi người ta đo nồng độ nội bào của glucose. ở E. . không phải AMP mà ADP mới là chất hiệu ứng dương. Hoạt tính của phosphofructokinase cũng bị kìm hãm bởi xitrat. nồng độ giảm đi. còn các cơ chế điều hòa thì thường có tính đặc hiệu loài và đặc hiệu chủng. chỉ có những khác biệt về loại chất hiệu ứng. fructose-6phosphate. Nhờ chất hiệu ứng âm tính thứ hai này mà tác dụng kìm hãm của ATP được tăng cường. các chất trao đổi nằm phía trên van sẽ bị ứ đọng.Kỹ thuật sản xuất ethanol nhờ nấm men Các loài nấm men dùng trong sản xuất ethanol là các nấm đơn bào mang nhiều đặc điểm phong phú về sinh trưởng và phát triển.6-diphosphate và các triose-phosphate trước và sau khi chuyển từ điều kiện nuôi kị khí sang điều kiện nuôi hiếu khí. Saccharomyces uvarum (carslbergensis). Nguyên tắc điều hòa là giống nhau. coli. còn các chất nằm bên dưới van được tiếp tục chuyển hóa và do vậy.153 Trong khi ATP kìm hãm dị lập thể phosphofructokinase thì AMP lại hoạt hóa nó. Các loài được quan tâm trước hết trong sản xuất công nghiệp là Saccharomyces cerevisiae. nồng độ glucose-6-phosphate và fructose-6-P của tế bào tăng nhanh. fructose-1. Các tính chất mong muốn của một quá trình sản xuất ethanol công nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn chủng vi sinh vật dùng trong lên men. nhiều biến chủng bắt nguồn từ các nấm men này đã được tạo ra nhờ kỹ thuật di truyền. tính chịu cồn cần thiết. ở đây. khả năng sống sót ở nhiệt độ cao. Các chủng này phải có một năng suất sản phẩm cao trên một đơn vị cơ chất được sử dụng. glucose-6-phosphate. còn nồng độ của fructose-1. Chẳng hạn. Ngoài ra. trái lại các ion amôn lại kích thích enzyme này. Nếu van bị đóng. một tốc độ lên men cao. tính bền trong các điều kiện lên men và tính chịu pH thấp. coli) và ở mô động vật. Những cơ chế cơ bản của trao đỗi chất thì rất giống nhau. Bởi vậy một tỉ lệ ATP/AMP thấp như trong lên men lại kích thích sự hấp thu và sự trao đổi glucose. ở E. Ngay sau khi được thông khí.

các cơ thể này có khả năng sinh trưởng và lên men ethanol có hiệu quả ở các giá trị pH giữa 3. Các muối vô cơ (như Mn. người ta cũng đưa thêm vào một số chất dinh dưỡng bổ sung như các muối amôn. phosphate K hay nguồn cao ngô rẻ tiền. Cu. dưới điều kiện kị khí chuyển hoá glucose thành ethanol trước hết bằng con đường Embden-Meyerhof. Nhiều loại nguyên liệu dùng để sản xuất rượu ở quy mô lớn (như rỉ đường mía hay actiso Jerusalem) ngoài hiđrat C còn cung cấp toàn bộ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng của nấm men. Do vậy. Các biến chủng này chứa ADN ti thể đã bị biến đổi theo hướng ức chế sự tạo ra các enzyme cần thiết cho sự trao đổi chất hiếu khí và do vậy thích hợp với sự tổng hợp rượu. Phản ứng thật sứ bao gồm sự tạo thành 2 mol ethanol.5-6. K và Mg dùng để tổng hợp các thành phần thứ yếu. Thông thường oxi được giữ trong dịch lên men ở nồng độ 0. Thấp hơn một chút là P. và các vitamin) được yêu cấu dưới dạng vết. N.05-0. Các nhu cầu tương đối của các chất dinh dưỡng được dùng trong sự tổng hợp ethanol tỉ lệ thuận với các thành phần chính của tế bào nấm men. Nói chung. Bất cứ nồng độ nào nằm trên giới hạn đó đều sẽ kích thích sinh trưởng.1 mm Hg tính theo áp suất oxi. Trong một số trường hợp. acid nucleic. O. . Một nồng độ nhỏ oxi cần phải được cung cấp cho nấm men lên men vì đây là thành phần cần thiết trong sự sinh tổng hợp các chất béo chưa bão hòa và các lipit. Sở dĩ như vậy là vì một phần chất dinh dưỡng đã được sử dụng để tổng hợp sinh khối mới và cho các phản ứng liên quan tới sự duy trì tế bào. vi phạm đến sự tạo thành ethanol (hiệu ứng Pasteur). về mặt trọng lượng mỗi gam glucose về lý thuyết có thể tạo ra 0. S. Co. Hiệu suất lên men Nấm men. Cũng còn có các phản ứng phụ xảy ra (thường dẫn tới Glycerin và sucxinat) tiêu thụ tới 4-5% cơ chất tổng số. Chúng bao gồm C. Hiện nay người ta quan tâm nhiều đến việc tạo ra các thể đột biến khuyết hô hấp từ nấm men nhờ việc sử dụng các tác nhân hóa học như các thuốc nhuộm hoặc các hợp chất làm biến tính protein. và H. 5. Nếu loại trừ được các phản ứng này thì sản lượng ethanol có thể tăng thêm được 2. 2 mol CO2 và 2 mol ATP trên mỗi mol glucose được lên men.0 và nhiệt độ từ 28-35oC.154 Khả năng sử dụng các cơ chất khác nhau phụ thuộc vào loài.7%. Zn) và các nhân tố sinh trưởng hữu cơ (acid amin.51 g rượu. Tuy nhiên sản lượng đạt được trong lên men thực tế thường không vượt quá 90-95% con số lý thuyết.

155

Hình 6.3: Hiệu ứng Pasteur Cơ chế điều hòa nhờ enzyme dị lập thể Phosphofructosekinase

Nấm men rất mẫn cảm với sự ức chế bởi ethanol. Nồng độ 1-2% (w/v) đã đủ để làm chậm sinh trưởng của vi sinh vật và ở nồng độ cồn 10% (w/v) tốc độ sinh trưởng của nấm men gần như ngừng hẳn. Bản chất của hiện tượng kìm hãm này là rất phức tạp. Việc thêm cồn vào pha log làm giảm nhanh tốc độ sinh trưởng của nấm men (có lẽ do tác động lên sự tổng hợp protein), giảm khả năng sống sót của tế bào (qua sự biến tính không thuận nghịch của các enzyme), và ở một mức độ thấp hơn nhiều,

156

ethanol làm giảm tóc độ tổng hợp bản thân nó. Các dẫn liệu về mức độ chịu cồn của một số chủng nấm men phụ thuộc rất nhiều vào thành phần acid béo trong màng tế bào chất cho thấy rằng thành phần acid béo kích thích hoặc kìm hãm sự tiết ethanol khỏi bào tương. Các kết quả khác cung chứng minh được rằng ethanol được tạo ra trong lên men (ethanol tự sinh) ức chế lên sinh trưởng của tế bào mạnh hơn là ethanol được đưa vào một cách nhân tạo từ bên ngoài. 6. Sự tạo thành ethanol nhờ vi khuẩn Trong số vi khuẩn, kiểu lên men rượu phổ biến ở nấm men (EM, piruvat-đecacboxilase) chỉ gặp ở Sarcina ventriculi. Đây là loài vi khuẩn chịu khí yếu, dễ dàng phân lập được từ đất, nhưng cũng gặp cả trong dịch tiêu hóa của những người mắc bệnh dạ dày. Các vi khuẩn này được coi là không bình thường vì có kích thước rất lớn (đường kính 4 μm), tạo nên các dạng hộp bao gói (chứa trên 64 tế bào mỗi hộp , được liên kết với nhau nhờ xenlulose), chịu pH (sinh trưởng được ở pH từ 0,9 đến 9,8) và tạo thành nội bào tử. Từ dịch ép lên men của cây dứa dại (Agave americana) ở vùng Mexico người ta đã phân lập được một loài vi khuẩn hình que, di động, có lông roi ở hai cực, có khả năng tạo thành ethanol. Vi khuẩn này có tên là Zymomonas mobilis, phân giải glucose theo con đường 2-keto-3deoxi-6phosphogluconat (KDPG) cắt piruvat thành acetaldehit và đioxit cacbon. Acetaldehit được khử thành ethanol. Ethanol, đioxit cacbon và một lượng nhỏ acid lactic là những sản phẩm lên men duy nhất. Người ta để ý rằng trong rượu mạnh chế từ dứa dại, các nguyên tử cacbon số 2 và số 3 cũng như số 5 và số 6 đã thay thế các nguyên tử cacbon số 1 và số 2 cũng như số 5 và số 6 trong rượu chế từ nấm men.

157

Trong quá trình lên men của một số Enterobacteriaceae và Clostridium, ethanol xuất hiện như một sản phẩm phụ. Tuy nhiên, tiền chất của ethanol, acetaldehit, không được giải phóng trực tiếp từ piruvat nhờ piruvatđecacboxilase mà được tạo thành nhờ sự khử acetil-CoA. Các vi khuẩn lên men lactic dị hình (ví dụ Leuconostoc mesenteroides) tạo ra alcohol theo một con đường hoàn toàn khác. Qua các bước đầu tiên của con đường pentosephosphate (PP), glucose được phân giải thành pentosephosphate. Phosphoketolase tấn công vào xilulose -5- phosphate : Xilulose-5-phosphate+Pvc→ Acetilphosphate + glyceraldehyt-3-phosphate Acetilphosphate vừa tạo thành nhờ acetaldehit-đedihydrogenase và alcohol-đedihydrogenase sẽ được khử thành ethanol. Sản phẩm phân giải còn lại là glyceraldehyt-3-phosphate, sẽ được khử thành lactat qua piruvat. VI. Lên men lactic và họ Lactobacteriaceae Các vi khuẩn lactic được xếp chung vào họ Lactobacteriaceae. Mặc dù nhóm này không có sự giống nhau về hình thái và, bao gồm cả vi khuẩn hình que dài, hình que ngắn lẫn các vi khuẩn hình cầu, song về mặt sinh lý chúng có chung các đặc điểm khá đặc trưng. Tất cả các đại diện đều là các vi khuẩn gram dương, không tạo thành bào tử (trừ Sporolactobacillus) và không di động. Để thu năng lượng chúng hoàn toàn phụ thuộc vào các hiđrat cacbon và tiết ra acid lactic (lactat). Đối lập với các Enterobacteriaceae là bọn cũng sản sinh acid lactic, chúng thuộc bọn lên men bắt buộc. Chúng khác chứa các hemin (xitocrom, catalase). Mặc dù vậy, các vi khuẩn thuộc họ Lactobacteriaceae có khả năng sinh trưởng khi có mặt oxi không khí, chúng thuộc bọn kị khí song đồng thời cũng là bọn chịu khí. Một vi khuẩn sinh trưởng hiếu khí mà không chứa catalase thì gần như chắc chắn đó là một vi khuẩn lactic (trừ ngoại lệ Acetobacter peroxydans và Shigella dysenteriae). 1. Nhu cầu về các chất bổ sung và nhân tố sinh trưởng Một đặc điểm nữa của các vi khuẩn lactic là có nhu cầu về các chất bổ sung. Không có đại diện nào có thể mọc được trên môi trường vô cơ thuần khiết chứa glucose và các muối amôn. Đa số trong chúng cần hàng loạt các vitamin (lactoflavin, tiamin, acid pantotenic, acid nicotinic, acid folic, biotin), và các acid amin, các bazơ purin và pirimiđin. Vì vậy người ta thường nuôi chúng trên các môi trường dinh dưỡng phức tạp chứa

158

những số lượng khá lớn cao nấm men, dịch cà chua, dịch đường sữa hoặc thậm chí cả máu nữa. Điều ngạc nhiên là một số vi khuẩn lactic (và cả các vi khuẩn lên men khác) khi sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng chứa máu có thể tạo thành các xitocrom và thậm chí có thể tiến hành quá trình phosphorin hóa chuỗi hô hấp. Vì vi khuẩn lactic thiếu năng lực tổng hợp các pocphirin nên khi các pocphirin được bổ sung vào môi trường thì một số vi khuẩn lactic có thể tạo thành các sắc tố hem tương ứng. Vi khuẩn lactic được coi như những kẻ què quặt về trao đỗi chất. Có thể rằng do hậu quả của sự chuyên hóa sinh trưởng trong sữa hoặc trên những môi trường giàu chất dinh dưỡng và chất sinh trưởng, chúng đã mất đi khả năng tổng hợp nhiều chất trao đỗi. Trong khi đó chúng lại có khả năng mà đa số các vi khuẩn khác không có, đó là khả năng sử dụng lactose. Khả năng này nhiều vi khuẩn đường ruột (ví dụ Escherichia coli) cũng có. Lactose không có mặt trong giới thực vật, nó được các động vật có vú tạo thành và tiết ra cùng với sữa hoặc được hấp thu vào cùng với sữa. Việc sử dụng được lactose cũng có thể được xem như một sự thích nghi với các điều kiện tồn tại trong đường ruột của động vật có vú. Lactose là một đisaccarit, trước khi đi vào các con đường phân giải hexose nó phải được phân cắt : Lactose + H2O
β- Galactozidase

D-glucose + D-galactose

Sau khi được phosphorin hóa galactose được chuyển thành glucosephosphate. Do có sự sản sinh một lượng lớn lactat nên môi trường dinh dưỡng cần phải được trung hòa. Thường người ta dùng cacbonat canxi. Trên một môi trường thạch dinh dưỡng có bổ sung cacbonat canxi có thể nhận ra sự tạo thành acid qua các vòng trong suốt bao quanh các khuẩn lạc. Nơi sống chủ yếu của các vi khuẩn lactic là sữa và những nơi sản xuất và chế biến sữa, thực vật nguyên vẹn hoặc đang tự phân hủy, cũng như đường ruột và niêm mạc của người và động vật. Do tạo thành một lượng lớn lactat và do tính chịu chua mà dưới các điều kiện môi trường thích hợp các vi khuẩn lactic phát triển nhanh, vì vậy có thể dễ dàng phân lập các vi khuẩn lactic trên các môi trường dinh dưỡng chọn lọc.

159

2. Lên men lactic đồng hình Vi khuẩn lactic lên men đồng hình tạo thành toàn bộ hoặc gần như toàn bộ là lactat. Chúng phân giải glucose qua con đường EM, chứa các enzyme cần thiết, kể cả alđolase và chuyển dihydro tách ra trong quá trình loại dihydro của glyceraldehyt-3-phosphate sang piruvat : Glucose
2 Piruvat

2 NAD

2 NADH

2 Lactat

Việc xuất hiện D-, L+ hay DL- lactat là phụ thuộc vào tính chuyên hóa không gian của enzyme vận chuyển lactat-đedihydrogenase và vào sự có mặt của một lactat-racemase. Chỉ một phần nhỏ piruvat được loại cacboxil và chuyển thành acetate, ethanol, CO2 và acetoin. Việc tạo thành các sản phẩm phụ phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của oxi. 3. Lên men lactic dị hình Vi khuẩn lên men lactic dị hình thiếu các enzyme chủ yếu của con đường EM là alđolase và triosephosphate-isemerase. Đoạn phân giải glucose đầu tiên chỉ xảy ra qua con đường pentosephosphate, tức là qua glucose-6-phosphate, 6-phosphogluconat và ribulose-5-phosphate (hình). Chất này nhờ một epimerase được chuyển thành xilulose-5-phosphate và nhờ phosphoketolase được phân giải trong một phản ứng phụ thuộc taminpirophosphate làm xuất hiện glyceraldehyt-3-phosphate và acetilphosphate. Các tế bào Leuconostoc mesenteroides không sinh trưởng và được rửa sạch đã lên men glucose thành lactat, ethanol và CO2 theo một tỉ lệ gần như tương đương: C6H12O6 → CH3 - CHOH - COOH + CH3 - CH2 - OH + CO2 ở các cơ thể này acetilphosphate bị khử qua acetil-CoA và acetaldehit thành ethanol. Các vi khuẩn lên men dị hình khác chuyển một phần hoặc

COOH + 3 CH3 . *Lên men lactic dị hình ở Bifidobacterium Vi khuẩn lactic dị hình Bifidobacterium bifidum có dạng chữ V hay chữ Y (bifidus tiếng Hi Lạp có nghĩa là bị chia đôi. Glyceraldehyt-3-phosphate được chuyển qua piruvat thành lactat. Ribose được L. song lại chứa các phosphoketolase hoạt động. Hexose được chuyển hóa theo con đường sau đây : . không chịu khí và cần một khí quyển chứa CO2 (10% CO2) để sinh trưởng. Bifidobacterium chuyển hóa glucose theo phương trình : 2 C6H12O6 → 2 CH3 . Vi khuẩn này cần N-acetilglucosemin chỉ có trong sữa người mà không có trong sữa bò.160 toàn bộ acetilphosphate thành acetate. phân giải fructose-6-phosphat và xilulose-6-phosphat thành acetilphosphate và eritro-4-phosphate hoặc glixeraldehyt-3-phosphate.COOH Bifidobacterium lên men glucose qua con đường phụ phosphoketolase. trong đó liên kết phosphate giàu năng lượng được chuyển sang ADP và được sử dụng dưới dạng ATP. trước hết là các trẻ nuôi bằng sữa mẹ. Dihydro thừa trong trường hợp này được truyền cho glucose làm xuất hiện manit. không chứa aldolase cũng như glucose-6-phosphatdehydrogenase. là thành viên trong khu hệ đường ruột của trẻ sơ sinh.CHOH . mesenteroides lên men thành lactat và acetate. Các đại diện thuộc chi Bifidobacterium là những vi khuẩn kị khí nghiêm ngặt. bị phân cắt).

Trong các môi trường làm giàu này nhóm vi khuẩn nào phát triển được là tuỳ thuộc vào các điều kiện đặc biệt. Nhờ đặc tính bảo quản và khử trùng dựa trên nguyên tắc acid hóa mà các vi khuẩn lactic . Epimerase . Phosphogluconat-dedihydrogenase 3. Phosphoketolase 4. Chúng làm giảm pH xuống dưới 5 và qua đó ức chế sinh trưởng của các vi khuẩn kị khí khác là bọn không có khả năng sinh trưởng ở độ chua này.161 Hình 6. Glucose-6-phosphat-dehydrogenase 2. 4. ứng dụng của lên men lactic Nếu để dung dịch đường không khử trùng chứa cả các nguồn nitơ phức tạp và các chất sinh trưởng một cách tự nhiên trong trong điều kiện kị khí hoặc dưới dạng lớp cao thì các vi khuẩn lactic sẽ nhanh chóng phát triển ở phía bên trong.4: Lên men lactic dị hình :1.

Vi khuẩn lactic phân bố trên các nguyên liệu thực vật giữ một vai trò to lớn trong việc bảo quản thức ăn gia súc. được nén chặt trong các hầm ủ. protein (chủ yếu là cazein). KCl. Sữa có một thành phần dinh dưỡng cao.162 được sử dụng. Bắp cải được cắt nhỏ. Sự đông cũng làm tách riêng phần dịch đường sữa (whey) ở trên bề mặt. trong nông nghiệp. sau đó được bổ sung thêm bởi các vi sinh vật khác từ người vắt sữa. Trong điều kiện yếm khí. trong nội trợ. 9g chất khoáng (gồm phosphate. Trong các giai đoạn sớm của lên men sữa lactose bị tấn công nhanh bởi Streptococcus lactis và Lactobacillus spp. Một lít sữa nặng 1032g bao gồm 902g nước và 130g chất khô trong đó chứa 49g lactose.1. lá các loại cây lấy củ hoặc cỏ . 39g chất béo (là những giọt mỡ đường kính 1-8 μm gồm glixerit và các chất tan trong lipit. nhưng khi đi ra khỏi núm vú thì sữa bị nhiễm bởi khu hệ bình thường của động vật. Ở trong bầu vú của động vật thì nó là vô trùng. K.Dưa là một sản phẩm của quá trình lên men lactic. như colesterol và các vitamin A. 4. chứa nhiều nước và giàu các muối khoáng. E. Là một môi trường gần như hoàn hảo nên sữa rất mẫn cảm với sự sinh trưởng của vi sinh vật. trong ngành sản xuất và chế biến sữa. 4. xitrat. Quá trình này có thể xảy ra tự nhiên hoặc được con người bắt chước như trong qnầ trình sản xuất phomat hoặc iagua. Để tạo điều kiện cho lên men lactic xảy ra.7g protein mà chủ yếu là cazein. 4. đường (đặc biệt là lactose) và các vitamin.Thức ăn ủ chua. Khi để sữa ở trong phòng nhiều loại vi khuẩn sẽ lên men lactose tạo thành acid và làm thay đổi tính chất và kiến trúc của sữa. D. lúc đầu bởi Leuconostoc ..3.. lên men lactic sẽ xảy ra một cách tự nhiên.Các sản phẩm sữa. Sữa chua là sản phẩm của sự lên men sữa lỏng bằng sự để chua ngẫu nhiên dưới tác động của nhiều vi khuẩn sinh acid .với sự tạo thành CO2. và về sau có sự tham gia của Lactobacillus plantarum. mỡ bơ. 32. *Sữa chua (sữa bơ). Sự tiết acid lactic và sự giảm pH làm protein của sữa bị đông lại thành cục vón (curd). NaCl và MgCl2).2. máy hoặc bình chứa. trộn và bóp với muối ăn 2-3%. thêm rỉ đường để nâng cao tỉ lệ C/N và tạo độ chua ban đầu bằng cách thêm acid formic hay acid vô cơ. Cục vón cũng có thể được tạo nên nhờ tác dụng của vi sinh vật hoặc nhờ một enzyme (rennin) lấy từ dạ dày bê.

Sữa đông. tùy theo vùng có tên gọi khác nhau. Sữa chua được làm từ sữa đầy đủ (chứa ít nhất 3% mỡ của sữa) thường được trộn với bột sữa đã vớt váng nhằm làm tăng hàm lượng chất rắn toàn phần và cải thiện cấu trúc gel protein. Nó có một độ đông đặc mịn giống như gel.5-2%). Kem chua được sản xuất bởi một quá trình rất giống quy trình dùng để sản xuất sữa chua chỉ trừ việc kem cà phê đã được sử dụng làm nguyên liệu thô. Khu hệ vi sinh vật bao gồm nấm men Torula (chịu trách nhiệm đối với quá trình lên men rượu) và các vi khuẩn Streptococcus lactis và Lactobacillus caucaticus (chịu trách nhiệm đối với lên men lactic). CO2 và một số sản phẩm phân giải cazein sinh ra từ hoạt động phân giải protein của nấm men. sữa tuần lộc hoặc sữa ngựa. *Iagua. cremoris). Phần quan trọng trong hương thơm đặc biệt của iagua là các hợp chất cacbonyl với đixetyl và acetaldehit chiếm ưu thế. Iagua được sản xuất bằng cách cấy vào sữa đã khử trùng Pasteur đồng nhất khoảng 1. Độ quánh mịn được hình thành trong thời gian này. ở một số nước. nhiều bọt. Việc thêm đường và hoa quả vào iagua (iagua hoa quả) làm tăng đáng kể sức tiêu thụ sản phẩm này. lactose được chuyển hoá thành acid lactic. có vị chua. Kefia chứa acid lactic (0. hoặc của một số lượng ít hơn nhiều các vi khuẩn gây thơm (như Streptococcus diacetylacis. *Phomat. Kumis được làm từ sữa ngựa hay sữa dê do các giống kumis thuần khiết (Thermobacterrium bulgaricus và nấm men Candida) .163 lactic khác nhau (như Streptococcus lactis hay S.5. *Kefia và Kumis. Sản phẩm cuối cùng có vị chua (độ chua 40-60oSH).5-3% các vi khuẩn lactic ưa nhiệt (giống hỗn hợp của một hoặc nhiều chủng như Streptococcus thermophilus hay Lactobacillus bulgaricus) và sau đó giữ ở 42-45oC trong khoảng 3 giờ. một số lượng rượu đáng kể (0. đặc. Iagua được làm từ các loại sữa chứa các hàm lượng mỡ khác nhau bằng cách lên men nhờ các giống đặc biệt. Một loại igua đặc biệt có tên là sữa aciđophilus được sản xuất nhờ Lactobacillus acidophilú. Phomat là sản phẩm thu được từ sữa đông bằng cách loại bỏ dịch đường sữa và bằng cách làm chín cục vón khi có mặt một khu hệ . khác biệt rõ ràng với loại sữa chua bình thường. Cả hai đồ uống làm từ sữa này đều là các sản phẩm địa phương của vùng Caucasus và các vùng thảo nguyên Turkestan.1%). Khi lên men diễn ra. acid này sẽ ngưng kết cazein ở pH 4-5. Betacoccus citrovorus) hoặc bằng việc cấy vào sữa đã đun nóng các giống vi khuẩn thuần khiết. một độ chua rõ rệt và hương vị dễ chịu. sữa trâu. Kefia và Kumis là các loại đồ uống chứa rượu giàu CO2. sữa chua cũng được sản xuất từ sữa cừu. Các hạt kefia dùng để sản xuất kefia chứa các cục sữa đông cộng với các vi khuẩn kefia.

Có nhiều loại phomat với hình dạng và kích thước khác nhau. *Sự tạo thành cục vón Hàm lượng chất béo của sữa được điều chỉnh tới mức độ mong mnốn. đặc biệt là hàm lượng nước. roqueforti . các loại phomat riêng biệt được đặc trưng bởi hương thơm. Sự tạo thành vỏ chỉ là kết quả của sự khô bề mặt. pH thấp vì có mặt acid lactic. điều này có thể tránh được nhờ việc bao gói khối phomat trong các màng plastic thích hợp trước khi quá trình làm chín bắt đầu. nitrat để kìm hãm khu hệ vi khuẩn kị khí hình thành bào tử và các sắc tố tạo màu. Trong từng nhóm. kiến trúc hay độ đặc. Các chất phụ gia bao gồm muối canxi nhằm cải thiện sự ngưng kết protein và kiến trúc của phomat. sau lên men lactic. và khi cần. Khi độ rắn mong muốn đã đạt được. cụcvón. được nối tiếp bằng sự bổ sung rennin hoặc một tổ hợp nào đó mà thông thường nhất là tổ hợp giữa acid và rennin. P. và hàm lượng chất béo. cùng các cầu khuẩn và nấm men) và sữa sẽ đông lại thành một khối bán lỏng mềm. Sự chín ở phomat cứng xảy ra đồng đều trên toàn bộ khối phomat. Sự chín của phomat mềm xảy ra từ ngoài vào trong. P. Sự chín không đồng đều xảy ra là do có sự chênh lệch về pH.164 vi sinh vật đặc biệt. khu hệ vi sinh vật và các điều kiện bên ngoài như nhiệt độ và độ ẩm của các phòng làm chín. Sữa thô hoặc sữa đã khử trùng được trộn trong một bể ở nhiệt độ 15-59oC với một loại giống khởi động (vi khuẩn lactic hay vi khuẩn propionic. các loài nấm sợi đặc trưng phát triển thích hợp hơn ở các pH cao đã nâng pH lên nhờ phản ứng loại CO2 từ các amino acid. dê. hàm lượng protein cũng được điều chỉnh. ở ngoài vỏ. *Làm chín Quá trình làm chín phụ thuộc vào thành phần khối phomat. như Penicillium camemberti. được xếp thành nhóm dựa vào loại sữa sử dụng (bò. kéo dài từ vài ngày đối với phomat mềm tới vài tháng thậm chí vài . dùng rennin hay dùng cả hai). nấm sợi. candidum. Thời gian làm chín thay đổi tùy trường hợp. sự tạo thành cục vón (dùng acid. cừu). Sự sản xuất phomat về cơ bản bao gồm hai công đoạn : sự tạo thành cục vón và quá trình làm chín. Gel protein này sẽ được cắt thành các hình khối nhỏ trong lúc đang được đun nóng rồi sau đó được khuấy nhẹ. Dịch đường sữa được loại bỏ còn phần cục vón chứa mỡ thì được chuyển sang quá trình làm rắn. vì thế trong giai đoạn đầu sẽ có một phần vỏ chín và một phần lõi chưa chín. cục vón được chuyển sang quá trình làm chín. các vi khuẩn mang sắc tố màu vàng hoặc màu đỏ như Bacterium linens. ở bên trong khối phomat.

55 xuống 5.165 năm đối với các loại phomat cứng. Phạm vi pH 3-6 là tối ưu đối với hoạt tính proteinase của Penicillium roqueorti. Trong giai đoạn sớm của sự làm chín.6-9% phần chất rắn của phomat và là phần quan trọng trong hương thơm của phomat. nó còn ảnh hưởng đến kiến trúc của phomat. Phương thức và mức độ phân giải mỡ của sữa phụ thuộc vào khu hệ vi sinh vật tham gia vào quá trình làm chín phomat. acid lactic được chuyển hóa tiếp tục thành acid propionic. sử dụng β-ketoaxyl-CoA đeaxylase (tiodihydroase) và β-ketoacid đecacboxylase để cung cấp các hợp chất điển hình cho hương thơm của các phomat bán mềm. Hàm lượng amino acid là 2. Ngoài các acid béo tự do. Tùy thuộc vào loại sữa mà 20-40% cazein được chuyển hoá thành các dẫn xuất protein hòa tan trong đó 5-15% là các acid amin. pH giảm từ 6. Sự phân giải protein thành các amino acid xảy ra qua các peptit như ìà các sản phẩm trung gian. Các amino acid được chuyển hóa tiếp tục. Nấm sợi. đặc biệt là các acid ảnh hương đến hương thơm của phomat phụ thuộc vào tính đặc hiệu của các lipase.15 tính từ lúc bổ sung giống khởi động cho tới khi đúc thành khuôn. các phản ứng oxi hoá chiếm ưu thế. Trong giai đoạn muộn. Lactose được phân giải thành acid lactic nhờ lên men lactic đồng hình. Khi có mặt vi khuẩn propionic (như trong trường hợp của phomat Emmental). . Sự phân giải protein không chỉ đóng góp vào sự tạo thành hương thơm. Sự phân giải protein bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng muối chứa trong phomat. Mọi thành phần của phomat đều chịu sự biến đổi về mặt sinh hoá học ở các mức độ khác nhau trong quá trình làm chín. Khi phomat mềm bị làm chín quá mức. acid acetic. Trong loại phomat cheđa chẳng hạn. đặc biệt là Penicillium roqueorti. 2-alkanon và 2-alkanol cũng được tạo thành như các sản phẩm phụ của sự β-oxi hoá các acid béo. Sự giải phóng các acid béo. với pH thấp. với pH cao. Sản lượng trên 100 kg sữa nước là 8 kg phomat cứng và tới 12 kg phomat mềm. Những lỗi trong quá trình làm chín có thể tạo nên những peptit có vị đắng. sự phân giải protein có thể dẫn đến việc dịch hóa gần như toàn bộ khối phomat. và CO2 theo phản ứng : 3 CH3CHOHCOOH → 2 CH3CH2COOH + CH3COOH + CO2 + H2O Tỉ lệ giữa acid propionic và acid acetic bị ảnh hưởng bởi thế oxi hóa khử của phomat và tỉ lệ này sẽ thấp khi có mặt muối nitrat chăng hạn. chúng bị loại CO2 thành các amino.

và FADH2 được tạo thành trong chu trình acid citric ? 7. Giải thích tại sao ở một số nấm men. Bao nhiêu ATP được tạo thành ở mức độ phosphoril hóa cơ chất ? Con số ATP được tạo thành là bao nhiêu.166 Câu hỏi ôn tập chương 8 1. Khi nguông glucose là không hạn chế thì cái gì sẽ là nhân tố giới hạn trong phản ứng đường phân ? 4. Cho ví dụ về những trường hợp lên men ở vi khuẩn trong đó có sự tạo thành nhiều hơn 2 mol ATP trên một mol glucose bị phân hủy. đồng thời thiếu N và P thì lipit lại được tích lũy ? 10. như Rhodotorula hay Geotrichum. Hai cơ chế tái tạo NAD+ là những cơ chế nào ? Chúng khác nhau ở chỗ nào ? Đâu là một quá trình hiếu khí và đâu là một quá trình kị khí ? 5. Lên men khác hô hấp oxy hóa chỗ nào khi xét về phương diện các chất nhận điện tử và sự sản sinh năng lượng ? 6. quá trình đường phân diễn ra ở đâu ? Phản ứng này khác nhau như thế nào khi không có mặt oxy và khi có mặt oxy ? 2. Phân tử nào mở đầu con đường đường phân ? Khi đường phân hoàn thành. Sự trao đổi điện tử để tạo nên ATP khác nhau như thế nào trong các trường hợp NADH được tạo thành trong đường phân. và vì sao con số này lại khác với tổng số ATP được tạo thành ? Bao nhiêu ATP sẽ được tạo thành bổ sung nếu oxy có mặt ? 3. Hiệu quả của việc phân giải hiếu khí hoàn toàn một phân tử glucose ở vi khuẩn là bao nhiêu ? So sánh với hiệu quả của một mình đường phân? 8. Hiệu ứng Pasteur có gặp ở các vi khuẩn lên men lactic đồng hình không ? Vì sao ? 9. Trong tế bào. NADH được tạo thành trong chu trình acid citric. . khi thừa nguồn C. phân tử nào còn lại.

hoặc acid lactic). Đường phân được chia thành ba bước chính. enzyme khử piruvat thành acid lactic). . năng lượng được dự trữ dưới dạng ATP và hai phân tử piruvat được tạo thành. Con đường trao đồi chất chung đối với sự lên men glucose là con đường đường phân. một phản ứng oxi hóa-khử thứ hai xảy ra và các sản phẩm lên men (chẳng hạn ethanol và CO2.3 điphosphoglixeric có hai phân tử NAD+ bị khử thành NADH. piruvat bị khử thành ethanol với sự giải phóng CO2. trong khi một số nguyên tử khác trở nên oxi hóa hơn.144 Chương 8 Các quá trình lên men I. Sự "tắc đường" này có thể được khắc phục trong lên men bằng cách oxi hóa NADH trở lại thành NAD+ nhờ các phản ứng khử piruvat thành một trong hàng loạt các sản phẳm lên men khác nhau. NADH có thể tách khỏi GAP-dedihydrogenase. Trong bước hai. (chẳng hạn lactat-dedihydrogenase. sự oxi hóa-khử xảy ra. Bước một gồm các phản ứng chuẩn bị. glixeraldehit-3-phosphate (GAP). còn năng lượng thì được sinh ra nhờ sự phosphorin hóa cơ chất. một tế bào chỉ chứa một lượng nhỏ NAD+. trong đó một số nguyên tử của nguồn năng lượng (chất cho điện tử) trở nên có tính khử hơn. để cho các phản ứng thu nhận năng lượng của lên men có thể tiếp tục. Con đường Embden-Meyerhof chung cho các quá trình lên men (EM) : Bước chuyển hóa Lên men là một quá trình oxi hóa-khử cân bằng nội sinh. cũng còn được gọi là con đường Embden-Meyerhof. Trong bước ba. Nhiều con đường khử piruvat cũng gặp ở các vi sinh vật nhân sơ khác. sẽ được tạo thành. song lại dẫn đến việc tạo ra hai phân tử trung gian quan trọng. gắn vào một enzyme khác. Tuy nhiên. sự oxi hóa tiếp tục chỉ có thể xảy ra khi một phân tử NAD+ có mặt để tiếp nhận các điện tử vừa được giải phóng ra. piruvat bị khử thành acid lactic. và nếu như toàn bộ NAD+ bị chuyển thành NADH thì phản ứng oxi hóa glucose sẽ bị đình chỉ. Là một coenzyme dễ khuếch tán. mỗi bước gồm một số phản ứng riêng biệt do enzyme xúc tác. Trong trường hợp của nấm men. không có các phản ứng oxi hóa và cũng không giải phóng năng lượng. song kết quả thật sự đều giống nhau. tức là NADH phải được hồi phục lại thành dạng oxi hóa. NAD+. ở các vi khuẩn lactic. rồi lại lập tức khuếch tán trở lại sau khi NADH đã được oxi hóa thành NAD+ để lặp lại chu trình một lần nữa. Trong sự tạo thành hai phân tử acid 1.

Có nhiều quá trình lên men được phân loại dựa trên cơ chất được lên men . Salmonella. Đó là các quá trình lên men rượu. Bảng 6. Shigella. Tính đa dạng của lên men Bảng 6. acid propionic. Enterobacter Clostridium butyricum Clostridium acetobutylicum Clostridium kluyveri Clostridium aceticum Acetobacterium Methanothrix Methanosarcina Acid butiric Butanol Caproat Homoacetic Sinh methane II. Trong trường hợp này.1: Các quá trình lên men phổ biến ở vi sinh vật Kiểu lên men Lên men rượu Lên men lactic đồng hình Lên men lactic dị hình Acid propionic Acid hỗn hợp Phản ứng tổng thể Hexose → 2 Ethanol + 2 CO2 Hexose → 2 Lactat + 2 H+ Hexose → Lactat + Ethanol + CO2 + H+ Lactat → Propionat + Acetate + CO2 Hexose → Ethanol + 2. acid lactic. sự khử NAD+ tại một bước trong con đường đường phân sẽ được cân bằng bởi sự oxi hóa nó tại một bước khác. acid butiric và acid homoacetic.1 trình bày một số kiểu lên men chính được phân loại dựa trên các sản phẩm được tạo thành.145 Trong bất kỳ một phản ứng thu năng lượng nào. (Các) sản phẫm cuối cùng cũng phải nằm trong trạng thái cân bằng oxi hóa-khử với cơ chất ban đầu. tức là glucose.3Butandiol + Xucxinat + Lactat + Acetate + Focmat + H2 + CO2 Hexose → Butirat + Acetate + H2 + CO2 Hexose → Butanol + Acetate + Aceton + Ethanol + H2 + CO2 Ethanol + Acetate + CO2 → Caproat + Butirat + H2 Fructose → 3 Acetate + 3 H+ 4 H2+ 2 CO2 + H+ → Acetate + 2 H2O Acetate + H2O → CH4 + − HCO 3 Vi sinh vật thực hiện Nấm men Zymomonas Streptococcus Một số Lactobacillus Leuconostoc Một số Lactobacillus Propionibacterium Clostridium propionicum Các vi khuẩn đường ruột Escherichia. acid hỗn hợp. Klebsiella. sự oxi hóa bao giờ cũng phải được cân bằng với sự khử và phải có một chất nhận nào đó đứng chờ sẵn để nhận một điện tử vừa được tách ra.

2: Một số quá trình lên men không thông thường Phản ứng cân bằng Vi sinh vật thực hiện tổng thể Acetylen 2 C2H2 + 3 H2O → Ethanol + Pelobacter acetylenicus Acetate + H+ − Acetobacterium spp. và trong một sồ trường hợp chỉ bởi một vi khuẩn duy nhất. nhiều vi khuẩn kị khí tạo thành bào tử (chi Clostridium) lên men các amino acidvới sự sản sinh acetate. − Acetate + HCO 3 + H+ Aconitat Glioxilat Aconitat + H++ 2 H2O → 2 CO2 Acidaminococcus fermentans + 2 Acetate + H2 + 4 Glioxilat +3 H + 3 H2O → 6 Vi khuẩn gram âm chưa Kiểu lên men . (một hợp chất Acetate + Butirat + 5 H+ thơm) Xinamat (một 2C9H7O2 + 2 H2O → C9H9O2 + Acetovibrio multivorans hợp chất thơm) Benseat + Acetate + H+ Phlorogluxinol Pelobacter masiliensis C6H6O3 + 3 H2O → (một hợp chất 3 Acetate + 3 H+ Pelobacter acidigallici thơm) Putresxin 10 C4H12N2 + 26 H2O → 6 Các vi khuẩn kị khí gram Acetate + 7 Butirat + 20 NH4+ + dương không sinh bào tử. và amoniac.+ 3H+. amoniac và H2. như C. Chẳng hạn. chưa phân loại 16 H2 + 13 H+ Xitrat Xitrat + 2 H2O → Focmat + 2 Bacteroides sp.146 thay vì các sản phẩm. Nhiều trong số các vi khuẩn này có thể được xem như các chuyên gia về trao đổi chất vì chúng có khả năng phân giải một hoặc nhiều cơ chất mà các vi khuẩn khác không phân giải được. C6H6O3) theo con đường sau : Phloroglucinol (C6H6O3) +3 H2O → 3 acetate. Còn những bọn kị khí khác thì lên men các hợp chất thơm. acidiurici và C. Glycerin 4 Glycerin + 2 HCO 3 → + 7 Acetate + 5 H + 4 H2O Resocxinol 2 C6H4(OH)2 + 6 H2O → 4 Clostridium spp.5-benzenetriol. purinolyticum lên men các purin như xantin hoặc ađenin với sự tạo thành acetate. CO2. vi khuẩn Pelobacter acidigallici lên men hợp chất thơm phloroglucinol (1. Một số ví dụ được nêu trên bảng 6.2. Các loài Clostridium khác.3. Bảng 6.5 kJ/phản ứng Nhiều quá trình lên men không thông thường chỉ được thực hiện bởi một nhóm rất hạn chế các vi khuẩn kị khí. focmat. Chẳng hạn. ΔGo' = -142.

5 kJ/phản ứng Phương trình tổng thể này thu không đủ năng lượng tự do để ghép đôi với sự tổng hợp ATP trực tiếp nhờ phosphorin hóa cơ chất. ΔGo' = -20.+ HCO3.147 Xucxinat Oxalat Malonat CO2 + 5 H2 + Glicolat phân loại Xucxinat + H2O → Propionat + Propionigenium − modestum HCO 3 Oxalat + H2O → Focmat + Oxalobacter formigenes − HCO 3 Malonat + H2O → Acetate + Malonomonas rubra − Sporomusa malonica HCO 3 III. Trong những trường hợp này sự phân giải cơ chất được gắn liền với những bơm ion được dùng để tạo nên một građien proton hoặc natri qua màng.+ H2O → Propionat. năng lượng sinh ra không đủ để ghép đôi với sự tổng hợp ATP trực tiếp nhờ phosphorin hóa cơ chất. tuy nhiên nó lại được dùng làm phản ứng thu năng lượng duy nhất cho sinh trưởng của vi khuẩn. Sở dĩ như vậy là vì sự loại CO2 khỏi xucxinat . cả hai đều gắn sự lên men các acid đicacboxilic với các bơm ion sinh năng lượng liên kết với màng. Propionigenium modestum thực hiện phản ứng sau đây : Xucxinat2.. tuy nhiên các hợp chất này vẫn trợ giúp sinh trưởng lên men của một cơ thể nào đó. Ví dụ về kiểu này có các quá trình lên men của Propionigenium modestum hoặc Oxalobacter formigenes. Lên men không có sự phosphorin hóa cơ chất Với một số cơ chất.

ΔGo' = -26..148 Hình 6. Một ATPse chuyển vị Na+ nằm trên màng của P.7 kJ/phản ứng ở pH trung tính. modestum sử dụng građien này để hoạt hóa sự tổng hợp ATP. Sau đó sự xuất focmat.+ H2O → Focmat.khỏi tế bào sẽ tạo nên một động lực nhờ proton (proton motive force = PMF) có khả năng ghép đôi với sự tổng hợp ATP nhờ một ATPase chuyển vị proton nằm trên màng.tiêu thụ một proton.+ HCO3. oxalat tồn tại dưới dạng ion hóa oxalat-.1: Lên men liên kết với bơm ion ở vi khuẩn (năng lượng thu được không qua phosphorin hóa cơ chất) (qua metilmalonil-CoA và đecacboxilase liên kết với màng bởi Propionigenium modestum đã được ghép đôi với sự xuất Na+ qua màng tế bào chất. và sự loại cacboxil thành focmat. Oxalobacter formigenes thực hiện sự lên men oxalat : Oxalat2. .

sự tạo thành ATP theo cơ chế hóa thẩm vẫn xảy ra dựa vào một bơm Na+/H+ kết hợp với sự loại CO2 khỏi các acid hữu cơ. Trong đa số trường hợp.1). Hãy xem xét trường hợp cộng dưỡng liên quan tới quá trình lên men ethanol thành acetate và sự sản sinh methane sau đó. Nếu như phản ứng có thể ghép đôi được với một građien ion thì sự sản sinh ATP vẫn có khả năng xảy ra và do vậy vẫn có sinh trưởng (Hình 6. H2 được sinh ra bởi đối tác lên men rượu lại là một chất cho điện tử đầy giá trị đối với quá trình hình thành methane do một vi khuẩn sinh methane thực hiện.và bảo toàn năng lượng của quá trình phân giải đến mức không cơ thể nào trong hai cơ thể đó một mình có thể làm được. Lên men ethanol 2CH3CH2OH + 2H2O → 4H2 + 2CH3COO. cho đến nay. Như có thể thấy trên hình 2.+2H+ +19. con số cần thiết để tạo thành một ATP. lên men homoacetate. IV.7 kJ/phản ứng → CH4 + 2H2O Phản ứng cộng dưỡng 2CH3CH2OH + CO2 . và vi khuẩn sinh methane. cộng dưỡng cũng còn được gọi là sự chuyển H2 liên loài.8 kJ.149 Điều thú vị và độc đáo trong trao đỗi chất của cả Propionigenium modestum lẫn Oxalobacter formigenes nằm ở chỗ sự tổng hợp ATP xảy ra không cần cả phosphoril hóa cơ chất lẫn chuỗi vận chuyển điện tử. bọn lên men ethanol thực hiện một phản ứng không thuận lợi về mặt năng lượng tự do (ΔGo' dương). Và khi cộng hai phản ứng lại thì phản ứng tổng thể sẽ là một phản ứng toả nhiệt và có thể trợ giúp sinh trưởng của cả hai đối tác trong hỗn hợp cộng dưỡng. bản chất của một phản ứng cộng dưỡng có liên quan tới khí dihydro (H2) sinh ra bởi một trong hai đối tác và được tiêu thụ bởi đối tác kia.130.3 kJ/phản ứng → CH4 + 2CH3COO .111. Hiện tượng cộng dưỡng (syntrophy) Trong vi sinh vật học có nhiều ví dụ về hiện tượng cộng dưỡng. hoặc không có khả năng ghép đôi với sự phosphorin hóa cơ chất.4 kJ /phản ứng Sinh methane 4H2+ CO2 . Do vậy. cũng không thể lập tức bị coi là không có khả năng trợ giúp sinh trưởng cho một vi khuẩn. Kẻ tiêu thụ H2 có thể là bất kỳ một cơ thể nào trong số các vi khuẩn khử sunfat. một hiện tượng mà hai sinh vật khác nhau có thể cùng nhau phân giải một chất nào đó . tuy nhiên. dù chỉ thu được dưới 31. Điều cần rút ra từ những sự lên men này là : các phản ứng. Tuy nhiên.

nhưng khi vắng mặt không khí chúng sẽ lên men hiđrat cacbon thành ethanol và CO2. acetaldehit bị khử thành ethanol nhờ alcohol-đedihydrogenase chứa NADH. Trong bước một. nấm men là những cơ thể hô hấp hiếu khí. Vi sinh vật sản sinh ethanol chủ yếu là nấm men. Lên men rượu nhờ nấm men và vi khuẩn Ethanol là một trong số các sản phẩm lên men phổ biến nhất gặp ở vi sinh vật. Glucose 2 Piruvat 2NAD 2NADH 2 Acetaldehyt 2CO2 2Ethanol . Trong bước sau. Syntrophomonas không thể mọc được trên butirat. Bản thân thực vật và nhiều loài nấm cũng tích lũy ethanol dưới các điều kiện kị khí. V.+ H+ + 2H2 . 1. đặc biệt là các chủng thuộc loài Saccharomyces cerevisiae. Song nếu H2 vừa sinh ra trong phản ứng được tiêu thụ ngay bởi một cơ thể đối tác (như một vi khuẩn sinh methane) thì Syntrophomonas lại sinh trưởng rất tốt trong ống giống cấy chung với bọn tiêu thụ H2. ΔGo' = +48. Sự tạo thành ethanol nhờ nấm men Sự lên men glucose thành ethanol và CO2 nhờ Saccharomyces cerevisiae diễn ra theo con đường Embden-Meyerhof. Giống như đa số nấm.2 kJ/phản ứng Sự biến đổi năng lượng tự do của phản ứng này rất không thuận lợi và trong ống giống thuần khiết. Nhiều vi khuẩn kị khí và hiếu khí cũng tạo thành ethanol như các sản phẩm chính hoặc sản phẩm phụ khi lên men các hexose hoặc pentose.+ 2H2O → 2acetate. piruvat được loại CO2 thành acetaldehit nhờ piruvat-đecacboxilase với sự tham gia của tiaminpirophosphate. Sự chuyển hóa piruvat thành ethanol gồm hai bước.150 Một ví dụ khác của hiện tượng cộng dưỡng là sự oxi hóa butirat thành acetate cộng với H2 bởi vi khuẩn cộng dưỡng oxi hóa acid béo Syntrophomonas: Butirat.

acetaldehit bị bắt giữ. Ông đã khám phá ra rằng. Phương trình lên men có tên là dạng lên men Neuberg 3 và được viết như sau : Glucose + 2H2O → Ethanol + Acetate + 2Glycerin + 2CO2 Dạng lên men thông thường được Neuberg gọi là dạng lên men 1. nhờ vậy trạng thái oxi hóa-khử sẽ được cân bằng. Lúc này. và do vậy không thể hoạt động như một chất nhận điện tử được nữa. Nếu bổ sung dihydrosulfit vào một môi trường chứa glucose đang được nấm men lên men thì acetaldehit sẽ bị kết tủa do tạo thành phức chất : CH3-CHO + NaHSO3 → CH3. Khi bổ sung các chất kiềm (NaHCO3. đồng thời hiệu suất ethanol và CO2 sẽ giảm xuống. thay cho acetaldehit. Na2HPO4) thì glycerin cũng được tạo thành vì acetaldehit bị chuyển thành ethanol và acetate qua phản ứng hóa hai. Phương trình phản ứng diễn ra như sau : Glucose + Dihydrosulfit → Glycerin + Acetaldehit-sulfit + CO2 Phương trình lên men cải biến này được gọi là dạng lên men Neuberg 2. dihydro tách ra do triosephosphatedehydrogenase xúc tác sẽ được tiêu thụ.151 Bằng sự chuyền H này. Các dạng phương trình Neuberg Các phương pháp và phát hiện của Carl Neuberg về lên men rượu không chỉ có ý nghĩa lịch sử. Lên men với sự có mặt của dihydrosulfit đã được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất glycerin. dihydroxiacetonphosphate được sử dụng làm chất nhận điện tử và bị khử thành glycerin-3-phosphate rồi tiếp tục bị loại phosphate để trở thành glycerin. không chỉ glucose mà cả piruvat cũng được nấm men lên men và acetaldehit xuất hiện như một sản phẩm trung gian có thể bị bắt giữ bởi dihydrosulfit. Dihydrosulfit vốn không độc đối với nấm men. Nguyên lý của nó là.CHOH -SO3Na Lúc đó glycerin sẽ xuất hiện như một sản phẩm lên men mới. . và do vậy không còn hoàn thành được chức năng của một chất nhận điện tử. 2.

ATP được tạo thêm rất nhiều nhờ sự quá trình phosphorin hóa chuỗi hô hấp. sự chuyển hóa glucose và do vậy. Sự chuyển sang hô hấp không những làm giảm sự tạo thành ethanol và CO2 mà còn làm giảm sự hấp thụ đường. Có hai cơ chế chịu trách nhiệm đối với hiện tượng này. Nó xúc tác cho sự phosphorin hóa fructose-6-phosphate thành fructose-1. sự phosphorin hóa chuỗi hô hấp cũng cạnh tranh ADP và phosphate để phát sinh ATP. Sự loại dihydro xảy ra trong phản ứng oxi hóa glyceraldehyt-3-phosphate cần ADP và phosphate vô cơ (Pvc) : Glyceraldehyt-3-phosphate + NAD + Pvc NAD + ATP H → 3-phosphoglicerate + Do vậy. trong điều kiện hiếu khí. đó là sự cạnh tranh ADP và phosphate vô cơ giữa hai quá trình phosphorin chuỗi hô hấp và phosphorin hóa cơ chất. Glucose-6-phosphate kìm hãm dị lập thể hexokinase. khi oxi xâm nhập vào môi trường. ADP và phosphate lại trở nên có sẵn đối với phản ứng loại dihydro của glyceraldehyt-3-phosphate. Sự kìm hãm theo cơ chế liên kết ngược này làm tăng nồng độ glucose-6-phosphate trong tế bào do tính thuận nghịch của phản ứng enzyme trước đó. sự tiêu thụ glucose (cho lên men) vẫn tăng. Cơ chế thứ hai chịu trách nhiệm đối với hiệu ứng Pasteur là cơ chế điều hoà bằng enzyme dị lập thể. Khi dùng đinitrophenol (DNP) để làm bất hoạt phosphorin hóa chuỗi hô hấp. sự tạo thành ethanol cũng sẽ giảm.152 3. Đó là enzyme không thuận nghịch đầu tiên của con đường EM. do đó làm giảm sự tiêu thụ đường này. bởi vậy người ta thấy ngay trong điều kiện thóang khí. Để duy trì sự cung cấp năng lượng. sự lên men rượu chỉ tạo thành một vài ATP tính trên mỗi phân tử glucose. và hậu quả là.6-điphophat nhờ ATP và bị kìm hãm dị lập thể bởi ATP. Enzyme chìa khóa dị lập thể điều hòa sự sử dụng glucose trong nấm men lên men rượu là phosphofructokinase. Một mặt. kìm hãm cả sự hấp thu glucose. Hình 3 tóm tắt những quan hệ điều hòa chủ chốt trong hiệu ứng này. Hiệu ứng Pasteur Hiệu ứng Pasteur là sự ức chế lên men rượu (hay quá trình đường phân) bởi oxi (tức là bởi hô hấp hiếu khí). Tuy nhiên. . Trong điều kiện thoáng khí. Trái lại. Lúc đó nồng độ nội bào của ADP và phosphate giảm. Tỉ lệ của ATP/AMP trong trường hợp này rất thấp. sự chuyển hóa cơ chất (glucose) qua con đường EM phụ thuộc vào sự có mặt của ADP và phosphate. tế bào phải sử dụng nhiều glucose.

fructose-6phosphate. nồng độ giảm đi. Những cơ chế cơ bản của trao đỗi chất thì rất giống nhau. Hoạt tính của phosphofructokinase cũng bị kìm hãm bởi xitrat. Các tính chất mong muốn của một quá trình sản xuất ethanol công nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn chủng vi sinh vật dùng trong lên men. nhiều biến chủng bắt nguồn từ các nấm men này đã được tạo ra nhờ kỹ thuật di truyền. tính bền trong các điều kiện lên men và tính chịu pH thấp. ở E. tính chịu cồn cần thiết.6-diphosphate và các triose-phosphate trước và sau khi chuyển từ điều kiện nuôi kị khí sang điều kiện nuôi hiếu khí. Chẳng hạn. Hiệu ứng Pasteur cũng gặp ở vi khuẩn (chẳng hạn. khả năng sống sót ở nhiệt độ cao. Ngoài ra. fructose-1. trái lại các ion amôn lại kích thích enzyme này. ở đây. Các loài được quan tâm trước hết trong sản xuất công nghiệp là Saccharomyces cerevisiae. chỉ có những khác biệt về loại chất hiệu ứng. coli) và ở mô động vật. Bởi vậy một tỉ lệ ATP/AMP thấp như trong lên men lại kích thích sự hấp thu và sự trao đổi glucose. phosphofructosekinase hoạt động như một cái van được điều chỉnh bởi các ađenilat cũng như các chất trao đỗi trung gian khác. còn các chất nằm bên dưới van được tiếp tục chuyển hóa và do vậy. coli. Nhờ chất hiệu ứng âm tính thứ hai này mà tác dụng kìm hãm của ATP được tăng cường. Schizosaccharomyces pombe và Kluyveromyces sp. Các chủng này phải có một năng suất sản phẩm cao trên một đơn vị cơ chất được sử dụng. nồng độ glucose-6-phosphate và fructose-6-P của tế bào tăng nhanh. Sự điều hòa mô tả ở trên có thể được chứng minh dễ dàng khi người ta đo nồng độ nội bào của glucose. Nếu van bị đóng. Saccharomyces uvarum (carslbergensis). còn các cơ chế điều hòa thì thường có tính đặc hiệu loài và đặc hiệu chủng. Ngay sau khi được thông khí.Kỹ thuật sản xuất ethanol nhờ nấm men Các loài nấm men dùng trong sản xuất ethanol là các nấm đơn bào mang nhiều đặc điểm phong phú về sinh trưởng và phát triển. một tốc độ lên men cao. 4. Nguyên tắc điều hòa là giống nhau. các chất trao đổi nằm phía trên van sẽ bị ứ đọng.153 Trong khi ATP kìm hãm dị lập thể phosphofructokinase thì AMP lại hoạt hóa nó. . glucose-6-phosphate. còn nồng độ của fructose-1.6-diphosphate và các triosephosphate lại giảm mạnh. ở E. không phải AMP mà ADP mới là chất hiệu ứng dương.

và H. Thông thường oxi được giữ trong dịch lên men ở nồng độ 0.05-0. 2 mol CO2 và 2 mol ATP trên mỗi mol glucose được lên men. Tuy nhiên sản lượng đạt được trong lên men thực tế thường không vượt quá 90-95% con số lý thuyết. Chúng bao gồm C. Nếu loại trừ được các phản ứng này thì sản lượng ethanol có thể tăng thêm được 2. Thấp hơn một chút là P. phosphate K hay nguồn cao ngô rẻ tiền. Bất cứ nồng độ nào nằm trên giới hạn đó đều sẽ kích thích sinh trưởng.1 mm Hg tính theo áp suất oxi. . Zn) và các nhân tố sinh trưởng hữu cơ (acid amin. Các nhu cầu tương đối của các chất dinh dưỡng được dùng trong sự tổng hợp ethanol tỉ lệ thuận với các thành phần chính của tế bào nấm men. Hiện nay người ta quan tâm nhiều đến việc tạo ra các thể đột biến khuyết hô hấp từ nấm men nhờ việc sử dụng các tác nhân hóa học như các thuốc nhuộm hoặc các hợp chất làm biến tính protein. Một nồng độ nhỏ oxi cần phải được cung cấp cho nấm men lên men vì đây là thành phần cần thiết trong sự sinh tổng hợp các chất béo chưa bão hòa và các lipit. Cu. dưới điều kiện kị khí chuyển hoá glucose thành ethanol trước hết bằng con đường Embden-Meyerhof. và các vitamin) được yêu cấu dưới dạng vết. Do vậy.51 g rượu. Cũng còn có các phản ứng phụ xảy ra (thường dẫn tới Glycerin và sucxinat) tiêu thụ tới 4-5% cơ chất tổng số. Nói chung. các cơ thể này có khả năng sinh trưởng và lên men ethanol có hiệu quả ở các giá trị pH giữa 3. Sở dĩ như vậy là vì một phần chất dinh dưỡng đã được sử dụng để tổng hợp sinh khối mới và cho các phản ứng liên quan tới sự duy trì tế bào. Co. K và Mg dùng để tổng hợp các thành phần thứ yếu. về mặt trọng lượng mỗi gam glucose về lý thuyết có thể tạo ra 0. S.154 Khả năng sử dụng các cơ chất khác nhau phụ thuộc vào loài. O. Trong một số trường hợp. Phản ứng thật sứ bao gồm sự tạo thành 2 mol ethanol. người ta cũng đưa thêm vào một số chất dinh dưỡng bổ sung như các muối amôn. acid nucleic. 5.0 và nhiệt độ từ 28-35oC. N. Các biến chủng này chứa ADN ti thể đã bị biến đổi theo hướng ức chế sự tạo ra các enzyme cần thiết cho sự trao đổi chất hiếu khí và do vậy thích hợp với sự tổng hợp rượu. Các muối vô cơ (như Mn.5-6. Nhiều loại nguyên liệu dùng để sản xuất rượu ở quy mô lớn (như rỉ đường mía hay actiso Jerusalem) ngoài hiđrat C còn cung cấp toàn bộ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng của nấm men.7%. Hiệu suất lên men Nấm men. vi phạm đến sự tạo thành ethanol (hiệu ứng Pasteur).

Bản chất của hiện tượng kìm hãm này là rất phức tạp.3: Hiệu ứng Pasteur Cơ chế điều hòa nhờ enzyme dị lập thể Phosphofructosekinase Nấm men rất mẫn cảm với sự ức chế bởi ethanol. Việc thêm cồn vào pha log làm giảm nhanh tốc độ sinh trưởng của nấm men (có lẽ do tác động lên sự tổng hợp protein).155 Hình 6. giảm khả năng sống sót của tế bào (qua sự biến tính không thuận nghịch của các enzyme). Nồng độ 1-2% (w/v) đã đủ để làm chậm sinh trưởng của vi sinh vật và ở nồng độ cồn 10% (w/v) tốc độ sinh trưởng của nấm men gần như ngừng hẳn. và ở một mức độ thấp hơn nhiều. .

kiểu lên men rượu phổ biến ở nấm men (EM. Các vi khuẩn này được coi là không bình thường vì có kích thước rất lớn (đường kính 4 μm). tạo nên các dạng hộp bao gói (chứa trên 64 tế bào mỗi hộp . Các dẫn liệu về mức độ chịu cồn của một số chủng nấm men phụ thuộc rất nhiều vào thành phần acid béo trong màng tế bào chất cho thấy rằng thành phần acid béo kích thích hoặc kìm hãm sự tiết ethanol khỏi bào tương. Người ta để ý rằng trong rượu mạnh chế từ dứa dại. Vi khuẩn này có tên là Zymomonas mobilis.156 ethanol làm giảm tóc độ tổng hợp bản thân nó.8) và tạo thành nội bào tử. Các kết quả khác cung chứng minh được rằng ethanol được tạo ra trong lên men (ethanol tự sinh) ức chế lên sinh trưởng của tế bào mạnh hơn là ethanol được đưa vào một cách nhân tạo từ bên ngoài. di động. dễ dàng phân lập được từ đất. chịu pH (sinh trưởng được ở pH từ 0. Acetaldehit được khử thành ethanol. Đây là loài vi khuẩn chịu khí yếu. . các nguyên tử cacbon số 2 và số 3 cũng như số 5 và số 6 đã thay thế các nguyên tử cacbon số 1 và số 2 cũng như số 5 và số 6 trong rượu chế từ nấm men. đioxit cacbon và một lượng nhỏ acid lactic là những sản phẩm lên men duy nhất. nhưng cũng gặp cả trong dịch tiêu hóa của những người mắc bệnh dạ dày. Sự tạo thành ethanol nhờ vi khuẩn Trong số vi khuẩn. có khả năng tạo thành ethanol. Ethanol. được liên kết với nhau nhờ xenlulose). 6. có lông roi ở hai cực.9 đến 9. piruvat-đecacboxilase) chỉ gặp ở Sarcina ventriculi. Từ dịch ép lên men của cây dứa dại (Agave americana) ở vùng Mexico người ta đã phân lập được một loài vi khuẩn hình que. phân giải glucose theo con đường 2-keto-3deoxi-6phosphogluconat (KDPG) cắt piruvat thành acetaldehit và đioxit cacbon.

glucose được phân giải thành pentosephosphate. Nhu cầu về các chất bổ sung và nhân tố sinh trưởng Một đặc điểm nữa của các vi khuẩn lactic là có nhu cầu về các chất bổ sung. Qua các bước đầu tiên của con đường pentosephosphate (PP). không được giải phóng trực tiếp từ piruvat nhờ piruvatđecacboxilase mà được tạo thành nhờ sự khử acetil-CoA. Mặc dù vậy. 1. song về mặt sinh lý chúng có chung các đặc điểm khá đặc trưng. không tạo thành bào tử (trừ Sporolactobacillus) và không di động. ethanol xuất hiện như một sản phẩm phụ.phosphate : Xilulose-5-phosphate+Pvc→ Acetilphosphate + glyceraldehyt-3-phosphate Acetilphosphate vừa tạo thành nhờ acetaldehit-đedihydrogenase và alcohol-đedihydrogenase sẽ được khử thành ethanol. Chúng khác chứa các hemin (xitocrom. Mặc dù nhóm này không có sự giống nhau về hình thái và. acid nicotinic. Tuy nhiên. Đối lập với các Enterobacteriaceae là bọn cũng sản sinh acid lactic. các vi khuẩn thuộc họ Lactobacteriaceae có khả năng sinh trưởng khi có mặt oxi không khí. catalase).157 Trong quá trình lên men của một số Enterobacteriaceae và Clostridium. chúng thuộc bọn lên men bắt buộc. Vì vậy người ta thường nuôi chúng trên các môi trường dinh dưỡng phức tạp chứa . Để thu năng lượng chúng hoàn toàn phụ thuộc vào các hiđrat cacbon và tiết ra acid lactic (lactat). Không có đại diện nào có thể mọc được trên môi trường vô cơ thuần khiết chứa glucose và các muối amôn. Các vi khuẩn lên men lactic dị hình (ví dụ Leuconostoc mesenteroides) tạo ra alcohol theo một con đường hoàn toàn khác. và các acid amin. sẽ được khử thành lactat qua piruvat. Sản phẩm phân giải còn lại là glyceraldehyt-3-phosphate. chúng thuộc bọn kị khí song đồng thời cũng là bọn chịu khí. acid pantotenic. acid folic. các bazơ purin và pirimiđin. Đa số trong chúng cần hàng loạt các vitamin (lactoflavin. Phosphoketolase tấn công vào xilulose -5. acetaldehit. VI. Tất cả các đại diện đều là các vi khuẩn gram dương. Một vi khuẩn sinh trưởng hiếu khí mà không chứa catalase thì gần như chắc chắn đó là một vi khuẩn lactic (trừ ngoại lệ Acetobacter peroxydans và Shigella dysenteriae). biotin). tiamin. Lên men lactic và họ Lactobacteriaceae Các vi khuẩn lactic được xếp chung vào họ Lactobacteriaceae. tiền chất của ethanol. bao gồm cả vi khuẩn hình que dài. hình que ngắn lẫn các vi khuẩn hình cầu.

vì vậy có thể dễ dàng phân lập các vi khuẩn lactic trên các môi trường dinh dưỡng chọn lọc. dịch cà chua. dịch đường sữa hoặc thậm chí cả máu nữa. trước khi đi vào các con đường phân giải hexose nó phải được phân cắt : Lactose + H2O β. cũng như đường ruột và niêm mạc của người và động vật. Việc sử dụng được lactose cũng có thể được xem như một sự thích nghi với các điều kiện tồn tại trong đường ruột của động vật có vú. nó được các động vật có vú tạo thành và tiết ra cùng với sữa hoặc được hấp thu vào cùng với sữa. thực vật nguyên vẹn hoặc đang tự phân hủy. Trong khi đó chúng lại có khả năng mà đa số các vi khuẩn khác không có. Vì vi khuẩn lactic thiếu năng lực tổng hợp các pocphirin nên khi các pocphirin được bổ sung vào môi trường thì một số vi khuẩn lactic có thể tạo thành các sắc tố hem tương ứng. . Có thể rằng do hậu quả của sự chuyên hóa sinh trưởng trong sữa hoặc trên những môi trường giàu chất dinh dưỡng và chất sinh trưởng. Khả năng này nhiều vi khuẩn đường ruột (ví dụ Escherichia coli) cũng có. chúng đã mất đi khả năng tổng hợp nhiều chất trao đỗi.158 những số lượng khá lớn cao nấm men. đó là khả năng sử dụng lactose. Lactose không có mặt trong giới thực vật. Trên một môi trường thạch dinh dưỡng có bổ sung cacbonat canxi có thể nhận ra sự tạo thành acid qua các vòng trong suốt bao quanh các khuẩn lạc. Thường người ta dùng cacbonat canxi. Điều ngạc nhiên là một số vi khuẩn lactic (và cả các vi khuẩn lên men khác) khi sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng chứa máu có thể tạo thành các xitocrom và thậm chí có thể tiến hành quá trình phosphorin hóa chuỗi hô hấp. Lactose là một đisaccarit. Vi khuẩn lactic được coi như những kẻ què quặt về trao đỗi chất. Do có sự sản sinh một lượng lớn lactat nên môi trường dinh dưỡng cần phải được trung hòa.Galactozidase D-glucose + D-galactose Sau khi được phosphorin hóa galactose được chuyển thành glucosephosphate. Nơi sống chủ yếu của các vi khuẩn lactic là sữa và những nơi sản xuất và chế biến sữa. Do tạo thành một lượng lớn lactat và do tính chịu chua mà dưới các điều kiện môi trường thích hợp các vi khuẩn lactic phát triển nhanh.

ethanol. tức là qua glucose-6-phosphate. Việc tạo thành các sản phẩm phụ phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của oxi. ethanol và CO2 theo một tỉ lệ gần như tương đương: C6H12O6 → CH3 . 3. 6-phosphogluconat và ribulose-5-phosphate (hình). Lên men lactic dị hình Vi khuẩn lên men lactic dị hình thiếu các enzyme chủ yếu của con đường EM là alđolase và triosephosphate-isemerase. CO2 và acetoin. Lên men lactic đồng hình Vi khuẩn lactic lên men đồng hình tạo thành toàn bộ hoặc gần như toàn bộ là lactat. Chỉ một phần nhỏ piruvat được loại cacboxil và chuyển thành acetate.OH + CO2 ở các cơ thể này acetilphosphate bị khử qua acetil-CoA và acetaldehit thành ethanol.CH2 . Chất này nhờ một epimerase được chuyển thành xilulose-5-phosphate và nhờ phosphoketolase được phân giải trong một phản ứng phụ thuộc taminpirophosphate làm xuất hiện glyceraldehyt-3-phosphate và acetilphosphate. Chúng phân giải glucose qua con đường EM.CHOH . L+ hay DL.159 2. kể cả alđolase và chuyển dihydro tách ra trong quá trình loại dihydro của glyceraldehyt-3-phosphate sang piruvat : Glucose 2 Piruvat 2 NAD 2 NADH 2 Lactat Việc xuất hiện D-. Đoạn phân giải glucose đầu tiên chỉ xảy ra qua con đường pentosephosphate.lactat là phụ thuộc vào tính chuyên hóa không gian của enzyme vận chuyển lactat-đedihydrogenase và vào sự có mặt của một lactat-racemase. Các tế bào Leuconostoc mesenteroides không sinh trưởng và được rửa sạch đã lên men glucose thành lactat.COOH + CH3 . chứa các enzyme cần thiết. Các vi khuẩn lên men dị hình khác chuyển một phần hoặc .

trong đó liên kết phosphate giàu năng lượng được chuyển sang ADP và được sử dụng dưới dạng ATP. Vi khuẩn này cần N-acetilglucosemin chỉ có trong sữa người mà không có trong sữa bò. là thành viên trong khu hệ đường ruột của trẻ sơ sinh.160 toàn bộ acetilphosphate thành acetate. Ribose được L. Glyceraldehyt-3-phosphate được chuyển qua piruvat thành lactat. không chứa aldolase cũng như glucose-6-phosphatdehydrogenase. *Lên men lactic dị hình ở Bifidobacterium Vi khuẩn lactic dị hình Bifidobacterium bifidum có dạng chữ V hay chữ Y (bifidus tiếng Hi Lạp có nghĩa là bị chia đôi.CHOH . song lại chứa các phosphoketolase hoạt động. Bifidobacterium chuyển hóa glucose theo phương trình : 2 C6H12O6 → 2 CH3 . Hexose được chuyển hóa theo con đường sau đây : . Các đại diện thuộc chi Bifidobacterium là những vi khuẩn kị khí nghiêm ngặt.COOH + 3 CH3 . phân giải fructose-6-phosphat và xilulose-6-phosphat thành acetilphosphate và eritro-4-phosphate hoặc glixeraldehyt-3-phosphate. bị phân cắt).COOH Bifidobacterium lên men glucose qua con đường phụ phosphoketolase. không chịu khí và cần một khí quyển chứa CO2 (10% CO2) để sinh trưởng. trước hết là các trẻ nuôi bằng sữa mẹ. mesenteroides lên men thành lactat và acetate. Dihydro thừa trong trường hợp này được truyền cho glucose làm xuất hiện manit.

161 Hình 6. Nhờ đặc tính bảo quản và khử trùng dựa trên nguyên tắc acid hóa mà các vi khuẩn lactic . 4. Glucose-6-phosphat-dehydrogenase 2. Phosphoketolase 4. Epimerase . Chúng làm giảm pH xuống dưới 5 và qua đó ức chế sinh trưởng của các vi khuẩn kị khí khác là bọn không có khả năng sinh trưởng ở độ chua này. Phosphogluconat-dedihydrogenase 3. Trong các môi trường làm giàu này nhóm vi khuẩn nào phát triển được là tuỳ thuộc vào các điều kiện đặc biệt. ứng dụng của lên men lactic Nếu để dung dịch đường không khử trùng chứa cả các nguồn nitơ phức tạp và các chất sinh trưởng một cách tự nhiên trong trong điều kiện kị khí hoặc dưới dạng lớp cao thì các vi khuẩn lactic sẽ nhanh chóng phát triển ở phía bên trong.4: Lên men lactic dị hình :1.

lên men lactic sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Là một môi trường gần như hoàn hảo nên sữa rất mẫn cảm với sự sinh trưởng của vi sinh vật. E. 4. trong nội trợ. trộn và bóp với muối ăn 2-3%. 4. Sữa chua là sản phẩm của sự lên men sữa lỏng bằng sự để chua ngẫu nhiên dưới tác động của nhiều vi khuẩn sinh acid . Một lít sữa nặng 1032g bao gồm 902g nước và 130g chất khô trong đó chứa 49g lactose. Trong các giai đoạn sớm của lên men sữa lactose bị tấn công nhanh bởi Streptococcus lactis và Lactobacillus spp. protein (chủ yếu là cazein). xitrat.Các sản phẩm sữa. như colesterol và các vitamin A. và về sau có sự tham gia của Lactobacillus plantarum. Để tạo điều kiện cho lên men lactic xảy ra. 9g chất khoáng (gồm phosphate. 4. Khi để sữa ở trong phòng nhiều loại vi khuẩn sẽ lên men lactose tạo thành acid và làm thay đổi tính chất và kiến trúc của sữa. 39g chất béo (là những giọt mỡ đường kính 1-8 μm gồm glixerit và các chất tan trong lipit. K.7g protein mà chủ yếu là cazein. Ở trong bầu vú của động vật thì nó là vô trùng. Quá trình này có thể xảy ra tự nhiên hoặc được con người bắt chước như trong qnầ trình sản xuất phomat hoặc iagua. Sự tiết acid lactic và sự giảm pH làm protein của sữa bị đông lại thành cục vón (curd). sau đó được bổ sung thêm bởi các vi sinh vật khác từ người vắt sữa.162 được sử dụng. chứa nhiều nước và giàu các muối khoáng. máy hoặc bình chứa.3.với sự tạo thành CO2. Cục vón cũng có thể được tạo nên nhờ tác dụng của vi sinh vật hoặc nhờ một enzyme (rennin) lấy từ dạ dày bê. trong nông nghiệp. Vi khuẩn lactic phân bố trên các nguyên liệu thực vật giữ một vai trò to lớn trong việc bảo quản thức ăn gia súc.1. thêm rỉ đường để nâng cao tỉ lệ C/N và tạo độ chua ban đầu bằng cách thêm acid formic hay acid vô cơ.Dưa là một sản phẩm của quá trình lên men lactic. D. NaCl và MgCl2). lúc đầu bởi Leuconostoc . 32. được nén chặt trong các hầm ủ. Sự đông cũng làm tách riêng phần dịch đường sữa (whey) ở trên bề mặt. *Sữa chua (sữa bơ). mỡ bơ. trong ngành sản xuất và chế biến sữa. nhưng khi đi ra khỏi núm vú thì sữa bị nhiễm bởi khu hệ bình thường của động vật. Bắp cải được cắt nhỏ. KCl. Trong điều kiện yếm khí. lá các loại cây lấy củ hoặc cỏ . đường (đặc biệt là lactose) và các vitamin. Sữa có một thành phần dinh dưỡng cao...Thức ăn ủ chua.2.

Độ quánh mịn được hình thành trong thời gian này. Kefia và Kumis là các loại đồ uống chứa rượu giàu CO2. CO2 và một số sản phẩm phân giải cazein sinh ra từ hoạt động phân giải protein của nấm men. tùy theo vùng có tên gọi khác nhau. có vị chua. sữa trâu. Kefia chứa acid lactic (0. Việc thêm đường và hoa quả vào iagua (iagua hoa quả) làm tăng đáng kể sức tiêu thụ sản phẩm này. Phomat là sản phẩm thu được từ sữa đông bằng cách loại bỏ dịch đường sữa và bằng cách làm chín cục vón khi có mặt một khu hệ . một số lượng rượu đáng kể (0. Các hạt kefia dùng để sản xuất kefia chứa các cục sữa đông cộng với các vi khuẩn kefia. cremoris). sữa tuần lộc hoặc sữa ngựa. Một loại igua đặc biệt có tên là sữa aciđophilus được sản xuất nhờ Lactobacillus acidophilú. Nó có một độ đông đặc mịn giống như gel. đặc. sữa chua cũng được sản xuất từ sữa cừu.163 lactic khác nhau (như Streptococcus lactis hay S. hoặc của một số lượng ít hơn nhiều các vi khuẩn gây thơm (như Streptococcus diacetylacis. Sữa đông. Betacoccus citrovorus) hoặc bằng việc cấy vào sữa đã đun nóng các giống vi khuẩn thuần khiết. nhiều bọt. Phần quan trọng trong hương thơm đặc biệt của iagua là các hợp chất cacbonyl với đixetyl và acetaldehit chiếm ưu thế. ở một số nước. khác biệt rõ ràng với loại sữa chua bình thường.1%). *Kefia và Kumis. Khu hệ vi sinh vật bao gồm nấm men Torula (chịu trách nhiệm đối với quá trình lên men rượu) và các vi khuẩn Streptococcus lactis và Lactobacillus caucaticus (chịu trách nhiệm đối với lên men lactic). Kumis được làm từ sữa ngựa hay sữa dê do các giống kumis thuần khiết (Thermobacterrium bulgaricus và nấm men Candida) .5-3% các vi khuẩn lactic ưa nhiệt (giống hỗn hợp của một hoặc nhiều chủng như Streptococcus thermophilus hay Lactobacillus bulgaricus) và sau đó giữ ở 42-45oC trong khoảng 3 giờ. một độ chua rõ rệt và hương vị dễ chịu. *Iagua. lactose được chuyển hoá thành acid lactic. Sữa chua được làm từ sữa đầy đủ (chứa ít nhất 3% mỡ của sữa) thường được trộn với bột sữa đã vớt váng nhằm làm tăng hàm lượng chất rắn toàn phần và cải thiện cấu trúc gel protein.5. Kem chua được sản xuất bởi một quá trình rất giống quy trình dùng để sản xuất sữa chua chỉ trừ việc kem cà phê đã được sử dụng làm nguyên liệu thô.5-2%). Iagua được sản xuất bằng cách cấy vào sữa đã khử trùng Pasteur đồng nhất khoảng 1. Khi lên men diễn ra. Sản phẩm cuối cùng có vị chua (độ chua 40-60oSH). Cả hai đồ uống làm từ sữa này đều là các sản phẩm địa phương của vùng Caucasus và các vùng thảo nguyên Turkestan. acid này sẽ ngưng kết cazein ở pH 4-5. *Phomat. Iagua được làm từ các loại sữa chứa các hàm lượng mỡ khác nhau bằng cách lên men nhờ các giống đặc biệt.

ở bên trong khối phomat. vì thế trong giai đoạn đầu sẽ có một phần vỏ chín và một phần lõi chưa chín. và khi cần. nấm sợi. ở ngoài vỏ. pH thấp vì có mặt acid lactic. sau lên men lactic. khu hệ vi sinh vật và các điều kiện bên ngoài như nhiệt độ và độ ẩm của các phòng làm chín. được xếp thành nhóm dựa vào loại sữa sử dụng (bò. cục vón được chuyển sang quá trình làm chín. roqueforti . cừu). Các chất phụ gia bao gồm muối canxi nhằm cải thiện sự ngưng kết protein và kiến trúc của phomat. được nối tiếp bằng sự bổ sung rennin hoặc một tổ hợp nào đó mà thông thường nhất là tổ hợp giữa acid và rennin. Sự tạo thành vỏ chỉ là kết quả của sự khô bề mặt. Khi độ rắn mong muốn đã đạt được. Trong từng nhóm. Thời gian làm chín thay đổi tùy trường hợp. hàm lượng protein cũng được điều chỉnh. điều này có thể tránh được nhờ việc bao gói khối phomat trong các màng plastic thích hợp trước khi quá trình làm chín bắt đầu.164 vi sinh vật đặc biệt. Sự sản xuất phomat về cơ bản bao gồm hai công đoạn : sự tạo thành cục vón và quá trình làm chín. nitrat để kìm hãm khu hệ vi khuẩn kị khí hình thành bào tử và các sắc tố tạo màu. dùng rennin hay dùng cả hai). đặc biệt là hàm lượng nước. như Penicillium camemberti. các loại phomat riêng biệt được đặc trưng bởi hương thơm. Sự chín của phomat mềm xảy ra từ ngoài vào trong. các vi khuẩn mang sắc tố màu vàng hoặc màu đỏ như Bacterium linens. cụcvón. kéo dài từ vài ngày đối với phomat mềm tới vài tháng thậm chí vài . *Sự tạo thành cục vón Hàm lượng chất béo của sữa được điều chỉnh tới mức độ mong mnốn. các loài nấm sợi đặc trưng phát triển thích hợp hơn ở các pH cao đã nâng pH lên nhờ phản ứng loại CO2 từ các amino acid. Sự chín không đồng đều xảy ra là do có sự chênh lệch về pH. kiến trúc hay độ đặc. Có nhiều loại phomat với hình dạng và kích thước khác nhau. *Làm chín Quá trình làm chín phụ thuộc vào thành phần khối phomat. P. và hàm lượng chất béo. Sự chín ở phomat cứng xảy ra đồng đều trên toàn bộ khối phomat. candidum. Sữa thô hoặc sữa đã khử trùng được trộn trong một bể ở nhiệt độ 15-59oC với một loại giống khởi động (vi khuẩn lactic hay vi khuẩn propionic. sự tạo thành cục vón (dùng acid. Gel protein này sẽ được cắt thành các hình khối nhỏ trong lúc đang được đun nóng rồi sau đó được khuấy nhẹ. dê. P. Dịch đường sữa được loại bỏ còn phần cục vón chứa mỡ thì được chuyển sang quá trình làm rắn. cùng các cầu khuẩn và nấm men) và sữa sẽ đông lại thành một khối bán lỏng mềm.

2-alkanon và 2-alkanol cũng được tạo thành như các sản phẩm phụ của sự β-oxi hoá các acid béo.6-9% phần chất rắn của phomat và là phần quan trọng trong hương thơm của phomat. .55 xuống 5. Sự giải phóng các acid béo. và CO2 theo phản ứng : 3 CH3CHOHCOOH → 2 CH3CH2COOH + CH3COOH + CO2 + H2O Tỉ lệ giữa acid propionic và acid acetic bị ảnh hưởng bởi thế oxi hóa khử của phomat và tỉ lệ này sẽ thấp khi có mặt muối nitrat chăng hạn. Sự phân giải protein thành các amino acid xảy ra qua các peptit như ìà các sản phẩm trung gian. đặc biệt là Penicillium roqueorti. Sự phân giải protein không chỉ đóng góp vào sự tạo thành hương thơm. Trong loại phomat cheđa chẳng hạn.165 năm đối với các loại phomat cứng. acid lactic được chuyển hóa tiếp tục thành acid propionic. Khi phomat mềm bị làm chín quá mức. với pH cao. Tùy thuộc vào loại sữa mà 20-40% cazein được chuyển hoá thành các dẫn xuất protein hòa tan trong đó 5-15% là các acid amin. đặc biệt là các acid ảnh hương đến hương thơm của phomat phụ thuộc vào tính đặc hiệu của các lipase. Khi có mặt vi khuẩn propionic (như trong trường hợp của phomat Emmental). Ngoài các acid béo tự do. Các amino acid được chuyển hóa tiếp tục. Mọi thành phần của phomat đều chịu sự biến đổi về mặt sinh hoá học ở các mức độ khác nhau trong quá trình làm chín. acid acetic. Phương thức và mức độ phân giải mỡ của sữa phụ thuộc vào khu hệ vi sinh vật tham gia vào quá trình làm chín phomat. các phản ứng oxi hoá chiếm ưu thế. chúng bị loại CO2 thành các amino. Nấm sợi. Sự phân giải protein bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng muối chứa trong phomat. Hàm lượng amino acid là 2. Phạm vi pH 3-6 là tối ưu đối với hoạt tính proteinase của Penicillium roqueorti. pH giảm từ 6. Những lỗi trong quá trình làm chín có thể tạo nên những peptit có vị đắng. Trong giai đoạn muộn. sự phân giải protein có thể dẫn đến việc dịch hóa gần như toàn bộ khối phomat. nó còn ảnh hưởng đến kiến trúc của phomat.15 tính từ lúc bổ sung giống khởi động cho tới khi đúc thành khuôn. Trong giai đoạn sớm của sự làm chín. sử dụng β-ketoaxyl-CoA đeaxylase (tiodihydroase) và β-ketoacid đecacboxylase để cung cấp các hợp chất điển hình cho hương thơm của các phomat bán mềm. Sản lượng trên 100 kg sữa nước là 8 kg phomat cứng và tới 12 kg phomat mềm. Lactose được phân giải thành acid lactic nhờ lên men lactic đồng hình. với pH thấp.

. Hiệu ứng Pasteur có gặp ở các vi khuẩn lên men lactic đồng hình không ? Vì sao ? 9. như Rhodotorula hay Geotrichum. Sự trao đổi điện tử để tạo nên ATP khác nhau như thế nào trong các trường hợp NADH được tạo thành trong đường phân. Lên men khác hô hấp oxy hóa chỗ nào khi xét về phương diện các chất nhận điện tử và sự sản sinh năng lượng ? 6. Trong tế bào.166 Câu hỏi ôn tập chương 8 1. quá trình đường phân diễn ra ở đâu ? Phản ứng này khác nhau như thế nào khi không có mặt oxy và khi có mặt oxy ? 2. Khi nguông glucose là không hạn chế thì cái gì sẽ là nhân tố giới hạn trong phản ứng đường phân ? 4. Bao nhiêu ATP được tạo thành ở mức độ phosphoril hóa cơ chất ? Con số ATP được tạo thành là bao nhiêu. NADH được tạo thành trong chu trình acid citric. đồng thời thiếu N và P thì lipit lại được tích lũy ? 10. khi thừa nguồn C. Hai cơ chế tái tạo NAD+ là những cơ chế nào ? Chúng khác nhau ở chỗ nào ? Đâu là một quá trình hiếu khí và đâu là một quá trình kị khí ? 5. Cho ví dụ về những trường hợp lên men ở vi khuẩn trong đó có sự tạo thành nhiều hơn 2 mol ATP trên một mol glucose bị phân hủy. và vì sao con số này lại khác với tổng số ATP được tạo thành ? Bao nhiêu ATP sẽ được tạo thành bổ sung nếu oxy có mặt ? 3. Phân tử nào mở đầu con đường đường phân ? Khi đường phân hoàn thành. và FADH2 được tạo thành trong chu trình acid citric ? 7. Hiệu quả của việc phân giải hiếu khí hoàn toàn một phân tử glucose ở vi khuẩn là bao nhiêu ? So sánh với hiệu quả của một mình đường phân? 8. Giải thích tại sao ở một số nấm men. phân tử nào còn lại.

Chi Chromatium 1.9.7. Chi Lamprocystis 1.Nhóm IV (có tác giả gọi là bộ Nostocales) : e.6. a.Nhóm II (có tác giả gọi là bộ Pleurocapsales): c.2. Chi Thiorhodovibrio 1. H2S hay S .Nhóm III (có tác giả gọi là bộ Oscillatorriales): d.Các vi khuẩn quang quang hợp (Phototrophic bacteria) 1.Họ Chromatiaceae: 1. tế bào có chứa chlorophyll a hoặc b .1.167 Chương 9 Vi khuẩn quang hợp và cố định đạm I. Chi Thiospirillum 1. có khả năng quang tự dưỡng vô cơ (photolithoautotroph).Chi Thiodyction .3. Chi Thiocapsa 1.5.Chi Thiospirium 1.8.Nhóm I (có tác giả gọi là bộ Chroococcales): b.Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục (Green nonsulfur bacteria) 5-Vi khuẩnlam(Ngành Cyanobacteria) a. Chi Lamprobacter 1.Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía (Purple sulfur bacteria) Thuộc nhóm này là các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc.Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục (Green sulfure bacteria) 4. có loài chu mao.Vi sinh vật quang hợp 1. hệ thống quang hợp chứa các màng hình cầu hay hình phiến (lamellar) gắn với màng sinh chất. Có khả năng di động với tiên mao mọc ở cực. Chi Thiocystis 1. Để dùng làm nguồn cho điện tử (electron donors) trong quang hợp thường sử dụng H2. Chi Amoebobacter 1.Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía (Purple sulfur bacteria): a-HọChromatiaceae: b-HọEctothiorhodospiraceae: 2-Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía (Nonsulfure purple bacteria) 3. tỷ lệ G+C là 45-70%.1.4.10.Nhóm V (có tác giả gọi là bộ Stigonematales) 1.

11. Chi Rhabdochromatium 1.12. Chi Thiorhodococcus Chromatium Thiocapsa Thiocystis Thiospirillum Lamprocystis Thiopedia Hình 9.1: Một số đại diện vi khuẩn lưu huỳnh màu tía thuộc Họ Chromatiaceae .Chi Thiopedia 1.13.168 1.

Chi Blastochloris 2. Có khả năng di động với tiên mao mọc ở cực.2.chemoorganoheterotrophs).15. một số loài là quang tự dưỡng vô cơ không bắt buộc (trong tối là hoá dị dưỡng hữu cơ. hệ thống quang hợp chứa các màng hình cầu hay hình phiến (lamellar) gắn với màng sinh chất. tỷ lệ G+C là 61-72%.2.Chi Rhodocista 2.18.1.Chi Rhodoplanes 2.7.169 b.6. đôi khi sử dụng hợp chất lưu huỳnh dạng khử hoặc H2. một số loài có túi khí (gas vesicles).Chi Rhodocyclus 2.14.Chi Phaeospirillum 2.Chi Halorhodospira 1.3.Chi Rhodospira 2.Chi Rubiviva .Họ Ectothiorhodospiraceae: 1.2-Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía (Nonsulfure purple bacteria) Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía là nhóm vi khuẩn quang dị dưỡng hữu cơ (photoorganoheterotrophs) thường kỵ khí bắt buộc.Chi Rosespira 2.1. Để dùng làm nguồn cho điện tử (electron donors) trong quang hợp thường sử dụng chất hữu cơ. hoặc không di động.4.Chi Rhodopseudomonas 2.Chi Rhooferax 2.13.Chi Rhodospirillum 2. 2.8.11.Chi Ectothiorhodospirace 1.Chi Rhodobacter 2.17.Chi Rhodothalassium 2.16-Chi Rhodovulum 2. Tế bào chứa chlorophyl a hoặc b.Chi Rhodomicrobium 2.12.5.10-Chi Rhodopila 2.Chi Rhodovibrio 2.9.Chi Rhodobium 2.

2: Một số đại diện vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía .170 Rhodospirillum Rhodospirillum dưới KHV điện tử Rhodopseudomonas Rhodopseudomonas dưới KHV điện tử Rhodobacter Rhodopila Rhodocyclus purpureus Rhomicrobium Hình 9.

4. một số loài có túi khí. tế bào có chứa chlorophyll a cùng với b . có loài quang tự dưỡng hoặc hoá dị dưỡng. Tế bào có chứa chlorophyll a và c.3. Chloronema .Chi Prosthecochloris 3. dạng sợi. axit hữu cơ.Chi Ancalichliris 3. trong quang tự dưỡng là H2.Chi Chlorobium 3.Chi Pelodictyon 3.thường kỵ khí không bắt buộc .Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục (Green sulfure bacteria) Thuộc nhóm này là các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc.1. tỷ lệ G+C là 53-55%. H2S hay S . hệ thống quang hợp liên quan đến các lục thể (chlorosom) và độc lập đối với màng sinh chất.. c hoặc e.4. chứa caroten nhóm 5. tỷ lệ G+C là 48-58%. trong điều kiện kỵ khí thấy có chlorosom. Để dùng làm nguồn cho điện tử (electron donors) trong quang dị dưỡng là glucose.3. H2S. Di động bằng phương thức trườn (gliding) .Chi Chloroherpeton Chlorobium Pelodictyon Prosthecochloris Hình 9.Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục (Green nonsulfur bacteria) Thuộc nhóm này là các vi khuẩn đa bào. Hạt lưu huỳnh tích luỹ bên ngoài tế bào Không có khả năng di động .171 1.2. Để dùng làm nguồn cho điện tử (electron donors) trong quang hợp thường sử dụng H2. axit amin.thường là quang dị dưỡng (photoheterotroph). 3.5.3: Một số đại diện vi khuẩn lưu huỳnh màu lục 1. Chi điển hình là Chloroflexus. có khả năng quang tự dưỡng vô cơ (photolithoautotroph).

Tuế. một số loài có túi khí (gas vesicles). Dương xỉ.Vi khuẩn lam (Ngành Cyanobacteria) Theo NCBT (2005) thì Vi khuẩn lam bao gồm những bộ sau đây: • • • • • • -Chlorococcales -Gloeobacteria -Nostocales -Oscillatoriales -Pleurocapsales -Prochlorales Trước đây thường nhầm lẫn là Tảo lam (Cyanophyta).4: Một số đại diện vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục 1. pH thấp. Vi khuẩn lam chứa chlorophyll a và phycocyanin.Nhiều loài cộng sinh với nấm để tạo ra Địa y (Lichen). Chúng có năng lực chống chịu cao hơn so với thực vật đối với các điều kiện bất lợi như nhiệt độ cao. Màng liên kết với phycobilisom. trong đất. trên đá.. ngoài khả năng quang hợp hiếu khí (quang tự dưỡng vô cơ) và dùng H2O làm chất cho điện tử trong quá trình quang hợp. trong nước ngọt và nước mặn. trong suối nước nóng. Chúng phối hợp với sắc tố lục tạo nên màu nâu. Vi khuẩn lam có mặt ở khắp mọi nơi. Đơn bào hoặc đa bào dạng sơi. Một số loài có sắc tố đỏ phycoerythrin.172 Chloronema Chloroflexus Hình 9.5.Nhiều loại có dị tế bào (heterocysts) và có khả năng cố định nitơ. Thực ra đây là những cơ thể nhân nguyên thuỷ. Vi khuẩn lam có thể là sinh vật xuất hiện sớm nhất trên Trái đất . Một số loài có khả năng sống cộng sinh với các cơ thể khác như Rêu.phycobiliprotein. Không di động hoặc di động bằng cách trườn (gliding). không liên quan gì đến tảo ..

không có dạng sợi hay dạng kết khối (aggregate). Các chi tiêu biểu là: • -Pleurocapsa • -Dermocapsa • -Chroococcidiopsis Glooeothece Gleocapsa .5: Một số đại diện vi khuẩn lam thuộc bộ Chroococcales b-Nhóm II (có tác giả gọi là bộ Pleurocapsales): Hình que hoặc hình cầu đơn bào. có thể tạo dạng kết khối (aggregate). không có dị tế bào (heterocytes). Các chi tiêu biểu là: -Chamaesiphon -Chroococcus -Gloeothece -Gleocapsa -Prochloron Chamaesiphon Chroococcus Prochloron Hình 9.Nhóm I (có tác giả gọi là bộ Chroococcales): Hình que hoặc hình cầu đơn bào. Hầu hết không di động.173 Vi khuẩn lam được chia thành 5 nhóm (subsection) như sau: a. Tỷ lệ G+C là 31-71% . không có dị tế bào. Tỷ lệ G+C là 40-46% .Chỉ có các baeocytes là có di động. phân cắt nhiều lần tạo ra các baeocytes. phân đôi hoặc nẩy chồi.

thường di động.7: Một số đại diện vi khuẩn lam thuộc bộ Oscillatorriales . dạng lông (trichome) không phân nhánh chỉ có ở các tế bào dinh dưỡng. Các chi tiêu biểu là: • -Lyngbya • -Osscillatoria • -Prochlorothrix • -Spirulina • -Pseudanabaena Lyngbya Oscillatoria Prochlorothrix Spirulina Pseudanabaena Hình 9. có kiểu đứt đoạn (fragmentation).6: Một số đại diện vi khuẩn lam thuộc bộ Pleurocapsales c-Nhóm III (có tác giả gọi là bộ Oscillatorriales): Dạng sợi (filamentous) .174 Pleurocapsa Dermocapsa Chroococcidiopsis Hình 9. không có dị tế bào. phân đôi trên mặt phẳng. Tỷ lệ G+C là 3467%.

có kiểu đứt đoạn tạo thành đoạn sinh sản (hormogonia) . Tỷ lệ G+C là 38-47%. thường di động có thể sản sinh bào tử màng dày (akinetes). có tế bào dị hình . dạng lông (trichome) không phân nhánh có thể chứa các tế bào biệt hoá (specialized cell) . phân đôi trên mặt phẳng.175 d-Nhóm IV (có tác giả gọi là bộ Nostocales) Dạng sợi . Các chi tiêu biểu là : • -Anabaena • -Cylindrospermum • -Aphanizomenon • -Nostoc • -Scytonema • -Calothrix Anabaena Anabaena trong Bèo hoa dâu Cylindrospermum Calothrix .

Lõi của chất diệp lục và chất khuẩn lục là Mg. chất khuẩn lục và huyết sắc tố có cấu trúc tương tự như nhau.9: Một số đại diện vi khuẩn lam thuộc bộ Stigonematales 2. Các chi tiêu biểu là : -Fischerella -Stigonema -Geitlerinema Stigonema Fischerella Geitlerinema Hình 9. Tỷ lệ G+C là 42-44%. có hình thái phức tạp và biệt hóa (differentiation). phân đôi theo nhiều mặt phẳng. hình thành đoạn sinh sản (hormogonia) . Đó là một vòng pocphiril do 4 nhân pirol liên kết với nhau. còn lõi của huyết sắc tố là Fe. có thể sản sinh bào tử màng dày ( alkinetes). chất diệp lục a .176 Nostoc Scytonema Hình 9. phân nhánh hoặc do các tế bào nhiều hơn một chuỗi tạo thành . Chất diệp lục. có tế bào dị hình . Chlorophyll và bacteriochlorophyll còn được gọi là chất diệp lục và chất khuẩn lục. Sắc tố quang hợp ở vi khuẩn được gọi là bacteriochlorophyll.Trao đổi chất ở các vi sinh vật quang dưỡng Tất cả các vi khuẩn quang hợp đều chứa sắc tố quang hợp.8: Một số đại diện vi khuẩn lam thuộc bộ Nostocales e-Nhóm V (có tác giả gọi là bộ Stigonematales) : Lông (trichome) dạng sợi.

c. không thêm H b→ giữa C3 và C4 không có nối đôi.177 khác với chất khuẩn lục a.bằng cách quan sát hình sau đây: . có thêm H Có thể thấy rõ hơn sự phân biệt của hai loại chlorophyll.b.1: Sự sai khác giữa chất diệp lục a và các loại chất khuẩn lục Chú thích: a→ giữa C3 và C4 không có nối đôi.d. bacteriochlorophyll và hem...e ở 7 gốc R (từ R1 đến R7) có thể thấy rõ sự khác nhau này trong bảng sau đây: Bảng 9.

178 H. 9.10: Cấu trúc hóa học của một số sắc tố quang hợp .

Chú thích Bchl*: trạng thái kích phát của bacteriochlorophyll Ru-5-P: Ribulose-5-phosphate H2A: Chất vô cơ cho hydrogen H.). 9. sau đó tham gia vào chuỗi hô hấp tuần hoàn và quay trở lại Bchl. . Electron từ bacteriochlorophyll được tách ra dưới tác dộng của ánh sáng. Việc sinh ra ATP được thực hiện riêng rẽ với việc sinh ra [H] có năng lực khử.12:Phosphoryl hóa quang hợp kiểu tuần hoàn Trong điều kiện kỵ khí một số vi khuẩn quang hợp có thể sử dụng năng lượng của ánh sáng để thực hiện phản ứng phosphoryl hóa sản sinh ra ATP... Carotenoit ở vi khuẩn không giống với carotenoit ở tảo hoặc thực vật.179 Ngoài các loại chlorophyll vi khuẩn tự dưỡng quang năng còn có chứa một số các sắc tố thuộc loại carotenoit.11: Cấu trúc hóa học các loại carotenoit Ở vi khuẩn tự dưỡng quang năng có hai loại phosphoryl hóa quang hợp: phosphoryl hóa quang hợp tuần hoàn và phosphoryl hóa quang hợp không tuần hoàn. Trên đường đi đã sản sinh ra ATP. [H] có năng lực khử được sinh ra từ các chất vô cơ cho hydrogen (như H2S. Dưới đây là vài ví dụ: H.Quá trình quang hợp này không sản sinh ra oxi.9.

180

H.9.12: Phosphoryl hóa quang hợp kiểu không tuần hoàn

Chú thích: Chlb* và Chla* là ở trạng thái kích phát. Đây là kiểu phản ứng phosphoryl hóa quang hợp gặp ở vi khuẩn lam và cũng tương tự như ở tảo và cây xanh. Ở đây chuỗi vận chuyển electron là không tuần hoàn vì vậy còn gọi là dòng chảy electron không tuần hoàn. Quang hợp xảy ra trong điều kiện có oxi và có 2 hệ thống quang. Hệ thống quang I có chứa Chl a (chất diệp lục a) và có thể sử dụng được tia đỏ có bước sóng dài. Hệ thống quang II có chứa Chl.b và có thể sử dụng được tia sáng lam (bước sóng ngắn). Quá trình quang hợp này có sản sinh oxi và xảy ra đồng thời việc sinh ATP(ở hệ thống quang hợp II) và việc sinh [H] có năng lực khử (trong NAD PH2) là H+ và e-, được sinh ra sau sự quang giải nước. Sau quang giải nước sản sinh ra ½ O2 +2H+ + 2e, electron sẽ liên tiếp đi qua chuỗi electron (I và II), sau cùng đem electron đến cho NADP+ để sản sinh ra 2 phản ứng phophoryl hóa để sinh ATP. Ở hệ thống I có sinh NADPH2 và ATP, còn ở hệ thống II có sinh oxi và ATP. Một số vi khuẩn ưa mặn tự dưỡng quang năng có quá trình quang hợp khá dặc biệt. Đại diện cho nhóm này là các vi khuẩn hay gặp trên các hải sản ướp muối (như vi khuẩn Halobacterium halobium, H.eutirubrum...) Màng chất té bào của chúng phân thành 2 phần: phần màu đỏ và phần màu tía. Phần màu đỏ có chứa cytocrom, flavoprotein.. của chuỗi hô hấp dùng để oxi hóa phosphoryl hóa. Phần màu tía rất kì lạ. Trên màng hiện lên các vết khoang (đường kính khoảng 0,5μm), phân bố độc lập với

181

nhau, chiếm tới một nửa tổng diện tích của màng tế bào vi khuẩn. Màng này có khả năng thực hiện một quá trình quang hợp độc đáo. Có một loại protein gọi là bacteriorodopsin, rất giống với rodopsin, loại protein có trong tế bào hình trụ ở trên võng mạc của mắt. Bacteriorodopsin chiếm tới 75% màng màu tía. Những vi khuẩn này có thể sinh trưởng được trong tối hoặc ngoài sáng nếu có mặt oxi, khi không có mặt oxi chúng chỉ sinh trưởng được ngoài sáng. Chúng có 2 con đường thu nhận năng lượng: một đường oxi hóa phosphoryl hóa khi có oxi và một đường oxi hóa phosphoryl hóa khi được chiếu sáng (quang hợp). Tốc độ tạo ra ATP là cao nhất khi được chiếu sáng bằng bước sóng 550-600nm.

H.9.13: Sơ đồ minh họa 2 hệ thống quang

3. Cơ chế quang hợp
3.1. Pha sáng quang hợp Pha sáng là giai đoạn đầu của quang hợp, giai đoạn này ánh sáng là nhân tố trực tiếp tham gia vào quang hợp nên gọi là pha sáng. Pha sáng xảy ra qua 2 giai đoạn: giai đoạn quang lý và giai đoạn quang hoá. * Giai đoạn quang lý: Nhờ tính chất quang hoá của ánh sáng và khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của phân tử chlorophyll mà năng lượng của ánh sáng được chuyển sang năng lượng của điện tử trong các phân tử chlorophyll. Năng lượng này lại chuyển đến 2 tâm quang hợp là λ700 và λ680 để thực hiện giai đoạn quang hoá tiếp. * Giai đoạn quang hoá: quang hoá là giai đoạn chuyển hoá năng lượng của các điện tử trong 2 tâm quang hợp đã được làm giàu bởi năng lượng ánh sáng thành năng lượng chứa đựng trong các hợp chất giàu năng lượng là ATP và NADPH2. Giai đoạn quang hoá xảy ra tại 2 tâm quang hợp bởi 2 phản ứng

182

quang hoá mà phần chính là quang phân ly nước và phosphoryl hoá. - Quang phân ly nước: Nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của sắc tố và hệ thống các chất oxi hoá trong lục lạp mà nước bị phân huỷ. 2H2O ( 4H+ + 4è + O2 ) - Phosphoryl hoá : đây là quá trình tổng hợp ATP nhờ năng lượng của quá trình oxi hoá xảy ra trong chuỗi vận chuyển è quang hợp. ADP + H3PO4 → ATP + H2O Có 3 hình thức Phosphoryl hoá xảy ra: + Phosphoryl hoá vòng. + Phosphoryl hoá không vòng. + Phosphoryl hoá hoá vòng giả. Kết quả chung của pha sáng là: 12H2O +18ADP +18H3PO4+12NADP+ →18ATP + 12NADPH+H+ + 6O2 + 18H2O Pha sáng đã tạo ra ATP và NADPH+H+ cung cấp cho pha tối quang hợp. 3.2. Pha tối quang hợp Sau khi pha sáng tạo ATP và NADPH+H+, giai đoạn tiếp theo của quang hợp là sử dụng ATP và NADPH+H+ để khử CO2 tạo sản phẩm sơ cấp của quang hợp là C6H12O6. Quá trình này không cần ánh sáng nên gọi là pha tối. Pha tối diễn ra nhiều con đường khác nhau, mỗi con đường đặc trưng cho một nhóm thực vật. Có 3 con đường đồng hoá CO2 trong quang hợp: chu trình Calvin, chu trình Hatch-Slack và chu trình CAM. * Chu trình Calvin (chu trình C3) - Đây là con đường đồng hoá CO2 phổ biến nhất do Calvin tìm ra. Chu trình xảy ra qua 3 giai đoạn chính: + Tiếp nhận CO2 : Ribulozo 1,5dP tiếp nhận CO2 sau đó biến đổi thành 2 phân tử APG. APG là sản phẩm đầu tiên nên chu trình còn được gọi là chu trình C3. + APG bị khử thành AlPG nhờ ATP và NADPH+H+ của pha sáng. + AlPG sẽ tái tạo lại Ribulozo 1,5dP đồng thời tạo nên sản phẩm của chu trình là C6H12O6. Tóm tắt chu trình Calvin:

183

C5 + CO2 + ATP + NADPH ---> C6H12O6
H. 9.14: Chu trình Calvin www.starsandseas.com/. ../cellcalvin.htm

II.Cố đinh nitrogen phân tử
Trong không khí có rất nhiều N phân tử, nhưng tuyệt đại đa số sinh vật không sử dụng được nguồn N này. Chỉ có một số VSV là có thể hấp thụ được N. Qua hoạt động sống của chúng N sẽ được chuyển thành N hợp chất (protein và các sản phẩm thủy phân protein). Hoạt động này được gọi là sự cố định N phân tử. Quá trình cố định N có tác dụng rất lớn đến đời sống các sinh vật trên trái đất. Trên cơ bản trong nham thạch không chứa hợp chất N. Cho nên nguồn N trong đất hầu như hoàn toàn do tác dụng cố định N của VSV mà hình thành. Hàng năm cây trồng lại lấy đi một lượng N đáng kể. Hợp chất N được hình thành trong quá trình cố định này lại chính là nguồn N chủ yếu bổ sung cho đất. Các loại VSV cố định N không nhiều lắm, có thể chia làm hai loại lớn như sau: 1.Vi sinh vật cố định N sống tự do (không cộng sinh): bao gồm một số vi khuẩn, xạ khuẩn. Trong số này quan trọng nhất là các loài thuộc chi Azotobacter và loài Clostridium Pasteurianum. 1. Azotobacter 1.1.Sơ lược về Azotobacter Azotobacter là vi khuẩn cố định N sống tự do trong đất, hiếu khí, không có bào tử. Chúng đã được phân lập và nuôi cấy thuần khiết từ năm

184

1901 do nhà VSV Hà Lan Beijerinck. Đại diện điển hình của chi này là Azotobacter chroococcum. Do điều kiện nuôi cấy và lứa tuổi khác nhau mà Azotobacter có hình thái thay đổi. Lúc còn non Azotobacter là những trực khuẩn mập hình que, có tiên mao, có khả năng di động, khi già thì trở thành tế bào hình cầu có giáp mạc xung quanh. Azotobacter có thể sử dụng nhiều loại hợp chất hữu cơ làm nguồn thức ăn C. Chúng cũng cần nhiều nguyên tố khoáng, đặc biệt là 2 nguyên tố vi lượng bor (B) và molipbden (Mo)(Mo cần cho tác dụng cố định N). Khi sống trong điều kiện không có N hợp chất Azotobacter sẽ dùng N của không khí để biến thành hợp chất N của cơ thể sống. Khi sống trong môi trường đủ thức ăn N hữu cơ hoặc vô cơ thì tác dụng cố định N sẽ rất thấp hoặc không có. Azotobacter thích hợp với điều kiện hiếu khí vừa phải và pH trung tính hoặc hơi kiềm. Trong điều kiện thích hợp cứ mỗi khi tiêu thụ 1gam hydratcarbon Azotobacter có thể cố định được 10- 15mg N. Vì Azotobacter có khả năng cố định N mạnh mẽ như vậy nên từ cuối thế kỷ 18 đã có nhiều nước nghiên cứu sử dụng chúng làm phân vi khuẩn (gọi là phân Azotobacterin). Việc sử dụng Azotobacterin cũng đang phát triển mạnh ở nhiều nước và thu được kết quả. Tuy nhiên sử dụng Azotobacterin không phải là vấn đề tiếp giống đơn giản, mà còn phải tạo điều kiện để chúng phát triển mạnh cố định được nhiều N, nghĩa là sử dụng kỹ thuật liên hoàn. Để chế tạo Azotobacterin trước hết ta nuôi thật nhiều Azotobacter trên môi trường đặc hoặc lỏng có bơm không khí. Sau đó đem trộn chúng với than bùn hoặc các chất nuôi dưỡng khác để chế thành bột Azotobacterin. 1.2. Một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Azotobacter a. Hình thái khuẩn lạc Khi nuôi trong môi trường thạch,vi khuẩn Azotobacter có khuẩn lạc nhầy, lồi hoặc tan, lúc đầu không màu, sau biền thành màu nâu tối, thậm chí đến màu đen nhưng không làm nhuộm màu môi trường khuẩn lạc. Ngoài ra một số loài Azotobacter có dạng nhăn nheo, khuẩn lạc có màu vàng lục, màu hồng . Vỏ nhầy của vi khuẩn Azotobacter chứa khoảng 75% là chất hiđrit của acid uronic và chứa khoảng 0.023% N.

sinh hoá. Sở dĩ chúng tồn tại được là vì có khả năng đồng hoá muối amonium. Khi còn non tế bào có dạng que đầu tròn đứng riêng lẻ hay xếp thành từng đôi chồng chất.3. các giọt mỡ… Lượng ADN trong tế bào Azotobacter thường thấp hơn so với nhiều loại vi khuẩn khác (0. sống theo phương thức dị dưỡng. manitol hoặc natribenzoat. granulose. lồi. Đặc điểm nuôi cấy : Vi khuẩn Azotobacter thuộc loại vi khuẩn hiếu khí. Hình thái tế bào vi khuẩn Azotobacter Azotobacter là loại vi khuẩn Gram âm không sinh bào tử. Khả năng sử dụng nguồn N: Trên các môi trường không chứa N khuẩn lạc Azotobacter có dạng nhầy. Chứng tỏ vi khuẩn Azotobacter có khả năng sinh trưởng trên môi trường không có N. kích thước khoảng :2. 9.185 H. b. chất tế bào nhuộm màu đồng đều. Các đặc tính sinh lí.15: Hình dạng tế bào Azotobacter sp.7.0 × 10. tinh bột.msb.le. acid hữu cơ. Đó là các hạt volutin. Một số chủng Azotobacter có khả . 1. có khả năng di động nhờ tiên mao.70. đôi khi nhăn nheo. hợp chất thơm.ac. Khi già tế bào Azotobacter mất khả năng di động. kích thước thu nhỏ lại biến thành dạng hình cầu.2. dextrin. a.81%).0. … tuy vậy. (a) dưới kính hiển vi điện tử (b) tiêu bản âm (www-micro. Sinh chất xuất hiện nhiều hạt lổn nhổn. urê.html) b. Chúng sử dụng nhiều loại hợp chất hữu cơ khác nhau: disacarit.uk/ video/Azotobacter.5 μ m . Tóm lại hình dạng tế bào Azotobacter và chu kì biến đổi của chúng phụ thuộc vào tuổi của ống giống và điều kiện phát triển.0. nhiều tác giả cho biết có không ít các chủng Azotobacter không có khả năng đồng hoá lactose.

pH của đất ảnh hưởng không giống nhau đến sự phát triển và khả năng cố định N của Azotobacter. khi nồng độ ôxi trong không khí là 4% quá trình cố định N vượt quá ba lần so với khi ôxi là 10.2.80%. tương đương với nhu cầu của cây trồng.4. vinelandii.5. c . chroococcum.186 năng sử dụng nitrit. Độ thoáng khí . Tế bào sinh dưỡng của Azotobacter không sống được khi xử lí 500C trong 30 phút. Ảnh hưởng các nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng và phát triển của các vi khuẩn Azotobacter Vi khuẩn Azotobacter hiếu khí. d. Nhu cầu về độ ẩm của chúng cao hơn so với các vi khuẩn khác.28.5. Tuy vậy vi khuẩn thuộc loại hiếu khí nhưng có thể phát triển được trong điều kiện vi hiếu khí. Ẩm độ thích hợp:75. 1. beijerinckii. A. Hai loại acid thích hợp nhất đối với nhu cầu dinh dưỡng của Azotobacter là acid glutamic và axtit asparaginic. sự phát triển và khả năng cố định N của chúng trong đất chịu ảnh hưởng của các điều kiện sau: a.20%. Nhiệt độ thích hợp đối với sự phát triển của Azotobacter vào khoảng 20-300C. Độ thoáng khí của đất có liên quan đến quá trình cố định N của Azotobacter. A. agilis . Chẳng hạn: pH thấp nhất của môi trường đối với Azotobacter .9. Nhiệt độ ảnh hưởng đến Azotobacter không giống nhau ở các vùng địa lí khác nhau. nitrat. song có thể phát triển được ở pH = 4. ở nhiệt độ 800C sẽ chết rất nhanh. Đặc điểm phân loại của vi khuẩn Azotobacter Theo Becking (1974) thì vi khuẩn cố định đạm thuộc chi Azotobacter có 4 loài: A. A. Độ ẩm của đất Azotobacter đòi hỏi độ ẩm rất cao của đất. Azotobacter thích hợp nhất với pH = 7. Nhiệt độ. Ở nhiệt độ 70C Azotobacter có hoạt động cố định N thấp hơn 5 lần so với 450C. Ở vùng nhiệt đới Azotobacter thích hợp với nhiệt độ 35400C. Quá trình cố định N của Azotobacter bị giảm khi thể ôxi hoá khử của môi trường cao quá +200 mv hoặc thấp quá (–) 200 mv.0. pH của đất. Như vậy. không khí quá mạnh cũng ức chế quá trình cố định N phân tử. b. 1. Các loài Azotobacter khác nhau mẫn cảm một cách khác nhau đối với pH của môi trường. sự khô hạn của đất chỉ có bào xác của chúng mới chịu đựng được. Vì vậy ít gặp chúng ở vùng khô hạn.

nếu cao hơn sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hoạt động cố định N của chúng. beijerinck khoảng 5. Canxi. Canxi ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Azotobacter. e.chroococcum nồng độ CaCl2 . Những điều tra ở Việt Nam cho thấy trong đất có lượng chứa CaO cao hơn 0. Tuỳ thuộc vào nồng độ của các hợp chất chứa N có trong môi trường mà quá trình cố định N sẽ bị ức chế nhiều hay ít . nguyên tố Mg được Azotobacter đòi hỏi với số lượng cao hơn sắt khoảng 10 lần . Sự mẩn cảm mạnh mẽ của Azotobacter với phốt pho cho phép người ta sử dụng chúng như loại vi khuẩn chỉ thị để xác định nhu cầu về phospho của đất. Phần lớn Azotobacter chỉ phát triển ở pH lớn hơn 6. Phân lân.5.đạt tới 800 mg trong 100 ml quá trình cố định N sẽ bắt đầu ngừng lại.6.đạt đến 4 mg trong 100 ml môi trường. Ngược lại khi nồng độ PO43.4% luôn có mặt một số lượng lớn các tế bào Azotobacter. Phân đạm Trong đất Azotobacter có khả năng đồng hoá các chất dinh dưỡng từ môi trường. đối với A. marocytoges là khoảng 4. Hầu như không phát triển trong mẫu đất có có lượng chứa CaO dưới 0. Có tác giả đã dùng A. Nếu đưa vào môi trường một lượng muối kali quá dư thừa chúng sẽ làm ức chế sự phát triển của Azotobacter.187 chroococcum và A.25% (Nguyễn Lân Dũng 1965) Riêng đối với A. Sự phát triển của Azotobacter rất cần đến kali. amino acid. nhưng với lượng nhỏ. . Phốt pho rất cần cho quá trình cố định N của Azotobacter chỉ bắt đầu xảy ra khi nồng độ PO43. vì vậy ít gặp chúng ở đất chua. i. có thể tác hại này là do gốc anion của muối này gây ra. h.01% . chroococum như là loài vi khuẩn chỉ thị để xác định nhu cầu về vôi của đất. Khi thiếu canxi tế bào Azotobacter sẽ tạo thành nhiều không bào ảnh hưởng xấu đối với việc tổng hợp ATP và sự tạo thành các polyphotphat.thích hợp nhất là 0. g. nitrat. Phân kali. Nguồn N đối với Azotobacter không phải chỉ là N phân tử mà còn là muối amon. Cũng có thể phân lập được một số chủng từ đất chua nhưng các chủng này thường đã mất khả năng cố định N phân tử.

việc sản xuất và sử dụng chế phẩm azotobacterin chỉ đặt ra trong những điều kiện thâm canh có khả năng dồi dào về phân bón.6. Ở Việt Nam.chroococum có khả năng sinh ra một số chất chống nấm có tác dụng khá rộng (ức chế Aspergillus. các nguyên tố vi lượng cũng cần thiết đối với Azotobacter. Tình hình nghiên cứu ứng dụng Azotobacter. kali… Khác với nitragin. Penicillium. Alternaria …) 1.người ta đã sản xuất ở quy mô công nghiệp hoặc thủ công nghiệp những chế phẩm Azotobacter và gọi là azotobacterin. Đa số các tác giả cho rằng hiệu quả của việc sử dụng azotobacterin chỉ tương đối với các đất giàu chất hữu cơ hoặc trong trường hợp được bón thêm nhiều phân khoáng.188 Cùng với nguyên tố đại lượng. Các nhân tố sinh học Sự phát triển và cố định N của Azotobacter trong đất còn chịu ảnh hưởng mật thiết của khu hệ các sinh vật đất.Có lẽ tác dụng chủ yếu của chúng không phải ở khía cạnh cố định N mà là ở khía cạnh tổng hợp các chất hoạt động sinh học có tác dụng kích thích sự sinh trưởng của cây trồng . Azotobacterin chỉ có tác dụng tương đối rõ đối với các loại đất giàu chất hữu cơ hoặc trong trường hợp được bón thêm nhiều chất khóang. ở nhiều nước khác nhau . bo(Bo). Có lẽ tác dụng chủ yếu của chúng không phải ở khía cạnh cố định N mà là ở khía cạnh tổng hợp các chất hoạt động sinh học có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây trồng . Một số chủng A. Các phương pháp tạo chế phẩm Azotobacter . đáng chú ý hơn cả là molybden. Bên cạnh các nhóm vi sinh vật có ảnh hưởng tốt còn có nhiều nhóm có khả năng ức chế sự phát triển của Azotobacter . Fusarium. azotobacterin khi dùng để bón cho cây trồng thường đưa đến những hiệu quả không lớn và không ổn định (nếu có làm tăng sản lượng thường cũng không tăng quá 10% so với đối chứng ). cần bón vôi và bón phân lân để làm tăng số lượng Azotobacter trong đất. Đó là những dịch nuôi cấy Azotobacter được hấp thụ vào than bùn hoặc các loại đất giàu chất hữu cơ đã trung hoà và bổ sung thêm một ít phân phospho. a. mangan(Mn) k. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến mối quan hệ gữa Azotobacter với cây trồng với số lượng cao hơn nhiều so với ngoài vùng rễ . Trong nhiều năm.

MgSO4 .2. Khi khi dịch nuôi đạt mật độ 109 tế bào/ml thì có thể đem sử dụng * Dạng bột Nuôi cấy giống vi khuẩn Nhân giống Hâp thụ giống vào chất mang vi khuẩn Điểm quan trọng cua phương pháp này là lựa chọn chất mang vi khuẩn.1 CaCO3 5. chất mang vi khuẩn phải đạt yêu cầu thích hợp vớ sự tồn tại của Azotobacter trong quá trình bảo quản và độ sống sót trên hạt giống khi được tẩm vào. đất bột giàu chất hữu cơ.2 NaCl 0. Ủ ấm ở nhiệt độ: 28-30 0 C trong thời gian 2-6 ngày.5-7. bã bia làm chất mang vi khuẩn .0.5-7 Chuẩn bị giống vi khuẩn Azotobacter : Lấy 5-10 ml môi trường dịch thể (Có thành phần như trên không có thạch) đã khử trùng cho vào mỗi ống nghiệm φ 14 5ml Dùng que cấy gạt nhẹ. chất mang vi khuẩn có thể là than bùn.Thạch 20 pH: 6.3H2O MgSO4. loại bỏ những ống bị nhiễm vi sinh vật khác ta thu được chủng Azotobacter thuần khiết.2.7H2O -0. NaCl.2 K2SO4 0.7H2O 0.1. có nơi sử dụng cả trấu.3H2O -0.0.2 K2HPO4. K2SO4 -0. Tạo chế phẩm: Cấy truyền giống vi khuẩn Azotobacter từ giống gốc vào những ống nghiệm thạch nghiêng. đưa dịch vi khuẩn vào bình nón (250500ml) đựng 150ml môi trường và nuôi chúng trên máy lắc(220 dao động/phút) .189 * Dạng môi trường thạch nghiêng Chuẩn bị môi trường thạch nghiêng Thành phần môi trường (g/l):Glucose-20. CaCO3 -5. * Dạng dịch thể Chuẩn bị môi trường dịch thể Thành phần môi trường (g/l): Glucose 20 0.0 1 lít H2O pH 6. Chuẩn bị giống Azotobacter :Các ống giống đã được phân lập và tuyển chọn từ trước.2. K2HPO4. H20 -1 lít .

Nhưng khả năng này không phải bản thân cây họ đậu có mà do những vi khuẩn nốt rễ cộng sinh với cây họ đậu mang lại. Tuy nhiên.Beijerinck đã phân lập được vi khuẩn từ nốt rễ một số cây đậu. Bacillus và Azotomonas. chúng sẽ chuyển thành hình cầu và những dạng phân nhánh hình chữ Y. Clostridium pasteurianum và một số VSV cố định N khác C. Tuy nhiên C. trực khuẩn tự do có kích thước 1. yêu cầu pH không gắt gao nên thích hợp cho các loại ruộng của ta. Khi còn non chúng là trực khuẩn nhỏ bé. vì những loài này phân bố không nhiều và hiệu lực cố định N cũng thấp nên tác dụng thực tế không lớn lắm.W. nó thay đổi hình dạng tùy theo lứa tuổi và điều kiện sống.1. CO2 và H2. bào tử nằm ở giữa làm tế bào phình lên như hình thoi. Khi hình thành nốt sần thì trực khuẩn biến dạng (có hiện tượng đa hình thái).Pasteurianum rất nhiều và phân bố rộng rãi hơn Azotobacter nên nguồn N mà chúng cố định cho đất là rất quan trọng. Vi khuẩn nốt rễ Người đầu tiên chứng minh rằng các cây bộ đậu có thể sinh trưởng trong đất không chứa N là H.190 Ngày nay chất mang vi khuẩn được sử dụng bởi than bùn thích hơp trong việc sử dụng chế phẩm vi khuẩn nói chung và chế phẩm Azotobacter nói riêng. không có bào tử. chúng có thể sử dụng các hydratcarbon thông thường và làm lên men suinh ra acid butyric. Wilfarth (1886). trong các VSV cố định N còn có một số vi khuẩn thuộc chi Clostridium. 2. di động nhờ tiên mao. nó còn là nguyên liệu rẻ tiền sẳn có ở nhiều nơi.pasteurianum là trực khuẩn kị khí bắt buộc. 1.5 chuyển động nhờ nhung mao và tiên mao ở cực. Ngoài hai loài trên. có bào tử. chữ V gọi là giả khuẩn thể (Bacteroids). pasteurianum là một loại vi khuẩn butyric. Cứ mỗi khi tiêu thụ 1g hydratcarbon thì chúng cố định được 2-3 mg N. Trong quá trình phát triển. pasteurianum thấp hơn Azotobacter. hiếu khí. acetic.2. rất dễ nhầm với Pseudomonas. chúng có thể sử dụng được N không khí. Ngoài đặc tính của than bùn là không độc. Chúng có thể sử dụng hợp chất N vô cơ và hữu cơ làm nguồn thức ăn N. có tính hấp thụ cao. Chúng lại phát triển được ở ruộng ngập nước. 2. Hellrigel và H.2(m x 0. Tác dụng cố định N của C. C. Năm 1886 M. khi những hợp chất này đầy đủ thì tác dụng cố định N của chúng hạ thấp hoặc hoàn toàn không có. 1889) là loại vi khuẩn đơn bào ở đất. . giữ nước tốt . Vi khuẩn cố định N cộng sinh. Giống (chi) Rhizobium (Franck. Phần lớn các cây thuộc họ đậu không cần thức ăn hợp chất.

Sau khi hình thành nốt rễ giữa vi khuẩn và cây họ đậu làm thành một thể cộng sinh có lợi cho cả hai bên. các vi khuẩn cố định N sống tự do Clostridium pasteurianum. Nhóm này hiện nay được định loại là Bradyrhizobium (gồm tất cả các chủng mọc chậm. -Rhizobium lupini (mục túc. Canada (1905). kích thích rễ tạo thành những nốt rễ.2. Azotobacter spp. . Japonicum (đậu nành) với nhiều loài phụ. các xạ khuẩn có khả năng giải cellulose. lupin). người ta xếp vi khuẩn nốt rễ vào một chi chung là Rhizobium. Rhizobium có nhiều loài và có tính chất chuyên tính. nốt rễ to bằng hạt đậu nhỏ. đậu xanh). phaseoli (đậu cô ve. trong nốt rễ chứa đầy vi khuẩn. trifolii (cỏ ba lá). Từ đó cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm ứng dụng và mở rộng việc sản xuất các loại phân bón vi sinh cố định nitơ mà thành phần còn được phối hợp thêm một số vi sinh vật có ích khác như một số xạ khuẩn cố định nitơ sống tự do Frankia spp. Nitragin là loại phân được chế tạo bởi vi khuẩn Rhizobium do Beijerink phân lập năm 1888 và được Fred đặt tên vào năm 1889 dùng để bón cho các loại cây thích hợp của họ đậu. R. Trong nốt sần đó cũng chứa vi khuẩn cố định N gần giống ở rễ. chúng là loại vi hiếu khí. Beijerinkia indica. 2. Manil đã chia các vi khuẩn nốt sần thành 3 nhóm: -Rhizobium leguminosa (đậu Hà Lan). một số rễ cây khác cũng có thể cộng sinh với vi khuẩn cố định N. R.191 Năm 1963. Gần đây người ta còn thấy nốt sần ở lá một vài loài cây nhiệt đới. hoặc một số chủng vi sinh vật có khả năng chuyển hóa các .Chúng có thể sử dụng nhiều hydratcarbon khác nhau làm nguồn C. gộp nhóm 1 và 2 thành Rhizobium mọc nhanh. linh lăng). R. Nga (1907). nghĩa là mỗi loài chỉ có thể xâm nhập và tạo thành nốt rễ trong một số cây họ đậu nhất định. Nốt rễ thường thường bằng hạt gạo. Về hô hấp. Ngoài các cây họ đậu. Anh (1910) và Thụy Điển (1914). Vi khuẩn nốt rễ khi gặp cây họ đậu thích hợp sẽ xâm nhập vào tế bào rễ. Hiện nay.Rhizobium lupini (đậu đũa. Khi sống riêng lẻ trong đất hoặc trong môi trường nuôi cấy chúng không có khả năng cố định N.Phân bón nốt rễ (nitragin) Phân bón vi sinh do Noble Hiltner sản xuất đầu tiên tại Đức năm 1896 và được đặt tên là nitragin: Sau đó phát triển sản xuất tại một số nước khác như ở Mỹ (1896).

Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam có thể sản xuất 2 chế phẩm này được không ? Tại sao ? .Hãy nêu tổng quát chu trình chuyển hóa N trong thiên nhiên và vai trò của vi sinh vật trong chu trình đó ? 2. nghiền nát để trộn với hạt giống. Cách sử dụng phân bón vi khuẩn nốt rễ là đem trộn phân với hạt giống.192 nguồn dự trữ phospho và kali ở dạng khó hoà tan với số lượng lớn có trong đất mùn.. Naza là gì ? Cơ chế hiện biết của quá trình cố định N phân tử. còn một số vi khuẩn có khả năng cố định N sống trên bề mặt rễ và ăn sâu vào vào lớp tổ chức bề mặt rễ của một số cây hòa thảo như lúa.. Cũng có thể dùng nốt rễ tốt. Ngoài các nhóm vi khuẩn cố định N nói trên ra. Khi sử dụng có thể tăng sản lượng cây họ đậu lên 15. Trong các loại vi sinh vật kể trên.. vi khuẩn nốt rễ có ý nghĩa hết sức to lớn trong nông nghiệp. cây trồng có thể hấp thụ được.Các nhóm vi sinh vật cố định N ? ý nghĩa thực tế của việc nghiên cứu vi sinh vật cố định đạm.Nêu một số thành tựu hiện nay về nghiên cứu vi sinh vật cố định đạm. sau đó đem gieo. phosphorid v. 3. Các loài này cũng đóng góp không nhỏ vào quá trình cố định N không khí.Các loại phân bón vi sinh vật ? cơ sở khoa học của việc sản xuất và sử dụng các loại phân bón vi sinh vật? 6.20%. Đó là một loài vi khuẩn có dạng xoắn được phát hiện từ năm 1974 thuộc chi Azospirillum.. 4. trong các quặng apatit. chuyển chúng thành dạng dễ hoà tan.v. Ngoài hai nhóm vi khuẩn cố định N sống cộng sinh với thực vật và sống tự do trong đất như đã nói ở trên. Câu hỏi ôn tập chương 9 1. than bùn.. 5. Trình bày các bước chủ yếu điều chế Azotobacterin và Nitragin. Ví dụ như vi khuẩn lam sống tự do và sống cộng sinh trong bèo hoa dâu. Cường độ cố định N cộng sinh lớn hơn nhiều so với cường độ cố định N không cộng sinh. Sau khi trồng các cây họ đậu đất giàu thêm N rất nhiều. Chính vì vậy. cố định N càng mạnh mẽ hơn. từ đầu thế kỷ XX người ta nghiên cứu sử dụng phân bón nốt rễ với mục đích là để tiếp giống nhân tạo. mía. còn có một số loài vi tảo đơn bào cũng có khả năng cố định N. rồi để khô. làm cho cây họ đậu không sinh nốt rễ sẽ có thể sinh nốt rễ và những cây có thể sinh nốt rễ thì càng sinh nhiều hơn. ngô. làm cho đất không chứa vi khuẩn nốt rễ thích ứng sẽ có vi khuẩn thích ứng.

kìm hãm. còn gọi là sinh vật nhân chuẩn. hay nói cách khác. bao gồm nấm. sinh sản đồng loạt. tần số đột biến và tái tổ hợp cao và có khả năng trao đổi di truyền ngoài loài. Biến dị là đặc tính chung của mọi sinh vật có thể mang những sự khác biệt về nhiều chi tiết tính trạng so với bố mẹ của chúng và với các cá thể khác cùng loài. còn gọi là sinh vật nhân sơ sơ. Vật chất di truyền ở vi khuẩn Acid nucleic là cơ sở vật chất di truyền của tất cả các dạng sinh vật. nguyên sinh động vật. kích thích. Đối tượng nghiên cứu của di truyền học không chỉ là hiện tượng di truyền mà cả hiện tượng biến dị. là hiện tượng các cá thể trong một gia đình có những thuộc tính cấu tạo và phát triển giống tổ tiên. I. với cha mẹ hoặc giữa con cái với nhau. Vật chất di truyền này được thể hiện thành tính trạng của cá thể thông qua quá trình tổng hợp từ khuôn DNA thành phân tử RNA thông tin (quá trình phiên mã) và sau đó RNA thông tin này lại làm khuôn để tổng hợp protein (cấu trúc. Ở vi sinh vật biến dị thể hiện ở mức độ lớn hơn ở vi sinh vật bậc cao nhờ số cá thể trong một quần thể lớn. Dù cơ chế xuất hiện khác nhau nhưng ở phần lớn các trường hợp biến dị đều tạo ra những dòng hay tập đoàn có sự thích ứng tốt nhất với điều kiện ngoại cảnh vốn luôn biến động.193 Chương 10 Di truyền học vi sinh vật Di truyền là đặc tính chung của mọi sinh vật giữ lại những và truyền cho con cháu những đặc điểm về cấu tạo và phát triển của tổ tiên. tính trạng được mã hóa và tồn trữ dưới dạng mã hóa là trình tự thẳng của các nucleotide trong thành phần acid deoxyribonucleic (DNA). trừ virus và các yếu tố sinh học đơn giản hơn như viroid và prion. Vật chất di truyền được truyền từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác (và từ thế hệ này sang thế hệ khác) nhờ quá trình tự sao .) trong quá trình gọi là dịch mã (transcription) dẫn đến biểu hiện tính trạng.. bao gồm các vi khuẩn) hay nhân chuẩn (eukaryote. enzyme. thực vật và động vật bậc cao). giai đoạn sinh dưỡng ngắn. Cơ sở vật chất di truyền ở vi sinh vật 1.. Ở tất cả các sinh vật nhân sơ (prokaryote. đơn allele. thụ thể.. tức chân khuẩn. tảo. Tính biến dị có vẻ như độc lập với tính di truyền nhưng thực ra sự khác biệt giữa các cá thể trong một loài trong nhiều trường hợp liên quan đến sự biến đổi hoặc trong trường hợp khác đến sự phản ứng của vật chất di truyền của sinh vật.

phân bố trong tế bào chất. Mỗi tế bào vi khuẩn chỉ có một nhân (thể nhân) duy nhất. . 4 hoặc nhiều hơn do quá trình phân bào diễn ra chậm hơn quá trình phân nhân.194 (replication) của phân tử DNA. Quy tắc này được gọi là quy tắc trung tâm biểu hiện di truyền. adenine kết hợp với thymine của chuỗi song đối nên trình tự hai chuỗi không bao giờ giống nhau nhưng trình tự một chuỗi quy định trình tự của chuỗi kia. hơn nữa các sườn có nhiều nhóm ái thủy nên DNA tan tốt trong nước. mặc dù trước khi phân bào số lượng nhân (nhiễm sắc thể) thường thấy là 2. khép kín (không có đầu tự do). Ở vi khuẩn DNA có thể gặp ở hai dạng: DNA nhiễm sắc thể và DNA plasmid. Nhân (thể nhân) vi khuẩn là một nhiễm sắc thể vi khuẩn cấu tạo từ một phân tử DNA duy nhất xoắn kép (gồm hai mạch xoắn). thông thường nhiễm sắc thể được mô hình hóa trong tế bào vi khuẩn dưới dạng một vòng tròn. Hình 10. Vì vậy.1: Mô hình cấu trúc một đoạn phân tử DNA: một dẫn xuất purine liên kết qua cầu nối hyđrô với một dẫn xuất pyrimidine nên khoảng cách giữa hai sườn đường ribose .Acid phosphoric của hai chuỗi là không đổi. guanine luôn kết hợp với cytosine.

Các nucleotide khác nhau bởi gốc bazơ khác nhau. Gen mã hóa phân tử protein được gọi là gen cấu trúc. Và nhờ vậy mà sườn này hướng ra phía ngoài và xoắn quanh trục tưởng tượng xuyên qua các lớp gốc bazơ nitơ vòng. đường deoxyribose (C5) và Acid phosphoric. Chuỗi polymer của mỗi mạch (sợi) DNA được hình thành nhờ liên kết phosphoester giữa Acid phosphoric và đường deoxyribose tạo nên bộ "sườn" của phân tử ((-P-C5)n). nên với tính ái thủy của Acid phosphoric và đường deoxyribose. Do trình tự hoạt động của các enzyme tổng hợp DNA từ đầu C 5' đến đầu C 3' của mỗi mạch DNA nên người ta quy ước mô tả mạch theo hướng C 5'→C 3'. còn guanine gắn với cytosine bằng ba mối liên kết hyđrô.195 Hai mạch xoắn của phân tử DNA thực chất là hai chuỗi polymer và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về thành phần hóa học cũng như trình tự sắp xếp của các monomer được gọi là một nucleotide. Một đoạn DNA mã hóa một RNA (như RNA ribosome. có bốn loại nucleotide: adenine (A). Hai chuỗi của một phân tử DNA gắn kết với nhau nhờ các mối liên kết hyđrô giữa các gốc bazơ. . nếu không có chú giải khác thì mạch ATT CGC GCA TCA GCT cũng có nghĩa là 5'ATT CGC GCA TCA GCT-3' hay 5'-ATT CGC GCA TCA GCT. một gốc purine được gắn kết với một gốc pyrimidine theo nguyên tắc "tương bù": adenine gắn với thymine bằng hai mối liên kết hyđrô. Ví dụ. Hai chuỗi như vậy không đối xứng mà chạy ngược hướng (đối nghịch song song. Do một gốc purine của một chuỗi liên kết với một gốc pyrimidine của chuỗi kia nên khoảng cách giữa hai sườn (-P-C5-)n của phân tử DNA ở mọi điểm không đổi. Do số lượng mối liên kết hyđrô giữa guanine (G) và cytosine (C) cao hơn nên DNA có nhiều G+C thường có mức nhiệt biến tính hay "nhiệt nóng chảy" (melting point) cao hơn hay bền vững hơn. DNA là chất tan tốt trong nước và khá bền vững trong dung môi này. Mỗi chuỗi polymer được cấu tạo từ bốn loại monomer có cấu trúc tổng quát gồm ba thành phần: bazơ nitơ dị vòng (dẫn xuất purine hoặc pyrimidine). Ở vi khuẩn toàn bộ trình tự nucleotide gen cấu trúc được phiên mã thành RNA thông tin và sau đó dịch toàn bộ thành trình tự Acid amin trong phân tử protein. Còn các gốc bazơ nitơ gắn vào nguyên tử C 1' của phân tử đường deoxyribose. RNA vận chuyển) hay mã hóa một protein (qua RNA thông tin) được gọi là một gen. trong khi đó nguyên tử C 3' gắn với Acid phosphoric của nucleotide kế tiếp. hay song đối) từ 5'→3' hoặc ngược lại. Ở DNA. Phân tử Acid phosphoric trong một nucleotide gắn vào vị trí C 5' của phân tử đường deoxyribose. thymine (T). ở những vùng hàm lượng G+C cao DNA còn có cấu trúc xoắn trái (Z-DNA) là nơi DNA có sự gấp khúc mạnh và xuất hiện đoạn DNA xoắn chuỗi ba. bên cạnh cấu trúc xoắn phải (B-DNA) nêu trên. Hơn nữa. guanine (G) và cytosine (C) (hay xitôzin). Có thể những Z-DNA đóng vai trò quan trọng trong tái tổ hợp gen cũng như điều hòa hoạt động của gen.

R).. do một polypeptide được khởi đầu tổng hợp với Acid amin methionine (mã AUG trên RNA thông tin). chức năng của nhiều đoạn còn chưa biết.) là chuỗi âm.P). Nhờ vậy. Gen điều hòa (R) nằm ở vị trí nào đó trong nhiễm sắc thể xa với các gen cấu trúc và điều khiển việc tổng hợp một protein đặc biệt có tác động (phong tỏa hoặc giải tỏa) trực tiếp hoặc gián tiếp lên các vùng P hoặc O. Đoạn DNA này được gọi là một "khung khả phiên" (hay một "khung đọc mở" . Ngoài ra. Cả tập hợp bao gồm các vùng khởi động.O. UAG và UGA) và chỉ có thể có thuộc tính protein nếu đủ lớn (dài hơn 50 Acid amin). chuỗi dương của một gen là chuỗi có trình tự nucleotide tương đương với trình tự nucleotide của RNA thông tin. đồng thời. Như vậy.open reading frame). Ngoài ra. có chức năng hoạt động như một enzyme tức xúc tác quá trình sinh tổng hợp protein. còn gọi là gen chỉ huy) và gen điều hòa (regulator . (Những RNA xúc tác phản ứng sinh học thường được gọi là ribozyme). đồng thời quá trình tổng hợp các cơ chất nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các thành phần tế bào cũng diễn ra và đình chỉ một cách hiệu quả và tiết kiệm.. Tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein còn có nhóm các RNA vận chuyển. như RNA ribosome. các tính trạng quy định trong genome chỉ biểu hiện trong điều kiện môi trường nhất định. Đây là những phân tử RNA tương đối ngắn có tác dụng hoạt hóa Acid amin nguyên liệu và vận . thông tin di truyền được giải đọc từng "khung" bộ ba nucleotide (tức ba nucleotide liền kề nhau mã hóa cho một Acid amin trong sản phẩm protein) nên chỉ có những đoạn DNA bắt đầu từ bộ ba ATG (theo cả ba cách đọc của mỗi chuỗi DNA) đến một mã dừng (TAA. vùng điều hành và các gen cấu trúc tạo thành một đơn vị hoạt động gọi là operon. TAG. TGA) đủ dài (hơn 150 nucleotide) mới có thể là (nhưng không nhất thiết phải là) một gen cấu trúc. tức chỉ một mạch làm khuôn tổng hợp nên RNA thông tin. không phải tất cả các đoạn DNA đều mang gen cấu trúc.196 Mặc dù được cấu tạo bởi hai chuỗi nhưng ở vi khuẩn (cũng như ở sinh vật nhân chuẩn) gen chỉ có một mạch "hiệu lực". Hiệp hội sinh hóa quốc tế quy ước chuỗi làm khuôn để tổng hợp nên RNA thông tin (hay tổng hợp RNA hoạt động. đồng thời còn có các đoạn DNA đặc biệt tham gia vào điều hòa hoạt động của các gen cấu trúc. kết thúc bởi một trong những "mã dừng" (UAA.. RNA thông tin được sao chép từ chuỗi âm của gen có vai trò sao mã di truyền từ nhiễm sắc thể cho RNA ribosome giải mã thành phân tử protein có mạch polypeptide có thành phần và trình tự Acid amin xác định. RNA gồm ba loại khác nhau: RNA ribosome là thành phần chủ yếu cấu tạo nên ribosome. Ở sinh vật nhân sơ các gen cấu trúc (các cistron) được gắn liền nhau thành tập hợp và cùng chịu sự kiểm soát của các gen điều hòa gồm gen (hay vùng) khởi động (promotor . gen (hay vùng) điều hành (operator .

đường deoxyribose được thay thế bởi ribose trong sườn của mạch polymer cũng như sự có mặt một số bazơ dẫn xuất khác của purine và pyrimidine.1 : Mã di truyền trên nhiễm sắc thể (biểu hiện trên mRNA. Bảng 10. RNA. và bộ ba này tương bù với trình tự bộ ba nucleotide nhận biết của RNA vận chuyển. Chữ thứ ba của mã (đầu 3') . vì vậy. Tính ổn định của cấu trúc có được nhờ các mối liên kết hyđrô xuất hiện giữa hai đoạn trình tự tương bù ngược hướng của cùng chuỗi nucleotide. Chính vì có thêm một gốc -OH ở vị trí C 2' (của đường ribose) mà cầu nối phosphoester giữa nguyên tử C 3' và Acid phosphoric của nucleotide tiếp theo thường yếu hơn so với cầu nối C 3' với Acid phosphoric trong DNA.197 chuyển Acid amin này đến RNA thông tin cũng đã được hoạt hóa nhờ gắn kết với ribosome. Hai đoạn có trình tự tương bù ngược hướng tạo thành một đoạn xoắn kép. Trình tự RNA thông tin quyết định trình tự Acid amin trong thành phần polypeptide. cũng kém bền vững hơn DNA. các RNA đều cấu tạo chỉ từ một chuỗi nucleotide. trong thành phần của các RNA còn có những điểm khác biệt khác: uracine thay thế thymine. Nhờ mỗi Acid amin có loại RNA vận chuyển riêng nên trình tự mã bộ ba được dịch một cách chính xác. nhưng quá trình nhận biết trình tự Acid amin mã hóa trong RNA thông tin là nhờ RNA vận chuyển. Mỗi Acid amin được mã hóa bởi một bộ ba nucleotide trên RNA thông tin. chiều 5' đến 3') Chữ thứ hai của mã Đầu U C A G 5' Chữ thứ nhất của mã (đầu 5') U C A G UUU UUC UUA UUG CUU CUC CUA CUG AUU AUC AUA AUG GUU GUC GUA GUG Phe Phe Leu Leu Leu Leu Leu Leu Ile Ile Ile Met Val Val Val Val UCU UCC UCA UCG CCU CCC CCA CCG ACU ACC ACA ACG GCU GCC GCA GCG Ser Ser Ser Ser Pro Pro Pro Pro Thr Thr Thr Thr Ala Ala Ala Ala UAU UAC UAA UAG CAU CAC CAA CAG AAU AAC AAA AAG GAU GAC GAA GAG Tyr Tyr Stop Stop His His Gln Gln Asn Asn Lys Lys Asp Asp Glu Glu UGU UGC UGA UGG CGU CGC CGA CGG AGU AGC AGA AGG GGU GGC GGA GGG Cys Cys Stop Trp Arg Arg Arg Arg Ser Ser Arg Arg Gly Gly Gly Gly U C A G U C A G U C A G U C A G Khác với DNA. Ngoài ra. Tuy cấu tạo từ chỉ một chuỗi nucleotide nhưng cấu trúc không gian của các loại RNA lại ổn định nên chức năng của chúng cũng ổn định.

Về bản chất hóa học.198 trong khi đoạn nucleotide nằm giữa chúng hình thành một "thòng lọng" mạch đơn. nhờ vậy plasmid vector này áp dụng được với nhiều DNA khác nhau. Tuy vậy. hoặc mang một hoặc một số plasmid. Một vi khuẩn có thể không mang. làm cho bản thân plasmid hoặc một đoạn plasmid kèm theo một đoạn DNA nhiễm sắc thể được tổng hợp đồng loạt với tần suất cao. hay khoảng 1/100 đến 1/200 lần nhiễm sắc thể vi khuẩn). . Hình 10. khi đó plasmid được gọi là episome. Plasmid có thể phân bố trong tế bào chất ở trạng thái tự do và có thể sao chép một cách độc lập với nhiễm sắc thể hoặc nằm trong nhiễm sắc thể (tái tổ hợp). Bên cạnh DNA nhiễm sắc thể ở vi khuẩn còn có thể gặp cơ sở vật chất di truyền ngoài nhiễm sắc thể gọi là plasmid. trong nhiều trường hợp (như chủng Hfr) plasmid tái tổ hợp lại có thể điều khiển sao chép độc lập. khép kín. Ở trạng thái tái tổ hợp trong nhiễm sắc thể (hay episome) plasmid thường được sao chép đồng thời với nhiễm sắc thể và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của vi khuẩn. Có loại plasmid có số phiên bản cao (high-copy plasmid). Plasmid cải biến nhân tạo này mang hai gen kháng thuốc (tetR đề kháng tetracycline và ampR đề kháng ampicillin) và một loạt vị trí cắt của enzyme hạn chế trong đó mỗi enzyme này chỉ có một vị trí phân cắt. trong khi đó có loại plasmid có số phiên bản thấp (low-copy plasmid). các phân tử RNA vận chuyển có dạng "lá ba chẽ" với chức năng đặc hiệu. plasmid cũng là một phân tử DNA xoắn kép. Vì vậy. chẳng hạn.108 Dalton. nhưng có phân tử lượng thấp hơn nhiều (khoảng 106 .2: Bản đồ enzyme hạn chế của plasmid pBR322. là một plasmid được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật DNA tái tổ hợp.

. Tính trạng mà các plasmid điều khiển đa dạng nhưng nhìn chung plasmid không phải là yếu tố thiết yếu đối với sự sống còn của vi khuẩn.. giảm thiểu tính thẩm thấu S. gallinarum85 Độc tính gây chết pullorum Plasmid giới tính còn gọi là yếu tố sinh dục hay yếu tố F (fertility factor). enteritidis 50 Độc tính gây chết. đã xác định được rằng một số loài (hoặc còn được coi là dạng huyết thanh học) vi khuẩn Salmonella có được độc tính nhờ mang plasmid. dublin năng lực tăng trưởng trong tế bào hệ lưới nội bì 75 Giống như plasmid ở S. và thường liên quan đến tính gây bệnh của các vi khuẩn.2 : Plasmid độc tính đặc hiệu một số loài (dạng huyết thanh) Salmonella Độ lớn (kb) Biểu hiện tính gây bệnh chủ yếu Salmonella 90 Độc tính gây chết. 75 S. Trong trường hợp này tế bào mang plasmid F là tế bào cho thường được gọi là tế bào đực hay tế bào F+. Trong trường hợp sau quá trình vận chuyển thông tin di truyền thường diễn ra với tốc độ và tần suất cao nên những chủng vi khuẩn này thường được gọi là chủng Hfr (bắt nguồn từ tiếng Anh: high frequency of recombination).. typhimurium của các chất kỵ thủy Độc tính gây chết. Yếu tố F có thể nằm ở trạng thái tự do trong tế bào chất hay ở trạng thái liên kết với nhiễm sắc thể hay trạng thái episome. plasmid đề kháng. hay yếu tố kháng thuốc. naestved Dublin) 54 Độc tính gây chết S. mặc dù nhiều plasmid không thể hiện tính trạng (plasmid "câm"). Ví dụ. Yếu tố đề kháng... choleraesuis khuẩn ở chuột S. là plasmid điều khiển sự hình thành các pili giới tính (nhung mao giới tính). plasmid điều khiển sinh tổng hợp (nhóm chất nào đó).) phân .199 Thêm hoặc mất một plasmid thường dẫn đến mất hoặc bớt một hoặc một số tính trạng. còn tế bào nhận được gọi là tế bào cái hay tế bào F-. gây chứng máu nhiễm S. dublin ( hay serovar S. là plasmid điều khiển sự đề kháng của vi khuẩn đối với các chất kháng sinh và thuốc chống vi khuẩn khác. tính đề kháng huyết thanh. sự tiếp hợp và sự vận chuyển thông tin di truyền (gen plasmid hay gen nhiễm sắc thể) một chiều từ tế bào cho sang tế bào nhận. hay plasmid R (resistance factor). Dựa vào sự tương hợp của các sản phẩm của plasmid mà người ta chia các plasmid thành một số nhóm: plasmid giới tính. Bảng10. Cơ chế đề kháng này là sự điều khiển việc tổng hợp các enzyme (như penicillinase..

Genome nhiều virus là một sợi acid nucleic duy nhất nhưng cũng có loại virus genome bao gồm một số đoạn. Một miền gen điều khiển sự đề kháng.50% số virion chứa DNA một sợi dương. Yếu tố R không lan truyền được (non-transmissible R factor) chỉ mang miền gen điều khiển tính đề kháng. hay đồng thời với khung khả phiên một gen cấu trúc còn mang khuôn của một khung khả phiên một gen khác ngược hướng). Miền gen thứ hai (miền RTF) là gen điều khiển sự vận chuyển các plasmid vào tế bào khác.). nhưng yếu tố vận chuyển cũng có thể tự ức chế hoặc bị ức chế bởi yếu tố khác. 2.. Vật chất di truyền ở virus Khác với các sinh vật khác. có loại virus mang DNA một sợi (chuỗi) âm hoặc dương. Thông tin di truyền trên genome của virus cũng có sự khác biệt khác so với genome vi khuẩn. Chúng có thể tồn tại và phổ biến trong quần thể vi khuẩn nhờ quá trình sinh sản của vi khuẩn hoặc nhờ các quá trình vận chuyển vật chất di truyền qua dịch thể tức quá trình biến nạp (transformation) hoặc sự vận chuyển của virus của vi khuẩn (phage. Đó là hiện tượng gen chồng lặp (overlapping genes): có thể có hai RNA thông tin khác nhau được sao chép từ một đoạn genome.200 hủy thuốc kháng sinh thành các sản phẩm vô hoạt hoặc ức chế sự xâm nhập của thuốc kháng sinh vào tế bào (như chặn các lỗ khổng trên màng tế bào chất đối với tetracycline hoặc thuốc kháng sinh họ macrolide. Genome các virus thuộc chi Parvovirus là virus chứa DNA một sợi âm nhưng cũng thấy khoảng 1 . động vật và thực vật) nhưng có loại lại mang genome dưới dạng RNA. có loại mang RNA một sợi âm hoặc dương hoặc lưỡng nghĩa (ambisense RNA: có đoạn âm có đoạn dương. Ở các chi Dependovirus và Densovirus thì số lượng virion chứa . Cũng như bản chất hóa học. virus chỉ mang một trong hai loại Acid nucleic (hoặc DNA hoặc RNA). cấu trúc genome của virus rất đa dạng.. Số lượng yếu tố bị đề kháng có thể là 1 đến 10 hoặc nhiều hơn nữa.. trong khi các virus động vật có genome hoặc loại này hay loại khác. gồm hai miền gen. có loại virus mang genome dưới dạng DNA (tương tự genome của vi khuẩn. trường hợp sau thường gọi là plasmid đề kháng đồng loạt. Yếu tố R lan truyền được (transmissible R factor) là yếu tố F kháng thuốc. Hầu hết các virus thực vật có genome RNA. còn hầu hết virus của vi khuẩn có genome DNA. có loại DNA hai sợi. hay thực khuẩn thể) tức nhờ quá trình tải nạp (transduction). Dưới đây trình bày ngắn gọn về cấu trúc genome một số virus. Thông thường sự vận chuyển các plasmid này có tốc độ cao. Các plasmid này không tự vận chuyển sang tế bào khác mà chỉ làm cho tế bào mang chúng có tính đề kháng thuốc kháng sinh.

RNA. có vùng chỉ một sợi. Riêng RNA S của chi Phlebovirus có một đoạn có cơ năng của sợi dương.8 kb.0 . bên trong virion còn có các RNA 28 S. Chức năng hai loại acid này tương tự ở tế bào nhân sơ. Genome của các hepadnavirus (họ Hepadnaviridae) là một phân tử DNA mạch vòng. thường từ 1. tương đương genome của các tế bào côn trùng. Genome picornavirus (họ Picornaviridae) cấu tạo từ 1 phân tử RNA một sợi dương chuỗi thẳng. là một phân tử DNA duy nhất hai sợi.9 kbp).4 .8. RNA genome cũng lưỡng nghĩa (ambisense). phân tử lượng khoảng 5 kbp . phân tử lượng 2. còn đầu 5' kết hợp cộng hóa trị với phân tử protein VPg có phân tử lượng khoảng 2.400 Da. Ngoài ra. Genome của các Adenovirus (họ Adenoviridae) là một phân tử DNA 2 sợi chuỗi thẳng. Genome của các birnavirus (họ Birnaviridae) là phân tử RNA hai sợi. nên thường gọi "RNA lưỡng nghĩa (ambisense RNA"). Vật chất di truyền ở vi sinh vật nhân chuẩn Ở vi sinh vật nhân chuẩn (eukaryote) vật chất di truyền cũng có bản chất hóa học là acid nucleic DNA. Genome của các baculovirus (họ Baculoviridae) rất lớn.2.6 S chứa RNA thông tin dưới genome (subgenomic mRNA) mã hóa protein Z có thể là nhân tố điều tiết sao chép.7 x 106 (khoảng 7.7 đến 2. Genome của các orthomyxovirus (họ Orthomyxoviridae) là RNA một sợi gồm 8 phân đoạn (riêng virus cúm C có 7 phân đoạn). 18 S.5 . có chiều dài toàn bộ là 3. gồm hai đoạn (đoạn A có kích thước 3.2 kb có khấc (nick) đặc hiệu ở một số chỗ.6 S có nguồn gốc từ tế bào ký chủ.3.201 DNA chuỗi âm và virion chứa DNA chuỗi dương tương bù về căn bản tương đương nhau.5 kb). Các RNA 4 . có vùng gồm 2 sợi. DNA mang mật mã thông tin di truyền trong khi RNA tham gia chuyển hóa mật mã này thành protein mà thể . 3. Còn sợi DNA dương thì có độ dài không hoàn toàn và không ổn định. Genome các arenavirus (họ Arenaviridae) có 2 phân tử RNA một sợi. Genome các virus họ Papillomaviridae là một phân tử DNA hai sợi chuỗi vòng khép kín. 4 . trong đó có chứa một gen cho tiểu đơn vị lớn của enzyme ribonucleotide reductase (RR1). Sợi DNA âm là sợi đầy đủ. M và S).1 kbp và đoạn B 2. Các bunyavirus (họ Bunyaviridae) có genome gồm 3 phân tử RNA một sợi âm có kích thước khác nhau (gọi là các RNA L. có chuỗi poly-A ở đầu 3'.

phần bị cắt bỏ gọi là intron. đa bội) cũng cấu tạo từ DNA xoắn kép nhưng không khép kín (có đầu tự do). Ở các nấm chuyển hình hoàn toàn (holomorphous fungi) thể lưỡng bội thường là điểm khởi đầu của sự hình thành cơ quan sinh bào tử hữu tính từ đó sản sinh các bào tử đơn bội. có thể liên quan đến quá trình lão hóa của cơ thể). Ở sinh vật . hay "tách ghép")."cắt xén". Gen cấu trúc bao gồm nhiều đoạn và chỉ một số đoạn mã hóa cấu trúc protein. Một số đoạn của RNA thông tin sơ cấp bị cắt bỏ khỏi đoạn RNA thông tin (trong quá trình gọi là splicing . Ngoại lệ có thể gặp là gen histone và interferon không có intron. tứ bội. Cấu trúc gen không liên tục này đóng vai trò quan trọng đối với sự biệt hóa tổ chức trong quá trình sinh trưởng của cá thể. Còn ở các nấm chuyển hình không hoàn toàn (imperfect fungi) không có giai đoạn lưỡng bội. Methyl hóa đầu 5' làm cho RNA thông tin có thể nhận biết đối với ribosome.202 hiện tính trạng. khi đó trong tế bào nhân chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể. Đoạn DNA mã hóa RNA thông tin sơ cấp được gọi là một đơn vị gen. còn quá trình poly-A hóa RNA thông tin góp phần đẩy RNA này ra khỏi lỗ khổng màng nhân mà đi vào tế bào chất. gen trên nhiễm sắc thể được sao chép thành RNA thông tin sơ cấp trong nhân tế bào nhưng để trở thành RNA thông tin thành thục đặc hiệu thì RNA phải trải qua quá trình biến đổi. DNA nhiễm sắc thể nhân chuẩn còn quấn quanh các phân tử protein histone. Bên cạnh genome nhiễm sắc thể (ở trong nhân). genome nhiễm sắc thể ở động vật bậc cao còn có trình tự lặp giàu G+C ở đầu nhiễm sắc thể. Điểm khác biệt lớn giữa sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ là nhân chuẩn có màng nhân và genome thường gồm hai bộ (lưỡng bội) hoặc đôi khi nhiều hơn nhiễm sắc thể (ở thực vật: tam bội. Tuy nhiên ở nhiều nấm và thực vật còn tồn tại chu trình đơn bội. ở các eukaryote còn có hệ thống tín hiệu di truyền khác là DNA trong các ty thể và lạp thể. Trong quá trình phiên mã. Thể đơn bội này ở nhiều nấm tồn tại song song với thể lưỡng bội và dạng tế bào song nhân có hai nhân đơn bội riêng rẽ. gọi là telomer. (Ngoài ra. đồng thời đầu 5' được methyl hóa. còn đầu 3' được bổ sung đoạn dài adenine (poly-A). Tổ chức gen sinh vật nhân chuẩn còn có sự khác biệt khác so với sinh vật nhân sơ. Điểm khác biệt nữa là. thường bị ngắn dần sau mỗi lần phân bào do đoạn RNA mồi không được tổng hợp bù đắp bằng DNA. Quá trình tự sao chép DNA cũng là cơ sở di truyền từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác hay thế hệ này sang thế hệ khác. khép kín) nhưng được cắt bớt đi nhiều. Bộ gen này điều khiển sự tổng hợp một số protein của các cơ quan này và có bản chất tương tự bộ gen ở sinh vật nhân sơ (DNA cũng có cấu tạo mạch xoắn kép. Phần gen tương ứng phần còn lại của RNA thông tin thành thục là phần được biểu hiện thành tính trạng nên được gọi là exon.

Do đó. II. không có vị trí ổn định trong nhiễm sắc thể. Đoạn mạch đơn duy trì được độ . Nó có thể khống chế hoặc giải phóng một gen cấu trúc nào đó dẫn đến việc mất tính trạng hoặc xuất hiện tính trạng quy định bởi gen đó. phân tử này được tách đôi thành hai mạch đơn. như vậy. Mỗi mạch đơn của DNA gốc được dùng để làm khuôn tổng hợp một mạch mới có các nucleotide liên kết hyđrô tương bù với các nucleotide của chuỗi gốc. Đây là quá trình phức tạp có sự tham gia của nhiều enzyme và protein khác nhau. Trong quá trình tái tạo DNA. do DNA xoắn kép. Di truyền và biểu hiện tính trạng 1. vùng có mạch gốc được tách đôi gọi là chạc tái bản. cơ chế tự sao DNA là cơ chế bán bão toàn. khép kín nên hai sợi phải xoắn bện và lồng vào nhau không thể tách rời nên quá trình tự sao DNA lại càng phức tạp và có sự tham gia của nhiều yếu tố. Quá trình khống chế có thể diễn ra khi một gen nhảy chèn vào khoảng giữa gen khởi động (promoter) và gen cấu trúc cũng như chèn vào giữa gen cấu trúc làm cho quá trình phiên mã không thể khởi động hoặc bị gián đoạn. Đoạn này có thể tách rời khỏi vị trí vốn có của nó và di chuyển đến một vị trí khác của cùng nhiễm sắc thể hoặc sang nhiễm sắc thể khác.203 sinh sản hữu tính (hợp tử hình thành từ giao tử đực và giao tử cái) bộ gen này ở mọi cá thể đều có nguồn gốc từ mẹ do trong quá trình thụ tinh giao tử đực không truyền được các ty thể (và lạp thể ở thực vật) vào giao tử cái. Phân tử DNA. Đặc biệt ở DNA sinh vật nhân sơ. Quá trình tháo duỗi xoắn của chuỗi đôi thành chuỗi đơn có sự tham gia của enzyme helicase. Tuy không phải là gen cấu trúc nhưng transposon ảnh hưởng rất lớn đến quá trình biểu hiện tính trạng. Gen nhảy (transposon) là đoạn DNA đặc biệt gặp cả ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. Genome của các tiểu cơ quan (ty thể và lạp thể) được phiên mã thành RNA thông tin tương ứng với quá trình diễn ra tương tự ở tế bào nhân sơ. Sự phát sinh một chạc tái bản từ điểm khởi đầu được gọi là sự khởi đầu tái bản. có một chuỗi là chuỗi gốc còn chuỗi thứ hai hoàn toàn được tổng hợp mới. Vị trí bắt đầu quá trình tái bản DNA được gọi là điểm khởi đầu tái bản. Nguyên lý bổ sung các bazơ trong chuỗi xoắn kép DNA đáp ứng quá trình nhân đôi và tái bản chính xác trình tự các bazơ trong phân tử gốc hay DNA khuôn. Tự sao hay tái tạo DNA (replication) Quá trình tổng hợp DNA trong nhân tế bào gắn chặt chẽ với quá trình bão toàn và truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi khởi đầu tái bản enzyme topoizomerase (tức gyrase) có chức năng cắt đứt một sợi của chuỗi DNA và khôi phục sợi này lại nhanh chóng làm cho DNA xoắn kép có thể tách đôi được mà vẫn giữ nguyên cấu trúc.

dTTP. Mối liên kết giữa các đoạn Okazaki được kết nối sau đó nhờ enzyme ligase. Sau đó nhờ tác dụng endonuclease của enzyme DNA-polymerase I mà mồi bị loại bỏ. Các nucleotide này không thể tự liên kết vào chuỗi DNA một sợi dù thỏa mãn tính tương bù mà phải còn cần có một oligonucleotide (tức một đoạn Acid nucleic mạch đơn) gọi là mồi (primer) gắn kết một cách tương bù với đoạn DNA một sợi đã được duỗi sẵn.204 căng của nó là nhờ các enzyme đặc biệt gọi là các protein liên kết DNA mạch đơn (ssDNA binding protein). Đoạn DNA giữa hai điểm khởi đầu tái bản được gọi là đơn vị tái bản. Quá trình lắp ráp tiếp diễn dưới sự xúc tác của enzyme DNA-polymerase III. và cũng dưới sự xúc tác của enzyme này chỗ trống được lấp bởi sự lắp ráp các deoxyribonucleotide. rồi từ mồi này quá trình lắp ráp các nucleotide tương bù với trình tự của mạch khuôn lại diễn ra. Trung bình độ dài một đơn vị tái bản đến 40000 bp. Trong tế bào các nucleotide nguyên liệu được tổng hợp sẵn dưới dạng các phân tử cao năng nucleotide triphosphate (dATP. tiếp diễn nhờ nối dài đầu 3'-OH của mỗi mạch mới theo hướng 3'→5'của sợi khuôn. Chính vì vậy. Một khi đoạn khuôn mới được mở ra thì trên mạch lùi này lại diễn ra sự tổng hợp một mồi mới nhờ enzyme primase. Mồi RNA sau đó được phân hủy khỏi DNA khuôn và chỗ trống này được lấp đầy nhờ enzyme DNApolymerase I. Đoạn oligonucleotide mồi này thường là một đoạn RNA ngắn được enzyme primase xúc tác tổng hợp trực tiếp trên khuôn DNA và sau đó cung cấp đầu 3'-OH cho một nucleotide nguyên liệu lắp ráp vào. Enzyme DNA-helicase tham gia vào tháo duỗi xoắn . trong khi chạc tái bản chuyển động liên tục về một hướng. Nhờ đó. quá trình tổng hợp DNA trên một sợi khuôn là liên tục. dGTP và dCTP). Khi bắt đầu tái bản từ điểm khởi đầu tái bản. Mạch có sự lắp ráp liên tục gọi là mạch tiến còn trên mạch kia sự tổng hợp lại diễn ra theo hướng ngược với chiều chuyển động của chạc tái bản gọi là mạch lùi hay mạch gián đoạn. mạch của chạc tái bản luôn duy trì được đầu 3'-OH để từ đó một nucleotide mới khác lắp ráp vào. Ở sinh vật nhân chuẩn quá trình tự sao DNA diễn ra theo quá trình tương tự nhưng cơ chế có thể phức tạp hơn và còn nhiều điểm chưa rõ. Nhờ hệ thống này mà quá trình tái bản DNA diễn ra với tốc độ cao (ở E. enzyme topoisomerase cắt DNA ở một sợi và nhanh chóng khôi phục khía đứt để chuỗi siêu xoắn kép được tháo xoắn và duỗi thẳng. Những đoạn mạch này được gọi là đoạn Okazaki (gọi theo tên người phát hiện). còn trên sợi kia (sợi đối nghịch song song với sợi trước) quá trình tổng hợp lại diễn ra gián đoạn. như vậy. DNA nhiễm sắc thể tế bào nhân chuẩn rất dài và sự khởi đầu tái bản có thể đồng thời từ nhiều điểm khởi đầu tái bản và thường diễn ra theo cả hai chiều. Các protein trong tập hợp các protein tham gia quá trình tái bản DNA gọi là replisome. Quá trình tổng hợp DNA từ chạc tái bản. coli khoảng 30000 50000 đôi nucleotide trong một giây).

.. RFB. từ một điểm cắt bởi enzyme endonuclease trên một sợi hình thành đầu 3'-OH và đầu 5'-P. Ở các virus RNA. Cũng đã phát hiện được bốn loại DNA-polymerase khác nhau.205 của chuỗi kép để tạo mạch đơn. β và δ phát hiện thấy trong nhân tế bào còn DNA-polymerase γ thì chỉ phát hiện trong các ty thể và lạp thể. nhìn chung. Enzyme này xúc tác quá trình lắp ráp trên cả mạch tiến (mạch liên tục) lẫn mạch lùi (mạch gián đoạn). Ở plasmid hoặc vi khuẩn. và C. DNA-polymerase α. γ. Sự khởi đầu mỗi đoạn tái bản cũng do enzyme primase đảm nhận. có quá trình sao chép tương tự ở prokaryote và eukaryote. topoisomerase.. (RFA. DNA-polymerase δ hoạt động tương đương DNA-polymerase III ở vi khuẩn: xúc tác kéo dài quá trình lắp ráp. Còn các virus DNA hai sợi. và δ. hay virus có quá trình phiên ngược (hepadnavirus và retrovirus).. β. trong tổ hợp replisome của tế bào nhân chuẩn còn có các protein khác gọi là các yếu tố tái bản A. chẳng hạn... B. Đầu 5'-P tách dần ra khỏi vòng và được tổng hợp gián đoạn (có sự tham gia của primase). đầu 3'-OH hoạt động như một mồi cho DNA-polymerase tổng hợp liên tục nhiều vòng đoạn nhiễm sắc thể này. RFC. virus RNA một sợi hay hai sợi. Khi đó một mạch đơn của đoạn gen này bị cắt tại một điểm. nó tổng hợp một đoạn RNA trên khuôn DNA chuỗi đơn và nhờ đó cung cấp đoạn chuỗi đôi cho DNA-polymerase nhận biết và đầu 3'-OH cần thiết cho quá trình lắp ráp. Bên cạnh các DNA-polymerase. (Vai trò của hai DNA-polymerase khác còn chưa rõ). ký hiệu theo độ lớn của phân tử lượng là α.) cũng như kháng nguyên hoạt hóa nhân tế bào (PCNA). ở mạch lùi quá trình khử bỏ các RNA mồi và lấp chỗ trống của mồi bởi deoxyribonucleotide do DNApolymerase α đảm nhận. Tương tự DNA-polymerase I ở vi khuẩn. Ở virus DNA có genome chuỗi thẳng có cấu . Kết quả là sau lần tái bản DNA tiếp theo số phiên bản của gen tăng cao trong thành phần của nhiễm sắc thể. quá trình tự sao genome có cơ chế đa dạng tùy thuộc loại virus DNA một sợi hay hai sợi. Ở sinh vật nhân chuẩn tái bản kiểu vòng lăn diễn ra trong trường hợp khuyếch đại gen. Tốc độ tái bản DNA phụ thuộc vào tốc độ làm việc của các hệ thống tái bản trên mạch lùi vì quá trình tái bản trên mạch này thường chậm trễ so với mạch tiến. helicase và primase. Cuối cùng vết khấc giữa các đoạn Okazaki cũng được kết nối nhờ sự xúc tác của enzyme ligase. Quá trình tái bản DNA nhân chuẩn trên chạc tái bản diễn ra tương tự ở tế bào vi khuẩn. Bên cạnh cơ chế tái bản phụ thuộc primase tạo mồi (ở sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn) nêu trên còn có cơ chế tái bản DNA khác gọi là cơ chế tái bản theo vòng lăn thường thấy ở plasmid và có thể diễn ra ở nhiễm sắc thể vi khuẩn cũng như nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn. còn đầu 3'-OH được DNA-polymerase nhận biết và xúc tác quá trình lắp ráp không cần mồi RNA. tách ra rồi vòng lại.

provirus). genome là phân tử RNA gồm hai đoạn có đầu 5' giống nhau. Đồng thời. Cấu trúc DNA hai sợi này có các đoạn dài trình tự lặp ở đầu cực (LTR . Về nguyên lý tổng . Nhờ DNA-polymerase sẵn có trong virion. Các virus RNA hai sợi cũng có quá trình tương tự ở DNA hai sợi nhưng diễn ra trong tế bào chất tế bào ký chủ với sự xúc tác của enzyme RNA-polymerase phụ thuộc RNA và sự sao chép RNA không cần đến đoạn mồi oligonucleotide. Sau khi chuỗi RNA bị phân giải sợi DNA âm được dùng làm khuôn để tổng hợp sợi DNA dương tương bù. Ở các virus một sợi (DNA hoặc RNA). trên một khuôn DNA có nhiều RNA thông tin được tổng hợp.reverse transcriptase). Trường hợp cá biệt xảy ra với các virus thuộc họ Hepadnaviridae và họ Retroviridae. Những sợi DNA âm này lại làm khuôn để tổng hợp DNA dương nhưng quá trình này chưa kịp hoàn thiện thì DNA hai sợi này bị nhồi vào vỏ capsid cũng đồng thời hình thành. Provirus nhờ tín hiệu sao chép trong LTR dưới tác dụng của RNA-polymerase của ký chủ mà tổng hợp RNA genome virus (đồng thời với việc tổng hợp các RNA thông tin có kích thước khác nhau). Thông tin di truyền trên DNA như vậy được truyền đạt sang hệ thống tổng hợp các yếu tố hình thành tính trạng. nhờ sự xúc tác của enzyme RT (enzyme phiên ngược . sợi âm có cấu trúc khá đầy đủ nhưng có một điểm khuyết thiếu (khấc) đặc hiệu chi. Sau đó.206 trúc kẹp tóc (hair pin) ở đầu quá trình tái bản DNA có thể theo cơ chế tái bản theo vòng lăn. Dưới tác dụng của enzyme RT và mồi là RNA vận chuyển chuỗi DNA âm tương bù được tổng hợp. quá trình tái bản genome đều thông qua dạng tái tạo (replicative form) là dạng Acid nucleic (NA) hai sợi gồm một sợi NA virus và một sợi NA tương bù được tổng hợp trong tế bào ký chủ (nhưng không có trong thành phần virion). hàng loạt sợi DNA âm của virus được tổng hợp từ khuôn là sợi RNA dương. Nhờ LTR này mà sau khi di nhập vào nhân DNA retrovirus tái tổ hợp vào DNA nhiễm sắc thể tế bào ký chủ (trở thành tiền virus . Genome hepadnavirus gồm DNA hai sợi mạch vòng. Sợi tương bù tiếp tục làm khuôn để tổng hợp đồng loạt các sợi NA virus. Ở các retrovirus. sợi dương không hoàn toàn được tổng hợp thành sợi dương hoàn toàn (để tổng hợp RNA thông tin). Phiên mã (Transcription) Phiên mã là quá trình sao chép trình tự nucleotide trên DNA gen cấu trúc thành trình tự nucleotide trên RNA thông tin (mRNA).long terminal repeat). còn sợi dương có độ dài không hoàn toàn và không ổn định. Còn sợi âm làm khuôn tổng hợp sợi RNA dương. 2. Quá trình này thường diễn ra trên chạc tái bản DNA nên khi hoàn thành quá trình tự sao DNA thì tế bào cũng đã chuẩn bị sẵn lượng lớn RNA thông tin cần thiết.

Ở sinh vật nhân chuẩn có ba loại RNApolymerase I. RNApolymerase ở vi khuẩn gồm bốn tiểu phần: hai tiểu phần giống nhau α và hai tiểu phần khác β và β1. II và III. Enzyme nhận biết được điểm khởi đầu khi có yếu tố σ. Ở điểm bắt đầu quá trình lắp ráp một ribonucleoside triphosphate tương bù được lắp vào. Thông tin di truyền thường kết chuỗi thành một đơn vị phiên mã (operon): một số gen cấu trúc (cistron) được phân bố liên tiếp sau một đoạn gen khởi đầu phiên mã (tổ hợp R và O) và phiên mã cùng nhau thành một RNA thông tin đa cistron gồm một số RNA thông tin phân cách nhau bởi một đoạn trật tự nêm không mã hóa Acid amin gồm khoảng vài chục nucleotide.207 hợp RNA thông tin cũng theo nguyên tắc tương bù nucleotide. Ở vi khuẩn có một loại RNA-polymerase. và xảy ra quá trình kết thúc phiên mã: cả RNA-polymerase lẫn chuỗi RNA được tách khỏi chuỗi DNA khuôn. Sau đó RNA-polymerase tiếp tục trượt dọc theo khuôn (chuỗi đơn) DNA. Khi chạy đến vùng kết thúc. Enzyme này xúc tác tổng hợp cả ba loại RNA: RNA thông tin. C bù G. Các RNA thông tin ở sinh vật nhân sơ được sử dụng trực tiếp ngay trong quá trình phiên mã để tổng hợp protein trên bề mặt cấu trúc màng (màng tế bào chất. RNA ribosome và RNA vận chuyển. Hướng kéo dài của mạch luôn là 5'→3'. Một adenyl ribonucleoside triphosphate sẽ tìm đến lắp ráp tương bù với thymine trên khuôn DNA. nhưng ở sinh vật nhân chuẩn thì RNA thông tin được tổng hợp trong nhân phải trải qua quá trình thành thục hóa (processing) gồm methyl hóa đầu 5' và poly-A . RNA-polymerase định hướng tới đúng chỗ bắt đầu tổng hợp RNA. các RNA vận chuyển và các RNA ribosome có phân tử lượng nhỏ (III). theo trình tự tổng hợp RNA ribosome (I). RNApolymerase được tác động với yếu tố ρ. Quá trình phiên mã được xúc tác bởi enzyme RNA-polymerase và không cần có sự tham gia của mồi. RNA thông tin (II). Đoạn khởi đầu có trật tự nucleotide giàu A và T nên thường gọi là trình tự ATAT (hay miền ATAT) là một vùng của miền khởi động (promoter) trong cấu trúc operon (gồm các đoạn gen cấu trúc với các gen điều hòa (R) và gen điều hành (O) phân bố trước chúng). rất có thể là vùng mesosome). mở đầu sự hình thành chuỗi. nhờ đó các ribonucleoside triphosphate tương bù tiếp theo cũng được lắp vào chuỗi RNA. kéo dài chuỗi và kết thúc. Các ribonucleoside triphosphate khác cũng hoạt động tương tự: A bù T. Gắn vào điểm khởi đầu phiên mã. G bù C nhưng uracyl ribonucleoside triphosphate thay thế thymyl ribonucleoside triphosphate gắn kết tương bù với adenine trên khuôn DNA. Trong nhiều trường hợp vùng kết thúc phiên mã có cấu trúc đặc biệt và thường là vùng có cấu trúc lặp ngược hướng (palindrome) tạo nên cấu trúc thòng lọng hay cấu trúc uốn palindrome. Quá trình phiên mã diễn ra trong bốn giai đoạn: sự nhận biết đoạn khởi đầu.

Bên cạnh hai cơ chế cảm ứng đã nêu còn có cơ chế điều hòa khác: cơ chế kìm hãm. ribosome và các Acid amin đã được hoạt hóa bởi RNA vận chuyển (tRNA) thành dạng aminoacyl-tRNA dưới sự xúc tác của enzyme aminoacyl-tRNA-synthetase. Khi có mặt trong môi trường. Sinh vật có cơ chế điều hòa quá trình phiên mã cũng như dịch mã. sau đó quá trình dịch mã thành các protein trên ribosome tiến hành theo từng đoạn ứng với các gen cấu trúc. Ribosome chỉ hoạt động khi bám lên cấu trúc màng. Cơ chất nguyên liệu được tổng hợp ra một cách dư thừa (ví dụ các Acid amin) tham gia vào tổ hợp kìm hãm vùng operator làm dừng quá trình phiên mã. Nhờ vậy (và còn nhờ các chất tạo khuôn gọi là chaperon) các . trong tế bào còn có cơ chế điều hòa dương tính. Mạng lưới nội chất không có ribosome bám lên gọi là mạng lưới nội chất nhẵn còn mạng lưới nội chất có ribosome bám lên gọi là mạng lưới nội chất có hạt.208 hóa đầu 3'-OH và cắt xén hay tách ghép (splicing: vùng intron của gen cấu trúc bị cắt khỏi RNA thông tin chỉ còn lại phần exon) để trở thành RNA thông tin thành thục hay RNA thông tin dịch mã. Khi đó chất giữ vai trò trọng yếu là adenosyl monophosphate vòng (cyclic AMP . 3.triplet reading frame) quyết định trình tự các Acid amin trong mạch polypeptide. mất hoạt tính bao vây vùng O. Trong khi đó cấu trúc màng có chức năng tương ứng ở sinh vật nhân chuẩn là mạng lưới nội chất (endoplasmic reticulum). Tham gia vào quá trình dịch mã là một hệ thống phức tạp: RNA thông tin (mRNA). bảo đảm cho quá trình sử dụng thức ăn cũng như tổng hợp các hợp chất nguyên liệu đồng hóa một cách tiết kiệm.cAMP) tác dụng gián tiếp qua protein đặc biệt có tên là CAP (catabolic gene activator protein) kết hợp với vị trí khởi động làm tăng ái lực của RNA-polymerase dẫn đến tăng cường quá trình phiên mã. Ở vi khuẩn cấu trúc màng tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein là màng tế bào chất mà có thể là vùng mesosome. tổng hợp protein điều hòa có mặt trong tế bào với liều lượng thấp có tác động bao vây vùng điều hành (O) gây ức chế sao mã các gen cấu trúc (điều hòa âm tính). Dịch mã (translation) Dịch mã là quá trình tổng hợp mạch polypeptide ở ribosome trên cơ sở khuôn RNA thông tin. Ở vi khuẩn gen điều hòa I. một loạt các protein khác và đặc biệt là còn có sự tham gia của cấu trúc màng. Các gen cấu trúc trong tập hợp operon được phiên mã cùng nhau thành một RNA thông tin đa cistron. Bên cạnh cơ chế điều hòa âm tính nêu trên. yếu tố cảm ứng (như lactose đối với Lac operon) làm cho protein điều hòa thay đổi cấu trúc không gian. Trình tự đọc bộ ba nucleotide (hay khung đọc bộ ba . Vùng O được giải tỏa cho phép RNA-polymerase nhận biết và xúc tác quá trình tổng hợp các RNA thông tin. chẳng hạn.

Yếu tố EFT gồm hai protein: Tu và Ts... nhận điện tử (năng lượng) từ tổ hợp . còn trong nhiễm sắc thể tế bào nhân chuẩn ribosome lớn hơn và cấu tạo từ tiểu thể 40S và 60S. RNA vận chuyển (tRNA) chỉ gồm 70 . Tổ hợp Acid amin hoạt hóa có dạng chung là aan-tRNA-Tu-GTP. thioutidine. mRNA liên kết với ribosome 30S. Sau khi gắn với tRNA methionine đầu chuỗi thường phải formyl hóa (nhờ nhận gốc formyl từ Acid N10tetrahydrofolic) thành formyl-methionine-tRNA. IF-2 (trong tổ hợp hoạt hóa với IF-1) bị đẩy ra ngoài nhờ năng lượng thủy phân GTP. Kết quả là phức hợp mở đầu (70S-mRNAfMet-RNAfmet) được hình thành. Tổ hợp Tu-GTP năng lượng cao được phục hồi nhờ yếu tố Ts. Các ribosome đều có hai vị trí gắn tRNA: vị trí A gắn aminoacyl-tRNA và vị trí P gắn peptidyl-tRNA. nhờ đó. Trước hết tổ hợp này gắn vào vị trí A với codon tương ứng. pseudoutidine. Tu và GTP hoạt hóa tất cả các Acid amin tham gia kéo dài chuỗi polypeptide. Tiếp đến tổ hợp fMet-RNAfmet ở dạng phức hợp cao năng (fMet-RNAfmet-IF-2-GTP) được chuyển vào vị trí P trên hạt 30S ứng với codon mở đầu UAG của methionine. Tín hiệu UAG của methionine trên mRNA là của methionine mở đầu chỉ khi nó nằm gần trình tự Shine-Dalgarno (3 . Nhờ tín hiệu này codon AUG mở đầu được chuyển chính xác vào vị trí mở đầu trên ribosome thay thế vị trí của IF-3 trên hạt 30S của ribosome. chứa nhiều bazơ nitơ cải biến (dihydroutidine..9 nucleotide chứa trình tự trung tâm GAG) ở trước đó. Đồng thời. Ở vi khuẩn tRNA vận chuyển methionine đầu chuỗi cũng khác với tRNA vận chuyển methionine vào giữa chuỗi. Trước hết nhờ sự kích thích của protein IF-3. Liên kết peptide thứ nhất được tạo thành nhờ hoạt tính peptidyl-transferase của ribozyme 23S trong thành phần hạt ribosome 50S.90 nucleotide. Sau đó hạt này liên kết tiếp với hạt 50S thành thể ribosome 70S.209 protein được tổng hợp ra có được cấu trúc không gian xác định. rồi ở đó GTP bị thủy phân bởi Tu và cùng bị đẩy ra ngoài. RNA vận chuyển methionine vào đầu chuỗi và giữa chuỗi được ký hiệu lần lượt là RNAfmet và RNAmmet. Quá trình dịch mã bao gtờ cũng bắt đầu từ một methionine. còn thùy giữa là đối mã (anticodon). ribothymidine. inosine. Ribosome cấu tạo từ hai tiểu thể có hằng số lắng khác nhau: 30S và 50S ở vi khuẩn và trong ty thể hay lạp thể.). có chức năng xác định. có dạng lá ba chẽ với cuống và ba thùy. phân bố trong cấu trúc màng theo hướng xác định (đầu NH3+ hướng ra ngoài màng tế bào chất và hướng vào phía trong của màng mạng lưới nội chất) và. Đầu 5' của cuống là vị trí gắn Acid amin. Quá trình kéo dài cần các yếu tố kéo dài: EF-T và EF-G. Vì vậy. Nhóm -COOH của fMet và -NH2 của Acid amin tiếp theo (aa2) tham gia phản ứng trùng ngưng giải phóng một phân tử nước.

210 tRNA-Tu-GTP. Tuy vậy. III. Màng được hình thành chủ yếu nhờ quá trình chuyển hóa lipid trung tính dự trữ thành lipid phân cực (chủ yếu là phospholipid) tạo nên cơ cấu màng đơn vị (hay màng điển hình) hai lớp có các đuôi Acid béo hướng vào nhau nhờ lực kị thủy. Các phân tử protein được tổng hợp trôi dạt dần trong cấu trúc linh động của màng. hoặc nằm giữa hai lớp màng đơn vị phụ thuộc vào tính phân cực và lực kị thủy của toàn bộ hay một phần cấu trúc phân tử của chúng. còn sinh vật nhân chuẩn đó chính là mạng lưới nội chất. Các chuỗi polypeptide được tổng hợp nhờ ribosome phải diễn ra trên cấu trúc màng. cơ chế này còn được bổ sung thêm cơ cấu sửa chữa DNA. Ở vi khuẩn cơ cấu này chủ yếu là màng tế bào chất tạo thành nếp cuộn của mesosome. quá trình hình thành màng bắt đầu từ mesosome và quá trình tổng hợp protein cũng diễn ra đồng thời. . các quá trình tổng hợp protein virus và hình thành màng của tế bào cũng diễn ra đồng thời theo phương thức tương tự. Ở sinh vật nhân chuẩn Acid amin mở đầu sự dịch mã cũng là methionine nhưng không cần formyl hóa. thẩm nhập chỉ phía trong hoặc phía ngoài của màng. Chính nhờ những cơ cấu này mà cơ thể có những tính trạng đặc trưng. Về thực chất hai cơ cấu màng này đều là sản phẩm của quá trình tổng hợp màng vốn diễn ra liên tục trong tế bào và cung cấp phần diện tích màng mới bao bọc thể tích của tế bào đang tăng trưởng. nếu phát triển virus luôn lộ xuất các kháng nguyên của mình trên bề mặt tế bào ký chủ trước khi giải phóng ra khỏi tế bào. các protein tiết xuất cũng được tổng hợp trên cơ cấu màng và nhờ quá trình dung hợp màng tiểu bào (thể Golgi phình rộng) với màng tế bào chất mà được tiết xuất ra ngoài tế bào. Sửa chữa DNA Tế bào có cơ cấu sao chép thông tin di truyền hoàn thiện nhờ cơ chế sao chép bán bảo toàn và lắp ráp nucleotide tương bù vào khuôn mạch đơn. Mặt khác. Màng đơn vị được bổ sung các phân tử protein đang được tổng hợp trên ribosome bám dính trên màng này mà trở thành cấu trúc màng sinh học đặc trưng: các phân tử protein khác nhau hoặc thẩm nhập suốt độ dày của màng. Ở vi khuẩn. Ở các tế bào động vật hay thực vật bị cảm nhiễm virus. còn tRNAfMet bị tách khỏi cả hai liên kết: liên kết với codon mRNA và liên kết với methionine mà trở nên tự do. Để dịch mã được tiếp tục fMet-aa2-tRNA được dịch chuyển từ vị trí A sang vị trí P của ribosome. Vì vậy. Sự chuyển chỗ này cần yếu tố EF-G và GTP: EF-G thủy phân GTP cung cấp năng lượng cho sự chuyển chỗ đồng thời đẩy EF-G ra ngoài. Cơ cấu màng sinh học từ trạng thái mạng lưới nội chất chuyển dần ra ngoài rồi dung hợp với màng tế bào chất làm diện tích màng tế bào chất càng rộng.

O6MG có khuynh hướng ghép đôi với T hơn là với C. các protein MutS. ký hiệu là AP (apurinic/apyrimidineic site). là kết quả của sự chiếu xạ tử ngoại vào lứa cấy tế bào. phân giải dimer rồi tách khỏi DNA. vì vậy gây đột biến GC thành AT. Sửa chữa trực tiếp còn nhờ các exonuclease là những enzyme cắt DNA từ hai đầu. Nhờ đó tế bào phân biệt được sợi cũ và sợi mới. coli. sau đó DNApolymerase I tổng hợp DNA bổ sung và ligase hàn chỗ trống trong mạch. Khi đó nó có thể nhận biết cấu trúc dimer thymine. Khi sao mã. Trong sửa chữa DNA. Sau khi AP xuất hiện các enzyme APendonuclease cắt bỏ deoxyriboso-5'-phosphate sót lại. Ví dụ khác về sửa chữa trực tiếp là sửa chữa phục hồi guanine đã bị methyl hóa trên nguyên tử O6. Bên cạnh sửa chữa điểm nêu trên còn có quá trình sửa chữa ghép đôi sai. Các enzyme này cắt bỏ nucleotide sai bằng cách cắt bỏ mối liên kết glycosyl giữa bazơ nitơ và nguyên tử C 1' của deoxyribose. Sửa chữa cắt bazơ được thực hiện nhờ enzyme DNA-glycosylase. MutH liên kết với trình tự GATC. Trong thành phần có FADH2 và 5. (Do nhóm methyl liên kết chặt với Acid amin cystine của trung tâm hoạt động của enzyme nên enzyme bị vô hoạt sau phản ứng sửa chữa DNA). MutS liên kết các cặp bazơ ghép đôi sai. Sau thời điểm sao chép chỉ sợi khuôn được methyl hóa còn sợi mới còn chưa methyl hóa. Enzyme DNA-methyl transferase xúc tác loại bỏ nhóm methyl khỏi O6MG làm phục hồi guanine bình thường trong chuỗi DNA. MutH và MutL đóng vai trò quan trọng. có ít nhất 9 protein. O6-methyl guanine (O6MG) hình thành khi tế bào phát triển trong môi trường có yếu tố ankyl hóa. Sửa chữa trực tiếp thường gặp khi trên DNA hình thành dimer thymine. Kết quả là tạo nên những điểm khuyết thiếu purine hoặc pyrimidine. photolyase được hoạt hóa bởi ánh sáng nhìn thấy. Hệ thống sửa chữa này ở E. Enzyme này nhận biết những chỗ hư hỏng phổ biến trên DNA như adenine và cytosine khuyết thiếu amin hoặc guanine và adenine methyl hóa.10-dimethyl tetrahydrofolate. còn MutL kết hợp với cả hai protein đã kết hợp DNA nói trên thành một phức hợp làm cho phân tử DNA uốn cong trong khoảng độ dài 1000 bp phía đầu 5' .211 Có thể gặp ba cơ chế sửa chữa DNA là sửa chữa trực tiếp. Trong cơ thể có một loại enzyme gọi là photolyase đảm trách việc sửa sai này. chẳng hạn. sửa chữa cắt bazơ và sửa chữa ghép đôi sai. Sự phân biệt sợi dựa vào tác dụng của enzyme dam-methylase methyl hóa DNA ở các vị trí N6 của tất cả các adenine (*A) gặp trong trình tự 5'GATC hay enzyme dcm-methylase methyl hóa cytosine (*C) nằm kề adenine hoặc kề thymine trong trình tự CCATGG hay CCTAGG. hay ở động vật bậc cao một số cytosine trong trình tự CG.

Cơ chế chống sự xâm nhập của gen lạ (hạn chế và cải biến) Tế bào có cơ chế tự sao chép và sửa sai bảo đảm cho vật chất di truyền ổn định. Do DNA của mình được methyl hóa tại các điểm adenine (tại N-6) và cytosine (tại N-5 và N-4) bởi hoạt tính methyltransferase tác dụng phân cắt của hoạt tính endonuclease bị trở ngại. nếu một trong hai mạch không được methyl hóa MutH sẽ tác dụng như một endonuclease phân giải sợi không được methyl hóa ở phía 5' của guanine thuộc GATC. Sợi không methyl hóa sẽ được tiếp tục bị cởi xoắn và bị phân giải theo hướng 3'→5' từ vị trí đánh dấu đến vị trí ghép sai rồi được thay thế bằng sợi DNA mới với sự xúc tác của hệ thống replisome gồm helicase II. Loại I nhận biết trình tự DNA đặc biệt và cắt DNA này ở xa vị trí nhận biết.cohesive). Loại II nhận biết và phân cắt DNA trong trình tự nhận biết là một vùng có trình tự đối xứng quay kép (trình tự đối xứng đảo vị hay trình tự lặp ngược hướng palindrome).212 của trình tự GATC. mặt khác phân hủy DNA lạ. Endonuclease của phage P1 thuộc loại này. exonuclease I. . IV. polymerase III và ligase. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp tế bào chịu sự xâm nhập của gen lạ. Sự hạn chế (restriction) này là nhờ các tế bào ký chủ có hệ thống enzyme nhận biết và cắt các DNA lạ (gọi là các enzyme hạn chế . Hha I) cắt DNA hai sợi tạo ra đầu gồm một số nucleotide một sợi (đầu dính . trong khi đó một số enzyme hạn chế khác (Ba II. protein SSB. Bảng dưới đây giới thiệu một số enzyme hạn chế. Hae III) cắt DNA hai sợi tạo ra đầu bằng (đầu tầy). Các endonuclease này nhận biết một trình tự đặc hiệu dài ngắn khác nhau tùy loại enzyme và phân cắt DNA này tại vị trí hoặc cách xa điểm nhận biết đó. Khi đó tế bào còn có cơ chế khác chống lại sự xâm nhập của DNA từ ngoài vào. Một mặt chúng có tác dụng đánh dấu DNA tế bào. như các phage xâm nhập vào tế bào vi khuẩn.restriction enzyme) trong khi các DNA tế bào chủ không bị cắt là nhờ sự cải biến (modification). Chú ý một số enzyme hạn chế (Eco RI. Do phân cắt tại những điểm đặc hiệu tạo ra những mảnh DNA xác định nên enzyme hạn chế loại II được sử dụng trong kỹ thuật tái tổ hợp và tạo dòng gen. Hệ thống gồm hai hoạt tính enzyme trên cùng một phân tử protein hay trên hai protein riêng rẽ: hoạt tính endonuclease và methyltransferase. Hạn chế và cải biến phổ biến ở vi sinh vật và được nghiên cứu kỹ ở vi khuẩn. Khi đó. Các endonuclease đều cắt DNA sợi đôi và có thể chia thành hai loại.

lặn của gen sẵn có trong tế bào dưới tác động cảm ứng của môi trường.213 Bảng 10.3 : Hai dạng đầu cắt của enzyme hạn chế loại II: a) cắt hình thành đầu tầy và b) cắt hình thành đầu dính.3: Một số enzyme hạn chế. Trái . Biến dị 1. Biến dị kiểu hình Biến dị kiểu hình còn gọi là thường biến. Biến dị hình thái trong quá trình sinh sản thường xảy ra biến dị về kích thước của tế bào. dạng vết cắt và nguồn gốc của chúng Enzyme Eco RI Hha I Ba II Hae III Bam HI Hind III Kpn I Mbo I Trình tự điểm nhận biết 5'-G↓AA*TTC 5'-GC*G↓C 5'-TGG↓C*CA 5'-GG*↓CC 5'-G↓GATCC 5'-A↓AGCTT 5'-GGTAC↓C 5'-↓GATC Nguồn gốc Escherichia coli RY 13 Haemophilus haemolyticus Brevibacterium albidum Haemophilus aegypticus Bacilus amyloliquefaciens H Hemophilus influenzae Rd Klebsiella pneumoniae Moraxella bovis Hình 10. biến dị kiểu hình có thể biểu hiện dưới một số hình thức.6 giờ trong môi trường và điều kiện thích hợp sẽ dài ra trước khi phân bào. Những biến dị này xuất hiện chậm và mất đi khi các yếu tố làm xuất hiện chúng mất đi. coli nuôi cấy được 5 . Biến dị kiểu hình. Khi môi trường mất đi yếu tố cảm ứng thì tính trạng đã từng hình thành cũng trở nên không biểu hiện nữa (gen trở nên lặn). V. Bản chất của biến dị kiểu hình là hiện tượng trội . có những tính chất sau: tính tạm thời (không ổn định). thuận nghịch và không ổn định của toàn bộ quần thể sinh vật. Ở vi khuẩn. Tế bào vi khuẩn E. tính thuận nghịch và tính toàn bộ. như vậy. là hiện tượng có sự khác biệt về cấu trúc cũng như đặc điểm phát triển giữa thế hệ con cái so với thế hệ bố mẹ cũng như giữa chúng với nhau dưới tác động của môi trường và không liên quan đến sự thay đổi vật chất di truyền. Đây là những biến dị tạm thời.

2. Tương tự. Tiếp xúc lâu ngày với nồng độ thấp chất kháng sinh có thể dẫn đến việc hình thành những chủng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh do gen lặn được cảm ứng trở nên trội (mặc dù trong đa số trường hợp sự xuất hiện tính đề kháng với thuốc kháng sinh là do đột biến hoặc vận chuyển và tái tổ hợp thông tin di truyền). . vi khuẩn trở nên mập hơn nếu được nuôi cấy trong môi trường giàu chất dinh dưỡng. thường gọi là nấm nhị hình. có dạng rất ngắn.214 lại chúng sẽ trở nên nhỏ hơn khi vào trong giai đoạn phát triển tối đa. thì khái niệm biến dị kiểu gen phải được hiểu rộng hơn và như là sự hình thành các biến chủng có thể là kết quả của đột biến (biến đổi cấu trúc genome sẵn có) hoặc của quá trình tiếp nhận vật chất di truyền từ bên ngoài (thường tiếp theo sau là quá trình tái tổ hợp thông tin di truyền vào genome nhiễm sắc thể). và có kích thước tối thiểu khi mất khả năng sinh sản. ví dụ. hình thoi hoặc dạng cầu khuẩn nhỏ trong khi nuôi cấy ở nhiệt độ thấp hơn tế bào thường dài. nhiều nấm gây bệnh thường biểu hiện hai dạng hình thái khác nhau... Trong trường hợp thường biến kháng thuốc các gen tổng hợp yếu tố đề kháng (thường là enzyme phân giải thuốc kháng sinh hoặc các hợp chất làm thay đổi các lỗ khổng trên màng tế bào chất) từ trạng thái bị ức chế được cảm ứng mà chuyển thành dạng hoạt động tức trở thành khuôn tổng hợp các protein tương ứng. trái lại hình thành những dạng tế bào mảnh hoặc dạng cầu bất thường khi nuôi cấy trong môi trường nghèo chất dinh dưỡng. Coccidoides immitis. Biến đổi hình thái do thường biến còn biểu hiện ở dạng khuẩn lạc. chẳng hạn. ngắn hơn.. Biến dị kiểu hình còn thể hiện ở hiện tượng dung nạp thuốc và khả năng hình thành enzyme để sử dụng các yếu tố môi trường. Histoplasma farsimosa. mảnh. Sức căng bề mặt của môi trường cũng như độ Acid (pH) môi trường tăng làm hình thành những vi khuẩn mập hơn. Chúng có dạng hình cầu (dạng nấm men) khi ở trong nội quan động vật mắc bệnh nhưng có dạng sợi khi nuôi cấy trên môi trường nuôi cấy nhân tạo hay ở môi trường ngoài. Những vi khuẩn cùng loài khi phát triển trên môi trường đặc có thể hình thành khuẩn lạc láng (dạng S) hoặc nhám (dạng R) hoặc những dạng trung gian. Ở nhiệt độ 37 °C Brucella. Hoặc biến dị hình thái dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh như cấu trúc hóa học của môi trường làm cho vi khuẩn có những hình thái khác nhau. thường là đơn bào. Aspergillus fumigatus. Tuy vậy. Những chất ức chế ở nồng độ thấp có khả năng biến đổi hình thái của vi khuẩn. ở vi sinh vật. Biến dị kiểu gen Khái niệm biến dị kiểu gen ở sinh vật đa bào thường được coi là đồng nhất với khái niệm đột biến (mutation).

Tính đặc hiệu của đột biến còn hiểu là tính độc lập của đột biến. Thí nghiệm của Lederberg (1952) với một chủng E. gián đoạn và di truyền. Ví dụ. mặc dù cũng có những đột biến do cảm ứng với các yếu tố chọn lọc. thường là một lần phân bào. Mặc dù vậy. Trong nghiên cứu vi khuẩn. tính bền vững và tính di truyền. Tần suất này ở vi khuẩn khoảng 10-7 (10-8.1. Biến đảo không nhất thiết có cùng tần suất xuất hiện của đột biến ban đầu nhưng chúng cũng hiếm. Trong những điều kiện nhất định xác suất xuất hiện đột biến nào đó được biểu diễn như là tỷ số tế bào hình thành đột biến trong tập đoàn vi khuẩn giữa hai lần phân chia tế bào. phát triển) khác biệt so với thế hệ cha mẹ liên quan đến sự biến đổi vật chất di truyền. đột biến đề kháng cả penicillin và streptomycin) là tích số các tần suất tương ứng. Đột biến Đột biến là sự hình thành các cá thể có những chi tiết (cấu trúc. Tính gián đoạn của đột biến là sự thay đổi xảy ra một cách hoàn chỉnh trong một thời hạn. Chúng tương đối độc lập với môi trường chung quanh. Tần suất xuất hiện một đột biến kép (ví dụ.10-6) của một quần thể vi sinh vật. Tính ngẫu nhiên của đột biến có nghĩa là sự hình thành biến chủng đột biến trước khi có những yếu tố chọn lọc tác động đến. Tính hiếm của đột biến là hiện tượng tất cả các đột biến đều xảy ra với tần suất hết sức thấp và xảy ra không đều. Tính vững bền của đột biến là sự xuất hiện một biến chủng nếu tồn tại được trong điều kiện ngoại cảnh xác định thì tính trạng mới được duy trì và truyền sang thế hệ tiếp theo.215 2. có tính cố định. không dự tính trước được và không liên tục ở một số cá thể hiếm hoi (tần suất xuất hiện ở vi khuẩn: 10-8 . Một tính trạng mới xuất hiện thường không ảnh hưởng đến sự hình thành tính trạng đột biến khác. Biến dị này là những biến đổi đột ngột. coli pha loãng phân nhỏ ra ống nghiệm và pha loãng mà không phân nhỏ (vẫn để trong bình lớn) để nuôi cấy chuẩn bị trước khi cấy lên đĩa thạch môi trường có chất cảm ứng chọn lọc (streptomycin) chứng minh rằng đột biến xảy ra ngay cả khi không tiếp xúc với yếu tố chọn lọc (chất kháng sinh). tần suất xuất hiện biến chủng đề kháng một chất kháng sinh là 10-7 và tần suất xuất hiện biến chủng đề kháng chất kháng sinh khác là 10- . xuất hiện một cách ngẫu nhiên.10-5). trong nhiều trường hợp có thể xuất hiện những đột biến biến đảo (conversion). để kiểm tra sự hình thành một biến chủng nào đó người ta phải sử dụng yếu tố chọn lọc để tuyển chọn những dòng vi khuẩn có thuộc tính khác biệt nhờ kìm hãm những vi khuẩn không có thuộc tính đề kháng chất chọn lọc.

dimethyl.). điểm đột biến thế điểm không làm thay đổi khung đọc của phần lớn chiều dài của chuỗi RNA thông tin. Khi DNA gen được phiên thành RNA thông tin. bromouracine. bớt hoặc thay thế một đôi bazơ bằng một đôi bazơ khác (đột biến điểm) hoặc thêm. Mọi thay đổi của bộ này dẫn đến sự thay đổi cấu trúc và chức năng của protein đó. ethyleneimine..) của nó. kích thích. thụ thể. Người ta gọi chúng là đột biến do ngẫu nhiên. Trong đa số trường hợp. N-methyl-N-nitroN-nitroso-guanidine. trong nhiều trường hợp khó có thể phát hiện và kiểm soát được các nguyên nhân gây nên nhiều đột biến. enzyme.hoặc methylmetasulfonate. những biến chủng này thường mất khả năng sống nếu biến dị xảy ra trên gen thiết yếu (house-keeping genes) của sinh vật do cấu trúc (hóa học cũng như không gian) protein thay đổi dẫn đến mất chức năng vốn có (cấu trúc. nếu Acid amin mới đó khác nhiều 8 . nó tương ứng với cấu trúc một protein đặc hiệu. ethyl. 2-aminopurine. bớt hoặc thay thế một đoạn DNA bằng một đoạn DNA khác (đột biến đoạn).. nhưng do tính phổ biến của đột biến điểm nên người ta thường đồng nhất khái niệm đột biến điểm với đột biến. Đột biến này thường không biến đảo. đặc biệt đột biến điểm ở vị trí đầu 5' của sợi dương của gen cấu trúc. Như vậy. Đột biến thế điểm (GC→AT và ngược lại) ngược lại là đột biến thường gặp nhưng ít biểu hiện ra bên ngoài và thường khó phát hiện.. Mặc dù đột biến đoạn thường khá gặp. Đột biến điểm tuy nhỏ nhưng thường góp phần quan trọng trong quá trình tiến hóa. Biến đổi này được gọi là sự chuyển dịch khung (frame shift).216 thì tần suất xuất hiện một biến chủng đề kháng cả hai thuốc trên là 10-15. actinomycin D. Đột biến là những thay đổi ở tầm phân tử.. Mọi đột biến dù là ngẫu nhiên hay do cảm ứng thì sự thay đổi của bộ nucleotide có thể xảy ra hai kiểu: thêm. Khi đó. Bản chất của đột biến: Bộ nucleotide của DNA thuộc một gen là một mật mã thông tin. Khi một bazơ bị mất hoặc được chèn thêm vào trình tự của gen cấu trúc sẽ xuất hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc protein do thay đổi toàn bộ trình tự Acid amin trong thành phần chuỗi polypeptide kể từ vị trí thêm điểm hay mất điểm (đọc theo hướng 5'→3' của RNA thông tin). hình thành một tính trạng đột biến. phối hợp hai thuốc trên có thể làm giảm khả năng chọn lọc những biến chủng kháng thuốc hơn là sử dụng các thuốc kháng sinh riêng rẽ.. cũng là đầu 5' của RNA thông tin. Vì vậy thành phần của chuỗi polypeptide chỉ thay đổi tại một vị trí tương ứng với điểm đột biến trên gen.. Tuy nhiên.hoặc diethylmetasulfonate. ethidium bromide. Nguyên nhân đột biến có thể là do các yếu tố hóa học và vật lý ion hóa hoặc gắn kết hóa trị với cầu nối giữa hai chuỗi monomer của DNA xoắn kép (tia tử ngoại tạo dimer thymine. như hiện tượng khuyếch đại gen. acid nitrơ.

2.. trừ một vài ngoại lệ ít gặp trong những trường hợp vận chuyển nhiễm sắc thể do sự tiếp hợp. tính ái thủy và tính phản ứng thì tính chất nguyên thủy của protein bị thay đổi dẫn đến chức năng cũ của protein bị mất.217 so với Acid amin nguyên thủy về thuộc tính phân cực. thay đổi tính kháng nguyên hoặc sự mẫn cảm đối với kháng sinh hoặc tia tử ngoại. thay đổi khả năng sinh sắc tố hoặc khả năng hình thành nha bào. 2. v. Hiện tượng chuyển nạp là do các phage đưa mảnh nhiễm sắc thể từ một tế bào phage đã ký sinh và dung giải trước đây cho một tế bào khác. Trong trường hợp Acid amin thay thế không có sự khác biệt nhiều so với acid amin nguyên thủy hoặc đột biến tạo mật mã thoái hóa (nhiều mã bộ ba nucleotide cho một acid amin) thì đột biến không biểu hiện tính trạng và tích lũy lặn trong quần thể. còn gọi là chuyển nạp) và tiếp hợp (conjugation. Đặc biệt có thể gặp các đột biến khuyết dưỡng hay tự dưỡng (auxotrophic mutants): các chủng đột biến này mất khả năng phát dục nếu trong môi trường thiếu một yếu tố nào đó. Đây thường là nguyên nhân của sự hình thành loài mới trong quá trình tiến hóa. Hiện tượng này biểu hiện trầm trọng nếu acid amin thay thế nằm ở trung tâm hoạt động của một enzyme thiết yếu. hay là sự vận chuyển từ vi khuẩn đực sang vi khuẩn cái. (đồng nghĩa với việc mất khả năng điều tiết sản xuất thừa). hiện tượng giao phối là sự phối hợp giữa hai vi khuẩn có giới tính khác nhau. và tế bào cho (donor) chỉ vận chuyển một phần di truyền. Khác với sự vận chuyển di truyền trong biến nạp và tải nạp. đột biến gây vững bền đối với các nhân tố ức chế dẫn đến thay đổi độc lực. Có thể gặp đột biến hình thái như đột biến dạng khuẩn lạc. Ngược lại. còn gọi là tiếp nạp hay giao phối).transformation).. Các đột biến khác cũng thường gặp ở vi khuẩn là đột biến thay đổi khả năng lên men. Chủng loại đột biến thường gặp khá phong phú.. Biến nạp (Transformation) . khả năng sử dụng các đường.2.2.. Mỗi cơ chế vận chuyển này đều có đặc tính riêng quyết định sự truyền những yếu tố di truyền từ tế bào cho sang tế bào nhận.v. một số đột biến dẫn đến việc tăng khả năng tổng hợp các yếu tố sinh trưởng hay các hợp chất khác như Acid amin. Sự vận chuyển và tái tổ hợp thông tin di truyền Có ba cơ chế vận chuyển di truyền khác nhau ở vi khuẩn: Biến nạp (còn gọi là chuyển thể ..1. tải nạp (transduction. Những cơ chế đều có đặc điểm là vận chuyển di truyền theo một chiều từ tế bào này sang tế bào khác mà không có chiều ngược lại. kết quả có thể là biến chủng không thể tồn tại. Trong quá trình biến nạp chất liệu di truyền là những mảnh DNA tự do.

Dạng không gây bệnh hình thành khuẩn lạc nhám ký hiệu R. tiêm S chết do qua xử lý nhiệt (hơ nóng) thì chuột vẫn sống. còn tiêm vi khuẩn chủng R sống cho chuột thì chuột vẫn sống. và một mạch đơn được ghép vào nhiễm sắc thể của tế bào nhận. vào sự tương đồng các phân tử DNA.50°C trong vòng 50 . Biến nạp tự nhiên thường diễn ra ở họ Enterobacteriaceae. Điều đó chứng minh rằng DNA. Trong điều kiện thí nghiệm tần suất biến nạp tăng cao nhờ tế bào được xử lý làm thay đổi màng tế bào chất (như xử lý polyethylene glycol) và gây sốc nhiệt (chuyển tế bào từ nhiệt độ 0°C sang nhiệt độ 40 . Cho đến nay. Tình trạng này đã làm thay đổi các tính chất bề mặt tế bào nhận có các yếu tố cảm ứng enzyme đặc biệt trên đó các đoạn phân tử DNA có thể xâm nhập được. Có chừng 30 . Các thí nghiệm sau đó (Avery. Hiện tượng này được vận dụng rộng rãi trong kỹ thuật di truyền. Trên bề mặt tế bào nhận có các yếu tố cảm ứng để cho đoạn DNA có thể cố định. 1944) cho thấy nếu xử lý dịch S chết được tinh chế vẫn có năng lực biến nạp in vitro và nếu xử lý bằng DNase thì làm mất hoạt tính biến nạp của dịch này trong khi xử lý bằng protease vẫn giữ nguyên tính biến nạp.70 vùng cảm ứng như thế. Vi khuẩn này có hai dạng khác nhau. Kết quả của biến nạp phụ thuộc vào mức độ tương đồng trong cấu trúc phân tử DNA của tế bào cho và tế bào nhận.218 Biến nạp (hay chuyển thể) là sự vận chuyển thông tin di truyền nhờ sự xâm nhập của các phân tử DNA tự do (có nguồn gốc từ tế bào cho đã phân giải) vào tế bào nhận làm cho genome của tế bào nhận thay đổi. Điều kiện biến nạp: Quá trình biến nạp chỉ xảy ra trong khi các vi khuẩn nhận ở một tình trạng sinh lý đặc biệt (ở khoảng 1 .. Vì vậy sự biến nạp thường có kết quả hơn trong giới hạn một loài có các cá thể có những tính trạng khác nhau. MacLeod và McCarty. thông thường ở giai đoạn phát triển giảm). khả năng kháng thuốc. Đoạn DNA đã nhập vào tế bào được tách đôi. những tính trạng được biến nạp được biết là khả năng tổng hợp yếu tố sinh trưởng. .. khả năng sinh độc tính. Griffith là người đầu tiên đã phát hiện sự biến nạp ở phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae. nhưng tiêm R sống đồng thời với tiêm S chết lại làm chuột chết và sau đó trong máu chuột chết phân lập được chủng S đặc trưng. tên cũ là Diplococcus pneumoniae hay pneumococcus) vào năm 1928.. Tần suất tái tổ hợp phụ thuộc vào đặc tính các đoạn nhiễm sắc thể khác nhau. là vật chất mang thông tin di truyền. Dạng gây bệnh cho động vật hình thành khuẩn lạc láng ký hiệu là S.15% tế bào ở quần thể. khả năng sử dụng đường để sinh trưởng. chứ không phải protein. Quá trình này được gọi là sự tái tổ hợp (recombination).60 giây). Nếu tiêm vi khuẩn sống chủng S thì làm chuột nhắt chết.

ở Salmonella typhimurum P-22.2.2.219 2. Quá trình tải nạp có thể vận chuyển một hoặc một số gen bất kỳ như nêu trên được gọi là tải nạp . kết quả là ống đuôi chọc thủng màng tế bào chất vi khuẩn và làm DNA phage theo ống đuôi này xâm nhập vào tế bào chất vi khuẩn. Trong quá trình sao chép đó các phage mới hình thành có thể mang theo DNA của phage và đoạn DNA (nằm kề bên) của nhiễm sắc thể vi khuẩn. chúng có thể trở thành phage độc khi môi trường có tác nhân (hóa. Ở một số phage được gọi là phage ôn hòa. Sau khi xâm nhập DNA. phage độc tồn tại độc lập trong tế bào chất. các phage mang gen nhiễm sắc thể thực hiện chức năng vật mang chất di truyền từ tế bào cho (ký chủ trước) sang tế bào nhận (ký chủ sau). Ở trạng thái episome này bộ gen của phage ôn hòa được truyền cho các thế hệ sau của vi khuẩn tương tự các gen khác của nhiễm sắc thể. Trong quá trình lắp ráp vỏ protein phage thường bao bọc DNA phage nhưng trong nhiều trường hợp vỏ protein phage lại chứa mảnh DNA vi khuẩn (và tạo thành phage khuyết tổn hay phage thui: abortive phage). Tuy vậy. Khi đó prophage tự sao chép thành những phiên bản ở trạng thái độc lập trong tế bào chất và bắt đầu chu trình dung giải vi khuẩn. Các phage độc làm tan vi khuẩn ký chủ đặc hiệu trong khi các phage ôn hòa không làm tan vi khuẩn. Các vi khuẩn mang prophage được gọi là vi khuẩn dung nguyên (lysogenic bacteria) do những vi khuẩn này mang mầm mống của quá trình dung khuẩn sau này. các phage ôn hòa có hai giai đoạn thay thế nhau trong chu trình phát triển.transduction) Tải nạp là sự vận chuyển vật chất di truyền nhờ phage (bacteriophage hay thực khuẩn thể) là các virus ký sinh vi khuẩn. Vi khuẩn dung nguyên tiếp tục sinh trưởng bình thường. Khi phage hấp bám lên màng tế bào vi khuẩn đặc hiệu bằng thụ thể ở lông đuôi. khi chuyển sang trạng thái độc. ở Shigella P-1. phage khuyết tổn này lại tiếp tục hấp bám lên tế bào mới và đưa đoạn DNA của tế bào cũ vào tế bào mới. Khi giải phóng ra ngoài cùng các phage khác do dung giải tế bào. DNA phage và làm phân hủy DNA của vi khuẩn. Có hai loại phage. sau khi xâm nhập vào tế bào chất vi khuẩn. lý) gây đột biến. tuy nhiên khi gặp điều kiện môi trường có các yếu tố gây đột biến thì phage chuyển sang trạng thái độc làm vi khuẩn dung giải. DNA ấn nhập vào cấu trúc phân tử DNA nhiễm sắc thể của vi khuẩn ở dạng tiền phage (prophage). ATP-ase ống đuôi của phage được hoạt hóa phân giải ATP giải phóng năng lượng làm co rút vỏ đuôi. Các phage tải nạp ở Staphylococcus. coli đó là các phage T và P-1. điều khiển quá trình tổng hợp protein phage. Ở E. Sự tải nạp (chuyển nạp . Khi xâm nhập vào tế bào mới. Sự tải nạp phổ biến rộng rãi và được nghiên cứu kỹ ở vi khuẩn họ Enterobacteriaceae. Pseudomonas và Proteus cũng biết đến.

Chính vì vậy chúng chỉ có thể vận chuyển những gen phân bố gần locus này mà thôi. Hiện tượng tải nạp đoạn gen điều khiển độc tố được phát hiện ở Corynebacterium diphtheriae. Khi tải nạp.220 chung hay tải nạp không đặc hiệu (như tải nạp do phage P-1 và P-22 ở E.2. coli.3. Một số phage ôn hòa khi làm dung nguyên hóa vi khuẩn có khả năng làm thay đổi các kháng nguyên vi khuẩn nhận. ở vi khuẩn chuyển nạp đóng vai trò trong lan truyền độc tính. Phage lambda (λ) ở E.conjugation) Tiếp hợp là quá trình vận chuyển thông tin di truyền bằng cách tiếp xúc trực tiếp các tế bào cho và nhận nguyên vẹn về mặt sinh lý. ví dụ. một đoạn nhiễm sắc thể điều khiển tổng hợp kháng nguyên thân được truyền theo điều khiển tổng hợp kháng nguyên thân ở tế bào nhận. Điều này được Lederberg và Tatum chứng minh lần đầu tiên vào năm 1964 trên các biến chủng E. Lý do của quá trình này là gen tổng hợp purine không sao chép được trong mỗi lần vi khuẩn phân bào nên chỉ một tế bào vi khuẩn duy nhất mang tính trạng tổng hợp purine trong quần thể (để phát triển và có thể hỗ trợ tế bào bên cạnh). trường hợp một đoạn nhiễm sắc thể điều khiển tổng hợp các purine được phage tải nạp sang tế bào nhận không tái tổ hợp với nhiễm sắc thể mà tồn tại tự do trong tế bào chất ở dạng gen ngoài (extragene) và không tự sao chép. coli K-12. Khi đó vi khuẩn trở nên có khả năng phát triển trên môi trường không có hợp chất này và thể hiện kiểu hình là các khuẩn lạc nhỏ mọc trên môi trường tổng hợp không chứa purine. Tiếp hợp (hay tải nạp. lan truyền kháng nguyên thân (gây phản ứng chéo miễn dịch) và nâng cao khả năng tổng hợp các chất yếu tố sinh trưởng. coli. coli có thể tái tổ hợp vào gần locus điều khiển tổng hợp tryptophan và sau đó tải nạp yếu tố này một cách đặc hiệu. giao phối . phage Φ-80 cũng ở E. Khả năng cho của tế bào đực quyết định bởi sự có mặt của yếu tố di truyền ngoài nhiễm sắc thể là . Quá trình truyền vật chất di truyền chỉ diễn ra một chiều từ tế bào đực (F+) sang tế bào cái (F-). Tương tự. 2. Hiện tượng này gọi là tải nạp đặc hiệu. Chẳng hạn. sau khi được ấn nhập vào tế bào nhận (vốn không có kháng nguyên này). chỉ vận chuyển những gen nằm kề locus galactosidase (Gal) là vị trí phage này tái tổ hợp vào genome ký chủ. Ở loài vi khuẩn này chỉ có những tế bào dung nguyên có khả năng tổng hợp ngoại độc tố biểu hiện độc tính: gây sốt và các hiện tượng bệnh lý khác ở người (bệnh bạch hầu). Shigella và Salmonella. Nói chung. Nhiều phage chỉ có thể tái tổ hợp vào một vị trí (locus) nhất định trong genome ký chủ. Khi nghiên cứu sự tải nạp ở Salmonella người ta còn phát hiện được sự tải nạp khuyết (abortive transduction).

plasmid điều khiển tổng hợp enterotoxin ở E. sex-factor. col v2. Các thuật ngữ "tế bào đực" và "tế bào cái" được dùng theo hệ thống định danh hiện đại từ năm 1976. và nhờ đó chỉ một phần nhiễm sắc thể của tế bào F+ được chuyển sang tế bào F-. Yếu tố ngoài nhiễm sắc thể điều khiển quá trình tiếp hợp gọi là các plasmid tiếp hợp (conjugative plasmid). 2. Hiện tượng này có thể liên quan đến kiểu gen nhưng trong nhiều trường hợp ở các virus chỉ xảy ra liên quan đến kiểu hình. Plasmid điều khiển tổng hợp colicin (col j. Trong trường sau. Những plasmid này có thể điều khiển sự vận chuyển DNA của chính nó hoặc định hướng vận chuyển nhiễm sắc thể khi nó nằm ở trạng thái liên kết với nhiễm sắc thể đó.vì trong quá trình tiếp hợp ngắn ngủi DNA nhiễm sắc thể thường bị đứt đoạn. K-99 (tức F5) và một vài plasmid khác. Bởi vì plasmid F nằm ở cuối chuỗi thẳng nhiễm sắc thể nên nó không được truyền qua tế bào F. một mạch của đoạn nhiễm sắc thể ở kề bên yếu tố F bị cắt và duỗi ra mà trở nên có cấu trúc thẳng. hemotoxin. Những chủng có tần suất biến nạp gen nhiễm sắc thể cao được gọi là chủng Hfr (chủng có tần suất biến nạp cao). Đường kính trong khoảng 25Åcó thể cho phép sợi DNA của tế bào đi qua khi nó tiếp xúc với tế bào nhận. Khi đó. Quá trình tiếp hợp của plasmid F tái tổ hợp trong DNA mạch vòng của nhiễm sắc thể bắt đầu từ khi hai tế bào đực và cái tiếp xúc nhau. Tương tác các virus Tương tác các virus là hiện tượng thường gặp và góp phần thay đổi tính trạng cũng như khả năng phát triển của virus khi trong một tế bào đồng thời cảm nhiễm một số virus. Đầu nhiễm sắc thể tự do này tách ra và tự sao thành hai sợi. cũng như plasmid điều khiển tổng hợp kháng nguyên K-88 (tức F4). Trên bề mặt của tế bào F+ có các nhung mao đặc biệt .3. Tương tác kiểu gen có thể là: 1) tái tổ hợp. Ngoài yếu tố giới tính F còn có các plasmid tiếp hợp khác như plasmid điều khiển sự đề kháng của vi khuẩn đối với một số thuốc (plasmid R). Số lượng pili giới tính rất ít (khoảng 2 3). yếu tố giới tính). colv 3). tế bào nhận trở thành tế bào F+. có thể hấp thụ các phage đặc biệt. có plasmid độc tố vir. hoạt hóa đồng . hai hiện tượng có thể gặp là biến nạp một phần genome plasmid F hoặc biến nạp toàn bộ genome plasmid.221 F (fertility factor. hướng về phía pili giới tính và được chuyển theo pili này sang tế bào F-. plasmid Hly điều khiển sự tổng hợp hemolysin. Trong trường hợp đầu chỉ một số gen của plasmid F được chuyển sang và có thể tái tổ hợp vào nhiễm sắc thể tế bào nhận. Hiện tượng này được gọi là sự hùng hóa ("đực hóa") tế bào cái. Trong trường hợp pili giới tính tự do trong tế bào chất.pili giới tính. coli.

điều này giải thích sự xuất hiện dịch cúm ở người cũng như khả năng người mắc bệnh cúm động vật do cúm động vật có thể tiếp nhận một số tính trạng (như mang thụ thể đối với tế bào người) bảo đảm tiếp tục xâm nhập và phát triển trong tế bào người. Hiện tượng dị hợp hóa có thể quan sát trong các thí nghiệm với virus cúm và virus bệnh Newcastle. Mặc dù sự kết hợp genome trên không di truyền nhưng nó cho phép các virus sản sinh thế hệ mới. các phần gen còn nguyên vẹn của các genome có thể trao đổi (tái tổ hợp) dẫn đến hình thành thể có đầy đủ những gen nguyên vẹn. tính đề kháng nhiệt và chất ức chế. Nếu trong dung . Dị hợp hóa là hiện tượng khi một số thể virus có tính trạng khác nhau tái sản đồng thời trong một tế bào có thể hình thành những virion mang toàn bộ genome của một virus và một phần hoặc toàn bộ genome của virus thứ hai. trong một tế bào.222 loạt. Tái tổ hợp là đặc tính chung của mọi virus nhưng việc phát hiện được thể lai là khó khăn và phụ thuộc vào nhiều điều kiện. hoạt tính sinh sản trong phôi gà. độc tính đối với động vật. Những virus trên được gọi là dị hợp thể và khác với các virus đồng thể ở chỗ các virion thế hệ con không đồng nhất. Thí nghiệm cũng đã chỉ ra rằng có thể đun nóng làm biến tính DNA virus làm mạch đôi chuyển thành mạch đơn và khi để nguội thì mạch đôi lại tự phục hồi. Tái tổ hợp có thể truyền hàng loạt tính trạng: hoạt tính ngưng kết hồng cầu. Hoạt hóa đồng loạt là quá trình thường diễn ra trong một tế bào cảm nhiễm đồng thời nhiều thể virus đã bị vô hoạt bởi bức xạ tử ngoại. Có thể xảy ra. Ở virus động vật xương sống hiện tượng tái tổ hợp chỉ diễn ra khi các chủng virus gần gũi cùng cảm nhiễm một tế bào và tần suất xuất hiện phụ thuộc vào chủng loại hệ thống tế bào ký chủ. Tương tác kiểu hình có thể là pha trộn kiểu hình. chuyển vỏ và tái hoạt hóa chéo. Kết quả là hình thành những thể lai mang một phần tính trạng của chủng gốc này và một phần tính trạng của chủng gốc khác. chẳng hạn quá trình tái tổ hợp giữa các virus động vật và người trong thí nghiệm in vitro cũng như in vivo. Bản chất của quá trình tái tổ hợp gen virus có thể là sự trao đổi từng đoạn và trao đổi trong đoạn kết quả là thể lai mang thông tin di truyền của cả hai chủng gốc. Tần suất lai cao diễn ra ở một số virus RNA (orthomyxovirus. Do tử ngoại chỉ gây đột biến một số phần của genome virus nên. oncornavirus) và ở tất cả các virus DNA hai sợi. tương bổ. reovirus. Tái tổ hợp là sự trao đổi vật chất di truyền giữa các thể virus khác biệt nhau về một số tính trạng cùng phát triển trong một tế bào. hoạt tính enzyme và miễn dịch. kích thích và cản nhiễm (hay can thiệp cảm nhiễm). trong đó một số virion mang tính trạng của một virus khởi nguyên loại này còn một số khác mang tính trạng của virus khởi nguyên loại khác. tái hoạt hóa phi kiểu gen. dị hợp hóa.

Chuyển vỏ (transcapsidation) là hiện tượng genome của một virus được ấn nhập vào vỏ của virus khác có khả năng bảo tồn ở trạng thái ổn định trong tế bào mẫn cảm với virus khởi nguồn. gen khuyết tổn do biến dị ở một virus có thể là protein dịch sớm (RNApolymerase) còn virus khác khuyết tổn ở gen protein cấu trúc. Hoạt hóa chéo là hiện tượng genome tương tự tái tổ hợp nhưng một trong hai virus tham gia ở dạng nguyên vẹn còn virus kia đã bị vô hoạt do hư tổn một phần genome (đun nóng hoặc chiếu tử ngoại). virus bệnh Newcastle. bại liệt. Tương bổ là hiện tượng khi nhiễm đồng thời hai virus có genome tổn thương do biến dị ở hai miền gen khác nhau và đều mất khả năng tái sản. Hiện tượng này có thể gặp khi nuôi cấy vào tế bào đồng thời adenovirus và virus SV-40 của khỉ. Khi tách biệt hai virus này đều không thể tái sản nhưng nếu cảm nhiễm hỗn hợp thì . Có đến 70% genome virus cúm gia cầm vô hoạt A1 được hoạt hóa nhờ virus cúm A2.48 giờ trước khi tiêm virus có hoạt tính. ví dụ nhờ enzyme "cởi vỏ" của virus đậu.223 dịch tồn tại hai loại virus thì có thể hình thành những thể dị hợp mang genome hỗn hợp của hai virus khởi đầu. và các "arbovirus" typ A). Trong trường hợp này phần genome của virus bị vô hoạt có thể tham gia tái tổ hợp với genome virus bình thường. Dạng tái tổ hợp thường dễ hình thành hơn trong trường hợp hoạt hóa chéo so với việc kết hợp hai virus nguyên vẹn. Hiện tượng pha trộn kiểu hình thường gặp ở phage T2 và T4 và cũng như ở một số virus người và động vật (như virus cúm. Chẳng hạn. Virus đậu thỏ cũng đã được chứng minh có hoạt hóa chéo. Trong trường hợp này không diễn ra quá trình tương tác kiểu gen mà các virion chỉ thừa hưởng chung các protein cấu trúc đã được tổng hợp đồng thời trong một tế bào. Tái hoạt hóa phi kiểu gen là hiện tượng một virus bị vô hoạt protein cấu trúc nhưng có thể phát triển nhờ hoạt tính của protein-enzyme có nguồn gốc từ virus khác. Hoạt hóa chéo thường diễn ra trong tế bào nếu tiêm virus vô hoạt (bằng nhiệt hoặc tia tử ngoại) vào hệ thống mẫn cảm khoảng 24 . thì chúng cùng sử dụng chung sản phẩm (các protein) của hai genome mà cùng có khả năng thực hiện chu trình tái sản. Pha trộn kiểu hình là hiện tượng hai virus khác nhau khi tái sản đồng thời trong một tế bào làm xuất hiện những virion mang genome của chỉ một virus khởi nguyên nhưng lại mang kháng nguyên của cả hai virus khởi nguyên đó. Kết quả là hình thành những virion có tính trạng hỗn hợp của hai virus khởi nguyên. Hiện tượng tái hoạt hóa phi kiểu gen có thể diễn ra nhờ một virus đậu nguyên vẹn nhưng cũng có thể nhờ một virus đậu genome khuyết tổn.

Kỹ thuật di truyền Kỹ thuật di truyền bắt đầu như một khoa học từ 7/1972 khi nhóm nghiên cứu của Paul Berg (Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ) hoàn thành việc chế tạo bộ gen lai giữa virus SV40 của khỉ với phage lambda. VI. cản nhiễm dị loại. Phụ thuộc vào chủng loại virus bị cản nhiễm mà chia thành ba loại cản nhiễm: tự cản nhiễm. Do khả năng hình thành nhanh chóng (khoảng 24 48 giờ) và tạo sự đề kháng đối với nhiều loại virus một cách nhanh chóng nên interferon được coi chú ý ứng dụng. coli. Phân tử DNA lai chứa các thông tin di truyền của virus SV40. Khi trong môi trường có mặt của virus bạch cầu gà. Tác dụng của các vaccine virus nhược độc (attenuated vaccine) trong giai đoạn sớm là do hiện tượng cản nhiễm. thông tin điều khiển quá trình tự sao của DNA phage lambda cũng như toàn bộ chức năng của operon galactosidase của vi khuẩn E. Virus bạch cầu gà trong trường hợp này gọi là virus trợ giúp. từ các tế bào gà biến nạp (có gen đã tái tổ hợp) virus u thịt Raus xuất hiện các virion virus u thịt Raus. Hiện tượng này liên quan đến sự hình thành protein đặc biệt gọi là interferon do genome tế bào động vật chi phối. mà sử dụng protein của virus bạch cầu gà trong thành phần áo ngoài. hay adenosatelite). giúp tế bào bị nhiễm cũng như các tế bào bên cạnh trở nên đề kháng tái cảm nhiễm virus. Ví dụ virus u thịt Raus không thể cảm ứng tổng hợp protein cấu trúc. Ban đầu khái niệm kỹ thuật di truyền chỉ các kỹ thuật tái tổ hợp DNA nhưng . hợp chất này đã được sản xuất bằng công nghệ di truyền và áp dụng trong điều trị bệnh nhiễm virus ở người. adenovirus đối với các virus tùy thuộc adeno (hay AAV.224 quá trình tái sản của cả hai đều xảy ra. Cản nhiễm (hay can thiệp cảm nhiễm. Lần đầu tiên kết nối hai virus khác nhau hoàn toàn về mặt di truyền thành một chỉnh thể và được nhân lên dưới dạng plasmid trong tế bào vi khuẩn. Kích thích là hiện tượng một virus nguyên vẹn khi cảm nhiễm đồng thời với virus khuyết tổn thì cung cấp một hoặc một số nguyên liệu cần thiết cho virus khuyết tổn thực hiện chu trình tái sản. Ngày nay. cản nhiễm đồng loại.interfering) là hiện tượng một tế bào đã bị cảm nhiễm một loại (typ) virus có khả năng đề kháng lại sự xâm nhập sau đó của virus khác. can nhiễm . Do không có sự tái tổ hợp di truyền nên các virion thế hệ con cháu cũng có genome khuyết tổn. Điểm đặc biệt của interferon là chỉ bảo vệ được các tế bào cùng loài với tế bào đã tổng hợp nên nó (tính đặc hiệu ký chủ) và chống lại sự xâm nhập của các loại virus khác nhau (tính không đặc hiệu vật ký sinh). virus Sendai đối với virus bại liệt trong lứa cấy tế bào sơ phôi chuột vàng. Virus á cúm typ 3 có thể là virus trợ giúp đối với virus Newcastle trong lứa cấy tế bào thận khỉ.

Bước thứ hai là chuyển vận DNA tái tổ hợp vào cơ thể vật mang. Bước tiếp theo là chọn những dòng biểu hiện tính trạng của gen mục tiêu hoặc những dòng mang gen mục tiêu (nhờ lai phân tử: các phương pháp thử nghiệm miễn dịch như ELISA. Nhờ được cắt cùng một loại enzyme hạn chế (thường là enzyme đầu dính) các đoạn DNA mục tiêu và các DNA vector (chỉ cắt tại một điểm của mạch vòng xoắn kép) có thể ngẫu nhiên hình thành mối liên kết hyđrô tương bù ở các đầu dính. RNA-dependent DNA-polymerase). Trước hết DNA genome mục tiêu và DNA chuyển tải (vector) được tinh chế và cắt thành đoạn nhờ một loại enzyme hạn chế. rồi được enzyme ligase hàn gắn các đầu khấc..225 dần dần nội dung của thuật ngữ này mở rộng tới các kỹ thuật liên quan như PCR với các biến tướng PCR.. hoặc PCR. những plasmid đã tái tổ hợp mất khả năng tạo tính trạng đó ở vật mang (chẳng hạn. Northern blot analysis). Nuôi cấy tạo dòng những cá thể vật . Tất cả các sản phẩm trong hỗn hợp đều được trộn với các vật mang tạo dòng. nên chỉ những vật mang sống sót và không biểu hiện tính trạng đó được chọn nuôi cấy tạo dòng. microarray. do plasmid bị enzyme hạn chế cắt tháo vòng tại một vị trí xác định trong một gen điều khiển một thuộc tính nhận biết khác. hóa chất gây chết đối với tế bào động vật và thực vật). Trong nhiều trường hợp (đặc biệt đối với sinh vật bậc cao) DNA genome mục tiêu được thay thế bằng DNA tương bù (cDNA) của RNA thông tin thành thục. nếu vật mang dòng hóa gen mục tiêu trong tế bào động vật). Southern hybridization. plasmid Ti của vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (nếu vật mang dòng hóa gen là tế bào thực vật). là virus (retrovirus hoặc adenovirus không gây bệnh. mất khả năng tổng hợp beta-galactosidase). Nguyên tắc chung của công nghệ DNA tái tổ hợp gồm một số bước.. Trong điều kiện đó. sản xuất (chiết xuất và tinh chế) sản phẩm mục tiêu.Southern blot analysis. dòng hóa và bước tiếp sau đó là sau đó nuôi cấy vật mang. DNA vector có thể là của một plasmid hoặc phage (nếu vật mang. Western blot analysis hoặc với các dò DNA hoặc RNA . DNA này được tổng hợp từ khuôn RNA thông tin nhờ sự xúc tác của enzyme sao chép ngược (reverse transcriptase. dòng hóa gen là vi khuẩn). Kết quả là trong hỗn hợp hình thành thể tái tổ hợp vector với một hoặc một số mảnh DNA của genome mục tiêu (bên cạnh các sản phẩm không mong muốn như vector tự khép vòng. các vector tự tái tổ hợp với nhau và các mảnh DNA không tái tổ hợp hoặc tự tái tổ hợp). chỉ các tế bào vật mang mang vector sống sót. kỹ thuật lai phân tử (Northern hybridization. Hơn nữa. sau đó các vật mang được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng có chứa yếu tố chọn lọc (chất kháng sinh đối với vi khuẩn.

. lúa giàu vitamin A và sắt.96 °C). Trong máy luân nhiệt. Tương tự. cặp oligonucleotide mồi và dung dịch đệm được gia nhiệt (94 .. cho uống). Chăm sóc những loại cây trồng đề kháng thuốc diệt cỏ và thuốc diệt sâu bệnh có thể dẫn đến lạm dụng nông dược và nếu thoái hóa trở thành cỏ dại thì thực vật kháng thuốc và kháng sâu bệnh sẽ là một nguy cơ mới đối với nông nghiệp.môi trường.rTaq polymerase). cũng như chưa thể phủ nhận khả năng lan truyền gen kháng thuốc (của plasmid vector) trong tập đoàn các vi khuẩn tự nhiên của cơ thể (ví dụ. Hiện thực hóa nguyên lý trên để áp dụng trong ống nghiệm được xúc tiến nhờ những tiến bộ trong kỹ thuật như: tổng hợp được các mạch oligonucleotide có trình tự đặc hiệu biết trước từ các deoxyribonucleoside triphosphate.GMO) như giống ngũ cốc. PCR (phản ứng chuỗi trùng hợp: polymerase chain reaction) là một kỹ thuật riêng biệt được sáng tạo để khuyếch đại DNA in vitro dựa trên cơ sở phản ứng tự sao của DNA nhờ DNA-polymerase từ các deoxyribonucleoside triphosphate luôn cần mồi (primer) là đoạn oligonucleotide (trong tế bào là đoạn RNA do primase xúc tác tổng hợp) gắn kết sẵn một cách tương bù trên khuôn sợi đơn của phân tử DNA.226 mang thỏa mãn các bước thử nghiệm trên giúp tạo ra dòng thuần các sinh vật mang có thể sản xuất các sản phẩm mục tiêu. khi đó các DNA mạch đôi biến tính thành chuỗi đơn... kỹ thuật di truyền đã đạt được những bước tiến vượt bậc. bông.. mang gen chống sâu bệnh hoặc kháng thuốc chống cỏ dại hoặc có chất lượng sản phẩm nâng cao như khoai tây chứa nhiều protein. ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. đậu tương. hạt có dầu. Chưa thể chứng minh được tính vô hại của GMO thực phẩm đối với con người. trong đường ruột) người và động vật.. kỹ thuật di truyền cũng đặt loài người vào tình trạng có thể phải đương đầu với những đe dọa mới liên quan đến sức khỏe của người và sinh thái .. dNTP. tạo ra được những vaccine tái tổ hợp có thể dễ sản xuất (dễ nuôi cấy trên lứa cấy tế bào hay phôi gà) và dễ sử dụng (cho ăn. sau đó từ E. nguy cơ những sinh vật GMO lấn át sinh vật tự nhiên là rất cao và có thể dẫn đến sự tuyệt diệt của nhiều loài sinh vật hiện có. hoặc các động vật tái tổ hợp sản sinh những sản phẩm hữu ích như thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên.. hỗn hợp gồm DNA... DNA-polymerase.Taq polymerase. sau đó khi máy hạ nhiệt .. thậm chí tạo ra những đàn lợn mang kháng nguyên người hy vọng có thể là vật cho tim hoặc nội quan khác để điều trị những trường hợp người bệnh cần phải thay thế nội quan.. Nhiều sản phẩm có ích đã được sản xuất từ các sinh vật tái tổ hợp hay sinh vật biến đổi gen (genetically modified organisms . coli tái tổ hợp gen này của Thermus aquaticus . Cho đến nay. thành công trong việc chế tạo máy chu kỳ nhiệt hay máy luân nhiệt (thermocycler) và tinh chế được enzyme DNA-polymerase chịu nhiệt (từ vi khuẩn ưu nóng Thermus aquaticus .

hàng loạt biến tướng của kỹ thuật này được thiết lập (nested PCR. một mồi duy nhất bắt cặp với đầu 5' của đoạn DNA cần đọc trình tự. Ngoài kỹ thuật PCR thông thường (conventional PCR) nêu trên còn có PCR thực thời (real-time PCR) được phát triển trên cơ sở phản ứng PCR thông thường với cặp mồi đặc hiệu và một dò chỉ hấp thụ và phát xạ (bức xạ bước sóng đặc hiệu) khi gắn với DNA đoạn giữa hai mồi tổ hợp với thiết bị đặc biệt trắc định cường độ phát xạ của dò ngay trong quá trình phản ứng. PCR còn được sử dụng trong việc xác định trình tự nucleotide (sequencing) của DNA. hot start PCR. RAGE. Khi đó. LA PCR..) trong mỗi lọ trong bốn lọ phản ứng (hoặc bốn loại đánh dấu khác nhau trong một lọ phản ứng chung). Taq DNA-polymerase. panhandle PCR.227 xuống khoảng 40 . Tiếp tục các chu kỳ gia nhiệt gây biến tính (denaturation)..75 °C polymerase hoạt động gắn kết các dNTP tương bù kéo dài sợi mới theo hướng 5'→3' làm cho sợi đơn trở thành sợi đôi bắt đầu từ điểm gắn mồi. Nhờ đó có thể dùng phản ứng này để nhận biết sự hiện diện của một đoạn gen cho trước hoặc để chẩn đoán bệnh (đồng định: nhận biết sự hiện diện của mầm bệnh) hoặc nhận diện (đồng định) cá thể.. ta có thể nhận ra các băng DNA và xác định được phân tử lượng của sản phẩm (cũng như sự thuần khiết của sản phẩm).. có thể sử dụng trực tiếp sản phẩm khuếch đại nhờ PCR hoặc các đoạn DNA đã được dòng hóa.. Do hai mồi được thiết kế một cách đặc hiệu với trình tự DNA biết trước hay do mỗi sinh vật có trình tự DNA đặc hiệu nên sản phẩm được PCR tổng hợp có phân tử lượng đặc hiệu (do tính đặc hiệu của trình tự nucleotide). hạ nhiệt gây gắn mồi (annealling) rồi nâng nhiệt gây kéo dài (elongation) ta có thể tổng hợp được lượng lớn sợi đơn mới. Để tăng hiệu quả của PCR. Do hai mồi trong hỗn hợp được thiết kế có thể gắn đặc hiệu với hai sợi đơn khác nhau sao cho mạch mới tổng hợp của mồi này cung cấp chỗ gắn cho mồi kia nên sau một số khá lớn (25 40) chu kỳ tổng hợp đoạn DNA nằm giữa hai mồi được tổng hợp với số lượng lớn áp đảo. Nếu cho sản phẩm phản ứng di động trong gel nhờ dòng điện một chiều bên cạnh các đoạn DNA có phân tử lượng (DNA molecular weight marker) biết trước và nhuộm ethidium bromide rồi soi dưới tia tử ngoại. mở rộng phạm vi sử dụng của nó hoặc áp dụng để nhân DNA từ khuôn RNA. inverse PCR. khi gia nhiệt lên khoảng 60 .).. Nguyên tắc chung là khuyếch đại một đoạn DNA nhờ một mồi với hỗn hợp gồm DNA khuôn. Phản ứng xảy nối dài bắt đầu từ mồi và kết thúc khi gắn kết với một ddNTP đánh dấu (do ddNTP thiếu gốc 3'- . các dNTP cùng với một trong bốn loại ddNTP (dideoxyribonucleotide) đã được đánh dấu huỳnh quang (hoặc phóng xạ.60 °C thì các oligonucleotide mồi sẽ gắn vào các vị trí đặc hiệu (có trình tự nucleotide tương bù) và cung cấp đầu 3'-OH cho DNA polimerase gắn vào.

Trình tự đọc được chính là trình tự nucleotide của đoạn DNA bắt đầu từ mồi. 7. gồm lai Southern (phân tích DNA) hoặc Northern (phân tích RNA) và các kỹ thuật miễn dịch học như Western blot analysis và ELISA. đọc từ băng di động nhanh nhất) phụ thuộc vào độ dài của mạch đơn nucleotide tức phụ thuộc vào vị trí gắn kết của một loại ddNTP. trong khi ELISA là phương pháp lai kháng thể đánh dấu với sản phẩm đã cố định trên bề mặt lỗ khay. 5. Một trình tự mạch đơn (DNA hoặc RNA) biết trước gọi là dò (probe) được đánh dấu (bằng chất phóng xạ) được chuẩn bị sẵn và cho tiếp xúc với sản phẩm RNA hoặc DNA sợi đơn đã cố định trên giá thể (màng nylon hoặc màng nitrocellulose). Câu hỏi ôn tập chương 10 1. Nếu trong sản phẩm có kháng nguyên đặc hiệu thì kháng thể đánh dấu sẽ kết hợp đặc hiệu và không bị rửa trôi. 6.228 OH cần thiết cho phản ứng tiếp tục). 4. Do việc gắn kết với các phân tử ddNTP là tương bù đặc hiệu và ngẫu nhiên giữa một ddNTP với dNTP cùng loại nên sau khi biến tính kết quả phản ứng (bằng nhiệt. nếu có trình tự tương bù dò sẽ gắn kết một cách đặc hiệu. Sau khi rửa kỹ màng giá thể. Western blot analysis là phương pháp lai kháng thể gắn kết với một enzyme có khả năng chuyển màu cơ chất thích hợp (đánh dấu bằng peroxidase hoặc phosphotase kiềm) với sản phẩm đã cố định trên màng. 9. Kết quả là ta có các băng (band) phân bố liên tiếp (lần lượt. có thêm formamide) ta có hỗn hợp chứa các đoạn DNA sợi đơn dài ngắn khác nhau. Vật chất di truyền ở sinh vật nhân chuẩn. 8. nếu phát hiện được dò (nhờ kỹ thuật phóng xạ tự ký) trên màng chứng tỏ trong sản phẩm có chứa trình tự nucleotide tương bù. 3. sinh vật nhân sơ và virus? Sự tự sao DNA? Quá trình phiên mã? Quá trình dịch mã? Sự điều tiết phiên mã và điều tiết dịch mã? Cải biến và hạn chế? Biến dị kiểu hình? Đột biến? Biến nạp (chuyển thể) ở vi khuẩn? . Lai phân tử (hybridization) có thể giúp nhận biết sự hiện diện của một phân tử đặc hiệu nào đó. Kết quả là nếu phát hiện được yếu tố đánh dấu (nhờ kỹ thuật chuyển màu cơ chất enzyme) thì chứng tỏ trong sản phẩm có kháng nguyên hay protein đặc hiệu. 2. Khi điện di (trong polyacrylamide gel bão hòa urea) trong bốn làn (lane) cạnh nhau (với trường hợp đánh dấu cùng loại) hoặc trong một làn (với trường hợp đánh dấu khác loại) các đoạn dài ngắn khác nhau sẽ di động với tốc độ khác nhau.

13. Tải nạp ở vi khuẩn? Tiếp hợp ở vi khuẩn? Tương tác di truyền ở virus" Kỹ thuật di truyền và công nghệ DNA tái tổ hợp? PCR cần những yếu tố hóa học gì. 11. Các kỹ thuật lai phân tử dựa trên tính chất cơ bản gì của các yếu tố tham gia phản ứng? .229 10. những điều kiện phản ứng như thế nào? 15. 12. 14.

Hàng rào vật lý: Da và niêm mạc ngăn cách nội môi của cơ thể với ngoại môi xung quanh. một số sẽ có thể trở thành VSV gây bệnh cơ hội. Trên mặt biểu bì chứa keratin không tan trong nước. Đây là một khu hệ VSV phức tạp.230 Chương 11 MIỄN DỊCH Miễn dịch (MD-immunity) là trạng thái bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh (vi sinh vật và các độc tố của chúng. riboflavin và các vitamin khác cung cấp cho cơ thể. . tạo nên khu hệ VSV bình thường.. y hệt như ta tắm rửa để làm trôi bụi bặm. Niêm mạc bao phủ bề mặt trong cơ thể như đường hô hấp. hắt hơi. nôn cũng giúp ngăn chặn VSV xâm nhập vào cơ thể. bao gồm các tuyến phòng thủ từ ngoài vào trong để ngăn chặn không cho vi sinh vật (VSV) xâm nhập vào cơ thể.. do đó không cho VSV thấm qua. hệ thống nhu mao chuyển động hất VSV ra bên ngoài qua đường mũi hoặc miệng.Cơ chế bảo vệ không đặc hiệu Là miễn dịch tự nhiên mang tính chất bẩm sinh. * Dịch cơ thể như nước mắt. Chất nhầy của niêm mạc là cái bẫy bắt giữ VSV. Ngoài ra nhiều vi khuẩn sống trong đường tiêu hoá còn tiết ra biotin. Phía ngoài. MD đặc hiệu bao gồm MD thể dịch do hình thành kháng thể trong thể dịch của cơ thể và MD tế bào (tạo Protein độc tiêu diệt các tế bào mang kháng nguyên lạ) I.Hàng rào VSV bao gồm các vi khuẩn bao phủ bề mặt hoặc khu trú bên trong cơ thể. tiêu hoá và sinh dục. cạnh tranh thức ăn và tiết ra chất hoá học tiêu diệt VSV gây bệnh. biểu bì chủ yếu gồm tế bào chết nên virus không nhân lên được.. có số lượng gấp 9 lần tổng số tế bào của cơ thể. Khi phá vỡ sự cân bằng trong khu hệ. không bị VSV phân giải. Sự bảo vệ cơ thể do rất nhiều các phân tử và tế bào nằm rải rác khắp cơ thể tham gia theo cơ chế bảo vệ không đặc hiệu và bảo vệ đặc hiệu. .cũng giúp rửa trôi VSV khi chúng bám trên bề mặt các mô. Lông mũi. phản xạ ho. MD không đặc hiệu được hình thành từ khi mới lọt lòng và trước khi có sự xuất hiện của kháng nguyên. các phân tử lạ. nước bọt.) khi chúng xâm nhập vào cơ thể. .. nước tiểu. Chúng chiếm trước các vị trí mà VSV gây bệnh đã đến.

dịch nhầy ruột. mật. dịch âm đạo.Hàng rào hoá học: trong dịch tiết của các mô trong máu.. * pH acid ức chế sự sinh trưởng của VSV. Ngoài ra VSV còn tiết ra bacterioxin là chất diệt khuẩn mạnh. sữa mẹ.v. . sữa. dáy tai. nước mũi. Đại thực bào đóng vai trò quan trọng trong chống nhiễm trùng. * Lysozym là enzyme có trong nước mắt.v. trong huyết thanh làm giảm trọng lượng sắt tự do gây tình trạng thiếu sắt cần thiết cho VSV sinh trưởng. Inteferon (IFN) là glycoprotein do các tế bào mô đã nhiễm virus hoặc vi khuẩn (IFN-α và IFN-β) hoặc do các tế bào lympho T sinh ra (IFN-γ). heparin. nước mũi.Hiện tượng thực bào: Các bạch cầu tham gia vào cơ chế bảo vệ không đặc hiệu bao gồm: Bạch cầu trung tính chứa các hạt không bắt màu thuốc nhuộm.231 . do đó được coi là một loại chất kháng sinh. do vậy đóng vai trò quan trọng trong chống nhiễm trùng. Đại thực bào thâu tóm VSV nhờ giả túc. Ngoài vai trò bảo vệ. Bạch cầu ưa kiềm chứa các hạt bắt màu xanh methylen. Vi khuẩn lactic lên men glycogen tạo acid lactic trong âm đạo. Sản phẩm lên men của các vi khuẩn thường trú trong đường tiêu hoá là acid lactic và axetic... IFN còn làm nhiệm vụ điều hoà mạng lưới bảo vệ chống nhiễm trùng và sự nhân lên của các tế bào ung thư.. tạo không bào . Bạch cầu này có khả năng gây độc các ấu trùng giun. do đó ngăn cản được nhiễm trùng. chứa enzyme phân giải histamin và heparin. serotonin.v.. Bổ thể (Complement) là glycoprotein có khả năng làm tan tế bào và tăng cường hiện tượng thực bào. mồ hôi. transferrin có trong gian bao các mô. Dịch vị do tuyến trong dạ dày tiết ra chứa acid clohydric có pH 1-2. có tính hoá ứng động bắt giữ và tiêu diệt các vật lạ. nước bọt. Bạch cầu ưa acid chứa các hạt bắt màu eosin. IFN ức chế sự nhân lên của virus trong tế bào bằng cách hình thành protein cảm ứng ngăn cản quá trình dịch mã và phân huỷ RNA thông tin của virus. có khả năng diệt vi khuẩn Gram dương nhờ cơ chế phân giải thành tế bào. nước mắt.v. chứa các hoạt chất nhu histamin. kể cả VSV và các mảnh tế bào phân huỷ. VSV phân giải lipid thành acid béo làm tăng độ acid của da. do vậy điều hoà hoạt động của bạch cầu kiềm.. nhất là virus.. trong dịch lympho đều chứa các nhân tố ức chế hoặc tiêu diệt VSV gây bệnh. Protein liên kết với sắt như lactoferrin có trong tinh dịch..

. Các không bào dung hợp với lysosom tạo phagolysosom. bạch cầu trung tính. Tất cả các chất sinh miễn dịch đều là kháng nguyên.v. Sốt là cơ chế bảo vệ tự nhiên. Ba điều kiện cần của một chất sinh miễn dịch là: . khả năng gây đáp ứng miễn dịch càng cao.Chất sinh miễn dịch và kháng nguyên 1. tăng dòng máu. đau. khả năng sinh miễn dịch yếu hoặc không có vì khó bị đại thực bào bắt giữ và xử lý. . làm tăng phản ứng enzyme phân huỷ VSV. Viêm không đặc hiệu có tác dụng khu trú VSV vào một nơi không cho chúng lan rộng thêm. Chất sinh miễn dịch (immunogen) là những chất khi đưa vào cơ thể ở điều kiện thích hợp có khả năng gây một đáp ứng miễn dịch (ĐUMD).232 (phagosom). photpholipase.v. có thể gắn với kháng thể những không kích thích tạo kháng thể. làm thoát bradykinin và prostaglandin. do đó góp phần tiêu diệt VSV. 4 tính chất của viêm là: đỏ.Cấu trúc phân tử phức tạp: nhiều chất có trọng lượng phân tử lớn như polylisin. ribonuclease. .000 dalton.. deoxyribonuclease.. tạo acid lactic làm giảm pH. polisaccharid không gây hoặc gây đáp ứng miễn dịch yếu vì cấu trúc đơn giản do lặp đi lặp lại. . Các VSV trong phagolysosom bị tiêu diệt do nhiều nguyên nhân. Ví dụ: Hapten là kháng nguyên không trọn vẹn. làm tăng hoạt động của IFN và làm giảm nồng độ sắt tự do trong máu.Sự thay đổi kiểu hô hấp. đại thực bào vào ổ viêm. trong khi hapten có trọng lượng phân tử thấp nhưng gắn với protein thì lại trở thành chất gây đáp ứng miễn dịch.Trọng lượng phân tử đủ lớn: Kháng nguyên thường có trọng lượng phân tử trên 10. II. còn kháng nguyên (KN-antigen) là những chất có khả năng liên kết với kháng thể hoặc thụ thể đặc hiệu của tế bào limpho T (TCR). nóng là do giãn mạch. nhưng không phải tất cả kháng nguyên đều là chất sinh miễn dịch. .Các enzyme phụ thuộc oxy chuyển hoá oxy phân tử thành peoxit gây độc cho VSV. sưng. Nếu thấp hơn. .Cơ chế thực bào không phụ thuộc oxy bao gồm hoạt động của các enzyme phân giải của lysosom như lyzozim. do vậy chất càng lạ với cơ thể.Tính lạ: Cơ thể không đáp ứng bảo vệ với kháng nguyên bản thân. pH thấp làm tăng hoạt tính nhiều enzyme trong lysosom.

các cơ quan lympho: là nơi huấn luyện và tàng trữ các tế bào lympho. 1. Cơ quan lympho trung tâm gồm tuyến ức và túi fabricius Các tế bào gốc hay còn gọi là tế bào nguồn đi từ tuỷ xương vào tuyến ức. biệt hoá để trở thành tế bào plasma (tương bào) sản xuất kháng thể. là nơi bẫy kháng nguyên vào bằng đường tĩnh mạch và là cơ quan chính tạo kháng thể. III. mới liên kết với kháng thể hoặc tế bào lympho.1. tương ứng như giữa enzyme và cơ chất hay giữa khoá với chìa. Vì thế tế bào plasma được coi là nhà máy sản xuất kháng thể. bao gồm cơ quan lympho trung tâm và cơ quan lympho ngoại vi. nằm gần hậu môn và là nơi biệt hoá tế bào B. 1.233 2. 1. Các cơ quan lympho ngoại vi Lách là cơ quan lympho ngoại vi lớn nhất. Động vật có vú không có túi Fabricus nên sự biệt hoá tế bào B xẩy ra ngay trong tuỷ xương và các cơ quan tương đương. Tính đặc hiệu của kháng nguyên (KN) Không phải toàn bộ kháng nguyên tham gia vào kích thích hệ thống miễn dịch mà chỉ có một phần nhất định của kháng nguyên gọi là quyết định kháng nguyên hay epitop. Phần lớn các tế bào T có thụ thể nhận diện được kháng nguyên bản thân sẽ bị loại trừ và chết. Túi Fabricus là cơ quan lympho trung tâm chỉ có ở gia cầm. Các tế bào B chín rời túi đến cơ quan lympho ngoại vi. Khi tiếp xúc với kháng nguyên sẽ được kích thích. Trung tâm mầm . Các cơ quan và tế bào tham gia vào hệ thống miễn dịch Nhiều cơ quan và tế bào nằm rải rác khắp cơ thể hợp tác với nhau để nhận diện và phản ứng với kháng nguyên theo nhiều cách dẫn đến đáp ứng miễn dịch cuối cùng. sau đó các tế bào này theo máu rời tuyến ức để vào cơ quan lympho ngoại vi. ví dụ thể tế bào T (TCR Tcellreceptor). như cơ quan lympho của hệ tiêu hoá. Các gen kiểm tra sự hình thành các thụ thể này xuất hiện do tái tổ hợp DNAcủa tế bào T non khi còn ở tuyến ức.2. Trong lách có vùng chứa tế bào T và vùng chứa tế bào B. Các tế bào còn lại di cư vào phần tuỷ của tuyến ức để tiếp tục biệt hoá tạo các dòng tế bào T phân lớp. tiền tế bào T được phân chia nhiều lần và biệt hoá thành tế bào T chín với các thụ thể khác nhau trên bề mặt. Phần tương ứng với quyết định kháng nguyên nằm trên mỗi kháng thể gọi là vị trí kết hợp kháng nguyên hay paratop còn phần tương ứng nằm trên mặt tế bào lympho là thụ thể. Sự liên kết giữa epitop với paratop mang tính đặc hiệu cao. Tại phần vỏ của tuyến ức.

234

nằm trong nang lympho ở vùng tế bào B. Trong trung tâm mầm chứa đầy tế bào B và tế bào plasma, một số đại thực bào và tế bào tua. Hạch lympho nằm rải rác khắp cơ thể và hoạt động như một hệ thống lọc. Kháng nguyên di chuyển chậm theo các mạch hẹp và gấp khúc để tăng sự tiếp xúc với đại thực bào và tế bào lympho. Phần vỏ gồm vùng vỏ nông có nhiều nang chứa tế bào B. Khi có kháng nguyên kích thích, nang sẽ nới rộng ra tạo trung tâm mầm, chứa chủ yếu tế bào B chuẩn bị phân chia. Vùng vỏ sâu chứa chủ yếu là tế bào T và một số đại thực bào. Phần tủy có nhiều xoang chứa dịch lympho. Các tế bào plasma đi từ vùng vỏ sang vùng tuỷ. Khi có kháng nguyên xâm nhập, đại thực bào bắt giữ, xử lý, hợp tác với các tế bào B và T để sản xuất kháng thể. 2. Các tế bào tham gia và đáp ứng miễn dịch: từ nguồn gốc chung là tế bào tuỷ xương sẽ được biệt hoá để tạo thành các dòng tế bào khác nhau: (Hình 11.1)

235

- Dòng tạo máu biệt hoá thành các tế bào dòng tuỷ bao gồm tế bào mono (tiền thân của đại thực bào) và các tế bào đa nhân (bạch cầu trung tính, bạch cầu kiềm và bạch cầu acid). Dòng hồng cầu tạo tế bào hồng cầu và dòng tế bào khổng lồ tạo tiểu cầu. - Dòng lympho đi vào các cơ quan trung tâm. Nếu vào túi Fabricius, sẽ biệt hoá thành tế bào B (từ chữ Bursa Fabricius) khi được kháng nguyên kích thích tế bào B sẽ biệt hoá thành tế bào plasma sản xuất kháng thể và tế bào B nhớ để đáp ứng với kháng nguyên vào lần hai. Nếu tế bào nguồn đi vào tuyến ức sẽ được biệt hoá thành các tế bào lympho T (từ chữ Thymus-tuyến ức). Các tế bào T được phân biệt bởi các thụ thể bề mặt thành các dòng tế bào T4 và T8. Dòng tế bào T4 bao gồm: - Lympho T hỗ trợ (TH) có nhiệm vụ kích thích tế bào B biệt hoá thành tế bào plasma sản xuất kháng thể. - Lympho T cảm ứng (Ti) tiết ra intơlơkin-2 kích thích sự biệt hoá và hoạt động của các tế bào T khác. - Lympho T gây quá mẫm muộn (TDTH) tiết lymphokin hoạt hoá đại thực bào và các bạch cầu khác gây quá mẫm muộn. - Lympho T điều hoà ngược (TFR) có tác dụng hoạt hoá lympho T ức chế. Dòng tế bào T8 bao gồm: - Lympho T độc (TC) tấn công trực tiếp các tế bào có kháng nguyên lạ (tế bào ung thư, tế bào nhiễm virus). - Lympho T ức chế (TS) điều hoà đáp ứng miễn dịch bằng cách ức chế sự hoạt động của các loại lympho bào khác. Đại thực bào đóng vai trò như là tế bào khơi mào cho một đáp ứng miễn dịch. Trước hết chúng làm nhiệm vụ chế biến kháng nguyên bằng cách bắt giữ, nuốt và tiết enzyme phân giải để bộc lộ quyết định kháng nguyên, sau đó đẩy kháng nguyên ra bề mặt để tiếp cận với tế bào B và tế bào T. Nhờ động tác này mà đại thực bào được gọi là tế bào trình diện kháng nguyên (APC-antigen presenting cell). Đại thực bào còn chứa các thụ thể dành cho phần Fc của IgG và bổ thể C3, do đó làm tăng khả năng thực bào.

236

IV. Kháng thể
Kháng thể (KT-antibody) là các gamma globulin Ig) có trong huyết thanh của động vật có khả năng liên kết đặc hiệu với kháng nguyên đã kích thích sinh ra nó. Ở đây ta chỉ xét các kháng thể miễn dịch (KTMD) 1. Cấu trúc của kháng thể miễn dịch: Tất cả các kháng thể đều có cấu trúc giống nhau gồm 4 chuỗi polypeptit. Hai chuỗi nhẹ ký là L và 2 chuỗi nặng ký hiệu là H, gắn với nhau bởi cầu disulfua (S-S).

Hình 11.2: Cấu tạo của kháng thể

237

Các amino acid nằm xa nhau trên cùng một chuỗi có thể gắn với nhau nhờ cầu nối S-S để tạo vùng gấp (domain) Chuỗi nhẹ: Trật tự amino acid của hai chuỗi nhẹ giống hệt nhau và được chia làm hai vùng. Vùng có trật tự amino acid thay đổi gọi là vùng biến đổi (ký hiệu VL), nằm phía đầu amin (-NH2) của phân tử. Vùng có trật tự amino acid không thay đổi gọi là vùng cố định (ký hiệu CL), nằm ở phía đầu cacboxyl (-COOH). Trật tự amino acid vùng cố định của chuỗi nhẹ luôn giống nhau ở tất cả các lớp kháng thể, hoặc theo trật tự λ (lamda) hoặc theo trật κ (kappa). Ngược lại trật tự ở vùng biến đổi luôn khác nhau, kể cả ở các kháng thể do cùng một tế bào sinh ra. Chuỗi nặng: Mỗi chuỗi nặng có 4 vùng amino acid: một vùng biến đổi và 3 vùng cố định. Vùng biến đổi (ký hiệu là VH) nằm phía đầu amin đối xứng với vùng biến đổi của chuỗi nhẹ, tạo thành vị trí kết hợp kháng nguyên (paratop). Vùng cố định nằm phía đầu cacboxyl, chai làm 3 vùng nhỏ (ký hiệu là CH1,CH2,CH3). Giữa vùng CH1 và CH2 là vùng khớp nối, có tác dụng như bản lề làm cho phân tử có hình chữ Y và có thể điều chỉnh cho hai paratop gắn với hai epitop của kháng nguyên. Dưới tác dụng của papain (protease ở nhựa quả đu đủ), phân tử kháng thể bị phân giải tại vùng bản lề thành 3 mảnh: hai mảnh nhỏ chứa toàn bộ chuỗi nhẹ và một nửa chuỗi nặng có đầu amin. Đây là nơi gắn với kháng nguyên và được gọi là mảnh Fab (Fragment of antigen binding). Mảnh còn lại của chuỗi nặng phía đầu cacboxyl có thể kết tinh được gọi là mảnh Fc (Fragment crystalizable). Mảnh này có thể liên kết với thụ thể đặc hiệu nằm trên đại thực bào, tế bào B và bổ thể. Dưới tác dụng của pepsin thu được hai mảnh: mảnh lớn gần như một kháng thể trọn vẹn với hai paratop và mảnh nhỏ Fc. 2. Các lớp kháng thể Có 5 lớp kháng thể mang tên chuỗi nặng là IgG, IgM, IgA, IgD và IgE. - IgG chiếm 80% tổng Ig trong huyết thanh người bình thường, cấu tạo gồm hai chuỗi nhẹ κ (kappa) hoặc λ (lamda) và hai chuỗi nặng γ (gama). Ở người Việt Nam nồng độ IgG trong máu là 1400 mg/100ml. IgG là kháng thể duy nhất được truyền từ mẹ sang thai qua nhau thai. IgG giữ vai trò chính bảo vệ cơ thể chống tác nhân gây bệnh, đảm nhiệm các chức năng opsonin hoá (giúp đại thực bào bắt giữ kháng snguyên), hoạt hoá bổ thể, gây độc qua trung gian tế bào phụ thuộc kháng thể (giúp tế bào K diệt tế bào đích) trung hoà ngoại độc tố (độc tố uốn ván, độc tố do

238

Clostridium botulinum gây ngộ độc thức ăn, nọc rắn, nọc côn trùng... gây ngưng kết vi khuẩn và trung hoà virus. IgM Chiếm từ 5-10% trong huyết thanh của người bình thường. Có cấu tạo gồm hai chuỗi nhẹ κ (kappa) hoặc λ (lamda) và hai chuỗi nặng μ (muy). Năm globulin chụm lại với nhau thành phân tử lớn hình sao nhờ cầu nối disulfua và chuỗi protein J do vậy có tới 10 paratop. IgM xuất hiện sớm nhất thực hiện các chức năng như hoạt hoá bổ thể, ngưng kết hồng cầu cùng loài trong trường hợp nhóm máu AB, ngưng kết vi khuẩn. - IgA có cấu tạo gồm hai chuỗi nhẹ κ (kappa) hoặc λ (lamda) và hai chuỗi nặng α (anfa). Có hai loại: IgA trong huyết thanh chủ yếu ở dạng monome và IgA tiết (SIgA), luôn có dạng dime, có trong dịch tiết của cơ thể như sữa, nước bọt, nước mắt, trong dịch nhầy đường tiêu hoá, sinh dục, hô hấp. IgA monome làm nhiệm vụ hoạt hoá bổ thể theo con đường nhánh. IgA tiết chống vi khuẩn trên bề mặt niêm mạc gây nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, đồng thời chống kháng nguyên nhóm máu AB. - IgD có nồng độ trong máu rất thấp và cấu tạo gồm hai chuỗi nhẹ κ (kappa) hoặc λ (lamda) và hai chuỗi nặng δ (delta). Hoạt tính sinh học IgD còn chưa rõ nhưng nó có mặt trên tế bào B làm thụ thể cho kháng nguyên. - IgE có nồng độ trong huyết thanh rất thấp và có cấu tạo gồm hai chuỗi nhẹ κ (kappa) hoặc λ (lamda) và hai chuỗi nặng ε (epsilon). IgE tham gia vào quá mẫn tức thì (hay dị ứng) bằng cách gắn phần Fc với tế bào Mast (dưỡng bào) và phần Fab với kháng nguyên. Tế bào Mast được hoạt hoá sẽ giải phóng các chất hoạt mạch như histamin leukotrien, serotonin gây giãn mạch và tăng tính thấm thành mạch.

V. Thụ thể tế bào T
Tế bào T có khả năng nhận diện kháng nguyên thông qua thụ thể bề mặt, viết tắt là TCR (T-cell receptor). Sự nhận diện này mang tính đặc hiệu cao. Chẳng hạn tế bào Tc có thể phân biệt được mỗi loại virus khi chúng xâm nhập vào cơ thể. TCR có cấu tạo gần giống kháng thể, gồm hai chuỗi peptit α và β gắn với nhau bởi cầu nối disulfua. TCR cũng có hai vùng: vùng biến đổi nằm ở phía đầu amin của mỗi chuỗi tạo nên vị trí kết hợp kháng nguyên. Vùng cố định nằm phía đầu cacboxyl và cắm sâu vào màng sinh chất của tế bào T.

Kháng nguyên ày nằm trên bè mặt tế bào bình thường và được mã hoá bởi vùng gen riêng. đó là kháng nguyên "của mình" hoặc cùng loại với mình.3: Cấu trúc của protein phù hợp tổ chức chính a) Lớp I. Ở người kháng nguyên phù hợp tổ chức (MHC) được gọi là hệ thống HLA tức kháng nguyên bạch cầu người (human leucocyte antigen). vùng gen MHC. (Cần nhớ rằng các phân tử lớp I nằm trên bề mặt tất cả các tế bào có nhân. Có hai loại MHC: MHC-1và MHC-2. viết tắt là MHC (major histocompatibility complex).239 VI. Kháng nguyên phù hợp tổ chức (MHC) Thụ thể tế bào T chỉ có thể nhận diện kháng nguyên quen. còn MHC-2 chỉ có mặt trên tế bào lympho B và đại thực bào. gọi là kháng nguyên hay phức hợp phù hợp tổ chức chính. . Có nhiều gen mã cho MHC-1.3). b) Lớp II. Hình 11. còn chỉ có các gen phụ mã cho MHC-2 (Hình 11. MHC-1 có trên bề mặt tất cả các tế bào có nhân ở động vật có xương sống. còn các phân tử lớp II chỉ có trên bề mặt các tế bào trình diện kháng nguyên đã biệt hoá. chẳng hạn đại thực bào và tế bào B). MHC hoạt động như là phân tử trình diện kháng nguyên vì nó tương tác đặc hiệu với cả kháng nguyên lạ lẫn TCR và đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ đáp ứng miễn dịch.

Ví dụ tế bào nhiễm virus phân giải protein virus thành các peptit rồi gắn với MHC1. gọi là chuỗi microglobulin β-2 (viết tắt là β2m).4) Hình 11. tế bào T tăng sinh và sản ra lymphokin để làm tan tế bào nhiễm. do vậy khi ghép cơ quan giữa hai cá thể có MHC không tương đồng thì sẽ dễ bị thải loại. Một số protein này bị tiêu hoá và được đưa .4: Nhận diện kháng nguyên nhờ protein MHC lớp 1 Protein lớp I được tạo thành và tích luỹ trong lưới nội chất. cùng với các protein khác (như kháng nguyên virus và ung thư).240 Protein MHC-1 có cấu tạo gồm hai chuỗi polypeptit. ở đây tế bào Tc thông qua TCR đặc hiệu kháng nguyên sẽ liên kết với phức hệ trên.Với MHC-1: kháng nguyên sau khi được tế bào ký chủ chế biến nhờ enzyme tiêu hoá. sẽ được gắn với MHC-1 trong lưới nội chất. Sau khi được kháng nguyên kích thích. làm cho phức hệ mạnh hơn. Phức hệ MHC-1 kháng nguyên sẽ xuyên qua màng sinh chất và nằm trên mặt tế bào. Protein MHC-2 cũng có cấu tạo từ hai chuỗi polypeptit α và β cả hai đều cắm sâu vào màng sinh chất và nhô ra ngoài mặt tế bào. Cấu trúc MHC ở các cá thể khác nhau trong cùng loài cũng khác nhau.(Hình 11. . Với mỗi loại MHC có một cơ chế trình diện riêng. Chức năng của MHC: MHC làm nhiệm vụ trình diện hay nói đúng hơn là trung chuyển kháng nguyên cho tế bào T. Rõ ràng tế bào T phải rà soát để nhận diện kháng nguyên phù hợp với TCR của mình và TCR ấy phải tương tác cả với epitop của kháng nguyên lẫn MHC. đồng thời thụ thể CD8 trên mặt tế bào Tc cũng gắn với MHC-1. gọi là chuỗi α và được cắm sâu vào màng sinh chất còn chuỗi kia nhỏ hơn được mã bởi gen nằm ngoài vùng gen MHC. Một chuỗi được mã hoá bởi gen nằm trong vùng gen MHC.

5: Sự nhận diện kháng nguyên nhờ phân tử MHC-2 MHC-II được tạo thành và tích luỹ trong lưới nội chất cùng với protein bao vây (blocking protein) Ii . Các peptit này gắn với protein lớp I rồi chuyển ra mặt tế bào. Ở đây chúng tương tác với TCR trên mặt tế bào Tc đồng thụ thể CD8 trên mặt tế bào Tc cũng đồng thời gắn với MHC lớp I tạo nên phức hệ mạnh hơn. thâu tóm rồi chuyển vào endosom. .241 vào trong lưới nội chất tạo thành peptit. Sau đó lớp II đi qua thể Golgi vào endosom. tế bào B). Thụ thể CD4 trên mặt tế bào TH cùng gắn vào MHC-2. chúng được phân giải cùng với protein I. tế bào TH hoạt hoá và tiết intơlơkin để biệt hoá tế bào B thành tế bào plasma sản xuất kháng thể. Ở đây nhờ proteinase. sau đó tế bào Tc sản ra lymphokin là các protein diệt tế bào đích. Chuỗi này ngăn không cho lớp II gắn với các peptit khác cũng được tạo thành trong lưới nội chất. Phức hợp này tương tác với TCR và đồng thụ thể CD4 của tế bào TH. Tại đây protein Ii và protein lạ từ bên ngopài vào sẽ bị phân giải nhờ enzymee protein lớp II lại được gắn với peptit lạ đã phân giải tạo phức hợp đưa ra mặt tế bào. Khi được kháng nguyên lạ kích thích. Tế bào này sản ra lymphokin kích thích tế bào B tạo kháng thể. Tế bào APC là đại thực bào hoặc tế bào B. Hình 11. MHC-2 cùng chuỗi I được chuyển vào endosom. Kháng nguyên lạ bị tế bào APC (đại thực bào. Bất kì tế bào có nhân nào cũng có thể hoạt động như một tế bào trình diện kháng nguyên (APC) cho phân tử lớp I. MHC-2 được hình thành trong lưới nội chất cùng với các protein khác. Các peptit lạ được giải phóng ra sẽ thế chỗ cho protein I để gắn vào MHC-2 tạo phức hệ chui qua màng sinh chất đặng trình diện cho tế bào TH thông qua TCR. Một chuỗi protein không đổi gọi là chuỗi I gắn trước với MHC-2 để cản ngăn không cho MHC-2 gắn với các peptit khác.

CH và CL là vùng cố định của chuỗi nặng và chuỗi nhẹ. . Kháng nguyên vào tế bào rồi tiêu hoá trong endosom. Đại thực bào thâu tóm kháng nguyên (theo kiểu amip bắt mồi). Cơ chế hình thành kháng thể miễn dịch Việc hình thành kháng thể là một quá trình rất phức tạp đòi hỏi có sự tham gia của nhiều loại tế bào: Tế bào T. kháng thể bề mặt tế bào B). các peptit được tạo thành sẽ kết hợp với phân tử MHC-2 đi ra bề mặt tế bào để tương tác với TCR.APC là đại thực bào cũng hoạt động như vậy nhưng không có thụ thể dành cho kháng nguyên. APC là đại thực bào hoặc cũng có thể là tế bào B. tế bào B và tế bào trình diện kháng nguyên (APC) và phải có mối tương tác giữa các phân tử bề mặt (TCR. Đây là một nửa phân tử Ig. Peptit cũng được gắn với MHC-2 để đưa ra bề mặt trình diện tế bào TH như trường hợp với APC là tế bào B. lách và gan.APC là tế bào B thông qua thụ thể là kháng thể bề mặt sẽ nhận diện kháng nguyên. MHC. Kháng nguyên sẽ được tạo thành ở lách và hạch lympho.6: Cấu tạo chi tiết vùng biến đổi của chuỗi nặng và chuỗi nhẹ. tiêu hoá và giải phóng peptit. . .242 Hình 11. VII. Khi kháng nguyên vào cơ thể sẽ theo dòng máu và bạch huyết vào hạch lympho. Trước hết kháng nguyên phải được APC trình diện.

243 Hình 11.7: Mô hình thuyết chọn lọc dòng .

Các kháng nguyên này thường có cấu tạo đơn giản. kháng nguyên có nhiều nhóm quyết định (kháng nguyên đa giá). Tế bào plasma chỉ sống được khoảng một tuần nhưng lại sản xuất một lượng lớn kháng thể. Một số kháng nguyên có thể kích thích tạo thành kháng thể ở mức độ thấp mà không cần có sự tham gia của tế bào T. như polysaccharit. 2. Muốn nhận một loại kháng thể trong phức hợp ấy thì phải tiến hành tách tinh khiết. Trong thời kỳ bào thai. phân chia theo con đường gián phân tạo thành dòng. tế bào B đáp ứng kháng nguyên này không có trí nhớ miễn dịch 1. chúng sẽ biến thành tế bào plasma để sản xuất kháng thể nhiều và nhanh chóng hơn.7) Thuyết chọn lọc dòng được công nhận vì nó giải thích được nhiều hiện tượng miễn dịch như dung nạp miễn dịch (không tạo kháng thể chống kháng nguyên bản thân) và trí nhớ miễn dịch. Tế bào ung thư có khả năng phân chia nhanh nhưng không tạo thành kháng thể. Khi có kháng nguyên xâm nhập. có ái lực thấp. được kích thích bởi kháng nguyên. Tế bào B nhờ có đời sống dài và tồn tại cả khi kháng nguyên đã mất. Mỗi loại có khả năng đáp ứng với một loại kháng nguyên có sẵn. được gọi là kháng nguyên không phụ thuộc tuyến ức.Thuyết chọn lọc dòng của Burnette Theo Burnette thì thông tin để hình thành kháng thể đã có sẵn trong tế bào B từ trước khi có kháng nguyên xâm nhập. ngược lại tế bào B có . Kháng thể được tạo thành thường thuộc lớp IgM. Phân tử MHC cũng tương tác với thụ thể CD4 trên bề mặt tế bào TH. Khi ra đời. lặp đi lặp lại. cơ thể chỉ còn lại các tế bào phản ứng lại kháng nguyên lạ. tế bào TH hoạt hoá và tăng sinh sản ra interlơkin để kích thích tế bào B tăng sinh và biệt hoá thành tế bào plasma sản xuất kháng thể và dòng tế bào B nhớ. Bằng con đường đột biến.244 Phức hệ MHC-2 KN sẽ được trình diện cho tế bào TH thông qua TCR. Các tế bào không phù hợp với kháng nguyên thì không được kích thích để tạo dòng. do đó sẽ kích thích cơ thể tạo thành không phải một mà là một phức hợp kháng thể. Đó chính là đáp ứng miễn dịch lần 2 và là cơ sở của việc tiêm chủng vaccin.Kháng thể đơn dòng Trong tự nhiên. loại tế bào nào chống lại kháng nguyên bản thân sẽ bị ức chế. Khi được kích thích bởi kháng nguyên vào lần 2.(Hình 11. Năm 1975 Milstein và Kohler đã tiến hành lai bằng con đường dung hợp tế bào ung thư tuỷ và tế bào lympho B. chúng sẽ chọn lọc tế bào nào phù hợp (có thụ thể phù hợp với quyết định kháng nguyên) để kích thích. hàng loạt tế bào B được tạo thành.

Tại vùng siêu biến thứ 3 của chuỗi nặng còn có một vùng được mã hoá bởi riêng gọi là gen D (từ chữ diversity-đa dạng) và một vùng nối giữa vùng đa dạng (D) và vùng cố định (CH) gọi là vùng nối (J) được mã hoá bởi gen J. Kỹ thuật đơn dòng cũng được dùng để xác địng doping trong thể thao. Vùng J nối giữa vùng V với vùng CL. xác định nồng độ thuốc trong máu với độ nhạy cao gấp nhiều lần so với các biện pháp thông thường.245 khả năng hình thành kháng thể nhưng không có khả năng phân chia vì chúng là tế bào tận cùng của quá trình biệt hoá. Cơ sở di truyền của sự tạo thành kháng thể Một vấn đề đặt ra là làm sao cho cơ thể có khả năng sản ra một lượng lớn và đa dạng các loại kháng thể đến như vậy để đáp ứng với các loại kháng nguyên muôn hình muôn vẻ. Nếu mỗi protein cần một gen mã hoá thì cơ thể phải cần đến hàng tỷ gen để sản xuất kháng thể. Cấu trúc kháng thể: Các kháng thể khác nhau có trật tự sắp xếp các amino acid khác nhau ở vùng biến đổi. . Đó chính là vị trí kết hợp với kháng nguyên. Thuốc sẽ được phóng thích liên tục để diệt các tế bào ung thư. Có thể đưa thuốc đến tận mục tiêu cần tiêu diệt như là tên lửa đạo đạn. Tế bào lai có được ưu điểm của cá hai tế bào trên: vừa phân chia rất nhanh vừa có khả năng tổng hợp kháng thể. Vùng biến đổi của chuỗi nhẹ cũng như chuỗi nặng có 3 vùng siêu biến. được mã hoá bởi các gen vùng biến đổi (gen V) nằm trên DNA của tế bào B trong quá trình chín ở tuỷ xương. Tiến hành pha loãng liên tục trong giếng của phiến nhựa vi lượng cho đến khi mỗi giếng chỉ có một tế bào. ở chuỗi nhẹ không có vùng D. Từ một tế bào đơn chỉ sản xuất một dòng kháng thể thuần khiết. cuối cùng là vùng cố định được mã hoá bởi các gen C. xác định protein chấn đoán ung thư. chúng ta cần nghiên cứu chi tiết hơn cấu trúc kháng thể và sự sắp xếp lại gen. VIII. gọi là vùng siêu biến. Điều đó vượt quá tiềm năng gen có sẵn của cơ thể. Kỹ thuật kháng thể đơn dòng đã được áp dụng rộng rãi để thay thế dần một số phương pháp huyết thanh thông thường như xác định hocmon trong đánh giá chức năng nội tiết. Trong vùng biến đổi lại có những vùng nhỏ có trật tự amino acid thay đổi rất mạnh. Do vậy kháng thể đơn dòng là kháng thể do một dòng tế bào B sinh ra để chống lại một quyết định kháng nguyên. Muốn hiểu rõ cơ chế di truyền của sự tổng hợp kháng thể.

Sự ghép . Tế bào B trong quá trình biệt hoá xẩy ra tái tổ hợp di truyền. 4 gen J. tuỳ thuộc từng vùng gen. Chuỗi nhẹ lamda được mã hoá trong phức hệ gen tách biệt hoàn toàn (c).246 Hình 11. Nếu sự chắp nối sai bao gồm các gen không phù hợp xen vào giữa thì các gen sai sẽ được enzyme phân giải. loại bỏ intron để tạo ra mRNA dùng để dịch mã tạo ra protein chuỗi nặng hay chuỗi nhẹ. Để kiểm tra sự tao thành chuỗi nhẹ của kháng thể. D là các gen intron. Sự sắp xếp lại gen: các gen kiểm tra tính đa dạng của các phân tử của hệ thống miễn dịch như kháng thể. 5 đoạn gen liên kết J. Chuỗi nhẹ kapa. không làm nhiệm vụ mã hoá. 50 gen D và 5 gen CH gen xen giữa các gen V.8: Sự sắp xếp lại gen Ig trong tế bào lympho chưa chín và cơ chế hình thành gen hoạt tính (a) chuỗi năng (b). trong tế bào B chưa chín có 150 gen vùng biến đổi (VL). Sự tái cấu trúc này dẫn đến tạo thành các gen hoạt tính chuỗi nặng và các gen hoạt tính chuỗi nhẹ. Sự hình thành một nửa phân tử Ig. tách biệt dành cho mỗi loại chuỗi. Đối với chuỗi nặng có ~200VH. J. TCR và MHC đều có sẵn trong các tế bào lympho. Đoạn DNA chứa các gen này được sao lại theo cơ chế bổ sung để tạo ra RNA sơ cấp rồi từ RNA sơ cấp các gen hoạt tính chắp nối lại với nhau. 2 gen vùng cố định (CL).

chúng còn hoạt động nhiều năm khi kháng nguyên đã hết. . 5 gen JL. Trong TCR cũng chứa các vùng VDJ. Ricketsia. do vậy số lượng các loại kháng thể được tạo thành sẽ là rất lớn. Về phần mình. Theo thuyết chọn lọc dòng (clon) của Burnett thì trong cơ thể đã có sẵn nhiều loại tế bào lympho có khả năng sản xuất kháng thể. Ví dụ chuỗi nhẹ được tạo thành bởi các tổ hợp 150 gen VL. tế bào TH tiết ra interleukin để hoạt hoá tế bào B. Hai chuỗi nhẹ lại liên kết với 2 chuỗi nặng nên ta có 20000 x 1500 x 2 = 6. Tính đa dạng này có được là do sự sắp xếp lại gen của DNA trong tế bào T chưa chin khi đang biệt hoá trong tuyến ức. Khi còn ở giai đoạn bào thai nếu tế bào lympho nào phản ứng với kháng nguyên bản thân sẽ bị ức chế. Những tế bào không phù hợp với kháng nguyên lạ sẽ không được tạo thành dòng. 107 phân tử kháng thể khác nhau. mỗi loại thì nhận diện và phản ứng với một loại kháng nguyên. Cơ chế tạo thành kháng thể. chúng sẽ lựa chọn tế bào lympho tương ứng. kích thích tăng sinh để tạo thành dòng tế bào sản xuất kháng thể. Sự tạo thành kháng thể là một tập hợp các phản ứng do kháng nguyên kích thích. Cũng như vậy ta sẽ có 200 x 4 x 50 x 5 = 20000 chuỗi nặng khác nhau. Kháng nguyên được tế bào APC xử lý và trình diện cho tế bào TH. Sự đa dạng của các loại kháng thể này đủ thoả mãn với các loại kháng nguyên. 2 gen CL sẽ cho ra 150 x 5 = 1. Có thể có trong tự nhiên. J cũng sẽ tạo ra các TCR khác nhau giống như ở kháng thể vậy. IX. Như vậy TCR vừa phải gắn được với các vùng của MHC vừa phải gắn đặc hiệu với epitop của kháng nguyên. sự tái tổ hợp giữa các gen V. Khi có kháng nguyên lạ xâm nhập. Vì thế sự tạo thành TCR của kháng nguyên cũng phải rất đa dạng. Tế bào này biệt hoá thành tế bào plasma sản xuất kháng thể (gọi là đáp ứng nguyên phát hay lần 1) và tế bào B nhớ. Tính đa dạng của thụ thể tế bào T. vi khuẩn (đặc biệt là vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis) sống bên trong tế bào và trong miễn dịch ung thư cũng như trong thải bỏ mô ghép. Tế bào B nhớ có đời sống dài.247 nối các gen hoạt tính theo nguyên tắc tổ hợp. cơ thể sẽ đáp ứng nhanh và mạnh hơn đó là do tế bào B nhớ biệt hoá thành tế bào plasma sản xuất kháng thể (gọi là đáp ứng thứ phát hay lần 2). Khi kháng nguyên vào lần sau. Miễn dịch qua trung gian tế bào Miễn dịch qua trung gian tế bào gọi tắt là CMI ( cell mediated immulity) có tầm quan trọng chống lại virus.500 chuỗi khác nhau. D. TCR nhận diện kháng nguyên do tế bào APC trình diện thông qua MHC.

nhưng có khả năng giết tế bào ung thư và tế bào nhiễm virus như tế bào TC. chỉ khác ở chỗ không cần có sự kích thích của kháng nguyên đặc hiệu. Lympho TDTH gây quá mẫn muộn. yếu tố ức chế di tản ngăn cản đại thực bào ra khỏi vùng chứa kháng nguyên.v. Hai con đường này chỉ khác nhau giai đoạn đầu. chúng chủ yếu đóng vai trò trong dị ứng và viêm mãn tính. kích thích tế bào này làm nhiệm vụ hiệu quả hơn v. đều bị tế bào TC tiết ra perforin-chất độc từ bọng nằm trong tương bào chui qua màng sinh chất của tế bào đích để tiêu diệt tế bào đích.. Tuy nhiên cũng giống như tế bào TC. Sự tăng đột ngột lymphokin do tế bào này tiết ra gây triệu chứng viêm da do tiếp xúc. Bất kể tế bào nào mang kháng nguyên lạ. Yếu tố hoạt hoá đại thực bào. Sự hoạt hoá này theo kiểu phản ứng dây chuyền. C2 và kháng thể. tế bào nhiễm virus. Có thể chia ra làm sáu bước: . Chúng không phải là tế bào T hay B. ở phần chót lại giống nhau. có khả năng phản ứng với nhau. X. Các bổ thể muốn hoạt động phải được hoạt hoá. Cho đến nay người ta vẫn chưa thấy thụ thể của tế bào NK cần cho việc làm tan tế bào đích. với kháng thể và với màng sinh chất của tế bào. các yếu tố B. Hệ thống bổ thể bao gồm 9 protein được ký hiệu là C (từ C1 đến C9). Có hai cách hoạt hoá bổ thể. Hoạt hoá theo con đường cổ điển cần có sự tham gia của các bổ thể C1. trước tiên tế bào NK phải tiếp xúc với tế bào chứa kháng nguyên lạ sau đó mới tiết độc tố để giết tế bào. Một bổ thể sau khi được hoạt hoá sẽ kích thích để hoạt hoá bổ thể tiếp theo. Tế bào giết tự nhiên gọi tắt là tế bào NK (Natural killer cells) là các tế bào nhiều hạt lớn trong tế bào chất.248 Đảm nhiệm vai trò trong CMI là các tế bào T. chẳng hạn tế bào mô ghép không tương đồng. D và propecdin. Các tế bào T cũng tiết ra các chất điều biến (modulator) như các interleukin. Bổ thể Bổ thể (complement) là một nhóm protein huyết thanh có đặc điểm hoá học và miễn dịch học khác nhau.. interferon tham gia vào sự điều hoà miễn dịch kích thích tế bào B sản xuất kháng thể. trước hết là tế bào TC. C4.. Cách thứ nhất phát hiện sớm hơn gọi là hoạt hoá theo con đường cổ điển. Các lymphokin khác như yếu tố hoá ứng động hấp dẫn đại thực bào nơi có kháng nguyên. Tế bào này nhận mặt kháng nguyên khi chúng gắn với MHC. Cách thứ hai phát hiện sau gọi là hoạt hoá theo con đường nhánh hay con đường propecdin.

đó chính là convertase C3 dùng để bổ C3. C5b gắn vào tế bào đích và vào C6 để tạo phức hợp C5b6 sau đó gắn với C7 để tạo thành C5b67. C1S đã hoạt hoá sẽ tham gia hoạt hoá C4 và C2. trước hết là làm tan tế bào nhờ phức hệ tấn công màng (C5b6789). virus vừa gắn với đại thực bào.C1 gồm 3 protein hợp thành: C1q. C1r và C1s. đó chính là convertase C3 (enzyme bổ C3). 3. Dưới tác dụng của C4b2a. yếu tố B để lộ vị trí chịu sự tác động của yếu tố D và bị tách ra thành Ba và Bb. C1S đã hoạt hoá. IgG2. Yếu tố B gắn với C3b tạo phức hợp C3bB. C2. còn chất bất hoạt C3b là yếu tố I. Dưới tác dụng của C4b2a3b. Khi gắn với C3b. Sự hoạt hoá bổ thể dẫn đến nhiều hậu quả sinh học. Mảnh Bb được giữ lại tạo thành phức hợp C3bBb. C4b kết hợp với C2a thành C4b2a. C3b gắn với C4b2a thành C4b2a3b đó chính là convertase C5 (enzyme bổ C5). C3bBb gắn thêm C3b tạo thành C3bBb3b chính là convertase C5. do đó làm tăng khả năng thực bào. D và propecdin thay cho các bổ thể C1. IgG3 thuộc IgM) nằm kề nhau. 2. Sự hoạt hoá bổ thể được điều hoà bởi các chất ức chế. Tạo phức hệ kháng nguyên. C1r được hoạt hoá sẽ kích thích C1S.249 1. C3 bị tách thành 2 mảnh là C3a và C3b. Chất bất hoạt C1 là C1-INH. thì C1q được hoạt hoá. C5b67 bám vào C8 sau đó bám tiếp vào C9 tạo thành phức hợp tấn công màng C5b6789 khoan lỗ thủng. Phức hợp này bám vào lớp lipid kép của màng sinh chất. C4 để dẫn đến tạo thành enzyme hoạt hoá C3.kháng thể để hoạt hoá C1. 6. làm thoát nội chất và giết chết tế bào. Tiểu phần này sau khi được hoạt hoá sẽ kích thích C1r. Khi C1 gắn vào phần của FC của 2IgG (thuộc loại IgG1. C1S đã hoạt hoá sẽ xức tác để tách đôi C4 thành C4a và C4b. C3b bao phủ quanh tế bào đích sẽ làm tăng khả năng tiêu diệt tế . 4. 5. yếu tố H cạnh tranh với yếu tố B để gắn với C3b ngăn cản sự tạo thành C3bBb. C3b vừa gắn với thụ thể của vi khuẩn. Hoạt hoá theo con đường nhánh không cần có sự tham gia của kháng thể. Mảnh C4b sẽ gắn vào màng nguyên sinh chất của tế bào và vào C2 tạo thành C4bC2. C5 bị tách thành 2 mảnh là C5a và C5b. nhưng cần đến yếu tố B. tiếp tục tách đôi C2 thành C2a và C2b. Từ đây sự hoạt hoá bổ thể sẽ diễn ra giống như ở con đường cổ điển.

C3a và C5a là độc tố gây phản vệ. C3a và C5a cũng là chất hoá ứng động. Các enzyme này gắn với C3b để tạo thành covertase C5: C4b2a3b (con đường cổ điển) C3bBb3b (con đường nhánh). còn phần FC bám vào tế bào K. Hình 11.250 bào đích của tế bào K trong hiệu ứng ADCC (gây độc tế bào phụ thuộc kháng thể). giúp cho tế bào K diệt tế bào đích).9b: Sự hình thành phức hệ tấn công màng (Phần Fab của kháng thể đặc hiệu bám vào tế bào đích. Hình 11.9a: Hoạt hoá và điều hoà theo con đường cổ điển Cả hai con đường đều tạo thành convertase C3: C4b2a( con đường cổ điển) và C3bBb (con đường nhánh). . chúng lôi kéo bạch cầu trung tính vào nơi tập trung kháng nguyên lạ để làm nhiệm vụ thực bào. chúng tham gia vào sự giải phóng histamin khỏi tế bào Mast.

251 XI. hoạt hoá bổ thể tạo phức hợp C5b-9 tấn công màng tế bào đích. Quá mẫn loại này cũng có thể biểu hiện cục bộ như hen phế quản và viêm mũi dị ứng). xẩy ra nhanh (<30phút) ngay sau khi tiếp xúc với kháng nguyên vào lần hai. chẳng hạn tế bào đích gắn với kháng thể đặc hiệu. Sự hoạt hoá tế bào Mast cũng dẫn đến việc tổng hợp các chất mới như phản ứng chậm (SRS-A làm tăng tính thấm thành mạch) và yếu tố hoạt hoá tiểu cầu (PAF. giúp đại thực bào diệt tế bào đích. tiểu cầu. sốc do dị ứng với thuốc. Quá mẫn không biểu hiện ngay sau khi tiếp xức với kháng nguyên lần đầu. Phản ứng kháng nguyên-kháng thể sẽ hoạt hoá bổ thể gây hiện tượng tan hồng cầu của người nhận máu. gây tổn thương thận do tắc nghẽn bởi một lượng lớn màng hồng cầu và gây độc do giải phóng phức hợp hem (C34H23O4N4Fe). mà chỉ ở những lần tiếp xúc sau. gây ngưng kết tiểu cầu và giải phóng histamin). dẫn đến làm thay đổi cấu trúc không gian của thụ thể. làm thoát các bọng rồi từ bọng giải phóng các chất trung gian hoạt mạch như histamin (gây co thắt cơ trơn). sốc do dùng huyết thanh điều trị hoặc bệnh chết trong nôi (kháng thể chống protein có trong sữa bò). nguyên do là IgE được hình thành gắn vào thụ thể FC của tế bào mast. serotonin (tăng tính thấm thành mạch). * Quá mẫn típ II hay quá mẫn gây độc tế bào xẩy ra khi kháng thể gắn trực tiếp với kháng nguyên trên bề mặt tế bào cùng với sự tham gia của bổ thể và các tế bào hiệu ứng (tế bào K. gây huỷ hoại mô. Miễn dịch bệnh lý 1. heparin (kìm hãm động mạch. Quá mẫn là những tổn thương bệnh lý xẩy ra do một đáp ứng miễn dịch quá mức và không hợp lý. gây biến đổi tại chỗ màng. đồng thời mảnh C3b có thể bám quanh tế bào đích và bám vào đại thực bào thực hiện opsonin hoá. Quá mẫn típ I có thể biểu hiện toàn thân như sốc phản vệ. * Quá mẫn tip I hay quá mẫn tức thì được đặc trưng bởi các phản ứng dị ứng. bạch cầu đơn nhân hay đại thực bào) dẫn tới làm tan tế bào đích. Gell và Combs đã chia quá mẫn ra là 4 loại. . ECF-A-yếu tố hoá hướng động bạch cầu trung tính). bạch cầu trung tính. Quá mẫn típ II thể hiện rất rõ trong các trường hợp sau: Khi truyền máu không phù hợp. chằng hạn truyền máu nhóm A cho người có nhóm máu B thì sẽ làm tan máu của kháng thể (IgM) của nhóm A sẽ kháng lại kháng nguyên B người nhận. phần Fab của hai IgE nằm kề nhau gắn chéo với kháng nguyên.

Khi tiêm kháng nguyên vào cơ thể sẽ kết hợp với kháng thể kết tủa có sẵn tạo thành phức hợp kháng nguyên. kích thích tạo kháng thể kháng Rh. B (nhận toàn năng) A. Kháng thể chống phức hợp này gây huỷ tiểu cầu khi có mặt bổ thể. O B. O. Các thành phần khác là các chất hoá . O Kháng thể kháng A.1: Sơ đồ nhóm máu Nhóm Kháng nguyên AB A B O A&B A B Không có Kháng thể Không có kháng thể Kháng thể kháng B Kháng thể kháng A Nhóm có thể thận AB. lúc đó chúng trở thành kháng nguyên mạnh. người ta phải tiêm cho mẹ kháng thể kháng Rh (RhoGAM) để loại bỏ kháng nguyên Rh ở cơ thể mẹ. để tránh tai hoạ cho lần có thai sau. A.252 Bảng 11. Vì tiểu cầu cần cho sự đông máu nên nếu thiếu sẽ gây xuất huyết trên da. Nếu thai nhi mang Rh+ thì hồng cầu có thể truyền sang mẹ. Hiện tượng này kéo theo sự hoạt hoá dòng bổ thể tạo C3a và C5a (các chất gây phản vệ) làm tăng tính thấm thành mạch (gay phù nề). * Quá mẫn típ III hay phức hợp miễn dịch khác với quán mẫu típ II ở chỗ kháng thể chống lại với kháng nguyên hoà tan phân bố rộng rãi trong máu. Bệnh ban xuất huyết xảy ra khi phần tử thuốc (hapten) gắn xung quanh tiểu cầu. Kháng thể này có thể truyền cho con qua nhau thai gây tan hồng cầu của thai nhi. O (cho toàn năng) kháng B O Nhóm máu Rh: khi bố mang máu Rh+ và mẹ mang máu Rh.thì 50% đứa trẻ chào đời mang Rh+.kháng thể rồi lắng đọng vào giữa các tế bào nội mô và màng đáy mao mạch.

Bạch cầu trung tính hoạt hoá sẽ tiết enzyme protease. Tại màng tim. khớp). Bệnh phức hợp miễn dịch liên quan đến nhiễm trùng (Rheumatic fever): khi bị viêm họng do Streptococcus gây ra. khớp cũng có protein này.có trong lượng phân tử (<1kDa) nên là hapten.. mỹ phẩm. Một số chất như niken. kháng nguyên thành tế bào chứa protein M kích thích tạo kháng thể. Khi tính tự dung nạp bị mất và cơ thể không còn khả năng phân biệt kháng nguyên bản thân với kháng nguyên lạ thì sẽ gây đáp ứng miễn dịch chống lại kháng nguyên bản thân và dẫn đến bệnh tự miễn. Phức hợp kháng nguyên-kháng thể đọng lại trong gian bào nội mô và màng đáy vách mao mạch gây viêm. các hoá chất trong cao su. cromat.. thận. do vậy kháng thể kháng vi khuẩn gây phản ứng chéo với các thành phần của cơ thể gây viêm (màng tim. các tế bào này tập trung gây ghẽn mao mạch. Ví dụ: viêm cầu thận * Quá mẫn típ IV hay quá mẫn muộn là tổn thương do sự tương tác giữa kháng nguyên với các lympho T đã mẫn cảm với các kháng nguyên đó gây ra. Phản ứng xẩy ra muộn. có tác dụng làm cho đại thực bào tập hợp quá nhiều. Nguyên nhân là do phức hợp miễn dịch lắng đọng trong thành mạch máu.253 ứng động. gặp protein sẽ trở thành chất công hợp hapten protein thải (kháng nguyên) kích thích lympho T. đặc biệt là TC. song ở một số trường hợp có thể gây tai biến. Kết quả là mao mạch đứt. đồ hoạ. Cùng với tiểu cầu. Bệnh viêm cầu thận là một ví dụ của quá mẫn típ III. Mối tương tác giữa lympho T này với hapten bám trên da đã gây phản ứng viêm da. Bệnh tự miễn Bình thường cơ thể không sinh đáp ứng miễn dịch chống lại kháng nguyên bản thân. 2. thu hút bạch cầu trung tính. xuất huyết dẫn đến hoại tử cục bộ. sau 24 giờ hoặc hơn. Bệnh huyết thanh: việc sử dụng kháng huyết thanh trong điều trị mang lại kết quả lớn (ví như virrut dại). thận. ký sinh (viên thận sau sốt rét ác tính ) protein lạ (viêm thận trong bệnh huyết thanh). Kháng nguyên có thể là vi khuẩn (sau nhiễm liên cầu). nhập lại thành tế bào khổng lồ (u hạt). colagenase và các chất hoạt mạch gây viêm loét. Các thương tổn có thể do tế bào TC phá huỷ tế bào đích đã có các kháng nguyên đặc hiệu bám trên bề mặt hoặc do tác động của lymphokin do lympho T tiết ra. Hiện tượng này gọi là phản ứng Arthus. . Quá mẫn do tiếp xúc là một ví dụ. Khi thấm qua biểu bì.

Ấy là do kháng thể gắn vào thụ thể dành cho axetylcholin tại điểm nối xung thần kinh cơ. hoạt hoá bổ thể. III hoặc IV. Việc thiếu insulin làm cho lượng đường trong máu tăng dẫn đến mù loà và hoại thư. Bao bọc capsit là vỏ ngoài liporotein. Sợi DNA mới tổng hợp được dùng làm khuôn để tổng hợp sợi DNAmới theo cơ chế bổ sung. Suy giảm miễn dịch: Suy giảm miễn dịch là sự đáp ứng miễn dịch không đầy đủ. do sai sót hoặc thiếu các gen của hệ thống miễn dịch mang tính bẩm sinh.254 Bệnh tự miễn có thể thuộc quá mẫn típ II. + Bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin (Típ IV) do kháng thể đặc hiệu tiêu diệt tế bào tuyến tuỵ sản sinh insulin. hô hấp dừng. Sau đây là một số ví dụ: + Bệnh Grave (Típ II) là do kháng thể gắn vào thụ thể của tế bào tuyến giáp dành cho hocmon kích thích tuyến giáp. bị ung thư hoặc sau khi nhiễm trùng. Nguyên nhân do tạo thành kháng thể chống DNA dạng xoắn kép hoặc sợi đơn (gọi chung là kháng thể kháng nhân). + Luput ban đỏ hệ thống (SLE) (típ III) là bệnh tạo trên vùng ban đỏ hình bướm hay mặt sói. + Bệnh nhược cơ (Típ II) làm cho cơ thể suy yếu. Phức hợp miễn dịch lắng đọng ở cầu thận. virus cởi bỏ ỏ ngoài nhờ enzyme tiêu hoá của tế bào sau đó sợi RNA virus được sao thành DNA đơn nhờ enzyme sao mã ngược. Hai sợi xoắn vào nhau tạo sợi DNAxoắn kép. Do không tiếp nhận xung thần kinh do phân tử axetylcholin. do sai sót hoặc thiếu các gen của hệ thống miễn dịch nhận từ cha mẹ hoặc có thể mắc sau khi dùng thuốc. dẫn đến tử vong. Hocmon này do tuyến yên sinh ra. Các gai này gắn vào thụ thể CD4 nằm trên mặt tế bào TCD4 và đại thực bào là tế bào đích chính của HIV. cơ sẽ bị yếu. . Trên mặt vỏ ngoài chứa các gai glycoprotein với trọng lượng phân tử 120 kDa nên gọi tắt là gp 120. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) Virus HIV là virus Retro mang genom RNA một sợi và enzyme phiên mã ngược. Sau khi xâm nhập vào tế bào. Ví dụ: bệnh Hodgkin (ung thư) làm giảm đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào hoặc nhiều loại virus giết các tế bào của hệ thống miễn dịch (HIV). Nguyên nhân có thể do sự khiếm khuyết hệ thống miễn dịch mang tính bẩm sinh. Kết quả là tuyến giáp bị kích thích sản ra một lượng ngày càng lớn hocmon tuyến giáp dẫn đến bướu cổ do tuyến giáp phìng to. thu hút bạch cầu hạt gây viêm cầu thận.

Lúc đầu cơ chế bảo vệ của cơ thể làm giảm tốc độ nhân lên của virus nhưng sau chung vượt qua và nhiễm ngày càng nhiều vào các tế bào T. Cách tốt nhất vẫn là phòng chống. các ion Na+. tiêm chích ma tuý và truyền máu đã nhiễm. do đó các phản ứng miễn dịch dùng kháng huyết thanh gọi là phản ứng huyết thanh học. Nếu lượng tế bào T4 trong máu xuống dưới 600/μ. Cl-. gọi là phương pháp chẩn đoán huyết thanh học. IgM và IgA nhưng ở giai đoạn sau của AIDS. bệnh nhân bắt đầu mất đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào và dẫn đến nhiễm bệnh cơ hội. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nhiễm đã có 1-100 tế bào chứa HIV. Pha sau xẩy ra chậm. Vỏ capsid kết hợp với RNA genom tạo thành hạt virus (virion) chui ra ngoài để lặp lại vòng đời mới ở tế bào CD4 khác. lượng kháng thể giảm đột ngột và các kháng thể kháng gp 120 cũng giảm theo. ngăn sự lây lan theo các con đường quan hệ tình dục. Các chất này ức chế enzyme phiên mà ngược của HIV và do đó cản trở sự tổng hợp DNA của virus. Dựa vào số lượng tế bào T trong máu để xác định mức độ nhiễm.255 DNA kép này gắn xen vào nhiễm sắc thể của tế bào chủ nhờ enzyme integrase và nằm ở đó dưới dạng porvirus. Khi mới bắt đầu nhiễm nhiều dòng tế bào B được hình thành và trong huyết thanh chứa một lượng lớn IgG. Phản ứng xảy ra theo hai pha. một số là RNA genom của virus. pha đầu gọi là pha đặc hiệu hay pha không nhìn thấy xẩy ra nhanh. Cho đến nay mọi loại thuốc cũng chỉ làm giảm sự tiến triển thành AIDS. chủ yếu là azidotimidin hoặc zidovudin. Sự kết hợp giữa kháng nguyên-kháng thể hay đúng hơn là giữa epitop và paratop dựa trên ba lực liên kết: lực Vander-wals. Sự kích thích này dẫn đến tạo thành các RNA khác nhau. lực hút tĩnh điện giữa các nhóm chức và lực liên kết giữa các liên kết hydro. biểu hiện ra ngoài có thể nhìn tháy được như kết tủa hoặc ngưng kết. Gen HIV được biểu hiện khi có sự kích thích của yếu tố phiên mã của tế bào chủ gắn vào 2 đầu lặp lại dài của provirus. Phản ứng kháng nguyên-kháng thể phụ thuộc vào điều kiện pH. XII Các phản ứng huyết thanh Kháng thể tồn tại trong huyết thanh miễn dịch. Một bản sao DNA có thể nằm im trong tế bào vài tháng đến vài năm. nhiệt độ. chất điện giải . Liệu pháp thành công nhất để chống HIV là dùng Dideoxynucleozit. Phản ửng huyết thanh dùng đề chẩn đoán kháng nguyên hoặc kháng thể khi đã biết một trong hai thành phần. một số là RNA thông tin dùng để tổng hợp protein vỏ capsid. Mg++. đặc trưng bởi sự hấp phụ kháng nguyên. .

1/40.. Kháng nguyên liên kết chéo với kháng thể kết dính với nhau tạo thành từng cụm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 1/80.. chất phóng xạ. Phản ứng dùng để xác định kháng nguyên khi đã có sẵn kháng thể đặc hiệu hoặc xác định kháng thể khi đã có sẵn kháng nguyên hoà tan đặc hiệu. Hiệu giá kháng thể (titer) là ở độ pha loãng cao nhất mà vẫn xẩy ra ngưng kết. Cho kháng nguyên vào dãy ống nghiệm chứa kháng nguyên huyết thanh với độ pha loãng tăng dần. Sau khi phản ứng kháng nguyênkháng thể xẩy ra. thuốc nhuộm huỳnh quang. Phản ứng bị ức chế khi quá thừa một trong hai thành phần trên. Sau đó ủ và rửa kháng nguyên thừa không gắn với . kháng nguyên và kháng thể khuếch tán trong thạch. Đo độ phóng xạ (A).256 Nhiều phản ứng xảy ra khó nhận biết do đó cần các chất chỉ thị như hồng cầu. + Phản ứng ngưng kết tương tự như phản ứng kết tủa. nơi gặp nhau tạo thành vòng cung kết tủa.. rửa kháng nguyên thừa (không tham gia phản ứng). + Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ dựa trên sự cạnh tranh giữa kháng nguyên đánh dấu động vi phóng xạ (ví dụ 125I) (đã biết) với kháng nguyên không đánh dấu (cần biết) gắn vào kháng thể đặc hiệu chuẩn. Sau đây là các phản ứng chính: + Phản ứng kết tủa: Khi cho kháng thể phản ứng với kháng nguyên hoà tan ở nồng độ chuẩn sẽ xuất hiện kết tủa. Bước 1: Trộn kháng nguyên đánh dấu phóng xạ với kháng thể chuẩn. tế bào vi sinh vật. rồi quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. + Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang dựa trên nguyên tắc là thuốc nhuộm khi bị kích thích bởi bức xạ có bước sóng đặc biệt sẽ phát sáng chẳng hạn fluorescein phát huỳnh quang màu vàng lục còn rodamin phát huỳnh quang màu da cam. rửa phần không tham gia phản ứng. Ví dụ với độ pha loãng 1/20. sau đó ủ. Có thể thực hiện phản ứng kết tủa trong thạch. 1/640 đều ngưng kết thì 1/640 là hiệu giá kháng thể. Ví dụ kháng thể bao quanh virus gây ngưng kết hồng cầu do đó hồng cầu không bị virus làm ngưng kết. Bước 2: Trộn kháng nguyên đánh dấu và kháng nguyên không đánh dấu với kháng thể. + Phản ứng trung hoà xẩy ra khi kháng thể bao vậy trung hoà ngoại độc tố vi khuẩn hoặc bao vây virus. nhưng đòi hỏi kháng nguyên hữu hình có kích thước lớn như hồng cầu. Một trong hai thành phần (kháng nguyên hoặc kháng thể) được gắn với thuốc nhuộm.

Vùng nào của kháng thể giữ vai trò gắn kháng nguyên.Hãy phân biệt miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu (khả năng đề kháng). kháng nguyên và hapten. 6.Phân tử MHC là gì ? chúng có chức năng gì trong trình diện kháng nguyên ? 10. Hãy nêu tính chất cơ bản của kháng nguyên. Quyết định kháng nguyên (epitop) là gì ? 3. Hãy mô tả quá trình chế biến kháng nguyên.Bổ thể được hoạt hoá như thế nào và đóng vai trò gì trong đáp ứng miễn dịch. Sau đó phản ứng kháng nguyên-kháng thể. người ta cho thêm cơ chất có màu. Chúng đảm nhiệm chức năng gì trong đáp ứng miễn dịch.Thế nào là tế bào trình diện kháng nguyên (APC). Đo độ phóng xạ (B). So sánh độ phóng xạ ở A và B có thể suy ra lượng kháng nguyên cần xác định. 12.Vẽ sơ đồ cấu tạo kháng thể. 9. Các lớp kháng thể có chức năng gì ? 4. Câu hỏi ôn tập chương 11 1.Nêu sự khác nhau cơ bản giữa tế bào TH và TC.Kể tên các tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch. chúng tham gia vào hoạt hoá tế bào B như thế nào ? 8. Hãy trình bày quá trình trình diện kháng nguyên với sự tham gia của MHC-I và MHC-II. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa tế bào T và B. Đo cường độ màu là biết được nồng độ kháng nguyên cần phát hiện. . 5.TRC là gì ? Nó tham gia vào hoạt hoá tế bào T như thế nào ? 7.257 kháng thể. Tại sao cơ thể có tiềm năng to lớn trong việc hình thành kháng thể để chống lại mọi kháng nguyên có thể có trong tự nhiên. Sự xuất hiện màu chứng tỏ phản ứng đặc hiệu kháng nguyên với kháng thể.Hãy phân biệt chất sinh miễn dịch. Miễn dịch đặc hiệu gồm những loại miễn dịch nào ? 2.Hãy trình bày quá trình hình thành kháng thể. 11. Kỹ thuật ELISA (kỹ thuật chất hấp phụ miễn dịch gắn enzymeenzyme-Linked Inmunosorbent Assay) nguyên tắc của kỹ thuật này giống như miễn dịch huỳnh quang nhưng khác ở chỗ thay vì gắn kháng thể với thuốc nhuộm huỳnh quang thì người ta gắn kháng thể với một enzyme.Thế nào là thụ thể tế bào B.

Sinh học phân tử. Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 2001. Hà Nội. Vi sinh vật học đại cương.Vũ Triệu An.C. Hà Nội. Hoá sinh. NXB Giáo dục.Nguyễn Bá Lộc. T ÀI LI ỆU TI ẾNG VI ỆT 1.Collier L. virology and immunology (8th ed. 2000. Hà Nội. Hà Nội. Miễn dịch học. Hà Nội. 12.Nguyễn Thị Chính. Phan Văn Chinh. Cơ sở sinh học vi sinh vật.Võ Thị Thương Lan. NXB Giáo dục. 7. NXB Nông nghiệp.Trần Thị Thanh. 10. Di truyền học. 4. Homberg. J. 1977. NXB Giáo dục. NXB Xây dựng. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. London. Vi sinh vật đất.Nguyễn Như Thanh. Nguyễn Thị Thanh & Phạm Quang Trung. 11.Phạm Thành Hổ. 2004. C. TÀI LIỆU TIẾNG ANH 14. 2002. 2. 9. Principle of molecular virology. Nxb 3. Nguyễn Đường. H. NXB Giáo dục. NXB Nông nghiệp. 1997.258 TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Academic Press.).) 1990. 8.Cann A. San Diego. Hà Nội. Vi sinh vật học thú y. vol.Lê Đức Trình. Vi sinh vật học. 6. Ngô Tiến Hiển. 2001. Topley & Wilson's Principles of bacteriology. Phạm Văn Ty. Nguyễn Khắc Tuấn & Nguyễn Bá Hiên.J. Hà Nội. 2001. (ed. Hà Nội 4. 2002.Phạm Bá Kim. Hà Nội. Virus học.Phạm Hồng Sơn. Nguyễn Đình Quyến.Nguyễn Thành Đạt. Hà Nội 5.Nguyễn Lân Dũng. Trường Đại học Cần Thơ. NXB Giáo dục. 1999. Công nghệ vi sinh. 13. NXB Khoa học và Kỹ thuật. & Timbury M. Vi sinh vật công nghiệp. 2004. 15. Edward Arnold. Sinh học phân tử của tế bào. 2001. (1998). . 2001.Lê Xuân Phương. II.

Pham H. Principles of Biochemistry. Bachmann P. New York.Linton A. Wm. 21..Mikami T. P. Nelson D. Co. Biology. London. Virology and Immunology (8th ed. et al..Johnson L. 2002. Topley & Wilson's Principles of Bacteriology. New York.) 1990.Karp G. 20. Kentucky.259 16.M. Microbiology. Mosby. . Orland. (ed. G. Buneidou shuppan. C.-S.. H.) 1995. 1983. 1999. vol.L. J..) Academic Press.Prescot Harley Klein. John Wilson & Sons. Worth Publishers.Ronald M.Fenner F. & Tabuchi K. Immunol. USA. Gibbs E. M. Cox M. B. J. 19. Inc. Microbiol. Juui biseibutsu gaku [Vi sinh vật học thú y] (Tiếng Nhật).Lehninger A.. Tokyo. Cell and molecular biology.). 3rd edition. 22. Iowa. 43: 928-836. 1993. W. 17. 1995. 1. 1993. & Dick H. Second Edition. Brown publisher. A. Veterinary virology (2nd ed. 18. Edward Arnold.L. Principles of Microbiology University of Louisville. Kiuchi A. 24. Dubuque. 23. (ed. Methods for rapid cloning and detection for sequencing of cloned inverse PCR-generated DNA fragments adjacent to known sequences in bacterial chromosome.. 2002. Concepts and experriments. Publisher.

Phạm Ngọc Lan 4.5-diphosphate Ribulose-5-diphosphate Ribonucleic acid Vi sinh vật Fructose-6-phosphate Flavin adenine dinucleotide Glucose-6-phosphate Glyceraldehyde phosphate 2-Keto-3-deoxi-6-phosphogluconate Nitrogen Nicotinamid adenine dinucleotide dạng oxi hóa Nicotinamid adenine dinucleotide dạng khử Nicotinamid adenine dinucleotide phosphat dạng oxi hóa Nicotinamid adenine dinucleotide phosphat dạng khử Pentose phosphate Xylulose-5-phosphate Người biên soạn 1.3 diphosphoglyceric Adenosine triphosphate Acid 6-penicillanic Coenzyme A Chất kháng sinh Deoxiribonucleic acid Ribulose-1. Phạm Hồng Sơn 6. Phạm Văn Ty Biên soạn các chương 8 1. 6.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 5. TS. ThS. 5 2 10 3 và 11 . PGS. Kiều Hữu Ảnh 2.TS. 7. PGS. TS. TS. và 9 4. Biền Văn Minh (Chủ biên) 3.NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ADP AMP APG A-1.3-DPG ATP A-6PA CoA CKS DNA R-1.5-DP R-5-P RNA VSV F-6-P FAD G-6-P GAP KDPG N NAD NADH NADP NADPH PP X-5-P Adenosine diphosphate Adenosine monophosphate Acid 3-phosphoglyceric Acid 1.