You are on page 1of 2

De bijbel fraude O.Westermam Lees de bijbel meer letterlijk maar niet zo letterlijk als de religie het uitleg t.

Er zijn woorden verkeerd vertaald of geinterpreteerd vanuit het oude Sumerische. De oorspronkelijke teksten van een deel van het oude en nieuwe testament komen u it Sumerie en staan op de kleitabletten. Op deze kleitabletten is het scheppings verhaal weergegeven van de aarde. Gevallen engelen = Anunaki van de sterren komende. = Brokstukken van een celestial event 4.5 miljard jaar geleden op aarde terechtgekomen. God = Gu ud r. = Niburu de planeet van de Anunaki met omloop baan van 3600 jaa = De goden zijn de Anunaki en met name Enki en Enlil. Satan = Enki die van Niburu kwam en ondergronds ging leven na de zond vloed met zijn volgelingen. Lucifer = Lichtbrenger van Niburu. Devil = Verpersoonlijking van ''het kwaad'' maar als Devil spirit nie t bestaand. Elohim = Is meervoud van god is goden de Anunaki. Mose's = Ingewijde(n) Niburu met manen ( Gu ud ) kwam in zijn omloopbaan van 3600 jr in ons zonnestel sel en Niburu of een maan ervan raakte Tiamat de planeet die nu de asteroide ( H emel) gordel vormt en een brokstuk werd in een andere baan ( Aarde = Earth ) ge schoven en vormde de Aarde (Gaia). De naam Aarde of Earth is eigelijk de naam va n de baan waarin Gaia draaid evenals de hemel of Heaven de plaats is van de asto iden gordel. De ruimte zelf rond de aarde werd ook waarschijnlijk hemel genoemd. Hemel in de bijbel word verkeerd geinterpreteerd als in hemel een andere dimens ie waar de doden of God zou zitten. De andere dimensie die ook wel hemel genoemd word bestaat wel maar dit is niet wat er in de bijbel werkelijk bedoelt word. Brokstukken van dit event zijn mogelijk de gevallen engelen waar over gesproken word want die vielen naar de aarde vanuit de hemel (asteroiden gordel) Zondvloed De Anunaki wisten dat er een zondvloed te wachten stond en maakt en er gebruik van om de gecreerde mensheid van de aardbodem te doen laten verdwi jnen. De zondvloed werd mogelijk veroorzaakt door getijden werking of iets ander s waarbij niburu bij betrokken was. De Anunaki waren het er allemaal over eens b ehalve Enki die de mensheid toch een kans wilde geven. Enki instrueerde Noach om een Ark te bouwen en daar dna materiaal van zoveel mogelijk soorten van planten en dieren op mee te nemen als de vloed zich voordeed. Exodus - De tocht van de slaven geleid door Moses (Ezra) was een test een bepro eving die de Anunaki van Moses wilde om te kijken of hij gehoorzaamde. De tocht duurde 40 dagen en 40 nachten. Tijdens deze tocht werden ze begeleid door een UF O. Rode zee - Tijdens de Exodus werden ze over een doorwaadbare plaats geleid die o p dat moment vrij kwam van water, mogelijk veroorzaakt door wind of technologie. Op deze plek kan men nog wagenwielen en skeletten van paarden etc vinden. Teven s is de route van de Exodus vastgelegd met infra rood sateliet en men kan zien w aar de mensen gelopen hebben doordat de route erg rood uitstraald, waar het zand

het kan dus een electrische lading opbouwen en vasthouden . . Ik zou zeggen probeer het eens en ondek de conclusie . De Anunaki waren verantwoordelijk voor deze technologien. zie bronvermelding van de volgende boeken. soort van technologie . Dit witte goud (mogelijk de mana in de bijbel ) poeder werd gemengd met brood e n de Faraos en ingewijden aten hiervan om een beter energie balans te krijgen en een verhoogd bewustzijn. energetische eigenschappen.sterk aangedrukt is kan het meer warmte vasthouden en dit ziet de sateliet. Ehrman ''Forged'' (bijbel fraude) stuk voor stuk geweldige boeke n voor de geintereseerde onderzoeker alhoewel ik de religieuzen onder ons zeer t eleur moet stellen met de conclusie die je kan trekken na het lezen van dit mate riaal. word vervolgd Gelovige mensen dan wel anderen die kritiek hebben op mijn tekst verzoek ik eers t onderzoek te doen naar de oorsprong van de bijbel en de Sumerische txten en de Egyptische tijd. ''The grandest deception'' ( Anunaki materiaal ) Tony Bushby ''The bible fraud'' en ' 'The secret of the bible'' ( Bijbel fraude en Egyptische inwijdingen en pyramide n etc. Mogelijk is er op de berg ook nog gewerkt met monoatomic gold. Ormus geheten of het witte poedergoud welke verlichtende eigenschappen heeft wanneer het word ingenomen door de mens.. De tien geboden werden op kleit abletten gemaakt of door Moses ingehouwen of door een bep.) Bart D.Moses moest de Sinai berg op en ontving daar de tien geboden en moe st een Ark bouwen en de platen daarin vervoeren. De kist is nagebouwd en heeft condensa tor achtige kenmerken. Berg Sinai . De zgn wands of Horus bezaten ook energie balans werki ng en waren metalen staven met bep. Jack Pruett. De Ark is een houten kist met gouden inlay en buitenkant en een zwaar verguld deksel en sherubijnen beelden er bovenop.