You are on page 1of 120

CyberLink

PowerProducer
Podręcznik użytkownika

Prawa autorskie i ograniczenie odpowiedzialności
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub przekazywanie niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy CyberLink Corporation. W granicach przewidywanych przez prawo oprogramowanie PowerProducer JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ OBECNIE ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRANYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI NA INFORMACJE, USŁUGI LUB PRODUKTY DOSTARCZANE POPRZEZ BĄD W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM POWERPRODUCER ORAZ BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY TEŻ UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW LUB GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. PRZEZ KORZYSTANIE Z TEGO OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, IŻ FIRMA CYBERLINK NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W TYM OPAKOWANIU. Warunki niniejszego dokumentu podlegają przepisom prawa obowiązującemu w Chińskiej Republice Tajwanu. PowerProducer i inne nazwy firm oraz produktów wymienione w niniejszej publikacji są zastrzeżonymi znakami towarowymi i są używane do celów identyfikacyjnych, pozostając wyłączną własnością ich właścicieli.

Siedziba międzynarodowa:
CyberLink Corporation 15F, No.100, Min-Chuan Road, Hsin-Tian City, Taipei County, Taiwan Obsługa w sieci WWW: www.CyberLink.com Telefon: 886-2-8667-1298 Faks: 886-2-8667-1300 Copyright © 1997-2007 CyberLink Corporation

Spis treści
Wprowadzenie ...................................................... 1
Witamy ..................................................................................................... 2 Proces produkcji....................................................................................... 4 Preprodukcja ........................................................................................ 4 Produkcja płyty..................................................................................... 4 Przygotowanie do nagrywania ............................................................. 5 Program PowerProducer.......................................................................... 6 Projekty programu PowerProducer .......................................................... 7 Uaktualnienia wersji programu................................................................. 9 Opcje produkcji ...................................................................................... 10 Opcje projektu .................................................................................... 10 Opcje wideo/audio.............................................................................. 11 Obsługiwane formaty ............................................................................. 13 Wymagania systemowe ......................................................................... 14

Produkcja płyty z filmem ................................... 17
Wybór formatu płyty ............................................................................... Pozyskiwanie materiału.......................................................................... Importowanie plików wideo ................................................................ Importowanie plików wideo z kamery z dyskiem twardym ................. Importowanie zdjęć ............................................................................ Importowanie zdjęć z kamery z dyskiem twardym ............................. Importowanie sceny na DVD.............................................................. Przechwytywanie z kamery cyfrowej (DV) ......................................... 18 20 21 21 22 22 23 23

Przechwytywanie z kamery cyfrowej HDV ......................................... Przechwytywanie z telewizji ............................................................... Przechwytywanie z magnetowidu (VCR) ........................................... Przechwytywanie z kamery komputerowej ........................................ Przechwytywanie z aparatu cyfrowego .............................................. Określanie proporcji klipu wideo ........................................................ Edycja klipów ......................................................................................... Cięcie AB ........................................................................................... Scalanie ............................................................................................. Dzielenie ............................................................................................ Edycja pokazu slajdów........................................................................... Tworzenie nowego albumu ................................................................ Dodawanie slajdów do albumu .......................................................... Przeglądanie właściwości albumu...................................................... Dodawanie podkładu dźwiękowego do albumu ................................. Ustawianie czasu trwania................................................................... Dodawanie efektów przejścia............................................................. Zapisywanie pokazu zdjęć na płycie .................................................. Organizacja projektu .............................................................................. Podgląd materiału na płycie ................................................................... Podgląd produkcji przed nagraniem................................................... Podgląd klipu...................................................................................... Podgląd struktury DVD....................................................................... Wyświetlanie podsumowania produkcji.............................................. Dostosowywanie strony menu płyty ....................................................... Ustawianie rozdziałów........................................................................ Dodawanie listy odtwarzania.............................................................. Wybór listy odtwarzania ..................................................................... Materiał wyjściowy ................................................................................. Konfigurowanie nagrywania ............................................................... Nagrywanie produkcji na płytę. .......................................................... Zapisywane produkcji jako obrazu płyty............................................. Tworzenie folderu DVD ...................................................................... Edycja wcześniej nagranej płyty. ...........................................................

24 25 26 26 27 28 29 29 30 30 32 32 32 32 33 34 34 34 35 37 37 37 38 38 39 43 44 45 46 46 47 48 48 50

........................................... 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 Materiały informacyjne.................................................... Format i jakość. Zapisywanie obrazu płyty........................................................ Nagrywanie obrazu wideo z kamery cyfrowej HDV na płytę DVD .................................................. Konwersja płyty w celu odtwarzania w odtwarzaczu DVD .................. Pomoc w sieci Internet .............................. Często zadawane pytania .......................................................................................................................... Pomoc telefoniczna...... Nagrywanie wideo z kamery komputerowej na płytę DVD............................................... Formaty wideo.......................................................................Right-to-Disc .............. Nagrywanie obrazu wideo z magnetowidu (VCR) na płytę DVD ....................... Formaty nagrania wideo................................ Eksport do pliku.............................. 63 Narzędzia do obsługi płyt programu PowerProducer.......................................... Defragmentacja płyty ....................................................... Zakańczanie płyty/Pozostawianie płyty jako niezakończonej ..... Nagrywanie obrazu wideo z odbiornika TV na płytę DVD............ Typy płyt....... Kasowanie płyty .................................................................................. Typy płyt i formaty nagrań wideo ................................................................................................................................................................................................................................................................. Nagrywanie płyty z folderu DVD ............ Pomoc techniczna świadczona pocztą elektroniczną ......... 51 Nagrywanie obrazu wideo z kamery cyfrowej DV na płytę DVD................................................. 78 79 79 80 82 89 89 91 93 94 94 .................................................... 52 54 56 58 60 Narzędzia do obsługi płyt ................................................ Nagrywanie płyty z obrazu płyty...................................................... Zgodność typów i formatów płyt............................................................................................ 77 Pomoc techniczna..................................................................................................................... Kopiowanie płyty ..............................................................................

......................................................................................................... 96 Glosariusz ...................... 95 Format audio ..................................................................... 105 ...................................................................... 97 Indeks .............................Jakość wideo....................................

którzy chcą szybko dowiedzieć się. • • • • • • • • Witamy na str.9 Opcje produkcji na str.10 Obsługiwane formaty na str.Rozdział 1: Wprowadzenie Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do oprogramowania CyberLink PowerProducer oraz cyfrowego procesu produkcji filmu.17.4 Program PowerProducer na str. jak rozpocząć tworzenie filmu.6 Projekty programu PowerProducer na str.13 Wymagania systemowe na str. że niektóre funkcje mogą być niedostępne w posiadanej wersji oprogramowania ze względu na pewne ograniczenia dotyczące programów oferowanych w pakietach z produktami OEM. co potrzebne jest do rozpoczęcia pracy z projektem. Czytelników. Niniejszy rozdział składa się z następujących części: Uwaga: W tym podręczniku użytkownika przedstawiono ogólne instrukcje korzystania z programu CyberLink PowerProducer. Zawiera także informacje o tym. zapraszamy do zapoznania się z rozdziałem Produkcja płyty z filmem na str.14 1 .7 Uaktualnienia wersji programu na str. Należy pamiętać.2 Proces produkcji na str.

Za pomocą tego oprogramowania można wykonywać proste czynności montażowe i przechwytywać nowy materiał. Program CyberLink PowerProducer oferuje następujące funkcje produkcyjne: • • • • • • • • • nagrywanie płytCD. którą można odtwarzać na odtwarzaczu płyt i oglądać w gronie znajomych. • • • Program CyberLink PowerProducer udostępnia również proste ale wydajne funkcje edycji wideo. w tym: 2 . DVD lub CD. analogowych kart do przechwytywania. urządzeń FireWire. DVD i BD kasowanie niepożądanej zawartości płyt kopiowanie płyt defragmentacja płyt w celu nagrywania zawartości wideo nagrywanie wideo z różnych źródeł bezpośrednio na DVD tworzenie menu płyty z miniaturami wideo i tłem podział materiału wideo na rozdziały dodawanie podkładu muzycznego do pokazów slajdów i menu płyty przechwytywanie sekwencji z płyt DVD.CyberLink PowerProducer Witamy Dziękujemy za wybranie jednego z narzędzi CyberLink do cyfrowego przetwarzania wideo! Program CyberLink PowerProducer jest przeznaczony do produkcji filmów cyfrowych i nagrywania ich na płytach. Ale to tylko część możliwości tego oprogramowania. urządzeń USB oraz plików nagrywanie płyt z obrazów płyt konwertowanie płyt DVD-VR na płyty zgodne z odtwarzaczami DVD-Video zamykanie płyt i pozostawianie jako niezamkniętych. To również najlepsze dostępne narzędzie do ostatecznego dopracowywania własnego filmu. Co to jest narzędzie produkcyjne? Narzędzie produkcyjne przekształca film zapisany na dysku twardym na płytę BD.

Rozdział 1: Wprowadzenie • • • • • cięcie. scalanie oraz dzielenie klipów wideo tworzenie pokazów zdjęć dopasowywanie czasu trwania pokazu slajdów do długości podkładu muzycznego dodawanie przejść do pokazów slajdów otwieranie programu CyberLink PowerDirector dla zaawansowanych opcji edycji 3 .

Użytkownik może także posiadać gotowy film utworzony programem do edycji wideo. CyberLink PowerProducer maksymalnie ułatwia proces tworzenia i wykańczania filmu i nagrywania go na wybranym nośniku. ale nie został on jeszcze poddany edycji ani dopracowany. Jeśli posiadamy materiał filmowy. Preprodukcja Przed rozpoczęciem tworzenia filmu za pomocą oprogramowania CyberLink PowerProducer trzeba zgromadzić (bądź utworzyć) jego elementy składowe: klipy wideo.CyberLink PowerProducer Proces produkcji Proces produkcji filmu cyfrowego obejmuje aspekty artystyczne i technologiczne. Można również wykorzystać posiadane materiały niechronione prawami autorskimi. Ponieważ program udostępnia podstawowe narzędzia do edycji wideo. Produkcja płyty Kiedy film jest już gotowy do produkcji. za pomocą oprogramowania CyberLink PowerProducer możemy wykonać następujące czynności: 4 . a efektem docelowym gotowy film nagrany na płycie. na tym etapie powinny być zebrane wszystkie składniki filmu. Punktem wyjścia jest nieobrobione nagranie wideo. na tym etapie film nie musi być jeszcze idealnie dopracowany. przychodzi czas na użycie programu CyberLink PowerProducer. fotografie i podkład muzyczny. takim jak CyberLink PowerDirector. Sekwencje wideo można nagrać samodzielnie za pomocą kamery cyfrowej lub innego urządzenia nagrywającego. Bez względu na źródło tych materiałów. tak aby proces produkcji przebiegał możliwie płynnie.

podkład muzyczny oraz układ menu. ale również ich format (CD-R. 8. 7. Przygotowanie do nagrywania Kiedy film nadaje się już do nagrania na płycie. Zaprojektować przyciski. 2. Nagrać produkcję na płytę. 6. tło. Obejrzeć film przed nagraniem. Kolejne płyty mogą także posłużyć do tworzenia kopii. Warto dysponować kilkoma płytami na wypadek. Podzielić materiał wideo na rozdziały ułatwiające nawigację po płycie. gdy jesteśmy już zadowoleni z uzyskanego efektu.Rozdział 1: Wprowadzenie 1. płyty DVD do napędów DVD). Dodać do klipu wideo podkład muzyczny. DVD+RW itp. 3.). 5. gdyby pierwsza produkcja odbiegała od oczekiwań. Należy sprawdzić nie tylko rodzaj posiadanych nośników (np. Wczytać materiał wideo i dodać pokaz slajdów. powinniśmy mieć pod ręką kilka płyt kompatybilnych z posiadaną nagrywarką. 4. 5 . Określić typ płyty i żądaną jakość materiału wideo. Przyciąć materiał wideo do żądanej długości.

tworzenie pokazów slajdów.CyberLink PowerProducer Program PowerProducer Po pierwszym uruchomieniu okno programu CyberLink PowerProducer wygląda następujące: Utwórz płytę z filmem Pozyskiwanie materiałów. Narzędzia do obsługi płyt Zarządzanie płytami i plikami składającymi się na produkcję. produkcja filmu. 6 . Otwórz projekt Otwieranie wcześniej utworzonego projektu PowerProducer. Right-to-Disc Nagraj wideo bezpośrednio na płytę DVD. Edytuj płytę Edycja wcześniej nagranej płyty.

kompilowania lub budowania). Zapisane w ten sposób poszczególne elementy wymagają renderowania (tj. Nowy Zapisz Preferencje Zapisz jako Otwórz 7 . To zupełnie jak z ciastem ugniecionym z jajek. które wymaga upieczenia. efektów specjalnych oraz ustawień. aby utworzyć nowy plik projektu programu CyberLink PowerProducer. w wyniku którego powstaje ostateczna produkcja.PPP. Zmiany wprowadzane w klipach wideo. a oryginalne pliki na dysku twardym pozostaną niezmienione. Puśćmy więc wodze fantazji! Jeśli dokonamy zbyt daleko posuniętych zmian. plikach audio lub zdjęciach podczas pracy w programie CyberLink PowerProducer nie mają wpływu na postać oryginalnych materiałów. CyberLink PowerProducer zapisuje projekty w plikach . Plik taki jest zbiorem wszystkich materiałów związanych z filmem. Można korzystać ze standardowych przycisków systemu Windows. kliknij przycisk Otwórz projekt w głównym oknie programu CyberLink PowerProducer. Ponieważ wszystkie ustawienia są zapisywane w pliku projektu. Przyciski służące do tych zadań znajdują się w górnej części okien większości funkcji programu CyberLink PowerProducer. w programie PowerProducer można ciąć. zawsze możemy zacząć od początku. a także otworzyć lub zapisać istniejący plik. edytować i usuwać klipy wideo. jednak nie stanowi ostatecznej produkcji. mąki i mleka.Rozdział 1: Wprowadzenie Projekty programu PowerProducer Aby otworzyć projekt programu CyberLink PowerProducer.

CyberLink PowerProducer Uwaga: Narzędzia te nie są dostępne we wszystkich funkcjach. 8 .

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie. gdzie można uaktualnić wersję programu.Rozdział 1: Wprowadzenie Uaktualnienia wersji programu Uaktualnienia programu mogą być od czasu do czasu udostępniane przez firmę CyberLink. Uwaga: Aby użyć tej funkcji należy połączyć się z Internetem. kliknij przycisk w rzędzie przycisków u góry okna. 9 . Okno przeglądarki internetowej otworzy sklep internetowy Cyberstore firmy CyberLink. a także otrzymać informacje o firmie CyberLink i jej produktach.

Opcje te są opisane poniżej. W celu rozróżnienia przechwyconych plików program CyberLink PowerProducer dodaje do każdego z nich unikalny znacznik czasu. Utwórz nowy rozdział co: Ta opcja powoduje. że po każdorazowym upłynięciu podanego czasu automatycznie tworzony jest nowy rozdział. czy dysk twardy. czy po odtworzeniu filmu program ma powrócić do menu płyty. jak mają być dzielone przechwytywane sekwencje wideo. Katalog ten jest ustawiany podczas instalacji. Domyślna nazwa przechwyconego wideo: Wprowadzona tutaj nazwa będzie nadawana każdemu przechwytywanemu plikowi. które są automatycznie usuwane po zakończeniu programu. Katalog ten jest ustawiany podczas instalacji. na którym katalog się znajduje udostępnia wystarczająco dużo wolnego miejsca na wyprodukowany materiał. Opcje projektu • • Tryb odtwarzania filmu: Ta opcja umożliwia określenie. Katalog roboczy: W tym katalogu program CyberLink PowerProducer zapisuje dane wyjściowe. Aby ustawić te opcje. czy przejść do następnego filmu.CyberLink PowerProducer Opcje produkcji Program CyberLink PowerProducer posiada wiele opcji. naciśnij przycisk . W przypadku zmiany katalogu należy sprawdzić. Podziel przechwycone wideo odpowiednio do limitu wielkości płyty: W tym miejscu można określić. które można dostosować zależnie od sposobu pracy. • • • • 10 . Katalog tymczasowy: W tym katalogu program CyberLink PowerProducer zapisuje pliki tymczasowe. gdzie można dowolnie zmieniać właściwości programu. który jest dostępny w większości okien. żeby zmieściły się na płytach danego typu. Otworzy się okno dialogowe z zakładkami Projekt i Audio/Wideo.

Niska jakość (LP).Rozdział 1: Wprowadzenie • • • • Włącz technologię Cyberlink MPEG@Best: Sprawdź równowagę pomiędzy szybkością nagrywania i jakością wideo podczas nagrywania wideo w formacie MPEG. Włącz miniatury wideo: Zaznacz tę opcję. • Płyta Blu-ray (BD): SD (Standard Definition) lub HD (High Definition). Po wybraniu tej opcji. • Jakość wideo: Wybierz jakość wideo dla płyty. Najniższa jakość (EP) i Smart Fit. 11 . Standardowa jakość (SP). aby wyświetlać obraz wideo w miniaturach rozdziałów w menu płyty. Opcja Smart Fit automatycznie dopasowuje szybkość bitową w celu uzyskania najwyższej jakości wideo przy zachowaniu wielkości pliku. których rozdzielczość jest wyższa od zastosowanej w wynikowym filmie. Opcje wideo/audio Uwaga: Dostępne opcje jakości wideo i audio zależą od wybranego formatu płyty. Dostępne opcje jakości wideo zależą od typu tworzonej płyty: • VCD: Wysoka jakość • DVD: Wysoka jakość (HQ). który wykorzysta całą pojemność używanej płyty. Domyślny styl menu: Pozwala określić ulubiony styl (plik . można ograniczyć długość wyświetlanego wideo poprzez wprowadzenie wartości dla opcji Długość wyświetlania menu zdefiniowana przez użytkownika.fl). który będzie używany dla każdego nowego projektu programu CyberLink PowerProducer. Zapisz zdjęcia na płycie: Powoduje utworzenie kopii zapasowych oryginalnych zdjęć.

12 . który zostanie użyty. (Ten format może powodować problemy z kompatybilnością ze standardem NTSC. Dźwięk Dolby Digital jest zapisywany w formacie Dolby Digital Consumer Encoder.CyberLink PowerProducer Uwaga: Ustawienia jakości wideo charakteryzują się różnymi szybkościami bitowymi i różnymi rozmiarami plików. tym większy plik wynikowy i krótszy czas odtwarzania materiału. • • Jakość audio: Różne jakości dźwięku obejmują: LPCM (nieskompresowany format audio). Kraj: Wybierz kraj. Ponadto do przechwytywania i renderowania wideo o wysokiej jakości wymagana jest większa moc obliczeniowa. Wybór kraju określa system TV (PAL lub NTSC). Im wyższa jakość wideo. który można zmieścić na płycie. Dźwięk MPEG jest zapisywany w skompresowanym formacie MPEG-1.) MP3 to dźwięk w formacie MPEG-1 Layer 3. w którym będzie odtwarzana płyta.

. DVD+VR CD-R.asf.wma .dat. . . DVD-Video. . . . .tif. .jpeg.Rozdział 1: Wprowadzenie Obsługiwane formaty Poniżej zamieszczono listę formatów płyt i plików obsługiwanych przez program CyberLink PowerProducer: Obsługiwane formaty płyt i plików Typy płyt Formaty plików Rodzaje płyt CD Formaty płyt CD Formaty źródła audio Formaty źródła obrazu Formaty źródła wideo BD-RE.dvr-ms 13 .vob. BD-R. . DVD-R. DVD-RAM BDAV. . DVD+R. .gif. . . DVD-RW. DVD+RW. .avi.tpd. DVD-VR.tod. . SVCD .jpg.mp3. .tiff.psd . .mpeg.mod.wav.bmp.wmv.mpg. CD-RW VCD. .

CyberLink PowerProducer Wymagania systemowe Poniżej wymieniono zalecane minimalne parametry systemu wymagane do pracy z programem. W przypadku niektórych systemów spełniających poniższe minimalne wymagania może okazać się. że wykonanie pewnych zadań wymaga dodatkowych możliwości technicznych. Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Pamięć • Windows Vista/XP/2000 • 128MB SDRAM (zalecane 256MB SDRAM) • 256MB (zalecane 512MB) w przypadku funkcji Right-to-Disc • 512 MB na potrzeby bezpośredniego nagrywania materiału HDV na płyty BD 14 .

4 GHz • 1GB na tworzenie płyt VCD • 5 GB na tworzenie płyt DVD • Urządzenie zgodne ze standardem OHCI IEEE 1394 Miejsce na dysku twardym DV/HDV 15 .2 GHz (zalecany Pentium 4 2.4 GHz) lub AMD Athlon XP 2200+ • przechwytywanie z taśmy HDV w czasie rzeczywistym: Intel Pentium 4 2.4 GHz • bezpośrednie nagrywanie materiału DV na płytę DVD: Intel Pentium 4 2.8 GHz) lub AMD Athlon XP 2400+ • bezpośrednie nagrywanie materiału HDV na płytę BD: Intel Pentium 4 2.4 MHz lub AMD Athlon XP 2400+ • przechwytywanie w czasie nierzeczywistym z taśmy DV: Intel Pentium III 450 MHz lub AMD Athlon 500 MHz • funkcja Right-to-Disc: Intel Pentium 4 2.4 GHz (zalecany Pentium 4 2.Rozdział 1: Wprowadzenie Minimalne wymagania systemowe Procesor • zapis w formacie VCD (MPEG-1): Intel Pentium II 450 MHz lub AMD Athlon 500 MHz • zapis w formacie DVD (MPEG-2): Intel Pentium III 700 MHz lub AMD Athlon 700 MHz • przechwytywanie w czasie rzeczywistym z taśmy DV do formatu MPEG-1: Intel Pentium III 800 MHz lub AMD Athlon 800 MHz • przechwytywanie w czasie rzeczywistym z taśmy DV: Intel Pentium 4 2.

CyberLink PowerProducer Minimalne wymagania systemowe Przechwytywa nie • Przechwytywanie analogowego sygnału wideo: urządzenie do przechwytywania USB lub PCI zgodne ze standardami WDM • Przechwytywanie wideo z kamery cyfrowej DV: urządzenie ze złączem wejścia/wyjścia IEEE 1394 zgodne ze standardami OHCI • Import zdjęć z aparatu cyfrowego: interfejs USB Uwaga: Aby wyświetlić podgląd zawartości HDV podczas przechwytywania wideo. 16 . zaleca się użycie karty graficznej nVidia 6200 (lub lepszej) lub ATI X700 (lub lepszej).

29 Edycja pokazu slajdów na str. Należy pamiętać. na str. że niektóre funkcje mogą być niedostępne w posiadanej wersji oprogramowania ze względu na pewne ograniczenia dotyczące programów oferowanych w pakietach z produktami OEM.32 Organizacja projektu na str. dostosować płytę DVD do własnych wymagań. Niniejszy rozdział składa się z następujących części: Uwaga: W tym podręczniku użytkownika przedstawiono ogólne instrukcje korzystania z programu CyberLink PowerProducer.50 17 . nagrać materiał obraz DV/HDV bezpośrednio na płycie DVD oraz dokonać edycji płyty po jej nagraniu.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem W tym rozdziale opisano proces produkcji filmu od przechwytywania materiału do nagrania gotowej produkcji na płytę.37 Dostosowywanie strony menu płyty na str.20 Edycja klipów na str. W tym rozdziale skoncentrowano się na pasjonujących.46 Edycja wcześniej nagranej płyty. • • • • • • • • • Wybór formatu płyty na str. Zamieszczone instrukcje pozwalają utworzyć płytę wideo lub pokaz slajdów z pełnym zestawem funkcji.18 Pozyskiwanie materiału na str.35 Podgląd materiału na płycie na str.39 Materiał wyjściowy na str. kreatywnych aspektach produkcji filmu.

Kliknij funkcję Utwórz płytę z filmem. na którym zamierzamy odtwarzać uzyskany materiał.CyberLink PowerProducer Wybór formatu płyty Pierwszy krok produkcji płyty z filmem to wybór formatu płyty. 3. 18 . wykonaj następujące czynności: 1. Po uruchomieniu ekran wygląda następująco: 2. długości i jakości posiadanego materiału wideo oraz rodzaju urządzenia. Wybierz żądany format płyty: • • VCD: nadaje się do tworzenia filmów o niższej jakości lub pokazów slajdów. Uruchom program CyberLink PowerProducer. którą chcesz utworzyć. Zostaje wyświetlone okno Wybierz płytę. Wybór formatu płyty zależy od posiadanej nagrywarki. Aby rozpocząć produkcję płyty z filmem. SVCD nadaje się do tworzenia filmów o średniej jakości zawierających menu takie jak te na płytach DVD.

Dodatkowe informacje na temat proporcji wyświetlania TV. DVD: umożliwia tworzenie dłuższych filmów o wysokiej jakości. • Pojemność płyty: określ pojemność używanej płyty.82.) • Płyta Blu-ray (BD): pozwala tworzyć wysokiej jakości filmy wideo w standardzie High Definition. • • 5. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Formaty nagrania wideo na str. można znaleźć w części Często zadawane pytania na str. (Wymaga nagrywarki płyt Blu-ray).Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem 4. Kliknij przycisk . 19 . • Proporcje wyświetlania TV: wybierz proporcje wyświetlania TV dla danej płyty.91. (Wymaga nagrywarki DVD. Ustaw pozostałe opcje odpowiednio do wymagań: Format nagrania wideo: wybierz format nagrania wideo. aby przejść do innych funkcji programu PowerProducer.

29. które trzeba przechwycić. Po zaimportowaniu. 20 . a potem kliknij Materiał. Aby połączyć klipy wideo ze zdjęciami. Informacje o czynnościach. Wybierz format płyty. 2. Produkcja może zawierać jednocześnie materiał filmowy i zdjęcia. 4. należy najpierw pozyskać materiał wideo. Informacje o czynnościach. Użytkownik może już mieć pliki w formacie cyfrowym. jakie można wykonać na klipach wideo zamieszczono w części Edycja pokazu slajdów na str. .CyberLink PowerProducer Pozyskiwanie materiału Aby można było zmontować produkcję wideo. Funkcje importowania i przechwytywania można znaleźć w oknie Materiał w opcji Utwórz płytę z filmem. wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom program CyberLink PowerProducer. 3.22). może także dysponować oryginalnymi nagraniami ze źródła analogowego lub cyfrowego. Aby dotrzeć do okna Materiał. należy oddzielnie pozyskać materiał wideo i utworzyć pokaz slajdów ze zdjęć (patrz Importowanie zdjęć na str. Kliknij funkcję Utwórz płytę z filmem. Otworzy się okno Wybierz źródło importu lub przechwytywania z listy dostępnych urządzeń po lewej stronie. klipy wideo i zdjęcia (w albumach) pojawią się w oknie Autor jako miniatury. jakie można wykonać na klipach wideo zamieszczono w części Edycja klipów na str.32. W kolejnych częściach przedstawiono czynności wymagane do zaimportowania lub przechwycenia treści specyficzne dla wybranej metody. Procedury przechwytywania materiału zależą od wykorzystywanego urządzenia. które wystarczy zaimportować do programu CyberLink PowerProducer.

Importowanie plików wideo z kamery z dyskiem twardym Do programu CyberLink PowerProducer można importować pliki wideo nagrane kamerą z dyskiem twardym. Po podłączeniu do komputera kamera z dyskiem twardym jest widoczna jako wymienny dysk twardy.28 Importowanie plików wideo Aby zaimportować pliki wideo (wraz z dźwiękiem) w celu wykorzystania ich w programie CyberLink PowerProducer. zobacz Określanie proporcji klipu wideo na str. Instrukcje importowania plików do programu CyberLink PowerProducer po skopiowaniu ich do komputera zawiera rozdział Importowanie plików wideo na str. Proporcje wyświetlania klipu wideo można również ustawić ręcznie. należy je najpierw skopiować do komputera. Pliki wideo importuje się. 21 . kliknij opcję Pliki wideo w polu Importuj w oknie Materiał.21. Uwaga: Aby można było zaimportować pliki wideo z kamery z dyskiem twardym do programu CyberLink PowerProducer.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem Uwaga: Proporcje obrazu zaimportowanego klipu wideo zależą od proporcji oryginalnego klipu. z jednym zastrzeżeniem: program CyberLink PowerProducer umożliwia podgląd plików wideo przed ich otwarciem. Do uruchamiania i zatrzymywania sekwencji wideo służą przyciski znajdujące się pod oknem podglądu. używając okna dialogowego Otwórz.

które chcesz dodać. • Aby dodać slajdy do albumu.CyberLink PowerProducer Importowanie zdjęć Do programu CyberLink PowerProducer można importować zdjęcia. Otworzy się okno dialogowe Dodaj zdjęcia do albumu. Uwaga: Aby można było zaimportować zdjęcia z kamery z dyskiem twardym do programu CyberLink PowerProducer. Aby importować zdjęcia. Pokaz slajdów to prezentacja.22. kliknij polecenie Dodaj slajdy. Zdjęcia i ustawienia pokazu slajdów umieszczane są w zbiorach nazywanych albumami. Możesz dodać pojedynczy plik z podkładem muzycznym lub pojedynczy typ przejścia do każdego albumu w pokazie slajdów. które chcesz dodać do pokazu. Kliknij Zdjęcia pod opcją Import w oknie Materiał. 22 . która może zawierać zdjęcia. wykonaj następujące czynności: 1. Uwaga: Do albumu można dodać maksymalnie 256 zdjęć. efekty przejść i podkład muzyczny. 2. Zdjęcia są wyświetlane w scenopisie obrazkowym jako slajdy. a następnie otwórz zdjęcia. Otwórz zdjęcia. należy je najpierw skopiować do komputera. Instrukcje importowania plików do programu CyberLink PowerProducer po skopiowaniu ich do komputera zawiera rozdział Importowanie zdjęć na str. Po podłączeniu do komputera kamera z dyskiem twardym jest widoczna jako wymienny dysk twardy. aby oglądać je jako pokaz slajdów. a pierwszy slajd w oknie albumu jako miniatura. Importowanie zdjęć z kamery z dyskiem twardym Do programu CyberLink PowerProducer można importować zdjęcia zarejestrowane kamerą z dyskiem twardym.

3. aby importować sceny. Zlokalizuj materiał. kliknij opcję Sceny na DVD. Aby importować scenę na DVD. że zostanie zaimportowany właściwy materiał. Kliknij Scena na DVD pod opcją Import w oknie Materiał. 2. Przechwytywanie z kamery cyfrowej (DV) Aby przechwycić sekwencję wideo (wraz z dźwiękiem) z kamery cyfrowej DV w celu wykorzystania w programie CyberLink PowerProducer. który chcesz przechwycić. 23 .Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem Importowanie sceny na DVD Aby zaimportować sceny wideo (wraz z dźwiękiem) z płyty DVD w celu wykorzystania w programie PowerProducer. Zlokalizuj materiał. używając znajdujących się pod nim przycisków. Włóż płytę i wybierz napęd DVD. W oknie. 4. 3. wykonaj następujące czynności: 1. • Aby upewnić się. W celu dokładniejszego wyszukania potrzebnego materiału można użyć opcji Listy odtwarzania oraz Sceny. Uwaga: Niektóre płyty DVD są chronione technologiami uniemożliwiającymi zaimportowanie ich zawartości. który chcesz zaimportować. W celu przechwycenia sekwencji z kamery cyfrowej DV wykonaj następujące czynności: 1. kliknij . Kliknij Wideo pod opcją Przechwytuj w oknie Materiał. można go przejrzeć w oknie podglądu. 2. Kliknij . kliknij opcję Kamera cyfrowa DV. które się otworzy.

czy kamera cyfrowa DV została przełączona w tryb magnetowidu (VCR). . 4. 5. 2. kliknij przycisk Aby zakończyć przechwytywanie po pozyskaniu wymaganego materiału. który chcesz przechwycić. • • • W tym celu można zastosować przyciski odtwarzania znajdujące się pod oknem podglądu. Zlokalizuj materiał. Aby rozpocząć przechwytywanie. wykonaj następujące czynności: 1.CyberLink PowerProducer Uwaga: Sprawdź. 24 . czy kamera cyfrowa HDV została przełączona w tryb magnetowidu (VCR). które się otworzy. Uwaga: Przechwytywanie w czasie nierzeczywistym jest kontynuowane po zakończeniu odgrywania materiału wideo w urządzeniu źródłowym. Kliknij Wideo pod opcją Przechwytuj w oknie Materiał. Przechwytywanie z kamery cyfrowej HDV Aby przechwycić sekwencję wideo (wraz z dźwiękiem) z kamery cyfrowej HDV w celu wykorzystania w programie CyberLink PowerProducer. kliknij opcję Kamera cyfrowa HDV. Możliwe jest wprowadzenie kodu czasowego sekwencji. którą zamierzamy przechwycić. kliknij . którą program PowerProducer ma przechwycić od bieżącej pozycji po rozpoczęciu nagrywania. kliknij przycisk . W oknie. W polu Czas auto-nagrywania można wprowadzić czas trwania (w minutach i sekundach) sekwencji. Uwaga: Sprawdź. Aby przechwycić wideo z kamery cyfrowej HDV. 3. co zapobiega pomijaniu klatek sekwencji wideo.

którą program PowerProducer ma przechwycić od bieżącej pozycji po rozpoczęciu nagrywania. Kliknij . kliknij przycisk . Przechwytywanie z telewizji Aby przechwycić sekwencję wideo (wraz z dźwiękiem) z telewizji w celu wykorzystania w programie CyberLink PowerProducer. W polu Czas auto-nagrywania można wprowadzić czas trwania (w minutach i sekundach) sekwencji.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem • • • W tym celu można zastosować przyciski odtwarzania znajdujące się pod oknem podglądu. w którym można skonfigurować szereg opcji. Aby rozpocząć przechwytywanie. Kliknij TV pod opcją Przechwytuj w oknie Materiał. . W oknie. co zapobiega pomijaniu klatek sekwencji wideo. 4. Możliwe jest wprowadzenie kodu czasowego sekwencji. kliknij • . którą zamierzamy przechwycić. kliknij opcję TV. Uwaga: Przechwytywanie w czasie nierzeczywistym jest kontynuowane po zakończeniu odgrywania materiału wideo w urządzeniu źródłowym. którą program CyberLink PowerProducer ma przechwycić od momentu rozpoczęcia nagrania. kliknij przycisk Aby zakończyć przechwytywanie po pozyskaniu wymaganego materiału. aby otworzyć okno dialogowe. 2. 5. 3. • 25 . który zamierzasz nagrywać. W polu Czas auto-nagrywania można wprowadzić czas trwania (w minutach i sekundach) sekwencji. Wybierz kanał. W celu przechwycenia sekwencji z telewizji wykonaj następujące czynności: 1. które się otworzy.

CyberLink PowerProducer

4. 5.

Aby rozpocząć przechwytywanie, kliknij przycisk

.

Aby zakończyć przechwytywanie po pozyskaniu wymaganego materiału, kliknij przycisk .

Przechwytywanie z magnetowidu (VCR)
Aby przechwycić sekwencję wideo (wraz z dźwiękiem) z magnetowidu w celu wykorzystania w programie CyberLink PowerProducer, kliknij opcję VCR. W celu przechwycenia sekwencji z magnetowidu wykonaj następujące czynności: 1. 2. Kliknij Wideo pod opcją Przechwytuj w oknie Materiał. W oknie, które się otworzy, kliknij • 3. .

Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe, w którym można skonfigurować szereg opcji. .

Aby rozpocząć przechwytywanie, kliknij przycisk •

4.

W polu Czas auto-nagrywania można wprowadzić czas trwania (w minutach i sekundach) sekwencji, którą program CyberLink PowerProducer ma przechwycić od momentu rozpoczęcia nagrania. Aby zakończyć przechwytywanie po pozyskaniu wymaganego materiału, kliknij przycisk .

Przechwytywanie z kamery komputerowej
Aby przechwycić sekwencję wideo z kamery komputerowej (internetowej) w celu wykorzystania w programie CyberLink PowerProducer, kliknij opcję Kamera PC. W celu przechwycenia zdjęć z kamery PC, wykonaj następujące czynności:

26

Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem

1. 2.

Kliknij Wideo pod opcją Przechwytuj w oknie Materiał. W oknie, które się otworzy, kliknij • .

Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe, w którym można skonfigurować szereg opcji. .

3.

Aby rozpocząć przechwytywanie, kliknij przycisk •

4.

W polu Czas auto-nagrywania można wprowadzić czas trwania (w minutach i sekundach) sekwencji, którą program CyberLink PowerProducer ma przechwycić od momentu rozpoczęcia nagrania. Aby zakończyć przechwytywanie po pozyskaniu wymaganego materiału, kliknij przycisk .

Przechwytywanie z aparatu cyfrowego
Aby przechwycić zdjęcia z aparatu cyfrowego w celu wykorzystania w programie CyberLink PowerProducer, kliknij opcję Aparat cyfrowy. W celu przechwycenia zdjęć a aparatu cyfrowego wykonaj następujące czynności: 1. 2. 3. Kliknij Zdjęcia pod opcją Przechwytuj w oknie Materiał. Otworzy się okno dialogowe Pokaz zdjęć. Z rozwijanej listy wybierz aparat cyfrowy. Wybierz zdjęcia, które chcesz przechwycić. • • • Zaznacz opcję Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia. Aby przejść do widoku mniejszych lub większych miniatur, kliknij . Jeśli ilość miniatur w urządzeniu przekracza jedną stronę wyświetlanego okna, użyj przycisków wyświetlić kolejne strony z miniaturami. i , aby

27

CyberLink PowerProducer

4. 5.

Aby wybrać katalog, w którym zdjęcia mają zostać zapisane, kliknij przycisk . Kliknij przycisk .

Określanie proporcji klipu wideo
Podczas przechwytywania lub importowania klipu wideo program CyberLink PowerProducer automatycznie wykrywa proporcje obrazu dla danego klipu. Jeśli wykorzystywane pliki wideo nagrane są z odmiennymi proporcjami wyświetlania, ustawienia te można ręcznie dostosować tak, aby pasowały do proporcji wyświetlania całego filmu. Aby ręcznie dostosować proporcje wyświetlania dla danego klipu wideo, należy wykonać poniższe czynności: 1. 2. 3. Wybierz klip wideo z okna Autor. Kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo i wybierz polecenie Właściwości, aby otworzyć okno Właściwości wideo. Wybierz odpowiednie proporcje wyświetlania dla danego klipu wideo i kliknij przycisk .

28

7. a następnie kliknij . Przesuń suwak pod oknem poglądu do początku żądanego fragmentu. 4. Aby wykonać cięcie AB. który chcesz przyciąć. a następnie kliknij . Wpisz czas/slajd początkowy żądanego fragmentu w podanych polach. Przesuń suwak pod oknem poglądu do początku żądanego 6. a następnie kliknij . Kliknij zakładkę Cięcie AB. Kliknij przycisk Autor. . Cięcie AB Opcja Cięcie AB pozwala na przycięcie brzegów klipu lub wycięcie fragmentu ze środka i pozostawienie brzegów. Ustaw czas/slajd początkowy wykonując jedną z poniższych czynności: • • 5. Kliknij opcję Zachowaj zaznaczone lub Usuń zaznaczone . 2. 3. Przycięty klip będzie widoczny w oknie 29 . Kliknij klip. Kliknij Klipy wideo pod nagłówkiem Edycja. a następnie kliknij . wykonaj następujące czynności: 1. Wyświetlone opcje umożliwiają edycję klipów wideo oraz pokazów slajdów. Ustaw czas/slajd końcowy wykonując jedną z poniższych czynności: • • Wpisz czas/slajd początkowy żądanego fragmentu w podanych polach. fragmentu.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem Edycja klipów Opcje edycji klipów znajdują się w oknie Edytuj klipy w ramach funkcji Utwórz płytę z filmem.

wykonaj następujące czynności: 1. wykonując jedną z następujących czynności: 30 . aby ułatwić sobie pracę. Wybierz klip. 2. kliknij przycisk Scalone klipy są wyświetlane w oknie Autor jako jeden klip. 2. Aby usunąć klip z listy scalania. Dzielenie Długą sekwencję wideo można podzielić na dwa klipy w celu przeprowadzenia dalszej edycji. wykonaj następujące czynności: 1. a następnie dodaj go do listy scalania przyciskiem . . Do pojedynczego klipu można dodać plik podkładu muzycznego lub efekt przejścia w pokazie slajdów. Powtarzaj tę czynność dopóty. 3.CyberLink PowerProducer Scalanie Możesz scalić kilka klipów w jeden. Kliknij zakładkę Dzielenie. Aby scalić klipy. dopóki nie dodasz wszystkich klipów do scalenia. Uwaga: Nie można scalać klipów wideo z albumami. kliknij przycisk Przyciski i . Ustaw czas/slajd podziału (klatkę lub slajd. • • 4. Kliknij zakładkę Scalanie. Kliknij Klipy wideo pod nagłówkiem Edycja. Uwaga: Podczas scalania klipów wideo. Kliknij Klipy wideo pod nagłówkiem Edycja. obok którego ma nastąpić podział klipu). służą do zmiany kolejności klipów. Aby podzielić klip. 3. Aby scalić klipy. wszystkie klipy zostaną dostosowane do wybranych proporcji wyświetlania dla całego filmu.

Aby podzielić klip. 31 . aby znaleźć czas podziału. aby znaleźć slajd po którym ma nastąpić podział. Klip wideo: użyj suwaka. Album: użyj suwaka. kliknij przycisk Podzielony klip będzie wyświetlany w oknie Autor jako dwa osobne klipy. .Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem • • 4.

Otworzy się okno dialogowe 32 . które pojawia się po imporcie zdjęć w oknie Materiał.22. a w scenopisie obrazkowym – zawarte w albumie slajdy. Kliknij Dodaj slajdy. Aby dodać zdjęcia do istniejącego albumu w pokazie zdjęć. Otwórz zdjęcia. 2. Kliknij Pokaz zdjęć pod nagłówkiem Edycja. 3. W oknie podglądu zostaje wyświetlony podgląd albumu.CyberLink PowerProducer Edycja pokazu slajdów Można modyfikować album w oknie Pokaz zdjęć. który chcesz zmienić. użyj funkcji Importowanie zdjęć. Wybierz album. Tworzenie nowego albumu Aby utworzyć nowy album. Przeglądanie właściwości albumu Aby wyświetlić właściwości albumu. lub po wybraniu opcji Pokaz zdjęć pod nagłówkiem Edycja w oknie Materiał. Dodawanie slajdów do albumu Po utworzeniu pokazu slajdów można dodać do niego nowe zdjęcia w oknie Pokaz zdjęć. które chcesz dodać. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Importowanie zdjęć na str. 4. Aby wybrać album. kliknij przycisk lub . kliknij prawym przyciskiem myszy slajd podglądu w oknie albumu lub miniaturę w okienku Autor i wybierz opcję Właściwości. Otworzy się okno dialogowe Dodaj zdjęcia do albumu. wykonaj następujące czynności: 1.

aby dodać go do wybranego pliku wideo. Powtarzanie podkładu dźwiękowego przez cały czas trwania klipu wideo. wykonaj następujące czynności: 1. 3. 4. . • Aby usunąć ścieżkę dźwiękową. Przycinanie pliku audio za pomocą suwaków na pasku przycinania. Otworzy się okno dialogowe Podkład Aby otworzyć ścieżkę dźwiękową. kliknij . kliknij przycisk . Wybierz album. 33 . Kliknij przycisk dźwiękowy. W razie konieczności można skorzystać z następujących opcji: • • • • Narastający/Zanikający. W tym oknie można zmienić nazwę albumu.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem wyświetlające właściwości albumu. Kliknij przycisk . Ścieżka dźwiękowa wyświetli się w oknie dialogowym Podkład dźwiękowy. Dostosowywanie głośności. aby usłyszeć podkład dźwiękowy. 5. Kliknij Pokaz zdjęć pod nagłówkiem Edycja. Dodawanie podkładu dźwiękowego do albumu Możesz dodać plik audio do albumu. Aby dodać podkład dźwiękowy do albumu. który chcesz zmienić. W tym miejscu można dokonać edycji pliku audio albo kliknąć plik. 2.

Dodawanie efektów przejścia Aby ustawić efekt przejścia dla wszystkich slajdów albumu. W celu dopasowania czasu trwania do długości pliku audio. W celu ustawienia czasu trwania albumu kliknij opcję Album i wprowadź odpowiedni czas. aby zastosować te same efekty przejścia we wszystkich albumach. Wprowadź czas trwania efektu przejścia w sekundach • Kliknij . Jest to szczególnie przydatna opcja przy zdjęciach o rozdzielczości wyższej niż DVD (720x480). zaznacz opcję Zapisz zdjęcia na płycie. 34 . kliknij opcję Dopasuj do muzyki i wprowadź odpowiedni czas. można również dopasować czas pokazu slajdów do długości towarzyszącego mu podkładu dźwiękowego. W celu ustawienia czasu wyświetlania slajdu kliknij opcję Slajdy i wprowadź odpowiedni czas. 2. Zapisywanie pokazu zdjęć na płycie Aby nagrać pokaz slajdów na płycie. Z rozwijanej listy wybierz efekt przejścia.CyberLink PowerProducer Ustawianie czasu trwania Możliwe jest określenie czasu wyświetlania każdego ze slajdów lub albumów zawartych w pokazie. wykonaj następujące czynności: 1.

Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem

Organizacja projektu
Kolejność miniatur w sekcji Autor okna Materiał odpowiada kolejności klipów wideo w produkcji. Organizacja materiałów w projekcie polega na zmienianiu kolejności, usuwaniu oraz podglądaniu zawartości poszczególnych klipów.
Uwaga: Proporcje wyświetlania menu miniatur to zawsze 4:3. Do klipów o proporcjach wyświetlania 16:9 zostaną dodane ramki.

Usuwanie klipu Aby usunąć niepotrzebny klip z okna Autor, wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Kliknij klip prawym przyciskiem myszy, potem wybierz Usuń z menu. Wybierz go, a potem naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Odtwarzanie klipu Aby odtworzyć klip z okna Autor, wykonaj jedną z poniższych czynności: • • • Dwukrotnie kliknij klip. Zaznacz klip a potem kliknij . Kliknij klip prawym przyciskiem myszy, potem wybierz Odtwarzaj z menu.

Przesuwanie miniatur Aby przesunąć klip, wykonaj jedną z poniższych czynności: • Kliknij klip prawym przyciskiem myszy, wybierz Przesuń do przodu (w stronę początku projektu) lub Przesuń do tyłu (w stronę końca projektu). Klip przesuwa się o jedną pozycję w określoną stronę.

35

CyberLink PowerProducer

Przeciągnij i upuść klip na inny klip. Taka czynność zamienia pozycje klipów.

36

Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem

Podgląd materiału na płycie
Gdy klipy są już ułożone, a materiał zakończony, zalecany jest podgląd całej produkcji przed nagraniem na płycie. Można też obejrzeć podsumowanie produkcji oraz menu płyty.

Podgląd produkcji przed nagraniem.
Aby wyświetlić podgląd całej produkcji, wraz z wideo, pokazami slajdów oraz wszystkimi dodanymi ustawieniami, kliknij zakładkę Podgląd. Okienko Autor zmieni się w okienko Podgląd. Kliknij , aby włączyć podgląd. Do uruchamiania i zatrzymywania sekwencji wideo służą przyciski znajdujące się pod oknem podglądu.

Podgląd klipu
Kliknięcie klipu wideo lub albumu w oknie Autor powoduje wyświetlenie pierwszej klatki w oknie podglądu. Podgląd klipu wideo Aby obejrzeć zawartość klipu wideo w oknie podglądu, kliknij odpowiedni przycisk pod spodem tego okna. Podgląd albumu Aby obejrzeć album w oknie podglądu, podświetl pokaz slajdów, a następnie użyj odpowiedniego przycisku do odtwarzania na dole okna. Wyświetlanie właściwości elementu Użytkownik może wyświetlać właściwości klipów, takie jak nazwa pliku, rozdzielczość oraz czas odtwarzania (a także inne informacje).

37

Podgląd struktury DVD Aby obejrzeć strukturę menu płyty. Przycisk ten jest dostępny w większości okien programu CyberLink PowerProducer. kliknij pasekStruktura płyty w oknie Materiał. kliknij klip prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. 38 . ponownie kliknij pasek. Wyświetlanie podsumowania produkcji Kliknięcie przycisku w interfejsie programu CyberLink PowerProducer daje dostęp do aktualnych informacji dotyczących systemu i produkcji.CyberLink PowerProducer Aby przejrzeć właściwości klipu. kliknij go w oknie Struktura płyty. Aby obejrzeć dany utwór. Informacje o wielkości pliku i czasie trwania produkcji są dostępne obok tego przycisku. Aby zamknąć okno Struktura płyty.

Wybierz potrzebną opcję. aby wyświetlić wszystkie opcje. Aby dodać własny obraz jako obraz w tle. Można w nim modyfikować wygląd przycisków menu. Okno Dostosuj menu daje pełną kontrolę nad wyglądem menu. . kliknij . Aby ograniczyć ilość wyświetlanych opcji i ułatwić wybór. Wybieranie szablonu strony menu Szablony strony menu to połączenie ustawień dotyczących obrazów w tle. kliknij Menu pod nagłówkiem Edycja w oknie Materiał. Uwaga: Obraz w tle jest zawsze wyświetlany w proporcjach 4:3. Jeśli proporcje ekranu TV zostaną określone jako 16:9. kliknij przycisk Dodawanie własnego obrazu do obrazów tła. Aby określić szablon tła dla strony menu. • 2. Aby użyć tego obrazu dla wszystkich stron menu. przycisków i klatek. Aby otworzyć okno Dostosuj menu. • 3. obraz w tle zostanie wyświetlony z dodatkowymi pasami po obu stronach. Aby zamknąć okno dostosowywania. Kliknij przycisk Szablon. wykonaj następujące czynności: 39 . tekstu i ogólnego układu.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem Dostosowywanie strony menu płyty Menu pozwala na nawigację po gotowej płycie. wykonaj następujące czynności: 1. wybierz kategorię z listy rozwijanej lub wybierz WSZYSTKIE.

• 2. Wybierz potrzebną opcję. 3. należy wykonać następujące czynności: 1. kliknij przycisk . • Aby usunąć obraz ze Zdefiniowanej przez użytkownika kategorii. wybierz obraz i naciśnij . Wybór układu przycisków Aby określić układ przycisków. Kliknij przycisk i otwórz obraz. wykonaj następujące czynności: 40 . 3. wybierz kategorię z listy rozwijanej lub wybierz WSZYSTKIE. wykonaj następujące czynności: 1. aby wyświetlić wszystkie opcje. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych opcji i ułatwić wybór.CyberLink PowerProducer 1. Aby zamknąć okno dostosowywania. Wybrany obraz zostanie dodany do Zdefiniowanej przez użytkownika kategorii na liście rozwijanej. aby wyświetlić wszystkie opcje. wybierz kategorię z listy rozwijanej lub wybierz WSZYSTKIE. Aby zamknąć okno dostosowywania. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych opcji i ułatwić wybór. Kliknij opcję Ramka. Aby zamknąć okno dostosowywania. kliknij przycisk . Wybierz potrzebną opcję. kliknij przycisk Określanie liczby przycisków na stronie menu Aby określić liczbę przycisków na stronie menu. Wybieranie stylu ramki przycisków Aby określić styl ramki przycisków. . Kliknij Przyciski na stronie. 3. • 2. Kliknij przycisk Szablon. 2.

41 . Wybór stylu przycisków Aby określić styl przycisków. wybierz kategorię z listy rozwijanej lub wybierz WSZYSTKIE. wybierz kategorię z listy rozwijanej lub wybierz WSZYSTKIE. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych opcji i ułatwić wybór. kliknij przycisk . Kliknij Układ przycisków. • 2. aby wyświetlić wszystkie opcje. wykonaj następujące czynności: 1. Pobieranie szablonów Aby pobrać szablon z witryny internetowej firmy CyberLink: 1. Aby ograniczyć ilość wyświetlanych opcji i ułatwić wybór. Aby zamknąć okno dostosowywania. Wybierz potrzebną opcję. W oknie przeglądarki internetowej zostanie wyświetlona strona sklepu internetowego firmy CyberLink. których chcesz używać. Kliknij przycisk Więcej szablonów. Kliknij Styl przycisków. Uwaga: Aby użyć tej funkcji należy połączyć się z Internetem. Pobierz szablony. 3. • 2.fl) i skorzystać z nich w przyszłości. kliknij przycisk . aby wyświetlić wszystkie opcje. Wybierz potrzebną opcję. Zapisz szablon jako plik w folderze Ulubione Po modyfikacji ustawień w oknie Dostosuj menu można zapisać te ustawienia jako plik typu Ulubione (. 2. 3. Aby zamknąć okno dostosowywania.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem 1.

Ustawianie klipu wideo początkowego Klip wyznaczony na czołówkę to początkowa sekwencja. Ustawianie podkładu dźwiękowego Procedura dodawania podkładu dźwiękowego do menu jest taka sama jak procedura dodawania podkładu dźwiękowego do albumu. W profesjonalnych produkcjach czołówka zazwyczaj zawiera informacje lub ostrzeżenia dotyczące praw autorskich.fl) w 42 . Zapisz plik Po zapisaniu szablonu jako pliku typu Ulubione można otworzyć go i użyć jako szablonu. kliknij oknie dialogowym. a następnie wpisz nowy tekst. przed pojawieniem się strony menu. Procedura ta została opisana w części Dodawanie podkładu dźwiękowego do albumu na str. a oglądający nie może przewinąć tego segmentu.CyberLink PowerProducer Aby zapisać szablon jako plik Ulubione (. kliknij go dwukrotnie. Zmień tekst menu Aby zmienić tekst wyświetlany na stronie menu. Aby otworzyć plik Ulubione. które się otworzy. Podczas odtwarzania czołówki nie są dostępne przyciski nawigacji. . która zostanie odtworzona po włożeniu płyty do komputera. Aby zmienić czcionkę tekstu pojawiającego się na stronie menu.fl). Otwórz plik Ulubione (. kliknij Ulubione w oknie dialogowym. Możemy jednak umieścić w tym miejscu osobiste wprowadzenie lub dowolny inny klip wideo. kliknij ten tekst i naciśnij . które się otworzy. Zmień czcionkę w oknie dialogowym.33. które się otworzy i kliknij OK. Otwieranie szablonu z pliku Ulubione .

odtwarzanie filmu rozpoczyna się od razu po włożeniu płyty do odtwarzacza. Ustaw rozdziały na płycie. i otwórz żądany . (Im większa czułość wykrywania. a następnie wprowadź żądaną liczbę w polu tekstowym. Jeśli nie ustawiono rozdziałów. • 3. wykonaj następujące czynności: 43 . można przechodzić ze strony menu do określonych rozdziałów pomijając poprzedzający materiał. 4. wybierz opcję Ustaw rozdziały według scen. Aby usunąć plik ustawiony jako czołówka. Poszczególne rozdziały pojawiają się w scenopisie obrazkowym jako miniatury. Kliknij przycisk . 2. wykonaj następujące czynności: 1. Automatyczne ustawianie rozdziałów Aby automatycznie ustawić rozdziały. • Aby program CyberLink PowerProducer sam ustawił rozdziały. Kliknij Rozdziały pod opcją Edycja w oknie Materiał. plik.) Kliknij .Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem Aby ustawić klip jako czołówkę. Ustawianie rozdziałów nie jest jednak konieczne. kliknij przycisk Ustawianie rozdziałów Rozdziały umożliwiają łatwą nawigację po zawartości płyty. wybierz opcję Ustaw rozdziały równomiernie. Ręczne ustawianie rozdziałów Aby ustawić rozdziały ręcznie. kliknij przycisk Aby obejrzeć wideo czołówki. Jeśli chcesz określić liczbę rozdziałów na płycie. kliknij przycisk . Po ich ustawieniu. tym więcej rozdziałów. Względną liczbę rozdziałów można zmieniać przez zwiększanie lub zmniejszanie czułości wykrywania scen. aby rozpocząć ustawianie rozdziałów.

kliknij przycisk oknie listy odtwarzania wyświetlany jest podgląd. zaznacz go i kliknij przycisk . Aby wyświetlić podgląd i zaznaczyć fragment materiału wideo w oknie podglądu. Aby dodać wybrany fragment wideo do listy odtwarzania. Kliknij przycisk . Usuwanie rozdziałów Aby usunąć rozdział. 44 . klikając przycisk . gdzie chcesz dodać rozdział i kliknij . Uwaga: Listy odtwarzania dostępne są tylko wtedy. Użytkownik może zdefiniować kilka list odtwarzania materiału. 2.W Aby usunąć listę odtwarzania.CyberLink PowerProducer 1. Dodawanie listy odtwarzania Lista odtwarzania umożliwia określenie. aby ustawić rozdziały w tych miejscach. Użyj przycisków opcji odtwarzania. Aby dodać listę odtwarzania. kliknij przycisk . • • . wyszukaj tę klatkę w oknie podglądu i kliknij przycisk . Aby ustawić stopklatkę z klipu wideo w rozdziale jako miniaturę tego rozdziału w scenopisie obrazkowym. 2. Aby utworzyć nową listę odtwarzania. wykonaj następujące czynności: 1. użyj przycisków odtwarzania oraz funkcje punktu początkowego i końcowego. tworząc w ten sposób różne wersje nagranego filmu. gdy tworzy się płyty DVD-VR. Możesz cofnąć usuwanie rozdziałów. które partie materiału są wyświetlane podczas odtwarzania płyty DVD. w kolejności w jakiej zostały usunięte. Kliknij Lista odtwarzania pod opcją Edycja w oknie Materiał. 3. aby zlokalizować miejsca w klipie wideo. kliknij przycisk . Kliknij Rozdziały pod opcją Edycja w oknie Materiał.

kliknij przycisk . • Aby odznaczyć wszystkie klipy. Kliknij przycisk . W oknie podglądu zostaje wyświetlony podgląd listy odtwarzania. kliknij przycisk lub . Wybór listy odtwarzania Kiedy tworzymy nową listę odtwarzania. a w oknie Autor – zawarte na liście klipy.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem 3. Aby dodać wybrane klipy do listy odtwarzania. które nie są widoczne. 4. Mogą jednak istnieć także inne listy odtwarzania. 45 . w oknie podglądu listy odtwarzania pokazuje się odpowiedni podgląd. Aby wybrać inną listę odtwarzania. kliknij przycisk . kliknij przycisk . • Aby wybrać wszystkie klipy.

2. dokonaniu edycji klipów. CyberLink PowerProducer umożliwia zakończenie płyty na różne sposoby. dopóki nie zostaną zmienione. jednocześnie dostępnych może być kilka opcji. zapisać produkcję jako obraz płyty w celu późniejszego nagrania lub utworzyć folder DVD. Opcja Włącz ochronę buforu daje pewność. Możesz nagrać produkcję na płytę jako ostatni krok procesu produkcji. W zależności od napędu nagrywarki i rodzaju płyty. Konfigurowanie nagrywania Przed pierwszym nagraniem płyty konieczne jest skonfigurowanie ustawień nagrywania. można sfinalizować produkcję. 46 .CyberLink PowerProducer Materiał wyjściowy Po pozyskaniu materiału. dodaniu podkładu dźwiękowego oraz innych efektów i dostosowaniu układu oraz wyglądu płyty. Aby zatwierdzić ustawienia i powrócić do okna Materiał wyjściowy. 4. kliknij przycisk . Kliknij przycisk Wybierz nagrywarkę. Aby wprowadzić ustawienia. wykonaj następujące czynności: 1. przygotowaniu scenariusza projektu. gdy dysk twardy będzie zajęty. aby uporządkować pliki multimedialne na dysku twardym. 3. albo zabraknie zasobów systemowych. Wybierz szybkość nagrywania. Po wprowadzeniu ustawień program CyberLink PowerProducer będzie je stosował przy każdym następnym nagrywaniu. • . Ustawienia te są wprowadzane w oknie Materiał wyjściowy. że napęd zapisze dane bezbłędnie nawet wtedy. odpowiednie do różnych okoliczności.

aby powrócić do głównego okna programu CyberLink PowerProducer. aby odtworzyć płytę w odtwarzaczu programowym PowerDVD firmy CyberLink. Określ opcje nagrywania: • • 3.Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem Uwaga: Aby skasować zawartość płyty przed nagraniem. Uwaga: Proces nagrywania może potrwać co najmniej kilka minut. Nagranie produkcji na płytę to ostatni krok procesu produkcji. 47 . Kliknij Zamknij program PowerProducer. Zadanie rozpocznie się natychmiast. aby zamknąć program. . Kliknij przycisk Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu w czasie rzeczywistym. Nagrywanie produkcji na płytę. Wprowadź liczbę kopii płyty. Zaznacz opcję Nagraj na płytę w oknie Materiał wyjściowy. Renderowanie produkcji w programie CyberLink PowerProducer wymaga nieco cierpliwości! Po ukończeniu zadania. wpisz ją. Po nagraniu możliwe będzie odtwarzanie płyty w odtwarzaczu i udostępnienie go rodzinie i znajomym. Kliknij przycisk Przejdź do głównego okna. Aby nadać płycie etykietę woluminu. zależnie od długości i jakości wideo oraz mocy obliczeniowej komputera. 2. pojawi się okno z gratulacjami i kilkoma dalszymi opcjami wyboru. wykonaj następujące czynności: 1. kliknij przycisk .66. Procedura ta została opisana w części Kasowanie płyty na str. • • • Kliknij przycisk Odtwórz płytę. Aby nagrać produkcję na płytę.

3. • • Kliknij przycisk Przejdź do głównego okna. Tworzenie folderu DVD Utworzenie folderu DVD zachowuje na dysku twardym wszystkie pliki składające się na film i folder taki jest gotowy do nagrania. aby zamknąć program. aby powrócić do głównego okna programu CyberLink PowerProducer. Aby utworzyć folder DVD. wykonaj następujące czynności: 1. Uwaga: Utworzenie folderu DVD nadpisuje wszystkie dane w katalogu. Po ukończeniu zadania. jeśli komputer w chwili obecnej nie posiada nagrywarki. Kliknij przycisk . Kliknij i wybierz katalog. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu w czasie rzeczywistym.CyberLink PowerProducer Zapisywane produkcji jako obrazu płyty Możesz zapisać produkcję na dysku twardym jako obraz płyty w celu późniejszego nagrania. Zaznacz opcję Zapisz jako obraz płyty. Zaznacz opcję Utwórz folder DVD. 48 . Kliknij Zamknij program PowerProducer. w którym ma zostać zapisany folder DVD. Aby zapisać produkcję jako obraz płyty. 2. Ta opcja jest szczególnie przydatna. wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk i wybierz katalog. 2. Zadanie rozpocznie się natychmiast. w którym chcesz zapisać obraz płyty. pojawi się okno z gratulacjami i kilkoma dalszymi opcjami wyboru. a następnie wpisz nazwę pliku.

Rozdział 2: Produkcja płyty z filmem 3. aby powrócić do głównego okna programu CyberLink PowerProducer. pojawi się okno z gratulacjami i kilkoma dalszymi opcjami wyboru. Kliknij Zamknij program PowerProducer. • • Kliknij przycisk Przejdź do głównego okna. 49 . Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu w czasie rzeczywistym. Po ukończeniu zadania. Kliknij przycisk . aby zamknąć program. Zadanie rozpocznie się natychmiast.

że nagraliśmy materiał wideo. . Aby edytować płytę po nagraniu.46. Po nagraniu produkcji na płycie wielokrotnego zapisu (np. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Może się zdarzyć. Uruchom program CyberLink PowerProducer. Wybierz proporcje wyświetlania płyty i kliknij Wprowadź żądane zmiany w programie Power Producer i kliknij przycisk . Wybierz szybkość nagrywania. Kliknij Kliknij . Patrz Materiał wyjściowy na str. Kliknij funkcję Edytuj płytę. aby otworzyć napęd CD-ROM. w formacie -RF/VR lub +RW/VR) możemy ją potem dalej edytować. 6..CyberLink PowerProducer Edycja wcześniej nagranej płyty. 7. 3. wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk . Czy musimy wykasować całą płytę i nagrać nową? Niekoniecznie. 5. 50 . . 2. Włóż płytę docelową. który doskonale pasowałby do wcześniej utworzonej produkcji.. • • 4.

kamera internetowa lub magnetowid. że niektóre funkcje mogą być niedostępne w posiadanej wersji oprogramowania ze względu na pewne ograniczenia dotyczące programów oferowanych w pakietach z produktami OEM. odbiornik telewizyjny.56 Nagrywanie wideo z kamery komputerowej na płytę DVD na str. że po nagraniu będziemy jeszcze edytować materiał wideo i dostosowywać płytę DVD.54 Nagrywanie obrazu wideo z odbiornika TV na płytę DVD na str. można nagrać bezpośrednio na płytę DVD z pominięciem etapu zapisywania danych na dysku twardym. • • • • • Nagrywanie obrazu wideo z kamery cyfrowej DV na płytę DVD na str. Należy pamiętać.58 Nagrywanie obrazu wideo z magnetowidu (VCR) na płytę DVD na str. jeśli zależy nam tylko na przeniesieniu materiału wideo na płytę. Możemy jednak zdecydować. jak kamera cyfrowa DV/HDV.Rozdział 3: Right-to-Disc Materiał wideo z takich źródeł. Taką płytę można następnie odtwarzać w odtwarzaczu lub zapisać jej zawartość na potrzeby przyszłych projektów.60 51 . Niniejszy rozdział składa się z następujących części: Uwaga: W tym podręczniku użytkownika przedstawiono ogólne instrukcje korzystania z programu CyberLink PowerProducer. Metoda ta może zaoszczędzić nam wiele czasu. Najprostsza procedura polega na bezpośrednim nagraniu materiału wideo na płycie DVD.52 Nagrywanie obrazu wideo z kamery cyfrowej HDV na płytę DVD na str.

Włóż płytę. Uruchom program CyberLink PowerProducer. wybierz żądaną szybkość nagrywania. Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji. Kliknij funkcję Right-to-Disc. Z listy rozwijanej Szybkość maks. Wybierając kraj. konieczne jest posiadanie nagrywarki DVD. a następnie kliknij przycisk . Aby nagrać materiał wideo z kamery cyfrowej na płytę DVD. Często także kamera cyfrowa udostępnia użytkownikowi zaawansowane opcje nagrywania. ustaw format sygnału telewizyjnego (NTSC lub PAL). w którym chcesz odtwarzać płytę. 5. 6. Z listy rozwijanej Długość taśmy DV wybierz czas trwania kasety DV.CyberLink PowerProducer Nagrywanie obrazu wideo z kamery cyfrowej DV na płytę DVD Kamery cyfrowe DV są popularnymi urządzeniami wśród miłośników technologii wideo. na której chcesz nagrywać i sprawdź. 2. czy kamera cyfrowa DV została przełączona w tryb magnetowidu (VCR). Uwaga: Sprawdź. Z listy rozwijanej Nagrywanie z wybierz opcję DV. ponieważ zapisują dane w formacie cyfrowym. 4. 3. W tym miejscu można także ustawić inne opcje: 52 . czy wybrano właściwy napęd. którego wykorzystanie w komputerze nie wymaga konwersji. 7. wykonaj następujące czynności: 1.

53 . Nazwa ta będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty w odtwarzaczu. Uwaga: Proces nagrywania może zająć przynajmniej kilka minut. Ta procedura przypomina przycinanie klipów. Aby otworzyć stronę z ustawieniami płyty i sygnału wideo. Aby nagrać materiał o specyficznej długości. kliknij przycisk . Ta nazwa będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty na komputerze. Wideo nagrane na płytę DVD można obejrzeć za pomocą przycisków sterujących w oknie podglądu. w zależności od długości materiału wideo oraz mocy obliczeniowej komputera. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym.29. Aby rozpocząć nagrywanie.Rozdział 3: Right-to-Disc • • • • 8. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Cięcie AB na str. Aby nadać płycie etykietę woluminu. określ punkt początkowy i końcowy. kliknij zakładkę Ustawienia. Wprowadź żądaną nazwę w polu Nazwa płyty. wpisz ją.

czy kamera cyfrowa HDV została przełączona w tryb magnetowidu (VCR). ustaw format sygnału telewizyjnego (NTSC lub PAL). w którym chcesz odtwarzać płytę. 5. Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji. a następnie kliknij przycisk . Ta procedura przypomina przycinanie 54 .CyberLink PowerProducer Nagrywanie obrazu wideo z kamery cyfrowej HDV na płytę DVD Kamery HDV są również popularne wśród wideoamatorów. czy wybrano właściwy napęd. konieczne jest posiadanie nagrywarki płyt BD. 7. Z listy rozwijanej Szybkość maks. 6. W tym miejscu można także ustawić inne opcje: • Aby nagrać materiał o specyficznej długości. a dodatkowo urządzenia te oferują wiele zaawansowanych opcji nagrywania. wybierz żądaną szybkość nagrywania. Z listy rozwijanej Długość taśmy HDV wybierz czas trwania kasety HDV. 4. Kliknij funkcję Right-to-Disc. Włóż płytę. Wybierając kraj. określ punkt początkowy i końcowy. Uwaga: Sprawdź. Uruchom program CyberLink PowerProducer. Aby nagrać materiał wideo z kamery cyfrowej HDV na płytę BD. 3. wykonaj następujące czynności: 1. 2. ponieważ rejestrowany przez nie materiał może być zapisywany na komputerze bez konieczności konwersji. na której chcesz nagrywać i sprawdź. Z listy rozwijanej Nagrywanie z wybierz opcję HDV.

Rozdział 3: Right-to-Disc • • • 8. klipów. Ta nazwa będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty na komputerze.29. kliknij zakładkę Ustawienia. kliknij przycisk . wpisz ją. Nazwa ta będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty w odtwarzaczu. 55 . Aby rozpocząć nagrywanie. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. Wprowadź żądaną nazwę w polu Nazwa płyty. Wideo nagrane na płycie BD można obejrzeć za pomocą przycisków sterujących w oknie podglądu. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Cięcie AB na str. Aby nadać płycie etykietę woluminu. Uwaga: Proces nagrywania może zająć co najmniej kilka minut. Aby otworzyć stronę z ustawieniami płyty i sygnału wideo. w zależności od długości materiału wideo oraz mocy obliczeniowej komputera.

1. który zamierzasz nagrywać. Wprowadź żądaną nazwę w polu Nazwa płyty. ustaw format sygnału telewizyjnego (NTSC lub PAL). Wybierz kanał. konieczne jest posiadanie nagrywarki DVD. Z listy rozwijanej Szybkość maks. Aby nagrać materiał wideo z odbiornika TV na płytę DVD. 7. Uruchom program CyberLink PowerProducer. • • 56 . Z listy rozwijanej Nagrywanie z wybierz opcję Tuner. a następnie wprowadź w odpowiednim polu żądany czas. Wybierając kraj. Kliknij funkcję Right-to-Disc. 5. na której chcesz nagrywać i sprawdź. 6. W tym miejscu można także ustawić inne opcje: • Aby nagrać materiał o określonej długości. Ta nazwa będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty na komputerze. Nazwa ta będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty w odtwarzaczu. Włóż płytę. a następnie kliknij przycisk . wykonaj następujące czynności: Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji. W polu Etykieta woluminu płyty można wprowadzić etykietę płyty. 3. w którym chcesz odtwarzać płytę. czy wybrano właściwy napęd. 2. wybierz żądaną szybkość nagrywania.CyberLink PowerProducer Nagrywanie obrazu wideo z odbiornika TV na płytę DVD Oprogramowanie umożliwia zapisanie fragmentów ulubionych programów telewizyjnych na potrzeby wykorzystania ich w naszej produkcji lub w innych celach. 4. zaznacz opcję Czas auto-nagrywania.

Na liście rozwijanej Urządzenie audio określ posiadane urządzenie audio. Jako ródło wideo wybierz Antenę jeśli odbiornik posiada antenę lub TV kablową jeśli korzystasz z sieci kablowej. Uwaga: Proces nagrywania może zająć co najmniej kilka minut. który zamierzasz nagrywać. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. 57 . Wideo nagrane na płytę DVD można obejrzeć za pomocą przycisków sterujących w oknie podglądu. Na liście rozwijanej Urządzenie wideo określ posiadany tuner TV.Rozdział 3: Right-to-Disc • • • • • • • 8. kliknij zakładkę Ustawienia. Aby otworzyć okno z ustawieniami TV. Na liście rozwijanej Wejście audio określ wykorzystywane źródło audio. kliknij przycisk . w zależności od długości materiału wideo oraz mocy obliczeniowej komputera. kliknij przycisk . Aby otworzyć stronę z ustawieniami płyty i sygnału wideo. Wybierz kanał. Aby rozpocząć nagrywanie.

a następnie jakość obrazu. W polu Etykieta woluminu płyty można wprowadzić etykietę płyty. Wprowadź żądaną nazwę w polu Nazwa płyty. wykonaj następujące czynności: 1. Nazwa ta będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty w odtwarzaczu. Włóż płytę. a następnie wprowadź w odpowiednim polu żądany czas. w którym ma być odtwarzana płyta. Uruchom program CyberLink PowerProducer. Z listy rozwijanej Szybkość maks. Na tym etapie można także ustawić inne opcje: • Aby nagrać materiał o określonej długości. 4. • • 58 . Aby nagrać materiał wideo z kamery PC na płytę DVD. konieczne jest posiadanie nagrywarki DVD.CyberLink PowerProducer Nagrywanie wideo z kamery komputerowej na płytę DVD Kamery PC (określane także jako webcam) są niedrogimi. zaznacz opcję Czas auto-nagrywania. 5. Z listy rozwijanej Nagrywanie z wybierz Kamerę PC. Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji. Kliknij funkcję Right-to-Disc. czy wybrano właściwy napęd. Ta nazwa będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty na komputerze. wybierz żądaną szybkość nagrywania. 6. 3. 2. poręcznymi urządzeniami do prostego przechwytywania sekwencji wideo. wybierz format TV (NTSC lub PAL). a następnie kliknij przycisk . na której chcesz nagrywać i sprawdź. Określając kraj.

59 . Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. Aby rozpocząć nagrywanie. kliknij przycisk . kliknij zakładkę Ustawienia. Na liście rozwijanej Urządzenie audio określ posiadane urządzenie audio. Na liście rozwijanej Urządzenie wideo określ posiadaną kamerę PC. Aby otworzyć okno z ustawieniami kamery PC. w zależności od długości materiału wideo oraz mocy obliczeniowej komputera. Aby otworzyć stronę z ustawieniami płyty i sygnału wideo. Wideo nagrane na płytę DVD można obejrzeć za pomocą przycisków sterujących w oknie podglądu. Uwaga: Proces nagrywania może zająć co najmniej kilka minut. Na liście rozwijanej Wejście audio określ wykorzystywane źródło audio.Rozdział 3: Right-to-Disc • • • • • 7. kliknij przycisk .

w którym ma być odtwarzana płyta. Na tym etapie można także ustawić inne opcje: • Aby nagrać materiał o określonej długości. 6. Ta nazwa będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty na komputerze. a następnie wprowadź w odpowiednim polu żądany czas. konieczne jest posiadanie nagrywarki DVD. Określając kraj. 4. W polu Etykieta woluminu płyty można wprowadzić etykietę płyty. zaznacz opcję Czas auto-nagrywania. Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji. Uruchom program CyberLink PowerProducer. czy wybrano właściwy napęd. wykonaj następujące czynności: 1. na której chcesz nagrywać i sprawdź. Aby nagrać materiał wideo z magnetowidu na płytę DVD. wybierz format TV (NTSC lub PAL). wybierz żądaną szybkość nagrywania. a następnie jakość obrazu. Później można dokonać edycji płyty DVD i utworzyć na jego bazie nową produkcję. Z listy rozwijanej Szybkość maks. • 60 . Z listy rozwijanej Nagrywanie z wybierz Wideo analogowe . Włóż płytę. 2. możemy go nagrać bezpośrednio z magnetowidu na płytę DVD. 5. Kliknij funkcję Right-to-Disc.CyberLink PowerProducer Nagrywanie obrazu wideo z magnetowidu (VCR) na płytę DVD Jeśli posiadamy materiał wideo zapisany na taśmach VHS. a następnie kliknij przycisk . można także po prostu przenieść materiał wideo z kasety na płytę ze względu na wygodę. 3.

Nazwa ta będzie wyświetlana podczas odtwarzania płyty w odtwarzaczu. kliknij zakładkę Ustawienia. kliknij przycisk . Aby rozpocząć nagrywanie.Rozdział 3: Right-to-Disc • • • • • • • 7. Aby określić rodzaj połączenia z magnetowidem. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. Aby otworzyć okno z ustawieniami magnetowidu. 61 . Na liście rozwijanej Wejście audio określ wykorzystywane źródło audio. w zależności od długości materiału wideo oraz mocy obliczeniowej komputera. Na liście rozwijanej Urządzenie audio określ posiadane urządzenie audio. jako ródło wideo wybierz opcję Kompozytowy lub S-Video. Wideo nagrane na płytę DVD można obejrzeć za pomocą przycisków sterujących w oknie podglądu. kliknij przycisk . Aby otworzyć stronę z ustawieniami płyty i sygnału wideo. Na liście rozwijanej Urządzenie wideo określ posiadany typ magnetowidu. Uwaga: Proces nagrywania może zająć co najmniej kilka minut. Wprowadź żądaną nazwę w polu Nazwa płyty.

CyberLink PowerProducer 62 .

obrazami płyt oraz folderami DVD. oprogramowanie CyberLink PowerProducer udostępnia liczne inne narzędzia służące do zarządzania płytami. • • • • • • • • • • Narzędzia do obsługi płyt programu PowerProducer na str.69 Nagrywanie płyty z obrazu płyty na str. Niniejszy rozdział składa się z następujących części: Uwaga: W tym podręczniku użytkownika przedstawiono ogólne instrukcje korzystania z programu CyberLink PowerProducer.73 Eksport do pliku na str.71 Zapisywanie obrazu płyty na str.68 Konwersja płyty w celu odtwarzania w odtwarzaczu DVD na str. edycji i nagrywania płyt.64 Kasowanie płyty na str.67 Defragmentacja płyty na str. że niektóre funkcje mogą być niedostępne w posiadanej wersji oprogramowania ze względu na pewne ograniczenia dotyczące programów oferowanych w pakietach z produktami OEM.72 Nagrywanie płyty z folderu DVD na str.74 Zakańczanie płyty/Pozostawianie płyty jako niezakończonej na str.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt Poza funkcjami produkcji.75 63 .66 Kopiowanie płyty na str. Należy pamiętać.

CyberLink PowerProducer Narzędzia do obsługi płyt programu PowerProducer Program CyberLink PowerProducer zawiera liczne narzędzia służące do zarządzania zawartością i formatem płyt. Zostanie otwarte okno Narzędzia do obsługi płyt: 2. plikami obrazów płyt oraz folderami DVD. Wybierz potrzebne narzędzie: 64 . Aby otworzyć narzędzia do obsługi płyt w programie CyberLink PowerProducer. Narzędzia te pomagają w przygotowaniu płyt do nagrania oraz organizowaniu plików z materiałem na potrzeby dalszej edycji lub nagrywania. wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom program CyberLink PowerProducer i kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt.

68. Wypal płytę z folderu DVD: kliknięcie tej ikony umożliwia nagranie zawartości folderu na płytę. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Kopiowanie płyty na str.74.73. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Kasowanie płyty na str.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt • • • • • • • • • Kasuj płytę: Kliknięcie tej ikony umożliwia wykasowanie całej zawartości płyty. 65 . Defragmentuj płytę: Kliknięcie tej ikony umożliwia przeniesienie zawartości płyty do innej lokalizacji w celu zwolnienia miejsca na płycie.69. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Zapisywanie obrazu płyty na str. Konwertuj: Kliknięcie tej ikony umożliwia przekonwertowanie płyty DVD-VR na format DVD-Video.72. który można odtwarzać w większości odtwarzaczy DVD. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Nagrywanie płyty z folderu DVD na str. Kopiuj płytę: Kliknięcie tej ikony umożliwia wykonanie kopii płyty. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Eksport do pliku na str.75. Zakończ/Nie zakańczaj: kliknięcie tej ikony umożliwia zakończenie płyty lub pozostawienie jej jako niezakończonej. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Konwersja płyty w celu odtwarzania w odtwarzaczu DVD na str. Eksport do pliku: kliknięcie tej ikony umożliwia eksport plików DVD-VR znajdujących się na twardym dysku jako pliki MPEG.66. Wypal płytę z obrazu: kliknięcie tej ikony umożliwia nagranie płyty z obrazu płyty.67.71. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Zakańczanie płyty/Pozostawianie płyty jako niezakończonej na str. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Defragmentacja płyty na str. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Nagrywanie płyty z obrazu płyty na str. Zapisz obraz płyty: Kliknięcie tej ikony umożliwia zapisanie obrazy płyty w celu późniejszego nagrania.

3. Aby skasować płytę: 1. że obecne płyty wielokrotnego zapisu -RW/+RW mogą być zapisywane około 1000 razy. aby otworzyć napęd CD-ROM. Płyty DVDRAM mogą być zapisywane nawet 100 000 razy. 4. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. • • 6. Włóż płytę i wybierz napęd. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. który był na nim wcześniej nagrany. Opcja Szybkie kasuje indeks płyty zapisany na płycie. Wybierz metodę kasowania. kliknij przycisk . Kliknij Kliknij . Większość producentów twierdzi.CyberLink PowerProducer Kasowanie płyty Jeżeli używasz płyty wielokrotnego zapisu. • • 5. 2. 66 . Kliknij ikonę Kasuj płytę. możesz wykasować materiał. Opcja Pełne kasuje całą zawartość płyty. . Aby rozpocząć proces. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Uruchom program CyberLink PowerProducer. Pozwala to korzystać z płyty dłuższy czas i eliminuje konieczność zakupu nowych płyt.

bez tworzenia pośredniej kopii na dysku twardym. 67 . Kliknij Kliknij . (Nie można na przykład skopiować płyty CD na DVD). zaznacz opcję Utwórz obraz płyty. jeśli masz dwa napędy CD-ROM. Aby skopiować płytę. Użyj tej opcji. Uwaga: Jeśli do kopiowania płyt używany jest jeden napęd. Opcja W locie umożliwia bezpośrednie nagranie na płytę. Aby zapobiec błędom podczas kopiowania opcja Włącz ochronę buforu powinna być zaznaczona. 3. Uruchom program CyberLink PowerProducer. Jeśli do kopiowania wykorzystywany jest tylko jeden napęd. aby program CyberLink PowerProducer mógł skopiować zawartość płyty na dysk twardy. Aby rozpocząć proces. • • 5. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. Określ wymagane opcje nagrywania: • • • • Wybierz szybkość nagrywania. konieczne jest ustawienie najpierw katalogu obrazu płyty. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Włóż do napędu płytę źródłową. Wprowadź liczbę kopii płyty. Kliknij ikonę Kopiuj płytę. aby otworzyć napęd CD-ROM. • 7.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt Kopiowanie płyty Program CyberLink PowerProducer umożliwia wykonanie dokładnej kopii płyty zapisanej w dowolny formacie. wykonaj następujące czynności: 1. Płyty źródłowa i docelowa muszą być jednak w takich samych formatach. kliknij przycisk . . 2. 6. 4. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. Włóż do nagrywarki płytę docelową.

na którym można nagrać materiał wideo.CyberLink PowerProducer Defragmentacja płyty Defragmentacja płyty polega na przesunięciu całej zawartości płyty w jedno miejsce tak. Kliknij Kliknij . oprogramowanie do nagrywania wideo nie będzie mogło ich wykorzystać. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Uwaga: Narzędzie Defragmentuj płytę jest dostępne tylko dla płyt DVD. 3. 2. kliknij przycisk . aby otworzyć napęd CD-ROM. wykonaj następujące czynności: 1. co spowoduje zmniejszenie dostępnej pojemności. Kliknij ikonę Defragmentuj płytę. 68 . Aby rozpocząć proces. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. 4. • • 5. Narzędzie Defragmentuj płytę pozwala odzyskać taką utraconą pojemność. Aby zdefragmentować płytę. Włóż płytę i wybierz napęd. aby na płycie był dostępny ciągły wolny obszar. Nie jest możliwe defragmentowanie pustej płyty. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. Jeśli obszary wolnego miejsca będą rozrzucone na płycie. Uruchom program CyberLink PowerProducer. .

Włóż do napędu płytę źródłową. 4. który może być odtwarzany w większości odtwarzaczy DVD. Wprowadź liczbę kopii płyty. konieczne jest posiadanie nagrywarki DVD. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Uwaga: Dysk źródłowy musi być zapisany w formacie DVD-VR. Uruchom program CyberLink PowerProducer. 69 . Opcja Zachowaj folder DVD pozwala zachować folder DVD na płycie.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt Konwersja płyty w celu odtwarzania w odtwarzaczu DVD Program CyberLink PowerProducer potrafi przekonwertować płyty w formacie DVD-VR na format DVD-Video. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. Włóż do nagrywarki płytę docelową. • • Kliknij Kliknij . Określ wymagane opcje nagrywania: • • • • Wybierz szybkość nagrywania. 6. 2. Aby skorzystać z tego narzędzia. Aby przekonwertować płytę DVD-VR na płytę zgodną z formatem DVD-Video. 5. . Kliknij funkcję Konwertuj. Uwaga: Płyta docelowa musi być w formacie DVD-R/RW lub DVD+R/ RW. 3. Aby zapobiec błędom podczas kopiowania opcja Włącz ochronę buforu powinna być zaznaczona. wykonaj następujące czynności: 1. jeśli taki zostanie napotkany podczas konwersji. aby otworzyć napęd CD-ROM.

Aby rozpocząć proces.CyberLink PowerProducer 7. 70 . Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. kliknij przycisk .

RDF. aby otworzyć napęd CD-ROM. wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij ikonę Wypal płytę z obrazu. który ma być nagrana na płytę. co umożliwia późniejszą jego obróbkę. . aby otworzyć plik obrazu płyty. Kliknij Kliknij . . 6. Aby nagrać obraz płyty. 2. • • 5. Zbiór ten jest skompresowany i zapisany na płycie w formacie . Uruchom program CyberLink PowerProducer. 4. 71 . Obraz płyty jest zapisany w strukturze pliku. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Włóż płytę i wybierz napęd. kliknij przycisk . Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt Nagrywanie płyty z obrazu płyty Obraz płyty jest zbiorem całego zgromadzonego materiału oraz ustawień. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. 3. Kliknij Aby rozpocząć proces.

możesz zapisać ten obraz na dysk twardy. w którym chcesz zapisać obraz płyty. Uruchom program CyberLink PowerProducer. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. wykonaj następujące czynności: 1. • • 5. Kliknij ikonę Zapisz obraz płyty. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. Kliknij przycisk i wybierz katalog. a następnie wpisz nazwę pliku. Aby zapisać obraz płyty. 72 .CyberLink PowerProducer Zapisywanie obrazu płyty Jeśli wcześniej nagrywano obraz płyty. Włóż płytę i wybierz napęd. aby odświeżyć wyświetlane napędy. Aby rozpocząć proces. 3. 2. kliknij przycisk . . 6. 4. które można nagrać później (na przykład. aby otworzyć napęd CD-ROM. gdy komputer nie ma zainstalowanego napędu nagrywarki). Ta funkcja przydaje się do tworzenia na dysku twardym kopii zapasowych. Kliknij Kliknij .

kliknij przycisk . Kliknij ikonę Wypal płytę z folderu DVD. aby otworzyć napęd CD-ROM. (Nagrywanie folderu DVD na płytę przypomina nagrywanie obrazu płyty. z którego będzie nagrywana płyta. Uruchom program CyberLink PowerProducer. folder ten możemy nagrać na płytę do przechowania. . wykonaj następujące czynności: 1. 6. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. kliknij przycisk . w związku z czym nie występują problemy ze zgodnością. Kliknij Kliknij . Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym.) Aby nagrać folder DVD na płycie. 2. Aby wybrać folder. Włóż płytę i wybierz napęd. 3. ale nie jest wtedy wykonywana kompresja. • • 5. Aby rozpocząć proces. aby odświeżyć wyświetlane napędy. 4.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt Nagrywanie płyty z folderu DVD Jeśli wcześniej utworzyliśmy folder DVD zawierający cały materiał potrzebny do produkcji. 73 .

Kliknij Eksport do pliku. 7. Włóż płytę i wybierz napęd. że zostanie wyeksportowany właściwy materiał. 74 . wykonaj następujące czynności: 1. Aby eksportować pliki DVD-VR na dysk twardy. • • 5. 2. 4. w którym chcesz zachować plik. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. Wybierz klip z okna Sceny. można go przejrzeć w oknie podglądu. Kliknij . 6. Otworzy się okno Eksport do pliku. . jeśli zajdzie taka potrzeba. aby potem użyć ich do produkcji. używając znajdujących się pod nim przycisków. aby otworzyć napęd CD-ROM. Kliknij przycisk . a następnie wybierz katalog. Kliknij . 3. Aby upewnić się. Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt. można eksportować nagrane pliki z płyty DVD-VR na dysk twardy w formacie MPEG. • Z rozwijanej listy wybierz listę odtwarzania.CyberLink PowerProducer Eksport do pliku Używając Funkcji Eksport do pliku. Uruchom program CyberLink PowerProducer.

• • 5. Aby zakończyć płytę lub pozostawić ją jako niezakończoną. Program CyberLink PowerProducer wyświetla pasek postępu zadania w czasie rzeczywistym. aby otworzyć napęd CD-ROM. nowych rozdziałów. Po zakończeniu płyty . wykonaj następujące czynności: 1. (Nie można oglądać niezakończonych płyt w odtwarzaczu). 3.). aby odświeżyć wyświetlane napędy. Uruchom program CyberLink PowerProducer.Rozdział 4: Narzędzia do obsługi płyt Zakańczanie płyty/ Pozostawianie płyty jako niezakończonej Jeśli chcesz odtworzyć swoją płytę DVD-RW w odtwarzaczu. nie można nagrać na nią żadnych danych. 75 . dodanie materiału wideo. itp. Aby rozpocząć proces. musisz ją najpierw zakończyć. Kliknij Kliknij . Kliknij Zakończ/Nie zakańczaj. kliknij przycisk . nawet jeśli zostało wystarczająco dużo miejsca. 2. 4. Włóż płytę i wybierz napęd. . aby nie zakańczać płyty i umożliwić późniejszą edycję (np. Istnieje jednak możliwość. Otworzy się okno Zakończ/Nie zakańczaj (w zależności od stanu płyty). Kliknij funkcję Narzędzia do obsługi płyt.

CyberLink PowerProducer 76 .

82 Typy płyt i formaty nagrań wideo na str. Należy pamiętać.97 77 .78 Często zadawane pytania na str. Niniejszy rozdział składa się z następujących części: Uwaga: W tym podręczniku użytkownika przedstawiono ogólne instrukcje korzystania z programu CyberLink PowerProducer.89 Format i jakość na str.Materiały informacyjne W niniejszym dodatku zamieszczono materiały informacyjne dotyczące procesu produkcji filmu cyfrowego oraz korzystania z programu CyberLink PowerProducer. że niektóre funkcje mogą być niedostępne w posiadanej wersji oprogramowania ze względu na pewne ograniczenia dotyczące programów oferowanych w pakietach z produktami OEM. • • • • • Pomoc techniczna na str.94 Glosariusz na str.

• • • • 78 .jsp Lista FAQ może zawierać bardziej aktualne informacje i wskazówki niż podręcznik użytkownika i pomoc ekranowa. karta dźwiękowa. listy często zadawanych pytań (FAQ) dostępnej w sekcji pomocy witryny firmy CyberLink. używane w systemie podzespoły (karta przechwytywania obrazu. http://www. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej pocztą elektroniczną lub przez telefon należy przygotować następujące informacje: • • zarejestrowany klucz CD (znajdujący się na obwolucie płyty CD). w jakich wystąpił. wersję i numer kompilacji produktu (zazwyczaj wyświetlane po kliknięciu obrazu z nazwą produktu w interfejsie użytkownika). nazwę.com/multi/support/product_faq_home.cyberlink.CyberLink PowerProducer Pomoc techniczna Zachęcamy do korzystania z dostępnych opcji bezpłatnej pomocy technicznej firmy CyberLink: • • podręcznika użytkownika i pomocy ekranowej instalowanej wraz z programem. tekst wszelkich komunikatów ostrzegawczych. szczegółowy opis problemu i okoliczności. które zostały wyświetlone (można je zanotować lub przygotować zrzuty z ekranu). wersję systemu Windows zainstalowanego na komputerze. karta graficzna) oraz ich parametry.

com/english/cs/support/new_site/ support_index_jpn. uproszczo ny Japoński Adres URL witryny pomocy technicznej http://support. w tym listy FAQ i fora społeczności użytkowników. w następujących językach: Język Angielski Chiński.com/chinese/cs/support/index.Rozdział 5: Materiały informacyjne Pomoc w sieci Internet Rozwiązania występujących problemów są dostępne bezpłatnie przez 24 godziny na dobę w witrynach internetowych firmy CyberLink: Uwaga: Aby można było korzystać z internetowej pomocy technicznej firmy CyberLink.cyberlink. tradycyjny Chiński.cyberlink. Firma CyberLink udostępnia w Internecie szereg opcji pomocy technicznej.cyberlink. trzeba się najpierw zarejestrować.com/ http://tw.gocyberlink.com/chinese/cs/support/index.jsp http://cn. Pomoc telefoniczna 79 .jsp Uwaga: Forum użytkowników oraz niektóre opcje internetowej pomocy technicznej są dostępne w ograniczonym zakresie także w języku niemieckim.jsp http://jp.

Język Chiński.CyberLink PowerProducer W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi użytkowników końcowych firma CyberLink oferuje również głosową pomoc techniczną w następujących językach: Język Chiński Angielski Francuski.com/multi/program/page/ _page_display.cyberlink.jsp 80 .cyberlink. Poniżej przedstawiono listę informacji kontaktowych dla poszczególnych języków.com/english/cs/support/new_site/ support_index_jpn.cyberlink.jsp http://de.jsp http://www. hiszpański Japoński Adres URL głosowej pomocy technicznej http://tw.com/chinese/cs/support/ voice_support.jsp Pomoc techniczna świadczona pocztą elektroniczną Pomoc techniczna świadczona pocztą elektroniczną jest dostępna w wielu językach i może być uzyskiwana przy użyciu formularza zapytania technicznego. niemiecki. tradycyjny Adres URL witryny pomocy technicznej http://tw.com/english/cs/support/form/ index.cyberlink.cyberlink.jsp?seqno=173 http://jp.com/english/cs/support/ new_site/voice_support. włoski.

de 81 .cyberlink.com/english/cs/support/form/ index.jsp goCyberlink@aixtema. niemiecki. włoski.Rozdział 5: Materiały informacyjne Język Angielski Francuski. hiszpański Adres URL witryny pomocy technicznej http://www.

jak skorzystać z pomocy technicznej można znaleźć w części Pomoc techniczna na str. Informacje o tym. 2.78. aby nagrać film o najwyższej jakości Cięcie AB: opcja zachowywania/usuwania zaznaczonego fragmentu wideo Logo tworzenia PC uznane przez DVD-Forum Logo nagrywania PC uznane przez DVD-Forum Kompatybilność produktu z DVD-RAM uznana przez DVDRAM RPG Funkcje zaawansowanej edycji wideo: • • • • Edycja okna Autor/scenopisu obrazkowego Nakładka audio (głos i muzyka) Przycinanie audio Przejścia wideo/zdjęcie 82 . Program PowerProducer udostępnia funkcje edycji wideo i dostosowywania menu. 1. Co nowego w programie PowerProducer 3? Funkcje tworzenia: • • • • • • Jakość wideo EP: tworzenie 20-minowych płyt z filmem Smart Fit automatycznie ustawia parametry. co umożliwia ostateczne wykończenie domowych produkcji filmowych.CyberLink PowerProducer Często zadawane pytania Poniżej przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu CyberLink PowerProducer. Co to jest CyberLink PowerProducer? CyberLink PowerProducer to program do produkowania utworów filmowych i pokazów slajdów w takich formatach jak DVD/VCD/SVCD.

Rozdział 5: Materiały informacyjne • Tekst z efektami Funkcje nagrania wideo: • • • • • Zabezpieczenie płyty DVD-VR Zabezpieczenie utworu na płycie DVD-VR Eksport utworu z płyty DVD-VR do pliku Eksport listy odtwarzania płyty DVD-VR do pliku Wykrywanie systemu CPRM Menu: • • • • • • Miniatury wideo Czas trwania wideo (możliwość dostosowywania) Klatka menu alfa Miniatury alfa Obrócone miniatury Tworzenie menu typu ‘przeciągnij i upuść’ Funkcje nagrywania: • • Obsługa DVD-9 (dwie warstwy) Blu-ray. obsługa płyt Udoskonalenia interfejsu użytkownika: • • • • • • Tworzenie oparte o menu Duże okno podglądu Skalowalne przeglądanie klatek Podgląd menu filmu Zmienny rozmiar miniatur plików z aparatu cyfrowego Wykrywanie systemu CPRM 83 .

mpg. . Pliki w jakich formatach można importować do programu PowerProducer? • Wideo: . czy mój odtwarzacz DVD będzie odtwarzał płyty DVD utworzone w programie CyberLink PowerProducer? Filmy/płyty tworzone za pomocą programu CyberLink PowerProducer zostały dokładnie przetestowane pod kątem zgodności ze specyfikacjami klasy A (Class A) określonymi przez organizację DVD Forum.mod. Aktualna wersja tej tabeli jest także dostępna na stronie WWW firmy CyberLink. . . . a następnie wybrać rodzaj urządzenia z listy Obsługiwanych Urządzeń (Supported Devices) z kolumny po lewej stronie.tod.vob.tpd.avi. Dostępne są informacje na temat następujących urządzeń: • • • • • • • Karty do przechwytywania obrazu Kamery cyfrowe DV Kamery cyfrowe HDV Kamery z dyskiem twardym Nagrywarki CD Nagrywarki DVD Nagrywarki płyt Blu-ray 5. . .dvr-ms 84 . Czy mój sprzęt jest obsługiwany przez oprogramowanie CyberLink PowerProducer? Informacje na ten temat można znaleźć w pliku Readme. . .wmv.dat. . Oznacza to. 4. Dowolny odtwarzacz DVD ze znakiem zgodności ze standardem DVD-Video powinien bez problemów odtwarzać utworzone płyty z filmami.mpeg.asf. Jak sprawdzić.CyberLink PowerProducer 3. w tabeli zgodności sprzętu. że zgodność tworzonych materiałów z odtwarzaczami jest potwierdzona w testach uznawanych na całym świecie. Na stronie należy kliknąć Produkty (Products) > CyberLink PowerProducer. .

.tiff. 85 . a potem udostępnić takie płyty rodzinie i znajomym.bmp.Rozdział 5: Materiały informacyjne • • 6.jpg.gif.wma Zdjęcia: . którzy chcą zamienić prywatne materiały wideo i zdjęcia zapisane w komputerze oraz w kamerach i aparatach cyfrowych. Wyprodukowanie płyty z filmami sprowadza się do wykonania trzech prostych kroków.psd Płyty w jakich formatach można tworzyć za pomocą programu PowerProducer? • • • • • • • DVD DVD-VR DVD+VR SVCD VCD Divx (opcjonalnie) BDAV 7. na gotowe płyty DVD lub CD.mp3.tif.jpeg. . . Użytkownik nie musi przy tym poświęcać dużej ilości czasu na naukę korzystania z oprogramowania do tworzenia filmów. . Po nagraniu płyty można dołączyć następne wideo. . zmienić tło i ustawić rozdziały bez konieczności ponownego nagrywania całej zawartości płyty.wav. Jaka jest różnica pomiędzy CyberLink PowerProducer a CyberLink PowerDirector? Program CyberLink PowerProducer jest przeznaczony przede wszystkim dla tych użytkowników. Taką płytę można edytować nawet po nagraniu. . 8. Co to jest DVD z możliwością edycji? Płyta DVD z możliwością edycji jest zapisana w formacie DVDRW lub DVD+RW umożliwiającym dodatkowy zapis. . Taką płytę można następnie odtwarzać w odtwarzaczach DVD. Dźwięk: . .

pełnometrażowe filmy i wzbogacać je o efekty specjalne w procesie montażu. Komercyjne płyty DVD często zawierają nawet 3 godziny materiału wideo. Jak w programie CyberLink PowerProducer utworzyć płytę DVD o tak długim czasie odtwarzania? Należy zmienić ustawienia jakości na stronie Wybierz płytę.CyberLink PowerProducer Natomiast oprogramowanie CyberLink PowerDirector jest przeznaczone przede wszystkim dla osób. Oprogramowanie to umożliwia także eksportowanie materiałów wideo w popularnych formatach na dysk twardy lub nagrywanie ich na płytach optycznych. Jakie języki obsługuje program CyberLink PowerProducer? Program CyberLink PowerProducer obsługuje następujące języki: • • • • • • • • • • • • • • • chiński uproszczony chiński tradycyjny angielski francuski niemiecki włoski japoński koreański hiszpański holenderski fiński portugalski polski szwedzki rosyjski 10. które chcą tworzyć kreatywne. Podczas wybierania jakości wideo szczegółowe informacje o 86 . 9.

To znacznie skraca czas generowania produkcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Jakość wideo na str. Co to są proporcje wyświetlania? Jaka jest różnica pomiędzy proporcjami 16:9 a 4:3? Proporcje wyświetlania odnoszą się do proporcji szerokości do wysokości ekranu w tradycyjnym telewizorze. panoramiczne wyświetlacze są bardziej prostokątne. Czy kodowanie MPEG nie jest zbyt wolne? W jaki sposób program CyberLink PowerProducer przyspiesza produkcję? Program CyberLink PowerProducer wykorzystuje technologię SVRT – Smart Video Rendering Technology opracowaną w firmie CyberLink. należy zwiększyć czułość wykrywania. 11. Aby względna liczba scen była większa. a fragmenty niezmienione nie są renderowane. 12.43.95. 13. Tradycyjne telewizory są prawie kwadratowe. Aby względna liczba scen była mniejsza. SVRT jest najbardziej zaawansowaną metodą generowania danych MPEG przy zachowaniu oryginalnej jakości materiału wideo. Do czego służy funkcja wykrywania scen? Jak się z niej korzysta? Funkcja wykrywania scen dostępna w programie CyberLink PowerProducer służy do tworzenia rozdziałów na podstawie scen wykrytych w oryginalnym pliku wideo. Tradycyjne telewizory posiadają proporcje wyświetlania 4:3. W wyniku zastosowania tej technologii renderowany jest tylko zmodyfikowany fragment sekwencji wideo. należy zmniejszyć czułość wykrywania.Rozdział 5: Materiały informacyjne wybranym ustawieniu są wyświetlane u dołu interfejsu programu CyberLink PowerProducer. Dodatkowe informacje można znaleźć w części Ustawianie rozdziałów na str. Nowe telewizory panoramiczne posiadają proporcje wyświetlania 16:9. 87 .

Jaka jest różnica między tradycyjną kamerą cyfrową.CyberLink PowerProducer 14. W przeciwieństwie do tradycyjnych kamer cyfrowych. 15. więcej miejsca do przechowywania materiału i eliminuje konieczność używania dodatkowych nośników. takich jak taśmy lub karty pamięci. kamera z dyskiem twardym oferuje dłuższy czas nagrywania. a kamerą z dyskiem twardym? Kamera z dyskiem twardym posiada wbudowany dysk do nagrywania filmów wideo. 88 . w którym będzie odtwarzana płyta. Co to jest format nagrania wideo? Zależnie od typu płyty wybranego do produkcji można wybierać różne formaty nagrania wideo. Dzięki tym cechom. kamera z dyskiem twardym jest znacznie lepszym urządzeniem do nagrywania materiału wideo. Należy wybrać format nagrania wideo zgodny z odtwarzaczem. Format nagrania wideo określa sposób nagrania wideo na płytę.

CD-R CD-R oznacza płytę CD jednokrotnego zapisu. CD-RW Rodzaje płyt DVD DVD to płyty o wysokiej pojemności. CD-RW jest formatem wielokrotnego zapisu. Rodzaje płyt CD Płyty CD mogą pomieścić 74/80 minut nagrania wideo w wysokiej jakości albo 650/700 MB danych. na których można zapisać od 4. a większość odtwarzaczy DVD może także odczytywać te płyty. a większość odtwarzaczy DVD może również odczytywać płyty tego typu. ale wymagają innych napędów). Nagrywarki CD-RW oraz większość nowych nagrywarek DVD może zapisywać na płytach CD-R. Poniżej przedstawiono krótki opis różnych typów płyt obsługiwanych w programie CyberLink PowerProducer.7 do 17 GB danych lub od około 2 do 8 godzin wideo (zależnie od 89 . Typy płyt W ogólności płyty można podzielić na CD (wykorzystujące wcześniejszą technologią i dzięki temu powszechniej obsługiwane) i DVD (które mają znacznie większą pojemność.Rozdział 5: Materiały informacyjne Typy płyt i formaty nagrań wideo Ta część opisuje różne typy i formaty płyt obsługiwane przez program CyberLink PowerProducer. Nagrywarki CD-RW i większość nowych nagrywarek DVD może zapisywać dane na płytach CD-R.

Jest to format konkurencyjny względem formatu DVD+R i niezgodny z tym formatem.dvdrw. Dodatkowe informacje o formatach DVD+R/RW można znaleźć w pod adresem www. Płyty DVD można odtwarzać na odtwarzaczach DVD i komputerach wyposażonych w napędy DVD. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać płyty w obydwu formatach. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać płyty zarówno w formacie DVD-RW jak i DV+RW. Dodatkowe informacje o formatach DVD-R/RW można znaleźć w pod adresem www.dvdrhelp. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać zarówno w formacie DVD-R jak i DV+R. DVD-RW to format płyt DVD z możliwością kasowania. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać płyty w obydwu formatach. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać zarówno w formacie DVD-R jak i DV+R. Jest to format konkurencyjny względem formatu DVD+RW i niezgodny z tym formatem. DVD-R DVD-R to format płyt DVD „jednokrotnego zapisu”.CyberLink PowerProducer typu płyty DVD i jakości wideo).com lub na innych stronach internetowych. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać płyty w obydwu formatach. DVD+R to format płyt DVD „jednokrotnego zapisu”. Jest to format konkurencyjny względem formatu DVDR i niezgodny z tym formatem.com/dvd lub na innych stronach internetowych. Czas trwania materiału wideo nagranego w jakości High Quality (Wysoka) może wynosić 1-2 godzin. DVD-RW DVD+R 90 .

DVD-RAM Blu-ray. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać płyty w obydwu formatach. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać płyty zarówno w formacie DVD-RW jak i DV+RW. ale przy użyciu odpowiedniego sprzętu można zapewnić ich zgodność. Formaty nagrania wideo Poniżej przedstawiono opisy formatów obsługiwanych przez CyberLink PowerProducer podczas nagrywania płyt: DVD-Video DVD-VR DVD-Video to najpopularniejszy format filmów DVD. Płyty DVD-VR można odtwarzać w odtwarzaczach DVD z logo RW Compatible. jest niezgodny z wieloma nagrywarkami i odtwarzaczami DVD. DVD-RAM to format płyt DVD. Płyty BD mogą być jednowarstwowe (2 godziny wideo HD/25 GB danych) lub dwuwarstwowe (4 godziny wideo HD lub 50 GB danych).Rozdział 5: Materiały informacyjne DVD+RW DVD+RW to format płyt DVD z możliwością kasowania. Program CyberLink PowerProducer obsługuje nagrywanie na jednowarstwowych płytach Blu-ray wielokrotnego zapisu. Chociaż format DVD-RAM ma duże zalety technologiczne. 91 . płyty Płyty Blu-ray Disc (BD) to płyty optyczne przeznaczone do nagrywania i odtwarzania wideo w standardzie HD (High-Definition oraz do zapisu danych. który odtwarzają prawie wszystkie odtwarzacze DVD. które można kasować około 100 000 razy. Format wideo na płytach DVD-RW lub DVD-RAM. Płyty BD są nagrywane przy użyciu innej technologii niż płyty CD lub DVD. Jest to format konkurencyjny względem formatu DVD-RW i niezgodny z tym formatem.

Płyty DVD+VR można odtwarzać w odtwarzaczach typu DVD-Video. Płyty VCD zapisują audio i wideo w podobnej jakości jak VHS. Wideo w formacie DivX ma bardzo małą objętość i może być przesyłane jako załącznik do poczty elektronicznej. SVCD VCD DivX BDAV 92 . Na płycie w tym formacie można zmieścić 35 minut wideo oraz menu i rozdziały podobnie jak na płycie DVD. wyświetlane na ekranie telewizora lub nagrywane na taśmie VHS. Płyty SVCD mogą być odtwarzane na komputerach z programowymi odtwarzaczami DVD oraz w niektórych stacjonarnych odtwarzaczach DVD.CyberLink PowerProducer DVD+VR Format wideo na płytach DVD+R/RW lub DVD-R/RW. który używa kompresji MPEG. odtwarzane w odtwarzaczu multimedialnym. VCD (ang. Jest to uproszczony format nagrywania przeznaczony przede wszystkim do nagrywania materiału wideo.com/divx/ BDAV to format nagrania wideo dla płyt Blu-ray Disc. który używa kompresji MPEG. który nie obsługuje zaawansowanych funkcji interfejsu podobnych do tych na płytach DVD. Kodek DivX można pobrać bezpłatnie z witryny DivX pod adresem www. DivX to format pliku wideo oparty na technologii MPEG-4. SVCD zapisuje wideo w znacznie wyższej jakości niż VCD. Płyty VCD można odtwarzać na komputerze używając oprogramowania do odtwarzania VCD/ MPEG i w większości stacjonarnych odtwarzaczy DVD. Super Video Compact Disc) to format wideo CD.divx. a także pokazy slajdów z podkładem dźwiękowym. video compact disc) to format wideo CD. SVCD (ang. a także zawierają menu i rozdziały podobnie jak płyty DVD.

Zaleca się używanie płyt RW lub DVD-RAM do wideo w formacie DVD-VR. 93 . Zaleca się używanie płyt DVD+R/RW lub DVD-R/RW do wideo w formacie DVD+VR.Rozdział 5: Materiały informacyjne Zgodność typów i formatów płyt Ponieważ niektóre dostępne w handlu odtwarzacze CD nie mogą odtwarzać płyt CD-RW. Płyty DVD-VR można odtwarzać w odtwarzaczach DVD z logo RW Compatible. do nagrywania płyt CD z muzyką zaleca się używanie płyt CD-R/CD+R. Płyty DVD+VR można odtwarzać w odtwarzaczach typu DVD-Video.

w zasadzie rozwiązuje ten problem. aby umożliwić nagrywanie płyt wideo odpowiednich do możliwości ich odtwarzania. Uwaga: Ogólnie rzecz biorąc. należy wziąć pod uwagę nie tylko jakość.w Niemczech. W poniższej sekcji opisano obydwa te tematy. Australii oraz większości państw zachodnioeuropejskich i azjatyckich. Główna różnica między tymi systemami to liczba klatek odtwarzanych w jednej sekundzie: 30 w systemie NTSC i 25 w systemie PAL. Kanadzie i Meksyku. w którym oglądany będzie nagrywany na płycie film.CyberLink PowerProducer Format i jakość Podczas nagrywania wideo na płytę. w której płyta będzie odtwarzana. znajomość lokalizacji. 94 . czy używać systemu PAL czy NTSC dla nagrywanej płyty można sprowadzić do następującego prostego pytania: • W jakim kraju lub regionie płyta ma być odtwarzana? Ponieważ na całym świecie używane są tylko systemy NTSC i PAL. ale także format/system TV kraju lub regionu. Na szczęście dylemat. Formaty wideo Dwa systemy wideo (NTSC i PAL) są standardowymi formatami transmisji przekazu telewizyjnego stosowanymi przez nadawców w różnych krajach. Ze względu na tę różnicę filmu nagranego w formacie NTSC nie można odegrać na odtwarzaczu PAL i odwrotnie. Wielkiej Brytanii. Republice Południowej Afryki. standard NTSC jest stosowany w Stanach Zjednoczonych. W programie CyberLink PowerProducer system obrazu TV jest ustawiany automatycznie po wyborze kraju lub regionu. natomiast PAL .

używając różnych ustawień jakości: Uwaga: Domyślnie podczas tworzenia płyt Blu-ray Disc wybrana jest jakość wideo HD. LP. SD i HD). Im lepsza jakość obrazu wideo. • • SD (Standard Definition): 11. przy której produkcja filmowa zmieści się na płycie używanej do nagrania. który można nagrać na jednowarstwowej płycie Blu-ray Disc.5 godziny na płycie jednowarstwowej HD (High Definition): 4. FINE lub NORMAL. Jednak w ostatecznym wyborze powinno się także brać pod uwagę żądaną jakość obrazu ostatecznej produkcji i moc 95 . Takie ustawienia umożliwią technologii SVRT renderowanie klipów wideo z zachowaniem oryginalnej jakości. tym większe wymagania od komputera i tym krótszy film można nagrać na płytę. Od tego ustawienia zależy zarówno jakość obrazu. SP. należy wybrać najwyższą jakość wideo. • • • • HQ (Wysoka jakość): 60 min SP (Standardowa jakość): 120 min LP (Niska jakość): 180 min EP (Najniższa jakość): 240 min Poniżej przedstawiono porównanie długości materiału wideo. jeśli klipy wideo zostały nagrane kamerą Everio w trybie ULTRA. EP.Rozdział 5: Materiały informacyjne Jakość wideo W programie CyberLink PowerProducer można zastosować różne ustawienia jakości wideo (HQ. jak i wielkość pliku.5 godziny na płycie jednowarstwowej Aby uzyskać najlepszy obraz. Poniżej zestawiono różne ustawienia jakości oraz odpowiednie ograniczenie długości nagranego materiału na płycie DVD: Uwaga: Zaleca się użycie trybu wysokiej jakości HQ podczas tworzenia płyty z filmem.

Jakość MPEG LPCM AC-3 NTSC -T T PAL T T T 96 . jakość SP LP EP SD HD DVD-Video T T T T --+VR T T -----VR T T T T --BD ----T T Format audio Poniższa tabela pokazuje dostępny format audio podczas nagrywania z użyciem różnych formatów wideo.CyberLink PowerProducer przetwarzania komputera. Poniższa tabela pokazuje dostępną jakość wideo podczas nagrywania różnych typów płyt. Jakość HQ.

w szczególności nadawanej w tej samej (lub podobnej) rozdzielczości co telewizja analogowa. Format tworzonych przez program PowerDirector plików.Rozdział 5: Materiały informacyjne Glosariusz Słownik zawiera definicje używanych w tym podręczniku użytkownika terminów. HD SD Plik TOD Plik TPD 97 . które mogą wymagać wyjaśnienia. Album może zawierać jeden lub więcej slajdów (maksymalnie 256). ale nie uznawanej za wysoką. firma CyberLink oferuje definicje w formacie i-Help dostępne w interfejsie programu CyberLink PowerProducer. które można odtwarzać w kamerach z dyskiem twardym Everio serii GZ firmy JVC oraz importować do programu PowerProducer. Ten termin jest zwykle używany w odniesieniu do telewizji cyfrowej. kliknij ikonę . Ten format plików jest stosowany w kamerach z dyskiem twardym z serii Everio firmy JVC. Określenie HD (High Definition) odnosi się zwykle do dowolnego materiału wideo z rozdzielczością wyższą niż standardowa. (Aby skorzystać z pomocy tego typu. Format pliku określony w standardzie HD Video. Określenie SD (Standard Definition) odnosi się do wideo w rozdzielczości zgodnej ze standardami. a pokaz slajdów może zawierać jeden lub więcej albumów (maksymalnie 1 980 na płytach VCD/SVCD). Album może także zawierać efekty przejścia oraz podkład dźwiękowy. Oprócz tego glosariusza.) album Z elementów tego typu składają się pokazy slajdów.

Fragment wideo lub albumu z pokazem slajdów. który wykorzystany jest w produkcji filmu. Oprogramowanie służące do kompresji/dekompresji wideo. na której mieści się do 650 lub 700 MB danych (74 lub 80 min). Płyta CD wielokrotnego zapisu. Na płytach CD-RW dane można zapisywać wielokrotnie. Płyty CD-RW można zapisywać ok. Nagrywarki CD-RW i niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać dane na płytach CD-RW. Płyty typu CD-RW najlepiej nadają się do przechowywania danych komputerowych i cyfrowego dźwięku. 1 000 razy. Płyty typu CD-R są powszechnie używane do dystrybucji danych komputerowych i cyfrowych nagrań dźwiękowych.CyberLink PowerProducer BD Płyty Blu-ray Disc (BD) to płyty optyczne przeznaczone do nagrywania i odtwarzania wideo w standardzie HD (High-Definition oraz do zapisu danych. Znacznik ustawiony w klipie wideo. a większość odtwarzaczy DVD może również odczytywać płyty tego typu. CD-R CD-RW rozdział klip kodek 98 . który umożliwia oglądającym przejście bezpośrednio w to miejsce oraz ułatwia nawigację. jednak nie są one obsługiwane przez wszystkie napędy CD. Płyta CD jednokrotnego zapisu. Nagrywarki CD-RW i niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać dane na płytach CD-R. a większość odtwarzaczy DVD może również odczytywać płyty tego typu. na której mieści się do 650 lub 700 MB danych (74 lub 80 min).

jak i DVD+R. Metody redukowania lub eliminacji negatywnego wpływu przeplotu na jakość obrazu wideo. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać oba rodzaje płyt. (Digital Versatile Disc) Pojemna płyta stosowana do zapisu materiałów wideo. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać dane zarówno na płytach DVD-R. gier oraz dźwięku. na którym można nagrać materiał wideo. Jeśli obszary wolnego miejsca będą rozrzucone na płycie. Jest to produkt konkurencyjny dla płyt DVD+R i tym samym nie jest on z nimi kompatybilny.dvdrhelp. skompresowany i zapisany na dysku twardym w celu późniejszego nagrania na płytę. likwidacja przeplotu obraz płyty DV DVD folder DVD DVD-R 99 . Zbiór materiału filmowego wraz z ustawieniami. Typ płyt DVD jednokrotnego zapisu. multimediów. oprogramowanie do nagrywania wideo nie będzie mogło ich wykorzystać. Format DV (ang. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w pod adresem www. co spowoduje zmniejszenie dostępnej pojemności. tak aby na płycie dostępny był jednolity wolny obszar. Digital Video) jest międzynarodowym standardem wideo cyfrowego utworzonym przez konsorcjum firm w 1995 roku. Folder można nagrać na płytę w celu przechowania.Rozdział 5: Materiały informacyjne defragmenta cja płyty Defragmentacja płyty polega na przesunięciu całej zawartości płyty w jedno miejsce. Narzędzie Defragmentuj płytę pozwala odzyskać taką utraconą pojemność.com/dvd lub na innych stronach internetowych. Folder zawierający wszystkie pliki z materiałem do produkcji.

Typ płyty DVD wielokrotnego zapisu. jak i DVD-R. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać oba rodzaje płyt. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w pod adresem www. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w pod adresem www.dvdrhelp. Płyta DVD przeznaczona tylko do odczytu.dvdrw. Format DVD pozwalający na zapis około 1000 razy. Może być zapisywana około 1 000 razy. DVD-ROM DVD-RW DVD+RW 100 . a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać oba rodzaje płyt.com lub na innych stronach internetowych. jak i DVD-RW. a większość odtwarzaczy DVD może odczytywać oba rodzaje płyt. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać dane zarówno na płytach DVD+R. Jest to produkt konkurencyjny dla płyt DVD-R i tym samym nie jest z nimi kompatybilny. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać dane zarówno na płytach DVD-RW. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w pod adresem www.com lub na innych stronach internetowych. Jest to produkt konkurencyjny dla płyt DVD+RW i tym samym nie jest on z nimi kompatybilny. jak i DVD+RW.dvdrw.com/dvd lub na innych stronach internetowych. Niektóre nowe nagrywarki DVD mogą zapisywać dane zarówno na płytach DVD+RW. powszechnie używana do dystrybucji filmów (określana wówczas jako DVD-Video) i gier komputerowych.CyberLink PowerProducer DVD+R Typ płyt DVD jednokrotnego zapisu. Jest to produkt konkurencyjny dla płyt DVD-RW i tym samym nie jest z nimi kompatybilny.

(Najniższa jakość) Jakość wideo niższa niż w opcji Niska Jakość. jaką można ustawić w programie CyberLink PowerProducer. karcie pamięci SD itp. Taką płytę można edytować nawet po nagraniu. czyli High Definition Video. które mogą rejestrować wysokiej jakości wideo i zdjęcia na wewnętrznym dysku twardym. Format HDV jest międzynarodowym standardem konsumenckim stworzonym w 2003 roku przez konsorcjum kilku firm.Rozdział 5: Materiały informacyjne DVD z możliwością edycji EP Płyta DVD zapisana w formacie DVD-RW lub DVD+RW umożliwiającym dodatkowy zapis. edytowania i przechowywania materiału wideo High Definition w standardowych formatach cyfrowych. Nazwa serii kamer firmy JVC. Urządzenia serii Everio Plik Ulubione Plik w formacie .fl wykorzystywany przez program CyberLink PowerProducer do zapisywania ustawień menu płyt. jakość 101 . karcie pamięci Microdrive(R)/CompactFlash. (Wysoka jakość) Najwyższa jakość wideo. HQ. HDV Termin HDV. jaką można ustawić w programie CyberLink PowerProducer. Style menu płyty zawierają kilka opcji wyboru grafiki i układu menu. odnosi się do przechwytywania. Najniższa jakość wideo.

a także w większości krajów zachodnioeuropejskich i azjatyckich.) (Niska jakość) Jakość wideo niższa niż w opcji Standardowa jakość.MP3. Obecnie w zapisie wideo stosowany jest standard MPEG-2. gdy sekwencja wideo pokazuje ruchome obiekty. (ang. Wielkiej Brytanii. Format pliku określony przez standard SD_Video. (Każda klatka obrazu wideo składa się z pewnej liczby linii. Japonii. LP menu MPEG Plik MOD NTSC PAL 102 . Strona na płycie DVD z łączami do rozdziałów na tej płycie. Phase Alteration Line) Standardowy format nadawania obrazu wideo stosowany w Niemczech. potem parzyste. na ekranie najpierw wyświetlane są linie nieparzyste. Australii. (Moving Picture Experts Group) Seria międzynarodowych standardów opisujących cyfrowe kodowanie informacji audio/wideo. NTSC ma 480 poziomych linii rozdzielczości i 30 klatek na sekundę (ang. Kamery JVC z wewnętrznym dyskiem twardym stosują właśnie ten format. Kanadzie i Meksyku.CyberLink PowerProducer przeplot Migotanie lub błędy kodowania spowodowane metodą transmisji sygnałów wideo. To powoduje powstawianie problemów spowodowanych przeplotem. Podczas transmisji klatek wideo. Ameryce Południowej. negatywne efekty widać najlepiej wtedy. National Television Systems Committee) Standardowy format nadawania obrazu wideo stosowany w Stanach Zjednoczonych. PAL ma 576 poziomych linii rozdzielczości i 25 klatek na sekundę. a w zapisie audio .

Prezentacja. a także pokazy slajdów z podkładem dźwiękowym. Technologia. Zdjęcia i ustawienia pokazu slajdów umieszczane są w zbiorach nazywanych albumami. ale wyższa od LP i EP. ale nie tak dobrą jak DVD. Opcja Smart Fit SP SVCD 103 . Slajdy umieszczane są w albumach. która składa się ze zdjęć (nazywanych slajdami). Kompilowanie produkcji z jej składników: sekwencji wideo. (Standardowa jakość) Średnia jakość wideo obsługiwana przez oprogramowanie CyberLink PowerProducer. Płyty SVCD mogą być odtwarzane na komputerach z programowymi odtwarzaczami DVD oraz w niektórych stacjonarnych odtwarzaczach DVD. która automatycznie ustawia szybkość bitową tak. Na płycie w tym formacie można zmieścić 35 minut wideo oraz menu i rozdziały podobnie jak na płycie DVD. niższa od HQ. zdjęć oraz ustawień. Super Video Compact Disc) Format CD oferujący znacznie lepszą jakość wideo niż VCD.Rozdział 5: Materiały informacyjne produkcja renderowani e slajd pokaz slajdów Film lub pokaz slajdów. który może zawierać podkład dźwiękowy oraz szereg ustawień. podkładu dźwiękowego. Indywidualne zdjęcie w pokazie. efektów przejścia i podkładu muzycznego. jaki zmieści się na danej płycie. aby zapisać najwyższej jakości plik wideo. (ang.

jak na płytach DVD. Format VCD wykorzystuje standard kompresji MPEG i może być odtwarzany na komputerach z programowymi odtwarzaczami VCD/ MPEG oraz na większości stacjonarnych odtwarzaczy DVD.CyberLink PowerProducer VCD (Video Compact Disc) Płyta CD zawierająca dźwięk i wideo o jakości przypominającej jakość kasety VHS. etykieta woluminu Tytuł służący za etykietę płyty. a także pokazy slajdów z podkładem dźwiękowym. która jest wyświetlana w programie Eksplorator Windows oraz niektórych odtwarzaczach. w którym planuje się odtwarzanie utworzonej płyty. EP (najniższa jakość) lub Smart Fit. Na płycie VCD o pojemności 650/700 MB można zmieścić 74/80 minut wideo. 104 . SP (standardowa jakość). ponadto obsługiwane są menu i rozdziały. umożliwiając wybór kraju lub regionu. LP (niska jakość). format wideo Jeden z formatów wideo (NTSC lub PAL) stosowany do nadawania obrazu wideo na całym świecie. Program CyberLink PowerProducer ułatwia wybranie odpowiedniego systemu TV. Można wybrać opcję HQ (wysoka jakość). jakość wideo Jakość ostatecznej postaci utworzonego materiału wideo.

przechwytywanie z 27 D defragmentacja płyt 68 dodawanie list odtwarzania 44 obrazy jako tła menu 39 podkład dźwiękowy do albumów 33 podkład dźwiękowy do menu płyty 42 slajdów do albumów 22 zdjęcia do albumu 32 domyślne nazwa przechwyconego wideo 10 105 . płyta 19 C CD porównanie z DVD 89 rodzaje 89 Cięcie AB 29 czas trwania w pokazie slajdów. ustawianie 34 Często zadawane pytania 82 czołówka 42 czym wyróżnia się program PowerProducer w nowej wersji 3? 82 A albumy dodawanie podkładu dźwiękowego do 33 dodawanie slajdów do 22 dodawanie zdjęć 32 maksymalna liczba slajdów w 22 podgląd 37 przeglądanie właściwości 33 tworzenie nowego 32 wprowadzanie efektów przejścia 34 zmiana nazwy 33 aparat cyfrowy.Indeks Symbols łączenie wideo i zdjęć 20 B Blu-ray.

84 funkcje edycji wideo 2 G glosariusz 97 H HQ (Wysoka jakość) 95 E edycja funkcje oprogramowania PowerProducer 2 klipy 29 tekst menu płyty 42 wcześniej nagranej płyty 50 efekty przejścia. nagrywanie na płycie DVD 51 DVD 19 importowanie scen z 23 porównanie z CD 89 DVD z możliwością edycji 85 DVD+RW 100 DVD-ROM 100 DVD-RW 100 Dyski DVD-VR. 88.CyberLink PowerProducer styl menu 11 dostosowywanie stron menu 39 dotąd 29 DV. konwertowanie na zgodne z formatem DVD-Video 69 dzielenie klipów 30 wybieranie do produkcji 18 formaty plików obsługiwane 13. nagrywanie na płytę 73 Format nagrania wideo 19. wprowadzanie 34 Eksport do pliku 74 I importowanie pliki wideo 21 sceny na DVD 23 zdjęcia 22 Importowanie plików wideo z kamery z dyskiem twardym 21 Importowanie zdjęć z kamery z dyskiem twardym 22 F Folder DVD. 91 formaty płyt obsługiwane 13 J jakość audio 12 106 .

jakość 95 LP 95 SP 95 wskazówki przy wyborze 96 kopiowanie płyt 67 kopiowanie w locie 67 kraj 12 K kamera cyfrowa nagrywanie na DVD 52 przechwytywanie z 23. przechwytywanie z 24 kamera internetowa nagrywanie na DVD 58 przechwytywanie z 26 kamera PC nagrywanie na DVD 58 przechwytywanie z 26 kasowanie płyt 66 kasowanie pełne 66 kasowanie szybkie 66 katalog roboczy 10 katalog tymczasowy 10 klipy edycja 29 podgląd 37 przeglądanie właściwości 37 przenoszenie w scenopisie obrazkowym 35 usuwanie ze scenopisu obrazkowego 35 L list odtwarzania dodawanie 44 wybieranie 45 LP (Niska jakość) 95 M maksymalna liczba slajdów w albumie 22 materiał łączenie wideo i zdjęć 20 podgląd 38 pozyskiwanie 20 materiał wyjściowy 63 menu czołówka 42 dodawanie podkładu dźwiękowego 42 dostosowywanie 39 edycja tekstu 42 Przyciski na stronie 40 Ramka 40 Styl przycisku 41 Szablon 39 Układ przycisków 40 miniatura wideo 11 107 .Indeks jakość wideo 11 HQ. 24 kamera cyfrowa DV. przechwytywanie z 23 Kamera HDV nagrywanie na płytę BD 54 kamera HDV.

69 odtąd 29 Okno podglądu 37 otwieranie plik projektu 7 pliki Ulubione 42 N Nagraj na płytę 47 nagrywanie edycja płyty po 50 konfiguracja 46 materiału DV na płycie DVD 51 płyta z obrazu płyty 71 płyty z folderu DVD 73 z kamery cyfrowej na DVD 52 z kamery HDV na płytę BD 54 z kamery PC na DVD 58 z magnetowidu na DVD 60 z telewizji na DVD 56 narzędzia 63 narzędzia obsługi płyt 63 defragmentacja płyt 68 Eksport do pliku 74 kasowanie 66 kopiowanie 67 nagrywanie płyty z folderu DVD 73 obrazy płyt 71 zakończ/nie zakańczaj. importowanie 21 pobieranie szablonów 41 podgląd albumy 37 108 . otwieranie 7 Pliki DVD-VR. przesuwanie 35 modyfikacja menu płyty dodawanie podkładu dźwiękowego 42 edycja tekstu 42 Przyciski na stronie 40 Ramka 40 Styl przycisku 41 Szablon 39 Układ przycisków 40 zapisywanie obrazu płyty 72 O obraz dysku nagrywanie 71 obraz płyty tworzenie 67 zapisywanie 72 obsługiwane formaty płyt i plików 13 obsługiwane języki 86 ochrona buforu 67.CyberLink PowerProducer miniatury. eksport na dysk twardy 74 pliki projektu 7 pliki Ulubione otwieranie jako szablon 42 zapisywanie 41 pliki wideo. płyta 75 P Plik MOD 102 plik projektu.

54. dodawanie do albumów 33 powitanie 2 pozostawianie płyty jako niezakończonej 75 pozyskiwanie materiału 20 z aparatu cyfrowego 27 z DVD 23 z kamery cyfrowej 23 z kamery cyfrowej HDV 24 z kamery PC 26 z magnetowidu 26 z pliku 21 z telewizji 25 preprodukcja produkcja płyty 4 przygotowanie do nagrywania 5 produkcja funkcje oprogramowania PowerProducer 2 podsumowanie. przeglądanie 38 preprodukcja 4 proces 4 Proporcje 19 określanie 28 przechwytywanie z aparatu cyfrowego 27 z kamery cyfrowej 23 z kamery cyfrowej HDV 24 z kamery PC 26 z magnetowidu 26 z telewizji 25 przeglądanie właściwości albumu 33 właściwości klipów 37 wielkość produkcji 38 przenoszenie klipów w scenopisie obrazkowym 35 przesuwanie miniatury 35 przyciski liczba na stronie 40 styl 41 styl ramki 40 układ 40 R Ramka 40 Right-to-Disc 52. podgląd 38 109 .Indeks klipy 37 materiał na płycie 38 podczas importowania materiału DVD 23. 56. 74 podczas importowania plików wideo 21 podsumowanie produkcji 38 produkcja 37 struktura DVD 38 podkład dźwiękowy. 44. dodawanie do albumów 22 SP (Standardowa jakość) 95 struktura DVD. 60 Rodzaje płyt DVD 89 rozdziały ustawianie 43 usuwanie 44 S scalanie klipów 30 slajdy. 58.

pobieranie 41 Utwórz folder DVD 48 V VCD 18 VCR nagrywanie na DVD 60 przechwytywanie z 26 T technologia MPEG@Best 11 TOD. plik 97 TPD. plik 97 tryb odtwarzania filmu 10 tryby odtwarzania 10 TV nagrywanie na DVD 56 przechwytywanie z 25 tworzenie albumy 32 plik obrazu płyty 67 Projekty PowerProducer 7 tworzenie płyt z filmami 17 typy płyt obsługiwane 13.CyberLink PowerProducer SVCD 18 SVRT 87 Szablon 39 szablony. 34 Zapisz jako obraz płyty 48 zdjęcia dodawanie do pokazu slajdów 22. 87 wykrywanie sceny 43 wymagania systemowe 14 U uaktualnienia wersji programu 9 Ustawianie kompatybilności 69 ustawianie rozdziałów 43 Usuń zaznaczone 29 usuwanie klipów ze scenopisu obrazkowego 35 usuwanie rozdziału 44 Z Zachowaj zaznaczone 29 zakańczanie płyty 75 zapisywanie obrazy płyt 72 pliki Ulubione 41 zapisywanie zdjęć na płycie 11. 85. 110 . 89 W właściwości albumy 33 klipy 37 wybieranie formatu płyty 18 wykrywanie scen 43.

Indeks 32 importowanie 22 tworzenie kopii zapasowych na płycie 11. 34 zgodność formatów plików i typów płyt 93 zmiana nazwa albumu 33 111 .

CyberLink PowerProducer 112 .