You are on page 1of 20

--Proiectare de lungă durată

Limba şi literatura română
Clasa I

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. 2. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. 3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor. 4. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. 5. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.
I. REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI PE UNITĂŢI DE TIMP (din curriculum)

Secvenţele de conţinut

Clasa I Anual - ore Total: 264

Clasa a II-a Total: 231 30 85 86 30

Clasa a III-a Total: 231 24 96 81 30

Clasa a IV-a

Total: 231 30 85 86 30

Comunicare orală Comunicarea scrisă: • Lectura • Scrisul Tainele cărţii Elemente de construcţie a comunicării

30 116 102 16

Conţinutul acestei teme se va repartiza în cadrul celor 4 secvenţe de conţinut

4 p. Man. Moduri în care comunicăm. 11-12 Caiet p.5. p. Grupuri de linioare pe unul şi pe două Caiet p. Felurile propoziţiilor după scopul comunicării.5 supl. poezia Ex.Sesizarea cuvîntului a mesajului oral din diferite ca grup de sunete şi ca sens. Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare.7 Ex.6 Ex. consoana) la analiza sonoră a cuvîntului 1.Utilizarea semnelor comunicare convenţionale (vocala (diferire). 7-8 Fotografii cu membrii familiei.3Su pl. 10. Tablouri cu subiect Supl. Propoziţia.Delimitarea comunicării orale de cea scrisă. Linioare oblice pe două spaţii 9. situaţii de 1. un spaţiu 5.1. 1. p.3-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Man. p.4 Ex. 3 Tab.9.8 supl MONI TORI ZARE Perioada prealfabetară – 38 ore 1. Caiet p. p.4. Propoziţia din trei cuvinte.5 Caiet p. 8 Caiet p. p. Familia mea.10 supl Tablouri cu subiect Supl. Caiet p.6 Man. „Clasa întîi” de Ion Hadârcă 1. p. p.7 p. 9-10 3. Prima zi de şcoală 2. 7 Caiet p. 4-6 Supl.SUBCOMPETENŢE CONŢINUTURI N R.12 supl .7.5 Ex. Vorbirea. 1.Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie. Linioara oblică pe Lectura textelor narative şi în versuri.7 p.5 Tablouri cu subiect Supl. Prietenii mei.10.7 Man. p. DATA MIJLOACELE INSTRUCŢIONALE TEME P/U ACASĂ De memor. 6 Caiet p.4 Man. p.p. Omul şi comunicarea (ascultăm şi înţelegem). 6. 8. cu subiect Supl. Sînt şcolar! 4. Propoziţia din două cuvinte. Grupuri de linioare pe un spaţiu 7.Reproducerea unor fragmente din poveştile CS1:Receptare ascultate.7 p. „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi. p.

Punctualitatea.B.7 . Bastonata cu întorsătură în partea de sus Man. Cuvinte bisilabice. Linii. cu păstrarea spaţiului. Tablouri cu subiect Supl. Cuvintele monosilabice. 2.) 12. 10 Caiet p. p.5 p.Pronunţarea corectă a partea de jos spre stînga consoanelor sprijinite de Evaluare formativă Man. Semiovalul. 13 Caiet p.18supl Caiet p.6.T/p. Micii grădinari. 26-27 Caiet p.15-16 Imagini cu fructe.17-18 Tablouri cu subiect Supl.B.4 p. p. p. 18. 2. lizibilă.4. 19. Cîrligul.6 p.T/p. comunicăm. Imagini.Identificarea unor imagini la textul/ fragmentul citit şi analiza prin comparare.3.9 Ex. În livadă. Propoziţia simplă. p. Ortografia.Componenţa lor structurală.11 M. Cuvintele trisilabice. p-u lucrul independent.9 Caiet p.Deosebirea ghidată a unui text în proză de unul în versuri.21-22 Tablouri cu subiect Supl.12 Man.24 supl Caiet p. p.6 Caiet p. p. p. tablouri.19-20 Caiet p. 14.10 Ex. Ex.11 Ex. p. 16. Bastonata cu întorsătură în 4.23-25 Tablouri cu subiect Supl.8 M.20 supl Scrisul. Bastonata cu întorsătură în Propoziţia dezvoltată (din 3-4 cuvinte).6 p. Ovalul 15. p. cîrligul. p.3 p. Aprecierea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Sănătatea mea. 1 1 Man.10 Man.2.1. Sănătatea Pămîntului 24. 14 Caiet p. Părţile de partea de jos spre dreapta 23.15 Caiet p.27 supl Lexicul. 17.Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică motorică: scrierea corectă. p.Fonetica.16supl Caiet p. Evaluare iniţială (la început de an şcolar) 13.22 supl Caiet p. p.13 Ex. CS3:Utilizarea scrisului cu tehnică psihomotorică şi ca abilitate de exprimare a gândurilor.13-14 Cartea cu povestea ilustrată. p. ovalul-consolid.11 Caiet p.7.4-5 Tablouri cu subiect Supl. CS2:Percepere a mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Supl. 22.5 p.T/p.Aprecierea personajelor după faptele descrise în text. spaţii 11. 2.14 M. p.ghicitori. înclinării şi a aspectului 21. 3.9 Man. p. Moduri în care îngrijit.8 Ex. La stadion.B. „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi (contin.14 Ex.12 Ex. La şcoala animalelor. 20.14 supl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Man. 12 Caiet p.13 Tablouri cu subiect Supl.

consoanelor. 34. p.3 p.28-29 Supl. Vocalele. mesajelor comunicative.4 p. p.4. Bucla deasupra rîndului Ex. diverse vocale.19 Ex. Combinarea lexicale. p-u lucrul independent 31.37 supl Bucla sub rînd.34-35 Imagini cu minunile tehnicii. 20 Caiet p. Povestea pîinii (contin. p. p. Sunetele vorbirii: vocale şi 1 1 1 Man. Părţile de propoziţie.3.15 consoane.9 Man. p.37 Planşe cu elementele învăţate. p. exclamative.8 Man. Caiet p.35 supl Caiet p.32-33 Imagini cu minunile tehnicii. Exerciţii de antrenament. 1 38. Consoanele.19 Caiet p. Tablouri cu subiect Supl.T/p.9 Dicţionare Fişe/ activitate independentă Fişe/activit independen tă .) 32. P.19 Supl. 4.T/p. Sunetele vorbirii.18 Ex. Tablouri cu subiect Supl.29 supl Caiet p. p.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caiet p.9. 16 Caiet p.Identificarea corectă CS4:Aplicarea a consoanelor. Evaluare sumativă nr.B. negative.T/p.30 supl Man.vorbire. 26. a conceptelor şi a vocalelor şi a silabelor în cuvinte. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 4.Semnificaţia propoziţiilor: afirmative. Supl.21 M. Minunile tehnicii 30. comunicăm expresiv).B. a vocalelor fonetice. 33. Noduleţul pe un spaţiu. Caiet p. terminologiei 4.21 Caiet p.1.Utilizarea corectă a structurarea mijloacelor de intonare. 28. Minunile tehnicii (contin. 37.) Semnificaţia propoziţiilor: enunţiative. Dictare (elementele grafice învăţate). 25.B.20 Ex.4. morfologice şi în silabe şi pronunţarea sintactice în corectă a lor. p.20 M.p. P.2 p. p.15 Ex. 36.16 Ex.33 supl Caiet p. Povestea pîinii. O zi de odihnă.17 M. P.18 M. interogative. Man.p.18 Caiet p. 30-31 Imagini cu lucrări în cîmp. Sunetele vorbirii. p. Omul şi comunicarea (vorbim.36 supl Caiet p.1011 Man.17 Ex. Zala pe unul şi pe două spaţii 35. Consolidare. 17 Caiet p.B. Noduleţul pe două spaţii 29. 27.36 Supl.4 p.

(p. Litera N (mare) de mînă. Sunetul [a] şi litera de tipar a. Sunetul [m] şi litera de tipar M.4 p.2.8 p.38 supl 1 1 1 1 Manual(p 23) Litera ilustr. 1.42 supl Caiet p. 43 supl Caiet p.decupate Supl.25 Ex.40-41) M. Caiet(p28) Lit. oral din diferite 1.44 supl . Sunetul [i] şi litera de tipar i. 6.Identificarea narative şi în 9. 1. Sunetul [m] şi litera de tipar m. Litera m (mică) de mînă.2 p.(p. a grupurilor de versuri.8 p.decupate Supl.6. textual. Regulile scrisului: spaţiul.27 Ex. Manual (p25) Lit.3 p. Sunetul [n] şi litera de tipar 2.(p. Caiet (p27) Lit.24 Ex. valorificarea 11.2. Caiet (p26) Lit. 10 p. Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare. Caiet (p24) Lit. 8.39 supl Caiet p. a caietului.7. 1 Manual(p 22) Litera ilustr.Conştientizarea vocabularului N.28 Ex. Litera A (mare) de mînă 5.decupate Supl. Litera i (mică) de mînă.Prezentarea grafică a cuvintelor în propoziţie.5.(p. 1.42-43) Manual (p28) Litera ilustr. a 14.(p. înclinaţia uniformă.decupate Supl. silabe.23 Ex.Perioada alfabetară-170 ore 1. Sunetul [a] şi litera de tipar A. Caiet(p22) Lit.41 supl Caiet p.38-39) Caiet p. 2. Litera a (mică) de mînă. enunţurilor în textul Rostirea corectă a consoanelor.40 supl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Litera ilustr.1. Componenţa lor n. CS2:Percepere cititului: citirea corectă. procesului de formare a 12.42-43) Manual (p27) Litera ilustr.decupate Supl.(p.(p. Aprecierea tipărit şi în textul scris de 10. aspectul îngrijit. citit/audiat prin literelor în silabe. Poziţia corectă a corpului. litere.40-41) Caiet p. Lectura textelor Exerciţii p/u lucrul independent.2 p. Litera n (mică) de mînă. (diferire).Sesizarea cuvîntului situaţii de ca grup de sunete şi ca comunicare sens. Sunetul [n] şi litera de tipar literelor.decupate Caiet(p25) Supl. cuvinte şi a structurală.10.9.B.Sesizarea deosebirii dintre cuvînt şi propoziţie în contextul comunicativ.26 Ex.38-39) Manual (p24) Litera ilustr. textului literar şi mînă. T/(p12) Manual (p26) Litera ilustr.1.Sesizarea cuvîntului şi a propoziţiei ca elemente esenţiale în CS1:Receptare comunicarea între a mesajului oameni. Litera M (mare) de mînă. Caiet (p23) Lit.22 Ex. a mîinii.1. 2.Utilizarea semnelor convenţionale (vocala consoana) la analiza sonoră a cuvîntului 1. 1. 3. Igiena scrisului. a mesajului sintetizarea treptată a 13. 4.44-45) Caiet p. 7.1.decupate Supl.

Caiet(p33) Lit. Litera I (mare) de mînă. Exerciţii p/u lucrul independent 25. Litera U (mică) de mînă.decupate Supl.decupate Supl. 45 supl Caiet p.29 Ex.4.7. Scrisul.Sesizarea literelor: mici şi mari.52 supl Caiet p.50-51) Manual (p35) Litera ilustr.decupate Supl.1.8 p. Caiet(p37) Lit. Litera c (mică) de mînă. Ortografia. 21. 1 18. 22. Litera C (mică) de mînă.34 Ex.(p. 1.46-47) Manual (p31) Litera ilustr.10. R. 8p. Litera R (mare) de mînă. înclinării şi a aspectului îngrijit.1. Caiet(p32) Lit. silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii. Litera e (mică) de mînă.2.3 p.8 p.decupate Supl.(p. 4. 30. Litera E (mare) de mînă.46-47) Manual (p32) Litera ilustr.Fonetica. Sunetul [r] şi litera de tipar r.2.15) Supl.3.37 Ex. Punctualitatea. Litera r (mică) de mînă. Combinarea lexicale.Pronunţarea corectă a consoanelor sprijinite de diverse vocale.T/(p. 15. Sunetul [c] şi litera de tipar c.B. Părţile de vorbire.Identificarea corectă CS4:Aplicarea a consoanelor.1. Componenţa sonoră a cuvîntului.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor / enunţurilor. a vocalelor fonetice.decupate Supl. Cuvinte cu sens opus. Sunetul [u] şi litera de tipar u.Alunelul” Manual (p34) Litera ilustr.receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.50-51) Manual (p36) Litera ilustr. Caiet(p35) Lit. 26.decupate Supl. Caiet(p29) Lit. Caiet p. Despărţirea cuvintelor în silabe.(p.49 supl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CS3:Utilizarea scrisului cu tehnică psihomotorică şi ca abilitate de exprimare a gândurilor.33 Ex. 47 supl Caiet p.(p. Sunetul [e] şi litera de tipar e. consoanelor..52-53) Manual (p37) Litera ilustr. Litera u (mică) de mînă.2 p. Sunetul [r] şi litera de tipar Manual (p29) Litera ilustr. Părţile de propoziţie. 3.(p. Sunetul [c] şi litera de tipar C.30 Ex.44-45) Manual (p30) Litera ilustr.11p. 31. lizibilă. Sunetul [e] şi litera de tipar E.B.(p. Silaba. 2..Utilizarea eficientă a scrisului ca tehnică motorică: scrierea corectă.52-53) . 3.decupate M. Sunetul [i] şi litera de tipar I. 32.2 p.32 Ex. Sunetul [u] şi litera de tipar U.48-49) Manual (p33) Litera ilustr.11. 4. T/(p14) Supl. 28. convorbiri etc. terminologiei 4. Caiet(p30) Lit. 20.B. Caiet(p31) Lit. de mînă şi de tipar.(p.50 supl Caiet p. a conceptelor şi a vocalelor şi a silabelor în cuvinte.decupate M.(p.35 Ex.7. 27. 29. 8.53 supl . Caiet(p34) Lit.31 Ex. formarea silabelor. Cuvinte cu sens asemănător. 23. 24. 16.Alunelul” Caiet p.36 Ex.(p.9p. corespondenţa dintre vocale şi consoane. Caiet(p36) Lit. T/(p13) Supl.46 supl Caiet p. 1 19. morfologice şi în silabe şi pronunţarea Lexicul.51 supl Caiet p. cu păstrarea spaţiului.3 p.48 supl Caiet p.decupate M.1.48-49) . 1 1 Evaluare formativă 17.

37. prin argumentarea unor cuvinte. Cuvîntul. Litera O (mare) de mînă. .3.44 Ex. 4.54-55) Manual (p42) Litera ilustr. Litera o (mică) de mînă. silabe.1. 43.(p. 60 supl Caiet p.3 p.1.sintactice în structurarea mesajelor comunicative. Sunetul [l] şi litera de tipar l. Scrierea grupului de litere Manual (p39) Fişe de recuperare Litera ilustr.58-59) Manual (p45) Lit. propoziţii. 1.42 Ex.43 Ex.Pronunţarea clară a cuvintelor şi a a mesajului oral din diferite propoziţiilor în comunicare. CS1:Receptare 1. 41. Ă (mare) de mînă.6061) .19. 39.Alunelul” Manual (p41) Litera ilustr.decupate . un sfat etc. Grupul de litere Ce.3 p. Gestul şi mimica. Sunetul [o] şi litera de tipar O. 44.39 Caiet p.56-57) Manual (p43) Litera ilustr.1. Litera l (mică) de mînă. Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare.(p.10p.. Sunetele şi literelele a-c (consolid. Caiet(p41) Lit.(p. situaţii de 1.Alunelul” Manual (p44) Litera ilustr.45 Ex.60-61) Caiet p.decupate Caiet (p45) Supl. Exerciţii de recuperare. Sunetul [ă] şi litera de tipar 46. Sunetul [l] şi litera de tipar 40.Alunelul” Manual (p45) Lit.45 Ex.18) Supl. dictări de litere.(p.40 Ex.2p. Litera L (mare) de mînă.9p. 47. 38.(p. 2 36. 34.13. 58 supl Caiet p. Caiet (p44) Lit.decupate M.(p.6.8..41 Ex.Aplicarea în situaţii reale sau modelate a combinării elementelor nonverbale cu cele verbale.decupate Supl. o rugăminte.57 supl Caiet p.54-55) .Demonstrarea comunicare înţelegerii mesajului (diferire).39) Manual (p40) Caiet(p40) 42..Demonstrarea înţelegerii sensului propoziţiilor care exprimă o întrebare. audiat prin formularea răspunsurilor la întrebări. Lit.).B.Transpunerea unei situaţii reale şi/sau modelate în actul de comunicare dialogată. 50.decupate Supl. 49. Componenţa sonoră a cuvîntului. T/(p1617) Caiet (p.decupate Caiet (p45) Supl. ă.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor în silabe. Evaluare formativă 33.3 p. Scrierea grupului de litere ce. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Man(p38-39) Caiet (p38) Lit. Ă. M.Alunelul” Fişe/ activitate independentă Caiet p.54 supl Caiet p. 48.56-57) . Citirea silabisită.61 Exerciţii p/u lucrul independent 45. corectă a lor.(p.B.. Lucrări scrise: copieri. Caiet (p42) Lit.5. 1.decupate Supl. Evaluare sumativă nr. Litera ă (mică). 7. Sunetul [o] şi litera de tipar o.1. Caiet(p43) Lit.56 supl Caiet p.38 1.decupate Supl. Grupul de litere ce.55 supl Caiet p. (p. L.2p.

Scrierea gruprlui de litere .1.8. Ce.Alunelul” Manual (p52) Litera ilustr.49 Ex.3p. corespondenţa 65. lizibilă.66-67) .(p.Lectura textelor narative şi în versuri.decupate M. Î.65 supl Caiet p.Caiet(p48) 21) C. Litera Ţ (mare) de mînă.47 Ex. 68. Tainele cărţii: Cartea.49 Ex.(p.66-67) Manual (p51) Litera ilustr. 2. .1. 58. 51. 61. înclinării şi a aspectului îngrijit.Alunelul” Manual (p50) Lit. silabe. 49) Lit.decupate Supl..50 Ex. Evaluare sumativă nr. (p.decupate M.2. 3 57.B.(p. Caiet(p51) Lit. Sunetul [ţ] şi litera de tipar ţ.3p. Litera ţ (mică) de mînă.67 supl Caiet p. Sunetul [ţ] şi litera de tipar Caiet p.3. Ci. scrisului ca tehnică motorică: scrierea corectă. Caiet(p46) Lit. de mînă şi de tipar.Identificarea literelor. Aprecierea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Caiet(p50) Lit.51 Ex. 63.62-63) Manual (p48. Componenţa lor structurală. CS2:Percepere a mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Dragomir „Cartea” Fişe/ activitate independentă supl Caiet p. Litera T (mare) de mînă.62-63) Manual (p47) Litera ilustr. Ortografia.1..64-65) . Grupul de litere ci.62 supl Caiet p.4.Alunelul” Manual (p46) Litera ilustr.B. Evaluare formativă 55. 62.Litera ilustr.(p. 2.46 Ex.48 Manual (p49) Lit.64-65) Manual (p51) Litera ilustr.Utilizarea eficientă a 64.3p. 52. Ţ. Sunetul [t] şi litera de tipar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T. Lucrări scrise: copieri.63 supl Caiet p. silabe. 54. convorbiri etc. Sunetul [î] şi literele de tipar î.Citirea corectă şi conştientă respectînd norme de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere numai în silabe şi cuvinte. cuvinte şi a enunţurilor în textul tipărit şi în textul scris de mînă.50 Ex. transcrieri de litere. Litera t (mică) de mînă. T/(p20. 66. Caiet(p47) Lit.(p.. 3.8p. Caiet(p50) Lit. Exerciţii de recuperare. Scrirea grupului de litere ci. Î (mare) de mînă. Grupul de litere Ci.5p.22) Supl. a grupurilor de litere.4p.9p.decupate Supl.(p.1. cu păstrarea spaţiului. 56. 3.68-69) Scrisul.B. Punctualitatea. Exerciţii p/u lucrul independent 67. Sunetele şi literelele a-t (consolidare).decupate Caiet(p49) Supl.decupate M. cuvinte.68 supl CS3:Utilizarea scrisului cu tehnică psihomotorică şi ca abilitate de exprimare a gândurilor. 53. 2. T/(p19) Supl.decupate Supl. 60.Sesizarea literelor: mici şi mari.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor / enunţurilor. Sunetul [t] şi litera de tipar t. 59.decupate Caiet(p49) Supl.1.11.64 supl Caiet p. 7. Litera î (mică).(p.66 supl Caiet p.

Sesizarea conţinutului emotiv al textului/cărţii citite în timpul audierii acestuia/acestetia.. a vocalelor sintactice în în silabe şi pronunţarea structurarea corectă a lor.58 Ex. Caiet(p56) Lit. Litera H (mare) de mînă.decupate Supl.75-76) Manual (p59) Litera ilustr. Exerciţii p/u lucrul independent . a terminologiei vocalelor şi a silabelor în lexicale. formarea silabelor.1. Caiet(p52) Lit. 71. mijloacelor de intonare. Litera â (mică).55 Ex. Caiet(p55) Lit.Utilizarea corectă a comunicative.9p. 83.(p. Caiet(p59) Lit.71 supl Caiet p.8.9p.Identificarea corectă conceptelor şi a a consoanelor. Litera D (mare) de mînă.74 supl Caiet p.Alunelul” Manual (p60) Litera ilustr.(p. Exerciţii p/u lucrul independent 79. Tainele cărţii. 1 Scrierea cuvintelor. 1 77.56 Ex. Combinarea morfologice şi consoanelor. Caiet(p57) Lit. Caiet(p54) Lit. (p. Citirea propoziţiilor.57 Ex. 70.70 supl Caiet p. Părţile de propoziţie. Sunetul [ş] şi litera de tipar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ş.4p.Fonetica.decupate Supl. Sunetul [s] şi litera de tipar s. fonetice.53 Ex.72-73) Manual (p57) Litera ilustr.14p. 72 supl Caiet p. 1 75.Selectarea din texte sau enunţurile propuse a cuvintelor cu sens asemănător şi opus.B.57 supl Caiet p.55 Ex. Litera ş (mică) de mînă. Caiet(p55) Lit. Litera S (mare) de mînă. CS4:Aplicarea 4. (p. mesajelor 4.(p.decupate Supl. Caiet(p58) Lit.3.dintre vocale şi consoane. 5. 80.decupate M.69 supl Caiet p. 1 S. Litera h (mică) de mînă. Litera Ş (mare) de mînă. Â.(p.73 supl Caiet p. 4.decupate M.9p. 73.Alunelul” Manual (p58) Litera ilustr.4.70-71) Manual (p56) Litera ilustr.70-71) . Â (mare) de 1 mînă.54 Ex. 86.6p.4p. Sunetul [d] şi litera de tipar D. 78. Sunetul [î] şi literele de tipar 1 â. Litera d (mică) de mînă.1.26) Supl.52 Ex.73-74) .Scrierea corectă a cuvintelor cu grupuri de litere (în limita standardelor de conţinut).77-78) Manual (p61) Litera ilustr.68-69) Manual (p54) Litera ilustr. 4.59 Ex. 74..76 supl Caiet p. 10p.23) Supl.Alunelul” Manual (p55) Litera ilustr. Sunetul [ş] şi litera de tipar ş.5p.3.3.9.(p.(p..decupate Supl. Părţile de vorbire.(p.3.decupate Supl. Textul şi imaginea.77-78) Caiet p.(p.(p. 1 76. Sunetul [s] şi litera de tipar Manual (p53) Litera ilustr. 84. d.5.decupate Supl. 3. Sunetul [h] şi litera de tipar H. Sunetul [d] şi litera de tipar CS5:Manifesta rea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. Litera s (mică) de mînă.decupate Supl. Sunetul [h] şi litera de tipar h. Caiet(p53) Lit. 69.4.77 supl Lexicul. 81. 1 72.75-76) . cuvinte.B. 82. 85.

faptelor relatate/ povestite a unor conţinuturi.(p.decupate Supl. propoziţii. silabe. silabe.80 supl Caiet p.decupate Supl..16.79-80) .(p.Sesizarea la auz a CS1:Receptare propoziţiilor corecte din a mesajului punct de vedere oral din diferite gramatical.b(p. Manual (p62) Litera ilustr.(p.81-82) Manual (p66) Litera ilustr.82 supl Caiet p. Caiet (p. 100. 1. Sunetul [v] şi litera de tipar v.decupate Supl. 1. Sunetul [p] şi litera de tipar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P.60 Ex.decupate Supl.61 Ex.8 p. Litera p (mică) de mînă.11. Lucrări scrise: dictări de litere. Caiet (p61) Lit. situaţii de 1. Aprecierea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Litera b (mică) de mînă. 101.64 Ex. Litera v (mică) de mînă. Consolidare.65) Lit. 1.6.62 Ex. cuvinte. 96. un sfat etc.85) Caiet( p. Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare.81 supl Caiet p./f. Sunetul [p] şi litera de tipar 1 1 p. Litera P (mare) de mînă.(p. Caiet(p62) Lit. T(p. Caiet(p64) Lit. 5.Identificarea literelor. 93.3 p.66 Ex.1.85 supl 99. 89. o rugăminte. 94. Sunetul [v] şi litera de tipar V. Componenţa lor structurală.3. (p.87.83-84) . 9.10 p.decupate Supl.3. CS2:Percepere a mesajului citit/audiat prin 2. Sunetul [b] şi litera de tipar B. 8. 1.9 p.66) Caiet p.79-80) Caiet p.63 Ex.decupate Supl. Lit. Evaluare iniţială (la începutul semestrului II) Tainele cărţii: Componentele obligatorii de pe coperta iniţială.decupate L.83 supl Caiet p. 2.Demonstrarea înţelegerii sensului propoziţiilor care exprimă o întrebare. Lectura textelor narative şi în versuri.81-82) M.4 p.3p.65 Ex. a grupurilor de litere.27) Nicolae Esinencu Litera ilustr.10 p.Alunelul” Manual (p64) Litera ilustr. 98. Litera V (mare) de mînă. 95.84 supl Caiet p. Caiet (p60) Lit. Caiet(p63) Lit.) Supl. modelate în actul de comunicare dialogată. Litera B (mare) de mînă.B.R. 88. 90. Sunetul [b] şi litera de tipar 92. .79 supl Semestrul II 1.Alunelul” Manual (p67) Litera ilustr.Interpretarea relaţiilor..83-84) Manual (p6869) M.1. Manual (p63) Litera ilustr. 91. cuvinte şi a enunţurilor în textul tipărit şi în textul scris de mînă.B.13.(p.Citirea corectă şi conştientă respectînd norme de pronunţie a sunetelor şi a grupurilor de litere numai în silabe b.Transpunerea unei comunicare situaţii reale şi/sau (diferire). 97.(p.2425) Arcadie Suceveanu „Bal mascat” Manual (p65) Litera ilustr. Evaluare formativă.(p.

1. litere (în limita Lexicul. Sunetul [g] şi litera de tipar G. standardelor de conţinut).88 supl Caiet p. 4.3 p. 8.Exerciţii p/u lucrul independent 111. Litera G (mare) de mînă.Utilizarea vocabularului însuşit în diferite situaţii de comunicare: alcătuirea propoziţiilor / enunţurilor.90 supl Caiet p. 119. Litera J (mare) de mînă. 107.91-92) Manual (p76) Litera ilustr. Caiet(p. Sunetul [j] şi litera de tipar J.67 Ex. 115.1.1. Sunetul [f] şi litera de tipar f. 109. Scrierea grupului de litere 1 Ge.decupate Litera ilustr. motorică: scrierea CS3:Utilizarea corectă. Sunetul [f] şi litera de tipar 1 1 1 1 1 1 1 F. Caiet p.10 p.88-89) Caiet(p. Părţile de vorbire.91 supl Caiet p. Supl. 103. Litera F (mare) de mînă.decupate Supl.71) Lit. 1 113.(p.31) Supl. 2. tehnică înclinării şi a aspectului psihomotorică îngrijit. Părţile 3. 105.10 p.B. convorbiri etc. CS4:Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale.Selectarea din texte sau enunţurile propuse a cuvintelor cu sens asemănător şi opus. Scrisul.Utilizarea eficientă a Ortografia.5. Sunetul [g] şi litera de tipar g.Identificarea în context a cuvintelor necunoscute şi înţelegerea sensului acestora.93-94) Manual (p77) Lit.95) Folclor Caiet p. Tainele cărţii: Componentele 1 1 1 1 1 1 1 1 obligatorii de pe coperta finală.9 p.69 Ex.Utilizarea majusculei la începutul propoziţiei. . 117.86-87) Manual (p72.decupate Supl. 108. Sunetul [j] şi litera de tipar j.69) Caiet(p. 102.(p. Litera f (mică) de mînă.4 p.7. 104. de propoziţie. Grupul de litere ge. 1.receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.2 p.68) Litera ilustr. 11. Scrierea grupului de litere ge.decupate Caiet (p67) Supl. Litera g (mică) de mînă.decupate Caiet(p.30) Ion Druţă „Mama” Lit. Tainele cărţii: Componentele „Bună dimineaţa” Manual (p70) Lit.71 Ex. Caiet(p. Cuprinsul. T(p.Lit. Ge. 114. şi cuvinte. 7. fonetice.70 Ex. morfologice şi sintactice în 4. T(p.(p.72) Lit.94 supl nentele cărţii. Supl.93 supl Caiet p. 1. imaginile. lizibilă.(p.70) M. şi ca abilitate 3. 1. 118.Fonetica.68 Ex.Scrierea corectă a de exprimare a cuvintelor cu grupuri de gândurilor. 1 112.87 supl Caiet p. scrisului ca tehnică Punctualitatea.90-91) Manual (p75) Litera ilustr. 2. 106.decupate Caiet(p.72 Ex.decupate Supl.Sesizarea proceedelor de despărţire a cuvintelor în silabe.86-87) Manual (p71) Lit.74 Ex.74) Litera ilustr.73) Lit.73 Ex.11.12 p.86 supl Caiet p.B.(p. Tainele cărţii: Compo- Manual (p74) Litera ilustr.89 supl cărţii: filele cu text. 116. Caiet(p.5.(p.(p.decupate 73) Supl. cu scrisului cu păstrarea spaţiului. 3. 110.93-94) M. 9.3 p. Litera j (mică) de mînă.9.(p. la prenume şi nume de persoane.

126.77 Ex.9. Cuvintele cu sens asemănător şi opus Manual (p82) Lit.(p. Scrierea grupului de litere pentru lectură. întrebări unui interlocutor CS1:Receptare şi formularea 130.B.76 Ex.101 supl corectă a propoziţiilor. 133. 5. tehnici/ strategii de lucru gi.6.99-100) Manual (p81) Lit. după preferinţă. Majuscula la început de propoziţie şi la prenumele şi numele de persoane. Supl. 1.(p.99-100) M.15. 11. structurali ai 129.Pronunţarea clară a 127.101) Caiet p.decupate Caiet(p. 134. 1.Sesizarea 121. Scrierea grupului de litere Gi. 1.Utilizarea corectă a mijloacelor de intonare. de adresare.2. 125. Tainele cărţii. 123. ce conţin grupurile de litere che. Grupul de litere gi. 132.12. Grupul de litere Gi.98 supl Caiet p. conţinutului emotiv al Eticheta comunicării: formule de CS5:Manifesta textului/cărţii citite în salut.decupate Caiet(p.99 supl Caiet p. 5 p.3 p.103 supl .103104) Caiet p.decupate Caiet(p.96-97) Caiet p.80 Ex.102103) Manual (p83) Lit.Formularea de diverselor tipuri proză. de mulţumire rea interesului timpul audierii (actualizare).1.80) Supl. Exerciţii de scriere oral din diferite situaţii de comunicare (diferire).decupate Caiet(p. comunicare.32) Petru Cărare „Legea politeţei” Supl. Sunetul [z] şi litera de tipar Cunoaşterea şi cuvintelor şi a Z.decupate Caiet(p.Folosirea unor 122. Evaluare formativă.78) Litera ilustr.14 p. Exerciţii p/u lucrul indea mesajului răspunsurilor adecvate pendent. Grupul de litere Che.77) Litera ilustr.Prezentarea succintă 4. preferinţelor 5.(p. Ortografia cuv.79 Ex. 1 „Baba Dochia” 1 Manual (p78) Lit.(p. Scrierea grupului de litere Che. 11. a unor relatări culese independent.2 p. 131.78 Ex.76) Supl.75 Ex.102 supl Caiet p. Litera Z (mare) de mînă. de comunicare. 1. T(p.Prezentarea consecutivă ghidată a unei informaţii. 124.96 supl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Manual (p79) Lit.75) Supl.decupate Caiet(p.17. 1.97-98) Manual (p80) Lit. 1. Sunetul [z] şi litera de tipar z.13 p. Supl.(p. înţelegerea propoziţiilor în componenţilor 128.structurarea mesajelor comunicative. 9-11 p. şi a acestuia/acestetia. cu textul/ cartea. Grupul de litere che. Litera z (mică) de mînă.79) Supl. 120.(p.(p. îndeplinind rolul de emiţător. Tainele cărţii: Cărţi scrise în 1.

81) Supl. Ghe. 144. scrierea cu majusculă). Grupul de litere chi.4 p. Grupurile de litere ghi. 5-7 p.Utilizarea conştientă a semnelor de punctuaţie (punctul.83 Ex.8 p.34) Florin Costinescu „Să-nvăţăm de la furnici” Manual (p90) Lit. 135.Scrierea corectă a 151.6 . Tainele cărţii: Cărţi scrise în 2. Semnele de punctuaţie la propoziţii: punctul (•) şi semnul întrebării (?). 3.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus. 146.108 supl Caiet p. 145.87 Ex.86) Supl.(p. dezvoltare 143.Deosebirea ghidată a versuri.111) M.88) Litera ilustr. Grupul de sunete [cs].7.82 Ex. cuvinte.decupate Caiet (p.9.(p.Respectarea corectitudinii de scriere în procesul copierii/ transcrierii şi a dictărilor (de silabe.(p. propoziţii şi texte mici). Tainele cărţii: Lectura expresivă a poeziilor. Grupul de litere ghe.105 supl Caiet p. virgula.10.5 p.83Supl. Scrisul. fragmentul citit şi analiza prin comparare. ce conţin imagini la textul/ grupurile de litere Chi. Grupul de litere Ghe.a unor informaţii despre identitatea proprie sau a membrilor de familie. 1. 2. 136. ce conţin grupurile de litere ghe. 139.82 Ex. Ortografia cuv. semnul întrebării. 7.107 supl Caiet p. Grupul de litere Chi.Identificarea unor 138.11 p.4.109Caiet (p.Lit. [gz] şi ghi.81 Ex.(p. Ortografia cuv.decupate Caiet(p.4. Supl. Evaluare sumativă în versuri.(p. Scrierea grupului de litere Caiet p.112 supl Caiet p. 148.105106) Manual (p85) Lit. 150. Ortografia cuv.decupate 89) Supl. Exerciţii p/u lucrul independent. 149. 141. 147.109 supl CS3:Utilizarea scrisului cu tehnică psihomotorică şi ca abilitate de exprimare a gândurilor. T(p.3.87) Litera ilustr.decupate Caiet(p.B.106 supl CS2:Percepere a mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.5. 1.(p. Ghi. Grupul de sunete [cs]. Punctualitatea.85 Ex.3 p. Exerciţii de recuperare şi Manual (p84) Lit. ce conţin grupurile de litere Ghi. 1 1 1 1 1 Caiet (p.112113) Manual (p91) Lit. 3. Scrierea grupului de litere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 chi. Litera x(mică) de mînă.decupate Caiet(p.105106) Caiet(p.decupate Caiet (p.107108) Manual (p87) Lit.86 Ex.82) Supl.10784) 108) Manual (p88. 3.(p.83) Supl. 1. Lectura textelor narative şi în versuri.5.8 p. unui text în proză de unul 140. 7.111 supl Caiet p. 2. Componenţa lor structurală.decupate Caiet (p.85) 110) Caiet p.84 Ex. Caiet p.82) Test de evaluare Ion Druţă „Trofimaş se găteşte de şcoală” Manual (p86) Lit. 142. Aprecierea textului literar şi valorificarea vocabularului textual. [gz] şi litera x. Ortografia.

supl CS5:Manifesta rea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. Caiet(p. Propoziţia dezvoltată. Exerciţii de înţelegere a textului şi de reproducere din memorie.115116) Manual (p95) Supl.Identificarea cuvintelor ce denumesc: acţiuni.(p.Fonetica.w. Sunetul [c] şi litera de tipar K.Lit. Părţile de vorbire.93) Man. 162. 157. q.(p. Literelele y.121Nicolae 122) Dabija „În satul bunicilor” Manual (p98.Transformarea propoziţiilor simple în dezvoltate 5.92 Ex.(p. Litera X (mare) de mînă.q. fonetice.B. Ci.6.Y.94) Supl. 164. 3. Sunetele şi literelele a-z 3. Alfabetul limbii române. Lexicul. De mem. Ge. 4. însuşiri şi cuvinte. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. obiecte (fiinţe.W. Părţile de propoziţie.88 Ex.3. 166.35) Manual (p96) Supl. acţiuni. Literele de tipar y. 1 1 1 Supl.5 p.94 De scris un bileţel mamei . p.(p.Identificarea tipurilor de propoziţii şi aplicarea semnelor de punctuaţie în diferite contexte (în limita standardelor de conţinut).(p.8. fenomene ale naturii).8 p. standardelor de conţinut). ci.116 supl De citit textul din manual Caiet p. 12.) a semnelor de punctuaţie. gi. 5.(p. T(p.112113) Manual (p92.6. 153.(p. Y.Utilizarea conştientă (consolid. 4.cuvintelor cu grupuri de litera X litere (în limita 152. 6.91 Ex.decupate 93) Supl. 4.113 supl Caiet p. Gi.89) p.2. lucruri.92) 120) Manual (p97) Supl. Tainele cărţii.(p. Ce. (p100) Caiet (p. Lucrări scrise: transcrieri. 155.90) Lit.Supl.decupate Supl. 114 supl CS4:Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale.91) 118) M. Litera k (mică) de mînă. Litera K (mare) de mînă. Consolidarea literelor învăţate. Sunetul [c] şi litera de tipar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k.Exprimarea opiniilor şi a atitudinilor proprii faţă de cele citite.Q.115 supl Caiet p. propoziţii.8. care denumesc acţiuni. alfabetul Caiet p. 158.7.93 Caiet p. expresivă a ghicitorilor.14 p.Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea. Moduri în care comunicăm. Cuvinte care denumesc însuşiri.12399) 124) Caiet(p. 160. Cuvinte denumesc obiecte. 156.119Caiet(p. 1.117Caiet(p. 163.Scrierea din memorie 154. Grupurile de litere ce. Propoziţia simplă.125126) Caiet p. Evaluare formativă 159. a unor cuvinte ce arată dictări de litere. 165.114) Caiet (p. 161. Tainele cărţii: Lectura Manual (p94) Litera ilustr.90 Ex. Q. w. W. ge. silabe.

2. 1 1 1 1 1 1 1 Manual (p102-103) Fise de activ. Portr.129 supl Perioada postalfabetară. 167.129130) Caiet(p. l-a. 168. Manual (p105) M. autor. Ghi. Exerciţii de transcriere şi de reproducere din memorie.16. Tainele cărţii: Lectura 1 1 1 1 Man. Ghe.(p.56 ore 1. CS1:Receptare 1. Vangheli. De memorat poezia. Grupurile de litere che. 5. Tainele cărţii: Lectura expresivă a frămîntărilor de limbă. faptelor relatate/ povestite a unor conţinuturi. ”Primăvara” după Sp.127128) Supl. (p. Mateevici. Che. prin argumentarea unor cuvinte. propoziţii. autor.B.B. Evaluarea sumativă 169. 6.14. 1.11. 3. Ortogramele: la. independent. vers. (p104) Tablouri cu primăvara. independent. Portr. comunicare 1.(p.Demonstrarea înţelegerii mesajului audiat prin formularea răspunsurilor la întrebări. Aprecierea textului literar şi 1. 170. Reproduceri ghidate a unor fragmente de text.Utilizarea eficientă a (diferire). ghe. 1. autor. Exerciţii de recuperare.94 Ex. . De memorat poezia Man.5.8.3637) Man. Portr. Poezia.Sesizarea la auz a a mesajului propoziţiilor corecte din oral din diferite punct de vedere situaţii de gramatical. ghi. dialogului în viaţa cotidiană.Interpretarea relaţiilor. Lectura textelor Cunoaşterea şi înţelegerea componenţilor structurali ai diverselor tipuri de comunicare. Componenţa lor structurală. Textul–poezie: strofă. chi.3 p. ”Limba noastră” de Al. De povestit textul.94) De scris o scrisoare bunicilor (cu părinţii) expresivă a proverbelor. T(p.Aprecierea / atitudinea cititorului faţă de cele descrise. (p101) Ion Creangă „Mere putrede şi mere bune” Supl. Fise de activ. narative şi în versuri. Caiet p. Exerciţii p/u lucrul independent ”O carte” de C. 4. Memorarea şi recitarea ei expresivă. independent.8.Scrierea. 2. (p. Cuvinte cu acelaş sens.Recitarea poeziilor 7. 2.40) Snoava „Păcală şi Tîndală” Manual (p106-107) Snoava „Păcală şi colţunaşii” De alcătiut propoziţii cu ortogramel e date. Chi.100) M. Dragomir.

4. ”Ciuboţelele ogarului” (continuare) de C. autor. Exerciţii de descriere a unor obiecte. CS3:Utilizarea 3. Exerciţii de identificare a trăsăturilor unui personaj.Selectarea din texte de propoziţie.Iosif 20.41) Liviu Deleanu „Fii ordonat” Manual (p116-117) Fise de activ. autor. propoziţii şi texte mici). (de silabe. sau enunţurile propuse a CS4:Aplicarea cuvintelor cu sens conceptelor şi a asemănător şi opus. Agârbiceanu Cuvinte care denumesc acţiuni. ”Ciocîrlia” de I. ”Ciuboţelele ogarului” de C. M. 13.9. Exerciţii de înţelegere a textului. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. (p. Proverbe şi ghicitori De povestit textul. De memorat poezia.1. Evaluare formativă. 19. Părţile 4. autor. tehnică 3. 22. Portr. Exerciţii de identificare a trăsăturilor unui personaj. independent. 15. independent.Gruia 14. 2. propuse şi a celor alese la dorinţă. ”Cîntec de primăvară” de Şt.3. Manual (p108-109) Fise de activ. Portr. 17. fenomene ale Donici Personajul literar şi faptele sale. (p.Fonetica.Oct. 1 ”Unirea face puterea” 1 (folclor) 10. fonetice. acţiuni.Identificarea în context a cuvintelor necunoscute şi înţelegerea sensului acestora.Respectarea corectitudinii de scriere în procesul copierii/ Scrisul. De povestit textul. Punctualitatea. De memorat fabula. independent. autor. cuvinte. Portr. autor. 3. Portr.Gruia 16. Lucrări scrise: transcrieri. 12. Cuvinte care denumesc obiecte. Tainele cărţii: Impresii despre carte.9.valorificarea vocabularului textual. Fişe individuale .6. independent.42) Fise de activ. CS2:Percepere a mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. Exerciţii de valorificare a textului. obiecte (fiinţe.B. transcrierii şi a dictărilor Ortografia. Exerciţii de reproducere din memorie. Exerciţii de vocabular. 18. Fise de activ. De povestit textul.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe Lexicul. Manual (p110-111) Manual (p112-113) Fise de activ. Vinciu Gafiţă „Supărarea Mărioarei” De povestit textul. şi ca abilitate la prenume şi nume de de exprimare a persoane. 1 8. independent.B.Utilizarea conştientă scrisului cu a semnelor de punctuaţie. Manual (p118-119) M.7.Utilizarea majusculei psihomotorică la începutul propoziţiei. lucruri. ”Greierul şi furnica” de Al. Dicţionare Fise de activ. baza ilustraţiilor şi Părţile de prezentarea lor grafică. independent. 9.Identificarea terminologiei cuvintelor ce denumesc: lexicale. 21. 11. gândurilor. Exerciţii de scriere selectivă. Portr.6. Manual (p114-115) Descrierea ogarului. vorbire.

a mesajului consecutivă ghidată a 30. dimensiune. Evaluare formativă 1. propoziţii. 4. Enciclopedii.Demonstrarea 27.Prezentarea de cărţi. dictări de litere.7. Descrierea situaţii de relatări culese obiectelor.8. prietenii. ”Cu penetul ca sideful” de Cunoaşterea şi înţelegerii mesajului M. Vieru.Descrierea orală a obiectelor după formă. tot ai mamă?” de diferite contexte (în Gr.Eminescu înţelegerea audiat prin formularea componenţilor 28. independent. Portr. Portr.B. părinţii. utilizare.6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Manual (p122-123) M. 1 1 Manual (p120-121) Fise de activ.15.43) Fise de activ. propoziţii. structurali ai vocabularului. Portr. ”Vrăbiuţa uitucă” de (diferire). Fişe Manual (p128-129) M. ortogramelor. Portr. CS1:Receptare 1.B. mărime. descrise în text. comunicare independent. independent. . 32. Dialogul. narative şi în versuri. semnelor de punctuaţie în 23.morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. Exerciţii de îmbogăţire a faţă de cele citite.Botnaru 1. vocabularului.3.Aprecierea Componenţa lor structurală. prin argumentarea unor diverselor tipuri 29. Tainele cărţii: Diversitatea de comunicare. autor. autor. M. cuvinte.18. Exerciţii aplicative. de propoziţii şi aplicarea Exerciţii p/u lucrul independent. ”Mărinimie” de Emil Gîrleanu Organizarea dialogului simplu. ”Tu. ascultătorul. independent. Poveste populară rusă „Lupul şi capra” Fise de activ. 26. 33. (p.Identificarea tipurilor cuvinte. autor. Expresii frazeologice. şi a atitudinilor proprii 24. după 31. silabe. De memorat poezia. independent. Exerciţii p/u lucrul oral din diferite unei informaţii. iarbă. Exerciţii de scriere corectă a Lectura textelor culoare. autor. ”Hoţul” de Tudor Arghezi 2.B. (p. L.Exprimarea opiniilor vorbitorul. Portr. 25. Tainele cărţii. personajelor după faptele Dialogul. Componentele dialogului: 5. limita standardelor de conţinut). independent. preferinţă. Exerciţii de îmbogăţire a răspunsurilor la întrebări. Improvizări telefonice Aprecierea cu colegii.Diminutivele. (p. Fişe individuale De povestit textul. a unor independent. autor. De memorat poezia.44) Lev Tolstoi „Doi prieteni” Manual (p126-127) De povestit textul. Fişe individuale Manual (p124-125) Fise de activ. CS5:Manifesta rea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. naturii).45) Fise de activ.

6. autor. Părţile naturii). 4.Colin 38. Portr. Tainele cărţii: Cărţi cu poveşti. independent. virgula. Fişe individuale De povestit textul De alcătuit un dialo în perechi. cuvinte. 3. Exerciţii de identificare a trăsăturilor unui personaj. (p.Respectarea corectitudinii de scriere în procesul copierii/ transcrierii şi a dictărilor (de silabe. acţiuni. acţiuni.9. CS2:Percepere a mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. 47. Exerciţii de înţelegere a textului.B. Fise de activ. însuşiri şi denumesc obiecte. 46. 37.3. Descriere de obiecte după formă.4. 3. autor. autor. Portr. Fise de activ.Scrierea unor propoziţii alcătuite pe baza ilustraţiilor şi prezentarea lor grafică. a semnelor de punctuaţie Punctualitatea.8. Portr.10. 2. Evaluare sumativă (finală) 48. independent. Portr. autor. Exerciţii de autoevaluare.Identificarea în diverse contexte a cuvintelor cu sens asemănător şi a cuvintelor cu sens opus. independent. De povestit textul. autor. autor. s-au. utilizare. Semnele de punctuaţie: punctul. obiecte (fiinţe. ”Păţania ursului cafeniu” de Vl. 39. 34. dimensiune.6. tehnică 3. independent. semnul CS3:Utilizarea întrebării. Părţile de lucruri.46-47) Spiridon Vangheli „Guguţă” Manual (p134-135) Manual (p130-131) Manual (p132-133) Fise de activ. ”Moldova”. ”Europa unită” Cuvinte care denumesc obiecte. 45. Ortogramele sau. semnul întrebării.Fonetica.Utilizarea conştientă Ortografia. Exerciţii de identificare a personajelor.Colin 40. ”Găurile” (folclor) 36.Scrierea din memorie de exprimare a a unor cuvinte ce arată gândurilor. 3. propoziţii şi texte mici).Recitarea poeziilor propuse şi a celor alese la dorinţă. M. fenomene ale vorbire. independent. scrierea cu scrisului cu majusculă). independent.textului literar şi valorificarea vocabularului textual. Fise de activ. Consolidarea materiei de studiu.8.Identificarea cuvintelor ce denumesc: Lexicul. 44. 41. Portr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Victor Prohin „De ce are girafa gîtul lung” Manual (p138-139) Fise de activ. Manual (p136-137) Fise de activ. Evaluare formativă 35. Tainele cărţii: Preferinţe de lectură. culoare. virgula.Utilizarea conştientă psihomotorică a semnelor de punctuaţie. Portr. 2. 43. Ariadna Şalari „Ploaia” individuale De povestit textul. (punctul. 42. Dialogul. şi ca abilitate 3. Descrierea ursului. ”Păţania ursului cafeniu” (continuare) de Vl. Scrisul. .

Spiridon Vangheli „Guguţă” Ion Vieru „Cuptorul” . Fise de activ. Exerciţii de recuperare şi 1 1 1 1 1 1 1 1 dezvoltare. drag Abecedar! 52. Lectie – joc. fonetice. faţă de cele citite..Exprimarea opiniilor mesajelor şi a atitudinilor proprii comunicative.” Generalizarea materiei. 56..(p141) Ariadna Şalari „Ploaia” De memorizat poeziile. Adio.Transformarea sintactice în propoziţiilor simple în dezvoltate structurarea 5. 55.de propoziţie.”Acum ştiu.Manifestarea CS5:Manifesta preferinţei de a citi texte rea interesului literare/cărţi de diferite şi a specii. preferinţelor pentru lectură. independent. Portr.8. Tainele cărţii. Fise de activ. Portr. conţinut). autor..3. 50. (p140) Grigore Vieru „Noapte bună!” Man. autor. 49. 5.7. 4. 54. Exerciţii de identificare a personajelor. Lectura recomandată pentru lectură. independent. Exerciţii de valorificare a textului. Man. 51.Identificarea tipurilor CS4:Aplicarea de propoziţii şi aplicarea conceptelor şi a semnelor de punctuaţie în diferite contexte (în terminologiei limita standardelor de lexicale.4. morfologice şi 4. Alfabetul limbii române53. rolurile consolidare Tainele cărţii: Cărţi pentru şi despre copii.