1.

LATARBELAKANG Bidang Tilawah al-Quran adalah merupakan teras dalam Pelajaran sukatan

Pendidikan Islam sekolah dan menengah. Bidang ini

diperkenalkan dengan tujuan apabila murid-murid tamat persekolah peringkat rendah,maka dikehendaki menguasai kemahiran asas Tilawah al-Quran. Kaedah Iqra’ diperkenalkan di Malaysia sejak 1992.Sepanjang tempoh itu, tahap penguasaan murid dalam menguasai bacaan al-Quran dan Iqra’ masih belum mencapai tahap yang membanggakan. Oleh yang demikian beberapa langkah pembaruan telah dibuat untuk memudahkan penggunaan dan kefahaman untuk menguasai bacaan Iqra’ seterusnya untuk meningkatkan dan memantapkan mutu pengajaran dan

pembelajaran Asuhan Tilawah al-Quran.

2. KONSEP Pengajaran dan pembelajaran Iqra’ adalah satu usaha untuk memperkenalkan dan mempercepatkan bacaan al-Quran terutama untuk murid yang lambat menguasai kemahiran yang diajar. Inovasi Iqra’ merupakan pengisian bagi Kem Litersi al-Quran yang dibuat khas untuk murid-murid yang masih membaca Iqra’ selepas enam bulan pertama dalam Asuhan Tilawah Al-Quran tahun 1-6.

3. MASALAH 3.1. 3.2. Murid yang lambat menguasai bacaan Iqra’. Tidak ada kesinambungan belajar Al-Quran di rumah.

3.3 3.4. 3.5.

Guru baru yang kurang mahir tentang teknik menagjar Iqra’. Perbelanjaan untuk membiayai Kem Literasi Al-Quran. Tiada keseragaman untuk mencatat pencapaian bacaan Al-Quran.

4. MATLAMAT

Matlamat inovasi ini ialah untuk membantu murid-murid yang lambat menguasai yang diajar supaya dapat menguasai bacaan Iqra’ dan seterusnya dapat membaca al-Quran dan khatam sebelum nereka tamat sekolah rendah.

5. OBJEKTIF

5.1.Membantu murid-murid yang tercicir dalam bacaan al-Quran melalui pengajaran dan pembelajaran Iqra’dengan menggunakan kaedah Iqra’. 5.2 Membantu murid supaya dapat mengikuti sukatan pelajaran Model Khatam alQuran program j-QAF. 5.3 Memastikan semua murid program j –QAF dapat khatam sebelum tamat sekolah rendah. al-Quran

6. KEDUDUKAN SEBELUM INOVASI DILAKSANAKAN 6.1. Sekolah Baru.( SK.Jati Ipoh) 6.2. Tidak mempunyai buku Iqra.’ 6.3. Mengetahui kebolehan murid. 6.4. Memudahkan pengajaran dan pembelajaran tilawah Al-Quran.

6.5. Menarik minat murid untuk membaca Iqra’.

7. HUBUNG KAIT INOVASI YANG TELAH DILAKSANAKAN DENGAN PIPP 7.1 .Membangunkan Modal Insan 7.2. Memartabadkan Profesion Perguruan 7.3. Pendidikan berkualiti untuk semua

A) BUKU INOVASI MUKA SURAT BUKU IQRA’ 1 IQRA’ 2 IQRA’ 3 IQRA’ 4 IQRA’ 5 IQRA’ 6 JUMLAH CATATAN 1. Buku ini telah diguna pakai untuk projek rintis Kem Literasi al-Quran sekolahsekolah rendah Program jQAF anjuran JAPIM, KPM dengan kerjasama SPPIM, JPN Perak pada tahun 2006 2. Sekolah-sekolah terpilih sebagai program rintis untuk sekolah-sekolah rendah di ASAL(IQRA’) 31 30 30 30 30 31 180 INOVASI (IQRA’) 09 11 12 11 15 10 68 REKOD PENCAPAIAN/ MUKA SURAT YANG DIUJI 3,6,9,12,15,19,21,25 dan 30 1,4,5,6,8,10,14,17,21,25 dan 30 1,2,3,6,8,10,14,18,19,22,25 dan 30 3,5,7,9,11,14,16,18,21.25,dan 30 1,3,6,7,9,10,11,12,18,20,22,25,28,dan 30 1,6,7,11,15,19,22,23,25 dan 27

daerah Kinta utara juga menggunakan buku ini di dalam Ke, literasi alQuran yang diadakan pada tahun 2007 dan 2008

SEKOLAH YANG TERLIBAT DENGAN PROJEK RINTIS KEM LITERASI AL-QURAN DI DAERAH KINTA UTARA IPOH. BIL 1. 2. 3. 4. NAMA SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Tasik Damai 30010 Ipoh. Sekolah Kebangsaan Tambun 31400 Ipoh. Sekolah Kebangsaan Sri Ampang 31350 Ipoh. Sekolah Kebangsaan Jati 30020 Ipoh. CATATAN

B) KANDUNGAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

BIL./BUKU
IQRA’ 1

ISI PENGAJARAN
- Buku Iqra’ 1 yang telah di inovasi. (Lihat buku yang berkaitan) (Iqra’ 1 ) m/s 3,6,9,12,15,19,21,25,30

AKTIVITI/LANGKAH
1. Doa 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut tahap pencapaian. 3 Latih tubi menyebut hurufhuruf yang sukar. 4. Guru membetulkan sebutan huruf yang kurang tepat secara kelas, kumpulan & individu. 5. Talaqi dan musyafahah. 6. Guru menyebut bunyi huruf berbaris di atas dengan tempo yang betul pada ruangan pertama sahaja. 7. Menguji bacaan murid pada muka surat 3,6,9,12,15,19,21,25 dan 30. 8. Guru memilih beberapa huruf untuk disebut oleh murid Apabila murid sudah menguasai kemahiran yang di ajar teruskan bacaan pada muka surat seterusnya. Guru mencatat pencapaian murid.

IQRA’2

-Buku Iqra’ 2 yang telah di inovasi Huruf hijaiyyah yang bersambung pelbagai baris. (Iqra’ 2 – m/s 1,4,5,6,8,10,14,17,21,25,30).

- Nasyid (set induksi) Baca Panjang – Pendek Tiada alif baca pendek Tiada ya baca pendek Tiada wau baca pendek Baca pendek 2x ِ ‫اَ ا ا‬ Ada alif baca panjang Ada ya baca panjang Ada wau baca panjang Baca panjang 2x ‫ءا اِي او‬ َ (lagu Ikan Kekek)

IQRA’ 3

- Buku Iqra’ 3 yang telah diinovasi -Mad asli dan mad lin (Iqra’ 3 – m/s 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 25, 30).

1. 2. dan

Talaqi dan musyafahah Guru menyebut bunyi huruf kalimah pada baris pertama sahaja Kemudian memilih beberapa huruf atau kalimah untuk dibaca oleh murid. Guru tidak perlu membaca semua Huruf atau kalimah pada setiap muka surat. Murid yang sudah menguasai kemahiran yang diajar sila membaca muka surat seterusnya. Catat kebolehan murid. jangan lupa memberi ganjaran atau galakan murid berminat mempeajari Al-Quran

1. 2. 3. 4. 5.

6.

supaya

IQRA’ 4

Buku Iqra’ 4 yang telah di innováis Bunyi huruf (Iqra’ 4 – m/s 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30).

1. Latih tubi menyebut bunyi huruf dan kalimah berbaris dua di atas 2. Guru mengarahkan muridmurid membaca muka surat masing-masing secara individu 3. Talaqi dan musyafahah. 4. Guru hanya merujuk pada muka surat 3,4,7,9,11,1421,25 dan 30. 5. Membetulkan pada sebutan yang kurang tepat sahaja. 6. Ganjaran dan galakan perlu diberi kepada murid supaya P&P menarik dan berkesan. 7. Mencatat pencapaian murid. 8. Murid yang sudah menguasai kemahiran yang diajar akan berpindah ke Iqra’ 5.

IQRA’ 5

-

Pengenalan asas Tajwid. (Iqra’ 5) Baris mati Iqra’ – m/s

1. 2. dan

Talaqi dan musyafahah Guru menyebut bunyi huruf kalimah pada baris pertama sahaja Kemudian memilih beberapa atau kalimah untuk dibaca

(1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 30).

3 huruf oleh

murid. Guru tidak perlu membaca semua 5. Huruf atau kalimah pada setiap muka surat. 6. Murid yang sudah menguasai kemahiran yang diajar sila membaca muka surat seterusnya. 7. Catat kebolehan murid. jangan lupa memberi ganjaran atau galakan supaya murid berminat mempeajari Al-Quran bermuda dengan ayat 1 Dari surah Al-Baqarah. 4.

IQRA’ 6

Pengenalan asas tajwid (Iqra’ 6 ) - Qalqalah Iqra’ – m/s 1, 6, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 25, 27).

1. tajwid

Guru memberi penekanan Pada bacaan muka surat 1,4,7,11,19,21,23, dan 27.

2 .Mencatat pencapaian murid. 3.Jika sudah boleh menguasai, maka terus membaca al-Quran bermula dari ayat 1 surah Al-Baqarah.

MODUL INI DIGUNA PAKAI DALAM PROGRAM KEM LITERASI AL-QURAN DI SEKOLAH DAN DAERAH DI NEGERI PERAK

PENILAIAN
REKOD PENCAPAIAN IQRA’ SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ AHMAD SAID TAMBAHAN, 30020 IPOH, PERAK. NAMA KELAS KUMPULAN :…………………………………………………………. :…………………………………… :……………………………. FASILITATOR

GURU/ :…………………………………………………………………… BUKU IQRA’

MUKA SURAT

CATATAN

1 IQ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IQ 2

IQ 3

IQ 4

IQ 5

IQ 6

AQ

Tandatangan Guru …………………………… …………………………………….

Tandatangan Ibu bapa

.

INOVASI IQRA’ MERUPAKAN PENGISIAN KEM LITERASI AL-QURAN

BIL.

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

FASILITATOR/ GURU

KOS

1.

10.11.2006

Kem Literasi Al-Quran Sekolahsekolah Rendah Program j-

Hotel Marina Cove Resort,LUMUT.

90

10

QAF 2. 14.4 2007 Projek Rintis Kem Literasi Al-Quran Siri 1 (Thn, 2&3) Kem Literasi al-Quran Siri 2 (Thn . 2) SK DAST 112 11 RM 1000.00 (Sumbangan Ibu bapa) RM 5.00

3

31.7.2007

SK DAST

78

10

RM 850.00 (WANG SUWA)

4.

23.5.2009

Kem Literasi Al-Quran Siri 1 (Thn.3)

SK DASAT

76

10

RM 745.00 (Wang SUWA)

BIL./ BUKU 1. .2 3. 4. 5. 6. JUMLAH

MUKA SURAT ASAL INOVASI 30 30 30 30 30 30 180 09 11 12 11 15 10 68

PENGURANGAN MUKA SURAT 22 19 18 19 15 20 92

1. Mengurangkan jumlah muka surat yang mempunyai kemahiran yang sama.

2. Menarik minat murid membaca buku yang mempunyai muka surat yang sedikit tetapi mempunyai kemahiran yang sama. 3. Tidak membosankan membaca huruf yang sama berulangkali. 4. Pengajaran dan pembelajaran di dalam bentuk KEM lebih dapat diberi tumpuan kepada bacaan murid sebab bilangan murid dalam kumpulan. 5. Kaedah nasyid juga merupakan satu galakan dan daya penarik untuk menjadikan ,urid berminat terhadap bacaan Al-Quran. 6. Dapat memberi tumpuan terhadap murid yang lambat menguasai kemahiran yang diajar dengan menggunakan simbol untuk memudahkan ingatan murid terutama bagi huruf-huruf yang sukar dan huruf yang hampir sama bunyinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful