MĂSURAREA VÂSCOZITĂŢII

NOŢIUNI TEORETICE Vâscozitatea caracterizează modul în care fluidul se opune curgerii (deplasarea relativă a straturilor vecine). Ea depinde de natura fluidului şi de temperatură. Astfel vâscozitatea lichidelor scade cu temperatura, în timp ce vâscozitatea gazelor creşte cu temperatura. Vâscozitatea poate fi: dinamică η este coeficientul de proporţionalitate din formula tensiunii tangenţiale şi are ca unitate de măsură Pa⋅s;
τ=η dv dn

-

cinematică υ este definită ca raportul între vâscozitatea dinamică şi densitatea fluidului şi are ca unitate de măsură m2/s;
υ= η ρ

-

văscozitatea convenţională Engler, se poate transforma în vâscozitate cinematică şi are ca unitate de măsură grade Engler 0E
6,31 ⎞ ⎛ 2 υ = ⎜ 7,32 ⋅ 0 E − 0 ⎟ ⋅ 10 −6 m /s. E ⎠ ⎝

Scopul lucrării este măsurarea vâscozităţii (dinamică şi cinematică) apei la temperatura de alimentare de la reţea. Pentru curgerea laminară printr-o conductă de diametru D, Hagen şi Poiseuille au stabilit formula debitului Q.
Q= πR 4 (p1 − p 2 ) 8ηl

în care p 1 − p 2 este diferenţa de presiune între două puncte aflate la distanţa l şi η vâscozitatea dinamică a lichidului. Scăderea presiunii, în lungul curgerii se datorează pierderii de sarcină (disipării de energie), care în conductă orizontală este h r = Din formula Hagen-Poiseuille,
η= πR 4 (p1 − p 2 ) 8lQ
p1 − p 2 . ρg

(1)

Determinarea vâscozităţii se reduce astfel la măsurarea diferenţei de presiune între două puncte de pe conductă şi a debitului ce circulă prin ea.

MODUL DE LUCRU ŞI PRELUCRAREA REZULTATELOR Se alimentează de la reţea rezervorul A prin robinetul A1 şi se reglează pâlnia A2 la o anumită înălţime care asigură căderea H. În funcţie de valoarea rezultată se reglează din robinetul C alt debit. Pentru asigurarea unei curgeri de debit constant prin conductă B. rezervorul A trebuie să asigure un nivel constant H. în vederea unei noi măsurări. Din robinetul C se reglează un debit redus prin conductă în aşa fel încât curgerea să fie laminară (Re < 23oo) Re = VD 4Q = υ πDυ cu υ= η ρ (2) Se citeşte denivelarea δh între coloanele de apă din tuburile piezometrice D1 şi D2 calculându-se diferenţa de presiune p 1 − p 2 = ρgδh . Se cronometrează în cât timp t în vasul gradat E se colectează un anumit volum . prevăzută cu robinetul C de reglare a debitului şi un vas gradat E pentru colectarea şi măsurarea volumului de lichid.DESCRIEREA APARATULUI ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE Instalaţia se compune din rezervorul A. Debitul este Q= V t (3) Datele se introduc în formula (1) şi rezultă vâscozitatea. cu evacuare la canalizare. La două prize al conductei B situate la distanţa l sunt racordate tuburile piezometrice D1 şi D2. conducta B de secţiune constantă. De aceea el este prevăzut cu alimentare continuă de la reţea şi o pâlnie de prea-plin. . Cu vâscozitatea (1) şi debitul (3) se calculează din (2) numărul Reynolds care trebuie să fie mai mic decât 2300.

l=1m . δh (m) p1-p2 (Pa) (m3) V t (s) (m3/s) Q (Pa.8 mm.s) η (m2/s) ν Re Se efectuează minim 5 determinări pentru care este respectată condiţia Ro<2300 Se dau: D = 3.Rezultatele se înscriu în tabelul de mai jos: Exp nr.

43 ⋅10 −6 13.97 - .12 ⋅ 10 −12 8⋅l 8 ⋅1 8 ⋅1 vâscozitatea dinamică este 784.17 ⋅10 −6 m 2 / sec 3 ρ 10 se calculează numărul Reynolds.EXEMPLU DE CALCUL Mărimi măsurate: .81 ⋅ 80 ⋅ 10-3 = 784. t = 30 sec Mărimi calculate: diferenţa de presiune p1 – p2 = ρ⋅ g ⋅ δh p1 – p2 = 1000 ⋅ 9. pentru a verifica dacă.03 ⋅ 10 −12 = = astfel: K = = 5.43 ⋅10 −6 Q se calculează apoi vâscozitatea cinematică: K= η 1. Pentru aceasta Re < 2300 υ= Re = 4Q 4 ⋅ 3.8 ⋅10 ⋅1.17 ⋅10 −3 = = 1.8 p − p2 η= K⋅ 1 = 5.δh – diferenţa înălţimilor coloanelor de apă din tuburile piezometrice D1 şi D2.43 ⋅10 −6 m 3 / sec Q= = 30 t - se calculează vâscozitatea dinamică: p − p2 πR 4 (p1 − p 2 ) π ⋅ R 4 p1 − p 2 η= = ⋅ = K⋅ 1 unde 8lQ 8⋅l Q Q - π⋅R4 este o constantă ce se poate calcula independent de măsurători 8⋅l 4 π ⋅ R 4 π ⋅ (1.12 ⋅ 10−12 ⋅ = 1.17 ⋅10 −3 Pa ⋅ s 3.9 ⋅ 10 −3 ) π ⋅ 13.17 ⋅10 13.8 Pa se calculează debitul de lichid ce circulă prin conductă.72 3 = = ⋅10 = 982 〈 2300 −3 −6 π ⋅ D ⋅ υ π ⋅ 3. δh = 80 ⋅ 10-3 m . curgerea a fost laminară.se introduce în jetul de fluid mensura gradată cu ajutorul căreia citim un volum. obţinându-se: V 103 ⋅10 −6 = 3. într-un anumit interval de timp V = 103 ⋅ 10-6 m3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful