Metrologie Tridimensională

Masterand: Ciornodolea Oana-Andreea

Tehnologii şi echipamente moderne de producţie An I

după metode specifice tehnicii măsurătorilor inginereşti. care realizează tastarea optică (în locul tastării mecanice . Acest lucru este posibil de realizat prin metode ale Tehnicii Măsurătorilor în Industrie.într-un timp cât mai scurt. După cum este ştiut. metoda polară. determinarea coordonatelor are loc prin contact direct (mecanic) al mecanismului de măsurare. Determinarea coordonatelor se desfăşoară. Numai cerinţele de precizie sunt cele care limitează într-un fel dimensiunea obiectului măsurat. prin utilizarea acestor mijloace de măsurare statice. în principiu. În acest domeniu.3D). prin metode de măsurare fără contact direct şi . care devin tot mai mari. măsurarea obiectelor de orice dimensiune. putea fi descrisă de succesiunea: Înlocuirea acestor limite a devenit posibilă prin dezvoltarea noilor senzori optici. Apariţia acestor metode din domeniul Geodeziei în tehnica măsurătorilor industriale a făcut ca ordinea de desfăşurare a măsurării unor obiecte de dimensiuni mari sau care nu pot sau nu trebuie mişcate. funcţionează numai cu respectarea unor condiţii stricte. siguranţă a calităţii şi controlul calităţii în construcţii de maşini şi instalaţii industriale. un rol important îl are determinarea precisă a poziţiei spaţiale a punctelor caracteristice de pe diverse obiecte. Mijlocul de măsurare tradiţional al constructorilor de maşini (maşina statică de măsurare a coordonatelor tridimensionale . întâlnit adeseori în literatura de specialitate sub prescurtarea de MMC (Maşină de Măsurarea a Coordonatelor). mai complexe şi mai precise. preluate din Geodezie. în cazul ambelor sisteme. măsurarea geometrică a punctelor în industrie. Concurenţii de marcă ai maşinii statice de măsurare a coordonatelor au venit din domeniul Geodeziei şi ei sunt Sistemele de Măsurare în Industrie care utilizează teodolite şi Sistemele de Măsurare Fotogrammetrice. Acest lucru este posibil de realizat prin metode ale tehnicii măsurătorilor industriale.Sisteme de măsurare în industrie Dezvoltarea actuală în construcţia de maşini şi instalaţii industriale. presupune un control al lor cât mai exigent. care devin tot mai complexe şi mai precise. Sistemele lucrează fără contact direct. În realitate. iar flexibilitatea proiectului de ridicare permite. apare atunci o altă metodă geodezică de determinare a coordonatelor spaţiale. aşa că obiectele inaccesibile. să fie descrisă de succesiunea: .pe cât posibil . utilizând principiul intersecţiei înainte spaţiale în domeniul apropiat.într-un timp cât mai scurt. În acest domeniu.tactile) a obiectului măsurat. Dacă se renunţă la cerinţa măsurării fără contact direct. Dezvoltarea actuală în construcţia de maşini şi instalaţii industriale. un rol important îl are determinarea precisă a poziţiei spaţiale a obiectelor. de exemplu. În afară de aceasta. însă mărimea obiectelor măsurate rămâne limitată la dimensiuni de câţiva metrii. se obţine o precizie în domeniul submilimetric. presupune un control al lor cât mai exigent. tehnică care are la bază aplicarea metodelor geodezice de măsurare. Ca un nou şi vast câmp de acţiune pentru inginerii geodezi au apărut noţiunile de automatizare. din diverse motive nu pot fi măsurate. prin metode de măsurare fără contact direct şi pe cât posibil . tehnică care are la bază aplicarea metodelor geodezice de măsurare.

panoul de comandă. Modelul clasic pentru metoda coordonatelor rectangulare. după domeniul de măsurare. Figura 1. mecanism de antrenare pentru axa Ox. 3. precum şi la ridicarea limitelor de parcele. Ele sunt însă mai puţin integrabile în procesul de măsurare al produselor finite datorită faptului că nu sunt mobile. care poate fi o latură a unei drumuiri. având în general mod de lucru diferit. Reprezentantul tradiţional al acestui principiu de măsurare este maşina statică de măsurare a coordonatelor (MMC). precum şi în cazul ridicărilor în domeniul apropiat (hale industriale. a conturului lacurilor sau a malurilor râurilor. pe baza înaltei precizii. Ele sunt de aceea pure colectoare de puncte măsurate. la controale de calitate ale pieselor şi subansamblelor. controlul calităţii produselor finite sau – în general – determinarea coordonatelor unor puncte caracteristice ale unor detalii de diverse forme şi mărimi. sistemul electrononic de conducere şi control al maşinii de măsurare a coordonatelor. 4.Toate aceste metode. . care. 6. domeniul de măsurare pentru axa Ox. sistem de tastare (palpare) 3D. sistem de citire pentru axa Ox. 2. livrează coordonate tridimensionale ale punctelor discrete de pe obiectele supuse măsurării. iar terenul este aproximativ orizontal (α ≤ 5 g ). Exemplu de masina statica de masurat coordonate Acest instrument de măsurare este utilizat. sistemul de măsurare pentru axa Oy. Principiul constructiv al unei maşini de măsurare a coordonatelor: 1.. 5. 7. de determinare a coordonatelor punctelor de detaliu Metoda se utilizează la ridicarea detaliilor topografice care se desfăşoară predominant de o parte şi de alta a unui aliniament de referinţă (AB). palpator (senzor de tastare). 9. precizie şi mod de utilizare poate fi de mai multe tipuri . Metoda se poate utiliza la ridicarea punctelor caracteristice ale faţadelor clădirilor şi a punctelor caracteristice ale reţelelor tehnico-edilitare în localităţi.8.

11.precizii de măsurare de domeniul micronilor. În funcţie de mărimea obiectelor sau a produselor finite care sunt supuse măsurătorilor.Fig. Principiul constructiv al masinii de masurare a coordonatelor 10. sistemele de sprijin şi calare.2. Tipuri de maşini de măsurare a coordonatelor: 1. respectiv controalelor de calitate. . Maşini de măsurare în consolă: .obiecte măsurate cu volum relativ mic.domeniul de măsurare (mişcare) relativ mic. . masa (suprafaţa) pe care se efectuează măsurătorile. în practică se întâlnesc 3 tipuri de maşini statice de măsurare a coordonatelor (Figura 2. .).

3. Fig. Masina de masurat tip consola Fig. Masina de masurat tip consola cu doua standuri de masurare 2.precizii de măsurare de domeniul zecilor de microni.Fig. . Maşini de măsurare tip portal: .masă de măsurare cu pod. Maşini de măsurare tip pod: . .precizii de măsurare de domeniul micronilor.obiecte măsurate cu volum de mai mult de 1 – 3 m 3 . 4. . 5.domeniul de măsurare (mişcare) mare. Masina de masurat tip portal 3. .obiecte măsurate cu volum relativ mare. .

Înaintea efectuării observaţiilor în vederea determinării coordonatelor tridimensionale ale unui punct. . Configuraţia sistemului. utilizând procedeul intersecţiei spaţiale înainte în domeniul apropiat. Avantajele teodolitelor electronice constau în viteza mare de măsurare şi în siguranţa transmiterii datelor. putem descoperi imediat greşelile mari şi le putem elimina printr-o nouă vizare a punctului obiect unde s-au constatat acestea. 100 m. în cea mai mare parte. sunt descoperite după terminarea lucrărilor de teren. rezultată din măsurători cu sisteme de măsurare în industrie şi reţelele geodezice clasice. unde se realizează o microreţea în timp real.diferenţa de nivel între axele secundare ale teodolitelor.SISTEME DE MĂSURARE ÎN INDUSTRIE CARE UTILIZEAZĂ TEODOLITE. În urma măsurătorilor de calibrare. avantajele acestor sisteme sunt variate. se obţin sau se deduc următoarele elemente: . În cazul reţelelor în domeniul apropiat. în care greşelile mari. . ca şi pe baza faptului că metoda de măsurare este fără contact direct. care constituie punerea în scară a sistemului de coordonate local. sistemele de măsurare în industrie sunt superioare maşinilor statice de măsurare a coordonatelor (3D) la măsurarea obiectelor cu volum mare. Există o deosebire considerabilă între reţeaua geodezică în domeniul apropiat. Pornind de la o precizie stabilită de determinare a punctelor în domeniul submilimetric şi o rază de acţiune maximă de cca.distanţa între cele două teodolite. Configuraţia unui sistem de măsurare industrial constă: . Pe baza flexibilităţii şi portabilităţii. Apariţia şi dezvoltarea teodolitelor electronice a făcut posibilă realizarea unui sistem de măsurare în automat. este necesară determinarea elementelor de orientare ale sistemului.orientarea reciprocă a cercurilor teodolitelor. în faza de postprocesare.

prin mobilitatea lor. făcând posibilă denumirea de sisteme de măsurare în timp real. posibilitatea de preluare a valorilor măsurate şi . O poziţie specială în Tehnica Măsurătorilor în Industrie o ocupă teodolitele electronice. Stadiul actual de dezvoltare al automatizării sistemelor de măsurare. 6. Configuratia Hardware a unui sistem de masurare in industrie Aprecieri generale asupra Sistemelor de Măsurare în Industrie. cu bază de calcul. Acestea fac posibilă deschiderea mai multor domenii de utilizare în industrie.Fig. de cel mai înalt nivel. care până acum erau câmp de utilizare pentru teodolitele optice şi rezolvarea unor probleme de măsurători a unor obiecte de diverse dimensiuni. Prin timp real înţelegânduse aici. cât şi tempo-ul ridicat al evoluţiei acestui domeniu au condus la dezvoltarea unor sisteme complet automatizate.

În ambele cazuri. o preluare şi valorificare automată a imaginii. Ca mărci de vizare sunt utilizate mărci reflectorizante sau puncte proiectate cu un laser integrat în teodolit. Dotarea teodolitelor electronice ale unui Sistem de Măsurare în Industrie cu dispozitive de antrenare automată a cercului orizontal şi vertical. urmează o măsurătoare automată precisă. ca şi calculele pentru determinarea coordonatelor spaţiale. o "microtriangulare" complet automată a punctelor obiect. în legătură cu un PC şi un Software de prelucrare a imaginii.motorizarea telecomandată a mişcărilor axelor. Este posibilă dirijarea aproximativă a teodolitului spre ţinta de vizare prin telecomandă sau posibilitatea ca sistemul să-şi poziţioneze singur luneta. realizarea automată a focusării şi integrarea în lunetă a unui senzor de preluare digitală a imaginii (senzor CCD) permite un înalt grad de automatizare în domeniul supravegherii si verificării periodice a roboţilor industriali.nu în ultimul rând – considerabile diferenţe în componentele Software. în configuraţia Hard şi .integrarea unei camere CCD în lunetă.transmiterea lor spre computer.posibilitatea poziţionării lunetei. Unul din primele video-teodolite motorizate care a apărut pe piaţa Sistemelor de Măsurare în Industrie a fost conceput de compania KERN – Elveţia. Două asemenea servo-teodolite fac posibilă. prin preluarea digitală a imaginii. când se află într-un domeniu apropiat al coordonatelor ţintei.posibilitatea de dirijarea aproximativă a teodolitului spre ţinta de vizare prin telecomandă. . Acesta este teodolitul E2 cu următoarele componente şi facilităţi: . cu ajutorul unui Soft de prelucrare adecvat. în doar câteva secunde. . un sistem de operare şi un Soft de comandă. . La comanda şi supravegherea unor asemenea teodolite automatizate este necesară o unitate centrală cu un microprocesor propriu. Video-teodolite motorizate. care permite. Deosebiri esenţiale între aceste sisteme de măsurare constau în modul de realizare a orientării. . când se află într-un domeniu apropiat al coordonatelor ţintei. la determinarea formei obiectelor cu suprafeţe mari sau la măsurători de urmărire a obiectelor greu accesibile. .motorizarea telecomandată a focusării.

automatizarea. . pentru a scoate în evidenţă facilităţile tehnice şi posibilităţile multiple de utilizare în domenii variate: construcţii nave.LEICA prezintă o creştere a acurateţei măsurătorii.sistem de fire reticulare special conceput pentru utilizarea în măsurătorile industriale. Fig. care oferă următoarele facilităţi: . măsurători suplimentare de distanţe s-au impus teodolitele industriale standard ale firmei Leica TM 5000 şi TDM 5000. Vedere generala a statiei totale industriale TDM 5000-Leica O sumară prezentare a acestui sistem de măsurare industrial este necesară.compensatoare pe 2 axe pentru corectarea poziţiei axelor aparatului. construcţii automobile.LEICA Faţă de sistemele clasice de măsurare sau alte sisteme. oferă o flexibilitate în obţinerea geometriei obiectelor cercetate. aeronautică. robotică. . Suportul memoriei externe ( cartela PCMCIA) .conceptul de teodolite motorizate.funcţii de verificare şi rectificare integrate. care pot funcţiona în timpul măsurătorilor. 8. 7. . Pentru multe tipuri de măsurători de înaltă precizie din domeniul tehnicii măsurătorilor industriale criterii precum viteza. prezintă mai multe facilităţi de integrare în procesul de producţie şi control şi o serie de alte proceduri de lucru care urmează a fi perfecţionate în perspectivă. sistemul TDM 5000 .introducerea şi stocarea tuturor datelor de măsurare şi a informaţiilor referitoare la obiectele măsurate. Fig.nivele electronice de calare. etc. .Sistemul de măsurare TDM 5000 . .

DCP 20. pentru alinierea unor utilaje.utilizarea aparatelor în sistem Off-line şi On-line: . . . cu ajutorul unei diode LASER (DL2). metodă utilizată la alinierea diverselor componente tehnologice ca şi la măsurarea înclinărilor (foarte mici) ale obiectelor sau a unor părţi ale unor utilaje. .un mod deosebit de realizare a autocolimaţiei.staţionarea liberă. .Off-line: se utilizează ca suport de memorie o cartelă PCMCIA. DCP 10. pentru determinarea planeităţii unor piese sau subansamble. . 9. prin intermediul unui controler (de tip Huscky de exemplu) sau prin conectare directă la calculator. sau componente ale acestora sub diverse unghiuri date. .pachetul Software permite realizarea funcţiilor de orientare a instrumentului.emiterea coordonatelor punctelor de staţie şi a celor vizate. desfăşurarea măsurătorilor în sistem automat (motorizat) precum şi analiza rezultatelor măsurătorilor.generarea unei suprafeţe de referinţă. . . . Fig.On-line: pentru acest mod avem la dispoziţie o interfaţă RS 232..funcţionarea aparatelor se poate asigura de la propria tastatură.generarea unei direcţii de referinţă foarte precise.funcţii de calcul: .calculul distanţelor între două puncte măsurate. . Sistemul de cuplare pentru transmiterea datelor de control al miscarilor automate a instrumentului programe integrate pentru comunicare cu platforme Software specializate: Axyz (Leica).

inclusiv în cea de refaceri şi control al calităţii. Sistemul funcţionează pe principiul determinării coordonatelor 3D prin metoda coordonatelor polare iar mediul reflectorizant este constituit din prisme sau folii reflectorizante de tip Leica: Fig.preluarea datelor şi interpretarea lor este mult mai uşoară.sistemul poate să interfereze datele din proiect implementate în memoria unui calculator cu datele din realitate.asamblare.dirijarea automată (motorizată) a mişcării în plan orizontal şi a lunetei în plan vertical se face cu ajutorul unor motoare integrate. 10.trasare in construcţii. Prisme si folii reflectorizante ( tip Leica) Avantajele utilizării sistemului TDM 5000 .sistemul de măsurare poate fi utilizat în toate etapele de construcţie..cost şi timp mic pentru control şi remediere. . .este creat pentru a fi folosit în condiţiile efective de lucru din industrie. .sistemul de măsurare are capacitatea de a manipula datele şi de a întocmi statistici privind calitatea dimensională a unei construcţii sau a unei părţi a acesteia. .montaj. . poate lucra în condiţii atmosferice aspre şi este demn de încredere prin acurateţea de efectuare a unei măsurători.acurateţe dimensională mare.sistemul este robust. . . .sistemul prezintă toate facilităţile de utilizare moderne dar necesită cunoaşterea procedurilor de lucru ale aparatului şi adoptarea celei mai favorabile pentru o măsurătoare. în aşa fel încât să sprijine construcţia şi să îmbunătăţească procesele de asamblare şi montaj. care asigură o precizie de poziţionare a lunetei pe ţintele de vizare.trasarea sau controlul dimensional foarte bine efectuat şi în timp cât mai scurt duc la o scădere substanţială a costului lucrării respective. Domenii de utilizare: .verificare (control) dimensional. .LEICA . . .sistemul de operare independent de sistemul proiect. . . .

40 – 50 m). cu domeniul de precizie situat în zona micronilor. care nu constituie însă exclusiv domeniul Geodeziei. Fig. Chiar dacă reflectorul este în mişcare. este un raport de măsurători ce evidenţiază valorile abaterilor dimensionale găsite în urma efectuări acesteia. îşi găseşte diverse căi de rezolvare. pe lângă măsurători pure de poziţie face posibilă şi o măsurare a traiectoriei maşinilor sau componentelor mecanice în mişcare. Măsurători în regim dinamic Sisteme de măsurare descrise până acum au un dezavantaj decisiv pentru lucrări speciale în Tehnica Măsurătorilor Industriale. Principiul de masurare la Laser Tracker Ca metodă alternativă la măsurarea precisă a distanţelor cu Sistemele de Măsurare Industriale. este cunoscută de mult timp metoda interferometrică. Dioda de poziţie (PSD) determină abaterile de la aliniament ale fascicolului şi controlează motoarele codificatorului pentru a urmări ţinta (aşa numitul servo loop). Asemenea sisteme însă au la bază principiul de măsurare din Geodezie. Ele pot fi utilizate numai la determinarea punctelor în regim static. O tehnică de măsurare flexibilă. Fascicolul laser este ghidat către reflector prin intermediul oglinzii rotative şi parte a semnalului reflectat este transmis către o diodă de poziţie (PSD). fascicolul de raze reflectat este paralel cu cel emis. Acest principiu se aplică la dispozitivele de măsurare polară portabile. pentru aplicaţiile în domeniul apropiat (distanţe până la max. Laser Tracker_ul combină abilitatea de restabilire aproape instantaneu a întreruperilor razei laser şi reînceperea urmăririi imediate a ţintei în mişcare.. în comparaţie cu valorile proiectate. care.11. În acelaşi timp. Este deasemenea remarcabilă capacitatea de a menţine la . Acestea sunt cunoscute sub denumirea de Laser Tracker şi au ca principală componentă un laser interferometru care emite un fascicol ce urmăreşte reflectorul prin intermediul unui sistem motorizat care antrenează o oglindă rotativă.rezultatul măsurătorilor (controlul dimensional). poate măsura cu înaltă precizie distanţa absolută. Sisteme Dinamice de Măsurare în Industrie.

Fiecare din aceste sisteme are caracteristici şi principii proprii. 12. respectiv în tehnica măsurătorilor. fapt care îl recomandă ca dispozitiv auxiliar extrem de util la mijloacele de măsurare în regim dinamic. Dispozitivul de măsurare a distanţelor absolute (ADM). majoritatea constructorilor de instrumente au utilizat fie un dipozitiv de măsurare absolută a distanţelor (ADM – Absolute Distance Measuring) sau un interferometru (IFM). limitată doar de viteza de mişcare a ţintei urmărite.minim timpul de integrare (timpul necesar pentru realizarea oparaţiilor matematice necesare determinării poziţiei ţintei) în momentul în care urmăreşte ţinta în mişcare. Fig. Sistemul de masurare – 3D SMART – 310 . asigurând astfel garanţia obţinerii unei precizii ridicate în măsurarea obiectelor din spaţiu. Principiul de constructie la Laser Tracker Posibilitatea de trecere de la măsurarea distanţelor relative la determinarea poziţiei 3D a unui punct poate fi asigurată de existenţa unui punct de start cunoscut pentru măsurarea distanţei. În timp. Companiile constructoare de astfel de mijloace de măsurare combină – de cele mai multe ori – cele două principii de măsurare. Fig. care face posibilă determinarea distanţei şi – implicit .13). rezultând astfel un sistem profesional cu proprietăţi redundante multiple. 13. cu viteză şi precizie ridicată. având o rată de actualizare aproape instantanee. O nouă alternativă la triangulaţia optică a fost oferită în anii 90 de sistemul LaserTracking-Interferometer al firmei Leica (fig. Interferometrul este şi la momentul actual sistemul cel mai precis de măsuare a distanţelor şi reprezintă de peste 30 de ani un standard în industrie. Interferometrul poate determina distanţele relative (modificările de distanţe de la un punct la altul) cu un nivel de precizie nanometric.a poziţiei 3D a unui punct.

prin metoda polară. . Cu aceste elemente se pot determina. Diferenţa esenţială între Sistemul SMART şi un Sistem de măsurare care utilizează teodolite constă în posibilitatea urmăririi automate a prismei reflector.Y. coordonatele X. .Z. . care sunt stocate în memoria calculatorului. parametrul instrumental de început de distanţă este concretizat şi Interferometrul se activează. Sistemul este compus din: .unitate electronică de conducere. sistemul are prevăzut un locaş pentru poziţionarea prismei reflector ("Home point"). Fig 14. măsurată până la un reflector situat pe obiectul măsurat.unitate de calcul. Principiul de masurare cu Laser Tracker Unitatea senzor livrează valorile a două unghiuri şi o diferenţă de distanţă. Ca punct de început al distanţei măsurate.unitate senzor. cu o frecvenţă de 500 Hz.Sistemul SMART 310 (System for Mobile Angle and Rancing to Target) determină coordonatele 3D prin metoda polară şi poate realiza măsurători dinamice. În momentul în care prisma reflectoare este poziţionată în "Home point".

Dacă prisma reflectoare este mutată pe obiectul măsurat. sunt de amintit principalele ramuri în care Sistemele de Măsurare Industriale au un aport important. • măsurarea obiectelor cu volum mare în construcţia de avioane şi vapoare. care vin din domeniul măsurătorilor inginereşti. . Acest lucru este impus astăzi. . care permite afişarea şi prelucrarea datelor şi parametrilor.editor. al Tehnicii Măsurătorilor Industriale.sprijinirea măsurătorilor de calibrare.: braţul unui robot industrial). Componenta Software principală a sistemului cuprinde: . . uneori decisiv. Sistemele de Măsurare Industriale oferă astăzi o multitudine de posibilităţi de utilizare. . care obligă firmele de profil să posede un Manual al Calităţii propriu. centrale nucleare si reactoare.transmiteri de date la elemente periferice. . Sistemele de Măsurare Industriale posedă. ca şi prezentarea grafică a rezultatelor. în contextul dezvoltării şi modernizării tehnologiilor contemporane. Tehnica măsurării coordonatelor tridimensionale (3D). pornind de la cazuri simple de măsurători de deformaţii.alegerea unităţilor de măsură şi a sistemului de coordonate. Prisma se fixează manual pe punctele de măsurare sau pe obiecte în mişcare (de ex. Controlul permanent al calităţii produselor finite şi automatizarea progresivă vor forţa în continuare industria şi domeniul construcţiilor să utilizeze sisteme moderne de măsurare.măsurători dinamice. prin rapiditate şi precizie: • masurarea obiectelor cu volum mare in constructia de turbine. de standarde internaţionale. în cazul întreruperii fasciculului laser. capabil să fie pus în practică în conformitate cu cerinţele acestor standarde. fasciculul laser o urmează automat. . În completarea posibilităţilor de utilizare a tehnicii măsurătorilor inginereşti. . cu stocarea fluxului de date.măsurători statice ale punctelor. este utilizată în mod eficient în multe şi diverse alte domenii. în diverse ramuri ale industriei. un avantaj hotărâtor în comparaţie cu sistemele tradiţionale de măsurare.reluarea măsurătorilor fără probleme. în cele mai diverse ramuri. .transformări de coordonate.

• măsurători la determinarea deformaţiilor. măsurători de recepţie şi supravegherea testărilor la instalaţiidin construcţia de automobile • poziţionări 3D instalaţii şi linii tehnologice. la încercări de probă. supravegherea poziţionării instalaţiilor de transport şi a instalaţiilor de produse finite. • reglarea şi rectificarea sistemelor de montaj complexe în industria constructoare de automobile. .

Braţ de robot industrial în poziţia de lucru Braţ de robot industrial în poziţia de repaos . urmărirea barajelor. probleme specifice măsurătorilor inginereşti: măsurători la turnuri de răcire.calibrarea automatizată a roboţilor industriali.poziţionarea roboţilor industriali. etc. cuptoare rotative. ecluze.• urmărirea comportării terenurilor şi a construcţiilor. . • industria roboţilor. alunecări de teren. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful