UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

FACULTATEA DE NAVE
DISCIPLINA ARHITECTURĂ NAVALĂ

PROIECT
Arhitectură Navală

DUMANOVSKI IONUŢ
grupa 2132
Anul universitar 2002-2003

Proiect la Arhitectură Navală –

CUPRINS:
pag.
Tema proiectului

3

Determinarea înălţimii de construcţie

4

1.

Determinarea selaturii punţii principale

4

2.

Construcţia şi trasarea planului de forme

5

4.1 Extragerea tabelului de trasaj pe cuple

5

4.2 Trasarea propriu-zisa a planului de forme

5

3.

Tabelul de trasaj al navei

7

4.

Calculele hidrostatice pe plutiri drepte

12

5.

Diagrama de carene drepte

29

6.

Calculul ariilor transversale imerse

30

7.

Construcţia diagramei BONJEAN

30

8.

Predicţia de încărcare

9.

Calculul stabilităţii la unghiuri mari de înclinare

__________________45
______46

10.

Calculul criteriilor de stabilitate IMO in situaţia de plina încărcare_______53

11.

Bibliografie

________________________57

2/84

Proiect la Arhitectură Navală –

TEMA DE PROIECT

Pornind de la următoarele date iniţiale:
• Lungimea intre perpendiculare a navei
- Lpp = 112 m

-

• Rapoartele intre dimensiuni L/B, respectiv B/d
L/B = 6,5
B/d = 2,7

-

• Coeficientul bloc
CB = 0,7

-

Sa se efectueze următoarele calcule şi desene:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Determinarea dimensiunilor principale L, B, d, calculul bordului liber minim şi a înălţimii de
construcţie
Calculul selaturii longitudinale conform Load Lines şi determinarea ordonatelor liniei punţii
Tabelul de trasaj al navei adimensionale;
Tabelul de trasaj adimensional al navei de proiectat;
Trasarea planului de forme
Calculele pe plutiri drepte;
Trasarea diagramei de carene drepte;
Calculul secţiunilor transversale ale navei;
Trasarea diagramei Bonjean;
Verificarea stabilităţii iniţiale a navei în cazuri tipice de încărcare;
Construcţia diagramei de stabilitate statica la plina încărcare;
Verificarea stabilităţii conform IMO sau RNR;
Construcţia diagramei de lungimi inundabile

3/84

Proiect la Arhitectură Navală –
2.

Determinarea dimensiunilor principale L, B, d, calculul bordului liber minim şi a
înălţimii de construcţie

Din raportul

L
112
L
=
≈17 ,2m ;
= 6,5 rezultă lăţimea navei: B =
6,5
6,5
B

adoptat: B=17,2 m
Din raportul

B
17 ,2
B

≈ 6,4m ;
= 2,7 rezultă pescajul navei: d =
2,7
2,7
d

adoptat: d= 6,4 m
Bordul liber reglementat pentru lungimea de 112 m este F0 =1,417 m (conform [1] tabel 3.1,
pag.49). Rezultă că bordul liber al navei va fi F =1,2 ⋅1,417 =1,7 m .
adoptat: F= 1,7 m
Putem acum calcula înălţimea de construcţie a navei: D = F + d =1,7 + 6,4 = 8,1m;
adoptat: D= 8,1 m
Calculul selaturii longitudinale conform Load Lines şi determinarea ordonatelor liniei
punţii
Selatura longitudinală în bord a punţii principale a fost determinată conform [1], cap.3.6, pag.56 şi este
prezentat în tabelul nr.1. Aşa cum se observă curba care se obţine trece prin 7 puncte între care
valoarea de la cuplul maestru are săgeata 0 şi înălţimea în dreptul acesteia este D=8,1 m.
Tabelul nr.1
Poziţia
Ordonata
Coeficient
Jumătatea pupa
Perpendiculara pupa
1
L

3.

1 L de la perpendiculara pupa
6

1 L de la perpendiculara pupa
3
Jumătatea prova

Mijloc
Mijloc

25 +10  = 1417
3

L

11,1 +10  = 629
3

L

2,8 +10  = 159
3

0
0

1 L de la perpendiculara prova
3

1 L de la perpendiculara prova
6
Perpendiculara prova

4/84

L

5,6 +10  = 317
3

L

22 ,2 +10  =1258
3


L


50  +10  = 2834
3

3
3
1
1
3
3
1

1.39 3.22 8.32 13 5.60 8.52 0.60 8.60 8.00 8 0.63 0.11 1.31 1.21 11 4.10 6.23 8. Acestea corespund pe desenul FormData cuplelor 0.01 2.72 0.22 6.60 8.60 8.25 1.49 8.60 8. Valorile semilăţimilor sunt prezentate în tabelul.60 8. Alegerea formatului de hârtie.87 5.60 8.88 3 0.61 7.60 8.25 4.17 7.12 5 0.18 3. 7.17 8.00 2.52 8.60 8.60 8.60 8.06 8.60 8.00 0.33 8.92 6.77 3.54 7.17 6.60 8.60 8. 4.60 8. Lpp/2 Tabelul de trasaj adimensional al navei de proiectat Din cele două forme adimensionale tip FormData [2] se măsoară şi se extrag semilăţimile pentru fiecare cuplă în dreptul fiecărei plutiri. 9 ½.6m) şi distanţa între plutiri (δd=0.26 3.07 0.65 1.82 8. 19.60 8.60 8.88 3.66 8.10 4.60 8.44 1.60 8.55 3.60 8.61 3.15 1.63 8.02 3.60 8.28 3.82 7.59 6.00 9 0.68 5.60 8.58 6.60 8.60 8.05 7.19 6.22 1. 14.84 5.60 8.33 8.00 1.74 5.41 8.09 8.37 6.98 5.82 0.60 8.40 7.60 8.66 4 0.00 10 3.47 5.88 0. 20 la prova. Trasarea caroiajului Pentru trasarea caroiajului am folosit tabelele 4 şi 5 având în vedere distanţa dintre cuple (δL=5.60 8.60 8.27 6.00 0.33 6.60 8. 10 pentru cuplul maestru şi 12.00 0.66 0.93 1.54 8.60 8.64 8.00 0.60 8.74 8.22 6.60 8.60 8. 2. 10.25 0. 5.37 14 5.97 2. 16.23 3. Tabelul Nr.66 3.23 7.19 2.83 5.60 8.60 8.51 2.00 0.64 1. Se poate observa că nava are fundul stelat şi bulb la prova.76 1.2 c\wl 0 1\2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1\2 9 10 0 0.22 1.22 0.26 12 4. Pentru longitudinal am trasat linii orizontale paralele la distanţa δd având lungimea L a navei şi linii verticale paralele la distanţa δL de înălţime 15·δd.90 8.15 5.01 4.90 2. ½.60 8.41 4.59 15 5.98 6.21 3.51 7. 9.06 8.49 7. PD.97 7.98 7.18 3.77 8.43 1.38 7.60 8. 1.79 2.80 7. 18.60 8.64m). Pentru transversal am desenat linii orizontale paralele la distanţa δd de lungime B şi linii verticale paralele la 5/84 .60 8.36 6. La cupla 20 avem două curbe distincte.06 5. Există un număr de 13 cuple şi anume: 0. 8 la pupa. Tabelul de trasaj al navei adimensionale Sistem de referinţa Originea(punctul K) Direcţii pozitive: x -> spre prova y -> spre babord z -> în sus LB. O prezentare succintă a modului în care am procedat pentru a elabora planul de forme este prezentată în continuare.30 6.Proiect la Arhitectură Navală – 4.36 1.79 8.83 2.00 1 0.49 8. 6.60 8. 2.00 0.36 8.47 7.60 8.99 6. Având în vedere că planul de forme este reprezentat în 3 proiecţii (longitudinal.53 1.96 2.91 8.21 0.60 8. 4.85 3.60 8.00 0.60 2.98 6.60 8.05 8.21 7 0.53 2.61 0.04 0.91 3.80 0.73 6.60 8.37 6. 8.55 2 0.60 8. 6.75 2.11 6.60 8.08 5.48 6 0. Pentru fiecare din ele s-au măsurat semilăţimile pe fiecare din cele 15 plutiri.60 8.60 8. Acesta corespunde unei scări de reprezentare de 1:100. orizontal şi transversal) şi ţinând cont de dimensiunile navei am ales ca format de hârtie A0+.60 8.60 8.08 1.75 Trasarea planului de forme Pentru construcţia planului de forme am utilizat programul Autocad şi funcţia spline din programul Autocad. 3.50 4.06 2.60 8.00 1.52 4.

2 şi pe baza bordului plat.1. Trasarea secţiunilor longitudinale Având construit transversalul şi orizontalul planului de forme. 17 precum şi cuplele suplimentare pornind de la semilăţimile navei în dreptul cuplei respective din orizontalul planului de forme şi impunând să intersecteze PD conform secţiunii în PD din longitudinal iar tangentarea bordajului să se facă conform bordului plat. 15. Pentru orizontal am trasat linii verticale paralele la distanţa δL de înălţime B/2 şi 3 linii orizontale paralele la distanţa B/4 de lungime L. Forma adoptată pentru selatura transversală este un arc de parabolă având ecuaţia:   y z ( y ) = z Fi ⋅ 1 −    y i    2    Trasarea am făcut-o dând valori lui y între 0 şi yi şi obţinând coordonatele z(y) corespunzătoare pentru cupla i. După trasare am trecut la corectarea acestuia în aşa fel încât curba să fie aviată. Astfel am trasat cuplele impare: 3. 8. Trasarea selaturii transversale a punţii în transversalul planului de forme. Trasarea selaturii longitudinale în bord Selatura longitudinală în bord am trasat-o conform tabelului nr. 5. 2. adică fiecare plutire trebuie sa tangenteze bordajul în punctul corespunzător bordului liber. Corecţiile impuse de cele doua linii (fundul plat sau WL0 şi bordul plat sau LII) au condus şi la ajustări ale cuplelor preluate iniţial. Pentru selatura transversala a punţii am folosit relaţia: z Fi = y i / 24 unde y → semilăţimea cuplei la intersecţia cu puntea în bord iar z săgeata făcută de i Fi curbura punţii în PD. Trasarea transversalului pe cuple corespunzător cuplelor FormData În transversal am trasat cuplele conform tabelului nr. Linia punţii în bord în plan orizontal am trasat-o plecând de la semilăţimile pe cuple şi linia punţii în bord din planul longitudinal. 7.2.Proiect la Arhitectură Navală – distanţa B/4 de înălţime 15·δd.2 de mai sus. 7. 9 ½. am trecut la reprezentarea secţiunii longitudinale la B/4 în longitudinalul planului de forme. iar în dreapta am reprezentat cuplele din prova. Deoarece nu a rezultat de la început o curbă foarte bine aviată am corectat transversalul şi orizontalul corespunzător. 13. 9. respectiv 0. Completarea transversalului pe cuple şi a plutirilor Odată trasate curbele aviate care reprezintă plutirile am trecut la completarea transversalului cu cuplele lipsă precum şi cu alte cuple intermediare necesare rezolvării problemelor deosebite care apar la extremităţi. Repetând acest trasaj la toate cuplele din transversal am obţinut selatura transversală a navei. respectiv 6. 11. în longitudinalul planului de forme. 10. a punţii în bord în orizontalul planului de forme şi a punţii în P. Această curbă am corectat-o de asemenea astfel încât să fie aviată. 4. Punctele corespunzătoare s-au luat din intersecţia longitudinalei cu cuplele şi plutirile. În partea stângă a planului diametral al transversalului am reprezentat cuplele din pupa. Linia punţii în PD în planul longitudinal am obţinut-o proiectând punctele de intersecţie a punţii cu PD din transversal pe cuplele corespunzătoare din longitudinal. 6/84 . Trasarea fundului plat (plutirea 0) şi a bordului plat Trasarea fundului plat se face conform tabelului nr. 5. 9.D. ½. Bordul plat l-am desenat pornind de la punctele de tangenţa a cuplelor la bordaj. Trasarea plutirilor Plutirile le-am construit pornind de la semilăţimile în dreptul cuplelor conform tabelului nr. 3. 1.

z=d) limitat de planul diametral şi planul de baza. Şi în acest caz am procedat la corectarea planului de forme astfel încât cele două curbe să fie aviate.0 17. Pentru verificarea corectitudinii planului de forme am construit intersecţia dintre corpului navei şi un plan înclinat paralel cu axa Ox care trece prin punctele (y=B/2. longitudinalelor. respectiv semilăţimile punctelor de intersecţie dintre acest plan şi cuple şi le-am proiectat în longitudinal. 5. respectiv orizontal.Proiect la Arhitectură Navală – Balansarea planului de forme. Tabelul de trasaj al navei 3. etc. Am adăugat dimensiunile şi caracteristicile principale ale navei al cârei plan de forme este reprezentat.4 5. Pentru aceasta am măsurat ordonatele. Finalizarea desenului planului de forme Am completat desenul planului de forme cu indicarea tuturor liniilor (denumirile plutirilor.) astfel încât acestea să fie vizibile şi uşor de urmărit.2 8. z=0) şi (y=0.6 0.Dimensiuni principale Dimensiunea Simbol Lungime Lăţime Înălţime de construcţie Pescaj de calcul Distanta intre cuple întregi Distanta intre plutiri întregi Lpp B D d δL δd Valoarea [m] 112.1 6.64 7/84 . Curba rezultată am proiectat-o odată în plan longitudinal şi apoi în plan orizontal. cuplelor.

8 47.92 2.6 -44.6 0 5.04 7.4 53.4 -16.68 8/84 .6 -28 -22.84 4.12 5.Abscisele cuplelor Cupla 0 ½ 1 1½ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ½ 19 19 ½ 20 X [m] -56 -53.8 -11.6 50.76 6.6 39.2 44.Proiect la Arhitectură Navală – 4.28 1.56 3.2 -33.8 -39.48 5.20 3.6 11.4 -47.40 7.8 22.2 56 5.4 28 33.Cotele plutirilor WL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 z [m] 0.64 1.2 -50.2 -5.00 0.2 16.

138 7.037 0.071 0.015 II (bord plat) 7.173 2.072 0.071 0.912 1.22 6.071 0.68 5.071 0.966 8.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.412 4.071 0.083 0.652 1.071 0.505 1.071 0.914 3.071 0.62 4.548 6.071 0.438 1.071 0.84 2.076 5. Tabelul de înălţimi pe longitudinale (Înălţimi în metri de la LB) Long Cupla 0 (PD) I (B/4) 0 ½ 1 1½ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ½ 19 19 ½ 20 5.138 0.807 9/84 .352 5.725 3.04 1.Proiect la Arhitectură Navală – 6.

803 1.600 8.334 0.360 2.575 6.326 1.210 0.600 8.038 8.091 3.547 0.090 8.600 6.600 8.600 8.443 4.980 6.707 8.027 7.880 0.291 8.962 5.180 2.373 2.782 Obs: La WL 0.600 8.645 8.060 8.597 1.589 1.360 8.Tabelul de semilăţimi pe cuple (Semilatimi în metri de la PD) C\WL Oglinda Pupa 0 1/2 1 1 1/2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1/2 19 19 1/2 20 0 0.600 8.600 8.250 1.539 3.650 6.600 8.570 5.300 3.170 7.388 1.600 8.556 4.257 6.766 6.461 2.600 8.778 8.330 8.600 8.520 8.600 8.080 1.600 8.600 8.600 8.600 8.250 2.270 7.050 6.246 0.510 6.550 5.700 6.014 2.245 2.980 7.600 8.600 8.600 8.133 5.600 8.066 5.110 7.387 7.470 3.217 7.600 8.610 0.600 8.750 1.380 8.600 8.625 3.568 4.640 3.143 1.600 8.000 - 1 0.600 8.600 8.955 3.600 8.478 3.468 6.150 1.600 8.018 4.340 8.093 8.228 5 0.480 7.767 3.925 - 10 2.037 8.880 3 0.250 8.592 8.180 2.545 8.236 3.920 5.060 8.580 8.310 2.002 2.490 8.600 8.519 8.600 8.760 2.513 7.553 8.660 4 0.600 8.32 .510 8.005 1.600 8.386 8.600 8.600 8.574 8.246 7.600 8.26 12 4.600 8.889 4.072 4.935 7.413 6.189 5.910 4.010 2.527 8.600 8.660 3.170 7.600 8.600 8. semilăţimile sunt pe fundul plat 10/84 6 1.370 6.Proiect la Arhitectură Navală – 7.970 3.878 4.080 2.410 6.600 8.600 8.095 1.210 7 1.600 8.230 7.600 8.220 2.720 0.600 8.787 7.600 8.600 8.548 6.510 7.909 1.893 5.600 8.600 8.456 7.859 - 9 1.348 4.540 8.600 8.840 6.150 3.770 5.930 1.300 7.877 4.115 6.500 2.542 6.660 0.281 4.330 8.600 8.010 2.600 8.060 2.330 7.311 6.535 8.600 8.800 6.349 2.500 4.903 0.768 1.816 6.183 7.600 8.600 8.914 5.010 4.450 8.600 8.730 5.641 3.574 2.262 8.502 2.484 1.388 2.610 2.396 3.528 2.327 6.600 8.067 3.530 1.600 8.600 8.600 8.341 4.758 1.820 1.600 8.580 4.600 8.600 8.691 1.070 0.304 0.453 6.770 7.990 5.068 1.603 7.230 4.420 2.076 0.093 5.867 5.816 - 8 1.362 5.608 5.640 7.830 3.600 8.416 3.481 6.600 8.600 8.190 3.034 4.676 2.953 1.446 7.405 1.781 5.660 5.600 8.600 8.430 0.790 2.600 8.930 3.820 8.220 2.600 8.505 8.926 7.080 4.21 11 3.740 8.600 8.680 4.600 8.600 8.508 8.569 8.110 2.100 3.992 0.600 8.630 0.550 2 0.600 8.040 1.372 7.301 6.613 2.600 8.343 7.600 8.170 8.600 8.550 8.882 7.498 0.

100 5.60 33.512 0.295 0.99 50.135 -5.00 8.201 8.60 0 8.336 0.50 39.321 0.113 0.00 8.60 0 8.333 8.60 0 8.478 5.60 4.608 0.220 8.941 39.246 8.283 6.955 7.60 0 8.60 0 8.832 0.621 0.341 9.017 0.337 9.37 10.772 8.352 9.40 8. Linia punţii Cupla Extr.338 9.354 9.75 56.206 16.06 PD Z Săgeata f 0.293 0.80 0 8.60 8.80 5.549 8.08 58.425 8.40 9 8.358 8.802 0.198 8.651 0. pp 0 1/2 1 1 1/2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1/2 19 Puntea în bord X Y Z 5.623 0.38 53.Proiect la Arhitectură Navală – 8.60 28.267 44.679 33.253 8.486 0.60 11.850 7.29 3 9.60 0 8.00 0 8.352 9.80 8.306 8.286 0.55 8 9.203 8.659 8.187 8.93 44.60 7.434 9.60 8.305 9.776 0.346 0.097 6.276 8.80 3 8.40 0 8.60 16.13 9 10.101 0.20 5 8.202 0.00 1 9.60 0 8.318 22.340 9.303 8.60 8 9.474 28.126 0.40 3.358 9.20 0 8.183 8.390 0.51 4 8.434 0.853 50.298 9.60 22.233 11/84 .50 47.955 10.410 0.20 6.12 5 8.650 47.20 1 9.134 11.29 0.20 8.38 5 9.54 4 8.

Calculele pe plutiri drepte Relaţii de baza Aria plutirii AWL = 2 ∫ y ⋅ dx LWL Abscisa centrului de plutire x F = ∫ xydx LWL ∫ y ⋅ dx LWL 2 3 Momentul de inerţie în raport cu axa x I x = 3 ∫ y dx L WL Momentul de inerţie în raport cu axa y I y = 2 ∫x 2 ydx LWL 2 Momentul de inerţie în raport cu axa yF I yF = I y − AWL ⋅ x F Metoda numerica de integrare: metoda trapezelor Xpv S= ∫ Xpp f ( x )dx = 1 n ∑( x1 − xi −1 )( f1 + f i −1 ) 2 i =1 unde: f funcţia de integrat.32 0.12 8 0. respectiv f=y.00 6.08 0.12 5.000 -58.96 0.60 3.30 0.75 0.134 0.92 2.68 Pupa Xpp Y -52.248 -52.76 0.00 57.46 7 10.299 -52.26 6 10.00 56.80 0.02 0.04 7.56 3.40 7.00 56.84 4.091 -58.80 0.00 56.06 0.80 0. după caz.00 55. f=y3 sau f=x2y.20 3.00 20 Extr.00 57.64 1.60 1 10.30 0.80 0.419 -52.00 57.72 4 2.171 0.68 0.65 9 0.00 56.06 0.68 0.48 5.00 55.20 19 1/2 56.00 55.76 6.200 -52.00 58.368 -52.000 9.80 0.281 -58.73 0. Pv 58.018 Prova Xpv Y 50.00 57.138 -52. f=xy.08 0.60 2.28 1.00 0 0 10.11 0.80 0.80 0. 12/84 .65 9 3 10. Extremităţile plutirilor WL z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.000 -58.43 7 10.846 -54.00 0.80 0.Proiect la Arhitectură Navală – 53.60 4.11 9 1.536 -52.

n xi.Proiect la Arhitectură Navală – i = 0 . fi . indicele punctelor de calcul abscisele în punctele de calcul valoarea funcţiei la abscisele în punctele de calcul În tabele se calculează nişte sume care reprezintă: Aw=2S1 MYW = 2S2 XF = MYW /Aw Ix = 2/3 S3 Iy = 2S4 IyF = Iy .(XF)2Aw 13/84 ..

60 0 1/2 1 1 1/2 2 3 4 5 6 7 12 11.605 120.60 0 5.259 114.34 40.209 -23.89 1661.48 0 7.43 1101.37 0 6.00 x 52.5 1 389.372 -54.60 0 5.888 2261.39 18.392 -90.80 11.60 0 5.988 78.32 7 6.91 11.60 28.06 0.04 0.49 1063.286 s(xy) - y3 0.964 68.01 533.98 0 s(y) - xy -7.429 2.15 0.60 0 5.80 0 2.00 s(y3) - x2y 384.48 0.07 756.00 0 y 0.40 47.59 114.09 3 5.72 s(x2y) - 0.388 40.584 -21.44 0.98 0 7.73 26.80 39.18 3098.281 2073.59 37.585 0.84 17456.2 7 340.60 44.80 0 5.33 4 0.60 0 5.2 5 340.80 50.01 0.89 41.53 0 1.88 404.46 7451.Proiect la Arhitectură Navală – Calculul efectiv WL= Cupla Extr.288 106.43 516.8 5 253.60 10 0.10 875.26 2547.57 14445.13 39.48 0.74 228.751 1142.13 8 0.74 14/84 8952.60 0 5.84 231.20 33.5 9 418.21 0 0.57 3092. pp 8 0.00 11 5.7 1 875.74 16529.89 5.97 641.176 218.20 9 -5.54 573.40 16.00 22.48 1.30 1 6.60 0 0.79 0.293 -78.68 0 4.48 115.03 657.60 0 5.20 z= dx 2.6 1 3208.40 0 2.60 0 5.176 333.048 19.496 32.9 4 2694.886 -37.0 7 400.38 8 2.60 .19 1805.51 334.70 634.761 -15.185 -41.57 2042.29 41.60 0 5.68 7.4 5 1785.37 2 7.7 3 2133.418 -10.6 2 3025.0 7 625.57 245.48 12544.000 2293.744 -55.25 61.00 647.38 154.

56 0.913 22. Pv Sume 5.Proiect la Arhitectură Navală – 13 16.008 529.40 15 28.007 0.035 103.23 28.50 29.00 0 38.00 0 6.00 190935.936 362.80 0 2.766 0.4 3 99.60 17 39.9 3 2965.34 14963.00 35.6 6 2147.045 111.66 16942.00 118.41 13524.08 Extr.86 19129.22 0 2.64 2.10 1 S1 524.841 81.60 0 2.60 8 5.384 681.71 1759.07 0 0.547 531.000 0.39 373.91 0 4.5 6 3635.00 0.08 0 1.80 18 1/2 47.80 14 22.80 0 0.64 0 3.00 0.94 0.69 8.00 16 33.4 9 206.15 14.60 0 5.20 18 44.95 0.00 449.4 0 3637.90 S4 .28 20363.00 0 0.88 108.2 5 3196.49 1734.00 0.60 0 5.45 0.2 5 0.264 26.77 857.000 36.5 3 1239.60 0 5.4 1 S3 15/84 7673.90 S2 1385.00 0.43 288.821 47.60 0 5.40 50.000 0.94 18488.54 7 0.73 4741.97 734.55 1.16 1.27 9.049 132.539 129.60 0 5.192 666.60 19 19 1/2 20 50.69 33.23 1864.

00 732.57 s(x2y) - 0.40 0 2.27 2925.68 0.663 -36.64 2.10 17.265 40.00 22.60 28.80 11.98 13.301 629.80 0 2.80 39.80 1.339 91.285 34.20 16.84 0.504 387.9 2 2157.672 -38.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.17 0 7.55 133.0 7 616.180 0.26 -615.54 26.40 47.283 131.64 y 0.51 0 8.31 47.44 0.4 3605.6 1 3396.46 8 6.00 5.5 1 1.3 4 580.3 4 499.60 0 5.93 s(y) - xy -10.60 0 5.20 0 0.43 0 0.45 46.75 8 1.75 43.703 -386.560 s(xy) - y3 0.074 -80.756 -21.012 -93.60 11.4 5 4425.80 0 5.85 1326.79 735.444 -91.915 -410.80 50.56 3601.18 0 2.61 3174.38 0 8.28 -784.13 5719.60 0 5.8 4 261.83 0.8 6 1024.4 3 545.864 -124.75 60.60 0 5.8 4 2239. pp 0 0.4 5 310.58 16939.48 2120.05 .77 3349.093 151.11 1979.77 0 7.32 22699.81 46.713 -52.60 44.23 262.093 163.684 -631.88 15553.927 131.92 0 5.88 9140.38 45.712 153.363 -853.000 -130.2 9 446.34 0 8.39 3373.80 z= dx 2.291 46.36 8911.60 0 5.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 x 52.52 24393.60 0 5.13 2778.3 1 3681.5 2 4286.01 s(y3) - x2y 557.72 2.98 21513.08 0.24 207.60 0 5.60 0.60 0 5.60 0.20 33.91 10.51 1.39 6 3.33 44.3 0 588.1 1 2368.228 -46.5 626.98 3151.15 47.45 1024.67 16/84 3933.17 0 8.40 16.9 0 545.2 7 1717.16 -797.60 0 5.504 1092.60 0 5.20 -5.64 5 8.648 128.

60 0 5.20 44.451 134.96 1853.60 0 5.41 0 6.498 963.84 5.20 56.29 13508.043 267.00 38.53 30379.00 33.80 0 2.Proiect la Arhitectură Navală – 14 15 16 17 18 18.8 7 255.19 22.86 13276.800 253.82 6.177 94.95 1.272 275.71 29215.14 148.2 5 S3 17/84 6 3718.984 838.3 4 5255. Pv Sume 22.22 1054.54 13867.93 7 S1 1729.00 3.36 0 2.630 166.43 13.4 5 4902.8 0 0.25 585.237 99.27 5.60 0 2.42 0 2.34 1 4.965 165.715 287.80 47.504 177.94 5.60 50.60 39.80 4.86 S4 .0 6 4860.60 0 5.40 28.35 23.75 0 5.95 5 3.80 0 1.5 7 S2 2537.09 5 1.48 327118.728 671.635 97.91 31.01 16.00 16681.74 6 5 7.59 4 406.068 841.556 961.000 75.78 0.72 12.80 13809.4 8 4736.00 0 42.645 86.93 0 1.78 7.52 17.6 8 40.80 0 2.6 1 4746.184 105.40 53.0 0 121.00 24330.5 20 Extr.5 7 5594.5 1 5003.80 0 2.00 57.19 31.0 4 4971.5 19 19.91 29584.47 27977.18 3.353 0.62 9.68 452.55 0 0.41 4243.60 0 5.76 8 1.

54 0 8.0 0 2158.80 z= dx 2.58 3.607 -95.87 7 4.895 -25.6 918.33 .40 47.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.52 0 8.45 7237.60 0 5.59 3754.64 0.60 1.34 24137.00 22.12 9519.12 0. pp 0 0.60 0 8.00 5.51 0 6.60 0 5.50 8 8.80 0 2.160 48.38 s(x2y) - 0.256 -503.60 0 5.32 18/84 4793.160 0.182 236.00 755.434 -67.85 3561.4 4 3773.80 50.66 3524.60 0 5.70 755.91 269.2 6 2354.28 y 0.5 9 1071.80 39.20 3316.5 1 1.85 3561.66 3505.60 11.0 6 636.02 s(y3) - x2y 691.368 44.73 323.15 48.24 8 0.81 76.60 0 5.75 -655.779 151.20 -5.648 1265.60 0 5.15 47.66 2.94 23.684 29.38 3.56 2763.80 11.24 26635.60 0 8.18 27829.903 95.49 8 0.53 -909.6 3743.6 1 4847.60 0 5.89 17085.80 0 5.13 -740.992 -48.536 173.6 0 622.160 -402.60 0 5.60 0.60 0 5.43 140.34 s(y) - xy -13.031 -45.69 47.000 -134.83 0.08 91.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 x 52.8 9 3010.448 138.940 38.60 44.91 1852.42 3350.60 0 8.95 3 1.200 -157.47 47.25 0 8.013 112.158 659.94 12.17 2347.2 6 561.099 -45.26 1067.40 -859.157 -956.0 6 636.50 0 2.9 5 5091.3 7 425.123 168.18 3 7.355 -98.160 134.2 6 269.20 33.60 0 5.8 4 636.60 28.40 16.20 16.5 6 4420.2 4 2328.67 9581.70 20.8 8 580.094 s(xy) - y3 0.23 20808.40 0 2.90 48.38 5.0 6 615.291 401.91 0.87 1.04 47.

17 41.6 4 5576.700 184.84 0 6.89 3 5.79 0 2.28 6.60 0 5.65 26145.25 0 2.999 34.6 0 5599.252 192.60 0 5.00 17607.5 19 19.000 106.46 1 2.46 15808.64 21.24 21.82 6.38 6.280 301.596 113.00 6.00 0 45.00 2 2.60 39.8 0 5403.992 789.616 884.91 51.28 0.87 32897.14 2266.878 1032.40 53.00 14.88 0 0.5 20 Extr.80 0 2.89 15646.527 105.3 1 S2 2975.02 0 5.4 0 5715.50 0 4.20 44.00 33.19 5951.800 26.71 632.400 322.32 34417.312 175.25 1382.60 0 5.68 1.6 0 5895.60 0 2.9 7 6209.0 7 S3 19/84 5 3933.80 47.8 9 327.84 28.018 124.72 240.4 8 166. Pv Sume 22.6 8 0.28 7.75 8.606 156.25 S4 .Proiect la Arhitectură Navală – 14 15 16 17 18 18.47 16193.70 6 481.39 36.06 8 1.81 645.80 0 2.01 9 3 7.151 339.80 0 2.75 32517.80 0 2.32 5.69 372803.1 2 1057.10 34604.992 312.898 0.00 58.74 16446.3 8 64.40 28.10 19.20 56.2 8 6149.60 0 5.47 8 S1 1833.3 6 5851.045 109.8 4 956.352 117.77 11.60 50.

6 1 625.2 8 1078.91 9777. pp 0 0.36 2 5.163 -81.30 18080.424 -117.00 5.15 48.14 3 1.60 0 5.38 4.85 3561.65 0.74 9687.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 x 52.05 0 6.06 0 8.8 3764.7 9 311.60 44.160 0.85 24747.547 46.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.2 466.83 0 3.91 48.2 0 603.984 -190.973 403.58 9 1.80 39.53 -844.60 1.00 755.60 0.97 6.20 16.99 123.60 0 8.13 10.01 s(y3) - x2y 485.000 -134.60 0 5.53 37.80 0 2.98 48.1 5 2590.91 0.953 666.791 180.43 8768.80 z= dx 2.25 2377.160 48.425 -54.19 .79 3775.60 0 5.35 30843.160 134.60 0 5.74 -671.70 755.509 1006.54 3561.686 -46.57 3542.60 0 5.75 1.91 5721.60 28.91 269.56 9 8.916 -29.08 3216.8 8 5165.20 33.160 -48.40 47.77 8 8.680 189.1 4 4044.5 1 1.60 0 8.60 0 5.19 1074.0 6 636.0 6 636.0 6 636.49 2.320 1496.60 0 8.72 141.5 8 3672.08 26203.7 8 269.31 3450.187 s(xy) - y3 0.52 1036.20 -5.073 95.55 0 8.91 20/84 1232.67 14.9 0 2384.17 4 0.15 48.60 0 5.00 22.94 -907.1 9 2413.60 0 5.1 3 636.80 0 5.648 -96.70 23.60 0 5.544 143.45 s(y) - xy -9.40 0 2.08 s(x2y) - 0.93 30427.60 0 5.59 2338.80 50.4 2 523.60 0 8.86 47.80 11.85 3561.652 128.021 131.160 -404.6 6 5701.92 y 0.20 0.49 2.119 41.60 11.40 16.46 3531.777 169.553 33.08 48.2 5 5314.537 -598.0 6 629.

88 17.80 0 2.09 37116.09 12.424 337.468 134.60 0 5.88 9 4.617 197.8 7 6648.92 395082.899 0.54 27.48 656.281 1067.60 0 5.1 9 5919.4 5 6607.33 42.7 7 5673.00 37086.355 362.34 0.51 20.04 36.60 0 2.97 S4 .848 849.00 5 1.47 2 4027.79 35416.134 179.80 47.60 0 5.61 3 2.30 8.5 20 Extr.06 28.60 39.60 50.72 16501.6 6 5205.48 16744.3 2 5867.80 0 2.529 168.80 0 1.041 106.22 6.648 312.08 0 5.31 0 2.14 6.66 0 0.92 42.80 34396.01 0 2.872 124.00 2.80 0 2.45 4.Proiect la Arhitectură Navală – 14 15 16 17 18 18.2 3 79.18 1 Sume S1 1547.20 56.00 794.960 279. Pv 22.5 5 6041.18 9 5.30 0 3.27 298.4 8 204.40 28.6 3 5635.84 27057.57 17.7 6 0.00 0 46.5 19 19.000 50.604 201.40 53.34 S2 3137.805 900.60 0 5.20 44.2 0 371.870 1117.18 2818.31 2488.02 7 7.68 0.00 15231.31 1612.98 7.83 63.7 4 S3 21/84 17954.54 5.131 92.01 7 517.00 33.00 57.93 16158.62 28.08 3 0 8.560 1026.892 116.

38 27644.60 0 8.595 189.91 269.0 6 636.20 -5.26 2 8.60 0 5.57 2.65 33770.08 48.91 x2y 1025.60 9 0.6 6 2427.0 6 636.75 0 1.68 0.20 33.7 8 2400.160 -404.56 y 0.60 0 8.80 13 z= dx 2.5 2 3 4 5 6 7 8 4 x 52.320 -226.15 3561.22 4.320 26.3 6 3775.42 0.91 1078.94 17.480 -96.160 134.59 .85 48.24 22/84 3561.28 48.60 0 8.160 96.40 47.80 0 2.60 28.70 755.59 10397.80 11.60 0 2.3 3 5693.81 3399.84 189.800 -68.60 0 5.70 3561.0 1 636.592 144.37 3 2.16 57.61 28721.77 -955.933 -96.81 -927.5 4 6367.5 1 1.60 0 5.893 142.86 7 5.504 203.0 6 636.60 0 8.878 669.4 1 383.0 6 615.848 -694.39 9816.658 47.0 6 636.160 0.36 8 0.7 3 4315.60 0 5.25 7023.64 0 7.91 0.372 -144.15 0 3.000 -134.50 34467.96 1091.1 4 5942.340 186.15 3561.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.54 47.60 0 8.973 -65.2 6 1078.54 16.7 8 269.430 s(xy) - y3 0.00 -674.60 0 8.37 9.1 2 3111.160 -48.74 9741.90 18499.160 48.54 48. pp 0 0.320 404.59 4.72 2690.0 0 578.80 50.620 36.80 0 5.38 3561.60 0 5.00 22.60 0 5.40 16.76 179.40 0 2.60 0 5.160 151.60 0 5.342 -37.60 0 5.33 0 8.20 12 16.00 755.50 5 s(y) - xy -19.34 s(x2y) 3517.85 48.93 3775.80 39.1 4 664.91 3503.74 1574.60 0 5.60 11 11.05 s(y3) - 1.44 2.9 3 1905.404 1099.126 43.60 44.0 6 636.00 10 5.5 2 4179.

41 9 0.68 7.69 2504.80 18 47.799 0.75 0.60 0 5.2 7 5731.8 7 89.Proiect la Arhitectură Navală – 22.7 1 3850.11 0 7.000 44.78 533.06 63.30 Extr.33 15811.751 222.00 20 57.088 875.85 9.52 0.99 6.15 0 1.544 21.701 1081.00 15 33.40 z= dx 2.377 89.93 1062.60 0 5.99 23/84 18114.62 1720.48 12088.05 14344.17 1.6 4 S3 S2 s(y) - xy -22.938 277.3 4 4784.65 331.00 0 0 0.68 4.03 16763.1 0 2309.814 -81.90 878.30 1 8.46 17.79 5.96 27442.57 4 2.7 4 223.360 323.0 5 6881.527 363.614 108.07 s(y3) - 1.5 50.72 0.72 3215.94 37.80 50.019 1144.00 38721.40 0 3.60 0 5.52 35242.42 29.17 7 S1 Sume WL= Cupla Extr. pp 46.31 1 6.80 0 2.0 1 s(x2y) 4172.47 8 3.80 0 2.540 175.2 6 5461.40 19 53.5 1 181.69 1 1.521 5 x 52.37 28.60 18.888 122.83 20.5 56.68 38461.53 .06 0 2.07 2 4.32 2587.20 671.4 1 390.6 3 6855.123 s(xy) - y3 0.60 0 2.60 0 5.47 409900.3 3 6141.664 908.62 4.40 14 28.086 68.80 0 1.60 16 39.84 36464.22 8 0.178 204. Pv 5.35 0.24 9.0 7 0.107 137.20 y 0.20 19.29 4069.90 9 1092.00 1.64 S4 x2y 1168.80 43.5 4 5832.20 17 44.594 -45.82 37.472 204.80 0 2.

913 39.74 9765.47 27750.160 0.52 17.395 181.32 295.554 1093.8 5 620.17 0 7.60 0 5.0 6 636.60 0 5.60 0 5.50 954.15 3561.38 1074.60 44.60 0 5.6 1 4278.8 0 98.0 6 636.92 43.52 7 8.98 3516.85 48.85 4.36 48.13 8549.95 3561.956 -674.35 48.005 144.808 191.693 29.20 13 16.0 6 636.58 0 4.93 3775.5 1 7033.60 0 8.85 48.0 6 636.38 1139.1 6 6843.67 6 2.57 38.008 913.80 11.45 3 6.80 0 5.199 209.70 3561.65 5.3 0 241.81 18223.07 -939.60 12 11.80 241.571 209.393 671.14 18776.79 .60 0 1.20 9 -5.20 2.81 39594.46 36612.160 48.91 1078.91 3798.60 0 5.Proiect la Arhitectură Navală – 1.80 14 22.160 96.0 6 636.54 47.70 7 8.80 39.54 48.96 924.1 7 7033.00 22.4 2 6042.790 -175.60 0 8.456 47.43 88.3 8 5811.27 30.60 0 8.60 10 0.60 0 5.584 174.60 2 3 4 5 6 7 17 39.0 1 5178.01 2667.60 0 8.04 3017.316 1093.71 7.025 45.91 3522.20 33.160 115.60 0 5.0 0 636.65 33659.4 2 7107.000 -134.7 8 2409.83 12566.60 0 5.60 0 5.60 0 5.23 0 4.480 -96.23 0 7.0 0 4099.62 5 3.3 4 407.979 143.80 0 2.0 6 621.17 30.160 134.8 1 545.89 28899.60 0 5.60 0 8.00 11 5.53 5 8.619 -79.775 183.959 -273.49 35965.8 0 457.5 8 47.00 16 33.24 24/84 3561.40 1817.60 0 5.5 1 2427.70 755.91 0.91 269.20 46.2 6 1078.00 755.160 -48.328 215.320 19.74 1959.64 -812.328 1167.02 3268.60 28.60 0 5.40 16.60 0 8.92 1190.5 7 3775.60 0 5.16 9816.631 207.15 3561.160 -404.7 8 269.74 38854.41 3 6.320 404.40 15 28.

921 43.00 683.8 5 4623.0 9 3691.68 Extr.00 56.00 420106.472 353.55 2.72 2 513.67 5 3.915 91.728 288.99 8602.30 4 0.00 40254.92 S4 .75 14100.44 13.Proiect la Arhitectură Navală – 18 44.78 2 0.264 0.5 53.91 60.03 27.40 5 1.00 0.1 0 S2 16282.000 14.38 5.48 3.1 9 2453.22 11.575 137.89 7.08 0 2.91 4.679 114.374 69.44 S1 6181.6 8 5448.20 20 56.78 0.80 0 2.72 11639.56 2.383 225.82 0 1. Pv Sume 5.984 894.00 0 21.809 158.80 0 0.60 19 50.22 358.04 29.27 0.68 6.80 0 2.47 0.80 18.79 0.2 9 0.40 19.60 0 2.80 0 2.13 S3 25/84 37209.5 47.

00 10 5.40 16. pp 0 0.963 -223.40 0 2.00 22.08 1173.160 0.160 96.09 3 8.160 134.20 33.152 226.74 9779.160 -404.320 23.60 0 5.640 144.320 404.27 7.35 43568.592 -99.6 0 460.2 6 6288.76 56.684 672.5 1 6344.5 6 4315.8 9 3775.24 26/84 3561.65 s(x2y) 5390.160 48.54 48.524 229.17 39323.91 0.60 0 8.80 50.327 -336.739 48.60 0 5.50 .160 140.9 8 636.04 -954.85 48.80 11.53 6 1.26 15.54 48.00 755.85 48.5 1 1.60 0 5.10 0 3.8 6 317.70 755.60 0 8.419 41.91 x2y 1494.91 269.72 9816.48 30.21 9.60 0 5.7 8 2413.33 1.93 3775.15 3561.60 0 3.60 0 8.13 3264.60 0 5.15 s(y3) - 2.027 143.2 6 1078.15 3561.0 6 636.01 10857.11 5 6.60 0 8.94 -674.20 12 16.94 48.000 -134.097 33.60 0 5.13 3 5.60 11 11.80 13 z= dx 2.80 39.60 0 5.2 8 2997.591 192.74 1263.09 1276.5 5 7699.0 6 636.755 46.14 18878.84 y 0.18 0 2.80 0 5.60 28.059 -59.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.91 1078.60 0 8.60 44.0 6 636.16 4.80 0 2.38 29847.301 s(xy) - y3 0.60 0 5.472 -105.55 3 s(y) - xy -28.91 3532.2 1 529.7 8 269.60 0 5.60 0 8.0 6 625.97 39618.60 0 5.1 4 2427.64 2.52 48.0 6 636.00 2372.0 6 636.376 200.3 9 4758.01 133.85 -943.82 0 8.160 1203.89 3561.60 0 8.91 15465.5 2 3 4 5 6 7 8 6 x 52.40 47.480 -96.20 -5.8 6 7860.160 -48.60 9 0.70 3561.0 6 636.91 3561.

34 8 4.7 8 S3 S2 27/84 27965.60 0 5.3 0 30.63 4499.8 6 5864.48 1 6.293 1183.611 110.056 917.60 0 5.80 0 2.953 209.760 83.2 1 658.60 18.82 9480.57 24.46 41756.60 16 39.24 37985.40 19 53.80 0 2.721 213.8 1 108.54 1888.121 186.21 0 0.588 48.46 1019.80 18 47.04 4122.28 436307.74 7.14 13282.10 9 8.09 12.81 18302.011 0.17 S4 .00 0.49 387.03 3.40 14 28.6 4 7324.80 0 0.92 1.11 0 2.76 7 3.43 1. Pv Sume 5.20 19.60 0 5.71 31.80 0 2.737 350.6 4 255.74 5.00 0.11 Extr.558 11.954 184.37 0.00 15 33.5 2 6241.Proiect la Arhitectură Navală – 22.71 0.40 22.054 139.00 697.16 4.8 9 5271.96 16118.12 9 S1 -90.581 83.67 3305.462 1101.56 0.664 272.9 5 7166.30 554.85 38.00 0 46.00 20 56.21 7 7.850 1120.328 7.59 59.90 3 0.60 0 2.03 913.0 6 4216.7 6 418.00 2725.6 7 2555.60 0 5.5 56.44 40575.64 0.08 43.030 184.000 0.32 6 1.01 0.5 50.86 36488.20 17 44.66 0 0.

20 12 16.91 269.000 -134.80 11.60 0 8.859 247.64 41674.296 234.790 36.74 1659.60 0 5.57 4 s(y) - xy -23.471 -81.160 48.20 -5.40 16.00 755.60 0 5.6 9 589.047 673.15 3561.03 102.3 5 694.72 9816.0 6 636.07 19061.20 33.85 48.80 39.82 4.0 6 636.144 -125.94 s(x2y) 6409.20 -414.00 10 5.70 755.09 s(y3) - 2.21 46145.15 3561.84 -943.160 -48.60 0 8.44 9 1.96 18878.40 0 2.48 y 0.480 -96.60 0 5.80 13 z= dx 2.5 1 1.629 169.017 26.40 47.320 404.8 7 8309.5 2 3 4 5 6 7 8 7 x 52.04 2767.803 192.85 48.4 9 4315.66 0 3.91 3545.91 0.7 8 269.60 0 5.43 1327.78 1 5. pp 0 0.38 6 8.0 6 636.60 0 5.6 6 6027.707 s(xy) - y3 0.160 -674.366 226.93 3775.51 3432.088 47.91 x2y 1251.60 11 11.00 22.1 5 6574.74 9796.60 0 5.54 48.2 6 1078.60 0 5.12 5.80 0 2.55 .0 6 636.160 134.18 30490.54 48.60 0 8.9 8 3775.36 0 8.812 44.00 48.7 4 4089.91 3561.91 1078.88 1196.60 0 4.83 32.60 0 8.1 4 2427.60 0 8.03 193.61 0 2.68 14164.70 3561.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.560 48.60 0 8.7 1 636.0 6 636.00 1109.35 48165.5 4 7587.88 18.60 0 5.24 28/84 3561.320 9.160 126.80 0 5.14 3561.8 2 398.160 96.60 0 8.0 6 636.640 144.088 144.60 9 0.17 5.60 0 5.63 1349.7 8 2419.80 50.60 44.60 28.60 0 5.94 48.160 0.0 6 630.78 7 7.978 -290.160 -404.6 1 8892.39 54.

256 7.73 5.248 1147.95 43276.00 0 47.8 9 7575.60 S4 .90 3.61 65.00 15 33.01 560.54 6.27 28141.08 13.54 2 6.000 0.00 0 8.40 14 28.20 19.00 13299.1 8 4089.40 19 53.4 6 119.396 43.09 41577.36 428.7 4 429.6 7 5410.844 193.25 22.3 4 6462.60 0 5.38 8 1.93 0 3.35 0.00 0.60 0 5.39 44.144 272.22 0 2.53 3335.80 18 47.485 1197.8 1 33.Proiect la Arhitectură Navală – 22.5 20 Extr.10 1084.52 36923.00 0.9 3 7273.00 18361.80 0 2.00 711.44 3 4.17 24.80 0 2.0 0 267.60 0 5.28 1950.5 50.45 31.6 6 2308.659 361.80 5.60 0.715 920. Pv Sume 55.6 1 5912.6 3 0.60 16 39.097 184.61 0 0.80 0 0.49 39.84 39306.60 0 5.81 6 0.20 17 44.60 0.24 6 7.819 144.05 945.00 456854.73 4 S1 -633.72 4.4 8 S3 S2 29/84 4137.395 174.43 16622.158 216.60 18.207 211.000 0.78 8957.851 113.176 1108.60 0 2.597 81.13 2771.

480 -96.60 44.71 24060.98 84.91 48.80 11.00 22.74 9810.60 0 5.80 0 2.722 45.6 8 623.09 43225.265 192.000 s(xy) - y3 0.01 0 2.43 3528.18 30840.49 48.74 1398.74 0 8.4 2 4315.54 3561.0 6 636.160 134.00 755.47 0 3.784 39.80 0 5.138 267.44 1229.3 1013.54 8 6.06 53294.15 48.60 5.160 -48.70 8.06 1435.80 0 2.60 0 8.60 0 5.00 0 1.70 755.006 48.60 0 5.15 48.91 144.02 8783.60 0 8.72 52203.8 1 8738.80 39.0 6 636.33 -943.0 6 636.160 96.00 10 5.40 3045.54 5 8.0 6 634.348 673.000 -134.87 20064.435 -53.24 30/84 2048.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.160 124.60 0 8.741 -23.59 s(y) - xy 0.872 -249.1 4 2427.91 0.0 2 9905.06 53.640 144.07 21.160 -404.44 6 7.07 -522.5 1 1.2 6 1078.750 252.0 1 6274.93 3775.60 0 5.699 260.91 269.55 6 4.60 0 5.0 6 636.60 0 5.60 0 5.00 s(x2y) - 0.0 3775.488 169.064 239.24 94.86 0 2.280 203.70 .20 12 13 16.20 50.20 -5.320 2859.160 -674.60 11 11.160 0.346 30.60 9 0.60 0 5.40 47.598 48.320 404.74 48.72 9816.1 5 6699.94 48.60 0 5.0 6 636.7 4 9128.437 11.07 194.0 6 636.10 -411.85 3561.52 15.54 3561.00 s(y3) - x2y 0.2 0 8057.9 7 636.95 4.07 3561.80 z= dx 0.67 1278.60 0 8.60 28.91 3561.20 33.85 3561.12 y 0.7 8 269.28 44.60 0 5. pp 0 0.60 0 8.40 16.5 2 3 4 5 6 7 8 8 x 54.91 3557.12 1209.12 1.7 8 2425.8 9 463.60 0 8.160 48.03 0.74 18878.87 1078.60 0 8.

248 922.622 1172.40 14 28.442 3.77 2812.55 0 5.00 0 0 0.05 32.33 74.00 0 1.277 31/84 .18 13676.435 212.795 1114.86 28301.4 6 2430.00 731. Pv 0 5.12 17290.9 7 6721.78 0.000 s(y3) - x2y 0.88 1151.0 8 37.56 8.247 375.97 S4 s(y) - xy 0.63 6.59 15.00 18408.5 20 55.0 1 130.53 3.5 5 4140.317 56.60 0 5.80 0 5.41 44781.48 4 1.00 0.080 1212.527 198.63 0 0.364 27.07 0 S1 Sume WL= Cupla Extr.00 488662.60 0 2.484 45.760 82.80 18 47.064 -306.870 16.31 7 2.33 27.2 6 7394.67 y 0.20 19.60 0 6.27 0 7.60 0 5.5 8 5628.8 1 0.391 3.60 0 5.36 23.000 s(xy) - y3 0.00 0.95 0.214 9 x 58.85 9 0.60 18.52 39.762 5.76 Extr.5 5 S3 4 4149.5 185.213 5456.60 16 39.05 5.87 44. pp 47.564 150.200 z= dx 2.000 0.413 16655.740 -84.927 4711.619 220.60 0 5.80 0 2.129 -97.40 19 53.06 469.75 2015.61 9199.Proiect la Arhitectură Navală – 22.5 50.50 2 2.5 6 5958.54 S2 3359.87 37388.9 4 281.000 53.152 280.34 9 2.692 178.24 1 565.56 4.6 9 7785.035 976.658 135.53 9 1238.80 0 2.00 15 33.98 0.00 0 2 8.20 17 44.24 42505.000 s(x2y) - 1.6 1 438.80 0 0.06 7 3.656 7185.166 118.000 0.83 40621.

91 4 3561.Proiect la Arhitectură Navală – 1 1.307 22749.111 44.65 0 6.66 0 8.80 0 5.05 6 636.400 44357.80 0 2.160 48.60 0 8.44 5 10814.525 1213.418 6742.195 1120.60 0 8.60 0 5.939 175.48 9 2442.60 0 5.523 9064.796 7518.159 144.544 48.723 61767.544 48.160 134.60 0 5.60 0 5.000 -134.875 270.160 96.91 4 3561.242 35.60 0 5.319 185.60 0 8.776 1226.60 0 8.816 240.400 16.60 0 3.200 -5.550 48.200 33.160 48.60 0 5.60 0 8.608 -556.291 1530.400 47.05 6 636.05 6 636.80 0 2.05 6 636.600 28.934 269.78 9 3381.60 0 5.05 6 636.696 3775.83 6 2854.129 -655.60 0 5.320 48.735 1432.40 8 379.600 16 2.200 12 16.91 4 3561.05 5 3561.60 0 5.60 9 30238.78 7 447.05 6 636.744 0.696 755.319 11.800 39.000 10 5.60 0 8.848 48.845 10353.632 -943.30 0 7.848 48.776 4164.240 32/84 1468.03 8 8.101 2427.91 4 3561.60 3 7.438 86.30 8 9099.60 0 5.089 4315.000 15 33.66 6 295.5 2 3 4 5 6 7 8 50.57 0 5.136 30961.01 2 571.480 -96.784 3775.60 0 8.920 925.273 46.07 2 3247.06 0 8.309 55758.149 269.60 7 636.320 404.800 13 22.160 -404.876 45.60 0 5.91 4 3561.068 223.91 4 3561.46 9 2080.784 9816.640 144.660 214.477 674.000 755.305 95.264 18878.60 0 8.201 27185.160 -48.600 44.322 40.720 1078.000 22.084 5997.394 42.420 197.89 8 348.608 18457.600 11 11.936 -674.648 48.64 3 11245.400 14 28.800 192.800 11.014 275.05 6 636.149 1078.56 2 523.91 4 3561.208 9816.432 .744 2427.160 0.05 6 636.393 14.600 9 0.231 47.60 0 8.60 0 5.60 0 5.514 251.874 37845.462 28453.739 1475.847 217.160 -440.160 179.56 8 4.

890 8045.80 0 2.837 42354.791 8.232 2617.866 0.60 0 5.Proiect la Arhitectură Navală – 39.60 0 2.651 4369.000 0.400 19 53.218 1017. Pv Sume 55.658 18151.044 86.693 6.80 0 2.847 43581.276 1229.520 86.539 158.088 31.703 49.441 5.054 7080.716 8.627 394.000 0.98 S4 .575 123.600 18.5 20 Extr.800 18 47.075 14355.39 4 S1 -2284.688 294.000 0.52 8 2.07 9 524.000 0.72 0 0.00 0 33.23 6 3.22 46544.227 3.000 0.200 19.54 9 43.251 1201.309 205.92 5 0.000 0.80 0 2.210 190.256 143.257 0.354 17.912 24.972 9781.59 7 1.200 17 44.5 50.004 5884.76 1 5.000 759.961 5.7 2 S3 S2 33/84 555684.

60 0 5.01 0 636.800 192.696 3775.160 134.129 17.5 2 3 4 5 6 7 8 10 x 58.85 2 11647.640 144.60 0 5.936 -674.418 65.05 6 636.932 1615.400 16.149 1078.784 9816.60 0 5.160 96.184 -652.248 1992.337 9439.70 9 3399.200 -5.60 0 8.60 0 2.60 0 5.839 11416.01 0 4.80 0 2.634 130.25 1 196.38 4 3561.400 47.744 0.60 0 5.600 44.784 3775.696 755.261 39.99 0 5.60 0 8.18 2 9404.122 279.05 6 636.200 33.091 1648.628 1457.85 5 2837.600 9 0.600 56.596 251.03 4 4.48 6 12675.360 21605.05 6 636.320 48.480 -96.160 xy 122.124 36750.60 0 6.701 -536.934 269.294 58943.410 s(x2y) - -378.544 48.631 9.160 -404.91 4 3561.000 22.05 6 636.60 0 8.420 27.101 2427.800 39.3 y 2.33 0 8.264 18878.600 11 11.160 48.200 12 z= dx 2.91 4 3561.142 s(y3) - x2y 7180.000 755.067 29198.600 28.60 0 5.240 34/84 449.51 3 7.000 10 5.237 6742.632 -943. pp 0 0.26 2 13071.80 0 2.720 1078.09 1 3.91 4 33728.413 662.560 214.60 0 8.27 6 435.60 0 8.75 8 276.271 47.5 1 1.91 4 3561.91 4 3561.60 0 5.638 36195.91 4 3561.160 0.80 0 2.400 45210.926 1213.60 0 5.690 -796.60 0 8.80 0 5.000 53.888 240.149 269.404 48.159 69213.782 297.160 -48.05 6 636.136 30961.200 50.05 6 636.81 6 6.60 0 s(y) - 48.744 -739.459 44.05 6 265.60 0 8.45 8 578.496 276.633 15.854 291.861 12.533 168.39 8 13178.848 48.800 11.848 48.320 404.Proiect la Arhitectură Navală – WL= Cupla Extr.160 s(xy) - y3 9.160 48.544 6.05 6 636.528 124.583 4315.91 4 3561.58 0 8.972 .000 -134.547 47.60 0 5.

5 56.472 1240.181 6.63 8 593.002 44.977 10.01 792.600 56.683 11.000 20 56.470 44432.214 .785 206.89 3 2147.29 7 8.389 6037.000 7. pp 48.480 674.629 34.70 0 6.556 94.80 0 2.592 927.147 0.60 0 7.28 9 158.760 90.208 35/84 634846.200 17 44.971 67.552 0.33 0 7.400 14 28.80 0 0.14 48788.60 0 5.000 z= dx 2.517 227.404 1066.01 0 456.91 4 3399.442 44703.60 0 8.15 0.60 0 5.405 422.82 3 12794.84 0.420 6.00 0.60 0 5.600 18.5 8 S3 S2 xy 192.382 25.21 0 0.752 319.800 18 47.99 2 0.600 16 39.363 0.088 19455.00 417.04 y 3.67 S4 x2y 11266.164 10617.121 212.88 0 s(x2y) 31280.28 1 4.165 40.610 1126.320 s(y3) - -546.80 3 1.594 22.00 0 0 144.30 Extr.373 8322.645 40.955 9.131 1.80 0 2.404 186.5 50.41 6 3.934 4179.157 47.014 105.264 9816.188 133.267 228.160 11 x 58.77 0 5.122 4775.800 13 22.560 4853.59 5 310.307 1231.670 2808.08 0 s(y) 9.021 52.86 8 53.05 6 578.009 1.414 0.000 15 33.059 38304.380 658.200 19.480 s(xy) - y3 35.693 168.074 28606.501 15575.38 4 2896.448 7546.Proiect la Arhitectură Navală – 16.917 134.569 -3345. Pv 5.88 0 0.80 0 2.240 6350.60 0 5.671 2427.240 3561.400 19 53.76 0 2.115 636.60 0 5.661 18499.27 5 1313.858 7643.824 4.60 0 2.885 215.42 0 S1 Sume WL= Cupla Extr.

437 1134.60 0 5.05 6 636.400 14 28.83 5 2963.60 0 4.230 28830.60 0 8.696 755.200 33.96 0 636.200 -5.400 47.264 240.600 11 11.92 8 14751.240 47.11 2 275.91 4 3432.60 0 5.60 0 5.80 0 2.564 187.107 -878.320 48.934 269.264 9816.44 5 3561.000 10 5.80 0 6.05 9 611.975 292.05 6 636.848 48.03 7 8.497 885.60 0 8.80 0 5.784 9816.91 4 3561.544 48.149 1078.51 0 7.05 6 636.60 0 8.160 48.91 4 3561.600 44.659 48.16 6 195.261 18579.91 4 3561.60 0 5.400 45716.60 0 5.91 4 12349.05 6 636.357 4315.95 7 356.812 -843.235 19.28 7 3166.833 .836 1472.05 6 589.160 134.800 13 22.60 0 8.720 1078.96 2 5.744 2427.480 674.40 1 519.979 1213.05 6 636.925 41277.856 15.38 7 7.000 -134.466 1680.320 309.870 37573.544 1771.936 -674.60 0 5.600 9 0.354 46.91 4 3561.227 217.80 0 2.5 2 3 4 5 6 7 8 53.Proiect la Arhitectură Navală – 0.301 2451.696 3775.264 18878.240 122.21 6 14229.274 47.800 192.744 0.160 263.160 144.30 1 36/84 266.60 0 8.85 3 3494.190 659.544 48.60 0 5.160 -404.49 0 8.76 6 12.848 48.200 50.35 6 9584.09 0 8.934 4208.160 -689.117 444.44 7 14732.400 16.95 6 468.80 0 2.60 0 8.899 317.800 39.869 930.60 0 5.035 285.160 96.658 6742.632 -943.600 28.577 45.582 74421.470 6088.60 0 5.149 269.160 -48.60 0 5.60 0 8.480 -96.041 42.852 48.05 6 636.5 1 1.91 4 3561.200 12 16.91 4 3561.05 6 636.632 315.954 61415.05 6 636.640 144.60 0 5.136 30961.800 11.91 4 3561.176 40286.101 2427.784 3775.436 -778.12 1 14043.000 15 2.60 0 8.160 0.320 404.60 0 8.802 40573.067 17.000 22.000 755.160 48.60 0 5.

816 344.25 7 6.000 278.000 53.856 7967.5 56.871 14.854 44220.247 13.937 6829.80 7.60 0 5.629 38902.60 0 2.57 5 6.691 -903.21 S4 x2y 13797.105 1.338 - s(xy) - y3 64.129 1269.600 16 39.46 6 Sume -3983.880 296.435 105.778 143.26 5 244.01 4 2.60 0 5.259 46126. pp 0 0.949 46581.000 4.64 1 3.68 2 6.006 0.92 S1 WL= Cupla Extr.359 1.571 35.60 0 2.166 0.80 0 2.158 330. Pv 5.80 0 0.05 3 677.360 5406.490 50.600 56.456 50927.2 8 S3 S2 xy 235.200 17 44.051 -856.076 102.310 1259.000 0.069 684838.400 - z= dx 2.51 3 179.564 18.280 7.26 0 0.26 221.770 815.80 0 2.103 232.926 16815.576 .211 42856.475 449.965 0.018 1.899 -786.259 224.394 20716.01 9 15693.800 18 47.73 0 5.187 11519.30 5 15893.5 12 x 58.630 26.725 585.97 0 3.038 814.224 5181.560 100.91 4 5.Proiect la Arhitectură Navală – 33.92 s(y) 11.92 7 332.82 4 173.863 27.292 2236.67 8 1428.381 9.372 14.80 0 2.849 4.631 3046.00 0 41.682 Extr.07 6 0.455 264.887 1117.04 0 1.65 1 14833.547 0.5 1 1.80 0 2.50 6 62.035 37/84 390.868 s(y3) - -650.10 s(x2y) 37220.28 0 15778.468 808.154 221.400 19 53.427 16.80 0 2.219 44339.911 177.600 18.000 20 56.01 8 4.585 315.68 y 4.5 50.384 125.363 57.807 8.089 0.815 7805.200 19.808 8668.200 50.

160 144.59 0 9709.60 0 5.130 1483.800 13 22.403 934.200 12 16.06 6 5.696 3775.914 2427.45 6 7.05 6 636.400 46064.096 29180.418 1282.961 28.60 0 5.696 755.264 18878.297 2786.328 1213.60 0 8.000 -134.800 0 2.784 9816.600 16 39.05 6 636.60 0 5.05 6 636.657 77928.708 3063.60 0 5.60 0 5.480 674.425 1309.60 0 5.05 6 636.160 329.755 189.149 3561.265 62859.160 -48.05 6 636.517 6179.720 3561.400 14 28.400 16.60 0 8.717 1556.60 0 8.544 48.873 45.853 237.154 1853.60 0 8.160 48.Proiect la Arhitectură Navală – 2 3 4 5 6 7 8 47.240 5 425.914 1078.269 47.60 0 8.544 48.934 3561.136 30961.914 269.05 6 636.93 4 12740.101 3561.60 0 8.873 7 15090.19 48.05 6 604.600 44.784 3775.167 43097.533 9032.60 0 5.05 6 636.960 240.160 134.60 0 5.295 48.60 0 8.320 48.936 -674.60 0 5.785 20.744 220.000 22.60 0 8.056 3561.677 47627.744 3561.914 2427.000 10 5.632 18675.58 3 352.29 1 8.240 47.60 0 8.88 2 7.848 48.914 0.239 41.60 0 8.05 6 636.223 44.914 6742.264 9816.80 0 5.498 48838.600 28.679 36.11 1 73.160 96.838 2358.687 336.87 8 4.79 4 203.60 6 7.600 11 11.851 325.914 4315.656 7977.160 0.08 9 569.641 4242.225 1719.160 -404.015 288.97 0 636.632 -943.60 0 5.60 0 5.60 0 5.848 48.712 1170.60 0 5.53 0 489.090 1060.244 230.560 38/84 3376.077 3561.000 15 33.160 -933.934 3473.191 187.800 192.149 3561.600 9 0.05 6 636.480 -96.744 3561.800 39.678 8409.160 48.008 .160 48.51 9 8.60 0 5.914 269.200 -5.231 39637.320 404.200 17 18 44.60 0 5.914 1078.000 755.200 33.744 774.640 144.682 1148.800 11.

24 5 2.408 154.25 0 1.00 0 10.764 5715.200 19.000 20 57.334 4.033 2.400 19 53.057 Extr.920 117.127 7.169 0.934 S4 .5 50.400 374.360 18293.891 0.170 S2 52749.360 831.80 0 1.516 12938.439 479.563 1.19 0 S1 4263.05 7 0 3.24 6 0.80 0 2.754 1003.80 0 2.975 11.32 0 0.801 7351.017 0.471 0.391 63.73 7 S3 39/84 721250.5 56.000 9. Pv Sume 0 2.000 530.934 18.80 0 2.155 150.050 0.192 17.520 6342.626 2.012 34.692 113.307 22065.000 0.Proiect la Arhitectură Navală – 47.894 66.655 3526.288 251.600 18.

66 963584.0 7 27837.03 1330702.95 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.9 9 29854.7 1 24724.31 Calculul caracteristicilor de volum Relaţii de baza Volumul z V = ∫ AW dζ 0 Momentul static în raport cu planul yOz z M yOz = ∫ x F AW dζ 0 Momentul static în raport cu planul xOy 40/84 .6 4 1.4 4 1394.8 3 22944.4 8 5.5 2 35166.9 3 1662.11 1398770.3 5 1367.43 1230719.4 9 IyF 380644.Proiect la Arhitectură Navală – Tabelul centralizator al calculului pe plutiri WL 0 z - AW 898.63 0.36 1.33 782868.13 Ix 11294.25 1083127.7 2 33951.69 3.4 9 25814.8 4 1628.83 839441.68 909512.2 0 3.4 3 26836.17 1 0.6 8 1171.89 1.5 6 3.39 816245.1 4 1518.3 7 31029.4 7 1462.1 2 5.0 4 7.7 9 1584.90 2.9 2 2.8 7 1264.3 8 2.9 4 19476.13 0.2 6 1423.02 734978.9 6 1312.8 4 4.8 2 32525.3 6 1342.7 6 6.01 4.2 8 1.83 644027.8 5 28850.89 5.22 4.20 xF 1.14 872590.4 0 7.75 0.

95 3116.6 4 0.00 240.4 6 1551.0 6 5374.01 6692.79 1049.6 4 0.21 2266.4 8 5.2 8 1.00 1049.1 2 5.8 1 1606.8 3 0.20 1171.0 4 1218.3 6 1354.54 3906.9 3 6046.6 6 1327.4 6 3359.8 0 0.90 .7 9 1584.99 5865.7 5 0.79 1049.79 1049.6 4 0. f=xFAw sau f= zAw indicele plutirilor pana la care se face calculul indicele plutirilor de calcul cotele plutirilor de calcul valoarea funcţiei la cotele de calcul Tabelul caracteristicilor de volum WL z 0 - dz - 1 0.6 4 0.6 4 0.79 1049.8 4 1628.9 0 1380.41 7646. n j = 0 .31 8639.65 18032. respectiv f=Aw.7 6 6.3 8 1035.6 4 0. i zj.6 3 unde: dzi = zi .08 4228.00 - 0.3 5 1367.89 9841.5 3 8062.7 3 2015.19 23227.8 6 1442.3 6 1342.4 0 7.93 6931.1 7 0.zi-1 sumele parţiale si(f) = 1/2(fi+fi-1) Vi = Vi-1+si(Aw)dzi (MyOz)i = (MyOz)i-1 + si(xFAw)dzi 41/84 s(xFAW ) MyOz s(zAW) MxOy - 0.6 4 0.79 1049.7 2 0.79 1049.37 1049.42 1442.46 3983.9 0 0.8 0 6718.4 4 1394.6 4 0.8 9 1645.6 4 0.2 6 1423.6 6 7390.1 4 1518.7 8 0.5 6 3.7 4 0.60 10805.9 3 1662.54 13595.6 4 0.6 8 0.6 0 2687.87 10721.8 7 1264.6 9 0.79 1049.79 1049..00 662.18 8117. funcţia de integrat.6 6 0.4 7 1462. fj.3 3 12117.57 2978.0 4 7.3 8 29272.0 9 xF 1.79 36187.79 1049.4 2 1288.87 1343.78 43942.13 6728.8 0 1490.46 4864.9 6 1312.19 9445.6 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AW s(AW) V 898.8 4 4.6 6 0.13 2069.79 1049.44 2322.8 5 1408.60 4867.47 9667.6 4 1.Proiect la Arhitectură Navală – z M xOy = ∫ ζAW dζ 0 Metoda numerica de integrare: metoda trapezelor cu limita superioara variabila z S = ∫ f (ζ )dζ = 0 1 i ∑( z j − z j−1 )( f j + f j −1 ) 2 j =1 unde: f după caz.34 5769.3 3 4031..57 998.79 671.2 0 4703.6 4 0.6 4 0.00 1184. i = 1 .9 2 2.2 0 3.3 9 375.7 7 0.

025 t/m3 (1+k)=1.1 4 1518.75 0.6 4 1.72 179.95 2337.36 2266.88 0.1 2 5.6 9 1.91 839441.64 3.9 662.00 2.4 3 1230719.8 2 0.20 V 0.66 5.51 137.4 7 0.65 963584.00 1 0.3 6 0.20 1171.34 .41 6900.8 7 1264.5 6 3.1 7 1.96 5769.8 3 22944.6 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AW xF V Δ 898.8 9 0.8 7 1264.42 2 1442.89 5.11 4.90 1442.00 157.7 6 0.59 9667.2 6 1423.0 0 0.23 509.7 8 0.89 972.6 4 1.2 0 3.2 m WL 0 z - AW 898.88 7646.9 9 29854.4 3 26836.8 4 1628.68 5.27 909512.54 0.8 0 0.3 6 1342.8 4 0.9 3 0.4 0 15.6 9 3.7 9 0.5 2 35166.83 8.21 AM CW 0.9 1 816245.6 1 0.006 WL 0 z 1 0.9 6 1312.74 210.0 4 3.9 4 19476.9 1 10.47 644027.9 3 1662.63 3116.3 9 3.0 7 27837.8 3 0.14 2.2 8 1.0 3 1330702.69 3.01 4.4 8 5.7 4 4.69 4867.47 8908.34 5018.3 7 31029.0 1 0.87 10721.0 4 7.03 11055.89 1.39 29.8 4 4.7 5 zB 0.72 6692.17 0.57 1.14 6.28 261.42 683.9 2 2.3 1 4.06 2.28 130.6 42/84 CB - CM CPL CPV - 0.8 5 28850.62 345.95 662.46 143.83 - 782868.58 0.1 1 1398770.4 0 7.00 0.54 0.13 0.4 9 IyF r R 380644.7 6 6.02 734978.65 3.0 9 9969.13 3983.8 6 0.6 9 2.21 1487.3 8 1.8 2 32525.0 6 - unde: Deplasamentul în apa sărată Abscisa centrului de volum Cota centrului de volum Raza metacentrica transversală Raza metacentrica longitudinala xB 1.7 1 24724.45 3.7 2 33951.49 8639.1 0 Ix 11294.01 5948.06 141.33 Δ = ρ (1+k)V xB = MyOz / V zB = MxOy / V r=Ix/V R = IyF/V Coeficienţi de fineţe L= 112 m (Lpp) B= 17.31 7884.7 9 1584.3 6 1.4 9 25814.4 7 1462.98 4.3 5 1367.0 2 2.0 2 1.Proiect la Arhitectură Navală – (MxOy)i = (MxOy)i-1 + si(zAw)dzi Tabelul centralizator al calculului de carene drepte Coeficient de înveliş şi apendici Densitate apa 1.76 142.46 3213.25 1083127.72 872590.60 4107.3 6 2.4 4 1394.2 1171.

8 5 0.8 4 4.4 0 7.87 10721.8 4 1628.91 0.claritatea curbelor.4 7 1462.87 0.68 0.6 8 6 1312.90 0. CM şi CPL se vor completa după calculul Bonjean.90 0.91 0.46 3983.3 6 1342.89 0.evitarea aglomerării curbelor.8 6 0.7 0 0.34 5769.4 8 5.3 8 2266.84 unde: CW = Aw/LB CB = V/LBz CM = AM/LB CPL = CB/CM CPV = CB/CW Obs: Aria transversala la cuplul maestru. .63 0.0 4 7.65 0.3 5 1367.72 0.61 0.85 0.01 6692.7 4 0.1 Stabilirea formatului de hârtie şi a scărilor de reprezentare Se va face conform următoarelor considerente: .91 0.7 6 0.1 4 1518.71 0.7 9 0.41 7646.47 9667.31 8639.60 4867.9 2 2.Proiect la Arhitectură Navală – 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 1. 7.84 0.69 0.9 3 1662. 43/84 .7 2 0.8 2 0.66 0.5 6 3.1 2 5. Trasarea diagramei de carene drepte 7.70 1 0.7 1 0.2 6 1423.95 3116.7 6 6.6 8 0.4 4 1394.2 0 3.67 0.7 9 1584.0 9 6 0.

zB 1cm...................1m2 xF....... Calculul ariilor transversale imerse Relaţii de baza z Aria transversala AT ( z ) = 2 ∫ yd ζ 0 44/84 ...... 7....xB 1cm..2 Trasarea propriu-zisă a curbelor de carene drepte Se face conform următoarelor observaţii: .........1m V....40m Aw 1cm.... Pentru trasarea diagramelor de carene drepte am utilizat programul EXCEL..0......6...curbele...Proiect la Arhitectură Navală – ...... Marca de bord liber 8. de asemenea..curbele se inscripţionează.. pentru calculul de carene drepte am utilizat............... Apoi am obţinut reprezentarea grafica a curbelor de carene drepte. ∇ 1cm.2m Am ales a doua varianta..scările să fie rotunde...........1m R 1cm......................... nu ating WL0 şi se continuă până peste CWL........prin explicitare: z....... 7. Am ales formatul A3 landscape pentru reprezentarea diagramelor de carene drepte................ Aşa cum am arătat la cap........0.100m4 IyF 1cm.curbele trec prin punctele de definiţie .curbele sunt aviate ......40m3 Ix 1cm........ în general....3... Tabelul final conţinând valorile pe plutiri ale variabilelor ce formează diagrama de carene l-am completat cu scările de reprezentare.. Pe diagramă se trasează explicit CWL-ul şi cuplul maestru corespunzător graficelor pentru XB şi XF.prin axe multiple – fiecare axă la scara ei ..3000m4 r 1cm......... ............ programul EXCEL.. Exprimarea scărilor se poate face în două moduri: .0.......

indicele punctelor de calcul abscisele în punctele de calcul valoarea funcţiei la abscisele în punctele de calcul Diagrama Bonjean Consta în reprezentarea curbelor ariilor transversale imerse AT ( z ) pentru secţiuni transversale tipice ale navei. 9. respectiv f=y. Aria curbelor transversale imerse. f=y3 sau f=x2y.2 m 45/84 . Diagrama de asieta. 3. fi. funcţia de integrat.1 Stabilirea formatului de hârtie şi a scărilor de reprezentare Se vor folosi 4 scări de reprezentare: x: 1 cm = 200 cm z: 1 cm = 50 cm AT ( z ) : 1 cm = 100 m2 M yT ( z ) : 1 cm = 0. i = 0 . n xi. 9.Proiect la Arhitectură Navală – V = Volumul XB ∫ A ( x )dx T XA 1 xAT dx V ∫ L 1 Ordonata centrului de carena z B = ∫ AyT dx V L Abscisa centrului de carena x B = Metoda numerica de integrare: metoda trapezelor Xpv S= ∫ Xpp f ( x )dx = 1 n ∑( x1 − xi −1 )( f1 + f i −1 ) 2 i =1 unde: f după caz. z AT ( z ) = 2 ∫ yd ζ 0 z M yT ( z ) = 2 ∫ζyd ζ 0 Diagrama se utilizează pentru: 1. f=xy.. reprezentare efectuata pe conturul lateral al navei. 2. Calculul volumului şi coordonatelor centrului de carena pentru o plutire oarecare fără inclinare transversala.

000 0.evitarea aglomerării curbelor. tabelul 6) ai = ( zi − zi −1 ) ⋅ ( yi − yi −1 ) AT i = AT i −1 + ai M y i = ( yi −1 ⋅ zi −1 + yi ⋅ zi ) ⋅ ( zi − zi −1 ) M yT i = M yT i −1 + M y i 9.000 0.scările să fie rotunde. Curbele sunt răbătute.00 0 0. . Apoi am obţinut reprezentarea grafica a curbelor de carene drepte.00 -56. programul EXCEL.tabelul de înălţimi pe cuple (Capitolul 5. Pe diagrama vom reprezenta: corpul navei precum şi suprastructurile etanşe care fac parte din forma navei. de asemenea.3 Date iniţiale Vor fi: .4 Calculul efectiv cupla 0 WL z 0 0.000 0. . pentru calculul ariilor transversale am utilizat.tabelul de semilăţimi (Capitolul 5.00 1 0.2 Trasarea propriu-zisă a curbelor ariilor Se face conform următoarelor observaţii: .000 0.000 0.000 0. Se trasează curbele AT ( z ) şi M yT ( z ) ţinând cont de scara şi de faptul ca axa z a fiecărei curbe este axa z a cuplei. Se construieşte caroiajul ţinând cont de scări. Aşa cum am arătat la cap. 2. Observaţii: 1.claritatea curbelor.000 0.curbele sunt aviate Pentru trasarea diagramei Bonjean am utilizat programul EXCEL. Se calculează AT ( z ) şi M yT ( z ) .000 0.8.curbele trec prin punctele de definiţie . 9.00 a AT zy My MyT 0. tabelul 4) .64 x= y 0.Proiect la Arhitectură Navală – Se va face conform următoarelor considerente: . Tabelul final conţinând valorile pe plutiri ale variabilelor ce formează diagrama Bonjean l-am completat cu scările de reprezentare.000 0. 9.000 46/84 . Am ales formatul A1 landscape pentru reprezentarea diagramei Bonjean. precum şi conturul navei în PD prin relevee de pe planul de forme.

Proiect la Arhitectură Navală –

2
3

1,28
1,92

4

2,56

5

3,20

6

3,84

7

4,48

8

5,12

9

5,76

10

6,40

11

7,04

12

7,68

P
D

9,28
3
9,62
1

cupla 0,5
WL
z
0
0,00
1

0,64

2

1,28

3

1,92

4

2,56

5

3,20

6

3,84

7

4,48

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
1,50
2
3,01
0
4,08
0
4,73
0
5,75
1
0,00
0
x=
y
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,961

0,961

5,537

5,537

2,888

3,849

17,866

23,403

4,538

30,712

54,115

41,632
143,81
0

95,746
239,556

1,944

8,387
14,02
5
30,82
6
32,77
0

8,652
19,26
4
28,72
3
36,32
6
53,38
7
0,000

18,045

257,601

-53,20
a

AT

zy

My

MyT

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5,638
16,80
1

47/84

Proiect la Arhitectură Navală –

8
9

5,12
5,76

10

6,40

11

7,04

12

7,68

P
D

9,09
7
9,43
4

cupla 1
WL
z
0
0,00
1

0,64

2

1,28

3

1,92

4

2,56

5

3,20

6

3,84

7

4,48

8

5,12

9

5,76

10

6,40

0
1,01
0
2,53
9
4,03
4
4,96
2
5,57
5
6,38
1
0,00
0

x=
y
0,21
0
0,43
0
0,49
8
0,58
9
0,75
0
0,90
9
1,18
0
1,61
0
2,47
0
3,56
8
4,99

0,646

0,646

2,271

2,918

4,207

2,150

7,124
12,88
2
19,62
6
36,56
7
38,71
8

3,310

3,310

12,669

15,979

25,883

41,862

38,880

80,742

49,759
142,92
4

130,501

0,000

19,562

292,987

-50,40
a

AT

zy

My

MyT

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,410

0,410

0,275

0,176

0,176

0,594

1,004

0,637

0,584

0,760

0,696

1,699

1,131

1,132

1,892

0,857

2,556

1,920

1,953

3,845

1,062

3,618

2,909

3,090

6,935

1,337

4,955

4,531

4,762

11,697

1,786

6,740

7,516

19,213

2,611

9,352
13,21
6
18,69

7,213
12,64
6
20,55
2
31,93

12,710

31,923

21,247
33,592

53,169
86,761

5,757
6,744
16,94
2

3,864
5,477

5,171
14,62
5
25,81
8
34,93
2
42,81
6
58,04
8

48/84

273,425

Proiect la Arhitectură Navală –

11
12
P
D

7,04
7,68
8,95
5
9,29
5

cupla 1,5
WL
z
0
0,00
1
2
3

0,64
1,28
1,92

4

2,56

5

3,20

6

3,84

7

4,48

8

5,12

9

5,76

10

6,40

11

7,04

12

7,68

P
D

8,85
9,20
2

0
5,80
0
6,25
7
6,99
9
0,00
0
x=
y
0,33
4
0,75
8
0,95
3
1,14
3
1,37
3
1,67
6
2,10
0
2,66
0
3,55
6
4,57
0
5,81
6
6,51
0
6,92
6
7,50
0
0,00
0

6
40,83
2
48,05
4
62,67
6

2,380

3
25,59
9
33,31
5
50,21
7
52,59
6

-47,60
a

6,906

46,572

133,333

56,887
141,18
1

190,220

0,000

21,310

352,710

AT

zy

My

MyT

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,699

0,699

0,485

0,310

0,310

1,095

1,794

1,220

1,091

1,402

1,341

3,135

2,195

2,185

3,587

1,610

4,746

3,515

3,654

7,241

1,951

6,697

5,363

5,682

12,923

2,417

9,114
12,16
0
16,13
8
21,33
9
27,98
6
35,87
5
44,47
4
61,35
2
63,99
2

8,064
11,91
7
18,20
7
26,32
3
37,22
2
45,83
0
53,19
2
66,37
5

8,593

21,516

12,788

34,304

19,279

53,583

28,499

82,082

40,669

122,751

53,154

175,905

63,374
139,89
3

239,279

23,364

402,536

7,716
16,90
1

3,046
3,978
5,201
6,647
7,889
8,599
16,87
8
2,640

0,000

49/84

331,400

379,172

Proiect la Arhitectură Navală –

cupla 2
WL
z
0
0,00
1

0,64

2

1,28

3

1,92

4

2,56

5

3,20

6

3,84

7

4,48

8

5,12

9
10
11
12
P
D

5,76
6,40
7,04
7,68
8,77
2
9,12
6

cupla 3
WL
z
0
0,00
1
2

0,64
1,28

x=
y
0,53
0
1,18
0
1,50
0
1,83
0
2,15
0
2,58
0
3,13
3
3,78
1
4,54
8
5,60
3
6,51
3
7,09
0
7,51
9
7,93
3
0,00
0

-44,80
a

AT

zy

My

MyT

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,094

1,094

0,755

0,483

0,483

1,715

2,810

1,920

1,712

2,195

2,131

4,941

3,514

3,478

5,673

2,547

5,504

5,771

11,444

8,256
12,03
1
16,93
9
23,28
6
32,27
3
41,68
3
49,91
4
57,74
6
69,58
8

8,806

20,251

12,984

33,234

18,541

51,775

25,744

77,518

35,558

113,076

47,332

160,408

58,622

219,030

68,902
139,04
9

287,932

2,808

7,488
10,51
5
14,17
2
18,59
6
23,92
7
30,42
4
38,17
8
46,88
4
56,23
4
73,10
7
75,91
5

0,000

24,634

451,616

x=
y
1,38
8
2,39
6
2,87

-39,20
a

AT

zy

My

MyT

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,422
3,375

2,422
5,796

1,533
3,683

0,981
3,338

0,981
4,320

3,027
3,656
4,425
5,331
6,497
7,754
8,706
9,350
16,87
4

50/84

426,981

56 7 3.30 0 58.584 37.64 3.11 5 5.51 2 56.12 9 5.76 10 6.627 5.41 6 19.54 4 98.118 6.20 6 3.000 0.509 1.10 1 95.36 2 3.00 1 0.53 9 48.617 76.017 .58 0 63.84 7 4.995 10.67 1 49.000 0.92 4 2.356 9.715 125.58 9 0.00 4 40.630 9.963 134.906 6.01 7 cupla 4 WL z 0 0.446 16.78 7 6.365 534.03 7 8.65 1 79.25 0 19.28 3 1.773 5.86 4 32.789 14.65 9 9.45 0 16.48 8 5.298 47.163 87.977 7.067 172.44 6 7.65 6 68.690 58.000 0.124 6.275 15.395 9.259 296.03 8 7.43 9.84 2 40.365 56.325 6.50 5 0.738 22.842 15.467 21.Proiect la Arhitectură Navală – 3 4 1.381 -33.92 6 33.68 P D 8.581 3.224 4.04 12 7.455 6.40 11 7.900 15.730 21.64 5 10.829 8.696 14.252 4.44 3 51/84 508.045 9.455 36.67 5 73.92 2.619 5.60 a AT zy My MyT 0.420 29.993 6.43 6 373.56 5 3.606 1.224 2.000 4.806 32.579 9.993 229.900 14.45 3 5.74 1 25.51 0 5.29 1 8.000 0.606 5.05 0 5.64 2 25.358 67.86 7 4.000 26.488 10.68 0 3.808 9.92 0 4.58 0 8.300 6.64 2 1.00 0 x= y 2.

912 52/84 561.436 7.04 8 73.66 2 31.00 0 x= y 4.252 29.84 7 4.175 63.240 2.119 6.394 22.49 0 8.20 3.93 8 14.18 3 6.227 43.100 55.986 30.856 20.82 0 7.372 359.000 0.000 6.914 13.000 0.64 2 1.74 0 8.62 9 46.305 9.51 8 116.176 99.53 6 55.48 8 5.83 6 10.576 7.Proiect la Arhitectură Navală – 5 6 3.454 52.33 0 8.77 0 66.59 1 24.04 27.938 8.847 35.520 83.379 80.92 4 2.131 50.176 8.46 8 6.544 8.31 2 59.548 61.60 0 8.771 37.165 9.70 7 8.09 3 5.789 2.634 8 19.09 3 8.000 0.000 18.863 121.93 6 26.38 6 8.664 10.075 47.597 30.673 106.240 7.832 287.902 0.77 8 7.580 10.20 6 3.54 5 8.499 59.76 10 6.00 1 0.76 5 10.119 3.929 262.295 21.00 a AT zy My MyT 0.603 9.12 9 5.56 9 43.07 7 37.56 5 3.465 168.40 11 7.931 82.869 88.69 4 -28.095 71.84 7 4.500 2.000 54.28 3 1.12 9 5.52 1 22.60 0 8.26 2 7.571 114.42 6 53.045 202.075 223.202 329.76 10 6.97 3 39.682 70.601 579.267 67.18 9 32.188 .528 9.06 0 8.523 121.871 13.000 0.04 12 7.11 2 10.68 P D 8.352 38.97 3 11.934 150.54 7 10.36 0 7.007 72.75 0 49.23 0 6.28 6 439.521 43.379 77.48 8 5.457 13.94 7 57.40 0 6.54 9 8.01 4 18.80 2 cupla 5 WL z 0 0.904 93.60 7.60 0 0.703 66.49 0 10.635 46.11 2 10.00 40.

323 82.79 3 52.826 219.886 8.81 4 1.37 0 6.434 121.971 10.Proiect la Arhitectură Navală – 11 12 P D 7.54 4 66.15 8 114.92 4 2.53 6 55.126 70.52 7 8.02 4 38.97 4 81.134 81.45 5 73.142 92.60 0 0.00 8 11.00 0 8 11.40 11 7.773 2.000 14.04 0 60.770 7.52 8 44.00 8 12.626 15.76 10 6.88 4 66.18 5 484.33 0 8.00 8 11.00 8 11.000 0.60 0 8.20 6 3.06 5 23.60 0 8.00 8 11.915 26.664 279.28 3 1.03 2 49.150 103.44 4 x= y 5.773 9.60 0 8.703 104.771 51.56 5 3.450 501.74 2 130.477 420.04 37.06 0 8.123 0.974 403.706 9.00 8 11.033 166.55 2 31.60 0 8.00 9.12 9 5.42 5 8.04 12 7.92 0 115.019 103.96 1 11.00 1 0.548 346.78 8 10.04 7.000 0.11 1 38.346 601.68 0 8.62 3 cupla 6 WL z 0 0.17 53/84 587.59 9 45.01 11.654 AT zy My MyT 0.48 8 5.164 59.000 0.04 8 72.60 0 8.000 0.92 8 128.92 9 73.00 8 11.68 8.28 6 33.40 a 0 60.54 4 66.376 48.933 16.146 16.333 2.000 7.60 -22.84 7 4.105 81.64 2 1.47 5 21.16 6 125.469 .60 0 8.60 0 8.60 0 8.83 8 59.77 0 7.52 0 8.308 27.32 5 27.49 0 10.770 4.

170 30.46 3 587.39 0 8.00 8 11.893 10.88 9 137.79 3 52.859 73.000 9 85.56 0 16.97 4 81.60 0 8.03 2 49.51 1 0.851 62.60 0 8.60 0 8.90 7 137.01 9 71.19 2 13.02 4 38.000 0.103 0.608 19.965 283.00 8 11.942 10.770 577.00 0 -16.849 350.12 9 5.04 12 7.76 10 6.59 6 31.574 4 135.60 0 8.89 1 117.75 2 10.334 171.00 8 11.115 29.89 9 128.25 0 8.64 5 8.70 3 38.867 40.52 8 44.890 17.000 54/84 600.000 8.04 8 70.48 8 5.63 4 13.64 1.68 P 8.000 0.60 0 8.60 0 0.60 0 8.60 0 8.56 3.00 0 8 10.000 0.20 6 3.209 590.06 7 x= y 6.74 8 45.40 11 7.97 6 11.41 6 22.80 a AT zy My MyT 0.52 0 33.00 8 11.882 86.01 6 27.131 3.942 4.92 9 73.996 1.88 4 66.60 0 0.04 0 60.000 0.585 125.71 6 8 71.00 8 11.54 4 66.843 51.83 8 59.286 54.00 8 11.00 1 2 3 4 5 0.00 8 8.00 8 11.867 84.60 0 8.26 5 24.021 8.40 6 1.90 2 139.875 95.32 7 7.55 0 8.60 0 8.751 505.127 223.84 7 4.17 3 10.48 6 cupla 7 WL z 0 0.777 424.20 3 D 8.92 2.Proiect la Arhitectură Navală – P D 8.401 .53 6 55.54 6 3.883 106.28 1.131 9.30 3 8.43 9 13.

368 53.993 284.Proiect la Arhitectură Navală – cupla 8 WL z 0 0.613 126.60 0 8.84 4.60 0 8.696 10.34 2 17.00 8 11.92 9 73.61 3 55/84 MyT 3.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P D 0.60 0 8.83 8 59.000 0.13 5 8.392 86.52 8 44.28 1.41 6 119.490 .88 4 66.00 8 16.20 3.05 6 20.20 a AT zy My MyT 0.229 10.877 31.79 3 52.826 1.04 7.877 351.68 8.33 8 11.360 42.376 64.84 2 11.12 5.54 4 66.60 0 8.96 1 3.74 8 45.25 8 139.779 506.00 8 11.65 8 31.04 0 60.92 2.60 0 8.00 1 2 3 0.155 224.60 0 8.93 1 16.53 6 55.252 55.689 31.416 13.42 4 130.00 8 11.02 4 38.00 8 11.89 7 31.60 0 0.000 0.729 -5.76 6.346 7.696 5.48 5.60 0 8.52 0 33.362 172.54 0 8.05 6 10.70 3 38.51 2 22.000 0.90 5 13.69 4 10.98 0 8.64 1.60 0 -11.43 2 138.64 1.000 AT 10.00 0 x= y 7.682 582.97 0 11.03 2 49.33 6 cupla 9 WL z 0 0.04 8 69.51 2 3.346 10.400 97.46 1 17.910 87.00 8 11.000 9.00 8 11.408 108.00 8 20.34 0 8.60 a 10.37 2 8.60 0 8.00 8 11.88 4 14.60 0 8.805 425.60 0 8.92 x= y 6.97 4 81.01 9 61.744 zy My 5.000 0.798 568.384 75.17 0 8.01 6 27.60 0 8.40 7.390 31.56 4 24.98 7 0.41 6 10.00 8 9.00 8 11.06 2 3.56 3.28 1.

990 .76 6.68 8.95 3 108.97 7 138.00 8 11.148 87.Proiect la Arhitectură Navală – 4 2.499 AT zy My MyT 0.00 8 11.000 0.00 8 11.24 1 1.000 0.60 0 8.28 1.03 2 49.48 0 8.52 0 33.60 0 11.00 8 11.94 5 97.91 3 53.287 87.00 8 7.54 4 66.60 0 8.52 8 44.61 3 24.60 0 8.53 6 55.208 56/84 14.114 352.13 7 15.56 5 3.60 0 8.51 2 22.52 0 3.00 a 0.60 0 8.79 3 52.70 3 3.017 31.000 10.60 0 8.01 9 57.60 0 8.000 0.234 5.02 4 38.92 2.00 8 11.04 0 60.20 6 3.65 8 31.66 9 - 24.11 0 22.60 0 8.192 43.10 1 8.486 21.89 2 0.446 11.32 1 cupla 10 WL z 0 0.000 10.84 7 8 9 10 11 12 P D 4.21 8 140.40 7.60 0 8.12 5.00 8 42.00 8 11.23 4 10.629 56.599 172.01 6 27.51 0 8.043 426.93 7 86.00 8 11.92 9 75.32 7 56.96 9 130.95 0 11.20 8.200 54.00 8 16.83 8 59.53 1 17.392 225.88 4 66.64 1.92 1 64.184 32.65 8 31.00 8 11.231 285.60 0 - x= y 7.01 6 27.48 5.60 0 8.017 507.04 8 69.851 126.74 8 45.92 9 73.00 8 11.00 8 11.60 0 8.036 564.96 1 119.70 3 38.00 1 2 3 4 5 0.486 10.97 4 81.60 0 8.172 579.56 3.04 7.

03 2 49.48 8 5.48 5.00 8 11.04 8 69.1 8.000 10.60 0 8.79 3 52.30 1 8.00 8 16.54 4 3.60 0 8.175 564.910 31.76 6.935 75.26 4 138.911 42.02 4 38.24 8 120.116 0.88 4 66.182 426.60 0 8.232 98.97 4 3.25 6 131.04 0 60.172 581.432 65.52 8 44.00 8 11.363 11.92 9 73.00 8 11.97 4 81.60 0 8.12 9 10 11 12 P D 5.432 10.65 8 31.76 6.47 8 17.01 9 56.60 0 8.919 53.48 8 140.370 285.40 7.00 8 11.04 7.532 225.00 8 11.224 87.60 0 8.60 0 8.52 8 44.00 8 11.53 6 55.96 7 119.076 426.68 8.60 a 7.83 8 59.000 38.147 352.66 0 57/84 126.884 126.20 3.92 2.60 4 20.54 4 66.60 0 8.00 8 0.000 10.224 2.60 0 8.309 13.254 352.56 3.60 0 8.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.03 6 10.64 1.34 6 cupla 11 WL z 0 0.00 8 11.60 0 8.99 7 17.60 0 8.60 0 8.927 64.83 8 59.92 9 73.156 507.53 6 55.903 31.60 0 8.00 8 11.12 5.000 0.425 225.943 86.60 0 5.00 0 11.51 2 22.86 7 11.84 7 4.40 7.52 0 33.01 6 27.13 6 AT zy My MyT 0.04 0 60.523 56.240 109.Proiect la Arhitectură Navală – 6 3.61 3 24.181 87.38 0 8.00 8 11.000 0.000 0.79 3 52.60 0 0.60 0 8.00 8 11.738 172.70 3 38.959 108.74 8 45.00 8 11.02 4 38.97 5 33.60 0 8.04 8.264 285.84 4.00 8 11.00 8 11.050 .03 2 49.036 5.88 4 66.28 1.632 172.216 76.951 97.00 8 x= y 7.74 8 45.00 8 11.

04 7.00 8 11.89 0 16.49 9 24.04 8 69.30 7 x= y 6.13 4 D 8.98 8 11.485 126.696 10.45 2 22.56 3.83 8 59.79 2 141.86 2 3.287 53.17 0 8.000 0.60 0 8.74 8 45.229 10.000 9.00 8 11.00 8 66.047 20.92 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P 2.346 7.663 31.03 2 49.00 8 11.01 9 61.28 3 1.677 425.299 42.813 588.60 0 8.303 75.68 P 8.60 0 8.651 506.33 5 119.84 4.782 87.79 3 52.20 a AT zy My MyT 0.809 9.000 0.64 2 1.67 4 10.068 568.34 3 130.57 2 3.162 55.76 6.98 3 138.669 578.233 172.31 6 17.319 97.53 6 55.00 8 9.Proiect la Arhitectură Navală – 12 7.374 130.748 351.20 3.00 8 11.52 0 33.88 4 66.56 9 8.000 81.00 8 11.92 9 73.000 0.60 0 8.026 224.48 5.000 0.04 0 60.62 0 31.60 0 8.60 0 8.60 0 8.370 31.74 4 19.70 3 38.92 9 10.60 0 0.12 5.95 2 2.00 8 11.311 86.346 10.16 5 0.68 8.01 6 27.865 284.20 6 8.00 1 0.98 0 8.39 9 58/84 507.327 108.01 9 71.119 13.02 4 38.60 0 11.60 0 8.52 8 44.40 7.60 0 8.35 1 139.295 64.60 0 8.54 4 66.97 4 81.04 8 70.00 0 11.41 cupla 12 WL z 0 0.696 5.50 8 8.00 8 11.531 .

250 2.41 4 38.73 8 59.08 5 17.04 0 60.77 3 27.41 2 43.14 0 140.983 349.41 8 10.11 4 142.54 4 66.45 0 8.078 10.80 a AT zy My MyT 0.53 5 8.51 2 0.31 8 31.904 592.116 107.96 1 10.67 9 16.99 1 49.92 4 2.50 5 8.60 0 0.126 282.20 6 3.50 0 45.97 4 9.34 3 8.13 2 129.000 9.114 96.85 1 10.98 6 11.871 86.92 9 73.00 8 11.60 3 52.55 3 8.57 4 8.60 8 7.00 3 11.00 8 10.90 6 10.60 0 8.00 0 D 1 0.40 11 7.22 4 21.65 1 cupla 14 x= 2.682 616.864 19.230 63.40 59/84 13.60 0 8.31 2 32.21 8 24.53 6 55.85 7 66.82 1 3.64 2 1.60 0 8.01 9 87.12 4 118.03 0 0.000 0.553 54.000 0.308 10.285 124.Proiect la Arhitectură Navală – 8.632 142.000 0.68 P D 8.93 6 10.31 8 8.84 7 4.335 30.000 0.76 10 6.28 3 1.324 52.77 8 23.84 4 38.97 8 0.725 30.12 9 5.911 423.250 10.885 504.04 8 71.53 5 3.56 5 3.503 .04 12 7.00 x= y 6.74 8 10.127 85.000 21.59 2 8.93 5 8.00 8 11.97 4 81.166 74.60 0 8.126 16.000 22.00 0 cupla 13 WL z 0 0.785 170.388 223.473 41.48 8 5.59 5 600.308 5.

04 12 7.742 213.02 9 112.28 3 1.55 3 36.Proiect la Arhitectură Navală – WL 0 z 0.776 79.244 10.000 0.00 a AT zy My MyT 0.000 25.92 4 2.02 7 8.60 5 10.211 80.020 81.91 0 7.930 30.21 7 8.27 0 8.34 1 6.920 622.767 49.00 1 0.64 3 10.00 0 x= y 4.15 5 10.440 38.000 0.24 6 8.127 0.48 8 10.78 0 13.34 2 47.30 0 8.71 6 23.280 9.57 0 10.41 9 10.76 2 26.812 27.11 0 8.54 4 0.33 0 8.00 5 140.525 3.40 11 7.84 7 4.40 2 9.72 20.470 15.713 50.790 43.525 8.908 407.94 2 42.41 2 20.12 9 5.322 9.179 .386 102.285 4.160 46.41 a AT zy My MyT 0.597 2.64 2 1.000 0.00 1 0.674 70.823 13.717 335.696 271.32 8 10.03 5 15.31 2 59.64 2 1.351 109.17 0 8.28 3 1.20 6 3.000 0.059 91.134 73.68 P D 8.187 59.760 10.80 3 18.83 2 cupla 15 WL z 0 0.781 3.286 28.294 60/84 596.50 7 137.498 8.92 4 2.06 4 28.949 36.89 3 7.000 0.41 0 7.000 0.56 5 3.47 4 8.31 1 7.18 9 7.04 4 64.510 14.49 8 18.48 8 5.035 9.151 64.05 1 487.868 71.38 7 8.455 57.80 8 53.012 24.76 10 6.213 8.64 0 6.481 25.742 10.779 23.028 4.20 y 5.098 28.14 4 31.56 5 3.058 2.000 8.45 6 8.000 0.035 3.926 118.69 9 10.841 9.028 7.84 0 8.597 8.94 2 72.493 16.000 0.837 162.000 7.876 43.458 12.53 6 10.423 33.72 8 123.151 51.

88 2 8.506 0.655 26.030 AT zy My MyT 0.48 1 7.60 a 2 28.000 30.289 19.72 7 33.898 10.186 42.360 34.425 .535 8.633 9.040 11.746 9.34 8 6.861 40.873 34.Proiect la Arhitectură Navală – 6 7 3.68 P D 8.000 5.867 17.232 5.01 5 15.53 9 131.307 7.84 4.360 9.20 6 3.171 2.53 4 70.51 7 33.84 7 4.399 53.64 2 1.65 0 7.526 91.06 5 33.000 0.740 306.565 7.99 1 61/84 577.86 28.44 9.760 81.050 8.54 2 7.40 11 7.76 10 6.604 608.95 5 5.48 3 7.12 9 5.567 106.977 7.774 73.67 3 60.60 0 7.504 59.92 0 446.051 9.54 8 127.185 37.56 5 3.23 0 6.28 0 54.707 60.811 9.492 7.28 3 1.923 6.559 122.030 2.010 146.50 0 5.199 8.691 72.06 4 49.07 2 6.530 372.12 5 0.074 88.11 3 cupla 16 WL z 0 0.22 0 4.92 4 2.790 50.48 8 5.615 62.67 9 9.70 0 7.30 7 15.691 11.78 8 38.00 0 x= y 3.54 4 19.000 0.232 3.528 193.76 6 7.88 9 6.030 6.732 130.53 3 111.000 0.04 12 7.00 1 0.871 46.212 11.824 3.000 0.93 6 24.532 52.244 66.105 246.635 101.742 20.91 2 44.37 6 28.740 22.

66 2 39.817 7.92 4 2.520 2.14 3 60.Proiect la Arhitectură Navală – 8 9 5.123 4.23 6 57.308 168.68 P 9.747 65.584 52.56 5 3.26 3 6.76 10 6.00 1 0.600 246.62 5 4.06 7 5.072 21.398 6.883 153.316 59.30 0 4.000 0.80 0 18.02 7 31.426 AT zy My MyT 0.629 0.240 47.64 2 50.77 0 6.55 0 6.12 9 5.569 46.000 0.05 3 64.148 469.750 8.00 0 x= y 2.826 6.486 199.40 11 7.64 2 1.342 8.849 35.77 8.38 5 2.758 85.04 12 7.187 65.618 5.292 8.594 6.03 8 37.13 0 71.110 30.46 4 14.04 12 7.595 76.906 157.256 11.71 3 45.263 16.281 260.621 27.401 1.080 8.000 3.20 6 3.91 4 7.55 8.15 9 34.43 2 115.28 3 1.24 4 43.520 3.000 23.840 54.000 0.94 1 9.936 162.947 18.14 8 385.48 8 5.747 8.53 6 38.076 7.014 208.18 3 39.07 7 39.865 58.23 5.29 3 cupla 17 WL z 0 0.20 a 5 33.851 91.26 7 67.00 2 4.12 5.401 4.809 44.87 8 6.64 1 5.93 0 5.313 5.94 3 30.23 6 5.08 0 3.882 319.259 25.739 121.73 62/84 538.68 P D 8.76 10 6.42 0 4.011 6.236 5.648 562.06 6 7.40 11 7.100 8.000 0.58 3 19.270 13.454 67.30 5 22.66 0 6.36 2 43.32 8 48.67 5 54.51 4 0.679 6.84 7 4.76 7 4.41 6 5.645 94.047 112.206 6.754 41.47 8 4.642 12.189 1.50 2 91.08 301.562 14.20 1 25.372 19.08 6 25.777 .

188 16.288 166.47 0 67.000 2.48 8 5.97 0 4.06 0 3.296 5.32 1 24.20 6 3.270 23.195 1.00 0 cupla 18 WL z 0 0.40 11 7.960 44.000 0.203 13.407 133.01 6 205.94 9 32.04 12 7.29 3 0.984 10.885 3.60 8 8 0.664 4.06 4 27.01 0 3.00 x= y 1.967 0.76 6 5.951 44.Proiect la Arhitectură Navală – 7 9.14 7 20.000 0.63 6 38.656 33.97 9 25.47 4 0.426 0.92 2.28 1.614 63/84 369.712 18.19 0 5.724 489.36 0 2.401 4.84 7 4.482 164.980 105.68 P D 9.15 1 68.000 20.11 0 3.219 3.491 3.051 4.237 13.712 9.252 4.510 0.915 9.834 8.76 10 6.52 8 3.65 9.876 61.579 385.24 7 48.94 2 14.000 0.321 30.68 2 1.22 0 3.063 20.441 .76 0 3.020 3.00 0 D 1 2 3 4 0.236 8 93.206 81.203 7.000 15.779 5.03 0 29.30 0 43.23 5 33.12 9 5.07 7 11.08 0 3.204 4.856 11.95 5 6 3 9 2.962 4.17 9 51.944 38.249 28.930 3.34 9 3.42 6 17.01 8 20.195 2.56 5 3.79 0 3.967 3.000 0.64 1.07 0 2.571 3.947 5.80 a AT zy My MyT 0.222 18.08 8 17.

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P D 0.120 .01 4 3.530 148.80 3 3.68 9.38 5 0.92 2.143 25.Proiect la Arhitectură Navală – cupla 18.000 0.28 1.59 7 2.93 9 21.187 3.252 3.563 48.40 7.589 7.055 102.52 3 26.017 5.57 4 2.932 10.76 6.456 3.000 0.40 5 2.723 4.20 5 10.000 1.172 12.691 1.000 0.691 1.854 11.607 3.21 9 24.71 8 14.40 a AT zy My MyT 0.00 0 47.696 9.721 17.69 8 12.735 14.54 7 2.38 8 20.77 5 30.00 0 x= y 0.387 7.46 1 2.000 0.38 8 2.32 6 2.550 29.58 0 64/84 305.959 6.732 3.60 a AT zy My MyT 0.080 1.000 3.428 16.320 3.477 50.04 0 157.000 0.150 2.254 7.20 3.874 3.247 5.000 0.853 10.642 36.5 WL z 0 0.96 0 54.12 5.24 5 4.858 2.04 7.23 1 33.118 3.17 4 14.79 4 0.916 4.028 3.64 1.489 25.84 4.000 12.858 0.48 5.09 5 2.92 2 43.227 8.56 3.713 81.36 0 17.95 4 37.986 63.40 5 23.00 x= y 0.006 16.000 0.017 3.48 4 2.357 317.341 0.000 0.13 9 cupla 19 WL z 0 0.95 9 17.435 21.61 3 2.54 0 55.530 8.061 127.

177 9.54 4 18.559 10.63 0 1.227 2.043 0.235 0.746 13.435 4.696 38.61 0 1.90 9 111.976 3.06 8 2.441 17.235 1.509 2.910 2.909 240.918 6.220 8.890 22.28 3 1.682 8.45 1 16.634 3.300 8.329 5.234 12.717 6.158 7.37 4 0.2 0 a 0.724 3.66 0 1.92 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P D 2.64 2 1.957 48.20 6 3.250 21.76 2 23.68 10.193 3.000 0.82 0 1.467 5.41 2 65/84 232.06 10.587 2.074 2.000 7.132 1.791 2.880 2.900 16.28 3 1.468 4.94 2 11.907 12.Proiect la Arhitectură Navală – 1 0.854 9.29 3 cupla 19.504 6.84 1.535 4.142 6.28 0 33.56 3.786 53.69 1 1.00 0 1.850 4.859 14.38 5 0.25 0 2.000 1.361 14.12 5.675 3.31 0 2.304 2.647 2.5 WL z 0 0.824 7.91 7 1.173 5.04 0 2.90 3 1.76 6.03 2 14.32 0 41.093 2.041 73.213 8.92 4 2.64 2 1.541 2.791 0.000 0.48 5.49 1 5.144 2.45 5 2.00 1 0.524 7.346 9.00 0 x= y 0.04 7.40 7.22 4 14.829 4.15 0 1.84 4.88 0 2.106 2.30 4 0.36 2 17.374 7.807 29.235 1.93 0 2.06 6 25.76 8 2.00 5 1.20 3.56 5 3.70 5 42.13 2 2.000 0.88 8 4.25 0 3.251 121.952 .724 0.424 2.132 0.47 6 11.61 8 20.72 0 1.36 5 1.866 2.60 7 2.00 0 1.57 4 28.792 20.683 12.682 59.418 3.861 AT zy My MyT 0.892 90.

349 7.144 4.442 8.06 0 15.357 0.07 6 1.579 5.64 1.40 7.052 10.222 0.68 10.000 0.84 7 4.580 6.24 6 2.806 2.0 0 a 0.911 10.56 5 3.803 6.22 8 0.992 0.30 3 3.613 14.94 0 28.92 5 0.43 7 cupla 20 WL z 0 0.154 32.63 5 0.357 9.11 9 0.12 9 5.453 3.20 6 3.81 6 0.00 56.36 2 x= y 0.390 7.00 0 0.10 0 1.98 8 14.13 4 0.000 0.000 0.70 2 0.328 6.188 9.992 0.588 2.88 0 1.055 9.48 8 5.000 0.689 66/84 66.881 AT zy My MyT 0.225 38.516 0.473 46.000 0.00 0 1.00 0 0.28 3 1.277 7.99 2 1.78 2 0.92 4 2.118 16.00 0 1.175 2.00 12.84 8 1.502 3.Proiect la Arhitectură Navală – 7 4.301 3.689 16.635 3.48 6 8.000 0.23 8 27.76 10 11 12 P D 6.14 2 1.85 9 0.32 4 1.07 2 1.12 0.28 6 0.26 6 10.187 3.000 3.406 2.66 0 1.75 2 19.42 9 17.720 150.19 5 2.187 2.559 27.569 21.656 4.635 0.75 4 8.000 16.55 0 1.20 2 16.161 0.575 55.48 8 5.21 0 0.424 4.00 1 147.97 2 81.398 5.173 9.26 6 1.99 2 2.00 1 2 0.22 7 1.04 7.160 .810 5.

94 0.458 11.8 8 19.00 0.662 62.582 63.32 0 1.1 7 125.86 64.5 4 98.96 2.75 0.549 9.8 3 32.39 31.6 3 36.92 26.76 6.5 0.8 8 56.94 57.00 0 0.56 4.00 0 0.5 1 97.70 1.91 22.9 1 137.00 0.21 0 0.000 16.88 106.00 3.6 9 108.00 0.2 6 139.84 42.6 0 23.2 3 73.93 81.1 1 75.581 2.00 6.15 1 9.90 93.49 10.2 2 18.1 4 21.00 0 0 0.00 7.00 0.491 1.75 5 22.00 9.0 2 30.9 0 128.7 2 9.89 7 0.13 62.00 6.38 82.53 50.40 86.000 0.60 61.7 4 130.55 59.30 1 0.13 73.9 2 115.97 130.00 0.12 8 0.68 P D 10.11 29.9 9 7.86 37.95 77.77 16.00 0.79 3.70 0.00 0.8 9 137.00 8.1 6 114.18 40.2 2 52.11 .87 6 0.62 6.22 140.15 103.00 0.3 2 50.9 9 35.00 1.90 31.35 0 1.7 7 3 0.80 9.41 1.38 64.70 1.09 2.00 0.91 104.8 6 32.7 4 25.4 2 38.8 4 40.5 2 116.87 75.16 3 14.06 20.3 0 58.04 12 7.80 7 2.6 0 9.95 67.42 5.98 138.39 14.00 2.35 13.5 7 38.9 0 139.93 47.00 0.1 7 135.5 0.37 1 4.1 6 16.10 70.00 1.860 17.46 7 10.12 13.14 84.4 2 130.36 9 0.37 42.87 8 0.1 0 95.00 0.032 19.4 6 88.00 10.4 3 138.57 114.6 7 49.40 11 7.4 4 95.38 40.11 12.74 0.325 0.6 6 68.689 9.744 39.70 20.62 15.00 2.9 2 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 P D 8.16 51.00 0.22 9.85 7.792 10.00 0.58 30.39 75.6 0 33.58 21.87 92.357 0.03 6 0.4 2 119.13 4 0.14 2 0.4 2 19.344 0.9 9 97.8 9 117.65 0.1 8 46.5 Centralizator Bonjean 0 1 2 3 4 0 0.74 5 0.00 4.000 1.00 0.44 48.92 3.87 86.85 53.1 7 18.5 9 67/84 4 0.5 2 14.00 4.6 9 25.12 12.38 53.3 4 27.95 0.79 14.8 7 44.81 4.9 3 128.00 1 0.41 108.4 7 61.6 5 79.27 71.63 99.Proiect la Arhitectură Navală – 9 10 5.080 9.94 19.60 1 0 0.96 119.830 2.3 5 63.26 0 0.9 3 30.19 9 14.92 38.91 30.

de rapoartele intre dimensiuni(L/B.00 1.44 24.0 6 15.79 10.0 5 64.6 4 50.5 2 26.9 6 54.3 0 7.00 8.05 112. 10.30 63.91 31.79 76.22 9.96 108.22 64.11 80.49 9.2 6 131.93 53.50 16 0.0 8 17 0.56 10.30 30.20 5.23 11.04 20.45 9.29 41.5 4 131.59 9.34 10.98 87. vrac uşor şi containere.5 8 19.85 11.5 0.4 8 11.2 0 25.5 4 18.90 12 0.74 65.9 7 119.0 3 29.17 59.0 3 31.00 5.Proiect la Arhitectură Navală – 10 0.91 19.00 10.5 3 111.1 4 140.6 4 38.23 86.0 2 20.68 12.51 19.24 3.3 6 17.2 0 16.78 72.4 9 8.5 0 91.00 9. lungimi şi clase exista următorii coeficienţi statistici ∆WT a) Coeficientul de utilizare al deplasamentului CU = la CWL ∆ 68/84 8.1 1 142. evaluarea grupelor de mase se face pe baze statistice.19 43.7 6 23.31 74.00 10.21 43.1 7 14.7 9 6.7 7 7.0 6 81. putând încărca la nevoie pana la doua rânduri de containere pe punte.24 109.92 32. Poate care marfa generala.4 0 142.1 3 129. 85.4 7 18 0.1 5 68.9 8 25.4 7 67.9 5 37.94 75. B/d) şi coeficientul bloc (CB).52 18.5 5 127.00 0.9 9 14.3 0 43.3 9 20.0 4 37.5 7 28.36 50.9 8 130.7 1 42.23 21.7 5 19.00 2.0 3 96.3 5 139.5 4 55.1 3 71.75 42.28 15 0.4 9 140. Statistica se face funcţie de tipul navei.20 13.81 67.29 98.35 .1 2 118.19 31.3 2 41.31 19.10 94.27 13.77 33.2 4 43.70 20.59 20 0.33 108.30 Predicţia de încărcare Tipul navei se determina funcţie de rapoartele intre dimensiuni(L/B.19 9. luând în considerare nave apropiate.6 0 97.20 42.6 2 20.2 4 93.9 8 91.00 1.2 5 48.2 4 27.5 1 137.36 9.00 7.21 53.64 101.0 7 76.83 6.0 9 17.00 9.23 49.21 34.4 1 23.32 85.99 3.36 9.2 5 120.3 4 119.0 1 140.49 18.16 14.1 7 97.00 3.7 8 30.22 75.32 38.67 52.39 102.4 5 16.13 3. Hotărâm ca nava este un cargou multifuncţional.94 64. Pentru tipuri de nave.13 70.73 14 0.2 3 33.18 11 0.2 4 57.2 6 138.36 9.95 86.75 91.69 4.4 3 17.21 62.61 19 0.20 14.30 52.03 15.12 107.5 0.0 3 112.92 42.79 26. B/d) şi coeficientul bloc (CB).19 5.00 1.87 54.4 3 115.37 13 0.2 2 14.1 Calcularea grupelor de mase In lipsa unui jurnal de greutăţi sau a unei nave prototip.0 7 25.47 28.7 9 141.52 8.9 8 138.05 59.3 4 130.2 3 33.7 3 123.8 9 12.9 4 28.

7 – 0. 100% PU . 10% Prez Masa: 1870. Considerând o autonomie A=8 – 10.717 t Prez = 890.75).994 m .273 m .59 m . r = 3. r = 3.652 m .43 m . z G = 4.43 m . h = 8. 0% PU . Coeficientul de pondere al rezervelor C r = ∆ = ∆WT + ∆0 = 8908.005 m .8586 t PU = 6236.000 mile marine şi o viteza V= 14. z Pr = 2. r = 9. 10% Prez Masa: 8106. z P = 2.586 t z Pu = 5. h =11.803 t z P = 0 m .586 t ∆WT = PU + Prez ∆0 = 1781.01 t 10.123 m .260 m . h = 2.01 t b) Prez . z Pr = 2. z G = 5. z G = 4. 100% Prez Masa: 8908. Acesta depinde de ∆WT autonomie şi de viteza. z G = 5.765 m .1 Relaţii de bază 11.903 m .7=> ∆WT = 6236.516 m . 0% PU .576 t z Pu = 0 m .5 knts adoptam Cr=0.Proiect la Arhitectură Navală – Pentru acest tip de nava:CU=(0. h = 2. Aria plutirii AW = ∫ ( a + b ) dx L Momentul de inerţie în raport cu axa x I x = ( ) 1 a 3 + b 3 dx 3 ∫L b 11. 2.005 m . r =13. 4.525 m u u r r Calculul stabilităţii la unghiuri mari de inclinare Pentru a calcula diagrama de stabilitate vom utiliza metoda izocarenelor şi integrarea Cebîşev. 11. 100% Prez Masa: 2672.43 m . 3.43 m .881 m . 100% PU .1.813 t z P = 5.2 Metoda numerică de calcul: metoda Cebîşev 69/84 a .2 Calculul diferitelor situaţii de încărcare ale navei 1.701 m . z P = 2. Vom adopta CU=0.

81 9 7.60 0 8.90 9 2 0. 50.4 50.Proiect la Arhitectură Navală – L ∑( ai + bi ) n i L I x = ∑ ai2 + bi2 n i AW = ( ) unde: n – numărul de staţii Cebîşev.74 3 6 1. n=7.68 7 2. Deci.8839 50.22 3 3 0.45 6 6.81 7 7.44 7 5.4 0.41 6 6. Vom extrage semilăţimi şi înălţimi din planul de forme.60 0 8.3239 18.48 0 8.51 0 7.8 0 0.6 30.60 0 8.49 0 6.60 0 8.8 30.60 0 8.8 Poziţionăm xi pe orizontalul şi longitudinalul planului de forme.558 .6 0.68 3 6. Vom alege 7 staţii Cebîşev.60 9 8.78 0 1.9 m ki xi 0. luaţi din Îndrumarul de proiectare.05 9 8.26 8 4 0. Pe baza coeficienţilor k i .36 0 2.482 7.48 0 6.069 7.05 9 7.58 3 8.0 18.38 9 4.051 1.40 5 8.13 2 8.3 Calculul efectiv Pentru calculul efectiv vom folosi planul de forme şi voma alege plutirea de calcul ca fiind plutirea de plină încărcare (CWL).08 7 70/84 5 0.6 0.600 8.4 18. vom calcula absisele xi : L xi = k i CWL 2 LCWL = 114.22 9 6.19 1 3. 11.81 5 5.07 6 8.5297 30.83 5 2.43 8 4.96 4 1.01 5 0.619 8.36 1 6.600 8.46 5 8.21 6 1 0.53 1 6.

39 3 8.60 0 8.600 7.60 0 8. bi pe W0 3.86 1 8.20 2 1. 3.60 0 8. Verificări: Se verifică în raport cu rezultatele calculului de carene drepte. Cuplele se vor desena în ambele borduri şi cu curbura transversală a punţii.51 2 9 3.48 9 8 2. În cazul în care marfa de pe punte poate fi considerată etanşă se include în transversal.56 1 7. Se verifică AW şi r.58 5 7.896 3.30 7 8.60 0 8. AW 2 ∫L 3 ∫L L I x F = I x − η 2 AW .27 6 1. Se desenează cuplele Cebîşev conform tabelelor de mai sus.60 0 8.917 8. Dacă o anumită cuplă intersectează zona cu suprastructuri etanşe. Extragere ai .29 1 8.74 8 11 5. 71/84 ε .60 0 8.42 4 8.600 8.60 0 8.60 0 8.60 0 8.89 7 12 6. Extragere ai .60 0 8.47 4 8.56 5 2.60 0 8. Calcul caracteristici la W0 : ( ) AW = ∫ ( a + b ) dx . 2.50 9 7.201 Se construieşte un caroiaj de tipul transversalului planului de forme.60 0 7.Proiect la Arhitectură Navală – 7 1.60 0 7.600 8.43 9 1. I x = 1 a 3 + b 3 dx . secţiunea suprastructurii se poziţionează pe cuplă. Observaţii: 1. η .59 9 10 4. (10) Eroarea la AW < 2% Eroarea la r < 4 cm 1.16 3 8.68 7 8.60 0 8. I x F . Construcţie sistem de plutiri înclinate: (0) 1.60 0 8.03 2 8. r = IxF V VCWL = 8639. I x .12 3 1.59 2 8. Trasare W0 = CWL 2.10 5 PD 6. r.5 m 3 4.600 8. Calcul caracteristici la W10′ : AW .60 0 8.34 8 1. Trasare W10′ prin F0 cu δϕ (=10 o ) 2. η = 1 1 ( a 2 − b 2 )dx .53 6 7. bi pe W10′ 3.

.380 634.960 73.585 7.705 632.733 7.897 b2 23.012 391.839 76.105 8.056 376.733 8.271 76.696 1. Trasare W90′ prin F80 cu δϕ (=90 o ) 2.348 1.702 b 4.341 5.930 0 .025 649.025 666. I x F .835 114.137 583.056 632.311 72/84 b3 44..056 376.33 3 a 3.265 76.415 a3 b3 114.733 8.11 7 a2 12..848 a2 23. bi pe W90′ 3.626 73.960 73.700 53.600 8.830 73.733 8.380 636. Determinare W10 (η 2 ) 5..265 76..534 8.495 2.822 6.961 53..600 8. Poziţionare F10 .025 666.733 8.861 8.056 636.986 3.592 8. ε 4..748 48.025 666.658 7. Poziţionare F90 0 ° -3 -2 -1 0 1 2 3 10 ° -3 -2 -1 0 1 2 3 a 4.585 7.600 8. Calcul caracteristici la W90′ : AW .056 636.259 4.662 5.348 1.648 666.Proiect la Arhitectură Navală – 4..265 74.33 3 b 6.489 69.341 3056.733 8.056 636.540 666.592 8..025 455. W' 20 η W' W 10 η/2 10 e F W 10 (90) 1.265 76.986 3.025 666. I x .626 73. r.835 634.228 3.357 8.11 7 b2 37.960 73. η .265 76.960 73.600 8.265 59.861 8. Determinare W90 (η 2 ) 5.830 73.03 5 3056..700 53.748 48.705 396.314 1. Extragere ai .662 396.035 a3 227.

270 4.959 77.04 1 b 7.393 37.997 171.01 1 353.12 6 b2 57.547 163.932 8.394 0.848 4.296 48.848 9.03 1 50.978 341.50 1 2996.854 692.450 1637.789 8.09 9 33.513 3.794 4.053 78.44 0 a2 7.967 835.564 6.21 7 680.796 7.684 79.17 3 a3 b3 432.640 60.334 23.71 6 a3 b3 216.959 79.58 1 366.989 43.834 36.395 2.090 5.089 115.Proiect la Arhitectură Navală – 47.68 1 5.997 227.101 77.764 7.466 5.285 751.914 37.560 6.370 53.511 46.295 54.003 3.287 82.297 1.246 2.21 2 404.97 6 3353.088 29.32 4 7.669 79.767 21.942 8.866 77.94 3 333.686 5.079 195.099 252.090 4.02 9 2818.283 361.42 6 49.77 2 3005.070 0.116 225.344 33.628 23.958 6.233 18.628 11.538 11.880 714.543 404.036 -2 -1 0 6.187 a b a2 b2 -3 1.258 40.182 164.763 680.507 113.036 a 2.821 20 ° -3 -2 -1 0 1 2 3 30 ° 73/84 .403 388.985 0.799 3.867 472.877 30.942 8.503 18.309 714.107 7.678 2 3 7.456 1 8.214 37.

247 -0.614 21.198 207.782 34.100 59.403 46.802 152.386 64.155 4.508 8.061 82.995 16.132 2 6.403 6.996 36.904 4.841 6.262 202.841 5.340 42.351 3.121 52.061 5.520 3 -0.035 60.01 0 0.799 26.915 30.502 320.861 97.108 4.370 157.192 46.44 4 -0.799 46.945 35.519 5.996 a3 b3 136.870 5.110 320.655 21.497 28.994 3.98 9 0.877 16.312 255.96 2 a b a2 b2 -3 -2 -1 0 1 2 0.04 9 34.972 5.Proiect la Arhitectură Navală – 40 ° a b a2 b2 -3 -2 -1 0 1 0.364 0.761 942.877 202.410 16.076 4.952 15.262 202.727 63.913 27.154 124.960 3 -0.812 6.85 9 5.090 34.94 9 652.63 2 74/84 b3 0.520 4.967 615.457 32.793 72.154 83.42 1 67.157 805.300 5.30 1 0.001 844.27 3 277.40 7 2098.004 148.394 5.833 206.241 19.19 7 0.457 34.980 30.919 7.82 7 6.07 5 a b a2 b2 -3 -2 -1 0 1 0.157 5.083 37.639 0.040 193.432 168.005 67.987 139.345 33.018 13.516 14.574 18.797 8.597 0.88 3 0.153 .870 5.350 a3 109.70 0 224.076 4.044 2 6.783 4.007 276.744 3.470 20.262 187.834 165.516 3 0.370 69.108 67.94 2 50 ° 60 ° a3 b3 168.730 22.82 7 1338.55 9 40.662 4.540 31.146 523.876 16.870 5.259 160.931 15.918 24.582 4.64 3 33.292 206.155 29.712 316.482 49.87 5 5.721 4.081 4.10 9 0.325 474.718 99.918 96.064 3.457 34.025 28.

491 28.716 0 5.890 2 3 5.384 14.000 92.197 174.300 25.298 31.215 169.485 -2 5.30 2 57.09 7 28.196 1.924 149.001 b2 20.347 149.310 -1.860 27.196 12.674 28.20 0 4.233 3.393 5.310 3.196 12.587 33.216 75/84 .545 149.72 1 84.310 7.512 149.99 0 949.187 1 5.027 b 4.566 28.85 9 19.396 739.526 a2 0.196 58.72 1 42.690 141.714 143.72 1 451.Proiect la Arhitectură Navală – 70 ° -3 a 0.69 1 a3 b3 0.900 -1 5.72 1 45.778 -2.310 3.

946 3.164 b 4.112 a3 b3 -0.463 14.259 5.318 5.528 121.254 -28.38 6 18.02 33441.71 3 a3 b3 -0.808 24.59 4.07 4 4.49 25352.756 23.053 1265.629 11.861 3.850 149.19 0.123 b 4.444 a2 0.510 -8.383 545.463 12.765 120.946 -2.494 120.99 4 80.59 3 4.562 2 3 4.86 2 77.645 29.87 4 0.000 7 7 1 0.19 .564 0.067 21.81 5 24.456 19991.219 120.018 1419.457 596.056 126.482 0 4.45 7 499.946 3.861 3.744 1 4.58 0 18.02 6 0.985 1 4.462 24.86 2 40.193 -2 4.79 7 525.248 114.861 3.935 Centralizatorul sistemului de plutiri înclinate: 0° 10 ° 20 ° 30 AW η η/2 Ix IxF r ε 1586.Proiect la Arhitectură Navală – 80 ° -3 a -0.434 28.282 2 0 2 0.004 84.912 0.427 23.946 3.629 14.45 3 90 ° -3 a -0.629 14.381 a2 0.34791.99 4 55.629 12.154 117.463 14.000 0.86 2 53.749 -2 4.861 -3.68 33441.501 -1 4.201 0.86 2 42.015 b2 19.014 22.38 7 23.946 3.692 114.763 23.00 34726.34 18937.000 1602.160 2 3 4.99 4 55.139 28.108 -1 4.463 11.100 7 6 0 0.169 160.99 4 41.085 114.02 3.988 114.568 120.861 3.99 4 44.495 23.91 2.285 114.62 0.463 4.86 2 52.816 24.88 3 0.099 120.002 87.406 127.53 2.161 76/84 .533 24.629 9.215 0 4.34 24901.306 28.027 b2 19.

566 8709.013 0.077 0.85 5 1 16104.005 Pe baza acestui centralizator vom trasa diagrama razei metacentrice şi vom calcula braţul stabilităţii.450 2 1.35 1 1.027 0.45 5 8 15732.236 0. z B ϕ − z B 0 = ∫ rα sin α dα .26 6 11731.072 8725.051 0.06 7 0.883 0.311 6137.16 9 0.65 3 1065.118 0.281 0.338 843. 0 z B 0 – din diagrama de carene drepte la CWL 77/84 .168 9222.026 0.4 Calculul braţului stabilităţii ( ) l s ϕ = y B ϕ cosϕ + z B ϕ − z B 0 sinϕ − ( z G − z B 0 ) sinϕ .659 5717. 0 z G – dat.00 8 1.71 0 0.014 0.849 0.013 6138. 11.Proiect la Arhitectură Navală – ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 ° 9 1179.807 0.130 0.82 1 1.26 9 11672.66 2 0.026 5719.562 0.144 9242. ϕ unde: ( ) ϕ y B ϕ = ∫ rα cos α dα .065 0.762 811.002 0.545 964.302 956.

87 1 4.40 0 1.34 2 0.68 3 1.873 1.395 22.958 7.390 2.19 2 1.377 1 78/84 lf 0.700 14.02 0 2.06 7 0.349 0.63 8 1.047 1.868 24.784 1.23 9 1.032 2.171 6.830 0.95 1.208 5 1.35 1 1.17 4 0.00 0 0.28 1 0.871 0.51 9 1.062 -0.829 0.000 27.698 0.34 2 0.Proiect la Arhitectură Navală – φ 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 φ(rad) 0.000 0.71 0 0.524 0.98 5 1.98 5 0.26 0.68 0.00 0 0.382 0.27 0.742 0.65 5 1.40 0.86 6 0.66 1.64 3 0.00 8 1.34 1.86 6 0.662 15.00 0.59 2 1.Zbo 3.50 0 0.103 1.422 1.222 1.84 6 1.03 9 1.61 7 lsφ 0.00 0 cosφ 1.096 4.82 1 1.504 26.110 8 0.587 4 0.95 5 1.000 0 3.76 6 0.76 6 0.000 0.464 0.000 0.720 1.835 0.396 1.37 7 lg 0.000 0.326 0.64 3 0.660 2.496 1.50 0 0.240 .780 2 0.15 1.259 0 0.844 0.986 2.555 0.396 1.707 0.94 0 0.403 0.571 r 3.98 1 1.00 0 0.87 5 1.003 12.698 0.123 27.17 4 0.513 2.00 0 0.39 0.708 14.730 0.390 7 1.88 2 2.55 3 0.365 26.061 3 2.698 0.66 2 sinφ 0.000 0.901 2.175 0.035 8.94 0 0.936 0.26 0 1.80 9 1.873 10.898 19.946 2 0.00 0 r cosφ Σ r cosφ Y bφ r sinφ Σ r sinφ Z bφ.

Braţele de inclinare ale vântului (lw1 si lw2) sunt valori constante la toate unghiurile de inclinare si vor fi calculate după cum urmează: 79/84 .2 metri la un unghi de inclinare mai mare sau egal cu 30o.525 o = 0.081m rad II. 4. 2. nava este supusa unei rafale de vânt de unde rezulta un braţ de inclinare al rafalei de vânt lw2. din unghiul de echilibru rezultat (θo) se presupune ca nava se inclina sub acţiunea valurilor cu unghiul de inclinare (θ1) in vânt. h= 0. Braţul maxim de îndreptare trebuie sa apară de preferinţa la un unghi de inclinare de peste 30o dar nu mai puţin de 25o.15 metri. ϕmax = 35.687m Criteriul de vânt puternic si înclinări (Criterii de vreme) Criterii recomandate pentru vreme V.03 metri radiani la θ=40o unghi de inclinare sau unghiul de inclinare θf daca acesta este mai mic de 40o. 3. În aceste circumstanţe aria b trebuie sa fie egală sau mai mare cu aria a.Proiect la Arhitectură Navală – 12.845m III.525 o IV. Calculul criteriilor de stabilitate IMO in situaţia de plina încărcare I. nava este supusa unei presiuni constante a vântului care acţionează perpendicular pe planul diametral navei rezultând un braţ de inclinare pentru vânt constant lw1. De asemenea aria de sub curba braţului de îndreptare intre unghiurile de inclinare 30o si 40o sau intre 30o si θf dacă acesta este mai mic decât 40o.03 metri radiani A30o = 0.272m rad A35. Abilitatea unei nave de a rezista efectelor combinate ale vântului si înclinării trebuie demonstrate pentru fiecare din condiţiile standard de încărcare considerate următoarele: 1.353m rad A30o-35. Efectul vântului constant se va considera cu atenţie astfel încât sa nu rezulte unghiuri de inclinare exagerate. Braţul de redresare GZ trebuie sa fie cel puţin egal cu 0. VI. θo este unghiul de inclinare sub acţiunea unui vânt constant θ1 este unghiul de inclinare in vânt sub acţiunea valurilor θ2 este unghiul minim dintre unghiul θf de inundare si 50o . Aria de sub curba braţului de îndreptare GZ nu trebuie sa fie mai mica decât 0. nu trebuie sa fie mai mica decât 0. GZ = 0.525 o = 0.055 metri radiani pana la θ =30o unghi de inclinare si nu mai mic de 0. Raza metacentrica iniţiala GMo nu trebuie sa fie mai mica de 0.

Proiect la Arhitectură Navală – PAZ ( m) 1000 g∆ =1.586 t g=9. Z=distanta verticala de la centrul lui A pana la centrul ariei laterale imersate sau aproximativ pana la un punct care se afla la jumătatea pescajului.5lw1 ( m) lw1 = lw 2 unde P=504 Nm A=aria proiectata a porţiunii navei plus încărcătura de pe punte de deasupra liniei de plutire .81 m/s2 z 0 v = 3. ∆ = deplasamentul navei (t) ∆ = 8908.074 m 80/84 .

0029 0.3579 9.6729 9.101 23.0010 0.2057788 Z 7.7378 5563.133 16.0232 0.0006 0.0015 0.0009 0.8533 150.0018 0.0362 176.0004 lw2 0.0 3 20624317.2339 16.0029 0.0481 0.0006 0.8059 15.6609 20.0027 0.66 11842513.0019 0.0014 0.0321 0.Proiect la Arhitectură Navală – Denumirea Corp nava duneta parapet duneta suprastructura E1 suprastructura E2 suprastructura E3 suprastructura E4 catarg pupa cos fum capac magazie pupa capac magazie centrala capac magazie prova Macara pupa Macara prova teuga parapet teuga catarg prova balustrada Arii [mm] 345494394.6734 212.82 8401225.28343059 3 1.3439 12.31 584356.445 4.0004 0.0002 0.0001 0.497 25.0015 0.0001 0.0320 313.494 20.0009 0.73 23132953.2639 10.08 Suma 589205778.115 4.38 10322036.0004 0.92514589 .166 0.38 16101149.10 24496651.5068 30.8769 16.487 10.1689 16.314 26.0006 0.322 16.4426 Ms 2685.7983 158.220 11.0013 0.401 30.313 7777 10617 12267 10347 12743 14898 13664 20172 16846 9361 9202 9809 15880 16085 11335 13237 16392 9676 589.6139 12.0015 0.0504 9.0009 0.0190 70.61 26219637.624 8.0019 0.7399 14.5942 333.701 1.843 12.0018 0.3889 9.7739 10.03208576 5 0.1989 9.0003 0.0155 0.445 24.0010 0.68 30314359.0013 0.59 12700953.0024 0.19 16114644.5695 334.8429 9.8 k Arii efective[m] Zc[mm](chila) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 345.3934 173.5708 71.0010 0.5770 70.048128647 1.847 9 218.10 4444866.647 7 desen 81/84 Lw1 0.38 7312971.0007 173.0819 11.64 4444866.3319 13.8949 13.4820 277.584 7.0016 0.16 1487472.0012 0.0006 0.0019 0.9050 103.99 25166409.

Proiect la Arhitectură Navală – 82/84 .

4 m.395 m d=6. T= 15.5 2.2 3.045m înălţimea metacentrica corectata cu efectul de suprafeţe libere.1 0.6 OG/d OG= distanta intre centrul de greutate si linia de plutire d= pescajul θ1= 24.2 lăţimea navei (m) d=6.73 ± 0.-1.45 0.7 1 2CB (s) GM Unde C=0.75 0.1 3.065 0.038 0.5 0.9 0.7 coeficientul block GM=3. OG=.044 0.97 >0.93 0.9 lungimea navei la linia de plutire (m) B=17.4 >3.0 3.8 Cb X2 <0.331 83/84 .599.5 Perioada rotaţiei T = Valori ale factorului X2 1 0.6 0.373+0.4 pescajul navei (m) CB=0.035 X1 2.71º X1=0.82 0.65 0.951s C= 0.8 2.098 0.095 Valori ale factorului s Valori ale factorului X1 T <6 7 8 12 14 16 18 >20 B/d <2. r= 0. s= 0.55 0.Proiect la Arhitectură Navală – VII.95.023(b/d)-0. X2=1.95 0.82 0. k=1 r=0.95 0.91 0.093 0.98 0.9 3.86 0.043(L/100) Simbolurile din tabelele de deasupra si formula pentru perioada de rotaţie sunt definite după cum urmează: L=114.89 0.053 0.96 0.4 S 0.7 2. Unghiul de inclinare θ1 va fi calculat astfel: θ1=109k X1X2 rs (grade) unde :X1 X2 factori luati din tabelele de mai jos.6 2.88 0.

Leonard Domnişoru..Galaţi..Galaţi 1985 4 – Tehnici de calcul în construcţii navale – Partea I – Metode numerice generale Ovidiu Ionaş. Ionel Chirică.. Dumitru Dragomir Editura EVRIKA Brăila.Proiect la Arhitectură Navală – 13. Statica navei – Ion Bidoae – Univ. 1999 5 – Lucrări de tehnici de calcul numeric în ingineria asistată de calculator Dumitru Dragomir. Ovidiu Ionaş. Ionel Gavrilescu. 1999 84/84 . Ovidiu Ionaş – Univ. Bibliografie 1 .Îndrumar de proiectare pentru teoria navei Ion Bidoae. 3 – Teoria navei. Ionel Gavrilescu Editura EVRIKA Brăila. Nicolae Sârbu. 1986 2 – Tabele FormData .. Leonard Domnişoru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful