Građenje glagolskih vremena u Engleskom jeziku  Na 2. strani se nalazi tabela koja predstavlja matricu po kojoj se gradi svih 12 vremena u Engleskom jeziku.    Tabela na strani 2.

 se koristi tako što se uzimaju podaci iz tabele prema redosledu koji je naveden u samom vrhu tabele,  tj. izraz se gradi po redosledu  „1+2+3“.    Kod potvrdnog oblika i negacije uzimamo prvo podatak iz kolone „lice 1.“, pa zatim biramo iz kolona sa obeležjima „2.“  (zavisno da li je u pitanju potvrdni oblik ili negacija), pa zatim uzimamo oblik glagola iz kolona „3.“ u svom obliku zavisno  da li je pravilan ili nepravilan.     Kod upitnog oblika uzimamo prvo podatak iz poslednje kolone „pitanje 1.+2.“, pa zatim uzimamo oblik glagola iz kolona  „3.“ u svom obliku zavisno da li je pravilan ili nepravilan.     Posebno se gradi negacija u Past Simple vremenu tako što se posle izraza „did not“ stavlja oblik glagola u sadašnjem  vremenu, a ne u Past Simple vremenu, što je naznačeno dodatkom u zagradi u samoj tabeli na tom mestu.    U Present Simple vremenu nastavak „‐s“ se dodaje glagolskom obliku samo u potvrdnom obliku, dakle ne dodaje se u  negaciji i upitnom obliku. To je u tabeli naznačeno tako što je naveden oblik glagola i sa nastavkom „‐s“ i bez nastavka i  u samoj tabeli je obeleženo ovom žutom bojom.    U ovoj tabeli su stavljeni primeri jednog pravilnog i jednog nepravilnog glagola.  (Može se primetiti da je kod pravilnih glagola isti oblik samog glagola i u Past Simple vremenu i u sva 3 oblika Perfect  vremena, dok je kod nepravlnih glagola različit oblik samog glagola u Past Simple vremenu i u 3 oblika Perfect vremena.  Pa je u ovoj tabeli Past Simple oblik nepravilnog glagola markiran zelenom bojom. )    Na strani 3. se nalaze izvađeni kompletni oblici iz osnovne matrice za ova 2 glagola u primeru.    Na stranama 4. ‐ 6. se nalaze objašnjenja o tome kada se koje vreme koristi u pričanju , odnosno prepričavanju,  odnosno planiranju određenih događaja.      [ Za onog ko namerava da koristi pravilno u govoru svih 12 vremena u Engleskom jeziku, već se podrazumeva da zna  sledeće:  ‐kod pravilnih glagola isti je ublik i u Past Simple vremenu i u 3 oblika Perfekt vremena (Past Prefekt, Present  Perfect, Futur Perfect) i gradi se jednostavnim dodavanjem nastavka „‐ed“   ‐kod napravilnih glagola dakle nema pravila, i oblik moramo naučiti (nabubati) napamet iz tabele, a izgovor  najbolje učiti iz originalnih zvučnih fajlova                ‐kod svih 6 oblika Continuous vremena oblik glagola se gradi dodavanjem nastavka  „‐ing“. ] 
 

             
 

 drink) did not (call. drink) Did we (call.  ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ was  were   was   were  were  were  had   had   had   had   had   had   had been   had been   had been   had been   had been   had been   ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ am   are   is  are  are  are  have  have  has   have  have  have  have been   have been   has been   have been  have been  have been  will   will   will   will   will   will   will be   will be   will be   will be   will be   will be   will have  will have  will have  will have  will have  will have  will have been  will have been  will have been  will have been  will have been  will have been  negacija 2. + 2.  did not (didn’t) (call. drink) Did he/she/it (call.  Did I (call.  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  I  You  He/She/It  We   You  They  Past   Continuous  (Progressive)  Past   Perfect  Past   Perfect   Continuous  (Progressive)  Present   Simple  Present   Continuous  (Progressive)  Present   Perfect  Present   Perfect   Continuous  (Progressive)  Future   Simple  Future   Continuous  (Progressive)  Future   Perfect  Future   Perfect   Continuous  (Progressive)  potvrdni oblik  2. drink) did not (call. drink) Did you (call.  called called called called called called calling calling calling calling calling calling called called called called called called calling calling calling calling calling calling call call calls (call) call call call calling calling calling calling calling calling called called called called called called calling calling calling calling calling calling call call call call call call calling calling calling calling calling calling called called called called called called calling calling calling calling calling calling nepravilni glagol  3.vreme  Past   Simple  lice  1. drink) Was I Were you Was he/she/it Were we Were you Were they Had  I  Had you Had he/she/it Had we Had you Had they Had I been Had you been Had he/she/it been Had we been Had you been Had they been Do  I  Do you Does he/she/it Do we Do you Do they Am I Are you Is he/she/it Are we Are you Are they Have I Have you Has he/she/it Have we Have you Have they Have I been  Have you been  Has he/she/it been  Have we been Have you been Have they been Will I Will you Will he/she/it Will we Will you Will they Will I be Will you be Will he/she/it be Will we be Will you be Will they be Will I have Will you have Will he/she/it have Will we have Will you have Will they have Will I have been Will you have been Will he/she/it have been Will we have been Will you have been Will they have been   PROŠLOST  SADAŠNJOST  BUDUĆNOST  . drink) did not (call. drink) Did you (call. drink) did not (call. drink) was not (wasn’t) were not (weren’t) was not were not were not were not had not had not had not had not had not had not had not been had not been had not been had not been had not been had not been do not (don’t) do not does not (doesn’t) do not do not do not am not are not is not are not are not are not have not (haven’t) have not has not (hasn’t) have not have not have not have not been  have not been  has not been  have not been have not been have not been will not (won’t) will not will not will not will not will not will not be (won’t be) will not be will not be will not be will not be will not be will not have will not have will not have will not have will not have will not have will not have been will not have been will not have been will not have been will not have been will not have been pravilni glagol 3.  drenk  drenk  drenk  drenk  drenk  drenk  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drunk  drunk  drunk  drunk  drunk  drunk  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drink  drink  drinks (drink)  drink  drink  drink  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drunk  drunk  drunk  drunk  drunk  drunk  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drink  drink  drink  drink  drink  drink  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drunk  drunk  drunk  drunk  drunk  drunk  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  drinking  pitanje 1. drink) did not (call. drink) Did they (call.

  vreme  Past   Simple  potvrdni oblik  I called  You called  He/She/It called We called  You called  They called  I was calling  You were calling He/She/It was calling  We  were calling  You were calling They were calling  I had called  You had called  He/She/It had called  We had  called  You had called  They had called  I had been calling  You had been  calling  He/She/It had been calling  We had been  calling  You had been  calling  They had been  calling  I call  You call  He/She/It calls  We call  You call  They call  I am calling  You are calling  He/She/It is calling  We are calling  You are calling  They are calling  I have called  You have called  He/She/It has called  We have called  You have called  They have called  I have been calling  You have been calling   He/She/It has been calling  We have been calling  You have been calling  They have been calling  I  will call  You will call  He/She/It will call  We will call  You will call  They will call  I will be calling  You will be calling  He/She/It will be calling  We will be calling  You will be calling  They will be calling  I will have called  You will have called  He/She/It will have called  We will have called  You will have called  They will have called  I will have been calling  You will  have been calling  He/She/It will  have been calling  We will  have been calling  You will  have been calling  They will  have been calling  negacija I did not call You did not call He/She/It did not call We did not call You did not call They did not call I was not calling You were not calling He/she/it was not calling We were not calling You were not calling They were not calling I had not called You had not called He/She/It had not called We had not called You had not called They had not called I had not been calling You had not been calling He/She/It had not been calling We had not been calling You had not been calling They had not been calling I do not call You do not call He/She/It does not call We do not call You do not call They do not call I am not calling You are not calling He/She/It is not calling We are not calling You are not calling They are not calling I have not called You have not called He/She/It has not called We have not called You have not called They have not called I have not been calling You have not been calling He/She/It has not been calling We have not been calling You have not been calling They have not been calling I  will not call You will not call He/She/It will not call We will not call You will not call They will not call I will not be calling You will not be calling He/She/It will not be calling We will not be calling You will not be calling They will not be calling I will not have called You will not have called He/She/It will not have called We will not have called You will not have called They will not have called I will not have been calling You will not have been calling He/She/It will not have been calling We will not have been calling You will not have been calling They will not have been calling pitanje  Did I call  Did you call Did he/she/it call  Did we call Did you call Did they call Was I calling  Were you calling  Was he/she/it calling  Were we calling  Were you calling  Were they calling  Had  I called Had you called Had he/she/it called  Had we called Had you called Had they called  Had I been calling  Had you been calling  Had he/she/it been calling  Had we been calling  Had you been calling   Had they been calling  Do I call Do you call Does he/she/it call  Do we call Do you call Do they call Am I calling Are you calling Is he/she/it calling  Are we calling Are you calling Are they calling  Have I called Have you called  Has he/she/it called  Have we called Have you called  Have they called  Have I been calling   Have you been calling   Has he/she/it been calling  Have we been calling  Have you been calling  Have they been calling  Will I call Will you call Will he/she/it call  Will we call Will you call Will they call Will I be calling Will you be calling  Will he/she/it be calling  Will we be calling  Will you be calling  Will they be calling  Will I have called  Will you have called  Will he/she/it have called  Will we have called  Will you have called  Will they have called  Will I have been calling  Will you have been calling  Will he/she/it have been calling  Will we have been calling  Will you have been calling  Will they have been calling  nepravilni glagol drenk drenk drenk drenk drenk drenk drinking drinking drinking drinking drinking drinking drunk drunk drunk drunk drunk drunk drinking drinking drinking drinking drinking drinking drink drink drinks (drink) drink drink drink drinking drinking drinking drinking drinking drinking drunk drunk drunk drunk drunk drunk drinking drinking drinking drinking drinking drinking drink drink drink drink drink drink drinking drinking drinking drinking drinking drinking drunk drunk drunk drunk drunk drunk drinking drinking drinking drinking drinking drinking Past   Continuous  (Progressive)  PROŠLOST  SADAŠNJOST  BUDUĆNOST  Past   Perfect  Past   Perfect   Continuous  (Progressive)  Present   Simple  Present   Continuous  (Progressive)  Present   Perfect  Present   Perfect   Continuous  (Progressive)  Future   Simple  Future   Continuous  (Progressive)  Future   Perfect  Future   Perfect   Continuous  (Progressive)  .

 /I wish I had a new computer.            Koristi se da se opiše pozadina. Ram had been waiting for two hours. /            Koristi se u zavisnoj rečenici umjesto nesvršene sadašnjosti ako je u glavnoj rečenici prošlost:  /I knew that he was talking to her about her daughter. I had never seen him before. a dati vremenski period je relativno dugo  trajao.  Suddenly. / The train left at 9am. /    Past Continuous(Progressive) ‐ (“prošlo trajno”)              Koristi se za stanja i događaje koji su trajali u jednom trenutku u prošlosti.. /            Koristi se da se izrazi promena mišljenja:  / I was going to spend the day at the beach but I've decided to go on an excursion instead. ” I wish” da se izrazi nešto što nije ostvareno u prošlosti:  /I wish I had met you before. /If only you had sent me the SMS. /            Koristi se da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka druga prošla radnja:  / I was watching TV when you telephoned.  /We went to school when we were children. The train had left when we arrived. / . /   Past Perfect Continuous(Progressive) ‐ (“predprošlo trajno”)             Koristi se za stanja i događaje koji su trajali u jednom periodu u prošlosti. /.            Koristi se za ustaljene radnje i navike iz prošlosti. /            Koristi se za prošle radnje čije se posledice ne osećaju direktno u sadašnjosti.. somebody had been smoking. It was raining. / I was in Liverpool last year. /I could smell  cigarettes.15am. odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana u prošlom vremenu. /            Vrlo često se uvodi nekom vremenskom odrednicom npr. a year ago."Yesterday. /I didn't know who he  was. /He played the basketball as if he had played in NBA. / . /When I was her. in 1695". /He said that he had seen him at the theatre. /. /           Koristi se u indirektnom govoru umesto trajnog oblika prošlog vremena (past continuous) u direktnom govoru:  (Direktni govor: /"Some of my friends have been playing cards all night. /At that time we were talking on the phone every day. The wind was blowing hard. I had just eaten." /  Indirektni govor: /Peter said that some of his friends had been playing cards all night. Za završene  radnje u prošlosti koristimo Past Simple. /. /            Koristi se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti pre neke druge prošle radnje:  /When I arrived. /John was very tired. / .  We arrived at 9. /. /.            Koristi se za radnje koje su počele u jednom trenutku u prošlosti i nije sigurno da su još uvek završene. Nobody was walking in the streets. she was eating ice‐cream. /            Koristi se za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno:  / The children were playing while their mothers were chatting.            Koristi se za izražavanje radnje za koju se pretpostavljalo da je trebalo da se dogodi u prošlosti ‐ pre neke druge  radnje:  /Erin had checked the price before she booked the cabin. Bond saw the killer in a telephone box. / . a dati vremenski trenutak‐period nije  mogao dugo da traje. /)          .  Past Simple  ‐ (“prošlo prosto”)              Koristi se za radnje koje su okončane‐potpuno završene (kada je radnja završena i nema nikakve veze sa  sadašnjošću). “if only”. /            Koristi se kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode:  /It's time they were back. /  Past Perfect ‐ (“predprošlo”)                        Koristi se kada se govori o radnji koja se već dogodila u prošlosti pre neke druge radnje u prošlosti. / We had left home before he came. He had been running.  /James Bond was driving through town. /            Koristi se iza izraza: “as if”. /I was not hungry. /. /            Koristi se u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj prosto prošlo vrijeme (slaganje vremena):  /The policeman told me I drove too much. /. last week. /Maria always dropped basketball.  /John's cut liked spaghetti. /            Koristi se u zavisnim rečenicama uz “after”:  /He got a headache after he had washed his hair. / .

 /The children watch TV every night. a “since” se obično koristi samo sa perfect vremenima. yet. (koji su još uvek aktuelni <<u američkom engleskom se često i za  aktuelna stanja često upotrebljava Past Simple>>). Uvek se  odnosi na period koji osećamo kao jasno ograničen. koji još uvek  traju ili su još uvek od velikog značaja (koji još uvek važe). occasionally. Kada govormo kada se okončana radnja odvijala  moramo upotrebiti prošlo prosto vrijeme (past simple). /    Present Continuous(Progressive) ‐ (“sadašnje trajno”)             Koristi se za trenutna stanja. kao što su: ussually. ali je rezultat radnje (posledica) i dalje važan:  /I have buoght a car. /Are you comming to the party tonight? /            Koristi se za moguće događaje sa velikom verovatnoćom. forever i sl. /How long have they been in Nederland?/             Izrazi koji se često u rečenicama sa ovim vremenom su "ever. a ako je to razdoblje završeno moramo  upotrebiti past simple. /I write.  /Our shares are falling. sedmica još nije završena)..Present Simple  ‐ (“sadašnje prosto”)              Koristi se za činjenična trenutna stanja i trenutne navike.            Koristi se da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge "just'' ili ''just now''):  /The guests have just entered the hall.  /I've been studying for three hours. /I am eating chocolate.            Koristi se da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti. /./.            Koristi se da bi se reklo koliko dugo se već nešto dešava. /            Koristi se za saopštavanje novosti.  /I like chocolate.) /He reads the newspaper every morning. frequently. /            Koristi se da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo završila. /. /Clark has married for the fifth time. /The plumber has been here since 9 a. /            Koristi se da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje:  /I have been to Zagreb this week. /    Present Perfect ‐ (“predsadašnje”)            Koristi se za radnje koje su počele u prošlosti i koje još uvek traju u sadašnjosti. sometimes.  often.             Koristi se za stanja i događaje koji su započeli u prošlosti i koji u sadašnjosti nisu dovršeni (završeni). januara. “For” koristimo kada pričamo o razdoblju vremena: 5 minuta.            Koristi se kada se govori o aktuelnim dešavanjima.  Ako to razdoblje seže do sadašnjeg trenutka upotrebljavamo uz “for” perfekt. u  petak. /             Koristi se za predstavljanje događaja koji se ponavljaju (čije je trajanje neprekidno). always. /Fish live in water. /She hasn't called yet. „Since” koristimo kada znamo od koje vremenske tačke se odvija radnja: u 9 sati. aktivno odvijaju. 7 sedmica. /            Često se koriste "for" i "since"./    Present Perfect Continuous(Progressive) ‐ (“predsadašnje trajno”)             Koristi se za radnje koje su započete u prošlosti i koje se u sadašnjosti još uvek kotinuirano. / I've been reading for two hours. I obično imamo sada imamo neku posljedicu./.   /It has been snowing since 2 o'clock./.m. /. . za radnje koje se dešavaju u trenutku govora i koje traju određeni period. /Erin has been living in Canada for a mont. not yet. since. /. nije bitno kada). every day.  /I’m looking for a new house. /. razvoju događaja ili trendovima.“ /We haven't met him. so far. /People are buying smallers cars. /.  /I'm going to Zagreb tomorrow./. /.             Koristi se za potvrđivanje poznate istine. /.  (koje se redovno ponavljaju). already. Tada se u rečenici često koriste prilozi za učestalost. constantly. /I've been watching TV since 7pm. 7. /            Koristi se za označavanje radnje čije trajanje nije određeno. 20 godina. / . /. Tada se u rečenici obično koriste  prilozi always. /Have you ever been to London? /. koristi se za STROGO ISPLANIRANE događaje./ . /My husband travel to Moscow on the 27th. / (ove nedelje sam putovao u Zagreb.  untill now. tačno vreme dešavanja radnje nije naznačeno. for. /            Koristi se za izražavanje povezanost između prošlosti i sadašnjosti. this year. što  znači da smo više zainteresovani za rezultat radnje nego za samu radnju. / I'm meeting my girlfriend tonight. “For” se može koristiti u svim vremenima.  /We have lived in London for five years. / I have an English lesson three  times a week. this week. how long. /            Koristi se kada se daju izjave koje važe samo u datom trenutku ili su prolaznog klaraktera. . /            Present Simple se najčešće koristi za opšte iskaze ili radnje u sadašnjosti koje su vezane za određeni trenutak. /  .  /I'm tired because I've been running. / . /I  have know him for two years. odnosno rokove u budućnosti. / (kupio sam auto.) /It's going to rain.. /My feet are killing me. /            Koristi za događaje u budućnosti kada je reč o STROGO ISPLANIRANOM VREMENSKOM TRENUTKU. /You don't understand because you haven't been listening. /Marko has written another novel. never. /They’re planning a trip.            I ako je sadašnje glagolsko vreme. važno je da je auto kupljen.            /My cousin arrives on Monday. /            Koristi se za radnje koje će se desiti u bliskoj budućnosti. /            Koristi se i onda kada se opisuju uobičajene aktivnosti (radnje koje se uobičajeno ponavljaju). (koje se vrše po navici). (Da se izrazi radnja koja je već isplanirana i desit će se u  budućnosti.

 give. take. work  ‐nepravilni (53):   be.  need. travel. /. leave.      Najkorišćeniji 81 glagol koje bi trebao svako znati su:  ‐pravilni (28):    answer. think. /We'll go to Belgium this summer. a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti:  /At 20 o'clock in the evening. say.  /I hope we will have better luck next day. write.  /I will be playing tennis at 10am tomorrow. nadu itd. drive. catch. enjoy. sell. /            Koristi se da bi se iskazalo obećanje. /.            Koristi se za događaje koji nisu planirani. invite. I will have been working ten hours. open. shut.com      . /John will take the car tomorrow. have.  put. bring. wash. hurt. sit. and we'll take the bus. live. listen. want. go. /    Future Perfect Continuous(Progressive) ‐ (“predbuduće trajno”)             Koristi se za radnju koja traje određeni period vremena do jedne druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena  kada ova prva radnja još traje. /If you aren't careful. /Take your umbrella. /            Koristi se za  radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti:  /They will have left the Parlament by 12 o'clock. što znači da ne mora posebno da se planira. send. stay. arrive. nego se slučajno dešavaju ili mogu da se dese. /. cook. close. get. cancel. like. /            Koristi se će događaje koji će se ponavljati (trajaće) određeni trenutak‐period u budućnosti. pretnja. choose.  lose. forget. sleep. hear. speak. namera. decide. stand.    Glagol „want“ nema samo Present Continuous oblik. come.   /I can ask Marko. learn. wear. look.  /I'll meet you in the pub tonight. /. a dati trenutak‐period  neće dugo trajati. play. know. fall. / He will have been travelling for 24 hours. can/be able to.      barmanmixer@gmail. eat.  Future Simple  ‐ (“buduće prosto”)              Koristi se da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti. spend. book.  /I will by drinks for the party. call. /We'll be having dinner when film starts. cut. Drugim rečima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u  budućnosti. begin. drink. ask. /. you'll fall. carry. wait.  run.  feel. /            Koristi se naročito često posle glagola koji označavaju očekivanje.  /   Future Continuous(Progressive) ‐ (“buduće trajno”)             Koristi se za događaje za koji se zna da će se svakako odigrati./. do. change. I'll be seeing him tomorrow. /I expect that he will come tomorrow. see. become. read. lend. fly. /  Future Perfect ‐ (“prebuduće”)              Koristi se za radnju koja će se desiti pre neke druge radnje u budućnosti:  / When you arrive the rain will have left. visit. /. ili spontana odluka vezana za budućnost. pay. swim.  /It will rain soon. it will be  raining when you return. /. /      Nepotpuni modalni glagol “can”/”could”/“be able to” kao i glagoli “know” i  “like” nemaju Continuous oblike (ni Simple  Continuous ni Perfect Continuous oblike). /I will help her because she is beautiful. meet. /            Koristi se za izražavanje predloga i ideja prilikom planiranja. find. buy. cost. break. help. make.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful