SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ODSJEK ZA TRGOVINSKO POSLOVANJE

UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE
RADNI MATERIJAL ISKLJUČIVO ZA INTERNU UPORABU

1

Sadržaj:
1. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost ..............................8
1.1. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije......................... 8 1.1.1. Posredničke funkcije trgovine................................................................... 9 1.1.2. Dopunske funkcije trgovine .................................................................... 11 1.2. Definicija trgovine prema njenim funkcijama ........................................... 12

2. Vrste trgovine ...................................................................................13
2.1. Trgovina na veliko i trgovina na malo ....................................................... 13 2.2. Unutarnja i vanjska trgovina ..................................................................... 14 2.3. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja, tj. robi kojom trguje ....... 14 2.4. Trgovina i tržište ......................................................................................... 14 2.5. Subjekti trgovinske djelatnosti ................................................................... 18 2.5.1. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe .................................... 18 2.5.2. Trgovačka mreža .................................................................................... 19

3. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini .................................20
3.1. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama ............. 20 3.1.1. Mješovita trgovačka poduzeća ................................................................ 20 3.1.2. Specijalizirana trgovačka poduzeća ........................................................ 21 3.2. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja ...................................... 21 3.2.1. Trgovačka poduzeća na veliko................................................................ 21 3.2.2. Trgovačka poduzeća na malo.................................................................. 23 3.2.3. Razvrstavanje maloprodajnih poslovnih jedinica prema nekim obilježjima ........................................................................................................................ 25 3.3. Klasifikacija maloprodajnih objekata ........................................................ 25 3.3.1. Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti ........... 25 3.3.3. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih ........................... 28 3.4. Strategijska podjela maloprodajnih objekata............................................ 29 3.5. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi .. 30 3.5.1. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje ................ 30 3.5.2. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja) ...... 31 3.6. Glavni razvojni pravci u maloprodaji ........................................................ 32 3.7. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti) ............................. 32 3.7.1. Trgovačka poduzeća na više razina......................................................... 33 3.7.2. Mnogofilijalna poduzeća ........................................................................ 33 3.7.3. Udruženja malih neovisnih trgovaca ....................................................... 34 3.7.4. Dobrovoljni lanci ................................................................................... 35 3.7.5. Franšizing sustavi ................................................................................... 35

2

4. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje.......................................37
4.1. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi .................................................... 39 4.2. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji.................. 40 4.2.1. Komercijalno uslužna poduzeća ............................................................. 40 4.2.2. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora ............................................ 41 4.2.3. Tržišne institucije (priredbe) ................................................................... 42

5. Poslovni proces trgovačkih poduzeća..............................................45
5.1. Nabava robe ................................................................................................ 45 5.1.1. Podjela zadataka nabavne funkcije ......................................................... 46 5.1.2. Organizacija nabavne funkcije ................................................................ 48 5.1.3. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću ........................................ 50 5.2. Politika nabave ............................................................................................ 51 5.2.1. Politika cijena......................................................................................... 52 5.2.2. Politika kvalitete..................................................................................... 53 5.2.3.Politika zaliha.......................................................................................... 54 5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha ................................................................ 58 5.2.3.2. Kontrola zaliha ................................................................................ 61 5.2.4. Politika izbora dobavljača....................................................................... 63 5.3. Planiranje nabave ....................................................................................... 77

6. Pregovaranje i poslovna komunikacija ...........................................86
6.1. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja .............................................. 88 6.1.1. Izrada i dostava upita dobavljačima ........................................................ 88 6.1.2. Ponuda dobavljača.................................................................................. 89 6.1.3. Izbor najpovoljnije ponude ..................................................................... 91 6.2. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju ....................... 92 6.3. Zaključivanja nabave.................................................................................. 92 6.3.1. Kupoprodajni ugovor ............................................................................. 93 6.3.2. Elementi kupoprodajnog ugovora ........................................................... 96 6.4. Nebitni dijelovi ugovora ............................................................................ 101 6.4.1. Kakvoća ............................................................................................... 101 6.4.1.1. Kakvoća prema uzorku .................................................................. 102 6.4.1.2. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima ............................ 102 6.4.1.3. Kakvoća prema specifikaciji .......................................................... 102 6.4.1.4. Kakvoća prema oznaci ................................................................... 103 6.4.2. Rok isporuke ........................................................................................ 103 6.4.2.1. Mjesto i način isporuke .................................................................. 104 6.4.2.2. Rok i mjesto plaćanja .................................................................... 105 6.4.3. Načini plaćanja..................................................................................... 105 6.4.3.1. Instrumenti osiguranja plaćanja .................................................... 106 6.4.4. Obveze stranaka ................................................................................... 106 6.4.4.1. Obveze prodavatelja ...................................................................... 107 3

6.4.4.2. Obveze kupca ................................................................................ 108 6.4.5. Sredstva za plaćanje ugovora ................................................................ 108 6.4.5.1. Kapara .......................................................................................... 108 6.4.5.2. Ugovorna kazna ............................................................................ 109 6.4.5.3. Zatezne kamate .............................................................................. 109 6.4.5.4. Jamstvo ......................................................................................... 109 6.4.5.5. Odustatnina ................................................................................... 109 6.4.6. Raskidanje i mijenjanje ugovora ........................................................... 110

7. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima ................................. 112
7.1. Troškovi skladištenja ................................................................................ 112 7.2. Skladišno – transportne funkcije ambalaže ............................................. 114 7.3. Lokacija skladišta ..................................................................................... 116 7.4. Iskorištenost skladišnog prostora ............................................................. 118 7.5. Organizacija skladišne službe ................................................................... 120 7.5.1. Proces poslovanja u skladištu ............................................................... 121 7.5.2. Doprema robe u skladište ..................................................................... 122 7.5.3. Preuzimanje robe u skladištu ................................................................ 124 7.6. Evidencija preuzimanja robe u skladištu ................................................. 128 7.7. Označavanje robe u skladištu ................................................................... 129 7.8. Uskladištenje robe ..................................................................................... 130 7.8.1. Metode razmještaja robe u skladištu ..................................................... 131 7.8.2. Komisioniranje robe ............................................................................. 132 7.8.2.1. Izdavanje i otprema robe iz skladišta ............................................. 133 7.8.2.2. Evidencija izdavanja robe iz skladišta ........................................... 135 7.8.2.3 Skladišna kartoteka ........................................................................ 136 7.8.3. Kontrola u skladištu ............................................................................. 137 7.8.4. Popis zaliha trgovačke robe – inventura ................................................ 138

8. Kalkulacija cijene u trgovini ......................................................... 140
8.1. Utvrñivanje troškova nabave.................................................................... 141 8.2. Elementi kalkulacije.................................................................................. 144 8.2.1. Razlika u cijeni (RUC) – marža ............................................................ 145 8.3. Primjer izrade kalkulacije ........................................................................ 147 8.4. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni ............................................ 148 8.5. Kalkulacija dopunskog troška i proširenja asortimana trgovačkog poduzeća ........................................................................................................... 151 8.6. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni ....................................... 152 8.7. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija ....................... 152 8.8. Pojam kalkulacije...................................................................................... 153 8.8.1. Dodatna kalkulacija .............................................................................. 156 8.8.2. Sumarna dodatna kalkulacija ................................................................ 156 8.8.3. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća.......................................... 157

4

9. Prodaja............................................................................................ 159
9.1. Poslovi prodaje .......................................................................................... 160 9.2. Zadaci prodaje .......................................................................................... 161 9.3. Organizacija prodajne funkcije ................................................................ 163 9.3.1. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije ....................................... 164 9.4. Unutrašnja organizacija prodaje.............................................................. 166 9.4.1. Organizacijski ustroj poduzeća ............................................................. 167 9.4.2. Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću ..................................... 168 9.5. Poslovi pripreme i prodaje........................................................................ 170 9.5.1. Istraživanje prodajnog tržišta ................................................................ 171 9.5.2. Istraživanje kupaca ............................................................................... 171 9.5.3. Značajke izbora lokacije ....................................................................... 172 9.5.4. Promotivne aktivnosti........................................................................... 174 9.5.5. Ocjena promocije ................................................................................. 175 9.5.6.Prodajni proces...................................................................................... 177 9.5.7. Problemi etike u marketingu – prodaji .................................................. 179 9.5.7.1. Problemi etike vezani za proizvod .................................................. 179 9.5.7.2. Problemi etike u promociji............................................................. 180 9.5.7.3. Problemi etike kod osobne prodaje ................................................ 180 9.5.7.4. Problem podmićivanja u prodaji.................................................... 180 9.5.7.5. Problem etike u distribuciji robe .................................................... 180 9.5.7.6. Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu ............................... 181 9.6. Prodajna politika ...................................................................................... 181 9.6.1. Politika asortimana ............................................................................... 185 9.6.1.2.Category management .................................................................... 186 9.6.1.3.Trgovačke marke ............................................................................ 188 9.6.2. Politika usluga u prodaji ....................................................................... 190 9.6.3. Politika cijena u trgovini....................................................................... 193 9.6.3.1. Odreñivanje cijena ........................................................................ 194 9.6.3.2. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima .................. 202 9.6.3.3. Kreditna politika i politika naplate ................................................ 207 9.6.4. Politika izbora oblika i metoda prodaje ................................................. 208 9.6.4.1. Metode prodaje ............................................................................. 210 9.7. Postupak prodavanja ................................................................................ 215 9.7.1. Priprema poslovnih pregovora .............................................................. 217 9.7.2. Prodajni pristup .................................................................................... 218 9.7.3. Pregovaranje ........................................................................................ 218 9.8. Zaključivanje prodaje ............................................................................... 225 9.8.1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora ........................................................ 226 9.8.2. Oblik ugovora ...................................................................................... 226 9.8.3. Bitni sastojci ugovora o prodaji ............................................................ 227 9.9. Izvršavanje prodaje .................................................................................. 228

5

9.9.1. Isporuka robe kupcima ......................................................................... 228 9.9.2. Fakturiranje i naplata prodane robe....................................................... 229 9.9.3. Rješavanje reklamacije kupaca ............................................................. 230 9.9.4. Materijalna i osobna usluga .................................................................. 231 9.9.5. Servisiranje .......................................................................................... 232 9.10. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko) ................ 233 9.11. Planiranje i analiza prodaje .................................................................... 234 9.11.1. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja .................................. 236 9.12. Kontroling u prodaji ............................................................................... 243 9.12.1. Prodajni odjel ..................................................................................... 243

10. Poslovanje prodavaonice.............................................................. 245
10.1. Poslovanje prodavaonice......................................................................... 245 10.1.1. Tehnika poslovanja prodavaonice ....................................................... 248 10.1.2. Naručivanje robe za prodavaonicu ...................................................... 248 10.1.3. Preuzimanje i evidencija prispjele robe ............................................... 251 10.1.4. Pripremanje robe za prodaju ............................................................... 252 10.2. Izlaganje robe .......................................................................................... 256 10.2.1. Kriterij slaganja .................................................................................. 258 10.2.2. Izlog ................................................................................................... 260 10.3. Prodaja robe ............................................................................................ 262 10.3.1. Prodaja robe po posebnim uvjetima .................................................... 264 10.4. Blagajničko poslovanje prodavaonice .................................................... 273 10.4.1. Registar – blagajna ............................................................................. 274 10.4.2. Paragon – blok ................................................................................... 274 10.4.3. Elektronička blagajna ......................................................................... 275 10.4.4. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju ....................................... 275 10.5. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji ................................. 277 10.5.1. Knjiga popisa ..................................................................................... 277 10.5.2. Zaduženje maloprodajnog mjesta ....................................................... 279 10.5.3. Promjena cijena .................................................................................. 279 10.5.3.1. Reklamacije ................................................................................. 282 10.5.3.2. Inventurne razlike ........................................................................ 282 10.5.3.3. Izuzimanje robe iz prodavaonice .................................................. 282 10.5.4. Evidentiranje prodaje robe .................................................................. 283 10.5.5. Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora ........................ 283 10.5.6. Zaključivanje Knjige popisa ............................................................... 284

11. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima ............................. 288
11.1. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini ................................................ 288 11.2. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima ............................................ 290 11.2.1. Brzina reakcije na potrebe kupca ........................................................ 290 11.2.2. Ambulantna dostava ........................................................................... 292

6

..... Upravljanje skladištem ............ ECR ...11............. Praćenje robno-novčanih tokova u trgovini primjenom informatičke tehnologije .. Just-in-Time.... 313 12..... 312 11...5............5..1.......................... 303 11......... Specijalizirane logističke tvrtke ................................. Mogućnosti primjene informatičke tehnologije u trgovini na malo........ 310 11.. CM .... 311 11...........................3............................... 310 11....5............................ Visina i asortiman zaliha...5.......... EAN lokacijski kod .................. 301 11..................................1... 315 7 .......2.................................7......................................................... unutarnji i vanjski prijevoz .........6...... 312 11............. 299 11..... Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu.... 309 11.............7......................7........................7..................................3....7.... Manipulacija.. CRM .7...................3................ 296 11...........................................7............................4....................... 311 11.......5.........7.................................................................. 293 11..... Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta .........5.................................................5....................2.......................... 308 11.......................7....................... QR ................................. Elektronska trgovina – Internet kao tržište ........ Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu ..............................4.........7.......7.4..................5............ 304 11......................

Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije Trgovina kao samostalna gospodarska djelatnost. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost Kao gospodarska djelatnost trgovina se obavlja sa svrhom kupovine radi daljnje prodaje robe i približavanja robe potrošaču – kupcu. Kao posrednička djelatnost trgovina ima veliku ulogu u društvenom i privrednom životu. Usklañivanjem organizacijskih proturječnosti proizvodnje i potrošnje trgovina uspostavlja ravnotežu ponude i potražnje na tržištu. Dakle trgovina je svojom aktivnom ulogom u kanalima distribucije i aktivni činitelj cjelokupnog procesa reprodukcije. obavlja različite funkcije koje realiziraju njezinu posredničku ulogu u kanalu distribucije izmeñu proizvodnje i potrošnje. Ako trgovinu promatramo samo kao čistu trgovinu. Da bi to postigla trgovina se mora razvijati u skladu sa razvijem cjelokupnog privrednog i društvenog sistema. oko 60 posto BDP-a u svim zemljama svijeta odlazi na osobnu potrošnju. Naime.1. neizravno povećava društvenu proizvodnost rada. povećanju obrtaja robe i smanjenju novčanog dijela kapitala u distribuciji koji direktno ostaje proizvodnji. suvremena trgovina sve aktivnijom ulogom u očuvanju upotrebne vrijednosti i njenog daljnjeg prilagoñavanja krajnjoj potrošnji. a osobna potrošnja najvećim dijelom se realizira kroz trgovinu. s obzirom na njenu ulogu u skraćivanju i ubrzavanju distribucijskih kanala. Ali. produžuje proizvodni proces i dodatno povećava vrijednost robe. Istovremeno pružajući proizvodnji potrebne obavijesti o izmijenjenim zahtjevima i ukusima potrošača i njihovoj kupovnoj moći. 1. 8 . onda ona kao privredno neproizvodna ne stvara novu vrijednost. Nadalje. Preuzimajući na sebe postupnu prodaju robe. Povezujući sve udaljenije proizvoñače s potrošačima stalno proširuje regionalno tržište i pretvara u nacionalno. trgovina indirektno utječe na stvaranje te vrijednosti i povećava bogatstvo društva. Posebno je u tom smislu osjetljiva uloga trgovine na malo koja raspolaže mehanizmima koji pojedine robe mogu približiti krajnjem potrošaču ili ih pak u potpunosti udaljiti sa tržišta. jer se proizvoñači mogu posvetiti unapreñenju proizvodnje. koje dalje povezuje sa svjetskim tržištima.1. jer omogućava najuspješniju povezanost proizvoñača i potrošača. jer ako se za financijske i novčarske institucije često kaže da upravljaju krvotokom jednog gospodarstva. omogućuju industriji kontinuiranu proizvodnju. onda se bez sumnje za trgovinu kao djelatnost može reći kako kontrolira tokove roba kao krajnjeg cilja proizvoñačke djelatnosti. Trgovina u okviru nacionalnih gospodarstava bilo koje države ima strateško značenje. proširivanju tržišta.

Udaljenost može biti veća ili manja. 9 . jer se prema potrošačima pojavljuje kao predstavnik proizvoñača. Posredničke funkcije trgovine Posredovanje je osnovna funkcija trgovine. Uloga trgovine kao posrednika u protoku robe je dvosmjerna.PROIZVODNJA Specijalizirana Masovna Sezonska Kontinuirana Koncentrirana Standardizirana ROBA Prostorno premošćivanje proizvodnje i potrošnje TRGOVINA SKLADIŠTE ROBA POTROŠNJA Univerzalna Pojedinačna Kontinuirana Sezonska Disperzirana Specifična Vremensko premošćivanje proizvodnje i potrošnje Slika 1: Premošćivanje različitosti proizvodnje i potrošnje Dakle. Posredničke funkcije mogu se podijeliti na: 1. višestrukim reduciranjem broja potrebnih poslovnih transakcija u odnosu na njihov broj pri izravnoj prodaji su: Prostorna funkcija pronalaženjem prikladnih trgovinskih partnera za razmjenu dobara trgovina prenosi robu od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Razvojem gospodarstva i društva u cjelini te se funkcije stalno proširuju. tj. a prema proizvoñačima kao posrednik potrošača. Naime. Čiste distribucijske funkcije kojima trgovina racionalizira učinke kanala distribucije. uloga i značenje trgovine proizlaze iz funkcija koje ona obavlja u reprodukciji. usluga posredovanja. proizvod trgovine je usluga. 1.1. ali uvijek je potrebno da se na toj relaciji robom stručno rukuje te najpogodnijim sredstvima preveze i dopremi na odredište.1.

a potražnja stalna ili obratno. Savjetodavna funkcija . Posredničkim funkcijama trgovina uvijek preuzima poslovni rizik koji prati promet robe od preuzimanja. Suvremenim trgovačkim kapacitetima ove se funkcije sve više šire. Trgovina postaje vodič kroz masovnu ponudu sličnih proizvoda.funkcija izjednačavanja cijena prebacivanjem viškova robe s niskim cijenama na tržišta s manjom ponudom. Funkcije koje poboljšavaju nedovoljnu tržišnu transparentnost nastalu širenjem tržišta razvojem gospodarstva su: Kontaktna funkcija . Informacijska funkcija. Kupci se sami sve teže snalaze u nastojanju odabiranja pravog proizvoda. nabavljanje robe u velikim količinama od dobavljača i njihov plasman u skladu s potrebama potrošača pojedinačno nabavljanje velikih proizvoda od više sitnih proizvoñača te njihovo plasiranje u većim količinama - Kreditna funkcija trgovina zbog vremenske neusklañenosti proizvodnje i potrošnje financira proizvoñače otkupom robe i preuzimanjem rizika prodaje.prikupljanje i širenje informacija o ponudi i potražnji za odreñenom robom na tržištu. Kvalitativna funkcija u smislu kreiranja asortimana nabavkom različitih artikala od različitih ponuñača prema zahtjevima kupaca usklañuje proturječnosti izmeñu: specijalizirane proizvodnje i raznovrsne potrošnje standardizirane proizvodnje i specijalizirane potražnje individualnih potrošača informirajući i navikavajući kupce na kvalitativna svojstva standardizirane proizvodnje. 2. skladištenja do prodaje.spajanje proizvoñača i potrošača u razmjeni roba štedeći broj kontakata objema stranama.Vremenska funkcija izjednačava vremenske razlike u ponudi i potražnji kad je proizvodnja neravnomjerna. Navedene funkcije trgovina obavlja dislokacijom zaliha i držanjem robe u skladištima. a kupce isporukom robe na kredit. a vrijeme i napor odlučivanja i 10 . količinsko sortiranje proizvoda. Količinska funkcija tj. neposrednim kontaktima upoznaje potražnju te savjetima i suradnjom s proizvoñačima usmjerava količinsku i asortimansku proizvodnju Cjenovna funkcija .uklanjanje razlika u komunikaciji izmeñu tržišnih partnera i zaštita njihovih interesa.

transparentnost cijena i drugih uvjeta ponude . (utovar. Tipične marketinške funkcije su: istraživanje tržišta prilagoñavanje zahtjevima tržišta propaganda. pridobivanje partnera za razmjenu kroz mnoštvo aktivnosti prikazivanje različitih vrsta roba. (dozrijevanje voća povrća. ali s nekima završava proizvodni proces. Suvremene informatičke tehnologije unapreñuju transparentnost informacija te razvoj navedenih funkcija. a povećava značenje područja suradnje kako s proizvoñačima tako i s potrošačima. sireva. Preuzimanjem ovih funkcija trgovina preuzima i troškove tog dijela proizvodnje.interaktivnost i izravno komuniciranje . istovar. sortiranje). 11 . prženje i mljevenje kave) i na taj način supstituira ulogu proizvoñača. raspakiranje. Globalna mreža i elektronički proces prodaje omogućuju: .pristup i pretraživanje ogromnog inventara .1. pomaže i olakšava isporuku krajnjim potrošačima. nego sudjeluje u razvoju novih proizvoda ovisno o zahtjevima tržišta Preuzimanjem novih funkcija u uvjetima marketinga trgovina: .kupnja odreñene robe postaju sve dragocjeniji.stalne kontakte 24 sata 3.brzinu odluke . skladištenje. Marketinške funkcije kojima trgovina u razvijenom tržišnom gospodarstvu zbog sve veće borbe oko tržišnih udjela preuzima uz distribucijske i funkcije marketinga u kanalu distribucije. Uglavnom su to funkcije tipične za trgovinu.usklañuje proizvodnju s potrebama i zahtjevima tržišta .proces prikupljanja informacija .smanjuje značenje posredničkih funkcija. čuvanje. 1. izlaganjem nabavljene ili kataloškom i online prodajom još nenabavljene robe filtriranje asortimana jer trgovina ne može u ograničenim prostorima preuzeti sve veću i raznovrsniju ponudu proizvoñača reguliranje proizvodnje ograničavanjem nekorisnog umnožavanja tipova jednog te istog artikla razvijanje različitih vrsta roba jer trgovina ne obavlja više klasičnu kupoprodaju već gotovih proizvoda.2. Dopunske funkcije trgovine Uz navedene posredničke funkcije vezane za kupoprodaju već proizvedene robe. trgovina mora obaviti i niz dopunskih funkcija kojim čuva upotrebnu vrijednost robe.

a sve to s tendencijom poslovnog povezivanja i suradnje s proizvoñačima i s potrošačima.suzdržavanjem u nabavi roba snižavati cijenu .socijalna funkcija jer ističe meñuovisnost trgovine i općeg razvoja društva 12 .kulturna funkcija u smislu podizanja nivoa općeg obrazovanja i standarda stanovništva. razvijanu prikazivanju i nabavljanju različitih vrsta roba. u prenošenju informacija o iskazanoj potražnji kupaca. njenim funkcijama glasila bi: „Gospodarska djelatnost koja se sastoji u stalnom izboru. u količinama.“ Trgovina može i štetno djelovati i za proizvoñače i za potrošače umjetnim povećavanjem razlike u vrijednosti robe i to: .suzdržavanjem u prodaji povećavati cijenu Osim gospodarskih funkcija trgovine. na način. jer upoznavanjem potrošača s novim proizvodima razvija i nove potrebe . Definicija trgovine prema njenim funkcijama Definicija trgovine prema.2. kojima racionalizira cijelo gospodarstvo važne su i njene društvene funkcije: . uskladištenju i čuvanju zaliha roba koje su potrebne za prodavanje te preprodaji robe velikom broju pojedinačnih i organiziranih potrošača.1. na onom mjestu i u ono vrijeme koje odgovara njihovim zahtjevima.

U sustavu distribucije trgovine na veliko ne povezuje se samo proizvoñača sa trgovinom. 2. tj. sve aktivnosti koje su uključene u prodaju dobara i usluga stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu. Prva znači tijek od proizvoñača do trgovačkog poduzeća. Paralelno s razvojem trgovine odvijala se i podjela rada i socijalizacija u trgovini. nego i proizvoñača s proizvoñačem i trgovinu s trgovinom. Kriterij za svrstavanja trgovine u 13 . jer oslobaña proizvoñača i trgovce na malo velikog broja kontakata. Trgovinu na veliko čine sve aktivnosti koje se sastoje u nabavljanju robe radi daljnje prodaje u poslovne svrhe manjim prerañivačima i maloprodajnoj mreži te drugim trgovcima na veliko. a druga tijek od trgovačkog poduzeća do potrošača. usitnjenih transakcija. Veletrgovačku je fazu distribucije kod mnogih roba ili nemoguće ili neekonomično eliminirati.2. Trgovina na veliko i trgovina na malo S obzirom na mjesto trgovine u reprodukciji proizlazi i njena osnovna podjela na trgovinu na veliko i na trgovinu na malo. Preširoka poslovna orijentacija dovodi u pitanje efikasnost trgovine na veliko u odnosu na ostale moguće nositelje veletrgovinskih funkcija u kanalu. Naime. Slika 2. tj. Vrste trgovine Trgovina kao posrednička djelatnost nastala je i dalje se razvijala u funkciji nesmetanog funkcioniranja tržišnog mehanizma i optimalnog razvoja trgovinske mreže i kao takva prati razvoj proizvodnje i potrošnje. Zbog toga je trgovina na veliko manje ili više specijalizirana za odreñene robne grupe. prikazuje veletrgovinske veze i funkciju smanjivanja broja kontakata: P P P P P P P P P TV TM TM TM TM TV PR VP Trgovina na malo kao krajnji posrednik u kanalu pokriva maloprodajnu fazu distribucije. uspješnost i učinci trgovanja ovise i o velikoj specijalizaciji i podjeli rada.1.

robne burze. već namjena kupovine. robi kojom trguje Skupine se roba u prometu razvrstavaju u odreñene trgovačke struke. Zajednička se obilježja vanjske i unutarnje trgovine očituju i u: . a svaku u svoje podskupine.ekonomsko-političkim ograničenjima u svrhu kontrole vanjskotrgovinske razmjene (carine. 2. Takoñer i sve veća specijalizacija u gospodarstvu kao posljedica komparativnih prednosti. posebnoj dokumentaciji... kvote zabrane. dozvole) .trgovinu na veliko i trgovinu na malo nije samo opseg kupovine. zaključivanja kupoprodajnih ugovora i vršenja poslovnih transakcija . Trgovina i tržište Što je vaše tržište? Predpitanje ovom svakako bi bilo: tko ste uopće vi? Tržište je svugdje oko nas i dodiruje naše brojne životne trenutke. tj. Specifičnosti i razlike izmeñu unutarnje i vanjske trgovine uglavnom su u: . Unutarnja i vanjska trgovina Za razliku od unutarnje trgovine koja obuhvaća djelatnost trgovine unutar granica jedne zemlje. po svom sirovinskom sastavu iste ili slične. oznaka robe u prometu.4. metodama kalkulacija cijena . I nacionalna klasifikacija djelatnosti radi lakšeg bilježenja poslovnih pokazatelja u robnom prometu razvrstava robu na prehrambenu i neprehrambenu.organizacijskim oblicima tržišta kao što su sajmovi. voñenja trgovačkih pregovora.jednakom djelovanju ekonomskih zakon pri formiranju cijena . Unutarnja trgovina uvjetovala je razvoj društvenih proizvodnih snaga u okvirima pojedinih nacionalnih privreda.3. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja.visini troškova i rizicima poslovanja.različitim monetarnim sustavima . Popisom roba rasporeñenih u trgovinske struke dobije se nomenklatura.većoj teritorijalnoj udaljenosti . 2. Svaka branša obuhvaća robe koje su npr.tehnici trgovanja.2. vanjska trgovina izlazi iz državnog područja i obuhvaća razmjenu roba u usluga s inozemstvom. Razvojem društvenih proizvodnih snaga nacionalna tržišta postaju preuska te se povećava i meñunarodna razmjena raznovrsnih roba. poslovnog komuniciranja. aukcije. tj.kao i u drugim čimbenicima koji vanjsku trgovinu čine složenijom od unutarnje 2. dok mi predstavljamo sebe 14 . potiče razvoj dobro organizirane i ekonomski učinkovite unutarnje i vanjske trgovine.

Što znači definirati tržište jednostavnom formulom susreta ponude i potražnje za dobrima? Ono je ipak jedna suptilnija. Jednostavno rečeno. čimbenike proizvodnje. neidealno usklañeno prema ponudi i potražnji. Bez nas tržište ne bi postojalo. upravo kada taj isti poklon plaćamo. no zar se uzalud kaže da revolucija jede svoju djecu ili zar nije činjenica da je tržište dinamičko. a sve ovisno o okruženju koji uobličava trenutne odnose. Trgovina je evolucijski proizvod koji je u svoje procese uključio mnoge dijelove današnjeg tržišta. Danas tržište u procesu svoje evolucije razvija svoje alternativne pravce. Govoriti o tržištu. Naše predrasude treba pobiti već naša svakodnevna različita i promjenjiva razmišljanja i osjećaji koji ne provode ništa drugo već tržišna polazišta. Zanimljivo je da smo i mi za tržište isto tako i prijatelj i poznanik i neprijatelj ujedno. Spominjući tržište prve asocijacije vezuju nas na pojam trgovine koja je pak tek jedan dio složene cjeline. no ista i samo koristi. Nekada su primjerice tržišta bila strogo vezana za prostor. tržište je meñudjelovanje kupaca i prodavača sa ciljem odreñivanja cijene i količine ponuñenih proizvoda. odnose meñu sudionicima tržišne igre i ostale meñuzavisne elemente upravo znači ne govoriti o tržištu. promjenjivo. mijenja ga i biva sama mijena pod našim utjecajem. tražimo savjete o proizvodima koji nas zanimaju ili biramo poklon voljenoj osobi. no i u ovoj situaciji pronaći ćemo različita gledišta. prijatelja ili stranca. Potrošnjom možemo pobliže odrediti dvije osnovne vrste tržišta: tržište krajnje potrošnje i tržište poslovne potrošnje. Ono jest sredstvo. te od prijatelja očekujemo da dobronamjerno ispita nije li taj proizvod trenutno na akciji ili sniženju za gotovinsko plaćanje. proizvodnju. čime se ostvaruje izravna veza proizvodnje i potrošnje tržištu. Dakle. Tržište ja kao takvo i promjenjivo ovisno o utjecaju različitih čimbenika. eksperimentira i utvrñuje novosti u trgovanju. Njena uloga ostvaruje se veleprodajom i maloprodajom u okviru više i manje poznatih tržišnih institucija. Mi smo njegovi poznanici kada od njegova sudionika uljudno zahtijevamo ponudu. uvijek rado viñen gost. proces trgovanja odvijao se uz prisutnost kupaca i prodavača te naravno robe kao predmeta trgovine. Kupci i prodavači izmjenjuju ponude i upite elektronskim medijima. Kao kupac tu bismo trebali biti uvijek u pravu. Za postojanje tržišta više nije potreban izravan dodir sa robom već se sagledavaju uzorci. no istim je i ovijeno. Nama kao sudioniku tržišta bitno je na početku prihvatiti osnovno načelo u pokušaju ovladavanja bilo čim. odnosno prijateljstvo. ono jest okruženje. a to je upoznati ga. Pomislili bismo da smo kao kupac zaštićeni izlaskom na tržište te da nas ono uvijek želi primiti pod svoje okrilje te čuvati i paziti. Ne bismo bili ljudi kada ne bismo znali pokazati i svoje neprijateljsko lice. čak i kad ih dijeli samo par uličnih blokova. standardi i specifikacije. 15 . a opet pragmatična pojava koja je upletena u naš život. a ne spomenuti robu.kao poznanika. Svi mi koji se skrivamo iznad uvodno navedenih osjećaja prijateljstva i neprijateljstva dio smo tržišta krajnjih potrošača. Zaključak je jednostavan – podjela se temelji na uzroku zbog kojeg potrošači navedenih tržišta nabavljaju robu. Poznanstvo prerasta u nešto više. a posebno kada se radi o prekomorskoj trgovini osvajanju novih tržišta trgovina kao organizirani oblik distribucije značajno utječe na tržišnu svakodnevnicu.

tržište proizvoñača te na vladina i institucijska tržišta. Uloga posrednika ipak je iznimno značajna za egzistiranje ukupnog tržišta budući svojim djelovanjem premošćuje prirodni jaz proizvoñača i krajnjeg kupca usput osiguravajući mogućnost široj skupini pripadnika posredničkog društva da i sami predstavljaju krajnjeg kupca drugih ili identičnih vrsta roba. Poneke podjele grupiraju tržišta vlade i institucija u jedinstveno tržište – tržište ustanova dok preostala tržišta čine tržišta gospodarskih i krajnjih potrošača. no ne u zamjetnom broju. bolnice. Ovo tržište je takoñer zanimljiv mamac brojim ponuñačima no sama riječ neprofitna organizacija predstavlja problem u naplati prodane robe te se pristup ovom tržištu treba pomno promatrati. No po navedenom ne možemo očekivati da će krajnji kupac tražiti namještaj upravo odlaskom u navedene regije već će to obaviti za na to specijaliziranim mjestima koja će objedinjavati u svojoj ponudi odreñene grupe roba. kazališta. Imajući pak na umu činjenicu da je najjeftinija ponuda ne mora biti i najbolja ponuda. Tržište poslovne potrošnje dijeli se na tržište posrednika. Bez obzira na vrste podjela bitno je uočiti što su potrošačke potrebe te gdje se grupiraju kako bi znali razlučiti naše sposobnosti i manjkavosti u pristupu pojedinom potrošaču. tržište je institucijsko tržište kojeg čine organizacije koje nastoje postići dobrotvorne obrazovne i druge neprofitne ciljeve. Pojedinci i poslovne organizacije koje kupuju proizvode u svrhu stvaranja profita koristeći ih u proizvodnji drugih proizvoda ili u svojim svakodnevnim operacijama klasificirani su kao tržišta proizvoñača. Naravno. Kako bi olakšala nabavu spomenuta tržišta koncentriraju se u pojedinim mjestima čime smanjuju troškove i bivaju konkurentniji u daljnjem plasmanu svojih proizvoda. Posebno je navedeno i vladino tržište. tj. Pri tom se misli na tržište kojeg financira dobrim dijelom i sam prodavatelj dobara ili usluga izdvajajući razna davanja iz kojih se dalje nabavljaju potrebna dobra nacionalnih ili lokalnih uprava. Koliko je značajno dobro poznavati tržište u plasmanu proizvoda govori i činjenica da ukupno tržište obuhvaća i nama potpuno nezanimljivo tržište apsolutnih ne-potrošača gdje je za očekivati da će naši napori u plasmanu biti 16 . Kako je administracija u tim tijelima uvijek rastuća upravo tako se ponašaju i troškovi. Samo posredničko tržište i akumulira dio proizvodnje svojim uobičajenim zalihama te daje amortizirajući ton naglim promjenama u odnosima ponude i potražnje na tržištu. tj. njenim korištenjem u daljnjoj proizvodnji ili općenito u poslovanju.Nasuprot navedenom. Stoga zadovoljene potrebe krajnjeg potrošača biva omogućeno postojanjem tržišta posrednika koja ne utječe na karakteristike proizvoda ili to čini u manjoj mjeri. knjižnice. Stoga su takva tržišta i primamljiva no i osjetljiva u postupku nabave budući se šire interesi pravednog raspolaganja nacionalnom imovinom. Jedna od takvih pretpostavki su svakako i same tržišne institucije koje će olakšati ili otežati startne pozicije. Obuhvaća muzeje. dio proizvoda i zaobiñe tržište posrednika izravnim kontaktom krajnjeg kupca i proizvoñača robe. I konačno. potražnja za inim dobrima. unatoč mjerama opreza kontrolirati optimalnu nabavu i nije jednostavan zadataka. na tržištu poslovne potrošnje kupovina je popraćena daljnjom prodajom i doradom kupljene robe. Naravno osim naših karakteristika takav pristup ograničen je i nizom drugih pretpostavki koje će nas ometati ili pak pridonijeti jednostavnijoj djelatnosti.

Alokativna funkcija omogućuje rasporeñivanje traženih proizvoda i usluga na mjesta gdje su proizvodi traženi povezujući brojne proizvoñače i potrošače na najprihvatljiviji način. te izbjegavanja gomilanja zaliha nekurentne robe. istom strašću odvlači ka odmoru i noćnoj mori. 17 . ali samo do ekonomski prihvatljive i isplative razine kojom ćemo olakšati ili pak uopće onemogućiti penetraciju na tržište. odnosno počnemo spoznavati tržište i trgovati. Tržište istovremeno pomiruje dvije funkcije: selektivnu i alokativnu. tj. Krajnji rezultat je veća konačna usklañenost ponude i potražnje. Dakle unutar jednog tržišta skrivaju se dvije potpuno specifične vrste kao i na tržištu krajnje potrošnje gdje nije svejedno nabavljaju li se kratkotrajna ili dugotrajna potrošna dobra. Ukoliko se osjetimo preslabi za borbu s takvim vjetrenjačama preostati će nam stvarno tržište proizvoda koje se nalazi izmeñu nas i konkurencije. San je to bez skrupula prema vašim osjećajima ali i sa mnoštvom ugodnih iznenañenja ondje gdje ih ne očekujete. Ipak u segmentiranju bismo mogli otići toliko daleko dok ne pronañemo jednog čovjeka kao specifikuma ukupne grupe no i time otvoriti pitanje isplativosti projekta. Kako prodavati ruž za usne. Selektivnom funkcijom omogućuje se pravilan odjek uistinu traženih proizvoda od strane potrošača. Segmentacija tržišta svojom dubinom nam jasnije precizira sve detalje ciljnih skupina. Ovom funkcijom se i proizvodnja prilagoñava društvenim potrebama. kao što prije spavanja napravimo sve kako bismo si omogućili miran san. Utječe se na trženje optimalnim izborom robe. Secirati tržište da. odnosno ista se regulira optimalnim potrebama.nepotrebni jer primjerice ne smijemo razbacivati energiju prodavajući najnoviju muzičku liniju gluhim osobama. Na tom tržištu drijema naša radost i tuga u stalnoj mijeni sa promjenama raspoloženja naših potrošača. Upravo zbog toga i jest posebna draž pridobiti kupce na tržištu relativnih ne-potrošača budući takav rezultat zahtijeva izraziti napor uz niske izglede za uspjeh. njome se potvrñuje prihvatljivost robe koja se nudi. Stoga oprezno ali nadajmo se i zadovoljno spavajte. Ostatak tržišta obuhvaća i jedan dio apsolutnih nepotrošača koji su misao vodilja svih naših konkurenata pa tako i nas samih. dopustimo si da utonemo u isti. te otvara uvijek nove spoznaje manje ili više učinkovitih u osvajanju istih. Radi se o neosvojenoj grupi potencijalnih potrošača. Tako je i tržište poslovne potrošnje moguće podijeliti na tržište opreme i alata te tržište materijala. San je to i koristan vašem tijelu no i uvijek spreman da vas prevari prije jutarnjeg buñenja za važan poslovni sastanak. I potom. mineralnu vodu ili pak automobile ili bijelu tehniku sasvim je različito pitanje. No ovaj san usnimo otvorenih očiju jer je varljiv po svojoj naravi.

kao glavna djelatnost odvija prodaja robe na malo krajnjim potrošačima i drugim kupcima. Stoga se kao nositelji trgovinske djelatnosti pojavljuju: a) Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe b) Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji robe 2. Trgovačka 18 . željeza.1. Kao izvršni podsustavi poduzeća.za promet robe na malo tj. prodajna skladišta osnivaju i proizvodna poduzeća. trgovinska predstavništva. Veleprodajna poduzeća zbog ostanka u kanalu prodaje proširuju svoje usluge osnivanjem veleprodajnih samoposluživanja za robu široke potrošnje za manje trgovce na malo i velike potrošače. ne posluju samostalno u svoje ime i za svoj račun (npr. otkupne stanice i slično . a naplaćuje preko matične organizacije. Subjekti trgovinske djelatnosti Subjekti trgovinske djelatnosti su trgovačka poduzeća čija glavna djelatnost uključuje kupovinu prenosivih roba i njihovu preprodaju i/ili obavljanje trgovačkog posredovanja. Člankom 16. U prodajnim se skladištima roba samo uz veće ili manje prodajne usluge pakiranja. prodavaonice. Zakona o trgovini odreñeno je posredovanje u trgovini kao jedan od oblika trgovačke djelatnosti. Poslovne jedinice trgovačkog poduzeća nemaju status pravne osobe. tj. administrativnim. Otkupne stanice značajne su i kod otkupa sekundarnih industrijskih sirovina. osim ako istodobno nisu i poduzeća ili trgovačka radnja. ovisno o tipu trgovačkog poduzeća poslovne jedinice. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe ostvaruju svoju djelatnost na tržištu preko svojih poslovnih jedinica kao tržišnih mjesta. virtualno. Prodajna skladišta osnivaju trgovinska poduzeća na veliko u većim industrijskim. Kako bi proširili kanale prodaje i što brže prodali vlastite proizvode. starog papira. stakla. na daljinu.2.5.promet robe na veliko tj. različite usluge izmeñu prodavača i kupaca robe. prodajni uredi. mogu biti prostorno i tehnički oblikovani za: . dopreme i slično izdaje. Ako se roba prodaje na malo posebno se evidentira. Prodavaonica kao najbrojnija vrsta poslovnih jedinica je obračunska ili samostalna organizacijska jedinica poduzeća ili fizičke osobe kojoj se u izdvojenim prostorijama u sastavu nekog trgovinskog centra ili pojedinačno razmještenima. U našim krajevima zbog nepostojanja burze poljoprivrednih proizvoda veliku važnost imaju ne samo za prerañivače već i za poljoprivredna poduzeća i individualne poljoprivrednike jer otkupom garantiraju sigurnost prodaje. utovara. prometnim centrima gdje su zbog koncentracije potražnje mogućnosti prodaje na veliko veće. prodajna skladišta. trgovačkim. Otkupne stanice osnivaju poduzeća koja se bave trgovinom poljoprivrednih proizvoda i za razliku od ostalih poslovnih jedinica trgovine na veliko bave se samo nabavom. prilikom plaćanja).5.

zaključivanje kupoprodajnih ugovora i slično. Trgovačka mreža Ukupnost poslovnih jedinica pojedinog trgovačkog poduzeća čini njegovu mrežu. 2. Uvoñenjem elektronike u prodajne i skladišne objekte utjecaj trgovačkih poduzeća postaje sve djelotvorniji. .2.veličinom prodajne površine po jednom stanovniku .5.brojem prodavaonica na 1000 stanovnika . a trgovačka poduzeća vodeći računa o razmještaju i lokaciji poslovnih objekta. uloga trgovačke mreže u realizaciji proizvoda i kontinuiranoj opskrbi stanovništva i drugih potrošača sve je značajnija. Nedovoljna propusna moć kanala distribucije zbog slabe tehničke opremljenosti trgovačke mreže usporava cirkulaciju robe od proizvoñača do potrošača. osiguravaju rentabilno poslovanje. s druge privlače kupce i povećavaju promet. Razvijenost trgovačke mreže. Ovisno o ovlastima obavljaju niz komercijalnih i administrativnih poslova vezanih za istraživanje tržišta. a ukupnost poslovnih jedinica za trgovinu robom na odreñenom području čini trgovačku mrežu tog područja. Porastom životnog standarda od trgovine se kao posredničke djelatnosti sve više traži: .brojem stanovnika po jednoj prodavaonici . njihovoj svrsi i kapacitetu unapreñuju svoju trgovinsku mrežu. u raznovrsnost asortimana s jedne strane povećava troškove trgovine.usluga u svako vrijeme. osobito robe široke potrošnje. uključujući i objekte za čuvanje i fizičku distribuciju robe iz kojih se ova mreža napaja.predstavništva većih trgovačkih poduzeća na veliko u većim trgovinskim i industrijskim središtima osiguravaju stalan priljev informacija o ponudi i potražnji i mogućnost brzog reagiranja na tržišne promjene. tj. Kapacitet pojedinog trgovačkog poduzeća i njegova uloga na tržištu ovisi o razvijenosti njegove prodajne mreže. Putem mreže realizira se najveći dio trgovine robom. posebno maloprodaje odreñena je: .prisutnost na svakom mjestu. . 19 . Navedeni zahtjevi potiču širenje i približavanje trgovačke mreže.ostvarenom prodajom po kvadratnom metru prodajne površine Zbog toga trgovačka marža ima svoje mjesto u planovima gospodarskog i urbanističkog planiranja. a time i ponude.raspolaganje svakom robom. Iako ulaganje u širenje i modernizaciju trgovinske mreže. Porastom proizvodnje.

ali i mogućnosti nabave. Tako robna kuća kao poslovna jedinica trgovačkog poduzeća za neprehrambenu robu može obogatiti svoju robu i odjeljkom prehrambene robe. ne modificiraju se u svojoj prirodi. Raznovrsna trgovačka poduzeća mješovitog tipa česta su u manjim mjestima. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini Trgovinske organizacije predodreñene su: . a oni ovise o izabranom predmetu poslovanja.subjektima koji ih slijede u prometnom procesu 3. razmjeravanje. načinu izrade i namjeni iste ili slične. odnosno nove trgovinske struke. 20 . Te robe samo su predmet rukovanja i pakiranja. odvajanje miješanje. . .1. ali potpuna univerzalnost i zastupljenost svih robnih skupina se ne primjenjuje. prepakiranje.za trgovinu prehrambenom robom . čišćenje. sastavu ili obliku. Trgovačka poduzeća sve se više programski oblikuju prema novim potrebama potrošača i tako nastaju nove kombinacije prodajnih programa. Ovisno o tome razlikuju se mješovita i specijalizirana trgovačka poduzeća. Mješovita trgovačka poduzeća imaju prednost za potrošače u potpunoj opskrbi na jednom mjestu.subjektima koji im prethode. a za poduzeće u smanjenju utjecaja sezonske potrošnje na ukupan promet robe. Na izbor struke i asortimana utječu kupci. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama Trgovačka poduzeća i njihove poslovne jedinice razlikuju se po odabranim sadržajima s kojima posluju.1.1. lokacije prodajnih objekata. sortiranje.za trgovinu neprehrambenom robom Ovakva stroga podjela u praksi ne postoji jer veće prehrambene prodavaonice proširuju svoj asortiman i drugim proizvodima dnevne potrošnje. 3. Trgovačka struka je skup roba koje su po svome sastavu. Skladištenje. razvrstavanje. Programi proizvodnje. dakle ne utječe na temeljne osobine robe. dotjerivanje. označavanje ne smatra se doradom ili preradom robe. a time i potrebe potrošača sve se više mijenjaju. s malim brojem potrošača i malim prometom robe jer specijalizacija poslovanja nije moguća. Mješovita trgovačka poduzeća Mješovita trgovačka poduzeća posluju robama raznovrsnih struka.vrstom robe kojom posluju. a sve češće i povremene potrošnje.količinom robe kojom posluju. .3. Uglavnom se podjela svodi na poduzeća: .

a manje opreme. Uzak asortiman u tim poduzećima proširuje se dopunskim prodajnim programom oblikujući tako ponudu prema odreñenim krugovima potreba potrošača koji su meñusobno povezani. domovi) i . skladištenju tog asortimana.2. U velikim središtima gdje je promet robe velik poslovanje trgovačkih poduzeća pojednostavnjuje se njihovom specijalizacijom po trgovačkim strukama. 21 . Takoñer imaju relativno malo kupaca.2. Na primjer. 3.institucionalnim ili profesionalnim korisnicima (bolnice. .2.stjecanje povjerenja trgovaca na malo i drugih kupaca.pregovaranja za ostvarivanje najpovoljnijih uvjeta nabave. Veće mogućnosti specijalizacije postoje u trgovini na veliko i u prometu reprodukcijskog materijala. po namjeni robe. premošćivanju sezonskih varijacija kod nekih roba. hoteli.iz uvoza i . Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja 3. Uglavnom su to isti kupci ali u velikim količinama.drugim trgovcima na veliko u poslovne svrhe. Takva specijalizacija uvjetovana je specijalizacijom kadrova jer je potrebno temeljito poznavanje odreñene robe. U prometu robe za osobnu potrošnju te se mogućnosti manje jer potrošači žele sve bogatiji asortiman robe na jednom mjestu.maloprodavačima .od proizvoñača . Specijalizacija može biti šira ili uža. trgovačka poduzeća sportskom opremom mogu se ograničiti na sportsku obuću. Trgovačka poduzeća na veliko kontinuirano nabavljaju robu (pojedinačno ili kombinirano ovisno od specijalizacije): .3.1. U poslovanju su im važne vještine poput: . Veleprodajna poduzeća su u pravilu manja jer trebaju manja ulaganja u osnovna sredstva i manje zaposlenih za odreñeni obujam poslovanja nego što to trebaju trgovci na malo. Trgovačka poduzeća na veliko Trgovačka su se poduzeća na veliko pojavila u vrijeme usitnjene i ekonomski slabe maloprodajne mreže u svrhu sabiranja i kompletiranja potrebnog asortimana koji su detaljisti tražili. Specijalizacija proizvodnje utječe i na specijalizaciju u prometu robe.daljnjim prerañivačima . i drugih sličnih poslova. Specijalizirana trgovačka poduzeća Specijalizirana trgovačka poduzeća ograničavaju svoje poslovanje na promet odreñene robe na promet odreñene trgovinske struke ili na promet odreñene namjene.1.od drugih veletrgovaca i preprodaju uglavnom u velikim količinama .

držanjem zaliha. smanjujući im troškove zaliha. . . već samo informacijske i novčane jer im je cilj zaračunati razliku u cijeni. a prodaja je za gotovinu. podmiruju i potrebe kupaca pojedinaca. davanjem kredita i dostavama prema potrebi. velikih potrošača.kada financiraju svoje kupce prodajom na kredit. 22 . pružanje promotivnih usluga naročito unapreñenjem prodaje. a trgovcima na malo omogućuju kupnju u potrebnom vremenu. obrtnika. . redukcijom vremenskog posredovanja kao i manipulativne funkcije isporuke smanjuju investiranja u skladišne kapacitete i opremu . .Trgovačka poduzeća na veliko predstavljaju jednu razinu više u kanalu distribucije izmeñu proizvoñača i krajnjih potrošača. Uloga trgovačkih poduzeća na veliko postaje sve manja: jer se na strani prodavatelja javljaju veliki proizvoñaču koji mogu organizirati svoju maloprodajnu mrežu. podučavanjem prodajnog osoblja.kada kupcima omogućuju kupnju u manjim količinama. tzv. .kada osiguravaju bržu isporuku. . bez preuzimanja fizičkih tokova robe. cijenama.u tranzitnoj trgovini. postupcima konkurenata pružaju transparentnost tržišta nabave.većim angažiranjem u opskrbljivanju proizvoñača sirovinama i drugim repromaterijalom.modernizacijom poslovanja primjenom suvremenih i racionalnih metoda prodaje npr: Cash&Carry kao prodajno skladište samoposlužne veletrgovine eliminira funkcije poput prodaje na kredit i otprema robe. prikupljanje narudžbi kupaca prosljeñuju proizvoñačima koji realiziraju i funkciju isporuke robe kupcu. jer se trgovačka društva na malo udružuju i s velikim narudžbama izravno povezuju s proizvoñačima. te je njihova korisnost u podmirivanju potreba trgovine na malo i velikih potrošača opravdana. Zbog ovog razloga i sve veće konkurencije trgovačka poduzeća na veliko traže izlaz: . .kada su u stanju formirati asortiman za svoje kupce i osloboditi ih velikog broja kontakata s raznim specijaliziranim proizvoñačima. Svojevrsni su i angrodetaljisti jer osim što su bitni kao dobavljači u opskrbi trgovaca na malo. hotela.kada na tržištu ima mnogo malih detaljista koji s malim narudžbama se ne mogu pojaviti izravno kod proizvoñača. a i rizik koji može nastati gubicima na robi ili zbog zastarjelosti.kada na tržištu ima mnogo manjih potrošača. . .kada trgovcima na malo pružaju pomoć u poslovanju npr. restorana.kada drže robu na zalihama. . kupac sam otprema robu.kada svojim kupcima dajući informacije o novim proizvodima.

Utjecaj sve brojnijih i složenijih proizvoda reflektira se u razvoju specijaliziranih veletrgovačkih poduzeća. Zbog takvog položaja u društvenoj reprodukciji.veletrgovci s dostavom (ambulantna prodaja) koji obilaze supermarkete. . restorane. 23 . proglašenje komisionara poreznim obveznikom PDV-a (komisionar na tržištu nastupa u svoje ime. male prodavaonice mješovite robe. . isključivanje svakog čekanja na robu jer sam vrši dostavu. . povezujući proizvoñače i potrošače i usklañujući njihove česte suprotne zahtjeve i interese svojevrstan su barometar za registriranje svih promjena u opsegu i strukturi ponude i potražnje na tržištu. Zagreb je potencijalno veliko tržište sa skoro stotinjak tisuća manjih pravnih osoba i obrtnika. hotele i slično opskrbljujući ih prema potrebi. a i bez priručnog skladišta ako su u blizini. 3. .2.Najveća prednosti trgovaca na malo su: manje angažiranje obrtnih sredstava jer posluju s minimalnim zalihama.2. odbacuje kao nepraktična zbog verižnog učinka PDV-a izmeñu komisionara i komitenta.sustavom franšizinga. Koliko je ovaj tip trgovine na veliko povoljan za odreñene kategorije kupaca govori činjenica da ga koriste METRO (jedan od najvećih europskih trgovačkih lanaca) kao i austrijski Segro.regalni trgovac s unajmljenim regalima ili prodajnim površinama u prodavaonicama koji sami opskrbljuju i tako provode svoju marketinšku koncepciju sve do konačnog potrošača .otvaranjem vlastite maloprodajne mreže. Prodaja robe na malo za treće osobe javlja se uglavnom nakon uvoñenja PDV-a jer se do tada uobičajena komisijska prodaja robe na malo. a za račun komitenta). Ostale promjene u trgovini na veliko proizlaze iz promjena u samim proizvodima ili iz tehnoloških poboljšanja u distribuciji.užim povezivanjem s manjim brojem detaljista u dobrovoljne lance. ne postoji ograničenje za kupovinu minimalnih količina kao kod klasične trgovine na veliko. Prema Zakonu o trgovini. Kod veletrgovca zapažene su tendencije specijalizacije i produbljivanje asortimana kako bi njihove usluge maloprodavačima bile kompletnije i kvalitetnije.veletrgovci putem pošte posluju preko kataloga koje dostavljaju maloprodavačima ili velikim potrošačima: . Trgovačka poduzeća na malo Trgovačka poduzeća na malo obavljaju neposrednu distribuciju robe krajnjim kupcima. trgovina na malo obuhvaća sve jedinice čija se gospodarska djelatnost sastoji od prodaje robe za vlastiti račun ili za račun trećih osoba direktno stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu.

udruženja nezavisnih trgovaca i .izravno iz uvoza. Simultano tome njihov se broj može i smanjiti zbog sljedećih razloga: .na veletržnicama. . Maloprodajnu djelatnost trgovačka poduzeća na malo obavljaju u različitim poslovnim jedinicama polazeći od potreba i zahtjeva krajnjih potrošača.emigracije stanovništva s odreñenog tržišnog okruženja. .migracije stanovništva u nova područja. Broj maloprodajnih objekata porastom obujma proizvodnje i potrošnje uglavnom je u stalnom porastu.pravnim osobama (obrtnicima.Sve maloprodajne jedinice na nekom području čine maloprodajnu mrežu. .despecijalizacije i razvoja objekata za masovnu prodaju.razvoja mnogofilijalnih sistema maloprodaje i ostalih oblika kooperacije i integracije u cilju postizanja prednosti ekonomije masovne prodaje. Zbog toga su inovacije u maloprodaji 24 . . Raspored i struktura mreže jednako je važna za opskrbu potrošača kao i za ekonomično i rentabilno poslovanje trgovačkih poduzeća.lakoća ulaska na tržište i težnja za neovisnošću. .u C&C skladištima. Gravitacijsko područje mreže. Trgovačka poduzeća na malo nabavljaju robu: . . Kako je ključni element odreñenja trgovine na malo korisnik usluge. ustanovama) u obliku sitnih nabavki. .nezavisni neudruženi trgovci.u distributivnim centrima.integrirani oblici trgovine na malo.porasta broja stanovnika i njihove kupovne moći. u širem pristupu kod trgovine na malo podrazumijevaju se i aktivnosti pružanja usluga čije poslovne jedinice obogaćuju prodajnu mrežu. Na maloprodajnom tržištu razvijenih zemalja sreću se tri grupe organizacijskih oblika maloprodaje s manjim ili većim brojem organizacijskih podvarijanti. a prodaju je u malim količinama: . Tržište maloprodaje je oduvijek bilo mjesto gdje je konkurencija najviše dolazila do izražaja. . .izravno od proizvoñača.od trgovačkih poduzeća na veliko..potrošačima i . To su: . .specijalizacija i trgovina na malo. .značajnog porasta troškova poslovanja u maloprodajnim objektima u gradskim sredinama itd. . zemljopisno područje odakle dolaze potrošači odreñeno ja gravitacijskim područjima prodajnih objekata. ali i utjecajem drugih faktora: . Poslovne jedinice organizacijski se mijenjaju prilagoñavajući se tržišnim potrebama u formi načinu i metodama prodaje.

daljinsku maloprodaju u kojoj tog susreta nema. Robne kuće kao vodeći prodajni objekt s više specijaliziranih odjela nastoje što potpunijim (širokim i dubokim) asortimanom privući kupce. Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti mješoviti. broj zaposlenih. Maloprodaja tako postaje najdinamičnija pojava u kanalu distribucije. Razvrstavanje maloprodajnih poslovnih jedinica prema nekim obilježjima Zbog nepostojanja kategorizacije maloprodajnih objekata prema jasnim i čvrstim kriterijima kao u zapadnim zemljama vezano za veličinu prodajnog prostora. robne kuće.1. veličina parkinga i slično razvrstali smo objekte prema uobičajenim obilježjima: a) maloprodaja u maloprodajnim objektima (tzv. 25 .2. opremljenosti i sadržaja za privlačenje kupaca te su upale u krizno razdoblje još početkom 80-tih godina. broj artikala. specijalizirani sa užim i dubljim asortimanom (šira i uža specijalizacija. Pravne i fizičke osobe registrirane za trgovinu na malo mogu obavljati trgovinu na malo u prodajnim prostorijama kao i izvan tih prostorija ako su za takav način prodaje ispunjeni propisani uvjeti prema pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije gdje se obavlja unutarnji promet roba i usluga i ako postoji odobrenje nadležnog tijela lokalne samouprave. Pojava suvremenijih i racionalnijih oblika prodavaonica prisilila je i robne kuće na nov način organiziranja kao: . u vidu zajedničke robe s jedinstvenim tržišnim nastupom i širokom paletom usluga. Klasične robne kuće nisu ulagale u inoviranje i osvježavanje oblika ponude.3. i b) maloprodajnu van maloprodajnih objekata sa i bez posredstva prodavača. susretnu maloprodaju u kojoj dolazi do susreta prodavača i kupca bilo u maloprodajnom objektu ili izvan njega i na tzv.udruženje specijaliziranih prodavaonica u vlasništvu različitih poduzetnika tj. 3. drogerije). Maloprodaja se može podijeliti i na tzv.rezultat stalnih pokušaja smanjivanja troškova prodaje ispod razina troškova svojih konkurenata.3.3. 3. s širim ili užim asortimanom (diskonti. Klasifikacija maloprodajnih objekata 3. te se u razvijenim tržišnim ekonomijama dogañaju revolucionarne promjene u organizaciji i funkcioniranju maloprodaje. ne smanjujući kvalitetu usluge. strukovne i specijalizirane prodavaonice). Stacionarna). Visoke tehnologije omogućuju nove načine prodaje robe široke potrošnje.

nude robu jedne ili manjeg broja meñusobno povezanih trgovačkih struka. Dragstore kao suvremeni oblik prodavaonice mješovite robe s najduljim radnim vremenom i na mjestima veće koncentracije ljudi tokom cijelog dana. veće su prodajne površine. ali ga još dublje raščlanjuju. slastice i niz proizvoda impulzivne kupnje. Grañevinski objekti trgovačkog centra čine jednu arhitektonski zaokruženu cjelinu predviñenu urbanističkim planovima. u svom asortimanu osim drogerijske robe (lijekovi. Broj specijaliziranih prodavaonica s dubokim asortimanom raste zbog otvaranja trgovačkih centara sa širim gravitacijskim područjem i koji u svom sastavu uz jednu ili dvije robne kuće imaju i veći broj specijaliziranih prodavaonica kao i razne uslužne i obrtničke prostore. broju robnih linija kao širini asortimana i izboru proizvoda unutar linije kao dubini asortimana mogla prikazati kao na slici 3: 26 . robnih kuća ni po veličini ni po asortimanu. knjige. Diskontne prodavaonice mješovitom robom (nude i prehrambenu robu). dio asortimana strukovne prodavaonice. već kao manji robni centri veličine 1500-2500 m2 ili 2500-4000 m2. Strukovne prodavaonice (kao šira specijalizacija). zabavu i dobar savjet. Ova bi se podjela prodavaonica prema asortimanu tj. a često u posebnom odjelu i ugostiteljske usluge. uglavnom artiklima koji se brzo obrću. a specijalizirane prodavaonice (kao uža specijalizacija). kozmetika…) nudi i časopise. artikle za poklone. igračke. novine. Većina naših tzv.- tematske i specijalizirane robne kuće koje zajedničkim atraktivnim izlaganjem sličnih ili u primjeni vezanih proizvoda privlače kupce koji sve više traže inspiraciju. Povoljnim nabavkama i reduciranom uslugom provode agresivnu politiku cijena. ne bi se mogle kategorizirati kao robne kuće.

posluživanja i plaćanja izmeñu kupca i prodavača U ovu skupinu spadaju klasične prodavaonice u kojima je roba dostupna samo uz pomoć prodavača.informativna i prodajna funkcija ambalaže.(u specijaliziranim prodavaonicama pri prodaji tekstilne robe. namještaja). a prodavaču se obraća po potrebi. Najčešći oblici samoposluživanja su: .Hipermarket.snaga kupovne moći stanovništva. načinu uspostavljanja kontakta. .razvijenost industrije materijala za pakiranje proizvoda. te u vidu saomoposluživanja. Prodavaonice benzinski postaja Specijalizirana prodavaonica Uzak asortiman 3. (broj zaposlenih i do 50. kupac sam bira robu. a predaju robe kupcu i naplatu uz savjetodavnu funkciju obavlja prodavač. . uz prehrambeni asortiman jednu trećinu ukupnog prihoda čini neprehrambena roba široke potrošnje.3.Superet kao mala prodavaonica uglavnom prehrambene robe do 10 zaposlenih.2.Supermarket s prodajnom površinom preko 400m2. .odgovarajuće oblikovanje i pakiranje proizvoda. . knjiga. kao najveća samoposlužna prodavaonica i s velikim udjelom neprehrambene robe. . Klasifikacija prema metodi maloprodaje tj. parking i niže cijene). kupac se sam poslužuje i sam nosi robu na naplatu. Butik. najčešće prodavaonica u susjedstvu za kupce koji žele brzu kupovinu blizu kuće i prilagoñeni asortiman.Širok asortiman Diskontne Trgovački centar i prodavaonice robna kuća Plitak asortiman Dubok asortiman Dragstori. s velikim parkingom na perifernim jeftinijim lokacijama 27 .bogatstvo ponude trgovačke robe. . Ključne pretpostavke u ostvarivanju prednosti suvremene maloprodajne tehnologije u odnosu na klasičnu maloprodajnu tehnologiju su: . suvremene prodavaonice u vidu: samoizbora tj. tj. veći broj blagajni.

.veći prodajni objekti. 28 . Suvremeni oblici maloprodaje ostvaruju veću produktivnost rada zbog manjeg broja zaposlenih u odnosu na broj kupaca i zbog bolje iskorištenosti prostora jer prodajno aktivne police zamjenjuju pultove s prodavačima.kada postoje izrazito sezonske oscilacije potražnje i drugi kratkoročni ciklusi prodaje (turistička sezona).Vertikalna i horizontalna koncentracija stvaraju uvjete za ubrzano osuvremenjivanje prodajnog procesa. Poslovne jedinice veće prodajne površine imaju iste prostorne pretpostavke za postizanje ekonomije veličine i osnove za uvoñenje sve suvremenije maloprodajne tehnologije. koncentracija maloprodaje je rezultirala navedenim oblicima prodaje.uz niže fiksne troškove.kada su kupovne navike potrošača povezane s odreñenim prostornim ili vremenskim zahtjevima potrošača. 3. selektivnim pristupom s malom prodavaonicom iz susjedstva može se u konačnici postići rezultat na razini velikog centra.snažna trgovačka poduzeća.kada su prodajne mogućnosti na odreñenom tržištu ograničene i veća trgovačka društva ne bi mogla rentabilno poslovati. . u pravilu samoposlužni maloprodajni objekti odgovaraju potrebama masovne proizvodnje koja zahtjeva i masovnu potrošnju. Zbog toga se smanjuje apsolutni broj prodavaonica uz istovremeno povećanje veličine prodajne površine tj. . Novije su inicijative samoposluživanja prateći trendove u promjeni ponašanja potrošača supermarketi na postajama i lukama benzinskim stanicama te u velikim poslovnim zgradama.kada se radi o ponudi brzo kvarljivih proizvoda ili proizvoda u kojih je modni faktor odlučujući pri odluci o kupnji. što veća trgovačka poduzeća ne mogu pratiti. Na taj način veliki suvremeni. . veći promet i veći obrtaj robe što omogućava niže cijene. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih objekti s malim opsegom prodaje objekti s masovnim opsegom prodaje Isplativost pojedinih prodavaonica s manjim prometom zbog minimalnih troškova održavanja i zaposlenih u nekim slučajevima može biti i bolja od onih s većim prometom.razvijena podjela rada i specijalizacije zaposlenog osoblja.3. a to su: .3. . Takoñer neke tržišne situacije omogućavaju veću efikasnost manjih prodajnih objekata: .

Pronalaženjem organizacijskih oblika trgovine.Fleksibilnim poslovanjem.mala marža – visoki koeficijent obrtaja . ali time i troškove. . te izlaze iz sfere diskontne prodaje. To otvara prostor novim ponuñačima s istom prodajnom strategijom niskih cijena. reduciranjem marže i nabavom uz niže troškove. . prostornim.selekcijom asortimana na proizvode čija se kvaliteta uklapa u odreñeni raspon cijena. b) Prema odnosu cijena i usluga .4.jeftinijoj lokaciji i skromnijem interijeru. bržim prilagoñavanjem asortimanskim. a u trgovini na veliko Cash&Carry. . Strategijom urbanističkog planiranja se u najrazvijenim europskim zemljama istiskuju veliki prodajni kapaciteti na periferiju. specijaliziranih trgovina i očuvanje tradicionalne gradske jezgre.redukcijom u promociji Nastoji se reducirati troškove trgovine po jedinici prodaje proizvoda. . Strategijska podjela maloprodajnih objekata a) Prema odnosu marže i koeficijenta obrtaja robe: .ograničenoj usluzi. Ali u nastojanjima za povećanje prometa trgovci šire asortiman i povećavaju usluge.selekciji asortimana prema obrtaju. zasnovanih na: . veći suvremeni maloprodajni objekti i lanci prodavaonica s većim opsegom prodaje ugrožavaju njihovu sigurnost snižavanjem cijena. te je najveća ušteda u diskontu manji broj zaposlenih.velika marža – mali koeficijent obrtaja Ovdje je pitanje hoće li prodavaonica manjom maržom ostvarivati veći obim prometa i tako u konačnici ostvariti veću masu razlike u cijeni ili obratno. Time se ostavlja prostora za razvoj malih. Ova je 29 . te popustima i nižim cijenama ostvariti veći obrtaj i povećati tržišnu konkurentnost. 3. Bez obzira na lokalne i druge prednosti malih prodajnih objekata. i vremenskim zahtjevima kupaca kao i neposrednijim kontaktima. U diskontnim je prostorima roba na paletama ili kutijama.diskontne prodavaonice i . manji objekti mogu povećati i rentabilnost svog poslovanja. .prodaji većih tvorničkih pakovanja .selekciji asortimana prema vrsti robe koje traže manje usluge ili koje same sebe nude na prodaju.prodavaonice s kompletnom uslugom. odakle je kupci uzimaju. Izrazit primjer oblika prodaje koji se temelji na redukciji funkcija trgovine u maloprodaji je diskontna prodaja.

. prehranu u restoranu švedski stol i sl. . Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi Ovu skupinu ovisno o organizacijskoj strukturi–vlasništvu dijelimo na: . Kada je uspostavila visoki tržišni udio. sezonska potražnja pojačana. izravnim obraćanjem pravim kupcima te može osigurati velike prodajne uspjehe.nezavisne.Putem telefona. te je kompanija morala iznaći nove načine kako izaći iz tih slabosti.lanac prodavaonica. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje Ova podjela posredstvom prodavača prodaja može biti: . Nakon intenzivnog investiranja. . uredila je prodajna mjesta i proširila ponudu na ostale proizvode. sajmovi i pored tehnoloških mogućnosti komuniciranja dobivaju novi zamah jer su: .1. omogućava bez većih ulaganja u fiksne troškove brzu opskrbu jer po unaprijed utvrñenom planu.5.5. obilazi mjesta gdje je: ponuda odreñenog asortimana manja. u stanu potrošača.franšizne organizacije.Na tržnicama na malo kao organiziranim i ureñenim. .jedini koji okupljaju dobavljače konkurente stručnjake komercijaliste. Za predstavljanje najnovije ponude roba.Akvizicijska prodaja koja se organizira kao prodaja od vrata do vrata. povrat na kapital se smanjio i poduzeće je postalo veliko i nefleksibilno.zakonitost u promjeni maloprodajnih objekata u literaturi poznata kao „kotač maloprodaje. . .“ Robna kuća“ IKEA“ je dobar primjer jer je na početku imala vrlo jednostavan namještaj koji je kupac spajao.dobrovoljni lanci.U kioscima i na klupama izvan tržnice prema odobrenju nadležnog tijela lokalne samouprave. 30 . Podjela prodaje robe na malo izvan prodavaonica 3. a to joj je omogućilo ponuditi nisku cijenu. Tržnica mora imati rashladni i skladišni prostor za čuvanje robe.Ambulantna prodaja u vidu pokretne prodavaonice. prigodna prodaja kao priredbe. slabije razvijena maloprodajna mreža. raspolaganjem baze podataka. uličnih prodavača s kolicima i slično. usluga i informacija. . Počela je nuditi nove proizvode. sajmovi izložbe. 3. otvorenim ili zatvorenim mjestima na kojima se individualnim potrošačima prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

Ovdje je izravna veza prodavača i kupca. kao i navike kupaca. npr.2. 3. Interaktivno se trguje s kupcem preko njegovog osobnog računala. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja) Preko pošte slanjem prospekata. npr. većih robnih kuća i strukovnih prodavaonica. virtualni kataloško-izložbeni saloni i sl. - - Način i sadržaj televizijske kupoprodaje može biti: . vlasnika TV prijemnika koji telefonom ili računalom uručuje narudžbu. manji problemi lokacija). primaju se telefonom ili putem informatičke mreže.te je sve više maloprodajnih tvrtki uvidjelo kako putem Interneta mogu povećati promet ( šire gravitacijsko područje). Sustav kataloške prodaje putem pošte ima dugu tradiciju i odupire se ekonomskim recesijama bolje od drugih oblika maloprodaje iako su troškovi i rizici veći. virtualna prodavaonica. Narudžbe stižu poštom. naročito početni.samo kraći promidžbeni spot.putem Interneta. čuje. oglasa kao oblik izravne prodaje razvija se zbog mogućnosti čuvanja adresa na računalu po ciljnim grupama kupaca. Sve europski prodajni kanal. manje zalihe. novim ili potencijalnim kupcima. s mogućnošću demonstracije ponuñene robe namijenjene masovnoj potrošnji. Isključenjem usluga tj. a ovisi o kreativnosti pošiljke i kome se šalje tj. osjeti. poznatim.5. Asortiman mogućih proizvoda se sve više širi. Putem televizije.DRTV (Direct response television). .- jedini instrument marketing miksa koji omogućava da se proizvod vidi. Naime. Javna dražba i slično. osim što omogućuju komoditet kupcu pri izboru i naručivanju.putem automata na mjestima veće koncentracije mogućih potrošača i s danonoćnom opskrbom. Preko kataloga npr. a nova prodajna strategija u okviru ovoga načina prodaje je ponuda isključivo novih proizvoda kojih još nema u prodavaonicama. živoga rada uštede su znatne.kao informativno-promidžbeni program za predstavljanje i upoznavanje proizvoda. pokrivaju i ona tržišta koja su maloprodajnoj mreži ekonomski neisplativa. . .program i prodaja u živo uz prijenos putem specijaliziranih TV kanala. Proizvodi se dostavljaju ambulantno ili poštom. smanjiti troškove (manje zaposlenih. Kataloškom prodajom širi se tržište bez investicijskih ulaganja u prodajne prostore. . Alternativnim oblicima trgovine roba je kupcu u svakom trenutku i na svakom mjestu dostupna. direktnom 31 .

manji utjecaj sezonskih i drugih tržišnih oscilacija. . . Njihova je pojava uvjetovana izbjegavanjem suvišnih posrednika. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti) Većina trgovačkih poduzeća obavlja grosističku i detaljističku djelatnost istodobno.povećavanju opsega poslovanja.koncentracija i internacionalizacija kao ključni trendovi razvoja maloprodajnih kapaciteta. .virtualno tržište (virtualne prodavaonice). Postojeći trgovci na veliko proširivanjem djelatnosti maloprodajom osiguravaju tržište i kompenziraju izgubljene provizije na grosističkom tržištu.prodajom se smanjuje ne samo broj posrednika u kanalu već i broj zaposlenih u klasičnoj trgovačkoj mreži. 32 .rast vertikalnih marketing sustava.mijenjanje pojma kupovanja u jednom hodu.pojava elektroničke prodaje . Glavni razvojni pravci u maloprodaji Glavni su razvojni pravci u maloprodaji o kojima maloprodavači moraju voditi računa: .stalno se javljaju novi oblici maloprodaje i ugrožavaju ustaljene oblike. . .rastuće poteškoće pri zadržavanju produktivnosti u postojećim maloprodajnim površinama i osoblja u postojećim objektima. Prednosti angrodetaljista su u: .skraćenje životnog ciklusa maloprodaje.povećanje konkurencije različitih (svih) vrsta maloprodaje. . 3. Svi oni koji planiraju aktivnosti unapreñenja prodaje na prodajnom mjestu moraju utvrditi tko su kupci koji uopće dolaze na prodajna mjesta i kakva je budućnost prodaje u prodavaonicama.maloprodaja izvan prodavaonice. bolje iskorištenje kapaciteta. .7. . veću ekonomičnost. . skup specijaliziranih prodavaonica nasuprot npr.6. skraćivanjem i pojeftinjenjem prometnog lanca i poboljšanjem kvalitete usluga. robnim kućama. čime postižu: viši stupanj produktivnosti.sve veća primjena tehnologije u maloprodaji. mogućnost sniženja cijena.boljem poznavanju tržišta široke potrošnje što utječe na funkcionalno obavljanje veletrgovine . 3.

U našim tržišnim uvjetima otežane mogućnosti naplate. vlastita maloprodajna mreža je važan segment u održavanju likvidnosti. imenu i izgledu.7. Centraliziranom su nabavom i decentraliziranom prodajom osiguravali važne tržišne prednosti naročito niže prodajne cijene i pokrivanje razmjerno širokog područja tržišta. prijevoz. . uvjete isporuke i plaćanja. . Novi integracijski oblici buduće povećanje produktivnosti ne oslanjaju samo na nabavnu moć i dogovore oko cijena. dok se druge pretežno bave maloprodajom. .izbor povoljnije lokacije prodajnih objekata. (uspostavljaju li se čvršće veze s dobavljačima ili kanalima prodaje). ali su snažniji i nadziru veće udjele na tržištu. 33 . 3. Više je razloga za rast ovog oblika organizacije jer im veći kapital omogućuje: . sve ih je manje. Po strukturi prometa trgovačka poduzeća na veliko i malo razlikuju se jer kod nekih prevladava trgovina na veliko. čiji veleprodajni odjeli nabavljaju robu za vlastitu prodajnu mrežu i za prodaju na veliko drugim trgovačkim poduzećima na malo i velikim potrošačima. Konkurentske prednosti postižu iz prednosti ekonomije i centralizacijom niza poslovnih funkcija. Procesi horizontalne integracije podstiču vertikalnu integraciju i obratno. Kod nas trenutno prevladavaju trgovačka poduzeća na veliko. . .7. parfumerije) s manjim brojem prodavaonica.1. stoljeća kao posljedica konkurentne borbe za preživljavanje malih trgovaca.više alternativa pri izboru strategije i taktike trženja. već i na upravljanje zalihama. Ovaj je oblik značajan u prometu prehrambenih proizvoda i raspolaže većim brojem prodavaonica.prednosti ekonomije obujma nabavnog i skladišnog poslovanja te fizičke distribucije.2. . Temelj ovog razvoja leži u optimalizaciji logistike povezanoj s centraliziranim informacijskim sustavom.širi manevarski pristup na tržištu. a trgovinom na veliko samo za opskrbu svoje mreže prodavaonica.veći asortiman roba. 3. .računarsko voñeni distribucijski proces. velike prepoznatljivosti po vrsti. a maloprodaja im je samo dopunska djelatnost. već su nastali početkom XX. Trgovačka poduzeća na više razina Jedna od najvažnijih značajka trgovine u proteklih desetak godina sastoji se u koncentraciji trgovačkih poduzeća. a u ostalim trgovinskim strukama (cipele. Integrirani oblici trgovine na malo nisu novijeg datuma. malo manjeg opsega poslovanja. Mnogofilijalna poduzeća Mnogofilijalno poduzeće ili lanac prodavaonica kao maloprodajno poduzeće koje raspolaže većim brojem prostorno odvojenih prodavaonica.stvaranje vlastitog i jedinstvenog imagea na tržištu.razvoj svojih robnih marki.

Tvrtke će tako meñusobno vršiti prefakturiranje robe uz minimalnu zaradu (npr. Veliki se broj lokalnih trgovaca opskrbljuje na takav način. broj i lokacija prodavaonica i skladišta. Prisila se javlja samo u formi spoznaje da samostalan.3. dvije tvrtke sa srodnih prodajnim asortimanom. uz dogovorene. Niže cijene nabave moguće je postići direktnom nabavom kod proizvoñača. Nema prisile za ovaj oblik udruživanja. fco kupac sa rabatom od 20 posto na tvorničku cijenu. Nedostatak ovakvog pristupa poslovanju očituje se pri mogućim narušavanjima poslovnih odnosa meñu spomenutim tvrtkama kada svaka od njih gubi jedan dio asortimana. Reguliranje razmještaja maloprodajnih objekata na temelju urbanističkih 34 . Otvaranjem velikih hipermarketa ne zatvara se samo stotinu malih prodavaonica. Decentralizacijom pojedinih funkcija omogućava se prilagodljivost prodavaonice specifičnosti potražnje svog okruženja. već može propasti i veletrgovac koji ih snabdijeva. Dolazak stranih maloprodajnih lanaca i izgradnja velikih maloprodajnih objekata guši niz manjih prodavaonica u krugu njihove gravitacijske moći. širenje prodajnih usluga. nema nikakav kontakt.7. stabilne i konkurentne cijene. a posebno stoga što tvrtke prodaju sličan asortiman. približno iste razine meñusobnog prometa. Ali u slučaju postizanja dogovora meñu tvrtkama jedan tvrtka može nabavljati ukupne količine robe od jednog dobavljača dok se druga može na istom principu pojaviti kod nekog drugog dobavljača robe koju obje tvrtke imaju u svom asortimanu. Centralizirano upravljanje i kontrola kao zajednički troškovi zbog lošije usklañenosti mogu porasti i smanjiti konkurentnost. Udruženja malih neovisnih trgovaca Udruženje malih nezavisnih trgovaca na malo kojima se ne negira njihovo ime i njihova samostalnost. Na primjer. Na ovaj način uslijed znatnih količina dobavljač će zasigurno ponuditi bolje uvjete npr. mimo udruženja postaje prerizičan. a na tržištu su konkurenti. Udruženje ako poslovno snažniji partner u pregovorima s dobavljačima postiže povoljnije uvjete nabave. Dislocirani prodajni objekti povlače izuzetno visoke troškove opskrbe kao i veći broj zaposlenih. 3. Ovakvi slučajevi su mogući. bez obzira na velike količine prodane robe. ali i dodatno povećavaju troškovi poduzeća. Za filijalna je poduzeća važna optimalna veličina. te za planiranu količinu prodaje dobiti robu na paritetu fco dobavljač sa rabatom od 15 posto na tvorničku cijenu. pri izlasku kod potencijalnog dobavljača na pregovore mogu nastupiti zasebno. ali i pretpostavke za racionalnije obavljanje drugih poslovnih funkcija koje članovi udruženja na njega prenesu.- organizaciju prodajno promotivnih akcija. ali uvjet je ujednačenost asortimana većine članova kako se nabava ne bi ograničavala na manji broj artikala koje drže svi članovi. 1 posto). nezavisan nastup u uvjetima velike ponude i jake tržišne konkurencije. a pritom ostaje na činjenici da sa dobavljačem robe.

Dakle. Franšizing sustavi Franšizing sustavi su jedan od organizacijskih oblika meñusobnog povezivanja sitnih neovisnih trgovaca sa proizvoñačima ili specijaliziranom trgovinom na veliko. Da bazni veletrgovci imaju interesa udružiti se sa maloprodajnom tvrtkom vidimo i u nastupu Agrokora prema Prehrani iz Splita gdje je ugovorom proširen lanac maloprodaje Konzuma za znatan broj prodavaonica.primjena njenih metoda poslovanja. Nova udruženja ne mogu opstati samo na učincima ekonomije veličine na tržištu nabave i sniženjem nekih logističkih troškova. .kopiranje njenih simbola i marke i dizajna. obuća odječe. Jednako je važno ulaganje u modernizaciju prodajnih kapaciteta.veletrgovci koji time osiguravaju stalni krug kupaca i učvršćuju tržišnu poziciju.5. ovim oblikom udruživanja uglavnom se pokušava zaštiti tradicionalni kanal distribucije nasuprot suvremenog inovativnim oblicima prodaje. . Inicijatori mogu biti: . Dobrovoljni lanci Dobrovoljni lanac je primjer okomitog udruživanja sudionika distribucijskog kanala.4. a korisnici mu slobodno pristupaju zadržavajući pravnu samostalnost. boje. obrazovanje zaposlenih i općenito u unapreñenje prodaje novim pristupom prema potrošaču.prodaja proizvoda matične organizacije. Franšizu bismo mogli definirati i kao povlasticu u marketiranju proizvoda ili usluga u jednom poslovnom sustavu tokom stanovitog razdoblja i na specifično izabranom lokalitetu. Riječ je o posebnom poslovnom sustavu kojeg organizira davatelj franšize. u tehnologiju. Franšiza može obuhvatit sva ova pravila.7. nafta i naftni derivati. a istodobno Prehrani omogućava čvrst kanal nabave robe. a nastaje spajanjem veletrgovaca sa samostalnim maloprodavačima kao kupcima gdje se javlja trgovac na veliko kao njihov dobavljač.mali nezavisni trgovci zbog straha za vlastiti poslovni opstanak nakon pojave velikih i dobro organiziranih detaljista. ili . 3.upotreba imena matične organizacije. Franšiza ili koncesija za prodaju danas je najprihvatljiviji način prodaje za poduzeće koje želi ostvariti brzi razvoj i sigurniji 35 .planova i optimalnog broja stanovnika na jednu trgovinu. Temelj ove povlastice može i biti: . 3. Ovaj se organizacijski oblik najčešće primjenjuje u maloprodajnom prometu proizvoda kao što su: putnička i teretna vozila. te poticanje okrupnjavanja obrtničkog trgovačkog sektora usporilo bi smanjenje tržišnog udjela obrtničke trgovine u Hrvatskoj. uz obvezu ponašanja po propisanim procedurama i plaćanja odreñene naknade davatelju franšize. .7.

Franšiza je danas omiljena strategija rasta izvan granica vlastite zemlje jer je europski trgovci na malo koriste kao mogućnost internacionalizacije. te da se brže i jeftinije razvijaju od onih koji koriste druge strategije ekspanzije. Iako postoje nedostaci ugovora o franšizi npr. Za naše je područje značajna jer se kultiviranje tržišta ostvaruje brže i uz relativno niže troškove. Danas je najraširenija vlasnička franšiza gdje vlasnik ustupa pravo prodaje perspektivnim posrednicima koji se žele vezati uz jako i ugledno trgovačko ime ili marku proizvoda uz istovremeno zadržavanje odreñenog stupnja neovisnosti i slobode djelovanja. Pribavljanje vlasničke franšize omogućava korisniku izlazak na tržište bez izravnog ulaganja vlasničkog kapitala što znatno smanjuje rizik poslovanja. početnu obuku zaposlenih managera. Učinkovita je jer omogućuje jeftin način ispitivanja tržišta koristeći poduzetnički duh i motivaciju primatelja franšize kao i poznavanja domicilne potrošačke filozofije. Posebno je interesantan za manje neovisne trgovce na malo s ograničenim financijskim sredstvima koja se na taj način odražavaju na tržištu uz konkurenciju trgovačkih lanaca. jer davatelj franšize osigurava osnovne financijske i materijalne uvjete poslovanja odnosno prodaje što se odnosi na: ureñenje prostora. pomanjkanje neovisnosti i individualnog identiteta. ali jednako tako postoje i čvrsti dokazi da su maloprodaje koje su prihvatile franšizu manje podložne propadanju. 36 .prodor na tržištu. obvezan je izgledom i kvalitetom usluge očuvati dobro ime i ugled vlasnika. trajna obveza i teže raskidanje ugovora. Sustav franšize uspješno rješava poteškoće prilagoñavanja. nabavu opreme. a mjesni trgovac jamči prilagoñavanje mjesnom tržištu. Korisnik franšize dobiva od vlasnika saznanja marketinških istraživanja i osnovni okvir prilagoñavanja na tržištu.

struktura prodavaonica prema njihovim pojavnim oblicima. broj stanovnika po prodavaonici. U razvijenim zemljama povećava se trend smanjenja apsolutnog broja prodajnih objekata uz istovremeno njihovo okrupnjavanje. Tako je veličina prodajne površine po stanovniku u razvijenim zemljama normativ uspostavljen komercijalnim urbanizmom od 1. dok se u tranzicijskim zemljama gdje je niža razina ekonomske razvijenosti broj maloprodajnih tvrtki i broj prodavaonica nalazi u poziciji daljnjeg rasta. Ovi su podaci ključni u voñenju adekvatne politike prostornog planiranja i nezaobilazni su u komercijalnom urbanizmu. prodajna površina po stanovniku. Istraživanja su pokazala da postoji i svojevrsna zakonitost izmeñu dostignute razine ekonomskog razvoja jedne zemlje i broja prodavaonica i maloprodajnih tvrtki u njoj.5 m2. broj prodavaonica na 1000 ili 10000 stanovnika. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje Prema pokazateljima razvijenosti maloprodajne strukture: broj maloprodajnih tvrtki na 1000 ili 10000 stanovnika.5 do 5 m2.4. Broj prodavaonica i maloprodajnih tvrtki Zemlje u razvoju Razvijene zemlje Ekonomski razvoj 37 . Hrvatska je maloprodaja ispod razine razvijenih zemalja što je i očekivano jer maloprodaja dijeli sudbinu gospodarstva kojem pripada. što je iznad hrvatskog prosjeka od 0. promet po stanovniku.

već je to posljedica nedovoljno razvijene maloprodajne mreže. Na žalost. Proces internacionalizacije prisutan je i na hrvatskom tržištu maloprodaje kroz sve veću konkurenciju stranih maloprodajnih lanaca. Važan korak ka okrupnjavanju potiče od Agrokora koji stvara lanac Konzumovih supermarketa i stvara vodeću poziciju na maloprodajnom tržištu Hrvatske.uvoñenju sve suvremenijih maloprodajnih tehnologija. .Koncentracija kao proces koji je jako prisutan u europskoj maloprodaji. a posebno u sferi mješovitog robnog asortimana očituje se u: . Više stanovnika po jednoj prodavaonici u hrvatskoj maloprodajnoj praksi nije posljedica apsolutnog smanjenja ukupnog broja prodavaonica uz otvaranje procesa njihova okrupnjavanja. ti su procesi okrupnjavanja trebali započeti ranije i nikako stihijski. a time izostaju prednosti koje se mogu ostvariti po osnovi ekonomije obujma. Značajna je i inicijativa Ultra grupe koja objedinjuje nekoliko manjih maloprodajnih lanaca kao CBA grupacija malih trgovaca koji objedinjavanjem pojedinih poslovnih funkcija nastoje stvoriti potrebni manevarski prostor za golo preživljavanje i opstanak. Takoñer u hrvatskoj maloprodaji ne postoje tvrtke koje su poslovno prisutne na ukupnom hrvatskom maloprodajnom tržištu. Ulazak velikih zateklo je većinu hrvatskih poduzeća nespremno.jačanju značaja krupnih objekata. Njezina usitnjenost ogleda se kroz dominantnost malih prodavaonica u velikom broju manjih od stotinjak četvornih metara prodajne površine. nego je najveća opasnost ostati bez ijednog. a time i proizvoñači robe široke potrošnje bez svoga tržišta. Upravo je to najveći izazov koji dalje očekuje domaću trgovinu. Sadašnja tržišna pozicije hrvatske maloprodaje ukazuje na potrebu što bržeg restrukturiranja i okrupnjavanja te uvoñenja suvremene menadžerske tehnologije i suvremenog marketinga. već se njima trebalo upravljati i usmjeravati ih. Teškoće nastaju zbog stavljanja kratkoročnih interesa postojećih maloprodajnih poduzeća ispred kvalitetne dugoročne strategije. Hrvatska maloprodaja je deficitarna suvremenim maloprodajnim oblicima koji se u razvijenim zemljama sve više prilagoñavaju odabranim tržišnim segmentima. Neorganizirano tržište i ad hoc rješenja u maloprodaji stvaraju nepovoljnu atmosferu gdje će dugoročno profitirati samo veliki. . 38 . . nije najveća opasnost za hrvatsku trgovinu da se svi uklope u jedan veliki domaći lanac. Naime.apsolutnom smanjenu broja prodavaonica.podizanju kvalitete maloprodajne usluge Ukupna razina ekonomskog razvoja Republike Hrvatske nije na razini koja bi stimulirala okrupnjavanje i podizanje stupnja koncentracije na viši razinu. iako dugoročno nitko ne može poslovati s gubitkom. Stanovite pozitivne korake u smislu poticanja udruživanja domaćih trgovaca u jedinstven trgovački lanac poduzima HGK. Povezivanje s domaćim proizvoñačima kao i ulaganje u vlastitu robnu marku možda su im jedine garancije opstanka.

7 5.7 1. Šetnje ili planinarenje 12.7 Odmor i relaksacija na moru Upoznavanje prirodnih ljepota Zabava Nova iskustva i doživljaji Sport. 4.8 3. Zagreb Povećanje tog udjela pozitivno bi djelovalo kako na poslovne učinke trgovine tako i na ukupne gospodarske učinke turizma. industrijske. fitness Blizina destinacije Zdravstveni razlozi Upoznavanje kulturnih znamenitosti 9. 3. Posjet rodbini i prijateljima 11. Drugi motivi Izvor: TOMAS ´97.9 7. 8. Trgovina bi trebala spoznati važnost hrvatskog turizma kao tržišnog segmenta i kao u razvijenim turističkim zemljama svijeta aktivno se uključiti u turističku ponudu.4 25.8 17. Institut za turizam. Kupnja 13. Povoljne cijene 10.8 30. Rang 1. rekreacija. Novi masovni oblici prodaje izjednačavaju ponudu i smanjuju raznolikost asortimana njegovim standardiziranjem. Trgovina. obrtničke) koje kroz oblik klasičnog izvoza ne bi uspjela. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi Trgovina na veliko opskrbom krupnih potrošača kao hotela restorana svim potrebnim robama i trgovinama na malo neposrednim podmirivanjem potreba turista kao pojedinaca značajne su za turizam svake zemlje. Kako turističku ponudu mediteranskih zemalja obilježava i tradicionalna slikovita trgovačka mreža s velikim brojem malih nespecijaliziranih. 5.1. svaki nekontrolirani ulazak stranih trgovačkih lanaca kao i neplansko lociranje trgovačkih centara može ugroziti specifičnu turističku sliku i ponudu ukidajući tradicionalne oblike a s njima i tradicionalnu robu.4. 6. 2.1 2.3 1.7 9. Kupnja kao jedna od najvažnijih sporednih aktivnosti turista zbog nedovoljnih maloprodajnih kapaciteta u našim turističkim krajevima. Motivi % 87. te razine cijena kvalitete i izbora artikala koji nije usklañen s preferencijama turista u postojećim objektima predstavlja u turističkoj potrošnji znatno manji udio od očekivanoga.6 6. Da je kupnja kao motiv dolaska stranih gostiju jedan od zadnjih elemenata turističke ponude vidi se i iz tablice na osnovi istraživanja Instituta za turizam u Zagrebu. ako ima pravu ponudu može kroz turizam kao široko i dodatno tržište plasirati mnoge domaće proizvode (poljoprivredne. Poslovne obveze 14. I u tom smislu turizam je nevidljivi faktor što se objašnjava pojmom nevidljivi izvoz.0 7. 39 . 7.7 10.

Rastom proizvodnje i bogatijim asortimanom distribucija robe postaje sve složenija i sve se više traže kompleksnija rješenja s novim znanjima i specifičnom opremom. ne javljaju se kao vlasnici robe već pružanjem usluga u procesu distribucije.1.2. Organizacijski oblici u kojima se javljaju ove usluge su: a) b) c) Komercijalno uslužna poduzeća za: zastupničke usluge agencijske usluge usluge komisione prodaje usluge osiguranja robe usluge skladištenja robe usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe usluge otpreme i dopreme robe usluge gospodarske propagande davanje tržišnih informacija usluge kreditiranje Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora tržnice na malo i veliko.4. Komercijalno uslužna poduzeća Djelatnost se ovih poduzeća nadovezuje na ostale sudionike u kanalu distribucije jer se sve ove usluge obavljaju na putu robe od proizvoñača do potrošača. U sustavu trgovačke mreže u širem smislu ulazi i čitav niz posebnih institucija koje su organizacijsko tehnički oblikovane za pružanje mogućnosti povezivanja ponude i potražnje odnosno prodavača i kupaca. koliko su trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe potrebna proizvoñačima za bržu i lakšu distribuciju. Širim uključivanjem uslužnih djelatnosti proizvodna i trgovačka poduzeća više vremena posvećuju svojim 40 . Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji Trgovačka se mreža iscrpljuje preko stovarišta prodavaonica i drugih poslovnih objekta za trgovinu robom na veliko i malo. jednako su tako i navedeni poslovi u kanalu koji zahtijevaju specijalnu stručnu obučenost i potrebna sredstva i povjeravaju se onima koji će ih najbolje najbrže i najrentabilnije obaviti.2. Naime. One se ne bave kupnjom i prodajom robe u svoje ime i za svoj račun. trgovinski centri Tržišne institucije (priredbe) sajmovi sajmovi uzoraka privredne izložbe robne burze aukcije 4.

Tržnica na malo predstavlja i najbrži pokazatelj kretanja cijena standarda i ostalih indikatora trenutne tržišne situacije. Obje institucije. Tržnice na malo su tradicionalne institucije koje se danas pojavljuju i kao komunalne organizacije dok su veletržnice i trgovinski centri suvremene organizacije. Sve poslove ova trgovačka poduzeća obavljaju na osnovi ugovora kojeg zaključuju s nalogodavcem i svoje usluge izvršavaju onako kako to odgovara potrebama organizacije za čiji račun rade.naglašena urbanizacija.organizirani oblici upravljanja središtima trgovanja. bez obzira na promet. Kako su u nabavi roba upravo usko povezane sa današnjim veletržnicama možemo zaključiti što je utjecalo na takvu povezanost i razvoj istih: . bave se pružanjem usluga iznajmljivanjem prostora i ostalih popratnih aktivnosti povezanih sa okupljanjem ponuñača robe i potražnje za istom. Danas na tržnicama na malo najčešće nalazimo individualne ponuñače gotovo uvijek poljoprivrednih ili zanatskih proizvoda.2. te na njima tržišni mehanizam djeluje slobodno. lakšem očitovanju potreba odreñenog tržišta i smanjivanju odreñenih troškova u probijanju na nova tržišta. Broker istražuje tržište u potrazi za ciljanim robama te po uspostavi odgovarajućih cijena i sklopljenom poslu zarañuje proviziju. U nekoliko osnovnih karakteristika pokušati ćemo ih opisati. . Prednost trgovanja preko zastupnika očituje se u njegovom boljem poznavanju domicilnog tržišta i vladajućih prilika. . Trgovački broker – najjednostavniji oblik posredovanja u kojem ne postoji jaka veza izmeñu posrednika i ponuditelja. Ovisni o načinu organizacije poslovanja tvrtke koja ih zapošljava oni čine osnovu prodaje robe ili pokrivaju rubna područja poslovanja. dakle na veliko i malo. . izravnom kontaktu sa kupcem i nakon prodaje robe te promptnijem rješavanju reklamacija i ostalih zahtjeva.osnovnim djelatnostima. formirajući cijene pregovorom.veću raspoloživost sredstva za ulaganje u razvoj spomenutih tržnica.nestajanje pristupačne prigradske proizvodnje. Komisionar – za razliku od trgovačkog zastupnika. cjenkanjem ponuñača i kupca. 41 .2. 4. komisionar radi u vlastito ime i za tuñi račun. Kako robu od ponuñača dobiva na komisiju tako istu po pronalasku kupca prodaje za račun ponuditelja i potom dobiva proviziju. Trgovački zastupnik – obavlja poslove zastupanja odreñene tvrtke i pripreme ugovaranja poslovanja te pripravlja narudžbe na osnovu kojih zarañuje svoju proviziju ovisnu o veličini ostvarenog prometa. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora Sljedeća kategorija bile bi tržnice i trgovinski centri koji se oboje dijele prema obujmu ostvarenog prometa.

osiguravaju moderne tehničke uvjete manipulacije u upravljanja robom te pružaju dodatne poslovno administrativne usluge. već postaju ambijent koji preuzimaju ulogu gradskih središta i socijalizacije okolnog stanovništva. pokazuje i svakodnevno raspravljanje u čijoj je odgovornosti organizirati minimalne infrastrukturne uvjete na prilaznim centrima u splitskoj regiji. Sajmovi uzoraka su velike gospodarske izložbe organizirane po odreñenim kalendarskim intervalima od strane za to formiranih tvrtki.privredne izložbe . Trgovinski centri predstavljaju organiziranu i grupiranu ponudu većeg ili manjeg broja prodavaonica raznih karakteristika tipova ili dimenzija. a preteča su ideje velikih sajmova okupljanja koja danas imaju karakter meñunarodnih sajmova.2. Kako nije svejedno gdje će navedeni centri biti. preko kontakata i prospekata se upoznaju s ponudom.osiguravaju redovni okupljanje ponude i potražnje. 4. Trgovački centri unose novi moment u trgovinske odnose budući da isti i ne privlače samo one koji u odreñenom momentu žele nabaviti odreñenu robu. ali i velike tvrtke dok individualni ponuñači nemaju pristup istim. Najčešće su to: . Sam naziv sajma govori da se na njima predstavljaju uzorci.sajmovi uzoraka .Tržnice na veliko zahtijevaju veća ulaganja u infrastrukturu i organizaciju te su samim tim i manje rasprostranjene. . Postaje vrlo bitno kakav sadržaj isti nude i zadovoljava li taj sadržaj neke osnove koje moderno društvo zahtijeva. Tržišne institucije (priredbe) Dolazimo do poduzeća koja osiguravaju poslovni prostor za odvijanje organiziranog susreta velikog broja ponuñača i potencijalnih kupaca. a isti iznajmljuju 42 .tehničkim i poslovnim sugestijama unapreñuju organizaciju prodaje.3.robne burze i aukcije Tjedni sajam karakterističan je slijed tradicionalnog okupljanja ponude i potražnje koja se često održavala sa ciljem prometa poljoprivrednih proizvoda ili stoke. Organizatori naplaćuju razne usluge ali u osnovi najamninu prema veličini zakupljenog prostora. Tu se susreću i male. . Tržnice na veliko stavljaju navedenim tvrtkama prostor za raspolaganje uskladištuju velike količine proizvoda kontroliraju njihove karakteristike te: . Hrvatska je tek u nekoliko proteklih godina upoznala spomenute centre te proces njihova rasprostranjivanja još traje. izložbeni eksponati te potencijalni partneri.tjedni sajmovi . Predstavljaju logičan slijed rasta prometa izvan gabarita kojeg mogu podnijeti uža gradska središta te njegovo izmještanje u novo osnovane centre uglavnom na gradskim prilazima ili trgovačkim zonama. Takvi sajmovi prvenstveno su maloprodajnog karaktera.

vrsti sajma .vrsti očekivanih posjetitelja .programu predstavljanja tijekom trajanja sajma . moglo bi se reći sajam i nema drugu priliku nadoknaditi narušen izgled slabom sajamskom ponudom ili čak potražnjom.načini prezentacije . Kina.kvaliteta okruženja Kako se ponašati pri izlaganju na sajmu? Osnovno je dobro osmisliti ukupan nastup koji će ovisiti o sljedećem: . no prilično detaljan i dubok.proizvoñači ili trgovci. 43 . a na drugi pogled znamo da je upravo u pokretanju novog ciklusa najveća vrijednost koju isti može ostvariti.ukupnim troškovima i pretpostavljenim ciljevima. Lako je zaključiti kako je sajam teško otrgnuti iz ralja globalne ili lokalne konjukture.vrsti štanda . No pred Azijom po sajamskoj aktivnosti zadržala se na prvom mjestu ipak Europa. Osim samog sebe. Uzlet se tamo dogodio na drugačiji način i sajmovi su organizirani kao manje ciljane grupa proizvoda koji su češći i rasprostranjeniji.kvaliteta i broj servisnih usluga za izlagače i posjetitelje .poziciji štanda i vrsti okolnih susjeda .koncept i osmišljenost sajma . Singapur i druge su uslijed gospodarskog uzleta u regiji postale plodno tlo za sajmove. Onaj tko zadrži klijente.prilagodljivosti štanda i načinu naše prezentacije . Koreja. Ovi sajmovi imali su evoluciju od malih prodajnih sajmova konkretne robe ka velikim sajmovima koji su obuhvaćali širok spektar proizvoñača i trgovaca najrazličitije palete ponuñenih roba.kvaliteta upravljačke strukture sajma te pristupnost posjetitelju . No čitav niz subjekata utječe na sajamsku kvalitetu: . Kako je ozbiljnost sajmova uvjetovana ozbiljnošću i brojem sudionika tako je i organizatorima bitno znati stvoriti pravilan odnos ponuñenih usluga i cijena istih.kvaliteta i veličina sajamskog prostora .organizacija sajma . ali vjerojatno ne zadugo. grade nove sajamske prostore i čine sve kako bi opstali. Na njima se nudi uži asortiman robe. Danas je sajamski boom karakterističan za zemlje dalekog istoka. te preostalom vremenu do početka sajma.kvaliteta i brojnost posjetitelja . Japan. Kako posao neće biti jednostavan jasno signalizira posve drukčiji pristup od strane azijskih kolega.infrastruktura sajma i okoline . Kako bi zadržali prevlast europski organizatori rade na novim konceptima. a posjetitelji imaju konkretnije namjere i olakšan pristup željenom asortimanu robe.odnos cijene i pružene usluge . a kako navodi i početak ove priče uspjeti će opstati i pobijediti.ponuda i struktura izlagača .otvorenosti pristupačnosti i osvjetljenju štanda . S vremenom dolazi do profiliranja i specijalizacije sajmova.

privući pažnju klijenata . Koncentracija ponude i potražnje je velika no najčešće na burzi ne sudjeluju sami kupci i prodavatelji već njihovi posrednici.ostavljanje prepoznatljiva i pozitivna dojma Kako vam baš ništa ne bi olakšavalo posao napomenuti ćemo da je čak trećina posjetitelja na sajmu tek zbog razgledavanja 25 posto zbog informiranosti te 15 posto iz čiste zabave.a po završetku priprema započinje sljedeći posao: . niti se na njoj ne pojavljuju uzorci. a sama roba se na njoj ne pojavljuje. odnosno informiranje posjetitelja. Na izložbama se ne zaključuju kupoprodajni ugovori budući da je njihov primarni cilj prikazivanje dostignuća odreñene grane gospodarstva.koncentrirati se pored vašeg i na okolne prostore . Na robnim burzama trguje se tipiziranom robom u okviru odreñenog standarda. Burza je posebni organizirano mjesto na kojem se sastaju kupci prodavatelji i brokeri koji prema posebnim pravilima i običajima trguju tipiziranim proizvodima i uslugama novcem i vrijednosnim papirima.pokloniti pažnju i znatiželjnima . burze su danas opće ili za specijalizirane vrste roba. te ih je potrebno stoga i prikazati potencijalnim kupcima. dok je i vrijeme održavanja izložbi slobodno odreñeno bez obzira na kalendarske intervale. I na kraju.animiranje i upravljanje vlastitim osobljem . Kao i sajmovi. Jednostavno je zaključiti da je više nego složeno pronaći tek 20-ak posto poslovnih posjetitelja. lokacija izložbi nije konstantna već njeno mjesto ovisi o potrebama organizatora. koja ovisno o vrsti aukcije raste po zahtjevima sudionika ili pak pada dok je neko od sudionika ne prihvati.prikupljanje kvalitetne baze podataka . a osnovna karakteristika im je da se na njima obrću velike količine roba. Za razliku od sajmova. Robi se pred nadmetanje odredi početna cijena. odnosno bivaju fizički prisutni dok aukcija traje. Predmet aukcije nisu standardni proizvodi.održavati konstantnu dinamiku štanda . 44 . potrebno je napomenuti i aukcije odnosno javne prodaje dobra putem nadmetanja.

a od svakog dolara prodaje malotrgovci utroše 60 do 70 centi na nabavu robe.prodaju Kao tri meñuovisne funkcije koje je potrebno zajednički promatrati. Nabava robe Značenje i uloga nabavne funkcije: .skladištenje i .“ S obzirom na aktualni koncept marketinga prema kojem treba proizvoditi ili nabaviti samo ono što se može prodati. a njezinim povezivanjem sa skladištem i prodajom omogućuje se stvaranje ponude trgovačkog poduzeća. u pravo vrijeme i na pravom mjestu.“ . iz pravih izvora i po pravoj cijeni. pravodobno i kvalitetno.nabavu . te stvorili približnu sliku o ustrojstvu i izboru zamišljene trgovačke organizacije.“ .“ . Time smo stvorili pretpostavke da se u sljedećem dijelu usredotočimo na elemente svakodnevnog poslovanja koji uobličuje neizostavne aktivnosti u obavljanju trgovačke djelatnosti. skladištenje i rukovanje robom predstavljaju područja unutarnje aktivnosti trgovačkog poduzeća.„Roba dobro nabavljena pola je prodana. što kupci žele kako bi zadovoljili svoje potrebe. s ciljem ostvarivanja donesenih planova prodaje. Racionalno ponašanje u 45 . i jer je najveći dio prodajne cijene odreñen nabavnom vrijednošću robe. već i uz najniže moguće troškove.“ .„Korištenje potencijala u nabavi povećava konkurentnost na strani plasmana robe.1. nabava postaje u suvremenim uvjetima odlučujuća za konkurentnost i plasman proizvoda na tržištu. Poslovni proces trgovačkih poduzeća Pretpostavimo da smo ovim uvodnim dijelom skrenuli pozornost na najvažnije činjenice koje ureñuju odnose u obavljanju trgovačkih djelatnosti. Osnovna zadaća nabavne funkcije nije samo opskrbiti poduzeće kontinuirano. prodajte je.„Nabavite pravu kvalitetu.„Pogreška u nabavi gubitak u prodaji.„Uvijek prije što nabavite robu. Dok su nabava i prodaja neposredna veza poduzeća s tržištem.„Uštede u procesima nabave povećavaju profite. Na primjer od svakog dolara prodaje veletrgovci utroše od 80 do 85 centi za nabavu robe za daljnju prodaju.“ . Ove su polazne teze posebno značajne za trgovačko poduzeće jer utjecaj tržišta prodaje na nabavnu politiku neposredniji. u pravoj veličini. Nabava je na početku poslovnog procesa. a čime se mogu ostvariti i ciljevi vlastitog poslovanja.„Prodaja počinje u fazi nabave.5. 5. Trgovinske poslovne procese možemo podijeliti na: . jer se eventualne greške u jednoj funkciji teško ispravljaju u drugima.“ .

a nabava povezana s logistikom doprinosi stjecanju konkurentske prednosti: .voñenja evidencije upita i ponuda za nabavu robe po dobavljačima. o plaćanju pristiglih faktura i o instrumentima plaćanja.organizacija nabave .optimalizacija zaliha .predlaganje nabavne politike upravi poduzeća za odreñeno plansko razdoblje te nakon usvajanja njezina provedba .1.organizacije prijevoza robe u manjim poduzećima. Da bi se mogli obaviti operativni poslovi prema potrebama korisnika i povoljno. Ograničavanje nabave na isključivo operativne zadatke pokazuju nabavu kao nerazvijenu djelatnost.dostavljajući informacije s tržišta nabave 5.kontaktiranje s dobavljačima .kontrola izvršavanja ugovorenih termina i rokova od strane dobavljača .kvantitativna i kvalitativna kontrola preuzimanja robe na skladištu zajedno s skladišnom službom .nabavi uvijek je početak uspješnog poslovanja te nijedan poduzetnik ne može sebi dopustiti da previdi upravljanje nabavom i zalihama.kontrola i analiza i troškova nabavljanja i nabavnih cijena .istraživanje i praćenja trendova ponude roba i potražnja na tržištu nabave . a u većim te su aktivnosti u okviru logistike . Podjela zadataka nabavne funkcije Poslovni zadaci koji ulaze u djelokrug rada nabavne funkcije mogu se podijeliti na operativne i strategijske.likvidacija dobavljačkih faktura i njihovo kompletiranje s prijamnom dokumentacijom i prodaja na likvidaturu i naplatu financijskoj službi .skladišno poslovanje . Značajni potencijali postoje u poslovanju nabavne funkcije.zaključivanje ugovora o nabavi i naručivanja nabave u skladu s planovima prodaje . o reklamacijama po dobavljačima o kvaliteti robe i nepoštivanju rokova isporuke i promjena nabavnih cijena. te u tržišno orijentiranom trgovačkom poduzeću. sklopljenih ugovora s dobavljačima o uvjetima i rokovima isporuke roba.osiguranjem kvalitete i pouzdanosti isporuke potrebne robe .eliminiranjem suvišnih troškova i snižavanje potrebnih . Stoga su strategijski zadaci: . djelatnici nabave moraju stalno komunicirati s unutarnjim i vanjskim parterima.1.izbor sustava nabavljanja koji osigurava i kontinuitet i ekonomičnost opskrbe . Operativni zadaci prema redoslijedu odvijanja procesa nabave: .racionalizacija skladišnog poslovanja analiza potencijalnih dobavljača i suradnja s dobavljačima 46 .

- uspostavljanje kooperacije u nabavi izrada programa nabave po vrstama količini i vremenu sudjelovanje s financijskom i prodajnom funkcijom u izradi plana financiranja usvojenih planova nabave analiza nabave i podnošena redovitih izvješća o radu i izvršavanju planova nabave upravi poduzeća uspostava komunikacijskih i informacijskih odnosa u poduzeću i s dobavljačima izbor kadrova nabave i njihova izobrazba rješavanje permanentnih prisutnih sukoba donošenje odluka o smanjenu rizika Osnova učinkovitosti procesa nabave je usmjerenost na sniženje ukupnih troškova poslovanja i na povećanje dobiti poduzeća. Organizacijski valja odvojiti strategijsko-upravljačke od operativnih zadataka. U malim poduzećima se sa strategijskim zadacima bavi rukovodstvo. Uspjeh nabave u sniženju troškova temelji se na stalnom praćenju i traženju mogućnosti racionalizacije troškova. Racionalizacija troškova nabave može se postići na različite načine kao na primjer smanjenjem broja dobavljača. provedba marketinga nabave. dok se u velikim poduzećima strategijski zadaci obavljaju u okviru centralne nabavne službe čiji je glavni zadatak istraživanje i organizacija nabave. Kod toga je bitno da nabava ima dobar pregled situacije na tržištu kao i potreba vlastitog poduzeća da uspostavi odgovarajuće odnose s drugim službama vlastite organizacije i s dobavljačima i pri tom uvijek rukovoñena procesom stvaranja vrijednosti. kao i o znanjima i motivaciji djelatnika nabave. s kojima će zajedno donositi odluke što se tiče potreba i opskrbe poduzeća. Za obavljanje strategijskih zadataka nabave potrebno je zaposliti stručne i sposobne ljude . sklapanje okvirnih ugovora i kontroling nabave. a službi nabave osigurati ravnopravan položaj s ostalim funkcijama u poduzeću. ali uspjesi u sniženju troškova nabave ovise o organizaciji. Referenti operativne nabave mogu svoju pažnju usmjeriti na sustavno praćenje dobavljača i situacije na tržištu što im omogućuje ostvarivanje boljih rezultata orijentacijom na odgovarajuće izvore na temelju objektivnog vrednovanja dobavljača. 47 . te voditi odgovarajuću politiku nabave. Prednost podjele strategijskih i operativnih zadataka je bolje voñenje nabave i nabavljanje prema načelima ekonomike.

modna. jer polaze od teze da prodaja počinje u fazi nabave. Ako je organizacijska struktura trgovačke firme oblikovana po modelu profitnih centara tada sudjeluju i u realizaciji funkcije nabave. U tom bi slučaju ta osoba težila nabaviti isključivo robu koje može prodati. Svakako takav tip organizacije zahtjeva čvrstu integraciju sa poslovima prodaje.1. novih tehnoloških otkrića. Idealno bi teoretsko rješenje tog problema bilo kad bi ista osoba bila nabavljač i prodavač. Danas u Hrvatskoj postoje različiti oblici organizacije nabave pa tako dvije vodeće trgovačke tvrtke gaje suprotne pristupe organizacije nabave. Organizacija nabavne funkcije Značenje nabave i njena organizacija u trgovačkim poduzećima ovise o: veličini poduzeća i obujmu poslovanja asortimanu robe: . Odnos izmeñu funkcije nabave i prodaje u trgovini može se smatrati ključnom polugom ukupnog funkcioniranja organizacije. Stoga izmeñu osoblja nabave i osoblja prodaje u trgovini postoji redovito antagonizam i prebacivanje odgovornosti. nije nužno strukturno integrirana sa ostalim aktivnostima već može funkcionirati i kao logistička. Prodajno osoblje odbija svaku odgovornost za prodaju robe u čijoj nabavi nisu sudjelovali. posve zasebno organizirana cjelina.2. kvarljiva kapacitetu i lokaciji skladišta dislociranosti prodajnih mjesta ponudi robe od strane dobavljača broj dobavljača (jedan dobavljač ili više njih) Iako je nabavna funkcija usko isprepletena sa ostalim poslovnim funkcijama. nabavljanje više nije zadatak jedne poslovne funkcije. promjena javnog mišljenja i dr.vrsti robe: sezonska. U većini poduzeća nabavna funkcija još je organizacijski u sklopu komercijalne službe i samo izvršava operativne zadatke opskrbe za potrebe prodaje. u najmanjoj trgovini u velikoj organizaciji treba sličan učinak postići organizacijskim povezivanjem nabave i prodaje. odnosno neposredno vezanoj uz prodaju. te zasebnoj cjelini u interakciji sa ostalim poslovnim aktivnostima.angažiranje specijaliziranih stručnjaka za poslove istraživanja tržišta 48 . jer se najkvalitetnija informacija od kupaca dobiva upravo po neposrednom kontaktu. dakle prilikom prodaje. Zbog značajnih promjena u okruženju. zbog promjena zahtjeva kupaca. te je potrebno: . integriranoj. ali se kod takvog pristupa postavlja pitanje o optimalnijem pristupu.interdisciplinarno sastavljanje timova koji zajednički donose važne odluke o nabavi .5. Rukovoditelji više nemaju dovoljno vremena i znanja za sustavno obavljanje strategijskih zadataka nabave.broju artikala u ponudi trgovačkog poduzeća . Ali kako je ovakav spoj funkcije nabave i prodaje jedva moguć.

niži troškovi dopreme .prostorno udaljenim poslovnim jedinicama koje nabavljaju robu s lokalnih izvora . Za trgovinu decentralizirano organizirana nabava ima opravdanja ako je riječ o: . Prednosti centralizirane nabavne službe su uglavnom u korištenju ekonomije količine: .povoljniji uvjeti plaćanja i ostali uvjeti nabave za veće količine . Centralizirana nabava se realizira posredstvom centralizirane nabavne službe koja cijelo poduzeće opskrbljuje potrebnom robom i uslugama.raspolaganje većim broje informacija o tržištu dobavljačima i uvjetima privreñivanja .niže nabavne cijene radi nabave većih količina . bržem i kvalitetnijem obavljanju operativnih zadataka.Korištenje elektroničkih ureñaja za obradu i prijenos podataka slike i teksta i uspostavljanje integralnih informacijskih sustava omogućava dostupnost informacija i komunikaciju organizacijskih dijelova i time učinkovitije izvršenje zadataka nabave.manje osoblja nabave i bolja specijalizacija referenata nabave . Prednosti su u jedinstvenoj nabavnoj politici boljim pregledom zaliha.uspješnije poslovanje zalihama . U većim poduzećima postoji centralizirano obavljanje strategijskih zadataka a decentralizirano obavljanje operativnih poslova nabave.robi koja zahtijeva hitnost nabave Decentralizirana nabava nema opravdanja ako je posrijedi roba iz osnovnog asortimana što se nudi na više prodajnih mjesta ili na svima jer osim što se ne koriste prednosti ekonomike količine mogu se nabaviti prevelike količine. manjim administrativnim poslovima.bolju logističku suradnju s dobavljačima . Za organizaciju nabavne službe u trgovačkim poduzećima osim njenog mjesta u okviru organizacijske strukture i menadžmentu poduzeća važno je pitanje centralizacije i decentralizacije nabavnih funkcija. Centralizirana ja obrada tržišta nabave intenzivnija.dopunskom asortimanu koji je prilagoñen lokalnom okruženju .bolja kontrola i upravljanje nabavom Nedostaci centralizirane nabavne službe jesu: usporavanje naručivanja i isporuke robe otežava se koordinacija dijelova poduzeća i centralizirane nabavne službe otežava se uspješno rukovoñenje i izvršavanje zadataka dijelova poduzeća nedovoljno korištenje lokalnih izvora nabave smanjuje se samostalnost i inicijativa dijelova poduzeća U decentraliziranoj se nabavi poslovi nabave obavljaju u organizacijskim jedinicama ili u više dislociranih službi nabave. 49 .niži troškovi nabave .ekskluzivnim prodajnim jedinicama .

Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću Imajući u vidu stalno traženje mogućnosti racionalizacije troškova nabavna funkcija ne prati samo stanje na tržištu nabave. . Zbog svoga položaja na tržištu nabava je i važan izvor informacija drugim funkcijama o: .financijskom službom zbog pravilnog vezanja financijskih sredstava u zalihe robe jer ugovaranjem uvjeta nabave utječe na ekonomičnost i likvidnost poslovanja poduzeća. sklapanja kupoprodajnih ugovora. takoñer prodajna služba ne poznaje sve tržišne čimbenike koji su od značaja pri izboru odreñenih vrsta i količina robe. . Nabavna služba u trgovačkim poduzećima na malo sa više prodajnih objekata nastoji kad god je to moguće sakupiti njihove pojedinačne zahtjeve za istim proizvodom kako bi formirala odreñenu optimalnu narudžbu. najmanjim mogućim zalihama.promjenama cijena .upravom poduzeća u donošenju smjernica nabave politike i izradi pojedinih planova nabave.trendovima na tržištu novim proizvodima i tehnologijama. s niskim nabavnim cijenama.izvorima nabave. 50 . rokove isporuke značajne. postojećim i potencijalnim dobavljačima i njihovim kapacitetima . kvartalne i godišnje planove priljeva i odljeva novca.nabavnim uvjetima na tržištu . širokim asortimanom kvalitetne robe.operativnom pripremom prodaje. eliminiraju se emocionalne barijere u svezi promjena dobavljača.planski . 5. a prodaja osiguranje prodajne spremnosti većim količinama zaliha. Suradnja je važna i u rješavanju konfliktnih ciljeva rukovodstva i poduzeća prodaje. te promjene u planu prodaje mogu nastati ako nabavna služba ukaže na neke odreñene komercijalne uvjete efikasne nabave. Stoga financijska funkcija u suradnji s prodajom i nabavom mora izrañivati mjesečne.3. kvalitetu. već mora uspostaviti i odgovarajuće odnose s ostalim funkcijama u poduzeću.1. nabava u takvoj situaciji mora pronaći dobavljača koji će uskladiti takve zahtjeve.pravnom službom vezanom za pravne savjete i pravna tumačenja kod pregovaranja. Ukoliko rukovodstvo zahtjeva poslovanje s malim troškovima nabave. kratkim vezivanjem sredstava. Ovo je važna suradnja jer se program nabave mora uskladiti s prodajnom službom te su pravodobne informacije o svakoj promjeni plana prodaje vezane za količine. rješavanja sporova i reklamacija. .stvara se bolja podloga za voñenje pregovor s dobavljačima. U trgovačkom poduzeću nabavna funkcija zbog meñuovisnosti poslovnog procesa najuže surañuje sa: .

51 . .odgovarajuće količine . Politika nabave.odnosno informatizacijom administracija nabavnog poslovanja postaje integralni dio voñenja procesa.- - računovodstvom zbog praćenja troškova zaliha i drugih troškova koji se javljaju kao posljedica želje za što većom učinkovitošću. evidentiranje zaliha i dobavljača.sigurnosne i ekonomske ciljeve nabave.u odgovarajućem asortimanu . Kvalitetno i učinkovito izvršavanje zadataka nabavne funkcije ovisi i o dobroj povezanosti s procesima u navedenim funkcijama.2. .smanjuje poslovni rizik.uz najpovoljnije uvjete plaćanja . .s isporukom na pravom mjestu i . Dobrim poznavanjem tržišnih prilika i potreba poduzeća. kao sastavni dio poslovne politike trgovačkog poduzeća i njegove poslovne orijentacije prilagoñava nabavu potrebne robe uvjetima koje zahtijeva politika poduzeća.uz ukupno niže troškove Takvom nabavnom politikom trgovačko poduzeće ostvaruje: . službom za organizaciju i EOP kako bi se podaci iz i za poslovanje nabavne funkcije pripremili za automatsko naručivanje robe.održava kontinuiranost u procesu opskrbe. Politika nabave raščlanjuje se u više važnih pojedinačnih politika koje zajednički pridonose općem uspjehu nabavne funkcije i uspješnosti cjelokupnog poslovanja trgovačkog poduzeća. nabavom robe: .postiže povoljniju nabavu od svojih konkurenata. kako bi nabavna funkcija mogla smanjiti i kontrolirati sve aktivnosti koje uzrokuju velike troškove.u pravo vrijeme .odgovarajuće kvalitete . 5. trgovačko poduzeće formira nabavnu politiku pridržavajući se principa maksimalne ekonomičnosti.uz najpovoljnije cijene .od odgovarajućih dobavljača . Politika nabave Sve funkcije u tržišno orijentiranom poduzeću usmjerene su ka zajedničkom cilju zadovoljavanja postojećih i budućih potreba ciljanih kupaca.

nabavom većih količina iste robe kod istih dobavljača .način isporuke i transportne klauzule Uspješnost politike cijena ovisi o uspješnosti na tržištu nabave jer se niže cijene nabave mogu postići i: . količini i na vrijeme. Na cijenu robe osim količine. Poduzetnici moraju naći ravnotežu cijene.nabavom robe koja u svom asortimanu nema konkurencije . a gubi na kvaliteti i usluzi.kooperacijskim odnosima sa drugim trgovačkim poduzećima .nabavom nove robe . Važno ja da je kvaliteta na prvom mjestu. kvalitete robe i kvalitete usluge koju pruža dobavljač.ranim zaključivanjem većeg dijela sezonskih potreba .izbjegavanjem posrednika .partnerskim odnosima sa dobavljačima .proširivanjem broja dobavljača povećati njihovu meñusobnu konkurenciju .nabavom robe po promocijskim cijenama 52 .objedinjavanjem sitnih narudžbi svih prodajnih mjesta . Najniža fakturna cijena ne znači najbolju kupovinu. popusta i kvalitete utječu i: . Nižom cijenom poduzetnik dobiva vrlo malo.koncentracijom ponude .sklapanjem dugoročnih ugovora sa dobavljačima .hitnost isporuke . Što niže nabavne cijene nastoje se postići ugovaranjem niže fakturne cijene ili smanjenjem ovisnih troškova.1.centralizacijom nabave u poduzeću . a cijena je posljednja.način i uvjeti plaćanja . kao što i najskuplja cijena ne znači uvijek promašaj ako su ostali uvjeti i troškovi nabave niži.5. Nabavna se cijena formira kalkulacijom tako da se na fakturnu cijenu dobavljača dodaju ovisni troškovi nabave. b) politika diferenciranja cijena kako postići niže cijene dobivanjem raznih popusta bonifikacija od strane dobavljača Politikom nabavnih cijena ne smije se biti opterećen samo logikom nižih cijena jer niža cijena može značiti i lošiju kvalitetu usluge ili lošiju kvalitetu robe koji kupci neće preferirati i zato se ova politika ne može promatrati odvojeno od politike kvalitete.izbjegavanjem posrednika zbog boljeg upoznavanja tržišta nabave . Politika cijena Pri odreñivanju politike nabavne cijene treba razlikovati: a) politika oblikovanja cijena Veći je dio prodajne cijene trgovačkog poduzeća odreñen nabavnom cijenom robe. zatim slijede usluge jer roba treba biti isporučena u odgovarajućoj kvaliteti.2.

Ovakvom politikom kvalitete trgovačko poduzeće: . Uglavnom se odreñuje na temelju čiste dobiti od prodajne cijene tj. Ako konačna nabavna cijena neke robe prelazi gornju granicu isplativosti. u pravilu treba odustati od nabave te robe ili odgoditi nabavu i čekati povoljnije tržišne prilike. a to znači i skuplja roba pa se poduzeće izlaže nepotrebnim troškovima. Prihvaćanje cijene iznad gornje granice nabavljača opravdano je za proizvode iz A skupine standardnog asortimana tj.prilagoñava se kupovnoj snazi kupaca . do koje u pregovorima mogu ići. u partnerskim odnosima s dobavljačima nabavna služba ne bi trebala iskorištavati svoje trenutne tržišne prednosti u snižavanju donje granice cijene dobavljača. Nabavljači moraju poznavati gornju granicu cijena koja im se pri zadanim uvjetima isplati. To nije najbolja kvaliteta uz najnižu cijenu već ona kvaliteta koju kupci očekuju ali uz najnižu cijenu.2. Za većinu proizvoda u svom asortimanu poduzeća mogu birati razne kvalitete ili razne varijante istog proizvoda. tj.maksimalno zadovoljava zahtjeve kupaca . a trgovci za svaku kategoriju ciljanih kupaca moraju osigurati optimalnu kvalitetu. Takoñer. ali i kvalitetu koju su kupci spremni prihvatiti. Sve što se nalazi izmeñu očekivane kvalitete i najbolje kvalitete za nabavljača je previše dobra kvaliteta. Ponuñenu cijenu dobavljača u pravilu se prihvaća ako je isti monopolista ili ako je to općenito najniža ponuñena cijena na nabavnom tržištu u danom trenutku.ostvaruje ekonomičnost u poslovanju 53 . Cilj nabave je odabrati robu uz najniže moguće troškove i bez žrtvovanja kvalitete za cilj. Ako se u pregovorima ne može saznati donja granica cijene dobavljača. Razne kvalitete imaju i različite cijene. ako je moguće saznati i donju granicu do koje je dobavljač spreman sniziti svoju cijenu. Takoñer mora procijeniti i koji kupci traže svoju kvalitetu i koje cijene su spremni platiti za odreñenu kvalitetu. 5. Politika kvalitete Svojom politikom kvalitete poduzeće mora osigurati kvalitetu prodajnog asortimana koja neće biti ispod propisane kvalitete na koju su kupci navikli. a lošija kvaliteta ne zadovoljava očekivanja kupaca. prihvaća se kao donja ona koju navede dobavljač.2. već gajiti dugoročne dobre odnose. uvijek ako izostanak prodaje znatnije ugrožava prodajnu spremnost poduzeća.- politikom diferenciranja cijena boljim uvjetima plaćanja ugovarati trgovačke klauzule kojima smanjujemo ovisne troškove nabave. Jednako je važno. može li se pokrivanjem troškova ostvariti i primjerena dobit sadržana u marži.

manja kontrola rokova isporuke i kontrola kvalitete kod preuzimanja robe.Nabavna služba prati kvalitetu ponude i to: .administracija Optimalno je nabavljena ona količina kod koje su ti ukupni troškovi po jedinici nabavljene robe najniži. 54 . Najveća ulaganja u većini trgovačkih poduzeća su u zalihe od čega 60-70 posto od ukupno uložene imovine. U radu s takvim dobavljačima pojednostavnjeno je razmatranje ponuda s aspekta kakvoće robe. i . za nove proizvode na osnovu informacija drugih dobavljača ili od krajnjih potrošača.pregovaranje . osiguranje . Grafički se može prikazati jednostavni model ekonomične količine narudžbi. Taj se princip u oblasti zaliha ostvaruje držanjem samo optimalnih zaliha kod kojih je zbroj troškova naručivanja i troškova održavanja zalihe nakon nabave minimalan.skladištenje i rukovanje . ali će se zbog većih zaliha troškovi skladištenja i održavanja povećati po jedinci proizvoda. 5. troškovi naručivanja su obrnuto proporcionalni ako se roba kupuje rjeñe i u većim količinama. Za sigurnu nabavu robe dovoljno je ispitati ima li proizvoñač certifikat.gubitak . tj. uz što nižu razinu zaliha. radi li s normom ISO 9001. preuzimanje Troškovi održavanja zalihe nakon nabave: .kamata na sredstva uložena u robu.direktno za većinu proizvoda jer ih je već ranije nabavljala od pojedinih dobavljača.manipulacija. Stoga je i osnovni princip politike nabave trgovačkog poduzeća ostvariti planiranu prodaju sa što manjim iznosom novca vezanim u zalihama.indirektno.Politika zaliha U suvremenim tržišnim uvjetima gospodarenja problemi zaliha postaju sve aktualnija tema kako s aspekta upravljanja novčanim tijekovima. U troškove naručivanja spada: .2. tako i s aspekta upravljanja troškovima.prijevoz i osiguranje .3. Naime.

Troškovi Ukupni troškovi zaliha

Troškovi držanja zaliha Troškovi naručivanja Odreñivanje narudžbe optimalne količine Q

S povećanjem narudžbe linearno rastu dnevni troškovi držanja zaliha, a troškovi naručivanja padaju. Ekonomična je veličina narudžbe u točki u kojoj se linije ovih troškova presijecaju. Trgovačko poduzeće mora dobro procijeniti isplati li se nabavljati manje količine i izbjeći veće troškove skladištenja i zaliha, ili nabavljati veće količine i postići bolje uvjete nabave i niže cijene kod dobavljača. Problem optimalne količine kao najekonomičnije može se promatrati s aspekta sigurnosti opskrbe. Kako su ekonomičnost i sigurnost dva suprotna načela i tu se traži optimalno rješenje u odreñenim okolnostima. Utjecaj varijable količina na stupanj sigurnosti i ekonomičnosti opskrbe Stupanj sigurnosti i ekonomičnosti opskrbe

Sigurnost

Ekonomičnost Optimalna količina količina

55

Optimalna se zaliha samo iznimno javlja kao konkretna zaliha. Ona je u stvari jedna pretpostavljena veličina koja služi kao instrument kontrole pri konkretnim nabavkama. Nabavljač se trudi da konkretna zaliha bude što bliže optimalnoj zalihi tj. da konkretna zaliha: - ne padne ispod optimalne toliko da doñe u pitanje kontinuitet prodaje - ne poraste iznad optimalne toliko da osjetno poveća vezana sredstva i smanji ekonomičnost poslovanja Donja granica ispod koje se granica ne može spustiti a da ne ugrozi kontinuitet ponude zove se minimalna zaliha. One su i signal narudžbe nove robe kako bi se održala ponuda tj. kako bi se narudžbe mogle pravodobno realizirati i tako zadržati kupce. Minimalne zalihe se ne odreñuju za robu: - sa izrazito kratkim vremenom nabave i rokom isporuke - na raspolaganju u većim količinama u svakom vremenu i u blizini Veličina minimalnih zaliha ovisi o: protoku vremena u danima od momenta ispostavljanja narudžbe do momenta primitka zaliha, i veličini prosječne prodaje u odreñenom vremenu Minimalne zalihe (Zmin) izračunavaju se na jedan od ovih načina: Zm = prosječna dnevna prodaja * vrijeme nabave u danima ili Zm=(godišnja prodaja * vrijeme nabave u danima)/broj radnih dana u godini Odlučivanje o visini minimalnih zaliha teže je kada se poduzeće mora prilagoñavati: - neizvjesnostima u potražnji i ponudi - sezonskim oscilacijama - raspoloživosti robe za daljnju dobavu i - poteškoćama u nabavi npr. dužem vremenu isporuke nabavljene robe Tada je nužno postojanje zaštitnih zaliha, sigurnosnih količina koje su manje što je kraće prosječno vrijeme isporuke i manje oscilacije u potražnji. Zm = p * v (1+s/100) , gdje su: P = prosječne godišnje potrebe V = prosječno vrijeme dobavljanja S = sigurnosni dodatak kojim se izražavaju prekoračenja i kašnjenja u rokovima isporuke Zm = izračunata prodaja u vrijeme nabave + dodatak za oscilacije u potrošnji i nabavi

56

Na primjer ako je: Obujam prodaje nekog proizvoda u jednoj godini 10.000 komada - tjedna prodaja 200 komada - vrijeme dostave dva tjedna, Znači treba naručiti kada je u skladištu samo 400 proizvoda što se dogaña kada se obujam prodaje u sezoni udvostruči? U tom slučaju treba naručivati kada je u skladištu 800 proizvoda ili četiri tjedan prije prodaje zaliha. Koliko košta godišnje jamstvo da kupci neće ostati bez traženih proizvoda? Ako je vrijednost proizvoda 40 kuna, troškovi održavanja zaliha 20 posto cijeni proizvoda, minimalne zalihe koštaju: 400*40*0,2=3200 kuna. Minimalne zalihe su računaju za proizvode sa predvidivom i ravnomjernom potražnjom. Gornja granica koju ne treba priječi ni jedna konkretna zaliha zove maksimalna zaliha. Pomoću nje se izbjegavaju prevelike zalihe, a time i nepotrebno angažiranje kapitala u njima. Maksimalne zalihe se primjenjuju i kada su optimalne zalihe robe veće od maksimalnih jer ne treba ići preko potreba poduzeća. Za nabavnu službu odreñivanje minimalnih i maksimalnih zaliha za pojedine proizvode je operativni instrument pomoću kojeg se što više približava optimalnim zalihama. Za proizvode iz osnovnog asortimana s kontinuiranom potražnjom nabava se periodično ponavlja, a veličina zaliha odreñuje se ovisno o visini pojedinih troškova nabave. Maksimalne zalihe će se tako koristiti za robu sa većim troškovima naručivanja i dopreme, a nižim troškovima skladištenja i održavanja. Zalihe Maksimalne minimalne troškovi Naručivanja dopreme Viši niži Skladištenja održavanja Niži viši

Za visoko vrijedne proizvode koji vezuju znatnu količinu sredstava trgovačko poduzeće mora približno izračunati kolike maksimalne zalihe može imati u odreñenom razdoblju. Referenti nabave, poslovoñe u prodavaonica i druge osobe zadužene za kontrolu i nadopunu zaliha koriste jednostavni obrazac: Zmax=(PN+PD)*S+R ,gdje su: Zmax=maksimalne zalihe PN=vrijeme izmeñu dvije narudžbe PD=vrijeme potrebno za dostavu od trenutka kada je dana narudžba do trenutka kada je roba spremna za prodaju S=očekivani obujam prodaje

57

R=planirane rezerve zalihe obzirom na očekivane oscilacije u prodaji Previsoke zalihe vrijednih proizvoda mogu se smanjiti i uspostavljanjem partnerskih odnosa s dobavljačima, te narudžbe slati u najkasnijem mogućem roku. Za hit proizvode podložne sezonskim oscilacijama potražnje nije moguće izračunati optimalne zalihe, ali je važno utvrditi visinu maksimalnih zaliha kako bi se spriječilo gomilanje robe koja se neće prodati. Preporučljivo je manjom količinom tih artikala ispitati potražnju, a onda po potrebi naručiti ostatak. Odreñene vrste zaliha podložne su zastarijevanju iz tehnoloških razloga, a neke kao prehrambena roba kvarenju. Trgovina na malo za izrazito pokvarljive artikle osigurava samo dnevne zalihe koje su i ispod minimalnih. Padom kvalitete tržišna vrijednost tih zaliha bila bi manja od njihove nabavne vrijednosti. Od optimalnih se zaliha odustaje i zbog: - oskudice odreñene robe na tržištu nabave te se često odjednom kupi cijela potrebna količina za podmirivanje budućih narudžbi - limita u isporuci koje odreñuje dobavljač - porasta cijena u narednom periodu - pada cijena u narednom periodu - pomanjkanja financijskih sredstava - pomanjkanja skladišnog prostora - ostvarivanje količinskih popusta u nabavi - brže ispunjavanje narudžbi - veće fleksibilnosti u prodaji. Oblik poslovanja kojem teže svi trgovci je poslovanje bez zaliha, dostava robe u točno odreñenim količinama i u točno odreñeno vrijeme na prodajno mjesto za mnoge artikle, zbog sve veće konkurencije ovaj se oblik i postiže, ili sukcesivnom dostavom na temelju sklopljenih okvirnih ugovora s dobavljačem ili ambulantno dostavom dobavljača.

5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha Glavni je trošak zaliha trošak kapitala vezanog u njima te se upravljanjem i kontrolom zaliha utječe i na sveukupnu likvidnost poduzeća. Kolika će sredstava poduzeće angažirati za pojedine artikle ili za cijelu količinu zaliha u narednom periodu, predviña računanjem prosječnih zaliha kao prosjek stanja zaliha na početku i kraju razdoblja. Ipak pravi je pokazatelj likvidnosti zaliha koeficijent obrtaja zaliha jer pokazuje brzinu kojom se zalihe kroz prodaju pretvaraju u potraživanje i novac, odnosno brzinu obrtaja sredstava angažiranih u držanju zaliha. Koeficijent obrtaja zaliha izračunava se kada se stavi u relativan odnos: - vrijednost prodane robe za period koji se izračunava, obično jedna godina - prosječne zalihe tj. prosječno uložena sredstva u zalihe

58

Primjer: Trgovačko poduzeće ostvarilo je u toku godine promet u vrijednosti od 100.000 kuna s prosječnim zalihama od 40.000 kuna. Koeficijent obrtaja = vrijednost prometa/prosječne zalihe = 200000/40000 = 5 To znači da se u toku jedne godine pet puta roba naručila i prodala tj. pet puta su se zalihe pretvorile u novac. Što je koeficijent obrtaja viši, efikasnije je upravljanje zalihama jer se roba brže prodavala tj. kraće se zadržavala u skladištu. A koliko je prosječno vrijeme zadržavanja robe unutar jednog obrtaja tj. vrijeme trajanja jednog obrtaja ili tzv. dani vezivanja u godini izračunava se kada se stavi u relativan odnos: broj radnih dana i izračunati koeficijent obrtaja 360/5=72 dana

Za gornji primjer:

Godišnji se koeficijent obrtaja može dobiti i poznavajući vrijeme trajanja jednog obrtaja tj. broj dana vezivanja u godini: Koeficijent obrtaja =360/72=5 Je li ostvareni koeficijent obrtaja dobar ili loš ovisi o vrsti trgovačkog poduzeća, robi kojom posluje te dimenziji asortimana. Veći i brži obrtaj robe postižu trgovačka poduzeća koja posluju robom svakodnevne potrošnje, kao i širim i plićim asortimanom. Trgovačka poduzeća npr. prehrambenom robom ostvaruju visok koeficijent i do 20 obrtaja u godini dana, a druga trgovci odjećom niži obrtaj. Najniži koeficijent obrtaja ostvaruje trgovina proizvodima specijalne namjene. U maloprodaji koeficijent obrtaja ovisi i o lokaciji prodajnih objekata i metodi prodaje. Cilj bi trgovačkog poduzeća u nabavi trebao biti koeficijent obrtaja jednak ili bolji od poduzeća iste trgovinske struke ili asortimana. Osnovni zadatak zaliha jest osigurati kontinuitet ponude, ali na način da se što kraće zadržavaju na skladištu tj. da se što više obrću. Svaki zastoj u obrtaju robe na skladištu dovodi do: - zamrzavanja jednog dijela obrtnih sredstava poduzeća - nenaplaćenih potraživanja - angažiranja dodatnih sredstava za nabavu kako bi se osigurao kontinuirano poslovanje jer svaki obrtaj robe počinje novcem za nabavu a završava se novcem od prodaje. Zbog toga je koeficijent obrtaja zaliha jedan od najboljih pokazatelja uspješnosti politike nabave. Trgovačka poduzeća stalno prate i analiziraju koeficijent obrtaja zaliha kako po pojedinim prodavaonicama tako i po pojedinim vrstama roba iz pojedinog asortimana jer relativno visok koeficijent obrtaja zaliha može biti rezultat: - preniskih zaliha i čestih izlaza ili - previše malih narudžbi za zamjenu zaliha 59

Svaka od ovih situacija može više koštati poduzeće nego što bi to više zalihe s nižim koeficijentom obrtaja. Nerealno smanjenje zaliha ispod minimalnih može uzrokovati prekid prodaje i tako dodatno povećati financijske teškoće. Nabavom malih količina povećavaju se nabavni troškovi, osobito prijevoz i nema popusta u nabavi kao ni rabata. Ali ako poduzeće ima teškoće u održavanju platežne sposobnosti oblikuje zalihe većim brojem narudžbi. Relativno nizak koeficijent obrtaja zaliha osim što ukazuje na sporo kretanje zaliha ukazuje i na neupotrebljivost zaliha. Neupotrebljivost će zahtijevati znatne otpise koji za uzvrat negiraju tretman zaliha kao likvidnih sredstava. Takoñer, svaka zaliha čiji je koeficijent obrtaja u odreñenom periodu jednak nuli ili ispod planiranog te se dugo zadržava na skladištu u praksi se smatra nekurentnom zalihom. Najčešći razlozi pojave nekurentnih zaliha su: - greške u nabavi (loša kvaliteta, visoka cijena) - greške u manipulaciji i skladištenju, razni gubici i oštećenja - greške u procjeni potreba, želja i kupovnoj moći potrošača. Nekurentne su zalihe zbog izgubljenih potrebnih svojstava ili ne mogu uopće prodati ili se prodaju uz nižu cijenu. Takve zalihe dodatno angažiraju sredstva poduzeća i smanjuju likvidnost poduzeća. Analiza koeficijenta obrtaja zaliha trgovačkih poduzeća važna je i zbog njegove povezanosti zbog razlike u cijeni. Poduzeće po svakom obrtaju robe ostvari razliku u cijeni kojom pokriva troškove prodaje i ostvaruje moguću dobit – neto marža. Na primjer: Nabavom neke robe početkom godine za 20.000 kuna i prodajom iste za mjesec dana uz 20% ostvaruje se razlika u cijeni od 4000 kuna. Ako se nastavi prodaja te robe svakog mjeseca u godini dana poduzeće ostvaruje razliku u cijeni od 48.000 kuna. Ako bi se obrtaj robe usporio tj. vrijeme trajanja jednog obrtaja produžilo na dva mjeseca, iznos godišnje razlike u cijeni iznosio bi 24000 kuna. I obratno, ako bi se roba prodavala još brže, godišnji iznos razlike u cijeni bio bi veći i iznosio bi 96.000 kuna za dva tjedna. Vezano za razliku u cijeni trgovci izračunavaju i rentabilnost zalihe kao odnos ukupno ostvarene zalihe u cijeni u odreñenom periodu i prosječe visine zaliha za taj period: Rentabilnost zaliha = (vrijednost razlike u cijeni / prosječna visina zaliha)*100 Isti se pokazatelj može dobiti kao umnožak postotka razlike u cijeni i koeficijenta obrtaja: Rentabilnost zalihe = % razlika u cijeni * koeficijent obrtaja Trgovačko poduzeće može ostvariti isti plasirani promet sa manjim prosječnim zalihama ako postiže veći koeficijent obrtaja. Povećanje vrijednost prosječnih zaliha je opravdano ako je to posljedica većih mogućnosti prodaje i širenja asortimana. 60

imati nisku razinu zaliha .povećati potražnju sniženje cijena. izlasku i stanju zaliha po pojedinim vrstama te usporedbi takvih podataka sa planskim veličinama. Ali takvo rješenje osim što osiromašuje ponudu može imati negativni efekt na prodaju ostalih artikala.3.imati visoku razinu zaliha kako bi ponuda ostala stabilna usprkos fluktuaciji potražnje. Optimalno rješenje je u 61 . većim će se prometom ubrzati obrtaj zaliha što se rentabilno poslovanje ostvariti i nižu razliku u cijeni . Stoga su jedina i dugoročna rješenja za trgovačko poduzeće: . Kontrolom zaliha žele se postići ovi ciljevi: .povećati koeficijent obrtaja i prodaju uz isti postotak razlike u cijeni 5.imati dovoljne zalihe cijelo vrijeme kako bi se narudžbe mogle pravodobno realizirati . Kontrola zaliha usko je povezana s planiranjem zaliha i temelji se na podacima o ulasku. Kontrola zaliha Trgovačko poduzeće ima potrebu za stalnim praćenjem kretanja zaliha i njihovih troškova u svrhu povećanja ekonomičnosti poslovanja u uspostavljanja ravnoteže izmeñu malih ulaganja i bolje usluge.Manje se prosječne zalihe mogu postići selekcijom prodajnog asortimana zadržavajući one linije proizvoda i one artikle koji u danom momentu imaju veći koeficijent obrtaja.2. Stoga je poduzeće u dilemi: većim troškovima efikasno kontrolirati sve artikle ili reducirati kontrolu u cilju veće ekonomičnosti.2. Kontrola zaliha je nezamisliva bez informacijskog sustava u sustava obrade podataka u prikazivanju najvažnijih instrumenata informiranja u području upravljanja zalihama: Naziv pokazatelja Doseg zaliha Stanje zaliha obzirom na promet Zalihe u odnosu na naloge Sigurnosni koeficijent Struktura zaliha prema dosegu Struktura zaliha prema kvaliteti Struktura zaliha prema kurentnosti Obrtaj zaliha/učestalost obrtaja Obrtaj zaliha/učestalost obrtaja Dani vezivanja zaliha Dani vezivanja zaliha Obrazac izračunavanja Prosječno stanje zaliha/prosječne potrebe Stanje zaliha * 100/promet Zalihe * 100/vrijednost naloga Minimalne zalihe * 100/prosječne zalihe Zalihe dostatne za jedan mjesec * 100/ukupne zalihe Zalihe pokvarljive robe * 100/ukupne zalihe Kurentne zalihe * 100/ukupne zalihe Promet *100/prosječno stanje zaliha Izlaz iz skladišta * 100/prosječno stanje zaliha Obračunski dani/koeficijent obrtanja 360 * prosječno stanje na zalihama/godišnji promet Ekonomično upravljanje zalihama zahtijeva efikasnu kontrolu artikala ali uz što niže troškove.

udio u ukupnoj vrijednosti poslovanja (prodaja.omogućava veće promet uz nižu razinu zaliha. Ako su se u grupi C zbog svoje male pojedinačne vrijednosti našli i proizvodi važni u ponudi poduzeća tada postoji opasnost da se njihovom površnom kontrolom ne osigura kontinuirana ponuda. odrediti minimalne zalihe. Tada i takve kritične proizvode treba uključiti u grupu A. nabava. ali visoko vrijednu skupinu treba stalna i pojačana kontrola. Grupa C je količinski najveća i čini do 65 posto svih proizvoda ali sa samo 10 posto ukupne vrijednosti. Za ovu brojčano malu. U grupi B su ostalih 20 posto artikala čija vrijednost u ukupnoj vrijednosti iznosi 15 posto. uspostaviti partnerske odnose s dobavljačima. a time i troškova.usmjerava pozornost na najvažnije proizvode . 100 85 75 % vrijednosti zaliha 15 20 % broja 100 proizvoda ABC metoda kontrola zaliha je posebno važan instrument informiranja za trgovačka poduzeća sa širokim i dubokim asortimanom jer: . U pravilu je to samo na primjer 15 posto ukupnog broja proizvoda čija je vrijednost do 75 posto i svrstavaju se u grupu A. skladište) .postiže jeftiniji način kontrole .učestalost prodaje (nabave).primjeni ABC metode kontrole zaliha koja proizvode razvrstava u tri osnovne skupine po jednom od ovih kriterija: . 62 .udio u ukupnoj vrijednosti zaliha . Taj odnos shematski prikazuje slika iz koje je jasno da se analiza cjelokupnog kvadrata reducira na analizu uskog segmenta visoko vrijednih proizvoda čiji efikasni obrtaj najviše pridonosi racionalizaciji zaliha. odnosno broj izlaza predmeta poslovanja iz skladišta u odreñenom razdoblju Ovom se metodom selekcioniraju proizvodi s najvećom vrijednosti ili u nabavi i prodaju ili u zalihama. detaljnije istražiti tržište nabave. te je važnost analize kontrole i planiranja mala.

jer namjena nije dobiti najnižu cijenu odreñenoj robi ili usluzi. minimalnih nabavnih cijena. Zato se za utvrñivanje optimalnih mjera u upravljanju zalihama. Važno je strateško razmišljanje koje teži postizanju dugoročnog uspjeha nabave umjesto kratkoročnih efekata. Zbog toga procjena dobavljača ne znači samo analizu cijena kvalitete rokova isporuke već i 63 . nedostatak je u jednostranom vrednovanju pojedinih artikala samo s aspekta prosječne vrijednosti zaliha. Politika izbora dobavljača Selekcija izvora nabave i konačni izbor dobavljača smatraju se za najodgovornije i najvažnije poslovne nabavne funkcije jer je ostvarivanje pouzdanih izvora nabave za poduzeće strateško pitanje. vrijednost uzimaju i podaci o strukturi prodaje pojedinih proizvoda.2. Standardni pristup razmišljanja glasi: Grupa x: nabava u skladu s prodajom Grupa y: nabava za zalihe Grupa z: pojedinačna nabava po potrebi A Velika vrijednost prodaje Velika predvidljivost Velika vrijednost prodaje Srednja predvidljivost Velika vrijednost prodaje Mala predvidljivost B Srednja vrijednost prodaje Velika predvidljivost Srednja vrijednost prodaje Srednja predvidivost C Mala vrijednost prodaje Velika predvidljivost Mala vrijednost prodaje Srednja predvidivost X Y Z Srednja vrijednost Mala vrijednost prodaje prodaje Mala predvidljivost Mala predvidivost Kombinacija odnosa vrijednosti – količina ABC analize te odnosa potrošnje količina xyz analize daje vrijednosti spoznaje: .za planiranje kontrolu i informiranje i zalihama .za traženje mjera racionalizacije zaliha 5. Osnova za svaku aktivnost u pogledu izbora dobavljača jest dobro poznavanje tržišta i konstantno provoñenje analiza tržišta. Nabavna funkcija mora analizirati mogućnosti dobavljača u svim područjima.Iako je svrha metode održavanje kretanja zaliha oko optimalne granice. uz ABC analizu koja se temelji na odnosu količina.4. Tako se razlikuju: X proizvodi: koje obilježava visoka konstantnost u prodaji Y proizvodi: koji podliježu sezonskim oscilacijama Z proizvodi: čije je prodaja neredovita Tako klasificirani proizvodi pružaju pomoć u odlučivanju. nego sniziti ukupne troškove povezane s kupnjom.

njihovu pouzdanost spremnost na suradnju i fleksibilnost i analizu o: raspoloživim kapacitetima. sezonska roba. mogućnosti povrata robe.politici prodaje proizvoñača i drugih dobavljača kojom odlučuju o broju posrednika Politikom izbora dobavljača treba odrediti da li će se i kada roba nabavljati: 1. skladištenje i pronaći dobavljača koji će ponuditi najbolju kombinaciju svih zahtjeva ili onih koji su za poduzeće u odreñenom momentu važni. Prvenstveno se pri izboru daje dobavljaču koji može osigurati veličinu u periodičnost pojedinačnih isporuka: . 64 .asortimanu robe koja se nabavlja . ali je važno i znati: .kvaliteti količini i namjeni robe .ako postoji više potencijalnih dobavljača treba ih vrednovati u svim elementima njihove ponude: cijena. . dubok .rokovima isporuke za traženu robu .dimenziji: širok. trajnost robe . mogućnostima promjene količina i izmjena uvjeta isporuke odgodama plaćanja reakcijama na nepredvidljive potrebe ispravcima grešaka reklamacijama. Trgovačko poduzeće mora za glavne proizvode iz standardnog asortimana osigurati kontinuitet opskrbe.koje omogućavaju najpovoljnije održavanje minimalnih ili maksimalnih zaliha ovisno o vrsti robe.vrsti: proizvodi masovne veliko serijske i pojedinačne proizvodnje. Kod jednog ili više dobavljača Tvrtka se mora odlučiti da li će u svom asortimanu zastupati samo jednog ili više dobavljača ili će pak svoju nabavu podijeliti na više njih.koje su usklañene s planom prodaje.ako se roba nabavlja samo od jednog dobavljača. pouzdana dostava. Politika izvora nabave ovisi o: .ako se roba može nabaviti od samo jednog dobavljača treba odlučiti hoće li se i dalje imati taj asortiman robe . dodatnim zalihama. Zbog toga se osigurava kod nekoliko dobavljača čije uvjete isporuke stalno kontrolira jer ako jedan zataji u isporuci i na vrijeme. prevelika ovisnost može ugroziti samostalnost poslovanja . Nabavljač je najzainteresiraniji za jedan atraktivni miks cijele linije proizvoda nego nižom cijenom za odreñenu narudžbu. Moguće su i usporedbe kvalitete proizvoda.nabavnom tržištu domaćem ili inozemnom . kvaliteta. Svaka varijanta ima svoje prednosti i nedostatke koji se uglavnom baziraju na problematici godišnjih količina popusta cijena. angažira drugog izborom više dobavljača za istu vrstu robe.opskrbljenosti tržišta po obujmu vrsti i kvaliteti robe koja se može očekivati na tim tržištima . mogu se izbjeći i eventualne nestašice robe i osigurati kontinuitet ponude.

bolje kontrole nabave .mogućnosti uspostavljanja partnerskih odnosa . nastojati će konstantno pratiti dijelove nabave spomenutog kupca.sudjelovanje u stvaranju novog asortimana . svaka promjena dobavljača povećava troškove. uvoznika ili specijaliziranog trgovca na veliko odreñenu robu. Takoñer se povećavaju i rizici zbog nepoznavanja pouzdanosti udaljenih dobavljača vezano uz rokove isporuke. Nove dobavljače treba provjeriti probnim narudžbama.prisutnosti na nabavnom tržištu . a istovremeno ne bi održavali dobavljače s trenutno višim cijenama. 3. jer moraju osigurati i diferencirani prodajni asortiman kojeg kupci očekuju.manjih kupovnih cijena zbog isključivanja posrednika . ali i potrebe 65 . a kuda putem posrednika Neposrednom nabavom poduzeće samo nabavlja od proizvoñača. kvalitetu vezane robe. Takoñer mogu nastati i negativni efekti ako bi se dobavljači koji nude robu po niskim cijenama zbog gubitaka preorijentirali na druge robe.podrška u oglašavanju i izlaganju Ali samo jedan dobavljač može se osjećati na sigurnim temeljima te stoga često ne podnosi onoliko napora i žrtve u daljnjoj podrški prodaju sve dok ista ide pozitivnim smjerom. a koji je manjim brojem dobavljača sužen. Moglo bi biti skuplje i kompliciranije izmijeniti cijeli kupovni sustav zato jer netko može ponuditi nižu cijenu odreñenog dana.suradnji u vezi posebnih zahtjeva Ali važno je procijeniti kolike su uštede u cijeni. Neposredno.uštede u održavanju veze .racionalnija dobava . ali su manje fleksibilni na promjene u asortimanu. u pravilu veće vrijednosti i većih količina. ali kod većine nabavki koncentracijom nabave kod jednog dobavljača mogu se postići: . Za trgovačka poduzeća odluka o broju dobavljača nije samo vezana uz optimalne uvjete nabave. U slučaju da dobavljač ima spoznaju da uz njegovu robu u svakodnevnoj prodaji se nalazi i roba konkurenta. malih ili velikih dobavljača Prednost uvijek imaju provjereni i pouzdani stalni dobavljači.Manje je količine jeftinije nabavljati od jednog dobavljača nego ih usitniti i pregovarati s više njih. Kod stalnih ili povremenih. a u prednosti su zbog: . 2.bolji nabavni uvjeti .trajnija i čvršća suradnja . No takva dobava naravno raspodjeljuje godišnje količine. a koliki troškovi ostvarenja neposredne kupnje. Veći dobavljači za razliku od manjih mogu osigurati kontinuitet u ponudi i isporuci. Stalni dobavljači omogućavaju i uspostavljanje čvrstih poslovnih veza. S druge strane. a samim time ugrožava i startno ostvarenje najboljih uvjeta kod dobavljača.

Niža fakturna cijena ne znači i nižu nabavnu cijenu ako je: .visoke tarife . jer proizvoñači nude uzak asortiman. Time smanjuju troškove obrade tržišta.veće osiguranje zbog većih rizika . posrednici osiguravaju brze i redovitije isporuke manjih količina za koje proizvoñači ne moraju imati interes. Konkurentske prednosti koje se postižu zbog kraćih dobavnih rokova daju prednost izboru većih dobavljača.trošak pakovanja veći . a manje narudžbe nadalje angažiraju i manje kapitala. Nabava robe od lokalnih dobavljača značajna je za lokalno gospodarstvo što poboljšava odnose s javnošću.lakši povrat robe Trgovačka poduzeća na malo moraju robu i pripremiti za prodaju te su im važni dobavni termini.češće. 66 . bliži dobavljači omogućavaju i: . zastoja u prometu.brz odgovor na narudžbe .pregled i stanje njihovih zaliha . vremenskih neprilika. Blizina dobavljača sa širim asortimanom posebno je važna za trgovačka poduzeća na malo jer kompletiraju asortiman uz niže troškove dopreme. Ekonomičniji su i za nabavu robe širokog asortimana jer se kod njih jednom narudžbom može kompletirati potreban asortiman i tako smanjiti troškove naručivanja. 4. Isporuke bližih dobavljača su pouzdanije zbog manjih prijevoznih rizika.dug transportni put . Čak kada i proizvoñač može ponuditi kredit. a bliži dobavljači im omogućuju nabavne termine što bolje prilagoditi prodajnim. posrednik koji poznaje svoje mjesne kupce smanjuje rizike tog kredita.veći manipulativni trošak zbog pretovara . a kada od udaljenijih dobavljača Pri izboru dobavljača nije dovoljno voditi računa samo o fakturnoj vrijednosti robe jer nije isto koliko je dobavljač udaljen od skladišta kupca. Posredna je nabava kada poduzeća. Većina posrednika omogućuje i kredit svojim kupcima. Od bližih.osiguranja vlastitog kapitala. Takoñer. u pravilu manja trgovačka poduzeća ili manji poslovni potrošači funkciju nabave povjere posredniku koji imaju bolji pregled nad tržištem i veći poslovni ugled. a količinski manje kupnje .potrebno meñuskladištenje Navedeni troškovi transporta po jedinici robe rastu sa udaljenošću dobavljača pa se poduzeća orijentiraju na bliže dobavljače ako su ostali uvjeti isti. Posrednike u nabavi koriste i veća trgovačka poduzeća za artikle iz dopunskog asortimana i sa malim koeficijentom obrtaja kao i artikle koji se mogu nabaviti jedino kod distributera kao ekskluzivnog zastupnika odreñenog proizvoñača. Osim nižih troškova nabave. Nedostaci su neposredne nabave veći za trgovačka društva na malo i asortimansku trgovinu.

Važno je uspostaviti stalan odnos stvaranjem obostrane koristi. Odnosi sa izabranim dobavljačima Politikom izbora dobavljača se odreñuje i kakvi će biti odnosi sa izabranim dobavljačima. zbog bliske suradnje s dobavljačima sve veće. Dobavljač i kupac mogu imati veće troškove ako odvojeno rješavaju probleme neispravne robe. Najbolji odnosi podrazumijevaju stvarno partnerstvo gdje postoji obostrano povjerenje i poštivanje. Dobro povezane firme dijele zadatke. 5. tj.Izbor bližih dobavljača zbog nižih troškova dopreme ne smije ugroziti kvalitetu ponuñene robe a time i prodaju. Zbog specijalnih. Na klasičnom se tržištu kupnje kupac bira po scenariju trenutno najnižih cijena i najpovoljnijih uvjeta nabave. te su i ti odnosi se češći. Zbog toga i dobavljač može dobro uštediti i zaraditi jer je smanjio prodajne i distribucijske troškove. Ekspanzija trgovačkih lanaca potiče globalnu nabavu jer na novim tržištima ne poznaju dobavljače. Troškovi su ponekad manji jednostavno smanjujući nesigurnost i rizik. smanjuju se ukupni troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda. plaćanja i kontrole. elektroničko komuniciranje i logističke racionalizacije povećavaju te mogućnosti. smanjuju broj dobavljača s kojima rade. Transparentnost cijena je jedan od najvažnijih implikacija globalnih procesa jer trgovci traže načine da preko novih dobavljača doñu do istih proizvoda po nižoj cijeni. preuzimanja. ali zato i skupljih načina prijevoza moguća je kvalitetnija ponuda svježe robe nabavom od udaljenijih dobavljača. Kupac ne samo što ima korist jer je kupio robu i uslugu uz nižu cijenu. Dobavljač je često voljan smanjiti prodajne cijene ako kupac kod njega običaje nabavljati veće narudžbe i za dulje razdoblje. Za oboje osnovna je korist od ovog važnog odnosa poboljšati profite kroz suradnju koja smanjuje ukupne troškove. odnosno zajednički rješavaju logističke probleme vezano za zalihe. ili se na njih ne mogu osloniti. Globalno pretraživanje. Danas se saznanja o hirovitosti tržišta u ozbiljnim kompanijama ne prepuštaju slučaju ili ad hoc narudžbama. Ako veća prodaja znači i povećanje proizvodnje. jer bi to značilo nesigurnost u isporukama kvaliteti i troškovima. Suradnja rješava probleme kao zajedničke obveze. tada se smanjuju i drugi troškovi kao fiksni troškovi boljim korištenjem kapaciteta. Ako je riječ o nabavi robe velike vrijednosti koje podnose visoke troškove transporta. već osigurava izvor nabave i to stalan. trgovci postižu niže jedinične cijene kupujući u ogromnim i zajamčenim količinama. Mnoge firme očekujući veću korist od izabranih dobavljača. osiguranja i veće troškove komuniciranja. potrebno je istražiti i globalne izbore nabave. prijevoz. skraćuju i pojednostavnjuju radne poslove naručivanja. Na poslovnim tržištima su koristi. U dugoročnim je poslovnim odnosima dobavljač čak spreman prihvatiti i ciljanu cijenu koju nudi 67 . Ali i bez pomoći kupca dobavljaču može biti moguće identificirati i riješiti problem. Dobavljače na globalnoj razini ne traže samo velike trgovačke kompanije već strategijom kooperacije u nabavi i manje tvrtke. Nabavljajući robu globalno.

Trgovačko poduzeće na veliko ovaj posao može obnavljati i kao tranzitni posao tako da dobavljači izravno isporučuju robu trgovačkim poduzećima na malo ili velikim potrošačima. Svaki čvršći odnos sa kupcem ne mora biti i logičan za dobavljača. Kao vlastiti posao nabavljati. Veći je broj kratkoročnih ugovora zamijenjen manjim brojem dugoročnih ugovora. Na mnoga tržišta sile natjecanja rezultiraju smanjenjem troškova i zbog toga rezultiraju inovacijama u marketing mixu. s bržim 68 . povezanost u planovima otežava izmjenu asortimana i dobavljača trgovcu. stajalištima i vještinama kojima se pri tom koriste. Partnerstvo podrazumijeva i novi stil pregovaranja. Mnogi su manji dobavljači napravili greške jer su previše ovisili. Kupac može biti zadovoljniji puštajući dobavljače da se natječu. a za račun vlasnika robe. Navedeni odnosi donose i odreñene rizike za obje strane. dok ista ide pozitivnim smjerom. Kao nabavni komisionari u svoje ime ali za tuñi račun Trgovci na veliko u odreñenim slučajevima preuzimaju tuñu robu u komisiju. Blizak odnos može napraviti koristi. Zajedničkim se istraživanjem tržišta skraćuje vrijeme izmeñu faze identificiranja tržišta i faze uvoñenja proizvoda na tržište. skladištiti i prodavati robu prema potrebama svojih ciljanih kupaca. prodaju je u svojim prostorijama u svoje ime trgovcima na malo. Kada dobavljač ima spoznaju da je uz njegovu robu u prodaji i roba konkurenta. Trgovačka poduzeća kao nabavljači 1. Zato nije vrijedno investirati i ulagati vrijeme u odnose sa dobavljačem za kupnju koje nisu važne ili nisu česte. često ne podnosi onoliko napora i žrtve u daljnjoj podrški prodaji. nabavljenu robu isporučuje maloprodavačima prema njihovim potrebama. Sva korist pripada poduzeću. Kad se dobavljač osjeća na sigurnim temeljima. Gubi se kontakt s tržištem konkurenata. Ako je trgovačko poduzeće u sklopu dobrovoljnog lanca. ali nisu uvijek učinkovite. nastojati će konstanto pratiti i tijekove nabave spomenutog kupca i izlaziti ususret na razne načine. kako bi osvojio veću naklonost kupca.trgovac zbog kvalitetnih informacija s tržišta. 2. Trgovac komisionar kao svoj prihod ostvaruje proviziju u obliku posebne marže sadržane u cijeni robe. Proizvode u komisiju daju proizvoñači proizvoda onda kada procijene da je to ekonomski opravdano s gledišta oslobañanja vlastitih skladišnih prostora za nove zalihe. ali snosi sve rizike. Za nabavljačko se poduzeće povećava ovisnost o dobavljaču. Nabavno osoblje umjesto natjecateljskog primjenjuje suradnički stil komunikacije što može prouzročiti teškoće zbog promjena u navikama. Dugoročna obveza prema partneru može rezultirati gubitkom fleksibilnosti.

5.obrtajem. uz ugovoreni posao prodaje robe za račun komitenta preuzima i jamstvo da će prodana roba biti na vrijeme naplaćena. Kao konsignacijski posao najčešće u tuñe ime i za tuñi račun. Kao posrednici ovim vidom nabave trgovci ne angažiraju obrtna sredstva. 3. već se diferenciraju i od drugih trgovačkih kuća. pa obogaćuju ponudu i dobivaju naknadu u vidu konsignacijske provizije. Trgovci ovaj oblik nelojalne konkurencije prema proizvoñačima koriste dok ostvaruju najveću profitabilnost po dužnom metru izlaganja jer kupcima moraju ponuditi širi izbor u odreñenoj kategoriji proizvoda. Kao posrednički posao u tuñe ime i za tuñi račun Trgovačko poduzeće na veliko samo sastavlja listu učinkovitih dobavljača koje zastupa. Na taj način ne konkuriraju samo proizvoñačkim markama. 69 . Veletrgovac dobiva proviziju i više nije uključen u tehničko odvijanje pošiljki. ali i dodatna vrijednost za kupca i potrošača. 4. S njima sklapa okvirne ugovore kojima postiže odgovarajuće cijene i rabate za prodaju maloprodavačima. Kupovni ugovor postoji samo izmeñu trgovaca na malo i dobavljača. Roba se nabavlja samo fizičkim preuzimanjem i dobavljač ostaje i dalje vlasnik robe dok se ona ne proda. Razlog za širenje trgovačkih marki je mogućnost korištenja najefikasnijeg oblika promocije proizvoda kao dominantno izlaganje unutar prodajnog mjesta. Kao posao s privatnim markama Privatne marke razvijaju uglavnom velike trgovačke kuće i sve više ulaze u paletu jeftinijih proizvoda dobre kvalitete pod imenom svoje trgovačke kuće kojima žele pridobiti lojalnost kupaca. Manja je vjerojatnost nabave trgovačke robe u komisiju jer su trgovački poduzetnici u pravilu u vlastitoj djelatnosti najčešće i komisionari za tuñe proizvode. Komisionarski posao trgovac na veliko može obavljati i kao del kredere posao. Velika konkurencija i meñu privatnim markama prisiljava trgovačke kuće na ulaganja u skupe privatne marke kojima se još uvijek ostvaruje dobit. Za povećanu obvezu komisionar ima pravo i na posebnu del kredere proviziju koja se utvrñuje prema bonitetu trgovca na malo.

ali i drugim članovima firme koji imaju važnu ulogu i mogu utjecati na odluku o kupnji. To se ne može ostvariti ako se kupovni faktor ne uzima ozbiljno. Kod nove kupnje promocija dobavljača ime više učinka. Zato mnoga poduzeća zahtijevaju od nabavne službe snižavanje troškova i stjecanja natjecateljskih prednosti.nova kupovina .sastavljanje narudžbi ako su rezultati povoljni.odreñivanje specifikacije proizvoda. Vole informacije o novim proizvodima i uslugama koje će ubuduće nuditi i savjete za buduće eventualne promjene u cijeni. U većim su firmama uglavnom specijalizirani za nabavu odreñene robe i pravi su stručnjaci u tome. Nabavna služba primjenjuje tri različita pripremna postupka i načina kupovine ovisno o tome je li to: . Menadžeri nabave uglavnom surañuju s dobavljačima i njihovim prodajnim zastupnicima. Nova kupnja traje mnogo duže nego direktna. jer su i robe i usluge koje poduzeća nabavljaju često i najveći trošak. uhodana kupnja s poznatim dobavljačem.Vrste procesa nabave Većina trgovačkih poduzeća ovise o specijalistima kako bi osigurali pažljivu i odgovorniju kupnju.procjenu izvora nabave. . Višestruki su utjecaji tipični za nove kupnje. To je zastarjeli pristup jer ostati na konkurentnom tržištu znači stalno tražiti načine kako opstati na tržištu. o ograničenim količinama i druge promjene na tržištu. Neki od menadžera misle o nabavi samo kao o aktivnostima za izvršenje narudžbe. Na posjet prodajnih agenata i prezentera nabavljači gledaju s nepovjerenjem i prije kupnje traže točne informacije koje im pomažu za pouzdanu i mudru kupnju.uhodana kupnja ustaljene vrste robe Kod svake različito rješava probleme s obzirom na: Vrsta procesa nabave Nova kupnja Veće Veći Veći veće Potrebno vrijeme Višestruki utjecaji Pregled dobavljača Potrebne informacije Izmijenjena kupnja Srednje nekoliko nekoliko nekoliko Uhodana kupnja Manje Manji Nema male Nova se kupnja dogaña kada poduzeće ima novu potrebu i želi idealnu ponudu sa svim informacijama. . Kupci često u novoj kupovnoj situaciji traže pravodobne i pouzdane informacije iz različitih izvora npr: 70 . Nova kupnja može uključiti: .izmijenjena kupovina .

ali budan će marketer uvijek okrenuti situaciju u novu priliku tražeći više informacija ili bolji marketing miks dobavljača. Danas u doba brzih tržišnih promjena i jake konkurencije meñu trgovačkim poduzećima. alternativnih dobavljača.Osobni izvori Neosobni izvori Marketinški izvori Prodavači Ostali iz firme Izlagači: sajmovi. Uz navedeno potrebno je uvijek pratiti moguće pojave alternativnih proizvoda. U svemu tome posljedice pogrešaka mogu biti vrlo važne. Koliko će informacija sakupiti nabavljač ovisi o važnosti i sigurnosti izbora. ali za veće nabavke često uključuju i detektivski rad. Kako intenzivna suradnja i osobni susreti s dobavljačima zahtijevaju mnogo vremena i stvaraju velike troškove. Za ovakve nabave na vrijeme se osiguravaju i financijska sredstva bez prethodnog savjetovanja. Kako bi smanjili troškove mnoge firme 71 . Vrijeme i troškovi istraživanja i analiziranja mnogih informacija ne mogu biti opravdani za manje nabavke. Danas za većinu roba prevladavaju ponuñači za koje nije teško pribaviti potrebne informacije. nabavkom cjenika. Uhodana kupnja ustanovljene vrste robe je rutinska ponovna kupnja koja je bila napravljena mnogo puta prije. statističke datoteke: proizvoda. reklamacija Burzovna izvješća Prikupljanje podataka se ostvaruje svakodnevnim poslovanjem. Kupci često ne traže nove informacije ili nove izvore nabave. te se vrši dogovaranje o pristupu pregovorima i odabiru osnovnih ciljeva te različitih pregovaračkih strategija ovisno o poziciji pojedinih dobavljača. Izložbe degustacije Oglasi iz trgovačkih publikacija Literatura za prodavače Katalozi Izvješća istraživanja tržišta Nemarketinški izvori Vanjski suradnici Savjetnici i vanjski suradnici Trgovačka udruženja – komore Razne publikacije Stručne. Primjenjuju se i za nadopunu minimalnih zaliha kod sigurnih izvora nabave. analizom informacija od kupaca. ali ne toliko kao u novoj nabavi. Mnoge male ili tekuće kupnje su ove vrste ali one uzimaju jedan mali dio vremena dobavljaču. dobavljača . Često se periodično ponavljaju u istim količinama prema operativnom planu nabave. Utvrñivanjem baze podataka iz niza navedenih izvora završena je priprema za odabir nekoliko mogućih dobavljača. Ponekad su pregovarači nabavljači lijeni i uživaju u situaciji uhodane kupnje. sve se više ograničavaju na slučajeve kada je riječ o važnijim proizvodima i dobavljačima s obzirom na njihov udio u ukupnoj vrijednosti nabave. pretraživanjem interneta. Troškovi i vrijeme mogu se racionalizirati ako se s dobavljačima komunicira selektivno i interaktivno korištenjem kompjutora i raznih elektroničkih medija. znanstvene. Izmijenjena nabava je kada je nabavljen novi pregled nabavne situacije. važnost informacija o tržištu nabave postaje ključnom konkurentskom prednošću.

Ako se ništa od uobičajenog ne mijenja. Za popunu ili proširenje asortimana prodajnih i skladišnih zaliha skladištari upućuju zahtjev službi nabave za ugovaranje s najboljim dobavljačem. Primjenjuje se za nestandardizirane proizvode. Kod uhodane kupnje kupac može naručiti ne razmišljajući o drugim potencijalnim izvorima. c. Kupnja na osnovi uzoraka znači samo pregled dijela od potencijalne kupnje jer ne postoji mogućnost neposrednog susreta s dobavljačem. Ova metoda smanjuje 72 . U rutinskim narudžbama vrlo važno je imati uobičajene izvore nabave. Kupnja na osnovi specifikacije i standarda znači kupiti robu prema usmenom ili pisanom opisu. Kada je kvaliteta uglavnom zagarantirana kupnja prema opisu ili specifikaciji zadovoljava. a i poljoprivredni proizvodi kao sirovine. Odobreni se zahtjevi prosljeñuju u narudžbe što je brže moguće. Cijene mogu biti bazirane na uzorku. Često se prodaju na otvorenim tržištima ili na dražbi ako postoji nekoliko potencijalnih kupaca. kod standardiziranih proizvoda i kod kojih se iz uzorka mogu uočiti najvažnija svojstva robe.pokušavaju rutinizirati proces kupnje kad god to mogu. opisati specifikacije za naručenu robu. uzimati uzorke. Nova kupnja i izmjenjena kupnja traju duže. b. Uhodana se kupnja obavlja na dan primanja zahtjeva bez konzultacija. nabavljači koriste 4 osnovna pristupa za procjenu i kupovinu proizvoda: a) inspekcija b) uzimanje uzoraka c) opis d) ugovaranje s mogućnošću izmjene a. kupac može naručiti faksom ili kompjuterom. Kada se mijenjaju ekonomski uvjeti. a posebno kada postoji obostrano povjerenje izmeñu kupaca i prodavača. kupci mijenjaju narudžbe kompjutorski. kompjutorski sustav nastavlja rutinsku ponovnu kupnju prema nastalim potrebama printajući nove narudžbe ili elektroničkim putem regularnim dobavljačima. Ako je vrijeme važno. ili omogućiti naknadne promjene. Svaki je proizvod različit. kupuju na ovaj način. Ovi se načini kupnje primjenjuju u uglavnom manje razvijenim gospodarstvima. Mnogi kupci sada šalju veći dio svojih narudžbi kompjutorski. Kupovina je po uzorku moguća kod roba koje su kvalitativno ujednačene. Osnovne metode u nabavi Ovisno o tome treba li provjeravati robu prilikom kupnje. Inspekcijska kupovina znači pregledati svaki artikl. ali ponuda i potražnja odreñuju opći nivo cijena. Kupci provjeravaju robu i cjenkaju se sa proizvoñačem ili se natječu s drugim mogućim kupcima. Mnogi se tvornički. Stvarna cijena može varirati i ovisi o kvaliteti odreñenog uzorka u odreñenom trenutku.

Planiranje i ugovaranje pojedinačnih isporuka (dopunjavanje zaliha) Planiranje i ugovaranje pojedinačnih isporuka ima za cilj uz što niže troškove nabavljanja osigurati kontinuiranu ponudu.koji ima veći udio u vrijednosti prodaje 73 . Poslovanje sa standardiziranim proizvodima daje ogromne prednosti u troškovima. Pravodobna opskrba robom u potrebnim količinama i uz što povoljnije troškove ovisi o: . kupac često zahtjeva najbolju ponudu.povezivanju i udruživanju s dobavljačima . Kad ne može napraviti detaljnu narudžbu unaprijed. d. Ako nekoliko dobavljača želi posao. Sklapanje ugovora o kupnji koji omogućuju promjene često je ako kupac poznaje samo informativno što firmi treba.ujednačenosti ili neujednačenosti prodaje . Ovo je na primjer česta situacija kod narudžbi za opreme zgrada. a i komunikaciji prema potrošačima i dobavljačima.iz standardnog asortimana . ne samo u proizvodnji. a sve u svrhu racionalizacije troškova cjelokupnog poslovnog procesa snižavanjem nabavnih troškova. boljom organizacijom rada.stanju na tržištu Postoji više načina kojima se odreñuje kako i kada će pristizati roba. Nabavljanje planiranjem i ugovaranjem dinamike isporuke na temelju godišnjeg ugovora s dobavljačem Sa dobavljačima se zaključuje ugovor na duže vremensko razdoblje za godišnje potrebe i dinamiku isporuke prema planu nabave. Primjenjuje se za robu: . sklapa ugovor sa dobavljačem koji omogućuju s vremenom promjenu specifikacije ili kupovnog zahtijeva.dinamici plana prodaje . Svaki dobavljač pažljivo analizira specifičnosti narudžbe i procjenjuje može li konkurirati s ostalim elementima marketing miksa. Usluge se kupuju prema opisu jer se često ne mogu pokazati. Ne treba zaboraviti kako se za prodaju u trgovini roba mora pravodobno pripremiti pa je važno nabavne termine uskladiti sa prodajnim. već i distribuciji. manjim zalihama.skladišnim kapacitetima . posao kupca je pregovaranjem napraviti najbolji mogući posao.troškove i kupci je koriste kad god je praktično a kod nabave većih količina standardiziranih roba koriste se robne burze. Na ovaj se način mogu nabavljati i tipizirani proizvodi visokih tehničkih mogućnosti poznatih svjetskih proizvoñača kao i proizvodi s poznatom markom. Kad su jednom robe i potrebe specificirane.

izvršiti dobar izbor dobavljača u pogledu uvjeta solidnosti i pouzdanosti.- koja ima teže uvjete nabave Na temelju godišnjeg ugovora nabava šalje dobavljaču narudžbe ili dispozicije za otpremu odreñenih količina robe. Ovaj način dobro funkcionira ako nabavna služba dobro poznaje tržište.neprekidnu i ujednačenu prodaju . Sa dobavljačem se sastavlja ugovor i odreñuju pojedinačne količine i ritam isporuke. Važno je prethodno istražiti nabavno tržište.koji nema redovnu i ujednačenu prodaju . Prednosti ovog načina su u nižim troškovima nabave i dopreme jer se nabavljanje u fiksnim vremenskim razmacima organizira bolje i racionalnije. Na temelju ugovora mogu se dobavljaču slati pismene ili telefonske narudžbe.koji ne predstavlja veći udio u vrijednosti nabave Nabavna služba mora dobro poznavati tržište dobavljača i njegove uvjete kako bi na temelju potreba mogla što brže reagirati i izabrati najpovoljnijeg dobavljača. –og u mjesecu.velik udio u vrijednosti nabave Svi artikli čije se zalihe ne mogu koristiti u sljedećem razdoblju ugovaraju se na ovaj način. Ovim načinom postiže se sigurnost u opskrbljivanju i poslovanje s nižim prosječnim zalihama. Poslovoñe maloprodajnih objekata imaju samostalnost u dinamici naručivanja od dobavljača s kojim su spojeni okvirni godišnji ugovori.koji se javlja kao povremena potražnja . Nabavljanje na temelju pojedinačnog zaključivanja i naručivanja Primjenjuje se za asortiman: . dnevno. tjedno ili svakog 1. ili ugovoriti isporuku odreñene robe npr. ili 15. pravilno izračuna pojedinačne količine i ritam dospijeća i prednost daje pouzdanom dobavljaču. Nabavljanje na temelju zajedničkog planiranja povezivanja i udruživanja proizvodnih i trgovačkih poduzeća Vertikalnim udruživanjem poduzeća donose raspoloživih dugoročnih informacija i usklañuju: zajedničke planove uporabom dinamiku proizvodnje i prometa robe po asortimanu dinamiku isporuke i vremenska razdoblja opskrbljivanja čvrste partnerske veze uvjet su za funkcioniranje ovog načina nabave 74 . Nabavljanje na temelju unaprijed odreñenih pojedinačnih nabavki u trenutku nabavljanja Primjenjuje se za robe koje imaju: .

odnosno koncern Agrokor.kao dogovor o zajedničkom nabavljanju ili uskladištenju odreñenih roba za odreñeno razdoblje ili trajno . a nju uvjetuje i kreira zakonitost opsega. povoljnije uvjete plaćanja i odgode onim obrtnicima koji imaju poduzetničku karticu. jer su trgovačka poduzeća na veliko više orijentirana na odnose s proizvoñačima. Primjeri 75 . Nabavne cijene uvijek su se mogle sniziti većim narudžbama.kao jedna ili višekratna nabava robe . te osim nižih cijena postignutom koncentracijom narudžbi ostvaruje: . Udruženje sklapa ugovore s raznim dobavljačima i distributerima s kojima osigurava povoljnije cijene i dodatne rabate. Za trgovačka poduzeća na malo kooperacija u nabavi je značajnija.kao zajedničko angažiranje specijalizirane tvrtke za neke zadatke nabave .sigurnost i kontinuitet u nabavi . Kooperacija u nabavi Trgovačka poduzeća svoje učinke temelje na ekonomičnosti. zajedničkim obavljanjem pojedinih funkcija nabave. Dobro organizirana kooperacija u nabavi omogućuje i bolju tržišnu poziciju u odnosu na dobavljače. Stoga je novije udruženje trgovaca Zagreb značajno u očuvanju male obrtničke trgovine. Kooperacija u nabavi dvaju ili više trgovačkih poduzeća na malo (horizontalna kooperacija) može biti u različitim oblicima: . Najveći distributer partner udruženja trgovaca je domaće trgovačko poduzeće Konzum.Poduzeća ih sve više primjenjuju jer su bitan činitelj konkurentnosti na tržištu. Veća trgovačka poduzeća na malo osnivaju središnju službu nabave koja objedinjuje potrebe svih decentraliziranih trgovačkih jedinica. Na domaćem tržištu partnerstvo je u nabavi posljedica snažne prisutnosti mnogobrojnih inozemnih konkurenata koji izravno ugrožavaju opstanaka domaće maloprodaje. ali bi povećani troškovi zaliha i skladištenja anulirali postignute uštede. Osim mogućnosti povoljnije nabave u konzumovim veleprodajnim skladištima kreira se i veleprodajna privatna marka Rial isključivo je namijenjena malim trgovcima. Trgovačkom poduzeća potrebna je koncentracija roba tokova i kapitala. osobito pri nabavi potrošnih dobara.povoljniji uvjeti plaćanja Važno područje u kooperaciji nabave je i ulaganje u zajedničko istraživanje tržišta nabave jer manja trgovačka poduzeća ne raspolažu stručnim kadrovima.kao osnivanje nabavne zadruge ili zajedničke nabave službe Česti oblik kooperacije je stvaranje dobrovoljnih lanaca gdje se trgovac na veliko javlja kao nabavljač udruženih trgovaca na malo.povoljniji rokovi isporuke .niži troškovi prijevoza . Rješenje tog problema trgovačka poduzeća sve više traže u kooperaciji nabave.

Moguća su razna rješenja: jedan od partnera u kooperaciji ima slobodnog skladišnog prostora u kojem drži zalihe za ostale partnere partneri u kooperaciji zajednički izgrade glavno skladište iz kojeg isporučuju robe u svoja priručna skladišta partneri imaju glavno zajedničko skladište za svoje odreñene robe a za ostale imaju vlastita skladišta pojedini partneri imaju specijalna skladišta u kojim drže robu za ostale sudionike u kooperaciji Zajedničko skladištenje omogućava i zajedničku provjeru kvalitete prispjelih pošiljki koja je posebno važna ako su potrebni skupi ureñaji i specijalisti koji za potrebe pojedinih partnera ne mogu biti dovoljno iskorišteni. 76 . Dobavljači takoñer imaju pozitivan odnos prema kooperaciji u nabavi jer i za njih postoji više mogućih prednosti: . Ipak samo je nekolicina vodećih trgovaca na malo učlanjena u njih. Mnogi su napustili takve saveze i pridružili se B2B razmjenama poput World Wide Retail Exchangea i transfera jer je isplativije i dobro za razmjenu informacija.dispozicija u skladu s proizvodnjom . a dvije glavne europske grupe su AMS i EMD.udruživanja su i CBA. oprezan i umjeren pristup prema savezima. Udruženja malih i srednje velikih trgovaca osim što razvijaju i zaštićuju domaću maloprodaju najvažniji su kanali prodaje za hrvatsko proizvode.smanjenje administrativnog rada .isporučuju u većim količinama . Uz zajedničko nabavljanje često je vezano i zajedničko skladištenje predmeta nabave kako bi se povećali učinci racionalizacije. Zauzimaju praktičan.sklapaju značajnije ugovore po količini i vrijednosti .osiguravaju stalni krug kupaca . te su značajan doprinos hrvatskoj proizvodnji robe široke potrošnje. Ultra grupa te udruga trgovaca Meñimurje kao i UNIGORSS na području Istre.dobivaju informacije o budućim potrebama i o trendu potreba procijenjenom od kupaca Na globalnoj razini zajedničku kupnju robe široke potrošnje potpomažu savezi kupaca kao najbolji mediji za globalnu nabavu i za spajanje s pravim dobavljačima.

budućem stanju na tržištu nabave . S jedne strane izrañuju se operativni planovi nabave roba za sve kraća razdoblja. Planiranjem nabave postiže se: organizirano pristupanje nabavama i praćenje nabave opskrba poduzeća ritmom koji odgovara potrebama prodaje primjena načela optimalnih zaliha Planiranje zaliha je nužno jer: . sve više pažnje se posvećuje dugoročnim planovima nabave i produžuje se vremensko razdoblje za koje se ti planovi izrañuju.poslovanje s optimalnim zalihama pomoću kojih će uz najniža financijska ulaganja i najniže troškove skladištenja ostvariti stabilno i profitabilno poslovanje Osnova za planiranje nabave u trgovini je planiranje prodaje i istraživanje tržišta prodaje i tržišta nabave.skladišnim kapacitetima .prodajnim kapacitetima . Plan nabave kao i sama nabava ovise o: . 77 .zaliha predstavlja sigurnosni ventil pri odstupanjima u istraživanju i ponudi Planirane zalihe robe ujedno su i instrument interne kontrole i analize poslovanja.treba planirati novčana sredstva za financiranje zaliha .5.pravovremeni priliv svih potrebnih vrsta roba po potrebnim količinama i najpovoljnijim cijenama .mogućnostima prodaje .kupci danas nisu spremni čekati robu .zalihe predstavljaju trošak poslovanja . S druge strane.povezivanju i udruživanju kanala distribucije Opće tendencije u planiranju nabave s gledišta vremenske dimenzije idu u dva smjera. Ti su procesi integralni i trgovačko poduzeće mora pratiti i signale iz nabave do dobavljača jer tek odreñena proizvodnja omogućava potražnju za odreñenim proizvodima. a sa svrhom osiguranja pouzdanih izvora nabave robe u potrebnim rokovima i po cijenama koje će omogućiti ekonomično poslovanje.stanju na tržištu nabave .financijskim sredstvima . Svrha izrade tih planova jest smanjivanje zaliha roba i ubrzavanje obrtaja robe te na taj način povećavanje efikasnosti nabave i cjeline poduzeća.3. Planiranje nabave Planiranjem nabave hrvatsko poduzeće osigurava: .

artikle kritične za nabavu Kako bi se: smanjila neizvjesnost i nesigurnost opskrbe. Operativni planovi nabave Planirani asortiman trgovačko poduzeće ne nabavlja odjednom u ukupno potrebnoj količini već se njegove zalihe održavaju višekratnim obnavljanjima.vremenom potrebnim za izvršenje narudžbe Pri tome treba uzeti u obzir i: .prema predviñenoj potražnji .plana obrtaja zaliha . Ekonomična nabava se može ostvariti i ako nabavljači imaju odreñenu samostalnost. Zbog tržišnih promjena u trenutku same nabave mogu iskrsnuti momenti značajni za ekonomiku obujma koje unaprijed nijedan plan nije mogao predvidjeti.artikle značajne vrijednosti .ekonomične količine nabave . osigurala prodajna spremnost i kontinuitet ponude te izbjegle negativne posljedice nestašice zaliha. kako bi njihovo pristizanje bilo što neposrednije pred prodaju.Dugoročni se planovi nabave odnose na: .prema konkretnim narudžbama kupaca Pri izradi planova nabave za pojedina planska razdoblja polazi se od: . Planiranje potrebne količine zaliha obavlja se: . Ako se odrede čvrsti planovi nabave.optimalne količine zaliha nabave robe Za artikle većih količina i veće vrijednosti iz skupine A potrebno je uskladiti dinamiku s dinamikom prodaje. Zbog toga se donose operativni planovi koji usklañuju dinamiku nabavljanja po količini i vrsti sa: .godišnjeg plana prodaje .postojećeg stanja zaliha 78 .mogućnosti ostvarivanja količinskog rabata .stanje i tendencije na tržištu nabave . jer svaka prerano pristigla zaliha nepotrebno angažira kratkotrajnu imovinu. nabavljaču direktno postave zadaci bez alternativnih mogućnosti ovakve šanse će biti propuštene.stanjem zaliha .artikle iz osnovnog asortimana trgovačkog poduzeća .dinamikom prodaje .

a u obzir se uzimaju: . gdje je: D=količina za nabavu A = izračunate potrebe B=zalihe u skladištu C=naručene i još nezaprimljene količine Planiranje nabavnih količina Pri planiranju nabavnih količina pojedinih artikala utvrñuje se najviše stanje zaliha za planski period. rasip.zalihe na početku planskog perioda (potrebne zalihe za početak prodaje jednake su zalihama na kraju prethodnog razdoblja) . planirana nabavaka za odreñeni planski period= Planirane zalihe na kraju planskog perioda +planirani obujam prodaje +planirani redukcije -planirane zalihe na početku planskog razdoblja Planirana je nabavka 2250 jedinica robe (150+2000+300-200) 2.planirano smanjenje ili povećanje zaliha / 200-150/ Planirana nabavka je 2250 jedinica robe (2000+300-50) 150 jedinica neke robe 2000 300 200 2000 300 200 150 50 79 . kvar i lom) Modeli za utvrñivanje količina potrebnih nabavki za odreñeni planski period: 1.planirane zalihe na kraju planskog perioda (količine potrebne za prodaju na početku sljedećeg razdoblja) i . planirane nabavke za odreñeni planski period= Planirani obujam prodaje +planirane redukcije -početne zalihe +konačne zalihe +/.Najopćenitije se količina za nabavu može izraziti ovako: D=a-(b+c) .planirani obujam prodaje .planirane redukcije (kalo.

nabavna funkcija mora ostvarivati u skladu: .550.5=206. Dakle. Ukoliko se ukupna godišnja zaliha podijeli sa 12 mjeseci dobit ćemo prosječnu zalihu te nakon što planiranu godišnju prodaju podijelimo sa prosječnim zalihom dobiti ćemo planirani koeficijent obrtaja. potrebne su manje prosječne zalihe a time i manja financijska sredstva.s operativno-dinamičkim planovima nabave koji su usklañeni s politikom nabave i prodaje i .Planiranje financijskih sredstva za nabavu robe Planom nabave planiraju se i potrebna novčana sredstva za realizaciju toga plana. Trgovačka poduzeća A. Uravnoteženo trošenje novca za potrebe nabave robe.550.5 Potrebna novčana sredstva za nabavu robe=1.000 kuna odnosno ovisno o obrtaju zaliha ovisit će koliko doista novčanih sredstava trebamo kako bi ostvarili pretpostavljeni godišnji promet. Primjer 1. Naime. te samim time i omogućiti manje sredstava za ostvarenje godišnjeg plana.000 kuna uz ovakve zalihe: Trgovačko Jedinica poduzeće mjere A B C Tona Tona Tona Zalihe na kraju Ožujka 94 114 62 Lipnja 93 53 100 rujna 81 140 47 Prosinca 52 93 31 Prosječna zaliha 80 100 60 Trgovačko poduzeće A=(94+93+81+52)/4=80 Koeficijent obrtaja=600/80=7. a što je brzina obrtaja veća. Meñutim smanjenje ulaganja sredstva u zalihe istodobno povećava rizik gubitka tržišta i smanjenje prodajne spremnosti trgovačkog poduzeća.000/7. B i C planirala su 600 tona prodaje neke robe u vrijednosti od 1.667 kuna 80 .brzinom obrtaja tih zaliha Što je prosječna zaliha veća.sa planovima priljeva o odljeva novca u suradnji s financijskom funkcijom Pri planiranju nabave uvijek je potrebno voditi računa da ista bude optimalno raspodijeljena. veličina potrošenih novčanih sredstava za postizanje planiranog prometa odreñena je: . Potrebna novčana sredstva ćemo dobiti ako planiranu godišnju prodaju podijelimo sa planiranim koeficijentom obrtaja zaliha.prosječnom količinom robe na zalihi i . nabavna funkcija troši taj novac i to je odljev novca iz poduzeća. ukoliko je planirana godišnja količina oko 100 jedinica prosječne cijene 100 kuna tada ćemo godišnje angažirati 100. Taj nam koeficijent kaže koliko ćemo puta u tijeku navedene godine obrnuti prosječni iznos zalihe. da se bazira na robi koja neće zahtijevati dugo skladištenje. Za razliku od prodajne funkcije koja prodajom robe ostvaruje priljev novca. potrebna su i veća sredstva.

Plan nabave neke robne grupe (plan za 1 godinu) Planirana prodaja po prodajnim cijenama -planirana razlika u cijeni (30%) Planirana prodaja po nabavnim cijenama Planirani koeficijent obrtaja (zadane četiri narudžbe u toku godine) Planirana prosječna zaliha -početne Razlika za nabavu do prosječne zalihe Plan nabave uz osiguranje od rizika od 30 posto (11200 kuna * 30%) Prosječna zaliha 64. Primjer 2: Trgovinsko poduzeće planira godišnji promet od 40.550.000 kuna računano po nabavnoj cijeni.000 kuna 19.000/10=155.200 kuna 200 kuna 3.333 kuna Trgovačko poduzeće C=240/4=60 Koeficijent obrtaja =600/60=10 Potrebna novčana sredstva =1.800 kuna 4 puta 11.360 kuna 14.000/6=258.550.000 kuna Iz primjera je vidljivo da veći broj obrtaja omogućava ostvarenje prodaje uz manje ulaganja novčanih sredstava.Trgovačko poduzeće B=400/4=100 Koeficijent obrtaja=600/100=6 Potrebna novčana sredstva za nabavu robe=1.200 kuna 11.200 kuna 44. Koliko će trebati novčanih sredstava za taj promet ako je vrijeme zadržavanja robe na skladištu 45 dana? Najprije se računa koeficijent obrtaja zaliha: 365/45=8 Pri tome za nabavu robe treba nam 5000 kuna ili 40000/8=5000 kuna Primjer 3: Ako smo planiranu prodaju izrazili u prodajnim cijenama moramo napraviti konverziju u nabavne cijene tako da znamo stvarni iznos potrebnih novčanih sredstava za nabavu robe.560 kuna 81 .

000 kuna. Jedino se za ustaljeni asortiman odreñuju količine i dinamika nabave.000 kuna 20. kao i odgovarajuća promjena narudžbe ili storniranje narudžbi. Trgovci na veliko u svojim planovima nabave preciziraju asortiman kako bi na vrijeme ugovorili kupoprodaju sa svojim dobavljačima. onu robu koju traži nabavna služba treba pratiti i izvršenje narudžbi jer je moguća puna isporuka i djelomična isporuka. a stvarno potrebna novčana sredstva za nabavu robe dobiju se na ovaj način: Vrijednost robe po prodajnim cijenama * (1-planirana stopa marže) Planirana stopa marže je 30 posto.000 kuna ili isto tako već pristigla roba kroz ovaj period (20.500 kuna Plan nabave sadrži i dobavljače od kojih će se roba nabavljati. Praćenje izvršenja narudžbi Nakon sklapanja ugovora o prodaji nisu završeni poslovi nabavne funkcije.000 kuna 47. Taj je plan u trgovini na malo elastičniji nego u trgovini na veliko.Primjer 4: Planiran je promet prodavaonice od 75. a često ih sklapaju i na sajmovima uzoraka.000 kuna 29. a vrsta robe i dobavljači utvrñuju se naknadno sa željama dobavljača i potrebama tržišta. Planirana prodaja po nabavnim cijenama je -narudžbe u tijeku -primljena roba Potrebna novčana sredstva za nabavu robe 75. 82 .000 kuna 3.000 kuna 85.000 kuna u narednom periodu.000 kuna 22.000 kuna i 47.000 kuna 125. Zalihe preostale iz prošlog perioda iznose 40.000 kuna) dobije se iznos novčanih sredstava za nabavu robe. Planirana prodaja po prodajnim cijenama +planirani gubici +planirana zaliha na kraju planskog razdoblja Ukupno potrebna roba -zalihe na početku perioda Planirana nabava Ako je stopa marže 30%. Plan nabave se odreñuje globalno u vrijednosti planirane nabave. Planiran je i maloprodajni gubitak u vrijednosti od 3. Kako bi se osigurala prodajnoj službi.000 kuna vrijednosti robe na kraju prodajnog perioda tako da prodavaonica ne bude prazna do prve narudžbe u sljedećem periodu. Ovako planirana nabava izražena je u prodajnim cijenama.500 kuna 59. Ako se oduzme već naručena roba od 10.000 kuna 40.500 10.

Sve informacije vezane za odreñenu nabavu dolaze referentu koji je taj posao započeo primjenom otvorenog i pristupačnog informacijskog komunikacijskog sustava putem kojeg neometeno komuniciraju svi koji za to imaju potrebi svi se dogañaji odvijaju u datotekama i omogućuju odlučivanje na temelju stvarnih podataka.robu iz osnovnog asortimana .robu s dugim rokovima isporuke .računa dobavljača Najveći problem nabave je zakašnjenje isporuke robe za prodaju što uzrokuje: .eventualne prijetnje mora biti selektivno prema konkretnom slučaju. Praćenje izvršenja narudžbi odnosno.požurivanje isporuke .smanjenje konkurencijske sposobnosti . Ovo je suvremeni pristup poslovanju poznat kao procesni pristup.količine i kvaliteta robe . To je dobro rješenje jer je svaki referent nabave najbolje upoznat sa svojim narudžbama s osobama dobavljača koje kontaktira i jer je jedna osoba u cjelini odgovorna za izvršenje svojih narudžbi bez zastoja i pogrešaka. a dobiveni podaci odmah koriste za stvaranja informacija za donošenje odluka.robu s kritičnim rokovima isporuke .hitne narudžbe U većini trgovačkih poduzeća praćenje izvršenja narudžbi obavljaju referenti nabave koji obavljaju robu. .rokova isporuke i .robu velike vrijednosti .smanjenje prodajne spremnosti .nekontinuiranu prodaju . okolnostima i dobavljaču a obavlja se ako je potrebno. Time se poslovi skladišne evidencije i knjigovodstva odvijaju automatizirano.Kontrola ulaza robe na skladište podrazumijeva detaljnu kontrolu u pogledu: . Referenti nabave moraju pratiti odvijanje poslova bez obzira u kojim se organizacijskim jedinicama trenutno obavljaju pojedini zadaci sve do izvršenja plaćanja dobavljaču. Zbog toga nabavna služba prati izvršenje narudžbi za: .nove artikle . ako se nas održavanju ugovorenih rokova isporuke može utjecati ili ako su koristi veće od napora i troškova praćenja. Paralelno s odvijanjem poslovnog procesa treba podatke unositi u računalo tako da se u što većoj mjeri cjelokupnim poslovnim procesom upravlja na osnovi informacija. Osim što se 83 .opominjanje dobavljača .smanjenje prometa robe Ranije isporuke robe isporuke robe prije ugovorenog roka takoñer nisu dobre jer povećavaju troškove i rizike zaliha robe i smanjuju likvidnost poduzeća.

Ako rok nije ugovoren prigovor se podnosi odmah.taktičan .objektivan . Nabavna služba podnosi reklamaciju ili prigovor dobavljaču s kopijom komisijskog zapisnika.jasan i korektan . Prigovor mora biti: . a rjeñe putem nadležnog suda. a nabavna funkcija može pratit realizaciju prodaje. Kod spomenutog analiziraju se sva područja nabave robe: .informatičkom tehnologijom integriraju radna mjesta u poduzeću integriraju se i informacijski sustavi izmeñu kupaca i dobavljača.sa datim prijedlogom rješenja Nabavna služba treba održavati i dobre i korektne odnose s dobavljačima i nastojati svaku reklamaciju riješiti sporazumom i na obostrano zadovoljstvo. Reklamacijom se nastoje ostvariti prava utvrñena ugovorom ili narudžbom. Analiza nabave Kako bi se postigla što jeftinija sigurnija i kvalitetnija nabava robe provodi se analiza nabave. Npr: Učinkovitost nabave = postignuta najniža cijena/planirana cijena ili Udio rabata u ekonomičnosti nabave = postignut rabat/vrijednost ukupne nabave Do uzroka za neke pojave dolazimo upravo stavljenjem u odnos bilo kojih koeficijenata sa planskim veličanima ili svih koeficijenata sa pokazateljima iz nekih drugih razdoblja. U tu se svrhu primjenjuje kvalitativna i kvantitativna metoda. Za sve nedefinirane detalje primjenjuje se zakon o obveznim odnosima i opće uzance za promet robe. Koristimo se relativnim i apsolutnim brojevima.odabiranje dobavljača 84 . a sve u cilju poboljšanja nabavnog poslovanja. Koeficijenti koji se dobiju stavljanjem u odnos dviju brojčanih veličina služe za ocjenu kretanja odreñenih pojava.istraživanje tržišta nabave . Ako isporučena roba ne odgovara ugovorenoj kvaliteti i količini sastavlja se komisijski zapisnik. Utvrñivanja količine i kvalitete isporučene robe treba obavljati istovremeno s preuzimanjem robe jer obveze dobavljača prestaju nakon isporuke. Kvalitativna je metoda govorna metoda kod koje se primjenjuje forma upitnika čiji upiti kvalitetno sastavljeni služe kao sigurni pokazatelji. Naprijed spomenuta kvantitativna metoda analize nabave koristi brojke kojima analiziramo brojčane odnose pojava.pravovremen .

narudžba robe kontrole nabave .voñenje politike nabave 85 .Poslovanje nabavne službe sastoji se od analiza: .sklopljenih ugovora .voñenja skladišta .organizacija skladišta .

.dobavljač je onaj kojeg isključivo zahtijeva krajnji korisnik – kupac .konkurentnost u nabavi .nabavna služba samoinicijativno kao kupac slanjem upita . . Pregovaranje i poslovna komunikacija Povezivanje nabavne službe s dobavljačima dolazi pregovaranjem.zadovoljeni strateški interesi . U pogledu izbora dobavljača u vezi nabavne politike treba se uz ove osnovne kriterije zadovoljiti: .dobavljač kao prodavač slanjem ponude služba može se obraćati stalnim dobavljačima i tražiti ponude kako bi saznala njihove uvjete prodaje.izlaganjem robe na sajmovima i privrednim izložbama u vlastitom skladištu ili prodajnom objektu . .poslovnost i pouzdanost dobavljača .upućivanjem ovlaštenih radnika u posjet dobavljaču.dobra suradnja u rješavanju reklamacija 86 .kvalitetna roba ili usluga te organiziran servis .slanjem raznih propagandnih sredstava potencijalnim kupcima . .slanjem pisane ponude .sa dobavljačevim uvjetima mogu se ostvariti planske proporcije prometa .uz pomoć trgovačkog putnika .putem interneta Kupci. Inicijativu za uspostavljanje kontakata i početka pregovaranja može dati: . njihove nabavne službe inicijativu mogu dati pisanim obraćanjem i to: .preporuke dobavljača u većim jednokratnim poslovima . Dobavljači kao prodavači daju inicijativu za uspostavljanje kontakata na jedan od ovih načina: .oglasom o kupovini putem medija kod nabave skupih pojedinačnih narudžbi ili većih količina standardne robe.na adrese mogućih dobavljača kao cirkularno pismo kada se na jeftin i brz način želi prikupiti što više informacija i ponuda. Po primitku ponuda raznih potencijalnih dobavljača nabavna služba vrši izbor najbolje ponude i to na osnovu svih uvjeta ponude naglašavajući onaj koji nam je u tom trenutku najbitniji.dobavljač nudi potpuni asortiman .6.izravno konkretnim dobavljačima kada se istraživanjem tržišta odabrao uži izbor.davanjem ovlasti raznim posrednicima.

ako se kupac ne slaže s ponudom. Zabranjeni dobavljači: Odluku o zabrani takoñer donosi uprava robu zabranjenog dobavljača takoñer nije moguće zaprimiti budući automatikom nije moguće napraviti prijemne dokumente.kod nabave robe velike vrijednosti i značenja za kupca . mijenja neke uvjete vezane uz cijenu ili uz količinu ili isporuku.kada od primljenih ponuda nijedna nije zadovoljavajuća zbog visoke cijene i rokova isporuke i slično . U razdoblju pregovaranja obje strane iznose svoje uvjete i to traje sve dok se ne postigne potpuna suglasnost o svim elementima ponude koji nisu za kupca prihvatljivi ili ne odustane od daljnjeg pregovaranja uslijed nemogućnosti postizanja sporazuma. U protivnom. Raznim ustupcima se dolazi do kompromisa jer nema dobitka bez spremnosti na ustupak. Unutar većih trgovačkih društava najčešće postoje kategorije partnera kao dobavljača kojima se ubrzava proces svakodnevnog poslovanja a koje su klasificirane na sljedeći način: Odobreni dobavljači: Odluku o zabrani takoñer donosi uprava. Od odobrenog dobavljača roba se može nabavljati bez ograničenja. cijenama.kada postoji velika neizvjesnost zbog rizika cijene i drugih rizika 87 .kada nema dovoljno konkurencije . Pregovaranjem se rješava konflikt interesa koji u kupoprodaji proizlazi iz toga što kupac želi što jeftinije kupiti a prodavatelj što skuplje prodati. Pregovori su uglavnom potrebni: . Bit pregovora jest kompromis. Sastavlja se nova ponuda koju onda prihvaća dobavljač. - Nabavna služba služi za uočavanje najpovoljnijeg izvora opskrbe.Pri tome se treba pridržavati i nekih općih principa: nabavljati robu izravno od dobavljača i izbjegavati posrednike pri izboru izmeñu starog i novog dobavljača uz iste uvjete prednost dati starome i provjerenom dobavljaču. te pripremiti strategiju i razne aktivnosti. Obično vodi datoteku dobavljača u kojoj mogu biti podijeljeni na više skupina (prema vrstama robe. Prije samih pregovora potrebno je upoznati motive. Formalno prije samog sklapanja kupoprodajnog ugovora potrebno je da se kupac u cjelosti slaže sa ponudom. a na prijedlog i obrazloženje pripadajućeg komercijalnog odjela. dosadašnjim isporukama). a nove dobavljače najprije povjeriti manjim pokusnim narudžbama ne vezivati se isključivo na jednog dobavljača s dobavljačima održavati odnos povjerenja suradnje i uzajamnog obavještavanja.kod zaključivanja godišnjih ugovora . razloge očekivanja i interese suprotne strane. U hodogramu dogañaja slijedi kupoprodajni ugovor.

Takoñer i sve usmene upite putem telefona potrebno je i pismeno potvrditi. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja Poslovne komunikacije dio su poslovnih aktivnosti svakog poduzeća i omogućuju izravno povezivanje dobavljača i kupca.6. jer je to najjednostavniji i najjeftiniji način prikupljanja ponuda. Nabava robe po specificiranim zahtjevima kupaca uglavnom zahtijeva dodatne kontakte izvan kruga ugovorenih partnera. Upitom se koriste 88 . U fazi pregovaranja primjenjuje se upit i ponuda osnovne vrste poslovnih pisama. prikupljanjem više ponuda od različitih dobavljača.po specificiranim zahtjevima kupaca . U suvremenim se tržišnim uvjetima stalno javljaju novi proizvodi.kada se samo žele prikupiti informacije o novim proizvodima Upit se šalje i poznatom dobavljaču kada se želi saznati ima li još potrebne robe na skladištu. Nabavna služba mora raspolagati sa što više aktualnih i usporednih informacija i u tu se svrhu koristi upitom kao poslovnim pismom.kada na tržištu postoji više potencijalnih dobavljača . Potrebno je poslati više upita. Izrada i dostava upita dobavljačima Uglavnom postoje dva temeljna zahtjeva za donošenje odluke o nabavi i to: . 3.od poznatih dobavljača provjerava asortiman i izmjenu prodajnih uvjeta.kada se želi iskoristiti povoljna tržišna situacija i nabaviti roba u vrijeme veće ponude .od novih dobavljača traže katalog. prospekti i cjenici . 6. Ponovljeni upit dobavljaču ako ovaj nije odgovorio na već poslani upit ili je odgovor bio nejasan.za popunjavanje skladišnih zaliha prema procjeni očekivanje stalne potražnje na tržištu. Upiti se uglavnom koriste: . vrijede li još isti uvjeti prodaje ili postoje li olakšice za kupnju s obzirom na dugogodišnju suradnju. Upiti se uglavnom dostavljaju pismeno putem telefaksa ili elektroničkom poštom. poboljšani proizvodi ili novi dobavljači.kada se potrebno orijentirati na nove izvora nabave .1.1. Opći upit koji se primjenjuje kada se nema uvid u poslovanje dobavljača te se: . Ovaj upit zahtjeva podatke za dobivanje ponude koja će se moći usporediti s drugim ponudama za robu većih vrijednosti količina i značenja u asortimanu. 2. Ovisno o namjeni razlikuje se: 1. Pojedinačni ili posredni upit kojim se traži dostava ponude za konkretnu robu navedenu u upitu. ako je još uvijek zainteresiran za traženu robu.1.

potaknuti kupnju 89 .pobuditi pozornost .zahtjev sa naznakom uvjeta ponude .potaknuti želje i interes . s naglaskom na ekonomskoj strani poslovne komunikacije.način plaćanja . . Polazište za izbor dobavljača kojim će se dostaviti upiti su podaci o poznatim izvorima nabave.potpuna ponuda kojom dobavljač opisuje robu i daje ostale podatke o kupnji a kupac mora samo poslati narudžbu. Ponudom dobavljača kod kupca žele: . te podaci koji se prikupe pretraživanjem on-line baze podataka ili kataloga proizvoda te drugih izbora podataka. Zbog toga upit mora biti aktivan i sadržajan kako bi dobavljač vidio svoj interes za odgovor.paritet . Upitom se ne stvara pravna obveza.rok dostavljanja ponude Važno je odgovor na upit dobiti na vrijeme te se pri sastavljanju upita to i naglasi. Ponuda dobavljača Teorija poslovnih komunikacija ponudu promatra s više gledišta.rok isporuke (zahtjevi za posebno kratke rokove isporuke mogu biti opravdanje dobavljačima za više cijene) .i prodavači kada žele prikupiti podatke o potrebama pojedinih kupaca i tako se na vrijeme opskrbiti potrebnim količinama.kontakt osobu pošiljatelja .specifikaciju robe .stvoriti odreñeno uvjerenje . Ponuda je prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora koji sadrži sve bitne stavke ugovora kako bi se njenim prihvaćanjem mogao sklopiti ugovor. 6.osnovne naznake pošiljatelja: naziv i adresu poduzeća koje šalje upit ime .djelomičnu ponudu kojim dobavljač pokušava dobiti podatke o potrebnim kupcima i na taj način istražuje tržište.1. Ovisno o strategiji nuñenja treba li kupcu prezentirati sve podatke ili samo dio podataka razlikuje se: . S toga je gledišta ponuda akcija dobavljača koji u pisanom obliku pod odreñenim uvjetima nudi robu i usluge potencijalnim kupcima.cijenu .2. Bez obzira koja je svrha upit mora sadržavati: .

ima rok do kada vrijedi. bivšim partnerima. Prema uzancama u robnom prometu. Ako kupac ne prihvati ponudu u naznačenom roku. tzv. Protuponude su češće kao odgovor na specijalne ponude.dosadašnja partnere o promjenama koje su nastale u tijeku poslovanja .Prema sadržaju ponuda može biti: 1. Ovo je u pravilu opća ponuda i obično se nude ograničene količine i tako se ograñuje od obveze dostave. 3. Pojedinačna ponuda se šalje obično na inicijativu dobavljača ili kao odgovor na kupčev upit. 4. prodavatelj može mijenjati odreñene uvjete. Sastavni dio ponude obično je katalog ili cjenik u kojemu su opisani proizvodi.Neobvezna. kao što je brža dostava. U ponudama su uglavnom fiksne cijene na koje dobavljač ovisno o naručenoj količini i vremenu čekanja isporuke odobrava odreñene popuste ili zaračunava dodatak. Ponuda sadrži potpuni opis proizvoda te uvjete prodaje od roka plaćanja i tako omogućava izravnu prodaju. opcija ponude i u tom periodu obvezan je samo predlagatelj opcije ponude. odgovor treba dati odmah a može i kao predračun. Specijalna ponuda nudi točno odreñeni proizvod prema potrebi kupca.nova poduzeća radi eventualne suradnje . Kako bi se kupca potaklo na kupnju ponuda sadrži povoljne uvjete prodaje. rok isporuke. Opću ponudu dobavljači obično upućuju na vlastitu inicijativu kako bi informirali: . prodavatelj nije dužan dostaviti robu ako je kupac naruči. Prilog ponudi je cjenik i katalog koji pruža pregled i nad ostalim programom dobavljača. je li prodavatelj dužan ponuñenu robu dostaviti ili ne. cijenu. 5. broj dana.na inicijativu kupca obično na osnovu općeg upita kako bi kupac dobio ukupan pregled nad poslovanjem poduzeća. Posebno izdvajamo klauzulu o roku valjanosti ponude. . Opća ili generalna kada se potencijalnog kupca upoznaje s predmetom rada dobavljača i nudi sav asortiman proizvoda i uvjete prodaje. teče ili od datuma naznačenog na dopisu ili od datuma poštanskog žiga ili kao treće primjenjuje se broj dana da kupac primi i razmotri ponudu te odgovori na istu. letci i medijima koji ne predstavljaju obveznu 90 .Obvezna. Česti prilog je i narudžbenica u obliku tiskanice kao poticaj kupcu da ponuñenu robu naruči što prije. Ponuda kao odgovor na upit. Protuponuda koju šalje kupac na temelju ponude dobavljača kada želi promijeniti bitne elemente ponude i ako je dobavljač prihvati zaključuje se ugovor o prodaji. U suvremenom prometu proizvoda i usluga sve je češće slanje kataloga cjenika i drugih obavijesti te oglasa u tisku. ponuda može biti: . opcija ponude vrijedi toliko i toliko dana i ako je kupac u tom roku prihvati može smatrati ugovor sklopljenim. Pojedinačna ponuda kojom se redovito nudi odreñeni proizvod ili skupina proizvoda stalnim. ali i novima za koje poduzeće pretpostavlja da su zainteresirani. 2.

U svakodnevnom poslovanju nabave nije moguće zbog nedostatka vremena niti je ekonomski opravdano zbog odnosa izmeñu rezultata i troškova uzimati u obzir sve navedene i druge bitne faktore na temelju kojih se usporeñuje ponuda. ili uvjeti plaćanja u razdobljima nelikvidnosti poduzeća.prihvatom ponude kada su kupnje manje vrijednosti.naručivanjem ili . . Za referente nabave i ostale koji odlučuju o nabavi važno je pridržavati se osim zakona i propisa i etičkih načela i odluke donositi u skladu s ciljevima poduzeća. dakle ne samo fakturni iznos već i ovisne troškove prema paritetu franko skladište dobavljača.3. a to je često osim cijene i kvalitete rok isporuke. Ako je cijena odreñujući čimbenik važno je sagledati ukupne troškove. jer posljedice pogreške zbog njihove manje vrijednosti ne ugrožavaju poslovanje. . Pri tom je važno i naglasiti razlog izbora kako bi se osiguralo dobro izvršenje narudžbe.vrsti robe i važnosti u asortimanu. 6. Jednako tako i licitacija se ne smatra ponudom. I ostale je ponuñače potrebno obavijestiti o rezultatu izbora. Nakon izbora ponude dobavljač se obavještava: . U trgovačkim poduzećima za proizvode iz skupine a iz standardnog asortimana većih pojedinačnih vrijednosti ili veće ukupne vrijednosti potrebno je osim detaljnije usporedbe ponuda procijeniti i sposobnosti dobavljača da realiziraju ponuñeno. Važno je izabrati ponudu prema kriteriju koja je u tom trenutku za poduzeće najvažnija.troškovima nabave. to je javni poziv interesentima da stave svoje ponude.ponudu za sklapanje ugovora već samo poziv širem krugu osoba na pregovore ili da učine ponudu pod objavljenim uvjetima.1. Izbor najpovoljnije ponude Izbor najpovoljnije ponude ovisi o: .sklapanjem ugovora za kupnje roba veće vrijednosti i važnosti za kupca. 91 .vrsti nabave. . Uz informacije iz ranijih poslovnih odnosa prikupljaju se i dodatne iz raznih izvora. u slučaju hitnih isporuka. Za proizvode skupine koji se nabavljaju rjeñe i u malim količinama postoji velika ponuda te se usporeñuju ponude samo prema najvažnijem kriteriju. nova kupnja izmijenjena kupnja ili uhodana kupnja ustaljene vrste robe.

. Za to služe: .3. a primjenjuje se kada to traži brzina posla.otkloni kojima ne prihvaća ponuda dobavljača ili narudžba kupca .6.opozivi kojima se stornira ili poništava: .ponuda dobavljača ako su zalihe rasprodane . Prema sadržaju to su negativne komunikacije koje je potrebno transformirati u pozitivne komunikacije kako bi se uspješno realizirao ili održali dobri poslovni odnosi.ugovor ako jedna od stranaka neopravdano ne ispunjava obveze . Kupoprodajni ugovor može biti zaključen: 1. Teškoće u poslovanju mogu se pojaviti u svakoj fazi. Pravo zaključivanja kupoprodajnog posla ima samo ona osoba koja je za to ovlaštena na temelju propisa ili punomoći tog trgovačkog poduzeća. Zaključivanja nabave Nakon uspješnog pregovaranja i izbora dobavljača prema navedenim kriterijima posao se nastavlja zaključivanjem nabave.u 92 . Smatra se da su stranke prisutne i onda kada su osobe ovlaštene za zaključivanje sklapale ugovor putem telefona i slično.2.generalna za sve poslove jedne vrste . Usmeno ugovaranje nema manju važnost od pismenog ugovaranja koje nema procesualne prednosti. Punomoć se daje osobama i posrednicima van trgovačkog poduzeća a može biti: . Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju Sa aspekta poslovnih komunikacija razlikujemo tri faze kroz koje prolazi jedan kupoprodajni posao: .nagodbe kao dogovor dobavljača u kupca . Usmeno zaključivanje meñu prisutnim strankama pravno je dopušteno i izjednačeno sa svim ostalim načinima zaključivanja.faza inicijative.požurnice koje šalje kupac ako dobavljač ne isporučuje robu u utvrñenom roku .specijalna za jedan ili nekoliko odreñenih poslova Ograničenja mogu biti i u pogledu vremena i elementa ugovora.opomene kao izvješće prodavača kupcu radi naplate potraživanja 6. Ovako sklopljene ugovore treba i pisano potvrditi dopisom. cijene i količine.faza zaključivanja i .faza realizacije posla.narudžba ako se naknadno ustanovi da neki uvjeti kupnje ne odgovaraju .prigovori ili reklamacije kojom kupac obavještava prodavača o nedostacima njegove pošiljke . Kvalitetno je zaključena nabava osnova pozitivnih rezultata u svim etapama trgovine. Ovlaštenje najčešće proizlazi iz funkcije.

osigurava pravilnu isporuku . . .pospješuje izvršenje ugovorenog posla .za veće količine robe . Prešutno sklapanje ugovora posljedica je usvojenog načela neformalnosti sklapanja ugovora koje prema uzancama može biti kada iz odreñenog ponašanja stranaka proistječe da su se suglasile sklopiti ugovor. Prema principima tog ugovora sklapaju se pojedinačni ugovori u kojima se preciziraju količine.olakšava dokaze u slučaju spora meñu strankama 3.pruža pouzdanije informacije u procesu nabave i prodaje .pristanak šutnjom ako je kupac u stalnoj poslovnoj vezi s dobavljačem a nije ponuñeno odmah ili u ostavljenom roku odbio.1. svojstva. najčešće zaključuju okvirni ugovor za duže vrijeme. sadržaja i potpisa s datumom.3. a za kupca poslovanje malim zalihama.narudžbenice. rukovanje) .kada se želi osigurati dobavljač i redovita neprekidna isporuka za robu kojoj je osiguran plasman za duže vrijeme i za kurentnu robu Ako se izmeñu poslovnih partnera uspostave trajne poslovne veze i ako prodavatelj duže vrijeme opskrbljuje kupca odreñenom vrstom robe. Pisano zaključivanje je najčešći način zaključivanja kupoprodajnog posla i ima mnogo veću važnost jer: . Sastavlja se: .osigurava pravni zaštitu u slučaju odstupanja od ugovorenih klauzula .znacima (kimanje glave.za duže vremensko razdoblje . a sastoji se od tri dijela: zaglavlja. Izjava volje bez uporabe riječi može biti: .olakšava kontroli izvršenja ugovora . Oblik pisanog zaključivanja nije odreñen i može se obaviti sastavljanjem dokumenata: . Zaglavlje sadrži oznake ugovornih stranaka. cijene. 2.ugovora o nabavi i prodaji. 93 . Pisani ugovor može imati oblik poslovnog dopisa ili tipizirani u obliku tiskanice. 6. Kupoprodajni ugovor Kupoprodajni ugovor je pisano utvrñeni sporazum izmeñu dobavljača i kupca kojim se zaključuje odreñeni posao isporuka robe pod odreñenim uvjetima i za odreñeno vrijeme.konkludentnom radnjom (primanje kaucije) . rokovi isporuke i drugi uvjeti pojedinih isporuka.zaključnice. Prednosti su kupoprodajnih ugovora za prodavatelja u mogućnosti planiranja budućih isporuka.kojem se navode svi bitni elementi kojih se stranke moraju pridržavati pri izvršenju ugovora. a sadržaj čine svi bitni i svi sporedni sastojci ugovora.

oglasa prodavatelja . U njoj su svi predviñeni uvjeti ugovora tiskani. Ispostavlja se u tri primjerka od kojih po jedan primjerak dobivaju isporučitelj. Ovaj oblik pisanja ugovora pregledniji je jer su dijelovi istaknuti pa se prema naslovim kontrolira potpunost ugovora. Novi kombinirani ugovor Ugovor gdje se naslovi dijelova ugovora ispisuju verzalom u prvoj trećini stranice.prijašnje dostave prodavatelja . Narudžba je dokument koji nabavljač upućuje dobavljaču sa zahtjevom da mu se isporuči odreñena roba u količini i uvjetima označenim u narudžbi. te uvjeti plaćanja. a sadržaj tih dijelova na malim slovima na dnu stranice. količina i cijena.kada na tržištu postoji više dobavljača Zaključnica je pisani oblik zaključivanja koji uvijek dolazi od dobavljača.jer njihova priprema iziskuje mnogo posla .usmenog razgovora kupca i prodavatelja 94 . mjesto i rok isporuke a koriste se: . Za potrebe jednokratne nabave stranke izbjegavaju izradu detaljno oblikovanih ugovora: . Ako se posao zaključuje preko trgovačkog putnika ili posrednika tada on potpisuje zaključnicu u ime stranke koja ga je ovlastila za sklapanje ugovora.Ugovori u obliku poslovnog dopisa primjenjuje se kada stranke žele precizirati uvjete kupoprodaje prema svojim potrebama.jer se u dosadašnjem poslovanju pokazalo da je ekonomičnije koristiti jednostavnije oblike ugovora . a ispostavlja se kada su obostrano prihvaćeni uvjeti kupoprodaje. Ispisuje se na unaprijed pripremljenim tipskim obrascima. način. podaci o strankama i predmetu ugovora. Najčešće su stranke prisutne i potpisivanjem zaključnice se obvezuju na izvršenja je tako pojednostavljen postupak kupoprodaje.za robu manjih ili srednjih vrijednosti .jer bi ugovori mogli loše utjecati na dosadašnje fleksibilne poslovne odnose Narudžbenica se sastavlja na temelju: . Zaključnica se i primjenjuje u trgovini robom i na aukcijskoj prodaji a i u drugim slučajevima tipizirane kupoprodaje robe. Za oblikovanje primjenjuje se: Obični klasični ugovor Ugovor se piše u odlomcima koji se numeriraju radi lakše kontrole svih dijelova ugovora. Tipizirani ugovori Oni sadrže mjesta za unos samo konkretnih podataka koji se stalno pojavljuju.ponude cjenika ili kataloga prodavatelja . pa tekst ugovora treba samo popuniti ili neke dijelove precrtati. kupac i posrednik.za jednokratne poslove nabave .

Narudžba se može ispisati na tiskanom obrascu ili u obliku poslovnog pisma.rok i način plaćanja . Ako je dobavljač suglasan s uvjetima nabave važno je dobiti kao odgovor prihvat narudžbe jer zajedno s narudžbom prihvaća kupoprodajni ugovor. U tiskanici su otisnuti osnovni elementi narudžbe koje treba samo popuniti. samo ona ne obvezuje dobavljača dok je on ne prihvati. Narudžba uvijek obvezuje kupca.jasno opisan naručeni proizvod . Nakon realizacije posla narudžbe odlažu zajedno s računom dobavljača. Takav postupak uvijek je rizičan bez obzira na dobre poslovne odnose te ne ostavlja manevarski prostor u slučaju nepoštivanja narudžbe. Izvršenjem obveze dobavljač smatra se da je ugovor sklopljen. a opoziv vrijedi ako prodavatelj nije primio narudžbu ili ako opoziv stigne zajedno s narudžbom.broj narudžbe . Narudžba se može i stornirati.naziv i adresa dobavljača .cijenu proizvoda . Na temelju ugovora za otpremu odreñenih 95 . a primjenjuje se u poslovanju sa stalnim partnerima gdje su poznati uvjeti prodaje. Uvijek se primjenjuje kada to kaže priroda posla ili ako to kupac zahtijeva.ime referenta nabave ili naziv službe na koje se treba pozvati u komunikaciji . Narudžba tada poprima karakter ugovora i obvezuje na izvršenje.naručenu količinu proizvoda . Ako postoje posebne napomene bitne za realizaciju narudžbenice poželjno je iste navesti u narudžbi. Ako nabava nije dijelom ili u cijelosti suglasna s ponudom šalje protu ponudu s prijedlozima promijene uvjeta ponude.naziv i adresa naručitelja .formalne elemente narudžbe . Ispostavljanje narudžbe dobavljaču s kojim poslujemo duže vremena najčešće povlači i nepoštivanje pravila pri sastavljanju narudžbe koje je prouzrokovano svakodnevnim nedostatkom vremena.način otpreme . Dobavljači često na narudžbe reagiraju izvršenjem isporuke bez usmene ili pisane potvrde o prihvatu narudžbe.dinamiku i rok isporuke Pri narudžbi velikog broja proizvoda narudžbi se prilaže i specifikacija naručene robe. U tom slučaju ponuda obvezuje i kupca i dobavljača. Narudžba sadrži ove elemente: .pečat i potpis naručitelja .datum narudžbe . Narudžbu može ispostaviti svaki kupac iako prethodno nije primio ponudu.Najčešće se narudžba šalje na temelju kao prihvat ponude i to bez navoñenja elemenata iz ponude ako su u potpunosti prihvaćeni.način ambalažiranja . Kada dobavljač prihvati narudžbu uručuje kupcu potvrdu o primitku narudžbe kao obavijest da pripremi isporuku.mjesto isporuke . Narudžba se u obliku poslovnog pisma koristi pri sklapanju narudžbe s novim partnerima i kada kupac ima posebne zahtjeve.

tehnički naziv. kupovati i zamjenjivati. osnovne podatke o prodavaču i kupcu.2.3. Vrsta robe označava proizvoñački naziv robe ili trgovački naziv koji je u robnom prometu uobičajen za tu robu. Predmet prodaje mogu biti samo stvari koje su u prometu. Zbog toga se unose i ostali podaci koji opisuju predmet kupoprodaje.u jedinicama metričkog ili drugog mjernog sustava . Odreñuje se usmenim dogovorom ponudom ili uobičajenim. Ipak se cijena u ugovoru u pravilu odreñuje.oznaka ugovornih strana. 6. stvar koja će se tek proizvesti. . . ali uvijek na način da se bez dvojbe zna što je predmet ugovora. Prednosti su ovakvog ugovaranja poslovanje s manjim zalihama. vrsta proizvoda.količina robe šalju se dobavljaču tijekom godine dispozicije ili se telefonski traži isporuke neke količine u okviru ugovora. kao i stvar koja je tuña. izgled.u komadima . one koje se mogu slobodno prodavati. Ništavan je ugovor stvari koje je izvan prometa. Bitnim elementom se smatra i svaki onaj kojim jedna od stranaka uvjetuje sklapanje ugovora.Stvar kao predmet prodaje mora biti odreñena ili odrediva po vrsti količini i kvaliteti. Predmet prodaje može biti buduća stvar. U specifikaciji su tada predmeti ugovora pojedinačno nabrojeni i kvantitativno i kvalitativno opisani. Ukoliko je predmet ugovora veliki broj proizvoda ili rezervnih dijelova onda će se u ovom članku ugovora navesti samo da prodavatelj prodaje. stručni naziv. Nakon naziva i adrese ugovornih strana navodi se zagrada i upiše: u daljnjem tekstu kupac odnosno prodavatelj.prema prometnom sredstvu 96 . Narudžbe se šalju prema stvarnim potrebama nabave. a kupac kupuje proizvode prema specifikaciji koji je sastavni dio tog ugovora. Te telefonske narudžbe moraju se i pisano potvrditi. Ugovor nastaje i pravovaljan je ako se stranke sporazume o njegovim bitnim sastojcima a to su: .predmet ugovora mora biti precizno i jasno definiran kako ne bi došlo do zabune o tome što je kupac doista želio kupiti a prodavatelj prodati.u jedinicama standardnog pakiranja . Cijena je bitan element samog ugovora o prodaji izvan privrede. Ugovor o prodaji vrijedi iako cijena nije odreñena. Sve elemente ili sastojke ugovora možemo podijeliti na bitne i nebitne. Najčešće se ovi ugovori raskidaju ako se na tržištu može naći roba po nižim cijenama. a radi jednostavnijeg navoñenja njihovih obaveza i prava u sadržaju ugovora. Količina se može ugovoriti na više načina: . Elementi kupoprodajnog ugovora Svaki ugovor bez obzira na koji je način i u kojem obliku sastavljen sadrži odreñene elemente klauzule ili sastojke ugovora. a nedostatak moguća povišenja cijeni roba iz ugovora. Količina robe označava brojčano stanje ili težinu robe.

ako su se stranke dogovorile da nema odstupanja od ugovorene količine. najmanje . Cijena je novčani izraz mjerila vrijednosti robe u novcu izražena vrijednost robe.sopra tara. .ukupna cijena za ukupnu količinu robe.stvarna tara.Važno je ugovoriti ukupnu količinu pojedinačne isporuke i periodičnost pojedinačne isporuke ako se cijela količina ne treba isporučiti odjednom.vaganjem prazne ambalaže .prema tečaju odreñene burze na odreñeni dan 97 .bruto .prosječna tara. klizna cijena i bazna cijena s doplatama za specijalnu kakvoću ili specijalnu dimenziju.Cirka (oko) što znači da je dopušteno odreñeno odstupanje a kreće se ovisno o vrsti robe. Odstupanja koja se dopuštaju. ali i približno odreñena s malim i uskim granicama odreñenog dopuštenog odstupanja.odreñena cijena: fiksna cijena. kupac duguje samo propisanu cijenu.ako je propisuje nadležno tijelo.Bez tolerancije. kao tržišna cijena u mjestu prodavatelja na dan isporuke c. Može se ugovarati kao: .neto .Od do. . . Primjenjuje se i za pošiljke u rinfuzi a ovisne su o veličini transportnog sredstva.jedinična cijena po jedinici robe ili jedinici cijene prema tome kako je ugovorena količina. . Količina može biti točno odreñena koja se i isporučuje. njenih svojstava načini pakiranja i slično. Varira od 0.5% do 10%.najviše što odreñuje gornju odnosno donju granicu pošiljke.Odrediva cijena: a. npr: .kao izuzetna tara a odnosi se na izvanjsku ambalažu koja štiti robu na dalekom putovanju.vaganjem odreñenog broja komada ambalaže i izračunavanjem prosječne težine jednog komada . običaji ili uzance unose se uz ugovorenu količinu kao dodatak. . ako ugovor sadrži dostatno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti b.tera Tara se izražava na nekoliko načina: .kod ribe u standardnoj ambalaži uzima se uobičajena ambalaža koja vrijedi jednom zauvijek . kao tekuća cijena na temelju elemenata pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrñuje cijena . .uobičajena tara . Težina može biti označena kao: .

onda su to ovisni troškovi koji se dodaju na fakturnu cijenu i naknadno povećavaju cijenu robe. a ambalaža se kupcu poklanja. tada ulaze u fakturnu cijenu robe.franko skladište prodavača .standardizirana .relativno skupe robe kod koje je minimalna tara . Nabavna služba treba koristiti sve instrumente politike cijena koji snizuju nabavnu cijenu.franko na palubu broda Takoñer pri ugovaranju cijene treba razlikovati je li ambalaža uračunata u cijenu ili je kupac mora platiti ili vratiti o svom trošku. Preporučuju se da su u ugovor unosi uvijek točno odreñena cijena.jeftine robe gdje je vrijednost robe ista kao i robi. Izraz bruto za neto znači da kupac plaća jednaku cijenu za robu i kao za ambalažu primjenjuje se kod: . Popust je svako smanjenje od navedene cijene koju je dobavljač dao kupcu.posebna prema kupčevim potrebama Uz cijenu se obično ugovaraju i popusti. sve troškove koji prate robu od skladišta dobavljača do skladišta kupca.robe kojoj nije lako utvrditi težinu ambalaže Ambalaža može biti: .franko utovarna stranica .- prema stvarnoj kalkulaciji nakon izrade robe kada se odreñivanje cijene povjeri nekoj trećoj osobi Ako cijena nije ugovorom odreñena niti u njemu ima dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. a to su rabati.uobičajena koja se prodaje na prodavačevom tržištu i . Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora. npr: cijena 10 kuna za jedan kilogram neto. utovara i istovara kada i gdje treba isporučiti robu i tko snosi rizik. kupac je ne mora vratiti. a kad nije nema razumnu cijenu. Izraz ambalaža uračunata ili ambalaža gratis znači da se cijena odnosi samo na robu. a kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovno naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora. ugovor je ipak pravovaljan.franko skladište kupca . Ako se razumna cijena ne može utvrditi cijenu će utvrditi sud. Najčešće upotrebljavana transportna klauzula je franko i to u ovom varijantama: .franko odredište . Zbog toga se u cijenu ugovara stavlja i transportna klauzula prema kojoj se utvrñuje tko snosi troškove prijevoza. a ne odredive cijene jer se time izbjegavaju sporovi. 98 . U vezi s cijenom važno je da nabavna služba ugovori tko snosi troškove isporuke robe. kasaskonto i bonifikacije. znači da nije plaćena ambalaža već samo čista roba. Ako te troškove snosi dobavljač. jer ako te troškove snosi kupac. sanduk s voćem plaća se po cijeni voća .franko uz bok broda .

dok će i drugi dalje plaćati punu cijenu od 250 kuna. Iako im je prodavatelj na svakom računu vjerojatno već odobrio dogovoreni rabat on će nakon odreñenog vremena na temelju podataka o prodajnoj količini robe i ostvarenoj prodajnoj vrijednosti onim kupcima koji su zadovoljili one odreñene kriterije naknadno odobriti još jedan rabat. Pri tome prodavatelj ima još i obvezu obračunavanja PDV-a na ovako poklonjene proizvode jer pokloni nisu porezno priznati rashodi.popust za vjernost stalnim kupcima jer se na taj način osim što se motivira kupca osigurava plasman svojih roba . i super rabat koji prodavatelj naknadno odobrava najčešće onim kupcima koji su tijekom jednog razdoblja ostvarili veći promet. odobriti količinski rabat znači nagraditi kupca nižom cijenom. Takav rabat služi za pokriće troškova trgovine i dobit. Prema tome.uvoñenje novog proizvoda na tržište .politici nižih cijena kojom se želi u sve izraženijoj tržišnoj konkurenciji zadržati pojedine kupce najčešće one stalne.iz čega proizlazi snižena cijena prodaje od 225 kuna za toga kupca. a dobavljaču omogućuje veću likvidnost u poslovanju. Na tržištu se javlja tzv.Rabat je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na prodajnu cijenu robe bilo da je riječ o: . Od ovih rabata treba razlikovati rabat kao razliku u cijeni. Primjer: Prodajna cijena proizvoda iznosi 250 kuna/kom. Ovaj popust kupca potiče na brže plaćanje. Kasa skonto je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na prodajnu cijenu robe ako ovaj podmiti račun prije roka dospijeća ili izvrši promptno plaćanje. To ćemo izračunati ako pomnožimo postotak 99 . Bit je odobravanja količinskog rabata umanjiti prodajnu cijenu robe onom kupcu koji je naručio veću količinu robe. Kako bi donio ispravnu odluku mora prije njezina donošenja izračunati kolika je godišnja kamata na sredstva plaćanja na temelju postotka odobrenog skonta i vremena plaćanja.kupnji veće količine robe jer se dobavljaču smanjuju troškovi skladištenja zaliha i distribucije . Kupac mora znati kada korištenje skonta može značiti i povišenje cijene. Obračunava se u postotku od fakturnog iznosa. naturalnom popustu odnosno poklonu. Rabati se u praksi nazivaju količinski rabati. Pojedini trgovci nagrañuju svoje stalne kupce ili kupce čije su narudžbe značajnije tako da im poklone odreñenu količinu proizvoda navodeći pri tom na računu napomenu. Takav rabat odobrava prodavatelj kupcu kada je svojim proizvodima odredio maloprodajnu cijenu. a ne pokloniti mu odreñenu količinu proizvoda. Ali je kupcu koji je kupio više od 200 komada tog proizvoda odmah po ispostavljanju računa odobren rabat od 5% . a visina ovisi o visini odreñenih kamatnih stopa na tržištu.sezonskoj robi koja se kupuje izvan njene prodajne sezone . U ovom slučaju nije riječ o količinskom rabatu već o tzv.

500 kuna 190 kuna 9. Primjer: Ako podmirite račun u roku od tri dana odobravamo vam kasa skonto od 2 posto.310 kuna Proizvoñač sezonske robe može kombinirati sezonski rabat i kasa skonto kako bi osigurao narudžbe van sezone odobravajući kupcu više vremena za plaćanje fakture. Tada se na računu za redovitu isporuku iskazuje svota popusta zbog plaćanja predujmom koji sada poprima obilježje redovitog popusta. odnosno godišnja kamata koju kupac plaća za kratkoročni kredit. Znači da treba usporediti što je povoljnije. Iznimka je u slučaju kad prodavatelj odobrava popust kupcu koji za buduću isporuku robe unaprijed doznači predujam. premija na temelju skonto plaćanja ili godišnja kamata na oročena vlastita. Kasa skonto je u pravilu naknadni popust jer u trenutku izdavanja računa prodavatelj ne može sa sigurnošću znati kada će kupac taj račun podmiriti. Kako bi kupca na vrijeme obavijestio o mogućnosti korištenja navedenog popusta prodavatelj će na računu naznačiti uvjet. Dobavljač će naknadno vratiti svotu popusta ili je uzeti u obzir kod sljedeće isporuke.000 kuna 500 kuna 9. ili ako mu doznači bruto svotu duga.skonta s 360 i podjelimo s razlikom izmeñu normalnog roka plaćanja i roka kasa skonta: Godišnja kamata = (%skonto*360)/(rok plaćanja – rok skonto plaćanja) Primjer: Rok plaćanja je 30 dana. Dobavljači nude i kombinirani popust koji se sastoji od dvaju ili više kombiniranih popusta. Na primjer. dobavljač odobrava 5 posto količinskog rabata i 2% popusta za plaćanje u gotovom od prodajne cijene. Prodajna cijena -5 posto popusta (količinski rabat) Ukupno -2 posto kasa skonto Neto cijena 10. 100 . Kupac može odmah pri uplati uzeti u obzir odobreni popust i dobavljaču doznačiti manju svotu. Za plaćanje unutar 10 dana od ispostavljana računa dobavljač odobrava 2% kasa skonta Godišnja kamata = (2%*360)/(30-10) = 720/20=36% Dakle 2 posto kasa skonta za plaćanje unutra 10 dana daje premiju kao 36% godišnja kamata na oročena sredstva.

prije nego će zaključiti ugovor s dobavljačem. Kakvoća Kakvoćom nazivamo svojstva robe koja utječu na njezinu vrsnoću i na stupanj korisnosti pri zadovoljavanju potreba. kupac će uručiti reklamaciju. bonifikaciju. listopada a ukupan iznos treba platiti za 30 dana poslije 1.velika štampana latinička slova Za trgovačko poduzeće važno je nabaviti onu kakvoću robe koju kupci očekuju.izrazi kao: prima. Nedostaje li samo jedan od bitnih sastojaka.1. uzansa bofl i slično za robu najslabije kakvoće . a ne samo pojedinačna svojstva. kolovoza a mogu se platiti u listopadu prema novim uvjetima od 1. listopada 3/10 neto 30 što znači da se odobrava 3 posto kasa skonta za deset dana poslije 1. ekstra super special. Odreñeni propisi ili trgovački običaji odreñuju oznake za različite stupnjeve kvalitete. škart. markantil.4. 101 . Ako je nastala takva ili slična situacija koja je kupcu uzrokovala porast troškova zbog propusta prodavatelja. iako nije bitan element ugovora trgovačka društva raznim izrazima naglašavaju kakvoću robe koju naručuju. sekunda i tercia kakvoća. Dakle. Bonifikacija je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na ime naknade njegovih troškova koji su nastali u slučaju kad je prodavatelj kasnio s isporukom ili je isporučio robu drukčije kvalitete od ugovorene. pa se i ne ističe na računu. Na primjer kakvoću šećera ne odreñuje samo količina saharoze i vode već boja miris oblik i okus šećera. a prodavatelj može prihvativši reklamaciju kupcu naknadno odobriti popust. na robi se može naznačiti samo broj koji označuje kakvoću III-III ili sva tri znaka a zaokruži se odgovarajući znak . listopada. Pod kakvoćom treba smatrati sva svojstva robe.rimski brojevi.4.Na primjer: Novogodišnji paketići su kupljeni i otpremljeni 1. Ovaj se popust ne može unaprijed dogovoriti li predvidjeti. Zato. Tek ako su sva ta svojstva zadovoljavajuća možemo reći da je šećer kvalitetan. kupac mora razmotriti sve elemente i izabrati dobavljača koji će uz ostale povoljne uvjete ponuditi najnižu cijenu ili najveći mogući popust. Nebitni dijelovi ugovora 6. original i slično za robu osobite kakvoće bolje od prve kakvoće. Te oznake mogu biti: . 6. kakvoća se umanjuje i treba provesti stupnjevanje kakvoće.

naročitog pakiranja i obilježavanja ili za specijalnu upotrebu.1. Nabavna služba mora računati na sistematsku i detaljnu ulaznu kontrolu prispjele pošiljke kako bi utvrdila da li stvarno odgovara uzorku.6. Tako ugovorena roba mora u svemu odgovarati svojstvima odreñenima u specifikaciji. 6. Uzorak se pečati. Zato se u ugovoru kakvoće robe mora odrediti pozivom na standard ako je on odreñen. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima Standardima državni organ odreñuje svojstva i kvalitetu robe. a čuvaju ga kupac i dobavljač.3. 102 . Prednosti ovakvog ugovaranja kakvoće su u njenom preciznom definiranju.4. Ovo je lak i jednostavan način naručivanja u ugovaranja kakvoće jer se izbjegava izrada i pisanje specifikacija. Kolekcija je niz uzoraka iz jedne trgovinske struke. Svaki je uzorak označen brojem kojim kupac naručuje i kontrolira robu. Osim propisa o standardima postoje i posebni propisi o kakvoći odreñenih proizvoda (pravilnik o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda). 6. ali je nedostatak u većim troškovima ulazne kvalitete u skladištu kupca.1. Standardizacija proizvoda olakšava i pojednostavljuje nabavu i isključuje nesporazume jer je kakvoća takve robe standardom dovoljno odreñena i dovoljno poznata da se može prodavati bez uzorka ili viñenja. Može biti konkretan tipski ili kolekcija uzoraka. Kakvoća prema specifikaciji Specifikacija je popis svojstava i asortimana robe koja je predmet ugovora.1. te za neka mjerila kvalitete kao što su boja i dezen. Zbog toga se primjenjuje u nabavci neke tehničke robe proizvoda koji se rjeñe prodaju ili ako su opseg i vrijednost tih proizvoda neznatni. Kolekcijama se služe trgovačku putnici i posrednici u prodaji.4.1. Konkretan uzorak vadi se iz zaliha robe i poslije usporeñuje s pošiljkom. načina izrade. Važno je sačuvati ga kako bi se kod preuzimanja robe usporedio i eventualno složio u slučaju spora. Proizvoñačku specifikaciju donose proizvoñači i njome odreñuju kakvoću proizvoda pa se kakvoća može ugovoriti i po toj specifikaciji. Pouzdani jamci osigurane stalne kakvoće proizvoda u svijetu su standardi ISO 9001 prema kojim je osnovna odrednica kakvoće i organizacija nekog poslovnog sustava pa tek onda kakvoća njegovih proizvoda i usluga.4.2. Kakvoća prema uzorku Uzorak je ogledni primjerak robe koji se izdvaja iz veće količine robe ili se specijalno izrañuje. Tipski uzorak je primjerak buduće robe prema kojemu se mora izraditi naručena količina. Ugovaranje kakvoće prema uzorku podrazumijeva se i onda kada se kupac poziva na kakvoću ranije isporučenih količina robe. Specifikacija se rabi i kada se naručuju proizvodi specijalnih svojstava specijalnih dimenzija.

Ako kupoprodajnom ugovoru nisu predviñene sankcije za naknadu ili zamjenu proizvoda primjenjuju se uzance i trgovački običaji kojima je ureñen i odreñuju kako postupiti u takvim situacijama.uobičajena kakvoća za kakvoću koja se najviše traži u prometu u mjestu prodavatelja.brzog procesa opskrbe jer su poznati dobavljači tih proizvoda . kao: . Iako su proizvodi sa zaštitnim znakom skuplji od istih ili sličnih bez zaštitnog znaka nabavna služba treba uzeti u obzir prednosti i uštede u nabavi te robe zbog: .1. Rok počinje teći sljedećeg dana od zaključenja ugovora i mora se izvršiti uvijek u ugovorenom roku. . U praksi se primjenjuju i razni drugi izrazi za označavanje kakvoće.4.6. . Promptna isporuka ili hitna isporuka mora se izvršiti odmah.2. Kakvoća prema oznaci Proizvoñači su dužni prema pravilniku stavljati oznaku o sastavu kakvoće.kakvoća viñeno odobreno ako je kupac prije isporuke robe visio i pristao na njezinu kakvoću. blagdan ili praznik. Ako proizvoñači ili trgovačka poduzeća imaju svoju osobnu marku stavljaju je na robu kao vanjski znak i time označavaju svoju robu na tržištu.kakvoća kakva takva za robu bez prebiranja i izdvajanja prodavatelj ne odgovara za kakvoću osim ako je obmanuo kupca. podrijetlu robe i drugih svojstava robe čime se nastoji zaštiti potrošače. 103 . roba se isporučuju sljedeći radni dan.eliminiranja ulazne kontrole kvalitete i nabavljanja Nedostatak nabave proizvoda sa zaštitnim znakom je u tome što je izvor nabave ograničen na jednog dobavljača ili distributera i na taj način se eliminira konkurencija. Ako zna za koju se svrhu roba nabavlja mora izručiti robu koja odgovara toj svrsi. Rok isporuke To je vrijeme koje obvezuje dobavljača na isporuku robe kupcu.jednostavnog i kratkog načina definiranja kvalitete . Ako je dan za isporuku nedjelja.4. nisu dozvoljene nikakve naknadne reklamacije. Robna oznaka odreñuje kakvoću i daje garanciju da će svi proizvodi s istim znakom biti uvijek iste kakvoće.4. Ako kakvoća nije ugovorena prodavatelj je dužan isporučiti robu takvih svojstava koja su potrebna za njezinu prodaju. uobićajena je na aukcijama rasprodajama i kod pridodaje po sistemu „u ñuture“. a ako mu svrha nije poznata dužan je isporučiti robu koja nije ispod srednje kakvoće te robe na tržištu. 6. Na tržištu se pojavljuju slovom R ili oznakom reg. a ugovara se kao fiksna isporuka na točno odreñeni datum i terminska isporuka unutar ugovorenog roka.

104 . Ako kupac ne dostavi ambalažu u zakazanom roku ili je uopće ne dostavi dobavljač može robu otpremiti u vlastitoj ambalaži tuñoj ili iznajmljenoj ili robu predati u javno skladište o trošku kupca. Ako stranke nisu ugovorile mjesto isporuke ili ga odredile prema klauzulama važi mjesto dobavljača u trenutku kada se sklapa ugovor. prilikom isporuke je treba pregledati jer gubitke zbog neispravne i nečiste ambalaže snosi dobavljač. Potrebno je navesti rokove i količine pojedinih obročnih isporuka. Najčešći su ovi načini isporuke: izdvajanjem robe u skladištu dobavljača i odjeljivanjem kako bi je kupac mogao sam preuzeti.2. Mjesto i način isporuke Mjesto isporuke je mjesto u kojem je dobavljač dužan isporučiti robu kupcu.kombinacije. Način isporuke povezan je s mjestom isporuke. Dobavljač snosi rizik za propast i oštećenje robe do mjesta isporuke i zato nastoji izborom ambalaže i načinom pakiranja zaštiti količinu i kakvoću robe.u prvoj polovini mjeseca .početkom mjeseca . a ako je ovaj ne preuzme u ugovorenom roku snosi troškove i rizik čuvanja predajom robe vozaru ako se isporuka robe obavlja u utovarnoj stanici ili luci dostavom robe u kupčevo skladište vlastitim sredstvima ili predajom robe otpremniku.4. - Ako su stranke ugovorom odredile ambalažu ili je ona propisana zakonom ili trgovačkim običajima.1. a prodajnoj službi osigurava kontinuitet opskrbe. Kupoprodajnim ugovorom predviñeni su penali kao kazne zbog zakašnjenja u isporuci robe i to obično u odreñenom postotku od vrijednosti robe. 6. Uvjeti dopreme do kupca mogu biti različiti. a rok se može odrediti ovim izrazima: . i to u rasponu od franko skladišta prodavača do franko skladišta kupca uz moguće brojne meñu . dobavljač isporučuje robu po primitku ambalaže.u drugoj polovini mjeseca . kupac ima pravo od početka zakašnjenje pa do isporuke najaviti raskid ugovora i svoje pravo na naknadu štete.krajem mjeseca Sukcesivna isporuka kao postupna isporuka u odreñenim ili obročnim razmacima. Ako prodavatelj kasni s isporukom. Nabavna služba trgovačkog poduzeća treba što preciznije odrediti rokove isporuke jer time obvezuje dobavljača na točnost isporuke. smatra se da je ugovorena promptna isporuka koja se mora izvršiti u roku od 8 dana. Ako ugovorom nije odreñen rok isporuke. Ako je ugovorena isporuka u ambalaži koju će dostaviti kupac.Isporuka u toku kalendarskog mjeseca. Troškove pripreme robe za isporuku snosi dobavljač.

Korištenje novčanih ili robnih kredita dobavljača za nabavu može ovisno o financijskoj situaciji trgovca imati posebno značenje.čekom .4. Predujam se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze kupca.polaganjem gotovog novca na blagajni . Ako stranke nisu ugovorile mjesto plaćanja.sukcesivno plaćanje ili plaćanje u ratama Koji rokovi plaćanja će se primjenjivati ovisi o: .6. 6.polaganjem gotovine u korist žira dobavljača . Obveza plaćanja može se ugovoriti kao: . Rok i mjesto plaćanja Rok plaćanja je vrijeme u kojem je kupac dužan platiti robu.suficitarna roba uz poček i kredit .ponudi i potražnji robe na tržištu . plaćanje bez gotovine: . te kupac ima osnovu zatražiti popust. plaćanje se obavlja u mjestu u kojem dobavljač ima otvoren žiroračun.deficitarna roba uz plaćanje odmah .plaćanje uz predočenje robnih dokumenata kojima dobavljač može potvrditi isporuku robe (teretnica) .akreditivom 105 . a dobavljaču odreñenu korist. a izravno na troškove poslovanja. plaćanje gotovinom: .4.2. prije preuzimanja robe može biti u cijelosti ili djelomično davanjem akontacije ili predujma .plaćanje pouzećem . nalogom za prijenos sredstava sa žira kupca na žiro dobavljača .2.plaćanje u odreñenom roku .virmanom. Dobavljač takoñer mora znati preko koje će banke dobiti novce.plaćanje odmah.bonitetu kupca Uvjeti plaćanja neizravno utječu na cijenu robe (kasa skonto). Plaćanje unaprijed primjenjuje se kod većih nabavki. Kod manjih je nabavki uobičajeno plaćanje nakon njenog preuzimanja. Ako dobavljač traži plaćanje unaprijed djelomično ili u cijelosti za trgovca može predstavljati znatno opterećenje. Načini plaćanja Plaćanje se može ugovoriti na više načina: 1.poštanskom doznakom 2.3.plaćanje unaprijed plaćanje. ali uvijek nakon sklopljenog posla. znači plaćanje prvog radnog dana po primitku fakture ili po primitku robe ako je ista primljena poslije primitka fakture .

Imajući u vidu navedene elemente ugovora te detaljno i jasno navedena prava i obveze stranaka. a kupac obvezu isplate cijene. kupac može odustati od ugovora i naplatiti od banke iznos naveden u garanciji ili dobavljaču. a u slučaju neispunjenja dobavljačevih obveza ili otklona istih.4. . 106 . Instrumenti osiguranja plaćanja Za kupca je najbolji način osiguranja unaprijed plaćenog iznosa bankovna garancija koja vrijedi do kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe. nabava želi osigurati pravodobno i pravovaljano izvršenje ugovora.imatelj čeka u slučaju nepostojanja pokrića na računima izdavatelja čeka može se naplatiti po propisanom redoslijedu plaćanja kada na računima bude pokrića.ona je i ovršna isplata a i za razliku od mjenice ostaje u redoslijedu plaćanja sve dok to vjerovnik želi.4.1. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. mjenicu. 6.4.3. bez posredovanja dužnika. kompenzacija (primjenjuje se u uvjetima nemogućnosti plaćanja čime se postiže prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima).ako za isplatu mjenice nije bilo raspoloživih sredstva na računu dužnika i avalista ili je mjenica naplaćena djelomice neće se zadržati u evidenciji redoslijeda plaćanja i vraća se podnositelju. a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. ima pravo na ostvarivanje i zaštitu svojih prava. odnosno. Zbog problema insolventnosti velika je dvojba u svakodnevnoj praksi dobavljača koji instrument osiguranja plaćanja zatražiti od kupca. ali najdalje do isteka roka u kojima zastarijeva te se primjenjuju ako se očekuju blokade kratkotrajne računa dužnika. . U slučaju neispunjenja ugovorene količine kvalitete ili rokova isporuke. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu. zadužnicu. 6. U našem financijskom sustavu svi poduzetnici moraju svoje račune voditi kod poslovnih banaka što olakšava primjenu instrumenata jer se izravno naplaćuju prijenosom s računa dužnika na račun vjerovnika.zadužnica vjerovniku osigurava visok stupanj osiguranja njegove tražbine jer osim što je instrument osiguranja naplate. cesija asignacija. Kada on tražbinu ne namiri redovnim putem prednosti pojedinog instrumenta su različite: .- obračunskim čekom obračunskim plaćanjem. ček. Obveze stranaka Prodaja je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari.

4.odgovornost za materijalne nedostatke stvari Nedostatke u količini ako je predao kupcu manju ili veću količinu stvari nego što je ugovoreno.obveze nakon predaje stvari . u slučaju predaje veće količine od ugovorene. ako prodana stvar nema svojstva za redovnu uporabu ili promet. za osobitu uporabu za koju je nabavljena koja su ugovorena ili propisana te ako je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu. u svakom slučaju kupac ima pravi na naknadu štete. . a ako predaja nije obavljena zbog kupčeva zakašnjenja rizik prelazi na kupca u času kada je došao u zakašnjenje. . Pri tom mora postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika odnosno dobrog domaćina.6.odgovornost za pravne nedostatke ako na prodajnoj stvari postoji neko pravo trećeg a o čijem postojanju kupac nije obaviješten niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom prodavatelj je dužan u razumnom roku osloboditi stvar od prava ili pretenzije trećega i isporučiti kupcu drugu stvar bez pravnog nedostatka. Ako prodavatelj u razumnom roku ne popravi stvar odnosno ne preda stvar koja funkcionira ispravno kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cijenu i zahtijevati naknadu štete. Obveze prodavatelja Prodavateljeve obveze mogu se podijeliti u dvije skupine: .nedostatke u kakvoći. proizvoñač tehničke robe odgovara zajedno s prodavateljem takve stvari da će stvar funkcionirati u tijeku odreñenog vremena.1. ali ako odbije primiti višak prodavatelj je dužan nadoknaditi kupcu štetu. U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete. zahtijevati sniženje cijene odnosno izjaviti da raskida ugovor. Ako prodavatelj ne postupi po zahtjevu kupca ovaj može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razumno sniženje cijene.obveze do trenutka predaje stvari kupcu. kupac je dužan utvrditi postajanje nedostatka i o tome obavijestiti prodavatelja. smatra se da je primio taj višak i da će ga platiti po istoj cijeni. Predaja stvari je temeljna obveza prodavatelja i to uručenjem prodanih stvari ili predajom isprave kojom se ta stvar može preuzeti.jamstvo za ispravno funkcioniranje stvari. Dužan je predati stvar u ispravnom stanju zajedno s njenih pripadcima i to u vrijeme i na mjestu predviñenom ugovorom snošenje rizika dok predaje stvari kupcu. čuvanje stvari. . Kupac koji je pravodobno i uredno reklamirao nedostatak može zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostataka. prodavatelj je dužan stvar brižljivo čuvati sve do njezine predaje kupcu. ako kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija. . U slučaju predaje manje količine kupac ima pravo zahtijevati količinu koja nedostaje ili raskinuti ugovor u pogledu dijela količine koji nedostaje.4. ili ako to ne učini da mu umjesto te stvari preda stvar koja funkcionira ispravno. 107 . a ako stvar ne funkcionira ispravno kupac može zahtijevati kako od kupca tako i prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku.

1. kupac je obvezan platit cijenu u vrijeme i na mjestu odreñenom ugovorom. ugovorna kazna. druga strana je prisiljene nagoditi se o eventualnoj šteti ili sudskim putem ostvariti svoja prava. Ako se ugovor ispuni kapara se vraća ili uračunava u ispunjenje obveze.Preuzimanjem stvari kupac je obvezan poduzeti sve potrebne radnje da bi predaja stvari bila moguća i preuzeti stvar. zatezne kamate.4. .5. 6. 6. u nedostatku ugovorne odredbe ili drukčijih običaja plaćanje se obavlja u trenutku i u mjestu u kojem se obavlja i predaja stvari.Platiti cijenu.primljenu kaparu zadržati i kada nije pretrpjela nikakvu štetu . Ta sredstva mogu biti kapara.2. Podnošenje tužbe je dugotrajan i skup način osiguranja prava iz ugovora pa stranke predviñaju odreñena sredstva kojima pojačavaju sigurnost ispunjenja ugovora. Na primjer.tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete a kaparu uračunati ili vratiti .4. Ugovor o prodaji je obvezujući ugovor u kojem se stranke uzajamno nešto obvezuju.naknadu štete i vraćanje dane kapare . U slučaju neispunjenja ugovora moguće su dvije situacije: . Sredstva za plaćanje ugovora Iz ugovora o prodaji proistječu sva prava i obveze ugovornih strana. Obveze kupca Kupac ima dvije temeljne obveze: . Kupac je obvezan preuzeti robu ili je dati na pregled u što je mogućem kraćem roku ovisno o okolnostima gdje preuzima robu.6. kupac je dao kaparu ali pri plaćanju fakture odbija se iznos kapare.4. Kapara Kapara je novčani iznos ili neka druga imovinska korist koju u trenutku sklapanja ugovora jedna stranka daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao osigurane za slučaj neizvršenja ugovorne obveze. jamstvo i odustatnina.ako je za neispunjenje ugovora odgovorna stranka koja je kaparu primila druga stranka može tražiti: .4.5.vraćanje duple kapare 108 .ispunjenje ugovora . Ako jedna od stranaka svoju obvezu iz ugovora ne ispuni ili je ne ispuni pravodobno ili u cijelosti.ako ugovor nije ispunila stranka koja je dala kaparu druga stranka može: .

Odustatnina To je ugovoreni iznos novaca ili neka druga imovinska korist koju je dužna dati ona ugovorna strana koja odustaje od ugovora.2. stranke ne mogu više tražiti ispunjenje ugovora.4. Ako je strana koja je pretrpjela štetu primila ugovornu kaznu nema pravo i tražiti naknadu štete. Može tražiti ispunjenje cijele obveze od glavnog dužnika. a ako je odustala stranaka koja je kaparu prihvatila vraća ju u dvostrukom iznosu. Mogu je odrediti u točno odreñenom iznosu. gubi kaparu. Za obveze iz ugovora u privredi jamac odgovara solidarno kao jamac platac (solidarni jamac).5. a i više ako je vjerovnik zbog zakašnjenja plaćanja pretrpio veću štetu od iznosa traženih kamata i traži razliku od potpune nadoknade.5. u postotku od vrijednosti ugovora. oštećena strana može zahtijevati razliku od potpuna nadoknade štete.5. 6. Jamstvo je zavisno od obveze dužnika i traje samo dok traje obveza dužnika te ne može biti veća od obveze dužnika. 6. Ako odustane strana koja je dala kaparu. Dužnikov dug se povećava za iznos kamata. Ugovaranjem odustatnine može se smanjiti sigurnost izvršenja ugovora. Jamstvo Jamstvo je poseban pismeni ugovor kojim se neka treća strana obvezuje ispuniti dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne ispuni.4. ili za svaki dan zakašnjenja u isporuci. Isplatom odustatnine prestaju sva prava i obveze temeljem ugovora tj.6. Ugovorna kazna Ugovorna kazna je novčani iznos utvrñen ugovorom koji je dužna platit ona strana koje ne ispuni obveze na ugovoreni način.4. Zatezne kamate To su ugovoreni postotak od obveze plaćanja koji vjerovnik obračunava i naplaćuje dužniku za vremenski period u kojem je zakasnio s plaćanjem. tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovorna strana može odustati od ugovora. 6.3. Ugovorna kazna se plaća neovisno o tome je li zbog neispunjenja obveza druga strana pretrpjela štetu. 109 . jamca ili obojice istovremeno.4. Ako je uz kaparu ugovoreno pravo odustajanja od ugovora.5. Način odreñivanja ugovorne kazne stranke odreñuju sporazumno. Zbog toga stranke mogu odrediti visok iznos odustatnine ili kratki rok u kojem se može odustati od ugovora. Plaćanjem ugovorne kazne ne prestaje obveza ispunjenja ugovora jedino ako je razlog neka viša sila.5. Ali ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne.4.

Iako postoje različiti oblici digitalizacije ranije materijaliziranog potpisa kao i digitalnog potpisa rizici su veći zbog različitih načina njihovog krivotvorenja.ekonomske pojave. Pečatom i potpisom uz navedeni datum ugovora stranke potvrñuju svoju suglasnost sa istim. .upravne mjere. Stranke mogu ugovoriti i mogućnost automatskog raskida ugovora kako bi se spriječilo preveliko zakašnjenje u isporuci robe. Raskidanje i mijenjanje ugovora Stranke mogu raskinuti ili mijenjati ugovor: .Obveza prodavatelja i predaja stvari na ugovoreno mjesto često zbog nejasnih fizičkih dimenzija trgovačkog posla u uvjetima elektroničkog trgovanja nisu egzaktno ugovorene.zbog nemogućnosti ispunjenja obveza uslijed više sile: . likvidacija i prestanaka rada poduzeća .elementarne nepogode poplave požara .6.vrijeme sklapanja posla u pravilu je vrlo kratko ali obavljanje ili izvršenje posla može potrajati mnogo duže. Ovaj se način raskida ugovora koda nabave robe veće vrijednosti specijalnih proizvoda te za sezonske artikle.Obveze prodavatelja i prava kupaca u slučaju kada isporučena roba ne odgovara virtualnom uzorku. te takoñer zahtijeva jasnija zakonska rješenja. posebno ako je predmet ugovora veće vrijednosti.Obveza pisanog oblika ugovaranja i potpisa ugovornih strana temeljna je zapreka ozbiljnijem širenju elektroničkog poslovanja. Obveza prodavatelja vezana je za izdavanje garancije. Elektroničko poslovanje briše granice meñu zemljama pa se mogući sukobi interesa dodatno kompliciraju zbog različitih pravnih sustava. Rizici su izraženiji u zakonu o obveznim odnosima i u zakonu o trgovini ne postoji nikakav daljnji akt koji bi respektirao te posebnosti. jedan za kupca i dva za prodavatelja.sporazumno storniranjem dijela ili cijelog obveznog odnosa i to u svako doba ili u ugovora za to predviñeno roku.prostor u kojem se trgovanje obavlja je virtualan a ne realan kao što je to uobičajeno kod konvencionalnog trgovanja. Zbog posebnosti elektroničkog poslovanja čemu pridonose dvije činjenice: . i .odredbe državnih organa. budući da je vladina 110 .6. . Odredbe ugovornog prava koje vrijede za konvencionalno voñenje trgovačke poslove trebale bi važiti i u području elektroničkog trgovanja. Ako roba ne bude isporučena u roku od mjesec dana nakon ugovorenog roka isporuke. Jamstva za ispravno funkcioniranje stvari teže je praktično izvesti. Ugovor se potpisuje u tri primjerka. Potreba za prilagodbom te regulative novim mogućnosti i pogodnostima važna je zbog suprotnosti u obvezama koje mogu izazvati poteškoće i sporove meñu sudionicima u trgovačkom poslu: .4. ugovor se automatski raskida. zabrana uvoza . znatno izmijenjena situacija na tržištu. . što dovodi do nesporazuma ili zablude kupca.

Godišnji se ugovori arhiviraju u financijskoj službi tvrtke zajedno sa instrumentima osiguranja plaćanja.komisija za nelikvidnost predložila ovjeru ugovora kod javnog bilježnika. 111 .

troškovi objekata i opreme. . Pri tome su važne skladišne informacije o stanju zaliha ulazu i izlazu robe po količini i vrijednosti broju odreñenih pošiljaka slobodnim prostorima reklamacijama. Troškovi skladištenja Kako povećati uspješnost u upravljanju zalihama i smanjiti troškove skladištenja koji su u trgovačkoj marži značajna stavka? U trgovačkim su poduzećima troškovi držanja zaliha skladištenja kao: a. Zbog racionalnosti je poslovanja važna povezanost ostalih funkcija u poduzeću u analizi troškova vezanih uz zalihe trgovačke robe po mogućnosti uvoñenjem integrirane obrade podataka uvoñenjem umreženih računala. varijabilni troškovi. 7. .troškovi osiguranja zaliha .troškovi održavanja robe: rasvjeta. . .1.ostvaruju svoju posredničku funkciju u kanalu distribucije usklañuju vremenske prostorne i količinske i druge neujednačenosti izmeñu proizvodnje i potrošnje. . fiksni troškovi koji ne ovise i veličini protoka robe kroz skladište.realizaciji optimalne količine narudžbi.osigurati raspolaganjem robe kontinuiran tijek poslovanja trgovačkog poduzeća.nabavci potrebne količine robe za popunu zaliha.troškovi unutarnjeg transporta i rukovanja . hlañenje.troškovi kamata na sredstva vezana na zalihe 112 . Suvremene organizacije primjenjuju sistemski segment skladištenja robe po kojem je skladišna služba zaokruženi podsustav koji treba integralno uključiti u poslovni sustav trgovačkog poduzeća. grijanje. .odabiru optimalne lokacije za smještaj zaliha i ruta unutrašnjeg prijevoza.7.očuvati vrijednost robe stručnim i preglednim smještajem i rasporedom robe. .omogućavaju nabavnoj politici poduzeća održavati stalnu ravnotežu izmeñu zaliha robe na skladištu i planirane prodaje. troškovi održavanja i najamnina za tuñi skladišni prostor i opremu b. Kompjutorski paketi za skladišni management osim što bilježe razinu zaliha mogu sadržavati upute i podatke o: . koji su razmjerni količini protoka robe kroz skladište: .osigurati kontrolu poslovanja skladišta azurnom evidencijom kretanja robe i stajanja njihovih zaliha.pridržavati se principa ekonomičnosti i racionalizacije u organizaciji skladišnog poslovanja. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima Funkcijom skladištenja trgovačka poduzeća: .proizvodnosti rada pojedinih radnika i stupanj iskorištenosti opreme. čišćenje . Zadatak skladišne službe je: .

zapaljivu i eksplozivnu robu. . . Smanjeni troškove mogu se postići dobrom organizacijom i smanjenjem operacija. a lakšu više .funkcionalno povezivati artikle b. . Pravila za smještaj robe u skladištu .za hidroskopnu i robu koja upija mirise paziti na robno susjedstvo .minimizirati skladišne troškove.osigurati što bolje radne uvjete i sigurnost od nesreće na poslu i . Pri manipulaciji robom treba se pridržavati sljedećih pravila: a. jednako kao i nabavnu cijenu robe.lako pokvarljivu robu na vidljivo mjesto . smještati i izdavati u ambalaži u kojoj je nabavljena manipulirati punim paletama palete etažirati slagati u regale po kraćoj stranici dok dulja ide po duzini skladišta tako da viljuškar najlakše obuhvati cijelu paletu jednom zakvačenu robu ne treba ispuštati dok se ne završi manipulacija izbjegavati čekanja i prazne vožnje kontrolu robe povezati s kontrolom manipuliranja jedinice pakovanja u kojim se roba preuzima i smjesta kao jedinice za brojenje 113 .izbor mjesta i načina slaganja prilagoditi mjestu na načinu izdavanja .oblikovati optimalne jedinice tereta.niže police u regalima rezervirati za radne zone .osigurati minimalno kretanje sredstva za prijevoz roba i ljudi.maksimalno ubrzati protok robe. Kako bi se troškovi u skladištu sveli na najnižu moguću razinu važno je pridržavati se ovih načela poslovanja u skladištu: . Pravila rukovanja robom u skladištu izbjegavati ručni rad opremu prilagoditi robi i veličini skladišta uskladiti broj radnika i opreme radne operacije standardizirati i ne duplirati poslove robu prenositi po ravnoj liniji u jednom pravcu robu preuzimati. u posebno odvojeni dio skladišta . Troškovi manipulacije robom čine znatnu stavku u ukupnim troškovima skladištenja.što ekonomičnije koristiti prostor. .robu većih vrijednosti. vlagu i temperaturu .težu robu niže. tu ih trgovci moraju uzeti u obzir u nabavnoj politici.tešku robu smjestiti bliže mjesta izdavanja .robu s velikim brojem obrtaja treba uskladištiti bliže mjestu izdavanja .- troškovi radne snage Značajni su u ukupnim troškovima zaliha.osigurati mikroklimu za robu osjetljivu na svjetlost.

kako će se transportirati . prvi ulaz prvi izlaz… Navedene mogućnosti racionalizacije kao i primjena suvremene tehnike i tehnologije uskladištenja i rukovanja veće su u velikim skladištima.hoće li se distribuirati pojedinačno. Zbog tendencija minimiziranja troškova koje ambalaža posredno uzrokuje nastoji se 114 . 7.na kojoj će vrsti palete biti . Pakiranje mora biti u skladu sa svojstvima proizvoda. Tehnolog transportnog pakiranja mora poznavati sve načine transporta i skladištenja kojim će proizvod biti podvrgnut: . propisima koji odreñuju vrstu pakiranja.- izdavati robu po redoslijedu ulaza. nedovoljno je ulaganje u pakiranje loša štednja jer ne sprječava veće štete u distribuciji. od svih vanjskih štetnih utjecaja .zaštiti robu dok ne doñe do potrošača. a preveliko nepotrebno ulaganje i dodatni otpad.koliko će se dugo i daleko distribuirati . sustavom distribucije te troškovima. u prodajnim transportnim paketima ili paletama. Stoga se ambalaža kreira na način kojim može ostvariti niz meñusobno usklañenih funkcija: .koliko će visoko biti naslagan jedan na drugi .ekološki zaštititi okolinu robe Racionalno voñen unutrašnji transport i racionalno korišten skladišni prostor moguće je jedino s vrlo dobro korištenim skladišno transportnim funkcijama ambalaže.olakšati uporabu robe u skladišno transportnom procesu uklapanjem u skladišne i transportne a po mogućnosti i izložbene prostore . Skladišno – transportne funkcije ambalaže Većina se roba široke potrošnje stavlja u ambalažu u zadnjoj fazi proizvodnje i prati je cijelim kanalom distribucije. Naime.kako će se rukovati proizvodom . Troškovi su ambalaže i pakiranja uračunati u cijenu pa se moraju opravdati uštedama u prometu i uporabi robe.koliki će biti raspon temperature i vlage .koliko će se puta utovarivati i istovarivati .omogućiti brzo sigurno i uz što niže troškove skladištenje i transport jer su to troškovi koji znatno terete cijenu robe . a posljedično veća ekonomičnost poslovanja i proizvodnost rada snizuju prosječne skladišne troškove.kako će se skladištiti . odrediti prodajne jedinice adekvatne prodajama kupaca u prodajnom lancu . njegovom kompatibilnošću s pakiranjem.pružiti sve potrebne informacije sudionicima distribucije .pridonijeti prodaji robe odreñivanjem dimenzija ambalaže i količini robe koja se u nju pakuje.2.

Kontejneri su kao veliki zatvoreni spremnici još veće manipulativne jedinice.upotrebljavati što veća ambalaža sa većom količinom pakirane robe jer takva ambalaža osigurava veću ekonomičnost prometa.smještaj robe izravno na pod. primitivni je način skladištenja i ekonomičan je ako se raspolaže s dovoljno prostora. prema dimenzijama palete usklañene su u dimenzije skladišnih regala i transportnih sredstava. Nezaobilazni oblici takve ambalaže su palete i kontejneri. utovar. od valovitog kartona.robu ne treba pakirati 115 . odnosno sustavi paletizacije i kontejnerizacije. Sustavi paletizacije i kontejnerizacije su sustavi skupnog prijenosa. zbog uporabe suvremene mehanizacije. utovaruje. Najučinkovitije rukovanje paletiziranom robom postiže se uspostavom tzv.smještaj robe u regale. Transportno pakiranje ne povećava vrijednost robe nego je dodatno zaštićuje i olakšava distribuciju. istovar. Paleta je kao osnova paletizacije nosivo postolje sa ili bez nadogradnje standardne veličine na koje pakirani ili nepakirani proizvodi odreñene veličine. Naime. Pakiranje robe za prijevoz i manipulaciju uporabom ISO paleta dimenzija 800*1200 i 1000*1200 milimetara postalo je i sredstvo racionalizacije u poslovanju skladišta. paletiziranog lanca izmeñu skladišta tj. prednosti su ovog načina i veća sigurnost pri manipulaciji i brži unutrašnji transport. Roba se isporučuje pakirana u prodajne jedinice koje obuhvaćaju odreñenu količinu robe. metalne. pokrivaju cijelu paletu i tvore tovarnu jedinici. U prometu su tri osnove vrste palete: .palete specijalne namjene i konstrukcije a čije su dimenzije odreñene podnom površinom koja meñunarodno standardizirana. Osim racionalnijeg korištenja prostora u tri dimenzije veće preglednosti. . odnosno ako je promet robe malen. puna paleta u skladište – puna paleta iz skladišta. lakšeg održavanja skladišta. Ovako pakiranu robu na paletama može se skladištiti na više načina: . Imaju i dodatne ekonomske prednosti jer se: .ravne palete . Manipulacija je otežana korištenjem samo ručnih viličara. Palete mogu biti drvene.boks palete . smještaj i kontrola. To osobito vrijedi za ambalažu robe koja se pakuje izravno u transportnu ambalažu. plastične. ljepenke ili kombiniranih materijala i prema potrebi u kompletnom ovitku od termoskupljača ili stezljivih folija. primjenjuje se u suvremenim visoko regalnim skladištima gdje je normativ skladištenja dvije palete standardne veličine s robom na metar kvadratni površine. ili slaganjem paleta na drugu. skladištenja i izlaganja proizvoda uporabom paleta i kontejnera kao i pripadajućih ureñaja za prijenos i prenošenje. Značajni su za racionalizaciju svih faza distribucije jer se oblikovanjem većih jedinica ubrzava olakšava i pojednostavnjuje prijevoz. pretovaruje i skladišti. Uštede koje se postižu paletizacijom i kontejnerizacijom posebno su velike kada se roba koja se više puta istovaruje.

Skladišta trgovine na veliko robom svakodnevne potrošnje uglavnom su smještena uz glavne prometnice koje osiguravaju najkraće transportne putove do maloprodajne mreže. Zato samo optimalni broj skladišta osigurava minimalne ukupne transportne i skladišne troškove. Grafičko rješenje problema je optimalnog broja skladišta: 116 . Uz pretpostavku da svaki objekt u jednakim razmacima treba opskrbljivati jednakom količinom proizvoda i da je prometna infrastruktura jednolično rasporeñena na tom području. Broj skladišnih lokacija mora biti u ravnoteži s uslugama kupcu i troškovima distribucije kupcu. Troškovnoj najpogodnijoj lokaciji teži svaki poduzetnik. biraju se lokacije koje zahtijevaju najmanje transportne troškove. a za prijevoz specijalni kamioni. 7. brzina isporuke je manje važna pa se biraju jeftinije lokacije. Skladišta trgovine na malo lociraju se što bliže prodajnim objektima jer se roba češće izdaje negoli preuzima. Lokacija skladišta Za nesmetano odvijanje i kvalitetu distribucijskih usluga te visinu skladišnih i transportnih troškova važne su i odluke o lokaciji skladišta koje su i strateški odluke u poslovanju trgovačkog poduzeća. Skladište trgovine na veliko opskrbljuju šira regionalna područja.- puna i paletizirana roba zbog usklañenih standarda potpuno ispunjavaju transportno sredstvo transportiraju od vrata do vrata bez pretovara robe i bez zadržavanja na raznim postajama nema skladištenja i mogu ostati na otvorenom prostoru Za manipulaciju kontejnera upotrebljavaju se dizalice. ali naći takvu lokaciju nije jednostavno. a maloprodajna skladišta djeluju na ograničenom tržišnom području i lokaciju podreñuju blizini maloprodajnih objekata. Važan faktor je i razvoj potražnje. Analiza se obavlja tako da se nacrta mreža objekata područja i ucrtaju lokacije objekata opskrbe. te im je sniženje transportnih troškova važna razvijenost prometne mreže. Izbor lokacije skladišta ovisi o koncentraciji potražnje na odreñenom području. a vezano za to i mogućnosti za proširenje skladišnog prostora kako ono ne bi ostalo uskim grlom poslovanja. Ta roba trajne. povremene i sezonske potrošnje. U središtu tog tlocrta je idealno mjesto lokacije središta jer je općenito gledano potrebno priječi najkraći put do svih objekata.3. jer više lokacija omogućava brzi isporuku ali i porast troškova. U analizi se obično počinje utvrñivanje središta gravitacijskog područja na kojem se nalaze objekti što bi ih trebalo opskrbljivati. brodovi i vagoni.

troškovi Ukupni troškovi Troškovi poslovanja u skladištu Transportni troškovi Optimalni broj skladišta Broj skladišta Čimbenici uze lokacije mjesta izgradnje skladišta su: . trupci.cijena zemljišta .povezanost s glavnim prometnicama .potrebna infrastruktura . Natkrivena skladišta štite robu od padalina i sunčevih zraka.zatvoreni Najmanje je ulaganja u otvorene skladišne prostore.grañevinski uvjeti .urbanistički planovi područja .robu u rasutom stanju Najčešće je to grañevinski materijal.otvoreni .šira vidljivost kapaciteta zbog korištenja natpisa Skladišni prostori mogu biti: . Koriste se za: .mogućnosti proširivanja kapaciteta .prometne veze s okruženjem .natkriveni . ali su tu i uvjeti skladištenja najnepovoljniji.voluminoznu i tešku robu 117 . željezničke tračnice.robu koja može biti direktno izložena svim vremenskim prilikama .robu velike dimenzije koju stoga ne treba osigurati od krañe . Zbog toga se koriste za: . ogrjev.dostupna radna snaga .robu u ambalaži s jakom zaštitnom funkcijom .

Štite robu od svih vanjskih utjecaja pa su i troškovi ambalaže najniži. Tehnički i ekonomski pokazatelji uspješnosti rješenja skladišta su: . ostvaruje se veći ili manji koeficijent iskorištenja skladišne površine.4. kao zbroj svih površina za smještaj robe (regali. Klimatizirana skladišta s dobrom tehničkom izolacijom i posebnim klima ureñajem kontroliraju potrebnu mikroklimu. a preniska ne osigurava kontinuitet poslovanja.odnos troškova skladišta i vrijednosti zaliha .iskoristivost obujma skladišta . Specijalizirana skladišta namijenjena i prilagoñena samo odreñenoj vrsti robe kao na primjer spremnici za naftu. Iskorištenost skladišnog prostora Zbog velikih fiksnih troškova skladišnog prostora važno je veličinu prostora uskladiti s opsegom i obilježjima zaliha standardnog asortimana.iskoristivost površine skladišta . Stupanj iskoristivosti skladišnog prostora izračunava se odnosom količine uskladištene robe i instaliranog kapaciteta skladišta.odnos vrijednosti skladišta i površine skladišta Opremljenost skladišta takoñer ovisi o vrsti i količini robe koja prolazi ili se nalazi u skladištu. Troškovi skladištenja su visoki iako je ambalaža zbog povoljnih uvjeta skladištenja jeftinija. police. Previsoka cijena opsega zaliha povećava neiskorištenost prostora.- za robu kojoj je potrebno provjetravanje robu kojoj ne smetaju izrazito niske ili visoke temperature Zatvorena se skladišta uglavnom koriste za robu široke potrošnje prehrambenu i neprehrambenu. prodajnu spremnost kojoj moraju težiti sva trgovačka društva. Koeficijent iskorištenja skladišne površine = korisna površina (neto površina)/ukupna površina skladišnog prostora (bruto površina) Širenje i lokacija prolaza u skladištu ovisi o značajkama robe i načinu rukovanja u skladištu. izdvojeni boksevi). Količina robe / kapacitet skladišta = stupanj iskorištenosti skladišta Odreñivanjem veličine skladišnog dijela odnos smještajnog i manipulativnog dijela. 118 . kao i o dodatnim djelatnostima koje se obavljaju u tim prostorima. 7. je li ručno i uz pomoć kolica ili ih treba prilagoditi karakteristikama složenijih transportnih sredstava. Ulazni i izlazni dijelovi skladišnog prostora moraju biti dovoljno visoki i široki za brzu i sigurnu manipulaciju sa više radnika i transportnih sredstava kao i za privremeno odlaganje pakirane i paletiziranje robe. U načelu veličina skladišnog prostora trebala bi biti tolika da osigura barem smjesta minimalnih zaliha. odnosno broja i širine prolaza u skladištu.

Za brzo skladišno poslovanje u većim skladištima važno je u manipulativnom dijelu utvrditi pravce kretanja robe koji ovise o ulazima i izlazima u skladištu i tako minimalizirati kretanje transportnih sredstava robe i ljudi. 119 . Polukružno kretanje robe kroz skladište Ulaz robe Sporopokretna linija Brzopokretna linija Izlaz robe Sporopokretne linije Ulaz robe brzopokretne linije Sporopokretne linije Izlaz robe Nadalje. Danas se najveći dio trgovačke robe dostavlja na euro paletama dimenzija 80*120 cm što je standard za projektiranje skladišnih rješenja. Sve više trgovaca primjenom ručnog čitača kodova i elektroničke blagajne mogu dnevno registrirati promet i na vrijeme planirati narudžbe te elektroničkom razmjenom podataka osigurati isporuku od dobavljača. kapilarne dostave iz distribucijskih centara proizvoñača ili trgovaca na veliko za proizvode s većim koeficijentom obrtaja. Većina trgovaca na malo nastoji minimizirani skladišne prostore.Najveća se iskorištenost tlocrtne površine skladišta postiže montažom visoko regalnih skladišta i do 50 metara s konfiguracijom regala prema načinu pakiranja zaliha kojom se posluje. unutarnji transport u skladištu potrebno je izravno sredstvima unutarnjeg transporta povezati s vanjskim transportom i tako ubrzati kretanje robe. a time i troškove prihvaćanjem ambulantne dostave i tzv.

lokacijom. U praksi se gotovo uvijek primjenjuju kombinirani oblici unutarnje organizacije skladišne službe najčešće prema funkcijama i robnim skupinama. Veća trgovačka poduzeća na veliko mogu skladišnu funkciju organizirati kao samostalnu službu. Decentralizirano skladištenje je skladištenje na nekoliko mjesta u blizini potrošača radi brze dostave. Uobičajeni su oblici unutrašnje organizacije skladišne službe: .kombinirani U funkcionalnom se obliku raščlamba obavlja prema pojedinim zadacima skladišne službe koje obavljaju manje organizacijske jedinice ili pojedinci specijalizirani za te vrste poslova.teritorijalni . Meñutim. zakaže li samo jedna osoba ili dio organizacije negativno utječe na čitavo skladišno poslovanje.funkcionalni . U teritorijalnom se obliku organizacije skladišna služba raščlanjuje prema područjima lokacije skladišta. Primjenjuju ga manja trgovačka poduzeća na veliko i trgovačka poduzeća na malo sa manjim brojem prodajnih objekata na užem području. U trgovačkim poduzećima skladišna funkcija je najčešće posebna organizacijska jedinica u sklopu službe za marketing i istraživanja tržišta nabave i prodaje. Centralizirana organizacija skladištenja ujedinjuje sve skladišne djelatnosti na jednom mjestu.5. Kao i odgovarajući oblik njene unutrašnje organizacije kako bi se svi zadaci obavili brzo efikasno i racionalno uz najniže troškove. asortimanom i razinom informacijske tehnologije poduzeća odrediti njeno mjesto u organizacijskoj strukturi trgovačkog poduzeća. 120 . ali bolje zadovoljava potrebe skladištenja na odreñenom teritoriju. Organizacija skladišne službe Za organizaciju skladišne službe važno je u skladu s veličinom.robni . te zahtjeva veći broj osoblja. Prednost je u većoj specijalizaciji za pojedine skupine roba a nedostatak smanjena efikasnost cjeline skladištenja i teža primjena u poduzećima sa širokim asortimanom. Unutrašnjom organizacijom skladišne službe treba osigurati optimalno osiguranje skladištenja robe.7. U trgovačkim su poduzećima važne odluke vezane za stupanj centralizacije skladišne službe. U organizaciji skladišne službe po robnim skupinama svaki skladištar ili pojedina organizacijska jedinica obavlja sve skladišne poslove vezano za odreñenu skupinu srodnih roba. Kod centralizirano – decentralizirane organizacije skladištenja postoji glavno centralno skladište za cijelo poduzeće i za standardni asortiman i manja skladišta za veće prodajne objekte i asortiman za potrebe lokalnih potrošača o lokalne konkurencije.

sve se svodi na ulaz izlaz i stanje predmeta u skladištu i to bez obzira na vrstu skladišta u kojem se evidencija primjenjuje. Doprema Ulaz Preuzimanje robe Skladištenje Komisioniranje Dostava Izlaz Otprema prema kupcima Izdavanje Pakiranje Osnovno je pravilo skladišnog poslovanja: .nikakva roba ni materijalne vrijednosti ne smiju biti primljene ni izdane bez urednog dokumenta.robnu i financijsku evidenciju.1.5.neumrežena elektronička računala 121 .kontrolu nad obavljanjem skladišnih poslova.cjelokupnom skladišnim poslovanju na temelju dokumenata mora se voditi skladišna evidencija. . . Dok se operativne evidencije pojedinih poslovnih funkcija u različitim poduzećima mogu bitno razlikovati. Broj ispostavljenih dokumenata i njihova distribucija na korisnike ovisi o načinu evidencije i obrade podataka: .7. Skladišna evidencija redovitom operativnom evidencijom kretanja robe i stanja njenih zaliha omogućuje: . njezin smještaj i čuvanje do trenutka izdavanja robe zbog dostave u vlastite prodajne objekte ili otpreme vanjskim kupcima.na klasičan način . Naime. Proces poslovanja u skladištu Skladišni proces u trgovačkom poduzeću odnosi se na preuzimanje naručene robe. skladišna operativna evidencija je jednoobrazna jer je nastala praksom i istovrsnosti prirode poslova u skladištu.

7. čime se racionalizira obavljanje skladišnih poslova i smanjuje broj novih pogrešaka. voñenje potrebne evidencije na mjestu nastanka poslovnog dogañaja i njihovu dostupnost drugim ovlaštenim korisnicima.osiguranje ispisa novih dokumenata. Kod prijevoza razlikujemo osnovne režime prijevoza robe: . a ovisno o tome robu u prijevozu prate i različiti dokumenti: 122 . Doprema robe u skladište Slijedom uvjeta koje smo tijekom pregovora dogovorili sa dobavljačem robe vrši se proces provjere robe.5. . te tako kontroliraju i potvrñuju isporuke. . Danas označavanje proizvoda EAN kodom omogućava korištenje ručnog terminala za očitavanje šifri: . . Identifikacija kontrola mjerenje i evidencija ručnim unošenjem niza podataka iz rukom ispunjenih tiskanica veliko su ograničenje suvremenom poslovanju skladišne službe te se zamjenjuju automatiziranim tehnikama.u režiji dobavljača .uklanjanje potreba za višestrukim evidentiranjem jednog poslovnog dogañaja i voñenjem paralelnih evidencija. referenti nabave na računalo pozivaju primku ili otpremnicu i dalje ih obrañuju označavanjem dužničko vjerovničkog odnosa i pariteta plaćanja naplate.2. Zbog toga suvremeni modeli programskog rješenja informacijskog podsustava skladišnog poslovanja omogućuju: . organizacija rada na tom području pridonosi racionalizaciji u korištenju i pojednostavljenju dokumentacije. Brzina evidentiranja dogañaja u skladišnom poslovanju i pružanje podataka već su u tijeku izvoñenja skladišnih operacija presudan faktor korisnosti operativne evidencija.kod preuzimanja robe za očitavanje koda sa paketa. paleta.kod izrade skladišne primke i otpremnice primljeni podaci unose se u središnje računalo koje automatski izrañuje potrebne dokumente.evidentiranje poslovnog dogañaja. inventure. Bez obzira na razinu primijenjenog informatičkog sustava za potrebe upravljanja skladišnim poslovanjem.kod popisa robe tj. rekapitulacija i izvještaja lokalnim ili umreženim štampačem bez potrebe ručnog popunjavanja. .u djelomičnoj režiji kupca i dobavljača Prijevoz se može osigurati svim transportnim sredstvima.osiguranje prijenosa podataka i informacija u zajedničku bazu podataka na mjestu nastanka poslovnog dogañaja. kontejnera i otpremnica.u režiji kupca .Integrirana obrada podataka primjenom umreženih elektroničkih računala što znatno smanjuje broj dokumenata. .

CMR meñunarodni tovarni list Prijevoz robe zrakom – zračni tovarni list U slučaju da dopremu robe organizira dobavljač sve popratne obveze dogovorno snosi on.teretnica primljeno na ukrcaj ( brodar je robu primio no i ne znači da ju je ukrcao na brod) . Prijevoz robe željeznicom nije sam po sebi tradicionalni papir. Ovakav pristup organiziranja dopreme uvelike olakšava poslovanje u smislu dodatnih troškova i uštede vremena ukoliko su pregovorima svi ostali uvjeti dovedeni na tražene pozicije. Postoji mogućnost da dobavljač isporuči robu na neutralan teren i da ovisno o tekućem poslovanju bude postignut dogovor o npr. U tom slučaju jedan list ide uz robu. te dodatnih financijskih i vremenskih troškova potrebno je dobro usporediti u cilju kvalitetnog rješenja. jedan pošiljatelju.Prijevoz robe morem – teretnica može biti: . Teretnica je takozvani tradicionalni papir. Prijevoz robe cestom – tovarni list jedan pošiljatelju. Ovakav način otpreme robe je proizvod jedino mogućeg načina 123 . U slučaju prodaje tereta prije iskrcaja vrši se indosiranje na drugoga koji je sada vlasnik robe i može je doći preuzeti ili opet prodati – indosirati. tada je bolje fokusirati se na što bolje cijene robe te sam organizirati dopremu iste. Ako primatelj nije otkupio tovarni list onda ga po dospijeću robe željeznica upozorava da plati svoje obveze i otkupi tovarni list. otkuda je potrebno robu u vlastitom aranžmanu transportirati do našeg skladišta. isporuci robe željeznicom do mjesta primatelja. Ovakvim pristupom u ukupnom poslovanju prema navedenim partnerima postajemo zanimljiviji i osiguravamo sebi dodatne pogodnosti u smislu kvalitetnijih uvjeta poslovanja kako u budućnosti tako i za predmeta današnjeg poslovanja. a jedan željeznici. ne manje bitnim prijevoznicima i špediterima. no zakon dozvoljava da bude prijenosni papir.Teretnica ukrcano na brod (dokaz da je roba na brodu) Jedan primjerak ostaje na brodu i prati robu. a drugi se šalje u luku iskrcaja primatelju robe). Ukoliko dobavljač pod okriljem organizacije dopreme robu ukalkulira u prodajne cijene nerazmjerne troškove. jedan prati robu i predaje se primatelju a jedan zadržava vozar. a dva se daju krcatelju (jedan za njega. Potrebno je voditi računa o činjenici da u slučaju vlastitog organiziranja dopreme poboljšavamo naš položaj u smislu povećanog poslovanja i prema ostalim poslovnim partnerima. a to znači da njena predaja zamjenjuje predaju predmeta koji je na njoj označen. Dok ga on ne otkupi pošiljatelj raspolaže sa robom iako je ona već predana željeznici te istu može vratiti što nakon otkupa lista više nije u mogućnosti. Primatelj se u luci iskrcaja pojavi sa svojim primjerkom teretnice i na temelju nje dobije robu. Odnos pogodnosti.

Preuzimanje robe u skladištu Preuzimanje robe u skladištu je vrlo važna funkcija jer sva odgovornost za robu prelazi na skladišnu službu. količini i pakiranju robe. Važno je poznavati propise prijevoznika kako bi se izbjegli troškovi ležarine.zrakoplovni tovarni list kod zračnog . a služi za reklamaciju pošiljke. Referenti nabave dužni su kopije narudžbi ili kopije godišnjih ugovora po kojima će dostavljači slati robu dostaviti skladišnoj službi. crte razgraničenja do koje mogu imati pristup vanjske osobe. 124 . vrsti.3. skladištenja.dogovora sa dobavljačem te je kao takav i rjeñe zastupljen u svakodnevnom poslovanju. načinu transporta. 7. Odnosno.poštanska tiskanica kod dopreme robe poštom Prijevozni dokumenti sadrže podatke o isporučitelju.teretnica kod pomorskog .5. Količina se usporeñuje se količinom navedenom u popratnim dokumentima i transportnim dokumentima i otpremnici dobavljača.tovarni list kod željezničkog . robi. stojnica i prekostojnica ovisno o mjestu zadržavanja robe. U cilju razgraničenja odgovornosti skladišnog osoblja preporuča se vidljivo označavanje granice skladišnog prostora u koji mogu ulaziti odnosno imati pristup samo zaposlenici skladišta.otpremnica kod cestovnog . načinu transporta i mjestu preuzimanja robe koriste za planiranje i organizaciju rada u skladištu i pravovremenu pripremu za prijam robe. Organizacijski tok preuzimanja robe razlikuje se prema mjestu preuzimanja: a. Zbog toga za vrijedniju i tehnički složeniju robu postoje povjerenstva za prijam robe ili se u tu svrhu pozivaju vanjski eksperti. Ako se podaci ne slažu sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje i predstavnik prijevoznog poduzeća. mjestu isporuke ambalaži i ostalo. Svi gubici u robi koji nastaju do momenta preuzimanja robe na ugovoreno mjesto terete dobavljača. Po dolasku robe na skladište pristupa se procesu zaprimanja robe. preuzimanje robe od prijevoznika Na željezničkoj stanici aerodromu luci i pisti roba se preuzima na temelju prijevoznog dokumenta ovisno o vrsti prijevoza: . Dobiveni podaci o datumu prispijeća. „grubo preuzimanje“ pregledom samo vanjskog izgleda i brojenjem komada koleta i vaganjem cjelokupne pošiljke. To je tzv.

kopiji ugovora i specifikaciji ako se roba isporučuje po ugovoru sukcesivno . b) istovar primljene robe Skladištar treba procijeniti potrebnu radnu snagu i tehnologiju istovara. 125 .je li stigla naručena roba prema popisu naručene robe . Ako se podaci ne slažu skladišna služba u dogovoru s nabavnom i prodajnom službom donosi odluku o preuzimanju ili ne preuzimanje robe.lista pakiranja.odrediti tijek i prvenstvo istovara prema raspoloživom vremenu i prostoru c) kvantitativni prijem U skladištu je za razliku od preuzimanja robe kod prijevoznika potrebno detaljno kontrolirati i utvrditi stvarno stanje količine robe vaganjem mjerenje i brojanjem.je li stigla u dogovoreno vrijeme prema predviñenom roku dospijeća. preuzimanje robe u skladištu Prijevoznik dovozi robu do portirnice gdje portir provjerava je li roba stigla na ispravno mjesto i upućuje prijevoznika na mjesto skladište i dio skladišta gdje će predati robu. Dobivena količina usporeñuje se sa količinom navedenom u popratnim dokumentima: . Na odreñenom mjestu preuzimanje se obavlja u nekoliko postupnih faza: a) provjeravanje dokumentacije (otpremnica. . specifikaciji .transportnim dokumentima . Narudžba odreñuje sadržaj onoga što se mora preuzeti. U suvremenim uvjetima transporta i ekonomije upravljanja zalihama narudžbe se definiraju na točno vrijeme isporuke –dolaska robe u prostor za prijam.odrediti način i sredstva za istovar prema načinu pakovanja . U kompjutoriziranim skladištima ovu provjeru može obaviti skladištar čim unese u računalni sustav podatke o broju narudžbe koji bi trebao biti navedene na dopremnom dokumentu. tovarni list…) .kopiji narudžbe prema kojoj je roba naručena .računa dobavljača za onu robu koju ovlašteni referenti iz nabavne funkcije kupuju za gotovinu.odnosi li se oprema na naše skladište . račun dobavljača. jer se time ne opterećuje skladišni prostor a ni novčana sredstva se ne vezu u zalihe.otpremnici dobavljača .odrediti mjesto istovara .b. ovisno o vrsti robe i ugovorenoj jedinici mjere. Na dopremnom dokumentu na za to odreñenom prostoru ili vlastitim žigom skladištar ovjerava potvrdu prijema. lista pakiranja.

Ako prispjela roba ne odgovara zahtjevima navedenim u popratnim dokumentima skladišna funkcija ispostavlja komisijski zapisnik o stvarnom stanju robe. sat i mjesto sastavljanja zapisnika . Ovo je jednostavan i brzi način ispitivanja za vidljive nedostatke i primjenjiv je na svakom mjestu u cijelom distribucijskom lancu.računovodstvu za prilog dokumentima kojima se likvidiraju fakture dobavljaču .unapreñivanjem robe s uzorkom standardom specifikacijom . izostanku deklaracije.kakvi su nedostaci i u čemu se sastoje . mirisa.oznake pošiljki .vañenjem i analizom reprezentativnog uzorka iz većih količina . iskustvom i stečenim znanjem zaposlenih.koliki je iznos štete 126 .na koju robu se odnose .datum.skladištu za evidenciju prijema robe. Sadržaj komisijskog zapisnika mora sadržavati ove podatke: .organoleptički (poznavanjem svojstava robe) ispitivanjem okusa.potpis članova komisije Zapisnik se sastavlja u vise primjeraka i dostavlja: . estetskog izgleda. Često je kod ispitivanja kvalitete živežnih namirnica tekstila i kože.podatke o članovima komisije .nabavnoj službi .ustanovljenu količinu robe i način na koji je ustanovljena . oznake kontrole i drugo. Kvaliteta robe utvrñuje se: .kemijskom analizom .fizičkim mjerenjem . nečitkom ili oštećenom bar kodu. osjetilima.mišljenje komisije o načinu kako je nastala razlika . datum uporabe je pred istekom.kontrolom dokumenata za proizvode s atestom organizacije ta kontrolu kvalitete . d) kvalitativan prijem robe obavlja se odmah nakon primanja robe i utvrñuje odgovara li kakvoća isporučene robe ugovorenoj kakvoći.kod originalno pakirane robe samo kontrolom pakiranja Element neispravnosti može biti i u pogrešnom deklariranju. boje. . Kod mnogih je proizvoda to i moguće s obzirom da su izvjesne količine već ranije bile nabavljene od istih dobavljača. Za utvrñene nedostatke potrebo je sastaviti komisijski zapisnik u kojemu se navodi: . U slučaju kada kvalitetu robe nije teško utvrditi obavlja se istovremeno s kvantitativnim preuzimanjem. uputa na hrvatskom jeziku. roka trajanja i slično.za proizvode s markom zaštitnim znakom samo vizualnim pregledom . izostanku jamstvenog lista.

.preuzeti robu uz umanjenu nabavnu cijenu 3.u slučaju crne metalurgije roba se istovaruje uz pomoć magnetske dizalice.Za sve skrivene nedostatke koji se primijete kasnije i koji se uobičajenim pregledom kod preuzimanja robe nisu morali uočiti prigovor se može staviti i kasnije. .baciti lošu robu dobavljača. poziva se sudski vještak za odgovarajuću robu. . primjenjuje se u nuždi jer može imati značajne materijalne posljedice. Skladištar obavještava dizaličara o mjestu istovara robe te po potrebi organizira ispomoć dizaličaru. prema metodi uzorka ili u opsegu koji odgovara prirodi stvari. 2.vratiti robu dobavljaču . kupac je obvezan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah. Kvantitativno u kvalitativno preuzimanje robe može se povjeriti i uslužnom poduzeću koje se time bavi i u tu svrhu izdaje certifikat potvrdu o stanju preuzete pošiljke. djelomična kontrola. Pri tome kontrola prema opsegu može biti puna kontrola. Nakon pregleda kvantitete i kvalitete skladišna služba utvrñuje i evidentira stvarno stanje preuzete robe i to: 1. Ako je pregled obavljen u prisutnosti obiju strana. Svaki prijem robe vezan uz karakteristike robe te stoga i način prijema mora biti adekvatan karakteristikama robe.lako pokvarljivu robu prodati po tržišnoj cijeni Iako odbijanje isporuke mora biti zasnovano na valjanim i ponekad ugovornim razlozima. Skladištar provjerava da li su svi uvjeti zadovoljeni te koordinira procesom istovara. skladišna služba nakon sastavljanja zapisnika. 127 . Tablica sa karakteristikama deklariranih klasa mora biti istaknuta na vidnom mjestu prijema drvene grañe. Ako dopremljena roba djelomično zadovoljava ugovorene uvjete skladištar odvaja lošu od dobre robe i ispostavlja komisijski zapisnik i u dogovoru s nabavnom službom može: . Ako dopremljena roba u cijelosti ne odgovara naručenoj robi. Važno je za sve nedostatke vezane uz količinu i kvalitetu bez odlaganja obavijestiti prodavatelja. te se potom vrši usporedba robe sa karakteristikama koje bi trebala zadovoljavati prema deklariranoj klasi.prijem drvene grañe zahtjeva pregled drvene grañe u odnosu na kvalitetu robe. Oštećenu robu potrebno je označiti i odvojiti za na to predviñeno mjesto do rješenja reklamacije. Ako komisija ne može samostalno utvrditi razlike u kvaliteti. inače se gubi pravo na reklamaciju. Ako dopremljena roba u cijelosti odgovara naznačenim zahtjevima u ugovoru skladišna služba potvrñuje potpisom na skladišnoj primci ili izvještaju o primitku robe kojim se zadužuje skladište i obavlja skladišna i knjigovodstvena evidencija. a u dogovoru s nabavnom službom može: .staviti robu na raspolaganje dobavljaču u svoje skladište .

Mora biti popraćena dokumentom kojim se jasno definiraju sva zapažena odstupanja komisijskim zapisnikom.eventualne primjedbe o urednosti nedostacima i oštećenju pošiljke .način dopreme . šef skladišta svojim potpisom ovjerava prijem robe na skladište.šifru robe.broj narudžbe po kojoj je izvršena nabava . količinu cijenu i ukupni vrijednost .datum preuzimanja robe . a pri istovaru se utvrñuje količina robe bojanjem i vaganjem za aluminijski lim. Svrha i cilj upisa u primku jesu stvarne količine primljene robe. autentičnost zapisnika mora potvrditi i osoba koja je isporučila robu.potpis osobe koja je robu preuzela Šef skladišta provjerava jesu li podaci u primci potpuni i točni i u slučaju pogreške daje nalog za poništavanjem primke i izdavanjem nove.broj komisijskog zapisnika o utvrñenim nedostacima u količini ili kvaliteti .vrstu ambalaže i količinu .naziv firme. Primka koja se sastavlja unatoč odstupanju proizvoda od naznačenih karakteristika u otpremnici dobavljača ili dogovorenom stanju robe.broj otpremnice ako se roba vraća dobavljaču . sjedište i oznaku skladišta . Za robu koju dobavljač ne isporučuje izravno iz svog skladišta kao kod tranzitne trgovine ili kompenzacija potrebno je kod preuzimanja potvrditi tko je dobavljač a tko isporučitelj. a za ostalu robu vaganjem na vagi do 100 ili 2000 kg za robu iznad 2000 kg vaganje se vrši na kolskoj vagi. prijem robe obojenih metala vrši se uz pomoć viljuškara. Skladišna primka sadrži ove podatke: . Evidencija preuzimanja robe u skladištu Za svaku isporuku robe od dobavljača. Osim strane koja je robu zaprimila.a potom se strogo pazi te poštuje oznaka naznačena na robi. Skladišnu primku usporeñujući sa narudžbom kontrolira i nabavna služba. Ukoliko je po pregledu primke utvrñeno ispravno stanje. jedinicu mjere. 128 . a nakon pregleda kvalitete i kvantitete. a u ime dobavljača najčešće prijevoznik.naziv i broj popratnih dokumenata (račun dobavljača.broj ugovora po kojem dobavljač isporučuje robu . lista pakiranja) .- - prilikom zaprimanja osjetljive i lomljive robe ista se ručno slaže na drvene palete za interni transport .naziv dobavljača . skladišna služba mora ispostaviti dokument za interne potrebe kojima se potvrñuje o dokazuje prijam robe – skladišna primka. 7.naziv i broj dokumenta kojim je roba dopremljena .6.

vraćanje robe od kupaca na temelju komisionog zapisnika Kako je povrat ambalaže ili paleta u trgovačkoj djelatnosti stalna pojava skladišnog poslovanja potrebno je kod prijama otvoriti materijalnu evidenciju i to za svakog dobavljača i po vrsti i količini primljene ambalaže paleta i slično. Nakon sastavljanja komisijskog zapisnika odgovorna osoba u nabavnoj službi prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za razmatranje reklamacije: otpremnicu. vrste opsega i vremena nastanka reklamacije. Na temelju opisa reklamacije i temeljem dokumentacije vrši se identifikacija mjesta. oštećenje nastalo u prijevozu nestručnim rukovanjem ili pakiranjem isteklim rokom trajanja. Reklamacija se automatski upisuje u knjigu reklamacija putem dokumenata koji prate robu. Manjkovi ambalaže su trošak za koji mogu biti odgovorne osobe iz skladišta. uputstvo za skladištenje i rukovanje proizvodom. Ispravo sastavljena šifra omogućava: . tako da su podaci odmah dostupni nabavnoj i drugim službama u poduzeću ili ručnim upisom na unificiranoj tiskanici i to u četiri primjerka: . prijevoznicu. jamstveni list. Evidencija preuzimanja robe završena je kompletiranjem svih dokumenata.informaciju o obilježjima tog proizvoda . te utvrñuje uzrok iste: kvalitativni i kvantitativni nedostaci.dva primjerka zajedno sa otpremnicom dobavljača i jedan primjerak dostavlja financijskoj funkciji radi evidencije i plaćanja računa dobavljaču. Po utvrñivanju relevantnih činjenica nastanka reklamacija vrši se rješavanje istih ovisno o uzrocima te dogovorenim postupcima sa dobavljačem robe. zapisnik. Označavanje robe u skladištu Poduzeća primjenjuju razrañeni šifrarski sustav kojim se kod primitka svakoj robi dodjeljuje uvijek ista šifra po kojoj se vodi evidencija u skladištu i u robno materijalno knjigovodstvu.7.vraćanje robe iz prodajnih objekata na temelju interne povratnice .Skladišna primka obično se sastavlja na računalu. 7.jasnu identifikaciju proizvoda . U slučaju učestalih reklamacija potrebno je upozoriti dobavljača i o mogućnosti raskida poslovne suradnje predlaganjem drugog dobavljača. zbog čega im motaju poznate ugovorne odredbe s dobavljačima o postupcima preuzimanja čuvanja i vraćanjem ambalaže paleta kontejnera i slično.isporuke iz drugih skladišta trgovačkog poduzeća na temelju meñuskladišnice .klasifikaciju proizvoda po odreñenom sistemu 129 .dva primjerka s robom preuzima skladištar (jedan primjerak za skladišnu evidenciju i jedan primjerak dostavlja u robno knjigovodstvo za knjiženje ulaza robe) . račun. Ponekad je bitno da ne dolazi do zamjene jer to ne dopuštaju obilježja i druga svojstva ambalaže. Osim isporuke dobavljača skladišna služba obvezna je evidentirati i preuzimanje robe drugih isporuke npr: .

Zbog navedenih prednosti trgovačka poduzeća nerado prihvaćaju artikle bez EAN koda.opsegu prodaje pojedinih artikala . kojom se znatno olakšava skladištenje komisioniranje inventura kontrola.učestalosti prodaje pojedinih artikala 130 .raspoloživim skladišnim kapacitetima . Nepaletiziranu robu potrebno je pretovariti na odgovarajuće teretno prijevojno sredstvo ili prepakirati u manje jedinice.vrsti ambalaže .potrebnim skladišnim ureñajima . bržeg rasta asortimana i potrebe za aktualnim informacijama koje omogućuju efikasno upravljanje robom racionalna organizacijska rješenja na području naručivanja i prijama robe mogu postići primjenom razrañenog integralnog šifarskog sustava za označavanje robe za korištenje informatičke opreme i tehnologije.prosječnim zalihama . Uskladištenje robe Nakon preuzimanja robe šef skladišta izdaje skladištaru nalog za skladištenje koji sukladno vrsti robe odreñuje mjesto i način dopreme robe na navedeno mjesto.skratiti putovi prijenosa robe . Racionalnim smještajem rasporedom istovrsne robe prema njenim obilježjima u odreñeni skladišni prostor regal ili policu mogu se: . robi se dodjeljuje odgovarajuća šifra koja jasno razgraničava artikle na skladištu.8. minimiziraju se i pogreške pri upisivanju podataka.- pregledniji smještaj robe brže snalaženje pri manipulaciji i izdavanju kontrolu na mjestima protoka robe kroz sve faze nabavno prodajnih aktivnosti Već izradom narudžbi. Za artikle koji nisu označeni kod proizvoñača. Prethodno je potrebno robu pripremiti za skladištenje. Primjenom ručnog terminala za čitanje EAN koda evidencija skladišnog poslovanja obavlja se istovremeno s preuzimanjem i izdavanjem robe. 7.osigurati bolja preglednost tj.svojstvima svake robe i rizicima da se ona izmijeni zbog dodira s drugom robom . Pri tome je nezaobilazna primjena jedinstvenog sustava šifriranja artikala meñunarodnom šifrom EAN koda. snalaženje Pravilno uskladištenje robe ovisi o: . Osim što se ubrzava skladišna evidencija. a da bi se mogla provoditi informatizacija potrebno ih je interno označiti najčešće dodavanjem prefiksa normalnoj šifri EAN koda.olakšati i ubrzati manipulacija . Danas se zbog stalne pojave novih artikala.

zato se primjenjuje kod trgovaca s ustaljenim i ne preširokim asortimanom. već i o skladišnim mjestima i tako olakšava snalaženje u prostoru rasporedu skladištenih roba. svaka će se vrsta robe uvijek skladištiti na unaprijed odreñenom mjestu. 131 . brzina obrtaja robe. Programski se putem računala ne vodi evidencija samo o robi u skladištu i o zalihama. učestalost ulaza i izlaza.podjela robe u tri skupine.Roba se rasporeñuje na mjesta odreñena za njen smještaj na način da se ostvari što je moguće lakše prikupljanje robe u području za isporuku.1. Metode razmještaja robe u skladištu Ako se prostori za pojedine prostore unaprijed šifriraju i rezerviraju.regalnog viličara ili samo usmjeravajuće informativna da skladištara uputi u prostor u kojem će bez većih poteškoća pronaći predmet. Putem ekranskih terminala podaci se putem tastature unose. a skupinu C čini veliki broj različitih proizvoda manje vrijednosti. ali je i potreban veći prostor. 7.povremena roba na slobodna mjesta Po ABC metodi . Prva metoda ima svoje prednosti jer se postiže dobra preglednost uskladištene robe i lakše pronalaženje. a rezultat su podaci i slobodnim mjestima u skladištu šifri palete o regalima i slično. Problem je i kod uključivanja novih vrsta roba ili kod znatnijeg povećanja postojećih zaliha. jer se roba koja je zaprimljena u većim količinama isporučuje češće i u manjim količinama. Ta adresa mora biti potpuna ako se radi o visoko . Danas. Naime. težina. kriteriji podjele su volumen. Kako bi se izbjegla prekapacitiranost ili potkapacitiranost skladišnog prostora primjenjuju se i fleksibilnije metode koje polaze od zajedničkih značajki pojedinih grupa artikala npr: .regalnom skladištu ili u kojem se robom manipulira korištenjem kompjuterski voñenog visoko .8. Zbog toga se uz šifru robe stavlja i oznaka adrese na kojoj će se skladištiti.stalna roba na unaprijed odreñeno mjesto . kada je računalo glavna oprema u skladištu znatno je lakše upravljati i s velikim skladištima u kojima se čuva i do 30000 artikala. vrijednost. Radi lakšeg snalaženja potrebno je u datoteci evidentirati osim promjena stanja na zalihama i promjenu lokacije robe. volumena i manjeg prometa pa se skladišti što dalje od izlaza i ulaza. Robe iz skupine A imaju veliku učestalost u manipulaciji i skladište se bliže izlazu. Drugi način je po trenutno raspoloživom prostoru pristigla roba puni svoja slobodna mjesta koja u suvremenim skladištima dodjeljuje kompjuter. ali ih i on često i jedini može pronaći. težine.kombinirano skladištenje . Da bi se to postiglo potrebno je izgraditi snimku i podjelu skladišnih prostora i površina i obuhvatiti njihovo šifriranje. prednost jest u povoljnije iskorištenom prostoru i prilagodbi prostora aktualnim potrebama ali je otežano snalaženje posebno za robu s učestalim izdavanjem.

a roba se izdvaja i naznačuje prekoračen rok trajanja – nije za daljnju uporabu. pa se roba po potrebi prebacuje u jedinicu 3. 132 . 2. Za svaku skupinu robe ovisno i njenim obilježjima odreñuju se koordinate mjesta na koja je treba skladištiti. 7. Na isti način ponavlja sljedeću narudžbu. Komisioniranje robe Komisioniranje je pronalaženje i izuzimanje robe sa mjesta skladištenja prema pristiglim narudžbama kupaca prodajnih odjela ili nalozima za otpremu i dopremanje do mjesta izdavanja robe.skladišna jedinica broj 3 za robu kojoj je rok trajanja ispod 30 dana. kružno komisioniranje Skladišni radnik za svaku narudžbu prolazi kroz skladište i prikuplja sve u njoj navedene vrste robe. a o navedenom se izrañuje zapis koji se dostavlja u komercijalni odjel. .2. Skladište hrane najčešće se dijeli u nekoliko skladišnih jedinica robu s različitim rokovima trajanja. npr: . Poznavajući način skladištenja robe prodajna služba u nalozima za otpremu upisuje uz svaku robu i njeno mjesto smještaja. Kontrola roba u trećoj jedinici obavlja se najmanje jednom tjedno gdje se roba s istečenim rokom izdvaja na otpad. Podaci se unose u plan skladišnog prostora. Naloge za otpremu roba treba sastaviti po redoslijedu uskladištene robe.- na temelju koordinatnog sustava.8. Primjenjuje se u manjim skladištima i sa sustavom skladištenja robe po vezanim mjestima. Kvaliteta prehrambene robe se kontrolira dva puta godišnje sa razmakom ne većim od šest mjeseci. U slučaju isteka roka trajanja sastavlja se zapisnik. Kvaliteta robe u drugoj jedinici kontrolira se najmanje jednom mjesečno. izrañuje se zapisnik i izvješćuje za komercijalni odjel.skladišna jedinica broj 1 za robu sa neutvrñenim rokom trajanja . komisioniranje po zonama Skladište je podijeljeno po zonama i kada skladištar obavi komisioniranje u svojoj zoni predaje narudžbu skladištaru u drugoj zoni. radi otpreme kupcima ili dostave vlastitim prodajnim objektima.skladišna jedinica broj 2 za robu kojoj je od dana prijema rok trajanja minimum 30 dana. Razlikuju se četiri sistema komisioniranja: 1. Na taj način u poduzećima sa širokim asortimanom ubrzava komisioniranje i sastavljanje pošiljki. Na skladištima gdje je i velika koncentracija kupaca moguće je iskoristit mjesta koja su uslijed manipulacije robom i najfrekventnija te predstavljaju svojevrstan izlog. bolja podjela rada i specijalizacija po zonama.

sredstva za obilježavanje robe.2. Rezervacija se isto tako pravi i kada se pripremaju veće pošiljke robe. . ambalažu.linijama isporuke . Na pismeni zahtjev kupca da mu se roba fakturira prije stvarne otpreme robe. Izdavanje i otprema robe iz skladišta Nakon komisioniranja organizira se isporuka robe radi otpreme robe od skladišta do mjesta preuzimanja: . Izdvojenu robu treba čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika te o svim 133 . javnom prijevozom ili predajom robe špediteru. skladištar je dužan izdvojiti disponiranu robu i označiti ja kao tuñu na skladištu.zaključiti ugovor o prijevozu robe s prijevoznikom ili davanje dispozicije naloga za otpremu špediteru .planiranim dnevnim isporukama 4. dokumentaciju i osoblje.dokumentaciju o otpremi robe dostaviti drugim službama radi knjiženja i fakturiranja Ukoliko kupac želi robu preuzeti u nekom odreñenom roku pravi se rezervacija tražene količine i asortimana.8. Na temelju podataka o kupcu odabrati najpovoljniji prijevozni put i najprikladnije prijevozno sredstvo. 7.3. radijalno komisioniranje Skladištar skuplja po skladištu pojedinačne vrste robe za sve narudžbe donosi ih u otpremni dio skladišta i tek se tu kompletiraju narudžbe prema: . automatski način komisioniranja Za manji i standardni asortiman s obzirom na dimenzije oblik i težinu.u skladišta ili prodavaonice drugih proizvodnih ili trgovačkih poduzeća Ako je moguće skladišnoj službi se što ranije dostavljaju narudžbe zahtjevnije i nalozi za otpremu kako bi pripremila prostor sredstva za manipulaciju.1. Važno je osigurati racionalni tijek izdavanja robe sljedećim redoslijedom: . a u meñuvremenu nabavljamo ono što nam nedostaje u dogovoru sa kupcem.prikupiti sve popratne dokumente za otpremu robe . kada nemamo cijeli asortiman ili količinu na raspolaganju pa rezerviramo ono što imamo. Nalog za otpremu prenosi se na karticu za računalo koje aktivira automatsko komisioniranje.priprema robe za prijevoz ili pripremu za preuzimanje na skladištu ako je ugovorena transportna klauzula franko prodavač pakiranjem paletizacijom ili slaganjem robe u kontejnere. Komisionu je narudžbu potrebno formirati spojiti u jedinicu za otpremu. a to može biti vlastitim prijevoznim sredstvom.vrstama prijevoznih sredstava .u druga skladišta ili prodavaonice istog trgovačkog poduzeća .

Prijevozne tarife ovise i o vrsti pošiljke. Ovaj način traži i jeftiniju ambalažu s manjim stupnjem zaštite jer je roba manje izložena mehaničkim naprezanjima i vanjskim utjecajima. ime i prezime vozača. Za zatvorene pošiljke ona je znatno niža nego za komadne pošiljke pa se zato nastoji kad god je to moguće isporučiti veću količinu robe u obliku zatvorene pošiljke. a roba nije izložena osobitom naprezanju. a nastaju zbog iznimnih i nepredvidivih dogañaja mogu se meñusobno podijelit kao troškovi obiju strana. a u tovarnom prostoru vozila nalazi se više pošiljaka jednog ili više pošiljaka dobavljača robe raznim kupcima.pogrešne otpreme ili puta transporta . Zato roba s malo prostornom masom ima veći tarifni stav od robe s većom prostornom masom. Roba se može transportirati kao zatvorena ili kao komadna pošiljka. ali je spor i roba je ako nije u kontejnerima izložena dugo vremena nepoželjnom djelovanju vlažnog zraka. Vozarina u vanjskom transportu odreñuje se na osnovi mase robe.lošeg izbora transportnog sredstva . Iako se vozarina temelji na masi robe prijevoznici svojim prijevoznim tarifama osiguravaju i racionalno korištenje tovarnog prostora vozila. načinu prijevoza. Željeznički je transport brži. svi oni koje ni kupac ni prodavač nisu mogli predvidjeti u kalkulaciji ili planu. veličini i težini tereta vremenu. Ovaj je utjecaj prostorne mase robe na tarifni stav najveći u zračnom a najmanji u brodskom transportu. Komadne pošiljke su manje i zauzimaju jednu ili više transportnih jedinica robe. Nije potreban pretovar. broj osobe iskaznice ili putovnice i potpisuje. Cestovni transport iako skuplji prevozi robu od vrata do vrata. Avion je najskuplji. Najniže prijevozne tarife ima brodski transport. te je pogodan za poduzeća koja nemaju industrijski kolosjek do svojih skladišta.nepravilnog manipuliranja robom .prepakiranja robe . Izbor transportnog sredstva Troškovi transporta kao veći dio troškova fizičke distribucije ovise o duljini puta. 134 .nepotrebnog pretovara i skladištenja Svi neopravdani izdaci. Zatvorene pošiljke zauzimaju čitav tovarni prostor vozila.eventualnim promjenama na robi obavijestiti kupca. hitnosti dostave itd. Izdavanjem robe iz skladišta treba obratiti posebnu pozornost jer svi izdaci nastali zbog: . a samo u brodskom transportu moguć je obračun na osnovi voluman robe. U većim skladištima vozač na izlaznoj porti mora predočiti vrataru izlazni dokument u koji vratar nakon obavljene kontrole utovarenih predmeta upisuje registarski broj vozila. Jedan primjerak zadržava a jedan vraća skladišnoj ili prodajnoj službi radi knjiženja odnosno evidencije izlaza robe. ali je i najbrži. ali je i skuplji i roba je izložena djelovanju horizontalnih dinamičkih sila.

broj naloga ili narudžbe na temelju kojih roba izlazi .fakturirao .vrstu ambalaže .oznaku skladišta s kojeg se roba izdaje .original kupcu zajedno s robom kako bi mogao kontrolirati ispravnost pošiljke .dostavnicu ili izdatnicu vlastitim prodavaonicama .izdao nalog (potpis osobe koja je izdala nalog za otpremu) .način otpreme .šifru robe jedinicu mjere i količinu .potpis skladištara kontrolora otpreme .jedna kopija ostaje u skladištu kao dokument o izlazu robe i za evidenciju izlaza robe u skladišnu kartoteku 135 . Otpremnica kao najčešći dokument evidencije izlaza robe sadrži ove podatke: .otpremljeno dana .8. ali radi izbjegavanja udvostručenja dokumenata i u kombinaciji s ispravom kojom se opravdava izlaz robe iz skladišta izdatnicom ili otpremnicom u kojem skladištar unosi samo količine izdane robe. Nalog može biti zasebni nalog.otpremnicu klijentima .jedinicu cijenu i ukupnu svotu vrijednosti opremljene robe .broj i datum izdavanja otpremnice .jedna kopija robnom knjigovodstvu za knjiženje izlazne robe . Svako izdavanje robe temelji se na nekom dokumentu vlastite poslovne jedinice. traže robu zahtjevnicom.primio . vanjski kupci šalju narudžbe.dvije kopije komercijali. .2.meñuskladišnicu drugim skladištima istog poduzeća.knjižio Otpremnica se najčešće ispunjava u pet primjeraka: . Nalozi za otpremu se sastavljaju prema smještaju robe jer ubrzavaju komisioniranje pošiljki. Na temelju naloga za otpremu skladište izdaje robu i sastavlja dokumente koji prate robu. ali češće u prodajnu službu poduzeća koja na temelju primljenih narudžbi izdaje nalog za otpremu robe skladištu.2.naziv i adresu kupca primatelja robe .franko . jedna kopija za evidenciju prodajnoj službi a druga se dostavlja kupcu uz fakturu . Narudžbe i zahtjevnice mogu se slati direktno u skladište.naziv poduzeća koje isporučuje robu . Evidencija izdavanja robe iz skladišta Skladište izdaje robu vanjskim kupcima ili u prodavaonice.7.

Za svaku vrstu robe postoji posebna kartica za identifikaciju robe u kojoj se kronološki ažurno i dokumentirano knjiže sve promjene na robi i odmah izračunava novo stanje zaliha.ulaz i .olakšava rad skladišnog osoblja Praktična je i u manjim skladištima jer skladištar na kraju smjene rada obilazi skladišta i pogledom na uskladištenu količinu artikala i stanje naznačeno na visećoj kartici donosi prosudbu o približnoj točnosti stanja.primljeno .stanje zaliha robe na kartici mora se uvijek slagati sa stvarnim stanjem zaliha . a razlikuje se i po boji.jedinična cijena ako se evidencija vodi po planskim cijenama onda se upisuje planska cijena po jedinici robe 136 .izdano . Meñuskladišnica je popratni dokument za interni meñuskladišni promet dokument o izdavanju robe u drugo skladište istog poduzeća.datum ulaza i izlaza robe .visećih kartica . po vrstama robe ili šifri.naziv ili broj skladišta .vrsta i broj dokumenta na temelju kojeg se evidentira ulaz i izlaz robe . po redoslijedu zaprimanja tako da posljednji broj pokazuje i broj. ovisno je li se evidencija vodi ručno ili računalom. Skladišna kartica obično sadrži sljedeće podatke: .8.3 Skladišna kartoteka Točni podaci o kretanju i stanju zaliha robe evidentiraju se uz pomoć skladišne kartoteke.skladišnih kartica u kartoteci datoteci.2. vrsta roba u skladištu po abecedi.naziv robe .izlaz .Na svakom primjeru u gornjem desnom uglu upisano je kome se primjerak dostavlja.nalazi na mjestu gdje je roba uskladištena .omogućuje stalna kontrola zaliha . Skladišne kartice u kartoteci mogu biti složene po rednom broju. Služi i skladištu izdavanja i skladištu primanja za evidenciju u skladišnu kartoteku. Skladišna kartoteka može biti u obliku: . Prednost ovog načina je mogućnost provjere stanja svih roba ukupnih zaliha na jednom mjestu. Sadrži uz iste podatke o robi koje sadrži i otpremnica i podatke o skladištu tko je izdao i primio robu. Viseća kartica nije obavezna ali je zbog svojih prednosti česta u svim većim skladištima.stanje količina robe na zalihi .broj skladišne kartice . 7. gdje više osoba obavlja svoje manipulacije jer se: .minimalna signalna i maksimalna količina zaliha .

robni gubitak na temelju zapisnika o otpisu robe .početno stanje zaliha . U koloni ulaza robe knjiži se: . Kartica se zaključuje odmah na kraju poslovne godine nakon završene godišnje inventure zaliha robe na skladištu na ovaj način: .usporedbom knjiženja u robnom knjigovodstvu s knjiženjem u skladišnoj kartoteci – inventurom 137 .Skladišna kartica može obuhvatiti podatke o lokaciji robe predviñeno mjesto po planu lokacije. a inventurom dobiva se odgovor koliko je stvarno stanje predmeta na zalihi. S gledišta odgovornosti skladištara pomoću ove evidencije se utvrñuje koliko kojeg artikla u skladištu treba biti.kvalitete robe i rokova trajanja.oduzme se zbroj izlaza robe od ulaza . 7.višak utvrñen pri popisu na temelju zapisnika U koloni izlaza knjiži se: . .prijam robe iz drugog skladišta .izdana roba drugom skladištu .manjak robe nakon inventure na temelju komisijskog zapisnika U kolonu stanja knjiži se odmah novo stanje nakon knjiženja ulaza ili izlaza robe. Kontrola u skladištu Zadatak je kontrole u skladištu dobiti jasan pregled o stanju robe na skladištu.8.usporedbom stvarnog stanja sa stanjem u evidenciji . Naime.utvrñuje stanje zaliha robe koje mora biti jednako proknjiženoj stavci u koloni stanje kao i u stvarnom stanju zaliha robe na skladištu Iz podataka skladišne kartoteke dobivaju se osim količinskog stanja svakog artikla i informacije o kretanju stanja artikla u odnosu na normativ minimalne i maksimalne razine zaliha frekvenciji ulaza frekvenciji izlaza vrijeme zadržavanja artikla u skladištu i drugo što je bitno za upravljanje skladišnim poslovanjem. Kontrola skladišta sastoji se i u neprekidnom provjeravanju: .prijam robe od dobavljača na temelju skladišne primke . skladištar je odgovoran za bilo koju prirodu utvrñenih zaliha.3.posljednji red knjiženja se podcrta .zbroje se stavke ulaza i izlaza . osobito robe koja se kvari kako bi se spriječilo kvarenje ili na vrijeme i na vrijeme otklonila i korisno upotrijebila roba kada se to ne može spriječiti.izdana roba kupcu na temelju otpremnice .količinom robe: . Stanje količina zaliha u skladišnoj kartici mora odgovarati stvarnom stanju količina zaliha u skladištu i stanju kartice robnog knjigovodstva.

Komisija prebrojavanjem. Popis zaliha trgovačke robe – inventura Inventura kao pravi kontrolni postupak utvrñivanja stvarnog stanja robe na zalihama i usporeñivanja sa stanjem prikazanim u evidenciji zaliha.potpuna .djelomična Ali i neprekidna tijekom cijele godine zbog: . mjerenjem.izvanredna .prilikom izmjena cijena pojedinih artikala . Najprije treba odrediti tko će i kada obaviti popis zaliha. Značajan je za trgovačka poduzeća jer zalihe čine znatan dio njihove imovine. odrediti komisiju za popis. Kako bi se olakšao popis robe podaci se unose u popisne liste u koje se nakon završene inventure unosi knjigovodstveno stanje te utvrñuju 138 .utvrñivanja i kontrole kvalitete robe . Takvu neupotrebljivu robu kao i tuñu robu treba izdvojiti i posebno popisati.4. Inventura zaliha je i zakonom o računovodstvu obvezna i to: . vaganjem i kubiciranjem utvrñuje osim stalnog postojanja zaliha i njihovu uporabljivost oštećenje.krajem poslovne godine . Sam popis je knjigovodstveno tehnički posao.u slučajevima kada to odredi poslovodstvo tvrtke ili nadležna tijela kao što su sud i državni nadzorni organi Inventura prema tome može biti: .održavanja zaposlenika opreznima .pri statusnim promjenama . Iako elektronski mediji daju mogućnost praćenja dnevnog knjigovodstva stanja robe samo se fizičkom kontrolom i popisivanjem robe dobiva stvarno stanje zaliha. Postupak i radnje vezane za popis robe na zalihama nisu zakonom odreñeni.informiranja poslovodstva o stanju i kretanju zaliha Izvanredni i djelomični popisi ne oslobañaju poduzetnika redovitog popisa na koncu godine.na početku poslovanja .na dan otvaranja postupka likvidacije ili stečaja .nakon provalnih kraña i elementarnih nepogoda .utvrñivanja nekurentnih zaliha .prilikom primopredaje dužnosti . zastarjelost i nekurentnost.redovita .8.uočavanja nedostataka pri poslovanju s robom . dok je obračunavanje popisnih stavki računovodstveni posao.- sigurnosti robe održavanju opreme i inventara skladišta 7.

loši postupci izdavanja robe (zamjena jedne robe za drugu) .nepažnja i loše nesavjesno rukovanje . Ako se kod popisa koristi računalni program za popis. manipulacije pokvarljivosti i slično . 139 .razlike izmeñu stalnog i knjigovodstvenog stanja po pojedinim vrstama trgovačke robe. Važno je nakon utvrñivanja viškova i manjkova i uzroka njihova nastajanja upozoriti na eventualnu odgovornost te razlike i dati prijedlog za njihovo otklanjanje. Za velike manjkavosti podnosi se prijava.krade i elementarne nepogode . U praksi se često ne slažu stvarno i knjigovodstveno stanje zaliha. rasip.odstupanja stvarne od deklarirane količine . ili se ne može prodati po toj cijeni treba smanjiti vrijednost ili je otpisati što nije u nadležnosti popisnog povjerenstva nego računovodstva i uprave poduzeća. kvar i lom zbog hlapljenja. jesu li u granicama normalnih. krivo knjiženje U skladišnoj evidenciji za nastali manjak se umanjuje stanje zaliha u financijskom računovodstvu.netočne evidencije. Inventura se ubrzava i korištenjem računalnog terminala za čitanje EAN koda. ako nisu nastali krivnjom osobe u skladištu. knjigovodstveno stanje ne treba popisivati pa će nakon upisa stvarnog stanja računalo samo dopisivati knjigovodstveno stanje te izračunati razlike. Skladištar očita šifru na ambalaži utvrdi stvarno stanje količine robe i preko komunikacijskih jedinica usporedi stanje s podacima u središnjem računalu. normalni gubici knjiže se kao redoviti troška. Za onu robu koja nije ispravna u potpunosti jer je oštećena ili zbog nekog drugog razloga nije za prodaju. a iznad normalnih kao izvanredni rashod. Viškovi se knjiže u korist izvanrednih prihoda.kalo. Razlozi su za nastale manjkove mogu biti: . suvremeni sustavi elektroničkih blagajni omogućavaju kontinuiranu inventuru robe u prodavaonicama jer se prodaja i trošak prodane robe evidentiraju automatski a time se i kontinuirano ažurira i knjiga zaliha trgovačke robe.neodgovarajuća kakvoća i protekli rok trajanja . Nakon obavljenog popisa komisija sastavlja izvještaj i daje obrazloženje manjkova ili viškova. dopuštenih i porezno priznatih ili prekomjernih odstupanja.loši postupci preuzimanja robe .nepregledno skladištenje . Takoñer. Ako se popisom utvrdi da je odreñene robe na skladištu manje nego što je to utvrñeno u skladišnoj i knjigovodstvenoj evidenciji riječ je o manjku ili višku.

Svrha 140 . Najvažnije je ne zaboraviti niti jedan trošak koji se pojavljuje ili se može pojaviti tijekom izvršenja posla. samo oni trgovci koji u svemu posluju racionalno iskorištavajući pri tome svoje unutrašnje rezerve.8. Konačna kalkulacija ili obračunska kalkulacija je računovodstveni dokument koji se izrañuje na temelju dokumentacije o stvarno nastalim troškovima pri izvršenju nabave ili prodaje. ali važno je svaku odluku donijeti uvažavajući relevantne informacije na tržištu. Kalkulacijom se moraju: . Kalkulacija predstavlja i odreñeni način razmišljanja vaganja i procjenjivanja svih troškova u situaciji u kojoj je potrebno stvoriti jasnu i preciznu potrebu za odlučivanje.odrediti razlike u cijeni na osnovi visine troškova i planirane dobiti .ukupni troškovi svesti na jedinicu nabavljene robe .kod odreñivanja najniže prodajne cijene do koje se u pregovaranju može ići.kod prihvaćanja najpovoljnijih ponuda ili. a koja u dobrom poslovanju mora započeti mnogo prije nego roba stigne u skladište. Zbog toga prije donošenja poslovne odluke o prihvaćanju odreñenog posla kupnje ili prodaje. jer upravo u preciznoj procjeni svih troškova nabave ili prodaje ovisi hoće li konačan rezultata posla biti usklañen s našim planom i procjenom o isplativosti ulaženja u taj posao. Pri izradi kalkulacije bitno je uzeti u obzir sve troškove koji prate i pripremu i izvršenje kupnje ili prodaje robe. Svrha je kalkulacije kao računskog postupka za izračunavanje cijene robe u predviñanju svih troškova odnosno je li se cijenom ti troškovi pokrivaju. Kalkulacija cijene u trgovini Nakon zaprimanja robe na skladište ili pak u slučaju prodaje robe u tranzitu potrebno je izvršiti kalkulaciju prodajne cijene robe. .obuhvatiti svi troškovi i povezati ih s nositeljima – artiklima . ovaj drugi tržišni obrazac u kojem je cijena rada važan čimbenik konkurentnosti mogu primijeniti bez rizika da se smanji dobit. Takvo predviñanje je realna kvantificirana podloga za poslovno odlučivanje u nabavi i prodaji trgovačke robe.cijenu svog radnog učinka kao posrednika u prometu robe i druge usluge koje iskazuje svojim potrošačima Moguća se dva obrasca za utvrñivanje prodajne cijene: 1) nabavne cijena robe + potrebna stopa marže = prodajna cijena robe 2) nabavna cijena robe + konkurenta stopa marže = prodajna cijena robe Naglasak u odluci može biti na profitu ili pak na nivelaciji sa cijenama konkurenata.odrediti prodajne cijene koje moraju biti konkurentne i osiguravati profitabilnost Trgovac u cijenu prodane robe potrošaču zaračunava: .cijenu proizvoda s troškovima nabave (nabavna cijena) . poduzetnici najprije izrañuju pretkalkulaciju u kojoj obuhvaćaju sve elemente troškova i prihoda kako bi na kraju izračunali isplati li se ili ne neki odreñeni posao. Ipak. .

uvoznu carinu i druge carinske pristojbe posebne poreze.posebne troškove pakiranja i transporta robe .troškovi prijevoza . trošarine i druge poreze osim onih koje poduzetnik može naknadno vratiti od poreznih vlasti kao što je PDV .troškove konverzije .1.ležarine . Tako stečeno iskustvo primjenjuje se pri izradi pretkalkulacija za buduće poslove.troškove meñuskladištenja .troškovi kontrole kvalitete uvezene robe .troškove vraćanja ambalaže na temelju dogovora kupca i prodavača .prijevozni kalo.provizija posrednika 141 .kojoj je izračunavanje konačne cijene i njena usporedba s veličinama u pretkalkulaciji kako bi se ustanovila eventualna odstupanja od planiranih troškova i pronašli uzorci odstupanja. Trošak zaliha u trgovini na veliko obuhvaća: . Pritom se pod troškovima nabave razumiju svi troškovi nastali u vezi s nabavom robe koji se uključuju u trošak zaliha. lom i kvar koji nije pokriven osiguranjem . Dakle.ovisne troškove nabave troškove koji nastaju na putu od dobavljača ili vlastitog veleprodajnog skladišta unutar iste trgovačke tvrtke do vlastitog skladišta npr: . pretovara i istovara robe .osiguranje robe u transportu .troškovi utovara.kupovnu cijenu robe prema računu dobavljača . Utvrñivanje troškova nabave Zalihe robe u trgovini na veliko evidentiraju se po trošku nabave ili po prodajnoj cijeni koja u sebi uključuje razliku u cijeni.troškove akreditiva i bankarske provizije vezane uz nabavu robe . kalkulacija služi i za promjenu: uspješnosti korištenja financijskih sredstava visine dobiti ili gubitka iz odreñenog posla mogućnosti smanjenja troškova vlastite konkurentnosti na tržištu 8.druge troškove nastale u svezi s dovoñenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje Troškovi kupnje zaliha obuhvaćaju: .troškove kupnje . Oni se nazivaju uskladištivi troškovi te kao povijesni troškovi čine nabavnu vrijednost robe.troškovi špeditera .ateste i kontrolne preglede robe .

naknadni je popust i predstavlja prihod. Problem se u praksi javlja kod pojedinih vrsta ovisnih troškova nabave. Tada je potrebno izabrati 142 .prema računu dobavljača za obavljenu uslugu . ako trgovina nabavlja samo jednu vrstu robe i u svezi s njom se javlja odreñeni ovisni trošak on se jednostavno rasporedi po jedinci nabavljene robe. Najvažniji dio fakture je navedena cijena robe ili usluge. kasa skonto koji se ugovaraju pri samoj nabavi robe i umanjuju fakturu tj. Pri svakoj nabavi robe isporučitelj – porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost koji se u računu posebno iskazuje. ili prerade trgovačke robe u skladištu trgovačkog poduzeća. Ti troškovi ulaze u njenu kalkulaciju i osnova su za odlučivanje i selekciju dobavljača. dorade. Rijetko se javljaju kao troškovi zaliha trgovačke robe. Ako nije obveznik PDV-a tada nema pravo na odbitak pretporeza i zaračunani PDV za njega predstavlja vrijednost nabavljene robe. Kod super rabata kojeg dobavljač odobrava ako se tijekom odreñenog razdoblja ostvari veći promet.prema obračunu vlastitih troškova nastalih u svezi s dovoñenjem robe na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje Ovisne troškove nabave kod obveznika PDV-a treba uračunati po neto vrijednosti primljenog računa umanjenog za svotu PDV-a koja predstavlja pretporez. Fakturna cijena je trošak za trgovačko poduzeće koji nastaje izvan poduzeća jer obuhvaća sve troškove prethodnih sudionika u kanalu distribucije. Ako je obveznik PDV-a zaračunati PDV za njega je pretporez koji može odbiti od svoje obveze plaćanja PDV i ne ulazi u nabavnu vrijednost robe. ali ako se pojave u procesu nabave robe sastavlja se nova kalkulacija za povećane troškove. Roba na ime koje se dobiva ovaj popust od dobavljača u pravilu je već prodana. račun dobavljača. obrade. Problem se javlja kod naknadnog odobravanje popusta kupcu od strane dobavljača kao što je bonifikacija. Faktura se izdaje s osnove izvršenog ugovora prihvata ponude ili narudžbe kao dokaza postojanja valjanog pravnog posla. super rabat i slično. Neto iznos dobiva se ako se od bruto cijene oduzmu popusti odobreni kupcu. Kod bonifikacije koju je odobrio dobavljač na ime reklamacije zbog oštećenja robe naknadno se umanjuju vrijednost zaliha robe. Račun ili faktura je vjerodostojna isprava koju prodavatelj dostavlja kupcu za isporučenu robu ili izvršenu uslugu.Troškovi konverzije zaliha obuhvaćaju troškove oplemenjivanja. a kod primatelja trgovačke robe postupa se različito. Pozornost treba obratiti trgovačkim popustima kao što su rabat. Ovisne troškove nabave koji se dodaju neto kupovnoj cijeni robe i tako povećavaju troškove nabave moguće je obračunati: . Naime. Ovisno o tome vrijednost robe u fakturi može biti iskazana u bruto ili neto iznosu. a to je kako ih pravilno rasporediti na njihove nositelje za kupljenu robu. ali i navedeni uvjeti na osnovu kojih se plaća. Ali ovisni trošak najčešće se javlja u svezi s nabavom više vrsta roba fakturiranih u jednom računu.

00 kuna + 23% PDV 241. Račun dobavljača za robu je 1.86 kn/kg a krušaka 6.500.5 kuna (vrijednost usluge 1. pri čemu se robi veće vrijednosti razmjerno pridružuje i veća svota ovisnog troška.500. pa se kao osnovica za raspored ovisnog troška najčešće uzima težina robe.85% 143 .00 kuna po komadu Račun r1 prijevoznika za dopremu robe je 1. postotna metoda ili metoda udjela: Ako se radi o robi pojedinačne vrijednosti. Račun prijevoznika za dopremu robe je 300.00 kuna + 23% PDV 14.291. Račun dobavljača za robu glasi na 79.000. U tu svrhu utvrñuje se težinski faktor prema sljedećoj formuli: Težinski faktor = ukupni ovisni trošak / ukupna težina robe Primjer: Kombijem od dobavljača dopremljeno je 200 kg jabuka i 150 kg krušaka. Neto fakturna vrijednost jabuka iznosi 4 kn/kg a krušaka 6 kn/kg.00 kuna. Zato je potrebno utvrditi udjel vrijednosti pojedine vrste robe u ukupnoj vrijednosti isporuke prema računu dobavljača: Udjel robe u ukupnoj isporuci = (vrijednost robe / vrijednost isporuke) * 100 Prema računu dobavljača Primjer: Kamionom je od dobavljača dopremljeno je u vlastito skladište 10 komada perilica i 12 komada plinskih štednjaka.00 kuna) Neto fakturna vrijednost perilice je 3.950.00 kuna (vrijednost isporuke 65. a.jednu od metoda za raspored ovisnih troškova vodeći računa o vrsti robe i njezinim obilježjima.700.950.86 kn/kg odnosno nabavna vrijednost jabuka sada iznosi 4. težinska ili ponderirana metoda: Ova metoda primjerena je prvenstveno za troškove prijevoza kada se istim transportnim sredstvom prevozi roba koja ima bitno različitu specifičnu težinu ili obujam.86 kn Iz obračuna proizlazi da se jedinična cijena nabavljene robe uvećava za pripadajući dio troška prijevoza u svoti od 0.00 kuna po komadu a štednjaka 2.5 kuna) % udjela perilica u računu dobavljača = 35000/65000 *100 = 53. b.00 kuna Težinski faktor = 300 kuna /350 kg= 0.86 kn/kg.050. a sličnih vanjskih obilježja ovisni troškovi nabave raspodjeljuju se na pojedini proizvod prema vrijednosti robe po računu dobavljača.

(minus) popusti i rabati = (jednako)NETO FAKTURNA CIJENA + (plus)ovisni troškovi nabave + (plus)carina druge uvozne pristojbe + (plus)trošarine + (plus)troškovi konverzije = (jednako)NABAVNA CIJENA + (plus) marža ( tj.050.54 2.5 3.565. Zidana kalkulacija: FAKTURNA CIJENA.00 3.38 - 8.15% 100% 565.4 30. Vrsta robe 2 Perilica Plinski štednjak UKUPNO Jedinica Kupovna količina mjere cijena 3 Kom Kom 4 10 12 5 % udjela 6 Ovisni trošak 7 (1050.699% 144 .500.00 kn * x %)/100 Nabavna Nabavna cijena vrijednost 8 (5+7/4) 9 (8*4) 35.% udjela štednjaka u računu dobavljača = 30000/65000 *100 = 46.15% Redni broj 1 1.00 53. Prodajna cijena – marža 2. Ovisno o vlastitoj politici formiranja maloprodajnih cijena trgovac može rabiti zidanu kalkulaciju polazeći od unaprijed utvrñene stope marže koju obračunava na nabavnu vrijednost.540. Elementi kalkulacije U sustavu poreza na dodanu vrijednost ne postoji razlika u oblikovanju prodajne cijene trgovačke robe u veleprodaji i maloprodaji. 2.556.85% 2.42 484.5 66. Kod obje vrste prodaje trgovac na prodajnu cijenu obračunava 23 posto PDV-a osim ako je riječ o proizvodima na koje se zaračunava nulta stopa PDV-a. PRODAJNA CIJENA S PDV-OM * (pomnoženo) 18.00 46.2.500. NABAVNA CIJENA 3. razlika u cijeni) = (jednako) PRODAJNA CIJENA (BEZ POREZA) + (plus) posebni porez + (plus) poreza na dodanu vrijednost = (jednako) PRODAJNA CIJENA S PDV-OM Kalkulacija kod koje se polazi od unaprijed odreñene prodajne cijene: 4.484. Prodajna cijena s PDV-om – (minus)PDV 1.57 1.049.

od prodajne cijene Primjer: Ako je nabavna vrijednost robe 1.00 kuna. Razlika u cijeni kao postotak marže može se računati: . Od unaprijed utvrñene prodajne cijene polazi se i onda kada treba dodati nabavnu cijenu koju se želi postići na nabavnom tržištu. a ostatak je nabavna cijena.250. zatim planirana dobit i troškovi. Razlika u cijeni (RUC) – marža Razlikom u cijeni trgovac pokriva svoje troškove prodavanja robe i ostvaruje dobit.00 kuna Ako je marža 20% od prodajne cijene primjenom postotnog računa manje od sto razlika u cijeni u kunama je 1000*20/(100-20) = 250 kuna Prodajna cijena bez PDV-a biti će opet 1.na nabavnu cijenu .2. Od prodajne cijene se najprije oduzima preračunatom stopom iznos PDV-a. troškove održavanja.00 kuna 1000*25/100=250.troškovima trgovine koje ona treba nadoknaditi . 8. troškove promocije. a razlika je samo u postotku marže 145 .očekivanoj zaradi trgovca Izračunava se u postotku: % marže = (troškovi + očekivana dobit *100)/(prihodi od prodaje) U maloprodaji se češće polazi od krajnje prodajne cijene s uračunatim PDV-om iz koje se preračunatom stopom poreza od 18.1. Kod proizvoda koji se oporezuju s 0% polazi se od krajnje prodajne cijene bez PDV-a koji tada predstavlja maloprodajnu cijenu te trgovačke robe. Najveći dio tih troškova opada na stalne troškove prodajnih i skladišnih kapaciteta.250.00 kuna a marža 25 posto na nabavnu cijenu primjenom postotnog računa dobije se razlika u cijeni od 250. Bruto marža mora biti veća od troškova poslovanja inače nema dobiti.00 kuna Prodajna cijena bez PDV-a bit će 1. a potom se kao razlika izmeñu prodajne cijene bez PDV-a i nabavne cijene utvrñuje marža prodavaonice.Visina marže koja ovisi o: . troškove radne snage. Racionalnim poslovanjem ove troškove treba svesti na najmanju moguću mjeru pronalaženjem i iskorištavanjem unutrašnjih rezervi.699% izračunava stopa PDV-a. Zato kažemo da je marža bruto dobit jer se dobit ostvaruje po ostatku dijela marže nakon pokrića troškova nužnih za preprodaju robe.000.

146 . Pri tome se koriste osnovnom formulom za izračunavanje prodajne cijene.9 Vidljivo je kako je postotak marže od prodajne cijene manji. jer se ona koristi i kao osnova za planiranje i obračun troškova poslovanja. a dobiju se od prodajne cijene. Većina trgovaca izražava maržu u postocima od prodajne cijene. a i svih pokazatelja u poslovanju.2 33.Ako znamo prodajnu ili nabavnu cijenu i apsolutni iznos marže postotak marže se izračunava kao postotak marže od prodajne cijene. Marža u kunama/prodajna cijena = 250/1250*100 = 20% postotak marže za nabavnu cijenu: marža u kunama / nabavna cijena = 250/1000*100 = 25% Ako usporedimo nekoliko tako dobivenih postotaka: % marže od prodajne cijene 20 22 25 35 % marže na nabavnu cijenu 25 28. ako je prodajna cijena artikla 35 kuna a postotak marže u prodajnoj cijeni 28. ako je nabavna cijena artikla 25 kuna a marža 40% u prodajnoj cijeni kolika je prodajna cijena artikla U osnovnu formulu za prodajnu cijenu unose se zadane veličine polazeći od toga da je prodajna cijena izražena u postotku jer je i marža izražena u postotku od prodajne cijene. Trgovci se svakodnevno susreću sa problemom formiranja cijena za svoje artikle i polazeći od poznatih veličina lako izračunavaju ostale. Takoñer su neto profit i neto prodaja osnova za poreze. ako je prodajna cijena artikla 35 kuna a postotak marže od nabavne cijene 40% kolika je nabavna cijena artikla 4. Nabavna cijena + marža = prodajna cijena Najčešće trgovci polaze od potrebne stope marže kada izračunavaju nabavnu ili prodajnu cijenu artikala.3 53.57 kuna kolika će biti prodajna cijena robe? 2.57% kolika je nabavna cijena artikla 3. ako je nabavna cijena artikla 25 kuna a postotak marže od prodajne cijene 28. Na primjer: 1.

230.o.00 kuna + 230.00 30.00 =35.00 kuna (1.00 kuna PDV-a) Razlika u cijeni je 40% od nabavne cijene robe.00 PC – 0. Troškovi prijevoza prema računu otpremnika iznose 1. a nabavna cijena se označava sa 100% jer se marža izrazila u postotku na nabavnu cijenu artikla. Kalkulacija prodajne cijene Fakturna vrijednost -4% rabata Neto fakturna vrijednost za 200 komada 32.00 NC = 35.000.40 NC= 35.2857 * 35.2857PC = 35 NC + 0.00PC 25 = 1.00 1.60 41.00-10.7143PC 35=PC U osnovnu formulu unose se poznate veličine. nabavljeno je 200 komada stolnih svjetiljki.4PC 25.000.NC + %M = PC 25 + 28.00 = PC – 0.00 NC = 25. Račun r1 glasi na 39.o.66 = PC 8. Primjer izrade kalkulacije Od dobavljača Maris d.00 NC = 25.40 NC = 35.00 = 35.00 kuna + 23% PDV-a a na fakturnu cijenu odobrava dobavljač 4% rabata).00= 0.280.2857PC = 1.00 NC + 10.2857PC 25= 0. NC + M = PC NC + 0.40PC = PC 25.720.00 + 0.00 1.360.00 kuna (vrijednost isporuke po fakturnoj cijeni od 32.00 Unose se poznate veličine u osnovnu formulu za prodajnu cijenu.00 NC + 0.00 NC + M= PC 25.60PC /:0.4NC = 35.57%PC = 100% PC 25+0.00 147 .00 1.3. NC + M = PC NC + 0.000.

84 1 komad 160.722 To jest nabavna cijena koeficijenta = prodajna cijena: 158.44 222.1 Ako postotak razlike u cijeni i poreza na dodanu vrijednost ne mijenja izračunavanje.06 273.60 5. Ovo je uvijek slučaj kada je proizvoñač ili uvoznik izravno zainteresiran da sam utvrdi prodajnu cijenu svojih proizvoda odnosno robe u trgovačkoj mreži.00 10.408.00 44.708 = 270.04 51.88 8.+ovisni troškovi Nabavna vrijednost +razlika u cijeni 40 posto Prodajna vrijednost bez PDV-a +23% PDV-a Prodajna vrijednost Kalkulacija prodajne cijene Fakturna vrijednost -4% rabata Neto frakturna vrijednost +ovisni troškovi Nabavna vrijednost +razlika u cijeni 40 posto Prodajna vrijednost bez PDV-a +23% PDV-a Prodajna vrijednost 1.00 6.00 31. rabat se pojavljuje kao razlika u cijeni – marža.213.601. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni Ako trgovačka poduzeća prodaju tuñe proizvode po utvrñenoj prodajnoj cijeni.720.4. a pritom prodaju prepusti trgovačkim tvrtkama i s njima sklapa ugovor kojim on odreñuje prodajnu cijenu koju maloprodaja ne smije samovoljno povećavati.000.4 153. ne mogu svoju naknadu za pokriće troškova poslovanja i dijela zarade posebno zaračunati već se namiruju iz rabata koji im odobravaju dobavljači. prodajne cijene se pojednostavnjuju primjenom odreñenih koeficijenata kojima množimo nabavnu cijenu.688.00 12.621. Koeficijent = (100+%RUC)*(100+PDV)/(100*100) Prema primjeru Koeficijent = (100+40)*(100+23)/10000 = 140*123/10000 = 1. 148 .84 54.6 63.00 158.

00 Najčešći primjer formiranja maloprodajne cijene proizvoda od strane proizvoñača i uvoznika javlja se kod duhanskih prerañevina – cigareta. Račun r1 glasi na 41.00 6. Primjer: Elektrotim d.460.00 9.000.000. Na taj način trgovina dobiva svoj udio u prodajnoj cijeni.00 49. Prema zakonu o posebnom porezu na duhanske prerañevine paketići duhanskih prerañevina označeni su nadzornom markicom koja uz oznaku serije sadrži i još maloprodajnu cijenu i 149 .o.000.00 34.Moguće je ugovoriti fiksnu prodajnu cijenu bez PDV-a kao osnovicu na koju će kasnije trgovac zaračunati 23 posto PDV-a ili odmah ugovoriti krajnju prodajnu cijenu s PDV-om.000.000. Dobavljač odobrava rabat najčešće u odreñenom postotku od prodajne cijene iskazane na računu.00 7.000*15%) = neto fakturna vrijednost (nabavna vrijednost robe) +23% PDV-a (34.820.000.00 34.820. Roba se zaprima u prodavaonicu po prodajnoj cijeni s uračunatim PDV-om. S proizvoñačem je ugovorena prodajna cijena bez PDV-a od 2.00 kuna po komadu.700.00 41.000*23%) =bruto fakturna vrijednost 40.000.000.00 Kalkulacija prodajne cijene Nabavna cijena robe (neto fakturna cijena) +marža prodavaonice (svota odobrenog rabata) =ugovorena prodajna cijena (bez PDV-a) + 23% PDV-a (40000*23%) =prodajna cijena s PDV-om za 1 kom za 20 kom 1.00 300.00 2. a odobreni rabat poprima obilježje trgovačke marže.000.200. registriran za prodaju robe na malo nabavio je od proizvoñača 20 komada električnih štednjaka čija je nabavna vrijednost 2.00 40. Elementi ulaznog računa R1: Vrijednost robe (2000*20komada) -15% rabata (40.00 kuna.820.200. Ovisne troškove nabave najčešće snosi dobavljač.00 6. a ako ih snosi trgovačko poduzeće dobavljač mu odobrava veći rabat.00 460.00 kuna po komadu pri čemu proizvoñač odobrava 15% rabata.o.00 2.

314. Marža prodavaonice (5-3) +232.protuzakonito ju je prodavati po višim cijenama.00 kuna Svota marže prodavaonice manja je od odobrenog rabata. 23% PDV-a (2314. Proizvoñači i trgovci na veliko ne smiju prodavati cigarete po cijenama nižim od onih otisnutih na markicama odobravajući rabate sljedećem trgovcu u lancu distribucije.699%) 5. Prodajna cijena bez PDV (7-6) 2.48 kuna odgovara 2. Proizvoñač odobrava trgovcu 11% rabata na maloprodajnu cijenu te ispostavlja račun R1 sa sljedećim elementima: 1.00 kuna 2.00 2.00 kuna 432. Nabavna vrijednost robe (1-2) 1. Fakturna vrijednost isporuke s uračunatim PDV-om umanjena za uračunati rabat 2. Pri izradi kalkulacije cijena cigareta u maloprodaji potrebno je prvo izračunati neto nabavnu cijenu cigareta umanjenu za rabat bez PDV-a prema podacima iz ulaznog računa r1.113.881.00 -286.699%) +486. a maloprodaja koja ih prodaje stanovništvu za osobnu potrošnju ne može ih prodavati po nižim cijenama od prijavljenih od onih naznačenih na markicama jer svako sniženje cijene smanjuje i poreznu osnovicu a time i svotu PDV-a. Razlika izmeñu odobrenog rabata na računu dobavljača i uračunate marže prodavaonice od 53. a potom krenuti od krajnje prodajne cijene s uračunanim PDV-om i preračunatom stopom poreza izračunati svotu PDV-a i oduzeti je od prodajne cijene s PDV-om.600.301 kuna 4.699 kuna 3. Osnovica za obračun 23% PDV-a (2314-432.822 kuna 6.699 kuna 1. Rabat (2600*11%) kuna 3. Primjer: Trgovina na malo nabavila je od proizvoñača duhanskih proizvoda 200 paketa cigareta čija je maloprodajna cijena otisnuta na markici 13 kuna po paketu. Razlika izmeñu prodajne cijene bez PDV-a i prije izračunate neto nabavne cijene čini ostvarenu maržu prodavaonice.699) kuna Trgovina na malo sastavlja ulaznu kalkulaciju za nabavljene cigarete: 1.52 kuna 5. Unaprijed utvrñena prodajna cijena s uračunatim PDV-om (mpc istaknuta na markici) 2.00*18. Prodajna cijena s PDV-om kuna 2.314.178 kuna 7. 23% PDV-a (2600*18. za platiti: Obračun PDV-a: 4.301 150 . PDV iskazan na računu dobavljača pretporez -432.600.881.

razlici izmeñu uračunanog PDV-a u maloprodajnu cijenu i svoti pretporeza po ulaznom računu (486. 151 . +PDV 23% (780*23%) Prodajna cijena ogrlice 600. Stoga je jedan od osnovnih problema trgovačkog poduzeća iskorištenost prodajnih kapaciteta. osnovica za PDV (1+2) 4.00 kuna.000.40 kuna 8. Nabavna vrijednost robe A iznosi 100.000.000.178-432.00 kuna. Primjer formiranja prodajne cijene zlatne ogrlice: 1. Promjenjivi troškovi te robe iznose 1.699).000.000.00 kuna. Takoñer dopunskim asortimanom potiče se i prodaja robe iz osnovnog asortimana. Stalni troškovi poduzeća iznose 15.5.00 kuna 780.00 kuna može prodati za 54.00 kuna 180. Kalkulacija dopunskog troška i proširenja asortimana trgovačkog poduzeća U trgovačkim poduzećima najveći dio u ukupnim troškovima otpada na stalne troškove.000. prodajna vrijednost ogrlice 2. Isplativost proširenja asortimana uvoñenjem dodatne robe u asortiman trgovačkog poduzeća ispituje se kalkulacijom dopunskog troška na način da stalni troškovi terete postojeći asortiman ali ne i dodatni.000. Većina trgovačkih poduzeća rješava pitanje iskorištenosti kapaciteta poticanjem prodaje: .40 kuna 959.nižim cijenama robe postojećeg asortimana . Primjer: Prodajni kapaciteti trgovačkog poduzeća nisu dovoljno iskorišteni pa proširuje asortiman uvoñenjem uz postojeću robu A još i robu B. Stalni troškovi opterećuju prihode poduzeća bez obzira na njihov stupanj iskorištenosti.00 kuna 179.00 kuna.00 kuna i njezina prodajna vrijednost 120.uvoñenjem dopunskog asortimana uz niže cijene Ponudom dopunskog asortimana s nižim cijenama od prosječnih poduzeće ostvaruje dodatne prihode za pokriće stalnih troškova. +posebni porez 30% 3. Utvrñeno je da se roba B nabavne vrijednosti od 50.00 kuna promjenjivi troškovi 2. Kod kalkulacije prodajne cijene za luksuzne proizvode treba uračunati poseban porez na luksuzne proizvode po stopi od 30 posto na prodajnu vrijednost bez PDV-a a to znači da je osnovica za obračunavanje tog poreza prodajna cijena bez poreza na dodanu vrijednost. Prodajne cijene iz dopunskog asortimana moraju biti veće od nabavne cijene i prosječnog primjenjivog troška kojeg izaziva roba iz dopunskog asortimana.

8.000 3. Sama roba A ima dobitak od 3.000 120. 152 . Trgovačka poduzeća mogu se služiti kalkulacijom dopunskog troška i za prodaju nekurentnih ili slabo kurentnih zaliha.000 kuna. dok uvoñenje nove robe povećava taj dobitak na 6. Kod ove kalkulativne metode u obzir se ne uzima ponašanje konkurencije niti potrošača pa je zbog toga neprihvatljiva i služi samo kao pretpostavljeni model kao osnovica za druge metode. a potrebno ih je imati u asortimanu zbog konkurentskih razloga ili kao artikla za mamce. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni Primjena ove metode znači uzimanje iste prosječne razlike u cijeni marže za svaki artikl. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija U praksi maloprodaje postoji težnja prema visokoj ukupnoj dobiti na osnovi kalkulacijskog izjednačavanja unutar ukupnog asortimana kompenzacijom svjesnih gubitaka na jednoj robi s povećanim dobicima na nekoj drugoj robi. mnogi se artikli mogu prodavati samo po cijenama do odreñene visine s kojima se često ne mogu pokriti ni troškovi.6.000 3. Naime. 8. Prosječni postotak razlike u cijeni izračunava se iz odnosa: % marže = (troškovi + dobit)/prodaja * 100 Ovakav način kalkulacije ne uzima u obzir tržišnu poziciju pojedinog artikla ili grupe artikala niti troškove koji oni uvjetuju zbog različite brzine obrtaja različitih troškova nabave i prodaje i slično. To je rezultat bolje iskorištenosti postojećih kapaciteta.000 15. a ne stvarnih troškova.Kalkulacija dopunskog troška Elementi Nabavna vrijednost Promjenjivi troškovi Stalni troškovi Troškovi ukupno Dobitak Prodajna vrijednost Roba A 100.000 roba B 50.000 Prema kalkulaciji dopunskog troška isplati se proširenje asortimana jer nova roba donosi poboljšanje poslovnog rezultata za 3.000 54.000 kuna.000 2. Ova se metoda naziva i mješovitom kalkulacijom jer se uzima ukupni asortiman i ukupna masa razlike u cijeni a na pojedinim artiklima ostvaruje se razlika u cijeni koje nije ista.7.000 1. ovisno o utjecaju tržišta i konkurencije.000 / 51.000 kuna.000 117.

kalkulacijom se mogu izračunavati cijene koštanja. To se postiže kalkuliranjem troškova i cijena.pravilo prilagodivosti – kalkulacija mora biti prilagoñena tehnološkom procesu načinu rada i vrstama učinka . nabavna prodajna i druge cijene.pravilo dokumentiranosti – za svaki trošak mora postojati odgovarajući pisani dokument ili proračun troška . Izmeñu ostalih kalkulacija ima zadatke: . a rasporeñivanje troškova je prenošenje obuhvaćenih troškova na učinke. Pojam kalkulacije Kalkulacija je računski postupak kojim se izračunavaju cijene.obuhvatiti troškove . 153 . odnosno pokrivaju li se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada. Ona služi i kao temelj za donošenje poslovnih odluka za kontrolu troškova i kontrolu ekonomičnosti. Svrha kalkulacije ne iscrpljuje se samo u utvrñivanju tih cijena. Smisao obuhvaćanja i rasporeñivanja troškova jest u tome da se jedan učinak odnosno odreñena količina učinaka što potpunije odnosno što preciznije opterete upravo onim troškovima koje taj učinak prouzrokuje.rasporediti troškove Obuhvaćanje troškova je popisivanje troškova prema odreñenim stajalištima. . Tako se saznaje što cijena treba pokriti. Utrošci ovise o poduzeću.pravilo usporedivosti – kalkulacija mora bit tako napravljena da se može usporeñivati u poduzeću (sadašnja kalkulacija s kalkulacijom iz prijašnjih razdoblja).pravilo preglednosti – kalkulacija mora biti napravljena na način da se lako uočava i razabire njezina struktura i sadržaj . Da bi kalkulacija mogla uspješno ispuniti svrhu koja se od nje očekuje mora se zasnivati na odreñenim pravilima – načelima: .pravilo točnosti – kalkulacija mora obuhvatiti točne troškove koje uzrokuje izrada učinaka dodjeljujući svakoj količini učinaka one troškove koji se na nju odnose. Kalkulacija uvijek predstavlja odreñeni način razmišljanja vaganje i ocjena svrsishodnosti troškova uočavanje povezanosti izmeñu troškova i učinka ocjena pravilnosti rasporeñivanja troškova.8. a cijene elemenata procesa rada i cijene učinaka odreñuje tržište.8.pravilo diferenciranja – troškove treba razvrstati prema vrstama i rasporedit ih po mjestima i nositeljima troškova .pravilo potpunosti – kalkulacija mora obuhvatit sve troškove koje uzrokuje izrada učinka .pravilo ažurnosti – kalkulacija mora biti napravljena na vrijeme kako bi se mogle donositi ispravne i pravovremene poslovne odluke .

000.00 U sustavu rabata maloprodajnu cijenu odreñuje prodavač koji trgovačkom poduzeću za obavljenu uslugu odobrava odgovarajući rabat.00 285.000 komada prodajna cijena bez poreza 9.00 Nabavna cijena / 8. Tada se nabavna cijena dobije oduzimanjem rabata od prodajne cijene iz računa proizvoñača.000 boca piva od 0.000.50 vrijednost Marža 14 posto 1.75 osiguranje 0.00 15.00 35.65 utovar i istovar 0.25 Porez na promet 20 posto 2.000 kuna.000. To trgovačko poduzeće zaračunava maržu od 14 %. Visina rabata utvrñuje se ugovorom izmeñu proizvoñača i trgovačkog poduzeća.00 33. Plaćeno je za prijevoz 33. Primjer: Trgovačko poduzeće nabavilo je 100.000.000 kutija cigareta po cijeni od 9 kn.000.000.000.10 Za 20.00 na promet +porez na promet 40% 3.00 2.75 Prodajna cijena bez poreza 14.00 57.000.000. Premija transportnog osiguranja je 1%.rabat 10% -0. Kalkulacija cijene kupljenih cigareta prikazana je u tablici.5 litre po cijeni od 10 kuna po boci.000.Primjer: Trgovačko poduzeće na malo nabavilo je 20.000.000.000 komada 200. Tvornica cigareta odobrava rabat od 10%.00 250. a ovisi o uslugama i troškovima koje na sebe preuzima trgovačko poduzeće.00 na promet . Rabat treba tako biti utvrñena da omogući pokriće svih troškova trgovačkog poduzeća i osigura neku visinu dobitka.000.85 Prodajna cijena na malo 17. Porez na promet iznosi 20%.10 810.000.60 360.260. U sustavu rabata u pravilu proizvoñač snosi ovisne troškove.000.00 900.00 900.00 Prodajna cijena na malo 12.00 154 .000 kuna a za utovar i istovar 15. Kalkulacija u sistemu marže: elementi Kuna / komadu Fakturna cijena / 10.60 1.00 342. elementi Kuna po komadu Za 100.00 vrijednost Prodajna cijena bez poreza 9.00 vrijednost Ovisni troškovi prijevoz 1.10 Nabavna cijena / 12. Porez na promet iznosi 40%.9 -90. a ako ih snosi trgovačko poduzeće proizvoñač odobrava veći rabat.

U takvim uvjetima postavlja se problem da li se koristiti ili ne koristiti slobodnim kapacitetima. Prodajne cijene proizvoda su 350 kn za A. Potrebno je izračunati cijenu koštanja proizvoda. mješovita kalkulacija s maržom i kalkulacija s rabatom. Najčešće se za utvrñivanje prodajnih cijena rabi metoda ponude i potražnje u kombinaciji s metodom izravnavanja cijena s najvećim ponuñačem kalkulacija dopunskog troška. polupansioni. Zbog toga se primjenjuju gotovo sve metode kalkulacije: dodatna kalkulacija. Troškovi proizvodnje su 2.592. Kalkulacija prosječnog troška upućuje na zaključak da se ne isplati proizvodnja ako prodajna cijena nije iznad cijene koštanja.Kalkulacija cijena u ugostiteljskim poduzećima slična je shemama koje se primjenjuju i u drugim djelatnostima.580. U takvim uvjetima čest je slučaj da poduzeće nije u mogućnosti iskorištavati svoje kapacitete do zone optimalnosti i svu tu proizvodnju prodavati po cijenama koje su iznad cijene koštanja.0 za B i 1 za C.450=400 2. U troškovima poduzeća kalkulacija prosječnog troška ne može udovoljiti svim zahtjevima poslovne politike i nužnosti prilagoñavanja tržišnim uvjetima. a posebno zbog njegova sezonskog karaktera i konkurencije na tržištu.580. Sporedni proizvod može se prodati po cijeni od 30 kuna za kilogram. 300 kg proizvoda B i 150 kg proizvoda C te 400 kg nusproizvoda. Ekvivalentni brojevi glavnih proizvoda su: 0. U ugostiteljstvu se teško može ostvariti prodajna cijena koja se temelji na troškovima s dodatkom željenog dobitka.9 za A.000 kuna. a time i sve veći udio stalnih troškova. trgovačka roba razne usluge. razna jela i pića. te prosječni i ukupni dobitak. Primjer: U prosincu poduzeće je proizvelo 200 kg proizvoda A.000 kuna 2. 430kn za B i 450 kn za C sve za jedan kilogram.000/6. Meñutim kako je već istaknuto svako poduzeće ima stalne troškove koji postoje i opterećuju prihode poduzeća bez obzira na to stoji li poduzeće nedovoljno iskorištava kapacitete ili ih pak u potpunosti iskorištava. pansioni.000 kuna -12. To omogućuje da se uz kalkulaciju prosječnog troška koristi i kalkulacija dopunskog troška i da se shodno tome primjenjuju i politika diferenciranih prodajnih cijena.592. U sadašnjim uvjetima suvremene proizvodnje koju karakterizira sve veća automatizacija poslovanja i sve veća vrijednost opreme. Ukupni troškovi -vrijednost nusproizvoda (400*30 kuna) Troškovi glavnog proizvoda Koeficijent prijenosa iznosi 2. a teškoće nastaju zbog brojnosti proizvoda i usluga: noćenje. 1.000 kuna 155 .

000 2.diferencirana kalkulacija 8. Zbog toga nije moguće računati s različitim troškovima već ih se mora prethodno razvrstati na skupine: neposredne i opće.290.580. U prethodnoj kalkulaciji ti se troškovi utvrñuju na temelju predviñenih veličina. Sumarna dodatna kalkulacija Postupak obračuna cijene koštanja sumarnom dodatnom kalkulacijom polazi od utvrñivanja neposrednih troškova za svaki učinak. Dodatna kalkulacija Dodatna kalkulacija primjenjuje se pri proizvodnji različitih učinaka izrañenih od različitih materijala.665.000 15.10 1.650 UKUPNO 5 6.000 360 350 -10 700.000 440 450 10 675.8.000 85. a za koje postoji odreñena dokumentacija.450 720. Različiti učinci izazivaju različite troškove.90 1.8.000 -20.000 0.500 1. razlikuju se dva oblika dodatne kalkulacije: .Dobiveni rezultati prikazani su u tablici Kalkulacija cijena glavnih proizvoda Elementi 1 Količina u kg Ekvivalentni broj Proizvodnja u ekvivalentnom proizvodu Troškovi Cijena koštanja kn/kg Prodajna cijena Prosječni dobitak Prodajna vrijednost Dobitak A 2 2.sumarna kalkulacija .800 B 3 3. Postavlja se problem što utvrditi kao osnovicu za rasporeñivanje općih troškova na nositelje. Troškovi tih učinaka ne stoje u odreñenim stalnim odnosima.000 660.1.000 8.000 1.000 90. Po načinu kao se opći troškovi rasporeñuju na nositelje.2.200. a da trošak koji će se na taj način opteretiti učinak bude što točnije 156 .000 C 4 1.000 400 430 30 1.000 1.00 3. Za neposredne troškove zna se na temelju dokumentacije na koji učinak se odnose pa se po troškova obuhvaćaju izravno.000 2. a u obračunskoj kalkulaciji na temelju stvarnih nastalih troškova. Za opće troškove zna se mjesto troška ali ne i učinak pa ih nositelji ne mogu izravno obuhvatiti nego posredno s pomoću osnovice dodaju se neposrednim troškovima.

Stalni troškovi poduzeća iznose 15 tisuća kuna. ali i uvoñenja posebnog asortimana uz niže cijene.potaknuti prodaju robe iz osnovnog asortimana . Zbog toga se ispituje isplati li si proširenost asortimana uvoñenjem uz postojeću robu A i još robe B.000 kuna.000 kuna. Utvrñeno je da se roba nabavne vrijednosti od 50 tisuća kuna može prodati za 54 tisuće kuna. Prema kalkulaciji cijena koštanja razvidno je da bi uvoñenje robe B u asortiman poduzeća donijelo gubitak od 2. Poticanje prodaje i bolja iskorištenost prodajnih kapaciteta može se postići nižim cijenama robe iz asortimana poduzeća. a tek uvoñenjem nove robe povećava se taj dobitak na 6. Stalni troškovi terete postojeći asortiman. Prema kalkulaciji dopunskog troška isplati se proširenje asortimana jer nova roba donosi poboljšanje poslovnog rezultata od 3.8.000. Primjer: Prodajni kapaciteti trgovačkog poduzeća nisu dovoljno iskorišteni. Nabavna vrijednost robe A iznosi 100.00 kuna.000 kuna.ostvariti dodatne prihode za pokriće stalnih troškova ako oni nisu u potpunosti pokriveni kako bi se poboljšali poslovni rezultati. približan općim troškovima koje taj učinak izaziva.000 kuna. Uvoñenje dopunskog asortimana uz niže cijene od prosječnih ima ciljeve: . U praksi se najčešće uzimaju neposredne bruto plaće jer se pretpostavlja da su opći troškovi prouzročeni radom i da će usporeñivanje po toj osnovici dati točnije rezultate od bilo koje osnovice ali to nije uvijek ispravno. Promjenjivi troškovi te robe iznose 1. a ne dodatni osim ako taj dodatni ne izaziva relativno stalne troškove. Trgovačka poduzeća mogu se služiti 157 . Kalkulacija dopunskog troška u trgovačkim poduzećima zasniva se na istim osnovama kao i u proizvoñačkim poduzećima.3. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća Trgovačka su poduzeća u poziciji da primjenjuju kalkulaciju dopunskog troška i da na taj način odlučuju o proširenju asortimana uvodeći dopunski asortiman.rasporeñen.s pomoću strukture izabrane osnovice 8. promjenjivi troškovi 2 tisuće kuna i njezina prodajna vrijednost 120 tisuća kuna.s pomoću koeficijenata prijenosa koje dobivamo kao odnos izmeñu općih troškova i izabrane osnovice . To se postiže ako prodajne cijene roba iz dopunskog asortimana nisu veće od nabavne cijene i prosječnog promjenjivog troška koje izaziva roba iz dopunskog asortimana. Opći troškovi mogu se rasporeñivati na učinke kao nositelje troškova razmjerno prema jednoj vrsti neposrednog troška. Nakon izbora osnovice za koju se smatra da je najpogodnija u konkretnom slučaju utvrñivanje pripadnog dijela općih troškova na učinke može se provesti na dva načina: . Troškovi trgovačkog poduzeća najvećim su svojim dijelom stalni troškovi pa se iskorištenost prodajnih kapaciteta postavlja kao jedan od osnovnih problema svakog trgovačkog društva. To je rezultat bolje iskorištenosti postojećih kapaciteta.

kalkulacijom dopunskog asortimana za prodaju nekurentnih ili slabo kurentnih roba. 158 . te sniženjem cijene dijela asortimana u okviru propagandnih pothvata s ciljem povećanja prodaje ostale robe.

informacijski sustav i istraživanje tržišta postoje i djeluju radi osiguranja optimalnih uvjeta za nastup prodaje na tržištu. kontrole učinaka što se prodajom postižu na tržištu. Navedenim potvrñujemo postavku da funkcija prodaje i distribucije dobiva u sustavu marketinga nova obilježja nove zadatke i posve novu ulogu jer vlastite aktivnosti planira u tekućoj i razvojnoj politici koristeći se rezultatima znanstvenih istraživanja tržišta. Prodaja realizira napore svih ostalih funkcija marketinga. U sustavu marketinga prodaja koristi rezultate istraživanja tržišta. 159 . nabava. Proces njenog djelovanja postaje dvostran. Ona obuhvaća sve aktivnosti trgovinskog poduzeća usmjerene na primatelje usluga.usporeñuje rezultate poslovanja s očekivanjima potrošača i korisnika njenih proizvoda i usluga na tržištu. Ona aktivno sudjeluje u svim tržišnim zbivanjima i promjenama.9. ali je uz to aktivni kreator tržišne strategije poduzeća. razvoj. Možemo slobodno reći da je funkcija prodaje u tržišnom gospodarstvu središnji dio tržišne strategija poduzeća dok ostale funkcije proizvodnja. Ona uspostavlja most izmeñu proizvodnje i tržišta jer je prema svojoj funkciji najizrazitije eksponirana na tržištu. Ona se usmjerava prema tržištu ali je istovremeno prisutna na tržištu pa promatra vlastito poduzeće s tržišta. Prodaja Prodaja predstavlja posljednju fazu trgovinsko poslovnog procesa. . Stoga zadatak prodaje nije isključivo prenošenje robe iz skladišta do potrošača da robu proda već i ostvarivanje optimalnog opsega realizacije opravdanje napora i ulaganja omogućavanja što efikasnije prometne transformacije vodeći pri tome računa o potrebama tržišta. preuzima nove zadatke i obavlja poslove koje do sada u prošlosti nije obavljao veliki broj naših proizvodnih i trgovinskih organizacija. Dobro organizirana prodaja u sustavu marketinga dobiva posve novo obilježje.usporeñuje rezultate i učinke poslovanja s onim što se dogaña na tržištu . ali je u isto vrijeme naručitelj potrebnih joj istraživačkih pothvata u cilju optimalizacije prodajnih programa i asortimana optimalizacije ponude proizvoda i usluga. Prodaja kao poslovna funkcija poduzeća u uvjetima tržišnog gospodarstva nije samo onaj dio procesa reprodukcije što razmjenjuje proizvode na tržištu već i dio procesa koji na temelju rezultata znanstvenog istraživanja tržišta djeluje na razvoj i prilagoñavanje proizvodnje kao i usluga u smislu potpunijeg i suvremenijeg oblikovanja ponude na tržištu. U sustavu marketinga funkcije prodaje i distribucije čine vitalni dio tržišno orijentiranog poslovnog sustava.

ekonomskom propagandom .sezonska . Osvrnut ćemo se ovdje posebno na prodajnu spremnost kao dio strategije i taktike poslovanja svakog trgovinskog poduzeća. obradu reklamacija. davanje kredita i odvijanje kreditiranja.pregovaranja . od voditelja robnih grupa do rukovodstva koje usklañuje i koordinira ovim poslovnim procesima.tjedna .9. kolebanja prodaje uvjetuju smetnje u kontinuiranom odvijanju poslovnog toka maloprodajnog poduzeća.1. Poslovi prodaje Funkcije prodaje možemo podijeliti na: . Plan prodaje po robnim grupama sastavni je dio marketinške aktivnosti kod pojedinih robnih grupa koje služe učvršćivanju i izgradnji pojedinih tržišnih pozicija. Dnevna i tjedna kolebanja uvjetovana su pak radnim vremenom i kupovnim navikama. isporuku roba. Izvršenje prodaje obuhvaća naplatu. Čimbenici kao što su poslovni prostor i osoblje najteže se prilagoñavaju 160 .politikom usluge Zaključivanje prodaje odnosi se na zaključak kupovnih ugovora. Kolebanja mogu biti: . organizaciju opomena.višegodišnja .mjesečna . organizaciju i izdavanje robe. U tu svrhu veoma je važno istraživanje tržišta.pripremu prodaje .dnevna Uzroci ovim kretanjima su i na strani ponude i na strani potražnje. Pregovaranje zahtjeva posebne aktivnosti i znatno ulaganje sredstava da bi se obavili kontakti s tržišnim partnerima ili konačnim potrošačima.politikom asortimana . U ovom dijelu prodajnog procesa analizira se svaki pojedini instrument marketinga. Planiranje prodaje odvija se u hijerarhiji poduzeća od dolje prema gore. To komuniciranje ostvaruje se instrumentima marketinga: . Općenito. U izvršnom smislu to znači da se svi nalozi moraju prihvatiti i potvrditi a računi odobriti i uručiti kupcu.izvršavanje prodaje Priprema prodaje odvija se prema planu prodaje kao godišnjem planu za cijelo poduzeće. Prodaja se odvija diskontinuirano u trgovini.zaključivanje prodaje .politikom cijena .godišnja . Naime mnoge se robe mogu nabaviti samo u odreñenom vremenu.

aktivno sudjelovanje u programiranju poslovne i razvojne strategije poduzeća za područje prodajnog djelovanja .sužavanjem asortimana proizvoda za kojima je manja potražnja . U tržišno orijentiranom gospodarstvu zadaci prodaje vrlo su složeni i odgovorni. prodor uvozne robe) .praćenje troškova prodajnog poslovanja .2.njegovanje i razvijanje poslovnih odnosa na tržištu . količinom i kvalitetom proizvoda zadovolji potražnju. prodajnih cijena uvjeta plasmana. Grupiramo ih po skupinama poslova.povećanje konkurencije (izravni konkurenti s istovrsnim asortimanom i neizravni konkurenti s različitim asortimanom. jačanje konkurentske snage.gubitak kupaca (demografske promjene-gustoća naseljenosti. Kako tome doskočiti? Da li održati kontinuitet prodaje ili se prilagoditi kolebanjima. Vanjski (tržišni) čimbenici: . održavanje i razvoj kanala distribucije. apsorpcijske snage i promjene tržišnih potreba) . vlastite ponude razvoja i unapreñenja imidža poduzeća. na provoñenje prethodnih zadaća djeluju. Strategijski zadaci djeluju kao: . To se postiže: .prilagoñavanjem broja radnika . Zadaci prodaje Zadaci prodaje središnje su strategijsko sredstvo marketinga. 9. obujmu i rokovima isporuke) .slabljenje kupovne snage tržišta .uvoñenjem modernih oblika prodaje Prodajnu spremnost možemo definirati kao sposobnost prodavaonice da tijekom cijele godine izborom. kontinuiranog istraživanja tržišta (prognoziranje razvoja tržišta. ali mogu biti i razlogom smanjenja uspješnosti prodaje.razrada elemenata taktike nastupa na domaćem i stranom tržištu u odnosu na profiliranje marketing mix-a (mix proizvoda i usluga. planiranje promotivnih aktivnosti prodaja) .razvoj tržišnog informacijskog sustava Za područje prodaje podizanje stručnosti i djelotvornosti prodajnog osoblja.zasićenje tržišta .kolebanjima prodaje te nastaju veliki troškovi nedovoljnog iskorištenja tih istih čimbenika.organizacija procesa plasmana (planiranje prodaje po asortimanu.provedba aktivnog.prilagoñavanjem asortimana (postavlja se onaj asortiman koji dobro ide u tom trenutku) . socijalni uvjeti i sl.) 161 .

a cijena proizvoda potrošaču što pristupačnija.tehnike prodaje (ako su neprikladne smanjit će prodaju) .ekonomsko propagandne aktivnosti (na prodaju će se loše odraziti ako je zapostavljen publicitet.pružanje usluga (na prodaju će imati negativan utjecaj ako su zapostavljene prodajne i post prodajne usluge kupcima) .opskrbljenost funkcije prodaje odgovarajućim asortimanom (loša organizirana nabava utjecat će na smanjenje uspjeha u prodaji) . prodavajući robu sa što većom maržom.trgovačkog poduzeća. kvalitetom. prodaja je uspjela ako se ostvari što veći profit. potpuna opskrba potrošača potrebnom robom uz što povoljnije cijene i u što kraćem vremenu . Osnovno bi načelo trgovačkih poduzeća trebalo biti velikim prometom postići veliku ukupnu svotu razlike u cijeni. cijenom.površno istraženo tržište . nepovoljni krediti) Unutarnji čimbenici (proizlaze iz same tvrtke): . dizajnom.- smanjenje intenziteta potražnje zbog promjenljivih potreba kupaca promjene gospodarskih uvjeta (nezaposlenost. koja po jedinici proizvoda treba biti što niža. veći porezi.opskrbljenost količinom. odnosi s javnošću i ostali način unapreñenja prodaje) Zadaci prodaje takoñer mogu biti promatrani s gledišta: . Suprotnost u gledištima nastaje kada trgovačko poduzeće nastoji ostvariti što veći profit. 162 . doprinosi. pakiranjem robe . odnosno manjim prometom postići veliku razliku u cijeni.potrošača. odnosno što veća rentabilnost poduzeća.

9.proizvodni program .zadaci prodaje .specijalni oblici prodaje . Organizacija prodajne funkcije Organizaciju prodaje i distribucije možemo definirati u smislu osnovnog cilja.prodaja u organizacijskom pristupu djelotvorno će funkcionirati i postizati optimalne rezultate ukoliko je povezana u integritet marketinških funkcija.prodaja je dinamična kategorija. omogućiti optimalno djelovanje tim funkcijama. struktura i lokacija tržišta.3. putovi prodaje. karakteristike tržišta. veličina tržišta. Od bitnih karakteristika organizacije prodaje možemo posebno naglasiti sljedeće: .od zadataka koje prodaja ima posebno treba istaknuti potrebu optimalne organizacije i voñenje računa o čimbenicima koji utječu na organizacijsko ustrojstvo: .kanali prodaje . troškovi i rezultati prodaje 163 . program proizvoda i usluga. ekonomska snaga poduzeća. demografske i druge karakteristike društva unutarnji čimbenici: veličina tvrtke. osnovni princip.karakteristike tržišta . potrebe potrošača.kadrovski resurs . što u bitnoj mjeri doprinosi postizanju osnovnih ciljeva marketinga. razina djelotvornosti marketinga u poduzeću.modeli prodaje .logistika u prodaji Čimbenici koji djeluju na organizacijsku strukturu: vanjski čimbenici: poslovno okruženje. podložna stalnim komunikacijskim vezama s tržištem i potrošačima . To je logična zakonitost prirode djelovanja i marketinga i prodaje. razinu kulture društva. ali i osnovna karakteristika prodaje .

164 .3.) Prodaja kao decentralizirana funkcija svoju pak primjenu nalaze u većim trgovačkim poduzećima sa dislociranim prodajnim objektima ili sa širokim asortimanom namijenjenim različitim tržištima i kupcima. 1999.B. god.1. Zagreb. SKUPŠTINA DIONIČARA UPRAVA NADZORNI ODBOR POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI POLITIKA PROIZVODA I KVALITETE KONTROLING PRODAJA PRODAJA MARKETING PROIZVODNJA A PROIZVODNJA B DIREKTOR PLANIRANJE PRODAJE POSLOVNICA A POSLOVNICA B FAKTURIRANJE TRANSPORT I SKLADISTE Slika: Centralizirana organizacija prodaje(izvor: V.Stipčević&Hruškar:trgovačko poslovanje 3. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije Prodaja kao centralizirana funkcija primjenu nalazi kod manjih trgovačkih poduzeća te onih koja su smještena na jednoj lokaciji i nude uzak asortiman srodnih proizvoda.9.

dok strategiju i politiku prodaje nalazimo unutar funkcije integralnog marketinga a na razini poslovnog sustava.B. Kod jednog i drugog oblika potrebno je strategiju i politiku prodaje povezati s funkcijom integralnog marketinga na razini poduzeća. Djelotvoran može biti pristup organizaciji prodaje na centralizirano .) Prodajna funkcija može biti i jedinstvena. god. 165 . a da se uz udaljene prodajne punktove lociraju samo pojedine prodajne aktivnosti koje se s tih lokacija obavljaju efikasnije i racionalnije.decentraliziranoj razini u kojem se slučaju prodaja spušta na dijelove sustava.Stipčević&Hruškar:Trgovačko poslovanje 3. 1999. ZGB.PODUZEĆE X UPRAVA NADZORNI ODBOR TVORNICA A TVORNICA B TVORNICA C DIREKTOR INFORMACIJSKI SUSTAV NABAVA PROIZVODNJA PRODAJA Slika: Decentralizirana razina organizacije prodaje (V.

Prodaja je prestala biti sredstvom za plasman proizvoda proizvedenih prema mogućnostima poduzeća a za one koji će te proizvode na tržištu kupiti. Upravo su gospodarstva razvijenog svijeta davno odbacila organizaciju i povezanost nabave i prodaje.stupanj razvijenosti marketinške funkcije u poduzeću .4.veličina poduzeća . Zbog toga prodaja može biti optimalno djelotvorna samo ako je dio integralnog nastupa marketinga. prodaja organizirana unutar komercijalne službe Prodaja kao dio marketinške funkcije – uloga prodaje i njezini zadaci u sustavu marketinga različiti su i novi u odnosu na ulogu istih u prethodnim etapama odnosa poduzeća prema tržištu koje su prethodile marketingu. Naime. prodaja organizirana kao samostalna funkcija c. Klasični. ali i zastarjeli organizacijski pristup takoñer nalazimo kada je prodaja pozicionirana unutar komercijalne funkcije gdje se zapravo isprepliću poslovi nabave i poslovi prodaje. Mnoštvo je bitnih čimbenika koji utječu na unutrašnju organizaciju prodaje: .tržište i karakteristike potrošača . Suvremeno tržišno orijentirana prodaja postaje posrednik izmeñu proizvoñača i kupaca prema kojemu je sve orijentirano u smislu stvaranja pravog proizvoda u pravo vrijeme u pravoj količini i na pravom mjestu te po pravoj cijeni. cilj marketinga je otkloniti tradicionalnu funkciju prodaje dobrim upoznavanjem kupaca i njihovih potreba proizvodi će se sami prodati. globalne pristupe možemo podijeliti na sljedeće vrste: a. To sto je ova treća funkcija u svojima oblicima najraširenija ima pozitivno ali i negativno značenje za marketing u pojedinim poslovnim sustavima. Moguće je utvrditi da je treća funkcija marketinga prodaja i distribucija s organizacijskog stajališta najdalje otišla. Takoñer stoji činjenica da je svaki veći poslovni sustav ne može bez službe prodaje pa je to najraširenija funkcija marketinga. Naime.Što se tiče vanjske organizacije prodaje. vrlo često se dogaña situacija da se prodajna funkcija nametne marketingu i da ga determinira te mu onemogući onu pravu kreativnu strategiju i politiku u odnosu na tržište. prodaja kao integralni dio marketing sustava b. Klasični prodajni pristup i klasična tehnika prodajnog poslovanja nije više djelotvoran pristup. kao stručna služba i slično.politika asortimana . Unutrašnja organizacija prodaje Kada govorimo o unutrašnjoj organizaciji prodaje pri tome mislimo način organiziranosti funkcija prodaje unutar sebe samih kako djeluje kao funkcija. 9.kadrovski resursi 166 .

unapreñenje prodaje). fakturiranje. transport. a što prezentiramo sljedećim prikazom: 167 .4. Kombinirana unutrašnja organizacija prodaje ili mješovita organizacija predstavlja kombinaciju prije navedenih kriterija. MARKETING PRODAJA DIREKTOR PRODAJE ANALIZA I EVIDENCIJA PRODAJE OPERATIVA PRODAJE TRANSPORT I SKLADISTE FAKTURNI ODJEL Slika: Funkcionalna organizacija prodaje Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3. veličina kupnje. Teritorijalno temeljni kriteriji geografsko područje prevladava kod onih sustava koji su orijentirani na meñunarodno tržište. Kako nema objedinjenosti stvaraju se relativno visoki troškovi poslovanja. operativa prodaje. mješovita organizacija prodaje Funkcionalna organizacija prodaje polazi od pojedinih njezinih funkcija odnosno djelatnosti povezujući ih u jednu cjelinu. proizvodna organizacija prodaje c. skladište. 1999. Kriterij može biti različit (kupovna moć. Proizvodna organizacija prodaje – kriterij je proizvod ili grupa proizvoda na temelju kojih se vrši podjela rada kao i specijalizacija prodajnih kadrova. ukusi i potrebe). funkcionalna organizacija prodaje b.1.9. regionalna organizacija prodaje d. Organizacija prema kategorijama kupaca – različiti proizvodi za različite kupce odnosno potrošače. Zagreb. Organizacijski ustroj poduzeća Više je autora i više različitih pristupa ali se iskristalizirala podjela na pet osnovnih: a. (izvoz. organizacija prema kategorijama kupaca e.

informatički pristup organizaciji – samo solidna informatička podrška može omogućiti dobru organizaciju funkcije prodaje . potreban je timski rad jer su poslovi prodaje interdisciplinarne naravi .mjestu prodavanja .4. . Iz izloženog principi organizacije svode se na sljedeće: .funkciju prodaje prezentirati kao integralnu funkciju marketinga .skladištenju i upravljanju zalihama 9. financija računovodstava kao i drugim stručnim službama u poduzeću. Suradnja prodaje i nabave prijeko je potrebna radi upoznavanja nabave sa zahtjevima kupaca ugovorenom i planiranom prodajom.zajednički promatrati organizacijsku strukturu prodaje i distribucije roba je prodana tek onda kada je preuzeta od strane kupca i naplaćena . 1999.asortimanu .raspoloživi kadrovi determiniraju organizacijska rješenja.cijenama . Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću Izvršenjem svojih zadataka funkcija prodaje u uskoj je vezi preko odreñene radne dokumentacije s funkcijom nabave.MARKETING POLITIKA PROIZVODA POLITIKA CIJENA PRODAJA PROMOCIJA DIREKTOR TRANSPORT I SKLADISTE POSLOVNICA ZA PODRUCJE B ANALIZA PRODAJE PLANIRANJE PRODAJE PRODAJA PROIZVODA A PRODAJA PROIZVODA B POSLOVNICA ZA PODRUCJE A Slika: Kombinirana unutrašnja organizacija prodaje Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3.ne postoje gotovi modeli organizacije koji su primjenjivi svuda i u svakoj prilici i ovise o tržištu.strukturu prodaje uskladiti s organizacijskom strukturom ukupne marketing logistike (s procesom upravljanja i fizičke nabave i distribucije) jer činitelji logistike utječu na odluke o marketingu a to su odluke o: . Nabava osigurava 168 .2. asortimanu kapacitetima i kadrovima. Zagreb.

uvjeti rada .analiza lokacije .stručno usavršavanje .kvalitetnu i kontinuiranu ponudu.analiza i ocjena boniteta i kreditne sposobnosti kupaca u cilju smanjenja rizika naplate potraživanja od kupaca .u uvjetima nemogućnosti plaćanja i naplate zaviriti kompenzacijske krugove i postoci prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima .istraživanje tržišta prodaje . Suradnja prodaje i financijske i računovodstvene službe: . maloprodaja.izbor oblika prodaje . skladište.oblikovanje asortimana . korištenjem automatskog obuhvata podataka i integralnog informacijskog sustava poduzeća.analiza rezultata ostvarene prodaje preko pojedinih kanala prodaje . minimalnu razinu boniteta kupaca) .izlaganje robe .utvrditi kreditne standarde (rokove plaćanja.planiranje potrebnih radnika u prodaji .stimulacija Suradnja prodaje i službe općih poslova obuhvaća: .izbor lokacije .unapreñenje prodaje Navedene stručne službe koje obavljaju poslove izvan neposrednog nabavno prodajnog procesa glavni su informacijski centar i daju podatke i informacije i obavljaju analize za sve organizacijske jedince.analiza nabavnih i prodajnih cijena . Za interaktivni pristup podacima važna je primjena integralnog računovodstvenog programa kojeg mogu koristiti razni odjeli poduzeća kao sto su prodaja.tumačenje zakonskih propisa o prodaji robe . teško je povući granicu izmeñu njih i drugih organizacijskih jedinica s obzirom na zamjenu klasičnih administrativnih i stručnih poslova rješenjima suvremenih informacijskih sustava. Suvremeni pristup i koncepcija marketinga traže sinkronizaciju i koordinaciju svih poslovnih procesa. No.privredni sporovi u vezi prodaje robe Suradnja prodaje i marketinške službe obuhvaća: . 169 .reklamacije kupaca .utvrñivanje potrebnih obrtnih sredstva .analiza troškova i rezultata ekonomske propagande i unapreñivanja prodaje po pojedinim dijelovima asortimana tržišta i klijenata . načine plaćanja.utvrditi kolike su mogućnosti kreditiranja kupaca Suradnja prodaje i kadrovske službe obuhvaća: .analiza poslovnih klijenata sa stajališta intenziteta narudžbi .utjerivanje potraživanja od kupaca .

potražnja. Istraživanjem tržišta nastoji se smanjiti neizvjesnost budućih kretanja kako bi se olakšalo strategijsko odlučivanje. razmjena. Istraživanje tržišta čini polaznu osnovu jer je potrebno osigurati realnu podlogu za planiranje prodaje. U tu svrhu organizirani oblik djelovanja funkcije istraživanja tržišta nalazimo u sustavu službe marketinga.istraživanje tržišta prodaje . 1999. potrošnja. Prodaja kao integralni dio marketinga PROIZVODNJA MARKETING FINANCIJE KADROVI DIREKTOR MARKETINGA MARKETINSKI INFORMACIJSKI SUSTAV RAZVOJ PROIZVODA OBLOKOVANJE CIJENA PRODAJA I DISTRIBUCIJA POLITIKA PROMOCIJE Slika: prodaja kao integralni dio marketinga Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3.5. U procesu istraživanja tržišta ističu se sljedeća područja: .istraživanje prodajnih cijena i uvjeta . Važnost istraživanja tržišta svodi se na znanstveno pribavljanje podataka i informacija o dinamičnim kretanjima na tržištu. Poslovi pripreme i prodaje Cilj istraživanja tržišta jest prikupiti dovoljno podataka o tržištu ponude i tržištu potražnje kako bi mogli prognozirati budućnost i tako planirati prodaju.istraživanje procesa distribucije .9. Postojanje organizirane službe istraživanja tržišta ne isključuje potrebu da se operativni kadrovi u prodaji bave u okviru svoga djelokruga rada odreñenim sadržajima istraživanja. kretanje cijena i odnosi konkurencije.istraživanje proizvoda i usluga . te prognoziranju temeljnih tržišnih parametara kao što su ponuda. Stoga taj dio nazivamo pripremom prodaje. Zagreb.istraživanje unapreñenja plasmana . a iza toga slijedi prognoziranje prodaje.istraživanje organizacije i troškova prodaje 170 .

utvrditi buduće tržište i buduću prodaju . gdje.5. usluga i potrošača radi stvaranja podloge za odlučivanje u planiranju i ostvarenju prodaje.utvrditi potrebe.utvrditi ponašanje potrošača U istraživanju tržišta prodaje vrlo je važno obuhvatiti: .1. praksa pokazuje da su uspješni oni trgovci koji svoje znanje primjenjuju u planiranju razvoja vlastitog poduzeća.istraživanje imidža poduzeća .2. Takoñer se analiza provodi i svrstavanjem kupaca prema teritorijalnoj segmentaciji tržišta. Meñutim. koliko.odreñivanje gravitacije i gravitacijskih područja trgovinskog poduzeća . Istraživanjem tržišta prodaje trgovačkog poduzeća potrebno je: .koliko se uvažavaju želje i primjedbe kupaca pri oblikovanju ponude? 9.što.izvoñenje segmentacije i dobivanje ciljnih skupina .ocijeniti vlastiti tržišni položaj . Uspjeti znači da je netko uvažio sve posebnosti istraživanja u trgovini.istraživanje lokacije objekta .za veleprodaju – granice gravitacijskih područja maloprodajnih poduzeća s kojima posluje veleprodaja. kome.istraživanje konkurencije .za maloprodaju ukupno područje gravitacije njenih područja . Trgovačko poduzeće kao i sva ostala poduzeća u tržišnoj privredi ovise o kretanjima 171 .utvrditi tržišni potencijal . potražnju i položaj . Istraživanje kupaca Ovo istraživanje posebno je važno za: . Glavna pitanja na koje treba dati odgovor istraživanjem tržišta prodaje jesu: .9. komparacijom kretanja vrijednosti u prethodnim godinama i promjene koje su nastale u intenzitetu kupovina. Sama analiza istraživanja tržišta provodi se razvrstavanjem kupaca prema visini ostvarenog prometa u protekloj godini.testiranje Mnogi novi poduzetnici misle da je najjednostavnije poslovati u trgovini na malo i da je dovoljno lijepo urediti prodavaonicu i napuniti je proizvodima. kako i kada treba prodavati? .5. Svrha mu je podizanje stupnja vjerojatnosti tržišnih prognoza i smanjenje rizika.istraživanje kupaca . Istraživanje prodajnog tržišta Istraživanje tržišta prodaje je ciljno usmjereno. sustavno prikupljanje i analiziranje podataka glede odnosa izmeñu proizvoda.

odreñeno mjesto unutar toga područja Marketinško istraživanje ocjenjujemo kao najvažniju aktivnost jer ono pruža informacije o tržištu i prije i poslije početka posla. Rijetko je to idealna kombinacija. kapaciteti lokacija. 172 .zemljopisnu regiju . Dobivenim informacijama trebalo bi osigurati odgovor na pitanje da li se područje sužava ili širi. analizu uspješnosti asortimana prodaje po robnim skupinama i tako dalje.njihove prednosti – ponude i popusti . Kod pružanja usluga računovodstva ili usluga savjetovanja od strane menadžmenta.njihove reakcije u odreñenim situacijama .područje unutar toga grada . 9. proizvoda i usluga gdje je kupac kralj i odabire proizvod ili uslugu.analizu vlastitog načina i strukture prodaje – rezultate prodaje po vrstama prodaje i korištenim kanalima prodaje.ugled u očima potrošača te njihovu ocjenu asortimana cijena i kvalitete usluge . Danas je tržište ponude. Dobavljači ili kupci mogu odrediti regionalno lociranje. Odabir obuhvaća: .udio na tržištu u ukupnom prometu – teritorijalna distribucija njenih prodajnih kvota.3. Treba paziti da više nema gladnog tržišta odnosno tržišta potražnje. Druga pak krajnost su djelatnosti poput trgovine gdje nepravilan izbor lokacije može stvoriti ili upropastit posao.razvojne komponente – asortiman. a dogaña se da poduzetnici uskaču na prvo prazno mjesto na koje naiñu. Primjerice se informacije o konkurentima odnose na: . Značajke izbora lokacije Izbor lokacija u nekim je djelatnostima važniji nego u ostalim. Marketinško istraživanje neizostavno je pri odabiru mjesta.analizu nacionalnog tržišta . struktura njenih kupaca) . pitanje lokacije često je trivijalno.5. Primjerice. umjesto svoj odabir temeljiti na rezultatima istraživanja tržišta. Razboriti poduzetnik uravnotežuje osobne sklonosti s poslovnom logikom. metoda nabave i prodaje.unutar tržišnog okruženja i ako žele zadržati postojeća i osvojiti nova tržišta provode integralni pristup tržišta koje obuhvaća: .analizu tržišta proizvoda iz svog asortimana – opseg i strukturu konkurencije i tendencije u prodaji proizvoda . financijska moć i kadrovi Navedena pitanja često se zanemaruju ali će nas dočekati na tržištu. od velike je važnosti gdje će trgovac mješovitom robom locirati supermarket. Istraživanjem je neophodno osigurati i brojne informacije o konkurentskim tvrtkama.grad unutar regije . stoga poduzetnik često čini kompromise.

Takva trgovačka poduzeća traže uzroke u: .statističke godišnjake . Poduzetnik istražuje i prikuplja informacije na sljedeći način: Informacije o gradu. redovito i objektivno uočiti i prosuñivati promjene u dinamici tržišnih kretanja.razne publikacije . povećava li se grad? Ako se povećava kako brzo? Koji se dijelovi grada najviše povećavaju? kakva je struktura stanovništava po dobi. kakvo je stanovništvo toga grada kako ljudi zarañuju za život kakva je dobna struktura ljudi kakva je kupovna moć O sasvim odreñenom mjestu. lokaciji. dohotku i zanimanju? koliko sličnih prodavaonica već ima u gradu? Gdje su locirane i kako posluju? prevladava li urbani duh grada? Informacije za područje unutar grada.direktne i anonimne ankete meñu kupcima . jesu li susjedna poduzeća i prodavaonice zdrave koliko je blizu prva konkurencijska prodavaonica ima li dovoljno parking prostora u blizini je li mjesto dostupno javnim prijevozom kako daleko će kupci trebati putovati da bi kupovali u toj prodavaonici ima li mogućnosti za prostorni razvoj prodavaonice kako se odvijaju isporuke robe jesu li već okolne prodavaonice mamci za kupce je li ljudima izgled mjesta ugodan i privlačan Zaključujemo da poduzeća koja ne istražuju tržište. sklona su nepovoljna kretanja smatrati trenutnim promjenama. koja nemaju mogućnosti doći do objašnjenja nastalih teškoća u odvijanju tržišne prodaje.vlastite datoteke .nepovoljnom poslovanju banaka .agresivnosti konkurenata .padu kupovne snage tržišta Ona poduzeća koja imaju organiziranu službu marketinga ili službu istraživanja tržišta mogu brzo.stručni i dnevni tisak . Bitno je kontinuirano pratiti tržište i raditi analize koristeći: .Informacije se dobivaju od trgovačkih udruga i gospodarske komore.studije i biltene stručnih organizacija 173 . a izvor mogu biti i razni časopisi koji mogu ponuditi razne statističke podatke.

da li i u kojoj mjeri napore prodajne funkcije prate promotivne aktivnosti tog poduzeća. stil.da li su poruke ekonomske propagande djelotvorne. garancija.kolika je raznolikost aktivnosti u tom području: U okviru uslužnog spleta -marka. Svaka od tih situacija uvjetovana je drukčijim okolnostima i stoga se svaki put pojavljuje mogućnost nove strategije i novih načina. radio.5. pad utjecaja na tržištu i vrijeme aktualnih dogañaja. Kakva mora biti promotivna poruka? Promotivna poruka mora biti kratka i jasna. Kada odgovorimo na sva pitanja koja uključuju prosječnu starost ciljne skupine krajnji učinak će biti veći i bolji.fizička distribucija. Da bismo što lakše odredili sadržaj i strategiju promocije potrebno je utvrditi prije svega vremensko odreñenje. koji bi najdjelotvornije prenio poruku ciljnoj skupini. Postupkom oglašavanja kupce zapravo obavještavamo o proizvodima i uslugama. Neizostavno pitanje jest kojoj ciljnoj skupini je namijenjena promocija. vrijeme prodaje starih zaliha. cijena. da li su dostatna i tko o sredstvima odlučuje. transport. Obavijest o promociji najučinkovitije je započeti sedam dana prije njenog početka. inventura. izlog. Potencijalni kupci moraju dobiti informacije o ponuñenim proizvodima i uslugama.Razvoj računalne tehnologije i telekomunikacije omogućile su čak i manjim poduzećima da bez većih financijskih izdataka pribave potrebne poslovne informacije. izlaganje. obavijesti u trgovini. maloprodaja. ciljnoj skupini mora upućivati na korist. boja. letci.4. katalozi i ostalo. oglasi u novinama. manipulacija. Vrste medija mogu biti. Potrebno je pravilno planirati i izvoditi u nekoliko faza. veleprodaja. televizija. . Promotivne aktivnosti U analizi promotivnih aktivnosti potrebno je obratiti pažnju procesima komuniciranja s tržištem. publicitet. Poruka svakako mora sadržavati sve potrebne 174 . Upravo je promocija alat s pomoću kojega se to postiže. . Odgovor na to potreban nam je za učinkovitije oblikovanje promocijske poruke. nabavku novih proizvoda. Kada zaključimo komu je i kada namijenjena promocija. kanali prodaje. .da li poduzeće samostalno kreira i provodi poruke ekonomske propagande ili to povjerava stručnim medijskim kućama. dizajn. skladištenje.kolika su ulaganja tog poduzeća u područje promocije. usluga. unapreñenje prodaje. Promocija je kritički dio svake trgovačke djelatnosti. izravna pošta. U okviru komunikacijskog sustava – utjecanje ekonomske propagande. Vrlo je važno imati pravu sliku o tome sto se očekuje budući se tako može najbolje odrediti smjer poslovanja. U sustavu distribucijskog poslovanja . osobna prodaja. . što podrazumijeva početak nove sezone. Analitičare i istraživače tržišta koji rade na pripremi prodaje zanimaju sljedeće temeljne stvari s tog područja: . 9. sastavljena poput pozdravnog govora. tada možemo odrediti i medij komunikacije.

čitljivosti slova. Oglašavanje navodi kupca na kupnju. ciljane prema potrebama i željama. postoji meñuutjecaj oglašavanja i osobne prodaje pa poduzetnici pokušavaju uspostaviti ravnotežu „push i pull strategije. Najbolje sadržajno sastavljene poruke neće ostvariti cilj ukoliko se izostave nekoliko osnovnih zakonitosti. Pošto poduzetnik najčešće nije stručnjak za oglašavanje potrebno je raditi sa agencijama za oglašavanje. potiče interes ali ne zaključuje prodaju. Primjerice. već je ponavljanje poruka u promociji nekog proizvoda nužno. ali i uspješnost obavljenog posla i ostvarenje postavljenih ciljeva. o mjestu. o završnoj prodaji i razradi. 9. o promidžbenom materijalu. Treći. Obavijest o promociji na samo jednom mjestu nikako nije dostatna. o preglednosti. Takvom analizom otkrit ćemo moguće greške. obavijesti. 175 . push strategija su oglasi. te jasnoći poruke.5. Naime. komentaru kupaca. Licem u lice osobna prodaja pomaže da kupac kupi proizvod. Ocjena promocije Za vrijeme promocije bilježit ćemo zapažanja o broju posjetitelja. stilu. One su vješte u pripremi poruka profesionalne kvalitete kako u časopisu tako i za radijske i televizijske oglase. Neki poduzetnici misle da je oglašavanje samo trošak. dok „pull strategija“ nastoji postići da ga kupe. domišljati razmišljaju o vlastitoj promidžbi i izboru medija. Potrebno je voditi računa o izboru boje i grafike. počinje djelotvornost osobne prodaje. o veličini.5. a pull strategija je trgovac – znalac.informacije o tom proizvodu. Reklamna agencija preporučuje medij koji bi poduzetnik trebao koristiti ako želi da njegove poruke imaju uspjeha. promocije.“ „Push strategija“ vuče kupce kako bi primijetili proizvod. Tamo gdje prestaje djelotvornost oglašavanja. Drugi pak na to pristaju ako ih agent za medij iznenada posjeti s nekim atraktivnim angažmanom.

MATE. b. predviñanje – u prvom bi koraku marketinško istraživanje sugeriralo koji će potencijalni kupci najvjerojatnije kupiti proizvod. prodavači se jako oslanjaju na proces koji se odvija u koracima. izdanje POTROŠAČ Prodaja van Put proizvoda TRGOVINA Prodaja kroz Propaganda za trgovinu Temeljna propaganda za temeljnog potrošača Put proizvoda PROIZVOðAČ Slika: Mehanizam djelovanja kod push strategije Izvor: N. 176 . 4. govoreći mu o prednostima proizvoda u odnosu na konkurenciju.POTROŠAČ Utjecaj savjesnosti Put proizvoda TRGOVINA Utjecaj savjesnosti Put proizvoda Jaka propaganda za konačnog potrošača (tzv. izdanje Prodajni proces Iako ne postoje dvije prodajne situacije slične jedan drugoj. propaganda koja preskače) PROIZVOðAČ Slika: Mehanizam djelovanja kod pull strategije Izvor: N. pa se prodavač trudi otkriti kupčeve potrebe te tako proizvod može zadovoljiti te potrebe. 4. pristupanje kupcima – prvi dojmovi su uvijek jako bitni. Siropolis: Management malog poduzeća. a. MATE. prodavač se usredotočuje na one potencijalne kupce koji su voljni i financijski sposobni kupiti proizvod. Siropolis: Management malog poduzeća.

već prihvaćen način poslovanja i ponašanja. izbor. vrstu i kvalitetu sastava. Odlično savladavanje i poznavanje informacija o robi u prodaji osnova je uspješne prodaje i prodavači toga moraju biti svjesni. 9. Potrebno je naći dobre kupce. veletrgovci veza izmeñu više kupaca i više proizvoñača. odnosno dobavljači premalo informiraju o novostima i da se moraju sami snaći iz priloženih deklaracija i uputa za upotrebu. e. potencijalnog kupca pitati hoće li kupiti proizvod. prodavači moraju jako dobro poznavati sve svoje proizvode.5. U svakom slučaju slabo poznavanje proizvoda od strane prodavača nema opravdanja. žaleći se da ih proizvoñači. Zahtjevi za prodavačima jako variraju.c. Taj posljednji korak zahtijeva od prodavača da narudžbu prati i dovede do kraja i time se osigura proizvod i isporuči na vrijeme. Motivacija je volja za djelovanje! Jednostavno definiranje ali ne i njeno uspostavljanje. upotrebljivost za odreñene potrebe. poznavanje prodajnog procesa. prevladavanje prigovora – prodavač daje priliku da kupac daje prigovore.Prodajni proces U maloprodaji je najvažnija osobna prodaja. Koraci u izgradnji motivacijskog sustava su sljedeći: izbor onih poslovnih funkcija i osoba kod kojih je motivacija od najveće važnosti (prodaja je sigurno jedna od njih) odreñivanje ciljeva odabir motivacijskih alata sinkronizacija motivacijskih alata implementacija motivacijskog sustava stvaranje stava kod zaposlenika da se motivacijski sustav može mijenjati Što se kod prodavača može motivirati? Ne motiviraju se one stvari koje bi trebale biti standardno. U veletrgovini. mogućnost kombiniranja. malo prodavača stručno obradi svoje proizvode – osobine.6. zaključivanje prodaje – to je najvažniji korak koji se od prodavača zahtijeva. jer su kako znamo. u pravoj količini i prave kvalitete. Tu je i uvjeravanje kupca da će mu u slučaju problema prije ili poslije isporuke proizvoda. 177 . Istinska provjera dobrog prodavača jest zadovoljan kupac. pomažu joj oblikovati image i zadržavaju kupce da ne odu negdje drugdje. demonstriranje proizvoda – bitno je da kupac osobno provjeri proizvod. Meñu njih spadaju – uredan izgled. poznavanje korištenja računala. neophodan je prodavač visokoga znanja i stručnosti jer zadovoljava posebne kupce. korisnost. komunikacija. Na žalost. Prodavači daju prodavaonici njenu osobnost. d. pomoći. Često tvrtke zaborave svoju ulogu u motiviranju zaposlenih. Nezaobilazna tema kod pronalaženja pravih prodavača jest motivacija ili kako pokrenuti prodavača.

Bonus najviše uključuje brigu o troškovima odnosno dobiti tvrtke.nagrade koje se najčešće isplaćuju jednom godišnje i ovise o ostvarenom profitu. tim oblikom motivacije tvrtka pokazuje nekim prodavačima da želi s njima raditi na dugi rok. Stručnjaci spominju čak 11 vrsta alata u motivaciji prodavača. Zapažanja pokazuju da ukoliko prodavaču nije pružena mogućnost bolje zarade. ali su kratkog vijeka Napredovanje – unapreñenje može imati pozitivne učinke za osobu koja cijeni status pa i za tvrtku ako je dobro procijenila koga unaprijediti. Prodavači žele imati jasnu motivacijsku shemu tako da mogu izračunati proviziju zadnji radni dan u mjesecu. jer je po njegovom mišljenju upravo on najzaslužniji što tvrtka (prodaja) postiže dobre rezultate.nagrañuju se izvanredni rezultati. Što dakle zaslužuje motivaciju i čime možemo motivirati prodavače? Motiviraju se sljedeći prodajni rezultati: veliki broj narudžbi visoka prosječna vrijednost prodaje permanentnost prodaje u vremenskom intervalu biti bolji od drugih doprinos boljem prodajnom poslovanju čitave tvrtke Prodavači vole natjecanja i usporeñivanja s konkurencijom (naročito ako su bolji od nje). Bonusi. Snagu i trajanje motivacijskih alata možemo ovako rangirati: Plaća je prije svega mehanizam ostvarivanja sigurnosti. Progresivna provizija – znači gradacijsku skalu motivacijskog dijela s obzirom na ostvareni promet. 178 .sugestije za poboljšanje pristupa i rezultata. Duže joj je trajanje učinka od plaće. Suvlasništvo – slično kao i opcija znače najviši stupanj motivacije prodavača. on postaje ispod prosječan. Kao motivacijski alat dosta je visoko pozicioniran i po snazi i po trajanju učinka Opcije – predstavljaju mogućnost suvlasništva tvrtke poslije nekog vremenskog razdoblja. ali nema motivacijsku snagu. veća joj je snaga i trajanje učinka kao motivacijskog alata Ciljana provizija – brzo se može doći do ostvarivanja rezultata Nagrade imaju snažan utjecaj na zalaganje u poslu. Provizija ima motivacijski učinak pogotovo ako u postocima prijeñe psihološku ogradu. Prodavač traži da ga se tretira na poseban način. Kratko joj je trajanje učinka. ali je njihov učinak više kratkotrajan Nagrada rezultata. ovo je taktički alat koji dobro služi kad se pojavi potreba za forsiranjem prodaje odreñenih proizvoda Motivacijski treninzi – seminari koji imaju visoku motivacijsku snagu.

marketinški stručnjaci moraju odlučiti kako se s njima nositi. izbjegavajući pri tome visoke medijske troškove.5.7. sirovinu ili sl. manipulirani ili izigrani. Pitanje etike pojavljuje se zbog sukoba izmeñu osobnih moralnih filozofija pojedinaca i marketinških strategija. za lošiji.1. Primjerice. a visina profita smanjuje. kada se pojave problemi. to može dovesti do situacije da poduzeće odluči zamijeniti kvalitetan proizvod.posebni popusti u cijenama dobro su sredstvo prodaje zastarjele zalihe ili pak robe sporog obrtaja . Problemi etike vezani za proizvod Općenito govoreći problemi etike vezani za proizvod.besplatni uzorci radi uvoñenja novog proizvoda . Problemi etike u marketingu – prodaji Kad god neki postupak trgovačkog poduzeća u potrošača izaziva osjećaj da su prevareni. javlja se problem etike u marketingu bez obzira na zakonitost ili nezakonitost radnje.natjecanja meñu prodavačima radi poticanja na ostvarivanje povećanog prometa . jedna gotovo besplatna poruka bila bi angažiranje autora knjige od strane izdavača za promociju vlastite knjige. nastaju u situacijama kada poduzeća propuste otkriti moguće rizike u uporabi odreñenih proizvoda ili pak ne daju precizne informacije o njegovim funkcijama ili primjeni. Kako se konkurencija izoštrava.proizvod se prodaje uz još jedan nesrodan predmet . Publicitet – njegova je svrha privući pozornost na poslovanje i proizvod. Pitanje etike postavlja se u slučaju kada stručnjaci za marketing ne informiraju kupce o promjenama u kvaliteti pojedinih proizvoda. 9. 9. kako bi na taj način smanjilo troškove proizvodnje i poslovanja. Velika je vjerojatnost da će se ukupni prihodi i profit znatno poboljšati ako poduzetnik nudi i jamstvo za svoj proizvod.7.5. politike i okruženja organizacije u kojem ona posluje. 179 . Jamstva o ispravnosti proizvoda mogu biti važna taktika u poduzetnikovoj marketinškoj strategiji.Sama prodajna promidžba ima niz oblika: .izložbe stvaranja dodatnog image-a Servis – ovo marketinško sredstvo brine se o tome da se kupcima kompletira usluga i poveća njihovo zadovoljstvo. Bez obzira na razloge koji su u pozadini pojedinih pitanja etike.

ima neka prava i nagradu za rad za svoj dio posla. zbunjujuća propagandna poruka ili problematična taktika publiciteta. ali problem može izbiti ako se žele zaraditi extra profiti na račun svojih kupaca. npr. Proizvoñač može očekivati primjerice od trgovine na malo da plaća u skladu s ugovorom te da ga na vrijeme informira o stanju zaliha. Primjerice. Zlouporabe u propagandi mogu se kretati od pretjerivanja u hvaljenju i zatajivanju činjenica do otvorenog laganja. Brojni odnosi izmeñu posrednika u marketingu ujedno su i brojne prilike za nastanak sukoba i sporova.4. Takva je praksa štetna jer guši poštenu konkurenciju izmeñu poduzeća i ograničava odabir potrošača.5. Problem podmićivanja u prodaji Kada se nekoga dariva novcem ili posebnim uslugama sa svrhom ostvarenja prodaje. Uzrok nepravilnom reagiranju u svakoj a najprije u problematičnim situacijama jest gotovo uvijek neobrazovano i nedovoljno stručno osposobljeno prodajno osoblje. U svakom slučaju nejasne i neodreñene poruke ostaju problem etike u propagandi. prihvaća neke odgovornosti.9.7. prodajno osoblje nekih tvrtki koristi veoma agresivne metode prodaje bezvrijednog osiguranja ili pak knjiga. 9.5. naknadno odreñivanje cijena. Ponekad je propaganda upitna stoga što je nepoštena i prema konkurentima. uvijek je u pitanju jedan oblik podmićivanja.5.7. Problemi etike u distribuciji robe nastaju u odnosima izmeñu proizvoñača i posrednika u marketingu (trgovine na veliko i trgovine na malo) koji olakšavaju protok robe.5. Neetično ponašanje u propagandi može bitno ugroziti povjerenje kupaca u tvrtku. Problemi etike u promociji Proces komuniciranja širi lepezu etičkih problema. 9.7.7. Problem etike u distribuciji robe Pojedine odluke o cijenama.3. Problemi etike kod osobne prodaje Iako je većina prodajnog osoblja poštena. poneki su problematični u svojim nastupima. tipični su problemi etike pri odlučivanju o cijenama. 180 .5. 9. Upravo neplaćanja u dogovoreno vrijeme mogu se smatrati problemom etike u distribuciji.2. Svaki posrednik u tom procesu ispunjava različite zadaće. te neiskazivanje stvarne cijene pojedine robe. Poduzeća imaju pravo odreñivati cijene svojih proizvoda kako bi na taj način došli do razumne granice profita.

razlika izmeñu stvarne. ali i osigurati robu. koji meñusobno usklañeni djeluju na prodaju proizvoda.6. a jedna je uklanjanje prodajnog osoblja za koje se pouzdano zna da su skloni neetičkom ponašanju. načini prodaje. a druga je mogućnost usavršavanja etičkih standarda same organizacije.9.broju transakcija .Rizik kupca.6.razlog navedenoga jest u nedovoljno izraženoj kupovnoj moći potrošača ili pak u povoljnijim konkurentskim cijenama. .Rizik cijene. Razlikuju se u trgovini na veliko i trgovini na malo osim položaja u kanalu distribucije i zbog: . a razlog nalazimo u neusklañenosti izmeñu plana nabave i plana prodaje i stvarnih potreba tržišta (npr. na malo. U tom smislu govorimo o etičkom kodeksu koji predstavlja formalizirana pravila i standarde ponašanje sa kojima tvrtka jasno pokazuje što očekuje od svojih djelatnika.Količinski rizik.prekomjerne zalihe tj. modnih.količinama prodaje . . ponuñene i očekivane tj. . načela. a to su: . na veliko i na malo). Prodajna politika Politika prodaje je sastavni dio marketinga i kao takva sadrži ciljeve.ako se ne mogu ostvariti planirane prodajne kvote. prigodnih artikala.cijenama .nedovoljna provjera boniteta. unapreñenje prodaje. 9. .potrebnoj specijalizaciji .statusu i motivu kupaca .Rizik transporta i rukovanja. asortiman i usluge. . tražene kakvoće robe (problemi s plasmanom npr.7.ako tržište ne prihvati planirane prodajne cijene.razlike u namjeni robe . Etičke vrijednosti moraju postati sastavni dio kulture organizacije i marketinških strategija.ugovoriti transportne klauzule prema kojima rizik snosi druga ugovorna strana. Instrumenti prodajne politike su elementi marketing mix-a tj. sezonskih. prodaja po sniženoj cijeni).Rizik prometa. kreditne i platežne sposobnosti kupca. Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu Brojne su mogućnosti poboljšanja etičkog ponašanja u organizaciji. veće od optimalnih. stavove i metode za postizanje ciljeva koji se želi ostvariti prodajom proizvoda i usluga (na veliko. 181 .Rizik kakvoće. zasićenosti tržišta).uvjetima i načinima prodaje Politika prodaje dolazi do izražaja uklanjanjem i smanjivanjem poslovnih rizika. cijena.5.

). Evidencija o 182 . a ne smanjiti njegovu cijenu. demonstriranje i sl. potražnja. Upravo je to najteže.politika proizvoda se teže i sporo mijenja. d. sportski artikli.- Rizik poslovnog ugleda.jedan od oblika diferenciranja prodajnih cijena i sredstvo utjecaja na politiku maloprodajnih cijena. odabir metode prodaje i sl. c. konkurencija i gospodarska politika zemlje. g. profiliranost trgovačkog poduzeća na tržištu . Ukupnu politiku prodaje čine pojedinačne politike: a.odreñuje individualnost. Nazivaju se još i skladišni artikli jer se stalno nabavljaju uglavnom od istih dobavljača kad zalihe padnu na minimalnu ili signalnu razinu. politika ambalaže. U velikim supermarketima to su najčešće artikli za podmirivanje svakodnevnih potreba domaćinstva. politika marke proizvoda. Politika asortimana u trgovačkim poduzećima: .skup aktivnosti kojima se kupcu olakšava kupnja i upotreba kupljenih proizvoda (npr. politika cijena-presudan činitelj politike cijena su troškovi. greške isporuke. simbolom i imenom osigurava se prepoznatljivost vlastitog proizvoda od proizvoda konkurencije. „suhi artikli“ (konzerve i pića). standardni ili osnovni asortiman. e. a cijenu će uvijek sniziti konkurencija. Za kupca je cijena previsoka s obzirom na to što kupnjom dobiva.najteže je odabrati optimalan asortiman.ukupnost odluka koje se odnose na pakiranje i ambalažu i zaštitu proizvoda i okoliša. f. dostava. Potrebno je povećati vrijednost proizvoda. odabir tipa prodavaonice. Najčešće je to oko 20% proizvoda koji zauzimaju oko 50% skladišnog i prodajnog kapaciteta i ostvaruju oko 80% ukupne prodaje. zatim kućni alati.središnji dio politike prodaje na koju se nadograñuju ostali elementi marketing mix-a . politika izbora načina prodaje. politika asortimana.znači odabir vrste trgovine (veleprodaja ili maloprodaja). montaža. nepotpuni i nedovoljno definirani kupoprodajni ugovori. politika usluga u prodaji.dizajnom.posljedica nedostatka u radu prodajne službe npr. jer imati i široku i duboku ponudu i dobro sortirane proizvode znači imati i visoke troškove držanja zaliha. a čine ga artikli s kojima se stalno posluje i imaju ravnomjernu prodaju. a od prehrambenih proizvoda tzv. b. To treba znati.ono što je za proizvodno poduzeće politika proizvoda to je za trgovačko politika asortimana . dok politika asortimana prati tržišne promjene (sadašnje i potencijalne) i brže i lakše im se prilagoñava U prodajnom asortimanu trgovačkog poduzeća prevladava tzv. kredit kod kupnje. Za konkurentsko tržište vrijedi pravilo da se najviše isplati raditi na kakvoći i vrijednosti vlastitog posla. Osnovni cilj politike prodaje je ostvarenje profitabilne prodaje nabavljenih proizvoda. školski pribor. politika rabata.

preuskog i preširokog asortimana. Dopunski asortiman može postati i faktor preživljavanja u razdobljima slabe potražnje za proizvodima iz standardnog asortimana. dopunski asortiman. ali i tržištu prodaje prateći potrebe i ukuse potrošača i njihove navike prilikom kupnje. To je znači kompromis izmeñu: . Napuštaju klasično formiranje asortimana prema trgovinskim strukama.očekivanja kupaca i njihovih interesa.proširivanje asortimana modno ili tehnički osjetljivim artiklima povećava rizik zaliha . odbacivanjem nerentabilnih artikala manje su i potrebe za obrtnim sredstvima.proširivanjem asortimana povećavaju se zalihe. a time fiksni i varijabilni troškovi (veći skladišni i prodajni prostori i veći broj zaposlenih) .preširok asortiman smanjuje koeficijent obrtaja (zbog postojanja artikala s niskim koeficijentom obrtaja) . jer npr.spremnost 183 . Za te tri grupe različita je i briga o razini zaliha. troškovima i koeficijentu obrtaja za ove artikle je stalna jer vezuju najveći dio kapaciteta i financijskih sredstava trgovačkog poduzeća. širinu i dubinu ponuñenog asortimana.zalihama.suženje i produbljivanje asortimana radi specijalizacije usporava obrtaj zaliha jer su nužne zalihe svih artikala nekog proizvoda kako bi se omogućio širi izbor i održala specijalizirana prodajna sposobnost .sužavanje asortimana i smanjenje dubine znači i smanjivanje zaliha . manji rizici i gubici . razini zaliha i obujmu prodaje. Artikle grupiraju prema ABC sustavu od najprofitabilnijih (A) do najmanje profitabilnih (C).selekcijom asortimana. prema utvrñenim potrebama ciljnog tržišta i prema troškovima prodaje tj. Trgovačka poduzeća prilagoñavajući se promjenama na tržištu nabave uvoñenjem novih proizvoda.proširivanjem asortimana postiže se ravnomjerno korištenje kapaciteta i degresija fiksnih troškova . prepoznatljivost trgovačkog poduzeća Prilagoñavanje dimenzije asortimana zahtjevima tržišta stalna je zadaća politike prodaje. To su najčešće komplementarni proizvodi koji proširuju i obogaćuju ponudu i doprinose imidžu poduzeća. Trgovačka poduzeća na malo klasificiraju svoje prodavaonice prema ponuñenom asortimanu tj. Važno je za svako trgovačko poduzeće utvrditi optimalni asortiman (po dimenziji i kvaliteti). prigodni i sezonski artikli čine tzv. s jedne strane i interesa trgovca zbog ekonomičnog poslovanja. Zbog toga veletrgovci preispituju koliko je linija proizvoda potrebno voditi i odabiru najprofitabilnije. Svi proizvodi čine jedinstvenu ponudu i utječu meñusobno na uspjeh u prodaji svakog od njih. ako poduzeće suzi asortiman odbacujući artikle s usporenim obrtajem dovodi u pitanje zadovoljenje potražnje. s druge strane . a preširokim asortimanom gubi individualnost tj. Asortiman olakšava kupovanje i povisuje vrijednost proizvoda koji su sadržani u njemu. Za razliku od standardnog asortimana svi ostali povremeni. Pri promjeni dimenzije asortimana mijenja se prihod ali i troškovi poduzeća i to ne uvijek u istom omjeru npr: . vrsta prodavaonice utječe na dimenzije.

POS blagajne) financijskim rizicima dostupnosti i pouzdanosti nabave troškovima distribucije koeficijentu obrtaja asortimanu konkurencije modi makro i mikrolokaciji objekta (skladišta. skladištu i prodaji (bolje poznavanje robe s tehnološkog i tržišnog stajališta) preuzak asortiman za kupce je nedovoljno atraktivan i vodi sniženju prodaje preuzak asortiman podložan je sezonskim oscilacijama tj. skladišni i prodajni kapaciteti. kupovina jednog povlači za sobom i kupovinu drugog i supstitutivan tj. Proširivanje asortimana proizvodima iste ili srodne skupine proizvoda obogaćuje asortiman i trgovačkom poduzeću daje nove mogućnosti. financijska sredstva. na tržištu jača konkurentsku sposobnost. očekivanjima i platežnoj sposobnosti ciljanog tržišta raspoloživom kapitalu (veličina poduzeća. prodavaonica) rasporedu i povezivanju poslovnih objekata (layout) sposobnosti i stručnosti zaposlenih metodi prodaje i metodi nadzora zaliha željenom imidžu poduzeća-prodavaonice - Politika asortimana trgovačkog poduzeća mora biti fleksibilna i prilagoñavati se sve bržim i češćim promjenama u proizvodnji i potrošnji i stalno uvoditi nove proizvode i robne linije. širi asortiman izaziva veće fiksne i varijabilne troškove) informacijskom sustavu poduzeća (npr. je li se ponuñenim asortimanom ostvaruje koeficijent obrtaja koji osigurava prihod za pokrivanje rashoda trgovine Koliko će proizvoda trgovačko poduzeće uključiti svoj asortiman ovisi o: potrebama.- uzak i dubok asortiman omogućava specijalizaciju osoblja u nabavi. jer npr. smanjena potražnja za odreñenom grupom artikala ne može se kompenzirati povećanom potražnjom na drugoj strani Optimalni asortiman neke prodavaonice takoñer je kompromis izmeñu: ponude robe po širini i dubini koju kupci očekuju naći u toj prodavaonici i za koji imaju interes i ekonomičnog poslovanja prodavaonice tj. a odnos postojećih i novih proizvoda može biti: komplementaran tj. isključuje kupovinu drugog jer zadovoljavaju istu vrstu potreba kod potrošača 184 .

9. i ograničenih mogućnosti izlaganja u trgovini s druge strane.utjecaj sezonskih oscilacija na pojedine dijelove asortimana Stalnom analizom asortimana poduzeće želi osigurati što kompletniji i atraktivniji asortiman.za artikle u maloprodaji odgovarajuću mikrolokaciju (mjesto i položaj u prodajnom prostoru i na polici prema potražnji) . .je li novo-uvedena linija proizvoda smanjuje prodaju postojećih artikala . koji idu teže.koji dijelovi asortimana formiraju glavninu zaliha (ABC metoda) . ali sa što manje rizika nekurentnih zaliha. graviranje) Pri formiranju asortimana potrebno je voditi računa i o njegovim ekološkim komponentama tj. te su prisiljena provoditi strategiju diferencijacije ponude na jedan od ovih načina: stjecanjem ekskluziviteta u prodaji odreñenih poznatih proizvoda isticanjem vlastite marke stvaranjem posebne prodajne atmosfere raznim priredbama.ponudom proizvoda prihvatljive kvalitete uz samo osnovne usluge prodaje ali tome i prilagoñene cijene Trgovačka poduzeća na malo. te prihvaćati ekološki opravdanu ambalažu i materijal za pakiranje. Politika asortimana Politikom asortimana se zbog sve šire ponude roba (na što utječu i procesi globalizacije) s jedne strane. npr.koji dijelovi asortimana idu bez smetnji. cijenama i ponuñenim uslugama. Najvažniji kriteriji za prihvat nekog 185 . Analiziranjem postojećeg asortimana treba utvrditi: .U ponudi poduzeća mogu biti i neprofitabilni proizvodi iz strategijskih razloga jer se tako drže kupci zainteresiranim za kompletni asortiman. revijama. Trgovačka poduzeća pozicioniraju se na tržištu i meñusobno razlikuju i konkuriraju upravo ponuñenom asortimanu ali i po njemu prilagoñenim uslugama. iznenañenjima izlaganjem najnovijih proizvoda promjenama u izlaganju i oglašavanju nabavom robe ili pružanjem usluga po narudžbi (šivanje. degustacijama i sl. izložena su većoj konkurenciji prodavaonica sa istim ili sličnim asortimanom. dati prednost onoj robi koja nakon uporabe neće onečišćavati okoliš ni utjecati na zdravlje ljudi.6.1. a za koje vidno opada interes .ponudom visoko kvalitetnih proizvoda uz viši nivo usluge ali i sa visokom cijenom . obavlja predizbor svega ponuñenog.kod kojih proizvoda postoji mogućnost tehničke i modne zastarjelosti .u kojoj je fazi životnog ciklusa pojedini proizvod .

186 . WC. Ako pretpostavimo da je napravio najbolji izbor robe.2. U tome mu pomaže koncepcija upravljanja robnim kategorijama ili Category management. ali mora odgovoriti i na pitanje kako robu izložiti kupcu. u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. Mjerila rasporeñivanja prostora po robnim kategorijama dovode se u svezu s mjerilima uspješnosti tj.1. 9. Naime. veličinu i potražnju odreñenog prodajnog mjesta. trgovac se pita po kojim kriterijima i kako rasporediti robu u prodajnom prostoru. Prvo pitanje vezano je na koncepciju rasporeda unutrašnjeg prostora koje se dijeli na: prodajni prostor-površina za izlaganje robe skladišni prostor-površina gdje se roba drži na zalihi. Zajednički odreñuju optimalni asortiman tj.6. a drugo na načelo prezentacije robe. izravna profitabilnost proizvoda (prehrambene prodavaonice i knjižare su tipovi prodavaonica koji najčešće koriste opisano načelo koeficijenta prometa i produktivnosti). a zasniva se na shvaćanju da su robne skupine. restoran. a troškovi oglašavanja su sve skuplji. u formiranju asortimana poslovno surañuju proizvoñač i trgovac. Kako su razna istraživanja pokazala da sve više potrošača (oko 70%) odluku o kupnji donose na prodajnim mjestima. preostaje mu da smjesti na stotine ili tisuće najrazličitijih proizvoda u prostoru koji mu stoji na raspolaganju. onaj proizvodni miks i kombinaciju marki koje su prikladne za tip.Category management Nakon što je odredio namjenu prostora kojim raspolaže. a ne artikli strateške poslovne jedinice u zadovoljavanju potreba kupaca i ostvarivanju ciljanog prometa i dobitka. trgovac na malo će početi razmišljati kako taj prodajni prostor rasporediti na pojedine artikle. razna dizala parkiralište i široke prolaze).proizvoda u asortiman prodavaonice su obrtaj na polici. kabine za probu. profitabilnost police i naravno zahtjevi potrošača. daleko od kupaca garderobu osoblja toalet prostor za kupce-salon za kupce. trgovac na malo. profitabilnosti robnih kategorija i to: promet po dužnom metru police ili četvornom metru prostora marža u odnosu na investiranje u zalihe koeficijent obrtaja broj dana držanja jednog proizvoda na polici tzv. upravljajući se prema pažljivo ispitanim i definiranim željama i potrebama kupaca. imajući na umu kupce kojima se obraća. treba osigurati da u svojoj prodavaonici ili lancu prodavaonica ima pravu robu. Dakle. Ova poslovna filozofija se nedavno pojavila.

bonus dobrodošlice . kako će biti smještene na prodajnom mjestu Lider kategorije ima o tome više podataka. Grupiranje robe koje uzima u obzir funkciju robe vidi se na primjeru prodavaonice muške odjeće koja drži odjela. Moraju voditi računa o: . trgovcu na malo bit će od koristi i sljedeće grupiranje robe: prema funkciji robe. meso. Za druge veliki prodajni lanci primjenjuju drastične zahtjeve. vratimo se promatranom odnosu trgovca i dobavljača odnosno proizvoñača. Četvrti tip grupiranja uzima u obzir posebne uvjete držanja robe. ako kapetan kategorije igra samo u svoju korist. Grupiranje pak robe prema kupčevoj motivaciji npr. Što se tiče prezentiranja robe. uvažavaju robne kuće koje u prizemlju i prvom katu smještaju proizvode koji se kupuju impulsno. cipele. cvijeće. U većini slučajeva trgovina ne želi za odreñenu grupu proizvoda raspravljati sa svojim proizvoñačima ravnopravno. kravate. a ne vodi računa o optimalnoj prodaji trgovca.rabat za akcije .za ulaz u prospekt s promocijom . No. ali i vezice i kremu za cipele. za razliku od marginalnih kategorija koje dobivaju manji prostor. Bira one koji su na prvom ili drugom mjestu u svojoj kategoriji i uzima ih za „kapetane kategorije“(ako je „Podravka“ lider u proizvodnji juha. jer npr.za regal 187 .doplate ako se na polici ne ostvari prosječni profit po četvornom metru izlaganja . Nadalje. npr: . primjerice. u kojem omjeru su optimalne za njegove prodavaonice i c. tržišnom segmentu i uvjetima držanja robe.rabat na fakturu . ispada iz igre. Sve navedeno potkrepljujemo primjerima. zna da samo četiri marke na odreñenom prostoru mogu donijeti optimalan obrtaj i profit. košulje. Kod grupiranja robe prema tržišnom segmentu različiti proizvodi koji zadovoljavaju potrebe odreñene vrste kupaca izlažu se zajedno npr. a na višim katovima izlažu proizvode koji traže razmišljanje i duži odabir. nema većih problema u reguliranju odnosa.godišnji bonus .posebno se naplaćuju čeone pozicije na policama . voće. dugmad za manžete i igle za kravate. povrće. njezin trgovački partner joj prepušta): a. motivaciji kupca.uspješnom uvoñenju novih proizvoda S dobavljačima koji automatski ulaze na prodajno mjesto kao nositelji kategorije ili imaju u njoj važnu ulogu. prodavaonica igračaka.djelotvornom korištenju prodajnih površina . proučavanje i izbor vrsta i marki tih proizvoda b.optimalnom asortimanu .Smisao ovih mjerila je u tome da visoko profitabilne robne kategorije dobiju najveći dio prostora. sportsku mušku odjeću.

njegovu percepciju o marki. Općenito.6. dobile su epitet globalne. a one koje su se uspjele standardizirati.čiji je udio u porastu globalnih marki koje su standardizirane. koji joj daju obilježja. Sada se već razvijaju i druge osobine putem marke.Trgovačke marke Marke se u početku pojavljuju zbog identifikacije roba i usluga jednog ili grupe proizvoñača. može se reći da su šanse na strani sljedećih marki: privatne marke . Nike. po svojim osobinama biti prihvaćene u cijelom svijetu. kao što je potvrda o vlastitom imageu. navike i stil života marke koje su zanimljive zbog specifičnog geografskog porijekla regionalne marke . odnosno sigurnosti u kupnji očekivane vrijednosti. Marka dobiva svoju vrijednost i u bilanci poduzeća. Tako je branding postao najdinamičnije područje suvremenog marketinga. emocionalnu vezu s potrošačem i na temelju tih osobina gradi svoju posebnost i različitost. gotovo iste svuda u svijetu ili s vrlo malim lokalnim prilagodbama internacionalne marke koje poštuju regionalne uvjete. marke se poistovjećuju s ljudskim osobinama. na strani primatelja imamo image tj. Tim se putem dolazi do optimalizacije.1. Gotovo dnevno mislimo na Cola-Colu. Vegetu. Tako nastaje i lojalnost potrošača koja se stječe oglašavanjem. ako ih se upotrebljava godinama. nude korist za potrošače.odreñene prema uskoj skupini potrošača i vrsti potreba inventivne marke s jasno definiranom različitošću koja može utjecati i na promjenu u stilu života 188 . novim svojstvima. Tako marka dobiva svoju osobnost. U suvremenom procesu. Identitet se javlja na strani stvaratelja marke. pakiranjem. izlaganjem. čiji vlasnik postaje trgovina.Kod nas se za sada primjenjuju samo neke od ovih mjera. Meñutim fenomen današnjice zove se privatna i vlastita marka. običaje. pa se sa strane proizvoñača onda dobiva i garancija za očekivanu kvalitetu ili korisnost proizvoda. pa tako. personificiraju je. zadovoljstvo markom. Pod njihovim naletom uzmiču manje marka. Pod identifikacijom se podrazumijeva brzo zapažanje i prepoznavanje. osobnost. posebnost. Sony. 9. izrazita distinkcija prema drugim markama. Marka znači daleko više nego proizvod sam po sebi. odnosno aktivnom odnosu prema stvaranju marke (branding) pojavljuje se pojam identiteta. Ona ima svoje izgrañene atribute. Na drugoj pak strani.3. Marka je postala dio naše svakidašnje kulture i kulta. kvaliteta.

znajući da im je najvažnija kvaliteta i najveća vrijednost za njihov novac. odjeću. što se traži.vezuju kupce za svoje prodavaonice Takve odluke donose trgovačka poduzeća svjesna povjerenja svojih kupaca.fizičke distribucije . Raste kvaliteta a time i povjerenje u privatne marke. a sve više i drugih proizvoda pod svojim imenom. a manje prikladan za proizvode osobne higijene i njege (jer su status i percepcija marke presudni u odabiru).smanjuju ovisnost o poznatim markama proizvoñača . jer se za ove proizvode odluka o kupnji donosi na prodajnom mjestu .gdje su veće cijene premijskih proizvodnih marki . trgovačkih lanaca do multinacionalnih trgovačkih kompanija) raste udio vlastitih marki u asortimanu trgovačkih poduzeća. začini. ulje.istraživanja i razvoja (koriste se postojeća iskustva) . kava. Sve veći upliv trgovačkih marki značajan je u područjima: . tjestenina. Proizvodnju ovih. a kupci to prihvaćaju i kao razlog nižim cijenama. Na razvijenim tržištima i do 40% ukupne prodaje pokriveno je privatnim markama koje konkuriraju niskom cijenom i to u ovim grupama proizvoda: čaj.gdje je proizvodnja jednostavnija.gdje je manja propaganda . Privatne marke kvalitetom ne zaostaju za poznatim proizvoñačkim markama čija lojalnost na tržištu opada. kućanski aparati itd. u procesu liberalizacije globalizacije trgovine. onda je ono u čemu leži uspjeh i budućnost poslovanja nova marka. Ove marke niže cijene postižu niskim troškovima kod: . a već se propagiraju i putem 189 . sirupi. Naši se proizvoñači i trgovci u izboru proizvoda koje žele plasirati obično pitaju što na tržištu ide. manje skupom ambalažom i etiketom. već potrošaču moramo dati razlog da kupi naš proizvod i našu marku. koje su i dalje sve jeftinije. dječja hrana. Privatne marke će i dalje jačati. pa se može brzo kopirati i savladati . pivo i sl. rashlañena i smrznuta gotova jela.gdje u percepciji potrošača ne postoje veće razlike u kvaliteti pojedinih marki. deterdženti. marže zbog nižih nabavnih cijena . Koncentracijom maloprodaje posljednjih 15 godina (od mnogofilijalnih poduzeća. jer ugovaraju sa proizvoñačima koji imaju višak kapaciteta i dodatnom proizvodnjom pokrivaju dio fiksnih troškova Niže cijene postižu i jeftinijom tj.Ako je cilj biti različit i time se oduprijeti privatnim markama. ali i alternativna mogućnost kupnje po nižoj cijeni naročito u vrijeme recesije. na raspolaganju su im uvijek resursi s najmanjim cijenama dobave. a u internacionalnim okvirima.nabave.ekonomske propagande.gdje nema mnogo inovacija . trgovačka poduzeća ugovaraju sa manjim proizvoñačima i na taj način donekle preuzimaju kontrolu nad asortimanom tj: . a na tržištu se ništa ne traži. te kod proizvoda kod kojih su kupci jako selektivni npr. sredstva za čišćenje.postižu veće razlike u cijeni tj. konzervirani proizvodi. sok.

drugačijeg.širenje svjetskih lanaca daje mogućnost najjačim markama da se s lokalnog prošire na globalno tržište . Opstanak je upitan onim proizvodima i markama. štede vrijeme kupcima b.proizvod će nestati s tržišta ili će . Izlaz je u traženju nečeg novog. uvažavaju načelo očuvanja zdravlja ljudi i zaštitu okoliša Determinante usluge su: .konkurencija . pa nekoliko marki kod Getroa).zadržavanje odabranih tržišnih segmenata Usluge su važan instrument necjenovne konkurencije jer pozicije stečene uslugama konkurenti teško mogu neutralizirati u kraćem vremenu. one unapreñuju prodaju tj. Uspješni trgovci u svijetu znatno su proširili razinu usluga kojima: a. K plus.ostvarivanje većeg obujma prodaje . Politika usluga u prodaji Za trgovačko poduzeće usluge su komplementarni i nerazdvojni dio ukupne ponude.klasičnih medija. Navedeno bi mogli svesti na sljedeće: . smanjuju nesigurnost kupca u odlučivanju i d. Pogledajmo Dolcelu. Croatu. jer će ih izbrisati ideje koje sa sobom nosi globalizacija.proširivanje i obogaćivanje ponude . a na tu pojavu odgovaraju i domaći lanci svojim proizvodima (npr.6.financijska sredstva 190 .vrsta robe kojom se posluje (asortiman) . U Hrvatskoj već vidimo primjere vlastitih marki koje se šire dolaskom stranih lanaca.2. sredstvo su za: . Dobra usluga u očima potrošača povećava tržišnu vrijednost i jednako kvalitetnim proizvodima stoga trgovačko poduzeće treba napraviti takav mix usluga (kvalitete) kako bi se ne samo razlikovalo od konkurencije već i te svoje otkrivene mogućnosti uspješno i trajno zadržalo.lokacija . Vegetu kao proizvoñače. ali i kao velike distributere kod kojih su angažirane vrlo aktivne osobe koji su shvatili što znači prodavati dobru marku! 9. Ne treba za to tražiti potvrde samo vani.opstati unutar lanaca kao regionalna marka ili će se . Category management i privatne marke.tip poslovanja .proizvoditi pod kapom privatne marke nekog lanca U nadolazećim vremenima ipak su najugroženiji oni prosječni.Konzumova marka. koje nemaju jasno definiranu različitost. pojednostavnjuju kupnju c.

U suvremenim uvjetima poslovanja za veletrgovačka poduzeća kao uvjet opstanka u distribucijskom kanalu uz održavanje dobavnih termina sve je važniji ukupni paket usluga koje obavljaju i na tržištu nabave i na tržištu prodaje. Kupci ne zadovoljavaju svoje potrebe samo robom nego i uslugama koje prate ili dopunjavaju kupljene predmete, stoga se i pojam maloprodajnih usluga danas znatno proširio. Sljedeće usluge uz niske troškove poslovanja smatraju se najvažnije za uspješno poslovanje:

-

izvrstan izbor kvalitetnih proizvoda i velika sigurnost da će kupac naći tražene proizvode cjenovnu skalu i modalitete plaćanja tj. prihvaćanje različitih vrsta plaćanja i povoljni uvjeti kreditiranja kupaca dovoljan broj sposobnih prodavača koji znaju pomoći kupcu pri donošenju odluke (znanje, raspoloživost, uljudnost) izvrsna lokacija prodavaonica (dostupnost, susjedstvo, parking) privlačan i pregledan način izlaganja proizvoda, dobro oblikovan prostor i postojanje ozračja poticajnog za kupnju vjerodostojnost radno vrijeme promotivno pakiranje laka zamjena ili vraćanje kupljenih proizvoda bez dodatnih objašnjenja besplatna dostava proizvoda na kućnu adresu na zahtjev kupca velika ponuda postprodajnih usluga (dostava i montaža, osiguran servis za održavanje tehničkih proizvoda, opskrba sustava dijelovima)

Informatizacijom kupoprodajnih procesa (EPOS, teleshopping i sl.) podiže se razina usluga potrošačima - više informacija, brzina odvijanja kupoprodaje tj. izvršavanje narudžbi, veće slobode izbora i sl. Širina asortimana usluga u maloprodaji ovisi o strukturi asortimana, tipu lokacije, segmentu kupaca, metodi prodaje. Porast razine usluga odražava se i na porast obujma prodaje, ali i na porast troškova te ih treba ukalkulirati u cijenu. Trgovačko poduzeće takoñer može povećati razinu usluga uz iste cijene ili sniziti cijenu, a zadržati razinu usluga. Sve je veća polarizacija suvremenih sustava prodaje vezano uz usluge: diskontne prodavaonice (samo usluge količina, pakiranja, radnog vremena) asistirana prodaja; savjetovanje, opremljenije, proširuju asortiman, nude višu razinu usluga i naravno rastu im troškovi.

Nakon odreñenog vremena dolaze u fazu zrelosti s relativno visokim cijenama, visokom razinom usluga, visokim troškovima, postaju osjetljive na nove konkurente koji ulaze na tržište s niskim cijenama, niskim uslugama i niskim troškovima. Postoji proturječnost izmeñu niske cijene, niskih troškova i visine razina usluga. Primjeri najuspješnijih lanaca prodavaonica u svijetu, koji nude visoku razinu usluga, niske cijene uz vrlo nisku bruto maržu i minimalne troškove ukupnog poslovnog procesa, 191

upućuju na to da je u uvjetima velikog tržišta i potpune provedbe tako odabrane strategije, koja se svakodnevno prilagoñava nastalim promjenama, moguće provoditi ovako kontradiktornu strategiju. Najveći trgovac na malo u svijetu Wal-Mart izrastao je u giganta provoñenjem ovakve strategije tj. usprkos izrazito niskim cijenama nudi visoku razinu usluga što uključuje i: a. smještaj prodavaonica u najužem gradskom središtu b. vrlo velik i dubok asortiman c. velik broj poznatih robnih marki d. kratko vrijeme čekanja na blagajni (standard prodavaonice je da u redu na blagajni ne smiju čekati više od tri kupca) e. ljubazno osoblje; zaposlenici polažu svojevrsnu zakletvu da će biti samo i stalno u službi i na usluzi potrošača f. dugo radno vrijeme g. bonus kartice za vjerne potrošače h. posebno kreirane potrošačke kartice za hendikepirane osobe I poznati britanski trgovački lanac „Tesco“ izgradio je svoj prepoznatljiv identitet upravo na uslugama nastojeći da kupovina u njihovim objektima postane doživljaj, a ne samo nužnost. Da bi osjetili bilo svojih kupaca u „Tesco-u“ su intervjuirali 250 tisuća potrošača koje su potom segmentirali u ciljne skupine sa jasno odreñenim željama. Cijene su postale podreñene masovnoj nabavi te su time bile i pristupačnije kupcima. I ovdje su radnici istaknuti kao izuzetno važna karika budućeg pristupa kupcima, a radna organizacija funkcionirala je pod motom da uvijek može bolje, jednostavnije i jeftinije. Kako bi se približili kupcima uz već klasične usluge organiziraju posebne programe za djecu, degustaciju novih proizvoda, svaki proizvod može se zamijeniti (npr. TV reklama prikazivala je kupca kako vraća pastrvu pod izlikom da mu izgleda mrzovoljno, na što mu prodavač ljubazno nudi u zamjenu sretnog morskog lista). Slogan „Every little helps“ kao moto novom pristupu uslugama u trgovini postao je glavni identitet ne samo te kompanije nego i ostalih koje žele opstati i prodavati. Naime trgovci više ne mogu sačuvati svoje marže: - zadržavanjem cijena jer postaju nekurentni ili - rušenjem troškova jer smanjuju usluge kupcima Dakle osnovno načelo uspješnosti ove strategije jest da se niska neto marža nadoknañuje: - velikim obujmom prodaje i - niskim troškovima poslovanja U Hrvatskoj je u 1999. godini prosječna marža u lancu robnih kuća iznosila oko 18,5% (17,6% - prehrana, 18,5%-tehnički proizvodi, 19,4% - tekstil) što je rezultat prvenstveno situacije i zadržavanja kupaca, a ne niskih troškova poslovanja. Prema istraživanju provedenom od strane tvrtke P&G u trgovačkim lancima u Hrvatskoj, Sloveniji i Mañarskoj može se zaključiti da nisu marže uzrok visokim cijenama u hrvatskim prodavaonicama, već su one upravo nasuprot, niže od ostalih zemalja. 192

Proizvod Deterdžent Pelene Kozmetika Ulošci Sredstva čišćenja Kruh, ulje, mlijeko, šećer Konzerve Ostala hrana Alkoholna pića Bezalkoholna pića Tjestenina Kava Omekšivači

HRVATSKA (%) 10 5 – 15 35 – 50 15 -30 Oko 35 15 – 30 20 – 30 Oko 25 40 - 70 15 – 25 20 – 25 20 – 35 10 – 25

SLOVENIJA(%) 10 – 15 5 – 10 30 – 40 Do 35 Oko 20 Regulira država

MAðARSKA(%) 10 – 15 10 – 15 25 – 30 Do 30 25 – 30 Oko 15 Oko 30 Oko 30 30 – 35 30 – 35 30 – 35 Oko 30 15 – 20

30 – 40 Iznad 50 20 – 30 20 – 30 15 - 20

Izvor: Istraživanje tvrtke P&G

9.6.3. Politika cijena u trgovini Sva istraživanja i marketinške odluke izražene su konačno u cijeni robe, jer ukupnost ponude u trgovini mora dati pozitivan financijski učinak, mora dovesti do profita. Temeljno je pitanje pri odreñivanju cijena što se želi postići i koji su ciljevi poduzetnika. Svaki proizvod odreñene kakvoće može se prodavati po različitim cijenama. Na novom se tržištu, pri otvaranju prodavaonice počinje s nešto nižim cijenama od konkurencije. Dobit je u toj situaciji minimalna ili je i nema ali o tome poduzetnik svjesno donosi odluku. Dobit u trgovini najjednostavnije se izražava na sljedeći način: D=PC-(NC+T)… D=dobit; PC= prodajna cijena; NC= nabavna cijena; T= troškovi poslovanja Visinu prodajnih cijena nameću tržišni uvjeti,dakle kupci i konkurencija, osim u slučaju monopolskog položaja tvrtke. Poduzetnici teško otkrivaju kako odreñuju i kako formiraju cijenu svojih proizvoda. Problem ne postoji kada je poduzetnikov proizvod jednak proizvodima konkurencije. Način odreñivanja cijena novih proizvoda je složen proces. Neki poduzetnici svoj novi proizvod naplaćuju koliko tržište može podnijeti. Jedan od načina formiranja cijena naziva se pobiranje vrhnja. (dobar primjer jesu prvi proizvoñači - trgovci videoigara ili videorekordera ili u posljednje vrijeme mobilnih stanica). Drugi način odreñivanja cijena novih proizvoda su

193

penetracijske cijene. Poduzetnik odredi nisku početnu cijenu svojih proizvoda u nastojanju da brzo pridobije kupce. S time postiže sljedeće: a. Kupci su osjetljivi na cijenu novog proizvoda, pa će niska cijene prije nego visoka u početku donijeti veće prihode. b. Niskom cijenom poduzetnik otkloni konkurenciju kao nezainteresiranu za osvajanje tržišta s tim proizvodom ali i tom cijenom. Profit se ostvaruje u slučaju visoke cijene i malog volumena prodaje, ali i u slučaju niske cijene a velikog volumena prodaje.

9.6.3.1. Odreñivanje cijena Postoje brojne definicije cijene, ali ćemo izdvojiti samo neke. Cijena je novčani izraz mjerila vrijednosti za robu ili uslugu, a formira se uzajamnim djelovanjem ponude i potražnje na nekom tržištu. Ona izražava relativnu oskudnost nekog proizvoda. U trgovini, cijena je vrijednost dodana nečem što se kupuje, prodaje ili je ponuñeno na prodaju, a izraženo je u novcu. Cijena je, ovisno o asortimanu činitelj koji utječe na izbor i kupnju robe. Cijena je višestruko važna informacija za mogućega kupca jer: sažima vrijednost svih kvalitativnih i kvantitativnih obilježja robe kupac vrednuje proizvod upravo po njegovoj tržišnoj cijeni po cijeni se slična roba usporeñuje, izjednačuje i razlikuje to je poruka koja u sebi nosi snažan psihološki naboj tj. potiče na kupnju, odbija od kupnje, provocira dvojbe i razmišljanja kupaca cijena utječe na konkurentsku poziciju trgovačkog poduzeća tj. njegov udio na tržištu, a time na ostvareni promet i dobit u borbi za potrošača cijena je jako oružje, ali se mora znalački upotrijebiti Dakle, cijena je uz asortiman najosjetljivije područje prodajne politike jer o realnosti cijena ovisi uspjeh poduzeća tj. njegov opstanak i razvitak. Godinama trgovci nisu smatrali cijenu toliko važnom, kao druge aspekte biznisa: povoljnu nabavu, dobru reklamu, kontrolu zaliha itd. Znali su da će, ako bolje od svojih konkurenata oglase neki proizvod, povećati prodaju. Meñutim, nisu bili sigurni da će povećati prodaju donoseći istu odluku kod odreñivanja cijene jer je konkurenciji bilo lako odgovoriti na promjenu cijene na način koji je često imao suprotan učinak tj. ako konkurencija odgovori na isti način tada nitko ne dobiva, a ako promjena cijene rezultira sukobom svi će imati štetu. Danas su cijene uz asortiman glavno strateško oruñe većini trgovaca stoga je donošenje i provoñenje politike cijena jedna od važnijih zadaća svakog trgovca. Politikom cijena tj. realno postavljenim cijenama osigurava se : a. stalno unapreñenje prodaje b. razvitak poduzeća c. opstanak poduzeća

194

Jednostavno je odrediti cijenu proizvodima s odgovarajućom potražnjom ali za proizvode koji se ne mogu prodavati u planiranim količinama i cijenama koje pokrivaju troškove dobit. Treba procijeniti koliko im se može sniziti cijena i kolike količine treba tada prodati za ostvarivanje rentabilnog poslovanja. Iako se trgovci u ovim proračunima služe raznim modelima i računalskim programima, politika cijena uglavnom se zasniva na intuitivnom razmišljanju uvažavajući sve čimbenike koji utječu na prodaju a pojavljuju se u različitim okolnostima na tržištu neke robe npr. potražnja, konkurencija, gospodarska politika zemlje. Cijene variraju ovisno o tome radi li se o tržištu kupca tj. je li ponuda veća od potražnje i obratno tj. kod ograničene ponude o tržištu prodavača. U prvom slučaju postižu se niže cijene i ukupno povoljniji uvjeti nabave kod dobavljača, a u drugom dobavljači odreñuju cijene i manje su spremni na razne ustupke. Za trgovačko poduzeće nije važno samo odrediti cijene i postotak marže u odnosu na troškove. Politika cijena integralni je dio cijelog procesa marketinga jer: cijena direktno i indirektno utječe i na ostale instrumente marketing mix-a: asortiman, kanale nabave, kanale prodaje, lokaciju, promociju promjene npr. u lokaciji, uslugama,promociji i ostalim instrumentima marketing mix-a utječu na cijenu sve odluke koje se donose u vezi s cijenom temelje se na odgovarajućim informacijama prikupljenim istraživanjem tržišta i obrañenim marketinškim informacijskim sustavom poduzeća Trgovačkim poduzećima cijena bi trebala biti sredstvo, a ne cilj marketinške politike jer se konkurentne tržišne cijene i u veleprodaji i u maloprodaji mogu postići instrumentima politike cijene kao što su: - diferenciranje tj. različito odreñivanje prodajnih cijena - popusti, sniženja, akcije - promocijske cijene - psihološke cijene, a i - zajedničko formiranje cijena s proizvodnim poduzećima Politika cijena mora biti dovoljno fleksibilna kako bi se mogla prilagoditi promjenjivim uvjetima konkurencije kojoj su poduzeća u sve većoj mjeri izložena ali i postići odreñeni stupanj rentabilnosti poslovanja. Važno je stalno povezivati razinu cijena s ostvarenim prometom, troškovima poslovanja i ostvarenim dobitkom. Fiksni troškovi u ukupnim troškovima trgovačkog poduzeća iznose i više od 50%, a njihovo smanjenje po jedinici proizvoda ostvarivo je jedino većim obujmom prodaje. Trgovci na malo moraju odrediti strategiju sniženja cijena jer su današnji potrošači porastom mobilnosti,informiranosti, sofisticiranosti i obrazovanja vrlo svjesni razlika u cijeni i stalno traže dobru kupnju. Cjenkanje se danas čini prihvatljivim, nestaju razlike u statusnom značenju cijene, te je cjenik već nešto zastarjelo. Godinama već, kupci bombardirani cijenom kao glavnim obilježjem prodavaonice, prvo pogledaju cijene i sve manje čekaju da njihov izabrani proizvod bude na rasprodaji. Razloge za ovo nalazimo i u sljedećem: 195

slabi lojalnost prema markama cijena više nije tako isključivi faktor image-a kvalitete raste kvaliteta i one jeftine tzv. bofl-robe jačaju jeftine privatne trgovačke marke odluke o kupnji se sve više donose na licu mjesta Meñu trgovačkim poduzećima poznati su tzv. tvrdi diskonteri, koji drže oko 1000 prodajnih jedinica (dok ih hipermarketi drže oko 300000), i koji imaju vrlo nisku prodajnu cijenu na temelju povoljnih uvjeta nabave, visokog obrtaja, niskih marži, racionalnog protoka robe do prodajnog mjesta. Ali, veliki hipermarketi namjernim snižavanjem cijena takvim artiklima na istom nivou smanjuju te razlike. Ako trgovačko poduzeće odabere strategiju niskih ili najnižih cijena, mora: uvjeriti se je li to snižavanje troškovno opravdano jer samo na taj način mogu imati stalno niže cijene od svoje konkurencije održavati barem onaj nivo usluga koji kupci očekuju (ako je moguće i viši) imati marketinški program u skladu s tim. Pravu revoluciju niskih cijena uz visok nivo usluga u maloprodaji masovno su uvele najveće svjetske trgovačke kuće Wal-Mart i Tesco poznatim sloganima: EDLP - Every day low price tj. umjesto periodičnih sniženja stalno niske cijene ELH - Every little helps tj. novim pristup uslugama Nove maloprodajne niše na svjetskom tržištu, a i kod nas, su prodavaonice bogate asortimanom jednostavnih proizvoda, svakodnevne upotrebe, koje prodaju sve proizvode na zalihi po jedinstvenoj cijeni („Sve po 8“). U prisutnoj recesiji, ne samo kod nas, malo ih je koji se mogu pohvaliti tolikom potražnjom kao taj novi segment u trgovini na malo koji se širi u obliku lanca franšiziranih proizvoda. Proizvoñači se nastoje ponudom prilagoditi novom tržištu i sve više razvijaju proizvode koji se mogu nuditi po toj cijeni, a često je slučaj da nude iste proizvode koje nude i trgovačkim lancima, samo u izmijenjenoj ambalaži i bez marke. Redovita i postojana opskrba ostvaruje se i uvozom iz Kine i drugih azijskih zemalja. Važan čimbenik za uspjeh ovih franšiznih lanaca je i suradnja s trgovinom na veliko, koja kroz svoju široku mrežu kupuje u lotovima robu od proizvoñača po što je moguće nižoj cijeni, oslanjajući se na održavanje volumena prodaje. Politikom cijene trgovačko poduzeće može odrediti jedinstvene ili promjenjive cijene tj. prilagoñava li cijene promijenjenim prodajnim okolnostima ili ne. Politika jedinstvenih cijena prevladava u praksi kod ponude serijskih i masovnih proizvoda, a promjenjive cijene primjenjuju se uglavnom za specijalne narudžbe. Politika stalno promjenjivih cijena prema uvjetima na tržištu može imati prednost samo u kratkom roku, zato većina trgovačkih poduzeća na veliko imaju listu baznih cijena za odreñeno razdoblje, a prema unaprijed odreñenim uvjetima snižavaju cijene u vidu rabata, kasa skonta i sl. Jedinstvenim cijenama postiže se i naklonost kupaca 196

Diferenciranje prema veličini narudžbi tzv. Uz to kumulativnim rabatom kupac nabavu vremenski prilagoñava potrebama. telefonske kartice Kad proizvoñači odreñuju jedinstvenu maloprodajnu cijenu za šire područje. već ističu druge necjenovne oblike konkurencije npr. vezane cijene ne odgovaraju onim poduzetnicima koji mogu nižim troškovima. Ovako odreñene. odobravajući sljedećem u kanalu odgovarajući rabat za pokriće prosječnih troškova prodaje i dobiti propisane cijene npr.000 komada nekog proizvoda. Odreñivanje cijena od strane proizvoñača češće je za proizvode s markom. a trgovcima odobravaju sniženja u vidu rabata. držeći ih tako pod kontrolom. ako u jednoj godini naruči 12. kvalitetu. kasa skonta i bonifikacija prema: veličini narudžbe vremenu isporuke udaljenosti od mjesta isporuke ali i za tzv. tekuće ili cijene konkurencije trgovačka poduzeća primjenjuju kada nisu sigurni u reakciju konkurenata jer nude gotovo homogene proizvode. usluge i sl.za konkurentske proizvode niske cijene.jer ih se sve tretira na isti način tj.000 komada svaki mjesec. a u većim količinama. Dobavljači ostvaruju uštede na troškovima (proizvodnim i marketinškim) prodavajući rjeñe. kupac može ostvariti i dodatnih 10% popusta. Referenti prodaje pregovaranjem ne gube vrijeme pogañajući se s kupcima oko cijene. 1. različitim vrstama rabata. što kupnjom odjednom ne može i smanjuje troškove i rizik većih zaliha. za isti proizvod uz iste uvjete ista cijena. a kasnije usklañivane s fazom životnog ciklusa proizvoda . a time i nižim cijenama konkurirati cijenom i kod tih artikala i tako ostvariti veći promet. Unutar kanala distribucije moguće su: dogovorne maloprodajne cijene izmeñu proizvoñača i trgovine. više od jedne cijene za istu robu. zaštitnim znakom jer se na taj način zaštićuju od nerealnih sniženja u maloprodaji kada se njihovi proizvodi koriste kao mamci-proizvodi (stvarajući uvjerenje kako se i druge marke i proizvodi nude po nižim cijenama). ali pod kumulativnim rabatom ne treba naručiti cijeli iznos odjednom nego može sukcesivno npr. te stimuliraju još veće kupovine kumulativnim ili super rabatom za ukupno kupljenu količinu u odreñenom vremenskom razdoblju.ispočetka visoke. Dok je ugovoreni iznos nabave unutar odreñenog roka. a time i dobit. količinski rabat je popust za sve kupovine iznad odreñene količine ili iznad odreñene vrijednosti. Dobavljači na ovaj način vezuju svoje 197 . Tržišne. Ako poduzeće odreñuje cijene prema potražnji koristi diferencirane cijene tj. a za nekonkurentske visoke cijene. za cigarete. kupcu na svaku nabavu važi 10% popusta. Ovisno o situaciji na tržištu trgovačko poduzeće može formirati cijene na više načina: .ispod ili iznad tržišnih cijena . franšizingu cijene koje utvrñuje lider kanala. Na primjer. puni asortiman. npr. ugovorima o ekskluzivnoj distribuciji.

kako bi se otvorio.velikih robnih kuća. Referenti nabave spremni su ponuditi kupcima s većim narudžbama: popust u postotku od bazne cijene (navedenih u listi cijena) ili odreñenu količinu ili broj komada više od naručenih. Diferencirane cijene za različite potrošače i zbog različite cjenovne elastičnosti pojedinih tržišnih segmenata tj. npr: 2 tuceta kutija pasta za zube Colgate gratis za svakih 10 kupljenih tuceta. koja je transportna klauzula ugovorena u rasponu od franko dobavljač do franko kupac. Za stalne dugogodišnje kupce daje se tzv. Oni velikim narudžbama postižu kod proizvoñača iste cijene kao i oni. za veću količinu veći popust npr: za 10 kutija 2%. Trgovci na veliko prisiljeni su davati sve veće rabate trgovcima na malo zbog sve veće konkurencije supermarketa. Vremensko diferenciranje cijena tj. Takoñer i za prihvaćanje novih proizvoda i preuzimanje rizika prodaje. grijalice-radijatori tijekom proljeća). ali i sprječavaju širenje konkurencije. Zbog istih razloga česte su i sezonske odgode plaćanja koje stimuliraju potražnju kupaca koji ne mogu plaćati do nekog momenta kasnije u sezoni. U praksi je često teško razlikovati cjenovnu od necjenovne diferenciranosti jer se često kombiniraju (mogućnost povrata robe (važno kod sezonskih i modnih artikala). unaprijedio ili sačuvao neki kanal prodaje . ako dobavljač time smanjuje skladišne troškove ili vrijeme naplate. Rijetko koje poduzeće ne pribjegava bar nekom obliku diferenciranih cijena i to iz ovih razloga: . Mogućnost brze isporuke znači i konkurentsku prednost tj. troškovi reklame. Važno je utvrditi cijene i prema stupnju rizika njihove prodaje jer npr. više cijene ako kupac inzistira na kratkom roku isporuke. a niže tamo gdje je koeficijent veći.kako bi se kupovna cijena robe uskladila s njezinom uporabnom vrejednošću .kako bi se smanjile sezonske i druge vremenske oscilacije u potražnji . mnogo filijalnih maloprodavača. Najčešće se odobrava stepenasto tj.kako bi se roba učinila dostupnom različitim kategorijama kupaca .kako bi se povećao stupanj korištenja ili oslobodili skladišni i prodajni kapaciteti itd. sezonska ponuda i modno i tehnički osjetljivi artikli mogu postati nekurentna i demodirana roba. 198 . Sve češće se služe gotovim obrascima s navedenim baznim cijenama i popustima koji mogu varirati ovisno o nabavljenim količinama. unapreñenja prodaje. a za 100 kutija 7%. itd. za 50 kutija 4%. popusti za kupnje izvan sezone (na početku ili na kraju sezone) izjednačuje sezonske oscilacije u prodaji i smanjuju zalihe trgovačkih poduzeća (npr. Diferencirane cijene postoje i za kupce koji prihvaćaju kompletiranje asortimana kod jednog dobavljača jer mu to smanjuje izbor za ostale artikle za koje se možda može kod konkurencije ostvariti povoljnija kupnja.kako bi se kompenzirali troškovi servisa ili drugih usluga . Cijene se diferenciraju i ovisno o tome tko snosi troškove fizičke distribucije tj. više cijene tamo gdje je niži koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje. Kratki rokovi isporuke mogu djelovati i na snižavanje cijena. rabat vjernosti bez obzira na količinu koju kupuju. naknada oštećene robe. Pri tome je važno da su tržišta dovoljno odvojena kako kupci kojima se odredi viša cijena ne mogu direktno ili indirektno doći do istih proizvoda s nižom cijenom.stalne kupce.

Takoñer. mogućim reakcijama potrošača na povećanje ili sniženje cijene. trgovci su svjesni i činjenica da kupcima nisu poznate cijene za većinu manje važnih artikala (npr. Popust nije namijenjen kao sredstvo za snižavanje cijena i da se na taj način utječe na potražnju. važno je razraditi kriterije po kojima se to čini. Dakle cijene mogu biti formirane i ispod svojih troškova kako bi se njima polučio prodajni efekt na tržištu (čest primjer u hipermarketima za nekoliko vrsta artikala – brašno. 49. u cilju izbacivanja manje otpornih konkurenata iz igre. niža elastičnost (osnovni prehrambeni artikli). koja u pravilu daje loše rezultate i dovodi u sumnju solidnost poslovanja poduzeća. četkica za zube) te im mogu odrediti i više cijene.Ali. tjestenina).prema cjenovnoj elastičnosti potražnje tj. se zbog neinformiranosti kupca i nepoznavanja kretanja cijena na tržištu.00 kuna ugovoren kasa skonto izrazom „2/10 neto 30“.prema troškovima držanja zaliha i prodaje . znatno niže kamatne stope od uobičajenih. kredit…) . visoka elastičnost (trajna potrošna dobra). Naime cijena djeluje kao znak kakvoće ako kupac ne može dobiti informaciju o kakvoći. Dok je za 199 . već na bržu naplatu potraživanja od kupaca. avans). a ne vodeći računa o prethodno povišenoj cijeni. nerazumno duge rokove plaćanja. porast razine usluga u prodaji uzrokuje.prema uvjetima prodaje (gotovina. asistirana i diskontna prodaja) tj.prema koeficijentu obrtaja .00 kuna ali u roku od 10 dana.prema riziku prodaje ( modna i sezonska roba). Ponekad se konkurenti nastoje izigrati davanjem posebnih popusta npr. Kupac namamljen nižim cijenama za njega važnim artiklima. Cijene se razlikuju i prema kvaliteti prodajnih usluga kako u maloprodaji tako i u trgovini na veliko (C&C). kupac može platiti 2% manji iznos tj. Ali.niža stopa marže. kompletan iznos plaća u 30 dana. Ovakva diskriminacija cijena kada se za istu količinu iste robe. rabati se opravdavaju uštedama koje se postižu u proizvodnji i distribuciji različitim ugovaranjem prodaje. jer u pravilu.prema trajnosti robe (pokvarljive ili nepokvarljive proizvode) . smanjenje cijena „ispod stola“ i sl. Kasa skonto je popust kojim se potiče promptnost plaćanja npr: plaćanje unaprijed (predujam. Ako plaćanje ne izvrši u prvih 10 dana. nestandardno priznavanje kala. viša stopa marže .000.prema potrebnim uslugama pri prodaji . opravdava i više cijene i obratno. U trgovini na malo politika cijena je vrlo fleksibilna i diferencirane cijene postižu se različitim stopama marže npr: . u ugovorenom roku ili prije.000. Česte su i diferencirane cijene za trgovačku robu iste vrste i kvalitete zbog nedovoljne konkurencije i slabe transparentnosti tržišta. Ako je za narudžbu robe u vrijednosti od 50. od danas do sutra voñena politika cijena. Ipak. no takve cijene mogu biti i dampinške tj. različitim kupcima odreñuju različite cijene je loša tj. dogaña mogućnost da kupac nabavi istovjetnu robu po višoj cijeni samo zato što je na tom mjestu dobio popust. ulje. za robu svakodnevne uporabe ograničene su mogućnosti cjenovne politike zbog informiranosti potrošača o cijenama. kupuje i ostale po višoj cijeni nego na drugim mjestima. Kupcima su usluge jednako važne kao i kakvoća ponuñene robe pa se maloprodajni objekti profiliraju upravo prema pruženim uslugama (npr.

za artikle s vlastitom markom.00 kuna mogu asocirati na nižu cijenu bližu 200. za vrhunske proizvode to je kakvoća. povećanje prodaje i ostalih artikala u ponudi e. povećanje količine prodaje (tj. U trgovini na malo poznato je formiranje cijena računajući i na psihološki efekt kod kupaca. načine propagiranja (oglašavanja. Snižavanje cijena u trgovini na malo može ponekad dovesti do kontradiktornog ponašanja kupaca tj. cjelokupna zarada može biti i niža) b. Ne samo zbog cijene. no ono što se potom dogañalo zateklo je i mene. Većina potrošača snižavanje cijena koristi za povećanu kupovinu.00 kn. izlaganja) i cijene jer se svi odriču dijela zarade tj. poznavanje prednosti i slabosti proizvoda na akciji. odreñujući točne količine. kako bi privukli potrošače i povećali prodaju ostalog dijela asortimana. meñu brojnim vrstama wc sjedala prosječne cijene 200. marže. Odgovor je bio iznad naših subjektivnih očekivanja no ipak po pravilima struke: „Vjerujte mi. nalazi se i izrazito kičasto wc sjedalo prodajne cijene 1000.viša cijena može povećati prodaju ako to kupci povezuju s kvalitetom i ekskluzivnošću izbora . svi potencijalni potrošači ne mogu se smatrati istima u njihovim reakcijama na promjene cijena. upitali smo poslovoñu da li je greškom naručio navedeni proizvod i koliko mu već dugo neprodan stoji u izlogu. Naime. Svrha akcije je: a. Prosječna prodaja iznosi 10-tak sjedala mjesečno!“ Bitno je istaknuti da se pri kalkuliranju cijene proizvoda koji ionako odstupa znatno od prosječne cijene. ali dio toga ipak povezuje s npr. U salonu sanitarije. Losse leader) npr. Česte su i akcije sniženja cijena odabranih. Akcije se planiraju za proizvode koji se mogu trošiti više i imaju veći promet npr. ne treba voditi previše računa o krajnjoj prodajnoj cijeni. pogoršanjem kvalitete robe pa smanjuje ili pak potpuno prestaje s kupovinom tih proizvoda. vrijeme. u pravilu kvalitetnih artikala. oprema prodajnih mjesta. stjecanje novih stalnih kupaca d. teška srca i na uporno inzistiranje dobavljača odlučio sam se uzeti i takvo sjedalo. stjecanje diskontnog image-a prodavaonice Za uspješnu promotivnu akciju važna je reklama. Zato je važno da su troškovi akcije minimalni.standardne proizvode cijena odlučujući čimbenik kupnje. a često i ispod nabavnih cijena (tzv. potvrda kvalitete proizvoda na akciji c. Trgovačko poduzeće planira i provodi akciju zajedno sa dobavljačem. Niže cijene mogu se odrediti i za kupnju više komada istog artikla ili za paket proizvoda koji bi u pojedinačnoj kupovini imali veću cijenu.cijene koje završavaju s neparnim brojem. 299. u takvom slučaju zaista je nepotrebno 200 . najčešće 9 npr. Tom politikom cijena postiže se ukupno veći promet i tako kompenziraju niže marže za pojedine proizvode.00 kn. Veći prodajni objekti kao supermarketi i robne kuće manjem broju artikala koji se često kupuju odreñuju promotivne cijene s malim postotkom marže. pića. već i zbog izrazito odbojna izgleda proizvoda.niska cijena može uništiti prestižan dojam koji proizvod ima kod kupca .00 kn nego 300. npr: .00 kn. detergenti.

Trgovci moraju znati i da su kupci manje osjetljivi na cijene: . koja opet ovisi o dugoročnom cilju na koji način zadovoljiti potražnju kupca. Cjenovno pozicioniranje se povezuje sa strategijom trgovačke kuće. Cijene i cjenovna politika postale su područje glavnog interesa svih trgovačkih kuća (a njih je odnosno trgovačkih lanaca bezbroj u ovom trenutku u Hrvatskoj). Kod proizvoda koji se ne kupuju svaki dan kao što je kozmetika.kada se proizvod upotrebljava zajedno s prije kupljenim proizvodom Trgovačka poduzeća na malo i veći prodajni objekti organiziraju svoj klub za potrošače i stalnim članovima izdaju kartice kojima ostvaruju kupnju uz odreñeni popust ili sudjelovanje u nagradnim igrama. Slično je i s kuponima koji se stječu učestalom kupnjom. dok su individualni zahtjevi kupaca sve istančaniji. Primjerice. odnosno rasta mjesečne i polumjesečne kupovine. postižu se osim većeg prometa i propagandni efekti. putovanja i sl. bijela tehnika. pa se tome prilagoñava nastavkom kupnje iste ili promijenjene količine. ali ne i jedini element konkurentnosti trgovačke kuće. Kod mjerenja odnosa potrošača na promjenu cijena uzima se u obzir još jedna pojava. Vrlo važna činjenica češće je opskrbljenost i širina prodajne palete nego što bi to bila cijena. a to je vrijeme same reakcije. Ovo navodi na zaključak da je cijena najvažniji. Organiziranjem nagradne igre uz veće dobitke npr. zarada 20% ili 40%. cjenovno pozicioniranje i cjenovni image. koje lokacije i sl. čest je slučaj da je zarada ostvarena na tom proizvodu skoro pa istovjetna ostatku grupe. automobil. Većinu tih nagrada poduzeće dobiva od svojih dobavljača kao kompenzaciju za ustupljeni dio prodajno aktivnog prostora. potrošač kasnije uočava promjenu cijena. Kupac želi imati osjećaj da bira. iako skuplji proizvod tek 10% ukupne prodaje u grupi navedenih proizvoda. Uz to dnevna kupovina predstavlja još uvijek značajan udio u ukupnoj vrijednosti ostvarene kupovine premda postoji trend opadanja. neka polugotova ili gotova jela. ali i osjećaj da će servis nakon kupovine proizvoda biti optimalan.kada ne mogu lako usporediti kvalitetu supstituta .kada se pretpostavlja da je proizvod bolje kvalitete. Stoga cjenovnu politiku valja pažljivo promišljati te je promatrati kroz dva.opterećivati se da li je razlika u cijeni tj.kada se manje poznaju supstituti . meñusobno povezana aspekta. reakcije na povećanje su burne. a kasnije se kupovina stabilizira na istom ili manjem nivou. U ovom trenutku prema različitim autorima postoji desetak cjenovnih strategija prisutnih u Hrvatskoj: 201 . Fokusiranje na cijenu ne može uvijek biti osnovni oslonac u planiranju proizvoda. Najnovija istraživanja ACNielsena govore da se 64% naših kupaca odlučuje na veću kupovinu prvenstveno zbog niskih cijena. kroz kakve prodajne objekte. Uslijed navedenog. ali čak 84% kupaca u dnevne kupovine odlazi u obližnju trgovinu. Masovna rješenja su danas sve rjeña. prestiža ili ekskluzivnosti . kupac će prije kupiti kuhinju u salonu koji broji 10-tak izložaka nego li u omanjem prodajnom prostoru gdje bi ista kuhinja koju je odabrao u salonu bila i po nižoj cijeni. Kod proizvoda s kojima se susreće često.

Ideja je niskim profitnim maržama omogućiti kupcu vrlo povoljnu kupovinu. U uvjetima kada cijena postaje jedan od najvažnijih elemenata konkurentnosti. Niske cijene na svim artiklima (Every day low price) -ovu strategiju uveo je Wal-Mart (američki maloprodajni lanac). Promotivne kupnje mogu biti izuzetno povoljne i u Hrvatskoj jer se postupno formira skupina kupaca tzv. teško je ostvariti veliku širinu asortimana zbog visokog pritiska na stope profita koje u tom slučaju ne omogućuju visoke investicije u obrtajna sredstva. b. Korektna cijena (Every day fair price) .ideja strategije je za korektnu cijenu omogućiti kupcu kvalitetu.izgled prodajnog objekta itd. 9.2. asortiman. što znači da je maloprodajna cijena odraz odnosa trgovca i dobavljača. Cjenovni image je općenito pokušaj trgovačke kuće da kod kupca stvori sliku ili dojam o povoljnosti kupnje. zbog nekog odreñenog razloga –cijene. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima Većina poduzetnika u trgovačkim poduzećima vjeruje kako cijene diktira tržište i da oni teško mogu kontrolirati tj. Visoka. a ne trgovca i kupca. kojom pokriva sve troškove i ostvaruje odreñenu dobit. asortimana. Strategija ne znači najnižu cijenu na svim artiklima već najnižu vrijednost košarice dobara. percepcija cijene je prvenstveno u sferi iracionalnog i povezuje se s ostalim obilježjima trgovačke kuće kao što je usluga. a pozicija efikasnog upravljanja trgovačkom kućom. d.niska cijena (High-low pricing) . c. koje se najčešće razlikuju prema kategorijama proizvoda. Korektnom cijenom se obično smatra prosječna tržišna cijena. ovom metodom lakše je nadzirati jer je vrlo praktična i jednostavna. Premda kupac ističe cijenu kao osnovni kriterij odabira. U slučaju politike niskih cijena.3. trgovačke kuće su prisiljene baviti se sve više kupcem i u tu svrhu prilagoditi cjenovnu strategiju. kako povoljniji ili nepovoljniji položaj pri ugovaranju cijene ovisi samo o odnosu ponude i potražnja u odreñenom trenutku na tržištu.a.6. Fiksna marža (Cost-plus pricing) jest konzervativna strategija prvenstveno prilagoñena dobavljaču.obilježje ove strategije je povremeno i ponekad vrlo često promotivno spuštanje cijena kako bi se privukao što veći broj kupaca u prodajni objekt. Ali o visini cijene ovisi privlačnost ponude. usluge praktičnosti. Cjenovno osjetljiva je posebno starija populacija i to ne samo umirovljenička nego i populacija 36-45 godina koja je ujedno i najveća grupa kupaca prema starosnoj strukturi. Marže. a prema tome i spremnost potencijalnog kupca da stupi u 202 . vrijednost i uslugu. Oglašavanje i promocije odnosno cjenovni image možemo smatrati presudnim jer je to način na koji će kupac percipirati cijenu odnosno cjenovnu politiku. Prodavač nastoji za odreñenu kvalitetu robe koju nudi kupcu postići najveću moguću cijenu. Cjenovnu politiku je nemoguće odvojiti od politike asortimana i pozicioniranje proizvoda. lovaca na popuste.

maržom.00 kn = nabavna cijena 60. odreñujući višu maržu za proizvode s većom potražnjom i obratno. Gornju granicu cijene odreñuje tržište (potražnja i konkurencija). Nabavna cijena robe pri tome je osnovica kojoj trgovačko poduzeće dodaje maržu kao razliku u cijeni do prodajne cijene.00 kn= nabavna cijena + 10.00 kn. već i politikom što povoljnije nabave nastojati ostvariti početnu prednost u „zidanju“ cijene.popusti . svaki član u kanalu prodaje pokušava ostvariti dobit prodajom robe po cijeni koja je nešto veća od nabavne cijene.kasa skonto = Nabavna cijena robe + Razlika u cijeni (marža/rabat-dodaje se u postotku) = Prodajna cijena robe + Porez na dodanu vrijednost (PDV) = konačna maloprodajna cijena Na jednak način i ostale članice u kanalu distribucije formiraju svoje prodajne cijene. a ne profit po jedinici proizvoda. 120. pa tako proizvod čija je cijena koštanja kod proizvoñača npr. ali donja granica cijena ponuñene robe odreñena je troškovima poslovanja poduzeća. Prodajne cijene odreñuju se kalkulacijom.To jest. Ali nabavnu cijenu ne bi trebalo uzeti kao nepromijenjenu kategoriju.00 kn= marža 50% 203 . Naime prodajne cijene prethodnog člana prodajnog kanala su nabavne cijene za sljedećeg posrednika na koje dodaje svoj iznos marže.00 kn = marža 16. U tim okvirima poduzeće prilagoñuje svoje cijene i nastoji maksimirati ukupan profit ili ukupnu razliku u cijeni. Evo kako može izgledati to „zidanje“ odnosno proračun maloprodajne cijene: Kupovna vrijednost robe prema računu dobavljača + Ovisni troškovi + troškovi prijevoza robe od dobavljača + troškovi utovara i istovara + troškovi kontrole i ispitivanja + troškovi dispozicije + troškovi osiguranja robe + naknada špediteru + carina . Cijena.poslovni odnos s ponuñačem tj. je ukupnost troškova proizvodnje i troškova prometa (posredovanja) svih članica u lancu distribucije. prodavačem.00 kn za konačnog kupca iznosi npr. 30. Na primjer: Proizvoñač trgovac na veliko trgovac na malo 50. to je postupak oblikovanja cijena jedan od najvažnijih područja politike cijena kojom se mogu prilagoditi tržišnim uvjetima. koju krajnji kupac plaća za neku robu. Kako svoje (indirektne) troškove poslovanja i dobit pokrivaju razlikom u cijeni .6% + 60.

skladištenje. nadopunjeno rezultatima kontinuiranog istraživanja i usporedbom s drugim trgovačkim poduzećima. važno je razlikovati: .planiranu.tekuće troškove poslovanja tj. do maloprodajne cijene za krajnjeg kupca. dostavu robe iz proizvodnje do distribucijskih centara trgovine na veliko otpada oko 16 % .= ---------------. početnu tj.kumulativnu maržu Za odreñivanje prve prodajne cijene. 204 . manipulaciju. sniženja. a istraživanja su pokazala kako: . tj.=---------------.00 kn itd. kvar i lom. troškovi promocije) b. Većinu podataka za pouzdane procjene ovih elemenata trgovačko poduzeće ima u svojim poslovnim evidencijama za prošlo razdoblje.na posljednju fazu tj. Sve značajnija stavka u strukturi troškova trgovine uopće.na prvu fazu. pokriti svoje operativne .na dostavu robe do maloprodajnih objekata oko 13%. Iznos dodan trošku proizvodnje 20. ostvariti željene ciljeve (izjednačiti promet ili ga poboljšati u odnosu na prošlogodišnji. U planiranju i analiziranju cijena za odreñenu robnu grupu.na prijem.6 % Prodajna cijena 60. rasip. komisijski pregled i ostale poslove u vezi sa spremanjem proizvoda u trgovini na veliko otpada oko 20% .= 16. tj. troškove prodaje robe (fiksni troškovi skladišta i prodajnih objekata trošak zaposlenih. krañe) c. inicijalnu maržu i . a za trgovinu na veliko Iznos dodan nabavnoj cijeni 10. manipulaciju i sreñivanje robe u samim prodajnim prostorima otpada čak 51% Postotak marže može se dobiti stavljanjem iznosa potrebnog za pokriće troškova prodaje i ostvarenja dobiti u odnos s prodajnom ili s nabavnom cijenom robe. trgovačka poduzeća primjenjuju planiranu maržu kojom trebaju: a.00 kn= prodajna cijena Postotak marže u trgovini na veliko u pravilu je niži od postotka marže u trgovini na malo. a . pokriti planirane redukcije u vidu popusta.00 kn Marže za prodajnu cijenu=-----------------------------------------. su troškovi fizičke distribucije.00 kn Marže na prodajnu cijenu = ------------------------------------. gubitaka i manjkova (kalo.00 kn = prodajna cijena 120.00 kn Za proizvoñača.60.= 40 % Prodajna cijena 50. ostvariti odreñenu dobit ali i d. pokušati ostvariti povrat uloženih sredstava ili izjednačiti se sa konkurencijom).

Prodaja + redukcije Kako bruto marža pokriva troškove i dobit. poznati u postotcima. Stoga trgovci izračunavaju tzv.x 100 Prodaja + redukcije 30.00 kn 20.000 + 10.Na primjer ako je: Planirana prodaja (promet) Planirani troškovi Planirana dobit Planirane redukcije Bruto marža + redukcije Planirana marža= -----------------------------------. to je Troškovi poslovanja + dobit + redukcije Planirana marža % = -----------------------------------------------.00 kn Ako su nam potrebni iznosi za odreñeno razdoblje tj.00 kn 10. kumulativnu maržu kao razliku izmeñu ukupne vrijednosti nabavljene robe (po nabavnim cijenama) i njihove ukupne vrijednosti po prodajnim cijenama.36 % 100. Ono što je najvažnije jest ukupno nabavljenom robom ostvariti ukupno planiranu maržu.000.= 36.000 + 10.000. za svaku robu ostvarene marže su marže prilagoñene tržištu i mogu biti i više i niže od planiranih. Naime.00 kn 10. ne treba očekivati da će svakoj robi odgovarati postotak planirane marže. maržu dobivamo sljedećim izrazom: Bruto marža % + redukcije % % marže = ---------------------------------------------100 % + redukcije % Ovako izračunata početna marža je orijentir za trgovce i ne mora biti uračunata u cijenu svakog artikla tj.000 = -----------------------.000. Kumulativna marža je vrsta prosječne marže za svu robu na zalihama i izražena u postotku pomoću izraza: Marža u ukupnoj robi Kumulativna marža%=---------------------------------------------Ukupne zalihe po prodajnim cijenama 205 . troškovi u odnosu na planirani promet kao i iznos neto dobiti koju želi ostvariti nabavljenom robom..000 100 000. individualne tj.

a ne robe u centar pažnje potrošača U procesu voñenja politike cijena postoji mnoštvo različitih čimbenika koje je potrebno proučiti i uvažiti. kao što su: kupovna moć kupaca. financijska služba utvrñuje svoja potraživanja itd.u koje robe i u koje količine ulagati tj. Trgovcima ne bi najvažnije pitanje trebalo biti kolika treba biti cijena. Zbog toga pojedina poduzeća formiraju cijene za odreñene grupe ili linije proizvoda tj. ili je prilagoditi mogućim prodajnim cijenama. Ako je planirana marža 40%. dobila bi širok raspon cijena. a ovako izračunata kumulativna marža 30%.teže je reagirati na promjene cijene konkurenata . evidenciju. Na taj način pojednostavnjuju poslovanje tj. nabava optimalnu količinu zaliha. Trgovci su u neposrednom kontaktu s potrošačima. pa su i napori u pronalaženju odgovarajućeg asortimana veći . proširivanje asortimana. jer raspon cijena ukazuje na raspon u kvaliteti. nastat će teškoće pri odreñivanju politike cijena. potražnju i konkurenciju. prodaja ocjenjuje zahtjeve kupaca.sužavanje broja alternativa u nabavi robe. uključiti u asortiman trgovačkog poduzeća.mogućnost stavljanja cijene. . Posebnu pozornost treba obratiti strategiji marketinga i koordinaciji svih poslovanja: računovodstvo daje procjenu troškova. mogu tražiti sredinu. . kontrolu. promociju i odluke kupaca. Nedostaci linije cijena jesu: . snaga konkurencije utvrñivanje reakcije konkurencije na promjenu cijena 206 . Ako meñu navedenim čimbenicima ne postoji čvrsta veza i koordinacija. Pažljivo ispitivanje tržišta važno je zbog: prilagodbe cijena različitim tržišnim segmentima jer se tako odreñenim cijenama postiže veći dobitak nego što bi jedinstvenom politikom cijena utvrñivanje čimbenika koji utječu na elastičnost cijena. prodaju. marketing upućuje na strategiju odreñivanja cijena. a ako je raspon velik s obzirom na kvalitetu robe i kupovnu snagu.Ona ukazuje trgovcu može li se zalihama ostvariti planirana marža. izradu kalkulacija. već jesmo li razmotrili sve čimbenike koji nam mogu pomoći da donesemo pravilnu odluku o cijeni. trgovac treba ili nabavljati robu koju može prodati po cijenama koje su u skladu s planiranom bruto maržom. te mogu raspolagati informacijama s tržišta u voñenju fleksibilne politike cijena. jer svako odstupanje trgovac mora uzeti u obzir. Na ovaj način izračunava se i rentabilnost pojedinih artikala i donosi odluka: . svi proizvodi odreñene grupe ili linije imaju istu cijenu. izlaganja Ako bi trgovačka poduzeća sa širokim asortimanom formirala cijenu svakog pojedinog artikla uvažavajući njegove troškove. Raspon cijena ne bi smio biti premalen jer kupci ne vjeruju kako malu razliku prati veća razlika u kvaliteti i kupuju po nižoj cijeni.o mjestu i načinu ponude.o izboru dobavljača. Redovite informacije o kumulativnoj marži moguće su pomoću kompjutora ili PC blagajne u prodajnom prostoru.

Poduzeće odreñuje svoju cjelokupnu politiku naplate kombinacijom postupaka naplaćivanja koje primjenjuje. odnosno nepotrebno odložiti isporuku potencijalnom kupcu. dok naša konkurencija prodaje isti proizvod za 20.3. Ali. ali i gubitke od nenaplativosti potraživanja. poslova kontroliranja dodatnih računa. Npr. poduzeće treba ocijeniti pojedinačne narudžbe kupaca i razmotriti mogućnost nenaplaćivanja ili usporene naplate.9.gubitke zbog nenaplativosti potraživanja jer omogućuju prodaju i onim kupcima koji svoje obveze neće platiti u roku. analiziranje informacija o njegovoj kreditnoj sposobnosti c.zalihe tj. dobivanje informacije o potencijalnom kupcu. Postupci ocjenjivanja narudžbi kupaca sadrže tri koraka: a. ali za neka potraživanja.00 kn. izvršavanja dodatnog volumena potraživanja i sl.oštri kreditni standardi smanjuju prodaju i prosječno vrijeme naplate potraživanja. odlučivanje o kreditiranju Informacije u svezi s kreditiranjem mogu se dobiti iz brojnih izvora. Nakon što se definiraju uvjeti prodaje koji se nude. troškovi prikupljanja tih informacija kao i za to potrebno vrijeme mogu umanjiti potencijalnu profitabilnost potraživanja. pod utjecajem su onoga što primjenjuju druga poduzeća.6. U obratnom slučaju bit ćemo zatrpani narudžbama. Prema teoriji poduzeće treba ublažiti svoje kreditne standarde tj. Kreditna politika može imati signifikantni utjecaj na prodaju. sposobnost pravovremenog podmirivanja faktura 207 . troškovi proširivanja kreditnog odjela. ukoliko mi tražimo 20. ali i zbog povećane vjerojatnosti gubitaka zbog nenaplativosti potraživanja. jer eliminiraju one kupce kod kojih je rizik naplate potraživanja velik. poduzeće treba voditi optimalnu politiku kreditnih standarda jer: . skladišne i druge troškove .3. Kreditna politika i politika naplate Kreditna politika i politika naplate su u meñuovisnom odnosu s odreñivanjem cijena proizvoda i usluga i moraju se promatrati kao sastavni dio konkurentske utakmice. Ti postupci obuhvaćaju dopise.. analitičar prodaje može koristiti jedan ili više od sljedećih izvora informacija za kreditno provjeravanje: . Kreditne politike i politike naplate nisu neovisne od onih koje primjenjuju druga poduzeća tj. liberalnije postaviti kreditne granice sve dok generirana profitabilnost prodaje nadmašuje dodatne troškove potraživanja npr.blagi kreditni standardi povećavaju prodaju i prosječno vrijeme naplate potraživanja ali i . njegovu likvidnost. osobito mala. Ovisno o tome.financijska izvješća kupca tj. osobne kontakte i poduzimanje pravnih radnji. Zbog toga obujam informacija koje će se prikupiti treba odrediti ovisno od potrebnog vremena i troškova. b. telefonske pozive.00 kn za naš proizvod za plaćanje u roku od 15 dana od isporuke. ali uz rok plaćanja od 60 dana imat ćemo problema oko prodaje. ili ih nikad neće platiti .

- - - kreditna rangiranja tj. prodajom ograničene količine i vrijednosti robe koja se može obnoviti tek kad se plati prethodno prodana roba . poduzeća žele uspostaviti takve postupke koji ne traže procjenjivanje opravdanosti odobravanja kredita svaki put kad se pojavi narudžba istog kupca.4. ček. mora riješiti narudžbu.odabirom oblika i instrumenata osiguranja naplate potraživanja (jamstva banke.ugovaranjem i naplatom zateznih kamata Ukoliko su višestruke prodaje vjerojatne. Kreditni menadžer. 9. Politika izbora oblika i metoda prodaje U trgovačkim poduzećima izbor oblika i metoda prodaje znači utvrditi oblike i aktivnosti prodaje koje je potrebno poduzeti kako bi se: 208 . Osiguranje naplate potraživanja od kupca treba provoditi po načelu: „veći rizik naplate-jači instrumenti osiguranja plaćanja“. Ustanovljavanje kreditne linije ubrzava postupke isporučivanja robe. kreditne ocjene koje prave specijalizirane organizacije za davanje poslovnih informacija za potrebe svojih pretplatnika rangiranjem velikog broja poduzeća u granicama od visoka do ograničena bankarsko provjeravanje o prosječnom stanju novca. akreditiv). proučavanje pravovremenosti proteklih plaćanja On-line način rada uvodi odreñene programske provjere kredita. ali ne u roku i uz dodatne troškove (premija osiguranja) .prodajom robe čije plaćanje u roku jamči neka treća osoba . da li je kreditni limit prekoračen ili je kupac u zakašnjenju s plaćanjem više od 60 dana.prodajom robe na ograničen kredit. tj. ovisno o primljenim informacijama. Kad se narudžba unese u obradu kompjutor signalizira da li postoji kredit. Jedan od načina ubrzavanja postupka je utvrñivanje kreditne linije za odreñenog kupca. maksimum odobrenog kredita. dobavljačima s kojima kupci posluju npr. Kreditna linija je gornja granica iznosa kojeg poduzeće dozvoljava da mu se u bilo koje vrijeme duguje.6. kreditnim aranžmanima i drugim financijskim informacijama o kupcu trgovačke (gospodarske) komore pružaju usluge ocjene i davanja informacija o bonitetu raznih poduzeća provjera boniteta razmjenom informacija s drugim poduzećima tj. mjenica s avalom. Potrebno je samo utvrditi je li se zbog narudžbe prekoračuje iznos odobrene kreditne linije za odreñenog kupca. iznos kreditnih linija vlastito iskustvo poduzeća tj. čime se analizira rizik naplate. Rizik naplate potraživanja može se smanjiti: . treba imati na umu da je najpovoljniji oblik plaćanja za prodavatelja istodobno najnepovoljniji za kupca . da li su plaćanja promptna ili spora.osiguranjem naplate potraživanja kod osiguravajućeg društva.

Čimbenici o kojima ovisi izbor oblika i načina prodaje su: . odreñeni asortiman ponudio kupcu na mjesto.vrsta robe. Odluke o lokaciji važno je povezati s ciljem ekspanzije i osiguranja tržišnog položaja.običaji na pojedinim tržištima . izbor oblika poslovne jedinice aktualan je prilikom osnivanja novog poduzeća. Za oblikovanje maloprodajnih objekata bitni su metoda 209 . točno i kvalitetnije od ostalih. Odreñivanje načina prodaje i izbora lokacije polazi i od logističkih zahtjeva npr. važnija je dostupnost.a.način nastupa konkurencije . licenciju . osiguralo izvršenje plana prodaje uz najniže troškove prodaje Pri tome je važno odabrati: . maloprodaja ili obje) . širina asortimana . Kupci sve više koriste teleshopping. a time i navedeni čimbenici te je potrebno analizirati postojeće oblike. Npr. elektronskom poštom. koncentracijom u maloprodaji (mnogo filijalni sustavi.ureñenje prodajnih objekata .raspored skladišta i prodavaonica . U trgovini na malo treba prije svega odrediti lokaciju prodajne površine. Teorijski izvori za uobličavanje lokacije trgovinske mreže čine suvremene znanstvene discipline. virtualna.ekskluzivna prava prodaje. internet tj.visina prodajnih troškova .vrstu trgovine prema namjeni i obujmu prodaje (veleprodaja. franšizu. jer u današnjim uvjetima konkurencije nije dovoljno samo izvršiti narudžbu odnosno prodaju krajnjem kupcu nego to treba napraviti na vrijeme. u vrijeme i na način koji on očekuje b. a dostava je na kućnu adresu.vrijednost proizvoda po jedinici mjere i količina koju kupac obično odjednom naručuje odnosno kupuje Uvjeti na tržištu se stalno mijenjaju.broj i tipologiju prodavaonica .broj.moguća udruživanja i kooperaciju u prodaji . dobrovoljni lanci) postižu se povoljniji uvjeti u nabavi. Važno je odrediti gravitacijsko područje trgovačkog poduzeća. uvjete i metode prodaje s obzirom na njihovu prikladnost. potpuno. komercijalni urbanizam i geografija marketinga. zahtjevima kupaca i u odnosu na njihovu efikasnost u prodaji i profitu prodavača. Razvojem informatičke tehnologije relativizira se značenje lokacije tj. koncentracija i struktura kupaca . ali i u razvojnoj politici postojećeg. a u trgovini na veliko lokaciju prodajnog skladišta i poslovnog centra za kontaktiranje i ugovaranje. Granice gravitacijskog područja trgovine na veliko su granice gravitacijskog područja maloprodajnih poduzeća s kojima posluju. naručuju telefonski. Lokacija trgovine može biti i elektronska tj. putem telefaksa.metode prodaje Način i kvaliteta izvoñenja prodajnih procesa bitna je za postizanje konkurentske prednosti.

istovremeno promovira i prodaje Oblici osobne prodaje su: .prodaja na priredbama u kući (prezentacija) . posrednici tj. knjige) .obilaženje poslovnih partnera: veletrgovačkih tvrtki od strane prodajnog osoblja proizvoñačkih poduzeća maloprodajnih radnji od strane trgovačkih putnika proizvoñačkih i veletrgovačkih poduzeća . velikim potrošačima.neposredni kontakt prodavača i kupca . krajnjim potrošačima) Razlikujemo više oblika. sljedećem posredniku. konvencionalni.što se prodaje (tj.ambulantna prodaja (putujuća trgovina) .4.prodavač izravno utječe na prodaju tj. veletrgovci i trgovci na malo.6. To su: Osobna prodaja Koriste je proizvoñači. metoda i načina prodavanja.klasična maloprodaja (prodavač je posrednik izmeñu kupca i robe – pult) . način izlaganja) . ureñenje izloga.1. Ovisno o tome: .prodaje (klasične i suvremene tj. karakteristike proizvoda: nestandardizirani. trgovački poduzetnici) . npr. uz prodaju nudi i usluge. samoposluživanje i samoizbor) i marketinški instrumenti. Metode prodaje Metoda prodaje je način izvršavanja veleprodajnih ili maloprodajnih radnji primjenom različitih tehnika rada i količine usluga koje se kupcu pružaju. Karakteristike osobne prodaje su: .tko prodaje (vlastita prodajna služba-sila. visoke jedinične cijene) .kome i koliko (prerañivačima. agenti. Uspješna prodaja ovisi o prilagoñavanju načina prodaje prodavača načinu kupnje kupca. 9. voluminozni.prodaja od vrata do vrata (npr.sajamska prodaja kao veleprodaja na temelju uzoraka i kao maloprodaja izložene robe aukcijska prodaja (javno nadmetanje) 210 . uvjetovani uslugama.misijska prodaja (koristi se u poslovima s novim partnerima.

multimedijska tehnologija otvara nove mogućnosti prodaje . kupci se bolje upoznaju sa ponudom i traženi proizvod mogu odmah naručiti .veleprodaji sa stalnim partnerima.on – line prodavaonice – pretraživanje ogromnog inventara računalom g. veća produktivnost rada. šalju se pisma.uvoñenjem samoposluživanja kao metode prodaje ostvaruje se. sajamske i osobne prodaje . zbog racionalnijeg korištenja prostora i manjeg broja zaposlenih. izabranu robu kupac sam nosi do blagajne . Prodaja putem pošte . supermarket. Prodaja putem televizije .u trgovini na veliko u obliku „cash and carry“skladišta . kvartalni.s besplatnim telefonskim brojem za narudžbe c. video trake. diskete s priloženom narudžbom e. hipermarket.danas je biti „on line „ sudbonosno pitanje velikih trgovačkih firmi .nudi se sve širi asortiman individualne. Kataloška prodaja . Prodaja putem oglasa – medija .sajmovi uzoraka.prodaja robe i usluga na Internetu. Elektroničko trgovanje . WEB trgovina. ulaganja u imovinu i robu h. prostora. internet kao marketinški alat ( kreirati sustave za prodaju robe preko mreže) . benzinske crpke.u maloprodajnim trgovinama konvencionalne robe.dostavljaju se potencijalnim kupcima s priloženom narudžbom.stara metoda prodaje standardiziranih proizvoda široke potrošnje .reklamna pošta (mailing). sezonski) d. prospekti. proizvodne i investicijske potrošnje te razne usluge f. propagandni materijal. vremensko izdavanje kataloga uvjetovano je vrstom roba (godišnji. Samoposluživanje kao oblik prodaje .elektronički proces prodaje omogućuje trenutni dijalog poduzeća sa okolinom. Samoizbor 211 .Prodaja na bazi uzoraka Ovo je kombinirana metoda koja ujedinjuje metode korespodentne. uzorak se može i neposredno slati kupcima i tako povećati prodaju na šira tržišta isporučena roba mora u potpunosti odgovarati uzorku a. superet. Prodaja putem telefona . a u maloprodaji za prodaju standardiziranih proizvoda kućanstvima b. letci.trgovačka poduzeća i robne kuće šire tržište bez otvaranja novih prodavaonica .

ustupanje sredstava na korištenje primatelju leasing-a. evidentira kao prodaju na kredit. lizing (engl. Osnovna podjela poslova leasing-a je na: . održavanja i krañe - Posebni oblici prodaje Posebni oblici prodaje javljaju se kao oblici prodaje kod kojih je osnovno obilježje a ujedno i najkarakterističnije obilježje isplativost za prodavatelja. 2. a obračun.prodajni oblik u kojem kupac bez pomoći prodavatelja vrši izbor izložene robe. Prodaja pomoću automata . 4. Razlikujemo više vrsta leasing-a.=franchising) konsignacijska prodaja komisiona prodaja b) prodaju proizvoda koja je uvjetovana kupovinom drugih proizvoda-vezana trgovina Leasing je atipičan posao prodaje u kojem davatelj leasing-a daje ugovaratelju leasing-a mogućnost otkupa proizvoda plaćanjem zakupnine u mjesečnim obrocima.= leasing) renting franšizing (engl. Potpisivanjem ugovora o kreditu za kupnju nekog proizvoda.financijski . 5. Napomena: kupac proizvoda na leasing može isti i neotkupiti ili otkazati ugovor o leasing-u.nedostaci: troškovi popunjavanja. plaćanje i pakiranje uz pomoć prodavatelja i. Kod leasing-a prodavatelj proizvoda na leasing je vlasnik proizvoda sve dok kupac putem plaćanja zakupnine ne otplati i zadnju ratu (leasing obrok) s čime postaje vlasnik proizvoda.na prometnim lokacijama .prednosti: neograničeno radno vrijeme. Leasing pojednostavljeno predstavlja dugoročan ugovor o zakupu. 3. prodaja bez prodavača . Zbog toga često trgovci koriste financijski leasing kao sredstvo osiguranja naplate svojih potraživanja.poslovni (operativni leasing) U ekonomskom smislu financijski leasing izjednačen je s kupoprodajom i sukladno tome davatelj leasinga. a primatelj kao kupnju. Financijski leasing razlikuje se od prodaje na kredit. 212 . Posebne oblike dijelimo u dvije skupine: a) prodaja proizvoda za novac 1. kupac postaje vlasnikom kupljenog proizvoda odmah kod isporuke dobra (ako se drukčije ne ugovori).

Ugovorom o poslovnom leasing-u ne prenose se rizici i koristi u svezi s vlasništvom na primatelja najma. U najam se daju potrošačka dobra (automobil. Postoje različite kategorije franchising-a koje pokrivaju sve nivoe poslovanja od proizvoñača do potrošača. primatelj prima upute za rad-nastup na tržištu.proizvoñača i veletrgovca .maloprodavača i maloprodavača Davatelj franšize. nego ih zadržava najmodavac. Najmodavac ostaje pravni i ekonomski vlasnik predmeta najma. poznati proizvoñač ili trgovac proizvoda i usluga prodaje primatelju franšize isključivo pravo poslovanja u skladu s marketinškom odlukom koja se sprovodi u njegovoj tvrtki. Franchising (franšiza) je poslovna suradnja primatelja i davatelja franšize.proizvoñača i maloprodavača . McDonald gdje je sve odreñeno od strane davatelja franšize. npr. To znači da davatelj franšize ugovorom primatelju franšize omogućuje korištenje imena. marke i oglašavanja. Osim što se leasing koristi kod kupnje osobnih i teretnih vozila koristi se i za kupnju računala pa čak i zgrada a povoljan je jer se i u nedostatku sredstava poduzetnik ipak može odlučiti za kupnju i investiciju. čamci). trgovčevog žiga i poslovnih i tehničkih znanja 213 . Dvije su osnovne vrste franchisinga.ugovor o poslovnoj suradnji. upute o načinu poslovanja i izvoñenje poslovnih procesa.Poslovni/operativni leasing ne razlikuje se od „klasičnog“ najma. Razvoj i širenja djelatnosti kompanije uz relativno mala ulaganja Prodaja proizvoda i usliga pod jedinstvenim uvjetima i kontrola nastupa na tržištu Izbjegavanje poreznih i drugih mjera Mogućnost povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj marketinga zbog ušteda na ulaganju u prodajnu mrežu Motivi primatelja franchising-a: Primatelj frahchising-a samostalno je poduzeće čija su investicijska sredstva i mogućnosti ulaganja u razvoj i marketing vrlo ograničena. Predmet ugovora je ekskluzivno pravo prodaje proizvoda ili usluga na odreñenom teritoriju. . Renting ili iznajmljivanje sličan je prethodnom obliku ali je kraći rok najma. budući da poslove promocije i oglašavanja organizira davatelj smanjenje poslovnih rizika kroz korištenje prednosti poznate marke. Tako postoji izmeñu: .franchising proizvoda i usluga . Prednosti za primatelja su: smanjenje rizika osnivanja i poslovanja nastup na tržištu s manjim rizikom koji proizlazi iz iskustva davatelja franchising-a smanjenje troškova poslovanja.

uslugu ili način poslovanja. Konsignacijska prodaja je prodaja strane robe pohranjene kod domaćeg zastupnika strane tvrtke radi prodaje na domaćem tržištu. udio u profitu. hoteli. trgovine hranom za životinje i sl. Posrednik funkcionira izmeñu stranog dobavljača i kupca na domaćem tržištu. a ponekad i uobičajena naknada za licencu. Zastupnik (konsignator) dobiva za svoje poslovanje proviziju i naknadu te pokriće troškova prodaje.300 franšiznih prodavaonica koje su u prodaji ostvarile 338 milijardi$. god. Primjerice.5% zakupnine na vrijednost franšizne opreme. Naknada davatelju franšize može se sastojati od sljedećih elemenata: inicijalna pristojba. Komisionu prodaju mogli bismo svrstati pod oblik vezane trgovine. Radi se o ugovoru o 214 . postotak od ukupne prodaje. Franšizne organizacije obično se oslanjaju na neki izuzetan proizvod. Proizvodi na konsignacijskom skladištu su u vlasništvu stranog dobavljača do trenutka prodaje na domaćem tržištu. Komisiona prodaja uvjetovana je situacijom kada je ponuda nekih proizvoda veća od potražnje. McDonalds zaračunava franšiznu inicijalnu pristojbu u iznosu od 150. Tada se i veleprodaja i maloprodaja odlučuju u svojim prodajnim prostorima izlagati proizvode ukoliko njihovi dobavljači pristanu na komisionu prodaju. a odnos s kupcem na domaćem tržištu formira prema uputstvu i dozvolama stranog dobavljača.000 $ i dobiva 3% od prometa kao i 8. bilo približno 488. Formalno pravno gledajući konsignacijska prodaja temelji se na ugovoru preko posrednika. Komisionar je pak u obvezi svakih 15 dana javljati stanje prodanih proizvoda te uplaćivati sredstva dobavljaču za prodanu robu. veletrgovac ili uslužna organizacija) i korisnika franšize (samostalni poslovni svijet koji kupuje pravo vlasništva i poslovanja s jednom ili više jedinica u franšiznom sustavu). proviziju komisionaru. Kompanija takoñer zahtjeva da njegovi novi korisnici franšize tri sedmice pohañaju „Hamburger University“ da bi naučili voditi poslovanje. Sljedeći oblik prodaje nailazi na sve veću primjenu u domaćem robnom prometu. Dobavljač komitent odreñuje uvjete prodaje i cijenu koja se uvećava za maržu tj. Konačno. Istraživanja su pokazala da franšizni posao karakterizira velik postotak uspjeha. Davatelji franšize rijetko zaračunavaju naknadu za konzalting upravljanja jer korisnik franšize obično dobiva tu uslugu kao dio ukupnog paketa. izdvajamo još jedan poseban oblik trgovanja preuzet iz europske trgovačke prakse. trgovci nekretninama. kojoj je cilj potaknuti prodaju i trgovinu uopće meñu zemljama i gospodarstvenicima (vanjskotrgovinski poslovi). Korisnici franšize moraju pristati i na odreñene postupke u nabavi sirovina te pripremanju i prodaji odreñenog proizvoda. Koliko je ova metoda prodaje raširena najbolje govore podaci da je u svijetu u 1980. naknada za najamni zakup opreme i inventara koje isporučuju davatelj franšize. poreza na promet i ostalih troškova poslovanja. Nabavna cijena uvećana za iznos carine. patent ili dobar glas koji je razvio odreñeni davatelj franšize. ili pak na trgovačko ime. Najčešći primjeri franchising odnosa su fast food restorani.optimalna organizacija posla Franšizna organizacija je ugovorna asocijacija izmeñu davatelja franšize (proizvoñač.

215 .djelovanjem ekonomske propagande Dakle. slobodne ponude koje kao prva informacija preciziraju samo neke elemente kupoprodajnog ugovora ostavljajući široko polje za pregovore.osobe na osnovi posebnog ovlaštenja npr.osoblje trgovačkog predstavništva . uvjeravanjem kupaca ponaosob. Za veće poslove nije na odmet izraditi marketing program. a primatelj ih prihvati u cjelosti i u roku do kojeg ponuda važi. čak i sitnijih propusta ne bismo izgubili zainteresiranog kupca. izdvajanjem ponude. Najvažnije je njeno svakodnevno vlastito ponašanje prema kupcima. brzinom. Obavještavanje javnosti. većim zanimanjem za želje kupaca. poduzeće koje prodaje robu otvara svoje pregovore svojom ponudom. sajmovi) .prodajno osoblje sjedišta trgovačkog poduzeća . Kako je ponuda konkretna osnova za kupoprodajni ugovor i obvezuje onoga koji je upućuje. Ako ponuda za budući kupoprodajni ugovor sadrži sve bitne sastojke ugovora.7. boljim savjetovanjem. Osnovni cilj voñenja trgovačkih pregovora je sklapanje kupoprodajnog ugovora tj. Zbog toga se koriste i neobvezne.usmenim pogañanjem i pregovaranjem prisutnih zainteresiranih stranaka na zajedničkom sastanku.izlaganjem robe (izložbe.isključivoj distribuciji u kojoj su sudionici proizvoñač i trgovac na veliko i trgovac na malo kao distributer za odreñeno područje. jer promet se povećava samo: bržim odazivanjem. oglašavanje i politika prodaje predstavljaju tvrtku samo djelomično. ali obvezuje poduzeće bez obzira na formu i oblik. akviziteri . za prodaju manjih količina ili kod prodaje standardne robe koja se prodaje na osnovi opće poznatih uvjeta putem posrednika npr. 9. Roba se nudi kupcima: pismenom ponudom prodajne službe (poslovnim komunikacijama) ponudom osoblja prodaje: . da li je pismena ili usmena. dodatnom prodajom. tj. komisionara u granicama ovlaštenja Sama ponuda ne mora biti poziv na pregovore. uglavnom za poslove veće vrijednosti meñu odsutnim strankama putem poslovne komunikacije (sa stalnim partnerima i telefonski). otkrivanje potrebe za nadomjestkom. usaglašavanje o svim elementima ugovora i to: . individualizacijom. kupoprodajni ugovor je sklopljen. kako nam ništa ne bi promaklo i kako zbog nekih.trgovački putnici u okviru svoga djelokruga rada i . Postupak prodavanja Nakon istraživanja tržišta važno je kvalitetno predstaviti vlastito poduzeće i ono što nudimo. treba biti dobro proučena i jasno sastavljena.

već i na kvalitetu. Rezultat akcije može donijeti različite rezultate.pokriva široko područje tj. Ponuda je u pravilu u formi u kojoj je i upit. akcije nuñenja tj. Bolja ponuda kupcu od dotadašnje ne mora značiti i početak suradnje jer je i kupac opterećen nizom subjektivnih okolnosti koje zahtijevaju dodatni napor u pridobivanju istog. Ovakvom akcijom se može prikupiti i do 25% narudžbi. Potencijalnim kupcima koji nisu na nju odgovorili dostavlja se druga ili treća ponuda. Ako se prema planu ne primi potreban broj narudžbi postupak se ponavlja. potrebno ga je shvatiti na sasvim suprotan način od dosadašnje prakse – za upit je potrebno izboriti se.Pisane ponude upućuju se odreñenom broju potencijalnih kupaca. Nove tehnologije u poslovanju omogućavaju istodobnu izradu velikog broja individualnih komunikacija pa se provode tzv. svaka naša ponuda takvom kupcu može značiti samo papir sa kojim će on uspjeti poboljšati prodajne uvjete kod sadašnjeg dobavljača. Nakon lansiranja prve ponude tijekom 15 dana analiziraju se rezultati tj. usluge i sl. Upit kojeg kupac uputi može biti u pismenoj ili usmenoj formi. nevoljko se upuštati u promjene (iako one mogu komercijalno značiti korak naprijed) koje uvijek nose i dozu nesigurnosti neminovnu u novom poslovanju i konačno. 216 . Prednost stalnog sustava nuñenja. Kupac može biti inertan. broj primljenih narudžbi. Po zaprimanju upita prodavatelj izrañuje ponudu sagledavajući sve dostupne informacije o kupcu i kretanju na tržištu. Prije upućivanja ponude uvijek se sagledava sljedeće: . vremenu lansiranja ponude i o drugim faktorima. Ako je upit potencijalnog kupca osnova za početak suradnje. prodaja s pomoću niza ponuda koje sadrže i narudžbenicu kreiranu za elektroničku obradu.jesu li svi zahtjevi kupca jasno definirani (je li potrebno prije izrade ponude usuglasiti s kupcem nejasne detalje) imamo li mogućnost udovoljiti svim kupčevim zahtjevima (potrebno je kontaktirati postojeće partnere kao i kolege unutar kuće ponuñača) u slučaju nuñenja alternativnog rješenja jesu li razlike izmeñu onoga što kupac traži i onoga što nudimo u potpunosti usaglašene Pregovaranje predstavlja prikladniji postupak za zaključivanje prodaje kada se mnogi čimbenici ne odnose samo na cijenu. i kada se poslovni rizici ne mogu unaprijed točno utvrditi. što ovisi o konjukturi artikla. i najmanja mjesta jednolično postupanje sa svim mušterijama brzo stigne do kupaca može se mnogo bolje prilagoditi čitatelju nego anonsa Ovaj se sustav kombinira sa sustavom prodaje preko kataloga (cjenika) i oba sustava obično čine zaokruženu cjelinu. Broj sudionika u jednoj akciji nuñenja ovisi o planovima prodaje i interesu potrošača. a mogu iznositi i do 1000 potencijalnih kupaca.jeftiniji je od predstavnika i trgovačkih putnika . osim povećanja prodaje i promocijskih efekata su i: .

Zato je važno prije sklapanja kupoprodajnog ugovora. modela.) pregovarač se treba pripremiti za svako područje pregovora. Pripremu: .9. Ove informacije su podložne promjenama te se moraju stalno nadopunjavati i prije svakog novog posla ponovo kontrolirati. znaju da najveći dio vremena posvećen pregovaranju. raspoloživi kapital za poslovanje firme. cjenika video kaseta.dosadašnjem poslovanju s kupcem ili prikupljanje podataka o potencijalnom kupcu Za uspješnije voñenje trgovačkih pregovora. načina poslovanja i ugleda koji uživa poslovni partner. potrebno je znati s kim se ulazi u posao i tražiti informacije o bonitetu poslovnog partnera. pripremiti i prezentirati i niz činjenica o proizvodu koje upravo odgovaraju potrebama kupca kako bi mogao zatražiti narudžbu.elastičnosti ponude i potražnje na tržištu .uzoraka.1. treba biti dobro obaviješten o: . osobito o novim kupcima. Kod prodaje robe veće vrijednosti i složenijih kupoprodajnih uvjeta (kredit i sl. Pri tome je važno imati sve moguće kalkulacije kako bi se znalo do koje najniže cijene u pregovorima može ići.mogućnosti zamjene proizvoda koji se nudi itd. Bonitet poslovnog partnera je čitav sklop financijskih mogućnosti (imetak firme. Priprema poslovnih pregovora obuhvaća: 1. o mogućem opsegu prodaje . kolekcija prospekata. kupce koje poslužuje. Ako je to 217 . osobni imetak vlasnika ako je osobna firma. 2. jer u svezi s odreñivanjem uvjeta kupnje uzima u obzir i ponude drugih dobavljača. koji imaju i znanja i upornosti. osim temeljnih poslovnih informacija. Priprema poslovnih pregovora Iskusni prodavači i pregovarači.snazi i prisutnosti konkurencije ostalih ponuñača . CD-a prijenosnog računala ili medija na kojem je pohranjena prezentacija koju je moguće izvesti na računalu u uredu kupca zaključnica i drugih tipiziranih obrazaca kupoprodajnog ugovora Pri prodaji robe izravnim trgovačkim pregovorima važno je imati na umu da je kupac gotovo uvijek u prednosti. opada na pripremu. kataloga. Prikupljanje podataka: . drugi dobavljači s kojima posluje i sl. rizik naplate. kreditna sposobnost). a posebno kod prodaje na kredit. tržište tj.7. Kako bi se izbjegao rizik u poslovanju npr.stvarnim potrebama kupca tj.

U tome su naklonjeniji prekidu pregovora no kompromisu (logika. upoznavanje sa poslovanjem konkurenta).upornost i borbenost . U pregovorima treba voditi računa o protivniku. Osim konstruktivnih pregovora moguće se suočiti i sa čitavim nizom različitih strategija koje su u pravilu iscrpljujuće te nisu naklonjene konačnom rješenju. Meñutim većina kupaca nabavljača su pod utjecajem vlastitih potreba ali i većina su pravi profesionalci koji pažljivo izbjegavaju konflikte izmeñu vlastitog interesa i ciljeva firme. U cilju iznalaženja dogovora poželjno je postaviti nekoliko alternativa te ih naknadno razmatrati. Prije samog pregovora potrebno je upoznati motive. Bit pregovora jest kompromis.7.otvorenost za tuña mišljenja i prijedloge . razloge.7. neverbalna komunikacija) . a do njega se dolazi raznim ustupcima. Česte su i krajnosti u ponašanju kada kupuju kondicije. a prodavatelj što skuplje prodati.3. razne aktivnosti.psihološki aspekt (razumijevanje gesti. stranke gotovo uvijek pregovaraju. Fiktivni pregovarač ima potpuno druge ciljeve od sklapanja poslovanja (npr. Pregovore. Meki pregovarači se u pravilu zadovolje minimumom traženih uvjeta (logikanajbitnije je poslovati). Za uspješno pregovaranje važan je čitav niz aktivnosti: . Prodavači moraju biti pažljivi jer se firme od toga zaštićuju odreñenim pravilima i moraju ozbiljno pripaziti na konflikte ovih interesa. Pregovaranjem se rješava konflikt interesa koji u kupoprodaji proizlazi iz toga što kupac želi što jeftinije kupiti. jer nema dobitka bez spremnosti na ustupak.vještina voñenja rasprave .grupa za pregovaranje važno je da nastupaju kao uigrana poslovna skupina u kojoj svaki član zna svoju ulogu i toga se pridržava.pregovaračko iskustvo . Tvrdi pregovarači ne vode računa o suprotnoj strani te teže zadovoljiti svoje ciljeve. pokušavati se postaviti s vremena na vrijeme u „njihovu kožu. 9.2. treba voditi na zdravim osnovama te njima cjelovito definirati okvire mogućeg poslovanja. a tek onda proizvode.uvažavanje tuñih emocija 218 . Pregovaranje Prije zaključenja ugovora. Prodajni pristup Moguća je pojava konflikta. očekivanja i interese suprotne strane te pripremiti strategiju. 9. znakova. uspostaviti kvalitetnu komunikaciju. dakle. Kvalitetni pregovori završavaju osjećajem dobitka na obje strane a u pravilu se iznalaze pravilnim omjerom opreznih ustupaka i niza manjih dobitaka.“ Kvalitetan sporazum mora pomiriti interese obje strane jer neuravnotežena suradnja u pravilu olako završava ili se održava uz konstantne napore.postoje i drugi dobavljači).

umjesto da grade dugoročni odnos sa svojim kupcima.- strpljivost i postupnost sposobnost slušanja sposobnost brzog razmišljanja u uvjetima pritiska stručno znanje o pregovaranoj materiji Ipak poslovni šarm. Ono što je potrebno uvijek imati na pameti tijekom ugovaranja sa dobavljačima jest da nijedan posao koji se sklopi jednostavno.posjeti poslovnim partnerima . reklamni pokloni i sl.poboljšanje kvalitete usluge . a promatrano statistički: . a na što teško utječemo. Najvažnije mjere za njegovanje poslovnih veza i odnosa su: . 219 . nenapadna upornost. Na prvo mjesto kupci su istakli povjerenje koje imaju u poznate tvrtke.prihvat sugestija za poboljšanje suradnje . Cijena je rangirana čak na peto mjesto po važnosti. trećem usluga. može presuditi o kupčevoj naklonosti.67% budući ne postoji prava strategija dobavljača u kontaktu sa kupcem.obavještavanje kupca o izmjenama asortimana .novi uvjeti prodaje . a na drugom mjestu kvaliteta robe. a uz to mnogo obećava.solidno i točno izvršavanje svih ugovornih obveza . te mnoštvo svega što lebdi oko nas u uredu. Mnogi prodavači pogrešno se usredotočuju na to da čim prije prodaju svoju robu.preko 60% postojećih (tobože sigurnih) kupaca se gubi tj. Drugo istraživanje pokušalo je odgovoriti koji su razlozi kupaca da ne posluju sa starim dobavljačem. Prema istraživanju na 10.prigodne čestitke.000 ispitanika. a pripadajući relativni pokazatelji su sljedeći: . susretljivost za sva pitanja.stvaranje osjećaja stalne prisutnosti robe na tržištu kupca . Veliku prednost nad konkurentima ima ona tvrtka koja se zajedno sa svojim prodavačima uspije kupcima predstaviti kao poštena i iskrena tvrtka koja brine o njihovim potrebama. ne znači ništa drugo no problem u skoroj budućnosti. provedenom u SAD -u. ali može i probuditi njegovu nemilosrdnu odbojnost. prepušta konkurenciji zbog nedostatka pažnje Jednom uspostavljene poslovne veze potrebno je održavati čitavim nizom mjera i napora. tradicionalnim dobavljačima. igra mačke i miša.lakše se prodaje onoj osobi koja je već kupac . popuštanje i protivljenja. utvrñeni su motivi kupaca da posluju sa istim.5% na nagovor prijatelja koji radi u konkurentskoj tvrtki .9% na nagovor konkurentna .4% uslijed smrti kupca . dok je na četvrtom mjestu širina asortimana.15% uslijed nezadovoljstva postojećim dobavljačem .

što slikovito predočava probleme na koje ćemo naići i kada budemo imali najbolje cijene. prisustvo robe u prodavaonici. (ukoliko naruči njihove proizvode). Nekada je za putnika bilo glavno identificirati kupca. U novim okolnostima i pristupu govori se o optimalizaciji distribucije. prostoru u prodavaonici. Stoga je taj pristup potrebno individualizirati. Zbog toga nekadašnji trgovački putnik kao „prodavač količina. drugi će doživjeti kao bezobrazno ulizivanje i nepotrebno ugañanje. a još uvijek i kod nas.mora poznavati informatičke vještine 220 . nego i za profit obiju strana. orijentacija na zaključivanje količina. stana. Do prije desetak godina u svijetu. distribuciju. a odgovornost na volumen prodaje.“ a danas kao trgovački predstavnik s glavnim zadatkom izgradnje dugoročnih odnosa s kupcem: . podatak o nedostajanju prave strategije odnosa prema kupcu. Najbolju priliku moramo tražiti u dobrom poznavanju tržišta tj.odgovoran je za profit vlastite firme i briga o profitu partnera . konkurencije i njenih navika i ponašanja. No zbog koga takve tvrtke postoje? Upravo zbog onih ljudi koji se takvim činom osjećaju počašćenim te se odazivaju na promotivni poziv. Ako se i sami osvrnemo na brojna pisma. No voditi ispravnu komunikaciju nipošto nije jednostavan zadatak. nagovoriti ga na kupnju i zaključiti posao. o trgovačkom marketingu. Nasuprot tome.svoju prodaju može rješavati ako rješava i potrebe partnera . Dakle. Ali. u dugoročnom pogledu erodira poslovne odnose. I uloga trgovačkog putnika kao predstavnika poduzeća se promijenila. prisjetit ćemo se da smo uglavnom iste bacali u smeće osjećajući se nelagodno pri pomisli da se netko drsko služi Vašim podacima kako bi prodali proizvode. Naime. vještine merchandising-a i vještine prezentacije . drugima je uvjet da bi se odlučili na kupnju. pozdravljati i smatrati blagonaklonim. Pristup kojeg će jedan kupac odobravati.mora poznavati zakonitost prodajnog mjesta. promotivne letke i ostale poruke koje nalazimo u poštanskom pretincu naslovljene na naše ime. p reakcijama potrošača na prodajnom mjestu i o odgovornosti ne samo za volumen. robu.mora poznavati potrebe kupaca .obilazi prodajna mjesta jer roba sve više ovisi o prodajnom mjestu . U navedenom raskoraku se i krije najgora zamka koja je vrlo izgledna većini tvrtki budući uvijek nedostaje vremena za obuhvat svih zadaća. ono što je nekima napadno. nije samo prilika da se preotme tuñi partner već i upozorenje da nam se ne dogodi ista sudbina. praksa je pokazala da smo uvijek naklonjeni pridobivanju novog kupca dok starog smatramo sigurnim poslom. merchandisingu. zadatak prodajnog osoblja svodi se na transakcije (zaključivanje prodaje). koja proizlazi iz nagovaranja na kupnju.Po ovoj skali možemo zaključiti da je pridobivanje novog kupca više nego zahtjevan posao. ali samim tim učiniti i složenim budući će zahtijevati više vremena i različite načine komunikacije sa kupcima. komercijalne uvjete. Jako mali broj potencijalnih partnera voljan je prihvatiti našu ponudu redovnim putem (tek 9%). Ako na vrijeme uočimo slabosti konkurenata naša mogućnost pridobivanja kupca uvećati ćemo za fantastičnih 82%. U Hrvatskoj smo svjedoci tvrtke koja je nakon nekoliko godina poslovanja dobila i sudsku zabranu jer je u takvom letku kupcu najavljivala da je sretni dobitnik auta.

dobar osjećaj za uzimanje i davanje . učinkovitosti izlaganja.svjesnost prisustva osoba na pregovaračkom sastanku . KAM manadžer treba provoditi više vremena na prodajnom mjestu. demonstracije. Ringleb. nego i u svim aspektima koji su od interesa kupcu i dobavljaču.poznavanje taktika i strategija pregovaranja .Danas takve poslove rade menadžeri za ključne kupce tzv. Prodajno bi osoblje moralo znati da kupci biraju partnere za trgovinu u većoj mjeri na temelju vjerovanja nego na osnovi znanja. robnu grupu. Pojedini takvi predstavnici zastupaju i cijelu kategoriju tj.kupac zna više o potrebama i željama nego prodavač Ali jedino zajedno prodavač i kupac mogu pronaći što je zaista potrebno. inicirati i organizirati razne promotivne aktivnosti. dakle i konkurentske marke. a najmanje u kancelariji. A to znači: . Snaga pregovaranja leži u iskustvu i vještini pregovaranja i u superiornoj pripremi. god. o kategorijama i markama unutar kategorija. Nositelj te funkcije može biti jedna ili više osoba što ovisi o veličini tržišta i strukturi kupaca. degustacije.dobar poslovni sud 221 . key account manageri (KAM). Problem s očekivanjima i njihovim ispunjenjem odnosi se na razliku u znanju izmeñu kupaca i prodavača.H. iskustvo će dokazati je li njihovo povjerenje bilo opravdano. o namjerama proizvoñača (dobavljača).realno planiranje . specijalne akcije tj. KAM znači integrativnu suradnju kupaca i dobavljača i to ne samo u pregovorima koji se vode u uredu. jedna osoba može biti samo za jedan lanac prodavaonica ili veći hipermarket. htjeli bismo prenijeti znanja i iskustva koje su stekli profesionalni pregovarači i koji poručuju kakvim načinom pregovaranja možemo postići uspjeh. specijalne promocije. a zatim ispunjenja očekivanja. Kupcu mora dati odgovore o optimalnim zalihama. A. Biraju partnere za koje vjeruju da im mogu i hoće najbolje pružiti ono što žele. o navikama potrošača. Ovakvim pristupom ostvaruje se dobra trgovina tj. SAD. Koristeći pisani materijal sa seminara održanog 1998. tj: . u Zagrebu na temu „Kako uspješno pregovarati“ kojeg je vodio iskusni profesor prava u i ekonomije na Clemson University. ona o kojoj svi koji su uključeni dobivaju i naziva se partnerstvom. tj. širini asortimana. Sljedećim hodogramom pokušat ćemo to i konkretizirati: Koje su važne stavke koje nas vode do uspješnog pregovaranja? Prvenstveno je to dobra priprema za pregovaranje. Npr. Povjerenje je najprije stvar očekivanja. o podizanju razine prodaje i profita.prodavač uvijek više zna o mogućnostima nego kupac .

takoñer dobra priprema .„odlazimo na pregovore samo čuti što druga strana želi reći“ . Lista provjere kod pripreme Cilj: Što je to što pregovorima želimo postići? Koja je naša pozicija? Što tražimo i koji nam je u tome interes? Opcije: Koje su još opcije prihvatljive u postizanju našeg cilja ili interesa? Možemo li pregovarati na način da obje strane pobijede (pristup pobjeda/pobjeda) .„pripreme oduzimaju tako puno vremena“ . časopisi i sl.„ne znamo se stvarno pripremiti“ Vlastito provjeravanje Provjerite sebe. obuhvaća li priprema konzultacije vanjskih izvora informacija? Da li su uključena barem tri izvora informacija (knjige.Pravilo No 3: ne ostavljati otvorena pitanja o svom protivniku 222 .Pravilo No 2: saznati sve o svom protivniku (u tu svrhu lobirati. razgovarati sa onima koji su radili s tom tvrtkom ili individualcem.ostati fleksibilan . ali slijediti i svoj unutarnji glas) . pomalo se detektivski pripremiti.pravilo No 1: uvijek se ponašati kao da je druga strana poštena! .kompromis kod glavnih ishoda .upitati se što je pravedno .) koje se koriste kao dodatak osobnom znanju u pripremi za pregovaranje.ušteda vremena .nedostatak pripreme Zašto su pregovarači nepripremljeni? Odgovori takvih su: .Koja je važna stavka koja nas vodi do neuspješnog pregovaranja? .poslušati drugu stranu .praviti bilješke .tražiti ustupke za ustupke (preispitati koja je donja granica ispod koje ne možemo kad nešto dogovaramo) Pregovaranje preko telefona: .izbjegavati brze odluke Procjeniti svog protivnika Kako znati da će druga strana održati svoju riječ? .

koristite prednost domaćina .Potrebno je vrijeme za potpunu procjenu sadržaja pregovaranja .„neuspješni“ pregovarači teže kompromisu odmah na početku .„neuspješni“ pregovarači teže da budu povlašteni u pregovaranju .pregovarači koji su manje povlašteni u pregovaranju rjeñe gube . problem energičnosti: „previše sam umoran“ 4.komunicirate jasno i decidirano (izbjegavajte žargon i kritike) . predrasude kao što je: „nisam mislio da će on moći puno doprinijeti“ Da li uspješni pregovarači imaju neka povlaštena ponašanja? Istraživanja su pokazala: .dobijte ono što stvarno želite Koliko je važno slušati!? Saslušati suprotnu stranu je jedna od najpotcjenjenijih vještina pregovaranja. Prava istina je da uspješni pregovarači provode više vremena slušajući nego govoreći! Pri tome je važno: .Postoje li vanjski pritisci koji mogu utjecati na pregovaranje? Kako možemo procijeniti protivnikove snage i slabosti .argumentirajte uvjerljivo .vaša očekivanja trebaju biti logična . a slabosti su obično umanjivane (uljepšane) Taktika pregovaranja Taktika uključuje umijeće ili vještinu korištenja raspoloživih sredstava da bismo ostvarili/uspjeli i završili pregovore. uvjerenje o vlastitoj slabosti: „previše sam nervozan“ 3.postavite sva ključna pitanja .kakvi su prošli odnosi sa pregovaračkim stranama? . Kada pregovarate pobrinite se da: . a ne slušajući.sluša vas druga strana .govor tijela .„uspješni“ pregovarači manje dopuštaju kako se pregovori bliže kraju 223 .koja su očekivanja koja svaka strana nosi na pregovarački stol? .kontrolirate svoju stranu komunikacije (lojalnost članova tvrtke) .tko što govori .čak blefirati Kako otkloniti barijere i postati dobar slušatelj? Dakle kako otkloniti sljedeće: 1. obrambeni mehanizam u smislu: „ne želim čuti – ne“ 2.razmotriti prijedlog protivnika kao indikaciju njegovih snaga i slabosti: snage su izražene. prejudiciranje: „već sam znao što će reći“ 6. navika: „razmišljao sam o nečem drugom“ 5. jer većina ljudi vjeruje da će postići ono što žele govoreći.

sposobnost jasnog razmišljanja pod stresom .dobre vještine komuniciranja . Ona se može premostiti na sljedeće načine: . pregovaranje je u vašim rukama i tada odlučujete o nastavku pregovaranja.vratiti istom mjerom . Savjet je da se prespava ili dogovori sa kolegama.snažne vještine planiranja i pripreme .Što čini pregovarača kvalitetnim? . Pošto kupci uvijek žele što manje platiti oni u pregovorima najviše „lome“ cijenu jer računaju da u svakoj cijeni ima pričuve za neki popust. u pregovorima. Istraživanja su pokazala da se 20% svih 224 . Danas neke tvrtke. Meñutim to je svakodnevica prodaje.visoka razina osobnog poštenja i hrabrosti . Npr. Ako vas ne zovu natrag. jednostavna je metoda zadržavanja emocionalne distance kod visoko stresnih situacija. a on nas neočekivano upita za popust kod gotovinskog plaćanja.moliti da budu pravedni i nastaviti razgovor . ili kod zaključivanja pregovora imamo situaciju da se već rukujemo s kupcima i zaključimo posao.ignorirati to . Zahtjevi za popust i pritužbe kupaca su jedino što prodavatelji ne žele čuti.opća i praktična inteligencija .tolerancija dvosmislenosti poznavanje proizvoda sposobnost da se otklone osjećaji Gradite li svoj pregovarački stil? Udaljiti osjećaje! Napraviti prekid sastanka . često puta.sposobnost zapažanja i iskorištavanje snage .odlučiti se zaista za jedno ili drugo Smatrate li pravom odlukom napustiti pregovore? Savjet je nikad ne napuštati pregovore agresivno. rabe mogućnost povećanja cijena za nekoliko postotaka. znači da ste precijenili svoju poziciju cjenkanja/trgovanja. To je dobar poslovni potez i većina kupaca bude zadovoljna visinom odobrenog popusta. moramo znati do koje mjere možemo popuštati u visini cijene. Kako reagirati na „uzmi ili ostavi“ prijedlog druge strane? Ovo je najdraža taktika onih pregovarača koji vjeruju da su u boljoj pregovaračkoj poziciji. Kulturno je i poslovno po prekidu pregovaranja poslati pismo sa isprikom i žaljenjem da nismo nastavili pregovore i našli zajednički jezik za poslovnu suradnju. a potom odobre popust za gotovinsko plaćanje. Koliko daleko možemo s popustima takoñer je dvojba koje prati gotovo svake pregovore. Ako bismo iz kupoprodajnih pregovora uspjeli izvući željene rezultate. Prije napuštanja pregovaranja ocijeniti eventualnu mogućnost za nastavak pregovora ako vas pozivaju natrag na razgovor.pregovora.

stručnost i sl. Prilikom pogañanja često nailazimo na provjere psihološkim trikovima.možemo reći da i popusti o kojima govorimo već su dio prošlosti. Oni zapravo žele kupiti robu ali žele bolju cijenu. Metoda „Kolombo“. Metoda tržnice: Partner vam predlaže prenisku cijenu navodeći da je „preskupo“ i spušta cijenu za 20%. Pri ispunjavanju zaključnice treba pripaziti što treba dopuniti. Navest ćemo neke od nepoštenih taktika pregovaranja: 1. točku na kojoj se slažu i jedni i drugi. mora biti psihički spreman i odmoran kako bi izdržao u kriznim trenucima. Zbog jednostavnosti primjene. Započinje cjenkanje. Sam upit za popustom je uvijek kupovni signal. zaključnice koriste referenti prodaje na terenu i trgovački putnici. Meñutim. Kupoprodajni ugovor u pisanom obliku sklopljen izravnim ugovaranjem prodavača i kupca ili preko posrednika koristi se kod većih poslova prodaje i kod prodaje kao terminskog posla s postupnom isporukom i otpremom robe. a koji dio teksta poništiti. Uz to traži i bolje uvjete plaćanja i niže prijevozne troškove. 9. Pri cjenkanju treba se stalno truditi za pobjedničku situaciju u kojoj su zadovoljni i prodavači i kupci odnosno postići pregovarački optimum. Cilj cjenkanja je postići bolji ishod za obe strane (pobjeda obiju strana). odnosno pojedinih zaključaka. Za jednokratne poslove prodaja se može 225 . Na osnovu takvih zaključaka sklapa se kupoprodajni ugovor ili zaključnica kao tipizirani oblik ugovora kojim se olakšava i ubrzava pismeno ugovaranje jer su svi uvjeti na njoj predviñeni i otisnuti pa je tekst ugovora potrebno samo popuniti. Samo onaj tko se upušta u odlučujuća pregovaranja. Primjer: „Ne znam hoće li se šef složiti s time što sam vam toliko popustio. Ukoliko kupac spominje konkurenciju koja proizvod daje ili za veći popust uz istu cijenu ili za nižu cijenu uvijek snagom argumenta možemo kupcu govoriti kako je naš proizvod kvalitetniji ili kako mi imamo bolju uslugu. Najčešće nailazimo na „nepoštene“ načine pregovaranja kojima je moguće se oduprijeti ako prethodi dobra priprema i ako u pregovorima spretno komunicirate. 2. Dakle osim svojih prodajnih mogućnosti moramo dobro poznavati i konkurentske prodajne uvjete. Rješenje nastale situacije leži u tome da partnera upitate za realna mjerila te ukoliko partner nastavlja s navedenim prijedlozima bolje je uljudno otići i prekinuti pregovore. Partner se ponaša gluplji nego što je. pogotovo o cijenama. Pregovarači koji traže popust vrlo su dobro pripremljeni na cjenkanje.kupaca uvijek cjenka. Primjere daje nova ekonomija. kako se situacija u ekonomiji vrlo brzo mijenja. Prodavatelj to ne smije zanemariti. Zaključuje razgovor predlažući da se „nañete“ negdje na sredini. Zaključivanje prodaje Sve zaključke postignute u pregovorima meñu prisutnim strankama treba precizno oblikovati i u pisanom obliku predočiti kako bi se onemogućila naknadna različita tumačenja stranaka.8. a kupci pregovaraju oštrije nego se očekuje.“ Rješenje za ovu taktiku nalazimo u tome da odmah na početku susreta upitamo sugovornika postoji li netko tko je važan i mora se složiti sa zaključkom dogovora.

da se promijeni ili da nestane njihov odreñeni meñusobni pravni odnos. a onda na temelju narudžbi idu sukcesivne isporuke. ugovor nastaje ako se stranke sporazume o bitnim sastojcima. 9.stvar.2. Sklapanje kupoprodajnog ugovora Ugovor je usaglašena i izražena volja dviju ili više osoba sa ciljem da tako nastane.8. Bitni sastojak za pravovaljani ugovor o prodaji jest predmet ugovora . Najbrojniji su i najvažniji na području trgovačkog prava. dok je sam prodavatelj može i ne mora prihvatiti. brzojavno. Ugovor o prodaji je konsenzualni ugovor odnosno nastaje u trenutku sporazuma obiju strana o bitnim sastojcima ugovora. a stječe pravo naplate isporučene robe. prodaja se može zaključiti i usmeno. Narudžba. U slučaju da kupac želi osigurati kontinuiranu isporuku robe. Ako su poslovni partneri dugogodišnji suradnici. Pri narudžbi više vrsta proizvoda prilaže i specifikaciju naručene robe. Oblik ugovora Ovaj oblik ugovora nije strogo propisan oblik. narudžbenicu.zaključiti i prihvatom narudžbe kupca. Ugovor se smatra sklopljenim kad kupac prihvati ponudu prodavatelja. 9. telefonom.1. Kupac može samo narudžbom tražiti robu i uvjete od dobavljača. Stranke redovito ugovaraju i neke druge sastojke: cijenu. Narudžba kao ponuda kupca. Sadržaj ugovora Iako se ugovor sastoji od bitnih i nebitnih sastojaka. Nazočne znači da su u prostorijama ponuditelja ili na telefonu. Prodavatelj se obvezuje da će isporučiti robu prema uvjetima iz ugovora. a roba je kupcu hitno potrebna. rok mjesto i način plaćanja. mjesto i način isporuke. Narudžba se uglavnom sastavlja na temelju ponude dobavljača. Zakon o obveznim odnosima regulira bitni dio ugovora od nebitnih dijelova. čak više obvezuje kupca. odredbe za 226 . putem kompjutora ili radio vezom. Kupac se obvezuje ugovorenu robu prihvatiti i platiti prema potpisanim uvjetima. Stranke kod sklapanja ugovora mogu i ne moraju biti nazočne. u pravnom smislu. a naknadno pismeno potvrditi. sklapa okvirni ugovor. rok. Stalni kupci koji poznaju asortiman i uvjete prodaje ispunjavaju tipizirani obrazac tj. kakvoću. Narudžba može biti usmena ili pismena. Pismeni oblik narudžbe je sigurniji za oba poslovna partnera. Ako kupac prvi put upućuje narudžbu ili ako ima kakve posebne zahtjeve sastavlja narudžbu u obliku poslovne komunikacije. a stječe pravo da mu se roba prema ugovoru isporuči. Naime i kupac i prodavatelj konsenzusom preuzimaju prava i obveze koje iz kupoprodajnog ugovora proizlaze.8. Nenazočnost stranaka znači da se ugovor sklapa pismom ili telefaksom i to u trenutku kad prodavatelj prihvati izjavu kupca da prihvaća ponudu. vrijedi kao prijedlog za zaključenje ugovora o prodaji sa svim elementima ugovora.

Zakon o obveznim odnosima i trgovački običaji regulirat će sve što nije dogovoreno.8. tolerirano odstupanje je +/. onda će biti posebna klauzula „bez tolerancije. a ako se ona ne može utvrditi onda je cijena koju utvrñuje sud prema okolnostima slučaja. Količina robe koja može biti u komadnim mjerama. ako je ugovorena cca količina onda je tolerirano odstupanje +/. oznake ugovorenih strana 2.5%. Ako je količina točno dogovorena. Zakon o obveznim odnosima regulira sljedeće: * ako ugovorom o prodaji cijena nije odreñena. najmanje. ugovor nema pravni učinak. niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. djelatnost.pojačanje obveza iz ugovora i sl. broj i mjesto i brojeve žiro . Propisana cijena – kad je ugovorena veća cijena od one koju je za odreñenu vrstu stvari propisao nadležni organ. a ako je već isplatio ugovorenu cijenu ima pravo tražiti da mu se vrati razlika.2%. Ali postoje neka odstupanja.računa) Predmet ugovora . Definira se nazivom i opisom i u mjeri da bi sve bilo poznato. 9. Ostalo ne uvjetuje pravovaljanost ugovora te se smatra nebitnim no i oni postaju bitnima ako su ugovoreni. Cijena – cijena je vrijednost robe izražena u novcu. Cijena je bitan sastojak ugovora. društva. najviše. tucet. ( naziv trg. a kad ove nema razumnu cijenu.predmet kupoprodajnog ugovora odreñen je kada je u ugovoru označena vrsta i količina robe. Ako se obje strane dogovore da neće biti odstupanja od ugovorene količine. u jedinicama mjere i u posebnim nazivima u trgovini (npr. m3. cijena Oznake sadrže: osnovne podatke o kupcu i prodavatelju. Ugovorena tekuća cijena – ista se odreñuje na temelju elemenata s pomoću kojih se odreñuje a prema običajima tržišna cijena.3. predmet ugovora 3.“ Pri tome točno treba ugovoriti isporuku bruto težine ili neto. vrsta robe= stvar koja se kupuje odnosno prodaje. kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovno uplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora. cisterna). 227 . ulicu. Kad je količina ugovorena isto postoji odstupanje. Kad ugovorom o prodaji cijena nije odreñena. Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora. Bitni sastojci ugovora o prodaji Prema prirodi posla bitni sastojci ugovora o prodaji jesu: 1. Količina je odreñena točno ili približno sa oznakom cca ili oko. a niti ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. kupac duguje samo iznos propisane cijene.

jer ako te troškove snosi: .Ako se ugovaratelji ne slože ni naknadno o odreñivanju cijene niti ugovor raskinu. tada ulaze u fakturnu cijenu robe Pri ugovaranju cijene treba razlikovati sljedeće: . specifikacija robe) . U vezi s cijenom važno je da nabavna služba ugovori tko snosi troškove isporuke robe tj. prijevoznim sredstvom kupca ili uporabom prijevoznika. smatrat će se da je ugovorena razumna cijena. Izvršavanje prodaje 9.ispuniti narudžbe koje su prve došle . onda su to ovisni troškovi koji se dodaju na fakturnu cijenu i naknadno povećavaju cijenu robe . npr. dostavnica.9. faktura.9.špediteru) uz popratne dokumente (otpremnica.1. vlastitim prijevoznim sredstvom. ili skladište prijevoznika odnosno otpremnika). .cijena i popusti 9.svakome dati samo dio od naručene količine. predajom robe otpremniku .cijena i transportne klauzule . sve troškove koji prate robu od skladišta dobavljača do skladišta kupca. u drugoj polovici mjeseca. Cijena mora biti u ugovoru izražena u novcu (za jedinicu proizvoda ili ukupnu količinu).dobavljač.dati prednost kupcima koji uredno plaćaju. na mjestu predaje robe prijevozniku npr. mora procijeniti je li bolje: . krajem mjeseca ili u toku cijelog mjeseca) .cijena i ambalaža . sredinom.u ugovorenom roku (početkom. Kad je odreñivanje cijene povjereno jednom ugovaratelju odredba ugovora kojom se odreñivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju smatra se kao da nije ugovorena i tada kupac duguje cijenu kao u slučaju kad nije odreñena. pomorska luka. skladišta prodavaonica. utovarna željeznička postaja.na ugovoreno mjesto ovisno o izboru načina prijevoza robe (sjedište poduzeća kupca ili mjesta njegovih poslovnih jedinica tj.kupac. Ako poduzeće nema dovoljnu količinu zaliha za realizaciju svih prispjelih narudžbi. 25% 228 . Isporuka robe kupcima Osnovna obveza prodavača je da ugovorenu robu (jednokratno ili u odreñenim vremenskim razmacima) isporuči kupcu: . a ne odredivu cijenu jer se time izbjegavaju sporovi.na ugovoreni način (pripremom robe za isporuku u skladištu prodavatelja. u skladištu prodavatelja. Preporučuje se u ugovor unositi točno odreñenu cijenu.

ako je dobavljač isporučio robu. jedan u odjel komercijale.9. jamstva.konti kupaca.2. narudžbom i eventualnim komisijskim zapisima. a provjera ispravnosti isporučene robe kontrolira se usmenim kontaktom sa kupcem. a u slučaju plaćanja uz odgodu od kupca se zahtijeva osiguranje plaćanja tj. U slučaju tranzitne trgovine. dokumentarni akreditiv. bjanko zadužnica. Za plaćanje je nadležna financijska služba. 9. mogu nastati sljedeći problemi: . i to istodobno s robom ili naknadno. potpisivanje ugovora i deponiranje jednog od instrumenata osiguranja plaćanja. Račun se izdaje u četiri primjerka. obezvrijeñen je dio posla kojeg takav račun potkrepljuje. Kupac je obvezan iznos računa platiti po isteku dana odgode plaćanja ili mu se po zakašnjenju uz iznos obračunavaju i kamate. jamstvo banke. Meñutim.ako je ispostavljen račun. ukoliko je cijena kapitala i veća no što je zarada ostvarena tim poslom. samom cijenom kapitala. a račun je ispostavio za ukupnu količinu naručene robe . Kako je već poznato kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu u skladu s ugovorom i preuzetom robom. a od neurednih i insolventnih kupaca traži se predujam. pa su kamate često puta i otpisane. Instrumenti plaćanja za osiguranje naplate najčešći su: mjenica sa avalom. a roba nije isporučena. o kakvoći. već se kupcu ispostavlja faktura na temelju računa dobavljača.ako je dobavljač isporučio dio robe. a nije poslao potrebne robne dokumente (otpremne. Fakturiranje i naplata prodane robe Faktura ili račun je financijski dokument na temelju kojeg dobavljač naplaćuje od kupca vrijednost prodane robe. U slučaju neslaganja fakture trgovca i otpremnice dobavljača koji je robu otpremio kupcu.ako količina isporučene robe nije u skladu s količinom navedenom na računu . roba ne dolazi u skladište trgovca. jedan u odjel salda . Na taj način. Ako je ugovoreno plaćanje unaprijed kupcu se ispostavlja predračun. dati prednost novim potrošačima ispuniti samo dio narudžbi čije količine omogućuju isporuku čitave zalihe bez ostatka.- dati prednost većim potrošačima. no otpis kamata ne može se izvršiti. a kupac podmiruje obvezu.) 229 . . U današnje vrijeme zatvaranje samog iznosa računa predstavlja uspjeh. od kojih se dva šalju kupcu. Račun (faktura) prodavatelj ispostavlja na temelju kopije otpremnice kojom je roba isporučena kupcu. nacrte i sl. sastavlja se reklamacija. Račun se odlaže u komercijalnom odjelu zajedno sa prilozima: otpremnicom. ali je za kontrolu računa dobavljača zadužena nabavna služba koja kontrolira je li račun dobavljača u skladu s naručenom i preuzetom robom te ispravnost obračunate cijene isporučene robe.

a račun za istu se zatvara odmah nakon njegova izdavanja. većina nas bi ih htjela eliminirati ili 230 . i to ne samo izmeñu dva subjekta koja su zaključila posao. te kakve posljedice nanosi u slučaju da partner ne želi izdavati robu dok se kompenzacija ne sprovede. Ukoliko meñu tvrtkama nije postojala suradnja. Čim se takva kompenzacija prihvati od svih strana. usluge i sl. Na taj se način naravno i otežava sam postupak jer je odmah po završetku jedne kompenzacije potrebno započeti postupak nove kompenzacije sa novim učesnicima. telefonski i uvijek potkrijepiti pisanim materijalom. nadopunu ili zamjenu kupljene stvari ili usluge ili povrat kupovine. Ugovorom o cesiji. Meñusobni odnosi poslovnih subjekata osim kompenzacijama. Stoga se u procesu iznalaženja kompenzacijskog lanca taj iznos više puta umanjuje. Većina zatvaranja rješava se kompenzacijama. 9. a rok u kojem se reklamacija ima izvršiti zove se reklamacijski rok. U njoj mora biti sasvim jasno odreñeno na što se odnosi. primatelja upute. Ustupanjem potraživanja cedent izmiruje svoju obvezu prema cesionaru. moguće je susresti primjer izvršenja unaprijedne kompenzacije. Uslijed kronične nelikvidnosti. Zapisnik se inače piše odmah.3. izdavanju robe prethodi iznalaženje i meñusobno prihvaćanje kompenzacijskog lanca iako jedna karika u lancu uopće nema meñusobna potraživanja.asignatara.U prethodnim slučajevima kupac otklanja sve nesuglasice s dobavljačem i tek onda odobrava odnosno vrši plaćanje robe. Što produljenje zatvaranja računa može značiti za poslovne odnose sa partnerima. tj. propise i ugovorene odredbe. Ma kakav stav prodavači i osobe koje pružaju usluge imali prema reklamacijama.9. vrlo mali broj računa se zatvara na redovan način. i ne treba posebno objašnjavati. Rješavanje reklamacije kupaca Reklamacija je žalba na isporučenu robu ili izvršenu uslugu zbog utvrñenih nedostataka u količini. već često i čitavog niza tvrtki koje se mogu. U tom smislu reklamacija se može izraziti usmeno. asignant (uputitelj) ovlašćuje asignata (upućenik) da za njegov račun izvrši plaćanje u korist asignantovog vjerovnika . dakle uplatom na dobavljačev račun. odnosno moraju uključiti u kompenzacijski lanac. Što je više sudionika u kompenzaciji to je teže konačno i ostvariti onaj početni iznos računa koji se želi zatvoriti jer je teško očekivati da će svi sudionici kompenzacije imati dovoljno meñusobnih potraživanja koja bi pratila početno ponuñen iznos prijedloga kompenzacije. kvaliteti ili čemu drugom. Ugovor je važeći samo ukoliko sve tri strane pristaju na njegove odredbe. Potpisanim ugovorom o asignaciji. s pozivom na uzance. dobavljač je voljan izdati robu. Reklamacijom tražimo ispravak. Vrijeme koje je potrebno da se čitav proces ostvari zna biti i nekoliko dana te je stoga potrebno unutar informacijskog sistema izvršiti i rezervacije na iznose meñu potraživanjima sa partnerima dok se pristanak svih aktera konačno ne ostvari. cedent (ustupatelj potraživanja) ustupa svoje potraživanje od cesusa (dužnika) cesionaru (primatelju potraživanja i novom vjerovniku). mogu biti ureñivani i na druge načine kao što su asignacija i cesija.

4. ljubaznog osmijeha i sl. Poduzeće može izgubiti klijente i mnogo je razloga za to. ali je i jedan način na koji se rješavaju reklamacije. I dok se materijalna usluga sastoji od stvari koje se mogu vidjeti.cijene koja mu je zaračunata . Mogao bi biti i najkritičniji čimbenik prodajnih odnosa. Dakle reklamacije su neizbježan pratitelj poslovnih odnosa izmeñu prodavača i kupca i na njih ne bi trebalo gledati negativno jer njihov broj pokazuje da li je. Materijalna i osobna usluga Usluga može biti dvojaka: materijalna i osobna.prodana roba na razini koju kupci očekuju Reklamaciju kao pisani prigovor kupac temelji na ugovorenim uvjetima kupoprodaje u pogledu: . Obuhvaća stvari poput prepoznavanja klijenata. Indikatori neprikladnog rješavanja reklamacija su: . Janelle Barlow. nastojanja da se učini nešto više za njih. Tako i najbolju materijalnu uslugu može upropastiti prodavač koji izgleda kao da se dosañuje ili mršti. Rješavanje reklamacija je vjerojatno najkritičniji dio službe za korisnike. te prodajna funkcija nije jedina odgovorna za nastale reklamacije.klijenti ne vide da je išta poduzeto uslijed njihove reklamacije Bez reklamacije od strane klijenata. standardu) .dodirnuti i osjetiti (fizički proizvodi koji se proizvode i prodaju. osobna usluga nije tako očigledna. načina i roka isporuke isporučene robe. tako opipljiva. zgrade i prijevozna sredstva tvrtke.9. reklame web stranica i sl. Reklamacije su najbolji izvor za razumijevanje očekivanja klijenata ali su ujedno poduzeću smjernica za napredovanje.mjesta. Dio usluge klijentima obuhvaća i svladavanje situacija kada nastanu problemi ili kada su klijenti nezadovoljni.klijenti ne znaju kome uputiti reklamaciju . suautorica knjige „Reklamacija je poklon“ naglašava da je najjednostavnije rečeno povratna informacija od ljudi koji žele razgovarati sa prodavačem. Uloga prodaje može se uvelike proširiti ako obuhvati i rješavanje reklamacija klijenata te obradu povratnih informacija.klijenti ne znaju kako uložiti reklamaciju .klijenti osjećaju da njihove reklamacije nisu dobrodošle .kvalitete (roba ne odgovara uzorku. poduzeće neće točno znati koje su promjene potrebne.reklamacije mogu sadržavati visok faktor „svañe“ .). 231 .količine (kupac je primio više ili manje robe) . smatrajući da još uvijek imaju sa njima nekakav odnos.smanjiti njihov broj. katalozi.prodajna funkcija bila pouzdana karika izmeñu poduzeća i kupca . 9. .

profesionalno se ispričati. Pri tome je važno: .pokušati pronaći najbolje moguće rješenje tj. zašto) . obvezama i popisom servisera. Predmetni proizvodi moraju imati upute za uporabu. treće osobe ili više sile).službe za marketinško istraživanje koje uče o željama i potrebama tržišta . Dakle. te jamstveni list sa naznačenim jamstvenim rokom.timove za zadržavanje kupaca .otkriti stvarne uzroke reklamacije neposrednim pitanjima (što.ažurno i pažljivo ispitati opravdanost svake reklamacije .biti siguran da se problem neće ponoviti . Servisiranje Za sve tehnički složene proizvode.zahvaliti na reklamaciji jer se smanjuje mogućnost ponavljanja istog propusta . tehničke karakteristike.voditi njihovu evidenciju . ne obećavati nešto što se ne može ispuniti . kako.pozornim slušanjem pustiti kupca da iznese svoj problem i tako smiriti situaciju . kada bismo povratne informacije odnosno reklamaciju doživjeli kao poklon.analizirati ih i koristiti: za orijentaciju pri budućim nabavama za izbor dobavljača za učvršćivanje veza s dosadašnjim kupcima. Svijet bi bio bolje mjesto za poslovanje kada bismo jedni drugima bili bolji klijenti i bolji prodavači usluga.5.Kako bi se reklamacije mogle koristiti kao važne povratne informacije potrebno je: . besplatna dostava. kada. kupca.9. zamjena kvalitetnijom robom) vratiti izgubljeno povjerenje.bez obzira čija je pogreška bila (prodavača. 9. prodajne funkcije i prodajnih objekata individualnim pristupom i pravilnim postupkom može uspjeti u velikom postotku.posrednike za odnose s javnošću za kontroliranje negativnog mijenja .produžetak prodajnog odjela jer dobro obrañena reklamacija potiče kupca na dodatnu kupnju Kako kupca iz stanja pune ljutnje i neugodnih reakcija pretvoriti u vjernog kupca i ugodnog poslovnog partnera koji svojim primjedbama aktivno utječe na kvalitetu poslovanja? Prodajno osoblje. Svu navedenu dokumentaciju distributer proizvoda mora osigurati 232 . ponuditi daljnju suradnju i odreñenim bonitetima (smanjenje cijene. Većina prodavača niti voli primati reklamacije niti ih davati. pet godina za složenije proizvode. plaćanje na dulji rok. treba gledati kao na: . kao i za proizvode čija odreñena svojstva mogu pri uporabi izazvati opasnost za korisnika potrebno je prije stavljanja u promet osigurati servis i to na rok ne kraći od tri godine za kućanske aparate tj. na osoblje koje se bavi reklamacijama u poduzeću. gdje.

cijeni rada i ostalom. .stanje naručenih artikala (dio narudžbi se prihvaća jer postoji roba na skladištu.podatke o kupcu: ako je potrebno mijenja postojeće ili unosi nove podatke. a korisnik proizvoda reklamaciju prijavljuje trgovcu ili serviseru. a samom dobavljaču garantira otklanjanje izrazito nepovoljnih efekata eventualnih reklamacija koje bez obzira u kako malom postotku se pojavljivale. Dio narudžbi se odbija zbog toga što kupac ne plaća redovito. faksom. proizvoñač koji mora osigurati izjavu o organizaciji servisa sa pripadajućim popisom ovlaštenih servisera. načinom upravljanja. obučenosti i kvalificiranosti servisera. izrazito efikasno uništavaju dobar glas i renome tvrtke. nositelj servisa obvezan je zamijeniti korisniku proizvod novim. očitovao se nedavno pri otvaranju trgovačkog centra Metro u Zagrebu gdje je navedeni detalj inicirao čitav niz inspekcijskih radnji mjerodavnih službi te sankcioniranje utvrñenog stanja.kupac šalje narudžbu poštom. 9. održavanja i eventualnog servisiranja. servisna mreža kupcu jamči sigurnost pri donošenju odluke o kupnji te ga istodobno zaštićuje unutar kupoprodajnog lanca.kupac osobno dolazi i izabire željenu robu sa stovarišta ili skladišta . Primljene narudžbe se sortiraju po grupama artikala i dostavljaju nadležnom referentu za tu skupinu artikala. Ukoliko serviser ne može otkloniti kvar unutar odreñenog roka.10.narudžbe prikuplja trgovački putnik . Obveza trgovca jest redovito opskrbljivati servisera rezervnim dijelovima. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko) Narudžbe se mogu dobiti na više načina: . Najbolji primjer lošeg efekta nekvalitetne popratne dokumentacije o robi. opskrbljenosti rezervnim dijelovima. dio narudžbi se odmah odbija jer robe nama i nije ju moguće nabaviti u odgovarajućem roku. .analiziraju se informacije o njegovoj kreditnoj sposobnosti i odlučivanje o kreditiranju tj. Ako kupac nije dostavio sve potrebne podatke narudžba se stornira. Referent provjerava: . Servis može organizirati dobavljač robe tj. a po predočenju iskorištenog kupona.narudžbe stižu elektroničkim putem . rokom izlaska na teren za prijavljenu reklamaciju. da li se kredit treba odobriti i u kojem maksimalnom iznosu se može odobriti. Bez obzira na karakteristike proizvoda. o čemu odlučuje služba nabave.bonitet kupca: razmatra se mogućnost nenaplaćivanja ili usporene naplate .prije puštanja robe u promet kako bi potencijalni kupac bio kvalitetno upoznat sa karakteristikama proizvoda.narudžbe prikuplja trgovačko predstavništvo. telefonom . Za intervencije unutar jamstvenog roka troškove snosi davatelj jamstva. Trgovac takoñer može osigurati servis vodeći računa o tehničkoj opremljenosti. a referent 233 . Za sve intervencije izvan jamstvenog roka trošak snosi sam korisnik proizvoda. koje naravno mogu biti besprijekorne.

organizira otpremu . transportne (ovisno o načinu prijevoza) ili dispoziciju špediteru tj. referent prodaje izdaje skladištu nalog za otpremu. .11. apsorpcijske sposobnosti tržišta kao maksimalno moguće prodaje nekog proizvoda na odreñenom prostoru i u odreñenom vremenu koji mogu ostvariti svi prodavatelji tržišne potražnje raščlanjene po proizvodima. otpremniku Fakturni odjel ispostavlja račun (fakturu) za prodanu robu na temelje kopije otpremnice s potpisom o preuzimanju robe.Prodajnih kvota kao zadanih (planiranih) količina jednog proizvoda ili linije proizvoda koju mora ostvariti nositelj zadatka po pojedinim Poslovnicama prodajne službe (referent prodaje.Prodajnog potencijala kao dijela tržišnog potencijala tj.šalje kupcu obavijest u kojem specificira razlog odbijanja. Planiranje prodaje je tako sastavni dio sadržaja i procesa marketing planiranja. dio narudžbi se mijenja uz dogovor s kupcem) Prodajna služba tj. Realni planovi prodaje donose se utvrñivanjem realnih mogućnosti koje nudi tržište i kojima raspolaže trgovačko poduzeće. Planiranje i analiza prodaje Plan prodaje predstavlja konkretizaciju politike prodaje kao segmenta politike marketinga. Osnovni cilj planiranja prometa. obje kategorije služe za planiranje i kontrolu prodajnog poslovanja odreñenog tj. odnosno prodaje sastoji se u svjesnom nastojanju da se održi ili poveća udio na tržištu. a ako je rok isporuke duži od osam dana obavijest kupcu o primitku i prihvaćanju njegove narudžbe.smješta na utovarno mjesto i pakira . Skladište prema primljenom nalogu: . specifikaciju robe) u potrebnom broju primjeraka. 234 .tržišnog potencijala tj.komisionira robu . segmentiranog tržišta i za utvrñivanje prodajnih kvota . prostoru i vremenu.ispostavlja potrebne dokumente: robne (otpremnicu. najveće moguće prodaje odreñenog proizvoda koju trgovačko poduzeće može ostvariti u odreñeno vrijeme na odreñenom prostoru uz odreñene napore marketinga (kod monopolskog poduzeća tržišni i prodajni potencijal su isti). Stoga planiranje prodajnog poslovanja zahtijeva što precizniju procjenu: . 9. Tržišni i prodajni potencijali mogu se mijenjati pronalaženjem novih kupaca i većom kupovinom postojećih. trgovački putnik) Prodajnim objektima Odjeljenima prodajnih objekata U odreñenom vremenskom razdoblju i na odreñenom području.

Henich. a na osnovu njih ukupne godišnje zadatke uprava poduzeća (najrašireniji oblik) Plan prodaje sastoji se od: . usluga. Obraz. zaposleni sudjeluju u planiranju zadataka.kretanjima prodaje u prethodnim razdobljima . konkurenciju.realnim skladišnim i prodajnim kapacitetima Uvjeti za kvalitetno i pravodobno planiranje prodaje su: . snose i odgovornost .odozgo prema dolje.predviñenom ponašanju kupaca . stimuliraju prodajno osoblje i djeluju na uspješnost poslovanja trgovačkog poduzeća. Pri utvrñivanju prodajnih kvota polazi se i od pretpostavki da one trebaju biti veće: . kanale distribucije) 235 . Zagreb 1996. ostvarljive uz uobičajene radne napore.istraženo prodajno tržište . gospodarske. tehnološke.prednostima u odnosu na konkurenciju u pogledu asortimana.za tekuće razdoblje od prodaje u prethodnoj godini .ako prodavatelji pozitivno reagiraju na poticaje za povećanje prodajne kvote Planiranje realnih mogućnosti prodaje trgovačkog poduzeća zasniva se osim na procjeni općih kretanja u gospodarstvu i na tržištu i na: .predviñenim akcijama i reakcijama konkurenata . makroekonomske trendove (demografske. nastupa na tržištu .planove donose zaposleni u prodajnoj jedinici. Planiranje prodaje može se provoditi na svim razinama u poduzeću i to: . potrošnju. Pri izračunavanju prodajnih kvota treba voditi računa o okolnostima koje objektivno djeluju na učinak pojedinih punktova prodaje.što je veća razlika izmeñu procijenjenog prodajnog potencijala na odreñenom području i ostvarene prodaje na tom području . uprava poduzeća postavlja planove i zadatke svim nižim razinama upravljanja .formiranje dugoročne i kratkoročne politike prodaje kao dijela politike marketinga Dajemo prikaz mogućeg sadržaja plana prodaje prema autorima knjige „Prodaja“ (Bratko. odnosno pojedinih prodavača. cijena. kulturne.odozdo prema gore.).okvirnog plana sa zadacima i preporukama za povećanje prodaje u predstojećem planskom razdoblju s planiranom dobiti (za svaki glavni proizvod) .analize stanja prodaje tj.marketinška analiza proteklog razdoblja . političke.Objektivno postavljene prodajne kvote tj.unaprijed ugovorenim prodajama .

ali i pojedinačnih poteškoća i slabosti koje poduzeće treba otkloniti Planovi prodaje se dijele: 1. Kotler. Trgovačka poduzeća su u stalnom kontaktu s tržištem te nastoje neposredno razraditi asortiman tj. Glavne prednosti planiranja u trgovačkom poduzeću su u: . uvoñenje nove linije proizvoda .tržišne segmente .usklañivanju svih aktivnosti u poduzeću . vremenski što bliže prodaji nabavljene robe.tržišnog udjela 2. procjena glavnih mogućnosti. trgovačke putnike) Plan prodaje za cijelo poduzeće donosi se na temelju pojedinačnih planova prodaje za pojedine robne grupe kako po količini.poslovne jedinice (referente.1. to su operativni planovi jer se sve prodajne akcije temelje na njima srednjoročne od 1-5 godina dugoročne tj. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja Poznati autor mnogih analiza marketinga Ph. Prema vremenu (razdoblju) za koje se izrañuju na: kratkoročne do jedne godine i kraće do dnevnih planova.povećanju osjećaja odgovornosti i timskog rada u izvršenju planova 9.- analize mogućnosti i rješenja tj.pojedine skupine kupaca npr.prepoznavanju najvažnijih ciljeva poduzeća . razlikuje 4 vrste kontrole prodajnog poslovanja: a) kontrola godišnjeg plana b) profitabilnost c) uspješnost d) strateška kontrola 236 .jednokratne akcije.11. stalnih kupaca. strateške od 5 i više godina s ciljem povećanja prodaje. srednji. prodavače.odreñena tržišta (domaća i inozemno) . vrijednosti i rokovima prodaje tako i predviñenim marketinškim aktivnostima.poticanju sustavnog razmišljanja o budućnosti . prema veličini ostvarenog prometa (veliki. Prema sadržaju na planove za: . stalni i povremeni) .pojedine asortimanske grupe . mali.nepredviñene dogañaje uzrokovane tržišnim poremećajima . Za modne i sezonske artikle plan prodaje treba biti što fleksibilniji jer se razrañuje i prilagoñava kretanju potražnje.

a) Kontrola godišnjeg plana Ovaj plan se dijeli u dva dijela: analiza odstupanja prodaje analiza tržišnog udjela Prvi analizira negativna odstupanja promatrana kroz razlike u cijeni ili količinske razlike u ostvarenoj prodaji. Na sljedećem primjeru Kotler analizira utvrñivanje podbačaja radi pada cijene. Formula glasi OPC = (PPC – OCP) OKP OPC...odstupanje radi pada cijene PPC... planirana prodajna cijena OCP...ostvarena prodajna cijena OKP...ostvarena količina prodaje Godišnjim planom utvrñena je prodaja 4.000 količinskih jedinica nekog proizvoda po jediničnoj cijeni od 10,00 kn, a to čini ukupni iznos 40.000 kn. Na kraju planskog razdoblja utvrñeno je da je prodaja iznosila 3000 količinskih jedinica po jediničnoj cijeni 8,00kn i ostvareni promet stoga jest 24.000 kn. Zamjenom simbola za iznose dobivamo sljedeće: OPC = (10-8)3000=6000 kn Utvrñivanje podbačaja radi pada obujma prodaje izvršit ćemo formulom OPO = PPC (PKP – OKP) OPO.. odstupanje radi pada obujma prodaje PKP.. planirana količina prodaje

Zamjenom: Od toga zbog:

OPO = 10 (4000 – 3000)= 10.000,00 kn Ukupan podbačaj iznosi: 16000 kn

OPC = 6000:16000=37,5% pad cijene uzrokovao je nešto više od 1/3 ukupnog odstupanja od planirane prodaje OPO = 10000:16000=62,5% ili 2/3 odstupanja posljedica je pada obujma prodaje Sada je na redu drugi dio kontrole godišnjeg plana koji se odnosi na analizu tržišnog udjela čija su mjerila: Ukupni tržišni udio (mjerenje prema prodaji istovrsnih proizvoda unutar nacionalnog gospodarstva) Udio na pojedinom tržišnom segmentu

237

-

Relativni tržišni udio spram tri najveća konkurenta Relativni tržišni udio spram vodećeg konkurenta (ako ostvarujemo isti obujam kao i vodeći konkurent znači da se tvrtka priključila tržišnom vodstvu).

U preotimanju tržišnog udjela mnoge se tvrtke služe mudrom strategijom frontalnog napada na glavne konkurente. Stručnjaci tvrde: hrvatske trgovačke tvrtke trebaju se koristiti frontalnim i bočnim napadima u borbi protiv konkurencije. Prije nekoliko desetaka godina poslovni uspjeh mjerio se isključivo visinom profitne stope odnosno ostvarenim profitom. Takav način mjerenja uspješnosti bio je učinkovit u uvjetima stabilnog tržišta. Meñutim globalizacija, hiper konkurencija, te stalne inovacije dovele su u pitanje opravdanost analize korporacijskog uspjeha isključivo uz pomoć profita. Naime profitna stopa može biti visoka, ali trenutno visoki profiti nisu garancija uspješnog poslovanja u skoroj budućnosti. Profitnu logiku moraju napuštati i hrvatske trgovačke tvrtke jer stalno pristizanje inozemne konkurencije mijenja tržišne odnose iz dana u dan. Zbog toga menadžeri moraju posvetiti sustavnu pozornost vanjskom organizacijskom okružju, odnosno kontroli tržišne pozicije. Rast tržišnog udjela odnosno širenje tržišta u današnje vrijeme jedan je od pouzdanih instrumenata vrednovanja vlastitog poslovanja. U tom pogledu nužno je kontinuirano inovirati poslovanje u pogledu načina plaćanja i uvoñenja novih usluga pri čemu se ističe značaj promocije odnosno organiziranja različitih dogañaja tzv. event marketing. Kupovanje treba artikulirati kao obiteljski dogañaj, što omogućava uspostavu potrošačke lojalnosti, ali i stjecanje nove klijentele. Istodobno je nužno provoditi brojne marketinške analize koje omogućuju uvid u sadašnju, ali prije svega buduću tržišnu poziciju. Poželjno je i potrebno stalno propitivati tržišni segment u kojem se posluje. Tržišni segment je neatraktivan ukoliko u njemu djeluje brojna i agresivna konkurencija, a ulazne barijere su previše visoke. Strane trgovačke tvrtke u sve većoj mjeri šire svoja tržišta dolaskom u Hrvatsku i ostale tranzicijske zemlje. One imaju respektabilan know-how i povoljnu cijenu kapitala. Hrvatske trgovačke tvrtke na taj izazov trebaju odgovoriti poboljšavanjem produktivnosti ali i vlastitim širenjem unutar regije uz pomoć znanja prvenstveno u području marketinga. Širenje tržišta može se provoditi i politikom snižavanja cijena uz istovremeno podizanje kvalitete usluga pri čemu su fiksni troškovi objektivna poteškoća. U cilju povećanja tržišnog udjela neophodno je sklapati partnerstva i različite oblike alijansi sa dobavljačima. Naime, trgovačka tvrtka, posebno veliki poslovni sustavi imaju danas dominantnu poziciju u odnosu na suradnju s proizvodnim tvrtkama, ali sve žešća strana konkurencija primorava trgovačke tvrtke na suradnju s proizvodnim tvrtkama a ne nametanje vlastitih poslovnih interesa. Važno je kreirati navike kupaca, a pri tom lakše je stvoriti odreñene kupovne navike nego nametati nove. Toga su svjesni strani trgovački lanci, pa stoga veliku pozornost posvećuju promociji ali i visokoj razini usluge. Poslovna praksa pokazuje kako često liderske kompanije počinju zanemarivati tržišnu konkurenciju. U Hrvatskoj trenutno nemamo trgovačkog lidera već nekoliko 238

izjednačenih velikih tvrtki što pogoduje stalnom poboljšavanju poslovanja te praćenju tržišnih procesa. Pozicija tržišnog lidera kojoj teži primjerice Konzum ili regionalnog lidera kao što je Kerum, podrazumijeva stalne napade neposredne konkurencije. Neposrednu tržišnu konkurenciju valja sustavno pratiti i analizirati kako bi se pariralo poslovnim potezima te poduzimale vlastite akcije. Za te aktivnosti valja se koristiti metodama koje je razvio benchmarking, a riječ je o teško prevodivom pojmu koji se odnosi na sustavno i analitičko praćenje konkurencije. Podloga za takve analize su razvijene baze podataka. Korištenje te menadžerske discipline omogućava lideru i kontra udare usmjerene na neposrednu konkurenciju s ciljem zadržavanja ili povećanja tržišnog udjela. U ekonomskoj teoriji postao je uvriježen financijski parametar koji nastaje analizom povratka investicije i tržišnog udjela. To je sintetički pokazatelj koji je objektivniji od profitne stope. Dokazano je da korporacijska profitabilnost mjerena povratom na investiciju (Return on investment – ROI) raste s porastom relativnog tržišnog udjela. Primjera radi prosječni povrat na investicije u djelatnostima koje sudjeluju s manje od 10% u tržišnom udjelu iznosi oko 11%. Istodobno kompanije koje obuhvaćaju više od 40% tržišnog udjela ostvaruju prosječni povrat na investicije od oko 30%. Zbog toga je povećanje tržišnog udjela jedan od instrumenata povećanja profitabilnosti te metoda realizacije dugoročne poslovne uspješnosti. Meñutim, valja upozoriti kako porast tržišnog udjela ide sporo i postupno. Tvrtke koje su po tržišnom udjelu druge ili treće predstavljaju izazivače koji nastoje preteći lidere. Neki od najpoznatijih svjetskih izazivača su Ford u odnosu na General Motors ili Pepsi Cola u odnosu na Coca-Colu. Te firme prakticiraju frontalne napade na lidere nudeći slične proizvode istoj potrošačkoj klijenteli. U Hrvatskoj se vodi borba za lidersku poziciju u trgovini, a Konzum je prihvatio strategiju frontalnog napada na glavne konkurente. Trgovačke tvrtke koriste različite taktike za povećanje tržišnog udjela. Hrvatske trgovačke tvrtke trebaju se koristiti i bočnim napadima. Koje su to metode!? Strane trgovačke kompanije većinom se koncentriraju u većim urbanim centrima. Hrvatski pak trgovci moraju se disperzirati u manje gradove, a slogan Konzuma „Hrvatski nacionalni trgovački lanac“ upućuje na korištenje te taktike. Takoñer naše trgovačke tvrtke morat će u što skorije vrijeme razmišljati o proširenju tržišta ekspanzijom u susjedne zemlje, jer je povećanje tržišnog udjela i na stranim tržištima garancija dugoročnog uspjeha. Postavlja se pitanje koja je to strategija koja će omogućiti kontinuiran rast tržišnog udjela. Jedna od najpoželjnijih tržišnih strategija je uspostava pozicije tržišnog lidera. Brojne kompanije su tržišni lideri na svom području djelovanja. Liderska pozicija se stiče različitim poslovnim strategijama kao što su primjerice cjenovna konkurentnost, razvijenost distributivne mreže, snažna promocija ili plasiranje novih proizvoda. Uspješnost poslovanja mjeri se na različite načine i elaborira se u godišnjem izvješću svakog poduzetnika Pokazatelji uspješnosti poslovanja jesu: - Proizvodnost - Ekonomičnost - Rentabilnost - Likvidnost 239

Kontrola uspješnosti čiji je zadatak utvrditi mogućnost još uspješnijeg poslovanja, temelji se na praćenju različitih pokazatelja koji utječu na poslovni uspjeh: - Prosječni dnevni broj prodajnih posjeta - Prosječno trajanje posjeta - Prosječni prihod po prodajnom mjestu - Prosječni troškovi po prodajnom mjestu - Broj novih kupaca u odreñenom razdoblju - Broj izgubljenih kupaca u odreñenom razdoblju U praksi u trgovačkim poduzećima često se primjenjuju sljedeći izračuni:

Izvršenja plana ostvarena količina prodaje % prodaje po količini =--------------------------------- x l00 planirana količina prodaje

ostvareni promet % prometa po kupcu =---------------------------. ukupni broj kupaca

ukupna realizacija promet po narudžbi =--------------------------------broj izvršenih naloga

ukupna vrijednost neizvršenih narudžbi % neizvršenih narudžbi =-------------------------------------------------.x 100 ostvarena ukupna vrijednost prodaje

ostvarene prodajne cijene % ostvarenih prodajnih cijena =----------------------------------.x 100 planirane prodajne cijene ukupna vrijednost zaliha koeficijent obrtaja zaliha =--------------------------------------x 100 ostvarena ukupna vrijed. prodaje

broj dana u godini broj dana vezivanja zaliha =-------------------------------. koeficijent obrtaja zaliha

240

ostvareni troškovi prodaje % ostvareni troškovi prodaje =----------------------------------------------x 100 planirani troškovi prodaje

ukupni troškovi reklamacije % reklamacija na prodanu robu =-------------------------------------.x 100 ukupni troškovi prodaje

ostvareni (dani) iznos rabata % rabata prema prodaji =-------------------------------------x 100 ostvareni obujam prodaje

ostvareni promet promet po kupcu =------------------------------ukupni broj kupaca

ukupni promet po trgovačkom putniku promet po trgovačkom putniku =---------------------------------------------broj trgovačkih putnika

ukupni troškovi prodaje troškovi po kupcu =-----------------------------------. ukupni broj posluženih kupaca

Profitabilnost Zadatak ove kontrole je utvrditi efikasnost poslovanja u smislu veličine prinosa od prodaje proizvoda ili usluga. Prvi stupanj ove faze kontrole odnosi se na utvrñivanje vrijednosti prodane robe, troškova za tu robu, ukupne dobiti, te ostalih troškova i čistog profita. Primjer: 1. 2. 3. 4. 5. Vrijednost prodane robe (utržak)....................................................57.600,00 kn Troškovi prodane robe....................................................................37.440,00 kn Bruto dobitak...................................................................................20.160,00 kn Ostali troškovi.................................................................................15.168,00 kn Plaće........................................................................................... ......8.928,00 kn Najam................................................................................................2.880,00 kn Materijalni troškovi...........................................................................3.360,00 kn Čista dobit (zarada, profit)...............................................................4.992,00 kn

241

Sljedeći stupanj ove kontrole vrši razdiobu utvrñenih troškova na pojedine aktivnosti kao njihove nositelje. Inače, pojam rentabilnosti označava odreñenu korisnost. Prema tom načelu traži se maksimalizacija profita u odnosu prema uloženom kapitalu. Općenito možemo reći da poduzeće posluje rentabilno ako svojim prihodima pokriva rashode i ostvaruje odreñenu dobit. Poduzeća koja samo pokrivaju rashode na granici su rentabilnosti. Likvidnost je financijski pokazatelj kakvoće poslovanja. Bit likvidnosti jest obveza svakog nositelja gospodarske aktivnosti da u svakom trenutku svog poslovanja bude sposoban podmiriti sve svoje novčane obveze prema vjerovnicima. Likvidnost poduzeća očituje se sposobnosti ročnog podmirenja platežnih obveza. Izražava se pokazateljima stupnja likvidnosti. iznos platežnih sredstava Prvi stupanj likvidnosti=---------------------------------------iznos obveza plaćanja Ako je stupanj likvidnosti 1, trgovačko društvo smatra se likvidnim. Nelikvidnost je veća što je stupanj likvidnosti manji od 1. Likvidnost je pretpostavka normalnog pribavljanja robe i odvijanja poslovanja. Solventnost tvrtke – sposobnost ekonomskog subjekta da redovito, uredno, pravodobno udovolji svojim novčanim obvezama. Solventno poduzeće, stanje u kojem se nalazi poduzeće čija je imovina veća od njegovih dugovanja. Suprotno tome je insolventnost. Proces poslovnog odlučivanja u trgovačkim poduzećima nije moguć bez potrebnih pravovremeno osiguranih izvješća za sve razine odlučivanja pa tako i za prodajnu funkciju. Važnost izvješćivanja osim za donošenje najboljih rješenja u ostvarivanju ciljeva prodajne politike služe i za kontrolu i analizu već ostvarenih prodajnih rezultata. Kolika su odstupanja u prodajnim zadacima, zacrtanom prodajnom strategijom, politikom i planovima vidljivo je iz izvješća u kojima su obrañena ova područja: - izvršenje plana prodaje u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima - izvršenje plana po prodavaonicama te ostalim kupcima - uzroci koji su doveli do odstupanja od usvojenog plana prodaje - dinamika prodaje tekućeg razdoblja prema prethodnom razdoblju - struktura prodaje po asortimanu proizvoda putevima prodaje zaključenim poslovima - utjecaj sezonskih oscilacija na kretanje prodaje - rokovi i načini isporuke robe - razina postignutih cijena - reklamacije za prodanu robu - dinamika naplate isporučene robe - uvjeti prodaje dane kupcima - utjecaj konkurencije na ostvarenu prodaju - visina zaliha gotovih proizvoda

242

Prodajni odjel U naprednim tvrtkama proces prodaje nije mogao izbjeći kontrolingu. 243 . odnosno koliko zapravo košta poslovni proces. postavlja se pitanje daje li nam postojeći način računovodstvenog praćenja poslovanja zaista pravu sliku poslovnih dogañanja i nastajanje troškova.1. Svjetskog rata. Takav centar postaje stručna potpora trgovcima na terenu. koji neprestano prati upotpunjavanje postavljenih ciljeva. kojima odreñujemo ciljeve i onda pratimo njihovo izvoñenje – rezultate. Prodaja ili kako je volimo nazivati komercijala. Naime. a zahtjevnost kupaca raste. organiziranosti u profitni centar i odgovoru koliko košta prodaja. dijeljenje i nadzor poslovnih procesa. Kontroling u prodaji Kontroling. Glavno je načelo da se potrebni troškovi prodaje smanje s obzirom na jedinicu prodaje ili da se poveća broj prodajnih jedinica (a sve u cilju ostvarenja profita). Često se upitamo u kojem odjelu naše tvrtke nastaju troškovi. Kupac se svaki dan navikava na bolju kvalitetni servis te ih smatra samo po sebi razumljivima. izbjegavala je odgovor na to pitanje pod izlikom da je njena jedina funkcija u tvrtku donosit novac. povećanje prodaje.12. To je kontroling. Za sada se koristi ova tuñica jer bi naš prijevod „nadzor“ za sve navedeno bio preuzak i nedostatan. On odabire najpovoljniju ponudu.- način transporta robe i problematika koja se na ovom području pojavljuje razlozi koji dovode do vraćanja robe razlozi koji su onemogućili pravodobnu isporuku robe utjecaj ekonomske propagande na visinu ostvarene prodaje. općenito i nije nešto novo jer su ga uveli Amerikanci već nakon II. jedino mjerilo zarade nije više promet već dobitak i dakako broj proizvoda koje je netko prodao. odnosno njihovih rezultata. potrošači brzo mijenjaju raspoloženje. Konkurencija je velika. odmah nakon velike ekonomske krize. Organiziranost prodaje kao profitnog centra ili tvrtke u tvrtki i kontrolinga. Trgovac postaje savjetnik tvrtke za svoje kupce. Njegovi su zadaci prije svega planiranje. pokazuje i pokazalo je svoje dobre strane. privlačenju kupaca i afirmiranju tvrtke. Trgovac u današnje vrijeme ne može biti uspješan ako koristi stare pa čak i provjerene načine prodaje. Računovodstvo često na podlozi propisa daje izobličenu sliku troškova i prihoda. a robu može dobiti od bilo kuda. Bolju sliku ćemo dobiti ako poslovne procese percipiramo kao tvrtke tj. 9. 9. profitne centre. prije svega kod smanjivanja troškova.12. koja nije u skladu sa stvarnim stanjem. ponuda je iz cijelog svijeta u porastu. Opisane zadatke kontolinga provodi danas svaka tvrtka koja želi opstati na tržištu. Meñutim. Kontroling donosi novi organizacijski pristup što daje kvalitetne promjene. a odjel za prodaju postaje analitički centar poslovnih mogućnosti i potencijala na odreñenom prostoru. a time učinkovitosti. Tom načelu prilagoñeno je nagrañivanje trgovaca.

Činjenica je da nam funkcija kontrolinga. Portfelj analiza pokazat će trgovcu na terenu koji kupci najviše obećavaju i koji će donijeti više profita. ako je pravilno postavljena. Ona će nam izoštriti poglede na tržištu osposobiti nas da brojevima i grafički prikažemo mekane činioce. a onda se tim kupcima i njihovim problemima trgovac mora najviše približiti. može donijeti mnogo više spoznaja nego samo računovodstvo. kao što su utisci kupaca o našoj tvrtki. 244 . njihovo zadovoljstvo i drugo.Sam trgovac mora u cilju povećane prodaje izgraditi portfelj kupaca ili ABC analizu kupaca. Uz brojke koje govore o rezultatima kontrolinga tu je još i niz kvalitativnih promjena koje donosi nova organiziranost u odnose prema kupcima.

Dijeli se na prostor za opremu.).10. administrativni i prostor za održavanje osobne higijene. Meñutim u prodavaonici svi proizvodi čine jedinstvenu ponudu i utječu meñusobno na uspjeh u prodaji svakog od njih.prema vrsti robe (asortimanu prodaje) . kupce.nositeljima maloprodaje Prema vrsti robe s kojom posluje prodavaonice se dijele na: . ponajprije.tipu objekta . Prodavaonica se prezentira svojim asortimanom (dio maloprodajnog mixa) i na tržištu nudi robu velikog broja različitih proizvoñača. robu i prodavače te skladišni. Poslovanje prodavaonice Prodavaonicu. Konstitutivni elementi prodavaonice su oni koji se mijenjaju na osnovi strategijskih odluka. za razliku od maloprodajnih poslovnih jedinica u kojima se odvija daljinska maloprodaja (putem pošte. Ovo je potrebno naglasiti jer se proces mijenjanja oblika prodavaonice u razvijenom svijetu odvija brzo odnosno svakih nekoliko godina.smještaju prodavaonice . Prodavaonice dijelimo prema različitim kriterijima: . Prodavaonicu je takoñer moguće definirati kao posebnu poslovnu. Definicija prodavaonice u smislu prodajnog prostora glasi: Prodavaonica je poslovna jedinica za neposrednu prodaju krajnjim potrošačima u posebno ureñenom prostoru. kao glavnu djelatnost ostvaruje prodaju robe na malo potrošačima i ostalim kupcima.1. otkupne stanice i trgovinska predstavništva.specijalizirane prodavaonice . koja u arhitektonskim izdvojenim prostorijama tipa maloprodajnog objekta. Veletrgovinske poslovne jedinice su pak prodajna skladišta.prodavaonice mješovitom robom S obzirom na obilježja robe dijelimo ih na: 245 . Poslovanje prodavaonice 10. To su prije svega: lokacija osnovni asortiman veličina ureñenje i raspored prostora te način posluživanja Prodavaonicu koja promijeni bilo koji od navedenih konstitutivnih elemenata možemo smatrati novom.prema metodi prodaje . organizacijsku a ponekad i obračunsku jedinicu distribucijskog sustava (završna jedinica kanala distribucije). prilagoñenu obujmu i zahtjevima proizvoda koji su predmet prodaje. definiramo kao tipičnu trgovinsku poslovnu jedinicu i to maloprodajnu poslovnu jedinicu. kataloška prodaja i sl. U prodavaonici se odvija susretna maloprodaja.

troškova domaćinstava. uštedu vremena. želja. razine obrazovanja. raznolikost. s asortimanom i cijenama prilagoñenim potrebama potrošača. pravilnoj disperziranosti. inžinjeringa. kvalitetu.od zajedničkih poslovnih partnera Podatke o promjeni veličine domaćinstava. Od trgovaca na malo zahtjeva se i poznavanje novih zakonskih regulativa i zahtjeva nadzornih organa. promotivne akcije . Prikupljanje informacija o potrošačima moguće je: . bolje uvjete i smanjuju ovisnost trgovca o dobavljačima. Stoga prati trendove ponašanja svojih kupaca kao i trendove okruženja tj. naglašavamo da samo suvremeno ureñena i opremljena prodavaonica.- prodavaonice prehrambenom robom prodavaonice neprehrambenom robom Oblici prodavaonica kao dinamične pojave. kulturnih. bolju opskrbu. obiteljskih navika i sl. propusnoj sposobnosti. Promjene u poreznoj politici utječu na odluke o investiranju o procjeni zaliha. niske cijene. o nabavi i prodaji na kredit itd.praćenjem oglasa konkurencije . Za praćenje bitnih zakonskih promjena i njihovo tumačenje glavni izvor podataka su specijalizirani časopisi ali i redovna novinska izdanja. opskrbljenosti. dobne strukture. socioekonomskih obilježja trgovac mora sam na lokalnoj razini prikupiti. smještena na povoljnoj lokaciji.u neposrednom razgovoru iz njihovih primjedbi. radnih. te stručnim prodajnim osobljem može započeti svoj prodajno . stavova i potreba . tehničko-tehnološkoj razini i posebno poslovnoj motiviranosti trgovinskih djelatnika i maloprodajnog osoblja. Trgovac na malo mora osigurati informacijsku potporu za rješavanje problema s kojima se susreće bez obzira može li na njih utjecati ili im se treba prilagoditi. Kupci sve više traže ugodnu kupovinu. dohotka.osobnim kupovanjem u njihovim prodajnim prostorima. Praćenje trendova tehnološkog okruženja vezano je za tehnike upravljanja. Meñutim bez obzira na razne naprijed spomenute oblike prodavaonica. tehnike trgovanja. konkurenciju i socio-ekonomska. razinu usluge. zakonodavna i tehničko-tehnološka kretanja. blizinu i prodavaonice se moraju prilagoditi.kupovni proces. Podaci o ponašanju konkurencije najlakše se prikupljaju: . svojim revolucionarnim djelovanjem uvijek daju i davat će impulse za promjene u trgovini. izvor nabave. Za početak obavljanja djelatnosti maloprodaje nije dovoljno samo predmet poslovanja upisati u trgovački registar 246 . opreme i instalacije trgovcu su dostupne iz znanstvenih časopisa s područja managementa. Učinci maloprodajne mreže ovise o njezinim dimenzijama. računalne znanosti te stručnih časopisa trgovine na malo i posjeta specijaliziranih sajmova. jer dostupni podaci na nacionalnoj razini malo govore za neko uže područje. analizu računa i drugih podataka dobivenih programima PC kasa ili . asortimanskoj oblikovanosti.iz izvješća ponašanja potrošača u časopisima i dnevnim listovima Informacije vezane za kanale nabave otkrivaju alternativne izvore nabave.posredno kroz analizu kupovanja npr. marketinga. cijenu. čime se dobiva uvid u asortiman.

s ciljem ukupne.skladištenje . iskorištenje svih unutarnjih rezervi racionalizacije i to: . odreñene su i obvezne prostorije i oprema koje moraju udovoljavati uvjetima odreñenim propisima o tehničkoj opremljenosti.Pažljivo pratiti sve troškove prodaje koji se podmiruju iz razlike u cijeni tj.ukupan promet na uložena sredstva u imovinu. govori o tome koliko je bilo produktivno ulaganje u robu . marže kako bi se pronašle mogućnosti za uštede 247 . Npr. ostvariti veću dobit brzim obrtajem robe .privremeno odlaganje krutog otpada Čest je primjer da trgovac robu koju prodaje na malo želi prodavati i na veliko u okviru svoga prodajnog centra . zdravstvenih i drugih propisanih uvjeta za svoj prodajni i skladišni prostor.ukupan promet u odnosu na prosječno uložena sredstva u zalihe (koeficijent obrtaja). kataloga ili u tranzitu i registrirana djelatnost trgovine na veliko.Pravilno voñenom politikom cijena u funkciji izvršenja planiranog obujma prodaje tj. Roba se na veliko prodaje u uredu prodavatelja na osnovi kataloga ili uzorka odabirom kupca ili izravno iz prodavaonice na malo.zaposlenike . zaštiti i unapreñenju čovjekovog okoliša i sl.prodavaonice. a ne pojedinačne dobiti. pod uvjetom da se tehnički omogući izdavanje R-1ili R-2 računa kao i prateća obrada podataka. Ovisno o skupini proizvoda kojima će se trgovati (razvrstane prema NKD).stalnim promjenama dimenzija asortimana naći optimum izmeñu dviju krajnosti. umjesto maksimalne dobiti na kraći rok. . što govori o produktivnosti imovine Mnogi unutarnji čimbenici utječu na produktivnost i efikasnost poslovanja prodavaonice. što govori o produktivnosti prostora .(Zakon o trgovačkim društvima) ili postojanje obrtnice (Zakon o obrtu).ukupan promet po četvornom metru prodajnog prostora. proizvoda s malom razlikom u cijeni i velikim koeficijentom obrtaja i proizvoda s velikom razlikom u cijeni i malim obrtajem. nego je potrebno prethodno pribaviti i rješenje nadležnog organa uprave za gospodarstvo o ispunjavanju minimalnih tehničkih. za trgovinu namirnicama i predmetima opće uporabe treba osigurati sljedeće prostorije za: .Obavljanjem usluga kupcima čime se olakšava ali i ubrzava proces kupovine i postiže veći obujam prodaje . zaštiti na radu. sanitarnih.prodaju . Za praćenje imovine maloprodavača važni su sljedeći pokazatelji: . tj. Uvjet za to je uredski prostor opremljen i ureñen za trgovinu na veliko na osnovi uzoraka. Pri tome je važno iskoristiti one koji ne traže materijalna ulaganja već poslovnu aktivnost zaposlenih tj.

Naručivanje robe za prodavaonicu Prodavaonica mora osigurati kontinuiranu ponudu i zbog toga mora raspolagati odreñenim zalihama.pripremanje robe za prodaju i njezino izlaganje u prodavaonici .1. brzo poduzimanje mjera kod zaostajanja prodaje pojedinih artikala i uklanjanje nekurentnih zaliha stalnom kontrolom poslovanja prodavaonice i analizom ostvarenog prometa radu unapreñenja ekonomičnosti i rentabilnosti i poboljšanja usluge potrošačima 10. Zalihe nastaju u vremenu izmeñu nabave i prodaje robe. priručna skladišta. 248 . boljom pripremom rada. raspored robe.prodaju robe 10.1. prostorije za zaposlene) skratiti vrijeme trajanja kupoprodajnog procesa Racionalnim i preglednim izlaganjem robe (layout) Organizacijskim rješenjima pojednostaviti i skratiti poslovni proces. Taj period za prodavaonicu mješovite robe u prosjeku traje 30 do 120 dana.- - - - Vremenski i prostorno uskladiti broj zaposlenih s kretanjem intenzivnosti i broja kupaca Boljom kombinacijom raspoloživih površina (namijenjenih za potrošače. odgovarajućim rasporedom radnih zadataka. Opravdane su jedino zalihe u maloprodajnom prostoru i to za onu robu čiji je obrtaj veći. Kroz to vrijeme roba se zadržava u priručnom skladištu i maloprodajnom prostoru. skladištenja i prodaje Odrediti veličinu pojedine narudžbe imajući u vidu: eliminiranjem sitnih narudžbi smanjuju se nabavni troškovi.naručivanje robe .preuzimanje i evidentiranje prispjele naručene robe . jer se samo činom prodaje stvara dobit.1.2. uklanjanjem uskih grla u protoku robe izmeñu nabave. Tehnika poslovanja prodavaonice Proces prodaje robe u prodavaonici obuhvaća ove poslove: . ali je zbog većih narudžbi više novca u zalihama Planiranjem optimalnog nivoa zaliha smanjiti varijabilne troškove nabave i skladištenja robe pomoću metoda Minimalnih zaliha u periodu izmeñu dvije dostave Minimalnih proporcija izmeñu nivoa zaliha i obujma prodaje u odreñenom periodu Neposrednog dostavljanja na prodajna mjesta od strane dobavljača - nadziranjem obrtaja zaliha. a sve ostale zalihe predstavljaju ekonomski teret. npr.

Usklañivanje ima organizacijski i ekonomski aspekt. faxom) naručuje robu prema potrebi pozivom na uvjete iz ugovora. kada i od koga nabaviti robu . uvoznik ili proizvoñač. kontrolu uspješnosti i sl.razna proizvodna poduzeća . robu osigurava davalac franšize.samostalni obrtnici i individualni poljoprivrednici Trgovačka poduzeća na veliko su najčešći i najpovoljniji izvor nabave jer imaju bogat asortiman robe različite kvalitete na jednom mjestu. Dobavljači tj. a veći koeficijent obrtaja). izlogu. Za manje prodajne objekte prikladna su C&C veleprodajna samoposlužna skladišta i distributivni centri. skladištu). Osim toga. Zalihu čini ukupna količina robe koja se nalazi u prodavaonici (u prodajnom prostoru. trgovac na malo teško može obavljati sve funkcije jednako profesionalno. Trgovac na malo s odabranim dobavljačem za artikle iz standardnog asortimana tj. a to može biti trgovac na veliko. izvori nabave za prodavaonicu na malo mogu biti: .uvozno-izvozna poduzeća . a to znači robu dobre kvalitete i uz niske cijene. te su joj važne dnevne informacije o prodaji. oblikovanje prodavaonica. zalihama i naručenim količinama. jer im troškove nabave svode na minimum tj: ne moraju držati veće zalihe (manje uložena obrtna sredstva. Sve ostale poslove kao što su istraživanje tržišta. njihove navike i mogućnosti .trgovačka poduzeća na veliko.tržnice na veliko .koju robu nabaviti s obzirom na zahtjeve potrošača. nema čekanja na isporuke a robu kupuju po potrebi. te ovisno o tome odabire dobavljača. proračun troškova. Franšiza od franc. Ako je prodavaonica korisnik franšize. u oblasti trgovine predstavlja podjelu rada izmeñu davatelja i korisnika franšize kojom korisnik svu svoju energiju usmjerava u osvajanje lokalnog tržišta i opskrbu kupca. te ovakva podjela rada ima velike prednosti. Pojednostavljenim postupkom (telefonom. s kontinuiranom ponudom zaključuje okvirne kupoprodajne ugovore. Franchise.koje količine nabavljati s obzirom na brzinu obrtaja na kapacitet priručnog skladišta i prodajnog prostora na troškove nabave na očekivanu visinu prodaje Trgovac želi nabaviti robu uz što povoljnije uvjete.zalihe prema namjeni 249 .Početak racionalizacije poslovanja je u nabavi robe te trgovac svojom nabavnom politikom odlučuje: . distributeri C&C .distributivni centri .gdje. reklama. Prodavaonica koja posluje s velikim brojem artikala mora uskladiti strukturu zaliha i prometa. obavlja davatelj franšize. Vrste zaliha u prodavaonici dijelimo na: . osloboñenje od nečega.

a njihovi uzroci mogu biti u prirodi same robe. a ekonomski povećati zalihe onih artikala čiji promet raste. kao što su: . 250 . otuñivanju i sl. Zbog toga trgovci koriste prednosti ambulantne dostave kad roba doñe „sama“ i to ne jednom nego više puta dnevno od različitih ponuñača. Zaštitne su pak zalihe uvijek veće od minimalnih.kvarenje robe koja nastaje najčešće kod prehrambene robe. dijele se na: . Zamjena svježim artiklima značajna je u poslovanju kratkotrajnom i lakopokvarljivom robom. tjestenina i sl. smanjiti onih kojima promet opada i uvesti u prodaju novu robu za koju se očekuje dobar promet. Prirodni gubici. I konačno optimalna zaliha je ona količina robe koja omogućuje ravnomjerno i kontinuirano poslovanje uz najmanje troškove kupnje.maksimalne . vremenski i količinski nadopuniti prodanu robu u prodajnom prostoru. Gubici na robi u prodavaonici dijele se u dvije skupine: 1. keksi.zaštitne . Zalihe su ekonomski neopravdane i zbog toga što su gubici česti. .izložbene .- zalihe prema količini robe zalihe prema potražnji Zalihe prema namjeni su: . Maksimalna je gornja granica do koje se smiju stvarati zalihe robe. gubitak na težini. skladištenja i zaliha. a razlika ovisi o situaciji na tržištu i sigurnosti prodavaonice da omogući ravnomjernu opskrbu. Dobavljači koji ambulantno opskrbljuju prodavaonice osim nadopune zaliha potrebnim artiklima i ponudom novih. površini ili obujmu robe zbog sušenja. dopreme. mehaničkim i drugim promjenama. .rastur koji je neminovan kod rasute (rinfuzne) robe pri manipulaciji .nekurentne (roba koja se slabo prodaje na tržištu) . prihvaćaju i povrat neprodane robe i ambalaže.srednje kurentne Minimalna je zaliha promjenjiva veličina jer se mijenjaju uvjeti nabave i dinamika prodaje.pričuvne Zalihe prema količini mogu biti: .lom koji nastaje kod lomljive robe npr. lošoj manipulaciji.kaliranje robe tj. a očituje se u biološkim. Organizacijski je važno prostorno.radne .optimalne Zalihe robe prema potražnji (ovisno je li potražnja pa tako i prodaja neke robe veća od prodaje druge robe). kemijskim. isparavanja i sl. staklo.kurentne (roba koja se kratko zadržava u prodavaonici) . uvjetima skladištenja.

kao i svaka druga.pekarski proizvodi . itd. gubici na robi se mogu znatno smanjiti. Nasilni gubici koji nastaju nesavjesnim. a pod pretpostavkom da se i dobavljač takve robe drži istog principa. i za sve druge oblike prodaje robe. dokumentaciju za evidenciju i radnu snagu. temperature.) i u prodajnom prostoru. pažljivom manipulacijom. te održavanjem čistoće. meso i sl. Takva zaliha. osim povrata neispravne robe dobavljaču ili terećenja osiguranja robe. Kako bi proces preuzimanja prispjele robe tekao nesmetano. 10. Najprije se utvrñuje identitet pristigle pošiljke usporeñujući popratne dokumente (tovarni list. kako ne bi s vremenom postala nekurentna roba i kroz zalihu opteretila poslovanje prodavaonice. Stalnom kontrolom robe. može pomoći i sniženje prodajnih cijena robe. Do takvih zaliha najčešće dolazi uslijed loše kvalitete robe. otpremnica) s narudžbom prodavaonice.). treba pripremiti prostor. vlažnosti zraka. U prodavaonici prehrambene robe postoje odreñene specifičnosti. nestručnim rukovanjem. Dobavljač prodavaonici odgovara samo za stanje robe kakvo je bilo prilikom isporuke. Proizvodi koji se po deklaraciji čuvaju na temperaturi ispod sobne temperature od 20 stupnjeva.3. zastare tehnologije ili nove mode. požari i sl. ali za vrijeme manje frekvencije kupaca. a neke nabavke (kruh. odnosno roba koja je prva dopremljena mora se i prva prodavati. mora se držati principa prvi unutraprvi vani. visokih cijena. Za robu koja je oštećena ili na bilo koji drugi način upitna u daljnjem plasmanu potrebno je što prije pronaći način da se ukloni iz prodavaonice. dakle povećava troškove poslovanja. U postupanju sa robom ograničena vijeka trajanja. boljim izlaganjem. U rješavanju problema. Najčešće se roba preuzima u priručnom skladištu prodavaonice. 251 . povećanim angažmanom u prodaji itd. U slučaju da robi istekne vijek trajanja (izraditi komisijski zapisnik) potrebno je robu povući iz prodaje.nepakirani suhomesnati proizvodi . robnog susjedstva.1.ostali proizvodi koji mogu biti podložni kvarenju na sobnoj temperaturi Sve ostale proizvode kojima je rok trajanja duži od 30 dana kontrolira se svakodnevno.2. Preuzimanje i evidencija prispjele robe Trgovac može robu naručiti usmeno ili pismeno iz centralnog skladišta ili od dobavljača. Preuzimanje robe od dobavljača treba obaviti pažljivo jer od tog trenutka na prodavaonicu kao kupca prelazi sav rizik u svezi preuzete količine i kakvoće robe. a što vrijedi naravno. moraju se držati u rashladnim vitrinama i hladnjacima. osim prodavaonice. Od dobavljača roba se traži narudžbom koju trgovac šalje poštom ili pak sam odlazi do ovog odabire i kupuje robu te zaključuje nabavu. angažira kapital i izbacuje ga iz obrtaja.mliječni proizvodi . Poslovoña i prodavači moraju svakodnevno vršiti kontrolu roka trajanja robe u prodavaonici a za sljedeće skupine proizvoda: . krañom i kao posljedica više sile (poplave. Ukoliko je prisutan prvi način narudžbe roba se naručuje tiskanicom zahtjevnicom.

kalkulacija ako se na istom obrascu izračunava i prodajna cijena robe. mjerenjem. isprava (deklaracije. standardom. Podaci se unose kronološki pod odreñenim brojem. U samoj prodavaonici. Ulaz robe u prodavaonicu evidentira se na temelju popratnih dokumenata pristiglih s robom.1. Ambalaža mora ispunjavati svoju osnovnu zadaću zaštite i čuvanja sadržaja pakovine u svim predvidivim uvjetima distribucije. jamčevni list. a detaljno u vlastitom skladištu. prodaje i uporabe proizvoda. Originalno pakirana roba preuzima se prema ispravnosti originalne ambalaže. a često je i odlučujuća pri donošenju odluke o kupnji. brojenjem. Stavljanje u promet proizvoda bez potrebnih oznaka. Prodavaonica je dužna svaki pojedinačni artikl evidentirati u Knjigu popisa koju je obavezna ažurno voditi. odvajanjem od transportne ambalaže. Za sve nedostatke u količini i kakvoći robe treba sastaviti komisijski zapisnik i odmah ga uručiti dobavljaču. Razlikujemo pojmove ambalaža i pakovina. oblika i načina zatvaranja proizvoda. originalno pakovanje se kod preuzimanja u trgovini ne otvara već provjerava samo ispravnost ambalaže i vidljivi nedostaci. Ista se još naziva i maloprodajna ambalaža jer daje prvu informaciju o proizvodu. Specifikacija robe detaljan je popis robe koji se koristi kad se u prodavaonicu šalje roba šireg asortimana ili roba neke odreñene specifikacije. Količina se prema vrsti robe odreñuje npr. Najveći dio robe široke potrošnje pakira se u neodvojivu i potrošnu ambalažu. Takoñer ćemo razlikovati pojam pakiranja od pojma pakovanja.Zatim se utvrñuje količina isporučene robe i to odokativno ako mjesto isporuke nije skladište prodavaonice. popis ovlaštenih servisa.4. Pakiranje je postupak odnosno tehnika pakiranja proizvoda u ambalažu odgovarajuće kakvoće. Zbog toga se roba prethodno priprema za prodaju. traže robu koja je prodajno aktivna. a prema potrebi i laboratorijskom analizom. ali to ne odgaña preuzimanje robe. Npr. Ako roba stiže iz centralnog skladišta. Pakovinom se smatra proizvod koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvaranja ili očevidne preinake. tako da se kupac može brzo poslužiti dobivajući pritom maksimum podataka koje on može apsorbirati u kratkom roku. 10. specifikacijom. najčešće je prati dostavnica koju je ispunio skladištar na temelju narudžbe. vaganjem. To treba raditi pažljivo uz pomoć priručnog alata kako se ne bi oštetila njezina prodajna ambalaža. Robu s nedostatkom treba izdvojiti i pažljivo čuvati do konačnog rješenja na uloženi prigovor. skladištenja. prijamni list ili primka . Pripremanje robe započinje već kod njenog preuzimanja. Pakovanje jest komad upakiran ili zapakiran na odgovarajući način u skupno ili transportno pakovanje. Pripremanje robe za prodaju Suvremeni oblici prodaje u kojima se kupac izravno suočava sa robom bez posrednika prodavača. proizvoñaču i drugim značajkama bitnim za pravilnu ocjenu nekog proizvoda. npr. tehničke upute) uvjerenja 252 . najčešće poslovoña potpisuje dostavnicu i na temelju dokumenta prijama robe koji se tada otvara u prodavaonici potvrñuje prijam. Odmah se utvrñuje i kakvoća isporučene robe i to: stručnim pregledom (organoleptički) usporeñivanjem s uzorkom.

uvoznik ili zastupnik. i to: .identifikaciju proizvoda. originalnoj pakovini. uvoznik.tip proizvoda . proizvode za koje je obvezno deklariranje odreñeno posebnim propisom i 253 . i . . ISO 9000) Postupak deklariranja proizvoda podrazumijeva navoñenje na ambalaži.sukladnost s propisanim uvjetima .način pakiranja .zemlju podrijetla . adresa.količine proizvoda u pojedinačnoj ili zbirnoj pakovini . Za kupca oni znače različitu garanciju. Kod deklariranja proizvoda treba razlikovati dva slučaja: 1.certifikat proizvoda kao dokaz da je proizvod sukladan odreñenoj specifikaciji prema odgovarajućoj normi.naziv proizvoda .naziv i adresu uvoznika – za proizvode iz uvoza (skraćeni naziv tvrtke. Propisi o pakiranju proizvoda odreñuju: .uvjete i zahtjeve glede načina pakiranja . propisuje: .obvezatnu deklaraciju za svaki proizvod Pojam sukladnosti proizvoda podrazumijeva postupke i metode ispitivanja kojima se potvrñuje da je ispitani uzorak proizvoda sukladan odreñenoj normi. sastav i dr.o kvaliteti i sl.) Zakon o normizaciji.obvezu dobavljača da pribavi potvrdu o sukladnosti za proizvode koji podliježu potvrñivanju kakvoće prije stavljanja proizvoda u promet i .naziv i adresu proizvoñača .certifikat sustava kakvoće dobavljača. proizvodu ili na naljepnici podatke za: . a što se vidi iz odreñene isprave (certifikata). potpuna i ispisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Treba razlikovati dva tipa certifikacije. telefon) Deklaracija mora biti ispravna. sankcionira se visokim kaznama i ruši ugled prodavaonice.materijale za pakiranje (ambalaža) . kao dokaz da je sustav kakvoće dobavljača sukladan odgovarajućoj normi (npr. Deklaracija proizvoda mora sadržavati najmanje ove podatke: . kao osnovni zakon po kojem postupa tržišna inspekcija.značajke ambalaže za originalne pakovine (proizvoñač.proizvoñače i pravne i fizičke osobe koje stavljaju proizvod u promet Deklariranje proizvoda obavlja proizvoñač.

oznaka proizvoñača: «BATA» 2. proizvode za koje nije posebnim propisom propisana obveza deklariranja. veličina obuće: 42 3.) Primjer deklariranja kožne obuće: 1. te na svakom originalnom pakiranju moraju imati deklaraciju sa sljedećim podacima: .2. način održavanja 8.upozorenje za potrošača Deklaracija na prehrambenim proizvodima uz podatke propisane Zakonom o normizaciji treba sadržavati još i ove podatke: . način izrade proizvoda 9.naziv proizvoda . uvoznik:“TERA“. muška – ženska . proizvoñač. zemlja uvoza:Italija 6.“ „prirodni“ te ekološki prihvatljive proizvode. Ispisan je na hrvatskom jeziku i uz njega prodavač prilaže i popis ovlaštenih organizacija.drugi podaci važni za potrošača (uputa za pripremu i sl. Trgovci bi trebali biti svjesni da im poznavanje osnovnih pojmova o kakvoći proizvoda.naziv. vrsta obuće. uvoznik ili zastupnik strane tvrtke. Osječka 197.način uporabe . potreba certificiranja ili obveze deklariranja proizvoda omogućava siguran nastup na tržištu. podaci o materijalu Tehnički složeni proizvodi moraju imati tehničke upute i naveden rok osiguranog servisiranja (ovlaštene servisere) i opskrbe tržišta rezervnim dijelovima. Za proizvode koji moraju imati jamčevni list troškove po osnovi jamstva snosi davatelj jamstva tj. točno informiranje kupca i legalitet poslovanja.dječja 7.uvjeti skladištenja i čuvanja . oznaka artikla: „Romario“-1715274 4.datum proizvodnje i rok upotrebljivosti navoñenjem mjeseca i godine do kada je proizvod upotrebljiv .vrstu i količinu sastojaka dodanih proizvodu da bi se povećala njegova biološka vrijednost .neto količina . Proizvodi čija su svojstva opasna za korisnike i okoliš moraju imati i upute za uporabu. Danas potrošači biraju artikle s oznakom „bio.bitna obilježja za kakvoću proizvoda . Zagreb 5.vrstu i naziv ili vrstu i E broj upotrebljenih aditiva . Načini poljoprivredne proizvodnje ili tehnologije prerade postaju robnom markom i 254 . priborom i drugim proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može upotrebljavati prema svojoj namjeni. sjedište i zemlja proizvoñača . a podliježu nadzoru kakvoće.osnovne sastojke proizvoda .

kao npr. . Za originalno označavanje pakovina EAN je razvio dvije verzije i to: . povrće i voće očisti.istaknuta jasno i čitljivo . a ono najvidljivijim zagañivačem prirode. Važno je ne zaboraviti i ekološku funkciju ambalaže tj. Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada treba obavljati unutar poslovnog prostora ili u naselju za to odreñenim mjestima. roba se: . osim što je uvjet prodaje tj. koji predstavlja EAN broj proizvoda na osnovi kojeg je kod dobiven. Dokaz za to su trajne slike ambalaže izbačene pred prodavaonice. voće. U simbol je uključen i jedan niz lako čitljivih brojeva ispod koda.označava cijenom (iz primke-kalkulacije) i rednim brojem Knjige popisa u kojoj je artikl evidentiran . izglačaju i sl. nakon raspakiranja. podijeljenih u četiri skupine: zemlja proizvoñač (za Hrvatsku 385) broj proizvoñača (4 numerička mjesta) broj za artikl (5 numeričkih mjesta) 255 .nezaobilazan su dio prestižne propagande na što i trgovci moraju računati.sortira po vrsti kakvoći. riba. obvezna je na mjestu gdje je roba izložena (polici) ima i informativnu i propagandnu svrhu pa je važno da bude: . poljoprivredni proizvodi. prednost dati ambalaži koja je kao ambalažni otpad prihvatljiva za okoliš i za koju su osigurani uvjeti za odvojeno skupljanje i obrañivanje. prerañevine od mlijeka i roba u rinfuzi. trgovina. Danas proizvodi u trgovini stižu označeni EAN (Eurepean Article Numbering) linijskim simbolom. meso. Ambalažni otpad skuplja proizvoñač odvojeno po vrstama ambalažnog materijala u spremnike postavljene za tu namjenu. proizvoñačima i sl.točna i vjerodostojna Cijene kao i posebne ponude koje su uvijek jasno istaknute ulijevaju povjerenje kupcu. svježe povrće. U svojim nabavkama svakako trebaju odabrati proizvode sa vrlo jakom komponentom ekološkog pristupa jer oni imaju perspektivu opstanka na tržištu. koja u ambalaži pronalazi mnoga rješenja u svom poslovanju. ako ne glavni. veličini. naizmjeničnim svijetlim i tamnim modulima različitih širina na svijetloj podlozi.oprema odgovarajućim dokumentima Cijena proizvoda. U daljnjoj pripremi. npr. često ne zna što s njom po njenoj uporabi i stvara probleme ne samo sebi nego i sredini u kojoj se nalazi. . i odraz naše nekulture. ovisno o vrsti robe kako bi bila što privlačnija.vidljiva sa što veće udaljenosti . Iako je u Hrvatskoj donesen Pravilnik o postupanju s ambalažni otpadom. markama ili skupinama. odjevni predmeti očetkaju. pa je ona postala.standardnu verziju EAN – 13 sa 13 pozicija u svojoj strukturi. priprema za prodaju odgovarajućom tehnologijom prepakiranja i pretpakiranja . koji predstavljaju brojčanu oznaku artikla koju je moguće prepoznati optičkim čitačem na blagajni.postavljena uvijek ondje gdje se očekuje da bude postavljena te .čisti i dotjeruje.

Tamo se kodirana aplikacija ponovno u trenutku precizno i nepogrešivo pretvara u ljudskom oku dostupnu brojčanu i slovnu informaciju. racionalizacija u poslovanju postiže se smještajem preuzete robe odmah u prodajni prostor jer osim jednokratne manipulacije posluje se s manjim zalihama. pod nazivom POS marketing. Unapreñenje prodaje izdvaja se kao posebna grana marketinga i dobiva novu dimenziju. danas. Pretvoren u EAN kod.onemogućiti otuñivanje ili utvrditi gdje je nastalo . U tim aktivnostima.Saturacija propagandnih poruka putem klasičnih medija . 10. Izlaganje robe Kad je proces pripreme robe za prodaju završen na najbolji način. Najveći učinak tj. ona se smješta u priručno skladište ili unosi i izlaže u prodajni i izložbeni prostor prema postavkama unapreñenja prodaje i marchandisinga o prezentaciji proizvoda kupcima.prepoznati u kojoj je fazi došlo do propusta ili pogrešaka u poslovanju . Kompjutorske blagajne raspolažu i podacima o ukupnoj zalihi svakog artikla u prodavaonici i prodanoj količini. Na takvu strategiju najviše su utjecale dvije pojave: . stanje proizvoda. broj za proizvod pripremljen je za elektroničko očitovanje na prodajnom mjestu ili u bilo kojoj fazi u distribucijskim kanalima.- kontrolni broj skraćenu verziju EAN – 8 za proizvode pakirane u ambalaži manje površine. ali prije svega na povećanje efikasnosti i profitabilnosti prodajnog mjesta. Cilj je te aktivnosti osmišljavanje i praćenje mjera koje posredno i neposredno utječu na odluku o kupnji. vaganju.Promjene u procesu donošenja odlika o kupnji 256 . na povećanje prometa na prodajnom mjestu. elektroničke vage u mreži s POS sustavima. Iskustvo govori da su trgovci s naprednim tehnologijama kao što su POS sustavi.napraviti svakodnevnu inventuru .utvrditi porezne obveze .izostaviti upisivanje cijena . zakidanju na blagajni .otklanjanje grešaka pri mjerenju.2.veće povjerenje i zadovoljstvo kupaca itd. Očitavanje se obavlja skenerima ili čitačima ugrañenim u vage ili blagajne (kompjuterske blagajne – POS sustavi). ručni ili stolni čitači bar .unapreñenje asortimana i optimalizaciju zaliha . a to može obaviti samo trgovac koji dobro poznaje prirodu proizvoda. raspoložive zalihe i sl. podjednako sudjeluju proizvoñač i trgovac jer o naklonosti potrošača ovisi uspjeh i jednih i drugih. Na taj je način moguće: .utvrñivanje optimuma prostora na policama za pojedine grupe proizvoda .koda bolje poslovali i više privlačili kupce.kontrolirati eventualni manjak .

a čak je dokazano da smanjenje količine robe. Neposredno komuniciranje s potrošačem i prodajno mjesto. klasični mediji postaju sve skuplji. za njegovu planiranu ili trenutnu odluku o kupnji važni se uz asortiman. dostupnost i informiranost kupca o robi. dobru kakvoću robe i razmjerno umjerene cijene te da to više nisu prednosti koje privlače kupce.područja na izlazu kod blagajne . širenje razmaka meñu regalima i stalcima za prezentaciju robe povećava promet za 30%. a poruke se sve teže razlikuju i pamte. promotivne akcije. već nailazi na ljubazno osoblje.informativna i promotivna sredstva u prodajnom prostoru kojima se ostvaruje na samo ljepši izgled već i bolji rezultati u prodaji. Proučavajući tako tokove kretanja kupaca mogu se uočiti mjesta zadržavanja kupaca tj.površine s desne strane toka kretanja kupaca. Još jedna engleska riječ koja se koristi u marketingu. Naime. te kompletna atmosfera prodavaonice. postaju sve važniji.raspored roba u tokovima kretanja kupaca . marchandising. To pravilo postaje i uvjet uspješnosti prodavaonice. atraktivno izlaganje. Kreativno se koristi privlačna snaga robe. usluge i cijene i razni mamci npr. dobavljači se trude dobiti najfrekventnija mjesta za svoje proizvode. činjenica da se borba za potrošača prenijela na prodajno mjesto. ova tuñica je poznata. prodajno aktivne zone ili „vrući“ dijelovi prodavaonice kao npr: .police na lijevoj strani pravca kretanja . Merchandising upravo pomaže pri ostvarenju najvažnijeg cilja prodaje. spontane kupnje u samoj prodavaonici. Onom tko se ozbiljno bavi prodajom. Kvalitetno prezentiranje robe prenosi poruku kupcu koja govori kakvom je pažnjom i poštovanjem trgovac na malo birao robu za svoje kupce. Kako što bolje iskoristiti sav raspoloživi prostor. a postići preglednost. i profitabilnost police.ulazni prostor -donji dijelovi polica 257 . a trgovci optimalno raspolagati prostorom i postići najveći (dnevni) obrtaj na polici.Zbog inflacije oglašavanja.izlaganje robe na policama . Rješenja za: . a to je kako što više prodati. Zbog sve šire ponude. a poznato mu je da svaki kupac u trgovinama. Prepuna polica nije uvijek način da prodamo više.istaknuta dodatna mjesta . Iako je veći dio podataka o robi kupac dobio putem medija. posebne ponude. a najintenzivnije su one u visini oka . gdje kupac zapravo donosi konačnu odluku o kupnji. oko 70% prodaje artikala dnevne potrošnje rezultat je impulzivne tj.površine na koji kupac automatski baca pogled pri promjeni pravca kretanja . ograničenosti prostora. Vrše se dodatne analize i sprovode istraživanja.pravci kretanja uz zidove i slabe prodajne površine tj: . pruža moderna trgovačka tehnika tzv.dijelovi gondola (središnjih polica) koji strše . a označava ne samo način izlaganja već sav prostor koji kupac može doseći pogledom (display).

Kompaktno. 10. precizno izlaganje bez ikakvih „rupa“ stvara kod potrošača želju da ne narušava čitav red.2. strogoj sredini prodajnog prostora koji se lako zaobilazi slažu se proizvodi: . Ravnopravnost u slaganju postiže se okomitim slaganjem robe tako da najpopularniji artikli svih dobavljača imaju priliku biti izloženi u visini očiju. vizualna prezentacija robe je umijeće kojem je cilj povećati prodajni potencijal robe istodobno održavajući ugodnu i stimulativnu atmosferu kupovanja. Ovim načinom postiže se i veća preglednost i laka prezentacija kupaca. mjesta gdje je kretanje kupaca najveće. Jednako tako: . Na glavnim pravcima kretanja postavljaju se proizvodi: . olakšava traženje i izbor kupcu.-uvučene površine i kutovi Vezano za pravce kretanja utvrñuju se i optimalne lokacije za izlaganje pojedine robne skupine ili pojedinih artikala. biti zadužen za kombinirano izlaganje. ukrasni papir i samoljepive trake. jer je frekventnija polica na desnoj strani kretanja kupaca i to u visini očiju. U trgovini netko mora osim ovih uobičajenih poslova.previše različitih proizvoda nepovezano izloženih. s oznakom novo na licu mjesta gdje je roba izložena znatno povećava prodaju.koji trebaju velike površine za izlaganje . Takoñer je važno osmišljenim putokazima oživiti dijelove prostora sa manjom prodajom.koji se kupuju dnevno Važno je proizvode kod kojih se zadržava većina kupaca ne koncentrirati jer uzrokuju usko grlo toka potrošača kroz prodajni prostor.koji se kupuju ciljano . Mikrolokacija artikala na polici može biti odlučujući čimbenik u prodaji.koji se zbog malih površina mogu predvidjeti u kupnji. Napisi i poruke npr.koji se kupuju impulzivno . Kombinirano izlaganje artikala koji imaju neku srodnost osim što potiče na spontanu kupnju.novi proizvodi . Tako se na jednom mjestu može naći oprema. Primjenom odreñenih pravila i načela.1. Nevažno je kako bi prodavač smjestio pojedini artikl.na kojima se želi postići brzi obrtaj . hrana i kozmetika za bebe ili čestitke. bez neke poruke 258 . Poznavajući kupovne navike i preferencije svojih kupaca te značajke pojedinih proizvoda trgovac na malo će moći ispravno prezentirati proizvode. Na manje aktivnim površinama npr. Podsjetimo se na ono što smo već istaknuli: najprofitabilniji artikli i proizvodne marke trebaju dobiti najbolja mjesta tj. Kriterij slaganja Za trgovca je najvažnije pronaći na koji će način kupac najvjerojatnije birati proizvod i donijeti odluku o kupnji.

dugo čekanje ili traženje nekog proizvoda .nove oznake u prostoru . konformisti. usprkos višoj cijeni i suženom izboru. Npr. „Novi“ kupci. To su privremene prodajne točke na mjestima veće frekvencije kupaca.previše izbora .ako proizvod promijeni mjesto . posebne prigode i sl.sigurnosne kamere . sve za ñake.uski i zatrpani prolazi .nedostatak vremena tj. Nedovoljno informirani. ovi su kupci pod jakim utjecajem poznatih marki i kupuju ono što kupuje većina. nesusretljivo ili ignorantno osoblje . Ali sve je više upućenijih kupaca sa složenijim zahtjevima za kvalitetom robe i usluga. 259 . i u svim društvenim skupinama. pažnja i povjerenje i u potrazi je za „novim“ proizvodima i ugodnom ambijentom i atmosferi.pokretljivost kolica . u oba spola. „Novi“ kupac prevladava u svim starosnim skupinama.pokretljivi i uvijek u žurbi. teže se snalazi ulijeva nepovjerenje kupcu te izbjegava takve prodajne prostore Kako bi se privukla posebna pozornost kupaca ili istaknuo novi proizvod česta su specijalna izlaganja posebno pripremljena kao neovisne postave.glasna glazba i prečesto oglašavanje na razglas .- previše stvari koje pobuñuju pažnju izloženo u isto vrijeme zbog čega svaka od njih gubi na značenju previše naguranih proizvoda na polici ili previše različitih proizvoda neuredno i nemarno izložena roba s neurednom ambalažom koja izaziva sumnju u kvalitet kompletnog asortimana premalo izloženih proizvoda stvara efekt siromašne i nepotpune ponude često mijenjanje lokacije svake kategorije proizvoda zbunjuje kupca. masovni marketing i masovna potrošnja.strah od pogrešnog uhićenja a novog kupca: .previše informacija . zaposleni.nedovoljan broj. nerado odustaju zbog jeftine ponude.stariji kupci koji im blokiraju put Stari kupci i pored stresne i zamorne situacije u velikim prodajnim objektima. Zbog mnogih situacija u prodajnom prostoru kupci se uzrujavaju i gubi se njihova lojalnost. Slična su i tematska izlaganja za pojedine skupine potrošača npr. Ovakva izlaganja sponzoriraju i proizvoñači koji na taj način stječu saznanja o potrošaču. Ponašanje i očekivanje većine kupaca oblikovala je masovna proizvodnja. i sve će više utjecati na masovnost i prodajni asortiman moderne trgovine. starog kupca najviše uzrujava: .ako nema omiljene marke pa mora tražiti drugu . I jedni i drugi ne trpe pritisak dok kupuju i samodopadnost trgovaca. „Novom“ kupcu izuzetno nedostaje vrijeme.

a manjim dijelom u prodajnom prostoru.2. sposobnim osobljem koje ih uvjerava kako su posebni. To znači da će u prodavaonici tipa samoposluživanja cijena na polici biti naglašena i istaknuta tako da kupac lako i brzo može pročitati cijenu proizvoda koji ga zanima. Isticanje cijena i internih obavijesti Nove trgovine osvajaju i zadržavaju kupca na samo primjenom psihologije tj. Izlog Što je izlog? Produžetak trgovačkog interijera ili izraz poštovanja prema konzumentu akcije izlaganja. vrijedni i važni nego i suvremenom tehnologijom za bržu i jednostavniju kupnju te raznim tehničkim pomagalima i medijima u samom prostoru npr. Boja je posebno snažan instrument kreiranja povoljnog ugoñaja. prodajnog. zadržavanja pred svojom ponudom. informativnog i reprezentativnog. Pri tome se koriste službom aranžiranja. Postoji jednostavno pravilo koje kaže da se roba slaže prema spektru boja od svjetlijeg prema tamnom i slijeva na desno. Pritom ne mislimo samo na boju koja prevladava u interijeru nego i na boju robe. tržišnog informiranja potrošača i poticanja potrošača na posjet prodajnom prostoru. privlače kupce i tako povećavaju prodaju. 10.2. trgovac može iskoristiti kao značajnu investiciju u koju ne ulaže. kompjutorskim ekranima s informacijama o svim vrstama proizvoda koji se nude i sl. U praksi naše trgovine na malo većina se organiziranih „display“ aktivnosti poduzima u izlogu. Ima svakakvih izloga.prelaze u manje trgovine u kojima može razviti odnos sa osobljem. do pravih pozornica taštine vlasnika prodavaonice. s ciljem zaustavljanja prolaznika. preko poduzetnog osmišljavanja elemenata privlačnosti. 260 . Promotivni materijali raznih proizvoñača. jer osim što reklamiraju proizvod. jednom za kupca od najvažnijih čimbenika kvalitetne prezentacije robe. Važno je isticanje cijena uskladiti s image-om prodavaonice. Isticanje internih (reklamnih) obavijesti mora biti profesionalno jer ništa tako brzo ne uništi ugled trgovca na malo kao loše. od onih koji u komunalnom smislu tvore parter urbanog kompleksa samo kao informacija o sadržaju prodajnog prostora. Slaganje po paleti boja Unutrašnjost prodavaonice snažno će utjecati na kupca i njegovu predodžbu o prodavaonici čim zakorači u nju. Izlog je svakako i prostor koji suptilna aranžersko-dizajnerska i scenografska duša prepoznaje kao mjesto ili izbor umjetničkog izražavanja. ili kupuje preko interneta. korisni su u informiranju kupaca i omogućavaju lakše snalaženje u prodajnom prostoru. za oblikovanje tri vrste izloga tj. Cjenovnim karticama i etiketama tj. kao najstarijom službom tržišnog komuniciranja. rukom napisana obavijest. trgovac na malo treba posvetiti osobitu pozornost.

Meñutim. otvorenije i slobodnije promišljanje poslovanja. Osjećaj da se na njih gleda kao na „otpisane“ pokazao se kao dodatno motivirajući za zaposlenike koji su ga znali iskoristiti u smjeru boljih poslovnih rezultata. prepušten gradskom smogu i otiscima.“ koji nedvojbeno signaliziraju kupcima prodavače kakve životne dobi mogu očekivati u navedenoj trgovini. Ostavke merchandising-a važne za povećanje prodaje primjenjive su u prodajnim objektima robe svakodnevne potrošnje. image-a prodavaonice ali i za utvrñivanje odreñenih standarda zaposlenima i to ne samo za prezentaciju proizvoda nego cjelokupnu organizaciju poslovanja prodavaonice. Zapušteni ja pak izlog. Razmatrajući informacije dobivene od zaposlenika može se zaključiti da zreliji ljudi jednostavno ne žele raditi sa mlañim ljudima čije im životne navike ne odgovaraju i što bi se u takvoj kombinaciji vjerojatno odrazilo na slabije poslovanje koje bi se vjerojatno pripisalo zrelijoj prodavačkoj strukturi. ali izlog ne. Da tvrdnje nisu puka propaganda pokazuje i činjenica da je prodajni lanac usvojio i sasvim novi koncept u trgovini. dobro osvijetljenim. Tražeći po ekonomskoj literaturi nismo naišli da se izlog tretira kao element trgovine. najmanje što mogu je držati izlog čistim. prodavači prorijeñene kose i naborane blagajnice zaista ne potkrepljuju naše prve asocijacije već zahtijevaju bolje. Naime sve je teoretski obrañeno na putu ka profitu. nesvakidašnjim eksperimentom po ideji dijela upravljačke strukture. a čak i tada bi nerijetko čuo riječ „kasnije“. većina zanatlija i onih koji pružaju razne druge usluge ipak su svjesni važnosti svog „prozora u svijet“. često u realizaciji svojih ideja nailaze na poslovoñe prodavaonica koji ograničavaju njihovu kreaciju zahtijevajući konzervativni izgled izloga i inzistirajući na pretrpanosti robe u izložbenom prostoru što se ocjenjuje posve pogrešnim postupcima. Specijalizirane 261 . stjecanje povoljne slike tj. No. Tvrdnje poslovoña ovog lanca čak idu i u smjeru veće elastičnosti starijeg osoblja na promjene koje su u odreñenom trenutku provodili. a na periferiji svaka dva tjedna na temelju već pripremljenih sezonskih i godišnjih planova. od skladišta do lokacije i veličine prostora. U tom smislu. racionalnije osmisliti ili čak sve preokrenuti naopako. otvarajući prodajne punktove pod nazivom „Markt 45+. ostvaren je bolji prodajni rezultat na osnovu bolje ali vremešnije usluge. Prosjede gospoñe iza rashladne vitrine. Ali vratimo se učinkovitosti merchandisinga koji je veoma važan za unapreñenje prodaje.Trgovina je tako nezamisliva bez izloga! Sam izložak je model koji predstavlja i sebe i umjetnika. Često mijenjanje postave izloga takoñer je zahtjev koji ova pozornica traži od trgovca. Da se prodaja i angažman osoblja uvijek može bolje. a svaki će aranžer za izlog reći da je prostor ozbiljne pripreme i osmišljavanja zadatka. aranžeri. Jedan od poslovoña prodavaonice primijetio je kako mladim ljudima sa kojima je radio bilo potrebno sve ponoviti tri puta prije nego što bi se odlučili za rad. te da je pravilo da se izlozi u središtu grada obnavljaju jednom sedmično. slika je trgovca i njegovog odnosa sa prolaznikom s kojim želi poslovati. pokazat će nam i sljedeći primjer danskog trgovačkog lanca neto. čak i dizajn artikala i njegova kvalitativna pa i ergonomska svojstva. Naime.

utvrñivanje potreba poticajnim pitanjima i pozornim slušanjem 262 . ali ne kupuju. postotak onih koji ulaze u odreñenu prodavaonicu 3. Meñutim. ili i oni koji kupuju – malo kupuju. prosječni iznos ostvaren po jednoj prodaji pojedine prodavaonice Prodavaonica što slabo posluje mogla bi se nalaziti na slabo prometnom mjestu. pozdravljanje . Dakle. a broj je onih koji kupuju kao i iznos same kupnje u velikoj mjeri funkcija kvalitete robe. ili nedovoljno prolaznika ulazi u prodavaonicu.obavijesti u prodavaonici i izlogu i dr. roba je dostupna kupcu) i svaki se prodavač zadužuje za prodaju pojedine vrste robe ili robne skupine. Najčešće su to: . lokaciju. mijenjati asortiman. saznati što radi konkurencija. postotak onih koji su ušli i kupili 4. Proces prodaje teško je definirati nekim čvrstim modelom.radio.Početkom nove sezone . . ne treba se prepustiti zadovoljstvu uhodane prodaje. Navike se ljudi mijenjaju. ili je previše onih koji ulaze. usporediti se s njom.Za vrijeme aktualnih dogañaja i dr.letci.Zbog povećane konkurencije . lokalna TV . a najčešće se odvija kroz sljedeće faze: .Prilikom nabave novih proizvoda u vrijeme prodaje starih zaliha . U većim prodavaonicama s više prodavača. broj ljudi koji prolaze u prosječnom danu 2.prodavaonice s užim. promet boljom lokacijom. cijena i trgovačke sposobnosti. broj onih koji ulaze povećava se boljim izlozima i obavještenjima o prodaji. 10. razgledavaju.3. izravna pošta . a mijenja se i trgovina. roba nije dostupna kupcu (izmeñu nje i kupca je pult i prodavač). Trgovački putovi se premještaju. Prodaja robe Tehnika prodaje robe potrošačima u prodavaonici ovisi o tome je li trgovac primjenjuje klasičnu ili suvremenu metodu prodaje.pridobivanje kupčeve pažnje i stvaranje pretkupovnog raspoloženja . kritičar.U slučaju pada utjecaja na tržištu . tržište. primjenjuju se suvremene metode prodaje (samoposluživanje i samoizbor. Malo prodavači procjenjuju prodajnu učinkovitost promatranjem četiri pokazatelja: 1. svaki se problem može riješiti. Ne treba biti isključivo trgovac već ponekad i istraživač.prilaženje. a dubljim asortimanom za informiranje potencijalnih kupaca koriste i druge oblike promocije. U manjim prodavaonicama jedan prodavač prodaje svu robu u prodavaonici najčešće na klasičan način tj. upoznavati uvijek iznova vlastite kupce.

definiranje potreba kupca 3.tehnološkog .uvoditi novitete te širiti znanje o novim proizvodima. Prodavač je stalno izložen pogledima kupaca te da bi uspješno obavljao svoju djelatnost.kvalitetom i sadržajem svojih usluga što bolje zadovoljiti potrošače . Prodajni razgovor se dijeli u nekoliko faza: 1. ljudske potrebe i mogućnost njihovog zadovoljavanja. pokreti. stručnim i praktičnim osnovama trgovačkog zanimanja već i druga obilježja kao karakterna obilježja tj. za njegov stil rada nisu potrebni samo znanje. Glavna okupacija naših trgovaca dugo je bila povoljna nabava i prodajne cijene koje pokrivaju sve troškove i potrebnu dobit. govor. prodajno osoblje mora: Pomoći kupcu pri izboru. emocionalna stabilnost. ekstrovertiranost. tehnologijama . vještina i navike stečene teorijskim. što utječe na njihovo ponašanje (sociološke. uspostavljanje kontakta s kupcem 2. kultura ponašanja. navike. a to može ako dobro poznaje robu koju nudi i to sa: .racionalnim poslovanjem prodavati svoju robu uz uvjete povoljnije od uvjeta svojih konkurenata 263 . previše rutine i premalo brige za potrošača bila su im glavna obilježja.- prezentacija proizvoda uz objašnjavanje i poticanje želje za kupnjom proizvoda. Takoñer previše samozadovoljstva. a lojalnost pojedinoj prodavaonici.psihološkog aspekta i . vedar opći ton raspoloženja. Zbog toga prodavač mora poznavati osnove ponašanja ljudi.u okviru asortimana prodavaonice . zbog konkurencije i alternativnih mogućnosti kupnje sve manja. motive zbog kojih kupuju. Savladavanje prepreka i traženje zajedničkog rješenja na obostrano zadovoljstvo Zaključivanje prodaje nakon potvrdnih znakova kupca Dopunska ponuda konkretne robe kojom se dopunjava prethodna kupnja Pakiranje i naplata Uljudan ispraćaj Takoñer i prodajni razgovor nije mehanizam koji se jednom nauči i onda primjenjuje u svim situacijama. prodajna prezentacija 4. držanja tijela. kada osjetljivost i izbirljivost kupaca raste.tržišnog . dobar izgled. lako uspostavljanje kontakta s drugim ljudima. zaključivanje prodajnog razgovora Ne postoje dvije iste situacije pa se govori o „situacijskom pristupu“ kada prodavač prilagoñava svoje ponašanje kupcu i općoj situaciji u prodavaonici. Danas. dopunska ponuda 5. ekonomske čimbenike ponašanja).

porijeklo.Posebnim uzancama u trgovini na malo kao (dobrim) poslovnim običajima. mogućnost i način upotrebe. osim prodaje robe. Kakvoća usluga koje obavlja trgovac. prodaju starih stvari. servisiranja i mogućnosti nabave rezervnih dijelova . itd. robe iz izloga.priznanja. njezina obilježja i osobine (vrsta i sastav robe. ili je na kraju vremena sezone . Prodaja robe tj.pružanje netočnih i nepotpunih obavijesti . što trgovac ne smije i kojim se sredstvima ne smije koristiti u informiranju potrošača Kod ponude robe potrošačima trgovac je dužan obavijestiti i upozoriti potrošača na: . Prodaja robe po posebnim uvjetima Trgovac je dužan prodavati robu koja odgovara obilježjima navedenim u deklaraciji na ambalaži što se tiče i kakvoće i količine.pripadajuću dokumentaciju (certifikate. god: .informiranje potrošača tj.svim su potrošačima osigurani jednaki uvjeti u trgovini na malo .uvjete prodaje . načini prodaje raznih vrsta proizvoda npr: robe trajnije upotrebe.) .potrošač .demodirana roba i roba s nedostacima .prigodna sajamska prodaja . ateste i dr. mora odgovarati kakvoći usluga koje pružaju specijalizirani davatelji tih usluga.razvija se načelo solidarnosti.roba kojoj je sezona prošla. odnosno proizvod Protivno je načelu poštenja i savjesnosti trgovca: .1.3. nagrade što ih je primio proizvoñač. medalje.prodaja robe za zimnicu 264 . što je dužnost trgovca u obavještavanju potrošača. robe po narudžbi. koje je ustanovila skupština Hrvatske gospodarske komore još u veljači 1995. prodaju automatima. te dopunsku robi i pribor. što treba sadržavati ponuda.uvjete jamstva. Prodaja robe pod posebnim uvjetima obuhvaća: Prodaja robe po sniženim cijenama .vrijednost robe .dovoñenje potrošača u zabludu o posebnim obilježljima i svojstvima proizvoda temeljem koje bi potrošač mogao steći pogrešnu sliku o robi i na taj način pretrpjeti štetu 10.prešućivanje pojedinih osobina proizvoda . odgovornosti i poslovnog morala u odnosima trgovac .ureñuju se gotovo sva pitanja u kupoprodajnim odnosima U posebnim uzancama se tako obrañuju ova područja: .značajke robe.) .

“ Većina trgovaca politiku akcijskih prodaja smatra poslovnim tajnama. utvrditi ugled trgovine i pronijeti dobar glas o tvrtki. po cijeni koja je niža od cijene istog proizvoda u prodaji. Trgovac ne smije dovoditi potrošače u zabludu oglašavajući rasprodaje prividnim sniženjem cijena. na odreñenom mjestu (prostorno odvojena i posebno obilježena). Akcijska prodaja robe Akcijska prodaja robe se posebno oglašava. a zatim snižena na prosječnu prodajnu cijenu . tj.ekonomskim – trgovine moraju što prije isprazniti skladišta kako bi se riješile vrijednih zaliha zbog novih proizvoda i došle do novog kapitala . dobiti puno više besplatne reklama. Getro organizira akcije svakih 15 dana u kojima je zastupljen cijeli asortiman. Npr. Ako trgovac oglasi prodaju robe po sniženim cijenama dužan je i prodavati robu po tim cijenama. Tako snižene cijene moraju biti niže od cijene tih proizvoda utvrñene u knjizi popisa prije oglašavanja sniženja. a privlačenje kupaca svojim posebnim receptima. To je prodaja odreñene količine robe jednog proizvoñača u odreñeno vrijeme. U rasprodaju se može uključiti samo ona količina robe koja je utvrñen a popisom prije rasprodaje ili je naručena prije objavljivanja rasprodaje. Sezonske rasprodaje temelje se na sljedećim principima: . Tajna uspjeha svake akcijske prodaje jest u geslu:“privuci i prodaj. sve u dogovoru sa svojim i velikim brojem dobavljača i sniženjem od 10%. Prodaja robe s nedostacima Trgovac je dužan obilježiti nedostatak na robi i razmjerno gubitku vrijednosti robe utvrditi novu (nižu) prodajnu cijenu. zabranjeno je naručiti i uključiti u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje u vremenu trajanja rasprodaje. Dobro organizirane i voñene rasprodaje. prehrana i neprehrana. Konzum kontinuirano provodi akcijske 265 . Trgovac može u svojim uvjetima poslovanja imati i stalnu rasprodaju po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama bez obzira na razloge sniženja.marketinškim – primjerice oglašavanje rasprodaja za robu koja ima prosječne prodajne cijene Rasprodaje su vrlo važne za održavanje postojeće baze kupaca ali i za njeno širenje. koje odstupaju od prosječnosti privući će više kupaca. nego smanjuju marže.zakonskim – prije postavljena pretjerana cijena.Trgovac koji je u svojim uvjetima prodaje oglasio djelomičnu ili potpunu rasprodaju robe dužan je tu robu fizički i prostorno odvojiti od ostale robe i na njoj istaknuti sniženu cijenu uz zadržavanje ranije cijene. a istovremeno pružaju ljudima osjećaj višeg životnog standarda jer se kupovna moć njihovog novca povećala .psihološkim – zadovoljstvo kupca (ostvarenje želja) i zadovoljstvo prodavača (porasla prodaja i ispraznila se skladišta) .socijalnim – snižavanjem cijena trgovine ne ostvaruju sebi gubitak.

koje se može naplatiti. Posebne usluge potrošačima – ako trgovac u svojim uvjetima 266 . zamjena robe te razmjena staro za novo. na kredit poslovne banke i otplatom putem kartice) Kod prodaje robe za gotovinu bitno je da trgovac prodaje robu po cijeni koja je utvrñena u knjizi popisa i da se ona ne razlikuje od cijene istaknute na robi.u postupku prepakiranja robe originalno pakirane od proizvoñača. a promovira ih putem kataloga koji izlazi svakih 14 dana i radio poruka. Pod uvjetom da su akcije dobro osmišljene i provedene. Uz isporučenu robu prodavatelj je obvezan potrošaču izdati račun ili registar blok kao dokaz da je robu platio.na zahtjev potrošača. Mercatone pak često organizira akcije želeći upoznati javnost sa asortimanom i promotivnim vrlo niskim cijenama te posebno povoljnim načinima plaćanja (beskamatni krediti). isporuka robe naručene telefonom. pa se za sve sudionike akcija isplati. obveze prodavača su sljedeće: . ali najviše do visine prodajne cijene materijala za pakiranje. Pakiranje robe tj. vrećice ili poseban papir sa logotipom proizvoñača ili trgovca se ne smije posebno naplatiti jer se smatra promidžbenim sredstvom . ali je obrtaj brži. bez obzira tko organizira takav način prodaje (proizvoñač ili trgovac). organiziranje prijevoza. Protivno načelu poštenja i savjesnosti poticati prodaju uz nagrade i slično. Marža je niža. prodaja robe s obročnim otplatama cijene. Prema istraživanjima tržišta kupci sve više proučavaju cijene koje se navode u katalozima. Način predaje i isporuke proizvoda sadrži: vrijeme i mjesto predaje robe. isporuka robe prodane kataloški. trgovac je dužan osigurati kakvoću originalne ambalaže te upute i podatke o robi (troškovi prepakiranja terete trgovca) Isplata cijena U svojim uvjetima prodaje. Plaćanje robe može biti: . trgovac je dužan obaviti posebno pakiranje kupljene robe. Hrvatski potrošači smatraju promociju putem kataloga učinkovitijom nego reklamiranje akcije putem televizije i radija.na čekove u više rata sa ili bez kamata . Pri tome se kupci uopće ne osjećaju prevarenim i u tome je privlačna snaga trgovanja i kupovanja.za gotovinu . trgovac odreñuje i način plaćanja robe. te da ih se u cijelosti pridržava. iako kupci misle da u akciji kupe i ono što im ne treba. Trgovci na malo samostalno odreñuju uvjete prodaje i načine plaćanja kupljene robe. korisne su i trgovcu i dobavljaču. roba na probi.na kartice (jednokratnom uplatom. Posebne uzance u trgovini na malo obvezuju trgovca da objavi svoje uvjete prodaje i da ih na vidnom mjestu istakne u prodavaonici.prodaje u svim svojim prodavaonicama. obročnom otplatom.za gotovinu uz popust u odreñenom postotku od prodajne cijene .

Skriveni nedostaci i prava potrošača. Podaci o ponašanju konkurencije prikupljaju se na razne načine. čijom će cijenom biti konkurentan. cijenu i kvalitetu. montira ili priključuje robu u stanu potrošača. marketinških kanala i konkurencije. promocije. dubina asortimana robe i kvaliteta robe vrlo je važno područje maloprodajne politike. financijskoj situaciji partnera u kanalu i sukobima u kanalu. Zasićenost tržišta jest razina do koje je odreñeno područje trgovanja popunjeno maloprodavačima odreñene vrste robe. 267 . praćenje oglasa konkurencije. Praćenje trendova marketinških kanala vezano je za dobivanje informacija o alternativnim izvorima nabave roba i uslužnim agencijama.pravo na naknadu štete Odnosi prema djeci. čime se dobiva uvid u robe koje nude. Osim bilance. .Dužnost trgovca je da s posebnom pažnjom usluži potrošača dijete ili invalida .poslovanja objavi da sklapa. invalidima i starijim osobama. vezani su za praćenje zasićenosti tržišta. promotivne akcije. važan izvor informacija koji treba osigurati informacijski sustav maloprodaje jest izvješće o prometu koji ukazuje. području prodaje. dužan je svoju obvezu obaviti potpuno. Prikupljanje informacija o potrošačima moguće je kroz analizu računa potrošača.Podsustav identifikacije problema . maloprodavač mora odrediti neku količinu roba. politike cijena. na ukupnu raspoloživost zaliha po nabavnoj i maloprodajnoj cijeni te po količini. Važni podaci o konkurenciji. trendove okruženja i trendove poslovanja u poduzeću. zamijeniti drugom. udjela u tržištu. razina usluge.izjaviti da raskida ugovor . Zamjena kupljene robe – posebno važno za potrošača ako želi ispravnu i neupotrebljavanu robu. Trendovi ponašanja obuhvaćaju praćenje potrošača. savjesno i u ugovorenom roku.Odgovornost u poštivanju i primjeni uzanci . Osobnim kupovanjem u njihovim dućanima.Podsustav rješavanja problema Podsustav identifikacije problema prati i ispituje trendove ponašanja.zahtijevati sniženje cijene . Informacijski sustav maloprodaje mora omogućiti izradu bilance na kraju svakog obračunskog razdoblja kako bi se moglo ustanoviti stanje i struktura imovine. što potrošač može tražiti od trgovca ukoliko uoči nedostatak na robi: . Smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji potrošača. već kupljenu u toj prodavaonici. te na temelju usporedbe s prijašnjim razdobljem utvrditi trendove. Na taj način maloprodavač ima informaciju koju robu i po kojoj cijeni promovirati i držati na skladištu. proizvodnih mikseva. pored ostalog. Proizvodni miksevi – širina. Naime.

Dokumenti se odlažu u posebne registratore. Ako roba nije vraćena u skladište. Ova se knjiga pak čuva 10 godina od isteka poslovne godine. Ažurnost znači evidentiranje svih poslovnih promjena odmah nakon nastanka poslovnog dogañaja. složenost i promjenjivost poduzeća i njegovog okruženja. 268 .Za praćenje imovine maloprodavača važni su sljedeći pokazatelji: . U prodavaonici je poslovoña zadužen za dokumentaciju. Osnovno pravilo voñenja evidencije jest točnost. Ispravnost dokumenata utvrñuje se s materijalne i formalne.govori o produktivnosti imovine . a brisanje podataka nije dopušteno. Ispravno je pogrešni podatak precrtati i to da se isti vidi sa napomenom da samo onaj koji ispostavi dokument smije isti ispravljati. Odlaganje dokumentacije i čuvanje dokumenata o poslovanju prodavaonice Za knjigovodstvenu evidenciju posebno je važno čuvanje dokumenata. a dokument je ispostavljen. a s materijalne strane dokument je ispravan ako se njegovo ispostavljanje temelji na stvarnoj poslovnoj promjeni.ukupan promet po metru četvornom prodajnog prostora .prodaja na kredit u odnosu na ukupne primitke .govori o naplati potrošača koji kupuju na kredit Suvremena informacijska tehnologija omogućava. zahtjeva. Ispunjeni dokumenti moraju biti ispravni.pokazuje koliko je bilo produktivno ulaganje u robu . a takoñer se to odnosi na dokumentaciju na temelju koje su se unosili podaci u Knjigu popisa. Dokumenti se moraju ispisati uredno i čitljivo. Računi i kontrolne vrpce čuvaju se još najmanje dvije godine od isteka godine u kojoj su ispostavljeni. preglednosti ažurnost voñenja podataka. S formalne strane dokument je ispravan ako sadrži sve podatke koji su bitni i koji ga čine pravovaljanim. onda je povratnica samo fiktivan dokument jer poslovni dogañaj povrata nije izveden. Pravila ispunjavanja dokumentacije Sve dokumente na kojima se vodi evidencija o poslovanju prodavaonice potrebno je ispunjavati u trenutku poslovne promjene. izgradnju integralnog informacijskog sustava podržanog računalom koji u potpunosti osigurava potporu cjelini maloprodajnog poslovanja.govori o produktivnosti prostora .ukupan promet u odnosu na prosječno uložena sredstva u zalihe koeficijent obrtaja) .ukupan promet u odnosu na uložena sredstva . te računske strane.

obilježavanje. Tržna i sanitarna inspekcija . pakiranje . O izvršenoj kontroli knjiga (koje im se moraju dati na uvid) porezna uprava sastavlja se zapisnik. Sanitarna inspekcija preko svojih sanitarnih inspektora koji djeluju na terenu. Porezna uprava kao nadležan organ za kontrolu poslovanja. Kontrola upozorava na dobre i loše rezultate rada i predlaže odreñene mjere otklanjanja nedostataka.Obrazac PKT – Primke .Obrazac PKV – Primka – zaduženja za vlastitu robu i . voditi poseban popis kojim evidentiraju svaku promjenu stanja zaliha u maloprodaji. šalje na teren svoje inspektore koji su ovlašteni pregledati poslovne knjige i druge dokumente koji pružaju uvid u poslovanje prodavaonice. da li su djelatnici stručno osposobljeni za rad. Kontrolu mogu provoditi djelatnici u prodavaonici. treba voditi i popis za obavljena posredovanja. naročito robe sklone kvarenju. dužni su u svakoj prodavaonici i na svako stalno izdvojeno prodajno mjesto. Poslove tržne inspekcije na terenu obavljaju tržni inspektori. Ova inspekcija takoñer kontrolira ispunjava li poduzeće propisane uvjete tehničke opremljenosti.Obrazac KP – Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe . Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji Trgovci registrirani za obavljanje trgovine na malo. kontrolira proizvodnu i prodaju živežnih namirnica. odnosno Zakon o standardizaciji (pod čijim odredbama se provodi atestiranje kao sukladnost temeljnim zahtjevima).nadzor kakvoće proizvoda). kontrolira primjenu propisa o lokaciji i gradnji poslovnih prostorija. Oni takoñer preko trgovačke knjige kontroliraju zalihe. robna kuća). Ako prodavaonica prodaje robu u svoje ime.Kontrola poslovanja prodavaonice Cilj kontrole prodavaonice je da se postigne što kvalitetnije poslovanje. označavanje. Evidencija se vodi na propisanim obrascima i to: .kontrolira zakonitost poslovanja u svezi primjene zakonske regulative vezane za utvrñivanje cijene.zaduženja za tuñu robu (posredovanje) 269 . Same prodavaonice stalno kontroliraju kakvoću i količinu proizvoda. stavljanja robe u promet. manjku. smanjenju cijena zbog sniženja. a za tuñi račun (komisiona prodaja) ili u tuñe ime i za tuñi račun (franchising). smanjenju porezne stope i dr. Porezna uprava je tijelo državne uprave u sastavu Ministarstva financija. nabavi. kvalitetu robe i dr. Oni su takoñer ovlašteni pregledati robu. trgovac može voditi poseban popis tj. neovisno o tome je li riječ o prodaji robe. evidenciju za svaki odjel posebno. porezna uprava podnosi prijavu nadležnim institucijama. Za prodajni objekt koji ima više odjela (npr. a koja mora zadovoljavati proizvod da bi se mogao naći na hrvatskom tržištu? Osnovni zakon po kojem postupa tržišna inspekcija jest Zakon o normizaciji (ustanovljava deklariranje. Utvrde li se nepravilnosti. porezna uprava te nadležno tijelo kontrole trgovačkog društva. tržna ili sanitarna inspekcija. Koji su to propisi. primjenu kojih nadzire tržišna inspekcija. opremu i ureñaje.

zapisnik o inventurnim viškovima i manjkovima i dr. a na kraju porezne godine se uvezuju u knjigu i .odobrenje po blagajnama . promjene stope marže. sniženja . računi.ulazi robe kao zaduženje u jednom danu .izuzimanje robe za vlastite potreba itd. na prodajnom mjestu moraju imati presliku primke – zaduženja za tu robu koja je uvedena u popis robe koji se drži u prodavaonici. i koje osim podataka o prodaji i ispostavljanju računa osiguravaju podatke o zaduženju prodajnog mjesta (tj. redoslijedom nastanka.izvorni dokumenti (propisane tiskanice) npr. Ako obavljaju povremenu prodaju robe izvan prodavaonice.pomoću kompjutorske blagajne koje se vode u prodajnom mjestu. sve promjene na zalihama robe u prodavaonici temeljem kojih se zadužuje ili razdužuje npr: . promjeni cijena i sve druge podatke koji su propisani za voñenje popisa robe.ručno u uvezenim poslovnim knjigama na obrascima s propisanim oblikom i sadržajem .).Navedene poslovne knjige nisu obvezne voditi jedino fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (neregistrirani trgovci). sastavljene na temelju izvornih isprava. dostavnice.prodaja robe (dnevni promet.povrata robe u centralno skladište ili u drugu prodavaonicu .povišenja ili sniženja cijene robe npr. Trgovci koji trgovinu obavljaju bez prodajnog mjesta tj. Svaki unos podataka u poslovne knjige temelji se na urednim. .ukupni utržak .utržak po blagajnama .višak ili manjak na zalihama nakon redovnog ili izvanrednog popisa robe . zapisnik o promjeni cijena. Način voñenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici knjiženja. paragon blok. ambulantno. o načinu unosa poslovnih promjena. ali moraju sadržavati najmanje one elemente koji su propisani.pomoću elektroničkog računala na slobodnim listovima koje prilagoñavaju svojim potrebama. odnosno do početka radnog vremena sljedećeg dana . svakodnevnu komadnu evidenciju robe). Knjiga popisa vodi se za svaki dan tako da se u nju unose. a može biti: . otpremnice. tj.utržak) kao razduženje po završetku radnog vremena. To mogu biti: . pri objedinjenom knjiženju dnevnog prometa Broj potrebnih primjeraka ovisi o internim propisima i organizaciji pojedinog trgovca. kada svoje vlastite proizvode prodaju na malo. vrpce registar blagajne.iskazi (temeljnice). koji se koriste npr. točnim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama kao pisanom dokazu o svakoj nastaloj promjeni. popusta.specifikacija utrška 270 . i . knjigu popisa mogu držati u svojem sjedištu. zbog promjene poreznih stopa.

Obala 11 Odjel: željeznarija Serija: A – 16 Br.00 0788 210. Dakle.00 2.o. Splitskoj banci . opća uplatnica). a to znači da se posebno evidentiraju čekovi različitih banaka. Nakon kontrole Fina uplaćuje gotovinu na žiro račun korisnika trezora. Možemo kazati da postoji nekoliko vrsta informacijskih sustava maloprodaje koliko je vrsta maloprodajnih organizacija.00 0787 80.700. Odjel: grañevinski materijal Serija: D 54 Br. Polog gotovine u trezor obavlja ovlaštena osoba tako da ključem ili magnetnom karticom otvori trezor i unutra ubaci kasetu ili torbicu.00 190.00 0789 190. Rijeka. pored niza sličnosti ima i niz razlika. Trezori su komitentima na raspolaganju 24 sata na dan.Kartičnom Centru VISA. Stoga postoje i razlike u njihovim informacijskim sustavima. a treći ostaje u prodavaonici. Opća uplatnica je instrument platnog prometa pomoću kojeg se obavlja plaćanje u korist vlastitog ili tuñeg žiro računa (pr. Zbirnom obračunskom karticom utržak se predaju izdavatelju kartice npr.00 9804 480.00 810.00 560. U uvjetima sve veće nesigurnosti držanja gotova novca u blagajnama prodavaonica zbog provala. Sastavlja se i tri primjerka. prodavaonice se češće odlučuju polagati utržak na žiro račun putem trezora otvorenog kod Fine.00 9803 660.00 930. ali i kombinacije istih koji odreñuju vrstu maloprodaje a za izgradnju sustava.160. To su: .00 Ukupno 1.06. od kojih jedan ostaje u Fini.00 U Zagrebu. bloka Svota u kn 0785 530.00 0786 150. Specifikacija čekova i nalog za naplatu sastavlja se prema banci izdavaoca čeka. Informacijski sustav prodavaonice Maloprodaja i kao djelatnost i kao organizacijska jedinka.1997.00 210. drugi knjigovodstvu poduzetnika.540.vrsta organizacije 271 .- saldo sitni novac potpis poslovoñe i blagajnika „Dino“d. Stoga je potrebno odrediti obilježja. Za prodaju robe uz kreditne kartice sastavlja se specifikacija za prodaju po kreditnim karticama. za prodanu robu na kartice ispunjava se zbirni obračunski listić za svakog izdavatelja kartice posebno. bloka Svota u kn 9802 400.00 Ukupno 1.o. 20.00 Za gotov novac sastavlja se specifikacija novca po apoenima i opća uplatnica pomoću koje se gotovina polaže na žiro račun financijske institucije.

a po potrebi i provjeru bankovnih i kreditnih kartica. Podaci o prodaji pojedinih artikala prikupljeni putem POS blagajne analiziraju se i dobavljaču daju narudžbe. Računalni sustav postao je središnjica voñenja robnog prometa. Informacijski sustav male maloprodajne organizacije Maloprodaju obilježava kružni tok informacija i roba. prodajni je ciklus završen. U stražnjem uredu (engl. izlaže na police. Zato govorimo o dva tipična modela: . Ovakav sustav (svodi se na računalnu kontrolu zaliha) je jednostavan i relativno jeftin i najčešće je dovoljan malom trgovcu. nakon što je pripremljena za prodaju i označena cijenom i rednim brojem knjige popisa. potrebno je izvršiti kalkulaciju i upis šifre ako se koristi izvorno linijsko šifriranje od strane dobavljača. Back office) može postojati računalo povezano ili ne s elektroničkom blagajnom (engl. jer osigurava učinkovitiju kontrolu zaliha i time smanjuje tipične probleme maloprodavača – nepostojanje robe na zalihi koja se traži ili pretjerano velike zalihe robe koja se već duže vrijeme ne prodaju. 272 . uvažiti i ugraditi specifičnosti.- prostorna rasprostranjenost maloprodajnog poduzeća organizacija distribucijskog lanca izvori opskrbe . Kada naručena roba stigne. Roba se. Sljedeći korak bio je uvoñenje potpore računala logističkim procesima skladišta od prijema robe do otpreme i transporta. i obavljati računovodstvene obrade. Početak računalne podrške maloprodaje vezan je za postavljanje računala na prodajno mjesto POS.informacijski sustav male maloprodajne organizacije . Kompjuterizacija distribucijskog skladišta daljnji je korak prodora računala u maloprodaju (prate se zalihe i narudžbe). Front office).informacijski sustav velike maloprodajne organizacije Informacijski sustav prodavaonice je u prvom redu u funkciji kontrole i upravljanja zalihama. Kada elektronički registar blagajne putem skaniranja evidentira prodaju. Prikazani koncept informacijskog sustava maloprodaje predstavlja samo okvir unutar kojeg treba sagledati.dobavljači asortiman robe brzina obnavljanja zaliha učestalost kupnje po prodajnom mjestu dužina radnog vremena Od svih obilježja veličina maloprodajne organizacije. najviše utječe na vrstu informacijskog sustava.

Na svakom naplatnom mjestu (blagajni) trgovac treba istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i čuvanja računa koja bi ujedno trebala potaknuti kupce na uzimanje i čuvanje računa. uporabom neispravne vage. soli) ili povećanjem mjere nedopustivim postupcima pri mjerenju (npr. trgovac je obvezan izdati kupcu račun.blagajne.4. paragon blok ili neki drugi oblik računa koji sadrži najmanje one elemente koji su propisani. Roba se važe pomoću različitih vrsta vaga.) brzo se prepoznaje. pri čemu se u ulozi kupca najčešće javljaju grañani koji kupljenu robu plaćaju gotovim novcem. U trgovini na malo obavlja se promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potrošnji. Svi ovi načini plaćanja smatraju se naplaćenom realizacijom i ulaze u dnevni promet (utržak) prodavaonice. Odreñivanje količine robe obavlja se na različite načine i različitom opremom. Svako zakidanje i prikraćivanje kupca npr. Vještina i savjesnost prodavača prepoznaje se kod mjerenja robe. a prodavaonica teško stečeni image lako gubi. 273 . kreditnim karticama i čekovima po tekućim računima grañana. Sve sprave za mjerenje i mjerni instrumenti podliježu kontroli nadležnih tijela (Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo). elektroničke blagajne ili blagajne koje se fizički javljaju u nekom drugom obliku.blagajne. povećanjem težine higroskopne robe (npr. rastezanjem tkanine.Podsustavi informacijskog sustava maloprodaje Cjelinu poslovanja u maloprodaji moguće je objediniti u dva glavna podsustava: . Blagajničko poslovanje prodavaonice Prodavaonica može naplaćivati robu putem različitih naplatnih ureñaja kao što su registar . Za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda.utvrñivanje povreda i izricanje mjera povjereno je Sudu časti HBK. U ulozi gotovinskog računa u maloprodaji se može javiti isječak vrpce iz registar . 10. Proces prodaje obuhvaća postupke odreñivanja količine robe koju kupac zahtjeva. otežavanjem dijela vage na kojem se mjeri roba i sl. Vaga mora biti ispravna i postavljena na mjestu na kojem kupcu omogućava uvid u proces mjerenja i kontrolu rezultata mjerenja. šećera. prilagoñenoj vrsti robe.

blagajni na kontrolnu vrpcu. čekova po tekućim računima grañana i slipova kreditnih kartica sa ukupnom svotom dnevnog utrška.Gotovina Glavna blagajna Čekovi Blagajna prodavaonice Trezor u ZAP-u Bankovne kartice Žiro račun Slika broj: Tijek poslova u blagajni prodavaonice (Izvor: Blagajničko poslovanje RriF.1.4.2. lutrije. Na kraju dana sastavlja se rekapitulacija dnevnog utrška najčešće u dva primjerka. original se uručuje kupcu. 10. Kontrolu blagajne obavlja sam blagajnik usporeñivanjem svote utrška u gotovini.Zg 1997. rekapitulaciji se prilaže i ova kontrolna vrpca. Registar – blagajna Svaki trgovac koji promet proizvoda i usluga naplaćuje u gotovini obvezan je taj isti promet evidentirati preko registar – blagajne. Uz rekapitulaciju dnevnog utrška prodavaonice može se priložiti i rekapitulacija kreditnih kartica sa slipovima i primljenih čekova grañana (zajedno sa čekovnim blanketima). Paragon – blok Svaki paragon blok (izdaje se ako nema registar – blagajne) ima oznaku serije i ispostavlja se najmanje u dva primjerka. odnosno PC-blagajni koja podatke evidentira na hard disku i pohranjuje na disketu. Kod registar . prodavaonice koje prodaju tisak. duhanske prerañevine. Svi oblici trgovine na malo vlastitim proizvodima i trgovačkom robom imaju obvezu voñenja Knjige popisa. Ako se radi o elektroničkoj. na rekapitulaciji je dovoljno zabilježiti samo broj diskete sa podacima. a s time i obvezu izdavanja gotovinskog računa. a kopija ostaje u bloku radi porezno .knjigovodstvene evidencije. 10. 274 . športske prognoze i sl. Iznimno se obveza evidentiranja preko registar – blagajne i izdavanje računa ne odnosi na poštu.4.

Na ovoj blagajni moguće je voditi i Knjigu popisa. a podaci ostaju memorirani u memoriji. slipovi provlače kroz kompjutorske registar blagajne. izdavatelj kreditne kartice (emitent) 2. tako je svaki trenutak poznato stanje robe u prodavaonici. Visa. prodavatelj koji prodaje robu i usluge na kreditne kartice Pogledaj prikaz koji slijedi. a osoblje je pismenim uputama upućeno o prodaji na taj način. Predočenjem kreditne kartice vlasnik kupuje robu na svim prodajnim mjestima koja su ugovorom s izdavateljem kreditne kartice prihvatila poslovanje s kreditnim karticama.3. u prometu kreditnom karticom javljaju se tri sudionika: 1. Nakon što imprinter registrira podatke sa kartice na slip. Iz ureñaja izlazi isječak vrpce (u dva primjerka) koji sadrži podatke s kreditne kartice i prodajnu cijenu. Sva prodajna mjesta koja su prihvatila poslovanje s kreditnim karticama imaju na vidnom mjestu znak kreditne kartice. Prema šifri proizvoda odreñuje se njegov tarifni broj. njegovu težinu i cijenu. a naročito datum do kojeg kartica vrijedi (ponekad se kontrolira ispravnost kartice sa listom nevažećih kartica). blagajnik ispisuje račun – obračunski listić – slip. Elektronička blagajna Suvremene elektroničke blagajne u velikim trgovačkim kućama predstavljaju jednu vrstu terminala koji su povezani s centralnim računalom – serverom (programski paketi baza podataka).4.4. a za korisnike su ujedno i način kratkoročnog kreditiranja jer mu se omogućuje odgoda plaćanja. a s druge strane daje točne podatke knjigovodstvu za obračun poreza i razduženje prodavaonice. Jedan potpisani primjerak ostaje korisniku. količini i vrijednosti. umjesto kroz imprinter. Dakle. a to su u nas American express. Elektronička blagajna omogućuje kontrolu tijeka robe po vrsti. Sve se ispisuje na isječku koji se uručuje kupcu.10. U novije vrijeme može se primijetiti da se na sve više prodajnih mjesta. korisnik – imatelj kreditne kartice 3. a drugi ostaje prodavatelju na prodajnom mjestu radi evidencije.4. što omogućuje točni obračun PDV-a. a slip zatim potpisuje korisnik i preuzima robu. koji ovaj mora podmiriti 275 . Emitent koji je izdao karticu dostavit će jednom mjesečno korisniku kartice. 10. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju Kreditne kartice su specifičan način negotovinskog plaćanja. Naime. Eurocard. što je signal nabavi za odreñene proizvode. Diners itd. Kreditnom se karticom plaća na temelju predočenja kartice prodavaču ili blagajniku. Nakon provjere ispravnosti kartice. kad blagajnik optičkim čitačem prijeñe preko standardiziranog linijskog koda na proizvodu. ova blagajna automatski očitava vrstu proizvoda. Elektronička blagajna pojednostavljuje rad blagajniku. račun za robu kupljenu na kreditnu karticu. Da bi se to moglo obaviti kreditna kartica na poleñini ima vrpcu s magnetnim zapisom koji sadrži sve podatke potrebne za popunjavanje slipa. Prodavač mora provjeriti ispravnost kreditne kartice. prodavač ispisuje samo datum plaćanja i iznos/vrijednost robe.

Prema tome.posredovanjem glavne blagajne . Doznaka proračunu umanjena za ugovorenu proviziju 6. plaćanje računa Izdavatelj kreditne kartice (emitent) Slika br. račun za kupljenu robu i usluge prema kupljenim slipovima 3. Korisnik kreditne kartice 1.izravno . pa stoga o njoj treba na vrijeme voditi računa i ukalkulirati je u maržu koja mora biti dostatna za pokriće troškova trgovine i očekivani dobitak. zbroj utrošaka s kopijama dostave 4. Obračunom se utvrñuje stvarno stanje prodaje – utrška (gotovina.) Postupak predaje dnevnog utrška iz blagajne prodavaonice Utržak u gotovu novcu prodavaonica predaje na žiro-račun tvrtke i to: . umanjivši ga prije toga za ugovorenu proviziju. RRiF. čekovi) i usporeñuje sa stanjem evidentiranim na registar – blagajni. Naime. kartica.u ugovorenom roku.broj blagajničkog izvještaja 276 . U meñuvremenu će izdavatelj kartice (emitent). Svaka vrsta prodaje prema načinu plaćanja posebno se specificira i upisuje u blagajnički izvještaj. Izdavatelj kreditne kartice (emitent) Prodajno mjesto 2. : Tijek prodaje i naplate robe na kreditne kartice u trgovini na malo (Izvor: Blagajničko poslovanje. Blagajnički izvještaj sadrži ove podatke: .uporabom trezora kod FIN-e Na kraju dana blagajnik ili poslovoña sastavlja obračun blagajne. Potpisivanjem ugovora prihvatio je i proviziju koju će pri svakoj prodaji ustupiti emitentu. Zagreb 1997. neovisno o tome je li primio novac od korisnika. već pri zaključenju ugovora sa izdavateljem on se obvezao da će na svim prodajnim mjestima korisnicima njegove kreditne kartice te robu i usluge prodavati po cijenama istim kao i za gotovinsko plaćanje. Evidencija utrška (slip) 5. za prodavatelja je kreditna kartica samo jedan od načina plaćanja što ga je svojevoljno prihvatio u svom poslovanju. podmiriti prodavatelju račun.

u II stupcu nadnevak knjiženja poslovne promjene .o dobavljaču (odnosno vlasniku robe za tuñu robu) . obrazac Knjige popisa je propisan i izgleda ovako: KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE Red.obrazac PKT za tuñu robu koju trgovac prodaje u ime i za račun druge pravne ili fizičke osobe Obrascima PKV i PKT potvrñuje se i dokazuje primitak robe. a sadrže podatke: . Knjiga popisa Za nabavljenu robu tijekom poslovanja. dostavnica ili druga isprava komitenta za robu u komisiji na temelju koje se sastavlja primka za tuñu robu 277 .1. roba se u prodavaonici evidentira po maloprodajnim cijenama u koje je uračunata trgovačka marža i porez na dodanu vrijednost .u I stupcu redni brojevi upisa .u III stupcu naziv i broj isprave na temelju koje se prodavaonica zadužuje ili razdužuje .o dokumentima po kojima je roba zaprimljena npr. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji 10.5. treba sastaviti primku – zaduženje: .obrazac PKV za vlastitu robu koju trgovac prodaje u svoje ime i za svoj račun .5. dostavnica otkupni blok za otkup poljoprivrednih proizvoda od grañana otpremnica.u IV stupac upisuju se svi iznosi za koje se povećava vrijednost zadužene robe .Ako se evidencija o nabavi i prodaji robe te o cijenama vodi ručno.: račun dobavljača ili otpremnica tj. Datum isprave 2 upisa Naziv i broj isprave o Iznos-vrijednost robe zaduženju/razduženju Zaduženje (kn) Razduženje (kn) 3 4 5 1 Isprave kojima se evidentiraju nastale promjene unose se u prva tri stupca obrasca Knjige popisa i to: .u V stupac razduženje prodajnog mjesta unošenjem vrijednosti prodane robe 10. br.kojima se po vrstama robe (artiklima) utvrñuje pojedinačna prodajna cijena i ukupna vrijednost tj. a prije stavljanja robe u prodaju i prije upisa u knjigu popisa.

br.7) 7 8 1 5 6 Primjer PKT PRIMKA – ZADUŽENJE ZA TUðU ROBU (POSREDOVANJE) BROJ__________ Red.85 kn 4.6xkol. istovar) Ukupni troškovi nabave (Nabavna cijena) + marža (razlika u cijeni) Prodajna cijena (bez PDV-a) + PDV 22% Prodajna cijena s PDV-om 3. računa dobavljača. br. Primjer: Kupovna cijena po računu dobavljača + troškovi nabave po računu dobavljača (prijevoz. utovar. 1 Vlasnik robe Naziv Naziv i Broj i robe sjedište datum isprave 2 3 4 Jedinica mjere količina 5 6 Prodajna Iznos cijena s prodajne porezom vrijednosti (kol6xkol7) 7 8 Prodajna cijena se prethodno utvrñuje kalkulacijom koja se sastavlja na temelju utvrñenog stvarnog stanja robe nakon preuzimanja.40 kn 3.45 kn 0. Dobavljač Naziv robe Naziv i Broj i sjedište datum isprave 2 3 4 Jedinica mjere Količina Prodajna Iznos cijena s prodajne porezom vrijednosti (kol. načinu voñenja poslovnih knjiga.Primjer PKV: (naziv i sjedište pravne – fizičke osobe) (naziv. ukalkuliranih troškova nabave (ovisni troškovi nabave) i visine marže.85 kn 0.20 kn 0. Oblik i forma kalkulacije nisu propisani i trgovac je može prilagoñavati svojim potrebama tj. broj i sjedište prodavaonice – prodajnog mjesta) PRIMKA – ZADUŽENJE ZA VLASTITU ROBU BROJ----------------Red. istovar) + ukalkulirani interni troškovi (prijevoz. Tako utvrñena cijena za svaki artikl unosi se u stupac 7 Obrasca PKV i PKT.05 kn 3.70 kn 278 .20 kn 0.

treba sastaviti vjerodostojni zapisnik o nastaloj promjeni u zaduženju prodajnog mjesta.00 kn Promjene zaduženja i razduženja prodavaonice U stupcu 4 obrasca knjige popisa evidentiraju se i ostale promjene zaduženja prodavaonice ali isto tako na temelju dokumenata. To znači da se u zaduženje unosi iznos prodajne vrijednosti robe koji se sastoji od umnoška količine i prodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost (PDV). tako da se na kraju radnog dana zbroje i zbroj unosi u Knjigu popisa kao ukupno zaduženje za taj dan. promjenu stope marže. smanjenje ili povećanje poreznih stopa.3. U slučaju nabave robe za koju proizvoñač formira krajnju maloprodajnu cijenu. Promjena cijena Svako maloprodajno mjesto zadužuje se po prodajnim cijenama sa porezom na dodanu vrijednost utvrñenim prema primkama odnosno kalkulacijama. što je i najpraktičnije samo jedna primka odnosno zaduženje ili drugi dokument (primka – kalkulacija) koja ima sve propisane podatke.2.) u prodavaonicu. U knjigu popisa treba dakle unositi podatke o ukupnoj vrijednosti zadužene robe (ulaz).20 kn 80/01 99. U Zapisniku o promjeni stanja zaduženja se uz osnovne podatke o trgovcu i robi.5. Zaduženje maloprodajnog mjesta Za sav dnevni ulaz (zaduženje) robe u prodajni objekt može se voditi. a ne za svaki ulaz po istoj prodajnoj cijeni na malo. 10. To naročito pojednostavnjuje voñenje Knjige popisa onim trgovcima koji imaju u jednom danu višekratni ulaz istih vrsta roba (kruh.5. 10. Npr. 445/2000 932. odnosno zbroj iz stupca 8 obrasca PKV i PKT (primke – zaduženja) ili iznos prodajne vrijednosti iz prijamnog lista – kalkulacije. a trgovcu odobrava rabat kao njegov dio u tako formiranoj cijeni. U tom slučaju nije potrebno popunjavati obrasce PKV i PKT. Uz oznaku cijene označava se i redni broj i godina iz knjige popisa (u obliku razlomka) i mijenja se samo kad se promijeni i cijena robe. To znači da se račun dobavljača može smatrati primkom – zaduženjem za knjiženje u Knjizi popisa. Za povišenje i sniženje cijena. a ta prodajna cijena je istovjetna s cijenom koja je istaknuta na artiklu izloženom u prodajnom prostoru. mlijeko i sl. trgovac ne mora posebno sastavljati kalkulaciju jer sve elemente za zaduženje ima na računu dobavljača. unosi 279 .U praksi se često primjenjuje obrazac prijamni list – kalkulacija ili primka – kalkulacija u kojem se kalkulacija nadopunjava podacima propisanim u obrascima PKV i PKT i utvrñuje jedinična cijena i vrijednost artikla po prodajnim cijenama te vrijednost ukupnih nabava toga dana ili od toga dobavljača.

.redoviti popust kupcima za gotovinsko plaćanje. Za svotu odobrenog popusta potrebno je ispraviti zaduženje prodavaonice. Trgovci na malo često odobravaju popuste. te iznose oduzimati od ukupnog zbroja. Br 1 Naziv robe 2 Mlijeko Dječja knjiga Ukupno Jedinica mjere 3 Lit Kom -- Količina Stara cijena 4 30 25 -5 5.00 297.00 8.00 212.stara i nova prodajna cijena s porezom i razlika tj. što bi prilikom prvog popisa robe financijski rezultiralo 280 . iznos prodajne vrijednosti robe za koji se vrijednost robe povećava odnosno smanjuje.prigodni popusti (božićni. gubici) treba metodom „crvenog storna“ uokviriti iznos i razdužiti prodajno mjesto tj. U tu se svrhu na kraju radnog dana na temelju rekapitulacije dnevnog prometa treba utvrditi svota odobrenih popusta i sastaviti Zapisnik o promjeni maloprodajne cijene zbog npr. Propisani obrazac takvog zapisnika u praksi ne postoji. uskršnji i sl.00 Ovako ustanovljene promjene unose se u stupac 4 (zaduženje) Knjige popisa. popusta za gotovinsko plaćanje. Nova Razlika 7 4. ali se može u tu svrhu rabiti obrazac zapisnika koji se primjenjuje prilikom sniženja cijena robe u prodavaonici. Red. paragon – blok i sl. Primjer zapisnika: Zapisnik o promjeni cijene robe (zbog smanjenja porezne stope) Sastavljen dana 30. god.00 38. Odobreni popust treba evidentirati u Knjizi popisa na način da se temeljem podataka iz Zapisnika za ukupnu svotu popusta stornira zaduženje prodavaonice (stupac 4).00 65.96 8 9 123.) kao odbitnu stavku od redovite prodajne cijene.) . Za iznose za koje se smanjuje vrijednost zaduženja (sniženja. popust bi ostao uknjižen u ukupnom zaduženju prodavaonice.00 Vri jed n. Kada se taj ispravak ne bi proveo. a u stupac 5 (razduženje) unosi se stvarna svota dnevnog utrška koja se na kraju radnog dana nalazi u blagajni prodavaonice. manjkovi.10 6.listopada 2000.00 362. npr: .00 27. Ova svota odgovara maloprodajnoj cijeni prodane robe umanjenoj za odobrene popuste.posebni popust namijenjen ciljnim skupinama potrošača (studentima ili umirovljenicima neovisno o načinu plaćanja) Ove popuste trgovac je dužan unijeti u gotovinski račun (isječak vrpce iz naplatnog ureñaja.00 174. pri zbrajanju.50 6 150.

Naime. Ako je prodavaonica toga dana imala isključivo naplatu u gotovini (bez čekova po tekućim računima grañana i slipovima temeljem prodaje na kreditne kartice). 76. br. Normativi gubitaka za trgovinu na veliko su u visini 50% utvrñenih normativa gibitaka za trgovinu na malo. Otpis robe uslijed gubitaka.3.2000. 1706 do 1746 9. rasipa. Ako se prodavaonica zadužuje financijski te ne može osigurati podatke o količini proizvoda po pojedinim vrstama.9.00 7380. . Sastavlja se zapisnik o promjeni cijena br.1 do najviše 5%. a najčešće od 1 – 3%.neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda.9. Postotci se kreću od 0.200. stvarna vrijednost robe u prodavaonici (po prodajnoj cijeni) bila bi manja od vrijednosti zaliha prema podacima iz Knjige popisa. Visina manjka može se ustanoviti: . Svota-vrijednost robe zaduženje/razduženje 4 5 820. KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE Red.00 kn – 820.380.200. analitička robna evidencija.76 (popust) 9.00 kn) i unosi se u razduženje Knjige popisa stupac 5.00 Hrvatska gospodarska komora donijela je Pravilnik o dopuštenom tj.2000. svota novca u blagajni treba odgovarati dnevnom utršku.pojavom manjka. zabilježen na PC – blagajni iznosi 8. Na vrijednost manjka iznad stopa utvrñenih Pravilnikom plaća se porez na dodanu vrijednost. Utržak/Rn.00 kn.00 kn.rastepa. kvara ili loma na proizvodima u trgovini i načinu na koji se tako nastali manjak utvrñuje. Dopušteni normativi ovako nastalih gubitaka utvrñeni su na temelju iskustava struke.redovitim popisom robe 281 . Primjer: Dnevni promet prodavaonice 9. može na ukupnu realizaciju primijeniti postotak za 1% pod uvjetom da u prodajnom asortimanu nemaju proizvode za koje je propisana niža stopa.1. kvara i loma moguć je samo u prodavaonicama u kojima se vodi evidencija o količinama prodanih proizvoda po vrstama tj. a izraženi su u postotcima od količine proizvoda koje su u obračunskom razdoblju prodane. 1 841 842 upisa Naziv i broj isprave o zaduženju/razduženju 3 Zapisnik o sniženju cijene br. viškova ili manjkova Datum isprave 2 9. Ovakav obračun dopuštenog iznosa kala. br. Kupcima je za gotovinsko plaćanje odobren popust od 10% što iznosi 820.izvanrednim popisom robe u prodavaonici ili u skladištu ovisno o tome radi li se o maloprodaji ili veleprodaji .2000.9. neoporezivom manjku nastalog zbog kala.00 kn u gotovini (8. Dnevni utržak u blagajni prodavaonice iznosi 7.

3.zaduženje unosom iznosa viška u stupac 4 10. ne predstavlja izuzimanje za vlastitu potrošnju i ne oporezuje se porezom na dodanu vrijednost. Tako se utvrñene razlike ne smiju meñusobno prebijati već na temelju zapisnika zasebno prikazati u Knjigu popisa kao: . Inventurne razlike Nakon redovnog godišnjeg popisa robe (inventure). Reklamacije Ako je povrat proizvoda izvršen u jamstvenom roku tj.3. kvara i loma prema Pravilniku kojeg propisuje Hrvatska gospodarska komora. 10. Ako se djelatnik ne odazove na poziv. vrlo se često javljaju razlike tj.1. a neispravan proizvod se vraća dobavljaču (proizvoñaču).5. Manjkovi nastali zbog više sile (elementarne nepogode.razduženje unosom iznosa manjka u stupac 5 nakon odbitka dozvoljenog odnosno opravdanog iznosa i . rasipa. U Knjizi popisa ovaj poslovni dogañaj se takoñer evidentira na temelju zapisnika o zamjeni u jamstvenom roku kao storno u stupcu 4 jer se za vrijednost novog proizvoda mora razdužiti prodavaonica kao u slučaju uzimanja robe za potrebe djelatnosti. račun. isti se može priznati i bez njegove nazočnosti.2. 10.3. potvrdu i sl.5. višak ili manjak pojedinih artikala.5. takva isporuka nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost.3. uokviruju se i od ukupnog zbroja oduzimaju. koja dokazuje da su tako otpisani proizvodi predani na deponij ili drugo mjesto namijenjeno skupljanju glomaznog otpada. koja o popisu sastavlja zapisnik koji se smatra knjigovodstvenom ispravom. a česte su u većim prodavaonicama. Manjkovi koji nastaju zbog neodgovarajuće kakvoće i prošlog roka trajanja.Utvrñivanje rashoda obavlja Komisija. U tom je slučaju potrebno osigurati odreñenu dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje opravdanost otpisa npr. Iako ovaj rashod prelazi vrijednost dopuštenog kala. priznaju se samo ako je pri utvrñivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave. kupcu je u zamjenu dan novi istovrsni proizvod. U manjkove proizvoda spadaju i sitne krañe koje nisu registrirane u trenutku kada su učinjene (nema dokaza o njegovom nastanku). ratna razaranja i provalne krañe) su gubici koji se priznaju do visine utvrñene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta. Izuzimanje robe iz prodavaonice 282 . Dozvoljeni manjkovi (manjkovi koji ne podliježu oporezivanju) se na temelju zapisnika knjiže smanjenjem zaduženja prodavaonice na isti način kao i sniženje cijena tj.

10. potrebno je unijeti u stupac 5 Knjige popisa kao razduženje prodavaonice.čekovi po tekućim računima grañana prema bankama izdavaocima čeka (trasantu).za poslovne svrhe kao potrošni materijal za čišćenje.kreditne kartice prema izdavaocima kreditnih kartica i upisuje u blagajnički izvještaj na temelju kojeg se prodavaonica razdužuje u Knjigu popisa.Promjene u zaduženju Knjige popisa mogu nastati i zbog izuzimanja robe iz prodavaonice: .4. trgovac nema obvezu obračunavanja PDV-a jer se radi o poduzetničkoj potrošnji i ima pravo na pretporez po ulaznom računu i u knjizi popisa.za isplatu plaća u naravi svojim zaposlenicima . u diskontima) obavlja promet na veliko i promet na malo.za poklone u naravi zaposlenicima . Uvjeti za obavljanje oba oblika trgovine u istom prodajnom prostoru su: registracija za obavljanje tih djelatnosti rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za njihovo obavljanje 283 . za ureñenje izloga i sl. Svaka vrsta prodaje tj. dostavnice).5. rekapitulacijom dnevnog prometa (naplaćeno u gotovini.5. a . uredski materijal. Kod ostalih oblika izuzimanja potrebno je ispostaviti račun i izuzimanje knjižiti u stupac 5 (razduženje) Knjige popisa na isti način kao da je roba prodana. stupac 4. čekovima i kreditnim karticama) i usporeñivanjem sa stanjem evidentiranim u blagajni. Evidentiranje prodaje robe Ukupni dnevni utržak (promet) prodavaonice na temelju svote evidentirane na vrpci registar blagajne ili zbroja izdanih paragon blokova.gotov novac po apoenima . centralno skladište ili prijenos robe u drugu prodavaonicu (za trgovačka poduzeća s više prodajnih objekata) knjiži se na temelju vjerodostojnog dokumenta (otpremnice. storno. a na temelju Zapisnika provodi storno zaduženje. Stvarnu svotu prometa (utrška) trgovac utvrñuje na kraju radnog dana obračunom blagajne tj.za vlastitu potrošnju (u neposlovne svrhe) Pri izuzimanju robe kao potrošnog materijala u poslovne svrhe.za reprezentaciju . . naplate posebno se specificira: .5. smanjenjem zaduženja prodavaonice u stupac 4 Knjige popisa uokvireno tj. Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora U praksi se često u istom prodajnom prostoru (npr. 10. Povrat robe iz prodavaonice u npr.

a pokazuje stanje zaliha u prodavaonici.12. Za isporučenu robu trgovac kupcu (npr. Zbog jednostavnosti rasknjižavanja i sastavljanja kalkulacije maloprodajne cijene. Za višak robe u maloprodaji treba napraviti kalkulaciju – prijamni list kao osnovu za zaduženje. Takoñer se evidentira i prijenos robe iz veleprodaju u maloprodaju tj. Zaključivanje Knjige popisa Na kraju godine Knjiga popisa se zaključuje podvlačenjem i zbrajanjem svakog pojedinog stupca. Za svotu utvrñenog viška treba zadužiti Knjigu popisa i to u stupac nabave – zaduženje. Rashod kao kalo. Primjer evidencije poslovnih dogañaja u prodavaonici 284 . poduzetnici robu na veleprodaji vode po nabavnoj cijeni. Ovaj se promet evidentira na temelju povratnice ili neke druge isprave o smanjenju zaduženja u Knjizi popisa.voñenje evidencije propisane za trgovinu na veliko i istovremeno za trgovinu na malo Promet na veliko ostvaren u iz maloprodaje evidentira se na način propisan Pravilnikom o obliku i načinu voñenja popisa robe u trgovini na malo. Razlika izmeñu stupca 4 tj. a prekomjerni rashod i manjak (iznad dopuštenog) knjiži se kao prodaja robe tj. prosinca.5. Nakon knjiženja inventurnih razlika (neovisno o razlogu) zaključuje se Knjiga popisa na način da se stanje zaliha po inventurnim listama knjiži kao storno ulaza robe (stupac 4). 10. zaduženja. siječnja. drugom trgovcu na malo. razduženja. Na tako utvrñenu nabavnu cijenu dodaje se marža maloprodaje koja je u pravilu različita od veleprodajne. kvar i lom do visine utvrñene Pravilnikom (dopuštene svote) knjiži se kao storno nabave tj. pa se time „ulaz“ izjednačava s „izlazom“. Podaci iz povratnice knjiže se količinski i vrijednosno u robnoj evidenciji veleprodaje i knjizi izlaznih računa. zaduženj (ulaza) i stupca 5 razduženja (izlaza) zove se saldo. Stvarno stanje zaliha robe utvrñuje se na temalju godišnjeg popisa – inventure i popisne liste na dan 31. robu prati interna isprava – meñuskladišnica ili interna otpremnica. obrtnicima. velikim potrošačima) za negotovinsko plaćanje izdaje račun R-1. a zatim se na tu prodajnu cijenu dodaje 22% PDV-a.6. Tako utvrñene razlike treba evidentirati u Knjigu popisa. Stornirana zaliha prenosi se u sljedeću poslovnu godinu kao početno stanje 1. prodajom (stupac 5) sa stanjem 31. Ako se roba na veleprodajnom skladištu vodi po prodajnoj cijeni. Povratnicom se razdužuje ukupna maloprodajna cijena sa ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost i unosi se u Knjigu popisa kao storno zaduženje u stupcu 4. rastep. potrebno je usporedno s razduženjem skladišta isknjižiti i veleprodajnu maržu.

----) Zapisnik o promjeni cijene.12.nabava robe PKT br.nabava robe Gotovinski račun br.2000.rasip.Primjeri evidencije poslovnih dogañaja u prodavaonici u Knjizi popisa i način zaključivanja Knjige popisa KNJIGA POPISA Naziv i broj isprave o zaduženju/razduženju Svota – vrijednost robe Zaduženje (kn) 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx Razduženje (kn) 5 3 Stanje (popis zaliha od 31. od.do – dnevni utržak Zapisnik – izuzimanje robe za poslovne svrhe Zapisnik – inventurni višak Zapisnik – manjak uslijed rizika krañe (1%) od prodanih količina Zapisnik – ispravak zaduženja za svotu iračunate marže na proizvode čiji je manjak ustanovljen (zbog utvrñivanja nabavne cijene kao osnovice PDV-a Zapisnik – manjak iznad visine dopuštene Pravilnikom Račun ili obračun s elementima računa-manjak na teret odgovorne osobe Račun za vlastitu potrošnju . 01/00 /ili kalkulacija/ .reprezentacija Račun za vlastitu potrošnju – izuzimanje za vlastite potrebe vlasnika ili zaposlenika Račun – izuzimanje robe radi poklona u naravi zaposlenicima Zapisnik o povećanju cijena robe u prodavaonici Zapisnik – povrat robe u druga skladišta/prodavaonice Zapisnik ovjeren od ovlaštenog djelatnika PU – manjak zbog neodgovarajuće kvalitete i proteka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 285 .) PKV br. o – do – dnevni utržak (ili blagajnička vrpca br. radi smanjenja marže Zapisnik o promjeni cijena – smanjenje PDV PKV (ili kalkulacija) – prijenos iz vlastitog veleprodajnog skladišta Zapisnik – kalo. kvar i lom do visine dopuštene Pravilnikom Zapisnik o sniženju cijene – svota odobrenog popusta Zapiosnik – prijenos robe u veleprodajno skladište Gotovinski račun br. 01/00/ili kalkulacija/ .

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zbroj xxxxx zbroj zbroj zbroj 286 .12. rasip. kvar ili lom Ukupno Zalihe robe po popisnoj listi 31. kvar i lom Popisna lista – prekomjerni kalo. Popisna lista – dopušten kalo.2000.2000. rasip.roka trajanja iznad visine utvrñene Pravilnikom Zapisnik o reklamaciji u jamstvenom roku Povratnica – povrat robe u trgovinu na veliko Zapisnik nadležnog tijela za procjenu štete – manjak uzrokovan višom silom Inventura 31.12.

287 .

kojim prijevoznim sredstvima. logistika marketinga. preko nabave.formirati veće transportne jedinice zbog sniženja transportnih troškova. ne uzimajući u obzir posljedice u drugoj funkciji tj. radi smanjenja ukupnih. čuvanje zaliha sl. skladištenje. Kako se poslovna logika odnosi na sve aktivnosti vezane za prostorno . a stvarati veće zalihe s većim troškovima držanja .ostvariti uštede u pakiranju. Fizička distribucija znači fizičko premještanje. a povećati troškove nabave i ne iskoristiti popuste tj. logistika prodaje. a poslovna logistika upravljanje tim procesima sustavnim prikupljanjem informacija i donošenjem odluke kada. koliko. a ne pojedinačnih troškova distribucije.. informacijskom i organizacijskom pogledu od dobavljača. rabate nabavom kod jednog dobavljača .1. poznati su i konflikti izmeñu troškova i prihoda. jer se uštede različito 288 . odnosno u gospodarstvu izmeñu sudionika distribucije (makrologistički sustav).osigurati prodajnu spremnost tj.vremensku transformaciju roba. Svaka rješava logističke zadatke misleći na vlastite ciljeve tj. raznovrsnosti asortimana . zadovoljavanje potreba tržišta u svakom trenutku većim zalihama i dislociranim skladištima . Zbog neusklañenosti se javljaju i konflikti u poslovanju npr: . Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini Cilj je logistike trgovine optimirati protok roba u fizičkom. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima 11. pakiranje. Logistički se zadaci obavljaju u svakom trgovačkom poduzeću i jedan su od čimbenika djelotvornog poslovanja i strateške uspješnosti.smanjiti rizik nabave (ovisnosti) izborom većeg broja dobavljača. a povećati moguća oštećenja u transportu Osim ovih ciljnih konflikata unutar samih troškova (kada neki troškovi padaju. Poslovna se logistika često danas sužava na sistem fizičke distribucije iako ima šire značenje. moraju porasti drugi. logistika upravljanja. ne vodi računa o logističkoj meñuovisnosti cijelog sustava. kuda treba dostaviti itd.naručiti zbog popusta u cijeni veće količine istovrsne robe ne vodeći računa o likvidnosti poduzeća i dimenziji tj. kako. skladišta i distribucije do potrošača (mikrologistički sustav-poslovna logistika).zahtijevati maksimalno iskorištenje kapaciteta transportnih sredstava i usporavati i smanjiti fleksibilnost isporuke . primjenjuju se i drugi termini: distribucijska logistika. a maksimizirati razinu usluga za svoj dio radnoga procesa.11. Iako su logistički zadaci meñusobno povezani i koordinirani. kako minimizirati troškove. rukovanje. u većini poduzeća obavljaju se decentralizirano u raznim poslovnim funkcijama gdje se tretiraju kao sporedni i bez koordinacije s meñuovisnim logističkim zadacima u drugim funkcijama.

na pravom mjestu u pravo vrijeme. Drugim riječima. a ne samo pojedinih dijelova. Samo se na taj način u trgovačkim poduzećima može ubrzati tijek roba. smanjiti zalihe. U manjim se trgovačkim poduzećima. poslovnom se logistikom s jedne strane osigurava racionalizacija u poslovanju. teže rješavaju logistički problemi. Zbog toga pravilna primjena logistike ima sve veću važnost. To omogućava trenutačnu dostupnost podataka potrebnih za svaku poslovnu transakciju korisniku na odreñenoj organizacijskoj razini. kao i prema mjestu donošenja poslovnih odluka. Zaključak Logistiku u trgovačkim poduzećima treba shvatiti kao način upravljanja kako bi se uz što niže ukupne troškove zadovoljile želje potrošača pravim robama u količini. Kako bi se izbjegle takve situacije ne smije se polaziti od primarnih interesa pojedine službe. već optimumu poslovanja poduzeća. a logistička funkcija postaje integrirajuća i prosječna funkcija (jer prožima sve druge funkcije) u poduzeću. s velikim i različitim asortimanom. a s druge konkurentska prednost na tržištu. nabavna funkcija visinu zaliha podreñuje. Kako bi razmjenu podataka obavila na logistički način poduzeća stvaraju računalno integriranu logistiku. prilagoñava trenutnim uvjetima nabave (rabati). zbog pomanjkanja materijalnih i ljudskih resursa. Cilj se postiže sustavnim pristupom (cjelovitim obuhvaćanjem) upravljanju tijekovima robe od nabave do isporuke potrošaču uz što veću ekonomičnost. Tijek informacija prati tijek poslovanja tj. a i logistička ulaganja iznad odreñenih granica više ne daju primjerene učinke. informacije se koriste paralelno s odvijanjem poslovnog dogañaja. Danas veća trgovačka poduzeća s nizom decentraliziranih prodajnih mjesta.odražavaju na eventualne gubitke prihoda. troškove i vezana obrtna sredstva. jer troškovi logistike iznose oko 25% ukupnih troškova. prodajna funkcija fleksibilnoj prodaji. Mogući konfliktni ciljevi pojedinih funkcija: Nabava Najniže cijene Velike nabave Prodaja nabavne Najbolja kvaliteta količine Širok i asortiman Velike zalihe Kvaliteta usluga Brza isporuka Financijska služba Povoljni uvjeti plaćanja dubok Što veći koeficijent obrtaja Što manje zaleñenih obrtnih sredstava u zalihama Sniženje troškova Najjeftiniji prijevoz Dakle. te su i inovacije u logističkim rješenjima sve češće. a mnoga ih i ne prepoznaju kao prioritetne. a i 289 . a financijska funkcija likvidnosti poduzeća. većim brojem heterogenih kupaca i dobavljača provode centralizirane logističke zadatke pomoću integralnog informacijskog sustava u koji su uključene sve organizacijske jedinice koje obavljaju logističke zadatke.

visina i asortiman zaliha .2. Često se logistika zapravo promatra filozofijom sante leda – javno je vidljiv samo manji dio. bez pričuvnih zaliha.kraće vrijeme dobave .upravljanje skladištem .brzina reakcije na potrebe kupca .izdaje nalog za otpremu .ispostavlja fakturu kupcu 290 . unutarnji i vanjski prijevoz Troškove postizanja odreñenog stupnja spremnosti za isporuku treba što više racionalizirati u odnosu na vrijednost prodane robe. dok se glavnina na prvi pogled ne vidi.1.provjerava stanje kupčeva potraživanja. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima Osnovni se zadaci logistike u trgovačkim poduzećima odnose na razinu zaliha i vrijeme protoka robe.provjerava ima li i gdje artikala na zalihama . izmeñu distribucijske logistike poduzeća i nabavne logistike kupca.manipulacija.2. cijena. jer kratki rokovi isporuke podrazumijevaju visoki akviziterski potencijal poduzeća. „savršena narudžba“ („perfect order“) tj. i . Čimbenici o kojima ovisi spremnost za isporuku u trgovačkim poduzećima su: . Brzina reakcije na potrebe kupca Narudžbe su veza izmeñu poduzeća i tržišta tj. posebno je važna kod osvajanja novih tržišta i stjecanja prednosti pred konkurentima. promidžbe i sl. 11. vrijeme potrebno za obradu dokumenata narudžbe i vrijeme dostave tj.teže se kopiraju od strane konkurenata za razliku od drugih marketinških odluka (asortimana.kratkoročne narudžbe Ukupno potrebno vrijeme za izvršavanje narudžbe (realizacija narudžbe) obuhvaća vrijeme za komunikacijske procese u fazi pregovaranja. izvršenje narudžbe bez zastoja. tzv. npr. skraćenje ciklusa narudžba – otprema – fakturiranje. Za ostvarenje optimalnog protoka robe potrebno je skratiti vrijeme reagiranja na narudžbe i potrebe prodajnih mjesta. .).poslovanje s nižim zalihama. Pretpostavka je pravovremene reakcije na potrebe kupaca osim raspolaganja s dovoljnom količinom zaliha i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava. Stoga je u interesu i poduzeće i kupca brzina obrade narudžbi tj. brze i pouzdane isporuke kupcu omogućavaju: . fizičko kretanje robe izmeñu skladišta prodavača i kupca. Ta. jer se kompjutorski na temelju primljene narudžbe kupca u sve kraćem vremenu: . Naime. 11.

291 . otpremu). Pretpostavke su danas za brzinu i točnost u postupku pregovaranja i postupku dostave narudžbi elektronička razmjena podataka (engl. Uz brzu reakciju sve je važnija i fleksibilnost isporuke tj. Najbrže se reakcije na kupčeve narudžbe postižu odgovarajućim informacijskim sustavom izvršavanja narudžbi. taj riskira da nestrpljivi. kontrole i prepiske u obrasce za daljnji tijek obrade (evidencije. a dobavljač osim načina kontrole svih stavki u narudžbi i postupak daljnje obrade narudžbe prema internim zahtjevima poduzeća. integralni informacijski sustav poduzeća tj. komisioniranje. sposobnost trenutačnog odziva danas su najvažnije osobine. a nije bilo dostavljeno. brzina tj. Još gore je ako je dobavljač dostupan. Dobavljači koji to pravilo ne mogu ispuniti otpadaju. kaotični kupac odmah pozove konkurenta i kod njega naruči traženi proizvod. način i vrijeme isporuke. a u postupku obrade. pa se samo unose naručene količine što pojednostavnjuje daljnju obradu . Kod izbora načina dostave narudžbe treba u obzir uzeti ukupno vrijeme isporuke. jer je bilo naručeno. kontrola narudžbe kod dobavljača usko su povezane.- sravnjuje stanje zaliha šalje nalog nabavi za nove zalihe Dostava narudžbe od strane kupca i obrada tj. npr. Electronic Dana Interchange – EDI) i elektronička pošta (email).izravnim povezivanjem računala (automatsko naručivanje). umrežanost mikroračunala. prilagoñavanje kupčevim potrebama vezano za količine.u slobodnom obliku i tada je dobavljač prenosi u predviñeni obrazac i to je već početak njezine obrade . Koliko je poduzeće pouzdano u izvršavanju pristiglih narudžbi može se izraziti i ovim obrascima za stupanj ili omjer pripravnosti: Broj izvršenih narudžbi x 100 ili Broj pristiglih narudžbi broj izgubljenih narudžbi broj ispunjenih narudžbi Dostupnost. Trajni je prekid suradnje obvezna posljedica takve nemarnosti. što ubrzava obradu jer se izbjegavaju dvostruki poslovi npr. i to u izuzetno velikom broju artikala. sukcesivne isporuke. Wal – Mart. pozivnih automatskih centrala i interneta nije dostupan. najveća svjetska maloprodajna kompanija pridaje velik značaj brzom pribavljanju robe. ali se ne odazove odmah. Ovisno o načinu dostave narudžbe kupac formira oblik narudžbe. Kupac narudžbu može dostaviti: . Viši troškovi zbog brže dostave narudžbe mogu se više nego kompenzirati prednostima kraćega vremena isporuke. Ako netko u vrijeme mobilnih telefona. Zlatno pravilo kompanije je da svaki dobavljač u roku od 72 sata mora isporučiti robu (računajući od vremena narudžbe do slaganja robe na police u prodavaonicama).u obliku tiskanog obrasca u kojem je dobavljač otisnuo sve artikle (često prema slijedu skladišnoga rasporeda).

Informatička rješenja za terensko poslovanje omogućavaju: .2. U borbi za kupca dobavljači su našli najučinkovitije rješenje u vidu ambulantne prodaje tj. uz minimalno korištenje skladišnoga (priručnoga) prostora. izdavanje robe s vozila na svim lokacijama tj. odgovornostima i mogućnostima odlučivanja tj. ispostavljanje obrazaca o dostavi robe. Naručivanjem od dobavljača koji je brz i uvijek pri ruci. Najveći je nedostatak. svoje zalihe zadržavaju na najmanjim mogućim racionalnim količinama. usklañenu evidenciju dobavljača i kupca (ubrzava naplatu) . a cjelokupna težina zaliha polako se premješta na dobavljača. pa ni veća pakovanja. Primanje i obrada narudžbi usko su povezane s upravljanjem zalihama. u vidu notebook računala. koji sve više postaje prodavač s dodatnim znanjem. ureñaja za automatsku identifikaciju podataka koji radi putem bežične komunikacije (BarcodeHandy-Terminal) i dr.primke-kalkulacije). postaje prodajni predstavnik.direktan prijenos podataka nakon pojedinačne prodaje . prodajnim mjestima. čime se kupcu skraćuje administrativni postupak od naručivanja robe do slaganja na police Ambulantnom prodajom pojedine dostave postaju manje ali češće. mobilnu računalnu opremu. i to samo za one artikle čiji se obujam i /ili obrtaj takvi da im prodajni prostor tj. već često na komade što znatno povećava manipulativne. Zalihe su robe u trgovini u pravilu složene na redovnoj prodajnoj polici. Prednosti su ambulantne dostave fleksibilnost poslovanja zbog raspolaganja ažurnim informacijama vezanim uz poslovanje kupaca i akcijama konkurenata. Ovaj oblik prodaje uz dostavno vozilo (skladište na kotačima) i vozača. Ambulantna dostava POS blagajnički sustavi trgovcima osiguravaju precizne informacije o potrebnim zalihama i time mogućnost boljega planiranja zaliha. usitnjenost pojedinačnih isporuka tj.11.ispis dokumenata odmah prilikom prodaje tj. rukovanjem i ne mogu se promatrati odvojeno.2. redovna polica nije dovoljna za potrebnu optimalnu zalihu. Najčešće je koriste proizvoñači prehrambene robe za dostavu u maloprodajne objekte. ali i o preuzimanju robe (potrebnih za prodaju. 292 . kupci ne naručuju cijele palete. uključuje i informatičke tehnologije tj.sakupljanje podataka u fazi samoga prodajnog postupka . a i transportne troškove zbog češćeg obilaženja kupaca. u logističkom smislu.iste i točne podatke na obje strane tj.

što je manja veličina zaliha. na koji će se nivo usluga poduzeće odlučiti. a kupci sve više traže male količine u kratkim rokovima dobave. gdje je: .kooperacija u skladištenju.3.koje proizvode treba uskladištiti? . Visina i asortiman zaliha Kako bi se sve narudžbe kupaca odmah izvršile potrebno je raspolagati dovoljnim količinama i vrstama zaliha. manja je i fleksibilnost.praćenje odstupanja od optimalnih zaliha za najvažnije proizvode .koju količinu tih dobara treba držati na zalihi? . odnosno isporučivati im prema potrebama (JIT). kao što je: . smanjivanje broja artikala pojedinoga proizvoda. Problem minimiziranja ovih troškova. Optimalnu veličinu zaliha možemo procijeniti i s aspekta fleksibilnosti poduzeća. koji se kreću u suprotnim smjerovima. Asortiman se širi. odgovora na pristigle narudžbe.koju količinu treba naručiti za popunjavanje zaliha? . Dakle. ostvarivanje povoljnijih cijena bez povećavanja vlastitih zaliha . ali u skladu s optimalnom dimenzijom asortimana… Dobavljači su spremni preuzeti brige za zalihe većih i važnijih kupaca. Osobite teškoće u tome imaju mala i srednja poduzeća. Klasični obrazac za optimalnu količinu narudžbe zasniva se na ciljnoj funkciji: Tu = Tn + Ts Tu = ukupni troškovi Tn = trošhovi naručivanja Ts = troškovi skladišta Suvremeni zahtjevi što se postavljaju pred upravljanje zalihama osim smanjenja njihove razine i niži troškovi su i njihova fleksibilnost i brzina isporuke.11. 293 Minimum.kada naručiti za popunu zaliha? Uspjeh postižu ona trgovačka poduzeća koja ostvaruju visoku isporučivost roba ali sa što manje vezanoga kapitala i troškova poslovanja. odnosno mogućnost pravovremenog zadovoljavanja potražnje tj.provoñenje tipizacije tj. Zato su odgovori na sljedeća pitanja važni za utvrñivanje visine zaliha: . posebno dijeljenjem troškova za specijalizirana skladišta . koja su često posljednja karika u lancu isporuke i svoje probleme sa zalihama ne mogu prevaliti na prethodnog dobavljača.ugovaranje dinamike isporuka s dobavljačima . javlja se i kod svake pojedinačne narudžbe kojom se nadopunjuju zalihe. količina koja omogućava kontinuirano poslovanje odgovarajućom ponudom uz najniže troškove nabave i skladištenja.kooperacija u nabavi tj. Zbog toga se primjenjuju razne mogućnosti reduciranja zaliha. ali najracionalnije su samo optimalne zalihe tj.primjena ABC metode kontrole zaliha . tj.

Pretjerana sniženja i otpisi prodavaonice 4. Odnos izmeñu zahtjevanih zaliha i nivoa usluga može se grafički prikazati: Potrebne investicije u zalihe % postotak narudžbi koje se mogu ispuniti iz postojećih zaliha Dakle. Veći troškovi: skladištenja. investicije u zalihe i troškovi zaliha rastu sa približavanjem razine usluge kupcu stopostotnom izvršenju i zato treba: .).Kašnjenje u izvršavanju narudžbi produktivan 2. smanjuju likvidnost i profitabilnost uloženoga kapitala. izmakla dobit manipulacije 4. Nezadovoljstvo i gubitak kupaca tj. kvalitete. Novac vezan u zalihama nije 1.procijeniti za koliko će se povećati prodaja i dobit kao rezultat držanja većih zaliha i obećanja bržeg izvršenja narudžbi Greške trgovaca u odreñivanju granice u nabavi dovodi do prekomjernih zaliha. Nije važno odrediti samo gornju granicu zaliha već i donju tj. Gubitak image-a (pokvarljivost. Iskustva pokazuju da je za oko 80% zaliha više potrebno da bi se sa 95% ispunile narudžbe kupaca (bez čekanja) nego ako se ispunjavaju sa 80%.direktno utječe na gornji i donji nivo zaliha. gubitka 5. koje kupcu povećavaju izbor na polici. Rizik cijena. Kamate na sredstva uložena u zalihe 2. Degradiran izgled i atmosfera 5. Neostvaren promet tj. trgovci moraju imati na umu koji su problemi vezani kako za jedne tako i za druge zalihe: Problemi prekomjernih zaliha Problemi nedovoljnih zaliha 1. ali jednako tako povećavaju i troškove. osiguranja. sadašnji i budućih narudžbi 3. 3. krañe i sl. demodiranost 294 .uravnotežiti odnos izmeñu rizika manjka zaliha i troškova suviška zaliha .

Optimalne zalihe koje minimiziraju gubitke rizika zbog premalih ili prevelikih zaliha. jer se kupci zbog kompletne ponude orijentiraju na druge dobavljače. kao npr. jer i one ulaze u ukupno vezani kapital u zalihama. Veće zalihe mogu se stvarati i zbog špekulacija kako u nabavi tako i u prodaji.zakonskim propisima i sl. Zato razvijena gospodarstva u planiranju i kontroli zaliha upotrebljavaju suvrememene informatičke tehnologije i odgovarajuće programe kako bi se smanjila sredstva uložena u zalihe.promjene u modi i tehnologiji . stvara se nestašica na tržištu. nestašica jednog ili nekoliko artikla. npr: . i zato se važno osigurati potrebnim informacijama. ne moraju odražavati i prodajnu spremnost trgovačkog poduzeća tj. Takoñer. važno da se s robom ne disponira neovisno na različitim razinama odlučivanja. U većim je trgovačkim poduzećima. probleme u kvaliteti. neusklañene kapacitete. 295 . Gomilanje zaliha ukazuje na poremećaju u odnosima ponude i potražnje. itd. držanjem zaliha u skladištu. Na primjer. Jednako tako i dobavni termini ne moraju teći po planu. Pored ovih radnih i pričuvnih zaliha. dugi transport. razina sigurnosnih zaliha nekoga artikla može biti i niža. Zalihe se trebaju povećavati sve dok nastale uštede premašuju ukupne troškove držanja dodatnih zaliha. iskorištenje svih prilika za prodaju. a čemu trebaju zbog konkurentnosti težiti sva poduzeća. a time i mogući porast cijena.akcijama konkurenata . neodržavanje rokova. jer se ukupne potrebe pojedinih prodavaonica vjerojatno neće poklopiti. jer se individualne. Menagement zaliha je integralno promatranje svih zaliha u poduzeću s ciljem snižavanja vezanoga kapitala i povišenja rentabilnosti na osnovi bržeg obrtaja kapitala. sigurnosne i rezervne zalihe zbrajaju u centralnom skladištu ili distribucijskom centru i u priručnim skladištima prodajnih objekata. U prodaji smanjenjem ponude tj. Zalihe su specijalna vrsta barometra privrednih kretanja. Ukupno gledano. visoke zalihe samo prikrivaju probleme. nedostatke u poslovnom upravljanju. direktni i indirektni troškovi nepotrebnih zaliha prave razliku izmeñu profitabilne strategije i gubitaka. važne su i zalihe u transportu. Smanjiti zalihe na najmanju moguću mjeru ili ih čak eliminirati znači uz povećanje likvidnosti i konkurentnosti poduzeća na tržištu i stabilnost poslovanja trgovačkog poduzeća. nabavom većih količina ako se očekuje porast cijena ili predviña oskudica na tržištu nabave. Iako trgovci nastoje prognozirati potražnju ona se rijetko slaže sa stvarnom potražnjom.Iza većine odluka o držanju zaliha stoje odgovarajuća predviñanja koja uzimaju u obzir i moguće promjene. Ako se u mnogofilijalnom trgovačkom poduzeću prodavaonice opskrbljuju iz centralnog skladišta. što poduzeće prisiljava na povećanje zaliha sigurnosnim dodatkom. umanjuje i prodaju druge robe. nedostatke u komunikaciji. sa skladištima na više lokacija. Prema mišljenju japanaca. nekurentnost.

jer efikasnije koordiniraju rute i dane isporuke prema prometu i lokaciji prodavaonice (često samo količinama za dnevne potrebe) Manjim se brojem skladišta u trgovačkim poduzećima ne smanjuju samo fiksni troškovi za prostor i održavanje i varijabilni troškovi osoblja. ABC metoda .11. ili . Upravljanje skladištem Upravljanje zalihama u trgovačkom poduzeću znači osigurati kontinuitet ponude pravovremenim zalihama. ali lociranim na pravim mjestima uz najniže troškove. tj.opskrbom prodajnih mjesta preko distribucijskih centara umjesto izravno od dobavljača. te je blizina tržišta važna i opravdava više skladišne troškove. artikala iz standardnog asortimana koji ostvaruju veliki promet (artikli grupe A) i važni su za zadržavanje kupaca skladište se decentralizirano.sustavi skladištenja i komisioniranja . Za razliku od njih. ali pri tome rastu i troškovi. nego porast troškova prijevoza. uglavnom samo u centralnim skladištima.potreban broj skladišta . razina sigurnosnih zaliha nekog artikla može biti i niža. te je npr. jer je veći pad troškova skladištenja. donosi odluku na koliko je mjesta i na koje lokacije potrebno skladištiti pojedine artikle. Stoga logistikom skladišta treba odrediti: . odnosno česte transportne rute tvore visoke troškove prijevoza.centralizacija ili decentralizacija skladišne službe . U trgovačkim poduzećima (naročito u trgovini na veliko) skladišni troškovi čine najveći dio logističkih troškova i odlučujući su za rentabilnost poduzeća. Trgovačko poduzeće primjenom ABC analize razvrstaje artikle prema učestalosti isporuke.optimalne zalihe na pojedinim lokacijama .4. jer se ukupne potrebe pojedinih prodavaonica vjerojatno neće poklopiti.lokacije pojedinih skladišta .najekonomičniju kontrolu zaliha npr. Artikli koji imaju mali i nekontinuirani udio u ponudi ne 296 . Njihova učestala isporuka. Stoga posljednjih godina trgovačka poduzeća vrše racionalizaciju skladišne mreže: . već se povećavaju mogućnosti racionalizacije.koncentracijom u ograničeni broj centraliziranih skladišta. lokacija . zbroj razina sigurnosnih zaliha u njima je viši od razine sigurnosnih zaliha u centralnom skladištu. u lokalna skladišta. Tako se artikli s manjim udjelom u prometu (artikli skupine C) skladište na manje točaka isporuke. što niže pojedinim tržištima tj.asortiman pojedinih skladišta tj. Skladište je jedino proizvodno mjesto u trgovini gdje se ostvaruju dobici ili gubici. Razina sigurnosnih zaliha smanjuje se reduciranjem broja skladišta.je li skladište potrebno Brže se isporuke osiguravaju skladištenjem na više lokacija. pitanje centralizacije i decentralizacije skladišta važna logistička odluka. Ako trgovačko poduzeće posluje s više manjih skladišta. Ako se u mnogofilijalnom trgovačkom poduzeću prodavaonice opskrbljuju iz centralnoga skladišta.

U trgovačkim poduzećima na veliko potrebno je analizirati kako nastaje promet artikala iz skupine A. Poslovanje s distribucijskim centrima: . Distribucijski centar sinonim je za skladište u kojem se prikupljaju. čuvaju i pripremaju za maloprodaju na odreñenom području.manji broj velikih kupaca u većim količinama. proizvodi koji su dio nečijeg distribucijskog sustava.olakšava i ubrzava distribuciju proizvoda . ekonomičnije je prepakirati decentralizirano.niži troškovi transporta povratne prazne ambalaže . bezalkoholna pića i sl. kao i naručene već grafički oblikovane složive kartonske ili drvene kutije koje se prostorno oblikuju pred pakovanje.usklañivanjem troškova transporta i troškova zaliha . kao što su plastične mase u obliku granula ili folija i razni laminirani materijali.slobodniji skladišni prostori tj. svježa roba. 297 . trgovci na malo minimiziraju vlastiti skladišni prostor.mnogo malih kupaca u manjim količinama. S logističkog je stajališta prepakiranje opravdano. U tu se svrhu koriste suvremeni ambalažni materijali.povećava profite nižim troškovima i većim obrtajem robe Dakle. Mnogi proizvodi prolaze brzo kroz distribucijski centar. Isporuke u velikim količinama tzv. prazna stabilna ambalaža (kutije. Trgovina na malo tako postiže pravodobnu opskrbu i obnavljanje zaliha. koji omogućuju ekonomičnu proizvodnju ambalaže i na automatima manjeg kapaciteta. jer su: . lako pokvarljivi proizvodi dnevne potrošnje.za funkcioniranje franchisnih sustava i . Nepovratnom se ambalažom širi nabavno i prodajno tržište jer omogućava transport robe na veću udaljenost. vagonskim ili kamionskim pošiljkama racionalnije je obavljati sa većih centraliziranih skladišta. tj.uravnoteženjem maksimalnih i minimalnih zaliha.u poslovanju sa širokim asortimanom i većim brojem prodajnih mjesta . a često i bez izlaganja na police.niži transportni troškovi za robu u većim pakovanjima ili u rasutom stanju . a svi skupa nižim troškovima i bržim obrtajem ostvaruju veći profit. a posebno su važni: .moraju se držati u skladištu već naručivati prema potrebi i po mogućnosti odmah (tranzitno) isporučivati. Logistika skladišta smanjenje troškova ne postiže samo: . Danas se koriste na svim nivoima u kanalu distribucije. U distribucijskim centrima važni su i procesi prepakiranja. npr. (veća trgovačka poduzeća na malo). (naručuje li te artikle): . (puno manjih prodavaonica). posude) i zauzima jednak skladišni prostor koji zauzima kad se u njoj nalazi roba.za kapilarne dostave u prodavaonice za proizvode s velikim koeficijentom obrtaja. sanduci.minimizira skladišne prostore maloprodaje . ili .

Kod nas je taj pojam skladištenja još uvijek zanemariv. 298 . Stara višekatna skladišta sa sporim liftovima i nedjelotvornim postupcima rukovanja robom. To je i primjer kako kretanje informacija novom tehnologijom omogućava brže načine upravljanja tokovima roba i prevladavanje slabih točaka velikih trgovačkih poduzeća. Skladište postaje integralni dio poslovne logistike jer informacije dobijene uz pomoć računala temelj su za planiranje i izvršavanje skladišnih operacija. a višak kapaciteta je teško ili nemoguće iznajmiti. kao jedna od vodećih kompanija u svijetu u logistici i komunikaciji. Takva visoka razina upravljanja logističkim sustavom osigurava kompaniji svako dnevnu opskrbljenost robama u gotovo 98% iznosu. u starim prostorijama sa starom opremom i starom mehanizacijom pa je teško postići racionalizaciju. Javna skladišta. sezonske. suvremene tehnologije uskladištenja osiguravaju kvalitetno skladištenje uz minimalne troškove (boljom opremom povećava se obrtaj robe te su potrebne manje zalihe). pravovremenu dopunu zaliha. optimalni raspored ljudi i opreme. kompjutorski povezuje prodavaonice s distribucijskim skladištem. ako im zalihe nisu kontinuirane npr. odreñivanje pravca kretanja robe. zamjenjuju se prizemnim automatiziranim skladištima sa suvremenim sustavima rukovanja pod kontrolom centralnog računala. koje očitava narudžbe i upravlja viljuškarima i električnim liftovima u prikupljanju robe i otpremi na ukrcajna mjesta. kvalitetnija isporuka i ukupno niži skladišni troškovi. ili ako imaju prodajne objekte na raznim mjestima.već integracijom protoka roba i protoka informacija kao i pronalaženjem zajedničkih rješenja s dobavljačima vezano za zalihe. gdje god je moguće s obzirom na vrstu robe. a prava odluka može sniziti troškove poslovanja i povećati usluge kupcima. veća iskorištenost skladišnih kapaciteta. Često firme mogu birati izmeñu različitih vrsta specijaliziranih javnih skladišta. zamjenu zaliha s drugim skladištima. u svrhu pravodobne opskrbljenosti i obnavljanja zaliha. Tako i Wal-Mart kompanija. bez papira slanje narudžbi. točnu evidenciju uz manje papirologije i sl. Vlastita skladišta racionalno se koriste samo kad se posluje redovito i sa većim količinama. Tada je novac za izgradnju i održavanje skladišta bolje uložiti u popunjavanje asortimana i unapreñenje poslovanja. Postaju skupa ako se potrebe mijenjaju. Takoñer. mikrolokaciju zaliha. kao neovisna skladišta pružaju iste usluge i poduzeća ih biraju ako nemaju ustaljene potrebe. a skladište s kompjutorima glavnih dobavljača koristeći se sustavom EDI za tzv. Zbog brže obrade i prijenosa informacija primjenom informatičke i komunikacijske tehnologije i poslovanja s kodiranim proizvodima ostvaruje se brži obrtaj zaliha.

na stanje prispjele robe . hitnosti dostave itd. plaćaju samo za korišteni prostor manji manji Nije važno Visoka:laka prenamjena Širi Kako izgradnja skladišta i suvremena oprema u njemu zahtijeva relativno visoka investicijska ulaganja.izvršenje pravodobne isporuke Troškovi transporta kao veći dio troškova fizičke distribucije ovise o duljini transportnoga puta. kreće se izmeñu 3 i 5% cijene robe. utječu na: . rukovanje tj. načinu prijevoza tj. te otpremu robe. 11. Cijena raste i preko 10% cijene robe ako je potrebno koristiti prijevozna sredstva posebno grañena za prijevoz tereta koji prekoračuje gabarite i težine generalnoga tereta ili za rasuti. tehničkom usavršavanju transportnih kontejnera i paletizacije robnih zaliha. utovar. eksplozivni ili na bilo koji način opasni tereti i sl.Čimbenici o kojima ovisi izbor: Čimbenici Fiksna ulaganja Pojedinačni troškovi Rizik Kontrola i čuvanje Adekvatne količine Fleksibilnost Izbor lokacija Vrsta skladišta Vlastita Vrlo visoka Visoki za manje količine.5. Ta je tendencija uvjetovana i ubrzana činjenicom da je moguće sve više raznih vrsta robe skladištiti na otvorenom prostoru zahvaljujući sve boljim zaštitnim sredstvima protiv korozije. odnosno ograničenjima u prometu. zapaljivi. istovar. izboru prijevoznog sredstva i prijevoznoj tarifi. niži za veće količine veći veći Prilagoñene prostoru mala: fiksni trošak je već nastao uži javna Nema ih Niski.formiranje cijene odreñenoj robi . unutarnji i vanjski prijevoz Odluke vezane za dopremu. Manipulacija. potrebi i načinu zaštite robe. u posljednje vrijeme pažnja se obraća skladištima na otvorenom prostoru. prenošenje robe unutar i izmeñu skladišta. prometnim propisima i posebnim zahtjevima. plinoviti.visinu troškova . čije pojedinačne dimenzije i težine ne prekoračuju uobičajene u cestovnome i željezničkome prijevozu. kvalitetu i funkcionalnost prijevoza. vremenu. Cijena rutinskog prijevoza standardnim prijevoznim sredstvom za generalni teret. tekući. Budući da je cijene ekvivalent prijevoza njezino realno sniženje nije moguće bez zadiranja u opseg. dimenziji i težini tereta. Stoga naručitelj kao konkurentnu cijenu prijevoza prihvaća onu kojom osigurava brzu i sigurnu dopremu robe u stanju koje ničim ne 299 .

te prazne vožnje na povratku Kod složenih prijevoza kad god je potrebno koordinirati više sudionika u prijevozu. odobrava vozar. Refakcijom (engl. U veletrgovinskim poduzećima troškovi unutarnjeg transporta i rukovanja čine veću stavku u ukupnim troškovima poslovanja i imaju veće značenje nego u maloprodaji. većim količinama odjednom. usklañene sa standardiziranim oblicima i veličinama tereta. prikladnih (standardiziranih) dimenzija i težina . Dobro organizirana otprema robe u što kraćem vremenu posebno je važna na kraćim lokacijama jer je vrijeme prijevoza kraće od potrebnoga vremena za utovar i istovar.glomazna se i teška roba prepakira u manje jedinice tereta prilagoñene raspoloživim prijevoznim sredstvima i prijevoznim putevima . zbog čega su transportni procesi pri izdavanju iz skladišta velikog broja malih jedinica mnogo 300 . odnosno kada robu predati javnom prijevozniku ili otpremniku. Troškovi unutrašnjeg transporta (smještaja. zbog ekonomičnosti prijevoza: . naknadno u odreñenom postotku. odnosno vozara. Iako se rizici i troškovi takve unaprijed uključuju u cijenu prijevoznika. povjeravaju se jednome. naknadno vraćanje dijela vozarine. niži su što su artikli bliže izlazu. trgovačkih centara i sl. a za meñuskladištenje vlastite robe lokacijom centralnoga skladišta ili distributivnog centra trgovačkog poduzeća. Na isplativost prijevoza utječu dimenzije i težine jedinice tereta te njihova prilagoñenost rukovanju za potrebe prijevoza. Stoga. premještanja.) troškovi fizičke distribucije ovise o broju i rasporedu prodajnih objekata. transportni troškovi čine veći dio troškova te se naručuje u većim vremenskim razmacima tj. To znači da transportna jedinica treba biti što više homogena i sastavljena iz veće količine manjeg broja stavki u asortimanu. Meñutim mogućnosti primjene mehanizacije unutrašnjeg transporta. cestovno vozilo ili brod i skratile vrijeme angažiranja prijevoznih i manipulativnih sredstava. usporedivom s količinskim rabatom u trgovini. iskusnome prijevozniku uz klauzulu kompletnosti kojom preuzima odgovornost za cjelovitost posla. privlači se teret na odreñeni prijevozni pravac ili prijevozno sredstvo. Neovisno tko organizira prijevoz najjednostavnije je i najjeftinije što više koristiti redovite puteve.robe malih jediničnih dimenzija i težina grupiraju se u jedinice tereta. Efikasnost transporta izmeñu skladišta i prodajnih objekata mijenja se obrnuto proporcionalno sa brojem stavki u asortimanu kojega prevozimo. U proračunu cijene prijevoza treba uključiti i refakciju tj. postiže se znatno povećanje produktivnosti rada. U trgovini na malo. koju u slučaju veće količine tereta.umanjuje njezinu tehničko-tehnološku kvalitetu i spremnost za uporabu. sredstva i prijevozne linije. Drawback).velike se i teške jedinice tereta nastoje istodobno prevoziti kako bi ispunile cijeli vagon. komisioniranja i izdavanja) povećavaju se duljinom puta tj. koja je nužno organizirana decentralizirano (osim većih prodajnih objekata. Za robu manje vrijednosti. Duljina transportnoga puta za naručenu robu odreñena je lokacijama dobavljača i trgovaca. klauzula mu ne oduzima pravo na promjenu cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti odnosno izvanrednih dogañaja. Važno je procijeniti i racionalnost vlastite prijevozne službe.

povezati s vanjskim tj. istovara i pretovara) paletama i kontejnerima važne ako se mora plaćati čekanje vozila. paletizacija i kontejnerizacija. jer je on i najveći zajednički nazivnik za ISO – palete 800 x 1200 mm i 1000 x 1200 mm. a po mogućnosti i prodajna jedinica. izravno sredstvima unutarnjeg transporta (kolicima. kad god je to moguće. pri čemu najveća važnost pripada osnovnim dimenzijama. Zbog toga odlučujući utjecaj na ekonomičnost i troškove distribucije roba imaju izvanjske dimenzije ambalaže i jedinica tereta. U trgovačkim poduzećima skladišta povezuju funkciju nabave i funkciju prodaje procesima unutarnjeg i vanjskog transporta. dizalicama) utovariti u vanjsko transportno sredstvo i tako ubrzati cirkulaciju i spriječiti dodatne manipulativne troškove. koje je posebno skupo u brodskome transportu (stojnice. Nadalje. osim manipulativnih smanjuju i skladišne i prijevozne troškove. Dimenzije europske palete i modula 600 mm 400 mm 800 mm 1200 mm 301 . To jest. racionalizirani sustavi pakiranja.6. viljuškarima. najveći se učinak racionalizacije može postići kad se osnovne dimenzije pojedinoga elementa transportnoga lanca konstruiraju na osnovi jedinstvenog baznog modula. te je važno uspostaviti transportni lanac. Modul za pakiranje dimenzija 400x600 mm odgovara tom zahtjevu. 11. Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta Fizičke olakšice pri manipulaciji robom tj. Prednosti su brze manipulacije (utovara. Unutarnji transport potrebno je. nastojati transportni lanac učvrstiti paletnim lancem gdje je paleta kao jedinica pakiranja = dobavna jedinica= prijevozna jedinica= jedinica skladištenja= jedinica otpreme= jedinica izlaganja.važniji nego transportni procesi izdavanja malog broja velikih jedinica. prekostojnice).

Modularni sustav standardizacije sitnije ambalaže (kutija. svaka primjena integralne tehnologije ne mora značiti i integrirani transport. a integrirani transport je rezultat organizacije transportnog procesa što se može postići na razne načine i raznim sredstvima. a dimenzije paleta i kontejnera su meñusobno usklañene. Logistričkim načinom upravljanja u svim fazama 302 . povećava ekonomičnost i proizvodnost poslovanja u logističkom lancu. Roba (posebno komadna i posebno tamo gdje tržište traži manje količine različitih roba) se kod proizvoñača (u prodajnoj ambalaži. brodom. troškovi skladištenja. Slika: Primjer paleta s modularnim pakovanjem 600*200 300*100 300*100 300*200 200*200 200*100 400*200 400*100 600*100 600*400 150*400 150*400 600*400 Kako se u kontejnere stavlja i prethodno paletizirana roba. Integralni transport je tehnologija rukovanja teretima pomoću odreñenih sredstava. Mnoga su mjesta stvaranja troškova u trgovačkim poduzećima. Integrirani se prijevoz može postići i bez tehnologije integralnog transporta i obrnuto. Posljednjih godina osjećaju se napori da se sredstvima integralnog transporeta ostvari integrirani prijevoz što su dva različita pojma. ali je neusporedivo bolje ako trgovac upravlja troškovima te zna gdje se po fazama rada stvaraju. s tim da ih je koji put nemoguće smanjiti. su logistički troškovi iako se tako ne iskazuju i teško ih je izravno odvojiti od ostalih troškova u pojedinim funkcijama. željeznicom) proñe dug put do veleprodajnih skladišta širom svijeta. Palete i kontejneri kao logističke jedinice (sjedinjavanjem tereta) i nove tehnike transporta omogućuju logističko jedinstvo kojim se sa što manje prepreka i prekida ostvaruje brza i jeftina dostava tj. troškovi angažiranog kapitala u zalihama i dr. paketima ili cijelim paletama) ukrca u kontejner i u istom kontejneru intermodularnim. sanduka) uveden na temalju dimenzija sastoji se u tome da se proizvode odreñeni standardni tipovi ambalaže čije dimenzije se uklapaju u dimenzije paleta. troškovi održavanja transportnih sredstava. onda je i za iskorištenje prostora transportnih kontejnera dovoljno da su dimenzije ambalaže usklañene s dimenzijama paleta. Jer troškovi kao npr. integralnim načinom i integriranim prijevozom (cestovnim vozilom.

7. te se uz specijalizirane kompanije za transport. poboljšati usluge. Nadalje.kako se planirane mjere odnose na skraćenje vremena protoka? Odgovor na ova pitanja zahtjeva analizu cijelog procesa. 11. koja su prepoznala prioritete logistike u rješavanju konkurentnosti. Simulacija je važno sredstvo za verifikaciju kompletnih procesa i pojedinih njihovih koraka prije primjene. javljaju i meñunarodne kompanije poznate kao integratori koje golemim kapitalom uloženim u globalne mreže organiziraju i optimiziraju cijeli logistički lanac. a sve ostalo će povjeriti specijaliziranim tvrtkama.koliko je najmanje ostvarivo vrijeme protoka postojećih roba? . često uz primjenu stimulacija.koja oprema odreñuje protok? . Takoñer. logističko se tržište uporabom Interneta sve više širi. osiguranja. poslovati s manje rizika. kojih je u svijetu sve više. Specijalizirane logističke tvrtke Širenjem tržišta i problemi dostave. pakiranja. ali i od vanjskih sudionika. tuñe usluge prijevoza. pravih proizvoda u pravo vrijeme i na pravom mjestu uz najniže troškove. outsourcing-a stalne troškove pretvaraju u promjenjljive kojima je znatno lakše upravljati i prilagoditi se zahtjevima tržišta tj. Prema nekim empirijskim istraživanjima mjere racionalizacije u logistici pridonose skraćenju vremena protoka i sniženju zaliha za više od 30%. 303 . Prema mišljenju ekonomista mnoge će se tvrtke u budućnosti baviti samo svojom osnovnom djelatnošću. a time i zadovoljstvo kupca. Ako je u logističkoj strukturi poduzeća transport dominantan trošak. za pojedine dijelove poslovnog procesa koje su prije izvodile same. Važno je znati da je teže pridobiti izgubljenog kupca nego povećati točnost isporuke i na vrijeme popuniti robom police. zakup i popunjavanje brodskih i zrakoplovnih kapaciteta ili upravljanje skladišnim prostorom. Primjenom tog tzv. sve se više trgovačkih poduzeća. promidžbe. Sljedeća pitanja mogu pomoći pri identifikaciji važnosti pojedinih dimenzija problema: . procesiranja i obrade podataka i sl. orijentiraju na ugovaranje s vanjskim izvoñačima. outsourcing sa pokazao kao idealno rješenje za postizanje cjenovne konkurencije. dugotrajne i loše prihvaćene od zaposlenih. postaju sve veći. te smanjiti troškove poslovanja. čuvanja objekta. Stoga. Zbog toga u većoj ili manjoj mjeri koriste tuñe skladišne prostore. nastojanja da se eliminiraju ili smanje troškovi poslovanja u segmentu zaliha i transporta otvara prostor za specijalizirane logističke tvrtke. a time i potreba za sve sofisticiranijom logistikom. Uočavanje propusta i pogrešaka u ovoj fazi vrlo je važno budući da su izmjene nakon primjene skupe.poslovanja može se znatno ubrzati protok robe.

koriste POS – sustave („Point of Sale“).1. maloprodajna cijena. Veliku masu podataka danas je nemoguće obrañivati klasičnom obradom. kontrole uplaćenog poreza na promet. označavanje svake jedinice prodaje nekoga proizvoda (artikla) EAN (European Article Numbering) linijskim kodom.11. izvorno označavanje jer se svaki artikl označava EAN kodom proizvoñača. Računalskom tehnologijom.smanjenje zaliha i vrijeme čekanja . njihovi programi omogućavaju dobivanje svih potrebnih informacija o prodaji odmah nakon što se prodaja dogodila što je važno ne samo za racionalno poslovanje prodavaonice već i za administrativne i upravljačke operacije na ostalim organizacijskim razinama trgovačkog poduzeća. Izvorno označavanje eliminira potrebu za obavljanjem tog posla u točkama prijema tj. ili . EAN sustav šifriranja roba razvijen je 1977. Takvo šifriranje omogućava jedinstvenu. troškovi nabave. tako i izlaz iz njega jer generira čitav niz informacija važnih za poslovanje trgovačkog poduzeća. uvjeti prodaje i drugi. dobavljač.uvid u trenutno stanje robe na skladištu i u prodavaonici .7. nedvosmislenu prepoznatljivost proizvoda na svakom mjestu i u svim fazama distribucije. Uvjet za primjenu POS – sustava je šifriranje. prodavaonicama i skladištima. To je tzv. je jedan od najkorištenijih jedinstvenih meñunarodnih sustava šifriranja. elektronski podržano prodajno mjesto. porez na promet. inteligentne blagajne pogodne za manje objekte u vlasništvu pojedinca za rješavanje problema kontrole i upravljanja zaliha.veći koeficijent obrtaja zaliha Zbog toga maloprodajna poduzeća za evidenciju svih promjena u robno .veća preglednost protoka robe . I zakonski propisi obvezuju trgovačka poduzeće na minimalnu razinu informatizacije uglavnom za iskazivanje propisanih izlaznih informacija za potrebe Porezne uprave tj. te uz američki UPC (Universal Product Code sa kojim je kompatibilan).kao povezani (terminali) u integralni informacijski sustav trgovačkog poduzeća osiguravajući trenutne podatke o tome što se dogaña u maloprodaji POS sustavi tj.kao samostalni sustavi tzv. Mogućnosti primjene informatičke tehnologije u trgovini na malo Porast asortimana robe po širini i dubini u trgovini na malo sve je veći i svaki proizvod promatrajući izolirano opisuje mnogo podataka koje treba obraditi: nabavna cijena. Šifra je grafički rješena nizom tamnih linija i svijetlih meñuprostora ili modula precizno (u mikronima) utvrñenih dimenzija otisnutih izravno 304 . Za potrebe europskih zemalja. za kompletno praćenje prodaje i stanja zaliha. POS – sustavi mogu se primjenjivati: . marža. postiže se: .novčanom poslovanju prodavaonice tj. što u prijevodu znači prodajno mjesto tj. Kompjutorska blagajna osim što omogućava ulaz u informacijski sustav poduzeća. i šire ( u više od 90 zemalja svijeta). a danas kao EAN International. god. kao važnoj tehnološkoj podršci logističkom načinu praćanja i upravljanja tijekovima roba i informacija.

dodjeljivanjem posebne klasificirajuće oznake. to je uglavnom proizvoñač ali može biti i drugi. a u Hrvatskoj je to udruga EAN Croatia) šifra artikla (dodjeljuje ga proizvoñač proizvoda. Očitavanje tj. Na primjer: Prefiks 385 CRO – EAN Šifra poduzeća 12345 Poduzeće x Šifra proizvoda 00323 Proizvod x Kontrolna brojka K 99% sigurnosti - Za proizvode pakirane u ambalaži male površine. dekodiranje šifre u numerički čitljiv broj i time identificiranje artikla. EAN kod samo precizno identificira proizvod i ne daje o njemu nikakvu drugu informaciju i uvijek se koristi kao cjeloviti broj unutar kompjutorskog sustava poduzeća. očitavanje šifre najbrži. šifra od 8 brojeva i 14 linija. trgovac. proizvoñaču i vrsti. a za Hrvatsku je to 385) šifra poduzeća. zemlji. a ne klasificiraju i grupiraju. uvoznik ili trgovina) i kontrolni broj koji se izračunava iz prethodnih znamenki primjenom posebnog algoritma i koji služi za provjeru kod očitavanja.ispis slipova kod kreditnih kartica . Klasifikacija se proizvoda provodi nakon ulaska šifre u informacijski sustav poduzeća. Najčešće su korištene mogućnosti POS – sustava i prodaja preko bar (linijskog koda). automatsko odobrenje plaćanja (autorizacija)1 ili dobivanje podataka o nevažećim karticama 1 Najčešće se radi o dodatnom ureñaju koji je povezan s računalom prodajnog mjesta i izravnom telefonskom linijom s centralom kartične organizacije i/ili banke 305 . je automatsko.na ambalaži ili etiketi na proizvodu. koja nije pogodna za linijski kod EAN 13. Šifrom se EAN proizvodi identificiraju po porijeklu tj. i: . tj. ali izdvojeni iz sustava nemaju nikakva značenja. Na donjem rubu linijskog koda utisnuti su brojevi kojima se pojašnjavaju ti strojno-optički znaci. izravna veza sa izdavateljima kartica: automatska provjera vjerodostojnosti kartice. Standardno grañen linijski kod ili šifra ima 13 numeričkih znakova i 30 linija sadržajno podijeljenih u 4 skupine: prefiks – šifra zemlje porijekla (dodjeljuje ga EAN International. Takvo. primjenjuje se kratka verzija EAN 8. obavlja se skenerima ili čitačima ugrañenim u blagajne. a ne proizvoñaču udruga EAN Croatia. npr. Iz administrativnih razloga šifra EAN podijeljena je na gore navedene dijelove. ali i u vidu ručnih terminala kod preuzimanja i otpreme robe za skeniranje transportnih jedinica i dokumenata. najtočniji i najjeftiniji način unošenja ulaznih podataka. ili interne šifre osim olakšane evidencije prometa i bržega načina obračuna i naplate robe. Ovu šifru dodjeljuje proizvodima. dobavljač. za čije se ime proizvod proizvodi (dodjeljuje ga nacionalna EAN organizacija.naplata računa elektroničkim putem (POS – banking). vage.ispis računa za prodanu robu sa svim obveznim elementima i pripadnim porezom .

prefiks 2 za kratku verziju i . Zbog lakšega i jednostavnijeg načina evidentiranja prodaje i navedenih prednosti trgovačka poduzeća nerado prihvaćaju artikle bez EAN – koda. loma.) Pored toga.omogućava dnevni nadzor nad vrstom. Kako bi se izbjegla preklapanja s drugim šiframa EAN. rastura. jer su podaci o stanju zaliha kao i prodaja po svakom artiklu uvijek dostupni . s većim povjerenjem (nema pogrešnog otkucavanja ni pogrešnog zbrajanja i sl. kala i sl. Artikle koji nisu označeni kod proizvoñača potrebno je interno označiti kako bi se mogla provoditi informatizacija. predračuna. minimalne i sigurnosne zalihe po artiklu po robnim grupama po dobavljačima po starosti po koeficijentu obrtaja brze inventure izmjena cijene (nivelacija cijena) ispis cjenika.lakše otkrivaju krañe i gubici zbog kvara. kartice. čekovi. dobivene informacije o prodaji pojedinog artikla mogu poslužiti kao dodatni argumenti u poslovnim razgovorima s dobavljačima. sigurnije tj. količinom i vrijednosti ostvarenog prometa i pripadajućih poreznih obveza .poboljšavaju usluge kupcima jer kupuju brže. ugodnije.prefiks 20 za normalnu verziju EAN .kod velocity (brzi kod) s promjenjljivim brojem mjesta za potrebe brzoga ručnoga označavanja proizvoda 306 . koristi se: .- stanje blagajne i prodaje prema vrstama plaćanja: gotovina. etiketa i naljepnica za označavanje artikala - - Primjenom se POS sustava: .racionaliziraju troškovi poslovanja prodavaonice . računi za odgoñena plaćanja blagajnički dnevnik dnevni pregled prometa po artiklima Pregled realizacije po: Nabavnoj vrijednosti robe Ostvarenoj razlici u cijeni po artiklu i dobavljaču Odobrenim popustima po artiklu izrada kalkulacija i automatsko zaduženje prodajnoga mjesta ispis narudžbe po artiklima i dobavljačima Pregled zaliha po pojedinom artiklu po veličini tj.

Ostale informatičke novosti koje svoju primjenu imaju u trgovini, posebno u maloprodaji, su i: Elektroničke regalne naljepnice u obliku malih LCD ekrančića; opisuju naziv artikla, cijenu, odnosno cijene (kn i Eur) i ostale za taj proizvod zanimljive informacije. Cijeli sustav je voñen i kontroliran računalom i cijela transakcija promjena cijena je u minuti što je za supermarkete, hipermarkete, C&C i slične trgovine optimalno riješenje. Na ovaj način cijene na policama ne mogu biti drugačije od cijena u EpoS-u i tako spriječava negodovanje kupaca zbog takvih grešaka. Multimedijalni ureñaji (grafički ekrani, reklamni panoi, video i audio ureñaji, ekrani za interaktivnu komunikaciju i sl.) uvode se u prodajni prostor u svrhu reklamiranja i potpore kupcu u procesu kupovanja. Iako multimedija pretpostavlja snažnu strojnu potporu, a time i velika ulaganja, ciljano reklamiranje koje ona osigurava i do deset je puta učinkovitije od televizijskog, a istodobno se ¾ odluka o kupnji donosi u prodavaonici. Elektronski privjesci ili oznake za sprečavanje krañe ugrañene u naljepnice na proizvodu koji se deaktiviraju na blagajni kada kupci namire svoju kupovinu. Postavlja ih proizvoñač, te tako trgovina troškove za sigurnosne mjere prebacuje na proizvoñače. Prijenosni ručni terminal za barkod i mali printer barkoda (i drugih potrebnih naljepnica) koji se zbog sve veće mobilnosti ljudi i procesa koriste i van prodajnih i skladišnih prostora, na stanicama, parkiralištima kao i za prodaje ambulantne prodaje s kamiona jer se mogu dugo koristiti bez priključaka na izvor napajanja; najnoviji modeli na lak način upravljanja računalskom periferijom omogućuju i povezivanje u mrežu preko neke lokalne mreže ili bežično jednim od tipova komunikacija. Programska potpora logističkom upravljanju u maloprodaji rješava i: - Upravljanje prostorom (space management) tj. potrebne količine pojedinih proizvoda na odreñenim lokacijama potreban broj zaposlenih optimalnu raspodjelu prodajnog prostora optimum robe na prodajnom mjestu (po količini i strukturi) najpovoljnije izlaganje (merchadising) - Mjerenje profitabilnosti pojedinih skupina ili pojedinačnih artikala tj. ocjenu strukture asortimana otkrivanje nalslabijih ili najprofitabilnijih artikala gdje ih (na koje lokacije), u koje prodavaonice premjestiti - Praćenje ponašanja kupaca prihvat asortimana po lokacijama prihvat novih proizvoda reakcije na promjene cijene, ambalaže, mjesta izlaganja robe reakcije na akcije promidžbe i unapreñenje prodaje 307

11.7.2. Praćenje robno-novčanih tokova u trgovini primjenom informatičke tehnologije U svom poslovanju trgovina mora angažirati značajna obrtna sredstva koja se očituju uglavnom u zalihama i potraživanjima od kupaca. To su likvidniji oblici imovine trgovačkog poduzeća i važni su za normalno financijsko poslovanje. Pravilno upravljanje zalihama i pravovremena naplata potraživanja čine okosnicu upravljanja robno-novčanim tokovima u poduzeću. Stoga je za praćenje njihova kretanja kao i mogući utjecaj na obrtaj kapitala važno raspolagati obavijestima o strukturi zaliha, njihovoj starosti, obrtaju (učestalosti kupnje), najvišim i najnižim zalihama, strukturi prodaje i drugim potrebnim informacijama u vremenu kad su potrebne i na mjestima gdje su potrebne. Uvoñenjem integralnog informacijskog sustava trgovačka poduzeća osiguravaju informacijsku potporu te potrebne informacije i dokumentaciju za upravljanje, praćenje i racionalizaciju robno - novčanoga toka zaposlenima za njihov djelokrug rada i menadžerima u poslovnom odlučivanju kod: - izbora tržišta nabave i dobavljača - strukture asortimana - strukture zaliha - angažiranja obrtnih sredstava Identifikacija proizvoda EAN linijskim kodom osigurava pouzdani i standardizirani prihvat podataka i time sigurnost u funkcioniranju informacijskog sustava. EAN kod (brojevi artikala), primjenjuju se za: Identificiranje roba u banci podataka poduzeća tj. mogu se koristiti za tri sljedeće temeljne radnje: - pronalaženje podataka u datoteci (pregledavanje), npr. cijena na mjestu prodaje - unošenje podataka u datoteku (skupljanje podataka), npr. inventura - usporeñivanje s datotekom (nepodudarnosti), npr. usporeñivanjem primljene robe sa specifikacijom Praćenje proizvoda kod filijalnih trgovinskih poduzeća, a i šire tj. njegov tijek udruženja ili cijelom opskrbnom lancu Osim EPOS sustava u prodavaonici, skladištenje je drugo najveće područje primjene EAN koda i to od primitka robe u skladište, preko odlaganja i komisioniranja do otpreme. U tu se svrhu koristi prijenosni terminal kao malo računalo, koje ima tastaturu za unošenje podataka, (broj komada artikala koji su prethodno bili identificirani preko linijskog kod zapisa). U dijelu se preuzimanja robe može linijski kod očitati na svakom kontejneru i otpremnici, te time odmah provjeriti i potvrditi isporuka. Ovakvo je automatsko identificiranje i prikupljanje podataka mnogo brži od ručne provjere i naknadnoga upisivanja podataka, čime se štedi i ono vrijeme koje bi se utrošilo na naknadno traženje pogrešaka. Unosom novih količina robe automatski se zadužuje skladište, komadno i financijski, i ažurira stanje zaliha. U većim je trgovačkim poduzećima s više prodajnih mjesta i mrežno povezanim blagajnama, ta informacija trenutno dostupna. Prikupljeni se podaci memorirani u terminalu mogu poslati izravno 308

u centralno računalo bez napajanja na modem ili neki drugi ureñaj. Kada se linijskim kodom obilježe police u skladištu ili prodavaonici, prema internom sustavu označavanja za police, stvara se mogućnost brze provedbe inventure cijeloga prostora ili logičke cijeline jednoga prostora, čitanjem oznake police i oznaka svih artikala na toj polici. Primjenom automatske identifikacije artikala moguće je brže i točnije obraditi narudžbe te time osigurati bržu isporuku i izbjeći okolnosti kad robe na skladištu nema, a uspješnije se mogu obaviti i reklamacije i zamjena kupljene robe, jer su podaci u kompjutoru lako dostupni. Moć informatičke tehnologije seli i na teren u prodajne lokacije gdje nastaju podaci i gdje su potrebni za brze i učinkovite odluke. Trgovački predstavnici, trgovački putnici, ambulantni prodavači spore laptope zamjenjuju novim malim ručnim terminalima s odgovarajućom programskom opremom koja omogućava: - brži i lakši dotok podataka na teren i sa terena (izmjena sa centralom) - bržu evidenciju prodaje (sklapanje narudžbi, tiskanje dokumenata) - korištenje kataloga artikala koji sadrže EAN linijske simbole - više vremena za kvalitetniji odnos s kupcem Kako to izgleda u praksi? Predstavnik dobavljača zajedno s referentom nabave ili poslovoñom u trgovini priprema odgovarajuću narudžbu. S ručnim terminalom uzima sve podatke na samom mjestu dogañanja i usklañuje ih sa svojom centralom preko mobitela, modema ili direktno. Primljeni podaci se u najkraćem roku obrañuju i šalju kupcu željene robe ili se narudžba prosljeñuje dogovorenom distributeru.

11.7.3. EAN lokacijski kod Za integrirano se praćenje tj. kolanje dokumenata unutar poduzeća i izmeñu povezanih poduzeća, primjenjuje EAN lokacijski kod. Njim se osim lokacije poduzeća identificiraju i sve važne lokacije prema internim potrebama poduzeća npr; poštanska adresa, broj telefona, telefaksa, osoba za vezu unose u datoteku kompjutora, te dozivaju pozivanjem na jedinstven lokacijski kod. EAN lokacijski kod ima sličnu strukturu kao kod EAN 13. Prva je razina prefiks tj. oznaka zemlje, a svaka nacionalna EAN organizacija dodjeljuje poduzeću broj kojim će se služiti kao lokacijskim kodovima. Primjenom jedinstvenih, jednoznačnih identifikacija svih lokacija, trgovačka poduzeća osiguravaju bržim, točnim i jeftinim prijenosom informacija i dokumenata lakše i racionalnije traženje, sortiranje, raspored i otpremu robe tj. jednostavno praćenje poslovnih dogañaja.

309

11.7.4. Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu Sustav EAN kao integrirani sustav za identifikaciju (proizvoda, usluga i lokacija), označavanje i komuniciranje omogućava informacijsko povezivanje trgovačkog poduzeća s dobavljačima, kupcima, prodavaonicama, špediterima, davateljima drugih usluga. Sustav EAN je dakle neophodni uvjet informatizacije kanala distribucije. Povezivanjem informacijskih sustava, sudionici u kanalu distribucije, izravno nabavljaju odnosno prodaju robe i usluge putem računala. Kupac može provjeravati postoji li na skladištu prodavatelja roba, koje je kvalitete, po kojoj cijeni i sl., pa u slučaju izbora tražiti isporuku. Uspješnost trgovačkog poduzeća ovisi o elektroničkoj razmjeni podataka jer osim što je racionalnija (smanjuje troškove prijenosa), omogućava takvo upravljanje protokom roba i unapreñenje trgovine, kakvo je nazamislivo u klasičnim uvjetima komuniciranja.

11.7.5. Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu Učinci prodaje u trgovini ovise o logističkom načinu upravljanja u svim fazama procesa nabave i prodaje tj. u cijelom (opskrbnom lancu) protoka robe od dobavljača do kupca. Stoga je sav napor usmjeren ka postizanju što je mogućeg direktnijeg, stalnijeg i bržeg toka robe od mjesta isporuke do mjesta preuzimanja, kako u cijelom kanalu distribucije tako i u samom trgovačkom poduzeću. Razvojem informatičkog upravljanja koriste se novi pojmovi i kratice za interaktivno komuniciranje u cijelom kanalu distribucije i iskazivanje veće učinkovitosti cjelokupnoga procesa prodaje. Najčešće se spominju: EDI i EDIFACT (Electronic Dana Interchange for Administration, Commerce and Transport) za elektronsku razmjenu podataka (direktno iz kompjutora u kompjutor) u poslovnom komuniciranju korisnika sustava EAN na području administracije, trgovine i prijevoza, primjenom standardne, unificirane poslovne dokumentacije i poruka. Naime u elektroničkoj komunikaciji svaki obrazac (narudžba, otpremnica, lista pakiranja, faktura) zahtijeva identifikaciju artikala i lokacija koja za pošiljatelja i za primatelja informacije ima isto značenje i važnost. Radi točnije nedvosmislene i lakše primjene EDIFACT poruka, EAN International razvio je i tzv. EANCOM standard kao skup svih standardnih poruka s objašnjenjima. Tako se i poruke koje su sadržane u EANCOM standardu svrstavaju u četiri skupine: - glavni podaci – koje razmjenjuju trgovinski partneri tj. njihovi podaci i podaci o predmetu razmjene, proizvodima (katalog cijena); podaci se spremaju u računalne datoteke kao teferentne u sljedećim transakcijama - komercijalne transakcije koje započinju narudžbom i završavaju porukama obavijesti o doznaci, prateći logički slijed trgovinskoga ciklusa

310

-

-

poruke izvještaja i planiranja koje služe za informiranje trgovinskih partnera o trgovinskoj aktivnosti ili za planiranje budućih potreba, omogućujući tako nesmetano odvijanje trgovinskoga lanca opće poruke – koja služi za slanje informacija o općoj aplikacijskoj potpori na jednu ili više adresa.

Pojavom Interneta nastale su mogućnosti prilagodbe EDIFACT-a internetskim standardima i protokolima, čime EDIFACT postaje jeftiniji. Elektronička razmjena informacija omogućava integraciju sudionika u poslovima nabave i prodaje. Neposredna raspoloživost informacija u poslovnim komunikacijama i transakcijama: - racionalizira sustave upravljanja protokom roba tj. ubrzava naručivanje, isporuku i prihvat robe - sinhronizira logističke procese sudionika tj. smanjuje sigurnosne zalihe, povećava koeficijent obrtaja robe - svim sudionicima u logističkom lancu omogućuje ostvarenje boljih rezultata

11.7.5.1. QR QR (Quick – Response), brzi odgovor tj. sustav brzoga reagiranja na pristigle narudžbe. Postiže se informacijskim lancem (EDI) izmeñu proizvoñača, dobavljača, distribucijskih centara do maloprodajne blagajne (EPOS). Novim tehnologijama povećava se raspoloživost roba i mogućnost odabira (asortimana). Kraćim se vremenom naručivanja i poslovanjem s manjim zalihama, postiže: - veći obrtaj robe - veća prodaja - smanjenje nekurentne robe - veća profitabilnost Mnogi trgovci na malo počeli su koristiti QR sistem isporuke u poboljšanju naručivanja i planiranju zaliha tj. manjim zalihama u koordinaciji s prodajom smanjuju skladišne, a povećavaju prodajne prostore. Na primjer prema poslovnoj filozofiji multinacionalne kompanije „Seven Eleven:“ - skladišta su neiskorišteni mrtvi prostori - čitav asortiman robe treba biti izložen - prodavač na vrijeme planira narudžbu za svoje prodajno mjesto jer se prodaja kodiranih proizvoda dnevno registrira

11.7.5.2. Just-in-Time JIT (Just-in-Time), isporuka točno na vrijeme, postiže se usklañivanjem kapaciteta u kanalu distribucije npr. proizvodnje proizvoñača s prodajom trgovca na veliko. Na taj

311

način eliminiraju se dvostruke zalihe, isporučuju potrebne količine s najmanjim vremenom protoka, reduciraju manipulativni troškovi. Kako bi se zalihe nabavljale točno u vrijeme kad su potrebne, važni su pouzdani dobavljači, meñusobna informacijska povezabost, efikasno kupovanje i kontrola zaliha. Pozicija proizvoñača se poboljšava jer zna točno što i kada proizvesti, a i trgovca jer manjim zalihama snizuju troškove. JIT isporuke primjenjuju se za robu s kontinuiranom potražnjom i s većim troškovima skladištenja te je ekonomično reducirati zalihe na račun povećanih troškova nabave i transporta. Dobrom koordinacijom pretvaraju se zalihe u stalan tijek. Kako bi se osigurala sigurna opskrba smanjenjem transportnih rizika i češća isporuka manjih količina, JIT opskrbljivači lociraju svoje pogone bliže najvažnijim kupcima trgovcima.

11.7.5.3. CRM CRM (Customer Relationship Management), upravljanje odnosima s kupcem, odnosno upravljanje marketingom prema potrošačima, novi je koncept koji snažno utječe na promjenu prodaje. Klasični ekonomski pristup o porastu prodaje i prihoda zamijenjen je postizanju konkurentskih prednosti s glavnim ciljem zadržavanja potrošača kao dugoročnog kupca. Da bi se zadržala lojalnost kup(a)ca, CRM se temelji na informatičkoj tehnologiji tj. dostupnim informacijama (bazama podataka o kupcima) u donošenju kreativnih odluka kako mogu zadovoljiti potreba kupaca i kako se prilagoditi njihovim zahtjevima. To je ustvari prodajni informacijski upravljački sustav konstruiran prema kupcu kao središnjem strategijskom čimbeniku.

11.7.5.4. ECR ECR (Efficient Consumer Response), učinkovito je reagiranje na zahtjeve potrošača tj. učinkovito usklañivanje ponude roba s potrebama potrošača. Ciljevi i područja djelovanja koncepta ECR: - stvaranje sustava koji je okrenut prema potrošaču, a u suradnji trgovine i njenih dobavljača kako bi se uz minimalne troškove maksimalno zadovoljile potrebe potrošača - učinkovita administracija u razmjeni informacija o cijenama, narudžbama, promocijama i sl. primjenom sustava EDI - racionalizacija tj. reduciranje troškova u izvršenju narudžbi roba - razvoj učinkovitog asortimana optimalnom kombinacijom proizvoda i marki unutar svake linije proizvoda - efikasni sustav nadopunjavanja robom koji vodi računa o optimalnoj raspoloživosti roba radi učinkovite prodaje na policama - efikasne, dokazano učinkovite promocije koje donose zajedničku korist trgovini i snadbjevačima - suradnja trgovine i proizvoñača kod uvoñenja novih proizvoda 312

Zadaci CM-a su osim optimalizacije asortimana i optimiziranje regala (polica) i: . zajednička politika prema potrošačima. upravlja se robnim grupama (kategorijama proizvoda) u prodajnom prostoru izborom roba i marki. Navedene metode temelje se na brzoj. slaganje na policu. na temelju zahtjeva potrošača i praćenja prodaje svih artikala odreñene robne grupe pomoću skenerskih blagajni. spojene unutar e-businessa i treba ih promatrati kao integralne dijelove ebusinessa.5. Zajednički. uključiti vanjske suradnike (outsourching) ili potpuno eliminirati i na taj način racionalizirati poslovni proces. kreditiranje. marki proizvoda. danas su. zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije. Troškovi koji ne dodaju vrijednost za kupca kao administrativni troškovi. veću važnost u datom momentu imaju one aktivnosti koje su podreñene prodaji i zadovoljavanju potreba potrošača tj. zakonitosti prodajnoga mjesta. usluge nakon prodaje i dr. To jest zajednički je interes suziti izbor marki na polici i unutar marke reducirati broj jedinica na one koje zadovoljavaju kriterije prometa i profita. preciznoj i potpunoj reakciji na zahtjeve kupaca i primjenjuju ih multinacionalne kompanije i strani trgovački lanci.planiranje i kontrola akcijskih prodaja .7.izravna rentabilnost proizvoda (DPR) . racionalizacija i optimalizacija tijekova roba od mjesta proizvodnje do police. a to može biti i trening prodajnog osoblja. CM CM (Category Management) sistem kojim se korigira i kontrolira optimalni asortiman u maloprodaji suradnjom proizvoñača i trgovca. informatičke vještine itd.analiza potrošačke košare Ovakvom suradnjom smanjuje se broj dobavljača. ne vrednuju se sve aktivnosti u poduzeću jednako. Koordinacija strategija proizvoñača i trgovine u distribuciji.11. najviše pridonose novoj vrijednosti. korištenje prodajnog mjesta.5. vještine merchandisinga. Drugim riječima to su sve one aktivnosti kojima se osigurava konkurentska sposobnost. Po ABC metodi kalkulacije. prijem i raspored robe. Proizvoñači poznatih marki zamjenjuju klasične trgovačke putnike prodajnim timovima za najvažnije kupce u kojima su i Cmenadžeri zaduženi za pomoć kupcu poznavajući potrebe potrošača. artikala unutar marki za 20 do 40%. ABC /Activity Based Costing) je suvremeni način upravljanja i kontrole troškova na temelju aktivnosti u procesu dotoka robe na prodajno mjesto. troškovi skladištenja i transporta i slični troškovi detaljnom analizom nastoje se smanjiti. pakiranje. troškovi financiranja. Informatičke tehnologije i njihova primjena izmijenili su lice trgovini i trgovačka poduzeća u svojim strateškim planovima koji se zbog toga donose za sve kraće rokove moraju obratiti pozornost i na sljedeće: 313 . a raste promet i dobit.

već i putem usvajanja normi poslovanja koje taj internacionalni svijet donosi.- - razvoj novih oblika trgovanja kojima je roba kupcu dostupna u svakom trenutku i na svakom mjestu putem novih medija jača neposredna prodaja proizvoñača kao konkurencija i veleprodaji i maloprodaji i sve je manje mjesta za „klasične“ trgovce u kanalu distribucije putem privatne uporabe novih medija (mogućnost narudžbe i kupnje iz stana mušterije) nastaju nova tržišta i novi tipovi trgovanja značajno umanjivanje važnosti klasičnoga dućanskoga trgovanja važnost novih medija i meñunarodnih baza podataka kao izvora informacija zbog cjenovne transparentnosti mogu se održati samo ona trgovačka poduzeća koja mogu prilagoditi svoje cijene razvijanje partnerskih odnosa i stvaranje tzv. tj. 314 . nove tehnologije omogućuju pristup tržištu u svjetskim razmjerima provoñenje strategije globalizacije od strane gospodarskih subjekata. „opskrbnog lanca“ u kanalu distribucije bitna promjena od distribucije u opskrbu je u trenutnoj potrošačkoj informaciji i u stalnim je tijekovima robe. tj. sve više internacionalnih operacija i aktivnosti koncentracija i internacionalizacija kao ključni trendovi razvoja Trgovina u procesu globalizacije ne priznaje granice te se treba pripremiti ne samo legaslativnom području. nema skladištenja značajni porast meñunarodne trgovine.

365 dana u godini. god. trgovaca. Internet 315 . dok je to dvije godine ranije običavalo tek 24% istih. unatoč bizarnoj činjenici da mnoge Internet kompanije još uvijek ne ostvaruju profit. (od dana kada je američki lanac pizzerija Pizza Hut prihvatio prvu narudžbu preko Interneta).“ Statistički podaci o Internetu naprosto su impresivni: U SAD-u Internet grana gospodarstva imala je preko 500 milijardi dolara prometa i zapošljavala je 1. a u slučaju nezadovoljstva nestaje iz vaše trgovine u djeliću sekunde. Dakle ovdje kupci nisu samo vaši sumještani koji odlaze na počinak kad i vi već se u trenutku kada liježete sa druge strane svijeta budi tri milijarde potencijalnih potrošača. No neprimjereno korištenje takve baze podataka može rezultirati kontra efektom sa čime su Internet kompanije imale priliku biti upoznate prethodnih godina. Internet predstavlja globalno tržište koje se može prilagoditi kupčevim potrebama i mogućnostima razdijelivši ga od lokalne ponude do svjetske razine. Elektronska trgovina – Internet kao tržište Razvoj tehnologija dakle ne zaustavlja se ni u primjeni u trgovini. Internet nikada ne prestaje sa radom. a desetina na Internet posrednike kao što su putničke agencije. sljedeća su bitna karakteristika. banaka. Od 1994. a najveći dio na izgradnju same infrastrukture Interneta. koja kupcu ne zamagljuje oči poput klasičnog prodavača koji hvali samo svog konja.12. te se već danas nastoji privatnost klijenata poštovati u što većoj mjeri. pa se danas dobar dio poslovanja obavlja sasvim drugim načinom od klasičnih uvriježenih puteva. posrednika. Male tvrtke koje koriste Internet rasle su 46% brže od onih koje ga nisu koristile. Nedvojben plus kojeg ostvaruju kompanije u internet poslovanju jest i baza podataka o kupcima koja se sa svakom novom transakcijom širi i ostavlja nove mogućnosti u budućem poslovanju. posrednici i infrastruktura. Prodavatelj nema mogućnosti popravnog ispita i povika „dat ću vam jeftinije. odnosno raspoloživost i neograničena količina. Petina otpada na web prodavaonice poput Amazon.com-a. Vrijednost Internet dionica stoga je vrtoglavo rasla. Troškovi odnosno uštede. Promet se svake godine udvostruči i ne pokazuje tendencije opadanja. Čitava sila skladišta. 24 sata na dan. a 2000-te godine 56% američkih kompanija prodavalo je svoje proizvode putem Interneta.2 milijuna ljudi. U Internet trgovini konačno glavnu riječ ima kupac koji svoju moć definira klikom miša. Značaj takvih kretanja u trgovini može se proanalizirati kroz osnovnih pet osobina svjetske mreže. Informacija. predstavnika postaje nepotrebna i samim tim ne opterećuje cijenu proizvoda. a potom slijede aplikacije. Prateći porast prometa u Internet sektoru zamjećuje se da je porast u elektroničkoj trgovini najbrži. bilježi se dan kada je po mnogim kronologijama začeta web trgovina.

u Hrvatskoj tek 5% pučanstva ima pristup Internetu-cca 200 tisuća ljudi odnosno ima oko 30 e-trgovina koje zaista posluju). Internet kupci su samosvjesni. Pokretanje posla u elektronskoj trgovini iziskuje uspostavu prepreka mogućim takmacima. Premda je dakle Internet prvenstveno komunikacijski instrument kao radio. na kojem ljudi kroz proces razmjene zadovoljavaju svoje potrebe. Maloprodaja putem Interneta posebno je značajna za hrvatske maloprodavače. Kako je tekao razvoj Interneta? Netko je naprosto napisao da ima nešto ponuditi. on je ipak dvosmjerni ili još bolje višesmjerni komunikacijski medij. mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja.“ Elektronička trgovina bila je u 2000. Izuzetno su lojalni odreñenim tvrtkama a istraživanja pokazuju upravo to da je najprofitabilnije imati lojalnu klijentelu. Dok se tradicionalna trgovina služila masovnim medijima prvenstveno u svrhu poticanja kupovanja pri čemu je potrošač bio pasivan. komuniciranja s kupcima. elektronička trgovina nudi svoju robu bez prestanka cijelu godinu. distributera i kupaca. Kako ući na ovo tržište? Ako ste se odlučili preseliti vaše poslovanje na Internet onda je prvi i osnovni korak (vrlo jednostavan i jeftin) izraditi vlastitu web stranicu i postaviti je na Internet. Osnova nerazumijevanja epohalne prilike koju Internet pruža kao novo tržište jest u tome da većina ljudi ne shvaća da je bit Interneta komunikacija a ne tehnologija. Npr. smatra se da je taj broj uistinu vrlo velik i da po svojoj strukturi predstavlja dobro tržište. televizija i novine. poduzetnike (napomena: dok se Slovenija sa svojih 20-25% stanovnika već približava europskom standardu. Tako se danas na Internetu održavaju elektronički sajmovi. god. proizvoñača. veoma je važna izravna povezanost dobavljača i proizvoñača jer se na taj način obuzdava velika moć trgovačkih tvrtki. Lojalni potrošači imaju veće razumijevanje te u kriznim trenucima za tvrtku ostaju vjerni odreñenom proizvodu. Elektronička trgovina unosi odreñene promjene u klasičan obrazac poslovanja. „teška“ oko 170 milijardi dolara što u ukupnoj svjetskoj trgovini još uvijek čini tek neznatan dio. elektronska trgovina postupno ispravlja. Najvažniji virtualni maloprodavači danas su poznate trgovačke kuće. Suvremeni kupac putem weba može doći do svih potrebnih informacija o proizvodu ili usluzi. Valja istaknuti da tvrtke koje se bave elektronskom trgovinom pored praćenja tehnoloških inovacija. Nužno je razmišljati marketinški. marketinških analiza. dinamični i odlučni pri kupovanju.danas predstavlja svjetsko tržište. robne kuće i koncerni robnih kuća te industrija medija. Izrada vlastite web stranice pretpostavlja odabir dobre tvrtke koja će postaviti vašu web stranicu na Internet i koja će postati vaš domaćin – host na Internetu u smislu stručne pomoći i potpore oko tehničkog oblikovanja i održavanja web stranice. Iako je broj korisnika Interneta teško procijeniti. da je Internet novi komunikacijski kanal. elektronska trgovina omogućuje aktivnu ulogu kupcu. tradicionalni tržišni lanac koji se sastojao od dobavljača. Naime. a netko je tražio baš to. U ulozi potrošača još uvijek se najbolje snalaze američki „surferi. 316 . moraju stalno pratiti financijski tijek. Tržišne protivnike treba cijeniti te stalno poboljšavati vlastitu fleksibilnost i brzinu djelovanja.

a to je da predviñanja prema kojima će se već 2003. kao imperativ nalažu temeljito pravno reguliranje ukupnog elektroničkog poslovanja.uslugama Internet bankarstva U toj trgovini danas je najprisutniji oblik plaćanja kreditnom karticom. To kodiranje postaje nerazumljivo za sve neovlaštene korisnike. a 225 korisnika boji se dati broj svoje kartice. a u skoroj budućnosti i kod nas. ušteda troškova 6. Telebanking) .elektroničkim novcem . I na kraju navest ćemo prednosti koje korištenjem Interneta u e-trgovini imaju ponuñači roba i usluga: 1.kreditnom karticom . pridobivanje novih kupaca i osvajanje novih tržišta 2. Elektronički oblici plaćanja mogu se obaviti: .uslugom daljinskog bankarstva (Homebanking. mogućnost individualne fleksibilne ponude 4. Posao zaključen Internetom može rezultirati nekim od klasičnih oblika plaćanja. Meñutim elektroničko trgovanje općenito nudi veće mogućnosti izigravanja zakona nego li je to slučaj u klasičnim uvjetima trgovanja. Sigurnost je najveći problem elektroničkog poslovanja. Jeffrey Preston Bezos. Poznato je da su temeljne činjenice koje moraju biti regulirane svakim ugovorom o kupoprodaji: stvar ili pravo. viša razina povezanosti kroz izravnu potporu kupcima prije ili poslije kupovine 3. god. cijena i rizik i u e-trgovini predmet ugovora. Vrijednost poslova sklopljenih na internetskom tržištu roba i usluga izjednačiti s vrijednošću poslova ugovorenih i ostvarenih na svim ostalim konvencionalnim tržištima. Neka istraživanja govore da je 75% Internet korisnika spremno koristiti kreditnu karticu u on-line trgovini. Koliko je Internet u osnovi blizu i ostvariv temelj za naše ideje najbolje će ocrtati sljedeći primjeri: 1995. Rješenje tog problema jest u šifriranju podataka prije njihova odašiljanja. (Izvor: Stručni časopis ProPro 6/2001. Neminovnost prihvaćanja Interneta i unutar naših okvira sve više se prihvaća. god. Kod tog oblika plaćanja postoji opasnost zloporabe od strane trgovca ili hakera koji doñu do tajnih podataka s kartice prilikom njihovih prijenosa od kupca do trgovca. Idući korak je on-line promocija. vlasnik male knjižare u Seatlle-u i velik 317 . porast brzine odvijanja transakcija 5. Potrebno je za ovu trgovinu dobro se pripremiti i tako izbjeći dvojbene situacije.). pojednostavljenje tijekova Istaknuti moramo još nešto vezano za ovu trgovinu. jer sintagma da postoje dvije vrste gospodarstvenika „brzi i mrtvi“ pokazala se upozoravajućom po iskustvima Zapada.Takva stranica je tek temelj za e-business i mi postajemo kao i milijuni tvrtki tek promatrač na Internetu.

kupac je biće podložno utjecajima okoline koja ga okružuje te će trend porasta e-trgovine skrenuti i njegovu pozornost na nove mogućnosti kupovine. Mnogi kupci su zadovoljni uslugom počeli svraćati i u restoran. Nakon nekog vremena započeo je tiskati i knjige o rakovima.com. zašto promatrati kupca samo kao borca za golu egzistenciju? Zar nije istina da mnogi kupci u naravi jesu trgovci kao i oni koji im robu prodaju.000 na dan. pouzećem ili bankarskom doznakom. no da li to može biti i dovoljan poticaj da se podrži strelovit rast i opstanak e-trgovine? Zamislite samo trenutak u kojem Vaša majka ulazi u kuću isfrustrirana teškoćama sa radnog mjesta te uključuje računalo i uključuje se na Internet kako bi kupovinom dala oduška napornom radnom danu.“ Plaćanje se vrši kreditnom karticom. više od 20. kreveta. Williamova Internet adresa je www. a sa željom da što više kupaca sazna za njega.-a jest isporuka knjige najkasnije za dva tjedna „ako se igdje na svijetu spomenuta knjiga može naći. (danas apsolutno najveća knjižara na svijetu). Tako je roñen Amazon.com. a broj kontakata koje je potom ostvario bio je jednostavno neshvatljiv. a milijuni Amerikanaca nakon „tako kvalificirane ocjene“ hrle u nabavu spomenutih knjiga. Postoji fizička i svaka druga sloboda poslovanja. Unatoč svim prednostima koje omogućuje Internet prodavapnica. No tu priči nije kraj pa je William kupce morao voditi i u lov na rakove tako da je s vremenom osnovao i putničku agenciju gdje nudi ribarske izlete po Atlantiku i meksičkom zaljevu. Tako danas poznata voditeljica Oprah Winfrey u jednoj od njegovih rubrika daje svoju ocjenu knjiga. sa plaže u bilo koje doba dana i noći.com. Sljedeći primjer je William Hershey vlasnik malog restorana na obali Atlantika. telefonom ili e-mailom. pa je tako pravom trgovcu gubitak mogućnosti nuñenja bolje cijene kupcu koji napušta trgovinu značajan nedostatak ovog vida poslovanja. Kupovina u ovom smislu teško će nadomjestiti subjektivne preferencije sudionika trgovine. Marketinška krilatica Amazon. Kao i u svakoj trgovini specijalizaciji i unapreñenju prodaje nema kraja. s godišnjim prihodom od oko milijardu dolara. traženja osjećaja optimalne kupovine te čak i ljudskog likovanja nad svakom 318 . koji je otvorio internetsku aukciju svježih rakova koji su ribari jutrom iskrcavali u neposrednoj blizini restorana. Na adresi je ostavio telefonski broj i e-mail adresu. sa više od 8 milijuna kupaca godišnje tj. te perspektivu možda treba pronaći u neizostavnom rastu tempa života i naprosto činjenici da za izlazak u trgovačke centre nećemo imati vremena. postavio je na Internetu vlastito mjesto sa katalogom nuñenih knjiga. a i ponešto kupi. Zaključak se navodi sam po sebi. Na drugoj strani. a potom bi htjeli i odspavati pa je William sagradio motel. Ponukan navedenim odlučio je unaprijediti poslovanje i došao na ideju da izradi virtualnu knjižaru. a danas ima tvrtku za produkciju i distribuciju znanstveno-popularnih filmova o moru. bitno je naglasiti da se kroz Internet depersonalizira odnos trgovca i kupca. Draž cjenkanja. te da nema veći poslovni ili skladišni prostor. a uz veće narudžbe isporučivao je kao poklon i voćnu tortu.zaljubljenik u Internet. Narudžbe je primao faxom. Nadalje.crabs. a tko ga ne vidi neka se sjeti da se e-business može voditi iz kuće. Ono što je interesantno jest činjenica da Preston ne upošljava više od 50 radnika.

najvjerojatnije će Vam se isplatiti zaobići domaće lokalne trgovine te naručiti knjige preko tvrtke Amazon. problem objektivno postoji i u sustavu distribucije naručene robe budući se ista često oslanja na poštu koja je pak preskupa. Kupci mogu dobrovoljno platiti odgovarajući porez kada kupuju na mreži. ali to se rijetko u praksi i dogodi. iako vrlo osjetljivo. a ovakvi problemi su slični i kod isticanja jamstvenog roka za prodanu robu kao i obveze servisa neispravne robe. Taj prihod se gubi pošto mrežni prodavatelji moraju prijaviti prodaju ili obračunavaju porez samo ako se proizvodi šalju kupcu koji živi u saveznoj državi u kojoj prodavatelj ima klasičnu prodavaonicu. Amazon. iako se drži za najbolji primjer elektroničke trgovine. a u Kaliforniji preko 500 milijuna dolara. Danas navedena tvrtka još ostvaruje gubitke unatoč visokom prometu. U Hrvatskoj nema institucije koja je ovlaštena provoñenju postupaka zaštite od krivotvorenja elektroničkih potpisa. Iako bi porezne olakšice ili potpuno odsustvo poreza na elektronsku trgovinu moglo unaprijediti njen razvoj i razvoj kineske industrije. I konačno. dok je strpljenje dioničara za konačnu isplatu dividendi već pri izmaku. unatoč gore navedenim brojnim problemima sa kojima se susreće e-trgovina. time se gubi potencijalni izvor prihoda za zemlje u 319 . jer je sve više potrošača koji kupuju na internetu. pri čemu se očekuje da će u Teksasu ostati nenaplaćeno preko 300 milijuna dolara poreznih obveza. ostaje otvoreno i predstavlja objektivan problem poslovanju preko interneta. Nadalje. Primjerice. istražnog krila američkog Kongresa. velik raspon predviñenih poreznih gubitaka nastao je zbog otežanog dokumentiranja prodaje na Internetu. Kineska vlada planira uvesti porez na komercijalne transakcije preko interneta. Američka administracija ove godine će izgubiti izmeñu 300 milijuna i 3. Teksas i Kalifornija izgubit će više od bilo koje druge savezne države. Zato je Internet postao najveća zona bez poreza u SAD. drugom ne svane“ i danas ima poučnu vrijednost pokazuje i sljedeći primjer iz SAD-a. Slični problemi zaokupljuju i zemlju sa suprotne strane oceana. Česti su i nesporazumi oko isporuke robe.com. još i dodatno otežava promociju iste. Prema tvrdnjama Generalne računovodstvene uprave (General Accounting Office. Problem je naravno i u plaćanju karticama budući da ne postoji suglasnost oko sustava koji bi automatizirano provjeravao i vršio naplatu sa kreditnih kartica. GAO).ostvarenom pozitivnom aktivnosti može biti otegotna okolnost za e-trgovinu jer ona sve navedeno umanjuje ili čak jednostavno ne omogućuje. Hrvatska pravna regulativa. ukoliko u Hrvatskoj kupujete stručnu literaturu stranog govornog područja.com je ujedno i primjer za probleme u distribuciji budući svaka narudžba opterećuje vrijednost sa čak 13% iznosa. te je stalno podložna organizacijskim promjenama (pa i otpuštanju velikog broja radnika).8 milijardi dolara potencijalnih poreznih prihoda. Da stara poslovica „dok jednom ne smrkne. budući potreba države za prihodima ima veću težinu od planova za širenje elektronske trgovine. te zakonom nije odreñeno koja inozemna institucija može pružiti takvu uslugu. budući zakonom nije regulirano nedvojbeno isticanje preuzimanje obveze otpreme robe na Internet stranicama. čija zakonska regulativa se primjenjuje kada se roba naruči izvan matične zemlje prodavatelja? I ovo pitanje. Meñutim.

Pretjeranom upotrebom grafičkih elemenata usporava se učitavanje stranice i umjesto privlačenja.48% kupaca odustaje zbog sporog učitavanja stranice . ali ne i presudan faktor uspjeha. mogućnostima zamjene kupljenih proizvoda i sl.4% kupaca nikad nije dobilo naručeni proizvod . Izgled prezentacije je bitan. osnovane sredstvima iz drugih zemalja. god. dijelom zbog toga što većina potrošača nema kreditne kartice. povećanjem iznosa koji se tvrtkama vraća za izvezenu robu i uvoñenjem poreza na bankarsku kamatu. Na svakoj stranici mora postojati link ka ostalim ključnim dijelovima web prodavaonice.10% vraća proizvod zbog greške (oštećenja i sl. kao i prekomorske tvrtke su uvjerene u veliki potencijal kineskog elektronskog tržišta. ključni za opstanak ecommerce biznisa. Preko 50% njih je u ponovnom pokušaju (9% čak 6 puta)naišlo na iste ili slične probleme. Posjetitelj e-prodavaonice želi na lak i jednostavan način doći do svih potrebnih informacija o vlasniku. dok čak 28% kupaca nije uspjelo dovršiti započeti proces kupovine. vlada u Pekingu prošle je godine izmijenila poreznu politiku ukidanjem poreza na fiksne prihode. uvjetima i načinu naručivanja i plaćanja. Najčešći uzroci su sljedeći: . jamstvu. pa samim tim i za Kinu. a dijelom zbog toga što uglavnom ruralna i siromašna populacija vrlo malo koristi računala.). posjetitelju mora biti jasno naznačen i omogućen odabir i posjeta bilo kojeg njenog dijela (katalog proizvoda.15% dobiva proizvod prekasno (proces isporuke traje predugo) . 43% Internet kupaca odustalo je od kupovine zbog problema koje su imali sa e-commerce stranicama. isporuka i sl. godinu. Porezna uprava je pod velikim pritiskom da se poveća ubiranje poreza kako bi se pokrili uvećani troškovi za dotiranje nezaposlenih radnika i javnih radova i time stimulirao razvoj zemlje. naručivanje i sl. djelatnosti.45% kupaca ne može pronaći proizvod zbog loše organizacije stranice .9% nailazi na stranicu koja nema mogućnosti on . odnosno 13% više u odnosu na 1998. Kako bi pomogla razvoj ekonomije. Kako zadržati kupce na Web-u? Prema istraživanjima Boston Consulting Group u 1999. gube se potencijalni kupci. Porezni prihodi prošle su godine iznosili 125 milijardi dolara.8% bezuspješno pokušava kontaktirati službu za podršku kupcima radi dodatnih informacija .line naplate karticama . ili bar link ka početnoj strani.dobra navigacija i pravilna organizacija pratećih aktivnosti – podrška kupcima.32% ne nalazi željeni proizvod u on-line ponudi .razvoju. Kina je stoga osnovala posebnu grupu koja mora osmisliti način za praćenje Internet transakcija i spriječiti odljev poreznih sredstava u cyber prostoru. Meñutim domaće tvrtke. Elektronska trgovina u Kini još je uvijek u povojima.) . Poželjno je da postoji mogućnost 320 .4% dobiva pogrešan proizvod koji ne mogu zamijeniti Iz ovoga se može zaključiti da su prikladan dizajn. proizvodima i uslugama koji se nude. Bez obzira na poziciju gdje se trenutno nalazi u okviru vaše prodavaonice.

321 .). broj djece. a da su im prikazani sasvim različiti proizvodi. mjesto stanovanja i sl. bračni status. Podatke o sebi korisnik može dobrovoljno ostaviti na stranicama (popunjavajući upitnike. spol. a i suvremene web tehnologije omogućuju prikupljanje odreñenih podataka o svakom posjetitelju. Potrebno je razlikovati standardnu ureñenost web sadržaja koja dozvoljava korisniku da sam odvoji bitno od nebitnoga i odabere sadržaje koji ga interesiraju. Podaci o korisnicima koji se mogu prikupiti na stranicama su: Prvu grupu čine podaci o posjetitelju koje on dobrovoljno dostavlja prilikom registracije na stranici: broj godina. zanimanje. Kupac želi u najkraćem roku dobiti kupljeni proizvod. da je prilagoñena upravo njegovim sklonostima i potrebama? Odgovor je personalizacijom. Personalizacija se postiže upotrebom odreñenih tehnologija koje omogućuju da vaš web server na osnovu podataka koji su prikupljeni o korisniku odluči koji su sadržaji njemu najprikladniji tj. informacije. imati mogućnost reklamacije i zamjene proizvoda i u svakom trenutku moći kontaktirati prodavatelja u slučaju da su mu potrebne dodatne informacije. što odgovara njegovim potrebama. Potrebno je odrediti koji su segmenti korisnika sa gledišta vašeg poslovanja bitni.). od personalizacije u kojoj web server prepoznaje korisnika i odlučuje za njega. i tu važe ista pravila kao i u svakoj drugoj prodavaonici.funkcionalnost stranice Mehanizam koji vrši personalizaciju Prvi korak u procesu uvoñenja personalizacije je odlučivanje o načinu grupiranja korisnika.pretraživanja proizvoda i/ili usluga po raznim kriterijima. Standardnost se može postići tako što se korisniku dopušta popunjavanje odreñenog upitnika na stranici kojim odredi što od ponuñenih sadržaja želi vidjeti (koje kategorije proizvoda ga interesiraju i sl.) . hobi. Kako pružiti posjetitelju web prodavaonice osjećaj da je ponuda na stranicama upućena upravo njemu tj. formulare i sl. u toj mjeri da postoji potreba tom profilu korisnika posebno prilagoditi sadržaj stranice. ili isključivanje sadržaja za koje nije zainteresiran. geografskih i sličnih karakteristika pa sve do prilagoñavanja sadržaja za baš odreñenog posjetitelja. Na osnovu prikupljenih podataka aplikacija na serveru svrstava posjetitelja u odreñenu kategoriju korisnika i prikazuje mu unaprijed pripremljene sadržaje namijenjene upravo tom profilu korisnika. Bez obzira što je prodavaonica na internetu.ponuñeni sadržaj (tekstovi. Postoje tri ključna elementa u procesu personalizacije: Kriteriji na osnovu kojih se vrši personalizacija (na osnovu kojih odreñujete koji posjetitelj pripada kojem segmentu korisnika) Što se prilagoñava odabranim grupama: . To praktično znači da dvije osobe mogu u isto vrijeme gledati isti dio prodavaonice. Mogu se postići razni nivoi personalizacije.dizajn . Ovaj termin označava prilagoñavanje sadržaja na web-u korisniku koji ga pretražuje. od identificiranja grupa posjetitelja na osnovu njihovih zajedničkih demografskih. reklame na stranici i sl.

kretanju kupaca na stranicama. Njihova analiza može donijeti značajne informacije: koliko često posjetitelj kupuje. . Neugodni i napasni prodavači 322 . jer tada kupac ostavlja precizne podatke o sebi. mjestu stanovanja. koji linkovi i reklame su privukli njegovu pažnju i sl. Putanja njegovog kretanja na stranici. na ovaj način moguće je postići i bolju promociju ponude na stranici tako što se korisniku nudi i proizvode za koje pretpostavljate da ga mogu interesirati obzirom na sadržaj koji trenutno gleda. koliko prosječno troši. Čak i ukoliko se nudi ovaj vid reklamiranja. te voditi računa da za informacije o našem životu koje iznesemo u javnost budemo i dobro plaćeni. izlagati nas samo onim informacijama o kojima želimo nešto čuti.informacije koje je potrebno naglasiti: o cijenama. morate odlučiti što ćete na stranici prodavaonice prilagoditi tom profilu korisnika. i naručenim proizvodima. Moguće je prilagoditi praktično sve: . u europskim državama. Na stranici je moguće tražiti od posjetitelja da rangiraju odreñene proizvode ili usluge i tako dobiti informaciju o njihovim sklonostima. .). Zato se na većini stranica nudi odreñeni vid razmjene.Dizajn: moguće je prilagoditi i sam dizajn stranice koja je trenutno prikazana kao i način prikaza odabranih sadržaja. Primjerice. ako želite reklamirati vaše proizvode tijekom telefonskog razgovora odreñenih klijenata telekomunikacijske tvrtke morat ćete snositi ukupne troškove takvog razgovora. Nakon identificiranja odreñenih kategorija korisnika i odreñivanja uvjeta koje posjetitelj treba ispuniti da bi pripao odreñenoj kategoriji. . pomalo nevjerojatne ideje. što je sve do sada kupio. Uskoro će svatko od nas imati osobne savjetnike koji će zaštititi našu privatnost.Nije nimalo lako prikupiti ove informacije jer mnogi korisnici smatraju da se na ovaj način narušava njihova privatnost.Funkcionalnost stranice Sasvim nove. odabrane opcije. Svakako najpouzdaniji izvor informacija o posjetiteljima predstavljaju podaci koje prikupite na osnovu on-line narudžbenica. Treću grupu čine podaci o prethodnim transakcijama. koliko se zadržava na pojedinim sadržajima. Dakle u budućnosti sve će ovisiti o dostupnosti vaših razmišljanja. no doduše prisutne zasad tek u teoriji.sadržaj: odlučuje se koji će dio ponude biti predstavljen tom korisniku .reklame: ako se na stranici nude i mogućnosti postavljanja banera personalizacijom možete postići veću efikasnost tih reklama jer će biti prikazane samo posjetiteljima za koje se smatra da su potencijalno zainteresirani za uslugu/proizvod koji se nudi u reklami. Posjetitelj će u zamjenu za pravilno popunjen upitnik dobiti nešto što za njega predstavlja dodatnu vrijednost (dokumenti i informacije za koje je zainteresiran. bitnim karakteristikama proizvoda za tu grupu korisnika. preferencija tržištu. razne nagrade i sl. Četvrtu grupu čine podaci o ponašanju. osjećaja. kada je posljednji put nešto kupio i sl. uvjetima prodaje koji su posebno prilagoñeni njima i sl. pojavljuju se i otvaraju vrata mašti spašavajući obraz i smisao budućem postojanju trgovine.

osiguranja i kojekakvih neviñenih proizvoda morat će vam platiti ako žele da ih saslušate i potrošite dragocjeno vrijeme na njih. 323 . a u tom slučaju mu još uvijek preostaje uzeti ovaj tekst u ruke i predano nastaviti sa radom. Jedini problem bit će ako agent nije dovoljno dobar trgovac da bi prodao proizvod koji vrijedi. Dakako da to nije problem ako je proizvod kojeg prodaju kvalitetan i cjenovno povoljno rangiran budući će zarada koju agent ostvari na taj način pokriti troškove prezentacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful