You are on page 1of 30

703-) kanununa gre gen iiler gnde en ok ve haftada ka saat altrlrlar.

. A) Gnde en ok 3 saat haftada 15 saat B) Gnde en ok 2 saat haftada 10 saat C) Gnde en ok 6 saat haftada 25 saat D) Gnde en ok 7 saat haftada 35 saat E) Gnde en ok 8 saat haftada 40 saat 704-) verenler iyerlerinde meydana gelen i kazasn ve tespit edilecek meslek hastal en ge ka gn iinde blge mdrlne bildirmek zorundadr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 705-) agrya dayal is szlesmesinde aksi kararlastrlmams ise isveren agry en az ka gn nceden yapmaldr? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 706-) Gnde 2 saat allan bir iyerinde ara dinlenme sresi ne kadardr? A) 15 dakika B) 20 dakika C) 30 dakika D) 45 dakika E) 60 dakika 707-) ve meslek danmannn eitim kurumu ziyareti ncesi hazrlk yapmasnn nedenleri vardr. Aadakilerden hangisi bu nedenlerden biri deildir? A) Kendini iyi tantabilmek B) kuru yetkin bir kurum olarak tantabilmek C) kurun uzmanln-profesyonelliini sergileyebilmek D) Sorulara hazrlkl olmak E) Danmanlk hizmetinin faydalarn syleyebilmek 708-) Aadakilerden hangisi danmann sahip olmas gereken zelliklerden deildir? A) Mesleki bilgi ve uzmanla sahip olmal B) Yenilii tevik edecek vizyona sahip olmal C) Kiileri ikna ynnde gveni yksek olmal

D) Yava ve mantkl dnmeli E) Sr saklayabilmeli

709-) raklara KANUNU'nun hangi hkmleri uygulanr? A) ii saglg ve gvenligi B) Yllk izin C) Kdem tazminat D) Taraflarn borlar E) Ehliyet ve sekil 710-) kanununa gre okula devam etmeyen ocuklarn alma sreleri gnde en ok ve haftada ka saat olaca hkme balanmtr? A) Gnde en ok 3 saat haftada 15 saat B) Gnde en ok 2 saat haftada 10 saat C) Gnde en ok 4 saat haftada 20 saat D) Gnde en ok 5 saat haftada 25 saat E) Gnde en ok 7 saat haftada 35 saat 711-) verenin iiyi i arama izni srasnda altrrsa iinin alaca crete ek olarak iiye yzde ka orannda zaml cret der? A) %10 B) %25 C) %50 D) %75 E) %100 712-) .K.da okula devam eden ocuklarn eitim dneminde alma sreleri gnde en ok ve haftada ka saat olaca hkme balanmtr? A) Gnde en ok 3 saat haftada 15 saat B) Gnde en ok 2 saat haftada 10 saat C) Gnde en ok 4 saat haftada 20 saat D) Gnde en ok 5 saat haftada 25 saat E) Gnde en ok 7 saat haftada 35 saat 713-) Tzk ve belgelerin eksiklii nedeniyle, i mahkemesi bavurudan itibaren ka ign iinde sendika veya konfederasyonlarn faaliyetlerinin durdurulmasna karar verebilir? A) 3 ign B) 4 ign C) 5 ign D) 6 ign E) 7 ign 714-) ve meslek danman, eitim kurumu ziyaretinde hangi konudan bahsetmesine gerek yoktur?

A) Meslekler B) Yaygn eitim kurumlar C) Mesleki eitim seenekleri D) zel eitim programlar E) Genel eitim retim sistemi

715-) Faaliyetlerinin durdurulmasna karar verilen sendikalarn mal varlklar ne olur? A) yesi olduu konfederasyona devredilir B) Hazineye intikal eder C) yelerine paylatrlr D) Mal varlklarn korurlar E) Ayn ikolunda bir baka sendikaya gider 716-) Aadakilerden hangisi, grevi erteleme karar verebilir? A) alma Bakan B) Maliye Bakan C) Dantay D) Bakanlar Kurulu E) Yksek Hakem Kurulu 717-) Toplu Hukuku alannda lkemizde yrrlkte bulunan iki zel kanun hangi seenekte birlikte verilmitir? A) 274-275 B) 274-2822 C) 2821-2822 D) 275-2822 E) 274-2821 718-) Bir sendikann kurulabilmesi iin en az 7 kurucunun bulunmas zorunluluu hangi kanun ile dzenlenmitir? A) Sendikalar Kanunu B) Medeni Kanun C) Dernekler Kanunu D) Borlar Kanunu E) Kanunu 719-) Srekli ve sreksiz i szlemelerini ayran unsur aadakilerden hangisidir? A) in nitelii itibari ile sresi B) Haftalk alma sresi C) szlemesinin ekli D) Srenin belirli olmas E) Yazl yaplmas 720-) Genel Sebeplerle yaplan fazla almalarda yllk snr ka saattir? A) 100 B) 150

C) 250 D) 270 E) 300 721-) kanunu hkmlerine gre, bir iyeri kuran, devralan veya faaliyetine son veren iveren ne kadar sre iinde, nereye bildirimde bulunmak zorundadr? A) 1 ay - Zabtaya B) 15 gn - Belediyeye C) 1 ay - Sendikaya D) 1 ay - Blge alma Mdrlne E) Derhal - Blge alma Mdrlne 722-) Aadakilerden hangisi bir giriimcide olmas gereken zelliklerden biri deildir? A) Frsatlar grebilme B) Bamsz olma C) Geri besleme yapabilme D) A tipi kiilik E) Detaylar nemsememe 723-) Aadakilerden hangisi bir giriimcilik tr deildir? A) Sosyal giriimcilik B) Ticari giriimcilik C) Kadn giriimcilii D) Sanatsal giriimcilik E) Psikanalitik bebek giriimcilii 724-)Giriimci olmay etkileyen faktrler arasnda aadakilerden hangisi yoktur? A) Demografik faktrler B) Psikolojik faktrler C) Demokratik faktrler D) Politik faktrler E) Ekonomik faktrler 725-)Aadakilerden hangisi giriimcilik srecindeki aamalardan biri deildir? A) Gerekli kaynaklarn belirlenmesi B) Frsatlarn tanmlanmas ve belirlenmesi C) planlarnn gelitirilmesi D) Giriimcilik bakanlndan izin alnmas E) letmenin kurulmas ve ynetilmesi 726-)Aadakilerden hangisinin giriimciliin avantajlar arasnda yer al sylenemez? A) Sosyal tannma salamas B) Siyasal sorunlar zmleme C) Bamszlk elde etme D) Baar tatmini E) Ekonomik adan kar eldesi 727-)Aadakilerden hangisi giriimcilerin genel zellikleri arasnda yer almaz? A) Mkemmeliyetilik

B) Doruluk C) Belirsizliklere kar yksek tolerans D) Organizasyon kabiliyeti E) Fikirlerin deimemesi 728-)Aadakilerden hangisi giriimcilikte yaplan temel hatalar arasnda yer almamaktadr? A) Sosyal giriimcilik zerine planlama yaplmas B) Giri ve k kolay bir sektre yatrm yapma C) Kurumsallktan uzak olma D) Yetersiz veya ar organizasyon ile alma E) Personel ynetim anlaynda ciddi skntlarn olmas 729-)Aadakilerden hangisi gen bir giriimcinin yapmas gerekenler arasnda olamaz? A) yi bir kurulu yeri seimi B) Mteri memnuniyetinin srekli bir politika haline getirme C) novasyon politikalarna ak olmas D) Devaml halde ar-ge anlayna sahip olma E) Alnan kararlarn ileriye dnk olmamas 730-)Giriimcilik trlerine, I) ekolojik - evresel giriimcilik, II) akademik giriimcilik, III) sanatsal giriimcilik durumlarndan hangileri rnek gsterilebilir? A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 731-)Ag.hangisi insan kaynaklar ynetim fonksiyonlarndan deildir. A)e alma ve yerltirme fonksiyonu B)Eitim ve gelitirme fonksiyonu C)alma ilikileri ve gvenlik fonksiyonlar D)zlk ileri fonksiyonu E)Meslek ynetim fonksiyonu 732-)Bireylerin davransal benzerlik derecelerini len tutum legi hangisidir ? A) Q B) osgood C) Likert D) Thurstone ayrma E)Thurstone aralkl 733-)Aadakilerden hangisi SWOT analizinin amalarndan biri deildir A)bireyin fotorafn ekmek

B)bireyin btn ynler,yle olduu gibi yanstmak C)bireyin gelecekte nerede olmak istediine ilikin hedefleri belirlemek D)bireyin istatiksel bir analizini yapmak E)bireye ilikin durum saptamas yapmak 734-) Asagdakilerden hangisi, is hukukunun temel ilkelerinden biridir? A) isi gvenliginin saglanmas B) isinin isverene bagml olarak alsmas C) isinin korunmas ilkesi D) isveren yararna yorum E) isi ve isvereni gzetme ilkesi

735-) Sosyal yardmlar ve sosyal hizmetler ile asagdaki kisilerden hangileri korunur? A) Prim deyen isiler B) Kamu grevlileri C) Gazeteciler D) Belli bir yasn stnde olanlar E) alsan ya da alsmayan muhta tm vatandaslar 736-) isinin isverene isin yaplma biimi ve yrtm kosullar ynnden tabi bulunmas hangi alandaki bagmllg ifade eder? A) idari B) Ahlaki C) Ekonomi D) Teknik E) Hukuki 737-) alsma yasamnn is hukuku kurallar ile dzenlemesi ihtiyac ne zaman ortaya kmstr? A) 18.yy. sonlar B) 19. yy. baslar C) 19.yy. ortas D) 17.yy. E) 20. yy. 738-) Asagdakilerden hangisi, _s Hukuku'nun konularndan biri degildir? A) isilerin isverenle olan iliskisi B) Kamu grevlilerinin isverenle iliskisi C) Toplu is szlesmesinin yaplmas D) Sendikalarn yeleriyle olan iliskileri E) isi sendikas ile isveren sendikas arasndaki iliksi 739-)"nsanlara yararl mal ya da hizmet retmek ve karlnda para kazanmak iin yaplan, belli bir eitimle kazanlan, sistemli bilgi ve becerilere dayal, kurallar toplumca belirlenmi sistemli etkinlikler btn" aadaki kavramlarn hangisiyle

tanmlanmaktadr? A) Meslek B) Kariyer C) D) Hizmet E) ve Meslek Danmanl 740-)aadakilerden hangisi iletiimin unsurlarndan biri deildir. A)kod ama B)kodlama C)geri bildirim D)sinyal E)kanal

C) skinner D) i.pawlov E) torhdike 745-)Aadakilerden hangisi kadrolama srecinin ilk aamasdr? A) Personel bulma B) nsan kaynaklar planlamas C) Personel seme D) e yerletirme E) gc envanteri 746-)evresel deiiklikler dorultusunda, iletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulama yollarn belirleme abasna ne ad verilir? A) Politika B) Prosedr C) Yntem D) Program E) Stratejik plan

741-)aadakilerden hangisi mlakat trlerinden biri deildir. A)panel mlakatlar B)stres mlakatlar C)k mlakatlar D)grup mlakatlar E)sunum mlakatlar 742-)letiim srecinin ileyii aadakilerden hangisinde doru verilmitir A)gnderici-kanal seimi-mesajn kodlanmasalc B)gnderici-kanal seimi-alc-mesajn kodlanmas C)gnderici-mesajn kodlanmas-alc-kanal seimi D)gnderici--mesajn kodlanmas-kanal seimi-alc E)gnderici-alc-kanal seimi-mesajn kodlanmas 743-)I.gnderici(kaynak) II.alc III.ileti(mesaj) yukrdakilerden hangisi yada hangileri iletiim srecinin dayand elerdendir. A) I B) II C) I,II D) II,III E) I,II,III 744-)"insanlar bo bir levhaya benzer" diyen davran kuramn temsilcisi kimdir? A) watson B) j.lock

747-) aadakilerden hangisi Ynetici yetkinliklerinden biri deildir A)szel beceriler B)delegasyon C)ekip ve personel gelitirme, D)planlama becerileridir. E)atma ynetimi, 748-)aadakilerden hangisi johari penceresinin tanmlad blgelerden deildir. A)arena B)kr nokta C)uzak blge D)zel blge E)bilinmeyen blge 749-)aadakilerden hangisi gelitirilmesi gerekn yetkinliklerden deildir. A)bireysel yetkinlikler B)kiiler aras yetkinlikler C)ynetici yetkinlikleri D)sosyal yetkinlikler E)ile ilgili yetkinlikler 750-)Trkiye'de i gvenliine ilikin olarak yrrlkte bulunan mevzuatn dayand temel kanun aadakilerden hangisidir? A) Kanunu B) Belediyeler Kanunu C) Umumi Hfzsshha Kanunu

D) Borlar Kanunu E) Sosyal Sigortalar Kanunu 751-)Aadakilerden hangisi, giriimci dncenin bileenlerinden biri deildir? A) Yeniliki ve yaratc olma B) Risk alma C) nc olma D) Rekabeti dnme E) Baml olma 752-)aadakilerden hangisi giriimcilik trlerinden biri deildir. A)akademik giriimcilik B)eko-giriimcilik C)stratejik giriimcilik D)sermaye giriimcilik E)kurumsal giriimcilik 753-)aadakilerden hangisi giriimciliin ekonomik fonksiyonlarndan biri deildir. A)zlelletirmeye katk salar B)istihdam artn salar C)endstriye yeni iletmeler kurulmasn salar D)blgesel gelimilik farklarnn ortadan kalkmasn salar E)kamu kesimindekiar istihdam azaltc etki salar 754-)zel istihdam brolar ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? A) zel istihdam brolarnn i ve ii bulma aracl iin 10 milyar tutarndaki kati ve sresiz banka teminat mektubu ile istenilen dier bilgi ve belgeleri kuruma vermeleri,masraf karl demeleri gerekir. B) Kuruma verilen teminat mektuplar,izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararn tebli tarihinden itibaren, yen...ileme talebinde bulunulmamas halinde izin sresinin bitimini mtakip 1 AY iinde iade edilir. C) zel istihdam brolarnn i ve ii bulma faaliyetlerini gerekletirebilecek lde ynetim,nitelikli uzman personel,teknik donanm ve uygun bir iyerine sahip olmalar gerekir. D) zel istihdam brosu izin bavurular gerektiinde yerinde tespit ve inceleme yaplmak suretiyle en ge 20 gn iinde sonlandrlr. E) Bavurusu uygun bulunmayan gerek ve tzel kiilere masraf iade edilir. 755-)aadakilerden hangisi ksa vadeli sigorta kollarndan deildir? A)i kazas B)malllk

C)meslek hastal D)hastalk E)analk sigortas 756-)Mlakattan nce uygulanan mesleki snavlar dnda farkl amalar iin gelitirilmi eitli testler vardr. aadaki testlerden hangisi bu testler iinde yer almaz ? A)biyografik bilgi testleri B)tolerans testleri C)stat testleri D)mesleki dnce testleri E)i bilgisi testleri 757-)En ok kullanlan bavuru arac zgemi olmakla birlikte bavuruyu daha etkileyici klmak iin ya da bavurulan iletmenin politikalarna uygunluk asndan kullanlan eitli aralar bulunmaktadr. aadaskilerden hangisi bu aralardan biri deildir A)i bavuru formu B)Tantm kart hazrlama C)referans mektubu D)deerlendirme formu E)ama mektubu

758-)zgemi hazrlarken aadaki konulardan hangisine yer verilmemesi gerekir. A)kiisel bilgilere B)beklentilerine C)e-mail adresleri D)mesleki bilgiler E)fotoraf 759-)Bireyin kendisini tanmas ve bu sayede kendisini iverene etkili bir ekilde ifade edebilmesi iin hangi blgeyi geniletmesi gerekir? A)arena B)kr nokta C)uzak blge D)zel blge E)bilinmeyen blge 760-)Yz yze yaplan mlakat ya da ahsen yaplan i bavurunda, adaydan beklenen ve dikkat edilmesi gereken hususlardan biri deildir A)Davran biimleri B)Hazrlk sreci

C)cret hesab D)konuma ekli E)dnce yaps 761-)i arama srecinde adayn, bavuru yapt iletme ya da insan kaynaklar irketinde karlaaca seim srecinde iletme ilk nce aaadkalierden hangi ilemi uygular? A)n eleme iin telefon grmesi B)ie giri testleri C)n grme-bavuru formu doldurma D)Referans aratrmas E)Bavurularn kabul 762-) Bir limited ortakla ait olan (A) iyerinde 100 ii, (B) iyerinde 600 ii almaktadr. Toplu i szlemesine taraf olan ii sendikas, bu iyerlerine toplam ka iyeri sendika temsilcisi atayabilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 763-)KUR aadaki kanunlardan hangisi ile kurulmutur? A-) 5510 B-) 4857 C-) 4904 D-) 2822

faaliyetlerinde bulunmak D-) sizliin nlenmesi faaliyetlerine yardmc olmak 767-) KUR vize ve tescile ilikin hkmler hari hangi kanunlara tabi durumdadr? A-) cra ve flas kanunu B-) Trk Ceza kanunu C-) Muhasebe-i Umumiye ve Saytay Kanunu D-) Borlar kanunu 768-) Kurum mallar ve alacaklar hakknda yaplacak ilemlerden hangisi yanltr? A-) Kurumun banka hesaplar haczedilemez B-) Kurumun alacaklar devlet derecesinde imtiyazldr C-)Kurumun mallar hakknda cra ve flas kanunu hkmleri uygulanabilir D-) Kurumun mallar haczedilemez 769-)Aadakilerden hangisi KURun grevleri arasnda yer almaz? A-) Ulusal istihdam politikas oluturma B-) gc piyasasn analiz etmek C-) ve meslek analizleri yapmak ve yaptrmak D-) Mevcut alma kanunu dzenlemelerimizi, AB ve uluslar aras kurulularn alma hayatyla ilgili dzenlemelerinden korumak.

764-)KUR temelde hangi kurulua bal olarak hizmet sunmaktadr? A-) ileri Bakanl B-) Maliye Bakanl C-) Savunma Bakanl D-) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl 765-) Aadaki hkmlerden hangisi KURun yapsna aykr nitelik tamaktadr? A-) KUR 4905 sayl kanunla tm zerklik haklarndan vazgemeyi taahht eder. B-) zel hukuk hkmlerine tabidir. C-) dari ve Mali bakmdan zerk bir nitelik tamaktadr. D-) KUR Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnn ilgili kuruluudur. 766-) Aadakilerden hangisi KURun kurulu amalarndan birisi deildir? A-) sizlik sigortas hizmetlerini gerekletirmek. B-) sizlerin her trl problemine zm yollar gelitirmek C-) stihdamn korunmas ve gelitirilmesi

770-) Aadakilerden hangisi KURun organlar arasnda yer almaz? A-) Genel Kurul B-) Teknik Destek Birimi C-) l stihdam ve Mesleki Eitim Kurumu D-) Yardmc Hizmet Birimleri 771-) KURun merkez tekilat ka ana birime ayrlr? A-) 2 B-)3 C-)4 D-)5 772-) KURun merkez tekilat ierisinde yer almayan blm aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? A-) Tefti Kurulu Bakanl B-) Personel ve Eitim Dairesi Bakanl C-) sizlik sigortas Dairesi Bakanl D-) e Oryantasyon Dairesi Bakanl 773-) Aadakilerden hangisi KURda

genel kurulu oluturulurken grevlendirilecek yetkili kiilerden birisi deildir? A-) Karayollar Dairesi Bakanl B-) zelletirme daresi C-) Yksekretim kurulunca belirlenecek 4 retim yesi D-) Enerji ve Tabii Kaynaklar 774-)KURda genel kurul oluturulurken ye saylar itibariyle en fazla yeye sahip ilk sradaki ii konfederasyonlarnca ve iveren konfederasyonlarnca ye saylar oranlar dikkate alnarak srasyla ka temsilci grevlendirilir? A-) 17-11 B-)16-10 C-)17-12 D-)17-10 775-) KURda Genel Kurulun grev sresi ne kadardr? A-) 3 yl B-) 1 yl C-) 4 yl D-) 2 yl 776-) KUR genel kurulu olaan toplantsn hangi ay iinde gerekletirmektedir? A-) Ekim B-) Kasm C-) Aralk D-) Ocak 777-) Aadakilerden hangisi KUR genel kurulunun grevleri arasnda yer almaz? A-) Ulusal istihdam politikalarn oluturmak ve gelimeleri deerlendirmek. B-)stihdamn korunmasna, gelitirilmesine ve isizliin nlenmesine yardmc olmak C-) Kurumun dnem faaliyet raporunu grmek ve nerilerde bulunmak D-) Kurum ii btn atamalar gerekletirmek 778-) Aadakilerden hangisi KUR ynetim kuruluna katlmaya yetkili yelerden birisi deildir? A-) alma ve sosyal gvenlik bakanl ve Hazine mstearlnn bal bakanlnca nerilecek birer temsilci B-) En ok yeye sahip olan ii ve iveren konfederasyonlarnca belirlenen birer temsilci C-) Ticaret ve Sanayi odas ve Deniz Ticaret Odas tarafndan belirlenen birer ye D-) Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunca belirlenen bir ye 779-) Aadakilerden hangileri KURun ynetim kurulu grevlerindendir;

I zel istihdam brolarnn faaliyetlerine izin vermek II - 1-4 dereceli kadrolarn atamasn yapmak III 5-15 dereceli kadrolarn atamasn yapmak IV- Fon gelir ve giderlerinin 3 aylk dnemlerle denetlettirilmesini yapmak ve raporlarn kamuoyuna sunmak. A-) I-II-III B-)I-III-IV C-)II-III-IV D-) I-II-IV

780-) KUR merkez tekilat iinde yer almayan blm aadakilerden hangisidir? A-) Teknik yardm birimleri B-) Ana hizmet birimleri C-) Danma, denetim birimleri D-) Yardmc hizmet birimleri 781-) Aadakilerden hangisi KUR merkez tekilat ierisinde yer alan ana hizmet birimleri iindeki blmlerden birisi deildir? A-) gc piyasas bilgi hizmetleri dairesi bakanl B-) Tefti Kurulu bakanl C-) gc uyum dairesi bakanl D-) sizlik sigortas dairesi bakanl 782-) Aadakilerden hangisi KURun kamuoyuna bilgi vermesini ve basnla ilikilerini dzenlemesini salayan yardmc kuruluudur? A-) gc piyasas bilgi hizmetleri dairesi bakanl B-) gc uyum dairesi bakanl C-) stihdam dairesi bakanl D-) D ilikiler dairesi bakanl

783-) KUR tara tekilatlarnn oluturulmas iin gerekli olan merkez nfusu ve sosyal sigortalar kurumuna tabi alan says aadakilerden hangisinde srasyla doru olarak verilmitir? A-) 100.000 ve alt - 10.000 ve yukars B-) 100.000 ve yukars 10.000 ve alt C-) 100.000 ve alt 10.000 ve alt D-) 100.000 ve yukars 10.000 ve yukars 784-) zel istihdam brolarnn

kurulmasna izin vermek ve denetlemelerini gerekletirmek KURun aadaki organlarndan hangisine aittir? A-) Tefti ve Denetim Kurulu B-) Ynetim Kurulu C-) Genel Kurul D-) l stihdam ve Mesleki Eitim Kurullar 785-) zel stihdam brolar aadaki kurumlardan hangisine ii bulma ve ie yerletirmeye yetkili deildirler? A-) zel sektrde faaliyet gsteren irketlere B-) Spor kurum ve kurulularna antrenr ve teknik eleman niteliindeki ilere C-) Sanatsal faaliyetlere ynelik ilere; sinema, tiyatro vb. sahne sanatlarna D-) Kamu kurum ve kurulularna 786-) zel istihdam brolarn amaya yetkili kiilerde aranan nitelikler gz nne alndnda aadakilerden hangisi veya hangileri bu brolar amaya yetkili deildirler? I Broyu idare ve temsil yetkisine sahip kii en az nlisans mezunu olanlar II- Konkordato ilan etmi olanlar III- 657 sayl devlet memuru olmaya engel mahkmiyeti bulunanlar A-) I-II B-) I-III C-) II-III D-)I-II-III 787-) Aadakilerden hangisi zel istihdam brolarnn ve buralarda alacak personellerde aranan niteliklerden deildir? A-) alacak personel en az nlisans mezunu olmal ya da yeterlilik sertifikasna sahip olmaldr B-) Brolar yeterli teknik donanma sahip olmaldr C-) alanlarn 25 yan doldurmu olmas gereklidir D-) Grme yaplabilecek bir iyeri veya web sayfas bulunmaldr

A-) 1 yl B-)2 yl C-) 3 yl D-)Sresiz olarak verilir geerlilii daimidir 790-) zel istihdam brolar yaptklar ie yerletirmelerden baz istisnalar dnda cret talebinde bulunamazlar aadakilerden hangisi bu istisnalardan birisi deildir? A-) Profesyonel sporcu B-) Teknik direktr C-) st dzey yneticiler D-) Ustaba veya teknik eleman olarak ie yerletirilenler 791-) zel istihdam brolarnca saklanmas gerekli belgeler ve gerekli srelerden hangisi aada yanl olarak belirtilmitir? A-) Kurumca onaylanan yurtd i szlemeleri 4 yl B-) cret alnabilecek mesleklerle ilgili yazl szlemeleri 3 yl C-) arayanlara ait kimlik, eitim meslek bilgileri 2 yl D-)e yerletirilen kiilere ait kimlik, eitim, meslek bilgileri 3 yl 792-) zel istihdam brolar yaptklar hangi yerletirmeleri kuruma onaylatmak zorundadr? A-) Yaplan tm ie yerletirmeleri B-) Hibirini onaylatmak zorunda deildir C-) Gelir seviyesi st dzey olan ie yerletirmeleri D-) Yurtd hizmet szlemelerini 793-)1. kiisel alan 2. genel alan 3. sosyal alan 4. zel alan kiilerin yukarda verilen blgesel alanlarnn iten da doru sraln aadakilerden hangisidir? A) 1-2-3-4 B) 4-2-3-1 C) 1-3-2-4 D) 4-1-3-2 E) 4-1-2-3

788-) zel istihdam brosu aabilmek iin Kuruma verilmesi gerekli olan kati ve sresiz banka teminat mektubu miktar ne kadar olmaldr? A-)8 milyar B-) 9 milyar C-)10 milyar D-) 11 milyar 789-) zel istihdam brolarna almas iin kurumca verilen iznin geerlilik sresi ne kadardr?

794-)I. Dikey iletiim II. yatay iletiim III. apraz iletiim Yukardaki iletiim trlerinden hangisi veya hangilerinde alt kademe- st kademe ilikisi vardr? A) yalnz I

B) yalnz II C) yalnz III D) I ve II E) I ve III 795-)Aadaki ye saylarndan hangisi ile sendika ynetim kurulu oluturulamaz? A)6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 796-)Aadaki eletirmelerden hangisi yanltr? A. sizlik sigortas-pasif i politikalar B. Kamu sektrnde i yaratma-pasif i politikalar C. Giriimcilii artrma-aktif i politikalar D. Erken emeklilik-pasif i politikalar E. piyasasndaki eitim-aktif i politikalar 797-)"veren, i szlemesiyle veya i szlemesinin eki niteliindeki personel ynetmelii ve benzeri kaynaklar ya da iyeri uygulamasyla oluan alma koullarnda esasl bir deiiklii ancak durumu iiye yazl olarak bildirmek suretiyle yapabilir." Bu ekle uygun yaplmayan deiiklik ii tarafndan ka gn ierisinde kabul edilmezse iiyi balamaz? A) 5 i gn B) 5 gn C) 6 i gn D) 6 gn E) 7 i gn 798-)bireyi tanma teknikleri 4 yaklam iinde snflandrlmtr. aadakilerden hangisi bu snflama iinde yer almaz. A)standart testler B)durumsal testler C)kendini anlatma teknikleri D)gzlemsel teknikler E)bireysel testler 799-)Meslek danmanlnda kullanlabilecek testler ise lt nitelik ve amacna gre genel olarak be ana balk altnda toplanabilir.Aadakilerden hangisi bu testlerden biri deildir. A) Yetenek Testleri B) Grup Testleri C) ilgi Envanterleri D) Kiilik Testleri E)Tutum lekleri 800-)Herhangi bir eyi renmek, iyi bir i yapmak ve tamamlamak veya bir duruma baar ile uymak konusunda organizmada bulunan ve doutan gelen

g ve yine bireyin kaltmsal olarak renmesini ereveleyen snr olarak tanmlanr. aadakilrden hangisi bu tanma uyan kavramdr. A)bilgi B)ilgi C)yetenek D)beceri E)baar 801-)mesleki rehberlik hizmetlerinde en youn olarak kullanlan test aadakilerden hangisinde verilmitir. A)standart baar testi B)baar testi C)yetenek testi D)grup testi E)objektif testi 802-)Aadakilerden hangisi iletiim gelitirme yntemlerinden deildir? A) Mesaj dikkatlice oluturmak B) Aktif dinleme C) Algda seicilik D) Empati kurabilme E) Geri bildirim verme 803-)Genel yetenek testleri ile aadakilerden hangisi llmez? A)bireylerin zel yetenek isteyen mesleklere yneltilmesi ya da seilmesi B)zihinsel srecin eitli boyutlar, C)szl ya da yazl anlatm kolayca kavrama, D)saysal ilemleri doru ve hzl yapabilme, E)nesneler arasndaki ilikiyi grebilm 804-)Aadakilerden hangisi zel yetenek testlerinin en ok kullanld durumlardan biri deildir. A)zel eitim programlar iin stn ve dk zeka seviyelerine sahip olan rencilerin seimi B)Bireylerin gelecee dnk baarlarn tahmin etmede kullanlr C)rencilerin yetenek seviyeleriyle rtr nitelikte bir baar gsterip gstermedikleri anlamak amacyla yaplan yetenek ve baar karlatrmalarnda kullanlr. D)Eitim ve meslek danmanl alanlarnda yaygn olarak kullanlr E) potansiyelini belirleme ve yeteneklerin llmesinde de kullanlr

805-)-Kiiliin i yapsn yanstan ve kiilii ortaya karmaya alan

tekniktir. -Kiiliin deerlendirilmesinde kullanlan tekniktir. yukarda bilgileri verilen teknk a. hangiinde doru verilmitir. A)objektif teknik B)performanns teknik C)projektik teknik D)subjektif teknik E)tematik teknik 806-)Aadakilerden hangisi Anlatm Tekniine Dnk Projektif Testlerden deildir. a) Oyun b) Psikodrama c) szondi testi d) izim ve Resim Testleri e)Sosyodrama 807-)Akademik baarnn llmesi iin kullanlan test teknii aadakilerden hangisinde doru erilmitir. A)retmen Yaps Baar Testleri B)Mesleki ynelim envanteri C)Standart Baar Testleri D)Genel Yetenek testleri E)zel yetenek testleri 808-)Psikolojik danma ve rehberlik etkinlikleri ieriinde lkemizde sklkla kullanlan projektif testlerden biri deildir. A)Tematik Alg Testi (T.A.T.) B)Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi C)Beier Cmle Tamamlama Testi D)Rorschach Mrekkep Lekesi Testi E)Edwards Kiisel Tercih Testi 809-)meslek danmanl kapsamnda danann ilgi duyduu alanlara dnk meslek ve i semelerine yardmc olmak amacyla aadaki verlienlerden hangisinden yararlanlmaktadr A)tutum testleri B)bireysel testler C)ilgi envanteri D)tipik performans testi E)tutum envanteri

810-)bireylerin psikolojik yardma ihtiya duyup duymadn belirlemek, sorun yaamakta olan bireylerin problemlerine dnk doru tespitler yapabilmek, bireyin kendisini daha iyi tanmasna yardmc olmak, bireylerin kiilik rntleriyle uyumlu tercihler yapmalarna yardmc olabilmek amacyla kullanlan test teknii hangisidir. A)Yetenek Testleri B)Baar Testleri C)lgi Envanterleri D)Kiilik Testleri E)Tutum lekleri 811-)Thurstone ilgi Envanteri ile 9 eit ilgi llmektedir.Aadakilerden hangisi bu llen durumlardan biri deildir. A)Aritmetik iler B)Biyoloji Bilimleri C)Fizik Bilimleri D)Matematik bilimleri E)Ynetim ilerli 812-)Meslek seiminde ya da program seiminde sorun yaayan rencilere uygulanmaktadr. Uygulanma amac; rencilerin, yetenekleri, ilgileri, meslek deerleri ile ilgili salkl kararlar verebilmelerine yardmc olmaktr.Bu ilgi envanteri a. hangisinde verilmitir. A)Kendini Deerlendirme Envanteri B)Thurstone ilgi Envanteri C)Mesleki Ynelim Envanteri D)Beck Depresyon Envanteri E)Kuder ilgi Alanlar Tercihi Envanteri 813-)Bireyin btn bedensel, zihinsel, zelliklerinin, duygusal ve sosyal geliiminin, ilgilerinin, yeteneklerinin, alkanlklarnn, tutumlarnn, igdlerinin, drtlerinin, eilimlerinin, kazanlm deneyimlerinin ve yaantsnn bir btndr. Yukardaki tanm verilen ifade aadakilerden hangisinde doru verilmitir. A)yetenek B)ilgi C)kiilik D)tutum E)kiilik envanteri

814-)belirli bir konu, nite veya konu alann esas alarak hazrlanm, bireyin renme evresini ve iinde bulunduu koullar dikkate alamayan, hazrland alanda genel olarak kullanlabilen lme arac aadakilerden hangsinde doru olarak verlmitir. A)retmen Yaps Baar Testleri B)Kendini Deerlendirme Envanteri C)Standart Baar Testleri D)Yetenek testleri E)kiilik testleri 815-)Bireyin meslek ilgilerini belirlemek amacyla uygulanmaktadr.Bireyi ilgi alanna gre bir meslee yneltmek amacyla kullanlmaktadr.Bu ilgi envanteri a. hangisinde verilmitir. A)Kendini Deerlendirme Envanteri B)Thurstone ilgi Envanteri C)Mesleki Ynelim Envanteri D)Beck Depresyon Envanteri E)Kuder ilgi Alanlar Tercihi Envanteri 816-)eitim sreci ierisinde, rencilerin belirli bilgi, nite ya da ders alanlarnda renme dzeylerini lmek amacyla hazrlanm test aadakilerden hangisinde doru verilmitir. A)tutum testi B)baar testi C)yetenek testi D)standart test E)subjektif test 817-)testler snflandrlrken genel olarak belli lte gre gruplandrlma yaplmaktadr. Aadakilerden hangisi bu ltlerden biri deildir. A)Bireysel Testler- Grup Testleri B)genel yetenek testleri-zel yetenek testleri C)Performans Testleri-Kt, kalem Testleri D)Objektif Testler-Sbjektif Testler E)Maksimum Performans Testleri-Tipik Performans Testleri 818-)Bireylerin holandklar ve holanmadklar ynlerini daha iyi tanyarak, ileride doyum salayaca alanlar semelerine yardmc olan lme araci hangisidir? A)tutum testleri B)bireysel testler C)ilgi envanteri D)tipik performans testi E)tutum envanteri

819-)Psikolojik danma ve rehberlik etkinlikleri ieriinde eitsel ve mesleki rehberlik faaliyetleri kapsamnda lkemizde sklkla kullanlan ilgi envanterlerinden biri deildir A)Kendini Deerlendirme Envanteri B)Thurstone lgi Envanteri C)Mesleki Ynelim Envanteri D)Beck Depresyon Envanteri E)Kuder ilgi Alanlar Tercihi Envanteri 820-)Bireylerin psikolojik ihtiya ve deerlerini ortaya karmaya yarayan ve bireylerim gerek kiisel gerekse toplumsal uyumlarnn objektif olarak deerlendirmeyi amalayan envanter aadakilerden hangisinde verilmitir. A)Objektif Kiilik Envanterleri B)Projektif Kiilik Envanteri C)Tutum Envanteri D)16 Kiilik Faktr Envanteri E)Beck Depresyon Envanteri 821-)Seme ve Dzenlemeye dayal testlerde bireyden holanma ve kendine uygunluk gibi bir lte gre seeneklerden bir seim yapmas veya bamsz olarak dzenlemesi istenmektedir.bu projektif testlerden hangisiyle yaplr. A)izim ve Resim Testleri B)Szondi Testi C)Tematik Alg Testi D)Kent-Rosanoff arm Testi E)Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi 822-)Ruh sal asndan normal ve normal olmayan bireyleri ve bireylerin kiisel ve sosyal uyum dzeylerini belirleme amacyla gelitirilmi bir envanter olup, daha ok klinik psikoloji alannda kullanlmaktadr.bu kiilk envanteri aadakilerden hangisinde soru verilmitir. A)Edwards Kiisel Tercih Envanteri B)Hacettepe Kiilik Envanteri C)16 Kiilik Faktr Envanteri D)Minnesota ok Ynl Kiilik Envanteri E)Mesleki Ynelim Envanteri 823-)bireylerin belirli bir objeyi, kiiyi, grubu, kurumu veya bir dnceyi kabul ya da reddetme eklinde gzlenen, duygusal bir hazr olu hali ya da eilimi olarak tanmlanmaktadr. yukardaki verilen tanma uyan kriter a. hangisinde verilmitir. A)yetenek B)kiilik C)ilgi

D)tutum E)baar 824-)Aadakilerden hangisi Objektif kiilik envanterlerinden biri deildir. A)Edwards Kiisel Tercih Envanteri B)Hacettepe Kiilik Envanteri C)16 Kiilik Faktr Envanteri D)Minnesota ok Ynl Kiilik Envanteri E)Mesleki Ynelim Envanteri 825-)Bir kimsenin zel bir aba sarf etmeden, dikkat ettii, gzledii, zerinde durup dnd ve zevk alarak yapt eyler olarak tanmlanmaktadr. yukardaki tanm aadakilerden hangisine aittir? A)yetenek B)ilgi C)tutum D)davran E)baar 826-)Aagdaklerden hangileri bireyi tanmada temel alnmas gereken ilke ve anlaylardr. l- bireyi tanmann asl amac onun kendisini tanmasna yardmc olmaktr. ll- bireyi tanma hizmeti sreklidir. lll-bireyn btn ynleri ile tannmas br ilke olarak benimsenmelidir. lV-bireyi tanma hizmeti takm halnde almay gerektirir. A) l ve lll B) ll ve lll C) l ,ll, lll D) ll,lll,lV E) l ,ll,lll,Lv 827-)Bir kimsenin ya da bir grubun nelere ne derece deer verdiini, o duruma ilikin ne dndn ve ne hissettiini saptamaya yarayan ara aadakilerden hangisinde verilmitir A)ilgi envanteri B)kiilik envanteri C)baar testi D)tutum lei E)kendini deerlendirme envanteri 828-)aadakilerden hangisi istihdam dairesi bakanlnn grevlerindendir? A)is ve meslek analizi yapmak B)is ve meslek dansmanlg hizmetler vermek C)igc piyasas Bilgi Danma Kurulu almalarn koordine etmek D)isizlik sigortas fon hareketlerini izlemek E)ulusal istihdam politikasnn oluturulmas iin almalar yapmak 829-)aadakilerden hangisi bilimsel bir raporun gelime blmnde yer almaz? a-giri b-ksmlar c-blmler d-tablolar listesi e-sonu. 830-)Aadaki eletirmelerden hangisi yanltr? A. sizlik sigortas-pasif i politikalar B. Kamu sektrnde i yaratma-pasif i politikalar C. Giriimcilii artrma-aktif i politikalar D. Erken emeklilik-pasif i politikalar E. piyasasndaki eitim-aktif i politikalar 831-) Aadakilerden hangisi sendika organlar arasnda saylmaz? A) Genel Kurul B) dare Kurulu C) Ynetim Kurulu D) Denetleme Kurulu E) Disiplin Kurulu 832-)Aadakilerden KURun kurulu amalarndan deildir? A) stihdamn korunmas B) stihdamn gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas C) sizliin nlenmesi D) sizlik sigortas hizmetlerini yrtmek E) stihdam iin iyeri amak

833-)Bireylerin davransal benzerlik derecelerini len tutum legi hangisidir ? A) Q B) osgood C) Likert D) Thurstone ayrma E)Thurstone aralkl 834-)Aadakilerden hangisi eitim ihtiya analizinde ihtiya belirleme ynetmi deildir ? A) Gzlem B) Anketler C) Mlakatlar D) Keif E) Odak noktas 835-)iletmenin bir btn olarak mevcut durumunun ve tecrbesinin incelenmesi, stn ve zayf ynlerinin tanmlanmas ve bunlarn evre artlaryla uyumlu hale

getirilmesi srecine ne ad verilir. A)puko dngs B)swot analizi C)kiilik faktr analizi D)pareto ilkesi E)osgood legi 836-)Aadakilerden hangisi SWOT analizinin yararlarndan biri deildir A)anlamay ve alglamay kolaylatrmak B)bireyi tm ynleriyle gzler nne sermek C)gemie ynelik durum deerlendirmesi yapmak ve kolaylatrmak D)gll gelitirmek E)karar almay kolaylatrmak 837-)Aadakilerden hangisi SWOT analizinin faktrlerinden biri deildir. A)tehtitler B)zayf yanlar C)gl yanlar D)motivasyon E)frsatlar 838-)IK Planlamasinda kullanilan isgucu talebinin belirlenmesine yonelik asagidaki yontemlerden hangisi yargisal yontemlerden dEgldir? A)Nominal grup teknigi B)Delphi teknigi C)Trend analizleri D)Kiyaslama E)Senaryo analizleri 839-)Asagdaklerden hangs mevcut durum le olmas gereken durum arasndak fark olarak tanmlanmaktadr? A)Ihtyac B)Egtm C)Gelstrme D)Devnm E)Analz 840-)I.Hssedlen egtm htyac II.Var olan ancak hssedlmeyen egtm ihtyac III.Degsm ve gelsmmden kaynaklanan htyac Yukardaklerden hangs ya da hangler egtm htyacnn ntelkler arasnda yer alr? A)Yalnz I B)Yalnz III C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III 841-).................sonucunda calsanlarn blg,becer ve yeteneneklernn ne duzeyde oldugu ve hang calsanlarn egtm almas gerektg belleneblr. Yukarda bos braklan yere egtm htyac analz duzeylernden hangs gelmeldr? A)Is analz B)Gorev analz C)Orgut analz D)Ks analz E)Organzasyon analz 842-)Egtm htyacnn ntelg kac boyutta kendn gostermektedr? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 843-)McArdle'a gore egtm htyac analz surec 4 temel asamadan olusmaktadr. Asagdaklerden hangs bu asamalardan br degldr? A)Gozlem asamas B)Kesf asamas C)Analz asamas D)Performans asamas E)Raporlama asamas 844-)Calsanlarn s le lgl yetknlklern kolaylastrmada orgut tarafndan planlanms cabaya ne denr? A)Gelstrme B)Analz C)Egtm D)Istatstk E)Program 845-)Asagdaklerden hangs egtm htyacn doguran nedenlerden br degldr? A)Orgutsel karmasklk B)Atama ve terfler C)Teknolojk gelsmeler D)Insan lskler E)Izleycler yonetme 846-)Mlakat ile ilgili aagdakilerden hangisi dorudur? A) ksa srer B) analiz edilmesi kolaydr C) planlamas kolaydr D) mlakat yapann beceri dzeyi nemli

deildir E) mlakat yapan sorular deitirebilir

C)2-3-4-1 D)2-3-1-4 E)3-2-4-1

847-)1.Analiz aamas 2.Raporlama aamas 3.Keif aamas 4.Gzlem aamas Yukardaki ihtiya analiz sreci hangi srada uygulanmaldr? A)4-2-3-1 B)1-4-3-2 C)4-3-1-2 D)1-4-2-3 E)4-1-3-2 848-)"Birey hangi konuda eitime ihtiya duyduunu bilir ve onu talep eder. Bu tr durumlarda , eitim ihtiyacnn belirlenmesine ynelik bilgi toplama ve analiz aamalar ok fazla aba gerektirmemektedir." Yukarda kapsama en uygun eitim ihtiyac aadakilerden hangisidir? A) Var olan ancak hissedilmeyen eitim B) Hissedilen eitim ihtiyac C) Deiimden kaynaklanan eitim D) Geliimden kaynaklanan eitim E) rgtsel eitim 849-)Asagdaklerden hangs egtm htyac analz duzeylerdr? A)Orgutsel analz,kesf analz,ks analz B)Is analz,ks analz,performans analz C)Gorev analz,s analz,ks analz D)Organzasyon analz,s analz,ks analz E)Orgut analz,surec analz,gorev analz 850-)I. i ortamna ilikin bilgi salar II. iin en az dzeyde kesilmesini salar. yukardaki zellikler ihtiya belirleme yntemlerinden hangisine aittir? A) Gzlem B) Anketler C) mlakatlar D) teknik el kitaplar ve kaytlar E) odak gruplar 851-)1.gelitirme 2.analiz 3.tasarm 4.uygulama Yukarda verilen eitim tasarm aamalarnn doru sralamas aadakilerden hangisidir? A)3-2-1-4 B)2-4-1-3

852-)Mlakat ile ilgili aagdakilerden hangisi dorudur? A) ksa srer B) analiz edilmesi kolaydr C) planlamas kolaydr D) mlakat yapann beceri dzeyi nemli deildir E) mlakat yapan sorular deitirebilir 853-)Aadakilerden hangisi genel salk sigortasndan yararlananlardan deildir? A) Hizmet akdi ile alanlar B) Bamsz alanlar C) Oturma izni alm yabanclar D) stee bal sigortallar E) Ceza infaz kurumlarnda bulunan hkml ve tutuklular 854-)Aadakilerden hangisi genel salk sigortasndan yararlanmalar iin herhangi bir koul aranmayanlardan deildir? A) 18 yan doldurmam kii B) Acil haller C) Hastalk halleri D) Afet, sava hali E) Grev lokavt hali 855-)Sigortal alstg isyerinden ayrldktan sonra bir hastalga yakalanrsa bunun meslek hastalg olup olmadgna asagdakilerden hangisi karar verir? A) SSK Dispanseri B) Yksek Saglk Kurulu C) Meslek Hastalklar Has tanesi D) Tp Fakltesi E) Adli Tp Kurumu 856-)sizlik deneinden yararlanabilmek iin Trkiye Kurumuna sigortal hizmet akdinin sona ermesinden itibaren ne kadar sre iinde bavurmaldr? A) 10 gn iinde B) 15 gn iinde C) 30 gn iinde D) 45 gn iinde E) 60 gn iinde 857-)SSK'ya gre hizmet akdi ile yannda sigortal alstran kisiye ne ad verilir?

A) si B) sveren C) stiraki D) Sigortal E) Patron

srecinin hangi aamasnda gerekletirilir A)uygulama B)deerlendirme C)rgtn durumu D)gelitirme E)tasarm

858-)Ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi iin ne kadar katlma pay aranr? A) 2 YTL B) 3 YTL C) 4 YTL D) 5 YTL E) 6 YTL 859-)Toplu i szlemesi taraflarndan birinin toplu grme iin kararlatrlan yere, kararlatrlan zamanda gelmediini haber alan grevli makam hangi sre iinde arabulucu tayinine gider? A) Derhal B) 6 i gn iinde C) 30 i gn iinde D) 60 i gn iinde E) 90 i gn iinde 860-)Aadakilerden hangisi 5510 sayl SSGSSKya gre ksmi sigortallardan deildir? A) Tutuklu ve hkmller B) raklar C) Sosyal Gvenlik Destek Primine tabi olanlar D) Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen meslek edindirme gelitirme eitimine katlanlar. E) Nitelii itibariyle bir kiinin bir gn iinde yapabilecei ilerde, yevmiyeli olarak alanlar 861-)-Eitim programnn hazrlanmas -Sunumlarn organize edilmesi -zleyicileri ynetme yukarda verilenler eitim tasarm srecinin hangi aamasnda gerekletirilir. A)uygulama B)deerlendirme C)analiz D)gelitirme E)tasarm 862-)-Eitim ihtiyacnn belirlenmesi -Eitim zmlerinin tanmlanmas -Eitim yatrm geri dnnn yukarda verilenler eitim tasarm

863-)Sigortalnn cretsiz izinli veya grevde olmas halinde sigortallk niteligi ne zaman yitirilmis saylr? A) Hizmet akdi sona erince B) 5 gn C) 10 gn D) 12 gn E) 20 gn 864-)i kazas ve meslek hastalg sonucu srekli is gremezlik denegi alabilmek iin en az % ka is gremezlik oran gereklidir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 865-)Aadakilerden hangisinde genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiiler tam ve doru olarak verilmitir? A) E - anne B) E - ocuk - anne - baba C) E - ocuk D) E - baba E) E - anne baba 866-)45 kisinin calistigi bir is yerinde 2 yildir devam eden belirsiz sureli is akdini hakli nedenle fesheden isci 1. kidem tazminati 2. ihbar tazminati 3. kotu niyet tazminati haklarindan hangilerini talep edebilir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 1 ve 3 E. 2 ve 3 867-)(cenaze toreni, korku) gibi konularda hikaye anlatirken yarida kesip cocuklarin tamamlamasi istenir. ve bu sayede cocuklarin RUHSAL DURUMLARI hakkinda bilgi sahibi olmamizi saglayan projektif test hangisidir? A. mineosta cok yonlu kisilik edvanteri B. rorschach murekkep lekesi testi

C. tematik algi testi D. luisa duss psikanalitik hikayeler testi E. beier cumle tamamlama testi 868-)-i hayatnda insan'n n plana kmasn salam -davranlar aratrmalarn temelini oluturmutur. yukardaki bilgileri oluturan yaklamc kimdir? A)Taylor B)taba C)hawthorne D)mondy E)werther 869-)Aadakileen hangisi yeni kariyer yaklamlarndan biri deildir A)snrsz kariyer B)iki basamakl kariyer yolu C)portfy kariyer D)snrl kariyer E)esnek kariyer 870-)nsan kaynaklarnda teknik igc denildiinde akla gelenlerden biri aadakilerden hangisidir A)ynetici B)ii C)memur D)doktor E)danman 871-)Aadakilerden hangisi ky 'de bilinen cret sistemlerinden biri deildir A)takm performansna dayal cret B)organizasyon performansna dayal cret C)performansa dayal cret D)kariyere dayal cret E)kdeme dayal cret 872-)aadakilerden hangisi rgt d eitim yntemlerinden biri deildir A)ynetici gzetiminde eitim B).K eitimi C)simlasyon eitimi D)grup tartmas eitimi E)rol oynama yntemi 873-)aadakilerden hangisi i ba eitim yntemlerinden biri deildir A)formen aracl ile eitim B)duyarllk eitimi C)staj yolu ile eitim D)rotasyon E)oryantasyon eitimi 874-)aadakilerden hangisi insan kaynaklar planlamasn etkileyen isel parametrelerden biri deildir. A)igcnn ya B)igren devir hz

C)devamszlk oranlar D)igcnn verimlilii E)igcnn deien doas 875-)I-teknolojinin yaps II-pazar yaps III-motivasyon yukardakilerden hangisi insan kaynaklar planlamasn etkileyen dsal parametrelerdendir A)I B)I-II C)I-II D)II-III E)I-II-III 876-)nsan kaynaklar planlamas baz analizler kullanlarak yaplr.aadakilerden hangisi bu analizlerden biri deildir A)igc genel envanteri B)igc beceri envanteri C)organizasyon emas D)devamszlk oran E)meslek tanmlar 877-)gnmz i dnyasnda en ok kullanlan cret sistemi a. hangisinde doru verilmitir. A)performansa dayal cret B)organizasyon performansna dayal cret C)takm performansna dayal cret D)kariyere dayal cret E)bireysel performansa dayal cret 878-)Sigortallk niteligini yitiren kadn sigortal ka gn iinde dogumu gereklestirirse analk yardmnda faydalanabilir? A) 90 gn B) 120 gn C) 180 gn D) 240 gn E) 300 gn 879-)KY 'nin temel basama aadakilerden hangisidir? A)motivasyon ynetimi B)ie alma ve yerletirme C)planlama D)zlk ileri E)i ve igren deerlendirme 880-)"Drtl Gruplandrma, i arayanlarn nitelikleri, igc piyasasndaki durumlar, i arama becerileri konusundaki yetkinlikleri, sosyo-psikolojik durumlar gibi kriterler gz nnde bulundurularak yaplr. -Birinci Grup: igc piyasasndaki durumu iyi, ie girmeye hazr olanlar -kinci Grup:Yeterli mesleki bilgisi olan,

ancak i arama becerisi eksik olanlar -nc Grup:Mesleki yeterlilii olmayan, mevcut donanmyla i gc piyasasna hazr olmayanlar Drdnc Grup: igc piyasasndan uzak, meslei olmayan ve ie yerletirme konusunda kapsaml destee ihtiyac olanlar" yukardaki mevcut gruplandrmalara gre aadaki elemelerden hangisi yanltr? A) Birinci grup - Sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunu olmayan. B) kinci grup - Grme tekniklerinde yetersiz kiilerdir. C) nc grup - i arama becerilerine sahip olmayan. D) nc grup - 1 yldan fazla igc piyasasndan uzak kalm E) kinci grup - zgemi hazrlamay bilmeyen 881-)Aadakilerden hangisi istihdam ve eitim eylem plannn izlenmesi ve deerlendirilmesinde danann i ve meslek danman tarafndan hangi ynleri takip edilmemektedir? A) motivasyonu B) i arama srecinde harcad aba C) i bavurularna ilikin sonular D) plana ve danmann ynlendirmelerine uyup uymad E) danann i arama srecindeki psikolojisi 882-) ve meslek danmanlar iin birey hakknda bilgi toplama ve bireyi tanmak iin aadakilerden hangisi dierlerinden sonra gelir ? A) Bireyin benlik algs B) Breyin kiilik zellikleri C) Bireyin ilgileri D) Bireyin yetenekleri E) bireyin toplumsal evresi 883-)Aadakilerden hangisii ve meslek danmanlnn girdilerinden deidir? A)yasal mevzuat B)meslekte uyumsuzluk yaayanlar C)i bulmada glk ekenler D)meslek seecekler E)danma kartlar 884-)1)operasyonel 2)girdisel

3)ktsal 4)destek Yukardakilerden hangisi ya da hangileri kurulularda yer alan sre esitlerindendir? A)1 ve 2 B)1,2 ve 3 C)2 ve 3 D)1 ve 4 E)2,3 ve 4

885-)Aadakilerden hangisi i ve meslek danmanl ilkelerinden deildir? A) ve meslek danmanl hizmetlerinden yararlanmak istee baldr B) ve meslek danmanl allan sre ierisinde yararlanlabilecek bir hizmettir C) ve meslek danmanl hizmetlerinde gizlilik esastr D) ve meslek danmanl tm bireylere ak bir hizmettir E) ve meslek danmanlar hem bireye hem de topluma kar sorumludur 886-)Aadakilerden hangisi KY'nin strateji ynelimli olmasn ortaya koyan faktrlerden biri deildir A)yeniden yaplanmalarnyounlamas B)teknolojik deiim hznn azalmas C)demografik yapnn deimesi D)rekabetin younlamas E)ekonomik dalgalanmalarn sklamas 887-)Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu ka kiiden oluur? A) 5 B) 7 C) 6 D) 8 E) 9 888-)Aadakilerden hangisi Genel Salk Sigortasnda salanan hizmetlerin kapsam dnda kalr? A) Koruyucu salk hizmetleri B) Analk sebebiyle salanan salk hizmetleri C) Yardmc reme yntemi tedavisi D) Az ve di tedavileri E) Estetik amal salk hizmetleri 889-)Malullk sigortasndan yararlanma artlar aadakilerden hangisidir? A) 10 yldan beri sigortal olup, 1800 gn prim bildirilmi olmas B) 5 yldan beri sigortal olup, 1800 gn prim bildirilmi olmas

C) 3 yldan beri sigortal olup, 600 gn prim bildirilmi olmas D) 10 yldan beri sigortal olup, 3600 gn prim bildirilmi olmas E) 10 yldan beri sigortal olup, 900 gn prim bildirilmi olmas 890-)4/1-a ve 4/1-c ve 5 (baz sigorta kollar asndan sigortal olanlar) kapsamndaki sigortall sona erenlerin durumlar iverenleri tarafndan en ge ka gn iinde Kuruma bildirilir A)3 B)6 C)8 D)9 E)10

896-)Aadakilerden hangisi ek personel gereksinmesinin hesaplanmasnda kullanlr. A)Devamszlk oran B)Yeniden yerletirme emalar C)gc genel envanteri D)ihtya envanteri E)Personel devir oran 897-)aadakilerden hangsi personel gereksinim trlerinden deildir. A)ek personel gereksinmesi B)yeni personel gereksinmesi C)gerek personel gereksinmesi D)uzman personel gereksinmesi E)iletmede personel fazlal 898-)aadakilerden hangisi yedek personel gereksinmesinin hesaplanmasnda kullanlr? A)Devamszlk oran B)Yeniden yerletirme emalar C)gc genel envanteri D)ihtya envanteri E)Personel devir oran 899-)verenler iyerinde meydana gelen i kazasn ve tespit edilecek meslek hastaln en ge ka gn iinde yetkililere bildirmek zorundadrlar? A) 2 i gn B) 3 i gn C) 5 i gn D) 6 i gn E) 7 i gn 900-)verenin,i durdurma ya da iyeri kapatma kararna kar yapm olduu itiraz mahkemece ka gn iinde karar balanmak zorundadr? A) 4 i gn B) 5 i gn C) 6 i gn D) 7 i gn E) 10 gn 901-)"Problem ana konulara ve alt konulara ayrilir.Kisilerin sistematik bir sekilde dusunmesine yardmci olur.En yakin sebepten en uzak sebebe kadar tum sebepleri ortaya konmakta ve butun ayrintilari gormeye imkan tanimaktadir." Aciklamasi verilen teknik asagidakilerden hangisidir? A)Yaratici dusunce B)Pareto analizi C)Beyin firtinasi D)Nominal grup teknigi E)Sebep-sonuc diyagrami

891-)yeri denetleme kurulu ka kiiden oluur? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 892-)Aagdakilerinden hangisi iyeri denetleme kurulunda yer almaz? A) Mfetti B) i Vekili C) veren Vekili D) Blge Mdr E) yeri Sal ve Gvenlii Uzman 893-) ve meslek danmannn dananla grmesinde aadakilerden hangisini en son yapmas gerekir? A. Analiz sonularn deerlendirmek B. Danan ynlendirmek C. Eylem plan oluturmak D. Dananda kendi iini kurma konusunda farkndalk yaratmak E. Eitim ihtiya analizi yapmak 894-)Aadakilerden hangisi letmenin ekonomik amalarna ulaabilmesi iin, karlmas iin gereken ii fiilen gerekletiren igcne olan gereksinmedir. A)ek personel gereksinmesi B)yeni personel gereksinmesi C)gerek personel gereksinmesi D)yedek personel gereksinmesi E)iletmede personel fazlal 895-)Aadakilerden hangisi letmelerin .K planlamas sreclerinden biri deildir. A)bilgi toplama ve analiz B)uygulama C)deerleme-kontrol D)eylem planlarnn gelitirilmesi E).K ihtiyacnn belirlenmesi

902-)yeri hakknda kapatma veya durdurma karar verilen iveren,bu karara en fazla ka gn iinde itiraz edebilir? A) 4 i gn B) 5 i gn C) 6 i gn D) 7 i gn E) 10 gn 903-)Arza nedeniyle fazla alamann yaplmas hangi tr fazla altrma tr?A)telafi almas B)normalden fazla C)olaanst nedenlerle D)zorunlu E)normal fazla alma 904-)Aadakilerden hangisi 4/I-a sigortallar(baml alanlar)'ndan deildir? A) i sendikalar ve konfederosyonlar ile sendika ubelerinin bakanlar ve ynetim kurullarna seilenler, B) ifti Mallarnn Korunmas Hakknda Kanuna gre altrlan koruma bekileri, C) Bir veya birden fazla iveren tarafndan altrlan;film,tiyatro,sahne,gsteri,ses ve saz sanatlar ile btn gzel sanat kollarnda alanlar ile dnr ve yazarlar, D) Ticari kazan veya sebest meslek kazanc nedeniyle gerek veya basit usulde gelir vergisi mkellefi olanlar;gelir vergisinde muaf olup esnaf ve sanatkarlar sicilina kaytl olanlar, E) Milli Eitim Bakanl tarafndan dzenlenen kurslarda usta retici olarak altrlanlar,kamu idaresinde ders creti karl grev verilenler ile DMK 4/C kapsamnda altrlanlar, 905-)Aadakilerden hangisi Uzun dnemli igc talebinin istihdam dzeyi, retim miktar gibi verilere dayal olarak tahmin edilmesini salayan yntemlerdir A)Ynetici Tahmini yntemleri B)Saysal yntemleri C)Kyaslama yntemler D)Delphi teknii yntemleri E)Senaryo Analizleri yntemleri 906-)Tm davranlar ateleyen ve ynlendiren tek bir gd vardr,kendini gerekletirme. Diyen kimdir? A) Freud B) Maslow C) Hull D) Rogers E) J.locke

907-) kazalar ve meslek hastalklar sigortasnda sigortalya dene geici i gremezlik denei nezamana kadar srer ? A)prim dendii srece B)sigortal hastanede yatt srece C)i grmezliin balangcndan itibaren 1 sene D)istirahat devam ettii srece E)i grmezliin balangcndan itibaren 6 ay 908-)1.rgtsel analiz 2.kii analizi 3.Grev analizi; 4.Swot analizi 5.Kariyer analizi Yukardakilerden hangisi eitim ihtiya analizi dzeyleri arasndadr. A) 3 4 5 B) 1 2 3 C) 1 3 5 D) 2 3 4 E) 1 2 3 45 909-)Asagidakilerden hangisi problem turlerinden degildir? A)Maddi problemler B)Somut problemler C)Soyut problemler D)Sosyal problemler E)Psikolojik problemler 910-)verenler iyerinde meydana gelen i kazasn ve tespit edilecek meslek hastaln kime bildirmekle ykmldrler? A) Valiye B) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanna C) Blge Mdrlne D) lgili i Sendikasna E) veren Sendikasna 911-)Asagidakilerden hangisi Gelatt Modeliyle ilgili yanlis bir bilgidir? A)Bilgi cogaldikca yanlis karar verme riski azalir. B)Meslek seciminde duygusal ve sezgisel etkenler kisi uzerinde neredeyse hic etki yapmamaktadir. C)Kisinin kararlarini beklentileri yonlendirebilmektedir. D)Dogustan gelen icsel bi yetenektir. E)Kisi kararini tamamen rasyonel tarzda ve mantikli bir sekilde vermektedir. 912-)"Aktif i piyasas politikalar genel anlamda isizlik, gizli isizlik, yoksulluk ve i piyasasnda ayrmclkla mcadele etme konusunda nemli bir unsurdur ve bu yzden bu problemlere kar gelitirilen stratejilerin ana esi olmas gerekir. ILOya gre aktif istihdam

politikalar 4 ana ama etrafnda toplanmaktadr." Aadakilerden hangisi bu ana amalardan deildir? A) stihdamn gelitirilmesi B) Deiim iinde gvence C) Eitlik D) Yoksulluun Azaltlmas E) sizlik sigortasnn artrlmas 913-)Aadakilerden hangisi isizlik sigortasndan salana yardmlardan biri deildir A)srekli isizlik aylnn balanmas B)mesleki eitim verilmesi C)i bulma D)isizlik denei verilmesi E)hastalk sigortas primi denmesi

yoktur? A)i hayatnda baar B) lkeler bakmndan kaynaklarn verimli kullanlmas C) rgtler bakmndan kaynaklarn etkin kullanlmas D) Kadnlarn i hayatnda dier gruplardan stn hale getirilmesi E)Meslek hayatnda tatmin 918-)Aadakilerden hangisi Klasik artlanma yoluyla renilen davranlar ortadan kaldrma metotlarndan biri deildir? A) Alma B) Balamclk C) Snmeyi bekleme D) Sistematik duyarszlatrma E) Kart koullama

914-)"KURun grevleri 4904 sayl Kanunun 3.maddesinde ve Ynetmeliin 6.maddesinde saylmtr." aadakilerden hangisi bu grevlerden deildir? A) istihdamn korunmas B) igc piyasas verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek C) i ve meslek analizleri yapmak ve yaptrmak D) ii isteme ve i aramann dzene balanmasna ilikin almalar yapmak E) yurt d hizmet akitlerinin yaplmas 915-)Aadaki sigorta kollarndan hangisinin finansmanna devlet,iveren ve sigortal birlikte katlmaktadr A)analk sigortas B)i kazas ve meslek hastal sigortas C)isizlik sigortas D)hastalk sigortas E)lm sigortas 916-)Sosyal sigortalar kanununa gre 1080 gn sigortal olarak alp,isizlik sigortas primi demi olan sigortalya ka ay sreyle isizlik denei verilir A)4 B)5 C)6 D)8 E)10 917-)Aadakilerden hangisinde bilimsel ilkelere uygun ve sistemli bir biimde yrtlecek MD nin rol

919-)Aadakilerden hangisi "Sistematik Duyarszlatrma"nn tanmdr? A) Davranlar artl ya da artsz uyarnn verilmesi kesildiinde ortadan kalkar B) stenmeyen bir davrana neden olan uyarclar bu davranla uyumayan davranlarla koullayarak, artl uyarcnn zayflatlmas ve artl tepkinin tersi olan davrann ortaya karlmas C) Yaplan aamal etkinlikler ile organizmann olumsuz uyaranla karlamas sonucunda giderek o uyarana tepkide ulunmamas D) Koullu tepkinin snmesi iin artl uyarc ile organizma uzun sre bir araya getirilir E) Organizma artl tepkiyi ortaya karan artl uyarcyla srekli karlatka artl tepkiyi gstermeyi brakr 920-) ve meslek danmannn dananla grmesinde aadakilerden hangisini en son yapmas gerekir? A. Analiz sonularn deerlendirmek B. Danan ynlendirmek C. Eylem plan oluturmak D. Dananda kendi iini kurma konusunda farkndalk yaratmak E. Eitim ihtiya analizi yapmak 921-)Eylem plannn hazrlanmasndan itibaren, ne kadar sreyle danan hala isizse eylem plan karlkl olarak deerlendirilmeli, gerekiyorsa revize

edilmelidir? A. 3 ay B. 4 ay C. 6 ay D. 9 ay E. 12 ay 922-)kur organlarndan ynetim kurulu ka yeden oluur? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 923-)ikur organlarndan ynetim kurulu yelerinin grev sresi ka yldr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 924-) 1) Yorumlama 2) Davran 3) Duyumsama 4) Dzenleme Alglama sreci aadakilerden hangisinde doru olarak sralanmtr? A) 3-4-1-2 B) 4-3-1-2 C) 4-3-2-1 D) 3-4-2-1 E) 2-3-1-4

kurumlarn bulunmamas durumunda rapor iin ilk bavurulmas gereken salk kurumu aadakilerden hangisidir? A)salk oca B)belediye hekimi C)sosyal sigortalar kurumu D)zel salk kurumlar E)zel poliklinikler 929-)Scott ve Bruce yaklamna gre fazla dnmeden ani karar vermi bir kii hangi stile gre karar vermitir? A) Rasyonel stil B)Baml stil C) Sezgisel stil D) Kendiliinden-Anlk stil E) Kanma stil 930-) I. letiim II. znel yaklam III. tecrbesizlik letmelerin danmanlk hizmeti alrken danan ile karlat sorunlar yukardakilerden hangisi veya hangileri olabilir? A) yalnz I B) yalnz II C) I , III D) I , II E) I , II ,III 931-)kazanc artrma modeline gre karar veren bir kiinin karar hangi nitelii tar? A) Kiinin isel beenileri sonucu alnmtr. B) Tamamen yansz ve aklcdr. C) En ok fayda salayacak bir karardr. D) Risk ve belirsizlik durumlarnn en az olduu bir karardr. E) Tamamen tahmine dayal verilmitir. 932-)sosyal sigortalar ve genel salk sigortas kanununa gre sigortalya yallk ayl balanmas iin kural olrak en az kagn malllk,yallk ve lm sigortas primi bildirilmi olmaldr. A)7000 B)7500 C)8000 D)8500 E)9000 933-)aadakilerden hangisi ikurun yntim kuruluna bakanlk eder? A)genel mdr B)bakan C)mstear D)bakan yardmcs E)ilgili babakan yardmcs 934-)sosyal sigortalar ve genel salk sigortas kanununa gre prim ve

925-) I. Tamamlama II. Devamllk III. Yaknlk yukardakilerden hangisi veya hangileri alg yasaklarndandr? A) yalnz II B) yalnz III C) I , III D) II , III E) I , II , III 926-)Aadakilerden hangisi insan kaynaklar ynetiminin fonksiyonlarndan deildir? A) e Alma ve Yerletirme Fonksiyonu B) Eitim ve Gelitirme Fonksiyonu C) ve ivereni Deerleme Fonksiyonu D) cret Ynetimi Fonksiyonu E) alma ilikileri ve Gvenlik Fonksiyonu 927-)Aadakilerden hangisi insan kaynaklar planlamasnn nemini artran nedenlerden deildir? A) gc maliyetinin artmas B) Teknolojideki srekli ve hzl deiim C) Nitelikli igc fazlal D) Hzl toplumsal ve kltrel gelimeler E) Yasal ve politik gelimeler 928-)18yandan kk ocuk ve gen iilerin ie alnmadan nce iyeri hekimi,ii sal dispanseri gibi

demelerin hesabna esas tutulan gnlk kazan alt snr nedir A)asgari cretin 1/10 u B)asgari cretin 1/20 si C)asgari cretin 1/30 u D)asgari cretin !/40 E)asgari cretin 1/50 si 935-)Aadakilerin hangisinde grev ve lokavt yaplabilir? A. Can ve mal kurtarma ilerinde B. ila imal eden iyerlerinde C. Rayl toplu yolcu ulatrma hizmetlerinde D. Kliniklerde E. Cenaze ve tekfin ilerinde 936-) |: Iscinin sendikaya uye olmasi ||: Iscinin isyeri sendika temsilciligi yapmasi |||: Isyerinde yeni calisma yontemlerinin uygulanmasi yukaridakilerden hangileri fesih icin gecerli sebep olusturur. A)yalniz 2 B) yalniz 3 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1 2 3 937-)Aadakilerden hangisinin amac, adayn beklenmeyen bir durumda nasl davrandn, dengesini nasl koruduunu ve uyum salama yeteneinin lld i grmesidir? A) Grup grmesi B) Sral grme C) Serbest grme D) Baskl grme E) Sorun zme grmesi 938-)bu kuramda, yapsal olarak obsesif, narsist ve tutkulu olmak zere temel tipten bahsetmektedir st benin baskn etkisinin grld obsesif bireylerin, davranlarn iinde yaadklar toplum belirlemektedir. Narsist birey,kendisiyle ilgili grkemli bir benlik algsna sahip, kendini bakalarndan stn gren, kiiler aras ilikilerinde smrc ve hak iddia eden bir kimsedir. Tutkulu tip ise libidinal isteklerinin hemen yerine gelmesi iin egoya srekli bask yapmaktadr. Bu kiiler sevgi gereksinimi nedeniyle srekli evrelerindeki kiilere bamllk duymakta ve yalnz kalma korkusu ile yaamlarn srdrmektedirler sz edilen kuram hangisidir A)sosyal ogrenme kuram

B)psikanalitik kuram Freud C)bilisel kuram D)davranlar E)ayr zellik kuram 939-)Aadakilerden hangisi rgt d (i d ) eitim yntemlerinden biri deildir? A) Rol oynama yntemi ve iletme oyunlar yntemi B) simlasyon C)Grup tartmas ve Grup kurma metotlar D)Anlatm yntemi E)Koluk yntemi 940-)Yneticilerden birimlerin igc talebi ile grleri toplanp K birimi tarafndan sistematik hale getirildikten sonra, bu veriler tekrar yneticilere gnderilerek taleplerini yeniden gzden geirmeleri istenir .Bu sre, yneticiler ortak bir noktada buluuncaya kadar srdrlr Yukardaki aklama .K planlamasnda hangi teknie aittir ? A- Nominal Grup B- Delphi C- Kyaslama D- Senaryo Analizleri E- Trend Analizleri 941-)Aadakilerden hangisi Trkiye Kurumunun yasal zelliklerinden deildir? A)Tzel kiilie haizdir B)zel hukuk hkmlerine tabidir C)S.G.K Bakanlnn ilgili kuruluudur D)Mali bakmdan S.G.K Bakanlna baldr E)Muhasebe- umumiye ve Saytay kanununa tabidir 942-)inin satt tencere bana %10 almas aadaki cret trlerinden hangisidir A-Akort cret B-Yzde usul cret C-Komisyon cret D-Gtr cret E-Para bana cret 943-)Aadakilerden hangisinin istihdam hakknda 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanununun hkmleri uygulanr? A)Sakarya l zel daresine szlemeli mhendis alm B)Trkiye Kmr letmelerine szlemeli memur alm C)M.E.B retmen alm D)Kocaeli Belediyesine geici personel alm E)Trkiye Vagon Sanayisine ii statsnde alm

944-)alanlarn kalite iyiletirme faaliyetlerine katlm konusunda en etkin aralardan biri Kalite emberleridir. Bir takm almas olan kalite emberleri ilk olarak hangi lkede kulanlmtr. A)ngiltere B)Amerika C)Almanya D)Japonya E)Rusya 945-)Ara dinlenmesi ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? A. inin gnlk alma sresi 3 saat ise 15 dk ara dinlenme zaman olmas gerekmektedir. B. inin gnlk alma sresi 5 saat ise 30 dk ara dinlenme zaman olmas gerekmektedir. C. inin gnlk alma sresi 6 saat ise 30 dk ara dinlenme zaman olmas gerekmektedir. D. inin gnlk alma sresi 7 saat ise 60 dk ara dinlenme zaman olmas gerekmektedir. E. inin gnlk alma sresi 8 saat ise 60 dk ara dinlenme zaman olmas gerekmektedir.

A) 6 gndelik B) 3 gndelik C) 2 gndelik D) 4 gndelik E) 5 gndelik 949-)Aadakilerden hangisinde cret ls iin btndr? A)MAA B)PERFORMANSA DAYALI CRET C)GTR CRET D)PARA BAI CRET E)PRM 950-)Aadakilerden hangisi Danann geliim ve eylem plan hazrlanrken danann kendisine sormas gereken sorular arasnda yer almaz? A)Nerede olmak istiyorum B)imdi nerdeyim C)Mikro ekonomik konjektr durumu nedir D)Zayf ynlerim nelerdir E)Ulaabileceim frsat ve kaynaklar nasl avantaja eviririm 951-)Aadakilerden hangisi i deerleme fonkisyonun eleri arasnda saylmaz? A) zelliklerinin belirlenmsi B) deerlerinin tahmini cret oranlarna dntrlmesi C) tanmlarnn kaydedilmesi D) zelliklerininkaydedilmesi E) deerleme plan aracl ile ilerin derecelendiirlmesi 952-)Aadakilerden hangisi i ba eitim yntemlerinden biri deildir? A) Rotasyon B) Oryantasyon eitimi C) Koluk ynetimi D) Formen araclyla eitim E) Duyarllk eitimi 953-)Aadakilerden hangisi MD nin uluslar aras yasal dayanaklarndandr? A)NAFTA B)Avrupa Sosyal art C)WTO D)Avrupa Birlii Adalet Divan E) OECD 954-)Aadakilerden hangisi M.Y.K nn belirledii MD nin sahip olmas gereken tutum ve davranlardan deildir? A)Danman merkezli danma gerekletirmek B)Hogrl olmak C)Meslek etiine uygun davranmak D)Kiisel bakm ve hijyene dikkat etmek E)Sre kalitesine zen gstermek

946-)Uzmanlar igc ihtiyacnn ne olacana dair toplu bir ekilde tahminde bulunmalar istenir. Daha sonra her uzman bu yantlardan tanesini tercih eder Yukardaki aklama .K planlamasnda hangi teknie aittir ? A- Oran Analizleri B- Ynetici Tahmini C- Regresyon-Korelsyon Analizleri D- Delphi E- Nominal Grup 947-)Aadakilerden hangisi kariyer modellerinden deildir? A) Durgun-durum kariyer B) Dorusal kariyer C) Sarmal kariyer D) Geici kariyer E) Dinamik kariye 948-)i cretinden yaplacak kesintiler 1 ayda ka gndelikten fazla olamaz ?

955-)Aadakilerden hangisi MD hizmetlerinin zelliklerinden deildir? A)Pratik ve uygulamaya dnk olmas. B)Sistemli olmas C)Pasif istihdam politalarna dnk olmas D)Bilimsel olmas E)Refah artrmay amalamas 956-)Aadakilerden hangisi stresin duygusal nedenleri arasnda yer almaz? A) Zaman basks B) Etkileim C) Alglama D) Sezgiler E) Durumsal belirsizlik 957-)Aadakilerden hangisi insan kaynaklar planlamsn etkileyen dsal parametreler arasnda gsterilir? A) Byme ve gelime B) Sat ve retim tahmin C) Bteler D) Faaliyet biimi E) Paza yaps 958-)Aadakilerden hangisi i gc piyasasnda arz ve talebi dorudan eletirmeye yardmc olan tedbirlerden deildir? A)Kamu yada zel istihdam hizmetleri B) arama yardmlar C)Ak kadrolarn bulunmas ve kaydedilmesi D)Aday portleri oluturma, bilgilendirme salanmas E)verenlere salanan giriim tevikleri 959-)i arama srecinde adayn, bavuru yapt iletme ya da insan kaynaklar irketinde karlaaca seim srecinde iletme ilk nce aadakilerden hangi ilemi uygular? A)n eleme iin telefon grmesi B)ie giri testleri C)n grme-bavuru formu doldurma D)Referans aratrmas E)Bavurularn kabul 960-)Aadakilerden hangisi eitim ihtiya analizinin bir sreci deildir ? A) gzlem aamas B) keif aamas C) hipotez aamas D) analiz aamas E) raporlama aamas 961-)Aadakilerden hangisi eitim ihtiya analizinde gzlem aamasnn admlarndan biri deildir. ? A) Farkn tanmlanmas

B) Denencelerin kurulmas C) Eitim ihtiyalarnn nem srasnn belirlenmesi D) Toplant ncesi zetin tamamlanmas E) Problem durumunum taslak olarak orytaya konulmas 962-)"Veri toplama teknikleri be kategoride snflandrlabilir" aadakilerden hangisi veri toplama kategorilerinden deildir? A) Soru Kad Anket B) Grme C) Gzlem D) ierik zmlemesi E) Vaka almalarna ilikin kaytlar 963-)Aadakilerden hangileri eitim ihtiya analizinin analiz aamasndaki dzeylerindendir ? l. grev analizi ll. kii analizi lll. eitim analizi V. rgtsel analiz A) yanlz I B) I-II C) II-III D) I-II-IV E) I-II-III 964-)Geici is iliskisine ait hangi ifade dogru degildir? A) 6 ay sreyle yaplr ve iki defa yenilenebilir. B) Devir srasnda isinin rzas alnmaldr. C) si verdigi zarardan devredene kars sorumludur. D) Geici is iliskisi kurulan isveren isiye talimat verebilir. E) denmeyen cretten her iki isverende sorumludurlar 965-)Aadaki anket trlerin hangisinde hata oran, en azdr? A)nternet zerinden B)Postayla C)Telofonla D)Yzyze E)Gzlem altnda 966-)Bir bireyin kendisiyle ilgili alglad yetenek ve kabiliyetleri, temel deerleri ile gd ve ihtiyalarndan oluan bir benlik kavramdr. yukarda tanm verilen ifade a.hangisinde doru verilmitir A)kariyer ynetimi B)kariyer pas C)kariyer patikas D)dorusal kariyer E)spiral kariyer 967-)Bireysel bir sre olan kariyer planlama ile rgtsel bir sre olan

kariyer ynetiminin btnletirilmesi olarak tanmlanan ifade a. hangisinde verilmitir A)kariyer gelitirme B)kariyer ynetimi C)kariyer kavram D)karyer planlamas E)kariyer baars 968-)Aadakilerden hangisi geleneksel kariyer aamalarndan biri deildir A)ilerleme B)srdrme C)istikrar D)d E)keif 969-)Aaadakilerden hangisi driver'in kariyer modellerinden biri deildir A)geici kariyer B)spiral kariyer C)sabit kariyer D)rgt kariyer E)dorusal kariyer 970-)Aadakilerden hangisi kariyer pas iinde yer almaz A)yaam tarz B)teknik/fonksiyonel C)saf meydan okuma D)gvenirlilik/istihdam E)zerklik/otonomi

D) Konuma ekli ve dnce yaps E) Hazrlk sreci 973-) I. Bireysel yetkinlikler II. Kiiler aras yetkinlikler III.Ynetici yetkinlikleri Gelitirilmesi gerekilen yetkinlikler iin yukardakilerden hangisi veya hangileridir? A) yalnz I B) yalnz II C) I,III D) II,III E) I,II,III 974-)Bir kiiyi ie yerletirme, performans ve potansiyelini deerleme, danmanlk etme ve eitim verme gibi insan kaynaklar faaliyetlerini iine alan; bu faaliyetler araclyla, bireyin ilgi ve kabiliyetlerinin rgtsel frsatlar ile eletirilmesi iin tasarlanan bir faaliyetler btndr bu faaliyet aadakilerden hangisinde doru verilmitir A)kariyer gelitirme B)kariyer ynetimi C)kariyer kavram D)karyer planlamas E)kariyer baars 975-) grmesinde, grmecinin dikkat etmesi gereken konular aadakilerden hangisi deildir? A) Adayla empati kurarak onu rahatlatmaya almaldr. B) Grmeyi kiisel yarglar, davran kalplar biimde yrtmelidir. C) Zaman ve sre nceden belirlenmeli ve aday bu konuda yine nceden haberdar edilmelidir. D) Grmenin sonucu konusunda aday yazl veya szl olarak bilgilendirilmelidir. E) Adayn anlatmlarna ve sorularna frsat vererek iyi bir dinleyici olmaldr. 976-)Aagdakilerden hangisi Sbjektif kariyer baars kriterlerinden biri deildir A)istihdama ilikin bireyin inan ve alglamalar B)kariyer doyumu C)sosyal doyum D)i doyumu E)yaam doyumu 977-) grmesinde , Grlenin beden dili ile ilgili olarak yapabilecei doru hareket aadakilerden hangisidir? A) zin verilmeden oturma B) Bacak bacak stne atma C) Baklar sabitleme

971-)Bireylerin, kendi beceri, ilgi ve deerlerini dikkate alarak bunlara uygun amalar belirledii ve bu amalara ulamak iin yapt bir sretir.bu sre aadakilerden hangisinde doru verilmitir A)kariyer kavram B)kariyer gelitirme C)kariyer ynetimi D)karyer planlamas E)kariyer baars 972-)Yz yze yaplan mlakat ya da ahsen yaplan i bavurusunda, adaydan beklenen ve dikkat edilmesi gereken hususlar aadakilerden hangisi deildir? A) Kyafet seimi B) Davran biimleri C) yksek ses tonu ile konuma

D) Gz kontana ak olma E) Abartl jest ve mimikler kullanma 978-)Aadakilerden hangisi Toplam kalite ynetiminde zorunlu prosedrlerden deildir? A)Dkmanlarn Kontrol B)Kaytlarn Kontrol C)nleyici Faaliyet D) Tetik E)Planlama 979-) I. Konudan bamsz kalma II. Konuma ortam III. Konuulan kii IV. iletiim amac Bir konumann baarsn etkileyen yukardakilerden hangisidir? A) I,II B) I,III C) II,III D) II,III,IV E) I,II,IV 980-)"Bireyin zaman etkin kullanmasn, ilerini yapmasn engelleyen zellikler ve faaliyetler zaman tuza olarak nitelendirilmektedir." Aadakilerden hangisi zaman tuzaklarndan deildir? A) Erteleme alkanl B) Verimsiz toplantlar C) Kendini gereinden fazla ie adamak D) hayr diyebilmek E) Etkisiz iletiim 981-)Aadakilerden hangisi kalitesizliin getirecei ve kurulularn kanlmaz olarak katlanmas gereken sonular arasnda yer almaz A)Mteri tatminsizlii B)Pazar paynda azalma C)Maliyetin azalmas D)Kaynak israf ve verimliliin azalmas E)motivasyon kayb 982-)Karar verme surecinin amaclari irdeleme ve oncelikleri belirleme asamasinda faydalanilan teknikler vardir. asagidakilerden hangisi bu tekniklerden degildir. A)Balik kilcigi B)Ve diyagrami C)Pareto analizi D)Sebep sonuc analizi E)Akis diyagramlari 983-)AAIDAKLERDEN HANGS HOLLAND2IN 6 KLK TPNDEN BR DELDR. A)sanat tipler

B)sosyal tipler C)aratrmac tipler D)gereki tipler E)hayali tipler 984-)hollanda ile ortaklasa yurutulen "ozurluler icin gelismis bir istihdam stratecisi" projesi, pilot il olarak nerede uygulanmistir. A. zmir B. Istanbul C. amsterdam D. ajax E. Ankara 985-)"yi bir konumann, tr ne olursa olsun, belli nitelikler tamas gerekir" Aadakilerden hangisi bu niteliklerden deildir? A) Belli bir amac bulunmak B) Konuyu seerken dinleyicilerin ilgisini gz nnde tutmak C) Birlikte dnme, tartma, renme, duygulandrma gibi yntemlerden uzak durmak D) Ykc deil yapc ve inandrc olmak E) Doru ve salam bilgilere dayanmak 986-)Ferner'e gre zaman ynetim srecinde aadakilerden hangisi yer almaz? A) Zaman kullanm analizi yapma B) Zaman avantajlarn tanmlama C) Kendini tanmlama D) Ama ve ncelikleri belirleme E) Hedefleri uygulama planlarna aktarma 987-) I. Bireysel hazrlk II. %80 kural III. Etkinlik ve verimlilik yukardakilerden hangisi Zaman Ynetiminde Dikkate Alnmas Gereken ilkelerdendir? A) yalnz III B) I, III C) I,II D) II,III E) I,II,III

988-) 1.Bir secim,tercih ve karar surecidir. 2.Ynetim surecinin baslangici ve ilk adimidir. 3.Yonetim kademelerindeki tum yoneticileri ilgilendiren bir kavramdir. 4.Gelecege yonelik gerceklestirilmesi istenen amaclari icermektedir. Yukarda bazi ozellikleri verilen kavram asagidakilerden hangisidir?

A)Hedef/Amac B)Icerik C)Planlama D)Egitim E)Kariyer 989-)Aadakilerden hangisi giriimcilikle badamaz? A) Yeni iletme kurulmas B) Sermayenin tedarik edilmesi C) Yenilikilik ve yaratclk D) Frsat yaratma E) Eskiye ballk 990-)Aadakilerden hangisi giriimcinin zelliklerinden biridir? A) Risk stlenmeme B) Tutucu olma C) Problemleri grememe D) Duyarsz olma E) Frsatlar grme 991-) Aadakilerden hangisi giriimci ile ilgili olarak yanl bir yargy ifade eder? A) Giriimciler retim girdilerini rgtleme yeteneine sahip kiilerdir B) Giriimciler risk alma konusunda isteklidirler C) Giriimciler kaynaklar kontrol etmeye alrlar D) Giriimciler para sahibi kiilerdir E) Giriimciler deer yaratan kiilerdir 992-) Giriimcilik terimini ilk kullanan iktisat aadakilerden hangisidir? A) Joseph A. Schumpeter B) Jean Baptise Say C) Richard Cantillon D) Adam Smith E) David Ricardo 993-) Aadakilerden hangisi giriimcilik niteliklerinden biri deildir? A) Organizasyon becerisine sahip olma B) Risk alma C) Tetikte olma D) Oyunun kuraln batan yazma E) e dnk olma 994-) Aadakilerden hangisi giriimcilik unsurlar arasnda yer almaz? A) Kabul grmeme B) aba harcama C) Deer yaratma D) Getiri elde etme E) Topluma katkda bulunma

995-) Aadakilerden hangisi giriimci dncenin bileenlerinden biri deildir? A) Yeniliki ve yaratc olma B) Var olanla yetinme C) Risk alma D) nc olma E) Rekabeti olma 996-) Kreselleme olgusuyla birlikte i dnyasna hakim olan temel dnce yaps aadakilerden hangisidir? A) Yeniliki retim B) Rekabeti Pazar C) Geleneksel retim D) Maliyet etkinlii E) gcnde verimlilik 997-) Giriimciyi yneticiden ayran temel unsur aadakilerden hangisidir? A) Planlama yetenei B) Organizasyon yetenei C) Problem zme yetenei D) Hayalci bak as E) Gven duyma istei 998-) Aadakilerden hangisi giriimci dnce yapsn tetikleyen faktrlerden biri deildir? A) Teknolojik gelimeler B) Tketim ekonomisi C) Yaam standartlarndaki gelimeler D) Eksik rekabet E) Byme 999-) Aadakilerden hangisi giriimci ile ilgili olarak yaplan tanmlarda yer alan temel unsurlardan biri deildir? A) Sermaye B)Yaratm sreci C)Getiri D)Risk E)Mevcut dzeni koruma

1000-) Beinci retim faktr olarak genel kabul gren, gnmzde nemi gittike artan retim faktr hangisidir? A) para sahiplii B) emek C) giriimcilik D) bilgi E) sermaye

1001-) Giriimcilik srecinin ilk aamas aadakilerden hangisidir? A) frsatlarn belirlenmesi B) gerekli kaynaklarn belirlenmesi C) kaynaklarn bulunmas D) kaynak kontrolnn yaplmas E) en uygun rgt yapsnn belirlenmesi 1002-) plan aadakilerden hangisi tarafndan yaplr? A) Mhendis B) Giriimci C) Muhasebeci D) Pazar aratrmacs E) Hukuku 1003-) Aadakilerden hangisi giriimcinin zelliklerinden biri deildir? A) hayalci olmas B) mevcut durumla yetinmesi C) olas frsatlar grebilmesi D) vizyon sahibi olmas E) deiim ajan olmas 1004-) Giriimcilerle ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A)Kendi yollarn kendileri izmek isterler B) nsanlarla ok iyi ilikiler kurarlar C)Giriimde atma ve honutsuzluk yaratan durumlardan kanmaya alrlar D) Bir grup ierisinde insanlarla alma fikri giriimcilere cazip gelir E) Yeniliklere kapal insanlarla almaktan holanrlar 1005-) Bir maln zkaynak yada kredi kullanlarak satn alnmas yerine baka bir irket tarafndan satn alnarak yatrmcya kiralanmas ve kira sresinin sonunda dk bir bedel karlnda mlkiyetin devredilmesine ne ad verilir? A)Faktoring B)Trst C)Leasing D)Franchising E)Underwriting 1006-) Aadakilerden hangisi i plan yapmann iletmelere salad yararlardan biri deildir? A)Strateji gelitirme ve izlenmesi konusunda ereve oluturmas B)letmeye ve iletme sahiplerine stat salayp, prestij kazandrmas C)Taraflar icin bilgi ve iletiim dokman oluturmas D)Performans karlatrmasnda kullanlmas

E)Ynetimin karar ve beklentilerine odaklanmasn salamas 1007-)biyolojik ihtiyalar ve drtler ile aile atmosferi arasndaki iliki ve bu ilikiden ortaya kan kiilik tipi zerinde durur. , kiilik dinamik olup deiime aktr. Kiilik deitike ihtiyalar deiecek, bylece kariyerde de deiiklik meydana gelecektir. yukardaki verilen kariyer seim kuramcs kimdir A)roe B)bordin C)holland D)super E)tiedeman 1008-)I.Planin dayandigi hareket noktalarinin belirlenmesi II.Amaclarin belirlenmesi III.Sorunlarin veya firsatlarin saptanmasi IV.Seceneklerin saptanmasi V.Seceneklerin degerlenmesi VI.En uygun alternatifin secilmesi VII.Yardmci planlarn duzenlenmesi VIII.Planlari sayisal degerle butcelemek Yukaridaki planlama asamalarimdan hangi ikisi yer degistirirse siralama dogru olur? A)VII-VIII B)IV-V C)VI-II D)I-III E)Hicbiri 1009-) Aadakilerden hangisi ynetim ilevlerinden birisi deildir? A)Denetim B)rgtleme C)Byme D)Yneltme E)Planlama

1010-) Taktik planlarn yerine getirilmesini kolaylatrmak ve onlara destek olmak amacyla, organizasyonun alt kademe yneticileri tarafndan hazrlanan planlara ne ad verilir? A)Ksa sreli planlar B)Taktik planlar C)Stratejik planlar

D)Eylemsel planlar E)Orta sreli planlar 1011-) ncelikle iletmenin genel amalarnn belirlendii planlama sreci aadakilerden hangisidir? A)Stratejik planlar B)Tek kullanml planlar C)Eylemsel planlar D)Taktik planlar E)Srekli planlar 1012-) Aadakilerden hangisi planlama srecinin son aamasdr? A)rgtsel amalarn belirlenmesi B)Personelin seilmesi C)Planlarn eyleme geirilmesi D)Koullarn irdelenmesi E)Alternatiflerin gelitirilmesi 1013-) Aadakilerden hangisi politikay uygulamak iin ayrntlara arlk vererek politikalarn nasl ve ne yoldan uygulanacan gsterir? A)Taktik planlar B)Gen yntemleri C)Kurallar D)Srekli planlar E)Politikalar 1014-) analizleri, i tanmlar ve i gerekleri ile ilgili faaliyetler aadakilerden hangi ilevle ilgilidir? A)Endstri ilikileri B)Koordinasyon C)Planlama D)Yetitirme Gelitirme E)Deerlendirme 1015-) Ynetim sreci yaklamn gelitiren bilim adam kimdir? A)Cooke B)Fayol C)Gantt D)Taylor E)Smith

1017-) Aadaki tanmlardan hangisi planlama kavramna aittir? A)letmenin nereye nasl gideceinin belirlenmesidir. B)letmenin bir ama saptamasdr. C)Gelecek iin kesin maliyet rakamlar ortaya koymaktr. D)Kaynaklarn mevcut durumunu ortaya koyulmasdr. E)Kaynaklarn kullanacak birimlerin belirlenmesidir. 1018-) Aadakilerdin hangisi insan kaynaklar planlamas kavramnn ayrntl tanmdr? A)Personelin belirlenmesidir. B)Personel ihtiyacnn belirlenmesidir. C)Gelecekteki personel saysnn belirlenmesidir. D)Gelecekteki personelin saysnn ve zelliklerinin belirlenmesidir. E)Mevcut personelin zelliklerinin belirlenmesidir. 1019-) Bir iletme yeni kurulmu ve insan kaynaklar planlamasn ilk defa yapacaksa planlamasnn sresinin nasl olmas tercih edilir? A)Uzun dnemli B)Orta dnemli C)Ksa dnemli D)nsan kaynaklar planlamas yaplamaz E)Uzun ve orta dnemli 1020-) Bir iletmede insan kaynaklar planlamas kim / kimler tarafndan yaplmaldr? A)nsan kaynaklar blm B)nsan kaynaklar ve dier blm ynetimleri birlikte C)Blm yneticilerinin tm D)Bilgi sistemleri blm E)Muhasebe ve insan kaynaklar blm birlikte 1021-)yerinde 120 yesi bulunan bir ii sendikasnn uygulad grevin ye kaybyla sona ermesi iin ka yenin sendika yeliinin son bulmas gerekir? A)90 B)60 C)45 D)35 E)15 1022-)sre hakknda danan bilgilendirme amalanr. Bu bilgiler danmann rol ve yapabilecei yardmn nitelikleri, danann danma sreci ile ilgili grevlerini ve danma oluumunun kurallarn ierir. Danann yanl veya gereki olmayan

1016-) letmenin st hiyerarik kademelerinde gerekletirilen planlara ne ad verilir? A)Ksa vadeli planlar B)Uzun vadeli planlar C)Belirsiz planlar D)Orta vadeli planlar E)Amasz planlar

beklentilerini ortadan kaldrmay amalar kepeoluna gre bu ifadeler hangi aamada gerekletirilir A)1.yaplanma B)2. Problemi ortaya koyma C)3. zm iin gerekenleri ortaya koyma D)4. Sonulandrma E) hibiri 1023-)rgtsel kariyer gelitirme aralar arasndan hangisi gsterilmez? A) Bireysel danma B) Geliim programlar C) Kendini deerleme aralar D) emek pazar bilgisi deiimi E) Eitim ve gelitirme 1024-)ozurluleri isdihdam etmek amaciyla 2008 ve 2009 da izmirin pilot il olarak kullanildigi proje, hangi ulke ile ortaklasa yurutulmustur? A) italya B) brezilya C)almanya D)hollanda E)tackistan 1025-)Aadakilerden hangisi kariyer sorunlarndan biri deildir A)Kariyer dzlemes B)bilgi-beceri eskimesi C)Gzden dme D)cinsiyet E)maa 1026-)st kademelere ykselen kadnlarn nne konulan, keyfi, grnmez ve yapay engelleri ve ayrmclk aadakilerden hangisidir A)Kralie ar sendromu B)Kskanlk sendromu C)Ay sorunu D)Cam tavan sendromu E)Gzden dme sendromu 1027-) I-erkeklerin koyduu engeller II-kiinin kendisinin koyduu engeller III-kadnlarn birbirine koyduu engeller yukardakilerden hangisi yada hangileri cam tavan sendromunun nedenlerindendir A) I B) II C) I-II D) II-III E) I-II-III 1028-)kiiler gelirlerini artrmak, yeni beceriler kazanmak veya tecrbe kazanmak gibi sebeplerle dzenli ileri yannda, ilave iler de yapma

eilimindediR.BUNA gre adaki tanmalardan hangisi bu olguyu vermektedir. A)Kralie ar sorunu B)Kskanlk sorunu C)Ay sorunu D)Cam tavan sorunu E)Gzden dme sorunu 1029-)bazen kii iin rgt ii ilerleme imkan kalmamas veya nnn tkal olmasna aadaki sorunlardan hangisini oluturur A)kariyer kopmas B)kariyer dzlemesi C)kariyer dmesi D)kariyer aksamas E)kariyer younluu 1030-)Aadakilerden hangisi rgtsel Kariyer Gelitirmede Baar Faktrlerinden biri deildir A)Kariyer gelitirme sisteminin duyurusunu iyi yapmak B)Az sayda ara ve yaklam kullanmak C)Kariyer gelitirme abalarn deerlemek ve srekli iyiletirmek D)gren ve rgtn ihtiyalarn paralel hale getirmek E)Hat yneticilerinin katlmn salamak 1031-)Karar trleri dnldnde i ve meslek danmanlar hangisini daha yakndan incelemelidir? A) Rutin kararlar B) Stratejik kararlar C) Ynetsel kararlar D) Grup kararlar E) Kiisel kararlar 1032-)kadnlarn birbirlerine koyduklar engellerin banda kadnlarn birbirlerini ekememeleri gelmektedir.AAIDAKLERDEN HANGS BU SENDROMU FADE ETMEKTEDR A)Kralie ar sendromu B)Kskanlk sendromu C)Ay sorunu D)Cam tavan sendromu E)Gzden dme sendromu