You are on page 1of 2

Goede doel

landelijke StichtingTegenZinloosGeweld heeft structurele steun nodig

daadwerkelijk bijdragen aan een betere maatschappij


De labiele economie van de voorbije jaren heeft de nodige invloed gehad op de samenleving. Zowel bedrijven als particulieren kregen te maken met onverwachte financile tegenslagen. Dat zorgde in veel gevallen voor herziening van het uitgavenpatroon. Een groot aantal bedrijfstakken kreeg te maken met minder inkomsten. Van donaties afhankelijke idele instellingen moesten niet zelden hun activiteiten verminderen. Voor de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) mondde de crisis zelfs uit in een ingrijpende reductie van het aantal medewerkers op het kantoor in Noordwijk.
TEKST TeKSTBUIS/RoB BUISMAN l FOTOGRAFIE ReGIoSToCK/MICHel TeR WolBeeK
BOLLENSTREEK INTOBUSINESS 36

lANdelIjKe STICHTINGTeGeNZINlooSGeWeld
Projecten Hoewel zinloos geweld gerust een maatschappelijk probleem genoemd mag worden, laat de landelijke overheid het - in elk geval in structureel opzicht - afweten. In het verleden heeft de overheid wel een aantal projecten gefinancierd. KidsTegenGeweld, dat vooral om pesten ging en Brief Voor De Burgemeester, waarbij de veiligheid op school en in de directe omgeving centraal stond. Maar de overheid geeft dus geen jaarlijkse subsidie. Hooguit steun voor projecten, zoals Stop Agressie in het Verkeer, in 2006. Maar het is erg lastig om de aandacht blijvend vast te houden. Preventie Geweld zou weleens een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel kunnen zijn, denkt Wisbrun. Daar lijkt het wel op. Kijk maar om je heen. Je ziet overal geweld; op televisie en in het echte leven. Ver van huis, maar ook dicht bij huis. Ik weet trouwens niet of acceptatie wel het goede woord is. Zo is de visie van het huidige kabinet vooral: lik op stuk. Alleen kan dat niet voldoende zijn. Je moet niet alleen aan repressie doen, maar ook aan preventie. En daar richt de LSTZG zich op. Op voorlichting over en preventie van agressie en zinloos geweld. Wat kan wel en wat kan niet? De grenzen moeten duidelijk zijn en misschien ook wel verlegd worden. Maar dan zijn er nog steeds grenzen. Als die niet duidelijk zijn, heb je als maatschappij een probleem. De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld heeft een zeldzaam sterk beeldmerk in de vorm van een lieveheersbeestje. We zijn zo bekend - 92 procent herkenbaarheid - dat mensen denken dat we een grote organisatie zijn, met betaalde medewerkers op de loonlijst. Maar dat is dus niet zo. De stichting is altijd afhankelijk geweest van het bedrijfsleven en van donateurs. Daar kunnen er nooit genoeg van zijn. MOED Het woord tgen in onze naamstelling komt soms minder positief over. Wij zijn niet tegen, maar juist vr een positieve verandering. Daarom is de stichting bezig om MOED naar voren te schuiven waarbij het draait om het verbeteren van je eigen leefomgeving. Noem het maar een visie

de stichting is afhankelijk van donateurs. daar kunnen er nooit genoeg van zijn.
waarbij zorg voor de maatschappij op de eerste plaats komt. Niet zeggen dat lukt toch niet, maar bedenken wat je zelf kunt doen om een positieve bijdrage te leveren. Durven. Doen. Verbinding maken vanuit onbevangenheid. Moed tonen dus. En ik ben nu op zoek naar organisaties en instellingen in het bedrijfsleven die de moed hebben om de stichting structureel te ondersteunen. Gouden munten In de zakenwereld geldt doorgaans het principe: voor wat hoort wat. De vraag zou dus kunnen zijn wat structureel ondersteunende bedrijven terugkrijgen voor hun bijdrage. Allereerst een goed gevoel. Maar de vraag is eerder: wat wl je ervoor terug krijgen? Iedereen heeft behoefte aan erkenning en waardering. Het gevoel dat je ergens bij hoort en dat je het goed doet. Bedrijven kunnen daaraan meedoen. Bijvoorbeeld door donateur te worden. Dat kost een bedrijf maar 50 euro per maand, n jaar lang. Daarvoor krijg je twee Gouden Munten met het logo van de stichting op de beeldzijde en de bedrijfsnaam, het jaar en het serienummer van deelname in de rand gegraveerd. De tweede Gouden Munt kan als waardering of uit respect aan een relatie worden gegeven. Wat je er mee laat zien is betrokkenheid en je kunt er natuurlijk ook positieve lokale publiciteit mee genereren. Zie het maar als investeren in een netwerk. Je kunt door zon simpel gebaar in contact komen met organisaties waar je in zakelijk opzicht misschien wel je voordeel mee kunt doen. Maar het gaat in mijn beleving vooral om het gevoel dat je daadwerkelijk bijdraagt aan een betere maatschappij. Dat zou eigenlijk al voldoende moeten zijn. Meer info: www.moed.nl
BOLLENSTREEK INTOBUSINESS 37

Bart Wisbrun

Bart Wisbrun, in 1997 oprichter van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld: In de afgelopen twee jaar zijn we van acht vaste medewerkers naar nul gegaan Op dit moment wordt het fort door bestuursleden en adviseurs op vrijwillige basis bewaakt. Commercile organisaties, hoe maatschappelijk betrokken ook, hebben andere prioriteiten, zo heb ik gemerkt. Veertien jaar later heeft de oprichter een schat aan kennis, ervaring en netwerken opgedaan. Ik vergelijk de stichting met een zeilschip met een waardevolle lading, midden op zee. Om verder te kunnen varen, is wind nodig. De stichting heeft dringend behoefte aan partijen die zich financieel aan de stichting willen verbinden.

Related Interests