You are on page 1of 28

Pompele Wilo-Drain-Control PL2

Instrucţiuni de montaj şi exploatare

IPF0042RO/11-2008-Wilo

ROMÂNĂ

Cuprins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Generalităţi ................. ... .................................... .................................................. ............................... 3 4 5 6

Securitatea muncii

Transportul şi depozitarea intermediară

Descrierea produsului şi a accesoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Instalarea şi montajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Întreţinerea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Defecţiuni, cauze şi eliminarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Upgrade-uri şi accesorii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2

De asemenea.2. Domeniul principal de utilizare este comanda pompelor submersibile pentru utilizarea în: pomparea apelor murdare pomparea apelor uzate evacuarea fecalelor ATENŢIE! La utilizarea în zonele cu pericol de explozie. 20 VA P2 ≥ 4 kW 0.2. 1 A 3 .N. Panoul comandă şi supraveghează două pompe cu o putere absorbită până la 4 kW (nu este corespunzător pentru TP 80… şi TP 100…).0 A protecţie integrată la supratemperatură (WSK) în motorul pompei IP 65 policarbonat -20 0C până la +60 0C 0 .5 m CA (opţional 0 . Generalităţi Montarea şi punerea în funcţiune se va face numai cu personal de specialitate. max.ROMÂNĂ 1. Panourile de automatizare WILO-Drain Control PL 2 nu sunt protejate anti-ex şi pot fi instalate numai în afara zonei cu pericol de explozie. 1.2 Date privind produsul 1.5 m CA) 8 mm x 6 mm încărcarea contactelor 250 v. este necesară o barbotare cu aer la utilizarea unui clopot de imersiune deschis.PE) 1~230 V (după recablare) 50/60 Hz 230 V c.L2. se vor respecta prescripţiile în vigoare. din motive de siguranţă. 1.1 Scopul utilizării Panoul de automatizare este destinat pentru comanda nivelurilor de lichid.L3.3-12. În cazul gazelor ascendente. Pot fi utilizate clopote de imersiune închise sau deschise.1 Consumuri şi performanţe Tensiunea de funcţionare Frecvenţa Tensiunea de comandă Puterea absorbită: Puterea instalată maximă: Domeniul curentului absorbit Protecţia motorului: Gradul de protecţie: Carcasa: Domeniul de temperatură: Domeniul de presiune: Furtun din material plastic: Contact de alarmă: 3~400 V (L1.a. se recomandă să se utilizeze numai armături de închidere care pot fi acţionate numai de către personalul autorizat.

2 Calificarea personalului Personalul pentru montaj trebuie să dispună de calificarea corespunzătoare pentru aceste lucrări. 4 . dar şi indicaţiile de detaliu din punctele care urmează. Se vor respecta prescripţiile naţionale şi cele ale întreprinderilor locale de furnizare a energiei electrice. este inserat cuvântul ATENŢIUNE! 2. nerespectarea poate avea ca urmare. În detaliu. 2.ROMÂNĂ 2. sunt marcate în mod deosebit cu simbolul general pentru pericole iar în cazul avertizării privind tensiunea electrică. înainte de montaj şi de punerea în funcţiune. Se vor elimina pericolele datorate energiei electrice. prezentele instrucţiuni vor fi citite în mod obligatoriu.1 Marcarea indicaţiilor în instrucţiunile de exploatare Indicaţiile de securitate a muncii cuprinse în prezentele instrucţiuni şi a căror nerespectare poate avea ca urmare pericole pentru persoane. periclitarea unor persoane prin efecte electrice. de exemplu. 2. De aceea. 2. cu simbolul În cazul indicaţiilor de securitate a căror nerespectare poate avea ca urmare pericole pentru staţie şi pentru funcţionarea acesteia.3 Pericole în cazul nerespectării indicaţiilor privind securitatea Nerespectarea indicaţiilor de securitate poate avea ca urmare un pericol pentru persoane şi pentru staţie. de către montor precum şi de către utilizatorul competent. Se vor respecta nu numai indicaţiile generale de securitate a muncii din prezentul capitol. Nerespectarea indicaţiilor de securitate poate avea ca urmare pierderea oricăror drepturi de despăgubire. mecanice şi bacteriologice. Securitatea muncii Prezentele instrucţiuni de exploatare conţin indicaţii de principiu care trebuie să fie respectate la montaj şi în exploatare.4 Indicaţii privind securitatea muncii pentru utilizator Se vor respecta prescripţiile existente pentru prevenirea accidentelor. următoarele pericole: pierderea unor funcţiuni importante ale staţiei.

3 Transportul şi depozitarea intermediară ATENŢIUNE! Panoul de comandă va fi protejat împotriva umidităţii şi a deteriorărilor mecanice prin coliziune sau impact.ROMÂNĂ 2. 5 . Panoul nu va fi expus unor temperaturi în afara domeniului de la -20 0C până la +60 0C. Valorile limită indicate nu vor fi depăşite în nici un caz. 2.7 Moduri de exploatare nepermise Siguranţa în exploatare a staţiei livrate este garantată numai în cazul utilizării conform destinaţiei. 2.5 Indicaţii privind securitatea muncii pentru lucrările de inspecţie şi montaj Beneficiarul se va îngriji ca toate lucrările de inspecţie şi montaj să fie executate de personal de specialitate autorizat şi calificat care a fost informat în măsură suficientă prin studierea aprofundată a instrucţiunilor de exploatare. Utilizarea altor piese anulează răspunderea firmei pentru urmările care rezultă din aceasta.6 Modificarea şi executarea de piese de rezervă prin forţe proprii Modificările staţiei sunt permise numai cu acordul producătorului. Piesele de rezervă originale şi accesoriile autorizate de producător asigură securitatea muncii. corespunzător cu capitolul 1 al instrucţiunilor de exploatare. lucrările la staţie se vor executa numai după scoaterea de sub tensiune. În principiu.

1 Procedeul cu presiune statică sau cu barbotare de aer 6 .1 Descrierea instalaţiei de automatizare (fig.ROMÂNĂ 4 Descrierea produsului şi a accesoriilor 4. 1) Construcţia generală cu opţiuni Fig.

3 Senzorul de nivel 7 . 2 Plutitoarele cu contacte electrice Fig.ROMÂNĂ Fig.

Nivelul de conectare sau de deconectare se măsoară prin creşterea de presiune într-un clopot (poz. Alimentarea electrică a panoului de automatizare (poz. Pentru racordurile de nivel nealocate. Elemente constructive opţionale: Minicompresorul (poz. prin senzorul piezorezistiv de presiune (fig. 10) şi alimentarea electrică (poz. Punctele de conectare şi deconectare sunt definite în mod fix prin amplasarea plutitoarelor în cămin. are loc semnalizarea de alarmă nivel ridicat Sesizarea nivelului: Sesizarea nivelului apei are loc pneumatic. 5) şi teul (poz. 9). 3). 8 . ATENŢIUNE! Protecţia anti-ex este asigurată numai prin amplificatoare de separare (accesorii). 1) se face de la panoul de automatizare (poz. 1) Preluarea semnalului de presiune se poate face prin 3 metode diferite: a) Sistemul închis. 7) poate fi prevăzut cu o presetupă de cablu PG9 sau M20 (cu descărcarea forţei de tracţiune). 4) sunt necesare numai în cazul unei barbotări cu aer. Traductorul de măsură este legat de panoul de automatizare (poz. 2). 9) printr-un furtun din material plastic (poz. O ţeavă de presiune sau un clopot din fontă se suspendă în cămin şi se barbotează aer în apă cu ajutorul unui teu şi al unei pompe cu membrană. contactele trebuie să rămână libere. Un clopot din fontă este suspendat în cămin. Racordarea electrică a pompelor (poz. cu ajutorul plutitoarelor cu contacte (fig. 2). Sesizarea nivelului apei are loc electric. 6) se va asigura prin grija beneficiarului. 12) se face în conformitate cu schema electrică. clapeta de reţinere (poz. 6). Suportul (poz. c) Metoda presiunii statice. Forma colţarului suport depinde de condiţiile locale. Nivelurile de comutare: A – Pompa de bază OPRIT B – Pompa de bază PORNIT C – Pompa de vârf OPRIT D – Pompa de vârf PORNIT E – nivel ridicat (debordare) determină punctul de deconectare a primei pompe determină punctul de conectare a primei pompe determină punctul de deconectare a celei de-a doua pompe determină punctul de conectare a celei de-a doua pompe (valoarea trebuie să fie egală sau mai mare decât la „Pompa de bază oprită”) la depăşirea valorii.ROMÂNĂ Comanda pompelor (poz. 11) a minicompresorului (poz. Se pot utiliza şi mai puţine plutitoare. Clopote de măsură cu membrană din perbunan sau viton b) Metoda barbotării cu aer. Comanda de nivel prin plutitor poate fi realizată prin maximum 4 plutitoare cu contacte.

ROMÂNĂ Sesizarea nivelului apei are loc electric. 4). Sistemul electronic de comanda este dispus intr-o carcasa murala (IP65). 4.5 m CA) într-un semnal electric (4-20 mA). 1) Toate elementele de semnalizare şi de comandă se găsesc pe placa frontală a panoului (fig. cu ajutorul sesizorului extern de nivel (fig. Indicarea nivelului de umplere se face in cm. 3). ATENŢIUNE! Protecţia anti-ex este asigurată numai prin bariere de siguranţă (accesorii). Orice modificare a valorilor setate (prin potentiometrul digital) este afisata imediat pe afisajul LCD sub forma de text clar. Senzorul extern converteşte nivelul (0-2.2 Deservirea panoului de automatizare (fig. LED roşu LED galben LED verde Potenţiometru digital Taste de apăsare Persoana de contact Figura 4 Setarea si deservirea panoului se face prin intermediul tastelor si al unui potentiometru digital. 9 .

sunt deconectate numai releele SSM şi buzerul. pot fi interogate toate setările de parametri. Dacă avaria se menţine. Apoi. orele de funcţionare. se apasă scurt butonul.2. Prin apăsarea scurtă a butonului. Cu butonul rotativ. Cu butonul rotativ. Pentru modificarea unei setări. Valoarea memorată ultima dată începe să clipească şi poate fi acum modificată. respectiv se validează şi se preia noua setare.2. respectiv a unui nou parametru. rotirea lentă permite o reglare fină. sunt resetate toate avariile după înlăturarea cauzelor. 10 . pornirile pompelor şi curenţii motorului.1 Elemente de afişare LED-ul roşu aprins = avarie pompă sau alarmă nivel ridicat LED-ul galben aprins = pompa în funcţiune LED-ul galben clipeşte = pompa funcţionează în perioada de temporizare a opririi LED-ul verde aprins = regim automat LED-ul verde clipeşte = regim manual 4.ROMÂNĂ 4. se face prin rotirea spre stânga sau spre dreapta a butonului.2 Elemente de comandă Manevrarea butonului rotativ Selectarea unui nou nivel din meniu. Rotirea mai rapidă are ca urmare modificări mai mari ale valorilor. se intră în noul nivel. butonul se roteşte până când setarea corespunzătoare apare în afişaj.

pompa este conectată. Prima linie din afişaj Pompa de bază PORNIT Pompa de bază OPRIT Pompa de vârf PORNIT Pompa de vârf OPRIT Nivel ridicat (debordare) Posibilităţi de setare 0-250 (500)* cm 0-250 (500)* cm 0-250 (500)* cm 0-250 (500)* cm 1-250 (500)* cm Descriere Valoarea determină punctul de conectare a primei pompe Valoarea determină punctul de deconectare a primei pompe Valoarea determină punctul de conectare a celei de-a doua pompe Valoarea determină punctul de deconectare celei de-a doua pompe La depăşirea valorii setate. iar în linia inferioară. LED-ul verde clipeşte. de 5 cm CA ATENŢIUNE! Alarma nivel ridicat <= sarcina de vârf = mesaj de avarie în afişaj La depăşirea timpului setat în regimul bază-vârf. Tabelul listează posibilităţile de setare în ordinea corespunzătoare rotirii potenţiometrului digital în sensul acelor de ceasornic. Timpul de funcţionare între alternări Este deconectat 1-60 min. pompa de bază continuă să funcţioneze până la scurgerea timpului reglat. Timpul curge numai dacă nu s-a ajuns la punctul de deconectare în perioada de timp preselectată şi nici nu a fost conectată pompa de vârf. panoul este în regim automat şi tensiunea există din nou. Pompa porneşte din nou numai după trecerea timpului reglat. apare în afişaj mesajul de alarmă nivel ridicat. are loc o alternare a pompelor. 4. se emite suplimentar semnalul de avarie generală. La cea de-a treia alternare. În linia de sus a afişajului.2. După depăşirea punctului de deconectare. ci eşalonat. Este prevăzută pentru ca. După 2 min. Temporizare 0-180 s Temporizare la oprire 0-180 s * 500 cm la cerere 11 .ROMÂNĂ - Cu tasta “Hand”.3 Setări Tabelul care urmează prezintă posibilităţile de setare. Avaria se anulează automat dacă nivelul a scăzut cu histerezisul reglat fix. după o cădere a tensiunii. în afişaj apare >Delay xx s<.. să nu repornească simultan toate pompele (dacă există mai multe instalaţii). apare opţiunea. LED-ul de alarmă nivel ridicat luminează. se poate vedea valoarea care poate fi modificată. pompa se deconectează automat. iar releul de semnalizare avarie generală şi releul de alarmă nivel ridicat conectează. Dacă pompa este apelată.

Este activată = dacă pompele nu sunt solicitate peste nivel pe durata de 24 ore.2 0.1 Posibilităţi de setare 0. Este activată = releul de semnalizare avarii funcţionează intermitent. se afişează avaria „lipsă sarcină”. Este activată = la bornele 31. Este dezactivată = borna 31 este fără funcţie Este activată = la bornele 38. pompa se deconectează şi poate fi pornită din nou numai după acţionarea tastei de anulare >0. are loc trecerea pe cealaltă pompă. limitarea curentului motorului trebuie să fie setată la 0. În caz contrar. Dacă valoarea setată este depăşită pentru un anumit timp. sună buzerul piezoelectric intern. pompele pornesc automat pe o durată de 5 s. se poate utiliza o lumină continuă. 32 (pompa 1) trebuie să fie legat un contact bimetal (contact de avertizare).0 A Conectare la 24 h Este activată Este dezactivată Alarmă acustică Alarmă intermitentă Este activată Este dezactivată Este activată Este dezactivată Este activată Este dezactivată Este activată Este dezactivată Alternarea pompelor P1: avarie termică 1 P2: avarie termică 1 Este activată Este dezactivată Modul Service Este activată Este dezactivată Traductor intern Plutitoare cu contacte Interfaţă 4-20 mA Germană Engleză Franceză Poloneză Comandă nivel Limba 12 . ATENŢIUNE! Această funcţie se va activa numai dacă pompa poate să iasă din imersiunea în lichid. mai puţin costisitoare Este activată = după fiecare funcţionare a pompei de bază. ATENŢIUNE! Dacă panoul de automatizare urmează a fi încercat în gol. . 4 posibile) Sesizare nivel prin senzor extern (4-20 mA) Setarea limbii naţionale Curent max. fără barbotare Sesizare nivel prin plutitoare cu contacte (max.0 A Descriere Monitorizează curentul pe faza L2. 39 (pompa 2) trebuie să fie legat un contact bimetal (contact de avertizare). În locul unei lumini clipitoare. Este dezactivată = borna 38 este fără funcţie Este activat = toate setările pot fi modificate Este dezactivat = setările sunt afişate dar nu pot fi modificate Sesizare nivel prin presiunea statică. pompa se deconectează şi poate fi pornită din nou numai după acţionarea tastei de anulare >0. Apare mesajul P2: supracurent. Monitorizează curentul pe faza L2. Apare mesajul P1: supracurent.0-12. Dacă valoarea setată este depăşită pentru un anumit timp.25 s.0-12. Este activată = în cazul unei avarii.25 s.ROMÂNĂ Prima linie din afişaj Curent max. .

În afară de afişajul LCD. pe aceste contacte apare tensiunea de 230 V c. pentru a garanta o funcţionare sigură. După pornirea pompelor. respectiv după o cădere de tensiune. respectiv prin taste. pot fi afişate pornirile pompelor. semnalizarea generală de avarie (fără potenţial) avarie pompa 1 (fără potenţial) avarie pompa 2 (fără potenţial) alarmă nivel ridicat (fără potenţial) Deservirea şi setarea se face printr-un potenţiometru digital. Modul Service În starea de livrare a panoului. iar în cea de-a doua linie.ROMÂNĂ ATENŢIUNE! Alarma nivel ridicat <= sarcina de vârf = mesaj de avarie în afişaj Punctul de conectare = punctul de deconectare histerezis = 5 cm (punctul de referinţă = punctul de conectare). Contactoarele motoarelor comandă direct pompele. 13 . În afişajul LCD. prima pompă porneşte la 5 cm CA şi se opreşte la 3 cm CA. timpi. alternativ.) pe afişajul LCD. După racordarea la reţea. este activat modul Service. Dacă pentru punctul de conectare şi cel de deconectare se aleg valori mai mici decât 5 cm CA. limitarea curentului motorului etc. în prima linie. în care toate setările pot fi modificate. în cea de-a doua linie se afişează curentul pompelor. Dacă modul Service este dezactivat în meniu. următoarele mesaje sunt indicate cu ajutorul LED-urilor: LED-urile roşii LED-urile galbene luminează continuu LED-urile galbene clipesc LED-urile verzi luminează continuu LED-urile verzi clipesc = alarmă nivel ridicat / avarie pompă = pompa funcţionează = pompa funcţionează în temporizare = regim automat = regim manual Sunt disponibile 5 contacte de relee pentru ieşirea semnalelor de avarie: semnalizarea generală de avarie (legată de potenţial) ATENŢIUNE! În caz de avarie. orele de funcţionare ale pompelor.a. setările nu pot fi decât interogate de la potenţiometrul digital. nivelul. după trecerea timpului de temporizare setat. Microcontrolerul recunoaşte modificarea datelor de reglaj şi afişează automat valoarea aferentă (puncte de comutare. Prin rotirea potenţiometrului digital. se afişează. sistemul de comandă porneşte în regim automat.

Dacă se utilizează o pompă care.punctul de conectare mai jos decât punctul de deconectare . În cazul instalării unor pompe monofazate.0 A (cu instrucţiuni de montaj şi exploatare) 5.1 Conţinutul livrării panou de automatizare WILO Drain-Control PL2 / 0. Locul de instalare trebuie să fie protejat faţă de radiaţia solară directă.valori impuse egale (fără histerezis) . 5 Instalarea şi montajul 5. 3 şuruburi. Parametrii modificaţi sunt memoraţi în panou cu protecţie împotriva tensiunii zero. 5. La racordarea barbotării cu aer. trebuie să fie parţial inundată. are loc o creştere a valorilor nivelurilor datorită compresorului. 14 .3-12.3 Racordul electric Racordul electric se va executa de către un electrician instalator autorizat de către întreprinderea locală de furnizare a energiei electrice. Panoul se fixează pe perete cu max.nivelul ridicat mai jos decât punctul de conectare Un regim de sifonare (temporizarea opririi 0-180 s după atingerea punctului de deconectare) poate fi selectat prin introducerea temporizării “> 0 sec”. în timpul funcţionării. în conformitate cu prescripţiile locale şi naţionale în vigoare. Dimensiunile panoului: 300 mm x 320 mm x 120 mm (HxBxT).2 Montajul Panoul se montează într-un spaţiu uscat şi protejat împotriva îngheţului. se vor avea în vedere accesoriile şi indicaţiile din catalog Furtunul traductorului de nivel se va racorda la niplul din partea inferioară a panoului şi pozat cu pantă descendentă de la panou spre pompă.ROMÂNĂ Sistemul de comandă recunoaşte intrările eronate: . este necesară o recablare. Pentru montarea în exterior. se va verifica punctul de deconectare pentru cazul de avarie “căderea barbotării cu aer”.

a. lentă). Pompa şi instalaţia va fi împământată conform prescripţiilor Capetele de cablu de la reţea şi de la pompă se vor introduce prin presetupe şi prin intrările de cablu şi se vor lega conform marcării de pe şirurile de cleme. Se va prevedea protecţia pe partea reţelei (siguranţă max. L1.a. iar pompa 2 – la bornele 34.). conform prescripţiilor în vigoare. În caz de alarmă. 15 .ROMÂNĂ Tipul de curent şi tensiunea racordului de alimentare trebuie să corespundă cu datele de pe etichetă. Configurarea se face prin soft. 25 A. 40 (WSK2. 2: La bornele 1 şi 2 de pe placă este furnizată o avarie generală cu potenţial (230 V c. Legătura la reţea la bornele L1. PE (fig. 33 (WSK2. pompa 2) Contactul bimetalic care activează pompa numai după anulare se leagă la bornele 32 şi 33 (pompa 1) şi la bornele 39 şi 40 (pompa 2). cablul va fi asigurat de către beneficiar. Borna 1. 28 şi 29. aici apare tensiunea de 230 V c. cablu cu 3 fire. cablu cu 5 fire. L3. 32 (WSK1. 5): 3~400 V + N + PE. Alimentarea se leagă cu faza la borna L1. T. pompa 1) şi 39. Borna 31. Alimentarea electrică se face prin bornele marcate PE. N. L3. Borna 32. Legătura la reţea la bornele L1. 7): 1~230 V + N + PE. PE (fig. 39 (WSK1. L2. N. pompa 1) şi 38. Câmpul rotitor dreapta se va aplica la bornele de racordare la reţea. Pompa 1 se va lega la bornele 28 şi 29. L2. cablul va fi asigurat de către beneficiar. precum şi releu de protecţie FI. Această ieşire este protejată printr-o siguranţă de 1 A. N. Conductorul de protecţie se leagă la borna rămasă PE. iar pompa 2 – la bornele 35 şi 36. pompa 2) Contactul bimetalic care activează din nou pompele după răcire se leagă la bornele 31 şi 32 (pompa 1) şi la bornele 38 şi 39 (pompa 2). Pompa 1 se va lega la bornele 27. iar nulul la borna N. 35 şi 36. precum şi între N şi L3. Se va monta o punte între bornele L1 şi L2. Conductorul de protecţie se leagă la borna rămasă PE.

La declanşarea plutitorului cu contacte. în locul unei lămpi fulger. pentru mărirea siguranţei. Borna 25 – 26 La bornele 25 şi 26. astfel încât. 4 şi 5. Bornele 1 şi 2. inclusiv la alarma de nivel ridicat. poate fi utilizată şi o lampă de semnalizare mai ieftină. sunt active la orice avarie. are loc o pornire forţată a ambelor pompe şi o semnalizare prin contactul de alarmă (bornele 12. În afişaj se arată care plutitor are contactele închise. Contactul plutitorului trebuie să se închidă la atingerea resp. Dacă nivelul scade sub cel de alarmă. 22. Contactul se închide în caz de alarmă. contactul se închide între bornele 6 şi 7. Borna 17 – 24 (plutitoarele cu contacte): La bornele 17 – 24. este disponibilă o semnalizare generală de avarie fără potenţial. Senzorul este alimentat cu o tensiune continuă stabilizată de cca. Contactul se închide în caz de avarie (între contactele 12 şi 13). precum şi dacă întrerupătorul principal este deconectat (între bornele 3 şi 4). 4. 20. Dacă prin soft este activată alarma intermitentă. Borna 12 – 14 La bornele 12. 7 şi 8.ROMÂNĂ Bornele 3. pompa de vârf este oprită imediat. trebuie să se prevadă amplificatoare de separare. apare alarma de nivel ridicat (fără potenţial). 24 sunt legate între ele intern. Se va avea în vedere polaritatea corectă. Oprirea pompei de bază poate avea loc cu temporizare. Bornele 6 – 11 La bornele 6. Borna 17 şi 18 Pompa de bază / pompa de vârf OPRITĂ Borna 19 şi 20 Pompa de bază PORNITĂ Borna 21 şi 22 Pompa de vârf PORNITĂ Borna 23 şi 24 Alarmă nivel ridicat Bornele 18. respectiv 9 şi 10. 4 şi 5. după un timp reglabil. 13 şi 14). 6 Punerea în funcţiune 16 . la căderea tensiunii. astfel încât se poate funcţiona şi cu un conductor comun. aceste ieşiri de alarmă sunt intermitente. iar la bornele 9. 14 V. 13 şi 14. depăşirea nivelului. poate fi legat un senzor extern cu un semnal de ieşire de 4-20 mA în tehnologie bifilară. precum şi 3. 5: La bornele 3. apare o semnalizare de avarie fără potenţial pentru pompa 1. trebuie să se prevadă o barieră de siguranţă. 10 şi 11 – pentru pompa 2 În caz de avarie. pot fi conectate întrerupătoarele cu contacte. se poate lega un plutitor cu contacte la bornele pentru nivel ridicat (bornele 23 şi 24). Pentru utilizarea plutitoarelor cu contacte în zona Ex. Pentru utilizarea senzorului în zona Ex. La utilizarea şi reglarea senzorului de nivel pneumatic sau electronic.

Se realizează racordul de reţea Se efectuează reglajul grosier al nivelurilor. se recomandă următoarele verificări la un interval de 6 luni: Se controlează etanşeitatea furtunului din material plastic (control vizual pentru deteriorări). temporizarea opririi etc. La utilizarea compresorului pentru barbotarea cu aer. la întreruperea curentului). acestea sunt afişate alternativ în linia inferioară a afişajului Se afişează: P1: avarie term. 1 Descrierea avariei Contactul de protecţie a înfăşurării de la pompa 1 sau pompa 2 a declanşat (contactul dintre bornele 31/32 sau 38/39) a deschis.Se verifică răcirea motorului (lipsă apă) 17 . La conectarea minicompresorului. Pentru asigurarea unei siguranţe maxime la costuri minime de exploatare. se va face o verificare sau o curăţire. La utilizarea unui senzor extern de nivel sau a plutitoarelor cu contacte. se va avea în vedere o creştere a nivelurilor. 1 P2: avarie term. se verifică vizual funcţionarea acestuia. în funcţie de gradul de murdărire. Se reglează parametrii (curentul motorului. După opriri mai îndelungate ale staţiei (de ex. în caz de înfundare se scot corpurile străine. se va verifica punctul zero al instalaţiei cu clopotul suspendat liber. Remedierea Se verifică pompa. 8 Defecţiuni. cauze şi eliminarea acestora În cazul avariilor la instalaţie. se vor efectua următoarele verificări: Corpuri străine în rezervor (în clopotul de imersiune) Se verifică racordul electric (siguranţa defectă) Dacă au apărut defecţiuni.ROMÂNĂ Recomandăm ca punerea în funcţiune să fie efectuată prin serviciul pentru clienţi WILO. 7 Întreţinerea Panoul de automatizare Wilo-DrainControl PL 2 nu necesită aproape nici o întreţinere.) Se verifică funcţionarea instalaţiei şi se pune în funcţiune.

30 sau 50 m. Se verifică funcţionarea pompelor resp. în caz de înfundare se scot corpurile străine. P1 sau P2: supracurent P1 sau P2: fără sarcină Alarmă nivel ridicat Plutitor nivel ridicat Alarmă durată de funcţionare Se verifică funcţionarea pompelor Se verifică reglajele de nivel Punctul de conectare mai Reglajele pentru punctul de os decât punctul de conectare şi cel de deconectare deconectare se intersectează Nivelul ridicat mai jos decât punctul de deconectare Reglajul pentru alarma nivel ridicat Se verifică reglajele de nivel este mai jos decât punctul de conectare Se verifică reglajele de nivel Punctul de conectare mai Punctul de conectare a pompei sus decât sarcina de vârf de bază este mai sus decât punctul de conectare a pompei de vârf. ambele pompe pornesc sau sunt în funcţiune. plutitoarele cu contacte sunt conectate în ordine incorectă Semnalul de curent sub 3 mA Se verifică plutitoarele cu contacte şi legăturile electrice Se verifică senzorul de nivel şi legăturile electrice Dacă defecţiunea nu poate fi remediată. Limitarea de curent setată pentru motor a fost depăşită Faza L2 lipseşte sau panoul de automatizare funcţionează în gol Nivelul a depăşit valoarea setată pentru nivel ridicat Contactele plutitorului pentru nivel ridicat sunt închise. Declanşare după 3 comutări prin alternarea duratei de funcţionare Se verifică pompa. Funcţionare eronată a plutitoarelor cu contacte Interfaţa < 3 mA Verificare de plauzibilitate. plutitorul cu contacte. 2 Contactul de protecţie a înfăşurării de la pompa 1 sau pompa 2 a declanşat (contactul dintre bornele 32/33 sau 39/40) a deschis. vă rugăm să vă adresaţi unui atelier de specialitate sau la serviciul pentru clienţi Wilo 9 Upgrade-uri şi accesorii 9.Se verifică răcirea motorului (lipsă apă) Se verifică curentul motorului şi curentul nominal setat şi se corectează dacă este necesar Se verifică alimentarea de la reţea. 18 . cu cablu de legătură.1 Accesorii Accesoriile se vor comanda separat. Senzor electronic de nivel 0-2. setarea nivelului. se verifică pompa şi cablurile pompei Se verifică funcţionarea pompelor resp. Barieră de separare (barieră Zener) în carcasă.ROMÂNĂ P1: avarie term. 2 P2: avarie term.5 m CA (4-20 mA) cu cablu de legătură 10.

3.1 Montarea Se goleşte rezervorul Se montează panoul de automatizare Se deschide înşurubarea liberă din zona domului Se deschide capacul domului Se fixează clopotul de imersiune cu ajutorul colţarului cuprins în livrare Se verifică posibilitatea de mişcare liberă a clopotului de imersiune Capătul cablului şi furtunul din material plastic se trece prin presetupă Se fixează cablul cu ajutorul colierelor Se strânge presetupa din exterior Se conectează din nou panoul la capătul liber al cablului Se introduc valorile de reglaj Se verifică funcţionarea instalaţiei şi se pune în funcţiune 9. încălzire pentru panou. 10 m furtun din material plastic 8x6x1 .Clopot de imersiune cu cca. teu şi clapetă de reţinere 9. Se strâng înşurubările Se verifică valorile de reglaj Se verifică funcţionarea instalaţiei şi se pune în funcţiune 9.3 Procedeul pe bază de presiune statică cu clopot de imersiune (set accesorii) În plus faţă de subansamblele “Panou de automatizare” şi “Clopot de imersiune”. releu de protecţie FI etc.ROMÂNĂ Plutitoare cu contacte (de ex. de ex.). se va monta o barieră de siguranţă (barieră Zener) între senzor şi panoul de automatizare. MS 1 sau WA 65/95).2. Amplificator de separare pentru plutitoarele cu contacte pentru utilizarea în zone Ex Panou de comandă pentru montare în exterior (sunt posibile alte accesorii.2 Procedeul pe bază de presiune statică cu clopot de imersiune (set accesorii) Panoul de automatizare poate funcţiona cu clopote de imersiune de diferite mărimi.1 Montarea Se instalează minicompresorul (vezi figura 1). Se racordează furtunul din material plastic (cu teu şi clapetă de reţinere). se instalează un minicompresor (vezi figura 1). 9.Colţar suport cu presetupă pentru cablu M 16 cu descărcarea forţei de tracţiune Subansamblul “Barbotare aer” Pompă cu membrană (minicompresor) cu cca.4 Senzorul electronic de nivel cu barieră Zener Pentru utilizarea în zonele Ex. Hupă 230 V / 50 Hz Lampă fulger 230 V 50 Hz Lampă de semnalizare 230 V 50 Hz Subansamblul “Clopot de imersiune” . 19 . 3 m furtun din material plastic . 9.

Se fixează conductorii de legătură de la bariera Zener la bornele 25 şi 26 din panou.0 mm2 cupru). Se închid capacele carcaselor Se verifică funcţionarea instalaţiei şi se pune în funcţiune Sub rezerva unor modificări tehnice! 20 . Se deschide carcasa cu bariera Zener.1 Montarea Racordul electric se face la bornele 25 şi 26.ROMÂNĂ 9. Racordarea se face după cum urmează. Se îndepărtează capacul bornelor de la panou. Se scoate de sub tensiune panoul de automatizare. Se leagă senzorul electronic la bornele barierei Zener. Se vor respecta în mod obligatoriu indicaţiile de securitate ale barierei Zener.4. 4. ATENŢIUNE! Se leagă bariera Zener cu compensarea de potenţial (PA) (min.

5 21 .ROMÂNĂ Fig.

ROMÂNĂ Fig. 6 22 .

7 23 .ROMÂNĂ Fig.

ROMÂNĂ Fig. 8 24 .

Notes 25 .

Notes 26 .

Notes 27 .