You are on page 1of 1

O podjetju Expand O podjetju Ponudba Koristne povezave

Ponudba Expand

Ii:

Tlorisi in prodajne cene Odlina lokacija Pestra ponudba stanovanj Preverjena kakovost Prevzem nepreminin Fotogalerija naselja Predstavitveni video Arhiv fotografij

Prva stran > Ponudba > Objekti > NASELJE ATRIUM, ZELENA JAMA, LJUBLJANA

NASELJE ATRIUM, ZELENA JAMA, LJUBLJANA

Kontakt

Va novi razgled v osrju Ljubljane

Naselje Atrium
Like 741

200 m do velikega zelenega parka 2,5 km do centra mesta 1 km do obvoznice manj kot 1 km do nakupovalnega sredia Novo naselje Atrium se nahaja v ljubljanski mestni etrti Zelena jama, med martinsko cesto in Kajuhovo ulico. Odlina lokacija naselja zagotavlja vso potrebno infrastrukturo in omogoa optimalen izkoristek tevilnih prednosti mestnega ivljenja. V neposredni bliini je eden najvejih zelenih parkov v prestolnici, ki ponuja tevilne monosti za dnevno rekreacijo, marsikdo pa bo pe obiskal tudi nakupovalno zabavini center BTC, ki je od naselja oddaljen manj kot en kilometer. Le streljaj od naselja se nahajajo vzgojno izobraevalne ustanove za razline generacije, kot so osnovna ola, vrtec, Gimnastino drutvo Zelena jama, Srednja medijska in grafina ola, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za drubene vede in Fakulteta za upravo. Hiter dostop do omenjenih ustanov in drugih pomembnih objektov omogoajo odline prometne povezave mestnega potnikega prometa.

iPROJEKT, d.o.o., Kajuhova ulica 32b, 1000 Ljubljana, tajnitvo 01 520 58 56, prodaja 01 520 58 58

Avtorji / Pravni poduk

En-A1 group on Facebook


Like 521