You are on page 1of 7

Rancangan Tahunan Pelajaran Muzik Tahun Satu Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Darul Ehsan

Minggu Unit Fokus Standard kandungan Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atu berkumpulan Standard Pembelajaran 1. Menyanyi mengikut tempo -cepat -lambat 2. Membuat gerakan berdaasarkan dinamik , pic tempo dan bunyi

1&2

1

Tempo cepat dan lambat

3&4

2

Warna ton Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap,suara menyanyi,suara memanggil dan suara berbisik -intonansi -pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo dan berkumpulan.

1.Mendemontrasi warna ton suara maanusia dengan betul. 2. Mengajuk pic dengan tepat

5&6

3

Irama -detik lagu Tempo -cepat lambat

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusisecara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire. Membuat gerakan mengikut muzik

1.Memainkan perkusi mengikut tempo. 2. membuat gerakan berdasarkan dinamik,pic,tempo dan bunyi. -tempo cepat / lambat

o.e. Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.Membuat gerakan berdasarkan dinamk. Mengenl pasti warna ton suara manusia yang didengar 9 & 10 5 Ekspresi -dinamik kuat dan lembut Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire Membuat gerakan mengikut muzik 1. . Menghasilkan pelbagaibunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut 2. pic. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir Standard pembelajaran 7&8 4 Penerokaan bunyi -suara dan perkusi badan Warna ton suara manusia -suara lelaki dan perempuan 1. u dengan betul 2. Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a. -dinamik kuat / lembut Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic .i. -postur -cara memainkan 2.Minggu Unit Fokus Standard kandungan Penghasilan Muzikal Menghasilkan idea muzikal kreatif. Meminkan perkusi mengikut detik. Contoh : Kastenet /loceng 11&12 6 Sebutan lirik -gerakan mengikut lirik Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan Membuat gerakan mengikut muzik 1.lagu aksi ( action song ) . tempo dan bunyi.

dsedih .Membuat gerakan berdasarkan lirik dan muzik -lgu aksi (action song) 2. . 1.Minggu 13 & 14 Unit 7 Fokus Mud -riang dan sedih Tempo . Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar. Standard Pembelajaran 1. marah dan takut ) 2. tempo . tekstur dan dinamik daripadda muzik yang didengr. Mendemontrasi warna ton sura manusia dengan betul 2. Menyanyi dengan dinamik . maran dan takut) 15 & 16 8 Mud -marah dan takut Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan 1. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.mud ( riang . tempo .lembut (p) -kuat ( k ) 17 & 18 9 warna Ton *suara lelaki dan perempuan *suara berbisik *suara bercakap *suara menyanyi Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire Apresiasi Muzik menghayati muzik daripada pelbagai repertoire. Mengenalpasti mud . Mengenalpasti mud.Cepat dan lambat Standard Kandungan Pengalaman Muzikal membuat gerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire. sedih . (mud riang . .

Memainkan perkusi mengikut detik. -postur 2.lambat 23 & 24 12 Gerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah. -lagu aksi ( action song ) 21 & 22 11 Tempo -tempo konsistan Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1. Menyanyi dengan postur yang betul .Minggu 19 & 20 Unit 10 Fokus Ekspresi -dinamik kuat dan lembut Muzik dan gerakan berdasrkan lagu Gajah Menari Standard kandungan Pengalaman Muzikal Membuat gerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire. 1. Membuat gerakan berdasrkan dinamik . tempo dan bunyi. 2. .postur duduk 2. Memainkan perkusi mengikut tempo .postur berdiri . pic.cepat .tempo dan bunyi.Membuat gerakan berdasarkan dinamik. Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan Membuat gerakan mengikut muzik 1. pic. Membuat gerakan berdasrkan lirik dan mud muzik.

-permainan muzik ( singing games) 27 & 28 14 Teknik konvensional bermain perkusi Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire. . tekstur dan dinamik daripada muzik yg didengar.i. .cara memainkan 2. . 1. memainkan perkusi mengikut tempo.e. Membuat gerakan berdasrkan lirik dan mud muzik.u yang betul 2.cepat . temp[o.o. 1.cepat -lambat 1. .postur . .25 & 26 13 Gerakan berdasrkan permainan nyanyian (singing games) Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan.lambat 2. Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan. Menyanyi mengikut tempo. Mencipta corak irama mudah 29 & 30 15 Tekstur -nipis dan tebal Ekspresi -lembuat(p) -kuat (k) Pengalaman Muzikal meminkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire. Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a. Mengenal pasti mud. Membuat gerakanh mengikut muzik.tekstur ( solo – nipir dan kumpulan – tebal ) 3. Memainkan perkusi mengikut detik.

pendek Pengalaman Muzikal Membuat gerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik menghayati muzik daripada pelbagai repertoire. -mud (sedih dan riang ) 35 & 36 18 Mencipta corak irama Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif 1.postur duduk -postur berdiri 2. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. 1. menyanyi dengan postur yang betul .Minggu 31 & 32 unit 16 Fokus Mencipta melodi mi dan so Standard Kandungan Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan Penghasilan Muzik Menghsilkan idea muzikal kreatif Standard Pembelajaran 1. mencipta melodi mudah menggunakan vocal sepanjang 1 frasa 33 & 34 17 Corak Irama Bunyi panjang . Mengenal pasti mud. Memainkan perkusi mengikut detik -postur -cara memainkan . tempo .pic tinggi -pic rendah 2. Mengajuk pic dengan tepat .lagu aksi (action song ) 2. . Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.

lembut (p) -kuat (f) 2. Membuat gerakan berdasrkan dinamik .Minggu 37 -38 Unit 19 Fokus Ekspresi -dinamik kuat (f) dan lembut(p) Standard Kandungan Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan Membuat gerakan mengikut muzik Standard Pembelajaran 1. tempo dan bunyi -dinamik kuat / lembut 39 . pic.40 20 . Menyanyi dengan dinamik .